دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

سرعت فکر کردن چگونه است

سرعت فکر کردن چگونه است؟

اینکه زمان مادی، پس از ایجاد عالم مادی ما ایجاد شد و قبل از وجود این عالم مادی، ابعاد زمانی گذشته و حال و آینده وجود ندارد، شاید خیلی شگفت انگيز باشد!

فاصله ها در عالم مادی ما بسیار زیاد است وقتی فاصله زیاد باشد، انتقال ها با سرعت کمتر رخ میدهد. و هر چه هم از عمر عالم مادی ما گذشته است، این فاصله با توسعه کیهان، بیشتر شده است.

(نخستین ثانیه ایجاد هستی

عصر پلانک

منظور از آن، مدت زمانی است که از صفر تا 10 به توان منفي 43 ثانیه ادامه دارد و به آن، رقم واحد زمان پلانک می گویند.

این زمان ، نزدیک ترین زماني است که علم فیزیک جدید، میتواند به مرحله عدم پیش از انفجار بزرگ، نزدیک شود.

ما در مورد این زمان بی نهایت کوچک، خیلی کم می دانيم.

نسبیت عام، ایجاد تکينگي پر چگال را مطرح می کند و منظور از آن، نقطه ای در فضا است که چگالی ماده یا انحنای زمان مکان در آن، بی نهایت است و در این لحظه، مفهوم زمان مکان از بین میرود و این دو، دیگر معنایی ندارند و بافت زمان مکان به طور کامل منهدم مي شود و همه قوانین نسبیت و فیزیک عموما از میان میرود .

این دقیقا مثل این است که وسيله محاسبه، وقتی بخواهد رقمی را بر صفر تقسیم کند، نشانه خطا به شما بدهد!

و نسبیت، همچنین فرض میکند که نيروهاي چهارگانه اساسی یعنی الکترمغناطيس و نیروی کوچک هسته ای و نیروی بزرگ هسته ای و جاذبه، همه شان همان مقدار نیرو را دارند بلکه شاید این نیروها در شکل نیروی يگانه و اصلی، یکي باشند.

در این مرحله طول هستی، حدود 10 به توان 35_ متر است و این اندازه طول پلانک است و درجه حرارت هستی در این لحظه بیش از 10 به توان 32 درجه سانتیگراد است و به آن درجه حرارت پلانک گفته ميشود .

عصر تکينگي بزرگ

و منظور از آن زمانی است که از زمان 10 به توان منفی 43 تا 10 به توان منفی 36 ادامه دارد و این زمانی است که در آن، نیروی جاذبه از نیروهای اساسی دیگر که بر تکينگي احاطه دارد جدا ميشود . همچنین اولین ذرات و ذرات متضاد در هستی تشکیل میشود .

عصر وسعت يافتن

و این زمان، از زمان 10 به توان منفی 36 تا زمان ده به توان 32- ادامه دارد و این زمان با جدا شدن نیروی هسته ای بزرگ، تشخيص داده میشود و هستی به صورت برجسته و با سرعتی زیاد، شروع به بزرگ شدن می کند و به آن، زمان توسعه هستی گفته مي شود ..

در این زمان، ابعاد خطی هستی جوان، زیاد مي شود تا به ده سانتیمتر برسد و این،یعنی طول آن 10 به توان 26 برابر آن چیزی است که هستی در مرحله قبلی داشت و هستی دراین لحظه به حجم یک هسته گريپ فروت و نه بزرگتر میرسد.
http://www.all4syria.info/Archive/326099
)

در ابتدای ایجاد عالم مادی ما در فاصله زمانی های بسیار کم، مسافت هايي کوتاه طی شده است و هرچند این مسافتها کوتاه است و در حد بسیار ريز در عصر پلانک و عصر تکينگي تا چند سانتيمتر، در مرحله توسعه یافتگی میرسد، هر چند فاصله ها کوتاه است ولی چون فاصله زمانی هم خيلي کوچک و نزدیک صفر است، سرعت هاي انتقالي در این زمانها نزدیک به بی نهایت، حتی بسیار بيشتر از سرعت نور است. پس حتی در عالم ما، سرعت های موجود، محدود به سرعت نور نیست.

خوب وقتی سرعتهای بالاتر از سرعت نور تصور شود، امروز و دیروز و فردا بی معنی ميشود!

با این مقدمه به عوامل عصبی دخیل در سرعت تفکر بپردازيم: اول ببینم تفکر چیست؟ آیا فقط ادراک محيط، تفکر به حساب می آید و یا باید با برنامه ریزی بعدی و واکنش مناسب بعد، همراه شود؟ اندیشیدن بدون واکنش، نمود ندارد و چیزی که نمود ندارد، مانند تخیلات ذهنی است و بی ارزش است پس تفکر و ادراک، برای آنکه به حساب بیاید باید با واکنش همراه شود. منظور از واکنش فقط رفتار بزرگی مانند دویدن یا فریاد کشیدن یا گریختن نیست بلکه این واکنش میتواند، یک انقباض ظریف عضلانی یا حتی یک تاثیر ذهنی قوی باشد. پس زمان تفکر، زمانی است که بین ادارک و واکنش آشکار قرار میگیرد.و وابسته به طول عصب حسی برای ادراک و طول عصب حرکتی برای واکنش است . هر چه اندام حسی نزدیکتر به اندام حرکتی باشد، این سرعت بیشتر میشود و برعکس.

