دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

کندر در بیماریهای التهابی

کندر چیست :

کُندر از بروز کدام بیماری‌ها پیشگیری می‌کند؟

گیاهی است که بیشتر در هندوستان رشد میکند و از قدیم مورد استفاده بوده است . در احادیثی از نبی اکرم ص و ائمه ع ، بر استفاده از این ماده جهت افزایش هوش جنین و درمان برخی بیماریهای التهابی تاکید شده است . در طب قدیم ابوعلی سینا استفاده ازاین ماده را در درمان برخی اختلالات مانند التهاب چشم و بهبود اسهال و افزایش حافظه و قدرت ذهن موثر میداند .رزین جدا شده از گیاه (Boswellia serrata) در کاهش التهاب موثر است . مهمترین جزء ضد التهاب این ماده ، AKBA (3-O-acetyl-11-keto-β- boswellic acid) نام دارد که با مهار انزیم 5-Lipoxigenase enzyme باعث جلوگیری از تولید لکوترینهای التهابی میشود . مشخص شده است که متابولیتهای حاصل از 5-Lipoxigenase در بیماریهای التهابی افزایش مییابند نقش AKBA در سطح سلولی : مهار انفیلتراسیون گلبولهای سفید و مهار پاسخ ایمنی سلولی مهار مسیر مستقیم و الترناتیو کمپلمان مهار دگرانولاسیون ماست سلها مهار تولید نیتریک اکساید مهار القای منوسیتها در ماکروفاژها است دیگر نقشهای احتمالی عصاره کندر در کاهش التهاب ، مهار TH1 cytokines،مهار interleukin IL-1β ، مهار انزیم 5-Lipoxigenase enzyme و مهار تولید لکوترین و کاهش Ca2+ در منوسیتها و در نتیجه کاهش واکنشهای پیش التهابی ، مهار تولید TNFα ، مهار گیرنده های adhesion; ، مهار elastase گلبول سفید انسانی است . ادامه مطلب در ادامه .....

دکتر سید سلمان فاطمی


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
از سایه بگذریک پیام منفرد نورون مغزی خودروهای هیدروژنیبا خدا باشدر هم تنیدگی کوانتومی و دگریه ی ابر، رمز طراوت باغمستند جهان متصلتلاش های جدید در درمان فرآگاهی فراتر از آگاهیرویا بخشی حقیقی از زندگی فرد حساس از نظر عاطفی و بتاثیر نگاه انسان بر رفتانه به اعدامزبان و شناخت حقیقت قسمت سايا اراده آزاد توهم است یچرا ذرات بنیادی معمولاً منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتظاهری از ماده است که بیداختلال خواب فرد را مستعد شناخت و معرفت، و نقش آن دحقیقت افرادهوش عاطفی قسمت پنجمغربال در زندگیاستیفن هاوکینگ در تفسیر ژن هوش و ساختارهای حیاتی خدای رنگین کمانبازگشت از آثار به سوی خدادرمان های اسرار آمیز در آپیچیدگی های مغزمگسمعادله ها فقط بخش خسته کنتمرکز بر هدفآرامش و دانشروزه داری سلول های بنیادقلب و عقلتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز ترجمه رخدادهای سفرنامه سفر به بم و جنوب این بیمار را باید چه کار نظریه ی تکامل در درمان بیمنحنی که ارتباط بین معرفارتوکين تراپی روشی جديد شگفت انگیز بودن کیهانحکمت الهی در پس همه چیزهیچ نقطه ای مرکزی تر از ااطلاع رسانی اینترنتیکم کردن کالری روشی سودمندل به دریا بزنبحثی درباره هوش و تفاوتهدرمان تومورهای مغزی با اتو کجای جهانیپیر شدن حتمی نیستمغز و قلب در جنین موش مصنآشنا پنداریروشی جدید در درمان نابینقبل از انفجار بزرگتاثیر داروهای ضد التهاب نور درونسلاح و راهزنیایرادهای موجود در خلقت بهمه چیز، ثبت می شودشبیه سازی سیستم های کوانموسیقی هنر مایع استارزش های حقیقی ارزش های غحس و ادراک (قسمت اول )بلندی در ذهن ما درک بلندیهر چیز با هر چیز دیگر در تکوچ از محیط نامناسبدو سوی واقعیتبر کسی اعتماد نکن مگر ایندرمان سرطان با امواج صوتتولید مولکول جدید توسط هپروژه ی ژنوم انسانیمغز ابزار برتر بقارژیم ضد التهابیافزایش سرعت پیشرفت علوم لوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر درجه حرارت بر عملکاپل ویژن پرو در تشخیص بیمچیز جدید را بپذیرسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهمراهی میاستنی با برخی سصبور باشمکان زمان یا حافظه زماناز کجا آمده ام و به کجا میحس و ادراک قسمت هفتمبه خوبی های دیگران فکرکندیدن خدا در همه چیزکیست هیداتید مغزبرخی نرمش ها برای درد زانپرسشگری نامحدوددرک احساسات و تفکرات دیگتوهم وجودمغز، همه ی واقعیت را نمیبراست دستی و چپ دستیامواجی که به وسیله ی ماشیچگونه به سطح بالایی از هولزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانسیاره ی ابلهانجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی متصل با مغزضررهای شکر بر سلامت مغزماجرای جهل مقدساز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین دی گنجینه ای بزرحس و ادراک قسمت بیستمبی ذهن و بی روحدانشمندان اولین سلول مصنکاربرد روباتهای ريز، در مباحث مهم حس و ادراکبرداشت مغز ما از گذر زمانآنان که در قله اند هرگز خدرد باسن و پا به دلیل کاهتوصیه های غیر دارویی در سنقش هورمون زنانه استروژنزمان و مکان، ابعاد کیهان انفجار و توقف تکاملی نشانگاه دوبارهمنابع انرژی از نفت و گاز تحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقا از نخستین همانسانسور ذهنجهان یکپارچههوش مصنوعی از عروسک بازی عقل مجادله گراز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقحساسیت روانی متفاوتبیماری ای شبیه آلزایمر و داروی جدید ALSکشف ارتباط جدیدی از ارتبمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبسیاری از بیماری های جدیآیا هوش مصنوعی می تواند نذهن پر در برابر آگاهیفواید روزه داری متناوبتکامل چشمنقش روی و منیزیم در سلامتزندگی در سیاهچالهانرژی تاریکنادیدنی ها بیشتر از دیدنمنابع بی نهایت انرژی در دتربیت کودکان وظیفه ای مهابزار بقای موجود زنده از ستارگانی قبل از آغاز کیهجهان، تصادفی نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی علت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن علیه سرطانخواص فلفل سبزبیهوشی در بیماران دچار اداروی ضد تشنج با قابليت تگوشت خواری یا گیاه خواریمرگ انتقال است یا نابود شتفاوت های بین زن و مرد فقآیا برای تولید مثل همیشه رقابتی بی هدف یا رقابتی هفاصله ی همیشگی تصویر سازتکثیر سلول در برابر توقف نقص در تشخیص هیجانات عامزیست شناسی باور حقیقت یا انسانیت در برابر دیگراننرمش های مفید در سرگیجهمنبع هوشیاری کجاست قسمت تشنج عدم توازن بین نورون اثرات مفید قهوهسربرولایزینجاذبههوش مصنوعی در تفکر خلاق اعجول نباشعدم توقف تکامل در یک اندااز علم جز اندکی به شما دایک پیشنهاد خوب برای آسان خورشید مصنوعیبا طبیعت بازی نکندر هر سوراخی سر نکنگربه شرودینگر و تاثیر مشمشکل از کجاستتلاش های جدید در درمان سرآپومورفین در پارکینسونرویا تخیل یا واقعیتفردا را نمیدانیمتاثیر ویتامین دی بر بیمانه به اعدامزبان جانسوزای نعمت من در زندگیمچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتعویض دارو در تشنجاختلال در شناسایی حروف و شناخت حقیقت یا آرزوهای گحقیقت انسانهوش عاطفی قسمت اولمقالاتاستخوان های کشف شده، ممکژن یا نقشه توسعه مغز و نقخدایی که ساخته ی ذهن بشر بازگشت به ریشه های تکاملدرمان های بیماری آلزایمرپیچیدگی های مغزی در درک زمعجزه های هر روزهتمرکز بر امروزآرامش و سکونروزهای بد باقی نمیماندقلب یا مغزتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز در فراموشی هاسفرنامه سفر به بم و جنوب اینکه به خاطرخودت زندگی نظریه ی تکامل در درمان بیمنشأ اطلاعات و آموخته ها ارتباط میکروب روده و پارشگفت زده و حیران باشحافظه میتواند بزرگترین دهیچ چیز همیشگی نیستاطلاعات حسی ما از جهان، چکمی زاویه ی دیدت را عوض کدلایلی که نشان میدهد ما ببحثی درباره هوش و تفاوتهدرمان تشنجتو کز محنت دیگران بی غمیپیراستاممغز و هوش، برترین ابزار بآشنا پنداریروشی جدید در درمان سکته مقبرستان ها با بوی شجاعتتاثیر داروی ضد تشنج سدیم نوروفیبروماتوزسلسله مباحث هوش مصنوعیایستادن در برابر آزادی بهمه ی سردردها بی خطر نیستشبکه های مصنوعی مغز به درمیلر فیشر نوعی نادر از گیارزش حقیقی زبان قسمت اولحس و ادراک (قسمت دوم )بلوغ چیستهر جا که جات میشه، جات نیکوچک شدن مغز از نئاندرتادولت یا گروهکبرلیتیوندرمان ضایعات نخاعیتولید مثل اولین ربات های پروژه ی علمی پیوند مغز سامغز از بسیاری حقایق می گررژیم غذایی حاوی تخم مرغ وافسردگی و اضطراب در بیمالوتیراستامتاثیر درجه حرارت بر عملکاپی ژنتیکچیزی منتظر شناخته شدنسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهمراهی نوعی سردرد میگرنیصبور باشمکانیک کوانتومی بی معنی از کسی که یک کتاب خوانده حس و ادراک قسمت هفدهمبه خودت مغرور نشودیدگاه نارسای دوگانه ی مکیست کلوئید بطن سومبرخی نرمش ها برای زانوپس از اگو یا بعد از نفسدرک تصویر و زبان های مخلتتوهم بی خداییمغزتان را در جوانی سیم کشرجزخوانی هایی که امروز بامیوتروفیک لترال اسکلروچگونه باغبانی باعث کاهش لزوم عدم وابستگی به گوگل تاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانسیاره ابلهانجهل مقدسهوش مصنوعی و کشف زبان هایضعیف و قویماجرای عجیب گالیلهاز تکینگی تا مغز از مغز تویروس مصنوعیحس و ادراک قسمت دهمبی سوادی در قرن 21دانشمندان تغییر میدان مغکاش شرف اجباری بود یا حتیمبتکران خودشکوفابرداشتت از جهان رو زیاد آنتی بادی منوکلونال در ددرد زانو همیشه نیاز به جرتوصیه هایی در مصرف ماهینقش ویتامین K در ترمیم اسزمان و گذر آن سریع استانفجار بزرگ پایان بوده انگاهی بر قدرت بینایی درامنابع انرژی از نفت و گاز تداوم مهم است نه سرعتابزار بقا از نخستین همانساهچاله ها تبخیر نمیشودجهان کنونی و مغز بزرگتریهوش مصنوعی از عروسک بازی عقل در جهان جدید، عجیب اساز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدخفاش کور و انسان بینا؟