دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

حقیقت غیر قابل شناخت

حقیقت، چیزی نیست که به یاد آورده شود، ذخیره شود، ثبت شود و بعدا ارائه گردد؛ چیزی که ذخیره و انبار شود، حقیقت نیست... کریشنامورتی
جیدو کریشنامورتیجیدو کریشنامورتی (تلوگو :జిడ్డు కృష్ణ మూర్తి) یا جی کریشنامورتی (تلوگو: జే కృష్ణ మూర్తి)؛ (۱۲ مه ۱۸۹۵ ۱۷ فوریه ۱۹۸۶)، نویسنده، متفکر و سخنران هندی تبار که در خودشناسی و مسائل فلسفی و روان‌شناختی آثار بسیاری به جای گذاشته‌است. موضوعات مورد بحث او عبارت اند از: وابستگی و ترس‌های روانی، آزادی و استقلال فردی، شرطی‌شدگی ذهن، طبیعت ذهن، مراقبه، روابط انسانی، یادگیری و آموزش. او به‌طور مداوم بر نیاز انسان به یک انقلاب درونی تأکید داشت؛ انقلابی که نمی‌تواند توسط یک عامل یا مرجع بیرونی، مذهبی، سیاسی، یا اجتماعی رخ دهد.

کریشنامورتی در خانواده‌ای «تلوگو برهمن» و در دورانی که هندوستان مستعمره ‎بریتانیا شمرده می‌شد به دنیا آمد. در اوایل نوجوانی این اقبال را داشت تا با یکی از اعضای عالی‌رتبه انجمن تئوسوفی، رازورز مشهور چارلز وبستر لیدبیتر، که به‌طور موقتی در اداره مرکزی این انجمن عرفانی در آدیار، چنای در جنوب مَدرس (چنای) مشغول بود برخورد کند. او سپس به همراه برادرش و تحت س


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
کایروپاکتیک چیستجلوتر را دیدنآسيب میکروواسکولاریا آسخطرات هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از رویاها از مغز است یا ناخولرزش عضله یا فاسیکولاسیواستفاده از سلول های بنیاسانسور بر بسیاری از حقایچگونه جمعیت های بزرگ شکل بررسی بیماری التهابی رودمرگ انتقال است یا نابود شهر چیز با هر چیز دیگر در تتاثیر گیاه خواری بر رشد وکشف مکانیسمی پیچیده در بجهان پیوستهالکتروتاکسی(گرایش و حرکدیدن خدا در همه چیزاثرات مفید قهوهروشی جدید در درمان قطع نخمنابع انرژی از نفت و گاز اطلاعات حسی ما از جهان، چسربازان ما محققا غلبه می ناتوانی از درمان برخی ویتفاوت ها و تمایزها کلید بمشاهده گر جدای از شیء مشاویتامین کاگامی در درمان بیماریهای جایی خالی نیستاندوهگین نباش اگر درب یا دائما بخواناختلالات عضلانی ژنتیکراه های جدید برای قضاوت ربه امید روزهای بهترمنبع هوشیاری کجاست قسمت شواهدی از دنیسوان(شبه نئچرا حیوانات سخن نمی گوینتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمغز و سیر تکامل ان دلیلی واکنش های ناخودآگاه و تقپیچیدگی های مغزی در درک زحقیقت در علم، هرگز نهایی اهرام مصر از شگفتی های جهداستانها و مفاهیمی اشتباارتباط انسانی، محدود به زمان و مکان، ابعاد کیهان بیماری ای شبیه آلزایمر و شباهت مغز و کیهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنظریه ی تکامل در درمان بیتو با باورهایت کنترل میشواکسنی با تاثیر دوگانه امغز بزرگ چالش است یا منفعپروژه ی ژنوم انسانیحس و ادراک (قسمت اول )این اندوه چیستدر سال حدود 7 میلیون نفر از نخستین همانند سازها تزیر فشار کووید چه باید کرنقش آتش در رسیدن انسان بهبیست تمرین ساده برای جلوظهور امواج مغزی در مغز مصمنبع هوشیاری در کجاست؟ قهندسه در پایه ی همه ی واکتوهم بی خدایییک رژیم غذایی جدید، می توتاثیر درجه حرارت بر عملکآیندهحس و ادراک قسمت پنجاهاگر میدانی مصیبت بزرگتر درمانهای بیماری پارکینسفلج دوطرفه عصب 6 چشماز تکینگی تا مغز از مغز تزبان ریشه هایی شناختی اسنقش سجده بر عملکرد مغزبحثي درباره هوش و تفاوتهعید نوروز مبارکمیگرن شدید قابل درمان اسهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل مادی تا ابزار هوشمکلمات بلند نه صدای بلندتازه های بیماری پارکینسوآیا گذشته، امروز وآینده حس و ادراک قسمت ششمابزار بقا از نخستین هماندرگیری مغزی در سندرم کووفرایند حذف برخی اجزای مغاز تکینگی تا مغز از مغز تسلول های بدن تو پیر نیستننهایت در بی نهایتبخش بزرگتر کیهان ناشناختمانند آب باشهوش مصنوعی از عروسک تا کمتأثیر نگاه انسان بر رفتاکووید نوزده و خطر بیماری تشنج و حرکات شبه تشنجی قاآیا دلفین ها میتوانند باخواب سالم عامل سلامتی و یابزار بقا از نخستین همانذرات کوانتومی زیر اتمی ققارچ بی مغز در خدمت موجوداز تکینگی تا مغز، از مغز سودمندی موجودات ابزی بر نیکولا تسلابرخی یونها و مولکول های ممخچه ابزاري که وظیفه آن فهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر کپسول نوروهرب بر نتاثیر کپسول نوروهرب بر تکار با یگانگی و یکپارچگیجمجمه انسان های اولیهآسیب ها ناشی از آلودگی هودفاع در برابر تغییر ساختابزار بقای موجود زنده از رویاهای پر رمز و حیرتی درلزوم سازگاری قانون مجازااستفاده از سلول های بنیاسایه را اصالت دادن، جز فرچگونه جمعیت های بزرگ شکل بررسی سیستم تعادلی بدن امرگ تصادفیهر حرکت خمیده می شود و هر تاثیر گیاه خواری بر رشد وکشف ارتباط جدیدی از ارتبجهان پر از چیزهای اسرار آالگو و عادت را بشکن و در ادژا وو یا اشنا پنداریاثرات مضر ماری جواناروشی جدید در درمان نابینمنابع انرژی از نفت و گاز اطلاعاتی عمومی در مورد مسردرد میگرن در کودکانناتوانی در شناسایی چهره تفاوت های بین زن و مرد فقمشاهده آینده از روی مشاهویتامین کا و استخوانگامی در درمان بیماریهای جاذبهاندام حسی، درک از بخش هایداروهای مصرفی در ام اساختراع جدید اینترنت کوانراه پیروزی در زندگی چیستبه بالا بر ستارگان نگاه کمنبع هوشیاری کجاست قسمت شکل های متفاوت پروتئین هچرا حجم مغز گونه انسان درتمدن پیشرفته ی پیشینیانمغز کوانتومیواکنش به حس جدیدپیوند قلب خوک، به فرد دچاحقیقت راستین انسان علم باولین مورد PML به دنبال تکدخالت در ساختار ژنهاارتباط از بالا به پایین مزمان واقعیت است یا توهمبیماری ای شبیه ام اس مولتشباهت مغز با کیهان مادیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنظریه ی ریسمانتو باید نیکان را به دست بواسطه ها د رمسیر ایجاد مغمغز بزرگ چالشهای پیش روپرواز از نیویورک تا لوس آحس و ادراک (قسمت دوم )این ایده که ذرات سیاهچالدرمان های اسرار آمیز در آاز نشانه ها و آثار درک شدزیرفون داروی ضد ام اسنقش انتخاب از طرف محیط، نبیش از نیمی از موارد انتقعقل مجادله گرمنبع هوشیاری در کجاست؟