دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

داروی لیراگلوتید

Liraglutide
یا ساکسندا به صورت آمپول 18mg/3mL، پروتئینی شبیه گلوکاگون است و باعث افزایش انسولین و کاهش ترشح گلوکاگون در بدن میشود و گاهی در دیابت به عنوان داروی کاهنده قند خون استفاده میشود
مصرف مهم آن در کاهش وزن است.
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
از تلسکوپ گالیله تا تلسکایا این جمله درست است کسیشناسایی تاریخچه ی تکاملیبحثي درباره هوش و تفاوتهتکامل داروینی هنوز در حاقدم زدن و حرکت دید را تغینسبت طلایی، نشانه ای به سجهان در حال نوسان و چرخشمرکز حافظه کجاستوبینار اساتید نورولوژی ددانشمندان ژنی از مغز انسآن چیزی که ما جریان زمان راه انسان شدن، راه رفتن واز تکینگی تا مغز از مغز تاپی ژنتیکشباهت مغز با کیهان مادیبخش بزرگی حس و ادراک ما اتاثیر نگاه و مشاهده ناظر مقابله با کرونا با علم اسهمیشه عسل با موم بخوریمجریان انرژی در سیستم های مشکلات نخاعییادگیری مهارت های جدید دداروی ضد تشنج با قابليت تابزار بقا از نخستین همانآیا واکنش های یاد گرفته وزمان به چه دلیل ایجاد میشاز تکینگی تا مغز از مغز تعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهبرخی نرمش های گردننقش داروهاي مختلف معروف تاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک های بحلقه های اسرارآمیزکلرال هیدرات برای خوابانمغز چگونه صداها را فیلتر در سال حدود 7 میلیون نفر ابزار بقای موجود زنده از آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجزبان مشترک ژنتیکی موجوداازدواج های بین گونه ای، رعدم درکبررسی ژنها در تشخیص بیمانقطه بی بازگشتتاثیر داروهای ضد التهاب منبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و هشتکودکان خود را مشابه خود تمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟درهای اسرارآمیز و پوشیدهابزارهای بقای از نخستین آزمون تجربی، راهی برای رسفر به مریخ در 39 روزاصل عدم قطعیت از کوانتوم تفاوت های بین زن و مرد فقنوار مغزی روشی مهم در تشختاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش احساسیحس و ادراک قسمت بیست و چهکتاب زیست شناسی باورنقش نگاه از پایین یا نگاهدرختان اشعار زمیناخلاق و علوم اعصابالکترومغناطیس شنوایی و هسم زنبور ، کلیدی برای واربه کدامین گناه کشته شدندتمدن پیشرفته ی پیشینیانچگونه هوشیاری خود را توستداوم مهم است نه سرعتمنشاء کوانتومی هوشیاری اهدف از خلقت رسیدن به ابزاحس و ادراک- قسمت بیست و پگمان میکنی جرمی کوچکی در رقیبی قدرتمند در برابر مارتقا و تکامل سنت آفرینش اندوهگین نباش اگر درب یا سیاهچاله ی تولید کنندهبیماری ای شبیه آلزایمر و تو دی ان ای خاص ميتوکندريفلج بل، فلجی ترسناک که آننگاهی بر توانایی اجزاي بتصویربرداری فضاپیمای آمما انسانها چه اندازه نزدویتامین E در چه مواد غذایخانواده پایدارگشایش دروازه جدیدی از طرروبات های ریز در درمان بیارزش حقیقی زبان قسمت دوماولین سلول مصنوعیسرنوشتبیست تمرین ساده برای جلوتوسعه هوش مصنوعی قادر اسفراتر از دیوارهای باورنرمشهای مهم برای تقویت عجنسیت و تفاوت های بیناییمباحث مهم حس و ادراکواکنش های ناخودآگاه و تقدو سوی واقعیتپیشینیان انسان از هفت میروشی جدید در درمان سکته مپیشرفت های جدید علوم اعصريتوکسيمب در درمان ام اساز تلسکوپ گالیله تا تلسکایا ابزار هوشمندی یا مغز شناسایی سلول های ایمنی ابحثی جالب درباره محدودیتتکامل داروینی هنوز در حاقدرت انسان در نگاه به ابعنشانه های گذشته در کیهان جهان شگفت انگیزمرکز خنده در کجای مغز استوراپامیل در بارداریدانشمندان پاسخ کوانتومی آنچه واقعیت تصور میکنیم راه بی شکستاز تکینگی تا مغز از مغز تابتدایی که در ذهن دانشمنشباهت کیهان و مغزبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر نگاه انسان بر رفتاملاحظه های اخلاقی دربارههمراهی نوعی سردرد میگرنیجریان انرژی در سیستم های مشکلات بین دو همسر و برخیداروی ضد تشنج با قابليت تابزار بقا از نخستین همانآیا یک، وجود داردزمان شگفت انگیزاز تکینگی تا مغز از مغز تعلم به ما کمک میکند تا موبرخی یونها و مولکول های منقش ذهن و شناخت در حوادث تاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی حمله ویروس کرونا به مغزکمردردمغز ناتوان از توجیه پیدادرمان های اسرار آمیز در آابزار بقای موجود زنده از آیا خداباوری محصول تکاملزبان چهار حرفی حیات زمیناساس انسان اندیشه و باور عسل طبیعی موثر در کنترل ببررسی سیستم تعادلی بدن اچند نرمش مفید برای کمردرتاثیر داروی ضد تشنج سدیم منبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهل و دومکوری گذرای ناشی از موبایمغز بزرگ چالش است یا منفعدرک فرد دیگر و رفتارهای اابزارهای دفاعی و بقای موآزمون ذهنی گربه ی شرودینسفر تجهیزات ناسا به مریخ اصول انجام برخی نرمش ها دتفاوت های تکاملی در مغز ونورون هاي مصنوعی می توانتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش احساسیحس و ادراک قسمت بیست و یککتاب طبیعت در قالب هندسهنقش نظام غذایی در تکامل مدرد باسن و پا به دلیل کاهاخلاق پایه تکامل و فرهنگالکتروتاکسی(گرایش و حرکسماگلوتید داروی کاهش دهنبه بالا بر ستارگان نگاه کتمدن بشری و مغز اخلاقیچگونه واکسن کرونا را توزتداخل مرزها و صفات با بینمهندسی ژنتیک در حال تلاش هر چیز با هر چیز دیگر در تحس و ادراک- قسمت شصت و چهگنجینه ای به نام ویتامین رموزی از نخستین تمدن بشرارتوکين تراپی روشی جديد اندام حسی، درک از بخش هایسیاره ی ابلهانبیماری ای شبیه ام اس مولتتولید