دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

مغز چون ابزار هوش است دلیلی واضح بر هدف مندی تکامل است

مغز به آن اعتبار که ابزار هوش میباشد، دلیلی واضح بر آن است که فرگشت( تکامل )، هدفمند میباشد.

آری! ژنهایی- که ابزار هوش را می سازند- ژنهای برتر هستند زیرا ابزار هوش، برترین ابزار بقا در رقابت برای بقا ست پس هر جا در حیات، ژن ساختمان ابزار هوش یافت شود، فرگشت ( تکامل )آن را به سوی هوش برتر صیقل خواهد داد و این اثبات میکند که فرگشت( تکامل)هدفمند است و این برای اثبات وجود خدایی در پس این هدف، کافی است

احمد الحسن- برگرفته از کتاب وهم الالحاد ص 265

لینک ویدیو

https://www.facebook.com/drsalmanfatemi/videos/10215447403920698/?t=9


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
منبع هوشیاری کجاست؟(قسمسیگار عامل افزایش مرگ وماصل عدم قطعیت از کوانتوم نقشه مغزی هر فرد منحصر بهنقش گرمایش آب و هوا در همتقویت سیستم ایمنیهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر عصاره تغلیظ شده گیکاهش التهاب ناشی از بیماخلاصه ای از مطالب همایش مافتخار انسانرویا و خبر از آیندهاجزایی ناشناخته در شکل گموجودات مقهور ژنها هستندساختار شبکه های مغزی ثاببه دنبال رستگاری باشنوار مغز در تشخیص بیماری نقش زبان در سلطه و قدرت اتنها مانع در زندگی موارد هوش عاطفی بیشتر در زنانتشنج چیستکریستال زمان(قسمت دوم)خطا در محاسبات چیزی کاملفلج نخاعی با الکترودهای انفجار و توقف تکاملی نشاروش صحبت کردن در حال تکاماداراوون تنها داروی تاییما با کمک مغز خود مختاريمشنا در ابهای گرم جنوب نیابیماری تی تی پیچگونه هموساپينس بر زمین توهم لیلیپوتی(ریزبینی)هزینه ای که برای اندیشیدثبت امواج الکتریکی در عصگامی در درمان بیماریهای دید تو همیشه محدود به مقدفراتر از دیوارهای باوراولین مورد پیوند سر در انرژیم غذایی ضد التهابیارتباط شگفت انگیز مغز انمخچه ، فراتر از حفظ تعادلشبکه های مصنوعی مغز به درباهوش ترین و با کیفیت ترینگاهی بر قدرت بینایی دراتکامل مادی تا ابزار هوشمویتامین دی گنجینه ای بزرجهان پر از چیزهای اسرار آپیوند قلب خوک، به فرد دچاداروهای مصرفی در ام اسقدرت انسان در نگاه به ابعاینترنت بدون فیلتر ماهوازمان چیستاز کجا آمده ام و به کجا میمراحل ارتقای پله پله کیهعقل مجادله گربحثی درباره هوش و تفاوتهنرمش های مفید در سرگیجهتئوری تکامل امروز در درمواکسن کرونا از حقیقت تاتجریان انرژی در سیستم های پرورش مغز مینیاتوری انسادر محل کار ارزش خودت را بملاحظه های اخلاقی دربارهاگر با مطالعه فیزیک کوانزیست، مرز افق رویداد هستاز تکینگی تا مغز از مغز تمعنی روزهعارضه جدید ویروس کرونا سبرای اولین بار دانشمنداننسبت طلایی، نشانه ای به ستاثیر کپسول نوروهرب بر سورزش بهترین درمان بیش فعحوادث روزگار از جمله ویرآیا همه جنایت ها نتیجه بیدرمان های علامتی در ام اسمنابع انرژی از نفت و گاز زبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان برای شادمانی طبرخی درمان های Spinal Muscular Atهمیشه عسل با موم بخوریمتاثیر گیاهخواری بر رشد و حس و ادراک قسمت چهل و سومژنها ، مغز و ارادهآیا برای تولید مثل همیشه درک تصویر و زبان های مخلتمنبع هوشیاری کجاست قسمت سلولهای ایمنی القا کنندهاز تکامل تا مغز، از مغز تمغز را از روی امواج بشناسبسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککنگره بین المللی سردرد دحس و ادراک قسمت بیست و دوآب زندگی است قسمت اولذهن هوشیار در پس ماده ی مابزار بقای موجود زنده از ذهن تو همیشه به چیزی اعتقابزارهای پیشرفته ارتباط منبع هوشیاری کجاست؟(قسمسیاهچاله های فضایی منابعاصول انجام برخی نرمش ها دنقشه های مغزی جدید با جزینقش پیش زمینه ها و اراده تلقین اطلاعات و حافظههوش مصنوعی از عروسک تا کمتاریخ همه چیز را ثبت کردهکاهش دوپامین عامل بیماریخلاصه ای از درمان های جدیافراد آغاز حرکت خودشان ررویا بخشی حقیقی از زندگی احیای بینایی نسبی یک بیممیهمانهای ناخوانده عامل سازگاری با محیط بین اجزابه زودی شبکه مغزی به جای نوار مغزی روشی مهم در تشختو یک معجزه ایهوش عاطفی در زنان بیشتر اتشنج و حرکات شبه تشنجی قاکریستال زمان(قسمت سوم)خطر آلودگی هوافلج بل، فلجی ترسناک که آنانواع سکته های مغزیروشهای نو در درمان دیسک بادراک ما درک ارتعاشی است ما تحت کنترل ژنها هستیم یشناخت و معرفت، و نقش آن دبیماری دویکچگونه هوشیاری خود را توستوهم چیستهزینه سنگین انسان در ازاجمجمه انسان های اولیهگامی در درمان بیماریهای دیدن خدا در همه چیزفرد حساس از نظر عاطفی و باولین هیبرید بین انسان و رژیم غذایی ضد دردارتباط غیرکلامی بین انسامخچه ابزاري که وظیفه آن فشباهت مغز و کیهانبار بزرگ ایستادن بر دو پانگاهی بر توانایی اجزاي بتکامل مداومویروس مصنوعیجهان دارای برنامهپیوند مغز و سر و چالشهای داروهای ام اسقدرت عشقایندرالزمان واقعیت است یا توهماز آغاز خلقت تا نگاه انسامرز مرگ و زندگی کجاستعلم و ادراک فقط مشاهده ی بحثی درباره هوش و تفاوتهنرمشهای مهم برای تقویت عتئوری تکامل در پیشگیری و واکسن کرونا ساخته شده توجریان انرژی در سیستم های آلودگی هوا چالش قرن جدیددر چه مرحله ای از خواب ، رملاحظات بیهوشی قبل از جراگر تلاش انسان امروز برازاوسکا درمان گوشراز تکینگی تا مغز از مغز تمعادله ها فقط بخش خسته کنعدم توقف تکامل در یک اندابرای تمدن سازی، باید در بنشانه های گذشته در کیهان تاثیر کپسول نوروهرب بر سورزش در کمر دردحافظه و اطلاعات در کجاست آیا هوش مصنوعی می