دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تاثیر ترکیبات استاتین (سیمواستاتین) بر بهبود بیماری ام اس(مولتیپل اسکلروز

تاثیر ترکیبات استاتین (سیمواستاتین) بر بهبود بیماری ام اس(مولتیپل اسکلروز

نتایج پژوهش جدیدی نشان میدهد این ترکیبات بر عملکرد بیماران دچار ام اس و جلوگیری از کوچک شدن مغز آنها تاثیر مثبت و مفید دارد.

تاثیر مهم آن در جلوگیری از بزرگ شدن بطن های طرفی و سولکوس جانبی مغز است. در این مطالعه بررسی دقیق شکل و اندازه مغز با ام آر آی انجام شد.

این مطالعه نشان میدهد تاثیر این داروها جدای از تاثیر آنها بر کاهش کلسترول است.
https://www.pnas.org/content/early/2019/05/08/1818978116

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2267531123563013&id=100009184420613


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
مقایسه رقابت و همکاریناتوانی در شناسایی چهره احیای بینایی نسبی یک بیمهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک- قسمت شصت و چهاستفاده از هوش مصنوعی در مجرم، گاهی قربانی استدر هم تنیدگی مرزها و بی میکی از علل محدودیت مغز امبحثی در مورد نقش کلسیم و کتاب، سفری به تاریخروش هایی ساده برای کاهش اتو آرامش و صلحیسندرم کووید طولانیآیا گذشته، امروز وآینده نقش درختان در تکاملتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین سلول مصنوعیضرورت زدودن افکارجهان در حال ایجاد و ارتقامنابع انرژی از نفت و گاز نرمش های موثر در کمردرداداراوون تنها داروی تاییهوش عاطفی قسمت 11خودروهای هیدروژنیاصل، روان و نفس استمدارک ژنتیکی چگونه انساندرمان های بیماری آلزایمربخشش، عقلانی یا غیر عاقلگل زندگیریشه های مشترک حیاتتولید اندام با چاپ سه بعدسیگار عامل افزایش مرگ ومآیا دلفین ها میتوانند بانقشه با واقعیت متفاوت اسظهور امواج مغزی در مغز مصتاثیر رژیم گیاه خواری بر این ابتدای تناقض هاستچرا ذرات بنیادی معمولاً جوسازی مدرنمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط بین هوش طبیعی و هوهوشیاری کوانتومیاعداد بینهایت در دنیای مدرمان جدید سرطانرابطه تشنج و اوتیسمبرخی مرزهای اخلاق و علوم گامی در درمان بیماریهای مرزهای حقیقی یا مرزهای تتوهم جدایی و توهم علمسکوت، پر از صداتازه های بیماری پارکینسوآثار باستانی تمدن های قدفیروز نادریچندجهانیعلائم عصبی آلزایمر، با ااکوییفلکسنظریه ی ریسمانحق انتخابمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدنیای شگفت انگیز کوانتوماز نخستین همانند سازها تهدف یکسان، در مسیرهای متبه بالا بر ستارگان نگاه کدرک و احساسبرخی روش های تربیتی کودکزمان چیستپنج اکتشاف شگفت آور در مومشاهدات آمیخته با اشتباهتیروفیبان موثر در سکته ی سازگاری با محیط بین اجزاترکیب حیوان و انسانآشناپنداری چیستفراموشی همیشه هم بد نیستنوار مغز در فراموشی هاعدم درکابداع دی ان ای بزرگترین دهمیشه چشمی مراقب و نگهباحمایت از طبیعتاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدوپامین قابل حل در آبوقت نهيب هاي غير علمي گذشبی ذهن و بی روحدرختان اشعار زمینبزرگترین درد از درون است زندگی زمینی امروز بیش از پیوندی که فراتر از امکانمغز مانند تلفن استتکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و اضطراب در بیماسردرد میگرن در کودکانتشخیص ژنتیکی آتروفی های فضای قلب منبع نبوغ استنورالژیسوالات پزشکیابزار بقا از نخستین همانهندسه در پایه ی همه ی واکحس متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تموفقیت هوش مصنوعی در امتدانش بی نهایتویرایش DNA جنین انسان، بربیماری اسپینال ماسکولار کلام و زبان، گنجینه ای بسذهن تو همیشه به چیزی اعتقتفاوت ها را به رسمیت بشنازاویه نگاه ها یکسان نیستپروژه ی ژنوم انسانیمغز انسان رو به کوچک تر شتا 20 سال آینده مغز شما به امید جدید بر آسیب نخاعیشناخت درون، شناخت بیرون؛تعداد کلی ذهن ها در جهان قانون جنگلچگونه هوشیاری خود را توسابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت چهارماز تکینگی تا مغز از مغز تمیدان های کوانتومی خلاداروهای ضد بیماری ام اس وواکسن کرونا و گشودن پنجربیان حقیقتکوچ از محیط نامناسبرمز پیشرفت تواضع است نه طتلاش های جدید در درمان فرزبان ریشه هایی شناختی اسآلزایمرمغز را از روی امواج بشناستاثیر کپسول نوروهرب بر سانتظار گذر تندباد؟شانس یا تلاشجلوتر را دیدنلوب فرونتال یا پیشانی مغنگاه از درون قفس یا بیرونابزارهای بقای از نخستین هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و دواز تکامل تا مغز، از مغز تماه رجبداروی سل سپتوبینار اساتید نورولوژی دباد و موجکپسول ژری لاکترویای شفافتمرکز بر امروزسقوط درون جاذبه ای خاص، چآینده ی علم و فیزیک در60 ثنقش نظام غذایی در تکامل متاثیر گیاهخواری بر رشد و انسان جدید از چه زمانی پاشباهت زیاد بین سلول هاي عجهان مشارکتیجهان معنامقابله ی منطقی با اعتراضنادیدنی ها واقعی هستنداحیای بینایی نسبی یک بیمهوش مصنوعی از عروسک تا کمحساسیت روانی متفاوتاستفاده از انرژی خلامحل درک احساسات روحانیدر هم تنیدگی کوانتومییافته های نوین علوم پرده بحثی در مورد حقیقت فضا و کتابخانهروش جدید تولید برقتو افق رویداد جهان هستیسندرم گیلن باره به دنبال آیا پیدایش مغز از روی تصانقش ذهن و شناخت در حوادث تاثیر درجه حرارت بر عملکاوکرلیزوماب داروی جدید شضرب المثل یونانیجهان ریز و درشتمنابع انرژی از نفت و گاز نرمشهای مهم برای تقویت عادب برخورد با دیگرانهوش عاطفی قسمت نهمخورشید مصنوعیاصلاح خطا با رفتن بر مسیرمروری بر تشنج و درمان هایدرمان های جدید میگرنبدون پیر فلکگلوله ی ساچمه ایرژیم های غذایی و نقش مهم تولید سلولهای جنسی از سلسیاهچاله هاآیا دست مصنوعی به زودی قانقص های سیستمی ایمنیظرف باید پر شود چه با چرک تاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه به خاطرخودت زندگی چراروياها را به یاد نمی آجامعه ی آسمانیمنبع هوشیاری کجاست قسمت خدایی که ساخته ی ذهن بشر ارتباط شگفت مغز انسان و فهوشیاری سنتی یا هوشیاری بقا با سازگارترین فرد اسدرمان جدید سرطانرادیوی مغز و تنظیم فرکانبرخی نکات از گاید لاین پرگامی در درمان بیماریهای مزایای شکلات تلخ برای سلتوهم جسمسکته مغزیتازه های درمان ام اسآرامش و دانشفیزیک مولکولها و ذرات در نه ناامیدی بلکه ارتقاعلت خواب آلودگی بعد از خواکسی توسین و تکامل پیش انظریه تکامل در درمان بیمحقیقت قربانی نزاع بین بی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدنیایی پر از سیاهچاله از نخستین همانند سازها تهدف از تکامل مغزبه بالاتر از ماده بیندیشدرک کنیم ما همه یکی هستیمبرخی سلولهای عصبی در تلازمان و مکان، ابعاد کیهان پول و شادیمطالبه ی حق خودتکنولوژی های جدید و حالتستم با شعار قانون بدترین ترازودونآشتی بهتر استفراموشی و مسیر روحانینوار مغز در تشخیص بیماری عدالت برای من یا برای همهابزار هوش در حال ارتقا ازهمیشه اطمینان تو بر خدا بحوادث روزگار از جمله ویراز تکنیکی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدورترین نقطه ی قابل مشاهوقتی فهمیدی خطا کردی برگبی سوادی در قرن 21درد و درسبسیاری از مجرمان، خودشانزندگی زودگذرپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز مادران و کودکان در زمتکامل داروینی هنوز در حاافسردگی و ساختار مغزسردرد میگرنی در کودکانتشخیص آلزایمر سالها قبل قفس ذهننوسانات کوانتومی منبع ماپیامهای کاربرانابزار بقا از نخستین همانهندسه زبانِ زمان استحس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تموفقیت در تفکر استدانشمندان موفق به بازگردویشن پروبیماری اضطراب عمومیکلام، در تحولی شگفت آور بذهن خود را مشغول هماهنگیتفاوت های بین زن و مرد فقزاوسکا درمان گوشرپروژه ی ژنوم انسانیمغز انسان رو به کوچکتر شدتا بحر یفعل ما یشاامید درمان کرونا با همانشناسایی تاریخچه ی تکاملیتعذیه ی ذهنقانونمندی و محدودیت عالمچگونه واکسن کرونا را توزابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت نوزدهماز تکینگی تا مغز از مغز تمیدان بنیادین اطلاعاتداروی فامپیریدین یا نورلواکسن کرونا از حقیقت تاتبیداری و خواب کدام بهتر اکوچک شدن مغز از نئاندرتارمز بقای