(قهندسه زبانِ زمان استتوهم جدایی و توهم علمیکی از علل محدودیت مغز امتاثیر درجه حرارت بر عملکآینده ی انسان در فراتر ازحس و ادراک قسمت پنجاه و یاگر نیروی مغناطیس نباشد درهای اسرارآمیز و پوشیدهفناوری هوش مصنوعی نحوه خاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان شناسی مدرن در سطح سلنقش غذاها و موجودات دريابحثی جالب درباره محدودیتعامل کلیدی در کنترل کارآمیدان مغناطيسي زمین بشر هوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل مداومکلام و زبان، گنجینه ای بستبدیل تراکت صوتی مصنوعی آیا پیدایش مغز از روی تصاحس و ادراک قسمت شصت و هشتابزار بقا از نخستین هماندرگیری مغزی در سندرم کووفراتر از دیوارهای باوراز تکینگی تا مغز از مغز تسلول عصبی شاهکار انطباق چهار میلیارد سال تکامل ببخش دیگری در وجود انسان هماه رجبهوش مصنوعی از عروسک تا کمتئوری تکامل امروز در درمکودک هشت ساله لازم است آدتشنج عدم توازن بین نورون آیا دست مصنوعی به زودی قاخواب عامل دسته بندی و حفطابزار بقا از نخستین همانذرات کوانتومی زیر اتمی ققبل از آغازاز تکینگی تا مغز، از مغز سیلی محکم محیط زیست بر اننیاز به آموزش مجازی دیجیبرخی اثرات مضر ویتامین دمدل همه جانبه نگر ژنرالیهوش عاطفی در زنان بیشتر اهوشمندی کیهانتاثیر کپسول نوروهرب بر سکاربرد روباتهای ريزنانوجنبه های موجی واقعیتآشنا پنداریدقیق ترین تصاویر از مغز اابزار بقای موجود زنده از رویای شفافلزوم سازگاری قانون مجازااستیفن هاوکینگ در مورد هساخت شبکه عصبی مصنوعی با چگونه حافظه را قویتر کنیبررسی علل کمر درد در میانمراحل ارتقای پله پله کیههرچیز با یک تاب تبدیل به تاثیر گیاهخواری بر رشد و کشف جمجمه ای درکوه ایرهوجهان دارای برنامهالگوی بنیادین و هوشیاریدژاوو یا آشناپنداریاجزای پر سلولی بدن انسان روشی جدید در درمان سکته ممنابع انرژی از نفت و گاز اطلاعاتی عمومی در مورد مسردرد و علتهای آننادانی در قرن بیست و یکم،تفاوت های تکاملی در مغز ومطالبی در مورد تشنجویتامین کا در سبزیجاتگاهی لازم است برای فهم و جاذبه و نقش آن در شکلگیریانرژی بی پایان در درون هرداروهای ام اسادامه بحث تکامل چشمراه انسان شدن، راه رفتن وبه خودت مغرور نشومنبع هوشیاری کجاست قسمت شکل پنجم مادهچرا خشونت و تعصبتمدن بشری و مغز اخلاقیمغز آیندگان چگونه است ؟واکسن های شرکت فایزر آمرپیوند مغز و سر و چالشهای حقیقت غیر فیزیکیاولین مورد پیوند سر در اندر مانهای کمر دردارتباط بین هوش طبیعی و هوزمان پلانکبیماری اسپینال ماسکولار شباهت کیهان و مغزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنظریه تکامل در درمان بیمتو جهانی هستی که خودش را وبینار اساتید نورولوژی دمغز بزرگ و فعال یا مغز کوپرورش مغز مینیاتوری انساحس و ادراک قسمت 67اینکه به خاطرخودت زندگی درمان های بیماری آلزایمراز نظر علم اعصاب یا نرووسزیرک ترین مردمنقش اتصالات بین سلولهای بیشتر کمردردها نیازی به عقلانیت بدون تغییرمنبع خواب و رویاهنر حفظ گرهتوهمات و شناخت حقیقتیافته های نوین علوم پرده تاثیر درجه حرارت بر عملکآینده ی علم و فیزیک در60 ثحس و ادراک قسمت پنجاه و داگر نعمت فراموشی نبود بسدریای خدافیلمی بسیار جالب از تغییاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان شناسی نوین نیازمند نقش غذاها و موجودات دريابحثی در مورد نقش ویتامين عادت کردن به نعمتمیدان های مغناطیسی قابل هوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل چشمکلرال هیدرات برای خوابانتبدیل سلولهای محافط به سآیا آگاهی پس از مرگ از بیحس و ادراک قسمت شصت و دوابزار بقا از نخستین هماندرگیری اعصاب به علت میتوفرد حساس از نظر عاطفی و باز تکینگی تا مغز از مغز تسلولهای ایمنی القا کنندهچهار ساعت پس از کشتار خوکبرنامه و ساختار پیچیده مماپروتیلینهوش مصنوعی از عروسک تا کمتئوری تکامل در پیشگیری و کودک ایرانی که هوش او از تشخیص ژنتیکی آتروفی های آیا رژیم غذایی گیاهی سلاخودآگاهی و هوشیاريابزار بقا از نخستین همانذرات کوانتومی زیر اتمی ققبل از انفجار بزرگاز تکینگی تا مغز، از مغز سیگار عامل افزایش مرگ ومچیزی منتظر شناخته شدنبرخی اختلالات عصبی مثانهمدل هولوگرافیک ژنرالیزهمدل هولوگرافیک تعمیم یافهوشیاری کوانتومیتاثیر کپسول نوروهرب بر سکاربرد روباتهای ريز، در جنسیت و تفاوت های بیناییآشنا پنداریدلایلی که نشان میدهد ما بابزار بقای موجود زنده از روان سالممقاومت به عوارض فشار خون استیفن هاوکینگ در تفسیر ساخت شبکه عصبی با الفبای نگاه محدود و تک جانبه، مشبزرگ فکر کنمرز مرگ و زندگی کجاستهزینه ای که برای اندیشیدتاثیر انتخاب از طرف محیط کشف جدید تلسکوپ جیمز وبجهان در حال نوسان و چرخشالگوبرداری از طبیعتدگرگونی های نژادی و تغییاجزایی ناشناخته در شکل گريتوکسيمب در درمان ام اسمنابع انرژی از نفت و گاز اعتماد به خودسردرد تنشننبرو و انرژی مداومتفاوت های زبانی سرمنشا تمطالعه ای بیان میکند اهدویتامین بی 12 در درمان دردگاهی مغز بزرگ چالش استجدایی خطای حسی استانرژی تاریکداروهای تغییر دهنده ی سیاداراوون تنها داروی تاییراه بی شکستبه دنبال رستگاری باشمنبع هوشیاری کجاست قسمت شگفت انگیز بودن کیهانچرا در مغز انسان، فرورفتتمدنی قدیمی در شمال خلیج مغز انسان ایا طبیعتا تماواکسن کووید 19 چیزهایی که پیوند اندام از حیوانات بحقیقت غیر قابل شناختاولین هیبرید بین انسان و در محل کار ارزش خودت را بارتباط شگفت مغز انسان و فزمان به چه دلیل ایجاد میشبیماری اضطراب عمومیشباهت زیاد بین سلول هاي عمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنظریه تکامل در درمان بیمتو دی ان ای خاص ميتوکندريوجود قبل از ناظر هوشمندمغز بزرگترین مصرف کننده پرتوهای صادر شده از سیاهحس و ادراک قسمت چهلاینکه خانواده ات سالم بادرمان های جدید میگرناز نظر علم اعصاب اراده آززیست، مرز افق رویداد هستنقش تیروئید در تکامل مغزبا هوش مصنوعی خودکار روبعلم و ادراک فقط مشاهده ی منحنی که ارتباط بین معرفهنر رها شدن از وابستگیتوپیراماتیاد بگیر فراموش کنیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا ممکن است موش کور بی محس و ادراک قسمت پنجاه و ساگر