دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

مغز بزرگ و فعال یا مغز کوچکتر ولی تنظیم شده

مغز بزرگ و فعال یا مغز کوچکتر ولی تنظیم شده
#سلمان_فاطمی #نورولوژیست #اصفهان #مغز #تکامل #تشنج #هموساپینس #نئاندرتال #نفس #روح
@salmanfatemi

https://youtu.be/bSgVw_d4oc0


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
نقش گرمایش آب و هوا در هماز تکینگی تا مغز از مغز تقلب دروازه ی ارتباطزندگی، مدیریت انرژینزاع بین علم و نادانی رو بحثی درباره هوش و تفاوتهشاهکار شش گوشویتامین دی گنجینه ای بزرما اشیا را آنطور که هستندتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)گالکانزوماب، دارویی جدیجهان یکپارچهترکیب آمار و ژنتیکاقلیت خلاقخدا موجود استابزار بقای موجود زنده از درختان اشعار زمیننقش زنجبیل در جلوگیری از از تکامل تا مغز، از مغز تقدرت انسان در نگاه به ابعزبان و بیان، در سایه پیشرهمه چیز در زمان مناسببرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱شش مرحله تکامل چشمواکسن کرونا و گشودن پنجرمباحث مهم حس و ادراکتوصیه هایی در مصرف ماهیپوشاندن خود از نورجهش های ژنتیکی مفید در ساتصویر زیبای اصفهانامروز دانش ژنتیک هیچ ابهدندان ها را مسواک بزنید تاثرات فشار روحی شدیدذرات کوانتومی زیر اتمی قچند جهانیاستیفن هاوکینگ در تفسیر لرزش عضله یا فاسیکولاسیوسفر دشوار اکتشافهنر حفظ گرهبرخی اصول سلامت کمرظهور امواج مغزی در مغز مصوراپامیل در بارداریمدارک ژنتیکی چگونه انسانتکامل داروینی هنوز در حاپیشرفت ذهن در خلاقیت استجریان انرژی در سیستم های جلوتر را دیدنانسان میوه ی تکاملدژا وو یا اشنا پنداریاختلالات حرکتی در انسانروی و منیزیم در تقویت استنوار مغزی روشی مهم در تشخاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نمنابع انرژی از نفت و گاز سم زنبور ، کلیدی برای وارهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ فکر کنعماد الدین نسیمی قربانی یاد بگیر فراموش کنیمزایای شکلات تلخ برای سلتابوهای ذهنیآموزش نوین زبانحل مشکلاولین دروغداروهای مصرفی در ام اسارتباط چاقی و کاهش قدرت بروزه داری و بیمار ی ام اس نکاتی در مورد تشنجبه امید روزهای بهترمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفکر قبل از کارسیاهچاله ها، دارای پرتو هوش مصنوعی از عروسک تا کمعصب حقوق نورولووکلرال هیدرات برای خوابانمطالعه ای بیان میکند اهدتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما کالا هستیمحس و ادراک (قسمت دوم )اینترنت بدون فیلتر ماهواارزش خود را چگونه میشناسداروی ضد چاقیریه زغالینگاه انسان محدود به ادرابیماری کروتز فیلد جاکوبهوش احساسیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتقویت سیستم ایمنیسایه را اصالت دادن، جز فرکودک ایرانی که هوش او از مغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا انسان با مغز بزرگش اخحس و ادراک قسمت پنجماگر با مطالعه فیزیک کوانمغز انسان رو به کوچکتر شداز تلسکوپ گالیله تا تلسکدر هر سوراخی سر نکنراه بی شکستناتوانی در شناسایی چهره بیهوش کردن در جراحی و بیمهیچگاه از فشار و شکست نترمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتنفس هوازی و میتوکندریسرگیجه از شایعترین اختلاکار با یگانگی و یکپارچگیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی حس و ادراک قسمت سیزدهمابزار بقا از نخستین همانمغز زنان جوانتر از مغز مراز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان پوکی استخوانفتون های زیستیزمین زیر خلیج فارس تمدنی نرمشهای مهم برای تقویت عبار بزرگ ایستادن بر دو پاشناخت و معرفت، و نقش آن دهستي مادي ای که ما کوچکترموسیقی هنر مایع استتو باید نیکان را به دست بکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاریک ترین بخش شبآسيب میکروواسکولاریا آسخونریزی مغز در سندرم کووابزار بقا از نخستین هماندرک فرد دیگر و رفتارهای اابزار بقا از نخستین هماندرک نیازمند شناخت خویش انقش پیش زمینه ها و اراده از تکینگی تا مغز از مغز تقلب روباتیکزونیسومایدنزاع بین علم و جهل رو به پبحثی درباره هوش و تفاوتهشاید گوشی و چشمی، آماده شویروس مصنوعیما به جهان های متفاوت خودتوهم چیستگام کوچک ولی تاثیرگذارجهان کنونی و مغز بزرگتریترکیب حیوان و انسانالکترومغناطیس شنوایی و هخدای رنگین کمانابزار بقای موجود زنده از درد باسن و پا به دلیل کاهنقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکامل تا مغز، از مغز تقدرت ذهنزبان و تکلم برخی بیماریههمه چیز در زمان کنونی استبرین نت به جای اینترنتششمین کنگره بین المللی سواکسن کرونا از حقیقت تاتمجموعه های پر سلولی بدن متوضیحی ساده در مورد هوش مپیموزایدجهش های ژنتیکی غیر تصادفتصویربرداری فضاپیمای آمانفجار و توقف تکاملی نشادو ویژگی انتزاع و قدرت تجاثرات مفید قهوهذرات کوانتومی زیر اتمی قچند روش ساده برای موفقیتاستخوان های کشف شده، ممکلزوم سازگاری قانون مجازاسفرنامه سفر به بم و جنوب هنر رها شدن از وابستگیبرخی بیماری ها که در آن بظرف باید پر شود چه با چرک ورزش هوازی مرتب خیلی به قمروری بر تشنج و درمان هایتکامل داروینی هنوز در حاپیشرفتی مستقل از ابزار هجستجوی متن و تصویر به صورجمجمه انسان های اولیهانسان ها می توانند میدان دژاوو یا آشناپنداریاختلالات صحبت کردن در انرویا و واقعیتنوار عصب و عضلهاعتماد به خودمنابع انرژی از نفت و گاز سماگلوتید داروی کاهش دهنهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ شدن مغز محدود به دورعوامل موثر در پیدایش زبایادگیری مهارت های جدید دمسمومیت دانش آموزان، قماتاثیر فکر بر سلامتآمارهای ارائه شده در سطح حلقه های اسرارآمیزاولین سلول مصنوعیداروهای ام اسروزه داری سلول های بنیادچگونه مولکول های دی ان ایبه بالا بر ستارگان نگاه کمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفکر خلا ق در برابر توهم سیاهچاله و تکینگی ابتدایهوش مصنوعی از عروسک تا کمعضلانی که طی سخن گفتن چقدکمردردمعماری، هندسه ی قابل مشاتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما تنها موجودات زنده حس و ادراک قسمت 67ایندرالاز فرد ایستا و متعصب بگذرداروی ضد چاقیریواستیگمیننگاه از بیرون مجموعهبیماری گیلن باره و بیمارهوش احساسیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلقین اطلاعات و حافظهساخت شبکه عصبی مصنوعی با کودکان میتوانند ناقل بی مغز و اخلاقتاثیر حرکات چشم بر امواج آیا احتمال دارد رویا از آحس و ادراک قسمت پنجاهاگر تلاش انسان امروز برامغز ایندگان چگونه استاز تلسکوپ گالیله تا تلسکدر والنتاین کتاب بدید همرابطه تشنج و اوتیسمنادیدنی ها واقعی هستندبیهوشی در بیماران دچار اهیپرپاراتیروئیدیسممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتنفس هوازی و میتوکندریسرگردانیکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکحس و ادراک قسمت ششمابزار بقا از نخستین همانمغزهای کوچک بی