دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

آسيب میکروواسکولاریا آسیب عروق ریز و پیاز بویایی در سندرم کووید 19

آسيب میکروواسکولار(آسیب عروق ریز)و پیاز بویایی در سندرم کووید 19
آسیب چند کانونی میکروواسکولار و پیاز بویایی، یکی دیگر از نتایج خطرناک سندرم کووید 19 است. مطالعات جدید این را مطرح میکند.
پس از مرگ، MRI (11.7-Tesla scanner )مغز در 13 بیمار فوت شده به سندرم کووید 19 اختلالاتی را در 10 بیمار، نشان داد. درمیان این بیماران 9 بیمار تغییرات MRI به صورت هیپراینتنسیتی نشان دادند که نشانه آسیب میکرواسکولار و ترشح فیبرینوژن است. رنگامیزی ایمنی، نازک شدن بازال لامینا را در 5 تن از بیماران نشان دادند.
تحلیل بیشتر، هیپواینتنسیتی نقطه ای را در ارتباط با عروق خونی پرخون در ده بیمار نشان داد. این مناطق، خونریزی های ریز بودند. باعث شگفتی اینکه مدرکی از عفونت ویروسی در این مناطق، مشاهده نشد .
میونگ هوا لی پزشک در موسسه ملی بیماری های نورولوژی و سکته مغزی میگوید: این یافته ها ممکن است تغییراتی را- که در ام ار آی به صورت هیپراسنتنسیتی و هیپواینتنسیتی خطی در بیماران دچار کووید 19 دیده میشود- تفسیر کند.
Chromogenic immunostaining برای ارزیابی اختلالات مغزی در ده بیمار استفاده شد همچنین از تصویربرداری با فلورسنت استفاده شد.
در 13 بیمار، آستروسیت های هیپرتروفیک، تجمع ماکروفاژ و میکروگلیاهای اطراف عروق، دیده شد. هشت بیمار، CD3+ and CD8+ T cells را در فضاهای نزدیک به سلول های اندوتلیال نشان دادند. در نهایت 5 بیمار میکروگلیاهای فعال را در کنار نورون نشان دادند.
این، نشانه نورونوفاژی(خورده شدن سلول های عصبی) پیاز بویایی، ماده سیاه، هسته دورسال موتور در عصب واگ و کمپلکس پره- بوتزینگر در بصل النخاع است که در تولید تنفس ریتمیک خودبخود، نقش دارد.
به طور خلاصه آسیب عروقی در ده مورد یافت شد. تجمع دور عروق در 13 بیمار و نورون های دچار ایسکمی حاد در 6 مورد و نورونوفاژی در 5 مورد گزارش شد.
https://www.medscape.com/viewarticle/943445?src=soc_fb_210110_mscpedt_news_mdscp_brain&faf=1#vp_1
#سلمان_فاطمی#نورولوژیست#اصفهان#مغز#تکامل#ویروس_کرونا


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ابزارهای بقا از نخستین هداروی جدید برای ای ال اسلرزش ناشی از اسیب به عصبنقش غذاها و موجودات دريااز علم جز اندکی به شما داروشی برای بهبود هوش عاطفمداخله ی زیانبار انسانهمیشه چشمی مراقب و نگهبابرای اولین بار دانشمندانسکته مغزیواکسن اسپایکوژنتوهم فضای خالی یا توهم فضسایتهای دیگرپیچیدگی های مغزی در درک زترک امروزانگشت ماشه ایحس و ادراک قسمت نوزدهماجزای پر سلولی بدن انسان در ناامیدی بسی امید استمنابع انرژی از نفت و گاز نه جنگ و نه خونریزیاسرار بازسازی اندام هاراه فراری نیستمرز جدید جستجو و اکتشاف، هورمون شیرساز یا پرولاکتبرخی توصیه ها برای واکسیسخن پاک و ثابتورزش بهترین درمان بیش فعتوصیه های غیر دارویی در سپروژه ی ژنوم انسانیتصویر زیبا از سلولانسان جدید از چه زمانی پاحس و ادراک قسمت دهمادامه بحث تکامل چشمدرمان های جدید میگرنمنبع هوشیاری کجاست قسمت نورون هاي مصنوعی می توانبقای حقیقی در دور ماندن ارشد مغز فرایندی پیچیده اسرعت فکر کردن چگونه استمطالبی در مورد تشنجهوش مصنوعی از عروسک بازی ژن همه چیز نیستتکامل جریان همیشگی خلقتآنچه واقعیت تصور میکنیم ثبت امواج الکتریکی در عصايا اراده آزاد توهم است یخلا، حقیقی نیستارتباط پیوسته ی جهاندرمان سرطان با امواج صوتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچگونه هموساپينس بر زمین به دنبال رستگاری باشزندگی در جمع مواردی را برشگفت انگیز بودن کیهانمغز چگونه صداها را فیلتر هوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد با پوشیدن کفش مناتا بحر یفعل ما یشاآیا هوش مصنوعی می تواند نجهان هوشمندایا ابزار هوشمندی یا مغز خانه ی تاریکاز نخستین همانند سازها تدرگیری مغز در بیماری کویمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنگاه حقیقی نگاه به درون ابیماری ای شبیه آلزایمر و زبان مشترک ژنتیکی موجوداهوش عاطفی در زنان بیشتر ابعد از کرونا دلخوشی بیهوشباهت زیاد بین سلول هاي عکوری گذرای ناشی از موبایتاثیر کتامین در درمان پاآیا بزرگ شدن مغز فقط در دجهان شگفت انگیزابتدا سخت ترین استدقیق ترین تصاویر از مغز افاصله ی همیشگی تصویر سازمغز از بسیاری حقایق می گراز تکینگی تا مغز از مغز تذهن تو همیشه به چیزی اعتقموسیقی نونباید صبر کرد آتش را بعد بیان ژن های اسکیزوفرنی دزبان، وسیله شناسایی محیطهدف یکسان و مسیرهای مختلتقویت حافظه یا هوش مصنوعطولانی ترین شبکتاب زیست شناسی باورتاثیر احتمالی عصاره تغلیآب زندگی است قسمت اولجاذبهابزار بقا از نخستین هماندی متیل فومارات(زادیوا)(قلب و عقلمغط یک گیرنده استاز تکینگی تا مغز از مغز ترمز جهانما از اینجا نخواهیم رفتچرا ویروس کرونای دلتا وابازگشت به ریشه های تکاملسلولهای ایمنی القا کنندهوقت نهيب هاي غير علمي گذشتمساح حد واسط میان مغز کوعلم راهی برای اندیشیدن اگل زندگیتاثیر درجه حرارت بر عملکآغاز فصل سرما و دوباره تکحقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقای موجود زنده از دانشمندان اولین سلول مصنقدرت کنترل خودنقش اتصالات بین سلولهای از تکینگی تا مغز- از مغز روبات های ریز در درمان بیمبانی ذهنی سیاه و سفیدنشانه های گذشته در کیهان بحثی درباره احساسات متفاسودمندی موجودات ابزی بر واقعیت چند سویهتو با باورهایت کنترل میشعارضه جدید ویروس کرونا سگاهی لازم است برای فهم و تاثیر عصاره تغلیظ شده گیالگو و عادت را بشکن و در احد و مرزها توهم ذهن ماستابزارهای بقا ازنخستین همداروی جدید برای دیابتلرزش عضله یا فاسیکولاسیونقش غذاها و موجودات درياازدواج های بین گونه ای، رروشی جدید در درمان قطع نخمدارک ژنتیکی چگونه انسانهمیشه اطمینان تو بر خدا ببرای تمدن سازی، باید در بسال سیزده ماههواکسن اسپایکوژن ضد کروناتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)پیوند قلب خوک، به فرد دچاترکیب آمار و ژنتیکانگشت نگاری مغز نشان میدحس و ادراک قسمت هفتماجزایی ناشناخته در شکل گدر هم تنیدگی مرزها و بی ممنابع انرژی از نفت و گاز چه زیاد است بر من که در ایاصل بازخوردراه های جدید برای قضاوت رمزایای شکلات تلخ برای سلهوش فوق العاده، هر فرد اسبرخی درمان های Spinal Muscular Atسختی ها رفتنی استورزش در کمر دردتوصیه هایی در مصرف ماهیپروژه ی ژنوم انسانیتصویر زیبای اصفهانانسان خطرناکترین موجودحس و ادراک قسمت دوازدهماداراوون تنها داروی تاییدرمان های جدید در بیماری منبع هوشیاری کجاست قسمت نورون های ردیاب حافظهبلندی در ذهن ما درک بلندیرشد مغز علت تمایل انسان بسعی کن به حدی محدود نشویمطالعه ای بیان میکند اهدهوش مصنوعی از عروسک بازی ژن هوش و ساختارهای حیاتی تکامل داروینی هنوز در حاآنچه حس می کنیم، نتیجه ی جلوتر را دیدنايا اراده آزاد توهم است یخلا، خالی نیستارتباط انسانی، محدود به درمانهای بیماری پارکینسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچگونه هوشیاری خود را توسبه زودی شبکه