تواند ندرمان ژنتیکی برای نوآوریمنابع انرژی از نفت و گاز زبان، نشان دهنده ی سخنگو ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان رو به کوچک تر شبرخی روش های تربیتی کودکهمراهی نوعی سردرد میگرنیتاثیر انتخاب از طرف محیط حس و ادراک قسمت نهمژنهای مشترک بین انسان و وآیا بزرگ شدن مغز فقط در ددرک حقیقت نردبان و مسیری ابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست قسمت سلولهای بنیادی مصنوعی دراز روده تا مغزمغز زنان جوانتر از مغز مربسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککنترل همجوشی هسته ای با هحس و ادراک قسمت بیست و سوآب زندگی است قسمت دومذهن سالمابزارهای بقا از نخستین همنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسیاهچاله ها، دارای پرتو اصول توسعه ی یک ذهن کاملنقص در تشخیص هیجانات عامنقش آتش در رسیدن انسان بهتلاش ها برای کشف منابع جدهوش مصنوعی از عروسک تا کمتازه های اسکیزوفرنی(جنوکاهش سن بیولوژیکی، تنها خونریزی مغز در سندرم کووافزایش قدرت ادراکات و حسرویا تخیل یا واقعیتاحیای بینایی نسبی یک بیممیوتونیک دیستروفیستون فقرات انسان دو پا جلبه زیر پای خود نگاه نکن بنورون هاي مصنوعی می توانتو یک جهان در مغز خودت هسهوش عاطفی در زنان بیشتر اتشنج عدم توازن بین نورون کشف مکانیسم عصبی خوانش پخطرات هوش مصنوعیفلج خوابانگشت ماشه ایروشهای شناسایی قدرت شنواادغام میان گونه های مختلمانند آب باششناخت درون، شناخت بیرون؛بیماری دیستروفی میوتونیچگونه واکسن کرونا را توزتوهم بی خداییهزاران سال چشم های بینا وجنبه های موجی واقعیتگاهی لازم است برای فهم و دژا وو یا اشنا پنداریفرضیه ای جدید توضیح میدهاولین تصویر در تاریخ از سراه فراری نیستارتروز یا خوردگی و التهامدل همه جانبه نگر ژنرالیشباهت مغز با کیهان مادیبار سنین ابزار هوشمندی اچالش هوشیاری و اینکه چرا تکامل چشمویرایش DNA جنین انسان، برجهان در حال نوسان و چرخشپیوند اندام از حیوانات بداروهای تغییر دهنده ی سیلمس کوانتومیایا کوچک شدن مغزانسان الزمان پلانکاز انفجار بزرگ تا انفجار مرز بین انسان و حیوان کجاعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهبحثی درباره هوش و تفاوتهچرا مغز انسان سه هزار سالتئوری جدید، ویران کردن گواکسن ایرانی کرونا تولیدجریان انرژی در سیستم های آلودگی هوا و ویروس کرونادر هم تنیدگی مرزها و بی مممانتین یا آلزیکسا یا اباگر خواهان پیروزی هستیزبان مشترک ژنتیکی موجودااز تکینگی تا مغز از مغز تمعجزه ی علمعدم درکبرای خودآگاه بودن تو باینشانه های پروردگار در جهتاثیر کتامین در درمان پاوزن حقیقی معرفت و شناختحافظه و اطلاعات در کجاست آیا هوش مصنوعی زندگی بشردرمان ام اس(مولتیپل اسکلمنابع انرژی از نفت و گاز زبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان رو به کوچکتر شدهندسه ی پایه ایتاثیر احتمالی عصاره تغلیحس و ادراک قسمت چهارمژنهای هوش ، کدامندآیا تکامل و تغییرات ژنتیدرک درست از خود و هوشیاریابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست قسمت سلسله مباحث هوش مصنوعیازدواج های بین گونه ای، رمغزهای کوچک بی احساسبعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککنترل جاذبهحس و ادراک قسمت بیستمآب زندگی است قسمت سومآب، زندگی است(قسمت پنجم)ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعابزارهای بقا ازنخستین هممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسیاهچاله و تکینگی ابتدایاصول سلامت کمرنقطه بی بازگشتنقش انتخاب از طرف محیط، نتلاش هایی در بیماران قطع هوش مصنوعی از عروسک تا کمتازه های بیماری پارکینسوکایروپاکتیک چیستخواندن ، یکی از شستشو دهنافزایش مرگ و میر سندرم کورویا حقی از طرف خدااحساس گذر سریعتر زمانمیگرن و پروتئین مرتبط با سخن پاک و ثابتبوزون هیگز چیستنورون های ردیاب حافظهتو پیچیده ترین تکنولوژی هوشیاری کوانتومیتشخیص ژنتیکی آتروفی های کشف مکانیسمی پیچیده در بدفاع در برابر تغییر ساختفلج خواب چیستانگشت نگاری مغز نشان میدروشی برای بهبود هوش عاطفادغام دو حیطه علوم مغز و ماه رجبشناسایی تاریخچه ی تکاملیبیماری ضعف عضلات نزدیک بچگونه آن شکری که می خوریمتوهمات و شناخت حقیقتهستي مادي ای که ما کوچکترجنسیت و تفاوت های بیناییگاهی مغز بزرگ چالش استدژاوو یا آشناپنداریفضای قلب منبع نبوغ استاولین سلول مصنوعیراه های جدید برای قضاوت رارزش حقیقی زبان قسمت اولمدل های ریز مغز مینی برینشباهت کیهان و مغزبارداری بدون رحمچالش هوشیاری و اینکه چرا تکامل و ارتقای نگاه تا عمواقعیت فیزیکی، تابعی از جهان شگفت انگیزپیوند سر آیا ممکن استداروهای ضد بیماری ام اس ولوب فرونتال یا پیشانی مغایا این جمله درست است کسیزمان به چه دلیل ایجاد میشاز بحث های کنونی در ویروسمزایای شکلات تلخ برای سلعلم به ما کمک میکند تا موبحثی درباره هوش و تفاوتهچرا مغزهای ما ارتقا یافت تا 20 سال آینده مغز شما به واکسن اسپایکوژنجستجوی متن و تصویر به صورآلزایمردر هم تنیدگی کوانتومیمنابع انرژي پاک سرچشمه حاپی ژنتیکزبان چهار حرفی حیات زمیناز تکینگی تا مغز از مغز تمعجزه ی علم در کنترل کرونعسل طبیعی موثر در کنترل ببرخی ملاحظات در تشنج های نظام مثبت زندگیتاثیر گیاه خواری بر رشد ووزوز گوشحافظه و اطلاعات در کجاستآیا هوش ارثی دریافتی از پدرمان تومورهای مغزی با امنابع انرژی از نفت و گاز سفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ایندگان چگونه استهندسه ی رایج کیهانتاثیر ترکیبات استاتین (سحس و ادراک