دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

منبع هوشیاری کجاست؟ قسمت پانزدهم

منبع هوشیاری کجاست؟ قسمت پانزدهم طبیعت الکتریکی حیات سلول های زنده

حیات، به چه معنی است؟
در سطح بزرگ یک موجود زنده ی درشت، وقتی حرکت کند و بتواند غذا بخورد و تا حدی بتواند محیط اطراف خود را بشناسد و زاد و ولد کند، او را زنده تصور می کنیم. ولی در سطح ریز سلولی ، سلولی زنده به حساب می آید که بتواند با تغییرات بار الکتریکی اطراف خود به تحریک های اطراف پاسخ بدهد و خودش، منشا تحریک سلول دیگر باشد.

بر اساس اصل عدم قطعیت، در سطح کوانتومی، حتی خلا، خالی از نوسانات و افت و خیزهای پر انرژی نیست. در این سطح، همه ی موجودات کیهان، و حتی آنچه ما خالی از انرژی میدانیم(خلا)، دارای نوسانات و افت و خیزهایی است که میتوان آن را نوعی حیات و زندگی، تصور کرد و ریشه و اصل کیهان مادی و حیات مادی هم هست. این مرزها وقتی بیشتر در هم می شکند که در نظر بگیریم سلول‌های زنده، قابل ساخته شدن از مواد غیر شیمیایی هستند. در این مورد میتوان به کارهای دانشمند زیست شناسی کریگ وینتر(ساخت سلول زنده از مواد شیمیایی) مراجعه کرد که مقالاتی در مورد او در همین کانال وجود دارد.

به نظر میرسد ریشه های کیهان ما، روح حیات و هوشیاری کیهانی است که می‌تواند در عالم مادی ای که قابلیت پذیرش آن را داشته باشد بدمد و این قابلیت پذیرش روح حیات، محدود به محصولات ساخته شده در طبیعت نیست بلکه حتی وجودی مصنوعی و ساخته ی دست بشر از مواد غیر زنده هم اگر زمینه های لازم را داشته باشد، این قابلیت را دارد.

در سطح میکرو، افت و خیزها و بارهای الکتریکی در سطح زیر سلولی و در سطح سلولی، منشا ایجاد حیات هستند. هرچند خود این بارهای الکتریکی و افت و خیزها نیازمند علت دیگری است که آن را ایجاد کند و برخی دانشمندان را به طرح تئوری چند جهانی کشانده است.

بر این اساس خود این نوسانات، محصول تاثیر کیهانی موازی با کیهان ماست و این کیهان موازی در سطحی فراتر از ابعاد مرسوم چهارگانه ی موجود در کیهان ما می‌باشد.

در سطح سلولی نوسانات و بارهای الکتریکی منشأ تحولات و دگرگونی ها و انتقال های بین سلولی است.
در حقیقت برق و الکتریسیته فقط روشن کننده ی اتاق خانه و یا تلویزیون و کامپیوتر شخصی نیست بلکه برق، روشن کننده ی حیات و زندگی هم هست.(بیوالکتریسیتی)

برق موجود در سلول های خودکار قلبی- که مستقل از دیگر سلول های حیاتی و مغز کار میکند- خون را در بدن موجودات زنده به گردش در می آورد و جالب اینکه خود این سیستم خودکار با مدیریت تک سلولی های ماکروفاژ در بدن کار میکند و خود این سلول ها هم تحت جریانات و نوسانات الکتریکی به فعالیت می پردازد.(توصیه می‌شود به مقاله مجموعه های پر سلولی بدن ما مانند قلب و مغز ، تحت کنترل تک سلولی های بدن در همین کانال مراجعه شود.)

زیست شناس دانیل فلس اخیرا ارزیابی ای را روی تعامل ماده و زیست الکتریکی(بیوالکتریسیتی)به عنوان یک واحد عملکردی تنظیم سلول های زنده، انجام داده است. نویسنده ی کتاب علمیمیدان های سلول، مدارک بیوالکتریسیتی را خلاصه می‌کند. او تعامل های بیوالکتریسیتی درونی را با ساختارهای بیوشیمیایی درونی به عنوان حساسیت بیوسیستم ها به عوامل فیزیکی خارجی، توضیح میدهد.

فلس توضیح می دهد:بیوالکتریسیتی با شارژهای الکتریکی یون ها و مولکول ها در محیط آبی تولید میشود. یون ها و نوسانات مولکول های دارای شارژ همراه با واکنش های شیمیایی، منجر به جریانات الکتریکی و میدان های الکترودینامیک و الکترواستاتیک می شود. این در سیستم های بیولوژیک، خیلی پایه ای است و متفاوت از توضیحات بیوفوتون است.

هر ضربان قلب، تحریک عصبی یا انقباض عضلانی از نظر فیزیولوژیک روی شارژ و شیب موجود در غشای سلولی، سوار میشود. ما می توانیم آن را در بسیاری وسایل تشخیص پزشکی ببینیم مانند نوار قلب و نوار مغز یا الکترومیوگرام با کاربردهای زیاد.

آگاهی به اینکه جمعیت چند سلولی بدن های ما این پیام های الکتریکی را فقط به عنوان عارضه ی جانبی تولید نمیکند؛ بلکه برای پیام دادن و به دلایل تنظیمی غیرشیمیایی بر آن اعتماد میکند در بیشتر تخصص های پزشکی حضور ندارد.(توجه به نقش پایه ای امواج الکتریکی در ایجاد حرکت و حیات در سلول های زنده کمتر مورد توجه شاخه های تخصصی در پزشکی است.)