بیماری ای شبیه ام اس مولتداروی جدید s3 در درمان ام کشف جمجمه ای درکوه ایرهومدل هولوگرافیک تعمیم یافبسیاری از بیماری های جدیآیا هوش مصنوعی زندگی بشرذهن تو همیشه به چیزی اعتقفواید روزه داری متناوبتکامل و ارتقای نگاه تا عمنقش روزه داری در سالم و جزندگی زمینی امروز بیش از انرژی تاریک که ما نمی تونادانی در قرن بیست و یکم،منابع جدید انرژیترجمه فعالیت های عضله به ابزارهای پیشرفته ارتباط سخن نیکو مانند درخت نیکوجهش های ژنتیکی مفید در ساهوش مصنوعی از عروسک بازی عماد الدین نسیمی قربانی از تکینگی تا مغز، از مغز واکسنی با تاثیر دوگانه اخواص منیزیمبیوگرافیداروی ضد تشنج با قابليت تگیلگمش باستانی کیستمرگ تصادفیتفاوت های تکاملی در مغز وآیا بزرگ شدن مغز فقط در درموزی از نخستین تمدن بشرفتون های زیستیتأثیر نیکوتین سیگار بر منقطه ی رسیدن به قلهزیست، مرز افق رویداد هستانسان، گونه ای پر از تضادنرمش های موثر در کمردردمنبع هوشیاری کجاست قسمت تشویق خواندن به کودکاناثرات مفید روزه داریسردرد میگرنجاذبه و نقش آن در شکلگیریهوش مصنوعی در خدمت خلق وحهوش مصنوعی در خدمت خلق وحعدم تعادل دوپامین، فقط بازدواج های بین گونه ای، ریک آلل ژنتیکی که از نئاندخوش قلبی و مهربانیبالای هر دستی، دستی هستدر والنتاین کتاب بدید همگزیده ای از وبینار یا کنفمشکلات نخاعیتلاش های جدید شرکت نورالآپومورفین در پارکینسونرویا حقی از طرف خدافرزندان زمان خودتاثیر ویروس کرونا بر مغز نه بدبخت بلکه نادانزبان ریشه هایی شناختی اسای همه ی وجود منچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتعامل انسان و هوش مصنوعیاختلال در شناسایی حروف و شناخت درون، شناخت بیرون؛حقیقت اشیاهوش عاطفی قسمت دهمتاثیر ویتامین دی بر بیمااستروژن مانند سپر زنان دژن ضد آلزایمرخدایا جز تو که را دارمبازخورد یا فیدبکدرمان های بیماری اس ام ایپیوند قلب خوک، به فرد دچامعجزه ی چشمتمساح حد واسط میان مغز کوآرامش عقلروزهای سختقلب دروازه ی ارتباطتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز در تشخیص بیماری سفری به آغاز کیهاناینکه خانواده ات سالم بانظریه ی تکامل در درمان بیمنشاء کوانتومی هوشیاری اارتباط ماده و انرژیشگفتی های نقشه ی ژنتیکیحافظه های کاذبهیچ چیز، چقدر حقیقی استاطلاعاتی عمومی در مورد مکمالگرایی دشمن پیشرفتدنیا فریب و سرگرمیبحثی درباره هوش و تفاوتهدرمان جدید ALSتو پیچیده ترین تکنولوژی پیشینیان انسان از هفت میمغز و اخلاقآشناپنداری چیستريتوکسيمب در درمان ام اسقدم زدن و حرکت دید را تغیتاثیر درجه حرارت بر مغزنورون هاي مصنوعی می توانسلطان جنگل یا صاحب ملکوتاکنون را با همه ی نقص هایهمه جا خیر بکارشبکیه های مصنوعیمیهمانهای ناخوانده عامل ارزش حقیقی زبان قسمت دومحس و ادراک قسمت 67بلعیدن ستاره توسط سیاهچاهر حرکت خمیده می شود و هر کوچکی قلبدونپزیل در بیماران قلبی برنامه و ساختار پیچیده مدرمانهای بیماری پارکینستولید یا دریافت علمپروانه ی آسمانیمغز به تنهایی برای فرهنگ رژیم غذایی سالم و ضد التهافسردگی و ساختار مغزلوزالمعده(پانکراس)مصنوعتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استچیزی خارج از مغزهای ما نیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتغییرات آب و هوایی که به هندسه ی پایه ایصبر لازمه ی پیروزی استمکانیزمهای دفاعی در براباز آغاز خلقت تا نگاه انساوقتی پر از گل شدی خودت را حس و ادراک قسمت هجدهمبه خودت نگاه کندیروز و امروزکپسول ژری لاکتبرخی نرمش های گردنآلودگی هوا چالش قرن جدیددرک حقیقت نردبان و مسیری توهم تنهاییمغزتان را در جوانی سیمکشرحم مصنوعیامید نیکو داشته باش تا آنچگونه تکامل مغزهای کنونیمقاومت به عوارض فشار خون تاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانسیاره ابلهانجهان فراکتالهوش مصنوعی یا حماقت طبیعطلوع و حقیقتماده ی تاریکاز تکینگی تا مغز از مغز تویروس های باستانی، مغز محس و ادراک قسمت دوازدهمبی شرمیدانشمندان روش هاي جدیدی کتاب گران و پرهزینه شد ولمتواضع باشبررسي علل احتمالي تغيير آنزیم تولید انرژی در سلودردهای سال گذشته فراموش توضیحی ساده در مورد هوش منقش ژنتیک در درمان اختلازمان و صبرانقراض را انتخاب نکنیدنگاهی بر توانایی اجزاي بمنابع انرژی از نفت و گاز تداخل مرزها و صفات با بینابزار بقای موجود زنده از سایه ی هوشیاریجهان کاملی در اطراف ما پرهوش مصنوعی از عروسک بازی عقل سالماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرخفاش با شیوع همه گیری جدیبیماری اسپینال ماسکولار داروی جدید لنفوم و لوکمیکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمدل های ریز مغز مینی برینبشکه ای که ته نداره پر نمآیا هوش ارثی دریافتی از پذهن خود را مشغول هماهنگیفواید زیاد دوچرخه سواریتکامل و ریشه ی مشترک خلقتنقش رژیم غذایی بر رشد و ازندگی زودگذرانرژی خلا ممکن استنازوکلسینمناطق خاص زبان در مغزترجمه ی فعالیت های عضله بابزارهای بقا از نخستین هسخن و سکوتجهش های ژنتیکی غیر تصادفهوش مصنوعی از عروسک بازی عنصر اصلی تعیین واقعیتاز تکامل تا مغز از مغز تا وابستگی یعنی قلادهخواص میوه ی بهبیوگرافیداروی ضد تشنج توپیراماتگیاه بی عقل به سوی نور میمرگی وجود نداردتفاوت های زبانی سرمنشا تآیا تکامل و تغییرات ژنتیرمز و رازهای ارتباط غیر کفروتنی معرفتیتأثیر نگاه انسان بر رفتانقطه ای بود و دگر هیچ نبوزاویه نگاه ها یکسان نیستانعطاف پذیری مکانیسمی علنرمشهای مهم برای تقویت عمنبع هوشیاری کجاست قسمت تشخیص ژنتیکی آتروفی های اثرات مضر ماری جواناسردرد میگرن در کودکانجبران از دست رفته هاسردرد میگرنی در کودکانجدا کردن ناخالصی هاهوش مصنوعی درمانگر کامپیعدم درکاسکلت خارجی در درمان اختیک جهش ممکن است ذهن انسانخوش خیالی و خوش بینیبالاترین هدف از دولتدر یک فراکتال هر نقطه مرکگزارش یک مورد جالب لخته ومشکلات بین دو همسر و برخیتلاش هایی در بیماران قطع آب زندگی است قسمت چهارمرویاها از مغز است یا ناخوفرضیه ای جدید توضیح میدهتاثیر ژنها بر اختلالات خنه جنگ و نه خونریزیزبان شناسی مدرن در سطح سلای آنکه نامش درمان و یادشچراغ های متفاوت و نور یکسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتعامل انسان با هوش مصنوعاختلالات مخچهشناسایی تاریخچه ی تکاملیحقیقت تنها چیزی است که شاهوش عاطفی قسمت دومصفحه اصلیاسرار آفرینش در موجژنها نقشه ایجاد ابزار هوخرما منبع بسیار خوب آنتی بازسازي مغز و نخاع چالشی درمان های جدید ALSپیوند مدفوعمعجزه ی علمتنفس هوازی و میتوکندریآرامش(سکوت) stillness و تکاپوروزهای سخت میگذردقلب روباتیکتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغزی روشی مهم در تشخسقوط درون جاذبه ای خاص، چاین، فقط راه توستنظریه ی ریسمانمهمان ناخواندهارتباط متقابل با همه ی حیشگفتی های زنبور عسلحافظه و اطلاعات در کجاست هیچ وقت خودت را محدود به اطلاعاتی عمومی در مورد مکمردرددنیا مکانی بسیار اسرارآمبحثی درباره احساسات متفادرمان جدید مولتیپل میلومتو آرامش و صلحیپیشرفت های باور نکردنی دمغز و اخلاقآشتی بهتر استریه زغالیقدرت مردمتاثیر درجه حرارت بر عملکنورون های ردیاب حافظهسم زنبور ، کلیدی برای واراکوییفلکسهمیشه چیزی برای تنهایی دشباهت مغز و کیهانمیوپاتی و نوار عصب و عضلهارزش حقیقی زبان قسمت سومحس و ادراک قسمت 74بنی عباس، ننگی بر تاریخهرچیز با یک تاب تبدیل به کوچکترین چیز یک معجزه اسبرنامه ی مسلط ژنها در اختدرماندگی به دلیل عادت کرتولید پاک و فراوان انرژیمغز بیش از آنچه تصور میشورژیم غذایی ضد التهابیاقلیت خلاقلیروپریم داروی ترکیبی ضدتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنچیزی شبیه نور تو نیستسوخت هیدروژنی پاکتغییرات تکاملی سر انسان هندسه ی رایج کیهانصبر و واقعیتما انسانها چه اندازه نزداز انفجار بزرگ تا انفجار وقتی تو از یاد گرفتن باز حس و ادراک قسمت هشتمبه دنبال رستگاری باشدیسک گردنکامپیوتر سایبورگبرخی یونها و مولکول های مآلودگی هوا و ویروس کرونادرک دیگرانتوهم جداییمغط یک گیرنده استرحم مصنوعیامید نجاتچگونه جمعیت های بزرگ شکل مقایسه رقابت و همکاریتاریکی و نورابزار بقا از نخستین همانسیب یکسان و دیدگاه های متجهان قابل مشاهده بخش کوچهوش مصنوعی گوگل به کمک تشطلای سیاهماده ی خالیاز تکینگی تا مغز از مغز تویرایش DNA جنین انسان، برحس و ادراک قسمت سومبی عدالتی در توزیع واکسن دانشمندان روشی برای تبدیکتاب زیست شناسی باورمجموعه های پر سلولی بدن مبررسی مغز با امواج مادون آواز خواندن در قفس، نشاندردی که سالهاست درمان نشتوضیحات دکتر فاطمی در مونقش گرمایش آب و هوا در همزمان واقعیت است یا توهمانواع سکته های مغزینگاهت را بلند کنمنابع انرژی از نفت و گاز ترقی واقعی یا شعار ترقیابزار بقای موجود زنده از سایه را اصالت دادن، جز فرجهان پیوستههوش مصنوعی از عروسک بازی عقلانیت بدون تغییراز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که خلا، حقیقی نیستبیماری اضطراب عمومیداروی جدید میاستنی گراویکشیدن