دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تاثیر درجه حرارت بر عملکرد مغز و رشد و تکثر سلولهای عصبی چگونه است قسمت پنجم

تاثیر درجه حرارت بر عملکرد مغز و رشد و تکثیر سلولهای مغز چگونه است؟( قسمت پنجم)

در قسمت‌های قبلی بیان شد که گرما در حد قابل قبول، عامل حرکت و حیات سلول زنده است و افزایش درجه حرارت، نقش مهمی در حیات دارد.

برای تاثیر حرارت در افزایش واکنش‌های شیمیایی و فیزیکی، ثابت وانت هوف بیان شد ولی باز بيان شد که افزایش بیش از حد حرارت، تاثیر بدتری را بر سلول‌های زنده دارد.

برخی مطالب در قسمتهای قبل تکرار میشود (افزایش درجه حرارت در حد متعادل، منجر به بهبود عملکرد سلول‌های مغزی می شود ولی افزايش درجه حرارت درون مغز به بالای چهل درجه، تاثیر برعکس دارد و این تاثیر مضر، به خصوص روی سلول هایی است که فعالیت بیشتری دارند.

ورزش شدید در هوای گرم منجر به آسیب دیدن سد بین خون و مغز می گردد. در حالت سرد شدن مغز، میزان آلبوميني که از سد تخریب شده، به داخل مغز نفوذ می کند به حدود دو برابر می رسد ولی در وضعیت هيپرترميک و گرم شدن شديد یعنی حدود 41 درجه، این نفوذ به 26 برابر می رسد.

این آسیب به سد بین خون و مغز در کورتکس پيريفورميس به حداکثر می‌رسد. ( Thompson SM, Musakawa LM, Rince DA. Temperature dependence of intrinsic membrane properties and synaptic potentials in hippocampal CA1 neurons in vitro. J. Neurosci.1985;5:817824. [PubMed]))

بار دیگر با یک تضاد مواجهيم و با یک نیرویی که بر این تضاد فائق می آید تا حیات جریان یابد. گرمایی که حیات بخش به مغز است و گرمای سوزاني که کشنده حیات برای مغز است و همین که امروز مغز انسان باقی مانده است نشان دهنده قدرت بی مانندی است که سوپاپ هاي بین حرارت و حیات و سوختن و مرگ را به صورت متعادل، نگه داشته است. اینکه بگوئیم جهان امروز از هیچ، به وجود آمده است و نیاز به قدرتی برای ساختن آن نیست، قطعا عاقلان را قانع نخواهد کرد. ایجاد هماهنگی های عمیق بین اجزای مختلف و متضاد که مانند پیشرفته ترین دستگاهها بین فشار زیاد و کم، انتخاب طبیعی و انتخاب جنسی و گرما و سرما توازن ایجاد میکند، لازمه حیات زمینی است و قطعا عقلی در پس این هماهنگی ها هست.(جهت مطالعه بیشتر در مورد این سوپاپ های حیاتی به قسمت چهارم این بحث مراجعه شود)

پیش از پایان بحث درباره تاثیر حرارت بر مغز، نگاهی سطحی بر تاثیر حرارت بر حیات به صورتي کلی می اندازيم.

در این قسمت گامی فراتر به سوی ریشه های حیات زميني یعنی هوا و آب برداشته میشود و به بخش مهمی از حيات يعني جریان های همرفتی در هوا و دریا می‌پردازیم که نقش بسیار مهمی را در ایجاد باد و امواج دريا دارد. با گرم شدن اکثر گازها و مایعات، چگالی گاز و مایع، کمتر میشود و مایع یا گاز گرمتر به روي قسمت سردتر می آید. این تغییر چگالی در نتیجه حرارت، یکی از شگفتی های خلقت است. و مانع از ايستايي آب ها میشود.

این عدم ايستايي آب ها به خصوص در مورد آب های جاری شیرین، مهمتر است. این آب ها اگر ساکن باشند به مرور زمان دچار فساد می‌شوند زیرا نمک آب دریاها را ندارند و عدم وجود نمک، محیط مناسبی را برای رشد باکتری ها و ویروس ها فراهم مي کند. جاری بودن این آب ها از فساد جلوگیری میکند.

به نظر می‌رسد با شیوع سد سازی های گسترده‌ و تجمع آب های شیرین در پشت این سدها این جریان طبیعی مختل شده است. ولی در واقع اینطور نیست.

نکته مهم در تاثیرات درجه حرارت بر حرکات همرفتی آب این دریاچه هاست. همانطور که می‌دانیم آب تازه وارد شده به این دریاچه ها معمولا از چشمه ها و رودخانه هاست و درجه حرارت آن پایین است بنابراین با ورود آب سرد به دریاچه های سد یا دریاچه های طبیعی معمولا به دلیل چگالی بالاتر به قسمت پایین دریاچه می‌رود و آب قدیمی تر و گرمتر به سطح می آید و چون معمولا تخلیه این دریاچه ها از کف آن صورت نمی گيرد بلکه بیشتر از قسمتهای سطحی تخلیه ميشوند، پس آبهای قدیمی تر که شاید اگر جاری نشوند فاسد گردند، سریعتر تخلیه می‌شوند و آبهای جدید و سرد در قسمت تحتانی دریاچه قرار می گیرد و باز با گرم شدن این آب ها، آب گرمتر به سطح آب می آید و آبهای سرد رودخانه یا چشمه به قسمت پائینتر میرود.