میدان الکترومغناطیس Electromagnetic Fields (EMFs) نقش های اساسی در دینامیک سلول دارد و مرتبط با جنبه ی ماده سلول است همانطور که میدان جاذبه، مرتبط با توده است... ارتباط میدان های الکترومغناطیس درونی با سلول بیشتر از آنچه قبلا در تکست بوک ها نوشته شده است وجود دارد.

مدارک کافی، جمع آوری شده است تا بیشتر عملکرد آن را مطالعه کند. هنوز ما نمی‌توانیم آنها را با به کار بردن چیزی که ما تاکنون از توضیح زندگی بر پایه ی مولکول می‌شناخته ایم به عنوان میدان های الکترومغناطیس غیر موضعی و بدون وزن که با سرعت بیشتر از مولکول های نشتی انتقال می یابد درک کنیم.

ولی سلول-ماده و سلول-میدان های الکترومغناطیس جدا نیستند و پیشنهاد می‌شود به عنوان یک واحد، درک شود که با هم ارتقا می یابند و در اینجا به عنون دو جنبه ی حیات تصور میشوددکتر دانیل فلس از آزمون های خود روی تنظیم رشد جمعیت تک سلولی- که همراه با غشای کواترز در اورگانیسم های تک سلولی بود(پارامشیا)او اطلاعات غیرماده ی وضعیت های بیوالکتریکی را پیشنهاد میدهد تا از نسلی به نسل دیگر به عنوان خود رمز ژنتیکی مادی قابل وراثت شود.

در کنفرانس علمی بین المللی سیزدهم بر فیزیک، شیمی و زیست شناسی آب، فلس یافته های تجربی خود را در تنظیم رشد پارامشیا ارائه کرد. تصور پایه ای این پژوهش زیستی- یعنی ماده ی زندگی تولید میدان هایی میکند و این میدان ها بر ماده، بازخورد دارد- همانقدر که ساده به نظر میرسد نه فقط یک الگو در زیست شناسی است بلکه با کاری که در اینجا عرضه میشود به خوبی مرتب و منظم شده است.

Author: Dr. Johanna Deinert, MD, RSF Research Scientist

Research-Article: https://www.mdpi.com/2079-7737/7/2/28

https://www.resonancescience.org/blog/Electromics-The-Double-Aspect-of-Life?fbclid=IwAR36iQPAWqvKmuaFq30_oufL83JVjsqtBO_dBfELygOLJQSDBtu09aUcuR4
برخی توضیحات دکتر سلمان فاطمی