زمان مزبور که برای رخ دادن همه افکار صرف می شود، در نهایت توسط مشخصه های سیستم عصبی و نیز شبکه مربوطه، شکل می گیرد. عوامل بسیاری هستند که در سرعت جاری شدن اطلاعات از طریق این سیستم، تأثیر می گذارند ولی سه عامل اصلی عبارتند از:

۱- فاصله: حرکت سیگنال های دورتر، به زمان واکنش بیشتری نیاز دارد. زمان واکنش برای پا، طولانی تر از زمان واکنش برای دست است چون سیگنال هایی- که از مغز حرکت می کنند- مسافت بیشتری را باید طی کنند. این اصل به آسانی از طریق رفلکس ها ثابت می شود (رفلکس ها، واکنش هایی می باشند که بدون “فکر” رخ می دهند چون عصب های دخیل در فکرِ خود آگاه را به کار نمی گیرند). یک مشاهده کلیدی که برای این منظور وجود دارد آن است که در افراد
@salmanfatemi

قد بلند به زمان واکنش بیشتری نیاز دارند. بدین گونه می توان مثال زد که اگر دو پیک در یک زمان از اصفهان و اهواز به سوی تهران حرکت کنند و سرعت رانندگی آنها یکی باشد، پیکی که از اصفهان حرکت کرده است، زودتر از پیکی که از اهواز حرکت کرده است، می رسد.هر چه عصبها از مغز دور مي شود، سرعتهای انتقال به مغز، کاهش می یابد و این احتمال هست که درون مغز این سرعتها بالا و بالاتر رود.به خصوص وقتی بدانیم بخش دوم تفکر یعنی واکنش مناسب، حتما دویدن سنگین با پاها نیست، بلکه میتواند یک انقيياص کوچک عضلانی در صورت باشد(چشمک زدن به دخترکي که عاشقش شده اي!)

یا حتی انتقال پیام به عصبی خیلی نزدیک به عصب حسی در مغز و چرخاندن ناگهانی چشمها یا ایجاد حسی جدید مانند حس یک بوی زننده یا بوی سحر کننده باشد. د اینجا واکنش، ایجاد یک حس جدید است و این انتقال بسیار بسیار زودتر از انتقال پیام به پاهای خشن و کلفت است!!

موجود دوپای غریبی که هرچه پيامهايش از مغز و ارتفاع و بلندی دور شود، سرعت اندیشه هایش مادی تر و کندتر ميشود و هر چه پیام ها بر بلندای بدن و به سوی مغز برود، سرعت ها سریع تر میشود!

مثلا سرعت هدایت عصبی در پا اگر در فاصله میان زانو تا مچ اندازه گیری شود، حدود 40 متر بر ثانیه است و اگر در فاصله ران تا زانو اندازه گیری شود حدود 50 و اگر بالاتر از ران تا نخاع اندازه گیری شود حدود 70 است(https://link.springer.com/article/10.1007%2Fbf01965943)

۲- مشخصه های عصبی: پهنای عصب، عامل مهمی است. در عصب های با قطر بیشتر، نسبت به عصب های باریک تر، سیگنال ها سریع تر منتقل می شوند (حرکت در بزرگراه های دارای چند لاین، سریع تر از حرکت در جاده های باریک روستایی می باشد) . این مثالی ساده است ولی عصب های بلند با ميلين پوشیده شده اند.
سیگنال های عصبی، بین مناطق بدون ميلين و مناطق دارای غلاف میلین جهش می کنند.

برای یک عصب، آکنده بودن از غلاف میلین (مخلوطی از پروتیئن ها و چربی ها که بسیاری از سلول های عصبی را احاطه می کند و سرعت فرستادن سیگنال ها را افزایش می دهد) نیز مهم است. برخی از سلول های عصبی، سلول هایی از میلین دارند که پیرامون عصب، پیچیده شده است تا نوعی غلاف عایق، ایجاد شود. غلاف میلین در طول عصب کاملا پیوسته نیست. شکاف های کوچکی وجود دارند که در آنها سلول های عصبی بدون محافظ می باشند.

سیگنال های عصبی به جای آنکه سطح کامل عصبی را طی کند، از یک بخش بدون محافظ به سوی بخش بدون محافظ دیگر جهش می کنند. بدین گونه، سیگنال ها در نورون هایی که دارای غلاف میلین هستند، بسیار سریع تر حرکت می کنند تا نورون هایی که این غلاف را ندارند. سیگنال هایی که توسط عصب های با قطر بزرگ و آکنده از میلین حمل می شوند و نخاع را به ماهیچه ها پیوند می دهند، می توانند با سرعت هایی بین ۱۱۳ تا ۱۹۳ متر در ثانیه حرکت کنند، و این در حالی است که سیگنال هایی که توسط فیبرهای دریافت کننده ی حس درد (که میلین ندارند) و در همان مسیرها حمل می شوند، با سرعت ۰٫۵ تا ۲ متر در ثانیه حرکت می کنند، و این تفاوت شگفت انگیزی است.

