دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

حافظه و اطلاعات در کجاست آیا در مغز انسان است

حافظه و اطلاعات در کجاست؟ آیا در مغز انسان است؟ آیا در سلولهای عصبی است؟

خوب این قسمت ها میتواند محل تجمع اطلاعات ما باشد ولی آیا این اطلاعات، اگر در مغز یا در سلول های عصبی هم باشد، از کجا اغاز میشود؟ آیا نورون ها خودشان این اطلاعات را حمل می کنند و یا پیش از ذخیره شدن این اطلاعات در مغز یا در سلول عصبی، سرچشمه دیگری این اطلاعات را به مغز یا سلول عصبی منتقل میکند؟

این مطلب بسیار مهمی است. امروزه بیشتر مردم، حافظه و اطلاعات را در مغز تصور میکنند، ولی اگر واقعیت چیز دیگری باشد و به جای آنکه ساختمان پیچیده ای مانند مغز انبار اطلاعات و حافظه ما باشد، این حافظه و اطلاعات در نقشه مغز و در اسیدهای نوکلئیک - که نقشه ساختمان مغز هستند- باشد، درمان ها و دیدگاه ها میتواند بسیار متفاوت گردد.

شاید به جای اینکه لازم باشد مغز فردی بازسازی شود بتوان با کمک برخی نقشه ها و زبان چهار حرفی(در مورد DNA) یا پنج حرفي حیات(در مورد RNA) حافظه را برگرداند و آن را بهبود بخشید.

حالا دانشمندان با کمک آزمایشاتی نشان داده اند که حافظه در مغز انسان در سلولها یا مغز است ولی نه به این معنی که این انبار، خودش حافظه را جمع میکند بلکه اگر اجزایی از نقشه حیات در این سلول ها نباشد، اصلا حافظه و اطلاعاتی باقی نمی ماند!(به لینک مقاله ارائه شده از سایت نوروسفري از استاد گرانقدر، دکتر صفری در پايين مراجعه شود. در این مقاله به آزمونی تجربي اثبات ميشود که حافظه در واحدهای همانند سازی RNA و نه خود مغز ذخیره ميگردد)

اگر پا را فراتر از عالم مادی بگذاریم باز از این نقشه ها هست و این نقشه های تدبیر کننده حیات زمینی(جهان های موازی با عالم مادی ما که در فیزیک کوانتومی امروزه توسط دانشمندان بزرگی مانند میچیو کاکو مطرح شده است)، می تواند دیدگاه ما را متفاوت کند.

حافظه و اطلاعات در مغز یا سلول عصبی خالي نیست، بلکه وجود آن وابسته به اجزایی از نقشه ژنتیکی مغز است که درون این سلول ها و مغز قرار می گیرد و این ذرات ریز، فراتر از وجود سلول عصبی یا خود مغز، حامل اطلاعات و حافظه هستند و این، موردی است که در پژوهش بعدی د ادامه به آن اشاره میشود. ولی آیا خود این نقشه حیات و خود این اجزای ریز- که به عنوان نقشه حیات عمل می کنند- بدون علت و سببی هستند؟ خود این اجزای ریز یعنی RNA علتی فراتر از خودشان دارند. چه نیرو و برنامه اي آنها را شکل داد و در ترتیب های خاص قرار داد؟

اگر با قانون احتمالات محاسبه کنیم، برای تشکیل یک زنجیره ساده دارای بیست اسید نوکلئیک در RNA، به صورت خودبخودی و تصادفي به احتمالی برابر با 1 تقسیم بر 5 به توان 20 نیاز هست و این تقریبا برابر با 1 با چهارده صفر در جلوی آن است!

خوب چنین احتمالی چگونه محقق میشود؟ لازمه آن این است که تعداد 1 با چهارده صفر در جلوی آن، واکنش اتفاق بیفتد تا یکی از آنها همین باشد که میبینیم!

اگر در هر سال یکی از اين عملکردها و واکنشها رخ دهد، به چه زمانی نیازمند هستیم تا این احتمال تحقق پیدا کند و چنین احتمال بسیار ضعیف میباشد به خصوص که پس از تشکیل واحد همانندسازی، این واحد باید از طریق بیست اسید امینه موجود در طبيعت- که هر کدام میتواند راست گرد یا چپ گرد باشد- زنجیره های پروتئین را درست کند و باز این احتمالات، این بار در مورد بیست واحد ساختمانی به جای پنج واحد، تکرار میشود.

همه اینها جدای از تشکیل خود اسیدهای نوکلئيک یا اسید امينه اوليه است که آن هم نیازمند کنار هم قرار گرفتن دهها عنصر موجود در طبیعت و آن هم به شکل و ترتيب خاص است.

پس به احتمالی بسیار ضعیف می رسیم- که اگر خلقت به صورت تصادفی وبدون برنامه رخ داده باشد- تحقق آن در عمر زمین، غیر ممکن است. پس برنامه ای مدون از جایی فراتر از این واحدهای ریز همانند ساز، باید باشد که آنها را به این ترتیب، با هم مرتب کند و شکل بدهد.

این قانون- که در حقیقت برنامه و ونقشه اطلاعات روی اسیدهای نوکلئيک را دارد- در سطحی ریزتر از آنهاست و این ادامه می یابد تا جایی که مجبوریم نقشه نهایی تشکیل این همانند سازها را در محیطی فراتر از عالم مادی خودمان یا بگوئیم جهانی موازی و چسبیده با عالم خودمان جستجو کنیم.

صدای خروشان رود، نشان از قطره های آب دارد و خود این قطره ها ما را از وجود ابرید که آنها را بارانده است- مطمئن میسازد و هرگاه ابر را دیدیم، مطمئن میشویم خورشیدی هست که آب های شور دریا را بخار کرده است و ....

@salmanfatemi

http://www.neurosafari.com/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%82%D8%A7%…/