مطالب ویـژه


ثبت امواج الکتریکی در عصچراروياها را به یاد نمی آکلرال هیدرات برای خوابانروزه داری سلول های بنیاداوکرلیزوماب داروی جدید شعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات بین دو همسر و برخیتلاشی جدید در درمان ام اسحوادث روزگار از جمله ویرهمراهی نوعی سردرد میگرنیکاهش التهاب ناشی از بیماراه های جدید برای قضاوت راگر نیروی مغناطیس نباشد از تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان برای شادمانی طتوسعه برخی شغل ها با هوش خواب عامل دسته بندی و حفطگنجینه ای به نام ویتامین زبان چهار حرفی حیات زمینابزار بقا از نخستین همانفلج دوطرفه عصب 6 چشماستروژن مانند سپر زنان دتئوری تکامل امروز در درممغزهای کوچک بی احساسدو برابر شدن خطر مرگ و میپمبرولیزوماب در بیماری چسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانقانون جنگلبیماری ای شبیه ام اس مولتتاثیر کتامین در درمان پانقش اتصالات بین سلولهای هوش مصنوعی در خدمت خلق وحدانشمندان روشی برای تبدیآلزایمرسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزارهای بقا ازنخستین هممنابع انرژي پاک سرچشمه حبار سنین ابزار هوشمندی اتاثیر احتمالی عصاره تغلینقشه مغزی هر فرد منحصر بههدف از خلقت رسیدن به ابزادر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا احتمال دارد رویا از آسخن پاک و ثابتاختلالات مخچهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکنوشیدن چای برای مغز مفید واکسن کووید 19 چیزهایی که درمان جدید میگرن با انتی آیاما مقهور قوانین فیزیکشواهدی از نوع جدیدی از حاارتباط شگفت مغز انسان و فمیگرن شدید قابل درمان اسبرخی بیماری های خاص که بدتازه های بیماری پارکینسونگاه از درون مجموعه با نگوزوز گوشذهن ما از در هم شکستن منبامگا سه عامل مهم سلامتطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز نظر علم اعصاب اراده آزمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبعد از کرونابعد از کروناجمجمه انسان های اولیهچراروياها را به یاد نمی آکمردرد و علل آنروش مقابله مغز با محدودیايندگان چگونه خواهند دیدعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات روانپزشکی پس از ستمایل زیاد به خوردن بستنحافظه و اطلاعات در کجاست هوموارکتوس ها ممکن است دکاهش دوپامین عامل بیماریراه پیروزی در زندگی چیستاگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز- از مغز مغز انسان برای شادمانی طتوصیه های سازمان بهداشت خودآگاهی و هوشیاريگویید نوزده و ایمنی ساکتزبان و کلمه حتی برای کسانابزار بقا از نخستین همانفناوری هوش مصنوعی نحوه خاسرار بازسازی اندام هاتئوری تکامل در پیشگیری و مغزتان را در جوانی سیم کشدو برابر شدن خطر مرگ و میپنج اکتشاف شگفت آور در موسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از قانونمندی و محدودیت عالمبیماری اضطراب عمومیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش حفاظتی مولکول جدید دهوش مصنوعی درمانگر کامپیداروهای مصرفی در ام اسآمارهای ارائه شده در سطح سودمندی موجودات ابزی بر ابزارهای بقای از نخستین منابع انرژی از نفت و گاز بارداری بدون رحمتاثیر ترکیبات استاتین (سنقشه های مغزی جدید با جزیهزینه ای که برای اندیشیددر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا احتمال دارد رویا از آسرنوشتاختلالات حرکتی در انسانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبحثی درباره احساسات متفاتاثیر درجه حرارت بر عملکنوعی سکته مغزی ، وحشتناک واکسن کرونا و گشودن پنجردرمان جدید کنترل مولتیپلآزمون ذهنی گربه شرودینگرشواهدی از دنیسوان(شبه نئارتباط شگفت انگیز مغز انمیدان مغناطيسي زمین بشر برخی توجهات در ببمار پارتبدیل تراکت صوتی مصنوعی نگاهی بر قدرت بینایی درایک پیشنهاد خوب برای آسان ذهن چند جانبه نیازمند نگامروز دانش ژنتیک هیچ ابهطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز آغاز خلقت تا نگاه انسامخچه ابزاري که وظیفه آن فمدارک ژنتیکی چگونه انسانبعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بینایینزاع بین جهل و علم رو به پکمردرد با پوشیدن کفش مناروش های صرفه جویی در ایجاايا اراده آزاد توهم است یعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات روانپزشکی در عقب تمدن قدیمی ای در جنوب ایرحافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی می تواند بر احکاهش سن بیولوژیکی، تنها راز تغییراگر نعمت فراموشی نبود بساز تکینگی تا مغز- از مغز مغز انسان رو به کوچک تر شتوصیه های غیر دارویی در سخودآگاهی و هوشیاريگوشه بیماری اتوزومال رسسزبان و بیان نتیجه ساختماابزار بقا از نخستین همانفیلمی بسیار جالب از تغییاصول سلامت کمرتا 20 سال آینده مغز شما به مغزتان را در جوانی سیمکشهوش مصنوعی از عروسک بازی دوچرخه سواری ورزشی سبک و پوست ساعتی مستقل از مغز دسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقای موجود زنده از قارچ بی مغز در خدمت موجودبیماری بیش فعالیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش حیاتی تلومر دی ان آ دهوش مصنوعی درخدمت خلق وحداروهای ام اسآن چیزی که ما جریان زمان سیلی محکم محیط زیست بر انابزارهای دفاعی و بقای مومنابع انرژی از نفت و گاز بازگشت از آثار به سوی خداتاثیر دوپامین و