دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از تکینگی تا مغز، از مغز تا سیاهچاله فضایی- قسمت پنجم

از تکینگی تا مغز، از مغز تا سیاهچاله فضایی- قسمت پنجم

مشاهده سیاهچاله فضایی- که اینشتین و استیفن هاوکینگ پیشبینی می کردند- اکنون تحقق یافته است. اخیرا دانشمند آمریکایی کتی بومن با استفاده از تلسکوپ ابداعی خود برای اولین بار در تاریخ، سیاه چاله فضایی را دید. و این سیاهچاله، بسیار شبیه نقطه تکینگی ای است که همه جهان ما بر اساس نظریات فیزیک جدید و در سایه مغز پیشرفته بشری، از آن منشا گرفته است.

نقطه ای پر چگال و پر حرارت- که به دلیل جاذبه زیاد خود حتی اجازه عبور نور را نمی دهد. با این حال هنوز ذراتی می توانند از این جاذبه زیاد بگذرند و پرتوهای هاوکینگ را با وجود این جاذبه زیاد و اسیر کننده، به ما برسانند.

آغاز از تکینگی پرچگال- که همه قوانین فیزیک در کنار آن، محو می شود و قابل دسترسی نیست!

اکنون در سایه پیشرفت های جدید دانش ما و علوم ستاره شناسی، به عنوان محصول مغزهای بشریت، سایه ای از آن تکینگی را شناخته شده است. ولی تا رسیدن به خود تکینگی به عنوان منشا و علت عالم مادی، فاصله ای بسیار داریم ولی رسیدن به آن هم ممکن خواهد بود؛ فقط باید منتظر مغزها یا حتی ابزارهای هوش برتر از مغز، بود تا بتواند در کنار این تکینگی قرار بگیرد و نه فقط این تکینگی را کشف کند بلکه از آن هم بگذرد و در جهانی موازی با جهان ما به دنبال تکینگی هایی فراتر از تکینگی عالم مادی بگردد.

اصل عدم قطعیت به ما نشان می دهد حتی در محیط خلا، چیزهایی وجود دارد! و هر جا چیزی باشد مسبب و علتی هم خواهد داشت.

اصل تردید یا عدم قطیت هایزنبرگ و کیهانی از بی چیزی!(تدریس از دکتر زینب الشمری)

اثبات می شود تفاوت های کوانتومی از بی چیزی آشکار می شود!!! پس کیهان، از بی چیزی می آید!!

آیا نیازی به خدا هست؟؟

این قسمت از برنامه قهوه من در مورد کیهان از بی چیزیاست. من زینب شمری هستم در قسمت قبل در مورد مکانیک کوانتوم، شاید شما گیج شده باشید پس این قسمت را ببینید.

نیل بوهر می گوید: هر کس تصور کند در مورد نظریه کوانتوم صحبت می کند و گیج نمی شود، چیزی در مورد مکانیک کوانتوم نفهمیده است!

در این قسمت در مورد قانون و اصل عدم قطعیت هایزنبرگ سخن می گویم. و این اصل یکی از مهمترین مبادی مکانیک کوانتوم است.

شروع کنیم!!

اگر من از تو بپرسم این پارچ، پر است یا خالی شاید بگویی خالی است. درست است؟

این پارچ، خالی نیست زیرا دارای مولکول های اکسیژن، دی اکسید کربن، فتون های نور ، حرارت و اشعه ها...است. اگر من آن را از هر کدام از مولکول ها خالی کنم و درجه حرارت آن را به صفر کلوین برسانم و آن را با شیلد بپوشانم تا اشعه ای به آن نرسد، تبدیل به فضای خلا خواهد شد ولی هنوز به آن معنی نیست که فضای آن، از هر چیز خالی شده است و دلیل، اصل عدم قطعیت هایزنبرگ است.

این اصل مربوط به دانشمند آلمانی هایزنبرگ است این اصل، می گوید مکان و سرعت هر جسم امکان ندارد بر اساس معادله در یک زمان، به طور دقیق، اندازه گیری شود.

در فرمول عدم قطعیت هایزنبرگ، دلتا پی، عدم قطعیت مقدار حرکت و دلتا ایکس، عدم قطعیت در مکان است.

اگر ما بگوییم در خلا هیچ چیزی وجود ندارد، یعنی محل ذره و سرعت آن را به عنوان صفر، مشخص کرده ایم و این مخالف معادله هایزنبرگ است زیرا بر اساس معادله، لازم است نتیجه طرف چپ معادله، بیشتر از صفر باشد و این را در معادله می بینید.

اگر مکان ذره را مشخص کنی، سرعت آن، مبهم یا در هم ریخته یا غیر قطعی می شود، علت آنکه سرعت اندازه گیری نمی شود، آن نیست که دستگاهی برای تعیین آن، وجود ندارد بلکه این کار، در محدوده جهان ما کاری غیر ممکن است.

این مفهوم برای درک جهان ما استفاده شده است.

جهان ما چگونه آغاز شد؟ آیا واقعا از بی چیزی ایجاد شده است؟ آیا نواسانات کوانتومی از بی چیزی آشکار می شود و همدیگر را مخفی می کنند؛ دقیقا مانند اینکه انرژی مثبت و منفی آشکار می شود و همدیگر را پنهان و مخفی می کند؟!یا ماده و ضد ماده آشکار می شود و همدیگر را پنهان می کند؟

این ذرات حقیقی، آشکار و ناپیدا می شود زیرا فضای خالی، حالت تهی بودن را ندارد.

اینشتین در برابر اصل عدم قطعیت، ایستاد و سخن مشهوری دارد: خدا، تاس بازی نمی کند

با این همه این اصل فیزیکی، کاملا از نظر تجربی تایید شده است و نشان داد، اینشتین اشتباه کرده است. پس ما از اصل عدم قطعیت، نتیجه می گیریم که فضای خلا، کاملا تهی از هر تفاوت کوانتومی نیست زیرا اگر تهی باشد یعنی ما مکان و سرعت هر ذره را مشخص کرده ایم و آن را صفر دانسته ایم و این، برخلاف معادله هایزنبرگ است.

پس نتیجه آنکه خلا کیهانی- که ما در آن، زندگی می کنیم- پر از نوسانات کوانتومی است. و ثابت می شود خلا کیهانی، اجزا را از بی چیزی تولید می کند این یک دیدگاه فیزیکی است و دیدگاه فلسفی نیست. برخی دانشمندان فیزیک مانند استیفن هاوکینگ و استیفن واینبرگ، این اصل را به کار بردند تا بگویند به خدایی نیاز نیست. زیرا کیهان با یک پدیده کوانتومی شروع شده است پس اگر کوانتوم ها از بی چیزی حاصل می شود جهان از بی چیزی آمده است بدون آنکه به خدا نیاز داشته باشد.

اگر کسی اینجا بیاید و بگوید آیا تو علم را با دین مربوط می کنی؟ من پاسخ می دهم این چیزی است که دارد اتفاق می افتد.

برخی دانشمندان ادعا می کنند علم برای توضیح جهان ما کافی است زیرا نیازی به خدا ندارد. آنها می گویند علم همه سوالات بزرگ را پاسخ داده است و عللی را توضیح داده است که ناشناخته بود. پس شکاف بیشتری نیست که به ما اجازه بدهد خدا را برای حوادثی- که در آغاز رخ داد- مطرح کنیم. من تا امروز جواب خوبی بر این ابهام دانشمندان جز آنچه- در کتاب توهم بی خدایی احمد الحسن بیان شده است- ندیدم، حتی اگر به صورت تجربی اثبات شود، خلا کیهانی ما چیزی را از بی چیزی تولید می کند، ما در حال حاضر نمی توانیم در حدود جهان خود علت اصلی را برای این حقیقت- که خلا در فضا چیزی را از بی چیزی تولید کند- تعیین کنیم.

چرا تفاوت ها و نوسانات کوانتومی در خلا آشکار و پنهان می شود، این مطلبی است که در قسمت قبل بیان کردم و لینک آن را در پایین می گذارم. حتما آن را چک کنید. پس لغو سببیت، فرار از راه حل است و راه حل نیست.

و من همچنین یکی از راه حل های علمی را- که به وسیله دانشمندی به نامهیو اورت مطرح شد- بیان کردم:هیو اورت وجود جهان های متعدد یا چند جهانی را مطرح کرد و گفت احتمالاتی- که در جهان ما رخ نمی دهد- شاید در جهان های دیگر رخ دهد.

