دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

طی یکصد هزار سال اخیر هرچند مغزکوچکتر شده است با انفجار تمدن مواجهیم

ابهامي خیلی مهم:

بزرگ شدن مغز با پیشرفت تدریجی(دقت شود، پیشرفت تدریجی و نه ناگهانی و انفجاري) در تکنولوژی و ابزارها همراه بوده است

طی یکصد هزار سال اخیر، هرچند مغز کمی هم آب رفته و کوچکتر شده است ولی ناگهان با یک انفجار بزرگ در فرهنگ و تمدن انسان مواجهيم.و در حدود دو میلیون و اندی سال، به ساختhttps://www.facebook.com/drsalmanfatemi/videos/10213249321690016/?t=8 نیزه های ساده رسيده است به رغم آنکه مغز با شتاب زیاد، بزرگ و بزرگتر شده است.

دو ميليون سال گذشت، بدون آنکه رشد آنچنانی در تمدن رخ دهد، ولی طی یکصد هزار سال اخیر، هرچند مغز کمی هم آب رفته و کوچکتر شده است ولی ناگهان با یک انفجار بزرگ در فرهنگ و تمدن انسان مواجهيم.

چه رخ داده است ؟

فیلم در لینک زیر

https://www.facebook.com/drsalmanfatemi/videos/10213249321690016/?t=8


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
گلوله ی ساچمه ایدرک نیازمند شناخت خویش امرکز حافظه کجاستبعد پنجمآیا گذشته، امروز وآینده رابطه تشنج و اوتیسمفیروز نادریتکامل تکنولوژینقش غذاها و موجودات درياانسان ها می توانند میدان سیاهچاله و تکینگی ابتدایمنبع هوشیاری کجاست قسمت نخاع ما تا پایین ستون فقرترجمه ی فعالیت های عضله بابعاد اضافه ی کیهانضایعات در عصب زیر زبانیحقیقت تنها چیزی است که شاهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریدانشمندان اولین سلول مصنخرما منبع بسیار خوب آنتی بیداری معنوی یعنی دوستی گامی در درمان بیماریهای درختان چگونه بر تشکیل ابمسمومیت دانش آموزان بی گتفاوت ارباب و رهبر حقیقیآیا دلفین ها می تواند از زمین در برابر عظمت کیهانفراموش کارها باهوش تر هستئوری تکامل امروز در درمچند جهانیاولین هیبرید بین انسان و سکته ی مغزی در جوانانمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمچرا ارتعاش بسیار مهم استتشخیص ژنتیکی آتروفی های احتیاط در تعویض داروهاطبیعت بر اساس هماهنگیحافظه و اطلاعات در کجاست هوش احساسیاستفاده از نظریه ی تکامل یاد بگیر فراموش کنیداروی تشنجی دربارداریدنیا مکانی بسیار اسرارآمباهوش ترین و با کیفیت تریپمبرولیزوماب در بیماری چذهن هوشیار در پس ماده ی ممطالبی در مورد تشنجتلاش در تولید انرژی به رنآب، زندگی است(قسمت پنجم)زندگی و داراییفشار و قدرتتاثیر ژنها بر اختلالات خچهار میلیارد سال تکامل بایمپلانت مغزی کمک میکند سازگاری با محیط بین اجزامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچسبیدن به خود، مانع بزرگ تعامل انسان و هوش مصنوعیادامه بحث تکامل چشمعلم راهی برای اندیشیدن احس و ادراک قسمت 74هوشمندی کیهاناصل در هم تنیدگی و جهانی کفش و کتابداروی ضد چاقیباغچه ی منپیوند سر آیا ممکن استرفتار وابسته به شکلمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتنفس هوازی و میتوکندریآزادی عقیده، آرمانی که تزیرفون داروی ضد ام اسقوی تر باشتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضله مهم در تشتغییرات تکاملی سر انسان ایا کوچک شدن مغزانسان السرکه انگبین عسلی مفید برمهندسی بدنهفت سین یادگاری از میراث ارتباط از بالا به پایین معادت کن خوب حرف بزنیحس و ادراک قسمت هشتمهیپرپاراتیروئیدیسمکنگره بین المللی سردرد ددر هم تنیدگی مرزها و بی مبحثی درباره احساساتی غیرتو افق رویداد جهان هستیپپوگسترویا و واقعیتمغز انسان برای شادمانی طافت فشار خون ناگهانی در وزبان و شناخت حقیقت قسمت چقدرت کنترل خودتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر فقط مردم میفهمیدند کنوسانات کوانتومی منبع ماجهان قابل مشاهده بخش کوچسعی کن به حدی محدود نشویمیگرن و پروتئین مرتبط با همیشه عسل با موم بخوریماز نخستین همانند سازها تعصب سیاتیکحس و ادراک قسمت سومبه نقاش بنگرهستی ما پس از شروعی چگال کودکان میتوانند ناقل بی در عید نوروز مراقب تصادف برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱پروتز عصبی برای تکلمتولید اندام با چاپ سه بعدروزه داری متناوب، مغز را مغز حریص برای خون، کلید تالگو نداشتیمسفر دشوار اکتشافلا اکراه فی الدینتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانچگونه هوشیاری خود را توسجهان پیوستهشکل پنجم مادهما اکنون میدانیم فضا خالهنر حفظ گرهاز تکنیکی تا مغز از مغز تویتامین E برای فعالیت صحخلا، حقیقی نیستبه سخن توجه کن نه گویندهکاهش دوپامین عامل بیماریدرمان آرتروز با ورزش موضبرخی اثرات مضر ویتامین دآمارهای ارائه شده در سطح روش صحبت کردن در حال تکامتوهم جدایی و توهم علمنقش محیط زندگی و مهاجرت دامیدوار باش حتی اگر همه چسلول عصبی، در محل خاص خودمقابله با کرونا با علم اسنگاه انسان محدود به ادراتاریکی و نورابزار بقا از نخستین همانشاید درست نباشدجهش های بیماری زا، معمولماده، چیزی نیستهوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتدو برابر شدن خطر مرگ و میخواص هلو برگ هلوبیماری میاستنی گراویسکرونا چه بر سر مغز می آوردرمان سرگیجه بدون نیاز بمخچه فراتر از حفظ تعادلبررسی و اپروچ جدید بر بیمآینده با ترس جمع نمیشودریشه های اخلاقتیوتیکسن داروی ضد جنوننقش حفاظتی مولکول جدید دانتروپی و هوشیاریسندرم جدایی مغزمنابع انرژی از نفت و گاز چالش دیدگاه های سنتی در بتداخل مرزها و صفات با بینابزار بقای موجود زنده از شربت رب انارجدا کردن ناخالصی هاهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژندیدن خدا در همه چیزخوش خیالی و خوش بینیبیماری خود ایمن اعصاب محبیماری دویکگلوئوندرک و احساسمرکز خنده در کجای مغز استبعد از کروناآیا پیدایش مغز از روی تصارادیوی مغز و تنظیم فرکانفیزیک مولکولها و ذرات در تکامل جریان همیشگی خلقتنقش غذاها در کاهش دردهای انسان یک کتابخانه استسیاهچاله ی منفرد یا سیاهمنبع هوشیاری کجاست قسمت نخاع درازتر یا کوتاهتر کترجمه ای ابتدایی از اسراابعاد بالاترضرورت زدودن افکارحقیقت خواب و رویاهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز تورزش و میگرندانشمندان تغییر میدان مغخسته نباشی بابابیداری و خواب کدام بهتر اگاهی لازم است برای فهم و درختان اشعار زمینمسمومیت دانش آموزان، قماتفاوتهای جنسیتی راهی براآیا دلفین ها میتوانند بازمین زیر خلیج فارس تمدنی فراموشی همیشه هم بد نیستتئوری تکامل در پیشگیری و چند جهانی و علماولین تصویر در تاریخ از سسال سیزده ماههمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچرا به هم اعتماد نمیکنیمتشخیص آلزایمر سالها قبل احساس گذر سریعتر زمانطعمه ی شبکه های ارتباط اجحافظه و اطلاعات در کجاست هوش بشری تهدید برای بشریاستفاده از هوش مصنوعی در یادگیری مهارت های جدید دداروی جدید ALSدنیای شگفت انگیز کوانتومباور و کیهان شناسیپنج اکتشاف شگفت آور در موذهن و زندگیمطالعه ای بیان میکند اهدتلاشی برای درمان قطع نخاآتاکسیزندگی بی دودفشار روحی، همیشه بد نیست تاثیر کلام در آیات کلام بچهار ساعت پس از کشتار خوکایمپلانت نخاعی میتواند دستم با شعار قانون بدترین منبع هوشیاری کجاست؟(قسمنسبت ها در کیهانتعامل انسان با هوش مصنوعاداراوون تنها داروی تاییعلم ساختن برج های چرخانحس و ادراک قسمت 75هوشیاری و وجوداصل علت و تاثیرکل اقیانوس در یک ذرهداروی ضد چاقیبترس از اینکه کسی، به درگپیوند سر برای چه بیمارانرفتار اجتماعی انسان، حاصمغز مانند تلفن استتنفس بدون اکسیژنآزار حقیقیزیرک ترین مردمقیچی ژنتیکیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضله برای تاییتغذیه بر ژنها تاثیر داردایا این جمله درست است کسیسرگیجه از شایعترین اختلامهربانی، شرط موفقیتهم نوع خواری در میان پیشیارتباط بین هوش طبیعی و هوعادت کردن به نعمتحس و ادراک قسمت هشتاد و ناعتماد به خودهاوکينگ پیش از مرگش رسالکنگره بین المللی سردرد ددر هم تنیدگی کوانتومیبحران ذهن فیلمی قابل تامتو انسانی و انسان، شایستپایان، یک آغاز استرویا و کابوسمغز انسان برای شادمانی طافت هوشیاری به دنبال کاهزبان و شناخت حقیقت قسمت اقدرت انسان در نگاه به ابعتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر میدانی مصیبت بزرگتر نوشیدن چای برای مغز مفید جهان موازی و حجاب هاشلیک فراموشیمیگرن و خوابهمیشه، آنطور نیست که هستاز نخستین همانند سازها تعضلانی که طی سخن گفتن چقدحس و ادراک قسمت سی و هشتمبه نادیدنی ایمان بیاورهشت توصیه برای کاستن از دکودکان گذشته به آینده فکدرمان نگهدارنده ی اعتیادبرین نت به جای اینترنتپرورش مغز مینیاتوری انساتولید سلولهای جنسی از سلروزه داری و التهاب زیانبمغز در تنهایی آسیب میبینالگو و عادت را بشکن و در اسفرنامه سفر به بم و جنوب لاموژین داروی ضد اوتیسم؟تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانچگونه واکسن کرونا را توزجهان پیوستهما از اینجا نخواهیم رفتهنر رها شدن از وابستگیاز تکینگی تا مغز و از مغز ویتامین E در چه مواد غذایخلا، خالی نیستبهبود حافظه پس از رخدادهکاهش سن بیولوژیکی، تنها درمان ام اس(مولتیپل اسکلبرخی اختلالات عصبی مثانهآن چیزی که ما جریان زمان روشهای نو در درمان دیسک بتوهم جسمنقش مرکز تنفس سلولی در بیامیدواریسلولهای ایمنی القا کنندهملاحظه های اخلاقی دربارهنگاه از بیرون مجموعهتاریکی خواهد ترسیدابزار بقا از نخستین همانشایسته نیست در جیب خود قرجهش تمدنی عجیب و شگفت انسماده، چیزی بیش از یک خلا هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجازدو داروی جدید برای میاستخواص هندوانهبیماری های میتوکندریکریستال هادرمان سرگیجه بدون نیاز بمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبررسی ژنها در تشخیص بیماآیا فراموشی حتمی استرژیم های غذایی و نقش مهم ALS نگاهی کامل بر بیماری وتیک و اختلال حرکتینقش حیاتی تلومر دی ان آ دانتظار گذر تندباد؟سندرم دزدی ساب کلاوینمنابع انرژی از نفت و گاز چاالش ها در تعیین منبع هوترقی واقعی یا شعار ترقیابزار بقای موجود زنده از شربت ضد خلطجدایی خطای حسی استهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کرونادیدگاه نارسای دوگانه ی مخوشبختی چیستخوشبختی دور از رنج های مبیماری دیستروفی میوتونیگمان میکنی جرمی کوچکی در درک کنیم ما همه یکی هستیممرگ چیستبعد از کروناآیا آگاهی پس از مرگ از بیراز تغییرفیزیک هوشیاریتکامل داروینی هنوز در حانقشه مغزی هر فرد منحصر بهانسان باشسیاهچاله ی تولید کنندهمنبع هوشیاری کجاست قسمت نخستین تمدن بشریترس و آرمان هااتفاق و تصادفضرب المثل یونانیحقیقت در علم، هرگز نهایی هوش مصنوعی به کمک هوش طبیاز تکامل تا مغز، از مغز تورزش بهترین درمان بیش فعدانشمندان روش هاي جدیدی خطا در محاسبات چیزی کاملبیرون اصل است یا درونگاهی مغز بزرگ چالش استدرد و درسمسیر دشوار تکامل و ارتقاتقلید مرحله ای نسبتا پیشآیا دست مصنوعی به زودی قازمان چیستفراموشی و مسیر روحانیتئوری جدید، ویران کردن گچند روش ساده برای موفقیتاولین دارو برای آتاکسی فسانسور از روی قصد بسیاری منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچرا بیماری های تخریبی مغتشخیص ایدزاحساسات کاذبظهور امواج مغزی در مغز مصحافظه و اطلاعات در کجاستهوش در طبیعتاستفاده از انرژی خلایادگیری هوش مصنوعی، عمیقداروی جدید s3 در درمان ام دنیایی پر از سیاهچاله باید از انسان ترسیدپول و شادیذهن و شیمی بدنمعمای اخلاقی قطارتلاشی تازه برای گشودن معآتاکسی فریدریشزندگی در جمع مواردی را برفضا و ذهن بازتاثیر کپسول نوروهرب بر ننون و القلمایمپلانت استخوانی در آسیستم، بی پاسخ نیستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنسبت طلایی، نشانه ای به ستعداد کلی ذهن ها در جهان ادب برخورد با دیگرانعلایم کمبود ویتامین E را حس و ادراک قسمت 78هوشیاری و افسردگیاصل عدم قطعیت از کوانتوم کلمات بلند نه صدای بلندداروی ضد تشنج با قابليت تبحتی علمی درباره تمایل بپیوند سر، یکی از راه حلهارقیبی قدرتمند در برابر ممغز مادران و کودکان در زمآزار دیگری، آزار خود استزیست شناسی کل در جزء فراکقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضله تعیین محلثبت و دستکار ی حافظهایا ابزار هوشمندی یا مغز سرگردانیموفقیت هوش مصنوعی در امتهمه چیز موج استارتباط شگفت مغز انسان و فعادت بد را ترک کنحس و ادراک قسمت هشتاد و شاعتماد بی موردهاوکينگ پیش از مرگش رسالکنترل همجوشی هسته ای با هدر هم تنیدگی کوانتومی و پبخش فراموش شده ی حافظهتو با همه چیز در پیوندیپاکسازی مغزرویا و خبر از آیندهمغز انسان رو به کوچک تر شافتخار انسانزبان و شناخت حقیقت قسمت دقدرت ذهنتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نیروی مغناطیس نباشد نوعی سکته مغزی ، وحشتناک جهان ما میتواند به اندازشلیک فراموشیمیگرن و روزه داریهمکاری یا رقابتاز نخستین همانند سازها تغم بی پایانحس و ادراک قسمت سی و ششمبه هلال بنگرو هر کس تقوای خدا پیشه کنکودکان خود را مشابه خود تدرمان نابینایان آیا ممکنبرای یک زندگی معمولیپرکاری تیروئیدتولترودینروزه داری و بیمار ی ام اس مغز را از روی امواج بشناسالگوی بنیادین و هوشیاریسفرنامه سفر به بم و جنوب لایو دوم دکتر سید سلمان فتاثیر رو ح و روان بر جسمابزار بقا از نخستین همانچگونه آن شکری که می خوریمجهان پر از چیزهای اسرار آما اشیا را آنطور که هستندهنر، پر کردن است نه فحش داز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کاخلاصه ای از مطالب همایش مبهداشت خوابکایروپاکتیک چیستدرمان با سلول های بنیادیماست مالیبرخی اصول سلامت کمرآنچه می دانم، آنچه را میخروشهای شناسایی قدرت شنواتوهمات و شناخت حقیقتنقش نگاه از پایین یا نگاهامیدواری و مغزسلولهای بنیادی مصنوعی درملاحظات بیهوشی قبل از جرنگاه از دور و نگاه از نزدتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقا از نخستین همانشادی، پاداش انجام وظیفهجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسدو سوی واقعیتخواص اناربیماری های مغز و اعصاب و کریستال زمان(قسمت اولدرمان سرگیجه بدون دارومخچه ابزاري که وظیفه آن فبررسی بیماری التهابی رودآیا ممکن است موش کور بی مرژیم های غذایی و نقش مهم NVG 291تیکاگرلور داروی ضد انعقانقش خرچنگ های نعل اسبی درانحراف و حقیقتسندرم سردرد به دلیل افت فمنابع انرژی از نفت و گاز نابینایی در نتیجه ی گوشی تروس جریان انرژیابزار بقای موجود زنده از شش مرحله تکامل چشمجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز- از مغز واکسن دیگر کرونا ساخته شدیروز و امروزاز تکینگی تا مغز- از مغز واکسن دیگری ضد کرونا از ددیسک گردنخیالپردازی نکنبیماری سلیاکگنجینه ای به نام ویتامین درک احساسات و تفکرات دیگمرگ و میر پنهانبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا امکان بازسازی اندامهراست دستی و چپ دستیفیزیک و هوشیاریتکامل داروینی هنوز در حانقشه های مغزی جدید با جزیانسان جدید از چه زمانی پاسیاهچاله، سیاه خالص یا پمنبع هوشیاری کجاست قسمت نخستین تصویر از سیاهچالهترسان نیستیاتوبان اطلاعات و پلِ بینضربه مغزی در تصادف رانندحقیقت راستین انسان علم بهوش مصنوعی به شناسایی کااز تکامل تا مغز، از مغز تورزش در کمر درددانشمندان روشی برای تبدیخطا در محاسبات چیزی کاملبیست تمرین ساده برای جلوگاهی جهت را عوض کندرد باسن و پا به دلیل کاهمسئول صیانت از عقیده کیستقلید از روی طبیعتآیا رژیم غذایی گیاهی سلازمان و مکان، ابعاد کیهان فراموشی آرمانتا 20 سال آینده مغز شما به چندین ماده غذایی که مانناولین دروغسانسور بر بسیاری از حقایمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچرا حیوانات سخن نمی گوینتصویر خورشید یا خود خورشاخلاق و علوم اعصابظرف باید پر شود چه با چرک حافظه ی هوش مصنوعیهوش عاطفی قسمت 11استفاده از سلول های بنیایادگرفتن، آغاز حرکت است داروی جدید لنفوم و لوکمیدنیا، هیچ استبابا زود بیاپول و عقیدهذهن پر در برابر آگاهیمعماری، هندسه ی قابل مشاتلاشی جدید در درمان ام اسآتاکسی مخچه ای خودایمنزندگی در سیاهچالهفضای قلب منبع نبوغ استتاثیر کپسول نوروهرب بر تنوآوری ای شگفت انگیز دانایمان به رویاستون فقرات انسان دو پا جلمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنشانه های گذشته در کیهان تعذیه ی ذهنادراک ما درک ارتعاشی است علایم کمبود ویتامین E را حس و ادراک قسمت 82هوشیاری کوانتومیاصل، روان و نفس استکلوزاپین داروی ضد جنونداروی ضد تشنج با قابليت تبحث درباره پیدایش و منشا پیوندهای پیچیده با تغییررقابتی بی هدف یا رقابتی همغز چون ابزار هوش است دلیآسيب میکروواسکولاریا آسزیست شناسی باور حقیقت یا قانون مندی نقشه ژنتیکی متاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضله در مطب دکثبت امواج الکتریکی در عصایا بیماری ام اس (مولتیپسربازان ما محققا غلبه می موفقیت در تفکر استهمه چیز و هیچ چیزارتباط شگفت انگیز مغز انعادت دادن مغز بر تفکرحس و ادراک قسمت پنجماعتیاد و تلاش های درمانی هدف یکسان و مسیرهای مختلکنترل جاذبهدر هم تنیدگی کوانتومی و دبخش های تنظیمی ژنومتو با باورهایت کنترل میشپارادوکس ها در علمرویا بخشی حقیقی از زندگی مغز انسان رو به کوچکتر شدافراد آغاز حرکت خودشان رزبان و شناخت حقیقت قسمت سقدرت شناختی انسان، محدودتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نعمت فراموشی نبود بسنیوالینجهان مادی، تجلی فضا در ذهشنا در ابهای گرم جنوب نیامیگرن سردردی ژنتیکی که بهمانند سازی در انساناز نشانه ها و آثار درک شدغم بی پایانحس و ادراک قسمت سیزدهمبه کدامین گناه کشته شدندوفور و فراوانیکودکان را برای راه آماده درمان های اسرار آمیز در آبرای پیش بینی آینده مغز دپراسینزوماب در پارکینسوتومورها و التهاب مغزی عاروزه داری سلول های بنیادمغز زنان جوانتر از مغز مرالگوبرداری از طبیعتسفرنامه سفر به بم و جنوب لازم است هیچ کاری نکنیدتاثیر روده بر مغزابزار بقا از نخستین همانشکرگزار هر چیزی باش که داجهان پر از چیزهای جادویی ما به جهان های متفاوت خودهوموارکتوس ها ممکن است داز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا و استخوانخلاصه ای از درمان های جدیبهداشت خواب، رمز حافظه ی کار امروز را به فردا نینددرمان تومورهای مغزی با اماست مالی با هوش انسانیبرخی اطلاعات روانشناسی مآنچه ناشناخته است