دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

حافظه و اطلاعات در کجاست آیا در مغز انسان است

حافظه و اطلاعات در کجاست؟ آیا در مغز انسان است؟ آیا در سلولهای عصبی است؟

خوب این قسمت ها میتواند محل تجمع اطلاعات ما باشد ولی آیا این اطلاعات، اگر در مغز یا در سلول های عصبی هم باشد، از کجا اغاز میشود؟ آیا نورون ها خودشان این اطلاعات را حمل می کنند و یا پیش از ذخیره شدن این اطلاعات در مغز یا در سلول عصبی، سرچشمه دیگری این اطلاعات را به مغز یا سلول عصبی منتقل میکند؟

این مطلب بسیار مهمی است. امروزه بیشتر مردم، حافظه و اطلاعات را در مغز تصور میکنند، ولی اگر واقعیت چیز دیگری باشد و به جای آنکه ساختمان پیچیده ای مانند مغز انبار اطلاعات و حافظه ما باشد، این حافظه و اطلاعات در نقشه مغز و در اسیدهای نوکلئیک - که نقشه ساختمان مغز هستند- باشد، درمان ها و دیدگاه ها میتواند بسیار متفاوت گردد.

شاید به جای اینکه لازم باشد مغز فردی بازسازی شود بتوان با کمک برخی نقشه ها و زبان چهار حرفی(در مورد DNA) یا پنج حرفي حیات(در مورد RNA) حافظه را برگرداند و آن را بهبود بخشید.

حالا دانشمندان با کمک آزمایشاتی نشان داده اند که حافظه در مغز انسان در سلولها یا مغز است ولی نه به این معنی که این انبار، خودش حافظه را جمع میکند بلکه اگر اجزایی از نقشه حیات در این سلول ها نباشد، اصلا حافظه و اطلاعاتی باقی نمی ماند!(به لینک مقاله ارائه شده از سایت نوروسفري از استاد گرانقدر، دکتر صفری در پايين مراجعه شود. در این مقاله به آزمونی تجربي اثبات ميشود که حافظه در واحدهای همانند سازی RNA و نه خود مغز ذخیره ميگردد)

اگر پا را فراتر از عالم مادی بگذاریم باز از این نقشه ها هست و این نقشه های تدبیر کننده حیات زمینی(جهان های موازی با عالم مادی ما که در فیزیک کوانتومی امروزه توسط دانشمندان بزرگی مانند میچیو کاکو مطرح شده است)، می تواند دیدگاه ما را متفاوت کند.

حافظه و اطلاعات در مغز یا سلول عصبی خالي نیست، بلکه وجود آن وابسته به اجزایی از نقشه ژنتیکی مغز است که درون این سلول ها و مغز قرار می گیرد و این ذرات ریز، فراتر از وجود سلول عصبی یا خود مغز، حامل اطلاعات و حافظه هستند و این، موردی است که در پژوهش بعدی د ادامه به آن اشاره میشود. ولی آیا خود این نقشه حیات و خود این اجزای ریز- که به عنوان نقشه حیات عمل می کنند- بدون علت و سببی هستند؟ خود این اجزای ریز یعنی RNA علتی فراتر از خودشان دارند. چه نیرو و برنامه اي آنها را شکل داد و در ترتیب های خاص قرار داد؟

اگر با قانون احتمالات محاسبه کنیم، برای تشکیل یک زنجیره ساده دارای بیست اسید نوکلئیک در RNA، به صورت خودبخودی و تصادفي به احتمالی برابر با 1 تقسیم بر 5 به توان 20 نیاز هست و این تقریبا برابر با 1 با چهارده صفر در جلوی آن است!

خوب چنین احتمالی چگونه محقق میشود؟ لازمه آن این است که تعداد 1 با چهارده صفر در جلوی آن، واکنش اتفاق بیفتد تا یکی از آنها همین باشد که میبینیم!

اگر در هر سال یکی از اين عملکردها و واکنشها رخ دهد، به چه زمانی نیازمند هستیم تا این احتمال تحقق پیدا کند و چنین احتمال بسیار ضعیف میباشد به خصوص که پس از تشکیل واحد همانندسازی، این واحد باید از طریق بیست اسید امینه موجود در طبيعت- که هر کدام میتواند راست گرد یا چپ گرد باشد- زنجیره های پروتئین را درست کند و باز این احتمالات، این بار در مورد بیست واحد ساختمانی به جای پنج واحد، تکرار میشود.

همه اینها جدای از تشکیل خود اسیدهای نوکلئيک یا اسید امينه اوليه است که آن هم نیازمند کنار هم قرار گرفتن دهها عنصر موجود در طبیعت و آن هم به شکل و ترتيب خاص است.

پس به احتمالی بسیار ضعیف می رسیم- که اگر خلقت به صورت تصادفی وبدون برنامه رخ داده باشد- تحقق آن در عمر زمین، غیر ممکن است. پس برنامه ای مدون از جایی فراتر از این واحدهای ریز همانند ساز، باید باشد که آنها را به این ترتیب، با هم مرتب کند و شکل بدهد.

این قانون- که در حقیقت برنامه و ونقشه اطلاعات روی اسیدهای نوکلئيک را دارد- در سطحی ریزتر از آنهاست و این ادامه می یابد تا جایی که مجبوریم نقشه نهایی تشکیل این همانند سازها را در محیطی فراتر از عالم مادی خودمان یا بگوئیم جهانی موازی و چسبیده با عالم خودمان جستجو کنیم.

صدای خروشان رود، نشان از قطره های آب دارد و خود این قطره ها ما را از وجود ابرید که آنها را بارانده است- مطمئن میسازد و هرگاه ابر را دیدیم، مطمئن میشویم خورشیدی هست که آب های شور دریا را بخار کرده است و ....

@salmanfatemi

http://www.neurosafari.com/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%…/


