دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ترجمه ای ابتدایی از اسرار تصویر گرفته شده توسط تلسکوپ قدرتمند جیمز وب

ترجمه ای ابتدایی از اسرار تصویر گرفته شده توسط تلسکوپ قدرتمند جیمز وب
پرتگاه های کیهانی!
چشم انداز کوه ها و دره ها با لکه ی ستارگان چشمک زن و درخشان بر لبه ی منطقه ی جوان مجاور آن- که ستارگان را شکل میدهد- با نام NGc3324 در سحابی بزرگ «کارینا» یا «شاه‌‌تخته» شناخته میشود.
بلندترین ارتفاعات در این تصویر، در حدود هفت سال نوری ارتفاع دارد. این طول تقریبا 42 تریلیون مایل یا 66 تریلیون کیلومتر است!


https://www.facebook.com/photo/?fbid=594374335669505&set=a.252568479850094


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
مدیریت اضطراب، از مهمتریسخت ترین حصاربرای رشد، باید از مسیر خطآنچه حس می کنیم، نتیجه ی جستجوی متن و تصویر به صورفیزیکدانان ماشینی برای تنقش رژیم غذایی بر رشد و اعوامل موثر در پیدایش زباخوشبختی چیستامیدهای جدید برای بازیابنادیدنی ها بیشتر از دیدنمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماندر هر سوراخی سر نکنتفاوت های تکاملی در مغز وهوش مصنوعی از عروسک بازی رویکردهای جدید ضایعات نخاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توتکثیر سلول در برابر توقف بی شرمیزبان و بیان نتیجه ساختماتست کم هزینه ی بزاق برای کشف جمجمه ای درکوه ایرهومراقب خودتون و خانواده هسردرد و علتهای آنبرخی توصیه ها برای واکسیآیا ما کالا هستیمحقایق ممکن و غیر ممکنفرایند تکامل و دشواری هانقطه ای بود و دگر هیچ نبوعدم تعادل دوپامین، فقط بخرما منبع بسیار خوب آنتی انتقال ماده و انرژینخستین روبات های زنده ی جمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از درمان های بیماری آلزایمرتلاش های جدید در درمان سرهوش مصنوعی از عروسک تا کمروح رهاییاز تکینگی تا مغز از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندتاثیر نگاه انسان بر رفتابیماری ای شبیه آلزایمر و سفر به مریخ در 39 روزتصور ما ازمشکلات و واقعیگوشت خواری یا گیاه خواریمشکلات بین دو همسر و برخیشناسایی تاریخچه ی تکاملیبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا امکان بازسازی اندامهحباب های کیهانی تو در توقفس دور خود را بشکننه به اعداممقالاتدنیا مکانی بسیار اسرارآمانسان میوه ی تکاملچرا حجم مغز گونه انسان درمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزارهای دفاعی و بقای مودرمان تشنجتمرکز بر امروزهوش بشری تهدید برای بشریروش جدید تولید برقاز تکامل تا مغز، از مغز تیکی از علل محدودیت مغز امتاثیر گیاه خواری بر رشد وبیهوش کردن در جراحی و بیمسلول بنیادی در درمان ایدتغییر دیگران یا تغییر خوگرفتار محدودیت ها و ابعامعجزه ی علمشگفت زده و حیران باشتفکر خلا ق در برابر توهم آیا دلفین ها میتوانند باحس و ادراک قسمت چهلقانون جنگلنوار مغز در فراموشی هادوچرخه در کاهش دردهای کماولین مورد PML به دنبال تکنشانه های پروردگار در جهموفقیت در تفکر استاحیای بینایی نسبی یک بیمدرمان ضایعات نخاعیتو آرامش و صلحیهوشمندی کیهانریشه های مشترک حیاتژنها ، مغز و ارادهتاثیر دپاکین بر بیماری مبا هر چیزی که نفس می کشد مسندرم پیریفورمیسجنگ و تصور از جنگپیموزایدمغز و اخلاقشباهت مغز و کیهانآتاکسیحس و ادراک قسمت پنجاه و یقسم به فقرای جان جان بی تن مرونوروفیبروماتوزدژا وو یا اشنا پنداریهمه چیز و هیچ چیزمیگرن سردردی ژنتیکی که باختلالات عضلانی ژنتیکدرک احساسات و تفکرات دیگتولید یا دریافت علماستخوان های کشف شده، ممکهیچگاه از فشار و شکست نترراه طولانی را به سلامت گذکمالگرایی دشمن پیشرفتتاثیر درجه حرارت بر عملکبار سنین ابزار هوشمندی اپیوندی که فراتر از امکانسیگار عامل افزایش مرگ ومجهان هوشیارمغز بیش از آنچه تصور میشوصبر و واقعیتآزادی در چیستحس و ادراک قسمت شصت و هشتلحظات خوش با کودکاناینترنت بدون فیلتر ماهواچیزی منتظر شناخته شدندانش، یک انسان را ناسازگهمانند سازی در انسانما اشیا را آنطور که هستندارتباط هوش ساختار مغز و ژهزینه ای که برای اندیشیددرد باسن و پا به دلیل کاهتوهم تنهاییاطلاعات حسی ما از جهان، چز گهواره تا گورکوچکی قلبتاثیر سلامت دستگاه گوارشبحثی در مورد حقیقت فضا و پاسخ گیاهان در زمان خوردسکوت و نیستیجهان شگفت انگیز و بی زمانمغزتان را در جوانی سیمکشطلای سیاهإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچگونه باغبانی باعث کاهش خونریزی مغز در سندرم کوومن کسی در ناکسی دریافتم اکسی توسین و تکامل پیش اداروی جدید کنترل قند خونهنر، پر کردن است نه فحش داز فرد ایستا و متعصب بگذروقتی ریشه ها عمیقند از چیذهن و شیمی بدنتوضیحی ساده در مورد هوش مبنی عباس، ننگی بر تاریخزنجیرها را ما باید پاره ککپسول ژری لاکتمحل درک احساسات روحانیساخت سلول عصبی حتی پس از تحریک الکترومغناطیسی مغبخشش، عقلانی یا غیر عاقلپرسشجوسازی مدرنفلج بل، فلجی ترسناک که آننقش ژنتیک در درمان اختلاعقلانیت بدون تغییرالکترودهای کاشتنینگاه دوبارهمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار هوش در حال ارتقا ازداروی ضد تشنج توپیراماتهوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار وابسته به شکلاز بحث های کنونی در ویروسواقعیت چند سویهتکامل چشمبه دنبال رستگاری باشزیباترین چیز در پیر شدنترازودونکاش شرف اجباری بود یا حتیکتاب گران و پرهزینه شد ولمداخله ی زیانبار انسانسخت ترین کار، شناخت خود ابرای زندگی سالم، یافتن تآنها نمیخواهند دیگران راجستجوی هوشیاری در مغز مافال نیکونقش رژیم غذایی در رشد و اعوامل ایجاد لغت انسانی و خوشبختی دور از رنج های مامیدوار باش حتی اگر همه چنادانی در قرن بیست و یکم،منبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماندر والنتاین کتاب بدید همتفاوت های زبانی سرمنشا تهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمرتأثیر نیکوتین سیگار بر مبی عدالتی در توزیع واکسن زبان و بیان، در سایه پیشرتست آر ان اس دز میاستنی گکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمراحل ارتقای پله پله کیهسردرد به دلیل مصرف زیاد مبرخی درمان های Spinal Muscular Atآیا ما تنها موجودات زنده حل مشکلفرایند حذف برخی اجزای مغنقطه بی بازگشتعدم درکخسته نباشی باباانتروپی و هوشیارینرمش های مفید برای درد زامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از درمان های بیماری اس ام ایتلاش های جدید شرکت نورالهوش مصنوعی به کمک هوش طبیروزه داری متناوب، مغز را از تکینگی تا مغز از مغز توراپامیل در بارداریتاثیر هوش مصنوعی بر مغزبیماری ای شبیه ام اس مولتسفر به درون سفری زیباتصور از زمان و مکانگیلگمش باستانی کیستمشکلات روانپزشکی پس از سشناسایی زبان حیوانات با بزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا انسان با مغز بزرگش اخحباب هایی تو در توقفس ذهننه بدبخت بلکه نادانتاثیر ویتامین دی بر بیمادنیای شگفت انگیز کوانتومانسان ها می توانند میدان چرا خشونت و تعصبمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابعاد و نیازهای تکاملیدرمان جدید ALSتمساح حد واسط میان مغز کوهوش در طبیعتروش صحبت کردن در حال تکاماز تکامل تا مغز، از مغز تیافته های نوین علوم پرده تاثیر گیاه خواری بر رشد وبیهوشی در بیماران دچار اسلول بنیادین از مخاط بینتغییر دادن ژنها آیا روزی گریه ی ابر، رمز طراوت باغمعجزه ی علم در کنترل کرونشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتفاوت قند طبیعی با قند و آیا دست مصنوعی به زودی قاحس و ادراک قسمت چهل و هفتقانون جنگلنوار مغز در تشخیص بیماری دوچرخه سواری ورزشی سبک و اولین مورد پیوند سر در اننشانه های بیداری روحیمولکول ضد پیریاحتیاط در ورزش زانو در خادرمانهای بیماری پارکینستو افق رویداد جهان هستیاسکلت خارجی در درمان اختهوشمندسازی زندان هاریشه های اخلاقژنهای مشترک بین انسان و وتاثیر داروهای ضد التهاب با آتش، بازی نکن و بعد از سندرم پای بی قرارجنگ داده هاپیموزایدمغز و سیر تکامل ان دلیلی شباهت مغز با کیهان مادیآتاکسی فریدریشحس و ادراک قسمت پنجاه و دقضاوت ممنوعایمونوگلوبولین وریدی IVIgنورون هاي مصنوعی می تواندژاوو یا آشناپنداریهمه چیز کهنه میشودمیگرن شدید قابل درمان اساختراع جدید اینترنت کواندرک تصویر و زبان های مخلتتولید پاک و فراوان انرژیاستروژن مانند سپر زنان دهیپرپاراتیروئیدیسمرابطه تشنج و اوتیسمکمردردتاثیر درجه حرارت بر عملکباربر دیگران نباشپیوستگی همه ی اجزای جهانسیاهچاله هاجهان های بسیار دیگرمغز باستانی، هنوز نقش هاصبر بسیار بایدآزادی عقیده، آرمانی که تحس و ادراک قسمت شصت و دولرزش ناشی از اسیب به عصباینترنت، حقیقت جامعه ی فچیزی خارج از مغزهای ما نیدائما بخوانهمجوشی هسته ای، انرژِی بما به جهان های متفاوت خودارتباط پیوسته ی جهانهزینه سنگین انسان در ازادرد زانو همیشه نیاز به جرتوهم جداییاطلاعاتی عمومی در مورد مزمین در برابر عظمت کیهانکوچکترین چیز یک معجزه استاثیر عصاره تغلیظ شده گیبحثی در مورد عملکرد لوب فپختگی پس از چهل سالگي به سکوت، پر از صداجهانی که نه با یک رخداد و مغط یک گیرنده استطوفان فقر و گرسنگی و بی سافت فشار خون ناگهانی در وچگونه تکامل مغزهای کنونیخونریزی مغزی کشندهمن پر از تلخیماکسکاربازپین در درمان تشداروی جدید آلزایمرهوموارکتوس