مغزی به جای زندگی در سیاهچالهشگفت زده و حیران باشمغز ناتوان از توجیه پیداهوش مصنوعی از عروسک تا کمکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتابوهای ذهنیآیا هوش مصنوعی زندگی بشرجهان هوشیارایا بیماری ام اس (مولتیپخانواده پایداراز نخستین همانند سازها تدرگیری مغز در بیماران مبمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنگاه دوبارهبیماری ای شبیه ام اس مولتزبان چهار حرفی حیات زمینهوش عاطفی در زنان بیشتر اتفکر قبل از کارشباهت زیاد بین سلول هاي عکی غایب شدی تا نیازمند دلتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا تکامل و تغییرات ژنتیجهانی که نه با یک رخداد و ابتدایی که در ذهن دانشمندل به دریا بزنفتون های زیستیمغز به تنهایی برای فرهنگ از تکینگی تا مغز از مغز تذهن خود را مشغول هماهنگیموسیقی هنر مایع استنبرو و انرژی مداومبیان حقیقتسفر فقط مادی نیستهدف یکسان، در مسیرهای متتقویت سیستم ایمنیطی یکصد هزار سال اخیر هرچکتاب طبیعت در قالب هندسهتاثیر ترکیبات استاتین (سآب زندگی است قسمت دومجاذبه و نقش آن در شکلگیریابزار بقا از نخستین هماندین، اجباری نیستقلب دروازه ی ارتباطنقش قهوه در سلامتیاز تکینگی تا مغز از مغز ترمز جهان خاصیت فراکتالما اشیا را آنطور که هستندچرا پس از بیدار شدن از خوبازخورد یا فیدبکسلولهای بنیادی مصنوعی دروقتی فهمیدی خطا کردی برگتنفس هوازی و میتوکندریعلم ساختن برج های چرخانگلوله ی ساچمه ایتاثیر درجه حرارت بر عملکآغاز مبهم آفرینشحقیقت راستین انسان علم بابزار بقای موجود زنده از دانشمندان تغییر میدان مغقدرت انسان در نگاه به ابعنقش تیروئید در تکامل مغزاز تکینگی تا مغز- از مغزتروبات کیانمباحث مهم حس و ادراکنشانه های پروردگار در جهبحثی درباره احساساتی غیرسیلی محکم محیط زیست بر انواقعیت چیستتو باید نیکان را به دست بعدم توقف تکامل در یک انداگاهی مغز بزرگ چالش استتاریک ترین بخش شبالگوی بنیادین و هوشیاریحریص نباشابزارهای بقای موجود زندهداروی جدید ضد میگرنلزوم سازگاری قانون مجازانقش غذاها و موجودات دريااسکار، لگوی هوشمندروشی جدید در درمان نابینمروری بر تشنج و درمان هایهمیشه داناتر از ما وجود دبرای خودآگاه بودن تو بایسانسور از روی قصد بسیاری واکسن دیگر کرونا ساخته شتوهم چیستپیوند مغز و سر و چالشهای ترکیب حیوان و انسانانتقال ماده و انرژیحس و ادراک قسمت هفدهماحیای بینایی نسبی یک بیمدر هم تنیدگی کوانتومیمنابع انرژی از نفت و گاز نه عدم مطلق بلکه عدم با قاصل علت و تاثیرراه های جدید برای قضاوت رمسمومیت دانش آموزان، قماهوش مصنوعی می تواند بر احبرخی روش های تربیتی کودکسرنوشتوزن حقیقی معرفت و شناختتوضیحی ساده در مورد هوش مپروانه ی آسمانیتصویربرداری فضاپیمای آمانسان عامل توقف رشد مغزحس و ادراک قسمت سومادب برخورد با دیگراندرمان های رایج ام اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت نوروپلاستیسیتی چیستبلوغ چیسترشد در سختی استشلیک فراموشیمعماری، هندسه ی قابل مشاهوش مصنوعی از عروسک بازی ژن یا نقشه توسعه مغز و نقتکامل داروینی هنوز در حاآنها نمیخواهند دیگران راجمجمه انسان های اولیهای نعمت من در زندگیمخلاصه ای از مطالب همایش مارتباط از بالا به پایین مدرهای اسرارآمیز و پوشیدهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچگونه واکسن کرونا را توزبه زیر پای خود نگاه نکن بزندگی زمینی امروز بیش از شگفتی های زنبور عسلمغز و اخلاقهوش مصنوعی به کمک هوش طبیکنگره بین المللی سردرد دتاثیر فکر بر سلامتآیا هوش ارثی دریافتی از پجهان های بسیار دیگرایا بدون زبان میتوانیم تخار و گلاز نخستین همانند سازها تدرگیری مغزی در سندرم کوومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنگاهی بر قدرت بینایی درابیماری اسپینال ماسکولار زبان نیاز تکاملی استهوشمندی کیهانتفکر خلا ق در برابر توهم شجاعت و ترسکیهان خود را طراحی میکندتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا جنین انسان، هوشمندی جهانی که از یک منبع، تغذیابتذال با شعار دیندلایلی که نشان میدهد ما بفروتنی و غرورمغز بیش از آنچه تصور میشواز تکینگی تا مغز از مغز تذهن سالممیهمانهای ناخوانده عامل چت جی پی تیبیست تمرین ساده برای جلوسفر نامه سفر به بم و جنوب هدف از تکامل مغزتلقین اطلاعات و حافظهطبیعت موجی جهانکتاب، سفری به تاریختاثیر حرکات چشم بر امواج آب زندگی است قسمت سومجدایی خطای حسی استابزار بقا از نخستین هماندید تو همیشه محدود به مقدقلب روباتیکنقش مهاجرت در توسعه نسل ااز تکینگی تا مغز از مغز ترنگ کردن، حقیقت نیستما به جهان های متفاوت خودچرا ارتعاش بسیار مهم استبازسازي مغز و نخاع چالشی سلام تا روشناییوقتی پر از گل شدی خودت را تنفس هوازی و میتوکندریعلایم کمبود ویتامین E را گلوئونتاثیر درجه حرارت بر عملکإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَحقیقت غیر فیزیکیابزار بقای موجود زنده از دانشمندان روش هاي جدیدی قدرت ذهننقش حفاظتی مولکول جدید داز تکینگی تا مغز، از مغز روح در جهانی دیگر استمجموعه های پر سلولی بدن منظام مثبت زندگیبخش فراموش شده ی حافظهسینوریپا داروی ترکیبی ضدواقعیت چیستتو تغییر و تحولیعدم درکگذر زمان کاملا وابسته به تاریکی من و تو و گرد و غباالگوبرداری از طبیعتحرکت چرخشی و دائمی کیهانابزارهای بقای از نخستین داروی جدید ضد الزایمرلزوم سازگاری قانون مجازانقش غذاها در کاهش دردهای اساس انسان اندیشه و باور روشی جدید در درمان سکته ممرکز هوشیاری، روح یا بدن همیشه راهی هستبرای زندگی سالم، یافتن تسانسور بر بسیاری از حقایواکسن دیگری ضد کرونا از دتوهم وجودپیوند اندام از حیوانات بترازودوناندوه در دنیا استحس و ادراک قسمت هجدهماحیای بینایی نسبی یک بیمدر هم تنیدگی کوانتومی و پمنابع انرژی از نفت و گاز نهایت معرفت و شناخت درک عاصل عدم قطعیت از کوانتوم راه پیروزی در زندگی چیستمسیر دشوار تکامل و ارتقاهوش مصنوعی و کشف زبان هایبرخی سلولهای عصبی در تلاسریع دویدن مهم نیستوزوز گوشتیوتیکسن داروی ضد جنونپرواز از نیویورک تا لوس آتصور از زمان و مکانانسانیت در هم تنیده و متصحس و ادراک قسمت سی و هشتمادراک ما درک ارتعاشی است درمان های علامتی در ام اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت نوروز یا روز پایانیبلعیدن ستاره توسط سیاهچاز گهواره تا گورشلیک فراموشیمعنی روزههوش مصنوعی از عروسک بازی ژنها نقشه ایجاد ابزار هوتکامل داروینی هنوز در حاآنان که در قله اند هرگز خجنبه های موجی واقعیتای آنکه نامش درمان و یادشخلاصه ای از درمان های جدیارتباط بین هوش طبیعی و هودروغ نگو به خصوص به خودتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچگونه آن شکری که می خوریمبوزون هیگز چیستزندگی زودگذرشانس یا تلاشمغز و اخلاقهوش مصنوعی به شناسایی کاکنگره بین المللی سردرد دتاثیر مشاهده بر واقعیت بآیا هوش سریعی که بدون احسجهان هایی در جهان دیگرایا تکامل هدفمند استخارق العاده و استثنایی باز نشانه ها و آثار درک شددرگیری مغزی در سندرم کوومنبع هوشیاری در کجاست؟ قنگاهی بر توانایی اجزاي ببیماری اضطراب عمومیزبان و کلمه حتی برای کسانهوشیاری و وجودتفاوت مغز انسان و میمون هشرکت نورالینک ویدیویی ازکیهانِ هوشیارِ در حال یاتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا جهان ذهن و افکار ما مجهانی در ذهنابداع دی ان ای بزرگترین ددنیای شگفت انگیز کوانتومفرگشت و تکامل تصادفی محض مغز برای فراموشی بیشتر کاز تکینگی تا مغز از مغز تذخیره ی شگفت انگیز اطلاعمیوتونیک دیستروفیچت جی پی تیبیش از نیمی از موارد انتقسفر به مریخ در 39 روزهدف از خلقت رسیدن به ابزاتلاش ها برای کشف منابع جدطبیعت بر اساس هماهنگیکتابخانهتاثیر دوپامین و سروتونینآب، زندگی است(قسمت پنجم)جریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندیدن خدا در همه چیزقلب را نشکننقش میدان مغناطیسی زمین از تکینگی تا مغز از مغز ترنگین کمانما با کمک مغز خود مختاريمچرا بیماری های تخریبی مغبحتی علمی درباره تمایل بسلسله مباحث هوش مصنوعیوقتی تو از یاد گرفتن باز تنفس بدون اکسیژنعلایم کمبود ویتامین E را گمان میکنی جرمی کوچکی در تاثیر درجه حرارت بر عملکافت فشار خون ناگهانی در وحقیقت غیر قابل شناختابزار بقای موجود زنده از دانشمندان روشی برای تبدیقدرت عشقنقش حیاتی تلومر دی ان آ داز تکینگی تا مغز، از مغز روح رهاییمحل درک احساسات روحانینظریه ی تکامل در درمان بیبخش های تنظیمی ژنومسیگار عامل افزایش مرگ ومواقعیت های متفاوتتو جهانی هستی که خودش را عسل طبیعی موثر در کنترل بگذشته را دفن کنتاریکی و نورالتهاب شریان تمپورالحس چشایی و بویاییامیوتروفیک لترال اسکلروحس و ادراک (قسمت اول )ابزارهای دفاعی و بقای موداروی سل سپتلزوم عدم وابستگی به گوگل نقشه مغزی هر فرد منحصر بهاستفاده از مغز، وزن را کمريتوکسيمب در درمان ام اسمرکز حافظه کجاستهمیشه عسل با موم بخوریمبرخی ملاحظات در تشنج های ساهچاله ها تبخیر نمیشودواکسن سرطانتوهم وجودپیوند سر آیا ممکن استتراشه ی بیولوژِیکاندوه دردی را دوا نمیکندحس و ادراک قسمت هشتماحساس گذر سریعتر زماندر هم تنیدگی کوانتومی و دمنابع انرژی از نفت و گاز نهایت در بی نهایتاصول انجام برخی نرمش ها دراه انسان شدن، راه رفتن ومسئول صیانت از عقیده کیسهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبرخی سيناپسها طی تکامل و سریعترین کامپیوتر موجودیک پیام منفرد نورون مغزی تیک و اختلال حرکتیپروتز عصبی برای تکلمتصادف یا قوانین ناشناختهانسان، گونه ای پر از تضادحس و ادراک قسمت سی و ششمادغام میان گونه های مختلدرمان ژنتیکی برای نوآوریمنبع هوشیاری کجاست قسمت نوشیدن چای برای مغز مفید بنی عباس، ننگی بر تاریخزمین در برابر عظمت کیهانشنا در ابهای گرم جنوب نیامعادله ها فقط بخش خسته کنهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنها ، مغز و ارادهتکامل داروینی هنوز در حاآنزیم تولید انرژی در سلوجنسیت و تفاوت های بیناییایمپلانت مغزی کمک میکند خم شدن فضا-زمانارتباط شگفت مغز انسان و فدریای خدامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچگونه انتظارات بر ادراک بوزون هیگز جهان را از متلزندگی سلول در بدن، جدای اشاهکار قرنمغز و سیر تکامل ان دلیلی هوش مصنوعی در کامپیوترهاکنترل همجوشی هسته ای با هتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآیا هشیاری کوانتومی وجودجهان یکپارچهایجاد احساساتخبر مهم تلسکوپ هابلاز نظر علم اعصاب یا نرووسدرگیری اعصاب به علت میتومنبع هوشیاری در کجاست؟(قنگاهت را بلند کنبیماری بیش فعالیزبان و بیان نتیجه ساختماهوشیاری کوانتومیتفاوت ها و تمایزها کلید بشربت ضد خلطکیست هیداتید مغزتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا جهش های ژنتیکی، ویروجهان، تصادفی نیستابزار هوش در حال ارتقا ازدنیا، هیچ استفراموش کارها باهوش تر هسمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟از تکینگی تا مغز از مغز تذره ی معین یا ابری از الکمیگرن و پروتئین مرتبط با نتایج نادانی و جهلبیشتر کمردردها نیازی به سفر تجهیزات ناسا به مریخ هر چیز با هر چیز دیگر در تتلاش هایی در بیماران قطع طعمه ی شبکه های ارتباط اجکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر دپاکین بر بیماری مآثار باستانی تمدن های قدجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندیدگاه نارسای دوگانه ی مقیچی ژنتیکینقش محیط زندگی و مهاجرت داز تکینگی تا مغز از مغز ترهبر حقیقیما بخشی از این جهان مرتبطچرا حیوانات سخن نمی گوینبحث درباره پیدایش و منشا سلطان جنگل یا صاحب ملکوتویتنام نوعی کرونا ویروس تنها مانع در زندگی موارد علت خواب آلودگی بعد از خوگنجینه ای به نام ویتامین تاثیر درجه حرارت بر عملکافت هوشیاری به دنبال کاهحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقای موجود زنده از دائما بخوانقطار پیشرفتنقش خرچنگ های نعل اسبی دراز تکینگی تا مغز، از مغز روزه داری متناوب، مغز را محل درک احساسات روحانی دنظریه ی تکامل در درمان بیبخش بزرگی حس و ادراک ما اسیاهچاله های فضایی منابعواقعیت و مجازتو دی ان ای خاص ميتوکندريعشق درونی به یگانگی خلقتگربه شرودینگر و تاثیر مشتاریکی خواهد ترسیدامید نیکو داشته باش تا آنحس و ادراک (قسمت دوم )ابعاد و نیازهای تکاملیداروی ضد چاقیمقاومت به عوارض فشار خون نقشه های مغزی جدید با جزیاستفاده از هوش مصنوعی در ریه زغالیمرکز حافظه کجاستهمجوشی هسته ای، انرژِی ببرخی مرزهای اخلاق و علوم سایه را اصالت دادن، جز فرواکسن سرطانتوهم بی خداییپیوند سر، یکی از راه حلهاتربیت کودکان وظیفه ای مهاندوهگین نباش اگر درب یا حس و ادراک قسمت پنجماحساسات کاذبدر هر سوراخی سر نکنمنابع انرژی از نفت و گاز نهادینه سازی فرهنگ اختلااصول توسعه ی یک ذهن کاملراه بی شکستمسئولیت جدیدهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبرداشت مغز ما از گذر زمانسرگیجه از شایعترین اختلایک پیشنهاد خوب برای آسان تیروفیبان موثر در سکته ی پرورش مغز مینیاتوری انساتظاهر خوابیده ی مادهانعطاف پذیری مکانیسمی علحس و ادراک قسمت سیزدهمادغام دو حیطه علوم مغز و درمان پوکی استخوانمنبع هوشیاری کجاست قسمت نوعی سکته مغزی ، وحشتناک به قفس های سیاهت نناززمین زیر خلیج فارس تمدنی شناخت و معرفت، و نقش آن دمعجزه های هر روزههوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای مشترک بین انسان و وتکامل زبانآینه در اینهجنسیت و تفاوت های بیناییایمپلانت نخاعی میتواند دخونریزی مغز در سندرم کووارتباط شگفت انگیز مغز اندرک فرد دیگر و رفتارهای امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچگونه به سطح بالایی از هوبی نهایت در میان مرزهازندگی، مدیریت انرژیشاهکار شش گوشمغز کوانتومیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحکنترل جاذبهتاثیر نگاه و مشاهده ناظر آیا واکنش های یاد گرفته وجهان یکپارچهایرادهای موجود در خلقت بخدا موجود استفلج نخاعی با الکترودهای از نظر علم اعصاب اراده آزدرختان اشعار زمینمنبع خواب و رویاچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری تی تی پیزبان و بیان، در سایه پیشرهوش، ژنتیکی است یا محیطیتفاوت ها را به رسمیت بشناشش مرحله تکامل چشمکیست کلوئید بطن سومتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اججهش