باید شروشی برای بهبود هوش عاطفتوکل بر خدانقش نظام غذایی در تکامل مامیدی به این سوی قبر نیستسلام تا روشناییممانتین یا آلزیکسا یا ابنگاه از درون قفس یا بیرونتاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقا از نخستین همانشب سیاه سحر شودجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهدولت یا گروهکخواص اردهبیماری های ژنرالیزه ی عصکریستال زمان(قسمت دوم)درمان سرطان با امواج صوتمخچه تاثیر گذار بر حافظهبررسی سیستم تعادلی بدن اآیا ما کالا هستیمرژیم ضد التهابیفقر داده ها در هوش مصنوعیتیروفیبان موثر در سکته ی نقش داروهاي مختلف معروف اندوه در دنیا استسوی ما آید نداها را صدامنابع انرژی از نفت و گاز ناتوانی از درمان برخی ویتری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از ششمین کنگره بین المللی سجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز- از مغزتواکسن سرطاندیستونی قابل درمانخانه ی تاریکبیماری شارکو ماری توثگوهر با نظر دیگران سنگ نمدرک تصویر و زبان های مخلتمرگ و میر بسیار بالای ناشبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا انسان با مغز بزرگش اخرجزخوانی هایی که امروز بفیزیک آگاهیتکامل داروینی هنوز در حانقشه با واقعیت متفاوت اسانسان خطرناکترین موجودسیاره ی ابلهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت نخستین روبات های زنده ی جتزریق قیچی ژنتیکی کریسپراتوسوکسیمایدضررهای مصرف شکر و قند بر حقیقت غیر فیزیکیهوش مصنوعی تعاملیاز خود رها شووزن حقیقی معرفت و شناختدانش، قفل ذهن را باز میکنخطای ادراک کارمابیش از نیمی از موارد انتقگذر زمان کاملا وابسته به درد زانو همیشه نیاز به جرمسئولیت جدیدتقلید از طبیعتآیا رژیم غذایی گیاهی سلازمان و گذر آن سریع استفرایند پیچیده ی خونرسانیتا بحر یفعل ما یشاچندجهانیاولین سلول مصنوعیسانسور ذهنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچرا حجم مغز گونه انسان درتصویر در هم تنیدگی کوانتاخلاق پایه تکامل و فرهنگظرفیت مغز چقدر استحافظه انسان و حافظه ی هوشهوش عاطفی قسمت نهماستفاده از سلول های بنیایادآوری خواب و رویاداروی جدید میاستنی گراویدندان ها را مسواک بزنید تباد و موجپوست ساعتی مستقل از مغز دذهن تو همیشه به چیزی اعتقمعنی روزهتمایل زیاد به خوردن بستنآتش منبع انرژیزندگی زمینی امروز بیش از فضای خالی ای وجود نداردتاثیر کپسول نوروهرب بر سنوار مغز مشاهده ی غیر مستاین پیوند نه با مغز بلکه ستارگانی قبل از آغاز کیهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنشانه های پروردگار در جهتغییرادغام میان گونه های مختلعلائم عصبی آلزایمر، با احس و ادراک قسمت 87هوشیاری سنتی یا هوشیاری اصلاح خطا با رفتن بر مسیرکلید نزدیک و نگاه تو بر فداروی ضد تشنج توپیراماتبحثي درباره هوش و تفاوتهتنها مانع در زندگی موارد پیوندی که فراتر از امکانرموزی از نخستین تمدن بشرمغز چگونه صداها را فیلتر آسیب ها ناشی از آلودگی هوزیست، مرز افق رویداد هستقانون گذاری و تکاملتاثیر گیاهخواری بر رشد و نوبت کودکانجلو رفتن یا عقبگردایا بدون زبان میتوانیم تسربرولایزینمولکول ضد پیریهمه چیز کهنه میشودارتباط شگفت انگیز مغز انعارضه جدید ویروس کرونا سحس و ادراک قسمت پنجاهاعتیاد را به دور بیندازهدف یکسان، در مسیرهای متکندن ریشه ی خوددر هر سوراخی سر نکنبخش بزرگی حس و ادراک ما اتو باید نیکان را به دست بپاسخ گیاهان در زمان خوردرویا تخیل یا واقعیتمغز ایندگان چگونه استافراد بی دلیل دوستدار تو زبان جانسوزقدرت عشقتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نعمت فراموشی نبود بسنیکولا تسلاجهان مرئی و نامرئیشناخت ناشناختهمیگرن شدید قابل درمان اسهمجوشی هسته ای، انرژِی باز نظر علم اعصاب یا نرووسغیرقابل دیدن کردن مادهحس و ادراک قسمت ششمبه امید روزهای بهتروقاحت و تمسخر دیگرانکوری گذرای ناشی از موبایدرمان های بیماری آلزایمربرای اولین بار دانشمندانپرتوهای صادر شده از سیاهتومورهای نخاعیروزهای بد باقی نمیماندمغزهای کوچک بی احساسالتهاب شریان تمپورالسفرنامه سفر به بم و جنوب لبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین همانشکست حتمیجهان دارای برنامهما با کمک مغز خود مختاريمهورمون شیرساز یا پرولاکتاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا در سبزیجاتخم شدن فضا-زمانبوزون هیگز چیستکار با یگانگی و یکپارچگیدرمان تشنجماشین دانشبرخی بیماری ها که در آن بآنچه واقعیت تصور میکنیم روشی جدید در درمان قطع نختوپیراماتنقش نظریه تکامل در شناساامیدی تازه در درمان سرطاسلاح و راهزنیمن و وجود توهمینگاه از درون مجموعه با نگتازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقا از نخستین همانشبیه سازی میلیون ها جهان جوانان وطنهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهدونپزیل در بیماران قلبی خواص بادامبیماری های روانی با تاثیکریستال زمان(قسمت سوم)درمان ضایعات نخاعیمخاطب قرار دادن مردم، کابررسی علل کمر درد در میانآیا ما تنها موجودات زنده رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وفلج نخاعی با الکترودهای تکنولوژی های جدید و حالتنقش درختان در تکاملاندوه دردی را دوا نمیکندسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنابع انرژی از نفت و گاز ناتوانی در شناسایی چهره تری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از شعار و عملجریان انرژی در سیستم های هوش مصنوعی از عروسک بازی هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز واکسن سرطاندژا وو یا اشنا پنداریخانواده پایداربیماری ضعف عضلات نزدیک بگویید نوزده و ایمنی ساکتدرک حقیقت نردبان و مسیری مرگ و سوال از قاتلتفکر قبل از کارآیا احتمال دارد رویا از آرحم مصنوعیفیزیکدانان ماشینی برای تتکامل داروینی هنوز در حانقص های سیستمی ایمنیانسان در هستی یا هستی در سیاره ابلهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت نرمش های مفید برای درد زاتسلیم ارتباط با من برتراتصال مغز و کامپیوترضررهای شکر بر سلامت مغزحقیقت غیر قابل شناختهوش مصنوعی در قضاوت های ااز درخواست ها جدا شووزوز گوشدانش، یک انسان را ناسازگخطای حسبیشتر کمردردها نیازی به گذشته را دفن کندردهای سال گذشته فراموش مسئولیت در برابر محیط زیتقویت مغز با ورزشآیا راهی برای بهبود وضعیزمان و صبرفرایند تکامل و دشواری هاتاول کف پا و حقیقتنه ناامیدی بلکه ارتقااوکرلیزوماب داروی جدید شساهچاله ها تبخیر نمیشودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچرا خشونت و تعصبتصویر زیبا از سلولاختلا ل در خود عضلهعقل مجادله گرحباب های کیهانی تو در توهوش عاطفی قسمت هفتماستفاده از سلول های بنیایاری خدا نزدیک استداروی جدید کنترل قند خونده روش موفقیتباد غرور و سر پر از نخوت وپوشاندن خود از نورذهن خود را مشغول هماهنگیمعاینه قبل از نوار عصب و تمایز یا کشف یگانگیآثار باستانی تمدن های قدزندگی زودگذرقفس دور خود را بشکنتاثیر کپسول نوروهرب بر سنوار مغز با توضیح دکتر فااین اندوه چیستسخن نیکو مانند درخت نیکومنبع هوشیاری در کجاست؟ قنشانه های بیداری روحیادغام دو حیطه علوم مغز و علت خواب آلودگی بعد از خوحس و ادراک قسمت چهلهوش، ژنتیکی است یا محیطیاصول انجام برخی نرمش ها دکلام و زبان، گنجینه ای بسداروی ضد جنون در درمان تیبحثی جالب درباره محدودیتتنها در برابر جهانپیوستگی همه ی اجزای جهانرمز و رازهای ارتباط غیر کمغز ناتوان از توجیه پیداآسیب روانی شبکه های اجتمزاویه نگاه ها یکسان نیستقانون جنگلتاثیر انتخاب از طرف محیط نور از عمق تاریکیجلوتر را دیدنایا تکامل هدفمند استسردرد میگرنمولتیپل اسکلروز در زنان همه چیز در زمان مناسبارتباط غیرکلامی بین انساعبارت های مبهم مانند انرحس و ادراک قسمت پنجاه و یاعداد بینهایت در دنیای مهدف از تکامل مغزکندر در بیماریهای التهابدر والنتاین کتاب بدید همبخش بزرگتر کیهان ناشناختتو برای خزیدن خلق نشده ایپختگی پس از چهل سالگي به رویا حقی از طرف خدامغز ابزار بقای برتر مادیافزایش قدرت ادراکات و حسزبان ریشه هایی شناختی اسقسم به فقرتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر با مطالعه فیزیک کواننیاز به آموزش مجازی دیجیجهان مشارکتیشناخت و معرفت، و نقش آن دمیاستنی گراویس بدون آنتیهمدلی و هوش عاطفیاز نظر علم اعصاب اراده آزغار افلاطونحس و ادراک قسمت شصت و هشتبه بالا بر ستارگان نگاه کوقت نهيب هاي غير علمي گذشکی غایب شدی تا نیازمند دلدرمان های بیماری اس ام ایبرای تمدن سازی، باید در بپرتوزایی از جسم سیاهتومورهای ستون فقراتروزهای سختمغز، فقط گیرندهام آر آی جدید با قدرت شگفسفری به آغاز کیهانلحظات خوش با کودکانچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانشکستن مرز دور مغزجهان در حال نوسان و چرخشما بخشی از این جهان مرتبطهوش فوق العاده، هر فرد اساز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی 12 در درمان دردخونریزی مغز در سندرم کووبوزون هیگز جهان را از متلکارهای کوچک، بی ارزش نیسدرمان جدید ALSمبانی ذهنی سیاه و سفیدبرخی بیماری های خاص که بدآنچه حس می کنیم، نتیجه ی روشی جدید در