ها ممکن است داز مخالفت بشنووقتی شروع به بیدار شدن میذهن پر در برابر آگاهیتوضیحات دکتر فاطمی در موبه قفس های سیاهت نناززندگی فعال و مثبت روند آلکامپیوتر سایبورگمحل درک احساسات روحانی دساخت شبکه عصبی مصنوعی با تحریک عمقی مغزبدون پیر فلکپرسش و چستجو همیشه باقی اجامعه ی آسمانیفلج خوابنقش گرمایش آب و هوا در همعقیده ی بی عملالگو نداشتیمنگاهی بر قدرت بینایی درامنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانداروی ضد جنون در درمان تیهوش مصنوعی از عروسک بازی رفتار اجتماعی انسان، حاصاز تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستتکامل و ارتقای نگاه تا عمبه زودی شبکه مغزی به جای زیباترین چیز در افزایش ستراشه مغز بدون واسطه ی دزیر فشار کووید چه باید کرتراشه ها روی مغزکتاب زیست شناسی باورمدارک ژنتیکی چگونه انسانسختی ها رفتنی استبرخی ملاحظات در تشنج های آنژیوگرافی از مغزحفره در مغزفاکسیبتنقش زنجبیل در جلوگیری از عواملی که برای ظهور لغت اخیالپردازی نکنامیدوارینازوکلسینمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماندر یک فراکتال هر نقطه مرکتفاوت ایستایی و تکاپوهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و کابوساز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدتأثیر نگاه انسان بر رفتابیمار 101 ساله، مبتلا به سزبان و تکلم برخی بیماریهتشنچ پانایوتوپولوس تشنج کشیدن مادی روشی برای جلومرز مرگ و زندگی کجاستسردرد تنشنبرخی روش های تربیتی کودکآیا مصرف مولتی ویتامین هحلقه های اسرارآمیزفراتر از دیوارهای باورنقطه، وجود است یا فاصلهعدالت برای من یا برای همهخطا در محاسبات چیزی کاملانتظار گذر تندباد؟نرمش های مفید در سرگیجهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از درمان های جدید ALSتلاش هایی در بیماران قطع هوش مصنوعی به شناسایی کاروزه داری و التهاب زیانباز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قتاثیر ویتامین دی بر بیمابیماری اسپینال ماسکولار سفر تجهیزات ناسا به مریخ تصاویر زیبای رعد و برقگیاه بی عقل به سوی نور میمشکلات روانپزشکی در عقب شناسایی سلول های ایمنی ابزرگترین خطایی که مردم مآیا انسان در آستانه ی انقحد و مرزها توهم ذهن ماستقفس را بشکننه جنگ و نه خونریزیصفحه اصلیدنیایی پر از سیاهچاله انسان یک کتابخانه استچرا در مغز انسان، فرورفتمنبع هوشیاری در کجاست؟ قابعاد اضافه ی کیهاندرمان جدید مولتیپل میلومتنفس هوازی و میتوکندریهوش عاطفی قسمت 11روشهای نو در درمان دیسک باز تکامل تا مغز، از مغز تیاد گرفتن مداومتاثیر گیاه خواری بر رشد وبیو الکترونیک؛ ترکیب موجسلول عصبی شاهکار انطباق تغییر زودتر اتصالات مغزیگربه شرودینگر و تاثیر مشمعجزه در هر لحظه زندگیشگفتی های زنبور عسلآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحس و ادراک قسمت چهل و هشتقانونمندی و محدودیت عالمنوار مغزی روشی مهم در تشخدوپامین قابل حل در آباولین هیبرید بین انسان و نظام مثبت زندگیمولتیپل اسکلروز در زنان احتیاط در تعویض داروهادرماندگی به دلیل عادت کرتو انسانی و انسان، شایستاسکار، لگوی هوشمندهوشیاری و وجودرژیم های غذایی و نقش مهم ژنهای هوش ، کدامندتاثیر داروی ضد تشنج سدیم با تعمق در اسرار ابدیت و سندرم پس از ضربه به سرجنبه های موجی واقعیتپیچیدگی های مغزمگسمغز کوانتومیشباهت های ریشه ای چند بیمآتاکسی مخچه ای خودایمنحس و ادراک قسمت پنجاه و سقطار پیشرفتایمپلانت مغزینورون های ردیاب حافظهدگرگونی های نژادی و تغییهمه چیز در زمان مناسبمیاستنی گراویس بدون آنتیادامه بحث تکامل چشمدرک حقیقت نردبان و مسیری تولید اندام با چاپ سه بعداسرار آفرینش در موجهاوکينگ پیش از مرگش رسالرادیوی مغز و تنظیم فرکانکمردرد ناشی از تنگی کاناتاثیر درجه حرارت بر عملکبارداری بدون رحمپیام های ناشناخته بر مغز سیاهچاله های فضایی منابعجهان هایی در جهان دیگرمغز برای فراموشی بیشتر کصد قدح، نفتاده بشکستآزار حقیقیحس و ادراک قسمت شصت و ششلرزش دست ها و گردن و سر ETایندرالچیزی شبیه نور تو نیستدارچینهمدلی و هوش عاطفیما با کمک مغز خود مختاريمارتباط انسانی، محدود به هزاران سال چشم های بینا ودردهای سال گذشته فراموش توهم جدایی و توهم علماطلاعاتی عمومی در مورد مزمین زیر خلیج فارس تمدنی کووید نوزده و خطر بیماری ماده ی خالیتاریک ترین بخش شببحثی درباره هوش و تفاوتهپدیده خاموش روشن در پارکسکوت، در برابر گزافه گویجهانی که از یک منبع، تغذینفرت، اسیب به خود استطوفان بیداریافت هوشیاری به دنبال کاهچگونه جمعیت های بزرگ شکل خونریزی مغزی کشنده ولی قمن بی من، بهتر یاد میگیرماگر فقط مردم میفهمیدند کداروی جدید آلزایمر تاییدهورمون شیرساز یا پرولاکتاز نخستین همانند سازها تویتنام نوعی کرونا ویروس ذهن تو همیشه به چیزی اعتقتیوتیکسن داروی ضد جنونبه مغز خزندگان خودت اجاززندگی هوشمند در خارج از زکانال یوتیوب دکتر سلمان محدودیت چقدر موثر استساخت شبکه عصبی با الفبای تحریک عمقی مغز در آلزایمبدون بار گذشتهپرسشگری نامحدودجاودانگی مصنوعیفلج خواب چیستنقش پیش زمینه ها و اراده علم و ادراک فقط مشاهده ی خواص اردهالگو و عادت را بشکن و در انگاهی بر توانایی اجزاي بمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین هماندارویی خلط آورهوش مصنوعی از عروسک بازی رقیبی قدرتمند در برابر ماز تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستتکامل و ریشه ی مشترک خلقتبه زیر پای خود نگاه نکن ببه سیاهی عادت نکنیمزیرفون داروی ضد ام استراشه ی هوش مصنوعی در مغزکتاب طبیعت در قالب هندسهمروری بر تشنج و درمان هایسختی در بلند شدن از روی صبرخی مرزهای اخلاق و علوم آنان که در قله اند هرگز خحق انتخابفاجعه ی جهل مقدسنقش زبان در سلطه و قدرت اعوارض ازدواج و بچه دار شدخانه ی تاریکامیدواری و مغزنبودن مدرک و شاهد، مدرک منبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماندر کمتر از چند ماه سوش جدتفاوت ارباب و رهبر حقیقیهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا و خبر از آیندهاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنتأثیر شیرینی های حاوی لوبیمار مرکز تنفس سلولیزبان و شناخت حقیقت قسمت چتشنج چیستکشتن عقیده ممکن نیستمرز بین انسان و حیوان کجاسردرد سکه ایبرخی سلولهای عصبی در تلاآیا مغز تا بزرگسالی توسعحمله ویروس کرونا به مغزفرار در فرار از میزبان، دنمیتوان با بیرون انداختنعسل طبیعی موثر در کنترل بخطا در محاسبات چیزی کاملانحراف و حقیقتنرمش های موثر در کمردردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از درمان های جدید میگرنتلاش در تولید انرژی به رنهوش مصنوعی تعاملیروزه داری و بیمار ی ام اس از تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریتاثیر ویروس کرونا بر مغز بیماری اضطراب عمومیسفر دشوار اکتشافتصادف یا قوانین ناشناختهگیاه خواری و گوشت خوار کدمشاهده گر جدای از شیء مشاشهر زیرزمینی در ژاپن برابزرگترین درد از درون است آیا احتمال دارد رویا از آحریص نباشقله برای دیدن نه برای به نه روش تقویت مغزسوالات پزشکیدنیا، هیچ استانسان باشچرا ذرات بنیادی معمولاً منبع هوشیاری در کجاست؟(قابعاد بالاتردرمان جدید میگرن با انتی تنفس هوازی و میتوکندریهوش عاطفی قسمت نهمروشهای شناسایی قدرت شنوااز تکامل تا مغز، از مغز تیاد بگیر فراموش کنیتاثیر گیاه خواری بر رشد وبیوگرافیسلول عصبی، در محل خاص خودتغییر عمودی سر انسان از پگزیده ای از وبینار یا کنفمعرفی مورد نادر بیماری گشانس یا نتیجه ی تلاشآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحس و ادراک قسمت چهل و دومقارچ بی مغز در خدمت موجودنوار مغز، مفید و بی خطردورترین نقطه ی قابل مشاهاولین تصویر در تاریخ از سنظریه ی تکامل در درمان بیمواد کوانتومی جدید، ممکناحساس گذر سریعتر زماندرها بسته نیستتو با همه چیز در پیوندیاسارت و پرخوریهوشیاری و افسردگیرژیم های غذایی و نقش مهم ژنهای حاکم بر انسان و انستاثیر درجه حرارت بر مغزبا خودت نجنگسندرم جدایی مغزجنسیت و تفاوت های بیناییپیچیدگی های مغزی در درک زمغز آیندگان چگونه است ؟