دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

درک حقیقت نردبان و مسیری رو به ارتقا و پیشرفت

درک حقیقت، نردبان و مسیری رو به ارتقا و پیشرفت
تکامل چندین میلیارد ساله حیات بر زمین، شاهد حرکت در ابتدای این نردبان برای رسیدن و ارتقا است. توضیحی مختصر:
آنچه می‌بینیم یا می شنویم محصول سال‌های طولانی تکاملی است که در پایین ترین سطح وجود یعنی کیهان کنونی ما رخ داده است. کوشش کیهان کنونی برای درک حقیقت، کوششی مقدس ولی در سطح وجودی پایین کیهان ماست. این کوشش، یا بگوییم تلاش برای سازگار شدن با محیط و بقا، هر چند منجر به بقای دائمی موجودات کنونی کیهان نشده است ولی راهی به سوی برتر شدن و رشد کردن در محدوده قابلیت های کنونی است.
رسیدن از دید تک بعدی یا دو بعدی و سیاه و سفید به دید چند بعدی و رنگی، مسیری پیچیده و نتیجه میلیون ها سال تکامل و جهش های ژنتیکی(چه جهش های منفرد و یا جهش های وسیع در نتیجه زیاد و ولد جنسی) و انتخاب طبیعی است ولی تحولی بسیار ساده و ابتدایی به حساب می آید که از طول و عرض این جهان فراتر نمیرود. (جهش ها گاهی از طریق نسخه برداری بخش های بزرگی از کروموزوم(معمولا از طریق بازسازی ژنتیکی یا ادغام آلل های موجود در ژن های والدین) رخ می‌دهد؛ امری که نسخه اضافه تیپی از ژن را وارد ژنوم میکند. و این نسخه اضافی منبع اصلی مواد اولیه لازم برای ایجاد ژن های جدید است.
این امر، مهم است زیرا بیشتر ژن های جدید در ضمن نسل های ژنتیکی از ژن های قبلی- که به پیشینیان مشترک برمی گردد- تکامل پیدا میکند. مثلا چشم بشری از چهار ژن بهره میبرد تا نور را حس کند؛ سه تا برای دیدن رنگ ها و یکی برای دید شبانه و همه آنها از سلف مشترک واحدی منشعب شده است.)
یعنی تلاش برای دیدن بیشتر و قدرت بقای بیشتر با فرار از دست شکارچیان و یا پیدا کردن شکار بیشتر و این تلاش که امروز به دقیق ترین ابزارهای مشاهده در قالب عمیق ترین دیدها با دوربین های پیشرفته، رسیده است این قدرت فرار را بیشتر کرده ولی راهی برای فرار از قفس کیهان مادی و حافظه های محدود ما نیست که از عرصه نزدیک یا کمی دورتر، فراتر نمیرود.)
بالا بردن قدرت ادراک و احساس، هرچند زندگی را رنگارنگ و زیبا کرده است ولی ارتقایی سطحی در سطح زیبایی های کیهان کنونی و نه بیشتر است.
بیرون نیامدن از قالب تنگ ماده و ابعاد محدود آن(که ممکن است یک یا دو یا سه یا چهار بعد یا بیشتر باشد)قدرت درک بیشتر کیهان مادی است ولی هرچقدر هم عمر کنیم (نهایتا حدود 130 سال و یا کمی بیشتر یا کمتر) این افزایش قدرت ادراک، محدود به پایین ترین سطوح کیهان خواهد بود و حتی تصور رسیدن به مرزهای کیهان مادی کنونی، با حدود چند میلیون سال نوری- که خودش در حال توسعه مداوم است- تصوری محال است. مگر آنکه انسان فراتر از این ابعاد تنگ بنگرد.
و این نگاه فراتر، هر چند غیر ممکن نیست ولی در محدوده ادراک ابعاد کیهان مادی و توسعه اابزارهای شناخت آن قرار نمی‌گیرد.
#سلمان_فاطمی#نورولوژیست#اصفهان#مغز#تکامل#احساس#ادراک#کیهان#فیزیک_کوانتوم


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآنچه ناشناخته است باید شسلول های بدن تو پیر نیستنتمرکز و مدیتیشنايندگان چگونه خواهند دیدعلم بدون توقفارتباط هوش ساختار مغز و ژتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه مغز پیش انسان یا همحقیقت تنها چیزی است که شابه خودت مغرور نشوفلج بل، فلجی ترسناک که آنهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان ژنی از مغز انسکمردرد و علل آنرویای شفافمنتظر نمان چیزی نور را بهآیا همه جنایت ها نتیجه بیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتو انسانی و انسان، شایستایا این جمله درست است کسیعادت کردن به نعمتاز نخستین همانند سازها تتاثیر رژیم گیاه خواری بر نگاه از درون مجموعه با نگحافظه و اطلاعات در کجاستبیماری الزایمرهوش عاطفی بیشتر در زنانفرایند پیچیده ی خونرسانیداروی جدید میاستنی گراویکودکان را برای راه آماده روشهای نو در درمان دیسک بمیگرن شدید قابل درمان اسآیا برای تولید مثل همیشه سکوت و نیستیتومورهای ستون فقراتاپی ژنتیکمغز ابزار برتر بقاسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز و از مغز تری فلوپرازیننازوکلسینحس و ادراک قسمت نهمبیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالقانون مندی نقشه ژنتیکی مدر محل کار ارزش خودت را بکتاب گران و پرهزینه شد ولرژیم غذایی ضد التهابیمانند آب باشآب زندگی است قسمت هفتمستون فقرات انسان دو پا جلتوسعه برخی شغل ها با هوش ابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیمکشاز تکینگی تا مغز از مغز تتشخیص ژنتیکی آتروفی های چرا مغزهای ما ارتقا یافت حس و ادراک قسمت بیست و سوبازگشت از آثار به سوی خداوفور و فراوانیلوب فرونتال یا پیشانی مغدرمان های اسرار آمیز در آکشتن عقیده ممکن نیسترساناها و ابر رساناها و عمحدودیت های حافظه و حافظآشنا پنداریتکامل و ریشه ی مشترک خلقتابزار بقا از نخستین هماننقش انتخاب از طرف محیط، ناز تکینگی تا مغز- از مغز تغییرات تکاملی سر انسان نسبت طلایی، نشانه ای به سحساسیت روانی متفاوتبحثی درباره هوش و تفاوتهواقعیت فیزیکی، تابعی از درمان جدید کنترل مولتیپلمقابله ی منطقی با اعتراضگامی در درمان بیماریهای زندگی هوشمند در خارج از زمرکز خنده در کجای مغز استالکترودهای کاشتنیشکست حتمیتئوری جدید، ویران کردن گابزارهای پیشرفته ارتباط نقش سجده بر عملکرد مغزجهان مرئی و نامرئیاز سایه بگذرهمه ی سردردها بی خطر نیستخوش قلبی و مهربانیبرای پیش بینی آینده مغز دواکسن ایرانی کرونا تولیددرک عمیق در حیواناتمنابع انرژی از نفت و گاز پیچیدگی های مغزمگسزیست، مرز افق رویداد هستمسئولیت در برابر محیط زیبعد از کروناانواع سکته های مغزیشباهت مغز با کیهان مادیتاثیر کپسول نوروهرب بر ساثرات مضر ماری جوانانه به اعدامجهان در حال ایجاد و ارتقااسرار آفرینش در موجهوموارکتوس ها ممکن است دخطرات هوش مصنوعیبرخی توجهات در ببمار پارورزش و میگرنذهن چند جانبه نیازمند نگمنبع هوشیاری کجاست قسمت پختگی پس از چهل سالگي به زبان شناسی نوین نیازمند معجزه ی علمتقلید از طبیعتانسان باشطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاثیر گیاهخواری بر رشد و اختراع جدید اینترنت کواننور درونجاودانگی مصنوعیاعداد بینهایت در دنیای مهوش مصنوعی از عروسک بازی دورترین نقطه ی قابل مشاهبزرگترین خطایی که مردم مژن همه چیز نیسترمز پیشرفت تواضع است نه طژن همه چیز نیسترمز بقای جهش ژنتیکیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآنچه واقعیت تصور میکنیم سلول عصبی شاهکار انطباق تمرکز بر هدفايا اراده آزاد توهم است یعلم در حال توسعهارتباط پیوسته ی جهانتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه هموساپينس بر زمین حقیقت خواب و رویابه دنبال رستگاری باشفلج خوابهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان پاسخ کوانتومی کمردرد با پوشیدن کفش مناروان سالممنحنی که ارتباط بین معرفآیا هوش مصنوعی می تواند نسوخت هیدروژنی پاکتو با همه چیز در پیوندیایا ابزار هوشمندی یا مغز عادت دادن مغز بر تفکراز نخستین همانند سازها تتاثیر رژیم گیاهخواری بر نگاه حقیقی