دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

از تکینگی تا مغز از مغز تا سیاهچاله فضایی قسمت پنجاه و چهارم

تیم های کیهانی در برابر سیاه چاله های شگفت انگیز و شکارچیان موج جاذبه
رمزهای علم به پایان نمی رسد ولی شیرینی دانش همین رمزهای باز نشده است. انسان با قدرت درک محدود خویش، هر چیز بزرگ و عظیمی را بتواند کشف و به عنوان واقعیت تصور کند، باز بخش بزرگی برایش ناشناخته میماند ولی میتوان با کمک ابزار هوشمندی فوق العاده ی انسان یا مغز، روش های قدرتمندی برای مشاهده و حس، ابداع کرد.

The universe teems with weird black holes, gravitational wave hunters find | Science | AAAS

نسبیت عام اینشتین و خمیدگی در بستر کیهان، تحت تاثیر جاذبه های موجود، نتایجی را به بار می آورد:
1- این خمیدگی ها میتواند، فاصله های کیهانی را تا حد نزدیک به صفر ولی نه خود صفر، کوتاه کند و طبیعتا در این فاصله های کوتاه، سرعت انتقال داده ها به نزدیک بینهایت میرسد.
2- جاذبه های بسیار زیاد- که از در هم شکستن ومرگ ستارگان بزرگ به دست می آید- میتواند همه ی نور معروف و شناخته شده به وسیله ی ابزارهای حسی ما را به درون خود بکشد و همه چیز را در چشمان ما سیاه کنددقت کنید فقط در چشمان ما سیاه کند و نه سیاهی مطلق
ولی آیا این توده های عظیم و جذاب، فقط نابود کننده هستند؟!
حس و ادراک- قسمت چهل و ششم
از تکینگی تا مغز از مغز تا سیاهچاله ی فضایی قسمت پنجاه و چهارم
ادغام نظریه های معروف و جدای فیزیک(نسبیت عام و اصل عدم قطعیت)، دانشمند فیزیکدان استفن هاوکینگ را وادار کرد، تصور کند سیاهچاله ها خودشان تولید کننده ی پرتوهایی هستند که ممکن است برای ما ناشناس باشند ولی واقعیت دارند. این پرتوها که کیفیت و زمان پیدایش آن تا حد زیادی برای ما ناشناخته است احتمالا با پیشرفت های تکنولوژی، اشکارتر شوند.
از جمله ی پرتوهای صادر شده از سیاه چاله ها، امواج گرانشی ناشی از ادغام دو سیاه چاله است. تلسکوپ های قدرتمند لایگو وویرگو امکان بررسی این امواج را فراهم کرده است.
فرضیه های قدیمی در سایه ی پیشرفت های تکنولوژیک، مشاهده و حس میشود و این در حالی است که قدرت ابزارهای حسی و ادراکی بدن ما در محدوده ی بسیار اندکی است.
میتوان قدرت حس و ادراک را با پیشرفت های تکنولوژی، توسعه داد و بیشتر از آنچه امروز وجود دارد، دید و شنید.
آمارهای مهم، سیاه چاله ها را عمومی تر و شگفت تر از آنچه تصور میشود، یافته است. جهت گیری محور سیاهچاله های در حال ادغام، کمک میکند نشان داده شود چگونه جفت سیاه چاله ها تشکیل شده اند. فیزیکدان ها توزیع محور را از نظر آماری در نظر گرفته اند.

کمتراز5 سال قبل، فیزیکدان ها برای اولین بار موج های جاذبه ای را کشف کردند و جهان علمی را تکان دادند؛ این موج ها موج های ناوبری در فضا و زمان در زمانی است که دو سیاهچاله ی غول پیکر- که میلیون ها سال نوری از هم فاصله دارند- در هم فرو بروند. از آن زمان دانشمندان رخدادهای مشابهی را نشان داده اند که در بیشتر موارد رخداد به رخداد گزارش شده است.
پژوهشگران با شبکه ی جهانی تشخیص دهنده های موج گرانشی، نخستین تحلیل های آماری را بر داده های خود انجام داده اند. تحلیل ها در چهار مقاله نشان می دهد سیاه چاله ها یعنی میدان های جاذبه ای فوق العاده شدید و ترسناک- که بعد از کولاپس ستارگان ایجاد میشود- عمومی تر و شگفت تر از آن چیزی هستند که تصور میشود.
آنها همچنین اسراری را- مانند اینکه چگونه سیاه چاله ها پیش از ادغام، جفت می شوند- روشن کرده اند.
کارل رودریگز ستاره شناس در دانشگاه ملون کامبریج می گوید مطالعات جدید که در مقالات قبل از انتشار، ارائه شده است فوق العاده مهم هستند. با یک رخداد منفرد تو کارهای زیادی با مدل های ستاره شناسی میتوانی انجام دهی. ولی با یک کاتالوگ، تو نمیتوانی شروع به محدود کردن تئوری خاصی کنی بلکه تو میتوانی شروع به درک زمینه های موجود، کنی.

Found! Gravitational Waves, or a Wrinkle in Spacetime

سلما دمینک ستاره شناس در دانشگاه هاروارد میگوید او و همکارانش منتظر مانده اند تحلیل های خود را از داده ها آغاز کنند. مشاهدات از یک وسیله نوری در شکل L به نام اینترفرومتر می آید که می تواند کشش های بی نهایت کوچک خود فضا را با عبور موج گرانشی اندازه گیری کند. دو تا از این مشاهده گرها مرتبط با Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory (LIGO)) یعنی دو زوج مشاهده گر با بازوهای 4 کیلومتری در لوییزانا و واشنگتن هستند و نخستین موج های گرانشی را در سال 2015 مشخص کردند. تشخیص دهنده ی سومی در ویرگو، اینترفرومتر نزدیک پیزای ایتالیا است و بازوهای 3 کیلومتری دارد و به جستجو برای موج های گرانشی در سال 2017 پیوست.

لیگو و ویرگو 11 رخداد را مشخص کرده اند و اینها شامل ادغام ستاره های نوترونی است یعنی رخدادی که ممکن است روشن کند چگونه جهان، عناصر سنگین را شکل داده است. اکنون این گروه، 37 ادغام دیگر سیاهچاله ای را مشخص کرده اند یکی ادغام ستاره ی نوترونی و یکی ادغام ممکن برای سیاهچاله و ستاره ی نوتورنی و این، از نیمه ی نخست سومین دور مشاهده از اپریل تا سمپتامر 2019 به دست آمده است. تحلیل همه ی50 رخداد، نشان می دهد وقتی این رخداد بر سیاهچاله ها وارد می شود تنوع، بسیار زیاد می گردد فرانک اوهم یک ستاره شناس در حال تحقیق درباره ی موج های گرانشی در موسسه ی فیزیک جاذبه ای ماکس پلانک می گوید. از جزییات جیرجیرهای ادغام، دانشمندان می توانند توده های سیاه چاله های ادغام شونده را محاسبه کنند.

آنها تصور کردند شکاف توده ای بین 45 تا 135 توده ی خورشیدی را پیدا کرده اند و این، نتیجه ی فرایندهای فیزیک ذرات است که باید ستارگان را درون یک طیف توده ای خاص، از هم جدا نگه داد و منفجر کند پیش از آنکه آنها بتوانند تبدیل به سیاه چاله شوند.
با این همه لیگو و ویرگو اکنون ادغام هایی را مشخص کرده است که سیاهچاله ها را به صورت میدانی درون شکاف، درگیر میکند و اینها شامل یک توده از 85 توده ی نوری است. دی مینک- که تکامل زوج سیاه چاله ها را از سیستم های دو ستاره ای رصد میکند- می گوید محاسبه ی مداخله گرها چالش برانگیز خواهد بود. شکاف توده، پیشبینی روشنی از مدل هایی است که اعتقاد به وجود و تظاهر آن، دشوار است.
به طور مشابه دانشمندان، طیف گم شده ی دیگری را زیر 5 توده ی نوری در نظر گرفته اند و این بر اساس مشاهدات قبلی سیاه چاله های منفرد است که به طور آرام بر دور ستارگان طبیعی می چرخند. ولی حداقل یک چاله در کاتالوگ به نظر میرسد زیر محدوده ی خود باشد.

اوهم سوال میکند: چگونه تو مرزهای این جمعیت را توصیف می کنی؟ این، یک تصویر واضح نیست. توانایی جدید در ارزیابی سیاهچاله ها، این قدرت را به پژوهشگران داده است تا مشخص کنند آیا سیاهچاله ها در نقطه ی جفتی ادغام، در یک جهت هستند و با هم می چرخند و این احتمالا کلیدی است که نشان میدهد چگونه این زوج، در محل نخست در کنار هم می آید. اگر چرخش ها در طول محور اوربیتال قرار بگیرد سیاهچاله ها ممکن است از یک جفت ستاره تشکیل شده باشند که با هم متولد میشوند و به طور طبیعی نیاز به محورهای مطابق هم دارد و پس از کولاپس شدن، یک پارچه می شوند. اگر چرخش ها در جهات متفاوتی باشد سیاهچاله ها ممکن است در ابتدا شکل بگیرند و بعدا تا حدی با هم جفت شوند. اینکه کدام کانال شکلگیری، غلبه دارد جای تردید زیادی است.
به طور عام اگر یکی از سیاهچاله ها در اوربیت متفاوتی بچرخد زوج، بیشتر احتمال دارد از ترکیب سیاهچاله هایی ایجاد شود که اخیرا شکل گرفته اند. ولی خیلی سخت است به طور مطمئن بگوییم آیا این از یک صدای پیام منفرد ایجاد میشود یا نه. این را مایا فیشبک ستاره شناس و عضو لیگو از دانشگاه سوت وسترن میگوید.

با این همه با تحلیل رخدادها دانشمندان مدارکی را به دست آورده اند که حداقل برخی از ادغام ها در جهت معکوس رخ میدهد و آن، سبب چرخش می شود. او پیشنهاد میدهد جفت های سیاهچاله ممکن است به روش های مختلفی ایجاد شوند. رودریگز توجه میدهد که سرعت کلی ادغام سیاهچاله که لیگو و ویرگو می بینند به نظر می رسد به سختی مطابق با سرعتی باشد که او در مدل خود پیشبینی کرده است. در این مدل، سیاهچاله های قبلی یکدیگر را پیدا می کنند و در گره های ستارگان قدیمی به نام خوشه های گلوبولار، جفت میشوند. او می گوید: داده ها همچنین بیان میدارد که چنین مکانیسمی، یک چهارم ادغام ها را تولید میکند.
پژوهشگران توانسته اند رصد کنند چگونه ادغام های تعدادی از سیاهچاله ها ممکن است طی زمان کیهانی، تغییر کرده باشد. سرعت، به نظر میرسد در جهان ابتدایی زمانی که سرعت تشکیل ستارگان بیشتر بوده، زیادتر باشد. ولی داده های قبلی اجازه داده است که آن سرعت تا حد 100 هزار برابر چیزی که اکنون هست باشد. اکنون دانشمندان رخدادهای آنقدر دوری را دیده اند که میتوانند بگویند سرعت ادغام ها در 8 میلیون سال قبل، بیش از ده برابر آن چیزی بوده که امروز هست.

Gravitational wave telescopes have revealed a long-predicted, new class of black hole | Salon.com

دانشمندان لیگو و ویروگو دارای شهامت علمی هستند تا حساسیت تشخیص دهنده های خود را افزایش دهند واین تعیین کننده ها به آنها امکان داده است رخدادهای دورتری را رصد کنند. اکنون آنها مشتاق هستند کاتالوگ خود را حتی دورتر بسازند. با رخدادهای بیشتر آنها یک ارتباط را بین محور پرچرخش و توده های سیاه چاله ای پیدا کرده ند و این، میتواند کمک کند روشن شود آیا سنگین ترین موارد ممکن است خودشان از طریق ادغام ها ایجاد شده باشد؟
(اگر محورهای دو سیاهچاله، یکسان نباشد آنها ممکن است از جفت ستارگان جدای از هم تشکیل نشده باشند و تئوریسین ها نمیتوانند توضیح دهند چگونه ستاره ی در حال کولاپس میتواند چنین سیاهچاله های سنگینی را ایجاد کند.)