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
آیا هوش ارثی دریافتی از پنقش نظریه تکامل در شناساابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت هجدهماز تکینگی تا مغز از مغز تدرک درست از خود و هوشیاریبرای خودآگاه بودن تو بایسقوط درون جاذبه ای خاص، چهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر کپسول نوروهرب بر سکل اقیانوس در یک ذرهمولتیپل اسکلروز در زنان آیا جنین انسان، هوشمندی ابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت سی و هشتماز تکینگی تا مغز، از مغز ذهن خود را مشغول هماهنگینقشه مغزی هر فرد منحصر بهبرخی روش های تربیتی کودکسوپاپ ها یا ترانزیستورهافلج خواب چیستهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر انتخاب از طرف محیط کووید نوزده و خطر بیماری ما اکنون میدانیم فضا خالآب، زندگی است(قسمت پنجم)ابزار بقای موجود زنده از خواندن ، یکی از شستشو دهناستخوان های کشف شده، ممکرویا و خبر از آیندهنوار مغز مشاهده ی غیر مستبعد از کروناسانسور از روی قصد بسیاری فرضیه ای جدید توضیح میدههوش مصنوعی درمانگر کامپیتاثیر درجه حرارت بر عملککاربرد روباتهای ريزنانومحل درک احساسات روحانیافزایش مرگ و میر سندرم کواجزای پر سلولی بدن انسان دفاع در برابر تغییر ساختبقای حقیقی در دور ماندن اروش صحبت کردن در حال تکامچگونه مولکول های دی ان ایتلاش هایی در بیماران قطع سردرد عروقی میگرنقدرت عشقهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاریکی من و تو و گرد و غباکشف جمجمه ای درکوه ایرهومرگ چیستانواع سکته های مغزیادامه بحث تکامل چشمدژا وو یا اشنا پنداریرژیم ضد التهابیبیمار 101 ساله، مبتلا به سنگاه از درون مجموعه با نگتو پیچیده ترین تکنولوژی شگفتی های زنبور عسلملاحظات بیهوشی قبل از جروقتی تو از یاد گرفتن باز تسلیم شدن از نورون شروع مگربه شرودینگر و تاثیر مشمشکلات روانپزشکی پس از سجهشهای مفید و ذکاوتی که داولین مورد پیوند سر در انارتباط شگفت مغز انسان و فداروهای تغییر دهنده ی سیرشد مغز فرایندی پیچیده ابیهوش کردن در جراحی و بیمنخستین روبات های زنده ی جتوهم بی خداییضررهای مصرف شکر و قند بر منابع انرژی از نفت و گاز واقعیت و مجازتغییرات تکاملی سر انسان پیوند سر، یکی از راه حلهامغز و سیر تکامل ان دلیلی حقیقت اشیااینترنت بدون فیلتر ماهوااز نظر علم اعصاب اراده آزدر هم تنیدگی مرزها و بی مزونیسومایدبازگشت از آثار به سوی خدانزاع بین جهل و علم رو به پتکامل مداومعوامل ایجاد لغت انسانی و منبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن سرطانآلزایمرمغز بزرگ چالشهای پیش روحد و مرزها توهم ذهن ماستاگر با مطالعه فیزیک کواناز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان ام اس(مولتیپل اسکلبحثی درباره هوش و تفاوتهزبان و شناخت حقیقت قسمت دهمه چیز در زمان کنونی استتئوری تکامل در پیشگیری و سوالات پزشکیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتیک رژیم غذایی جدید، می تویکی از علل محدودیت مغز امآیا هوش سریعی که بدون احسنقش هورمون های تیروئید دابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت هشتماز تکینگی تا مغز از مغز تدرک عمیق در حیواناتبرای زندگی سالم، یافتن تسلول های بنیادی منابع و اهوش مصنوعی الفاگوتاثیر کتامین در درمان پاکلمات بلند نه صدای بلندمواد کوانتومی جدید، ممکنآیا جهان ذهن و افکار ما مابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت سی و ششماز تکامل تا مغز از مغز تا ذهن سالمنقشه های مغزی جدید با جزیبرخی سلولهای عصبی در تلاسوپاپ ها یا ترانزیستورهافلج دوطرفه عصب 6 چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر احتمالی عصاره تغلیکودک ایرانی که هوش او از ما اشیا را آنطور که هستندآثار باستانی تمدن های قدابزار بقای موجود زنده از خواب سالم عامل سلامتیاستروژن مانند سپر زنان درویا بخشی حقیقی از زندگی نوار مغز در فراموشی هابعد از کرونا دلخوشی بیهوسانسور بر بسیاری از حقایفضای قلب منبع نبوغ استهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتاثیر درجه حرارت بر عملککاربرد روباتهای ريز، در محل درک احساسات روحانی دافزایش سرعت پیشرفت علوم اجزایی ناشناخته در شکل گدقیق ترین تصاویر از مغز ابلندی در ذهن ما درک بلندیروشهای نو در درمان دیسک بچگونه مغز پیش انسان یا همتلاشی برای درمان قطع نخاسرعت فکر کردن چگونه استلمس کوانتومیهدف یکسان، در مسیرهای متتاریخ همه چیز را ثبت کردهگل زندگیمرگ و میر پنهانجهان یکپارچهانگشت ماشه ایاداراوون تنها داروی تاییدژاوو یا آشناپنداریرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبیماری های مغز و اعصاب و نگاه حقیقی نگاه به درون اتو افق رویداد جهان هستیشاهکار قرنممانتین یا آلزیکسا یا ابویتنام نوعی کرونا ویروس تشنج چیستگزیده ای از وبینار یا کنفمشکلات روانپزشکی در عقب جواب دانشمند سوال کننده اولین هیبرید بین انسان و ارتباط شگفت انگیز مغز انداروهای ضد بیماری ام اس ورشد مغز علت تمایل انسان ببیهوشی در بیماران دچار انرمش های مفید برای درد زاتوهم جدایی و توهم علمضررهای شکر بر سلامت مغزمنابع انرژی از نفت و گاز واقعیت خلا و وجود و درک مثبت امواج الکتریکی در عصپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز آیندگان چگونه است ؟حقیقت تنها چیزی است که شاایندرالاز واقعیت امروز تا حقیقتدر هم تنیدگی کوانتومیزونا به وسیله ویروس ابله بازگشت به ریشه های تکاملنزاع بین علم و نادانی رو تکامل چشمعواملی که برای ظهور لغت امنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسنی با تاثیر دوگانه اآملودیپین داروی ضد فشار مغز بزرگ و فعال یا مغز کوحرکت چرخشی و دائمی کیهاناگر تلاش انسان امروز برااز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان تومورهای مغزی با ابحثی درباره هوش و تفاوتهزبان و شناخت حقیقت قسمت سهمه ی سردردها بی خطر نیستتئوری جدید، ویران کردن گپیامهای کاربرانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمیافته های نوین علوم پرده آیا هشیاری کوانتومی وجودنقش هورمون زنانه استروژنابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت پنجماز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری قلب در بیماری ویربرخی ملاحظات در تشنج های سلول های بدن تو پیر نیستنهوش مصنوعی از عروسک های بتاثیر گیاه خواری بر رشد وکلام و زبان، گنجینه ای بسموجود بی مغزی که می تواندآیا جهش های ژنتیکی، ویروابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت سیزدهماز تکامل تا مغز، از مغز تذخیره ی شگفت انگیز اطلاعنقص در تشخیص هیجانات عامبرخی سيناپسها طی تکامل و سودمندی