۳- پیچیدگی: افزایش تعداد عصب هایی که در یک “فکر” درگیر هستند، به معنی آن است که سیگنال های عصبی مربوطه باید مسافت مطلق بیشتری را طی کنند که این لزوماً به معنی صرف زمان بیشتر نیز می باشد. همچنین نرون های بیشتر، معادل است با ارتباط های بیشتر. بیشتر نورون ها با نورون های دیگر تماس فیزیکی ندارند. در عوض، بیشتر سیگنال ها از طریق مولکول های انتقال دهنده عصبی عبور می کنند که در فضاهای کوچک بین سلول های عصبی قرار دارند، فضاهایی که سیناپس نامیده می شوند. این فرآیند نسبت به حالتی که سیگنال به طور پیوسته از درون نرون تکی می گذرد، زمان بیشتری می برد (حداقل ۰٫۵ میلی ثانیه برای هر سیناپس). حتی ساده ترین افکار، صدها هزار نرون را به کار می گیرند.

4- درجه حرارت محیط: به طور خلاصه درجه حرارت پایین تر از درجه حرارت بدن، سرعت هدايت عصبی را کم ميکند(به سلسله مباحث تاثیر درجه حرارت بر تکثیر و عملکرد سلول های عصبی در همین کانال مراجعه شود)

سرعت تفکر چقدر است؟

جالب است توجه کنیم که یک فکر معین، می تواند در کم تر از ۱۵۰ میلی ثانیه ایجاد شود و عملی گردد. قهرمان دوی سرعت را در خط آغاز در نظر بگیرید. پذیرش و احساس شلیک تپانچه، تصمیم برای آغاز به دویدن، صدور فرمان های حرکت و ایجاد نیروی ماهیچه ای برای آغاز به دویدن، همگی شبکه ای را به کار می گیرند که پیش از رسیدن به ماهیچه ی پاها، در گوش داخلی آغاز می شود و از طریق ساختارهای فراوانی از سیستم عصبی حرکت می کند.

همه این ها می توانند در زمانی رخ دهند که به اندازه نیمی از زمان یک چشمک زدن است.

هر چند که زمان آغاز به حرکتِ یک قهرمان دوی سرعت واقعاً کوتاه است، ولی عوامل گوناگونی می توانند بر روی آن تأثیرگذار باشند. یکی از این عوامل، بلندی صدایی است
@salmanfatemi

که حرکت را اعلام ميکند. اگر چه با بلندتر شدن صدای آغاز به حرکت، زمان واکنش کم می شود، ولی نقطه بحرانی در رنج ۱۲۰ تا ۱۲۴ دسیبل پدیدار می شود و آن حالتی است که کاهش بیشتر تقریباً ۱۸ میلی ثانیه می تواند رخ دهد. این بدان علت است که بنظر می رسد این بلندی صدا می تواند واکنشی ایجاد کند که تکان دهنده و شدید باشد و واکنشِ از پیش برنامه ریزی شده قهرمان دوی سرعت را به کار بیندازد.

پژوهشگران تصور می کنند که این واکنشِ ایجاد شده، از طریق فعال سازی مراکز عصبی در ساقه مغز پدید می آید.

این واکنش های تکان دهنده و شدید، ممکن است سریع تر باشند چون سیستم عصبیِ نسبتاً کوتاه تر و با پیچیدگی کمتری را به کار می گیرند، سیستمی که لزوماً نیازمند آن نیست که سیگنال، همه مسیرِ ساختارهای پیچیده تر مربوط به غشاء مغزی را طی کند. تردیدی که در اینجا وجود دارد آن است که آیا این پاسخ های ایجاد شده همان “افکار” هستند یا نه. چون می توان پرسید که آیا تصمیم درستی برای اقدام کردن گرفته شده است یا نه. ولی تفاوت های زمان واکنش مربوط به این عکس العمل ها، اثر عوامل عصبی مربوطه را از قبیل فاصله و پیچیده بودن به تصویر می کشد.

رفلکس های غیر ارادی، سیستم های الکتریکی کوتاه تر و ساده تری را دخیل می کند و گرایش به آن دارد که نسبت به واکنش های اختیاری، زمان کمتری را صرف کند.

برداشت هایی که از افکار و اقدامات ما وجود دارد:

با در نظر گرفتن اینکه افکار و اقدامات ما با چه سرعتی رخ می دهند، همزمانی تقریبی آنها با شگفتی کمتری همراه خواهد بود. ولی درست نمی توانیم داوری کنیم که اقدامات ما دقیقاً چه زمانی رخ می دهند. هر چند که ما از افکار و حرکات ناشی از آن آگاه هستیم ولی ارتباط جالبی وجود دارد بین زمانی که می اندیشیم یک حرکت را آغاز کرده ایم و هنگامی که آن حرکت واقعاً آغاز می شود.

جای شگفتی است که افراد معمولاً آغاز حرکت خودشان را ۷۵ تا ۱۰۰ میلی ثانیه پیش از زمان رخ دادن واقعی آن، تصور می کنند.(تصور سریع بودن کاذب!! )این تفاوت، نمی تواند به علت زمان مربوط به حرکت فرامین از مغز تا ماهیچه ها باشد (که در حدود ۱۶ تا ۲۵ میلی ثانیه است). معلوم نیست که این درک نادرست، چرا حس می شود.

شاید علت آن، ایجاد واکنش در عصب های بسیار نزدیک به عصب های حسی و شنوایی است، حتی پیش از آنکه این پیام نهایتا به اندام واکنش دهنده برسد.