احساساز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان پوکی استخوانفروتنی و غرورزمان چیستچرا ماشین باید نتایج را پبار سنین ابزار هوشمندی اشناخت درون، شناخت بیرون؛هستی ما پس از شروعی چگال میهمانهای ناخوانده عامل تو تغییر و تحولیکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاریکی من و تو و گرد و غباآسیب ها ناشی از آلودگی هوخواندن ، یکی از شستشو دهنابزار بقا از نخستین هماندرک و احساسنقش آتش در رسیدن انسان بهاز تکینگی تا مغز از مغز تقلب را نشکنزونا به وسیله ویروس ابله نسبت ها در کیهانبحثی درباره هوش و تفاوتهشاید درست نباشدویرایش DNA جنین انسان، برما با کمک مغز خود مختاريمتوهم وجودگامی در درمان بیماریهای جهان کاملی در اطراف ما پرترازودونالکتروتاکسی(گرایش و حرکخدایی که ساخته ی ذهن بشر ابزار بقای موجود زنده از دردهای سال گذشته فراموش نقش زبان در سلطه و قدرت ااز روده تا مغزقدرت عشقزبان و شناخت حقیقت قسمت چهمه چیز، ثبت می شودبرای یک زندگی معمولیصبر بسیار بایدواکسن کرونا ساخته شده تومحل درک احساسات روحانیتیوتیکسن داروی ضد جنونپیموزایدجهش تمدنی عجیب و شگفت انستصور از زمان و مکانانقراض را انتخاب نکنیددو بیماری روانی خود بزرگ اثرات مفید روزه داریذرات کوانتومی زیر اتمی قچندین ماده غذایی که مانناستروژن مانند سپر زنان دلزوم سازگاری قانون مجازاسفرنامه سفر به بم و جنوب هنر، پر کردن است نه فحش دبرخی بیماری های خاص که بدعقل مجادله گرورزش هوازی ، بهترین تمریمرکز هوشیاری، روح یا بدن تکامل داروینی هنوز در حاپاسخ گیاهان در زمان خوردجستجوی هوشیاری در مغز ماجنبه های موجی واقعیتانسان یک کتابخانه استدگرگونی های نژادی و تغییاختلالات عضلانی ژنتیکرویا و کابوسنوبت کودکاناعتماد به خودمنابع انرژی از نفت و گاز سندرم کووید طولانیهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ شدن تقریبا ناگهانی عوامل ایجاد لغت انسانی و یادآوری خواب و رویامسیر دشوار تکامل و ارتقاتاثیر مشاهده بر واقعیت بآن چیزی که ما جریان زمان حمله ویروس کرونا به مغزاوکرلیزوماب داروی جدید شداروهای تغییر دهنده ی سیروزهای سختچگونه میتوان با قانون جنبه بالاتر از ماده بیندیشمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت مغز انسان و میمون هسیاهچاله ی تولید کنندههوش مصنوعی از عروسک تا کمغم بی پایانکمردرد ناشی از تنگی کانامعنی روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا مغز تا بزرگسالی توسعحس و ادراک قسمت 74ایا کوچک شدن مغزانسان الاز مخالفت بشنوداروی ضد تشنج با قابليت تریاضیات یک حس جدید استنگاه از دور و نگاه از نزدبیماری آلزایمر، استیل کوهوش در طبیعتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاش ها برای کشف منابع جدساخت شبکه عصبی با الفبای کودکان خود را مشابه خود تمغز و اخلاقتاثیر دوپامین و سروتونینآیا احتمال دارد رویا از آحس و ادراک قسمت پنجاه و یاگر خواهان پیروزی هستیمغز ابزار بقای برتر مادیاز تکنیکی تا مغز از مغز تدر یک فراکتال هر نقطه مرکرادیوی مغز و تنظیم فرکاننادانی در قرن بیست و یکم،بیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتنفس بدون اکسیژنسربازان ما محققا غلبه می کاربرد روباتهای ريز، در تاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت چهارمحس و ادراک قسمت شصت و هشتابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیم کشاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان ام اس(مولتیپل اسکلفرگشت و تکامل تصادفی محض زمان و مکان، ابعاد کیهان چرا مغز انسان سه هزار سالبارداری بدون رحمشناسایی تاریخچه ی تکاملیو هر کس تقوای خدا پیشه کنمیوتونیک دیستروفیتو جهانی هستی که خودش را کشف جدید تلسکوپ جیمز وبتاریکی و نورآشنا پنداریخواب سالم عامل سلامتیخواب سالم عامل سلامتی و یابزار بقا از نخستین هماندرک کنیم ما همه یکی هستیمنقش انتخاب از طرف محیط، ناز تکینگی تا مغز- از مغز قیچی ژنتیکیزیباترین چیز در پیر شدننسبت طلایی، نشانه ای به سبحثی درباره هوش و تفاوتهشب سیاه سحر شودواقعیت فیزیکی، تابعی از ما بخشی از این جهان مرتبطتوهم وجودگامی در درمان بیماریهای جهان پیوستهتراشه ی بیولوژِیکالکترودهای کاشتنیخسته نباشی باباابزارهای پیشرفته ارتباط دردی که سالهاست درمان نشنقش سجده بر عملکرد مغزاز سایه بگذرقطار پیشرفتزبان و شناخت حقیقت قسمت اهمه ی سردردها بی خطر نیستبرای پیش بینی آینده مغز دصرع و درمان های آنواکسن ایرانی کرونا تولیدمحل درک احساسات روحانی دتیک و اختلال حرکتیپیچیدگی های مغزمگسجهشهای مفید و ذکاوتی که دتصادف یا قوانین ناشناختهانواع سکته های مغزیدو بار در هفته ماهی مصرف اثرات مضر ماری جوانارفتار مانند بردهنه به اعداماسرار آفرینش در موجلزوم عدم وابستگی به گوگل سفرنامه سفر به بم و جنوب هوموارکتوس ها ممکن است دبرخی توجهات در ببمار پارعقلانیت بدون تغییرورزش و میگرنمرکز حافظه کجاستتکامل داروینی هنوز در حاپختگی پس از چهل سالگي به حفره در مغزجنسیت و تفاوت های بیناییانسان باشدانش قدرت استاختراع جدید اینترنت کوانرویا و خبر از آیندهنور دروناعداد بینهایت در دنیای ممنابع انرژی از نفت و گاز سندرم گیلن باره به دنبال هوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگترین خطایی که مردم معواملی که برای ظهور لغت اژن همه چیز نیستمسئول صیانت از عقیده کیستاثیر نگاه ناظر هوشیار بآنچه ناشناخته است باید شحمایت از طبیعتايندگان چگونه خواهند دیدارتباط هوش ساختار مغز و ژداروهای ضد بیماری ام اس وروش مقابله مغز با محدودیچگونه مغز پیش انسان یا همبه خودت مغرور نشومنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت ها و تمایزها کلید بسیاره ی ابلهانهوش مصنوعی از عروسک تا کمغم بی پایانکمردرد و علل آنمعادله ها فقط بخش خسته کنتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا همه جنایت ها نتیجه بیحس و ادراک قسمت 75ایا این جمله درست است کسیاز نخستین همانند سازها تداروی ضد تشنج با قابليت تریسدیپلام تنها داروی تاینگاه از درون مجموعه با نگبیماری الزایمرهوش عاطفی بیشتر در زنانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاش هایی در بیماران قطع ساختن آیندهکودکان را برای راه آماده مغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر دپاکین بر بیماری مآیا برای تولید مثل همیشه حس و ادراک قسمت پنجاه و داپی ژنتیکمغز ابزار برتر بقااز تکینگی تا مغز و از مغز در کمتر از چند ماه سوش جدراز تغییرنازوکلسینبیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتنها مانع در زندگی موارد سردرد میگرنکتاب گران و پرهزینه شد ولتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت هفتمحس و ادراک قسمت شصت و دوابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیمکشاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان تومورهای مغزی با افراموش کارها باهوش تر هسزمان و صبرچرا مغزهای ما ارتقا یافت بازگشت از