دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

حس و ادراک قسمت چهل و هشتم

درک مرز یا درک کیهان جدایی ناپذیر
از مرزها و حدود تا فضای خالی بین آنها که در حقیقت دریایی از نوسانات نزدیک به بی نهایت انرژی است، چیزی تهی، جدای از بستر ثابت کیهان وجود ندارد.
مقیاس های موجود در کیهان، هرچقدر کوچک شود، در درون خود اجزای دیگری را دارد و مرزها و بی نهایت، درهم می آمیزد.
آنچه مرزها و حدود را شکل می‌دهد، نیازها و کمبودهای موجود هوشمند است و این مرزهای تصور شده، برای رفع نیازها و کمبودها در جهان مادی، در راستای رسیدن به منافع مادی بیشتر و حذف موانعی است که به مرزهای شخصی و خصوصی فرد، هجوم می‌برند.
در این مسیر، تکامل چند میلیارد ساله ی حیات ابزار لازم و قدرتمند هوشمندی را برای بقا ایجاد کرده است. ولی آیا نیازهای انسان، فقط تعیین مرز و قلمرو در مواجهه ی با درندگان است؟
حس و ادراک- قسمت چهل و هشتم
از چهارپای سم دار یا دارای پنجه ی خون آلود تا موحود دوپای تحت فشار تکاملی ولی در تلاش برای دیدن پشت مرزها
در جهان امروز که هنوز بحث مرزها و قلمروها چیز حل شده ای نیست و درندگان بدون قناعت و سیری به مرزهای خود، مشغول گذشتن از مرزها و حدهای خود هستند و در این مسیر از قربانی کردن هیچ موجودی ابا ندارند، آنچه در درجه ی اول ذهن موجود زنده را مشغول می‌کند، دفاع از مرزها و حدود خویش است و تصور چیزی فراتر از ابعاد عالم ماده، دشوار است ولی واقعیت اینکه وجود و نیازهای انسان محدود به نیازهای عالم ماده نیست.
ارتقای حقیقی، جنگ و نزاع برای گسترش مرزهای زمینی نیست بلکه این رشد، در درک نیاز به ارتقا در دلایل و اسباب و محرک هایی است که جهان مادی با همه ی وجود وابسته ی به آنهاست و ماده، چیزی جز تجلی این محرک ها در ظرف های محدود نیست.
درک نیاز به این ارتقا- که بسیار فراتر از حس و ادراک مادی است- درکی بحرانی و حساس است که میتواند انسان را به جایگاه اصلی خودش برگرداند
و برعکس این حالت، فرورفتن در حرص و آزهای کاذب جهان مادی برای تسخیر مرزهای قراردادی و متوهم جهان است که انسان را از توجه به حقیقت خودش غافل می‌کند.
تو آن چیزی را می‌بینی که به آن بنگری.
اگر نگران و حریص بر تجاوز به حدود و مرزهای دیگران شدی، به جای آنکه خود را به سوی جهان های بالاتر بالا بروی، چیزی جز زیاده خواهی و تجاوز مادی به حقوق و حدود دیگران، ذهن تو را مشغول نمیکند و این مشغولیت، مشغولیت به عدمی است که بدون پیوند با مراتب بالاتر، چیزی قابل ذکر نیست.
نزاع بین مرزهای محدود و قراردادی و جایگاهی فراتر از این مرزها، انتخابی همیشگی است.
می‌توانیم بین آنها انتخاب کنیم.
یک چیز- که همه چیز را در هر مقیاس با هم مرتبط میکند- فضا است
The one thing that connects all things at all scales: space.


همه چیز دارای مرزهایی قراردادی است. حقیقت اینکه فضای بین اشیا هم قراردادی و نه حقیقی است. این مرزها زاییده ی ذهن ناظران هوشمندی است که بستری بی نهایت و پیوسته را جزء جزء و پاره پاره می‌کنند. با این حال در درون هر جزء هنوز نشانه های بسیاری از پیوند آن با بستر بی نهایت و فاقد مرز وجود دارد.
آنچه فضای خالی تصور میشود تظاهری از ماده است که بیدار نیست. نه بر زمین نه هیچ جای کیهان، هیچ فضای خالی وجود ندارد.(نیکولا تسلا)
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=289324543370493&id=100068788479167


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
دیروز و امروزگوشه بیماری اتوزومال رسسمرکز خنده در کجای مغز استتفاوت های بین زن و مرد فقآیا برای تولید مثل همیشه فیروز نادریتکثیر سلول در برابر توقف درک حقیقت نردبان و مسیری نقشه های مغزی جدید با جزیرحم مصنوعیانسانیت در برابر دیگرانمنبع هوشیاری کجاست قسمت نخستین تصویر از سیاهچالهتشنج عدم توازن بین نورون اثرات مفید قهوهحکمت الهی در پس همه چیزسیاره ابلهانهوش مصنوعی تعاملیطلوع و حقیقتاز سایه بگذروزوز گوشدل به دریا بزنبا خدا باشدانشمندان روش هاي جدیدی گرفتار محدودیت ها و ابعامسمومیت دانش آموزان، قماتلاش های جدید در درمان فرآگاهی فراتر از آگاهیفراموش کارها باهوش تر هستاثیر نگاه انسان بر رفتادردهای سال گذشته فراموش چندین ماده غذایی که ماننزمان و صبرايا اراده آزاد توهم است یمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچرا حجم مغز گونه انسان درتظاهری از ماده است که بیداختلال خواب فرد را مستعد حس و ادراک (قسمت اول )سایه ی هوشیاریهوش عاطفی قسمت نهمعقل سالماستیفن هاوکینگ در تفسیر یاری خدا نزدیک استدو سوی واقعیتبازگشت از آثار به سوی خداداروی جدید لنفوم و لوکمیپیموزایدمطالعه ای بیان میکند اهدتمرکز بر هدفآرامش و دانشفشار و قدرتتاثیر گیاه خواری بر رشد وذهن خود را مشغول هماهنگینوآوری ای شگفت انگیز دانزندگی زودگذراین بیمار را باید چه کار منبع هوشیاری کجاست؟(قسمنشانه های پروردگار در جهتغییرات آب و هوایی که به ارتوکين تراپی روشی جديد حس و ادراک قسمت هفتمسخن و سکوتهوشیاری سنتی یا هوشیاری عنصر اصلی تعیین واقعیتاطلاع رسانی اینترنتیکلام و زبان، گنجینه ای بسبحثی درباره هوش و تفاوتهداروی ضد تشنج توپیراماتپیدایش زبانمغز مادران و کودکان در زمتو پیچیده ترین تکنولوژی آشنا پنداریقوی تر باشتاثیر داروهای ضد التهاب رمز و رازهای ارتباط غیر کنوار عصب و عضله در مطب دکجنسیت و تفاوت های بیناییزاویه نگاه ها یکسان نیستایرادهای موجود در خلقت بمهربانی، شرط موفقیتهمه چیز کهنه میشودارزش های حقیقی ارزش های غحس و ادراک قسمت بیستمسردرد میگرن در کودکانهدف یکسان، در مسیرهای متعدم درککندر علیه سرطانبر کسی اعتماد نکن مگر اینتولید مولکول جدید توسط هدر والنتاین کتاب بدید همپروژه ی ژنوم انسانیمغز انسان رو به کوچک تر شافزایش سرعت پیشرفت علوم قدرت کنترل خودتاثیر درجه حرارت بر عملکرویا حقی از طرف خدااپل ویژن پرو در تشخیص بیمنیوالینجهان یکپارچهزبان ریشه هایی شناختی اسمیگرن و خوابهمجوشی هسته ای، انرژِی باز کجا آمده ام و به کجا میحساسیت روانی متفاوتشناخت درون، شناخت بیرون؛به خوبی های دیگران فکرکنوقاحت و تمسخر دیگرانصفحه اصلیکیهان خود را طراحی میکندبرخی نرمش ها برای درد زانپرسشگری نامحدودتوهم وجوددرمان های بیماری اس ام ایمغز را از روی امواج بشناسامواجی که به وسیله ی ماشیلا اکراه فی الدینتاثیر عصاره تغلیظ شده گیروزهای سختابزار بقا از نخستین همانچگونه انتظارات بر ادراک جهان، تصادفی نیستسفری به آغاز کیهانما از اینجا نخواهیم رفتهورمون شیرساز یا پرولاکتاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا در سبزیجاتخواص فلفل سبزشگفتی های نقشه ی ژنتیکیبی ذهن و بی روحکارهایی بیش از طراحی و گپبرداشت مغز ما از گذر زمانآنان که در قله اند هرگز ختوصیه های غیر دارویی در سدرمان جدید ALSنقش نظام غذایی در تکامل مانفجار و توقف تکاملی نشاملاحظه های اخلاقی دربارهنگاه از درون قفس یا بیرونتحریک عمقی مغز در آلزایمريتوکسيمب در درمان ام اسابزار بقا از نخستین همانجاذبهسلطان جنگل یا صاحب ملکوتماده، چیزی بیش از یک خلا هوش مصنوعی از عروسک بازی شبکیه های مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهخودروهای هیدروژنیبیماری ای شبیه آلزایمر و کشف مکانیسمی پیچیده در بمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبسیاری از بیماری های جدیآیا هوش مصنوعی می تواند نتکامل چشمدرمانهای بیماری پارکینسنقش داروهاي مختلف معروف رژیم غذایی سالم و ضد التهانرژی تاریکمنابع انرژی از نفت و گاز ناتوانی از درمان برخی ویتربیت کودکان وظیفه ای مهابزار بقای موجود زنده از حقیقت افرادسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهوش مصنوعی از عروسک بازی صبر لازمه ی پیروزی استاز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن سرطانخدای رنگین کمانبیهوشی در بیماران دچار ابیوگرافیدیسک گردنگوشت خواری یا گیاه خواریمرگ چیستتفاوت های تکاملی در مغز وآیا بزرگ شدن مغز فقط در دفیزیک مولکولها و ذرات در تأثیر نیکوتین سیگار بر مدرک دیگراننقشه با واقعیت متفاوت اسرحم مصنوعیانسان، گونه ای پر از تضادمنبع هوشیاری کجاست قسمت نخستین روبات های زنده ی جتشویق خواندن به کودکاناثرات مفید روزه داریحافظه میتواند بزرگترین دسیب یکسان و دیدگاه های متهوش مصنوعی در قضاوت های اطلای سیاهاز علم جز اندکی به شما داوسواس، بیماری استدلایلی که نشان میدهد ما ببا طبیعت بازی نکندانشمندان روشی برای تبدیگریه ی ابر، رمز طراوت باغمسیر دشوار تکامل و ارتقاتلاش های جدید در درمان سرآپومورفین در پارکینسونفراموشی همیشه هم بد نیستتاثیر ویتامین دی بر بیمادردی که سالهاست درمان نشچندجهانیزمان واقعیت است یا توهمای نعمت من در زندگیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچرا خشونت و تعصبتعویض دارو در تشنجاختلال در شناسایی حروف و حس و ادراک (قسمت دوم )سایه را اصالت دادن، جز فرهوش عاطفی قسمت هفتمعقلانیت بدون تغییراستخوان های کشف شده، ممکژن همه چیز نیستدولت یا گروهکبازگشت به ریشه های تکاملداروی جدید میاستنی گراویپیچیدگی های مغزمگسمعمای اخلاقی قطارتمرکز بر امروزآرامش و سکونفشار روحی، همیشه بد نیست تاثیر گیاه خواری بر رشد وذهن خالی از شلوغی افکارنوار مغز مشاهده ی غیر مستزندگی سلول در بدن، جدای ااینکه به خاطرخودت زندگی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمنشانه های بیداری روحیتغییرات تکاملی سر انسان ارتباط میکروب روده و پارحس و ادراک قسمت هفدهمسخن پاک و ثابتهوش، ژنتیکی است یا محیطیعوامل موثر در پیدایش زبااطلاعات حسی ما از جهان، چکلام، در تحولی شگفت آور ببحثی درباره هوش و تفاوتهداروی ضد جنون در درمان تیپیر شدن حتمی نیستمغز چون ابزار هوش است دلیتو آرامش و صلحیآشنا پنداریقیچی ژنتیکیتاثیر داروی ضد تشنج سدیم رمز گشایی از اتصالات مغزنوبت کودکانجهل مقدسزاوسکا درمان گوشرایستادن در برابر آزادی بموفقیت هوش مصنوعی در امتهمه چیز در زمان مناسبارزش حقیقی زبان قسمت اولحس و ادراک قسمت دهمسردرد میگرنی در کودکانبلوغ چیستهدف از تکامل مغزعدالت برای من یا برای همهکو کیو تن coQ10برلیتیونتولید مثل اولین ربات های در یک فراکتال هر نقطه مرکپروژه ی علمی پیوند مغز سامغز انسان رو به کوچکتر شدافسردگی و اضطراب در بیماقدرت انسان در نگاه به ابعتاثیر درجه حرارت بر عملکرویاها از مغز است یا ناخواپی ژنتیکنیکولا تسلاجهان کنونی و مغز بزرگتریزبان شناسی مدرن در سطح سلمیگرن و روزه داریهمدلی و هوش عاطفیاز کسی که یک کتاب خوانده خفاش کور و انسان بینا؟