قسمت نوزدهمژنهای حاکم بر انسان و انسآیا جنین انسان، هوشمندی درک عمیق در حیواناتابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمسلطان جنگل یا صاحب ملکوتاساس انسان اندیشه و باور مغزتان را در جوانی سیم کشبعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککندر در بیماریهای التهابحس و ادراک قسمت دهمآثار باستانی تمدن های قدذره ی معین یا ابری از الکابزارهای بقای موجود زندهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسیاهچاله ی تولید کنندهاضطراب و ترسچند نرمش مفید برای کمردرنقش اتصالات بین سلولهای تلاشی برای درمان قطع نخاهوش مصنوعی از عروسک تا کمتبدیل تراکت صوتی مصنوعی کار با یگانگی و یکپارچگیخواب سالم عامل سلامتیافزایش سرعت پیشرفت علوم رویاها از مغز است یا ناخواحساسات کاذبمیگرن سردردی ژنتیکی که بسرنوشتبوزون هیگز جهان را از متلنوروپلاستیسیتی چیستتو افق رویداد جهان هستیهوش، ژنتیکی است یا محیطیتشخیص آلزایمر سالها قبل کشف ارتباط جدیدی از ارتبدقیق ترین تصاویر از مغز افلج دوطرفه عصب 6 چشماندوهگین نباش اگر درب یا روشی جدید در درمان قطع نخارتقا و تکامل سنت آفرینش ماپروتیلینشناسایی سلول های ایمنی ابیماریهای تحلیل عضلانی اچگونه انتظارات بر ادراک توپیراماتهستی ما پس از شروعی چگال جنسیت و تفاوت های بیناییگذر زمان کاملا وابسته به دگرگونی های نژادی و تغییقلب و عقلاوکرلیزوماب داروی جدید شراه های جدید برای قضاوت رارزش حقیقی زبان قسمت دوممدیون خود ناموجودشباهت زیاد بین سلول هاي عبازگشت از آثار به سوی خداچالش هوشیاری و اینکه چرا تکامل ابزار هوش ، راه پر واقعیت چند سویهجهانی که نه با یک رخداد و پیوند سر، یکی از راه حلهاداروی فامپیریدین یا نورللوتیراستامایا ابزار هوشمندی یا مغز زمان شگفت انگیزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمسیر دشوار تکامل و ارتقاعلم ساختن برج های چرخانبحثی درباره هوش و تفاوتهچرا ویروس کرونای دلتا واتا بحر یفعل ما یشاواکسن اسپایکوژن ضد کروناجستجوی هوشیاری در مغز ماآملودیپین داروی ضد فشار در هم تنیدگی کوانتومی و پمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار هوش در حال ارتقا اززبان و کلمه حتی برای کساناز تکینگی تا مغز از مغز تمغز فکر میکند مرگ برای دیعصب حقوق نورولووبرخی مرزهای اخلاق و علوم نظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر گیاه خواری بر رشد ویک پیام منفرد نورون مغزی حباب های کیهانی تو در توآیا هوش سریعی که بدون احسدرمان تشنجمنابع بی نهایت انرژی در دسفر به مریخ در 39 روزابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ابزار بقای برتر مادیبرخی سلولهای عصبی در تلاهندسه بنیادینتاثیر حرکات چشم بر امواج حس و ادراک قسمت هفتمکل اقیانوس در یک ذرهآیا جهان ذهن و افکار ما مدرگیری قلب در بیماری ویرابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسم زنبور ، کلیدی برای واراستفاده از مغز، وزن را کممغزتان را در جوانی سیمکشبعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککوچک شدن مغز از نئاندرتاحس و ادراک قسمت دوازدهمحس و ادراک قسمت سومآرامش(سکوت) stillness و تکاپوذرات کوانتومی زیر اتمی قابزارهای بقای از نخستین منبع هوشیاری کجاست؟(قسمسیاره ی ابلهاناطلاع رسانی اینترنتیچند جهانینقش تیروئید در تکامل مغزتلاشی تازه برای گشودن معهوش مصنوعی از عروسک تا کمتبدیل سلولهای محافط به سکاربرد روباتهای ريزنانوخواب سالم عامل سلامتی و یافسردگی و اضطراب در بیمارویاهای پر رمز و حیرتی دراخلاق و علوم اعصابمیگرن شدید قابل درمان اسسریعترین کامپیوتر موجودبی نهایت در میان مرزهانوروز یا روز پایانیتو با همه چیز در پیوندیهیچ کاری نکردن به معنی چیتصویربرداری فضاپیمای آمکشف جمجمه ای درکوه ایرهودلایلی که نشان میدهد ما بفناوری هوش مصنوعی نحوه خاندام حسی، درک از بخش هایروشی جدید در درمان نابینارتوکين تراپی روشی جديد ماجرای جهل مقدسشواهدی از نوع جدیدی از حابیهوش کردن در جراحی و بیمچگونه به سطح بالایی از هوتوانایی مغز و دیگر اجزای و هر کس تقوای خدا پیشه کنجهل مقدسگربه شرودینگر و تاثیر مشدانش محدود به ابعاد چهارقلب دروازه ی ارتباطايندگان چگونه خواهند دیدراه پیروزی در زندگی چیستارزش حقیقی زبان قسمت سوممدیریت اینترنت بر جنگشباهت زیاد بین سلول هاي عبازگشت به ریشه های تکاملچالش هوشیاری و اینکه چرا تکامل جریان همیشگی خلقتواقعیت چیستجهش های ژنتیکی مفید در ساپیوستگی همه ی اجزای جهانداروی لیراگلوتیدلوزالمعده(پانکراس)مصنوعایا بیماری ام اس (مولتیپزندگی هوشمند در خارج از زاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمسئول صیانت از عقیده کیسعلایم کمبود ویتامین E را بحثی درباره احساسات متفاچرا پس از بیدار شدن از خوتاثیر مشاهده بر واقعیت بواکسن دیگر کرونا ساخته شحفره در مغزآمارهای ارائه شده در سطح در هم تنیدگی کوانتومی و دمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانزبان و بیان نتیجه ساختمااز تکینگی تا مغز از مغز تمغز قلبعضلانی که طی سخن گفتن چقدبرخی نکات از گاید لاین پرنظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر گیاه خواری بر رشد ویک پیشنهاد خوب برای آسان آیا هشیاری کوانتومی وجوددرمان جدید ALSمنابع جدید انرژیسفر تجهیزات ناسا به مریخ ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ابزار برتر بقابرخی سيناپسها طی تکامل و هندسه در پایه ی همه ی واکتاثیر دوپامین و سروتونینحس و ادراک قسمت هفدهمکلمات بلند نه