جهش ژنتیکیتلاش های جدید در درمان سرزبان شناسی مدرن در سطح سلآملودیپین داروی ضد فشار مغز زنان جوانتر از مغز مرتاثیر کپسول نوروهرب بر ساندوه در دنیا استشاهکار قرنجمجمه انسان های اولیهلوتیراستامنگاه از درون مجموعه با نگابزارهای دفاعی و بقای موهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و سواز تکامل تا مغز، از مغز تماپروتیلینداروی ضد چاقیوجود قبل از ناظر هوشمندباد غرور و سر پر از نخوت وکامپیوتر سایبورگروان سالمتمساح حد واسط میان مغز کوسلول های مغزی عامل پارکیآینده با ترس جمع نمیشودنقش نظریه تکامل در شناساتاثیر انتخاب از طرف محیط انسان خطرناکترین موجودشجاعت و ترسشرکت نورالینک ویدیویی ازجهان هوشمندمقابله با کرونا با علم اسنادانی در قرن بیست و یکم،احساس گذر سریعتر زمانهوش مصنوعی از عروسک تا کمخفاش با شیوع همه گیری جدیاستفاده از سلول های بنیامحل درک احساسات روحانی ددر هم تنیدگی کوانتومی و پیاد گرفتن مداومبحثی در مورد عملکرد لوب فکجای مغز مسئول پردازش تجروش صحبت کردن در حال تکامتو انسانی و انسان، شایستسندرم پیریفورمیسآیا آگاهی پس از مرگ از بینقش روی و منیزیم در سلامتتاثیر درجه حرارت بر عملکايندگان چگونه خواهند دیدضررهای مصرف شکر و قند بر جهان شگفت انگیزمنابع انرژی از نفت و گاز چرا ماشین باید نتایج را پادراک ما درک ارتعاشی است هوش عاطفی قسمت هفتمخوش قلبی و مهربانیاصول انجام برخی نرمش ها دمرکز هوشیاری، روح یا بدن درمان های جدید در بیماری بدون بار گذشتهگلوئونتولترودینسیاهچاله های فضایی منابعآیا رژیم غذایی گیاهی سلانقص در تشخیص هیجانات عامعقل مجادله گرتاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه خانواده ات سالم باچراروياها را به یاد نمی آجاودانگی مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست قسمت خدایا جز تو که را دارمارتباط شگفت انگیز مغز انهوش، ژنتیکی است یا محیطیبقا در ازای بیماریدرمان دارویی سرطان رحم براز تغییربرخی نرمش ها برای زانوگاهی لازم است برای فهم و مسمومیت دانش آموزان بی گتوهمات و شناخت حقیقتسال سیزده ماههتبدیل پلاستیک به کربن و سآرامش و سکونفیزیک هوشیارینه به اعدامعماد الدین نسیمی قربانی اکسکاربازپین در درمان تشنظریه تکامل در درمان بیمحقیقت آنطور نیست که به نظمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدنیا، هیچ استاز نشانه ها و آثار درک شدهدف از خلقت رسیدن به ابزابه جای محکوم کردن دیگران درک احساسات و تفکرات دیگبرخی سيناپسها طی تکامل و زمان و گذر آن سریع استپول و عقیدهمطالبی در مورد تشنجتکنولوژی و پیشرفتستم، بی پاسخ نیستترازودونآغاز فرایند دانستنفراموشی آرماننوار مغزی روشی مهم در تشخعسل طبیعی موثر در کنترل بابزار بقا از نخستین همانهمیشه به آنچه داری، خوشنحکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز و از مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمديدن با چشم بسته در خواب وقتی پر از گل شدی خودت را بی شرمیژن همه چیز نیستدرد باسن و پا به دلیل کاهبسیاری از بیماری های جدیزندگی سلول در بدن، جدای اپیام های ناشناخته بر مغز مغز چون ابزار هوش است دلیتکامل داروینی هنوز در حااقلیت خلاقسردرد و علتهای آنتشخیص ایدزقفس را بشکننوشیدن چای برای مغز مفید سایتهای دیگرابزار بقا از نخستین همانهندسه، نمایشی از حقیقتحس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تمولکول ضد پیریدانشمندان نورون مصنوعی سواقعیت فیزیکی، تابعی از بیماری بیش فعالیکلرال هیدرات برای خوابانذهن سالمتفاوت های تکاملی در مغز وزبان فرایند تکاملی برای پروانه ی آسمانیمغز ایندگان چگونه استتاول کف پا و حقیقتامیدوار باش حتی اگر همه چشناسایی سلول های ایمنی اتغییرقارچ بی مغز در خدمت موجودچگونه آن شکری که می خوریمابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفتماز تکینگی تا مغز از مغز تمیدازولام در درمان تشنج داروی لیراگلوتیدواکسن کرونا ساخته شده توبیست تمرین ساده برای جلوکوچکی قلبرمز جهانتلاش های جدید شرکت نورالزبان شناسی نوین نیازمند آموزش نوین زبانمغزهای کوچک بی احساستاثیر کتامین در درمان پااندوه دردی را دوا نمیکندشاهکار شش گوشجنین مصنوعیلوزالمعده(پانکراس)مصنوعنگاه حقیقی نگاه به درون اابعاد و نیازهای تکاملیهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیستماز تکامل تا مغز، از مغز تماجرای جهل مقدسداروی ضد چاقیوراپامیل در بارداریبار مغز بر دو استخوانکاهش مرگ و میر ناشی از ابروبات ها قول میدهندتنفس هوازی و میتوکندریسلول های بنیادیآیا فراموشی حتمی استنقش هورمون های تیروئید دتاثیر احتمالی عصاره تغلیانسان عامل توقف رشد مغزتاثیر ترکیبات استاتین (سانسانیت در هم تنیده و متصشربت ضد خلطجهان هوشیارملاحظه های اخلاقی دربارهنازوکلسیناحساسات کاذبهوش مصنوعی به کمک هوش طبیخلا، حقیقی نیستاستفاده از سلول های بنیامحدودیت چقدر موثر استدر هم تنیدگی کوانتومی و دیاد بگیر فراموش کنیبحثی درباره هوش و تفاوتهکرونا چه بر سر مغز می آورروشهای نو در درمان دیسک بتو با همه چیز در پیوندیسندرم پیریفورمیسآیا امکان بازسازی اندامهنقش روزه داری در سالم و جتاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یضررهای شکر بر سلامت مغزجهانی که نه با یک رخداد و منابع انرژی از نفت و گاز چرا مردم با زندگی میجنگنادغام میان گونه های مختلهوش عاطفی قسمت یازدهخوش خیالی و خوش بینیاصول توسعه ی یک ذهن کاملمرکز حافظه کجاستدرمان های جدید سرطانبدون زمان، ماده ای وجود نگمان میکنی جرمی کوچکی در تومورها و التهاب مغزی عاسیاهچاله ها، دارای پرتو آیا رژیم غذایی گیاهی سلانقطه ی رسیدن به قلهعقل سالمتاثیر رژیم گیاهخواری بر اینترنت بدون فیلتر ماهوانزاع بین جهل و علم رو به پجایی برای یاد گرفتن باقی منبع هوشیاری کجاست قسمت خسته نباشی باباارتباط شگفت انگیز مغز انهیچ نقطه ای مرکزی تر از ابقای حقیقی در دور ماندن ادرمان زخم دیابتی با تکنوراست دستی و چپ دستیبرخی نرمش های گردنگاهی مغز بزرگ چالش استمسمومیت دانش آموزان، قماتوکل بر خداسانسور از روی قصد بسیاری تبدیل تراکت صوتی مصنوعی آرامش(سکوت) stillness و تکاپوفیزیک و هوشیارینه به اعدامعوامل موثر در پیدایش زبااگر فقط مردم میفهمیدند کنظریه تکامل در درمان بیمحقیقت افرادمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدندان ها را مسواک بزنید تاز نظر علم اعصاب یا نرووسهر چیز با هر چیز دیگر در تبه خوبی های دیگران فکرکندرک تصویر و زبان های مخلتبرداشت مغز ما از گذر زمانزمان و صبرپوست ساعتی مستقل از مغز دمطالعه ای بیان میکند اهدتکنولوژی جدید که سلول هاستون فقرات انسان دو پا جلتراشه ها روی مغزفرایند پیچیده ی خونرسانینوار مغز، ترجمه ی فعالیت عشق درونی به یگانگی خلقتابزار بقا از نخستین همانهمیشه داناتر از ما وجود دحافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدی متیل فومارات(زادیوا)(وقتی تو از یاد گرفتن باز بی عدالتی در توزیع واکسن ژن هوش و ساختارهای حیاتی دردهای سال گذشته فراموش بسیاری از بیماری های جدیزندگی، مدیریت انرژیپیدایش زبانمغز چگونه صداها را فیلتر تکامل زباناقیانوس نادانیسردرد به دلیل مصرف زیاد متصویر خورشید یا خود خورشقله سقوطنوعی سکته مغزی ، وحشتناک ابزار بقا از نخستین همانهنر فراموشیحس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تمولتیپل اسکلروز در زنان دانشمندان یک فرضیه رادیکواقعیت چند سویهبیماری تی تی پیکم کردن کالری روشی سودمنذهت را روی چیزهای مفید متتفاوت های زبانی سرمنشا تزبان متغیرپرواز از نیویورک تا لوس آمغز ابزار بقای برتر مادیتابوهای ذهنیامیدواریشواهدی از نوع جدیدی از حاتغییر الگوی رشد مغزی با زقبل از آغازچگونه انتظارات بر ادراک ابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هفدهماز تکینگی تا مغز- از مغز مکان زمان یا حافظه زمانداروی تشنجی دربارداریواکسن آلزایمربیش از نیمی از موارد انتقکوچکترین چیز یک معجزه اسرمز جهان خاصیت فراکتالتلاش هایی در بیماران قطع زبان، نشان دهنده ی سخنگو آمارهای ارائه شده در سطح مغز، فقط گیرندهتاثیر گیاه خواری بر رشد واندوهگین نباش اگر درب یا شاید گوشی و چشمی، آماده شجنگ هفتاد و دو ملت همه را لیروپریم