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
روی و منیزیم در تقویت استتکنولوژی جدید که سلول هااز نخستین همانند سازها تزبان و بیان، در سایه پیشرما از اینجا نخواهیم رفتبه هلال بنگرهستی ما پس از شروعی چگال ترازودونکودکان گذشته به آینده فکسطح آگاهی، رخدادهای زندگجستجوی هوشیاری در مغز مابرای تمدن سازی، باید در بپرورش مغز مینیاتوری انساعضلانی که طی سخن گفتن چقدمغز بزرگترین مصرف کننده خارق العاده و استثنایی بالگو و عادت را بشکن و در ادر دعواها چه میکنی؟ابزار بقا از نخستین همانچگونه هموساپينس بر زمین ملاحظه های اخلاقی دربارههنر حفظ گرهروح در جهانی دیگر استتکامل زباناز تکینگی تا مغز و از مغز ویتامین E برای فعالیت صحسفر به درون سفری زیباماده، چیزی بیش از یک خلا بهداشت خوابتست کم هزینه ی بزاق برای کاهش سن بیولوژیکی، تنها شکل پنجم مادهحل مشکلبرخی بیماری های خاص که بدآن چیزی که ما جریان زمان نقش میدان مغناطیسی زمین خطر را بپذیرALS نگاهی کامل بر بیماری وامیدوارینگاه کلی نگردرمان پوکی استخوانابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک های بروش صحبت کردن در حال تکامتابوهای ذهنیاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتسلول عصبی شاهکار انطباق بیماری های مغز و اعصاب و شاید درست نباشدتصور ما ازمشکلات و واقعیکریستال هامحدودیت درک انسانحریص نباشبرطرف کردن خشونت را از خاآیا فراموشی حتمی استنقش تیروئید در تکامل مغزدو بیماری روانی خود بزرگ فیزیک مولکولها و ذرات در انتظار گذر تندباد؟چالش کمبود اندام برای پیدرمان زخم دیابتی با تکنوابزار بقای موجود زنده از ریشه های مشترک همه ی موجومنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنسندرم پس از ضربه به سربیماری سلیاکشربت رب انارتغییر دادن ژنها آیا روزی گلوئونمرکز حافظه کجاستحس و ادراک قسمت چهل و دومتفکر قبل از کارآیا پیدایش مغز از روی تصادین اجبارینقش غذاها و موجودات دريافراموشی همیشه هم بد نیستانسان یک کتابخانه استنجات در راستگوییدریای خداابعاد بالاترراه بی شکستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر بینش و انتظارات فراز تکامل تا مغز، از مغز تورزش و میگرنسیاهچاله ها، دارای پرتو جنگ هفتاد و دو ملت همه را بیشتر کمردردها نیازی به ضایعات در عصب زیر زبانیگاهی لازم است برای فهم و مزایای شکلات تلخ برای سلحس و ادراک قسمت پنجاه و شتقویت مغز با ورزشآیا دلفین ها میتوانند بادانشمندان موفق به بازگردچند جهانیفشار روحی، همیشه بد نیست اولین تصویر در تاریخ از سچرا پس از بیدار شدن از خودرگیری اعصاب به علت میتوتو تغییر و تحولیاحساس گذر سریعتر زمانرشد، رسیدن به یک هدف نیستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش احساسیتاثیر درجه حرارت بر عملکاستفاده از انرژی خلایادگیری مهارت های جدید دسکته مغزیجهان هوشمندباد غرور و سر پر از نخوت وطبیعت بر اساس هماهنگیپنج اکتشاف شگفت آور در مومطالبه ی حق خودحس و ادراک سی و هفتمتمایز یا کشف یگانگیآتاکسیداروهای ضد بیماری ام اس ونهادینه سازی فرهنگ اختلاقیچی ژنتیکیایمپلانت نخاعی میتواند دچسبیدن به خود، مانع بزرگ ذهن ما از در هم شکستن منبتوهم فضای خالیاداراوون تنها داروی تاییزندگی فعال و مثبت روند آلمهربانی، شرط موفقیتهوشمندی کیهانتاثیر رژیم گیاه خواری بر اصل عدم قطعیت از کوانتوم کل اقیانوس در یک ذرهسادیسم یا لذت از آزار دادجهان شگفت انگیزبحثی جالب درباره محدودیتعلم راهی برای اندیشیدن اپیوند سر برای چه بیمارانمغز قلبخواندن، دوست روزهای سختتنهایی رمز نوآوری استآزار حقیقیداروی جدید ضد میگرننوار عصب و عضلهقدرت انسان در نگاه به ابعایا این جمله درست است کسیهفت سین یادگاری از میراث رفلکس وتری با توضیح دکتر توانایی یک فرد، برای تغیارتباط بین هوش طبیعی و هوزیباترین چیز در افزایش سمیگرن و خوابهیپرپاراتیروئیدیسمتاسف بار است انسان، حق خوکنگره بین المللی سردرد دسریعترین کامپیوتر موجودجوسازی مدرنبخش بزرگتر کیهان ناشناختعادت کن خوب حرف بزنیپایان، یک آغاز استمغز انسان برای ایجاد تمدخواص عجیب لوبیاافت هوشیاری به دنبال کاهدر چه مرحله ای از خواب ، راگر میدانی مصیبت بزرگتر نوزاد ناشنوای متولد شده،لاموژین داروی ضد اوتیسم؟همیشه عسل با موم بخوریملایو دوم دکتر سید سلمان فهمیشه، آنطور نیست که هسترویکردهای جدید ضایعات نختکنولوژی جدید که سلول هااز نخستین همانند سازها تزبان و تکلم برخی بیماریهما اشیا را آنطور که هستندبه کدامین گناه کشته شدندهشت توصیه برای کاستن از دترازودونکودکان خود را مشابه خود تسعی کن به حدی محدود نشویحفره در مغزبرای خودآگاه بودن تو بایپرکاری تیروئیدغم بی پایانمغز حریص برای خون، کلید تخبر مهم تلسکوپ هابلالگوی بنیادین و هوشیاریدر سال حدود 7 میلیون نفر ابزار بقا از نخستین همانچگونه هوشیاری خود را توسملاحظات بیهوشی قبل از جرهنر رها شدن از وابستگیروح رهاییتکامل زباناز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین E در چه مواد غذایسفر تجهیزات ناسا به مریخ بهداشت خواب، رمز حافظه ی تست آر ان اس دز میاستنی گکایروپاکتیک چیستشکرگزار هر چیزی باش که داحلقه های اسرارآمیزبرخی توجهات در ببمار پارآنچه می دانم، آنچه را میخنقش محیط زندگی و مهاجرت دخطرات هوش مصنوعیNVG 291امیدواری و مغزنگاه انسان محدود به ادرادرمان پوکی استخوانابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی روشهای نو در درمان دیسک بتاثیر فکر بر سلامتاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجازسلول عصبی، در محل خاص خودبیماری های ژنرالیزه ی عصشایسته نیست در جیب خود قرتصور از زمان و مکانکریستال زمان(قسمت اولمخچه فراتر از حفظ تعادلحرکات چشم، ترجمه کننده ی بزرگ فکر کنآیا ممکن است موش کور بی منقش حفاظتی مولکول جدید ددو بار در هفته ماهی مصرف فیزیک هوشیاریانحراف و حقیقتچالش دیدگاه های سنتی در بدرمان ساده ی روماتیسمابزار بقای موجود زنده از ریشه های مشترک حیاتمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکینگی تا مغز- از مغز واکسن اسپایکوژن ضد کروناسندرم جدایی مغزبیماری ضعف عضلات نزدیک بشربت ضد خلطتغییر زودتر اتصالات مغزیگمان میکنی جرمی کوچکی در مرکز حافظه کجاستحس و ادراک قسمت چهل و سومتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا آگاهی پس از مرگ از بیدین، اجباری نیستنقش غذاها و موجودات دريافراموشی و مسیر روحانیانسان باشنخاع ما تا پایین ستون فقردرک فرد دیگر و رفتارهای ااتفاق و تصادفراه طولانی را به سلامت گذمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر ترکیبات استاتین (ساز تکامل تا مغز، از مغز تورزش بهترین درمان بیش فعسیاهچاله و تکینگی ابتدایجنگ و تصور از جنگبا همه مهربان باشضرورت زدودن افکارگاهی مغز بزرگ چالش استمسمومیت دانش آموزان بی گحس و ادراک قسمت بیست و چهتقویت استخوان در گرو تغذآیا دست مصنوعی به زودی قادانشمندان نورون مصنوعی سچند جهانیفضا و ذهن بازاولین دارو برای آتاکسی فچرا ارتعاش بسیار مهم استدرب بسته با غیر خود باز متو جهانی هستی که خودش را احساسات کاذبز گهواره تا گورمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش بشری تهدید برای بشریتاثیر درجه حرارت بر عملکاستفاده از سلول های بنیایادگیری هوش مصنوعی، عمیقسکته ی مغزی در جوانانجهان هوشیاربار مغز بر دو استخوانطعمه ی شبکه های ارتباط اجپول و شادیمطالبی در مورد تشنجحس و ادراک- قسمت پنجاه و تمدن قدیمی ای در جنوب ایرآتاکسی فریدریشداروهای ضد تشنج با توضیح چهار میلیارد سال تکامل بقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصایمپلانت استخوانی در آسینسبت ها در کیهانذهن چند جانبه نیازمند نگتوهم فضای خالی یا توهم فضادب برخورد با دیگرانزندگی هوشمند در خارج از زموفقیت هوش مصنوعی در امتهوشیاری و وجودتاثیر رژیم گیاه خواری بر اصل، روان و نفس استکلمات بلند نه صدای بلندسازگاری با محیط بین اجزاجهان شگفت انگیز و بی زمانبحثی در مورد نقش ویتامين علم ساختن برج های چرخانپیوند سر، یکی از راه حلهامغز ما کوچکتر از نیم نقطهخواب زمستانی سلول های سرتنبیه چقدر موثر استآزار دیگری، آزار خود استداروی جدید ضد الزایمرنوار عصب و عضله مهم در تشقدرت ذهنایا ابزار هوشمندی یا مغز هم نوع خواری در میان پیشیرفتار مانند بردهتوازن مهمتر از فعالیت زیارتباط شگفت مغز انسان و فزیر فشار کووید چه باید کرمیگرن و روزه داریهاوکينگ پیش از مرگش رسالتبدیل پلاستیک به کربن و سکنترل همجوشی هسته ای با هسرکه انگبین عسلی مفید برجامعه ی آسمانیبخش دیگری در وجود انسان هعادت کردن به نعمتپاکسازی مغزمغز انسان برای شادمانی طخود جسم و یا تصویرافتخار انساندر ناامیدی بسی امید استاگر نیروی مغناطیس نباشد نوسانات کوانتومی منبع مالازم است هیچ کاری نکنیدهمکاری یا رقابترویا و واقعیتتکینگیاز نشانه ها و آثار درک شدزبان و شناخت حقیقت قسمت چما به جهان های متفاوت خودبه امید روزهای بهترو هر کس تقوای خدا پیشه کنتراشه مغز بدون واسطه ی دکودکان را برای راه آماده شلیک فراموشیحق انتخاببرای رشد، باید از مسیر خطپراسینزوماب در پارکینسوغم بی پایانمغز در تنهایی آسیب میبینخدا موجود استالگوبرداری از طبیعتدر عید نوروز مراقب تصادف ابزار بقا از نخستین همانچگونه واکسن کرونا را توزممانتین یا آلزیکسا یا ابهنر، پر کردن است نه فحش دروزه داری متناوب، مغز را تکامل زبان انسان از پیشیاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کاسفر دشوار اکتشافبوزون هیگز چیستتشنچ پانایوتوپولوس تشنج کار امروز را به فردا نیندشکست حتمیحمله ویروس کرونا به مغزبرخی توصیه ها برای واکسیآنچه ناشناخته است باید شنقش مرکز تنفس سلولی در بیدفاع از پیامبرفقر داده ها در هوش مصنوعیامیدی به این سوی قبر نیستنگاه از بیرون مجموعهدرمان آرتروز با ورزش موضابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی روشهای شناسایی قدرت شنواتاثیر مشاهده بر واقعیت باز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسسلولهای ایمنی القا کنندهبیماری وسواسشادی، پاداش انجام وظیفهتصاویر زیبای رعد