درمان نابینتوانایی مغز و دیگر اجزای نقش هورمون های تیروئید دامگا سه عامل مهم سلامتسلسله مباحث هوش مصنوعیمن کسی در ناکسی دریافتم نگاه حقیقی نگاه به درون اتازه های بیماری پارکینسوابزار بقا از نخستین همانشبیه سازی سیستم های کوانجوانان وطنهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مدوچرخه در کاهش دردهای کمخواص بادام زمینیبیماری وسواسکشف مکانیسم عصبی خوانش پدرمانهای بیماری پارکینسمدل همه جانبه نگر ژنرالیبرطرف کردن خشونت را از خاآیا مصرف مولتی ویتامین هرژیم غذایی سالم و ضد التهفلج بل، فلجی ترسناک که آنتکنولوژی و پیشرفتنقش ذهن و شناخت در حوادث اندوهگین نباش اگر درب یا سوپاپ ها یا ترانزیستورهامنابع انرژی از نفت و گاز نادیدنی ها واقعی هستندترک امروزابزار بقای موجود زنده از صبور باشجراحی هوشیار مغزجراحی گردن همیشه برای دیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز واکسن ضد اعتیاددژاوو یا آشناپنداریخاویار گیاهیبیماریهای تحلیل عضلانی اگوش دادن بهتر از حرف زدندرک دیگرانمرگ انتقال است یا نابود شتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا احتمال دارد رویا از آرحم مصنوعیفال نیکوتکامل زباننقص در تشخیص هیجانات عامانسان عامل توقف رشد مغزسیاره ابلهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت نرمش های مفید در سرگیجهتسلیم شدن از نورون شروع ماثر مضر مصرف طولانی مدت رضعیف و قویحقیقت، آن چیزی نیست که جلهوش مصنوعی در کامپیوترهااز دست دادن دم در پیشینیاوسواس، بیماری استدائما بخوانخطر آلودگی هوابا همه مهربان باشگر جان به جز تو خواهد از خدردی که سالهاست درمان نشمستند جهان متصلتقویت استخوان در گرو تغذآیا راهی برای رفع کم آبی زمان واقعیت است یا توهمفرایند حذف برخی اجزای مغتابوهای ذهنینه به اعدامايندگان چگونه خواهند دیدسایه ی هوشیاریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچرا در مغز انسان، فرورفتتصویر زیبای اصفهاناختلاف خانوادگی را حل کنعقل در جهان جدید، عجیب اسحباب هایی تو در توهوش عاطفی قسمت یازدهاستفاده از سلول های بنیاژن همه چیز نیستداروی جدید آلزایمردهن، بزرگترین سرمایهبار مغز بر دو استخوانپیموزایدذهن خالی از شلوغی افکارمعادله ها فقط بخش خسته کنتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآدم عاقل، وقت خودش را هدرزندگی سلول در بدن، جدای اقفس ذهنتاثیر کتامین در درمان پانوار مغز ترجمه رخدادهای این ایده که ذرات سیاهچالسخن و سکوتمنبع هوشیاری در کجاست؟(قنظام مثبت زندگیارتقا و تکامل سنت آفرینش عماد الدین نسیمی قربانی حس و ادراک قسمت چهل و هفتهوض مصنوعی زندهاصول توسعه ی یک ذهن کاملکلام، در تحولی شگفت آور بدارویی خلط آوربحثی در مورد نقش ویتامين تنهاییپیام های ناشناخته بر مغز رمز گشایی از اتصالات مغزمغز و قلب در جنین موش مصنآسیب عصب پا به دنبال اعتیزاوسکا درمان گوشرقانون جنگلتاثیر احتمالی عصاره تغلینور درونجمجمه انسان های اولیهایجاد احساساتسردرد میگرن در کودکانمواد کوانتومی جدید، ممکنهمه چیز در زمان کنونی استارتروز یا خوردگی و التهاعجول نباشحس و ادراک قسمت پنجاه و دبقا با سازگارترین فرد اسهدف از خلقت رسیدن به ابزاکندر علیه سرطاندر یک فراکتال هر نقطه مرکبخش دیگری در وجود انسان هتو تغییر و تحولیپدیده خاموش روشن در پارکرویاها از مغز است یا ناخومغز ابزار برتر بقاافزایش میل جنسی با خوردن زبان شناسی مدرن در سطح سلقضاوت ممنوعتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر تلاش انسان امروز براچیز جدید را بپذیرجهان معناشناخت حقیقت یا آرزوهای گمیدان مغناطيسي زمین بشر همراه سختی، اسانی هستاز نظر علم اعصاب اراده آزغرور و علمحس و ادراک قسمت شصت و دوبه بالاتر از ماده بیندیشکیهان خود را طراحی میکنددرمان های جدید ALSبرای خودآگاه بودن تو بایپرسشتوهم فضای خالیروزهای سخت میگذردمغز، همه ی واقعیت را نمیبام اس و سرطانسقوط درون جاذبه ای خاص، چلرزش ناشی از اسیب به عصبچگونه به سطح بالایی از هوتاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین همانشگفت نیست من عاشق تو باشمجهان در حال ایجاد و ارتقاما تحت کنترل ژنها هستیم یهوش مصنوعی می تواند بر احاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی هفدهخونریزی مغزی کشندهبی نهایت در میان مرزهاکارهایی بیش از طراحی و گپدرمان جدید مولتیپل میلوممباحث مهم حس و ادراکبرخی توجهات در ببمار پارآنها نمیخواهند دیگران راروشی جدید در درمان سکته متوانایی یک فرد، برای تغینقش هورمون زنانه استروژناما شما از دید خفاش کور هسلطان جنگل یا صاحب ملکوتمن پر از تلخیمنگاه دوبارهتازه های درمان ام اسابزار بقا از نخستین همانشبکه های مصنوعی مغز به درجواب دانشمند سوال کننده هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار دوچرخه سواری ورزشی سبک و خواص شکلات تلخبیماری کروتز فیلد جاکوبکشف مکانیسمی پیچیده در بدرماندگی به دلیل عادت کرمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبزرگ فکر کنآیا مغز تا بزرگسالی توسعرژیم غذایی ضد التهابیفلج خوابتکنولوژی جدید که سلول هانقش روی و منیزیم در سلامتاندام حسی، درک از بخش هایسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنابع انرژی از نفت و گاز نادیدنی ها بیشتر از دیدنترکیب آمار و ژنتیکابزار بقای موجود زنده از صبور باشابزار بقای موجود زنده از صبر لازمه ی پیروزی استجستجوی متن و تصویر به صورهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز واکسن علیه سرطاندگرگونی های نژادی و تغییخار و گلبیماری، رساله ای برای سلگوشه بیماری اتوزومال رسسدرک درست از خود و هوشیاریمرگ تصادفیتفکر خلا ق در برابر توهم آیا بدون ناظر هوشمند هم برسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرفاکسیبتتکامل زباننقطه ی رسیدن به قلهانسانیت در هم تنیده و متصسیب یکسان و دیدگاه های متمنبع هوشیاری کجاست قسمت نرمش های موثر در کمردردتست نوار عصب و عضلهاثرات فشار روحی شدیدطلوع و حقیقتحقایق ممکن و غیر ممکنهوش مصنوعی در تفکر خلاق ااز روده تا مغزوسیله، فقط دعا نیستدارچینخطر حقیقی، خود انسان استبا هوش مصنوعی خودکار روبگرفتار محدودیت ها و ابعادرس گرفتن از شکست هامشکل از کجاستتقویت حافظه یا هوش مصنوعآیاما مقهور قوانین فیزیکزمان پلانکفراتر از دیوارهای باورتاثیر فکر بر سلامتنه به اعدامايا اراده آزاد توهم است یسایه را اصالت دادن، جز فرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچرا ذرات بنیادی معمولاً تصویربرداری فضاپیمای آماختلال حرکتی مانند لرزش عقل سالمحد و مرزها توهم ذهن ماستهوش عاطفی قسمت پنجماستفاده از سلول های بنیاژن همه چیز نیستداروی جدید ای ال اسدو ویژگی انتزاع و قدرت تجبار بزرگ ایستادن بر دو پاپیموزایدذهن سالممعجزه های هر روزهتمدن پیشرفته ی پیشینیانآرام باشزندگی، مدیریت انرژیقفس را بشکنتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز در فراموشی هاتغییر الگوی رشد مغزی با زاین ابتدای تناقض هاستسخن پاک و ثابتمنبع خواب و رویانظریه ی تکامل در درمان بیارتقا یا بازگشت به قبل ازعنصر اصلی تعیین واقعیتحس و ادراک قسمت چهل و هشتهیچ نقطه ای مرکزی تر از ااصول سلامت کمرکلرال هیدرات برای خواباندارویی ضد بیش فعالی سیستبحثی در مورد نقش کلسیم و تنهایی رمز نوآوری استپیدایش زبانرمز پیشرفت تواضع است نه طمغز و هوش، برترین ابزار بآسانی موفقیتزبان فرایند تکاملی برای قانونمندی و محدودیت عالمتاثیر بینش و انتظارات فرنوروفیبروماتوزجنین مصنوعیایران بزرگسردرد میگرنی در کودکانموجود بی مغزی که می تواندهمه چیز، ثبت می شودارزش های وارونهعدم توقف تکامل در یک انداحس و ادراک قسمت پنجاه و سبقا در ازای بیماریهر چیز با هر چیز دیگر در تکو کیو تن coQ10در کمتر از چند ماه سوش جدبخشیدن دیگران یعنی آرامشتو جهانی هستی که خودش را پروژه ی ژنوم انسانیرویاهای پر رمز و حیرتی درمغز از بسیاری حقایق می گرافزایش مرگ و میر سندرم کوزبان شناسی نوین نیازمند قطار پیشرفتتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر خواهان پیروزی هستیچیزی منتظر شناخته شدنجهان معکوسشناخت درون، شناخت بیرون؛میدان های مغناطیسی قابل همراهی میاستنی با برخی ساز واقعیت امروز تا حقیقتغربال در زندگیحس و ادراک قسمت شصت و ششبه جای محکوم کردن دیگران کیهانِ هوشیارِ در حال یادرمان های جدید میگرنبرای رشد، باید از مسیر خطپرسش و چستجو همیشه باقی اتوهم فضای خالی یا توهم فضروش مقابله مغز با محدودیمغزتان را در جوانی سیم کشام اس یا تومور؟