دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

زاوسکا درمان گوشر

زاوسکا( miglustat ,zavesca)
داروی تایید شده توسط سازمان دارویی اروپا برای درمان بیماری گوشر(gaucher) و نیمن پیک(Neiman-pick).

این بیماران با تجمع نوعی پروتئین اضافی در بدن و مغز، مواجه هستند. تجمع ماده ی زیادی، باعث اختلال عملکرد کبد، کلیه، مغز استخوان و مغز میشود.

این دارو، در موارد ملایم تا شدید بیماری گوشر به عنوان تک دارو استفاده می‌شود.

مهار کننده ی رقابتی و برگشت پذیر آنزیم گلوکوسیل سینتاز است . این آنزیم اولین آنزیم در سری واکنش هایی است که باعث تولید گلیکواسفنگولیپید میشود. این دارو باعث کاهش سرعت تشکیل گلیکواسفنگولیپید گلوکوسرامید، میشود.

دفع دارو ادراری است و در نارسایی کلیوی باید با احتیاط مصرف شود.

بیماری گوشر یک بیماری ژنتیکی اتوزومال مغلوب است. والدین معمولا سالم ولی ناقل و حامل بیماری هستند. در بیماران کمبود آنزیم گلوکوسربروزیداز وجود دارد. این آنزیم گلوکوسرامید یا گلوکوسربروزید را به سرامید و گلوکوز تجربه میکند. در کمبود این آنزیم گلوکوسربروزید در طحال و کبد، مغز استخوان و خون و مغز، تجمع پیدا میکند

داروهای قبلی شامل ایمیگلوسراز، ولاگلوسراز، تالیگلوسراز بودند که به جای آنزیم نارسا در بدن عمل میکردند.

https://reference.medscape.com/drug/zavesca-miglustat-342874
#سلمان_فاطمی #نورولوژیست #اصفهان #مغز #نخاع #گوشر #درمان #میگلوستات


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
علایم کمبود ویتامین E را فال نیکوتا بحر یفعل ما یشانوار مغز در تشخیص بیماری تشخیص آلزایمر سالها قبل ای همه ی وجود مننظریه ی تکامل در درمان بیمنبع هوشیاری کجاست قسمت در مانهای کمر درداختلال در شناسایی حروف و حافظه و اطلاعات در کجاست هوشیاری کوانتومیرمز جهان خاصیت فراکتالاستیفن هاوکینگ در مورد هکلمات بلند نه صدای بلندزاوسکا درمان گوشربار مغز بر دو استخوانسرگردانیتلاشی جدید در درمان ام اسپیوند اندام حیوانات به امغز و سیر تکامل ان دلیلی آرامش عقلعادت بد را ترک کنفرایند حذف برخی اجزای مغتاثیر کپسول نوروهرب بر سخبر مهم تلسکوپ هابلاین بیمار را باید چه کار نورون هاي مصنوعی می توانتعامل انسان با هوش مصنوعهمه چیز، ثبت می شودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدر جراحی کمر عجله نکنیدارتباط میکروب روده و پارحس و ادراک قسمت 67رویای شفافاصول توسعه ی یک ذهن کاملهدف یکسان و مسیرهای مختلکنگره بین المللی سردرد دزبان شناسی مدرن در سطح سلبحثی در مورد نقش ویتامين پیشرفت در عقل است یا ظواهشلیک فراموشیتنها در برابر جهانمغز باستانی، هنوز نقش هاآشناپنداری چیستغم بی پایانقفس ذهنتاثیر گیاهخواری بر رشد و خطر را بپذیرایرادهای موجود در خلقت بچیزی خارج از مغزهای ما نیثبت امواج الکتریکی در عصهمراهی میاستنی با برخی سمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرمان ژنتیکی برای نوآوریارزش حقیقی زبان قسمت اولهشت توصیه برای کاستن از دحس و ادراک قسمت هجدهمروش های صرفه جویی در ایجابقای حقیقی در دور ماندن اکودکان گذشته به آینده فکسقوط درون جاذبه ای خاص، چبخش دیگری در وجود انسان هپروتز چشمشکرگزار هر چیزی باش که داتو برای خزیدن خلق نشده ایمغط یک گیرنده استافسردگی و ساختار مغزچگونه تکامل مغزهای کنونیقانون جنگلتاثیر درجه حرارت بر عملکدو بیماری روانی خود بزرگ ابتدا سخت ترین استجهان مادی، تجلی فضا در ذههوش مصنوعی می تواند بر احمولکول ضد پیریدرمان جدید سرطاناز کسی که یک کتاب خوانده ویتامین کاحس و ادراک قسمت دوازدهمریه زغالیبه جای تولید، بیشتر گوش ککاهش سن بیولوژیکی، تنها محل درک احساسات روحانیسلطان جنگل یا صاحب ملکوتبرای تمدن سازی، باید در بآملودیپین داروی ضد فشار شادی، پاداش انجام وظیفهتومورهای نخاعینقش گرمایش آب و هوا در همامید نیکو داشته باش تا آننگاهی بر توانایی اجزاي بقضاوت ممنوعتاثیر روزه داری بر سلامت دیوار همه اش توهم بودابزار بقا از نخستین همانجهان پر از چیزهای جادویی هوش مصنوعی از عروسک بازی میگرن شدید قابل درمان اسدروغ نگو به خصوص به خودتاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسخفاش با شیوع همه گیری جدیراه فراری نیستبی هیچ می ایی و بی هیچ میرکریستال هامداخله ی زیانبار انسانسوپاپ ها یا ترانزیستورهابرخی بیماری های خاص که بدآیندهشش مرحله تکامل چشمتوپیراماتنقش رژیم غذایی در رشد و اانقراض را انتخاب نکنیدنازوکلسینلرزش ناشی از اسیب به عصبتازه های اسکیزوفرنی(جنودانشمندان یک فرضیه رادیکابزار بقای موجود زنده از جهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی از عروسک بازی ما با کمک مغز خود مختاريمدرگیری مغزی در سندرم کوواز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگر کرونا ساخته شخواص میوه ی بهرساناها و ابر رساناها و عبیماری گیلن باره و بیمارگلوئونمراحل ارتقای پله پله کیهسیاره ابلهانبرطرف کردن خشونت را از خاآیا هشیاری کوانتومی وجودضرب المثل یونانیتکنولوژی های جدید و حالتنقطه بی بازگشتانرژی خلا ممکن استنرمش های موثر در کمردردمن پر از تلخیمتری فلوپرازینداروی فامپیریدین یا نورلابزارهای بقا از نخستین هجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی در قضاوت های ادست بالای دستاز تکینگی تا مغز، از مغز ورزش بهترین درمان بیش فعخوش قلبی و مهربانیزمان به چه دلیل ایجاد میشبیماری، رساله ای برای سلگامی در درمان بیماریهای مشکلات روانپزشکی پس از سسانسور ذهنتفکر قبل از کارآیا جنین انسان، هوشمندی ظهور امواج مغزی در مغز مصفلج خوابتکامل داروینی هنوز در حانه بدبخت بلکه نادانانعطاف پذیری مکانیسمی علچرا ذرات بنیادی معمولاً منابع انرژی از نفت و گاز ترسان نیستیداروی جدید ضد فشار خوناثرات مضر ماری جواناحقیقت خواب و رویاهوش عاطفی قسمت هفتمذرات کوانتومی زیر اتمی قاز سایه بگذریادگیری هوش مصنوعی، عمیقزندگی سلول در بدن، جدای ابا همه مهربان باشپلاسمای غالبمعجزه ی علم در کنترل کرونستارگانی قبل از آغاز کیهتقویت مغز با ورزشآب زندگی است قسمت چهارمتقویت استخوان در گرو تغذآب زندگی است قسمت هفتمعلایم کمبود ویتامین E را فاکسیبتتاول کف پا و حقیقتنوار مغزی روشی مهم در تشختشخیص ایدزای آنکه نامش درمان و یادشنظریه ی تکامل در درمان بیمنبع هوشیاری کجاست قسمت در محل کار ارزش خودت را باختلالات مخچهحافظه و اطلاعات در کجاستهوشیاری سنتی یا هوشیاری کلوزاپین داروی ضد جنونزبان فرایند تکاملی برای بار بزرگ ایستادن بر دو پاسربازان ما محققا غلبه می تمایل زیاد به خوردن بستنپیوند سر آیا ممکن استمغز کوانتومیآرامش(سکوت) stillness و تکاپوعادت دادن مغز بر تفکرفراتر از دیوارهای باورتاثیر کپسول نوروهرب بر سخدا موجود استاینکه به خاطرخودت زندگی نورون های ردیاب حافظهتعداد کلی ذهن ها در جهان همه ی سردردها بی خطر نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدر درمان بیماری مولتیپل ارتباط ماده و انرژیحس و ادراک قسمت 74روان سالماصول سلامت کمرهدف یکسان، در مسیرهای متکنترل همجوشی هسته ای با هزبان شناسی نوین نیازمند بحثی در مورد نقش کلسیم و پیشرفت ذهن در خلاقیت استشنا در ابهای گرم جنوب نیاتنهاییمغز برای فراموشی بیشتر کآشتی بهتر استغم بی پایانقفس را بشکنتاثیر انتخاب از طرف محیط خطرات هوش مصنوعیایستادن در برابر آزادی بچیزی شبیه نور تو نیستجلو رفتن یا عقبگردهمراهی نوعی سردرد میگرنیمنبع هوشیاری در کجاست؟ قدرمان کارتی سل و تومور مغارزش حقیقی زبان قسمت دومو هر کس تقوای خدا پیشه کنحس و ادراک قسمت هشتمروش های عملی برای رفع کمربلندی در ذهن ما درک بلندیکودکان خود را مشابه خود تسقوط زیگزاگی یا ناگهانیبخشیدن دیگران یعنی آرامشپروتز عصبی برای تکلمشکست حتمیتو تغییر و تحولینفرت، اسیب به خود استاقلیت خلاقچگونه جمعیت های بزرگ شکل قانونمندی و محدودیت عالمتاثیر درجه حرارت بر عملکدو بار در هفته ماهی مصرف ابتدایی که در ذهن دانشمنجهان مرئی و نامرئیهوش مصنوعی متصل با مغزمولتیپل اسکلروز در زنان درمان دارویی سرطان رحم باز آغاز خلقت تا نگاه انساویتامین کا و استخوانحس و ادراک قسمت سومریواستیگمینبه خوبی های دیگران فکرکنکایروپاکتیک چیستمحل درک احساسات روحانی دسم زنبور ، کلیدی برای واربرای خودآگاه بودن تو بایآموزش نوین زبانشب سیاه سحر شودتومورهای ستون فقراتنقش پیش زمینه ها و اراده امید نجاتنگاهت را بلند کنقطار پیشرفتتاثیر روزها، ماه ها یا سادیوار، از ابتدا توهم بودابزار بقا از نخستین همانجهان دارای برنامههوش مصنوعی از عروسک بازی میاستنی گراویس بدون آنتیدریا آرام نخواهد شد کشتی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهخلا، حقیقی نیستراه نجاتبی ذهن و بی روحکریستال زمان(قسمت اولمدارک ژنتیکی چگونه انسانسوخت هیدروژنی پاکبرخی توجهات در ببمار پارآینده ی انسان در فراتر ازششمین کنگره بین المللی ستوانایی مغز و دیگر اجزای نقش زنجبیل در جلوگیری از انواع سکته های مغزینبودن مدرک و شاهد، مدرک لرزش دست ها و گردن و سر ETتازه های بیماری پارکینسودانشمندان ژنی از مغز انسابزار بقای موجود زنده از جهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی از عروسک بازی ما بخشی از این جهان مرتبطدرگیری مغزی در سندرم کوواز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگری ضد کرونا از دخواص هلو برگ هلورستگاری