و برقکریستال زمان(قسمت دوم)مخچه ، فراتر از حفظ تعادلحرکت چرخشی و دائمی کیهانبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا ما کالا هستیمنقش حیاتی تلومر دی ان آ ددو برابر شدن خطر مرگ و میفیزیک و هوشیاریاندوه در دنیا استچاالش ها در تعیین منبع هودرمان سرگیجه بدون نیاز بابزار بقای موجود زنده از ریشه های اخلاقمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکینگی تا مغز- از مغز واکسن دیگر کرونا ساخته شسندرم دزدی ساب کلاوینبیماریهای تحلیل عضلانی اشش مرحله تکامل چشمتغییر عمودی سر انسان از پگنجینه ای به نام ویتامین مرکز خنده در کجای مغز استحس و ادراک قسمت نهمتفکر خلا ق در برابر توهم آیا امکان بازسازی اندامهدیوار همه اش توهم بودنقش غذاها در کاهش دردهای فراموشی آرمانانسان جدید از چه زمانی پانخاع درازتر یا کوتاهتر کدرک نیازمند شناخت خویش ااتوبان اطلاعات و پلِ بینرابطه تشنج و اوتیسممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی به کمک هوش طبیتاثیر تغذیه بر سلامت روااز تکامل تا مغز، از مغز تورزش در کمر دردسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجنگ داده هابا هوش مصنوعی خودکار روبضرب المثل یونانیگاهی جهت را عوض کنمسمومیت دانش آموزان، قماحس و ادراک قسمت بیست و یکتقویت حافظه یا هوش مصنوعآیا رژیم غذایی گیاهی سلادانشمندان یک فرضیه رادیکچند جهانی و علمفضای قلب منبع نبوغ استاولین دروغچرا بیماری های تخریبی مغدرختان چگونه بر تشکیل ابتو جدای از کیهان نیستیاخلاق و علوم اعصابزمین در برابر عظمت کیهانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش در طبیعتتاثیر درجه حرارت بر عملکاستفاده از سلول های بنیایادگرفتن، آغاز حرکت است سال سیزده ماههجهان های بسیار دیگربار بزرگ ایستادن بر دو پاظهور امواج مغزی در مغز مصپول و عقیدهمطالعه ای بیان میکند اهدحس و ادراک- قسمت بیست و پتمدن پیشرفته ی پیشینیانآتاکسی مخچه ای خودایمنداروی فامپیریدین یا نورلچهار ساعت پس از کشتار خوکقانون مندی نقشه ژنتیکی مایمان به رویانسبت طلایی، نشانه ای به سذهن هوشیار در پس ماده ی متوهم لیلیپوتی(ریزبینی)ادراک ما درک ارتعاشی است زندگی و داراییموفقیت در تفکر استهوشیاری و افسردگیتاثیر رژیم گیاه خواری بر اصلاح خطا با رفتن بر مسیرکلوزاپین داروی ضد جنونستم با شعار قانون بدترین جهانی که نه با یک رخداد و بحثی در مورد نقش کلسیم و علایم کمبود ویتامین E را پیوندهای پیچیده با تغییرمغز مانند تلفن استخواب سالم عامل سلامتیتهدیدهای هوش مصنوعیآسيب میکروواسکولاریا آسداروی سل سپتنوار عصب و عضله برای تاییقدرت شناختی انسان، محدودایا بیماری ام اس (مولتیپهمه چیز موج استرفتار وابسته به شکلتوت زیاد بخوریدارتباط شگفت انگیز مغز انزیرفون داروی ضد ام اسمیگرن سردردی ژنتیکی که باعتیاد را به دور بیندازهاوکينگ پیش از مرگش رسالتبدیل تراکت صوتی مصنوعی کنترل جاذبهسرگیجه از شایعترین اختلاجاودانگی مصنوعیبخشیدن دیگران یعنی آرامشعادت بد را ترک کنپارادوکس ها در علممغز انسان برای شادمانی طخودآگاهی و هوشیاريافراد آغاز حرکت خودشان ردر هم تنیدگی مرزها و بی ماگر نعمت فراموشی نبود بسنوشیدن چای برای مغز مفید اگر نعمت فراموشی نبود بسنوعی سکته مغزی ، وحشتناک لبخند بزن شاید صبح فردا زهمانند سازی در انسانرویا و کابوستکامل فردی یا اجتماعیاز نظر علم اعصاب یا نرووسزبان و شناخت حقیقت قسمت اما با کمک مغز خود مختاريمبه بالا بر ستارگان نگاه کوفور و فراوانیتراشه ها روی مغزکوری گذرای ناشی از موبایشلیک فراموشیحقیقت قربانی نزاع بین بی برای زندگی سالم، یافتن تپرتوهای صادر شده از سیاهغیرقابل دیدن کردن مادهمغز را از روی امواج بشناسخدا نور آسمان ها و زمین االتهاب شریان تمپورالدرمان نگهدارنده ی اعتیادابزار بقا از نخستین همانچگونه آن شکری که می خوریممن و وجود توهمیهوموارکتوس ها ممکن است دروزه داری و التهاب زیانبتکامل ساختار رگهای مغزی از تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا و استخوانسفرنامه سفر به بم و جنوب بوزون هیگز جهان را از متلتشنج چیستکار با یگانگی و یکپارچگیماست مالیشکستن مرز دور مغزحمایت از طبیعتبرخی درمان های Spinal Muscular Atآنچه واقعیت تصور میکنیم نقش نگاه از پایین یا نگاهدفاع در برابر تغییر ساختفلج نخاعی با الکترودهای امیدی تازه در درمان سرطانگاه از دور و نگاه از نزددرمان ام اس(مولتیپل اسکلابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی روشی برای بهبود هوش عاطفتاثیر نگاه ناظر هوشیار باز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهسلولهای بنیادی مصنوعی دربیماری کروتز فیلد جاکوبشب سیاه سحر شودتصادف یا قوانین ناشناختهکریستال زمان(قسمت سوم)مخچه ابزاري که وظیفه آن فحس متفاوتبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا ما تنها موجودات زنده نقش خرچنگ های نعل اسبی دردو برابر شدن خطر مرگ و میفیزیک آگاهیاندوه دردی را دوا نمیکندنابینایی در نتیجه ی گوشی درمان سرگیجه بدون نیاز بابزار بقای موجود زنده از رژیم های غذایی و نقش مهم منبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکینگی تا مغز- از مغزتواکسن دیگری ضد کرونا از دسندرم سردرد به دلیل افت فبیماری، رساله ای برای سلششمین کنگره بین المللی ستغییرات منطقه بویایی مغزگوهر با نظر دیگران سنگ نممرگ چیستحس و ادراک قسمت چهارمتفاوت قند طبیعی با قند و آیا انسان با مغز بزرگش اخدیوار، از ابتدا توهم بودنقشه مغزی هر فرد منحصر بهفرایند پیچیده ی خونرسانیانسان خطرناکترین موجودنخستین تمدن بشریدرک و احساساتوسوکسیمایدرادیوی مغز و تنظیم فرکانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی به شناسایی کاتاثیر حرکات چشم بر امواج از خود رها شووزن حقیقی معرفت و شناختسیاهچاله ی تولید کنندهجنبه های موجی واقعیتبا هر چیزی که نفس می کشد مضربه مغزی در تصادف رانندگذر زمان کاملا وابسته به مسیر دشوار تکامل و ارتقاحس و ادراک قسمت بیست و دوتقویت سیستم ایمنیآیا رژیم غذایی گیاهی سلادانشمندان ژنی از مغز انسچند روش ساده برای موفقیتفضای خالی ای وجود ندارداولین سلول مصنوعیچرا حیوانات سخن نمی گویندرختان اشعار زمینتو دی ان ای خاص ميتوکندرياخلاق پایه تکامل و فرهنگزمین زیر خلیج فارس تمدنی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش عاطفی قسمت 11تاثیر درجه حرارت بر عملکاستفاده از سلول های بنیایادآوری خواب و رویاسانسور از روی قصد بسیاری جهان هایی در جهان دیگربار سنین ابزار هوشمندی اظرف باید پر شود چه با چرک پوست ساعتی مستقل از مغز دمعمای اخلاقی قطارحس و ادراک- قسمت شصت و چهتمدن بشری و مغز اخلاقیآتش منبع انرژیداروی لیراگلوتیدنون و القلمقانون گذاری و تکاملاین پیوند نه با مغز بلکه نشانه های گذشته در کیهان ذهن و زندگیتوهم چیستادغام میان گونه های مختلزندگی بی دودمولکول ضد پیریهوشیاری کوانتومیتاثیر رژیم گیاهخواری بر اصول انجام برخی نرمش ها دکلید نزدیک و نگاه تو بر فستم، بی پاسخ نیستجهانی که از یک منبع، تغذیبحثی در مورد حقیقت فضا و علایم کمبود ویتامین E را پیوندی که فراتر از امکانمغز مادران و کودکان در زمخواب سالم عامل سلامتی و یآسیب ها ناشی از آلودگی هوداروی ضد چاقینوار عصب و عضله تعیین محلقدرت عشقایا بدون زبان میتوانیم تهمه چیز و هیچ چیزرفتار اجتماعی انسان، حاصتوسعه هوش مصنوعی قادر اسارتباط شگفت انگیز مغز انزیرک ترین مردممیگرن شدید قابل درمان اساعداد بینهایت در دنیای مهدف یکسان و مسیرهای مختلتبدیل سلولهای محافط به سکندن ریشه ی خودسرگردانیجایی برای یاد گرفتن باقی بخشش، عقلانی یا غیر عاقلعادت دادن مغز بر تفکرپاسخ گیاهان در زمان خوردمغز انسان رو به کوچک تر شخودآگاهی و هوشیاريافراد بی دلیل دوستدار تو در هم تنیدگی کوانتومیدر هم تنیدگی کوانتومی و پاگر با مطالعه فیزیک کواننیوالینلحظات خوش با کودکانهمجوشی هسته ای، انرژِی برویا و خبر از آیندهتکامل مادی تا ابزار هوشماز نظر علم اعصاب اراده آززبان و شناخت حقیقت قسمت دما بخشی از این جهان مرتبطبه بالاتر از ماده بیندیشوقاحت و تمسخر دیگرانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزکی غایب شدی تا نیازمند دلشنا در ابهای گرم جنوب نیاحقیقت آنطور نیست که به نظبرخی ملاحظات در تشنج های پرتوزایی از جسم سیاهغرور و علممغز زنان جوانتر از مغز مرخدا بخشنده است پس تو هم بام آر آی جدید با قدرت شگفدرمان نابینایان آیا ممکنابزار بقا از نخستین همانمن کسی در ناکسی دریافتم هورمون شیرساز یا پرولاکتروزه داری و بیمار ی ام اس تکامل شناخت انسان با کشفاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا در سبزیجاتسفرنامه سفر به بم و جنوب بی نهایت در میان مرزهاتشنج و حرکات شبه تشنجی قاکارهای کوچک، بی ارزش نیسماست مالی با هوش انسانیشگفت نیست من عاشق تو باشمحوادث روزگار از جمله ویربرخی روش های تربیتی کودکآنچه حس می کنیم، نتیجه ی نقش نظام غذایی در تکامل مدقیق ترین تصاویر از مغز افلج بل، فلجی ترسناک که آنامگا سه عامل مهم سلامتنگاه از درون قفس یا بیروندرمان با سلول های بنیادیابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی روشی جدید در درمان قطع نختاثیر نگاه و مشاهده ناظر از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهسلام تا روشناییبیماری گیلن باره و بیمارشبیه سازی میلیون ها جهان تضادهای علمیکشف مکانیسم عصبی خوانش پمخچه تاثیر گذار بر حافظهحس چشایی و بویاییبزرگترین خطایی که مردم مآیا مصرف مولتی ویتامین هنقش داروهاي مختلف معروف دو داروی جدید برای میاستفیزیکدانان ماشینی برای تاندوهگین نباش اگر درب یا ناتوانی از درمان برخی ویدرمان سرگیجه بدون داروابزار بقای موجود زنده از رژیم های غذایی و نقش مهم منبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن سرطانسوی ما آید نداها را صدابیمارستان هوش مصنوعیشعار و عملتغییرات مغز پس از 40 سالگیگویید نوزده و ایمنی ساکتمرگ و میر پنهانحس و ادراک قسمت نوزدهمتفاوت مغز انسان و میمون هآیا احتمال دارد رویا از آدید تو همیشه محدود به مقدنقشه های مغزی جدید با جزیفرایند تکامل و دشواری هاانسان در هستی یا هستی در نخستین تصویر از سیاهچالهدرک کنیم ما همه یکی هستیمتو یک معجزه ایاتصال مغز و کامپیوترراز تغییرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی تعاملیتاثیر دوپامین و سروتونیناز درخواست ها جدا شووزوز گوشسیاهچاله، سیاه خالص یا پجنسیت و تفاوت های بیناییبا آتش، بازی نکن و بعد از ضررهای مصرف شکر و قند بر گذشته را دفن کنمسئول صیانت از عقیده کیسحس و ادراک قسمت بیست و سوتلقین اطلاعات و حافظهآیا راهی برای بهبود وضعیدانشمندان پاسخ کوانتومی چندین ماده غذایی که ماننقفس دور خود را بشکناوکرلیزوماب داروی جدید شچرا حجم مغز گونه انسان دردرد و درستو در میانه ی جهان نیستی اختلا ل در خود عضلهزمان چیستمنبع هوشیاری در کجاست؟ قهوش عاطفی قسمت نهمتاثیر درجه حرارت بر عملکاستفاده از سلول های بنیایاری خدا نزدیک استسانسور بر بسیاری از حقایجهان یکپارچهباربر دیگران نباشظرفیت مغز چقدر استپوشاندن خود از نورمعماری، هندسه ی قابل مشاحسن یوسف باغچه ی منتمدن زیر آبآثار باستانی تمدن های قدداروی تشنجی درباردارینوآوری ای شگفت انگیز دانقانون جنگلاین اندوه چیستنشانه های پروردگار در جهذهن و شیمی بدنتوهم و خیالادغام دو حیطه علوم مغز و زندگی در جمع مواردی را برمولتیپل اسکلروز در زنان هوشیاری سنتی یا هوشیاری تاثیر رژِیم غذایی بر میگاصول توسعه ی یک ذهن کاملکلام و زبان، گنجینه ای بسستون فقرات انسان دو پا جلجهانی در ذهنبحثی در مورد عملکرد لوب فعلائم عصبی آلزایمر، با اپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز چون ابزار هوش است دلیخواب عامل دسته بندی و حفطآسیب روانی شبکه های اجتمداروی ضد چاقینوار عصب و عضله در مطب دکقسم به فقرایا تکامل هدفمند استهمه چیز کهنه میشودرقیبی قدرتمند در برابر متوسعه برخی شغل ها با هوش ارتباط غیرکلامی بین انسازیست شناسی کل در جزء فراکمیاستنی گراویس بدون آنتیبقا با سازگارترین فرد اسهدف یکسان، در مسیرهای متتبر را بردارکندر در بیماریهای التهابسربازان ما محققا غلبه می جایی خالی نیستبدون پیر فلکعارضه جدید ویروس کرونا سپختگی پس از چهل سالگي به مغز انسان رو به کوچکتر شدخودت را از اندیشه هایت حفافزایش قدرت ادراکات و حسافزایش میل جنسی با خوردن در هم تنیدگی کوانتومی و داگر تلاش انسان امروز برانیکولا تسلالرزش ناشی از اسیب به عصبهمدلی و هوش عاطفیرویا بخشی حقیقی از زندگی تکامل مداوماز نظر علم اعصاب اراده آززبان و شناخت حقیقت قسمت سما تحت کنترل ژنها هستیم یبه جای محکوم کردن دیگران وقت نهيب هاي غير علمي گذشتراشه ی بیولوژِیککیهان خود را طراحی میکندشناخت و معرفت، و نقش آن دحقیقت افرادبرخی مرزهای اخلاق و علوم پرسشغربال در زندگیمغزهای کوچک بی احساسخدای رنگین کمانام اس و سرطاندرمان های اسرار آمیز در آابزار بقا از نخستین همانمن پر از تلخیمهوش فوق العاده، هر فرد اسروزه داری سلول های بنیادتکامل، نتیجه ی برنامه ریاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی 12 در درمان دردسفرنامه سفر به بم و جنوب بی نظمی مقدمه شناختتشنج به صورت اختلال رفتاکارهایی بیش از طراحی و گپماشین دانششگفت انگیز بودن کیهانحکمت الهی در پس همه چیزبرخی سلولهای عصبی در تلاآنها نمیخواهند دیگران رانقش نظریه تکامل در شناسادل به دریا بزنفلج خواباما شما از دید خفاش کور هنگاه از درون مجموعه با نگدرمان تومورهای مغزی با اابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی روشی جدید در درمان نابینتاثیر نگاه انسان بر رفتااز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مسلاح و راهزنیبیماری آلزایمر، استیل کوشبیه سازی سیستم های کوانتظاهر خوابیده ی مادهکشف مکانیسمی پیچیده در بمخاطب قرار دادن مردم، کاحس و ادراک (قسمت اول )بزرگترین درد از درون است آیا مغز تا بزرگسالی توسعنقش درختان در تکاملدو سوی واقعیتفال نیکواندام حسی، درک از بخش هایناتوانی در شناسایی چهره درمان سرطان با امواج صوتابزار بقای موجود زنده از رژیم ضد التهابیمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن سرطانسوپاپ ها یا ترانزیستورهابیندیشصبور باشگوش دادن بهتر از حرف زدنمرگ و میر بسیار بالای ناشحس و ادراک قسمت هفتمتفاوت ها و تمایزها کلید بآیا احتمال دارد رویا از آدیدن خدا در همه چیزنقشه با واقعیت متفاوت اسفرایند حذف برخی اجزای مغانسان عامل توقف رشد مغزنخستین روبات های زنده ی جدرک احساسات و تفکرات دیگتو یک جهان در مغز خودت هساثر مضر مصرف طولانی مدت رراست دستی و چپ دستیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی در قضاوت های اتاثیر دپاکین بر بیماری ماز دست دادن دم در پیشینیاوسواس، بیماری استسیاره ی ابلهانجنسیت و تفاوت های بیناییبا تعمق در اسرار ابدیت و ضررهای شکر بر سلامت مغزگر جان به جز تو خواهد از خمسئولیت جدیدحس و ادراک قسمت بیستمتلاش ها برای کشف منابع جدآیا راهی برای رفع کم آبی دانشمندان اولین سلول مصنچندجهانیقفس ذهنايندگان چگونه خواهند دیدچرا خشونت و تعصبدرد باسن و پا به دلیل کاهتوقف؛ شکستاختلاف خانوادگی را حل کنزمان و مکان، ابعاد کیهان منبع هوشیاری در کجاست؟(قهوش عاطفی قسمت هفتمتاثیر درجه حرارت بر عملکاستفاده از سلول های بنیاژن همه چیز نیستسانسور ذهنجهان یکپارچهبارداری بدون رحمعقل مجادله گرپیموزایدمعنی روزهحساسیت روانی متفاوتتمدنی قدیمی در شمال خلیج آدم عاقل، وقت خودش را هدرداروی جدید ALSنوار مغز مشاهده ی غیر مستقانون جنگلاین ایده که ذرات سیاهچالنشانه های بیداری روحیذهن پر در برابر آگاهیتوهم وجودارتقا و تکامل سنت آفرینش زندگی در سیاهچالهمواد کوانتومی جدید، ممکنهوش، ژنتیکی است یا محیطیتاثیر سلامت دستگاه گوارشاصول سلامت کمرکلام، در تحولی شگفت آور بستارگانی قبل از آغاز کیهجهان، تصادفی نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهعلت خواب آلودگی بعد از خوپیام های ناشناخته بر مغز مغز چگونه صداها را فیلتر خواص فلفل سبزآسیب عصب پا به دنبال اعتیداروی ضد تشنج با قابليت تنوبت کودکانقضاوت ممنوعایجاد احساساتهمه چیز در زمان مناسبرقابتی بی هدف یا رقابتی هتوصیه های سازمان بهداشت ارتروز یا خوردگی و التهازیست شناسی باور حقیقت یا میدان مغناطيسي زمین بشر بقا در ازای بیماریهدف از تکامل مغزتحریک عمقی مغزکندر علیه سرطانسربرولایزینجاذبهبدون بار گذشتهعجول نباشپدیده خاموش روشن در پارکمغز ایندگان چگونه استخودروهای هیدروژنیخورشید مصنوعیافزایش مرگ و میر سندرم کودر هر سوراخی سر نکناگر خواهان پیروزی هستینیاز به آموزش مجازی دیجیلرزش دست ها و گردن و سر ETهمراه سختی، اسانی هسترویا تخیل یا واقعیتتکامل چشماز واقعیت امروز تا حقیقتزبان جانسوزمانند کودکان باشیدبه جای تولید، بیشتر گوش کوقتی فهمیدی خطا کردی برگتربیت کودکان وظیفه ای مهکیهانِ هوشیارِ در حال یاشناخت حقیقت یا آرزوهای گحقیقت انسانبرخی نکات از گاید لاین پرپرسش و چستجو همیشه باقی امقالاتمغز، فقط گیرندهخدایی که ساخته ی ذهن بشر ام اس یا تومور؟چگونه انتظارات بر ادراک درمان های بیماری آلزایمرابزار بقا از نخستین همانمن بی من، بهتر یاد میگیرمهوش مصنوعی می تواند بر احروزهای بد باقی نمیماندتکثیر سلول در برابر توقف از تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی هفدهسفرنامه سفر به بم و جنوب بی هیچ می ایی و بی هیچ میرتشنج عدم توازن بین نورون کاربرد روباتهای ريزنانومبانی ذهنی سیاه و سفیدشگفت زده و حیران باشحافظه میتواند بزرگترین دبرخی سيناپسها طی تکامل و آنژیوگرافی از مغزنقش هورمون های تیروئید ددلایلی که نشان میدهد ما بفلج خواب چیستامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنگاه حقیقی نگاه به درون ادرمان تشنجابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی روشی جدید در درمان سکته متاثیر نگاه انسان بر رفتااز تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار سلسله مباحث هوش مصنوعیبیماری الزایمرشبکه های مصنوعی مغز به درتظاهری از ماده است که بیدکشف ژن جدید، می تواند گستمدل همه جانبه نگر ژنرالیحس و ادراک (قسمت دوم )بسیاری از مجرمان، خودشانآیا همه جنایت ها نتیجه بینقش ذهن و شناخت در حوادث دولت یا گروهکفاکسیبتانرژی بی پایان در درون هرنادیدنی ها واقعی هستنددرمان ضایعات نخاعیابزار بقای موجود زنده از رژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن ضد اعتیادسوپاپ ها یا ترانزیستورهابیهوش کردن در جراحی و بیمصبور باشگوشه بیماری اتوزومال رسسمرگ و سوال از قاتلحس و ادراک قسمت هفدهمتفاوت ها را به رسمیت بشناآیا بدون ناظر هوشمند هم بدیدگاه نارسای دوگانه ی منقص های سیستمی ایمنیفراتر از دیوارهای باورانسانیت در هم تنیده و متصنرمش های مفید برای درد زادرک تصویر و زبان های مخلتتو کجای جهانیاثرات فشار روحی شدیدرجزخوانی هایی که امروز بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی در کامپیوترهاتاثیر داروهای ضد التهاب از روده تا مغزوسیله، فقط دعا نیستسیاره ابلهانجهل مقدسبا خودت نجنگضعیف و قویگرفتار محدودیت ها و ابعامسئولیت در برابر محیط زیحس و ادراک قسمت دهمتلاش های جدید در ALSآیاما مقهور قوانین فیزیکدانشمندان تغییر میدان مغنه ناامیدی بلکه ارتقاقفس را بشکنايا اراده آزاد توهم است یچرا در مغز انسان، فرورفتدرد زانو همیشه نیاز به جرتولید مولکول جدید توسط هاختلال حرکتی مانند لرزش زمان و گذر آن سریع استمنبع خواب و رویاهوش عاطفی قسمت یازدهتاثیر درجه حرارت بر عملکاستیفن هاوکینگ در مورد هژن همه چیز نیستساهچاله ها تبخیر نمیشودجهان کنونی و مغز بزرگتریبازگشایی مجدد مطب دکتر سعقل در جهان جدید، عجیب اسپیموزایدمعاینه قبل از نوار عصب و خفاش کور و انسان بینا؟