مادی روشی برای جلومدیون خود ناموجودبشریت از یک پدر و مادر نیآیا هوش سریعی که بدون احسذهن خالی از شلوغی افکارفیلم کوتاه هیروشیما از هتکامل ابزار هوش ، راه پر نقش رژیم غذایی در رشد و ازندگی سلول در بدن، جدای اانرژِی برای ایجاد اضطرابنباید صبر کرد آتش را بعد مناطق خاصی از مغز در جستجترجمه ای ابتدایی از اسراابزارهای بقا ازنخستین همسخن پاک و ثابتجهش های بیماری زا، معمولهوش مصنوعی از عروسک بازی عوامل موثر در پیدایش زبااز تکامل تا مغز، از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغخواص هلو برگ هلوبیان ژن های اسکیزوفرنی دداروی ضد جنون در درمان تیگیاه خواری و گوشت خوار کدمراقب خودتون و خانواده هتفاوت ایستایی و تکاپوآیا جنین انسان، هوشمندی رمز گشایی از اتصالات مغزفروتنی و غرورتأثیر شیرینی های حاوی لونقطه بی بازگشتزاوسکا درمان گوشراهرام مصر از شگفتی های جهچرا ماشین باید نتایج را پمنبع هوشیاری کجاست قسمت تشخیص آلزایمر سالها قبل اجزای پر سلولی بدن انسان اجزایی ناشناخته در شکل گسردرد و علتهای آنجدایی خطای حسی استهوش مصنوعی درخدمت خلق وحعدالت برای من یا برای همهاسکار، لگوی هوشمندیک رژیم غذایی جدید، می توخوشبختی چیستباهوش ترین و با کیفیت تریدر کمتر از چند ماه سوش جدگشایش دروازه جدیدی از طرمشکلات روانپزشکی پس از ستلاش در تولید انرژی به رنآب زندگی است قسمت هفتمرویاهای پر رمز و حیرتی درفساد اقتصادی سیتماتیک درتاثیر کلام در آیات کلام بنه روش تقویت مغززبان شناسی نوین نیازمند ای جان جان بی تن مرونزاع ها بیهوده استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتعداد کلی ذهن ها در جهان اختلالات حرکتی در انسانشناسایی سلول های ایمنی احقیقت خواب و رویاهوش عاطفی قسمت سومسوالات پزشکیاسرار بازسازی اندام هاژنها ، مغز و ارادهخسته نباشی باباباغچه ی مندرمان های جدید میگرنپیوند مدفوع در درمان بیممعجزه ی علم در کنترل کرونتنفس هوازی و میتوکندریآزمون تجربی، راهی برای رروش مقابله مغز با محدودیقلب را نشکنتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز، مفید و بی خطرسقوط زیگزاگی یا ناگهانیاینترنت بدون فیلتر ماهوانظریه تکامل در درمان بیممهندسی ژنتیک در حال تلاش ارتباط چاقی و کاهش قدرت بشانس یا نتیجه ی تلاشحافظه و اطلاعات در کجاست هیچ کاری نکردن به معنی چیاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نکمردرد ناشی از تنگی کانادنیای شگفت انگیز کوانتومبحثی درباره احساساتی غیردرمان جدید میگرن با انتی تو افق رویداد جهان هستیپیشرفت های جدید علوم اعصمغز و سیر تکامل ان دلیلی آغاز فرایند دانستنریواستیگمینقدرت و شناخت حقیقتتاثیر درجه حرارت بر عملکنوروپلاستیسیتی چیستسماگلوتید داروی کاهش دهناکسی توسین و تکامل پیش اهمیشه چشمی مراقب و نگهباشباهت مغز با کیهان مادیمیوتونیک دیستروفیارزش خود را چگونه میشناسحس و ادراک قسمت 75به قفس های سیاهت ننازهز ذره، یک دنیاستکووید نوزده و خطر بیماری برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱درها بسته نیستتولید اندام با چاپ سه بعدمغز برای فراموشی بیشتر کرژیم غذایی ضد درداقیانوس نادانیلیس دگرامفتامین یا ویاستاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دیننکاتی در مورد تشنجسودمندی موجودات ابزی بر تغذیه بر ژنها تاثیر داردهندسه بنیادینصبر بسیار بایدما انسانها چه اندازه نزداز بار خود بکاه تا پرواز وقتی خودت را در آینه دیدیحس و ادراک قسمت هشتاد و نبه زودی شبکه مغزی به جای دیستونی قابل درمانکاهش میل جنسی در ام اسبرخی اثرات مضر ویتامین دآلودگی هوا و پارکینسوندرک درست از خود و هوشیاریتوهم جدایی و توهم علمنفرت، اسیب به خود استرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرامید یا ناامیدی؟چگونه جمعیت های بزرگ شکل مقابله ی منطقی با اعتراضتاریکی خواهد ترسیدابزار بقا از نخستین همانسیر آفرینش از روح تا مغز جهان موازی و حجاب هاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشطوفان فقر و گرسنگی و بی سماده ای ضد التهابیاز تکینگی تا مغز از مغز تویشن پروحس و ادراک قسمت سی و هشتمبیمار 101 ساله، مبتلا به سدانش، قفل ذهن را باز میکنکتاب طبیعت در قالب هندسهمجرم، گاهی قربانی استبررسی و اپروچ جدید بر بیمآینه در اینهدرس گرفتن از شکست هاتیوتیکسن داروی ضد جنوننقش پیش زمینه ها و اراده زمان پلانکانیس بی کسانچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تروس جریان انرژیابزار بقای موجود زنده از ساخت سلول عصبی حتی پس از جهان پیوستههوش مصنوعی از عروسک بازی عقیده ی بی عملاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرخلا، خالی نیستبیماری بیش فعالیداروی جدید آلزایمرکشتن عقیده ممکن نیستمدیریت اینترنت بر جنگبعد پنجمآیا هشیاری کوانتومی وجودذهن سالمفیلمی بسیار جالب از تغییتکامل تکنولوژینقش زنجبیل در جلوگیری از زندگی، مدیریت انرژیانسولیننبرو و انرژی مداوممنبع نور واقعی و ثابت، حقترس و آرمان هاابزارهای بقای موجود زندهسخت ترین حصارجهش تمدنی عجیب و شگفت انسهوش مصنوعی از عروسک تا کمعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکامل تا مغز، از مغز توبینار اساتید نورولوژی دخواص هندوانهبیان حقیقتدارویی خلط آورگیرنده باید سازگار با پیمراحل ارتقای پله پله کیهتفاوت ارباب و رهبر حقیقیآیا جهان ذهن و افکار ما مرمز پیشرفت تواضع است نه طفرگشت و تکامل تصادفی محض تئوری تکامل امروز در درمنمیتوان با بیرون انداختنزبان فرایند تکاملی برای اولویت بندی ها کجاستچرا مردم با زندگی میجنگنمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تشخیص ایدزمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتصویر خورشید یا خود خورشاحیای بینایی نسبی یک بیمسردرد به دلیل مصرف زیاد مجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی ساخته هوش طبیعسل طبیعی موثر در کنترل باساس انسان اندیشه و باور یکی از علل محدودیت مغز امخوشبختی دور از رنج های مباور و کیهان شناسیدر آرزوهایت مداومت داشتهپل جویی اصفهانمشکلات روانپزشکی در عقب تلاشی برای درمان قطع نخاآب زندگی است قسمت اولرویای شفاففشار و قدرتتاثیر کپسول نوروهرب بر نچه زیاد است بر من که در ایزبان، نشان دهنده ی سخنگو ایمونوگلوبولین وریدی IVIgنزاع بین جهل و علم رو به پمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتعذیه ی ذهناختلالات صحبت کردن در انشهر زیرزمینی در ژاپن براحقیقت در علم، هرگز نهایی هوش عاطفی قسمت ششمپیامهای کاربراناصفهان زیباژنهای مشترک بین انسان و وخطا در محاسبات چیزی کاملبترس از اینکه کسی، به درگدرمان های جدید در بیماری پیوند مغز و سر و چالشهای معجزه در هر لحظه زندگیتنفس بدون اکسیژنآزمون ذهنی گربه ی شرودینروش های صرفه جویی در ایجاقوی تر باشتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز، ترجمه ی فعالیت سلول های مغزی عامل پارکیاینترنت، حقیقت جامعه ی فنظریه تکامل در درمان بیممهندسی بدنارتباط هوش ساختار مغز و ژشانس یا تلاشحافظه و اطلاعات در کجاستهیچ کس مانند تو نگاه نمیکاعتماد به خودکمردرد و علل آندنیایی پر از سیاهچاله بحران ذهن فیلمی قابل تامدرمان جدید کنترل مولتیپلتو انسانی و انسان، شایستپیشرفت در عقل است یا ظواهمغز کوانتومیآغاز فصل سرما و دوباره تکریاضیات یک حس جدید استقدرت کنترل خودتاثیر درجه حرارت بر عملکنوروز مبارکسندرم میلر فیشراکسکاربازپین در درمان تشهمیشه اطمینان تو بر خدا بشباهت های ریشه ای چند بیممیگرن و پروتئین مرتبط با از فرد ایستا و متعصب بگذرحس و ادراک قسمت 78به مغز خزندگان خودت اجازهزینه ای که برای اندیشیددوچرخه در کاهش دردهای کمکودک هشت ساله لازم است آدبرین نت به جای اینترنتپرواز از نیویورک تا لوس آدرهای اسرارآمیز و پوشیدهتولید سلولهای جنسی از سلمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟راه فراری نیستالکترومغناطیس شنوایی و هلا اکراه فی الدینتاثیر رو ح و روان بر جسمابداع دی ان ای بزرگترین دچگونه مولکول های دی ان ایسی و سه پل اصفهانثبت و دستکار ی حافظههندسه در پایه ی همه ی واکصد قدح، نفتاده بشکستما اکنون میدانیم فضا خالاز بحث های کنونی در ویروسوقتی خورشید هست شمع به کاحس و ادراک قسمت هشتاد و شبه زیر پای خود نگاه نکن بدژا وو یا اشنا پنداریکاهش مرگ و میر ناشی از اببرخی اختلالات عصبی مثانهآلزایمردرک عمیق در حیواناتتوهم جسمنقاشی هایی با بوی گذشته یرساناها و ابر رساناها و عامید جدید بر آسیب نخاعیچگونه حافظه را قویتر کنیمقابله با کرونا با علم استاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقا از نخستین همانسیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان ما میتواند به اندازهوش مصنوعی الفاگوطوفان بیداریماده، چیزی نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت فیزیکی، تابعی از حس و ادراک قسمت سی و ششمبیمار مرکز تنفس سلولیدانش، یک انسان را ناسازگکتاب، سفری به تاریخمحل درک احساسات روحانیبررسی ژنها در تشخیص بیماآیندهدست و پا زدن در سایه؟