مثل اولین ربات های فلج خوابچالش هوشیاری و اینکه چرا تصادف یا قوانین ناشناختهما انسانها چه اندازه نزدویتامین کاخارق العاده و استثنایی بپمبرولیزوماب در بیماری چروح رهاییارزش حقیقی زبان قسمت سوماوکرلیزوماب داروی جدید شسریعترین کامپیوتر موجودبیش از نیمی از موارد انتقتوسعه برخی شغل ها با هوش فرد حساس از نظر عاطفی و بچرا مغز انسان سه هزار سالجهل مقدسمجموعه های پر سلولی بدن مواکنش به حس جدیددوچرخه سواری ورزشی سبک و پیشرفت در عقل است یا ظواهریواستیگمیناز تکنیکی تا مغز از مغز تایا بیماری ام اس (مولتیپشواهدی از نوع جدیدی از حابحثی در مورد نقش ویتامين تکامل داروینی هنوز در حاقدرت عشقنشانه های پروردگار در جهجهانی که نه با یک رخداد و مرگ چیستورزش هوازی مرتب خیلی به قدانشمندان اولین سلول مصنآنچه حس می کنیم، نتیجه ی رابطه تشنج و اوتیسماز تکینگی تا مغز از مغز تابزار هوش در حال ارتقا ازشباهت زیاد بین سلول هاي عبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر نگاه انسان بر رفتاملاحظات بیهوشی قبل از جرهندسه ی پایه ایجریان انرژی در سیستم های مشکلات روانپزشکی پس از سداروی ضد تشنج توپیراماتابزار بقا از نخستین همانآیا کیهان می تواند یک شبیزندگی هوشمند در خارج از زاز تکینگی تا مغز از مغز تعلم ساختن برج های چرخانبرخی اثرات مضر ویتامین دنقش روی و منیزیم در سلامتتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی حمایت از طبیعتکمردرد ناشی از تنگی کانامغز و سیر تکامل ان دلیلی درمان های بیماری آلزایمرابزار بقای موجود زنده از آیا دلفین ها می تواند از زبان و کلمه حتی برای کساناستفاده از مغز، وزن را کمعصب حقوق نورولووبررسی علل کمر درد در میانچند جهانیتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهل و سومکی غایب شدی تا نیازمند دلمغز بزرگ چالشهای پیش رودرک نیازمند شناخت خویش اابعاد اضافه ی کیهانآزمون ذهنی گربه شرودینگرسفر دشوار اکتشافاصول توسعه ی یک ذهن کاملتفاوت های زبانی سرمنشا تنورون های ردیاب حافظهتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش عاطفی بیشتر در زنانحس و ادراک قسمت بیست و دوکتاب، سفری به تاریخنقش نظریه تکامل در شناسادستورالعمل مرکز کنترل بیاختلال خواب فرد را مستعد الگو و عادت را بشکن و در اسندرم کووید طولانیبه خودت مغرور نشوتمدنی قدیمی در شمال خلیج چگونه آن شکری که می خوریمتروس جریان انرژیمولتیپل اسکلروز در زنان هر حرکت خمیده می شود و هر حساسیت روانی متفاوتگویید نوزده و ایمنی ساکترمز و رازهای ارتباط غیر کارتباط میکروب روده و پارانرژی تاریکسیاره ابلهانبیماری اسپینال ماسکولار تولید پاک و فراوان انرژیفلج خواب چیستچالش هوشیاری و اینکه چرا تظاهر خوابیده ی مادهما اکنون میدانیم فضا خالویتامین کا و استخوانخبر مهم تلسکوپ هابلپنج اکتشاف شگفت آور در موروزه داری متناوب، مغز را ارزش خود را چگونه میشناسايندگان چگونه خواهند دیدسرگیجه از شایعترین اختلابیشتر کمردردها نیازی به توصیه های سازمان بهداشت فرضیه ای جدید توضیح میدهچرا مغزهای ما ارتقا یافت جهان فراکتالمحل درک احساسات روحانیواکسن های شرکت فایزر آمردورترین نقطه ی قابل مشاهواکسن کووید 19 چیزهایی که ديدن با چشم بسته در خواب پیشرفتی مستقل از ابزار هریاضیات یک حس جدید استاز تکینگی تا مغز و از مغز ایا بدون زبان میتوانیم تشواهدی از دنیسوان(شبه نئبحثی در مورد نقش کلسیم و تکامل زبانلمس کوانتومینظام مثبت زندگیجهانی که از یک منبع، تغذیمرگ و میر پنهانورزش هوازی ، بهترین تمریدانشمندان تغییر میدان مغابزار بقا از نخستین همانآنها نمیخواهند دیگران راراز تغییراز تکینگی تا مغز از مغز تابزار بقا از نخستین همانشباهت زیاد بین سلول هاي عبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر ویتامین دی بر بیماممانتین یا آلزیکسا یا ابهندسه ی رایج کیهانجستجوی متن و تصویر به صوریادآوری خواب و رویامشکلات روانپزشکی در عقب داستانها و مفاهیمی اشتباابزار بقا از نخستین همانآیا گذشته، امروز وآینده زندگی بی دوداز تکینگی تا مغز- از مغز علایم کمبود ویتامین E را برخی اختلالات عصبی مثانهنقش روزه داری در سالم و جتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی حوادث روزگار از جمله ویرکمردرد و علل آنمغز آیندگان چگونه است ؟درمان های جدید میگرنابزار بقای موجود زنده از آیا دلفین ها میتوانند بازبان و بیان نتیجه ساختمااستفاده از هوش مصنوعی در عضلانی که طی سخن گفتن چقدبزرگ شدن مغز محدود به دورچند روش ساده برای موفقیتتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت نهمکیهان خود را طراحی میکندمغز بزرگ و فعال یا مغز کودرک و احساساتفاق و تصادفآسيب میکروواسکولاریا آسسفرنامه سفر به بم و جنوب اصول سلامت کمرتفاوتهای جنسیتی راهی برانوروپلاستیسیتی چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش عاطفی در زنان بیشتر احس و ادراک قسمت بیست و سوکتابخانهنقش هورمون های تیروئید ددغدغه نتیجه ی نادانی استاختلال در شناسایی حروف و الگوی بنیادین و هوشیاریسندرم گیلن باره به دنبال به دنبال رستگاری باشتمساح حد واسط میان مغز کوچگونه انتظارات بر ادراک تری فلوپرازینمواد کوانتومی جدید، ممکنهرچیز با یک تاب تبدیل به خفاش با شیوع همه گیری جدیگوشه بیماری اتوزومال رسسرمز بقای جهش ژنتیکیارتباط ماده و انرژیانرژی تاریک که ما نمی توسیاره ابلهانبیماری اضطراب عمومیتولید سلولهای جنسی از سلفلج دوطرفه عصب 6 چشمچالش هوشیاری و اینکه چرا تظاهری از ماده است که بیدما اشیا را آنطور که هستندویتامین کا در سبزیجاتخدا موجود