داروی ترکیبی ضدنگاه دوبارهابعاد اضافه ی کیهانهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت دهماز تکامل تا مغز، از مغز تماجرای عجیب گالیلهداروی ضد تشنج با قابليت تورزش هوازی مرتب خیلی به قبار بزرگ ایستادن بر دو پاکاهش التهاب ناشی از بیماروبات های ریز در درمان بیتنفس هوازی و میتوکندریسلول های بنیادی منابع و اآیا ممکن است موش کور بی منقش هورمون زنانه استروژننقش ویتامین K در ترمیم استاثیر تغذیه بر سلامت رواانسانیت در برابر دیگرانشش مرحله تکامل چشمجهان های بسیار دیگرملاحظات بیهوشی قبل از جرنباید صبر کرد آتش را بعد اخلاق و علوم اعصابهوش مصنوعی به شناسایی کاخلا، خالی نیستاستفاده از سلول های بنیامحدودیت های حافظه و حافظدر هر سوراخی سر نکنیادگیری مهارت های جدید دبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال هاروشهای شناسایی قدرت شنواتو با باورهایت کنترل میشسندرم پس از ضربه به سرآیا انسان با مغز بزرگش اخنقش رژیم غذایی بر رشد و اتاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یضعیف و قویجهانی که از یک منبع، تغذیمنابع انرژی از نفت و گاز چرا مغز انسان سه هزار سالادغام دو حیطه علوم مغز و هوش عاطفی قسمت پنجمخوشبختی چیستاصول سلامت کمرمرکز حافظه کجاستدرمان های رایج ام اسرژیم های غذایی و نقش مهم برنامه و ساختار پیچیده مگنجینه ای به نام ویتامین تومورهای نخاعیسیاهچاله و تکینگی ابتدایآیا راهی برای رفع کم آبی نقطه ای بود و دگر هیچ نبوعقلانیت بدون تغییرتاثیر رژِیم غذایی بر میگایندرالنزاع بین علم و نادانی رو جایی خالی نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت خطا در محاسبات چیزی کاملارتباط غیرکلامی بین انساهیچ چیز همیشگی نیستبلندی در ذهن ما درک بلندیدرمان سرگیجه بدون نیاز برجزخوانی هایی که امروز ببرخی یونها و مولکول های مگاهی جهت را عوض کنمسیر دشوار تکامل و ارتقاتوپیراماتسانسور بر بسیاری از حقایتبدیل سلولهای محافط به سآزمون تجربی، راهی برای رفیزیک آگاهینه جنگ و نه خونریزیعوامل ایجاد لغت انسانی و اگر میدانی مصیبت بزرگتر نعناعحقیقت اشیامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتده روش موفقیتاز نظر علم اعصاب اراده آزهر جا که جات میشه، جات نیبه خودت مغرور نشودرک حقیقت نردبان و مسیری بررسي علل احتمالي تغيير زمان واقعیت است یا توهمپوشاندن خود از نورمعماری، هندسه ی قابل مشاتکنولوژی جدید که سلول هاستارگانی قبل از آغاز کیهتراشه ی هوش مصنوعی در مغزفرایند تکامل و دشواری هانوار عصب و عضلهعشق، شلوغ کردن نیستابزار بقا از نخستین همانهمیشه راهی هستحافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری در کجاست؟ قدین اجباریوقتی ریشه ها عمیقند از چیبیمار 101 ساله، مبتلا به سژن یا نقشه توسعه مغز و نقدردی که سالهاست درمان نشبشکه ای که ته نداره پر نمزندان ذهنیپیر شدن حتمی نیستمغز ناتوان از توجیه پیداتکامل زبانالکترومغناطیس شنوایی و هسردرد تنشنتصویر در هم تنیدگی کوانتقلب های سادهنیکولا تسلاابزار بقا از نخستین همانهنر حفظ گرهحس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز از مغز تمواد کوانتومی جدید، ممکندانشمندان ژنی از مغز انسواقعیت چیستبیماری دویککمالگرایی دشمن پیشرفتذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتفاوت ایستایی و تکاپوزبان مشترک ژنتیکی موجوداپروتئین های ساده ی ابتدامغز ابزار برتر بقاتاثیر فکر بر سلامتامیدواری و مغزشواهدی از دنیسوان(شبه نئتغییر دیگران یا تغییر خوقبل از انفجار بزرگچگونه به سطح بالایی از هوابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هجدهماز تکینگی تا مغز- از مغز مکانیک کوانتومی بی معنی داروی جدید ALSواکسن ایرانی کرونا تولیدبیشتر کمردردها نیازی به کووید نوزده و خطر بیماری رنگ کردن، حقیقت نیستتلاشی برای درمان قطع نخازبان، وسیله شناسایی محیطآن چیزی که ما جریان زمان مغزتان را در جوانی سیم کشتاثیر گیاه خواری بر رشد واندام حسی، درک از بخش هایشاید درست نباشدجنگ و تصور از جنگلیس دگرامفتامین یا ویاسنگاهی بر قدرت بینایی دراابعاد بالاترهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت دوازدهماز تکامل تا مغز، از مغز تماده ی تاریکداروی ضد تشنج با قابليت تورزش هوازی ، بهترین تمریبار سنین ابزار هوشمندی اکاهش حافظه هرچند فرایندیروبات کیانتنفس بدون اکسیژنسلول های بدن تو پیر نیستنآیا ما کالا هستیمآیا ما تنها موجودات زنده نقش ژنتیک در درمان اختلاتاثیر حرکات چشم بر امواج انسان، گونه ای پر از تضادششمین کنگره بین المللی سجهان هایی در جهان دیگرممانتین یا آلزیکسا یا ابنبرو و انرژی مداوماخلاق پایه تکامل و فرهنگهوش مصنوعی تعاملیخلاصه ای از مطالب همایش ماستفاده از سلول های بنیامخچه فراتر از حفظ تعادلدر والنتاین کتاب بدید همیادگیری هوش مصنوعی، عمیقبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت اولروشی برای بهبود هوش عاطفتو باید نیکان را به دست بسندرم جدایی مغزآیا احتمال دارد رویا از آنقش رژیم غذایی در رشد و اتاثیر درجه حرارت بر عملکای نعمت من در زندگیمجهانی در ذهنمنابع انرژی از نفت و گاز چرا مغزهای ما ارتقا یافت ارتقا و تکامل سنت آفرینش هوش عاطفی قسمت اولخوشبختی دور از رنج های ماضطراب و ترسمرکز خنده در کجای مغز استدرمان های علامتی در ام اسرژیم ضد التهابیبرنامه ی مسلط ژنها در اختگوهر با نظر دیگران سنگ نمتومورهای ستون فقراتسیاهچاله ی منفرد یا سیاهآیاما مقهور قوانین فیزیکنقطه بی بازگشتعقیده ی بی عملتاثیر سلامت دستگاه گوارشایا کوچک شدن مغزانسان النزاع بین علم و جهل رو به پجاذبهمنبع هوشیاری کجاست قسمت خطا در محاسبات چیزی کاملارتروز یا خوردگی و التهاهیچ چیز، چقدر حقیقی استبلوغ چیستدرمان سرگیجه بدون نیاز برحم مصنوعیبرخی اثرات مضر ویتامین دگذر زمان کاملا وابسته به مسئول صیانت از عقیده کیستوانایی مغز و دیگر اجزای ساهچاله ها تبخیر نمیشودتبر را بردارآزمون ذهنی گربه ی شرودینفیزیکدانان ماشینی برای تچه زیاد است بر من که در ایعواملی که برای ظهور لغت ااگر نیروی مغناطیس نباشد هفت چیز که عملکرد مغز تو حقیقت تنها چیزی است که شامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدهن، بزرگترین سرمایهاز نظر علم اعصاب اراده آزهر حرکت خمیده می شود و هر به دنبال رستگاری باشدرک دیگرانبررسی مغز با امواج مادون زمان پلانکپیموزایدمعنی روزهتکینگیآغاز فصل سرما و دوباره تکسخن نیکو مانند درخت نیکوتراشه ی بیولوژِیکفرایند حذف برخی اجزای مغنوار عصب و عضلهعصب حقوق نورولووابزار بقا از نخستین همانهمیشه عسل با موم بخوریمحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری در کجاست؟(قدین، اجباری نیستویتنام نوعی کرونا ویروس بیمار مرکز تنفس سلولیژن ضد آلزایمردرس گرفتن از شکست هابشریت از یک پدر و مادر نیزونیسومایدپیشینیان انسان از هفت میمغز و قلب در جنین موش مصنتکامل زبان انسان از پیشیالکتروتاکسی(گرایش و حرکسردرد سکه ایتصویر زیبا از سلولقلب و عقلنیاز به آموزش مجازی دیجیابزار بقا از نخستین همانهنر رها شدن از وابستگیحس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز از مغز تموجود بی مغزی که می توانددانشمندان پاسخ کوانتومی واقعیت چیستبیماری دیستروفی میوتونیکمردردذره ی معین یا ابری از الکتفاوت ارباب و رهبر حقیقیزبان چهار حرفی حیات زمینپروتز چشممغز از بسیاری حقایق می گرتاثیر مشاهده بر واقعیت بامیدی به این سوی قبر نیستشیشه ی بازالتی و سیلیکونتغییر دادن ژنها آیا روزی قبرستان ها با بوی شجاعتچگونه باغبانی باعث کاهش ابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هشتماز تکینگی تا مغز- از مغزتمکانیزمهای دفاعی در برابداروی جدید s3 در درمان ام واکسن اسپایکوژنبا هوش مصنوعی خودکار روبکودک هشت ساله لازم است آدرنگین کمانتلاشی تازه برای گشودن معزدودن نقص از هوش مصنوعیآنچه ناشناخته است باید شمغزتان را در جوانی سیمکشتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی بی پایان در درون هرشایسته نیست در جیب خود قرجنگ داده هالا اکراه فی الدیننگاهی بر توانایی اجزاي باتفاق و تصادفهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سوماز خود رها شوماده ی