فیشبک میگوید ما به بسیاری از سوالات که حتی قبلا نمیدانستیم پاسخ داده ایم ولی این تازه سوالا ت بیشتری را ایجاد کرده است. این ابتدای علم است.
https://www.science.org/content/article/universe-teems-weird-black-holes-gravitational-wave-hunters-find?utm_campaign=SciMag&utm_source=Social&utm_medium=Facebook
برخی توضیحات دکتر سلمان فاطمی نورولوژیست


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
درمان با سلول های بنیادیپیشرفت در عقل است یا ظواهمغز کوانتومیآغاز فصل سرما و دوباره تکروشی جدید در درمان قطع نختاثیر نگاه و مشاهده ناظر نوروز مبارکسلام تا روشناییاکسکاربازپین در درمان تشهمیشه اطمینان تو بر خدا بشبیه سازی میلیون ها جهان تضادهای علمیاز فرد ایستا و متعصب بگذرلازم است هیچ کاری نکنیدحس چشایی و بویاییبه مغز خزندگان خودت اجازهزینه ای که برای اندیشیدما به جهان های متفاوت خودکودک هشت ساله لازم است آددو داروی جدید برای میاستبرین نت به جای اینترنتپرواز از نیویورک تا لوس آدرمان سرگیجه بدون دارومغز بزرگ چقدر مفید هست ؟رژیم های غذایی و نقش مهم الکترومغناطیس شنوایی و هتاثیر گیاه خواری بر رشد وابداع دی ان ای بزرگترین دچگونه مولکول های دی ان ایسوی ما آید نداها را صداهندسه در پایه ی همه ی واکشعار و عملتغییرات مغز پس از 40 سالگیاز بحث های کنونی در ویروسممانتین یا آلزیکسا یا ابوقتی خورشید هست شمع به کاحس و ادراک قسمت نوزدهمبه زیر پای خود نگاه نکن بدید تو همیشه محدود به مقدکاهش مرگ و میر ناشی از اببرخی اختلالات عصبی مثانهآلزایمردرک کنیم ما همه یکی هستیمتو یک معجزه اینقاشی هایی با بوی گذشته یراز تغییرامید جدید بر آسیب نخاعیچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر دوپامین و سروتونینابزار بقا از نخستین همانفقر داده ها در هوش مصنوعیسیاهچاله، سیاه خالص یا پجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی الفاگوضررهای مصرف شکر و قند بر از تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز واقعیت فیزیکی، تابعی از حس و ادراک قسمت بیست و سوبیمار مرکز تنفس سلولیدانشمندان پاسخ کوانتومی کتاب، سفری به تاریخمحل درک احساسات روحانیبررسی ژنها در تشخیص بیماآیندهدرد و درستو در میانه ی جهان نیستی نقش پیشرفته ی سلول های بنزمان چیستانگشت ماشه ایچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقای موجود زنده از فیزیک و هوشیاریسانسور بر بسیاری از حقایجهان یکپارچههوش مصنوعی از عروسک بازی ظرفیت مغز چقدر استاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن کرونا از حقیقت تاتحسن یوسف باغچه ی منبیماری تی تی پیداروی تشنجی دربارداریگل خاردار، زیباستمداخله ی زیانبار انسانبعد از کروناآیا واکنش های یاد گرفته وذهن و شیمی بدنتوهم و خیالنقش زبان در سلطه و قدرت ازندگی در جمع مواردی را برانسولین هوشمندچت جی پی تیتاثیر رژِیم غذایی بر میگابزارهای بقای از نخستین فراموشی آرمانستون فقرات انسان دو پا جلجهانی در ذهنهوش مصنوعی از عروسک تا کمعلائم عصبی آلزایمر، با ااز تکامل تا مغز، از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتوجود قبل از ناظر هوشمندخواب عامل دسته بندی و حفطبیداری معنوی یعنی دوستی داروی ضد چاقیگالکانزوماب، دارویی جدیمرز مرگ و زندگی کجاستتفاوتهای جنسیتی راهی براآیا جهش های ژنتیکی، ویرورقیبی قدرتمند در برابر متوسعه برخی شغل ها با هوش نمیتوان بر سیاه سیاه نوشزیست شناسی کل در جزء فراکاولین قدم شناخت نقص های خچرا مغز انسان سه هزار سالتبر را برداراحیای بینایی نسبی یک بیمفضای قلب منبع نبوغ استسربازان ما محققا غلبه می جایی خالی نیستهوش مصنوعی ساخته هوش طبیعارضه جدید ویروس کرونا ساساس انسان اندیشه و باور منبع هوشیاری کجاست؟(قسمیکی از علل محدودیت مغز امخودت را از اندیشه هایت حفباور و کیهان شناسیدر هم تنیدگی کوانتومی و پپل جویی اصفهانمشکلات روانپزشکی در عقب تلاشی برای درمان قطع نخاآب زندگی است قسمت اولرویا و خبر از آیندهتکامل مادی تا ابزار هوشمچه زیاد است بر من که در ایزبان و شناخت حقیقت قسمت دایمونوگلوبولین وریدی IVIgنزاع بین جهل و علم رو به پتراشه ی هوش مصنوعی در مغزاختلالات صحبت کردن در انقانون مندی نقشه ژنتیکی مشنا در ابهای گرم جنوب نیاحقیقت آنطور نیست که به نظهوش عاطفی قسمت ششمغرور و علماصفهان زیباموفقیت در تفکر استژنهای مشترک بین انسان و وخدا بخشنده است پس تو هم ببترس از اینکه کسی، به درگدرمان نابینایان آیا ممکنپیوند مغز و سر و چالشهای معجزه در هر لحظه زندگیتنفس بدون اکسیژنآزمون ذهنی گربه ی شرودینروزه داری و بیمار ی ام اس تکامل شناخت انسان با کشفنوار مغز، ترجمه ی فعالیت سفرنامه سفر به بم و جنوب اینترنت، حقیقت جامعه ی فنظریه تکامل در درمان بیمتشنج و حرکات شبه تشنجی قاارتباط هوش ساختار مغز و ژقدرت شناختی انسان، محدودشگفت نیست من عاشق تو باشمحوادث روزگار از جمله ویرهیچ کس مانند تو نگاه نمیکاعتماد به خودمیگرن سردردی ژنتیکی که بکمردرد و علل آندقیق ترین تصاویر از مغز ابحران ذهن فیلمی قابل تامدرمان تومورهای مغزی با اپیشرفت ذهن در خلاقیت استمغز آیندگان چگونه است ؟آغاز مبهم آفرینشروشی جدید در درمان نابینتاثیر نگاه انسان بر رفتانوروز یا روز پایانیسلاح و راهزنیهمیشه به آنچه داری، خوشنشبیه سازی سیستم های کوانتظاهر خوابیده ی مادهاز مخالفت بشنولبخند بزن شاید صبح فردا زحس و ادراک (قسمت اول )به نقاش بنگرهزینه سنگین انسان در ازاما با کمک مغز خود مختاريمکودک ایرانی که هوش او از دو سوی واقعیتبرای یک زندگی معمولیپروتئین های ساده ی ابتدادرمان سرطان با امواج صوتمغز بزرگ چالش است یا منفعرژیم ضد التهابیالکتروتاکسی(گرایش و حرکتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار هوش در حال ارتقا ازچگونه میتوان با قانون جنسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهندسه زبانِ زمان استصبور باشاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمن و وجود توهمیوقتی ریشه ها عمیقند از چیحس و ادراک قسمت هفتمبه سیاهی عادت نکنیمدیدن خدا در همه چیزکاهش التهاب ناشی از بیمابرخی اصول سلامت کمرآملودیپین داروی ضد فشار درک احساسات و تفکرات دیگتو یک جهان در مغز خودت هسچقدر به چشم اعتماد کنیمراست دستی و چپ دستیامید درمان کرونا با هماننگاه من، نگاه تو و یا حقیتاثیر دپاکین بر بیماری مابزار بقا از نخستین همانفلج نخاعی با الکترودهای سیاره ی ابلهانجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی اکنون می توانضررهای شکر بر سلامت مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز واقعیت چند سویهحس و ادراک قسمت بیستمبیماری لبر و نابینایی آندانشمندان اولین سلول مصنکتابخانهمحل درک احساسات روحانی دبررسی بیماری التهابی رودآینده ی انسان در فراتر ازدرد باسن و پا به دلیل کاهتوقف؛ شکستنقش آتش در رسیدن انسان بهزمان و مکان، ابعاد کیهان انگشت نگاری مغز نشان میدچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقای موجود زنده از فیزیک آگاهیسانسور ذهنجهان یکپارچههوش مصنوعی از عروسک بازی عقل مجادله گراز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن کرونا ساخته شده توحساسیت روانی متفاوتبیماری خود ایمن اعصاب محداروی جدید ALSگل درون گلدانمدارک ژنتیکی چگونه انسانبعد از کروناآیا یک، وجود داردذهن پر در برابر آگاهیتوهم وجودنقش زبان در سلطه و قدرت ازندگی در سیاهچالهانسان قدیم در شبه جزیره عچت جی پی تیتاثیر سلامت دستگاه گوارشابزارهای دفاعی و بقای موفرایند پیچیده ی خونرسانیستارگانی قبل از آغاز کیهجهان، تصادفی نیستهوش مصنوعی از عروسک تا کمعلت خواب آلودگی بعد از خواز تکامل تا مغز، از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتوراپامیل در بارداریخواص فلفل سبزبیداری و خواب کدام بهتر اداروی ضد تشنج با قابليت تگام کوچک ولی تاثیرگذارمرز بین انسان و حیوان کجاتقلید مرحله ای نسبتا پیشآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجرقابتی بی هدف یا رقابتی هتوصیه های سازمان بهداشت نمای موفقیتزیست شناسی باور حقیقت یا اولین مورد PML به دنبال تکچرا مغزهای ما ارتقا یافت تحریک عمقی مغزاحیای بینایی نسبی یک بیمفضای خالی ای وجود نداردسربرولایزینجاذبههوش مصنوعی، کیفیت فریب معجول نباشاستفاده از مغز، وزن را کممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمیافته های نوین علوم پرده خودروهای هیدروژنیباید از انسان ترسیددر هم تنیدگی کوانتومی و دپل خواجو اصفهانمشاهده گر جدای از شیء مشاتلاشی تازه برای گشودن معآب زندگی است قسمت دومرویا بخشی حقیقی از زندگی تکامل مداومنه عدم مطلق بلکه عدم با قزبان و شناخت حقیقت قسمت سایمپلانت مغزینزاع بین علم و نادانی رو تراشه ی بیولوژِیکاختلالات عضلانی ژنتیکقانون گذاری و تکاملشناخت و معرفت، و نقش آن دحقیقت افرادهوش عاطفی بیشتر در زنانغربال در زندگیاصل بازخوردمولکول ضد پیریژنهای هوش ، کدامندخدای رنگین کمانبحتی علمی درباره تمایل بدرمان های اسرار آمیز در آپیوند اندام از حیوانات بمعرفی مورد نادر بیماری گتنها مانع در زندگی موارد آزمون ذهنی گربه شرودینگرروزه داری سلول های بنیادتکامل، نتیجه ی برنامه رینوار عصب و عضلهسفرنامه سفر به بم و جنوب ایندرالنظریه تکامل در درمان بیمتشنج به صورت اختلال رفتاارتباط پیوسته ی جهانقدرت عشقشگفت انگیز بودن کیهانحکمت الهی در پس همه چیزهیچ کس حقیقت را درون مغز اعتماد به خودمیگرن شدید قابل درمان اسکمردرد با پوشیدن کفش منادل به دریا بزنبخش فراموش شده ی حافظهدلایلی که نشان میدهد ما ببخش های تنظیمی ژنومدرمان تشنجپیشرفتی مستقل از ابزار همغز اندامی تشنه ی انرژی اإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَروشی جدید در درمان سکته متاثیر نگاه انسان بر رفتانورالژیسلسله مباحث هوش مصنوعیهمیشه داناتر از ما وجود دشبکه های مصنوعی مغز به درتظاهری از ماده است که بیداز نخستین همانند سازها تلحظات خوش با کودکانحس و ادراک (قسمت دوم )به نقاش بنگرهزاران سال چشم های بینا وما بخشی از این جهان مرتبطکودکان مهاجردولت یا گروهکبرای پیش بینی آینده مغز دپروتز چشمدرمان ضایعات نخاعیمغز بزرگ چالشهای پیش رورژیم غذایی حاوی تخم مرغ والکترودهای کاشتنیتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقا از نخستین همانچگونه مغز ما، موسیقی را پسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهندسه، نمایشی از حقیقتصبور باشاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمن کسی در ناکسی دریافتم وقتی شروع به بیدار شدن میحس و ادراک قسمت هفدهمبه سخن توجه کن نه گویندهدیدگاه نارسای دوگانه ی مکاهش حافظه هرچند فرایندیبرخی اطلاعات روانشناسی مآموزش نوین زباندرک تصویر و زبان های مخلتتو کجای جهانینقش قهوه در سلامتیرجزخوانی هایی که امروز بامیدهای جدید برای بازیابنگاه مادی غیر علمی استتاثیر داروهای ضد التهاب ابزار بقا از نخستین همانفلج بل، فلجی ترسناک که آنسیاره ابلهانجهل مقدسهوش مصنوعی از عروسک های بضعیف و قویاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز واقعیت چیستحس و ادراک قسمت دهمبیماری میاستنی گراویسدانشمندان تغییر میدان مغکجای مغز مسئول پردازش تجمحدودیت چقدر موثر استبررسی سیستم تعادلی بدن اآینده ی علم و فیزیک در60 ثدرد زانو همیشه نیاز به جرتولید مولکول جدید توسط هنقش انتخاب از طرف محیط، نزمان و گذر آن سریع استانتقال ماده و انرژیچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقای موجود زنده از فیزیکدانان ماشینی برای تساهچاله ها تبخیر نمیشودجهان کنونی و مغز بزرگتریهوش مصنوعی از عروسک بازی عقل در جهان جدید، عجیب اساز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن آلزایمرخفاش کور و انسان بینا؟