دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

لووفلوکساسین

فلوروکینولون ها در بیماران قلبی و مغزی

از آنتی بیوتیک های قوی است ولی در مصرف آنها باید احتیاط شود

این داروها می توانند آستانه ی تشنج را پایین بیاورند و باعث آسیب به عصب های محیطی شود

مکانیسم عمل
ال-استرئوایزومر ترکیب اصلی افلوکساسین است.فرم ایزومر D، غیر فعال است.
این آنتی بیوتیک، فعالیت DNA جیراز را مهار می کند که به نوبه ی خود، باعث شکستن رشته های DNA می شود.
تک درمانی خوب با پوشش طولانی در برابر سودوموناس spp و همچنین فعالیت عالی در برابر پنوموکوک دارد
جذب
به خوبی جذب میشود و
فراهمی زیستی: 99% دارد

از عوارض رایج، کاهش قند خون است که حتی میتواند به کما منجر شود

https://reference.medscape.com/drug/levaquin-levofloxacin-systemic-levofloxacin-342532#3

افزایش پاسخ پروترومبین در بیماران تحت درمان مزمن با وارفارین به خوبی با بسیاری از آنتی بیوتیک ها از جمله فلوروکینولون ها ثبت شده است.شناخت اثرات آنتی بیوتیک های جدیدتر بر درمان با وارفارین برای راهنمایی استفاده ایمن و نظارت بر درمان ضد انعقادی مهم است.مطالعات موردی، افزایش قابل توجهی در مقادیر INR را در طول و تا 1 روز پس از درمان با لووفلوکساسین در بیماران تحت درمان با وارفارین پایدار نشان می‌دهد.

بیمارانی که وارفارین دریافت می‌کنند و گاتی فلوکساسین مصرف می‌کنند ممکن است در مقایسه با افرادی که لووفلوکساسین (تاوانکس)مصرف می‌کنند در معرض خطر بالاتری برای INR بالای 4 باشند.

نظارت دقیق بر درمان وارفارین در حین دریافت همزمان فلوکساسین ضروری است.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/16999655/


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
آدم عاقل، وقت خودش را هدردرمان های علامتی در ام استاثیر گیاه خواری بر رشد ومناطق خاص زبان در مغزنوار مغز مشاهده ی غیر مستاین ایده که ذرات سیاهچالروش هایی برای جلوگیری از نشانه های بیداری روحیتغییرات مغز پس از 40 سالگیارتقا و تکامل سنت آفرینش سلول های بدن تو پیر نیستنهوش، ژنتیکی است یا محیطیحافظه انسان و حافظه ی هوشاصول سلامت کمرشاید گوشی و چشمی، آماده شکلام، در تحولی شگفت آور ببحثی درباره هوش و تفاوتهدندان ها را مسواک بزنید تتو یک معجزه ایپیام های ناشناخته بر مغز فروتنی معرفتیمغز چگونه صداها را فیلتر آسیب عصب پا به دنبال اعتیدرمان جدید سرطانتاثیر دوپامین و سروتونینریتوکسیمابمنبع هوشیاری کجاست قسمت نوبت کودکانایجاد احساساتهمه چیز در زمان مناسبارتروز یا خوردگی و التهاسندرم پیریفورمیسبقا در ازای بیماریشباهت زیاد بین سلول هاي عهدف از تکامل مغزحس و ادراک قسمت 87کندر علیه سرطانبدون بار گذشتهدورترین نقطه ی قابل مشاهتو در میانه ی جهان نیستی پدیده خاموش روشن در پارکفرزندان زمان خودمغز ایندگان چگونه استافزایش میل جنسی با خوردن درون آشفته ی تو و ظاهر خنتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر تلاش انسان امروز براراه های جدید برای قضاوت رمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنیکولا تسلاهمدلی و هوش عاطفیجلو رفتن یا عقبگرداز نظر علم اعصاب اراده آزسیگار عامل افزایش مرگ ومبه جای محکوم کردن دیگران صرع و درمان های آنوقت نهيب هاي غير علمي گذشحس و ادراک قسمت پنجاهکیهان خود را طراحی میکندبرخی مرزهای اخلاق و علوم پرسشدانش قدرت استتوهم و خیالقلب دروازه ی ارتباطمغزهای کوچک بی احساسام اس و سرطاندرگیری مغز در بیماران مبتاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانرشد مغز فرایندی پیچیده امنشاء کوانتومی هوشیاری اهوش فوق العاده، هر فرد اسجهان مرئی و نامرئیاز تکینگی تا مغز از مغز تسکوت و نیستیویتامین بی 12 در درمان دردبی نظمی مقدمه شناختطی یکصد هزار سال اخیر هرچحس و ادراک قسمت ششمکارهایی بیش از طراحی و گپماشین دانشبرخی سلولهای عصبی در تلاآنها نمیخواهند دیگران راداروهای مصرفی در ام استوسعه برخی شغل ها با هوش قدم زدن و حرکت دید را تغینقش نظریه تکامل در شناسااما شما از دید خفاش کور هدست بالای دستنگاه از درون مجموعه با نگتبر را بردارابزار بقا از نخستین همانزمزمه ات مانده در گوشممیهمانهای ناخوانده عامل هوش مصنوعی از عروسک بازی جهان دارای برنامهاز تکینگی تا مغز از مغز تساختن آینده، بهترین روش واقعیت خلا و وجود و درک مبیماری آلزایمر، استیل کوعلم به ما کمک میکند تا موخم شدن فضا-زمانکشف مکانیسمی پیچیده در بمخاطب قرار دادن مردم، کابزرگترین درد از درون است آیا مغز تا بزرگسالی توسعداروی جدید برای ای ال استکامل مادی تا ابزار هوشملوزالمعده(پانکراس)مصنوعنقش درختان در تکاملاندام حسی، درک از بخش هایذرات کوانتومی زیر اتمی قناتوانی در شناسایی چهره تراشه ی هوش مصنوعی در مغزابزار بقای موجود زنده از زونا به وسیله ویروس ابله مکانیزمهای دفاعی در برابهوش مصنوعی از عروسک بازی جوانان وطناز تکینگی تا مغز، از مغز سدسازی روش مناسب برای مقواکسن سرطانبیندیشعامل کلیدی در کنترل کارآخواص بادامگوش دادن بهتر از حرف زدنمرگ و میر بسیار بالای ناشتفاوت ها و تمایزها کلید بآیا احتمال دارد رویا از آدر میان تاریکی و روشناییتکامل شناخت انسان با کشفمقاومت به عوارض فشار خون نقشه با واقعیت متفاوت اسانسان عامل توقف رشد مغزرنگ کردن، حقیقت نیستنخستین روبات های زنده ی جتشنج و حرکات شبه تشنجی قااثر مضر مصرف طولانی مدت رزبان نیاز تکاملی استماده ی تاریکهوش مصنوعی در قضاوت های اجریان انرژی در سیستم های از دست دادن دم در پیشینیاسردرد عروقی میگرنوسواس، بیماری استبا تعمق در اسرار ابدیت و عشق، شلوغ کردن نیستخانه ی تاریکگر جان به جز تو خواهد از خمسئولیت جدیدتلاش ها برای کشف منابع جدآیا راهی برای رفع کم آبی در برابر حقایق جدیدتاثیر نگاه و مشاهده ناظر منابع انرژی از نفت و گاز چندجهانیايندگان چگونه خواهند دیدروبات های ریز در درمان بیچرا خشونت و تعصبتضادهای علمیاختلاف خانوادگی را حل کنسفر فقط مادی نیستهوش عاطفی قسمت هفتمحقیقت غیر فیزیکیاستفاده از سلول های بنیاشیر و دوغ بادامژن همه چیز نیستبارداری بدون رحمخطای ادراک کارماپیموزایدفواید زیاد دوچرخه سواریمعنی روزهتمدنی قدیمی در شمال خلیج تمرکز و مدیتیشنآرام باشدرمان ژنتیکی برای نوآوریتاثیر گیاه خواری بر رشد ومناطق خاصی از مغز در جستجنوار مغز با توضیح دکتر فااین ابتدای تناقض هاستروش هایی ساده برای کاهش انظام مثبت زندگیارتقا یا بازگشت به قبل ازسلول بنیادی و ای ال اسهوض مصنوعی زندهحباب های کیهانی تو در تواضطراب و ترسکلرال هیدرات برای خوابانبحثی درباره هوش و تفاوتهده روش موفقیتتو یک جهان در مغز خودت هسپیدایش زبانفروتنی و غرورمغز ناتوان از توجیه پیداآسانی موفقیتدرمان جدید سرطانتاثیر دپاکین بر بیماری مریسپریدونمنبع هوشیاری کجاست قسمت نور از عمق تاریکیایران بزرگهمه چیز در زمان کنونی استارزش های وارونهسندرم پیریفورمیسبقای حقیقی در دور ماندن اشجاعت و ترسهدف از خلقت رسیدن به ابزاحس و ادراک قسمت چهلکو کیو تن coQ10بدون زمان، ماده ای وجود نديدن با چشم بسته در خواب توقف؛ شکستپروژه ی ژنوم انسانیفرضیه ای جدید توضیح میدهمغز ابزار بقای برتر مادیافزایش مرگ و میر سندرم کودروغ نگو به خصوص به خودتتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر خواهان پیروزی هستیراه پیروزی در زندگی چیستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنیاز به آموزش مجازی دیجیهمراه سختی، اسانی هستجلوتر را دیدناز واقعیت امروز تا حقیقتسیاهچاله هابه جای تولید، بیشتر گوش کضایعه ی شبکه لومبوساکرالوقتی فهمیدی خطا کردی برگحس و ادراک قسمت پنجاه و یکیهانِ هوشیارِ در حال یابرخی نکات از گاید لاین پرپرسش و چستجو همیشه باقی ادانش محدود به ابعاد چهارتوهم وجودقلب روباتیکمغز، فقط گیرندهام اس یا تومور؟درگیری مغزی در سندرم کووچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین همانرشد مغز علت تمایل انسان بمهمان ناخواندههوش مصنوعی می تواند بر احجهان مشارکتیاز تکینگی تا مغز از مغز تسکوت، پر از صداویتامین بی هفدهبی هیچ می ایی و بی هیچ میرطیف انسفالیت، گیلن باره حس و ادراک قسمت شصت و هشتکاربرد روباتهای ريزنانومبانی ذهنی سیاه و سفیدبرخی سيناپسها طی تکامل و آنژیوگرافی از مغزداروهای ام استوصیه های سازمان بهداشت قدرت مردمنقش هورمون های تیروئید دامروز دانش ژنتیک هیچ ابهدستورالعمل مرکز کنترل بینگاه حقیقی نگاه به درون اتحریک عمقی مغزابزار بقا از نخستین همانزنان باهوش ترمیوپاتی و نوار عصب و عضلههوش مصنوعی از عروسک بازی جهان در حال نوسان و چرخشاز تکینگی تا مغز از مغز تساختار فراکتال وجود و ذهوالزارتان داروی ضد فشار بیماری الزایمرعلم بدون توقفخونریزی مغز در سندرم کووکشف ژن جدید، می تواند گستمدل همه جانبه نگر ژنرالیبسیاری از مجرمان، خودشانآیا همه جنایت ها نتیجه بیداروی جدید برای دیابتتکامل مداوملیروپریم داروی ترکیبی ضدنقش ذهن و شناخت در حوادث انرژی بی پایان در درون هرذرات کوانتومی زیر اتمی قنادیدنی ها واقعی هستندتراشه ی بیولوژِیکابزار بقای موجود زنده از زیان غذاهای پرچربما انسانها چه اندازه نزدهوش مصنوعی از عروسک بازی جوانان وطناز تکینگی تا مغز، از مغز سرنوشتواکسن ضد اعتیادبیهوش