آثار به سوی خداشناسایی سلول های ایمنی اوفور و فراوانیمیگرن و پروتئین مرتبط با تو دی ان ای خاص ميتوکندريکشتن عقیده ممکن نیستتاریکی خواهد ترسیدآشنا پنداریخواب عامل دسته بندی و حفطابزار بقای موجود زنده از درک احساسات و تفکرات دیگنقش اتصالات بین سلولهای از تکینگی تا مغز- از مغز قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصزیباترین چیز در افزایش سنشانه های گذشته در کیهان بحثی درباره احساسات متفاشبیه سازی میلیون ها جهان واقعیت چند سویهما تحت کنترل ژنها هستیم یتوهم بی خداییگاهی لازم است برای فهم و جهان پیوستهتربیت کودکان وظیفه ای مهالگو و عادت را بشکن و در اخطا در محاسبات چیزی کاملابزارهای بقا از نخستین هدرس گرفتن از شکست هانقش غذاها و موجودات دريااز علم جز اندکی به شما دالمس کوانتومیزبان و شناخت حقیقت قسمت دهمیشه چشمی مراقب و نگهبابرای اولین بار دانشمندانضرورت زدودن افکارواکسن اسپایکوژنمحدودیت چقدر موثر استتیروفیبان موثر در سکته ی پیچیدگی های مغزی در درک زجهشهای مفید و ذکاوتی که دتظاهر خوابیده ی مادهانگشت ماشه ایدو برابر شدن خطر مرگ و میاجزای پر سلولی بدن انسان رفتار وابسته به شکلنه جنگ و نه خونریزیاسرار بازسازی اندام هامقاومت به عوارض فشار خون سفرنامه سفر به بم و جنوب هورمون شیرساز یا پرولاکتبرخی توصیه ها برای واکسیعقیده ی بی عملورزش بهترین درمان بیش فعمرکز حافظه کجاستتکامل زبانپروژه ی ژنوم انسانیحق انتخابجنسیت و تفاوت های بیناییانسان جدید از چه زمانی پادانش محدود به ابعاد چهارادامه بحث تکامل چشمرویا بخشی حقیقی از زندگی نورون هاي مصنوعی می توانبقای حقیقی در دور ماندن امنابع انرژی از نفت و گاز سندرم پیریفورمیسهوش مصنوعی از عروسک بازی عوارض ازدواج و بچه دار شدژن همه چیز نیستمسئولیت جدیدتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آنچه واقعیت تصور میکنیم حوادث روزگار از جمله ویرايا اراده آزاد توهم است یارتباط پیوسته ی جهانداروی فامپیریدین یا نورلروش های صرفه جویی در ایجاچگونه هموساپينس بر زمین به دنبال رستگاری باشمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت ها را به رسمیت بشناسیاره ابلهانهوش مصنوعی از عروسک تا کمغیرقابل دیدن کردن مادهکمردرد با پوشیدن کفش منامعجزه های هر روزهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی می تواند نحس و ادراک قسمت چهلایا ابزار هوشمندی یا مغز از نخستین همانند سازها تداروی ضد تشنج توپیراماتریشه های مشترک حیاتنگاه حقیقی نگاه به درون ابیماری ای شبیه آلزایمر و هوش عاطفی در زنان بیشتر امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاشی برای درمان قطع نخاساختار فراکتال وجود و ذهکوری گذرای ناشی از موبایمغز کوانتومیتاثیر داروهای ضد التهاب آیا بزرگ شدن مغز فقط در دحس و ادراک قسمت پنجاه و سابتدا سخت ترین استمغز از بسیاری حقایق می گراز تکینگی تا مغز از مغز تدر آرزوهایت مداومت داشتهفلج نخاعی با الکترودهای راست دستی و چپ دستینباید صبر کرد آتش را بعد بیان ژن های اسکیزوفرنی دهدف یکسان و مسیرهای مختلمنبع خواب و رویاتنها در برابر جهانسردرد میگرن در کودکانکتاب زیست شناسی باورتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت اولحس و ادراک قسمت شصت و ششابزار بقا از نخستین همانمغط یک گیرنده استاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان تشنجفراموشی همیشه هم بد نیستزمان واقعیت است یا توهمچرا ویروس کرونای دلتا وابازگشت به ریشه های تکاملشواهدی از نوع جدیدی از حاوقت نهيب هاي غير علمي گذشمیگرن سردردی ژنتیکی که بتو در میانه ی جهان نیستی گل زندگیتاریخ همه چیز را ثبت کردهآغاز فصل سرما و دوباره تکتازه های اسکیزوفرنی(جنوآغاز مبهم آفرینشخودآگاهی و هوشیاريابزار بقای موجود زنده از درک تصویر و زبان های مخلتنقش تیروئید در تکامل مغزاز تکینگی تا مغز- از مغزتقانون مندی نقشه ژنتیکی مزیر فشار کووید چه باید کرنشانه های پروردگار در جهبحثی درباره احساساتی غیرشبیه سازی سیستم های کوانواقعیت چیستمانند آب باشتوهم تنهاییگاهی مغز بزرگ چالش استجهان پر از چیزهای اسرار آترجمه ای ابتدایی از اسراالگوی بنیادین و هوشیاریخطا در محاسبات چیزی کاملابزارهای بقا ازنخستین همدست آسماننقش غذاها و موجودات درياازدواج های بین گونه ای، رلوب فرونتال یا پیشانی مغزبان و شناخت حقیقت قسمت سهمیشه اطمینان تو بر خدا ببرای تمدن سازی، باید در بضررهای مصرف شکر و قند بر واکسن اسپایکوژن ضد کرونامحدودیت های حافظه و حافظتکنولوژی جدید که سلول هاپیوند قلب خوک، به فرد دچاجوانان وطنتظاهری از ماده است که بیدانگشت نگاری مغز نشان میددو برابر شدن خطر مرگ و میاجزایی ناشناخته در شکل گرفتار اجتماعی انسان، حاصچه زیاد است بر من که در ایاصل بازخوردمقابله ی منطقی با اعتراضسفری به آغاز کیهانهوش فوق العاده، هر فرد اسبرخی درمان های Spinal Muscular Atعلم و ادراک فقط مشاهده ی ورزش در کمر دردمرکز خنده در کجای مغز استتکامل زبانپروژه ی ژنوم انسانیحقیقت قربانی نزاع بین بی جهل مقدسانسان خطرناکترین موجوددانش بی نهایتاداراوون تنها داروی تاییرویا تخیل یا واقعیتنورون های ردیاب حافظهبلندی در ذهن ما درک بلندیمنابع انرژی از نفت و گاز سندرم پس از ضربه به سرهوش مصنوعی از عروسک بازی عید نوروز مبارکژن هوش و ساختارهای حیاتی مسئولیت در برابر محیط زیتاثیر نگاه انسان بر رفتاآنچه حس می کنیم، نتیجه ی حکمت الهی در پس همه چیزايا اراده آزاد توهم است یارتباط انسانی، محدود به داروی لیراگلوتیدروش هایی برای جلوگیری از چگونه هوشیاری خود را توسبه زودی شبکه مغزی به جای منبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت های بین زن و مرد فقسیاره ابلهانهوش مصنوعی از عروسک تا کمغرور و علمکنفرانس تشنج هتل کوثر اصمعجزه ی علمتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرحس و ادراک قسمت چهل و هفتایا بیماری ام اس (مولتیپاز نخستین همانند سازها تدارویی خلط آوررژیم های غذایی و نقش مهم نگاه دوبارهبیماری ای شبیه ام اس مولتهوش عاطفی در زنان بیشتر امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاشی تازه برای گشودن معساختار شبکه های مغزی ثابکی غایب شدی تا نیازمند دلتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا تکامل و تغییرات ژنتیحس و ادراک قسمت پنجاه و شابتدایی که در ذهن دانشمنمغز به تنهایی برای فرهنگ از تکینگی تا مغز از مغز تدر آسمان هدیه های نادیدنفلج بل، فلجی ترسناک که آنرجزخوانی هایی که امروز بنبرو و انرژی مداومبیان حقیقتهدف یکسان، در مسیرهای متمنتظر نمان چیزی نور را بهتنبیه چقدر موثر استسردرد و علتهای آنکتاب طبیعت در قالب هندسهتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت دومحس و ادراک سی و هفتمابزار بقا از نخستین هماننقش قهوه در سلامتیاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان جدید ALSفرایند پیچیده ی خونرسانیزمان پلانکچرا پس از بیدار شدن از خوبازخورد یا فیدبکشواهدی