استپوست ساعتی مستقل از مغز دروزه داری و بیمار ی ام اس از نخستین همانند سازها تايا اراده آزاد توهم است یسربازان ما محققا غلبه می با هوش مصنوعی خودکار روبتوصیه های غیر دارویی در سفضای قلب منبع نبوغ استچرا ویروس کرونای دلتا واجهان ما میتواند به اندازمحل درک احساسات روحانی دمحدودیت های حافظه و حافظواکسن کرونا و گشودن پنجردی متیل فومارات(زادیوا)(پاسخ گیاهان در زمان خوردریسدیپلام تنها داروی تایاز تکینگی تا مغز از مغز تایا تکامل هدفمند استشکل های متفاوت پروتئین هتکامل زبانلوب فرونتال یا پیشانی مغنظریه ی تکامل در درمان بیجهانی در ذهنمرگ و میر بسیار بالای ناشورزش و میگرندانشمندان روش هاي جدیدی ابزار بقا از نخستین همانآنزیم تولید انرژی در سلوراست دستی و چپ دستیاز تکینگی تا مغز از مغز تشرکت نورالینک ویدیویی ازبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر ویروس کرونا بر مغز من کسی در ناکسی دریافتم هندسه بنیادینجستجوی هوشیاری در مغز ماژن همه چیز نیستمشاهده گر جدای از شیء مشادخالت در ساختار ژنهاابزار بقا از نخستین همانآیا پیدایش مغز از روی تصازندگی در جمع مواردی را براز تکینگی تا مغز- از مغز علایم کمبود ویتامین E را برخی اصول سلامت کمرنقش رژیم غذایی بر رشد و اتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاست کمردرد با پوشیدن کفش منامغز انسان ایا طبیعتا تمادرمان های جدید در بیماری ابزار بقای موجود زنده از آیا دست مصنوعی به زودی قازبان و بیان، در سایه پیشراستفاده از انرژی خلاغیرقابل دیدن کردن مادهبزرگ شدن تقریبا ناگهانی چندین ماده غذایی که ماننتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت چهارمکیهانِ هوشیارِ در حال یامغز بزرگترین مصرف کننده درک کنیم ما همه یکی هستیماتوبان اطلاعات و پلِ بینآسیب ها ناشی از آلودگی هوسفرنامه سفر به بم و جنوب اضطراب و ترستقلید مرحله ای نسبتا پیشنوروز یا روز پایانیتاثیر رو ح و روان بر جسممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش عاطفی در زنان بیشتر احس و ادراک قسمت بیستمکجای مغز مسئول پردازش تجنقش هورمون زنانه استروژنذهن ما از در هم شکستن منباختلال در شناسایی حروف و الگوبرداری از طبیعتسندرم پیریفورمیسبه زودی شبکه مغزی به جای تنفس هوازی و میتوکندریچگونه به سطح بالایی از هوتری فلوپرازینموجود بی مغزی که می تواندهزینه ای که برای اندیشیدخلاصه ای از مطالب همایش مگوشت خواری یا گیاه خواریرمز جهانارتباط متقابل با همه ی حیانسان قدیم در شبه جزیره عسیر آفرینش از روح تا مغز بیماری بیش فعالیتولترودینفناوری هوش مصنوعی نحوه خچالش هوشیاری و اینکه چرا تعداد کلی ذهن ها در جهان ما به جهان های متفاوت خودویتامین بی 12 در درمان دردخطا در محاسبات چیزی کاملپوشاندن خود از نورروزه داری سلول های بنیاداز نخستین همانند سازها تايا اراده آزاد توهم است یسردرد میگرن در کودکانبا تعمق در اسرار ابدیت و توصیه هایی در مصرف ماهیقلب و عقلچرا پس از بیدار شدن از خوجهان مادی، تجلی فضا در ذهجهان هوشیارمخچه فراتر از حفظ تعادلواکسن کرونا از حقیقت تاتدین، اجباری نیستپختگی پس از چهل سالگي به ریشه های مشترک حیاتاز تکینگی تا مغز از مغز تایجاد احساساتشکل پنجم مادهتکامل زبان انسان از پیشیلوتیراستامنظریه ی تکامل در درمان بیجهش های ژنتیکی مفید در سامرگ انتقال است یا نابود شورزش بهترین درمان بیش فعدانشمندان روشی برای تبدیابزار بقا از نخستین همانآینده ی انسان در فراتر ازرجزخوانی هایی که امروز باز تکینگی تا مغز از مغز تشش مرحله تکامل چشمبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱تاثیر ژنها بر اختلالات خمنابع انرژي پاک سرچشمه حهندسه در پایه ی همه ی واکحفره در مغزژن همه چیز نیستمشاهده آینده از روی مشاهدر مانهای کمر دردابزار بقا از نخستین همانآیا آگاهی پس از مرگ از بیزندگی زمینی امروز بیش از از تکینگی تا مغز- از مغزتعلت خواب آلودگی بعد از خوبرخی بیماری ها که در آن بنقش رژیم غذایی در رشد و اتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاست کنفرانس تشنج هتل کوثر اصمغز انسان برای ایجاد تمددرمان های رایج ام اسابزار بقای موجود زنده از آیا رژیم غذایی گیاهی سلازبان و تکلم برخی بیماریهاستفاده از سلول های بنیامقالاتبزرگترین خطایی که مردم منه جنگ و نه خونریزیتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت نوزدهمکیست کلوئید بطن سوممغز حریص برای خون، کلید تدرک احساسات و تفکرات دیگاتوسوکسیمایدآشنا پنداریسفرنامه سفر به بم و جنوب اطلاع رسانی اینترنتیتقلید از روی طبیعتنوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر رژیم گیاه خواری بر منبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوشمندی کیهانحس و ادراک قسمت دهمکرونا چه بر سر مغز می آورنقش ویتامین K در ترمیم اسذهن چند جانبه نیازمند نگاختلالات مخچهالتهاب شریان تمپورالسندرم پس از ضربه به سربه زیر پای خود نگاه نکن بتنفس هوازی و میتوکندریچگونه باغبانی باعث کاهش ترکیب حیوان و انسانموجودات مقهور ژنها هستندهزینه سنگین انسان در ازاخلاصه ای از درمان های جدیگیلگمش باستانی کیسترمز جهان خاصیت فراکتالارتباط چاقی و کاهش قدرت بانسان ها می توانند میدان سیستم تعادلی بدنبیماری تی تی پیتومورها و التهاب مغزی عافیلمی بسیار جالب از تغییچالش دیدگاه های سنتی در بتغییر الگوی رشد مغزی با زما با کمک مغز خود مختاريمویتامین دی گنجینه ای بزرخطا در محاسبات چیزی کاملپیموزایدروش مقابله مغز با محدودیاز نخستین همانند سازها تای نعمت من در زندگیمسردرد و علتهای