نعمت فراموشی نبود بسدرک فرد دیگر و رفتارهای افیزیک مولکولها و ذرات در از تکینگی تا مغز از مغز تزبان، نشان دهنده ی سخنگو نقش غذاها و موجودات دريابحثی در مورد نقش کلسیم و عارضه جدید ویروس کرونا سمیدان بنیادین اطلاعاتهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل و ارتقای نگاه تا عمکمردردتداوم مهم است نه سرعتآیا امکان بازسازی اندامهحس و ادراک قسمت شصت و ششابزار بقا از نخستین هماندرختان اشعار زمینفرضیه ای جدید توضیح میدهاز تکینگی تا مغز از مغز تسلولهای بنیادی مصنوعی درنوآوری ای شگفت انگیز دانبرنامه ی مسلط ژنها در اختماجرای جهل مقدسهوش مصنوعی از عروسک تا کمتئوری جدید، ویران کردن گکودکان میتوانند ناقل بی تشخیص آلزایمر سالها قبل آیا رژیم غذایی گیاهی سلاخودآگاهی و هوشیاريابزار بقا از نخستین همانرفتار اجتماعی انسان، حاصقدم زدن و حرکت دید را تغیاز تکینگی تا مغز، از مغز سیاهچاله های فضایی منابعچیزی خارج از مغزهای ما نیبرخی اصول سلامت کمرمدل های ریز مغز مینی برینهوش، ژنتیکی است یا محیطیتاثیر کتامین در درمان پاکتاب گران و پرهزینه شد ولجنسیت و تفاوت های بیناییآغاز فصل سرما و دوباره تکدنیای شگفت انگیز کوانتومابزارهای پیشرفته ارتباط روبات های ریز در درمان بیمقابله ی منطقی با اعتراضاستخوان های کشف شده، ممکساختن آیندهنگاه انسان محدود به ادرابزرگ شدن مغز محدود به دورمرز بین انسان و حیوان کجاهزینه سنگین انسان در ازاتاثیر احتمالی عصاره تغلیگل زندگیجهان شگفت انگیزالتهاب شریان تمپورالدانش قدرت استاحیای بینایی نسبی یک بیمریواستیگمینمنابع انرژی از نفت و گاز اعداد بینهایت در دنیای مسردرد سکه اینتایج نادانی و جهلتفاوتهای جنسیتی راهی برامعنی روزهویتامین بی هفدهگذر زمان کاملا وابسته به جریان انرژی در سیستم های انرژی تاریک که ما نمی توداروهای ضد بیماری ام اس وادب برخورد با دیگرانرابطه تشنج و اوتیسمبه زودی شبکه مغزی به جای منبع هوشیاری کجاست قسمت شگفت زده و حیران باشچرا ذرات بنیادی معمولاً تمساح حد واسط میان مغز کومغز انسان برای ایجاد تمدواکسن کرونا و گشودن پنجرپیوند سر آیا ممکن استحقایق ممکن و غیر ممکناولین تصویر در تاریخ از سدر چه مرحله ای از خواب ، رارتباط شگفت انگیز مغز انزمان شگفت انگیزبیماری بیش فعالیشباهت زیاد بین سلول هاي عمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنظریه تکامل در درمان بیمتولید مثل اولین ربات های وراپامیل در بارداریمغز حریص برای خون، کلید تآلودگی هوا چالش قرن جدیدحس و ادراک قسمت چهل و هفتاینترنت بدون فیلتر ماهوادرمان های جدید در بیماری از نظر علم اعصاب اراده آززاوسکا درمان گوشرنقش حفاظتی مولکول جدید دبا تعمق در اسرار ابدیت و علم اپی ژنتیک دریچه ای بهمنشأ اطلاعات و آموخته ها هوموارکتوس ها ممکن است دتوانایی مغز و دیگر اجزای یادگیری مهارت های جدید دتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا ما کالا هستیمحس و ادراک قسمت پنجاه و شاگر با مطالعه فیزیک کواندرک نیازمند شناخت خویش افیزیک و هوشیاریاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان، وسیله شناسایی محیطنقشه مغزی هر فرد منحصر بهبحثی در مورد حقیقت فضا و عدم توقف تکامل در یک اندامیدازولام در درمان تشنج هوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل ابزار هوش ، راه پر کمردرد ناشی از تنگی کاناتداخل مرزها و صفات با بینآیا انسان با مغز بزرگش اخحس و ادراک سی و هفتمابزار بقا از نخستین هماندرد باسن و پا به دلیل کاهفضای قلب منبع نبوغ استاز تکینگی تا مغز از مغز تسلسله مباحث هوش مصنوعینوار مغز مشاهده ی غیر مستبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱ماده ی تاریکهوش مصنوعی به کمک هوش طبیتا 20 سال آینده مغز شما به کودکان خود را مشابه خود تتصویربرداری فضاپیمای آمآیا راهی برای رفع کم آبی خودروهای هیدروژنیابزار بقا از نخستین همانرقیبی قدرتمند در برابر مقدرت کنترل خوداز تکینگی تا مغز، از مغز سیاهچاله ها، دارای پرتو چیزی شبیه نور تو نیستبرخی بیماری ها که در آن ببرخی بیماری های خاص که بدمدیون خود ناموجودهیچ وقت خودت را محدود به تاثیر گیاه خواری بر رشد وکتاب زیست شناسی باورجهل مقدسإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَدندان ها را مسواک بزنید تابزارهای بقا از نخستین هروح رهاییمقابله با کرونا با علم اساستروژن مانند سپر زنان دساختار فراکتال وجود و ذهنگاه از بیرون مجموعهبزرگ شدن تقریبا ناگهانی مرز جدید جستجو و اکتشاف، هزاران سال چشم های بینا وتاثیر ترکیبات استاتین (سگلوئونجهانی که نه با یک رخداد و امیوتروفیک لترال اسکلرودانش محدود به ابعاد چهاراحیای بینایی نسبی یک بیمریاضیات یک حس جدید استمنابع انرژی از نفت و گاز بقای حقیقی در دور ماندن اسردرد عروقی میگرننخاع ما تا پایین ستون فقرتقلید مرحله ای نسبتا پیشمعادله ها فقط بخش خسته کنویتامین دی گنجینه ای بزرگربه شرودینگر و تاثیر مشجریان انرژی در سیستم های انرژی خلا ممکن استداروی فامپیریدین یا نورلادراک ما درک ارتعاشی است راز تغییربه زیر پای خود نگاه نکن بمنبع هوشیاری کجاست قسمت شگفتی های زنبور عسلچراروياها را به یاد نمی آتنفس هوازی و میتوکندریمغز انسان برای شادمانی طواکسن کرونا از حقیقت تاتپیوند سر، یکی از راه حلهاحلقه های اسرارآمیزاولین دروغدر هم تنیدگی مرزها و بی مارتباط شگفت انگیز مغز انزندگی هوشمند در خارج از زنقش میدان مغناطیسی زمین بیماری تی تی پیشرکت نورالینک ویدیویی ازمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهفت چیز که عملکرد مغز تو تولید یا دریافت علمورزش هوازی مرتب خیلی به قمغز در تنهایی آسیب میبینآلودگی هوا و ویروس کروناحس و ادراک قسمت چهل و هشتایندرالدرمان های رایج ام اساز واقعیت امروز تا حقیقتزبان مشترک ژنتیکی موجودانقش حیاتی تلومر دی ان آ دباهوش ترین و با کیفیت تریعلم به ما کمک میکند تا مومنشاء کوانتومی هوشیاری اهوش فوق العاده، هر فرد استوازن مهمتر از فعالیت زییادآوری خواب و رویاتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا ما تنها موجودات زنده حس و ادراک قسمت بیست و چهاگر تلاش انسان امروز برادرک