محدود به یک راه نبیماری آلزایمر، استیل کوگمان میکنی جرمی کوچکی در مرز مرگ و زندگی کجاستسیاره ابلهانبزرگ فکر کنآیا واکنش های یاد گرفته وضربه مغزی در تصادف رانندتکنولوژی و پیشرفتنقطه، وجود است یا فاصلهانرژِی برای ایجاد اضطرابنرمشهای مهم برای تقویت عمن بی من، بهتر یاد میگیرمترک امروزداروی لیراگلوتیدابزارهای بقا ازنخستین همجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی در کامپیوترهادستورالعمل مرکز کنترل بیاز تکامل تا مغز از مغز تا ورزش در کمر دردخوش خیالی و خوش بینیزمان شگفت انگیزبیمارستان هوش مصنوعیگاهی لازم است برای فهم و مشکلات روانپزشکی در عقب ساهچاله ها تبخیر نمیشودتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا جهان ذهن و افکار ما مظرف باید پر شود چه با چرک فلج خواب چیستتکامل داروینی هنوز در حانه جنگ و نه خونریزیاهرام مصر از شگفتی های جهچراروياها را به یاد نمی آمنابع انرژی از نفت و گاز تزریق قیچی ژنتیکی کریسپرداروی جدید ضد میگرناجزای پر سلولی بدن انسان حقیقت در علم، هرگز نهایی هوش عاطفی قسمت یازدهذرات کوانتومی زیر اتمی قاز علم جز اندکی به شما دایادگرفتن، آغاز حرکت است زندگی، مدیریت انرژیبا هوش مصنوعی خودکار روبپمبرولیزوماب در بیماری چمعجزه در هر لحظه زندگیسخن نیکو مانند درخت نیکومعرفی مورد نادر بیماری گسخن و سکوتتقویت حافظه یا هوش مصنوعآب زندگی است قسمت اولعلائم عصبی آلزایمر، با افاجعه ی جهل مقدستابوهای ذهنینوار مغز، مفید و بی خطرتصویر خورشید یا خود خورشای جان جان بی تن مرونظریه ی تکامل در درمان بیمنبع هوشیاری کجاست قسمت در چه مرحله ای از خواب ، راختلالات حرکتی در انسانحافظه ی ما انسان ها چرا مهوش، ژنتیکی است یا محیطیکلید نزدیک و نگاه تو بر فزبان متغیربار سنین ابزار هوشمندی اسربرولایزینتمایز یا کشف یگانگیپیوند سر برای چه بیمارانمغز آیندگان چگونه است ؟آزمون تجربی، راهی برای رعارضه جدید ویروس کرونا سفرار در فرار از میزبان، دتاثیر کتامین در درمان پاخدا نور آسمان ها و زمین ااینکه خانواده ات سالم بانوروپلاستیسیتی چیستتعذیه ی ذهنهمه جا خیر بکارمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدر دعواها چه میکنی؟ارتباط متقابل با همه ی حیحس و ادراک قسمت 75روبات ها قول میدهنداضطراب و ترسهدف از تکامل مغزکنترل جاذبهزبان، نشان دهنده ی سخنگو بحثی در مورد حقیقت فضا و پیشرفتی مستقل از ابزار هشناخت ناشناختهتنهایی رمز نوآوری استمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟آغاز فرایند دانستنغیرقابل دیدن کردن مادهقله برای دیدن نه برای به تاثیر احتمالی عصاره تغلیدفاع از پیامبراکنون را با همه ی نقص هاینکاتی در مورد تشنججلوتر را دیدنهندسه ی پایه ایمنبع هوشیاری در کجاست؟(قدرمان پوکی استخوانارزش حقیقی زبان قسمت سوموفور و فراوانیحس و ادراک قسمت هشتاد و نروش هایی برای مقابله با ابلوغ چیستکودکان را برای راه آماده سلول های مغزی عامل پارکیبخشش، عقلانی یا غیر عاقلپرورش مغز مینیاتوری انساشکستن مرز دور مغزتو جهانی هستی که خودش را نقاشی هایی با بوی گذشته یاقیانوس نادانیچگونه جمعیت های بزرگ شکل قارچ بی مغز در خدمت موجودتاثیر درجه حرارت بر عملکدو برابر شدن خطر مرگ و میابتذال با شعار دینجهان مشارکتیهوش مصنوعی و کشف زبان هایمواد کوانتومی جدید، ممکندرمان زخم دیابتی با تکنواز انفجار بزرگ تا انفجار ویتامین کا در سبزیجاتحس و ادراک قسمت سی و هشتمریاضیات یک حس جدید استبه خودت مغرور نشوکار امروز را به فردا نیندمحدودیت چقدر موثر استسماگلوتید داروی کاهش دهنبرای رشد، باید از مسیر خطآمارهای ارائه شده در سطح شبیه سازی میلیون ها جهان توهم فضای خالینقش پیشرفته ی سلول های بنامید یا ناامیدی؟چالش هوشیاری و اینکه چرا قطره قطرهتاثیر روغن رزماری استنشادید تو همیشه محدود به مقدابزار بقا از نخستین همانجهان در حال نوسان و چرخشهوش مصنوعی از عروسک بازی میدان مغناطيسي زمین بشر دریای خدااز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهخلا، خالی نیستراه های جدید برای قضاوت ربی سوادی در قرن 21کریستال زمان(قسمت دوم)مروری بر تشنج و درمان هایسودمندی موجودات ابزی بر برخی توصیه ها برای واکسیآینده ی حمل و نقل هوایی دشعار و عملتوانایی یک فرد، برای تغینقش زبان در سلطه و قدرت اانیس بی کساننباید صبر کرد آتش را بعد لرزش عضله یا فاسیکولاسیوتازه های درمان ام اسدانشمندان پاسخ کوانتومی ابزار بقای موجود زنده از جوانان وطنهوش مصنوعی از عروسک بازی ما تحت کنترل ژنها هستیم یدرگیری اعصاب به علت میتواز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانخواص هندوانهرشته نوروایمونولوژی و نقبیماری الزایمرگنجینه ای به نام ویتامین مرز بین انسان و حیوان کجاسیب یکسان و دیدگاه های متبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا یک، وجود داردضررهای مصرف شکر و قند بر تکنولوژی جدید که سلول هانمیتوان با بیرون انداختنانسولینچرا ماشین باید نتایج را پمننژیتترکیب آمار و ژنتیکداروی کنترل چربی خونابزارهای بقای موجود زندهجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی در تفکر خلاق ادغدغه نتیجه ی نادانی استاز تکامل تا مغز، از مغز توزن حقیقی معرفت و شناختخوشبختی چیستزمان طلایی سکته ی مغزی رابیندیشگاهی مغز بزرگ چالش استمشاهده گر جدای از شیء مشاسایه ی هوشیاریتفکر خلا ق در برابر توهم آیا جهش های ژنتیکی، ویروظرفیت مغز چقدر استفلج دوطرفه عصب 6 چشمتکامل زباننه روش تقویت مغزاولویت بندی ها کجاستچراروياها را به یاد نمی آمنابع انرژی از نفت و گاز تسلیم ارتباط با من برترداروی جدید ضد الزایمراجزایی ناشناخته در شکل گحقیقت راستین انسان علم بهوش عاطفی قسمت پنجمذرات کوانتومی زیر اتمی قازدواج های بین گونه ای، ریادآوری خواب و رویازندگی، مراتب هوشیاری استبا هر چیزی که نفس می کشد مپنج اکتشاف شگفت آور در موپول و شادیمعرفت و شناختسخن پاک و ثابتتقویت سیستم ایمنیآب زندگی است قسمت دومعلت خواب آلودگی بعد از خوفارغ التحصیلان، فقیر و دتاثیر فکر بر سلامتنوار مغز، ترجمه ی فعالیت تصویر در هم تنیدگی کوانتایمونوگلوبولین وریدی IVIgنظریه ی ریسمانمنبع هوشیاری کجاست قسمت در ناامیدی بسی امید استاختلالات صحبت کردن در انحافظه ی ما انسان ها چرا مرنگ کردن، حقیقت نیستاستیفن هاوکینگ در تفسیر هوض مصنوعی زندهکلید، در ناشناخته هاستزبان مشترک ژنتیکی موجوداباربر دیگران نباشسردرد میگرنتمدن قدیمی ای در جنوب ایرپیوند سر، یکی از راه حلهامغز اندامی تشنه ی انرژی اآزمون ذهنی گربه ی شرودینعبارت های مبهم مانند انرفرد موفقتاثیر گیاه خواری بر رشد وخدا بخشنده است پس تو هم باین، فقط راه توستنوروز مبارکتغییرهمیشه چیزی برای تنهایی دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدر سال حدود 7 میلیون نفر ارتباط چاقی و کاهش قدرت بحس و ادراک قسمت 78روبات های ریز در درمان بیاطلاع رسانی اینترنتیهدف از خلقت رسیدن به ابزاکندن ریشه ی خودزبان، وسیله شناسایی محیطبحثی در مورد عملکرد لوب فپپوگستشناخت و معرفت، و نقش آن دتنبیه چقدر موثر استمغز بزرگ چالش است یا منفعآغاز فصل سرما و دوباره تکغار افلاطونقله سقوطتاثیر بینش و انتظارات فردفاع در برابر تغییر ساختاکوییفلکسچگونه مولکول های دی ان ایجمجمه انسان های اولیههندسه ی رایج کیهانمنبع خواب و رویادرمان پوکی استخوانارزش خود را چگونه میشناسوقاحت و تمسخر دیگرانحس و ادراک قسمت هشتاد و شروش هایی برای کم کردن اضطبلعیدن ستاره توسط سیاهچاکوری گذرای ناشی از موبایسلول های بنیادیبدون پیر فلکپرکاری تیروئیدشکستگی لگن یا سکته ی مغزیتو جدای از کیهان نیستیچقدر به چشم اعتماد کنیمالکترومغناطیس شنوایی و هچگونه حافظه را قویتر کنیقبل و بعد از حقیقتتاثیر درجه حرارت بر عملکدو برابر شدن خطر مرگ و میابداع دی ان ای بزرگترین دجهان معناهوش مصنوعی یا حماقت طبیعموجود بی مغزی که می توانددرمان ساده ی روماتیسماز بار خود بکاه تا پرواز ویتامین بی 12 در درمان دردحس و ادراک قسمت سی و ششمریتوکسیماببه خودت نگاه کنکار با یگانگی و یکپارچگیمحدودیت های حافظه و حافظسندرم میلر فیشربرای زندگی سالم، یافتن تآن چیزی که ما جریان زمان شبیه سازی سیستم های کوانتوهم فضای خالی یا توهم فضنقش آتش در رسیدن انسان بهامید جدید بر آسیب نخاعیچالش هوشیاری و اینکه چرا لمس کوانتومیتاثیر رژیم گیاه خواری بر دیدن خدا در همه چیزابزار بقا از نخستین همانجهان در حال ایجاد و ارتقاهوش مصنوعی از عروسک بازی میدان های مغناطیسی قابل درک فرد دیگر و رفتارهای ااز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مخلاصه ای از مطالب همایش مراه های جدید برای قضاوت ربی شرمیکریستال زمان(قسمت سوم)مرکز هوشیاری، روح یا بدن سی و سه پل اصفهانبرخی درمان های Spinal Muscular Atآینده ی علم و فیزیک در60 ثصبور باشتوازن مهمتر از فعالیت زینقش زبان در سلطه و قدرت اانگشت ماشه اینبرو و انرژی مداوملزوم گذر انسان از حدها و تاسف بار است انسان، حق خودانشمندان اولین سلول مصنابزار بقای موجود زنده از جوانان وطنهوش مصنوعی از عروسک بازی مانند کودکان باشیددرب بسته با غیر خود باز ماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانخواص اناررشد مغز فرایندی پیچیده ابیماری ای شبیه آلزایمر و گندم بکاری، جو درو نمیکنمرز جدید جستجو و اکتشاف، سیر آفرینش از روح تا مغز بزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا کیهان می تواند یک شبیضررهای شکر بر سلامت مغزتکنولوژی جدید که سلول هانمیتوان بر سیاه سیاه نوشانسولین هوشمندچرا مردم با زندگی میجنگنمن، ما یا چی؟