این، برگرفته از کتاب توهم بی خدایی احمد الحسن است:

بنابراین برخی دانشمندان ستاره شناسی و فیزیک نظری، ماننداستیفن هاوکینگ وروزانس کرواس و دیگران، طرفدار مقوله چیزی از بی چیزی هستند و بر اساس آن، گفته اند کیهان از عدم حاصل شده است و نیازی به خدا ندارد و اساس نظر خود را بر امری فلسفی و قابل بحث در مکانیک کوانتوم- که هیچ دلیلی بر آن وجود ندارد یعنی لغو سببیت- گذاشتند در حالی که رقیبی قدرتمند برای آن، وجود دارد و آن، نظریه جهان های موازی است

و علت اینکه نوعی از تاثیر جاذبه، قابل تفسیر و علت یابی نیست- مثلا ممکن است تاثیری باشد که از جهان دیگری آمده است و تفاوت های کوانتومی هم در کیهان ما اینگونه است و مانعی نیست که این تفاوت های کوانتومی عبارت باشد از آثاری- که از کیهان های دیگر به ما می رسد.

پس آنچه استیفن هاوکینگ و لورانس کراوس ودیگران ساخته اند تا الحاد را توجیه کنند، ساختاری متزلزل و مخالف علم دارد زیرا لغو سببیت در تعارض با نظریه جهان های موازی است.

مطالب بسیاری هست که در مورد مکانیک کوانتوم و الحاد علمی باید گفت.

ممنون از توجه شما

https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=3164603360224309&id=100000240293014