های ژنتیکی مفید در ساابزار بقا از نخستین هماندندان ها را مسواک بزنید تفراموشی همیشه هم بد نیستمغز بزرگ چالش است یا منفعاز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قمیگرن سردردی ژنتیکی که بنجات در راستگوییبا هوش مصنوعی خودکار روبسفر دشوار اکتشافهر جا که جات میشه، جات نیتلاشی برای درمان قطع نخاظهور امواج مغزی در مغز مصکرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر داروهای ضد التهاب آرامش و دانشجریان انرژی در سیستم های ابزار بقا از نخستین هماندژا وو یا اشنا پنداریقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنقش نگاه از پایین یا نگاهاز تکینگی تا مغز از مغز تروی و منیزیم در تقویت استما تحت کنترل ژنها هستیم یچرا حجم مغز گونه انسان دربحثي درباره هوش و تفاوتهسم زنبور ، کلیدی برای وارویتامین E برای فعالیت صحتنها در برابر جهانعماد الدین نسیمی قربانی گویید نوزده و ایمنی ساکتتاثیر درجه حرارت بر عملکافتخار انسانحل مشکلابزار بقای موجود زنده از داروهای مصرفی در ام اسلمس کوانتومینقش داروهاي مختلف معروف از تکینگی تا مغز، از مغز روزه داری و بیمار ی ام اس محدودیت چقدر موثر استنظریه ی ریسمانبخش بزرگتر کیهان ناشناختسیاهچاله ها، دارای پرتو واقعیت و انعکاستو در میانه ی جهان نیستی عصب حقوق نورولووگزیده ای از وبینار یا کنفتاریخ همه چیز را ثبت کردهگزارش یک مورد جالب لخته وتازه های اسکیزوفرنی(جنوامید نجاتحس و ادراک قسمت 67ابعاد اضافه ی کیهانداروی ضد چاقیمقابله ی منطقی با اعتراضنقص در تشخیص هیجانات عاماستفاده از انرژی خلاریواستیگمینمرکز خنده در کجای مغز استهمراهی نوعی سردرد میگرنیبرخی نکات از گاید لاین پرساخت شبکه عصبی مصنوعی با واکسن ضد اعتیادتوهم تنهاییپیوندی که فراتر از امکانترجمه ای ابتدایی از اسرااندام حسی، درک از بخش هایحس و ادراک قسمت پنجاهاخلاق و علوم اعصابدر والنتاین کتاب بدید هممنابع انرژی از نفت و گاز چهار میلیارد سال تکامل باصول سلامت کمررابطه تشنج و اوتیسممسئولیت در برابر محیط زیهوش مصنوعی الفاگوبررسي علل احتمالي تغيير سرگردانییک آلل ژنتیکی که از نئاندتکنولوژی جدید که سلول هاپرتوهای صادر شده از سیاهتظاهری از ماده است که بیداهرام مصر از شگفتی های جهحس و ادراک قسمت ششمارتقا و تکامل سنت آفرینش درمان پوکی استخوانمنبع هوشیاری کجاست قسمت نیکولا تسلابه مغز خزندگان خودت اجاززمان چیستشناخت درون، شناخت بیرون؛معجزه ی علمهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای هوش ، کدامندتکامل زبانآیندهجهل مقدسایمان به رویاخواندن ، یکی از شستشو دهنارتباط شگفت انگیز مغز اندرک نیازمند شناخت خویش امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچگونه باغبانی باعث کاهش بی ذهن و بی روحزونیسومایدشاید گوشی و چشمی، آماده شهوش مصنوعی در خدمت خلق وحکندر در بیماریهای التهابتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا یک، وجود داردجهان کنونی و مغز بزرگتریاکسی توسین و تکامل پیش اخدای رنگین کمانفلج بل، فلجی ترسناک که آنمغز آیندگان چگونه است ؟از نظر علم اعصاب اراده آزدرد باسن و پا به دلیل کاهمنتظر نمان چیزی نور را بهچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری دویکزبان و تکلم برخی بیماریههیچ چیز همیشگی نیستتفاوت های بین زن و مرد فقششمین کنگره بین المللی سکاهش مرگ و میر ناشی از ابتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا خداباوری محصول تکاملجهش های ژنتیکی غیر تصادفابزار بقا از نخستین هماندو ویژگی انتزاع و قدرت تجفرایند پیچیده ی خونرسانیمغز بزرگ چالشهای پیش رواز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قمیگرن شدید قابل درمان اسنخاع ما تا پایین ستون فقربا تعمق در اسرار ابدیت و سفرنامه سفر به بم و جنوب هر حرکت خمیده می شود و هر تلاشی تازه برای گشودن معظرف باید پر شود چه با چرک کریستال هاتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آرامش و سکونجستجوی متن و تصویر به صورابزار بقا از نخستین هماندژاوو یا آشناپنداریقانون مندی نقشه ژنتیکی منقش نظام غذایی در تکامل ماز تکینگی تا مغز از مغز ترویا و واقعیتمانند آب باشچرا خشونت و تعصببحثی جالب درباره محدودیتسماگلوتید داروی کاهش دهنویتامین E در چه مواد غذایتنبیه چقدر موثر استعوامل موثر در پیدایش زباگوشه بیماری اتوزومال رسستاثیر درجه حرارت بر عملکافراد آغاز حرکت خودشان رحلقه های اسرارآمیزابزار بقای موجود زنده از داروهای ام اسلوب فرونتال یا پیشانی مغنقش درختان در تکاملاز تکینگی تا مغز، از مغز روزه داری سلول های بنیادمحدودیت های حافظه و حافظنظریه تکامل در درمان بیمبخش دیگری در وجود انسان هسیاهچاله و تکینگی ابتدایواقعیت خلا و وجود و درک متوقف؛ شکستعضلانی که طی سخن گفتن چقدگشایش دروازه جدیدی از طرتازه های بیماری پارکینسوامید درمان کرونا با همانحس و ادراک قسمت 74ابعاد بالاترداروی ضد تشنج با قابليت تمقابله با کرونا با علم اسنقطه بی بازگشتاستفاده از سلول های بنیاریاضیات یک حس جدید استمرگ چیستهندسه ی پایه ایبرخی نرمش ها برای زانوساخت شبکه عصبی با الفبای واکسن علیه سرطانتوهم جدایی و توهم علمپیوستگی همه ی اجزای جهانترس و آرمان هاانرژی بی پایان در درون هرحس و ادراک قسمت پنجاه و یاخلاق پایه تکامل و فرهنگدر یک فراکتال هر نقطه مرکمنابع انرژی از نفت و گاز چهار ساعت پس از کشتار خوکاضطراب و ترسرادیوی مغز و تنظیم فرکانمستند جهان متصلهوش مصنوعی از عروسک های ببررسی و اپروچ جدید بر بیمسربازان ما محققا غلبه می یک جهش ممکن است ذهن انسانتکنولوژی جدید که سلول هاآلودگی هوا چالش قرن جدیدتعداد کلی ذهن ها در جهان اولین مورد PML به دنبال تکحس و ادراک قسمت شصت و هشتارتقا یا بازگشت به قبل ازدرمان ام اس(مولتیپل اسکلمنبع هوشیاری کجاست قسمت نیاز به آموزش مجازی دیجیبه نقاش بنگرزمان و مکان، ابعاد کیهان شناسایی تاریخچه ی تکاملیمعجزه ی علم در کنترل کرونهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای حاکم بر انسان و انستکامل زبان انسان از پیشیآینده ی انسان در فراتر ازجهان فراکتالاین پیوند نه با مغز بلکه خواب سالم عامل سلامتیارتباط غیرکلامی بین انسادرک و احساسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچگونه تکامل مغزهای کنونیبی شرمیزونا به وسیله ویروس ابله بزرگترین درد از درون است شاید درست نباشدکوچ از محیط نامناسبتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیا کیهان می تواند یک شبیجهان کاملی در اطراف ما پراگر فقط مردم میفهمیدند کخدایی که ساخته ی ذهن بشر فلج خوابمغز انسان ایا طبیعتا تمااز واقعیت امروز تا حقیقتدردهای سال گذشته فراموش منحنی که ارتباط بین معرفچالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری دیستروفی میوتونیزبان و شناخت حقیقت قسمت چهیچ وقت خودت را محدود به تفاوت های تکاملی در مغز وصبر بسیار بایدکاهش التهاب ناشی از بیماتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا دلفین ها می تواند از جهش تمدنی عجیب و شگفت انسابزار بقا از نخستین هماندو بیماری روانی خود بزرگ فرایند تکامل و دشواری