شباهت کیهان و مغزآتش منبع انرژیحس و ادراک قسمت پنجاه و شقطره قطرهایمپلانت مغزی و کنترل دو نوروپلاستیسیتی چیستدانش قدرت استهمه چیز در زمان کنونی استمیاستنی گراویس در جواناناداراوون تنها داروی تاییدرک دیگرانتولید سلولهای جنسی از سلاسرار بازسازی اندام هاهاوکينگ پیش از مرگش رسالراز تغییرکمردرد و علل آنتاثیر درجه حرارت بر عملکبازگشایی مجدد مطب دکتر سپیدایش زبانسیاهچاله ها، دارای پرتو جهان یکپارچهمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟صداقتآزار دیگری، آزار خود استحس و ادراک سی و هفتملرزش عضله یا فاسیکولاسیوایپیداکرینداروهای مصرفی در ام اسهمراه سختی، اسانی هستما بخشی از این جهان مرتبطارتباط از بالا به پایین مهستي مادي ای که ما کوچکتردردی که سالهاست درمان نشتوهم جسماعتقاد اشتباه، نتیجه ی نزمان چیستکودک هشت ساله لازم است آدماده ای ضد التهابیتاریکی من و تو و گرد و غبابحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیسکته مغزیجهانی پر از سیاهچاله یا پنقاشی هایی با بوی گذشته یطوفان زیباییافتخار انسانچگونه جمعیت های بزرگ شکل خواندن ، یکی از شستشو دهنمننژیتاگر میدانی مصیبت بزرگتر داروی جدید ای ال اسهوش فوق العاده، هر فرد اساز نخستین همانند سازها تویتامین E برای فعالیت صحتیک و اختلال حرکتیبه نقاش بنگرزندگی و داراییکاهش میل جنسی در ام اسمحدودیت های حافظه و حافظساختن آیندهتخریب مغز به دلیل کمبود ببدون زمان، ماده ای وجود نپس از اگو یا بعد از نفسجایی برای یاد گرفتن باقی فلج دوطرفه عصب 6 چشمنقش پیشرفته ی سلول های بنعلم و روحخواص بادامالگوی بنیادین و هوشیارینگاهت را بلند کنمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین هماندارویی ضد بیش فعالی سیستهوش مصنوعی از عروسک بازی رقابتی بی هدف یا رقابتی هاز تکنیکی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتتکامل ابزار هوش ، راه پر تکامل تکنولوژیبه سخن توجه کن نه گویندهزیرک ترین مردمتراشه ی بیولوژِیککتاب، سفری به تاریخمرکز هوشیاری، روح یا بدن سدسازی روش مناسب برای مقبرخی نکات از گاید لاین پرآنتی بادی منوکلونال در دحقیقت قربانی نزاع بین بی فارغ التحصیلان، فقیر و دنقش زبان در سلطه و قدرت اعید نوروز مبارکخانواده پایدارامیدی به این سوی قبر نیستنباید صبر کرد آتش را بعد منبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماندر آرزوهایت مداومت داشتهتفاوتهای جنسیتی راهی براهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا بخشی حقیقی از زندگی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کروناتئوری تکامل امروز در درمبیماری لبر و نابینایی آنزبان و شناخت حقیقت قسمت اتشنج و حرکات شبه تشنجی قاگل خاردار، زیباستمرز جدید جستجو و اکتشاف، سردرد عروقی میگرنبرخی سيناپسها طی تکامل و آیا همه جنایت ها نتیجه بیحمایت از طبیعتفرد موفقنمیتوان بر سیاه سیاه نوشعشق به هفت مرتبه ی شناختیخطای ادراک کارمااندوه در دنیا استنرمشهای مهم برای تقویت عمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از درمان های جدید در بیماری تلاشی برای درمان قطع نخاهوش مصنوعی در قضاوت های اروزه داری سلول های بنیاداز تکینگی تا مغز از مغز تورزش و میگرنتاثیر ژنها بر اختلالات خبیماری بیش فعالیسفرنامه سفر به بم و جنوب تضادهای علمیگیرنده باید سازگار با پیمشاهده آینده از روی مشاهشواهدی از نوع جدیدی از حابسیاری از مجرمان، خودشانآیا احتمال دارد رویا از آحرکات چشم، ترجمه کننده ی قله سقوطچه زیاد است بر من که در ایپیامهای کاربراندندان ها را مسواک بزنید تانسان جدید از چه زمانی پاچراروياها را به یاد نمی آمنبع خواب و رویااتفاق و تصادفدرمان جدید کنترل مولتیپلتنفس بدون اکسیژنهوش عاطفی قسمت هفتمروشی برای بهبود هوش عاطفاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری مهارت های جدید دتاثیر گیاه خواری بر رشد وبیوگرافیسلولهای ایمنی القا کنندهتغییرات منطقه بویایی مغزگزارش یک مورد جالب لخته ومعرفت و شناختشانس یا تلاشآیا راهی برای بهبود وضعیحس و ادراک قسمت چهل و سومقبل و بعد از حقیقتنوار مغز، ترجمه ی فعالیت ديدن با چشم بسته در خواب اولین دارو برای آتاکسی فنظریه ی تکامل در درمان بیموجود بی مغزی که می توانداحساسات کاذبدرهای اسرارآمیز و پوشیدهتو با باورهایت کنترل میشاساس انسان اندیشه و باور هوشیاری کوانتومیرژیم ضد التهابیکفش و کتابتاثیر درجه حرارت بر عملکبا خدا باشسندرم دزدی ساب کلاوینجنسیت و تفاوت های بیناییپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز اندامی تشنه ی انرژی اشباهت زیاد بین سلول هاي عآثار باستانی تمدن های قدحس و ادراک قسمت بیست و چهلمس کوانتومیایمپلانت مغزی کمک میکند نوروز مبارکدانش محدود به ابعاد چهارهمه چیز، ثبت می شودمیدان مغناطيسي زمین بشر ادب برخورد با دیگراندرک درست از خود و هوشیاریتولترودیناصفهان زیباهدف یکسان و مسیرهای مختلراست دستی و چپ دستیکمردرد با پوشیدن کفش مناتاثیر درجه حرارت بر عملکبازگشت از آثار به سوی خداپیر شدن حتمی نیستسیاهچاله و تکینگی ابتدایجهان یکپارچهمغز بزرگ چالش است یا منفعصدای بم با فرکانس پایین، آسيب میکروواسکولاریا آسحس و ادراک- قسمت پنجاه و لزوم گذر انسان از حدها و ایا کوچک شدن مغزانسان الداروهای ام اسهمراهی میاستنی با برخی سما تحت کنترل ژنها هستیم یارتباط بین هوش طبیعی و هوهستی ما پس از شروعی چگال درد، رمز موفقیتتوهمات و شناخت حقیقتاعتماد به خودزمان و مکان، ابعاد کیهان کودک ایرانی که هوش او از ماده، چیزی نیستتاریکی و نوربحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیسکته ی مغزی در جوانانجهانی در ذهنچقدر به چشم اعتماد کنیمطولانی ترین شبافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه حافظه را قویتر کنیخواندن، دوست روزهای سختمن، ما یا چی؟اگر نیروی مغناطیس نباشد داروی جدید برای میاستنی هوش مصنوعی می تواند بر احاز نخستین همانند سازها تویتامین E در چه مواد غذایتیکاگرلور داروی ضد انعقابه نقاش بنگرزندگی بی دودکاهش مرگ و میر ناشی از ابمحدودیت درک انسانساختن آینده، بهترین روش تداوم مهم است نه سرعتبر کسی اعتماد نکن مگر اینآلودگی هوا چالش قرن جدیدجایی خالی نیستفن آوری های جدید علیه شنانقش آتش در رسیدن انسان بهعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهخواص بادام زمینیالگوبرداری از طبیعتچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانداستانها و مفاهیمی اشتباهوش مصنوعی از عروسک بازی رموزی از نخستین تمدن بشراز تکینگی تا مغز و از مغز واقعیت و مجازاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاستکامل جریان همیشگی خلقتبهبود حافظه پس از رخدادهزیست شناسی کل در جزء فراکتربیت کودکان وظیفه ای مهکتابخانهمرکز حافظه کجاستسرنوشتبرخی نرمش ها برای درد زانآنتروبات؛ ترکیب سلول زندحقیقت آنطور نیست که به نظفاصله ها در مکانیک کوانتنقش سجده بر عملکرد مغزعامل کلیدی در کنترل کارآخاویار گیاهیامیدی تازه در درمان سرطانبرو و انرژی مداوممنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماندر آسمان هدیه های نادیدنتقلید مرحله ای نسبتا پیشهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا تخیل یا واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگر کرونا ساخته شتئوری تکامل در پیشگیری و بیماری میاستنی گراویسزبان و شناخت حقیقت قسمت دتشنج به صورت اختلال رفتاگل درون گلدانمرزهای حقیقی یا مرزهای تسرطان کمیت گراییبرداشت مغز ما از گذر زمانآیا هوش مصنوعی می تواند نحوادث روزگار از جمله ویرفرد یا اندیشهنمای موفقیتعشق درونی به یگانگی خلقتخطای حساندوه دردی را دوا نمیکندچرا ماشین باید نتایج را پمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از درمان های جدید سرطانتلاشی تازه برای گشودن معهوش مصنوعی در کامپیوترهاروزهای بد باقی نمیمانداز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش بهترین درمان بیش فعتاثیر کلام در آیات کلام ببیماری تی تی پیسفرنامه سفر به بم و جنوب تظاهر خوابیده ی مادهگالکانزوماب، دارویی جدیمشاهدات آمیخته با اشتباهشواهدی از دنیسوان(شبه نئبسیاری از بیماری های جدیآیا بدون ناظر هوشمند هم بحرکت چرخشی و دائمی کیهانقلب های سادهنه عدم مطلق بلکه عدم با قسایتهای دیگرده روش موفقیتانسان خطرناکترین موجودچراروياها را به یاد نمی آمنتظر نمان چیزی نور را بهاتوبان اطلاعات و پلِ بیندرمان جدید ام استنها مانع در زندگی موارد هوش عاطفی قسمت یازدهروشی جدید در درمان قطع نخاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری هوش مصنوعی، عمیقتاثیر گیاه خواری بر رشد وبیان ژن های اسکیزوفرنی دسلولهای بنیادی مصنوعی درتغییرات مغز پس از 40 سالگیگشایش دروازه جدیدی از طرمغز فکر میکند مرگ برای دیشاهکار قرنآیا راهی برای رفع کم آبی حس و ادراک قسمت نهمقبل از آغازنوار عصب و عضلهدی متیل فومارات(زادیوا)(اولین دروغنظریه ی تکامل در درمان بیموجودات مقهور ژنها هستنداخلاق و علوم اعصابدرون قفس یا بیرون از آنتو باید نیکان را به دست باستفاده از مغز، وزن را کمهوشیاری سنتی یا هوشیاری رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وکفش بد، عامل مهم کمردردتاثیر درجه حرارت بر عملکبا طبیعت بازی نکنسندرم سردرد به دلیل افت فجهل مقدسپیوند مدفوعمغز انسان ایا طبیعتا تماشباهت زیاد بین سلول هاي عآدم عاقل، وقت خودش را هدرحس و ادراک قسمت بیست و یکلووفلوکساسینایمپلانت نخاعی میتواند دنوروز یا روز پایانیدانش بی نهایتهمه ی سردردها بی خطر نیستمیدان های مغناطیسی قابل ادراک ما درک ارتعاشی است درک عمیق در حیواناتتومورها و التهاب مغزی عااصل بازخوردهدف یکسان، در مسیرهای مترجزخوانی هایی که امروز بکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتاثیر درجه حرارت بر عملکبازگشت به ریشه های تکاملپیراستامسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجهان کنونی و مغز بزرگتریمغز بزرگ چالشهای پیش روصرع و درمان های آنآسیب ها ناشی از آلودگی هونکاتی در مورد تشنجحس و ادراک- قسمت بیست و پلزوم سازگاری قانون مجازاایا این جمله درست است کسیداروهای تغییر دهنده ی سیهمراهی نوعی سردرد میگرنیمانند کودکان باشیدارتباط شگفت مغز انسان و فهشت توصیه برای کاستن از ددرس گرفتن از شکست هاتوکل بر خدااعتماد به خودزمان و گذر آن سریع استکودکان مهاجرماده، چیزی بیش از یک خلا تاریکی خواهد ترسیدبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی علمی پیوند مغز ساسکته ی چشمیجهان، تصادفی نیستنقش قهوه در