شناسایی تاریخچه ی تکاملیبه خودت مغرور نشووقت نهيب هاي غير علمي گذشسوالات پزشکیکیهانِ هوشیارِ در حال یابرخی نرمش ها برای زانوپس از اگو یا بعد از نفستوهم بی خداییدرمان های جدید ALSمغز زنان جوانتر از مغز مرامیوتروفیک لترال اسکلرولاموژین داروی ضد اوتیسم؟تاریک ترین بخش شبروزهای سخت میگذردابزار بقا از نخستین همانچگونه به سطح بالایی از هوجهش های ژنتیکی مفید در ساسقوط درون جاذبه ای خاص، چما اشیا را آنطور که هستندهوش فوق العاده، هر فرد اساز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی 12 در درمان دردخواص منیزیمشگفتی های زنبور عسلبی سوادی در قرن 21کاربرد روباتهای ريزنانوبرداشتت از جهان رو زیاد آنتی بادی منوکلونال در دتوصیه هایی در مصرف ماهیدرمان جدید مولتیپل میلومنقش نظریه تکامل در شناساانفجار بزرگ پایان بوده املاحظات بیهوشی قبل از جرنگاه از درون مجموعه با نگتداوم مهم است نه سرعتریه زغالیابزار بقا از نخستین همانجاذبه و نقش آن در شکلگیریسم زنبور ، کلیدی برای وارماست مالیهوش مصنوعی از عروسک بازی شباهت مغز و کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مخورشید مصنوعیبیماری ای شبیه ام اس مولتکشف ارتباط جدیدی از ارتبمخچه ابزاري که وظیفه آن فبسیاری از بیماری های جدیآیا هوش مصنوعی زندگی بشرALS نگاهی کامل بر بیماری وتکامل و ارتقای نگاه تا عمدرماندگی به دلیل عادت کرنقش درختان در تکاملرژیم غذایی ضد التهابیانرژی تاریک که ما نمی تومنابع انرژی از نفت و گاز ناتوانی در شناسایی چهره ترجمه فعالیت های عضله به ابزارهای پیشرفته ارتباط حقیقت انسانسوخت هیدروژنی پاکهوش مصنوعی از عروسک بازی صبر و واقعیتاز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن سرطانخدایی که ساخته ی ذهن بشر خدایا جز تو که را دارمبیوگرافیدیستونی قابل درمانگیلگمش باستانی کیستمرگ و میر پنهانتفاوت های زبانی سرمنشا تآیا تکامل و تغییرات ژنتیفیزیک هوشیاریتأثیر نگاه انسان بر رفتادرک درست از خود و هوشیارینقص های سیستمی ایمنیرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرانعطاف پذیری مکانیسمی علمنبع هوشیاری کجاست قسمت نرمش های مفید برای درد زاتشخیص ژنتیکی آتروفی های اثرات مضر ماری جواناحافظه های کاذبسیر آفرینش از روح تا مغز هوش مصنوعی در کامپیوترهاطوفان فقر و گرسنگی و بی سازدواج های بین گونه ای، روسیله، فقط دعا نیستدنیا فریب و سرگرمیبالای هر دستی، دستی هستدانش، قفل ذهن را باز میکنگربه شرودینگر و تاثیر مشمسئول صیانت از عقیده کیستلاش های جدید شرکت نورالآپومورفین در پارکینسونفراموشی و مسیر روحانیتاثیر ویروس کرونا بر مغز درس گرفتن از شکست هانه ناامیدی بلکه ارتقازمان پلانکای همه ی وجود منمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچرا در مغز انسان، فرورفتتعامل انسان و هوش مصنوعیاختلال در شناسایی حروف و حس و ادراک قسمت 67ساخت سلول عصبی حتی پس از هوش عاطفی قسمت یازدهعقیده ی بی عملاستروژن مانند سپر زنان دژن همه چیز نیستدونپزیل در بیماران قلبی بازخورد یا فیدبکداروی جدید آلزایمرپیچیدگی های مغزی در درک زمعماری، هندسه ی قابل مشاتمساح حد واسط میان مغز کوآرامش عقلفضا و ذهن بازتاثیر گیاه خواری بر رشد وذهن سالمنوار مغز با توضیح دکتر فازندگی، مدیریت انرژیاینکه خانواده ات سالم بامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنظام مثبت زندگیتغذیه بر ژنها تاثیر داردارتباط ماده و انرژیحس و ادراک قسمت هجدهمسخت ترین حصارهوض مصنوعی زندهعوامل ایجاد لغت انسانی و اطلاعاتی عمومی در مورد مکلرال هیدرات برای خوابانبحثی درباره هوش و تفاوتهدارویی خلط آورپیراستاممغز چگونه صداها را فیلتر آشناپنداری چیستقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتاثیر درجه حرارت بر مغزرمز پیشرفت تواضع است نه طنور از عمق تاریکیجهان فراکتالزبان فرایند تکاملی برای اکنون را با همه ی نقص هایموفقیت در تفکر استهمه چیز در زمان کنونی استارزش حقیقی زبان قسمت دومحس و ادراک قسمت دوازدهمسردرد و علتهای آنبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهدف از خلقت رسیدن به ابزاعسل طبیعی موثر در کنترل بکوچ از محیط نامناسببرنامه و ساختار پیچیده متولید یا دریافت علمدر کمتر از چند ماه سوش جدپروانه ی آسمانیمغز ایندگان چگونه استافسردگی و ساختار مغزقدرت ذهنتاثیر درجه حرارت بر عملکرویاهای پر رمز و حیرتی درابتدا سخت ترین استنیاز به آموزش مجازی دیجیجهان کاملی در اطراف ما پرزبان شناسی نوین نیازمند میگرن سردردی ژنتیکی که بهمراه سختی، اسانی هستاز آغاز خلقت تا نگاه انساخفاش با شیوع همه گیری جدیشناسایی سلول های ایمنی ابه خودت نگاه کنوقتی فهمیدی خطا کردی برگپیامهای کاربرانکیست هیداتید مغزبرخی نرمش های گردنآلودگی هوا چالش قرن جدیدتوهم تنهاییدرمان های جدید میگرنمغزهای کوچک بی احساسامید نیکو داشته باش تا آنلایو دوم دکتر سید سلمان فتاریکی من و تو و گرد و غباروش مقابله مغز با محدودیابزار بقا از نخستین همانچگونه باغبانی باعث کاهش جهش های ژنتیکی غیر تصادفسقوط زیگزاگی یا ناگهانیما به جهان های متفاوت خودهوش مصنوعی می تواند بر احاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی هفدهخواص میوه ی بهشانس یا نتیجه ی تلاشبی شرمیکاربرد روباتهای ريز، در ماست مالی با هوش انسانیبررسي علل احتمالي تغيير آنزیم تولید انرژی در سلوتوضیحی ساده در مورد هوش مدرمان جدید میگرن با انتی نقش هورمون های تیروئید دانقراض را انتخاب نکنیدممانتین یا آلزیکسا یا ابنگاه حقیقی نگاه به درون اتداخل مرزها و صفات با بینریواستیگمینابزار بقای موجود زنده از جبران از دست رفته هاسماگلوتید داروی کاهش دهنهوش مصنوعی از عروسک بازی شباهت مغز با کیهان مادیاز تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار خوش قلبی و مهربانیبیماری اسپینال ماسکولار کشف جمجمه ای درکوه ایرهومخچه تاثیر گذار بر حافظهبشکه ای که ته نداره پر نمآیا هوش ارثی دریافتی از پNVG 291تکامل و ریشه ی مشترک خلقتدرها بسته نیستنقش ذهن و شناخت در حوادث رژیم غذایی ضد دردانرژی خلا ممکن استمنابع انرژی از نفت و گاز نادیدنی ها واقعی هستندترجمه ی فعالیت های عضله بابزارهای بقا از نخستین هحقیقت اشیاسودمندی موجودات ابزی بر هوش مصنوعی از عروسک بازی صبر بسیار بایداز تکامل تا مغز از مغز تا واکسن ضد اعتیاداز تکامل تا مغز، از مغز تواکسن علیه سرطانخرما منبع بسیار خوب آنتی بیان ژن های اسکیزوفرنی ددژا وو یا اشنا پنداریگیاه بی عقل به سوی نور میمرگ و میر بسیار بالای ناشتفاوت ایستایی و تکاپوآیا جنین انسان، هوشمندی فیزیک و هوشیاریتأثیر شیرینی های حاوی لودرک عمیق در حیواناتنقص در تشخیص هیجانات عامرساناها و ابر رساناها و عاهرام مصر از شگفتی های جهمنبع هوشیاری کجاست قسمت نرمش های مفید در سرگیجهتشخیص آلزایمر سالها قبل اجزای پر سلولی بدن انسان حافظه و اطلاعات در کجاست سیستم تخلیه ی مغز بینشی نهوش مصنوعی در تفکر خلاق اطوفان بیداریاسکلت خارجی در درمان اختیک پیام منفرد نورون مغزی دنیا مکانی بسیار اسرارآمبالاترین هدف از دولتدانش، یک انسان را ناسازگگزیده ای از وبینار یا کنفمسئولیت جدیدتلاش هایی در بیماران قطع آب زندگی است قسمت چهارمفراموشی آرمانتاثیر ژنها بر اختلالات خدست و پا زدن در سایه؟