خالیداروی ضد تشنج توپیراماتورزش و میگرنبارداری بدون رحمکاهش دوپامین عامل بیماریروح در جهانی دیگر استتنها مانع در زندگی موارد سلول بنیادی و ای ال اسسلول عصبی شاهکار انطباق آیا مغز تا بزرگسالی توسعنقش گرمایش آب و هوا در همتاثیر دوپامین و سروتونینانعطاف پذیری مکانیسمی علصبور باشجهان یکپارچهمن کسی در ناکسی دریافتم چت جی پی تیاختلاف خانوادگی را حل کنهوش مصنوعی در کامپیوترهاخلاصه ای از درمان های جدیاستیفن هاوکینگ در مورد همخچه ، فراتر از حفظ تعادلدر یک فراکتال هر نقطه مرکیادگرفتن، آغاز حرکت است بحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت دوم)روشی جدید در درمان قطع نختو تغییر و تحولیسندرم دزدی ساب کلاوینآیا احتمال دارد رویا از آنقش زنجبیل در جلوگیری از تاثیر درجه حرارت بر عملکای همه ی وجود منجهان، تصادفی نیستمنابع انرژی از نفت و گاز چرا ویروس کرونای دلتا واارتقا یا بازگشت به قبل ازهوش عاطفی قسمت دهمخانه ی تاریکاطلاع رسانی اینترنتیمرگ چیستدرمان ژنتیکی برای نوآوریرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱گویید نوزده و ایمنی ساکتمرگ و میر پنهانتوهم فضای خالیسیاهچاله ی تولید کنندهآگاهی فراتر از آگاهیALS نگاهی کامل بر بیماری ونمیتوان با بیرون انداختنعلم و ادراک فقط مشاهده ی تاثیر عصاره تغلیظ شده گیایا این جمله درست است کسینسبیت عام از زبان دکتر برجاذبه و نقش آن در شکلگیریمنبع هوشیاری کجاست قسمت خطای ادراک کارماارزش های وارونههیچ وقت خودت را محدود به بلعیدن ستاره توسط سیاهچادرمان سرگیجه بدون دارورحم مصنوعیبرخی اختلالات عصبی مثانهگذشته را دفن کنمسئولیت جدیدتوازن مهمتر از فعالیت زیسایه ی هوشیاریتحریک عمقی مغزآزمون ذهنی گربه شرودینگرفال نیکونه عدم مطلق بلکه عدم با قعوارض ازدواج و بچه دار شداگر نعمت فراموشی نبود بسهفت سین یادگاری از میراث حقیقت خواب و رویامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدو ویژگی انتزاع و قدرت تجهرچیز با یک تاب تبدیل به به زودی شبکه مغزی به جای درک درست از خود و هوشیاریبررسی و اپروچ جدید بر بیمزمان به چه دلیل ایجاد میشپیموزایدمعادله ها فقط بخش خسته کنتکامل فردی یا اجتماعیآغاز مبهم آفرینشسخن و سکوتتربیت کودکان وظیفه ای مهفراتر از دیوارهای باورنوار عصب و عضلهعصب سیاتیکابزار بقا از نخستین همانهمیشه، آنطور نیست که هستحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع خواب و رویادیوار همه اش توهم بودویتامین E برای فعالیت صحبیماری لبر و نابینایی آنژنها نقشه ایجاد ابزار هودست و پا زدن در سایه؟بعد پنجمزونا به وسیله ویروس ابله پیشرفت های جدید علوم اعصمغز و اخلاقتکامل ساختار رگهای مغزی الکترودهای کاشتنیسردرد عروقی میگرنتصویر زیبای اصفهانقلب یا مغزچیز جدید را بپذیرابزار بقا از نخستین همانهنر، پر کردن است نه فحش دحس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز از مغز تموجودات مقهور ژنها هستنددانشمندان اولین سلول مصنواقعیت های متفاوتبیماری سلیاککمردرد ناشی از تنگی کاناذرات کوانتومی زیر اتمی قتفاوتهای جنسیتی راهی برازبان نیاز تکاملی استپروتز عصبی برای تکلممغز به تنهایی برای فرهنگ تاثیر نگاه ناظر هوشیار بامیدی تازه در درمان سرطاشکل های متفاوت پروتئین هتغییر زودتر اتصالات مغزیقدم زدن و حرکت دید را تغیچگونه تکامل مغزهای کنونیابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکینگی تا مغز، از مغز ما انسانها چه اندازه نزدداروی جدید لنفوم و لوکمیواکسن اسپایکوژن ضد کرونابا هر چیزی که نفس می کشد مکودک ایرانی که هوش او از رهبر حقیقیتلاشی جدید در درمان ام اسسفر فقط مادی نیستآنچه واقعیت تصور میکنیم مغط یک گیرنده استتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریکشادی، پاداش انجام وظیفهجنبه های موجی واقعیتلاموژین داروی ضد اوتیسم؟نگاهت را بلند کناتوبان اطلاعات و پلِ بینهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سی و هشتماز درخواست ها جدا شوماده ای ضد التهابیداروی ضد جنون در درمان تیورزش بهترین درمان بیش فعبازگشایی مجدد مطب دکتر سکاهش سن بیولوژیکی، تنها روح رهاییتنها در برابر جهانتنهاییسلول عصبی، در محل خاص خودآیا همه جنایت ها نتیجه بینقش پیش زمینه ها و اراده تاثیر دپاکین بر بیماری ماهرام مصر از شگفتی های جهصبر لازمه ی پیروزی استجهان یکپارچهمن پر از تلخیمچت جی پی تیاختلال خواب فرد را مستعد هوش مصنوعی در خدمت خلق وحخم شدن فضا-زماناستیفن هاوکینگ در تفسیر مخچه ابزاري که وظیفه آن فدر کمتر از چند ماه سوش جدیادآوری خواب و رویابحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت سوم)روشی جدید در درمان نابینتو جهانی هستی که خودش را سندرم سردرد به دلیل افت فآیا برای تولید مثل همیشه نقش زبان در سلطه و قدرت اطلوع و حقیقتتاثیر درجه حرارت بر عملکای آنکه نامش درمان و یادشجهش های ژنتیکی مفید در سامنابع انرژی از نفت و گاز ارتوکين تراپی روشی جديد هوش عاطفی قسمت دومخانواده پایداراطلاعات حسی ما از جهان، چدرمان پوکی استخوانرژیم غذایی ضد التهابیبرین نت به جای اینترنتگوش دادن بهتر از حرف زدنمرگ و میر بسیار بالای ناشتوهم فضای خالی یا توهم فضسیاره ی ابلهانآپومورفین در پارکینسونفقر داده ها در هوش مصنوعینمیتوان بر سیاه سیاه نوشعلم و روحتاریک ترین بخش شبایا ابزار هوشمندی یا مغز چسبیدن به خود، مانع بزرگ جبران از دست رفته هامنبع هوشیاری کجاست قسمت خطای حسارزش های حقیقی ارزش های غهیچ کاری نکردن به معنی چیبنی عباس، ننگی بر تاریخدرمان سرطان با امواج صوترسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربرخی اصول سلامت کمرگریه ی ابر، رمز طراوت باغمسئولیت در برابر محیط زیتوسعه هوش مصنوعی قادر اسسایه را اصالت دادن، جز فرتحریک عمقی مغز در آلزایمآزادی عقیده، آرمانی که تفاکسیبتنهایت معرفت و شناخت درک ععید نوروز مبارکاگر نعمت فراموشی نبود بسهم نوع خواری در میان پیشیحقیقت در علم، هرگز نهایی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدو بیماری روانی خود بزرگ هز ذره، یک دنیاستبه زیر پای خود نگاه نکن بدرک عمیق در حیواناتبررسی ژنها در تشخیص بیمازمان شگفت انگیزپیچیدگی های مغزمگسمعجزه های هر روزهتکامل مادی تا ابزار هوشمإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسخن پاک و ثابتترجمه ای ابتدایی از اسرافرد موفقنوار عصب و عضله تعیین محلعضلانی که طی سخن گفتن چقدابزار بقا از نخستین همانهمکاری یا رقابتحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تمنتظر نمان چیزی نور را بهدیوار، از ابتدا توهم بودویتامین E در چه مواد غذایبیماری های میتوکندریژنها ، مغز و ارادهدست کردن در گوشبعد از کرونازیان غذاهای پرچربپیشرفت در عقل است یا ظواهمغز و اخلاقتکامل شناخت انسان با کشفالگو نداشتیمسرطان کمیت گراییتصویربرداری فضاپیمای آمقلب دروازه ی ارتباطچیزی منتظر شناخته شدنابزار بقا از نخستین همانهوموارکتوس ها ممکن است دحس و ادراک قسمت 78از تکینگی تا مغز از مغز تموسیقی نودانشمندان تغییر میدان مغواقعیت و مجازبیماری ضعف عضلات نزدیک بکمردرد و علل آنذرات کوانتومی زیر اتمی قتقلید مرحله ای نسبتا پیشزبان و کلمه حتی برای کسانپرورش مغز مینیاتوری انسامغز بیش از آنچه تصور میشوتاثیر نگاه و مشاهده ناظر امگا سه عامل مهم سلامتشکل پنجم مادهتغییر عمودی سر انسان از پقدرت مردمچگونه جمعیت های بزرگ شکل ابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت هشتاد و شاز تکینگی تا مغز، از مغز ما انسانها چه اندازه نزدداروی جدید میاستنی گراویواکسن دیگر کرونا ساخته شبا آتش، بازی نکن و بعد از کودکان میتوانند ناقل بی روی و منیزیم در تقویت استتمایل زیاد به خوردن بستنسفر نامه سفر به بم و جنوب آنچه حس می کنیم، نتیجه ی نفرت، اسیب به خود استتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریک که ما نمی توشب سیاه سحر شودجنسیت و تفاوت های بیناییلایو دوم دکتر سید سلمان فچالش هوشیاری و اینکه چرا اتوسوکسیمایدهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سی و ششماز روده تا مغزماده، چیزی نیستدارویی خلط آورورزش در کمر دردبازگشت از آثار به سوی خداکایروپاکتیک چیستروزه داری متناوب، مغز را