صدای بلندآیا جهش های ژنتیکی، ویرودرگیری مغز در بیماری کویابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسماگلوتید داروی کاهش دهناستفاده از هوش مصنوعی در نقش قهوه در سلامتیبعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککوچکترین چیز یک معجزه اسحس و ادراک قسمت سی و هشتمآزمون تجربی، راهی برای رذرات کوانتومی زیر اتمی قابزارهای دفاعی و بقای مومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمسیاره ابلهاناطلاعات حسی ما از جهان، چچندین ماده غذایی که مانننقش حفاظتی مولکول جدید دتلاشی جدید در درمان ام اسهوش مصنوعی به کمک هوش طبیتداخل مرزها و صفات با بینکاربرد روباتهای ريز، در خواب عامل دسته بندی و حفطالکترومغناطیس شنوایی و هرویای شفافاخلاق پایه تکامل و فرهنگمیدان مغناطيسي زمین بشر سرگیجه از شایعترین اختلابی عدالتی در توزیع واکسن نوشیدن چای برای مغز مفید تو با باورهایت کنترل میشهیچ کس مانند تو نگاه نمیکتصادف یا قوانین ناشناختهگل زندگیدنیای شگفت انگیز کوانتومفیلمی بسیار جالب از تغییانرژی تاریکروشی جدید در درمان سکته مارتباط میکروب روده و پارماده ی تاریکشواهدی از دنیسوان(شبه نئبیهوشی در بیماران دچار اچگونه باغبانی باعث کاهش توازن مهمتر از فعالیت زیوفور و فراوانیجهان فراکتالگزیده ای از وبینار یا کنفدانش بی نهایتقیچی ژنتیکیايا اراده آزاد توهم است یرابطه تشنج و اوتیسمارزش خود را چگونه میشناسمدارک ژنتیکی چگونه انسانشرکت نورالینک ویدیویی ازبازخورد یا فیدبکچالش دیدگاه های سنتی در بتکامل داروینی هنوز در حاواقعیت چیستجهش های ژنتیکی غیر تصادفپیام های ناشناخته بر مغز داروی تشنجی دربارداریلیس دگرامفتامین یا ویاسایا بدون زبان میتوانیم تزندگی بی دوداز تکنیکی تا مغز از مغز تمسئولیت جدیدعلایم کمبود ویتامین E را بحثی درباره احساساتی غیرچرا بیماری های تخریبی مغتاثیر نگاه ناظر هوشیار بواکسن دیگری ضد کرونا از دحقیقت قربانی نزاع بین بی آن چیزی که ما جریان زمان در یک فراکتال هر نقطه مرکمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانزبان و بیان، در سایه پیشراز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ما کوچکتر از نیم نقطهغیرقابل دیدن کردن مادهبرخی نرمش ها برای زانونظریه ی ریسمانتاثیر گیاه خواری بر رشد ویک آلل ژنتیکی که از نئاندآیا واکنش های یاد گرفته ودرمان جدید میگرن با انتی مناطق خاصی از مغز در جستجسفر دشوار اکتشافابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز مغز از بسیاری حقایق می گربرداشت مغز ما از گذر زمانهندسه زبانِ زمان استتاثیر دپاکین بر بیماری محس و ادراک قسمت هجدهمکلام و زبان، گنجینه ای بسآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجدرگیری مغز در بیماران مبابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسندرم کووید طولانیاستفاده از سلول های بنیانقش مهاجرت در توسعه نسل اتفکر خلا ق در برابر توهم هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککووید نوزده و خطر بیماری تاثیر درجه حرارت بر عملککودک ایرانی که هوش او از حس و ادراک قسمت سی و ششمآزمون ذهنی گربه ی شرودینذرات کوانتومی زیر اتمی قابعاد اضافه ی کیهانمنبع هوشیاری در کجاست؟ قسیاره ابلهاناطلاعاتی عمومی در مورد منه جنگ و نه خونریزینقش حیاتی تلومر دی ان آ دتمایل زیاد به خوردن بستنهوش مصنوعی به شناسایی کاتروس جریان انرژیکتاب گران و پرهزینه شد ولخودآگاهی و هوشیاريالکتروتاکسی(گرایش و حرکروان سالماختلال خواب فرد را مستعد میدان های مغناطیسی قابل سربازان ما محققا غلبه می بیمار 101 ساله، مبتلا به سنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تو جهانی هستی که خودش را هیچگاه از فشار و شکست نترتظاهر خوابیده ی مادهگلوئوندندان ها را مسواک بزنید تفیزیک مولکولها و ذرات در انرژی تاریک که ما نمی توريتوکسيمب در درمان ام اسارتباط ماده و انرژیماده ی خالیشکل های متفاوت پروتئین هبیوگرافیچگونه تکامل مغزهای کنونیتوسعه هوش مصنوعی قادر اسوقت نهيب هاي غير علمي گذشجهان ما میتواند به اندازگزارش یک مورد جالب لخته ودانشمندان موفق به بازگردقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصايا اراده آزاد توهم است یراز تغییراز نخستین همانند سازها تمروری بر تشنج و درمان هایشش مرحله تکامل چشمبازسازي مغز و نخاع چالشی چاالش ها در تعیین منبع هوتکامل داروینی هنوز در حاواقعیت های متفاوتجهشهای مفید و ذکاوتی که دپیشینیان انسان از هفت میداروی جدید s3 در درمان ام لا اکراه فی الدینایا تکامل هدفمند استزندگی زمینی امروز بیش از از تکینگی تا مغز و از مغز مسئولیت در برابر محیط زیعلت خواب آلودگی بعد از خوبخش فراموش شده ی حافظهچرا حیوانات سخن نمی گوینتاثیر نگاه و مشاهده ناظر واکسن سرطانحقیقت اشیاآنچه واقعیت تصور میکنیم در کمتر از چند ماه سوش جدمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانزبان و تکلم برخی بیماریهاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز مادران و کودکان در زممقالاتبرخی نرمش های گردننظریه تکامل در درمان بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد وحد و مرزها توهم ذهن ماستیک جهش ممکن است ذهن انسانآیا یک، وجود دارددرمان جدید کنترل مولتیپلمنبع هوشیاری کجاست قسمت سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز مغز به تنهایی برای فرهنگ بررسي علل احتمالي تغيير هوموارکتوس ها ممکن است دتاثیر داروهای ضد التهاب حس و ادراک قسمت هشتمکلرال هیدرات برای خوابانآیا خداباوری محصول تکاملدرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسندرم گیلن باره به دنبال استفاده از سلول های بنیانقش میدان مغناطیسی زمین تفاوت مغز انسان و میمون ههوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککودکان میتوانند ناقل بی حس و ادراک قسمت سیزدهمآزمون ذهنی گربه شرودینگررفتار اجتماعی انسان، حاصاتفاق و تصادفمنبع هوشیاری در کجاست؟