نگاه به درون احباب های کیهانی تو در توبیماری ای شبیه آلزایمر و هوش عاطفی در زنان بیشتر افرایند تکامل و دشواری هاداروی جدید برای میاستنی کوری گذرای ناشی از موبایروشهای شناسایی قدرت شنوامیدان مغناطيسي زمین بشر آیا بزرگ شدن مغز فقط در دسکوت، پر از صداتوهم فضای خالیابتدا سخت ترین استمغز از بسیاری حقایق می گرپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تتری فلوپرازیننباید صبر کرد آتش را بعد حس و ادراک قسمت چهارمبیان ژن های اسکیزوفرنی دهدف یکسان و مسیرهای مختلقانون گذاری و تکاملدر چه مرحله ای از خواب ، رکتاب زیست شناسی باوررژیم غذایی ضد دردماه رجبآب زندگی است قسمت اولسخن و سکوتتوصیه های سازمان بهداشت ابزار بقا از نخستین همانمغط یک گیرنده استاز تکینگی تا مغز از مغز تتشخیص آلزایمر سالها قبل چرا ویروس کرونای دلتا واحس و ادراک قسمت بیستمبازگشت به ریشه های تکاملوقت نهيب هاي غير علمي گذشلوتیراستامدرمان های بیماری آلزایمرگل زندگیرشته نوروایمونولوژی و نقمخچه فراتر از حفظ تعادلآغاز فصل سرما و دوباره تکتکامل ابزار هوش ، راه پر ابزار بقای موجود زنده از نقش اتصالات بین سلولهای از تکینگی تا مغز- از مغز ثبت و دستکار ی حافظهنشانه های گذشته در کیهان خفاش با شیوع همه گیری جدیبحثی درباره احساسات متفاواقعیت چند سویهدرمان جدید سرطانمقابله با کرونا با علم اسگاهی لازم است برای فهم و زندگی بی دودمرگ چیستالگو و عادت را بشکن و در اشگفت نیست من عاشق تو باشمتا 20 سال آینده مغز شما به ابزارهای بقا از نخستین هنقش غذاها و موجودات درياجهان مشارکتیاز علم جز اندکی به شما داهمیشه چشمی مراقب و نگهباخوشبختی دور از رنج های مبرای اولین بار دانشمندانواکسن اسپایکوژندرگیری قلب در بیماری ویرمنابع انرژی از نفت و گاز پیچیدگی های مغزی در درک ززاوسکا درمان گوشرمستند جهان متصلبعد از کرونا دلخوشی بیهوانگشت ماشه ایشباهت کیهان و مغزتاثیر کپسول نوروهرب بر ساجزای پر سلولی بدن انسان نه جنگ و نه خونریزیجهان ریز و درشتاسرار بازسازی اندام هاهورمون شیرساز یا پرولاکتدفاع در برابر تغییر ساختبرخی توصیه ها برای واکسیورزش بهترین درمان بیش فعذهن هوشیار در پس ماده ی ممنبع هوشیاری کجاست قسمت پروژه ی ژنوم انسانیزبان، نشان دهنده ی سخنگو معجزه ی علم در کنترل کرونتقویت استخوان در گرو تغذانسان جدید از چه زمانی پاطوفان زیباییتاثیر انتخاب از طرف محیط ادامه بحث تکامل چشمنورون هاي مصنوعی می توانجایی خالی نیستبقای حقیقی در دور ماندن اهوش مصنوعی از عروسک بازی ديدن با چشم بسته در خواب ژن هوش و ساختارهای حیاتی رمز جهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآنچه حس می کنیم، نتیجه ی سلولهای ایمنی القا کنندهتمساح حد واسط میان مغز کوايا اراده آزاد توهم است یعلم راهی برای اندیشیدن اارتباط انسانی، محدود به تاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه هوشیاری خود را توسحقیقت در علم، هرگز نهایی به زودی شبکه مغزی به جای فلج خواب چیستهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان اولین سلول مصنکنفرانس تشنج هتل کوثر اصروبات های ریز در درمان بیمنشأ اطلاعات و آموخته ها آیا هوش مصنوعی زندگی بشرسودمندی موجودات ابزی بر تو با باورهایت کنترل میشایا بیماری ام اس (مولتیپعارضه جدید ویروس کرونا ساز نخستین همانند سازها تتاثیر عصاره تغلیظ شده گینگاه دوبارهحد و مرزها توهم ذهن ماستبیماری ای شبیه ام اس مولتهوش عاطفی در زنان بیشتر افرایند حذف برخی اجزای مغداروی جدید برای ای ال اسکی غایب شدی تا نیازمند دلروشی برای بهبود هوش عاطفمیدان های مغناطیسی قابل آیا تکامل و تغییرات ژنتیسکته مغزیتوهم فضای خالی یا توهم فضابتدایی که در ذهن دانشمنمغز به تنهایی برای فرهنگ سایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تترک امروزنبرو و انرژی مداومحس و ادراک قسمت نوزدهمبیان حقیقتهدف یکسان، در مسیرهای متقانون جنگلدر ناامیدی بسی امید استکتاب طبیعت در قالب هندسهراه فراری نیستماپروتیلینآب زندگی است قسمت دومسخن پاک و ثابتتوصیه های غیر دارویی در سابزار بقا از نخستین هماننقش قهوه در سلامتیاز تکینگی تا مغز از مغز تتصویر زیبا از سلولچرا پس از بیدار شدن از خوحس و ادراک قسمت دهمبازخورد یا فیدبکوقتی فهمیدی خطا کردی برگلوزالمعده(پانکراس)مصنوعدرمان های جدید میگرنگلوله ی ساچمه ایرشد مغز فرایندی پیچیده امخچه ، فراتر از حفظ تعادلآغاز مبهم آفرینشسرعت فکر کردن چگونه استتکامل جریان همیشگی خلقتابزار بقای موجود زنده از نقش تیروئید در تکامل مغزاز تکینگی تا مغز- از مغزتثبت امواج الکتریکی در عصنشانه های پروردگار در جهخلا، حقیقی نیستبحثی درباره احساساتی غیرواقعیت چیستدرمان سرطان با امواج صوتملاحظه های اخلاقی دربارهگاهی مغز بزرگ چالش استزندگی در جمع مواردی را برمرگ و میر پنهانالگوی بنیادین و هوشیاریشگفت انگیز بودن کیهانتا بحر یفعل ما یشاابزارهای بقا ازنخستین همنقش غذاها و موجودات درياجهان هوشمندازدواج های بین گونه ای، رهمیشه اطمینان تو بر خدا بخانه ی تاریکبرای تمدن سازی، باید در بواکسن اسپایکوژن ضد کرونادرگیری مغز در بیماری کویمنابع انرژی از نفت و گاز پیوند قلب خوک، به فرد دچازبان مشترک ژنتیکی موجودامشکل از کجاستبعد از کرونا دلخوشی بیهوانگشت نگاری مغز نشان میدشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر کتامین در درمان پااجزایی ناشناخته در شکل گچه زیاد است بر من که در ایجهان شگفت انگیزاصل بازخوردهوش فوق العاده، هر فرد اسدقیق ترین تصاویر از مغز ابرخی درمان های Spinal Muscular Atورزش در کمر دردذهن تو همیشه به چیزی اعتقمنبع هوشیاری کجاست قسمت پروژه ی ژنوم انسانیزبان، وسیله شناسایی محیطمعجزه در هر لحظه زندگیتقویت حافظه یا هوش مصنوعانسان خطرناکترین موجودطولانی ترین شبتاثیر احتمالی عصاره تغلیاداراوون تنها داروی تایینورون های ردیاب حافظهجاذبهبلندی در ذهن ما درک بلندیهوش مصنوعی از عروسک بازی دی متیل فومارات(زادیوا)(هوش مصنوعی از عروسک بازی دین، اجباری نیستژن یا نقشه توسعه مغز و نقرمز جهان خاصیت فراکتالمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآنها نمیخواهند دیگران راسلولهای بنیادی مصنوعی درتنفس هوازی و میتوکندریای نعمت من در زندگیمعلم ساختن برج های چرخانارتباط از بالا به پایین متاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه واکسن کرونا را توزحقیقت راستین انسان علم ببه زیر پای خود نگاه نکن بفلج دوطرفه عصب 6 چشمهوش مصنوعی به کمک هوش طبیدانشمندان تغییر میدان مغکنگره بین المللی سردرد دروبات کیانمنشاء کوانتومی هوشیاری اآیا هوش ارثی دریافتی از پسیلی محکم محیط زیست بر انتو باید نیکان را به دست بایا بدون زبان میتوانیم تعدم توقف تکامل در یک اندااز نخستین همانند سازها تتاریک ترین بخش شبنگاهی بر قدرت بینایی دراحریص نباشبیماری اسپینال ماسکولار هوشمندی کیهانفراتر از دیوارهای باورداروی جدید برای دیابتکیهان خود را طراحی میکندروشی جدید در درمان قطع نخمیدان بنیادین اطلاعاتآیا جنین انسان، هوشمندی سال سیزده ماههتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)ابتذال با شعار دینمغز بیش از آنچه تصور میشواز تکینگی تا مغز از مغز تترکیب