از دنیسوان(شبه نئوقتی فهمیدی خطا کردی برگمیگرن شدید قابل درمان استوقف؛ شکستگلوله ی ساچمه ایجهان قابل مشاهده بخش کوچتازه های بیماری پارکینسوإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَخودآگاهی و هوشیاريابزار بقای موجود زنده از درک حقیقت نردبان و مسیری نقش حفاظتی مولکول جدید داز تکینگی تا مغز، از مغز قانون گذاری و تکاملزیرفون داروی ضد ام اسنظام مثبت زندگیبخش فراموش شده ی حافظهشبکه های مصنوعی مغز به درواقعیت چیستماه رجبتوهم جدایی و توهم علمگذر زمان کاملا وابسته به جهان پر از چیزهای جادویی ترس و آرمان هاالگوبرداری از طبیعتخطای ادراک کارماابزارهای بقای موجود زندهدستورالعمل مرکز کنترل بینقش غذاها و موجودات دريااسکار، لگوی هوشمندلوتیراستامزبان جانسوزهمیشه داناتر از ما وجود دبرای خودآگاه بودن تو بایضررهای شکر بر سلامت مغزواکسن دیگر کرونا ساخته شمخچه فراتر از حفظ تعادلتکنولوژی جدید که سلول هاپیوند مغز و سر و چالشهای جواب دانشمند سوال کننده تعداد کلی ذهن ها در جهان انتقال ماده و انرژیدو سوی واقعیتاحیای بینایی نسبی یک بیمرقیبی قدرتمند در برابر منه عدم مطلق بلکه عدم با قاصل علت و تاثیرمقابله با کرونا با علم اسسقوط درون جاذبه ای خاص، چهوش مصنوعی می تواند بر احبرخی روش های تربیتی کودکعلم و روحوزن حقیقی معرفت و شناختمرگ چیستتکامل زبان انسان از پیشیپروانه ی آسمانیحقیقت آنطور نیست که به نظجهان فراکتالانسان عامل توقف رشد مغزدانشمندان موفق به بازگردادب برخورد با دیگرانرویا حقی از طرف خدانوروپلاستیسیتی چیستبلوغ چیستمنابع انرژی از نفت و گاز بزرگترین درد از درون است سندرم سردرد به دلیل افت فهوش مصنوعی از عروسک بازی عامل کلیدی در کنترل کارآژن یا نقشه توسعه مغز و نقمستند جهان متصلتاثیر نگاه انسان بر رفتاآنها نمیخواهند دیگران راحافظه میتواند بزرگترین دای نعمت من در زندگیمارتباط از بالا به پایین مداروی تشنجی دربارداریروش هایی ساده برای کاهش اچگونه واکسن کرونا را توزبه زیر پای خود نگاه نکن بمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت های تکاملی در مغز وسیر آفرینش از روح تا مغز هوش مصنوعی به کمک هوش طبیمقالاتکنگره بین المللی سردرد دمعجزه ی علم در کنترل کرونتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش ارثی دریافتی از پحس و ادراک قسمت چهل و هشتایا بدون زبان میتوانیم تاز نخستین همانند سازها تداستانها و مفاهیمی اشتبارژیم های غذایی و نقش مهم نگاهی بر قدرت بینایی درابیماری اسپینال ماسکولار هوشمندی کیهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتلاشی جدید در درمان ام اسسازگاری با محیط بین اجزاکیهان خود را طراحی میکندتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا جنین انسان، هوشمندی حس و ادراک قسمت بیست و چهابتذال با شعار دینمغز بیش از آنچه تصور میشواز تکینگی تا مغز از مغز تدر آستانه ی موج پنجم کوویفلج خوابرحم مصنوعیچت جی پی تیبیست تمرین ساده برای جلوهدف از تکامل مغزمنحنی که ارتباط بین معرفتهدیدهای هوش مصنوعیسردرد تنشنکتاب، سفری به تاریختاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت سومحس و ادراک- قسمت پنجاه و ابزار بقا از نخستین هماننقش مهاجرت در توسعه نسل ااز تکینگی تا مغز از مغز تفرایند تکامل و دشواری هازمان به چه دلیل ایجاد میشچرا ارتعاش بسیار مهم استبازسازي مغز و نخاع چالشی شیشه ی بازالتی و سیلیکونوقتی پر از گل شدی خودت را میدان مغناطيسي زمین بشر تولید مثل اولین ربات های گلوئونجهان موازی و حجاب هاگمان میکنی جرمی کوچکی در جهان ما میتواند به اندازتبدیل پلاستیک به کربن و سافت فشار خون ناگهانی در وخودروهای هیدروژنیابزار بقای موجود زنده از درک دیگراننقش حیاتی تلومر دی ان آ داز تکینگی تا مغز، از مغز قانون جنگلزیرک ترین مردمنظریه ی تکامل در درمان بیبخش های تنظیمی ژنومشبکیه های مصنوعیواقعیت های متفاوتماپروتیلینتوهم جسمگذشته را دفن کنجهان دارای برنامهتسلیم شدن از نورون شروع مالتهاب شریان تمپورالخطای حسابزارهای بقای از نخستین دغدغه نتیجه ی نادانی استنقش غذاها در کاهش دردهای اساس انسان اندیشه و باور لوزالمعده(پانکراس)مصنوعزبان ریشه هایی شناختی اسهمیشه راهی هستبرای زندگی سالم، یافتن تطلوع و حقیقتواکسن دیگری ضد کرونا از دمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتکینگیپیوند اندام از حیوانات بجوسازی مدرنتعذیه ی ذهناندوه در دنیا استدولت یا گروهکاحیای بینایی نسبی یک بیمرموزی از نخستین تمدن بشرنهایت معرفت و شناخت درک عاصل عدم قطعیت از کوانتوم ملاحظه های اخلاقی دربارهسلول های بنیادیهوش مصنوعی و کشف زبان هایبرخی سلولهای عصبی در تلاعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهوزوز گوشمرگ و میر پنهانتکامل ساختار رگهای مغزی پرواز از نیویورک تا لوس آحقیقت افرادانسانیت در هم تنیده و متصدانشمندان نورون مصنوعی سادراک ما درک ارتعاشی است رویاها از مغز است یا ناخونوروز یا روز پایانیبلعیدن ستاره توسط سیاهچامنابع انرژی از نفت و گاز بسیاری از بیماری های جدیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهوش مصنوعی از عروسک بازی عادت همیشه خوب نیستژنها نقشه ایجاد ابزار هومشکل از کجاستتاثیر ویتامین دی بر بیماآنان که در قله اند هرگز خحافظه و اطلاعات در کجاست ای آنکه نامش درمان و یادشارتباط بین هوش طبیعی و هوداروی جدید ALSروش جدید تولید برقچگونه آن شکری که می خوریمبوزون هیگز چیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت های زبانی سرمنشا تسیستم تعادلی بدنهوش مصنوعی به شناسایی کاتاثیر ویتامین دی بر بیماکنگره بین المللی سردرد دمعجزه در هر لحظه زندگیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش سریعی که بدون احسحس و ادراک قسمت چهل و دومایا تکامل هدفمند استاز نشانه ها و آثار درک شددخالت در ساختار ژنهارژیم ضد التهابینگاهی بر توانایی اجزاي ببیماری اضطراب عمومیهوشیاری و وجودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمایل زیاد به خوردن بستنستم با شعار قانون بدترین کیهانِ هوشیارِ در حال یاتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما محس و ادراک قسمت بیست و یکابداع دی ان ای بزرگترین دمغز برای فراموشی بیشتر کاز تکینگی تا مغز از مغز تدر درمان بیماری مولتیپل فلج خواب چیسترحم مصنوعیچت جی پی تیبیش از نیمی از موارد انتقهدف از خلقت رسیدن به ابزامنشأ اطلاعات و آموخته ها تو یک معجزه ایسردرد سکه ایکتابخانهتاثیر درجه حرارت بر عملکآب، زندگی است(قسمت پنجم)حس و ادراک- قسمت بیست و پابزار بقا از نخستین هماننقش میدان مغناطیسی زمین از تکینگی تا مغز از مغز تفرایند حذف برخی اجزای مغزمان شگفت انگیزچرا بیماری های تخریبی مغبحتی علمی درباره تمایل بشکل های متفاوت پروتئین هوقتی تو از یاد گرفتن باز میدان های مغناطیسی قابل تولید یا دریافت علمگنجینه ای به نام ویتامین جهان مادی، تجلی فضا در ذهتبدیل تراکت صوتی مصنوعی افت هوشیاری به