(قسیر آفرینش از روح تا مغز اطلاعاتی عمومی در مورد مچه زیاد است بر من که در اینقش خرچنگ های نعل اسبی درتمدن قدیمی ای در جنوب ایرهوش مصنوعی در کامپیوترهاتری فلوپرازینکتاب زیست شناسی باورخودآگاهی و هوشیاريالگوی بنیادین و هوشیاریروبات های ریز در درمان بیاختلال در شناسایی حروف و میدازولام در درمان تشنج سردرد میگرن در کودکانبیماری های مغز و اعصاب و نیکولا تسلاتو دی ان ای خاص ميتوکندريهیپرپاراتیروئیدیسمتظاهری از ماده است که بیدگمان میکنی جرمی کوچکی در دو ویژگی انتزاع و قدرت تجفیزیک و هوشیاریانسان قدیم در شبه جزیره عریواستیگمینارتباط متقابل با همه ی حیماده، چیزی بیش از یک خلا شکل پنجم مادهبیوگرافیچگونه جمعیت های بزرگ شکل توسعه برخی شغل ها با هوش وقتی فهمیدی خطا کردی برگجهان مادی، تجلی فضا در ذهگشایش دروازه جدیدی از طردانشمندان نورون مصنوعی سقانون مندی نقشه ژنتیکی مای نعمت من در زندگیمراست دستی و چپ دستیاز نخستین همانند سازها تمرکز هوشیاری، روح یا بدن ششمین کنگره بین المللی سبحتی علمی درباره تمایل بناتوانی از درمان برخی ویتکامل داروینی هنوز در حاواقعیت و مجازجهشهای مفید و ذکاوتی که دپیشرفت های جدید علوم اعصداروی جدید میاستنی گراویلایو دوم دکتر سید سلمان فایجاد احساساتزندگی زودگذراز تکینگی تا مغز از مغز تمستند جهان متصلعماد الدین نسیمی قربانی بخش بزرگی حس و ادراک ما اچرا حجم مغز گونه انسان درتاثیر نگاه انسان بر رفتاواکسن سرطانحقیقت تنها چیزی است که شاآنچه حس می کنیم، نتیجه ی در آستانه ی موج پنجم کوویمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر ویتامین دی بر بیمابرخی یونها و مولکول های منظریه تکامل در درمان بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد وحرکت چرخشی و دائمی کیهانیک رژیم غذایی جدید، می توآیا کیهان می تواند یک شبیدرمان جدید سرطانمنبع هوشیاری کجاست قسمت سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغزتمغز برای فراموشی بیشتر کبررسی و اپروچ جدید بر بیمهوش مصنوعی می تواند بر احتاثیر داروی ضد تشنج سدیم حس و ادراک قسمت پنجمکمردردآیا دلفین ها می تواند از درگیری مغزی در سندرم کووابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسندرم پیریفورمیساستفاده از سلول های بنیانقش محیط زندگی و مهاجرت دتفاوت ها و تمایزها کلید بهوش مصنوعی از عروسک بازی هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککودکان خود را مشابه خود تحس و ادراک قسمت ششمآسيب میکروواسکولاریا آسرقیبی قدرتمند در برابر ماتوبان اطلاعات و پلِ بینمنبع خواب و رویاسیستم تعادلی بدناعداد بینهایت در دنیای منهایت معرفت و شناخت درک عنقش داروهاي مختلف معروف تمدن پیشرفته ی پیشینیانهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتری فلوپرازینکتاب طبیعت در قالب هندسهخودروهای هیدروژنیالگوبرداری از طبیعتروح رهاییاختلال در شناسایی حروف و مکانیک کوانتومی بی معنی سردرد و علتهای آنبیماری وسواسنیاز به آموزش مجازی دیجیتولید مثل اولین ربات های هاوکينگ پیش از مرگش رسالتعداد کلی ذهن ها در جهان گنجینه ای به نام ویتامین دو برابر شدن خطر مرگ و میفیزیکدانان ماشینی برای تانسان ها می توانند میدان ریاضیات یک حس جدید استارتباط چاقی و کاهش قدرت بمبانی ذهنی سیاه و سفیدشگفت انگیز بودن کیهانبیان ژن های اسکیزوفرنی دچگونه جمعیت های بزرگ شکل توصیه های سازمان بهداشت وقتی تو از یاد گرفتن باز جهان هوشیارپمبرولیزوماب در بیماری چدانشمندان یک فرضیه رادیکقانون جنگلای آنکه نامش درمان و یادشرجزخوانی هایی که امروز باز نخستین همانند سازها تمرکز حافظه کجاستصرع و درمان های آنبحث درباره پیدایش و منشا ناتوانی در شناسایی چهره تکامل داروینی هنوز در حاواقعیت خلا و وجود و درک مجواب دانشمند سوال کننده پیشرفت در عقل است یا ظواهداروی جدید ضد میگرنلبخند بزن شاید صبح فردا زایرادهای موجود در خلقت بزندگی، مدیریت انرژیاز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات نخاعیعوامل موثر در پیدایش زبابخش بزرگتر کیهان ناشناختچرا خشونت و تعصبتاثیر نگاه انسان بر رفتاواکسنی با تاثیر دوگانه احقیقت خواب و رویاآنها نمیخواهند دیگران رادر درمان بیماری مولتیپل منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمغز چگونه صداها را فیلتر صفحه اصلیبرخی اثرات مضر ویتامین دنظریه تکامل در درمان بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس چشایی و بویایییکی از علل محدودیت مغز امآیا گذشته، امروز وآینده درمانهای بیماری پارکینسمنبع هوشیاری کجاست قسمت سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟بررسی ژنها در تشخیص بیماهوش مصنوعی و کشف زبان هایتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت پنجاهکمردرد ناشی از تنگی کاناآیا دلفین ها میتوانند بادرگیری اعصاب به علت میتوابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسندرم پس از ضربه به سراستیفن هاوکینگ در مورد هنقش نگاه از پایین یا نگاهتفاوت های بین زن و مرد فقهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککوری گذرای ناشی از موبایحس و ادراک قسمت شصت و دوآسیب ها ناشی از آلودگی هورموزی از نخستین تمدن بشراتوسوکسیمایدمنحنی که ارتباط بین معرفسیستم دفاعی بدن علیه مغز بقای حقیقی در دور ماندن انهایت در بی نهایتنقش ذهن و شناخت در حوادث تمدن بشری و مغز اخلاقیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحترکیب حیوان و انسانکتاب، سفری به تاریخخورشید مصنوعیالتهاب شریان تمپورالروزه داری متناوب، مغز را اختلالات مخچهمکانیزمهای دفاعی در برابسردرد تنشنبیماری گیلن باره و بیمارچیزی منتظر شناخته شدنتولید پاک و فراوان انرژیهاوکينگ پیش از مرگش رسالتغییر الگوی رشد مغزی با زگویید نوزده و ایمنی ساکتدو برابر شدن خطر مرگ و میفرگشت و تکامل تصادفی محض انسان جدید از چه زمانی پاریسدیپلام تنها داروی تایارتباط هوش ساختار مغز و ژمباحث مهم حس و ادراکشگفتی های زنبور عسلبیان حقیقتچگونه حافظه را قویتر کنیتوصیه های غیر دارویی در سویتنام نوعی کرونا ویروس جهان یکپارچهپنج اکتشاف شگفت آور در مودانشمندان ژنی از مغز انسقانون جنگلایمپلانت مغزی کمک میکند رساناها و ابر رساناها و عاز نخستین همانند سازها تمرکز حافظه کجاستضررهای مصرف شکر و قند بر بحثي درباره هوش و تفاوتهنادانی در قرن بیست و یکم،تکامل زبانوالزارتان داروی ضد فشار جوسازی مدرنپیشرفتی مستقل از ابزار هداروی ضد تشنج با قابليت تلرزش ناشی از اسیب به عصباکسی توسین و تکامل پیش ازونیسومایداز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات بین دو همسر و برخیعوامل ایجاد لغت انسانی و بخش دیگری در وجود انسان هچرا در مغز انسان، فرورفتتاثیر ویتامین دی بر بیماواسطه ها د رمسیر ایجاد مغحقیقت راستین انسان علم بآنزیم تولید انرژی در سلودر سال حدود 7 میلیون نفر منابع انرژی از نفت و گاز زبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ناتوان از توجیه پیداسوالات پزشکیبرخی اختلالات عصبی مثانههفت چیز که عملکرد مغز تو تاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک (قسمت اول )یافته های نوین علوم پرده آیا پیدایش مغز از روی تصادرهای اسرارآمیز و پوشیدهمنبع هوشیاری کجاست قسمت سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز مغز بزرگ چالش است یا منفعبررسی سیستم تعادلی بدن اهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت پنجاه و یکمردرد و علل آنآیا دست مصنوعی به زودی قادرختان اشعار زمینابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسندرم سردرد به دلیل افت فاستیفن هاوکینگ در تفسیر نقش نظام غذایی در تکامل متفاوت های تکاملی در مغز وتفاوت های زبانی سرمنشا تهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر رو ح و روان بر جسمکی غایب شدی تا نیازمند دلحس و ادراک سی و هفتمآشنا پنداریرمز و رازهای ارتباط غیر کاثر مضر مصرف طولانی مدت رمنشأ اطلاعات و آموخته ها سکته مغزیبلندی در ذهن ما درک بلندیچهار میلیارد سال تکامل بنقش روی و منیزیم در سلامتتمدنی قدیمی در شمال خلیج هوش مصنوعی درمانگر کامپیترازودونکتابخانهخانواده پایدارامیوتروفیک لترال اسکلروروزه داری و بیمار ی ام اس اختلالات حرکتی در انسانما انسانها چه اندازه نزدسردرد سکه ایبیماری ای شبیه آلزایمر و چیزی خارج از مغزهای ما نیتولید سلولهای جنسی از سلهدف یکسان، در مسیرهای متتغییر زودتر اتصالات مغزیگوشه بیماری اتوزومال رسسدو سوی واقعیتفراموش کارها باهوش تر هسانسان خطرناکترین موجودریشه های مشترک حیاتارتباط انسانی، محدود به مجموعه های پر سلولی بدن مشاهکار قرنبیست تمرین ساده برای جلونگاه محدود و تک جانبه، مشتوصیه هایی در مصرف ماهیویتامین E برای فعالیت صحجهان یکپارچهپوست ساعتی مستقل از مغز ددانشمندان پاسخ کوانتومی قانونمندی و محدودیت عالمایمپلانت نخاعی میتواند درشته نوروایمونولوژی و نقاز نشانه ها و آثار درک شدمرکز خنده در کجای مغز استضررهای شکر بر سلامت مغزبحثی جالب درباره محدودیتنبرو و انرژی مداومتکامل زبانواکنش های ناخودآگاه و تقجاودانگی مصنوعیپاسخ گیاهان در زمان خوردداروی ضد تشنج با قابليت تلرزش عضله یا فاسیکولاسیواگر فقط مردم میفهمیدند کزونا به وسیله ویروس ابله از تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات روانپزشکی پس از سعواملی که برای ظهور لغت ابرنامه و ساختار پیچیده مچراروياها را به یاد نمی آتاثیر ویروس کرونا بر مغز وبینار اساتید نورولوژی دحقیقت غیر فیزیکیآینده ی انسان در فراتر ازدرمان های اسرار آمیز در آمنابع انرژی از نفت و گاز زبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمغز و سیر تکامل ان دلیلی پیامهای کاربرانبرخی اصول سلامت کمرهفت سین یادگاری از میراث تاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک (قسمت دوم )یادگیری مهارت های جدید دآیا آگاهی پس از مرگ از بیدرک فرد دیگر و رفتارهای امنبع هوشیاری کجاست قسمت سفری به آغاز کیهانابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز مغز بزرگ چالشهای پیش روبررسی علل کمر درد در میانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت پنجاه و دکمردرد با پوشیدن کفش مناآیا رژیم غذایی گیاهی سلادرد باسن و پا به دلیل کاهابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسوپاپ ها یا ترانزیستورهااستخوان های کشف شده، ممکنقش زبان در سلطه و قدرت انقش نظریه تکامل در شناسانقش هورمون های تیروئید دتفاوتهای جنسیتی راهی براهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر رژیم گیاه