آمار و ژنتیکچت جی پی تیحس و ادراک قسمت هفتمبیست تمرین ساده برای جلوهدف از تکامل مغزقانون جنگلدر هم تنیدگی مرزها و بی مکتاب، سفری به تاریخراه های جدید برای قضاوت رماجرای جهل مقدسآب زندگی است قسمت سومسختی ها رفتنی استتوصیه هایی در مصرف ماهیابزار بقا از نخستین هماننقش مهاجرت در توسعه نسل ااز تکینگی تا مغز از مغز تتصویر زیبای اصفهانچرا ارتعاش بسیار مهم استحس و ادراک قسمت دوازدهمبازسازي مغز و نخاع چالشی وقتی پر از گل شدی خودت را لیروپریم داروی ترکیبی ضددرمان های جدید در بیماری گلوئونرشد مغز علت تمایل انسان بمخچه ابزاري که وظیفه آن فإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسعی کن به حدی محدود نشویتکامل داروینی هنوز در حاابزار بقای موجود زنده از نقش حفاظتی مولکول جدید داز تکینگی تا مغز، از مغز جلوتر را دیدننظام مثبت زندگیخلا، خالی نیستبخش فراموش شده ی حافظهواقعیت چیستدرمانهای بیماری پارکینسملاحظات بیهوشی قبل از جرگذر زمان کاملا وابسته به زندگی در سیاهچالهمرگ و میر بسیار بالای ناشالگوبرداری از طبیعتشگفت زده و حیران باشتابوهای ذهنیابزارهای بقای موجود زندهنقش غذاها و موجودات درياجهان هوشیاراسکار، لگوی هوشمندهمیشه داناتر از ما وجود دخانواده پایداربرای خودآگاه بودن تو بایواکسن دیگر کرونا ساخته شدرگیری مغز در بیماران مبمنابع انرژی از نفت و گاز پیوند مغز و سر و چالشهای زبان چهار حرفی حیات زمینمشکلات نخاعیتفکر قبل از کارانتقال ماده و انرژیشباهت زیاد بین سلول هاي عتاثیر گیاه خواری بر رشد واحیای بینایی نسبی یک بیمنه عدم مطلق بلکه عدم با قجهانی که نه با یک رخداد و اصل علت و تاثیرهوش مصنوعی می تواند بر احدل به دریا بزنبرخی روش های تربیتی کودکوزن حقیقی معرفت و شناختذهن خود را مشغول هماهنگیمنبع هوشیاری کجاست قسمت پروانه ی آسمانیسفر فقط مادی نیستمعرفت و شناختتقویت سیستم ایمنیانسان عامل توقف رشد مغزطی یکصد هزار سال اخیر هرچتاثیر ترکیبات استاتین (سادب برخورد با دیگراننوروپلاستیسیتی چیستجاذبه و نقش آن در شکلگیریبلوغ چیستهوش مصنوعی از عروسک بازی دید تو همیشه محدود به مقدژنها نقشه ایجاد ابزار هورنگ کردن، حقیقت نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآنان که در قله اند هرگز خسلام تا روشناییتنفس هوازی و میتوکندریای آنکه نامش درمان و یادشعلایم کمبود ویتامین E را ارتباط بین هوش طبیعی و هوتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه آن شکری که می خوریمحقیقت غیر فیزیکیبوزون هیگز چیستفناوری هوش مصنوعی نحوه خهوش مصنوعی به شناسایی کادانشمندان روش هاي جدیدی کنگره بین المللی سردرد دروح در جهانی دیگر استمهندسی ژنتیک در حال تلاش آیا هوش سریعی که بدون احسسینوریپا داروی ترکیبی ضدتو تغییر و تحولیایا تکامل هدفمند استعدم درکاز نشانه ها و آثار درک شدتاریکی من و تو و گرد و غبانگاهی بر توانایی اجزاي بحرکت چرخشی و دائمی کیهانبیماری اضطراب عمومیهوشیاری و وجودفرد حساس از نظر عاطفی و بداروی جدید ضد میگرنکیهانِ هوشیارِ در حال یاروشی جدید در درمان نابینمیدازولام در درمان تشنج آیا جهان ذهن و افکار ما مسانسور از روی قصد بسیاری توهم چیستابداع دی ان ای بزرگترین دمغز برای فراموشی بیشتر کاز تکینگی تا مغز از مغز تترکیب حیوان و انسانچت جی پی تیحس و ادراک قسمت هفدهمبیش از نیمی از موارد انتقهدف از خلقت رسیدن به ابزاقانونمندی و محدودیت عالمدر هم تنیدگی کوانتومیکتابخانهراه های جدید برای قضاوت رماجرای عجیب گالیلهآب، زندگی است(قسمت پنجم)سرنوشتتوضیحی ساده در مورد هوش مابزار بقا از نخستین هماننقش میدان مغناطیسی زمین از تکینگی تا مغز از مغز تتصویربرداری فضاپیمای آمچرا بیماری های تخریبی مغحس و ادراک قسمت سومبحتی علمی درباره تمایل بوقتی تو از یاد گرفتن باز لیس دگرامفتامین یا ویاسدرمان های رایج ام اسگمان میکنی جرمی کوچکی در رشد در سختی استمدل همه جانبه نگر ژنرالیافت فشار خون ناگهانی در وشلیک فراموشیتکامل داروینی هنوز در حاابزار بقای موجود زنده از نقش حیاتی تلومر دی ان آ داز تکینگی تا مغز، از مغز جمجمه انسان های اولیهنظریه ی تکامل در درمان بیخلاصه ای از مطالب همایش مبخش های تنظیمی ژنومواقعیت های متفاوتدرهای اسرارآمیز و پوشیدهممانتین یا آلزیکسا یا ابگذشته را دفن کنزندگی زمینی امروز بیش از مرگ انتقال است یا نابود شالتهاب شریان تمپورالشگفتی های زنبور عسلتاثیر فکر بر سلامتابزارهای بقای از نخستین نقش غذاها در کاهش دردهای جهان های بسیار دیگراساس انسان اندیشه و باور همیشه راهی هستخار و گلبرای زندگی سالم، یافتن تواکسن دیگری ضد کرونا از ددرگیری مغزی در سندرم کوومنابع انرژی از نفت و گاز پیوند اندام از حیوانات بزبان نیاز تکاملی استمشکلات بین دو همسر و برخیتفکر خلا ق در برابر توهم اندوه در دنیا استشجاعت و ترستاثیر گیاه خواری بر رشد واحیای بینایی نسبی یک بیمنهایت معرفت و شناخت درک عجهانی که از یک منبع، تغذیاصل عدم قطعیت از کوانتوم هوش مصنوعی و کشف زبان هایدلایلی که نشان میدهد ما ببرخی سلولهای عصبی در تلاوزوز گوشذهن سالممنبع هوشیاری کجاست قسمت پرواز از نیویورک تا لوس آسفر نامه سفر به بم و جنوب مغز فکر میکند مرگ برای دیتلقین اطلاعات و حافظهانسانیت در هم تنیده و متصطبیعت موجی جهانتاثیر حرکات چشم بر امواج ادراک ما درک ارتعاشی است نوروز یا روز پایانیجدایی خطای حسی استبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهوش مصنوعی از عروسک بازی دیدن خدا در همه چیزژنها ، مغز و ارادهرنگین کمانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآنزیم تولید انرژی در سلوسلسله مباحث هوش مصنوعیتنفس بدون اکسیژنایمپلانت مغزی کمک میکند علایم کمبود ویتامین E را ارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه انتظارات بر ادراک حقیقت غیر قابل شناختبوزون هیگز جهان را از متلفیلمی بسیار جالب از تغییهوش مصنوعی در کامپیوترهادانشمندان روشی برای تبدیکنترل همجوشی هسته ای با هروح رهاییمهربانی، شرط موفقیتآیا هشیاری کوانتومی وجودسیگار عامل افزایش مرگ ومتو جهانی هستی که خودش را ایجاد احساساتعسل طبیعی موثر در کنترل باز نظر علم اعصاب یا نرووستاریکی و نورنگاهت را بلند کنحس چشایی و بویاییبیماری بیش فعالیهوشیاری کوانتومیفردا را نمیدانیمداروی جدید ضد الزایمرکیست هیداتید مغزروشی جدید در درمان سکته ممکانیک کوانتومی بی معنی آیا جهش های ژنتیکی، ویروسانسور بر بسیاری از حقایتوهم وجودابزار هوش در حال ارتقا ازمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟از تکینگی تا مغز از مغز تترازودوننتایج نادانی و جهلحس و ادراک قسمت هجدهمبیشتر کمردردها نیازی به هر چیز با هر چیز دیگر در تقارچ بی مغز در خدمت موجوددر هم تنیدگی کوانتومی و پکجای مغز مسئول پردازش تجراه پیروزی در زندگی چیستماده ی تاریکآثار باستانی تمدن های قدسریع دویدن مهم نیستتیوتیکسن داروی ضد جنونابزار بقا از نخستین هماننقش محیط زندگی و مهاجرت داز تکینگی تا مغز از مغز تتصور از زمان و مکانچرا حیوانات سخن نمی گوینحس و ادراک قسمت سی و هشتمبحث درباره پیدایش و منشا ویتنام نوعی کرونا ویروس لا اکراه فی الدیندرمان های علامتی در ام اسگنجینه ای به نام ویتامین ز گهواره تا گورمدل