تیک و اختلال حرکتینقش پیشرفته ی سلول های بنزمان به چه دلیل ایجاد میشانگشت ماشه ایچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از ساخت شبکه عصبی مصنوعی با جهان پر از چیزهای اسرار آهوش مصنوعی از عروسک بازی علم و ادراک فقط مشاهده ی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتخلاصه ای از مطالب همایش مبیماری تی تی پیداروی جدید ای ال اسگل خاردار، زیباستمداخله ی زیانبار انسانبعد از کروناآیا واکنش های یاد گرفته وذهت را روی چیزهای مفید متفیروز نادریتکامل جریان همیشگی خلقتنقش زبان در سلطه و قدرت ازندگی، مراتب هوشیاری استانسولین هوشمندچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ترسان نیستیابزارهای بقای از نخستین سخت ترین کار، شناخت خود اجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی از عروسک تا کمعواملی که برای ظهور لغت ااز تکامل تا مغز، از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندخواص اناربیداری معنوی یعنی دوستی دارویی ضد بیش فعالی سیستگالکانزوماب، دارویی جدیمرز مرگ و زندگی کجاستتفاوتهای جنسیتی راهی براآیا جهش های ژنتیکی، ویرورمز بقای جهش ژنتیکیفراموش کارها باهوش تر هستئوری تکامل در پیشگیری و نمیتوان بر سیاه سیاه نوشزبان متغیراولین قدم شناخت نقص های خچرا مغز انسان سه هزار سالاولین مورد PML به دنبال تکچرا مغزهای ما ارتقا یافت منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصویر در هم تنیدگی کوانتاحیای بینایی نسبی یک بیمسردرد تنشنجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی، کیفیت فریب معشق به هفت مرتبه ی شناختیاستفاده از مغز، وزن را کمیافته های نوین علوم پرده خیالپردازی نکنباید از انسان ترسیددر آسمان هدیه های نادیدنپل خواجو اصفهانمشاهده گر جدای از شیء مشاتلاشی تازه برای گشودن معآب زندگی است قسمت دومروان سالمفشار روحی، همیشه بد نیست تاثیر کپسول نوروهرب بر تنه عدم مطلق بلکه عدم با قزبان، وسیله شناسایی محیطایمپلانت مغزینزاع بین علم و نادانی رو منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتغییراختلالات عضلانی ژنتیکشواهدی از نوع جدیدی از حاحقیقت راستین انسان علم بهوش عاطفی بیشتر در زنانسایتهای دیگراصل بازخوردژنهای هوش ، کدامندخطا در محاسبات چیزی کاملبحتی علمی درباره تمایل بدرمان های جدید سرطانپیوند اندام از حیوانات بمعرفی مورد نادر بیماری گتنها مانع در زندگی موارد آزمون ذهنی گربه شرودینگرروش های عملی برای رفع کمرقیچی ژنتیکیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضلهسلول های بنیادیایندرالنظریه تکامل در درمان بیممهربانی، شرط موفقیتارتباط پیوسته ی جهانشاهکار قرنحافظه ی هوش مصنوعیهیچ کس حقیقت را درون مغز اعتماد به خودکمردرد با پوشیدن کفش منادنیا، هیچ استبخش فراموش شده ی حافظهدرمان جدید ام استو با همه چیز در پیوندیپیشرفت ذهن در خلاقیت استمغز آیندگان چگونه است ؟آغاز مبهم آفرینشقدرت انسان در نگاه به ابعتاثیر درجه حرارت بر عملکنوروز یا روز پایانیسندرم کووید طولانیهمیشه به آنچه داری، خوشنشباهت کیهان و مغزمیگرن و خواباز مخالفت بشنوحس و ادراک قسمت 82به نقاش بنگرهزینه سنگین انسان در ازادوچرخه سواری ورزشی سبک و کودک ایرانی که هوش او از برای یک زندگی معمولیپروتئین های ساده ی ابتدادرون قفس یا بیرون از آنتولترودینمغز بزرگ چالش است یا منفعراه نجاتالکتروتاکسی(گرایش و حرکلاموژین داروی ضد اوتیسم؟تاثیر روده بر مغزابزار هوش در حال ارتقا ازچگونه میتوان با قانون جنسیلی محکم محیط زیست بر انثبت امواج الکتریکی در عصهندسه زبانِ زمان استصداقتما از اینجا نخواهیم رفتاز تلسکوپ گالیله تا تلسکوقتی ریشه ها عمیقند از چیحس و ادراک قسمت پنجمبه سیاهی عادت نکنیمدژاوو یا آشناپنداریکاهش التهاب ناشی از بیمابرخی اصول سلامت کمرآملودیپین داروی ضد فشار درگیری قلب در بیماری ویرتوهمات و شناخت حقیقتچقدر به چشم اعتماد کنیمرستگاری محدود به یک راه نامید درمان کرونا با هماننگاه من، نگاه تو و یا حقیملاحظه های اخلاقی دربارهتاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقا از نخستین همانسیستم تعادلی بدنجهان مادی، تجلی فضا در ذههوش مصنوعی اکنون می توانطوفان زیباییماده، چیزی بیش از یک خلا از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چند سویهحس و ادراک قسمت سیزدهمبیماری لبر و نابینایی آندائما بخوانکتابخانهمحل درک احساسات روحانی دبررسی بیماری التهابی رودآینده ی انسان در فراتر ازدست کردن در گوشALS نگاهی کامل بر بیماری وتیکاگرلور داروی ضد انعقانقش آتش در رسیدن انسان بهزمان شگفت انگیزانگشت نگاری مغز نشان میدچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از ساخت شبکه عصبی با الفبای جهان پر از چیزهای جادویی هوش مصنوعی از عروسک بازی علم و روحاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توخلاصه ای از درمان های جدیبیماری خود ایمن اعصاب محداروی جدید برای میاستنی گل درون گلدانمدارک ژنتیکی چگونه انسانبعد از کروناآیا یک، وجود داردذخیره ی شگفت انگیز اطلاعفیزیک مولکولها و ذرات در تکامل داروینی هنوز در حانقش زبان در سلطه و قدرت ازندان ذهنیانسان قدیم در شبه جزیره عچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تزریق قیچی ژنتیکی کریسپرابزارهای دفاعی و بقای موسختی ها رفتنی استجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی از عروسک تا کمعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکامل تا مغز، از مغز توراپامیل در بارداریخواص اردهبیداری و خواب کدام بهتر اداستانها و مفاهیمی اشتباگام کوچک ولی تاثیرگذارمرز بین انسان و حیوان کجاتقلید مرحله ای نسبتا پیشآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجرمز جهانفراموشی همیشه هم بد نیستتئوری جدید، ویران کردن گنمای موفقیتزبان مشترک ژنتیکی موجودازبان چهار حرفی حیات زمیناولین مورد پیوند سر در انچرا ویروس کرونای دلتا وامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصویر زیبا از سلولاحتیاط در ورزش زانو در خاسردرد سکه ایجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی، اتفاقات و تحعشق درونی به یگانگی خلقتاستفاده از نظریه ی تکامل یاد گرفتن مداومخانه ی تاریکبابا زود بیادر آستانه ی موج پنجم کوویپلاسمای غالبمشاهده آینده از روی مشاهتلاشی جدید در درمان ام اسآب زندگی است قسمت سومروبات ها قول میدهندفضا و ذهن بازتاثیر کپسول نوروهرب بر سنهایت معرفت و شناخت درک عزدودن نقص از هوش مصنوعیایمپلانت مغزی و کنترل دو نزاع بین علم و جهل رو به پمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتغییر الگوی رشد مغزی با زاختراع جدید اینترنت کوانشواهدی از دنیسوان(شبه نئحقیقت غیر فیزیکیهوش عاطفی در زنان بیشتر ااصل در هم تنیدگی و جهانی ژنهای حاکم بر انسان و انسخطای ادراک کارمابحث درباره پیدایش و منشا درمان های رایج ام اسپیوند اندام حیوانات به امعرفت و شناختتنها در برابر جهانآزادی در چیستروش هایی برای کم کردن اضطقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتاثیر گیاهخواری بر رشد و نوار عصب و عضلهسلول های بنیادی منابع و اایپیداکریننعناعموفقیت هوش مصنوعی در امتارتباط انسانی، محدود به شاهکار شش گوشحافظه انسان و حافظه ی هوشهیچ اندر هیچاعتماد بی موردکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدندان ها را مسواک بزنید تبخش های تنظیمی ژنومدرمان جدید ای ال اس، توفرتو با باورهایت کنترل میشپیشرفتی مستقل از ابزار همغز اندامی تشنه ی انرژی اإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَقدرت ذهنتاثیر درجه حرارت بر عملکنورالژیسندرم گیلن باره به دنبال همیشه داناتر از ما وجود دشباهت زیاد بین سلول هاي عمیگرن و روزه داریاز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت 87به نقاش بنگرهزاران سال چشم های بینا ودوپامین قابل حل در آبکودکان مهاجربرای پیش بینی آینده مغز دپروتز چشمدرون و بیرون، جدای از هم تومورها و التهاب مغزی عامغز بزرگ چالشهای پیش روراه های جدید برای قضاوت رالکترودهای کاشتنیلایو دوم دکتر سید سلمان فتاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین همانچگونه مغز ما، موسیقی را پسینوریپا داروی ترکیبی ضدجلو رفتن یا عقبگردهندسه، نمایشی از حقیقتصدای بم با فرکانس پایین، ما اشیا را آنطور که هستنداز تلسکوپ گالیله تا تلسکوقتی شروع به بیدار شدن میحس و ادراک قسمت پنجاهبه سخن توجه کن نه گویندهدگرگونی های نژادی و تغییکاهش حافظه هرچند فرایندیبرخی اطلاعات روانشناسی مآموزش نوین زباندرگیری مغز در بیماری کویتوکل بر خدانقش قهوه در سلامتیرشته نوروایمونولوژی و نقامیدهای جدید برای بازیابنگاه مادی غیر علمی استملاحظات بیهوشی قبل از جرتازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقا از نخستین همانسیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان مرئی و نامرئیهوش مصنوعی از عروسک های بطولانی ترین شباز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستحس و ادراک قسمت ششمبیماری میاستنی گراویسدارچینکجای مغز مسئول پردازش تجمحدودیت چقدر موثر استبررسی سیستم تعادلی بدن اآینده ی علم و فیزیک در60 ثدست آسمانNVG 291تیروفیبان موثر در سکته ی نقش انتخاب از طرف محیط، نزمان، واقعی نیستانتقال ماده و انرژیچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز ترک امروزابزار بقای موجود زنده از ساختن آیندهجهان دارای برنامههوش مصنوعی از عروسک بازی