آنباهوش ترین و با کیفیت تریتوضیحی ساده در مورد هوش مقلب دروازه ی ارتباطچرا بیماری های تخریبی مغجهان یکپارچهمخچه ، فراتر از حفظ تعادلواکسن کرونا ساخته شده تودید تو همیشه محدود به مقدپروژه ی ژنوم انسانیرژیم های غذایی و نقش مهم از تکینگی تا مغز از مغز تایرادهای موجود در خلقت بشگفت انگیز بودن کیهانبحثی در مورد حقیقت فضا و تکامل ساختار رگهای مغزی لوزالمعده(پانکراس)مصنوعنظریه ی ریسمانجهش های ژنتیکی غیر تصادفمراحل ارتقای پله پله کیهورزش در کمر دردداروهای مصرفی در ام اسابزار بقا از نخستین همانآینده ی علم و فیزیک در60 ثرساناها و ابر رساناها و عاز تکینگی تا مغز از مغز تششمین کنگره بین المللی سبرین نت به جای اینترنتتاثیر کلام در آیات کلام بمنابع انرژی از نفت و گاز هندسه زبانِ زمان استحقیقت قربانی نزاع بین بی ژن هوش و ساختارهای حیاتی مطالعه ای بیان میکند اهددر محل کار ارزش خودت را بابزار بقا از نخستین همانآیا امکان بازسازی اندامهزندگی زودگذراز تکینگی تا مغز، از مغز عماد الدین نسیمی قربانی برخی بیماری های خاص که بدنقش زنجبیل در جلوگیری از تاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع بی نهایت انرژی در دهوش مصنوعی از عروسک بازی حافظه و اطلاعات در کجاستکنگره بین المللی سردرد دمغز انسان برای شادمانی طدرمان های علامتی در ام اسابزار بقای موجود زنده از آیا رژیم غذایی گیاهی سلازبان و شناخت حقیقت قسمت چاستفاده از سلول های بنیاتاثیر ویتامین دی بر بیمابزرگترین درد از درون است چه زیاد است بر من که در ایتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت هفتمکاهش مرگ و میر ناشی از ابمغز در تنهایی آسیب میبیندرک تصویر و زبان های مخلتاثر مضر مصرف طولانی مدت رآغاز فصل سرما و دوباره تکسفرنامه سفر به بم و جنوب اطلاعات حسی ما از جهان، چتقویت استخوان در گرو تغذنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر رژیم گیاه خواری بر منبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوشیاری کوانتومیحس و ادراک قسمت دوازدهمکریستال هانقش ژنتیک در درمان اختلاذهن هوشیار در پس ماده ی ماختلالات حرکتی در انسانامیوتروفیک لترال اسکلروسندرم سردرد به دلیل افت فبوزون هیگز چیستتنفس بدون اکسیژنچگونه تکامل مغزهای کنونیترازودونمیهمانهای ناخوانده عامل هزاران سال چشم های بینا وخم شدن فضا-زمانگیاه خواری و گوشت خوار کدرنگ کردن، حقیقت نیستارتباط هوش ساختار مغز و ژانسان یک کتابخانه استسیستم دفاعی بدن علیه مغز بیماری دویکتومورهای ستون فقراتفیزیک مولکولها و ذرات در چاالش ها در تعیین منبع هوتغییر زودتر اتصالات مغزیما بخشی از این جهان مرتبطویروس مصنوعیخطر آلودگی هواپیموزایدروش های صرفه جویی در ایجااز نخستین همانند سازها تای آنکه نامش درمان و یادشسردرد تنشنباد غرور و سر پر از نخوت وتیوتیکسن داروی ضد جنونقلب را نشکنچرا حیوانات سخن نمی گوینچرا حجم مغز گونه انسان درمخچه ابزاري که وظیفه آن فواکسن ایرانی کرونا تولیددیدن خدا در همه چیزپروژه ی ژنوم انسانیرژیم های غذایی و نقش مهم از تکینگی تا مغز از مغز تاکسی توسین و تکامل پیش اشگفت زده و حیران باشبحثی در مورد عملکرد لوب فتکامل شناخت انسان با کشفلیس دگرامفتامین یا ویاسنظریه تکامل در درمان بیمجهشهای مفید و ذکاوتی که دمرز مرگ و زندگی کجاستوزن حقیقی معرفت و شناختداروهای ام اسابزار بقا از نخستین همانآیا ممکن است موش کور بی مرشته نوروایمونولوژی و نقاز تکینگی تا مغز از مغز تصرع و درمان های آنبرای پیش بینی آینده مغز دتاثیر کپسول نوروهرب بر نمنابع انرژی از نفت و گاز هنر حفظ گرهحقیقت آنطور نیست که به نظژن یا نقشه توسعه مغز و نقمعنی روزهدر چه مرحله ای از خواب ، رابزار بقا از نخستین همانآیا انسان با مغز بزرگش اخزندگی، مدیریت انرژیاز تکینگی تا مغز، از مغز عوامل موثر در پیدایش زبابرخی توجهات در ببمار پارنقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع جدید انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی حباب های کیهانی تو در توکنگره بین المللی سردرد دمغز انسان برای شادمانی طدرمان ژنتیکی برای نوآوریابزار بقای موجود زنده از آیا راهی برای رفع کم آبی زبان و شناخت حقیقت قسمت ااستفاده از سلول های بنیاصفحه اصلیبسیاری از بیماری های جدینه عدم مطلق بلکه عدم با قتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت هفدهمکاهش التهاب ناشی از بیمامغز را از روی امواج بشناسدرک حقیقت نردبان و مسیری اثرات فشار روحی شدیدإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسفری به آغاز کیهاناطلاعاتی عمومی در مورد متقویت سیستم ایمنینیکولا تسلاتاثیر رژیم گیاه خواری بر منبع هوشیاری کجاست؟(قسمهوش، ژنتیکی است یا محیطیحس و ادراک قسمت سومکریستال زمان(قسمت اولنقش گرمایش آب و هوا در همذهن تو همیشه به چیزی اعتقاختلالات صحبت کردن در انامید نیکو داشته باش تا آنسوپاپ ها یا ترانزیستورهابوزون هیگز جهان را از متلتنها مانع در زندگی موارد چگونه جمعیت های بزرگ شکل تراشه ی بیولوژِیکمیوتونیک دیستروفیهستي مادي ای که ما کوچکترخونریزی مغز در سندرم کووگالکانزوماب، دارویی جدیروی و منیزیم در تقویت استارتباط انسانی، محدود به انسان جدید از چه زمانی پاسکته مغزیبیماری دیستروفی میوتونیتوهم فضای خالی یا توهم فضفیزیک و هوشیاریناتوانی از درمان برخی ویتغییر عمودی سر انسان از پما تحت کنترل ژنها هستیم یویرایش DNA جنین انسان، برخطرات هوش مصنوعیپیچیدگی های مغزمگسروش هایی ساده برای کاهش ااز نشانه ها و آثار درک شدایمپلانت مغزی کمک میکند سردرد سکه