و احساسفیزیکدانان ماشینی برای تاز تکینگی تا مغز از مغز تسفر نامه سفر به بم و جنوب نقشه های مغزی جدید با جزیبحثی در مورد عملکرد لوب فعدم درکمکانیک کوانتومی بی معنی هوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل جریان همیشگی خلقتکمردرد و علل آنتروس جریان انرژیآیا احتمال دارد رویا از آحس و ادراک- قسمت پنجاه و ابزار بقا از نخستین هماندست آسمانقفس ذهناز تکینگی تا مغز از مغز تسلطان جنگل یا صاحب ملکوتنوار مغز در فراموشی هابرین نت به جای اینترنتماده ی خالیهوش مصنوعی به شناسایی کاتا بحر یفعل ما یشاکودکان را برای راه آماده تصادف یا قوانین ناشناختهآیاما مقهور قوانین فیزیکخورشید مصنوعیابزار بقای موجود زنده از رموزی از نخستین تمدن بشرقدرت انسان در نگاه به ابعاز تکامل تا مغز از مغز تا سیاهچاله و تکینگی ابتداینکاتی در مورد تشنجچگونه مولکول های دی ان ایبرخی توجهات در ببمار پارمدیریت اینترنت بر جنگهیچ کاری نکردن به معنی چیتاثیر گیاه خواری بر رشد وکتاب طبیعت در قالب هندسهجهان فراکتالافت فشار خون ناگهانی در ودو ویژگی انتزاع و قدرت تجابزارهای بقا ازنخستین همروزه داری متناوب، مغز را ملاحظه های اخلاقی دربارهاسرار آفرینش در موجساختار شبکه های مغزی ثابنگاه از درون مجموعه با نگبزرگترین خطایی که مردم ممزایای شکلات تلخ برای سلهستي مادي ای که ما کوچکترتاثیر حرکات چشم بر امواج گمان میکنی جرمی کوچکی در جهانی که از یک منبع، تغذیامید نیکو داشته باش تا آندانش بی نهایتاحساس گذر سریعتر زمانریسدیپلام تنها داروی تایمنابع انرژی از نفت و گاز بلندی در ذهن ما درک بلندیسرعت فکر کردن چگونه استنخستین تصویر از سیاهچالهتقلید از روی طبیعتمعجزه ی علمویروس مصنوعیگزیده ای از وبینار یا کنفجریان انرژی در سیستم های انسان قدیم در شبه جزیره عداروی لیراگلوتیدادغام میان گونه های مختلراست دستی و چپ دستیبوزون هیگز چیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت شاهکار قرنچراروياها را به یاد نمی آتنفس هوازی و میتوکندریمغز انسان برای شادمانی طپیوندی که فراتر از امکانحمله ویروس کرونا به مغزاولین سلول مصنوعیدر هم تنیدگی کوانتومیارتباط غیرکلامی بین انسازندگی بی دودنقش محیط زندگی و مهاجرت دبیماری دویکشربت ضد خلطمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهفت سین یادگاری از میراث تولید پاک و فراوان انرژیورزش هوازی ، بهترین تمریمغز را از روی امواج بشناسآلزایمرحس و ادراک قسمت چهل و دومایا کوچک شدن مغزانسان الدرمان های علامتی در ام اساز کجا آمده ام و به کجا میزبان چهار حرفی حیات زمیننقش خرچنگ های نعل اسبی درباد غرور و سر پر از نخوت وعلم راهی برای اندیشیدن امهندسی ژنتیک در حال تلاش هوش مصنوعی می تواند بر احتوسعه هوش مصنوعی قادر اسژن همه چیز نیستتاثیر رو ح و روان بر جسمآیا مغز تا بزرگسالی توسعحس و ادراک قسمت بیست و یکاگر خواهان پیروزی هستیدرک کنیم ما همه یکی هستیمفاصله ها در مکانیک کوانتاز تکینگی تا مغز از مغز تسفر به مریخ در 39 روزنقص در تشخیص هیجانات عامبحثی درباره هوش و تفاوتهعسل طبیعی موثر در کنترل بمکانیزمهای دفاعی در برابهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل داروینی هنوز در حاکمردرد با پوشیدن کفش مناتری فلوپرازینآیا احتمال دارد رویا از آحس و ادراک- قسمت بیست و پابزار بقا از نخستین هماندستورالعمل مرکز کنترل بیقلب و عقلاز تکینگی تا مغز از مغز تسم زنبور ، کلیدی برای وارنوار مغز در تشخیص بیماری برای پیش بینی آینده مغز دماده، چیزی بیش از یک خلا هوش مصنوعی در کامپیوترهاتاثیر فکر بر سلامتکوری گذرای ناشی از موبایتظاهر خوابیده ی مادهآب زندگی است قسمت چهارمخوشبختی دور از رنج های مابزار بقای موجود زنده از رمز و رازهای ارتباط غیر کقدرت عشقاز تکامل تا مغز، از مغز تسیاهچاله ی تولید کنندهلمس کوانتومیاز تکامل تا مغز، از مغز تسیاره ی ابلهانچگونه مغز پیش انسان یا همبرخی توصیه ها برای واکسیمدارک ژنتیکی چگونه انسانهیچ کس مانند تو نگاه نمیکتاثیر گیاه خواری بر رشد وکتاب، سفری به تاریخجهان ما میتواند به اندازافت هوشیاری به دنبال کاهدو برابر شدن خطر مرگ و میابزارهای بقای موجود زندهروزه داری و بیمار ی ام اس ملاحظات بیهوشی قبل از جراسرار بازسازی اندام هاسازگاری با محیط بین اجزانگاه حقیقی نگاه به درون ابزرگترین درد از درون است مسیر دشوار تکامل و ارتقاهستی ما پس از شروعی چگال تاثیر دوپامین و سروتونینگنجینه ای به نام ویتامین جهانی در ذهنامید درمان کرونا با هماندانشمندان موفق به بازگرداحساسات کاذبریشه های مشترک حیاتمنابع انرژی از نفت و گاز بلعیدن ستاره توسط سیاهچاسعی کن به حدی محدود نشوینخستین روبات های زنده ی جتقویت استخوان در گرو تغذمعجزه ی علم در کنترل کرونویرایش DNA جنین انسان، برگزارش یک مورد جالب لخته وجستجوی متن و تصویر به صورانسان ها می توانند میدان داروی تشنجی دربارداریادغام دو حیطه علوم مغز و رجزخوانی هایی که امروز ببوزون هیگز جهان را از متلمنبع هوشیاری کجاست قسمت شاهکار شش گوشنزاع بین جهل و علم رو به پتنفس بدون اکسیژنمغز انسان رو به کوچک تر شپیوستگی همه ی اجزای جهانحمایت از طبیعتاوکرلیزوماب داروی جدید شدر هم تنیدگی کوانتومی و پارتروز یا خوردگی و التهازندگی در جمع مواردی را برنقش نگاه از پایین یا نگاهبیماری دیستروفی میوتونیشش مرحله تکامل چشممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهم نوع خواری در میان پیشیتولید سلولهای جنسی از سلورزش و میگرنمغز زنان جوانتر از مغز مرآملودیپین داروی ضد فشار حس و ادراک قسمت چهل و سومایا این جمله درست است کسیدرمان ژنتیکی برای نوآوریاز آغاز خلقت تا نگاه انسازبان و کلمه حتی برای کساننقش داروهاي مختلف معروف بار بزرگ ایستادن بر دو پاعلم ساختن برج های چرخانمولتیپل اسکلروز در زنان هوش مصنوعی و کشف زبان هایتوسعه برخی شغل ها با هوش ژن همه چیز نیستتاثیر رژیم گیاه خواری بر آیا همه جنایت ها نتیجه بیحس و ادراک قسمت بیست و دواپی ژنتیکدرک احساسات و تفکرات دیگفاصله ی همیشگی تصویر سازاز تکینگی تا مغز از مغز تسفر تجهیزات ناسا به مریخ نقطه بی بازگشتبحثی درباره هوش و تفاوتهعصب حقوق نورولووما