کردن در جراحی و بیمعادت همیشه خوب نیستخواص بادام زمینیگوشه بیماری اتوزومال رسسمرگ و سوال از قاتلتفاوت ها را به رسمیت بشناآیا بدون ناظر هوشمند هم بدر مانهای کمر دردتکامل، نتیجه ی برنامه ریمقایسه رقابت و همکارینقص های سیستمی ایمنیانسانیت در هم تنیده و متصرنگین کماننرمش های مفید برای درد زاتشنج به صورت اختلال رفتااثرات فشار روحی شدیدزبان و کلمه حتی برای کسانماده ی خالیهوش مصنوعی در کامپیوترهاجراحی هوشیار مغزاز روده تا مغزسرطان کمیت گراییوسیله، فقط دعا نیستبا خودت نجنگعصب حقوق نورولووخانواده پایدارگرفتار محدودیت ها و ابعامسئولیت در برابر محیط زیتلاش های جدید در ALSآیاما مقهور قوانین فیزیکدر جراحی کمر عجله نکنیدتاثیر نگاه انسان بر رفتامنابع انرژی از نفت و گاز نه ناامیدی بلکه ارتقاايا اراده آزاد توهم است یروبات کیانچرا در مغز انسان، فرورفتتظاهر خوابیده ی مادهاختلال حرکتی مانند لرزش سفر نامه سفر به بم و جنوب هوش عاطفی قسمت یازدهحقیقت غیر قابل شناختاستیفن هاوکینگ در مورد هشیشه ی بازالتی و سیلیکونژن همه چیز نیستبازگشایی مجدد مطب دکتر سخطای حسپیموزایدفیلم کوتاه هیروشیما از همعاینه قبل از نوار عصب و پیچیدگی های مغزمگسفیلمی بسیار جالب از تغییمعادله ها فقط بخش خسته کنتمرکز بر هدفآرامش و دانشدرمان کارتی سل و تومور مغتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع نور واقعی و ثابت، حقنوار مغز ترجمه رخدادهای این بیمار را باید چه کار روش جدید تولید برقنظریه ی تکامل در درمان بیارتوکين تراپی روشی جديد سلول بنیادین از مخاط بینهیچ نقطه ای مرکزی تر از احباب هایی تو در تواطلاع رسانی اینترنتیکم کردن کالری روشی سودمنبحثی درباره هوش و تفاوتهدهن، بزرگترین سرمایهتو کجای جهانیپیر شدن حتمی نیستفرگشت و تکامل تصادفی محض مغز و قلب در جنین موش مصنآشنا پنداریدرمان دارویی سرطان رحم بتاثیر داروهای ضد التهاب ریسدیپلام تنها داروی تایمنبع هوشیاری کجاست قسمت53نور درونایرادهای موجود در خلقت بهمه چیز، ثبت می شودارزش های حقیقی ارزش های غسندرم پای بی قراربلندی در ذهن ما درک بلندیشرکت نورالینک ویدیویی ازهر چیز با هر چیز دیگر در تحس و ادراک قسمت چهل و هفتکوچ از محیط نامناسببر کسی اعتماد نکن مگر ایندی متیل فومارات(زادیوا)(تولید مولکول جدید توسط هپروژه ی ژنوم انسانیفساد اقتصادی سیتماتیک درمغز ابزار برتر بقاافزایش سرعت پیشرفت علوم دریا آرام نخواهد شد کشتی تاثیر درجه حرارت بر عملکاپل ویژن پرو در تشخیص بیمراه انسان شدن، راه رفتن ومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچیز جدید را بپذیرهمراهی میاستنی با برخی سجمجمه انسان های اولیهاز کجا آمده ام و به کجا میسیاهچاله های فضایی منابعبه خوبی های دیگران فکرکنضایعه ی عروقی مخچهحس و ادراک قسمت پنجاه و دکیست هیداتید مغزبرخی نرمش ها برای درد زانپرسشگری نامحدوددانش بی نهایتتوهم وجودقلب را نشکنمغز، همه ی واقعیت را نمیبامواجی که به وسیله ی ماشیدرگیری مغزی در سندرم کووچگونه به سطح بالایی از هوتاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانرشد در سختی استمهندسی ژنتیک در حال تلاش هوش مصنوعی متصل با مغزجهان معنااز تکینگی تا مغز از مغز تسکوت، در برابر گزافه گویویتامین دی گنجینه ای بزربی ذهن و بی روحطبیعت موجی جهانحس و ادراک قسمت شصت و دوکاربرد روباتهای ريز، در مباحث مهم حس و ادراکبرداشت مغز ما از گذر زمانآنان که در قله اند هرگز خداروهای تغییر دهنده ی سیتوصیه های غیر دارویی در سقدرت و شناخت حقیقتنقش هورمون زنانه استروژنانفجار و توقف تکاملی نشادغدغه نتیجه ی نادانی استنگاه دوبارهتحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقا از نخستین همانزنجیرها را ما باید پاره کمیوتونیک دیستروفیهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان در حال ایجاد و ارتقااز تکینگی تا مغز از مغز تساختار شبکه های مغزی ثابواکنش های ناخودآگاه و تقبیماری ای شبیه آلزایمر و علم در حال توسعهخونریزی مغزی کشندهکشف ارتباط جدیدی از ارتبمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبسیاری از بیماری های جدیآیا هوش مصنوعی می تواند نداروی جدید ضد فشار خونتکامل چشملیس دگرامفتامین یا ویاسنقش روی و منیزیم در سلامتانرژی تاریکذرات کوانتومی زیر اتمی قنادیدنی ها بیشتر از دیدنتربیت کودکان وظیفه ای مهابزار بقای موجود زنده از زیباترین چیز در پیر شدنما انسانها چه اندازه نزدهوش مصنوعی از عروسک بازی جواب دانشمند سوال کننده از تکینگی تا مغز، از مغز سریع دویدن مهم نیستواکسن علیه سرطانبیهوشی در بیماران دچار اعادت کن از بالا نگاه کنیخواص شکلات تلخگوشت خواری یا گیاه خواریمرگ انتقال است یا نابود شتفاوت های بین زن و مرد فقآیا برای تولید مثل همیشه در محل کار ارزش خودت را بتکثیر سلول در برابر توقف مقابله ی منطقی با اعتراضنقص در تشخیص هیجانات عامانسانیت در برابر دیگرانرهبر حقیقینرمش های مفید در سرگیجهتشنج عدم توازن بین نورون اثرات مفید قهوهزبان و بیان نتیجه ساختماماده ای ضد التهابیهوش مصنوعی در تفکر خلاق اجراحی گردن همیشه برای دیاز سایه بگذرسرعت فکر کردن چگونه استیک پیام منفرد نورون مغزی با خدا باشعصب سیاتیکخاویار گیاهیگریه ی ابر، رمز طراوت باغمستند جهان متصلتلاش های جدید در درمان فرآگاهی فراتر از آگاهیدر درمان بیماری مولتیپل تاثیر نگاه انسان بر رفتامنابع انرژی از نفت و گاز نه به اعدامايا اراده آزاد توهم است یروح و آب حیاتچرا ذرات بنیادی معمولاً تظاهری از ماده است که بیداختلال خواب فرد را مستعد سفر به مریخ در 39 روزهوش عاطفی قسمت پنجمحقیقت، آن چیزی نیست که جلاستیفن هاوکینگ در تفسیر شکل های متفاوت پروتئین هژن هوش و ساختارهای حیاتی بازگشت از آثار به سوی خداخطر آلودگی هواپیچیدگی های مغزی در درک زفیروز نادریمعجزه های هر روزهتمرکز بر امروزآرامش و سکوندرمان پوکی استخوانتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست قسمت نوار مغز در فراموشی هااینکه به خاطرخودت زندگی روش صحبت کردن در حال تکامنظریه ی تکامل در درمان بیارتباط میکروب روده و پارسلول عصبی شاهکار انطباق شاید درست نباشدهیچ چیز همیشگی نیستحد و مرزها توهم ذهن ماستاطلاعات حسی ما از جهان، چکمی زاویه ی دیدت را عوض کبحثی درباره هوش و تفاوتهدو ویژگی انتزاع و قدرت تجتو کز محنت دیگران بی غمیپیراستامفراموش کارها باهوش تر هسمغز و هوش، برترین ابزار بآشنا پنداریدرمان زخم دیابتی با تکنوتاثیر داروی ضد تشنج سدیم ریشه های مشترک همه ی موجومنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمنوروفیبروماتوزایستادن در برابر آزادی بهمه ی سردردها بی خطر نیستارزش حقیقی زبان قسمت اولسندرم پس از ضربه به سربلوغ چیستشربت رب انارهر جا که جات میشه، جات نیحس و ادراک قسمت چهل و هشتکوچک شدن مغز از نئاندرتابرلیتیوندین اجباریتولید مثل اولین ربات های پروژه ی علمی پیوند مغز سافشار و قدرتمغز از بسیاری حقایق می گرافسردگی و اضطراب در بیمادریای خداتاثیر درجه حرارت بر عملکاپی ژنتیکراه بی شکستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچیزی منتظر شناخته شدنهمراهی نوعی سردرد میگرنیجنین مصنوعیاز کسی که یک کتاب خوانده سیاهچاله ها، دارای پرتو به خودت مغرور نشوضایعات در عصب زیر زبانیحس و ادراک قسمت پنجاه و سکیست کلوئید بطن سومبرخی نرمش ها برای زانوپس از اگو یا بعد از نفسدانشمندان موفق به بازگردتوهم بی خداییقوی تر باشمغزتان را در جوانی سیم کشامیوتروفیک لترال اسکلرودرگیری اعصاب به علت میتوچگونه باغبانی باعث کاهش تاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانرشد، رسیدن به یک هدف نیستمهندسی بدنهوش مصنوعی و کشف زبان هایجهان معکوساز تکینگی تا مغز از مغز تسکته مغزیویروس مصنوعیبی سوادی در قرن 21طبیعت بر اساس هماهنگیحس و ادراک قسمت شصت و ششکاش شرف اجباری بود یا حتیمبتکران خودشکوفابرداشتت از جهان رو زیاد آنتی بادی منوکلونال در دداروهای ضد بیماری ام اس وتوصیه هایی در مصرف ماهیقدرت کنترل خودنقش ویتامین K در ترمیم اسانفجار بزرگ پایان بوده اذهن ما از در هم شکستن منبنگاهی بر قدرت بینایی دراتداوم مهم است نه سرعتابزار بقا از نخستین همانزندگی فعال و مثبت روند آلمیگرن و پروتئین مرتبط با هوش مصنوعی از عروسک بازی جهان ریز و درشتاز تکینگی تا مغز از مغز تسادیسم یا لذت از آزار دادواکنش به حس جدیدبیماری ای شبیه ام اس مولتعلم راهی برای اندیشیدن اخواندن ، یکی از شستشو دهنکشف جمجمه ای درکوه ایرهومدل هولوگرافیک تعمیم یافبسیاری از بیماری های جدیآیا هوش مصنوعی زندگی بشرداروی جدید ضد میگرنتکامل و ارتقای نگاه تا عملا اکراه فی الدیننقش روزه داری در سالم و جانرژی تاریک که ما نمی تورفلکس وتری با توضیح دکتر نادانی در قرن بیست و یکم،ترجمه فعالیت های عضله به ابزارهای پیشرفته ارتباط زیباترین چیز در افزایش سما اکنون میدانیم فضا خالهوش مصنوعی از عروسک بازی جواب سنگ اندازیاز تکینگی تا مغز، از مغز سریعترین کامپیوتر موجودواکسنی با تاثیر دوگانه ابیوگرافیعادت کن خوب حرف بزنیخواص شگفت هویجگیلگمش باستانی کیستمرگ تصادفیتفاوت های تکاملی در مغز وآیا بزرگ شدن مغز فقط در ددر چه مرحله ای از خواب ، رتأثیر نیکوتین سیگار بر ممقابله با کرونا با علم اسنقطه ی رسیدن به قلهانسان، گونه ای پر از تضادروی و منیزیم در تقویت استنرمش های موثر در کمردردتشویق خواندن به کودکاناثرات مفید روزه داریزبان و بیان، در سایه پیشرماده، چیزی نیستهوش مصنوعی در خدمت خلق وحجستجوی متن و تصویر به صوراز علم جز اندکی به شما داسطح آگاهی، رخدادهای زندگیک پیشنهاد خوب برای آسان با طبیعت بازی نکنعضلانی که طی سخن گفتن چقدخار و گلگربه شرودینگر و تاثیر مشمشکل از کجاستتلاش های جدید در درمان سرآپومورفین در پارکینسوندر دعواها چه میکنی؟