دریاها که سطح آنها بسیار پایین است و تخلیه اي ندارند برای جلوگیری از فسادشان لازم است شور باشند ولی در همین دریاها هم وجود جریانات آبهای گرم سطحی و سرد عمقی وجود دارد و در کل، حرکات امواج آب بر اثر بادهایی که میوزد باعث جنبش سطح آب و حل شدن مقدار زیادی اکسیژن در آب ميشود.

افزایش جریان‌های اعماق دریا از اختلاف در دما و میزان نمک حاصل می‌شوند. جریان‌های سطحی نیز از اصطکاک موج‌های تولید شده در اثر وزش باد و جزر و مد پدیدار می‌شوند.

Gordon, Arnold. Ocean Circulation in The Climate System. Columbia University (New York), 2004. Accessed 6 July 2013.)

( Stewart, Robert H. Introduction To Physical Oceanography, pp. 23. Texas A & M University, 2008.

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [14.11.20 08:22]
Accessed 1

5 Sept. 2013.)

دمای دریا عمدتاً بر میزان تابش خورشیدی جذب شده وابسته است. در استوا، جایی که نور خورشید به طور مستقیم می‌تابد، دمای لایه‌های سطح می‌تواند تا ۳۰ درجه سانتی‌گراد افزایش یابد؛ در اطراف قطب‌ها، دما در نقطه ذوب با یخ دریا در تعادل دمایی است. شوری آب، دمای ذوب را کمتر از دمای ذوب آب شیرین کرده است (معمولا -۱٫۸). این اختلاف دما به گردش مداوم آب در دریا کمک می‌کند. جریان‌های سطحی گرم با دور شدن از استوا سرد می‌شوند و با متراکم‌تر شدن، در آب فرومی‌رود. آب سرد در اعماق دریا، پیش از بالا آمدن سطح، به سمت استوا بازمی‌گردد. در سراسر جهان آب دریای در اعماق، دمایی بین -۲ تا ۵ درجه سانتی‌گراد دارد.
( Russell, F.S. & al. The Seas, pp. 225227. Frederick Warne, 1928.)

جریان‌های دریایی وابسته به حرارت را در اینجا می‌بینیم يعنی اگر گرمای خورشید نبود، آب دریاها ایستا میشد و در نتیجه عدم وجود موج، میزان اکسیژن آن بسیار کاهش می یافت. پس می بینیم حرارت خورشید چه نقش برجسته ای در ایجاد حیات بر کره زمین دارد. البته نکته مهم تفاوتهای حرارتی و گرمایشی و اختلاف فشار هوا و آب در قسمت‌های مختلف زمین است. و این تفاوت‌ها سبب ایجاد باد و موج در آب و هوا میشود. (باز تضادی بین سرما و گرما که اگر توازنی در این تضادها ایجاد نشود ،حیاتی شکل نمی‌گیرد).

در دریاهای منجمد، کریستال‌های یخ در سطح دریا شروع به شکل گیری می‌کنند و جریانات زیر یخ ها باز باقی ميماند. خود این تشکیل یخ در سطح آب، نقش بسیار مهمی در ادامه حیات دارد و از شگفت ترين پدیده هاست. آب سرد معمولا سنگین تر است و پایین میرود که نقش مهم آن را در تخلیه آبهای شیرین مانده و قدیمی و جایگزین شدن آن با آب سرد و تازه چشمه ها دیدیم. ولی با ادامه سرد شدن آب، و رسیدن به دمای انجماد، چگالی یخ کاهش می یابد و یخ روی آب میماند و تشکیل یخ روی آب سبب می‌شود به عنوان عايقي، آب روان زیر، گرمتر بماند و موجودات آبزی در آب زیر لایه های یخی باقی بمانند.

اگر دوره های یخ بنداني را که زمین با آن مواجه بوده است در نظر بگیریم خواهیم فهمید، این سیستم شگفت انگیز یخ زدن آب است که امکان ادامه حیات را در زیر لایه های یخی فراهم کرده است. اگر مایعی غیر از آب روی زمین وجود داشت، امکان ادامه حیات در دوره های یخبندان نبود.

میزان نور خورشیدی که به داخل دریا نفوذ می‌کند، به زاویه خورشید، آب‌وهوای محلی، و کدری دریا بستگی دارد. از نوری که به سطح دریا می‌رسد، بیشتر آن از سطح دریا بازتاب می‌شود، و طول موج قرمز در چند متر بالایی مشاهده می‌گردد. زرد و سبز تا اعماق بیشتر نفوذ می‌کند، و طول موج‌های آبی و بنفش تا حدود ۱۰۰۰ متر نفوذ می‌نماید.( ↑ Russell, F.S. & al. The Seas, pp. 225227. Frederick Warne, 1928.)

میزان اکسیژن موجود در آب دریا در درجه اول به دما و موجودات زنده فتوسنتز کننده مانند جلبک، فیتوپلانکتون، و گیاهانی مانند علف دریایی بستگی دارد که در آن زندگی می‌کنند. در طول روز، فعالیت فتوسنتزی آن‌ها اکسیژن تولید می‌کند، این اکسیژن در آب دریا حل می‌شود و حیوانات دریایی از آن استفاده می‌کنند. اشباع آب از اکسیژن در طول شب و در اعماق زیاد، کمتر روی می‌دهد. باز در اینجا نقش مهم گرما و نور خورشید را در ادامه حیات می بینیم و وقتي بدانيم ابتداي سیر تکامل موجودات که نهایتا به مغز امروزی رسیده است، در آبها بوده است نقش حرارت و نور خورشید را در ادامه حیات در می یابیم.