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
سوالات پزشکیبسیاری از بیماری های جدیچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر درجه حرارت بر عملککایروپاکتیک چیستلوزالمعده(پانکراس)مصنوعحس و ادراک قسمت هجدهمهر چیز با هر چیز دیگر در تافراد آغاز حرکت خودشان رمراحل ارتقای پله پله کیهدرک درست از خود و هوشیاریاثرات مفید قهوهسقوط درون جاذبه ای خاص، چاطلاعاتی عمومی در مورد متلقین اطلاعات و حافظهچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر رژیم گیاهخواری بر کشف مکانیسمی پیچیده در بمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت سی و هشتمویتامین کاامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمطالعه ای بیان میکند اهدذهن خود را مشغول هماهنگیاختلالات عضلانی ژنتیکسوپاپ ها یا ترانزیستورهابی نهایت در میان مرزهاتو یک معجزه ایچرا مغز انسان سه هزار سالتربیت کودکان وظیفه ای مهگاهی مغز بزرگ چالش استمنابع بی نهایت انرژی در دخواندن ، یکی از شستشو دهنواکنش به حس جدیدانعطاف پذیری مکانیسمی علمغز انسان برای شادمانی طرویا و خبر از آیندهارتباط از بالا به پایین مسانسور از روی قصد بسیاری بیماری ضعف عضلات نزدیک بتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نشانه های گذشته در کیهان تغییرات منطقه بویایی مغزپیوند اندام از حیوانات بمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمدفاع در برابر تغییر ساختوراپامیل در بارداریاینکه به خاطرخودت زندگی مغز در تنهایی آسیب میبینروش صحبت کردن در حال تکاماز نظر علم اعصاب یا نرووسسردرد عروقی میگرنبار سنین ابزار هوشمندی اتکنولوژی جدید که سلول هاهمراهی نوعی سردرد میگرنیآلودگی هوا چالش قرن جدیدمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدژا وو یا اشنا پنداریرژیم ضد التهابیاگر نعمت فراموشی نبود بسنقش ژنتیک در درمان اختلااز تکینگی تا مغز از مغز تشگفتی های زنبور عسلبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش ذهن و شناخت در حوادث تأثیر نگاه انسان بر رفتاجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی از عروسک بازی آیا هوش مصنوعی می تواند نمیهمانهای ناخوانده عامل داروهای تغییر دهنده ی سیابزار بقا از نخستین همانرشد مغز فرایندی پیچیده ااز تکینگی تا مغز از مغز تضررهای مصرف شکر و قند بر برای اولین بار دانشمندانچند نرمش مفید برای کمردرتاثیر کپسول نوروهرب بر تژنهای هوش ، کدامندفیزیک مولکولها و ذرات در حقیقت اشیاهوش مصنوعی از عروسک تا کمآیا بزرگ شدن مغز فقط در دما بخشی از این جهان مرتبطدر هم تنیدگی مرزها و بی مابزار بقا از نخستین همانزونیسومایداز تکینگی تا مغز، از مغز عوامل ایجاد لغت انسانی و برخی توصیه ها برای واکسینورون هاي مصنوعی می توانتاثیر گیاه خواری بر رشد وکوچک شدن مغز از نئاندرتاقلب را نشکنحد و مرزها توهم ذهن ماستهوش احساسیآب زندگی است قسمت دوممخچه ، فراتر از حفظ تعادلدرمان ام اس(مولتیپل اسکلابزار بقای موجود زنده از زبان و شناخت حقیقت قسمت داستیفن هاوکینگ در مورد هاستیفن هاوکینگ در تفسیر پیامهای کاربرانبعد از کروناچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر درجه حرارت بر عملککار با یگانگی و یکپارچگیلیس دگرامفتامین یا ویاسحس و ادراک قسمت هشتمهر حرکت خمیده می شود و هر افزایش قدرت ادراکات و حسمرز مرگ و زندگی کجاستدرک عمیق در حیواناتاثرات مضر ماری جواناسلول های بنیادی منابع و ااعداد بینهایت در دنیای متلاش ها برای کشف منابع جدچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر عصاره تغلیظ شده گیکشف ارتباط جدیدی از ارتبمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت سی و ششمویتامین کا و استخوانانفجار و توقف تکاملی نشامعنی روزهذهن سالماختراع جدید اینترنت کوانسوپاپ ها یا ترانزیستورهابی عدالتی در توزیع واکسن تو یک جهان در مغز خودت هسچرا مغزهای ما ارتقا یافت ترجمه ای ابتدایی از اسراگذر زمان کاملا وابسته به منابع جدید انرژیخواب سالم عامل سلامتیواکسن های شرکت فایزر آمراولین مورد PML به دنبال تکمغز انسان برای شادمانی طرویا بخشی حقیقی از زندگی ارتباط بین هوش طبیعی و هوسانسور بر بسیاری از حقایبیماریهای تحلیل عضلانی اتوهم چیستنشانه های پروردگار در جهتغییرات آب و هوایی که به پیوند سر آیا ممکن استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدقیق ترین تصاویر از مغز اورزش هوازی مرتب خیلی به قاینکه خانواده ات سالم بامغز را از روی امواج بشناسروشهای نو در درمان دیسک باز نظر علم اعصاب اراده آزسرعت فکر کردن چگونه استبارداری بدون رحمتکامل مادی تا ابزار هوشمجهان یکپارچههندسه ی پایه ایآلودگی هوا و ویروس کرونامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدژاوو یا آشناپنداریرژیم غذایی حاوی تخم مرغ واگر نعمت فراموشی نبود بسنقش گرمایش آب و هوا در هماز تکینگی تا مغز از مغز تشاهکار قرنبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش روی و منیزیم در سلامتتئوری تکامل امروز در درمجواب دانشمند سوال کننده هوش مصنوعی از عروسک بازی آیا هوش مصنوعی زندگی بشرمیوتونیک دیستروفیداروهای ضد بیماری ام اس وابزار بقا از نخستین همانرشد مغز علت تمایل انسان باز تکینگی تا مغز از مغز تضررهای شکر بر سلامت مغزبرای تمدن سازی، باید در بچند جهانیتاثیر کپسول نوروهرب بر سژنهای حاکم بر انسان و انسفیزیک و هوشیاریحقیقت تنها چیزی است که شاهوش مصنوعی از عروسک تا کمآیا تکامل و تغییرات ژنتیما تحت کنترل ژنها هستیم یدر هم تنیدگی کوانتومیابزار بقا از نخستین همانزونا به وسیله ویروس ابله از تکینگی تا مغز، از مغز عواملی که برای ظهور لغت ابرخی درمان های Spinal Muscular Atنورون های ردیاب حافظهتاثیر گیاهخواری بر رشد و کوچکترین چیز یک معجزه اسقیچی ژنتیکیحرکت چرخشی و دائمی کیهانهوش عاطفی بیشتر در زنانآب زندگی است قسمت سوممخچه ابزاري که وظیفه آن فدرمان تومورهای مغزی با اابزار بقای موجود زنده از زبان و شناخت حقیقت قسمت ساستخوان های کشف شده، ممکسایتهای دیگربعد از کروناچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر درجه حرارت بر عملککاربرد روباتهای ريزنانولا اکراه فی الدینحس و ادراک قسمت پنجمهرچیز با یک تاب تبدیل به افزایش مرگ و میر سندرم کومرز بین انسان و حیوان کجادرگیری قلب در بیماری ویراجزای پر سلولی بدن انسان سلول های بدن تو پیر نیستنبقای حقیقی در دور ماندن اتلاش هایی در بیماران قطع چالش هوشیاری و اینکه چرا تاریکی من و تو و گرد و غباکشف جمجمه ای درکوه ایرهومنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت سیزدهمویتامین کا در سبزیجاتانواع سکته های مغزیمعادله ها فقط بخش خسته کنذخیره ی شگفت انگیز اطلاعادامه بحث تکامل چشمسودمندی موجودات ابزی بر بیمار 101 ساله، مبتلا به ستو پیچیده ترین تکنولوژی چرا ویروس کرونای دلتا واتسلیم شدن از نورون شروع مگربه شرودینگر و تاثیر مشمناطق خاصی از مغز در جستجخواب سالم عامل سلامتی و یواکسن کووید 19 چیزهایی که اولین مورد پیوند سر در انمغز انسان رو به کوچک تر شرویا تخیل یا واقعیتارتباط شگفت مغز انسان و فساخت شبکه عصبی مصنوعی با بیهوش کردن در جراحی و بیمتوهم بی خدایینظام مثبت زندگیتغییرات تکاملی سر انسان پیوند سر، یکی از راه حلهامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدلایلی که نشان میدهد ما بورزش هوازی ، بهترین تمریاینترنت بدون فیلتر ماهوامغز زنان جوانتر از مغز مراز نظر علم اعصاب اراده آزسعی کن به حدی محدود نشویبازگشت از آثار به سوی خداتکامل مداومجهان کنونی و مغز بزرگتریهندسه ی رایج کیهانآلزایمرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدگرگونی های نژادی و تغییرژیم غذایی ضد التهابیاگر با مطالعه فیزیک کواننقش پیش زمینه ها و اراده از تکینگی تا مغز از مغز تشاهکار شش گوشبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش روزه داری در سالم و جتئوری تکامل در پیشگیری و جوسازی مدرنهوش مصنوعی از عروسک بازی آیا هوش ارثی دریافتی از پمیگرن و پروتئین مرتبط با داروی فامپیریدین یا نورلابزار بقا از نخستین همانزمین در برابر عظمت کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تطلای سیاهبرای خودآگاه بودن تو بایچند روش ساده برای موفقیتتاثیر کپسول نوروهرب بر سکل اقیانوس در یک ذرهفیزیکدانان ماشینی برای تحقیقت خواب و رویاهوش مصنوعی از عروسک تا کمآیا جنین انسان، هوشمندی مانند آب باشدر هم تنیدگی کوانتومی و پابزار بقا از نخستین همانزیباترین چیز در پیر شدناز تکینگی تا مغز، از مغز عوارض ازدواج و بچه دار شدبرخی روش های تربیتی کودکنوروپلاستیسیتی چیستتاثیر انتخاب از طرف محیط کووید نوزده و خطر بیماری قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصحس چشایی و بویاییهوش عاطفی در زنان بیشتر اآب، زندگی است(قسمت پنجم)مدل همه جانبه نگر ژنرالیدرمان تشنجابزار بقای موجود زنده از زبان ریشه هایی شناختی اساستروژن مانند سپر زنان دبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه به سطح بالایی از هوتاثیر درجه حرارت بر عملککاربرد روباتهای ريز، در لایو دوم دکتر سید سلمان فحس و ادراک قسمت پنجاههزینه ای که برای اندیشیدافزایش سرعت پیشرفت علوم مرز جدید جستجو و اکتشاف، درگیری مغز در بیماری کویاجزایی ناشناخته در شکل گسلول عصبی شاهکار انطباق بلندی در ذهن ما درک بلندیتلاشی برای درمان قطع نخاچالش هوشیاری و اینکه چرا تاریخ همه چیز را ثبت کردهگل زندگیمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت ششمویتامین بی 12 در درمان دردانگشت ماشه ایمعجزه ی علمذره ی معین یا ابری از الکاداراوون تنها داروی تاییسیلی محکم محیط زیست بر انبیماری های مغز و اعصاب و تو افق رویداد جهان هستیچرا پس از بیدار شدن از خوتشنج چیستگزیده ای از وبینار یا کنفمنبع هوشیاری کجاست قسمت خواب عامل دسته بندی و حفطواکسن کرونا و گشودن پنجراولین هیبرید بین انسان و مغز انسان رو به کوچکتر شدرویا حقی از طرف خداارتباط شگفت انگیز مغز انساخت شبکه عصبی با الفبای بیهوشی در بیماران دچار اتوهم جدایی و توهم علمنظریه ی تکامل در درمان بیثبت امواج الکتریکی در عصپیوستگی همه ی اجزای جهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدنیای شگفت انگیز کوانتومورزش و میگرنایندرالمغزهای کوچک بی احساساز واقعیت امروز تا حقیقتشلیک فراموشیبازگشت به ریشه های تکاملتکامل چشمجهان کاملی در اطراف ما پرهندسه بنیادینآملودیپین داروی ضد فشار منبع هوشیاری کجاست؟(قسمدانش محدود به ابعاد چهاررژیم غذایی ضد درداگر تلاش انسان امروز برانقش آتش در رسیدن انسان بهاز تکینگی تا مغز از مغز تشاید درست نباشدبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش رژیم غذایی بر رشد و اتئوری جدید، ویران کردن گجاودانگی مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی آیا هوش سریعی که بدون احسمیگرن سردردی ژنتیکی که بداروی لیراگلوتیدابزار بقا از نخستین همانزمین زیر خلیج فارس تمدنی از تکینگی تا مغز از مغز تطوفان فقر و گرسنگی و بی سبرای زندگی سالم، یافتن تچندین ماده غذایی که ماننتاثیر کتامین در درمان پاکلمات بلند نه صدای بلندفاصله ها در مکانیک کوانتحقیقت در علم، هرگز نهایی هوش مصنوعی از عروسک تا کمآیا جهان ذهن و افکار ما مماه رجبدر هم تنیدگی کوانتومی و دابزار بقا از نخستین همانزیباترین چیز در افزایش ساز تکامل تا مغز از مغز تا عید نوروز مبارکبرخی سلولهای عصبی در تلانوروز یا روز پایانیتاثیر احتمالی عصاره تغلیکودک ایرانی که هوش او از قانون مندی نقشه ژنتیکی محس و ادراک (قسمت اول )هوش عاطفی در زنان بیشتر اآثار باستانی تمدن های قدمدل های ریز مغز مینی بریندرمان جدید ALSابزار بقای موجود زنده از زبان شناسی مدرن در سطح سلزبان شناسی نوین نیازمند اسرار آفرینش در موجبعد از کرونا دلخوشی بیهوچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر درجه حرارت بر عملککتاب گران و پرهزینه شد وللبخند بزن شاید صبح فردا زحس و ادراک قسمت پنجاه و یهزینه سنگین انسان در ازاافسردگی و اضطراب در بیمامزایای شکلات تلخ برای سلدرگیری مغز در بیماران مباحیای بینایی نسبی یک بیمسلولهای ایمنی القا کنندهبلعیدن ستاره توسط سیاهچاتلاشی تازه برای گشودن معچالش دیدگاه های سنتی در بتازه های اسکیزوفرنی(جنوگلوئونمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت شصت و دوویتامین دی گنجینه ای بزرانگشت نگاری مغز نشان میدمعجزه ی علم در کنترل کرونذرات کوانتومی زیر اتمی قادب برخورد با دیگرانسیگار عامل افزایش مرگ ومبیماری وسواستو انسانی و انسان، شایستچرا بیماری های تخریبی مغتشنج و حرکات شبه تشنجی قاگزارش یک مورد جالب لخته ومنبع هوشیاری کجاست قسمت خودآگاهی و هوشیاريواکسن کرونا از حقیقت تاتاولین تصویر در تاریخ از سمغز ایندگان چگونه استرویاها از مغز است یا ناخوارتباط شگفت انگیز مغز انساختار شبکه های مغزی ثاببیوگرافیتوهمات و شناخت حقیقتنظریه ی تکامل در درمان بیجلوتر را دیدنپیام های ناشناخته بر مغز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدندان ها را مسواک بزنید تورزش بهترین درمان بیش فعروشهای شناسایی قدرت شنواایا کوچک شدن مغزانسان المغزتان را در جوانی سیم کشاز کجا آمده ام و به کجا میشلیک فراموشیبازخورد یا فیدبکتکامل و ارتقای نگاه تا عمجهان پیوستههندسه در پایه ی همه ی واکآمارهای ارائه شده در سطح منبع هوشیاری کجاست؟(قسمدانش بی نهایتراه فراری نیستاگر خواهان پیروزی هستینقش انتخاب از طرف محیط، ناز تکینگی تا مغز از مغز تشبیه سازی میلیون ها جهان بحثی درباره هوش و تفاوتهنقش رژیم غذایی در رشد و اتا 20 سال آینده مغز شما به جایی خالی نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی آیا هشیاری کوانتومی وجودمیگرن شدید قابل درمان اسداروی تشنجی دربارداریابزار بقا از نخستین همانزمان چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تطی یکصد هزار سال اخیر هرچبرخی ملاحظات در تشنج های نه جنگ و نه خونریزیتاثیر گیاه خواری بر رشد وکلام و زبان، گنجینه ای بسفرگشت و تکامل تصادفی محض حقیقت راستین انسان علم بهوش مصنوعی از عروسک تا کمآیا جهش های ژنتیکی، ویروماپروتیلیندر یک فراکتال هر نقطه مرکابزار بقا از نخستین همانزیر فشار کووید چه باید کراز تکامل تا مغز، از مغز تعامل کلیدی در کنترل کارآبرخی سيناپسها طی تکامل و نوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر ترکیبات استاتین (سکودکان میتوانند ناقل بی قانون جنگلحس و ادراک (قسمت دوم )هوشمندی کیهانآرامش(سکوت) stillness و تکاپومدیون خود ناموجوددرمان جدید میگرن با انتی ابزارهای پیشرفته ارتباط ابزارهای بقا از نخستین هزبان، نشان دهنده ی سخنگو اسرار بازسازی اندام هاتفکر خلا ق در برابر توهم چگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر درجه حرارت بر عملککتاب زیست شناسی باورلرزش ناشی از اسیب به عصبحس و ادراک قسمت پنجاه و دهزاران سال چشم های بینا والکترومغناطیس شنوایی و همسیر دشوار تکامل و ارتقادرگیری مغزی در سندرم کوواحیای بینایی نسبی یک بیمسلولهای بنیادی مصنوعی دربه قفس های سیاهت ننازتلاشی جدید در درمان ام اسچاالش ها در تعیین منبع هوتازه های بیماری پارکینسوگمان میکنی جرمی کوچکی در منابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک قسمت شصت و ششویروس مصنوعیاندوهگین نباش اگر درب یا مغز فکر میکند مرگ برای دیذرات کوانتومی زیر اتمی قادراک ما درک ارتعاشی است سیاهچاله های فضایی منابعبیماری گیلن باره و بیمارتو با همه چیز در پیوندیچرا حیوانات سخن نمی گوینتشنج عدم توازن بین نورون گشایش دروازه جدیدی از طرمنبع هوشیاری کجاست قسمت خودآگاهی و هوشیاريواکسن کرونا ساخته شده تواولین سلول مصنوعیمغز ابزار بقای برتر مادیرویاهای پر رمز و حیرتی درارتباط غیرکلامی بین انساسازگاری با محیط بین اجزابیوگرافیتوپیراماتنظریه ی ریسمانجمجمه انسان های اولیهپیشینیان انسان از هفت میمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدو ویژگی انتزاع و قدرت تجورزش در کمر دردروشی برای بهبود هوش عاطفایا این جمله درست است کسیمغزتان را در جوانی سیمکشاز آغاز خلقت تا نگاه انساشنا در ابهای گرم جنوب نیابازسازي مغز و نخاع چالشی تکامل ابزار هوش ، راه پر جهان پیوستههندسه زبانِ زمان استآن چیزی که ما جریان زمان منبع هوشیاری در کجاست؟ قدانشمندان موفق به بازگردراه های جدید برای قضاوت راپی ژنتیکنقش اتصالات بین سلولهای از تکینگی تا مغز از مغز تشبیه سازی سیستم های کوانبحثی درباره احساسات متفانقش زنجبیل در جلوگیری از تا بحر یفعل ما یشاجاذبههوش مصنوعی از عروسک بازی آیا واکنش های یاد گرفته ومیدان مغناطيسي زمین بشر داروی جدید s3 در درمان ام ابزار بقا از نخستین همانزمان و مکان، ابعاد کیهان از تکینگی تا مغز از مغز تظهور امواج مغزی در مغز مصبرخی مرزهای اخلاق و علوم چه زیاد است بر من که در ایتاثیر گیاه خواری بر رشد وکلرال هیدرات برای خوابانفراموش کارها باهوش تر هسحقیقت غیر فیزیکیهوش مصنوعی از عروسک تا کمآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجماجرای جهل مقدسدر کمتر از چند ماه سوش جدابزار بقای موجود زنده از زیرفون داروی ضد ام اساز تکامل تا مغز، از مغز تعادت کردن به نعمتبرداشت مغز ما از گذر زماننوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر حرکات چشم بر امواج کودکان خود را مشابه خود تقانون جنگلحس و ادراک قسمت 67هوشیاری کوانتومیآزمون تجربی، راهی برای رمدیریت اینترنت بر جنگدرمان جدید کنترل مولتیپلمدارک ژنتیکی چگونه انساندرمان جدید سرطانابزارهای بقا ازنخستین همزبان، وسیله شناسایی محیطاصل بازخوردتفاوت مغز انسان و میمون هچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر درجه حرارت بر عملککتاب طبیعت در قالب هندسهلرزش عضله یا فاسیکولاسیوحس و ادراک قسمت پنجاه و سهستي مادي ای که ما کوچکترالکتروتاکسی(گرایش و حرکمسئول صیانت از عقیده کیسدرگیری مغزی در سندرم کوواحساس گذر سریعتر زمانسلسله مباحث هوش مصنوعیبه مغز خزندگان خودت اجازتمایل زیاد به خوردن بستنناتوانی از درمان برخی ویتبدیل تراکت صوتی مصنوعی گنجینه ای به نام ویتامین منابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک سی و هفتمویرایش DNA جنین انسان، براندام حسی، درک از بخش هایمغز قلبذرات کوانتومی زیر اتمی قادغام میان گونه های مختلسیاهچاله ها، دارای پرتو بیماری آلزایمر، استیل کوتو با باورهایت کنترل میشچرا حجم مغز گونه انسان درتشخیص ژنتیکی آتروفی های پمبرولیزوماب در بیماری چمنبع هوشیاری کجاست قسمت خودروهای هیدروژنیواکسن ایرانی کرونا تولیداوکرلیزوماب داروی جدید شمغز ابزار برتر بقارویای شفافارتروز یا خوردگی و التهاستون فقرات انسان دو پا جلبیان ژن های اسکیزوفرنی دتوانایی مغز و دیگر اجزای نظریه تکامل در درمان بیمجنبه های موجی واقعیتپیشرفت های جدید علوم اعصمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدو برابر شدن خطر مرگ و میوزن حقیقی معرفت و شناختروشی جدید در درمان قطع نخایا ابزار هوشمندی یا مغز نقش قهوه در سلامتیاز انفجار بزرگ تا انفجار شناخت و معرفت، و نقش آن دبحتی علمی درباره تمایل بتکامل جریان همیشگی خلقتجهان پر از چیزهای اسرار آهنر حفظ گرهآنچه واقعیت تصور میکنیم منبع هوشیاری در کجاست؟(قدانشمندان نورون مصنوعی سراه های جدید برای قضاوت رابتدایی که در ذهن دانشمننقش تیروئید در تکامل مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تشبکه های مصنوعی مغز به دربحثی درباره احساساتی غیرنقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر مشاهده بر واقعیت بجاذبه و نقش آن در شکلگیریهوش مصنوعی از عروسک بازی آیا یک، وجود داردمیدان های مغناطیسی قابل داروی جدید میاستنی گراویابزار بقا از نخستین همانزمان واقعیت است یا توهماز تکینگی تا مغز از مغز تعقل مجادله گربرخی نکات از گاید لاین پرنه عدم مطلق بلکه عدم با قتاثیر گیاه خواری بر رشد وکمردردفراموشی همیشه هم بد نیستحقیقت غیر قابل شناختهوش مصنوعی از عروسک تا کمآیا خداباوری محصول تکاملماده ی تاریکدر آستانه ی موج پنجم کوویابزار بقای موجود زنده از زیست، مرز افق رویداد هستاز روده تا مغزعارضه جدید ویروس کرونا سبررسي علل احتمالي تغيير نیکولا تسلاتاثیر دوپامین و سروتونینکوری گذرای ناشی از موبایقانونمندی و محدودیت عالمحس و ادراک قسمت چهلهوش، ژنتیکی است یا محیطیآزمون ذهنی گربه ی شرودینآزمون ذهنی گربه شرودینگرمروری بر تشنج و درمان هایدرمانهای بیماری پارکینسابزارهای بقای موجود زندهسفر نامه سفر به بم و جنوب اصل علت و تاثیرتفاوت ها و تمایزها کلید بچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر درجه حرارت بر عملککتاب، سفری به تاریخلزوم سازگاری قانون مجازاحس و ادراک قسمت پنجاه و شهستی ما پس از شروعی چگال الگو و عادت را بشکن و در امسئولیت جدیددرگیری اعصاب به علت میتواحساسات کاذبسلطان جنگل یا صاحب ملکوتبه هلال بنگرتمدن قدیمی ای در جنوب ایرناتوانی در شناسایی چهره تبدیل سلولهای محافط به سگویید نوزده و ایمنی ساکتمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک- قسمت پنجاه و واقعیت فیزیکی، تابعی از انرژی تاریکمغز ما کوچکتر از نیم نقطهرفتار اجتماعی انسان، حاصادغام دو حیطه علوم مغز و سیاهچاله و تکینگی ابتدایبیماری الزایمرتو جهانی هستی که خودش را چرا خشونت و تعصبتشخیص آلزایمر سالها قبل پنج اکتشاف شگفت آور در مومنبع هوشیاری کجاست قسمت خورشید مصنوعیواکسن اسپایکوژنايندگان چگونه خواهند دیدمغز از بسیاری حقایق می گرروان سالمارزش حقیقی زبان قسمت اولسخن پاک و ثابتبیان حقیقتتوازن مهمتر از فعالیت زینظریه تکامل در درمان بیمجنسیت و تفاوت های بیناییپیشرفت در عقل است یا ظواهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدو برابر شدن خطر مرگ و میوزوز گوشروشی جدید در درمان نابینایا بیماری ام اس (مولتیپنقش مهاجرت در توسعه نسل ااز بحث های کنونی در ویروسشناخت درون، شناخت بیرون؛بحث درباره پیدایش و منشا تکامل داروینی هنوز در حاجهان دارای برنامههنر رها شدن از وابستگیآنچه حس می کنیم، نتیجه ی منبع خواب و رویادانشمندان یک فرضیه رادیکراه پیروزی در زندگی چیستابزار هوش در حال ارتقا ازنقش حفاظتی مولکول جدید داز تکینگی تا مغز از مغز تشباهت مغز و کیهانبخش فراموش شده ی حافظهنقش زبان در سلطه و قدرت اتاثیر نگاه ناظر هوشیار بجدایی خطای حسی استهوش مصنوعی از عروسک بازی آیا کیهان می تواند یک شبیمیدازولام در درمان تشنج داروی جدید ضد میگرنابزار بقا از نخستین همانزمان پلانکاز تکینگی تا مغز از مغز تعلم و ادراک فقط مشاهده ی برخی نرمش ها برای زانونهایت معرفت و شناخت درک عتاثیر گیاه خواری بر رشد وکمردرد ناشی از تنگی کانافرایند پیچیده ی خونرسانیحقایق ممکن و غیر ممکنهوش مصنوعی به کمک هوش طبیآیا دلفین ها می تواند از ماده ی خالیدر درمان بیماری مولتیپل ابزار بقای موجود زنده از زاوسکا درمان گوشراز علم جز اندکی به شما داعدم توقف تکامل در یک اندابررسی و اپروچ جدید بر بیمنیاز به آموزش مجازی دیجیتاثیر دپاکین