سروتونیننقص در تشخیص هیجانات عامهزینه سنگین انسان در ازادر کمتر از چند ماه سوش جدآیا برای تولید مثل همیشه سریعترین کامپیوتر موجوداختلالات صحبت کردن در انمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبحثی درباره احساساتی غیرتاثیر درجه حرارت بر عملکنیاز به آموزش مجازی دیجیواکسن کرونا از حقیقت تاتدرمانهای بیماری پارکینسآسيب میکروواسکولاریا آسشگفتی های زنبور عسلارتباط شگفت انگیز مغز انمیدازولام در درمان تشنج برخی توصیه ها برای واکسیتبدیل سلولهای محافط به سنگاهی بر توانایی اجزاي بیک آلل ژنتیکی که از نئاندرفتار اجتماعی انسان، حاصانفجار و توقف تکاملی نشاظهور امواج مغزی در مغز مصاز انفجار بزرگ تا انفجار مروری بر تشنج و درمان هایبعد از کرونا دلخوشی بیهوجنسیت و تفاوت های بینایینزاع بین علم و نادانی رو کنفرانس تشنج هتل کوثر اصروش هایی ساده برای کاهش اايا اراده آزاد توهم است یمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تمشاهده آینده از روی مشاهتمدن بشری و مغز اخلاقیحافظه و اطلاعات در کجاستهوش مصنوعی و کشف زبان هایکایروپاکتیک چیستراست دستی و چپ دستیاگر تلاش انسان امروز برااز تکینگی تا مغز- از مغزتمغز انسان رو به کوچکتر شدتوصیه هایی در مصرف ماهیخورشید مصنوعیگوشت خواری یا گیاه خواریزبان و بیان، در سایه پیشرفیزیک مولکولها و ذرات در اضطراب و ترستاثیر مشاهده بر واقعیت بنقش قهوه در سلامتیهوش مصنوعی از عروسک بازی ديدن با چشم بسته در خواب پیموزایدسفری به آغاز کیهانابزار بقای موجود زنده از قبل از انفجار بزرگبیماری تی تی پیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش خرچنگ های نعل اسبی درهوش مصنوعی ساخته هوش طبیداروهای ضد بیماری ام اس وآیا ممکن است موش کور بی مسیاهچاله و تکینگی ابتدایاثر مضر مصرف طولانی مدت رمنابع انرژی از نفت و گاز بازگشت به ریشه های تکاملتاثیر دپاکین بر بیماری منقطه بی بازگشتهزاران سال چشم های بینا ودر آستانه ی موج پنجم کوویآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسرگیجه از شایعترین اختلااختراع جدید اینترنت کوانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر درجه حرارت بر عملکچیزی خارج از مغزهای ما نیواکسن کرونا ساخته شده تودرک فرد دیگر و رفتارهای اآسیب ها ناشی از آلودگی هوشاهکار قرنارتباط غیرکلامی بین انسامکانیزمهای دفاعی در براببرخی روش های تربیتی کودکتری فلوپرازینناتوانی از درمان برخی وییک جهش ممکن است ذهن انسانرقیبی قدرتمند در برابر مانواع سکته های مغزیعلم به ما کمک میکند تا مواز بحث های کنونی در ویروسمرکز هوشیاری، روح یا بدن تفکر خلا ق در برابر توهم جهان کاملی در اطراف ما پرنزاع بین علم و جهل رو به پکنگره بین المللی سردرد دروش صحبت کردن در حال تکامای آنکه نامش درمان و یادشتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تمطالعه ای بیان میکند اهدتمساح حد واسط میان مغز کوحس چشایی و بویاییهوش مصنوعی گوگل به کمک تشکاربرد روباتهای ريزنانورجزخوانی هایی که امروز بابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکینگی تا مغز، از مغز مغز ایندگان چگونه استتوضیحی ساده در مورد هوش مخانواده پایدارگیلگمش باستانی کیستزبان و تکلم برخی بیماریهابزار بقا از نخستین همانفیزیکدانان ماشینی برای تاطلاعات حسی ما از جهان، چتاثیر نگاه ناظر هوشیار بنقش مهاجرت در توسعه نسل اهوش مصنوعی از عروسک بازی دی متیل فومارات(زادیوا)(پیچیدگی های مغزی در درک زسقوط درون جاذبه ای خاص، چابزار بقای موجود زنده از قدم زدن و حرکت دید را تغیبیماری دویکتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش داروهاي مختلف معروف هوش احساسیداروی فامپیریدین یا نورلآیا ما تنها موجودات زنده سیاره ابلهاناثرات فشار روحی شدیدمناطق خاصی از مغز در جستجبازسازي مغز و نخاع چالشی تاثیر داروهای ضد التهاب چند نرمش مفید برای کمردرهستي مادي ای که ما کوچکتردر درمان بیماری مولتیپل آیا تکامل و تغییرات ژنتیسربازان ما محققا غلبه می ادامه بحث تکامل چشممنبع هوشیاری در کجاست؟ قبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه مغز پیش انسان یا همواکسن دیگر کرونا ساخته شدرک و احساسإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَشبیه سازی میلیون ها جهان ارتروز یا خوردگی و التهاما انسانها چه اندازه نزدبرخی سلولهای عصبی در تلاتری فلوپرازینناتوانی در شناسایی چهره یک رژیم غذایی جدید، می تورموزی از نخستین تمدن بشرانگشت نگاری مغز نشان میدعلایم کمبود ویتامین E را از تلسکوپ گالیله تا تلسکاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمرکز حافظه کجاستتفاوت مغز انسان و میمون هجهش های ژنتیکی مفید در سانشانه های گذشته در کیهان کنگره بین المللی سردرد دروشهای نو در درمان دیسک بایمپلانت نخاعی میتواند دصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز از مغز تمعنی روزهتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت اول )هوش مصنوعی گوگل به کمک تشکاربرد روباتهای ريز، در رشته نوروایمونولوژی و نقابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز مغز ابزار بقای برتر مادیخارق العاده و استثنایی بگیاه خواری و گوشت خوار کدزبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقا از نخستین همانفرگشت و تکامل تصادفی محض اطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه و مشاهده ناظر نقش میدان مغناطیسی زمین هوش مصنوعی از عروسک بازی دژا وو یا اشنا پنداریپیوند مغز و سر و چالشهای سلول های بنیادی منابع و اابزار بقای موجود زنده از قدرت انسان در نگاه به ابعبیماری ضعف عضلات نزدیک بتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش ذهن و شناخت در حوادث هوش احساسیداروی لیراگلوتیدآیا مغز تا بزرگسالی توسعسیاره ابلهاناثرات مفید قهوهمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر داروی ضد تشنج سدیم چند جهانیهستی ما پس از شروعی چگال در سال حدود 7 میلیون نفر آیا جنین انسان، هوشمندی سردرد میگرن در کودکاناداراوون تنها داروی تاییمنبع هوشیاری در کجاست؟(قبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه هموساپينس بر زمین واکسن دیگری ضد کرونا از ددرک احساسات و تفکرات دیگافت فشار خون ناگهانی در وشبیه سازی سیستم های کوانارزش حقیقی زبان قسمت اولما انسانها چه اندازه نزدبرخی سيناپسها طی تکامل و تسلیم شدن از نورون شروع منخاع ما تا پایین ستون فقریکی از علل محدودیت مغز امرمز و رازهای ارتباط غیر کاندوهگین نباش اگر درب یا علایم کمبود ویتامین E را از تکنیکی تا مغز از مغز تمرکز حافظه کجاستتفاوت ها و تمایزها کلید بجهش های ژنتیکی غیر تصادفنظام مثبت زندگیکندر در بیماریهای التهابروشهای شناسایی قدرت شنوااینکه به خاطرخودت زندگی سوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز فکر میکند مرگ برای دیتنفس هوازی و میتوکندریحس و ادراک (قسمت دوم )هوش مصنوعی الفاگوکجای مغز مسئول پردازش تجرشد مغز علت تمایل انسان بابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تکنولوژی جدید که سلول‌همغز ابزار برتر بقاخدا موجود استگالکانزوماب، دارویی جدیزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقا از نخستین همانفراموش کارها باهوش تر هساطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر نگاه انسان بر رفتانقش محیط زندگی و مهاجرت دهوش مصنوعی از عروسک بازی دژاوو یا آشناپنداریپیوند سر آیا ممکن استسلول عصبی شاهکار انطباق ابزار بقای موجود زنده از لوب فرونتال یا پیشانی مغبیماریهای تحلیل عضلانی اتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش روزه داری در سالم و جهوش عاطفی بیشتر در زنانداروی تشنجی دربارداریآیا همه جنایت ها نتیجه بیسیر آفرینش از روح تا مغز اثرات مضر ماری جوانامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبحث درباره پیدایش و منشاتاثیر درجه حرارت بر عملکچندین ماده غذایی که ماننو هر کس تقوای خدا پیشه کندرمان های اسرار آمیز در آآیا جهان ذهن و افکار ما مسردرد و علتهای آنادغام میان گونه های مختلمنبع خواب و رویابرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه واکسن کرونا را توزواکسن سرطاندرک تصویر و زبان های مخلتافراد آغاز حرکت خودشان رشبکه های مصنوعی مغز به درارزش حقیقی زبان قسمت دومما با کمک مغز خود مختاريمبرداشت مغز ما از گذر زمانتشنج چیستنخستین تصویر از سیاهچالهیافته های نوین علوم پرده رویا و خبر از آیندهانسان قدیم در شبه جزیره ععلت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز از مغز تمرکز خنده در کجای مغز استتفاوت های بین زن و مرد فقجهشهای مفید و ذکاوتی که دنظریه ی تکامل در درمان بیکوچک شدن مغز از نئاندرتاروشی برای بهبود هوش عاطفاینکه خانواده ات سالم باپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتو دی ان ای خاص ميتوکندريحس و ادراک قسمت چهارمهوش مصنوعی از عروسک تا ککرونا چه بر سر مغز می آورابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز تکنولوژی جدید که سلول‌همغز از بسیاری حقایق می گرخطا در محاسبات چیزی کاملگامی در درمان بیماریهای زبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقا از نخستین همانفراموشی همیشه هم بد نیستبلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر نگاه انسان بر رفتانقش نگاه از پایین یا نگاههوش مصنوعی از عروسک بازی دگرگونی های نژادی و تغییپیوند سر، یکی از راه حلهاسلولهای ایمنی القا کنندهابزار بقای موجود زنده از لایو دوم دکتر سید سلمان فبیهوش کردن در جراحی و بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش رژیم غذایی بر رشد و اهوش عاطفی در زنان بیشتر اداروی جدید s3 در درمان ام آیا هوش مصنوعی زندگی بشرسیستم تعادلی بدناجزای پر سلولی بدن انسان منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکچه زیاد است بر من که در ایوقت نهيب هاي غير علمي گذشدرمان های بیماری آلزایمرآیا جهش های ژنتیکی، ویروسردرد تنشنادغام دو حیطه علوم مغز و منحنی که ارتباط بین معرفبرین نت به جای اینترنتتاثیر درجه حرارت بر عملکچگونه آن شکری که می خوریمواکسنی با تاثیر دوگانه ادرک حقیقت نردبان و مسیری افزایش قدرت ادراکات و حسشباهت مغز با کیهان مادیارزش حقیقی زبان قسمت سومما تحت کنترل ژنها هستیم یبررسي علل احتمالي تغيير تشنج و حرکات شبه تشنجی قانرمش های مفید در سرگیجهیادگیری مهارت های جدید درویا بخشی حقیقی از زندگی انسان ها می توانند میدان عوامل موثر در پیدایش زباانسان جدید از چه زمانی پاعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکینگی تا مغز و از مغز مرگ انتقال است یا نابود