( ↑ Jeffries, Martin. Sea ice in the Encyclopædia Britannica Online. Britannica Online, 2012. Accessed 21 April 2013.)

گفته می‌شود که گرم‌شدن زمین، اکسیژن سطح و عمق دریا را کاهش خواهد داد. باز متوجه نقش مهم تنظیمات درجه حرارت می‌شویم.

حرارت نقش مهمی را در ایجاد و حفظ حیات داشته است ولی افزایش بیش از حد درجه حرارت می‌تواند میزان اکسیژن محلول در آب را کاهش دهد. میزان کم شدن اکسیژن محلول اینگونه است
15 mg/L at 0ºC to 8 mg/L at 30ºC
ولی مانع دیگری، با سرد شدن بیشتر حاصل میشود تشکیل یخ روی آب به عنوان عايق از میزان اکسیژن زیر آب می کاهد
http://www.ramp-alberta.org/river/water+sediment+quality/chemical/temperature+and+dissolved+oxygen.aspx

باید توجه شود که نقش اکسیژن در عملکرد سلول‌های معزی بسيار بالاست و سلولهای مغزی بیش از دیگر سلول‌های بدن، اکسیژن می‌سوزانند و در سیر تکاملی موجودات، لازمه بزرگ شدن مغز میزان بالای اکسیژن محیط است به طوری که در سیر تکاملی خلقت، موجودات آبزی ابتدایی برای رشد بیشتر مغزشان، مجبور شدند از آب بیرون بیاید تا از اکسیژن بیشتر هوای آزاد استفاده کنند.

افزایش حرارت آبها میتواند با افزایش رشد گیاهان فتوسنتز کننده میزان اکسیژن آب را بیشتر کند ولی با افزایش بيشتر درجه حرارت آب میزان اکسیژن محلول درآب کاهش می یابد که به نوبه خود

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [14.11.20 08:22]
میتواند از اکسیژن محلول در آب بکاهد و میزان اکسیژن موجود درهوا را بیشتر کند. باز توازن برقرار کردن بین گرما و سرما بسیار حساس است. زندگی آبزیان و هوازيان و میزان اکسیژن در دسترس آنها در گرما و سرما، و در نتیجه رشد مغز آنها در طول قرون آینده با شرایط پارادوکس بسیاری مواجه است که لازم است توازنی بین آنها قرار شود. (در اینجا متوجه اهمیت هشدار سید احمد الحسن یمانی فرستاده امام زمان، در مورد حفظ سلامت محیط زیست و اهمیت کارگزارانی که بتوانند این توازن را برقرار کنند، می‌شویم.

به امید آنکه پیش از رسیدن به نقطه صفر آب و هوایی که دیگر امکان بازگشتی نیست، جهان بشریت از دست خودخواهانی که طبیعت و زندگی همه را برای جیب های خود می خواهند خلاص شوند.(زمین از ترامپ خلاص شد!

ترامپ و مشابهان او از کسانی که خودخواهی بر آنها سیطره دارد، به آن چیزی که در زمین و نظام محیط زیست آن رخ میدهد و رو به نابودی است و طی بیست یا سی سال و نه بیشتر به سوی نقطه غیرقابل برگشت میرود و به برهنگی کامل زمین و نهایتا بی آبی و از میان رفتن زندگی میرسد، توجه نمی‌کنند؛

توجهی به نسلهای آینده و رنجی که ممکن است گرفتار آن شوند، ندارند؛

اینها کاملا بی خردانه، اثر گلخانه ای آب و هوا را انکار می‌کنند؛ با وجود اینکه با سوزاندن جنگل‌ها و حوادث طبیعی بزرگ و در حال زیاد شدن، بر صورت آنها سیلی میزند.

به ویرانی زمین و نظام زیستی آن ادامه میدهند و بر این، اصرار می ورزند. همه اینها برای مصالح شخصی تنگ نظرانه برای ماندن بر حکومت به فضل تایید جاهلانی است که خودخواهی بر آنها سیطره دارد ولی به این همه ویرانی و نابودی و لبه پرتگاهی که بر زمین به آن رسیده ایم توجهی ندارند.

امام احمدالحسن یمانی
https://www.facebook.com/457397004307968/posts/3339491409431832/)

در همین جا مبحث تاثیر دما بر حیات و رشد سلولهای مغزی به پایان میرسد. امید است نقدهای سازنده اي روی این بحث از طرف همراهان گرامی انجام شود.
@salmanfatemi