هامغز بزرگ و فعال یا مغز کواز تکینگی تا مغز از مغز تذرات کوانتومی زیر اتمی قمیدان مغناطيسي زمین بشر نخستین تمدن بشریبالاترین هدف از دولتسفرنامه سفر به بم و جنوب هرچیز با یک تاب تبدیل به تلاشی جدید در درمان ام اسعقل مجادله گرکریستال زمان(قسمت اولتاثیر درجه حرارت بر مغزآرامش(سکوت) stillness و تکاپوجستجوی هوشیاری در مغز ماابزار بقا از نخستین هماندگرگونی های نژادی و تغییقانون گذاری و تکاملنقش نظریه تکامل در شناسااز تکینگی تا مغز از مغز ترویا و کابوسماه رجبچرا در مغز انسان، فرورفتبحثی در مورد نقش ویتامين سندرم کووید طولانیویتامین کاتهدیدهای هوش مصنوعیعوامل ایجاد لغت انسانی و گوشت خواری یا گیاه خواریتاثیر درجه حرارت بر عملکافراد بی دلیل دوستدار تو حمله ویروس کرونا به مغزابزار بقای موجود زنده از داروهای تغییر دهنده ی سیلوتیراستامنقش ذهن و شناخت در حوادث از تکامل تا مغز از مغز تا روزهای سختمخچه فراتر از حفظ تعادلنظریه تکامل در درمان بیمبخشیدن دیگران یعنی آرامشسیاهچاله ی تولید کنندهوالزارتان داروی ضد فشار تولید مثل اولین ربات های غم بی پایانپمبرولیزوماب در بیماری چتبدیل پلاستیک به کربن و سامیدوار باش حتی اگر همه چحس و ادراک قسمت 75اتفاق و تصادفداروی ضد تشنج با قابليت تملاحظه های اخلاقی دربارهنمیتوان با بیرون انداختناستفاده از سلول های بنیاریسدیپلام تنها داروی تایمرگ و میر پنهانهندسه ی رایج کیهانبرخی نرمش های گردنساختن آیندهواکسنی با تاثیر دوگانه اتوهم جسمپیام های ناشناخته بر مغز تسلیم شدن از نورون شروع مانرژی تاریکحس و ادراک قسمت پنجاه و داختلال خواب فرد را مستعد در کمتر از چند ماه سوش جدمنابع انرژی از نفت و گاز نوآوری ای شگفت انگیز داناطلاع رسانی اینترنتیراز تغییرمشکل از کجاستهوش مصنوعی از عروسک های ببررسی ژنها در تشخیص بیماسردرد میگرنیک رژیم غذایی جدید، می توتکینگیآلودگی هوا و ویروس کروناتعذیه ی ذهناولین مورد پیوند سر در انحس و ادراک قسمت شصت و دوارتوکين تراپی روشی جديد درمان تومورهای مغزی با امنبع هوشیاری کجاست قسمت چیز جدید را بپذیربه نقاش بنگرزمان و صبرشناسایی سلول های ایمنی امعجزه در هر لحظه زندگیهوش مصنوعی از عروسک بازی کل اقیانوس در یک ذرهتکامل ساختار رگهای مغزی آینده ی علم و فیزیک در60 ثاین اندوه چیستخواب سالم عامل سلامتی و یارتروز یا خوردگی و التهادرک کنیم ما همه یکی هستیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچگونه جمعیت های بزرگ شکل بی عدالتی در توزیع واکسن زیباترین چیز در پیر شدنبسیاری از بیماری های جدیشب سیاه سحر شودکوچک شدن مغز از نئاندرتاتاثیر ویتامین دی بر بیماآیا گذشته، امروز وآینده جهان پیوستهاگر میدانی مصیبت بزرگتر خسته نباشی بابافلج خواب چیستمغز انسان برای ایجاد تمداز کجا آمده ام و به کجا میدردی که سالهاست درمان نشمنشأ اطلاعات و آموخته ها چالش هوشیاری و اینکه چرا بیماری ضعف عضلات نزدیک بزبان و شناخت حقیقت قسمت اهیچ کاری نکردن به معنی چیتفاوت های زبانی سرمنشا تصرع و درمان های آنکاهش حافظه هرچند فرایندیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا دلفین ها میتوانند باجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین هماندو بار در هفته ماهی مصرف فرایند حذف برخی اجزای مغمغز بزرگترین مصرف کننده از تکینگی تا مغز از مغز ترفتار مانند بردهمیدان های مغناطیسی قابل نخستین تصویر از سیاهچالهباهوش ترین و با کیفیت تریسفرنامه سفر به بم و جنوب هز ذره، یک دنیاستتمایل زیاد به خوردن بستنعقلانیت بدون تغییرکریستال زمان(قسمت دوم)تاثیر درجه حرارت بر عملکآزمون تجربی، راهی برای رحفره در مغزابزار بقا از نخستین هماندانش قدرت استقانون جنگلنقش هورمون های تیروئید داز تکینگی تا مغز از مغز ترویا و خبر از آیندهماپروتیلینچرا ذرات بنیادی معمولاً بحثی در مورد نقش کلسیم و سندرم گیلن باره به دنبال ویتامین کا و استخوانتو یک معجزه ایعواملی که برای ظهور لغت اگیلگمش باستانی کیستتاثیر درجه حرارت بر عملکافزایش قدرت ادراکات و حسحمایت از طبیعتابزار بقای موجود زنده از داروهای ضد بیماری ام اس ولوزالمعده(پانکراس)مصنوعنقش روی و منیزیم در سلامتاز تکامل تا مغز، از مغز تروش مقابله مغز با محدودیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلنظریه تکامل در درمان بیمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلسیاره ی ابلهانواکنش های ناخودآگاه و تقتولید یا دریافت علمغم بی پایانغیرقابل دیدن کردن مادهپنج اکتشاف شگفت آور در موتبدیل تراکت صوتی مصنوعی امیدی به این سوی قبر نیستحس و ادراک قسمت چهلاتوبان اطلاعات و پلِ بینداروی ضد تشنج توپیراماتملاحظات بیهوشی قبل از جرنمیتوان بر سیاه سیاه نوشاستفاده از سلول های بنیاریشه های مشترک حیاتمرگ و میر بسیار بالای ناشهندسه بنیادینبرخی یونها و مولکول های مساختار فراکتال وجود و ذهواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتوهمات و شناخت حقیقتپیشینیان انسان از هفت میتشنچ پانایوتوپولوس تشنج انرژی تاریک که ما نمی توحس و ادراک قسمت پنجاه و ساختلال در شناسایی حروف و در آرزوهایت مداومت داشتهمنابع انرژی از نفت و گاز نوار مغز مشاهده ی غیر مستاطلاعات حسی ما از جهان، چراست دستی و چپ دستیمشکلات نخاعیهوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی بیماری التهابی رودسردرد میگرن در کودکانیکی از علل محدودیت مغز امتکامل فردی یا اجتماعیآلودگی هوا و پارکینسونتغییر الگوی رشد مغزی با زاولین هیبرید بین انسان و حس و ادراک قسمت شصت و ششارتباط میکروب روده و پاردرمان تشنجمنبع هوشیاری کجاست قسمت چیزی منتظر شناخته شدنبه نادیدنی ایمان بیاورزمان واقعیت است یا توهمشواهدی از نوع جدیدی از حامعرفت و شناختهوش مصنوعی از عروسک بازی کلمات بلند نه صدای بلندتکامل شناخت انسان با کشفآیا ممکن است موش کور بی ماین ایده که ذرات سیاهچالخواب عامل دسته بندی و حفطارزش حقیقی زبان قسمت اولدرک احساسات و تفکرات دیگمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچگونه جمعیت های بزرگ شکل بیمار 101 ساله، مبتلا به سزیباترین چیز در افزایش سهوش مصنوعی درمانگر کامپیبسیاری از بیماری های جدیشبیه سازی میلیون ها جهان کوچکترین چیز یک معجزه استاثیر ویروس کرونا بر مغز آیا پیدایش مغز از روی تصاجهان پیوستهاگر نیروی مغناطیس نباشد خطا در محاسبات چیزی کاملفلج دوطرفه عصب 6 چشممغز انسان برای شادمانی طاز آغاز خلقت تا نگاه انسادرس گرفتن از شکست هامنشاء کوانتومی هوشیاری اچالش دیدگاه های سنتی در ببیماریهای تحلیل عضلانی ازبان و شناخت حقیقت قسمت دهیچ کس مانند تو نگاه نمیکتفاوت ایستایی و تکاپوضرورت زدودن افکارکاهش دوپامین عامل بیماریتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا دست مصنوعی به زودی قاجهشهای مفید و ذکاوتی که دابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میفراتر از دیوارهای باورمغز حریص برای خون، کلید تاز تکینگی تا مغز از مغز ترفتار وابسته به شکلمیدان بنیادین اطلاعاتنخستین روبات های زنده ی جباور و کیهان شناسیسفرنامه سفر به بم و جنوب هزینه ای که برای اندیشیدتمدن قدیمی ای در جنوب ایرعقیده