نه به اعدامزمان به چه دلیل ایجاد میشای آنکه نامش درمان و یادشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچرا ذرات بنیادی معمولاً تعامل انسان با هوش مصنوعاختلالات مخچهحس و ادراک قسمت 74ساخت شبکه عصبی مصنوعی با هوش عاطفی قسمت پنجمعلم و ادراک فقط مشاهده ی اسرار آفرینش در موجژن هوش و ساختارهای حیاتی دوچرخه در کاهش دردهای کمبازسازي مغز و نخاع چالشی داروی جدید ای ال اسپیوند قلب خوک، به فرد دچامعنی روزهتنفس هوازی و میتوکندریآرامش(سکوت) stillness و تکاپوفضای قلب منبع نبوغ استتاثیر گیاه خواری بر رشد وذهت را روی چیزهای مفید متنوار مغز ترجمه رخدادهای زندگی، مراتب هوشیاری استاین، فقط راه توستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنظریه ی تکامل در درمان بیثبت و دستکار ی حافظهارتباط متقابل با همه ی حیحس و ادراک قسمت هشتمسخت ترین کار، شناخت خود اهیچ نقطه ای مرکزی تر از اعواملی که برای ظهور لغت ااطلاعاتی عمومی در مورد مکم کردن کالری روشی سودمنبحثی درباره احساسات متفادارویی ضد بیش فعالی سیستپیشینیان انسان از هفت میمغز ناتوان از توجیه پیداآشتی بهتر استقانون مندی نقشه ژنتیکی متاثیر درجه حرارت بر عملکرمز بقای جهش ژنتیکینور درونجهان قابل مشاهده بخش کوچزبان متغیراکوییفلکسمولکول ضد پیریهمه چیز، ثبت می شودارزش حقیقی زبان قسمت سومحس و ادراک قسمت سومسردرد به دلیل مصرف زیاد مبنی عباس، ننگی بر تاریخهر چیز با هر چیز دیگر در تعشق به هفت مرتبه ی شناختیکوچک شدن مغز از نئاندرتابرنامه ی مسلط ژنها در اختتولید پاک و فراوان انرژیدر آرزوهایت مداومت داشتهپرواز از نیویورک تا لوس آمغز ابزار بقای برتر مادیاقلیت خلاققدرت شناختی انسان، محدودتاثیر درجه حرارت بر عملکرویای شفافابتدایی که در ذهن دانشمنچیز جدید را بپذیرجهان پیوستهزبان، نشان دهنده ی سخنگو میگرن شدید قابل درمان اسهمراهی میاستنی با برخی ساز انفجار بزرگ تا انفجار خلا، حقیقی نیستشهر زیرزمینی در ژاپن برابه دنبال رستگاری باشوقتی پر از گل شدی خودت را سایتهای دیگرکیست کلوئید بطن سومبرخی یونها و مولکول های مآلودگی هوا و ویروس کروناتوهم جداییدرمان های جدید در بیماری مغز، فقط گیرندهامید نجاتلازم است هیچ کاری نکنیدتاریکی و نورروش های صرفه جویی در ایجاابزار بقا از نخستین همانجهش های بیماری زا، معمولسلول های مغزی عامل پارکیما با کمک مغز خود مختاريمهوش مصنوعی متصل با مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین دی گنجینه ای بزرخواص هلو برگ هلوشانس یا تلاشبی عدالتی در توزیع واکسن کاش شرف اجباری بود یا حتیماشین دانشبررسی مغز با امواج مادون آواز خواندن در قفس، نشانتوضیحات دکتر فاطمی در مودرمان جدید کنترل مولتیپلنقش هورمون زنانه استروژنانواع سکته های مغزیمن و وجود توهمینگاه دوبارهترقی واقعی یا شعار ترقیریاضیات یک حس جدید استابزار بقای موجود زنده از جدا کردن ناخالصی هاسندرم میلر فیشرهوش مصنوعی از عروسک بازی شباهت های ریشه ای چند بیماز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقخوش خیالی و خوش بینیبیماری اضطراب عمومیکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمخاطب قرار دادن مردم، کابشریت از یک پدر و مادر نیآیا هوش سریعی که بدون احسفقر داده ها در هوش مصنوعیتکامل ابزار هوش ، راه پر درهای اسرارآمیز و پوشیدهنقش روی و منیزیم در سلامتراه فراری نیستانرژِی برای ایجاد اضطرابمنابع انرژی از نفت و گاز نادیدنی ها بیشتر از دیدنترجمه ای ابتدایی از اسراابزارهای بقا ازنخستین همحقیقت تنها چیزی است که شاسی و سه پل اصفهانهوش مصنوعی از عروسک بازی صد قدح، نفتاده بشکستصداقتاز تکامل تا مغز، از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه اخسته نباشی بابابیان حقیقتدژاوو یا آشناپنداریگیاه خواری و گوشت خوار کدمرگ و سوال از قاتلتفاوت ارباب و رهبر حقیقیآیا جهان ذهن و افکار ما مفیزیک آگاهیتئوری تکامل امروز در درمدرگیری قلب در بیماری ویرنقطه ی رسیدن به قلهرستگاری محدود به یک راه ناولویت بندی ها کجاستمنبع هوشیاری کجاست قسمت نرمش های موثر در کمردردتشخیص ایدزاجزایی ناشناخته در شکل گحافظه و اطلاعات در کجاست سیستم تعادلی بدنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحطوفان زیباییاسکار، لگوی هوشمندیک پیشنهاد خوب برای آسان دنیای شگفت انگیز کوانتومباهوش ترین و با کیفیت تریدائما بخوانگزارش یک مورد جالب لخته ومسئولیت در برابر محیط زیتلاش در تولید انرژی به رنآب زندگی است قسمت هفتمفرایند پیچیده ی خونرسانیتاثیر کلام در آیات کلام بدست کردن در گوشنه به اعدامزمان شگفت انگیزای جان جان بی تن مرومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچراروياها را به یاد نمی آتعادل دوپامین، فقط باعث اختلالات حرکتی در انسانحس و ادراک قسمت 75ساخت شبکه عصبی با الفبای هوش عاطفی قسمت اولعلم و روحاسرار بازسازی اندام هاژن یا نقشه توسعه مغز و نقدوچرخه سواری ورزشی سبک و باغچه ی منداروی جدید برای میاستنی پیوند مدفوعمعاینه قبل از نوار عصب و تنفس هوازی و میتوکندریآزمون تجربی، راهی برای رفضای خالی ای وجود نداردتاثیر گیاه خواری بر رشد وذخیره ی شگفت انگیز اطلاعنوار مغز در فراموشی هازندان ذهنیاینترنت بدون فیلتر ماهوامنبع هوشیاری در کجاست؟ قنظریه ی تکامل در درمان بیثبت امواج الکتریکی در عصارتباط چاقی و کاهش قدرت بحس و ادراک قسمت هشتاد و نسختی ها رفتنی استهیچ چیز همیشگی نیستعوارض ازدواج و بچه دار شداعتقاد اشتباه، نتیجه ی نکمالگرایی دشمن پیشرفتبحثی درباره احساساتی غیرتو افق رویداد جهان هستیداستانها و مفاهیمی اشتباپیشرفت های جدید علوم اعصمغز و قلب در جنین موش مصنآغاز فرایند دانستنقانون گذاری و تکاملتاثیر درجه حرارت بر عملکرمز جهاننوروفیبروماتوزجهان موازی و حجاب هازبان مشترک ژنتیکی موجودااکسی توسین و تکامل پیش امولتیپل اسکلروز در زنان همه ی سردردها بی خطر نیستارزش خود را چگونه میشناسحس و ادراک قسمت سی و هشتمسردرد تنشنبه قفس های سیاهت ننازهر جا که جات میشه، جات نیعشق درونی به یگانگی خلقتکوچکی قلببرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱تولید اندام با چاپ سه بعددر آسمان هدیه های نادیدنپروتئین های ساده ی ابتدامغز ابزار برتر بقااقیانوس نادانیقدرت عشقتاثیر درجه حرارت بر عملکروان سالمابتذال با شعار دینچیزی منتظر شناخته شدنجهان پیوستهزبان، وسیله شناسایی محیطمیاستنی گراویس بدون آنتیهمراهی نوعی سردرد میگرنیاز بار خود بکاه تا پرواز خلا، خالی نیستشواهدی از نوع جدیدی از حابه زودی شبکه مغزی به جای وقتی تو از یاد گرفتن باز کپسول ژری لاکتبرخی اثرات مضر ویتامین دآلودگی هوا و پارکینسونتوهم جدایی و توهم علمدرمان های جدید سرطانمغزتان را در جوانی سیم کشامید یا ناامیدی؟لبخند بزن شاید صبح فردا زتاریکی خواهد ترسیدروش های عملی برای رفع کمرابزار بقا از نخستین همانجهش تمدنی عجیب و شگفت انسسلول های بنیادیما بخشی از این جهان مرتبطهوش مصنوعی و کشف زبان هایاز تکینگی تا مغز از مغز تویروس مصنوعیخواص هندوانهشاهکار قرنبیمار 101 ساله، مبتلا به سکتاب گران و پرهزینه شد ولمبانی ذهنی سیاه و سفیدبررسی و اپروچ جدید بر بیمآینه در اینهتیوتیکسن داروی ضد جنوندرمان جدید ام اسنقش ویتامین K در ترمیم اسانیس بی کسانمن کسی در ناکسی دریافتم نگاهی بر قدرت بینایی دراتروس جریان انرژیریتوکسیمابابزار بقای موجود زنده از جدایی خطای حسی استسندرم کووید طولانیهوش مصنوعی از عروسک بازی شباهت کیهان و مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدخوشبختی چیستبیماری بیش فعالیکشیدن مادی روشی برای جلومدل همه جانبه نگر ژنرالیبعد پنجمآیا هشیاری کوانتومی وجودفلج نخاعی با الکترودهای تکامل تکنولوژیدرون قفس یا بیرون از آننقش روزه داری در سالم و جراه نجاتانسولینمنابع انرژی از نفت و گاز نادانی در قرن بیست و یکم،ترس و آرمان هاابزارهای بقای موجود زندهحقیقت خواب و رویاسیلی محکم محیط زیست بر انهوش مصنوعی از عروسک بازی هوش مصنوعی از عروسک بازی صدای بم با فرکانس پایین، از تکامل تا مغز، از مغز توابستگی یعنی قلادهخطا در محاسبات چیزی کاملبیداری معنوی یعنی دوستی دگرگونی های نژادی و تغییگیرنده باید سازگار با پیمرگ انتقال است یا نابود شتفاوتهای جنسیتی راهی براآیا جهش های ژنتیکی، ویروفیزیکدانان ماشینی برای تتئوری تکامل در پیشگیری و درگیری مغز در بیماری کوینقطه ای بود و دگر هیچ نبورشته نوروایمونولوژی و نقاولین قدم شناخت نقص های خمنبع هوشیاری کجاست قسمت نرمشهای مهم برای تقویت عتصویر خورشید یا خود خورشاحیای بینایی نسبی یک بیمحافظه و اطلاعات در کجاستسیستم دفاعی بدن علیه مغز هوش مصنوعی در خدمت خلق وحطولانی ترین شباساس انسان اندیشه و باور یک آلل ژنتیکی که از نئانددنیایی پر از سیاهچاله باور و کیهان شناسیدارچینگشایش دروازه جدیدی از طرمستند جهان متصلتلاشی برای درمان قطع نخاآب زندگی است قسمت اولفرایند تکامل و دشواری هاتاثیر کپسول نوروهرب بر ندست آسماننه بدبخت بلکه نادانزمان، واقعی نیستایمونوگلوبولین وریدی IVIgمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچراروياها را به یاد نمی آتعداد کلی ذهن ها در جهان اختلالات صحبت کردن در انحس و ادراک قسمت 78ساختن آیندههوش عاطفی قسمت دهمعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاصفهان زیباژن ضد آلزایمردوپامین قابل حل در آببترس از اینکه کسی، به درگداروی جدید برای کاهش وزنپیوند مدفوع در درمان بیممعادله ها فقط بخش خسته کنتنفس بدون اکسیژنآزمون ذهنی گربه ی شرودینقفس دور خود را بشکنتاثیر گیاه خواری بر رشد وذره ی معین یا ابری از الکنوار مغز در تشخیص بیماری زونیسومایداینترنت، حقیقت جامعه ی فمنبع هوشیاری در کجاست؟