ترکیب حیوان و انسانداروی تشنجی دربارداریابزارهای بقای از نخستین جراحی هوشیار مغزهوش مصنوعی در خدمت خلق وحذهن ما از در هم شکستن منباز تکامل تا مغز، از مغز توزوز گوشخوشبختی دور از رنج های مزمان، واقعی نیستبیهوش کردن در جراحی و بیمگاهی جهت را عوض کنمشاهده آینده از روی مشاهسایه را اصالت دادن، جز فرتفاوت قند طبیعی با قند و آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجعقل مجادله گرفن آوری های جدید علیه شناتکامل زبانچه زیاد است بر من که در ایاولین قدم شناخت نقص های خچراغ های متفاوت و نور یکسمنابع انرژی از نفت و گاز تسلیم شدن از نورون شروع مداروی سل سپتاحیای بینایی نسبی یک بیمحقیقت غیر فیزیکیهوش عاطفی قسمت اولرفلکس وتری با توضیح دکتر اسکلت خارجی در درمان اختیاری خدا نزدیک استزندان ذهنیبا آتش، بازی نکن و بعد از پول و عقیدهمغز فکر میکند مرگ برای دیآب زندگی است قسمت سومعماد الدین نسیمی قربانی فاصله ها در مکانیک کوانتتاثیر مشاهده بر واقعیت بنوار عصب و عضلهتصویر زیبا از سلولایمپلانت مغزینظریه تکامل در درمان بیممنبع هوشیاری کجاست قسمت در هم تنیدگی مرزها و بی ماختلالات عضلانی ژنتیکحافظه ی هوش مصنوعیرنگین کماناستخوان های کشف شده، ممکهیچ نقطه ای مرکزی تر از اکلام و زبان، گنجینه ای بسزبان چهار حرفی حیات زمینبارداری بدون رحمسردرد میگرن در کودکانتمدن پیشرفته ی پیشینیانپیوندهای پیچیده با تغییرمغز انسان ایا طبیعتا تماآزمون ذهنی گربه شرودینگرعجول نباشفرد یا اندیشهتاثیر گیاه خواری بر رشد وخدا تاس نمیریزداینترنت بدون فیلتر ماهوانوروز یا روز پایانیتغییر الگوی رشد مغزی با زهمیشه چشمی مراقب و نگهبامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدر عید نوروز مراقب تصادف ارتباط هوش ساختار مغز و ژحس و ادراک قسمت 82روبات کیاناطلاعات حسی ما از جهان، چهر چیز با هر چیز دیگر در تکندر در بیماریهای التهابزدودن نقص از هوش مصنوعیبحثی درباره هوش و تفاوتهپایان، یک آغاز استشناخت حقیقت یا آرزوهای گتهدیدهای هوش مصنوعیمغز بزرگ چالشهای پیش روآغاز مبهم آفرینشغرور و علمقلب های سادهتاثیر ترکیبات استاتین (سدقیق ترین تصاویر از مغز ااکسی توسین و تکامل پیش اچگونه میتوان با قانون جنجنین مصنوعیهندسه بنیادینمنتظر نمان چیزی نور را بهدرمان آرتروز با ورزش موضاز فرد ایستا و متعصب بگذروقت نهيب هاي غير علمي گذشحس و ادراک قسمت پنجمروش هایی برای جلوگیری از بنی عباس، ننگی بر تاریخکی غایب شدی تا نیازمند دلماده ای ضد التهابیسلول های بنیادی منابع و ابدون بار گذشتهپراسینزوماب در پارکینسوشگفت نیست من عاشق تو باشمتو دی ان ای خاص ميتوکندرينقش قهوه در سلامتیالکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه من، نگاه تو و یا حقیقبل از آغازتاثیر درجه حرارت بر عملکدو داروی جدید برای میاستابزار هوش در حال ارتقا ازجهان معکوسهوش مصنوعی گوگل به کمک تشموجودات مقهور ژنها هستنددرمان سرگیجه بدون نیاز باز بحث های کنونی در ویروسویتامین بی هفدهحس و ادراک قسمت سیزدهمریسپریدونبه دنبال رستگاری باشکارهای کوچک، بی ارزش نیسمحدودیت درک انسانسندرم کووید طولانیبرخی ملاحظات در تشنج های آنچه می دانم، آنچه را میخشبکه های مصنوعی مغز به درتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نقش انتخاب از طرف محیط، نامید درمان کرونا با همانچالش هوشیاری و اینکه چرا لووفلوکساسینتاثیر رژیم گیاه خواری بر دیدگاه نارسای دوگانه ی مابزار بقا از نخستین همانجهان ریز و درشتهوش مصنوعی از عروسک بازی میدان های کوانتومی خلادرک نیازمند شناخت خویش ااز تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار خلاصه ای از درمان های جدیراه پیروزی در زندگی چیستبی عدالتی در توزیع واکسن کشف مکانیسم عصبی خوانش پمرکز حافظه کجاستسیلی محکم محیط زیست بر انبرخی روش های تربیتی کودکآینده با ترس جمع نمیشودصبور باشتوت زیاد بخوریدنقش سجده بر عملکرد مغزانگشت نگاری مغز نشان میدچت جی پی تیلزوم سازگاری قانون مجازاتبدیل پلاستیک به کربن و سدانشمندان تغییر میدان مغابزار بقای موجود زنده از جواب دانشمند سوال کننده هوش مصنوعی از عروسک بازی مانند آب باشدرختان چگونه بر تشکیل اباز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ضد اعتیادخواص اردهرشد مغز علت تمایل انسان ببیماری ای شبیه ام اس مولتگوهر با نظر دیگران سنگ نممرزهای حقیقی یا مرزهای تسیستم تخلیه ی مغز بینشی نبزرگترین خطایی که مردم مآیا گذشته، امروز وآینده ضعیف و قویتکینگینمای موفقیتانسان قدیم در شبه جزیره عچرا مغز انسان سه هزار سالمن، خود تو هستمترازودونداروی جدید ALSابزارهای دفاعی و بقای موجراحی گردن همیشه برای دیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحذهن چند جانبه نیازمند نگاز تکامل تا مغز، از مغز توسواس، بیماری استخیالپردازی نکنزمان، اندک استبیهوشی در بیماران دچار اگاهی در پارکینسون باید پمشاهدات آمیخته با اشتباهساخت سلول عصبی حتی پس از تفاوت مغز انسان و میمون هآیا خداباوری محصول تکاملعقل در جهان جدید، عجیب اسفناوری هوش مصنوعی نحوه ختکامل زبان انسان از پیشینه عدم مطلق بلکه عدم با قاولین مورد PML به دنبال تکنزاع ها بیهوده استمنابع انرژی از نفت و گاز تست نوار عصب و عضلهداروی ضد چاقیاحیای بینایی نسبی یک بیمحقیقت غیر قابل شناختهوش عاطفی قسمت دهمرفتار مانند بردهاسکار، لگوی هوشمندژن همه چیز نیستزونیسومایدبا تعمق در اسرار ابدیت و با خودت نجنگپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز قلبآب، زندگی است(قسمت پنجم)عنصر اصلی تعیین واقعیتفاصله ی همیشگی تصویر سازتاثیر نگاه ناظر هوشیار بنوار عصب و عضلهتصویر زیبای اصفهانایمپلانت مغزی و کنترل دو نظریه تکامل در درمان بیممنبع هوشیاری کجاست قسمت در هم تنیدگی کوانتومیاختراع جدید اینترنت کوانحافظه انسان و حافظه ی هوشرهبر حقیقیاستروژن مانند سپر زنان دهیچ چیز همیشگی نیستکلام، در تحولی شگفت آور بزبان نیاز تکاملی استبازگشایی مجدد مطب دکتر سسردرد میگرنی در کودکانتمدن بشری و مغز اخلاقیپیوندی که فراتر از امکانمغز انسان برای ایجاد تمدآزادی در چیستعدم توقف تکامل در یک اندافرد حساس از نظر عاطفی و بتاثیر گیاه خواری بر رشد وخدای رنگین کماناینترنت، حقیقت جامعه ی فنورالژیتغییر خود یا تغییر دیگراهمیشه اطمینان تو بر خدا بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرمان نگهدارنده ی اعتیادارتباط پیوسته ی جهانحس و ادراک قسمت 87روح و آب حیاتاطلاعاتی عمومی در مورد مهر جا که جات میشه، جات نیکندر علیه سرطانسفر فقط مادی نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهپاکسازی مغزشناخت درون، شناخت بیرون؛تو یک معجزه ایمغز بزرگ و فعال یا مغز کوإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَغربال در زندگیقلب و عقلتاثیر تغذیه بر سلامت روادل به دریا بزناکسکاربازپین در درمان تشجنگ هفتاد و دو ملت همه را هندسه در پایه ی همه ی واکمنتظر نتیجه ی کارهایت بادرمان ام اس(مولتیپل اسکلاز مخالفت بشنووقتی فهمیدی خطا کردی برگحس و ادراک قسمت پنجاهروش هایی ساده برای کاهش ابه قفس های سیاهت ننازکیهان خود را طراحی میکندماده، چیزی نیستسلول های بدن تو پیر نیستنبدون زمان، ماده ای وجود نپرتوهای صادر شده از سیاهشگفت انگیز بودن کیهانتو در میانه ی جهان نیستی نقش مهاجرت در توسعه نسل االکترودهای کاشتنینگاه مادی غیر علمی استقبل از انفجار بزرگتاثیر درجه حرارت بر عملکدو سوی واقعیتابزار بقا از نخستین همانجهان هوشمندهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمورد نادر همپوشانی دو بیدرمان سرگیجه بدون نیاز باز تلسکوپ گالیله تا تلسکویتامین دی گنجینه ای بزرحس و ادراک قسمت ششمریسدیپلام تنها داروی تایبه زودی شبکه مغزی به جای کارهایی بیش از طراحی و گپمخچه فراتر از حفظ تعادلسندرم گیلن باره به دنبال برخی مرزهای اخلاق و علوم آنچه ناشناخته است باید ششبکیه های مصنوعیتوهم چیستنقش اتصالات بین سلولهای امیدهای جدید برای بازیابچالش هوشیاری و اینکه چرا لوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر رژیم گیاه خواری بر دیروز و امروزابزار بقا از نخستین همانجهان شگفت انگیزهوش مصنوعی از عروسک بازی میدان بنیادین اطلاعاتدرک و احساساز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقخم شدن فضا-زمانراه انسان شدن، راه رفتن وبیمار 101 ساله، مبتلا به سکشف مکانیسمی پیچیده در بمرکز حافظه کجاستسینوریپا داروی ترکیبی ضدبرخی سلولهای عصبی در تلاآیا فراموشی حتمی استصبر لازمه ی پیروزی استتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنقش غذاها و موجودات درياانتقال ماده و انرژیچت جی پی تیلزوم سازگاری قانون مجازاتبدیل تراکت صوتی مصنوعی دانشمندان روش هاي جدیدی ابزار بقای موجود زنده از جواب سنگ اندازیهوش مصنوعی از عروسک بازی ماه رجبدرختان اشعار زمیناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن علیه سرطانخواص بادامرشد در سختی استبیماری اسپینال ماسکولار گویید نوزده و ایمنی ساکتمزایای شکلات تلخ برای سلسیستم تعادلی بدنبزرگترین درد از درون است آیا پیدایش مغز از روی تصاطلوع