سلامتیطی یکصد هزار سال اخیر هرچافراد بی دلیل دوستدار تو نگاه من، نگاه تو و یا حقیخواب و بیداری نوسانی مغزمن، خود تو هستماگر نعمت فراموشی نبود بسداروی جدید برای کاهش وزنهوش مصنوعی متصل با مغزذهن خود را مشغول هماهنگیاز نخستین همانند سازها تویتامین کاتیروفیبان موثر در سکته ی به نادیدنی ایمان بیاورزندگی در جمع مواردی را برکاهش التهاب ناشی از بیمامخچه فراتر از حفظ تعادلساختار فراکتال وجود و ذهتداخل مرزها و صفات با بینبرلیتیونآلودگی هوا و ویروس کروناجاذبهفناوری هوش مصنوعی نحوه خنقش انتخاب از طرف محیط، نعلم به ما کمک میکند تا موخواص شکلات تلخالتهاب شریان تمپورالچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین هماندخالت در ساختار ژنهاهوش مصنوعی از عروسک بازی رمز و رازهای ارتباط غیر کرمز گشایی از اتصالات مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهتکامل داروینی هنوز در حابهداشت خوابزیست شناسی باور حقیقت یا ترجمه فعالیت های عضله به کجای مغز مسئول پردازش تجمرکز حافظه کجاستسریع دویدن مهم نیستبرخی نرمش ها برای زانوآنزیم تولید انرژی در سلوحقیقت افرادفاصله ی همیشگی تصویر سازنقش غذاها و موجودات درياعادت همیشه خوب نیستخار و گلامگا سه عامل مهم سلامتچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماندر آستانه ی موج پنجم کوویتقلید از روی طبیعتهوش مصنوعی از عروسک بازی رویا حقی از طرف خدااز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگری ضد کرونا از دتئوری جدید، ویران کردن گبیماری میاستنی گراویسزبان و شناخت حقیقت قسمت ستشنج عدم توازن بین نورون گل زندگیمزایای شکلات تلخ برای سلسرعت فکر کردن چگونه استبرداشتت از جهان رو زیاد آیا هوش مصنوعی زندگی بشرحکمت الهی در پس همه چیزفرد حساس از نظر عاطفی و بنمایش تک نفرهعشق، شلوغ کردن نیستخطر آلودگی هوااندوهگین نباش اگر درب یا چرا مردم با زندگی میجنگنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از درمان های رایج ام استلاشی جدید در درمان ام اسهوش مصنوعی در تفکر خلاق اروزهای سختاز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش در کمر دردتاثیر کپسول نوروهرب بر نبیماری خود ایمن اعصاب محسفرنامه سفر به بم و جنوب تظاهری از ماده است که بیدگام کوچک ولی تاثیرگذارمطالبه ی حق خودشیر و دوغ بادامبسیاری از بیماری های جدیآیا برای تولید مثل همیشه حس متفاوتقلب و عقلنهایت معرفت و شناخت درک عدهن، بزرگترین سرمایهانسان در هستی یا هستی در چراغ های متفاوت و نور یکسمنتظر نتیجه ی کارهایت بااتوسوکسیمایددرمان جدید ای ال اس، توفرتنها در برابر جهانهوش عاطفی قسمت پنجمروشی جدید در درمان نابیناز تکامل تا مغز، از مغز تیادگرفتن، آغاز حرکت است تاثیر گیاه خواری بر رشد وبیان حقیقتسلام تا روشناییتغییرات آب و هوایی که به پل جویی اصفهانمغز قلبشاهکار شش گوشآیاما مقهور قوانین فیزیکحس و ادراک قسمت چهارمقبل از انفجار بزرگنوار عصب و عضلهدین اجباریاولین سلول مصنوعینظریه ی ریسمانمورد نادر همپوشانی دو بیاخلاق پایه تکامل و فرهنگدرون و بیرون، جدای از هم تو برای خزیدن خلق نشده ایاستفاده از نظریه ی تکامل هوش، ژنتیکی است یا محیطیرژیم غذایی سالم و ضد التهکل اقیانوس در یک ذرهتاثیر درجه حرارت بر عملکبالای هر دستی، دستی هستسوی ما آید نداها را صداجهان فراکتالپیوند مدفوع در درمان بیممغز انسان برای ایجاد تمدشجاعت و ترسآرمانگرای تخیلی نباشحس و ادراک قسمت بیست و دولوب فرونتال یا پیشانی مغایمپلانت استخوانی در آسینورالژیدانشمندان موفق به بازگردهمه جا خیر بکارمیدان های کوانتومی خلاادراک، فراتر از آنچه معمدرگیری قلب در بیماری ویرتومورهای نخاعیاصل در هم تنیدگی و جهانی رحم مصنوعیکنگره بین المللی سردرد دتاثیر رو ح و روان بر جسمبازخورد یا فیدبکپیشینیان انسان از هفت میسیاهچاله ی تولید کنندهجهان کاملی در اطراف ما پرمغز بزرگ و فعال یا مغز کوضایعه ی شبکه لومبوساکرالآسیب روانی شبکه های اجتمچگونه مولکول های دی ان ایحس و ادراک- قسمت شصت و چهلزوم سازگاری قانون مجازاایا ابزار هوشمندی یا مغز داروهای ضد بیماری ام اس وهندسه ی پایه ایمانند آب باشارتباط شگفت انگیز مغز انو هر کس تقوای خدا پیشه کندست و پا زدن در سایه؟توپیراماتاعتماد بی موردزمان و صبرکودکان میتوانند ناقل بی ماست مالیتاریخ همه چیز را ثبت کردهبحثی درباره هوش و تفاوتهپروانه ی آسمانیجهش های ژنتیکی مفید در سانقش مهاجرت در توسعه نسل اطیف انسفالیت، گیلن باره افزایش قدرت ادراکات و حسنگاه مادی غیر علمی استخواب زمستانی سلول های سرمنابع انرژي پاک سرچشمه حاگر نعمت فراموشی نبود بسداروی جدید برای ای ال اسهوش مصنوعی و کشف زبان هایذهن خالی از شلوغی افکاراز نشانه ها و آثار درک شدویتامین کا و استخوانتکلم در گیاهانبه هلال بنگرزندگی در سیاهچالهکاهش حافظه هرچند فرایندیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلساختار شبکه های مغزی ثابترقی واقعی یا شعار ترقیبرنامه و ساختار پیچیده مآلودگی هوا و پارکینسونجاذبه و نقش آن در شکلگیریفواید روزه داری متناوبنقش اتصالات بین سلولهای علم بدون توقفخواص شگفت هویجام آر آی جدید با قدرت شگفچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین هماندر موج، راز خلقت نهفته اسهوش مصنوعی از عروسک بازی هوش مصنوعی از عروسک بازی رمز پیشرفت تواضع است نه طاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهتکامل داروینی هنوز در حابهداشت خواب، امروز در جهزیست، مرز افق رویداد هستترجمه ی فعالیت های عضله بکرونا چه بر سر مغز می آورمرکز خنده در کجای مغز استسریعترین کامپیوتر موجودبرخی نرمش های گردنآواز خواندن در قفس، نشانحقیقت انسانفتون های زیستینقش غذاها و موجودات درياعادت کن از بالا نگاه کنیخارق العاده و استثنایی باما شما از دید خفاش کور هچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماندر برابر حقایق جدیدتقلید از طبیعتهوش مصنوعی از عروسک بازی رویاها از مغز است یا ناخواز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانتا 20 سال آینده مغز شما به بیماری های میتوکندریزبان جانسوزتشویق خواندن به کودکانگلوله ی ساچمه ایمسمومیت دانش آموزان بی گسطح آگاهی، رخدادهای زندگبررسي علل احتمالي تغيير آیا هوش ارثی دریافتی از پحافظه میتواند بزرگترین دفردا را نمیدانیمچند نرمش مفید برای کمردرعصب حقوق نورولووخطر حقیقی، خود انسان استاندام حسی، درک از بخش هایچرا مغز انسان سه هزار سالمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از درمان های علامتی در ام استمایل زیاد به خوردن بستنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحروزهای سخت میگذرداز تکینگی تا مغز- از مغزتوزن حقیقی معرفت و شناختتاثیر کپسول نوروهرب بر تبیماری دویکسفرنامه سفر به بم و جنوب تعویض دارو در تشنجگامی در درمان بیماریهای مطالبی در مورد تشنجشیشه ی بازالتی و سیلیکونبشکه ای که ته نداره پر نمآیا بزرگ شدن مغز فقط در دحس چشایی و بویاییقلب یا مغزنهایت در بی نهایتدو ویژگی انتزاع و قدرت تجانسان عامل توقف رشد مغزنزاع ها بیهوده استمنتظر زمان ایده آل نشواتصال مغز و کامپیوتردرمان جدید سرطانتنهاییهوش عاطفی قسمت اولروشی جدید در درمان سکته ماز خود رها شویادآوری خواب و رویاتاثیر گیاه خواری بر رشد وبیداری معنوی یعنی دوستی سلاح و راهزنیتغییرات تکاملی سر انسان پل خواجو اصفهانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهشاید گوشی و چشمی، آماده شآگاهی فراتر از آگاهیحس و ادراک قسمت نوزدهمقبرستان ها با بوی شجاعتنوار عصب و عضلهدین، اجباری نیستاوکرلیزوماب داروی جدید شنظریه ی ریسمان و هوشیاریموسیقی نواختلا ل در خود عضلهدرون آشفته ی تو و ظاهر خنتو تغییر و تحولیاستفاده از هوش مصنوعی در هوض مصنوعی زندهرژیم غذایی ضد التهابیکلمات بلند نه صدای بلندتاثیر درجه حرارت بر عملکبالاترین هدف از دولتسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان قابل مشاهده بخش کوچپیوند مغز و سر و چالشهای مغز انسان برای شادمانی طشرکت نورالینک ویدیویی ازآرام باشحس و ادراک قسمت بیست و سولوتیراستامایمان به رویانورالژی تریژمینالدانشمندان نورون مصنوعی سهمیشه چیزی برای تنهایی دمیدان بنیادین اطلاعاتادغام میان گونه های مختلدرگیری مغز در بیماری کویتومورهای ستون فقراتاصل علت و تاثیررحم مصنوعیکنگره بین المللی سردرد دتاثیر روده بر مغزبازسازي مغز و نخاع چالشی پیشرفت های باور نکردنی دسیاهچاله، سیاه خالص یا پجهان پیوستهمغز بزرگترین مصرف کننده ضایعه ی عروقی مخچهآسیب عصب پا به دنبال اعتیچگونه میتوان با قانون جنحسن یوسف باغچه ی منلزوم عدم وابستگی به گوگل ایا بیماری ام اس (مولتیپداروهای ضد تشنج با توضیح هندسه ی رایج کیهانماه رجبارتباط شگفت انگیز مغز انوفور و فراوانیدست کردن در گوشتوانایی مغز و دیگر اجزای اعتیاد و تلاش های درمانی زمان واقعیت است یا توهمکودکان گذشته به آینده فکماست مالی با هوش انسانیتاریخ، اصیل نیست و ساخته بحثی درباره احساسات متفاپرواز از نیویورک تا لوس آجهش های ژنتیکی غیر تصادفنقش میدان مغناطیسی زمین طبیعت موجی جهانافزایش میل جنسی با خوردن نگاه محدود و تک جانبه، مشخواب سالم عامل سلامتیمنابع انرژی از نفت و گاز اگر با مطالعه فیزیک کوانداروی جدید برای دیابتهوش مصنوعی یا حماقت طبیعذهن سالماز نظر علم اعصاب یا نرووسویتامین کا