مطالب ویـژه


سفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان خود را مشابه خود تمکانیزمهای دفاعی در برابابزارهای بقای از نخستین بزرگ شدن مغز محدود به دورهفت چیز که عملکرد مغز تو حس و ادراک قسمت سومسانسور بر بسیاری از حقایگویید نوزده و ایمنی ساکتمروری بر تشنج و درمان هایاداراوون تنها داروی تاییتمساح حد واسط میان مغز کوهوش مصنوعی از عروسک تا کمدفاع در برابر تغییر ساختشناسایی سلول های ایمنی اپنج اکتشاف شگفت آور در مومغز مادران و کودکان در زمارزش حقیقی زبان قسمت سومتکامل ابزار هوش ، راه پر هاوکينگ پیش از مرگش رسالداروی تشنجی دربارداریعلایم کمبود ویتامین E را آیا مغز تا بزرگسالی توسعمغز برای فراموشی بیشتر کاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر تواکسن کرونا از حقیقت تاتدرمان جدید میگرن با انتی تاثیر ویتامین دی بر بیماآیا خداباوری محصول تکاملنقش آتش در رسیدن انسان بهاز تکینگی تا مغز، از مغز تاثیر گیاهخواری بر رشد و یکی از علل محدودیت مغز امرویا و خبر از آیندهامید درمان کرونا با هماننقشه مغزی هر فرد منحصر بهبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان قطع نخفراموش کارها باهوش تر هسايندگان چگونه خواهند دیدچگونه هموساپينس بر زمین بازسازي مغز و نخاع چالشی تری فلوپرازینزونا به وسیله ویروس ابله لزوم سازگاری قانون مجازاابزار بقای موجود زنده از برنامه و ساختار پیچیده منرمش های مفید در سرگیجهجهشهای مفید و ذکاوتی که دسفرنامه سفر به بم و جنوب کوری گذرای ناشی از موبایما انسانها چه اندازه نزدابزارهای دفاعی و بقای موبزرگ شدن تقریبا ناگهانی هفت سین یادگاری از میراث حساسیت روانی متفاوتساخت شبکه عصبی با الفبایگوشه بیماری اتوزومال رسسمرکز هوشیاری، روح یا بدن ادغام میان گونه های مختلتنفس هوازی و میتوکندریهوش مصنوعی در کامپیوترهادقیق ترین تصاویر از مغز اشواهدی از دنیسوان(شبه نئپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز چون ابزار هوش است دلیارزش خود را چگونه میشناستکامل زبانهدف یکسان، در مسیرهای متداروی جدید s3 در درمان ام علایم کمبود ویتامین E را آیا همه جنایت ها نتیجه بیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سواکسن کرونا ساخته شده تودرمانهای بیماری پارکینسصفحه اصلیآیا دلفین ها می تواند از نقش انتخاب از طرف محیط، نازدواج های بین گونه ای، رتاثیر انتخاب از طرف محیط یافته های نوین علوم پرده رویا بخشی حقیقی از زندگی امگا سه عامل مهم سلامتنقص در تشخیص هیجانات عامبیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی جدید در درمان سکته مفراموشی همیشه هم بد نیستايا اراده آزاد توهم است یچگونه آن شکری که می خوریمبحتی علمی درباره تمایل بتسلیم شدن از نورون شروع مزیباترین چیز در افزایش سلزوم سازگاری قانون مجازاابزار بقای موجود زنده از برین نت به جای اینترنتنرمشهای مهم برای تقویت عجهشهای مفید و ذکاوتی که دجاذبه و نقش آن در شکلگیریسفرنامه سفر به بم و جنوب کی غایب شدی تا نیازمند دلما انسانها چه اندازه نزداثر مضر مصرف طولانی مدت ربسیاری از بیماری های جدیهمیشه اطمینان تو بر خدا بخلاصه ای از مطالب همایش مساخت شبکه عصبی مصنوعی با گوشت خواری یا گیاه خواریمرکز حافظه کجاستادغام دو حیطه علوم مغز و تنفس هوازی و میتوکندریهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدلایلی که نشان میدهد ما بشاهکار قرنپیموزایدمغز چگونه صداها را فیلتر از نشانه ها و آثار درک شدتکامل ساختار رگهای مغزی هدف از تکامل مغزداروی جدید ضد میگرنعلت خواب آلودگی بعد از خوآیا هوش ارثی دریافتی از پمغز بزرگ چالش است یا منفعاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر سواکسن دیگر کرونا ساخته شدرک فرد دیگر و رفتارهای اسوالات پزشکیآیا دست مصنوعی به زودی قانقش اتصالات بین سلولهای استفاده از هوش مصنوعی در تاثیر احتمالی عصاره تغلییادگیری مهارت های جدید درویا تخیل یا واقعیتامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنقطه بی بازگشتبیماری بیش فعالیتاثیر درجه حرارت بر عملکريتوکسيمب در درمان ام اسفرایند تکامل و دشواری هاايا اراده آزاد توهم است یچگونه انتظارات بر ادراک بحث درباره پیدایش و منشاتشنج چیستزیرفون داروی ضد ام اسممانتین یا آلزیکسا یا ابابزار بقای موجود زنده از برای پیش بینی آینده مغز دچرا مغزهای ما ارتقا یافت حقیقت قربانی نزاع بین بی سفری به آغاز کیهانکیست کلوئید بطن سومما با کمک مغز خود مختاريماثرات فشار روحی شدیدبعد از کروناهمیشه عسل با موم بخوریمخونریزی مغز در سندرم کووساختار شبکه های مغزی ثابگیلگمش باستانی کیستمرکز خنده در