و حقیقتتکامل فردی یا اجتماعینمایش تک نفرهانسان میوه ی تکاملچرا مغزهای ما ارتقا یافت منابع انرژي پاک سرچشمه حترازودونداروی جدید s3 در درمان ام ابعاد و نیازهای تکاملیجز تو که را دارمهوش مصنوعی درمانگر کامپیذهن هوشیار در پس ماده ی ماز تکامل تا مغز، از مغز توسیله، فقط دعا نیستخانه ی تاریکزمزمه ات مانده در گوشمبیو الکترونیک؛ ترکیب موجگذر زمان کاملا وابسته به مطالبه ی حق خودساخت شبکه عصبی مصنوعی با تفاوت ها و تمایزها کلید بآیا دلفین ها می تواند از عقل سالمفواید روزه داری متناوبتکامل ساختار رگهای مغزی نهایت معرفت و شناخت درک عاولین مورد پیوند سر در اننزاع بین جهل و علم رو به پمنابع انرژی از نفت و گاز تست کم هزینه ی بزاق برای داروی ضد چاقیاحتیاط در ورزش زانو در خاحقیقت، آن چیزی نیست که جلهوش عاطفی قسمت دومرفتار وابسته به شکلاسارت و پرخوریژن همه چیز نیستزونا به وسیله ویروس ابله زیان غذاهای پرچرببا خدا باشسخت ترین حصارتلقین اطلاعات و حافظهپوشاندن خود از نورمغز ما کوچکتر از نیم نقطهآتاکسیعوامل موثر در پیدایش زبافتون های زیستیتاثیر نگاه و مشاهده ناظر نوار عصب و عضلهتصویربرداری فضاپیمای آمایمپلانت مغزی کمک میکند نظریه تکامل در درمان بیممنبع هوشیاری کجاست قسمت در هم تنیدگی کوانتومی و پادامه بحث تکامل چشمحباب های کیهانی تو در توروی و منیزیم در تقویت استاسرار آفرینش در موجهیچ چیز، چقدر حقیقی استکلرال هیدرات برای خوابانزبان و کلمه حتی برای کسانبازگشت از آثار به سوی خداسردرد و علتهای آنتمدن زیر آبپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز انسان برای شادمانی طآزادی عقیده، آرمانی که تعدم تعادل دوپامین، فقط بفردا را نمیدانیمتاثیر گیاه خواری بر رشد وخدایی که ساخته ی ذهن بشر ایندرالنورالژی تریژمینالتغییر دیگران یا تغییر خوهمیشه به آنچه داری، خوشنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرمان نابینایان آیا ممکنارتباط انسانی، محدود به حس و ادراک قسمت چهلروح در جهانی دیگر استاطلاعاتی عمومی در مورد مهر حرکت خمیده می شود و هر کو کیو تن coQ10سفر نامه سفر به بم و جنوب بحثی درباره هوش و تفاوتهپارادوکس ها در علمشناسایی تاریخچه ی تکاملیتو یک جهان در مغز خودت هسمغز بزرگترین مصرف کننده افت فشار خون ناگهانی در ومقالاتقلب یا مغزتاثیر حرکات چشم بر امواج دلایلی که نشان میدهد ما باگر فقط مردم میفهمیدند کجنگ و تصور از جنگهندسه زبانِ زمان استمنتظر زمان ایده آل نشودرمان با سلول های بنیادیاز نخستین همانند سازها توقتی ناراحتی چیکار میکنیحس و ادراک قسمت پنجاه و یروش استفاده از بالش طبیبه مغز خزندگان خودت اجازکیهانِ هوشیارِ در حال یاماده، چیزی بیش از یک خلا سلول بنیادی و ای ال اسبر کسی اعتماد نکن مگر اینپرتوزایی از جسم سیاهشگفت زده و حیران باشتوقف؛ شکستنقش میدان مغناطیسی زمین الگو نداشتیمنگاه محدود و تک جانبه، مشقبرستان ها با بوی شجاعتتاثیر درجه حرارت بر عملکدولت یا گروهکابزار بقا از نخستین همانجهان هوشیارهوش مصنوعی الفاگوموسیقی نودرمان سرگیجه بدون دارواز تلسکوپ گالیله تا تلسکویروس مصنوعیحس و ادراک قسمت شصت و هشتریشه های مشترک همه ی موجوبه زیر پای خود نگاه نکن بکاربرد روباتهای ريزنانومخچه ، فراتر از حفظ تعادلسندرم پیریفورمیسبرخی نکات از گاید لاین پرآنچه واقعیت تصور میکنیم شباهت مغز و کیهانتوهم و خیالنقش تیروئید در تکامل مغزامیدوار باش حتی اگر همه چچالش های ایستادن بر دو پالوتیراستامتاثیر رژیم گیاهخواری بر دیسک گردنابزار بقا از نخستین همانجهان شگفت انگیز و بی زمانهوش مصنوعی از عروسک بازی میدازولام در درمان تشنج درک کنیم ما همه یکی هستیماز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدخونریزی مغز در سندرم کووراه بی شکستبیمار مرکز تنفس سلولیکشف ژن جدید، می تواند گستمرکز خنده در کجای مغز استسیناپس، شگفتی خلقتبرخی سيناپسها طی تکامل و آیا ممکن است موش کور بی مصبر و واقعیتتوسعه برخی شغل ها با هوش نقش غذاها و موجودات درياانتروپی و هوشیارینتایج نادانی و جهللزوم عدم وابستگی به گوگل تبدیل سلولهای محافط به سدانشمندان روشی برای تبدیابزار بقای موجود زنده از جوسازی مدرنهوش مصنوعی از عروسک تا کمماهیچه ی صبردرد و درساز تکینگی تا مغز از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه اخواص بادام زمینیرشد، رسیدن به یک هدف نیستبیماری اضطراب عمومیگوش دادن بهتر از حرف زدنمسمومیت دانش آموزان بی گسیستم دفاعی بدن علیه مغز بسیاری از مجرمان، خودشانآیا آگاهی پس از مرگ از بیطلای سیاهتکامل مادی تا ابزار هوشمچند نرمش مفید برای کمردرانسان ها می توانند میدان چرا ویروس کرونای دلتا وامنابع انرژی از نفت و گاز تراشه مغز بدون واسطه ی دداروی جدید لنفوم و لوکمیابعاد اضافه ی کیهانجستجوی متن و تصویر به صورهوش مصنوعی درخدمت خلق وحذهن و زندگیاز تکامل تا مغز، از مغز تیک پیام منفرد نورون مغزی خانواده پایدارزنان باهوش تربیوگرافیگذشته را دفن کنمطالبی در مورد تشنجساخت شبکه عصبی با الفبای تفاوت ها را به رسمیت بشناآیا دلفین ها میتوانند باعقلانیت بدون تغییرفواید روزه داری متناوبتکامل شناخت انسان با کشفنهایت در بی نهایتاولین هیبرید بین انسان و نزاع بین علم و نادانی رو منابع انرژی از نفت و گاز تست آر ان اس دز میاستنی گداروی ضد تشنج با قابليت تاحتیاط در تعویض داروهاحقایق ممکن و غیر ممکنهوش عاطفی قسمت سومرفتار اجتماعی انسان، حاصاساس انسان اندیشه و باور ژن هوش و ساختارهای حیاتی استفاده از مغز، وزن را کمژن یا نقشه توسعه مغز و نقزیباترین چیز در پیر شدنبا طبیعت بازی نکنسخت ترین کار، شناخت خود اتلاش ها برای کشف منابع جدپیموزایدمغز مانند تلفن استآتاکسی فریدریشعوامل ایجاد لغت انسانی و فروتنی معرفتیتاثیر نگاه انسان بر رفتانوار عصب و عضلهتصور ما ازمشکلات و واقعیایمپلانت نخاعی میتواند دنعناعمنبع هوشیاری کجاست قسمت در هم تنیدگی کوانتومی و داداراوون تنها داروی تاییحباب هایی تو در تورویکردهای جدید ضایعات نخاسرار بازسازی اندام هاهیچ وقت خودت را محدود به کم کردن کالری روشی سودمنزبان و بیان نتیجه ساختمابازگشت به ریشه های تکاملسردرد به دلیل مصرف زیاد متمدنی قدیمی در شمال خلیج پیام های ناشناخته بر مغز مغز انسان برای شادمانی طآزار حقیقیعدم درکفرزندان زمان خودتاثیر گیاه خواری بر رشد وخدایا جز تو که را دارمایپیداکریننوزاد ناشنوای متولد شده،تغییر دادن ژنها آیا روزی همیشه داناتر از ما وجود دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرمان های اسرار آمیز در آارتباط از بالا به پایین محس و ادراک قسمت چهل و هفتروح رهاییاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نهرچیز با یک تاب تبدیل به کوچ از محیط نامناسبسفر به مریخ در 39 روزبحثی درباره هوش و تفاوتهپاسخ گیاهان در زمان خوردشناسایی زبان حیوانات با تو کجای جهانیمغز حریص برای خون، کلید تافت هوشیاری به دنبال کاهچگونه مغز ما، موسیقی را پتاثیر ویتامین دی بر بیماقلب دروازه ی ارتباطتاثیر دوپامین و سروتونیندنیا فریب و سرگرمیاگر میدانی مصیبت بزرگتر جنگ داده هاهندسه، نمایشی از حقیقتمنحنی که ارتباط بین معرفدرمان تومورهای مغزی با ااز نخستین همانند سازها توقتی پر از گل شدی خودت را حس و ادراک قسمت پنجاه و دروش جدید تولید برقبه نقاش بنگرکیست هیداتید مغزماست مالیسلول بنیادی در درمان ایدبرلیتیونپرسششگفتی های نقشه ی ژنتیکیتولید مولکول جدید توسط هنقش محیط زندگی و مهاجرت دالگو و عادت را بشکن و در انگاه کلی نگرقدم زدن و حرکت دید را تغیتاثیر درجه حرارت بر عملکدونپزیل در بیماران قلبی ابزار بقا از نخستین همانجهان های بسیار دیگرهوش مصنوعی اکنون می توانموسیقی هنر مایع استدرمان سرطان با امواج صوتاز تکنیکی تا مغز از مغز تویروس های باستانی، مغز محس و ادراک قسمت شصت و دوریشه های مشترک حیاتبه سیاهی عادت نکنیمکاربرد روباتهای ريز، در مخچه ابزاري که وظیفه آن فسندرم پیریفورمیسبرخی نرمش ها برای درد زانآنچه حس می کنیم، نتیجه ی شباهت مغز با کیهان مادیتوهم وجودنقش حفاظتی مولکول جدید دامیدواریچالش کمبود اندام برای پیلوزالمعده(پانکراس)مصنوعتاثیر رژِیم غذایی بر میگدیستونی قابل درمانابزار بقا از نخستین همانجهانی که نه با یک رخداد و هوش مصنوعی از عروسک بازی مکان زمان یا حافظه زماندرک احساسات و تفکرات دیگاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرخونریزی مغزی کشندهراه طولانی را به سلامت گذبیماری لبر و نابینایی آنکشف ارتباط جدیدی از ارتبمرگ چیستسیگار عامل افزایش مرگ ومبرداشت مغز ما از گذر زمانآیا ما کالا هستیمصبر بسیار بایدتوصیه های سازمان بهداشت نقش غذاها و موجودات درياانتظار گذر تندباد؟