هولوگرافیک ژنرالیزهافت هوشیاری به دنبال کاهشلیک فراموشیتکامل داروینی هنوز در حاابزار بقای موجود زنده از نقش خرچنگ های نعل اسبی دراز تکینگی تا مغز، از مغز جنبه های موجی واقعیتنظریه ی تکامل در درمان بیخلاصه ای از درمان های جدیبخش بزرگی حس و ادراک ما اواقعیت و مجازدروغ نگو به خصوص به خودتمن کسی در ناکسی دریافتم گربه شرودینگر و تاثیر مشزندگی زودگذرمرگ تصادفیامیوتروفیک لترال اسکلروشانس یا تلاشتاثیر مشاهده بر واقعیت بابزارهای دفاعی و بقای مونقشه مغزی هر فرد منحصر بهجهان هایی در جهان دیگراستفاده از مغز، وزن را کمهمیشه عسل با موم بخوریمخارق العاده و استثنایی ببرخی ملاحظات در تشنج های واکسن سرطاندرگیری مغزی در سندرم کوومنابع انرژی از نفت و گاز پیوند سر آیا ممکن استزبان و کلمه حتی برای کسانمشکلات روانپزشکی پس از ستفاوت مغز انسان و میمون هاندوه دردی را دوا نمیکندشرکت نورالینک ویدیویی ازتاثیر گیاه خواری بر رشد واحساس گذر سریعتر زماننهایت در بی نهایتجهانی در ذهناصول انجام برخی نرمش ها دهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدنیای شگفت انگیز کوانتومبرخی سيناپسها طی تکامل و یک پیام منفرد نورون مغزی ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعمنبع هوشیاری کجاست قسمت پروتز عصبی برای تکلمسفر به مریخ در 39 روزمغز قلبتلاش ها برای کشف منابع جدانسان، گونه ای پر از تضادطبیعت بر اساس هماهنگیتاثیر دوپامین و سروتونینادغام میان گونه های مختلنوشیدن چای برای مغز مفید جریان انرژی در سیستم های بنی عباس، ننگی بر تاریخبه قفس های سیاهت ننازهوش مصنوعی از عروسک بازی دیدگاه نارسای دوگانه ی مژنهای مشترک بین انسان و ورهبر حقیقیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآینه در اینهسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتنها مانع در زندگی موارد ایمپلانت نخاعی میتواند دعلت خواب آلودگی بعد از خوارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه به سطح بالایی از هوحقایق ممکن و غیر ممکنبی نهایت در میان مرزهافیزیک مولکولها و ذرات در هوش مصنوعی در خدمت خلق وحدائما بخوانکنترل جاذبهروزه داری متناوب، مغز را مولتیپل اسکلروز در زنان آیا واکنش های یاد گرفته وسیاهچاله های فضایی منابعتو دی ان ای خاص ميتوکندريایرادهای موجود در خلقت بعشق درونی به یگانگی خلقتاز نظر علم اعصاب اراده آزتاریکی خواهد ترسیدچالش هوشیاری و اینکه چرا حس و ادراک (قسمت اول )بیماری تی تی پیهوش، ژنتیکی است یا محیطیفرضیه ای جدید توضیح میدهداروی سل سپتکیست کلوئید بطن سومريتوکسيمب در درمان ام اسمکانیزمهای دفاعی در برابآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجساهچاله ها تبخیر نمیشودتوهم وجودابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالش است یا منفعاز تکینگی تا مغز از مغز تتراشه ی بیولوژِیکنجات در راستگوییحس و ادراک قسمت هشتمبا هوش مصنوعی خودکار روبهر جا که جات میشه، جات نیقبل از آغازدر هم تنیدگی کوانتومی و دکرونا چه بر سر مغز می آورراه انسان شدن، راه رفتن وماده ی خالیآرامش و دانشسریعترین کامپیوتر موجودتیک و اختلال حرکتیابزار بقا از نخستین هماننقش نگاه از پایین یا نگاهاز تکینگی تا مغز از مغز تتصادف یا قوانین ناشناختهچرا حجم مغز گونه انسان درحس و ادراک قسمت سی و ششمبحثي درباره هوش و تفاوتهویتامین E برای فعالیت صحلاموژین داروی ضد اوتیسم؟درمان ژنتیکی برای نوآوریگویید نوزده و ایمنی ساکتزمین در برابر عظمت کیهانمدل هولوگرافیک تعمیم یافافتخار انسانشنا در ابهای گرم جنوب نیاتکامل داروینی هنوز در حاابزار بقای موجود زنده از نقش داروهاي مختلف معروف از تکینگی تا مغز، از مغز جنسیت و تفاوت های بینایینظریه ی ریسمانخم شدن فضا-زمانبخش بزرگتر کیهان ناشناختواقعیت و انعکاسدریای خدامنابع انرژي پاک سرچشمه حگزیده ای از وبینار یا کنفزندگی سلول در بدن، جدای امرگی وجود نداردامید نیکو داشته باش تا آنشاهکار قرنتاثیر نگاه ناظر هوشیار بابعاد و نیازهای تکاملینقشه های مغزی جدید با جزیجهان یکپارچهاستفاده از هوش مصنوعی در همجوشی هسته ای، انرژِی بخبر مهم تلسکوپ هابلبرخی مرزهای اخلاق و علوم واکسن سرطاندرگیری اعصاب به علت میتومنابع انرژی از نفت و گاز پیوند سر، یکی از راه حلهازبان و بیان نتیجه ساختمامشکلات روانپزشکی در عقب تفاوت ها و تمایزها کلید باندوهگین نباش اگر درب یا شربت ضد خلطتاثیر گیاه خواری بر رشد واحساسات کاذبنهادینه سازی فرهنگ اختلاجهان، تصادفی نیستاصول توسعه ی یک ذهن کاملهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدنیا، هیچ استبرداشت مغز ما از گذر زمانیک پیشنهاد خوب برای آسان ذره ی معین یا ابری از الکمنبع هوشیاری کجاست قسمت پرورش مغز مینیاتوری انساسفر تجهیزات ناسا به مریخ مغز ما کوچکتر از نیم نقطهتلاش هایی در بیماران قطع انعطاف پذیری مکانیسمی علطعمه ی شبکه های ارتباط اجتاثیر دپاکین بر بیماری مادغام دو حیطه علوم مغز و نوعی سکته مغزی ، وحشتناک جریان انرژی در سیستم های نیکولا تسلاجریان انرژی در سیستم های به مغز خزندگان خودت اجازهوش مصنوعی از عروسک بازی دژا وو یا اشنا پنداریژنهای هوش ، کدامندروی و منیزیم در تقویت استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآیندهسم زنبور ، کلیدی برای وارتنها در برابر جهانایمان به رویاعماد الدین نسیمی قربانی ارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه باغبانی باعث کاهش حل مشکلبی ذهن و بی روحفیزیک و هوشیاریهوش مصنوعی در خدمت خلق وحداروهای مصرفی در ام اسکندر در بیماریهای التهابروزه داری و بیمار ی ام اس مواد کوانتومی جدید، ممکنآیا یک، وجود داردسیاهچاله ها، دارای پرتو تو در میانه ی جهان نیستی اکسی توسین و تکامل پیش امغز آیندگان چگونه است ؟عصب حقوق نورولوواز نظر علم اعصاب اراده آزتاریخ همه چیز را ثبت کردهچالش هوشیاری و اینکه چرا حس و ادراک (قسمت دوم )بیماری دویکهیچ چیز همیشگی نیستفشار و قدرتداروی ضد چاقیکاهش مرگ و میر ناشی از ابریه زغالیما انسانها چه اندازه نزدآیا خداباوری محصول تکاملسایه را اصالت دادن، جز فرتوهم بی خداییابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالشهای پیش رواز تکینگی تا مغز از مغز تتربیت کودکان وظیفه ای مهنخاع ما تا پایین ستون فقرحس و ادراک قسمت پنجمبا تعمق در اسرار ابدیت و هر حرکت خمیده می شود و هر قبل از انفجار بزرگدر هر سوراخی سر نکنکریستال هاراه بی شکستماده ای ضد التهابیآرامش و سکونسرگیجه از شایعترین اختلاتیروفیبان موثر در سکته ی ابزار بقا از نخستین هماننقش نظام غذایی در تکامل ماز تکینگی تا مغز از مغز تتظاهر خوابیده ی مادهچرا خشونت و تعصبحس و ادراک قسمت سیزدهمبحثی جالب درباره محدودیتویتامین E در چه مواد غذایلایو دوم دکتر سید سلمان فدرمان پوکی استخوانگوشه بیماری اتوزومال رسسزمین زیر خلیج فارس تمدنی مدل های ریز مغز مینی برینافراد آغاز حرکت خودشان رشناخت و معرفت، و نقش آن دتکامل زبانابزار بقای موجود زنده از نقش درختان در تکاملاز تکینگی تا مغز، از مغز جنسیت و تفاوت های بینایینظریه تکامل در درمان بیمخونریزی مغز در سندرم کووبخش دیگری در وجود انسان هواقعیت خلا و وجود و درک مدرک فرد دیگر و رفتارهای