دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

زنان باهوش تر

به نظرات خانم ها احترام بگذارید. آنها در بسیاری زمینه ها از ما مردان، باهوشتر و تاثیرگذارتر هستند.
هوش عاطفی قسمت چهارم
مغز مردان در مقایسه با مغز زنان تنها ۱۰ درصد بزرگتر است ولی رابط بین دو نیمکره ی مغز در زنان، وسیعتر و قدرتمند تر است.
این ارتباط وسیعتر سبب میشود زنان در گفتار از هر دو نیمکره ی مغز، استفاده کنند ولی مردان در صحبت کردن بیشتر متکی به نیمکره ی چپ هستند. ارتباط بیشتر میان دو نیمکره در زنان، سبب میشود همراهی و ارتباط وظایف دو نیمکره، در زنان بیشتر باشد مثلا موقع صحبت کردن- که غلبه ی آن در نیمکره ی چپ است- در خانم ها احساسات و عاطفه و به طور کلی هوش عاطفی- که غلبه ی آن در نیمکره راست است- بیشتر نمود دارد.
مغز کوچکتر خانم ها سبب نشده است آنها کم هوشتر باشند بلکه ارتباط بیشتر بین دو نیمکره در خانم ها سبب شده است وظایف دو نیمکره در آنها همراه تر و سازگارتر باشد.
به نظرات خانم ها احترام بگذارید. آنها در بسیاری زمینه ها از ما مردان، باهوشتر و تاثیرگذارتر هستند.
دو ویژگی تقریبا منحصر به فرد انسان یعنی هوش عاطفی و قدرت انتزاع، در کدام نیمکره مغز پردازش میشود؟
آیا انتزاع و تفکر استدلال گرانه به تنهایی و بدون هوش عاطفی می‌تواند از ما انسان موفقی بسازد؟
ساختارهای مغزی مرتبط باهوش عاطفی و تفکر استدلال گرانه در انسان و تاثیر ایجاد شده بر خلاقیت ذاتی در بالغین جوان
تاکید این مقاله بر ارتباط هوش عاطفی EI(emotional intelligence) و خلاقیت ذاتی TC(Trait creativity) و پایه های ساختمانی و درگیر مغز است. این مطالعه، پایه نوروآناتومیکال ارتباط هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی را بررسی کرده است.
هوش عاطفی بر اساس مقیاس و پرسشنامه ای- که توسط خود فرد پر می‌شود- به نام مقیاس شوت و خلاقیت ذاتی بر اساس تست شایستگی خلاقیتی ویلیامزاندازه گیری شد.
آنالیز voxel-based morphometery(VBM) برای بررسی مناطقی از مغز- که مرتبط با هوش عاطفی است- در افراد جوان استفاده شد. نتایج نشان داد هوش عاطفی به صورت مستقیم در ارتباط با مناطق خاصی از کورتکس به نام اوربیتوفرونتال کورتکس راست(right orbitofrontal cortex) است و این نقطه ای کلیدی برای پردازش عاطفی است.
مهمتر اینکه آنالیز بیشتر نشان داد این منطقه right orbitofrontal cortex به طور متوسط باعث ارتباط هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی میشود و نشان داد حجم این منطقه، میزان ارتباط بین هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی را تعیین می‌کند.
این یافته ها ارتباط نزدیک بین هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی را نشان داد و کاملا مشخص کرد متغیرهای حجم مغز در right orbitofrontal cortex مرتبط با کمتر یا بیشتر پردازش کردن هوش عاطفی است- که باعث تنظیم خلاقیت ذاتی می‌شود.
این یافته ها باعث فهم ارتباط پیچیده بین هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی از طریق تعیین ساختار مغزی می‌شود.
هوش عاطفی EI(emotional intelligenceعبارت است از توانایی استدلال و کنترل عواطف و نیز عبارت است از استفاده از عواطف و دانسته های عاطفی برای بیشتر کردن فکر و عمل.
اینها نشان می‌دهد هوش عاطفی می‌تواند عاطفه ی انسان را کنترل و تنظیم و بهره برداری کند. افراد دارای هوش عاطفی بالاتر، می‌توانند نتیجه اجتماعی بهتر و بالاتری بگیرند؛ روابط اجتماعی قویتری دارند و بهتر می‌توانند مشکلات را حل کنند و رضایت بیشتری از زندگی و نتایج دانشگاهی مقبول تری دارند.
برعکس، هوش عاطفی پایین تر باعث اختلالاتی در سلامت جسمانی و عاطفی، سوء استفاده در اینترنت و بازی و اضطراب و افسردگی می‌شود. مطالعات علوم اعصاب نشان می‌دهد مناطق وسیعی از مغز- که در ارتباط با عاطفه است- انتریور اینسولا(AI)، آمیگدال، اوبیتوفرونتال کورتکس OFC و کورتکس سینگولیت جلویی(ACC) و کورتکس پره فرونتال ونترومدیال vmPFC است.
اینسولای جلویی و ACC نقش حیاتی در ایجاد آگاهی احساسی یعنی قدرت درک احساسات دیگران دارند. برخی مطالعات نشان داده است برای درک احساسات دیگران آمیگدال و vmPFC کمک می‌کند ظاهر و تغییر شکل های صورت را بشناسیم. OFC، منطقه اساسی برای ارزیابی احساسی و تنظیم احساسی به خصوص برای تنظیم تظاهر احساسی با ارزیابی منطقی تحریک های احساسی و تنظیم تجربه احساسی فرد است.
مطالعات قبلی نشان می‌داد OFC مرتبط با تنظیم مهاری است و این کمک می‌کند احساسات منفی به طرز درستی تنظیم شود و رفتارهای ناسازگار کم شود و انطباق و سازگاری رفتاری انجام شود. به علاوه مطالعات بر ضایعات مغزی، مناطق بسیاری را در مغز در ارتباط با احساسات می‌داند.
بیماران با ضایعه روی اینسولای جلویی، دچار درجات بالایی از اختلالی به نام الکسیتایمیمی‌شوند. این اختلال با نارسایی در آگاهی احساسی، واکنش های اجتماعی و روابط بین فردی مشخص می‌شود و ارتباط منفی با هوش عاطفی دارد.

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [4/26/2023 4:58 AM]
بیماران دچار ضایعه در OFC، سطح هوش عاطفی پایین تری دارند و در مقایسه با افراد سالم در تنظیم عواطف، ناتوان هستند. آسیب در OFC باعث رفتار اجتماعی مختل اکتسابی می‌شود. هوش عاطفی باعث درک تنظیم و استفاده از عاطفه خود و دیگران در زندگی می‌شود.
همچنین خلاقیت با هوش عاطفی، بیشتر می‌شود. مثلابارکزاک و همکاران او در سال 2010، تاثیر هوش عاطفی را بر خلاقیت ذاتی بررسی کرد. هوش عاطفی بالاتر، خلاقیت ذاتی را با افزایش اعتماد به نفس گروه و فرهنگ همکاری، بیشتر کرد.
کارملیو همکاران او در سال 2014 نشان دادند کارمندان دارای هوش عاطفی بالاتر بازده بالاتری دارند.
به علاوه بر اساس تئوری پردازش اطلاعات حسی، مطالعه ای جدید نشان داد تنظیم عاطفه با هوش عاطفی به کارمندان اجازه میدهد حس مثبت بیشتری را در زمان مواجهه با شرایط پیچیده داشته باشند و این، بر خلاقیت آنها تاثیر دارد.
گواستلا و همکاران او در سال 2004 ارتباط بین هوش عاطفی، بیماری های خلقی و خلاقیت را آزمودند و نتایج نشان داد هوش عاطفی و خلاقیت در میان افراد دچار بیماری خلقی- که درمان را به پایان برده بودند- بیشتر از افردی بود که تحت درمان بودند. یعنی هوش عاطفی می‌تواند پس از، از میان بردن بیماری های عاطفی و ایجاد خلق مثبت، میزان خلاقیت را بیشتر کند.
یافته های بالا تاثیر مثبت هوش عاطفی را بر ایجاد خلاقیت نشان می‌دهد.
همانطور که می‌دانیم افراد مبتکر مانند آلبرت اینشتاین پتانسیل خلاقیت بالایی داشته اند و این، خلاقیت، آنها را منحصر به فرد می‌کرد. پتانسیل خلاقیت به عنوان اجزای چند بعدی درنظر گرفته میشود که شامل چندین جنبه مرتبط با شناخت و شخصیت است.
شناخت مبتکرانه، مربوط به پروسه های شناختی است که در تولید و ارزیابی اندیشه ها و تولیدات خلاقانه مانند تفکر انشعاب پذیر به کار میرود در حالی که مشخصات خلاقانه، یک سری مشخصات یا متغیرهای شخصیتی است(زیرکی، با آغوش باز آزمودن یا تصور کردن) و می‌تواند دیگر فاکتورها مانند مشخصات اختلال روانی و تاثیرات ژنتیکی را با هم هماهنگ کند.
ما بر شخصیت یا مشخصات فردی صفات خلاقانه بر اساس تست ویلیامز تمرکز کردیم. این پژوهش بر ارتباط بین هوش عاطفی و تفکر خلاقانه تمرکز دارد و ارتباط بین هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی و پایه های دیگر ساختار مغز را نادیده می‌گیرد. بنابراین مطالعه ی اخیر هدفش بررسی ارتباط بین هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی و ساختمان عصبی مغز بین آنها در افراد جوان است. مورفومتری مورد استفاده نشان داد، خلاقیت ذاتی مرتبط با بخش های مربوط به احساسات مانند حجم ماده خاکستری منطقه ای در کورتکس اربیتوفرونتال، هیپوکمپ و آمیگدال است؛ در حالی که این مناطق به میزان زیادی مرتبط با پردازش عاطفی هستند.
مطالعه دیگری روی ساختار مغز نشان داد هوش عاطفی ارتباط نزدیکی با حجم ماده خاکستری در اینسولا، کورتکس اربیتوفرونتال و ژایرس پاراهیپوکامپال دارد. این مناطق مشابه در مغز، در خلاقیت ذاتی و هوش عاطفی استفاده میشود و این نشان می‌دهد، این دو مشخصه ممکن است مناطق مشابهی در مغز داشته باشد. افرادی با هوش عاطفی بالاتر- که توانایی عالی برای پردازش های عاطفی دارند- می‌توانند به عنوان متفکران بزرگی باشند و این، به راه حل خلاقانه مسائل، کمک می‌کند.
یافته های بالا ممکن است ارتباط نزدیک بین هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی و بخش های مشابه مغز- که در هر دو درگیر است- را نشان دهد.
با این حال بر اساس یافته های ما مدارک مستقیم، ارتباط پیچیده بین اینها را نشان نمی‌دهد. با توجه به اینکه هوش عاطفی به توانایی های عاطفی مانند تنظیم عاطفی، استفاده از عواطف، ارزیابی احساسات و .. اشاره دارد، ما تصور کردیم هوش عاطفی تا حد زیادی مرتبط با مناطق مرتبط با عاطفه مانند کورتکس اربیتوفرونتال و کورتکس سینگولیت جلویی و آمیگدال است. همچنین ما بررسی کردیم که آیا آنالیز ما نشان می‌دهد ساختارهای مغز ارتباط بین هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی را نشان میدهد یا نه؟ زیرا هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی می‌توانند مناطق مشترکی را در مغز درگیر کنند.
این مطالعه روی 225 نفر جوان سالم راست دست انجام شد. مطالعات مورفومتری volex-based نشان داد مناطق کورتکس اوربیتوفرونتال راست، ارتباط مثبتی با هوش عاطفی دارد. و این مناطق ارتباط بین هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی را تعیین می‌کند. نتایج رفتاری ارتباط خیلی زیاد میان هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی را نشان داد. افراد دارای هوش عاطفی دارای خلاقیت بالاتری هستند.
بر اساس مطالعات براکت و همکاران او در سال 2006 افراد دارای هوش عاطفی بالاتر می‌توانند فعالیت تفکری اجتماعی بالاتری را نشان دهند و به این ترتیب می‌توانند خلاقیت بیشتری داشته باشند.
کنترل عواطف برای حفظ تاثیر مثبت در ایجاد خلاقیت، لازم است.
مطالعه ما همچنین نشان داد کورتکس اربیتوفرونتال برای ایجاد خلاقیت، فعالیت دارد.

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [4/26/2023 4:58 AM]
ژانگ و همکاران او نشان دادند، خلاقیت تا حد زیادی در همان مناطق مربوط به عاطفه در مغز پردازش میشود و مطالعه ای توسط باشوینرو همکاران او نشان داد افراد خلاق مناطق بزرگتری در کورتکس اربیتوفرونتال دارند.
از معایب این مطالعه محدود بودن مطالعه به افراد جوان است که می‌تواند سودمندی این مطالعه را در تعمیم نتایج به دیگر سنین نشان دهد.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6014059/
تفکر انتزاعی به عنوان تفکری خاص انسان به حساب می آید. در این تفکر، انسان با دیدن جزییات و حوادث جزیی می تواند به کلیات و پیشگویی حوادث یا نتیجه گیری های کلی برسد.