واکنش آغاز شده است، نقشه شما عملی شده است و این عملی شدن، هدف بزرگ شماست! و نتیجه نهایی آن، یعنی حرکت پاها شاید انجام بشود یا نه. و انجام شدن آن وابسته به سلامت عصب های حرکتی دیگری است که بعد از مغز قرار دارد.

من و شما در پاها نيستيم. همين که مغز برنامه خود را عملی کند منجر به احساس رضایت شما می شود چه اندام و پا حرکت کند یا نه. من و تو در پاها نیستیم و حتی در مغز هم نیستیم ولی مغز، گام اول در احساس من و توی مادی است.

این نتیجه و سایر یافته ها، پرسش های مهمی را درباره برنامه ریزی و کنترل اقدامات ما ارائه می دهد. در مجموع آنکه هر چند ممکنست تعیین “سرعت فکر” هرگز ممکن نباشد، ولی آنالیز کردن زمان لازم برای برنامه ریزی و تکمیل اقدامات، بینش مهمی را به دست می دهد، که سیستم عصبی تا چه میزان در تکمیل این فرآیندها کارآیی دارد.

@salmanfatemi

http://earthsky.org/human-world/what-is-the-speed-of-thought


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
آشنا پنداریبرداشتت از جهان رو زیاد قدم زدن و حرکت دید را تغیرفتار وابسته به شکلنورون هاي مصنوعی می توانتوصیه هایی در مصرف ماهیایرادهای موجود در خلقت بزیرفون داروی ضد ام اسهمه ی سردردها بی خطر نیستمیهمانهای ناخوانده عامل تحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقای موجود زنده از سرکه انگبین عسلی مفید برهر جا که جات میشه، جات نیجاذبهعادت کن خوب حرف بزنیکوچ از محیط نامناسباز تکینگی تا مغز از مغز تخودروهای هیدروژنیبیماری اضطراب عمومیپروژه ی ژنوم انسانیدر هم تنیدگی مرزها و بی ممغز به تنهایی برای فرهنگ افزایش سرعت پیشرفت علوم بسیاری از بیماری های جدیلوزالمعده(پانکراس)مصنوعرویا و واقعیتچیزی خارج از مغزهای ما نیتکامل و ارتقای نگاه تا عمزبان و شناخت حقیقت قسمت چهمراهی نوعی سردرد میگرنیمکانیزمهای دفاعی در برابوقتی فهمیدی خطا کردی برگتراشه ی بیولوژِیکابزارهای بقای از نخستین سعی کن به حدی محدود نشویحقیقت افرادعصب سیاتیککیست هیداتید مغزاز تکامل تا مغز، از مغز تپرسشگری نامحدودخدای رنگین کمانبیوگرافیدر عید نوروز مراقب تصادف مغزتان را در جوانی سیمکشامواجی که به وسیله ی ماشیچگونه تکامل مغزهای کنونیتفاوت های تکاملی در مغز ومقاومت به عوارض فشار خون روزه داری متناوب، مغز را تأثیر نیکوتین سیگار بر مسفر دشوار اکتشافهوش مصنوعی و کشف زبان هایماده ی تاریکویروس مصنوعیتشنج به صورت اختلال رفتااحیای بینایی نسبی یک بیمشکل پنجم مادهحکمت الهی در پس همه چیزکاربرد روباتهای ريز، در متواضع باشاسکار، لگوی هوشمندآنان که در قله اند هرگز خدل به دریا بزنبا طبیعت بازی نکندرمان آرتروز با ورزش موضنقش ژنتیک در درمان اختلاانفجار و توقف تکاملی نشاروش صحبت کردن در حال تکامنگاهی بر توانایی اجزاي بتلاش های جدید در درمان سرمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر هوش مصنوعی بر مغزسلول عصبی، در محل خاص خودهوش مصنوعی از عروسک بازی شاید درست نباشدواکنش به حس جدیدتظاهر خوابیده ی مادهاختلالات صحبت کردن در انحس و ادراک (قسمت اول )کشف ارتباط جدیدی از ارتبدو برابر شدن خطر مرگ و میمدل های ریز مغز مینی بریناسرار بازسازی اندام هاآیا هوش مصنوعی می تواند نبازگشت به ریشه های تکاملفواید زیاد دوچرخه سواریدرمان سرگیجه بدون نیاز بنقش رژیم غذایی بر رشد و اانرژی تاریکریشه های اخلاقنازوکلسینتمرکز بر امروزمناطق خاص زبان در مغزتاثیر گیاه خواری بر رشد وسندرم جدایی مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی تغییرات منطقه بویایی مغزشربت رب انارواکسنی با تاثیر دوگانه اارتباط هوش ساختار مغز و ژحس و ادراک قسمت هفتمگوشت خواری یا گیاه خواریدیدن خدا در همه چیزمرگی وجود ندارداعتقاد اشتباه، نتیجه ی نآیا برای تولید مثل همیشه بحثی درباره هوش و تفاوتهفروتنی معرفتیدرک نیازمند شناخت خویش انقطه ای بود و دگر هیچ نبوتو کز محنت دیگران بی غمیانسانیت در برابر دیگرانرابطه تشنج و اوتیسمنرمشهای مهم برای تقویت عمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر داروهای ضد التهاب سیاهچاله