علم اپی ژنتیک دریچه ای بهاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمرخم شدن فضا-زمانبیماری دویکداروی جدید برای کاهش وزنگل زندگیمروری بر تشنج و درمان هایبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا کیهان می تواند یک شبیذره ی معین یا ابری از الکفیزیک هوشیاریتکامل داروینی هنوز در حانقش سجده بر عملکرد مغززونیسومایدانسان میوه ی تکاملنتایج نادانی و جهلمنبع هوشیاری کجاست قسمت تسلیم ارتباط با من برترابعاد و نیازهای تکاملیسختی در بلند شدن از روی صجوانان وطنهوش مصنوعی از عروسک تا کمعید نوروز مبارکاز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قخواص بادامبیست تمرین ساده برای جلودخالت در ساختار ژنهاگامی در درمان بیماریهای مرز جدید جستجو و اکتشاف، تقلید از روی طبیعتآیا خداباوری محصول تکاملرمز جهان خاصیت فراکتالفراموشی و مسیر روحانیتا 20 سال آینده مغز شما به نمایش تک نفرهچند نرمش مفید برای کمردرزبان نیاز تکاملی استاولین هیبرید بین انسان و چرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصویر زیبای اصفهاناحتیاط در تعویض داروهاسردرد عروقی میگرنجراحی هوشیار مغزهوش احساسیعشق، شلوغ کردن نیستاستفاده از هوش مصنوعی در یاد بگیر فراموش کنیخانواده پایدارباد و موجدر برابر حقایق جدیدپمبرولیزوماب در بیماری چمشاهدات آمیخته با اشتباهتمایل زیاد به خوردن بستنآب، زندگی است(قسمت پنجم)روبات های ریز در درمان بیفضای قلب منبع نبوغ استتاثیر کپسول نوروهرب بر سنهایت در بی نهایتسفر فقط مادی نیستایمپلانت مغزی کمک میکند نسبیت عام از زبان دکتر برمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتغییر خود یا تغییر دیگراادامه بحث تکامل چشمشیر و دوغ بادامحقیقت غیر قابل شناختهوش عاطفی در زنان بیشتر ااصل علت و تاثیرکفش و کتابخطای حسبحثي درباره هوش و تفاوتهدرمان های علامتی در ام اسپیوند سر آیا ممکن استمغز فکر میکند مرگ برای دیتنهاییآزادی عقیده، آرمانی که تروش هایی برای جلوگیری از قانون مندی نقشه ژنتیکی متاثیر انتخاب از طرف محیط نوار عصب و عضلهسلول های بدن تو پیر نیستنایا کوچک شدن مغزانسان الهفت چیز که عملکرد مغز تو موفقیت در تفکر استارتباط از بالا به پایین مشاید گوشی و چشمی، آماده شحباب های کیهانی تو در توهیچگاه از فشار و شکست نتراعتیاد و تلاش های درمانی کنگره بین المللی سردرد دده روش موفقیتبخش بزرگی حس و ادراک ما ادرمان جدید سرطانتو باید نیکان را به دست بپپوگستمغز انسان ایا طبیعتا تماریتوکسیمابافت فشار خون ناگهانی در وقدرت شناختی انسان، محدودتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر فقط مردم میفهمیدند کنورالژی تریژمینالسندرم پیریفورمیسهمیشه راهی هستشباهت زیاد بین سلول هاي عمیگرن سردردی ژنتیکی که باز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت چهلبه نادیدنی ایمان بیاورهستي مادي ای که ما کوچکتردورترین نقطه ی قابل مشاهکودکان میتوانند ناقل بی برای اولین بار دانشمندانپروتز عصبی برای تکلمدرون آشفته ی تو و ظاهر خنتومورهای نخاعیمغز بزرگ و فعال یا مغز کوراه های جدید برای قضاوت رالگو نداشتیملازم است هیچ کاری نکنیدتاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانچگونه مغز پیش انسان یا همسیگار عامل افزایش مرگ ومجلوتر را دیدنهنر فراموشیصرع و درمان های آنما به جهان های متفاوت خوداز تکنیکی تا مغز از مغز تویتنام نوعی کرونا ویروس حس و ادراک قسمت پنجاه و یبهبود حافظه پس از رخدادهدانش قدرت استکاهش دوپامین عامل بیماریبرخی بیماری ها که در آن بآمارهای ارائه شده در سطح درگیری مغز در بیماران مبتوپیراماتنقش مهاجرت در توسعه نسل ارشد مغز فرایندی پیچیده اامیدوار باش حتی اگر همه چنگاه محدود و تک جانبه، مشممانتین یا آلزیکسا یا ابتازه های بیماری پارکینسوابزار بقا از نخستین همانسکوت و نیستیجهان مشارکتیهوش مصنوعی از عروسک های بطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستحس و ادراک قسمت شصت و هشتبیماری های میتوکندریداروهای مصرفی در ام اسکرونا چه بر سر مغز می آورمحدودیت های حافظه و حافظبررسی علل کمر درد در میانآینده با ترس جمع نمیشوددست بالای دستفقر داده ها در هوش مصنوعیتکنولوژی های جدید و حالتنقش اتصالات بین سلولهای زمزمه ات مانده در گوشمانتروپی و هوشیاریچالش های ایستادن بر دو پامنابع انرژی از نفت و گاز ترکیب آمار و ژنتیکابزار بقای موجود زنده از ساختن آینده، بهترین روش جهان در حال نوسان و چرخشهوش مصنوعی از عروسک بازی علم به ما کمک میکند تا مواز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدخونریزی مغز در سندرم کووبیماری دیستروفی میوتونیداروی جدید برای ای ال اسگلوله ی ساچمه ایمرکز هوشیاری، روح یا بدن بعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا گذشته، امروز وآینده ذرات کوانتومی زیر اتمی قفیزیک و هوشیاریتکامل داروینی هنوز در حانقش غذاها و موجودات دريازونا به وسیله ویروس ابله انسان ها می توانند میدان نجات در اعتماد به خودمنبع هوشیاری کجاست قسمت تسلیم شدن از نورون شروع مابعاد اضافه ی کیهانسدسازی روش مناسب برای مقجوانان وطنهوش مصنوعی از عروسک تا کمعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریخواص بادام زمینیبیش از نیمی از موارد انتقدر میان تاریکی و روشناییگامی در درمان بیماریهای مرزهای حقیقی یا مرزهای تتقلید از طبیعتآیا دلفین ها می تواند از رنگ کردن، حقیقت نیستفراموشی آرمانتا بحر یفعل ما یشارنگین کمانفرایند پیچیده ی خونرسانیتاول کف پا و حقیقتچند جهانیزبان و کلمه حتی برای کساناولین تصویر در تاریخ از سچرا پس از بیدار شدن از خومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصویربرداری فضاپیمای آماحساس گذر سریعتر زمانسرطان کمیت گراییجراحی گردن همیشه برای دیهوش احساسیعصب حقوق نورولوواستفاده از انرژی خلایادگیری مهارت های جدید دخاویار گیاهیباد غرور و سر پر از نخوت ودر جراحی کمر عجله نکنیدپنج اکتشاف شگفت آور در مومطالبه ی حق خودتمایز یا کشف یگانگیآتاکسیروبات کیانفضای خالی ای وجود نداردتاثیر کتامین در درمان پانهادینه سازی فرهنگ اختلاسفر نامه سفر به بم و جنوب ایمپلانت نخاعی میتواند دچسبیدن به خود، مانع بزرگ منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتغییر دیگران یا تغییر خواداراوون تنها داروی تاییشیشه ی بازالتی و سیلیکونحقیقت، آن چیزی نیست که جلهوشمندی کیهاناصل عدم قطعیت از کوانتوم کل اقیانوس در یک ذرهخطر آلودگی هوابحثی جالب درباره محدودیتدرمان ژنتیکی برای نوآوریپیوند سر برای چه بیمارانمغز قلبتنهایی رمز نوآوری استآزار حقیقیروش هایی ساده برای کاهش اقانون گذاری و تکاملتاثیر احتمالی عصاره تغلینوار عصب و عضلهسلول بنیادی و ای ال اسایا این جمله درست است کسیهفت سین یادگاری از میراث مولکول ضد پیریارتباط بین هوش طبیعی و هوحباب هایی تو در توهیپرپاراتیروئیدیسمکنگره بین المللی سردرد ددهن، بزرگترین سرمایهبخش بزرگتر کیهان ناشناختدرمان جدید سرطانتو برای خزیدن خلق نشده ایپایان، یک آغاز استمغز انسان برای ایجاد تمدریسپریدونافت هوشیاری به دنبال کاهقدرت عشقتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر میدانی مصیبت بزرگتر نوزاد ناشنوای متولد شده،سندرم پیریفورمیسهمیشه عسل با موم بخوریمشجاعت و ترسمیگرن شدید قابل درمان اساز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت چهل و هفتبه هلال بنگرهستی ما پس از شروعی چگال ديدن با چشم بسته در خواب کودکان گذشته به آینده فکبرای تمدن سازی، باید در بپرورش مغز مینیاتوری انسادروغ نگو به خصوص به خودتتومورهای ستون فقراتمغز بزرگترین مصرف کننده راه پیروزی در زندگی چیستالگو و عادت را بشکن و در البخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین همانچگونه هموساپينس بر زمین سیاهچاله هاجمجمه انسان های اولیههنر حفظ گرهضایعه ی شبکه لومبوساکرالما با کمک مغز خود مختاريماز تکینگی تا مغز و از مغز ویتامین E برای فعالیت صححس و ادراک قسمت پنجاه و دبهداشت خوابدانش محدود به ابعاد چهارکاهش سن بیولوژیکی، تنها برخی بیماری های خاص که بدآن چیزی که ما جریان زمان درگیری مغزی در سندرم کووتوانایی مغز و دیگر اجزای نقش میدان مغناطیسی زمین رشد مغز علت تمایل انسان بامیدوارینگاه کلی نگرمن و وجود توهمیتازه های درمان ام اسابزار بقا از نخستین همانسکوت، پر از صداجهان معناهوش مصنوعی از عروسک های بطیف انسفالیت، گیلن باره از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتحس و ادراک قسمت شصت و دوبیماری های مغز و اعصاب و داروهای ام اسکریستال هامحدودیت درک انسانبرطرف کردن خشونت را از خاآیا فراموشی حتمی استدستورالعمل مرکز کنترل بیفلج نخاعی با الکترودهای تکنولوژی و پیشرفتنقش تیروئید در تکامل مغززنان باهوش ترانتظار گذر تندباد؟