سقوط زیگزاگی یا ناگهانیلرزش دست ها و گردن و سر ETچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانشگفت انگیز بودن کیهانجهان ریز و درشتمانند کودکان باشیدهوش مصنوعی متصل با مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین دی گنجینه ای بزرخواندن ، یکی از شستشو دهنبی نظمی مقدمه شناختکاربرد روباتهای ريزنانودرمان جدید میگرن با انتی مبتکران خودشکوفابرخی توصیه ها برای واکسیآنژیوگرافی از مغزريتوکسيمب در درمان ام استوازن مهمتر از فعالیت زینقش ویتامین K در ترمیم اسامروز دانش ژنتیک هیچ ابهسم زنبور ، کلیدی برای وارمن بی من، بهتر یاد میگیرمنگاهی بر قدرت بینایی دراتاسف بار است انسان، حق خوابزار بقا از نخستین همانشبکیه های مصنوعیجواب سنگ اندازیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقدوپامین قابل حل در آبخواص شگفت هویجبیماری گیلن باره و بیمارکشف ژن جدید، می تواند گستدرها بسته نیستمدل هولوگرافیک تعمیم یافبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا همه جنایت ها نتیجه بیرژیم غذایی ضد دردفلج خواب چیستتکنولوژی جدید که سلول هانقش روزه داری در سالم و جانرژی بی پایان در درون هرسوخت هیدروژنی پاکمنابع انرژی از نفت و گاز نادانی در قرن بیست و یکم،ترکیب حیوان و انسانترازودونابزار بقای موجود زنده از صبر و واقعیتجستجوی هوشیاری در مغز ماهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز واکسنی با تاثیر دوگانه ادانش قدرت استخارق العاده و استثنایی ببیمارستان هوش مصنوعیگوشت خواری یا گیاه خواریدرک عمیق در حیواناتمرگی وجود نداردتفاوت قند طبیعی با قند و آیا برای تولید مثل همیشه رساناها و ابر رساناها و عفاجعه ی جهل مقدستکامل زبان انسان از پیشینقطه ای بود و دگر هیچ نبوانسانیت در برابر دیگرانسیر آفرینش از روح تا مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت نرمشهای مهم برای تقویت عتست کم هزینه ی بزاق برای اثرات مفید قهوهطلای سیاهحل مشکلهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز سایه نترسیک پیام منفرد نورون مغزی داروهای مصرفی در ام اسخطر را بپذیربا هر چیزی که نفس می کشد مگریه ی ابر، رمز طراوت باغدست و پا زدن در سایه؟مشکلات نخاعیتقویت سیستم ایمنیآگاهی فراتر از آگاهیزمان به چه دلیل ایجاد میشفرار در فرار از میزبان، دتاثیر مشاهده بر واقعیت بنه بدبخت بلکه نادانايا اراده آزاد توهم است یساخت سلول عصبی حتی پس از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچراروياها را به یاد نمی آتصور ما ازمشکلات و واقعیاختلال خواب فرد را مستعد عقلانیت بدون تغییرحریص نباشهوش عاطفی قسمت اولاستیفن هاوکینگ در مورد هژن هوش و ساختارهای حیاتی داروی جدید برای میاستنی بار سنین ابزار هوشمندی اپیچیدگی های مغزمگسذهت را روی چیزهای مفید متمعجزه ی چشمتمدن بشری و مغز اخلاقیآرامش و دانشزندگی، مراتب هوشیاری استقله برای دیدن نه برای به تاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز در تشخیص بیماری تغییر خود یا تغییر دیگرااین بیمار را باید چه کار سخت ترین حصارمنتظر نمان چیزی نور را بهنظریه ی تکامل در درمان بیارتوکين تراپی روشی جديد عوامل موثر در پیدایش زباحس و ادراک قسمت چهل و دومهیچ چیز همیشگی نیستاضطراب و ترسکم کردن کالری روشی سودمنداستانها و مفاهیمی اشتبابحثی در مورد حقیقت فضا و تنبیه چقدر موثر استپیر شدن حتمی نیسترمز بقای جهش ژنتیکیمغز و اخلاقآشنا پنداریزبان متغیرقارچ بی مغز در خدمت موجودتاثیر ترکیبات استاتین (سنورون هاي مصنوعی می توانجنگ هفتاد و دو ملت همه را ایرادهای موجود در خلقت بسردرد و علتهای آنموجودات مقهور ژنها هستندهمه ی سردردها بی خطر نیستارزش های حقیقی ارزش های غعدم تعادل دوپامین، فقط بحس و ادراک قسمت پنجاه و شبقای حقیقی در دور ماندن اهر جا که جات میشه، جات نیکوچ از محیط نامناسبدر آرزوهایت مداومت داشتهبخشش، عقلانی یا غیر عاقلتو جدای از کیهان نیستیپروژه ی ژنوم انسانیرویای شفافمغز به تنهایی برای فرهنگ افزایش سرعت پیشرفت علوم زبان، نشان دهنده ی سخنگو قطره قطرهتاثیر درجه حرارت بر عملکاپل ویژن پرو در تشخیص بیمچیزی خارج از مغزهای ما نیجهان هوشمندشناسایی تاریخچه ی تکاملیمیدان های کوانتومی خلاهمراهی نوعی سردرد میگرنیاز کجا آمده ام و به کجا میمقالاتوقتی فهمیدی خطا کردی برگحس و ادراک سی و هفتمبه جای تولید، بیشتر گوش ککیست هیداتید مغزدرمان های جدید در بیماری برای زندگی سالم، یافتن تپرسشگری نامحدودتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)روش های صرفه جویی در ایجامغزتان را در جوانی سیمکشامواجی که به وسیله ی ماشیسلول های مغزی عامل پارکیلرزش عضله یا فاسیکولاسیوچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانشگفت زده و حیران باشجهان شگفت انگیزمانند آب باشهوش مصنوعی و کشف زبان هایاز تکینگی تا مغز از مغز تویروس مصنوعیخواندن، دوست روزهای سختبی هیچ می ایی و بی هیچ میرکاربرد روباتهای ريز، در درمان جدید کنترل مولتیپلمتواضع باشبرخی درمان های Spinal Muscular Atآنان که در قله اند هرگز خریه زغالیتوت زیاد بخوریدنقش ژنتیک در درمان اختلاانفجار و توقف تکاملی نشاسماگلوتید داروی کاهش دهنمننژیتنگاهی بر توانایی اجزاي بتبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقا از نخستین همانشباهت مغز و کیهانجوسازی مدرنهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیددورترین نقطه ی قابل مشاهخواص عجیب لوبیابیماری آلزایمر، استیل کوکشف ارتباط جدیدی از ارتبدرهای اسرارآمیز و پوشیدهمدل های ریز مغز مینی برینبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا هوش مصنوعی می تواند نراه فراری نیستفلج دوطرفه عصب 6 چشمتکینگینقش رژیم غذایی بر رشد و اانرژی تاریکسودمندی موجودات ابزی بر منابع انرژی از نفت و گاز نازوکلسینانرژی تاریک که ما نمی توسی و سه پل اصفهانمنابع انرژی از نفت و گاز نباید صبر کرد آتش را بعد ترازودونابزارهای پیشرفته ارتباط صبر بسیار بایدحفره در مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز وابسته به دوستی این و آن دانش محدود به ابعاد چهارخبر مهم تلسکوپ هابلبیندیشگیلگمش باستانی کیستدرگیری قلب در بیماری ویرمراقب خودتون و خانواده هتفاوت مغز انسان و میمون هآیا بزرگ شدن مغز فقط در درستگاری محدود به یک راه نفارغ التحصیلان، فقیر و دتکامل ساختار رگهای مغزی نقطه بی بازگشتانسان، گونه ای پر از تضادسیستم تخلیه ی مغز بینشی نمنبع هوشیاری کجاست قسمت چرا ماشین باید نتایج را پتست آر ان اس دز میاستنی گاثرات مفید روزه داریطوفان فقر و گرسنگی و بی سحلقه های اسرارآمیزهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز سایه بگذریک پیشنهاد خوب برای آسان داروهای ام اسخطرات هوش مصنوعیبا آتش، بازی نکن و بعد از گربه شرودینگر و تاثیر مشدست کردن در گوشمشکلات بین دو همسر و برخیتلقین اطلاعات و حافظهآپومورفین در پارکینسونزمان شگفت انگیزفرد موفقتاثیر نگاه ناظر هوشیار بنه جنگ و نه خونریزیای نعمت من در زندگیمساخت شبکه عصبی مصنوعی با منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچراروياها را به یاد نمی آتصور از زمان و مکاناختلال در شناسایی حروف و عقیده ی بی عملحرکات چشم، ترجمه کننده ی هوش عاطفی قسمت دهماستیفن هاوکینگ در تفسیر ژن یا نقشه توسعه مغز و نقداروی جدید برای کاهش وزنباربر دیگران نباشپیچیدگی های مغزی در درک زذخیره ی شگفت انگیز اطلاعمعجزه ی علمتمدن زیر آبآرامش و سکونزندان ذهنیقله سقوطتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغزی روشی مهم در تشختغییر دیگران یا تغییر خواینکه به خاطرخودت زندگی سخت ترین کار، شناخت خود امنتظر نتیجه ی کارهایت بانظریه ی تکامل در درمان بیارتباط میکروب روده و پارعوامل ایجاد لغت انسانی و حس و ادراک قسمت چهل و سومهیچ چیز، چقدر حقیقی استاطلاع رسانی اینترنتیکمی زاویه ی دیدت را عوض کدخالت در ساختار ژنهابحثی در مورد عملکرد لوب فتهدیدهای هوش مصنوعیپیراستامرمز جهانمغز و اخلاقآشنا پنداریزبان مشترک ژنتیکی موجوداقبل و بعد از حقیقتتاثیر تغذیه بر سلامت روانورون های ردیاب حافظهجنگ و تصور از جنگایستادن در برابر آزادی بسردرد به دلیل مصرف زیاد ممورد نادر همپوشانی دو بیهمه جا خیر بکارارزش حقیقی زبان قسمت اولعدم درکحس و ادراک قسمت بیست و چهبلندی در ذهن ما درک بلندیهر حرکت خمیده می شود و هر کوچک شدن مغز از نئاندرتادر آسمان هدیه های نادیدنبدون پیر فلکتو دی ان ای خاص ميتوکندريروان سالممغز بیش از آنچه تصور میشوافسردگی و اضطراب در بیمازبان، وسیله شناسایی محیطلمس کوانتومیتاثیر درجه حرارت بر عملکاپی ژنتیکچیزی شبیه نور تو نیستجهان هوشیارشناسایی سلول های ایمنی امیدان بنیادین اطلاعاتهندسه ی پایه ایاز کسی که یک کتاب خوانده تاثیر ویتامین دی بر بیماوقتی پر از گل شدی خودت را حس و ادراک- قسمت پنجاه و به خوبی های دیگران فکرکنکیست کلوئید بطن سومدرمان های جدید سرطانبرخی ملاحظات در تشنج های پس از اگو یا بعد از نفستوهم چیستروش های عملی برای رفع کمرمغط یک گیرنده استامیوتروفیک لترال اسکلروسلول های بنیادیلزوم گذر انسان از حدها و چگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانشگفتی های نقشه ی ژنتیکیجهان شگفت انگیز و بی زمانماه رجبهوش مصنوعی یا حماقت طبیعاز تکینگی تا مغز از مغز تویروس های باستانی، مغز مخواب زمستانی سلول های سربی ذهن و بی روحکاش شرف اجباری بود یا حتیدرمان جدید ام اسمجموعه های پر سلولی بدن مبرخی روش های تربیتی کودکآنتی بادی منوکلونال در دریواستیگمینتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنقش گرمایش آب و هوا در همانفجار بزرگ پایان بوده اسندرم میلر فیشرمن، ما یا چی؟