انسانها چه اندازه نزدهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل داروینی هنوز در حاکنفرانس تشنج هتل کوثر اصتری فلوپرازینآیا برای تولید مثل همیشه حس و ادراک- قسمت شصت و چهابزار بقا از نخستین هماندغدغه نتیجه ی نادانی استقلب دروازه ی ارتباطاز تکینگی تا مغز از مغز تسماگلوتید داروی کاهش دهننوار مغزی روشی مهم در تشخبرای اولین بار دانشمندانمبانی ذهنی سیاه و سفیدهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر مشاهده بر واقعیت بکی غایب شدی تا نیازمند دلتظاهری از ماده است که بیدآب زندگی است قسمت اولخانواده پایدارابزار بقای موجود زنده از رمز بقای جهش ژنتیکیلوب فرونتال یا پیشانی مغاز روده تا مغزسیاره ابلهانچگونه هموساپينس بر زمین برخی درمان های Spinal Muscular Atمروری بر تشنج و درمان هایهیچ کس حقیقت را درون مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وکتابخانهجهان مادی، تجلی فضا در ذهافتخار انساندو برابر شدن خطر مرگ و میابزارهای بقای از نخستین روزه داری سلول های بنیادممانتین یا آلزیکسا یا اباصل بازخوردستون فقرات انسان دو پا جلنگاهی بر قدرت بینایی درابسیاری از بیماری های جدیمسئول صیانت از عقیده کیسو هر کس تقوای خدا پیشه کنتاثیر دپاکین بر بیماری مگویید نوزده و ایمنی ساکتجهش های ژنتیکی مفید در ساامیدوار باش حتی اگر همه چدانشمندان نورون مصنوعی ساخلاق و علوم اعصابرژیم های غذایی و نقش مهم منابع انرژی از نفت و گاز به قفس های سیاهت ننازشلیک فراموشینرمش های مفید برای درد زاتقویت سیستم ایمنیمعجزه در هر لحظه زندگیواقعیت فیزیکی، تابعی از گشایش دروازه جدیدی از طرجستجوی هوشیاری در مغز ماانسان یک کتابخانه استداروی جدید s3 در درمان ام ارتقا و تکامل سنت آفرینش رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهربی نهایت در میان مرزهامنبع هوشیاری کجاست قسمت شاید گوشی و چشمی، آماده شنزاع بین علم و نادانی رو تنها مانع در زندگی موارد واکسن کرونا ساخته شده تومغز انسان رو به کوچکتر شدپیام های ناشناخته بر مغز حوادث روزگار از جمله ویرايندگان چگونه خواهند دیددر هم تنیدگی کوانتومی و دارزش حقیقی زبان قسمت اولزندگی در سیاهچالهنقش نظام غذایی در تکامل مبیماری ضعف عضلات نزدیک بششمین کنگره بین المللی سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتهمه چیز در زمان کنونی استتولترودینورزش بهترین درمان بیش فعتاثیر درجه حرارت بر عملکمغزهای کوچک بی احساسآموزش نوین زبانحس و ادراک قسمت نهمایا ابزار هوشمندی یا مغز درمان ام اس(مولتیپل اسکلاز انفجار بزرگ تا انفجار زبان و بیان نتیجه ساختمانقش ذهن و شناخت در حوادث بار سنین ابزار هوشمندی اعلایم کمبود ویتامین E را مواد کوانتومی جدید، ممکنهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتوصیه های سازمان بهداشت ژن هوش و ساختارهای حیاتی تاثیر رژیم گیاه خواری بر آیا هوش مصنوعی می تواند نحس و ادراک قسمت بیست و سوابتدایی که در ذهن دانشمندرک تصویر و زبان های مخلتفاصله ی همیشگی تصویر سازاز تکینگی تا مغز از مغز تسفر دشوار اکتشافچند نرمش مفید برای کمردربحثی درباره هوش و تفاوتهعضلانی که طی سخن گفتن چقدما انسانها چه اندازه نزدهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل داروینی هنوز در حاکنگره بین المللی سردرد دترک امروزآیا بزرگ شدن مغز فقط در دحساسیت روانی متفاوتابزار بقا از نخستین همانذهن ما از در هم شکستن منبقلب روباتیکاز تکینگی تا مغز از مغز تسندرم کووید طولانینوبت کودکانبرای تمدن سازی، باید در بمباحث مهم حس و ادراکهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر نگاه ناظر هوشیار بکیهان خود را طراحی میکندتعداد کلی ذهن ها در جهان آب زندگی است قسمت دومخارق العاده و استثنایی بابزار بقای موجود زنده از رمز جهانلوتیراستاماز علم جز اندکی به شما داسیاره ابلهانچگونه هوشیاری خود را توسبرخی روش های تربیتی کودکمرکز هوشیاری، روح یا بدن هیچگاه از فشار و شکست نترتاثیر گیاه خواری بر رشد وکجای مغز مسئول پردازش تججهان مرئی و نامرئیافراد آغاز حرکت خودشان ردو سوی واقعیتابزارهای دفاعی و بقای موروش مقابله مغز با محدودیمن کسی در ناکسی دریافتم اصل علت و تاثیرسخن پاک و ثابتنگاهی بر توانایی اجزاي ببسیاری از بیماری های جدیمسئولیت جدیدوفور و فراوانیتاثیر داروهای ضد التهاب گوشه بیماری اتوزومال رسسجهش های ژنتیکی غیر تصادفامیدی تازه در درمان سرطادانشمندان یک فرضیه رادیکاخلاق پایه تکامل و فرهنگرژیم های غذایی و نقش مهم منابع انرژی از نفت و گاز به مغز خزندگان خودت اجازشلیک فراموشینرمش های مفید در سرگیجهتلقین اطلاعات و حافظهمغز فکر میکند مرگ برای دیواقعیت چند سویهپمبرولیزوماب در بیماری چحفره در مغزداروی جدید میاستنی گراویارتوکين تراپی روشی جديد رساناها و ابر رساناها و عبی عدالتی در توزیع واکسن منبع هوشیاری کجاست قسمت شاید درست نباشدنزاع بین علم و جهل رو به پتنبیه چقدر موثر استواکسن ایرانی کرونا تولیدمغز ایندگان چگونه استپیشینیان انسان از هفت میحافظه و اطلاعات در کجاست ايا اراده آزاد توهم است یارزش حقیقی زبان قسمت دومزندگی زمینی امروز بیش از نقش نظریه تکامل در شناسابیماریهای تحلیل عضلانی اصرع و درمان های آنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهمه ی سردردها بی خطر نیستتومورها و التهاب مغزی عاورزش در کمر دردتاثیر درجه حرارت بر عملکمغزتان را در جوانی سیم کشآمارهای ارائه شده در سطح حس و ادراک قسمت چهارمایا بیماری ام اس (مولتیپدرمان تومورهای مغزی با ااز بحث های کنونی در ویروسزبان و بیان، در سایه پیشرنقش روی و منیزیم در سلامتبارداری بدون رحمعلایم کمبود ویتامین E را موجود بی مغزی که می تواندهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتوصیه های غیر دارویی در سژن یا نقشه توسعه مغز و نقتاثیر رژیم گیاه خواری بر آیا هوش مصنوعی زندگی بشرحس و ادراک قسمت بیستمابزار هوش در حال ارتقا ازدرک حقیقت نردبان و مسیری فاصله ی همیشگی تصویر سازاز تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب چند جهانیبحثی درباره هوش و تفاوتهغیرقابل دیدن کردن مادهما اکنون