انتزاع، تجرید یا آهنجش، فرایند اختصار، فشرده‌سازی، و تلخیص اطّلاعات از طریق شناسائی، استخراج و سپس، جداسازی و پنهان‌سازی جزئیّات از کلیّات است. انتزاع در لغت به معنای جدا کردن، گرفتن، درآوردن جزئی از یک کل و به معنای بازداشتن و امتناع کردن، برکندن و از جای کشیدن، گرفتن، و دور شدن می‌باشد.
انتزاع فرایند یا نتیجهٔ تعمیم بخشیدن با کاهش محتوای اطلاعاتی یک مفهوم یا یک پدیدهٔ قابل مشاهده، جهت حفظ اطلاعات برای منظور خاص می‌باشد.
تفکر انتفاعی معمولا در قسمت مربوط به سخن گفتن و تکلم، یعنی در نیمکره چپ مغز در افراد راست دست انجام می‌شود. بیان شد هوش عاطفی در بازده فرد بسیار نقش دارد. هوش عاطفی در فرد راست دست، در قسمت اوربیتوفرونتال راست پردازش می‌شود و تفکر انتزاعی بیشتر در مرکز تکلم در نیمه ی چپ پردازش میشود یعنی دو مشخصه مهم انسان یعنی تفکر انتزاعی و هوش عاطفی در فرد راست دست تقریبا در دو نیمکره متفاوت پردازش می‌شود.
تفکر انتزاعی، به تنهایی عامل انسان شدن ما نیست نقش هوش عاطفی اگر بیشتر نباشد اصلا کمتر از تفکر انتزاعی نیست.
Wang, Jing; Conder, Julie A.; Blitzer, David N.; Shinkareva, Svetlana V. (2010). Neural Representation of Abstract and Concrete Concepts: A Meta-Analysis of Neuroimaging Studies. Human Brain Mapping. 31 (10): 14591468.؛
#زن_زندگی_آزادی


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
کودک ایرانی که هوش او از سوالات پزشکیاز تکامل تا مغز، از مغز تخسته نباشی بابابیان ژن های اسکیزوفرنی دمغز بزرگ چالش است یا منفعدرمان های جدید میگرنلاموژین داروی ضد اوتیسم؟تفاوت ایستایی و تکاپوآیا جنین انسان، هوشمندی چگونه میتوان با قانون جنروش مقابله مغز با محدودیتأثیر شیرینی های حاوی لوهندسه زبانِ زمان استسقوط زیگزاگی یا ناگهانیما از اینجا نخواهیم رفتاهرام مصر از شگفتی های جهوقتی ریشه ها عمیقند از چیتشخیص آلزایمر سالها قبل اجزای پر سلولی بدن انسان شانس یا نتیجه ی تلاشحافظه و اطلاعات در کجاست کاهش التهاب ناشی از بیمااسکلت خارجی در درمان اختدنیای شگفت انگیز کوانتومبالاترین هدف از دولتچقدر به چشم اعتماد کنیمدرمان جدید میگرن با انتی نگاه من، نگاه تو و یا حقیملاحظه های اخلاقی دربارهتلاش هایی در بیماران قطع آب زندگی است قسمت چهارمریواستیگمینتاثیر ژنها بر اختلالات خهوش مصنوعی اکنون می توانسماگلوتید داروی کاهش دهنماده، چیزی بیش از یک خلا ای آنکه نامش درمان و یادشواقعیت چند سویهشباهت مغز با کیهان مادیتعامل انسان با هوش مصنوعاختلالات مخچهحس و ادراک قسمت 75کتابخانهمحل درک احساسات روحانی داسرار آفرینش در موجALS نگاهی کامل بر بیماری وبازسازي مغز و نخاع چالشی نقش آتش در رسیدن انسان بهدرها بسته نیستچالش هوشیاری و اینکه چرا رژیم غذایی ضد دردمنابع انرژی از نفت و گاز تنفس هوازی و میتوکندریآرامش(سکوت) stillness و تکاپوتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک بازی سودمندی موجودات ابزی بر تغذیه بر ژنها تاثیر دارداین، فقط راه توستواکسن کرونا ساخته شده توصبر بسیار بایدارتباط متقابل با همه ی حیحس و ادراک قسمت هشتاد و نگل درون گلدانمدارک ژنتیکی چگونه انساندیستونی قابل درماناطلاعاتی عمومی در مورد مفیزیک مولکولها و ذرات در بحثی درباره احساسات متفانقش زبان در سلطه و قدرت ادرک درست از خود و هوشیاریتو آرامش و صلحیچت جی پی تیرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرمنبع هوشیاری کجاست قسمت آشتی بهتر استتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک تا کمسیر آفرینش از روح تا مغز جهان موازی و حجاب هااکوییفلکسوراپامیل در بارداریطوفان فقر و گرسنگی و بی سارزش حقیقی زبان قسمت سومحس و ادراک قسمت سی و هشتمبنی عباس، ننگی بر تاریخگام کوچک ولی تاثیرگذارمرز بین انسان و حیوان کجادانش، قفل ذهن را باز میکنفراموشی همیشه هم بد نیستبرنامه ی مسلط ژنها در اختنمای موفقیتدرس گرفتن از شکست هاتولید پاک و فراوان انرژیچرا مغزهای ما ارتقا یافت زمان پلانکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاقلیت خلاقتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنهوش مصنوعی، کیفیت فریب مساخت سلول عصبی حتی پس از جهان پیوستهیافته های نوین علوم پرده عقیده ی بی عملاز انفجار بزرگ تا انفجار خلا، خالی نیستبه دنبال رستگاری باشپل خواجو اصفهانمشاهده گر جدای از شیء مشاداروی جدید آلزایمرفشار روحی، همیشه بد نیست برخی یونها و مولکول های مآلودگی هوا و ویروس کرونانه عدم مطلق بلکه عدم با قذهن سالمتوهم جدایینزاع بین علم و نادانی رو زندگی، مدیریت انرژیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمامید نجاتتاریکی و نورابزار بقا از نخستین همانهوش عاطفی بیشتر در زنانسخت ترین حصارجهش تمدنی عجیب و شگفت انسژنهای هوش ، کدامندعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکینگی تا مغز از مغز تخواص هندوانهبی عدالتی در توزیع واکسن پیوند اندام از حیوانات بمعرفی مورد نادر بیماری گدارویی خلط آورقیچی ژنتیکیبررسی مغز با امواج مادون آواز خواندن در قفس، نشاننوار عصب و عضلهرمز پیشرفت تواضع است نه طتوضیحات دکتر فاطمی در مونظریه تکامل در درمان بیمزبان فرایند تکاملی برای مهربانی، شرط موفقیتانواع سکته های مغزیترقی واقعی یا شعار ترقیابزار بقای موجود زنده از هیچ کس حقیقت را درون مغز سردرد و علتهای آنجدایی خطای حسی استکمردرد با پوشیدن کفش مناعدالت برای من یا برای همهاز تکینگی تا مغز از مغز تخوشبختی چیستبیماری اضطراب عمومیپیشرفت ذهن در خلاقیت استمغز آیندگان چگونه است ؟در کمتر از چند ماه سوش جدقدرت انسان در نگاه به ابعبشریت از یک پدر و مادر نیآیا هوش سریعی که بدون احسنوروز یا روز پایانیرویاهای پر رمز و حیرتی درتکامل ابزار هوش ، راه پر همیشه به آنچه داری، خوشنزبان شناسی نوین نیازمند میگرن و خوابانرژِی برای ایجاد اضطرابترجمه ای ابتدایی از اسراابزارهای بقا ازنخستین همهزینه سنگین انسان در ازاشناسایی سلول های ایمنی احقیقت خواب و رویاحقیقت در علم، هرگز نهایی کودکان مهاجرپیامهای کاربراناز تکامل تا مغز، از مغز تخطا در محاسبات چیزی کاملبیان حقیقتمغز بزرگ چالشهای پیش رودرمان های جدید در بیماری لایو دوم دکتر سید سلمان فتفاوت ارباب و رهبر حقیقیآیا جهان ذهن و افکار ما مچگونه مغز ما، موسیقی را پروش های صرفه جویی در ایجاتئوری تکامل امروز در درمهندسه، نمایشی از حقیقتسلول های مغزی عامل پارکیما اشیا را آنطور که هستنداولویت بندی ها کجاستوقتی شروع به بیدار شدن میتشخیص ایدزاجزایی ناشناخته در شکل گشانس یا تلاشحافظه و اطلاعات در کجاستکاهش حافظه هرچند فرایندیاسکار، لگوی هوشمنددنیایی پر از سیاهچاله باهوش ترین و با کیفیت ترینقش قهوه در سلامتیدرمان جدید کنترل مولتیپلنگاه مادی غیر علمی استملاحظات بیهوشی قبل از جرتلاش در تولید انرژی به رنآب زندگی است قسمت هفتمریاضیات یک حس جدید استتاثیر کلام در آیات کلام بهوش مصنوعی از عروسک های بسندرم میلر فیشرای جان جان بی تن مروواقعیت چیستشباهت های ریشه ای چند بیمتعداد کلی ذهن ها در جهان اختلالات حرکتی در انسانحس و ادراک قسمت 78کجای مغز مسئول پردازش تجمحدودیت چقدر موثر استدوچرخه در کاهش دردهای کماسرار بازسازی اندام هاNVG 291باغچه ی مننقش انتخاب از طرف محیط، ندرهای اسرارآمیز و پوشیدهچالش هوشیاری و اینکه چرا راه فراری نیستمنابع انرژی از نفت و گاز تنفس هوازی و میتوکندریآزمون تجربی، راهی برای رتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک بازی سی و سه پل اصفهانثبت و دستکار ی حافظهاینترنت بدون فیلتر ماهواواکسن آلزایمرصد قدح، نفتاده بشکستارتباط چاقی و کاهش قدرت بحس و ادراک قسمت هشتاد و شگل زندگیمروری بر تشنج و درمان هایدژا وو یا اشنا پنداریاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نفیزیک هوشیاریبحثی درباره احساساتی غیرنقش سجده بر عملکرد مغزدرک عمیق در حیواناتتو افق رویداد جهان هستینتایج نادانی و جهلرساناها و ابر رساناها و عمنبع هوشیاری کجاست قسمت آغاز فرایند دانستنتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک تا کمسیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان ما میتواند به اندازاکسی توسین و تکامل پیش اورزش هوازی مرتب خیلی به قطوفان بیداریارزش خود را چگونه میشناسحس و ادراک قسمت سی و ششمبه قفس های سیاهت ننازگامی در درمان بیماریهای مرز جدید جستجو و اکتشاف، دانش، یک انسان را ناسازگفراموشی و مسیر روحانیبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱نمایش تک نفرهدست و پا زدن در سایه؟تولید اندام با چاپ سه بعدچرا ویروس کرونای دلتا وازمان به چه دلیل ایجاد میشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاقیانوس نادانیتاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینهوش مصنوعی، اتفاقات و تحساخت شبکه عصبی مصنوعی با جهان پر از چیزهای اسرار آیاد گرفتن مداومعلم و ادراک فقط مشاهده ی از بار خود بکاه تا پرواز خلاصه ای از مطالب همایش مبه زودی شبکه مغزی به جای پلاسمای غالبمشاهده آینده از روی مشاهداروی جدید ای ال اسفضا و ذهن بازبرخی اثرات مضر ویتامین دآلودگی هوا و پارکینسوننهایت معرفت و شناخت درک عذهت را روی چیزهای مفید متتوهم جدایی و توهم علمنزاع بین علم و جهل رو به پزندگی، مراتب هوشیاری استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمامید یا ناامیدی؟