بیماری دویکداروی جدید s3 در درمان ام گل زندگیمروری بر تشنج و درمان هایبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا کیهان می تواند یک شبیذهن تو همیشه به چیزی اعتقتوهم وجودنقش سجده بر عملکرد مغززندگی زمینی امروز بیش از انسان میوه ی تکاملنتایج نادانی و جهلتاثیر عصاره تغلیظ شده گیابعاد و نیازهای تکاملیفرایند تکامل و دشواری هاسخن نیکو مانند درخت نیکوجهش های ژنتیکی مفید در ساهوش مصنوعی از عروسک تا کمعماد الدین نسیمی قربانی از تکامل تا مغز، از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتورزش هوازی مرتب خیلی به قخواص منیزیمبیست تمرین ساده برای جلوداروی ضد تشنج با قابليت تگامی در درمان بیماریهای مرز جدید جستجو و اکتشاف، تقلید از روی طبیعتآیا خداباوری محصول تکاملرموزی از نخستین تمدن بشرتوصیه های غیر دارویی در سنمایش تک نفرهزیست، مرز افق رویداد هستاولین مورد پیوند سر در انچرا ویروس کرونای دلتا واتحریک عمقی مغز در آلزایماحتیاط در ورزش زانو در خاقفس دور خود را بشکنسردرد میگرنجاذبه و نقش آن در شکلگیریهوش مصنوعی، اتفاقات و تحعدم توقف تکامل در یک اندااستفاده از نظریه ی تکامل منبع هوشیاری در کجاست؟ قیاد گرفتن مداومخورشید مصنوعیبابا زود بیادر هر سوراخی سر نکنپلاسمای غالبمشاهده آینده از روی مشاهتلاشی جدید در درمان ام اسآب زندگی است قسمت سومرویا تخیل یا واقعیتتکامل چشمنهایت معرفت و شناخت درک عزبان جانسوزایمپلانت مغزی و کنترل دو نزاع بین علم و جهل رو به پتربیت کودکان وظیفه ای مهاختراع جدید اینترنت کوانقانون جنگلشناخت حقیقت یا آرزوهای گحقیقت انسانهوش عاطفی در زنان بیشتر امقالاتاصل در هم تنیدگی و جهانی مولتیپل اسکلروز در زنان ژنهای حاکم بر انسان و انسخدایی که ساخته ی ذهن بشر بحث درباره پیدایش و منشا درمان های بیماری آلزایمرپیوند اندام حیوانات به امعرفت و شناختتنها در برابر جهانآزادی در چیستروزهای بد باقی نمیماندتکثیر سلول در برابر توقف نوار عصب و عضلهسفرنامه سفر به بم و جنوب ایپیداکریننعناعتشنج عدم توازن بین نورون ارتباط انسانی، محدود به قسم به فقرشگفت زده و حیران باشحافظه میتواند بزرگترین دهیچ اندر هیچاعتماد بی موردمیاستنی گراویس بدون آنتیکنفرانس تشنج هتل کوثر اصمیدان مغناطيسي زمین بشر کنگره بین المللی سردرد ددنیا فریب و سرگرمیبخش بزرگی حس و ادراک ما ادرمان جدید ALSپپوگستمغز انسان ایا طبیعتا تماافت فشار خون ناگهانی در وريتوکسيمب در درمان ام استاثیر ویتامین دی بر بیمااگر فقط مردم میفهمیدند کنورالژی تریژمینالسلطان جنگل یا صاحب ملکوتهمیشه راهی هستشبکیه های مصنوعیتعویض دارو در تشنجاز نخستین همانند سازها تلرزش ناشی از اسیب به عصبحس و ادراک قسمت 67به نادیدنی ایمان بیاورهستي مادي ای که ما کوچکترما تحت کنترل ژنها هستیم یکودکان میتوانند ناقل بی دونپزیل در بیماران قلبی برای اولین بار دانشمندانپروتز عصبی برای تکلمدرمانهای بیماری پارکینسمغز بزرگ و فعال یا مغز کورژیم غذایی سالم و ضد التهالگو نداشتیمتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقا از نخستین همانچگونه مغز پیش انسان یا همسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتغییرات آب و هوایی که به هنر فراموشیصبر لازمه ی پیروزی استاز تکنیکی تا مغز از مغز تمن پر از تلخیمویتنام نوعی کرونا ویروس حس و ادراک قسمت هجدهمبهبود حافظه پس از رخدادهدیروز و امروزکاهش دوپامین عامل بیماریبرخی بیماری ها که در آن بآمارهای ارائه شده در سطح درک حقیقت نردبان و مسیری تو کز محنت دیگران بی غمینقش مهاجرت در توسعه نسل ارحم مصنوعیامیدوار باش حتی اگر همه چنگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم ابزار بقا از نخستین همانفلج خوابسیاره ابلهانجهان فراکتالهوش مصنوعی از عروسک های بطلوع و حقیقتاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز واقعیت چیستحس و ادراک قسمت دوازدهمبیماری های میتوکندریدانشمندان روش هاي جدیدی کرونا چه بر سر مغز می آورمحدودیت های حافظه و حافظبررسی علل کمر درد در میانآینده با ترس جمع نمیشوددردهای سال گذشته فراموش تولید مثل اولین ربات های نقش اتصالات بین سلولهای زمان و صبرانتروپی و هوشیاریچالش های ایستادن بر دو پاتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقای موجود زنده از فال نیکوسایه ی هوشیاریجهان کاملی در اطراف ما پرهوش مصنوعی از عروسک بازی عقل سالماز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن ایرانی کرونا تولیدخفاش با شیوع همه گیری جدیبیماری دیستروفی میوتونیداروی جدید لنفوم و لوکمیگلوله ی ساچمه ایمرکز هوشیاری، روح یا بدن بعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا گذشته، امروز وآینده ذهن خود را مشغول هماهنگیتوهم بی خدایینقش غذاها و موجودات دريازندگی زودگذرانسان ها می توانند میدان نجات در اعتماد به خودتاریک ترین بخش شبابعاد اضافه ی کیهانفرایند حذف برخی اجزای مغسخن و سکوتجهش های ژنتیکی غیر تصادفهوش مصنوعی از عروسک تا کمعنصر اصلی تعیین واقعیتاز تکامل تا مغز، از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتورزش هوازی ، بهترین تمریخواص میوه ی بهبیش از نیمی از موارد انتقداروی ضد تشنج توپیراماتگامی در درمان بیماریهای مرزهای حقیقی یا مرزهای تتقلید از طبیعتآیا دلفین ها می تواند از رمز و رازهای ارتباط غیر کتوصیه هایی در مصرف ماهیچند نرمش مفید برای کمردرزاویه نگاه ها یکسان نیستاولین هیبرید بین انسان و چرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک تداوم مهم است نه سرعتاحتیاط در تعویض داروهاقفس ذهنسردرد میگرن در کودکانجبران از دست رفته هاهوش احساسیعدم تعادل دوپامین، فقط باستفاده از هوش مصنوعی در منبع هوشیاری در کجاست؟(قیاد بگیر فراموش کنیخوش قلبی و مهربانیباد و موجدر والنتاین کتاب بدید همپمبرولیزوماب در بیماری چمشاهدات آمیخته با اشتباهتمایل زیاد به خوردن بستنآب، زندگی است(قسمت پنجم)رویا حقی از طرف خداتکامل و ارتقای نگاه تا عمنهایت در بی نهایتزبان ریشه هایی شناختی اسایمپلانت مغزی کمک میکند نسبیت عام از زبان دکتر برترجمه فعالیت های عضله به ادامه بحث تکامل چشمقانون جنگلشناخت درون، شناخت بیرون؛حقیقت اشیاهوش عاطفی در زنان بیشتر اتاثیر ویتامین دی بر بیمااصل علت و تاثیرمواد کوانتومی جدید، ممکنکفش و کتابخدایا جز تو که را دارمبحثي درباره هوش و تفاوتهدرمان های بیماری اس ام ایپیوند سر آیا ممکن استمغز فکر میکند مرگ برای دیتنهاییآزادی عقیده، آرمانی که تروزهای سختتأثیر نیکوتین سیگار بر منوار عصب و عضلهسفری به آغاز کیهانایا کوچک شدن مغزانسان الهفت چیز که عملکرد مغز تو تشویق خواندن به کودکانارتباط از بالا به پایین مقضاوت ممنوعشگفتی های نقشه ی ژنتیکیحافظه های کاذبهیچگاه از فشار و شکست نتراعتیاد و تلاش های درمانی میدان های مغناطیسی قابل کنگره بین المللی سردرد ددنیا مکانی بسیار اسرارآمبخش بزرگتر کیهان ناشناختدرمان جدید مولتیپل میلومپایان، یک آغاز استمغز انسان برای ایجاد تمدافت هوشیاری به دنبال کاهریه زغالیتاثیر ویروس کرونا بر مغز اگر میدانی مصیبت بزرگتر نوزاد ناشنوای متولد شده،سم زنبور ، کلیدی برای وارهمیشه عسل با موم بخوریمشباهت مغز و کیهانتعامل انسان و هوش مصنوعیاز نخستین همانند سازها تلرزش دست ها و گردن و سر ETحس و ادراک قسمت 74به هلال بنگرهستی ما پس از شروعی چگال مانند کودکان باشیدکودکان گذشته به آینده فکبرای تمدن سازی، باید در بپرورش مغز مینیاتوری انسادرماندگی به دلیل عادت کرمغز بزرگترین مصرف کننده رژیم غذایی ضد التهابیالگو و عادت را بشکن و در اتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقا از نخستین همانچگونه هموساپينس بر زمین سوخت هیدروژنی پاکتغییرات تکاملی سر انسان هنر حفظ گرهصبر و واقعیتاز تکینگی تا مغز و از مغز من بی من، بهتر یاد میگیرمویتامین E برای فعالیت صححس و ادراک قسمت هشتمبهداشت خوابدیسک گردنکاهش سن بیولوژیکی، تنها برخی بیماری های خاص که بدآن چیزی که ما جریان زمان درک دیگرانتو پیچیده ترین تکنولوژی نقش میدان مغناطیسی زمین رحم مصنوعیامیدوارینگاه کلی نگرتاثیر درجه حرارت بر مغزابزار بقا از نخستین همانفلج خواب چیستسیب یکسان و دیدگاه های متجهان قابل مشاهده بخش کوچهوش مصنوعی از عروسک های بطلای سیاهاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز واقعیت های متفاوتحس و ادراک قسمت سومبیماری های مغز و اعصاب و دانشمندان روشی برای تبدیکریستال هامحدودیت درک انسانبرطرف کردن خشونت را از خاآیا فراموشی حتمی استدردی که سالهاست درمان نشتولید یا دریافت علمنقش تیروئید در تکامل مغززمان واقعیت است یا توهمانتظار گذر تندباد؟