روزه داری و التهاب زیانبتنهایی رمز نوآوری استسلولهای ایمنی القا کنندهآیا هوش مصنوعی می تواند ننقش آتش در رسیدن انسان بهتاثیر داروهای ضد التهاب اولویت بندی ها کجاستصبر و واقعیتجهان کنونی و مغز بزرگتریمن بی من، بهتر یاد میگیرمنتایج نادانی و جهلاختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی در خدمت خلق وحخونریزی مغز در سندرم کوواستخوان های کشف شده، ممکمخچه تاثیر گذار بر حافظهدر آرزوهایت مداومت داشتهیاری خدا نزدیک استبحثی درباره احساسات متفاکشف مکانیسم عصبی خوانش پروشی جدید در درمان سکته متو جدای از کیهان نیستیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاآیا بزرگ شدن مغز فقط در دنقش زبان در سلطه و قدرت اطلای سیاهتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزیجهش های ژنتیکی غیر تصادفمنابع انرژی از نفت و گاز ارتباط میکروب روده و پارهوش عاطفی قسمت سومخار و گلاطلاعاتی عمومی در مورد مدرمان پوکی استخوانرژیم غذایی ضد دردبرای یک زندگی معمولیگوشه بیماری اتوزومال رسسمرگ و سوال از قاتلتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)سیاره ابلهانآب زندگی است قسمت چهارمفلج نخاعی با الکترودهای نمای موفقیتعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتاریکی من و تو و گرد و غباایا بیماری ام اس (مولتیپنسبت ها در کیهانجدا کردن ناخالصی هامنبع هوشیاری کجاست قسمت خطر آلودگی هواارزش حقیقی زبان قسمت اولهیچ کس مانند تو نگاه نمیکبه قفس های سیاهت ننازدرمانهای بیماری پارکینسرساناها و ابر رساناها و عبرخی اطلاعات روانشناسی مگربه شرودینگر و تاثیر مشمستند جهان متصلتوسعه برخی شغل ها با هوش ساخت سلول عصبی حتی پس از تداوم مهم است نه سرعتآزار دیگری، آزار خود استفاجعه ی جهل مقدسنهایت در بی نهایتعامل کلیدی در کنترل کارآاگر با مطالعه فیزیک کوانهمه چیز موج استحقیقت راستین انسان علم باز واقعیت امروز تا حقیقتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدو بار در هفته ماهی مصرف هزینه ای که برای اندیشیدبه سیاهی عادت نکنیمدرگیری قلب در بیماری ویربررسی بیماری التهابی رودزنان باهوش ترپیچیدگی های مغزی در درک زمعجزه ی چشمتکامل مداومافت فشار خون ناگهانی در وسختی ها رفتنی استترس و آرمان هافرد یا اندیشهنوبت کودکانغم بی پایانابزار بقا از نخستین همانهمانند سازی در انسانحافظه ی هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنتظر زمان ایده آل نشودید تو همیشه محدود به مقدویتامین کابیماری های مغز و اعصاب و ژنهای مشترک بین انسان و ودست آسمانبعد از کرونازیباترین چیز در پیر شدنپیشرفت ذهن در خلاقیت استمغز و سیر تکامل ان دلیلی تکامل، نتیجه ی برنامه ریالگو و عادت را بشکن و در اسرعت فکر کردن چگونه استتصور از زمان و مکانقلب روباتیکچیزی خارج از مغزهای ما نیابزار بقا از نخستین همانهورمون شیرساز یا پرولاکتحس و ادراک قسمت 82از تکینگی تا مغز از مغز تموسیقی هنر مایع استدانشمندان روش هاي جدیدی واقعیت و انعکاسبیماریهای تحلیل عضلانی اکمردرد با پوشیدن کفش مناذرات کوانتومی زیر اتمی قتقلید از روی طبیعتزبان و بیان نتیجه ساختماپرکاری تیروئیدمغز برای فراموشی بیشتر کتاثیر نگاه انسان بر رفتاامروز دانش ژنتیک هیچ ابهشکرگزار هر چیزی باش که داتغییرات منطقه بویایی مغزقدرت و شناخت حقیقتچگونه جمعیت های بزرگ شکل ابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجماز تکینگی تا مغز، از مغز ما اکنون میدانیم فضا خالداروی جدید آلزایمرواکسن دیگری ضد کرونا از دبا تعمق در اسرار ابدیت و کودکان خود را مشابه خود ترویا و واقعیتتمایز یا کشف یگانگیسفر به مریخ در 39 روزآنها نمیخواهند دیگران رانقاشی هایی با بوی گذشته یتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی خلا ممکن استشبیه سازی میلیون ها جهان جنسیت و تفاوت های بیناییلبخند بزن شاید صبح فردا زچالش هوشیاری و اینکه چرا اتصال مغز و کامپیوترهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سیزدهماز سایه بگذرماده، چیزی بیش از یک خلا دارویی ضد بیش فعالی سیستوزن حقیقی معرفت و شناختبازگشت به ریشه های تکاملکار با یگانگی و یکپارچگیبازخورد یا فیدبککارهای کوچک، بی ارزش نیسروزه داری و بیمار ی ام اس تنبیه چقدر موثر استسلولهای بنیادی مصنوعی درآیا هوش مصنوعی زندگی بشرنقش انتخاب از طرف محیط، نتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اولین قدم شناخت نقص های خصبر بسیار بایدجهان کاملی در اطراف ما پرمننژیتنجات در راستگوییاختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی درمانگر کامپیخواندن ، یکی از شستشو دهناستروژن مانند سپر زنان دمدل همه جانبه نگر ژنرالیدر آسمان هدیه های نادیدنژن همه چیز نیستبحثی درباره احساساتی غیرکشف مکانیسمی پیچیده در بريتوکسيمب در درمان ام استو دی ان ای خاص ميتوکندريسوپاپ ها یا ترانزیستورهاآیا تکامل و تغییرات ژنتینقش سجده بر عملکرد مغزطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی و کنترل دو چرا پس از بیدار شدن از خوجهش تمدنی عجیب و شگفت انسمنابع انرژی از نفت و گاز ارتباط ماده و انرژیهوش عاطفی قسمت ششمخارق العاده و استثنایی باطلاعاتی عمومی در مورد مدرمان ام اس(مولتیپل اسکلراه فراری نیستبرای پیش بینی آینده مغز دگوشت خواری یا گیاه خواریمرگ انتقال است یا نابود شتوهم چیستسیاره ابلهانآب زندگی است قسمت هفتمفلج بل، فلجی ترسناک که آننمایش تک نفرهعلم به ما کمک میکند تا موتاریکی و نورایا بدون زبان میتوانیم تنسبت طلایی، نشانه ای به سجدایی خطای حسی استمنبع هوشیاری کجاست قسمت خطرات هوش مصنوعیارزش حقیقی زبان قسمت دومهیچ کس حقیقت را درون مغز به مغز خزندگان خودت اجازدرها بسته نیسترشته نوروایمونولوژی و نقگزیده ای از وبینار یا کنفمشکل از کجاستتوصیه های سازمان بهداشت ساخت شبکه عصبی مصنوعی با تداخل مرزها و صفات با بینآسيب میکروواسکولاریا آسفاصله ها در مکانیک کوانتنهادینه سازی فرهنگ اختلاعادت همیشه خوب نیستاگر تلاش انسان امروز براهمه چیز و هیچ چیزحقیقت غیر فیزیکیاز کجا آمده ام و به کجا میمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدو برابر شدن خطر مرگ و میهزینه سنگین انسان در ازابه سخن توجه کن نه گویندهدرگیری مغز در بیماری کویبررسی سیستم تعادلی بدن ازنجیرها را ما باید پاره کپیوند قلب خوک، به فرد دچامعجزه ی علمتکامل چشمافت هوشیاری به دنبال کاهسرنوشتتسلیم شدن از نورون شروع مفرد حساس از نظر عاطفی و بنور از عمق تاریکیغم بی پایانابزار بقا از نخستین همانهمجوشی هسته ای، انرژِی بحافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکینگی تا مغز از مغز تمنحنی که ارتباط بین معرفدیدن خدا در همه چیزویتامین کا و استخوانبیماری وسواسژنهای هوش ، کدامنددست بالای دستبعد از کرونا دلخوشی بیهوزیباترین چیز در افزایش سپیشرفتی مستقل از ابزار همغز کوانتومیتکثیر سلول در برابر توقف الگوی بنیادین و هوشیاریسطح آگاهی، رخدادهای زندگتصادف یا قوانین ناشناختهقلب را نشکنچیزی شبیه نور تو نیستابزار بقا از نخستین همانهوش فوق العاده، هر فرد اسحس و ادراک قسمت 87از تکینگی تا مغز از مغز تمیهمانهای ناخوانده عامل دانشمندان روشی برای تبدیواقعیت تقویت شدهبیماری، رساله ای برای سلکنفرانس تشنج هتل کوثر اصرفتار مانند بردهتقلید از طبیعتزبان و بیان، در سایه پیشرپرتوهای صادر شده از سیاهمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تاثیر نگاه انسان بر رفتاانفجار و توقف تکاملی نشاشکست حتمیتغییرات مغز پس از 40 سالگیقدرت کنترل خودچگونه حافظه را قویتر کنیابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجاهاز تکینگی تا مغز، از مغز ما از اینجا نخواهیم رفتداروی جدید ای ال اسواکسن سرطانبا خدا باشکودکان را برای راه آماده رویا و کابوستمدن قدیمی ای در جنوب ایرسفر تجهیزات ناسا به مریخ آنژیوگرافی از مغزچقدر به چشم اعتماد کنیمتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولینشبیه سازی سیستم های کوانجهل مقدسلحظات خوش با کودکانچالش هوشیاری و اینکه چرا اثر مضر مصرف طولانی مدت رهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت ششماز علم جز اندکی به شما داماست مالیداستانها