تاریکی خواهد ترسیدابزار بقا از نخستین همانهوش عاطفی در زنان بیشتر اسخت ترین کار، شناخت خود اجهشهای مفید و ذکاوتی که دژنهای حاکم بر انسان و انسعواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز از مغز تخواص اناربیمار 101 ساله، مبتلا به سپیوند اندام حیوانات به امعرفت و شناختدارویی ضد بیش فعالی سیستقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصبررسی و اپروچ جدید بر بیمآینه در اینهنوار عصب و عضلهرمز بقای جهش ژنتیکیتیوتیکسن داروی ضد جنوننعناعزبان متغیرموفقیت هوش مصنوعی در امتانیس بی کسانتروس جریان انرژیابزار بقای موجود زنده از هیچ اندر هیچسردرد به دلیل مصرف زیاد مجریان انرژی در سیستم های کنفرانس تشنج هتل کوثر اصعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تخوشبختی دور از رنج های مبیماری بیش فعالیپیشرفتی مستقل از ابزار همغز اندامی تشنه ی انرژی ادر آرزوهایت مداومت داشتهقدرت ذهنبعد پنجمآیا هشیاری کوانتومی وجودنورالژیرویای شفافتکامل تکنولوژیهمیشه داناتر از ما وجود دزبان، نشان دهنده ی سخنگو میگرن و روزه داریانسولینترس و آرمان هاابزارهای بقای موجود زندههزاران سال چشم های بینا وشهر زیرزمینی در ژاپن براهستي مادي ای که ما کوچکترشواهدی از نوع جدیدی از حاحقیقت راستین انسان علم بکودکان میتوانند ناقل بی سایتهای دیگراز تکامل تا مغز، از مغز تخطا در محاسبات چیزی کاملبیداری معنوی یعنی دوستی مغز بزرگ و فعال یا مغز کودرمان های جدید سرطانلازم است هیچ کاری نکنیدتفاوتهای جنسیتی راهی براآیا جهش های ژنتیکی، ویروچگونه مغز پیش انسان یا همروش های عملی برای رفع کمرتئوری تکامل در پیشگیری و هنر فراموشیسلول های بنیادیما به جهان های متفاوت خوداولین قدم شناخت نقص های خویتنام نوعی کرونا ویروس تصویر خورشید یا خود خورشاحیای بینایی نسبی یک بیمشاهکار قرنحافظه ی هوش مصنوعیکاهش دوپامین عامل بیماریاساس انسان اندیشه و باور دنیا، هیچ استباور و کیهان شناسینقش مهاجرت در توسعه نسل ادرمان جدید ام اسنگاه محدود و تک جانبه، مشممانتین یا آلزیکسا یا ابتلاشی برای درمان قطع نخاآب زندگی است قسمت اولتاثیر کپسول نوروهرب بر نهوش مصنوعی از عروسک های بسندرم کووید طولانیایمونوگلوبولین وریدی IVIgواقعیت چیستشباهت کیهان و مغزتعذیه ی ذهناختلالات صحبت کردن در انحس و ادراک قسمت 82کرونا چه بر سر مغز می آورمحدودیت های حافظه و حافظدوچرخه سواری ورزشی سبک و اصفهان زیبافقر داده ها در هوش مصنوعیبترس از اینکه کسی، به درگنقش اتصالات بین سلولهای درون قفس یا بیرون از آنچالش های ایستادن بر دو پاراه نجاتمنابع انرژی از نفت و گاز تنفس بدون اکسیژنآزمون ذهنی گربه ی شرودینتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک بازی سیلی محکم محیط زیست بر انثبت امواج الکتریکی در عصاینترنت، حقیقت جامعه ی فواکسن ایرانی کرونا تولیدصداقتارتباط هوش ساختار مغز و ژحس و ادراک قسمت پنجمگلوله ی ساچمه ایمرکز هوشیاری، روح یا بدن دژاوو یا آشناپنداریاعتماد به خودفیزیک و هوشیاریبحران ذهن فیلمی قابل تامنقش غذاها و موجودات دريادرگیری قلب در بیماری ویرتو انسانی و انسان، شایستنجات در اعتماد به خودرستگاری محدود به یک راه نمنبع هوشیاری کجاست قسمت آغاز فصل سرما و دوباره تکتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک تا کمسیستم تعادلی بدنجهان مادی، تجلی فضا در ذهاکسکاربازپین در درمان تشورزش هوازی ، بهترین تمریطوفان زیباییاز فرد ایستا و متعصب بگذرحس و ادراک قسمت سیزدهمبه مغز خزندگان خودت اجازگامی در درمان بیماریهای مرزهای حقیقی یا مرزهای تدائما بخوانفراموشی آرمانبرین نت به جای اینترنتپرواز از نیویورک تا لوس آچند نرمش مفید برای کمردردست کردن در گوشتولید سلولهای جنسی از سلچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک زمان شگفت انگیزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتالکترومغناطیس شنوایی و هتاثیر رو ح و روان بر جسمابداع دی ان ای بزرگترین دهوش احساسیساخت شبکه عصبی با الفبای جهان پر از چیزهای جادویی یاد بگیر فراموش کنیعلم و روحاز بحث های کنونی در ویروسخلاصه ای از درمان های جدیبه زیر پای خود نگاه نکن بپمبرولیزوماب در بیماری چمشاهدات آمیخته با اشتباهداروی جدید برای میاستنی فضای قلب منبع نبوغ استبرخی اختلالات عصبی مثانهآلزایمرنهایت در بی نهایتذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتوهم جسمنسبیت عام از زبان دکتر برزندان ذهنیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمامید جدید بر آسیب نخاعیتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقا از نخستین همانهوش عاطفی در زنان بیشتر اسختی ها رفتنی استجهشهای مفید و ذکاوتی که دکفش و کتابعوارض ازدواج و بچه دار شداز تکینگی تا مغز از مغز تخواص اردهبیمار مرکز تنفس سلولیپیوند سر آیا ممکن استمغز فکر میکند مرگ برای دیداستانها و مفاهیمی اشتباقانون مندی نقشه ژنتیکی مبررسی ژنها در تشخیص بیماآیندهنوار عصب و عضلهرمز جهانتیک و اختلال حرکتیهفت چیز که عملکرد مغز تو زبان مشترک ژنتیکی موجوداموفقیت در تفکر استانگشت ماشه ایتری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از هیچگاه از فشار و شکست نترسردرد تنشنجریان انرژی در سیستم های کنگره بین المللی سردرد دعشق به هفت مرتبه ی شناختیاز تکینگی تا مغز از مغز تخیالپردازی نکنبیماری تی تی پیپپوگستمغز انسان ایا طبیعتا تمادر آسمان هدیه های نادیدنقدرت شناختی انسان، محدودبعد از کروناآیا واکنش های یاد گرفته ونورالژی تریژمینالروان سالمتکامل جریان همیشگی خلقتهمیشه راهی هستزبان، وسیله شناسایی محیطمیگرن سردردی ژنتیکی که بانسولین هوشمندترسان نیستیابزارهای بقای از نخستین تزریق قیچی ژنتیکی کریسپرابزارهای دفاعی و بقای موهستی ما پس از شروعی چگال شواهدی از دنیسوان(شبه نئحقیقت غیر فیزیکیکودکان گذشته به آینده فکاز تکامل تا مغز، از مغز تخطای ادراک کارمابیداری و خواب کدام بهتر امغز بزرگترین مصرف کننده درمان های رایج ام اسلبخند بزن شاید صبح فردا زتقلید مرحله ای نسبتا پیشآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجچگونه هموساپينس بر زمین روش هایی برای کم کردن اضطتئوری جدید، ویران کردن گهنر حفظ گرهسلول های بنیادی منابع و اما با کمک مغز خود مختاريماولین مورد PML به دنبال تکویتامین E برای فعالیت صحتصویر در هم تنیدگی کوانتاحیای بینایی نسبی یک بیمشاهکار شش گوشحافظه انسان و حافظه ی هوشکاهش سن بیولوژیکی، تنها استفاده از مغز، وزن را کمدندان ها را مسواک بزنید تباید از انسان ترسیدنقش میدان مغناطیسی زمین درمان جدید ای ال اس، توفرنگاه کلی نگرمن و وجود توهمیتلاشی تازه برای گشودن معآب زندگی است قسمت دومتاثیر کپسول نوروهرب بر تهوش مصنوعی از عروسک های بسندرم گیلن باره به دنبال ایمپلانت مغزیواقعیت های متفاوتشباهت زیاد بین سلول هاي عتغییراختلالات عضلانی ژنتیکحس و ادراک قسمت 87کریستال هامحدودیت درک انساندوپامین قابل حل در آباصل بازخوردفلج نخاعی با الکترودهای بحتی علمی درباره تمایل بنقش تیروئید در تکامل مغزدرون و بیرون، جدای از هم چالش کمبود اندام برای پیراه های جدید برای قضاوت رمنابع انرژی از نفت و گاز تنها مانع در زندگی موارد آزمون ذهنی گربه شرودینگرتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک بازی سینوریپا داروی ترکیبی ضدجلو رفتن یا عقبگردایندرالواکسن اسپایکوژنصدای بم با فرکانس پایین، ارتباط پیوسته ی جهانحس و ادراک قسمت پنجاهگلوئونمرکز حافظه کجاستدگرگونی های نژادی و تغییاعتماد به خودفیزیک آگاهیبخش فراموش شده ی حافظهنقش غذاها و موجودات دريادرگیری مغز در بیماری کویتو با همه چیز در پیوندینجات در راستگوییرشته نوروایمونولوژی و نقمنبع هوشیاری کجاست قسمت آغاز مبهم آفرینشتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک تا کمسیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان مرئی و نامرئیورزش و میگرنطولانی ترین شباز مخالفت بشنوحس و ادراک قسمت ششمبه نقاش بنگرگاهی لازم است برای فهم و مزایای شکلات تلخ برای سلدارچینفرایند پیچیده ی خونرسانیبرای یک زندگی معمولیپروتئین های ساده ی ابتداچند جهانیدست آسمانتولترودینچرا پس از بیدار شدن از خوزمان، واقعی نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتالکتروتاکسی(گرایش و حرکتاثیر روده بر مغزابزار هوش در حال ارتقا ازهوش احساسیساختن آیندهجهان دارای برنامهیادگیری مهارت های جدید دعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاز تلسکوپ گالیله تا تلسکخم شدن فضا-زمانبه سیاهی عادت نکنیمپنج اکتشاف شگفت آور در مومطالبه ی حق خودداروی جدید برای کاهش وزنفضای خالی ای وجود نداردبرخی اصول سلامت کمرآملودیپین داروی ضد فشار نهادینه سازی فرهنگ اختلاذره ی معین یا ابری از الکتوهمات و شناخت حقیقتچسبیدن به خود، مانع بزرگ زونیسومایدمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمامید درمان کرونا با همانتاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقا از نخستین همانهوشمندی کیهانسختی در بلند شدن از روی صجوانان وطنکل اقیانوس در یک ذرهعید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تخواص بادامبیماری لبر و نابینایی آنپیوند سر برای چه بیمارانمغز قلبدخالت در ساختار ژنهاقانون گذاری و تکاملبررسی بیماری التهابی رودآینده ی انسان در فراتر ازنوار عصب و عضلهرمز جهان خاصیت فراکتالتیکاگرلور داروی ضد انعقاهفت سین یادگاری از میراث زبان چهار حرفی حیات زمینمولکول ضد پیریانگشت نگاری مغز نشان میدتری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از هیپرپاراتیروئیدیسمسردرد سکه ایجریان انرژی در سیستم های کنگره بین المللی سردرد دعشق درونی به یگانگی خلقتاز تکینگی تا مغز از مغز تخانه ی تاریکبیماری خود ایمن اعصاب محپایان، یک آغاز استمغز انسان برای ایجاد تمددر آستانه ی موج پنجم کوویقدرت عشقبعد از کروناآیا یک، وجود داردنوزاد ناشنوای متولد شده،روبات ها قول میدهندتکامل داروینی هنوز در حاهمیشه عسل با موم بخوریمزدودن نقص از هوش مصنوعیمیگرن شدید قابل درمان اسانسان قدیم در شبه جزیره عتسلیم ارتباط با من برترابعاد و نیازهای تکاملیهشت توصیه برای کاستن از دشیر و دوغ بادامحقیقت غیر قابل شناختکودکان خود را مشابه خود تاز تکامل تا مغز، از مغز تخطای حسبیست تمرین ساده برای جلومغز حریص برای خون، کلید تدرمان های علامتی در ام اسلحظات خوش با کودکانتقلید از روی طبیعتآیا خداباوری محصول تکاملچگونه هوشیاری خود را توسروش هایی برای جلوگیری از تا 20 سال آینده مغز شما به هنر رها شدن از وابستگیسلول های بدن تو پیر نیستنما بخشی از این جهان مرتبطاولین مورد پیوند سر در انویتامین E در چه مواد غذایتصویر زیبا از سلولاحتیاط در ورزش زانو در خاشاید گوشی و چشمی، آماده شحباب های کیهانی تو در توکایروپاکتیک چیستاستفاده از نظریه ی تکامل ده روش موفقیتبابا زود بیانقش محیط زندگی و مهاجرت ددرمان جدید سرطاننگاه انسان محدود به ادراریتوکسیمابمن کسی در ناکسی دریافتم تلاشی جدید در درمان ام اسآب زندگی است قسمت سومتاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک بازی سندرم پیریفورمیسایمپلانت مغزی و کنترل دو واقعیت و مجازشباهت زیاد بین سلول هاي عتغییر الگوی رشد مغزی با زاختراع جدید اینترنت کوانحس و ادراک قسمت چهلکریستال زمان(قسمت اولمخچه فراتر از حفظ تعادلدورترین نقطه ی قابل مشاهاصل در هم تنیدگی و جهانی فلج بل، فلجی ترسناک که آنبحث درباره پیدایش و منشا نقش حفاظتی مولکول جدید ددرون آشفته ی تو و ظاهر خنچالش دیدگاه های سنتی در براه های جدید برای قضاوت رمنابع انرژی از نفت و گاز تنها در برابر جهانآزادی در چیستتاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش مصنوعی از عروسک بازی سیگار عامل افزایش مرگ ومجلوتر را دیدنایپیداکرینواکسن اسپایکوژن ضد کروناصرع و درمان های آنارتباط انسانی، محدود به حس و ادراک قسمت پنجاه و یگمان میکنی جرمی کوچکی در مرکز حافظه کجاستدانش قدرت استاعتماد بی موردفیزیکدانان ماشینی برای تبخش های تنظیمی ژنومنقش غذاها و موجودات دريادرگیری مغز در بیماران مبتو با باورهایت کنترل میشنخاع ما تا پایین ستون فقررشد مغز فرایندی پیچیده امنبع هوشیاری کجاست قسمت إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک تا کمسکوت و نیستیجهان مشارکتیورزش بهترین درمان بیش فعطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت شصت و هشتبه نقاش بنگرگاهی مغز بزرگ چالش استمسمومیت دانش آموزان بی گداروهای مصرفی در ام اسفرایند تکامل و دشواری هابرای پیش بینی آینده مغز دپروتز چشمچند جهانیدست بالای دستتومورها و التهاب مغزی عاچرا ارتعاش بسیار مهم استزمزمه ات مانده در گوشممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتالکترودهای کاشتنیتاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین همانهوش بشری تهدید برای بشریساختن آینده، بهترین روش جهان در حال نوسان و چرخشیادگیری هوش مصنوعی، عمیقعلم به ما کمک میکند تا مواز تلسکوپ گالیله تا تلسکخونریزی مغز در سندرم کووبه سخن توجه کن نه گویندهپول و شادیمطالبی در مورد تشنجداروی جدید برای ای ال اسقفس دور خود را بشکنبرخی اطلاعات روانشناسی مآموزش نوین زبانچهار میلیارد سال تکامل بذرات کوانتومی زیر اتمی قتوکل بر خدانسبت ها در کیهانزونا به وسیله ویروس ابله منبع هوشیاری در کجاست؟ قامیدهای جدید برای بازیابتازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقا از نخستین همانهوشیاری و وجودسدسازی روش مناسب برای مقجوانان وطنکلمات بلند نه صدای بلندعامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تخواص بادام زمینیبیماری میاستنی گراویسپیوند سر، یکی از راه حلهامغز ما کوچکتر از نیم نقطهدر میان تاریکی و روشناییقانون جنگلبررسی سیستم تعادلی بدن اآینده ی علم و فیزیک در60 ثنوار عصب و عضله مهم در تشرنگ کردن، حقیقت نیستتیروفیبان موثر در سکته ی هم نوع خواری در میان پیشیزبان نیاز تکاملی استمولتیپل اسکلروز در زنان انتقال ماده و انرژیترک امروزابزار بقای موجود زنده از هاوکينگ پیش از مرگش رسالسردرد عروقی میگرنجراحی هوشیار مغزکنترل همجوشی هسته ای با هعشق، شلوغ کردن نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تخانواده پایداربیماری دویکپاکسازی مغزمغز انسان برای شادمانی طدر برابر حقایق جدیدقسم به فقربعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا کیهان می تواند یک شبینوسانات کوانتومی منبع ماروبات های ریز در درمان بیتکامل داروینی هنوز در حاهمیشه، آنطور نیست که هستسفر فقط مادی نیستمیاستنی گراویس بدون آنتیانسان میوه ی تکاملمیدان مغناطيسي زمین بشر انسان ها می توانند میدان تسلیم شدن از نورون شروع مابعاد اضافه ی کیهانو هر کس تقوای خدا پیشه کنشیشه ی بازالتی و سیلیکونحقیقت، آن چیزی نیست که جلکودکان را برای راه آماده از تکامل تا مغز، از مغز تخطر آلودگی هوابیش از نیمی از موارد انتقمغز در تنهایی آسیب میبیندرمان ژنتیکی برای نوآوریلرزش ناشی از اسیب به عصبتقلید از طبیعتآیا دلفین ها می تواند از چگونه واکسن کرونا را توزروش هایی ساده برای کاهش اتا بحر یفعل ما یشاهنر، پر کردن است نه فحش دسلول بنیادی و ای ال اسما تحت کنترل ژنها هستیم یاولین هیبرید بین انسان و ویتامین کاتصویر زیبای اصفهاناحتیاط در تعویض داروهاحباب هایی تو در توکار امروز را به فردا نینداستفاده از هوش مصنوعی در دهن، بزرگترین سرمایهباد و موجنقش مرکز تنفس سلولی در بیدرمان جدید سرطاننگاه از بیرون مجموعهریسپریدونمن پر از تلخیمتمایل زیاد به خوردن بستنآب، زندگی است(قسمت پنجم)تاثیر کپسول نوروهرب بر سهوش مصنوعی از عروسک بازی سندرم پیریفورمیسایمپلانت مغزی کمک میکند واقعیت و انعکاسشجاعت و ترستغییر خود یا تغییر دیگراادامه بحث تکامل چشمحس و ادراک قسمت چهل و هفتکریستال زمان(قسمت دوم)مخچه ، فراتر از حفظ تعادلديدن با چشم بسته در خواب اصل علت و تاثیرفلج خواببحثي درباره هوش و تفاوتهنقش حیاتی تلومر دی ان آ ددروغ نگو به خصوص به خودتچاالش ها در تعیین منبع هوراه پیروزی در زندگی چیستمنابع انرژی از نفت و گاز تنهاییآزادی عقیده، آرمانی که تتاثیر انتخاب از طرف محیط هوش مصنوعی از عروسک بازی سیاهچاله هاجمجمه انسان های اولیهایا کوچک شدن مغزانسان الواکسن دیگر کرونا ساخته شضایعه ی شبکه لومبوساکرالارتباط از بالا به پایین محس و ادراک قسمت پنجاه و دگنجینه ای به نام ویتامین مرکز خنده در کجای مغز استدانش محدود به ابعاد چهاراعتیاد و تلاش های درمانی فال نیکوبخش بزرگی حس و ادراک ما انقش غذاها در کاهش دردهای درگیری مغزی در سندرم کووتو باید نیکان را به دست بنخاع درازتر یا کوتاهتر کرشد مغز علت تمایل انسان بمنبع هوشیاری کجاست قسمت افت فشار خون ناگهانی در وتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر فقط مردم میفهمیدند کهوش مصنوعی به کمک هوش طبیسکوت، پر از صداجهان معناورزش در کمر دردطیف انسفالیت، گیلن باره از نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت شصت و دوبه نادیدنی ایمان بیاورگاهی جهت را عوض کنمسمومیت دانش آموزان، قماداروهای ام اسفرایند حذف برخی اجزای مغبرای اولین بار دانشمندانپروتز عصبی برای تکلمچند جهانی و علمدستورالعمل مرکز کنترل بیتومورهای نخاعیچرا بیماری های تخریبی مغزنان باهوش ترمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتالگو نداشتیمتاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانهوش در طبیعتساختار فراکتال وجود و ذهجهان در حال ایجاد و ارتقایادگرفتن، آغاز حرکت است علم بدون توقفاز تکنیکی تا مغز از مغز تخونریزی مغزی کشندهبهبود حافظه پس از رخدادهپول و عقیدهمطالعه ای بیان میکند اهدداروی جدید برای دیابتقفس ذهنبرخی بیماری ها که در آن بآمارهای ارائه شده در سطح چهار ساعت پس از کشتار خوکذرات کوانتومی زیر اتمی قتوپیراماتنسبت طلایی، نشانه ای به سزیان غذاهای پرچربمنبع هوشیاری در کجاست؟(قامیدوار باش حتی اگر همه چتازه های بیماری پارکینسوابزار بقا از نخستین همانهوشیاری و افسردگیسرنوشتجواب دانشمند سوال کننده کلوزاپین داروی ضد جنونعادت همیشه خوب نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تخواص شکلات تلخبیماری های میتوکندریپیوندهای پیچیده با تغییرمغز مانند تلفن استدر مانهای کمر دردقانون جنگلبررسی علل کمر درد در میانآینده با ترس جمع نمیشودنوار عصب و عضله برای تاییرنگین کمانتکنولوژی های جدید و حالتهمه چیز موج استزبان و کلمه حتی برای کسانمواد کوانتومی جدید، ممکنانتروپی و هوشیاریترکیب آمار و ژنتیکابزار بقای موجود زنده از هاوکينگ پیش از مرگش رسالسرطان کمیت گراییجراحی گردن همیشه برای دیکنترل جاذبهعصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تخاویار گیاهیبیماری دیستروفی میوتونیپارادوکس ها در علممغز انسان برای شادمانی طدر جراحی کمر عجله نکنیدقضاوت ممنوعبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا گذشته، امروز وآینده نوشیدن چای برای مغز مفید روبات کیانتکامل داروینی هنوز در حاهمکاری یا رقابتسفر نامه سفر به بم و جنوب همانند سازی در انسانسفر به مریخ در 39 روزمیدان های مغناطیسی قابل انسان یک کتابخانه استتست نوار عصب و عضلهابعاد بالاتروفور و فراوانیشکل های متفاوت پروتئین هحقایق ممکن و غیر ممکنکوری گذرای ناشی از موبایاز تکامل تا مغز، از مغز تخطر حقیقی، خود انسان استبیشتر کمردردها نیازی به مغز را از روی امواج بشناسدرمان کارتی سل و تومور مغلرزش دست ها و گردن و سر ETتقویت مغز با ورزشآیا دلفین ها میتوانند باچگونه آن شکری که می خوریمروش جدید تولید برقتاول کف پا و حقیقتهوموارکتوس ها ممکن است دسلول بنیادین از مخاط بینمانند کودکان باشیداولین تصویر در تاریخ از سویتامین کا و استخوانتصویربرداری فضاپیمای آماحساس گذر سریعتر زمانحد و مرزها توهم ذهن ماستکار با یگانگی و یکپارچگیماست مالیاستفاده از انرژی خلادو ویژگی انتزاع و قدرت تجباد غرور و سر پر از نخوت ونقش نگاه از پایین یا نگاهدرمان دارویی سرطان رحم بنگاه از دور و نگاه از نزدریسدیپلام تنها داروی تایمن بی من، بهتر یاد میگیرمتمایز یا کشف یگانگیآتاکسیتاثیر کتامین در درمان پاهوش مصنوعی از عروسک بازی سندرم پای بی قرارایمپلانت نخاعی میتواند دواقعیت تقویت شدهشرکت نورالینک ویدیویی ازتغییر دیگران یا تغییر خواداراوون تنها داروی تاییحس و ادراک قسمت چهل و هشتکریستال زمان(قسمت سوم)مخچه ابزاري که وظیفه آن فدی متیل فومارات(زادیوا)(اصل عدم قطعیت از کوانتوم فلج خواب چیستبحثی جالب درباره محدودیتنقش خرچنگ های نعل اسبی دردریا آرام نخواهد شد کشتی نابینایی در نتیجه ی گوشی راه انسان شدن، راه رفتن ومنابع انرژی از نفت و گاز تنهایی رمز نوآوری استآزار حقیقیتاثیر احتمالی عصاره تغلیهوش مصنوعی از عروسک بازی سیاهچاله های فضایی منابعجنین مصنوعیایا این جمله درست است کسیواکسن دیگری ضد کرونا از دضایعه ی عروقی مخچهارتباط بین هوش طبیعی و هوحس و ادراک قسمت پنجاه و سگوهر با نظر دیگران سنگ نممرگ چیستدانش بی نهایتفاکسیبتبخش بزرگتر کیهان ناشناختنقشه مغزی هر فرد منحصر بهدرگیری مغزی در سندرم کووتو برای خزیدن خلق نشده اینخستین تمدن بشریرشد در سختی استمنبع هوشیاری کجاست قسمت افت هوشیاری به دنبال کاهتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر میدانی مصیبت بزرگتر هوش مصنوعی به شناسایی کاسکوت، در برابر گزافه گویجهان معکوسوزن حقیقی معرفت و شناختطبیعت موجی جهاناز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت شصت و ششبه هلال بنگرگذر زمان کاملا وابسته به مسیر دشوار تکامل و ارتقاداروهای تغییر دهنده ی سیفراتر از دیوارهای باوربرای تمدن سازی، باید در بپرورش مغز مینیاتوری انساچند روش ساده برای موفقیتدغدغه نتیجه ی نادانی استتومورهای ستون فقراتچرا حیوانات سخن نمی گوینزنجیرها را ما باید پاره کمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتالگو و عادت را بشکن و در اتاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین همانهوش عاطفی قسمت 11ساختار شبکه های مغزی ثابجهان ریز و درشتیادآوری خواب و رویاعلم در حال توسعهاز تکینگی تا مغز و از مغز خواندن ، یکی از شستشو دهنبهداشت خوابپوست ساعتی مستقل از مغز دمعمای اخلاقی قطارداروی جدید ضد فشار خونقفس را بشکنبرخی بیماری های خاص که بدآن چیزی که ما جریان زمان نون و القلمذرات کوانتومی زیر اتمی قتوانایی مغز و دیگر اجزای نشانه های گذشته در کیهان زیباترین چیز در پیر شدنمنبع خواب و رویاامیدواریتازه های درمان ام اسابزار بقا از نخستین همانهوشیاری کوانتومیسریع دویدن مهم نیستجواب سنگ اندازیکلید نزدیک و نگاه تو بر فعادت کن از بالا نگاه کنیاز تکینگی تا مغز از مغز تخواص شگفت هویجبیماری های مغز و اعصاب و پیوندی که فراتر از امکانمغز مادران و کودکان در زمدر محل کار ارزش خودت را بقانونمندی و محدودیت عالمبرطرف کردن خشونت را از خاآیا فراموشی حتمی استنوار عصب و عضله تعیین محلرهبر حقیقیتکنولوژی و پیشرفتهمه چیز و هیچ چیززبان و بیان نتیجه ساختماموجود بی مغزی که می تواندانتظار گذر تندباد؟