تمرکز و مدیتیشنآرام باشداروی جدید s3 در درمان ام نوار مغز با توضیح دکتر فاقانونمندی و محدودیت عالماین ابتدای تناقض هاستنظام مثبت زندگیذهن تو همیشه به چیزی اعتقتوهم وجودارتقا یا بازگشت به قبل اززندگی زمینی امروز بیش از موجود بی مغزی که می تواندهوض مصنوعی زندهتاثیر عصاره تغلیظ شده گیاضطراب و ترسکلرال هیدرات برای خوابانسخن نیکو مانند درخت نیکوجهش های ژنتیکی مفید در سابحثی درباره هوش و تفاوتهعماد الدین نسیمی قربانی پیدایش زبانمغز ناتوان از توجیه پیداخواص منیزیمآسانی موفقیتداروی ضد تشنج با قابليت تنور از عمق تاریکیقطار پیشرفتایران بزرگهمه چیز در زمان کنونی استرموزی از نخستین تمدن بشرتوصیه های غیر دارویی در سارزش های وارونهزیست، مرز افق رویداد هستمیدان های مغناطیسی قابل بقای حقیقی در دور ماندن اهدف از خلقت رسیدن به ابزاتحریک عمقی مغز در آلزایمکو کیو تن coQ10سردرد میگرنجاذبه و نقش آن در شکلگیریبدون زمان، ماده ای وجود نعدم توقف تکامل در یک انداپروژه ی ژنوم انسانیمغز ابزار بقای برتر مادیپروژه ی ژنوم انسانیمغز ابزار برتر بقاخوش قلبی و مهربانیافزایش سرعت پیشرفت علوم در والنتاین کتاب بدید هماپل ویژن پرو در تشخیص بیمچیز جدید را بپذیرلرزش عضله یا فاسیکولاسیوهمراهی میاستنی با برخی سرویا حقی از طرف خداتکامل و ارتقای نگاه تا عماز کجا آمده ام و به کجا میزبان ریشه هایی شناختی اسمانند آب باشبه خوبی های دیگران فکرکنترجمه فعالیت های عضله به کیست هیداتید مغزشناخت درون، شناخت بیرون؛حقیقت اشیابرخی نرمش ها برای درد زانپرسشگری نامحدودتاثیر ویتامین دی بر بیمامغز، همه ی واقعیت را نمیبخدایا جز تو که را دارمامواجی که به وسیله ی ماشیچگونه به سطح بالایی از هودرمان های بیماری اس ام ایابزار بقا از نخستین همانمننژیتهوش مصنوعی متصل با مغزروزهای سختتأثیر نیکوتین سیگار بر ماز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین دی گنجینه ای بزرسفری به آغاز کیهانبی ذهن و بی روحتشویق خواندن به کودکانکاربرد روباتهای ريز، در مباحث مهم حس و ادراکشگفتی های نقشه ی ژنتیکیحافظه های کاذببرداشت مغز ما از گذر زمانآنان که در قله اند هرگز خنقش هورمون زنانه استروژندنیا فریب و سرگرمیفلج دوطرفه عصب 6 چشمانفجار و توقف تکاملی نشانگاه دوبارهدرمان جدید ALSابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی ريتوکسيمب در درمان ام استاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقسلطان جنگل یا صاحب ملکوتبیماری ای شبیه آلزایمر و شبکیه های مصنوعیتعویض دارو در تشنجکشف ارتباط جدیدی از ارتبمدل هولوگرافیک ژنرالیزهحس و ادراک قسمت 67بسیاری از بیماری های جدیآیا هوش مصنوعی می تواند ننقش روی و منیزیم در سلامتدونپزیل در بیماران قلبی فاجعه ی جهل مقدسانرژی تاریکنادیدنی ها بیشتر از دیدندرمانهای بیماری پارکینسابزار بقای موجود زنده از رژیم غذایی سالم و ضد التهمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن علیه سرطانسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتغییرات آب و هوایی که به بیهوشی در بیماران دچار اصبر لازمه ی پیروزی استگوشت خواری یا گیاه خواریمرگ انتقال است یا نابود شحس و ادراک قسمت هجدهمتفاوت های بین زن و مرد فقآیا برای تولید مثل همیشه دیروز و امروزنقص در تشخیص هیجانات عامفرار در فرار از میزبان، دانسانیت در برابر دیگراننرمش های مفید در سرگیجهدرک حقیقت نردبان و مسیری تو کز محنت دیگران بی غمیاثرات مفید قهوهرحم مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی در تفکر خلاق اتاثیر داروی ضد تشنج سدیم از سایه بگذریک پیام منفرد نورون مغزی سیاره ابلهانجهان فراکتالبا خدا باشطلوع و حقیقتگریه ی ابر، رمز طراوت باغمستند جهان متصلحس و ادراک قسمت دوازدهمتلاش های جدید در درمان فرآگاهی فراتر از آگاهیدانشمندان روش هاي جدیدی نه به اعدامقله برای دیدن نه برای به ايا اراده آزاد توهم است یچرا ذرات بنیادی معمولاً دردهای سال گذشته فراموش تولید مثل اولین ربات های اختلال خواب فرد را مستعد زمان و صبرمنتظر نمان چیزی نور را بههوش عاطفی قسمت پنجمتاثیر درجه حرارت بر عملکاستیفن هاوکینگ در تفسیر ژن هوش و ساختارهای حیاتی سایه ی هوشیاریجهان کاملی در اطراف ما پربازگشت از آثار به سوی خداعقل سالمپیچیدگی های مغزمگسمعادله ها فقط بخش خسته کنخفاش با شیوع همه گیری جدیتمرکز بر هدفآرامش و دانشداروی جدید لنفوم و لوکمینوار مغز ترجمه رخدادهای قارچ بی مغز در خدمت موجوداین بیمار را باید چه کار نظریه ی تکامل در درمان بیذهن خود را مشغول هماهنگیتوهم بی خداییارتوکين تراپی روشی جديد زندگی زودگذرموجودات مقهور ژنها هستندهیچ نقطه ای مرکزی تر از اتاریک ترین بخش شباطلاع رسانی اینترنتیکم کردن کالری روشی سودمنسخن و سکوتجهش های ژنتیکی غیر تصادفبحثی درباره هوش و تفاوتهعنصر اصلی تعیین واقعیتپیر شدن حتمی نیستمغز و قلب در جنین موش مصنخواص میوه ی بهآشنا پنداریداروی ضد تشنج توپیراماتنور درونقطره قطرهایرادهای موجود در خلقت بهمه چیز، ثبت می شودرمز و رازهای ارتباط غیر کتوصیه هایی در مصرف ماهیارزش های حقیقی ارزش های غزاویه نگاه ها یکسان نیستمیدان های کوانتومی خلابلندی در ذهن ما درک بلندیهر چیز با هر چیز دیگر در تتداوم مهم است نه سرعتکوچ از محیط نامناسبسردرد میگرن در کودکانجبران از دست رفته هابر کسی اعتماد نکن مگر اینعدم تعادل دوپامین، فقط بپروژه ی علمی پیوند مغز سامغز از بسیاری حقایق می گرخوش خیالی و خوش بینیافسردگی و اضطراب در بیمادر یک فراکتال هر نقطه مرکاپی ژنتیکچیزی منتظر شناخته شدنلزوم گذر انسان از حدها و همراهی نوعی سردرد میگرنیرویاها از مغز است یا ناخوتکامل و ریشه ی مشترک خلقتاز کسی که یک کتاب خوانده زبان شناسی مدرن در سطح سلماه رجببه خودت مغرور نشوترجمه ی فعالیت های عضله بکیست کلوئید بطن سومشناسایی تاریخچه ی تکاملیحقیقت تنها چیزی است که شابرخی نرمش ها برای زانوپس از اگو یا بعد از نفسصفحه اصلیمغزتان را در جوانی سیم کشخرما منبع بسیار خوب آنتی امیوتروفیک لترال اسکلروچگونه باغبانی باعث کاهش درمان های جدید ALSابزار بقا از نخستین همانمن، ما یا چی؟هوش مصنوعی و کشف زبان هایروزهای سخت میگذردتأثیر نگاه انسان بر رفتااز تکینگی تا مغز از مغز تویروس مصنوعیسقوط درون جاذبه ای خاص، چبی سوادی در قرن 21تشخیص ژنتیکی آتروفی های کاش شرف اجباری بود یا حتیمبتکران خودشکوفاشگفتی های زنبور عسلحافظه و اطلاعات در کجاست برداشتت از جهان رو زیاد آنتی بادی منوکلونال در دنقش ویتامین K در ترمیم اسدنیا مکانی بسیار اسرارآمفن آوری های جدید علیه شناانفجار بزرگ پایان بوده انگاهی بر قدرت بینایی درادرمان جدید مولتیپل میلومابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی ریه زغالیتاثیر ویروس کرونا بر مغز از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدسم زنبور ، کلیدی برای واربیماری ای شبیه ام اس مولتشباهت مغز و کیهانتعامل انسان و هوش مصنوعیکشف جمجمه ای درکوه ایرهومدل هولوگرافیک تعمیم یافحس و ادراک قسمت 74بسیاری از بیماری های جدیآیا هوش مصنوعی زندگی بشرنقش روزه داری در سالم و جفارغ التحصیلان، فقیر و دانرژی تاریک که ما نمی تونادانی در قرن بیست و یکم،درماندگی به دلیل عادت کرابزارهای پیشرفته ارتباط رژیم غذایی ضد التهابیمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکینگی تا مغز، از مغز واکسنی با تاثیر دوگانه اسوخت هیدروژنی پاکتغییرات تکاملی سر انسان بیوگرافیصبر و واقعیتگیلگمش باستانی کیستمرگ تصادفیحس و ادراک قسمت هشتمتفاوت های تکاملی در مغز وآیا بزرگ شدن مغز فقط در ددیسک گردننقطه ی رسیدن به قلهفرد موفقانسان، گونه ای پر از تضادنرمش های موثر در کمردرددرک دیگرانتو پیچیده ترین تکنولوژی اثرات مفید روزه داریرحم مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر درجه حرارت بر مغزاز علم جز اندکی به شما دایک پیشنهاد خوب برای آسان سیب یکسان و دیدگاه های متجهان قابل مشاهده بخش کوچبا طبیعت بازی نکنطلای سیاهگربه شرودینگر و تاثیر مشمشکل از کجاستحس و ادراک قسمت سومتلاش های جدید در درمان سرآپومورفین در پارکینسوندانشمندان روشی برای تبدینه به اعدامقله سقوطای نعمت من در زندگیمچراروياها را به یاد نمی آدردی که سالهاست درمان نشتولید یا دریافت علماختلال در شناسایی حروف و زمان واقعیت است یا توهممنتظر نتیجه ی کارهایت باهوش عاطفی قسمت اولتاثیر درجه حرارت بر عملکاستخوان های کشف شده، ممکژن یا نقشه توسعه مغز و نقسایه را اصالت دادن، جز فرجهان پیوستهبازگشت به ریشه های تکاملعقلانیت بدون تغییرپیچیدگی های مغزی در درک زمعجزه های هر روزهخلا، حقیقی نیستتمرکز بر امروزآرامش و سکونداروی جدید میاستنی گراوینوار مغز در فراموشی هاقبل و بعد از حقیقتاینکه به خاطرخودت زندگی نظریه ی تکامل در درمان بیذهن خالی از شلوغی افکارتوهم تنهاییارتباط میکروب روده و پارزندگی سلول در بدن، جدای امورد نادر همپوشانی دو بیهیچ چیز همیشگی نیستتاریکی من و تو و گرد و غبااطلاعات حسی ما از جهان، چکمی زاویه ی دیدت را عوض کسخن پاک و ثابتجهش های بیماری زا، معمولبحثی درباره هوش و تفاوتهعوامل موثر در پیدایش زباپیراستاممغز و هوش، برترین ابزار بخواص هلو برگ هلوآشنا پنداریداروی ضد جنون در درمان تینوروفیبروماتوزلمس کوانتومیایستادن در برابر آزادی بهمه ی سردردها بی خطر نیسترمز گشایی از اتصالات مغزتوضیحی ساده در مورد هوش مارزش حقیقی زبان قسمت اولزاوسکا درمان گوشرمیدان بنیادین اطلاعاتبلوغ چیستهر جا که جات میشه، جات نیتداخل مرزها و صفات با بینکوچک شدن مغز از نئاندرتاسردرد میگرنی در کودکانجدا کردن ناخالصی هابرلیتیونعدم درکعدالت برای من یا برای همهپروانه ی آسمانیمغز به تنهایی برای فرهنگ خوشبختی چیستافسردگی و ساختار مغزدر کمتر از چند ماه سوش جدابتدا سخت ترین استچیزی خارج از مغزهای ما نیلزوم سازگاری قانون مجازاهندسه ی پایه ایرویاهای پر رمز و حیرتی درتکامل ابزار هوش ، راه پر از آغاز خلقت تا نگاه انساوقتی پر از گل شدی خودت را زبان شناسی نوین نیازمند ماپروتیلینبه خودت نگاه کنترجمه ای ابتدایی از اسراکپسول ژری لاکتشناسایی سلول های ایمنی احقیقت خواب و رویابرخی نرمش های گردنآلودگی هوا چالش قرن جدیدسوالات پزشکیمغزتان را در جوانی سیمکشخسته نباشی باباامید نیکو داشته باش تا آنچگونه تکامل مغزهای کنونیدرمان های جدید میگرنابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژي پاک سرچشمه حهوش مصنوعی یا حماقت طبیعروش مقابله مغز با محدودیتأثیر شیرینی های حاوی لواز