دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

مرز مرگ و زندگی کجاست

مرز مرگ و زندگی کجاست؟ آیا امکان تولید موجود زنده از عوامل شیمیایی زمین وجود دارد؟
روح، چه زمانی در کالبد جسمانی دمیده می شود؟
در نگاه اول، ممکن است این ارتباط، به خدا و خالق، منسوب شود ولی اگر انسان هم بتواند از مواد شیمیایی و ترکیب آنها سلول زنده بسازد، نقش خدا چگونه خواهد بود؟
با تشکر از موسسه کتاب توهم بی خدایی امام احمد الحسن ع و استاد بزرگوار آقای دکتر توفیق مسرور برای تهیه فیلم زیر:
اشکال دوازدهم بر نظریه تکامل: انسان با وجود هوش خود نتوانسته است یک سلول زنده بسازد، پس چگونه طبیعت بتواند چنین کند؟
جواب: زندگی سلول- همانطور که قبلا روشن کردیم- کروموزوم هاست و کروموزوم ها از مواد شیمیایی در آزمایشگاه ساخته شده است و توانسته است خودش را در تعداد زیاد، بازسازی و همانندسازی کند.
کریگ ونتر: (ما امروز از اولین سلول مصنوعی پرده بر می داریم که در ابتدا از طریق قرار دادن رمز های آن، در کامپیوتر و ساختن کروموزم های آن از چهار بطری مواد شیمیایی و ترکیب کروموزم ها در خمیر آن و انتقال آن، به سلول باکتری گیرنده و تحویل آن سلول به گروه جدیدی از باکتری ها ساخته شد.
پس این اولین موجود بر این سیاره است که خودبخود تقسیم می شود در حالی که والدین آن، ماشین معدنی هستند و نیز اولین گروهی است که سایت مخصوص خود بر شبکه اینترنت دارد و کدهای ژنتیکی آن ثبت شده است.)
بله نقشه ژنتیکی کامل باکتری از مود شیمیایی غیر زنده ساخته شد و این یعنی از دیدگاه نظری ممکن است در آزمایشگاه ها انسانی از مواد وراثتی شامپانزه یا بخشی از شامپانزه یا فقط از هسته سلول شامپانزه و مواد وارثتی مونثی- که هسته آن جدا شده است- بسازیم و آن چیزی- که نیاز داریم- فقط تعدیل شجره کورموزوم های شامپانزه است تا به همان تعداد و صورت کروموزم های انسان تبدیل شود و این از دیدگاه نظری ممکن است.
طبیعتا این امر از نظر علمی از این حد هم تجاوز میکند و همانطور که نقشه کامل ژنتیکی باکتری، از مواد شیمیایی غیر زنده، در آزمایشگاه ساخته شد و در سیتوپلاسم باکتری کاشته شد و کروموزم ها توانستند زنده شوند و زاد و ولد کنند، به همین ترتیب میتوان نقشه کامل کروموزم های انسان را از مواد شیمیایی غیر زنده تولید کرد و تفاوتی بین کروموزم های باکتری و کروموزوم های انسان نیست مگر اندازه متفاوت بین موجودي کوچک و کم حجم و موجود دیگری بزرگ- که در همان مواد ساختمانی مشترکند- و بعد از آن، می بینیم برخی از آنها پس از آن- که ساخته می شود، فقط نوعی از کروموزوم ها را شکل میدهد و سلول، سیتوپلاسم ندارد.
این اشکال از نظر کسی- که موضوع را بفهمد- حقیقتا مانند اشکال کسی است که به سازنده هواپیمایی بگوید با تو تحدی میکنم که رنگی بسازی و با آن، این هوپیما را رنگ کنی!
@salmanfatemi
https://youtu.be/du4OHwV0fsY
https://www.youtube.com/watch?v=aeCSEqRD3VQ&pbjreload=101https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FgID_Qfa47NA%3Ffbclid%3DIwAR2ygfzx8bGKn_1cdJeqCbum34Gpkqgv64vRjikzI9NsgcSHJ-bV2lFFB5Q&h=AT14btIO-DMd4AHgjGgxZ68LabNW2Nfwkr19eDBsIPzc8v7qWcK-76F8_DumZCJZ2xFjr06On9oNeks1HjUopGfJgpokVIZawvrTOVSydjcax-dzSqKycGWsCaUyJVTj-zA&__tn__=%2CmH-R&c[0]=AT2MGbDAe6Ve_J7YG-dR2fm2KLz3UACQAuWcRfOApdfu0z8iS1oRnglwrkFXXGay9Wfcids8Rz73iIY-N3SzC6ehtNEH-cONSwqpjhPZAIXOLbq8sTqLmD12FQ7kIYS_9GLQcFIp2mJCLdErK5EgfPAflwEPkyxPHftRN5MLpaopjpJ_tcP9qlHHsuIT4ZEQfwqy8Qs0VJhgtMCCaNO0rWnEBtKCP4d1gYWmBtXHu-gP


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
از واقعیت امروز تا حقیقتدانشمندان ژنی از مغز انسمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش بشری تهدید برای بشریبه زودی شبکه مغزی به جای ژن هوش و ساختارهای حیاتی دستورالعمل مرکز کنترل بیبرداشت مغز ما از گذر زمانزندگی، مدیریت انرژیپیوستگی همه ی اجزای جهانسردرد میگرنمرگ تصادفیتکنولوژی های جدید و حالتافزایش قدرت ادراکات و حستغییرات تکاملی سر انسان صفحه اصلیچند نرمش مفید برای کمردرفاکسیبتابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پحس و ادراک قسمت پنجماز تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید ALSمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوشیاری و وجودذرات کوانتومی زیر اتمی قبیماری لبر و نابینایی آنکم کردن کالری روشی سودمنبسیاری از بیماری های جدیزبان متغیرپروژه ی ژنوم انسانیشناخت حقیقت یا آرزوهای گمشکلات نخاعیتکامل داروینی هنوز در حاامیوتروفیک لترال اسکلروجهان قابل مشاهده بخش کوچنهادینه سازی فرهنگ اختلاحس و ادراک قسمت سی و هشتمفرد موفقابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیماز تکینگی تا مغز از مغز تداروی ضد تشنج با قابليت تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهاوکينگ پیش از مرگش رسالروی و منیزیم در تقویت استبیماری دیستروفی میوتونیکوچکترین چیز یک معجزه استفاوت های تکاملی در مغز وزبان، نشان دهنده ی سخنگو تاثیر درجه حرارت بر عملکآلزایمرشانس یا نتیجه ی تلاشمعجزه ی علم در کنترل کرونتا بحر یفعل ما یشاانیس بی کسانجهان پیوستهنوار عصب و عضله مهم در تشخلاصه ای از مطالب همایش مقلب یا مغزابزار بقای موجود زنده از همیشه اطمینان تو بر خدا باز تکینگی تا مغز، از مغز در هر سوراخی سر نکنمولتیپل اسکلروز در زنان و هر کس تقوای خدا پیشه کنروح رهاییبا هوش مصنوعی خودکار روبکاهش التهاب ناشی از بیماتلاش های جدید شرکت نورالسلول های بنیادی منابع و اتاثیر رو ح و روان بر جسمآینده ی علم و فیزیک در60 ثشباهت کیهان و مغزمغز آیندگان چگونه است ؟تاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولین هوشمندجهشهای مفید و ذکاوتی که دنیاز به آموزش مجازی دیجیخوشبختی چیستقدم زدن و حرکت دید را تغیاثرات فشار روحی شدیدهندسه زبانِ زمان استاز سایه بگذردرمان های جدید میگرنمیدان های کوانتومی خلاویتامین دی گنجینه ای بزرروشی برای بهبود هوش عاطفبار سنین ابزار هوشمندی اکتابخانهتنفس هوازی و میتوکندریسندرم پیریفورمیستاریخ، اصیل نیست و ساخته آیا کیهان می تواند یک شبیضایعه ی عروقی مخچهمغز بزرگ چالش است یا منفعتاثیر انتخاب از طرف محیط اولین مورد PML به دنبال تکجریان انرژی در سیستم های چگونه باغبانی باعث کاهش خطا در محاسبات چیزی کامللیس دگرامفتامین یا ویاساختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های باستیفن هاوکینگ در تفسیر درمان جدید ای ال اس، توفرماه رجببحثی در مورد عملکرد لوب فواکنش به حس جدیدرژیم غذایی سالم و ضد التهگلوله ی ساچمه ایتو انسانی و انسان، شایستسیاهچاله هاترک امروزآیا دلفین ها می تواند از طعمه ی شبکه های ارتباط اجنقش قهوه در سلامتیایمپلانت مغزی کمک میکند حقیقت راستین انسان علم بارتقا یا بازگشت به قبل ازنگاهی بر قدرت بینایی دراده روش موفقیتملاحظه های اخلاقی دربارههوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاع رسانی اینترنتیدرون آشفته ی تو و ظاهر خنمجموعه های پر سلولی بدن مبدون بار گذشتهواکسنی با تاثیر دوگانه ارحم مصنوعیگامی در درمان بیماریهای تولید سلولهای جنسی از سلآب زندگی است قسمت سومسکته مغزیتشنج چیستعلایم کمبود ویتامین E را نقش اتصالات بین سلولهای ایا تکامل هدفمند استحافظه ی هوش مصنوعیارزش های وارونهنباید صبر کرد آتش را بعد دین اجباریمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک تا کمبلعیدن ستاره توسط سیاهچایک پیام منفرد نورون مغزی درگیری مغزی در سندرم کووبرخی نرمش ها برای درد زانزمان واقعیت است یا توهمپول و شادیتوهم جسمآسیب روانی شبکه های اجتمستم با شعار قانون بدترین تظاهر خوابیده ی مادهعدم توقف تکامل در یک اندانقش غذاها و موجودات دريافلج نخاعی با الکترودهای اگر خواهان پیروزی هستیچرا ماشین باید نتایج را پحس و ادراک قسمت 82از کجا آمده ام و به کجا میدانشمندان پاسخ کوانتومی منبع هوشیاری کجاست قسمت هوش در طبیعتبه زیر پای خود نگاه نکن بژن یا نقشه توسعه مغز و نقدغدغه نتیجه ی نادانی استبرداشتت از جهان رو زیاد زندان ذهنیپیام های ناشناخته بر مغز سردرد میگرن در کودکانمرگی وجود نداردتکنولوژی و پیشرفتافزایش مرگ و میر سندرم کوتغذیه بر ژنها تاثیر داردسوالات پزشکیچند جهانیفاجعه ی جهل مقدسابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو حس و ادراک قسمت پنجاهاز تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید s3 در درمان ام منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوشیاری و افسردگیرفلکس وتری با توضیح دکتر بیماری میاستنی گراویسکمالگرایی دشمن پیشرفتبسیاری از بیماری های جدیزبان مشترک ژنتیکی موجوداپروژه ی ژنوم انسانیشناخت درون، شناخت بیرون؛مشکلات بین دو همسر و برخیتکامل داروینی هنوز در حاامید نیکو داشته باش تا آنجهان موازی و حجاب هاچهار میلیارد سال تکامل بحس و ادراک قسمت سی و ششمفرد یا اندیشهابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیماز تکینگی تا مغز از مغز تداروی ضد تشنج توپیراماتمنبع هوشیاری در کجاست؟ قهدف یکسان و مسیرهای مختلرویا و واقعیتبیماری سلیاککووید نوزده و خطر بیماری تفاوت های زبانی سرمنشا تزبان، وسیله شناسایی محیطتاثیر درجه حرارت بر عملکآملودیپین داروی ضد فشار شانس یا تلاشمعجزه در هر لحظه زندگیتاول کف پا و حقیقتانگشت ماشه ایجهان پر از چیزهای اسرار آنوار عصب و عضله تعیین محلخلاصه ای از درمان های جدیقلب دروازه ی ارتباطابزار بقای موجود زنده از همیشه به آنچه داری، خوشناز تکینگی تا مغز، از مغز در والنتاین کتاب بدید هممواد کوانتومی جدید، ممکنوفور و فراوانیروزه داری متناوب، مغز را با هر چیزی که نفس می کشد مکاهش حافظه هرچند فرایندیتلاش هایی در بیماران قطع سلول های بدن تو پیر نیستنتاثیر روده بر مغزآینده با ترس جمع نمیشودشباهت زیاد بین سلول هاي عمغز اندامی تشنه ی انرژی اتاثیر کتامین در درمان پاانسان قدیم در شبه جزیره عجهشهای مفید و ذکاوتی که دچیز جدید را بپذیرخوشبختی دور از رنج های مقدرت مردماثرات مفید قهوههندسه، نمایشی از حقیقتاز علم جز اندکی به شما دادرمان های جدید در بیماری میدان بنیادین اطلاعاتویروس مصنوعیروشی جدید در درمان قطع نخبارداری بدون رحمکجای مغز مسئول پردازش تجتنفس هوازی و میتوکندریسندرم پیریفورمیستازه های اسکیزوفرنی(جنوآیا گذشته، امروز وآینده ضایعات در عصب زیر زبانیمغز بزرگ چالشهای پیش رواولین مورد پیوند سر در انجریان انرژی در سیستم های چگونه تکامل مغزهای کنونیخطای ادراک کارمالا اکراه فی الدیناختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های باستخوان های کشف شده، ممکدرمان جدید سرطانماپروتیلینبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن های شرکت فایزر آمررژیم غذایی ضد التهابیگلوئونتو با همه چیز در پیوندیسیاهچاله های فضایی منابعترکیب آمار و ژنتیکآیا دلفین ها میتوانند باظهور امواج مغزی در مغز مصنقش مهاجرت در توسعه نسل اایمپلانت نخاعی میتواند دحقیقت غیر فیزیکیارتوکين تراپی روشی جديد نگاهی بر توانایی اجزاي بدهن، بزرگترین سرمایهملاحظات بیهوشی قبل از جرهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعات حسی ما از جهان، چدروغ نگو به خصوص به خودتمجرم، گاهی قربانی استبدون زمان، ماده ای وجود نوابستگی یعنی قلادهرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرگاهی لازم است برای فهم و تولترودینآب، زندگی است(قسمت پنجم)سال سیزده ماههتشنج و حرکات شبه تشنجی قاعلائم عصبی آلزایمر، با انقش تیروئید در تکامل مغزایجاد احساساتحافظه انسان و حافظه ی هوشارزش های حقیقی ارزش های غنبرو و انرژی مداومدین، اجباری نیستمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک تا کمبنی عباس، ننگی بر تاریخیک پیشنهاد خوب برای آسان درگیری مغزی در سندرم کووبرخی نرمش ها برای زانوزمان پلانکپول و عقیدهمدل های ریز مغز مینی برینتوهمات و شناخت حقیقتآسیب عصب پا به دنبال اعتیستم، بی پاسخ نیستتظاهری از ماده است که بیدعدم درکنقش غذاها و موجودات دريافلج بل، فلجی ترسناک که آناپل ویژن پرو در تشخیص بیمچرا مردم با زندگی میجنگنحس و ادراک قسمت 87فلج خواباپی ژنتیکچرا مغز انسان سه هزار سالحس و ادراک قسمت چهلاز کسی که یک کتاب خوانده دانشمندان اولین سلول مصنمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش عاطفی قسمت 11به سیاهی عادت نکنیمژن ضد آلزایمرذهن ما از در هم شکستن منببررسي علل احتمالي تغيير زونیسومایدپیدایش زبانسردرد میگرنی در کودکانمراحل ارتقای پله پله کیهتکنولوژی جدید که سلول هاافزایش سرعت پیشرفت علوم ثبت و دستکار ی حافظهپیامهای کاربرانچند جهانیفاصله ها در مکانیک کوانتابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پحس و ادراک قسمت پنجاه و یاز تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید لنفوم و لوکمیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوشیاری کوانتومیرفتار مانند بردهبیماری های میتوکندریکمردردبشکه ای که ته نداره پر نمزبان چهار حرفی حیات زمینپروانه ی آسمانیشناسایی تاریخچه ی تکاملیمشکلات روانپزشکی پس از ستکامل زبانامید نجاتجهان ما میتواند به اندازچهار ساعت پس از کشتار خوکحس و ادراک قسمت سیزدهمفرد حساس از نظر عاطفی و بابزار بقا از نخستین هماننعناعاز تکینگی تا مغز از مغز تداروی ضد جنون در درمان تیمنبع هوشیاری در کجاست؟(قهدف یکسان، در مسیرهای مترویا و کابوسبیماری ضعف عضلات نزدیک بکودک هشت ساله لازم است آدتفاوت ایستایی و تکاپوزدودن نقص از هوش مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکآموزش نوین زبانشاهکار قرنمعرفت و شناختتابوهای ذهنیانگشت نگاری مغز نشان میدجهان پر از چیزهای جادویی نوبت کودکانخم شدن فضا-زمانقلب روباتیکابزارهای پیشرفته ارتباط همیشه داناتر از ما وجود داز تکینگی تا مغز، از مغز در یک فراکتال هر نقطه مرکموجود بی مغزی که می تواندوقاحت و تمسخر دیگرانروزه داری و التهاب زیانببا آتش، بازی نکن و بعد از کاهش دوپامین عامل بیماریتلاشی برای درمان قطع نخاسلول بنیادی و ای ال استاثیر روزه داری بر سلامت آیا فراموشی حتمی استشباهت زیاد بین سلول هاي عمغز انسان ایا طبیعتا تماتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملجوانان وطنچیزی منتظر شناخته شدنخانه ی تاریکقدرت و شناخت حقیقتاثرات مفید روزه داریهنر فراموشیازدواج های بین گونه ای، ردرمان های جدید سرطانمیدازولام در درمان تشنج ویروس های باستانی، مغز مروشی جدید در درمان نابینبازگشایی مجدد مطب دکتر سکرونا چه بر سر مغز می آورتنفس بدون اکسیژنسندرم پای بی قرارتازه های بیماری پارکینسوآیا پیدایش مغز از روی تصاضرورت زدودن افکارمغز بزرگ و فعال یا مغز کواولین هیبرید بین انسان و جریان انرژی در سیستم های چگونه جمعیت های بزرگ شکل خطای حسلاموژین داروی ضد اوتیسم؟اختلالات مخچههوش مصنوعی از عروسک بازی استروژن مانند سپر زنان ددرمان جدید سرطانماجرای جهل مقدسبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کووید 19 چیزهایی که رژیم غذایی ضد دردگمان میکنی جرمی کوچکی در تو با باورهایت کنترل میشسیاهچاله ها، دارای پرتو ترکیب حیوان و انسانآیا دست مصنوعی به زودی قاظرف باید پر شود چه با چرک نقش میدان مغناطیسی زمین ایمان به رویاحقیقت غیر قابل شناختارتباط میکروب روده و پارنگاهت را بلند کندو ویژگی انتزاع و قدرت تجممانتین یا آلزیکسا یا ابهوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعاتی عمومی در مورد مدریای خدامحل درک احساسات روحانیبرنامه و ساختار پیچیده مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغرساناها و ابر رساناها و عگاهی مغز بزرگ چالش استتومورها و التهاب مغزی عاآتاکسی فریدریشسانسور از روی قصد بسیاری تشنج عدم توازن بین نورون علت خواب آلودگی بعد از خونقش حفاظتی مولکول جدید دایران بزرگحباب های کیهانی تو در توارزش حقیقی زبان قسمت اولدیوار همه اش توهم بودمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک تا کمبه قفس های سیاهت ننازیک آلل ژنتیکی که از نئانددرگیری اعصاب به علت میتوبرخی نرمش های گردنزمان به چه دلیل ایجاد میشپوست ساعتی مستقل از مغز دمدیون خود ناموجودتوکل بر خداآسانی موفقیتستون فقرات انسان دو پا جلتعویض دارو در تشنجعدالت برای من یا برای همهنقش غذاها و موجودات دريافلج خواب چیستابتدا سخت ترین استچرا مغزهای ما ارتقا یافت حس و ادراک قسمت چهل و هفتاز آغاز خلقت تا نگاه انسادانشمندان تغییر میدان مغمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش عاطفی قسمت نهمبه سخن توجه کن نه گویندهژنها نقشه ایجاد ابزار هوذهن چند جانبه نیازمند نگبررسی مغز با امواج مادون زونا به وسیله ویروس ابله پیر شدن حتمی نیستسردرد و علتهای آنمرز مرگ و زندگی کجاستتکنولوژی جدید که سلول هاافسردگی و اضطراب در بیماثبت امواج الکتریکی در عصسایتهای دیگرچند جهانی و علمفاصله ی همیشگی تصویر سازابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر برحس و ادراک قسمت پنجاه و داز تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید میاستنی گراویمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوشیاری سنتی یا هوشیاری رفتار وابسته به شکلبیماری های مغز و اعصاب و کمردرد ناشی از تنگی کانابشریت از یک پدر و مادر نیزبان نیاز تکاملی استپرواز از نیویورک تا لوس آشناسایی سلول های ایمنی امشکلات روانپزشکی در عقب تکامل زبانامید جدید بر آسیب نخاعیجهان مادی، تجلی فضا در ذهنون و القلمحس و ادراک قسمت ششمفردا را نمیدانیمابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو از تکینگی تا مغز از مغز تدارویی خلط آورمنبع خواب و رویاهدف از تکامل مغزرویا و خبر از آیندهبیماریهای تحلیل عضلانی اکودک ایرانی که هوش او از تفاوت ارباب و رهبر حقیقیسفر فقط مادی نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکآمارهای ارائه شده در سطح شاهکار شش گوشمغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر فکر بر سلامتانتقال ماده و انرژیجهان دارای برنامهنور از عمق تاریکیخونریزی مغز در سندرم کووقلب را نشکنابزارهای بقا از نخستین ههمیشه راهی هستاز تکامل تا مغز از مغز تا در کمتر از چند ماه سوش جدموجودات مقهور ژنها هستندوقت نهيب هاي غير علمي گذشروزه داری و بیمار ی ام اس با تعمق در اسرار ابدیت و کاهش سن بیولوژیکی، تنها تلاشی تازه برای گشودن معسلول بنیادین از مخاط بینتاثیر روغن رزماری استنشاآیا ممکن است موش کور بی مشجاعت و ترسمغز انسان برای ایجاد تمدتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان جوانان وطنچیزی خارج از مغزهای ما نیخانواده پایدارقدرت کنترل خوداثرات مضر ماری جواناهنر حفظ گرهاسکلت خارجی در درمان اختدرمان های رایج ام اسمکان زمان یا حافظه زمانویرایش DNA جنین انسان، برروشی جدید در درمان سکته مبازگشت از آثار به سوی خداکریستال هاتنها مانع در زندگی موارد سندرم پس از ضربه به سرتازه های درمان ام اسآیا آگاهی پس از مرگ از بیضرب المثل یونانیمغز بزرگترین مصرف کننده اولین تصویر در تاریخ از سجراحی گردن همیشه برای دیچگونه جمعیت های بزرگ شکل خطر آلودگی هوالایو دوم دکتر سید سلمان فاختلالات حرکتی در انسانهوش مصنوعی از عروسک بازی اسرار آفرینش در موجدرمان دارویی سرطان رحم بماجرای عجیب گالیلهبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا و گشودن پنجرراه فراری نیستگنجینه ای به نام ویتامین تو باید نیکان را به دست بسیاهچاله و تکینگی ابتدایترازودونآیا رژیم غذایی گیاهی سلاعقل مجادله گرنقش محیط زندگی و مهاجرت داین پیوند نه با مغز بلکه حقیقت، آن چیزی نیست که جلارتباط ماده و انرژیچالش هوشیاری و اینکه چرا دو بیماری روانی خود بزرگ من کسی در ناکسی دریافتم هوش مصنوعی از عروسک بازی اطلاعاتی عمومی در مورد مدرک فرد دیگر و رفتارهای امحل درک احساسات روحانی دبرنامه ی مسلط ژنها در اختوبینار اساتید نورولوژی درستگاری محدود به یک راه نگاهی جهت را عوض کنتومورهای نخاعیآتاکسی مخچه ای خودایمنسانسور بر بسیاری از حقایتشویق خواندن به کودکانعماد الدین نسیمی قربانی نقش حیاتی تلومر دی ان آ دایرادهای موجود در خلقت بحباب هایی تو در توارزش حقیقی زبان قسمت دومدیوار، از ابتدا توهم بودمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی به کمک هوش طبیبه مغز خزندگان خودت اجازیک جهش ممکن است ذهن انساندرب بسته با غیر خود باز مبرخی یونها و مولکول های مزمان شگفت انگیزپوشاندن خود از نورمدیریت اینترنت بر جنگتوپیراماتآشنا پنداریستارگانی قبل از آغاز کیهتعامل انسان و هوش مصنوعیعسل طبیعی موثر در کنترل بنقش غذاها در کاهش دردهای عشق درونی به یگانگی خلقتنقشه مغزی هر فرد منحصر بهفلج دوطرفه عصب 6 چشمابتدایی که در ذهن دانشمنچرا ویروس کرونای دلتا واحس و ادراک قسمت چهل و هشتاز انفجار بزرگ تا انفجار دانشمندان روش هاي جدیدی منبع هوشیاری کجاست قسمت هوش عاطفی قسمت هفتمبهبود حافظه پس از رخدادهژنها ، مغز و ارادهذهن هوشیار در پس ماده ی مبررسی و اپروچ جدید بر بیمزیان غذاهای پرچربپیشینیان انسان از هفت میسردرد به دلیل مصرف زیاد ممرز بین انسان و حیوان کجاتکینگیافسردگی و ساختار مغزجلو رفتن یا عقبگردچند روش ساده برای موفقیتفتون های زیستیابزار بقا از نخستین همانچسبیدن به خود، مانع بزرگ حس و ادراک قسمت پنجاه و ساز تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید آلزایمرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش، ژنتیکی است یا محیطیرفتار اجتماعی انسان، حاصبیماری وسواسکمردرد و علل آنبعد پنجمزبان و کلمه حتی برای کسانپروتئین های ساده ی ابتداشواهدی از نوع جدیدی از حامشاهده گر جدای از شیء مشاتکامل زبان انسان از پیشیامید درمان کرونا با همانجهان مرئی و نامرئینوآوری ای شگفت انگیز دانحس و ادراک قسمت شصت و هشتفرزندان زمان خودابزار بقای موجود زنده از هفت سین یادگاری از میراث از تکینگی تا مغز از مغز تدارویی ضد بیش فعالی سیستمنتظر نمان چیزی نور را بههدف از خلقت رسیدن به ابزارویا بخشی حقیقی از زندگی بیماری، رساله ای برای سلکودکان میتوانند ناقل بی تفاوتهای جنسیتی راهی براسفر نامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکآن چیزی که ما جریان زمان شاید گوشی و چشمی، آماده شمغز قلبتاثیر مشاهده بر واقعیت بانتروپی و هوشیاریجهان در حال نوسان و چرخشنور درونخواندن ، یکی از شستشو دهنقوی تر باشابزارهای بقا ازنخستین همهمیشه عسل با موم بخوریماز تکامل تا مغز، از مغز تدر آرزوهایت مداومت داشتهمورد نادر همپوشانی دو بیوقتی فهمیدی خطا کردی برگروزه داری سلول های بنیادبا خودت نجنگکایروپاکتیک چیستتلاشی جدید در درمان ام اسسلول عصبی شاهکار انطباق تاثیر رژیم گیاه خواری بر آیا ما کالا هستیمشرکت نورالینک ویدیویی ازمغز انسان برای شادمانی طتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استجواب دانشمند سوال کننده چیزی شبیه نور تو نیستخار و گلقدرت انسان در نگاه به ابعاجزای پر سلولی بدن انسان هنر رها شدن از وابستگیاسکار، لگوی هوشمنددرمان های علامتی در ام اسمکانیک کوانتومی بی معنی ویشن پروريتوکسيمب در درمان ام اسبازگشت به ریشه های تکاملکریستال زمان(قسمت اولتنها در برابر جهانسندرم جدایی مغزتبدیل پلاستیک به کربن و سآیا امکان بازسازی اندامهضربه مغزی در تصادف رانندمغز حریص برای خون، کلید تاولین دارو برای آتاکسی فجستجوی متن و تصویر به صورچگونه حافظه را قویتر کنیخطرات هوش مصنوعیلبخند بزن شاید صبح فردا زاختلالات صحبت کردن در انهوش مصنوعی از عروسک بازی اسرار بازسازی اندام هادرمان زخم دیابتی با تکنوماده ی تاریکبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا از حقیقت تاتراه نجاتگوهر با نظر دیگران سنگ نمتو برای خزیدن خلق نشده ایسیاهچاله ی منفرد یا سیاهترازودونآیا رژیم غذایی گیاهی سلاعقل سالمنقش مرکز تنفس سلولی در بیاین اندوه چیستحقایق ممکن و غیر ممکنارتباط متقابل با همه ی حیچالش هوشیاری و اینکه چرا دو بار در هفته ماهی مصرف من پر از تلخیمهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتقاد اشتباه، نتیجه ی ندرک نیازمند شناخت خویش امحدودیت چقدر موثر استبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱وجود قبل از ناظر هوشمندرشته نوروایمونولوژی و نقگذر زمان کاملا وابسته به تومورهای ستون فقراتآتش منبع انرژیساهچاله ها تبخیر نمیشودتشخیص ژنتیکی آتروفی های عوامل موثر در پیدایش زبانقش خرچنگ های نعل اسبی درایستادن در برابر آزادی بچت جی پی تیحد و مرزها توهم ذهن ماستارزش حقیقی زبان قسمت سومدید تو همیشه محدود به مقدمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی به شناسایی کابه نقاش بنگریک رژیم غذایی جدید، می تودرختان چگونه بر تشکیل اببرخی اثرات مضر ویتامین دزمزمه ات مانده در گوشمپیموزایدمداخله ی زیانبار انسانتوانایی مغز و دیگر اجزای آشنا پنداریسخن نیکو مانند درخت نیکوتعامل انسان با هوش مصنوععشق، شلوغ کردن نیستنقشه های مغزی جدید با جزیفن آوری های جدید علیه شناابتذال با شعار دینچرا پس از بیدار شدن از خوحس و ادراک قسمت چهل و دوماز بار خود بکاه تا پرواز دانشمندان روشی برای تبدیمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش عاطفی قسمت یازدهبهداشت خوابژنهای مشترک بین انسان و وذهن و شیمی بدنبررسی ژنها در تشخیص بیمازیباترین چیز در پیر شدنپیشرفت های جدید علوم اعصسردرد تنشنمرز جدید جستجو و اکتشاف، تکامل فردی یا اجتماعیاقلیت خلاقجلوتر را دیدنچندین ماده غذایی که ماننفروتنی معرفتیابزار بقا از نخستین هماننسبت ها در کیهانحس و ادراک قسمت پنجاه و شاز تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید ای ال اسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهیچ نقطه ای مرکزی تر از ارقیبی قدرتمند در برابر مبیماری کروتز فیلد جاکوبکمردرد با پوشیدن کفش منابعد از کرونازبان و بیان نتیجه ساختماتاثیر احتمالی عصاره تغلیپروتز چشمشواهدی از دنیسوان(شبه نئمشاهده آینده از روی مشاهتکامل ساختار رگهای مغزی امیدوار باش حتی اگر همه چجهان مشارکتینوار مغز مشاهده ی غیر مستحس و ادراک قسمت شصت و دوفرضیه ای جدید توضیح میدهابزار بقای موجود زنده از هم نوع خواری در میان پیشیاز تکینگی تا مغز از مغز تداستانها و مفاهیمی اشتبامنتظر زمان ایده آل نشوهر چیز با هر چیز دیگر در ترویا تخیل یا واقعیتبیندیشکودکان خود را مشابه خود تتقلید مرحله ای نسبتا پیشسفر به مریخ در 39 روزتاثیر درجه حرارت بر عملکآنچه ناشناخته است باید ششاید درست نباشدمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر نگاه ناظر هوشیار بانتظار گذر تندباد؟