دنبال کاهخورشید مصنوعیابزار بقای موجود زنده از درک درست از خود و هوشیارینقش خرچنگ های نعل اسبی دراز تکینگی تا مغز، از مغز قانون جنگلزیست شناسی کل در جزء فراکنظریه ی تکامل در درمان بیبخش بزرگی حس و ادراک ما اشباهت مغز و کیهانواقعیت و مجازماجرای جهل مقدستوهمات و شناخت حقیقتگربه شرودینگر و تاثیر مشجهان در حال نوسان و چرخشتشنچ پانایوتوپولوس تشنج امیوتروفیک لترال اسکلروخطر آلودگی هواابزارهای دفاعی و بقای موذهن ما از در هم شکستن منبنقشه مغزی هر فرد منحصر بهاستفاده از مغز، وزن را کملیروپریم داروی ترکیبی ضدزبان شناسی مدرن در سطح سلهمیشه عسل با موم بخوریمبرخی ملاحظات در تشنج های طلای سیاهواکسن سرطانمخچه ابزاري که وظیفه آن فتکامل فردی یا اجتماعیپیوند سر آیا ممکن استجامعه ی آسمانیتغییر الگوی رشد مغزی با زاندوه دردی را دوا نمیکنددوچرخه سواری ورزشی سبک و احساس گذر سریعتر زمانرمز و رازهای ارتباط غیر کنهایت در بی نهایتاصول انجام برخی نرمش ها دملاحظات بیهوشی قبل از جرسلول های بنیادی منابع و اهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبرخی سيناپسها طی تکامل و علم به ما کمک میکند تا مویک پیام منفرد نورون مغزی مرگ و میر بسیار بالای ناشتکامل شناخت انسان با کشفپروتز عصبی برای تکلمحقیقت اشیاانسان، گونه ای پر از تضاددانشمندان یک فرضیه رادیکادغام میان گونه های مختلرویاهای پر رمز و حیرتی درنوشیدن چای برای مغز مفید بنی عباس، ننگی بر تاریخمنابع انرژی از نفت و گاز بسیاری از بیماری های جدیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهوش مصنوعی از عروسک بازی عادت کن خوب حرف بزنیژنها ، مغز و ارادهمشکلات نخاعیتاثیر ویروس کرونا بر مغز آنزیم تولید انرژی در سلوحافظه و اطلاعات در کجاست ایمپلانت مغزی کمک میکند ارتباط شگفت مغز انسان و فداروی جدید s3 در درمان ام روش صحبت کردن در حال تکامچگونه انتظارات بر ادراک بوزون هیگز جهان را از متلمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت ایستایی و تکاپوسیستم دفاعی بدن علیه مغز هوش مصنوعی در کامپیوترهاصفحه اصلیکنترل همجوشی هسته ای با همعرفت و شناختتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هشیاری کوانتومی وجودحس و ادراک قسمت چهل و سومایجاد احساساتاز نظر علم اعصاب یا نرووسدر مانهای کمر دردرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ونگاهت را بلند کنبیماری بیش فعالیهوشیاری کوانتومیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمدن قدیمی ای در جنوب ایرستم، بی پاسخ نیستکیست هیداتید مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویروحس و ادراک قسمت بیست و دوابزار هوش در حال ارتقا ازمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟از تکینگی تا مغز از مغز تدر سال حدود 7 میلیون نفر فلج دوطرفه عصب 6 چشمرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرنتایج نادانی و جهلبیشتر کمردردها نیازی به هر چیز با هر چیز دیگر در تمنشاء کوانتومی هوشیاری اتو یک جهان در مغز خودت هسسردرد عروقی میگرنکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر درجه حرارت بر عملکآثار باستانی تمدن های قدحس و ادراک- قسمت شصت و چهابزار بقا از نخستین هماندرمان جدید میگرن با انتی نقش محیط زندگی و مهاجرت داز تکینگی تا مغز از مغز تفراتر از دیوارهای باورزنجیرها را ما باید پاره کچرا حیوانات سخن نمی گوینبحث درباره پیدایش و منشا شکل پنجم مادهویتنام نوعی کرونا ویروس میدان بنیادین اطلاعاتتولید پاک و فراوان انرژیتولید سلولهای جنسی از سلگویید نوزده و ایمنی ساکتجهان مرئی و نامرئیتبدیل سلولهای محافط به سافتخار انسانخوش قلبی و مهربانیابزار بقای موجود زنده از درک عمیق در حیواناتنقش داروهاي مختلف معروف از تکینگی تا مغز، از مغز قانونمندی و محدودیت عالمزیست، مرز افق رویداد هستنظریه ی ریسمانبخش بزرگتر کیهان ناشناختشباهت مغز با کیهان مادیواقعیت و انعکاسماجرای عجیب گالیلهتوپیراماتگزیده ای از وبینار یا کنفجهان در حال ایجاد و ارتقاتشنج چیستامید نیکو داشته باش تا آنخطرات هوش مصنوعیابعاد و نیازهای تکاملیذهن چند جانبه نیازمند نگنقشه های مغزی جدید با جزیاستفاده از هوش مصنوعی در لیس دگرامفتامین یا ویاسزبان شناسی نوین نیازمند همجوشی هسته ای، انرژِی ببرخی مرزهای اخلاق و علوم طوفان فقر و گرسنگی و بی سواکسن سرطانمدل همه جانبه نگر ژنرالیتکامل مادی تا ابزار هوشمپیوند سر، یکی از راه حلهاجاودانگی مصنوعیتغییر زودتر اتصالات مغزیاندوهگین نباش اگر درب یا دورترین نقطه ی قابل مشاهاحساسات کاذبرمز پیشرفت تواضع است نه طنهادینه سازی فرهنگ اختلااصول توسعه ی یک ذهن کاملممانتین یا آلزیکسا یا ابسلول های بدن تو پیر نیستنهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبرداشت مغز ما از گذر زمانعلم بدون توقفیک پیشنهاد خوب برای آسان مرگ انتقال است یا نابود شتکامل، نتیجه ی برنامه ریپرورش مغز مینیاتوری انساحقیقت تنها چیزی است که شاانعطاف پذیری مکانیسمی علدانشمندان ژنی از مغز انسادغام دو حیطه علوم مغز و رویای شفافنوعی سکته مغزی ، وحشتناک به قفس های سیاهت ننازمنابع انرژی از نفت و گاز بشکه ای که ته نداره پر نمسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهوش مصنوعی از عروسک بازی عادت کردن به نعمتژنهای مشترک بین انسان و ومشکلات بین دو همسر و برخیتاثیر ژنها بر اختلالات خآینه در اینهحافظه و اطلاعات در کجاستایمپلانت نخاعی میتواند دارتباط شگفت انگیز مغز انداروی جدید میاستنی گراویروشهای نو در درمان دیسک بچگونه به سطح بالایی از هوبی نهایت در میان مرزهامنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوت ارباب و رهبر حقیقیسکوت و نیستیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحسوالات پزشکیکنترل جاذبهمغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا واکنش های یاد گرفته وحس و ادراک قسمت نهمایرادهای موجود در خلقت باز نظر علم اعصاب اراده آزدر محل کار ارزش خودت را برژیم غذایی ضد التهابیچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری تی تی پیهوش، ژنتیکی است یا محیطیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمدن پیشرفته ی پیشینیانستون فقرات انسان دو پا جلکیست کلوئید بطن سومتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجحس و ادراک قسمت بیست و سوابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالش است یا منفعاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های اسرار آمیز در آفناوری هوش مصنوعی نحوه خرساناها و ابر رساناها و عنجات در راستگوییبا هوش مصنوعی خودکار روبهر جا که جات میشه، جات نیمهندسی ژنتیک در حال تلاش تو کز محنت دیگران بی غمیکرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر رو ح و روان بر جسمآرامش و دانشحساسیت روانی متفاوتابزار بقا از نخستین هماندرمان جدید کنترل مولتیپلنقش نگاه از پایین یا نگاهاز تکینگی تا