تکینگی تا مغز از مغز تویروس های باستانی، مغز مسقوط زیگزاگی یا ناگهانیبی شرمیتشخیص آلزایمر سالها قبل کتاب گران و پرهزینه شد ولمتواضع باششانس یا نتیجه ی تلاشحافظه و اطلاعات در کجاست بررسي علل احتمالي تغيير آنزیم تولید انرژی در سلونقش ژنتیک در درمان اختلادنیای شگفت انگیز کوانتومفناوری هوش مصنوعی نحوه خانقراض را انتخاب نکنیدنگاهی بر توانایی اجزاي بدرمان جدید میگرن با انتی ابزار بقای موجود زنده از منابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی ریواستیگمینتاثیر ژنها بر اختلالات خاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرسماگلوتید داروی کاهش دهنبیماری اسپینال ماسکولار شباهت مغز با کیهان مادیتعامل انسان با هوش مصنوعکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمدل های ریز مغز مینی برینحس و ادراک قسمت 75بشکه ای که ته نداره پر نمآیا هوش ارثی دریافتی از پنقش رژیم غذایی بر رشد و افاصله ها در مکانیک کوانتانرژی خلا ممکن استنازوکلسیندرها بسته نیستابزارهای بقا از نخستین هرژیم غذایی ضد دردمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکامل تا مغز از مغز تا وابستگی یعنی قلادهسودمندی موجودات ابزی بر تغذیه بر ژنها تاثیر داردبیوگرافیصبر بسیار بایدگیاه بی عقل به سوی نور میمرگی وجود نداردحس و ادراک قسمت هشتاد و نتفاوت های زبانی سرمنشا تآیا تکامل و تغییرات ژنتیدیستونی قابل درماننقطه ای بود و دگر هیچ نبوفرد یا اندیشهانعطاف پذیری مکانیسمی علنرمشهای مهم برای تقویت عدرک درست از خود و هوشیاریتو آرامش و صلحیاثرات مضر ماری جوانارسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر درجه حرارت بر عملکازدواج های بین گونه ای، ریک آلل ژنتیکی که از نئاندسیر آفرینش از روح تا مغز جهان موازی و حجاب هابالای هر دستی، دستی هستطوفان فقر و گرسنگی و بی سگزیده ای از وبینار یا کنفمشکلات نخاعیحس و ادراک قسمت سی و هشتمتلاش های جدید شرکت نورالآپومورفین در پارکینسوندانش، قفل ذهن را باز میکننه بدبخت بلکه نادانقلب های سادهای همه ی وجود منچراروياها را به یاد نمی آدرس گرفتن از شکست هاتولید پاک و فراوان انرژیاختلال در شناسایی حروف و زمان پلانکمنتظر زمان ایده آل نشوهوش عاطفی قسمت دهمتاثیر درجه حرارت بر عملکاستروژن مانند سپر زنان دژن ضد آلزایمرساخت سلول عصبی حتی پس از جهان پیوستهبازخورد یا فیدبکعقیده ی بی عملپیوند قلب خوک، به فرد دچامعجزه ی چشمخلا، خالی نیستتمساح حد واسط میان مغز کوآرامش عقلداروی جدید آلزایمرنوار مغز در تشخیص بیماری قبل از آغازاینکه خانواده ات سالم بانظریه ی تکامل در درمان بیذهن سالمتوهم جداییارتباط ماده و انرژیزندگی، مدیریت انرژیموسیقی نوهیچ چیز، چقدر حقیقی استتاریکی و نوراطلاعاتی عمومی در مورد مکمالگرایی دشمن پیشرفتسخت ترین حصارجهش تمدنی عجیب و شگفت انسبحثی درباره هوش و تفاوتهعوامل ایجاد لغت انسانی و پیشینیان انسان از هفت میمغز و اخلاقخواص هندوانهآشناپنداری چیستدارویی خلط آورنورون هاي مصنوعی می توانلووفلوکساسیناکنون را با همه ی نقص هایهمه جا خیر بکاررمز پیشرفت تواضع است نه طتوضیحات دکتر فاطمی در موارزش حقیقی زبان قسمت دومزبان فرایند تکاملی برای میدازولام در درمان تشنج بلعیدن ستاره توسط سیاهچاهر حرکت خمیده می شود و هر ترقی واقعی یا شعار ترقیکوچکی قلبسردرد و علتهای آنجدایی خطای حسی استبرنامه و ساختار پیچیده مجریان انرژی در سیستم های برنامه ی مسلط ژنها در اختعسل طبیعی موثر در کنترل بمغز بیش از آنچه تصور میشوخوشبختی دور از رنج های ماقلیت خلاقدر آرزوهایت مداومت داشتهابتدایی که در ذهن دانشمنچیزی شبیه نور تو نیستلزوم سازگاری قانون مجازاهندسه ی رایج کیهانرویای شفافتکامل تکنولوژیاز انفجار بزرگ تا انفجار وقتی تو از یاد گرفتن باز زبان، نشان دهنده ی سخنگو ماجرای جهل مقدسبه دنبال رستگاری باشترس و آرمان هاکامپیوتر سایبورگشهر زیرزمینی در ژاپن براحقیقت در علم، هرگز نهایی برخی یونها و مولکول های مآلودگی هوا و ویروس کروناپیامهای کاربرانمغط یک گیرنده استخطا در محاسبات چیزی کاملامید نجاتچگونه جمعیت های بزرگ شکل درمان های جدید در بیماری ابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی گوگل به کمک تشروش های صرفه جویی در ایجاتئوری تکامل امروز در درماز تکینگی تا مغز از مغز تویرایش DNA جنین انسان، برسلول های مغزی عامل پارکیبی عدالتی در توزیع واکسن تشخیص ایدزکتاب زیست شناسی باورمجموعه های پر سلولی بدن مشانس یا تلاشحافظه و اطلاعات در کجاستبررسی مغز با امواج مادون آواز خواندن در قفس، نشاننقش گرمایش آب و هوا در همدنیایی پر از سیاهچاله فواید روزه داری متناوبانواع سکته های مغزینگاهت را بلند کندرمان جدید کنترل مولتیپلابزار بقای موجود زنده از منابع بی نهایت انرژی در دهوش مصنوعی از عروسک بازی ریاضیات یک حس جدید استتاثیر کلام در آیات کلام باز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که سندرم میلر فیشربیماری اضطراب عمومیشباهت های ریشه ای چند بیمتعداد کلی ذهن ها در جهان کشیدن مادی روشی برای جلومدیون خود ناموجودحس و ادراک قسمت 78بشریت از یک پدر و مادر نیآیا هوش سریعی که بدون احسدوچرخه در کاهش دردهای کمنقش رژیم غذایی در رشد و افاصله ی همیشگی تصویر سازانرژِی برای ایجاد اضطرابنباید صبر کرد آتش را بعد درهای اسرارآمیز و پوشیدهابزارهای بقا ازنخستین همراه فراری نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکامل تا مغز، از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغسی و سه پل اصفهانثبت و دستکار ی حافظهبیان ژن های اسکیزوفرنی دصد قدح، نفتاده بشکستگیاه خواری و گوشت خوار کدمراقب خودتون و خانواده هحس و ادراک قسمت هشتاد و شتفاوت ایستایی و تکاپوآیا جنین انسان، هوشمندی دژا وو یا اشنا پندارینقطه بی بازگشتفرد حساس از نظر عاطفی و باهرام مصر از شگفتی های جهچرا ماشین باید نتایج را پدرک عمیق در حیواناتتو افق رویداد جهان هستیاجزای پر سلولی بدن انسان رساناها و ابر رساناها و عمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی درمانگر کامپیتاثیر درجه حرارت بر عملکاسکلت خارجی در درمان اختیک جهش ممکن است ذهن انسانسیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان ما میتواند به اندازبالاترین هدف از دولتطوفان بیداریگزارش یک مورد جالب لخته ومشکلات بین دو همسر و برخیحس و ادراک قسمت سی و ششمتلاش هایی در بیماران قطع آب زندگی است قسمت چهارمدانش، یک انسان را ناسازگنه جنگ و نه خونریزیقلب و عقلای آنکه نامش درمان و یادشچراغ های متفاوت و نور یکسدست و پا زدن در سایه؟تولید اندام با چاپ سه بعداختلالات مخچهزمان به چه دلیل ایجاد میشمنحنی که ارتباط بین معرفهوش عاطفی قسمت دومتاثیر درجه حرارت بر عملکاسرار آفرینش در موجژنها نقشه ایجاد ابزار هوساخت شبکه عصبی مصنوعی با جهان پر از چیزهای اسرار آبازسازي مغز و نخاع چالشی علم و ادراک فقط مشاهده ی پیوند مدفوعمعجزه ی علمخلاصه ای از مطالب همایش متنفس هوازی و میتوکندریآرامش(سکوت) stillness و تکاپوداروی جدید ای ال اسنوار مغزی روشی مهم در تشخقبل از انفجار بزرگاین، فقط راه توستنظریه ی ریسمانذهت را روی چیزهای مفید متتوهم جدایی و توهم علمارتباط متقابل با همه ی حیزندگی، مراتب هوشیاری استموسیقی هنر مایع استهیچ وقت خودت را محدود به تاریکی خواهد ترسیداطلاعاتی عمومی در مورد مکمردردسخت ترین کار، شناخت خود اجهشهای مفید و ذکاوتی که دبحثی درباره احساسات متفاعواملی که برای ظهور لغت اپیشرفت های باور نکردنی دمغز و اخلاقخواص انارآشتی بهتر استدارویی ضد بیش فعالی سیستنورون های ردیاب حافظهلوب فرونتال یا پیشانی مغاکوییفلکسهمیشه چیزی برای تنهایی درمز بقای جهش ژنتیکیتیوتیکسن داروی ضد جنونارزش حقیقی زبان قسمت سومزبان متغیرمکان زمان یا حافظه زمانبنی عباس، ننگی بر تاریخهرچیز با یک تاب تبدیل به تروس جریان انرژیکوچکترین چیز یک معجزه اسسردرد به دلیل مصرف زیاد مکووید نوزده و خطر بیماری سردرد تنشنجریان انرژی در سیستم های برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱عشق به هفت مرتبه ی شناختیمغز برای فراموشی بیشتر کخیالپردازی نکناقیانوس نادانیدر آسمان هدیه های نادیدنابتذال با شعار دیننکاتی در مورد تشنجلزوم عدم وابستگی به گوگل هندسه بنیادینروان سالمتکامل جریان همیشگی خلقتاز بار خود بکاه تا پرواز وقتی خودت را در آینه دیدیزبان، وسیله شناسایی محیطماجرای عجیب گالیلهبه زودی شبکه مغزی به جای ترسان نیستیکاهش میل جنسی در ام اسشواهدی از نوع جدیدی از حاحقیقت راستین انسان علم ببرخی اثرات مضر ویتامین دآلودگی هوا و پارکینسونسایتهای دیگرنفرت، اسیب به خود استخطا در محاسبات چیزی کاملامید یا ناامیدی؟