کجای مغز استارتقا و تکامل سنت آفرینش تو دی ان ای خاص ميتوکندريهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدندان ها را مسواک بزنید تشبیه سازی میلیون ها جهان پیچیدگی های مغزی در درک زمغز ناتوان از توجیه پیدااز نظر علم اعصاب یا نرووستکامل شناخت انسان با کشفهدف از خلقت رسیدن به ابزاداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل موثر در پیدایش زباآیا هوش سریعی که بدون احسمغز بزرگ چالشهای پیش رواز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن دیگری ضد کرونا از ددرک و احساسپیامهای کاربرانآیا رژیم غذایی گیاهی سلانقش حفاظتی مولکول جدید داستیفن هاوکینگ در مورد هتاثیر ترکیبات استاتین (سیادآوری خواب و رویارویاها از مغز است یا ناخوانفجار و توقف تکاملی نشاچند جهانیبیماری تی تی پیتاثیر درجه حرارت بر عملکریواستیگمینفرایند حذف برخی اجزای مغای آنکه نامش درمان و یادشچگونه باغبانی باعث کاهش بحثی در مورد نقش ویتامينتشنج و حرکات شبه تشنجی قازبان مشترک ژنتیکی موجودامنابع انرژي پاک سرچشمه حابزار بقای موجود زنده از برخی نکات از گاید لاین پرچرا پس از بیدار شدن از خوحقیقت خواب و رویاسلولهای بنیادی مصنوعی درکاهش التهاب ناشی از بیماما تحت کنترل ژنها هستیم یاثرات مفید قهوهتفاوت مغز انسان و میمون ههوموارکتوس ها ممکن است دخواندن ، یکی از شستشو دهنسازگاری با محیط بین اجزاگیاه خواری و گوشت خوار کدمرگ انتقال است یا نابود شارتوکين تراپی روشی جديد تولید سلولهای جنسی از سلهوش مصنوعی درمانگر کامپیدو ویژگی انتزاع و قدرت تجشبیه سازی سیستم های کوانپیوند مغز و سر و چالشهای مغز و سیر تکامل ان دلیلی از نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل امروز در درمهزینه ای که برای اندیشیدداروی ضد تشنج با قابليت تعوامل ایجاد لغت انسانی و آیا هشیاری کوانتومی وجودمغز بزرگ و فعال یا مغز کواز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن سرطاندرک احساسات و تفکرات دیگسایتهای دیگرآیا رژیم غذایی گیاهی سلانقش حیاتی تلومر دی ان آ داستیفن هاوکینگ در تفسیر تاثیر دپاکین بر بیماری مژن هوش و ساختارهای حیاتی رویاهای پر رمز و حیرتی درانواع سکته های مغزیچندین ماده غذایی که ماننبیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر درجه حرارت بر عملکریسدیپلام تنها داروی تایفرد حساس از نظر عاطفی و بایندرالچگونه تکامل مغزهای کنونیبحثی جالب درباره محدودیتتشنج عدم توازن بین نورون زبان چهار حرفی حیات زمینمنبع خواب و رویاابزار بقای موجود زنده از برخی اثرات مضر ویتامین دچرا بیماری های تخریبی مغچرا حیوانات سخن نمی گوینحقیقت راستین انسان علم بسلسله مباحث هوش مصنوعیکاهش دوپامین عامل بیماریماه رجباثرات مضر ماری جواناتفاوت های بین زن و مرد فقهوش مصنوعی می تواند بر احخواب سالم عامل سلامتیسخن پاک و ثابتگالکانزوماب، دارویی جدیمراحل ارتقای پله پله کیهارتباط میکروب روده و پارتومورها و التهاب مغزی عاهوش مصنوعی درخدمت خلق وحدو برابر شدن خطر مرگ و میشباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر آیا ممکن استمغز آیندگان چگونه است ؟از نظر علم اعصاب اراده آزتئوری تکامل در پیشگیری و هزینه سنگین انسان در ازاداستانها و مفاهیمی اشتباعواملی که برای ظهور لغت اآیا واکنش های یاد گرفته ومغز حریص برای خون، کلید تاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسنی با تاثیر دوگانه ادرک تصویر و زبان های مخلتآیا راهی برای رفع کم آبی نقش خرچنگ های نعل اسبی دراستخوان های کشف شده، ممکتاثیر داروهای ضد التهاب ژن یا نقشه توسعه مغز و نقرویای شفافانگشت نگاری مغز نشان میدچه زیاد است بر من که در ایبیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر درجه حرارت بر عملکرژیم های غذایی و نقش مهم قیچی ژنتیکیایا کوچک شدن مغزانسان الچگونه جمعیت های بزرگ شکل بحثی در مورد نقش کلسیم و تغییر الگوی رشد مغزی با ززبان و کلمه حتی برای کسانمنحنی که ارتباط بین معرفابزار بقای موجود زنده از برخی اختلالات عصبی مثانهبرخی بیماری ها که در آن بچرا حجم مغز گونه انسان درحمله ویروس کرونا به مغزسم زنبور ، کلیدی برای وارکایروپاکتیک چیستماپروتیلیناجزای پر سلولی بدن انسان تفاوتهای جنسیتی راهی براهوش مصنوعی و کشف زبان هایخواب سالم عامل سلامتی و یسریعترین کامپیوتر موجودگامی در درمان بیماریهای مزایای شکلات تلخ برای سلارتباط چاقی و کاهش قدرت بتوانایی مغز و دیگر اجزای هوش مصنوعی ساخته هوش طبیديدن با چشم بسته در خواب شباهت زیاد بین سلول هاي عپیوند سر، یکی از راه حلهامغز انسان ایا طبیعتا تمااز آغاز خلقت تا نگاه انساتا 20 