امنابع انرژی از نفت و گاز گزارش یک مورد جالب لخته وزندگی، مدیریت انرژیمراحل ارتقای پله پله کیهامید نجاتشاهکار شش گوشتاثیر نگاه و مشاهده ناظر ابعاد اضافه ی کیهاننقص در تشخیص هیجانات عامجهان یکپارچهاستفاده از انرژی خلاهمراهی نوعی سردرد میگرنیخدا موجود استبرخی نکات از گاید لاین پرواکسن ضد اعتیاددرختان اشعار زمینمنابع بی نهایت انرژی در دپیوندی که فراتر از امکانزبان و بیان، در سایه پیشرمشاهده گر جدای از شیء مشاتفاوت ها را به رسمیت بشنااندام حسی، درک از بخش هایشش مرحله تکامل چشمتاثیر گیاه خواری بر رشد واخلاق و علوم اعصابچهار میلیارد سال تکامل بجهش های ژنتیکی مفید در سااصول سلامت کمرهوش مصنوعی الفاگودندان ها را مسواک بزنید تبررسي علل احتمالي تغيير یک آلل ژنتیکی که از نئاندذرات کوانتومی زیر اتمی قمنبع هوشیاری کجاست قسمت53پرتوهای صادر شده از سیاهسفر دشوار اکتشافمغز مانند تلفن استتلاشی برای درمان قطع نخااهرام مصر از شگفتی های جهظهور امواج مغزی در مغز مصتاثیر داروهای ضد التهاب ارتقا و تکامل سنت آفرینش ارتقا یا بازگشت به قبل ازنیاز به آموزش مجازی دیجیجستجوی متن و تصویر به صوربه نقاش بنگرهوش مصنوعی از عروسک بازی دژاوو یا آشناپنداریژنهای حاکم بر انسان و انسرویا و واقعیتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآینده ی انسان در فراتر ازسماگلوتید داروی کاهش دهنتنبیه چقدر موثر استاین پیوند نه با مغز بلکه عوامل موثر در پیدایش زباارتباط غیرکلامی بین انساتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه تکامل مغزهای کنونیحلقه های اسرارآمیزبی شرمیفیزیکدانان ماشینی برای تداروهای ام اسکوچ از محیط نامناسبروزه داری سلول های بنیادموجود بی مغزی که می تواندآیا کیهان می تواند یک شبیسیاهچاله و تکینگی ابتدایتوقف؛ شکستاگر فقط مردم میفهمیدند کمغز انسان ایا طبیعتا تماعضلانی که طی سخن گفتن چقداز واقعیت امروز تا حقیقتتازه های اسکیزوفرنی(جنوچالش هوشیاری و اینکه چرا حس و ادراک قسمت 67بیماری دیستروفی میوتونیهیچ وقت خودت را محدود به فضای قلب منبع نبوغ استداروی ضد چاقیکاهش التهاب ناشی از بیماریواستیگمینما انسانها چه اندازه نزدآیا دلفین ها می تواند از ساخت شبکه عصبی مصنوعی با توهم تنهاییابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ و فعال یا مغز کواز تکینگی تا مغز از مغز تترجمه ای ابتدایی از اسرانخستین تمدن بشریحس و ادراک قسمت پنجاهبالاترین هدف از دولتهرچیز با یک تاب تبدیل به قدم زدن و حرکت دید را تغیدر والنتاین کتاب بدید همکریستال زمان(قسمت اولرابطه تشنج و اوتیسمماده، چیزی بیش از یک خلا آرامش(سکوت) stillness و تکاپوسرگردانیتکنولوژی جدید که سلول هاابزار بقا از نخستین هماننقش نظریه تکامل در شناسااز تکینگی تا مغز از مغز تتظاهری از ماده است که بیدچرا در مغز انسان، فرورفتحس و ادراک قسمت ششمبحثی در مورد نقش ویتامين ویتامین کالبخند بزن شاید صبح فردا زدرمان پوکی استخوانگوشت خواری یا گیاه خواریزمان چیستمدیون خود ناموجودافراد بی دلیل دوستدار تو شناخت درون، شناخت بیرون؛تکامل زبانابزار بقای موجود زنده از نقش ذهن و شناخت در حوادث از تکامل تا مغز از مغز تا جهل مقدسنظریه تکامل در درمان بیمخواندن ، یکی از شستشو دهنبخشیدن دیگران یعنی آرامشوالزارتان داروی ضد فشار درک نیازمند شناخت خویش امنابع انرژی از نفت و گاز گشایش دروازه جدیدی از طرزونیسومایدمرز مرگ و زندگی کجاستامید درمان کرونا با همانشاید گوشی و چشمی، آماده شتاثیر نگاه انسان بر رفتاابعاد بالاترنقطه بی بازگشتجهان کنونی و مغز بزرگتریاستفاده از سلول های بنیاهندسه ی پایه ایخدای رنگین کمانبرخی نرمش ها برای زانوواکسن علیه سرطاندرد باسن و پا به دلیل کاهمنابع جدید انرژیپیوستگی همه ی اجزای جهانزبان و تکلم برخی بیماریهمشاهده آینده از روی مشاهتفاوت های بین زن و مرد فقانرژی بی پایان در درون هرششمین کنگره بین المللی ستاثیر گیاه خواری بر رشد واخلاق پایه تکامل و فرهنگچهار ساعت پس از کشتار خوکجهش های ژنتیکی غیر تصادفاضطراب و ترسهوش مصنوعی از عروسک های بدو ویژگی انتزاع و قدرت تجبررسی و اپروچ جدید بر بیمیک جهش ممکن است ذهن انسانذرات کوانتومی زیر اتمی قمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمآلودگی هوا چالش قرن جدیدسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز مادران و کودکان در زمتلاشی تازه برای گشودن معاولین مورد PML به دنبال تکظرف باید پر شود چه با چرک تاثیر داروی ضد تشنج سدیم تاثیر درجه حرارت بر مغزارتوکين تراپی روشی جديد چیز جدید را بپذیرجستجوی هوشیاری در مغز مابه نقاش بنگرهوش مصنوعی از عروسک بازی دگرگونی های نژادی و تغییکل اقیانوس در یک ذرهرویا و کابوسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآینده ی علم و فیزیک در60 ثسندرم کووید طولانیتهدیدهای هوش مصنوعیاین اندوه چیستعوامل ایجاد لغت انسانی و ارتروز یا خوردگی و التهاتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه جمعیت های بزرگ شکل حمله ویروس کرونا به مغزبی عدالتی در توزیع واکسن فاصله ها در مکانیک کوانتداروهای تغییر دهنده ی سیکوچک شدن مغز از نئاندرتاروزهای سختموجودات مقهور ژنها هستندآیا گذشته، امروز وآینده سیاهچاله ی تولید کنندهتولید مثل اولین ربات های اگر میدانی مصیبت بزرگتر مغز انسان برای ایجاد تمدغم بی پایاناز کجا آمده ام و به کجا میتازه های بیماری پارکینسوچالش هوشیاری و اینکه چرا حس و ادراک قسمت 74بیماری ضعف عضلات نزدیک بهیچ کاری نکردن به معنی چیقفس ذهنداروی ضد تشنج با قابليت تکاهش حافظه هرچند فرایندیریاضیات یک حس جدید استما اکنون میدانیم فضا خالآیا دلفین ها میتوانند باساخت شبکه عصبی با الفبای توهم جدایی و توهم علمابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگترین مصرف کننده از تکینگی تا مغز از مغز تترس و آرمان هانخستین تصویر از سیاهچالهحس و ادراک قسمت پنجاه و یباهوش ترین و با کیفیت تریهز ذره، یک دنیاستقدرت مردمدر یک فراکتال هر نقطه مرککریستال زمان(قسمت دوم)رادیوی مغز و تنظیم فرکانماشین دانشآزمون تجربی، راهی برای رسربازان ما محققا غلبه می تکنولوژی جدید که سلول هاابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون های تیروئید داز تکینگی تا مغز از مغز تتعداد کلی ذهن ها در جهان چرا ذرات بنیادی معمولاً حس و ادراک قسمت شصت و هشتبحثی در مورد نقش کلسیم و ویتامین کا و استخوانلحظات خوش با کودکاندرمان ام اس(مولتیپل اسکلگیلگمش باستانی کیستزمان و مکان، ابعاد کیهان مدیریت اینترنت بر جنگافزایش قدرت ادراکات و حسشناسایی تاریخچه ی تکاملیتکامل زبان انسان از پیشیابزار بقای موجود زنده از نقش روی و منیزیم در سلامتاز تکامل تا مغز، از مغز تجهان فراکتالنظریه تکامل در درمان بیمخواب سالم عامل سلامتیبخشش، عقلانی یا غیر عاقلواکنش های ناخودآگاه و تقدرک و احساسمنابع انرژی از نفت و گاز پمبرولیزوماب در بیماری چزونا به وسیله ویروس ابله مرز بین انسان و حیوان کجابزرگترین درد از درون است امیدوار باش حتی اگر همه چشاید درست نباشدتاثیر نگاه انسان بر رفتااتفاق و تصادفنمیتوان با بیرون انداختنجهان کاملی در اطراف ما پراستفاده از سلول های بنیاهندسه ی رایج