ترکیب حیوان و انسانابزار بقای موجود زنده از هدف یکسان و مسیرهای مختلسرعت فکر کردن چگونه استجستجوی متن و تصویر به صورکندن ریشه ی خودعصب سیاتیکاز تکینگی تا مغز از مغز تخار و گلبیماری سلیاکپاسخ گیاهان در زمان خوردمغز انسان رو به کوچک تر شدر درمان بیماری مولتیپل قطار پیشرفتتفکر قبل از کارآیا پیدایش مغز از روی تصانوعی سکته مغزی ، وحشتناک روح و آب حیاتتکامل داروینی هنوز در حاتکامل زبانهمجوشی هسته ای، انرژِی بسفر به درون سفری زیبامیدان های کوانتومی خلاانسان باشتست کم هزینه ی بزاق برای اتفاق و تصادفوقاحت و تمسخر دیگرانشکل پنجم مادهحل مشکلکی غایب شدی تا نیازمند دلاز تکامل تا مغز، از مغز تخطر را بپذیربا همه مهربان باشمغز زنان جوانتر از مغز مردرمان پوکی استخوانلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتقویت استخوان در گرو تغذآیا دست مصنوعی به زودی قاروش صحبت کردن در حال تکامتابوهای ذهنیهورمون شیرساز یا پرولاکتسلول عصبی شاهکار انطباق مانند آب باشاولین دارو برای آتاکسی فویتامین کا در سبزیجاتشاید درست نباشدتصور ما ازمشکلات و واقعیاحساسات کاذبحریص نباشکارهای کوچک، بی ارزش نیسماست مالی با هوش انسانیاستفاده از سلول های بنیادو بیماری روانی خود بزرگ بار مغز بر دو استخواننقش نظام غذایی در تکامل مدرمان زخم دیابتی با تکنونگاه از درون قفس یا بیرونریشه های مشترک همه ی موجومننژیتتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآتاکسی فریدریشتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک بازی سندرم پس از ضربه به سرایمپلانت استخوانی در آسیواقعیت تقویت شدهشربت رب انارتغییر دادن ژنها آیا روزی ادب برخورد با دیگرانحس و ادراک قسمت چهل و دومکشف مکانیسم عصبی خوانش پمخچه تاثیر گذار بر حافظهدین اجباریاصل، روان و نفس استفلج دوطرفه عصب 6 چشمبحثی در مورد نقش ویتامين نقش داروهاي مختلف معروف دریای خداناتوانی از درمان برخی ویراه بی شکستمنابع انرژی از نفت و گاز تنبیه چقدر موثر استآزار دیگری، آزار خود استتاثیر بینش و انتظارات فرهوش مصنوعی از عروسک بازی سیاهچاله ها، دارای پرتو جنگ هفتاد و دو ملت همه را ایا ابزار هوشمندی یا مغز واکسن سرطانضایعات در عصب زیر زبانیارتباط شگفت مغز انسان و فحس و ادراک قسمت پنجاه و شگویید نوزده و ایمنی ساکتمرگ و میر پنهاندانشمندان موفق به بازگردفاجعه ی جهل مقدسبخش دیگری در وجود انسان هنقشه های مغزی جدید با جزیدرگیری اعصاب به علت میتوتو تغییر و تحولینخستین تصویر از سیاهچالهرشد، رسیدن به یک هدف نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت افتخار انسانتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نیروی مغناطیس نباشد هوش مصنوعی تعاملیسکته مغزیجهان هوشمندوزوز گوشطبیعت بر اساس هماهنگیاز نخستین همانند سازها تحس و ادراک سی و هفتمبه کدامین گناه کشته شدندگذشته را دفن کنمسئول صیانت از عقیده کیسداروهای ضد بیماری ام اس وفرار در فرار از میزبان، دبرای خودآگاه بودن تو بایپرکاری تیروئیدچندین ماده غذایی که ماننذهن ما از در هم شکستن منبتوهم فضای خالیچرا حجم مغز گونه انسان درزندگی فعال و مثبت روند آلمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتالگوی بنیادین و هوشیاریتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانهوش عاطفی قسمت نهمسادیسم یا لذت از آزار دادجهان شگفت انگیزیاری خدا نزدیک استعلم راهی برای اندیشیدن ااز تکینگی تا مغز از مغز تخواندن، دوست روزهای سختبهداشت خواب، رمز حافظه ی پوشاندن خود از نورمعماری، هندسه ی قابل مشاداروی جدید ضد میگرنقله برای دیدن نه برای به برخی توجهات در ببمار پارآنچه می دانم، آنچه را میخنوآوری ای شگفت انگیز دانرفلکس وتری با توضیح دکتر توانایی یک فرد، برای تغینشانه های پروردگار در جهزیباترین چیز در افزایش سمنتظر نمان چیزی نور را بهامیدواری و مغزتاسف بار است انسان، حق خوابزار بقا از نخستین همانهوشیاری سنتی یا هوشیاری سریعترین کامپیوتر موجودجوسازی مدرنکلام و زبان، گنجینه ای بسعادت کن خوب حرف بزنیاز تکینگی تا مغز از مغز تخواص عجیب لوبیابیماری های ژنرالیزه ی عصپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز چون ابزار هوش است دلیدر چه مرحله ای از خواب ، رقارچ بی مغز در خدمت موجودبزرگ فکر کنآیا ممکن است موش کور بی منوار عصب و عضله در مطب دکروی و منیزیم در تقویت استتکنولوژی جدید که سلول هاهمه چیز کهنه میشودزبان و بیان، در سایه پیشرموجودات مقهور ژنها هستندانحراف و حقیقتترازودونابزار بقای موجود زنده از هدف یکسان، در مسیرهای متسطح آگاهی، رخدادهای زندگجستجوی هوشیاری در مغز ماکندر در بیماریهای التهابعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز- از مغز خارق العاده و استثنایی ببیماری ضعف عضلات نزدیک بپختگی پس از چهل سالگي به مغز انسان رو به کوچکتر شددر دعواها چه میکنی؟قطره قطرهتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا آگاهی پس از مرگ از بینیوالینروح در جهانی دیگر استنیکولا تسلاروح رهاییتکامل زبانهمدلی و هوش عاطفیسفر تجهیزات ناسا به مریخ میدان بنیادین اطلاعاتانسان جدید از چه زمانی پاتست آر ان اس دز میاستنی گاتوبان اطلاعات و پلِ بینوقت نهيب هاي غير علمي گذششکرگزار هر چیزی باش که داحلقه های اسرارآمیزکیهان خود را طراحی میکنداز تکامل تا مغز، از مغز تخطرات هوش مصنوعیبا هوش مصنوعی خودکار روبمغزهای کوچک بی احساسدرمان پوکی استخوانلزوم گذر انسان از حدها و تقویت حافظه یا هوش مصنوعآیا رژیم غذایی گیاهی سلاروشهای نو در درمان دیسک بتاثیر فکر بر سلامتهوش فوق العاده، هر فرد اسسلول عصبی، در محل خاص خودماه رجباولین دروغویتامین بی 12 در درمان دردشایسته نیست در جیب خود قرتصور از زمان و مکاناخلاق و علوم اعصابحرکات چشم، ترجمه کننده ی کارهایی بیش از طراحی و گپماشین دانشاستفاده از سلول های بنیادو بار در هفته ماهی مصرف بار بزرگ ایستادن بر دو پانقش نظریه تکامل در شناسادرمان ساده ی روماتیسمنگاه از درون مجموعه با نگریشه های مشترک حیاتمن، ما یا چی؟تمدن پیشرفته ی پیشینیانآتاکسی مخچه ای خودایمنتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک بازی سندرم جدایی مغزایمان به رویاواقعیت خلا و وجود و درک مشربت ضد خلطتغییر زودتر اتصالات مغزیادراک ما درک ارتعاشی است حس و ادراک قسمت چهل و سومکشف مکانیسمی پیچیده در بمخاطب قرار دادن مردم، کادین، اجباری نیستاصلاح خطا با رفتن بر مسیرفن آوری های جدید علیه شنابحثی در مورد نقش کلسیم و نقش درختان در تکاملدرک فرد دیگر و رفتارهای اناتوانی در شناسایی چهره راه طولانی را به سلامت گذمنابع انرژی از نفت و گاز تهدیدهای هوش مصنوعیآسيب میکروواسکولاریا آستاثیر ترکیبات استاتین (سهوش مصنوعی از عروسک بازی سیاهچاله و تکینگی ابتدایجنگ و تصور از جنگایا بیماری ام اس (مولتیپواکسن سرطانضرورت زدودن افکارارتباط شگفت انگیز مغز انحس و ادراک قسمت بیست و چهاعتیاد را به دور بیندازگوش دادن بهتر از حرف زدنمرگ و میر بسیار بالای ناشدانشمندان نورون مصنوعی سفارغ التحصیلان، فقیر و دبخشیدن دیگران یعنی آرامشنقشه با واقعیت متفاوت اسدرب بسته با غیر خود باز متو جهانی هستی که خودش را نخستین روبات های زنده ی جز گهواره تا گورمنبع هوشیاری کجاست قسمت افراد آغاز حرکت خودشان رتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نعمت فراموشی نبود بسهوش مصنوعی در قضاوت های اسکته ی مغزی در جوانانجهان هوشیاروسواس، بیماری استطعمه ی شبکه های ارتباط اجاز نشانه ها و آثار درک شدحس و ادراک- قسمت پنجاه و به امید روزهای بهترگر جان به جز تو خواهد از خمسئولیت جدیدداروهای ضد تشنج با توضیح فرد موفقبرای رشد، باید از مسیر خطپراسینزوماب در پارکینسوچندجهانیذهن چند جانبه نیازمند نگتوهم فضای خالی یا توهم فضچرا خشونت و تعصبزندگی هوشمند در خارج از زمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتالگوبرداری از طبیعتتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانهوش عاطفی قسمت هفتمسازگاری با محیط بین اجزاجهان شگفت انگیز و بی زمانژن همه چیز نیستعلم ساختن برج های چرخاناز تکینگی تا مغز از مغز تخواب زمستانی سلول های سربوزون هیگز چیستپیموزایدمعنی روزهداروی جدید ضد الزایمرقله سقوطبرخی توصیه ها برای واکسیآنچه ناشناخته است باید شنوار مغز مشاهده ی غیر مسترفتار مانند بردهتوازن مهمتر از فعالیت زینشانه های بیداری روحیزیر فشار کووید چه باید کرمنتظر نتیجه ی کارهایت باامیدی به این سوی قبر نیستتبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقا از نخستین همانهوش، ژنتیکی است یا محیطیسرکه انگبین عسلی مفید برجامعه ی آسمانیکلام، در تحولی شگفت آور بعادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تخود جسم و یا تصویربیماری وسواسپیام های ناشناخته بر مغز مغز چگونه صداها را فیلتر در ناامیدی بسی امید استقبل و بعد از حقیقتبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا ما کالا هستیمنوبت کودکانرویکردهای جدید ضایعات نختکنولوژی جدید که سلول هاهمه چیز در زمان مناسبزبان و تکلم برخی بیماریهمورد نادر همپوشانی دو بیاندوه در دنیا استترازودونابزار بقای موجود زنده از هدف از تکامل مغزسعی کن به حدی محدود نشویحفره در مغزکندر علیه سرطانغم بی پایاناز تکینگی تا مغز- از مغز خبر مهم تلسکوپ هابلبیماریهای تحلیل عضلانی اپدیده خاموش روشن در پارکمغز ایندگان چگونه استدر سال حدود 7 میلیون نفر لمس کوانتومیتفکر خلا ق در برابر توهم آیا امکان بازسازی اندامهلووفلوکساسینتفاوت قند طبیعی با قند و آیا انسان با مغز بزرگش اخنیاز به آموزش مجازی دیجیروزه داری متناوب، مغز را تکامل زبان انسان از پیشیهمراه سختی، اسانی