(قنظریه ی تکامل در درمان بیارتباط هوش ساختار مغز و ژحس و ادراک قسمت هشتاد و شسختی در بلند شدن از روی صهیچ چیز، چقدر حقیقی استعید نوروز مبارکاعتماد به خودکمردردبحران ذهن فیلمی قابل تامتو انسانی و انسان، شایستدخالت در ساختار ژنهاپیشرفت در عقل است یا ظواهمغز و هوش، برترین ابزار بآغاز فصل سرما و دوباره تکقانون جنگلتاثیر درجه حرارت بر عملکرمز جهان خاصیت فراکتالنورون هاي مصنوعی می توانجهان ما میتواند به انداززبان چهار حرفی حیات زمیناکسکاربازپین در درمان تشمواد کوانتومی جدید، ممکنهمه جا خیر بکاراز فرد ایستا و متعصب بگذرحس و ادراک قسمت سی و ششمسردرد سکه ایبه مغز خزندگان خودت اجازهر حرکت خمیده می شود و هر عشق، شلوغ کردن نیستکوچکترین چیز یک معجزه اسبرین نت به جای اینترنتتولید سلولهای جنسی از سلدر آستانه ی موج پنجم کوویپروتز چشممغز از بسیاری حقایق می گرالکترومغناطیس شنوایی و هقسم به فقرتاثیر رو ح و روان بر جسمروبات ها قول میدهندابداع دی ان ای بزرگترین دچیزی خارج از مغزهای ما نیجهان پر از چیزهای اسرار آزدودن نقص از هوش مصنوعیمیدان مغناطيسي زمین بشر هندسه ی پایه ایاز بحث های کنونی در ویروسخلاصه ای از مطالب همایش مشواهدی از دنیسوان(شبه نئبه زیر پای خود نگاه نکن بوقتی خودت را در آینه دیدیکامپیوتر سایبورگبرخی اختلالات عصبی مثانهآلزایمرتوهم جسمدرمان های رایج ام اسمغزتان را در جوانی سیمکشامید جدید بر آسیب نخاعیلحظات خوش با کودکانچگونه تکامل مغزهای کنونیتاریخ همه چیز را ثبت کردهروش هایی برای کم کردن اضطابزار بقا از نخستین همانجهشهای مفید و ذکاوتی که دسلول های بنیادی منابع و اما تحت کنترل ژنها هستیم یهوش مصنوعی یا حماقت طبیعاز تکینگی تا مغز از مغز تویروس های باستانی، مغز مخواص انارشاهکار شش گوشبیمار مرکز تنفس سلولیکتاب زیست شناسی باورمباحث مهم حس و ادراکبررسی ژنها در تشخیص بیماآیندهتیک و اختلال حرکتیدرمان جدید ای ال اس، توفرنقش ژنتیک در درمان اختلاانگشت ماشه ایمن پر از تلخیمنگاهی بر توانایی اجزاي بتری فلوپرازینریسپریدونابزار بقای موجود زنده از جریان انرژی در سیستم های سندرم گیلن باره به دنبال هوش مصنوعی از عروسک بازی شباهت زیاد بین سلول هاي عاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرخوشبختی دور از رنج های مبیماری تی تی پیکشتن عقیده ممکن نیستمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبعد از کروناآیا واکنش های یاد گرفته وفلج بل، فلجی ترسناک که آنتکامل جریان همیشگی خلقتدرون و بیرون، جدای از هم نقش رژیم غذایی بر رشد و اراه های جدید برای قضاوت رانسولین هوشمندمنابع انرژی از نفت و گاز نازوکلسینترسان نیستیابزارهای بقای از نخستین حقیقت در علم، هرگز نهایی سینوریپا داروی ترکیبی ضدحقیقت راستین انسان علم بسیگار عامل افزایش مرگ ومهوش مصنوعی از عروسک بازی صرع و درمان های آناز تکامل تا مغز، از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغخطا در محاسبات چیزی کاملبیداری و خواب کدام بهتر ادانش قدرت استگالکانزوماب، دارویی جدیمرگ تصادفیتقلید مرحله ای نسبتا پیشآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجفال نیکوتئوری جدید، ویران کردن گدرگیری مغز در بیماران مبنقطه بی بازگشترشد مغز فرایندی پیچیده ااولین مورد PML به دنبال تکمنبع هوشیاری کجاست قسمت چرا ماشین باید نتایج را پتصویر در هم تنیدگی کوانتاحیای بینایی نسبی یک بیمحافظه ی هوش مصنوعیسکوت و نیستیهوش مصنوعی درمانگر کامپیطی یکصد هزار سال اخیر هرچاستفاده از مغز، وزن را کمیک جهش ممکن است ذهن انساندنیا، هیچ استباید از انسان ترسیدداروهای مصرفی در ام اسپل جویی اصفهانمشکل از کجاستتلاشی تازه برای گشودن معآب زندگی است قسمت دومفرایند حذف برخی اجزای مغتاثیر کپسول نوروهرب بر تدست بالای دستنه جنگ و نه خونریزیزمزمه ات مانده در گوشمایمپلانت مغزیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچراغ های متفاوت و نور یکستعذیه ی ذهناختلالات عضلانی ژنتیکحس و ادراک قسمت 82ساختن آینده، بهترین روش هوش عاطفی قسمت دومعلم به ما کمک میکند تا مواصل بازخوردژنها نقشه ایجاد ابزار هودورترین نقطه ی قابل مشاهبحتی علمی درباره تمایل بداروی جدید برای ای ال اسپیوند مغز و سر و چالشهای معجزه های هر روزهتنها مانع در زندگی موارد آزمون ذهنی گربه شرودینگرقفس ذهنتاثیر گیاه خواری بر رشد وذرات کوانتومی زیر اتمی قنوار مغزی روشی مهم در تشخزونا به وسیله ویروس ابله ایندرالمنبع خواب و رویانظریه ی ریسمانارتباط پیوسته ی جهانحس و ادراک قسمت پنجمسدسازی روش مناسب برای مقهیچ وقت خودت را محدود به عامل کلیدی در کنترل کارآاعتماد به خودکمردرد ناشی از تنگی کانابخش فراموش شده ی حافظهتو با همه چیز در پیوندیدر میان تاریکی و روشناییپیشرفت ذهن در خلاقیت استمغز و اخلاقآغاز مبهم آفرینشقانون جنگلتاثیر درجه حرارت بر عملکرنگ کردن، حقیقت نیستنورون های ردیاب حافظهجهان مادی، تجلی فضا در ذهزبان نیاز تکاملی استاگر فقط مردم میفهمیدند کموجود بی مغزی که می تواندهمیشه چیزی برای تنهایی داز مخالفت بشنوحس و ادراک قسمت سیزدهمسردرد عروقی میگرنبه نقاش بنگرهرچیز با یک تاب تبدیل به عصب حقوق نورولووکووید نوزده و خطر بیماری برای یک زندگی معمولیتولترودیندر برابر حقایق جدیدپروتز عصبی برای تکلممغز به تنهایی برای فرهنگ الکتروتاکسی(گرایش و حرکقضاوت ممنوعتاثیر روده بر مغزروبات های ریز در درمان بیابزار هوش در حال ارتقا ازچیزی شبیه نور تو نیستجهان پر از چیزهای جادویی سفر فقط مادی نیستمیدان های مغناطیسی قابل هندسه ی رایج کیهاناز تلسکوپ گالیله تا تلسکخلاصه ای از درمان های جدیشیر و دوغ بادامبه سیاهی عادت نکنیمکاهش میل جنسی در ام اسبرخی اصول سلامت کمرآملودیپین داروی ضد فشار توهمات و شناخت حقیقتدرمان های علامتی در ام اسمغط یک گیرنده استامید درمان کرونا با همانلرزش ناشی از اسیب به عصبچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاریخ، اصیل نیست و ساخته روش هایی برای جلوگیری از ابزار بقا از نخستین همانجهشهای مفید و ذکاوتی که دسلول های بدن تو پیر نیستنمانند کودکان باشیدهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکینگی تا مغز از مغز تویرایش DNA جنین انسان، برخواص اردهشاید گوشی و چشمی، آماده شبیماری لبر و نابینایی آنکتاب طبیعت در قالب هندسهمبتکران خودشکوفابررسی بیماری التهابی رودآینده ی انسان در فراتر ازتیکاگرلور داروی ضد انعقادرمان جدید سرطاننقش گرمایش آب و هوا در همانگشت نگاری مغز نشان میدمن بی من، بهتر یاد میگیرمنگاهت را بلند کنتری فلوپرازینریسدیپلام تنها داروی تایابزار بقای موجود زنده از جریان انرژی در سیستم های سندرم پیریفورمیسهوش مصنوعی از عروسک بازی شباهت زیاد بین سلول هاي عاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که خیالپردازی نکنبیماری خود ایمن اعصاب محگل خاردار، زیباستمدل هولوگرافیک تعمیم یافبعد از کروناآیا یک، وجود داردفلج خوابتکامل داروینی هنوز در حادرون آشفته ی تو و ظاهر خننقش رژیم غذایی در رشد و اراه های جدید برای قضاوت رانسان قدیم در شبه جزیره عمنابع انرژی از نفت و گاز نباید صبر کرد آتش را بعد تزریق قیچی ژنتیکی کریسپرابزارهای دفاعی و بقای موابعاد و نیازهای تکاملیحقیقت غیر فیزیکیسیاهچاله هاهوش مصنوعی از عروسک تا کمضایعه ی شبکه لومبوساکرالاز تکامل تا مغز، از مغز توبینار اساتید نورولوژی دخطای ادراک کارمابیست تمرین ساده برای جلودانش محدود به ابعاد چهارگام کوچک ولی تاثیرگذارمرگی وجود نداردتقلید از روی طبیعتآیا خداباوری محصول تکاملفاکسیبتتا 20 سال آینده مغز شما به درگیری مغزی در سندرم کوونمیتوان با بیرون انداختنرشد مغز علت تمایل انسان باولین مورد پیوند سر در انمنبع هوشیاری کجاست قسمت چرا مردم با زندگی میجنگنتصویر زیبا از سلولاحتیاط در ورزش زانو در خاحافظه انسان و حافظه ی هوشسکوت، پر از صداهوش مصنوعی درخدمت خلق وحطیف انسفالیت، گیلن باره استفاده از نظریه ی تکامل یک رژیم غذایی جدید، می تودندان ها را مسواک بزنید تبابا زود بیاداروهای ام اسپل خواجو اصفهانمشکلات نخاعیتلاشی جدید در درمان ام اسآب زندگی است قسمت سومفراتر از دیوارهای باورتاثیر کپسول نوروهرب بر سدستورالعمل مرکز کنترل بینه روش تقویت مغززنان باهوش ترایمپلانت مغزی و کنترل دو منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنزاع ها بیهوده استتغییراختراع جدید اینترنت کوانحس و ادراک قسمت 87ساختار فراکتال وجود و ذههوش عاطفی قسمت سومعلم بدون توقفاصل در هم تنیدگی و جهانی ژنها ، مغز و ارادهديدن با چشم بسته در خواب بحث درباره پیدایش و منشا داروی جدید برای دیابتپیوند اندام از حیوانات بمعجزه ی چشمتنها در برابر جهانآزادی در چیستقفس را بشکنتاثیر گیاهخواری بر رشد و ذرات کوانتومی زیر اتمی قنوار مغز، مفید و بی خطرجلو رفتن یا عقبگردزیان غذاهای پرچربایپیداکرینمنتظر نمان چیزی نور را بهنظریه تکامل در درمان بیمارتباط انسانی، محدود به حس و ادراک قسمت پنجاهسرنوشتهیچ کاری نکردن به معنی چیعادت همیشه خوب نیستاعتماد بی موردکمردرد و علل آنبخش های تنظیمی ژنومتو با باورهایت کنترل میشدر مانهای کمر دردپیشرفتی مستقل از ابزار همغز و اخلاقإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَقانونمندی و محدودیت عالمتاثیر درجه حرارت بر عملکرنگین کماننوروپلاستیسیتی چیستجهان مرئی و نامرئیزبان و کلمه حتی برای کساناگر میدانی مصیبت بزرگتر موجودات مقهور ژنها هستندهمیشه چشمی مراقب و نگهبااز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت ششمسرطان کمیت گراییبه نقاش بنگرهز ذره، یک دنیاستعصب سیاتیککودک هشت ساله لازم است آدبرای پیش بینی آینده مغز دتومورها و التهاب مغزی عادر جراحی کمر عجله نکنیدپرورش مغز مینیاتوری انسامغز بیش از آنچه تصور میشوالکترودهای کاشتنیقطار پیشرفتتاثیر روزه داری بر سلامت روبات کیانابزار بقا از نخستین هماننکاتی در مورد تشنججهان دارای برنامهسفر نامه سفر به بم و جنوب میدان های کوانتومی خلاهندسه بنیادیناز تلسکوپ گالیله تا تلسکخم شدن فضا-زمانشیشه ی بازالتی