بر بیماری مکی غایب شدی تا نیازمند دلقارچ بی مغز در خدمت موجودحس و ادراک قسمت چهل و هفتهیچ کاری نکردن به معنی چیآسيب میکروواسکولاریا آسمرکز هوشیاری، روح یا بدن درهای اسرارآمیز و پوشیدهابزارهای بقای از نخستین سفر به مریخ در 39 روزاصل عدم قطعیت از کوانتوم تفاوت های بین زن و مرد فقچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر درجه حرارت بر عملککتابخانهلزوم سازگاری قانون مجازاحس و ادراک قسمت بیست و چهو هر کس تقوای خدا پیشه کنالگوی بنیادین و هوشیاریمسئولیت در برابر محیط زیدرختان اشعار زمیناخلاق و علوم اعصابسم زنبور ، کلیدی برای واربه کدامین گناه کشته شدندتمدن پیشرفته ی پیشینیاننادانی در قرن بیست و یکم،تداوم مهم است نه سرعتگوشه بیماری اتوزومال رسسمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک- قسمت بیست و پواقعیت چند سویهانرژی تاریک که ما نمی تومغز مادران و کودکان در زمرقیبی قدرتمند در برابر مارتقا و تکامل سنت آفرینش سیاهچاله ی تولید کنندهبیماری ای شبیه آلزایمر و تو دی ان ای خاص ميتوکندريچرا در مغز انسان، فرورفتتصویربرداری فضاپیمای آمپوست ساعتی مستقل از مغز دمنبع هوشیاری کجاست قسمت خانواده پایدارواکسن اسپایکوژن ضد کروناايا اراده آزاد توهم است یمغز به تنهایی برای فرهنگ روبات های ریز در درمان بیارزش حقیقی زبان قسمت دومسرنوشتبیست تمرین ساده برای جلوتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنظریه تکامل در درمان بیمجنسیت و تفاوت های بیناییپیشرفتی مستقل از ابزار همنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدو سوی واقعیتیک پیام منفرد نورون مغزی روشی جدید در درمان سکته مایا بدون زبان میتوانیم تنقش میدان مغناطیسی زمین از تلسکوپ گالیله تا تلسکشناسایی تاریخچه ی تکاملیبحثي درباره هوش و تفاوتهتکامل داروینی هنوز در حاجهان در حال نوسان و چرخشهوموارکتوس ها ممکن است دآنها نمیخواهند دیگران رامنحنی که ارتباط بین معرفدانشمندان ژنی از مغز انسراه انسان شدن، راه رفتن وابزار بقا از نخستین هماننقش حیاتی تلومر دی ان آ داز تکینگی تا مغز از مغز تشباهت مغز با کیهان مادیبخش بزرگی حس و ادراک ما انقش سجده بر عملکرد مغزتاثیر نگاه و مشاهده ناظر یادآوری خواب و رویاجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی از عروسک بازی آیا گذشته، امروز وآینده مکانیک کوانتومی بی معنی داروی ضد تشنج با قابليت تابزار بقا از نخستین همانزمان به چه دلیل ایجاد میشاز تکینگی تا مغز از مغز تعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهبرخی نرمش های گردننهایت در بی نهایتتاثیر گیاه خواری بر رشد وکمردرد و علل آنفرایند تکامل و دشواری هاحلقه های اسرارآمیزهوش مصنوعی به شناسایی کاآیا دلفین ها میتوانند باماده، چیزی بیش از یک خلا در سال حدود 7 میلیون نفر ابزار بقای موجود زنده از زبان مشترک ژنتیکی موجوداازدواج های بین گونه ای، رعدم درکبررسی ژنها در تشخیص بیماچیزی منتظر شناخته شدنتاثیر داروهای ضد التهاب کیهان خود را طراحی میکندقبل از آغازحس و ادراک قسمت چهل و هشتهیچ کس مانند تو نگاه نمیکهیچگاه از فشار و شکست نترآسیب ها ناشی از آلودگی هومرکز حافظه کجاستدرک فرد دیگر و رفتارهای اابزارهای دفاعی و بقای موسفر تجهیزات ناسا به مریخ اصول انجام برخی نرمش ها دتفاوت های تکاملی در مغز ونگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر درجه حرارت بر عملککجای مغز مسئول پردازش تجمقاومت به عوارض فشار خون حس و ادراک قسمت بیست و یکوفور و فراوانیالگوبرداری از طبیعتمستند جهان متصلدرد باسن و پا به دلیل کاهاخلاق پایه تکامل و فرهنگسماگلوتید داروی کاهش دهنبه بالا بر ستارگان نگاه کتمدن بشری و مغز اخلاقینبرو و انرژی مداومتداخل مرزها و صفات با بینگوشت خواری یا گیاه خواریمنابع انرژی از نفت و گاز حس و ادراک- قسمت شصت و چهواقعیت چیستانسان قدیم در شبه جزیره عمغز چون ابزار هوش است دلیرموزی از نخستین تمدن بشرارتوکين تراپی روشی جديد سیاره ی ابلهانبیماری ای شبیه ام اس مولتتولید مثل اولین ربات های چرا ذرات بنیادی معمولاً تصادف یا قوانین ناشناختهپوشاندن خود از نورمنبع هوشیاری کجاست قسمت خارق العاده و استثنایی بواکسن دیگر کرونا ساخته شايا اراده آزاد توهم است یمغز برای فراموشی بیشتر کروح رهاییارزش حقیقی زبان قسمت سومسریعترین کامپیوتر موجودبیش از نیمی از موارد انتقتوسعه برخی شغل ها با هوش هفت چیز که عملکرد مغز تو جهل مقدسپاسخ گیاهان در زمان خوردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدوچرخه سواری ورزشی سبک و یک پیشنهاد خوب برای آسان ريتوکسيمب در درمان ام اسایا تکامل هدفمند استنقش محیط زندگی و مهاجرت داز تلسکوپ گالیله تا تلسکشناسایی سلول های ایمنی ابحثی جالب درباره محدودیتتکامل داروینی هنوز در حاجهان شگفت انگیزهوش مصنوعی می تواند بر احآنزیم تولید انرژی در سلومنشأ اطلاعات و آموخته ها دانشمندان پاسخ کوانتومی راه بی شکستنقش خرچنگ های نعل اسبی دراز تکینگی تا مغز از مغز تشباهت کیهان و مغزبخش بزرگتر کیهان ناشناختنقش غذاها و موجودات درياتاثیر نگاه انسان بر رفتاژن همه چیز نیستفلج نخاعی با الکترودهای جریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی از عروسک بازی آیا پیدایش مغز از روی تصامکانیزمهای دفاعی در برابداروی ضد تشنج با قابليت تابزار بقا از نخستین همانزمان شگفت انگیزاز تکینگی تا مغز از مغز تعلم به ما کمک میکند تا موبرخی یونها و مولکول های مچهار میلیارد سال تکامل بتاثیر گیاه خواری بر رشد وکمردرد با پوشیدن کفش منافرایند حذف برخی اجزای مغحمله ویروس کرونا به مغزهوش مصنوعی در کامپیوترهاآیا دست مصنوعی به زودی قامبانی ذهنی سیاه و سفیددرمان های اسرار آمیز در آابزار بقای موجود زنده از زبان چهار حرفی حیات زمیناساس انسان اندیشه و باور عسل طبیعی موثر در کنترل ببررسی سیستم تعادلی بدن اچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر داروی ضد تشنج سدیم کیهانِ هوشیارِ در حال یاقبل از انفجار بزرگحس و ادراک قسمت چهل و دومقدم زدن و حرکت دید را تغیحس و ادراک قسمت چهل و سومهیپرپاراتیروئیدیسمآشنا پنداریمرکز حافظه کجاستدرک نیازمند شناخت خویش اابعاد اضافه ی کیهانسفر دشوار اکتشافاصول توسعه ی یک ذهن کاملتفاوت های زبانی سرمنشا تنگاه انسان محدود به ادراتاثیر درجه حرارت بر عملککرونا چه بر سر مغز می آورمقابله با کرونا با علم اسحس و ادراک قسمت بیست و دووقت نهيب هاي غير علمي گذشالتهاب شریان تمپورالمشکلات نخاعیدستورالعمل مرکز کنترل بیاختلال خواب فرد را مستعد سندرم کووید طولانیبه خودت مغرور نشوتمدنی قدیمی در شمال خلیج نخاع ما تا پایین ستون فقرتروس جریان انرژیگیلگمش باستانی کیستمنابع انرژی از نفت و گاز حساسیت روانی متفاوتواقعیت چیستانسان ها می توانند میدان مغز چگونه صداها را فیلتر رمز و رازهای ارتباط غیر کارتباط میکروب روده و پارسیاره ابلهانبیماری اسپینال ماسکولار تولید پاک و فراوان انرژیچراروياها را به یاد نمی آتظاهر خوابیده ی مادهپیموزایدمنبع هوشیاری کجاست قسمت خبر مهم تلسکوپ هابلواکسن دیگری ضد کرونا از دای نعمت من در زندگیممغز بزرگ چقدر مفید هست ؟