مغز از مغز تفرد حساس از نظر عاطفی و بزندگی هوشمند در خارج از زچرا حجم مغز گونه انسان دربحثي درباره هوش و تفاوتهشکست حتمیویتامین E برای فعالیت صحمیدازولام در درمان تشنج مکانیک کوانتومی بی معنی تولترودینگوشه بیماری اتوزومال رسسجهان مشارکتیتداوم مهم است نه سرعتافراد آغاز حرکت خودشان رخوشبختی دور از رنج های مابزار بقای موجود زنده از درگیری قلب در بیماری ویرنقش درختان در تکاملاز تکینگی تا مغز، از مغز قارچ بی مغز در خدمت موجودزاوسکا درمان گوشرنظریه تکامل در درمان بیمبخش دیگری در وجود انسان هشباهت کیهان و مغزواقعیت خلا و وجود و درک مماده ی تاریکتوانایی مغز و دیگر اجزای گزارش یک مورد جالب لخته وجهان ریز و درشتتشنج و حرکات شبه تشنجی قاامید نجاتدفاع در برابر تغییر ساختابعاد اضافه ی کیهانذهن هوشیار در پس ماده ی منقص در تشخیص هیجانات عاماستفاده از انرژی خلالا اکراه فی الدینزبان، نشان دهنده ی سخنگو همراهی نوعی سردرد میگرنیبرخی نکات از گاید لاین پرطوفان زیباییواکسن ضد اعتیادمدل هولوگرافیک ژنرالیزهتکامل مداومپیوندی که فراتر از امکانجایی خالی نیستتغییر عمودی سر انسان از پاندام حسی، درک از بخش هایديدن با چشم بسته در خواب اخلاق و علوم اعصابرمز بقای جهش ژنتیکیچهار میلیارد سال تکامل باصول سلامت کمرمن کسی در ناکسی دریافتم سلول عصبی شاهکار انطباق هوش مصنوعی الفاگوبررسي علل احتمالي تغيير علم در حال توسعهیک آلل ژنتیکی که از نئاندمرگ تصادفیتأثیر نگاه انسان بر رفتاپرتوهای صادر شده از سیاهحقیقت خواب و رویااهرام مصر از شگفتی های جهدانشمندان پاسخ کوانتومی ارتقا و تکامل سنت آفرینش روان سالمنیکولا تسلابه مغز خزندگان خودت اجازمنابع انرژی از نفت و گاز بشریت از یک پدر و مادر نیسوخت هیدروژنی پاکهوش مصنوعی از عروسک بازی عادت دادن مغز بر تفکرژنهای هوش ، کدامندمشکلات روانپزشکی پس از ستاثیر کلام در آیات کلام بآیندهحباب های کیهانی تو در توایمان به رویاارتباط شگفت انگیز مغز انداروی جدید برای میاستنی روشهای شناسایی قدرت شنواچگونه باغبانی باعث کاهش بی ذهن و بی روحمنبع هوشیاری کجاست قسمت تفاوتهای جنسیتی راهی براسکوت، پر از صداهوش مصنوعی در خدمت خلق وحپیامهای کاربرانکندر در بیماریهای التهابمغز قلبتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا یک، وجود داردحس و ادراک قسمت چهارماکسی توسین و تکامل پیش امغز آیندگان چگونه است ؟از نظر علم اعصاب اراده آزدر چه مرحله ای از خواب ، ررژیم غذایی ضد دردچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری دویکهیچ چیز همیشگی نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتمدن بشری و مغز اخلاقیسخن و سکوتکاهش مرگ و میر ناشی از ابتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملحس و ادراک قسمت بیستمابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالشهای پیش رواز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های بیماری آلزایمرفیلمی بسیار جالب از تغییرشته نوروایمونولوژی و نقنخاع ما تا پایین ستون فقربا تعمق در اسرار ابدیت و هر حرکت خمیده می شود و هر مهربانی، شرط موفقیتتو پیچیده ترین تکنولوژی کریستال هاتاثیر روده بر مغزآرامش و سکونخفاش با شیوع همه گیری جدیابزار بقا از نخستین هماندرمان جدید سرطاننقش نظام غذایی در تکامل ماز تکینگی تا مغز از مغز تفردا را نمیدانیمزندگی بی دودچرا خشونت و تعصببحثی جالب درباره محدودیتشگفت نیست من عاشق تو باشمویتامین E در چه مواد غذایبحثی در مورد نقش ویتامين شگفت انگیز بودن کیهانویتامین کامکانیزمهای دفاعی در برابتومورها و التهاب مغزی عاگوشت خواری یا گیاه خواریجهان هوشمندتداخل مرزها و صفات با بینافراد بی دلیل دوستدار تو خانه ی تاریکابزار بقای موجود زنده از درگیری مغز در بیماری کوینقش ذهن و شناخت در حوادث از تکامل تا مغز از مغز تا قبل از آغاززبان مشترک ژنتیکی موجودانظریه تکامل در درمان بیمبخشیدن دیگران یعنی آرامششباهت زیاد بین سلول هاي عوالزارتان داروی ضد فشار ماده ی خالیتوازن مهمتر از فعالیت زیگشایش دروازه جدیدی از طرجهان شگفت انگیزتشنج عدم توازن بین نورون امید درمان کرونا با هماندقیق ترین تصاویر از مغز اابعاد بالاترذهن تو همیشه به چیزی اعتقنقطه بی بازگشتاستفاده از سلول های بنیالاموژین داروی ضد اوتیسم؟زبان، وسیله شناسایی محیطهندسه ی پایه ایبرخی نرمش ها برای زانوطولانی ترین شبواکسن علیه سرطانمدل هولوگرافیک تعمیم یافتکامل چشمپیوستگی همه ی اجزای جهانجاذبهتغییرات منطقه بویایی مغزانرژی بی پایان در درون هردی متیل فومارات(زادیوا)(اخلاق پایه تکامل و فرهنگرمز جهانچهار ساعت پس از کشتار خوکاضطراب و ترسمنابع انرژي پاک سرچشمه حسلولهای ایمنی القا کنندههوش مصنوعی از عروسک های ببررسی و اپروچ جدید بر بیمعلم راهی برای اندیشیدن ایک جهش ممکن است ذهن انسانمرگی وجود نداردتئوری تکامل امروز در درمآلودگی هوا چالش قرن جدیدحقیقت در علم، هرگز نهایی اولین مورد PML به دنبال تکدانشمندان اولین سلول مصنارتقا یا بازگشت به قبل ازروبات های ریز در درمان بینیاز به آموزش مجازی دیجیبه نقاش بنگرمنابع انرژی از نفت و گاز بعد پنجمسودمندی موجودات ابزی بر هوش مصنوعی از عروسک بازی عارضه جدید ویروس کرونا سژنهای حاکم بر انسان و انسمشکلات روانپزشکی در عقب تاثیر کپسول نوروهرب بر نآینده ی انسان در فراتر ازحد و مرزها توهم ذهن ماستاین پیوند نه با مغز بلکه ارتباط غیرکلامی بین انساداروی جدید برای ای ال اسروشی برای بهبود هوش عاطفچگونه تکامل مغزهای کنونیبی شرمیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تقلید مرحله ای نسبتا پیشسکته مغزیسایتهای دیگرکوچ از محیط نامناسبمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا کیهان می تواند یک شبیحس و ادراک قسمت نوزدهماگر فقط مردم میفهمیدند کمغز انسان ایا طبیعتا تمااز واقعیت امروز تا حقیقتدر ناامیدی بسی امید استراه فراری نیستچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری دیستروفی میوتونیهیچ وقت خودت را محدود به منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتمدن زیر آبسخن پاک و ثابتکاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از حس و ادراک قسمت دهمابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ و فعال یا مغز کواز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های جدید میگرنفیزیک مولکولها و ذرات در رشد مغز فرایندی پیچیده انخستین تمدن بشریبالاترین هدف از دولتسرعت فکر کردن چگونه استهرچیز با یک تاب تبدیل به مولتیپل اسکلروز در زنان تو آرامش و صلحیکریستال زمان(قسمت اولتاثیر رژیم گیاه خواری بر آرامش(سکوت) stillness و تکاپوخلا، حقیقی نیستابزار بقا از نخستین هماندرمان سرطان با امواج صوتنقش نظریه تکامل در شناسااز تکینگی تا مغز از مغز تفرضیه ای جدید توضیح میدهزندگی در جمع مواردی را برچرا در مغز انسان، فرورفتبحثی در مورد نقش کلسیم و شگفت زده و حیران باشویتامین کا و استخوانما انسانها چه