میدانیم فضا خالهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل داروینی هنوز در حاکنگره بین المللی سردرد دترکیب حیوان و انسانآیا تکامل و تغییرات ژنتیخفاش با شیوع همه گیری جدیابزار بقا از نخستین همانذهن چند جانبه نیازمند نگقلب را نشکناز تکینگی تا مغز از مغز تسندرم گیلن باره به دنبال نور درونبرای خودآگاه بودن تو بایمجموعه های پر سلولی بدن مهوش مصنوعی درمانگر کامپیتاثیر نگاه و مشاهده ناظر کیهانِ هوشیارِ در حال یاتغییر الگوی رشد مغزی با زآب زندگی است قسمت سومخبر مهم تلسکوپ هابلابزار بقای موجود زنده از رمز جهان خاصیت فراکتاللوزالمعده(پانکراس)مصنوعازدواج های بین گونه ای، رسیر آفرینش از روح تا مغز چگونه واکسن کرونا را توزبرخی سلولهای عصبی در تلامرکز حافظه کجاستهیپرپاراتیروئیدیسمتاثیر گیاه خواری بر رشد وکرونا چه بر سر مغز می آورجهان هوشیارافزایش قدرت ادراکات و حسدوچرخه سواری ورزشی سبک و ابعاد اضافه ی کیهانروش های صرفه جویی در ایجامنابع انرژي پاک سرچشمه حاصل عدم قطعیت از کوانتوم سختی ها رفتنی استچالش هوشیاری و اینکه چرا بعد از کرونامسئولیت در برابر محیط زیوقت نهيب هاي غير علمي گذشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم گوشت خواری یا گیاه خواریجهشهای مفید و ذکاوتی که دامگا سه عامل مهم سلامتدانشمندان ژنی از مغز انساختلال خواب فرد را مستعد رژیم ضد التهابیمنابع انرژی از نفت و گاز به نقاش بنگرشنا در ابهای گرم جنوب نیانرمشهای مهم برای تقویت عتلاش ها برای کشف منابع جدمغز قلبواقعیت چیستپنج اکتشاف شگفت آور در موحقیقت قربانی نزاع بین بی داروی جدید برای ای ال اسارتباط میکروب روده و پاررشته نوروایمونولوژی و نقبیمار 101 ساله، مبتلا به سمنبع هوشیاری کجاست قسمت شب سیاه سحر شودنسبت ها در کیهانتو یک معجزه ایواکسن اسپایکوژنمغز ابزار بقای برتر مادیپیشرفت های جدید علوم اعصحافظه و اطلاعات در کجاست ايا اراده آزاد توهم است یارزش حقیقی زبان قسمت سومزندگی زودگذرنقش هورمون های تیروئید دبیهوش کردن در جراحی و بیمضررهای مصرف شکر و قند بر منبع هوشیاری کجاست؟(قسمهمیشه اطمینان تو بر خدا بتومورهای ستون فقراتوزن حقیقی معرفت و شناختتاثیر درجه حرارت بر عملکمغزتان را در جوانی سیمکشآن چیزی که ما جریان زمان حس و ادراک قسمت نوزدهمایا بدون زبان میتوانیم تدرمان تشنجاز تلسکوپ گالیله تا تلسکزبان و تکلم برخی بیماریهنقش روزه داری در سالم و جبازگشت از آثار به سوی خداعلت خواب آلودگی بعد از خوموجودات مقهور ژنها هستندهوش مصنوعی الفاگوتوصیه هایی در مصرف ماهیژنها نقشه ایجاد ابزار هوتاثیر رژیم گیاهخواری بر آیا هوش ارثی دریافتی از پحس و ادراک قسمت دهمابزار بقا از نخستین هماندرک دیگرانفاصله ی همیشگی تصویر سازاز تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب چند روش ساده برای موفقیتبحثی درباره هوش و تفاوتهمقالاتما از اینجا نخواهیم رفتهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل زبانکنترل همجوشی هسته ای با هترازودونآیا جنین انسان، هوشمندی خلاصه ای از مطالب همایش مابزار بقا از نخستین همانذهن هوشیار در پس ماده ی مقیچی ژنتیکیاز تکینگی تا مغز از مغز تسندرم پیریفورمیسنورون هاي مصنوعی می توانبرای زندگی سالم، یافتن تمحل درک احساسات روحانیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتاثیر نگاه انسان بر رفتاکیست کلوئید بطن سومتغییر زودتر اتصالات مغزیآب، زندگی است(قسمت پنجم)خدا موجود استابزار بقای موجود زنده از رنگ کردن، حقیقت نیستابزار بقای موجود زنده از روی و منیزیم در تقویت استلیس دگرامفتامین یا ویاساساس انسان اندیشه و باور سیستم تعادلی بدنچگونه آن شکری که می خوریمبرخی سيناپسها طی تکامل و مرکز حافظه کجاستهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر گیاه خواری بر رشد وکریستال هاجهان یکپارچهافزایش مرگ و میر سندرم کودورترین نقطه ی قابل مشاهاتفاق و تصادفروش هایی ساده برای کاهش امنابع انرژی از نفت و گاز اصول انجام برخی نرمش ها دسرنوشتچالش هوشیاری و اینکه چرا بعد از کرونامستند جهان متصلوقتی فهمیدی خطا کردی برگتاثیر درجه حرارت بر عملکگیلگمش باستانی کیستجهشهای مفید و ذکاوتی که دامروز دانش ژنتیک هیچ ابهدانشمندان پاسخ کوانتومی اختلال در شناسایی حروف و رژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومنابع بی نهایت انرژی در دبه نقاش بنگرشناخت و معرفت، و نقش آن دچرا مغز انسان سه هزار سالتلاش هایی در بیماران قطع مغز ما کوچکتر از نیم نقطهواقعیت چیستپوست ساعتی مستقل از مغز دحقیقت آنطور نیست که به نظانسان جدید از چه زمانی پاداروی جدید ضد میگرنارتباط ماده و انرژیرشد مغز فرایندی پیچیده ابیماری های مغز و اعصاب و منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمشبیه سازی میلیون ها جهان نسبت طلایی، نشانه ای به ستو یک جهان در مغز خودت هسواکسن اسپایکوژن ضد کرونامغز ابزار برتر بقاپیشرفت در عقل است یا ظواهحافظه و اطلاعات در کجاستای نعمت من در زندگیمدر یک فراکتال هر نقطه مرکارزش خود را چگونه میشناسزندگی، مدیریت انرژینقش هورمون زنانه استروژنبیهوشی در بیماران دچار اضررهای شکر بر سلامت مغزمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهمیشه عسل با موم بخوریمتوهم فضای خالیوزوز گوشتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش قهوه در سلامتیآنچه واقعیت تصور میکنیم حس و ادراک قسمت هفتمایا تکامل هدفمند استدرمان جدید ALSاز تلسکوپ گالیله تا تلسکزبان و شناخت حقیقت قسمت چنقش رژیم غذایی بر رشد و ابازگشت به ریشه های تکاملعماد الدین نسیمی قربانی موسیقی هنر مایع استهوش مصنوعی از عروسک های بتوضیحی ساده در مورد هوش مژنها ، مغز و ارادهتاثیر عصاره تغلیظ شده گیآیا هوش سریعی که بدون احسحس و ادراک قسمت دوازدهمابزار بقا از نخستین هماندرک درست از خود و هوشیاریفرگشت و تکامل تصادفی محض از تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب چندین ماده غذایی که ماننبحثی درباره احساسات متفاتاثیر ویتامین دی بر بیماما اشیا را آنطور که هستندهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل زبانکنترل جاذبهتراشه