روزه داری متناوب، مغز را ارزش خود را چگونه میشناسسرگیجه از شایعترین اختلابیشتر کمردردها نیازی به توصیه های سازمان بهداشت هفت سین یادگاری از میراث جهان فراکتالپختگی پس از چهل سالگي به منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدورترین نقطه ی قابل مشاهیک آلل ژنتیکی که از نئاندریواستیگمینایجاد احساساتنقش نگاه از پایین یا نگاهاز تکنیکی تا مغز از مغز تشواهدی از نوع جدیدی از حابحثی در مورد نقش ویتامين تکامل داروینی هنوز در حاجهانی که نه با یک رخداد و هوش مصنوعی و کشف زبان هایآینده ی انسان در فراتر ازمنشاء کوانتومی هوشیاری ادانشمندان اولین سلول مصنرابطه تشنج و اوتیسماز تکینگی تا مغز از مغز تشباهت زیاد بین سلول هاي عبخش دیگری در وجود انسان هنقش غذاها و موجودات درياتاثیر نگاه انسان بر رفتاژن همه چیز نیستفلج بل، فلجی ترسناک که آنجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی از عروسک بازی آیا آگاهی پس از مرگ از بیما انسانها چه اندازه نزدداروی ضد تشنج توپیراماتابزار بقا از نخستین همانزندگی هوشمند در خارج از زاز تکینگی تا مغز از مغز تعلم ساختن برج های چرخانبرخی اثرات مضر ویتامین دچهار ساعت پس از کشتار خوکتاثیر گیاه خواری بر رشد وکنفرانس تشنج هتل کوثر اصفراتر از دیوارهای باورحمایت از طبیعتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحآیا رژیم غذایی گیاهی سلامباحث مهم حس و ادراکدرمان های بیماری آلزایمرابزار بقای موجود زنده از زبان و کلمه حتی برای کساناستفاده از مغز، وزن را کمعصب حقوق نورولووبررسی علل کمر درد در میانچیزی شبیه نور تو نیستتاثیر درجه حرارت بر عملککیست کلوئید بطن سومکاهش مرگ و میر ناشی از ابقدرت انسان در نگاه به ابعحس و ادراک قسمت نهمهاوکينگ پیش از مرگش رسالآغاز فصل سرما و دوباره تکمرکز خنده در کجای مغز استدرک و احساساتفاق و تصادفسفرنامه سفر به بم و جنوب اصول سلامت کمرتفاوتهای جنسیتی راهی برانگاه از بیرون مجموعهتاثیر درجه حرارت بر عملککریستال هاملاحظه های اخلاقی دربارهحس و ادراک قسمت بیست و سووقتی فهمیدی خطا کردی برگامیوتروفیک لترال اسکلرومشکلات بین دو همسر و برخیدغدغه نتیجه ی نادانی استاختلال در شناسایی حروف و سندرم گیلن باره به دنبال به دنبال رستگاری باشتمساح حد واسط میان مغز کونخستین تصویر از سیاهچالهتری فلوپرازینگیاه خواری و گوشت خوار کدمنابع انرژی از نفت و گاز خفاش با شیوع همه گیری جدیواقعیت های متفاوتانسان یک کتابخانه استمغز ناتوان از توجیه پیدارمز بقای جهش ژنتیکیارتباط ماده و انرژیسیاره ابلهانبیماری اضطراب عمومیتولید سلولهای جنسی از سلچراروياها را به یاد نمی آتظاهری از ماده است که بیدپیموزایدمنبع هوشیاری کجاست قسمت خدا موجود استواکسن سرطانای آنکه نامش درمان و یادشمغز بزرگ چالش است یا منفعروزه داری و بیمار ی ام اس از نخستین همانند سازها تسربازان ما محققا غلبه می با هوش مصنوعی خودکار روبتوصیه های غیر دارویی در سهم نوع خواری در میان پیشیجهان ما میتواند به اندازپروژه ی ژنوم انسانیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتديدن با چشم بسته در خواب یک جهش ممکن است ذهن انسانریاضیات یک حس جدید استایرادهای موجود در خلقت بنقش نظام غذایی در تکامل ماز تکینگی تا مغز و از مغز شواهدی از دنیسوان(شبه نئبحثی در مورد نقش کلسیم و تکامل زبانجهانی که از یک منبع، تغذیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشآینده ی علم و فیزیک در60 ثمهندسی ژنتیک در حال تلاش دانشمندان تغییر میدان مغابزار بقا از نخستین همانراز تغییراز تکینگی تا مغز از مغز تشباهت زیاد بین سلول هاي عبرنامه و ساختار پیچیده منقش غذاها و موجودات درياتاثیر ویتامین دی بر بیماژن هوش و ساختارهای حیاتی فلج خوابجستجوی متن و تصویر به صورهوش مصنوعی از عروسک بازی آیا امکان بازسازی اندامهما انسانها چه اندازه نزدداستانها و مفاهیمی اشتباابزار بقا از نخستین همانزندگی بی دوداز تکینگی تا مغز- از مغز علایم کمبود ویتامین E را برخی اختلالات عصبی مثانهنوآوری ای شگفت انگیز دانتاثیر گیاه خواری بر رشد وکنگره بین المللی سردرد دفرد حساس از نظر عاطفی و بحوادث روزگار از جمله ویرهوش مصنوعی در خدمت خلق وحآیا رژیم غذایی گیاهی سلامجموعه های پر سلولی بدن مدرمان های جدید میگرنابزار بقای موجود زنده از زبان و بیان نتیجه ساختمااستفاده از هوش مصنوعی در عضلانی که طی سخن گفتن چقدبزرگ شدن مغز محدود به دورنکاتی در مورد تشنجتاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش التهاب ناشی از بیماقدرت عشقحس و ادراک قسمت چهارمهاوکينگ پیش از مرگش رسالإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمرگ چیستدرک کنیم ما همه یکی هستیماتوبان اطلاعات و پلِ بینسفرنامه سفر به بم و جنوب اضطراب و ترستقلید مرحله ای نسبتا پیشنگاه از درون مجموعه با نگتاثیر رو ح و روان بر جسمکریستال زمان(قسمت اولملاحظات بیهوشی قبل از جرحس و ادراک قسمت بیستموقتی تو از یاد گرفتن باز امید نیکو داشته باش تا آنمشکلات روانپزشکی پس از سذهن ما از در هم شکستن منباختلال در شناسایی حروف و سندرم پیریفورمیسبه زودی شبکه مغزی به جای تنفس هوازی و میتوکندرینخستین روبات های زنده ی جتری فلوپرازینگالکانزوماب، دارویی جدیمنابع انرژی از نفت و گاز خلاصه ای از مطالب همایش مواقعیت و مجازانسان جدید از چه زمانی پامغز و سیر تکامل ان دلیلی رمز جهانارتباط متقابل با همه ی حیسیر آفرینش از روح تا مغز بیماری بیش فعالیتولترودیننزاع بین جهل و علم رو به پتعداد کلی ذهن ها در جهان پیچیدگی های مغزمگسمنبع هوشیاری کجاست قسمت خطا در محاسبات چیزی کاملواکسن سرطانایمپلانت مغزی کمک میکند مغز بزرگ چالشهای پیش روروزه داری سلول های بنیاداز نخستین همانند سازها تسردرد میگرن در کودکانبا تعمق در اسرار ابدیت و توصیه هایی در مصرف ماهیهمه چیز در زمان کنونی استجهان مادی، تجلی فضا در ذهپروژه ی ژنوم انسانیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدی متیل فومارات(زادیوا)(یک رژیم غذایی جدید، می توریسدیپلام تنها داروی تایاکسی توسین و تکامل پیش انقش نظریه تکامل در شناسااز تکینگی تا مغز از مغز تشکل های متفاوت پروتئین هتکامل زبانجهانی در ذهنهوش مصنوعی گوگل به کمک تشآیا ممکن است موش کور بی ممولتیپل اسکلروز در زنان دانشمندان روش هاي جدیدی ابزار بقا از نخستین همانراست دستی و چپ دستیاز تکینگی تا مغز از مغز تشرکت نورالینک ویدیویی ازبرنامه ی مسلط ژنها در اختنقشه مغزی هر فرد منحصر بهتاثیر ویروس کرونا بر مغز ژن یا نقشه توسعه مغز و نقفلج خواب چیستجستجوی هوشیاری در مغز ماهوش مصنوعی از عروسک بازی آیا انسان با مغز بزرگش اخما اکنون میدانیم فضا خالدخالت در ساختار ژنهاابزار بقا از نخستین همانزندگی در جمع مواردی را براز تکینگی تا مغز- از مغز علایم کمبود ویتامین E را برخی اصول سلامت کمرنوار مغز مشاهده ی غیر مستتاثیر گیاه خواری بر رشد وکنگره بین المللی سردرد دفرضیه ای جدید توضیح میدهحافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی درمانگر کامپیآیا راهی برای رفع کم آبی محل درک احساسات روحانیدرمان های جدید در بیماری ابزار بقای موجود زنده از زبان و بیان، در سایه پیشراستفاده از انرژی خلاغیرقابل دیدن کردن مادهبزرگ شدن تقریبا ناگهانی چگونه مولکول های دی ان ایچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر درجه حرارت بر عملککاهش حافظه هرچند فرایندیلمس کوانتومیحس و ادراک قسمت نوزدهمهدف یکسان، در مسیرهای متافت فشار خون ناگهانی در ومرگ و میر پنهاندرک احساسات و تفکرات دیگاتوسوکسیمایدسفرنامه سفر به بم و جنوب اطلاع رسانی اینترنتیتقلید از روی طبیعتنگاه حقیقی نگاه به درون اتاثیر رژیم گیاه خواری بر کریستال زمان(قسمت دوم)ممانتین یا آلزیکسا یا ابحس و ادراک قسمت دهمویتنام نوعی کرونا ویروس امید درمان کرونا با همانمشکلات روانپزشکی در عقب ذهن چند جانبه نیازمند نگاختلالات مخچهسندرم پس از ضربه به سربه زیر پای خود نگاه نکن بتنفس هوازی و میتوکندرینرمش های مفید برای درد زاترکیب حیوان و انسانگامی در درمان بیماریهای منابع انرژی از نفت و گاز خلاصه ای از درمان های جدیواقعیت خلا و وجود و درک مانسان خطرناکترین موجودمغز آیندگان چگونه است ؟