و تکینگی ابتدایهوش مصنوعی در خدمت خلق وحجنسیت و تفاوت های بیناییضایعات در عصب زیر زبانییک پیام منفرد نورون مغزی از فرد ایستا و متعصب بگذرحس و ادراک قسمت بیستمبه قفس های سیاهت ننازگریه ی ابر، رمز طراوت باغدانشمندان اولین سلول مصنمشکلات نخاعیآگاهی فراتر از آگاهیبرلیتیونفرزندان زمان خوددرختان چگونه بر تشکیل ابنه بدبخت بلکه نادانتولید مثل اولین ربات های ايا اراده آزاد توهم است یزمین در برابر عظمت کیهانچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر درجه حرارت بر عملکابداع دی ان ای بزرگترین دسکته ی مغزی در جوانانهوش عاطفی قسمت اولجهان یکپارچهطبیعت بر اساس هماهنگیژن هوش و ساختارهای حیاتی از بحث های کنونی در ویروسحساسیت روانی متفاوتبه زودی شبکه مغزی به جای پیچیدگی های مغزمگسداروی تشنجی دربارداریمعجزه ی چشمآرامش و دانشبرخی نرمش ها برای زانوقلب دروازه ی ارتباطذهن هوشیار در پس ماده ی منوار مغز در تشخیص بیماری توهم بی خداییاین بیمار را باید چه کار زندگی و دارایینظریه ی تکامل در درمان بیمنشاء کوانتومی هوشیاری اتاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانسازگاری با محیط بین اجزاهیچ چیز همیشگی نیستجهان، تصادفی نیستعلم راهی برای اندیشیدن اکم کردن کالری روشی سودمناز تکینگی تا مغز از مغز تخواص فلفل سبزبیمار 101 ساله، مبتلا به سپیر شدن حتمی نیستداروی ضد چاقیمغز و اخلاقمغز و اخلاقآشنا پنداریبررسي علل احتمالي تغيير قدرت مردمرفتار اجتماعی انسان، حاصنورون های ردیاب حافظهتوضیحی ساده در مورد هوش مایستادن در برابر آزادی بزیرک ترین مردمهمه جا خیر بکارمیوپاتی و نوار عصب و عضلهتخریب مغز به دلیل کمبود بابزار بقای موجود زنده از سرگیجه از شایعترین اختلاهر حرکت خمیده می شود و هر جاذبه و نقش آن در شکلگیریعادت کردن به نعمتکوچک شدن مغز از نئاندرتااز تکینگی تا مغز از مغز تخورشید مصنوعیبیماری بیش فعالیدر هم تنیدگی کوانتومیمغز بیش از آنچه تصور میشوافسردگی و اضطراب در بیمابشکه ای که ته نداره پر نملیروپریم داروی ترکیبی ضدرویا و کابوسچیزی شبیه نور تو نیستتکامل و ریشه ی مشترک خلقتزبان و شناخت حقیقت قسمت اهندسه ی پایه ایما انسانها چه اندازه نزدوقتی پر از گل شدی خودت را تربیت کودکان وظیفه ای مهابزارهای دفاعی و بقای موشلیک فراموشیحقیقت انسانعضلانی که طی سخن گفتن چقدکیست کلوئید بطن سوماز تکامل تا مغز، از مغز تپس از اگو یا بعد از نفسخدایی که ساخته ی ذهن بشر بیان ژن های اسکیزوفرنی ددرمان نگهدارنده ی اعتیادمغط یک گیرنده استامیوتروفیک لترال اسکلروچگونه جمعیت های بزرگ شکل تفاوت های زبانی سرمنشا تمقایسه رقابت و همکاریروزه داری و التهاب زیانبتأثیر نگاه انسان بر رفتاسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی یا حماقت طبیعماده ی خالیویروس های باستانی، مغز متشنج عدم توازن بین نورون احیای بینایی نسبی یک بیمحافظه میتواند بزرگترین دکاش شرف اجباری بود یا حتیمجموعه های پر سلولی بدن ماساس انسان اندیشه و باور آنتی بادی منوکلونال در ددلایلی که نشان میدهد ما ببالای هر دستی، دستی هستدرمان ام اس(مولتیپل اسکلنقش گرمایش آب و هوا در همانفجار بزرگ پایان بوده اروشهای نو در درمان دیسک بنگاهت را بلند کنتلاش های جدید شرکت نورالمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر ویتامین دی بر بیماسلولهای ایمنی القا کنندههوش مصنوعی از عروسک بازی شایسته نیست در جیب خود قرواکسن های شرکت فایزر آمرتظاهری از ماده است که بیداختلالات عضلانی ژنتیکحس و ادراک (قسمت دوم )کشف جمجمه ای درکوه ایرهودو داروی جدید برای میاستمدیون خود ناموجوداصفهان زیباآیا هوش مصنوعی زندگی بشربازخورد یا فیدبکفیلم کوتاه هیروشیما از هدرمان سرگیجه بدون نیاز بنقش رژیم غذایی در رشد و اانرژی تاریک که ما نمی تورژیم های غذایی و نقش مهم نباید صبر کرد آتش را بعد تمساح حد واسط میان مغز کومناطق خاصی از مغز در جستجتاثیر گیاه خواری بر رشد وسندرم دزدی ساب کلاوینهوش مصنوعی از عروسک بازی تغییرات مغز پس از 40 سالگیشربت ضد خلطوابسته به دوستی این و آن ارتباط پیوسته ی