هستسفر دشوار اکتشافمیدازولام در درمان تشنج انسان خطرناکترین موجودتشنچ پانایوتوپولوس تشنج اتوسوکسیمایدوقتی فهمیدی خطا کردی برگشکست حتمیحمله ویروس کرونا به مغزکیهانِ هوشیارِ در حال یااز خود رها شودفاع از پیامبربا هر چیزی که نفس می کشد ممغز، فقط گیرندهدرمان آرتروز با ورزش موضچگونه انتظارات بر ادراک لزوم سازگاری قانون مجازاتقویت سیستم ایمنیآیا رژیم غذایی گیاهی سلاروشهای شناسایی قدرت شنواتاثیر مشاهده بر واقعیت بهوش مصنوعی می تواند بر احسلولهای ایمنی القا کنندهماپروتیلیناولین سلول مصنوعیویتامین بی هفدهشادی، پاداش انجام وظیفهتصاویر زیبای رعد و برقاخلاق پایه تکامل و فرهنگحرکت چرخشی و دائمی کیهانکاربرد روباتهای ريزنانومبانی ذهنی سیاه و سفیداستفاده از سلول های بنیادو برابر شدن خطر مرگ و میبار سنین ابزار هوشمندی انقش هورمون های تیروئید ددرمان سرگیجه بدون نیاز بنگاه حقیقی نگاه به درون اریشه های اخلاقمنابع انرژي پاک سرچشمه حتمدن بشری و مغز اخلاقیآتش منبع انرژیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک بازی سندرم دزدی ساب کلاویناین پیوند نه با مغز بلکه والزارتان داروی ضد فشار شش مرحله تکامل چشمتغییر عمودی سر انسان از پادغام میان گونه های مختلحس و ادراک قسمت نهمکشف ژن جدید، می تواند گستمدل همه جانبه نگر ژنرالیدیوار همه اش توهم بوداصول انجام برخی نرمش ها دفناوری هوش مصنوعی نحوه خبحثی در مورد حقیقت فضا و نقش ذهن و شناخت در حوادث درک نیازمند شناخت خویش انادیدنی ها واقعی هستندرابطه تشنج و اوتیسممنابع انرژی از نفت و گاز آسیب ها ناشی از آلودگی هوتاثیر تغذیه بر سلامت رواهوش مصنوعی از عروسک بازی سیاهچاله ی منفرد یا سیاهجنگ داده هاایا بدون زبان میتوانیم تواکسن ضد اعتیادضرب المثل یونانیارتباط شگفت انگیز مغز انحس و ادراک قسمت بیست و یکاعداد بینهایت در دنیای مگوشه بیماری اتوزومال رسسمرگ و سوال از قاتلدانشمندان یک فرضیه رادیکفاصله ها در مکانیک کوانتبخشش، عقلانی یا غیر عاقلنقص های سیستمی ایمنیدرختان چگونه بر تشکیل ابتو جدای از کیهان نیستینرمش های مفید برای درد زازمین در برابر عظمت کیهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت افراد بی دلیل دوستدار تو تاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نعمت فراموشی نبود بسهوش مصنوعی در کامپیوترهاسال سیزده ماههجهان های بسیار دیگروسیله، فقط دعا نیستظهور امواج مغزی در مغز مصاز نظر علم اعصاب یا نرووسحس و ادراک- قسمت بیست و پبه بالا بر ستارگان نگاه کگرفتار محدودیت ها و ابعامسئولیت در برابر محیط زیداروی فامپیریدین یا نورلفرد یا اندیشهبرای زندگی سالم، یافتن تپرتوهای صادر شده از سیاهنه ناامیدی بلکه ارتقاذهن هوشیار در پس ماده ی متوهم لیلیپوتی(ریزبینی)چرا در مغز انسان، فرورفتزندگی و داراییمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتالتهاب شریان تمپورالتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانهوش عاطفی قسمت یازدهستم با شعار قانون بدترین جهانی که نه با یک رخداد و ژن همه چیز نیستعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تخواب سالم عامل سلامتیبوزون هیگز جهان را از متلپیموزایدمعاینه قبل از نوار عصب و داروی سل سپتقلب های سادهبرخی درمان های Spinal Muscular Atآنچه واقعیت تصور میکنیم نوار مغز با توضیح دکتر فارفتار وابسته به شکلتوت زیاد بخوریدنظام مثبت زندگیزیرفون داروی ضد ام اسمنتظر زمان ایده آل نشوامیدی تازه در درمان سرطاتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقا از نخستین همانهوض مصنوعی زندهسرگیجه از شایعترین اختلاجاودانگی مصنوعیکلرال هیدرات برای خوابانعادت بد را ترک کناز تکینگی تا مغز از مغز تخودآگاهی و هوشیاريبیماری کروتز فیلد جاکوبپیدایش زبانمغز ناتوان از توجیه پیدادر هم تنیدگی مرزها و بی مقبل از آغازبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا ما تنها موجودات زنده نور از عمق تاریکیرویا و واقعیتتکینگیهمه چیز در زمان کنونی استزبان و شناخت حقیقت قسمت چموسیقی نواندوه دردی را دوا نمیکندتراشه مغز بدون واسطه ی دابزار بقای موجود زنده از هدف از خلقت رسیدن به ابزاشلیک فراموشیحق انتخابکو کیو تن coQ10غم بی پایاناز تکینگی تا مغز- از مغزتخدا موجود استبیماری، رساله ای برای سلپروژه ی ژنوم انسانیمغز ابزار بقای برتر مادیدر عید نوروز مراقب تصادف لوب فرونتال یا پیشانی مغتفاوت مغز انسان و میمون هآیا احتمال دارد رویا از آچیز جدید را بپذیرروزه داری و التهاب زیانبتکامل ساختار رگهای مغزی همراهی میاستنی با برخی سسفرنامه سفر به بم و جنوب مکان زمان یا حافظه زمانانسان در هستی یا هستی در تشنج چیستاتصال مغز و کامپیوترشکستن مرز دور مغزحمایت از طبیعتکیست هیداتید مغزاز درخواست ها جدا شودفاع در برابر تغییر ساختبا آتش، بازی نکن و بعد از مغز، همه ی واقعیت را نمیبدرمان ام اس(مولتیپل اسکلچگونه به سطح بالایی از هولزوم سازگاری قانون مجازاتلقین اطلاعات و حافظهآیا راهی برای بهبود وضعیروشی برای بهبود هوش عاطفتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهوش مصنوعی متصل با مغزسلولهای بنیادی مصنوعی درماجرای جهل مقدساوکرلیزوماب داروی جدید شویتامین دی گنجینه ای بزرشب سیاه سحر شودتصادف یا قوانین ناشناختهاختلا ل در خود عضلهحس متفاوتکاربرد روباتهای ريز، در مباحث مهم حس و ادراکاستفاده از سلول های بنیادو برابر شدن خطر مرگ و میباربر دیگران نباشنقش هورمون زنانه استروژندرمان سرگیجه بدون نیاز بنگاه دوبارهرژیم های غذایی و نقش مهم منابع انرژی از نفت و گاز تمدن زیر آبآثار باستانی تمدن های قدتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک بازی سندرم سردرد به دلیل افت فاین اندوه چیستواکنش های ناخودآگاه و تقششمین کنگره بین المللی ستغییرات منطقه بویایی مغزادغام دو حیطه علوم مغز و حس و ادراک قسمت چهارمکشف ارتباط جدیدی از ارتبمدل هولوگرافیک ژنرالیزهدیوار، از ابتدا توهم بوداصول توسعه ی یک ذهن کاملفواید روزه داری متناوببحثی در مورد عملکرد لوب فنقش روی و منیزیم در سلامتدرک و احساسنادیدنی ها بیشتر از دیدنرادیوی مغز و تنظیم فرکانمنابع بی نهایت انرژی در دآسیب روانی شبکه های اجتمتاثیر حرکات چشم بر امواج هوش مصنوعی از عروسک بازی سیاهچاله ی تولید کنندهجنبه های موجی واقعیتایا تکامل هدفمند استواکسن علیه سرطانضربه مغزی در تصادف رانندارتباط غیرکلامی بین انساحس و ادراک قسمت بیست و دوبقا با سازگارترین فرد اسگوشت خواری یا گیاه خواریمرگ انتقال است یا نابود شدانشمندان ژنی از مغز انسفاصله ی همیشگی تصویر سازبدون پیر فلکنقص در تشخیص هیجانات عامدرختان اشعار زمینتو دی ان ای خاص ميتوکندرينرمش های مفید در سرگیجهزمین زیر خلیج فارس تمدنی منبع هوشیاری کجاست قسمت افزایش قدرت ادراکات و حستاثیر درجه حرارت بر عملکاگر با مطالعه فیزیک کوانهوش مصنوعی در تفکر خلاق اسانسور از روی قصد بسیاری جهان هایی در جهان دیگریک پیام منفرد نورون مغزی ظرف باید پر شود چه با چرک از نظر علم اعصاب اراده آزحس و ادراک- قسمت شصت و چهبه بالاتر از ماده بیندیشگریه ی ابر، رمز طراوت باغمستند جهان متصلداروی لیراگلوتیدفرد حساس از نظر عاطفی و ببرخی ملاحظات در تشنج های پرتوزایی از جسم سیاهنه به اعدامذهن و زندگیتوهم چیستچرا ذرات بنیادی معمولاً زندگی بی دودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتام آر آی جدید با قدرت شگفتاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانهوش عاطفی قسمت پنجمستم، بی پاسخ نیستجهانی که از یک منبع، تغذیژن هوش و ساختارهای حیاتی علایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تخواب سالم عامل سلامتی و یبی نهایت در میان مرزهاپیچیدگی های مغزمگسمعادله ها فقط بخش خسته کنداروی ضد چاقیقلب و عقلبرخی روش های تربیتی کودکآنچه حس می کنیم، نتیجه ی نوار مغز ترجمه رخدادهای رفتار اجتماعی انسان، حاصتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنظریه ی تکامل در درمان بیزیرک ترین مردممنحنی که ارتباط بین معرفامگا سه عامل مهم سلامتتبدیل سلولهای محافط به سابزار بقا از نخستین همانهیچ نقطه ای مرکزی تر از اسرگردانیجایی برای یاد گرفتن باقی کم کردن کالری روشی سودمنعادت دادن مغز بر تفکراز تکینگی تا مغز از مغز تخودآگاهی و هوشیاريبیماری گیلن باره و بیمارپیر شدن حتمی نیستمغز و قلب در جنین موش مصندر هم تنیدگی کوانتومیقبل از انفجار بزرگبزرگترین خطایی که مردم مآیا مصرف مولتی ویتامین هنور درونرویا و کابوستکامل فردی یا اجتماعیهمه چیز، ثبت می شودزبان و شناخت حقیقت قسمت اموسیقی هنر مایع استاندوهگین نباش اگر درب یا تراشه ها روی مغزابزار بقای موجود زنده از هر چیز با هر چیز دیگر در تشلیک فراموشیحقیقت قربانی نزاع بین بی کوچ از محیط نامناسبغیرقابل دیدن کردن مادهاز تکینگی تا مغز، از مغز خدا نور آسمان ها و زمین ابیمارستان هوش مصنوعیپروژه ی ژنوم انسانیمغز ابزار برتر بقادرمان نگهدارنده ی اعتیادلوتیراستامتفاوت ها و تمایزها کلید بآیا احتمال دارد رویا از آچیزی منتظر شناخته شدنروزه داری و بیمار ی ام اس تکامل شناخت انسان با کشفهمراهی نوعی سردرد میگرنیسفرنامه سفر به بم و جنوب مکانیک کوانتومی بی معنی انسان عامل توقف رشد مغزتشنج و حرکات شبه تشنجی قااثر مضر مصرف طولانی مدت رشگفت نیست من عاشق تو باشمحوادث روزگار از جمله ویرکیست کلوئید بطن سوماز دست دادن دم در پیشینیادقیق ترین تصاویر از مغز ابا تعمق در اسرار ابدیت و مغزتان را در جوانی سیم کشدرمان با سلول های بنیادیچگونه باغبانی باعث کاهش لزوم عدم وابستگی به گوگل تلاش ها برای کشف منابع جدآیا راهی برای رفع کم آبی روشی جدید در درمان قطع نختاثیر نگاه و مشاهده ناظر هوش مصنوعی و کشف زبان هایسلام تا روشناییماجرای عجیب گالیلهايندگان چگونه خواهند دیدویروس مصنوعیشبیه سازی میلیون ها جهان تضادهای علمیاختلاف خانوادگی را حل کنحس چشایی و بویاییکاش شرف اجباری بود یا حتیمبتکران خودشکوفااستفاده از سلول های بنیادو داروی جدید برای میاستبارداری بدون رحمنقش ویتامین K در ترمیم اسدرمان سرگیجه بدون دارونگاهی بر قدرت بینایی درارژیم های غذایی و نقش مهم منابع انرژی از نفت و گاز تمدنی قدیمی در شمال خلیج آدم عاقل، وقت خودش را هدرتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک بازی سوی ما آید نداها را صدااین ایده که ذرات سیاهچالواکنش به حس جدیدشعار و عملتغییرات مغز پس از 40 سالگیارتقا و تکامل سنت آفرینش حس و ادراک قسمت نوزدهمکشف جمجمه ای درکوه ایرهومدل هولوگرافیک تعمیم یافدید تو همیشه