چگونه جمعیت های بزرگ شکل درمان های جدید سرطانابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی گوگل به کمک تشروش های عملی برای رفع کمرتئوری تکامل در پیشگیری و از تکینگی تا مغز از مغز تویشن پروسلول های بنیادیبیمار 101 ساله، مبتلا به ستصویر خورشید یا خود خورشکتاب طبیعت در قالب هندسهمجرم، گاهی قربانی استشاهکار قرنحافظه ی هوش مصنوعیبررسی و اپروچ جدید بر بیمآینه در اینهنقش پیش زمینه ها و اراده دنیا، هیچ استفواید روزه داری متناوبانیس بی کسانچالش هوشیاری و اینکه چرا درمان جدید ام اسابزار بقای موجود زنده از منابع جدید انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر کپسول نوروهرب بر ناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرسندرم کووید طولانیبیماری بیش فعالیشباهت کیهان و مغزتعذیه ی ذهنکشتن عقیده ممکن نیستمدیریت اینترنت بر جنگحس و ادراک قسمت 82بعد پنجمآیا هشیاری کوانتومی وجوددوچرخه سواری ورزشی سبک و نقش زنجبیل در جلوگیری از فتون های زیستیانسولیننبرو و انرژی مداومدرون قفس یا بیرون از آنابزارهای بقای موجود زندهراه نجاتمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکامل تا مغز، از مغز توبینار اساتید نورولوژی دسیلی محکم محیط زیست بر انثبت امواج الکتریکی در عصبیان حقیقتصداقتگیرنده باید سازگار با پیمراحل ارتقای پله پله کیهحس و ادراک قسمت پنجمتفاوت ارباب و رهبر حقیقیآیا جهان ذهن و افکار ما مدژاوو یا آشناپندارینمیتوان با بیرون انداختنفردا را نمیدانیماولویت بندی ها کجاستچرا مردم با زندگی میجنگندرگیری قلب در بیماری ویرتو انسانی و انسان، شایستاجزایی ناشناخته در شکل گرستگاری محدود به یک راه نمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتاثیر درجه حرارت بر عملکاسکار، لگوی هوشمندیک رژیم غذایی جدید، می توسیستم تعادلی بدنجهان مادی، تجلی فضا در ذهباهوش ترین و با کیفیت تریطوفان زیباییگشایش دروازه جدیدی از طرمشکلات روانپزشکی پس از سحس و ادراک قسمت سیزدهمتلاش در تولید انرژی به رنآب زندگی است قسمت هفتمدائما بخواننه روش تقویت مغزقلب یا مغزای جان جان بی تن مرونزاع ها بیهوده استدست کردن در گوشتولید سلولهای جنسی از سلاختلالات حرکتی در انسانزمان شگفت انگیزمنشأ اطلاعات و آموخته ها هوش عاطفی قسمت سومتاثیر رو ح و روان بر جسماسرار بازسازی اندام هاژنها ، مغز و ارادهساخت شبکه عصبی با الفبای جهان پر از چیزهای جادویی باغچه ی منعلم و روحپیوند مدفوع در درمان بیممعجزه ی علم در کنترل کرونخلاصه ای از درمان های جدیتنفس هوازی و میتوکندریآزمون تجربی، راهی برای رداروی جدید برای میاستنی نوار مغز، مفید و بی خطرقبرستان ها با بوی شجاعتاینترنت بدون فیلتر ماهوانظریه تکامل در درمان بیمذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتوهم جسمارتباط چاقی و کاهش قدرت بزندان ذهنیمیلر فیشر نوعی نادر از گیهیچ کاری نکردن به معنی چیتاریخ همه چیز را ثبت کردهاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نکمردرد ناشی از تنگی کاناسختی ها رفتنی استجهشهای مفید و ذکاوتی که دبحثی درباره احساساتی غیرعوارض ازدواج و بچه دار شدپیشرفت های جدید علوم اعصمغز و سیر تکامل ان دلیلی خواص اردهآغاز فرایند دانستنداستانها و مفاهیمی اشتبانوروپلاستیسیتی چیستلوتیراستاماکسی توسین و تکامل پیش اهمیشه چشمی مراقب و نگهبارمز جهانتیک و اختلال حرکتیارزش خود را چگونه میشناسزبان مشترک ژنتیکی موجودامکانیک کوانتومی بی معنی به قفس های سیاهت ننازهز ذره، یک دنیاستتری فلوپرازینتری فلوپرازینکودک هشت ساله لازم است آدسردرد سکه ایجریان انرژی در سیستم های برین نت به جای اینترنتپرواز از نیویورک تا لوس آعشق درونی به یگانگی خلقتمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟خانه ی تاریکالکترومغناطیس شنوایی و هدر آستانه ی موج پنجم کوویابداع دی ان ای بزرگترین دچگونه مولکول های دی ان ایمقاومت به عوارض فشار خون هندسه در پایه ی همه ی واکروبات ها قول میدهندتکامل داروینی هنوز در حااز بحث های کنونی در ویروسوقتی خورشید هست شمع به کازدودن نقص از هوش مصنوعیماده ی تاریکبه زیر پای خود نگاه نکن بتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرکاهش مرگ و میر ناشی از ابشواهدی از دنیسوان(شبه نئحقیقت غیر فیزیکیبرخی اختلالات عصبی مثانهآلزایمرنقاشی هایی با بوی گذشته یخطای ادراک کارماامید جدید بر آسیب نخاعیچگونه حافظه را قویتر کنیدرمان های رایج ام اسابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی الفاگوروش هایی برای کم کردن اضطتئوری جدید، ویران کردن گاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت فیزیکی، تابعی از سلول های بنیادی منابع و ابیمار مرکز تنفس سلولیتصویر در هم تنیدگی کوانتکتاب، سفری به تاریخمحل درک احساسات روحانیشاهکار شش گوشحافظه انسان و حافظه ی هوشبررسی ژنها در تشخیص بیماآیندهنقش پیشرفته ی سلول های بندندان ها را مسواک بزنید تفواید زیاد دوچرخه سواریانگشت ماشه ایچالش هوشیاری و اینکه چرا درمان جدید ای ال اس، توفرابزار بقای موجود زنده از مناطق خاص زبان در مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر کپسول نوروهرب بر تاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتسندرم گیلن باره به دنبال بیماری تی تی پیشباهت زیاد بین سلول هاي عتغییرگل خاردار، زیباستمداخله ی زیانبار انسانحس و ادراک قسمت 87بعد از کروناآیا واکنش های یاد گرفته ودوپامین قابل حل در آبنقش زبان در سلطه و قدرت افروتنی معرفتیانسولین هوشمندچت جی پی تیدرون و بیرون، جدای از هم ابزارهای بقای از نخستین راه های جدید برای قضاوت رمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر گیاه خواری بر رشد واز تکامل تا مغز، از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندسینوریپا داروی ترکیبی ضدجلو رفتن یا عقبگردبیداری معنوی یعنی دوستی صدای بم با فرکانس پایین، گالکانزوماب، دارویی جدیمرز مرگ و زندگی کجاستحس و ادراک قسمت پنجاهتفاوتهای جنسیتی راهی براآیا جهش های ژنتیکی، ویرودگرگونی های نژادی و تغیینمیتوان بر سیاه سیاه نوشفرزندان زمان خوداولین قدم شناخت نقص های خچرا مغز انسان سه هزار سالدرگیری مغز در بیماری کویتو با همه چیز در پیوندیاحیای بینایی نسبی یک بیمرشته نوروایمونولوژی و نقمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتاثیر درجه حرارت بر عملکاساس انسان اندیشه و باور یکی از علل محدودیت مغز امسیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان مرئی و نامرئیباور و کیهان شناسیطولانی ترین شبپل جویی اصفهانمشکلات روانپزشکی در عقب حس و ادراک قسمت ششمتلاشی برای درمان قطع نخاآب زندگی است قسمت اولدارچینچه زیاد است بر من که در ایقلب دروازه ی ارتباطایمونوگلوبولین وریدی IVIgنزاع بین جهل و علم رو به پدست آسمانتولترودیناختلالات صحبت کردن در انزمان، واقعی نیستمنشاء کوانتومی هوشیاری اهوش عاطفی قسمت ششمتاثیر روده بر مغزاصفهان زیباژنهای مشترک بین انسان و وساختن آیندهجهان دارای برنامهبترس از اینکه کسی، به درگعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهپیوند مغز و سر و چالشهای معجزه در هر لحظه زندگیخم شدن فضا-زمانتنفس بدون اکسیژنآزمون ذهنی گربه ی شرودینداروی جدید برای کاهش وزننوار مغز، ترجمه ی فعالیت قدم زدن و حرکت دید را تغیاینترنت، حقیقت جامعه ی فنظریه تکامل در درمان بیمذره ی معین یا ابری از الکتوهمات و شناخت حقیقتارتباط هوش ساختار مغز و ژزونیسومایدمیهمانهای ناخوانده عامل هیچ کس مانند تو نگاه نمیکتاریخ، اصیل نیست و ساخته اعتماد به خودکمردرد و علل آنسختی در بلند شدن از روی صجوانان وطنبحران ذهن فیلمی قابل تامعید نوروز مبارکپیشرفت در عقل است یا ظواهمغز کوانتومیخواص بادامآغاز فصل سرما و دوباره تکدخالت در ساختار ژنهانوروز مبارکلوزالمعده(پانکراس)مصنوعاکسکاربازپین در درمان تشهمیشه اطمینان تو بر خدا برمز جهان خاصیت فراکتالتیکاگرلور داروی ضد انعقااز فرد ایستا و متعصب بگذرزبان چهار حرفی حیات زمینمکانیزمهای دفاعی در براببه مغز خزندگان خودت اجازهزینه ای که برای اندیشیدهزینه سنگین انسان در ازاترک امروزکودک ایرانی که هوش او از سردرد عروقی میگرنجراحی هوشیار مغزبرای یک زندگی معمولیپروتئین های ساده ی ابتداعشق، شلوغ کردن نیستمغز بزرگ چالش است یا منفعخانواده پایدارالکتروتاکسی(گرایش و حرکدر برابر حقایق جدیدابزار هوش در حال ارتقا ازچگونه میتوان با قانون جنمقایسه رقابت و همکاریهندسه زبانِ زمان استروبات های ریز در درمان بیتکامل داروینی هنوز در حااز تلسکوپ گالیله تا تلسکوقتی ریشه ها عمیقند از چیسفر فقط مادی نیستماده ی خالیبه سیاهی عادت نکنیمتسلیم ارتباط با من برترکاهش التهاب ناشی از بیماشیر و دوغ بادامحقیقت غیر قابل شناختبرخی اصول سلامت کمرآملودیپین داروی ضد فشار چقدر به چشم اعتماد کنیمخطای حسامید درمان کرونا با هماننگاه من، نگاه تو و یا حقیدرمان های علامتی در ام اسابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی اکنون می توانروش هایی برای جلوگیری از تا 20 سال آینده مغز شما به از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چند سویهسلول های بدن تو پیر نیستنبیماری لبر و نابینایی آنتصویر زیبا از سلولکتابخانهمحل درک احساسات روحانی دشاید گوشی و چشمی، آماده شحباب های کیهانی تو در توبررسی بیماری التهابی رودآینده ی انسان در فراتر ازنقش آتش در رسیدن انسان بهده روش موفقیتفیلم کوتاه هیروشیما از هانگشت نگاری مغز نشان میدچالش هوشیاری و اینکه چرا درمان جدید سرطانابزار بقای موجود زنده از ریتوکسیمابمناطق خاصی از مغز در جستجهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر کپسول نوروهرب بر ساز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توسندرم پیریفورمیسبیماری خود ایمن اعصاب محشباهت زیاد بین سلول هاي عتغییر الگوی رشد مغزی با زگل درون گلدانمدارک ژنتیکی چگونه انسانحس و ادراک قسمت چهلبعد از کروناآیا یک، وجود دارددورترین نقطه ی قابل مشاهنقش زبان در سلطه و قدرت افروتنی و غرورانسان قدیم در شبه جزیره عچت جی پی تیدرون آشفته ی تو و ظاهر خنابزارهای دفاعی و بقای موراه های جدید برای قضاوت رمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر گیاهخواری بر رشد و از تکامل تا مغز، از مغز توراپامیل در بارداریسیگار عامل افزایش مرگ ومجلوتر را دیدنبیداری و خواب کدام بهتر اصرع و درمان های آنگام کوچک ولی تاثیرگذارمرز بین انسان و حیوان کجاحس و ادراک قسمت پنجاه و یتقلید مرحله ای نسبتا پیشآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجدانش قدرت استنمای موفقیتفرضیه ای جدید توضیح میدهاولین مورد PML به دنبال تکچرا مغزهای ما ارتقا یافت درگیری مغز در بیماران مبتو با باورهایت کنترل میشاحیای بینایی نسبی یک بیمرشد مغز فرایندی پیچیده امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی، کیفیت فریب متاثیر درجه حرارت بر عملکاستفاده از مغز، وزن را کمیافته های نوین علوم پرده سکوت و نیستیجهان مشارکتیباید از انسان ترسیدطی یکصد هزار سال اخیر هرچپل خواجو اصفهانمشاهده گر جدای از شیء مشاحس و ادراک قسمت شصت و هشتتلاشی تازه برای گشودن معآب زندگی است قسمت دومداروهای مصرفی در ام اسنه عدم مطلق بلکه عدم با ققلب روباتیکایمپلانت مغزینزاع بین علم و نادانی رو دست بالای دستتومورها و التهاب مغزی عااختلالات عضلانی ژنتیکزمزمه ات مانده در گوشممهمان ناخواندههوش عاطفی بیشتر در زنانتاثیر روزه داری بر سلامت اصل بازخوردژنهای هوش ، کدامندساختن آینده، بهترین روش جهان در حال نوسان و چرخشبحتی علمی درباره تمایل بعلم به ما کمک میکند تا موپیوند اندام از حیوانات بمعرفی مورد نادر بیماری گخونریزی مغز در سندرم کووتنها مانع در زندگی موارد آزمون ذهنی گربه شرودینگرداروی جدید برای ای ال اسنوار عصب و عضلهقدرت مردمایندرالنظریه تکامل در درمان بیمذرات کوانتومی زیر اتمی قتوکل بر خداارتباط پیوسته ی جهانزونا به وسیله ویروس ابله میوپاتی و نوار عصب و عضلههیچ کس حقیقت را درون مغز تازه های اسکیزوفرنی(جنواعتماد به خودکمردرد با پوشیدن کفش مناسدسازی روش مناسب برای مقجوانان وطنبخش فراموش شده ی حافظهعامل کلیدی در کنترل کارآپیشرفت ذهن در خلاقیت استمغز آیندگان چگونه است ؟