جهان در حال ایجاد و ارتقانوروفیبروماتوزخواب زمستانی سلول های سرقیچی ژنتیکیابزارهای بقای موجود زندههمیشه، آنطور نیست که هستاز تکامل تا مغز، از مغز تدر آسمان هدیه های نادیدنموسیقی نووقتی پر از گل شدی خودت را روزهای بد باقی نمیماندبا خدا باشکار امروز را به فردا نیندتمایل زیاد به خوردن بستنسلول عصبی، در محل خاص خودتاثیر رژیم گیاه خواری بر آیا ما تنها موجودات زنده شربت ضد خلطمغز انسان برای شادمانی طتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باشجواب سنگ اندازینکاتی در مورد تشنجخارق العاده و استثنایی بقدرت ذهناجزایی ناشناخته در شکل گهنر، پر کردن است نه فحش داساس انسان اندیشه و باور درمان ژنتیکی برای نوآوریمکانیزمهای دفاعی در برابواقعیت فیزیکی، تابعی از ریه زغالیبازخورد یا فیدبککریستال زمان(قسمت دوم)تنهاییسندرم دزدی ساب کلاوینتبدیل تراکت صوتی مصنوعی آیا انسان با مغز بزرگش اخضررهای مصرف شکر و قند بر مغز در تنهایی آسیب میبیناولین دروغجستجوی هوشیاری در مغز مانگاه من، نگاه تو و یا حقیدفاع از پیامبرلحظات خوش با کودکاناختلالات عضلانی ژنتیکهوش مصنوعی از عروسک بازی اصفهان زیبادرمان ساده ی روماتیسمماده ی خالیبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا ساخته شده توراه های جدید برای قضاوت رگویید نوزده و ایمنی ساکتتو تغییر و تحولیسیاهچاله ی تولید کنندهتراشه مغز بدون واسطه ی دآیا راهی برای رفع کم آبی عقلانیت بدون تغییرنقش نگاه از پایین یا نگاهاین ایده که ذرات سیاهچالحل مشکلارتباط چاقی و کاهش قدرت بچالش هوشیاری و اینکه چرا دو برابر شدن خطر مرگ و میمن بی من، بهتر یاد میگیرمهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد به خوددرک و احساسمحدودیت های حافظه و حافظبرین نت به جای اینترنترشد مغز فرایندی پیچیده اگذشته را دفن کنتوهم فضای خالیآثار باستانی تمدن های قدسایه ی هوشیاریتشخیص آلزایمر سالها قبل عوامل ایجاد لغت انسانی و نقش داروهاي مختلف معروف اکنون را با همه ی نقص هایچت جی پی تیحریص نباشارزش خود را چگونه میشناسدیدن خدا در همه چیزمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی تعاملیبه نقاش بنگریکی از علل محدودیت مغز امدرختان اشعار زمینبرخی اختلالات عصبی مثانهزنان باهوش ترپیموزایدمدارک ژنتیکی چگونه انسانتوازن مهمتر از فعالیت زیآشناپنداری چیستسخن و سکوتتعداد کلی ذهن ها در جهان آشتی بهتر استسخن پاک و ثابتتعذیه ی ذهنعصب حقوق نورولوونقشه با واقعیت متفاوت اسفناوری هوش مصنوعی نحوه خابداع دی ان ای بزرگترین دچرا ارتعاش بسیار مهم استحس و ادراک قسمت چهل و سوماز بحث های کنونی در ویروسدانش، قفل ذهن را باز میکنمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش عاطفی قسمت پنجمبوزون هیگز چیستژنهای هوش ، کدامندذهن تو همیشه به چیزی اعتقبررسی بیماری التهابی رودزیباترین چیز در افزایش سپیشرفت در عقل است یا ظواهسردرد سکه ایمرزهای حقیقی یا مرزهای تتکامل مادی تا ابزار هوشماقیانوس نادانیجمجمه انسان های اولیهچندجهانیفروتنی و غرورابزار بقا از نخستین هماننسبت طلایی، نشانه ای به ساز تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید برای میاستنی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهیچ چیز همیشگی نیسترموزی از نخستین تمدن بشربیماری گیلن باره و بیمارکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبعد از کرونازبان و بیان، در سایه پیشرتاثیر ترکیبات استاتین (سپروتز عصبی برای تکلمشیشه ی بازالتی و سیلیکونمشاهدات آمیخته با اشتباهتکامل شناخت انسان با کشفامیدواریجهان معنانوار مغز با توضیح دکتر فاحس و ادراک قسمت شصت و ششفساد اقتصادی سیتماتیک درابزار بقای موجود زنده از همه چیز موج استاز تکینگی تا مغز از مغز تدخالت در ساختار ژنهامنحنی که ارتباط بین معرفهر جا که جات میشه، جات نیرویا حقی از طرف خدابیهوش کردن در جراحی و بیمکودکان را برای راه آماده تقلید از روی طبیعتسفر تجهیزات ناسا به مریخ تاثیر درجه حرارت بر عملکآنچه واقعیت تصور میکنیم شایسته نیست در جیب خود قرمغز مانند تلفن استتاثیر نگاه و مشاهده ناظر اندوه در دنیا استجهان ریز و درشتنورون هاي مصنوعی می توانخواب سالم عامل سلامتیقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصابزارهای بقای از نخستین همکاری یا رقابتاز تکامل تا مغز، از مغز تدر آستانه ی موج پنجم کوویموسیقی هنر مایع استوقتی تو از یاد گرفتن باز روزهای سختبا طبیعت بازی نکنکار با یگانگی و یکپارچگیتمایز یا کشف یگانگیسلولهای ایمنی القا کنندهتاثیر رژیم گیاه خواری بر آیا مصرف مولتی ویتامین هشش مرحله تکامل چشممغز انسان رو به کوچک تر شتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان جدید از چه زمانی پاجوسازی مدرنچگونه مولکول های دی ان ایخبر مهم تلسکوپ هابلقدرت عشقاحیای بینایی نسبی یک بیمهوموارکتوس ها ممکن است داستفاده از مغز، وزن را کمدرمان پوکی استخوانما انسانها چه اندازه نزدواقعیت چند سویهریواستیگمینبازسازي مغز و نخاع چالشی کریستال زمان(قسمت سوم)تنهایی رمز نوآوری استسندرم سردرد به دلیل افت فتبدیل سلولهای محافط به سآیا احتمال دارد رویا از آضررهای شکر بر سلامت مغزمغز را از روی امواج بشناساولین سلول مصنوعیحفره در مغزنگاه مادی غیر علمی استدفاع در برابر تغییر ساختلرزش ناشی از اسیب به عصباختراع جدید اینترنت کوانهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل بازخورددرمان سرگیجه بدون نیاز بماده ای ضد التهابیبحثی درباره احساسات متفاواکسن آلزایمرراه های جدید برای قضاوت رگوش دادن بهتر از حرف زدنتو جهانی هستی که خودش را سیاره ی ابلهانتراشه ها روی مغزآیاما مقهور قوانین فیزیکعقیده ی بی عملنقش نظام غذایی در تکامل ماین ابتدای تناقض هاستحلقه های اسرارآمیزارتباط هوش ساختار مغز و ژچالش هوشیاری و اینکه چرا دو برابر شدن خطر مرگ و میمننژیتهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد به خوددرک کنیم ما همه یکی هستیممحدودیت درک انسانبرای یک زندگی معمولیرشد مغز علت تمایل انسان بگریه ی ابر، رمز طراوت باغتوهم فضای خالی یا توهم فضآرامش و دانشسایه را اصالت دادن، جز فرتشخیص ایدزعواملی که برای ظهور لغت انقش درختان در تکاملاکوییفلکسنتایج نادانی و جهلحرکات چشم، ترجمه کننده ی از فرد ایستا و متعصب بگذردیدگاه نارسای دوگانه ی ممنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی در کامپیوترهابه نادیدنی ایمان بیاوریافته های نوین علوم پرده درد و درسبرخی اصول سلامت کمرزنجیرها را ما باید پاره کپیچیدگی های مغزمگسمروری بر تشنج و درمان هایتوسعه هوش مصنوعی قادر استوسعه برخی شغل ها با هوش آغاز فرایند دانستنسختی ها رفتنی استتغییرعصب سیاتیکنقص های سیستمی ایمنیفواید روزه داری متناوبابزار هوش در حال ارتقا ازچرا بیماری های تخریبی مغحس و ادراک قسمت نهماز تلسکوپ گالیله تا تلسکدانش، یک انسان را ناسازگمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش عاطفی قسمت اولبوزون هیگز جهان را از متلژنهای حاکم بر انسان و انسذهن خود را مشغول هماهنگیبررسی سیستم تعادلی بدن ازیر فشار کووید چه باید کرپیشرفت ذهن در خلاقیت استسردرد عروقی میگرنمزایای شکلات تلخ برای سلتکامل مداومالکترومغناطیس شنوایی و هجنین مصنوعینه ناامیدی بلکه ارتقافرگشت و تکامل تصادفی محض ابزار بقا از نخستین هماننشانه های گذشته در کیهان از تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید برای کاهش وزنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهیچ چیز، چقدر حقیقی استرمز و رازهای ارتباط غیر کبیماری آلزایمر، استیل کوکنگره بین المللی سردرد دبعد از کرونا دلخوشی بیهوزبان و تکلم برخی بیماریهتاثیر تغذیه بر سلامت رواپرورش مغز مینیاتوری انساشکل های متفاوت پروتئین همطالبه ی حق خودتکامل، نتیجه ی برنامه ریامیدواری و مغزجهان هوشمندنوار مغز ترجمه رخدادهای حس و ادراک سی و هفتمفشار و قدرتابزار بقای موجود زنده از همه چیز و هیچ چیزاز تکینگی تا مغز از مغز تدر میان تاریکی و روشناییمنشأ اطلاعات و آموخته ها هر حرکت خمیده می شود و هر رویاها از مغز است یا ناخوبیهوشی در بیماران دچار اکوری گذرای ناشی از موبایتقلید از طبیعتسفر دشوار اکتشافتاثیر درجه حرارت بر عملکآنچه حس می کنیم، نتیجه ی شادی، پاداش انجام وظیفهمغز مادران و کودکان در زمتاثیر نگاه انسان بر رفتااندوه دردی را دوا نمیکندجهان شگفت انگیزنورون های ردیاب حافظهخواب سالم عامل سلامتی و یقانون مندی نقشه ژنتیکی مابزارهای دفاعی و بقای موهمانند سازی در انساناز تکامل تا مغز، از مغز تدر درمان بیماری مولتیپل میهمانهای ناخوانده عامل وقتی ریشه ها عمیقند از چیروش مقابله مغز با محدودیبالاترین هدف از دولتکارهای کوچک، بی ارزش نیستمدن قدیمی ای در جنوب ایرسلولهای بنیادی مصنوعی درتاثیر رژیم گیاهخواری بر آیا مغز تا بزرگسالی توسعششمین کنگره بین المللی سمغز انسان رو به کوچکتر شدتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان خطرناکترین موجودجامعه ی آسمانیچگونه میتوان با قانون جنخدا موجود استقضاوت ممنوعاحیای بینایی نسبی یک بیمهورمون شیرساز یا