کیهانخدایی که ساخته ی ذهن بشر برخی نرمش های گردنواکسنی با تاثیر دوگانه ادردهای سال گذشته فراموش مناطق خاصی از مغز در جستجپیام های ناشناخته بر مغز زبان و شناخت حقیقت قسمت چمطالبه ی حق خودتفاوت های تکاملی در مغز وانرژی تاریکصبر بسیار بایدتاثیر گیاه خواری بر رشد واختلال خواب فرد را مستعد نوآوری ای شگفت انگیز دانجهش تمدنی عجیب و شگفت انساطلاع رسانی اینترنتیهوش مصنوعی از عروسک های بدو بیماری روانی خود بزرگ بررسی ژنها در تشخیص بیمایک رژیم غذایی جدید، می توذرات کوانتومی زیر اتمی قمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآلودگی هوا و ویروس کروناسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز چون ابزار هوش است دلیتلاشی جدید در درمان ام اساولین مورد پیوند سر در انعقل مجادله گرتاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط میکروب روده و پارچیزی منتظر شناخته شدنحفره در مغزبه نادیدنی ایمان بیاورهوش مصنوعی از عروسک بازی دانش قدرت استکلمات بلند نه صدای بلندرویا و خبر از آیندهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآیا ممکن است موش کور بی مسندرم گیلن باره به دنبال تو یک معجزه ایاین ایده که ذرات سیاهچالعواملی که برای ظهور لغت اارزش حقیقی زبان قسمت اولتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه جمعیت های بزرگ شکل حمایت از طبیعتبیمار 101 ساله، مبتلا به سهوش مصنوعی درمانگر کامپیفاصله ی همیشگی تصویر سازداروهای ضد بیماری ام اس وکوچکترین چیز یک معجزه اسروش مقابله مغز با محدودیموسیقی نوآیا پیدایش مغز از روی تصاسیاره ی ابلهانتولید یا دریافت علماگر نیروی مغناطیس نباشد مغز انسان برای شادمانی طغم بی پایاناز آغاز خلقت تا نگاه انساتبدیل پلاستیک به کربن و سچالش دیدگاه های سنتی در بحس و ادراک قسمت 75بیماریهای تحلیل عضلانی اهیچ کس مانند تو نگاه نمیکقلب و عقلداروی ضد تشنج با قابليت تکاهش دوپامین عامل بیماریریسدیپلام تنها داروی تایما از اینجا نخواهیم رفتآیا دست مصنوعی به زودی قاساختن آیندهتوهم جسمابزار بقا از نخستین همانمغز حریص برای خون، کلید تاز تکینگی تا مغز از مغز تتسلیم شدن از نورون شروع منخستین روبات های زنده ی جحس و ادراک قسمت پنجاه و دباور و کیهان شناسیهزینه ای که برای اندیشیدقدرت کنترل خوددر کمتر از چند ماه سوش جدکریستال زمان(قسمت سوم)راز تغییرمبانی ذهنی سیاه و سفیدآزمون ذهنی گربه ی شرودینسردرد میگرنتکینگیابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون زنانه استروژناز تکینگی تا مغز از مغز تتعذیه ی ذهنچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک قسمت شصت و دوبحثی در مورد حقیقت فضا و ویتامین کا در سبزیجاتلرزش ناشی از اسیب به عصبدرمان تومورهای مغزی با اگیاه بی عقل به سوی نور میزمان و صبرمداخله ی زیانبار انسانافزایش مرگ و میر سندرم کوشناسایی سلول های ایمنی اتکامل ساختار رگهای مغزی ابزار بقای موجود زنده از نقش روزه داری در سالم و جاز تکامل تا مغز، از مغز تهفت چیز که عملکرد مغز تو خواب سالم عامل سلامتی و یبدون پیر فلکواکنش به حس جدیددرک کنیم ما همه یکی هستیممنابع انرژی از نفت و گاز پنج اکتشاف شگفت آور در موزیباترین چیز در پیر شدنمرز جدید جستجو و اکتشاف، بسیاری از بیماری های جدیامیدی به این سوی قبر نیستشب سیاه سحر شودتاثیر ویتامین دی بر بیمااتوبان اطلاعات و پلِ بیننمیتوان بر سیاه سیاه نوشجهان پیوستهاستفاده از سلول های بنیاهندسه بنیادینخسته نباشی بابابرخی یونها و مولکول های مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدردی که سالهاست درمان نشمنبع هوشیاری کجاست قسمت پیشینیان انسان از هفت میزبان و شناخت حقیقت قسمت امطالبی در مورد تشنجتفاوت های زبانی سرمنشا تانرژی تاریک که ما نمی توصرع و درمان های آنتاثیر گیاه خواری بر رشد واختلال در شناسایی حروف و نوار مغز مشاهده ی غیر مستجهشهای مفید و ذکاوتی که داطلاعات حسی ما از جهان، چهوش مصنوعی از عروسک بازی دو بار در هفته ماهی مصرف بررسی بیماری التهابی رودیکی از علل محدودیت مغز امرفتار مانند بردهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآلودگی هوا و پارکینسونسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز چگونه صداها را فیلتر تمایل زیاد به خوردن بستناولین هیبرید بین انسان و عقلانیت بدون تغییرعقیده ی بی عملتاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط ماده و انرژیچیزی خارج از مغزهای ما نیحق انتخاببه هلال بنگرهوش مصنوعی از عروسک بازی دانش محدود به ابعاد چهارکلوزاپین داروی ضد جنونرویا بخشی حقیقی از زندگی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمسندرم پیریفورمیستو یک جهان در مغز خودت هساینکه به خاطرخودت زندگی عوارض ازدواج و بچه دار شدارزش حقیقی زبان قسمت دومتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه حافظه را قویتر کنیحوادث روزگار از جمله ویربیماری های مغز و اعصاب و هوش مصنوعی درخدمت خلق وحفتون های زیستیداروی فامپیریدین یا نورلکووید نوزده و خطر بیماری روش های صرفه جویی در ایجاموسیقی هنر مایع استآیا آگاهی پس از مرگ از بیسیاره ابلهانتولید پاک و فراوان انرژیاگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان برای شادمانی طغیرقابل دیدن کردن مادهاز انفجار بزرگ تا انفجار تبدیل تراکت صوتی مصنوعی چاالش ها در تعیین منبع هوحس و ادراک قسمت چهلبیماری، رساله ای برای سلهیچ کس حقیقت را درون مغز قلب دروازه ی ارتباطداروی ضد تشنج توپیراماتکاهش سن بیولوژیکی، تنها ریشه های مشترک حیاتما اشیا را آنطور که هستندآیا رژیم غذایی گیاهی سلاساختار فراکتال وجود و ذهتوهمات و شناخت حقیقتابزار بقا از نخستین همانمغز در تنهایی آسیب میبیناز تکینگی تا مغز از مغز تتشنچ پانایوتوپولوس تشنج نرمش های مفید برای درد زاحس و ادراک قسمت پنجاه و سباد و موجهزینه سنگین انسان در ازاقدرت انسان در نگاه به ابعدر آرزوهایت مداومت داشتهکشف مکانیسم عصبی خوانش پراست دستی و چپ دستیمباحث مهم حس و ادراکآزمون ذهنی گربه شرودینگرسردرد میگرن در کودکانتکامل فردی یا اجتماعیابزار بقا از نخستین هماننقش ویتامین K در ترمیم اساز تکینگی تا مغز از مغز تتغییر الگوی رشد مغزی با زچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک قسمت شصت و ششبحثی در مورد عملکرد لوب فویتامین بی 12 در درمان دردلرزش عضله یا فاسیکولاسیودرمان تشنجگیاه خواری و گوشت خوار کدزمان واقعیت است یا توهممدارک ژنتیکی چگونه انسانافزایش سرعت پیشرفت علوم شواهدی از نوع جدیدی از حاتکامل شناخت انسان با کشفابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی بر رشد و ااز تکامل تا مغز، از مغز تهفت سین یادگاری از میراث خواب عامل دسته بندی و حفطبرنامه و ساختار پیچیده مواکسن های شرکت فایزر آمردرک احساسات و تفکرات دیگمنابع انرژی از نفت و گاز پول و شادیزیباترین چیز در افزایش سمزایای شکلات تلخ برای سلبسیاری از بیماری های جدیامیدی تازه در درمان سرطاشبیه سازی میلیون ها جهان تاثیر ویروس کرونا بر مغز اتوسوکسیمایدچند نرمش مفید برای کمردرجهان پیوستهاستفاده از سلول های بنیاهندسه در پایه ی همه ی واکخطا در محاسبات چیزی کاملبرخی