نگاهت را بلند کنتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقا از نخستین همانشباهت مغز با کیهان مادیجامعه ی آسمانیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرديدن با چشم بسته در خواب خود جسم و یا تصویربیماری الزایمرکشف جمجمه ای درکوه ایرهودرون قفس یا بیرون از آنمدیون خود ناموجودبزرگترین خطایی که مردم مآیا هوش مصنوعی زندگی بشرراه نجاتفن آوری های جدید علیه شناتکامل فردی یا اجتماعینقش رژیم غذایی در رشد و اانرژی خلا ممکن استسیلی محکم محیط زیست بر انمنابع انرژی از نفت و گاز نبرو و انرژی مداومتراشه مغز بدون واسطه ی دابزارهای بقا از نخستین هصد قدح، نفتاده بشکستحق انتخابهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکامل تا مغز از مغز تا وابستگی یعنی قلادهدانش بی نهایتخدا موجود استبیهوش کردن در جراحی و بیمگیاه بی عقل به سوی نور میدرگیری مغز در بیماری کویمراحل ارتقای پله پله کیهتفاوت ها و تمایزها کلید بآیا تکامل و تغییرات ژنتیرشته نوروایمونولوژی و نقفاصله ها در مکانیک کوانتتکامل شناخت انسان با کشفنمیتوان با بیرون انداختنانعطاف پذیری مکانیسمی علسیستم تعادلی بدنمنبع هوشیاری کجاست قسمت چرا مردم با زندگی میجنگنتشنچ پانایوتوپولوس تشنج اثرات مضر ماری جواناطوفان بیداریحمله ویروس کرونا به مغزهوش مصنوعی درمانگر کامپیاز علم جز اندکی به شما دایک آلل ژنتیکی که از نئاندداروهای تغییر دهنده ی سیدفاع از پیامبربا تعمق در اسرار ابدیت و گزیده ای از وبینار یا کنفدست آسمانمشکلات روانپزشکی پس از ستلاش ها برای کشف منابع جدآپومورفین در پارکینسونزمان، واقعی نیستفرد یا اندیشهتاثیر نگاه و مشاهده ناظر نه روش تقویت مغزای همه ی وجود منساخت شبکه عصبی با الفبای منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچراغ های متفاوت و نور یکستصاویر زیبای رعد و برقاختلال در شناسایی حروف و علم و ادراک فقط مشاهده ی حرکت چرخشی و دائمی کیهانهوش عاطفی قسمت دوماستخوان های کشف شده، ممکژن ضد آلزایمرداروی جدید برای ای ال اسبارداری بدون رحمپیوند قلب خوک، به فرد دچاذره ی معین یا ابری از الکمعجزه ی علم در کنترل کرونتمدنی قدیمی در شمال خلیج آرامش عقلزونیسومایدقلب های سادهتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز، مفید و بی خطرتغییر دادن ژنها آیا روزی اینکه خانواده ات سالم باسختی ها رفتنی استمنتظر زمان ایده آل نشونظریه ی ریسمانارتباط ماده و انرژیعواملی که برای ظهور لغت احس و ادراک قسمت نهمهیچ وقت خودت را محدود به اطلاعات حسی ما از جهان، چکمالگرایی دشمن پیشرفتدر موج، راز خلقت نهفته اسبحثی درباره هوش و تفاوتهتو یک معجزه ایپیشینیان انسان از هفت میرمز جهان خاصیت فراکتالمغز و سیر تکامل ان دلیلی آشناپنداری چیستزبان چهار حرفی حیات زمینقبل از آغازتاثیر حرکات چشم بر امواج نوروپلاستیسیتی چیستجنگ داده هااکنون را با همه ی نقص هایسردرد تنشنموسیقی نوهمیشه چیزی برای تنهایی دارزش حقیقی زبان قسمت دومعدالت برای من یا برای همهحس و ادراک قسمت بیست و یکبلوغ چیستهرچیز با یک تاب تبدیل به کوچکی قلبدر آستانه ی موج پنجم کوویبدون بار گذشتهتو در میانه ی جهان نیستی روبات ها قول میدهندمغز برای فراموشی بیشتر کافسردگی و ساختار مغززدودن نقص از هوش مصنوعیلووفلوکساسینتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استنکاتی در مورد تشنججهان های بسیار دیگرشهر زیرزمینی در ژاپن برامیدازولام در درمان تشنج هندسه ی رایج کیهاناز آغاز خلقت تا نگاه انساصفحه اصلیوقتی تو از یاد گرفتن باز حس و ادراک- قسمت بیست و پبه خودت مغرور نشوکپسول ژری لاکتدرمان های رایج ام اسبرخی مرزهای اخلاق و علوم آلودگی هوا چالش قرن جدیدتوهم و خیالروش هایی برای کم کردن اضطنفرت، اسیب به خود استامید نیکو داشته باش تا آنسلول های بنیادی منابع و الزوم سازگاری قانون مجازاچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانشگفتی های زنبور عسلجهانی که نه با یک رخداد و ماپروتیلینهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکینگی تا مغز از مغز تویرایش DNA جنین انسان، برخواب سالم عامل سلامتیبی سوادی در قرن 21کتاب گران و پرهزینه شد ولدرمان جدید ای ال اس، توفرمجرم، گاهی قربانی استبرخی سلولهای عصبی در تلاآنزیم تولید انرژی در سلوریاضیات یک حس جدید استتوسعه برخی شغل ها با هوش نقش پیش زمینه ها و اراده انقراض را انتخاب نکنیدسندرم کووید طولانیمنابع انرژي پاک سرچشمه حچالش هوشیاری و اینکه چرا تبدیل سلولهای محافط به سابزار بقای موجود زنده از شباهت های ریشه ای چند بیمجاودانگی مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که دی متیل فومارات(زادیوا)(خودآگاهی و هوشیاريبیماری ای شبیه آلزایمر و کشف جدید تلسکوپ جیمز وبدرون و بیرون، جدای از هم مدیریت اینترنت بر جنگبزرگترین درد از درون است آیا هوش ارثی دریافتی از پراه های جدید برای قضاوت رفناوری هوش مصنوعی نحوه ختکامل مادی تا ابزار هوشمنقش زنجبیل در جلوگیری از نقش زبان در سلطه و قدرت اانرژِی برای ایجاد اضطرابسینوریپا داروی ترکیبی ضدمنابع بی نهایت انرژی در دچت جی پی تیتراشه ها روی مغزابزارهای بقا ازنخستین همصداقتحقیقت قربانی نزاع بین بی هوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدانشمندان موفق به بازگردخدا نور آسمان ها و زمین ابیهوشی در بیماران دچار اگیاه خواری و گوشت خوار کددرگیری مغز در بیماران مبمرز مرگ و زندگی کجاستتفاوت ها را به رسمیت بشناآیا جنین انسان، هوشمندی رشد مغز فرایندی پیچیده افاصله ی همیشگی تصویر سازتکامل، نتیجه ی برنامه رینمیتوان بر سیاه سیاه نوشاهرام مصر از شگفتی های جهسیستم دفاعی بدن علیه مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت چرا مغز انسان سه هزار سالتشنج چیستاجزای پر سلولی بدن انسان طوفان زیباییحمایت از طبیعتهوش مصنوعی درخدمت خلق وحازدواج های بین گونه ای، ریک جهش ممکن است ذهن انسانداروهای ضد بیماری ام اس ودفاع در برابر تغییر ساختبا خودت نجنگگزارش یک مورد جالب لخته ودست بالای دستمشکلات روانپزشکی در عقب تلاش های جدید در ALSآب زندگی است قسمت چهارمزمزمه ات مانده در گوشمفرد حساس از نظر عاطفی و بتاثیر نگاه انسان بر رفتاچه زیاد است بر من که در ایای آنکه نامش درمان و یادشساختن آیندهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنزاع ها بیهوده استتصادف یا قوانین ناشناختهاختلالات مخچهعلم و روححس متفاوتهوش عاطفی قسمت سوماستروژن مانند سپر زنان دژنها نقشه ایجاد ابزار هوداروی جدید برای دیابتبازگشایی مجدد مطب دکتر سپیوند مدفوعذرات کوانتومی زیر اتمی قمعجزه در هر لحظه زندگیتمرکز و مدیتیشنآرامش(سکوت) stillness و تکاپوزونا به وسیله ویروس ابله قلب و عقلتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز، ترجمه ی فعالیت تغییر زودتر اتصالات مغزیاین، فقط راه توستسختی در بلند شدن از روی صمنحنی که ارتباط بین معرفنظریه تکامل در درمان بیمارتباط متقابل با همه ی حیعوارض ازدواج و بچه دار شدحس و ادراک قسمت چهارمهیچ کاری نکردن به معنی چیاطلاعاتی عمومی در مورد مکمردرددر میان تاریکی و روشناییبحثی درباره هوش و تفاوتهتو یک جهان در مغز خودت هسپیشرفت های باور نکردنی درنگ کردن، حقیقت نیستمغز کوانتومیآشتی بهتر استزبان نیاز تکاملی استقبل از انفجار بزرگتاثیر دوپامین و سروتونیننوروز مبارکجنبه های موجی واقعیتاکوییفلکسسردرد سکه ایموسیقی هنر مایع استهمیشه چشمی مراقب و نگهباارزش حقیقی زبان قسمت سومعسل طبیعی موثر در کنترل بحس و ادراک قسمت بیست و دوبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهز ذره، یک دنیاستکوچکترین چیز یک معجزه اسدر برابر حقایق جدیدبدون زمان، ماده ای وجود نپروژه ی علمی پیوند مغز ساتوقف؛ شکستروبات های ریز در درمان بیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟اقلیت خلاقسفر فقط مادی نیستلوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنچگونه مولکول های دی ان ایجهان هایی در جهان دیگرشواهدی از نوع جدیدی از حامکان زمان یا حافظه زمانهندسه بنیادیناز انفجار بزرگ تا انفجار سوالات پزشکیوقتی خودت را در آینه دیدیحس و ادراک- قسمت شصت و چهبه خودت نگاه کنکامپیوتر سایبورگدرمان های علامتی در ام اسبرخی نکات از گاید لاین پرآلودگی هوا و ویروس کروناتوهم وجودروش هایی برای جلوگیری از نقاشی هایی با بوی گذشته یامید نجاتسلول های بدن تو پیر نیستنلزوم سازگاری قانون مجازاچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانشانس یا نتیجه ی تلاشجهانی که از یک منبع، تغذیماجرای جهل مقدسهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکینگی تا مغز از مغز تویشن پروخواب سالم عامل سلامتی و یبی شرمیکتاب زیست شناسی باوردرمان جدید سرطانمحل درک احساسات روحانیبرخی سيناپسها طی تکامل و آواز خواندن در قفس، نشانریتوکسیمابتوصیه های سازمان بهداشت نقش پیشرفته ی سلول های بنانواع سکته های مغزیسندرم گیلن باره به دنبال منابع انرژی از نفت و گاز چالش هوشیاری و اینکه چرا تبر را بردارابزار بقای موجود زنده از شباهت کیهان و مغزجایی برای یاد گرفتن باقی هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجردین اجباریخودآگاهی و هوشیاريبیماری ای شبیه ام اس مولتکشیدن مادی روشی برای جلودرون آشفته ی تو و ظاهر خنمداخله ی زیانبار انسانبسیاری از مجرمان، خودشانآیا هوش سریعی که بدون احسراه های جدید برای قضاوت رفواید روزه داری متناوبتکامل مداومتکامل چشمنقش زبان در سلطه و قدرت اانسولینسیگار عامل افزایش مرگ وممنابع جدید انرژیچت جی پی تیتراشه ی هوش مصنوعی در مغزابزارهای بقای موجود زندهصدای بم با فرکانس پایین، حقیقت آنطور نیست که به نظهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز توبینار اساتید نورولوژی ددانشمندان نورون مصنوعی سخدا بخشنده است پس تو هم ببیوگرافیگیرنده باید سازگار با پیدرگیری مغزی در سندرم کوومرز بین انسان و حیوان کجاتفاوت های بین زن و مرد فقآیا جهان ذهن و افکار ما مرشد مغز علت تمایل انسان بفتون های زیستیتکثیر سلول در برابر توقف نمای موفقیتاولویت بندی ها کجاستسکوت و نیستیمنبع هوشیاری کجاست قسمت چرا مغزهای ما ارتقا یافت تشنج و حرکات شبه تشنجی قااجزایی ناشناخته در شکل گطولانی ترین شبحوادث روزگار از جمله ویرهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاسکلت خارجی در درمان اختیک رژیم غذایی جدید، می توداروهای ضد تشنج با توضیح دقیق ترین تصاویر از مغز ابا خدا باشگشایش دروازه جدیدی از طردستورالعمل مرکز کنترل بیمشاهده گر جدای از شیء مشاتلاش های جدید در درمان فرآب زندگی است قسمت هفتمزنان باهوش ترفردا را نمیدانیمتاثیر نگاه انسان بر رفتانه عدم مطلق بلکه عدم با قای جان جان بی تن مروساختن آینده، بهترین روش منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنزاع بین جهل و علم رو به پتضادهای علمیاختلالات حرکتی در انسانعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهحس چشایی و بویاییهوش عاطفی قسمت ششماسرار آفرینش در موجژنها ، مغز و ارادهداروی جدید ضد فشار خونبازگشت از آثار به سوی خداپیوند مدفوع در درمان بیمذرات کوانتومی زیر اتمی قمعرفی مورد نادر بیماری گتمرکز بر هدفآزمون تجربی، راهی برای رزیان غذاهای پرچربقلب یا مغزتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضلهتغییر عمودی سر انسان از پاینترنت بدون فیلتر ماهواسدسازی روش مناسب برای مقمنشأ اطلاعات و آموخته ها نظریه تکامل در درمان بیمارتباط چاقی و کاهش قدرت بعید نوروز مبارکحس و ادراک قسمت نوزدهمهیچ کس مانند تو نگاه نمیکاطلاعاتی عمومی در مورد مکمردرد ناشی از تنگی کانادر مانهای کمر دردبحثی درباره هوش و تفاوتهتو کجای جهانیپیشرفت های جدید علوم اعصرنگین کمانمغز آیندگان چگونه است ؟آغاز فرایند دانستنزبان و کلمه حتی برای کسانقبرستان ها با بوی شجاعتتاثیر دپاکین بر بیماری منوروز یا روز پایانیجنسیت و تفاوت های بیناییسردرد عروقی میگرنمیلر فیشر نوعی نادر از گیهمیشه اطمینان تو بر خدا بارزش خود را چگونه میشناسعشق به هفت مرتبه ی شناختیحس و ادراک قسمت بیست و سوبنی عباس، ننگی بر تاریخهزینه ای که برای اندیشیدکووید نوزده و خطر بیماری در جراحی کمر عجله نکنیدبر کسی اعتماد نکن مگر اینپروانه ی آسمانیتولید مولکول جدید توسط هروبات کیانمغز بزرگ چالش است یا منفعاقیانوس نادانیسفر نامه سفر به بم و جنوب لوتیراستامتاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینچگونه میتوان با قانون جنجهان یکپارچهشواهدی از دنیسوان(شبه نئمکانیک کوانتومی بی معنی هندسه در پایه ی همه ی واکاز بار خود بکاه تا پرواز پیامهای کاربرانوقتی خورشید هست شمع به کاحسن یوسف باغچه ی منبه دنبال رستگاری باشکاهش میل جنسی در ام اسدرمان ژنتیکی برای نوآوریبرخی نرمش ها برای درد زانآلودگی هوا و پارکینسونتوهم وجودروش هایی ساده برای کاهش اچقدر به چشم اعتماد کنیمامید یا ناامیدی؟سلول بنیادی و ای ال اسلزوم عدم وابستگی به گوگل نگاه من، نگاه تو و یا حقیتاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین همانشانس یا تلاشجهانی در ذهنماجرای عجیب گالیلههوش مصنوعی الفاگواز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت فیزیکی، تابعی از خواب عامل دسته بندی و حفطبی عدالتی در توزیع واکسن کتاب طبیعت در قالب هندسهدرمان جدید سرطانمحل درک احساسات روحانی دبرداشت مغز ما از گذر زمانآینه در اینهریسپریدونتوصیه های غیر دارویی در سنقش آتش در رسیدن انسان بهانیس بی کسانسندرم پیریفورمیسمنابع انرژی از نفت و گاز چالش هوشیاری و اینکه چرا تحریک عمقی مغزابزار بقای موجود زنده از شباهت زیاد بین سلول هاي عجایی خالی نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتدین، اجباری نیستخودت را از اندیشه هایت حفبیماری اسپینال ماسکولار کشتن عقیده ممکن نیستدروغ نگو به خصوص به خودتمدارک ژنتیکی چگونه انسانبسیاری از بیماری های جدیآیا هشیاری کوانتومی وجودراه پیروزی در زندگی چیستفواید روزه داری متناوبآیا واکنش های یاد گرفته وراه انسان شدن، راه رفتن وفواید زیاد دوچرخه سواریتکامل و ارتقای نگاه تا عمنقش سجده بر عملکرد مغزانسولین هوشمندسیاهچاله هامناطق خاص زبان در مغزنتایج نادانی و جهلتراشه ی بیولوژِیکابزارهای بقای از نخستین صرع و درمان های آنحقیقت افرادهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز توجود قبل از ناظر هوشمنددانشمندان یک فرضیه رادیکخدای رنگین کمانبیوگرافیگالکانزوماب، دارویی جدیدرگیری مغزی در سندرم کوومرز جدید جستجو و اکتشاف، تفاوت های تکاملی در مغز وآیا جهش های ژنتیکی، ویرورشد در سختی استفروتنی معرفتیتأثیر نیکوتین سیگار بر منمایش تک نفرهاولین قدم شناخت نقص های خسکوت، پر از صدامنبع هوشیاری کجاست قسمت چرا ویروس کرونای دلتا واتشنج به صورت اختلال رفتااحیای بینایی نسبی یک بیمطی یکصد هزار سال اخیر هرچحکمت الهی در پس همه چیزهوش مصنوعی، کیفیت فریب ماسکار، لگوی هوشمندیکی از علل محدودیت مغز امداروی فامپیریدین یا نورلدل به دریا بزنبا طبیعت بازی نکنپل جویی اصفهاندغدغه نتیجه ی نادانی استمشاهده آینده از روی مشاهتلاش های جدید در درمان سرآب زندگی است قسمت اولزنجیرها را ما باید پاره کفرزندان زمان خودتاثیر هوش مصنوعی بر مغزنهایت معرفت و شناخت درک عایمونوگلوبولین وریدی IVIgساختار فراکتال وجود و ذهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنزاع بین علم و نادانی رو تظاهر خوابیده ی مادهاختلالات صحبت کردن در انعلم به ما کمک میکند تا موحس و ادراک (قسمت اول )هوش عاطفی بیشتر در زناناسرار بازسازی اندام هاژنهای مشترک بین انسان و وداروی جدید ضد میگرنبازگشت به ریشه های تکاملپیوند مغز و سر و چالشهای ذرات کوانتومی زیر اتمی قمعرفت و شناختتمرکز بر امروزآزمون ذهنی گربه ی شرودینزیباترین چیز در پیر شدنقلب دروازه ی ارتباطتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضلهتغییرات منطقه بویایی مغزاینترنت، حقیقت جامعه ی فسرنوشتمنشاء کوانتومی هوشیاری انظریه تکامل در درمان بیمارتباط هوش ساختار مغز و ژعامل کلیدی در کنترل کارآحس و ادراک قسمت هفتمهیچ کس حقیقت را درون مغز اعتقاد اشتباه، نتیجه ی نکمردرد و علل آندر محل کار ارزش خودت را ببحثی درباره هوش و تفاوتهتو کز محنت دیگران بی غمیپیشرفت در عقل است یا ظواهرهبر حقیقیمغز اندامی تشنه ی انرژی اآغاز فصل سرما و دوباره تکزبان و بیان نتیجه ساختماقدم زدن و حرکت دید را تغیتاثیر داروهای ضد التهاب نورالژیجنسیت و تفاوت های بیناییسرطان کمیت گراییمیهمانهای ناخوانده عامل همیشه به آنچه داری، خوشناز فرد ایستا و متعصب بگذرعشق درونی به یگانگی خلقتحس و ادراک قسمت بیستمبه قفس های سیاهت ننازهزینه سنگین انسان در ازاکودک هشت ساله لازم است آددر درمان بیماری مولتیپل برلیتیونپرواز از نیویورک تا لوس آتولید مثل اولین ربات های روح و آب حیاتمغز بزرگ چالشهای پیش روالکترومغناطیس شنوایی و هسفر به مریخ در 39 روزلوزالمعده(پانکراس)مصنوعتاثیر درجه حرارت بر عملکابداع دی ان ای بزرگترین دچگونه مغز ما، موسیقی را پجهان یکپارچهشیر و دوغ باداممکانیزمهای دفاعی در برابهندسه زبانِ زمان استاز بحث های کنونی در ویروسسایتهای دیگروقتی ریشه ها عمیقند از چیحساسیت روانی متفاوتبه زودی شبکه مغزی به جای کاهش مرگ و میر ناشی از ابدرمان کارتی سل و تومور مغبرخی نرمش ها برای زانوآلزایمرتوهم بی خداییروش جدید تولید برقنقش قهوه در سلامتیامید جدید بر آسیب نخاعیسلول بنیادی در درمان ایدمقاومت به عوارض فشار خون نگاه مادی غیر علمی استتاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانشاهکار قرنجهان، تصادفی نیستماده ی تاریکهوش مصنوعی اکنون می تواناز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چند سویهدو بیماری روانی خود بزرگ خواص فلفل سبزبیمار 101 ساله، مبتلا به سکتاب، سفری به تاریخدرمان دارویی سرطان رحم بمحدودیت چقدر موثر استبرداشتت از جهان رو زیاد آیندهریسدیپلام تنها داروی تایتوصیه هایی در مصرف ماهینقش انتخاب از طرف محیط، نانگشت ماشه ایسندرم پیریفورمیسمنابع انرژی از نفت و گاز چالش هوشیاری و اینکه چرا تحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقای موجود زنده از شباهت زیاد بین سلول هاي عجاذبههوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده تودیوار همه اش توهم بودخودروهای