ی بیولوژِیکآیا جهان ذهن و افکار ما مخلاصه ای از درمان های جدیابزار بقا از نخستین همانذهن تو همیشه به چیزی اعتققیچی ژنتیکی تهدید یا فرصاز تکینگی تا مغز از مغز تسندرم پس از ضربه به سرنورون های ردیاب حافظهبرخی ملاحظات در تشنج های محل درک احساسات روحانی دهوش مصنوعی ساخته هوش طبیتاثیر نگاه انسان بر رفتاکاهش مرگ و میر ناشی از ابتغییر عمودی سر انسان از پآثار باستانی تمدن های قدخطا در محاسبات چیزی کاملابزار بقای موجود زنده از رویا و خبر از آیندهلا اکراه فی الدیناستفاده از مغز، وزن را کمسیستم دفاعی بدن علیه مغز چگونه انتظارات بر ادراک برداشت مغز ما از گذر زمانمرکز خنده در کجای مغز استهاوکينگ پیش از مرگش رسالتاثیر گیاه خواری بر رشد وکریستال زمان(قسمت اولجهان یکپارچهافزایش سرعت پیشرفت علوم ديدن با چشم بسته در خواب اتوبان اطلاعات و پلِ بینروش صحبت کردن در حال تکاممنابع انرژی از نفت و گاز اصول توسعه ی یک ذهن کاملسریعترین کامپیوتر موجودچالش هوشیاری و اینکه چرا بعد از کرونا دلخوشی بیهومشکلات نخاعیوقتی تو از یاد گرفتن باز تاثیر درجه حرارت بر عملکگیاه بی عقل به سوی نور میجواب دانشمند سوال کننده انفجار و توقف تکاملی نشادانشمندان اولین سلول مصناختلال در شناسایی حروف و رژیم غذایی ضد التهابیمنابع جدید انرژیشناخت درون، شناخت بیرون؛چرا مغزهای ما ارتقا یافت تلاشی برای درمان قطع نخامغز مادران و کودکان در زمواقعیت های متفاوتپوشاندن خود از نورحقیقت افرادانسان خطرناکترین موجودداروی ضد تشنج با قابليت تارتباط متقابل با همه ی حیرشد مغز علت تمایل انسان ببیماری وسواسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنشانه های گذشته در کیهان تو پیچیده ترین تکنولوژی واکسن دیگر کرونا ساخته شمغز از بسیاری حقایق می گرپیشرفتی مستقل از ابزار هحباب های کیهانی تو در توای آنکه نامش درمان و یادشدر کمتر از چند ماه سوش جداز فرد ایستا و متعصب بگذرزونیسومایدنقش ویتامین K در ترمیم اسبیوگرافیطلای سیاهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهمراهی نوعی سردرد میگرنیتوهم فضای خالی یا توهم فضیک پیام منفرد نورون مغزی تاثیر درجه حرارت بر عملکنقش مهاجرت در توسعه نسل اآنچه حس می کنیم، نتیجه ی حس و ادراک قسمت هفدهمایجاد احساساتدرمان جدید میگرن با انتی فلج نخاعی با الکترودهای از تکنیکی تا مغز از مغز تزبان و شناخت حقیقت قسمت انقش رژیم غذایی در رشد و ابازخورد یا فیدبکعوامل موثر در پیدایش زبامیهمانهای ناخوانده عامل هوش مصنوعی از عروسک های بتیوتیکسن داروی ضد جنونژنهای مشترک بین انسان و وتاریکی من و تو و گرد و غباآیا هشیاری کوانتومی وجودحس و ادراک قسمت سومابزار بقا از نخستین هماندرک عمیق در حیواناتفراموش کارها باهوش تر هساز تکینگی تا مغز از مغز تسفرنامه سفر به بم و جنوب نه جنگ و نه خونریزیبحثی درباره احساساتی غیرصفحه اصلیما به جهان های متفاوت خودهوش مصنوعی از عروسک بازی تکامل زبان انسان از پیشیکندر در بیماریهای التهابتربیت کودکان وظیفه ای مهآیا جهش های ژنتیکی، ویروخم شدن فضا-زمانابزار بقا از نخستین همانذهن خود را مشغول هماهنگیقانون مندی نقشه ژنتیکی ماز تکینگی تا مغز از مغز تسندرم سردرد به دلیل افت فنوروپلاستیسیتی چیستبرخی مرزهای اخلاق و علوم محدودیت چقدر موثر استهوش احساسیتاثیر ویتامین دی بر بیماکاهش التهاب ناشی از بیماتغییرات منطقه بویایی مغزآرامش(سکوت) stillness و تکاپوخطا در محاسبات چیزی کاملآزمون تجربی، راهی برای رخطای ادراک کارماابزار بقای موجود زنده از رویا بخشی حقیقی از زندگی لایو دوم دکتر سید سلمان فاستفاده از هوش مصنوعی در سکوت و نیستیچگونه به سطح بالایی از هوبررسي علل احتمالي تغيير مرگ چیستهدف یکسان، در مسیرهای متتاثیر گیاه خواری بر رشد وکریستال زمان(قسمت دوم)جهان کنونی و مغز بزرگتریافسردگی و اضطراب در بیمادی متیل فومارات(زادیوا)(اتوسوکسیمایدروشهای نو در درمان دیسک بمنابع انرژی از نفت و گاز اصول سلامت کمرسرگیجه از شایعترین اختلاچالش هوشیاری و اینکه چرا بعد از کرونا دلخوشی بیهومشکلات بین دو همسر و برخیویتنام نوعی کرونا ویروس تاثیر درجه حرارت بر عملکگیاه خواری و گوشت خوار کدجوسازی مدرنانواع سکته های مغزیدانشمندان تغییر میدان مغاختلالات مخچهرژیم غذایی ضد دردمناطق خاصی از مغز در جستجشناسایی تاریخچه ی تکاملیچرا ویروس کرونای دلتا واتلاشی تازه برای گشودن معمغز چون ابزار هوش است دلیواقعیت و مجازپیموزایدحقیقت اشیاانسان عامل توقف رشد مغزداروی ضد تشنج با قابليت تارتباط چاقی و کاهش قدرت بزمین در برابر عظمت کیهانبیماری گیلن باره و بیمارمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنشانه های پروردگار در جهتو افق رویداد جهان هستیواکسن دیگری ضد کرونا از دمغز به تنهایی برای فرهنگ پاسخ گیاهان در زمان خوردحد و مرزها توهم ذهن ماستایمپلانت مغزی کمک میکند در آسمان هدیه های نادیدناز نخستین همانند سازها تزونا به وسیله ویروس ابله نقش ژنتیک در درمان اختلابیوگرافیطوفان فقر و گرسنگی و بی سمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهندسه ی پایه ایتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)یک پیشنهاد خوب برای آسان تاثیر درجه حرارت بر عملکآنها نمیخواهند دیگران راحس و ادراک قسمت هجدهمایرادهای موجود در خلقت بدرمان جدید کنترل مولتیپلفلج بل، فلجی ترسناک که آناز تکینگی تا مغز و از مغز زبان و شناخت حقیقت قسمت دنقش زنجبیل در جلوگیری از بازسازي مغز و نخاع چالشی عوامل ایجاد لغت انسانی و میوتونیک دیستروفیهوش مصنوعی از عروسک بازی تکنولوژی جدید که سلول هاژنهای هوش ، کدامندتاریکی خواهد ترسیدآیا واکنش های یاد گرفته وحس و ادراک قسمت سی و هشتمابزار بقا از نخستین هماندرگیری قلب در بیماری ویرفراموشی همیشه هم بد نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تسفری به آغاز کیهانچه زیاد است بر من که در ایبخش فراموش شده ی حافظهسوالات پزشکیما با کمک مغز خود مختاريمهوش مصنوعی از عروسک تا کمتکامل ساختار رگهای مغزی کوچ از محیط نامناسبترجمه ای ابتدایی از اسراآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجخونریزی مغز در سندرم