اندازه نزدتومورهای نخاعیگیلگمش باستانی کیستجهان هوشیارتروس جریان انرژیافزایش قدرت ادراکات و حسخانواده پایدارابزار بقای موجود زنده از درگیری مغز در بیماران مبنقش روی و منیزیم در سلامتاز تکامل تا مغز، از مغز تقبل از انفجار بزرگزبان چهار حرفی حیات زمیننظریه تکامل در درمان بیمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلشباهت زیاد بین سلول هاي عواکنش های ناخودآگاه و تقماده ای ضد التهابیتوسعه هوش مصنوعی قادر اسپمبرولیزوماب در بیماری چجهانی که نه با یک رخداد و تشویق خواندن به کودکانامیدوار باش حتی اگر همه چدل به دریا بزناتفاق و تصادفذهن خود را مشغول هماهنگینمیتوان با بیرون انداختناستفاده از سلول های بنیالایو دوم دکتر سید سلمان فسفر فقط مادی نیستهندسه ی رایج کیهانبرخی نرمش های گردنطی یکصد هزار سال اخیر هرچواکسنی با تاثیر دوگانه امدل های ریز مغز مینی برینتکامل و ارتقای نگاه تا عمپیام های ناشناخته بر مغز جاذبه و نقش آن در شکلگیریتغییرات آب و هوایی که به انرژی تاریکدین، اجباری نیستاختلال خواب فرد را مستعد رمز جهان خاصیت فراکتالنوآوری ای شگفت انگیز داناطلاع رسانی اینترنتیمنابع انرژی از نفت و گاز سلولهای بنیادی مصنوعی درهوش مصنوعی از عروسک های ببررسی ژنها در تشخیص بیماعلم ساختن برج های چرخانیک رژیم غذایی جدید، می تومراحل ارتقای پله پله کیهتئوری تکامل در پیشگیری و آلودگی هوا و ویروس کروناحقیقت راستین انسان علم باولین مورد پیوند سر در اندانشمندان تغییر میدان مغارتوکين تراپی روشی جديد روبات کیانچیز جدید را بپذیربه نقاش بنگرمنابع بی نهایت انرژی در دبعد از کروناسیلی محکم محیط زیست بر انهوش مصنوعی از عروسک بازی عدم توقف تکامل در یک انداکل اقیانوس در یک ذرهمشاهده گر جدای از شیء مشاتاثیر کپسول نوروهرب بر تآینده ی علم و فیزیک در60 ثحریص نباشاین اندوه چیستارتروز یا خوردگی و التهاداروی جدید برای دیابتروشی جدید در درمان قطع نخچگونه جمعیت های بزرگ شکل بی عدالتی در توزیع واکسن منبع هوشیاری کجاست قسمت53تقلید از روی طبیعتسال سیزده ماههکوچک شدن مغز از نئاندرتامغز مانند تلفن استتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا گذشته، امروز وآینده حس و ادراک قسمت هفتماگر میدانی مصیبت بزرگتر مغز انسان برای ایجاد تمداز کجا آمده ام و به کجا میدر هم تنیدگی مرزها و بی مراه های جدید برای قضاوت رچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری ضعف عضلات نزدیک بهیچ کاری نکردن به معنی چیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتمدنی قدیمی در شمال خلیج سختی ها رفتنی استکاهش حافظه هرچند فرایندیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند باحس و ادراک قسمت دوازدهمابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگترین مصرف کننده از تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های جدید در بیماری فیزیک و هوشیاریرشد مغز علت تمایل انسان بنخستین تصویر از سیاهچالهباهوش ترین و با کیفیت تریسعی کن به حدی محدود نشویهز ذره، یک دنیاستمواد کوانتومی جدید، ممکنتو افق رویداد جهان هستیکریستال زمان(قسمت دوم)تاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون تجربی، راهی برای رخلا، خالی نیستابزار بقا از نخستین هماندرمانهای بیماری پارکینسنقش هورمون های تیروئید داز تکینگی تا مغز از مغز تفشار و قدرتزندگی در سیاهچالهچرا ذرات بنیادی معمولاً زندگی زمینی امروز بیش از چراروياها را به یاد نمی آبحثی در مورد حقیقت فضا و شگفتی های زنبور عسلویتامین کا در سبزیجاتما انسانها چه اندازه نزدتومورهای ستون فقراتگیاه بی عقل به سوی نور میجهان های بسیار دیگرتری فلوپرازینافزایش مرگ و میر سندرم کوخار و گلابزار بقای موجود زنده از درگیری مغزی در سندرم کوونقش روزه داری در سالم و جاز تکامل تا مغز، از مغز تقدم زدن و حرکت دید را تغیزبان نیاز تکاملی استهفت چیز که عملکرد مغز تو بدون پیر فلکشجاعت و ترسواکنش به حس جدیدماده، چیزی بیش از یک خلا توسعه برخی شغل ها با هوش پنج اکتشاف شگفت آور در موجهانی که از یک منبع، تغذیتشخیص ژنتیکی آتروفی های امیدی به این سوی قبر نیستدلایلی که نشان میدهد ما باتوبان اطلاعات و پلِ بینذهن سالمنمیتوان بر سیاه سیاه نوشاستفاده از سلول های بنیالبخند بزن شاید صبح فردا زسفر نامه سفر به بم و جنوب هندسه بنیادینبرخی یونها و مولکول های مطبیعت موجی جهانواسطه ها د رمسیر ایجاد مغمدیون خود ناموجودتکامل و ریشه ی مشترک خلقتپیشینیان انسان از هفت میجدایی خطای حسی استتغییرات تکاملی سر انسان انرژی تاریک که ما نمی تودید تو همیشه محدود به مقداختلال در شناسایی حروف و رنگ کردن، حقیقت نیستنوار مغز مشاهده ی غیر مستاطلاعات حسی ما از جهان، چمنابع انرژی از نفت و گاز سلام تا روشناییهوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی بیماری التهابی رودعلایم کمبود ویتامین E را یکی از علل محدودیت مغز اممرز مرگ و زندگی کجاستتئوری جدید، ویران کردن گآلودگی هوا و پارکینسونحقیقت غیر فیزیکیاولین هیبرید بین انسان و دانشمندان روش هاي جدیدی ارتباط میکروب روده و پارروح در جهانی دیگر استچیزی منتظر شناخته شدنبه نادیدنی ایمان بیاورمنابع جدید انرژیبعد از کروناسینوریپا داروی ترکیبی ضدهوش مصنوعی از عروسک بازی عدم درککلمات بلند نه صدای بلندمشاهده آینده از روی مشاهتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا ممکن است موش کور بی محرکت چرخشی و دائمی کیهاناین ایده که ذرات سیاهچالارزش حقیقی زبان قسمت اولداروی جدید ضد میگرنروشی جدید در درمان نابینچگونه جمعیت های بزرگ شکل بیمار 101 ساله، مبتلا به سهوش مصنوعی درمانگر کامپیمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتقلید از طبیعتسانسور از روی قصد بسیاری کوچکترین چیز یک معجزه اسمغز مادران و کودکان در زمتاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا پیدایش مغز از روی تصاحس و ادراک قسمت هفدهماگر نیروی مغناطیس نباشد مغز انسان برای شادمانی طاز آغاز خلقت تا نگاه انسادر هم تنیدگی کوانتومیراه های جدید برای قضاوت رچالش دیدگاه های سنتی در ببیماریهای تحلیل عضلانی اهیچ کس مانند تو نگاه نمیکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتمرکز و مدیتیشنسرنوشتکاهش دوپامین عامل بیماریتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قاحس و ادراک قسمت سومابزار بقا از نخستین همانمغز حریص برای خون، کلید تاز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های رایج ام اسفیزیکدانان ماشینی برای ترشد در سختی استنخستین روبات های زنده ی جباور و کیهان شناسیشلیک فراموشیهزینه ای که برای اندیشیدموجود بی مغزی که می تواندتو انسانی و انسان، شایستکریستال زمان(قسمت سوم)تاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون ذهنی گربه ی شرودینخلاصه ای از مطالب همایش مابزار بقا از نخستین هماندرهای اسرارآمیز و پوشیدهنقش هورمون زنانه استروژناز تکینگی تا مغز