در سبزیجاتتکنولوژی های جدید و حالتبه کدامین گناه کشته شدندزندگی زمینی امروز بیش از کاهش دوپامین عامل بیماریمخچه ابزاري که وظیفه آن فسادیسم یا لذت از آزار دادتروس جریان انرژیبرنامه ی مسلط ژنها در اختآلزایمرجبران از دست رفته هافواید روزه داری متناوبنقش تیروئید در تکامل مغزعلم در حال توسعهخواص عجیب لوبیاام اس و سرطانچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین هماندر میان تاریکی و روشناییدر مانهای کمر دردهوش مصنوعی از عروسک بازی رمز امید، بی نیازی از مرداز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک متکامل داروینی هنوز در حابهداشت خواب، رمز حافظه ی زاویه نگاه ها یکسان نیستترجمه ای ابتدایی از اسراکریستال هامرگ چیستسرکه انگبین عسلی مفید بربرخی یونها و مولکول های مآینه در اینهحقیقت اشیافروتنی معرفتینقش غذاها و موجودات درياعادت کن خوب حرف بزنیخبر مهم تلسکوپ هابلامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنتایج نادانی و جهلمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماندر جراحی کمر عجله نکنیدتقویت مغز با ورزشهوش مصنوعی از عروسک بازی رویاهای پر رمز و حیرتی دراز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانتا بحر یفعل ما یشابیماری های مغز و اعصاب و زبان ریشه هایی شناختی استشخیص ژنتیکی آتروفی های گلوئونمسمومیت دانش آموزان، قماسعی کن به حدی محدود نشویبررسی مغز با امواج مادون آیا هوش سریعی که بدون احسحافظه های کاذبفرزندان زمان خودچند جهانیعصب سیاتیکخطر را بپذیرانرژی بی پایان در درون هرچرا مغزهای ما ارتقا یافت منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از درمان ژنتیکی برای نوآوریتمایز یا کشف یگانگیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحروش مقابله مغز با محدودیاز تکینگی تا مغز، از مغز وزوز گوشتاثیر کپسول نوروهرب بر سبیماری دیستروفی میوتونیسفری به آغاز کیهانتعیین پیش آگهی آسیب به عصگامی در درمان بیماریهای مطالعه ای بیان میکند اهدشکل های متفاوت پروتئین هبشریت از یک پدر و مادر نیآیا تکامل و تغییرات ژنتیحس و ادراک (قسمت اول )قلب دروازه ی ارتباطنهادینه سازی فرهنگ اختلادو بیماری روانی خود بزرگ انسانیت در هم تنیده و متصنزاع بین جهل و علم رو به پمنحنی که ارتباط بین معرفاثر مضر مصرف طولانی مدت ردرمان جدید سرطانتنهایی رمز نوآوری استهوش عاطفی قسمت دهمريتوکسيمب در درمان ام اساز درخواست ها جدا شویاری خدا نزدیک استتاثیر گیاهخواری بر رشد و بیداری و خواب کدام بهتر اسلسله مباحث هوش مصنوعیتغذیه بر ژنها تاثیر داردپلاسمای غالبمغز مانند تلفن استشاید درست نباشدآپومورفین در پارکینسونحس و ادراک قسمت هفتمقدم زدن و حرکت دید را تغینوار عصب و عضلهدیوار همه اش توهم بودايندگان چگونه خواهند دیدنظریه تکامل در درمان بیمموسیقی هنر مایع استاختلاف خانوادگی را حل کندروغ نگو به خصوص به خودتتو جهانی هستی که خودش را استفاده از انرژی خلاهیچ نقطه ای مرکزی تر از ارژیم غذایی ضد دردکلوزاپین داروی ضد جنونتاثیر درجه حرارت بر عملکباهوش ترین و با کیفیت تریسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان موازی و حجاب هاپیوند اندام از حیوانات بمغز انسان برای شادمانی طشربت رب انارآرامش و دانشحس و ادراک قسمت بیستملوزالمعده(پانکراس)مصنوعاین پیوند نه با مغز بلکه نوزاد ناشنوای متولد شده،دانشمندان یک فرضیه رادیکهمیشه چشمی مراقب و نگهبامیدازولام در درمان تشنج ادغام دو حیطه علوم مغز و هدف از تکامل مغزدرگیری مغز در بیماران مبتوهم فضای خالیاصل عدم قطعیت از کوانتوم رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرکنترل همجوشی هسته ای با هتاثیر روزه داری بر سلامت باغچه ی منپیشرفت های جدید علوم اعصسیاره ی ابلهانجهان پیوستهمغز حریص برای خون، کلید تضایعات در عصب زیر زبانیآسانی موفقیتچگونه مغز ما، موسیقی را پحساسیت روانی متفاوتمقاومت به عوارض فشار خون ایا بدون زبان میتوانیم تداروی فامپیریدین یا نورلهندسه بنیادینماهیچه ی صبرارتباط غیرکلامی بین انساوقاحت و تمسخر دیگراندست آسمانتوانایی یک فرد، برای تغیاعتیاد را به دور بینداززمان پلانککودکان خود را مشابه خود تماشین های دارای روحسال 2025 سال بین المللی علمتازه های اسکیزوفرنی(جنوبحثی درباره احساساتی غیرپروتئین های ساده ی ابتداجهش های بیماری زا، معمولنقش محیط زندگی و مهاجرت دطبیعت بر اساس هماهنگیافزایش مرگ و میر سندرم کونگاه کلی نگرخواب سالم عامل سلامتی و یمنابع انرژی از منابع نهفاگر تلاش انسان امروز براداروی جدید ضد فشار خونهوش مصنوعی گوگل به کمک تشذهت را روی چیزهای مفید متاز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی 12 در درمان دردتکنولوژی و پیشرفتبه امید روزهای بهترزندگی زودگذرکاهش سن بیولوژیکی، تنها مخچه تاثیر گذار بر حافظهسازگاری با محیط بین اجزاتری فلوپرازینبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱آلزایمر در جوانانجدا کردن ناخالصی هافواید زیاد دوچرخه سوارینقش حفاظتی مولکول جدید دعلم راهی برای اندیشیدن اخود جسم و یا تصویرام اس یا تومور؟چالش های ایستادن بر دو پامنابع بی نهایت انرژی در دابزار بقا از نخستین همانابزار بقا از نخستین هماندر محل کار ارزش خودت را بهوش مصنوعی از عروسک بازی رمز بقای جهش ژنتیکیاز تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار تکامل داروینی هنوز در حابوزون هیگز چیستزاوسکا درمان گوشرترس و آرمان هاکریستال زمان(قسمت اولمرگ و میر پنهانسرگیجه از شایعترین اختلابرخی اثرات مضر ویتامین دآیندهحقیقت تنها چیزی است که شافروتنی و غرورنقش غذاها در کاهش دردهای عادت کردن به نعمتخدا موجود استانفجار و توقف تکاملی نشانتاران، جذب کنمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماندر درمان بیماری مولتیپل تقویت استخوان در گرو تغذهوش مصنوعی از عروسک بازی رویای شفافاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ضد اعتیادتاول کف پا و حقیقتبیماری های ژنرالیزه ی عصزبان شناسی مدرن در سطح سلتشخیص آلزایمر سالها قبل گمان میکنی جرمی کوچکی در مسیر دشوار تکامل و ارتقاشلیک فراموشیبررسی و اپروچ جدید بر بیمآیا هشیاری کوانتومی وجودحافظه و اطلاعات در کجاست فرضیه ای جدید توضیح میدهچند جهانیعضلانی که طی سخن گفتن چقدخطرات هوش مصنوعیانرژی تاریکچرا ویروس کرونای دلتا وامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از درمان کارتی سل و تومور مغتمدن قدیمی ای در جنوب ایرهوش مصنوعی درمانگر کامپیروش های صرفه جویی در ایجااز تکینگی تا مغز، از مغز وسواس، بیماری استتاثیر کپسول نوروهرب بر سبیماری سلیاکسقوط درون جاذبه ای خاص، چتعامل انسان و هوش مصنوعیگاهی لازم است برای فهم و معمای اخلاقی قطارشکل پنجم مادهبعد پنجمآیا تراشه ها داخل مغز، میحس و ادراک (قسمت دوم )قلب روباتیکچهار میلیارد سال تکامل بدو بار در هفته ماهی مصرف انسانیت در برابر دیگراننزاع بین علم و نادانی رو منشأ اطلاعات و آموخته ها اثرات فشار روحی شدیددرمان دارویی سرطان رحم بتنبیه چقدر موثر استهوش عاطفی قسمت دومریه زغالیاز دست دادن دم در پیشینیاژن همه چیز نیستتاثیر انتخاب از طرف محیط بیرون اصل است یا درونسلطان جنگل یا صاحب ملکوتثبت و دستکار ی حافظهپمبرولیزوماب در بیماری چمغز مادران و کودکان در زمشایسته نیست در جیب خود قرآپومورفین در پارکینسونحس و ادراک قسمت هفدهمقدرت مردمنوار عصب و عضله مهم در تشدیوار، از ابتدا توهم بودايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیممیلر فیشر نوعی نادر از گیاختلال حرکتی مانند لرزش دریا آرام نخواهد شد کشتی تو جدای از کیهان نیستیاستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز همیشگی نیستراه فراری نیستکلید نزدیک و نگاه تو بر فتاثیر درجه حرارت بر عملکباور و کیهان شناسیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان ما میتواند به اندازمغز انسان رو به کوچک تر ششربت ضد خلطآرامش و سکونحس و ادراک قسمت دهملیروپریم داروی ترکیبی ضداین اندوه چیستنوسانات کوانتومی منبع مادانشمندان ژنی از مغز انسهمیشه اطمینان تو بر خدا بمکان زمان یا حافظه زمانارتقا و تکامل سنت آفرینش هدف از خلقت رسیدن به ابزادرگیری مغزی در سندرم کووتوهم فضای خالی یا توهم فضاصل، روان و نفس استرساناها و ابر رساناها و عکنترل جاذبهتاثیر روزها، ماه ها یا سابترس از اینکه کسی، به درگپیشرفت در عقل است یا ظواهسیاره ابلهانجهان پر از چیزهای اسرار آمغز در تنهایی آسیب میبینضرورت زدودن افکارآشنا پنداریچگونه مغز پیش انسان یا همخفاش کور و انسان بینا؟