موجودات ابزی بر فناوری هوش مصنوعی نحوه خهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر ترکیبات استاتین (سکودکان میتوانند ناقل بی ما به جهان های متفاوت خودآرامش(سکوت) stillness و تکاپوابزارهای پیشرفته ارتباط خواب سالم عامل سلامتی و یاسرار آفرینش در موجرویا تخیل یا واقعیتنوار مغز در تشخیص بیماری بعد از کرونا دلخوشی بیهوساخت شبکه عصبی مصنوعی با قلب و عقلهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتاثیر درجه حرارت بر عملککتاب گران و پرهزینه شد ولمحدودیت های حافظه و حافظافسردگی و اضطراب در بیمااحیای بینایی نسبی یک بیمدلایلی که نشان میدهد ما ببلعیدن ستاره توسط سیاهچاچگونه هموساپينس بر زمین تلاشی تازه برای گشودن معسعی کن به حدی محدود نشویلوب فرونتال یا پیشانی مغهدف از تکامل مغزتازه های اسکیزوفرنی(جنوگلوئونمرگ و میر بسیار بالای ناشجهان کنونی و مغز بزرگتریانگشت نگاری مغز نشان میدادب برخورد با دیگراندگرگونی های نژادی و تغییرژیم غذایی ضد التهابیبیماری وسواسنگاهی بر قدرت بینایی دراتو انسانی و انسان، شایستشاهکار شش گوشمن کسی در ناکسی دریافتم ویتامین E برای فعالیت صحتشنج و حرکات شبه تشنجی قاگزارش یک مورد جالب لخته ومشاهده گر جدای از شیء مشاجوسازی مدرناولین تصویر در تاریخ از سارتباط شگفت انگیز مغز انداروی فامپیریدین یا نورلزمین در برابر عظمت کیهانبیوگرافینرمش های مفید در سرگیجهتوهمات و شناخت حقیقتطلای سیاهمنابع انرژی از نفت و گاز والزارتان داروی ضد فشار جلوتر را دیدنپیام های ناشناخته بر مغز مغز انسان ایا طبیعتا تماحقیقت خواب و رویاایا کوچک شدن مغزانسان الاز کجا آمده ام و به کجا میدر هم تنیدگی کوانتومی و پزیباترین چیز در پیر شدنبازخورد یا فیدبکنزاع بین علم و جهل رو به پتکامل و ارتقای نگاه تا عمعوارض ازدواج و بچه دار شدمنبع هوشیاری کجاست قسمت واسطه ها د رمسیر ایجاد مغآمارهای ارائه شده در سطح مغز بزرگترین مصرف کننده حس چشایی و بویاییاگر خواهان پیروزی هستیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان تشنجبحثی درباره هوش و تفاوتهزبان ریشه هایی شناختی اسهمیشه اطمینان تو بر خدا بتا 20 سال آینده مغز شما به سایتهای دیگرتا بحر یفعل ما یشامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمیادگیری مهارت های جدید دآیا واکنش های یاد گرفته ونقش ویتامین K در ترمیم اسابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت پنجاهاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماری کوینقش داروهاي مختلف معروف برخی مرزهای اخلاق و علوم سلول عصبی شاهکار انطباق هوش مصنوعی از عروسک های بتاثیر گیاه خواری بر رشد وکلرال هیدرات برای خوابانموجودات مقهور ژنها هستندآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت ششماز تکامل تا مغز، از مغز تذره ی معین یا ابری از الکنقطه بی بازگشتبرداشت مغز ما از گذر زمانسیلی محکم محیط زیست بر انفیلمی بسیار جالب از تغییهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر حرکات چشم بر امواج کودکان خود را مشابه خود تما با کمک مغز خود مختاريمآزمون تجربی، راهی برای رابزارهای بقا از نخستین هخواب عامل دسته بندی و حفطاسرار بازسازی اندام هارویا حقی از طرف خدانوار مغزی روشی مهم در تشختفکر خلا ق در برابر توهم ساخت شبکه عصبی با الفبای قلب دروازه ی ارتباطهوش احساسیتاثیر درجه حرارت بر عملککتاب زیست شناسی باورمخچه فراتر از حفظ تعادلالکترومغناطیس شنوایی و هاحیای بینایی نسبی یک بیمدنیای شگفت انگیز کوانتومبه قفس های سیاهت ننازچگونه هوشیاری خود را توستلاشی جدید در درمان ام اسشلیک فراموشیلوتیراستامهدف از خلقت رسیدن به ابزاتازه های بیماری پارکینسوگمان میکنی جرمی کوچکی در مرگ انتقال است یا نابود شجهان کاملی در اطراف ما پراندوهگین نباش اگر درب یا ادراک ما درک ارتعاشی است دانش محدود به ابعاد چهاررژیم غذایی ضد دردبیماری گیلن باره و بیمارنگاهی بر توانایی اجزاي بتو با همه چیز در پیوندیشاید درست نباشدمنابع انرژي پاک سرچشمه حویتامین E در چه مواد غذایتشنج عدم توازن بین نورون گشایش دروازه جدیدی از طرمشاهده آینده از روی مشاهجاودانگی مصنوعیاولین سلول مصنوعیارتباط غیرکلامی بین انساداروی لیراگلوتیدزمین زیر خلیج فارس تمدنی بیوگرافینرمشهای مهم برای تقویت عتوپیراماتطوفان فقر و گرسنگی و بی سمنابع انرژی از نفت و گاز واکنش های ناخودآگاه و تقجمجمه انسان های اولیهپیشینیان انسان از هفت میمغز انسان برای ایجاد تمدحقیقت در علم، هرگز نهایی ایا این جمله درست است کسیاز آغاز خلقت تا نگاه انسادر هم تنیدگی کوانتومی و دزیباترین چیز در افزایش سبازسازي مغز و نخاع چالشی نسبت طلایی، نشانه ای به ستکامل ابزار هوش ، راه پر عید نوروز مبارکمنبع هوشیاری کجاست قسمت وبینار اساتید نورولوژی دآن چیزی که ما جریان زمان مغز حریص برای خون، کلید تحس و ادراک (قسمت اول )اپی ژنتیکاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان جدید ALSبحثی درباره احساسات متفازبان شناسی مدرن در سطح سلهمیشه عسل با موم بخوریمتاثیر مشاهده بر واقعیت بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآیا یک، وجود داردنقش ژنتیک در درمان اختلاابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت پنجاه و یاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغز در بیماران مبنقش ذهن و شناخت در حوادث برخی نکات از گاید لاین پرسلولهای ایمنی القا کنندههوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وکمردردمیهمانهای ناخوانده عامل آیا خداباوری محصول تکاملابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت شصت و دواز روده تا مغزذرات کوانتومی زیر اتمی قچند نرمش مفید برای کمردربررسي علل احتمالي تغيير سیگار عامل افزایش مرگ ومفیزیک مولکولها و ذرات در هوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر دوپامین و سروتونینکوری گذرای ناشی از موبایما بخشی از این جهان مرتبطآزمون ذهنی گربه ی شرودینابزارهای بقا ازنخستین همخودآگاهی و هوشیارياصل بازخوردرویاها از مغز است یا ناخونورون هاي مصنوعی می توانتفاوت مغز انسان و میمون هساختار شبکه های مغزی ثابقلب را نشکنهوش احساسیتاثیر درجه حرارت بر عملککتاب طبیعت در قالب هندسهمخچه ، فراتر از حفظ تعادلالکتروتاکسی(گرایش و حرکاحساس گذر سریعتر زماندندان ها را مسواک بزنید تروشهای شناسایی قدرت شنوابه مغز خزندگان خودت اجازچگونه واکسن کرونا را توزتمایل زیاد به خوردن بستنشلیک فراموشیلوزالمعده(پانکراس)مصنوعهر چیز با هر چیز دیگر در تتبدیل تراکت صوتی مصنوعی گنجینه ای به نام ویتامین مراحل ارتقای پله پله کیهجهان پیوستهاندام حسی، درک از بخش هایادغام میان گونه های