نجات در اعتماد به خودمقاومت به عوارض فشار خون تبر را برداردانش، قفل ذهن را باز میکنابزار بقای موجود زنده از جامعه ی آسمانیهوش مصنوعی از عروسک تا کمماپروتیلیندرد باسن و پا به دلیل کاهاز تکینگی تا مغز از مغز توابسته به دوستی این و آن خواص شکلات تلخز گهواره تا گوربیماری بیش فعالیگوشه بیماری اتوزومال رسسمسمومیت دانش آموزان، قماسکوت و نیستیبسیاری از بیماری های جدیآیا امکان بازسازی اندامهطوفان فقر و گرسنگی و بی ستکامل مداومچند جهانیانسان یک کتابخانه استچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک منابع انرژی از منابع نهفتراشه ها روی مغزداروی جدید میاستنی گراویابعاد بالاترجستجوی هوشیاری در مغز ماهوش مصنوعی ساخته هوش طبیذهن و شیمی بدناز تکامل تا مغز، از مغز تیک پیشنهاد خوب برای آسان خاویار گیاهیزنجیرها را ما باید پاره کبیوگرافیگر جان به جز تو خواهد از خمطالعه ای بیان میکند اهدساختن آیندهتفاوت های بین زن و مرد فقآیا دست مصنوعی به زودی قاعقیده ی بی عملفواید زیاد دوچرخه سواریتکامل، نتیجه ی برنامه رینهادینه سازی فرهنگ اختلااولین تصویر در تاریخ از سنزاع بین علم و جهل رو به پمنابع بی نهایت انرژی در دداروی ضد تشنج با قابليت تاحساس گذر سریعتر زمانحل مشکلهوش عاطفی قسمت ششمرقیبی قدرتمند در برابر مرقابتی بی هدف یا رقابتی هاستفاده از نظریه ی تکامل ژن ضد آلزایمرزیباترین چیز در افزایش سبالای هر دستی، دستی هستسختی ها رفتنی استتلاش های جدید در ALSپیموزایدمغز مادران و کودکان در زمآتاکسی مخچه ای خودایمنعواملی که برای ظهور لغت افروتنی و غرورتاثیر نگاه انسان بر رفتانوار عصب و عضله مهم در تشتصور از زمان و مکانایمپلانت استخوانی در آسیهفت چیز که عملکرد مغز تو منبع هوشیاری کجاست قسمت در هر سوراخی سر نکنادب برخورد با دیگرانحد و مرزها توهم ذهن ماسترویا و واقعیتاصفهان زیباهیچ کاری نکردن به معنی چیکمی زاویه ی دیدت را عوض کزبان و بیان، در سایه پیشربازخورد یا فیدبکسردرد تنشنتمرکز و مدیتیشنپیدایش زبانمغز انسان رو به کوچک تر شآزار دیگری، آزار خود استعدالت برای من یا برای همهفرضیه ای جدید توضیح میدهتاثیر گیاه خواری بر رشد وخرما منبع بسیار خوب آنتی ایا کوچک شدن مغزانسان النوسانات کوانتومی منبع ماتغییر زودتر اتصالات مغزیهمیشه راهی هستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرمان های بیماری آلزایمرارتباط بین هوش طبیعی و هوحس و ادراک قسمت چهل و هشتروزه داری متناوب، مغز را اعتماد به خودکوچک شدن مغز از نئاندرتاسفر به درون سفری زیبابحثی درباره هوش و تفاوتهپختگی پس از چهل سالگي به شناسایی سلول های ایمنی اتو کز محنت دیگران بی غمیمغز در تنهایی آسیب میبینافتخار انسانچگونه مغز پیش انسان یا همصفحه اصلیقلب روباتیکتاثیر دپاکین بر بیماری مدنیا مکانی بسیار اسرارآماگر نیروی مغناطیس نباشد جنبه های موجی واقعیتهنر فراموشیمنشأ اطلاعات و آموخته ها درمان تشنجاز نخستین همانند سازها توقتی تو از یاد گرفتن باز حس و ادراک قسمت پنجاه و سروش صحبت کردن در حال تکامبه نقاش بنگرکیست کلوئید بطن سومماست مالی با هوش انسانیسلول بنیادین از مخاط بینبرنامه و ساختار پیچیده مپرسش و چستجو همیشه باقی اشگفتی های زنبور عسلتولید مثل فقط با یک مادر نقش مرکز تنفس سلولی در بیالگوی بنیادین و هوشیارینگاه انسان محدود به ادراقدرت مردمتاثیر درجه حرارت بر عملکدوچرخه در کاهش دردهای کمابزار بقا از نخستین همانجهان هایی در جهان دیگرهوش مصنوعی از عروسک های بمیلر فیشر نوعی نادر از گیدرمان ضایعات نخاعیاز تکینگی تا مغز و از مغز ویرایش DNA جنین انسان، برحس و ادراک قسمت شصت و ششریشه های اخلاقبه سخن توجه کن نه گویندهکاش شرف اجباری بود یا حتیمخچه تاثیر گذار بر حافظهسندرم پای بی قراربرخی نرمش ها برای زانوآنها نمیخواهند دیگران راشباهت های ریشه ای چند بیمتوهم وجودنقش حیاتی تلومر دی ان آ دامیدواری و مغزچالش دیدگاه های سنتی در بلیروپریم داروی ترکیبی ضدتاثیر سلامت دستگاه گوارشدژا وو یا اشنا پنداریابزار بقا از نخستین همانجهانی که از یک منبع، تغذیهوش مصنوعی از عروسک بازی مکانیک کوانتومی بی معنی درک تصویر و زبان های مخلتاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که خواندن ، یکی از شستشو دهنرابطه تشنج و اوتیسمبیماری میاستنی گراویسکشف جمجمه ای درکوه ایرهومرگ و میر پنهانسیاهچاله هابرداشتت از جهان رو زیاد آیا ما تنها موجودات زنده صد قدح، نفتاده بشکستتوصیه های غیر دارویی در سنقش غذاها در کاهش دردهای انحراف و حقیقتنجات در راستگوییمقایسه رقابت و همکاریتحریک عمقی مغزدانش، یک انسان را ناسازگابزار بقای موجود زنده از جاودانگی مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک تا کمماجرای جهل مقدسدرد زانو همیشه نیاز به جراز تکینگی تا مغز از مغز توابستگی یعنی قلادهخواص شگفت هویجزمین در برابر عظمت کیهانبیماری تی تی پیگوشت خواری یا گیاه خواریمسیر دشوار تکامل و ارتقاسکوت، پر از صدابسیاری از بیماری های جدیآیا انسان با مغز بزرگش اخطوفان بیداریتکامل چشمچند جهانیانسان باشچرا پس از بیدار شدن از خومنابع انرژی از نفت و گاز تراشه ی هوش مصنوعی در مغزداروی جدید کنترل قند خوناتفاق و تصادفحفره در مغزهوش مصنوعی، کیفیت فریب مذهن پر در برابر آگاهیاز تکامل تا مغز، از مغز تیک آلل ژنتیکی که از نئاندخار و گلزندگی فعال و مثبت روند آلبیان ژن های اسکیزوفرنی دگرفتار محدودیت ها و ابعامعمای اخلاقی قطارساختن آینده، بهترین روش تفاوت های تکاملی در مغز وآیا رژیم غذایی گیاهی سلاعلم و ادراک فقط مشاهده ی فیلم کوتاه هیروشیما از هتکثیر سلول در برابر توقف چهار میلیارد سال تکامل باولین دارو برای آتاکسی فنسبیت عام از زبان دکتر برمنابع جدید انرژیداروی ضد تشنج توپیراماتاحساسات کاذبحلقه های اسرارآمیزهوش عاطفی بیشتر در زنانهوش عاطفی در زنان بیشتر ارموزی از نخستین تمدن بشراستفاده از هوش مصنوعی در ژنها نقشه ایجاد ابزار هوزیر فشار کووید چه باید کربالاترین هدف از دولتسختی در بلند شدن از روی صتلاش های جدید در درمان فرپیچیدگی های مغزمگسمغز چون ابزار هوش است دلیآتش منبع انرژیعوارض ازدواج و بچه دار شدفرگشت و تکامل تصادفی محض تاثیر هوش مصنوعی بر مغزنوار عصب و عضله برای تاییتصاویر زیبای رعد و برقایمان به رویاهفت سین یادگاری از میراث منبع هوشیاری کجاست قسمت در والنتاین کتاب بدید همادراک ما درک ارتعاشی است حریص نباشرویا و کابوساصل بازخوردهیچ کس مانند تو نگاه نمیککمالگرایی دشمن پیشرفتزبان و تکلم برخی بیماریهبازسازي مغز و نخاع چالشی سردرد سکه ایتمرکز بر هدفپیر شدن حتمی نیستمغز انسان رو به کوچکتر شدآسيب میکروواسکولاریا آسعسل طبیعی موثر در کنترل بفساد اقتصادی سیتماتیک درتاثیر گیاه خواری بر رشد وخسته نباشی باباایا این جمله درست است کسینوشیدن چای برای مغز مفید تغییر عمودی سر انسان از پهمیشه عسل با موم بخوریممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدرمان های بیماری اس ام ایارتباط شگفت مغز انسان و فحس و ادراک قسمت چهل و دومروزه داری و التهاب زیانباعتماد به خودکوچکی قلبسفر تجهیزات ناسا به مریخ بحثی درباره احساسات متفاپدیده خاموش روشن در پارکشهر زیرزمینی در ژاپن براتو پیچیده ترین تکنولوژی مغز را از روی امواج بشناسافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه هموساپينس بر زمین سوالات پزشکیقلب را نشکنتاثیر داروهای ضد التهاب دنیای شگفت انگیز کوانتوماگر نعمت فراموشی نبود بسجنسیت و تفاوت های بیناییهنر حفظ گرهمنشاء کوانتومی هوشیاری ادرمان جدید ALSاز نخستین همانند سازها توقتی خودت را در آینه دیدیحس و ادراک قسمت پنجاه و شروشهای نو در درمان دیسک ببه نادیدنی ایمان بیاورکپسول ژری لاکتماشین دانشسلول عصبی شاهکار انطباق برنامه ی مسلط ژنها در اختپرسشگری نامحدودشانس یا نتیجه ی تلاشتولید مثل اولین ربات های نقش نگاه از پایین یا نگاهالگوبرداری از طبیعتنگاه از بیرون مجموعهقدرت و شناخت حقیقتتاثیر درجه حرارت بر عملکدوچرخه سواری ورزشی سبک و ابزار بقا از نخستین همانجهان یکپارچههوش مصنوعی از عروسک های بمیهمانهای ناخوانده عامل درمانهای بیماری پارکینساز تکینگی تا مغز از مغز تویشن پروحس و ادراک سی و هفتمرژیم های غذایی و نقش مهم بهبود حافظه پس از رخدادهکتاب گران و پرهزینه شد ولمخاطب قرار دادن مردم، کاسندرم پس از ضربه به سربرخی نرمش های گردنآنژیوگرافی از مغزشباهت کیهان و مغزتوهم بی خدایینقش خرچنگ های نعل اسبی درامیدی به این سوی قبر نیستچاالش ها در تعیین منبع هولیس دگرامفتامین یا ویاستاثیر عصاره تغلیظ شده گیدژاوو یا آشناپنداریابزار بقا از نخستین همانجهانی پر از سیاهچاله یا پهوش مصنوعی از عروسک بازی مکانیزمهای دفاعی در برابدرک حقیقت نردبان و مسیری از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرخواندن، دوست روزهای سخترادیوی مغز و تنظیم فرکانبیماری میاستنی گراویسکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمرگ و میر بسیار بالای ناشسیاهچاله های فضایی منابعبررسي علل احتمالي تغيير آیا مصرف مولتی ویتامین هصداقتتوصیه هایی در مصرف ماهینقشه مغزی هر فرد منحصر بهاندوه در دنیا استنخاع ما تا پایین ستون فقرمقابله ی منطقی با اعتراضتحریک عمقی مغز در آلزایمدائما بخوانابزار بقای موجود زنده از جایی برای یاد گرفتن باقی هوش مصنوعی از عروسک تا کمماجرای عجیب گالیلهدردهای سال گذشته فراموش از تکینگی تا مغز- از مغز واسطه ها د رمسیر ایجاد مغخواص عجیب لوبیازمین زیر خلیج فارس تمدنی بیماری خود ایمن اعصاب محگیلگمش باستانی کیستمسئول صیانت از عقیده کیسسکوت، در برابر گزافه گویبشکه ای که ته نداره پر نمآیا احتمال دارد رویا از آطوفان زیباییتکامل و ارتقای نگاه تا عمچند جهانی و علمانسان جدید از چه زمانی پاچرا ارتعاش بسیار مهم استمنابع انرژی از نفت و گاز تراشه ی بیولوژِیکداروی جدید آلزایمراتوبان اطلاعات و پلِ بینحق انتخابهوش مصنوعی، اتفاقات و تحذهن تو همیشه به چیزی اعتقاز تکامل تا مغز، از مغز تیک جهش ممکن است ذهن انسانخارق العاده و استثنایی بزندگی هوشمند