مقایسه رقابت و همکاریایا تکامل هدفمند استداروی لیراگلوتیدهندسه در پایه ی همه ی واکماپروتیلینارتروز یا خوردگی و التهاوقت نهيب هاي غير علمي گذشدست بالای دستتوازن مهمتر از فعالیت زیاعداد بینهایت در دنیای مزمان به چه دلیل ایجاد میشکودکان را برای راه آماده ماشین دانشسال سیزده ماههتازه های بیماری پارکینسوبحران ذهن فیلمی قابل تامپروتز چشمجهش تمدنی عجیب و شگفت انسنقش مرکز تنفس سلولی در بیطعمه ی شبکه های ارتباط اجافزایش سرعت پیشرفت علوم نگاه انسان محدود به ادراخواب عامل دسته بندی و حفطمنابع انرژی از نفت و گاز اگر خواهان پیروزی هستیداروی جدید ضد میگرنهوش مصنوعی گوگل به کمک تشذخیره ی شگفت انگیز اطلاعاز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی هفدهتکنولوژی به طرز وحشتناکیبه بالا بر ستارگان نگاه کزندگی سلول در بدن، جدای اکایروپاکتیک چیستمخاطب قرار دادن مردم، کاستم با شعار قانون بدترین تری فلوپرازینبرین نت به جای اینترنتآملودیپین داروی ضد فشار جدایی خطای حسی استفیلم کوتاه هیروشیما از هنقش حیاتی تلومر دی ان آ دعلم ساختن برج های چرخانخودآگاهی و هوشیاريامواجی که به وسیله ی ماشیچالش کمبود اندام برای پیمنابع جدید انرژیمناطق خاص زبان در مغزابزار بقا از نخستین هماندر چه مرحله ای از خواب ، رهوش مصنوعی از عروسک بازی رمز جهاناز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقتکامل زبانبوزون هیگز جهان را از متلزبان فرایند تکاملی برای ترسناک تر از کوریکریستال زمان(قسمت دوم)مرگ و میر بسیار بالای ناشسرگردانیبرخی اختلالات عصبی مثانهآینده ی انسان در فراتر ازحقیقت خواب و رویافرگشت و تکامل تصادفی محض نقشه مغزی هر فرد منحصر بهعادت بد را ترک کنخدا نور آسمان ها و زمین اانفجار بزرگ پایان بوده انجات در اعتماد به خودمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماندر دعواها چه میکنی؟تقویت حافظه یا هوش مصنوعهوش مصنوعی از عروسک تا کمروان سالماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن علیه سرطانتابوهای ذهنیبیماری های روانی با تاثیزبان شناسی نوین نیازمند تشخیص ایدزگنجینه ای به نام ویتامین مسئول صیانت از عقیده کیسشلیک فراموشیبررسی ژنها در تشخیص بیماآیا واکنش های یاد گرفته وحافظه و اطلاعات در کجاست فساد اقتصادی سیتماتیک درچند جهانی و علمغم بی پایاندفاع از پیامبرانرژی تاریک که ما نمی توچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از درمان پوکی استخوانتمدن پیشرفته ی پیشینیانهوش مصنوعی درخدمت خلق وحروش های عملی برای رفع کمراز تکینگی تا مغز، از مغز وسیله، فقط دعا نیستتاثیر کتامین در درمان پابیماری شارکو ماری توثسقوط زیگزاگی یا ناگهانیتعامل انسان با هوش مصنوعگاهی مغز بزرگ چالش استمعماری، هندسه ی قابل مشاشکرگزار هر چیزی باش که دابعد از کروناآیا جنین انسان، هوشمندی حس و ادراک قسمت 67قلب را نشکنچهار ساعت پس از کشتار خوکدو برابر شدن خطر مرگ و میانسان، گونه ای پر از تضادنزاع بین علم و جهل رو به پمنشاء کوانتومی هوشیاری ااثرات مفید قهوهدرمان زخم دیابتی با تکنوتهدیدهای هوش مصنوعیهوش عاطفی قسمت سومریواستیگمیناز روده تا مغزژن همه چیز نیستتاثیر احتمالی عصاره تغلیبیست تمرین ساده برای جلوسم زنبور ، کلیدی برای وارثبت امواج الکتریکی در عصپناه به بیابانمغز چون ابزار هوش است دلیشادی، پاداش انجام وظیفهآب زندگی است قسمت چهارمحس و ادراک قسمت هجدهمقدرت و شناخت حقیقتنوار عصب و عضله برای تاییدید تو همیشه محدود به مقدايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیممیهمانهای ناخوانده عامل اختلال خواب فرد را مستعد دریافت هورمون امید با ورتو دی ان ای خاص ميتوکندرياستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز، چقدر حقیقی استراه نجاتکلید، در ناشناخته هاستتاثیر درجه حرارت بر عملکباید از انسان ترسیدسوخت هیدروژنی پاکجهان مادی، تجلی فضا در ذهمغز انسان رو به کوچکتر شدشش مرحله تکامل چشمآرامش عقلحس و ادراک قسمت دوازدهملیس دگرامفتامین یا ویاساین ایده که ذرات سیاهچالنوشیدن چای برای مغز مفید دانشمندان پاسخ کوانتومی همیشه به آنچه داری، خوشنمکانیک کوانتومی بی معنی ارتقا یا بازگشت به قبل ازهر چیز با هر چیز دیگر در تدرگیری مغزی در سندرم کووتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)اصلاح خطا با رفتن بر مسیررستگاری محدود به یک راه نکندن ریشه ی خودتاثیر روغن رزماری استنشابحتی علمی درباره تمایل بپیشرفت ذهن در خلاقیت استسیاره ابلهانجهان پر از چیزهای جادویی مغز را از روی امواج بشناسضرب المثل یونانیآشنا پنداریچگونه هموساپينس بر زمین خفاش با شیوع همه گیری جدیمقابله ی منطقی با اعتراضایجاد احساساتداروی کنترل چربی خونهندسه زبانِ زمان استماجرای جهل مقدسارزش های وارونهوقتی فهمیدی خطا کردی برگدستورالعمل مرکز کنترل بیتوت زیاد بخوریدبقا با سازگارترین فرد اسزمان شگفت انگیزکوری گذرای ناشی از موبایمبانی ذهنی سیاه و سفیدسانسور از روی قصد بسیاری تازه های درمان ام اسبخش فراموش شده ی حافظهپروتز عصبی برای تکلمجهشهای مفید و ذکاوتی که دنقش نگاه از پایین یا نگاهظهور امواج مغزی در مغز مصافسردگی و اضطراب در بیمانگاه از کنار و یا از روبرخواص فلفل سبزمنابع انرژی از نفت و گاز اپل ویژن پرو در تشخیص بیمداروی جدید ضد الزایمرهوش مصنوعی الفاگوذره ی معین یا ابری از الکاز واقعیت امروز تا حقیقتویتامین دی گنجینه ای بزرتکنولوژی جدید که سلول هابه بالاتر از ماده بیندیشزندگی، مدیریت انرژیکار امروز را به فردا نیندمدل همه جانبه نگر ژنرالیستم، بی پاسخ نیستترک امروزبرای یک زندگی معمولیآموزش نوین زبانجریان انرژی در سیستم های فیلمی بسیار جالب از تغیینقش خرچنگ های نعل اسبی درعلایم کمبود ویتامین E را خودآگاهی و هوشیاريامیوتروفیک لترال اسکلروچالش دیدگاه های سنتی در بامید نیکو داشته باش تا آنچاالش ها در تعیین منبع هومناطق خاصی از مغز در جستجابزار بقا از نخستین هماندر ناامیدی بسی امید استهوش مصنوعی از عروسک بازی رمز جهان خاصیت فراکتالاز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدتکامل زبانبی نهایت در میان مرزهازبان متغیرترسان نیستیکریستال زمان(قسمت سوم)مرگ و سوال از قاتلسربازان ما محققا غلبه می برخی اصول سلامت کمرآینده ی حمل و نقل هوایی دحقیقت در علم، هرگز نهایی فراموش کارها باهوش تر هسنقشه های مغزی جدید با جزیعادت دادن مغز بر تفکرخدا بخشنده است پس تو هم بانقراض را انتخاب نکنیدنجات در راستگوییمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماندر سال حدود 7 میلیون نفر تقویت سیستم ایمنیهوش مصنوعی از عروسک تا کمروبات ها قول میدهنداز تکینگی تا مغز از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه اتاثیر فکر بر سلامتبیماری وسواسزبان، نشان دهنده ی سخنگو تصویر خورشید یا خود خورشگندم بکاری، جو درو نمیکنمسئولیت جدیدشنا در ابهای گرم جنوب نیابررسی بیماری التهابی رودآیا یک، وجود داردحافظه و اطلاعات در کجاستفشار و قدرتچند روش ساده برای موفقیتغم بی پایاندفاع در برابر تغییر ساختانرژی خلا ممکن استچرا پس از بیدار شدن از خومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزارهای پیشرفته ارتباط درمان پوکی استخوانتمدن بشری و مغز اخلاقیهوش مصنوعی ساخته هوش طبیروش هایی برای مقابله با ااز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیام منفرد نورون مغزی تاثیر گیاه خواری بر رشد وبیماری ضعف عضلات نزدیک بسلول های مغزی عامل پارکیتعداد کلی ذهن ها در جهان گاهی جهت را عوض کنمعنی روزهشکست حتمیبعد از کروناآیا جهان ذهن و افکار ما محس و ادراک قسمت 74قوی تر باشنون و القلمدو برابر شدن خطر مرگ و میانعطاف پذیری مکانیسمی علنسبیت عام از زبان دکتر برمهمان ناخواندهاثرات مفید روزه داریدرمان ساده ی روماتیسمتو یک معجزه ایهوش عاطفی قسمت ششمریاضیات یک حس جدید استاز سایه نترسژن هوش و ساختارهای حیاتی تاثیر بینش و انتظارات فربیش از نیمی از موارد انتقسماگلوتید داروی کاهش دهنجلو رفتن یا عقبگردپنج اکتشاف شگفت آور در مومغز چگونه صداها را فیلتر شب سیاه سحر شودآب زندگی است قسمت هفتمحس و ادراک قسمت هشتمقدرت کنترل خودنوار عصب و عضله تعیین محلدیدن خدا در همه چیزای نعمت من در زندگیمنعناعمیوپاتی و نوار عصب و عضلهاختلال در شناسایی حروف و دریای خداتو در میانه ی جهان نیستی استفاده از سلول های بنیاهیچ وقت خودت را محدود به راه های جدید برای قضاوت رکلام و زبان، گنجینه ای بستاثیر درجه حرارت بر عملکبابا زود بیاپیوند اندام حیوانات به اسودمندی موجودات ابزی بر جهان مرئی و نامرئیمغز ایندگان چگونه استششمین کنگره بین المللی سآرامش(سکوت) stillness و تکاپوحس و ادراک قسمت سوملا اکراه فی الدیناین ابتدای تناقض هاستنوعی سکته مغزی ، وحشتناک دانشمندان اولین سلول مصنهمیشه داناتر از ما وجود دمکانیزمهای دفاعی در برابارتوکين تراپی روشی جديد هر جا که جات میشه، جات نیدرگیری اعصاب به علت میتوتوهم چیستاصول انجام برخی نرمش ها درشته نوروایمونولوژی و نقکندر در بیماریهای التهابتاثیر رژیم گیاه خواری بر بحث درباره پیدایش و منشا پیشرفتی مستقل از ابزار هسیب یکسان و دیدگاه های متجهان دارای برنامهمغز زنان جوانتر از مغز مرضربه مغزی در تصادف رانندآشناپنداری چیستچگونه هوشیاری خود را توسخلا، حقیقی نیستمقابله با کرونا با علم اسایران بزرگداروی تشنجی دربارداریهندسه، نمایشی از حقیقتماجرای عجیب گالیلهارزش های حقیقی ارزش های غوقتی ناراحتی چیکار میکنیدغدغه نتیجه ی نادانی استتوسعه هوش مصنوعی قادر اسبقا در ازای بیماریزمان طلایی سکته ی مغزی راکی غایب شدی تا نیازمند دلمباحث مهم حس و ادراکسانسور بر بسیاری از حقایتاسف بار است انسان، حق خوبخش های تنظیمی ژنومپرورش مغز مینیاتوری انساجهشهای مفید و ذکاوتی که دنقش نظام غذایی در تکامل مظرف باید پر شود چه با چرک افسردگی و ساختار مغزنگاه از بیرون مجموعهخواص منیزیممنابع انرژی از نفت و گاز اپی ژنتیکداروی سل سپتهوش مصنوعی اکنون می توانذرات کوانتومی زیر اتمی قاز کجا آمده ام و به کجا میویروس مصنوعیتکنولوژی جدید که سلول هابه جای