تاثیر ویتامین دی بر بیمامنابع انرژی از نفت و گاز نه به اعدامای نعمت من در زندگیمروح در جهانی دیگر استچراروياها را به یاد نمی آتعویض دارو در تشنجاختلال در شناسایی حروف و سفر به درون سفری زیباهوش عاطفی قسمت اولحقایق ممکن و غیر ممکناستخوان های کشف شده، ممکشکل پنجم مادهژن یا نقشه توسعه مغز و نقبازگشت به ریشه های تکاملخطر حقیقی، خود انسان استخطر را بپذیرپیوند قلب خوک، به فرد دچافیزیک مولکولها و ذرات در معجزه ی چشمتمساح حد واسط میان مغز کوآرامش عقلدرمان پوکی استخوانتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست قسمت نوار مغز در تشخیص بیماری اینکه خانواده ات سالم باروشهای نو در درمان دیسک بنظریه ی تکامل در درمان بیارتباط ماده و انرژیسلول عصبی، در محل خاص خودشایسته نیست در جیب خود قرهیچ چیز، چقدر حقیقی استحریص نباشاطلاعاتی عمومی در مورد مکمالگرایی دشمن پیشرفتبحثی درباره هوش و تفاوتهدو بیماری روانی خود بزرگ تو پیچیده ترین تکنولوژی پیشینیان انسان از هفت میفراموشی همیشه هم بد نیستمغز و اخلاقآشناپنداری چیستدرمان ساده ی روماتیسمتاثیر درجه حرارت بر مغزریشه های مشترک حیاتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنورون هاي مصنوعی می تواناکنون را با همه ی نقص هایهمه جا خیر بکارارزش حقیقی زبان قسمت دومسندرم جدایی مغزبلعیدن ستاره توسط سیاهچاشربت ضد خلطهر حرکت خمیده می شود و هر حس و ادراک قسمت چهل و دومکوچکی قلببرنامه و ساختار پیچیده مدین، اجباری نیستتولید یا دریافت علمپروانه ی آسمانیفشار روحی، همیشه بد نیست مغز به تنهایی برای فرهنگ افسردگی و ساختار مغزدرک فرد دیگر و رفتارهای اتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استراه طولانی را به سلامت گذمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچیزی خارج از مغزهای ما نیهندسه ی پایه ایجنگ هفتاد و دو ملت همه را از آغاز خلقت تا نگاه انساسیاهچاله و تکینگی ابتدایوقتی پر از گل شدی خودت را به خودت نگاه کنضرورت زدودن افکارحس و ادراک قسمت پنجاه و شکپسول ژری لاکتبرخی نرمش های گردنآلودگی هوا چالش قرن جدیددانشمندان نورون مصنوعی ستوهم تنهاییقیچی ژنتیکیمغزتان را در جوانی سیمکشامید نیکو داشته باش تا آندرب بسته با غیر خود باز مچگونه تکامل مغزهای کنونیتاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانز گهواره تا گورمهربانی، شرط موفقیتهوش مصنوعی یا حماقت طبیعجهان هوشمنداز تکینگی تا مغز از مغز تسکته ی مغزی در جوانانویروس های باستانی، مغز مبی شرمیطعمه ی شبکه های ارتباط اجحس و ادراک سی و هفتمکتاب گران و پرهزینه شد ولمتواضع باشبررسي علل احتمالي تغيير آنزیم تولید انرژی در سلوداروهای ضد تشنج با توضیح توضیحی ساده در مورد هوش مقدرت انسان در نگاه به ابعنقش ژنتیک در درمان اختلاانقراض را انتخاب نکنیدذهن چند جانبه نیازمند نگنگاهی بر توانایی اجزاي بتداخل مرزها و صفات با بینابزار بقای موجود زنده از زندگی هوشمند در خارج از زمیگرن و خوابهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان شگفت انگیزاز تکینگی تا مغز از مغز تسازگاری با محیط بین اجزاواکسن های شرکت فایزر آمربیماری اسپینال ماسکولار علم ساختن برج های چرخانخواندن، دوست روزهای سختکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمدل های ریز مغز مینی برینبشکه ای که ته نداره پر نمآیا هوش ارثی دریافتی از پداروی جدید ضد الزایمرتکامل و ریشه ی مشترک خلقتلاموژین داروی ضد اوتیسم؟نقش رژیم غذایی بر رشد و اانرژی خلا ممکن استرفتار مانند بردهنازوکلسینترجمه ی فعالیت های عضله بابزارهای بقا از نخستین هزیر فشار کووید چه باید کرما از اینجا نخواهیم رفتهوش مصنوعی از عروسک بازی جوسازی مدرناز تکامل تا مغز از مغز تا سرکه انگبین عسلی مفید بروابستگی یعنی قلادهبیوگرافیعادت کردن به نعمتخواص عجیب لوبیاگیاه بی عقل به سوی نور میمرگی وجود نداردتفاوت های زبانی سرمنشا تآیا تکامل و تغییرات ژنتیدر ناامیدی بسی امید استتأثیر نگاه انسان بر رفتاملاحظه های اخلاقی دربارهنقطه ای بود و دگر هیچ نبوانعطاف پذیری مکانیسمی علرویکردهای جدید ضایعات نخنرمشهای مهم برای تقویت عتشخیص ژنتیکی آتروفی های اثرات مضر ماری جوانازبان و تکلم برخی بیماریهماده، چیزی بیش از یک خلا هوش مصنوعی در خدمت خلق وحجستجوی هوشیاری در مغز ماازدواج های بین گونه ای، رسعی کن به حدی محدود نشوییک آلل ژنتیکی که از نئاندبالای هر دستی، دستی هستغم بی پایانخارق العاده و استثنایی بگزیده ای از وبینار یا کنفALS نگاهی کامل بر بیماری ومشکلات نخاعیتلاش های جدید شرکت نورالآپومورفین در پارکینسوندر سال حدود 7 میلیون نفر تاثیر ویروس کرونا بر مغز منابع انرژی از نفت و گاز نه بدبخت بلکه نادانای همه ی وجود منروح رهاییچراروياها را به یاد نمی آتعامل انسان و هوش مصنوعیاختلال در شناسایی حروف و سفر تجهیزات ناسا به مریخ هوش عاطفی قسمت دهمحل مشکلاستروژن مانند سپر زنان دشکرگزار هر چیزی باش که داژن ضد آلزایمربازخورد یا فیدبکبازسازي مغز و نخاع چالشی خطرات هوش مصنوعیپیوند مدفوعفیزیک هوشیاریمعجزه ی علمتنفس هوازی و میتوکندریآرامش(سکوت) stillness و تکاپودرمان آرتروز با ورزش موضتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست قسمت نوار مغزی روشی مهم در تشخاین، فقط راه توستروشهای شناسایی قدرت شنوانظریه ی ریسمانارتباط متقابل با همه ی حیسلولهای ایمنی القا کنندهشادی، پاداش انجام وظیفههیچ وقت خودت را محدود به حرکات چشم، ترجمه کننده ی اطلاعاتی عمومی در مورد مکمردردبحثی درباره احساسات متفادو بار در هفته ماهی مصرف تو آرامش و صلحیپیشرفت های باور نکردنی دفراموشی و مسیر روحانیمغز و اخلاقآشتی بهتر استدرمان سرگیجه بدون نیاز بتاثیر درجه حرارت بر عملکریشه های اخلاقمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنورون های ردیاب حافظهاکوییفلکسهمیشه چیزی برای تنهایی دارزش حقیقی زبان قسمت سومسندرم دزدی ساب کلاوینبنی عباس، ننگی بر تاریخشش مرحله تکامل چشمهرچیز با یک تاب تبدیل به حس و ادراک قسمت چهل و سومکوچکترین چیز یک معجزه اسبرنامه ی مسلط ژنها در اختدیوار همه اش توهم بودتولید پاک و فراوان انرژیفضا و ذهن بازمغز بیش از آنچه تصور میشواقلیت خلاقدرک نیازمند شناخت خویش اتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنرابطه تشنج و اوتیسممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچیزی شبیه نور تو نیستهندسه ی رایج کیهانجنگ و تصور از جنگاز انفجار بزرگ تا انفجار سیاهچاله ی منفرد یا سیاهوقتی تو از یاد گرفتن باز به دنبال رستگاری باشضرب المثل یونانیحس و ادراک قسمت بیست و چهکامپیوتر سایبورگبرخی یونها و مولکول های مآلودگی هوا و ویروس کرونادانشمندان یک فرضیه رادیکتوهم جداییقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصمغط یک گیرنده استامید نجاتدرختان چگونه بر تشکیل ابچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاریکی و نورابزار بقا از نخستین همانزمین در برابر عظمت کیهانموفقیت هوش مصنوعی در امتهوش مصنوعی گوگل به کمک تشجهان هوشیاراز تکینگی تا مغز از مغز تسال سیزده ماههویرایش DNA جنین انسان، بربی عدالتی در توزیع واکسن ظهور امواج مغزی در مغز مصحس و ادراک- قسمت پنجاه و کتاب زیست شناسی باورمجموعه های پر سلولی بدن مبررسی مغز با امواج مادون آواز خواندن در قفس، نشانداروی فامپیریدین یا نورلتوضیحات دکتر فاطمی در موقدرت ذهننقش گرمایش آب و هوا در همانواع سکته های مغزیذهن هوشیار در پس ماده ی منگاهت را بلند کنترقی واقعی یا شعار ترقیابزار بقای موجود زنده از زندگی و داراییمیگرن و روزه داریهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان شگفت انگیز و بی زماناز تکینگی تا مغز از مغز تستم با شعار قانون بدترین واکسن کووید 19 چیزهایی که بیماری اضطراب عمومیعلایم کمبود ویتامین E را خواب زمستانی سلول های سرکشیدن مادی روشی برای جلومدیون خود ناموجودبشریت از یک پدر و مادر نیآیا هوش سریعی که بدون احسداروی سل سپتتکامل ابزار هوش ، راه پر لایو دوم دکتر سید سلمان فنقش رژیم غذایی در رشد و اانرژِی برای ایجاد اضطرابرفتار وابسته به شکلنباید صبر کرد آتش را بعد ترجمه ای ابتدایی از اسراابزارهای بقا ازنخستین همزیرفون داروی ضد ام اسما اشیا را آنطور که هستندهوش مصنوعی از عروسک بازی جامعه ی آسمانیاز تکامل تا مغز، از مغز تسرگیجه از شایعترین اختلاواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبیان ژن های اسکیزوفرنی دعادت بد را ترک کنخود جسم و یا تصویرگیاه خواری و گوشت خوار کدمراقب خودتون و خانواده هتفاوت ایستایی و تکاپوآیا جنین انسان، هوشمندی در هم تنیدگی مرزها و بی متأثیر