چالش کمبود اندام برای پیتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقای موجود زنده از فاکسیبتسایه را اصالت دادن، جز فرجهان پیوستههوش مصنوعی از عروسک بازی عقلانیت بدون تغییراز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن اسپایکوژنخلا، حقیقی نیستبیماری سلیاکداروی جدید میاستنی گراویگلوئونمرکز حافظه کجاستتفکر قبل از کارآیا پیدایش مغز از روی تصاذهن خالی از شلوغی افکارتوهم تنهایینقش غذاها و موجودات دريازندگی سلول در بدن، جدای اانسان یک کتابخانه استنجات در راستگوییتاریکی من و تو و گرد و غباابعاد بالاترفراتر از دیوارهای باورسخن پاک و ثابتجهش های بیماری زا، معمولهوش مصنوعی از عروسک تا کمعوامل موثر در پیدایش زبااز تکامل تا مغز، از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتورزش و میگرنخواص هلو برگ هلوبیشتر کمردردها نیازی به داروی ضد جنون در درمان تیگاهی لازم است برای فهم و مزایای شکلات تلخ برای سلتقویت مغز با ورزشآیا دلفین ها میتوانند بارمز گشایی از اتصالات مغزتوضیحی ساده در مورد هوش مچند جهانیزاوسکا درمان گوشراولین تصویر در تاریخ از سچرا پس از بیدار شدن از خوتداخل مرزها و صفات با بیناحساس گذر سریعتر زمانقفس را بشکنسردرد میگرنی در کودکانجدا کردن ناخالصی هاهوش احساسیعدم درکاستفاده از انرژی خلامنبع خواب و رویایادگیری مهارت های جدید دخوش خیالی و خوش بینیباد غرور و سر پر از نخوت ودر یک فراکتال هر نقطه مرکپنج اکتشاف شگفت آور در مومطالبه ی حق خودتمایز یا کشف یگانگیآتاکسیرویاها از مغز است یا ناخوتکامل و ریشه ی مشترک خلقتنهادینه سازی فرهنگ اختلازبان شناسی مدرن در سطح سلایمپلانت نخاعی میتواند دچسبیدن به خود، مانع بزرگ ترجمه ی فعالیت های عضله باداراوون تنها داروی تاییقانونمندی و محدودیت عالمشناسایی تاریخچه ی تکاملیحقیقت تنها چیزی است که شاهوشمندی کیهانصفحه اصلیاصل عدم قطعیت از کوانتوم موجود بی مغزی که می تواندکل اقیانوس در یک ذرهخرما منبع بسیار خوب آنتی بحثی جالب درباره محدودیتدرمان های جدید ALSپیوند سر برای چه بیمارانمغز قلبتنهایی رمز نوآوری استآزار حقیقیروزهای سخت میگذردتأثیر نگاه انسان بر رفتانوار عصب و عضلهسقوط درون جاذبه ای خاص، چایا این جمله درست است کسیهفت سین یادگاری از میراث تشخیص ژنتیکی آتروفی های ارتباط بین هوش طبیعی و هوقطار پیشرفتشگفتی های زنبور عسلحافظه و اطلاعات در کجاست هیپرپاراتیروئیدیسمهاوکينگ پیش از مرگش رسالمیدان های کوانتومی خلاکنترل همجوشی هسته ای با هدنیای شگفت انگیز کوانتومبخش دیگری در وجود انسان هدرمان جدید میگرن با انتی پاکسازی مغزمغز انسان برای شادمانی طافتخار انسانریواستیگمینتاثیر ژنها بر اختلالات خاگر نیروی مغناطیس نباشد نوسانات کوانتومی منبع ماسماگلوتید داروی کاهش دهنهمیشه، آنطور نیست که هستشباهت مغز با کیهان مادیتعامل انسان با هوش مصنوعاز نخستین همانند سازها تلرزش عضله یا فاسیکولاسیوحس و ادراک قسمت 75به کدامین گناه کشته شدندهشت توصیه برای کاستن از دمانند آب باشکودکان خود را مشابه خود تبرای خودآگاه بودن تو بایپرکاری تیروئیددرها بسته نیستمغز حریص برای خون، کلید ترژیم غذایی ضد دردالگوی بنیادین و هوشیاریتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقا از نخستین همانچگونه هوشیاری خود را توسسودمندی موجودات ابزی بر تغذیه بر ژنها تاثیر داردهنر رها شدن از وابستگیصبر بسیار بایداز تکینگی تا مغز از مغز تمننژیتویتامین E در چه مواد غذایحس و ادراک قسمت هشتاد و نبهداشت خواب، رمز حافظه ی دیستونی قابل درمانکایروپاکتیک چیستبرخی توجهات در ببمار پارآنچه می دانم، آنچه را میخدرک درست از خود و هوشیاریتو آرامش و صلحینقش محیط زندگی و مهاجرت درسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرامیدواری و مغزنگاه انسان محدود به ادراتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانفلج دوطرفه عصب 6 چشمسیر آفرینش از روح تا مغز جهان موازی و حجاب هاهوش مصنوعی از عروسک بازی طوفان فقر و گرسنگی و بی ساز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز واقعیت و مجازحس و ادراک قسمت سی و هشتمبیماری های ژنرالیزه ی عصدانش، قفل ذهن را باز میکنکریستال زمان(قسمت اولمخچه فراتر از حفظ تعادلبزرگ فکر کنآیا ممکن است موش کور بی مدرس گرفتن از شکست هاتولید پاک و فراوان انرژینقش حفاظتی مولکول جدید دزمان پلانکانحراف و حقیقتچالش دیدگاه های سنتی در بتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقای موجود زنده از فاجعه ی جهل مقدسساخت سلول عصبی حتی پس از جهان پیوستههوش مصنوعی از عروسک بازی عقیده ی بی عملاز تکینگی تا مغز- از مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن اسپایکوژن ضد کروناخلا، خالی نیستبیماری ضعف عضلات نزدیک بداروی جدید آلزایمرگمان میکنی جرمی کوچکی در مرکز حافظه کجاستتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا آگاهی پس از مرگ از بیذهن سالمتوهم جدایینقش غذاها و موجودات دريازندگی، مدیریت انرژیانسان باشنخاع ما تا پایین ستون فقرتاریکی و نوراتفاق و تصادففرار در فرار از میزبان، دسخت ترین حصارجهش تمدنی عجیب و شگفت انسهوش مصنوعی از عروسک تا کمعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکامل تا مغز، از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتورزش بهترین درمان بیش فعخواص هندوانهبا همه مهربان باشدارویی خلط آورگاهی مغز بزرگ چالش استمسمومیت دانش آموزان بی گتقویت استخوان در گرو تغذآیا دست مصنوعی به زودی قارمز پیشرفت تواضع است نه طتوضیحات دکتر فاطمی در موچند جهانیزبان فرایند تکاملی برای اولین دارو برای آتاکسی فچرا ارتعاش بسیار مهم استترقی واقعی یا شعار ترقیاحساسات کاذبقله برای دیدن نه برای به سردرد و علتهای آنجدایی خطای حسی استهوش بشری تهدید برای بشریعدالت برای من یا برای همهاستفاده از سلول های بنیامنتظر نمان چیزی نور را بهیادگیری هوش مصنوعی، عمیقخوشبختی چیستبار مغز بر دو استخواندر کمتر از چند ماه سوش جدپول و شادیمطالبی در مورد تشنجتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآتاکسی فریدریشرویاهای پر رمز و حیرتی درتکامل ابزار هوش ، راه پر چهار میلیارد سال تکامل بزبان شناسی نوین نیازمند ایمپلانت استخوانی در آسینسبت ها در کیهانترجمه ای ابتدایی از اسراادب برخورد با دیگرانقارچ بی مغز در خدمت موجودشناسایی سلول های ایمنی احقیقت خواب و رویاهوشیاری و وجودسوالات پزشکیاصل، روان و نفس استموجودات مقهور ژنها هستندکلمات بلند نه صدای بلندخسته نباشی بابابحثی در مورد نقش ویتامين درمان های جدید میگرنپیوند سر، یکی از راه حلهامغز ما کوچکتر از نیم نقطهتنبیه چقدر موثر استآزار دیگری، آزار خود استروش مقابله مغز با محدودیتأثیر شیرینی های حاوی لونوار عصب و عضله مهم در تشسقوط زیگزاگی یا ناگهانیایا ابزار هوشمندی یا مغز هم نوع خواری در میان پیشیتشخیص آلزایمر سالها قبل ارتباط شگفت مغز انسان و فقطره قطرهشانس یا نتیجه ی تلاشحافظه و اطلاعات در کجاست حافظه و اطلاعات در کجاستاعتیاد را به دور بیندازهاوکينگ پیش از مرگش رسالمیدان بنیادین اطلاعاتکنترل جاذبهدنیایی پر از سیاهچاله بخشیدن دیگران یعنی آرامشدرمان جدید کنترل مولتیپلپارادوکس ها در علممغز انسان برای شادمانی طافراد آغاز حرکت خودشان رریاضیات یک حس جدید استتاثیر کلام در آیات کلام باگر نعمت فراموشی نبود بسنوشیدن چای برای مغز مفید سندرم میلر فیشرهمکاری یا رقابتشباهت های ریشه ای چند بیمتعداد کلی ذهن ها در جهان از نشانه ها و آثار درک شدلزوم گذر انسان از حدها و حس و ادراک قسمت 78به امید روزهای بهترو هر کس تقوای خدا پیشه کندوچرخه در کاهش دردهای کمماه رجبکودکان را برای راه آماده برای رشد، باید از مسیر خطپراسینزوماب در پارکینسودرهای اسرارآمیز و پوشیدهمغز در تنهایی آسیب میبینراه فراری نیستالگوبرداری از طبیعتتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقا از نخستین همانچگونه واکسن کرونا را توزسی و سه پل اصفهانثبت و دستکار ی حافظههنر، پر کردن است نه فحش دصد قدح، نفتاده بشکستاز تکینگی تا مغز از مغز تمن، ما یا چی؟ویتامین کاحس و ادراک قسمت هشتاد و شبوزون هیگز چیستدژا وو یا اشنا پنداریکار امروز را به فردا نیندبرخی توصیه ها برای واکسیآنچه ناشناخته است باید شدرک عمیق در حیواناتتو افق رویداد جهان هستینقش مرکز تنفس سلولی در بیرساناها و ابر رساناها و عامیدی به این سوی قبر نیستنگاه از بیرون مجموعهتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانفن آوری های جدید علیه شناسیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان ما میتواند به اندازهوش مصنوعی از عروسک بازی طوفان بیداریاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز واقعیت و انعکاسحس و ادراک قسمت سی و ششمبیماری وسواسدانش، یک انسان را ناسازگکریستال زمان(قسمت دوم)مخچه ، فراتر از حفظ تعادلبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا ما کالا هستیمدست و پا زدن در سایه؟تولید اندام با چاپ سه بعدنقش حیاتی تلومر دی ان آ دزمان به چه دلیل ایجاد میشاندوه در دنیا استچاالش ها در تعیین منبع هوتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقای موجود زنده از فارغ التحصیلان، فقیر و دساخت شبکه عصبی مصنوعی با جهان پر از چیزهای اسرار آهوش مصنوعی از عروسک بازی علم و ادراک فقط مشاهده ی از تکینگی تا مغز- از مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن دیگر کرونا ساخته شخلاصه ای از مطالب همایش مبیماریهای تحلیل عضلانی اداروی جدید ای ال اسگنجینه ای به نام ویتامین مرکز خنده در کجای مغز استتفکر خلا ق در برابر توهم آیا امکان بازسازی اندامهذهت را روی چیزهای مفید متتوهم جدایی و توهم علمنقش غذاها در کاهش دردهای زندگی، مراتب هوشیاری استانسان جدید از چه زمانی پانخاع درازتر یا کوتاهتر کتاریکی خواهد ترسیداتوبان اطلاعات و پلِ بینفرد موفقسخت ترین کار، شناخت خود اجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی به کمک هوش طبیعواملی که برای ظهور لغت ااز تکامل تا مغز، از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتورزش در کمر دردخواص اناربا هوش مصنوعی خودکار روبدارویی ضد بیش فعالی سیستگاهی جهت را عوض کنمسمومیت دانش آموزان، قماتقویت حافظه یا هوش مصنوعآیا رژیم غذایی گیاهی سلارمز بقای جهش ژنتیکیتیوتیکسن داروی ضد جنونچند جهانی و علمزبان متغیراولین دروغچرا بیماری های تخریبی مغتروس جریان انرژیاخلاق و علوم اعصابقله سقوطسردرد به دلیل مصرف زیاد مجریان انرژی در سیستم های هوش در طبیعتعسل طبیعی موثر در کنترل باستفاده از سلول های بنیامنتظر نتیجه ی کارهایت بایادگرفتن، آغاز حرکت است خوشبختی دور از رنج های مبار بزرگ ایستادن بر دو پادر آرزوهایت مداومت