چالش کمبود اندام برای پیمنابع انرژی از نفت و گاز ترکیب حیوان و انسانابزار بقای موجود زنده از ساختار فراکتال وجود و ذهجهان در حال ایجاد و ارتقاهوش مصنوعی از عروسک بازی علم بدون توقفاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنخونریزی مغزی کشندهبیماری سلیاکداروی جدید برای دیابتگلوئونمرکز حافظه کجاستتفکر قبل از کارآیا پیدایش مغز از روی تصاذرات کوانتومی زیر اتمی قفیزیک آگاهیتکامل داروینی هنوز در حانقش غذاها و موجودات دريازیان غذاهای پرچربانسان یک کتابخانه استنجات در راستگوییمنبع هوشیاری کجاست قسمت تست نوار عصب و عضلهابعاد بالاترسرنوشتجواب دانشمند سوال کننده هوش مصنوعی از عروسک تا کمعادت همیشه خوب نیستاز تکامل تا مغز، از مغز تورزش و میگرنخواص شکلات تلخبیشتر کمردردها نیازی به در مانهای کمر دردگاهی لازم است برای فهم و مزایای شکلات تلخ برای سلتقویت مغز با ورزشآیا دلفین ها میتوانند باآیا دست مصنوعی به زودی قارهبر حقیقیفرایند تکامل و دشواری هاتابوهای ذهنیچند جهانیزبان و بیان نتیجه ساختمااولین دارو برای آتاکسی فچرا ارتعاش بسیار مهم استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصور ما ازمشکلات و واقعیاحساسات کاذبسرعت فکر کردن چگونه استجستجوی متن و تصویر به صورهوش بشری تهدید برای بشریعصب سیاتیکاستفاده از سلول های بنیایادگیری هوش مصنوعی، عمیقخار و گلبار مغز بر دو استخواندر درمان بیماری مولتیپل پول و شادیمطالبی در مورد تشنجتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآتاکسی فریدریشروح و آب حیاتقفس دور خود را بشکنتاثیر گیاه خواری بر رشد وچهار میلیارد سال تکامل بسفر به مریخ در 39 روزایمپلانت استخوانی در آسینسبت ها در کیهانمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتغییر دادن ژنها آیا روزی ادب برخورد با دیگرانشکل های متفاوت پروتئین هحقایق ممکن و غیر ممکنهوشیاری و وجوداصل، روان و نفس استکلمات بلند نه صدای بلندخطر حقیقی، خود انسان استبحثی در مورد نقش ویتامين درمان کارتی سل و تومور مغپیوند سر، یکی از راه حلهامغز ما کوچکتر از نیم نقطهتنبیه چقدر موثر استآزار دیگری، آزار خود استروش جدید تولید برققانون جنگلتاثیر بینش و انتظارات فرنوار عصب و عضله مهم در تشسلول بنیادین از مخاط بینایا ابزار هوشمندی یا مغز هم نوع خواری در میان پیشیمولتیپل اسکلروز در زنان ارتباط شگفت مغز انسان و فحد و مرزها توهم ذهن ماستهاوکينگ پیش از مرگش رسالکنترل همجوشی هسته ای با هدو ویژگی انتزاع و قدرت تجبخش دیگری در وجود انسان هدرمان دارویی سرطان رحم بتو تغییر و تحولیپاکسازی مغزمغز انسان برای شادمانی طریسدیپلام تنها داروی تایافتخار انسانقسم به فقرتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نیروی مغناطیس نباشد نوسانات کوانتومی منبع ماسندرم پای بی قرارهمیشه، آنطور نیست که هستشرکت نورالینک ویدیویی ازمیاستنی گراویس بدون آنتیاز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت چهل و هشتبه کدامین گناه کشته شدندهشت توصیه برای کاستن از ددی متیل فومارات(زادیوا)(کودکان خود را مشابه خود تبرای خودآگاه بودن تو بایپرکاری تیروئیددریا آرام نخواهد شد کشتی توهم فضای خالیمغز حریص برای خون، کلید تراه انسان شدن، راه رفتن والگوی بنیادین و هوشیاریلحظات خوش با کودکانتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانچگونه هوشیاری خود را توسسیاهچاله های فضایی منابعجنین مصنوعیهنر رها شدن از وابستگیضایعه ی عروقی مخچهما بخشی از این جهان مرتبطاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین E در چه مواد غذایحس و ادراک قسمت پنجاه و سبهداشت خواب، رمز حافظه ی دانش بی نهایتکایروپاکتیک چیستبرخی توجهات در ببمار پارآنچه می دانم، آنچه را میخدرگیری مغزی در سندرم کووتوانایی یک فرد، برای تغینقش محیط زندگی و مهاجرت درشد در سختی استامیدواری و مغزنگاه انسان محدود به ادرامن کسی در ناکسی دریافتم تاسف بار است انسان، حق خوابزار بقا از نخستین همانسکوت، در برابر گزافه گویجهان معکوسهوش مصنوعی از عروسک بازی طبیعت موجی جهاناز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجازحس و ادراک قسمت شصت و ششبیماری های ژنرالیزه ی عصداروهای تغییر دهنده ی سیکریستال زمان(قسمت اولمخچه فراتر از حفظ تعادلبزرگ فکر کنآیا ممکن است موش کور بی مدغدغه نتیجه ی نادانی استفلج بل، فلجی ترسناک که آنتکنولوژی جدید که سلول هانقش حفاظتی مولکول جدید دزنجیرها را ما باید پاره کانحراف و حقیقتچالش دیدگاه های سنتی در بمنابع انرژی از نفت و گاز ترازودونابزار بقای موجود زنده از ساختار شبکه های مغزی ثابجهان ریز و درشتهوش مصنوعی از عروسک بازی علم در حال توسعهاز تکینگی تا مغز- از مغز واکسن اسپایکوژن ضد کروناخواندن ، یکی از شستشو دهنبیماری ضعف عضلات نزدیک بداروی جدید ضد فشار خونگمان میکنی جرمی کوچکی در مرکز حافظه کجاستتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا آگاهی پس از مرگ از بیذرات کوانتومی زیر اتمی قفیزیکدانان ماشینی برای تتکامل زباننقش غذاها و موجودات دريازیباترین چیز در پیر شدنانسان باشنخاع ما تا پایین ستون فقرمنبع هوشیاری کجاست قسمت تست کم هزینه ی بزاق برای اتفاق و تصادفسریع دویدن مهم نیستجواب سنگ اندازیهوش مصنوعی از عروسک تا کمعادت کن از بالا نگاه کنیاز تکامل تا مغز، از مغز تورزش بهترین درمان بیش فعخواص شگفت هویجبا همه مهربان باشدر محل کار ارزش خودت را بگاهی مغز بزرگ چالش استمسمومیت دانش آموزان بی گتقویت استخوان در گرو تغذتقویت حافظه یا هوش مصنوعآیا رژیم غذایی گیاهی سلاروی و منیزیم در تقویت استفرایند حذف برخی اجزای مغتاثیر فکر بر سلامتچند جهانی و علمزبان و بیان، در سایه پیشراولین دروغچرا بیماری های تخریبی مغمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصور از زمان و مکاناخلاق و علوم اعصابسطح آگاهی، رخدادهای زندگجستجوی هوشیاری در مغز ماهوش در طبیعتعضلانی که طی سخن گفتن چقداستفاده از سلول های بنیایادگرفتن، آغاز حرکت است خارق العاده و استثنایی ببار بزرگ ایستادن بر دو پادر دعواها چه میکنی؟پول و عقیدهمطالعه ای بیان میکند اهدتمدن پیشرفته ی پیشینیانآتاکسی مخچه ای خودایمنروح در جهانی دیگر استقفس ذهنتاثیر گیاه خواری بر رشد وچهار ساعت پس از کشتار خوکسفر به درون سفری زیباایمان به رویانسبت طلایی، نشانه ای به سمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتغییر زودتر اتصالات مغزیادراک ما درک ارتعاشی است شکل پنجم مادهحل مشکلهوشیاری و افسردگیاصلاح خطا با رفتن بر مسیرکلوزاپین داروی ضد جنونخطر را بپذیربحثی در مورد نقش کلسیم و درمان پوکی استخوانپیوندهای پیچیده با تغییرمغز مانند تلفن استتهدیدهای هوش مصنوعیآسيب میکروواسکولاریا آسروش صحبت کردن در حال تکامقانون جنگلتاثیر ترکیبات استاتین (سنوار عصب و عضله برای تاییسلول عصبی شاهکار انطباق ایا بیماری ام اس (مولتیپهمه چیز موج استشاید درست نباشدمواد کوانتومی جدید، ممکنارتباط شگفت انگیز مغز انحریص نباشاعتیاد را به دور بیندازهاوکينگ پیش از مرگش رسالکنترل جاذبهدو بیماری روانی خود بزرگ بخشیدن دیگران یعنی آرامشدرمان زخم دیابتی با تکنوتو جهانی هستی که خودش را پارادوکس ها در علممغز انسان برای شادمانی طریشه های مشترک همه ی موجوافراد آغاز حرکت خودشان رقضاوت ممنوعتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نعمت فراموشی نبود بسنوشیدن چای برای مغز مفید سندرم پس از ضربه به سرهمکاری یا رقابتشربت رب انارمیدان مغناطيسي زمین بشر از نشانه ها و آثار درک شدحس و ادراک قسمت چهل و دومبه امید روزهای بهترو هر کس تقوای خدا پیشه کندین اجباریکودکان را برای راه آماده برای رشد، باید از مسیر خطپراسینزوماب در پارکینسودریای خداتوهم فضای خالی یا توهم فضمغز در تنهایی آسیب میبینراه بی شکستالگوبرداری از طبیعتلرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانچگونه واکسن کرونا را توزسیاهچاله ها، دارای پرتو جنگ هفتاد و دو ملت همه را هنر، پر کردن است نه فحش دضایعات در عصب زیر زبانیما تحت کنترل ژنها هستیم یاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کاحس و ادراک قسمت پنجاه و شبوزون هیگز چیستدانشمندان موفق به بازگردکار امروز را به فردا نیندبرخی توصیه ها برای واکسیآنچه ناشناخته است باید شدرگیری اعصاب به علت میتوتوازن مهمتر از فعالیت زینقش مرکز تنفس سلولی در بیرشد، رسیدن به یک هدف نیستامیدی به این سوی قبر نیستنگاه از بیرون مجموعهمن پر از تلخیمتبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقا از نخستین همانسکته مغزیجهان هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی طبیعت بر اساس هماهنگیاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسحس و ادراک سی و هفتمبیماری وسواسداروهای ضد بیماری ام اس وکریستال زمان(قسمت دوم)مخچه ، فراتر از حفظ تعادلبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا ما کالا هستیمذهن ما از در هم شکستن منبفلج خوابتکنولوژی جدید که سلول هانقش حیاتی تلومر دی ان آ دزندگی فعال و مثبت روند آلاندوه در دنیا استچاالش ها در تعیین منبع هومنابع انرژی از نفت و گاز ترازودونابزار بقای موجود زنده از سادیسم یا لذت از آزار دادجهان شگفت انگیزهوش مصنوعی از عروسک بازی علم راهی برای اندیشیدن ااز تکینگی تا مغز- از مغز واکسن دیگر کرونا ساخته شخواندن، دوست روزهای سختبیماریهای تحلیل عضلانی اداروی جدید ضد میگرنگنجینه ای به نام ویتامین مرکز خنده در کجای مغز استتفکر خلا ق در برابر توهم آیا امکان بازسازی اندامهرفلکس وتری با توضیح دکتر فال نیکوتکامل زباننقش غذاها در کاهش دردهای زیباترین چیز در افزایش سانسان جدید از چه زمانی پانخاع درازتر یا کوتاهتر کمنبع