و سیلیکونبه سخن توجه کن نه گویندهکاهش مرگ و میر ناشی از اببرخی اطلاعات روانشناسی مآموزش نوین زبانتوکل بر خدادرمان ژنتیکی برای نوآورینفرت، اسیب به خود استامیدهای جدید برای بازیابلرزش عضله یا فاسیکولاسیوچگونه جمعیت های بزرگ شکل تازه های اسکیزوفرنی(جنوروش هایی ساده برای کاهش اابزار بقا از نخستین همانجوانان وطنسلول بنیادی و ای ال اسمانند آب باشهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکینگی تا مغز از مغز تویشن پروخواص بادامشاید درست نباشدبیماری میاستنی گراویسکتاب، سفری به تاریخمتواضع باشبررسی سیستم تعادلی بدن اآینده ی علم و فیزیک در60 ثتیروفیبان موثر در سکته ی درمان جدید سرطاننقش پیش زمینه ها و اراده انتقال ماده و انرژیمننژیتچالش هوشیاری و اینکه چرا ترک امروزریشه های مشترک همه ی موجوابزار بقای موجود زنده از جریان انرژی در سیستم های سندرم پیریفورمیسهوش مصنوعی از عروسک بازی شجاعت و ترساز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرخانه ی تاریکبیماری دویکگل درون گلدانمدل های ریز مغز مینی برینبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا کیهان می تواند یک شبیفلج خواب چیستتکامل داروینی هنوز در حادروغ نگو به خصوص به خودتنقش زنجبیل در جلوگیری از راه پیروزی در زندگی چیستانسان میوه ی تکاملمنابع انرژی از نفت و گاز نبرو و انرژی مداومتسلیم ارتباط با من برترتسلیم شدن از نورون شروع مابعاد اضافه ی کیهانحقیقت غیر قابل شناختسیاهچاله های فضایی منابعهوش مصنوعی از عروسک تا کمضایعه ی عروقی مخچهاز تکامل تا مغز، از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندخطای حسبیش از نیمی از موارد انتقدانش بی نهایتگامی در درمان بیماریهای مراقب خودتون و خانواده هتقلید از طبیعتآیا دلفین ها می تواند از فاجعه ی جهل مقدستا بحر یفعل ما یشادرگیری مغزی در سندرم کوونمیتوان بر سیاه سیاه نوشرشد در سختی استاولین هیبرید بین انسان و منبع هوشیاری کجاست قسمت چرا مغز انسان سه هزار سالتصویر زیبای اصفهاناحتیاط در تعویض داروهاحباب های کیهانی تو در توسکوت، در برابر گزافه گویهوش مصنوعی ساخته هوش طبیطبیعت موجی جهاناستفاده از هوش مصنوعی در یکی از علل محدودیت مغز امده روش موفقیتباد و موجداروهای تغییر دهنده ی سیپلاسمای غالبمشکلات بین دو همسر و برخیتمایل زیاد به خوردن بستنآب، زندگی است(قسمت پنجم)فرار در فرار از میزبان، دتاثیر کپسول نوروهرب بر سدغدغه نتیجه ی نادانی استچه زیاد است بر من که در ایزنجیرها را ما باید پاره کایمپلانت مغزی کمک میکند منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنزاع بین جهل و علم رو به پتغییر الگوی رشد مغزی با زادامه بحث تکامل چشمحس و ادراک قسمت چهلساختار شبکه های مغزی ثابهوش عاطفی قسمت ششمعلم در حال توسعهاصل علت و تاثیرژنهای مشترک بین انسان و وبحثي درباره هوش و تفاوتهداروی جدید ضد فشار خونپیوند اندام حیوانات به امعجزه ی علمتنهاییآزادی عقیده، آرمانی که تقله برای دیدن نه برای به تاثیر انتخاب از طرف محیط ذرات کوانتومی زیر اتمی قنوار مغز، ترجمه ی فعالیت جلوتر را دیدنزیباترین چیز در پیر شدنایا کوچک شدن مغزانسان المنتظر نتیجه ی کارهایت بانظریه تکامل در درمان بیمارتباط از بالا به پایین محس و ادراک قسمت پنجاه و یسریع دویدن مهم نیستهیچ کس مانند تو نگاه نمیکعادت کن از بالا نگاه کنیاعتیاد و تلاش های درمانی کمردرد با پوشیدن کفش منابخش بزرگی حس و ادراک ما اتو باید نیکان را به دست بدر محل کار ارزش خودت را بپپوگستمغز و سیر تکامل ان دلیلی افت فشار خون ناگهانی در وقارچ بی مغز در خدمت موجودتاثیر درجه حرارت بر عملکرهبر حقیقینوروز مبارکجهان مشارکتیزبان و بیان نتیجه ساختمااگر نیروی مغناطیس نباشد مورد نادر همپوشانی دو بیهمیشه اطمینان تو بر خدا باز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت شصت و هشتسرعت فکر کردن چگونه استبه نادیدنی ایمان بیاورهزینه ای که برای اندیشیدعضلانی که طی سخن گفتن چقدکودک ایرانی که هوش او از برای اولین بار دانشمندانتومورهای نخاعیدر درمان بیماری مولتیپل پرکاری تیروئیدمغز برای فراموشی بیشتر کالگو نداشتیمقطره قطرهتاثیر روزها، ماه ها یا ساروح و آب حیاتابزار بقا از نخستین همانچگونه مولکول های دی ان ایجهان در حال نوسان و چرخشسفر به مریخ در 39 روزمیدان بنیادین اطلاعاتهندسه در پایه ی همه ی واکاز تکنیکی تا مغز از مغز توقتی خورشید هست شمع به کاخونریزی مغز در سندرم کووشکل های متفاوت پروتئین هبهبود حافظه پس از رخدادهکاهش التهاب ناشی از بیمابرخی بیماری ها که در آن بآمارهای ارائه شده در سطح توپیراماتدرمان کارتی سل و تومور مغنقاشی هایی با بوی گذشته یامیدوار باش حتی اگر همه چلزوم گذر انسان از حدها و چگونه حافظه را قویتر کنیتازه های بیماری پارکینسوروش جدید تولید برقابزار بقا از نخستین همانجوانان وطنسلول بنیادین از مخاط بینماه رجبهوش مصنوعی الفاگواز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت فیزیکی، تابعی از خواص بادام زمینیشایسته نیست در جیب خود قربیماری های میتوکندریکتابخانهمجموعه های پر سلولی بدن مبررسی علل کمر درد در میانآینده با ترس جمع نمیشودتکنولوژی های جدید و حالتدرمان دارویی سرطان رحم بنقش پیشرفته ی سلول های بنانتروپی و هوشیاریمن، ما یا چی؟چالش هوشیاری و اینکه چرا ترکیب آمار و ژنتیکریشه های مشترک حیاتابزار بقای موجود زنده از جراحی هوشیار مغزسندرم پای بی قرارهوش مصنوعی از عروسک بازی شرکت نورالینک ویدیویی ازاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتخانواده پایداربیماری دیستروفی میوتونیدی متیل فومارات(زادیوا)(گل زندگیمدیون خود ناموجودبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا گذشته، امروز وآینده فلج دوطرفه عصب 6 چشمتکامل داروینی هنوز در حادریا آرام نخواهد شد کشتی نقش زبان در سلطه و قدرت اراه انسان شدن، راه رفتن وانسان ها می توانند میدان منابع انرژی از نفت و گاز چت جی پی تیانسان یک کتابخانه استمنابع انرژی از نفت و گاز چت جی پی تیتست نوار عصب و عضلهابعاد بالاترحقیقت، آن چیزی نیست که جلسیاهچاله ها، دارای پرتو هوش مصنوعی از عروسک تا کمضایعات در عصب زیر زبانیاز تکامل تا مغز، از مغز توراپامیل در بارداریخطر آلودگی هوابیشتر کمردردها نیازی به دانشمندان موفق به بازگردگامی در درمان بیماریهای مراحل ارتقای پله پله کیهتقویت مغز با ورزشآیا دلفین ها میتوانند بافارغ التحصیلان، فقیر و دتاول کف پا و حقیقتدرگیری اعصاب به علت میتونمای موفقیترشد، رسیدن به یک هدف نیستاولین تصویر در تاریخ از سمنبع هوشیاری کجاست قسمت چرا مغزهای ما ارتقا یافت تصویربرداری فضاپیمای آماحساس گذر سریعتر زمانحباب هایی تو در توسکته مغزیهوش مصنوعی، کیفیت فریب مطبیعت بر اساس هماهنگیاستفاده از انرژی خلایافته های نوین علوم پرده دهن، بزرگترین سرمایهباد غرور و سر پر از نخوت وداروهای ضد بیماری ام اس وپمبرولیزوماب در بیماری چمشکلات روانپزشکی پس از ستمایز یا کشف یگانگیآتاکسیفرد موفقتاثیر کتامین در درمان پاذهن ما از در هم شکستن منبنه عدم مطلق بلکه عدم با قزندگی فعال و مثبت روند آلایمپلانت نخاعی میتواند دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنزاع بین علم و نادانی رو تغییر خود یا تغییر دیگرااداراوون تنها داروی تاییحس و ادراک قسمت چهل و هفتسادیسم یا لذت از آزار دادهوش عاطفی بیشتر در زنانعلم راهی برای اندیشیدن ااصل عدم قطعیت از کوانتوم ژنهای هوش ، کدامندبحثی جالب درباره محدودیتداروی جدید ضد میگرنپیوند سر آیا ممکن استمعجزه ی علم در کنترل کرونتنهایی رمز نوآوری استآزار حقیقیقله سقوطتاثیر احتمالی عصاره تغلیرفلکس وتری با توضیح دکتر نوار عصب و عضلهجمجمه انسان های اولیهزیباترین چیز در افزایش سایا این جمله درست است کسیمنتظر زمان ایده آل نشونظریه تکامل در درمان بیمارتباط بین هوش طبیعی و هوحس و ادراک قسمت پنجاه و دسریعترین کامپیوتر موجودهیچ کس حقیقت را درون مغز عادت کن خوب حرف بزنیاعتیاد را به دور بیندازکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبخش بزرگتر کیهان ناشناختتو برای خزیدن خلق نشده ایدر چه مرحله ای از خواب ، رپایان، یک آغاز استمغز کوانتومیافت هوشیاری به دنبال کاهقبل و بعد از حقیقتتاثیر درجه حرارت بر عملکروی و منیزیم در تقویت استنوروز یا روز پایانیجهان معنازبان و بیان، در سایه پیشراگر نعمت فراموشی نبود بسموسیقی نوهمیشه به آنچه داری، خوشناز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت شصت و دوسطح آگاهی، رخدادهای زندگبه هلال بنگرهزینه سنگین انسان در ازاغم بی پایانکودکان مهاجربرای تمدن سازی، باید در بتومورهای ستون فقراتدر دعواها چه میکنی؟مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟الگو و عادت را بشکن و در المس کوانتومیتاثیر روغن رزماری استنشاروح در جهانی دیگر استابزار بقا از نخستین همانچگونه میتوان با قانون جنجهان در حال ایجاد و ارتقاسفر به درون سفری زیبامیدازولام در درمان تشنج هندسه زبانِ زمان استاز تکینگی تا مغز و از مغز وقتی ریشه ها عمیقند از چیخونریزی مغزی کشندهشکل پنجم مادهبهداشت خوابکاهش حافظه هرچند فرایندیبرخی بیماری های خاص که بدآن چیزی که ما جریان زمان توانایی مغز و دیگر اجزای درمان پوکی استخوانچقدر به چشم اعتماد کنیمامیدواریلزوم سازگاری قانون مجازانگاه من، نگاه تو و یا حقیتازه های درمان ام اسروش صحبت کردن در حال تکامابزار بقا از نخستین همانجواب دانشمند سوال کننده سلول عصبی شاهکار انطباق ماپروتیلینهوش مصنوعی اکنون می تواناز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چند سویهخواص شکلات تلخشادی، پاداش انجام وظیفهبیماری های مغز و اعصاب و کجای مغز مسئول پردازش تجمجرم، گاهی قربانی استبرطرف کردن خشونت را از خاآیا فراموشی حتمی استتکنولوژی و پیشرفتدرمان زخم دیابتی با تکنونقش آتش در رسیدن انسان بهانتظار گذر تندباد؟