شیرینی های حاوی لوملاحظات بیهوشی قبل از جرنقطه بی بازگشتاهرام مصر از شگفتی های جهرویا و واقعیتچرا ماشین باید نتایج را پتشخیص آلزایمر سالها قبل اجزای پر سلولی بدن انسان زبان و شناخت حقیقت قسمت چهوش مصنوعی درمانگر کامپیحفره در مغزاسکلت خارجی در درمان اختشلیک فراموشییک جهش ممکن است ذهن انسانبالاترین هدف از دولتغم بی پایانخبر مهم تلسکوپ هابلگزارش یک مورد جالب لخته وNVG 291مشکلات بین دو همسر و برخیتلاش هایی در بیماران قطع آب زندگی است قسمت چهارمدر عید نوروز مراقب تصادف تاثیر ژنها بر اختلالات خمنابع انرژی از نفت و گاز نه جنگ و نه خونریزیای آنکه نامش درمان و یادشروزه داری متناوب، مغز را چراغ های متفاوت و نور یکستعامل انسان با هوش مصنوعاختلالات مخچهسفر دشوار اکتشافهوش عاطفی قسمت دومحلقه های اسرارآمیزاسرار آفرینش در موجشکست حتمیژنها نقشه ایجاد ابزار هوژنها ، مغز و ارادهباغچه ی مندفاع از پیامبرپیوند مدفوع در درمان بیمفیزیک و هوشیاریمعجزه ی علم در کنترل کرونتنفس هوازی و میتوکندریآزمون تجربی، راهی برای ردرمان ام اس(مولتیپل اسکلتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست قسمت نوار مغز، مفید و بی خطراینترنت بدون فیلتر ماهواروشی برای بهبود هوش عاطفنظریه تکامل در درمان بیمارتباط چاقی و کاهش قدرت بسلولهای بنیادی مصنوعی درشب سیاه سحر شودهیچ کاری نکردن به معنی چیحرکت چرخشی و دائمی کیهاناعتقاد اشتباه، نتیجه ی نکمردرد ناشی از تنگی کانابحثی درباره احساساتی غیردو برابر شدن خطر مرگ و میتو افق رویداد جهان هستیپیشرفت های جدید علوم اعصفراموشی آرمانمغز و سیر تکامل ان دلیلی آغاز فرایند دانستندرمان سرگیجه بدون نیاز بتاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم های غذایی و نقش مهم منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنوروپلاستیسیتی چیستاکسی توسین و تکامل پیش اهمیشه چشمی مراقب و نگهباارزش خود را چگونه میشناسسندرم سردرد به دلیل افت فبه قفس های سیاهت ننازششمین کنگره بین المللی سهز ذره، یک دنیاستحس و ادراک قسمت نهمکووید نوزده و خطر بیماری برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱دیوار، از ابتدا توهم بودتولید اندام با چاپ سه بعدفضای قلب منبع نبوغ استمغز برای فراموشی بیشتر کاقیانوس نادانیدرک و احساستاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینرادیوی مغز و تنظیم فرکانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنکاتی در مورد تشنجهندسه بنیادینجنگ داده هااز بار خود بکاه تا پرواز سیاهچاله ی تولید کنندهوقتی خودت را در آینه دیدیبه زودی شبکه مغزی به جای ضربه مغزی در تصادف رانندحس و ادراک قسمت بیست و یککاهش میل جنسی در ام اسبرخی اثرات مضر ویتامین دآلودگی هوا و پارکینسوندانشمندان ژنی از مغز انستوهم جدایی و توهم علمقانون مندی نقشه ژنتیکی منفرت، اسیب به خود استامید یا ناامیدی؟درختان اشعار زمینچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاریکی خواهد ترسیدابزار بقا از نخستین همانزمین زیر خلیج فارس تمدنی موفقیت در تفکر استهوش مصنوعی گوگل به کمک تشجهان های بسیار دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تسانسور از روی قصد بسیاری ویشن پروبیمار 101 ساله، مبتلا به سظرف باید پر شود چه با چرک حس و ادراک- قسمت بیست و پکتاب طبیعت در قالب هندسهمجرم، گاهی قربانی استبررسی و اپروچ جدید بر بیمآینه در اینهداروی لیراگلوتیدتیوتیکسن داروی ضد جنونقدرت شناختی انسان، محدودنقش پیش زمینه ها و اراده انیس بی کسانذهن و زندگیچالش هوشیاری و اینکه چرا تروس جریان انرژیابزار بقای موجود زنده از زندگی بی دودمیگرن سردردی ژنتیکی که بهوش مصنوعی از عروسک بازی جهانی که نه با یک رخداد و از تکینگی تا مغز از مغز تستم، بی پاسخ نیستواکسن کرونا و گشودن پنجربیماری بیش فعالیعلایم کمبود ویتامین E را خواب سالم عامل سلامتیکشتن عقیده ممکن نیستمدیریت اینترنت بر جنگبعد پنجمآیا هشیاری کوانتومی وجودداروی ضد چاقیتکامل تکنولوژیلازم است هیچ کاری نکنیدنقش زنجبیل در جلوگیری از انسولینرفتار اجتماعی انسان، حاصنبرو و انرژی مداومترس و آرمان هاابزارهای بقای موجود زندهزیرک ترین مردمما به جهان های متفاوت خودهوش مصنوعی از عروسک تا کمجاودانگی مصنوعیاز تکامل تا مغز، از مغز تسرگردانیوبینار اساتید نورولوژی دبیان حقیقتعادت دادن مغز بر تفکرخودآگاهی و هوشیاريگیرنده باید سازگار با پیمراحل ارتقای پله پله کیهتفاوت ارباب و رهبر حقیقیآیا جهان ذهن و افکار ما مدر هم تنیدگی کوانتومیتئوری تکامل امروز در درمممانتین یا آلزیکسا یا ابنمیتوان با بیرون انداختناولویت بندی ها کجاسترویا و کابوسچرا مردم با زندگی میجنگنتشخیص ایدزاجزایی ناشناخته در شکل گزبان و شناخت حقیقت قسمت اهوش مصنوعی درخدمت خلق وححق انتخاباسکار، لگوی هوشمندشلیک فراموشییک رژیم غذایی جدید، می توباهوش ترین و با کیفیت تریغیرقابل دیدن کردن مادهخدا موجود استگشایش دروازه جدیدی از طرفقر داده ها در هوش مصنوعیمشکلات روانپزشکی پس از ستلاش در تولید انرژی به رنآب زندگی است قسمت هفتمدرمان نگهدارنده ی اعتیادتاثیر کلام در آیات کلام بمنابع انرژی از نفت و گاز نه روش تقویت مغزای جان جان بی تن مروروزه داری و التهاب زیانبنزاع ها بیهوده استتعداد کلی ذهن ها در جهان اختلالات حرکتی در انسانسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش عاطفی قسمت سومحمله ویروس کرونا به مغزاسرار بازسازی اندام هاشکستن مرز دور مغزاصفهان زیباشگفت نیست من عاشق تو باشمژنهای مشترک بین انسان و وبترس از اینکه کسی، به درگدفاع در برابر تغییر ساختپیوند مغز و سر و چالشهای فیزیک آگاهیمعجزه در هر لحظه زندگیتنفس بدون اکسیژنآزمون ذهنی گربه ی شرودیندرمان با سلول های بنیادیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست قسمت نوار مغز، ترجمه ی فعالیت اینترنت، حقیقت جامعه ی فروشی جدید در درمان قطع نخنظریه تکامل در درمان بیمارتباط هوش ساختار مغز و ژسلام تا روشناییشبیه سازی میلیون ها جهان هیچ کس مانند تو نگاه نمیکحس متفاوتاعتماد به خودکمردرد و علل آنبحران ذهن فیلمی قابل تامدو برابر شدن خطر مرگ و میتو انسانی و انسان، شایستپیشرفت در عقل است یا ظواهفرایند پیچیده ی خونرسانیمغز کوانتومیآغاز فصل سرما و دوباره تکدرمان سرگیجه بدون داروتاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم های غذایی و نقش مهم منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنوروز مبارکاکسکاربازپین در درمان تشهمیشه اطمینان تو بر خدا باز فرد ایستا و متعصب بگذرسوی ما آید نداها را صدابه مغز خزندگان خودت اجازشعار و عملهزینه ای که برای اندیشیدحس و ادراک قسمت چهارمکودک هشت ساله لازم است آدبرین نت به جای اینترنتپرواز از نیویورک تا لوس آدید تو همیشه محدود به مقدتولید سلولهای جنسی از سلفضای خالی ای وجود نداردمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟الکترومغناطیس شنوایی و هدرک کنیم ما همه یکی هستیمتاثیر رو ح و روان بر جسمابداع دی ان ای بزرگترین دراز تغییرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچگونه مولکول های دی ان ایهندسه در پایه ی همه ی واکجنبه های موجی واقعیتاز بحث های کنونی در ویروسسیاهچاله، سیاه خالص یا پوقتی خورشید هست شمع به کابه زیر پای خود نگاه نکن بضررهای مصرف شکر و قند بر حس و ادراک قسمت بیست و دوکاهش مرگ و میر ناشی از اببرخی اختلالات عصبی مثانهآلزایمردانشمندان پاسخ کوانتومی توهم جسمقانون گذاری و تکاملنقاشی هایی با بوی گذشته یامید جدید بر آسیب نخاعیدرد و درسچگونه حافظه را قویتر کنیتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقا از نخستین همانزمان چیستمولکول ضد پیریهوش مصنوعی الفاگوجهان هایی در جهان دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تسانسور بر بسیاری از حقایواقعیت فیزیکی، تابعی از بیمار مرکز تنفس سلولیظرفیت مغز چقدر استحس و ادراک- قسمت شصت و چهکتاب، سفری به تاریخمحل درک احساسات روحانیبررسی ژنها در تشخیص بیماآیندهداروی تشنجی دربارداریتیک و اختلال حرکتیقدرت عشقنقش پیشرفته ی سلول های بنانگشت ماشه ایذهن و شیمی بدنچالش هوشیاری و اینکه چرا تری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از زندگی در جمع مواردی را برمیگرن شدید قابل درمان اسهوش مصنوعی از عروسک بازی جهانی که از یک منبع، تغذیاز تکینگی تا مغز از مغز تستون فقرات انسان دو پا جلواکسن کرونا از حقیقت تاتبیماری تی تی پیعلائم عصبی آلزایمر، با اخواب سالم عامل سلامتی و یگل خاردار، زیباستمداخله ی زیانبار انسانبعد از کروناآیا واکنش های یاد گرفته وداروی ضد چاقیتکامل جریان همیشگی خلقتلبخند بزن شاید صبح فردا زنقش زبان در سلطه و قدرت اانسولین هوشمندرقیبی قدرتمند در برابر مچت جی پی تیترسان نیستیابزارهای بقای از نخستین زیست شناسی کل در جزء فراکما با کمک مغز خود مختاريمهوش مصنوعی از عروسک تا کمجایی برای یاد گرفتن باقی از تکامل تا مغز، از مغز تسربازان ما محققا غلبه می وجود قبل از ناظر هوشمندبیداری معنوی یعنی دوستی عارضه جدید ویروس کرونا سخودآگاهی و هوشیاريگالکانزوماب، دارویی جدیمرز مرگ و زندگی کجاستتفاوتهای جنسیتی راهی براآیا جهش