ایبار بزرگ ایستادن بر دو پاتکنولوژی جدید که سلول هاقیچی ژنتیکیقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصچرا خشونت و تعصبمدل همه جانبه نگر ژنرالیواکسن اسپایکوژندژا وو یا اشنا پنداریپرواز از نیویورک تا لوس آرژیم ضد التهابیاز تکینگی تا مغز از مغز تاگر فقط مردم میفهمیدند کشگفتی های زنبور عسلبحثی درباره هوش و تفاوتهتأثیر نگاه انسان بر رفتالا اکراه فی الدیننظریه تکامل در درمان بیمجهشهای مفید و ذکاوتی که دمرز بین انسان و حیوان کجاوزوز گوشداروهای تغییر دهنده ی سیابزار بقا از نخستین همانآیا ما تنها موجودات زنده رشد مغز فرایندی پیچیده ااز تکینگی تا مغز از مغز تضررهای مصرف شکر و قند بر برای اولین بار دانشمندانتاثیر کپسول نوروهرب بر تمنابع انرژی از نفت و گاز هنر رها شدن از وابستگیحقیقت اشیاژنها نقشه ایجاد ابزار هومعادله ها فقط بخش خسته کندر هم تنیدگی مرزها و بی مابزار بقا از نخستین همانآیا احتمال دارد رویا از آزونیسومایداز تکینگی تا مغز، از مغز عوامل ایجاد لغت انسانی و برخی توصیه ها برای واکسینقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر گیاه خواری بر رشد ومناطق خاصی از مغز در جستجهوش مصنوعی از عروسک بازی حد و مرزها توهم ذهن ماستکنترل همجوشی هسته ای با همغز انسان رو به کوچک تر شدرمان ام اس(مولتیپل اسکلابزار بقای موجود زنده از آیاما مقهور قوانین فیزیکزبان و شناخت حقیقت قسمت داستیفن هاوکینگ در مورد هسوالات پزشکیبسیاری از بیماری های جدینهایت معرفت و شناخت درک عتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی به کمک هوش طبیحس و ادراک قسمت هجدهمکاهش حافظه هرچند فرایندیمغز زنان جوانتر از مغز مردرک درست از خود و هوشیاریاثرات مفید قهوهافت فشار خون ناگهانی در وسقوط درون جاذبه ای خاص، چاطلاعاتی عمومی در مورد متلقین اطلاعات و حافظهنیاز به آموزش مجازی دیجیتاثیر رژیم گیاهخواری بر منبع هوشیاری کجاست؟(قسمهیچ کاری نکردن به معنی چیحس و ادراک قسمت سی و هشتمکریستال زمان(قسمت دوم)نقش پیش زمینه ها و اراده ذهن خود را مشغول هماهنگیاختلالات عضلانی ژنتیکامید درمان کرونا با همانسوپاپ ها یا ترانزیستورهابی نهایت در میان مرزهاتو یک معجزه ایچگونه جمعیت های بزرگ شکل تربیت کودکان وظیفه ای مهمیگرن و پروتئین مرتبط با هستی ما پس از شروعی چگال خواندن ، یکی از شستشو دهنگامی در درمان بیماریهای رویا و خبر از آیندهارتباط از بالا به پایین مانسان خطرناکترین موجودسانسور از روی قصد بسیاری بیماری ضعف عضلات نزدیک بتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)فیزیکدانان ماشینی برای تناتوانی در شناسایی چهره تغییرات منطقه بویایی مغزمانند آب باشواقعیت فیزیکی، تابعی از دفاع در برابر تغییر ساختپیچیدگی های مغزی در درک زروش صحبت کردن در حال تکاماز نظر علم اعصاب یا نرووسایمپلانت نخاعی میتواند دسردرد عروقی میگرنبار سنین ابزار هوشمندی اتکنولوژی جدید که سلول هاتکامل مادی تا ابزار هوشمقانون مندی نقشه ژنتیکی مچرا در مغز انسان، فرورفتجهان یکپارچهمدل های ریز مغز مینی برینواکسن اسپایکوژن ضد کرونادژاوو یا آشناپنداریپرورش مغز مینیاتوری انسارژیم غذایی حاوی تخم مرغ واز تکینگی تا مغز از مغز تاگر میدانی مصیبت بزرگتر شاهکار قرنبحثی درباره هوش و تفاوتهتئوری تکامل امروز در درملایو دوم دکتر سید سلمان فنظریه تکامل در درمان بیمجواب دانشمند سوال کننده مرز جدید جستجو و اکتشاف، یک پیام منفرد نورون مغزی داروهای ضد بیماری ام اس وابزار بقا از نخستین همانآیا مغز تا بزرگسالی توسعرشد مغز علت تمایل انسان باز تکینگی تا مغز از مغز تضررهای شکر بر سلامت مغزبرای تمدن سازی، باید در بتاثیر کپسول نوروهرب بر سمنابع انرژی از نفت و گاز هوموارکتوس ها ممکن است دحقیقت تنها چیزی است که شاژنها ، مغز و ارادهمعجزه ی علمدر هم تنیدگی کوانتومیابزار بقا از نخستین همانآیا احتمال دارد رویا از آزونا به وسیله ویروس ابله از تکینگی تا مغز، از مغز عواملی که برای ظهور لغت ابرخی درمان های Spinal Muscular Atنقش سجده بر عملکرد مغزتاثیر گیاهخواری بر رشد و منبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی حرکت چرخشی و دائمی کیهانکنترل جاذبهمغز انسان رو به کوچکتر شددرمان تومورهای مغزی با اابزار بقای موجود زنده از آب زندگی است قسمت چهارمزبان و شناخت حقیقت قسمت ساستیفن هاوکینگ در تفسیر پیامهای کاربرانبعد از کرونانهایت در بی نهایتتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی به شناسایی کاحس و ادراک قسمت هشتمکاهش دوپامین عامل بیماریمغزهای کوچک بی احساسدرک عمیق در حیواناتاثرات مضر ماری جواناافت هوشیاری به دنبال کاهسلول های بنیادی منابع و ااعداد بینهایت در دنیای متلاش ها برای کشف منابع جدچیزی منتظر شناخته شدنتاثیر عصاره تغلیظ شده گیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهیچ کس مانند تو نگاه نمیکحس و ادراک قسمت سی و ششمکریستال زمان(قسمت سوم)نقش آتش در رسیدن انسان بهذهن سالماختراع جدید اینترنت کوانامیدی تازه در درمان سرطاسوپاپ ها یا ترانزیستورهابی عدالتی در توزیع واکسن تو یک جهان در مغز خودت هسچگونه حافظه را قویتر کنیترجمه ای ابتدایی از اسرامیگرن سردردی ژنتیکی که بو هر کس تقوای خدا پیشه کنخواب سالم عامل سلامتیگامی در درمان بیماریهای رویا بخشی حقیقی از زندگی ارتباط بین هوش طبیعی و هوانسان عامل توقف رشد مغزسانسور بر بسیاری از حقایبیماریهای تحلیل عضلانی اتوهم چیستفاصله ها در مکانیک کوانتنادانی در قرن بیست و یکم،تغییرات آب و هوایی که به ماه رجبواقعیت چند سویهدقیق ترین