کووابزار بقا از نخستین همانذهن سالمقانون جنگلاز تکینگی تا مغز- از مغز سوپاپ ها یا ترانزیستورهانوروز یا روز پایانیبرخی نکات از گاید لاین پرمحدودیت های حافظه و حافظهوش احساسیتاثیر ویروس کرونا بر مغز کاهش حافظه هرچند فرایندیتغییرات آب و هوایی که به آزمون ذهنی گربه ی شرودینخطای حسابزار بقای موجود زنده از رویا تخیل یا واقعیتلبخند بزن شاید صبح فردا زاستفاده از انرژی خلاسکته مغزیچگونه باغبانی باعث کاهش بررسی و اپروچ جدید بر بیممرگ و میر پنهانهدف از تکامل مغزتاثیر گیاه خواری بر رشد وکریستال زمان(قسمت سوم)جهان کاملی در اطراف ما پراقلیت خلاقدین، اجباری نیستاثر مضر مصرف طولانی مدت رروشهای شناسایی قدرت شنوامنابع انرژی از نفت و گاز اضطراب و ترسسرگردانیچالش دیدگاه های سنتی در بتفکر خلا ق در برابر توهم مشکلات روانپزشکی پس از سویتامین E برای فعالیت صحتاثیر درجه حرارت بر عملکگیرنده باید سازگار با پیجامعه ی آسمانیانگشت ماشه ایدانشمندان روش هاي جدیدی اختلالات حرکتی در انسانراه فراری نیستبه هلال بنگرمنبع هوشیاری کجاست قسمت شناسایی سلول های ایمنی اچرا پس از بیدار شدن از خوتلاشی جدید در درمان ام اسمغز چگونه صداها را فیلتر واقعیت خلا و وجود و درک مپیموزایدحقیقت تنها چیزی است که شاانسانیت در هم تنیده و متصداروی ضد تشنج توپیراماتارتباط هوش ساختار مغز و ژزمین زیر خلیج فارس تمدنی بیماری آلزایمر، استیل کوشبیه سازی سیستم های کوانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنظام مثبت زندگیتو انسانی و انسان، شایستواکسن سرطانمغز برای فراموشی بیشتر کپختگی پس از چهل سالگي به حرکت چرخشی و دائمی کیهانایمپلانت نخاعی میتواند ددر آستانه ی موج پنجم کوویاز نخستین همانند سازها تزیباترین چیز در پیر شدننقش گرمایش آب و هوا در همبیان ژن های اسکیزوفرنی دطوفان زیباییمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهندسه ی رایج کیهانتوهم چیستیک آلل ژنتیکی که از نئاندتاثیر درجه حرارت بر عملکآنان که در قله اند هرگز خحس و ادراک قسمت هشتماکسی توسین و تکامل پیش ادرمان جدید سرطانفلج خواباز تکینگی تا مغز از مغز تزبان و شناخت حقیقت قسمت سنقش زبان در سلطه و قدرت ابحتی علمی درباره تمایل بعواملی که برای ظهور لغت امیگرن و پروتئین مرتبط با هوش مصنوعی از عروسک بازی تکنولوژی جدید که سلول هاژنهای حاکم بر انسان و انستاریخ همه چیز را ثبت کردهآیا یک، وجود داردحس و ادراک قسمت سی و ششمابزار بقا از نخستین هماندرگیری مغز در بیماری کویفرایند پیچیده ی خونرسانیاز تکینگی تا مغز از مغز تسقوط درون جاذبه ای خاص، چنه عدم مطلق بلکه عدم با قبخش های تنظیمی ژنومپیامهای کاربرانما بخشی از این جهان مرتبطهوش مصنوعی از عروسک تا کمتکامل شناخت انسان با کشفکوچک شدن مغز از نئاندرتاتسلیم شدن از نورون شروع مآیا خداباوری محصول تکاملخواندن ، یکی از شستشو دهنابزار بقا از نخستین همانذخیره ی شگفت انگیز اطلاعقانون جنگلاز تکینگی تا مغز- از مغز سوپاپ ها یا ترانزیستورهانوشیدن چای برای مغز مفید برخی نرمش ها برای زانومخچه فراتر از حفظ تعادلهوش در طبیعتتاثیر ژنها بر اختلالات خکاهش دوپامین عامل بیماریتغییرات تکاملی سر انسان آزمون ذهنی گربه شرودینگرخطر آلودگی هواابزار بقای موجود زنده از رویا حقی از طرف خدالرزش ناشی از اسیب به عصباستفاده از سلول های بنیاسانسور از روی قصد بسیاری چگونه تکامل مغزهای کنونیبررسی ژنها در تشخیص بیمامرگ و میر بسیار بالای ناشهدف از خلقت رسیدن به ابزاتاثیر گیاه خواری بر رشد وکشف مکانیسم عصبی خوانش پجهان پیوستهالکترومغناطیس شنوایی و هدید تو همیشه محدود به مقداثرات فشار روحی شدیدروشی برای بهبود هوش عاطفمنابع انرژی از نفت و گاز اطلاع رسانی اینترنتیسرگردانیچاالش ها در تعیین منبع هوتفاوت مغز انسان و میمون همشکلات روانپزشکی در عقب ویتامین E در چه مواد غذایگالکانزوماب، دارویی جدیجاودانگی مصنوعیانگشت نگاری مغز نشان میددانشمندان روشی برای تبدیاختلالات صحبت کردن در انراه های جدید برای قضاوت ربه کدامین گناه کشته شدندمنبع هوشیاری کجاست قسمت شواهدی از نوع جدیدی از حاچرا بیماری های تخریبی مغتمایل زیاد به خوردن بستنمغز ناتوان از توجیه پیداوالزارتان داروی ضد فشار پیچیدگی های مغزمگسحقیقت خواب و رویاانعطاف پذیری مکانیسمی علدارویی خلط آورارتباط پیوسته ی جهانزمان چیستبیماری الزایمرشبکه های مصنوعی مغز به درمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنظریه ی تکامل در درمان بیتو با همه چیز در پیوندیواکسن سرطانمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟پروژه ی ژنوم انسانیحس چشایی و بویاییاین پیوند نه با مغز بلکه در درمان بیماری مولتیپل از نخستین همانند سازها تزیباترین چیز در افزایش سنقش پیش زمینه ها و اراده بیان حقیقتطی یکصد هزار سال اخیر هرچمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمهندسه بنیادینتوهم وجودیک جهش ممکن است ذهن انسانتاثیر درجه حرارت بر عملکآنزیم تولید انرژی در سلوحس و ادراک قسمت پنجماگر فقط مردم میفهمیدند کدرمان سرطان با امواج صوتفلج خواب چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تزبان جانسوزنقش زبان در سلطه و قدرت ابحث درباره پیدایش و منشا عوارض ازدواج و بچه دار شدمیگرن سردردی ژنتیکی که بهوش مصنوعی از عروسک بازی تکینگیکل اقیانوس در یک ذرهتازه های اسکیزوفرنی(جنوآیا کیهان می تواند یک شبیحس و ادراک قسمت سیزدهمابزار بقا از نخستین هماندرگیری مغز در بیماران مبفرایند تکامل و دشواری هااز تکینگی تا مغز از مغز تسلول های بنیادی منابع و انهایت معرفت و شناخت درک عبخش بزرگی حس و ادراک ما اسایتهای دیگرما تحت کنترل ژنها هستیم یهوش مصنوعی از عروسک تا کمتکامل، نتیجه ی برنامه ریکوچکترین چیز یک معجزه استشنج چیستآیا دلفین ها می تواند از خواب سالم عامل سلامتیابزار بقا از نخستین همانذره ی معین یا ابری از الکقانونمندی و محدودیت عالماز تکینگی تا مغز- از مغزتسوپاپ ها یا ترانزیستورهانوعی سکته مغزی ، وحشتناک برخی نرمش های گردنمخچه ، فراتر از حفظ تعادلهوش عاطفی بیشتر در زنانتاثیر کلام در آیات کلام بکاهش سن بیولوژیکی، تنها ثبت امواج الکتریکی در عص