منابع انرژي پاک سرچشمه حچالش هوشیاری و اینکه چرا ترکیب حیوان و انسانابزار بقای موجود زنده از جراحی گردن همیشه برای دیسندرم پس از ضربه به سرهوش مصنوعی از عروسک بازی شربت رب اناراز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توخاویار گیاهیبیماری سلیاکدین اجباریگلوله ی ساچمه ایمدیریت اینترنت بر جنگتفکر قبل از کارآیا پیدایش مغز از روی تصافن آوری های جدید علیه شناتکامل داروینی هنوز در حادریای خدانقش زبان در سلطه و قدرت اراه بی شکستراه طولانی را به سلامت گذانسان باشمنابع بی نهایت انرژی در دنتایج نادانی و جهلتست کم هزینه ی بزاق برای اتفاق و تصادفحقایق ممکن و غیر ممکنسیاهچاله و تکینگی ابتدایهوش مصنوعی از عروسک تا کمضرورت زدودن افکاراز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قخطر حقیقی، خود انسان استبا همه مهربان باشدانشمندان نورون مصنوعی سگاهی لازم است برای فهم و مرز مرگ و زندگی کجاستتقویت استخوان در گرو تغذآیا دست مصنوعی به زودی قافاصله ها در مکانیک کوانتتابوهای ذهنیدرب بسته با غیر خود باز منمایش تک نفرهز گهواره تا گوراولین دارو برای آتاکسی فمنبع هوشیاری کجاست قسمت چرا ویروس کرونای دلتا واتصور ما ازمشکلات و واقعیاحساسات کاذبحد و مرزها توهم ذهن ماستسکته ی مغزی در جوانانهوش مصنوعی، اتفاقات و تحطعمه ی شبکه های ارتباط اجاستفاده از سلول های بنیایاد گرفتن مداومدو ویژگی انتزاع و قدرت تجبار مغز بر دو استخوانداروهای ضد تشنج با توضیح پنج اکتشاف شگفت آور در مومشکلات روانپزشکی در عقب تمدن قدیمی ای در جنوب ایرآتاکسی فریدریشفرد یا اندیشهتاثیر گیاه خواری بر رشد وذهن چند جانبه نیازمند نگنهایت معرفت و شناخت درک عزندگی هوشمند در خارج از زایمپلانت استخوانی در آسیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنزاع بین علم و جهل رو به پتغییر دیگران یا تغییر خوادب برخورد با دیگرانحس و ادراک قسمت چهل و هشتسازگاری با محیط بین اجزاهوش عاطفی در زنان بیشتر اعلم ساختن برج های چرخاناصل، روان و نفس استژنهای حاکم بر انسان و انسبحثی در مورد نقش ویتامين داروی جدید ضد الزایمرپیوند سر برای چه بیمارانمعجزه در هر لحظه زندگیتنبیه چقدر موثر استآزار دیگری، آزار خود استقلب های سادهتاثیر بینش و انتظارات فررفتار مانند بردهنوار عصب و عضلهجنین مصنوعیزیر فشار کووید چه باید کرایا ابزار هوشمندی یا مغز منحنی که ارتباط بین معرفنعناعارتباط شگفت مغز انسان و فحس و ادراک قسمت پنجاه و سسرکه انگبین عسلی مفید برهیچ اندر هیچعادت کردن به نعمتاعداد بینهایت در دنیای مکنگره بین المللی سردرد دبخش دیگری در وجود انسان هتو تغییر و تحولیدر ناامیدی بسی امید استپاکسازی مغزمغز آیندگان چگونه است ؟افتخار انسانقبل از آغازتاثیر درجه حرارت بر عملکرویکردهای جدید ضایعات نخنورالژیجهان معکوسزبان و تکلم برخی بیماریهاگر نعمت فراموشی نبود بسموسیقی هنر مایع استهمیشه داناتر از ما وجود داز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت شصت و ششسعی کن به حدی محدود نشویبه کدامین گناه کشته شدندهزاران سال چشم های بینا وغم بی پایانکودکان میتوانند ناقل بی برای خودآگاه بودن تو بایتوهم فضای خالیدر سال حدود 7 میلیون نفر مغز بزرگ چالش است یا منفعالگوی بنیادین و هوشیاریلووفلوکساسینتاثیر رژیم گیاه خواری بر روح رهاییابزار بقا از نخستین همانچگونه مغز ما، موسیقی را پجهان ریز و درشتسفر تجهیزات ناسا به مریخ مکان زمان یا حافظه زمانهندسه، نمایشی از حقیقتاز تکینگی تا مغز از مغز توقتی شروع به بیدار شدن میخواندن ، یکی از شستشو دهنشکرگزار هر چیزی باش که دابهداشت خواب، رمز حافظه ی کاهش دوپامین عامل بیماریبرخی توجهات در ببمار پارآنچه می دانم، آنچه را میختوانایی یک فرد، برای تغیدرمان پوکی استخواننقش قهوه در سلامتیامیدواری و مغزلزوم سازگاری قانون مجازانگاه مادی غیر علمی استتاسف بار است انسان، حق خوروشهای نو در درمان دیسک بابزار بقا از نخستین همانجواب سنگ اندازیسلول عصبی، در محل خاص خودماجرای جهل مقدسهوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستخواص شگفت هویجشب سیاه سحر شودبیماری های ژنرالیزه ی عصکرونا چه بر سر مغز می آورمحل درک احساسات روحانیبزرگ فکر کنآیا ممکن است موش کور بی متکنولوژی جدید که سلول هادرمان ساده ی روماتیسمنقش انتخاب از طرف محیط، نانحراف و حقیقتمنابع انرژی از نفت و گاز چالش هوشیاری و اینکه چرا ترازودونابزار بقای موجود زنده از جستجوی متن و تصویر به صورسندرم جدایی مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی شربت ضد خلطاز تکینگی تا مغز- از مغز واکسن آلزایمرخار و گلبیماری ضعف عضلات نزدیک بدین، اجباری نیستگلوئونمداخله ی زیانبار انسانتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا آگاهی پس از مرگ از بیفناوری هوش مصنوعی نحوه ختکامل زباندرک فرد دیگر و رفتارهای انقش سجده بر عملکرد مغزنقش غذاها و موجودات دريارابطه تشنج و اوتیسمانسان جدید از چه زمانی پامنابع جدید انرژینجات در اعتماد به خودتست آر ان اس دز میاستنی گاتوبان اطلاعات و پلِ بینحل مشکلسیاهچاله ی منفرد یا سیاههوش مصنوعی از عروسک تا کمضرب المثل یونانیاز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریخطر را بپذیربا هوش مصنوعی خودکار روبدانشمندان یک فرضیه رادیکگاهی مغز بزرگ چالش استمرز بین انسان و حیوان کجاتقویت حافظه یا هوش مصنوعآیا رژیم غذایی گیاهی سلافاصله ی همیشگی تصویر سازتاثیر فکر بر سلامتدرختان چگونه بر تشکیل ابچند نرمش مفید برای کمردرزمین در برابر عظمت کیهاناولین دروغمنبع هوشیاری کجاست قسمت چرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک تصور از زمان و مکاناخلاق و علوم اعصابحریص نباشسال سیزده ماهههوش احساسیظهور امواج مغزی در مغز مصاستفاده از سلول های بنیایاد بگیر فراموش کنیدو بیماری روانی خود بزرگ بار بزرگ ایستادن بر دو پاداروی فامپیریدین یا نورلپول و شادیمشاهده گر جدای از شیء مشاتمدن پیشرفته ی پیشینیانآتاکسی مخچه ای خودایمنفرد حساس از نظر عاطفی و بتاثیر گیاه خواری بر رشد وذهن هوشیار در پس ماده ی منهایت در بی نهایتزندگی و داراییایمان به رویامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنسبیت عام از زبان دکتر برتغییر دادن ژنها آیا روزی ادراک ما درک ارتعاشی است حس و ادراک قسمت چهل و دومستم با شعار قانون بدترین هوش عاطفی در زنان بیشتر اعلایم کمبود ویتامین E را اصلاح خطا با رفتن بر مسیرکفش و کتاببحثی در مورد نقش کلسیم و داروی سل سپتپیوند سر، یکی از راه حلهامعرفت و شناختتهدیدهای هوش مصنوعیآسيب میکروواسکولاریا آسقلب و عقلتاثیر ترکیبات استاتین (سرفتار وابسته به شکلنوار عصب و عضلهجنگ هفتاد و دو ملت همه را زیرفون داروی ضد ام اسایا بیماری ام اس (مولتیپمنشأ اطلاعات و آموخته ها هفت چیز که عملکرد مغز تو ارتباط شگفت انگیز مغز انحس و ادراک قسمت پنجاه و شسرگیجه از شایعترین اختلاهیچگاه از فشار و شکست نترعادت بد را ترک کنبقا با سازگارترین فرد اسکنگره بین المللی سردرد دبخشیدن دیگران یعنی آرامشتو جهانی هستی که خودش را در هم تنیدگی مرزها و بی مپارادوکس ها در علممغز اندامی تشنه ی انرژی اافراد آغاز حرکت خودشان رقبل از انفجار بزرگتاثیر درجه حرارت بر عملکرویا و واقعیتنورالژی تریژمینالجهان هوشمندزبان و شناخت حقیقت قسمت چاگر با مطالعه فیزیک کوانمیلر فیشر نوعی نادر از گیهمیشه راهی هستاز نشانه ها و آثار درک شدحس و ادراک سی و هفتمشلیک فراموشیبه امید روزهای بهترهستي مادي ای که ما کوچکترغیرقابل دیدن کردن مادهکودکان گذشته به آینده فکبرای رشد، باید از مسیر خطپراسینزوماب در پارکینسوتوهم فضای خالی یا توهم فضدر عید نوروز مراقب تصادف مغز بزرگ چالشهای پیش روالگوبرداری از طبیعتلوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر رژیم گیاه خواری بر روزه داری متناوب، مغز را ابزار بقا از نخستین همانچگونه مغز پیش انسان یا همجهان شگفت انگیزسفر دشوار اکتشافمکانیک کوانتومی بی معنی هنر فراموشیاز تکینگی تا مغز از مغز تویتنام نوعی کرونا ویروس خواندن، دوست روزهای سختشکست حتمیبوزون هیگز چیستکاهش سن بیولوژیکی، تنها برخی توصیه ها برای واکسیآنچه ناشناخته است باید شتوازن مهمتر از فعالیت زیدرمان آرتروز با ورزش موضنقش مهاجرت در توسعه نسل اامیدی به این سوی قبر نیستلزوم عدم وابستگی به گوگل نگاه محدود و تک جانبه، مشتبدیل پلاستیک به کربن و سروشهای شناسایی قدرت شنواابزار بقا از نخستین همانجوسازی مدرنسلولهای ایمنی القا کنندهماجرای عجیب گالیلههوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستخواص عجیب لوبیاشبیه سازی میلیون ها جهان بیماری وسواسکریستال هامحل درک احساسات روحانی دبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا ما کالا هستیمتکنولوژی جدید که سلول هادرمان سرگیجه بدون نیاز بنقش اتصالات بین سلولهای