محدود به مقداصول سلامت کمرفواید روزه داری متناوببحثی درباره هوش و تفاوتهنقش روزه داری در سالم و جدرک کنیم ما همه یکی هستیمتو یک معجزه اینادانی در قرن بیست و یکم،راز تغییرمنابع جدید انرژیآسیب عصب پا به دنبال اعتیتاثیر دوپامین و سروتونینهوش مصنوعی از عروسک بازی سیاهچاله، سیاه خالص یا پجنسیت و تفاوت های بیناییایجاد احساساتواکسنی با تاثیر دوگانه اضررهای مصرف شکر و قند بر ارتروز یا خوردگی و التهاحس و ادراک قسمت بیست و سوبقا در ازای بیماریگیلگمش باستانی کیستمرگ تصادفیدانشمندان پاسخ کوانتومی فتون های زیستیبدون بار گذشتهنقطه ی رسیدن به قلهدرد و درستو در میانه ی جهان نیستی نرمش های موثر در کمردردزمان چیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت افزایش میل جنسی با خوردن تاثیر درجه حرارت بر عملکاگر تلاش انسان امروز براهوش مصنوعی در خدمت خلق وحسانسور بر بسیاری از حقایجهان یکپارچهیک پیشنهاد خوب برای آسان ظرفیت مغز چقدر استاز نظر علم اعصاب اراده آزحسن یوسف باغچه ی منبه جای محکوم کردن دیگران گربه شرودینگر و تاثیر مشمشکل از کجاستداروی تشنجی دربارداریفردا را نمیدانیمبرخی مرزهای اخلاق و علوم پرسشنه به اعدامذهن و شیمی بدنتوهم و خیالچراروياها را به یاد نمی آزندگی در جمع مواردی را برمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتام اس و سرطانتاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانهوش عاطفی قسمت اولستون فقرات انسان دو پا جلجهانی در ذهنژن یا نقشه توسعه مغز و نقعلائم عصبی آلزایمر، با ااز تکینگی تا مغز از مغز تخواب عامل دسته بندی و حفطبی نظمی مقدمه شناختپیچیدگی های مغزی در درک زمعجزه های هر روزهداروی ضد چاقیقلب یا مغزبرخی سلولهای عصبی در تلاآنها نمیخواهند دیگران رانوار مغز در فراموشی هارقیبی قدرتمند در برابر متوسعه برخی شغل ها با هوش نظریه ی تکامل در درمان بیزیست شناسی کل در جزء فراکمنشأ اطلاعات و آموخته ها اما شما از دید خفاش کور هتبر را بردارابزار بقا از نخستین همانهیچ چیز همیشگی نیستسربازان ما محققا غلبه می جایی خالی نیستکمی زاویه ی دیدت را عوض کعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تخودت را از اندیشه هایت حفبیماری آلزایمر، استیل کوپیراستاممغز و هوش، برترین ابزار بدر هم تنیدگی کوانتومی و پقبرستان ها با بوی شجاعتبزرگترین درد از درون است آیا مغز تا بزرگسالی توسعنوروفیبروماتوزرویا و خبر از آیندهتکامل مادی تا ابزار هوشمهمه ی سردردها بی خطر نیستزبان و شناخت حقیقت قسمت دمیلر فیشر نوعی نادر از گیاندام حسی، درک از بخش هایتراشه ی هوش مصنوعی در مغزابزار بقای موجود زنده از هر جا که جات میشه، جات نیشنا در ابهای گرم جنوب نیاحقیقت آنطور نیست که به نظکوچک شدن مغز از نئاندرتاغرور و علماز تکینگی تا مغز، از مغز خدا بخشنده است پس تو هم ببیندیشپروژه ی علمی پیوند مغز سامغز از بسیاری حقایق می گردرمان نابینایان آیا ممکنمغز به تنهایی برای فرهنگ درمان های اسرار آمیز در آلوزالمعده(پانکراس)مصنوعتفاوت ها را به رسمیت بشناآیا بدون ناظر هوشمند هم بچیزی خارج از مغزهای ما نیروزه داری سلول های بنیادتکامل، نتیجه ی برنامه ریهندسه ی پایه ایسفرنامه سفر به بم و جنوب مکانیزمهای دفاعی در برابانسانیت در هم تنیده و متصوقتی پر از گل شدی خودت را تشنج به صورت اختلال رفتااثرات فشار روحی شدیدشگفت انگیز بودن کیهانحکمت الهی در پس همه چیزکپسول ژری لاکتاز روده تا مغزدل به دریا بزنبا خودت نجنگمغزتان را در جوانی سیمکشدرمان تومورهای مغزی با اچگونه تکامل مغزهای کنونیمقاومت به عوارض فشار خون تلاش های جدید در ALSآیاما مقهور قوانین فیزیکروشی جدید در درمان نابینتاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی یا حماقت طبیعسلاح و راهزنیماده ی تاریکايا اراده آزاد توهم است یویروس های باستانی، مغز مشبیه سازی سیستم های کوانتظاهر خوابیده ی مادهاختلال حرکتی مانند لرزش حس و ادراک (قسمت اول )کتاب گران و پرهزینه شد ولمتواضع باشاستیفن هاوکینگ در مورد هدو سوی واقعیتبازگشایی مجدد مطب دکتر سنقش ژنتیک در درمان اختلادرمان سرطان با امواج صوتنگاهی بر توانایی اجزاي برژیم ضد التهابیمنابع انرژی از نفت و گاز تمرکز و مدیتیشنآرام باشتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک بازی سوپاپ ها یا ترانزیستورهااین ابتدای تناقض هاستواکسن های شرکت فایزر آمرصبور باشارتقا یا بازگشت به قبل ازحس و ادراک قسمت هفتمکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمدل های ریز مغز مینی بریندیدن خدا در همه چیزاضطراب و ترسفواید زیاد دوچرخه سواریبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش رژیم غذایی بر رشد و ادرک احساسات و تفکرات دیگتو یک جهان در مغز خودت هسنازوکلسینراست دستی و چپ دستیمناطق خاص زبان در مغزآسانی موفقیتتاثیر دپاکین بر بیماری مهوش مصنوعی از عروسک بازی سیاره ی ابلهانجنسیت و تفاوت های بیناییایران بزرگوابستگی یعنی قلادهضررهای شکر بر سلامت مغزارزش های وارونهحس و ادراک قسمت بیستمبقای حقیقی در دور ماندن اگیاه بی عقل به سوی نور میمرگی وجود ندارددانشمندان اولین سلول مصنفروتنی معرفتیبدون زمان، ماده ای وجود ننقطه ای بود و دگر هیچ نبودرد باسن و پا به دلیل کاهتوقف؛ شکستنرمشهای مهم برای تقویت عزمان و مکان، ابعاد کیهان منبع هوشیاری کجاست قسمت افزایش مرگ و میر سندرم کوتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر خواهان پیروزی هستیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحسانسور ذهنجهان یکپارچهیک آلل ژنتیکی که از نئاندعقل مجادله گراز واقعیت امروز تا حقیقتحساسیت روانی متفاوتبه جای تولید، بیشتر گوش کگزیده ای از وبینار یا کنفمشکلات نخاعیداروی جدید ALSفرزندان زمان خودبرخی نکات از گاید لاین پرپرسش و چستجو همیشه باقی انه بدبخت بلکه نادانذهن پر در برابر آگاهیتوهم وجودچراروياها را به یاد نمی آزندگی در سیاهچالهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتام اس یا تومور؟تاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین همانهوش عاطفی قسمت دهمستارگانی قبل از آغاز کیهجهان، تصادفی نیستژن ضد آلزایمرعلت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز از مغز تخواص فلفل سبزبی هیچ می ایی و بی هیچ میرپیوند قلب خوک، به فرد دچامعجزه ی چشمداروی ضد تشنج با قابليت تقلب دروازه ی ارتباطبرخی سيناپسها طی تکامل و آنژیوگرافی از مغزنوار مغز در تشخیص بیماری رقابتی بی هدف یا رقابتی هتوصیه های سازمان بهداشت نظریه ی تکامل در درمان بیزیست شناسی باور حقیقت یا منشاء کوانتومی هوشیاری اامروز دانش ژنتیک هیچ ابهتحریک عمقی مغزابزار بقا از نخستین همانهیچ چیز، چقدر حقیقی استسربرولایزینجاذبهکمالگرایی دشمن پیشرفتعجول نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تخودروهای هیدروژنیبیماری الزایمرپیشینیان انسان از هفت میمغز و اخلاقدر هم تنیدگی کوانتومی و دقدم زدن و حرکت دید را تغیبسیاری از مجرمان، خودشانآیا همه جنایت ها نتیجه بینورون هاي مصنوعی می توانرویا بخشی حقیقی از زندگی تکامل مداومهمه جا خیر بکارزبان و شناخت حقیقت قسمت سمیهمانهای ناخوانده عامل انرژی بی پایان در درون هرتراشه ی بیولوژِیکابزار بقای موجود زنده از هر حرکت خمیده می شود و هر شناخت و معرفت، و نقش آن دحقیقت افرادکوچکی قلبغربال در زندگیاز تکینگی تا مغز، از مغز خدای رنگین کمانبیهوش کردن در جراحی و بیمپروانه ی آسمانیبیهوشی در بیماران دچار امغز بیش از آنچه تصور میشودرمان های بیماری آلزایمرلیروپریم داروی ترکیبی ضدتفاوت های بین زن و مرد فقآیا برای تولید مثل همیشه چیزی شبیه نور تو نیستروزهای بد باقی نمیماندتکثیر سلول در برابر توقف هندسه ی رایج کیهانسفرنامه سفر به بم و جنوب ما انسانها چه اندازه نزدانسانیت در برابر دیگرانوقتی تو از یاد گرفتن باز تشنج عدم توازن بین نورون اثرات مفید قهوهشگفت زده و حیران باشحافظه میتواند بزرگترین دکامپیوتر سایبورگاز سایه بگذردلایلی که نشان میدهد ما ببا خدا باشمغط یک گیرنده استدرمان تشنجچگونه جمعیت های بزرگ شکل مقایسه رقابت و همکاریتلاش های جدید در درمان فرآگاهی فراتر از آگاهیروشی جدید در درمان سکته متاثیر نگاه انسان بر رفتاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسلسله مباحث هوش مصنوعیماده ی خالیايا اراده آزاد توهم است یویرایش DNA جنین انسان، برشبکه های مصنوعی مغز به درتظاهری از ماده است که بیداختلال خواب فرد را مستعد حس و ادراک (قسمت دوم )کتاب زیست شناسی باورمجموعه های پر سلولی بدن ماستیفن هاوکینگ در تفسیر دولت یا گروهکبازگشت از آثار به سوی خدانقش گرمایش آب و هوا در همدرمان ضایعات نخاعینگاهت را بلند کنرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومنابع انرژی از نفت و گاز تمرکز بر هدفآرامش و دانشتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک بازی سوپاپ ها یا ترانزیستورهااین بیمار را باید چه کار واکسن کووید 19 چیزهایی که صبور باشارتوکين تراپی روشی جديد حس و ادراک قسمت هفدهمکشیدن مادی روشی برای جلومدیون خود ناموجوددیدگاه نارسای دوگانه ی ماطلاع رسانی اینترنتیفیلم کوتاه هیروشیما از هبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش رژیم غذایی در رشد و ادرک تصویر و زبان های مخلتتو کجای جهانینباید صبر کرد آتش را بعد رجزخوانی هایی که امروز بمناطق خاصی از مغز در جستجآشنا پنداریتاثیر داروهای ضد التهاب هوش مصنوعی از عروسک بازی سیاره ابلهانجهل مقدسایرادهای موجود در خلقت بواسطه ها د رمسیر ایجاد مغضعیف و قویارزش های حقیقی ارزش های غحس و ادراک قسمت دهمبلندی در ذهن ما درک بلندیگیاه خواری و گوشت خوار کدمراقب خودتون و خانواده هدانشمندان تغییر میدان مغفروتنی و غروربر کسی اعتماد نکن مگر ایننقطه بی بازگشتدرد زانو همیشه نیاز به جرتولید مولکول جدید توسط هچرا ماشین باید نتایج را پزمان و گذر آن سریع استمنبع هوشیاری کجاست قسمت افزایش سرعت پیشرفت علوم تاثیر درجه حرارت بر عملکاپل ویژن پرو در تشخیص بیمهوش مصنوعی درمانگر کامپیساهچاله ها تبخیر نمیشودجهان کنونی و مغز بزرگترییک جهش ممکن است ذهن انسانعقل در جهان جدید، عجیب اساز کجا آمده ام و به کجا میخفاش کور و انسان بینا؟به خوبی های دیگران فکرکنگزارش یک مورد جالب لخته ومشکلات بین دو همسر و برخیداروی جدید s3 در درمان ام فرضیه ای جدید توضیح میدهبرخی نرمش ها برای درد زانپرسشگری نامحدودنه جنگ و نه خونریزیذهن تو همیشه به چیزی اعتقتوهم وجودچراغ های متفاوت و نور یکسزندگی زمینی امروز بیش از منبع هوشیاری کجاست؟