مختلدانش بی نهایتراه فراری نیستبیماری آلزایمر، استیل کوچالش هوشیاری و اینکه چرا تو با باورهایت کنترل میششبیه سازی میلیون ها جهان منابع انرژی از نفت و گاز ویتامین کاتشخیص ژنتیکی آتروفی های پمبرولیزوماب در بیماری چمطالعه ای بیان میکند اهدجایی خالی نیستاوکرلیزوماب داروی جدید شارتروز یا خوردگی و التهاداروی تشنجی دربارداریزمان چیستبیان ژن های اسکیزوفرنی دچرا مغز انسان سه هزار سالتوانایی مغز و دیگر اجزای طی یکصد هزار سال اخیر هرچمنابع بی نهایت انرژی در دواکنش به حس جدیدجنبه های موجی واقعیتپیشرفت های جدید علوم اعصمغز انسان برای شادمانی طحقیقت راستین انسان علم بایا ابزار هوشمندی یا مغز از انفجار بزرگ تا انفجار در یک فراکتال هر نقطه مرکزیر فشار کووید چه باید کربحتی علمی درباره تمایل بنشانه های گذشته در کیهان تکامل جریان همیشگی خلقتعامل کلیدی در کنترل کارآمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسموراپامیل در بارداریآنچه واقعیت تصور میکنیم مغز در تنهایی آسیب میبینحس و ادراک (قسمت دوم )ابتدایی که در ذهن دانشمناز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان جدید میگرن با انتی بحثی درباره احساساتی غیرزبان شناسی نوین نیازمند همراهی نوعی سردرد میگرنیهندسه ی پایه ایتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآیا کیهان می تواند یک شبینقش گرمایش آب و هوا در همابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت پنجاه و داز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کوونقش روی و منیزیم در سلامتبرخی نرمش ها برای زانوسلولهای بنیادی مصنوعی درهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وکمردرد ناشی از تنگی کانامیوتونیک دیستروفیآیا دلفین ها می تواند از ابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت شصت و ششاز علم جز اندکی به شما داذرات کوانتومی زیر اتمی قچند جهانیبررسی و اپروچ جدید بر بیمسیاهچاله های فضایی منابعفیزیک و هوشیاریهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر دپاکین بر بیماری مکی غایب شدی تا نیازمند دلما تحت کنترل ژنها هستیم یآزمون ذهنی گربه شرودینگرابزارهای بقای موجود زندهخودآگاهی و هوشیارياصل علت و تاثیررویاهای پر رمز و حیرتی درنورون های ردیاب حافظهتفاوت ها و تمایزها کلید بسازگاری با محیط بین اجزاقیچی ژنتیکیهوش عاطفی بیشتر در زنانتاثیر درجه حرارت بر عملککتاب، سفری به تاریخمخچه ابزاري که وظیفه آن فالگو و عادت را بشکن و در ااحساسات کاذبدو ویژگی انتزاع و قدرت تجروشی برای بهبود هوش عاطفبه هلال بنگرچگونه آن شکری که می خوریمتمدن قدیمی ای در جنوب ایرشنا در ابهای گرم جنوب نیالیس دگرامفتامین یا ویاسهر حرکت خمیده می شود و هر تبدیل سلولهای محافط به سگویید نوزده و ایمنی ساکتمرز مرگ و زندگی کجاستجهان پیوستهانرژی تاریکادغام دو حیطه علوم مغز و دانشمندان موفق به بازگردراه های جدید برای قضاوت ربیماری الزایمرچالش هوشیاری و اینکه چرا تو جهانی هستی که خودش را شبیه سازی سیستم های کوانمنابع انرژی از نفت و گاز ویتامین کا و استخوانتشخیص آلزایمر سالها قبل پنج اکتشاف شگفت آور در مومعنی روزهجاذبهايندگان چگونه خواهند دیدارزش حقیقی زبان قسمت اولداروی جدید s3 در درمان ام زمان و مکان، ابعاد کیهان بیان حقیقتچرا مغزهای ما ارتقا یافت توازن مهمتر از فعالیت زیظهور امواج مغزی در مغز مصمنابع جدید انرژیواکسن های شرکت فایزر آمرجنسیت و تفاوت های بیناییپیشرفت در عقل است یا ظواهمغز انسان برای شادمانی طحقیقت غیر فیزیکیایا بیماری ام اس (مولتیپاز بحث های کنونی در ویروسدر کمتر از چند ماه سوش جدزیرفون داروی ضد ام اسبحث درباره پیدایش و منشا نشانه های پروردگار در جهتکامل داروینی هنوز در حاعادت کردن به نعمتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتورزش هوازی مرتب خیلی به قآنچه حس می کنیم، نتیجه ی مغز را از روی امواج بشناسحس و ادراک قسمت 67ابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان جدید کنترل مولتیپلبخش فراموش شده ی حافظهزبان، نشان دهنده ی سخنگو هندسه ی رایج کیهانتاثیر نگاه و مشاهده ناظر یادآوری خواب و رویامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآیا گذشته، امروز وآینده نقش پیش زمینه ها و اراده ابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت پنجاه و ساز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری مغزی در سندرم کوونقش روزه داری در سالم و جبرخی نرمش های گردنسلسله مباحث هوش مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وکمردرد و علل آنمیگرن و پروتئین مرتبط با آیا دلفین ها میتوانند باابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک سی و هفتمازدواج های بین گونه ای، رذرات کوانتومی زیر اتمی قچند روش ساده برای موفقیتبررسی ژنها در تشخیص بیماسیاهچاله ها، دارای پرتو فیزیکدانان ماشینی برای تهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر داروهای ضد التهاب کیهان خود را طراحی میکندمانند آب باشآسيب میکروواسکولاریا آسابزارهای بقای از نخستین خودروهای هیدروژنیاصل عدم قطعیت از کوانتوم رویای شفافنوروپلاستیسیتی چیستتفاوت های بین زن و مرد فقستون فقرات انسان دو پا جلقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر درجه حرارت بر عملککتابخانهمدل همه جانبه نگر ژنرالیالگوی بنیادین و هوشیاریاخلاق و علوم اعصابدو برابر شدن خطر مرگ و میروشی جدید در درمان قطع نخبه کدامین گناه کشته شدندچگونه انتظارات بر ادراک تمدن پیشرفته ی پیشینیانشناخت و معرفت، و نقش آن دلا اکراه فی الدینهرچیز با یک تاب تبدیل به تداوم مهم است نه سرعتگوشه بیماری اتوزومال رسسمرز بین انسان و حیوان کجاجهان پر از چیزهای اسرار آانرژی تاریک که ما نمی توارتقا و تکامل سنت آفرینش دانشمندان نورون مصنوعی سراه های جدید برای قضاوت ربیماری ای شبیه آلزایمر و چالش هوشیاری و اینکه چرا تو دی ان ای خاص ميتوکندريشبکه های مصنوعی مغز به درمنابع انرژی از نفت و گاز ویتامین کا در سبزیجاتتصویربرداری فضاپیمای آمپوست ساعتی مستقل از مغز دمعادله ها فقط بخش خسته کنجاذبه و نقش آن در شکلگیریايا اراده آزاد توهم است یارزش حقیقی زبان قسمت دومداروی جدید میاستنی گراویزمان واقعیت است یا توهمبیست تمرین ساده برای جلوچرا ویروس کرونای دلتا واتوسعه هوش مصنوعی قادر اسعقل مجادله گرمناطق خاصی از مغز در جستجواکسن کووید 19 چیزهایی که جنسیت و تفاوت های بیناییپیشرفتی مستقل از ابزار همغز انسان رو به کوچک تر شحقیقت غیر قابل شناختایا بدون زبان میتوانیم تاز تلسکوپ گالیله تا تلسکدر آستانه ی موج پنجم کوویزیست، مرز افق رویداد هستبحثي درباره هوش و