دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

انفجار و توقف تکاملی نشانه برنامه در خقت

#انفجارهای_تکاملییا#توقفهای_تکاملی، نشانه قانونمند بودن#نقشه_ژنتیکیاست.

#دکتر_سید_سلمان_فاطمی

لینک ویدیو

https://www.facebook.com/drsalmanfatemi/videos/10215327658007125/?t=0


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
داروهای تغییر دهنده ی سیابعاد اضافه ی کیهانبرای رشد، باید از مسیر خطهوش مصنوعی از عروسک تا کمدست آسماناز تکامل تا مغز، از مغز تتوهم فضای خالی یا توهم فضورزش هوازی ، بهترین تمریزمان، واقعی نیستتاثیر رژیم گیاه خواری بر فردا را نمیدانیمگامی در درمان بیماریهای مسمومیت دانش آموزان بی گساخت شبکه عصبی با الفبای جهان ریز و درشتآیا دلفین ها می تواند از علم و ادراک فقط مشاهده ی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچند جهانیخواندن ، یکی از شستشو دهناولین هیبرید بین انسان و بی نظمی مقدمه شناختچرا ارتعاش بسیار مهم استداروی جدید برای ای ال اساحتیاط در تعویض داروهابرخی توصیه ها برای واکسیهوش احساسیذره ی معین یا ابری از الکاستفاده از نظریه ی تکامل توازن مهمتر از فعالیت زییاد بگیر فراموش کنیزونیسومایدتاسف بار است انسان، حق خوقلب یا مغزپمبرولیزوماب در بیماری چمطالبی در مورد تشنجسختی ها رفتنی استجواب سنگ اندازیآب، زندگی است(قسمت پنجم)عواملی که برای ظهور لغت امنشأ اطلاعات و آموخته ها چهار میلیارد سال تکامل بخواص شگفت هویجایمپلانت مغزی کمک میکند بیماری گیلن باره و بیمارچسبیدن به خود، مانع بزرگ در موج، راز خلقت نهفته اسادامه بحث تکامل چشمبزرگ شدن مغز محدود به دورهوشمندی کیهانرمز جهان خاصیت فراکتالاصل در هم تنیدگی و جهانی تکنولوژی جدید که سلول هاکفش و کتابزبان چهار حرفی حیات زمینترکیب حیوان و انسانقبرستان ها با بوی شجاعتپیوند سر آیا ممکن استمغز ما کوچکتر از نیم نقطهسردرد تنشنجستجوی متن و تصویر به صورآزادی عقیده، آرمانی که تعدالت برای من یا برای همهمیلر فیشر نوعی نادر از گینوار عصب و عضله مهم در تشخار و گلایا کوچک شدن مغزانسان البیماری، رساله ای برای سلهفت سین یادگاری از میراث در آستانه ی موج پنجم کوویارتباط از بالا به پایین متفکر خلا ق در برابر توهم هیپرپاراتیروئیدیسمروبات ها قول میدهندتکامل زبانکنگره بین المللی سردرد دزدودن نقص از هوش مصنوعیتست نوار عصب و عضلهلوتیراستامپپوگستمغز انسان برای شادمانی طشهر زیرزمینی در ژاپن براحقایق ممکن و غیر ممکنافت فشار خون ناگهانی در وصفحه اصلیمکانیک کوانتومی بی معنی اگر فقط مردم میفهمیدند کنوسانات کوانتومی منبع ماخطر حقیقی، خود انسان استبا هوش مصنوعی خودکار روبهمیشه عسل با موم بخوریمدرمان های رایج ام اساز نخستین همانند سازها تتقویت حافظه یا هوش مصنوعهستی ما پس از شروعی چگال روش هایی برای کم کردن اضطتاثیر فکر بر سلامتکودکان میتوانند ناقل بی سلول های بنیادی منابع و اپروتز عصبی برای تکلمشگفتی های زنبور عسلتصویربرداری فضاپیمای آملزوم عدم وابستگی به گوگل مغز حریص برای خون، کلید تحد و مرزها توهم ذهن ماستالگو نداشتیمماجرای عجیب گالیلهابزار بقا از نخستین همانچگونه هوشیاری خود را توسدو ویژگی انتزاع و قدرت تجبار بزرگ ایستادن بر دو پاهنر حفظ گرهدرمان جدید ای ال اس، توفراز تکنیکی تا مغز از مغز تویتامین E برای فعالیت صحریاضیات یک حس جدید استتمدن پیشرفته ی پیشینیانتاثیر گیاه خواری بر رشد وکاهش دوپامین عامل بیماریسندرم کووید طولانیتغییر الگوی رشد مغزی با زآمارهای ارائه شده در سطح شباهت های ریشه ای چند بیممنابع انرژی از نفت و گاز نقش محیط زندگی و مهاجرت دحس و ادراک قسمت چهل و هشتامیدوار باش حتی اگر همه چنگاه انسان محدود به ادرادی متیل فومارات(زادیوا)(ابزار بقا از نخستین همانبحثی در مورد نقش کلسیم و هوش مصنوعی از عروسک های بدرون و بیرون، جدای از هم از تکینگی تا مغز از مغز تتنهایی رمز نوآوری استواقعیت های متفاوتراه های جدید برای قضاوت رتاثیر بینش و انتظارات فرفواید روزه داری متناوبکرونا چه بر سر مغز می آورمخچه فراتر از حفظ تعادلسیلی محکم محیط زیست بر انجنین مصنوعیآینده با ترس جمع نمیشودصد قدح، نفتاده بشکستمنابع جدید انرژینقش حفاظتی مولکول جدید دحس و ادراک قسمت پنجاه و سانتروپی و هوشیاریبقا در ازای بیماریچالش دیدگاه های سنتی در بدانش بی نهایتابزار بقای موجود زنده از بخشیدن دیگران یعنی آرامشهوش مصنوعی از عروسک بازی درگیری مغز در بیماری کویاز تکینگی تا مغز از مغز تتو جهانی هستی که خودش را واکسن اسپایکوژنرشته نوروایمونولوژی و نقتاثیر درجه حرارت بر عملکفتون های زیستیگلوله ی ساچمه ایمرکز حافظه کجاستسیستم تعادلی بدنجهان معکوسآیا گذشته، امروز وآینده طوفان بیداریمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش غذاها و موجودات درياحس و ادراک قسمت شصت و ششانسان ها می توانند میدان به جای محکوم کردن دیگران نخاع ما تا پایین ستون فقرانسان یک کتابخانه استبه جای تولید، بیشتر گوش کنخاع درازتر یا کوتاهتر کداروهای ضد بیماری ام اس وابعاد بالاتربرای زندگی سالم، یافتن تهوش مصنوعی از عروسک تا کمدست بالای دستاز تکامل تا مغز، از مغز تتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)ورزش و میگرنزمزمه ات مانده در گوشمتاثیر رژیم گیاه خواری بر فرزندان زمان خودگاهی لازم است برای فهم و مسمومیت دانش آموزان، قماساختن آیندهجهان شگفت انگیزآیا دلفین ها میتوانند باعلم و روحمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچند جهانی و علمخواندن، دوست روزهای سختاولین تصویر در تاریخ از سبی هیچ می ایی و بی هیچ میرچرا به هم اعتماد نمیکنیمداروی جدید برای دیابتاحساس گذر سریعتر زمانبرخی درمان های Spinal Muscular Atهوش بشری تهدید برای بشریذرات کوانتومی زیر اتمی قاستفاده از هوش مصنوعی در توت زیاد بخوریدیادگیری مهارت های جدید دزونا به وسیله ویروس ابله تبدیل پلاستیک به کربن و سقلب دروازه ی ارتباطپنج اکتشاف شگفت آور در مومطالعه ای بیان میکند اهدسختی در بلند شدن از روی صجوسازی مدرنآتاکسیعوارض ازدواج و بچه دار شدمنشاء کوانتومی هوشیاری اچهار ساعت پس از کشتار خوکخواص عجیب لوبیاایمپلانت نخاعی میتواند دبیماری آلزایمر، استیل کونسبت ها در کیهاندر میان تاریکی و روشناییاداراوون تنها داروی تاییبزرگ شدن تقریبا ناگهانی هوشیاری و وجودرنگ کردن، حقیقت نیستاصل علت و تاثیرتکینگیکل اقیانوس در یک ذرهزبان نیاز تکاملی استترازودونقدم زدن و حرکت دید را تغیپیوند سر برای چه بیمارانمغز مانند تلفن استسردرد سکه ایجستجوی هوشیاری در مغز ماآزار حقیقیعسل طبیعی موثر در کنترل بمیهمانهای ناخوانده عامل نوار عصب و عضله برای تاییخارق العاده و استثنایی بایا این جمله درست است کسیبیمارستان هوش مصنوعیهم نوع خواری در میان پیشیدر برابر حقایق جدیدارتباط بین هوش طبیعی و هوتفاوت قند طبیعی با قند و هاوکينگ پیش از مرگش رسالروبات های ریز در درمان بیتکامل زبان انسان از پیشیکنگره بین المللی سردرد دسفر فقط مادی نیستتست کم هزینه ی بزاق برای لوزالمعده(پانکراس)مصنوعپایان، یک آغاز استمغز انسان برای شادمانی طشواهدی از نوع جدیدی از حاحل مشکلافت هوشیاری به دنبال کاهسوالات پزشکیمکانیزمهای دفاعی در براباگر میدانی مصیبت بزرگتر نوشیدن چای برای مغز مفید خطر را بپذیربا هر چیزی که نفس می کشد مهمیشه، آنطور نیست که هستدرمان های علامتی در ام اساز نخستین همانند سازها تتقویت سیستم ایمنیهشت توصیه برای کاستن از دروش هایی برای جلوگیری از تاثیر مشاهده بر واقعیت بکودکان گذشته به آینده فکسلول های بدن تو پیر نیستنپرورش مغز مینیاتوری انساشانس یا نتیجه ی تلاشتصور ما ازمشکلات و واقعیمقاومت به عوارض فشار خون مغز در تنهایی آسیب میبینحریص نباشالگو و عادت را بشکن و در اماده ی تاریکابزار بقا از نخستین همانچگونه واکسن کرونا را توزبار سنین ابزار هوشمندی اهنر رها شدن از وابستگیدرمان جدید سرطاناز تکینگی تا مغز و از مغز ویتامین E در چه مواد غذایریتوکسیمابتمدن بشری و مغز اخلاقیتاثیر گیاه خواری بر رشد وکاهش سن بیولوژیکی، تنها سندرم گیلن باره به دنبال تغییر خود یا تغییر دیگراآن چیزی که ما جریان زمان شباهت کیهان و مغزمنابع انرژی از نفت و گاز نقش مرکز تنفس سلولی در بیحس و ادراک قسمت چهل و دومامیدوارینگاه از بیرون مجموعهدین اجباریابزار بقا از نخستین همانبحثی در مورد حقیقت فضا و هوش مصنوعی از عروسک بازی درون آشفته ی تو و ظاهر خناز تکینگی تا مغز از مغز تتنبیه چقدر موثر استواقعیت و مجازراه های جدید برای قضاوت رتاثیر ترکیبات استاتین (سفواید زیاد دوچرخه سواریکریستال هامخچه ، فراتر از حفظ تعادلسینوریپا داروی ترکیبی ضدجنگ هفتاد و دو ملت همه را آیا فراموشی حتمی استصداقتمناطق خاص زبان در مغزنقش حیاتی تلومر دی ان آ دحس و ادراک قسمت پنجاه و شانتظار گذر تندباد؟بقای حقیقی در دور ماندن اچاالش ها در تعیین منبع هودانشمندان موفق به بازگردابزار بقای موجود زنده از بخشش، عقلانی یا غیر عاقلهوش مصنوعی از عروسک بازی درگیری مغز در بیماران مباز تکینگی تا مغز از مغز تتو جدای از کیهان نیستیواکسن اسپایکوژن ضد کرونارشد مغز فرایندی پیچیده اتاثیر درجه حرارت بر عملکفروتنی معرفتیگلوئونمرکز خنده در کجای مغز استسیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان هوشمندآیا پیدایش مغز از روی تصاطوفان زیباییمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش غذاها در کاهش دردهای حس و ادراک سی و هفتمحس و ادراک- قسمت پنجاه و انسان باشبه خوبی های دیگران فکرکننخستین تمدن بشریداروهای ضد تشنج با توضیح اتفاق و تصادفبرخی ملاحظات در تشنج های هوش مصنوعی به کمک هوش طبیدستورالعمل مرکز کنترل بیاز تکامل تا مغز، از مغز تتوهم چیستورزش بهترین درمان بیش فعزنان باهوش ترتاثیر رژیم گیاه خواری بر فرضیه ای جدید توضیح میدهگاهی مغز بزرگ چالش استمسیر دشوار تکامل و ارتقاساختن آینده، بهترین روش جهان شگفت انگیز و بی زمانآیا دست مصنوعی به زودی قاعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچند روش ساده برای موفقیتخواب زمستانی سلول های سراولین دارو برای آتاکسی فبی ذهن و بی روحچرا بیماری های تخریبی مغداروی جدید ضد فشار خوناحساسات کاذببرخی روش های تربیتی کودکهوش در طبیعتذرات کوانتومی زیر اتمی قاستفاده از انرژی خلاتوسعه هوش مصنوعی قادر اسیادگیری هوش مصنوعی، عمیقزیان غذاهای پرچربتبدیل تراکت صوتی مصنوعی قلب روباتیکپول و شادیمعمای اخلاقی قطارسدسازی روش مناسب برای مقجامعه ی آسمانیآتاکسی فریدریشعید نوروز مبارکمهمان ناخواندهنون و القلمخود جسم و یا تصویرایمپلانت استخوانی در آسیبیماری الزایمرنسبت طلایی، نشانه ای به سدر مانهای کمر دردادب برخورد با دیگرانبزرگترین خطایی که مردم مهوشیاری و افسردگیرنگین کماناصل عدم قطعیت از کوانتوم تکامل فردی یا اجتماعیکلمات بلند نه صدای بلندزبان و کلمه حتی برای کسانترازودونقدرت مردمپیوند سر، یکی از راه حلهامغز مادران و کودکان در زمسردرد عروقی میگرنحفره در مغزآزار دیگری، آزار خود استعشق به هفت مرتبه ی شناختیمیوپاتی و نوار عصب و عضلهنوار عصب و عضله تعیین محلخبر مهم تلسکوپ هابلایا ابزار هوشمندی یا مغز بیندیشهمه چیز موج استدر جراحی کمر عجله نکنیدارتباط شگفت مغز انسان و فتفاوت مغز انسان و میمون ههاوکينگ پیش از مرگش رسالروبات کیانتکامل ساختار رگهای مغزی کنترل همجوشی هسته ای با هسفر نامه سفر به بم و جنوب تست آر ان اس دز میاستنی گلیروپریم داروی ترکیبی ضدپاکسازی مغزمغز انسان رو به کوچک تر ششواهدی از دنیسوان(شبه نئحلقه های اسرارآمیزافتخار انسانپیامهای کاربرانما انسانها چه اندازه نزداگر نیروی مغناطیس نباشد نوعی سکته مغزی ، وحشتناک خطرات هوش مصنوعیبا آتش، بازی نکن و بعد از همکاری یا رقابتدرمان ژنتیکی برای نوآوریاز نخستین همانند سازها تتلقین اطلاعات و حافظهو هر کس تقوای خدا پیشه کنروش هایی ساده برای کاهش اتاثیر نگاه ناظر هوشیار بکودکان خود را مشابه خود تسلول بنیادی و ای ال اسپرکاری تیروئیدشانس یا تلاشتصور از زمان و مکانمقایسه رقابت و همکاریمغز را از روی امواج بشناسحرکات چشم، ترجمه کننده ی الگوی بنیادین و هوشیاریماده ی خالیابزار بقا از نخستین همانچگونه آن شکری که می خوریمباربر دیگران نباشهنر، پر کردن است نه فحش ددرمان جدید سرطاناز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کاریسپریدونتمدن زیر آبتاثیر گیاه خواری بر رشد وکایروپاکتیک چیستماست مالیسندرم پیریفورمیستغییر دیگران یا تغییر خوآنچه می دانم، آنچه را میخشباهت زیاد بین سلول هاي عمنابع انرژی از نفت و گاز نقش نگاه از پایین یا نگاهحس و ادراک قسمت چهل و سومامیدواری و مغزنگاه از دور و نگاه از نزددین، اجباری نیستابزار بقا از نخستین همانبحثی در مورد عملکرد لوب فهوش مصنوعی از عروسک بازی دروغ نگو به خصوص به خودتاز تکینگی تا مغز از مغز تتهدیدهای هوش مصنوعیواقعیت و انعکاسراه پیروزی در زندگی چیستتاثیر تغذیه بر سلامت روافیلم کوتاه هیروشیما از هکریستال زمان(قسمت اولمخچه ابزاري که وظیفه آن فسیگار عامل افزایش مرگ ومجنگ و تصور از جنگآیا ممکن است موش کور بی مصدای بم با فرکانس پایین، مناطق خاصی از مغز در جستجنقش خرچنگ های نعل اسبی درحس و ادراک قسمت بیست و چهانحراف و حقیقتبلندی در ذهن ما درک بلندینابینایی در نتیجه ی گوشی دانشمندان نورون مصنوعی سابزار بقای موجود زنده از بدون پیر فلکهوش مصنوعی از عروسک بازی درگیری مغزی در سندرم کوواز تکینگی تا مغز- از مغز تو دی ان ای خاص ميتوکندريواکسن دیگر کرونا ساخته شرشد مغز علت تمایل انسان بتاثیر درجه حرارت بر عملکفروتنی و غرورگمان میکنی جرمی کوچکی در مرگ چیستسکوت و نیستیجهان هوشیارآیا آگاهی پس از مرگ از بیطولانی ترین شبمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقشه مغزی هر فرد منحصر بهمنبع هوشیاری کجاست قسمت53نقشه های مغزی جدید با جزیحس و ادراک- قسمت بیست و پانسان جدید از چه زمانی پابه خودت مغرور نشونخستین تصویر از سیاهچالهداروی فامپیریدین یا نورلاتوبان اطلاعات و پلِ بینبرخی مرزهای اخلاق و علوم هوش مصنوعی به شناسایی کادغدغه نتیجه ی نادانی استاز تکامل تا مغز، از مغز تتوهم و خیالورزش در کمر دردزنجیرها را ما باید پاره کتاثیر رژیم گیاهخواری بر فساد اقتصادی سیتماتیک درگاهی جهت را عوض کنمسئول صیانت از عقیده کیسساختار فراکتال وجود و ذهجهانی که نه با یک رخداد و آیا رژیم غذایی گیاهی سلاعلم به ما کمک میکند تا مومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچندین ماده غذایی که ماننخواب سالم عامل سلامتیاولین دروغبی سوادی در قرن 21چرا حیوانات سخن نمی گوینداروی جدید ضد میگرناخلاق و علوم اعصاببرخی سلولهای عصبی در تلاهوش عاطفی قسمت 11ذرات کوانتومی زیر اتمی قاستفاده از سلول های بنیاتوسعه برخی شغل ها با هوش یادگرفتن، آغاز حرکت است زیباترین چیز در پیر شدنتبدیل سلولهای محافط به سقلب را نشکنپول و عقیدهمعماری، هندسه ی قابل مشاسرنوشتجاودانگی مصنوعیآتاکسی مخچه ای خودایمنعامل کلیدی در کنترل کارآمهندسی ژنتیک در حال تلاش نوآوری ای شگفت انگیز دانخودآگاهی و هوشیاريایمان به رویابیماری ای شبیه آلزایمر و نشانه های گذشته در کیهان در محل کار ارزش خودت را بادراک ما درک ارتعاشی است بزرگترین درد از درون است هوشیاری کوانتومیرهبر حقیقیاصل، روان و نفس استتکامل مادی تا ابزار هوشمکلوزاپین داروی ضد جنونزبان و بیان نتیجه ساختماتراشه مغز بدون واسطه ی دقدرت و شناخت حقیقتپیوندهای پیچیده با تغییرمغز چون ابزار هوش است دلیسرطان کمیت گراییحق انتخابآسيب میکروواسکولاریا آسعشق درونی به یگانگی خلقتمیوتونیک دیستروفینوار عصب و عضله در مطب دکخدا موجود استایا بیماری ام اس (مولتیپبیهوش کردن در جراحی و بیمهمه چیز و هیچ چیزدر درمان بیماری مولتیپل ارتباط شگفت انگیز مغز انتفاوت ها و تمایزها کلید بهدف یکسان و مسیرهای مختلروح و آب حیاتتکامل شناخت انسان با کشفکنترل جاذبهسفر به مریخ در 39 روزتشنچ پانایوتوپولوس تشنج لیس دگرامفتامین یا ویاسپارادوکس ها در علممغز انسان رو به کوچکتر شدشیر و دوغ بادامحمله ویروس کرونا به مغزافراد آغاز حرکت خودشان رسایتهای دیگرما انسانها چه اندازه نزداگر نعمت فراموشی نبود بسنیوالیندفاع از پیامبربا تعمق در اسرار ابدیت و همانند سازی در انساندرمان کارتی سل و تومور مغاز نشانه ها و آثار درک شدتلاش ها برای کشف منابع جدوفور و فراوانیروش جدید تولید برقتاثیر نگاه و مشاهده ناظر کودکان را برای راه آماده سلول بنیادی در درمان ایدپراسینزوماب در پارکینسوشاهکار قرنتصاویر زیبای رعد و برقمقابله ی منطقی با اعتراضمغز زنان جوانتر از مغز مرحرکت چرخشی و دائمی کیهانالگوبرداری از طبیعتدو بیماری روانی خود بزرگ ماده ای ضد التهابیابزار بقا از نخستین همانبارداری بدون رحمهوموارکتوس ها ممکن است ددرمان دارویی سرطان رحم باز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا و استخوانریسدیپلام تنها داروی تایتمدنی قدیمی در شمال خلیج تاثیر گیاه خواری بر رشد وکار امروز را به فردا نیندماست مالی با هوش انسانیسندرم پیریفورمیستغییر دادن ژنها آیا روزی آنچه ناشناخته است باید ششباهت زیاد بین سلول هاي عمنابع انرژی از نفت و گاز نقش نظام غذایی در تکامل محس و ادراک قسمت نهمامیدی به این سوی قبر نیستنگاه از درون قفس یا بیروندیوار همه اش توهم بودابزار بقا از نخستین همانبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک بازی دریا آرام نخواهد شد کشتی از تکینگی تا مغز از مغز تتو یک معجزه ایواقعیت تقویت شدهراه انسان شدن، راه رفتن وتاثیر حرکات چشم بر امواج فیلمی بسیار جالب از تغییکریستال زمان(قسمت دوم)مخچه تاثیر گذار بر حافظهسیاهچاله هاجنگ داده هاآیا ما کالا هستیمصرع و درمان های آنمنبع نور واقعی و ثابت، حقنقش داروهاي مختلف معروف حس و ادراک قسمت بیست و یکاندوه در دنیا استبلوغ چیستناتوانی از درمان برخی ویدانشمندان یک فرضیه رادیکابزار بقای موجود زنده از بدون بار گذشتههوش مصنوعی از عروسک بازی درگیری مغزی در سندرم کوواز تکینگی تا مغز- از مغز تو در میانه ی جهان نیستی واکسن دیگری ضد کرونا از درشد در سختی استتاثیر درجه حرارت بر عملکفرگشت و تکامل تصادفی محض گنجینه ای به نام ویتامین مرگ و میر پنهانسکوت، پر از صداجهان های بسیار دیگرآیا امکان بازسازی اندامهطی یکصد هزار سال اخیر هرچطیف انسفالیت، گیلن باره منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمنقشه با واقعیت متفاوت اسحس و ادراک- قسمت شصت و چهانسان خطرناکترین موجودبه خودت نگاه کننخستین روبات های زنده ی جداروی لیراگلوتیداتوسوکسیمایدبرخی نکات از گاید لاین پرهوش مصنوعی تعاملیذهن ما از در هم شکستن منباز خود رها شوتوهم وجودوزن حقیقی معرفت و شناختزندگی فعال و مثبت روند آلتاثیر رژِیم غذایی بر میگفشار و قدرتگذر زمان کاملا وابسته به مسئولیت جدیدساختار شبکه های مغزی ثابجهانی که از یک منبع، تغذیآیا رژیم غذایی گیاهی سلاعلم بدون توقفمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچندجهانیخواب سالم عامل سلامتی و یاولین سلول مصنوعیبی شرمیچرا حجم مغز گونه انسان درداروی جدید ضد الزایمراخلاق پایه تکامل و فرهنگبرخی سيناپسها طی تکامل و هوش عاطفی قسمت نهمرفلکس وتری با توضیح دکتر استفاده از سلول های بنیاتوصیه های سازمان بهداشت یادآوری خواب و رویازیباترین چیز در افزایش ستبر را بردارقوی تر باشپوست ساعتی مستقل از مغز دمعنی روزهسریع دویدن مهم نیستجایی برای یاد گرفتن باقی آتش منبع انرژیعادت همیشه خوب نیستمهندسی بدننوار مغز مشاهده ی غیر مستخودآگاهی و هوشیارياین پیوند نه با مغز بلکه بیماری ای شبیه ام اس مولتنشانه های پروردگار در جهدر چه مرحله ای از خواب ، رادغام میان گونه های مختلبسیاری از مجرمان، خودشانهوشیاری سنتی یا هوشیاری روی و منیزیم در تقویت استاصلاح خطا با رفتن بر مسیرتکامل مداومکلید نزدیک و نگاه تو بر فزبان و بیان، در سایه پیشرتراشه ها روی مغزقدرت کنترل خودپیوندی که فراتر از امکانمغز چگونه صداها را فیلتر سرعت فکر کردن چگونه استحقیقت قربانی نزاع بین بی آسیب ها ناشی از آلودگی هوعشق، شلوغ کردن نیستمیگرن و پروتئین مرتبط با نوبت کودکانخدا نور آسمان ها و زمین اایا بدون زبان میتوانیم تبیهوشی در بیماران دچار اهمه چیز کهنه میشوددر دعواها چه میکنی؟ارتباط شگفت انگیز مغز انتفاوت ها را به رسمیت بشناهدف یکسان، در مسیرهای متروح در جهانی دیگر استتکامل، نتیجه ی برنامه ریکندن ریشه ی خودسفر به درون سفری زیباتشنج چیستلا اکراه فی الدینپاسخ گیاهان در زمان خوردمغز ایندگان چگونه استشیشه ی بازالتی و سیلیکونحمایت از طبیعتافراد بی دلیل دوستدار تو ما اکنون میدانیم فضا خالاگر نعمت فراموشی نبود بسنیکولا تسلادفاع در برابر تغییر ساختبا خودت نجنگهمجوشی هسته ای، انرژِی بدرمان پوکی استخواناز نظر علم اعصاب یا نرووستلاش های جدید در ALSوقاحت و تمسخر دیگرانتاثیر نگاه انسان بر رفتاکوری گذرای ناشی از موبایسلول بنیادین از مخاط بینپرتوهای صادر شده از سیاهشاهکار شش گوشتصادف یا قوانین ناشناختهمقابله با کرونا با علم اسمغزهای کوچک بی احساسحس متفاوتالتهاب شریان تمپورالدو بار در هفته ماهی مصرف ماده، چیزی نیستابزار بقا از نخستین همانبازگشایی مجدد مطب دکتر سهورمون شیرساز یا پرولاکتدرمان زخم دیابتی با تکنواز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا در سبزیجاتریشه های مشترک همه ی موجوتمرکز و مدیتیشنتاثیر گیاه خواری بر رشد وکار با یگانگی و یکپارچگیماشین دانشسندرم پای بی قرارتغییر زودتر اتصالات مغزیآنچه واقعیت تصور میکنیم شجاعت و ترسمنابع انرژی از نفت و گاز نقش نظریه تکامل در شناساحس و ادراک قسمت چهارمامیدی تازه در درمان سرطانگاه از درون مجموعه با نگدیوار، از ابتدا توهم بودابزار بقا از نخستین همانبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک بازی دریای خدااز تکینگی تا مغز از مغز تتو یک جهان در مغز خودت هسواقعیت تقویت شدهراه بی شکستتاثیر دوپامین و سروتونینفیروز نادریکریستال زمان(قسمت سوم)مخاطب قرار دادن مردم، کاسیاهچاله های فضایی منابعجنبه های موجی واقعیتآیا ما تنها موجودات زنده ضایعه ی شبکه لومبوساکرالمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش درختان در تکاملحس و ادراک قسمت بیست و دواندوه دردی را دوا نمیکندبلعیدن ستاره توسط سیاهچاناتوانی در شناسایی چهره دانشمندان ژنی از مغز انسابزار بقای موجود زنده از بدون زمان، ماده ای وجود نهوش مصنوعی از عروسک بازی درگیری اعصاب به علت میتواز تکینگی تا مغز- از مغزتتوقف؛ شکستواکسن سرطانرشد، رسیدن به یک هدف نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکفراموش کارها باهوش تر هسگوهر با نظر دیگران سنگ نممرگ و میر بسیار بالای ناشسکوت، در برابر گزافه گویجهان هایی در جهان دیگرآیا انسان با مغز بزرگش اخآیا احتمال دارد رویا از آطبیعت موجی جهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنقص های سیستمی ایمنیحسن یوسف باغچه ی منانسان در هستی یا هستی در به دنبال رستگاری باشنرمش های مفید برای درد زاداروی کنترل چربی خوناتصال مغز و کامپیوتربرخی نرمش ها برای درد زانهوش مصنوعی در قضاوت های اذهن چند جانبه نیازمند نگاز درخواست ها جدا شوتوهم وجودوزوز گوشزندگی هوشمند در خارج از زتاثیر سلامت دستگاه گوارشفشار روحی، همیشه بد نیست گذشته را دفن کنمسئولیت در برابر محیط زیسادیسم یا لذت از آزار دادجهانی در ذهنآیا راهی برای بهبود وضعیعلم در حال توسعهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنه ناامیدی بلکه ارتقاخواب عامل دسته بندی و حفطاوکرلیزوماب داروی جدید شبی عدالتی در توزیع واکسن چرا خشونت و تعصبداروی سل سپتاختلا ل در خود عضلهبرداشت مغز ما از گذر زمانهوش عاطفی قسمت هفتمرفتار مانند بردهاستفاده از سلول های بنیاتوصیه های غیر دارویی در سیاری خدا نزدیک استزیر فشار کووید چه باید کرتحریک عمقی مغزقیچی ژنتیکیپوشاندن خود از نورمعاینه قبل از نوار عصب و سریعترین کامپیوتر موجودجایی خالی نیستآثار باستانی تمدن های قدعادت کن از بالا نگاه کنیمهربانی، شرط موفقیتنوار مغز با توضیح دکتر فاخودت را از اندیشه هایت حفاین اندوه چیستبیماری اسپینال ماسکولار نشانه های بیداری روحیدر ناامیدی بسی امید استادغام دو حیطه علوم مغز و بسیاری از بیماری های جدیهوش، ژنتیکی است یا محیطیرویکردهای جدید ضایعات نخاصول انجام برخی نرمش ها دتکامل چشمکلام و زبان، گنجینه ای بسزبان و تکلم برخی بیماریهتراشه ی هوش مصنوعی در مغزقدرت انسان در نگاه به ابعپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز ناتوان از توجیه پیداسطح آگاهی، رخدادهای زندگحقیقت آنطور نیست که به نظآسیب روانی شبکه های اجتمعصب حقوق نورولوومیگرن و خوابنور از عمق تاریکیخدا بخشنده است پس تو هم بایا تکامل هدفمند استبیوگرافیهمه چیز در زمان مناسبدر سال حدود 7 میلیون نفر ارتباط غیرکلامی بین انساتفاوت های بین زن و مرد فقهدف از تکامل مغزروح رهاییتکثیر سلول در برابر توقف کندر در بیماریهای التهابسفر تجهیزات ناسا به مریخ تشنج و حرکات شبه تشنجی قالاموژین داروی ضد اوتیسم؟پختگی پس از چهل سالگي به مغز ابزار بقای برتر مادیشکل های متفاوت پروتئین هحوادث روزگار از جمله ویرافزایش قدرت ادراکات و حسما از اینجا نخواهیم رفتاگر با مطالعه فیزیک کواننیاز به آموزش مجازی دیجیدقیق ترین تصاویر از مغز ابا خدا باشهمدلی و هوش عاطفیدرمان پوکی استخواناز نظر علم اعصاب اراده آزتلاش های جدید در درمان فروقت نهيب هاي غير علمي گذشتاثیر نگاه انسان بر رفتاکی غایب شدی تا نیازمند دلسلول عصبی شاهکار انطباق پرتوزایی از جسم سیاهشاید گوشی و چشمی، آماده شتضادهای علمیملاحظه های اخلاقی دربارهمغز، فقط گیرندهحس چشایی و بویاییام آر آی جدید با قدرت شگفچگونه انتظارات بر ادراک دو برابر شدن خطر مرگ و میماده، چیزی بیش از یک خلا ابزار بقا از نخستین همانبازگشت از آثار به سوی خداهوش فوق العاده، هر فرد اسدرمان ساده ی روماتیسماز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی 12 در درمان دردریشه های مشترک حیاتتمرکز بر هدفتاثیر گیاه خواری بر رشد وALS نگاهی کامل بر بیماری وکارهای کوچک، بی ارزش نیسمبانی ذهنی سیاه و سفیدسندرم پس از ضربه به سرتغییر عمودی سر انسان از پآنچه حس می کنیم، نتیجه ی شرکت نورالینک ویدیویی ازمنابع انرژی از نفت و گاز نقش هورمون های تیروئید دحس و ادراک قسمت نوزدهمامگا سه عامل مهم سلامتنگاه حقیقی نگاه به درون ادید تو همیشه محدود به مقدابزار بقا از نخستین همانبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک بازی درک فرد دیگر و رفتارهای ااز تکینگی تا مغز از مغز تتو کجای جهانیواقعیت خلا و وجود و درک مراه طولانی را به سلامت گذتاثیر دپاکین بر بیماری مفیزیک مولکولها و ذرات در کشف مکانیسم عصبی خوانش پمدل همه جانبه نگر ژنرالیسیاهچاله ها، دارای پرتو جنسیت و تفاوت های بیناییآیا مصرف مولتی ویتامین هضایعه ی عروقی مخچهمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش ذهن و شناخت در حوادث حس و ادراک قسمت بیست و سواندوهگین نباش اگر درب یا بنی عباس، ننگی بر تاریخنادیدنی ها واقعی هستنددانشمندان پاسخ کوانتومی ابزار بقای موجود زنده از بر کسی اعتماد نکن مگر اینهوش مصنوعی از عروسک بازی درب بسته با غیر خود باز ماز تکینگی تا مغز، از مغز تولید مولکول جدید توسط هواکسن سرطانز گهواره تا گورتاثیر درجه حرارت بر عملکفراموشی همیشه هم بد نیستگویید نوزده و ایمنی ساکتمرگ و سوال از قاتلسکته مغزیجهان یکپارچهسکته ی مغزی در جوانانجهان یکپارچهآیا احتمال دارد رویا از آطبیعت بر اساس هماهنگیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنقص در تشخیص هیجانات عامحساسیت روانی متفاوتانسان عامل توقف رشد مغزبه زودی شبکه مغزی به جای نرمش های مفید در سرگیجهداروی تشنجی دربارداریاثر مضر مصرف طولانی مدت ربرخی نرمش ها برای زانوهوش مصنوعی در کامپیوترهاذهن هوشیار در پس ماده ی ماز دست دادن دم در پیشینیاتوهم بی خداییوسواس، بیماری استزندگی و داراییتاثیر عصاره تغلیظ شده گیفضا و ذهن بازگر جان به جز تو خواهد از خمستند جهان متصلسازگاری با محیط بین اجزاجهان، تصادفی نیستآیا راهی برای رفع کم آبی علم راهی برای اندیشیدن امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنه به اعدامخواص فلفل سبزايندگان چگونه خواهند دیدبیمار 101 ساله، مبتلا به سچرا در مغز انسان، فرورفتداروی ضد چاقیاختلاف خانوادگی را حل کنبرداشتت از جهان رو زیاد هوش عاطفی قسمت یازدهرفتار وابسته به شکلاستفاده از سلول های بنیاتوصیه هایی در مصرف ماهیژن همه چیز نیستزیرفون داروی ضد ام استحریک عمقی مغز در آلزایمقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصپیموزایدمعادله ها فقط بخش خسته کنسرکه انگبین عسلی مفید برجاذبهآدم عاقل، وقت خودش را هدرعادت کن خوب حرف بزنیموفقیت هوش مصنوعی در امتنوار مغز ترجمه رخدادهای خودروهای هیدروژنیاین ایده که ذرات سیاهچالبیماری اضطراب عمومینظام مثبت زندگیدر هم تنیدگی مرزها و بی مارتقا و تکامل سنت آفرینش بسیاری از بیماری های جدیهوض مصنوعی زندهرویا و واقعیتاصول توسعه ی یک ذهن کاملتکامل و ارتقای نگاه تا عمکلام، در تحولی شگفت آور بزبان و شناخت حقیقت قسمت چتراشه ی بیولوژِیکقدرت ذهنپیام های ناشناخته بر مغز مغز و قلب در جنین موش مصنسعی کن به حدی محدود نشویحقیقت افرادآسیب عصب پا به دنبال اعتیعصب سیاتیکمیگرن و روزه دارینور درونخدای رنگین کمانایجاد احساساتبیوگرافیهمه چیز در زمان کنونی استدر عید نوروز مراقب تصادف ارتروز یا خوردگی و التهاتفاوت های تکاملی در مغز وهدف از خلقت رسیدن به ابزاروزه داری متناوب، مغز را تأثیر نیکوتین سیگار بر مکندر علیه سرطانسفر دشوار اکتشافتشنج به صورت اختلال رفتالایو دوم دکتر سید سلمان فپدیده خاموش روشن در پارکمغز ابزار برتر بقاشکل پنجم مادهحکمت الهی در پس همه چیزافزایش میل جنسی با خوردن ما اشیا را آنطور که هستنداگر تلاش انسان امروز براچیز جدید را بپذیردل به دریا بزنبا طبیعت بازی نکنهمراه سختی، اسانی هستدرمان آرتروز با ورزش موضاز نظر علم اعصاب اراده آزروش صحبت کردن در حال تکامتلاش های جدید در درمان سرتاثیر هوش مصنوعی بر مغزکیهان خود را طراحی میکندسلول عصبی، در محل خاص خودپرسششاید درست نباشدتظاهر خوابیده ی مادهملاحظات بیهوشی قبل از جرمغز، همه ی واقعیت را نمیبحس و ادراک (قسمت اول )ام اس و سرطانچگونه به سطح بالایی از هودو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقا از نخستین همانبازگشت به ریشه های تکاملهوش مصنوعی می تواند بر احدرمان سرگیجه بدون نیاز باز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی هفدهریشه های اخلاقتمرکز بر امروزتاثیر گیاه خواری بر رشد وNVG 291کارهایی بیش از طراحی و گپمباحث مهم حس و ادراکسندرم جدایی مغزتغییرات منطقه بویایی مغزآنها نمیخواهند دیگران راشربت رب انارمنابع انرژی از نفت و گاز نقش هورمون زنانه استروژنحس و ادراک قسمت هفتماما شما از دید خفاش کور هنگاه دوبارهدیدن خدا در همه چیزابزار بقا از نخستین همانبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک بازی درک نیازمند شناخت خویش ااز تکینگی تا مغز از مغز تتو کز محنت دیگران بی غمیوالزارتان داروی ضد فشار رابطه تشنج و اوتیسمتاثیر داروهای ضد التهاب فیزیک هوشیاریکشف مکانیسمی پیچیده در بمدل هولوگرافیک ژنرالیزهسیاهچاله و تکینگی ابتدایجنسیت و تفاوت های بیناییآیا مغز تا بزرگسالی توسعضایعات در عصب زیر زبانیمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش روی و منیزیم در سلامتحس و ادراک قسمت بیستماندام حسی، درک از بخش هایبه قفس های سیاهت ننازنادیدنی ها بیشتر از دیدندانشمندان اولین سلول مصنابزار بقای موجود زنده از برلیتیونهوش مصنوعی از عروسک بازی درختان چگونه بر تشکیل اباز تکینگی تا مغز، از مغز تولید مثل اولین ربات های واکسن ضد اعتیادزمین در برابر عظمت کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکفراموشی و مسیر روحانیگوش دادن بهتر از حرف زدنمرگ انتقال است یا نابود شفراموشی آرمانگوشه بیماری اتوزومال رسسمرگ تصادفیسال سیزده ماههجهان کنونی و مغز بزرگتریآیا بدون ناظر هوشمند هم بطعمه ی شبکه های ارتباط اجمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنقطه ی رسیدن به قلهخفاش کور و انسان بینا؟انسانیت در هم تنیده و متصبه زیر پای خود نگاه نکن بنرمش های موثر در کمردردداروی جدید ALSاثرات فشار روحی شدیدبرخی نرمش های گردنهوش مصنوعی در تفکر خلاق اذهن و زندگیاز روده تا مغزتوهم تنهاییوسیله، فقط دعا نیستزندگی بی دودتاریک ترین بخش شبفضای قلب منبع نبوغ استگرفتار محدودیت ها و ابعامشکل از کجاستستم با شعار قانون بدترین جهش های ژنتیکی مفید در ساآیاما مقهور قوانین فیزیکعلم ساختن برج های چرخانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنه به اعدامخواص منیزیمايا اراده آزاد توهم است یبیمار مرکز تنفس سلولیچرا ذرات بنیادی معمولاً داروی ضد چاقیاختلال حرکتی مانند لرزش بررسي علل احتمالي تغيير هوش عاطفی قسمت پنجمرفتار اجتماعی انسان، حاصاستفاده از سلول های بنیاتوضیحی ساده در مورد هوش مژن همه چیز نیستزیرک ترین مردمتخریب مغز به دلیل کمبود بقانون مندی نقشه ژنتیکی مپیموزایدمعجزه های هر روزهسرگیجه از شایعترین اختلاجاذبه و نقش آن در شکلگیریآرام باشعادت کردن به نعمتموفقیت در تفکر استنوار مغز در فراموشی هاخورشید مصنوعیاین ابتدای تناقض هاستبیماری بیش فعالینظریه ی تکامل در درمان بیدر هم تنیدگی کوانتومیارتقا یا بازگشت به قبل ازبشکه ای که ته نداره پر نمهیچ نقطه ای مرکزی تر از ارویا و کابوساصول سلامت کمرتکامل و ریشه ی مشترک خلقتکلرال هیدرات برای خوابانزبان و شناخت حقیقت قسمت اتربیت کودکان وظیفه ای مهقدرت شناختی انسان، محدودپیدایش زبانمغز و هوش، برترین ابزار بشلیک فراموشیحقیقت انسانآسانی موفقیتعضلانی که طی سخن گفتن چقدمیگرن سردردی ژنتیکی که بنوروفیبروماتوزخدایی که ساخته ی ذهن بشر ایران بزرگبیان ژن های اسکیزوفرنی دهمه چیز، ثبت می شوددرمان نگهدارنده ی اعتیادارزش های وارونهتفاوت های زبانی سرمنشا تهر چیز با هر چیز دیگر در تروزه داری و التهاب زیانبتأثیر نگاه انسان بر رفتاکو کیو تن coQ10سفرنامه سفر به بم و جنوب تشنج عدم توازن بین نورون لازم است هیچ کاری نکنیدپروژه ی ژنوم انسانیمغز از بسیاری حقایق می گرحافظه میتواند بزرگترین دافزایش مرگ و میر سندرم کوما به جهان های متفاوت خوداگر خواهان پیروزی هستیچیزی منتظر شناخته شدندلایلی که نشان میدهد ما ببالای هر دستی، دستی هستهمراهی میاستنی با برخی سدرمان ام اس(مولتیپل اسکلاز واقعیت امروز تا حقیقتروشهای نو در درمان دیسک بتلاش های جدید شرکت نورالتاثیر ویتامین دی بر بیماکیهانِ هوشیارِ در حال یاسلولهای ایمنی القا کنندهپرسش و چستجو همیشه باقی اشایسته نیست در جیب خود قرتظاهری از ماده است که بیدممانتین یا آلزیکسا یا ابمغزتان را در جوانی سیم کشحس و ادراک (قسمت دوم )ام اس یا تومور؟چگونه باغبانی باعث کاهش دو داروی جدید برای میاستابزار بقا از نخستین همانبازخورد یا فیدبکهوش مصنوعی متصل با مغزدرمان سرگیجه بدون نیاز باز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین دی گنجینه ای بزررژیم های غذایی و نقش مهم تمساح حد واسط میان مغز کوتاثیر گیاه خواری بر رشد وفقر داده ها در هوش مصنوعیکاربرد روباتهای ريزنانومبتکران خودشکوفاسندرم دزدی ساب کلاوینتغییرات مغز پس از 40 سالگیآنژیوگرافی از مغزشربت ضد خلطمنابع انرژی از نفت و گاز نقش ویتامین K در ترمیم اسحس و ادراک قسمت هفدهمامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنگاهی بر قدرت بینایی درادیدگاه نارسای دوگانه ی مابزار بقا از نخستین همانبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک بازی درک و احساساز تکینگی تا مغز از مغز تتو پیچیده ترین تکنولوژی واکنش های ناخودآگاه و تقرادیوی مغز و تنظیم فرکانتاثیر داروی ضد تشنج سدیم فیزیک و هوشیاریکشف ژن جدید، می تواند گستمدل هولوگرافیک تعمیم یافسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجهل مقدسآیا همه جنایت ها نتیجه بیضرورت زدودن افکارمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش روزه داری در سالم و جحس و ادراک قسمت دهمانرژی بی پایان در درون هربه مغز خزندگان خودت اجازنادانی در قرن بیست و یکم،دانشمندان تغییر میدان مغابزار بقای موجود زنده از برنامه و ساختار پیچیده مهوش مصنوعی از عروسک بازی درختان اشعار زمیناز تکینگی تا مغز، از مغز تولید یا دریافت علمواکسن علیه سرطانزمین زیر خلیج فارس تمدنی تاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر درجه حرارت بر عملکفرایند پیچیده ی خونرسانیگوشت خواری یا گیاه خواریمرگی وجود نداردسانسور از روی قصد بسیاری جهان کاملی در اطراف ما پرآیا برای تولید مثل همیشه ظهور امواج مغزی در مغز مصمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنقطه ای بود و دگر هیچ نبوخفاش با شیوع همه گیری جدیانسانیت در برابر دیگرانبه سیاهی عادت نکنیمنرمشهای مهم برای تقویت عداروی جدید s3 در درمان ام اثرات مفید قهوهبرخی یونها و مولکول های مهوش مصنوعی در خدمت خلق وحذهن و شیمی بدناز سایه نترستوهم جدایییک پیام منفرد نورون مغزی زندگی در جمع مواردی را برتاریکی من و تو و گرد و غبافضای خالی ای وجود نداردگریه ی ابر، رمز طراوت باغمشکلات نخاعیستم، بی پاسخ نیستجهش های ژنتیکی غیر تصادفآگاهی فراتر از آگاهیعلایم کمبود ویتامین E را منبع هوشیاری کجاست؟(قسمنه بدبخت بلکه نادانخواص میوه ی بهايا اراده آزاد توهم است یبیماری لبر و نابینایی آنچراروياها را به یاد نمی آداروی ضد تشنج با قابليت تاختلال خواب فرد را مستعد بررسی مغز با امواج مادون هوش عاطفی قسمت اولرقیبی قدرتمند در برابر ماستیفن هاوکینگ در مورد هتوضیحات دکتر فاطمی در موژن هوش و ساختارهای حیاتی زیست شناسی کل در جزء فراکتداوم مهم است نه سرعتقانون گذاری و تکاملپیچیدگی های مغزمگسمعجزه ی چشمسرگردانیجبران از دست رفته هاآرامش و دانشعادت بد را ترک کنمولکول ضد پیرینوار مغز در تشخیص بیماری خوش قلبی و مهربانیاین بیمار را باید چه کار بیماری تی تی پینظریه ی تکامل در درمان بیدر هم تنیدگی کوانتومی و پارتوکين تراپی روشی جديد بشریت از یک پدر و مادر نیهیچ چیز همیشگی نیسترویا و خبر از آیندهاضطراب و ترستکامل ابزار هوش ، راه پر کم کردن کالری روشی سودمنزبان و شناخت حقیقت قسمت دترجمه فعالیت های عضله به قدرت عشقپیر شدن حتمی نیستمغز و اخلاقشلیک فراموشیحقیقت اشیاآشنا پنداریغم بی پایانمیگرن شدید قابل درمان اسنورون هاي مصنوعی می توانخدایا جز تو که را دارمایرادهای موجود در خلقت ببیان حقیقتهمه ی سردردها بی خطر نیستدرمان نابینایان آیا ممکنارزش های حقیقی ارزش های غتفاوت ایستایی و تکاپوهر جا که جات میشه، جات نیروزه داری و بیمار ی ام اس تأثیر شیرینی های حاوی لوکوچ از محیط نامناسبسفرنامه سفر به بم و جنوب تشویق خواندن به کودکانلبخند بزن شاید صبح فردا زپروژه ی ژنوم انسانیمغز به تنهایی برای فرهنگ حافظه های کاذبافزایش سرعت پیشرفت علوم ما با کمک مغز خود مختاريماپل ویژن پرو در تشخیص بیمچیزی خارج از مغزهای ما نیدنیا فریب و سرگرمیبالاترین هدف از دولتهمراهی نوعی سردرد میگرنیدرمان با سلول های بنیادیاز کجا آمده ام و به کجا میوقتی فهمیدی خطا کردی برگروشهای شناسایی قدرت شنواتلاش هایی در بیماران قطع تاثیر ویروس کرونا بر مغز کیست هیداتید مغزسلولهای بنیادی مصنوعی درپرسشگری نامحدودشادی، پاداش انجام وظیفهتعویض دارو در تشنجمن و وجود توهمیمغزتان را در جوانی سیمکشحس و ادراک قسمت 67امواجی که به وسیله ی ماشیچگونه تکامل مغزهای کنونیدو سوی واقعیتابزار بقا از نخستین همانبازسازي مغز و نخاع چالشی هوش مصنوعی و کشف زبان هایدرمان سرگیجه بدون دارواز تکینگی تا مغز از مغز تویروس مصنوعیرژیم های غذایی و نقش مهم تنفس هوازی و میتوکندریتاثیر گیاه خواری بر رشد وفلج نخاعی با الکترودهای کاربرد روباتهای ريز، در متواضع باشسندرم سردرد به دلیل افت فتغییرات آب و هوایی که به آنان که در قله اند هرگز خشش مرحله تکامل چشممنابع انرژی از نفت و گاز نقش ژنتیک در درمان اختلاحس و ادراک قسمت هجدهمانفجار و توقف تکاملی نشانگاهی بر توانایی اجزاي بدیروز و امروزابزار بقا از نخستین همانبحثی درباره احساسات متفاهوش مصنوعی از عروسک بازی درک کنیم ما همه یکی هستیماز تکینگی تا مغز از مغز تتو آرامش و صلحیواکنش به حس جدیدراز تغییرتاثیر درجه حرارت بر مغزفیزیک آگاهیکشف ارتباط جدیدی از ارتبمدل های ریز مغز مینی برینسیاهچاله ی تولید کنندهجهان فراکتالآیا هوش مصنوعی می تواند نضرب المثل یونانیمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش رژیم غذایی بر رشد و احس و ادراک قسمت دوازدهمانرژی تاریکبه نقاش بنگرنازوکلسیندانشمندان روش هاي جدیدی ابزار بقای موجود زنده از برنامه ی مسلط ژنها در اختهوش مصنوعی از عروسک بازی درد و درساز تکینگی تا مغز، از مغز تولید پاک و فراوان انرژیواکسنی با تاثیر دوگانه ازمان چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکفرایند تکامل و دشواری هاگیلگمش باستانی کیستمراقب خودتون و خانواده هسانسور بر بسیاری از حقایجهان پیوستهآیا بزرگ شدن مغز فقط در دظرف باید پر شود چه با چرک منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنقطه بی بازگشتخلا، حقیقی نیستانسان، گونه ای پر از تضادبه سخن توجه کن نه گویندهچرا ماشین باید نتایج را پداروی جدید لنفوم و لوکمیاثرات مفید روزه داریبرخی اثرات مضر ویتامین دهوش مصنوعی در خدمت خلق وحذهن پر در برابر آگاهیاز سایه بگذرتوهم جدایی و توهم علمیک پیشنهاد خوب برای آسان زندگی در سیاهچالهتاریکی و نورقفس دور خود را بشکنگربه شرودینگر و تاثیر مشمشکلات بین دو همسر و برخیستون فقرات انسان دو پا جلجهش های بیماری زا، معمولآپومورفین در پارکینسونعلایم کمبود ویتامین E را منبع هوشیاری در کجاست؟ قنه جنگ و نه خونریزیخواص هلو برگ هلوای نعمت من در زندگیمبیماری میاستنی گراویسچراروياها را به یاد نمی آداروی ضد تشنج با قابليت تاختلال در شناسایی حروف و بررسی و اپروچ جدید بر بیمهوش عاطفی قسمت دهمرقابتی بی هدف یا رقابتی هاستیفن هاوکینگ در تفسیر تیوتیکسن داروی ضد جنونژن یا نقشه توسعه مغز و نقزیست شناسی باور حقیقت یا تداخل مرزها و صفات با بینقانون جنگلپیچیدگی های مغزی در درک زمعجزه ی علمسربازان ما محققا غلبه می جدا کردن ناخالصی هاآرامش و سکونعادت دادن مغز بر تفکرمولتیپل اسکلروز در زنان نوار مغزی روشی مهم در تشخخوش خیالی و خوش بینیاینکه به خاطرخودت زندگی بیماری خود ایمن اعصاب محنظریه ی تکامل در درمان بیدر هم تنیدگی کوانتومی و دارتباط میکروب روده و پاربعد پنجمهیچ چیز، چقدر حقیقی استرویا بخشی حقیقی از زندگی اطلاع رسانی اینترنتیتکامل تکنولوژیکمی زاویه ی دیدت را عوض کزبان و شناخت حقیقت قسمت سترجمه ی فعالیت های عضله بقسم به فقرپیراستاممغز و اخلاقشنا در ابهای گرم جنوب نیاحقیقت تنها چیزی است که شاآشنا پنداریغم بی پایانمیاستنی گراویس بدون آنتینورون های ردیاب حافظهخرما منبع بسیار خوب آنتی ایستادن در برابر آزادی ببیداری معنوی یعنی دوستی همه جا خیر بکاردرمان های اسرار آمیز در آارزش حقیقی زبان قسمت اولتفاوت ارباب و رهبر حقیقیهر حرکت خمیده می شود و هر روزه داری سلول های بنیادتئوری تکامل امروز در درمکوچک شدن مغز از نئاندرتاسفرنامه سفر به بم و جنوب شکرگزار هر چیزی باش که داتشخیص ژنتیکی آتروفی های لحظات خوش با کودکانمغز بیش از آنچه تصور میشوحافظه و اطلاعات در کجاست افسردگی و اضطراب در بیماما بخشی از این جهان مرتبطاپی ژنتیکچیزی شبیه نور تو نیستدنیا مکانی بسیار اسرارآمباهوش ترین و با کیفیت تریهندسه ی پایه ایدرمان تومورهای مغزی با ااز کسی که یک کتاب خوانده وقتی پر از گل شدی خودت را روشی برای بهبود هوش عاطفتلاش در تولید انرژی به رنتاثیر ژنها بر اختلالات خکیست کلوئید بطن سومسلام تا روشناییپس از اگو یا بعد از نفسشب سیاه سحر شودتعامل انسان و هوش مصنوعیمن کسی در ناکسی دریافتم مغط یک گیرنده استحس و ادراک قسمت 74امیوتروفیک لترال اسکلروچگونه جمعیت های بزرگ شکل دولت یا گروهکابزار بقا از نخستین همانباغچه ی منهوش مصنوعی یا حماقت طبیعدرمان سرطان با امواج صوتاز تکینگی تا مغز از مغز تویروس های باستانی، مغز مرژیم ضد التهابیتنفس هوازی و میتوکندریتاثیر گیاه خواری بر رشد وفلج بل، فلجی ترسناک که آنکاش شرف اجباری بود یا حتیمجموعه های پر سلولی بدن مسوی ما آید نداها را صداتغییرات تکاملی سر انسان آنتی بادی منوکلونال در دششمین کنگره بین المللی سمنابع انرژی از نفت و گاز نقش گرمایش آب و هوا در همحس و ادراک قسمت هشتمانفجار بزرگ پایان بوده انگاهت را بلند کندیسک گردنابزار بقا از نخستین همانبحثی درباره احساساتی غیرهوش مصنوعی از عروسک بازی درک احساسات و تفکرات دیگاز تکینگی تا مغز از مغز تتو افق رویداد جهان هستیواکسن های شرکت فایزر آمرراست دستی و چپ دستیتاثیر درجه حرارت بر عملکفیزیکدانان ماشینی برای تکشف جمجمه ای درکوه ایرهومدیون خود ناموجودسیاهچاله، سیاه خالص یا پجهان قابل مشاهده بخش کوچآیا هوش مصنوعی زندگی بشرضربه مغزی در تصادف رانندمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش رژیم غذایی در رشد و احس و ادراک قسمت سومانرژی تاریک که ما نمی توبه نقاش بنگرنباید صبر کرد آتش را بعد دانشمندان روشی برای تبدیابزارهای پیشرفته ارتباط برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱هوش مصنوعی از عروسک بازی درد باسن و پا به دلیل کاهاز تکینگی تا مغز، از مغز تولید اندام با چاپ سه بعدوابسته به دوستی این و آن زمان و مکان، ابعاد کیهان زمان و گذر آن سریع استتاثیر درجه حرارت بر عملکفرایند حذف برخی اجزای مغگیاه بی عقل به سوی نور میمراحل ارتقای پله پله کیهسانسور ذهنجهان پیوستهآیا تکامل و تغییرات ژنتیظرفیت مغز چقدر استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنمیتوان با بیرون انداختنخلا، خالی نیستانعطاف پذیری مکانیسمی علبهبود حافظه پس از رخدادهچرا مردم با زندگی میجنگنداروی جدید میاستنی گراویاثرات مضر ماری جوانابرخی اختلالات عصبی مثانههوش مصنوعی درمانگر کامپیذهن تو همیشه به چیزی اعتقاز علم جز اندکی به شما داتوهم جسمیک آلل ژنتیکی که از نئاندزندگی زمینی امروز بیش از تاریکی خواهد ترسیدقفس ذهنگزیده ای از وبینار یا کنفمشکلات روانپزشکی پس از سستارگانی قبل از آغاز کیهجهش تمدنی عجیب و شگفت انسآپومورفین در پارکینسونعلائم عصبی آلزایمر، با امنبع هوشیاری در کجاست؟(قنه روش تقویت مغزخواص هندوانهای همه ی وجود منبیماری های میتوکندریچراغ های متفاوت و نور یکسداروی ضد تشنج توپیراماتاختلال در شناسایی حروف و بررسی ژنها در تشخیص بیماهوش عاطفی قسمت دومرموزی از نخستین تمدن بشراستخوان های کشف شده، ممکتیک و اختلال حرکتیژن ضد آلزایمرزیست، مرز افق رویداد هستترقی واقعی یا شعار ترقیقانون جنگلپیوند قلب خوک، به فرد دچامعجزه ی علم در کنترل کرونسربرولایزینجدایی خطای حسی استآرامش عقلعارضه جدید ویروس کرونا سمواد کوانتومی جدید، ممکننوار مغز، مفید و بی خطرخوشبختی چیستاینکه خانواده ات سالم بابیماری دویکنظریه ی ریسماندر هر سوراخی سر نکنارتباط ماده و انرژیبعد از کروناهیچ وقت خودت را محدود به رویا تخیل یا واقعیتاطلاعات حسی ما از جهان، چتکامل جریان همیشگی خلقتکمالگرایی دشمن پیشرفتزبان جانسوزترجمه ای ابتدایی از اسراقضاوت ممنوعپیشینیان انسان از هفت میمغز و سیر تکامل ان دلیلی شناخت ناشناختهحقیقت خواب و رویاآشناپنداری چیستغیرقابل دیدن کردن مادهمیدان مغناطيسي زمین بشر نوروپلاستیسیتی چیستخسته نباشی بابااکنون را با همه ی نقص هایبیداری و خواب کدام بهتر اهمیشه چیزی برای تنهایی ددرمان های بیماری آلزایمرارزش حقیقی زبان قسمت دومتفاوتهای جنسیتی راهی براهرچیز با یک تاب تبدیل به روزهای بد باقی نمیماندتئوری تکامل در پیشگیری و کوچکی قلبسفرنامه سفر به بم و جنوب شکست حتمیتشخیص آلزایمر سالها قبل لرزش ناشی از اسیب به عصبمغز برای فراموشی بیشتر کحافظه و اطلاعات در کجاست افسردگی و ساختار مغزما تحت کنترل ژنها هستیم یابتدا سخت ترین استنکاتی در مورد تشنجدنیای شگفت انگیز کوانتومباور و کیهان شناسیهندسه ی رایج کیهاندرمان تشنجاز آغاز خلقت تا نگاه انساوقتی تو از یاد گرفتن باز روشی جدید در درمان قطع نختلاشی برای درمان قطع نخاتاثیر کلام در آیات کلام بکپسول ژری لاکتسلاح و راهزنیآلودگی هوا چالش قرن جدیدشبیه سازی میلیون ها جهان تعامل انسان با هوش مصنوعمن پر از تلخیمنفرت، اسیب به خود استحس و ادراک قسمت 75امید نیکو داشته باش تا آنچگونه جمعیت های بزرگ شکل دونپزیل در بیماران قلبی ابزار بقا از نخستین همانبترس از اینکه کسی، به درگهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدرمان ضایعات نخاعیاز تکینگی تا مغز از مغز تویرایش DNA جنین انسان، بررژیم غذایی حاوی تخم مرغ وتنفس بدون اکسیژنتاثیر گیاه خواری بر رشد وفلج خوابکتاب گران و پرهزینه شد ولمجرم، گاهی قربانی استسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتغذیه بر ژنها تاثیر داردآنزیم تولید انرژی در سلوشعار و عملمنابع انرژی از نفت و گاز نقش پیش زمینه ها و اراده حس و ادراک قسمت هشتاد و نانقراض را انتخاب نکنیداعتماد به خودچالش هوشیاری و اینکه چرا دیستونی قابل درمانابزار بقای موجود زنده از بحران ذهن فیلمی قابل تامهوش مصنوعی از عروسک بازی درک تصویر و زبان های مخلتاز تکینگی تا مغز از مغز تتو انسانی و انسان، شایستواکسن کووید 19 چیزهایی که رجزخوانی هایی که امروز بتاثیر درجه حرارت بر عملکفال نیکوکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمدیریت اینترنت بر جنگسیاره ی ابلهانجهان موازی و حجاب هاآیا هوش ارثی دریافتی از پضررهای مصرف شکر و قند بر منبع هوشیاری کجاست قسمت نقش زنجبیل در جلوگیری از حس و ادراک قسمت سی و هشتمانرژی خلا ممکن استبه نادیدنی ایمان بیاورنبرو و انرژی مداومدانش، قفل ذهن را باز میکنابزارهای بقا از نخستین هبرین نت به جای اینترنتهوش مصنوعی از عروسک بازی درد زانو همیشه نیاز به جراز تکامل تا مغز از مغز تا تولید سلولهای جنسی از سلوابستگی یعنی قلادهواسطه ها د رمسیر ایجاد مغزمان و صبرتاثیر رو ح و روان بر جسمفراتر از دیوارهای باورگیاه خواری و گوشت خوار کدمرز مرگ و زندگی کجاستساهچاله ها تبخیر نمیشودجهان پر از چیزهای اسرار آآیا جنین انسان، هوشمندی عقل مجادله گرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنمیتوان بر سیاه سیاه نوشخلاصه ای از مطالب همایش ماهرام مصر از شگفتی های جهبهداشت خوابچرا مغز انسان سه هزار سالداروی جدید کنترل قند خوناجزای پر سلولی بدن انسان برخی اصول سلامت کمرهوش مصنوعی درخدمت خلق وحذهن خود را مشغول هماهنگیازدواج های بین گونه ای، رتوهمات و شناخت حقیقتیک جهش ممکن است ذهن انسانزندگی زودگذرتاریخ همه چیز را ثبت کردهقفس را بشکنگزارش یک مورد جالب لخته ومشکلات روانپزشکی در عقب سخن نیکو مانند درخت نیکوجهشهای مفید و ذکاوتی که دآب زندگی است قسمت چهارمعلت خواب آلودگی بعد از خومنبع خواب و رویاچه زیاد است بر من که در ایخواص انارای آنکه نامش درمان و یادشبیماری های مغز و اعصاب و نزاع ها بیهوده استداروی ضد جنون در درمان تیاختلالات مخچهبررسی بیماری التهابی رودهوش عاطفی قسمت سومرمز و رازهای ارتباط غیر کاستروژن مانند سپر زنان دتیکاگرلور داروی ضد انعقاژنها نقشه ایجاد ابزار هوزاویه نگاه ها یکسان نیستتروس جریان انرژیقانونمندی و محدودیت عالمپیوند مدفوعمعجزه در هر لحظه زندگیسردرد میگرنجریان انرژی در سیستم های آرامش(سکوت) stillness و تکاپوعبارت های مبهم مانند انرموجود بی مغزی که می تواندنوار مغز، ترجمه ی فعالیت خوشبختی دور از رنج های ماین، فقط راه توستبیماری دیستروفی میوتونینظریه تکامل در درمان بیمدر والنتاین کتاب بدید همارتباط متقابل با همه ی حیبعد از کروناهیچ کاری نکردن به معنی چیرویا حقی از طرف خدااطلاعاتی عمومی در مورد متکامل داروینی هنوز در حاکمردردزبان ریشه هایی شناختی استرس و آرمان هاقطار پیشرفتپیشرفت های باور نکردنی دمغز کوانتومیشناخت و معرفت، و نقش آن دحقیقت در علم، هرگز نهایی آشتی بهتر استغار افلاطونمیدان های مغناطیسی قابل نوروز مبارکخطا در محاسبات چیزی کاملاکوییفلکسبیرون اصل است یا درونهمیشه چشمی مراقب و نگهبادرمان های بیماری اس ام ایارزش حقیقی زبان قسمت سومتقلید مرحله ای نسبتا پیشهز ذره، یک دنیاستروزهای سختتئوری جدید، ویران کردن گکوچکترین چیز یک معجزه اسسفری به آغاز کیهانپروژه ی علمی پیوند مغز ساشکستن مرز دور مغزتشخیص ایدزلرزش دست ها و گردن و سر ETمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟حافظه و اطلاعات در کجاستاقلیت خلاقمانند کودکان باشیدابتدایی که در ذهن دانشمنچگونه مولکول های دی ان ایدنیایی پر از سیاهچاله باید از انسان ترسیدهندسه بنیادیندرمان جدید ALSاز انفجار بزرگ تا انفجار وقتی خودت را در آینه دیدیروشی جدید در درمان نابینتلاشی تازه برای گشودن معتاثیر کپسول نوروهرب بر نکامپیوتر سایبورگسلسله مباحث هوش مصنوعیآلودگی هوا و ویروس کروناشبیه سازی سیستم های کوانتعداد کلی ذهن ها در جهان من بی من، بهتر یاد میگیرمنقاشی هایی با بوی گذشته یحس و ادراک قسمت 78امید نجاتچگونه حافظه را قویتر کنیدوچرخه در کاهش دردهای کمابزار بقا از نخستین همانبحتی علمی درباره تمایل بهوش مصنوعی گوگل به کمک تشدرمانهای بیماری پارکینساز تکینگی تا مغز از مغز تویشن پرورژیم غذایی سالم و ضد التهتاثیر گیاه خواری بر رشد وفلج خواب چیستکتاب زیست شناسی باورمحل درک احساسات روحانیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاثبت و دستکار ی حافظهآواز خواندن در قفس، نشانصبور باشمنابع انرژی از نفت و گاز نقش پیشرفته ی سلول های بنحس و ادراک قسمت هشتاد و شانواع سکته های مغزیاعتماد بی موردچالش هوشیاری و اینکه چرا دژا وو یا اشنا پنداریابزار بقای موجود زنده از بخش فراموش شده ی حافظههوش مصنوعی از عروسک بازی درک حقیقت نردبان و مسیری از تکینگی تا مغز از مغز تتو با همه چیز در پیوندیواکسن کرونا و گشودن پنجررحم مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکفاکسیبتکشیدن مادی روشی برای جلومداخله ی زیانبار انسانسیاره ابلهانجهان ما میتواند به اندازآیا هوش سریعی که بدون احسضررهای شکر بر سلامت مغزمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش زبان در سلطه و قدرت احس و ادراک قسمت سی و ششمانرژِی برای ایجاد اضطراببه هلال بنگرچت جی پی تیدانش، یک انسان را ناسازگابزارهای بقا ازنخستین همبرای یک زندگی معمولیهوش مصنوعی از عروسک تا کمدردهای سال گذشته فراموش از تکامل تا مغز، از مغز تتولترودیندردی که سالهاست درمان نشاز تکامل تا مغز، از مغز تتومورها و التهاب مغزی عاوبینار اساتید نورولوژی دزمان واقعیت است یا توهمتاثیر روده بر مغزفرار در فرار از میزبان، دگیرنده باید سازگار با پیمرز بین انسان و حیوان کجاسایه ی هوشیاریجهان پر از چیزهای جادویی آیا جهان ذهن و افکار ما معقل در جهان جدید، عجیب اسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنمای موفقیتخلاصه ای از درمان های جدیاولویت بندی ها کجاستبهداشت خواب، رمز حافظه ی چرا مغزهای ما ارتقا یافت داروی جدید آلزایمراجزایی ناشناخته در شکل گبرخی اطلاعات روانشناسی مهوش مصنوعی ساخته هوش طبیذهن خالی از شلوغی افکاراسکلت خارجی در درمان اختتوکل بر خدایک رژیم غذایی جدید، می توزندگی سلول در بدن، جدای اتاریخ، اصیل نیست و ساخته قله برای دیدن نه برای به گشایش دروازه جدیدی از طرمشاهده گر جدای از شیء مشاسخن و سکوتجهشهای مفید و ذکاوتی که دآب زندگی است قسمت هفتمعماد الدین نسیمی قربانی منتظر نمان چیزی نور را بهنه عدم مطلق بلکه عدم با قخواص اردهای جان جان بی تن مروبیماری های ژنرالیزه ی عصنزاع بین جهل و علم رو به پدارویی خلط آوراختلالات حرکتی در انسانبررسی سیستم تعادلی بدن اهوش عاطفی قسمت ششمرمز گشایی از اتصالات مغزاسرار آفرینش در موجتیروفیبان موثر در سکته ی ژنها ، مغز و ارادهزاوسکا درمان گوشرتری فلوپرازینقارچ بی مغز در خدمت موجودپیوند مدفوع در درمان بیممعرفی مورد نادر بیماری گسردرد میگرن در کودکانجریان انرژی در سیستم های آزمون تجربی، راهی برای رعجول نباشموجودات مقهور ژنها هستندنوار عصب و عضلهخیالپردازی نکناینترنت بدون فیلتر ماهوابیماری سلیاکنظریه تکامل در درمان بیمدر یک فراکتال هر نقطه مرکارتباط چاقی و کاهش قدرت ببعد از کرونا دلخوشی بیهوهیچ کس مانند تو نگاه نمیکرویاها از مغز است یا ناخواطلاعاتی عمومی در مورد متکامل داروینی هنوز در حاکمردرد ناشی از تنگی کانازبان شناسی مدرن در سطح سلترسان نیستیقطره قطرهپیشرفت های جدید علوم اعصمغز آیندگان چگونه است ؟شناخت حقیقت یا آرزوهای گحقیقت راستین انسان علم بآغاز فرایند دانستنغرور و علممیدان های کوانتومی خلانوروز یا روز پایانیخطا در محاسبات چیزی کاملبیست تمرین ساده برای جلوهمیشه اطمینان تو بر خدا بدرمان های جدید ALSارزش خود را چگونه میشناستقلید از روی طبیعتهزینه ای که برای اندیشیدروزهای سخت میگذردتا 20 سال آینده مغز شما به کووید نوزده و خطر بیماری سقوط درون جاذبه ای خاص، چپروانه ی آسمانیشگفت نیست من عاشق تو باشمتصویر خورشید یا خود خورشلرزش عضله یا فاسیکولاسیومغز بزرگ چالش است یا منفعحافظه ی هوش مصنوعیاقیانوس نادانیمانند آب باشابتذال با شعار دینچگونه میتوان با قانون جندنیا، هیچ استبابا زود بیاهندسه در پایه ی همه ی واکدرمان جدید مولتیپل میلوماز بار خود بکاه تا پرواز وقتی خورشید هست شمع به کاروشی جدید در درمان سکته متلاشی جدید در درمان ام استاثیر کپسول نوروهرب بر تکاهش میل جنسی در ام اسسلطان جنگل یا صاحب ملکوتآلودگی هوا و پارکینسونشبکه های مصنوعی مغز به درتعذیه ی ذهنمننژیتچقدر به چشم اعتماد کنیمحس و ادراک قسمت 82امید یا ناامیدی؟نگاه من، نگاه تو و یا حقیدوچرخه سواری ورزشی سبک و ابزار بقا از نخستین همانبحث درباره پیدایش و منشا هوش مصنوعی الفاگودرماندگی به دلیل عادت کراز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت فیزیکی، تابعی از رژیم غذایی ضد التهابیتاثیر گیاه خواری بر رشد وفلج دوطرفه عصب 6 چشمکتاب طبیعت در قالب هندسهمحل درک احساسات روحانی دسوپاپ ها یا ترانزیستورهاثبت امواج الکتریکی در عصآینه در اینهصبور باشمنابع انرژی از نفت و گاز نقش آتش در رسیدن انسان بهحس و ادراک قسمت پنجمانیس بی کساناعتیاد و تلاش های درمانی چالش هوشیاری و اینکه چرا دژاوو یا آشناپنداریابزار بقای موجود زنده از بخش های تنظیمی ژنومهوش مصنوعی از عروسک بازی درک دیگراناز تکینگی تا مغز از مغز تتو با باورهایت کنترل میشواکسن کرونا از حقیقت تاترحم مصنوعیتاثیر درجه حرارت بر عملکفاجعه ی جهل مقدسکشتن عقیده ممکن نیستمدارک ژنتیکی چگونه انسانسیاره ابلهانجهان مادی، تجلی فضا در ذهآیا هشیاری کوانتومی وجودضعیف و قویمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش زبان در سلطه و قدرت احس و ادراک قسمت سیزدهمانسولینبه کدامین گناه کشته شدندچت جی پی تیدائما بخوانابزارهای بقای موجود زندهبرای پیش بینی آینده مغز دهوش مصنوعی از عروسک تا کمهوش مصنوعی از عروسک تا کمدرس گرفتن از شکست هااز تکامل تا مغز، از مغز تتومورهای نخاعیوجود قبل از ناظر هوشمندزمان پلانکتاثیر روزه داری بر سلامت فرد موفقگالکانزوماب، دارویی جدیمرز جدید جستجو و اکتشاف، سایه را اصالت دادن، جز فرجهان دارای برنامهآیا جهش های ژنتیکی، ویروعقل سالممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنمایش تک نفرهخم شدن فضا-زماناولین قدم شناخت نقص های خبوزون هیگز چیستچرا ویروس کرونای دلتا واداروی جدید ای ال اساحیای بینایی نسبی یک بیمبرخی بیماری ها که در آن بهوش مصنوعی، کیفیت فریب مذهن سالماسکار، لگوی هوشمندتوپیراماتیکی از علل محدودیت مغز امزندگی، مدیریت انرژیتازه های اسکیزوفرنی(جنوقله سقوطپل جویی اصفهانمشاهده آینده از روی مشاهسخن پاک و ثابتجوانان وطنآب زندگی است قسمت اولعنصر اصلی تعیین واقعیتمنتظر نتیجه ی کارهایت بانهایت معرفت و شناخت درک عخواص بادامایمونوگلوبولین وریدی IVIgبیماری های روانی با تاثینزاع بین علم و نادانی رو دارویی ضد بیش فعالی سیستاختلالات صحبت کردن در انبررسی علل کمر درد در میانهوش عاطفی بیشتر در زنانرمز پیشرفت تواضع است نه طاسرار بازسازی اندام هاتکنولوژی های جدید و حالتژنهای مشترک بین انسان و وزبان فرایند تکاملی برای تری فلوپرازینقبل و بعد از حقیقتپیوند مغز و سر و چالشهای معرفت و شناختسردرد میگرنی در کودکانجریان انرژی در سیستم های آزمون ذهنی گربه ی شرودینعدم توقف تکامل در یک اندامورد نادر همپوشانی دو بینوار عصب و عضلهخانه ی تاریکاینترنت، حقیقت جامعه ی فبیماری شارکو ماری توثنظریه تکامل در درمان بیمدر کمتر از چند ماه سوش جدارتباط هوش ساختار مغز و ژبعد از کرونا دلخوشی بیهوهیچ کس حقیقت را درون مغز رویاهای پر رمز و حیرتی دراعتقاد اشتباه، نتیجه ی نتکامل داروینی هنوز در حاکمردرد و علل آنزبان شناسی نوین نیازمند تزریق قیچی ژنتیکی کریسپرلمس کوانتومیپیشرفت در عقل است یا ظواهمغز اندامی تشنه ی انرژی اشناخت درون، شناخت بیرون؛حقیقت غیر فیزیکیآغاز فصل سرما و دوباره تکغربال در زندگیمیدان بنیادین اطلاعاتنورالژیخطای ادراک کارمابیش از نیمی از موارد انتقهمیشه به آنچه داری، خوشندرمان های جدید میگرناز فرد ایستا و متعصب بگذرتقلید از طبیعتهزینه سنگین انسان در ازاروش مقابله مغز با محدودیتا بحر یفعل ما یشاکودک هشت ساله لازم است آدسقوط زیگزاگی یا ناگهانیپرواز از نیویورک تا لوس آشگفت انگیز بودن کیهانتصویر در هم تنیدگی کوانتلزوم گذر انسان از حدها و مغز بزرگ چالشهای پیش روحافظه انسان و حافظه ی هوشالکترومغناطیس شنوایی و هماه رجبابداع دی ان ای بزرگترین دچگونه مغز ما، موسیقی را پدندان ها را مسواک بزنید تباد و موجهندسه زبانِ زمان استدرمان جدید میگرن با انتی از بحث های کنونی در ویروسوقتی ریشه ها عمیقند از چیريتوکسيمب در درمان ام استمایل زیاد به خوردن بستنتاثیر کپسول نوروهرب بر سکاهش مرگ و میر ناشی از ابسم زنبور ، کلیدی برای وارآلزایمرشبکیه های مصنوعیتغییرمن، ما یا چی؟نقش قهوه در سلامتیحس و ادراک قسمت 87امید جدید بر آسیب نخاعینگاه مادی غیر علمی استدوپامین قابل حل در آبابزار بقا از نخستین همانبحثي درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی اکنون می تواندرها بسته نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تتنها مانع در زندگی موارد واقعیت چند سویهرژیم غذایی ضد دردتاثیر گیاهخواری بر رشد و فن آوری های جدید علیه شناکتاب، سفری به تاریخمحدودیت چقدر موثر استسوخت هیدروژنی پاکجلو رفتن یا عقبگردآیندهصبر لازمه ی پیروزی استمنابع انرژی از نفت و گاز نقش انتخاب از طرف محیط، نحس و ادراک قسمت پنجاهانگشت ماشه ایاعتیاد را به دور بیندازچالش هوشیاری و اینکه چرا دگرگونی های نژادی و تغییابزار بقای موجود زنده از بخش بزرگی حس و ادراک ما اهوش مصنوعی از عروسک بازی درک درست از خود و هوشیاریاز تکینگی تا مغز از مغز تتو باید نیکان را به دست بواکسن کرونا ساخته شده تورسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرتاثیر درجه حرارت بر عملکفارغ التحصیلان، فقیر و دگل خاردار، زیباستمروری بر تشنج و درمان هایسیب یکسان و دیدگاه های متجهان مرئی و نامرئیآیا واکنش های یاد گرفته وطلوع و حقیقتمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش سجده بر عملکرد مغزحس و ادراک قسمت ششمانسولین هوشمندبه امید روزهای بهترنتایج نادانی و جهلدارچینابزارهای بقای از نخستین برای اولین بار دانشمندانبرای تمدن سازی، باید در بهوش مصنوعی از عروسک تا کمدست و پا زدن در سایه؟از تکامل تا مغز، از مغز تتومورهای ستون فقراتوراپامیل در بارداریزمان به چه دلیل ایجاد میشتاثیر روزها، ماه ها یا سافرد یا اندیشهگام کوچک ولی تاثیرگذارمرزهای حقیقی یا مرزهای تساخت سلول عصبی حتی پس از جهان در حال نوسان و چرخشآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجعقلانیت بدون تغییرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچند نرمش مفید برای کمردرخونریزی مغز در سندرم کوواولین مورد PML به دنبال تکبوزون هیگز جهان را از متلچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک داروی جدید برای میاستنی احیای بینایی نسبی یک بیمبرخی بیماری های خاص که بدهوش مصنوعی، اتفاقات و تحذهت را روی چیزهای مفید متاساس انسان اندیشه و باور توانایی مغز و دیگر اجزای یافته های نوین علوم پرده زندگی، مراتب هوشیاری استتازه های بیماری پارکینسوقلب های سادهپل خواجو اصفهانمشاهدات آمیخته با اشتباهسخت ترین حصارجوانان وطنآب زندگی است قسمت دومعوامل موثر در پیدایش زبامنتظر زمان ایده آل نشونهایت در بی نهایتخواص بادام زمینیایمپلانت مغزیبیماری وسواسنزاع بین علم و جهل رو به پداستانها و مفاهیمی اشتبااختلالات عضلانی ژنتیکبرطرف کردن خشونت را از خاهوش عاطفی در زنان بیشتر ارمز بقای جهش ژنتیکیاصفهان زیباتکنولوژی و پیشرفتژنهای هوش ، کدامندزبان متغیرترک امروزقبل از آغازپیوند اندام از حیوانات بمغز فکر میکند مرگ برای دیسردرد و علتهای آنجراحی هوشیار مغزآزمون ذهنی گربه شرودینگرعدم تعادل دوپامین، فقط بموسیقی نونوار عصب و عضلهخانواده پایدارایندرالبیماری ضعف عضلات نزدیک بنعناعدر آرزوهایت مداومت داشتهارتباط پیوسته ی جهانتفکر قبل از کارهیچ اندر هیچرویای شفافاعتماد به خودتکامل داروینی هنوز در حاکمردرد با پوشیدن کفش منازبان، نشان دهنده ی سخنگو تسلیم ارتباط با من برترلووفلوکساسینپیشرفت ذهن در خلاقیت استمغز انسان ایا طبیعتا تماشناسایی تاریخچه ی تکاملیحقیقت غیر قابل شناختآغاز مبهم آفرینشمقالاتمیدازولام در درمان تشنج اکسی توسین و تکامل پیش انورالژی تریژمینالخطای حسبیشتر کمردردها نیازی به همیشه داناتر از ما وجود ددرمان های جدید در بیماری از مخالفت بشنوتقویت مغز با ورزشهزاران سال چشم های بینا وروش های صرفه جویی در ایجاتاول کف پا و حقیقتکودک ایرانی که هوش او از سلول های مغزی عامل پارکیپروتئین های ساده ی ابتداشگفت زده و حیران باشتصویر زیبا از سلوللزوم سازگاری قانون مجازامغز بزرگ و فعال یا مغز کوحباب های کیهانی تو در توالکتروتاکسی(گرایش و حرکماپروتیلینابزار هوش در حال ارتقا ازچگونه مغز پیش انسان یا همده روش موفقیتباد غرور و سر پر از نخوت وهندسه، نمایشی از حقیقتدرمان جدید کنترل مولتیپلاز تلسکوپ گالیله تا تلسکوقتی شروع به بیدار شدن میریه زغالیتمایز یا کشف یگانگیتاثیر کپسول نوروهرب بر سکاهش التهاب ناشی از بیماسماگلوتید داروی کاهش دهنآملودیپین داروی ضد فشار شباهت مغز و کیهانمنابع انرژي پاک سرچشمه حنقش مهاجرت در توسعه نسل احس و ادراک قسمت چهلامید درمان کرونا با هماننگاه محدود و تک جانبه، مشدورترین نقطه ی قابل مشاهابزار بقا از نخستین همانبحثی جالب درباره محدودیتهوش مصنوعی از عروسک های بدرهای اسرارآمیز و پوشیدهاز تکینگی تا مغز از مغز تتنها در برابر جهانواقعیت چیستراه فراری نیستتاثیر انتخاب از طرف محیط فناوری هوش مصنوعی نحوه خکتابخانهمحدودیت های حافظه و حافظسودمندی موجودات ابزی بر جلوتر را دیدنآینده ی انسان در فراتر ازصبر و واقعیتمنابع انرژی از نفت و گاز نقش اتصالات بین سلولهای حس و ادراک قسمت پنجاه و یانگشت نگاری مغز نشان میداعداد بینهایت در دنیای مچالش های ایستادن بر دو پادانش قدرت استابزار بقای موجود زنده از بخش بزرگتر کیهان ناشناختهوش مصنوعی از عروسک بازی درک عمیق در حیواناتاز تکینگی تا مغز از مغز تتو برای خزیدن خلق نشده ایواکسن آلزایمررساناها و ابر رساناها و عتاثیر درجه حرارت بر عملکفاصله ها در مکانیک کوانتگل درون گلدانمرکز هوشیاری، روح یا بدن سیر آفرینش از روح تا مغز جهان مشارکتیآیا یک، وجود داردطلای سیاهمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش غذاها و موجودات درياحس و ادراک قسمت شصت و هشتانسان قدیم در شبه جزیره عبه بالا بر ستارگان نگاه کنجات در اعتماد به خودداروهای مصرفی در ام اسابزارهای دفاعی و بقای موبرای خودآگاه بودن تو بایهوش مصنوعی از عروسک تا کمدست کردن در گوشاز تکامل تا مغز، از مغز تتوهم فضای خالیورزش هوازی مرتب خیلی به قزمان شگفت انگیزتاثیر روغن رزماری استنشافرد حساس از نظر عاطفی و بگامی در درمان بیماریهای مزایای شکلات تلخ برای سلساخت شبکه عصبی مصنوعی با جهان در حال ایجاد و ارتقاآیا خداباوری محصول تکاملعقیده ی بی عملمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچند جهانیخونریزی مغزی کشندهاولین مورد پیوند سر در انبی نهایت در میان مرزهاچرا پس از بیدار شدن از خوداروی جدید برای کاهش وزناحتیاط در ورزش زانو در خابرخی توجهات در ببمار پارهوش احساسیذخیره ی شگفت انگیز اطلاعاستفاده از مغز، وزن را کمتوانایی یک فرد، برای تغییاد گرفتن مداومزندان ذهنیتازه های درمان ام اسقلب و عقلپلاسمای غالبمطالبه ی حق خودسخت ترین کار، شناخت خود اجواب دانشمند سوال کننده آب زندگی است قسمت سومعوامل ایجاد لغت انسانی و منحنی که ارتباط بین معرفنهادینه سازی فرهنگ اختلاخواص شکلات تلخایمپلانت مغزی و کنترل دو بیماری کروتز فیلد جاکوبنسبیت عام از زبان دکتر بردخالت در ساختار ژنهااختراع جدید اینترنت کوانبزرگ فکر کنهوش عاطفی در زنان بیشتر ارمز جهاناصل بازخوردتکنولوژی جدید که سلول هاژنهای حاکم بر انسان و انسزبان مشترک ژنتیکی موجوداترکیب آمار و ژنتیکقبل از انفجار بزرگپیوند اندام حیوانات به امغز قلبسردرد به دلیل مصرف زیاد مجراحی گردن همیشه برای دیآزادی در چیستعدم درکموسیقی هنر مایع استنوار عصب و عضلهخاویار گیاهیایپیداکرینبیماریهای تحلیل عضلانی اهفت چیز که عملکرد مغز تو در آسمان هدیه های نادیدنارتباط انسانی، محدود به تفکر ترکیبی در هوش مصنوعهیچگاه از فشار و شکست نترروان سالمتکامل زبانکنفرانس تشنج هتل کوثر اصزبان، وسیله شناسایی محیطتسلیم شدن از نورون شروع ملوب فرونتال یا پیشانی مغپیشرفتی مستقل از ابزار همغز انسان برای ایجاد تمدشناسایی سلول های ایمنی احقیقت، آن چیزی نیست که جلإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتاثیر ویتامین دی بر بیمامکان زمان یا حافظه زماناکسکاربازپین در درمان تشنوزاد ناشنوای متولد شده،خطر آلودگی هوابا همه مهربان باشهمیشه راهی هستدرمان های جدید سرطاناز نخستین همانند سازها تتقویت استخوان در گرو تغذهستي مادي ای که ما کوچکترروش های عملی برای رفع کمرتابوهای ذهنیکودکان مهاجرسلول های بنیادیپروتز چشمشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتصویر زیبای اصفهانلزوم سازگاری قانون مجازامغز بزرگترین مصرف کننده حباب هایی تو در توالکترودهای کاشتنیماجرای جهل مقدسابزار بقا از نخستین همانچگونه هموساپينس بر زمین دهن، بزرگترین سرمایهبار مغز بر دو استخوانهنر فراموشیدرمان جدید ام اساز تلسکوپ گالیله تا تلسکویتنام نوعی کرونا ویروس ریواستیگمینتمدن قدیمی ای در جنوب ایرتاثیر کتامین در درمان پاکاهش حافظه هرچند فرایندیسندرم میلر فیشرآموزش نوین زبانشباهت مغز با کیهان مادیمنابع انرژی از نفت و گاز نقش میدان مغناطیسی زمین حس و ادراک قسمت چهل و هفتامیدهای جدید برای بازیابنگاه کلی نگرديدن با چشم بسته در خواب ابزار بقا از نخستین همانبحثی در مورد نقش ویتامين هوش مصنوعی از عروسک های بدرون قفس یا بیرون از آناز تکینگی تا مغز از مغز تتنهاییواقعیت چیستراه نجاتتاثیر احتمالی عصاره تغلیفواید روزه داری متناوبکجای مغز مسئول پردازش تجمحدودیت درک انسانسی و سه پل اصفهانجمجمه انسان های اولیهآینده ی علم و فیزیک در60 ثصبر بسیار بایدمنابع بی نهایت انرژی در دنقش تیروئید در تکامل مغزحس و ادراک قسمت پنجاه و دانتقال ماده و انرژیبقا با سازگارترین فرد اسچالش کمبود اندام برای پیدانش محدود به ابعاد چهارابزار بقای موجود زنده از بخش دیگری در وجود انسان ههوش مصنوعی از عروسک بازی درگیری قلب در بیماری ویراز تکینگی تا مغز از مغز تتو تغییر و تحولیواکسن ایرانی کرونا تولیدرستگاری محدود به یک راه نتاثیر درجه حرارت بر عملکفاصله ی همیشگی تصویر سازگل زندگیمرکز حافظه کجاستسیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان معناآیا کیهان می تواند یک شبیطوفان فقر و گرسنگی و بی سمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش غذاها و موجودات درياحس و ادراک قسمت شصت و دوانسان میوه ی تکاملبه بالاتر از ماده بیندیشنجات در راستگوییداروهای ام اسابعاد و نیازهای تکاملی