پرولاکتاستفاده از نظریه ی تکامل درمان پوکی استخوانما انسانها چه اندازه نزدواقعیت چیستریاضیات یک حس جدید استبحتی علمی درباره تمایل بکشف مکانیسم عصبی خوانش پتنبیه چقدر موثر استسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتبر را بردارآیا احتمال دارد رویا از آضعیف و قویمغز زنان جوانتر از مغز مراوکرلیزوماب داروی جدید شحق انتخابنگاه محدود و تک جانبه، مشدقیق ترین تصاویر از مغز الرزش عضله یا فاسیکولاسیوادامه بحث تکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل در هم تنیدگی و جهانی درمان سرگیجه بدون نیاز بماده، چیزی نیستبحثی درباره احساساتی غیرواکسن ایرانی کرونا تولیدراه پیروزی در زندگی چیستگوشه بیماری اتوزومال رسستو جدای از کیهان نیستیسیاره ابلهانتراشه ی هوش مصنوعی در مغزآگاهی فراتر از آگاهیعلم و ادراک فقط مشاهده ی نقش نظریه تکامل در شناسااینکه به خاطرخودت زندگی حمله ویروس کرونا به مغزارتباط پیوسته ی جهانچالش کمبود اندام برای پیدو داروی جدید برای میاستمنابع انرژي پاک سرچشمه حهوش مصنوعی از عروسک بازی اعتماد بی موردوراپامیل در بارداریدرک احساسات و تفکرات دیگمخچه فراتر از حفظ تعادلبرای پیش بینی آینده مغز درشد در سختی استگربه شرودینگر و تاثیر مشتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)آرامش و سکونساخت سلول عصبی حتی پس از تصویر خورشید یا خود خورشعوارض ازدواج و بچه دار شدنقش ذهن و شناخت در حوادث اکسی توسین و تکامل پیش انجات در راستگوییحرکت چرخشی و دائمی کیهاناز مخالفت بشنودژا وو یا اشنا پنداریمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی در تفکر خلاق ابه هلال بنگریاد گرفتن مداومدرد باسن و پا به دلیل کاهبرخی اطلاعات روانشناسی مزندگی فعال و مثبت روند آلپیچیدگی های مغزی در درک زمرکز هوشیاری، روح یا بدن پیوند قلب خوک، به فرد دچامرکز حافظه کجاستتوصیه های سازمان بهداشت آغاز فصل سرما و دوباره تکسرنوشتتغییر الگوی رشد مغزی با زعضلانی که طی سخن گفتن چقدنقص در تشخیص هیجانات عامفیلمی بسیار جالب از تغییابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گوینحس و ادراک قسمت چهارماز تلسکوپ گالیله تا تلسکدائما بخوانمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش عاطفی قسمت دهمبی نهایت در میان مرزهاکفش و کتابذهن سالمبررسی علل کمر درد در میانزیرفون داروی ضد ام اسپیشرفتی مستقل از ابزار هسرطان کمیت گراییمسمومیت دانش آموزان بی گتکامل چشمالکتروتاکسی(گرایش و حرکجنگ هفتاد و دو ملت همه را نه به اعدامحس و ادراک قسمت بیست و چهفراموش کارها باهوش تر هسابزار بقا از نخستین هماننشانه های پروردگار در جهاز تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید برای ای ال اسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهیچ وقت خودت را محدود به رمز گشایی از اتصالات مغزبیماری الزایمرکنگره بین المللی سردرد دبعد از کرونا دلخوشی بیهوزبان و شناخت حقیقت قسمت چتاثیر حرکات چشم بر امواج پرکاری تیروئیدشکل پنجم مادهمطالبی در مورد تشنجتکثیر سلول در برابر توقف امیدی به این سوی قبر نیستجهان هوشیارنوار مغز در فراموشی هاحس و ادراک- قسمت پنجاه و فضا و ذهن بازابزار بقای موجود زنده از همه چیز کهنه میشوداز تکینگی تا مغز از مغز تدر مانهای کمر دردمنشاء کوانتومی هوشیاری اهرچیز با یک تاب تبدیل به رویاهای پر رمز و حیرتی دربیوگرافیکی غایب شدی تا نیازمند دلتقویت استخوان در گرو تغذسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکآنها نمیخواهند دیگران راشب سیاه سحر شودمغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر نگاه انسان بر رفتااندوهگین نباش اگر درب یا جهانی که نه با یک رخداد و نوروپلاستیسیتی چیستخواب عامل دسته بندی و حفطقانون گذاری و تکاملابعاد و نیازهای تکاملیهمجوشی هسته ای، انرژِی باز تکامل تا مغز، از مغز تدر سال حدود 7 میلیون نفر میوتونیک دیستروفیویتنام نوعی کرونا ویروس روش های صرفه جویی در ایجاباهوش ترین و با کیفیت تریکارهایی بیش از طراحی و گپتمدن پیشرفته ی پیشینیانسلام تا روشناییتاثیر رژِیم غذایی بر میگآیا همه جنایت ها نتیجه بیصبور باشمغز ایندگان چگونه استتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان عامل توقف رشد مغزجاودانگی مصنوعیچگونه مغز ما، موسیقی را پخدا نور آسمان ها و زمین اقطار پیشرفتاحتیاط در ورزش زانو در خاهوش فوق العاده، هر فرد اساستفاده از هوش مصنوعی در درمان آرتروز با ورزش موضما اکنون میدانیم فضا خالواقعیت چیستریتوکسیماببحث درباره پیدایش و منشا کشف مکانیسمی پیچیده در بتهدیدهای هوش مصنوعیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتحریک عمقی مغزآیا برای تولید مثل همیشه طلوع و حقیقتمغزهای کوچک بی احساسايندگان چگونه خواهند دیدحقیقت قربانی نزاع بین بی نگاه کلی نگردل به دریا بزنلزوم گذر انسان از حدها و اداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل علت و تاثیردرمان سرگیجه بدون داروماده، چیزی بیش از یک خلا بخش فراموش شده ی حافظهواکسن اسپایکوژنراه انسان شدن، راه رفتن وگوشت خواری یا گیاه خواریتو دی ان ای خاص ميتوکندريسیاره ابلهانتراشه ی بیولوژِیکعلم و روحنقش هورمون های تیروئید داینکه خانواده ات سالم باحمایت از طبیعتارتباط انسانی، محدود به چالش دیدگاه های سنتی در بدو سوی واقعیتمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد و تلاش های درمانی ورزش هوازی مرتب خیلی به قدرک تصویر و زبان های مخلتمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبرای اولین بار دانشمندانرشد، رسیدن به یک هدف نیستگزیده ای از وبینار یا کنفتوهم چیستآرامش(سکوت) stillness و تکاپوساخت شبکه عصبی مصنوعی با تصویر در هم تنیدگی کوانتعید نوروز مبارکنقش روی و منیزیم در سلامتاکسکاربازپین در درمان تشنخاع ما تا پایین ستون فقرحس متفاوتاز نخستین همانند سازها تدژاوو یا آشناپنداریمنابع بی نهایت انرژی در دهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبه کدامین گناه کشته شدندیاد بگیر فراموش کنیدرد زانو همیشه نیاز به جربرخی بیماری ها که در آن بزندگی هوشمند در خارج از زپیوند مغز و سر و چالشهای مرکز حافظه کجاستتوصیه های غیر دارویی در سآغاز مبهم آفرینشسریع دویدن مهم نیستتغییر دیگران یا تغییر خوغم بی پایاننقطه ی رسیدن به قلهفیروز نادریابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان درحس و ادراک قسمت نوزدهماز تکنیکی تا مغز از مغز تداروهای مصرفی در ام اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش عاطفی قسمت دومبی هیچ می ایی و بی هیچ میرکل اقیانوس در یک ذرهبرطرف کردن خشونت را از خازیرک ترین مردمپپوگستسرعت فکر کردن چگونه استمسمومیت دانش آموزان، قماتکامل و ارتقای نگاه تا عمالکترودهای کاشتنیجنگ و تصور از جنگنه به اعدامحس و ادراک قسمت بیست و یکفراموشی همیشه هم بد نیستابزار بقا از نخستین هماننشانه های بیداری روحیاز تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید برای دیابتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهیچ کاری نکردن به معنی چیرمز پیشرفت تواضع است نه طبیماری ای شبیه آلزایمر و کنترل همجوشی هسته ای با هتفکر قبل از کارزبان و شناخت حقیقت قسمت اتاثیر دوپامین و سروتونینپرتوهای صادر شده از سیاهشکرگزار هر چیزی باش که دامطالعه ای بیان میکند اهدتأثیر نیکوتین سیگار بر مامیدی تازه در درمان سرطاجهان های بسیار دیگرنوار مغز در تشخیص بیماری حس و ادراک- قسمت بیست و پفضای قلب منبع نبوغ استابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان مناسباز تکینگی تا مغز از مغز تدر محل کار ارزش خودت را بمهمان ناخواندههز ذره، یک دنیاسترویای شفافبیوگرافیکیهان خود را طراحی میکندتقویت حافظه یا هوش مصنوعسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکآنژیوگرافی از مغزشبیه سازی میلیون ها جهان مغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر ویتامین دی بر بیمااندام حسی، درک از بخش هایجهانی که از یک منبع، تغذینوروز مبارکخودآگاهی و هوشیاريقانون جنگلابعاد اضافه ی کیهانهمراه سختی، اسانی هستاز تکامل تا مغز، از مغز تدر عید نوروز مراقب تصادف میگرن و پروتئین مرتبط با ویتامین E برای فعالیت صحروش هایی برای کم کردن اضطباور و کیهان شناسیکاربرد روباتهای ريزنانوتمدن بشری و مغز اخلاقیسلاح و راهزنیتاثیر سلامت دستگاه گوارشآیا هوش مصنوعی می تواند نصبر لازمه ی پیروزی استمغز ابزار بقای برتر مادیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در هم تنیده و متصجایی برای یاد گرفتن باقی چگونه مغز پیش انسان یا همخدا بخشنده است پس تو هم بقطره قطرهاحتیاط در تعویض داروهاهوش مصنوعی می تواند بر احاستفاده از انرژی خلادرمان ام اس(مولتیپل اسکلما از اینجا نخواهیم رفتواقعیت های متفاوتریسدیپلام تنها داروی تایبحثي درباره هوش و تفاوتهکشف ارتباط جدیدی از ارتبتو یک معجزه ایسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتحریک عمقی مغز در آلزایمآیا بزرگ شدن مغز فقط در دطلای سیاهمغز، فقط گیرندهايا اراده آزاد توهم است یحقیقت آنطور نیست که به نظنگاه انسان محدود به ادرادلایلی که نشان میدهد ما بلزوم سازگاری قانون مجازاادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی از عروسک بازی اصل عدم قطعیت از کوانتوم درمان سرطان با امواج صوتماست مالیبخش های تنظیمی ژنومواکسن اسپایکوژن ضد کروناراه بی شکستگیلگمش باستانی کیستتو در میانه ی جهان نیستی سیب یکسان و دیدگاه های متتربیت کودکان وظیفه ای مهعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهنقش هورمون زنانه استروژناینترنت بدون فیلتر ماهواحوادث روزگار از جمله ویرارتباط از بالا به پایین مچاالش ها در تعیین منبع هودولت یا گروهکمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی اعتیاد را به دور بیندازورزش هوازی ، بهترین تمریدرک حقیقت نردبان و مسیری مخچه ابزاري که وظیفه آن فبرای تمدن سازی، باید در بز گهواره تا گورگزارش یک مورد جالب لخته وتوهم و خیالآزمون تجربی، راهی برای رساخت شبکه عصبی با الفبای تصویر زیبا از سلولعامل کلیدی در کنترل کارآنقش روزه داری در سالم و جاگر فقط مردم میفهمیدند کنخستین تمدن بشریحس چشایی و بویاییاز نخستین همانند سازها تدگرگونی های نژادی و تغییمنابع جدید انرژیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحبه امید روزهای بهتریادگیری مهارت های جدید ددردهای سال گذشته فراموش برخی بیماری های خاص که بدزندگی و داراییزندگی بی دودپیوند اندام از حیوانات بمرکز خنده در کجای مغز استتوصیه هایی در مصرف ماهیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسریعترین کامپیوتر موجودتغییر دادن ژنها آیا روزی غم بی پایاننقطه ای بود و دگر هیچ نبوفیزیک مولکولها و ذرات در ابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبحس و ادراک قسمت هفتماز تکینگی تا مغز و از مغز داروهای ام اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش عاطفی قسمت سومبی ذهن و بی روحکلمات بلند نه صدای بلندبزرگ فکر کنزیست شناسی کل در جزء فراکپایان، یک آغاز استسطح آگاهی، رخدادهای زندگمسیر دشوار تکامل و ارتقاتکامل و ریشه ی مشترک خلقتالگو نداشتیمجنگ داده هانه بدبخت بلکه نادانحس و ادراک قسمت بیست و دوفراموشی و مسیر روحانیابزار بقا از نخستین هماننظام مثبت زندگیاز تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید ضد میگرنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهیچ کس مانند تو نگاه نمیکرمز بقای جهش ژنتیکیبیماری ای شبیه ام اس مولتکنترل جاذبهتفکر ترکیبی در هوش مصنوعزبان و شناخت حقیقت قسمت دتاثیر دپاکین بر بیماری مپرتوزایی از جسم سیاهشکست حتمیمعماری، هندسه ی قابل مشاتأثیر نگاه انسان بر رفتاامگا سه عامل مهم سلامتجهان هایی در جهان دیگرنوار مغزی روشی مهم در تشخحس و ادراک- قسمت شصت و چهقفس ذهنابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان کنونی استاز تکینگی تا مغز از مغز تدر چه مرحله ای از خواب ، رمهندسی ژنتیک در حال تلاش هزینه ای که برای اندیشیدروان سالمبیان ژن های اسکیزوفرنی دکیهانِ هوشیارِ در حال یاتقویت سیستم ایمنیسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکآنان که در قله اند هرگز خشبیه سازی سیستم های کوانمغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر ویروس کرونا بر مغز انرژی بی پایان در درون هرجهانی در ذهننوروز یا روز پایانیخودآگاهی و هوشیاريقانون جنگلابعاد بالاترهمراهی میاستنی با برخی ساز تکامل تا مغز، از مغز تدرمان نگهدارنده ی اعتیادمیگرن و خوابویتامین E در چه مواد غذایروش هایی برای جلوگیری از باید از انسان ترسیدکاربرد روباتهای ريز، در تمدن زیر آبسلسله مباحث هوش مصنوعیتاثیر عصاره تغلیظ شده گیآیا هوش مصنوعی زندگی بشرصبر و واقعیتمغز ابزار برتر بقاتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در برابر دیگرانجایی خالی نیستچگونه هموساپينس بر زمین خدای رنگین کمانلمس کوانتومیاحساس گذر سریعتر زمانهوش مصنوعی و کشف زبان هایاستفاده از سلول های بنیادرمان تومورهای مغزی با اما اشیا را آنطور که هستندواقعیت و مجازریشه های مشترک همه ی موجوبحثی جالب درباره محدودیتکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتو یک جهان در مغز خودت هسسوخت هیدروژنی پاکتداوم مهم است نه سرعتآیا تکامل و تغییرات ژنتیطوفان فقر و گرسنگی و بی سمغزتان را در جوانی سیم کشايا اراده آزاد توهم است یحقیقت افرادنگاه از بیرون مجموعهدنیا فریب و سرگرمیلزوم سازگاری قانون مجازاادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی از عروسک بازی اصل، روان و نفس استدرمان ضایعات نخاعیماست مالی با هوش انسانیبخش بزرگی حس و ادراک ما اواکسن دیگر کرونا ساخته شرابطه تشنج و اوتیسمگیاه بی عقل به سوی نور میتوقف؛ شکستآپومورفین در پارکینسونسیر آفرینش از روح تا مغز ترجمه ای ابتدایی از اسراعلم به ما کمک میکند تا مونقش ویتامین K در ترمیم اسایندرالحکمت الهی در پس همه چیزارتباط بین هوش طبیعی و هونابینایی در نتیجه ی گوشی دوچرخه در کاهش دردهای کممنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی اعداد بینهایت در دنیای مورزش و میگرندرک دیگرانمخچه تاثیر گذار بر حافظهبرای خودآگاه بودن تو بایزمین در برابر عظمت کیهانگشایش دروازه جدیدی از طرتوهم وجودآزمون ذهنی گربه ی شرودینساختن آیندهتصویر زیبای اصفهانعادت همیشه خوب نیستنقش رژیم غذایی بر رشد و ااگر میدانی مصیبت بزرگتر نخستین تصویر از سیاهچالهحس و ادراک (قسمت اول )از نخستین همانند سازها تدانش قدرت استمناطق خاص زبان در مغزهوش مصنوعی درمانگر کامپیبه بالا بر ستارگان نگاه کیادگیری هوش مصنوعی، عمیقدردی که سالهاست درمان نشبرخی توجهات در ببمار پاربرخی توصیه ها برای واکسیزندگی در جمع مواردی را برپیوند اندام حیوانات به امرگ چیستتوضیحی ساده در مورد هوش مافت فشار خون ناگهانی در وسرگیجه از شایعترین اختلاتغییر زودتر اتصالات مغزیغیرقابل دیدن کردن مادهنقطه بی بازگشتفیزیک هوشیاریابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتحس و ادراک قسمت هفدهماز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای تغییر دهنده ی سیمنبع هوشیاری کجاست قسمت53هوش عاطفی قسمت ششمذهت را روی چیزهای مفید متبی سوادی در قرن 21کلوزاپین داروی ضد جنونبزرگ شدن مغز محدود به دورزیست شناسی باور حقیقت یا پاکسازی مغزسعی کن به حدی محدود نشویمسئول صیانت از عقیده کیستکامل ابزار هوش ، راه پر الگو و عادت را بشکن و در اجنبه های موجی واقعیتنه جنگ و نه خونریزیحس و ادراک قسمت بیست و سوفراموشی آرمانابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیاز تکینگی تا مغز از مغز تداروی جدید ضد الزایمرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهیچ کس حقیقت را درون مغز رمز جهانبیماری اسپینال ماسکولار کندر در بیماریهای التهابتفکر خلا ق در برابر توهم زبان و شناخت حقیقت قسمت ستاثیر داروهای ضد التهاب پرسش و چستجو همیشه باقی اشگفت نیست من عاشق تو باشممعنی روزهتأثیر شیرینی های حاوی لواما شما از دید خفاش کور هجهان یکپارچهنوار مغز، مفید و بی خطرحساسیت روانی متفاوتقفس را بشکنابزار بقای موجود زنده از همه چیز، ثبت می شوداز تکینگی تا مغز- از مغز در ناامیدی بسی امید استمهندسی بدنهزینه سنگین انسان در ازاروبات ها قول میدهندبیان حقیقتکیست هیداتید مغزتلقین اطلاعات و حافظهسفرنامه سفر به بم و جنوب تاثیر درجه حرارت بر عملکآنزیم تولید انرژی در سلوشبکه های مصنوعی مغز به درمغز و قلب در جنین موش مصنتاثیر ژنها بر اختلالات خانرژی تاریکجهان، تصادفی نیستنورالژیخودت را از اندیشه هایت حفقانونمندی و محدودیت عالماتفاق و تصادفهمراهی نوعی سردرد میگرنیاز تکامل تا مغز، از مغز تدرمان نابینایان آیا ممکنمیگرن و روزه داریویتامین کاروش هایی ساده برای کاهش ابابا زود بیاکاش شرف اجباری بود یا حتیتمدنی قدیمی در شمال خلیج سلطان جنگل یا صاحب ملکوتتاریک ترین بخش شبآیا هوش ارثی دریافتی از پصبر بسیار بایدمغز از بسیاری حقایق می گرتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان، گونه ای پر از تضادجاذبهچگونه هوشیاری خود را توسخدایی که ساخته ی ذهن بشر لووفلوکساسیناحساسات کاذبهوش مصنوعی یا حماقت طبیعاستفاده از سلول های بنیادرمان تشنجما به جهان های متفاوت خودواقعیت و انعکاسریشه های مشترک حیاتبحثی در مورد نقش ویتامين کشف جدید تلسکوپ جیمز وبتو کجای جهانیسودمندی موجودات ابزی بر تداخل مرزها و صفات با بینآیا جنین انسان، هوشمندی طوفان زیباییمغزتان را در جوانی سیمکشای نعمت من در زندگیمحقیقت انساننگاه از دور و نگاه از نزددنیا مکانی بسیار اسرارآملزوم عدم وابستگی به گوگل هوش مصنوعی از عروسک بازی اصلاح خطا با رفتن بر مسیردرمانهای بیماری پارکینسماشین دانشبخش بزرگتر کیهان ناشناختواکسن دیگری ضد کرونا از درادیوی مغز و تنظیم فرکانگیاه خواری و گوشت خوار کدتولید مولکول جدید توسط هآپومورفین در پارکینسونسیستم تخلیه ی مغز بینشی نترس و آرمان هاعلم بدون توقفنقش ژنتیک در درمان اختلاایا کوچک شدن مغزانسان الحافظه میتواند بزرگترین دارتباط شگفت مغز انسان و فناتوانی از درمان برخی ویدوچرخه سواری ورزشی سبک و منابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک بازی بقا با سازگارترین فرد اسورزش بهترین درمان بیش فعدرک درست از خود و هوشیاریمخاطب قرار دادن مردم، کابرای رشد، باید از مسیر خطزمین زیر خلیج فارس تمدنی پل جویی اصفهانتوهم وجودآزمون ذهنی گربه شرودینگرساختن آینده، بهترین روش تصویربرداری فضاپیمای آمعادت کن خوب حرف بزنینقش رژیم غذایی در رشد و ااگر نیروی مغناطیس نباشد نخستین روبات های زنده ی جحس و ادراک (قسمت دوم )از نخستین همانند سازها تدانش محدود به ابعاد چهارمناطق خاصی از مغز در جستجهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبه بالاتر از ماده بیندیشیادگرفتن، آغاز حرکت است درس گرفتن از شکست هایادآوری خواب و رویادست و پا زدن در سایه؟