جهانحس و ادراک قسمت هفدهمگیلگمش باستانی کیستدیدگاه نارسای دوگانه ی ممراقب خودتون و خانواده هاعتماد به خودآیا بزرگ شدن مغز فقط در دبحثی درباره هوش و تفاوتهفروتنی و غروردرک و احساسنقطه بی بازگشتتو پیچیده ترین تکنولوژی انسان، گونه ای پر از تضادرادیوی مغز و تنظیم فرکانچرا ماشین باید نتایج را پمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر داروی ضد تشنج سدیم اکسی توسین و تکامل پیش اسیاهچاله ی منفرد یا سیاههوش مصنوعی در خدمت خلق وحجهل مقدسضرورت زدودن افکاریک پیشنهاد خوب برای آسان از مخالفت بشنوحس و ادراک قسمت دهمبه مغز خزندگان خودت اجازگربه شرودینگر و تاثیر مشدانشمندان تغییر میدان مغمشکلات بین دو همسر و برخیآپومورفین در پارکینسونبرنامه و ساختار پیچیده مفرضیه ای جدید توضیح میدهدرختان اشعار زمیننه جنگ و نه خونریزیتولید یا دریافت علمای نعمت من در زندگیمزمین زیر خلیج فارس تمدنی چراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار هوش در حال ارتقا ازسال سیزده ماهههوش عاطفی قسمت دهمجهان کنونی و مغز بزرگتریطعمه ی شبکه های ارتباط اجژن یا نقشه توسعه مغز و نقاز تلسکوپ گالیله تا تلسکخفاش کور و انسان بینا؟به زیر پای خود نگاه نکن بپیچیدگی های مغزی در درک زداروی جدید ALSمعجزه ی علمآرامش و سکونبرخی نرمش های گردنقلب روباتیکذهن و زندگینوار مغزی روشی مهم در تشختوهم تنهاییاینکه به خاطرخودت زندگی زندگی بی دودنظریه ی تکامل در درمان بیمهمان ناخواندهتاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانستم با شعار قانون بدترین هیچ چیز، چقدر حقیقی استجهش های ژنتیکی مفید در ساعلم ساختن برج های چرخانکمی زاویه ی دیدت را عوض کاز تکینگی تا مغز از مغز تخواص منیزیمبیمار مرکز تنفس سلولیپیراستامداروی ضد چاقیپیشینیان انسان از هفت میداروی ضد تشنج با قابليت تمغز و سیر تکامل ان دلیلی آشناپنداری چیستبررسی مغز با امواج مادون قدرت و شناخت حقیقترقیبی قدرتمند در برابر منوروپلاستیسیتی چیستتوضیحات دکتر فاطمی در مواکنون را با همه ی نقص هایزیست شناسی کل در جزء فراکهمیشه چیزی برای تنهایی دمیوتونیک دیستروفیتداوم مهم است نه سرعتابزار بقای موجود زنده از سرگردانیهرچیز با یک تاب تبدیل به جبران از دست رفته هاعادت بد را ترک کنکوچکی قلباز تکینگی تا مغز از مغز تخوش قلبی و مهربانیبیماری تی تی پیدر هم تنیدگی کوانتومی و پمغز برای فراموشی بیشتر کافسردگی و ساختار مغزبشریت از یک پدر و مادر نیلیس دگرامفتامین یا ویاسرویا و خبر از آیندهنکاتی در مورد تشنجتکامل ابزار هوش ، راه پر زبان و شناخت حقیقت قسمت دهندسه ی رایج کیهانما انسانها چه اندازه نزدوقتی تو از یاد گرفتن باز ترجمه فعالیت های عضله به ابعاد و نیازهای تکاملیشلیک فراموشیحقیقت اشیاغم بی پایانکپسول ژری لاکتاز تکامل تا مغز، از مغز تآلودگی هوا چالش قرن جدیدخدایا جز تو که را دارمبیان حقیقتدرمان نابینایان آیا ممکننفرت، اسیب به خود استامید نیکو داشته باش تا آنچگونه جمعیت های بزرگ شکل تفاوت ایستایی و تکاپومقابله ی منطقی با اعتراضروزه داری و بیمار ی ام اس تأثیر شیرینی های حاوی لوسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی گوگل به کمک تشماده ای ضد التهابیویرایش DNA جنین انسان، برتشویق خواندن به کودکاناحتیاط در ورزش زانو در خاحافظه های کاذبکتاب گران و پرهزینه شد ولمجرم، گاهی قربانی استاستفاده از مغز، وزن را کمآنزیم تولید انرژی در سلودنیا فریب و سرگرمیبالاترین هدف از دولتدرمان با سلول های بنیادینقش پیش زمینه ها و اراده انقراض را انتخاب نکنیدروشهای شناسایی قدرت شنواچالش هوشیاری و اینکه چرا تلاش هایی در بیماران قطع منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر ویروس کرونا بر مغز سلولهای بنیادی مصنوعی درهوش مصنوعی از عروسک بازی شادی، پاداش انجام وظیفهواکسن کووید 19 چیزهایی که تعویض دارو در تشنجاختراع جدید اینترنت کوانحس و ادراک قسمت 67کشف جدید تلسکوپ جیمز وبدو سوی واقعیتمدیریت اینترنت بر جنگاصل بازخوردآیا هوش ارثی دریافتی از پبازسازي مغز و نخاع چالشی فیلمی بسیار جالب