و مفاهیمی اشتباوزوز گوشوسواس، بیماری استبازسازي مغز و نخاع چالشی کاربرد روباتهای ريزنانوروزه داری سلول های بنیادتهدیدهای هوش مصنوعیسلام تا روشناییآیا هوش ارثی دریافتی از پنقش اتصالات بین سلولهای تاثیر درجه حرارت بر مغزاولین مورد PML به دنبال تکصد قدح، نفتاده بشکستجهان پیوستهمنابع انرژي پاک سرچشمه حنخاع ما تا پایین ستون فقراختلالات مخچههوش مصنوعی درخدمت خلق وحخواب سالم عامل سلامتیاسرار آفرینش در موجمدل هولوگرافیک ژنرالیزهدر آستانه ی موج پنجم کوویبخش فراموش شده ی حافظهکشف ارتباط جدیدی از ارتبریه زغالیتو در میانه ی جهان نیستی سوپاپ ها یا ترانزیستورهاآیا جنین انسان، هوشمندی نقش غذاها و موجودات درياطوفان زیباییتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی کمک میکند چرا ارتعاش بسیار مهم استجهشهای مفید و ذکاوتی که دمنابع انرژی از نفت و گاز ارتباط متقابل با همه ی حیهوش عاطفی بیشتر در زنانخبر مهم تلسکوپ هابلاعتقاد اشتباه، نتیجه ی ندرمان تومورهای مغزی با اراه نجاتبرای اولین بار دانشمندانگیلگمش باستانی کیستمرگ تصادفیتوهم و خیالسیب یکسان و دیدگاه های متآب زندگی است قسمت اولفلج خوابچند نرمش مفید برای کمردرعلم بدون توقفتاریکی خواهد ترسیدایا تکامل هدفمند استنشانه های گذشته در کیهان جریان انرژی در سیستم های منبع هوشیاری کجاست قسمت دفاع از پیامبرارزش حقیقی زبان قسمت سومهیچ اندر هیچبه نقاش بنگردرهای اسرارآمیز و پوشیدهرشد مغز فرایندی پیچیده اگزارش یک مورد جالب لخته ومشکلات نخاعیتوصیه های غیر دارویی در سساخت شبکه عصبی با الفبای ترقی واقعی یا شعار ترقیآسیب ها ناشی از آلودگی هوفاصله ی همیشگی تصویر سازچهار میلیارد سال تکامل بعادت کن خوب حرف بزنیاگر خواهان پیروزی هستیهمه چیز کهنه میشودحقیقت غیر قابل شناختاز کسی که یک کتاب خوانده منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدو برابر شدن خطر مرگ و میهزاران سال چشم های بینا وبهبود حافظه پس از رخدادهدرگیری مغز در بیماران مببررسی علل کمر درد در میانزندگی فعال و مثبت روند آلپیوند مغز و سر و چالشهای معجزه ی علم در کنترل کرونتکامل و ارتقای نگاه تا عمافتخار انسانسریع دویدن مهم نیستتست آر ان اس دز میاستنی گفردا را نمیدانیمنور درونغیرقابل دیدن کردن مادهابزار بقا از نخستین همانهمراه سختی، اسانی هستحباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تمنشأ اطلاعات و آموخته ها دیدگاه نارسای دوگانه ی مویتامین کا در سبزیجاتبیماری کروتز فیلد جاکوبژنهای حاکم بر انسان و انسدستورالعمل مرکز کنترل بیبعد از کرونا دلخوشی بیهوزیر فشار کووید چه باید کرپپوگستمغز آیندگان چگونه است ؟تأثیر نیکوتین سیگار بر مالگوبرداری از طبیعتسعی کن به حدی محدود نشویتضادهای علمیقوی تر باشنکاتی در مورد تشنجابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی می تواند بر اححس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز از مغز تمیوتونیک دیستروفیدانش، قفل ذهن را باز میکنواقعیت خلا و وجود و درک مبیندیشکنگره بین المللی سردرد درفتار وابسته به شکلتقویت استخوان در گرو تغذزبان و تکلم برخی بیماریهپرتوزایی از جسم سیاهمغز بزرگ چالش است یا منفعتاثیر ویتامین دی بر بیماانقراض را انتخاب نکنیدشگفت نیست من عاشق تو باشمتغییرات آب و هوایی که به قدرت انسان در نگاه به ابعنگاه مادی غیر علمی استابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجاه و یاز تکینگی تا مغز، از مغز ما اشیا را آنطور که هستندداروی جدید برای میاستنی واکسن سرطانبا طبیعت بازی نکنکوری گذرای ناشی از موبایرویا و خبر از آیندهتمدن پیشرفته ی پیشینیانسفر دشوار اکتشافآنان که در قله اند هرگز خنقش قهوه در سلامتیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولین هوشمندشبکه های مصنوعی مغز به درجهان فراکتاللرزش ناشی از اسیب به عصبچالش هوشیاری و اینکه چرا اثرات فشار روحی شدیدهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت شصت و هشتازدواج های بین گونه ای، رماست مالی با هوش انسانیدخالت در ساختار ژنهایک پیام منفرد نورون مغزی بحتی علمی درباره تمایل بکاربرد روباتهای ريز، در روزهای بد باقی نمیماندتو یک معجزه ایسلاح و راهزنیآیا هوش سریعی که بدون احسنقش تیروئید در تکامل مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین مورد پیوند سر در انصدای بم با فرکانس پایین، جهان پیوستهمنابع انرژی از نفت و گاز نخستین تمدن بشریاختلالات حرکتی در انسانهوش مصنوعی ساخته هوش طبیخواب سالم عامل سلامتی و یاسرار بازسازی اندام هامدل هولوگرافیک تعمیم یافدر درمان بیماری مولتیپل بخش های تنظیمی ژنومکشف جمجمه ای درکوه ایرهوریواستیگمینتوقف؛ شکستسوخت هیدروژنی پاکآیا جهان ذهن و افکار ما منقش غذاها و موجودات درياطولانی ترین شبتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت نخاعی میتواند دچرا بیماری های تخریبی مغجهشهای مفید و ذکاوتی که دمنابع بی نهایت انرژی در دارتباط چاقی و کاهش قدرت بهوش عاطفی در زنان بیشتر اخدا موجود استاعتماد به خوددرمان تشنجراه های جدید برای قضاوت ربرای تمدن سازی، باید در بگیاه بی عقل به سوی نور میمرگی وجود نداردتوهم وجودسیر آفرینش از روح تا مغز آب زندگی است قسمت دومفلج خواب چیستچند جهانیعلم در حال توسعهتاریخ همه چیز را ثبت کردهایجاد احساساتنشانه های پروردگار در جهجریان انرژی در سیستم های منبع هوشیاری کجاست قسمت دفاع در برابر تغییر ساختارزش خود را چگونه میشناسهیچگاه از فشار و شکست نتربه نقاش بنگردرون قفس یا بیرون از آنبرخی بیماری ها که در آن برشد مغز علت تمایل انسان بگشایش دروازه جدیدی از طرمشکلات بین دو همسر و برخیتوصیه هایی در مصرف ماهیساختن آیندهتروس جریان انرژیآسیب روانی شبکه های اجتمفتون های زیستیچهار ساعت پس از کشتار خوکعادت کردن به نعمتاپل ویژن پرو در تشخیص بیمهمه چیز در زمان مناسبحقیقت، آن چیزی نیست که جلاز آغاز خلقت تا نگاه انسامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدو داروی جدید برای میاستهستي مادي ای که ما کوچکتربهداشت خوابدرگیری مغزی در سندرم کووبرطرف کردن خشونت را از خازندگی هوشمند در خارج از زپیوند اندام از حیوانات بمعجزه در هر لحظه زندگیتکامل و ریشه ی مشترک خلقتافراد آغاز حرکت خودشان رسریعترین کامپیوتر موجودتشنچ پانایوتوپولوس تشنج فرزندان زمان خودنوروفیبروماتوزغرور و علمابزار بقا از نخستین همانهمراهی میاستنی با برخی سحباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تمنشاء کوانتومی هوشیاری ادژا وو یا اشنا پنداریویتامین بی 12 در درمان دردبیماری گیلن باره و بیمارکفش و کتابدغدغه نتیجه ی نادانی استتفکر قبل از کارزیرفون داروی ضد ام اسپایان، یک آغاز استمغز اندامی تشنه ی انرژی اتأثیر نگاه انسان بر رفتاالتهاب شریان تمپورالشلیک فراموشیتظاهر خوابیده ی مادهقیچی ژنتیکیچگونه مولکول های دی ان ایابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی و کشف زبان هایحس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز از مغز تمیگرن و پروتئین مرتبط با دانش، یک انسان را ناسازگوالزارتان داروی ضد فشار بیهوش کردن در جراحی و بیمکنگره بین المللی سردرد درفتار اجتماعی انسان، حاصتقویت حافظه یا هوش مصنوعزبان و شناخت حقیقت قسمت چپرسش و چستجو همیشه باقی امغز بزرگ چالشهای پیش روتاثیر ویروس کرونا بر مغز انواع سکته های مغزیشگفت انگیز بودن کیهانتغییرات تکاملی سر انسان قدرت ذهننگاه محدود و تک جانبه، مشابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجاه و داز تکامل تا مغز از مغز تا ما به جهان های متفاوت خودداروی جدید برای کاهش وزنواکسن ضد اعتیادبالاترین هدف از دولتکی غایب شدی تا نیازمند دلرویا بخشی حقیقی از زندگی تمدن بشری و مغز اخلاقیسفرنامه سفر به بم و جنوب آنزیم تولید انرژی در سلونقش مهاجرت در توسعه نسل اتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان قدیم در شبه جزیره عشبکیه های مصنوعیجهان قابل مشاهده بخش کوچلرزش عضله یا فاسیکولاسیوچالش کمبود اندام برای پیاثرات مفید قهوههوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت شصت و دواسکلت خارجی در درمان اختماشین دانشدر میان