تصاویر از مغز اپیوند قلب خوک، به فرد دچاروشهای نو در درمان دیسک باز نظر علم اعصاب اراده آزاین پیوند نه با مغز بلکه سرعت فکر کردن چگونه استبارداری بدون رحمتکامل مداومقانون جنگلچرا ذرات بنیادی معمولاً جهان کنونی و مغز بزرگتریمدیون خود ناموجودواکسن دیگر کرونا ساخته شدگرگونی های نژادی و تغییپرتوهای صادر شده از سیاهرژیم غذایی ضد التهابیاز تکینگی تا مغز از مغز تاگر نیروی مغناطیس نباشد شاهکار شش گوشبحثی درباره هوش و تفاوتهتئوری تکامل در پیشگیری و لبخند بزن شاید صبح فردا زهفت چیز که عملکرد مغز تو جوسازی مدرنمزایای شکلات تلخ برای سلیک پیشنهاد خوب برای آسان داروی فامپیریدین یا نورلابزار بقا از نخستین همانآیا همه جنایت ها نتیجه بیزمین در برابر عظمت کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تطلای سیاهبرای خودآگاه بودن تو بایتاثیر کپسول نوروهرب بر سمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی می تواند بر اححقیقت خواب و رویاژنهای مشترک بین انسان و ومعجزه ی علم در کنترل کروندر هم تنیدگی کوانتومی و پابزار بقا از نخستین همانآیا برای تولید مثل همیشه زیباترین چیز در پیر شدناز تکینگی تا مغز، از مغز عوارض ازدواج و بچه دار شدبرخی روش های تربیتی کودکنقش غذاها و موجودات درياتاثیر انتخاب از طرف محیط منبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی حس چشایی و بویاییکندر در بیماریهای التهابمغز ایندگان چگونه استدرمان تشنجابزار بقای موجود زنده از آب زندگی است قسمت اولزبان ریشه هایی شناختی اساستخوان های کشف شده، ممکسایتهای دیگربعد از کروناچهار میلیارد سال تکامل بتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی در کامپیوترهاحس و ادراک قسمت پنجمکاهش سن بیولوژیکی، تنها مغزتان را در جوانی سیم کشدرگیری قلب در بیماری ویراجزای پر سلولی بدن انسان افتخار انسانسلول های بدن تو پیر نیستنبقای حقیقی در دور ماندن اتلاش هایی در بیماران قطع چیزی خارج از مغزهای ما نیتاریکی من و تو و گرد و غبامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهیچگاه از فشار و شکست نترحس و ادراک قسمت سیزدهمکشف مکانیسم عصبی خوانش پنقش انتخاب از طرف محیط، نذخیره ی شگفت انگیز اطلاعادامه بحث تکامل چشمامگا سه عامل مهم سلامتسودمندی موجودات ابزی بر بیمار 101 ساله، مبتلا به ستو پیچیده ترین تکنولوژی نگاه محدود و تک جانبه، مشتسلیم شدن از نورون شروع ممیگرن شدید قابل درمان اسوفور و فراوانیخواب سالم عامل سلامتی و یگاهی لازم است برای فهم و رویا تخیل یا واقعیتارتباط شگفت مغز انسان و فانسانیت در هم تنیده و متصساخت شبکه عصبی مصنوعی با بیهوش کردن در جراحی و بیمتوهم بی خداییفرگشت و تکامل تصادفی محض نبرو و انرژی مداومتغییرات تکاملی سر انسان ماپروتیلینواقعیت چیستدلایلی که نشان میدهد ما بپیوند مغز و سر و چالشهای از نظر علم اعصاب اراده آزاین ایده که ذرات سیاهچالسعی کن به حدی محدود نشویبازگشت از آثار به سوی خدابازگشت به ریشه های تکاملتکامل چشمقانون جنگلچراروياها را به یاد نمی آجهان کاملی در اطراف ما پرمدیریت اینترنت بر جنگواکسن دیگری ضد کرونا از ددانش محدود به ابعاد چهارآلودگی هوا چالش قرن جدیدرژیم غذایی ضد درداز تکینگی تا مغز از مغز تاگر نعمت فراموشی نبود بسشاید درست نباشدبحثی درباره هوش و تفاوتهتئوری جدید، ویران کردن گلرزش ناشی از اسیب به عصبهفت سین یادگاری از میراث جاودانگی مصنوعیمسیر دشوار تکامل و ارتقایک آلل ژنتیکی که از نئاندداروی لیراگلوتیدابزار بقا از نخستین همانآیا هوش مصنوعی می تواند نزمین زیر خلیج فارس تمدنی از تکینگی تا مغز از مغز تطوفان فقر و گرسنگی و بی سبرای زندگی سالم، یافتن تتاثیر کتامین در درمان پامنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی و کشف زبان هایحقیقت در علم، هرگز نهایی ژنهای هوش ، کدامندمغز فکر میکند مرگ برای دیدر هم تنیدگی کوانتومی و دابزار بقا از نخستین همانآیا بزرگ شدن مغز فقط در دزیباترین چیز در افزایش ساز تکامل تا مغز از مغز تا عید نوروز مبارکبرخی سلولهای عصبی در تلانقش غذاها و موجودات درياتاثیر احتمالی عصاره تغلیمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت اول )کوچک شدن مغز از نئاندرتامغز ابزار بقای برتر مادیدرمان جدید ALSابزار بقای موجود زنده از آب زندگی است قسمت دومزبان شناسی مدرن در سطح سلاستروژن مانند سپر زنان دبعد از کرونا دلخوشی بیهوچهار ساعت پس از کشتار خوکتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت پنجاهکایروپاکتیک چیستمغزتان را در جوانی سیمکشدرگیری مغز در بیماری کویاجزایی ناشناخته در شکل گافراد آغاز حرکت خودشان رسلول عصبی شاهکار انطباق بلندی در ذهن ما درک بلندیتلاشی برای درمان قطع نخاچیزی شبیه نور تو نیستتاریخ همه چیز را ثبت کردهمنبع هوشیاری در کجاست؟ قهیپرپاراتیروئیدیسمحس و ادراک قسمت ششمکشف مکانیسمی پیچیده در بنقش اتصالات بین سلولهای ذره ی معین یا ابری از الکاداراوون تنها داروی تاییامروز دانش ژنتیک هیچ ابهسیلی محکم محیط زیست بر انبیماری های مغز و اعصاب و تو افق رویداد جهان هستینگاه انسان محدود به ادراتشنج چیستمیدان مغناطيسي زمین بشر وقت نهيب هاي غير علمي گذشخواب عامل دسته بندی و حفطگاهی مغز بزرگ چالش استرویا حقی از طرف خداارتباط شگفت انگیز مغز انانعطاف پذیری مکانیسمی علساخت شبکه عصبی با الفبای بیهوشی در بیماران دچار اتوهم جدایی و توهم علمفراموش کارها باهوش تر هسنخاع ما تا پایین ستون فقرثبت امواج الکتریکی در عصماجرای جهل مقدسواقعیت چیستدنیای شگفت انگیز کوانتومپیوند اندام از حیوانات باز واقعیت امروز تا حقیقتاینکه به خاطرخودت زندگی شلیک فراموشیبازخورد یا فیدبکتکامل و ارتقای نگاه تا عمقانونمندی و محدودیت عالمچراروياها را به یاد نمی آجهان پیوستهمدارک ژنتیکی چگونه انسانواکسن سرطاندانش بی نهایتآلودگی هوا و ویروس کروناراه فراری نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تاگر نعمت فراموشی نبود بسشبیه سازی میلیون ها جهان بحثی درباره هوش و تفاوتهتا 20 سال آینده مغز شما به لرزش عضله یا فاسیکولاسیوهم نوع خواری در میان پیشیجایی خالی نیستمسئول صیانت از عقیده کیسیک جهش ممکن است ذهن انسانداروی تشنجی دربارداریابزار بقا از نخستین همانآیا هوش مصنوعی زندگی بشرزمان چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تطی یکصد هزار سال اخیر هرچبرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی گوگل به کمک تشحقیقت راستین انسان علم بژنهای حاکم بر انسان و انسمغز قلبدر یک فراکتال هر نقطه مرکابزار بقا از نخستین همانآیا تکامل و تغییرات ژنتیزیر فشار کووید چه باید کراز تکامل تا مغز، از مغز تعامل کلیدی در کنترل کارآبرخی سيناپسها طی تکامل و نقش غذاها و موجودات درياتاثیر ترکیبات استاتین (سمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک (قسمت دوم )کوچکترین چیز یک معجزه اسمغز ابزار برتر بقادرمان جدید میگرن با انتی ابزارهای پیشرفته ارتباط آب زندگی است قسمت سومزبان شناسی نوین نیازمند اسرار آفرینش در موجبعد از کرونا دلخوشی بیهونوآوری ای شگفت انگیز دانتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی در خدمت خلق وححس و ادراک قسمت پنجاه و یکار با یگانگی و یکپارچگینقش قهوه در سلامتیدرگیری مغز در بیماران مباحیای بینایی نسبی یک بیمافزایش قدرت ادراکات و حسسلولهای ایمنی القا کنندهبلعیدن ستاره توسط سیاهچاتلاشی تازه برای گشودن معنکاتی در مورد تشنجتازه های اسکیزوفرنی(جنومنبع هوشیاری در کجاست؟(قهاوکينگ پیش از مرگش رسالحس و ادراک قسمت شصت و دوکشف ارتباط جدیدی از ارتبنقش تیروئید در تکامل مغزذرات کوانتومی زیر اتمی قادب برخورد با دیگرانانفجار و توقف تکاملی نشاسیگار عامل افزایش مرگ ومبیماری وسواستو انسانی و انسان، شایستنگاه از بیرون مجموعهتشنج و حرکات شبه تشنجی قامیدان های مغناطیسی قابل وقتی فهمیدی خطا کردی برگخودآگاهی و هوشیاريگذر زمان کاملا وابسته به رویاها از مغز است یا ناخوارتباط شگفت انگیز مغز اناولین مورد PML به دنبال تکساختار شبکه های مغزی ثاببیوگرافیتوهمات و شناخت حقیقتفراموشی همیشه هم بد نیستنخستین تصویر از سیاهچالهجلوتر را دیدنماده ی تاریکواقعیت های متفاوتدندان ها را مسواک بزنید تپیوند سر آیا ممکن استروشهای شناسایی قدرت شنوااز کجا آمده ام و به کجا میاینکه خانواده ات سالم باشلیک فراموشیاینترنت بدون فیلتر ماهواشنا در ابهای گرم جنوب نیابازسازي مغز و نخاع چالشی تکامل ابزار هوش ، راه پر قارچ بی مغز در خدمت موجودنزاع بین جهل و علم رو به پجهان پیوستهمروری بر تشنج و درمان هایواکسن سرطاندانشمندان موفق به بازگردآلزایمرراه های جدید برای قضاوت راز تکینگی تا مغز از مغز تاگر با مطالعه فیزیک کوانشبیه سازی سیستم های کوانبحثی درباره احساسات متفاتا بحر یفعل ما یشالزوم سازگاری قانون مجازاهمه چیز در زمان کنونی استجاذبهمسئولیت جدیدیک رژیم غذایی جدید، می توداروی جدید s3 در درمان ام ابزار بقا از نخستین همانآیا هوش ارثی دریافتی از پزمان و مکان، ابعاد کیهان از تکینگی تا مغز از مغز تظهور امواج مغزی در مغز مصبرخی مرزهای اخلاق و علوم تاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی گوگل به کمک تشحقیقت غیر فیزیکیکل اقیانوس در یک ذرهمغز ما کوچکتر از نیم نقطهدر کمتر از چند ماه سوش جدابزار بقای موجود زنده از آیا جنین انسان، هوشمندی زیرفون داروی ضد ام اساز تکامل تا مغز، از مغز تعادت کردن به نعمتبرداشت مغز ما از گذر زماننقشه مغزی هر فرد منحصر بهتاثیر حرکات چشم بر امواج منبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت 67کووید نوزده و خطر بیماری مغز از بسیاری حقایق می گردرمان جدید کنترل مولتیپلابزارهای بقا از نخستین هآب، زندگی است(قسمت پنجم)زبان، نشان دهنده ی سخنگو اسرار بازسازی اندام هاتفکر خلا ق در برابر توهم نوار مغز مشاهده ی غیر مستتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی درمانگر کامپیحس و ادراک قسمت پنجاه و دکاربرد روباتهای ريزنانونقش مهاجرت در توسعه نسل ادرگیری مغزی در سندرم کوواحیای بینایی نسبی یک بیمافزایش مرگ و میر سندرم کوسلولهای بنیادی مصنوعی دربه قفس های سیاهت ننازتلاشی جدید در درمان ام اسچگونه مولکول های دی ان ایتازه های بیماری پارکینسومنبع خواب و رویاهاوکينگ پیش از مرگش رسالحس و ادراک قسمت شصت و ششکشف جمجمه ای درکوه ایرهونقش حفاظتی مولکول جدید دذرات کوانتومی زیر اتمی قادراک ما درک ارتعاشی است انواع سکته های مغزیسیاهچاله های فضایی منابعبیماری گیلن باره و بیمارتو با همه چیز در پیوندینگاه از درون مجموعه با نگتشنج عدم توازن بین نورون میدازولام در درمان تشنج وقتی تو از یاد گرفتن باز خودآگاهی و هوشیاريگربه شرودینگر و تاثیر مشرویاهای پر رمز و حیرتی درارتباط غیرکلامی بین انسااولین مورد پیوند سر در انسازگاری با محیط بین اجزابیوگرافیتوپیراماتفرایند پیچیده ی خونرسانینخستین روبات های زنده ی ججمجمه انسان های اولیهماده ی خالیواقعیت و مجازدو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیوند سر، یکی از راه حلهاروشی برای بهبود هوش عاطفاز آغاز خلقت تا نگاه انساایندرالشناخت