تفاوتهنظام مثبت زندگیتکامل داروینی هنوز در حاعارضه جدید ویروس کرونا سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتورزش هوازی ، بهترین تمریآنها نمیخواهند دیگران رامغز زنان جوانتر از مغز مرحس و ادراک قسمت چهلابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان جدید سرطانبخش بزرگی حس و ادراک ما ازبان، وسیله شناسایی محیطبخش بزرگتر کیهان ناشناختسفر نامه سفر به بم و جنوب هندسه بنیادینتاثیر نگاه انسان بر رفتاژن همه چیز نیستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآیا پیدایش مغز از روی تصانقش آتش در رسیدن انسان بهابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت پنجاه و شاز تکینگی تا مغز از مغز تدرگیری اعصاب به علت میتونقش رژیم غذایی بر رشد و ابرخی یونها و مولکول های مسلطان جنگل یا صاحب ملکوتهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وکمردرد با پوشیدن کفش منامیگرن سردردی ژنتیکی که بآیا دست مصنوعی به زودی قاابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک- قسمت پنجاه و اساس انسان اندیشه و باور رفتار اجتماعی انسان، حاصچندین ماده غذایی که ماننبررسی سیستم تعادلی بدن اسیاهچاله و تکینگی ابتدایفاصله ها در مکانیک کوانتهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر داروی ضد تشنج سدیم کیهانِ هوشیارِ در حال یاماه رجبآسیب ها ناشی از آلودگی هوابزارهای دفاعی و بقای موخورشید مصنوعیاصول انجام برخی نرمش ها دروان سالمنوروز یا روز پایانیتفاوت های تکاملی در مغز وسخن پاک و ثابتقانون مندی نقشه ژنتیکی مهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر درجه حرارت بر عملککجای مغز مسئول پردازش تجمدل های ریز مغز مینی برینالگوبرداری از طبیعتاخلاق پایه تکامل و فرهنگدو برابر شدن خطر مرگ و میروشی جدید در درمان نابینبه بالا بر ستارگان نگاه کچگونه به سطح بالایی از هوتمدن بشری و مغز اخلاقیشناخت درون، شناخت بیرون؛لایو دوم دکتر سید سلمان فهزینه ای که برای اندیشیدتداخل مرزها و صفات با بینگوشت خواری یا گیاه خواریمرز جدید جستجو و اکتشاف، جهان دارای برنامهانسان قدیم در شبه جزیره عارتوکين تراپی روشی جديد دانشمندان یک فرضیه رادیکراه پیروزی در زندگی چیستبیماری ای شبیه ام اس مولتچالش هوشیاری و اینکه چرا تولید مثل اولین ربات های شباهت مغز و کیهانمنابع انرژی از نفت و گاز ویتامین بی 12 در درمان دردتصادف یا قوانین ناشناختهپوشاندن خود از نورمعجزه ی علمجدایی خطای حسی استايا اراده آزاد توهم است یارزش حقیقی زبان قسمت سومداروی جدید ضد میگرنزمان پلانکبیش از نیمی از موارد انتقچرا پس از بیدار شدن از خوتوسعه برخی شغل ها با هوش علم و ادراک فقط مشاهده ی منبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن کرونا و گشودن پنجرجهل مقدسپاسخ گیاهان در زمان خوردمغز انسان رو به کوچکتر شدحقایق ممکن و غیر ممکنایا تکامل هدفمند استاز تلسکوپ گالیله تا تلسکدر درمان بیماری مولتیپل زاوسکا درمان گوشربحثی جالب درباره محدودیتنظریه ی تکامل در درمان بیتکامل داروینی هنوز در حاعدم توقف تکامل در یک اندامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتورزش و میگرنآنزیم تولید انرژی در سلومغزهای کوچک بی احساسحس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمانهای بیماری پارکینسبخش دیگری در وجود انسان هسفر به مریخ در 39 روزهندسه در پایه ی همه ی واکتاثیر نگاه انسان بر رفتاژن همه چیز نیستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآیا آگاهی پس از مرگ از بینقش انتخاب از طرف محیط، نابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت بیست و چهاز تکینگی تا مغز از مغز تدرختان اشعار زمیننقش رژیم غذایی در رشد و ابرخی اثرات مضر ویتامین دسم زنبور ، کلیدی برای وارهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وکنفرانس تشنج هتل کوثر اصمیگرن شدید قابل درمان اسآیا رژیم غذایی گیاهی سلاابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک- قسمت بیست و پاستفاده از مغز، وزن را کمرقیبی قدرتمند در برابر منه جنگ و نه خونریزیبررسی علل کمر درد در میانسیاهچاله ی تولید کنندهفرگشت و تکامل تصادفی محض هوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر درجه حرارت بر عملککیست کلوئید بطن سومماپروتیلینآشنا پنداریابعاد اضافه ی کیهانخانواده پایداراصول توسعه ی یک ذهن کاملروبات های ریز در درمان بینوشیدن چای برای مغز مفید تفاوت های زبانی سرمنشا تسرنوشتقانون جنگلهوشمندی کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملککرونا چه بر سر مغز می آورمدیون خود ناموجودالتهاب شریان تمپورالاختلال خواب فرد را مستعد دو سوی واقعیتروشی جدید در درمان سکته مبه خودت مغرور نشوچگونه باغبانی باعث کاهش تمدنی قدیمی در شمال خلیج شناسایی تاریخچه ی تکاملیلبخند بزن شاید صبح فردا زهزینه سنگین انسان در ازاتروس جریان انرژیگیلگمش باستانی کیستمزایای شکلات تلخ برای سلجهان در حال نوسان و چرخشانسان ها می توانند میدان ارتباط میکروب روده و پاردانشمندان ژنی از مغز انسراه انسان شدن، راه رفتن وبیماری اسپینال ماسکولار چالش دیدگاه های سنتی در بتولید پاک و فراوان انرژیشباهت مغز با کیهان مادیمنابع انرژی از نفت و گاز ویتامین دی گنجینه ای بزرتظاهر خوابیده ی مادهپیموزایدمعجزه ی علم در کنترل کرونجریان انرژی در سیستم های ای نعمت من در زندگیمارزش خود را چگونه میشناسداروی ضد تشنج با قابليت تزمان به چه دلیل ایجاد میشبیشتر کمردردها نیازی به چرا بیماری های تخریبی مغتوصیه های سازمان بهداشت علم اپی ژنتیک دریچه ای بهمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن کرونا از حقیقت تاتجهان فراکتالپختگی پس از چهل سالگي به مغز ایندگان چگونه استحلقه های اسرارآمیزایجاد احساساتاز تکنیکی تا مغز از مغز تدر سال حدود 7 میلیون نفر زبان مشترک ژنتیکی موجودابحثی در مورد نقش ویتامين نظریه ی تکامل در درمان بیتکامل داروینی هنوز در حاعدم درکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتورزش بهترین درمان بیش فعآینده ی انسان در فراتر ازمغزتان را در جوانی سیم کشحس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز از مغز تدرهای اسرارآمیز و پوشیدهاز تکینگی تا مغز از مغز تدرک فرد دیگر و رفتارهای ابرنامه و ساختار پیچیده مسفر تجهیزات ناسا به مریخ هندسه زبانِ زمان استتاثیر ویتامین دی بر بیماژن هوش و ساختارهای حیاتی منبع هوشیاری در کجاست؟ قآیا امکان بازسازی اندامهنقش اتصالات بین سلولهای ابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت بیست و یکاز تکینگی تا مغز- از مغز درد باسن و پا به دلیل کاهنقش زنجبیل در جلوگیری از برخی اختلالات عصبی مثانهسماگلوتید داروی کاهش دهنهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وکنگره بین المللی سردرد دمیدان مغناطيسي زمین بشر آیا رژیم غذایی گیاهی سلاابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک- قسمت شصت و چهاستفاده از هوش مصنوعی در رموزی از نخستین تمدن بشرچه زیاد است بر من که در ایبزرگ شدن مغز محدود به دورسیاره ی ابلهانفراموش کارها باهوش تر هسهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش مرگ و میر ناشی از ابماجرای جهل مقدسآغاز فصل سرما و دوباره تکاتفاق و تصادفخارق العاده و استثنایی باصول سلامت کمرروح رهایینوعی سکته مغزی ، وحشتناک تفاوتهای جنسیتی راهی براسریعترین کامپیوتر موجودقانون جنگلهوشیاری کوانتومیتاثیر درجه حرارت بر عملککریستال هامدیریت اینترنت بر جنگامیوتروفیک لترال اسکلرواختلال در شناسایی حروف و دوچرخه سواری ورزشی سبک و ريتوکسيمب در درمان ام اسبه دنبال رستگاری باشچگونه تکامل مغزهای کنونیتمساح حد واسط میان مغز کوشناسایی سلول های ایمنی الرزش ناشی از اسیب به عصبهزاران سال چشم های بینا وتری فلوپرازینگیاه خواری و گوشت خوار کدمسیر دشوار تکامل و ارتقاجهان شگفت انگیزانسان یک کتابخانه استارتباط ماده و انرژیدانشمندان پاسخ کوانتومی راه بی شکستبیماری اضطراب عمومیچاالش ها در تعیین منبع هوتولید سلولهای جنسی از سلشباهت کیهان و مغزمنابع انرژی از نفت و گاز ویروس مصنوعیتظاهری از ماده است که بیدپیموزایدمغز فکر میکند مرگ برای دیجریان انرژی در سیستم های ای آنکه نامش درمان و یادشاز نخستین همانند سازها تداروی ضد تشنج با قابليت تزمان شگفت انگیزبا هوش مصنوعی خودکار روبچرا حیوانات سخن نمی گوینتوصیه های غیر دارویی در سعلم به ما کمک میکند تا مومنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن کرونا ساخته شده توجهان ما میتواند به اندازپروژه ی ژنوم انسانیمغز ابزار بقای برتر مادیحمله ویروس کرونا به مغزایرادهای موجود در خلقت باز تکینگی تا مغز و از مغز درمان های اسرار آمیز در آزبان چهار حرفی حیات زمینبحثی در مورد نقش کلسیم و نظریه ی ریسمانتکامل زبانعسل طبیعی موثر در کنترل بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتورزش در کمر دردآینده ی علم و فیزیک در60 ثمغزتان را در جوانی سیمکشابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکینگی تا مغز از مغز تدرک نیازمند شناخت خویش ابرنامه ی مسلط ژنها در اختسفر دشوار اکتشافهنر حفظ گرهتاثیر ویروس کرونا بر مغز ژن یا نقشه توسعه مغز و نقمنبع هوشیاری در کجاست؟(قآیا انسان با مغز بزرگش اخنقش تیروئید در تکامل مغزابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت بیست و دواز تکینگی تا مغز- از مغز دستورالعمل مرکز کنترل بینقش زبان در سلطه و قدرت ابرخی اصول سلامت کمرسندرم کووید طولانیهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وکنگره بین المللی سردرد دمیدان های مغناطیسی قابل آیا راهی برای رفع کم آبی ابزار بقای موجود زنده از حساسیت روانی متفاوتاستفاده از انرژی خلارمز و رازهای ارتباط غیر کنه عدم مطلق بلکه عدم با قبزرگ شدن تقریبا ناگهانی سیاره ابلهانفراموشی همیشه هم بد نیستهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش التهاب ناشی از بیماماده ی تاریکإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَاتوبان اطلاعات و پلِ بینخبر مهم تلسکوپ هابلاضطراب و ترسروزه داری متناوب، مغز را نیکولا تسلاتقلید مرحله ای نسبتا پیشسرگیجه از شایعترین اختلاقانونمندی و محدودیت عالمهوش، ژنتیکی است یا محیطیتاثیر رو ح و روان بر جسمکریستال زمان(قسمت اولمدارک ژنتیکی چگونه انسانامید نیکو داشته باش تا آناختلال در شناسایی حروف و دورترین نقطه ی قابل مشاهریواستیگمینبه زودی شبکه مغزی به جای چگونه جمعیت های بزرگ شکل تنفس هوازی و میتوکندریشواهدی از نوع جدیدی از حالرزش عضله یا فاسیکولاسیوهستي مادي ای که ما کوچکترتری فلوپرازینگالکانزوماب، دارویی جدیمسئول صیانت از عقیده کیسجهانی که نه با یک رخداد و انسان جدید از چه زمانی پاارتباط متقابل با همه ی حیدانشمندان اولین سلول مصنرابطه تشنج و اوتیسمبیماری بیش فعالیناتوانی از درمان برخی ویتولترودینشباهت زیاد بین سلول هاي عمنابع انرژی از نفت و گاز ویرایش DNA جنین انسان، برتعداد کلی ذهن ها در جهان پیچیدگی های مغزمگسمغز قلبجریان انرژی در سیستم های ایمپلانت مغزی کمک میکند از نخستین همانند سازها تداروی ضد تشنج توپیراماتزندگی هوشمند در خارج از زبا تعمق در اسرار ابدیت و چرا حجم مغز گونه انسان درتوصیه هایی در مصرف ماهیعلم ساختن برج های چرخانمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن ایرانی کرونا تولیدجهان مادی، تجلی فضا در ذهپروژه ی ژنوم انسانیمغز ابزار برتر بقاحمایت از طبیعتاکسی توسین و تکامل پیش ااز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های بیماری آلزایمرزبان و کلمه حتی برای کساننظریه تکامل در درمان بیمتکامل زبانعصب حقوق نورولوومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتوزن حقیقی معرفت و شناختآیا ممکن است موش کور بی منقش قهوه در سلامتیابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکینگی تا مغز از مغز تدرک و احساسبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سفرنامه سفر به بم و جنوب هنر رها شدن از وابستگیتاثیر ژنها بر اختلالات خژنها نقشه ایجاد ابزار هومنبع خواب و رویاآیا احتمال دارد رویا از آنقش حفاظتی مولکول جدید دابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت بیست و سواز تکینگی تا مغز- از مغزتدغدغه نتیجه ی نادانی استنقش زبان در سلطه و قدرت ابرخی بیماری ها که در آن بسندرم گیلن باره به دنبال هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وکنترل همجوشی هسته ای با همیدازولام در درمان تشنج آیاما مقهور قوانین فیزیکابزار بقای موجود زنده از خفاش با شیوع همه گیری جدیاستفاده از سلول های بنیارمز بقای جهش ژنتیکینهایت معرفت و شناخت درک عبزرگترین خطایی که مردم مسیاره ابلهانفرایند پیچیده ی خونرسانیهوش مصنوعی به کمک هوش طبیتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش حافظه هرچند فرایندیماده ی خالیافت فشار خون ناگهانی در واتوسوکسیمایدخدا موجود استاطلاع رسانی اینترنتیروزه داری و بیمار ی ام اس نیاز به آموزش مجازی دیجیتقلید از روی طبیعتسربازان ما محققا غلبه می قارچ بی مغز در خدمت موجودهیچ کاری نکردن به معنی چیتاثیر رژیم گیاه خواری بر کریستال زمان(قسمت دوم)مروری بر تشنج و درمان هایامید درمان کرونا با هماناختلالات مخچهديدن با چشم بسته در خواب ریاضیات یک حس جدید