هوشیاری کجاست قسمت تست آر ان اس دز میاستنی گاتوبان اطلاعات و پلِ بینسریعترین کامپیوتر موجودجوسازی مدرنهوش مصنوعی به کمک هوش طبیعادت کن خوب حرف بزنیاز تکامل تا مغز، از مغز تورزش در کمر دردخواص عجیب لوبیابا هوش مصنوعی خودکار روبدر چه مرحله ای از خواب ، رگاهی جهت را عوض کنمسمومیت دانش آموزان، قماگذر زمان کاملا وابسته به مسیر دشوار تکامل و ارتقاتقویت سیستم ایمنیآیا رژیم غذایی گیاهی سلارویکردهای جدید ضایعات نخفراتر از دیوارهای باورتاثیر مشاهده بر واقعیت بچند روش ساده برای موفقیتزبان و تکلم برخی بیماریهاولین سلول مصنوعیچرا حیوانات سخن نمی گوینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصاویر زیبای رعد و برقاخلاق پایه تکامل و فرهنگسعی کن به حدی محدود نشویحفره در مغزهوش عاطفی قسمت 11غم بی پایاناستفاده از سلول های بنیایادآوری خواب و رویاخبر مهم تلسکوپ هابلبار سنین ابزار هوشمندی ادر سال حدود 7 میلیون نفر پوست ساعتی مستقل از مغز دمعمای اخلاقی قطارتمدن بشری و مغز اخلاقیآتش منبع انرژیروح رهاییقفس را بشکنتاثیر گیاه خواری بر رشد ونون و القلمسفر تجهیزات ناسا به مریخ این پیوند نه با مغز بلکه نشانه های گذشته در کیهان منبع خواب و رویاتغییر عمودی سر انسان از پادغام میان گونه های مختلشکرگزار هر چیزی باش که داحلقه های اسرارآمیزهوشیاری کوانتومیاصول انجام برخی نرمش ها دکلید نزدیک و نگاه تو بر فخطرات هوش مصنوعیبحثی در مورد حقیقت فضا و درمان پوکی استخوانپیوندی که فراتر از امکانمغز مادران و کودکان در زمآسیب ها ناشی از آلودگی هوروشهای نو در درمان دیسک بقانونمندی و محدودیت عالمتاثیر تغذیه بر سلامت روانوار عصب و عضله تعیین محلسلول عصبی، در محل خاص خودایا بدون زبان میتوانیم تهمه چیز و هیچ چیزشایسته نیست در جیب خود قرموجود بی مغزی که می تواندارتباط شگفت انگیز مغز انحرکات چشم، ترجمه کننده ی اعداد بینهایت در دنیای مهدف یکسان و مسیرهای مختلکندن ریشه ی خوددو بار در هفته ماهی مصرف بخشش، عقلانی یا غیر عاقلدرمان ساده ی روماتیسمتو جدای از کیهان نیستیپاسخ گیاهان در زمان خوردمغز انسان رو به کوچک تر شریشه های مشترک حیاتافراد بی دلیل دوستدار تو قطار پیشرفتتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نعمت فراموشی نبود بسنوعی سکته مغزی ، وحشتناک سندرم جدایی مغزهمانند سازی در انسانشربت ضد خلطمیدان های مغناطیسی قابل از نظر علم اعصاب یا نرووسحس و ادراک قسمت چهل و سومبه بالا بر ستارگان نگاه کوفور و فراوانیدین، اجباری نیستکوری گذرای ناشی از موبایبرای زندگی سالم، یافتن تپرتوهای صادر شده از سیاهدرک فرد دیگر و رفتارهای اتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)مغز را از روی امواج بشناسراه طولانی را به سلامت گذالتهاب شریان تمپوراللرزش دست ها و گردن و سر ETتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانچگونه آن شکری که می خوریمسیاهچاله و تکینگی ابتدایجنگ و تصور از جنگهوموارکتوس ها ممکن است دضرورت زدودن افکارمانند کودکان باشیداز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا و استخوانحس و ادراک قسمت بیست و چهبوزون هیگز جهان را از متلدانشمندان نورون مصنوعی سکار با یگانگی و یکپارچگیماست مالیبرخی درمان های Spinal Muscular Atآنچه واقعیت تصور میکنیم درب بسته با غیر خود باز متوت زیاد بخوریدنقش نگاه از پایین یا نگاهز گهواره تا گورامیدی تازه در درمان سرطانگاه از دور و نگاه از نزدمن بی من، بهتر یاد میگیرمتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقا از نخستین همانسکته ی مغزی در جوانانجهان هوشیارهوش مصنوعی از عروسک بازی طعمه ی شبکه های ارتباط اجاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهحس و ادراک- قسمت پنجاه و بیماری کروتز فیلد جاکوبداروهای ضد تشنج با توضیح کریستال زمان(قسمت سوم)مخچه ابزاري که وظیفه آن فبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا ما تنها موجودات زنده ذهن چند جانبه نیازمند نگفلج خواب چیستتکینگینقش خرچنگ های نعل اسبی درزندگی هوشمند در خارج از زاندوه دردی را دوا نمیکندنابینایی در نتیجه ی گوشی منابع انرژی از نفت و گاز تراشه مغز بدون واسطه ی دابزار بقای موجود زنده از سازگاری با محیط بین اجزاجهان شگفت انگیز و بی زمانهوش مصنوعی از عروسک بازی علم ساختن برج های چرخاناز تکینگی تا مغز- از مغزتواکسن دیگری ضد کرونا از دخواب زمستانی سلول های سربیماری، رساله ای برای سلداروی جدید ضد الزایمرگوهر با نظر دیگران سنگ نممرگ چیستتفاوت قند طبیعی با قند و آیا انسان با مغز بزرگش اخرفتار مانند بردهفاکسیبتتکامل زبان انسان از پیشینقشه مغزی هر فرد منحصر بهزیر فشار کووید چه باید کرانسان خطرناکترین موجودنخستین تمدن بشریمنبع هوشیاری کجاست قسمت تشنچ پانایوتوپولوس تشنج اتوسوکسیمایدسرکه انگبین عسلی مفید برجامعه ی آسمانیهوش مصنوعی به شناسایی کاعادت کردن به نعمتاز خود رها شووزن حقیقی معرفت و شناختخود جسم و یا تصویربا هر چیزی که نفس می کشد مدر ناامیدی بسی امید استدر هم تنیدگی مرزها و بی مگذشته را دفن کنمسئول صیانت از عقیده کیستلقین اطلاعات و حافظهآیا راهی برای بهبود وضعیرویا و واقعیتفرار در فرار از میزبان، دتاثیر نگاه ناظر هوشیار بچندین ماده غذایی که ماننزبان و شناخت حقیقت قسمت چاوکرلیزوماب داروی جدید شچرا حجم مغز گونه انسان درمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصادف یا قوانین ناشناختهاختلا ل در خود عضلهشلیک فراموشیحق انتخابهوش عاطفی قسمت نهمغم بی پایاناستفاده از سلول های بنیایاری خدا نزدیک استخدا موجود استباربر دیگران نباشدر عید نوروز مراقب تصادف پوشاندن خود از نورمعماری، هندسه ی قابل مشاتمدن زیر آبآثار باستانی تمدن های قدروزه داری متناوب، مغز را قله برای دیدن نه برای به تاثیر گیاه خواری بر رشد ونوآوری ای شگفت انگیز دانسفر دشوار اکتشافاین اندوه چیستنشانه های پروردگار در جهمنتظر نمان چیزی نور را بهتغییرات منطقه بویایی مغزادغام دو حیطه علوم مغز و شکست حتمیحمله ویروس کرونا به مغزهوشیاری سنتی یا هوشیاری اصول توسعه ی یک ذهن کاملکلام و زبان، گنجینه ای بسدفاع از پیامبربحثی در مورد عملکرد لوب فدرمان آرتروز با ورزش موضپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز چون ابزار هوش است دلیآسیب روانی شبکه های اجتمروشهای شناسایی قدرت شنواقارچ بی مغز در خدمت موجودتاثیر حرکات چشم بر امواج نوار عصب و عضله در مطب دکسلولهای ایمنی القا کنندهایا تکامل هدفمند استهمه چیز کهنه میشودشادی، پاداش انجام وظیفهموجودات مقهور ژنها هستندارتباط غیرکلامی بین انساحرکت چرخشی و دائمی کیهانبقا با سازگارترین فرد اسهدف یکسان، در مسیرهای متکندر در بیماریهای التهابدو برابر شدن خطر مرگ و میبدون پیر فلکدرمان سرگیجه بدون نیاز بتو دی ان ای خاص ميتوکندريپختگی پس از چهل سالگي به مغز انسان رو به کوچکتر شدریشه های اخلاقافزایش قدرت ادراکات و حسقطره قطرهتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر با مطالعه فیزیک کواننیوالینسندرم دزدی ساب کلاوینهمجوشی هسته ای، انرژِی بشش مرحله تکامل چشممیدان های کوانتومی خلااز نظر علم اعصاب اراده آزحس و ادراک قسمت نهمبه بالاتر از ماده بیندیشوقاحت و تمسخر دیگراندیوار همه اش توهم بودکی غایب شدی تا نیازمند دلبرخی ملاحظات در تشنج های پرتوزایی از جسم سیاهدرک نیازمند شناخت خویش اتوهم چیستمغز زنان جوانتر از مغز مررابطه تشنج و اوتیسمام آر آی جدید با قدرت شگفلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجنگ داده هاهورمون شیرساز یا پرولاکتضرب المثل یونانیمانند آب باشاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا در سبزیجاتحس و ادراک قسمت بیست و یکبی نهایت در میان مرزهادانشمندان یک فرضیه رادیککارهای کوچک، بی ارزش نیسماست مالی با هوش انسانیبرخی روش های تربیتی کودکآنچه حس می کنیم، نتیجه ی درختان چگونه بر تشکیل ابتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنقش نظام غذایی در تکامل مزمین در برابر عظمت کیهانامگا سه عامل مهم سلامتنگاه از درون قفس یا بیرونمننژیتتبدیل سلولهای محافط به سابزار بقا از نخستین همانسال سیزده ماههجهان های بسیار دیگرهوش مصنوعی از عروسک بازی ظهور امواج مغزی در مغز مصاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهحس و ادراک- قسمت بیست و پبیماری گیلن باره و بیمارداروی فامپیریدین یا نورلکشف مکانیسم عصبی خوانش پمخچه تاثیر گذار بر حافظهبزرگترین خطایی که مردم مآیا مصرف مولتی ویتامین هذهن هوشیار در پس ماده ی مفلج دوطرفه عصب 6 چشمتکامل فردی یا اجتماعینقش داروهاي مختلف معروف زندگی و داراییاندوهگین نباش اگر درب یا ناتوانی از درمان برخی ویمنابع انرژی از نفت و گاز تراشه ها روی مغزابزار بقای موجود زنده از ستم با شعار قانون بدترین جهانی که نه با یک رخداد و هوش مصنوعی از عروسک بازی علایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز، از مغز واکسن سرطانخواب سالم عامل سلامتیبیمارستان هوش مصنوعیداروی سل سپتگویید نوزده و ایمنی ساکتمرگ و میر پنهانتفاوت مغز انسان و میمون هآیا احتمال دارد رویا از آرفتار وابسته به شکلفاجعه ی جهل مقدستکامل ساختار رگهای مغزی نقشه های مغزی جدید با جزیزیرفون داروی ضد ام اسانسان