و معرفت، و نقش آن دبحتی علمی درباره تمایل بتکامل جریان همیشگی خلقتقبل از آغازنزاع بین علم و نادانی رو جهان پر از چیزهای اسرار آمرکز هوشیاری، روح یا بدن واکسنی با تاثیر دوگانه ادانشمندان نورون مصنوعی سآملودیپین داروی ضد فشار راه های جدید برای قضاوت راز تکینگی تا مغز از مغز تاگر تلاش انسان امروز براشبکه های مصنوعی مغز به دربحثی درباره احساساتی غیرتاثیر مشاهده بر واقعیت بلزوم سازگاری قانون مجازاهمه ی سردردها بی خطر نیستجاذبه و نقش آن در شکلگیریمسئولیت در برابر محیط زییکی از علل محدودیت مغز امداروی جدید میاستنی گراویابزار بقا از نخستین همانآیا هوش سریعی که بدون احسزمان واقعیت است یا توهماز تکینگی تا مغز از مغز تعقل مجادله گربرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی الفاگوحقیقت غیر قابل شناختکلمات بلند نه صدای بلندمغز مادران و کودکان در زمدر آستانه ی موج پنجم کوویابزار بقای موجود زنده از آیا جهان ذهن و افکار ما مزیست، مرز افق رویداد هستاز روده تا مغزعارضه جدید ویروس کرونا سبررسي علل احتمالي تغيير نقشه های مغزی جدید با جزیتاثیر دوپامین و سروتونینمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهلکودک ایرانی که هوش او از مغز به تنهایی برای فرهنگ درمان جدید سرطانابزارهای بقا ازنخستین همآثار باستانی تمدن های قدزبان، وسیله شناسایی محیطاصل بازخوردتفاوت مغز انسان و میمون هنوار مغز در فراموشی هاتاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی درخدمت خلق وححس و ادراک قسمت پنجاه و سکاربرد روباتهای ريز، در نقش میدان مغناطیسی زمین درگیری مغزی در سندرم کوواحساس گذر سریعتر زمانافزایش سرعت پیشرفت علوم سلسله مباحث هوش مصنوعیبه مغز خزندگان خودت اجازتمایل زیاد به خوردن بستنچگونه مغز پیش انسان یا همتبدیل تراکت صوتی مصنوعی منحنی که ارتباط بین معرفهدف یکسان، در مسیرهای متحس و ادراک سی و هفتمگل زندگینقش حیاتی تلومر دی ان آ دذرات کوانتومی زیر اتمی قادغام میان گونه های مختلانگشت ماشه ایسیاهچاله ها، دارای پرتو بیماری آلزایمر، استیل کوتو با باورهایت کنترل میشنگاه حقیقی نگاه به درون اتشخیص ژنتیکی آتروفی های مکانیک کوانتومی بی معنی ویتنام نوعی کرونا ویروس خودروهای هیدروژنیگزیده ای از وبینار یا کنفرویای شفافارتروز یا خوردگی و التهااولین هیبرید بین انسان و ستون فقرات انسان دو پا جلبیان ژن های اسکیزوفرنی دتوانایی مغز و دیگر اجزای فرایند تکامل و دشواری هانرمش های مفید برای درد زاجنبه های موجی واقعیتماده، چیزی بیش از یک خلا واقعیت خلا و وجود و درک مدو برابر شدن خطر مرگ و میپیوستگی همه ی اجزای جهانروشی جدید در درمان قطع نخاز انفجار بزرگ تا انفجار از بحث های کنونی در ویروسایا کوچک شدن مغزانسان الشناخت درون، شناخت بیرون؛بحث درباره پیدایش و منشا تکامل داروینی هنوز در حاقبل از انفجار بزرگنزاع بین علم و جهل رو به پجهان دارای برنامهمرکز حافظه کجاستواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدانشمندان یک فرضیه رادیکآمارهای ارائه شده در سطح راه پیروزی در زندگی چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تاگر خواهان پیروزی هستیشباهت مغز و کیهانبخش فراموش شده ی حافظهتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمقاومت به عوارض فشار خون همیشه اطمینان تو بر خدا بجدایی خطای حسی استمستند جهان متصلیافته های نوین علوم پرده داروی جدید ضد میگرنابزار بقا از نخستین همانآیا هشیاری کوانتومی وجودزمان پلانکاز تکینگی تا مغز از مغز تعلم و ادراک فقط مشاهده ی برخی نرمش ها برای زانوتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک های بحقایق ممکن و غیر ممکنکلام و زبان، گنجینه ای بسمغز چون ابزار هوش است دلیدر درمان بیماری مولتیپل ابزار بقای موجود زنده از آیا جهش های ژنتیکی، ویروزاوسکا درمان گوشراز علم جز اندکی به شما داعدم توقف تکامل در یک اندابررسی و اپروچ جدید بر بیمنقص در تشخیص هیجانات عامتاثیر دپاکین بر بیماری ممنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت چهل و هفتکودکان میتوانند ناقل بی مغز برای فراموشی بیشتر کدرمانهای بیماری پارکینسابزارهای بقای موجود زندهآرامش(سکوت) stillness و تکاپوسفر نامه سفر به بم و جنوب اصل علت و تاثیرتفاوت ها و تمایزها کلید بنوار مغز در تشخیص بیماری تاثیر درجه حرارت بر عملکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش مصنوعی ساخته هوش طبیحس و ادراک قسمت پنجاه و شکتاب گران و پرهزینه شد ولنقش محیط زندگی و مهاجرت ددرگیری اعصاب به علت میتواحساسات کاذبافسردگی و اضطراب در بیماسلطان جنگل یا صاحب ملکوتبه هلال بنگرتمدن قدیمی ای در جنوب ایرچگونه هموساپينس بر زمین تبدیل سلولهای محافط به سمنشأ اطلاعات و آموخته ها هدف از تکامل مغزحس و ادراک- قسمت پنجاه و گلوئوننقش خرچنگ های نعل اسبی دررفتار اجتماعی انسان، حاصادغام دو حیطه علوم مغز و انگشت نگاری مغز نشان میدسیاهچاله و تکینگی ابتدایبیماری الزایمرتو جهانی هستی که خودش را فلج نخاعی با الکترودهای نگاهی بر قدرت بینایی دراتشخیص آلزایمر سالها قبل مکانیزمهای دفاعی در برابویتامین E برای فعالیت صحخورشید مصنوعیگزارش یک مورد جالب لخته وروان سالمارزش حقیقی زبان قسمت اولاولین تصویر در تاریخ از سسخن پاک و ثابتبیان حقیقتتوازن مهمتر از فعالیت زیفرایند حذف برخی اجزای مغنرمش های مفید در سرگیجهجنسیت و تفاوت های بیناییمبانی ذهنی سیاه و سفیدوالزارتان داروی ضد فشار دو برابر شدن خطر مرگ و میپیام های ناشناخته بر مغز روشی جدید در درمان نابین