داشتهپول و عقیدهمطالعه ای بیان میکند اهدتمدن پیشرفته ی پیشینیانآتاکسی مخچه ای خودایمنرویای شفافتکامل تکنولوژیچهار ساعت پس از کشتار خوکزبان، نشان دهنده ی سخنگو ایمان به رویانسبت طلایی، نشانه ای به سترس و آرمان هاادراک ما درک ارتعاشی است قبل و بعد از حقیقتشهر زیرزمینی در ژاپن براحقیقت در علم، هرگز نهایی هوشیاری و افسردگیپیامهای کاربراناصلاح خطا با رفتن بر مسیرمورد نادر همپوشانی دو بیکلوزاپین داروی ضد جنونخطا در محاسبات چیزی کاملبحثی در مورد نقش کلسیم و درمان های جدید در بیماری پیوندهای پیچیده با تغییرمغز مانند تلفن استتهدیدهای هوش مصنوعیآسيب میکروواسکولاریا آسروش های صرفه جویی در ایجاتئوری تکامل امروز در درمنوار عصب و عضله برای تاییسلول های مغزی عامل پارکیایا بیماری ام اس (مولتیپهمه چیز موج استتشخیص ایدزارتباط شگفت انگیز مغز انلمس کوانتومیشانس یا تلاشلووفلوکساسینشاهکار قرنحافظه ی هوش مصنوعیاعداد بینهایت در دنیای مهدف یکسان و مسیرهای مختلمیدازولام در درمان تشنج کندن ریشه ی خوددنیا، هیچ استبخشش، عقلانی یا غیر عاقلدرمان جدید ام اسپاسخ گیاهان در زمان خوردمغز انسان رو به کوچک تر شافراد بی دلیل دوستدار تو تاثیر کپسول نوروهرب بر ناگر نعمت فراموشی نبود بسنوعی سکته مغزی ، وحشتناک سندرم کووید طولانیهمانند سازی در انسانشباهت کیهان و مغزتعذیه ی ذهناز نظر علم اعصاب یا نرووسلزوم سازگاری قانون مجازاحس و ادراک قسمت 82به بالا بر ستارگان نگاه کوفور و فراوانیدوچرخه سواری ورزشی سبک و ماپروتیلینکوری گذرای ناشی از موبایبرای زندگی سالم، یافتن تپرتوهای صادر شده از سیاهدرون قفس یا بیرون از آنمغز را از روی امواج بشناسراه نجاتالتهاب شریان تمپورالتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقا از نخستین همانچگونه آن شکری که می خوریمسیلی محکم محیط زیست بر انثبت امواج الکتریکی در عصهوموارکتوس ها ممکن است دصداقتاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژي پاک سرچشمه حویتامین کا و استخوانحس و ادراک قسمت پنجمبوزون هیگز جهان را از متلدژاوو یا آشناپنداریکار با یگانگی و یکپارچگیماست مالیبرخی درمان های Spinal Muscular Atآنچه واقعیت تصور میکنیم درگیری قلب در بیماری ویرتو انسانی و انسان، شایستنقش نگاه از پایین یا نگاهرستگاری محدود به یک راه نامیدی تازه در درمان سرطانگاه از دور و نگاه از نزدتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانفناوری هوش مصنوعی نحوه خسیستم تعادلی بدنجهان مادی، تجلی فضا در ذههوش مصنوعی از عروسک بازی طوفان زیباییاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز واقعیت تقویت شدهحس و ادراک قسمت سیزدهمبیماری کروتز فیلد جاکوبدائما بخوانکریستال زمان(قسمت سوم)مخچه ابزاري که وظیفه آن فبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا ما تنها موجودات زنده دست کردن در گوشتولید سلولهای جنسی از سلنقش خرچنگ های نعل اسبی درزمان شگفت انگیزاندوه دردی را دوا نمیکندنابینایی در نتیجه ی گوشی تاثیر رو ح و روان بر جسمابزار بقای موجود زنده از فاصله ها در مکانیک کوانتساخت شبکه عصبی با الفبای جهان پر از چیزهای جادویی هوش مصنوعی از عروسک بازی علم و روحاز تکینگی تا مغز- از مغزتمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن دیگری ضد کرونا از دخلاصه ای از درمان های جدیبیماری، رساله ای برای سلداروی جدید برای میاستنی گوهر با نظر دیگران سنگ نممرگ چیستتفاوت قند طبیعی با قند و آیا انسان با مغز بزرگش اخذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتوهم جسمنقشه مغزی هر فرد منحصر بهزندان ذهنیانسان خطرناکترین موجودنخستین تمدن بشریتاریخ همه چیز را ثبت کردهاتوسوکسیمایدفرد یا اندیشهسختی ها رفتنی استجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی به شناسایی کاعوارض ازدواج و بچه دار شداز خود رها شومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتوزن حقیقی معرفت و شناختخواص اردهبا هر چیزی که نفس می کشد مداستانها و مفاهیمی اشتباگذر زمان کاملا وابسته به مسیر دشوار تکامل و ارتقاتقویت سیستم ایمنیآیا رژیم غذایی گیاهی سلارمز جهانتیک و اختلال حرکتیچند روش ساده برای موفقیتزبان مشترک ژنتیکی موجودااولین سلول مصنوعیچرا حیوانات سخن نمی گوینتری فلوپرازیناخلاق پایه تکامل و فرهنگقلب های سادهسردرد تنشنجریان انرژی در سیستم های هوش عاطفی قسمت 11عشق به هفت مرتبه ی شناختیاستفاده از سلول های بنیامنتظر زمان ایده آل نشویادآوری خواب و رویاخیالپردازی نکنبار سنین ابزار هوشمندی ادر آسمان هدیه های نادیدنپوست ساعتی مستقل از مغز دمعمای اخلاقی قطارتمدن بشری و مغز اخلاقیآتش منبع انرژیروان سالمتکامل جریان همیشگی خلقتنون و القلمزبان، وسیله شناسایی محیطاین پیوند نه با مغز بلکه نشانه های گذشته در کیهان ترسان نیستیادغام میان گونه های مختلقبل از آغازشواهدی از نوع جدیدی از حاحقیقت راستین انسان علم بهوشیاری کوانتومیسایتهای دیگراصول انجام برخی نرمش ها دموسیقی نوکلید نزدیک و نگاه تو بر فخطا در محاسبات چیزی کاملبحثی در مورد حقیقت فضا و درمان های جدید سرطانپیوندی که فراتر از امکانمغز مادران و کودکان در زمآسیب ها ناشی از آلودگی هوروش های عملی برای رفع کمرتئوری تکامل در پیشگیری و نوار عصب و عضله تعیین محلسلول های بنیادیایا بدون زبان میتوانیم تهمه چیز و هیچ چیزتصویر خورشید یا خود خورشارتباط شگفت انگیز مغز انتصویر در هم تنیدگی کوانتارتباط غیرکلامی بین انسالوب فرونتال یا پیشانی مغشاهکار شش گوشحافظه انسان و حافظه ی هوشبقا با سازگارترین فرد اسهدف یکسان، در مسیرهای متمکان زمان یا حافظه زمانکندر در بیماریهای التهابدندان ها را مسواک بزنید تبدون پیر فلکدرمان جدید ای ال اس، توفرپختگی پس از چهل سالگي به مغز انسان رو به کوچکتر شدافزایش قدرت ادراکات و حستاثیر کپسول نوروهرب بر تاگر با مطالعه فیزیک کواننیوالینسندرم گیلن باره به دنبال همجوشی هسته ای، انرژِی بشباهت زیاد بین سلول هاي عتغییراز نظر علم اعصاب اراده آزلزوم سازگاری قانون مجازاحس و ادراک قسمت 87به بالاتر از ماده بیندیشوقاحت و تمسخر دیگراندوپامین قابل حل در آبماجرای جهل مقدسکی غایب شدی تا نیازمند دلبرخی ملاحظات در تشنج های پرتوزایی از جسم سیاهدرون و بیرون، جدای از هم مغز زنان جوانتر از مغز مرراه های جدید برای قضاوت رام آر آی جدید با قدرت شگفتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقا از نخستین همانسینوریپا داروی ترکیبی ضدجلو رفتن یا عقبگردهورمون شیرساز یا پرولاکتصدای بم با فرکانس پایین، از تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز ویتامین کا در سبزیجاتحس و ادراک قسمت پنجاهبی نهایت در میان مرزهادگرگونی های نژادی و تغییکارهای کوچک، بی ارزش نیسماست مالی با هوش انسانیبرخی روش های تربیتی کودکآنچه حس می کنیم، نتیجه ی درگیری مغز در بیماری کویتو با همه چیز در پیوندینقش نظام غذایی در تکامل مرشته نوروایمونولوژی و نقامگا سه عامل مهم سلامتنگاه از درون قفس یا بیرونتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانفواید روزه داری متناوبسیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان مرئی و نامرئیهوش مصنوعی از عروسک بازی طولانی ترین شباز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع بی نهایت انرژی در دواقعیت تقویت شدهحس و ادراک قسمت ششمبیماری گیلن باره و بیماردارچینکشف مکانیسم عصبی خوانش پمخچه تاثیر گذار بر حافظهبزرگترین خطایی که مردم مآیا مصرف مولتی ویتامین هدست آسمانتولترودیننقش داروهاي مختلف معروف زمان، واقعی نیستاندوهگین نباش اگر درب یا ناتوانی از درمان برخی ویتاثیر روده بر مغزابزار بقای موجود زنده از فاصله ی همیشگی تصویر سازساختن آیندهجهان دارای برنامههوش مصنوعی از عروسک بازی علم اپی ژنتیک دریچه ای بهاز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن سرطانخم شدن فضا-زمانبیمارستان هوش مصنوعیداروی جدید برای کاهش وزنگویید نوزده و ایمنی ساکتمرگ و میر پنهانتفاوت مغز انسان و میمون هآیا احتمال دارد رویا از آذره ی معین یا ابری از الکتوهمات و شناخت حقیقتنقشه های مغزی جدید با جزیزونیسومایدانسان در هستی یا هستی در نخستین تصویر از سیاهچالهتاریخ، اصیل نیست و ساخته اتصال مغز و کامپیوترفرد حساس از نظر عاطفی و بسختی در بلند شدن از روی صجوانان وطنهوش مصنوعی تعاملیعید نوروز مبارکاز درخواست ها جدا شومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتوزوز گوشخواص بادامبا آتش، بازی نکن و بعد از دخالت در ساختار ژنهاگذشته را دفن کنمسئول صیانت از عقیده کیستلقین اطلاعات و حافظهآیا راهی برای بهبود وضعیرمز جهان خاصیت فراکتالتیکاگرلور داروی ضد انعقاچندین ماده غذایی که ماننزبان چهار حرفی حیات زمیناوکرلیزوماب داروی جدید شچرا حجم مغز گونه انسان درتری فلوپرازیناختلا ل در خود عضلهقلب و عقلسردرد سکه ایجریان انرژی در سیستم های هوش عاطفی قسمت نهمعشق درونی به یگانگی خلقتاستفاده از سلول های بنیامنحنی که ارتباط بین معرفیاری خدا نزدیک استخانه ی تاریکباربر دیگران نباشدر آستانه ی موج پنجم کوویپوشاندن خود از نورمعماری، هندسه ی قابل مشاتمدن زیر آبآثار باستانی تمدن های قدروبات ها قول میدهندتکامل داروینی هنوز در حانوآوری ای شگفت انگیز دانزدودن نقص از هوش مصنوعیاین اندوه چیستنشانه های پروردگار در جهتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرادغام دو حیطه علوم مغز و قبل از انفجار بزرگشواهدی از دنیسوان(شبه نئحقیقت غیر فیزیکیهوشیاری سنتی یا هوشیاری اصول توسعه ی یک ذهن کاملموسیقی هنر مایع استکلام و زبان، گنجینه ای بسخطای ادراک کارمابحثی در مورد عملکرد لوب فدرمان های رایج ام اسپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز چون ابزار هوش است دلیآسیب روانی شبکه های اجتمروش هایی برای کم کردن اضطتئوری جدید، ویران کردن گنوار عصب و عضله در مطب دکسلول های بنیادی منابع و اایا تکامل هدفمند استهمه چیز کهنه میشودهمه چیز در زمان مناسبتصویر زیبا از سلولارتروز یا خوردگی و التهالوتیراستامشاید گوشی و چشمی، آماده شحباب های کیهانی تو در توبقا در ازای بیماریهدف از تکامل مغزمکانیک کوانتومی بی معنی کندر علیه سرطانده روش موفقیتبدون بار گذشتهدرمان جدید سرطانپدیده خاموش روشن در پارکمغز ایندگان چگونه استریتوکسیمابافزایش میل جنسی با خوردن تاثیر کپسول نوروهرب بر ساگر تلاش انسان امروز برانیکولا تسلاسندرم پیریفورمیسهمدلی و هوش عاطفیشباهت زیاد بین سلول هاي عتغییر الگوی رشد مغزی با زاز نظر علم اعصاب اراده آزلزوم عدم وابستگی به گوگل حس و ادراک قسمت چهلبه جای محکوم کردن دیگران وقت نهيب هاي غير علمي گذشدورترین نقطه ی قابل مشاهماجرای عجیب گالیلهکیهان خود را طراحی میکندبرخی مرزهای اخلاق و علوم پرسشدرون آشفته ی تو و ظاهر خنمغزهای کوچک بی احساسراه های جدید برای قضاوت رام اس و سرطانتاثیر گیاهخواری بر رشد و ابزار بقا از نخستین همانسیگار عامل افزایش مرگ ومجلوتر را دیدنهوش فوق العاده، هر فرد اسصرع و درمان های آناز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز ویتامین بی 12 در درمان دردحس و ادراک قسمت پنجاه و یبی نظمی مقدمه شناختدانش قدرت استکارهایی بیش از طراحی و گپماشین دانشبرخی سلولهای عصبی در تلاآنها نمیخواهند دیگران رادرگیری مغز در بیماران مبتو با باورهایت کنترل میشنقش نظریه تکامل در شناسارشد مغز فرایندی پیچیده ااما شما از دید خفاش کور هنگاه از درون مجموعه با نگتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانفواید روزه داری متناوبسکوت و نیستیجهان مشارکتیهوش مصنوعی از عروسک بازی طی یکصد هزار سال اخیر هرچاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع جدید انرژیواقعیت خلا و وجود و درک محس و ادراک قسمت شصت و هشتبیماری آلزایمر، استیل کوداروهای مصرفی در ام اسکشف مکانیسمی پیچیده در بمخاطب قرار دادن مردم، کابزرگترین درد از درون است آیا مغز تا بزرگسالی توسعدست بالای دستتومورها و التهاب مغزی عانقش درختان در تکاملزمزمه ات مانده در گوشماندام حسی، درک از بخش هایناتوانی در شناسایی چهره تاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقای موجود زنده از فتون های زیستیساختن آینده، بهترین روش جهان در حال نوسان و چرخشهوش مصنوعی از عروسک بازی علم به ما کمک میکند تا مواز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن سرطانخونریزی مغز در سندرم کووبیندیشداروی جدید برای ای ال اسگوش دادن بهتر از حرف زدنمرگ و میر بسیار بالای ناشتفاوت ها و تمایزها کلید بآیا احتمال دارد رویا از آذرات کوانتومی زیر اتمی قتوکل بر خدانقشه با واقعیت متفاوت اسزونا به وسیله ویروس ابله انسان عامل توقف رشد مغزنخستین روبات های زنده ی جتازه های اسکیزوفرنی(جنواثر مضر مصرف طولانی مدت رفردا را نمیدانیمسدسازی روش مناسب برای مقجوانان وطنهوش مصنوعی در قضاوت های اعامل کلیدی در کنترل کارآاز دست دادن دم در پیشینیامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتوسواس، بیماری استخواص بادام زمینیبا تعمق در اسرار ابدیت و در میان تاریکی و روشناییگر جان به جز تو خواهد از خمسئولیت جدیدتلاش ها برای کشف منابع جدآیا راهی برای رفع کم آبی رنگ کردن، حقیقت نیستتیروفیبان موثر در سکته ی چندجهانیزبان نیاز تکاملی استايندگان چگونه خواهند دیدچرا خشونت و تعصبترک امروزاختلاف خانوادگی را حل کنقلب یا مغزسردرد عروقی میگرنجراحی هوشیار مغزهوش عاطفی قسمت هفتمعشق، شلوغ کردن نیستاستفاده از سلول های بنیامنشأ اطلاعات و آموخته ها ژن همه چیز نیستخانواده پایداربارداری بدون رحمدر برابر حقایق جدیدپیموزایدمعنی روزهتمدنی قدیمی در شمال خلیج آدم عاقل، وقت خودش را هدرروبات های ریز در درمان بیتکامل داروینی هنوز در حانوار مغز مشاهده ی غیر مستسفر فقط مادی نیستاین ایده که ذرات سیاهچالنشانه های بیداری روحیتسلیم ارتباط با من برترارتقا و تکامل سنت آفرینش قبرستان ها با بوی شجاعتشیر و دوغ بادامحقیقت غیر قابل شناختهوش، ژنتیکی است یا محیطیاصول سلامت کمرمیلر فیشر نوعی نادر از گیکلام، در تحولی شگفت آور بخطای حسبحثی درباره هوش و تفاوتهدرمان های علامتی در ام اسپیام های ناشناخته بر مغز مغز چگونه صداها را فیلتر آسیب عصب پا به دنبال اعتیروش هایی برای جلوگیری از تا 20 سال آینده مغز شما به نوبت کودکانسلول های بدن تو پیر نیستنایجاد احساساتایران بزرگهمه چیز در زمان کنونی استتصویر زیبای اصفهانارزش های وارونهلوزالمعده(پانکراس)مصنوعحباب هایی تو در توبقای حقیقی در دور ماندن اهدف از خلقت رسیدن به ابزامکانیزمهای دفاعی در برابکو کیو تن coQ10دهن، بزرگترین سرمایهبدون زمان، ماده ای وجود ندرمان جدید سرطانپروژه ی ژنوم انسانیمغز ابزار بقای برتر مادیریسپریدونافزایش مرگ و میر سندرم کوتاثیر کپسول نوروهرب بر ساگر خواهان پیروزی هستینیاز به آموزش مجازی دیجیسندرم پیریفورمیسهمراه سختی، اسانی هستشجاعت و ترستغییر خود یا تغییر دیگرااز واقعیت امروز تا حقیقتمقاومت به عوارض فشار خون حس و ادراک قسمت چهل و هفتبه جای تولید، بیشتر گوش کوقتی فهمیدی خطا کردی برگديدن با چشم بسته در خواب ماده ی تاریککیهانِ هوشیارِ در حال یابرخی نکات از گاید لاین پرپرسش و چستجو همیشه باقی ادروغ نگو به خصوص به خودتمغز، فقط گیرندهراه پیروزی در زندگی چیستام اس یا تومور؟چگونه انتظارات بر ادراک تاثیر انتخاب از طرف محیط ابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله هاجمجمه انسان های اولیههوش مصنوعی می تواند بر احضایعه ی شبکه لومبوساکرالاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز ویتامین بی هفدهحس و ادراک قسمت پنجاه و دبی هیچ می ایی و بی هیچ میردانش محدود به ابعاد چهارکاربرد روباتهای ريزنانومبانی ذهنی سیاه و سفیدبرخی سيناپسها طی تکامل و آنژیوگرافی از مغزدرگیری مغزی در سندرم کووتو باید نیکان را به دست بنقش هورمون های تیروئید درشد مغز علت تمایل انسان بامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنگاه حقیقی نگاه به درون اتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانفواید زیاد دوچرخه سواریسکوت، پر از صداجهان معناهوش مصنوعی از عروسک بازی طیف انسفالیت، گیلن باره از تکینگی تا مغز از مغز تمناطق خاص زبان در مغزوالزارتان داروی ضد فشار حس و ادراک قسمت شصت و دوبیماری الزایمرداروهای ام اسکشف ژن جدید، می تواند گستمدل همه جانبه نگر ژنرالیبسیاری از مجرمان، خودشانآیا همه جنایت ها نتیجه بیدستورالعمل مرکز کنترل بیتومورهای نخاعینقش ذهن و شناخت در حوادث زنان باهوش ترانرژی بی پایان در درون هرنادیدنی ها واقعی هستندتاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقای موجود زنده از فروتنی معرفتیساختار فراکتال وجود و ذهجهان در حال ایجاد و ارتقاهوش مصنوعی از عروسک بازی علم بدون توقفاز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن ضد اعتیادخونریزی مغزی کشندهبیهوش کردن در جراحی و بیمداروی جدید برای دیابتگوشه بیماری اتوزومال رسسمرگ و سوال از قاتلتفاوت ها را به رسمیت بشناآیا بدون ناظر هوشمند هم بذرات کوانتومی زیر اتمی قتوپیراماتنقص های سیستمی ایمنیزیان غذاهای پرچربانسانیت در هم تنیده و متصنرمش های مفید برای درد زاتازه های بیماری پارکینسواثرات فشار روحی شدیدفرزندان زمان خودسرنوشتجواب دانشمند سوال کننده هوش مصنوعی در کامپیوترهاعادت همیشه خوب نیستاز روده تا مغزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتوسیله، فقط دعا نیستخواص شکلات تلخبا خودت نجنگدر مانهای کمر دردگرفتار محدودیت ها و ابعامسئولیت در برابر محیط زیتلاش های جدید در ALSآیاما مقهور قوانین فیزیکرنگین کمانتکنولوژی های جدید و حالتنه ناامیدی بلکه ارتقازبان و کلمه حتی برای کسانايا اراده آزاد توهم است یچرا در مغز انسان، فرورفتترکیب آمار و ژنتیکاختلال حرکتی مانند لرزش قلب دروازه ی ارتباطسرطان کمیت گراییجراحی گردن همیشه برای دیهوش عاطفی قسمت یازدهعصب حقوق نورولوواستیفن هاوکینگ در مورد همنشاء کوانتومی هوشیاری اژن همه چیز نیستخاویار گیاهیبازگشایی مجدد مطب دکتر سدر جراحی کمر عجله نکنیدپیموزایدمعاینه قبل از نوار عصب و تمرکز و مدیتیشنآرام باشروبات کیانتکامل داروینی هنوز در حانوار مغز با توضیح دکتر فاسفر نامه سفر به بم و جنوب این ابتدای تناقض هاستنظام مثبت زندگیتسلیم شدن از نورون شروع مارتقا یا بازگشت به قبل ازقدم زدن و حرکت دید را تغیشیشه ی بازالتی و سیلیکونحقیقت، آن چیزی نیست که جلهوض مصنوعی زندهاضطراب و ترسمیهمانهای ناخوانده عامل کلرال هیدرات برای خوابانخطر آلودگی هوابحثی درباره هوش و تفاوتهدرمان ژنتیکی برای نوآوریپیدایش زبانمغز ناتوان از توجیه پیداآسانی موفقیتروش هایی ساده برای کاهش اتا بحر یفعل ما یشانور از عمق تاریکیسلول بنیادی و ای ال اسنور درونسلول بنیادین از مخاط بینایرادهای موجود در خلقت بهمه چیز، ثبت می شودتصویربرداری فضاپیمای آمارزش های حقیقی ارزش های غلیروپریم داروی ترکیبی ضدحد و مرزها توهم ذهن ماستبلندی در ذهن ما درک بلندیهر چیز با هر چیز دیگر در تما انسانها چه اندازه نزدکوچ از محیط نامناسبدو ویژگی انتزاع و قدرت تجبر کسی اعتماد نکن مگر ایندرمان دارویی سرطان رحم بپروژه ی ژنوم انسانیمغز ابزار برتر بقاریسدیپلام تنها داروی تایافزایش سرعت پیشرفت علوم تاثیر کتامین در درمان پااپل ویژن پرو در تشخیص بیمچیز جدید را بپذیرسندرم پای بی قرارهمراهی میاستنی با برخی سشرکت نورالینک ویدیویی ازتغییر دیگران یا تغییر خواز کجا آمده ام و به کجا میمقایسه رقابت و همکاریحس و ادراک قسمت چهل و هشتبه خوبی های دیگران فکرکندی متیل فومارات(زادیوا)(ماده ی خالیکیست هیداتید مغزبرخی نرمش ها برای درد زانپرسشگری نامحدوددریا آرام نخواهد شد کشتی مغز، همه ی واقعیت را نمیبراه انسان شدن، راه رفتن وامواجی که به وسیله ی ماشیچگونه به سطح بالایی از هوتاثیر احتمالی عصاره تغلیابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله های فضایی منابعجنین مصنوعیهوش مصنوعی متصل با مغزضایعه ی عروقی مخچهاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز ویتامین دی گنجینه ای بزرحس و ادراک قسمت پنجاه و سبی ذهن و بی روحدانش بی نهایتکاربرد روباتهای ريز، در مباحث مهم حس و ادراکبرداشت مغز ما از گذر زمانآنان که در قله اند هرگز خدرگیری مغزی در سندرم کووتو برای خزیدن خلق نشده اینقش هورمون زنانه استروژنرشد در سختی استانفجار و توقف تکاملی نشانگاه دوبارهتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانفیلم کوتاه هیروشیما از هسکوت، در برابر گزافه گویجهان معکوسهوش مصنوعی از عروسک بازی طبیعت موجی جهاناز تکینگی تا مغز از مغز تمناطق خاصی از مغز در جستجواکنش های ناخودآگاه و تقحس و ادراک قسمت شصت و ششبیماری ای شبیه آلزایمر و داروهای تغییر دهنده ی سیکشف ارتباط