استبه زیر پای خود نگاه نکن بچگونه جمعیت های بزرگ شکل تنفس هوازی و میتوکندریشواهدی از دنیسوان(شبه نئلزوم سازگاری قانون مجازاهستی ما پس از شروعی چگال ترکیب حیوان و انسانگامی در درمان بیماریهای مسئولیت جدیدجهانی که از یک منبع، تغذیانسان خطرناکترین موجودارتباط چاقی و کاهش قدرت بدانشمندان تغییر میدان مغراز تغییربیماری تی تی پیناتوانی در شناسایی چهره تومورها و التهاب مغزی عاشباهت زیاد بین سلول هاي عمنابع انرژی از نفت و گاز واقعیت فیزیکی، تابعی از تغییر الگوی رشد مغزی با زپیچیدگی های مغزی در درک زمغز ما کوچکتر از نیم نقطهجستجوی متن و تصویر به صورایمپلانت نخاعی میتواند داز نخستین همانند سازها تداستانها و مفاهیمی اشتبازندگی بی دودباهوش ترین و با کیفیت تریچرا خشونت و تعصبتوضیحی ساده در مورد هوش معلایم کمبود ویتامین E را منبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن اسپایکوژنجهان هوشیارپرواز از نیویورک تا لوس آمغز از بسیاری حقایق می گرحوادث روزگار از جمله ویراگر فقط مردم میفهمیدند کاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های جدید میگرنزبان و بیان نتیجه ساختمانظریه تکامل در درمان بیمتکامل زبان انسان از پیشیعضلانی که طی سخن گفتن چقدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتوزوز گوشآیا ما تنها موجودات زنده نقش مهاجرت در توسعه نسل اابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت نهماز تکینگی تا مغز از مغز تدرک کنیم ما همه یکی هستیمبرین نت به جای اینترنتسفرنامه سفر به بم و جنوب هوموارکتوس ها ممکن است دتاثیر کلام در آیات کلام بژنها ، مغز و ارادهمنحنی که ارتباط بین معرفآیا احتمال دارد رویا از آنقش حیاتی تلومر دی ان آ دابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت بیستماز تکینگی تا مغز، از مغز ذهن ما از در هم شکستن منبنقش سجده بر عملکرد مغزبرخی بیماری های خاص که بدسندرم پیریفورمیسهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وکنترل جاذبهمکانیک کوانتومی بی معنی آب زندگی است قسمت چهارمابزار بقای موجود زنده از خلاصه ای از مطالب همایش ماستفاده از سلول های بنیارمز جهاننهایت در بی نهایتبزرگترین درد از درون است سیر آفرینش از روح تا مغز فرایند تکامل و دشواری هاهوش مصنوعی به شناسایی کاتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش دوپامین عامل بیماریماده، چیزی بیش از یک خلا افت هوشیاری به دنبال کاهاثر مضر مصرف طولانی مدت رخطا در محاسبات چیزی کاملاطلاعات حسی ما از جهان، چروزه داری سلول های بنیادچیزی منتظر شناخته شدنتقویت استخوان در گرو تغذسردرد میگرن در کودکانقبل از آغازهیچ کس مانند تو نگاه نمیکتاثیر رژیم گیاه خواری بر کریستال زمان(قسمت سوم)مرکز هوشیاری، روح یا بدن امیدی تازه در درمان سرطااختلالات حرکتی در انساندی متیل فومارات(زادیوا)(ریسدیپلام تنها داروی تایبوزون هیگز چیستچگونه حافظه را قویتر کنیتنفس بدون اکسیژنشکل های متفاوت پروتئین هلزوم سازگاری قانون مجازاو هر کس تقوای خدا پیشه کنترازودونگامی در درمان بیماریهای مسئولیت در برابر محیط زیجهانی در ذهنانسان عامل توقف رشد مغزارتباط هوش ساختار مغز و ژدانشمندان روش هاي جدیدی راست دستی و چپ دستیبیماری دویکنادانی در قرن بیست و یکم،تومورهای ستون فقراتشرکت نورالینک ویدیویی ازمنابع انرژی از نفت و گاز واقعیت چند سویهتغییر زودتر اتصالات مغزیپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز مادران و کودکان در زمجستجوی هوشیاری در مغز مااین پیوند نه با مغز بلکه از نخستین همانند سازها تدخالت در ساختار ژنهازندگی در جمع مواردی را برباد غرور و سر پر از نخوت وچرا در مغز انسان، فرورفتتیوتیکسن داروی ضد جنونعلایم کمبود ویتامین E را منبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن اسپایکوژن ضد کروناجهان یکپارچهپرورش مغز مینیاتوری انسامغز به تنهایی برای فرهنگ حافظه و اطلاعات در کجاست اگر میدانی مصیبت بزرگتر از تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های جدید در بیماری بحثی در مورد حقیقت فضا و زبان و بیان، در سایه پیشرنظریه تکامل در درمان بیمتکامل ساختار رگهای مغزی غیرقابل دیدن کردن مادهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتیک پیام منفرد نورون مغزی آیا مغز تا بزرگسالی توسعنقش میدان مغناطیسی زمین ابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت چهارمابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت نوزدهماز تکینگی تا مغز از مغز تدرک احساسات و تفکرات دیگبرای پیش بینی آینده مغز دسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی می تواند بر احتاثیر کپسول نوروهرب بر نژنهای مشترک بین انسان و ومنشأ اطلاعات و آموخته ها آیا برای تولید مثل همیشه نقش خرچنگ های نعل اسبی درابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت دهماز تکینگی تا مغز، از مغز ذهن چند جانبه نیازمند نگنقش غذاها و موجودات دريابرخی توجهات در ببمار پارسندرم پس از ضربه به سرفلج نخاعی با الکترودهای هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وکندر در بیماریهای التهابمکانیزمهای دفاعی در برابآب زندگی است قسمت اولابزار بقای موجود زنده از خلاصه ای از درمان های جدیاستفاده از سلول های بنیارمز جهان خاصیت فراکتالچهار میلیارد سال تکامل ببسیاری از بیماری های جدیسیستم تعادلی بدنفرایند حذف برخی اجزای مغهوش مصنوعی در کامپیوترهاتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش سن بیولوژیکی، تنها مبانی ذهنی سیاه و سفیدافتخار انساناثرات فشار روحی شدیدخطا در محاسبات چیزی کاملاطلاعاتی عمومی در مورد مروش مقابله مغز با محدودیچیزی خارج از مغزهای ما نیتقویت سیستم ایمنیسردرد و علتهای آنقبل از انفجار بزرگهیچگاه از فشار و شکست نترتاثیر رژیم گیاه خواری بر کشف مکانیسم عصبی خوانش پمرکز حافظه کجاستامگا سه عامل مهم سلامتاختلالات صحبت کردن در اندین، اجباری نیستریشه های مشترک حیاتبوزون هیگز جهان را از متلنگاه محدود و تک جانبه، مشتنها مانع در زندگی موارد شکل پنجم مادهمقاومت به عوارض فشار خون وفور و فراوانیتراشه ی بیولوژِیکگاهی لازم است برای فهم و مستند جهان متصلجهش های ژنتیکی مفید در ساانسانیت در هم تنیده و متصارتباط انسانی، محدود به دانشمندان روشی برای تبدیرجزخوانی هایی که امروز ببیماری دیستروفی میوتونینبرو و انرژی مداومتوهم فضای خالی یا توهم فضشش مرحله تکامل چشممنابع انرژی از نفت و گاز واقعیت چیستتغییر عمودی سر انسان از پپیوند مغز و سر و چالشهای مغز چون ابزار هوش است دلیحفره در مغزاین ایده که ذرات سیاهچالاز نشانه ها و آثار درک شددر مانهای کمر دردزندگی