از تغییدرمان سرگیجه بدون دارونقش زنجبیل در جلوگیری از انرژی خلا ممکن استرژیم های غذایی و نقش مهم نبرو و انرژی مداومتنفس هوازی و میتوکندریمنبع نور واقعی و ثابت، حقتاثیر گیاه خواری بر رشد وسندرم سردرد به دلیل افت فهوش مصنوعی از عروسک بازی تغییرات آب و هوایی که به شش مرحله تکامل چشموابستگی یعنی قلادهارتباط انسانی، محدود به حس و ادراک قسمت هجدهمگیاه بی عقل به سوی نور میدیروز و امروزمراحل ارتقای پله پله کیهآیا تکامل و تغییرات ژنتیبحثی درباره احساسات متفافرگشت و تکامل تصادفی محض درک کنیم ما همه یکی هستیمنمیتوان با بیرون انداختنتو آرامش و صلحیانعطاف پذیری مکانیسمی علراز تغییرچرا مردم با زندگی میجنگنمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تاثیر درجه حرارت بر مغزاکسکاربازپین در درمان تشسیاهچاله ی تولید کنندههوش مصنوعی درمانگر کامپیجهان فراکتالضرب المثل یونانییک آلل ژنتیکی که از نئانداز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت دوازدهمبه نقاش بنگرگزیده ای از وبینار یا کنفدانشمندان روش هاي جدیدی مشکلات روانپزشکی پس از سآپومورفین در پارکینسونبرنامه ی مسلط ژنها در اختفساد اقتصادی سیتماتیک دردرد و درسنه روش تقویت مغزتولید پاک و فراوان انرژیای همه ی وجود منزمان چیستچراغ های متفاوت و نور یکسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسانسور از روی قصد بسیاری هوش عاطفی قسمت دومجهان کاملی در اطراف ما پرظهور امواج مغزی در مغز مصژن ضد آلزایمراز تلسکوپ گالیله تا تلسکخفاش با شیوع همه گیری جدیبه سیاهی عادت نکنیمپیوند قلب خوک، به فرد دچاداروی جدید s3 در درمان ام معجزه ی علم در کنترل کرونآرامش عقلبرخی یونها و مولکول های مقلب را نشکنذهن و شیمی بدننوار مغز، مفید و بی خطرتوهم جداییاینکه خانواده ات سالم بازندگی در جمع مواردی را برنظریه ی ریسمانمهندسی ژنتیک در حال تلاش تاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانستم، بی پاسخ نیستهیچ وقت خودت را محدود به جهش های ژنتیکی غیر تصادفعلایم کمبود ویتامین E را کمالگرایی دشمن پیشرفتاز تکینگی تا مغز از مغز تخواص میوه ی بهبیماری لبر و نابینایی آنبیماری میاستنی گراویسپیشرفت های باور نکردنی دداروی ضد تشنج با قابليت تمغز کوانتومیآشتی بهتر استبررسی و اپروچ جدید بر بیمقدرت کنترل خودرقابتی بی هدف یا رقابتی هنوروز مبارکتیوتیکسن داروی ضد جنوناکوییفلکسزیست شناسی باور حقیقت یا همیشه چشمی مراقب و نگهبامیگرن و پروتئین مرتبط با تداخل مرزها و صفات با بینابزار بقای موجود زنده از سربازان ما محققا غلبه می هز ذره، یک دنیاستجدا کردن ناخالصی هاعادت دادن مغز بر تفکرکوچکترین چیز یک معجزه اساز تکینگی تا مغز از مغز تپروژه ی علمی پیوند مغز ساخوش خیالی و خوش بینیبیماری خود ایمن اعصاب محدر هم تنیدگی کوانتومی و دمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟اقلیت خلاقبعد پنجملا اکراه فی الدینرویا بخشی حقیقی از زندگی چگونه مولکول های دی ان ایتکامل تکنولوژیزبان و شناخت حقیقت قسمت سهندسه بنیادینما اکنون میدانیم فضا خالوقتی خودت را در آینه دیدیترجمه ی فعالیت های عضله بابعاد اضافه ی کیهانشنا در ابهای گرم جنوب نیاحقیقت تنها چیزی است که شاغم بی پایانکامپیوتر سایبورگاز تکامل تا مغز، از مغز تآلودگی هوا و ویروس کروناخرما منبع بسیار خوب آنتی بیداری معنوی یعنی دوستی درمان های اسرار آمیز در آنقاشی هایی با بوی گذشته یامید نجاتچگونه حافظه را قویتر کنیتفاوت ارباب و رهبر حقیقیمقابله با کرونا با علم اسروزه داری سلول های بنیادتئوری تکامل امروز در درمسفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی گوگل به کمک تشماده، چیزی نیستشکرگزار هر چیزی باش که داویشن پروتشخیص ژنتیکی آتروفی های احتیاط در تعویض داروهاحافظه و اطلاعات در کجاست کتاب زیست شناسی باورمحل درک احساسات روحانیاستفاده از نظریه ی تکامل آواز خواندن در قفس، نشاندنیا مکانی بسیار اسرارآمباهوش ترین و با کیفیت تریدرمان تومورهای مغزی با انقش پیشرفته ی سلول های بنانواع سکته های مغزیروشی برای بهبود هوش