جدیدی از ارتبمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبسیاری از بیماری های جدیآیا هوش مصنوعی می تواند ندغدغه نتیجه ی نادانی استتومورهای ستون فقراتنقش روی و منیزیم در سلامتزنجیرها را ما باید پاره کانرژی تاریکنادیدنی ها بیشتر از دیدنتاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقای موجود زنده از فروتنی و غرورساختار شبکه های مغزی ثابجهان ریز و درشتهوش مصنوعی از عروسک بازی علم در حال توسعهاز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن علیه سرطانخواندن ، یکی از شستشو دهنبیهوشی در بیماران دچار اداروی جدید ضد فشار خونگوشت خواری یا گیاه خواریمرگ انتقال است یا نابود شتفاوت های بین زن و مرد فقآیا برای تولید مثل همیشه ذرات کوانتومی زیر اتمی قتوانایی مغز و دیگر اجزای نقص در تشخیص هیجانات عامزیباترین چیز در پیر شدنانسانیت در برابر دیگراننرمش های مفید در سرگیجهتازه های درمان ام اساثرات مفید قهوهفرضیه ای جدید توضیح میدهسریع دویدن مهم نیستجواب سنگ اندازیهوش مصنوعی در تفکر خلاق اعادت کن از بالا نگاه کنیاز سایه بگذرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمیک پیام منفرد نورون مغزی خواص شگفت هویجبا خدا باشدر محل کار ارزش خودت را بگریه ی ابر، رمز طراوت باغمستند جهان متصلتلاش های جدید در درمان فرآگاهی فراتر از آگاهیرهبر حقیقیتکنولوژی و پیشرفتنه به اعدامزبان و بیان نتیجه ساختماايا اراده آزاد توهم است یچرا ذرات بنیادی معمولاً ترکیب حیوان و انساناختلال خواب فرد را مستعد قلب روباتیکسرعت فکر کردن چگونه استجستجوی متن و تصویر به صورهوش عاطفی قسمت پنجمعصب سیاتیکاستیفن هاوکینگ در تفسیر مهمان ناخواندهژن هوش و ساختارهای حیاتی خار و گلبازگشت از آثار به سوی خدادر درمان بیماری مولتیپل پیچیدگی های مغزمگسمعادله ها فقط بخش خسته کنتمرکز بر هدفآرامش و دانشروح و آب حیاتتکامل داروینی هنوز در حانوار مغز ترجمه رخدادهای سفر به مریخ در 39 روزاین بیمار را باید چه کار نظریه ی تکامل در درمان بیتست نوار عصب و عضلهارتوکين تراپی روشی جديد قدرت مردمشکل های متفاوت پروتئین هحقایق ممکن و غیر ممکنهیچ نقطه ای مرکزی تر از ااطلاع رسانی اینترنتیمیوپاتی و نوار عصب و عضلهکم کردن کالری روشی سودمنخطر حقیقی، خود انسان استبحثی درباره هوش و تفاوتهدرمان کارتی سل و تومور مغپیر شدن حتمی نیستمغز و قلب در جنین موش مصنآشنا پنداریروش جدید تولید برقتاول کف پا و حقیقتتابوهای ذهنینوروفیبروماتوزسلول عصبی شاهکار انطباق ایستادن در برابر آزادی بهمه ی سردردها بی خطر نیستشاید درست نباشدتصور ما ازمشکلات و واقعیارزش حقیقی زبان قسمت اوللیس دگرامفتامین یا ویاسحریص نباشبلوغ چیستهر جا که جات میشه، جات نیما انسانها چه اندازه نزدکوچک شدن مغز از نئاندرتادو بیماری روانی خود بزرگ برلیتیوندرمان زخم دیابتی با تکنوپروژه ی علمی پیوند مغز سامغز از بسیاری حقایق می گرریشه های مشترک همه ی موجوافسردگی و اضطراب در بیماتاثیر گیاه خواری بر رشد واپی ژنتیکچیزی منتظر شناخته شدنسندرم پس از ضربه به سرهمراهی نوعی سردرد میگرنیشربت رب انارتغییر دادن ژنها آیا روزی از کسی که یک کتاب خوانده مقابله ی منطقی با اعتراضحس و ادراک قسمت چهل و دومبه خودت مغرور نشودین اجباریماده ای ضد التهابیکیست کلوئید بطن سومبرخی نرمش ها برای زانوپس از اگو یا بعد از نفسدریای خدامغزتان را در جوانی سیم کشراه بی شکستامیوتروفیک لترال اسکلروچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر بینش و انتظارات فرابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله ها، دارای پرتو جنگ هفتاد و دو ملت همه را هوش مصنوعی و کشف زبان هایضایعات در عصب زیر زبانیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز ویروس مصنوعیحس و ادراک قسمت پنجاه و شبی سوادی در قرن 21دانشمندان موفق به بازگردکاش شرف اجباری بود یا حتیمبتکران خودشکوفابرداشتت از جهان رو زیاد آنتی بادی منوکلونال در ددرگیری اعصاب به علت میتوتو تغییر و تحولینقش ویتامین K در ترمیم اسرشد، رسیدن به یک هدف نیستانفجار بزرگ پایان بوده انگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانفیلمی بسیار جالب از تغییسکته مغزیجهان هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی طبیعت بر اساس هماهنگیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع نور واقعی و ثابت، حقواکنش به حس جدیدحس و ادراک سی و هفتمبیماری ای شبیه ام اس مولتداروهای ضد بیماری ام اس وکشف جمجمه ای درکوه ایرهومدل هولوگرافیک تعمیم یافبسیاری از بیماری های جدیآیا هوش مصنوعی زندگی بشرذهن ما از در هم شکستن منبتوهم فضای خالینقش روزه داری در سالم و جزندگی فعال و مثبت روند آلانرژی تاریک که ما نمی تونادانی در قرن بیست و یکم،تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزارهای پیشرفته ارتباط فرگشت و تکامل تصادفی محض سادیسم یا لذت از آزار دادجهان شگفت انگیزهوش مصنوعی از عروسک بازی علم راهی برای اندیشیدن ااز تکینگی تا مغز، از مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت53واکسنی با تاثیر دوگانه اخواندن، دوست روزهای سختبیوگرافیداروی جدید ضد میگرنگیلگمش باستانی کیستمرگ تصادفیتفاوت های تکاملی در مغز وآیا بزرگ شدن مغز فقط در درفلکس وتری با توضیح دکتر توانایی یک فرد، برای تغینقطه ی رسیدن به قلهزیباترین چیز در افزایش سانسان، گونه ای پر از تضادنرمش های موثر در کمردردتاسف بار است انسان، حق خواثرات مفید روزه داریفساد اقتصادی سیتماتیک درسریعترین کامپیوتر موجودجوسازی مدرنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحعادت کن خوب حرف بزنیاز علم جز اندکی به شما دامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمیک پیشنهاد خوب برای آسان خواص عجیب لوبیابا طبیعت بازی نکندر چه مرحله ای از خواب ، رگربه شرودینگر و تاثیر مشمشکل از کجاستتلاش های جدید در درمان سرآپومورفین در پارکینسونروی و منیزیم در تقویت استتکنولوژی جدید که سلول هانه به اعدامزبان و بیان، در سایه پیشرای نعمت من در زندگیمچراروياها را به یاد نمی آترازودوناختلال در شناسایی حروف و قلب را نشکنسطح آگاهی، رخدادهای زندگجستجوی هوشیاری در مغز ماهوش عاطفی قسمت اولعضلانی که طی سخن گفتن چقداستخوان های کشف شده، ممکمهندسی ژنتیک در حال تلاش ژن یا نقشه توسعه مغز و نقخارق العاده و استثنایی ببازگشت به ریشه های تکاملدر دعواها چه میکنی؟پیچیدگی های مغزی در درک زمعجزه های هر روزهتمرکز بر امروزآرامش و سکونروح در جهانی دیگر استتکامل زباننوار مغز در فراموشی هاسفر به درون سفری زیبااینکه به خاطرخودت زندگی نظریه ی تکامل در درمان بیتست کم هزینه ی بزاق برای ارتباط میکروب روده و پارقدرت و شناخت حقیقتشکل پنجم مادهحل مشکلهیچ چیز همیشگی نیستاطلاعات حسی ما از جهان، چمیوتونیک دیستروفیکمی زاویه ی دیدت را عوض کخطر را بپذیربحثی درباره هوش و تفاوتهدرمان پوکی استخوانپیراستاممغز و هوش، برترین ابزار بآشنا پنداریروش صحبت کردن در حال تکامروشهای نو در درمان دیسک بتاثیر فکر بر سلامتنورون هاي مصنوعی می توانسلول عصبی، در محل خاص خوداکنون را با همه ی نقص هایهمه جا خیر بکارشایسته نیست در جیب خود قرتصور از زمان و مکانارزش حقیقی زبان قسمت دوملا اکراه فی الدینحرکات چشم، ترجمه کننده ی بلعیدن ستاره توسط سیاهچاهر حرکت خمیده می شود و هر ما اکنون میدانیم فضا خالکوچکی قلبدو بار در هفته ماهی مصرف برنامه و ساختار پیچیده مدرمان ساده ی روماتیسمپروانه ی آسمانیمغز به تنهایی برای فرهنگ ریشه های مشترک حیاتافسردگی و ساختار مغزتاثیر گیاه خواری بر رشد وابتدا سخت ترین استچیزی خارج از مغزهای ما نیسندرم جدایی مغزهندسه ی پایه ایشربت ضد خلطتغییر زودتر اتصالات مغزیاز آغاز خلقت تا نگاه انسامقابله با کرونا با علم اسوقتی پر از گل شدی خودت را حس و ادراک قسمت چهل و سومبه خودت نگاه کندین، اجباری نیستماده، چیزی نیستکپسول ژری لاکتبرخی نرمش های گردنآلودگی هوا چالش قرن جدیددرک فرد دیگر و رفتارهای امغزتان را در جوانی سیمکشراه طولانی را به سلامت گذامید نیکو داشته باش تا آنچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر ترکیبات استاتین (سابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله و تکینگی ابتدایجنگ و تصور از جنگهوش مصنوعی یا حماقت طبیعضرورت زدودن افکاراز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز ویروس های باستانی، مغز محس و ادراک قسمت بیست و چهبی شرمیدانشمندان نورون مصنوعی سکتاب گران و پرهزینه شد ولمتواضع باشبررسي علل احتمالي تغيير آنزیم تولید انرژی در سلودرب بسته با غیر خود باز متو جهانی هستی که خودش را نقش ژنتیک در درمان اختلاز گهواره تا گورانقراض را انتخاب نکنیدنگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقای موجود زنده از فیروز نادریسکته ی مغزی در جوانانجهان هوشیارهوش مصنوعی از عروسک بازی طعمه ی شبکه های ارتباط اجاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن های شرکت فایزر آمرحس و ادراک- قسمت پنجاه و بیماری اسپینال ماسکولار داروهای ضد تشنج با توضیح کشف جدید تلسکوپ جیمز وبمدل های ریز مغز مینی برینبشکه ای که ته نداره پر نمآیا هوش ارثی دریافتی از پذهن چند جانبه نیازمند نگتوهم فضای خالی یا توهم فضنقش رژیم غذایی بر رشد و ازندگی هوشمند در خارج از زانرژی خلا ممکن استنازوکلسینتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزارهای بقا از نخستین هفراموش کارها باهوش تر هسسازگاری با محیط بین اجزاجهان شگفت انگیز و بی زمانهوش مصنوعی از عروسک بازی علم ساختن برج های چرخاناز تکامل تا مغز از مغز تا منبع هوشیاری کجاست؟ (قسموابستگی یعنی قلادهخواب زمستانی سلول های سربیوگرافیداروی جدید ضد الزایمرگیاه بی عقل به سوی نور میمرگی وجود نداردتفاوت های زبانی سرمنشا تآیا تکامل و تغییرات ژنتیرفتار مانند بردهتوازن مهمتر از فعالیت زینقطه ای بود و دگر هیچ نبوزیر فشار کووید چه باید کرانعطاف پذیری مکانیسمی علنرمشهای مهم برای تقویت عتبدیل پلاستیک به کربن و ساثرات مضر ماری جوانافشار و قدرتسرکه انگبین عسلی مفید برجامعه ی آسمانیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحعادت کردن به نعمتازدواج های بین گونه ای، رمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمیک آلل ژنتیکی که از نئاندخود جسم و یا تصویربالای هر دستی، دستی هستدر ناامیدی بسی امید استگزیده ای از وبینار یا کنفمشکلات نخاعیتلاش های جدید شرکت نورالآپومورفین در پارکینسونرویکردهای جدید ضایعات نختکنولوژی جدید که سلول هانه بدبخت بلکه نادانزبان و تکلم برخی بیماریهای همه ی وجود منچراروياها را به یاد نمی آترازودوناختلال در شناسایی حروف و قوی تر باشسعی کن به حدی محدود نشویحفره در مغزهوش عاطفی قسمت دهمغم بی پایاناستروژن مانند سپر زنان دمهندسی بدنژن ضد آلزایمرخبر مهم تلسکوپ هابلبازخورد یا فیدبکدر سال حدود 7 میلیون نفر پیوند قلب خوک، به فرد دچامعجزه ی چشمتمساح حد واسط میان مغز کوآرامش عقلروح رهاییتکامل زباننوار مغز در تشخیص بیماری سفر تجهیزات ناسا به مریخ اینکه خانواده ات سالم بانظریه ی تکامل در درمان بیتست آر ان اس دز میاستنی گارتباط ماده و انرژیقدرت کنترل خودشکرگزار هر چیزی باش که داحلقه های اسرارآمیزهیچ چیز، چقدر حقیقی استاطلاعاتی عمومی در مورد ممیگرن و پروتئین مرتبط با کمالگرایی دشمن پیشرفتخطرات هوش مصنوعیبحثی درباره هوش و تفاوتهدرمان پوکی استخوانپیشینیان انسان از هفت میمغز و اخلاقآشناپنداری چیستآشتی بهتر استروشهای شناسایی قدرت شنواتاثیر مشاهده بر واقعیت بنورون های ردیاب حافظهسلولهای ایمنی القا کنندهاکوییفلکسهمیشه چیزی برای تنهایی دشادی، پاداش انجام وظیفهتصاویر زیبای رعد و برقارزش حقیقی زبان قسمت سوملاموژین داروی ضد اوتیسم؟حرکت چرخشی و دائمی کیهانبنی عباس، ننگی بر تاریخهرچیز با یک تاب تبدیل به ما از اینجا نخواهیم رفتکوچکترین چیز یک معجزه اسدو برابر شدن خطر مرگ و میبرنامه ی مسلط ژنها در اختدرمان سرگیجه بدون نیاز بمغز بیش از آنچه تصور میشوریشه های اخلاقاقلیت خلاقتاثیر گیاه خواری بر رشد وابتدایی که در ذهن دانشمنچیزی شبیه نور تو نیستسندرم دزدی ساب کلاوینهندسه ی رایج کیهانشش مرحله تکامل چشمتغییر عمودی سر انسان از پاز انفجار بزرگ تا انفجار ملاحظه های اخلاقی دربارهوقتی تو از یاد گرفتن باز حس و ادراک قسمت نهمبه دنبال رستگاری باشدیوار همه اش توهم بودماده، چیزی بیش از یک خلا کامپیوتر سایبورگبرخی یونها و مولکول های مآلودگی هوا و ویروس کرونادرک نیازمند شناخت خویش امغط یک گیرنده استرابطه تشنج و اوتیسمامید نجاتچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر تغذیه بر سلامت رواابزار بقا از نخستین همانALS نگاهی کامل بر بیماری وسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجنگ داده هاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشضرب المثل یونانیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز ویرایش DNA جنین انسان، برحس و ادراک قسمت بیست و یکبی عدالتی در توزیع واکسن دانشمندان یک فرضیه رادیککتاب زیست شناسی باورمجموعه های پر سلولی بدن مبررسی مغز با امواج مادون آواز خواندن در قفس، نشاندرختان چگونه بر تشکیل ابتو جدای از کیهان نیستینقش گرمایش آب و هوا در همزمین در برابر عظمت کیهانانواع سکته های مغزینگاهت را بلند کنتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقای موجود زنده از فیزیک مولکولها و ذرات در سال سیزده ماههجهان های بسیار دیگرهوش مصنوعی از عروسک بازی ظهور امواج مغزی در مغز مصاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن کووید 19 چیزهایی که حس و ادراک- قسمت بیست و پبیماری اضطراب عمومیداروی فامپیریدین یا نورلکشیدن مادی روشی برای جلومدیون خود ناموجودبشریت از یک پدر و مادر نیآیا هوش سریعی که بدون احسذهن هوشیار در پس ماده ی متوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نقش رژیم غذایی در رشد و ازندگی و داراییانرژِی برای ایجاد اضطرابنباید صبر کرد آتش را بعد تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزارهای بقا ازنخستین همفراموشی همیشه هم بد نیستستم با شعار قانون بدترین جهانی که نه با یک رخداد و هوش مصنوعی از عروسک بازی علایم کمبود ویتامین E را از تکامل تا مغز، از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتواسطه ها د رمسیر ایجاد مغخواب سالم عامل سلامتیبیان ژن های اسکیزوفرنی دداروی سل سپتگیاه خواری و گوشت خوار کدمراقب خودتون و خانواده هتفاوت ایستایی و تکاپوآیا جنین انسان، هوشمندی رفتار وابسته به شکلتوت زیاد بخوریدنقطه بی بازگشتزیرفون داروی ضد ام اساهرام مصر از شگفتی های جهچرا ماشین باید نتایج را پتبدیل تراکت صوتی مصنوعی اجزای پر سلولی بدن انسان فشار روحی، همیشه بد نیست سرگیجه از شایعترین اختلاجاودانگی مصنوعیهوش مصنوعی درمانگر کامپیعادت بد را ترک کناسکلت خارجی در درمان اختمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمیک جهش ممکن است ذهن انسانخودآگاهی و هوشیاريبالاترین هدف از دولتدر هم تنیدگی مرزها و بی مگزارش یک مورد جالب لخته ومشکلات بین دو همسر و برخیتلاش هایی در بیماران قطع آب زندگی است قسمت چهارمرویا و واقعیتتکینگینه جنگ و نه خونریزیزبان و شناخت حقیقت قسمت چای آنکه نامش درمان و یادشچراغ های متفاوت و نور یکستراشه مغز بدون واسطه ی داختلالات مخچهقیچی ژنتیکیشلیک فراموشیحق انتخابهوش عاطفی قسمت دومغم بی پایاناسرار آفرینش در موجمهربانی، شرط موفقیتژنها نقشه ایجاد ابزار هوخدا موجود استبازسازي مغز و نخاع چالشی در عید نوروز مراقب تصادف پیوند مدفوعمعجزه ی علمتنفس هوازی و میتوکندریآرامش(سکوت) stillness و تکاپوروزه داری متناوب، مغز را تکامل زبان انسان از پیشینوار مغزی روشی مهم در تشخسفر دشوار اکتشافاین، فقط راه توستنظریه ی ریسمانتشنچ پانایوتوپولوس تشنج ارتباط متقابل با همه ی حیقدرت انسان در نگاه به ابعشکست حتمیحمله ویروس کرونا به مغزهیچ وقت خودت را محدود به اطلاعاتی عمومی در مورد ممیگرن و خوابکمردرددفاع از پیامبربحثی درباره احساسات متفادرمان آرتروز با ورزش موضپیشرفت های باور نکردنی دمغز و اخلاقمغز و سیر تکامل ان دلیلی آغاز فرایند دانستنروشی برای بهبود هوش عاطفتاثیر نگاه ناظر هوشیار بنوروپلاستیسیتی چیستسلولهای بنیادی مصنوعی دراکسی توسین و تکامل پیش اهمیشه چشمی مراقب و نگهباشب سیاه سحر شودتصادف یا قوانین ناشناختهارزش خود را چگونه میشناسلایو دوم دکتر سید سلمان فحس متفاوتبه قفس های سیاهت ننازهز ذره، یک دنیاستما اشیا را آنطور که هستندکووید نوزده و خطر بیماری دو برابر شدن خطر مرگ و میبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱درمان سرگیجه بدون نیاز بمغز برای فراموشی بیشتر کرژیم های غذایی و نقش مهم اقیانوس نادانیتاثیر گیاه خواری بر رشد وابتذال با شعار دیننکاتی در مورد تشنجسندرم سردرد به دلیل افت فهندسه بنیادینششمین کنگره بین المللی ستغییرات منطقه بویایی مغزاز بار خود بکاه تا پرواز ملاحظات بیهوشی قبل از جروقتی خودت را در آینه دیدیحس و ادراک قسمت چهارمبه زودی شبکه مغزی به جای دیوار، از ابتدا توهم بودکاهش میل جنسی در ام اسبرخی اثرات مضر ویتامین دآلودگی هوا و پارکینسوندرک و احساسنفرت، اسیب به خود استرادیوی مغز و تنظیم فرکانامید یا ناامیدی؟چگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر حرکات چشم بر امواج ابزار بقا از نخستین همانNVG 291سیاهچاله ی تولید کنندهجنبه های موجی واقعیتهوش مصنوعی گوگل به کمک تشضربه مغزی در تصادف راننداز تکینگی تا مغز از مغز تمنابع انرژی از نفت و گاز ویشن پروحس و ادراک قسمت بیست و دوبیمار 101 ساله، مبتلا به سدانشمندان ژنی از مغز انسکتاب طبیعت در قالب هندسهمجرم، گاهی قربانی استبررسی و اپروچ جدید بر بیمآینه در اینهدرختان اشعار زمینتو دی ان ای خاص ميتوکندرينقش پیش زمینه ها و اراده زمین زیر خلیج فارس تمدنی انیس بی کسانچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقای موجود زنده از فیزیک هوشیاریسانسور از روی قصد بسیاری جهان هایی در جهان دیگرهوش مصنوعی از عروسک بازی ظرف باید پر شود چه با چرک از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن کرونا و گشودن پنجرحس و ادراک- قسمت شصت و چهبیماری بیش فعالیداروی لیراگلوتیدکشتن عقیده ممکن نیستمدیریت اینترنت بر جنگبعد پنجمآیا هشیاری کوانتومی وجودذهن و زندگیتوهم چیستنقش زنجبیل در جلوگیری از زندگی بی دودانسولیننبرو و انرژی مداومتاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزارهای بقای موجود زندهفراموشی و مسیر روحانیستم، بی پاسخ نیستجهانی که از یک منبع، تغذیهوش مصنوعی از عروسک تا کمعلایم کمبود ویتامین E را از تکامل تا مغز، از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتوبینار اساتید نورولوژی دخواب سالم عامل سلامتی و یبیان حقیقتداروی ضد چاقیگیرنده باید سازگار با پیمراحل ارتقای پله پله کیهتفاوت ارباب و رهبر حقیقیآیا جهان ذهن و افکار ما مرفتار اجتماعی انسان، حاصتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنمیتوان با بیرون انداختنزیرک ترین مردماولویت بندی ها کجاستچرا مردم با زندگی میجنگنتبدیل سلولهای محافط به ساجزایی ناشناخته در شکل گفضا و ذهن بازسرگردانیجایی برای یاد گرفتن باقی هوش مصنوعی درخدمت خلق وحعادت دادن مغز بر تفکراسکار، لگوی هوشمندمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمیک رژیم غذایی جدید، می توخودآگاهی و هوشیاريباهوش ترین و با کیفیت تریدر هم تنیدگی کوانتومیگشایش دروازه جدیدی از طرمشکلات روانپزشکی پس از ستلاش در تولید انرژی به رنآب زندگی است قسمت هفتمرویا و کابوستکامل فردی یا اجتماعینه روش تقویت مغززبان و شناخت حقیقت قسمت اای جان جان بی تن مرونزاع ها بیهوده استتراشه ها روی مغزاختلالات حرکتی در انسانقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصشلیک فراموشیحقیقت قربانی نزاع بین بی هوش عاطفی قسمت سومغیرقابل دیدن کردن مادهاسرار بازسازی اندام هاموفقیت هوش مصنوعی در امتژنها ، مغز و ارادهخدا نور آسمان ها و زمین اباغچه ی مندرمان نگهدارنده ی اعتیادپیوند مدفوع در درمان بیممعجزه ی علم در کنترل کرونتنفس هوازی و میتوکندریآزمون تجربی، راهی برای رروزه داری و التهاب زیانبتکامل ساختار رگهای مغزی نوار مغز، مفید و بی خطرسفرنامه سفر به بم و جنوب اینترنت بدون فیلتر ماهوانظریه تکامل در درمان بیمتشنج چیستارتباط چاقی و کاهش قدرت بقدرت ذهنشکستن مرز دور مغزحمایت از طبیعتهیچ کاری نکردن به معنی چیاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نمیگرن و روزه داریکمردرد ناشی از تنگی کانادفاع در برابر تغییر ساختبحثی درباره احساساتی غیردرمان ام اس(مولتیپل اسکلپیشرفت های جدید علوم اعص