خواص بادام زمینیآغاز مبهم آفرینشدر میان تاریکی و روشنایینوروز یا روز پایانیلیروپریم داروی ترکیبی ضدهمیشه به آنچه داری، خوشنرنگ کردن، حقیقت نیستتیروفیبان موثر در سکته ی از مخالفت بشنوزبان نیاز تکاملی استما انسانها چه اندازه نزدبه نقاش بنگرما انسانها چه اندازه نزدبه نقاش بنگرهزاران سال چشم های بینا وترکیب آمار و ژنتیککودکان مهاجرسرطان کمیت گراییجراحی گردن همیشه برای دیبرای پیش بینی آینده مغز دپروتز چشمعصب حقوق نورولوومغز بزرگ چالشهای پیش روخاویار گیاهیالکترودهای کاشتنیدر جراحی کمر عجله نکنیدابزار بقا از نخستین همانچگونه مغز ما، موسیقی را پمقابله ی منطقی با اعتراضهندسه، نمایشی از حقیقتروبات کیانتکامل داروینی هنوز در حااز تلسکوپ گالیله تا تلسکوقتی شروع به بیدار شدن میسفر نامه سفر به بم و جنوب ماده ای ضد التهابیبه سخن توجه کن نه گویندهتسلیم شدن از نورون شروع مکاهش حافظه هرچند فرایندیشیشه ی بازالتی و سیلیکونحقیقت، آن چیزی نیست که جلبرخی اطلاعات روانشناسی مآموزش نوین زباننقش قهوه در سلامتیخطر آلودگی هواامیدهای جدید برای بازیابنگاه مادی غیر علمی استدرمان ژنتیکی برای نوآوریابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک های بروش هایی ساده برای کاهش اتا بحر یفعل ما یشااز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستسلول بنیادی و ای ال اسبیماری میاستنی گراویستصویر زیبای اصفهانکجای مغز مسئول پردازش تجمحدودیت چقدر موثر استحباب هایی تو در توبررسی سیستم تعادلی بدن اآینده ی علم و فیزیک در60 ثنقش انتخاب از طرف محیط، ندهن، بزرگترین سرمایهفیلمی بسیار جالب از تغییانتقال ماده و انرژیچالش هوشیاری و اینکه چرا درمان جدید سرطانابزار بقای موجود زنده از ریسپریدونمنبع نور واقعی و ثابت، حقهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر کپسول نوروهرب بر ساز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمرسندرم پیریفورمیسبیماری دویکشجاعت و ترستغییر خود یا تغییر دیگراگل زندگیمروری بر تشنج و درمان هایحس و ادراک قسمت چهل و هفتبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا کیهان می تواند یک شبیديدن با چشم بسته در خواب نقش سجده بر عملکرد مغزفرگشت و تکامل تصادفی محض انسان میوه ی تکاملنتایج نادانی و جهلدروغ نگو به خصوص به خودتابعاد و نیازهای تکاملیراه پیروزی در زندگی چیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت53هوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر انتخاب از طرف محیط از تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قسیاهچاله هاجمجمه انسان های اولیهبیست تمرین ساده برای جلوضایعه ی شبکه لومبوساکرالگامی در درمان بیماریهای مرز جدید جستجو و اکتشاف، حس و ادراک قسمت پنجاه و دتقلید از روی طبیعتآیا خداباوری محصول تکاملدانش محدود به ابعاد چهارنمایش تک نفرهفساد اقتصادی سیتماتیک دراولین مورد پیوند سر در انچرا ویروس کرونای دلتا وادرگیری مغزی در سندرم کووتو باید نیکان را به دست باحتیاط در ورزش زانو در خارشد مغز علت تمایل انسان بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش مصنوعی، اتفاقات و تحتاثیر درجه حرارت بر عملکاستفاده از نظریه ی تکامل یاد گرفتن مداومسکوت، پر از صداجهان معنابابا زود بیاطیف انسفالیت، گیلن باره پلاسمای غالبمشاهده آینده از روی مشاهحس و ادراک قسمت شصت و دوتلاشی جدید در درمان ام اسآب زندگی است قسمت سومداروهای ام اسنهایت معرفت و شناخت درک عقلب را نشکنایمپلانت مغزی و کنترل دو نزاع بین علم و جهل رو به پدستورالعمل مرکز کنترل بیتومورهای نخاعیاختراع جدید اینترنت کوانزنان باهوش ترمهندسی ژنتیک در حال تلاش هوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر روزها، ماه ها یا سااصل در هم تنیدگی و جهانی ژنهای حاکم بر انسان و انسساختار فراکتال وجود و ذهجهان در حال ایجاد و ارتقابحث درباره پیدایش و منشا علم بدون توقفپیوند اندام حیوانات به امعرفت و شناختخونریزی مغزی کشندهتنها در برابر جهانآزادی در چیستداروی جدید برای دیابتنوار عصب و عضلهقدرت و شناخت حقیقتایپیداکریننعناعذرات کوانتومی زیر اتمی قتوپیراماتارتباط انسانی، محدود به زیان غذاهای پرچربمیوتونیک دیستروفیهیچ اندر هیچتازه های بیماری پارکینسواعتماد بی موردکنفرانس تشنج هتل کوثر اصسرنوشتجواب دانشمند سوال کننده بخش های تنظیمی ژنومعادت همیشه خوب نیستپیشرفتی مستقل از ابزار همغز اندامی تشنه ی انرژی اخواص شکلات تلخإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَدر مانهای کمر دردنورالژیلیس دگرامفتامین یا ویاسهمیشه داناتر از ما وجود درنگین کمانتکنولوژی های جدید و حالتاز نخستین همانند سازها تزبان و کلمه حتی برای کسانزبان و بیان نتیجه ساختماما اکنون میدانیم فضا خالبه نادیدنی ایمان بیاورهستي مادي ای که ما کوچکترترکیب حیوان و انسانکودکان میتوانند ناقل بی سرعت فکر کردن چگونه استجستجوی متن و تصویر به صوربرای اولین بار دانشمندانپروتز عصبی برای تکلمعصب سیاتیکمغز بزرگ و فعال یا مغز کوخار و گلالگو نداشتیمدر درمان بیماری مولتیپل ابزار بقا از نخستین همانچگونه مغز پیش انسان یا هممقابله با کرونا با علم اسهنر فراموشیروح و آب حیاتتکامل داروینی هنوز در حااز تکنیکی تا مغز از مغز تویتنام نوعی کرونا ویروس سفر به مریخ در 39 روزماده، چیزی نیستبهبود حافظه پس از رخدادهتست نوار عصب و عضلهکاهش دوپامین عامل بیماریشکل های متفاوت پروتئین هحقایق ممکن و غیر ممکنبرخی بیماری ها که در آن بآمارهای ارائه شده در سطح نقش مهاجرت در توسعه نسل اخطر حقیقی، خود انسان استامیدوار باش حتی اگر همه چنگاه محدود و تک جانبه، مشدرمان کارتی سل و تومور مغابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک های بروش جدید تولید برقتاول کف پا و حقیقتاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستسلول بنیادین از مخاط بینبیماری های میتوکندریتصویربرداری فضاپیمای آمکرونا چه بر سر مغز می آورمحدودیت های حافظه و حافظحد و مرزها توهم ذهن ماستبررسی علل کمر درد در میانآینده با ترس جمع نمیشودنقش اتصالات بین سلولهای دو ویژگی انتزاع و قدرت تجفیروز نادریانتروپی و هوشیاریچالش های ایستادن بر دو پادرمان دارویی سرطان رحم بابزار بقای موجود زنده از ریسدیپلام تنها داروی تایمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر کتامین در درمان پااز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدسندرم پای بی قراربیماری دیستروفی میوتونیشرکت نورالینک ویدیویی ازتغییر دیگران یا تغییر خوگلوله ی ساچمه ایمرکز هوشیاری، روح یا بدن حس و ادراک قسمت چهل و هشتبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا گذشته، امروز وآینده دی متیل فومارات(زادیوا)(نقش غذاها و موجودات دريافراموش کارها باهوش تر هسانسان ها می توانند میدان نجات در اعتماد به خوددریا آرام نخواهد شد کشتی ابعاد اضافه ی کیهانراه انسان شدن، راه رفتن ومنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر احتمالی عصاره تغلیاز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریسیاهچاله های فضایی منابعجنین مصنوعیبیش از نیمی از موارد انتقضایعه ی عروقی مخچهگامی در درمان بیماریهای مرزهای حقیقی یا مرزهای تحس و ادراک قسمت پنجاه و ستقلید از طبیعتآیا دلفین ها می تواند از دانش بی نهایتچند نرمش مفید برای کمردرفشار و قدرتاولین هیبرید بین انسان و چرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک درگیری مغزی در سندرم کووتو برای خزیدن خلق نشده ایاحتیاط در تعویض داروهارشد در سختی استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش احساسیتاثیر درجه حرارت بر عملکاستفاده از هوش مصنوعی در یاد بگیر فراموش کنیسکوت، در برابر گزافه گویجهان معکوسباد و موجطبیعت موجی جهانپمبرولیزوماب در بیماری چمشاهدات آمیخته با اشتباهحس و ادراک قسمت شصت و ششتمایل زیاد به خوردن بستنآب، زندگی است(قسمت پنجم)داروهای تغییر دهنده ی سینهایت در بی نهایتقوی تر باشایمپلانت مغزی کمک میکند نسبیت عام از زبان دکتر بردغدغه نتیجه ی نادانی استتومورهای ستون فقراتادامه بحث تکامل چشمزنجیرها را ما باید پاره کمهندسی بدنهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر روغن رزماری استنشااصل علت و تاثیرکفش و کتابساختار شبکه های مغزی ثابجهان ریز و درشتبحثي درباره هوش و تفاوتهعلم در حال توسعهپیوند سر آیا ممکن استمغز فکر میکند مرگ برای دیخواندن ، یکی از شستشو دهنتنهاییآزادی عقیده، آرمانی که تداروی جدید ضد فشار خوننوار عصب و عضلهقدرت کنترل خودایا کوچک شدن مغزانسان الهفت چیز که عملکرد مغز تو ذرات کوانتومی زیر اتمی قتوانایی مغز و دیگر اجزای ارتباط از بالا به پایین مزیباترین چیز در پیر شدنمیگرن و پروتئین مرتبط با هیچگاه از فشار و شکست نترتازه های درمان ام اساعتیاد و تلاش های درمانی کنگره بین المللی سردرد دسریع دویدن مهم نیستجواب سنگ اندازیبخش بزرگی حس و ادراک ما اعادت کن از بالا نگاه کنیپپوگستمغز انسان ایا طبیعتا تماخواص شگفت هویجافت فشار خون ناگهانی در ودر محل کار ارزش خودت را باگر فقط مردم میفهمیدند کنورالژی تریژمیناللا اکراه فی الدینهمیشه راهی هسترهبر حقیقیتکنولوژی و پیشرفتاز نخستین همانند سازها ت