زمینی امروز بیش از بار بزرگ ایستادن بر دو پاچرا ذرات بنیادی معمولاً تکنولوژی جدید که سلول هاعلت خواب آلودگی بعد از خومنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن دیگر کرونا ساخته شپرتوهای صادر شده از سیاهمغز برای فراموشی بیشتر کحافظه و اطلاعات در کجاست اگر نیروی مغناطیس نباشد از تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های رایج ام اسبحثی در مورد عملکرد لوب فزبان و تکلم برخی بیماریههفت چیز که عملکرد مغز تو تکامل شناخت انسان با کشفمقالاتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتیک پیشنهاد خوب برای آسان آیا همه جنایت ها نتیجه بینقش محیط زندگی و مهاجرت دنقش نگاه از پایین یا نگاهابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت هفتماز تکینگی تا مغز از مغز تدرک تصویر و زبان های مخلتبرای اولین بار دانشمندانسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی و کشف زبان هایتاثیر کپسول نوروهرب بر تژنهای هوش ، کدامندمنشاء کوانتومی هوشیاری اآیا بزرگ شدن مغز فقط در دابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت دوازدهماز تکینگی تا مغز، از مغز ذهن هوشیار در پس ماده ی منقش غذاها و موجودات دريابرخی توصیه ها برای واکسیسندرم سردرد به دلیل افت ففلج بل، فلجی ترسناک که آنهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد وکوچک شدن مغز از نئاندرتاما انسانها چه اندازه نزدآب زندگی است قسمت دومابزار بقای موجود زنده از خم شدن فضا-زماناستیفن هاوکینگ در مورد هرنگ کردن، حقیقت نیستچهار ساعت پس از کشتار خوکبسیاری از بیماری های جدیسیستم دفاعی بدن علیه مغز فراتر از دیوارهای باورهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر درجه حرارت بر عملککایروپاکتیک چیستمباحث مهم حس و ادراکافراد آغاز حرکت خودشان راثرات مفید قهوهخطر آلودگی هوااطلاعاتی عمومی در مورد مروش های صرفه جویی در ایجاچیزی شبیه نور تو نیستتلقین اطلاعات و حافظهسردرد تنشنقدم زدن و حرکت دید را تغیهیپرپاراتیروئیدیسمتاثیر رژیم گیاهخواری بر کشف مکانیسمی پیچیده در بمرکز حافظه کجاستامروز دانش ژنتیک هیچ ابهاختلالات عضلانی ژنتیکدید تو همیشه محدود به مقدرژیم های غذایی و نقش مهم بی نهایت در میان مرزهانگاه انسان محدود به ادراتو یک معجزه ایشگفت انگیز بودن کیهانمقابله با کرونا با علم اسوقت نهيب هاي غير علمي گذشتربیت کودکان وظیفه ای مهگاهی مغز بزرگ چالش استمشکلات نخاعیجهش های ژنتیکی غیر تصادفانعطاف پذیری مکانیسمی علارتباط از بالا به پایین مداروهای مصرفی در ام اسرساناها و ابر رساناها و عبیماری ضعف عضلات نزدیک بنخاع ما تا پایین ستون فقرتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)ششمین کنگره بین المللی سمنابع انرژی از نفت و گاز واقعیت چیستتغییرات منطقه بویایی مغزپیوند اندام از حیوانات بمغز چگونه صداها را فیلتر حقیقت قربانی نزاع بین بی اینکه به خاطرخودت زندگی از نظر علم اعصاب یا نرووسدر محل کار ارزش خودت را بزندگی زودگذربار سنین ابزار هوشمندی اچراروياها را به یاد نمی آتکنولوژی جدید که سلول هاعماد الدین نسیمی قربانی منبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن دیگری ضد کرونا از دآلودگی هوا چالش قرن جدیدمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟حافظه و اطلاعات در کجاستاگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های علامتی در ام اسبحثی درباره هوش و تفاوتهزبان و شناخت حقیقت قسمت چهفت سین یادگاری از میراث تأثیر نگاه انسان بر رفتاتاثیر ویتامین دی بر بیمامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتیک آلل ژنتیکی که از نئاندآیا هوش مصنوعی می تواند نآیا هوش مصنوعی زندگی بشرنقش نظام غذایی در تکامل مابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت هفدهماز تکینگی تا مغز از مغز تدرک حقیقت نردبان و مسیری برای تمدن سازی، باید در بسفری به آغاز کیهانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر کپسول نوروهرب بر سژنهای حاکم بر انسان و انسمهندسی ژنتیک در حال تلاش آیا تکامل و تغییرات ژنتیابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت سوماز تکینگی تا مغز، از مغز ذهن تو همیشه به چیزی اعتقنقش غذاها و موجودات دريابرخی درمان های Spinal Muscular Atسوپاپ ها یا ترانزیستورهافلج خوابهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاهخواری بر رشد و کوچکترین چیز یک معجزه اسما انسانها چه اندازه نزدآب زندگی است قسمت سومابزار بقای موجود زنده از خونریزی مغز در سندرم کوواستیفن هاوکینگ در تفسیر روی و منیزیم در تقویت استنوآوری ای شگفت انگیز دانبعد از کروناسکته مغزیفرد حساس از نظر عاطفی و بهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر درجه حرارت بر عملککار با یگانگی و یکپارچگیمجموعه های پر سلولی بدن مافزایش قدرت ادراکات و حساثرات مضر ماری جواناخطرات هوش مصنوعیاعداد بینهایت در دنیای مروش هایی ساده برای کاهش انکاتی در مورد تشنجتلاش ها برای کشف منابع جدسردرد سکه ایقدرت انسان در نگاه به ابعهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر عصاره تغلیظ شده گیکشف ارتباط جدیدی از ارتبمرکز خنده در کجای مغز استانفجار و توقف تکاملی نشااختراع جدید اینترنت کواندیدن خدا در همه چیزرژیم های غذایی و نقش مهم بی عدالتی در توزیع واکسن نگاه از بیرون مجموعهتو یک جهان در مغز خودت هسشگفت زده و حیران باشملاحظه های اخلاقی دربارهوقتی فهمیدی خطا کردی برگترجمه ای ابتدایی از اسراگذر زمان کاملا وابسته به مشکلات بین دو همسر و برخیجهشهای مفید و ذکاوتی که داولین مورد PML به دنبال تکارتباط بین هوش طبیعی و هوداروهای ام اسرشته نوروایمونولوژی و نقبیماریهای تحلیل عضلانی انخستین تصویر از سیاهچالهتوهم چیستصرع و درمان های آنمنابع انرژی از نفت و گاز واقعیت های متفاوتتغییرات آب و هوایی که به پیوند سر آیا ممکن استمغز ناتوان از توجیه پیداحقیقت آنطور نیست که به نظاینکه خانواده ات سالم بااز نظر علم اعصاب اراده آزدر چه مرحله ای از خواب ، رزندگی، مدیریت انرژیبارداری بدون رحمچراروياها را به یاد نمی آتکامل مادی تا ابزار هوشمعوامل موثر در پیدایش زبامنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن سرطانآلودگی هوا و ویروس کرونامغز بزرگ چالش است یا منفعحباب های کیهانی تو در تواگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان ژنتیکی برای نوآوریبحثی درباره هوش و تفاوتهزبان و شناخت حقیقت قسمت اهم نوع خواری در میان پیشیتئوری تکامل امروز در درمصفحه اصلیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتیک جهش ممکن است ذهن انسان