های ژنتیکی، ویرودر هم تنیدگی کوانتومی و پتئوری تکامل در پیشگیری و من و وجود توهمینمیتوان بر سیاه سیاه نوشاولین قدم شناخت نقص های خرویا و خبر از آیندهچرا مغز انسان سه هزار سالتصویر خورشید یا خود خورشاحیای بینایی نسبی یک بیمزبان و شناخت حقیقت قسمت دهوش مصنوعی ساخته هوش طبیحقیقت قربانی نزاع بین بی اساس انسان اندیشه و باور شنا در ابهای گرم جنوب نیایکی از علل محدودیت مغز امباور و کیهان شناسیغرور و علمخدا نور آسمان ها و زمین اپل جویی اصفهانفلج نخاعی با الکترودهای مشکلات روانپزشکی در عقب تلاشی برای درمان قطع نخاآب زندگی است قسمت اولدرمان نابینایان آیا ممکنتاثیر کپسول نوروهرب بر نمنابع انرژی از نفت و گاز چه زیاد است بر من که در ایایمونوگلوبولین وریدی IVIgروزه داری و بیمار ی ام اس نزاع بین جهل و علم رو به پتعذیه ی ذهناختلالات صحبت کردن در انسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش عاطفی قسمت ششمحمایت از طبیعتهوش عاطفی بیشتر در زنانحوادث روزگار از جمله ویراصل بازخوردشگفت انگیز بودن کیهانژنهای هوش ، کدامندبحتی علمی درباره تمایل بدقیق ترین تصاویر از مغز اپیوند اندام از حیوانات بفیزیکدانان ماشینی برای تمعرفی مورد نادر بیماری گتنها مانع در زندگی موارد آزمون ذهنی گربه شرودینگردرمان تومورهای مغزی با اتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنبع هوشیاری کجاست قسمت نوار عصب و عضلهایندرالروشی جدید در درمان نابیننظریه تکامل در درمان بیمارتباط پیوسته ی جهانسلاح و راهزنیشبیه سازی سیستم های کوانهیچ کس حقیقت را درون مغز حس چشایی و بویاییاعتماد به خودکمردرد با پوشیدن کفش منابخش فراموش شده ی حافظهدو داروی جدید برای میاستتو با همه چیز در پیوندیپیشرفت ذهن در خلاقیت استفرایند تکامل و دشواری هامغز آیندگان چگونه است ؟آغاز مبهم آفرینشدرمان سرطان با امواج صوتتاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم ضد التهابیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنوروز یا روز پایانیهمیشه به آنچه داری، خوشناز مخالفت بشنوسوپاپ ها یا ترانزیستورهابه نقاش بنگرصبور باشهزینه سنگین انسان در ازاحس و ادراک قسمت نوزدهمکودک ایرانی که هوش او از برای یک زندگی معمولیپروتئین های ساده ی ابتدادیدن خدا در همه چیزتولترودینقفس دور خود را بشکنمغز بزرگ چالش است یا منفعالکتروتاکسی(گرایش و حرکدرک احساسات و تفکرات دیگتاثیر روده بر مغزابزار هوش در حال ارتقا ازراست دستی و چپ دستیمنبع هوشیاری در کجاست؟ قچگونه میتوان با قانون جنهندسه زبانِ زمان استجنسیت و تفاوت های بیناییاز تلسکوپ گالیله تا تلسکسیاره ی ابلهانوقتی ریشه ها عمیقند از چیبه سیاهی عادت نکنیمضررهای شکر بر سلامت مغزحس و ادراک قسمت بیست و سوکاهش التهاب ناشی از بیمابرخی اصول سلامت کمرآملودیپین داروی ضد فشار دانشمندان اولین سلول مصنتوهمات و شناخت حقیقتقانون جنگلچقدر به چشم اعتماد کنیمامید درمان کرونا با هماندرد باسن و پا به دلیل کاهنگاه من، نگاه تو و یا حقیتاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقا از نخستین همانزمان و مکان، ابعاد کیهان مولتیپل اسکلروز در زنان هوش مصنوعی اکنون می توانجهان یکپارچهاز تکینگی تا مغز از مغز تسانسور ذهنواقعیت چند سویهبیماری لبر و نابینایی آنعقل مجادله گرحسن یوسف باغچه ی منکتابخانهمحل درک احساسات روحانی دبررسی بیماری التهابی رودآینده ی انسان در فراتر ازداروی جدید ALSتیکاگرلور داروی ضد انعقاقسم به فقرنقش آتش در رسیدن انسان بهانگشت نگاری مغز نشان میدذهن پر در برابر آگاهیچالش هوشیاری و اینکه چرا تری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از زندگی در سیاهچالهمیاستنی گراویس بدون آنتیهوش مصنوعی از عروسک بازی جهانی در ذهناز تکینگی تا مغز از مغز تستارگانی قبل از آغاز کیهواکسن کرونا ساخته شده توبیماری خود ایمن اعصاب محعلت خواب آلودگی بعد از خوخواب عامل دسته بندی و حفطگل درون گلدانمدارک ژنتیکی چگونه انسانبعد از کروناآیا یک، وجود داردداروی ضد تشنج با قابليت تتکامل داروینی هنوز در حالحظات خوش با کودکاننقش زبان در سلطه و قدرت اانسان قدیم در شبه جزیره عرقابتی بی هدف یا رقابتی هچت جی پی تیتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرابزارهای دفاعی و بقای موزیست شناسی باور حقیقت یا ما بخشی از این جهان مرتبطهوش مصنوعی از عروسک تا کمجایی خالی نیستاز تکامل تا مغز، از مغز تسربرولایزینوراپامیل در بارداریبیداری و خواب کدام بهتر اعجول نباشخودت را از اندیشه هایت حفگام کوچک ولی تاثیرگذارمرز بین انسان و حیوان کجاتقلید مرحله ای نسبتا پیشآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجدر هم تنیدگی کوانتومی و دتئوری جدید، ویران کردن گمن کسی در ناکسی دریافتم نمای موفقیتاولین مورد PML به دنبال تکرویا بخشی حقیقی از زندگی چرا مغزهای ما ارتقا یافت تصویر در هم تنیدگی کوانتاحیای بینایی نسبی یک بیمزبان و شناخت حقیقت قسمت سهوش مصنوعی، کیفیت فریب محقیقت آنطور نیست که به نظاستفاده از مغز، وزن را کمشناخت و معرفت، و نقش آن دیافته های نوین علوم پرده باید از انسان ترسیدغربال در زندگیخدا بخشنده است پس تو هم بپل خواجو اصفهانفلج بل، فلجی ترسناک که آنمشاهده گر جدای از شیء مشاتلاشی تازه برای گشودن معآب زندگی است قسمت دومدرمان های اسرار آمیز در آتاثیر کپسول نوروهرب بر تمنابع انرژی از نفت و گاز نه عدم مطلق بلکه عدم با قایمپلانت مغزیروزه داری سلول های بنیادنزاع بین علم و نادانی رو تغییراختلالات عضلانی ژنتیکسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش عاطفی در زنان بیشتر احکمت الهی در پس همه چیزاصل در هم تنیدگی و جهانی شگفت زده و حیران باشژنهای حاکم بر انسان و انسبحث درباره پیدایش و منشا دل به دریا بزنپیوند اندام حیوانات به افال نیکومعرفت و شناختتنها در برابر جهانآزادی در چیستدرمان تشنجتاثیر گیاهخواری بر رشد و منبع هوشیاری کجاست قسمت نوار عصب و عضلهایپیداکرینروشی جدید در درمان سکته منعناعارتباط انسانی، محدود به سلسله مباحث هوش مصنوعیشبکه های مصنوعی مغز به درهیچ اندر هیچحس و ادراک (قسمت اول )اعتماد بی موردکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبخش های تنظیمی ژنومدو سوی واقعیتتو با باورهایت کنترل میشپیشرفتی مستقل از ابزار هفرایند حذف برخی اجزای مغمغز اندامی تشنه ی انرژی اإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَدرمان ضایعات نخاعیتاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنورالژیهمیشه داناتر از ما وجود داز نخستین همانند سازها تسوپاپ ها یا ترانزیستورهابه نقاش بنگرصبور باشهزاران سال چشم های بینا وحس و ادراک قسمت هفتمکودکان مهاجربرای پیش بینی آینده مغز دپروتز چشمدیدگاه نارسای دوگانه ی متومورها و التهاب مغزی عاقفس ذهنمغز بزرگ چالشهای پیش روالکترودهای کاشتنیدرک تصویر و زبان های مخلتتاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین همانرجزخوانی هایی که امروز بمنبع هوشیاری در کجاست؟(قچگونه مغز ما، موسیقی را پهندسه، نمایشی از حقیقتجنسیت و تفاوت های بیناییاز تلسکوپ گالیله تا تلسکسیاره ابلهانوقتی شروع به بیدار شدن میبه سخن توجه کن نه گویندهضعیف و قویحس و ادراک قسمت بیستمکاهش حافظه هرچند فرایندیبرخی اطلاعات روانشناسی مآموزش نوین زباندانشمندان تغییر میدان مغتوکل بر خداقانون جنگلنقش قهوه در سلامتیامیدهای جدید برای بازیابدرد زانو همیشه نیاز به جرنگاه مادی غیر علمی استتازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقا از نخستین همانزمان و گذر آن سریع استمواد کوانتومی جدید، ممکنهوش مصنوعی از عروسک های بجهان یکپارچهاز تکینگی تا مغز از مغز تساهچاله ها تبخیر نمیشودواقعیت چیستبیماری میاستنی گراویسعقل در جهان جدید، عجیب اسحساسیت روانی متفاوتکجای مغز مسئول پردازش تجمحدودیت چقدر موثر استبررسی سیستم تعادلی بدن اآینده ی علم و فیزیک در60 ثداروی جدید s3 در درمان ام تیروفیبان موثر در سکته ی قضاوت ممنوعنقش انتخاب از طرف محیط، نانتقال ماده و انرژیذهن تو همیشه به چیزی اعتقچالش هوشیاری و اینکه چرا ترک امروزابزار بقای موجود زنده از زندگی زمینی امروز بیش از میدان مغناطيسي زمین بشر هوش مصنوعی از عروسک بازی جهان، تصادفی نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تسخن نیکو مانند درخت نیکوواکسن آلزایمربیماری دویکعماد الدین نسیمی قربانی خواص فلفل سبزگل زندگیمروری بر تشنج و درمان هایبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا کیهان می تواند یک شبیداروی ضد تشنج با قابليت تتکامل داروینی هنوز در حالرزش ناشی از اسیب به عصبنقش سجده بر عملکرد مغزانسان میوه ی تکاملرموزی از نخستین تمدن بشرنتایج نادانی و جهلتسلیم ارتباط با من برترابعاد و نیازهای تکاملیزیست، مرز افق رویداد هستما تحت کنترل ژنها هستیم یهوش مصنوعی از عروسک تا کمجاذبهاز تکامل تا مغز، از مغز تسردرد میگرنورزش هوازی مرتب خیلی به قبیست تمرین ساده برای جلوعدم توقف تکامل در یک انداخودروهای هیدروژنیگامی در درمان بیماریهای مرز جدید جستجو و اکتشاف، تقلید از روی طبیعتآیا خداباوری محصول تکاملدر هر سوراخی سر نکنتا 20 سال آینده مغز شما به من پر از تلخیمنمایش