محکوم کردن دیگران زندگی، مراتب هوشیاری استکار با یگانگی و یکپارچگیمدل هولوگرافیک ژنرالیزهستون فقرات انسان دو پا جلترکیب آمار و ژنتیکبرای پیش بینی آینده مغز دآمارهای ارائه شده در سطح جریان انرژی در سیستم های فیروز نادرینقش داروهاي مختلف معروف علایم کمبود ویتامین E را خودت را از اندیشه هایت حفخودروهای هیدروژنیامید نجاتنابینایی در نتیجه ی گوشی منبع نور واقعی و ثابت، حقابزار بقا از نخستین هماندر هم تنیدگی مرزها و بی متفاوت مغز انسان و میمون ههوش مصنوعی از عروسک بازی رنگ کردن، حقیقت نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرتکامل زبان انسان از پیشیبی نظمی مقدمه شناختزبان مشترک ژنتیکی موجوداتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرکشف مکانیسم عصبی خوانش پمرگ انتقال است یا نابود شسربرولایزینبرخی اطلاعات روانشناسی مآینده ی علم و فیزیک در60 ثحقیقت راستین انسان علم بفراموشی همیشه هم بد نیستنقشه با واقعیت متفاوت اسعارضه جدید ویروس کرونا سخدا تاس نمیریزدانواع سکته های مغزینخاع ما تا پایین ستون فقرمنبع هوشیاری کجاست قسمت53ابزار بقای موجود زنده از در عید نوروز مراقب تصادف تلقین اطلاعات و حافظههوش مصنوعی از عروسک تا کمروبات های ریز در درمان بیاز تکینگی تا مغز از مغز توابسته به دوستی این و آن تاثیر مشاهده بر واقعیت ببیماری کروتز فیلد جاکوبزبان، وسیله شناسایی محیطتصویر در هم تنیدگی کوانتگوهر با نظر دیگران سنگ نممسئولیت در برابر محیط زیشناخت ناشناختهبررسی سیستم تعادلی بدن اآیا کیهان می تواند یک شبیحافظه ی ما انسان ها چرا مفشار روحی، همیشه بد نیست چندین ماده غذایی که ماننغیرقابل دیدن کردن مادهدقیق ترین تصاویر از مغز اانرژِی برای ایجاد اضطرابچرا ارتعاش بسیار مهم استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزارهای بقا از نخستین هدرمان آرتروز با ورزش موضتمدن زیر آبهوش مصنوعی، کیفیت فریب مروش هایی برای کم کردن اضطاز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیشنهاد خوب برای آسان تاثیر گیاه خواری بر رشد وبیماریهای تحلیل عضلانی اسلول های بنیادیتعذیه ی ذهنگاهی در پارکینسون باید پمعاینه قبل از نوار عصب و شکستن مرز دور مغزبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش های ژنتیکی، ویروحس و ادراک قسمت 75قیچی ژنتیکینوآوری ای شگفت انگیز داندو داروی جدید برای میاستاهمیت کنترل خشمچسبیدن به خود، مانع بزرگ مهندسی ژنتیک در حال تلاش اثرات مضر ماری جوانادرمان سرگیجه بدون نیاز بتو یک جهان در مغز خودت هسهوش عاطفی بیشتر در زنانریتوکسیماباز سایه بگذرژن یا نقشه توسعه مغز و نقتاثیر ترکیبات استاتین (سبیشتر کمردردها نیازی به سندرم میلر فیشرجلوتر را دیدنپول و شادیمغز ناتوان از توجیه پیداشبیه سازی میلیون ها جهان آب زندگی است قسمت اولحس و ادراک قسمت هشتاد و نقدرت انسان در نگاه به ابعنوار عصب و عضله در مطب دکدیدگاه نارسای دوگانه ی مهفت چیز که عملکرد مغز تو میوتونیک دیستروفیاختلال در شناسایی حروف و درک فرد دیگر و رفتارهای اتوقف؛ شکستاستفاده از سلول های بنیاهیچ کاری نکردن به معنی چیراه های جدید برای قضاوت رکلام، در تحولی شگفت آور بتاثیر درجه حرارت بر عملکباد و موجپیوند سر آیا ممکن استسی و سه پل اصفهانجهان مشارکتیمغز ابزار بقای برتر مادیشعار و عملآرزوها را کم کنحس و ادراک قسمت سی و هشتملاموژین داروی ضد اوتیسم؟این بیمار را باید چه کار نیوالیندانشمندان تغییر میدان مغهمیشه راهی هستما انسانها چه اندازه نزدارتباط میکروب روده و پارهر حرکت خمیده می شود و هر درب بسته با غیر خود باز متوهم و خیالاصول توسعه ی یک ذهن کاملرشد مغز فرایندی پیچیده اکندر علیه سرطانتاثیر رژیم گیاه خواری بر بحثي درباره هوش و تفاوتهپپوگستسیر آفرینش از روح تا مغز جهان در حال نوسان و چرخشمغزهای کوچک بی احساسضررهای مصرف شکر و قند بر آشتی بهتر استچگونه واکسن کرونا را توزخلا، خالی نیستملاحظه های اخلاقی دربارهایرادهای موجود در خلقت بداروی جدید ALSهنر فراموشیماده ی تاریکارزش حقیقی زبان قسمت اولوقتی پر از گل شدی خودت را ذهن ما از در هم شکستن منبتوسعه برخی شغل ها با هوش بقای حقیقی در دور ماندن ازمان، واقعی نیستکیهان خود را طراحی میکندمبتکران خودشکوفاسانسور ذهنتبدیل پلاستیک به کربن و سبخش بزرگی حس و ادراک ما اپرکاری تیروئیدجوانان وطنALS نگاهی کامل بر بیماری ونقش نظریه تکامل در شناساظرفیت مغز چقدر استاقلیت خلاقنگاه از دور و نگاه از نزدخواص میوه ی بهمنابع انرژی از نفت و گاز ابتدا سخت ترین استداروی ضد چاقیهوش مصنوعی از عروسک های بذرات کوانتومی زیر اتمی قاز کسی که یک کتاب خوانده ویروس های باستانی، مغز متکینگیبه جای تولید، بیشتر گوش کزندان ذهنیکارهای کوچک، بی ارزش نیسمدل هولوگرافیک تعمیم یافستارگانی قبل از آغاز کیهترکیب حیوان و انسانبرای اولین بار دانشمندانآن چیزی که ما جریان زمان جریان انرژی در سیستم های فیزیک مولکولها و ذرات در نقش درختان در تکاملعلائم عصبی آلزایمر، با انقش ذهن و شناخت در حوادث علت خواب آلودگی بعد از خوخورشید مصنوعیامید یا ناامیدی؟ناتوانی از درمان برخی ویمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماندر هم تنیدگی کوانتومیتفاوت ها و تمایزها کلید بهوش مصنوعی از عروسک بازی رنگین کماناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که تکامل ساختار رگهای مغزی بی هیچ می ایی و بی هیچ میرزبان چهار حرفی حیات زمینتسلیم ارتباط با من برترکشف مکانیسمی پیچیده در بمرگ تصادفیسردرد میگرنبرخی بیماری ها که در آن بآینده با ترس جمع نمیشودحقیقت غیر فیزیکیفراموشی و مسیر روحانینقص های سیستمی ایمنیعبارت های مبهم مانند انرخدای رنگین کمانانیس بی کساننخاع درازتر یا کوتاهتر کمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمابزار بقای موجود زنده از درمان نگهدارنده ی اعتیادتلاش ها برای کشف منابع جدهوش مصنوعی از عروسک تا کمروبات کیاناز تکینگی تا مغز از مغز توابستگی یعنی قلادهتاثیر نگاه ناظر هوشیار ببیماری گیلن باره و بیمارزدودن نقص از هوش مصنوعیتصویر زیبا از سلولگویید نوزده و ایمنی ساکتمستند جهان متصلشناخت و معرفت، و نقش آن دبررسی علل کمر درد در میانآیا گذشته، امروز وآینده حافظه ی ما انسان ها چرا مفضا و ذهن بازچندجهانیغار افلاطوندل به دریا بزنانسولینچرا به هم اعتماد نمیکنیممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزارهای بقا ازنخستین همدرمان ام اس(مولتیپل اسکلتمدنی قدیمی در شمال خلیج هوش مصنوعی، اتفاقات و تحروش هایی برای جلوگیری از از تکامل تا مغز از مغز تا یک آلل ژنتیکی که از نئاندتاثیر گیاه خواری بر رشد وبیماری، رساله ای برای سلسلول های بنیادی منابع و اتغییرگذر زمان کاملا وابسته به معادله ها فقط بخش خسته کنشکستگی لگن یا سکته ی مغزیبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجحس و ادراک قسمت 78قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنوار مغز مشاهده ی غیر مستدو سوی واقعیتاهرام مصر از شگفتی های جهنسبت ها در کیهانمهندسی بدناجزای پر سلولی بدن انسان درمان سرگیجه بدون نیاز بتو کجای جهانیهوش عاطفی در زنان بیشتر اریسپریدوناز علم جز اندکی به شما داژن درمانی در درمان چاقیتاثیر تغذیه بر سلامت روابیشتر علم، در نادانسته هسندرم کووید طولانیجمجمه انسان های اولیهپول و عقیدهمغز و قلب در جنین موش مصنشبیه سازی سیستم های کوانآب زندگی است قسمت دومحس و ادراک قسمت هشتاد و شقدرت ذهننوبت کودکاندیروز و امروزهفت سین یادگاری از میراث میگرن و پروتئین مرتبط با اختلالات مخچهدرک نیازمند شناخت خویش اتولید مولکول جدید توسط هاستفاده از سلول های بنیاهیچ کس مانند تو نگاه نمیکراه پیروزی در زندگی چیستکلرال هیدرات برای خوابانتاثیر درجه حرارت بر عملکباد غرور و سر پر از نخوت وپیوند سر برای چه بیمارانسیلی محکم محیط زیست بر انجهان معنامغز ابزار برتر بقاصبور باشآزمون تجربی، راهی برای رحس و ادراک قسمت سی و ششملایو دوم دکتر سید سلمان فاینکه به خاطرخودت زندگی نیکولا تسلادانشمندان روش هاي جدیدی همیشه عسل با موم بخوریمما انسانها چه اندازه نزدارتباط ماده و انرژیهرچیز با یک تاب تبدیل به درختان چگونه بر تشکیل ابتوهم وجوداصول سلامت کمررشد مغز علت تمایل انسان بکو کیو تن coQ10تاثیر رژیم گیاه خواری بر بحثی جالب درباره محدودیتپایان، یک آغاز استسیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان در حال ایجاد و ارتقامغز، فقط گیرندهضررهای شکر بر سلامت مغزآغاز فرایند دانستنچگونه آن شکری که می خوریمخلاصه ای از مطالب همایش مملاحظات بیهوشی قبل از جرایستادن در برابر آزادی بداروی جدید s3 در درمان ام هنر حفظ گرهارزش حقیقی زبان قسمت دوموقتی تو از یاد گرفتن باز ذهن چند جانبه نیازمند نگتوصیه های سازمان بهداشت بلندی در ذهن ما درک بلندیزمان، اندک استکیهانِ هوشیارِ در حال یامتواضع باشساهچاله ها تبخیر نمیشودتبدیل تراکت صوتی مصنوعی بخش بزرگتر کیهان ناشناختپراسینزوماب در پارکینسوجوانان وطنNVG 291نقش هورمون های تیروئید دعقل مجادله گراقیانوس نادانینگاه از درون قفس یا بیرونخواص هلو برگ هلومنابع انرژی از نفت و گاز ابتدایی که در ذهن دانشمنداروی ضد چاقیهوش مصنوعی از عروسک های بذرات کوانتومی زیر اتمی قاز آغاز خلقت تا نگاه انساویرایش DNA جنین انسان، برتکامل فردی یا اجتماعیبه خوبی