خواری بر کیهان خود را طراحی میکندحس و ادراک- قسمت پنجاه و آغاز فصل سرما و دوباره تکرمز بقای جهش ژنتیکیاثرات فشار روحی شدیدمهندسی ژنتیک در حال تلاش سانسور از روی قصد بسیاری بلعیدن ستاره توسط سیاهچاچهار ساعت پس از کشتار خوکنقش روزه داری در سالم و جتمساح حد واسط میان مغز کوهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتراشه ی بیولوژِیککجای مغز مسئول پردازش تجخارق العاده و استثنایی بامید نیکو داشته باش تا آنروزه داری سلول های بنیاداختلالات صحبت کردن در انما انسانها چه اندازه نزدسردرد عروقی میگرنبیماری ای شبیه ام اس مولتچیزی شبیه نور تو نیستتولترودینهدف از تکامل مغزتغییر عمودی سر انسان از پگوشت خواری یا گیاه خواریدوچرخه سواری ورزشی سبک و فراموشی همیشه هم بد نیستانسان عامل توقف رشد مغزرژیم های غذایی و نقش مهم ارتباط از بالا به پایین ممحل درک احساسات روحانیشاهکار شش گوشبیش از نیمی از موارد انتقنگاه انسان محدود به ادراتوضیحی ساده در مورد هوش مویتامین E در چه مواد غذایجهان کنونی و مغز بزرگتریپیموزایددانشمندان اولین سلول مصنقارچ بی مغز در خدمت موجوداین پیوند نه با مغز بلکه رشد مغز فرایندی پیچیده ااز نظر علم اعصاب یا نرووسمرگ چیستطلای سیاهبحثی در مورد نقش ویتامين نخاع ما تا پایین ستون فقرتکامل زبان انسان از پیشیواکنش به حس جدیدجایی خالی نیستپختگی پس از چهل سالگي به داروی ضد تشنج توپیراماتلزوم سازگاری قانون مجازااگر میدانی مصیبت بزرگتر زیباترین چیز در پیر شدناز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات روانپزشکی در عقب عوارض ازدواج و بچه دار شدبرنامه ی مسلط ژنها در اختچراروياها را به یاد نمی آتاثیر ژنها بر اختلالات خوراپامیل در بارداریحقیقت غیر قابل شناختآینده ی علم و فیزیک در60 ثدرمان های بیماری آلزایمرمنابع انرژی از نفت و گاز زبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمغز آیندگان چگونه است ؟سایتهای دیگربرخی بیماری ها که در آن بهم نوع خواری در میان پیشیتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت چهلیادآوری خواب و رویاآیا امکان بازسازی اندامهدرک نیازمند شناخت خویش امنبع هوشیاری کجاست قسمت سقوط درون جاذبه ای خاص، چابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز مغز بزرگ و فعال یا مغز کوبزرگ شدن مغز محدود به دورهوش مصنوعی الفاگوتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت پنجاه و سآیا رژیم غذایی گیاهی سلادستورالعمل مرکز کنترل بیابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسوپاپ ها یا ترانزیستورهااستروژن مانند سپر زنان دنقش سجده بر عملکرد مغزاسرار آفرینش در موجنقش غذاها و موجودات دريانقش هورمون زنانه استروژنتقلید مرحله ای نسبتا پیشهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر رژیم گیاه خواری بر کیهانِ هوشیارِ در حال یاحس و ادراک- قسمت بیست و پإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَرمز جهاناثرات مفید قهوهمولتیپل اسکلروز در زنان سانسور بر بسیاری از حقایبه مغز خزندگان خودت اجازنوآوری ای شگفت انگیز داننقش رژیم غذایی بر رشد و اتنفس هوازی و میتوکندریهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتربیت کودکان وظیفه ای مهکرونا چه بر سر مغز می آورخبر مهم تلسکوپ هابلامید درمان کرونا با همانروش مقابله مغز با محدودیاختلالات عضلانی ژنتیکما اکنون میدانیم فضا خالسرعت فکر کردن چگونه استبیماری اسپینال ماسکولار نکاتی در مورد تشنجتومورها و التهاب مغزی عاهدف از خلقت رسیدن به ابزاتغییرات منطقه بویایی مغزگیلگمش باستانی کیستدورترین نقطه ی قابل مشاهفرایند پیچیده ی خونرسانیانسانیت در هم تنیده و متصرژیم های غذایی و نقش مهم ارتباط بین هوش طبیعی و هومحل درک احساسات روحانی دشاید درست نباشدبیشتر کمردردها نیازی به نگاه از بیرون مجموعهتیوتیکسن داروی ضد جنونویتامین کاجهان کاملی در اطراف ما پرپیموزایددانشمندان تغییر میدان مغقبل از آغازاین ایده که ذرات سیاهچالرشد مغز علت تمایل انسان باز نظر علم اعصاب اراده آزمرگ و میر پنهانطوفان فقر و گرسنگی و بی سبحثی در مورد نقش کلسیم و نخستین تصویر از سیاهچالهتکامل ساختار رگهای مغزی واکسن های شرکت فایزر آمرجاذبهپروژه ی ژنوم انسانیداستانها و مفاهیمی اشتبالزوم سازگاری قانون مجازااگر نیروی مغناطیس نباشد زیباترین چیز در افزایش ساز تکینگی تا مغز از مغز تمشاهده گر جدای از شیء مشاعید نوروز مبارکبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱نزاع بین جهل و علم رو به پتاثیر کلام در آیات کلام بورزش هوازی مرتب خیلی به قحقایق ممکن و غیر ممکنآیا ممکن است موش کور بی مدرمان های جدید میگرنمنابع انرژی از نفت و گاز زبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان ایا طبیعتا تمابرخی بیماری های خاص که بدهمه چیز در زمان کنونی استتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت چهل و هفتژن هوش و ساختارهای حیاتی آیا انسان با مغز بزرگش اخدرک و احساسمنبع هوشیاری کجاست قسمت سلول های بنیادی منابع و اابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز مغز بزرگترین مصرف کننده بزرگ شدن تقریبا ناگهانی هوش مصنوعی از عروسک های بتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت پنجاه و شآیا راهی برای رفع کم آبی دغدغه نتیجه ی نادانی استابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسوپاپ ها یا ترانزیستورهااسرار بازسازی اندام هانقش غذاها و موجودات دريانقش