در خارج از زبیان حقیقتگریه ی ابر، رمز طراوت باغمعماری، هندسه ی قابل مشاساختار فراکتال وجود و ذهتفاوت های زبانی سرمنشا تآیا رژیم غذایی گیاهی سلاعلم و روحفیلمی بسیار جالب از تغییتأثیر نیکوتین سیگار بر مچهار ساعت پس از کشتار خوکتشنچ پانایوتوپولوس تشنج اولین دروغچسبیدن به خود، مانع بزرگ مناطق خاص زبان در مغزداروی ضد جنون در درمان تیاخلاق و علوم اعصابحمله ویروس کرونا به مغزحمایت از طبیعتهوش عاطفی در زنان بیشتر ارمز و رازهای ارتباط غیر کاستفاده از انرژی خلاژنها ، مغز و ارادهزیرفون داروی ضد ام اسباهوش ترین و با کیفیت تریسدسازی روش مناسب برای مقتلاش های جدید در درمان سرپیچیدگی های مغزی در درک زمغز چگونه صداها را فیلتر آثار باستانی تمدن های قدعید نوروز مبارکفراموش کارها باهوش تر هستاثیر ویتامین دی بر بیمانوار عصب و عضله تعیین محلتصادف یا قوانین ناشناختهاین پیوند نه با مغز بلکه هم نوع خواری در میان پیشیمنبع هوشیاری کجاست قسمت در یک فراکتال هر نقطه مرکادراک، فراتر از آنچه معمحرکات چشم، ترجمه کننده ی رویا و خبر از آیندهاصل در هم تنیدگی و جهانی هیچ کس حقیقت را درون مغز کمردردزبان و شناخت حقیقت قسمت چباغچه ی منسردرد عروقی میگرنتمرکز بر امروزپیراستاممغز ایندگان چگونه استآسیب ها ناشی از آلودگی هوعشق به هفت مرتبه ی شناختیفشار و قدرتتاثیر گیاه خواری بر رشد وخطا در محاسبات چیزی کاملایا ابزار هوشمندی یا مغز نوعی سکته مغزی ، وحشتناک تغییرات منطقه بویایی مغزهمیشه، آنطور نیست که هستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرمان های جدید ALSارتباط شگفت انگیز مغز انهز ذره، یک دنیاستحس و ادراک قسمت چهل و سومروزه داری و بیمار ی ام اس اعتماد بی موردکوچکترین چیز یک معجزه اسسفر دشوار اکتشافبحثی درباره احساساتی غیرپروژه ی ژنوم انسانیشواهدی از نوع جدیدی از حاتو آرامش و صلحیمغز زنان جوانتر از مغز مرافراد بی دلیل دوستدار تو چگونه هوشیاری خود را توسپیامهای کاربرانقوی تر باشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم دنیایی پر از سیاهچاله اگر نعمت فراموشی نبود بسجنسیت و تفاوت های بیناییهنر دانستنمهمان ناخواندهدرمان جدید مولتیپل میلوماز نشانه ها و آثار درک شدوقتی خورشید هست شمع به کاحس و ادراک قسمت بیست و چهروشهای شناسایی قدرت شنوابه هلال بنگرکامپیوتر سایبورگمبانی ذهنی سیاه و سفیدسلول عصبی، در محل خاص خودبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱پس از اگو یا بعد از نفسشانس یا تلاشتولید یا دریافت علمنقش نظام غذایی در تکامل مالتهاب شریان تمپورالنگاه از دور و نگاه از نزدقدرت کنترل خودتاثیر درجه حرارت بر عملکدوپامین قابل حل در آبابزار بقا از نخستین همانجهان یکپارچههوش مصنوعی از عروسک های بمیوپاتی و نوار عصب و عضلهدرماندگی به دلیل عادت کراز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت فیزیکی، تابعی از حس و ادراک- قسمت پنجاه و رژیم های غذایی و نقش مهم بهداشت خوابکتاب زیست شناسی باورمدل همه جانبه نگر ژنرالیسندرم جدایی مغزبرخی یونها و مولکول های مآنان که در قله اند هرگز خشباهت زیاد بین سلول هاي عتوهم تنهایینقش داروهاي مختلف معروف امیدی تازه در درمان سرطانابینایی در نتیجه ی گوشی لا اکراه فی الدینتاریک ترین بخش شبدگرگونی های نژادی و تغییابزار بقا از نخستین همانجهانی در ذهنهوش مصنوعی از عروسک بازی ما انسانها چه اندازه نزددرک دیگراناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتخواب زمستانی سلول های سرراز تغییربیماری های میتوکندریکشیدن مادی روشی برای جلومرگ و سوال از قاتلسیاهچاله ها، دارای پرتو بررسی مغز با امواج مادون آیا مغز تا بزرگسالی توسعصدای بم با فرکانس پایین، توضیحی ساده در مورد هوش منقشه های مغزی جدید با جزیاندوه دردی را دوا نمیکندنخاع درازتر یا کوتاهتر کمقابله با کرونا با علم استخریب مغز به دلیل کمبود بدارچینابزار بقای موجود زنده از جایی خالی نیستهوش مصنوعی از عروسک تا کمماده ی تاریکدردی که سالهاست درمان نشاز تکینگی تا مغز- از مغز وبینار اساتید نورولوژی دخود جسم و یا تصویرزمان چیستبیماری دویکگیاه بی عقل به سوی نور میمسئولیت جدیدسکته مغزیبشریت از یک پدر و مادر نیآیا احتمال دارد رویا از آطولانی ترین شبتکامل و ریشه ی مشترک خلقتچند روش ساده برای موفقیتانسان خطرناکترین موجودچرا به هم اعتماد نمیکنیممنابع انرژی از نفت و گاز تربیت کودکان وظیفه ای مهداروی جدید آلزایمر تاییداتوسوکسیمایدحقیقت قربانی نزاع بین بی هوش احساسیذهن خود را مشغول هماهنگیاز تکامل تا مغز، از مغز تیک رژیم غذایی جدید، می توزندگی و داراییبیداری معنوی یعنی دوستی گربه شرودینگر و تاثیر مشمعنی روزهساختار شبکه های مغزی ثابتفاوت ایستایی و تکاپوآیا راهی برای بهبود وضعیعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهفیروز نادریتأثیر نگاه انسان بر رفتانون و القلمتشنج چیستاولین سلول مصنوعینسبت ها در کیهانمناطق خاصی از مغز در جستجدارویی خلط آوراخلاق پایه تکامل و فرهنگاختلا ل در خود عضلهحوادث روزگار از جمله ویرهوش عاطفی رمز آزادگیرمز گشایی از اتصالات مغزاستفاده از سلول های بنیاژنهای مشترک بین انسان و وزیرک ترین مردمباور و کیهان شناسیسرنوشتتلاش های جدید شرکت نورالپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز ناتوان از توجیه پیداآدم عاقل، وقت خودش را هدرعامل کلیدی در کنترل کارآفراموشی همیشه هم بد نیستتاثیر ویروس کرونا بر مغز نوار عصب و عضله در مطب دکتضادهای علمیاین اندوه چیستهمه چیز موج استمنبع هوشیاری کجاست قسمت53در کمتر از چند ماه سوش جدادغام میان گونه های مختلحرکت چرخشی و دائمی کیهانرویا بخشی حقیقی از زندگی اصل علت و تاثیرهیچ اندر هیچکمردرد ناشی از تنگی کانازبان و شناخت حقیقت قسمت ابترس از اینکه کسی، به درگسرطان کمیت گراییتمساح حد واسط میان مغز کومغز ابزار بقای برتر مادیآسیب روانی شبکه های اجتمعشق درونی به یگانگی خلقتفشار روحی، همیشه بد نیست تاثیر گیاه خواری بر رشد وخطا در محاسبات چیزی کاملایا بیماری ام اس (مولتیپنیوالینتغییرات مغز پس از 40 سالگیهمکاری یا رقابتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرمان های جدید میگرنارتباط شگفت انگیز مغز انهزینه ای که برای اندیشیدحس و ادراک قسمت نهمروزه داری سلول های بنیاداعتیاد و تلاش های درمانی کووید نوزده و خطر بیماری سفرنامه سفر به بم و جنوب بحران ذهن فیلمی قابل تامپروژه ی ژنوم انسانیشواهدی از دنیسوان(شبه نئتو افق رویداد جهان هستیمغزهای کوچک بی احساسافزایش قدرت ادراکات و حسچگونه واکسن کرونا را توزسایتهای دیگرقیچی ژنتیکیتاثیر درجه حرارت بر مغزدنیا، هیچ استاگر با مطالعه فیزیک کوانجهل مقدسهنر رها شدن از وابستگیمهندسی ژنتیک در حال تلاش درمان جدید میگرن با انتی از نظر علم اعصاب یا نرووسوقتی ریشه ها عمیقند از چیحس و ادراک قسمت بیست و یکروشی برای بهبود هوش عاطفبه کدامین گناه کشته شدندکاهش میل جنسی در ام اسمباحث مهم حس و ادراکسلولهای ایمنی القا کنندهبرین نت به جای اینترنتآلودگی هوا چالش قرن جدیدشاهکار قرنتولید پاک و فراوان انرژینقش نظریه تکامل در شناساام آر آی جدید با قدرت شگفنگاه از درون قفس یا بیرونقدرت انسان در نگاه به ابعتاثیر درجه حرارت بر عملکدورترین نقطه ی قابل مشاهابزار بقا از نخستین همانجهان کنونی و مغز بزرگتریهوش مصنوعی از عروسک های بمیوتونیک دیستروفیدرها بسته نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چند سویهحس و ادراک- قسمت بیست و پرژیم ضد التهابیبهداشت خواب، رمز حافظه ی کتاب طبیعت در قالب هندسهمدل هولوگرافیک ژنرالیزهسندرم دزدی ساب کلاوینبرخی اثرات مضر ویتامین دآنتی بادی منوکلونال در دشباهت زیاد بین سلول هاي عتوهم جدایینقش درختان در تکاملامگا سه عامل مهم سلامتناتوانی از درمان برخی ویلاموژین داروی ضد اوتیسم؟تاریکی من و تو و گرد و غبادانش قدرت استابزار بقا از نخستین همانجهان، تصادفی نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی ما انسانها چه اندازه نزددرک درست از خود و هوشیاریاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توخواب سالم عامل سلامتیراست دستی و چپ دستیبیماری های مغز و اعصاب و کشتن عقیده ممکن نیستمرگ انتقال است یا نابود شسیاهچاله و تکینگی ابتدایبررسی و اپروچ جدید بر بیمآیا همه جنایت ها نتیجه بیصرع و درمان های آنتوضیحات دکتر فاطمی در مونقشه با واقعیت متفاوت اساندوهگین نباش اگر درب یا نخستین تمدن بشریملاحظه های اخلاقی دربارهتداوم مهم است نه سرعتداروهای مصرفی در ام اسابزار بقای موجود زنده از جاذبههوش مصنوعی از عروسک تا کمماده ی خالیدرد، رمز موفقیتاز تکینگی تا مغز- از مغزتوجود قبل از ناظر هوشمندخودآگاهی و هوشیاريزمان و مکان، ابعاد کیهان بیماری دیستروفی میوتونیگیاه خواری و گوشت خوار کدمسئولیت در برابر محیط زیسکته ی مغزی در جوانانبعد پنجمآیا بدون ناظر هوشمند هم بطی یکصد هزار سال اخیر هرچALS نگاهی کامل بر بیماری وتکامل ابزار هوش ، راه پر چندین ماده غذایی که ماننانسان در هستی یا هستی در چرا بیماری های تخریبی مغمنابع انرژی از نفت و گاز ترجمه فعالیت های عضله به داروی جدید ای ال اساتصال مغز و کامپیوترحقیقت آنطور نیست که به نظهوش احساسیذهن خالی از شلوغی افکاراز خود رها شویکی از علل محدودیت مغز امزندگی بی دودبیداری و خواب کدام بهتر اگزیده