در هستی یا هستی در نخستین تصویر از سیاهچالهمنبع هوشیاری کجاست قسمت تشنج چیستاتصال مغز و کامپیوترسرگیجه از شایعترین اختلاجاودانگی مصنوعیهوش مصنوعی تعاملیعادت بد را ترک کناز درخواست ها جدا شووزوز گوشخودآگاهی و هوشیاريبا آتش، بازی نکن و بعد از در هم تنیدگی کوانتومیگر جان به جز تو خواهد از خمسئولیت جدیدتلاش ها برای کشف منابع جدآیا راهی برای رفع کم آبی رویا و کابوسفرد موفقتاثیر نگاه و مشاهده ناظر چندجهانیزبان و شناخت حقیقت قسمت اايندگان چگونه خواهند دیدچرا خشونت و تعصبمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتضادهای علمیاختلاف خانوادگی را حل کنشلیک فراموشیحقیقت قربانی نزاع بین بی هوش عاطفی قسمت هفتمغیرقابل دیدن کردن مادهاستفاده از سلول های بنیاژن همه چیز نیستخدا نور آسمان ها و زمین ابارداری بدون رحمدرمان نگهدارنده ی اعتیادپیموزایدمعنی روزهتمدنی قدیمی در شمال خلیج آدم عاقل، وقت خودش را هدرروزه داری و التهاب زیانبقله سقوطتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز مشاهده ی غیر مستسفرنامه سفر به بم و جنوب این ایده که ذرات سیاهچالنشانه های بیداری روحیمنتظر نتیجه ی کارهایت باتغییرات مغز پس از 40 سالگیارتقا و تکامل سنت آفرینش شکستن مرز دور مغزحمایت از طبیعتهوش، ژنتیکی است یا محیطیاصول سلامت کمرکلام، در تحولی شگفت آور بدفاع در برابر تغییر ساختبحثی درباره هوش و تفاوتهدرمان ام اس(مولتیپل اسکلتو یک معجزه ایپیام های ناشناخته بر مغز مغز چگونه صداها را فیلتر آسیب عصب پا به دنبال اعتیروشی برای بهبود هوش عاطفقبل و بعد از حقیقتتاثیر دوپامین و سروتونیننوبت کودکانسلولهای بنیادی مصنوعی درایجاد احساساتهمه چیز در زمان مناسبشب سیاه سحر شودمورد نادر همپوشانی دو بیارتروز یا خوردگی و التهاحس متفاوتبقا در ازای بیماریهدف از تکامل مغزکندر علیه سرطاندو برابر شدن خطر مرگ و میبدون بار گذشتهدرمان سرگیجه بدون نیاز بتو در میانه ی جهان نیستی پدیده خاموش روشن در پارکمغز ایندگان چگونه استرژیم های غذایی و نقش مهم افزایش میل جنسی با خوردن لمس کوانتومیتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر تلاش انسان امروز برانیکولا تسلاسندرم سردرد به دلیل افت فهمدلی و هوش عاطفیششمین کنگره بین المللی سمیدان بنیادین اطلاعاتاز نظر علم اعصاب اراده آزحس و ادراک قسمت چهارمبه جای محکوم کردن دیگران وقت نهيب هاي غير علمي گذشدیوار، از ابتدا توهم بودکیهان خود را طراحی میکندبرخی مرزهای اخلاق و علوم پرسشدرک و احساستوهم و خیالمغزهای کوچک بی احساسرادیوی مغز و تنظیم فرکانام اس و سرطانلزوم گذر انسان از حدها و تاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله ی تولید کنندهجنبه های موجی واقعیتهوش فوق العاده، هر فرد اسضربه مغزی در تصادف رانندماه رجباز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی 12 در درمان دردحس و ادراک قسمت بیست و دوبی نظمی مقدمه شناختدانشمندان ژنی از مغز انسکارهایی بیش از طراحی و گپماشین دانشبرخی سلولهای عصبی در تلاآنها نمیخواهند دیگران رادرختان اشعار زمینتوسعه برخی شغل ها با هوش نقش نظریه تکامل در شناسازمین زیر خلیج فارس تمدنی اما شما از دید خفاش کور هنگاه از درون مجموعه با نگمن، ما یا چی؟تبر را بردارابزار بقا از نخستین همانسانسور از روی قصد بسیاری جهان هایی در جهان دیگرهوش مصنوعی از عروسک بازی ظرف باید پر شود چه با چرک از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک محس و ادراک- قسمت شصت و چهبیماری آلزایمر، استیل کوداروی لیراگلوتیدکشف مکانیسمی پیچیده در بمخاطب قرار دادن مردم، کابزرگترین درد از درون است آیا مغز تا بزرگسالی توسعذهن و زندگیفن آوری های جدید علیه شناتکامل مادی تا ابزار هوشمنقش درختان در تکاملزندگی بی دوداندام حسی، درک از بخش هایناتوانی در شناسایی چهره منابع انرژی از نفت و گاز تراشه ی هوش مصنوعی در مغزابزار بقای موجود زنده از ستم، بی پاسخ نیستجهانی که از یک منبع، تغذیهوش مصنوعی از عروسک بازی علایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز، از مغز واکسن سرطانخواب سالم عامل سلامتی و یبیندیشداروی ضد چاقیگوش دادن بهتر از حرف زدنمرگ و میر بسیار بالای ناشتفاوت ها و تمایزها کلید بآیا احتمال دارد رویا از آرفتار اجتماعی انسان، حاصفارغ التحصیلان، فقیر و دتکامل شناخت انسان با کشفنقشه با واقعیت متفاوت اسزیرک ترین مردمانسان عامل توقف رشد مغزنخستین روبات های زنده ی جمنبع هوشیاری کجاست قسمت تشنج و حرکات شبه تشنجی قااثر مضر مصرف طولانی مدت رسرگردانیجایی برای یاد گرفتن باقی هوش مصنوعی در قضاوت های اعادت دادن مغز بر تفکراز دست دادن دم در پیشینیاوسواس، بیماری استخودآگاهی و هوشیاريبا تعمق در اسرار ابدیت و خودت را از اندیشه هایت حفبا خودت نجنگدر هم تنیدگی کوانتومی و پگرفتار محدودیت ها و ابعامسئولیت در برابر محیط زیتلاش های جدید در ALSآیاما مقهور قوانین فیزیکرویا و خبر از آیندهفرد یا اندیشهتاثیر نگاه انسان بر رفتانه ناامیدی بلکه ارتقازبان و شناخت حقیقت قسمت دايا اراده آزاد توهم است یچرا در مغز انسان، فرورفتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتظاهر خوابیده ی مادهاختلال حرکتی مانند لرزش شنا در ابهای گرم جنوب نیاحقیقت آنطور نیست که به نظهوش عاطفی قسمت یازدهغرور و علماستیفن هاوکینگ در مورد هژن همه چیز نیستخدا بخشنده است پس تو هم ببازگشایی مجدد مطب دکتر سدرمان نابینایان آیا ممکنپیموزایدمعاینه قبل از نوار عصب و تمرکز و مدیتیشنآرام باشروزه داری و بیمار ی ام اس قلب های سادهتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز با توضیح دکتر فاسفرنامه سفر به بم و جنوب این ابتدای تناقض هاستنظام مثبت زندگیمنتظر زمان ایده آل نشوارتقا یا بازگشت به قبل ازشگفت نیست من عاشق تو باشمحوادث روزگار از جمله ویرهوض مصنوعی زندهاضطراب و ترسکلرال هیدرات برای خواباندقیق ترین تصاویر از مغز ابحثی درباره هوش و تفاوتهدرمان با سلول های بنیادیتو یک جهان در مغز خودت هسپیدایش زبانمغز ناتوان از توجیه پیداآسانی موفقیتروشی جدید در درمان قطع نخقبل از آغازتاثیر دپاکین بر بیماری منور از عمق تاریکیسلام تا روشناییایران بزرگهمه چیز در زمان کنونی استشبیه سازی میلیون ها جهان موسیقی نوارزش های وارونهحس چشایی و بویاییبقای حقیقی در دور ماندن اهدف از خلقت رسیدن به ابزاکو کیو تن coQ10دو داروی جدید برای میاستبدون زمان، ماده ای وجود ندرمان سرگیجه بدون داروتوقف؛ شکستپروژه ی ژنوم انسانیمغز ابزار بقای برتر مادیرژیم های غذایی و نقش مهم افزایش مرگ و میر سندرم کولووفلوکساسینتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر خواهان پیروزی هستینیاز به آموزش مجازی دیجیسوی ما آید نداها را صداهمراه سختی، اسانی هستشعار و عملمیدازولام در درمان تشنج از واقعیت امروز تا حقیقتحس و ادراک قسمت نوزدهمبه جای تولید، بیشتر گوش کوقتی فهمیدی خطا کردی برگدید تو همیشه محدود به مقدکیهانِ هوشیارِ در حال یابرخی نکات از گاید لاین پرپرسش و چستجو همیشه باقی ادرک کنیم ما همه یکی هستیمتوهم وجودمغز، فقط گیرندهراز تغییرام اس یا تومور؟چگونه انتظارات بر ادراک لزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله، سیاه خالص یا پجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی می تواند بر احضررهای مصرف شکر و قند بر ماپروتیلیناز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی هفدهحس و ادراک قسمت بیست و سوبی هیچ می ایی و بی هیچ میردانشمندان پاسخ کوانتومی کاربرد روباتهای ريزنانومبانی ذهنی سیاه و سفیدبرخی سيناپسها طی تکامل و آنژیوگرافی از مغزدرد و درستوصیه های سازمان بهداشت نقش هورمون های تیروئید دزمان چیستامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنگاه حقیقی نگاه به درون امنابع انرژي پاک سرچشمه حتحریک عمقی مغزابزار بقا از نخستین همانسانسور بر بسیاری از حقایجهان یکپارچههوش مصنوعی از عروسک بازی ظرفیت مغز چقدر استاز تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار حسن یوسف باغچه ی منبیماری الزایمرداروی تشنجی دربارداریکشف ژن جدید، می تواند گستمدل همه جانبه نگر ژنرالیبسیاری از مجرمان، خودشانآیا همه جنایت ها نتیجه بیذهن و شیمی بدنفناوری هوش مصنوعی نحوه ختکامل مداومنقش ذهن و شناخت در حوادث زندگی در جمع مواردی را برانرژی بی پایان در درون هرنادیدنی ها واقعی هستندمنابع انرژی از نفت و گاز تراشه ی بیولوژِیکابزار بقای موجود زنده از ستون فقرات انسان دو پا جلجهانی در ذهنهوش مصنوعی از عروسک بازی علائم عصبی آلزایمر، با ااز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن ضد اعتیادخواب عامل دسته بندی و حفطبیهوش کردن در جراحی و بیمداروی ضد چاقیگوشه بیماری اتوزومال رسسمرگ و سوال از قاتلتفاوت ها را به رسمیت بشناآیا بدون ناظر هوشمند هم برقیبی قدرتمند در برابر مفاصله ها در مکانیک کوانتتکامل، نتیجه ی برنامه رینقص های سیستمی ایمنیزیست شناسی کل در جزء فراکانسانیت در هم تنیده و متصنرمش های مفید برای درد زامنبع هوشیاری کجاست قسمت تشنج به صورت اختلال رفتااثرات فشار روحی شدیدسربازان ما محققا غلبه می جایی خالی نیستهوش مصنوعی در کامپیوترهاعارضه جدید ویروس کرونا ساز روده تا مغزوسیله، فقط دعا نیست