ی بی عملکریستال زمان(قسمت سوم)تاثیر درجه حرارت بر عملکآزمون ذهنی گربه ی شرودینحق انتخابابزار بقا از نخستین هماندانش محدود به ابعاد چهارقانون جنگلنقش هورمون زنانه استروژناز تکینگی تا مغز از مغز ترویا بخشی حقیقی از زندگی ماجرای جهل مقدسچراروياها را به یاد نمی آبحثی در مورد حقیقت فضا و سندرم پیریفورمیسویتامین کا در سبزیجاتتو یک جهان در مغز خودت هسعوارض ازدواج و بچه دار شدگیاه بی عقل به سوی نور میتاثیر درجه حرارت بر عملکافزایش مرگ و میر سندرم کوحوادث روزگار از جمله ویرابزار بقای موجود زنده از داروی فامپیریدین یا نورللیروپریم داروی ترکیبی ضدنقش روزه داری در سالم و جاز تکامل تا مغز، از مغز تروش های صرفه جویی در ایجامخچه ابزاري که وظیفه آن فهفت چیز که عملکرد مغز تو بدون پیر فلکسیاره ابلهانواکنش به حس جدیدتولید پاک و فراوان انرژیواکسن های شرکت فایزر آمرتولید سلولهای جنسی از سلغرور و علمپول و شادیتبدیل سلولهای محافط به سامیدی تازه در درمان سرطاحس و ادراک قسمت چهل و هفتاتوسوکسیمایددارویی خلط آورممانتین یا آلزیکسا یا ابچند نرمش مفید برای کمردراستفاده از سلول های بنیارژیم های غذایی و نقش مهم مرگ انتقال است یا نابود شهندسه در پایه ی همه ی واکبرخی اثرات مضر ویتامین دساختار شبکه های مغزی ثابوبینار اساتید نورولوژی دتوپیراماتپیشرفت های جدید علوم اعصتشنج چیستانرژی خلا ممکن استحس و ادراک قسمت پنجاه و شاختلال در شناسایی حروف و در آسمان هدیه های نادیدنمنابع انرژی از نفت و گاز نوار مغز در فراموشی هااطلاعاتی عمومی در مورد مرجزخوانی هایی که امروز بمشکلات بین دو همسر و برخیهوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی سیستم تعادلی بدن اسردرد و علتهای آنیافته های نوین علوم پرده تکامل مادی تا ابزار هوشمآلزایمرتغییر زودتر اتصالات مغزیاولین تصویر در تاریخ از سحس و ادراک سی و هفتمارتباط ماده و انرژیدرمان جدید ALSمنبع هوشیاری کجاست قسمت چیزی خارج از مغزهای ما نیبه هلال بنگرزمان پلانکشواهدی از دنیسوان(شبه نئمغز فکر میکند مرگ برای دیهوش مصنوعی از عروسک بازی کلوزاپین داروی ضد جنونتکامل، نتیجه ی برنامه ریجهان قابل مشاهده بخش کوچاینکه به خاطرخودت زندگی خودآگاهی و هوشیاريارزش حقیقی زبان قسمت دومدرک تصویر و زبان های مخلتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچگونه حافظه را قویتر کنیبیماری های مغز و اعصاب و زیر فشار کووید چه باید کرهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبشکه ای که ته نداره پر نمشبیه سازی سیستم های کوانکووید نوزده و خطر بیماری تاثیر ژنها بر اختلالات خآیا آگاهی پس از مرگ از بیجهان پر از چیزهای اسرار آاگر نعمت فراموشی نبود بسخطا در محاسبات چیزی کاملفناوری هوش مصنوعی نحوه خمغز انسان برای شادمانی طاز انفجار بزرگ تا انفجار دست آسمانمهندسی ژنتیک در حال تلاش چاالش ها در تعیین منبع هوبیماری، رساله ای برای سلزبان و شناخت حقیقت قسمت سهیچ کس حقیقت را درون مغز تفاوت ارباب و رهبر حقیقیضررهای مصرف شکر و قند بر کاهش سن بیولوژیکی، تنها تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجوانان وطنابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میفرد حساس از نظر عاطفی و بمغز در تنهایی آسیب میبیناز تکینگی تا مغز از مغز ترفتار اجتماعی انسان، حاصمیدازولام در درمان تشنج نرمش های مفید برای درد زاباد و موجسفری به آغاز کیهانهزینه سنگین انسان در ازاتمدن پیشرفته ی پیشینیانعلم و ادراک فقط مشاهده ی کشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر درجه حرارت بر عملکآزمون ذهنی گربه شرودینگرحقیقت قربانی نزاع بین بی ابزار بقا از نخستین هماندانش بی نهایتقانونمندی و محدودیت عالمنقش ویتامین K در ترمیم اساز تکینگی تا مغز از مغز ترویا تخیل یا واقعیتماجرای عجیب گالیلهچراروياها را به یاد نمی آبحثی در مورد عملکرد لوب فسندرم پس از ضربه به سرویتامین بی 12 در درمان دردتو کز محنت دیگران بی غمیعید نوروز مبارکگیاه خواری و گوشت خوار کدتاثیر رو ح و روان بر جسمافزایش سرعت پیشرفت علوم حکمت الهی در پس همه چیزابزار بقای موجود زنده از داروی لیراگلوتیدلیس دگرامفتامین یا ویاسنقش رژیم غذایی بر رشد و ااز تکامل تا مغز، از مغز تروش هایی برای جلوگیری از مدل همه جانبه نگر ژنرالیهفت سین یادگاری از میراث برنامه و ساختار پیچیده مسیاره ابلهانبرنامه ی مسلط ژنها در اختسیر آفرینش از روح تا مغز واکسن کووید 19 چیزهایی که تولترودینمقالاتپوست ساعتی مستقل از مغز دتداوم مهم است نه سرعتامگا سه عامل مهم سلامتحس و ادراک قسمت چهل و هشتاثر مضر مصرف طولانی مدت رداستانها و مفاهیمی اشتبامن کسی در ناکسی دریافتم چند جهانیاستیفن هاوکینگ در مورد هرژیم های غذایی و نقش مهم مرگ تصادفیهندسه زبانِ زمان استبرخی اختلالات عصبی مثانهسازگاری با محیط بین اجزاوجود قبل از ناظر هوشمندتوانایی مغز و دیگر اجزای پیشرفت در عقل است یا ظواهتشنج و حرکات شبه تشنجی قاانسان قدیم در شبه جزیره عحس و ادراک قسمت بیست و چهاختلالات مخچهدر آستانه ی موج پنجم کوویمنابع انرژی از نفت و گاز نوار مغز در تشخیص بیماری اطلاعاتی عمومی در مورد مرحم مصنوعیمشکلات روانپزشکی پس از سهوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی علل کمر درد در میانسردرد تنشنیاد گرفتن مداومتکامل مداومآملودیپین داروی ضد فشار تغییر عمودی سر انسان از پاولین دارو برای آتاکسی فحس و ادراک- قسمت پنجاه و ارتباط متقابل با همه ی حیمنبع هوشیاری کجاست قسمت چیزی شبیه نور تو نیستبه کدامین گناه کشته شدندزمان به چه دلیل ایجاد میششیشه ی بازالتی و سیلیکونمغز قلبهوش مصنوعی از عروسک تا کمکلام و زبان، گنجینه ای بستأثیر نگاه انسان بر رفتاجهان موازی و حجاب هااینکه خانواده ات سالم باخودآگاهی و هوشیاريارزش حقیقی زبان قسمت سومدرک حقیقت نردبان و مسیری منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنگاه محدود و تک جانبه، مشبیماری وسواسزیرفون داروی ضد ام اسهوش مصنوعی ساخته هوش طبیبشریت از یک پدر و مادر نیشبکه های مصنوعی مغز به درکودک هشت ساله لازم است آدتاثیر کلام در آیات کلام بآیا امکان بازسازی اندامهجهان پر از چیزهای جادویی اگر نعمت فراموشی نبود بسخطای ادراک کارمافیلمی بسیار جالب از تغییمغز انسان رو به کوچک تر شاز بحث های کنونی در ویروسدستورالعمل مرکز کنترل بیمهربانی، شرط موفقیتناتوانی از درمان برخی ویبیندیشزبان جانسوزهیچ اندر هیچتفاوتهای جنسیتی راهی براضررهای شکر بر سلامت مغزکایروپاکتیک چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجواب دانشمند سوال کننده ابزار بقا از نخستین هماندو سوی واقعیتفردا را نمیدانیممغز را از روی امواج بشناساز تکینگی تا مغز از مغز ترقیبی قدرتمند در برابر ممکانیک کوانتومی بی معنی نرمش های مفید در سرگیجهباد غرور و سر پر از نخوت وسقوط درون جاذبه ای خاص، چهزاران سال چشم های بینا وتمدن بشری و مغز اخلاقیعلم و روحکشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر درجه حرارت بر عملکآزادی عقیده، آرمانی که تحقیقت آنطور نیست که به نظابزار بقا از نخستین هماندانشمندان موفق به بازگردقارچ بی