ای از وبینار یا کنفمعاینه قبل از نوار عصب و سادیسم یا لذت از آزار دادتفاوت ارباب و رهبر حقیقیآیا راهی برای رفع کم آبی علم به ما کمک میکند تا موفیزیک مولکولها و ذرات در تأثیر شیرینی های حاوی لونوآوری ای شگفت انگیز دانتشنج و حرکات شبه تشنجی قااوکرلیزوماب داروی جدید شنسبت طلایی، نشانه ای به سمنبع نور واقعی و ثابت، حقدارویی ضد بیش فعالی سیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت داستانها و مفاهیمی اشتبااختلاف خانوادگی را حل کنحکمت الهی در پس همه چیزهوشمندی کیهانرمز پیشرفت تواضع است نه طاستفاده از سلول های بنیاژنهای هوش ، کدامندزیست شناسی کل در جزء فراکباید از انسان ترسیدسریع دویدن مهم نیستتلاش هایی در بیماران قطع پیوند مدفوعمغز و قلب در جنین موش مصنآرمانگرای تخیلی نباشعادت همیشه خوب نیستفراموشی و مسیر روحانیتاثیر ژنها بر اختلالات خنوبت کودکانتظاهر خوابیده ی مادهاین ایده که ذرات سیاهچالهمه چیز و هیچ چیزمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمدر آرزوهایت مداومت داشتهادغام دو حیطه علوم مغز و حس متفاوترویا تخیل یا واقعیتاصل عدم قطعیت از کوانتوم هیچگاه از فشار و شکست نترکمردرد و علل آنزبان و شناخت حقیقت قسمت دبحتی علمی درباره تمایل بسرعت فکر کردن چگونه استتنفس هوازی و میتوکندریمغز ابزار برتر بقاآسیب عصب پا به دنبال اعتیعشق، شلوغ کردن نیستفضا و ذهن بازتاثیر گیاه خواری بر رشد وخطای ادراک کارماایا بدون زبان میتوانیم تنیکولا تسلاتغییرات آب و هوایی که به همانند سازی در انسانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرمان های جدید در بیماری ارتباط غیرکلامی بین انساهزینه سنگین انسان در ازاحس و ادراک قسمت چهارمروزهای بد باقی نمیمانداعتیاد را به دور بیندازکودک هشت ساله لازم است آدسفرنامه سفر به بم و جنوب بخش فراموش شده ی حافظهپروژه ی علمی پیوند مغز ساشیر و دوغ بادامتو انسانی و انسان، شایستمغز، فقط گیرندهافزایش میل جنسی با خوردن چگونه آن شکری که می خوریمقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتاثیر درجه حرارت بر عملکدندان ها را مسواک بزنید تاگر تلاش انسان امروز براجهان فراکتالهنر، پر کردن است نه فحش دمهندسی بدندرمان جدید کنترل مولتیپلاز نظر علم اعصاب اراده آزوقتی شروع به بیدار شدن میحس و ادراک قسمت بیست و دوروشی جدید در درمان قطع نخبه امید روزهای بهترکاهش مرگ و میر ناشی از ابمبتکران خودشکوفاسلولهای بنیادی مصنوعی دربرای یک زندگی معمولیآلودگی هوا و ویروس کروناشاهکار شش گوشتولید اندام با چاپ سه بعدنقش هورمون های تیروئید دام اس و سرطاننگاه از درون مجموعه با نگقدرت ذهنتاثیر درجه حرارت بر عملکديدن با چشم بسته در خواب ابزار بقا از نخستین همانجهان کاملی در اطراف ما پرهوش مصنوعی از عروسک بازی میگرن و پروتئین مرتبط با درهای اسرارآمیز و پوشیدهاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستحس و ادراک- قسمت شصت و چهرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وبوزون هیگز چیستکتاب، سفری به تاریخمدل هولوگرافیک تعمیم یافسندرم سردرد به دلیل افت فبرخی اختلالات عصبی مثانهآنتروبات؛ ترکیب سلول زندشجاعت و ترستوهم جدایی و توهم علمنقش ذهن و شناخت در حوادث اما شما از دید خفاش کور هناتوانی در شناسایی چهره لایو دوم دکتر سید سلمان فتاریکی و نوردانش محدود به ابعاد چهارابزار بقا از نخستین همانجهش های ژنتیکی مفید در ساهوش مصنوعی از عروسک بازی ما اکنون میدانیم فضا خالدرک عمیق در حیواناتاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمرخواب سالم عامل سلامتی و یرجزخوانی هایی که امروز ببیماری های ژنرالیزه ی عصگل خاردار، زیباستمرگ تصادفیسیاهچاله ی منفرد یا سیاهبررسی ژنها در تشخیص بیماآیا هوش مصنوعی می تواند نضایعه ی شبکه لومبوساکرالتیوتیکسن داروی ضد جنوننقص های سیستمی ایمنیاندام حسی، درک از بخش هاینخستین تصویر از سیاهچالهملاحظات بیهوشی قبل از جرتداخل مرزها و صفات با بینداروهای ام اسابزار بقای موجود زنده از جاذبه و نقش آن در شکلگیریهوش مصنوعی از عروسک تا کمدرس گرفتن از شکست هااز تکینگی تا مغز، از مغز وراپامیل در بارداریخودآگاهی و هوشیاريزمان و گذر آن سریع استبیماری سلیاکگیرنده باید سازگار با پیمستند جهان متصلسال 2025 سال بین المللی علمبعد از کروناآیا برای تولید مثل همیشه طیف انسفالیت، گیلن باره NVG 291تکامل تکنولوژیچندجهانیانسان عامل توقف رشد مغزچرا حیوانات سخن نمی گوینمنابع انرژی از نفت و گاز ترجمه ی فعالیت های عضله بداروی جدید برای میاستنی اثر مضر مصرف طولانی مدت رحقیقت افرادهوش بشری تهدید برای بشریذهن سالماز درخواست ها جدا شویافته های نوین علوم پرده زندگی در جمع مواردی را بربیرون اصل است یا درونگزارش یک مورد جالب لخته ومعادله ها فقط بخش خسته کنسازگاری با محیط بین اجزاتفاوتهای جنسیتی راهی براآیاما مقهور قوانین فیزیکعلم بدون توقففیزیک هوشیاریتئوری تکامل امروز در درمنوار مغز مشاهده ی غیر مستتشنج به صورت اختلال رفتاايندگان چگونه خواهند دیدنشانه های گذشته در کیهان ايا اراده آزاد توهم است ینشانه های پروردگار در جهمنبع هوشیاری کجاست قسمت دخالت در ساختار ژنهااختلال حرکتی مانند لرزش حافظه میتواند بزرگترین دهوشمندسازی زندان هارمز امید، بی نیازی از مرداستفاده از سلول های بنیاژنهای حاکم بر انسان و انسزیست شناسی باور حقیقت یا بابا زود بیاسریعترین کامپیوتر موجودتلاش در تولید انرژی به رنپیوند مدفوع در درمان بیممغز و هوش، برترین ابزار بآرام باشعادت کن از بالا نگاه کنیفراموشی آرمانتاثیر کلام در آیات کلام بنور از عمق تاریکیتظاهری از ماده است که بیداین ابتدای تناقض هاستهمه چیز کهنه میشودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدر آسمان هدیه های نادیدنارتقا و تکامل سنت آفرینش حس چشایی و بویاییرویا حقی از طرف خدااصل، روان و نفس استهیپرپاراتیروئیدیسمکمردرد با پوشیدن کفش منازبان و شناخت حقیقت قسمت سبحث درباره پیدایش و منشا پیشینیان انسان از هفت میسطح آگاهی، رخدادهای زندگتنفس هوازی و میتوکندریمغز از بسیاری حقایق می گرآسانی موفقیتعصب حقوق نورولووفضای قلب منبع نبوغ استتاثیر گیاه خواری بر رشد وخطای حسایا تکامل هدفمند استنیاز به آموزش مجازی دیجیتغییرات تکاملی سر انسان همجوشی هسته ای، انرژِی بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرمان های جدید سرطانارتروز یا خوردگی و التهاهزاران سال چشم های بینا وحس و ادراک قسمت نوزدهمروزهای سختاعداد بینهایت در دنیای مکودک ایرانی که هوش او از سفرنامه سفر به بم و جنوب بخش های تنظیمی ژنومپروانه ی آسمانیشیشه ی بازالتی و سیلیکونتو با همه چیز در پیوندیمغز، همه ی واقعیت را نمیبافزایش مرگ و میر سندرم کوچگونه انتظارات بر ادراک قانون مندی نقشه ژنتیکی متاثیر درجه حرارت بر عملکده روش موفقیتاگر خواهان پیروزی هستیجهان قابل مشاهده بخش کوچهوموارکتوس ها ممکن است دمهربانی، شرط موفقیتدرمان جدید ام اساز نظر علم اعصاب اراده آزویتنام نوعی کرونا ویروس حس و ادراک قسمت بیست و سوروشی جدید در درمان نابینبه بالا بر ستارگان نگاه ککاهش التهاب ناشی از بیمامتواضع باشسلام تا روشناییبرای پیش بینی آینده مغز دآلودگی هوا و پارکینسونشاید گوشی و چشمی، آماده شتولید سلولهای جنسی از سلنقش هورمون زنانه استروژنام اس یا تومور؟نگاه حقیقی نگاه به درون اقدرت شناختی انسان، محدودتاثیر درجه حرارت بر عملکدی متیل فومارات(زادیوا)(ابزار بقا از نخستین همانجهان پیوستههوش مصنوعی از عروسک بازی میگرن و خوابدرون قفس یا بیرون از آناز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستحسن یوسف باغچه ی منرژیم غذایی سالم و ضد التهبوزون هیگز جهان را از متلکتابخانهمدل های ریز مغز مینی برینسوی ما آید نداها را صدابرخی اصول سلامت کمرآنزیم تولید انرژی در سلوشرکت نورالینک ویدیویی ازتوهم جسمنقش روی و منیزیم در سلامتامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنادیدنی ها واقعی هستندلازم است هیچ کاری نکنیدتاریکی خواهد ترسیددانش بی نهایتابزار بقا از نخستین همانجهش های ژنتیکی غیر تصادفهوش مصنوعی از عروسک بازی ما از اینجا نخواهیم رفتدرگیری قلب در بیماری ویراز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدخواب عامل دسته بندی و حفطرحم مصنوعیبیماری های روانی با تاثیگل درون گلدانمرگ عاطفه و محبتسیاهچاله ی تولید کنندهبررسی بیماری التهابی رودآیا هوش مصنوعی زندگی بشرضایعه ی عروقی مخچهتیک و اختلال حرکتینقص در تشخیص هیجانات عامانرژی بی پایان در درون هرنخستین روبات های زنده ی جممانتین یا آلزیکسا یا ابترقی واقعی یا شعار ترقیداروهای تغییر دهنده ی سیابزار بقای موجود زنده از جبران از دست رفته هاهوش مصنوعی به کمک هوش طبیدست و پا زدن در سایه؟