ریشه های اخلاقاندوه در دنیا استمنابع انرژی از نفت و گاز چالش های ایستادن بر دو پاترازودونابزار بقای موجود زنده از جستجوی هوشیاری در مغز ماسندرم دزدی ساب کلاوینهوش مصنوعی از عروسک بازی شش مرحله تکامل چشماز تکینگی تا مغز- از مغز واکسن ایرانی کرونا تولیدخارق العاده و استثنایی ببیماریهای تحلیل عضلانی ادیوار همه اش توهم بودگمان میکنی جرمی کوچکی در مدارک ژنتیکی چگونه انسانتفکر خلا ق در برابر توهم آیا امکان بازسازی اندامهفواید روزه داری متناوبتکامل زباندرک نیازمند شناخت خویش اتکامل زبان انسان از پیشیدرک و احساسنقش غذاها و موجودات دريارادیوی مغز و تنظیم فرکانانسان خطرناکترین موجودمناطق خاص زبان در مغزنجات در راستگوییتشنچ پانایوتوپولوس تشنج اتوسوکسیمایدحلقه های اسرارآمیزسیاهچاله ی تولید کنندههوش مصنوعی از عروسک تا کمضربه مغزی در تصادف راننداز خود رها شوورزش و میگرنخطرات هوش مصنوعیبا هر چیزی که نفس می کشد مدانشمندان ژنی از مغز انسگاهی جهت را عوض کنمرز جدید جستجو و اکتشاف، تقویت سیستم ایمنیآیا رژیم غذایی گیاهی سلافتون های زیستیتاثیر مشاهده بر واقعیت بدرختان اشعار زمینچند جهانیزمین زیر خلیج فارس تمدنی اولین سلول مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست قسمت چرا پس از بیدار شدن از خوتصاویر زیبای رعد و برقاخلاق پایه تکامل و فرهنگحرکات چشم، ترجمه کننده ی سانسور از روی قصد بسیاری هوش احساسیظرف باید پر شود چه با چرک استفاده از سلول های بنیایادگیری مهارت های جدید ددو بار در هفته ماهی مصرف بار سنین ابزار هوشمندی اداروی لیراگلوتیدپول و عقیدهمشاهده آینده از روی مشاهتمدن بشری و مغز اخلاقیآتش منبع انرژیفردا را نمیدانیمتاثیر گیاه خواری بر رشد وذهن و زندگینهادینه سازی فرهنگ اختلازندگی بی دوداین پیوند نه با مغز بلکه منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچسبیدن به خود، مانع بزرگ تغییر زودتر اتصالات مغزیادغام میان گونه های مختلحس و ادراک قسمت چهل و سومستم، بی پاسخ نیستهوشمندی کیهانعلایم کمبود ویتامین E را اصول انجام برخی نرمش ها دکل اقیانوس در یک ذرهبحثی در مورد حقیقت فضا و داروی ضد چاقیپیوندهای پیچیده با تغییرمغز فکر میکند مرگ برای دیتو یک معجزه ایآسیب ها ناشی از آلودگی هوقلب یا مغزتاثیر تغذیه بر سلامت روارفتار اجتماعی انسان، حاصنوار عصب و عضلهجنگ و تصور از جنگزیرک ترین مردمایا بدون زبان میتوانیم تمنشاء کوانتومی هوشیاری اهفت سین یادگاری از میراث ارتباط شگفت انگیز مغز انحس و ادراک قسمت بیست و چهسرگردانیهیپرپاراتیروئیدیسمعادت دادن مغز بر تفکربقا در ازای بیماریکنترل همجوشی هسته ای با هبخشش، عقلانی یا غیر عاقلتو جدای از کیهان نیستیدر هم تنیدگی کوانتومیپاسخ گیاهان در زمان خوردمغز انسان ایا طبیعتا تماافراد بی دلیل دوستدار تو قبرستان ها با بوی شجاعتتاثیر درجه حرارت بر عملکرویا و کابوسنوزاد ناشنوای متولد شده،جهان هوشیارزبان و شناخت حقیقت قسمت امیهمانهای ناخوانده عامل همیشه عسل با موم بخوریماز نظر علم اعصاب یا نرووسحس و ادراک- قسمت پنجاه و شلیک فراموشیبه بالا بر ستارگان نگاه کهستی ما پس از شروعی چگال غرور و علمکودکان خود را مشابه خود تبرای زندگی سالم، یافتن تپرتوهای صادر شده از سیاهتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)درمان نگهدارنده ی اعتیادمغز بزرگ و فعال یا مغز کوالتهاب شریان تمپوراللوتیراستامتاثیر رژیم گیاه خواری بر روزه داری و التهاب زیانبابزار بقا از نخستین همانچگونه هموساپينس بر زمین جهان شگفت انگیز و بی زمانسفرنامه سفر به بم و جنوب مکانیزمهای دفاعی در برابهنر حفظ گرهاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین E برای فعالیت صحخواب زمستانی سلول های سرشکستن مرز دور مغزبوزون هیگز جهان را از متلکایروپاکتیک چیستبرخی درمان های Spinal Muscular Atآنچه واقعیت تصور میکنیم توت زیاد بخوریددرمان ام اس(مولتیپل اسکلنقش میدان مغناطیسی زمین امیدی تازه در درمان سرطامقاومت به عوارض فشار خون نگاه کلی نگرتبدیل تراکت صوتی مصنوعی روشی برای بهبود هوش عاطفابزار بقا از نخستین همانجامعه ی آسمانیسلولهای بنیادی مصنوعی درماده ی تاریکهوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتخود جسم و یا تصویربیماری کروتز فیلد جاکوبکریستال زمان(قسمت اولمحدودیت چقدر موثر استبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا ما تنها موجودات زنده تکینگیدرمان سرگیجه بدون نیاز بنقش تیروئید در تکامل مغزرژیم های غذایی و نقش مهم اندوه دردی را دوا نمیکندمنابع انرژی از نفت و گاز چالش کمبود اندام برای پیتراشه مغز بدون واسطه ی دابزار بقای موجود زنده از حفره در مغزسندرم سردرد به دلیل افت فهوش مصنوعی از عروسک بازی ششمین کنگره بین المللی ساز تکینگی تا مغز- از مغزتواکسن اسپایکوژنخبر مهم تلسکوپ هابلبیماری، رساله ای برای سلدیوار، از ابتدا توهم بودگنجینه ای به نام ویتامین مروری بر تشنج و درمان هایتفاوت قند طبیعی با قند و آیا انسان با مغز بزرگش اخفواید روزه داری متناوبآیا احتمال دارد رویا از آفواید زیاد دوچرخه سواریتکامل ساختار رگهای مغزی درک کنیم ما همه یکی هستیمنقش غذاها و موجودات درياراز تغییرانسان در هستی یا هستی در مناطق خاصی از مغز در جستجنخاع ما تا پایین ستون فقرتشنج چیستاتصال مغز و کامپیوترحمله ویروس کرونا به مغزسیاهچاله، سیاه خالص یا پهوش مصنوعی از عروسک تا کمضررهای مصرف شکر و قند بر از درخواست ها جدا شوورزش بهترین درمان بیش فعدفاع از پیامبربا آتش، بازی نکن و بعد از دانشمندان پاسخ کوانتومی گذر زمان کاملا وابسته به مرزهای حقیقی یا مرزهای تتلقین اطلاعات و حافظهآیا راهی برای بهبود وضعیفروتنی معرفتیتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدرد و درسچند جهانیزمان چیستاوکرلیزوماب داروی جدید شمنبع هوشیاری کجاست قسمت چرا ارتعاش بسیار مهم استتصادف یا قوانین ناشناختهاختلا ل در خود عضلهحرکت چرخشی و دائمی کیهانسانسور بر بسیاری از حقایهوش بشری تهدید برای بشریظرفیت مغز چقدر استاستفاده از سلول های بنیایادگیری هوش مصنوعی، عمیقدو برابر شدن خطر مرگ و میباربر دیگران نباشداروی تشنجی دربارداریپوست ساعتی مستقل از مغز دمشاهدات آمیخته با اشتباهتمدن زیر آبآثار باستانی تمدن های قدفرزندان زمان خودتاثیر گیاه خواری بر رشد وذهن و شیمی بدنچهار میلیارد سال تکامل بزندگی در جمع مواردی را براین اندوه چیستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنسبت ها در کیهانتغییر عمودی سر انسان از پادغام دو حیطه علوم مغز و حس و ادراک قسمت نهمستون فقرات انسان دو پا جلهوشیاری و وجودعلائم عصبی آلزایمر، با ااصول توسعه ی یک ذهن کاملکلمات بلند نه صدای بلندبحثی در مورد عملکرد لوب فداروی ضد چاقیپیوندی که فراتر از امکانمغز قلبتو یک جهان در مغز خودت هسآسیب روانی شبکه های اجتمقلب دروازه ی ارتباطتاثیر حرکات چشم بر امواج رقیبی قدرتمند در برابر منوار عصب و عضله مهم در تشجنگ داده هازیست شناسی کل در جزء فراکایا تکامل هدفمند استمهمان ناخواندههم نوع خواری در میان پیشیارتباط غیرکلامی بین انساحس و ادراک قسمت بیست و یکسربازان ما محققا غلبه می هاوکينگ پیش از مرگش رسالعارضه جدید ویروس کرونا سبقای حقیقی در دور ماندن اکنترل جاذبهبدون پیر فلکتو دی ان ای خاص ميتوکندريدر هم تنیدگی کوانتومی و پپختگی پس از چهل سالگي به مغز انسان برای ایجاد تمدافزایش قدرت ادراکات و حسقدم زدن و حرکت دید را تغیتاثیر درجه حرارت بر عملکرویا و خبر از آیندهنوسانات کوانتومی منبع ماجهان های بسیار دیگرزبان و شناخت حقیقت قسمت دمیوپاتی و نوار عصب و عضلههمیشه، آنطور نیست که هستاز نظر علم اعصاب اراده آزحس و ادراک- قسمت بیست و پشنا در ابهای گرم جنوب نیابه بالاتر از ماده بیندیشهشت توصیه برای کاستن از دغربال در زندگیکودکان را برای راه آماده برخی ملاحظات در تشنج های پرتوزایی از جسم سیاهتوهم چیستدرمان نابینایان آیا ممکنمغز بزرگترین مصرف کننده ام آر آی جدید با قدرت شگفلوزالمعده(پانکراس)مصنوعتاثیر رژیم گیاهخواری بر روزه داری و بیمار ی ام اس ابزار بقا از نخستین همانچگونه هوشیاری خود را توسجهانی که نه با یک رخداد و سفرنامه سفر به بم و جنوب ما انسانها چه اندازه نزدهنر رها شدن از وابستگیاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین E در چه مواد غذایخواب سالم عامل سلامتیشگفت نیست من عاشق تو باشمبی نهایت در میان مرزهاکار امروز را به فردا نیندبرخی روش های تربیتی کودکآنچه حس می کنیم، نتیجه ی توسعه هوش مصنوعی قادر اسدرمان با سلول های بنیادینقش محیط زندگی و مهاجرت دامگا سه عامل مهم سلامتمقایسه رقابت و همکارینگاه انسان محدود به ادراتبدیل سلولهای محافط به سروشی جدید در درمان قطع نخابزار بقا از نخستین همانجاودانگی مصنوعیسلام تا روشناییماده ی خالیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجازخودآگاهی و هوشیاريبیماری گیلن باره و بیمارکریستال زمان(قسمت دوم)محدودیت های حافظه و حافظبزرگترین خطایی که مردم مآیا مصرف مولتی ویتامین هتکامل فردی یا اجتماعیدرمان سرگیجه بدون دارونقش حفاظتی مولکول جدید درژیم های غذایی و نقش مهم اندوهگین نباش اگر درب یا منابع انرژی از نفت و گاز چالش دیدگاه های سنتی در بتراشه ها روی مغزابزار بقای موجود زنده از حق انتخابسوی ما آید نداها را صداهوش مصنوعی از عروسک بازی شعار و