مغز در خدمت موجودنقش ژنتیک در درمان اختلااز تکینگی تا مغز از مغز ترویا حقی از طرف خداماده ی تاریکنزاع بین جهل و علم رو به پبحثی درباره هوش و تفاوتهسندرم سردرد به دلیل افت فویتامین بی هفدهتو پیچیده ترین تکنولوژی عامل کلیدی در کنترل کارآگیرنده باید سازگار با پیتاثیر روده بر مغزافسردگی و اضطراب در بیماحافظه میتواند بزرگترین دابزار بقای موجود زنده از داروی تشنجی دربارداریلا اکراه فی الدیننقش رژیم غذایی در رشد و ااز تکامل تا مغز، از مغز تروش هایی ساده برای کاهش امدل هولوگرافیک ژنرالیزههم نوع خواری در میان پیشیمدل هولوگرافیک تعمیم یافهمه چیز در زمان مناسببرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سیستم تعادلی بدنواکسن کرونا و گشودن پنجرتومورها و التهاب مغزی عاتاثیر ویتامین دی بر بیماپوشاندن خود از نورتداخل مرزها و صفات با بینامروز دانش ژنتیک هیچ ابهحس و ادراک قسمت چهل و دوماثرات فشار روحی شدیددخالت در ساختار ژنهامنابع انرژي پاک سرچشمه حچند جهانیاستیفن هاوکینگ در تفسیر رژیم ضد التهابیمرگی وجود نداردهنر حفظ گرهبرخی اصول سلامت کمرستم با شعار قانون بدترین وراپامیل در بارداریتوازن مهمتر از فعالیت زیپیشرفت ذهن در خلاقیت استتشنج عدم توازن بین نورون انسان میوه ی تکاملحس و ادراک قسمت بیست و یکاختلالات حرکتی در انساندر درمان بیماری مولتیپل منابع انرژی از نفت و گاز نوار مغزی روشی مهم در تشخاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نرحم مصنوعیمشکلات روانپزشکی در عقب هوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ فکر کنسردرد سکه اییاد بگیر فراموش کنیتکامل چشمآموزش نوین زبانتغییرات منطقه بویایی مغزاولین دروغحس و ادراک- قسمت بیست و پارتباط چاقی و کاهش قدرت بمنبع هوشیاری کجاست قسمت نکاتی در مورد تشنجبه امید روزهای بهترزمان شگفت انگیزشکل های متفاوت پروتئین همغز ما کوچکتر از نیم نقطههوش مصنوعی از عروسک تا کمکلرال هیدرات برای خوابانتئوری تکامل امروز در درمآیا ما کالا هستیمجهان ما میتواند به اندازاینترنت بدون فیلتر ماهواخودروهای هیدروژنیارزش خود را چگونه میشناسدرک دیگرانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنگاه انسان محدود به ادرابیماری کروتز فیلد جاکوبزیرک ترین مردمهوش احساسیبعد پنجمشبکیه های مصنوعیکودک ایرانی که هوش او از تاثیر کپسول نوروهرب بر نآیا انسان با مغز بزرگش اخجهان دارای برنامهاگر با مطالعه فیزیک کوانخطای حسفیزیک مولکولها و ذرات در مغز انسان رو به کوچکتر شداز تلسکوپ گالیله تا تلسکدغدغه نتیجه ی نادانی استمولتیپل اسکلروز در زنان ناتوانی در شناسایی چهره بیهوش کردن در جراحی و بیمزبان ریشه هایی شناختی اسهیچگاه از فشار و شکست نترتقلید مرحله ای نسبتا پیشطلوع و حقیقتکار با یگانگی و یکپارچگیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا راهی برای رفع کم آبی جوسازی مدرنابزار بقا از نخستین هماندولت یا گروهکفرضیه ای جدید توضیح میدهمغز زنان جوانتر از مغز مراز تکینگی تا مغز از مغز ترموزی از نخستین تمدن بشرمکانیزمهای دفاعی در برابنرمشهای مهم برای تقویت عبار بزرگ ایستادن بر دو پاسلول های بنیادیهستي مادي ای که ما کوچکترتمدن زیر آبعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاثیر درجه حرارت بر عملکآسيب میکروواسکولاریا آسحقیقت افرادابزار بقا از نخستین هماندانشمندان نورون مصنوعی سقبل از آغازنقش گرمایش آب و هوا در هماز تکینگی تا مغز از مغز ترویاها از مغز است یا ناخوماده ی خالینزاع بین علم و نادانی رو بحثی درباره هوش و تفاوتهسوپاپ ها یا ترانزیستورهاویتامین دی گنجینه ای بزرتو آرامش و صلحیعادت همیشه خوب نیستگالکانزوماب، دارویی جدیتاثیر رژیم گیاه خواری بر اقلیت خلاقحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقای موجود زنده از داروی جدید ALSلاموژین داروی ضد اوتیسم؟نقش زنجبیل در جلوگیری از از تکامل تا مغز، از مغز تروش جدید تولید برقمدل های ریز مغز مینی برینهمه چیز در زمان کنونی استبرین نت به جای اینترنتسیستم دفاعی بدن علیه مغز واکسن کرونا از حقیقت تاتتومورهای نخاعیصفحه اصلیپیموزایدتروس جریان انرژیانفجار و توقف تکاملی نشاحس و ادراک قسمت چهل و سوماثرات مفید قهوهدر مانهای کمر دردمنابع انرژی از نفت و گاز چند روش ساده برای موفقیتاستخوان های کشف شده، ممکرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومراحل ارتقای پله پله کیههنر رها شدن از وابستگیبرخی بیماری ها که در آن بستم، بی پاسخ نیستورزش هوازی مرتب خیلی به قتوسعه هوش مصنوعی قادر اسپیشرفتی مستقل از ابزار هتشویق خواندن به کودکانانسان ها می توانند میدان حس و ادراک قسمت بیست و دواختلالات صحبت کردن در اندر سال حدود 7 میلیون نفر منابع بی نهایت انرژی در دنوار عصب و عضلهاعتماد به خودرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرمشاهده گر جدای از شیء مشاهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ شدن مغز محدود به دورسردرد عروقی میگرنیادگیری مهارت های جدید دتکامل و ارتقای نگاه تا عمآمارهای ارائه شده در سطح تغییرات آب و هوایی که به اولین سلول مصنوعیحس و ادراک- قسمت شصت و چهدرمان جدید میگرن با انتی منبع هوشیاری کجاست قسمت53چگونه مولکول های دی ان ایبه بالا بر ستارگان نگاه کزنجیرها را ما باید پاره کشکل پنجم مادهمغز مانند تلفن استهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردردتئوری تکامل در پیشگیری و آیا ما تنها موجودات زنده جهان مادی، تجلی فضا در ذهایندرالخورشید مصنوعیاز فرد ایستا و متعصب بگذردرک درست از خود و هوشیاریمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنگاه از بیرون مجموعهبیماری گیلن باره و بیمارزیست شناسی کل در جزء فراکهوش احساسیبعد از کروناشباهت مغز و کیهانکودکان میتوانند ناقل بی تاثیر کپسول نوروهرب بر تآیا احتمال دارد رویا از آجهان در حال نوسان و چرخشاگر تلاش انسان امروز براخطر آلودگی هوافیزیک و هوشیاریمغز ایندگان چگونه استاز تلسکوپ گالیله تا تلسکذهن ما از در هم شکستن منبمواد کوانتومی جدید، ممکننادیدنی ها واقعی هستندبیهوشی در بیماران دچار ازبان شناسی مدرن در سطح سلهیپرپاراتیروئیدیسمتقلید از روی طبیعتطلای سیاهکاربرد روباتهای ريزنانوتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیاما مقهور قوانین فیزیکجامعه ی آسمانیابزار بقا از نخستین هماندوچرخه سواری ورزشی سبک و فشار و قدرتمغزهای کوچک بی احساساز تکینگی تا مغز از مغز ترمز و رازهای ارتباط غیر کما انسانها چه اندازه نزدچرا ماشین باید نتایج را پبار سنین ابزار هوشمندی اسلول های بنیادی منابع و اهستی ما پس از شروعی چگال تمدنی قدیمی در شمال خلیج علم به ما کمک میکند تا موکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاثیر درجه حرارت بر عملکآسیب ها ناشی از آلودگی هوحقیقت اشیاابزار بقا از نخستین هماندانشمندان یک فرضیه رادیکقبل از انفجار بزرگنقش پیش زمینه ها و اراده از تکینگی تا مغز از مغز ترویاهای پر رمز و حیرتی درماده ای ضد التهابینزاع بین علم و جهل رو به پبحثی درباره هوش و تفاوتهسوپاپ ها یا ترانزیستورهاویروس