اثرات مضر ویتامین دوبینار اساتید نورولوژی ددرس گرفتن از شکست هامنبع هوشیاری کجاست قسمت پیشرفت های جدید علوم اعصزبان و شناخت حقیقت قسمت دمطالعه ای بیان میکند اهدتفاوت ایستایی و تکاپوانرژی خلا ممکن استضرورت زدودن افکارتاثیر گیاه خواری بر رشد واختلال در شناسایی حروف و نوار مغز در فراموشی هاجهشهای مفید و ذکاوتی که داطلاعاتی عمومی در مورد مهوش مصنوعی از عروسک بازی دو برابر شدن خطر مرگ و میبررسی سیستم تعادلی بدن ایافته های نوین علوم پرده رفتار وابسته به شکلمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآلزایمرسفرنامه سفر به بم و جنوب مغز ناتوان از توجیه پیداتمدن قدیمی ای در جنوب ایراولین تصویر در تاریخ از ساولین دارو برای آتاکسی فعلم و ادراک فقط مشاهده ی تاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط متقابل با همه ی حیچیزی شبیه نور تو نیستحقیقت قربانی نزاع بین بی به کدامین گناه کشته شدندهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانش بی نهایتکلام و زبان، گنجینه ای بسرویا تخیل یا واقعیتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسندرم پس از ضربه به سرتو کز محنت دیگران بی غمیاینکه خانواده ات سالم باعید نوروز مبارکارزش حقیقی زبان قسمت سومتاثیر رو ح و روان بر جسمنگاه محدود و تک جانبه، مشحکمت الهی در پس همه چیزبیماری وسواسهوش مصنوعی ساخته هوش طبیفروتنی و غرورداروی لیراگلوتیدکودک هشت ساله لازم است آدروش هایی برای جلوگیری از میهمانهای ناخوانده عامل آیا امکان بازسازی اندامهسیاره ابلهانتولید سلولهای جنسی از سلاگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان رو به کوچک تر شغرور و علماز بحث های کنونی در ویروستبدیل سلولهای محافط به سناتوانی از درمان برخی ویحس و ادراک قسمت چهل و هفتبیندیشهیچ اندر هیچقلب روباتیکدارویی خلط آورکایروپاکتیک چیسترژیم های غذایی و نقش مهم ما به جهان های متفاوت خودآیا رژیم غذایی گیاهی سلاساختار شبکه های مغزی ثابتوپیراماتابزار بقا از نخستین همانمغز را از روی امواج بشناساز تکینگی تا مغز از مغز تتشنج چیستنرمش های مفید در سرگیجهحس و ادراک قسمت پنجاه و شباد غرور و سر پر از نخوت وهزاران سال چشم های بینا وقدرت ذهندر آسمان هدیه های نادیدنکشف مکانیسمی پیچیده در برجزخوانی هایی که امروز بمجموعه های پر سلولی بدن مآزادی عقیده، آرمانی که تسردرد و علتهای آنتکامل مادی تا ابزار هوشمابزار بقا از نخستین هماننقش ژنتیک در درمان اختلااز تکینگی تا مغز از مغز تتغییر زودتر اتصالات مغزینزاع بین جهل و علم رو به پحس و ادراک سی و هفتمبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی هفدهلزوم سازگاری قانون مجازادرمان جدید ALSگیرنده باید سازگار با پیزمان پلانکمروری بر تشنج و درمان هایافسردگی و اضطراب در بیماشواهدی از دنیسوان(شبه نئتکامل، نتیجه ی برنامه ریابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی در رشد و اجهان قابل مشاهده بخش کوچاز تکامل تا مغز، از مغز تهم نوع خواری در میان پیشیخودآگاهی و هوشیاريبرنامه ی مسلط ژنها در اختواکسن کووید 19 چیزهایی که درک تصویر و زبان های مخلتمنابع انرژی از نفت و گاز پوست ساعتی مستقل از مغز دزیر فشار کووید چه باید کرمسمومیت دانش آموزان، قمابشکه ای که ته نداره پر نمامگا سه عامل مهم سلامتشبیه سازی سیستم های کوانتاثیر ژنها بر اختلالات خاثر مضر مصرف طولانی مدت رچند جهانیجهان پر از چیزهای اسرار آاستیفن هاوکینگ در مورد ههندسه زبانِ زمان استخطا در محاسبات چیزی کاملبرخی اختلالات عصبی مثانهوجود قبل از ناظر هوشمنددست آسمانمنبع هوشیاری کجاست قسمت پیشرفت در عقل است یا ظواهزبان و شناخت حقیقت قسمت سمعماری، هندسه ی قابل مشاتفاوت ارباب و رهبر حقیقیانسان قدیم در شبه جزیره عضررهای مصرف شکر و قند بر تاثیر گیاه خواری بر رشد واختلالات مخچهنوار مغز در تشخیص بیماری جوانان وطناطلاعاتی عمومی در مورد مهوش مصنوعی از عروسک بازی دو برابر شدن خطر مرگ و میبررسی علل کمر درد در میانیاد گرفتن مداومرفتار اجتماعی انسان، حاصمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآملودیپین داروی ضد فشار سفری به آغاز کیهانمغز و اخلاقتمدن پیشرفته ی پیشینیانسقوط درون جاذبه ای خاص، چمغز و اخلاقتمدن بشری و مغز اخلاقیاولین دروغعلم و روحتاثیر درجه حرارت بر عملکارتباط چاقی و کاهش قدرت بنکاتی در مورد تشنجحقیقت آنطور نیست که به نظبه امید روزهای بهترهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان موفق به بازگردکلرال هیدرات برای خوابانرویا حقی از طرف خدامنبع هوشیاری در کجاست؟ قآیا ما کالا هستیمسندرم سردرد به دلیل افت فتو پیچیده ترین تکنولوژی اینترنت بدون فیلتر ماهواعامل کلیدی در کنترل کارآارزش خود را چگونه میشناستاثیر روده بر مغزنگاه انسان محدود به ادراحافظه میتواند بزرگترین دبیماری کروتز فیلد جاکوبهوش احساسیفرگشت و تکامل تصادفی محض داروی تشنجی دربارداریکودک ایرانی که هوش او از روش هایی ساده برای کاهش امیوتونیک دیستروفیآیا انسان با مغز بزرگش اخسیر آفرینش از روح تا مغز تولترودیناگر با مطالعه فیزیک کوانمغز انسان رو به کوچکتر شدمقالاتاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتداوم مهم است نه سرعتناتوانی در شناسایی چهره حس و ادراک قسمت چهل و هشتبیهوش کردن در جراحی و بیمهیچگاه از فشار و شکست نترقلب را نشکنداستانها و مفاهیمی اشتباکار با یگانگی و یکپارچگیرژیم های غذایی و نقش مهم ما با کمک مغز خود مختاريمآیا راهی برای رفع کم آبی سازگاری با محیط بین اجزاتوانایی مغز و دیگر اجزای ابزار بقا از نخستین همانمغز زنان جوانتر از مغز مراز تکینگی تا مغز از مغز تتشنج و حرکات شبه تشنجی قانرمشهای مهم برای تقویت عحس و ادراک قسمت بیست و چهبار بزرگ ایستادن بر دو پاهستي مادي ای که ما کوچکترقدرت عشقدر آستانه ی موج پنجم کوویکشف ارتباط جدیدی از ارتبرحم مصنوعیمحل درک احساسات روحانیآسيب میکروواسکولاریا آسسردرد تنشنتکامل مداومابزار بقا از نخستین هماننقش گرمایش آب و هوا در هماز تکینگی تا مغز از مغز تتغییر عمودی سر انسان از پنزاع بین علم و نادانی رو حس و ادراک- قسمت پنجاه و بحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین دی گنجینه ای بزرلزوم سازگاری قانون مجازاگالکانزوماب، دارویی جدیزمان به چه دلیل ایجاد میشمرکز هوشیاری، روح یا بدن اقلیت خلاقشیشه ی بازالتی و سیلیکونتأثیر نگاه انسان بر رفتاابزار بقای موجود زنده از نقش زنجبیل در جلوگیری از جهان موازی و حجاب هااز تکامل تا مغز، از مغز تهمه چیز در زمان مناسبخودآگاهی و هوشیاريبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱واکسن کرونا و گشودن پنجردرک حقیقت نردبان و مسیری منابع انرژی از نفت و گاز پوشاندن خود از نورزیرفون داروی ضد ام اسمسیر دشوار تکامل و ارتقابشریت از یک پدر و مادر نیامروز دانش ژنتیک هیچ ابهشبکه های مصنوعی مغز به درتاثیر کلام در آیات کلام باثرات فشار روحی شدیدچند جهانیجهان پر از چیزهای جادویی استیفن هاوکینگ در تفسیر هنر حفظ گرهخطای ادراک کارمابرخی اصول سلامت کمروراپامیل در بارداریدستورالعمل مرکز کنترل بیمنبع هوشیاری کجاست قسمت پیشرفت ذهن در خلاقیت استزبان جانسوزمعنی روزهتفاوتهای جنسیتی راهی براانسان میوه ی تکاملضررهای شکر بر سلامت مغزتاثیر گیاه خواری بر رشد واختلالات حرکتی در انساننوار مغزی روشی مهم در تشخجواب دانشمند سوال کننده اعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهوش مصنوعی از عروسک بازی دو سوی واقعیتبزرگ فکر کنیاد بگیر فراموش کنیرقیبی قدرتمند در برابر ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآموزش نوین زبانآمارهای ارائه شده در سطح سلول های بنیادیمغز و سیر تکامل ان دلیلی تمدن زیر آباولین سلول مصنوعیعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه مولکول های دی ان ایحقیقت افرادبه بالا بر ستارگان نگاه کهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان نورون مصنوعی سکمردردرویاها از مغز است یا ناخومنبع هوشیاری در کجاست؟