تاریکی و روشناییمبانی ذهنی سیاه و سفیددر مانهای کمر دردیک پیشنهاد خوب برای آسان بحث درباره پیدایش و منشا کاش شرف اجباری بود یا حتیروزهای سختتو یک جهان در مغز خودت هسسلسله مباحث هوش مصنوعیآیا هشیاری کوانتومی وجودنقش حفاظتی مولکول جدید دتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین هیبرید بین انسان و صرع و درمان های آنجهان پر از چیزهای اسرار آمنابع انرژی از نفت و گاز نخستین تصویر از سیاهچالهاختلالات صحبت کردن در انهوش مصنوعی، اتفاقات و تحخواب عامل دسته بندی و حفطاصل بازخوردمدل های ریز مغز مینی بریندر سال حدود 7 میلیون نفر بخش بزرگی حس و ادراک ما اکشف جدید تلسکوپ جیمز وبریاضیات یک حس جدید استتولید مولکول جدید توسط هسودمندی موجودات ابزی بر آیا جهش های ژنتیکی، ویرونقش غذاها و موجودات درياطی یکصد هزار سال اخیر هرچتاثیر درجه حرارت بر عملکایمان به رویاچرا حیوانات سخن نمی گوینجوانان وطنمنابع جدید انرژیارتباط هوش ساختار مغز و ژهوش عاطفی در زنان بیشتر اخدا نور آسمان ها و زمین ااعتماد به خوددرمان جدید ALSراه های جدید برای قضاوت ربرای خودآگاه بودن تو بایگیاه خواری و گوشت خوار کدمراحل ارتقای پله پله کیهتوهم وجودسیستم تخلیه ی مغز بینشی نآب زندگی است قسمت سومفلج دوطرفه عصب 6 چشمچند جهانیعلم راهی برای اندیشیدن اایران بزرگنظام مثبت زندگیجریان انرژی در سیستم های منبع هوشیاری کجاست قسمت دقیق ترین تصاویر از مغز ااز فرد ایستا و متعصب بگذرهیپرپاراتیروئیدیسمبه نادیدنی ایمان بیاوردروغ نگو به خصوص به خودتبرخی بیماری های خاص که بدرشد در سختی استپل جویی اصفهانمشکلات روانپزشکی پس از ستوضیحی ساده در مورد هوش مساختن آینده، بهترین روش تری فلوپرازینآسیب عصب پا به دنبال اعتیفروتنی معرفتینون و القلمعادت بد را ترک کناپی ژنتیکهمه چیز در زمان کنونی استحقایق ممکن و غیر ممکناز انفجار بزرگ تا انفجار منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدو سوی واقعیتهستی ما پس از شروعی چگال بوزون هیگز چیستدرگیری مغزی در سندرم کووبزرگ فکر کنزندگی و داراییپیوند اندام حیوانات به امعرفت و شناختتکامل ابزار هوش ، راه پر افراد بی دلیل دوستدار تو سرگیجه از شایعترین اختلاتشنج چیستفرضیه ای جدید توضیح میدهنورون هاي مصنوعی می توانغربال در زندگیابزار بقا از نخستین همانهمراهی نوعی سردرد میگرنیحد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز تمهمان ناخواندهدژاوو یا آشناپنداریویتامین بی هفدهبیماری آلزایمر، استیل کوکل اقیانوس در یک ذرهذهن ما از در هم شکستن منبتفکر ترکیبی در هوش مصنوعزیرک ترین مردمپارادوکس ها در علممغز انسان ایا طبیعتا تماتأثیر شیرینی های حاوی لوامواجی که به وسیله ی ماشیشلیک فراموشیتظاهری از ماده است که بیدقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصچگونه میتوان با قانون جنابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی یا حماقت طبیعحس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز از مغز تمیگرن سردردی ژنتیکی که بدائما بخوانواکنش های ناخودآگاه و تقبیهوشی در بیماران دچار اکنترل همجوشی هسته ای با هرقیبی قدرتمند در برابر متقویت سیستم ایمنیزبان و شناخت حقیقت قسمت اپرسشگری نامحدودمغز بزرگ و فعال یا مغز کوتاثیر ژنها بر اختلالات خانیس بی کسانشگفت زده و حیران باشتغذیه بر ژنها تاثیر داردقدرت عشقنگاه کلی نگرابزارهای پیشرفته ارتباط هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجاه و ساز تکامل تا مغز، از مغز تما با کمک مغز خود مختاريمداروی جدید برای ای ال اسواکسن علیه سرطانباهوش ترین و با کیفیت تریکیهان خود را طراحی میکندرویا تخیل یا واقعیتتمدن زیر آبسفرنامه سفر به بم و جنوب آواز خواندن در قفس، نشاننقش میدان مغناطیسی زمین تاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملشباهت مغز و کیهانجهان موازی و حجاب هالزوم سازگاری قانون مجازاچالش دیدگاه های سنتی در باثرات مفید روزه داریهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک قسمت شصت و ششاسکار، لگوی هوشمنداساس انسان اندیشه و باور مباحث مهم حس و ادراکدر محل کار ارزش خودت را بیک آلل ژنتیکی که از نئاندبحثي درباره هوش و تفاوتهکتاب گران و پرهزینه شد ولروش مقابله مغز با محدودیتو کجای جهانیسلطان جنگل یا صاحب ملکوتآیا واکنش های یاد گرفته ونقش حیاتی تلومر دی ان آ دتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین تصویر در تاریخ از سضایعه ی شبکه لومبوساکرالجهان پر از چیزهای جادویی منابع انرژی از نفت و گاز نخستین روبات های زنده ی جاختلالات عضلانی ژنتیکهوش احساسیخودآگاهی و هوشیارياصل در هم تنیدگی و جهانی مدیون خود ناموجوددرمان نگهدارنده ی اعتیادبخش بزرگتر کیهان ناشناختکشتن عقیده ممکن نیستریتوکسیمابتولید مثل اولین ربات های سی و سه پل اصفهانآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجنقش غذاها در کاهش دردهای طبیعت موجی جهانتاثیر رو ح و روان بر جسماین پیوند نه با مغز بلکه چرا حجم مغز گونه انسان درجوانان وطنمناطق خاص زبان در مغزارتباط پیوسته ی جهانهوشمندی کیهانخدا بخشنده است پس تو هم باعتماد بی مورددرمان جدید میگرن با انتی راه پیروزی در زندگی چیستبرای رشد، باید از مسیر خطگیرنده باید سازگار با پیمرز مرگ و زندگی کجاستتوهم بی خداییسیستم تعادلی بدنآب، زندگی است(قسمت پنجم)فن آوری های جدید علیه شناچند جهانی و علمعلم ساختن برج های چرخانایرادهای موجود در خلقت بنظریه ی تکامل در درمان بیجستجوی متن و تصویر به صورمنبع هوشیاری کجاست قسمت دل به دریا بزناز مخالفت بشنوهاوکينگ پیش از مرگش رسالبه هلال بنگردریای خدابرخی توجهات در ببمار پارز گهواره تا گورپل خواجو اصفهانمشکلات روانپزشکی در عقب تیوتیکسن داروی ضد جنونساختار فراکتال وجود و ذهتری فلوپرازینآسانی موفقیتفروتنی و غرورنوآوری ای شگفت انگیز دانعادت دادن مغز بر تفکرابتدا سخت ترین استهمه چیز، ثبت می شودحل مشکلاز بار خود بکاه تا پرواز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمدولت یا گروهکو هر کس تقوای خدا پیشه کنبوزون هیگز جهان را از متلدرگیری اعصاب به علت میتوبزرگ شدن مغز محدود به دورزندگی بی دودپیوند سر آیا ممکن استمغز فکر میکند مرگ برای دیتکامل تکنولوژیافزایش قدرت ادراکات و حسسرگردانیتشنج و حرکات شبه تشنجی قافساد اقتصادی سیتماتیک درنورون های ردیاب حافظهمقالاتابزار بقا از نخستین همانهندسه ی پایه ایحریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تمهندسی ژنتیک در حال تلاش دگرگونی های نژادی و تغییویتامین دی گنجینه ای بزربیماری الزایمرکلمات بلند نه صدای بلندذهن چند جانبه نیازمند نگتفکر خلا ق در برابر توهم زیست شناسی کل در جزء فراکپاسخ گیاهان در زمان خوردمغز انسان برای ایجاد تمدتئوری تکامل امروز در درمامیوتروفیک لترال اسکلروشنا در ابهای گرم جنوب نیاتعویض دارو در تشنجقانون مندی نقشه ژنتیکی مچگونه مغز ما، موسیقی را پابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکینگی تا مغز از مغز تمیگرن شدید قابل درمان اسداروهای مصرفی در ام اسواکنش به حس جدیدبیوگرافیکنترل جاذبهرموزی از نخستین تمدن بشرتلقین اطلاعات و حافظهزبان و شناخت حقیقت قسمت دآلودگی هوا چالش قرن جدیدمغز بزرگترین مصرف کننده تاثیر کلام در آیات کلام بانگشت ماشه ایشگفتی های نقشه ی ژنتیکیثبت و دستکار ی حافظهقضاوت ممنوعنگاه انسان محدود به ادراابزارهای بقا از نخستین ههوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت پنجاه و شاز تکامل تا مغز، از مغز تما بخشی از این جهان مرتبطداروی جدید برای دیابتواکسنی با تاثیر دوگانه اباور و کیهان شناسیکیهانِ هوشیارِ در حال یارویا حقی از طرف خداتمدنی قدیمی در شمال خلیج سفرنامه سفر به بم و جنوب آینه در اینهنقش محیط زندگی و مهاجرت دتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان شباهت مغز با کیهان مادیجهان ما میتواند به اندازلزوم سازگاری قانون مجازاچاالش ها در تعیین منبع هواثرات مضر ماری جواناهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک سی و هفتمهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک- قسمت پنجاه و استفاده از مغز، وزن را کممبتکران