های دیگران فکرکنزونیسومایدکارهایی بیش از طراحی و گپمدل های ریز مغز مینی برینسخن نیکو مانند درخت نیکوبرای بقا به جایی فراتر ازآنچه می دانم، آنچه را میخجراحی هوشیار مغزفیزیک هوشیاریجراحی گردن همیشه برای دیفیزیک و هوشیارینقش روی و منیزیم در سلامتعماد الدین نسیمی قربانی خوش قلبی و مهربانیامید جدید بر آسیب نخاعیناتوانی در شناسایی چهره منبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماندر هم تنیدگی کوانتومی و پتفاوت ها را به رسمیت بشناهوش مصنوعی از عروسک بازی رهبر حقیقیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرتکامل شناخت انسان با کشفبی ذهن و بی روحزبان نیاز تکاملی استتسلیم شدن از نورون شروع مکشف ژن جدید، می تواند گستمرگ عاطفه و محبتسردرد میگرن در کودکانبرخی بیماری های خاص که بدآیا فراموشی حتمی استحقیقت غیر قابل شناختفراموشی آرماننقص در تشخیص هیجانات عامعجول نباشخدایی که ساخته ی ذهن بشر انگشت ماشه اینخستین تمدن بشریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از درمان نابینایان آیا ممکنتلاش های جدید در ALSهوش مصنوعی از عروسک تا کمروح و آب حیاتاز تکینگی تا مغز از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتاثیر نگاه و مشاهده ناظر بیماری آلزایمر، استیل کوسفر فقط مادی نیستتصویر زیبای اصفهانگوش دادن بهتر از حرف زدنمشکل از کجاستشناخت حقیقت یا آرزوهای گبرطرف کردن خشونت را از خاآیا پیدایش مغز از روی تصاحافظه ی هوش مصنوعیفضای قلب منبع نبوغ استنه ناامیدی بلکه ارتقاغرور و علمدلایلی که نشان میدهد ما بانسولین هوشمندچرا بیماری های تخریبی مغمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزارهای بقای موجود زندهدرمان با سلول های بنیادیتمرکز و مدیتیشنهوش احساسیروش هایی ساده برای کاهش ااز تکامل تا مغز، از مغز تیک جهش ممکن است ذهن انسانتاثیر گیاه خواری بر رشد وبیمارستان هوش مصنوعیسلول های بدن تو پیر نیستنتغییر الگوی رشد مغزی با زگذشته را دفن کنمعجزه های هر روزهشگفت نیست من عاشق تو باشمتفکر قبل از کارآیا خداباوری محصول تکاملحس و ادراک قسمت 82قانون مندی نقشه ژنتیکی منوار مغز با توضیح دکتر فادولت یا گروهکاولویت بندی ها کجاستنسبت طلایی، نشانه ای به سمهربانی، شرط موفقیتاجزایی ناشناخته در شکل گدرمان سرگیجه بدون داروتو کز محنت دیگران بی غمیهوش عاطفی در زنان بیشتر اریسدیپلام تنها داروی تایازدواج های بین گونه ای، رژن ضد آلزایمرتاثیر حرکات چشم بر امواج با همه مهربان باشسندرم گیلن باره به دنبال جنین مصنوعیپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز و هوش، برترین ابزار بشبکه های مصنوعی مغز به درآب زندگی است قسمت سومحس و ادراک قسمت پنجمقدرت شناختی انسان، محدودای همه ی وجود مننور از عمق تاریکیدیسک گردنهم نوع خواری در میان پیشیمیگرن و خواباختلالات حرکتی در انساندرک و احساستولید مثل فقط با یک مادر استیفن هاوکینگ در مورد ههیچ کس حقیقت را درون مغز راه انسان شدن، راه رفتن وکم کردن کالری روشی سودمنتاثیر درجه حرارت بر عملکبار مغز بر دو استخوانپیوند سر، یکی از راه حلهاسینوریپا داروی ترکیبی ضدجهان معکوسمغز از بسیاری حقایق می گرصبور باشآزمون ذهنی گربه ی شرودینحس و ادراک قسمت سیزدهملازم است هیچ کاری نکنیداینکه خانواده ات سالم بانیاز به آموزش مجازی دیجیدانشمندان روشی برای تبدیهمیشه، آنطور نیست که هستما اکنون میدانیم فضا خالارتباط متقابل با همه ی حیهرگز از زندگی یا امکاناتدرختان اشعار زمینتوهم وجوداضطراب و ترسرشد در سختی استکوچ از محیط نامناسبتاثیر رژیم گیاهخواری بر بحثی در مورد نقش ویتامين پاکسازی مغزسیستم تعادلی بدنجهان ریز و درشتمغز، همه ی واقعیت را نمیبضعیف و قویآغاز فصل سرما و دوباره تکچگونه انتظارات بر ادراک خلاصه ای از درمان های جدیممانتین یا آلزیکسا یا اباکنون را با همه ی نقص هایداروی جدید لنفوم و لوکمیهنر دانستنارزش حقیقی زبان قسمت سوموقتی خودت را در آینه دیدیذهن هوشیار در پس ماده ی متوصیه های غیر دارویی در سبلوغ چیستزمزمه ات مانده در گوشمکیست هیداتید مغزمجموعه های پر سلولی بدن مسایه ی هوشیاریتبدیل سلولهای محافط به سبخش دیگری در وجود انسان هپرتوهای صادر شده از سیاهجواب دانشمند سوال کننده فقر داده ها در هوش مصنوعینقش هورمون زنانه استروژنعقل در جهان جدید، عجیب اسالکترومغناطیس شنوایی و هنگاه از درون مجموعه با نگخواص هندوانهمنابع انرژی از نفت و گاز ابتذال با شعار دینداروی ضد تشنج با قابليت تهوش مصنوعی از عروسک های برفلکس وتری با توضیح دکتر از انفجار بزرگ تا انفجار ویشن پروتکامل مادی تا ابزار هوشمبه خودت مغرور نشوزونا به وسیله ویروس ابله کاربرد روباتهای ريزنانومدیون خود ناموجودسخن و سکوتبرای تمدن سازی، باید در بآنچه ناشناخته است باید شآنچه واقعیت تصور میکنیم جز تو که را دارمفیزیک آگاهینقش روزه داری در سالم و جعنصر اصلی تعیین واقعیتخوش خیالی و خوش بینیامید درمان کرونا با هماننادیدنی ها واقعی هستندمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین هماندر هم تنیدگی کوانتومی و دتفاوت های بین زن و مرد فقهوش مصنوعی از عروسک بازی روی و منیزیم در تقویت استاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتتکامل، نتیجه ی برنامه ریبی سوادی در قرن 21زبان و کلمه حتی برای کسانتست نوار عصب و عضلهکشف ارتباط جدیدی از ارتبمرگی وجود نداردسردرد میگرنی در کودکانبرخی توجهات در ببمار پارآیا ممکن است موش کور بی محقیقت، آن چیزی نیست که جلفرایند پیچیده ی خونرسانینقطه ی رسیدن به قلهعدم توقف تکامل در یک انداخدایا جز تو که را دارمانگشت نگاری مغز نشان میدنخستین تصویر از سیاهچالهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از درمان های اسرار آمیز در آتلاش های جدید در درمان فرهوش مصنوعی از عروسک تا کمروح در جهانی دیگر استاز تکینگی تا مغز از مغز توبینار اساتید نورولوژی دتاثیر نگاه انسان بر رفتابیماری الزایمرسفر نامه سفر به بم و جنوب تصویربرداری فضاپیمای آمگوشه بیماری اتوزومال رسسمشکلات نخاعیشناخت درون، شناخت بیرون؛بزرگ فکر کنآیا آگاهی پس از مرگ از بیحافظه انسان و حافظه ی هوشفضای خالی ای وجود نداردنه به اعدامغربال در زندگیدنیا فریب و سرگرمیانسان قدیم در شبه جزیره عچرا حیوانات سخن نمی گوینمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمابزارهای بقای از نخستین درمان تومورهای مغزی با اتمرکز بر هدفهوش احساسیروش استفاده از بالش طبیاز تکامل تا مغز، از مغز تیک رژیم غذایی جدید، می توتاثیر گیاه خواری بر رشد وبیندیشسلول بنیادی و ای ال استغییر خود یا تغییر دیگراگر جان به جز تو خواهد از خمعجزه ی چشمشگفت انگیز بودن کیهانتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا دلفین ها می تواند از حس و ادراک قسمت 87قانون گذاری و تکاملنوار مغز ترجمه رخدادهای دونپزیل در بیماران قلبی اولین قدم شناخت نقص های خنشانه های گذشته در کیهان موفقیت هوش مصنوعی در امتاحیای بینایی نسبی یک بیمدرمان سرطان با امواج صوتتو پیچیده ترین تکنولوژی هوش عاطفی رمز آزادگیریشه های مشترک همه ی موجوژنها نقشه ایجاد ابزار هوتاثیر دوپامین و سروتونینبا هوش مصنوعی خودکار روبسندرم پیریفورمیسجنگ هفتاد و دو ملت همه را پوشاندن خود از نورمغز و اخلاقشبکیه های مصنوعیآب، زندگی است(قسمت پنجم)حس و ادراک قسمت پنجاهقدرت عشقای آنکه نامش درمان و یادشنور دروندیستونی قابل درمانهمه چیز موج استمیگرن و روزه داریاختلالات صحبت کردن در اندرک کنیم ما همه یکی هستیمتولید مثل اولین ربات های استیفن هاوکینگ در تفسیر هیچ اندر هیچراه بی شکستکمی زاویه ی دیدت را عوض کتاثیر درجه حرارت بر عملکبار بزرگ ایستادن بر دو پاپیوندهای پیچیده با تغییرسیناپس، شگفتی خلقتجهان هوشمندمغز به تنهایی برای فرهنگ صبر لازمه ی پیروزی استآزمون ذهنی گربه شرودینگرحس و ادراک قسمت ششملبخند بزن شاید صبح فردا زاین، فقط راه توستچیز جدید را بپذیردانش، قفل ذهن را باز میکنهمکاری یا رقابتما از اینجا نخواهیم رفتارتباط چاقی و کاهش قدرت بهز ذره، یک دنیاستدرد و درستوهم بی خداییاطلاع رسانی اینترنتیرشد، رسیدن به یک هدف نیستکوچک شدن مغز از نئاندرتاتاثیر رژِیم غذایی بر میگبحثی در مورد نقش کلسیم و پارادوکس ها در علمسیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان شگفت انگیزمغزتان را در جوانی سیم کشطلوع و حقیقتآغاز مبهم آفرینشچگونه به سطح بالایی از هوخم شدن فضا-زمانمن و وجود توهمیاکوییفلکسداروی جدید میاستنی گراویهنر رها شدن از وابستگیارزش خود را چگونه میشناسوقتی خورشید هست شمع به کاذهن و زندگیتوصیه هایی در مصرف ماهیبلعیدن ستاره توسط سیاهچازنان باهوش ترکیست کلوئید بطن سوممجرم، گاهی قربانی استسایه را اصالت دادن، جز فرتبر را برداربخشیدن دیگران یعنی آرامشپرتوزایی از جسم سیاهجواب سنگ اندازیفلج نخاعی با الکترودهای نقش ویتامین K در ترمیم اسعقل سالمالکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه حقیقی نگاه به درون اخواص انارمنابع انرژی از نفت و گاز ابداع دی ان ای بزرگترین دداروی ضد تشنج با قابليت تهوش مصنوعی از عروسک های برفتار مانند بردهاز بار خود بکاه تا پرواز واقعیت فیزیکی، تابعی از تکامل مداومبه خودت نگاه کنزیان غذاهای پرچربترازودونکاربرد روباتهای ريز، در مدیریت اینترنت بر جنگسخن پاک و ثابتبرای خودآگاه بودن تو بای