برخی درمان های Spinal Muscular Atزندگی در سیاهچالهپیوند سر آیا ممکن استمرگ و میر پنهانتیوتیکسن داروی ضد جنونافت هوشیاری به دنبال کاهتغییر عمودی سر انسان از پغرور و علمنمیتوان با بیرون انداختنفیزیک و هوشیاریابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً حس و ادراک قسمت هجدهماز تکینگی تا مغز از مغز تداروهای ضد بیماری ام اس ومنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمهوش عاطفی بیشتر در زنانذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبی شرمیکلید نزدیک و نگاه تو بر فبزرگ شدن تقریبا ناگهانی زیست، مرز افق رویداد هستپارادوکس ها در علمشلیک فراموشیمسئولیت جدیدتکامل تکنولوژیالگوی بنیادین و هوشیاریجنسیت و تفاوت های بیناییچه زیاد است بر من که در ایحس و ادراک قسمت بیستمفرایند پیچیده ی خونرسانیابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیاز تکینگی تا مغز از مغز تداروی سل سپتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهیچ اندر هیچرمز جهان خاصیت فراکتالبیماری اضطراب عمومیکندر علیه سرطانتفاوت مغز انسان و میمون هزبان جانسوزتاثیر داروی ضد تشنج سدیم پرسشگری نامحدودشگفت انگیز بودن کیهانمعادله ها فقط بخش خسته کنتئوری تکامل امروز در درمامروز دانش ژنتیک هیچ ابهجهان یکپارچهنوار مغز، ترجمه ی فعالیت خفاش کور و انسان بینا؟قله برای دیدن نه برای به ابزار بقای موجود زنده از همه ی سردردها بی خطر نیستاز تکینگی تا مغز- از مغز در هم تنیدگی مرزها و بی ممهربانی، شرط موفقیتهزاران سال چشم های بینا وروبات های ریز در درمان بیبیداری و خواب کدام بهتر اکیست کلوئید بطن سومتلاش ها برای کشف منابع جدسفری به آغاز کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکآواز خواندن در قفس، نشانشبکیه های مصنوعیمغز و اخلاقتاثیر کلام در آیات کلام بانرژی تاریک که ما نمی توجهش های ژنتیکی مفید در سانوسانات کوانتومی منبع ماخودروهای هیدروژنیقارچ بی مغز در خدمت موجوداتوبان اطلاعات و پلِ بینهندسه ی پایه ایاز تکامل تا مغز، از مغز تدرمان های اسرار آمیز در آمیگرن سردردی ژنتیکی که بویتامین کا و استخوانروش جدید تولید برقباد و موجکتاب گران و پرهزینه شد ولتمرکز و مدیتیشنسم زنبور ، کلیدی برای وارتاریکی من و تو و گرد و غباآیا هوش سریعی که بدون احسصد قدح، نفتاده بشکستمغز به تنهایی برای فرهنگ تاثیر گیاه خواری بر رشد وانعطاف پذیری مکانیسمی علجاذبه و نقش آن در شکلگیریچگونه واکسن کرونا را توزخدایا جز تو که را دارملوب فرونتال یا پیشانی مغاخلاق و علوم اعصابهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاستفاده از سلول های بنیادرمان جدید ALSما با کمک مغز خود مختاريمواقعیت تقویت شدهرژیم های غذایی و نقش مهم بحثی در مورد نقش کلسیم و کشتن عقیده ممکن نیستتو کز محنت دیگران بی غمیسی و سه پل اصفهانترقی واقعی یا شعار ترقیآیا جهان ذهن و افکار ما مطولانی ترین شبمغط یک گیرنده استای همه ی وجود منحقیقت اشیانگاه از درون قفس یا بیروندنیای شگفت انگیز کوانتوممقاومت به عوارض فشار خون هوش مصنوعی از عروسک بازی اصول انجام برخی نرمش ها ددرماندگی به دلیل عادت کرمبانی ذهنی سیاه و سفیدبخش دیگری در وجود انسان هواکسن سرطانراز تغییرگیرنده باید سازگار با پیتولید مثل اولین ربات های آب زندگی است قسمت چهارمسیستم تعادلی بدنتسلیم شدن از نورون شروع معلم در حال توسعهنقش گرمایش آب و هوا در همایا این جمله درست است کسیحافظه های کاذبارتباط شگفت انگیز مغز انناتوانی در شناسایی چهره دوپامین قابل حل در آبمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک تا کمبقا در ازای بیماریورزش در کمر درددرک عمیق در حیواناتمدل همه جانبه نگر ژنرالیبرای زندگی سالم، یافتن تزمان چیستپل خواجو اصفهانتوهم بی خداییآزادی عقیده، آرمانی که تساختار فراکتال وجود و ذهتصور ما ازمشکلات و واقعیعادت کردن به نعمتنقش زنجبیل در جلوگیری از اگر نعمت فراموشی نبود بسنرمش های مفید برای درد زاحس و ادراک قسمت 67از نشانه ها و آثار درک شددانش بی نهایتمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی ساخته هوش طبیبه جای محکوم کردن دیگران به خوبی های دیگران فکرکنیاری خدا نزدیک استدست کردن در گوشبرخی روش های تربیتی کودکزندگی زمینی امروز بیش از پیوند سر، یکی از راه حلهامرگ و میر بسیار بالای ناشتیک و اختلال حرکتیافتخار انسانتغییرات منطقه بویایی مغزغربال در زندگینمیتوان بر سیاه سیاه نوشفیزیک آگاهیابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک قسمت هشتماز تکینگی تا مغز از مغز تداروی فامپیریدین یا نورلمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش عاطفی در زنان بیشتر اذره ی معین یا ابری از الکبی عدالتی در توزیع واکسن کلام و زبان، گنجینه ای بسبزرگترین خطایی که مردم مزاویه نگاه ها یکسان نیستپاسخ گیاهان در زمان خوردشلیک فراموشیمسئولیت در برابر محیط زیتکامل جریان همیشگی خلقتالگوبرداری از طبیعتجنسیت و تفاوت های بینایینه عدم مطلق بلکه عدم با قحس و ادراک قسمت دهمفرایند تکامل و دشواری هاابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیاز تکینگی تا مغز از مغز تداروی ضد چاقیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهیچگاه از فشار و شکست نتررنگ کردن، حقیقت نیستبیماری بیش فعالیکوچ از محیط نامناسبتفاوت ها و تمایزها کلید بزبان ریشه هایی شناختی استاثیر درجه حرارت بر مغزآلودگی هوا چالش قرن جدیدشگفت زده و حیران باشمعجزه های هر روزهتئوری تکامل در پیشگیری و انفجار و توقف تکاملی نشاجهان کنونی و مغز بزرگترینوار عصب و عضلهخفاش با شیوع همه گیری جدیقله سقوطابزار بقای موجود زنده از همه جا خیر بکاراز تکینگی تا مغز- از مغزتدر هم تنیدگی کوانتومیموفقیت هوش مصنوعی در امتهستي مادي ای که ما کوچکترروبات کیانبیست تمرین ساده برای جلوکپسول ژری لاکتتلاش های جدید در ALSسقوط درون جاذبه ای خاص، چتاثیر درجه حرارت بر عملکآینه در اینهشباهت مغز و کیهانمغز و اخلاقتاثیر کپسول نوروهرب بر نانرژی خلا ممکن استجهش های ژنتیکی غیر تصادفنوشیدن چای برای مغز مفید خورشید مصنوعیقبل از آغازاتوسوکسیمایدهندسه ی رایج کیهاناز خود رها شودرمان های بیماری آلزایمرمیگرن شدید قابل درمان اسویتامین کا در سبزیجاتروش صحبت کردن در حال تکامباد غرور و سر پر از نخوت وکتاب زیست شناسی باورتمرکز بر هدفسماگلوتید داروی کاهش دهنتاریکی و نورآیا هشیاری کوانتومی وجودصدای بم با فرکانس پایین، مغز بیش از آنچه تصور میشوتاثیر گیاه خواری بر رشد واهرام مصر از شگفتی های جهجبران از دست رفته هاچگونه آن شکری که می خوریمخرما منبع بسیار خوب آنتی لوتیراستاماخلاق پایه تکامل و فرهنگهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاستفاده از سلول های بنیادرمان جدید میگرن با انتی ما بخشی از این جهان مرتبطواقعیت خلا و وجود و درک مرژیم های غذایی و نقش مهم بحثی در مورد حقیقت فضا و گل خاردار، زیباستتو پیچیده ترین تکنولوژی سیلی محکم محیط زیست بر انتروس جریان انرژیآیا جهش های ژنتیکی، ویروطی یکصد هزار سال اخیر هرچنفرت، اسیب به خود استای آنکه نامش درمان و یادشحقیقت تنها چیزی است که شاادغام میان گونه های مختلنگاه از درون مجموعه با نگدنیایی پر از سیاهچاله مقایسه رقابت و همکاریهوش مصنوعی از عروسک بازی اصول توسعه ی یک ذهن کاملدرها بسته نیستمباحث مهم حس و ادراکبخشیدن دیگران یعنی آرامشواکسن سرطانراست دستی و چپ دستیگالکانزوماب، دارویی جدیتولید یا دریافت علمآب زندگی است قسمت هفتمسیستم دفاعی بدن علیه مغز تست نوار عصب و عضلهعلم راهی برای اندیشیدن انقش پیش زمینه ها و اراده ایا ابزار هوشمندی یا مغز حافظه و اطلاعات در کجاست ارتباط شگفت انگیز مغز اننادیدنی ها واقعی هستنددورترین نقطه ی قابل مشاهمنابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک تا کمبقای حقیقی در دور ماندن اوزن حقیقی معرفت و شناختدرگیری قلب در بیماری ویرمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبرخی ملاحظات در تشنج های زمان و مکان، ابعاد کیهان پلاسمای غالبتوهم تنهاییآزار دیگری، آزار خود استساختار شبکه های مغزی ثابتصور از زمان و مکانعادت بد را ترک کننقش زبان در سلطه و قدرت ااگر نعمت فراموشی نبود بسنرمش های مفید در سرگیجهحس و ادراک قسمت 74از نظر علم اعصاب یا نرووسدانشمندان موفق به بازگردمنبع هوشیاری کجاست قسمت هوش مصنوعی، اتفاقات و تحهوش احساسیبه خودت مغرور نشوژن همه چیز نیستدست آسمانبرخی سلولهای عصبی در تلازندگی زودگذرپیوندهای پیچیده با تغییرسرگردانیمرگ و سوال از قاتلتیکاگرلور داروی ضد انعقاافراد آغاز حرکت خودشان رتغییرات مغز پس از 40 سالگیمقالاتنمای موفقیتفیزیکدانان ماشینی برای تابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آحس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکینگی تا مغز از مغز تداروی لیراگلوتیدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوش عاطفی در زنان بیشتر اذرات کوانتومی زیر اتمی قبیمار 101 ساله، مبتلا به سکلام، در تحولی شگفت آور ببزرگترین درد از درون است زاوسکا درمان گوشرپختگی پس از چهل سالگي به شنا در ابهای گرم جنوب نیامستند جهان متصلتکامل داروینی هنوز در حاالتهاب شریان تمپورالجهل مقدسنهایت معرفت و شناخت درک عحس و ادراک قسمت دوازدهمفرایند حذف برخی اجزای مغابزار بقا از نخستین هماننظریه ی ریسماناز تکینگی تا مغز از مغز تداروی ضد چاقیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهیپرپاراتیروئیدیسمرنگین کمانبیماری تی تی پیکوچک شدن مغز از نئاندرتاتفاوت ها را به رسمیت بشنازبان شناسی مدرن در سطح سلتاثیر درجه حرارت بر عملکآلودگی هوا و ویروس کروناشگفتی های نقشه ی ژنتیکیمعجزه ی چشمتئوری جدید، ویران کردن گانقراض را انتخاب نکنیدجهان کاملی در اطراف ما پرنوار عصب و عضلهخلا، حقیقی نیستقلب های سادهابزار بقای موجود زنده از همیشه چیزی برای تنهایی داز تکینگی تا مغز، از مغز در هم تنیدگی کوانتومی و پموفقیت در تفکر استهستی ما پس از شروعی چگال روح و آب حیاتبیش از نیمی از موارد انتقکامپیوتر سایبورگتلاش های جدید در درمان فرسلول های مغزی عامل پارکیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیندهشباهت مغز با کیهان مادیمغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر کپسول نوروهرب بر تانرژِی برای ایجاد اضطرابجهش های بیماری زا، معمولنوعی سکته مغزی ، وحشتناک خوش قلبی و مهربانیقبل از انفجار بزرگاتصال مغز و کامپیوترهندسه بنیادیناز درخواست ها جدا شودرمان های بیماری اس ام ایمیدان مغناطيسي زمین بشر ویتامین بی 12 در درمان دردروشهای نو در درمان دیسک ببار مغز بر دو استخوانکتاب طبیعت در قالب هندسهتمرکز بر امروزسندرم کووید طولانیتاریکی خواهد ترسیدآیا واکنش های یاد گرفته وصرع و درمان های آنمغز برای فراموشی بیشتر کتاثیر گیاه خواری بر رشد واولویت بندی ها کجاستجدا کردن ناخالصی هاچگونه انتظارات بر ادراک خسته نباشی بابالوزالمعده(پانکراس)مصنوعاختلاف خانوادگی را حل کنهوش مصنوعی الفاگواستفاده از سلول های بنیادرمان جدید کنترل مولتیپلما تحت کنترل ژنها هستیم یوالزارتان داروی ضد فشار رژیم ضد التهابیگل درون گلدانتو آرامش و صلحیسینوریپا داروی ترکیبی ضدتری فلوپرازینآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجطبیعت موجی جهاننقاشی هایی با بوی گذشته یایمپلانت مغزیحقیقت خواب و رویاادغام دو حیطه علوم مغز و نگاه حقیقی نگاه به درون ادنیا، هیچ استمقابله ی منطقی با اعتراضهوش مصنوعی از عروسک بازی اصول سلامت کمردرهای اسرارآمیز و پوشیدهمبتکران خودشکوفابخشش، عقلانی یا غیر عاقلواکسن ضد اعتیادرجزخوانی هایی که امروز بگام کوچک ولی تاثیرگذارتولید پاک و فراوان انرژیآب زندگی است قسمت اولسکوت و نیستیتست آر ان اس دز میاستنی گعلم ساختن برج های چرخاننقش آتش در رسیدن انسان بهایا بیماری ام اس (مولتیپحافظه و اطلاعات در کجاست ارتباط غیرکلامی بین انسانادانی در قرن بیست و یکم،ديدن با چشم بسته در خواب منابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک تا کمبلندی در ذهن ما درک بلندیوزوز گوشدرگیری مغز در بیماری کویمدل هولوگرافیک تعمیم یافبرخی مرزهای اخلاق و علوم زمان و گذر آن سریع استپمبرولیزوماب در بیماری چتوهم جداییآسيب میکروواسکولاریا آسسادیسم یا لذت از آزار دادتصادف یا قوانین ناشناختهعادت دادن مغز بر تفکرنقش زبان در سلطه و قدرت اALS نگاهی کامل بر بیماری واگر با مطالعه فیزیک کواننرمش های موثر در کمردردحس و ادراک قسمت 75از نظر علم اعصاب اراده آزدانشمندان نورون مصنوعی سمنبع هوشیاری کجاست قسمت منبع هوشیاری کجاست قسمت هوش احساسیبه دنبال رستگاری باشژن همه چیز نیستدست بالای دستبرخی سيناپسها طی تکامل و زندگی سلول در بدن، جدای اپیوندی که فراتر از امکانسربازان ما محققا غلبه می مرگ انتقال است یا نابود شتیروفیبان موثر در سکته ی افراد بی دلیل دوستدار تو تغییرات آب و هوایی که به تاثیر ویتامین دی بر بیمانمایش تک نفرهفال نیکوابزار بقا از نخستین همانچراغ های متفاوت و نور یکسحس و ادراک قسمت هشتاد و شاز تکینگی تا مغز از مغز تداروی تشنجی دربارداریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهوشمندی کیهانذرات کوانتومی زیر اتمی قبیمار مرکز تنفس سلولیکلرال هیدرات برای خوابانبسیاری از مجرمان، خودشانزبان فرایند تکاملی برای پدیده خاموش روشن در پارکشناخت و معرفت، و نقش آن دمشکل از کجاستتکامل داروینی هنوز در حاامواجی که به وسیله ی ماشیجهان فراکتالنهایت در بی نهایتحس و ادراک قسمت سومفراتر از دیوارهای باورابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیماز تکینگی تا مغز از مغز تداروی ضد تشنج با قابليت تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهاوکينگ پیش از مرگش رسالرهبر حقیقیبیماری دویککوچکی قلبتفاوت های بین زن و مرد فقزبان شناسی نوین نیازمند تاثیر درجه حرارت بر عملکآلودگی هوا و پارکینسونشگفتی های زنبور عسلمعجزه ی علمتا 20 سال آینده مغز شما به انواع سکته های مغزیجهان پیوستهنوار عصب و عضلهخلا، خالی نیستقلب و عقلابزار بقای موجود زنده از همیشه چشمی مراقب و نگهبااز تکینگی تا مغز، از مغز در هم تنیدگی کوانتومی و دمولکول ضد پیریهشت توصیه برای کاستن از دروح در جهانی دیگر استبیشتر کمردردها نیازی به کاهش مرگ و میر ناشی از ابتلاش های جدید در درمان سرسلول های بنیادیتاثیر درجه حرارت بر عملکآینده ی انسان در فراتر ازشباهت های ریشه ای چند بیممغز کوانتومیتاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولینجهش تمدنی عجیب و شگفت انسنیکولا تسلاخوش خیالی و خوش بینیقبرستان ها با بوی شجاعتاثر مضر مصرف طولانی مدت رهندسه در پایه ی همه ی واکاز روده تا مغزدرمان های جدید ALSمیدان های مغناطیسی قابل ویتامین بی هفدهروشهای شناسایی قدرت شنوابار بزرگ ایستادن بر دو پاکتاب، سفری به تاریختمساح حد واسط میان مغز کوسندرم گیلن باره به دنبال تاریخ همه چیز را ثبت کردهآیا یک، وجود داردضایعه ی شبکه لومبوساکرالمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تاثیر گیاهخواری بر رشد و اولین قدم شناخت نقص های خجدایی خطای حسی استچگونه به سطح بالایی از هوخطا در محاسبات چیزی کامللیروپریم داروی ترکیبی ضداختلال خواب فرد را مستعد هوش مصنوعی از عروسک های باستیفن هاوکینگ در مورد هدرمان جدید ام اسمانند آب باشواکنش های ناخودآگاه و تقرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وگل زندگیتو افق رویداد جهان هستیسیگار عامل افزایش مرگ ومتری فلوپرازینآیا خداباوری محصول تکاملطبیعت بر اساس هماهنگیچقدر به چشم اعتماد کنیمایمپلانت مغزی و کنترل دو حقیقت در علم، هرگز نهایی ارتقا و تکامل سنت آفرینش نگاه دوبارهدندان ها را مسواک بزنید تمقابله با کرونا با علم اسهوش مصنوعی از عروسک بازی اضطراب و ترسدرون قفس یا بیرون از آنمتواضع باشبدون پیر فلکواکسن علیه سرطانرحم مصنوعیگامی در درمان بیماریهای تولید اندام با چاپ سه بعدآب زندگی است قسمت دومسکوت، پر از صداتشنچ پانایوتوپولوس تشنج علایم کمبود ویتامین E را نقش انتخاب از طرف محیط، نایا بدون زبان میتوانیم تحافظه و اطلاعات در کجاستارتروز یا خوردگی و التهانازوکلسیندی متیل فومارات(زادیوا)(منابع انرژی از نفت و گاز هوش مصنوعی از عروسک تا کمبلوغ چیستوسواس، بیماری استدرگیری مغز در بیماران مببرخی نکات از گاید لاین پرزمان و صبرپنج اکتشاف شگفت آور در موتوهم جدایی و توهم علمآسیب ها ناشی از آلودگی هوسازگاری با محیط بین اجزاتضادهای علمیعارضه جدید ویروس کرونا سنقش سجده بر عملکرد مغزفقر داده ها در هوش مصنوعیاگر تلاش انسان امروز برانرمشهای مهم برای تقویت عحس و ادراک قسمت 78از نظر علم اعصاب اراده آزدانشمندان یک فرضیه رادیک