ویتامین K در ترمیم استقلید از روی طبیعتهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر رژیم گیاه خواری بر کیست کلوئید بطن سومحساسیت روانی متفاوتافت فشار خون ناگهانی در ورمز جهان خاصیت فراکتالاثرات مضر ماری جوانامواد کوانتومی جدید، ممکنساخت شبکه عصبی مصنوعی با به بالا بر ستارگان نگاه کنوار مغز مشاهده ی غیر مستنقش رژیم غذایی در رشد و اتنفس هوازی و میتوکندریهوش احساسیترجمه ای ابتدایی از اسراکریستال هاخدا موجود استامگا سه عامل مهم سلامتروش های صرفه جویی در ایجااختراع جدید اینترنت کوانما اشیا را آنطور که هستندشلیک فراموشیبیماری اضطراب عمومیچگونه مولکول های دی ان ایتومورهای ستون فقراتهر حرکت خمیده می شود و هر تغییرات آب و هوایی که به گیاه خواری و گوشت خوار کدديدن با چشم بسته در خواب فرایند تکامل و دشواری هاانعطاف پذیری مکانیسمی علرژیم ضد التهابیارتباط شگفت مغز انسان و فمحدودیت های حافظه و حافظشبیه سازی میلیون ها جهان با هوش مصنوعی خودکار روبنگاه از درون مجموعه با نگتکنولوژی جدید که سلول هاویتامین کا و استخوانجهان پیوستهپیچیدگی های مغزمگسدانشمندان روش هاي جدیدی قبل از انفجار بزرگاینکه به خاطرخودت زندگی زمین در برابر عظمت کیهاناز نظر علم اعصاب اراده آزمرگ و میر بسیار بالای ناشطی یکصد هزار سال اخیر هرچبحثی در مورد حقیقت فضا و نخستین روبات های زنده ی جتکامل شناخت انسان با کشفواکسن کووید 19 چیزهایی که جاذبه و نقش آن در شکلگیریپروژه ی ژنوم انسانیدخالت در ساختار ژنهامقاومت به عوارض فشار خون اگر نعمت فراموشی نبود بسزیر فشار کووید چه باید کراز تکینگی تا مغز از مغز تمشاهده آینده از روی مشاهعامل کلیدی در کنترل کارآبرین نت به جای اینترنتنزاع بین علم و نادانی رو تاثیر کپسول نوروهرب بر نورزش هوازی ، بهترین تمریحمله ویروس کرونا به مغزآیا ما تنها موجودات زنده درمان های جدید در بیماری منابع انرژی از نفت و گاز زبان ریشه هایی شناختی اسابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان برای ایجاد تمدبرخی توجهات در ببمار پارهمه ی سردردها بی خطر نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت چهل و هشتژن یا نقشه توسعه مغز و نقآیا احتمال دارد رویا از آدرک کنیم ما همه یکی هستیممنبع هوشیاری کجاست قسمت سلول های بدن تو پیر نیستنابزار بقا از نخستین هماناز تکامل تا مغز از مغز تا مغز حریص برای خون، کلید تبزرگترین خطایی که مردم مهوش مصنوعی از عروسک های بتاثیر درجه حرارت بر عملککنفرانس تشنج هتل کوثر اصحس و ادراک قسمت بیست و چهآیاما مقهور قوانین فیزیکذهن ما از در هم شکستن منبابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسودمندی موجودات ابزی بر اصل بازخوردنقش غذاها و موجودات دريانقش ژنتیک در درمان اختلاتقویت استخوان در گرو تغذهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر رژیم گیاهخواری بر کاهش مرگ و میر ناشی از ابخفاش با شیوع همه گیری جدیافت هوشیاری به دنبال کاهروی و منیزیم در تقویت استاجزای پر سلولی بدن انسان موجود بی مغزی که می تواندساخت شبکه عصبی با الفبای به خودت مغرور نشونوار مغز در فراموشی هانقش زنجبیل در جلوگیری از تنفس بدون اکسیژنهوش احساسیتسلیم شدن از نورون شروع مکریستال زمان(قسمت اولخطا در محاسبات چیزی کاملامروز دانش ژنتیک هیچ ابهروش هایی ساده برای کاهش اادامه بحث تکامل چشمما به جهان های متفاوت خودشلیک فراموشیبیماری بیش فعالیچگونه مغز پیش انسان یا همتوهم فضای خالی یا توهم فضهرچیز با یک تاب تبدیل به تغییرات تکاملی سر انسان گالکانزوماب، دارویی جدیدی متیل فومارات(زادیوا)(فرایند حذف برخی اجزای مغاولین مورد PML به دنبال تکرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وارتباط شگفت انگیز مغز انمخچه فراتر از حفظ تعادلشبیه سازی سیستم های کوانبا تعمق در اسرار ابدیت و نگاه حقیقی نگاه به درون اتکنولوژی جدید که سلول هاویتامین کا در سبزیجاتجهان پیوستهپیچیدگی های مغزی در درک زدانشمندان روشی برای تبدیقدم زدن و حرکت دید را تغیاینکه خانواده ات سالم بازمین زیر خلیج فارس تمدنی از واقعیت امروز تا حقیقتمرگ انتقال است یا نابود شظهور امواج مغزی در مغز مصبحثی در مورد عملکرد لوب فنرمش های مفید برای درد زاتأثیر نگاه انسان بر رفتاواکسن کرونا و گشودن پنجرجدایی خطای حسی استپرواز از نیویورک تا لوس آدر مانهای کمر دردمقابله با کرونا با علم اساگر نعمت فراموشی نبود بسزیرفون داروی ضد ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تمطالعه ای بیان میکند اهدعادت کردن به نعمتبرای پیش بینی آینده مغز دنزاع بین علم و جهل رو به پتاثیر کپسول نوروهرب بر تورزش و میگرنحمایت از طبیعتآیا مغز تا بزرگسالی توسعدرمان های رایج ام اسمنابع انرژی از نفت و گاز زبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان برای شادمانی طبرخی توصیه ها برای واکسیهمیشه اطمینان تو بر خدا بتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت چهل و دومژنها نقشه ایجاد ابزار هوآیا احتمال دارد رویا از آدرک احساسات و تفکرات دیگمنبع هوشیاری کجاست قسمت سلول عصبی شاهکار انطباق از تکامل تا مغز، از مغز تمغز در تنهایی آسیب میبینبزرگترین درد از درون است هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککنگره بین المللی سردرد دحس و ادراک قسمت بیست و یکآب زندگی است قسمت چهارمذهن چند جانبه نیازمند نگابزار بقای موجود زنده از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتسیلی محکم محیط زیست بر ان