عملاز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن اسپایکوژن ضد کروناخدا موجود استبیمارستان هوش مصنوعیدید تو همیشه محدود به مقدگوهر با نظر دیگران سنگ نممرکز هوشیاری، روح یا بدن تفاوت مغز انسان و میمون هتفاوت ها و تمایزها کلید بآیا احتمال دارد رویا از آفیلم کوتاه هیروشیما از هتکامل شناخت انسان با کشفدرک احساسات و تفکرات دیگنقش غذاها در کاهش دردهای راست دستی و چپ دستیانسان عامل توقف رشد مغزمنبع نور واقعی و ثابت، حقنخاع درازتر یا کوتاهتر کتشنج و حرکات شبه تشنجی قااثر مضر مصرف طولانی مدت رحمایت از طبیعتسیاره ی ابلهانهوش مصنوعی به کمک هوش طبیضررهای شکر بر سلامت مغزاز دست دادن دم در پیشینیاورزش در کمر درددفاع در برابر تغییر ساختبا تعمق در اسرار ابدیت و دانشمندان اولین سلول مصنگذشته را دفن کنمزایای شکلات تلخ برای سلتلاش ها برای کشف منابع جدآیا راهی برای رفع کم آبی فروتنی و غرورتاثیر نگاه و مشاهده ناظر درد باسن و پا به دلیل کاهچند جهانی و علمزمان و مکان، ابعاد کیهان ايندگان چگونه خواهند دیدمنبع هوشیاری کجاست قسمت53چرا بیماری های تخریبی مغتضادهای علمیاختلاف خانوادگی را حل کنحس متفاوتسانسور ذهنهوش در طبیعتعقل مجادله گراستفاده از سلول های بنیایادگرفتن، آغاز حرکت است دو برابر شدن خطر مرگ و میبارداری بدون رحمداروی جدید ALSپوشاندن خود از نورمطالبه ی حق خودتمدنی قدیمی در شمال خلیج آدم عاقل، وقت خودش را هدرفرضیه ای جدید توضیح میدهتاثیر گیاه خواری بر رشد وذهن پر در برابر آگاهیچهار ساعت پس از کشتار خوکزندگی در سیاهچالهاین ایده که ذرات سیاهچالمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنسبت طلایی، نشانه ای به ستغییرات منطقه بویایی مغزارتقا و تکامل سنت آفرینش حس و ادراک قسمت چهارمستارگانی قبل از آغاز کیههوشیاری و افسردگیعلت خواب آلودگی بعد از خواصول سلامت کمرکلوزاپین داروی ضد جنونبحثی درباره هوش و تفاوتهداروی ضد تشنج با قابليت تپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتو کجای جهانیآسیب عصب پا به دنبال اعتیقلب روباتیکتاثیر دوپامین و سروتونینرقابتی بی هدف یا رقابتی هنوار عصب و عضله برای تاییجنبه های موجی واقعیتزیست شناسی باور حقیقت یا ایجاد احساساتمهندسی ژنتیک در حال تلاش همه چیز موج استارتروز یا خوردگی و التهاحس و ادراک قسمت بیست و دوسربرولایزینهاوکينگ پیش از مرگش رسالعجول نباشبلندی در ذهن ما درک بلندیکندن ریشه ی خودبدون بار گذشتهتو در میانه ی جهان نیستی در هم تنیدگی کوانتومی و دپدیده خاموش روشن در پارکمغز انسان برای شادمانی طافزایش میل جنسی با خوردن قدرت مردمتاثیر درجه حرارت بر عملکرویا بخشی حقیقی از زندگی اگر تلاش انسان امروز برانوشیدن چای برای مغز مفید جهان هایی در جهان دیگرزبان و شناخت حقیقت قسمت سمیوتونیک دیستروفیهمکاری یا رقابتاز نظر علم اعصاب اراده آزحس و ادراک- قسمت شصت و چهشناخت و معرفت، و نقش آن دبه جای محکوم کردن دیگران و هر کس تقوای خدا پیشه کنمقالاتکوری گذرای ناشی از موبایبرخی مرزهای اخلاق و علوم پرسشتوهم و خیالدرمان های اسرار آمیز در آمغز حریص برای خون، کلید تام اس و سرطانلیروپریم داروی ترکیبی ضدتاثیر رژِیم غذایی بر میگروزه داری سلول های بنیادابزار بقا از نخستین همانچگونه واکسن کرونا را توزجهانی که از یک منبع، تغذیسفرنامه سفر به بم و جنوب ما انسانها چه اندازه نزدهنر، پر کردن است نه فحش داز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کاخواب سالم عامل سلامتی و یشگفت انگیز بودن کیهانبی نظمی مقدمه شناختکار با یگانگی و یکپارچگیبرخی سلولهای عصبی در تلاآنها نمیخواهند دیگران راتوسعه برخی شغل ها با هوش درمان تومورهای مغزی با انقش مرکز تنفس سلولی در بیاما شما از دید خفاش کور همقابله ی منطقی با اعتراضنگاه از بیرون مجموعهتبر را بردارروشی جدید در درمان نابینابزار بقا از نخستین همانجایی برای یاد گرفتن باقی سلاح و راهزنیماده ای ضد التهابیهوش مصنوعی از عروسک بازی شبیه سازی سیستم های کواناز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسخودآگاهی و هوشیاريبیماری آلزایمر، استیل کوکریستال زمان(قسمت سوم)محدودیت درک انسانبزرگترین درد از درون است آیا مغز تا بزرگسالی توسعتکامل مادی تا ابزار هوشمدرمان سرطان با امواج صوتنقش حیاتی تلومر دی ان آ درژیم ضد التهابیاندام حسی، درک از بخش هایمنابع انرژی از نفت و گاز چاالش ها در تعیین منبع هوتراشه ی هوش مصنوعی در مغزابزار بقای موجود زنده از حقیقت قربانی نزاع بین بی سوپاپ ها یا ترانزیستورهاهوش مصنوعی از عروسک بازی صبور باشاز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن دیگر کرونا ساخته شخدا نور آسمان ها و زمین ابیندیشدیدن خدا در همه چیزگویید نوزده و ایمنی ساکتمرکز حافظه کجاستگوش دادن بهتر از حرف زدنمرکز حافظه کجاستتفاوت ها را به رسمیت بشناآیا بدون ناظر هوشمند هم بفیلمی بسیار جالب از تغییتکامل، نتیجه ی برنامه ریدرک تصویر و زبان های مخلتنقشه مغزی هر فرد منحصر بهرجزخوانی هایی که امروز بانسانیت در هم تنیده و متصمنبع هوشیاری کجاست قسمت نخستین تمدن بشریتشنج به صورت اختلال رفتااثرات فشار روحی شدیدحوادث روزگار از جمله ویرسیاره ابلهانهوش مصنوعی به شناسایی کاضعیف و قویاز روده تا مغزوزن حقیقی معرفت و شناختدقیق ترین تصاویر از مغز ابا خودت نجنگدانشمندان تغییر میدان مغگر جان به جز تو خواهد از خمسمومیت دانش آموزان بی گتلاش های جدید در ALSآیاما مقهور قوانین فیزیکفرگشت و تکامل تصادفی محض تاثیر نگاه انسان بر رفتادرد زانو همیشه نیاز به جرچند روش ساده برای موفقیتزمان و گذر آن سریع استايا اراده آزاد توهم است یمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمچرا حیوانات سخن نمی گوینتظاهر خوابیده ی مادهاختلال حرکتی مانند لرزش حس چشایی و بویاییساهچاله ها تبخیر نمیشودهوش عاطفی قسمت 11عقل در جهان جدید، عجیب اساستیفن هاوکینگ در مورد هیادآوری خواب و رویادو داروی جدید برای میاستبازگشایی مجدد مطب دکتر سداروی جدید s3 در درمان ام پیموزایدمطالبی در مورد تشنجتمرکز و مدیتیشنآرام باشفساد اقتصادی سیتماتیک درتاثیر گیاه خواری بر رشد وذهن تو همیشه به چیزی اعتقنون و القلمزندگی زمینی امروز بیش از این ابتدای تناقض هاستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنشانه های گذشته در کیهان تغییرات مغز پس از 40 سالگیارتقا یا بازگشت به قبل ازحس و ادراک قسمت نوزدهمسخن نیکو مانند درخت نیکوهوشیاری کوانتومیعماد الدین نسیمی قربانی اضطراب و ترسکلید نزدیک و نگاه تو بر فبحثی درباره هوش و تفاوتهداروی ضد تشنج با قابليت تپیام های ناشناخته بر مغز مغز مانند تلفن استتو کز محنت دیگران بی غمیآسانی موفقیتقلب را نشکنتاثیر دپاکین بر بیماری مرموزی از نخستین تمدن بشرنوار عصب و عضله تعیین محلجنسیت و تفاوت های بیناییزیست، مرز افق رویداد هستایران بزرگمهندسی بدنهمه چیز و هیچ چیزارزش های وارونهحس و ادراک قسمت بیست و سوسردرد میگرنهدف یکسان و مسیرهای مختلعدم توقف تکامل در یک انداکندر در بیماریهای التهاببدون زمان، ماده ای وجود نتوقف؛ شکستدر هر سوراخی سر نکنپروژه ی ژنوم انسانیمغز انسان برای شادمانی طافزایش مرگ و میر سندرم کوقدرت و شناخت حقیقتتاثیر درجه حرارت بر عملکرویا تخیل یا واقعیتاگر خواهان پیروزی هستینوعی سکته مغزی ، وحشتناک جهان یکپارچهزبان جانسوزمیگرن و پروتئین مرتبط با همانند سازی در انساناز واقعیت امروز تا حقیقتحسن یوسف باغچه ی منشناخت حقیقت یا آرزوهای گبه جای تولید، بیشتر گوش کوفور و فراوانیتاثیر ویتامین دی بر بیماکی غایب شدی تا نیازمند دلبرخی نکات از گاید لاین پرپرسش و چستجو همیشه باقی اتوهم وجوددرمان های بیماری آلزایمرمغز در تنهایی آسیب میبینام اس یا تومور؟لیس دگرامفتامین یا ویاستاثیر سلامت دستگاه گوارشروزهای بد باقی نمیماندابزار بقا از نخستین همانچگونه آن شکری که می خوریمجهانی در ذهنسفرنامه سفر به بم و جنوب ما اکنون میدانیم فضا خالهوموارکتوس ها ممکن است داز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا و استخوانخواب عامل دسته بندی و حفطشگفت زده و حیران باشبی هیچ می ایی و بی هیچ میرکارهای کوچک، بی ارزش نیسبرخی سيناپسها طی تکامل و آنژیوگرافی از مغزتوصیه های سازمان بهداشت درمان تشنجنقش نگاه از پایین یا نگاهامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمقابله با کرونا با علم اسنگاه از دور و نگاه از نزدتحریک عمقی مغزروشی جدید در درمان سکته مابزار بقا از نخستین همانجایی خالی نیستسلسله مباحث هوش مصنوعیماده، چیزی نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی شبکه های مصنوعی مغز به دراز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهخودت را از اندیشه هایت حفبیماری الزایمرکشف مکانیسم عصبی خوانش پمخچه فراتر از حفظ تعادلبسیاری از مجرمان، خودشانآیا همه جنایت ها نتیجه بیتکامل مداومدرمان ضایعات نخاعینقش خرچنگ های نعل اسبی دررژیم غذایی حاوی تخم مرغ وانرژی بی پایان در درون هرمنابع انرژی از نفت و گاز نابینایی در نتیجه ی گوشی تراشه ی بیولوژِیکابزار بقای موجود زنده از حقیقت آنطور نیست که به نظسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهوش مصنوعی از عروسک بازی صبور باشاز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن دیگری ضد کرونا از دخدا بخشنده است پس تو هم ببیهوش کردن در جراحی و بیمدیدگاه نارسای دوگانه ی م