سال آینده مغز شما به هزاران سال چشم های بینا ودر مانهای کمر دردعوارض ازدواج و بچه دار شدآیا آگاهی پس از مرگ از بیمغز زنان جوانتر از مغز مراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرک عمیق در حیواناتآیاما مقهور قوانین فیزیکنقش داروهاي مختلف معروف استروژن مانند سپر زنان دتاثیر داروی ضد تشنج سدیم ژنها نقشه ایجاد ابزار هوروبات های ریز در درمان بیاندوهگین نباش اگر درب یا چهار میلیارد سال تکامل ببیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر رو ح و روان بر جسمرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وقانون مندی نقشه ژنتیکی مایا این جمله درست است کسیچگونه جمعیت های بزرگ شکل بحثی در مورد عملکرد لوب فتغییر زودتر اتصالات مغزیزبان و بیان نتیجه ساختماکمردرد و علل آنمنشأ اطلاعات و آموخته ها ابزار بقای موجود زنده از برخی بیماری های خاص که بدچرا خشونت و تعصبحوادث روزگار از جمله ویرسودمندی موجودات ابزی بر کاربرد روباتهای ريزنانومبانی ذهنی سیاه و سفیداجزایی ناشناخته در شکل گتقلید مرحله ای نسبتا پیشهوش مصنوعی گوگل به کمک تشخواب عامل دسته بندی و حفطسرگیجه از شایعترین اختلاگامی در درمان بیماریهای مسیر دشوار تکامل و ارتقاارتباط هوش ساختار مغز و ژتوازن مهمتر از فعالیت زیهوش احساسیدی متیل فومارات(زادیوا)(شش مرحله تکامل چشمپیشینیان انسان از هفت میمغز انسان برای ایجاد تمداز انفجار بزرگ تا انفجار تاثیر مشاهده بر واقعیت بهستي مادي ای که ما کوچکتردر محل کار ارزش خودت را بعید نوروز مبارکآیا امکان بازسازی اندامهمغزهای کوچک بی احساساز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ووبینار اساتید نورولوژی ددرگیری قلب در بیماری ویرآزمون ذهنی گربه شرودینگرنقش روزه داری در سالم و جاصول سلامت کمرتاثیر درجه حرارت بر عملکژنها ، مغز و ارادهروح رهاییانسان قدیم در شبه جزیره عچهار ساعت پس از کشتار خوکبیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رقانون جنگلایا ابزار هوشمندی یا مغز چگونه حافظه را قویتر کنیتغییر عمودی سر انسان از پزبان و بیان، در سایه پیشرکمردرد با پوشیدن کفش منامهندسی ژنتیک در حال تلاش ابزار بقای موجود زنده از برخی توجهات در ببمار پارچرا در مغز انسان، فرورفتحافظه و اطلاعات در کجاست سیاهچاله و تکینگی ابتدایکاربرد روباتهای ريز، در مجموعه های پر سلولی بدن ماحساس گذر سریعتر زمانتلقین اطلاعات و حافظههوش مصنوعی گوگل به کمک تشخودآگاهی و هوشیاريسردرد میگرن در کودکانگاهی لازم است برای فهم و مشکلات نخاعیارتباط انسانی، محدود به توسعه هوش مصنوعی قادر اسهوش احساسیدژا وو یا اشنا پنداریششمین کنگره بین المللی سپیشرفتی مستقل از ابزار همغز انسان برای شادمانی طاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهستی ما پس از شروعی چگال در چه مرحله ای از خواب ، رعامل کلیدی در کنترل کارآآیا انسان با مغز بزرگش اخمغزتان را در جوانی سیمکشاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد ووراپامیل در بارداریدرگیری مغز در بیماری کویإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَنقش رژیم غذایی بر رشد و ااضطراب و ترستاثیر درجه حرارت بر عملکژنهای مشترک بین انسان و وروزه داری و بیمار ی ام اس انسان جدید از چه زمانی پانوار مغزی روشی مهم در تشخبیوگرافیتاثیر رژیم گیاه خواری بر راه های جدید برای قضاوت رقانونمندی و محدودیت عالمایا بیماری ام اس (مولتیپبحثی درباره هوش و تفاوتهنگاه محدود و تک جانبه، مشتغییرات منطقه بویایی مغززبان و تکلم برخی بیماریهکنفرانس تشنج هتل کوثر اصمولتیپل اسکلروز در زنان ابزار بقای موجود زنده از مواد کوانتومی جدید، ممکنابزار بقای موجود زنده از برخی روش های تربیتی کودکچراروياها را به یاد نمی آحافظه و اطلاعات در کجاست سیاره ابلهانکجای مغز مسئول پردازش تجمحل درک احساسات روحانیاخلاق و علوم اعصابتلاش هایی در بیماران قطع هوش مصنوعی الفاگوخودآگاهی و هوشیاريسردرد و علتهای آنگاهی مغز بزرگ چالش استمشکلات بین دو همسر و برخیارتباط شگفت مغز انسان و فتوسعه برخی شغل ها با هوش هوش عاطفی بیشتر در زناندژاوو یا آشناپنداریصرع و درمان های آنپاسخ گیاهان در زمان خوردمغز انسان برای شادمانی طاز تلسکوپ گالیله تا تلسکتاثیر نگاه انسان بر رفتاو هر کس تقوای خدا پیشه کندر هم تنیدگی کوانتومی و پعادت کردن به نعمتآیا احتمال دارد رویا از آنقش قهوه در سلامتیاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وورزش هوازی مرتب خیلی به قدرگیری مغز در بیماران مبافراد آغاز حرکت خودشان رنقش رژیم غذایی در رشد و ااطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملکژنهای هوش ، کدامندروش مقابله مغز با محدودیانسان عامل توقف رشد مغزنورون هاي مصنوعی می توانبیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر رژیم گیاه خواری بر قارچ بی مغز در خدمت موجودایا بدون زبان میتوانیم تبحثی درباره هوش و تفاوتهنگاه انسان محدود به ادراتغییرات تکاملی سر انسان زبان و شناخت حقیقت قسمت چکنگره بین المللی سردرد دموجود بی مغزی که می تواندابزار بقای موجود زنده از برخی سلولهای عصبی در تلاچراروياها را به یاد نمی آحافظه و اطلاعات در کجاستسیاره ابلهانکرونا چه بر سر مغز می آورمحل درک احساسات روحانی داخلاق پایه تکامل و فرهنگتلاشی برای درمان قطع نخاهوش مصنوعی از عروسک تا کخانواده پایدارسردرد تنشنگذر زمان کاملا وابسته به مشکلات روانپزشکی پس از سارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه های غیر دارویی در سهوش عاطفی در زنان بیشتر ادانشمندان ژنی از مغز انسضررهای مصرف شکر و قند بر پختگی پس از چهل سالگي به مغز انسان رو به کوچک تر شاز تکنیکی تا مغز از مغز تتاثیر نگاه انسان بر رفتاوقت نهيب هاي غير علمي گذشدرمان های بیماری آلزایمرعارضه جدید ویروس کرونا سآیا احتمال دارد رویا از آنقش مهاجرت در توسعه نسل ااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وورزش هوازی ، بهترین تمریدرگیری مغزی در سندرم کووافزایش قدرت ادراکات و حسنقش زبان در سلطه و قدرت ااطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر درجه حرارت بر عملککلرال هیدرات برای خوابانروش های صرفه جویی در ایجافلج بل، فلجی ترسناک که آنانعطاف پذیری مکانیسمی علنورون های ردیاب حافظهبیست تمرین ساده برای جلوتاثیر رژیم گیاهخواری بر راه پیروزی در زندگی چیستقبل از انفجار بزرگایا تکامل هدفمند استبحثی درباره هوش و تفاوتهنگاهی بر قدرت بینایی دراثبت امواج الکتریکی در عصزبان و شناخت حقیقت قسمت اکنگره بین المللی سردرد دموجودات مقهور ژنها هستندابزار بقای موجود زنده از برخی سيناپسها طی تکامل و نزاع بین جهل و علم رو به پحس چشایی و بویاییسیر آفرینش از روح تا مغز کشف مکانیسم عصبی خوانش پمحدودیت های حافظه و حافظاختلال در شناسایی حروف و تلاشی تازه برای گشودن معهوش مصنوعی از عروسک تا کخارق العاده و استثنایی بسردرد سکه ایگربه شرودینگر و تاثیر مشمشکلات روانپزشکی در عقب ارتباط شگفت انگیز مغز انتوصیه هایی در مصرف ماهیهوش عاطفی در زنان بیشتر ادانشمندان روش هاي جدیدی ضررهای شکر بر سلامت مغزپرورش مغز مینیاتوری انسامغز انسان رو به کوچکتر شداز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیماوقتی فهمیدی خطا کردی برگدرمان های جدید میگرنعدم توقف تکامل در یک انداآیا برای تولید مثل همیشه نقش محیط زندگی و مهاجرت داز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وورزش و میگرندرگیری اعصاب به علت میتوافزایش مرگ و میر سندرم کونقش زبان در سلطه و قدرت ابلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر درجه حرارت بر عملکروش هایی ساده برای کاهش افلج خواباولین هیبرید بین انسان ونوروپلاستیسیتی چیستبیشتر کمردردها نیازی به تاثیر عصاره تغلیظ شده گیراست دستی و چپ دستیقدم زدن و حرکت دید را تغیایرادهای موجود در خلقت ببحثی درباره هوش و تفاوتهنگاهی بر توانایی اجزاي بجمجمه انسان های اولیهزبان و شناخت حقیقت قسمت دکندر در بیماریهای التهابمیهمانهای ناخوانده عامل ابزارهای بقای موجود زندبررسي علل احتمالي تغيير نزاع بین علم و نادانی رو حس و ادراک (قسمت اول )سیستم تعادلی بدنکشف مکانیسمی پیچیده در بمخچه فراتر از حفظ تعادلاختلالات مخچهتلاشی جدید در درمان ام اسهوش مصنوعی از عروسک تا کخدا موجود استسرعت فکر کردن چگونه استگزیده ای از وبینار یا کنفمشاهده آینده از روی مشاهارتباط غیرکلامی بین انساتوضیحی ساده در مورد هوش مهوشیاری کوانتومیدانشمندان روشی برای تبدیطوفان فقر و گرسنگی و بی سآلودگی هوا و ویروس کرونامغز ایندگان چگونه استاز تکینگی تا مغز و از مغز تاثیر ویروس کرونا بر مغز ویتامین E برای فعالیت صحدرمان های جدید در بیماری عسل طبیعی موثر در کنترل بآیا بزرگ شدن مغز فقط در دنقش نظام غذایی در تکامل ماز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر گیاه خواری بر رشد وورزش بهترین درمان بیش فعذهن چند جانبه نیازمند نگافسردگی و اضطراب در بیمانقش سجده بر عملکرد مغزبه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر درجه حرارت بر عملکروش صحبت کردن در حال تکامفلج خواب چیستاولین مورد پیوند سر در اننوشیدن چای برای مغز مفید با هوش مصنوعی خودکار روبتاریخ همه چیز را ثبت کردهرشته نوروایمونولوژی