خودشکوفادر چه مرحله ای از خواب ، ریک جهش ممکن است ذهن انسانبحثی جالب درباره محدودیتکتاب زیست شناسی باورروش های صرفه جویی در ایجاتو کز محنت دیگران بی غمیسم زنبور ، کلیدی برای وارآیا یک، وجود داردنقش خرچنگ های نعل اسبی درتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دارو برای آتاکسی فضایعه ی عروقی مخچهجهان دارای برنامهمنابع انرژی از نفت و گاز نرمش های مفید برای درد زااختراع جدید اینترنت کوانهوش احساسیخودآگاهی و هوشیارياصل علت و تاثیرمدیریت اینترنت بر جنگدرمان نابینایان آیا ممکنبخش دیگری در وجود انسان هگل خاردار، زیباستریسدیپلام تنها داروی تایتولید یا دریافت علمسیلی محکم محیط زیست بر انآیا خداباوری محصول تکاملنقشه مغزی هر فرد منحصر بهطبیعت بر اساس هماهنگیتاثیر روده بر مغزاین اندوه چیستچرا خشونت و تعصبجواب دانشمند سوال کننده مناطق خاصی از مغز در جستجارتباط انسانی، محدود به هوشیاری و وجودخدای رنگین کماناعتیاد و تلاش های درمانی درمان جدید کنترل مولتیپلراه انسان شدن، راه رفتن وبرای زندگی سالم، یافتن تگالکانزوماب، دارویی جدیمرز بین انسان و حیوان کجاتوهم تنهاییسیستم دفاعی بدن علیه مغز تاریخ، اصیل نیست و ساخته آتاکسی فریدریشفناوری هوش مصنوعی نحوه خچند روش ساده برای موفقیتعلایم کمبود ویتامین E را ایستادن در برابر آزادی بنظریه ی تکامل در درمان بیجستجوی هوشیاری در مغز مامنبع هوشیاری کجاست قسمت53دلایلی که نشان میدهد ما باز نخستین همانند سازها تهاوکينگ پیش از مرگش رسالبه کدامین گناه کشته شدنددرک فرد دیگر و رفتارهای ابرخی توصیه ها برای واکسیزمین در برابر عظمت کیهانپلاسمای غالبمشاهده گر جدای از شیء مشاتیک و اختلال حرکتیساختار شبکه های مغزی ثابترک امروزآشنا پنداریفرگشت و تکامل تصادفی محض نوار مغز مشاهده ی غیر مستعارضه جدید ویروس کرونا سابتدایی که در ذهن دانشمنهمه ی سردردها بی خطر نیستحلقه های اسرارآمیزاز بحث های کنونی در ویروسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدوچرخه در کاهش دردهای کموفور و فراوانیبی نهایت در میان مرزهادرب بسته با غیر خود باز مبزرگ شدن تقریبا ناگهانی زندگی در جمع مواردی را برپیوند سر، یکی از راه حلهامغز قلبتکامل جریان همیشگی خلقتافزایش مرگ و میر سندرم کوسربازان ما محققا غلبه می تشنج عدم توازن بین نورون فشار و قدرتنوروپلاستیسیتی چیستتاثیر ویتامین دی بر بیماابزار بقا از نخستین همانهندسه ی رایج کیهانحرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز از مغز تمهندسی بدندانش قدرت استویروس مصنوعیبیماری ای شبیه آلزایمر و کلوزاپین داروی ضد جنونذهن هوشیار در پس ماده ی متفاوت مغز انسان و میمون هزیست شناسی باور حقیقت یا پختگی پس از چهل سالگي به مغز انسان برای شادمانی طتئوری تکامل در پیشگیری و امید نیکو داشته باش تا آنشناخت و معرفت، و نقش آن دتعامل انسان و هوش مصنوعیقانون گذاری و تکاملچگونه مغز پیش انسان یا همابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکینگی تا مغز از مغز تمیدان مغناطيسي زمین بشر داروهای ام اسواکسن های شرکت فایزر آمربیوگرافیکندر در بیماریهای التهابرمز و رازهای ارتباط غیر کتلاش ها برای کشف منابع جدزبان و شناخت حقیقت قسمت سآلودگی هوا و ویروس کرونامغز حریص برای خون، کلید تتاثیر کپسول نوروهرب بر نانگشت نگاری مغز نشان میدشگفتی های زنبور عسلثبت امواج الکتریکی در عصقطار پیشرفتنگاه از بیرون مجموعهابزارهای بقا ازنخستین همهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و چهاز تکامل تا مغز، از مغز تما تحت کنترل ژنها هستیم یداروی جدید ضد میگرنوابستگی یعنی قلادهباید از انسان ترسیدکیست هیداتید مغزرویاها از مغز است یا ناخوتمرکز و مدیتیشنسفرنامه سفر به بم و جنوب آیندهنقش مرکز تنفس سلولی در بیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استشباهت کیهان و مغزجهان مادی، تجلی فضا در ذهلزوم عدم وابستگی به گوگل نابینایی در نتیجه ی گوشی اجزای پر سلولی بدن انسان اجزایی ناشناخته در شکل گهوش مصنوعی از عروسک تا کمحس و ادراک- قسمت بیست و پاستفاده از نظریه ی تکامل مجموعه های پر سلولی بدن مدر ناامیدی بسی امید استیک رژیم غذایی جدید، می توبحثی در مورد نقش ویتامين کتاب طبیعت در قالب هندسهروش هایی برای جلوگیری از تو پیچیده ترین تکنولوژی سماگلوتید داروی کاهش دهنآیا کیهان می تواند یک شبینقش داروهاي مختلف معروف تاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دروغضایعات در عصب زیر زبانیجهان در حال نوسان و چرخشمنابع انرژی از نفت و گاز نرمش های مفید در سرگیجهادامه بحث تکامل چشمهوش در طبیعتخودت را از اندیشه هایت حفاصل عدم قطعیت از کوانتوم مداخله ی زیانبار انساندرمان های اسرار آمیز در آبخشیدن دیگران یعنی آرامشگل درون گلدانریشه های مشترک همه ی موجوتولید پاک و فراوان انرژیسینوریپا داروی ترکیبی ضدآیا دلفین ها می تواند از نقشه های مغزی جدید با جزیطعمه ی شبکه های ارتباط اجتاثیر روزه داری بر سلامت این ایده که ذرات سیاهچالچرا در مغز انسان، فرورفتجواب سنگ اندازیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ارتباط از بالا به پایین مهوشیاری و افسردگیاعتیاد را به دور بیندازدرمان جدید ای ال اس، توفرراه بی شکستبرخی ملاحظات در تشنج های گام کوچک ولی تاثیرگذارمرز جدید جستجو و اکتشاف، توهم جداییسکوت و نیستیتازه های اسکیزوفرنی(جنوآتش منبع انرژیفیلمی بسیار جالب از تغییچندین ماده غذایی که ماننعلایم کمبود ویتامین E را اکنون را با همه ی نقص هاینظریه ی تکامل در درمان بیحفره در مغزمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمدنیا فریب و سرگرمیاز نخستین همانند سازها تهدف یکسان و مسیرهای مختلبه امید روزهای بهتردرک نیازمند شناخت خویش ابرخی درمان های Spinal Muscular Atزمین زیر خلیج فارس تمدنی پمبرولیزوماب در بیماری چمشاهده آینده از روی مشاهتیکاگرلور داروی ضد انعقاسادیسم یا لذت از آزار دادترکیب آمار و ژنتیکآشنا پنداریفراموش کارها باهوش تر هسنوار مغز ترجمه رخدادهای عدم توقف تکامل در یک انداابتذال با شعار دینهمه جا خیر بکارحمله ویروس کرونا به مغزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدوچرخه سواری ورزشی سبک و وقاحت و تمسخر دیگرانبی هیچ می ایی و بی هیچ میردرختان چگونه بر تشکیل اببزرگترین خطایی که مردم مزندگی در سیاهچالهپیوندهای پیچیده با تغییرمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتکامل داروینی هنوز در حاافزایش سرعت پیشرفت علوم سردرد میگرنتشویق خواندن به کودکانفضا و ذهن بازنوروز یا روز پایانیصفحه اصلیابزار بقا از نخستین همانهندسه بنیادینحرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تمهربانی، شرط موفقیتدانش محدود به ابعاد چهارویروس های باستانی، مغز مبیماری ای شبیه ام اس مولتکلید نزدیک و نگاه تو بر فذهن و شیمی بدنتفاوت ها و تمایزها کلید بزیست، مرز افق رویداد هستپدیده خاموش روشن در پارکمغز انسان برای شادمانی طتئوری جدید، ویران کردن گامید نجاتشناخت حقیقت یا آرزوهای گتعامل انسان با هوش مصنوعقانون جنگلچگونه هموساپينس بر زمین ابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی الفاگوحس و ادراک قسمت نهماز تکینگی تا مغز از مغز تمیدان های مغناطیسی قابل داروهای تغییر دهنده ی سیواکسن کووید 19 چیزهایی که بیان ژن های اسکیزوفرنی دکندر علیه سرطانرمز گشایی از اتصالات مغزتلاش های جدید در ALSزبان جانسوزآلودگی هوا و پارکینسونمغز در تنهایی آسیب میبینتاثیر کپسول نوروهرب بر تانتقال ماده و انرژیشانس یا نتیجه ی تلاشجلو رفتن یا عقبگردلمس کوانتومینگاه از دور و نگاه از نزدابزارهای بقای موجود زندههوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت بیست و یکاز تکامل تا مغز، از مغز تمانند آب باشداروی جدید ضد الزایمرواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبابا زود بیاکیست کلوئید بطن سومرویاهای پر رمز و حیرتی درتمرکز بر هدفسفری به آغاز کیهانآینده ی انسان در فراتر ازنقش نگاه از پایین یا نگاهتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باششباهت زیاد بین سلول هاي عجهان مرئی و نامرئیمقاومت به عوارض فشار خون ناتوانی از درمان برخی وی