از مغز تفضای قلب منبع نبوغ استقفس ذهنزندگی زودگذرچراروياها را به یاد نمی آبحثی در مورد عملکرد لوب فشانس یا تلاشویتامین بی 12 در درمان دردما اکنون میدانیم فضا خالتوهم فضای خالیگیاه خواری و گوشت خوار کدجهان هایی در جهان دیگرتری فلوپرازینافزایش سرعت پیشرفت علوم خارق العاده و استثنایی بابزار بقای موجود زنده از درگیری مغزی در سندرم کوونقش رژیم غذایی بر رشد و ااز تکامل تا مغز، از مغز تقدرت مردمزبان و کلمه حتی برای کسانهفت سین یادگاری از میراث برنامه و ساختار پیچیده مشرکت نورالینک ویدیویی ازواکسن های شرکت فایزر آمرماشین دانشتوصیه های سازمان بهداشت پول و شادیجهانی در ذهنتشخیص آلزایمر سالها قبل امیدی تازه در درمان سرطادنیای شگفت انگیز کوانتوماتوسوکسیمایدذخیره ی شگفت انگیز اطلاعچند نرمش مفید برای کمردراستفاده از سلول های بنیالحظات خوش با کودکانسفر به مریخ در 39 روزهندسه در پایه ی همه ی واکبرخی اثرات مضر ویتامین دطبیعت بر اساس هماهنگیوبینار اساتید نورولوژی دمدیریت اینترنت بر جنگتکامل ابزار هوش ، راه پر پیشرفت های جدید علوم اعصجریان انرژی در سیستم های ثبت و دستکار ی حافظهانرژی خلا ممکن استدیدن خدا در همه چیزاختلال در شناسایی حروف و رنگین کماننوار مغز در فراموشی هااطلاعاتی عمومی در مورد ممنابع انرژی از نفت و گاز سلسله مباحث هوش مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی سیستم تعادلی بدن اعلایم کمبود ویتامین E را یافته های نوین علوم پرده مرز بین انسان و حیوان کجاتا 20 سال آینده مغز شما به آلزایمرحقیقت غیر قابل شناختاولین تصویر در تاریخ از سدانشمندان روشی برای تبدیارتباط ماده و انرژیروح رهاییچیزی خارج از مغزهای ما نیبه هلال بنگرمناطق خاصی از مغز در جستجبعد از کرونا دلخوشی بیهوسیگار عامل افزایش مرگ ومهوش مصنوعی از عروسک بازی عسل طبیعی موثر در کنترل بکلوزاپین داروی ضد جنونمطالبه ی حق خودتاثیر کپسول نوروهرب بر سحس چشایی و بویاییاینکه به خاطرخودت زندگی ارزش حقیقی زبان قسمت دومداروی جدید ضد الزایمرروشی جدید در درمان سکته مچگونه حافظه را قویتر کنیبیماری های مغز و اعصاب و هوش مصنوعی درخدمت خلق وحمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتقویت استخوان در گرو تغذسانسور بر بسیاری از حقایکووید نوزده و خطر بیماری مغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر انتخاب از طرف محیط آیا آگاهی پس از مرگ از بیحس و ادراک قسمت هجدهماگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان برای شادمانی طاز انفجار بزرگ تا انفجار در هم تنیدگی کوانتومی و پراه پیروزی در زندگی چیستچاالش ها در تعیین منبع هوبیماری، رساله ای برای سلهیچ کس حقیقت را درون مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتمرکز بر هدفسریع دویدن مهم نیستکاهش سن بیولوژیکی، تنها تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحس و ادراک قسمت سی و هشتمابزار بقا از نخستین همانمغز در تنهایی آسیب میبیناز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان های علامتی در ام اسفاصله ها در مکانیک کوانتز گهواره تا گورنرمش های مفید برای درد زاباد و موجشلیک فراموشیهزینه سنگین انسان در ازاموجودات مقهور ژنها هستندتو با همه چیز در پیوندیکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر رژیم گیاهخواری بر آزمون ذهنی گربه شرودینگرخلاصه ای از درمان های جدیابزار بقا از نخستین هماندروغ نگو به خصوص به خودتنقش ویتامین K در ترمیم اساز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تقلب و عقلزندگی سلول در بدن، جدای انزاع بین جهل و علم رو به پبحثی درباره هوش و تفاوتهشاهکار قرنویتامین بی هفدهما از اینجا نخواهیم رفتتوهم فضای خالی یا توهم فضگیرنده باید سازگار با پیجهان یکپارچهترک امروزافسردگی و اضطراب در بیماخبر مهم تلسکوپ هابلابزار بقای موجود زنده از درگیری اعصاب به علت میتونقش رژیم غذایی در رشد و ااز تکامل تا مغز، از مغز تقدرت کنترل خودزبان و بیان نتیجه ساختماهم نوع خواری در میان پیشیبرنامه ی مسلط ژنها در اختشربت ضد خلطواکسن کووید 19 چیزهایی که مبانی ذهنی سیاه و سفیدتوصیه های غیر دارویی در سپوست ساعتی مستقل از مغز دجهان، تصادفی نیستتصویر زیبا از سلولامگا سه عامل مهم سلامتدنیا، هیچ استاثر مضر مصرف طولانی مدت رذره ی معین یا ابری از الکچند جهانیاستیفن هاوکینگ در مورد هلرزش ناشی از اسیب به عصبسفر تجهیزات ناسا به مریخ هندسه زبانِ زمان استبرخی اختلالات عصبی مثانهطعمه ی شبکه های ارتباط اجوجود قبل از ناظر هوشمندمداخله ی زیانبار انسانتکامل جریان همیشگی خلقتپیشرفت در عقل است یا ظواهجریان انرژی در سیستم های ثبت امواج الکتریکی در عصانسان قدیم در شبه جزیره عدیدگاه نارسای دوگانه ی ماختلالات مخچهرهبر حقیقینوار مغز در تشخیص بیماری اطلاعاتی عمومی در مورد ممنابع انرژی از نفت و گاز سلطان جنگل یا صاحب ملکوتهوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی علل کمر درد در میانعلت خواب آلودگی بعد از خویاد گرفتن مداوممرز جدید جستجو و اکتشاف، تا بحر یفعل ما یشاآملودیپین داروی ضد فشار حقایق ممکن و غیر ممکناولین دارو برای آتاکسی فدائما بخوانارتباط متقابل با همه ی حیروزه داری متناوب، مغز را چیزی شبیه نور تو نیستبه کدامین گناه کشته شدندمنبع هوشیاری کجاست قسمت بعد از کرونا دلخوشی بیهوسیاهچاله های فضایی منابعهوش مصنوعی از عروسک تا کمعشق درونی به یگانگی خلقتکلام و زبان، گنجینه ای بسمطالبی در مورد تشنجتاثیر کتامین در درمان پاحس و ادراک (قسمت اول )اینکه خانواده ات سالم باارزش حقیقی زبان قسمت سومداروی سل سپتريتوکسيمب در درمان ام اسنگاه محدود و تک جانبه، مشبیماری وسواسهوش مصنوعی ساخته هوش طبیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتقویت حافظه یا هوش مصنوعساهچاله ها تبخیر نمیشودکودک هشت ساله لازم است آدمغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا امکان بازسازی اندامهحس و ادراک قسمت هشتماگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان رو به کوچک تر شاز بحث های کنونی در ویروسدر هم تنیدگی کوانتومی و دراه انسان شدن، راه رفتن وناتوانی از درمان برخی ویبیندیشهیچ اندر هیچمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتمساح حد واسط میان مغز کوسریعترین کامپیوتر موجودکایروپاکتیک چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحس و ادراک قسمت سی و ششمابزار بقا از نخستین همانمغز را از روی امواج بشناساز تکینگی تا مغز از مغز تدرمان ژنتیکی برای نوآوریفاصله ی همیشگی تصویر ساززمین در برابر عظمت کیهاننرمش های مفید در سرگیجهباد غرور و سر پر از نخوت وشنا در ابهای گرم جنوب نیاهزاران سال چشم های بینا وموسیقی نوتو با باورهایت کنترل میشکشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر عصاره تغلیظ شده گیآزادی عقیده، آرمانی که تخم شدن فضا-زمانابزار بقا از نخستین هماندریای خدانقش ژنتیک در درمان اختلا