از تکینگی تا مغز، از مغز ورزش هوازی مرتب خیلی به قخودت را از اندیشه هایت حفزمان و صبربیماری شارکو ماری توثگالکانزوماب، دارویی جدیمشکل از کجاستسال سیزده ماههبعد از کروناآیا بزرگ شدن مغز فقط در دطبیعت موجی جهانفقر داده ها در هوش مصنوعیتکامل جریان همیشگی خلقتنه ناامیدی بلکه ارتقاانسانیت در هم تنیده و متصچرا حجم مغز گونه انسان درمنابع انرژی از نفت و گاز ترجمه ای ابتدایی از اسراداروی جدید برای کاهش وزناثرات فشار روحی شدیدحقیقت انسانهوش در طبیعتذهت را روی چیزهای مفید متاز دست دادن دم در پیشینیایاد گرفتن مداومزندگی در سیاهچالهبیست تمرین ساده برای جلوگشایش دروازه جدیدی از طرمعجزه های هر روزهستم با شعار قانون بدترین تقلید مرحله ای نسبتا پیشآگاهی فراتر از آگاهیعلم در حال توسعهفیزیک و هوشیاریتئوری تکامل در پیشگیری و نوار مغز با توضیح دکتر فاتشنج عدم توازن بین نورون تشویق خواندن به کودکانايا اراده آزاد توهم است ینشانه های بیداری روحیمنبع هوشیاری کجاست قسمت در موج، راز خلقت نهفته اساختلال خواب فرد را مستعد حافظه های کاذبهوشیاری و وجودرمز بقای جهش ژنتیکیاستفاده از سلول های بنیاکفش و کتابزیست، مرز افق رویداد هستباد و موجسرکه انگبین عسلی مفید برتلاشی برای درمان قطع نخاپیوند مغز و سر و چالشهای مغز و اخلاقآرامش و دانشعادت کن خوب حرف بزنیفرایند پیچیده ی خونرسانیتاثیر کپسول نوروهرب بر ننور درونتعویض دارو در تشنجهمه چیز در زمان مناسبمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدر آستانه ی موج پنجم کوویارتقا یا بازگشت به قبل ازحس و ادراک (قسمت اول )رویاها از مغز است یا ناخواصلاح خطا با رفتن بر مسیرهاوکينگ پیش از مرگش رسالکنفرانس تشنج هتل کوثر اصزبان جانسوزبحثي درباره هوش و تفاوتهپیشرفت های باور نکردنی دسعی کن به حدی محدود نشویتنفس بدون اکسیژنمغز به تنهایی برای فرهنگ آشنا پنداریعصب سیاتیکفضای خالی ای وجود نداردتاثیر گیاه خواری بر رشد وخطر آلودگی هواایجاد احساساتچیز جدید را بپذیرتغذیه بر ژنها تاثیر داردهمدلی و هوش عاطفیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرمان های رایج ام اسارزش های وارونههستي مادي ای که ما کوچکترحس و ادراک قسمت هفتمروزهای سخت میگذردبقا با سازگارترین فرد اسکودکان مهاجرسفرنامه سفر به بم و جنوب بخش بزرگی حس و ادراک ما اپرواز از نیویورک تا لوس آشکل های متفاوت پروتئین هتو با باورهایت کنترل میشمغزتان را در جوانی سیم کشافزایش سرعت پیشرفت علوم چگونه به سطح بالایی از هوقانون گذاری و تکاملتاثیر درجه حرارت بر عملکدهن، بزرگترین سرمایهاپل ویژن پرو در تشخیص بیمجهان موازی و حجاب هاهورمون شیرساز یا پرولاکتموفقیت هوش مصنوعی در امتدرمان جدید ای ال اس، توفراز واقعیت امروز تا حقیقتویتامین E برای فعالیت صححس و ادراک قسمت بیستمروشی جدید در درمان سکته مبه بالاتر از ماده بیندیشکاهش حافظه هرچند فرایندیمجموعه های پر سلولی بدن مسلاح و راهزنیبرای اولین بار دانشمندانآلزایمرشاید درست نباشدتولترودیننقش ویتامین K در ترمیم اسامواجی که به وسیله ی ماشینگاه دوبارهقدرت عشقتاثیر رو ح و روان بر جسمدین اجباریابزار بقا از نخستین همانجهان پیوستههوش مصنوعی از عروسک بازی میگرن و روزه داریدرون و بیرون، جدای از هم از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتحساسیت روانی متفاوترژیم غذایی ضد التهابیبی نهایت در میان مرزهاکجای مغز مسئول پردازش تجمدیون خود ناموجودسوپاپ ها یا ترانزیستورهابرخی اطلاعات روانشناسی مآواز خواندن در قفس، نشانشربت رب انارتوهمات و شناخت حقیقتنقش روزه داری در سالم و جانفجار و توقف تکاملی نشانادیدنی ها بیشتر از دیدنلبخند بزن شاید صبح فردا زتاریخ همه چیز را ثبت کردهدانشمندان موفق به بازگردابزار بقا از نخستین همانجهش های بیماری زا، معمولهوش مصنوعی از عروسک بازی ما اشیا را آنطور که هستنددرگیری مغز در بیماری کویاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنخواص فلفل سبزرحم مصنوعیبیماری وسواسگل زندگیمرگی وجود نداردسیاهچاله، سیاه خالص یا پبررسی سیستم تعادلی بدن اآیا هوش ارثی دریافتی از پضایعات در عصب زیر زبانیتیکاگرلور داروی ضد انعقانقطه ی رسیدن به قلهانرژی تاریکنرمش های مفید برای درد زامن و وجود توهمیتروس جریان انرژیداروهای ضد بیماری ام اس وابزار بقای موجود زنده از جدا کردن ناخالصی هاهوش مصنوعی به شناسایی کادست کردن در گوشاز تکینگی تا مغز، از مغز ورزش هوازی ، بهترین تمریخودروهای هیدروژنیزمان واقعیت است یا توهمبیماری ضعف عضلات نزدیک بگام کوچک ولی تاثیرگذارمشکلات نخاعیسانسور از روی قصد بسیاری بعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا تکامل و تغییرات ژنتیطبیعت بر اساس هماهنگیفلج نخاعی با الکترودهای تکامل داروینی هنوز در حانه به اعدامانسانیت در برابر دیگرانچرا خشونت و تعصبمنابع انرژی از نفت و گاز ترس و آرمان هاداروی جدید برای ای ال اساثرات مفید قهوهحقیقت اشیاهوش عاطفی قسمت 11ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعاز روده تا مغزیاد بگیر فراموش کنیزندگی زمینی امروز بیش از بیش از نیمی از موارد انتقپل جویی اصفهانمعجزه ی چشمستم، بی پاسخ نیستتقلید از روی طبیعتآپومورفین در پارکینسونعلم راهی برای اندیشیدن افیزیک آگاهیتئوری جدید، ویران کردن گنوار مغز ترجمه رخدادهای نوار مغز در فراموشی هاتشخیص ژنتیکی آتروفی های ای نعمت من در زندگیمنظام مثبت زندگیمنبع هوشیاری کجاست قسمت در میان تاریکی و روشناییاختلال در شناسایی حروف و حافظه و اطلاعات در کجاست هوشیاری و افسردگیرمز جهاناستفاده از سلول های بنیاکل اقیانوس در یک ذرهزاویه نگاه ها یکسان نیستباد غرور و سر پر از نخوت وسرگیجه از شایعترین اختلاتلاشی تازه برای گشودن معپیوند اندام از حیوانات بمغز و اخلاقآرامش و سکونعادت کردن به نعمتفرایند تکامل و دشواری هاتاثیر کپسول نوروهرب بر تنوروفیبروماتوزتعامل انسان و هوش مصنوعیهمه چیز در زمان کنونی استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدر برابر حقایق جدیدارتوکين تراپی روشی جديد حس و ادراک (قسمت دوم )رویاهای پر رمز و حیرتی دراصول انجام برخی نرمش ها دهاوکينگ پیش از مرگش رسالکنگره بین المللی سردرد دزبان ریشه هایی شناختی اسبحثی جالب درباره محدودیتپیشرفت های جدید علوم اعصشلیک فراموشیتنها مانع در زندگی موارد مغز بیش از آنچه تصور میشوآشنا پنداریعضلانی که طی سخن گفتن چقدقفس دور خود را بشکنتاثیر گیاه خواری بر رشد وخطر حقیقی، خود انسان استایران بزرگچیزی منتظر شناخته شدنثبت و دستکار ی حافظههمراه سختی، اسانی هستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدرمان های علامتی در ام اسارزش های حقیقی ارزش های غهستی ما پس از شروعی چگال حس و ادراک قسمت هفدهمروش مقابله مغز با محدودیبقا در ازای بیماریکودکان میتوانند ناقل بی سفری به آغاز کیهانبخش بزرگتر کیهان ناشناختپروتئین های ساده ی ابتداشکل پنجم مادهتو باید نیکان را به دست بمغزتان را در جوانی سیمکشافسردگی و اضطراب در بیماچگونه باغبانی باعث کاهش قانون جنگلتاثیر درجه حرارت بر عملکدو ویژگی انتزاع و قدرت تجاپی ژنتیکجهان ما میتواند به اندازهوش فوق العاده، هر فرد اسموفقیت در تفکر استدرمان جدید سرطاناز کجا آمده ام و به کجا میویتامین E در چه مواد غذایحس و ادراک قسمت دهمريتوکسيمب در درمان ام اسبه جای محکوم کردن دیگران کاهش دوپامین عامل بیماریمجرم، گاهی قربانی استسلسله مباحث هوش مصنوعیبرای بقا به جایی فراتر ازآلزایمر در جوانانشایسته نیست در جیب خود قرتومورها و التهاب مغزی عانقش ژنتیک در درمان اختلاامیوتروفیک لترال اسکلرونگاهی بر قدرت بینایی دراقسم به فقرتاثیر روده بر مغزدین، اجباری نیستابزار بقا از نخستین همانجهان پر از چیزهای اسرار آهوش مصنوعی از عروسک بازی میگرن سردردی ژنتیکی که بدرون آشفته ی تو و ظاهر خناز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجازخفاش کور و انسان بینا؟رژیم غذایی ضد دردبی نظمی مقدمه شناختکرونا چه بر سر مغز می آورمدیریت اینترنت بر جنگسوپاپ ها یا ترانزیستورهابرخی بیماری ها که در آن بآینه در اینهشربت ضد خلطتوکل بر خدانقش رژیم غذایی بر رشد و اانفجار بزرگ پایان بوده انادانی در قرن بیست و یکم،لحظات خوش با کودکانتاریخ، اصیل نیست و ساخته دانشمندان نورون مصنوعی سابزار بقا از نخستین همانجهش تمدنی عجیب و شگفت انسهوش مصنوعی از عروسک بازی ما به جهان های متفاوت خوددرگیری مغز در بیماران مباز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کروناخواص منیزیمرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربیماری کروتز فیلد جاکوبگلوله ی ساچمه ایمراقب خودتون و خانواده هسیاره ی ابلهانبررسی علل کمر درد در میانآیا هوش سریعی که بدون احسضرورت زدودن افکارتیروفیبان موثر در سکته ی نقطه ای بود و دگر هیچ نبوانرژی تاریک که ما نمی تونرمش های مفید در سرگیجهمن کسی در ناکسی دریافتم تری فلوپرازینداروهای ضد تشنج با توضیح ابزارهای پیشرفته ارتباط جدایی خطای حسی استهوش مصنوعی تعاملیدست آسماناز تکینگی تا مغز، از مغز ورزش و میگرنخورشید مصنوعیزمان پلانکبیماریهای تحلیل عضلانی اگامی در درمان بیماریهای مشکلات بین دو همسر و برخیسانسور بر بسیاری از حقایبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا تراشه ها داخل مغز، میطعمه ی شبکه های ارتباط اجفلج بل، فلجی ترسناک که آنتکامل داروینی هنوز در حانه به اعدامانسان، گونه ای پر از تضادچرا در مغز انسان، فرورفتمنابع انرژی از نفت و گاز ترسناک تر از کوریداروی جدید برای دیابتاثرات مفید روزه داریحقیقت تنها چیزی است که شاهوش عاطفی قسمت نهمذره ی معین یا ابری از الکاز سایه نترسیادگیری مهارت های جدید دزندگی زودگذربیشتر کمردردها نیازی به پل خواجو اصفهانمعجزه ی علمستون فقرات انسان دو پا جلتقلید از طبیعتآپومورفین در پارکینسونعلم ساختن برج های چرخانفیزیکدانان ماشینی برای تتا 20 سال آینده مغز شما به