مصنوعیتو افق رویداد جهان هستیعادت کن خوب حرف بزنیگام کوچک ولی تاثیرگذارتاثیر رژیم گیاه خواری بر الکترومغناطیس شنوایی و هحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقای موجود زنده از داروی جدید s3 در درمان ام لایو دوم دکتر سید سلمان فنقش زبان در سلطه و قدرت ااز تکامل تا مغز، از مغز تروش صحبت کردن در حال تکاممدیون خود ناموجودهمه چیز، ثبت می شودبرای یک زندگی معمولیسکوت و نیستیواکسن کرونا ساخته شده توتومورهای ستون فقراتسوالات پزشکیپیموزایدتری فلوپرازینانقراض را انتخاب نکنیدحس و ادراک قسمت نهماثرات مفید روزه داریدر محل کار ارزش خودت را بمنابع انرژی از نفت و گاز چندین ماده غذایی که مانناستروژن مانند سپر زنان درژیم غذایی ضد التهابیمرز مرگ و زندگی کجاستهنر، پر کردن است نه فحش دبرخی بیماری های خاص که بدستون فقرات انسان دو پا جلورزش هوازی ، بهترین تمریتوسعه برخی شغل ها با هوش پاسخ گیاهان در زمان خوردتشخیص ژنتیکی آتروفی های انسان یک کتابخانه استحس و ادراک قسمت بیست و سواختلالات عضلانی ژنتیکدرمان های اسرار آمیز در آمنابع جدید انرژینوبت کودکاناعتماد به خودرساناها و ابر رساناها و عمشاهده آینده از روی مشاههوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ شدن تقریبا ناگهانی یادآوری خواب و رویاتکامل و ریشه ی مشترک خلقتآن چیزی که ما جریان زمان تغییرات تکاملی سر انسان اوکرلیزوماب داروی جدید شحساسیت روانی متفاوتدرمان جدید کنترل مولتیپلمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمچگونه میتوان با قانون جنبه بالاتر از ماده بیندیشزندگی هوشمند در خارج از زشکست حتمیمغز مادران و کودکان در زمهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد ناشی از تنگی کاناتئوری جدید، ویران کردن گآیا مغز تا بزرگسالی توسعجهان مرئی و نامرئیایا کوچک شدن مغزانسان الخوش قلبی و مهربانیاز مخالفت بشنودرک عمیق در حیواناتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنگاه از دور و نگاه از نزدبیماری آلزایمر، استیل کوزیست، مرز افق رویداد هستهوش در طبیعتبعد از کروناشباهت مغز با کیهان مادیکودکان خود را مشابه خود تتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا احتمال دارد رویا از آجهان در حال ایجاد و ارتقااگر خواهان پیروزی هستیخطرات هوش مصنوعیفیزیکدانان ماشینی برای تمغز ابزار بقای برتر مادیاز تکنیکی تا مغز از مغز تذهن چند جانبه نیازمند نگموجود بی مغزی که می تواندنادانی در قرن بیست و یکم،بیوگرافیزبان شناسی نوین نیازمند هاوکينگ پیش از مرگش رسالتقلید از طبیعتطوفان فقر و گرسنگی و بی سکاربرد روباتهای ريز، در تاثیر گیاهخواری بر رشد و آب زندگی است قسمت چهارمجاودانگی مصنوعیابزار بقا از نخستین هماندورترین نقطه ی قابل مشاهفضای قلب منبع نبوغ استمغزتان را در جوانی سیم کشاز تکینگی تا مغز از مغز ترمز پیشرفت تواضع است نه طما انسانها چه اندازه نزدچرا مغز انسان سه هزار سالبارداری بدون رحمسلول های بدن تو پیر نیستنو هر کس تقوای خدا پیشه کنتمرکز و مدیتیشنعلم بدون توقفکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتاثیر درجه حرارت بر عملکآشنا پنداریحقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقا از نخستین هماندانشمندان ژنی از مغز انسقدم زدن و حرکت دید را تغینقش آتش در رسیدن انسان بهاز تکینگی تا مغز از مغز ترویای شفافماده، چیزی بیش از یک خلا نسبت ها در کیهانبحثی درباره هوش و تفاوتهسوپاپ ها یا ترانزیستورهاویرایش DNA جنین انسان، برتو انسانی و انسان، شایستعادت کردن به نعمتگامی در درمان بیماریهای تاثیر رژیم گیاه خواری بر الکتروتاکسی(گرایش و حرکحافظه و اطلاعات در کجاستابزار بقای موجود زنده از داروی جدید میاستنی گراویلبخند بزن شاید صبح فردا زنقش زبان در سلطه و قدرت ااز روده تا مغزروشهای نو در درمان دیسک باز سایه بگذرروشهای شناسایی قدرت شنوامدیریت اینترنت بر جنگهمه ی سردردها بی خطر نیستبرای پیش بینی آینده مغز دسکوت، پر از صداواکسن ایرانی کرونا تولیدتوهم فضای خالیپیامهای کاربرانپیچیدگی های مغزمگستری فلوپرازینانواع سکته های مغزیحس و ادراک قسمت چهارماثرات مضر ماری جوانادر چه مرحله ای از خواب ، رمنابع انرژی از نفت و گاز نه به اعداماسرار آفرینش در موجرژیم غذایی ضد دردمرز بین انسان و حیوان کجاهوموارکتوس ها ممکن است دبرخی توجهات در ببمار پارسخن و سکوتورزش و میگرنتوصیه های سازمان بهداشت پختگی پس از چهل سالگي به تشخیص آلزایمر سالها قبل انسان باشحس و ادراک قسمت بیستماختراع جدید اینترنت کواندرمان های بیماری آلزایمرمناطق خاصی از مغز در جستجنور دروناعداد بینهایت در دنیای مرشته نوروایمونولوژی و نقمطالبه ی حق خودهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگترین خطایی که مردم مژن همه چیز نیستتکامل ابزار هوش ، راه پر آنچه ناشناخته است باید شثبت و دستکار ی حافظهايندگان چگونه خواهند دیدخفاش با شیوع همه گیری جدیارتباط هوش ساختار مغز و ژدرمان جدید سرطانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچگونه مغز پیش انسان یا همبه خودت مغرور نشوزندگی بی دودشگفت نیست من عاشق تو باشممغز چون ابزار هوش است دلیهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد و علل آنتا 20 سال آینده مغز شما به آیا همه جنایت ها نتیجه بیجهان مشارکتیایا این جمله درست است کسیخوشبختی دور از رنج های ماز نخستین همانند سازها تدرگیری قلب در بیماری ویرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنگاه از درون مجموعه با نگبیماری الزایمرزاوسکا درمان گوشرهوش عاطفی بیشتر در زنانبعد از کرونا دلخوشی بیهوشباهت کیهان و مغزکودکان را برای راه آماده تاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا برای تولید مثل همیشه جهان ریز و درشتاپی ژنتیکدفاع در برابر تغییر ساختفاصله ها در مکانیک کوانتمغز ابزار برتر بقااز تکینگی تا مغز و از مغز ذهن هوشیار در پس ماده ی مموجودات مقهور ژنها هستندنازوکلسینبیوگرافیزبان، نشان دهنده ی سخنگو هاوکينگ پیش از مرگش رسالتقویت استخوان در گرو تغذطوفان زیباییکتاب گران و پرهزینه شد ولتاثیر انتخاب از طرف محیط آب زندگی است قسمت هفتمجایی خالی نیستابزار بقا از نخستین همانديدن با چشم بسته در خواب قفس ذهنمغزتان را در جوانی سیمکشاز تکینگی تا مغز از مغز ترمز بقای جهش ژنتیکیما اکنون میدانیم فضا خالچرا مغزهای ما ارتقا یافت بازگشت از آثار به سوی خداسلول عصبی شاهکار انطباق وفور و فراوانیتمرکز بر هدفعلم در حال توسعهکشتن عقیده ممکن نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکآشنا پنداریحقیقت خواب و رویاابزار بقا از نخستین هماندانشمندان پاسخ کوانتومی قدرت مردمنقش انتخاب از طرف محیط، ناز تکینگی تا مغز- از مغز روان سالمماشین دانشنسبت طلایی، نشانه ای به سبحثی درباره هوش و تفاوتهسوخت هیدروژنی پاکواقعیت فیزیکی، تابعی از تو با همه چیز در پیوندیعادت دادن مغز بر تفکرگامی در درمان بیماریهای تاثیر رژیم گیاهخواری بر الکترودهای کاشتنیحباب های کیهانی تو در توابزارهای پیشرفته ارتباط داروی جدید برای میاستنی لحظات خوش با کودکاننقش سجده بر عملکرد مغز