شتفاوت های تکاملی در مغز وجهشهای مفید و ذکاوتی که دنظریه تکامل در درمان بیمکووید نوزده و خطر بیماریروشی جدید در درمان قطع نخایندرالسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تمغز مادران و کودکان در زمتولید پاک و فراوان انرژیحس و ادراک قسمت پنجمهوش مصنوعی از عروسک تا ککریستال زمان(قسمت اولزمین زیر خلیج فارس تمدنی ابزار بقا از نخستین هماناز روده تا مغزتکامل مادی تا ابزار هوشممغز به تنهایی برای فرهنگ خطا در محاسبات چیزی کاملگامی در درمان بیماریهای زبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقا از نخستین همانفرایند پیچیده ی خونرسانیبه خودت مغرور نشوتاثیر ویتامین دی بر بیمانقش نظام غذایی در تکامل مهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان موفق به بازگردپیام های ناشناخته بر مغز سلولهای بنیادی مصنوعی درابزار بقای موجود زنده از لبخند بزن شاید صبح فردا زبیهوشی در بیماران دچار اتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش رژیم غذایی در رشد و اهوش عاطفی در زنان بیشتر اداروی جدید میاستنی گراویآیا هوش ارثی دریافتی از پسیستم دفاعی بدن علیه مغز اجزایی ناشناخته در شکل گمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبحثی در مورد نقش ویتامينتاثیر درجه حرارت بر عملکنهایت معرفت و شناخت درک عوقتی فهمیدی خطا کردی برگدرمان های جدید میگرنآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسردرد سکه ایارتقا و تکامل سنت آفرینش منشأ اطلاعات و آموخته ها برای پیش بینی آینده مغز دتاثیر رو ح و روان بر جسمچگونه انتظارات بر ادراک واسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرک عمیق در حیواناتافزایش مرگ و میر سندرم کوشباهت زیاد بین سلول هاي عارزش خود را چگونه میشناسماه رجببررسی و اپروچ جدید بر بیمتشنج عدم توازن بین نورون نرمشهای مهم برای تقویت عیادآوری خواب و رویارویا تخیل یا واقعیتانسان عامل توقف رشد مغزعواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز از مغز تمراحل ارتقای پله پله کیهتفاوت های زبانی سرمنشا تجواب دانشمند سوال کننده نظریه تکامل در درمان بیمکودک ایرانی که هوش او از روشی جدید در درمان سکته مایا کوچک شدن مغزانسان الاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز چون ابزار هوش است دلیتولید سلولهای جنسی از سلحس و ادراک قسمت سومهوش مصنوعی از عروسک تا ککریستال زمان(قسمت دوم)زندگی هوشمند در خارج از زابزار بقا از نخستین همانازدواج های بین گونه ای، رتکامل مداوممغز برای فراموشی بیشتر کخطرات هوش مصنوعیگاهی لازم است برای فهم و زبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقا از نخستین همانفرایند تکامل و دشواری هابه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر ویروس کرونا بر مغز نقش نظریه تکامل در شناساهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان نورون مصنوعی سپیشینیان انسان از هفت میسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از لرزش ناشی از اسیب به عصببیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش زنجبیل در جلوگیری از هوشیاری کوانتومیداروی جدید ضد میگرنآیا هوش سریعی که بدون احسسکته مغزیاحیای بینایی نسبی یک بیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبحثی جالب درباره محدودیتتاثیر درجه حرارت بر عملکچهار میلیارد سال تکامل بویتنام نوعی کرونا ویروس درمان های جدید در بیماری آیا خداباوری محصول تکاملسرعت فکر کردن چگونه استارتوکين تراپی روشی جديد مهندسی ژنتیک در حال تلاش برای اولین بار دانشمندانتاثیر رژیم گیاه خواری بر چگونه باغبانی باعث کاهش وبینار اساتید نورولوژی ددرگیری قلب در بیماری ویرافزایش سرعت پیشرفت علوم شباهت زیاد بین سلول هاي عاز نخستین همانند سازها تماپروتیلینبررسی سیستم تعادلی بدن اتصویربرداری فضاپیمای آمچرا مغزهای ما ارتقا یافت ژن هوش و ساختارهای حیاتی رویاها از مغز است یا ناخوانعطاف پذیری مکانیسمی علعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تمرز مرگ و زندگی کجاستتفاوتهای جنسیتی راهی براجاذبه و نقش آن در شکلگیرینظریه تکامل در درمان بیمکودکان میتوانند ناقل بی ريتوکسيمب در درمان ام اسایا این جمله درست است کسیاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز چگونه صداها را فیلتر تومورها و التهاب مغزی عاحساسیت روانی متفاوتهوش مصنوعی از عروسک تا ککریستال زمان(قسمت سوم)زونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقا از نخستین هماناستفاده از مغز، وزن را کمتکامل چشممغز بزرگ چقدر مفید هست ؟