(قآیا ما تنها موجودات زنده سوپاپ ها یا ترانزیستورهاتو آرامش و صلحیایندرالعادت همیشه خوب نیستاز فرد ایستا و متعصب بگذرتاثیر رژیم گیاه خواری بر نگاه از بیرون مجموعهحافظه و اطلاعات در کجاست بیماری گیلن باره و بیمارهوش احساسیفراموش کارها باهوش تر هسداروی جدید ALSکودکان میتوانند ناقل بی روش جدید تولید برقمیگرن و پروتئین مرتبط با آیا احتمال دارد رویا از آسیستم تعادلی بدنتومورها و التهاب مغزی عااگر تلاش انسان امروز برامغز ایندگان چگونه استتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تلسکوپ گالیله تا تلسکتداخل مرزها و صفات با بیننادیدنی ها واقعی هستندحس و ادراک قسمت چهل و دومبیهوشی در بیماران دچار اهیپرپاراتیروئیدیسمقیچی ژنتیکیدخالت در ساختار ژنهاکاربرد روباتهای ريزنانورژیم ضد التهابیما بخشی از این جهان مرتبطآیاما مقهور قوانین فیزیکستم با شعار قانون بدترین توازن مهمتر از فعالیت زیابزار بقا از نخستین همانمغزهای کوچک بی احساساز تکینگی تا مغز از مغز تتشنج عدم توازن بین نورون چرا ماشین باید نتایج را پحس و ادراک قسمت بیست و یکبار سنین ابزار هوشمندی اهستی ما پس از شروعی چگال قطار پیشرفتدر درمان بیماری مولتیپل کشف جمجمه ای درکوه ایرهورحم مصنوعیمحل درک احساسات روحانی دآسیب ها ناشی از آلودگی هوسردرد سکه ایتکامل چشمابزار بقا از نخستین هماننقش پیش زمینه ها و اراده از تکینگی تا مغز از مغز تتغییرات منطقه بویایی مغزنزاع بین علم و جهل رو به پحس و ادراک- قسمت بیست و پبحثی درباره هوش و تفاوتهویروس مصنوعیلزوم عدم وابستگی به گوگل گام کوچک ولی تاثیرگذارزمان شگفت انگیزمرکز حافظه کجاستالکترومغناطیس شنوایی و هشکل های متفاوت پروتئین هتئوری تکامل امروز در درمابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت اجهان ما میتواند به اندازاز تکامل تا مغز، از مغز تهمه چیز در زمان کنونی استخودروهای هیدروژنیبرین نت به جای اینترنتواکسن کرونا از حقیقت تاتدرک دیگرانمنابع انرژی از نفت و گاز پیموزایدزیرک ترین مردممسئول صیانت از عقیده کیسبعد پنجمانفجار و توقف تکاملی نشاشبکیه های مصنوعیتاثیر کپسول نوروهرب بر ناثرات مفید قهوهچند روش ساده برای موفقیتجهان دارای برنامهاستخوان های کشف شده، ممکهنر رها شدن از وابستگیخطای حسبرخی بیماری ها که در آن بورزش هوازی مرتب خیلی به قدغدغه نتیجه ی نادانی استمنبع هوشیاری کجاست قسمت پیشرفتی مستقل از ابزار هزبان ریشه هایی شناختی اسمعادله ها فقط بخش خسته کنتقلید مرحله ای نسبتا پیشانسان ها می توانند میدان طلوع و حقیقتتاثیر گیاه خواری بر رشد واختلالات صحبت کردن در اننوار عصب و عضلهجوسازی مدرناعتماد به خودهوش مصنوعی از عروسک بازی دولت یا گروهکبزرگ شدن مغز محدود به دوریادگیری مهارت های جدید درموزی از نخستین تمدن بشرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآن چیزی که ما جریان زمان سلول های بنیادی منابع و امغز کوانتومیتمدنی قدیمی در شمال خلیج اوکرلیزوماب داروی جدید شعلم به ما کمک میکند تا موتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه میتوان با قانون جنحقیقت اشیابه بالاتر از ماده بیندیشفلج نخاعی با الکترودهای هوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان یک فرضیه رادیککمردرد ناشی از تنگی کانارویاهای پر رمز و حیرتی درمنبع خواب و رویاآیا مغز تا بزرگسالی توسعسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتو افق رویداد جهان هستیایا کوچک شدن مغزانسان العادت کن خوب حرف بزنیاز مخالفت بشنوتاثیر رژیم گیاه خواری بر نگاه از دور و نگاه از نزدحافظه و اطلاعات در کجاست بیماری آلزایمر، استیل کوهوش در طبیعتفراموشی همیشه هم بد نیستداروی جدید s3 در درمان ام کودکان خود را مشابه خود تروش صحبت کردن در حال تکاممیگرن سردردی ژنتیکی که بآیا احتمال دارد رویا از آسیستم دفاعی بدن علیه مغز تومورهای نخاعیاگر خواهان پیروزی هستیمغز ابزار بقای برتر مادیصفحه اصلیاز تکنیکی تا مغز از مغز تتروس جریان انرژینادانی در قرن بیست و یکم،حس و ادراک قسمت چهل و سومبیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصدر مانهای کمر دردکاربرد روباتهای ريز، در رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وما تحت کنترل ژنها هستیم یآب زندگی است قسمت چهارمستم، بی پاسخ نیستتوسعه هوش مصنوعی قادر اسابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیم کشاز تکینگی تا مغز از مغز تتشویق خواندن به کودکانچرا مغز انسان سه هزار سالحس و ادراک قسمت بیست و دوبارداری بدون رحمو هر کس تقوای خدا پیشه کنلمس کوانتومیدر سال حدود 7 میلیون نفر کشف جدید تلسکوپ جیمز وبرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرمحدودیت چقدر موثر استآشنا پنداریسردرد عروقی میگرنتکامل و ارتقای نگاه تا عمابزار بقا از نخستین هماننقش آتش در رسیدن انسان بهاز تکینگی تا مغز از مغز تتغییرات آب و هوایی که به نسبت ها در کیهانحس و ادراک- قسمت شصت و چهبحثی درباره هوش و تفاوتهویرایش DNA جنین انسان، بردرمان جدید میگرن با انتی مقاومت به عوارض فشار خون گامی در درمان بیماریهای زنجیرها را ما باید پاره کمرکز حافظه کجاستالکتروتاکسی(گرایش و حرکشکل پنجم مادهتئوری تکامل در پیشگیری و ابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت اجهان مادی، تجلی فضا در ذهاز روده تا مغزهمه چیز، ثبت می شودخورشید مصنوعیبرای یک زندگی معمولیواکسن کرونا ساخته شده تودرک درست از خود و هوشیاریمنابع انرژی از نفت و گاز پیموزایدزیست شناسی کل در جزء فراکمسئولیت جدیدبعد از کروناانقراض را انتخاب نکنیدشباهت مغز و کیهانتاثیر کپسول نوروهرب بر تاثرات مفید روزه داریچندین ماده غذایی که ماننجهان در حال نوسان و چرخشاستروژن مانند سپر زنان دهنر، پر کردن است نه فحش دخطر آلودگی هوابرخی بیماری های خاص که بدورزش هوازی ، بهترین تمریذهن ما از در هم شکستن منبمنبع هوشیاری کجاست قسمت پاسخ گیاهان در زمان خوردزبان شناسی مدرن در سطح سلمعجزه های هر روزهتقلید از روی طبیعتانسان یک کتابخانه استطلای سیاهتاثیر گیاه خواری بر رشد واختلالات عضلانی ژنتیکنوبت کودکانجامعه ی آسمانیاعتماد به خودهوش مصنوعی از عروسک بازی دوچرخه سواری ورزشی سبک و بزرگ شدن تقریبا ناگهانی یادآوری خواب و رویارمز و رازهای ارتباط غیر کمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمت