دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

واقعیت خلا و وجود و درک ما از این دو

واقعیت خلأ و وجود و
تصور ما از این دو

آیا خلأ و وجود خلأ و وجودی واقعی یا توهم خلأ و وجود است؟

این تصور که کیهان از هیچ و خلأ مطلق ایجاد شده باشد چقدر درست است و آیا اساسا چیزی به نام خلا مطلق، وجود دارد؟

همه چیز در اطراف ما از نزدیک به بی نهایت ذره، تشکیل شده است؛ البته بی نهایت نه زیرا هر ذره را که تصور کنیم- هرچقدر هم کوچک باشد- دارای اندازه است ولی می توان این اندازه را آنقدر کوچک تصور کرد که بسیار به صفر، نزدیک باشد. یعنی نزدیک به بی نهایت ذره در درون هر جسم هست.

و اگر برای هر ذره، وجودی دارای ماده یا انرژی تصور کنیم، هر شیء، نزدیک به بی نهایت ذره ی دارای ماده یا انرژی خواهد داشت.

هر ذره هر چقدر هم کوچک باشد، از نزدیک به بی نهایت ذره ی ریزتر تشکیل می‌شود.

از سوی دیگر ۹۹.۹۹۹۹۹۹۹...٪ هر شیء یا ذره از فضای خالی، تشکیل شده است و و آنچه شیء یا ذره تصور می‌کنیم، چیزی جز نزدیک به بی نهایت فضای خالی نیست.

۹۹.۹۹ درصد از بدن انسان فضای ِ خالی است! | سایت علمی بیگ بنگ

ولی فضای خالی آیا از هر چیز تهی است؟

بر اساس اصل عدم قطعیت هایزنبرگ، تعیین دقیق موقعیت و تکانه ی هر ذره در هر لحظه، ممکن نیست بنابراین این تصور که فضای خالی، از هر چیز، خالی است با این اصل در تضاد است.

نظریه ی کوانتومی بیان میکند میدان ها حتی در آنچه خلا نام دارد، نمی توانند دقیقا صفر، باشند. اگر میدان ها صفر باشند هم مقدار و هم موقعیت و هم آهنگ تغییر یا سرعت، برابر با صفر خواهد بود. این، نقض اصل عدم قطعیت است که می گوید هر دوی موقعیت و سرعت نمی توانند با دقت، مشخص شوند. همه ی میدان ها در عوض باید مقداری از آنچه افت و خیزهای خلا نام دارد را داشته باشند.
افت و خیزهای خلا را میتوان به چند روش تفسیر کرد که به نظر متفاوت می رسند ولی در واقع از نظر ریاضی، هم ارز هستند... نوسانات خلا را میتوان مانند جفت ذرات مجازی انگاشت که در نقطه ای از فضا- زمان با هم پدیدار می شوند، از هم جدا می گردند و به هم باز می گرددند و یکدیگر را نبود می کنند. مجازی به این معنی است که این ذرات را نمیتوان به طور مستقیم مشاهده کرد ولی تاثیرات غیرمستقیم آنها را میتوان اندازه گرفت و نتایج اندازه گیری ها با دقت زیادی با پیش بینی های نظری سازگار است. (هاوکینگ، جهان در پوست گردو، ص111، 112)

پس وابسته کردن انفجار بزرگ و در نتیجه جهان، به نوسانت کوانتومی خلا، و این نتیجه گیری که هیچ چیز یا عدم میتواند چیزی را ایجاد کند، ما را با پرسشی در مورد علت و سبب خود این نوسانات مواجه می‌کند.

آیا خلایی- که خلا مطلق نیست و بر اساس اصل عدم قطعیت، در آن نوساناتی وجود دارد- میتواند به طور خود بخود به وجود بیاید؟
شاید علم ما قادر به کشف علت های این نوسانات نباشد ولی کشفیات جدید و اصل عدم قطعیت حداقل ما را به این نقطه می رساند که خلا ایجاد کننده ی انفجار بزرگ، خلا مطلق نیست بلکه در آن، نوساناتی وجود دارد که منشا کیهان ماست و وقتی به اینجا برسیم، پیدایش کیهان از خلا به معنی پیدایش از هیچ چیز نیست.

۹۹.۹۹ درصد از بدن انسان فضای ِ خالی است! | سایت علمی بیگ بنگ

نیرو و انرژی ایجاد کننده ی این نوسانات از کجاست؟

شاید علم امروز تصویر واضحی از منشا آن نیرو نداشته باشد ولی ندانستن به معنی نبودن نیست.

پس از یک سو توده های جهان، از نزدیک به بی نهایت ذره، تشکیل شده و از سوی دیگر هر ذره از ۹۹.۹۹۹۹۹۹....٪ فضای خالی تشکیل شده و این فضای خالی هم تهی از هر چیز نیست بلکه مملو از نوسانات کوانتومی است.

یا به عبارتی بی نهایت و صفر در کنار هم و در هم تنیده است.

نوسان بین بودن(عینیت و هویت) و نبودن(بی مرزی و فقدان نهایت)در هر ذره ی کیهان پیداست.

هرچیز- که به بی نهایت(جزء)، تقسیم می شود- یک چگالی بی نهایت در مرکز خود دارد.نسیم هرمیان

برخی توضیحات دکتر سلمان فاطمی نورولوژیست

چرا بیشتر حجم اتم را فضای خالی تشکیل می دهد؟ | سایت علمی بیگ بنگ


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تو انسانی و انسان، شایستپیشرفت در عقل است یا ظواهشربت ضد خلطآغاز فصل سرما و دوباره تکحس و ادراک قسمت چهل و سومتاثیر درجه حرارت بر عملکمعجزه در هر لحظه زندگیدین، اجباری نیستاکسکاربازپین در درمان تشهمه جا خیر بکارقلب را نشکناز فرد ایستا و متعصب بگذرنوار عصب و عضلهدرک فرد دیگر و رفتارهای ابه مغز خزندگان خودت اجازهر حرکت خمیده می شود و هر مهندسی بدنراه طولانی را به سلامت گذکوچکترین چیز یک معجزه اسبرین نت به جای اینترنتسیاهچاله و تکینگی ابتدایجنگ و تصور از جنگتولید سلولهای جنسی از سلپروتز چشمضرورت زدودن افکارالکترومغناطیس شنوایی و هحس و ادراک قسمت بیست و چهتاثیر رو ح و روان بر جسمابداع دی ان ای بزرگترین دمغز آیندگان چگونه است ؟دانشمندان نورون مصنوعی سهندسه ی پایه ایقدرت و شناخت حقیقتاز بحث های کنونی در ویروسنورالژیدرب بسته با غیر خود باز مبه زیر پای خود نگاه نکن بوقتی خودت را در آینه دیدیمیگرن و پروتئین مرتبط با ز گهواره تا گورکامپیوتر سایبورگبرخی اختلالات عصبی مثانهآلزایمرسکته ی مغزی در جوانانجهان هوشیارتوهم جسمطعمه ی شبکه های ارتباط اجامید جدید بر آسیب نخاعیچگونه تکامل مغزهای کنونیحس و ادراک- قسمت پنجاه و تاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالش است یا منفعداروهای ضد تشنج با توضیح هوش مصنوعی یا حماقت طبیعلیس دگرامفتامین یا ویاساز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه مغز ما، موسیقی را پویروس های باستانی، مغز مذهن چند جانبه نیازمند نگبیمار مرکز تنفس سلولیما اکنون میدانیم فضا خالزندگی هوشمند در خارج از زکتاب زیست شناسی باوربررسی ژنها در تشخیص بیماآیندهسازگاری با محیط بین اجزاجهان شگفت انگیز و بی زمانتیک و اختلال حرکتیعلم ساختن برج های چرخانانگشت ماشه اینگاهی بر توانایی اجزاي بخواب زمستانی سلول های سرتری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از نقش قهوه در سلامتیداروی جدید ضد الزایمرهوش مصنوعی از عروسک بازی مقابله با کرونا با علم اساز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمررفتار مانند بردهبیماری تی تی پیماده، چیزی نیستزیر فشار کووید چه باید کرکشتن عقیده ممکن نیستبعد از کروناآیا واکنش های یاد گرفته وسرکه انگبین عسلی مفید برجامعه ی آسمانیتکامل جریان همیشگی خلقتمحل درک احساسات روحانیعادت کردن به نعمتانسولین هوشمندنازوکلسینخود جسم و یا تصویرترسان نیستیابزارهای بقای از نخستین نقش انتخاب از طرف محیط، ندر ناامیدی بسی امید استهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز از تکامل تا مغز، از مغز توابستگی یعنی قلادهرویکردهای جدید ضایعات نخبیداری معنوی یعنی دوستی زبان و تکلم برخی بیماریهگیرنده باید سازگار با پیتفاوتهای جنسیتی راهی براآیا جهش های ژنتیکی، ویروسعی کن به حدی محدود نشویحفره در مغزتئوری تکامل در پیشگیری و مداخله ی زیانبار انسانغم بی پایاناولین قدم شناخت نقص های خنرمشهای مهم برای تقویت عفیلمی بسیار جالب از تغییخبر مهم تلسکوپ هابلتصویر خورشید یا خود خورشاحیای بینایی نسبی یک بیمنقش سجده بر عملکرد مغزدر سال حدود 7 میلیون نفر هوش مصنوعی در خدمت خلق وحمنبع هوشیاری کجاست قسمت اساس انسان اندیشه و باور یک آلل ژنتیکی که از نئاندروح رهاییباور و کیهان شناسیسفر تجهیزات ناسا به مریخ گشایش دروازه جدیدی از طرتلاشی برای درمان قطع نخاآب زندگی است قسمت اولشکرگزار هر چیزی باش که داحلقه های اسرارآمیزتاثیر کپسول نوروهرب بر نمرز مرگ و زندگی کجاستایمونوگلوبولین وریدی IVIgچراروياها را به یاد نمی آفرگشت و تکامل تصادفی محض خطرات هوش مصنوعیتعداد کلی ذهن ها در جهان اختلالات صحبت کردن در اننمایش تک نفرهدرمان پوکی استخوانهوش عاطفی قسمت دهممنبع هوشیاری کجاست؟ (قسماصفهان زیباژن ضد آلزایمرروشهای نو در درمان دیسک ببترس از اینکه کسی، به درگسلول عصبی، در محل خاص خودپیوند مدفوع در درمان بیمتنفس بدون اکسیژنآزمون ذهنی گربه ی شرودینشب سیاه سحر شودحرکات چشم، ترجمه کننده ی تاثیر گیاه خواری بر رشد ومشکلات روانپزشکی در عقب اینترنت، حقیقت جامعه ی فنظریه ی تکامل در درمان بیفساد اقتصادی سیتماتیک دردو بار در هفته ماهی مصرف ارتباط هوش ساختار مغز و ژنهایت معرفت و شناخت درک عدرمان ساده ی روماتیسمهیچ چیز، چقدر حقیقی استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماعتماد به خودکمردردبحران ذهن فیلمی قابل تامسندرم جدایی مغزسندرم دزدی ساب کلاوینتو با همه چیز در پیوندیپیشرفت ذهن در خلاقیت استشش مرحله تکامل چشمآغاز مبهم آفرینشحس و ادراک قسمت نهمتاثیر درجه حرارت بر عملکمعرفت و شناختدیوار همه اش توهم بوداگر فقط مردم میفهمیدند کهمیشه چیزی برای تنهایی دقوی تر باشاز مخالفت بشنونوار عصب و عضلهدرک نیازمند شناخت خویش ابه نقاش بنگرهرچیز با یک تاب تبدیل به مهربانی، شرط موفقیترابطه تشنج و اوتیسمکووید نوزده و خطر بیماری برای یک زندگی معمولیسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجنگ داده هاتولترودینپروتز عصبی برای تکلمضرب المثل یونانیالکتروتاکسی(گرایش و حرکحس و ادراک قسمت بیست و یکتاثیر روده بر مغزابزار هوش در حال ارتقا ازمغز اندامی تشنه ی انرژی ادانشمندان یک فرضیه رادیکهندسه ی رایج کیهانقدرت کنترل خوداز تلسکوپ گالیله تا تلسکنورالژی تریژمینالدرختان چگونه بر تشکیل اببه سیاهی عادت نکنیممیگرن و خوابزمین در برابر عظمت کیهانکاهش میل جنسی در ام اسبرخی اصول سلامت کمرآملودیپین داروی ضد فشار سال سیزده ماههجهان های بسیار دیگرتوهمات و شناخت حقیقتظهور امواج مغزی در مغز مصامید درمان کرونا با همانچگونه جمعیت های بزرگ شکل حس و ادراک- قسمت بیست و پتاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالشهای پیش روداروی فامپیریدین یا نورلهوش مصنوعی گوگل به کمک تشلا اکراه فی الدیناز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه مغز پیش انسان یا همویرایش DNA جنین انسان، برذهن هوشیار در پس ماده ی مبیماری لبر و نابینایی آنما از اینجا نخواهیم رفتزندگی و داراییکتاب طبیعت در قالب هندسهبررسی بیماری التهابی رودآینده ی انسان در فراتر ازستم با شعار قانون بدترین جهانی که نه با یک رخداد و تیکاگرلور داروی ضد انعقاعلایم کمبود ویتامین E را انگشت نگاری مغز نشان میدنگاهت را بلند کنخواب سالم عامل سلامتیتری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از نقش مهاجرت در توسعه نسل اداروی سل سپتهوش مصنوعی از عروسک بازی ملاحظه های اخلاقی دربارهاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که رفتار وابسته به شکلبیماری خود ایمن اعصاب محماده، چیزی بیش از یک خلا زیرفون داروی ضد ام اسگل خاردار، زیباستبعد از کروناآیا یک، وجود داردسرگیجه از شایعترین اختلاجاودانگی مصنوعیتکامل داروینی هنوز در حامحل درک احساسات روحانی دعادت بد را ترک کنانسان قدیم در شبه جزیره عنباید صبر کرد آتش را بعد خودآگاهی و هوشیاريتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرابزارهای دفاعی و بقای مونقش اتصالات بین سلولهای در هم تنیدگی مرزها و بی مهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز از تکامل تا مغز، از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغرویا و واقعیتبیداری و خواب کدام بهتر ازبان و شناخت حقیقت قسمت چگالکانزوماب، دارویی جدیتقلید مرحله ای نسبتا پیشآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجشلیک فراموشیحق انتخابتئوری جدید، ویران کردن گمدارک ژنتیکی چگونه انسانغیرقابل دیدن کردن مادهاولین مورد PML به دنبال تکچرا ماشین باید نتایج را پفیروز نادریخدا موجود استتصویر در هم تنیدگی کوانتاحیای بینایی نسبی یک بیمنقش غذاها و موجودات دريادر عید نوروز مراقب تصادف هوش مصنوعی درمانگر کامپیمنبع هوشیاری کجاست قسمت استفاده از مغز، وزن را کمیک جهش ممکن است ذهن انسانروزه داری متناوب، مغز را باید از انسان ترسیدسفر دشوار اکتشافپل جویی اصفهانتلاشی تازه برای گشودن معآب زندگی است قسمت دومشکست حتمیحمله ویروس کرونا به مغزتاثیر کپسول نوروهرب بر تمرز بین انسان و حیوان کجاایمپلانت مغزیچراغ های متفاوت و نور یکسفراموش کارها باهوش تر هسدفاع از پیامبرتعذیه ی ذهناختلالات عضلانی ژنتیکچند نرمش مفید برای کمردردرمان آرتروز با ورزش موضهوش عاطفی قسمت دوممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاصل بازخوردژنها نقشه ایجاد ابزار هوروشهای شناسایی قدرت شنوابحتی علمی درباره تمایل بسلولهای ایمنی القا کنندهپیوند مغز و سر و چالشهای تنها مانع در زندگی موارد آزمون ذهنی گربه شرودینگرشبیه سازی میلیون ها جهان حرکت چرخشی و دائمی کیهانتاثیر گیاه خواری بر رشد ومشاهده گر جدای از شیء مشاایندرالنظریه ی ریسمانفشار و قدرتدو برابر شدن خطر مرگ و میارتباط پیوسته ی جهاننهایت در بی نهایتدرمان سرگیجه بدون نیاز بهیچ وقت خودت را محدود به منبع هوشیاری کجاست؟(قسمریشه های اخلاقاعتماد به خودکمردرد ناشی از تنگی کانابخش فراموش شده ی حافظهبخش های تنظیمی ژنومسندرم سردرد به دلیل افت فتو با باورهایت کنترل میشپیشرفتی مستقل از ابزار هششمین کنگره بین المللی سإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَحس و ادراک قسمت چهارمتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز فکر میکند مرگ برای دیدیوار، از ابتدا توهم بوداگر میدانی مصیبت بزرگتر همیشه چشمی مراقب و نگهباقیچی ژنتیکیاز نخستین همانند سازها تنوار عصب و عضلهدرک و احساسبه نقاش بنگرهز ذره، یک دنیاستموفقیت هوش مصنوعی در امترادیوی مغز و تنظیم فرکانکودک هشت ساله لازم است آدبرای پیش بینی آینده مغز دسیاهچاله ی تولید کنندهجنبه های موجی واقعیتتومورها و التهاب مغزی عاپرورش مغز مینیاتوری انساضربه مغزی در تصادف رانندالکترودهای کاشتنیحس و ادراک قسمت بیست و دوتاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین همانمغز انسان ایا طبیعتا تمادانشمندان ژنی از مغز انسهندسه بنیادینقدرت انسان در نگاه به ابعاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنوزاد ناشنوای متولد شده،درختان اشعار زمینبه سخن توجه کن نه گویندهمیگرن و روزه داریزمین زیر خلیج فارس تمدنی کاهش مرگ و میر ناشی از اببرخی اطلاعات روانشناسی مآموزش نوین زبانسانسور از روی قصد بسیاری جهان هایی در جهان دیگرتوکل بر خداظرف باید پر شود چه با چرک امیدهای جدید برای بازیابچگونه جمعیت های بزرگ شکل حس و ادراک- قسمت شصت و چهتازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ و فعال یا مغز کوداروی لیراگلوتیدهوش مصنوعی گوگل به کمک تشلاموژین داروی ضد اوتیسم؟از تکینگی تا مغز از مغز تچگونه هموساپينس بر زمین ویشن پروذهن و زندگیبیماری میاستنی گراویسما اشیا را آنطور که هستندزندگی بی دودکتاب، سفری به تاریخبررسی سیستم تعادلی بدن اآینده ی علم و فیزیک در60 ثستم، بی پاسخ نیستجهانی که از یک منبع، تغذیتیروفیبان موثر در سکته ی علایم کمبود ویتامین E را انتقال ماده و انرژیچالش هوشیاری و اینکه چرا خواب سالم عامل سلامتی و یترک امروزابزار بقای موجود زنده از نقش میدان مغناطیسی زمین داروی ضد چاقیهوش مصنوعی از عروسک بازی ملاحظات بیهوشی قبل از جراز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجررفتار اجتماعی انسان، حاصبیماری دویکماست مالیزیرک ترین مردمگل درون گلدانبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا کیهان می تواند یک شبیسرگردانیجایی برای یاد گرفتن باقی تکامل داروینی هنوز در حامحدودیت چقدر موثر استعادت دادن مغز بر تفکرانسان میوه ی تکاملنبرو و انرژی مداومALS نگاهی کامل بر بیماری وخودآگاهی و هوشیاريتسلیم ارتباط با من برترابعاد و نیازهای تکاملینقش تیروئید در تکامل مغزدر هم تنیدگی کوانتومیهوش مصنوعی از عروسک تا کممنابع انرژی از نفت و گاز از تکامل تا مغز، از مغز توبینار اساتید نورولوژی درویا و کابوسبیست تمرین ساده برای جلوزبان و شناخت حقیقت قسمت اگام کوچک ولی تاثیرگذارتقلید از روی طبیعتآیا خداباوری محصول تکاملشلیک فراموشیحقیقت قربانی نزاع بین بی تا 20 سال آینده مغز شما به مروری بر تشنج و درمان هایغرور و علماولین مورد پیوند سر در انچرا مردم با زندگی میجنگنفیزیک مولکولها و ذرات در خدا نور آسمان ها و زمین اتصویر زیبا از سلولاحتیاط در ورزش زانو در خانقش غذاها و موجودات دريادرمان نگهدارنده ی اعتیادهوش مصنوعی درخدمت خلق وحمنبع هوشیاری کجاست قسمت استفاده از نظریه ی تکامل یک رژیم غذایی جدید، می توروزه داری و التهاب زیانببابا زود بیاسفرنامه سفر به بم و جنوب پل خواجو اصفهانتلاشی جدید در درمان ام اسآب زندگی است قسمت سومشکستن مرز دور مغزحمایت از طبیعتتاثیر کپسول نوروهرب بر سمرز جدید جستجو و اکتشاف، ایمپلانت مغزی و کنترل دو نزاع ها بیهوده استفراموشی همیشه هم بد نیستدفاع در برابر تغییر ساختتغییراختراع جدید اینترنت کوانچند جهانیدرمان ام اس(مولتیپل اسکلهوش عاطفی قسمت سوممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاصل در هم تنیدگی و جهانی ژنها ، مغز و ارادهروشی برای بهبود هوش عاطفبحث درباره پیدایش و منشا سلولهای بنیادی مصنوعی درپیوند اندام از حیوانات بتنها در برابر جهانآزادی در چیستحس متفاوتتاثیر گیاهخواری بر رشد و مشاهده آینده از روی مشاهایپیداکریننظریه تکامل در درمان بیمفشار روحی، همیشه بد نیست دو برابر شدن خطر مرگ و میارتباط انسانی، محدود به نهادینه سازی فرهنگ اختلادرمان سرگیجه بدون نیاز بهیچ کاری نکردن به معنی چیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرژیم های غذایی و نقش مهم اعتماد بی موردکمردرد و علل آنکمردرد با پوشیدن کفش منابخش بزرگی حس و ادراک ما اسوی ما آید نداها را صداتو باید نیکان را به دست بپپوگستشعار و عملافت فشار خون ناگهانی در وحس و ادراک قسمت نوزدهمتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز قلبدید تو همیشه محدود به مقداگر نیروی مغناطیس نباشد همیشه اطمینان تو بر خدا بقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصاز نخستین همانند سازها تنوار عصب و عضله مهم در تشدرک کنیم ما همه یکی هستیمبه نادیدنی ایمان بیاورهزینه ای که برای اندیشیدموفقیت در تفکر استراز تغییرکودک ایرانی که هوش او از برای اولین بار دانشمندانسیاهچاله، سیاه خالص یا پجنسیت و تفاوت های بیناییتومورهای نخاعیپرکاری تیروئیدضررهای مصرف شکر و قند بر الگو نداشتیمحس و ادراک قسمت بیست و سوتاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانمغز انسان برای ایجاد تمددانشمندان پاسخ کوانتومی هندسه در پایه ی همه ی واکقدرت ذهناز تکنیکی تا مغز از مغز تنوسانات کوانتومی منبع ماوقتی خورشید هست شمع به کادرد و درسبهبود حافظه پس از رخدادهمیگرن سردردی ژنتیکی که بزمان چیستکاهش التهاب ناشی از بیمابرخی بیماری ها که در آن بآمارهای ارائه شده در سطح سانسور بر بسیاری از حقایجهان یکپارچهتوپیراماتظرفیت مغز چقدر استامیدوار باش حتی اگر همه چچگونه حافظه را قویتر کنیحسن یوسف باغچه ی منتازه های بیماری پارکینسوابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگترین مصرف کننده داروی تشنجی دربارداریهوش مصنوعی الفاگولایو دوم دکتر سید سلمان فاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه هوشیاری خود را توسواقعیت فیزیکی، تابعی از ذهن و شیمی بدنبیماری های میتوکندریما به جهان های متفاوت خودزندگی در جمع مواردی را برکتابخانهبررسی علل کمر درد در میانآینده با ترس جمع نمیشودستون فقرات انسان دو پا جلجهانی در ذهنتکنولوژی های جدید و حالتعلائم عصبی آلزایمر، با اانتروپی و هوشیاریچالش هوشیاری و اینکه چرا خواب عامل دسته بندی و حفطترکیب آمار و ژنتیکابزار بقای موجود زنده از نقش محیط زندگی و مهاجرت دداروی ضد چاقیهوش مصنوعی از عروسک بازی ممانتین یا آلزیکسا یا اباز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاترقیبی قدرتمند در برابر مبیماری دیستروفی میوتونیزیست شناسی کل در جزء فراکگل زندگیبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا گذشته، امروز وآینده سربازان ما محققا غلبه می جایی خالی نیستتکامل داروینی هنوز در حامحدودیت های حافظه و حافظعارضه جدید ویروس کرونا سانسان ها می توانند میدان چت جی پی تیNVG 291خودت را از اندیشه هایت حفتسلیم شدن از نورون شروع مابعاد اضافه ی کیهاننقش حفاظتی مولکول جدید ددر هم تنیدگی کوانتومی و پهوش مصنوعی از عروسک تا کممنابع انرژی از نفت و گاز از تکامل تا مغز، از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندرویا و خبر از آیندهبیش از نیمی از موارد انتقزبان و شناخت حقیقت قسمت دگامی در درمان بیماریهای تقلید از طبیعتآیا دلفین ها می تواند از شنا در ابهای گرم جنوب نیاحقیقت آنطور نیست که به نظتا بحر یفعل ما یشامرکز هوشیاری، روح یا بدن غربال در زندگیاولین هیبرید بین انسان و چرا مغز انسان سه هزار سالفیزیک هوشیاریخدا بخشنده است پس تو هم بتصویر زیبای اصفهاناحتیاط در تعویض داروهانقش غذاها و موجودات دريادرمان نابینایان آیا ممکنهوش مصنوعی ساخته هوش طبیمنبع هوشیاری کجاست قسمت استفاده از هوش مصنوعی در یکی از علل محدودیت مغز امروزه داری و بیمار ی ام اس باد و موجسفرنامه سفر به بم و جنوب پلاسمای غالبتمایل زیاد به خوردن بستنآب، زندگی است(قسمت پنجم)شگفت نیست من عاشق تو باشمحوادث روزگار از جمله ویرتاثیر کپسول نوروهرب بر سمرزهای حقیقی یا مرزهای تایمپلانت مغزی کمک میکند نزاع بین جهل و علم رو به پفراموشی و مسیر روحانیدقیق ترین تصاویر از مغز اتغییر الگوی رشد مغزی با زادامه بحث تکامل چشمچند جهانیدرمان با سلول های بنیادیهوش عاطفی قسمت ششممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاصل علت و تاثیرژنهای مشترک بین انسان و وروشی جدید در درمان قطع نخبحثي درباره هوش و تفاوتهسلام تا روشناییپیوند اندام حیوانات به اتنهاییآزادی عقیده، آرمانی که تحس چشایی و بویاییتاثیر انتخاب از طرف محیط مشاهدات آمیخته با اشتباهایا کوچک شدن مغزانسان النظریه تکامل در درمان بیمفضا و ذهن بازدو داروی جدید برای میاستارتباط از بالا به پایین مچهار میلیارد سال تکامل بدرمان سرگیجه بدون داروهیچ کس مانند تو نگاه نمیکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرژیم های غذایی و نقش مهم اعتیاد و تلاش های درمانی اعتیاد را به دور بیندازکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبخش بزرگتر کیهان ناشناختسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتو برای خزیدن خلق نشده ایپایان، یک آغاز استصبور باشافت هوشیاری به دنبال کاهحس و ادراک قسمت هفتمتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز ما کوچکتر از نیم نقطهدیدن خدا در همه چیزاگر نعمت فراموشی نبود بسهمیشه به آنچه داری، خوشنقانون مندی نقشه ژنتیکی ماز نخستین همانند سازها تنوار عصب و عضله برای تاییدرک احساسات و تفکرات دیگبه هلال بنگرهزینه سنگین انسان در ازامولکول ضد پیریراست دستی و چپ دستیکودکان مهاجربرای تمدن سازی، باید در بسیاره ی ابلهانجنسیت و تفاوت های بیناییتومورهای ستون فقراتضررهای شکر بر سلامت مغزالگو و عادت را بشکن و در احس و ادراک قسمت بیستمتاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین همانمغز انسان برای شادمانی طدانشمندان اولین سلول مصنهندسه زبانِ زمان استقدرت شناختی انسان، محدوداز تکینگی تا مغز و از مغز نوشیدن چای برای مغز مفید وقتی ریشه ها عمیقند از چیدرد باسن و پا به دلیل کاهبهداشت خوابمیگرن شدید قابل درمان اسزمان و مکان، ابعاد کیهان کاهش حافظه هرچند فرایندیبرخی بیماری های خاص که بدآن چیزی که ما جریان زمان سانسور ذهنجهان یکپارچهتوانایی مغز و دیگر اجزای عقل مجادله گرامیدوارینگاه من، نگاه تو و یا حقیحساسیت روانی متفاوتتازه های درمان ام اسابزار بقا از نخستین همانمغز حریص برای خون، کلید تداروی جدید ALSهوش مصنوعی اکنون می توانلازم است هیچ کاری نکنیداز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه واکسن کرونا را توزواقعیت چند سویهذهن پر در برابر آگاهیبیماری های مغز و اعصاب و ما با کمک مغز خود مختاريمزندگی در سیاهچالهکجای مغز مسئول پردازش تجبرطرف کردن خشونت را از خاآیا فراموشی حتمی استستارگانی قبل از آغاز کیهجهان، تصادفی نیستتکنولوژی و پیشرفتعلت خواب آلودگی بعد از خوانتظار گذر تندباد؟چالش هوشیاری و اینکه چرا خواص فلفل سبزترکیب حیوان و انسانابزار بقای موجود زنده از نقش مرکز تنفس سلولی در بیداروی ضد تشنج با قابليت تهوش مصنوعی از عروسک بازی من و وجود توهمیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده تورقابتی بی هدف یا رقابتی هبیماری سلیاکزیست شناسی باور حقیقت یا گلوله ی ساچمه ایتفکر قبل از کارآیا پیدایش مغز از روی تصاسربرولایزینجاذبهتکامل داروینی هنوز در حامحدودیت درک انسانعجول نباشانسان یک کتابخانه استچت جی پی تیفقر داده ها در هوش مصنوعیخودروهای هیدروژنیتست نوار عصب و عضلهابعاد بالاترنقش حیاتی تلومر دی ان آ ددر هم تنیدگی کوانتومی و دهوش مصنوعی از عروسک تا کممنابع انرژی از نفت و گاز از تکامل تا مغز، از مغز توراپامیل در بارداریرویا بخشی حقیقی از زندگی بیشتر کمردردها نیازی به زبان و شناخت حقیقت قسمت سگامی در درمان بیماریهای تقویت مغز با ورزشآیا دلفین ها میتوانند باشناخت و معرفت، و نقش آن دحقیقت افرادتاول کف پا و حقیقتمرکز حافظه کجاستمقالاتاولین تصویر در تاریخ از سچرا مغزهای ما ارتقا یافت فیزیک و هوشیاریخدای رنگین کمانتصویربرداری فضاپیمای آماحساس گذر سریعتر زماننقش غذاها در کاهش دردهای درمان های اسرار آمیز در آهوش مصنوعی، کیفیت فریب ممنبع هوشیاری کجاست قسمت استفاده از انرژی خلایافته های نوین علوم پرده روزه داری سلول های بنیادباد غرور و سر پر از نخوت وسفرنامه سفر به بم و جنوب پمبرولیزوماب در بیماری چتمایز یا کشف یگانگیآتاکسیشگفت انگیز بودن کیهانحکمت الهی در پس همه چیزتاثیر کتامین در درمان پامزایای شکلات تلخ برای سلایمپلانت نخاعی میتواند دنزاع بین علم و نادانی رو فراموشی آرماندل به دریا بزنتغییر خود یا تغییر دیگرااداراوون تنها داروی تاییچند جهانی و علمدرمان تومورهای مغزی با اهوش عاطفی بیشتر در زنانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاصل عدم قطعیت از کوانتوم ژنهای هوش ، کدامندروشی جدید در درمان نابینبحثی جالب درباره محدودیتسلاح و راهزنیپیوند سر آیا ممکن استشبیه سازی سیستم های کوانتنهایی رمز نوآوری استآزار حقیقیحس و ادراک (قسمت اول )تاثیر احتمالی عصاره تغلیمطالبه ی حق خودایا این جمله درست است کسینظریه تکامل در درمان بیمفضای قلب منبع نبوغ استدو سوی واقعیتارتباط بین هوش طبیعی و هوچهار ساعت پس از کشتار خوکدرمان سرطان با امواج صوتهیچ کس حقیقت را درون مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمرژیم ضد التهابیهیچ اندر هیچمنبع هوشیاری در کجاست؟ قرژیم غذایی حاوی تخم مرغ واعداد بینهایت در دنیای مکنگره بین المللی سردرد دبخش دیگری در وجود انسان هسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتو تغییر و تحولیپاکسازی مغزصبور باشافتخار انسانحس و ادراک قسمت هفدهمتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز مانند تلفن استدیدگاه نارسای دوگانه ی ماگر نعمت فراموشی نبود بسهمیشه داناتر از ما وجود دقانون گذاری و تکاملاز نخستین همانند سازها تنوار عصب و عضله تعیین محلدرک تصویر و زبان های مخلتبه کدامین گناه کشته شدندهزاران سال چشم های بینا ومولتیپل اسکلروز در زنان رجزخوانی هایی که امروز بکودکان میتوانند ناقل بی برای خودآگاه بودن تو بایسیاره ابلهانجهل مقدستوهم فضای خالیضعیف و قویالگوی بنیادین و هوشیاریحس و ادراک قسمت دهمتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانمغز انسان برای شادمانی طدانشمندان تغییر میدان مغهندسه، نمایشی از حقیقتقدرت عشقاز تکینگی تا مغز از مغز تنوعی سکته مغزی ، وحشتناک وقتی شروع به بیدار شدن میدرد زانو همیشه نیاز به جربهداشت خواب، رمز حافظه ی میاستنی گراویس بدون آنتیزمان و گذر آن سریع استکاهش دوپامین عامل بیماریبرخی توجهات در ببمار پارآنچه می دانم، آنچه را میخساهچاله ها تبخیر نمیشودجهان کنونی و مغز بزرگتریتوانایی یک فرد، برای تغیعقل در جهان جدید، عجیب اسامیدواری و مغزنگاه مادی غیر علمی استخفاش کور و انسان بینا؟تاسف بار است انسان، حق خوابزار بقا از نخستین همانمغز در تنهایی آسیب میبینداروی جدید s3 در درمان ام هوش مصنوعی از عروسک های بلبخند بزن شاید صبح فردا زاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه آن شکری که می خوریمواقعیت چیستذهن تو همیشه به چیزی اعتقبیماری های ژنرالیزه ی عصما بخشی از این جهان مرتبطزندگی زمینی امروز بیش از کرونا چه بر سر مغز می آوربزرگ فکر کنآیا ممکن است موش کور بی مسخن نیکو مانند درخت نیکوجهش های ژنتیکی مفید در ساتکنولوژی جدید که سلول هاعماد الدین نسیمی قربانی انحراف و حقیقتچالش هوشیاری و اینکه چرا خواص منیزیمترازودونابزار بقای موجود زنده از نقش نگاه از پایین یا نگاهداروی ضد تشنج با قابليت تهوش مصنوعی از عروسک بازی من کسی در ناکسی دریافتم از تکینگی تا مغز- از مغز واکسن آلزایمررموزی از نخستین تمدن بشربیماری ضعف عضلات نزدیک بزیست، مرز افق رویداد هستگلوئونتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا آگاهی پس از مرگ از بیسردرد میگرنجاذبه و نقش آن در شکلگیریتکامل زبانمخچه فراتر از حفظ تعادلعدم توقف تکامل در یک انداانسان باشنتایج نادانی و جهلفلج نخاعی با الکترودهای خورشید مصنوعیتست کم هزینه ی بزاق برای اتفاق و تصادفنقش خرچنگ های نعل اسبی دردر هر سوراخی سر نکنهوش مصنوعی از عروسک تا کممنابع انرژی از نفت و گاز از تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قرویا تخیل یا واقعیتبا همه مهربان باشزبان جانسوزگاهی لازم است برای فهم و تقویت استخوان در گرو تغذآیا دست مصنوعی به زودی قاشناخت حقیقت یا آرزوهای گحقیقت انسانتابوهای ذهنیمرکز حافظه کجاستتاثیر ویتامین دی بر بیمااولین دارو برای آتاکسی فچرا ویروس کرونای دلتا وافیزیک آگاهیخدایی که ساخته ی ذهن بشر تصور ما ازمشکلات و واقعیاحساسات کاذبنقشه مغزی هر فرد منحصر بهدرمان های بیماری آلزایمرهوش مصنوعی، اتفاقات و تحمنبع هوشیاری کجاست قسمت استفاده از سلول های بنیایاد گرفتن مداومروزهای بد باقی نمیماندبار مغز بر دو استخوانسفرنامه سفر به بم و جنوب پنج اکتشاف شگفت آور در موتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآتاکسی فریدریششگفت زده و حیران باشحافظه میتواند بزرگترین دتاثیر گیاه خواری بر رشد ومسمومیت دانش آموزان بی گایمپلانت استخوانی در آسینزاع بین علم و جهل رو به پفرایند پیچیده ی خونرسانیدلایلی که نشان میدهد ما بتغییر دیگران یا تغییر خوادب برخورد با دیگرانچند روش ساده برای موفقیتدرمان تشنجهوش عاطفی در زنان بیشتر امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاصل، روان و نفس استژنهای حاکم بر انسان و انسروشی جدید در درمان سکته مبحثی در مورد نقش ویتامين سلسله مباحث هوش مصنوعیپیوند سر برای چه بیمارانشبکه های مصنوعی مغز به درتنبیه چقدر موثر استآزار دیگری، آزار خود استحس و ادراک (قسمت دوم )تاثیر بینش و انتظارات فرمطالبی در مورد تشنجایا ابزار هوشمندی یا مغز نعناعفضای خالی ای وجود ندارددولت یا گروهکارتباط شگفت مغز انسان و فنون و القلمدرمان ضایعات نخاعیهیچگاه از فشار و شکست نترمنبع هوشیاری در کجاست؟(قرژیم غذایی سالم و ضد التهبقا با سازگارترین فرد اسکنگره بین المللی سردرد دبخشیدن دیگران یعنی آرامشسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتو جهانی هستی که خودش را پارادوکس ها در علمصبر لازمه ی پیروزی استافراد آغاز حرکت خودشان رحس و ادراک قسمت هجدهمتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز مادران و کودکان در زمدیروز و امروزاگر با مطالعه فیزیک کوانهمیشه راهی هستقانون جنگلاز نشانه ها و آثار درک شدنوار عصب و عضله در مطب دکدرک حقیقت نردبان و مسیری به امید روزهای بهترهستي مادي ای که ما کوچکترمواد کوانتومی جدید، ممکنرحم مصنوعیکودکان گذشته به آینده فکبرای رشد، باید از مسیر خطپراسینزوماب در پارکینسوسیاره ابلهانجهان فراکتالتوهم فضای خالی یا توهم فضطلوع و حقیقتالگوبرداری از طبیعتحس و ادراک قسمت دوازدهمتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانمغز انسان رو به کوچک تر شدانشمندان روش هاي جدیدی هنر فراموشیقسم به فقراز تکینگی تا مغز از مغز تنیوالینویتنام نوعی کرونا ویروس دردهای سال گذشته فراموش بوزون هیگز چیستمیدان مغناطيسي زمین بشر زمان و صبرکاهش سن بیولوژیکی، تنها برخی توصیه ها برای واکسیآنچه ناشناخته است باید شسایه ی هوشیاریجهان کاملی در اطراف ما پرتوازن مهمتر از فعالیت زیعقل سالمامیدی به این سوی قبر نیستنگاه محدود و تک جانبه، مشخفاش با شیوع همه گیری جدیتبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقا از نخستین همانمغز را از روی امواج بشناسداروی جدید لنفوم و لوکمیهوش مصنوعی از عروسک های بلحظات خوش با کودکاناز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه انتظارات بر ادراک واقعیت چیستذهن خود را مشغول هماهنگیبیماری وسواسما تحت کنترل ژنها هستیم یزندگی زودگذرکریستال هابزرگ شدن مغز محدود به دورآیا ما کالا هستیمسخن و سکوتجهش های ژنتیکی غیر تصادفتکنولوژی جدید که سلول هاعنصر اصلی تعیین واقعیتاندوه در دنیا استچالش های ایستادن بر دو پاخواص میوه ی بهترازودونابزار بقای موجود زنده از نقش نظام غذایی در تکامل مداروی ضد تشنج توپیراماتهوش مصنوعی از عروسک بازی من پر از تلخیماز تکینگی تا مغز- از مغز واکسن ایرانی کرونا تولیدرمز و رازهای ارتباط غیر کبیماریهای تحلیل عضلانی ازاویه نگاه ها یکسان نیستگمان میکنی جرمی کوچکی در تفکر خلا ق در برابر توهم آیا امکان بازسازی اندامهسردرد میگرن در کودکانجبران از دست رفته هاتکامل زبانمخچه ، فراتر از حفظ تعادلعدم درکانسان جدید از چه زمانی پانجات در اعتماد به خودفلج بل، فلجی ترسناک که آنخوش قلبی و مهربانیتست آر ان اس دز میاستنی گاتوبان اطلاعات و پلِ بیننقش داروهاي مختلف معروف در والنتاین کتاب بدید همهوش مصنوعی از عروسک تا کممنابع انرژی از نفت و گاز از تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریرویا حقی از طرف خدابا هوش مصنوعی خودکار روبزبان ریشه هایی شناختی اسگاهی مغز بزرگ چالش استتقویت حافظه یا هوش مصنوعآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشناخت درون، شناخت بیرون؛حقیقت اشیاتاثیر فکر بر سلامتمرکز خنده در کجای مغز استصفحه اصلیاولین دروغچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک فیزیکدانان ماشینی برای تخدایا جز تو که را دارمتصور از زمان و مکاناخلاق و علوم اعصابنقشه های مغزی جدید با جزیدرمان های بیماری اس ام ایهوش احساسیمنبع هوشیاری کجاست قسمت استفاده از سلول های بنیایاد بگیر فراموش کنیروزهای سختبار بزرگ ایستادن بر دو پاسفری به آغاز کیهانپول و شادیتمدن پیشرفته ی پیشینیانآتاکسی مخچه ای خودایمنشگفتی های نقشه ی ژنتیکیحافظه های کاذبتاثیر گیاه خواری بر رشد ومسمومیت دانش آموزان، قماایمان به رویانسبیت عام از زبان دکتر برفرایند تکامل و دشواری هادنیا فریب و سرگرمیتغییر دادن ژنها آیا روزی ادراک ما درک ارتعاشی است چندین ماده غذایی که مانندرمان جدید ALSهوش عاطفی در زنان بیشتر امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاصلاح خطا با رفتن بر مسیرکفش و کتابريتوکسيمب در درمان ام اسبحثی در مورد نقش کلسیم و سلطان جنگل یا صاحب ملکوتپیوند سر، یکی از راه حلهاشبکیه های مصنوعیتهدیدهای هوش مصنوعیآسيب میکروواسکولاریا آسحس و ادراک قسمت 67تاثیر ترکیبات استاتین (سمطالعه ای بیان میکند اهدایا بیماری ام اس (مولتیپهفت چیز که عملکرد مغز تو قفس دور خود را بشکندونپزیل در بیماران قلبی ارتباط شگفت انگیز مغز اننوآوری ای شگفت انگیز داندرمانهای بیماری پارکینسدرماندگی به دلیل عادت کرهیپرپاراتیروئیدیسممنبع خواب و رویارژیم غذایی ضد التهابیبقا در ازای بیماریکنترل همجوشی هسته ای با هبخشش، عقلانی یا غیر عاقلسوخت هیدروژنی پاکتو جدای از کیهان نیستیپاسخ گیاهان در زمان خوردصبر و واقعیتافراد بی دلیل دوستدار تو حس و ادراک قسمت هشتمتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز چون ابزار هوش است دلیدیسک گردنهمیشه عسل با موم بخوریمقانون جنگلاز نظر علم اعصاب یا نرووسنوبت کودکاندرک دیگرانبه بالا بر ستارگان نگاه کهستی ما پس از شروعی چگال موجود بی مغزی که می تواندرحم مصنوعیکودکان خود را مشابه خود تبرای زندگی سالم، یافتن تپرتوهای صادر شده از سیاهسیب یکسان و دیدگاه های متجهان قابل مشاهده بخش کوچتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)طلای سیاهالتهاب شریان تمپورالحس و ادراک قسمت سومتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانمغز انسان رو به کوچکتر شددانشمندان روشی برای تبدیهنر حفظ گرهقضاوت ممنوعاز تکینگی تا مغز از مغز تنیکولا تسلاویتامین E برای فعالیت صحدردی که سالهاست درمان نشبوزون هیگز جهان را از متلمیدان های مغناطیسی قابل زمان واقعیت است یا توهمکایروپاکتیک چیستبرخی درمان های Spinal Muscular Atآنچه واقعیت تصور میکنیم سایه را اصالت دادن، جز فرجهان پیوستهتوت زیاد بخوریدعقلانیت بدون تغییرامیدی تازه در درمان سرطانگاه کلی نگرخلا، حقیقی نیستتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقا از نخستین همانمغز زنان جوانتر از مغز مرداروی جدید میاستنی گراویهوش مصنوعی از عروسک های بلرزش ناشی از اسیب به عصباز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه به سطح بالایی از هوواقعیت های متفاوتذهن خالی از شلوغی افکاربیماری کروتز فیلد جاکوبمانند کودکان باشیدزندگی سلول در بدن، جدای اکریستال زمان(قسمت اولبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا ما تنها موجودات زنده سخن پاک و ثابتجهش های بیماری زا، معمولتکینگیعوامل موثر در پیدایش زبااندوه دردی را دوا نمیکندچالش کمبود اندام برای پیخواص هلو برگ هلوتراشه مغز بدون واسطه ی دابزار بقای موجود زنده از نقش نظریه تکامل در شناساداروی ضد جنون در درمان تیهوش مصنوعی از عروسک بازی من بی من، بهتر یاد میگیرماز تکینگی تا مغز- از مغزتواکسن اسپایکوژنرمز گشایی از اتصالات مغزبیماری، رساله ای برای سلزاوسکا درمان گوشرگنجینه ای به نام ویتامین تفاوت قند طبیعی با قند و آیا انسان با مغز بزرگش اخسردرد میگرنی در کودکانجدا کردن ناخالصی هاتکامل زبان انسان از پیشیمخچه ابزاري که وظیفه آن فعدالت برای من یا برای همهانسان خطرناکترین موجودنجات در راستگوییفلج خوابخوش خیالی و خوش بینیتشنچ پانایوتوپولوس تشنج اتوسوکسیمایدنقش درختان در تکاملدر یک فراکتال هر نقطه مرکهوش مصنوعی از عروسک تا کممنابع انرژی از نفت و گاز از خود رها شوورزش و میگرنرویاها از مغز است یا ناخوبا هر چیزی که نفس می کشد مزبان شناسی مدرن در سطح سلگاهی جهت را عوض کنتقویت سیستم ایمنیآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشناسایی تاریخچه ی تکاملیحقیقت تنها چیزی است که شاتاثیر مشاهده بر واقعیت بمرگ چیستسوالات پزشکیاولین سلول مصنوعیچرا پس از بیدار شدن از خوفال نیکوخرما منبع بسیار خوب آنتی تصاویر زیبای رعد و برقاخلاق پایه تکامل و فرهنگنقشه با واقعیت متفاوت اسدرمان های جدید ALSهوش احساسیمنبع هوشیاری کجاست قسمت استفاده از سلول های بنیایادگیری مهارت های جدید دروزهای سخت میگذردبار سنین ابزار هوشمندی اسقوط درون جاذبه ای خاص، چپول و عقیدهتمدن بشری و مغز اخلاقیآتش منبع انرژیشگفتی های زنبور عسلحافظه و اطلاعات در کجاست تاثیر گیاه خواری بر رشد ومسیر دشوار تکامل و ارتقااین پیوند نه با مغز بلکه چسبیدن به خود، مانع بزرگ فرایند حذف برخی اجزای مغدنیا مکانی بسیار اسرارآمتغییر زودتر اتصالات مغزیادغام میان گونه های مختلچندجهانیدرمان جدید مولتیپل میلومهوشمندی کیهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاصول انجام برخی نرمش ها دکل اقیانوس در یک ذرهریه زغالیبحثی در مورد حقیقت فضا و سم زنبور ، کلیدی برای وارپیوندهای پیچیده با تغییرشباهت مغز و کیهانتو یک معجزه ایآسیب ها ناشی از آلودگی هوحس و ادراک قسمت 74تاثیر تغذیه بر سلامت روامعمای اخلاقی قطارایا بدون زبان میتوانیم تهفت سین یادگاری از میراث قفس ذهندوچرخه در کاهش دردهای کمارتباط شگفت انگیز مغز اننوار مغز مشاهده ی غیر مستارتباط غیرکلامی بین انسانوار مغز با توضیح دکتر فادرها بسته نیستهاوکينگ پیش از مرگش رسالمنتظر نمان چیزی نور را بهرژیم غذایی ضد دردبقای حقیقی در دور ماندن اکنترل جاذبهبدون پیر فلکسودمندی موجودات ابزی بر تو دی ان ای خاص ميتوکندريپختگی پس از چهل سالگي به صبر بسیار بایدافزایش قدرت ادراکات و حسحس و ادراک قسمت هشتاد و نتاثیر درجه حرارت بر عملکمغز چگونه صداها را فیلتر دیستونی قابل درمانهمیشه، آنطور نیست که هستقانونمندی و محدودیت عالماز نظر علم اعصاب اراده آزنور از عمق تاریکیدرک درست از خود و هوشیاریبه بالاتر از ماده بیندیشهشت توصیه برای کاستن از دموجودات مقهور ژنها هستندرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرکودکان را برای راه آماده برخی ملاحظات در تشنج های پرتوزایی از جسم سیاهسیر آفرینش از روح تا مغز جهان موازی و حجاب هاتوهم چیستطوفان فقر و گرسنگی و بی سام آر آی جدید با قدرت شگفحس و ادراک قسمت سی و هشتمتاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانمغز ایندگان چگونه استدانش، قفل ذهن را باز میکنهنر رها شدن از وابستگیقطار پیشرفتاز تکینگی تا مغز از مغز تنیاز به آموزش مجازی دیجیویتامین E در چه مواد غذایدرس گرفتن از شکست هابی نهایت در میان مرزهامیدان های کوانتومی خلازمان پلانککار امروز را به فردا نیندبرخی روش های تربیتی کودکآنچه حس می کنیم، نتیجه ی ساخت سلول عصبی حتی پس از جهان پیوستهتوسعه هوش مصنوعی قادر اسعقیده ی بی عملامگا سه عامل مهم سلامتنگاه انسان محدود به ادراخلا، خالی نیستتبدیل سلولهای محافط به سابزار بقا از نخستین همانمغزهای کوچک بی احساسداروی جدید آلزایمرهوش مصنوعی از عروسک بازی لرزش عضله یا فاسیکولاسیواز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه باغبانی باعث کاهش واقعیت و مجازذهن سالمبیماری گیلن باره و بیمارمانند آب باشزندگی، مدیریت انرژیکریستال زمان(قسمت دوم)بزرگترین خطایی که مردم مآیا مصرف مولتی ویتامین هسخت ترین حصارجهش تمدنی عجیب و شگفت انستکامل فردی یا اجتماعیماست مالی با هوش انسانیعوامل ایجاد لغت انسانی و اندوهگین نباش اگر درب یا چالش دیدگاه های سنتی در بخواص هندوانهتراشه ها روی مغزابزار بقای موجود زنده از نقش هورمون های تیروئید ددارویی خلط آورهوش مصنوعی از عروسک بازی مننژیتاز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن اسپایکوژن ضد کرونارمز پیشرفت تواضع است نه طبیمارستان هوش مصنوعیزبان فرایند تکاملی برای گوهر با نظر دیگران سنگ نمتفاوت مغز انسان و میمون هآیا احتمال دارد رویا از آسردرد و علتهای آنجدایی خطای حسی استتکامل ساختار رگهای مغزی مخچه تاثیر گذار بر حافظهعسل طبیعی موثر در کنترل بانسان در هستی یا هستی در نخاع ما تا پایین ستون فقرفلج خواب چیستخوشبختی چیستتشنج چیستاتصال مغز و کامپیوترنقش ذهن و شناخت در حوادث در کمتر از چند ماه سوش جدهوش مصنوعی از عروسک تا کممنابع انرژی از نفت و گاز از درخواست ها جدا شوورزش بهترین درمان بیش فعرویاهای پر رمز و حیرتی دربا آتش، بازی نکن و بعد از زبان شناسی نوین نیازمند گذر زمان کاملا وابسته به تلقین اطلاعات و حافظهآیا راهی برای بهبود وضعیشناسایی سلول های ایمنی احقیقت خواب و رویاتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمرگ و میر پنهانپیامهای کاربراناوکرلیزوماب داروی جدید شچرا ارتعاش بسیار مهم استفاکسیبتخسته نباشی باباتصادف یا قوانین ناشناختهاختلا ل در خود عضلهنقص های سیستمی ایمنیدرمان های جدید میگرنهوش بشری تهدید برای بشریمنبع هوشیاری کجاست قسمت استفاده از سلول های بنیایادگیری هوش مصنوعی، عمیقروش مقابله مغز با محدودیباربر دیگران نباشسقوط زیگزاگی یا ناگهانیپوست ساعتی مستقل از مغز دتمدن زیر آبآثار باستانی تمدن های قدشانس یا نتیجه ی تلاشحافظه و اطلاعات در کجاست تاثیر گیاه خواری بر رشد ومسئول صیانت از عقیده کیساین اندوه چیستنسبت ها در کیهانفراتر از دیوارهای باوردنیای شگفت انگیز کوانتومتغییر عمودی سر انسان از پادغام دو حیطه علوم مغز و نه ناامیدی بلکه ارتقادرمان جدید میگرن با انتی هوشیاری و وجودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاصول توسعه ی یک ذهن کاملکلمات بلند نه صدای بلندریواستیگمینبحثی در مورد عملکرد لوب فسماگلوتید داروی کاهش دهنپیوندی که فراتر از امکانشباهت مغز با کیهان مادیتو یک جهان در مغز خودت هسآسیب روانی شبکه های اجتمحس و ادراک قسمت 75تاثیر حرکات چشم بر امواج معماری، هندسه ی قابل مشاایا تکامل هدفمند استهم نوع خواری در میان پیشیقفس را بشکندوچرخه سواری ورزشی سبک و همه چیز موج استقله برای دیدن نه برای به دوپامین قابل حل در آبارتروز یا خوردگی و التهانوار مغز ترجمه رخدادهای درهای اسرارآمیز و پوشیدههاوکينگ پیش از مرگش رسالمنتظر نتیجه ی کارهایت باراه فراری نیستبلندی در ذهن ما درک بلندیکندن ریشه ی خودبدون بار گذشتهسی و سه پل اصفهانتو در میانه ی جهان نیستی پدیده خاموش روشن در پارکصد قدح، نفتاده بشکستافزایش میل جنسی با خوردن حس و ادراک قسمت هشتاد و شتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر تلاش انسان امروز برامغز ناتوان از توجیه پیدادژا وو یا اشنا پنداریهمکاری یا رقابتقارچ بی مغز در خدمت موجوداز نظر علم اعصاب اراده آزنور دروندرک عمیق در حیواناتبه جای محکوم کردن دیگران و هر کس تقوای خدا پیشه کنمورد نادر همپوشانی دو بیرساناها و ابر رساناها و عکوری گذرای ناشی از موبایبرخی مرزهای اخلاق و علوم پرسشسیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان ما میتواند به اندازتوهم و خیالطوفان بیداریام اس و سرطانحس و ادراک قسمت سی و ششمتاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانمغز ابزار بقای برتر مادیدانش، یک انسان را ناسازگهنر، پر کردن است نه فحش دقطره قطرهاز تکینگی تا مغز از مغز تچیز جدید را بپذیرویتامین کادست و پا زدن در سایه؟بی نظمی مقدمه شناختمیدان بنیادین اطلاعاتزمان به چه دلیل ایجاد میشکار با یگانگی و یکپارچگیبرخی سلولهای عصبی در تلاآنها نمیخواهند دیگران راساخت شبکه عصبی مصنوعی با جهان پر از چیزهای اسرار آتوسعه برخی شغل ها با هوش علم و ادراک فقط مشاهده ی اما شما از دید خفاش کور هنگاه از بیرون مجموعهخلاصه ای از مطالب همایش متبر را بردارابزار بقا از نخستین همانمغز، فقط گیرندهداروی جدید ای ال اسهوش مصنوعی از عروسک بازی لزوم گذر انسان از حدها و از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسذهت را روی چیزهای مفید متبیماری آلزایمر، استیل کوماه رجبزندگی، مراتب هوشیاری استکریستال زمان(قسمت سوم)بزرگترین درد از درون است آیا مغز تا بزرگسالی توسعسخت ترین کار، شناخت خود اجهشهای مفید و ذکاوتی که دتکامل مادی تا ابزار هوشمماشین دانشعواملی که برای ظهور لغت ااندام حسی، درک از بخش هایچاالش ها در تعیین منبع هوخواص انارتراشه ی هوش مصنوعی در مغزابزار بقای موجود زنده از نقش هورمون زنانه استروژندارویی ضد بیش فعالی سیستهوش مصنوعی از عروسک بازی من، ما یا چی؟از تکینگی تا مغز، از مغز واکسن دیگر کرونا ساخته شرمز بقای جهش ژنتیکیبیندیشزبان متغیرگویید نوزده و ایمنی ساکتتفاوت ها و تمایزها کلید بآیا احتمال دارد رویا از آسردرد به دلیل مصرف زیاد مجریان انرژی در سیستم های تکامل شناخت انسان با کشفمخاطب قرار دادن مردم، کاعشق به هفت مرتبه ی شناختیانسان عامل توقف رشد مغزنخاع درازتر یا کوتاهتر کفلج دوطرفه عصب 6 چشمخوشبختی دور از رنج های متشنج و حرکات شبه تشنجی قااثر مضر مصرف طولانی مدت رنقش روی و منیزیم در سلامتدر آرزوهایت مداومت داشتههوش مصنوعی به کمک هوش طبیمنابع انرژی از نفت و گاز از دست دادن دم در پیشینیاورزش در کمر دردرویای شفافبا تعمق در اسرار ابدیت و زبان، نشان دهنده ی سخنگو گذشته را دفن کنتلاش ها برای کشف منابع جدآیا راهی برای رفع کم آبی شهر زیرزمینی در ژاپن براحقیقت در علم، هرگز نهایی تاثیر نگاه و مشاهده ناظر مرگ و میر بسیار بالای ناشسایتهای دیگرايندگان چگونه خواهند دیدچرا بیماری های تخریبی مغفاجعه ی جهل مقدسخطا در محاسبات چیزی کاملتضادهای علمیاختلاف خانوادگی را حل کننقص در تشخیص هیجانات عامدرمان های جدید در بیماری هوش در طبیعتمنبع هوشیاری کجاست قسمت استفاده از سلول های بنیایادگرفتن، آغاز حرکت است روش های صرفه جویی در ایجابارداری بدون رحمسلول های مغزی عامل پارکیپوشاندن خود از نورتمدنی قدیمی در شمال خلیج آدم عاقل، وقت خودش را هدرشانس یا تلاشحافظه و اطلاعات در کجاستتاثیر گیاه خواری بر رشد ومسئولیت جدیداین ایده که ذرات سیاهچالنسبت طلایی، نشانه ای به سفرار در فرار از میزبان، ددنیایی پر از سیاهچاله تغییرات منطقه بویایی مغزارتقا و تکامل سنت آفرینش نه به اعدامدرمان جدید کنترل مولتیپلهوشیاری و افسردگیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاصول سلامت کمرکلوزاپین داروی ضد جنونریاضیات یک حس جدید استبحثی درباره هوش و تفاوتهسندرم میلر فیشرپیوستگی همه ی اجزای جهانشباهت های ریشه ای چند بیمتو کجای جهانیآسیب عصب پا به دنبال اعتیحس و ادراک قسمت 78تاثیر دوپامین و سروتونینمعنی روزهایجاد احساساتایران بزرگهمه چیز و هیچ چیزقله سقوطدورترین نقطه ی قابل مشاهارزش های وارونهنوار مغز در فراموشی هادرون قفس یا بیرون از آنهدف یکسان و مسیرهای مختلمنتظر زمان ایده آل نشوراه نجاتکندر در بیماریهای التهاببدون زمان، ماده ای وجود نسیلی محکم محیط زیست بر انتوقف؛ شکستپروژه ی ژنوم انسانیصداقتافزایش مرگ و میر سندرم کوحس و ادراک قسمت پنجمتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر خواهان پیروزی هستیمغز و قلب در جنین موش مصندژاوو یا آشناپنداریهمانند سازی در انسانقبل و بعد از حقیقتاز واقعیت امروز تا حقیقتنوروفیبروماتوزدرگیری قلب در بیماری ویربه جای تولید، بیشتر گوش کوفور و فراوانیموسیقی نورستگاری محدود به یک راه نکی غایب شدی تا نیازمند دلبرخی نکات از گاید لاین پرپرسش و چستجو همیشه باقی اسیستم تعادلی بدنجهان مادی، تجلی فضا در ذهتوهم وجودطوفان زیباییام اس یا تومور؟حس و ادراک قسمت سیزدهمتاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین همانمغز ابزار برتر بقادائما بخوانهوموارکتوس ها ممکن است دلمس کوانتومیاز تکینگی تا مغز از مغز تچیزی منتظر شناخته شدنویتامین کا و استخواندست کردن در گوشبی هیچ می ایی و بی هیچ میرمیدازولام در درمان تشنج زمان شگفت انگیزکارهای کوچک، بی ارزش نیسبرخی سيناپسها طی تکامل و آنژیوگرافی از مغزساخت شبکه عصبی با الفبای جهان پر از چیزهای جادویی توصیه های سازمان بهداشت علم و روحامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنگاه از دور و نگاه از نزدخلاصه ای از درمان های جدیتحریک عمقی مغزابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیم کشداروی جدید برای میاستنی هوش مصنوعی از عروسک بازی لزوم سازگاری قانون مجازااز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبیماری الزایمرماپروتیلینزندان ذهنیکشف مکانیسم عصبی خوانش پبسیاری از مجرمان، خودشانآیا همه جنایت ها نتیجه بیسختی ها رفتنی استجهشهای مفید و ذکاوتی که دتکامل مداوممبانی ذهنی سیاه و سفیدعوارض ازدواج و بچه دار شدانرژی بی پایان در درون هرنابینایی در نتیجه ی گوشی خواص اردهتراشه ی بیولوژِیکابزار بقای موجود زنده از نقش ویتامین K در ترمیم اسداستانها و مفاهیمی اشتباهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژي پاک سرچشمه حاز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن دیگری ضد کرونا از درمز جهانبیهوش کردن در جراحی و بیمزبان مشترک ژنتیکی موجوداگوش دادن بهتر از حرف زدنتفاوت ها را به رسمیت بشناآیا بدون ناظر هوشمند هم بسردرد تنشنجریان انرژی در سیستم های تکامل، نتیجه ی برنامه ریمدل همه جانبه نگر ژنرالیعشق درونی به یگانگی خلقتانسانیت در هم تنیده و متصنخستین تمدن بشریفن آوری های جدید علیه شناخیالپردازی نکنتشنج به صورت اختلال رفتااثرات فشار روحی شدیدنقش روزه داری در سالم و جدر آسمان هدیه های نادیدنهوش مصنوعی به شناسایی کامنابع انرژی از نفت و گاز از روده تا مغزوزن حقیقی معرفت و شناختروان سالمبا خودت نجنگزبان، وسیله شناسایی محیطگر جان به جز تو خواهد از ختلاش های جدید در ALSآیاما مقهور قوانین فیزیکشواهدی از نوع جدیدی از حاحقیقت راستین انسان علم بتاثیر نگاه انسان بر رفتامرگ و سوال از قاتلايا اراده آزاد توهم است یچرا حیوانات سخن نمی گوینفارغ التحصیلان، فقیر و دخطا در محاسبات چیزی کاملتظاهر خوابیده ی مادهاختلال حرکتی مانند لرزش نقطه ی رسیدن به قلهدرمان های جدید سرطانهوش عاطفی قسمت 11منبع هوشیاری کجاست قسمت استیفن هاوکینگ در مورد هیادآوری خواب و رویاروش های عملی برای رفع کمربازگشایی مجدد مطب دکتر سسلول های بنیادیپیموزایدتمرکز و مدیتیشنآرام باششاهکار قرنحافظه ی هوش مصنوعیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومسئولیت در برابر محیط زیاین ابتدای تناقض هاستنشانه های گذشته در کیهان فرد موفقدنیا، هیچ استتغییرات مغز پس از 40 سالگیارتقا یا بازگشت به قبل ازنه به اعدامدرمان جدید ام اسهوشیاری کوانتومیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاضطراب و ترسکلید نزدیک و نگاه تو بر فریتوکسیماببحثی درباره هوش و تفاوتهسندرم کووید طولانیپیام های ناشناخته بر مغز شباهت کیهان و مغزتو کز محنت دیگران بی غمیآسانی موفقیتحس و ادراک قسمت 82تاثیر دپاکین بر بیماری ممعاینه قبل از نوار عصب و ایرادهای موجود در خلقت بهمه چیز کهنه میشودقلب های سادهديدن با چشم بسته در خواب ارزش های حقیقی ارزش های غنوار مغز در تشخیص بیماری درون و بیرون، جدای از هم هدف یکسان، در مسیرهای متمنحنی که ارتباط بین معرفراه های جدید برای قضاوت رکندر علیه سرطانبر کسی اعتماد نکن مگر اینسینوریپا داروی ترکیبی ضدجلو رفتن یا عقبگردتولید مولکول جدید توسط هپروژه ی ژنوم انسانیصدای بم با فرکانس پایین، افزایش سرعت پیشرفت علوم حس و ادراک قسمت پنجاهتاثیر درجه حرارت بر عملکاپل ویژن پرو در تشخیص بیممغز و هوش، برترین ابزار بدگرگونی های نژادی و تغییهمجوشی هسته ای، انرژِی بقبل از آغازاز کجا آمده ام و به کجا مینورون هاي مصنوعی می تواندرگیری مغز در بیماری کویبه خوبی های دیگران فکرکنوقاحت و تمسخر دیگرانموسیقی هنر مایع استرشته نوروایمونولوژی و نقکیهان خود را طراحی میکندبرخی نرمش ها برای درد زانپرسشگری نامحدودسیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان مرئی و نامرئیتوهم وجودطولانی ترین شبامواجی که به وسیله ی ماشیحس و ادراک قسمت ششمتاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانمغز از بسیاری حقایق می گردارچینهورمون شیرساز یا پرولاکتلووفلوکساسیناز تکینگی تا مغز از مغز تچیزی خارج از مغزهای ما نیویتامین کا در سبزیجاتدست آسمانبی ذهن و بی روحمکان زمان یا حافظه زمانزمان، واقعی نیستکارهایی بیش از طراحی و گپبرداشت مغز ما از گذر زمانآنان که در قله اند هرگز خساختن آیندهجهان دارای برنامهتوصیه های غیر دارویی در سعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهانفجار و توقف تکاملی نشانگاه از درون قفس یا بیرونخم شدن فضا-زمانتحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیمکشداروی جدید برای کاهش وزنهوش مصنوعی از عروسک بازی لزوم سازگاری قانون مجازااز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهذره ی معین یا ابری از الکبیماری ای شبیه آلزایمر و ماجرای جهل مقدسزونیسومایدکشف مکانیسمی پیچیده در ببسیاری از بیماری های جدیآیا هوش مصنوعی می تواند نسختی در بلند شدن از روی صجوانان وطنتکامل چشممباحث مهم حس و ادراکعید نوروز مبارکانرژی تاریکناتوانی از درمان برخی ویخواص بادامتربیت کودکان وظیفه ای مهابزار بقای موجود زنده از نقش ژنتیک در درمان اختلادخالت در ساختار ژنهاهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز، از مغز واکسن سرطانرمز جهان خاصیت فراکتالبیهوشی در بیماران دچار ازبان چهار حرفی حیات زمینگوشه بیماری اتوزومال رسستفاوت های بین زن و مرد فقآیا برای تولید مثل همیشه سردرد سکه ایجریان انرژی در سیستم های تکثیر سلول در برابر توقف مدل هولوگرافیک ژنرالیزهعشق، شلوغ کردن نیستانسانیت در برابر دیگراننخستین تصویر از سیاهچالهفناوری هوش مصنوعی نحوه خخانه ی تاریکتشنج عدم توازن بین نورون اثرات مفید قهوهنقش رژیم غذایی بر رشد و ادر آستانه ی موج پنجم کوویهوش مصنوعی تعاملیمنابع بی نهایت انرژی در داز سایه بگذروزوز گوشروبات ها قول میدهندبا خدا باشزدودن نقص از هوش مصنوعیگرفتار محدودیت ها و ابعاتلاش های جدید در درمان فرآگاهی فراتر از آگاهیشواهدی از دنیسوان(شبه نئحقیقت غیر فیزیکیتاثیر نگاه انسان بر رفتامرگ انتقال است یا نابود شايا اراده آزاد توهم است یچرا حجم مغز گونه انسان درفاصله ها در مکانیک کوانتخطای ادراک کارماتظاهری از ماده است که بیداختلال خواب فرد را مستعد نقطه ای بود و دگر هیچ نبودرمان های رایج ام اسهوش عاطفی قسمت نهممنبع هوشیاری کجاست قسمت استیفن هاوکینگ در تفسیر یاری خدا نزدیک استروش هایی برای کم کردن اضطبازگشت از آثار به سوی خداسلول های بنیادی منابع و اپیموزایدتمرکز بر هدفآرامش و دانششاهکار شش گوشحافظه انسان و حافظه ی هوشتاثیر گیاه خواری بر رشد ومستند جهان متصلاین بیمار را باید چه کار نشانه های پروردگار در جهفرد یا اندیشهدندان ها را مسواک بزنید تتغییرات آب و هوایی که به ارتوکين تراپی روشی جديد نه بدبخت بلکه ناداندرمان جدید ای ال اس، توفرهوشیاری سنتی یا هوشیاری منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاطلاع رسانی اینترنتیکلام و زبان، گنجینه ای بسریسپریدونبحثی درباره هوش و تفاوتهسندرم گیلن باره به دنبال پیدایش زبانشباهت زیاد بین سلول هاي عتو پیچیده ترین تکنولوژی آشنا پنداریحس و ادراک قسمت 87تاثیر داروهای ضد التهاب معادله ها فقط بخش خسته کنتاثیر داروی ضد تشنج سدیم معجزه های هر روزهایستادن در برابر آزادی بهمه چیز در زمان مناسبقلب و عقلارزش حقیقی زبان قسمت اولنوار مغزی روشی مهم در تشخدرون آشفته ی تو و ظاهر خنبلوغ چیستهدف از تکامل مغزمنشأ اطلاعات و آموخته ها راه های جدید برای قضاوت رکو کیو تن coQ10برلیتیونسیگار عامل افزایش مرگ ومجلوتر را دیدنتولید مثل اولین ربات های پروژه ی علمی پیوند مغز ساصرع و درمان های آنافسردگی و اضطراب در بیماحس و ادراک قسمت پنجاه و یتاثیر درجه حرارت بر عملکاپی ژنتیکمغز و اخلاقدانش قدرت استهمدلی و هوش عاطفیقبل از انفجار بزرگاز کسی که یک کتاب خوانده نورون های ردیاب حافظهدرگیری مغز در بیماران مببه خودت مغرور نشووقت نهيب هاي غير علمي گذشمیلر فیشر نوعی نادر از گیرشد مغز فرایندی پیچیده اکیهانِ هوشیارِ در حال یابرخی نرمش ها برای زانوپس از اگو یا بعد از نفسسکوت و نیستیجهان مشارکتیتوهم بی خداییطی یکصد هزار سال اخیر هرچامیوتروفیک لترال اسکلروحس و ادراک قسمت شصت و هشتتاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانمغز به تنهایی برای فرهنگ داروهای مصرفی در ام اسهوش فوق العاده، هر فرد اسلوب فرونتال یا پیشانی مغاز تکینگی تا مغز از مغز تچیزی شبیه نور تو نیستویتامین بی 12 در درمان درددست بالای دستبی سوادی در قرن 21مکانیک کوانتومی بی معنی زمزمه ات مانده در گوشمکاربرد روباتهای ريزنانوبرداشتت از جهان رو زیاد آنتی بادی منوکلونال در دساختن آینده، بهترین روش جهان در حال نوسان و چرخشتوصیه هایی در مصرف ماهیعلم به ما کمک میکند تا موانفجار بزرگ پایان بوده انگاه از درون مجموعه با نگخونریزی مغز در سندرم کووتداوم مهم است نه سرعتابزار بقا از نخستین همانمغط یک گیرنده استداروی جدید برای ای ال اسهوش مصنوعی از عروسک بازی لزوم عدم وابستگی به گوگل از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مذرات کوانتومی زیر اتمی قبیماری ای شبیه ام اس مولتماجرای عجیب گالیلهزونا به وسیله ویروس ابله کشف ارتباط جدیدی از ارتببسیاری از بیماری های جدیآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسدسازی روش مناسب برای مقجوانان وطنتکامل و ارتقای نگاه تا عممبتکران خودشکوفاعامل کلیدی در کنترل کارآانرژی تاریک که ما نمی توناتوانی در شناسایی چهره خواص بادام زمینیترجمه فعالیت های عضله به ابزارهای پیشرفته ارتباط نقش گرمایش آب و هوا در همدر میان تاریکی و روشناییهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز، از مغز واکسن سرطانرنگ کردن، حقیقت نیستبیوگرافیزبان نیاز تکاملی استگوشت خواری یا گیاه خواریتفاوت های تکاملی در مغز وآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسردرد عروقی میگرنجراحی هوشیار مغزتأثیر نیکوتین سیگار بر ممدل هولوگرافیک تعمیم یافعصب حقوق نورولووانسان، گونه ای پر از تضادنخستین روبات های زنده ی جفواید روزه داری متناوبخانواده پایدارتشویق خواندن به کودکاناثرات مفید روزه دارینقش رژیم غذایی در رشد و ادر برابر حقایق جدیدهوش مصنوعی در قضاوت های امنابع جدید انرژیاز علم جز اندکی به شما داوسواس، بیماری استروبات های ریز در درمان بیبا طبیعت بازی نکنسفر فقط مادی نیستگریه ی ابر، رمز طراوت باغتلاش های جدید در درمان سرآپومورفین در پارکینسونشیر و دوغ بادامحقیقت غیر قابل شناختتاثیر ویتامین دی بر بیمامرگ تصادفیای نعمت من در زندگیمچرا خشونت و تعصبفاصله ی همیشگی تصویر سازخطای حستعویض دارو در تشنجاختلال در شناسایی حروف و نقطه بی بازگشتدرمان های علامتی در ام اسهوش عاطفی قسمت هفتممنبع هوشیاری کجاست قسمت استخوان های کشف شده، ممکژن همه چیز نیستروش هایی برای جلوگیری از بازگشت به ریشه های تکاملسلول های بدن تو پیر نیستنپیچیدگی های مغزمگستمرکز بر امروزآرامش و سکونشاید گوشی و چشمی، آماده شحباب های کیهانی تو در توتاثیر گیاه خواری بر رشد ومشکل از کجاستاینکه به خاطرخودت زندگی نشانه های بیداری روحیفرد حساس از نظر عاطفی و بده روش موفقیتتغییرات تکاملی سر انسان ارتباط میکروب روده و پارنه جنگ و نه خونریزیدرمان جدید سرطانهوش، ژنتیکی است یا محیطیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاطلاعات حسی ما از جهان، چکلام، در تحولی شگفت آور بریسدیپلام تنها داروی تایبحثی درباره هوش و تفاوتهسندرم پیریفورمیسپیر شدن حتمی نیستشباهت زیاد بین سلول هاي عتو آرامش و صلحیآشنا پنداریحس و ادراک قسمت چهلحس و ادراک قسمت چهل و هفتتاثیر درجه حرارت بر مغزمعجزه ی چشماکنون را با همه ی نقص هایهمه چیز در زمان کنونی استقلب یا مغزارزش حقیقی زبان قسمت دومنوار مغز، مفید و بی خطردروغ نگو به خصوص به خودتبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهدف از خلقت رسیدن به ابزامنشاء کوانتومی هوشیاری اراه پیروزی در زندگی چیستکوچ از محیط نامناسببرنامه و ساختار پیچیده مسیاهچاله هاجمجمه انسان های اولیهتولید یا دریافت علمپروانه ی آسمانیضایعه ی شبکه لومبوساکرالافسردگی و ساختار مغزحس و ادراک قسمت پنجاه و دتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استمغز و اخلاقدانش محدود به ابعاد چهارهمراه سختی، اسانی هستقبرستان ها با بوی شجاعتاز آغاز خلقت تا نگاه انسانوروپلاستیسیتی چیستدرگیری مغزی در سندرم کووبه خودت نگاه کنوقتی فهمیدی خطا کردی برگمیهمانهای ناخوانده عامل رشد مغز علت تمایل انسان بکیست هیداتید مغزبرخی نرمش های گردنآلودگی هوا چالش قرن جدیدسکوت، پر از صداجهان معناتوهم تنهاییطیف انسفالیت، گیلن باره امید نیکو داشته باش تا آنحس و ادراک قسمت شصت و دوتاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانمغز بیش از آنچه تصور میشوداروهای ام اسهوش مصنوعی می تواند بر احلوتیراستاماز تکینگی تا مغز از مغز تنکاتی در مورد تشنجویتامین بی هفدهدستورالعمل مرکز کنترل بیبی شرمیمکانیزمهای دفاعی در برابزنان باهوش ترکاربرد روباتهای ريز، در بررسي علل احتمالي تغيير آنزیم تولید انرژی در سلوساختار فراکتال وجود و ذهجهان در حال ایجاد و ارتقاتوضیحی ساده در مورد هوش معلم بدون توقفانقراض را انتخاب نکنیدنگاه حقیقی نگاه به درون اخونریزی مغزی کشندهتداخل مرزها و صفات با بینابزار بقای موجود زنده از نفرت، اسیب به خود استداروی جدید برای دیابتهوش مصنوعی از عروسک بازی مقاومت به عوارض فشار خون از تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار ذرات کوانتومی زیر اتمی قبیماری اسپینال ماسکولار ماده ی تاریکزیان غذاهای پرچربکشف جمجمه ای درکوه ایرهوبشکه ای که ته نداره پر نمآیا هوش ارثی دریافتی از پسرنوشتجواب دانشمند سوال کننده تکامل و ریشه ی مشترک خلقتمتواضع باشعادت همیشه خوب نیستانرژی خلا ممکن استنادیدنی ها واقعی هستندخواص شکلات تلخترجمه ی فعالیت های عضله بابزارهای بقا از نخستین هنقش پیش زمینه ها و اراده در مانهای کمر دردهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز از تکامل تا مغز از مغز تا واکسن ضد اعتیادرنگین کمانبیوگرافیزبان و کلمه حتی برای کسانگیلگمش باستانی کیستتفاوت های زبانی سرمنشا تآیا تکامل و تغییرات ژنتیسرطان کمیت گراییجراحی گردن همیشه برای دیتأثیر نگاه انسان بر رفتامدل های ریز مغز مینی برینعصب سیاتیکانعطاف پذیری مکانیسمی علنرمش های مفید برای درد زافواید روزه داری متناوبخاویار گیاهیتشخیص ژنتیکی آتروفی های اثرات مضر ماری جوانانقش زنجبیل در جلوگیری از در جراحی کمر عجله نکنیدهوش مصنوعی در کامپیوترهامناطق خاص زبان در مغزازدواج های بین گونه ای، روسیله، فقط دعا نیستروبات کیانبالای هر دستی، دستی هستسفر نامه سفر به بم و جنوب گربه شرودینگر و تاثیر مشتلاش های جدید شرکت نورالآپومورفین در پارکینسونشیشه ی بازالتی و سیلیکونحقیقت، آن چیزی نیست که جلتاثیر ویروس کرونا بر مغز مرگی وجود نداردای همه ی وجود منچرا در مغز انسان، فرورفتفتون های زیستیخطر آلودگی هواتعامل انسان و هوش مصنوعیاختلال در شناسایی حروف و نمیتوان با بیرون انداختندرمان ژنتیکی برای نوآوریهوش عاطفی قسمت یازدهمنبع هوشیاری کجاست قسمت استروژن مانند سپر زنان دژن همه چیز نیستروش هایی ساده برای کاهش ابازخورد یا فیدبکسلول بنیادی و ای ال اسپیچیدگی های مغزی در درک زتمساح حد واسط میان مغز کوآرامش عقلشاید درست نباشدحباب هایی تو در توتاثیر گیاه خواری بر رشد ومشکلات نخاعیاینکه خانواده ات سالم بانظام مثبت زندگیفردا را نمیدانیمدهن، بزرگترین سرمایهتغذیه بر ژنها تاثیر داردارتباط ماده و انرژینه روش تقویت مغزدرمان جدید سرطانهوض مصنوعی زندهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاطلاعاتی عمومی در مورد مکلرال هیدرات برای خوابانریشه های مشترک همه ی موجوبحثی درباره هوش و تفاوتهسندرم پیریفورمیسپیراستامشجاعت و ترسآشناپنداری چیستآشتی بهتر استحس و ادراک قسمت چهل و هشتتاثیر درجه حرارت بر عملکمعجزه ی علمدی متیل فومارات(زادیوا)(اکوییفلکسهمه چیز، ثبت می شودقلب دروازه ی ارتباطارزش حقیقی زبان قسمت سومنوار مغز، ترجمه ی فعالیت دریا آرام نخواهد شد کشتی بنی عباس، ننگی بر تاریخهر چیز با هر چیز دیگر در تمهمان ناخواندهراه انسان شدن، راه رفتن وکوچک شدن مغز از نئاندرتابرنامه ی مسلط ژنها در اختسیاهچاله های فضایی منابعجنین مصنوعیتولید پاک و فراوان انرژیپرواز از نیویورک تا لوس آضایعه ی عروقی مخچهاقلیت خلاقحس و ادراک قسمت پنجاه و ستاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنمغز و سیر تکامل ان دلیلی دانش بی نهایتهمراهی میاستنی با برخی سقدم زدن و حرکت دید را تغیاز انفجار بزرگ تا انفجار نوروز مبارکدرگیری مغزی در سندرم کووبه دنبال رستگاری باشوقتی پر از گل شدی خودت را میوپاتی و نوار عصب و عضلهرشد در سختی استکیست کلوئید بطن سومبرخی یونها و مولکول های مآلودگی هوا و ویروس کروناسکوت، در برابر گزافه گویجهان معکوستوهم جداییطبیعت موجی جهانامید نجاتحس و ادراک قسمت شصت و ششتاریکی و نورابزار بقا از نخستین همانمغز برای فراموشی بیشتر کداروهای تغییر دهنده ی سیهوش مصنوعی متصل با مغزلوزالمعده(پانکراس)مصنوعاز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه مولکول های دی ان ایویتامین دی گنجینه ای بزردغدغه نتیجه ی نادانی استبی عدالتی در توزیع واکسن ما انسانها چه اندازه نزدزنجیرها را ما باید پاره ککاش شرف اجباری بود یا حتیبررسی مغز با امواج مادون آواز خواندن در قفس، نشانساختار شبکه های مغزی ثابجهان ریز و درشتتوضیحات دکتر فاطمی در موعلم در حال توسعهانواع سکته های مغزینگاه دوبارهخواندن ، یکی از شستشو دهنترقی واقعی یا شعار ترقیابزار بقای موجود زنده از نقاشی هایی با بوی گذشته یداروی جدید ضد فشار خونهوش مصنوعی از عروسک بازی مقایسه رقابت و همکاریاز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقذرات کوانتومی زیر اتمی قبیماری اضطراب عمومیماده ی خالیزیباترین چیز در پیر شدنکشف جدید تلسکوپ جیمز وببشریت از یک پدر و مادر نیآیا هوش سریعی که بدون احسسریع دویدن مهم نیستجواب سنگ اندازیتکامل ابزار هوش ، راه پر مجموعه های پر سلولی بدن معادت کن از بالا نگاه کنیانرژِی برای ایجاد اضطرابنادیدنی ها بیشتر از دیدنخواص شگفت هویجترجمه ای ابتدایی از اسراابزارهای بقا ازنخستین همنقش پیشرفته ی سلول های بندر محل کار ارزش خودت را بهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز از تکامل تا مغز، از مغز تواکسن علیه سرطانرهبر حقیقیبیان ژن های اسکیزوفرنی دزبان و بیان نتیجه ساختماگیاه بی عقل به سوی نور میتفاوت ایستایی و تکاپوآیا جنین انسان، هوشمندی سرعت فکر کردن چگونه استجستجوی متن و تصویر به صورتأثیر شیرینی های حاوی لومدیون خود ناموجودعضلانی که طی سخن گفتن چقداهرام مصر از شگفتی های جهنرمش های مفید در سرگیجهفواید زیاد دوچرخه سواریخار و گلتشخیص آلزایمر سالها قبل اجزای پر سلولی بدن انسان نقش زبان در سلطه و قدرت ادر درمان بیماری مولتیپل هوش مصنوعی در تفکر خلاق امناطق خاصی از مغز در جستجاسکلت خارجی در درمان اختیک پیام منفرد نورون مغزی روح و آب حیاتبالاترین هدف از دولتسفر به مریخ در 39 روزگزیده ای از وبینار یا کنفتلاش هایی در بیماران قطع آب زندگی است قسمت چهارمشکل های متفاوت پروتئین هحقایق ممکن و غیر ممکنتاثیر ژنها بر اختلالات خمراقب خودتون و خانواده های آنکه نامش درمان و یادشچرا ذرات بنیادی معمولاً فروتنی معرفتیخطر حقیقی، خود انسان استتعامل انسان با هوش مصنوعاختلالات مخچهنمیتوان بر سیاه سیاه نوشدرمان کارتی سل و تومور مغهوش عاطفی قسمت پنجممنبع هوشیاری کجاست قسمت اسرار آفرینش در موجژن هوش و ساختارهای حیاتی روش جدید تولید برقبازسازي مغز و نخاع چالشی سلول بنیادین از مخاط بینپیوند قلب خوک، به فرد دچاتنفس هوازی و میتوکندریآرامش(سکوت) stillness و تکاپوشایسته نیست در جیب خود قرحد و مرزها توهم ذهن ماستتاثیر گیاه خواری بر رشد ومشکلات بین دو همسر و برخیاین، فقط راه توستنظریه ی تکامل در درمان بیفرزندان زمان خوددو ویژگی انتزاع و قدرت تجثبت و دستکار ی حافظهارتباط متقابل با همه ی حیچه زیاد است بر من که در ایدرمان دارویی سرطان رحم بهیچ نقطه ای مرکزی تر از امنبع هوشیاری کجاست؟(قسماطلاعاتی عمومی در مورد مکم کردن کالری روشی سودمنریشه های مشترک حیاتبحثی درباره احساسات متفاسندرم پای بی قرارپیشینیان انسان از هفت میشرکت نورالینک ویدیویی ازشربت رب انارآغاز فرایند دانستنحس و ادراک قسمت چهل و دومتاثیر درجه حرارت بر عملکمعجزه ی علم در کنترل کروندین اجباریاکسی توسین و تکامل پیش اهمه ی سردردها بی خطر نیستقلب روباتیکارزش خود را چگونه میشناسنوار عصب و عضلهدریای خدابه قفس های سیاهت ننازهر جا که جات میشه، جات نیمهندسی ژنتیک در حال تلاش راه بی شکستکوچکی قلببرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سیاهچاله ها، دارای پرتو جنگ هفتاد و دو ملت همه را تولید اندام با چاپ سه بعدپروتئین های ساده ی ابتداضایعات در عصب زیر زبانیاقیانوس نادانیحس و ادراک قسمت پنجاه و شتاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینمغز کوانتومیدانشمندان موفق به بازگردهمراهی نوعی سردرد میگرنیقدرت مردماز بار خود بکاه تا پرواز نوروز یا روز پایانیدرگیری اعصاب به علت میتوبه زودی شبکه مغزی به جای وقتی تو از یاد گرفتن باز میوتونیک دیستروفیرشد، رسیدن به یک هدف نیستکپسول ژری لاکتبرخی اثرات مضر ویتامین دآلودگی هوا و پارکینسونسکته مغزیجهان هوشمندتوهم جدایی و توهم علمطبیعت بر اساس هماهنگیامید یا ناامیدی؟حس و ادراک سی و هفتمتاریکی خواهد ترسیدابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟داروهای ضد بیماری ام اس وهوش مصنوعی و کشف زبان هایلیروپریم داروی ترکیبی ضداز تکینگی تا مغز از مغز تچگونه میتوان با قانون جنویروس مصنوعیذهن ما از در هم شکستن منببیمار 101 ساله، مبتلا به سما انسانها چه اندازه نزدزندگی فعال و مثبت روند آلکتاب گران و پرهزینه شد ولبررسی و اپروچ جدید بر بیمآینه در اینهسادیسم یا لذت از آزار دادجهان شگفت انگیزتیوتیکسن داروی ضد جنونعلم راهی برای اندیشیدن اانیس بی کساننگاهی بر قدرت بینایی دراخواندن، دوست روزهای سختتروس جریان انرژیابزار بقای موجود زنده از چقدر به چشم اعتماد کنیمداروی جدید ضد میگرنهوش مصنوعی از عروسک بازی مقابله ی منطقی با اعتراضاز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدرفلکس وتری با توضیح دکتر بیماری بیش فعالیماده ای ضد التهابیزیباترین چیز در افزایش سکشیدن مادی روشی برای جلوبعد پنجمآیا هشیاری کوانتومی وجودسریعترین کامپیوتر موجودجوسازی مدرنتکامل تکنولوژیمجرم، گاهی قربانی استعادت کن خوب حرف بزنیانسولیننادانی در قرن بیست و یکم،خواص عجیب لوبیاترس و آرمان هاابزارهای بقای موجود زندهنقش آتش در رسیدن انسان بهدر چه مرحله ای از خواب ، رهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز از تکامل تا مغز، از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه اروی و منیزیم در تقویت استبیان حقیقتزبان و بیان، در سایه پیشرگیاه خواری و گوشت خوار کدتفاوت ارباب و رهبر حقیقیآیا جهان ذهن و افکار ما مسطح آگاهی، رخدادهای زندگجستجوی هوشیاری در مغز ماتئوری تکامل امروز در درممدیریت اینترنت بر جنگغم بی پایاناولویت بندی ها کجاستنرمش های موثر در کمردردفیلم کوتاه هیروشیما از هخارق العاده و استثنایی بتشخیص ایدزاجزایی ناشناخته در شکل گنقش زبان در سلطه و قدرت ادر دعواها چه میکنی؟هوش مصنوعی در خدمت خلق وحمنبع نور واقعی و ثابت، حقاسکار، لگوی هوشمندیک پیشنهاد خوب برای آسان روح در جهانی دیگر استباهوش ترین و با کیفیت تریسفر به درون سفری زیباگزارش یک مورد جالب لخته وتلاش در تولید انرژی به رنآب زندگی است قسمت هفتمشکل پنجم مادهحل مشکلتاثیر کلام در آیات کلام بمراحل ارتقای پله پله کیهای جان جان بی تن مروچراروياها را به یاد نمی آفروتنی و غرورخطر را بپذیرتعادل دوپامین، فقط باعث اختلالات حرکتی در انساننمای موفقیتدرمان پوکی استخوانهوش عاطفی قسمت اولمنبع هوشیاری کجاست قسمت53اسرار بازسازی اندام هاژن یا نقشه توسعه مغز و نقروش صحبت کردن در حال تکامباغچه ی منسلول عصبی شاهکار انطباق پیوند مدفوعتنفس هوازی و میتوکندریآزمون تجربی، راهی برای رشادی، پاداش انجام وظیفهحریص نباشتاثیر گیاه خواری بر رشد ومشکلات روانپزشکی پس از ساینترنت بدون فیلتر ماهوانظریه ی تکامل در درمان بیفرضیه ای جدید توضیح میدهدو بیماری روانی خود بزرگ ثبت امواج الکتریکی در عصارتباط چاقی و کاهش قدرت بنه عدم مطلق بلکه عدم با قدرمان زخم دیابتی با تکنوهیچ چیز همیشگی نیستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماعتقاد اشتباه، نتیجه ی نکمالگرایی دشمن پیشرفتبحثی درباره احساساتی غیرسندرم پس از ضربه به سرتو افق رویداد جهان هستیپیشرفت های جدید علوم اعص