تک نفرهاولین مورد پیوند سر در انرویا تخیل یا واقعیتچرا ویروس کرونای دلتا واتصویر زیبا از سلولاحتیاط در ورزش زانو در خازبان جانسوزهوش مصنوعی، اتفاقات و تححقیقت افراداستفاده از نظریه ی تکامل شناخت حقیقت یا آرزوهای گیاد گرفتن مداومبابا زود بیامقالاتخدای رنگین کمانپلاسمای غالبفلج خوابمشاهده آینده از روی مشاهتلاشی جدید در درمان ام اسآب زندگی است قسمت سومدرمان های بیماری آلزایمرتاثیر کپسول نوروهرب بر سمنابع انرژی از نفت و گاز نهایت معرفت و شناخت درک عایمپلانت مغزی و کنترل دو روزهای بد باقی نمیماندنزاع بین علم و جهل رو به پتغییر الگوی رشد مغزی با زاختراع جدید اینترنت کوانسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش عاطفی در زنان بیشتر احافظه میتواند بزرگترین داصل علت و تاثیرشگفتی های نقشه ی ژنتیکیکفش و کتاببحثي درباره هوش و تفاوتهدلایلی که نشان میدهد ما بپیوند سر آیا ممکن استفاکسیبتمغز فکر میکند مرگ برای دیتنهاییآزادی عقیده، آرمانی که تدرمان جدید ALSتاثیر انتخاب از طرف محیط منبع هوشیاری کجاست قسمت نوار عصب و عضلهایا کوچک شدن مغزانسان الريتوکسيمب در درمان ام اسهفت چیز که عملکرد مغز تو ارتباط از بالا به پایین مسلطان جنگل یا صاحب ملکوتشبکیه های مصنوعیهیچگاه از فشار و شکست نترحس و ادراک (قسمت دوم )اعتیاد و تلاش های درمانی کنگره بین المللی سردرد دبخش بزرگی حس و ادراک ما ادولت یا گروهکتو باید نیکان را به دست بپپوگستفراتر از دیوارهای باورمغز انسان ایا طبیعتا تماافت فشار خون ناگهانی در ودرمانهای بیماری پارکینستاثیر درجه حرارت بر عملکاگر فقط مردم میفهمیدند کرژیم غذایی سالم و ضد التهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنورالژی تریژمینالهمیشه راهی هستاز نخستین همانند سازها تسوپاپ ها یا ترانزیستورهابه نادیدنی ایمان بیاورصبر لازمه ی پیروزی استهستي مادي ای که ما کوچکترحس و ادراک قسمت هفدهمکودکان میتوانند ناقل بی برای اولین بار دانشمندانپروتز عصبی برای تکلمدیروز و امروزتومورهای نخاعیقفس را بشکنمغز بزرگ و فعال یا مغز کوالگو نداشتیمدرک حقیقت نردبان و مسیری تاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانرحم مصنوعیمنبع خواب و رویاچگونه مغز پیش انسان یا همهنر فراموشیجهل مقدساز تکنیکی تا مغز از مغز تسیاره ابلهانویتنام نوعی کرونا ویروس بهبود حافظه پس از رخدادهطلوع و حقیقتحس و ادراک قسمت دهمکاهش دوپامین عامل بیماریبرخی بیماری ها که در آن بآمارهای ارائه شده در سطح دانشمندان روش هاي جدیدی توپیراماتقانونمندی و محدودیت عالمنقش مهاجرت در توسعه نسل اامیدوار باش حتی اگر همه چدردهای سال گذشته فراموش نگاه محدود و تک جانبه، مشتازه های بیماری پارکینسوابزار بقا از نخستین همانزمان و صبرموجود بی مغزی که می تواندهوش مصنوعی از عروسک های بجهان کنونی و مغز بزرگتریاز تکینگی تا مغز از مغز تسایه ی هوشیاریواقعیت چیستبیماری های میتوکندریعقل سالمخفاش کور و انسان بینا؟کرونا چه بر سر مغز می آورمحدودیت های حافظه و حافظبررسی علل کمر درد در میانآینده با ترس جمع نمیشودداروی جدید لنفوم و لوکمیتکنولوژی های جدید و حالتقطار پیشرفتنقش اتصالات بین سلولهای انتروپی و هوشیاریذهن خود را مشغول هماهنگیچالش های ایستادن بر دو پاترکیب آمار و ژنتیکابزار بقای موجود زنده از زندگی زودگذرمیدان های مغناطیسی قابل هوش مصنوعی از عروسک بازی جهش های ژنتیکی مفید در سااز تکینگی تا مغز از مغز تسخن و سکوتواکسن ایرانی کرونا تولیدبیماری دیستروفی میوتونیعنصر اصلی تعیین واقعیتخواص منیزیمگلوله ی ساچمه ایمرکز هوشیاری، روح یا بدن بعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا گذشته، امروز وآینده داروی ضد تشنج توپیراماتتکامل داروینی هنوز در حالرزش دست ها و گردن و سر ETنقش غذاها و موجودات درياانسان ها می توانند میدان رمز و رازهای ارتباط غیر کنجات در اعتماد به خودتسلیم شدن از نورون شروع مابعاد اضافه ی کیهانزاویه نگاه ها یکسان نیستمانند کودکان باشیدهوش مصنوعی از عروسک تا کمجاذبه و نقش آن در شکلگیریاز تکامل تا مغز، از مغز تسردرد میگرن در کودکانورزش هوازی ، بهترین تمریبیش از نیمی از موارد انتقعدم تعادل دوپامین، فقط بخورشید مصنوعیگامی در درمان بیماریهای مرزهای حقیقی یا مرزهای تتقلید از طبیعتآیا دلفین ها می تواند از در والنتاین کتاب بدید همتا بحر یفعل ما یشامن بی من، بهتر یاد میگیرمچند نرمش مفید برای کمردراولین هیبرید بین انسان و رویا حقی از طرف خداچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک تصویر زیبای اصفهاناحتیاط در تعویض داروهازبان ریشه هایی شناختی اسهوش احساسیحقیقت انساناستفاده از هوش مصنوعی در شناخت درون، شناخت بیرون؛یاد بگیر فراموش کنیباد و موجتاثیر ویتامین دی بر بیماخدایی که ساخته ی ذهن بشر پمبرولیزوماب در بیماری چفلج خواب چیستمشاهدات آمیخته با اشتباهتمایل زیاد به خوردن بستنآب، زندگی است(قسمت پنجم)درمان های بیماری اس ام ایتاثیر کپسول نوروهرب بر سمنابع انرژی از نفت و گاز نهایت در بی نهایتایمپلانت مغزی کمک میکند روزهای سختنسبیت عام از زبان دکتر برتغییر خود یا تغییر دیگراادامه بحث تکامل چشمسفری به آغاز کیهانتغییر دیگران یا تغییر خواداراوون تنها داروی تاییسقوط درون جاذبه ای خاص، چهوشمندی کیهانحافظه های کاذباصل عدم قطعیت از کوانتوم شگفتی های زنبور عسلکل اقیانوس در یک ذرهبحثی جالب درباره محدودیتدنیا فریب و سرگرمیپیوند سر برای چه بیمارانفاجعه ی جهل مقدسمغز قلبتنهایی رمز نوآوری استآزار حقیقیدرمان جدید مولتیپل میلومتاثیر احتمالی عصاره تغلیمنبع هوشیاری کجاست قسمت نوار عصب و عضلهایا این جمله درست است کسیریه زغالیهفت سین یادگاری از میراث ارتباط بین هوش طبیعی و هوسم زنبور ، کلیدی برای وارشباهت مغز و کیهانهیپرپاراتیروئیدیسمحس و ادراک قسمت 67کنگره بین المللی سردرد دبخش بزرگتر کیهان ناشناختدونپزیل در بیماران قلبی تو برای خزیدن خلق نشده ایپایان، یک آغاز استفرار در فرار از میزبان، دمغز انسان برای ایجاد تمدافت هوشیاری به دنبال کاهدرماندگی به دلیل عادت کرتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر میدانی مصیبت بزرگتر رژیم غذایی ضد التهابیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنوزاد ناشنوای متولد شده،همیشه عسل با موم بخوریمتغییرات آب و هوایی که به از نخستین همانند سازها تسوخت هیدروژنی پاکبه هلال بنگرصبر و واقعیتهستی ما پس از شروعی چگال حس و ادراک قسمت هجدهمکودکان گذشته به آینده فکبرای تمدن سازی، باید در بپرورش مغز مینیاتوری انسادیسک گردنتومورهای ستون فقراتقله برای دیدن نه برای به مغز بزرگترین مصرف کننده الگو و عادت را بشکن و در ادرک دیگرانتاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین همانرحم مصنوعیمنتظر نمان چیزی نور را بهچگونه هموساپينس بر زمین هنر حفظ گرهجهان فراکتالاز تکینگی تا مغز و از مغز سیب یکسان و دیدگاه های متویتامین E برای فعالیت صحبهداشت خوابطلای سیاهحس و ادراک قسمت دوازدهمکاهش سن بیولوژیکی، تنها برخی بیماری های خاص که بدآن چیزی که ما جریان زمان دانشمندان روشی برای تبدیتوانایی مغز و دیگر اجزای قارچ بی مغز در خدمت موجودنقش میدان مغناطیسی زمین امیدواریدردی که سالهاست درمان نشنگاه کلی نگرتازه های درمان ام اسابزار بقا از نخستین همانزمان واقعیت است یا توهمموجودات مقهور ژنها هستندهوش مصنوعی از عروسک های بجهان کاملی در اطراف ما پراز تکینگی تا مغز از مغز تسایه را اصالت دادن، جز فرواقعیت های متفاوتبیماری های مغز و اعصاب و عقلانیت بدون تغییرخفاش با شیوع همه گیری جدیکریستال هامحدودیت درک انسانبرطرف کردن خشونت را از خاآیا فراموشی حتمی استداروی جدید میاستنی گراویتکنولوژی و پیشرفتقطره قطرهنقش تیروئید در تکامل مغزانتظار گذر تندباد؟ذهن خالی از شلوغی افکارچالش کمبود اندام برای پیترکیب حیوان و انسانابزار بقای موجود زنده از زندگی سلول در بدن، جدای امیدان های کوانتومی خلاهوش مصنوعی از عروسک بازی جهش های ژنتیکی غیر تصادفاز تکینگی تا مغز از مغز تسخن پاک و ثابتواکسن اسپایکوژنبیماری سلیاکعوامل موثر در پیدایش زباخواص میوه ی بهگلوئونمرکز حافظه کجاستتفکر قبل از کارآیا پیدایش مغز از روی تصاداروی ضد جنون در درمان تیتکامل داروینی هنوز در حالرزش عضله یا فاسیکولاسیونقش غذاها و موجودات درياانسان یک کتابخانه استرمز گشایی از اتصالات مغزنجات در راستگوییتست نوار عصب و عضلهابعاد بالاترزاوسکا درمان گوشرمانند آب باشهوش مصنوعی از عروسک تا کمجبران از دست رفته هااز تکامل تا مغز، از مغز تسردرد میگرنی در کودکانورزش و میگرنبیشتر کمردردها نیازی به عدم درکخوش قلبی و مهربانیگاهی لازم است برای فهم و مزایای شکلات تلخ برای سلتقویت مغز با ورزشآیا دلفین ها میتوانند بادر یک فراکتال هر نقطه مرکتاول کف پا و حقیقتمننژیتچند جهانیاولین تصویر در تاریخ از سرویاها از مغز است یا ناخوچرا پس از بیدار شدن از خوتصویربرداری فضاپیمای آماحساس گذر سریعتر زمانزبان شناسی مدرن در سطح سلهوش احساسیحقیقت اشیااستفاده از انرژی خلاشناسایی تاریخچه ی تکاملییادگیری مهارت های جدید دباد غرور و سر پر از نخوت وصفحه اصلیخدایا جز تو که را دارمپنج اکتشاف شگفت آور در موفلج دوطرفه عصب 6 چشممطالبه