و نققدرت انسان در نگاه به ابعاگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره هوش و تفاوتهناتوانی از درمان برخی ویجنسیت و تفاوت های بیناییزبان و شناخت حقیقت قسمت سکوچک شدن مغز از نئاندرتاکووید نوزده و خطر بیماریمیگرن سردردی ژنتیکی که بابزارهای پیشرفته ارتباط بررسی و اپروچ جدید بر بیمنزاع بین علم و جهل رو به پحس و ادراک (قسمت دوم )سیستم دفاعی بدن علیه مغز کشف ارتباط جدیدی از ارتبمخچه ، فراتر از حفظ تعادلاختلالات حرکتی در انسانتمایل زیاد به خوردن بستنهوش مصنوعی از عروسک تا کخطا در محاسبات چیزی کاملشلیک فراموشیگزارش یک مورد جالب لخته ومعنی روزهارتروز یا خوردگی و التهاتکنولوژی جدید که سلول‌ههوش، ژنتیکی است یا محیطیداروهای مصرفی در ام اسطی یکصد هزار سال اخیر هرچآلزایمرمغز ابزار برتر بقااز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ژنها بر اختلالات خویتامین E در چه مواد غذایدرمان های رایج ام اسعصب حقوق نورولووآیا تکامل و تغییرات ژنتینقش هورمون های تیروئید داز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وورزش در کمر دردرقیبی قدرتمند در برابر مالکتروتاکسی(گرایش و حرکنقش غذاها و موجودات دريابوزون هیگز چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای نو در درمان دیسک بفیلمی بسیار جالب از تغییاولین تصویر در تاریخ از سنوعی سکته مغزی ، وحشتناک بار سنین ابزار هوشمندی اتبدیل تراکت صوتی مصنوعی رشد مغز علت تمایل انسان بلوب فرونتال یا پیشانی مغاگر نعمت فراموشی نبود بسبحثی درباره احساسات متفاناتوانی در شناسایی چهره جنسیت و تفاوت های بیناییزبان، وسیله شناسایی محیطکودک ایرانی که هوش او از میگرن شدید قابل درمان اسابزارهای بقا از نخستین هبررسی سیستم تعادلی بدن انظام مثبت زندگیحس و ادراک قسمت چهارمسکته مغزیکشف جمجمه ای درکوه ایرهومخچه ابزاري که وظیفه آن فاختلالات صحبت کردن در انتمدن قدیمی ای در جنوب ایرهوش مصنوعی از عروسک تا کخطا در محاسبات چیزی کاملشنا در ابهای گرم جنوب نیگشایش دروازه جدیدی از طرمغز فکر میکند مرگ برای دیارزش حقیقی زبان قسمت اولتکامل مداومهیچگاه از فشار و شکست نترداروهای ضد بیماری ام اس وظهور امواج مغزی در مغز مصآیا ممکن است موش کور بی ممغز از بسیاری حقایق می گراز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کلام در آیات کلام بویتامین دی گنجینه ای بزردرمان های علامتی در ام اسعضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا جهش های ژنتیکی، ویرونقش هورمون زنانه استروژناز تکینگی تا مغز- از مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد ووزوز گوشرموزی از نخستین تمدن بشرالتهاب شریان تمپورالنقش غذاها و موجودات دريابیماری های مغز و اعصاب و تاثیر درجه حرارت بر عملکروشهای شناسایی قدرت شنوافیزیکدانان ماشینی برای تاولین سلول مصنوعیچیزی خارج از مغزهای ما نیبارداری بدون رحمتبدیل سلولهای محافط به سزمین زیر خلیج فارس تمدنی لبخند بزن شاید صبح فردا زاگر تلاش انسان امروز برابحثی درباره احساساتی غیرنخاع ما تا پایین ستون فقرجهش های ژنتیکی مفید در ساسفر نامه سفر به بم و جنوب سفرنامه سفر به بم و جنوب کودکان میتوانند ناقل بی میدان مغناطيسي زمین بشر ابزارهای بقا ازنخستین همبررسی علل کمر درد در میاننظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت پنجمسانسور از روی قصد بسیاری گنجینه ای به نام ویتامین مدارک ژنتیکی چگونه انسانادامه بحث تکامل چشمتمدن بشری و مغز اخلاقیهوش مصنوعی از عروسک تا کمخطرات هوش مصنوعیشناخت و معرفت، و نقش آن دپمبرولیزوماب در بیماری چمغز ما کوچکتر از نیم نقطهارزش حقیقی زبان قسمت دومتکامل چشمهاوکينگ پیش از مرگش رسالداروی فامپیریدین یا نورلعلم به ما کمک میکند تا موآیا ما تنها موجودات زنده مغز به تنهایی برای فرهنگ از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر کپسول نوروهرب بر نواکنش های ناخودآگاه و تقدرمان ژنتیکی برای نوآوریمقالاتآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجنقش ژنتیک در درمان اختلااز تکینگی تا مغز- از مغزتتاثیر گیاه خواری بر رشد ویک پیشنهاد خوب برای آسان رمز و رازهای ارتباط غیر کامیوتروفیک لترال اسکلرونقش غذاها و موجودات دريابیماری گیلن باره و بیمارتاثیر درجه حرارت بر عملکروشی برای بهبود هوش عاطففرگشت و تکامل تصادفی محض اوکرلیزوماب داروی جدید شچگونه مغز پیش انسان یا همبازگشت از آثار به سوی خداتری فلوپرازینزندگی هوشمند در خارج از زلرزش ناشی از اسیب به عصبابزار هوش در حال ارتقا ازبخش دیگری در وجود انسان هنخستین تصویر از سیاهچالهجهش های ژنتیکی غیر تصادف