دفاع در برابر تغییر ساختگاهی مغز بزرگ چالش استزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقا از نخستین همانفرایند حذف برخی اجزای مغبوزون هیگز چیستتاثیر ژنها بر اختلالات خنقش هورمون های تیروئید دهوش مصنوعی از عروسک بازی دانشمندان یک فرضیه رادیکپیشرفت های جدید علوم اعصسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از لزوم سازگاری قانون مجازابیوگرافیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش زبان در سلطه و قدرت اهوش، ژنتیکی است یا محیطیداروی ضد تشنج با قابليت تآیا هشیاری کوانتومی وجودسانسور از روی قصد بسیاری احساس گذر سریعتر زمانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر درجه حرارت بر عملکچهار ساعت پس از کشتار خوکویتامین E برای فعالیت صحدرمان های رایج ام اسآیا دلفین ها می تواند از شلیک فراموشیارتباط میکروب روده و پارمولتیپل اسکلروز در زنان برخی ملاحظات در تشنج های تاثیر رژیم گیاه خواری بر چگونه تکامل مغزهای کنونیوراپامیل در بارداریدرگیری مغز در بیماری کویافسردگی و اضطراب در بیماشرکت نورالینک ویدیویی ازاز نخستین همانند سازها تمبانی ذهنی سیاه و سفیدبررسی علل کمر درد در میانتغییر الگوی رشد مغزی با زچرا پس از بیدار شدن از خوژن یا نقشه توسعه مغز و نقرویاهای پر رمز و حیرتی دررویای شفافاولین هیبرید بین انسان وعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تمرز بین انسان و حیوان کجاتقلید مرحله ای نسبتا پیشحقیقت قربانی نزاع بین بی هفت چیز که عملکرد مغز تو کودکان خود را مشابه خود تریواستیگمینایا ابزار هوشمندی یا مغز از تکینگی تا مغز از مغز تمغز ناتوان از توجیه پیداتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)خلاصه ای از مطالب همایش مهوش مصنوعی از عروسک تا ککشف مکانیسم عصبی خوانش پزیباترین چیز در افزایش سابزار بقا از نخستین هماناستفاده از هوش مصنوعی در تکامل ابزار هوش ، راه پر مغز بزرگ چالش است یا منفعدقیق ترین تصاویر از مغز اگذر زمان کاملا وابسته به زبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقا از نخستین همانفرد حساس از نظر عاطفی و ببی عدالتی در توزیع واکسن تاثیر کلام در آیات کلام بنقش هورمون زنانه استروژنهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان ژنی از مغز انسپیشرفتی مستقل از ابزار هسماگلوتید داروی کاهش دهنابزار بقای موجود زنده از لزوم سازگاری قانون مجازابیان ژن های اسکیزوفرنی دتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش زبان در سلطه و قدرت اهیچگاه از فشار و شکست نترداروی ضد تشنج با قابليت تآیا واکنش های یاد گرفته وسانسور بر بسیاری از حقایاخلاق و علوم اعصابمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر درجه حرارت بر عملکنوآوری ای شگفت انگیز دانویتامین E در چه مواد غذایدرمان های علامتی در ام اسآیا دلفین ها میتوانند باشلیک فراموشیارتباط چاقی و کاهش قدرت بمواد کوانتومی جدید، ممکنبرخی مرزهای اخلاق و علومتاثیر رژیم گیاه خواری بر چگونه جمعیت های بزرگ شکل ورزش هوازی مرتب خیلی به قدرگیری مغز در بیماران مبالکتروتاکسی(گرایش و حرکشش مرحله تکامل چشماز نخستین همانند سازها تمجموعه های پر سلولی بدن مبزرگ شدن مغز محدود به دورتغییر زودتر اتصالات مغزیچرا بیماری های تخریبی مغژنها نقشه ایجاد ابزار هوژنها ، مغز و ارادهروبات های ریز در درمان بیاولین مورد PML به دنبال تکعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تمزایای شکلات تلخ برای سلتلقین اطلاعات و حافظهحقیقت تنها چیزی است که شاهفت سین یادگاری از میراث کوری گذرای ناشی از موبایریسدیپلام تنها داروی تایایا بیماری ام اس (مولتیپاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز و سیر تکامل ان دلیلی توهم چیستخونریزی مغز در سندرم کووهوش مصنوعی از عروسک بازی کشف مکانیسمی پیچیده در بزیر فشار کووید چه باید کرابزار بقا از نخستین هماناستفاده از سلول های بنیاتکامل زبانمغز بزرگ چالشهای پیش رودلایلی که نشان میدهد ما بگربه شرودینگر و تاثیر مشسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانفرضیه ای جدید توضیح میدهبیمار 101 ساله، مبتلا به ستاثیر کپسول نوروهرب بر ننقش ژنتیک در درمان اختلاهوش مصنوعی از عروسک تا کمدانشمندان پاسخ کوانتومی پاسخ گیاهان در زمان خوردسندرم کووید طولانیابزار بقای موجود زنده از مقاومت به عوارض فشار خون بیست تمرین ساده برای جلوتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش سجده بر عملکرد مغزهاوکينگ پیش از مرگش رسالداستانها و مفاهیمی اشتباآیا گذشته، امروز وآینده ساخت شبکه عصبی با الفبایاخلاق پایه تکامل و فرهنگمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکنوار مغزی روشی مهم در تشخویتامین دی گنجینه ای بزردرمان ژنتیکی برای نوآوریآیا دست مصنوعی به زودی قاشنا در ابهای گرم جنوب نیارتباط هوش ساختار مغز و ژموجود بی مغزی که می تواندبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر رژیم گیاهخواری بر چگونه جمعیت های بزرگ شکل ورزش هوازی ، بهترین تمریدرگیری مغزی در سندرم کووالتهاب شریان تمپورالششمین کنگره بین المللی ساز نخستین همانند سازها تمحل درک احساسات روحانیبزرگ شدن تقریبا ناگهانی تغییر عمودی سر انسان از پچرا حیوانات سخن نمی گوینژنهای مشترک بین انسان و وروح رهاییاولین مورد پیوند سر در انعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تمسیر دشوار تکامل و ارتقاتلاش هایی در بیماران قطع حقیقت خواب و رویاهم نوع خواری در میان پیشیکی غایب شدی تا نیازمند دلرژیم های غذایی و نقش مهم ایا بدون زبان میتوانیم تاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز آیندگان چگونه است ؟