ی حق خودتمایز یا کشف یگانگیآتاکسیدرمان های جدید ALSتاثیر کتامین در درمان پامنابع انرژی از نفت و گاز نهادینه سازی فرهنگ اختلاایمپلانت نخاعی میتواند دروزهای سخت میگذردچسبیدن به خود، مانع بزرگ نسبت ها در کیهانتغییر دادن ژنها آیا روزی ادب برخورد با دیگرانسقوط زیگزاگی یا ناگهانیهوشیاری و وجودحافظه و اطلاعات در کجاست اصل، روان و نفس استشانس یا نتیجه ی تلاشکلمات بلند نه صدای بلندبحثی در مورد نقش ویتامين دنیا مکانی بسیار اسرارآمپیوند سر، یکی از راه حلهافارغ التحصیلان، فقیر و دمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتنبیه چقدر موثر استآزار دیگری، آزار خود استدرمان جدید میگرن با انتی تاثیر بینش و انتظارات فرمنبع هوشیاری کجاست قسمت نوار عصب و عضله مهم در تشایا ابزار هوشمندی یا مغز ریواستیگمینهم نوع خواری در میان پیشیارتباط شگفت مغز انسان و فسماگلوتید داروی کاهش دهنشباهت مغز با کیهان مادیهاوکينگ پیش از مرگش رسالحس و ادراک قسمت 74کنترل همجوشی هسته ای با هبخش دیگری در وجود انسان هتو تغییر و تحولیپاکسازی مغزفرد موفقمغز انسان برای شادمانی طافتخار انساندرها بسته نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نیروی مغناطیس نباشد رژیم غذایی ضد دردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنوسانات کوانتومی منبع ماهمیشه، آنطور نیست که هستتغییرات تکاملی سر انسان از نخستین همانند سازها تسودمندی موجودات ابزی بر به کدامین گناه کشته شدندصبر بسیار بایدهشت توصیه برای کاستن از دحس و ادراک قسمت هشتمکودکان خود را مشابه خود تبرای خودآگاه بودن تو بایپرکاری تیروئیددیستونی قابل درمانتوهم فضای خالیقله سقوطمغز حریص برای خون، کلید تالگوی بنیادین و هوشیاریدرک درست از خود و هوشیاریتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرمنتظر نتیجه ی کارهایت باچگونه هوشیاری خود را توسهنر رها شدن از وابستگیجهان قابل مشاهده بخش کوچاز تکینگی تا مغز از مغز تسیر آفرینش از روح تا مغز ویتامین E در چه مواد غذایبهداشت خواب، رمز حافظه ی طوفان فقر و گرسنگی و بی سحس و ادراک قسمت سومکایروپاکتیک چیستبرخی توجهات در ببمار پارآنچه می دانم، آنچه را میخدانش، قفل ذهن را باز میکنتوانایی یک فرد، برای تغیقبل و بعد از حقیقتنقش محیط زندگی و مهاجرت دامیدواری و مغزدرس گرفتن از شکست هانگاه انسان محدود به ادراتاسف بار است انسان، حق خوابزار بقا از نخستین همانزمان پلانکمورد نادر همپوشانی دو بیهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان پیوستهاز تکینگی تا مغز از مغز تساخت سلول عصبی حتی پس از واقعیت و مجازبیماری های ژنرالیزه ی عصعقیده ی بی عملخلا، حقیقی نیستکریستال زمان(قسمت اولمخچه فراتر از حفظ تعادلبزرگ فکر کنآیا ممکن است موش کور بی مداروی جدید آلزایمرتکنولوژی جدید که سلول هالمس کوانتومینقش حفاظتی مولکول جدید دانحراف و حقیقتذهن سالمچالش دیدگاه های سنتی در بترازودونابزار بقای موجود زنده از زندگی، مدیریت انرژیمیدان بنیادین اطلاعاتهوش مصنوعی از عروسک بازی جهش های بیماری زا، معمولاز تکینگی تا مغز- از مغز سخت ترین حصارواکسن اسپایکوژن ضد کرونابیماری ضعف عضلات نزدیک بعوامل ایجاد لغت انسانی و خواص هلو برگ هلوگمان میکنی جرمی کوچکی در مرکز حافظه کجاستتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا آگاهی پس از مرگ از بیدارویی خلط آورتکامل زبانلزوم گذر انسان از حدها و نقش غذاها و موجودات درياانسان باشرمز پیشرفت تواضع است نه طنخاع ما تا پایین ستون فقرتست کم هزینه ی بزاق برای اتفاق و تصادفزبان فرایند تکاملی برای ماه رجبهوش مصنوعی از عروسک تا کمجدا کردن ناخالصی هااز تکامل تا مغز، از مغز تسردرد و علتهای آنورزش بهترین درمان بیش فعبا همه مهربان باشعدالت برای من یا برای همهخوش خیالی و خوش بینیگاهی مغز بزرگ چالش استمسمومیت دانش آموزان بی گتقویت استخوان در گرو تغذآیا دست مصنوعی به زودی قادر کمتر از چند ماه سوش جدتابوهای ذهنیمن، ما یا چی؟چند جهانیاولین دارو برای آتاکسی فرویاهای پر رمز و حیرتی درچرا ارتعاش بسیار مهم استتصور ما ازمشکلات و واقعیاحساسات کاذبزبان شناسی نوین نیازمند هوش بشری تهدید برای بشریحقیقت تنها چیزی است که شااستفاده از سلول های بنیاشناسایی سلول های ایمنی ایادگیری هوش مصنوعی، عمیقبار مغز بر دو استخوانسوالات پزشکیخرما منبع بسیار خوب آنتی پول و شادیفن آوری های جدید علیه شنامطالبی در مورد تشنجتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآتاکسی فریدریشدرمان های جدید میگرنتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز چهار میلیارد سال تکامل بایمپلانت استخوانی در آسیروش مقابله مغز با محدودیایمان به رویاروش های صرفه جویی در ایجانسبت طلایی، نشانه ای به ستغییر زودتر اتصالات مغزیادراک ما درک ارتعاشی است سلول های مغزی عامل پارکیهوشیاری و افسردگیحافظه و اطلاعات در کجاست اصلاح خطا با رفتن بر مسیرشانس یا تلاشکلوزاپین داروی ضد جنونبحثی در مورد نقش کلسیم و دنیای شگفت انگیز کوانتومپیوندهای پیچیده با تغییرفاصله ها در مکانیک کوانتمغز مانند تلفن استتهدیدهای هوش مصنوعیآسيب میکروواسکولاریا آسدرمان جدید کنترل مولتیپلتاثیر ترکیبات استاتین (سمنبع هوشیاری کجاست قسمت نوار عصب و عضله برای تاییایا بیماری ام اس (مولتیپریاضیات یک حس جدید استهمه چیز موج استارتباط شگفت انگیز مغز انسندرم میلر فیشراعتیاد را به دور بیندازشباهت های ریشه ای چند بیمهاوکينگ پیش از مرگش رسالحس و ادراک قسمت 75کنترل جاذبهبخشیدن دیگران یعنی آرامشدوچرخه در کاهش دردهای کمتو جهانی هستی که خودش را پارادوکس ها در علمفرد یا اندیشهمغز انسان برای شادمانی طافراد آغاز حرکت خودشان ردرهای اسرارآمیز و پوشیدهتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نعمت فراموشی نبود بسراه فراری نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنوشیدن چای برای مغز مفید همکاری یا رقابتتغذیه بر ژنها تاثیر دارداز نشانه ها و آثار درک شدسی و سه پل اصفهانبه امید روزهای بهترصد قدح، نفتاده بشکستو هر کس تقوای خدا پیشه کنحس و ادراک قسمت هشتاد و نکودکان را برای راه آماده برای رشد، باید از مسیر خطپراسینزوماب در پارکینسودژا وو یا اشنا پنداریتوهم فضای خالی یا توهم فضقلب های سادهمغز در تنهایی آسیب میبینالگوبرداری از طبیعتدرک عمیق در حیواناتتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانرساناها و ابر رساناها و عمنتظر زمان ایده آل نشوچگونه واکسن کرونا را توزهنر، پر کردن است نه فحش دجهان موازی و حجاب هااز تکینگی تا مغز از مغز تسیستم تخلیه ی مغز بینشی نویتامین کابوزون هیگز چیستطوفان بیداریحس و ادراک قسمت سی و هشتمکار امروز را به فردا نیندبرخی توصیه ها برای واکسیآنچه ناشناخته است باید شدانش، یک انسان را ناسازگتوازن مهمتر از فعالیت زیقبل از آغازنقش مرکز تنفس سلولی در بیامیدی به این سوی قبر نیستدست و پا زدن در سایه؟نگاه از بیرون مجموعهتبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقا از نخستین همانزمان به چه دلیل ایجاد میشموسیقی نوهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان پیوستهاز تکینگی تا مغز از مغز تساخت شبکه عصبی مصنوعی با واقعیت و انعکاسبیماری وسواسعلم و ادراک فقط مشاهده ی خلا، خالی نیستکریستال زمان(قسمت دوم)مخچه ، فراتر از حفظ تعادلبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا ما کالا هستیمداروی جدید ای ال استکنولوژی جدید که سلول هالووفلوکساسیننقش حیاتی تلومر دی ان آ داندوه در دنیا استذهت را روی چیزهای مفید متچاالش ها در تعیین منبع هوترازودونابزار بقای موجود زنده از زندگی، مراتب هوشیاری استمیدازولام در درمان تشنج هوش مصنوعی از عروسک بازی جهش تمدنی عجیب و شگفت انساز تکینگی تا مغز- از مغز سخت ترین کار، شناخت خود اواکسن دیگر کرونا ساخته شبیماریهای تحلیل عضلانی اعواملی که برای ظهور لغت اخواص هندوانهگنجینه ای به نام ویتامین مرکز خنده در کجای مغز استتفکر خلا ق در برابر توهم آیا امکان بازسازی اندامهدارویی ضد بیش فعالی سیستتکامل زبانلزوم سازگاری قانون مجازانقش غذاها در کاهش دردهای انسان جدید از چه زمانی پارمز بقای جهش ژنتیکینخاع درازتر یا کوتاهتر کتست آر ان اس دز میاستنی گاتوبان اطلاعات و پلِ بینزبان متغیرماپروتیلینهوش مصنوعی به کمک هوش طبیجدایی خطای حسی استاز تکامل تا مغز، از مغز تسردرد به دلیل مصرف زیاد مورزش در کمر دردبا هوش مصنوعی خودکار روبعسل طبیعی موثر در کنترل بخوشبختی چیستگاهی جهت را عوض کنمسمومیت دانش آموزان، قماتقویت حافظه یا هوش مصنوعآیا رژیم غذایی گیاهی سلادر آرزوهایت مداومت داشتهتاثیر فکر بر سلامتمنابع انرژي پاک سرچشمه حچند جهانی و علماولین دروغرویای شفافچرا بیماری های تخریبی مغتصور از زمان و مکاناخلاق و علوم اعصابزبان، نشان دهنده ی سخنگو هوش در طبیعتحقیقت خواب و رویااستفاده از سلول های بنیاشهر زیرزمینی در ژاپن برایادگرفتن، آغاز حرکت است بار بزرگ ایستادن بر دو پاپیامهای کاربرانخسته نباشی باباپول و عقیدهفناوری هوش مصنوعی نحوه خمطالعه ای بیان میکند اهدتمدن پیشرفته ی پیشینیانآتاکسی مخچه ای خودایمندرمان های جدید در بیماری تاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع انرژی از نفت و گاز چهار ساعت پس از کشتار خوکمنابع بی نهایت انرژی در دنون و القلماین پیوند نه با مغز بلکه روش های عملی برای رفع کمرنشانه های گذشته در کیهان تغییر عمودی سر انسان از پادغام میان گونه های مختلسلول های بنیادیهوشیاری کوانتومیحافظه و اطلاعات در کجاستاصول انجام برخی نرمش ها دشاهکار قرنکلید نزدیک و نگاه تو بر فبحثی در مورد حقیقت فضا و دنیایی پر از سیاهچاله پیوندی که فراتر از امکانفاصله ی همیشگی تصویر سازمغز مادران و کودکان در زمآسیب ها ناشی از آلودگی هودرمان جدید ام استاثیر تغذیه بر سلامت روامنبع هوشیاری کجاست قسمت نوار عصب و عضله تعیین محلایا بدون زبان میتوانیم تهمه چیز و هیچ چیزارتباط شگفت انگیز مغز انسندرم کووید طولانیاعداد بینهایت در دنیای مشباهت کیهان و مغزهدف یکسان و مسیرهای مختلحس و ادراک قسمت 78کندن ریشه ی خودبخشش، عقلانی یا غیر عاقلدوچرخه سواری ورزشی سبک و تو جدای از کیهان نیستیپاسخ گیاهان در زمان خوردفرد حساس از نظر عاطفی و بمغز انسان رو به کوچک تر شافراد بی دلیل دوستدار تو درون قفس یا بیرون از آنتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نعمت فراموشی نبود بسراه نجاتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنوعی سکته مغزی ، وحشتناک همانند سازی در انسانثبت و دستکار ی حافظهاز نظر علم اعصاب یا نرووسسیلی محکم محیط زیست بر انبه بالا بر ستارگان نگاه کصداقتوفور و فراوانیحس و ادراک قسمت هشتاد و شکوری گذرای ناشی از موبایبرای زندگی سالم، یافتن تپرتوهای صادر شده از سیاهدژاوو یا آشناپنداریتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)قلب و عقلمغز را از روی امواج بشناسالتهاب شریان تمپورالدرگیری قلب در بیماری ویرتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانرستگاری محدود به یک راه نمنحنی که ارتباط بین معرفچگونه آن شکری که می خوریمهوموارکتوس ها ممکن است دجهان ما میتواند به اندازاز تکینگی تا مغز از مغز تسیستم تعادلی بدنویتامین کا و استخوانبوزون هیگز جهان را از متلطوفان زیباییحس و ادراک قسمت سی و ششمکار با یگانگی و یکپارچگیماست مالیبرخی درمان های Spinal Muscular Atآنچه واقعیت تصور میکنیم دائما بخوانتوت زیاد بخوریدقبل از انفجار بزرگنقش نگاه از پایین یا نگاهامیدی تازه در درمان سرطادست کردن در گوشنگاه از دور و نگاه از نزدتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقا از نخستین همانزمان شگفت انگیزموسیقی هنر مایع استهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان پر از چیزهای اسرار آاز تکینگی تا مغز از مغز تساخت شبکه عصبی با الفبای واقعیت تقویت شدهبیماری کروتز فیلد جاکوبعلم و روحخلاصه ای از مطالب همایش مکریستال زمان(قسمت سوم)مخچه ابزاري که وظیفه آن فبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا ما تنها موجودات زنده داروی جدید برای میاستنی تکینگیلوب فرونتال یا پیشانی مغنقش خرچنگ های نعل اسبی دراندوه دردی را دوا نمیکندذخیره ی شگفت انگیز اطلاعنابینایی در نتیجه ی گوشی تراشه مغز بدون واسطه ی دابزار بقای موجود زنده از زندان ذهنیمکان زمان یا حافظه زمانهوش مصنوعی از عروسک بازی جهشهای مفید و ذکاوتی که داز تکینگی تا مغز- از مغزتسختی ها رفتنی استواکسن دیگری ضد کرونا از دبیماری، رساله ای برای سلعوارض ازدواج و بچه دار شدخواص انارگوهر با نظر دیگران سنگ نممرگ چیستتفاوت قند طبیعی با قند و آیا انسان با مغز بزرگش اخداستانها و مفاهیمی اشتباتکامل زبان انسان از پیشیلزوم سازگاری قانون مجازانقشه مغزی هر فرد منحصر بهانسان خطرناکترین موجودرمز جهاننخستین تمدن بشریتشنچ پانایوتوپولوس تشنج اتوسوکسیمایدزبان مشترک ژنتیکی موجوداماجرای جهل مقدسهوش مصنوعی به شناسایی کاجریان انرژی در سیستم های از خود رها شوسردرد تنشنوزن حقیقی معرفت و شناختبا هر چیزی که نفس می کشد معشق به هفت مرتبه ی شناختیخوشبختی دور از رنج های مگذر زمان کاملا وابسته به مسیر دشوار تکامل و ارتقاتقویت سیستم ایمنیآیا رژیم غذایی گیاهی سلادر آسمان هدیه های نادیدنتاثیر مشاهده بر واقعیت بمنابع انرژی از نفت و گاز چند روش ساده برای موفقیتاولین سلول مصنوعیروان سالمچرا حیوانات سخن نمی گوینتصاویر زیبای رعد و برقاخلاق پایه تکامل و فرهنگزبان، وسیله شناسایی محیطهوش عاطفی قسمت 11حقیقت در علم، هرگز نهایی استفاده از سلول های بنیاشواهدی از نوع جدیدی از حایادآوری خواب و رویابار سنین ابزار هوشمندی اسایتهای دیگرخطا در محاسبات چیزی کاملپوست ساعتی مستقل از مغز دفواید روزه داری متناوبمعمای اخلاقی قطارتمدن بشری و مغز اخلاقیآتش منبع انرژیدرمان های جدید سرطانتاثیر گیاه خواری بر رشد وتاثیر گیاه خواری بر رشد ومنابع جدید انرژینوآوری ای شگفت انگیز داناین اندوه چیستروش هایی برای کم کردن اضطنشانه های پروردگار در جهتغییرات منطقه بویایی مغزادغام دو حیطه علوم مغز و سلول های بنیادی منابع و اهوشیاری سنتی یا هوشیاری حافظه ی هوش مصنوعیاصول توسعه ی یک ذهن کاملشاهکار شش گوشکلام و زبان، گنجینه ای بسبحثی در مورد عملکرد لوب فدنیا، هیچ استپیوستگی همه ی اجزای جهانفتون های زیستیمغز چون ابزار هوش است دلیآسیب روانی شبکه های اجتمدرمان جدید ای ال اس، توفرتاثیر حرکات چشم بر امواج منبع هوشیاری کجاست قسمت نوار عصب و عضله در مطب دکایا تکامل هدفمند استهمه چیز کهنه میشودارتباط غیرکلامی بین انساسندرم گیلن باره به دنبال بقا با سازگارترین فرد اسشباهت زیاد بین سلول هاي عهدف یکسان، در مسیرهای متحس و ادراک قسمت 82کندر در بیماریهای التهاببدون پیر فلکدوپامین قابل حل در آبتو دی ان ای خاص ميتوکندريپختگی پس از چهل سالگي به فردا را نمیدانیممغز انسان رو به کوچکتر شدافزایش قدرت ادراکات و حسدرون و بیرون، جدای از هم تاثیر درجه حرارت بر عملکاگر با مطالعه فیزیک کوانراه های جدید برای قضاوت رمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنیوالینهمجوشی هسته ای، انرژِی بثبت امواج الکتریکی در عصاز نظر علم اعصاب اراده آزسینوریپا داروی ترکیبی ضدبه بالاتر از ماده بیندیشصدای بم با فرکانس پایین، وقاحت و تمسخر دیگرانحس و ادراک قسمت پنجمکی غایب شدی تا نیازمند دلبرخی ملاحظات در تشنج های پرتوزایی از جسم سیاهدگرگونی های نژادی و تغییتوهم چیستقلب یا مغزمغز زنان جوانتر از مغز مرام آر آی جدید با قدرت شگفدرگیری مغز در بیماری کویتاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانرشته نوروایمونولوژی و نقمنشأ اطلاعات و آموخته ها هورمون شیرساز یا پرولاکتجهان مادی، تجلی فضا در ذهاز تکینگی تا مغز از مغز تسیستم دفاعی بدن علیه مغز ویتامین کا در سبزیجاتبی نهایت در میان مرزهاطولانی ترین شبحس و ادراک قسمت سیزدهمکارهای کوچک، بی ارزش نیسماست مالی با هوش انسانیبرخی روش های تربیتی کودکآنچه حس می کنیم، نتیجه ی دارچینتوسعه هوش مصنوعی قادر اسقبرستان ها با بوی شجاعتنقش نظام غذایی در تکامل مامگا سه عامل مهم سلامتدست آسماننگاه از درون قفس یا بیرونتبدیل سلولهای محافط به سابزار بقا از نخستین همانزمان، واقعی نیستمیلر فیشر نوعی نادر از گیهوش مصنوعی از عروسک بازی جهان پر از چیزهای جادویی از تکینگی تا مغز از مغز تساختن آیندهواقعیت تقویت شدهبیماری گیلن باره و بیمارعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهخلاصه ای از درمان های جدیکشف مکانیسم عصبی خوانش پمخچه تاثیر گذار بر حافظهبزرگترین خطایی که مردم مآیا مصرف مولتی ویتامین هداروی جدید برای کاهش وزنتکامل فردی یا اجتماعیلوتیراستامنقش داروهاي مختلف معروف اندوهگین نباش اگر درب یا ذره ی معین یا ابری از الکناتوانی از درمان برخی ویتراشه ها روی مغزابزار بقای موجود زنده از زونیسومایدمکانیک کوانتومی بی معنی هوش مصنوعی از عروسک بازی جهشهای مفید و ذکاوتی که داز تکینگی تا مغز، از مغز سختی در بلند شدن از روی صواکسن سرطانبیمارستان هوش مصنوعیعید نوروز مبارکخواص اردهگویید نوزده و ایمنی ساکتمرگ و میر پنهانتفاوت مغز انسان و میمون هآیا احتمال دارد رویا از آدخالت در ساختار ژنهاتکامل ساختار رگهای مغزی لزوم عدم وابستگی به گوگل نقشه های مغزی جدید با جزیانسان در هستی یا هستی در رمز جهان خاصیت فراکتالنخستین تصویر از سیاهچالهتشنج چیستاتصال مغز و کامپیوترزبان چهار حرفی حیات زمینماجرای عجیب گالیلههوش مصنوعی تعاملیجریان انرژی در سیستم های از درخواست ها جدا شوسردرد سکه ایوزوز گوشبا آتش، بازی نکن و بعد از عشق درونی به یگانگی خلقتخیالپردازی نکنگذشته را دفن کنمسئول صیانت از عقیده کیستلقین اطلاعات و حافظهآیا راهی برای بهبود وضعیدر آستانه ی موج پنجم کوویتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمنابع انرژی از نفت و گاز چندین ماده غذایی که مانناوکرلیزوماب داروی جدید شروبات ها قول میدهندچرا حجم مغز گونه انسان درتصادف یا قوانین ناشناختهاختلا ل در خود عضلهزدودن نقص از هوش مصنوعیهوش عاطفی قسمت نهمحقیقت راستین انسان علم باستفاده از سلول های بنیاشواهدی از دنیسوان(شبه نئیاری خدا نزدیک استباربر دیگران نباشخطا در محاسبات چیزی کاملپوشاندن خود از نورفواید روزه داری متناوبمعماری، هندسه ی قابل مشاتمدن زیر آبآثار باستانی تمدن های قددرمان های رایج ام اس