رمز جهان خاصیت فراکتالارتباط چاقی و کاهش قدرت بسیستم تعادلی بدنبیماری تی تی پیتومورها و التهاب مغزی عانزاع بین علم و نادانی رو تغییر الگوی رشد مغزی با زپیچیدگی های مغزی در درک زمنبع هوشیاری کجاست قسمت خطا در محاسبات چیزی کاملواکسنی با تاثیر دوگانه اایمپلانت نخاعی میتواند دمغز بزرگ و فعال یا مغز کوروش مقابله مغز با محدودیاز نخستین همانند سازها تسردرد و علتهای آنباهوش ترین و با کیفیت تریتوضیحی ساده در مورد هوش مهمه ی سردردها بی خطر نیستجهان هوشیارپرواز از نیویورک تا لوس آمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتدین، اجباری نیستیکی از علل محدودیت مغز امریشه های مشترک حیاتاگر فقط مردم میفهمیدند کنقش هورمون های تیروئید داز تکینگی تا مغز از مغز تشکل پنجم مادهتکامل زبان انسان از پیشیجهش های ژنتیکی مفید در ساهوش مصنوعی الفاگوآیا ما تنها موجودات زنده مواد کوانتومی جدید، ممکندانشمندان روشی برای تبدیابزار بقا از نخستین همانرجزخوانی هایی که امروز باز تکینگی تا مغز از مغز تشش مرحله تکامل چشمبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱نقشه های مغزی جدید با جزیتاثیر ژنها بر اختلالات خژنها نقشه ایجاد ابزار هوفلج دوطرفه عصب 6 چشمحفره در مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی آیا احتمال دارد رویا از آما اشیا را آنطور که هستنددر مانهای کمر دردابزار بقا از نخستین همانزندگی زمینی امروز بیش از از تکینگی تا مغز- از مغزتعلت خواب آلودگی بعد از خوبرخی بیماری ها که در آن بنوار مغز در فراموشی هاتاثیر گیاه خواری بر رشد وکنترل همجوشی هسته ای با هفضای قلب منبع نبوغ استحافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی درخدمت خلق وحآیاما مقهور قوانین فیزیکمحل درک احساسات روحانی ددرمان های رایج ام اسابزار بقای موجود زنده از زبان و تکلم برخی بیماریهاستفاده از سلول های بنیامقالاتبزرگترین خطایی که مردم مچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر درجه حرارت بر عملککاهش دوپامین عامل بیماریلوب فرونتال یا پیشانی مغحس و ادراک قسمت هفتمهدف از تکامل مغزافت هوشیاری به دنبال کاهمرگ و میر بسیار بالای ناشدرک تصویر و زبان های مخلتاثر مضر مصرف طولانی مدت رسفرنامه سفر به بم و جنوب اطلاعات حسی ما از جهان، چتقویت استخوان در گرو تغذنگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر رژیم گیاه خواری بر کریستال زمان(قسمت سوم)من کسی در ناکسی دریافتم حس و ادراک قسمت دوازدهمویتامین E برای فعالیت صحامیدی تازه در درمان سرطامشاهده گر جدای از شیء مشاذهن هوشیار در پس ماده ی ماختلالات حرکتی در انسانسندرم سردرد به دلیل افت فبوزون هیگز چیستتنفس بدون اکسیژننرمش های مفید در سرگیجهترازودونگامی در درمان بیماریهای منابع انرژی از نفت و گاز خم شدن فضا-زمانوالزارتان داروی ضد فشار انسان عامل توقف رشد مغزمغز انسان ایا طبیعتا تمارنگ کردن، حقیقت نیستارتباط هوش ساختار مغز و ژسیستم دفاعی بدن علیه مغز بیماری دویکتومورهای ستون فقراتنزاع بین علم و جهل رو به پتغییر زودتر اتصالات مغزیپیوند قلب خوک، به فرد دچامنبع هوشیاری کجاست قسمت خطر آلودگی هواواسطه ها د رمسیر ایجاد مغاین پیوند نه با مغز بلکه مغز بزرگترین مصرف کننده روش های صرفه جویی در ایجااز نخستین همانند سازها تسردرد تنشنباد غرور و سر پر از نخوت وتیوتیکسن داروی ضد جنونهمیشه اطمینان تو بر خدا بجهان یکپارچهپرورش مغز مینیاتوری انسامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدید تو همیشه محدود به مقدیافته های نوین علوم پرده رژیم های غذایی و نقش مهم اگر میدانی مصیبت بزرگتر نقش هورمون زنانه استروژناز تکینگی تا مغز از مغز تشگفت انگیز بودن کیهانبحثی در مورد حقیقت فضا و تکامل ساختار رگهای مغزی جهش های ژنتیکی غیر تصادفهوش مصنوعی از عروسک های بآیا مغز تا بزرگسالی توسعموجود بی مغزی که می تواندداروهای مصرفی در ام اسابزار بقا از نخستین همانرساناها و ابر رساناها و عاز تکینگی تا مغز از مغز تششمین کنگره بین المللی سبرین نت به جای اینترنتنقص در تشخیص هیجانات عامتاثیر کلام در آیات کلام بژنها ، مغز و ارادهفناوری هوش مصنوعی نحوه خحقیقت قربانی نزاع بین بی هوش مصنوعی از عروسک بازی آیا احتمال دارد رویا از آما به جهان های متفاوت خوددر محل کار ارزش خودت را بابزار بقا از نخستین همانزندگی زودگذراز تکینگی تا مغز، از مغز عماد الدین نسیمی قربانی برخی بیماری های خاص که بدنوار مغز در تشخیص بیماری تاثیر گیاه خواری بر رشد وکنترل جاذبهقلب و عقلحافظه و اطلاعات در کجاستهوش مصنوعی ساخته هوش طبیآب زندگی است قسمت چهارممحدودیت های حافظه و حافظدرمان های علامتی در ام اسابزار بقای موجود زنده از زبان و شناخت حقیقت قسمت چاستفاده از سلول های بنیاتاثیر ویتامین دی بر بیمابزرگترین درد از درون است چگونه هوشیاری خود را توستاثیر درجه حرارت بر عملککاهش سن بیولوژیکی، تنها لوتیراستامحس و ادراک قسمت هفدهمهدف از خلقت رسیدن به ابزاافتخار انسانمرگ انتقال است یا نابود شدرک حقیقت نردبان و مسیری اثرات فشار روحی شدیدسفری به آغاز کیهاناطلاعاتی عمومی در مورد متقویت سیستم ایمنینگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر رژیم گیاه خواری بر کشف مکانیسم عصبی خوانش پمنابع انرژي پاک سرچشمه ححس و ادراک قسمت سومویتامین E در چه مواد غذایامگا سه عامل مهم سلامتمشاهده آینده از روی مشاهذهن تو همیشه به چیزی اعتقاختلالات صحبت کردن در انسوپاپ ها یا ترانزیستورهابوزون هیگز جهان را از متلتنها مانع در زندگی موارد نرمشهای مهم برای تقویت عتراشه ی بیولوژِیکگاهی لازم است برای فهم و منابع انرژی از نفت و گاز خونریزی مغز در سندرم کووواکنش های ناخودآگاه و تقانسانیت در هم تنیده و متصمغز انسان برای ایجاد تمدروی و منیزیم در تقویت استارتباط انسانی، محدود به سکته مغزیبیماری دیستروفی میوتونیتوهم فضای خالی یا توهم فضنسبت طلایی، نشانه ای به ستغییر عمودی سر انسان از پپیوند مغز و سر و چالشهای منبع هوشیاری کجاست قسمت خطرات هوش مصنوعیوبینار اساتید نورولوژی داین ایده که ذرات سیاهچالمغز حریص برای خون، کلید تروش هایی ساده برای کاهش ااز نشانه ها و آثار درک شدسردرد سکه ایبار بزرگ ایستادن بر دو پاتکنولوژی جدید که سلول هاهمیشه عسل با موم بخوریمپرتوهای صادر شده از سیاهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمدیدن خدا در همه چیزیادگیری مهارت های جدید درژیم های غذایی و نقش مهم اگر نیروی مغناطیس نباشد نقش ویتامین K در ترمیم اساز تکینگی تا مغز از مغز تشگفت زده و حیران باشبحثی در مورد عملکرد لوب فنقش داروهاي مختلف معروف تکامل شناخت انسان با کشفجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی از عروسک های بآیا همه جنایت ها نتیجه بیموجودات مقهور ژنها هستندداروهای ام اسابزار بقا از نخستین همانرشته نوروایمونولوژی و نقاز تکینگی تا مغز از مغز تصرع و درمان های آنبرای پیش بینی آینده مغز دنقطه بی بازگشتتاثیر کپسول نوروهرب بر نژنهای مشترک بین انسان و وفیلمی بسیار جالب از تغییحقیقت آنطور نیست که به نظهوش مصنوعی از عروسک بازی آیا برای تولید مثل همیشه ما با کمک مغز خود مختاريمدر چه مرحله ای از خواب ، رابزار بقا از نخستین همانزندگی، مدیریت انرژیاز تکینگی تا مغز، از مغز عوامل موثر در پیدایش زبابرخی توجهات در ببمار پارنوار مغزی روشی مهم در تشختاثیر گیاه خواری بر رشد وکندر در بیماریهای التهابقلب دروازه ی ارتباطحباب های کیهانی تو در توهوش احساسیآب زندگی است قسمت اولمخچه فراتر از حفظ تعادلدرمان ژنتیکی برای نوآوریابزار بقای موجود زنده از زبان و شناخت حقیقت قسمت ااستفاده از سلول های بنیاصفحه اصلیبسیاری از بیماری های جدی