هیدروژنیبیماری اضطراب عمومیگل خاردار، زیباستدریا آرام نخواهد شد کشتی مروری بر تشنج و درمان هایبسیاری از بیماری های جدیبشکه ای که ته نداره پر نمآیا یک، وجود داردراه بی شکستفیلم کوتاه هیروشیما از هتکامل و ریشه ی مشترک خلقتنقش غذاها و موجودات درياانسان قدیم در شبه جزیره عسیاهچاله های فضایی منابعمناطق خاصی از مغز در جستجنجات در اعتماد به خودتربیت کودکان وظیفه ای مهابزارهای دفاعی و بقای موضایعه ی شبکه لومبوساکرالحقیقت انسانهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز توراپامیل در بارداریدانشمندان ژنی از مغز انسخدایی که ساخته ی ذهن بشر بیان ژن های اسکیزوفرنی دگام کوچک ولی تاثیرگذاردرگیری اعصاب به علت میتومرزهای حقیقی یا مرزهای تتفاوت های زبانی سرمنشا تآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجرشد، رسیدن به یک هدف نیستفروتنی و غرورتأثیر نگاه انسان بر رفتاچند نرمش مفید برای کمردراولین مورد PML به دنبال تکسکوت، در برابر گزافه گویمنبع هوشیاری کجاست قسمت چرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک تشنج عدم توازن بین نورون احیای بینایی نسبی یک بیمطیف انسفالیت، گیلن باره حافظه میتواند بزرگترین دهوش مصنوعی، اتفاقات و تحاساس انسان اندیشه و باور یافته های نوین علوم پرده داروی لیراگلوتیددلایلی که نشان میدهد ما ببالای هر دستی، دستی هستپل خواجو اصفهانذهن ما از در هم شکستن منبمشاهدات آمیخته با اشتباهتلاش های جدید شرکت نورالآب زندگی است قسمت دومزندگی فعال و مثبت روند آلفرضیه ای جدید توضیح میدهتاثیر ویتامین دی بر بیمانهایت در بی نهایتایمپلانت مغزیساختار شبکه های مغزی ثابمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنزاع بین علم و جهل رو به پتظاهری از ماده است که بیداختلالات عضلانی ژنتیکعلم بدون توقفحس و ادراک (قسمت دوم )هوش عاطفی در زنان بیشتر ااصفهان زیباژنهای هوش ، کدامندداروی جدید ضد الزایمربازخورد یا فیدبکپیوند اندام از حیوانات برفلکس وتری با توضیح دکتر مغز فکر میکند مرگ برای دیتمساح حد واسط میان مغز کوآزمون ذهنی گربه شرودینگرزیباترین چیز در افزایش سقلب روباتیکتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضلهتغییرات مغز پس از 40 سالگیایندرالسریع دویدن مهم نیستمهمان ناخواندهنعناعارتباط پیوسته ی جهانعادت همیشه خوب نیستحس و ادراک قسمت هفدهمهیچ اندر هیچاعتماد به خودکمردرد با پوشیدن کفش منادر چه مرحله ای از خواب ، ربحثی درباره هوش و تفاوتهتو پیچیده ترین تکنولوژی پیشرفت ذهن در خلاقیت استروی و منیزیم در تقویت استمغز انسان ایا طبیعتا تماآغاز مبهم آفرینشزبان و بیان، در سایه پیشرقدرت مردمتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اکسی توسین و تکامل پیش انورالژی تریژمینالجهل مقدسسرعت فکر کردن چگونه استمیوپاتی و نوار عصب و عضلههمیشه داناتر از ما وجود داز مخالفت بشنوعشق، شلوغ کردن نیستحس و ادراک قسمت دهمبه مغز خزندگان خودت اجازهزاران سال چشم های بینا وکودک ایرانی که هوش او از در دعواها چه میکنی؟برنامه و ساختار پیچیده مپروتئین های ساده ی ابتداتولید یا دریافت علمروح در جهانی دیگر استمغز بزرگ و فعال یا مغز کوالکتروتاکسی(گرایش و حرکسفر به درون سفری زیبالیروپریم داروی ترکیبی ضدتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار هوش در حال ارتقا ازچگونه مغز پیش انسان یا همجهان کنونی و مغز بزرگتریشیشه ی بازالتی و سیلیکونما انسانها چه اندازه نزدهندسه، نمایشی از حقیقتاز تلسکوپ گالیله تا تلسکوقتی شروع به بیدار شدن میخفاش کور و انسان بینا؟به زیر پای خود نگاه نکن بکاهش التهاب ناشی از بیمادرمان پوکی استخوانبرخی نرمش های گردنآملودیپین داروی ضد فشار توهم تنهایینقش مهاجرت در توسعه نسل اامید درمان کرونا با همانسلول بنیادین از مخاط بینمقایسه رقابت و همکارینگاه محدود و تک جانبه، مشتاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانشاهکار شش گوشجهش های ژنتیکی مفید در ساماده ی خالیهوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستدو بار در هفته ماهی مصرف خواص منیزیمبیمار مرکز تنفس سلولیکتابخانهدرمان زخم دیابتی با تکنومحدودیت های حافظه و حافظبررسي علل احتمالي تغيير آینده ی انسان در فراتر ازریشه های مشترک همه ی موجوتوضیحی ساده در مورد هوش منقش اتصالات بین سلولهای انگشت نگاری مغز نشان میدسندرم پای بی قرارمنابع انرژی از نفت و گاز چالش های ایستادن بر دو پاتخریب مغز به دلیل کمبود بابزار بقای موجود زنده از شجاعت و ترسجاذبه و نقش آن در شکلگیریهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمردیوار، از ابتدا توهم بودخورشید مصنوعیبیماری بیش فعالیگل درون گلداندریای خدامرکز هوشیاری، روح یا بدن گل زندگیدرک فرد دیگر و رفتارهای امرکز حافظه کجاستبشریت از یک پدر و مادر نیآیا کیهان می تواند یک شبیراه طولانی را به سلامت گذفیلمی بسیار جالب از تغییتکامل ابزار هوش ، راه پر نقش غذاها و موجودات درياانسان میوه ی تکاملسیاهچاله ها، دارای پرتو منبع نور واقعی و ثابت، حقنجات در راستگوییترجمه فعالیت های عضله به ابعاد و نیازهای تکاملیضایعه ی عروقی مخچهحقیقت اشیاهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قدانشمندان پاسخ کوانتومی خدایا جز تو که را دارمبیان حقیقتگامی در درمان بیماریهای درب بسته با غیر خود باز ممزایای شکلات تلخ برای سلتفاوت ایستایی و تکاپوآیا خداباوری محصول تکاملز گهواره تا گورفرگشت و تکامل تصادفی محض تأثیر شیرینی های حاوی لوچند جهانیاولین مورد پیوند سر در انسکته مغزیمنبع هوشیاری کجاست قسمت53چرا پس از بیدار شدن از خوتشویق خواندن به کودکاناحتیاط در ورزش زانو در خاطبیعت موجی جهانحافظه های کاذبهوش احساسیاستفاده از مغز، وزن را کمیاد گرفتن مداومداروی کنترل چربی خوندنیا فریب و سرگرمیبالاترین هدف از دولتپلاسمای غالبذهن چند جانبه نیازمند نگمطالبه ی حق خودتلاش هایی در بیماران قطع آب زندگی است قسمت سومزندگی هوشمند در خارج از زفساد اقتصادی سیتماتیک درتاثیر ویروس کرونا بر مغز نهادینه سازی فرهنگ اختلاایمپلانت مغزی و کنترل دو سادیسم یا لذت از آزار دادمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنسبیت عام از زبان دکتر برتعویض دارو در تشنجاختراع جدید اینترنت کوانعلم در حال توسعهحس و ادراک قسمت 67هوش عاطفی در زنان بیشتر ااصل بازخوردژنهای حاکم بر انسان و انسداروی سل سپتبازسازي مغز و نخاع چالشی پیوند اندام حیوانات به ارفتار مانند بردهمغز قلبتنفس هوازی و میتوکندریآزادی در چیستزیر فشار کووید چه باید کرقلب را نشکنتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضلهتغییرات آب و هوایی که به ایپیداکرینسریعترین کامپیوتر موجودمهندسی ژنتیک در حال تلاش هفت چیز که عملکرد مغز تو ارتباط انسانی، محدود به عادت کن از بالا نگاه کنیحس و ادراک قسمت هجدهمهیچگاه از فشار و شکست نترکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدر ناامیدی بسی امید استبحثی درباره احساسات متفاتو آرامش و صلحیپیشرفتی مستقل از ابزار هرویکردهای جدید ضایعات نخمغز انسان برای ایجاد تمدإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَزبان و تکلم برخی بیماریهقدرت و شناخت حقیقتتاثیر درجه حرارت بر مغزاکسکاربازپین در درمان تشنوزاد ناشنوای متولد شده،جهان فراکتالسطح آگاهی، رخدادهای زندگمیوتونیک دیستروفیهمیشه راهی هستاز نخستین همانند سازها تعصب حقوق نورولووحس و ادراک قسمت دوازدهمبه نقاش بنگرهستي مادي ای که ما کوچکترکودکان مهاجردر سال حدود 7 میلیون نفر برنامه ی مسلط ژنها در اختپروتز چشمتولید پاک و فراوان انرژیروح رهاییمغز بزرگترین مصرف کننده الکترودهای کاشتنیسفر تجهیزات ناسا به مریخ لیس دگرامفتامین یا ویاستاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانچگونه هموساپينس بر زمین جهان کاملی در اطراف ما پرشکل های متفاوت پروتئین هما انسانها چه اندازه نزدهنر فراموشیاز تلسکوپ گالیله تا تلسکویتنام نوعی کرونا ویروس خفاش با شیوع همه گیری جدیبه سیاهی عادت نکنیمکاهش حافظه هرچند فرایندیدرمان پوکی استخوانبرخی یونها و مولکول های مآموزش نوین زبانتوهم جدایینقش میدان مغناطیسی زمین امیدهای جدید برای بازیابسلول عصبی شاهکار انطباق مقابله ی منطقی با اعتراضنگاه کلی نگرتاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانشاید گوشی و چشمی، آماده شجهش های ژنتیکی غیر تصادفماده ای ضد التهابیهوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستدو برابر شدن خطر مرگ و میخواص میوه ی بهبیماری لبر و نابینایی آنکجای مغز مسئول پردازش تجدرمان ساده ی روماتیسممحدودیت درک انسانبررسی مغز با امواج مادون آینده ی علم و فیزیک در60 ثریشه های مشترک حیاتتوضیحات دکتر فاطمی در مونقش تیروئید در تکامل مغزانتقال ماده و انرژیسندرم پس از ضربه به سرمنابع انرژی از نفت و گاز چالش کمبود اندام برای پیتداوم مهم است نه سرعتابزار بقای موجود زنده از شرکت نورالینک ویدیویی ازجبران از دست رفته هاهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیددید تو همیشه محدود به مقدخوش قلبی و مهربانیبیماری تی تی پی