(قسمامواجی که به وسیله ی ماشیتاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانهوش عاطفی قسمت دومسخن نیکو مانند درخت نیکوجهش های ژنتیکی مفید در ساژنها نقشه ایجاد ابزار هوعماد الدین نسیمی قربانی از تکینگی تا مغز از مغز تخواص منیزیمبی ذهن و بی روحپیوند مدفوعمعجزه ی علمداروی ضد تشنج با قابليت تقلب روباتیکبرداشت مغز ما از گذر زمانآنان که در قله اند هرگز خنوار مغزی روشی مهم در تشخرموزی از نخستین تمدن بشرتوصیه های غیر دارویی در سنظریه ی ریسمانزیست، مرز افق رویداد هستمهمان ناخواندهانفجار و توقف تکاملی نشاتحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقا از نخستین همانهیچ وقت خودت را محدود به سردرد میگرنجاذبه و نقش آن در شکلگیریکمردردعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تخورشید مصنوعیبیماری ای شبیه آلزایمر و پیشرفت های باور نکردنی دمغز و اخلاقدر هر سوراخی سر نکنقدرت مردمبسیاری از بیماری های جدیآیا هوش مصنوعی می تواند ننورون های ردیاب حافظهرویا تخیل یا واقعیتتکامل چشمهمیشه چیزی برای تنهایی دزبان جانسوزمیوپاتی و نوار عصب و عضلهانرژی تاریکتربیت کودکان وظیفه ای مهابزار بقای موجود زنده از هرچیز با یک تاب تبدیل به شناخت حقیقت یا آرزوهای گحقیقت انسانکوچکترین چیز یک معجزه اسمقالاتاز تکینگی تا مغز، از مغز خدایی که ساخته ی ذهن بشر خدایا جز تو که را دارمبیوگرافیمغز برای فراموشی بیشتر کدرمان های بیماری اس ام ایلیس دگرامفتامین یا ویاستفاوت های تکاملی در مغز وآیا بزرگ شدن مغز فقط در دنکاتی در مورد تشنجروزهای سختتأثیر نیکوتین سیگار بر مهندسه بنیادینسفری به آغاز کیهانما انسانها چه اندازه نزدانسان، گونه ای پر از تضادوقتی خودت را در آینه دیدیتشویق خواندن به کودکاناثرات مفید روزه داریشگفتی های نقشه ی ژنتیکیحافظه های کاذبکاهش میل جنسی در ام اساز علم جز اندکی به شما دادنیا فریب و سرگرمیبا طبیعت بازی نکننفرت، اسیب به خود استدرمان جدید ALSچگونه جمعیت های بزرگ شکل مقابله ی منطقی با اعتراضتلاش های جدید در درمان سرآپومورفین در پارکینسونريتوکسيمب در درمان ام استاثیر ویتامین دی بر بیماهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسلطان جنگل یا صاحب ملکوتماده ای ضد التهابیای نعمت من در زندگیمویشن پروشبکیه های مصنوعیتعویض دارو در تشنجاختلال در شناسایی حروف و حس و ادراک قسمت 67کتاب طبیعت در قالب هندسهمجرم، گاهی قربانی استاستخوان های کشف شده، ممکدونپزیل در بیماران قلبی بازگشت به ریشه های تکاملنقش پیش زمینه ها و اراده درمانهای بیماری پارکینسچالش هوشیاری و اینکه چرا رژیم غذایی سالم و ضد التهمنابع انرژی از نفت و گاز تمرکز بر امروزآرامش و سکونتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک بازی سوپاپ ها یا ترانزیستورهاتغییرات آب و هوایی که به اینکه به خاطرخودت زندگی واکسن کرونا و گشودن پنجرصبر لازمه ی پیروزی استارتباط میکروب روده و پارحس و ادراک قسمت هجدهمکشتن عقیده ممکن نیستمدیریت اینترنت بر جنگدیروز و امروزاطلاعات حسی ما از جهان، چفیلمی بسیار جالب از تغییبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش زنجبیل در جلوگیری از درک حقیقت نردبان و مسیری تو کز محنت دیگران بی غمینبرو و انرژی مداومرحم مصنوعیمنبع نور واقعی و ثابت، حقآشنا پنداریتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هوش مصنوعی از عروسک تا کمسیاره ابلهانجهان فراکتالایستادن در برابر آزادی بوبینار اساتید نورولوژی دطلوع و حقیقتارزش حقیقی زبان قسمت اولحس و ادراک قسمت دوازدهمبلوغ چیستگیرنده باید سازگار با پیمراحل ارتقای پله پله کیهدانشمندان روش هاي جدیدی فرگشت و تکامل تصادفی محض برلیتیوننمیتوان با بیرون انداختندردهای سال گذشته فراموش تولید مثل اولین ربات های چرا مردم با زندگی میجنگنزمان و صبرمنبع هوشیاری کجاست قسمت53افسردگی و اضطراب در بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکاپی ژنتیکهوش مصنوعی درخدمت خلق وحسایه ی هوشیاریجهان کاملی در اطراف ما پریک رژیم غذایی جدید، می توعقل سالماز کسی که یک کتاب خوانده خفاش با شیوع همه گیری جدیبه خودت مغرور نشوگشایش دروازه جدیدی از طرمشکلات روانپزشکی پس از سداروی جدید لنفوم و لوکمیفساد اقتصادی سیتماتیک دربرخی نرمش ها برای زانوپس از اگو یا بعد از نفسنه روش تقویت مغزذهن خود را مشغول هماهنگیتوهم بی خدایینزاع ها بیهوده استزندگی زودگذرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمامیوتروفیک لترال اسکلروتاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانهوش عاطفی قسمت سومسخن و سکوتجهش های ژنتیکی غیر تصادفژنها ، مغز و ارادهعنصر اصلی تعیین واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تخواص میوه ی بهبی سوادی در قرن 21پیوند مدفوع در درمان بیممعجزه ی علم در کنترل کرونداروی ضد تشنج توپیراماتقلب را نشکنبرداشتت از جهان رو زیاد آنتی بادی منوکلونال در دنوار مغز، مفید و بی خطررمز و رازهای ارتباط غیر کتوصیه هایی در مصرف ماهینظریه تکامل در درمان بیمزاویه نگاه ها یکسان نیستمهندسی ژنتیک در حال تلاش انفجار بزرگ پایان بوده اتداوم مهم است نه سرعتابزار بقا از نخستین همانهیچ کاری نکردن به معنی چیسردرد میگرن در کودکانجبران از دست رفته هاکمردرد ناشی از تنگی کاناعدم تعادل دوپامین، فقط باز تکینگی تا مغز از مغز تخوش قلبی و مهربانیبیماری ای شبیه ام اس مولتپیشرفت های جدید علوم اعصمغز و سیر تکامل ان دلیلی در والنتاین کتاب بدید همقدرت و شناخت حقیقتبسیاری از بیماری های جدیآیا هوش مصنوعی زندگی بشرنوروپلاستیسیتی چیسترویا حقی از طرف خداتکامل و ارتقای نگاه تا عمهمیشه چشمی مراقب و نگهبازبان ریشه هایی شناختی اسمیوتونیک دیستروفیانرژی تاریک که ما نمی توترجمه فعالیت های عضله به ابزارهای پیشرفته ارتباط هز ذره، یک دنیاستشناخت درون، شناخت بیرون؛حقیقت اشیاکووید نوزده و خطر بیماری تاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز، از مغز از تکامل تا مغز از مغز تا خرما منبع بسیار خوب آنتی بیوگرافیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟درمان های جدید ALSلا اکراه فی الدینتفاوت های زبانی سرمنشا تآیا تکامل و تغییرات ژنتیچگونه مولکول های دی ان ایروزهای سخت میگذردتأثیر نگاه انسان بر رفتاهندسه در پایه ی همه ی واکسقوط درون جاذبه ای خاص، چما اکنون میدانیم فضا خالانعطاف پذیری مکانیسمی علوقتی خورشید هست شمع به کاتشخیص ژنتیکی آتروفی های اثرات مضر ماری جواناشگفتی های زنبور عسلحافظه و اطلاعات در کجاست کاهش مرگ و میر ناشی از ابازدواج های بین گونه ای، ردنیا مکانی بسیار اسرارآمبالای هر دستی، دستی هستنقاشی هایی با بوی گذشته یدرمان جدید مولتیپل میلومچگونه حافظه را قویتر کنیمقابله با کرونا با علم استلاش های جدید شرکت نورالآپومورفین در پارکینسونریه زغالیتاثیر ویروس کرونا بر مغز هوش مصنوعی الفاگوسم زنبور ، کلیدی برای وارماده، چیزی نیستای همه ی وجود منواقعیت فیزیکی، تابعی از شباهت مغز و کیهانتعامل انسان و هوش مصنوعیاختلال در شناسایی حروف و حس و ادراک قسمت 74کتاب، سفری به تاریخمحل درک احساسات روحانیاستروژن مانند سپر زنان دبازخورد یا فیدبکنقش پیشرفته ی سلول های بندرماندگی به دلیل عادت کرچالش هوشیاری و اینکه چرا رژیم غذایی ضد التهابیمنابع انرژی از نفت و گاز تمساح حد واسط میان مغز کوآرامش عقلتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی از عروسک بازی سوخت هیدروژنی پاکتغییرات تکاملی سر انسان اینکه خانواده ات سالم باواکسن کرونا از حقیقت تاتصبر و واقعیتارتباط ماده و انرژیحس و ادراک قسمت هشتمگل خاردار، زیباستمداخله ی زیانبار انساندیسک گردناطلاعاتی عمومی در مورد مفیروز نادریبحثی درباره هوش و تفاوتهنقش زبان در سلطه و قدرت ادرک دیگرانتو پیچیده ترین تکنولوژی چت جی پی تیرحم مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست قسمت آشناپنداری چیستتاثیر درجه حرارت بر مغزهوش مصنوعی از عروسک تا کمسیب یکسان و دیدگاه های متجهان قابل مشاهده بخش کوچاکنون را با همه ی نقص هایوجود قبل از ناظر هوشمندطلای سیاهارزش حقیقی زبان قسمت دومحس و ادراک قسمت سومبلعیدن ستاره توسط سیاهچاگالکانزوماب، دارویی جدیمرز مرگ و زندگی کجاستدانشمندان روشی برای تبدیفراموش کارها باهوش تر هسبرنامه و ساختار پیچیده منمیتوان بر سیاه سیاه نوشدردی که سالهاست درمان نشتولید یا دریافت علمچرا مغز انسان سه هزار سالزمان واقعیت است یا توهممنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمافسردگی و ساختار مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استهوش مصنوعی ساخته هوش طبیسایه را اصالت دادن، جز فرجهان پیوستهیکی از علل محدودیت مغز امعقلانیت بدون تغییراز آغاز خلقت تا نگاه انساخلا، حقیقی نیستبه خودت نگاه کنپل جویی اصفهانمشکلات روانپزشکی در عقب داروی جدید میاستنی گراویفشار و قدرتبرخی نرمش های گردنآلودگی هوا چالش قرن جدیدچه زیاد است بر من که در ایذهن خالی از شلوغی افکارتوهم تنهایینزاع بین جهل و علم رو به پزندگی سلول در بدن، جدای امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمامید نیکو داشته باش تا آنتاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانهوش عاطفی قسمت ششمسخن پاک و ثابتجهش های بیماری زا، معمولژنهای مشترک بین انسان و وعوامل موثر در پیدایش زبااز تکینگی تا مغز از مغز تخواص هلو برگ هلوبی شرمیپیوند مغز و سر و چالشهای معجزه در هر لحظه زندگیداروی ضد جنون در درمان تیقوی تر باشبررسي علل احتمالي تغيير آنزیم تولید انرژی در سلونوار مغز، ترجمه ی فعالیت رمز گشایی از اتصالات مغزتوضیحی ساده در مورد هوش منظریه تکامل در درمان بیمزاوسکا درمان گوشرمهندسی بدنانقراض را انتخاب نکنیدتداخل مرزها و صفات با بینابزار بقای موجود زنده از هیچ کس مانند تو نگاه نمیکسردرد میگرنی در کودکانجدا کردن ناخالصی هاکمردرد و علل آنعدم درکاز تکینگی تا مغز از مغز تخوش خیالی و خوش بینیبیماری اسپینال ماسکولار پیشرفت در عقل است یا ظواهمغز کوانتومیدر یک فراکتال هر نقطه مرکقدرت کنترل خودبشکه ای که ته نداره پر نمآیا هوش ارثی دریافتی از پنوروز مبارکرویاها از مغز است یا ناخوتکامل و ریشه ی مشترک خلقتهمیشه اطمینان تو بر خدا بزبان شناسی مدرن در سطح سلمیگرن و پروتئین مرتبط با انرژی خلا ممکن استترجمه ی فعالیت های عضله بابزارهای بقا از نخستین ههزینه ای که برای اندیشیدشناسایی تاریخچه ی تکاملیحقیقت تنها چیزی است که شاکودک هشت ساله لازم است آدصفحه اصلی