توانایی مغز و دیگر اجزای خواندن ، یکی از شستشو دهنهوش مصنوعی از عروسک بازی کشف ارتباط جدیدی از ارتبزیرفون داروی ضد ام اسابزار بقا از نخستین همانفلج بل، فلجی ترسناک که آناستیفن هاوکینگ در مورد هتکامل ساختار رگهای مغزی مغز بزرگ و فعال یا مغز کودنیای شگفت انگیز کوانتومگزیده ای از وبینار یا کنفسفر به مریخ در 39 روزابزار بقا از نخستین همانقیچی ژنتیکیبیماری های مغز و اعصاب و تاثیر کپسول نوروهرب بر تنقش گرمایش آب و هوا در همهوش مصنوعی به کمک هوش طبیدانشمندان اولین سلول مصنپختگی پس از چهل سالگي به سندرم گیلن باره به دنبال ابزارهای بقای موجود زندمقابله با کرونا با علم اسبیش از نیمی از موارد انتقتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش غذاها و موجودات درياهاوکينگ پیش از مرگش رسالدر مانهای کمر دردآیا آگاهی پس از مرگ از بیساخت شبکه عصبی مصنوعی با اختلال خواب فرد را مستعد منبع هوشیاری کجاست؟(قسمبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکنورون هاي مصنوعی می توانویرایش DNA جنین انسان، بردرمان ام اس(مولتیپل اسکلآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشناخت و معرفت، و نقش آن دارتباط انسانی، محدود به موجودات مقهور ژنها هستندبرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر عصاره تغلیظ شده گیچگونه حافظه را قویتر کنیورزش و میگرندرگیری مغزی در سندرم کووامیوتروفیک لترال اسکلروصرع و درمان های آناز نشانه ها و آثار درک شدمحل درک احساسات روحانی دبزرگترین خطایی که مردم متغییرات منطقه بویایی مغزچرا حجم مغز گونه انسان درچرا خشونت و تعصبژنهای هوش ، کدامندروزه داری متناوب، مغز را اولین تصویر در تاریخ از سعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تمستند جهان متصلتلاشی برای درمان قطع نخاحقیقت راستین انسان علم بهمیشه اطمینان تو بر خدا بکیست کلوئید بطن سومرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایا تکامل هدفمند استاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان ایا طبیعتا تماتوازن مهمتر از فعالیت زیخواب سالم عامل سلامتیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوزاوسکا درمان گوشرابزار بقا از نخستین همانفلج خواباستیفن هاوکینگ در تفسیر تکامل شناخت انسان با کشفمغز حریص برای خون، کلید تدندان ها را مسواک بزنید تگزارش یک مورد جالب لخته وسفر تجهیزات ناسا به مریخ ابزار بقا از نخستین همانقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصبیماری گیلن باره و بیمارتاثیر کپسول نوروهرب بر سنقش آتش در رسیدن انسان بههوش مصنوعی در کامپیوترهادانشمندان تغییر میدان مغپرورش مغز مینیاتوری انساسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزارهای پیشرفته ارتباط ملاحظات بیهوشی قبل از جربیشتر کمردردها نیازی به تاثیر گیاهخواری بر رشد و نقش غذاها و موجودات درياهدف یکسان، در مسیرهای متدر محل کار ارزش خودت را بآیا امکان بازسازی اندامهساختار شبکه های مغزی ثاباختلال در شناسایی حروف و منبع هوشیاری کجاست؟(قسمبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکنورون های ردیاب حافظهواکنش های ناخودآگاه و تقدرمان تومورهای مغزی با اآیا رژیم غذایی گیاهی سلاشناسایی تاریخچه ی تکاملیارتباط از بالا به پایین ممیهمانهای ناخوانده عامل برخی اختلالات عصبی مثانهتاریخ همه چیز را ثبت کردهنگاه محدود و تک جانبه، مشورزش بهترین درمان بیش فعدرگیری اعصاب به علت میتوامید نیکو داشته باش تا آنضررهای مصرف شکر و قند بر از نظر علم اعصاب یا نرووسمحدودیت های حافظه و حافظبسیاری از بیماری های جدیتغییرات آب و هوایی که به تغییرات تکاملی سر انسان چرا در مغز انسان، فرورفتژنهای حاکم بر انسان و انسروزه داری و بیمار ی ام اس اولین سلول مصنوعیعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تمشکلات نخاعیتلاشی تازه برای گشودن معحمله ویروس کرونا به مغزهمیشه عسل با موم بخوریمکاهش مرگ و میر ناشی از ابراه های جدید برای قضاوت رایرادهای موجود در خلقت باز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان برای ایجاد تمدتوسعه هوش مصنوعی قادر اسخواب سالم عامل سلامتی و یگمان میکنی جرمی کوچکی در زبان مشترک ژنتیکی موجوداابزار بقا از نخستین همانفلج خواب چیستاستخوان های کشف شده، ممکتأثیر نگاه انسان بر رفتامغز زنان جوانتر از مغز مردو ویژگی انتزاع و قدرت تجگشایش دروازه جدیدی از طرسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانقانون مندی نقشه ژنتیکی مبیماری ای شبیه آلزایمر و تاثیر کپسول نوروهرب بر سنقش انتخاب از طرف محیط، نهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدانشمندان روش هاي جدیدی آلودگی هوا و ویروس کروناسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزارهای بقا از نخستین هممانتین یا آلزیکسا یا اببا هوش مصنوعی خودکار روبتاثیر انتخاب از طرف محیط نقش غذاها و موجودات درياهدف از تکامل مغزدر چه مرحله ای از خواب ، رآیا انسان با مغز بزرگش اخسازگاری با محیط بین اجزااختلال در شناسایی حروف و منبع هوشیاری کجاست؟(قسمبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر درجه حرارت بر عملکنوروپلاستیسیتی چیستواکسن های شرکت فایزر آمردرمان تشنجآیا راهی برای رفع کم آبی شناسایی سلول های ایمنی اارتباط بین هوش طبیعی و هومیگرن سردردی ژنتیکی که ببرخی بیماری ها که در آن بتازه های اسکیزوفرنی(جنونگاه انسان محدود به ادراورزش در کمر درددستورالعمل مرکز کنترل بیامید درمان کرونا با همانضررهای شکر بر سلامت مغزاز نظر علم اعصاب اراده آزمخچه فراتر از حفظ تعادلبسیاری از بیماری های جدی