عاطفچالش هوشیاری و اینکه چرا تلاش در تولید انرژی به رنمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر ژنها بر اختلالات خسلام تا روشناییهوش مصنوعی از عروسک بازی شب سیاه سحر شودواکسن کرونا و گشودن پنجرتعامل انسان و هوش مصنوعیادامه بحث تکامل چشمحس و ادراک قسمت 74کشیدن مادی روشی برای جلودولت یا گروهکمداخله ی زیانبار انساناصل در هم تنیدگی و جهانی آیا هوش سریعی که بدون احسباغچه ی منفیروز نادریدرمان سرطان با امواج صوتنقش زبان در سلطه و قدرت اانرژِی برای ایجاد اضطرابرژیم ضد التهابیچت جی پی تیتنفس هوازی و میتوکندریمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر گیاه خواری بر رشد وسوی ما آید نداها را صداهوش مصنوعی از عروسک تا کمتغییرات تکاملی سر انسان ششمین کنگره بین المللی سواسطه ها د رمسیر ایجاد مغارتباط از بالا به پایین محس و ادراک قسمت هشتمگیاه خواری و گوشت خوار کددیسک گردنمرز مرگ و زندگی کجاستآیا جنین انسان، هوشمندی بحثی درباره احساساتی غیرفراموش کارها باهوش تر هسدرک احساسات و تفکرات دیگنمیتوان بر سیاه سیاه نوشتو افق رویداد جهان هستیاهرام مصر از شگفتی های جهراست دستی و چپ دستیچرا مغز انسان سه هزار سالمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر فقط مردم میفهمیدند کسیاهچاله، سیاه خالص یا پهوش مصنوعی درخدمت خلق وحجهان قابل مشاهده بخش کوچضربه مغزی در تصادف رانندیک جهش ممکن است ذهن انساناز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت سومبه نقاش بنگرگزارش یک مورد جالب لخته ودانشمندان روشی برای تبدیمشکلات روانپزشکی در عقب آب زندگی است قسمت چهارمبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱فشار و قدرتدرد باسن و پا به دلیل کاهچه زیاد است بر من که در ایتولید اندام با چاپ سه بعدای آنکه نامش درمان و یادشزمان و مکان، ابعاد کیهان نزاع ها بیهوده استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسانسور بر بسیاری از حقایهوش عاطفی قسمت سومجهان پیوستهظرف باید پر شود چه با چرک ژنها نقشه ایجاد ابزار هواز تکنیکی تا مغز از مغز تخلا، حقیقی نیستبه سخن توجه کن نه گویندهپیوند مدفوعداروی جدید لنفوم و لوکمیمعجزه در هر لحظه زندگیآرامش(سکوت) stillness و تکاپوبرخی اثرات مضر ویتامین دقوی تر باشذهن پر در برابر آگاهینوار مغز، ترجمه ی فعالیت توهم جدایی و توهم علماین، فقط راه توستزندگی در سیاهچالهنظریه تکامل در درمان بیممهندسی بدنتاریکی و نورابزار بقا از نخستین همانستون فقرات انسان دو پا جلهیچ کاری نکردن به معنی چیجهش های بیماری زا، معمولعلایم کمبود ویتامین E را کمردرداز تکینگی تا مغز از مغز تخواص هلو برگ هلوخواص هندوانهبیماری های میتوکندریپیشرفت های جدید علوم اعصداروی ضد تشنج توپیراماتمغز آیندگان چگونه است ؟آغاز فرایند دانستنبررسی ژنها در تشخیص بیماقدرت انسان در نگاه به ابعرموزی از نخستین تمدن بشرنوروز یا روز پایانیتیک و اختلال حرکتیزیست، مرز افق رویداد هستهمیشه اطمینان تو بر خدا بمیگرن و خوابترقی واقعی یا شعار ترقیابزار بقای موجود زنده از سربرولایزینهزینه ای که برای اندیشیدجدایی خطای حسی استعارضه جدید ویروس کرونا سکووید نوزده و خطر بیماری از تکینگی تا مغز از مغز تپروانه ی آسمانیخوشبختی چیستبیماری دویکدر هر سوراخی سر نکنمغز بزرگ چالش است یا منفعاقیانوس نادانیبعد از کرونالاموژین داروی ضد اوتیسم؟رویا تخیل یا واقعیتچگونه میتوان با قانون جنتکامل جریان همیشگی خلقتزبان جانسوزهندسه در پایه ی همه ی واکما از اینجا نخواهیم رفتوقتی خورشید هست شمع به کاترجمه ای ابتدایی از اسراابعاد بالاترشناخت ناشناختهحقیقت خواب و رویاغیرقابل دیدن کردن مادهکاهش میل جنسی در ام اساز تکامل تا مغز، از مغز تآلودگی هوا و پارکینسونخسته نباشی بابابیداری و خواب کدام بهتر ادرمان های بیماری آلزایمرچقدر به چشم اعتماد کنیمامید یا ناامیدی؟نگاه من، نگاه تو و یا حقیتفاوتهای جنسیتی راهی براملاحظه های اخلاقی دربارهروزهای بد باقی نمیماندتئوری تکامل در پیشگیری و سفرنامه سفر به بم و جنوب هوش مصنوعی الفاگوماده، چیزی بیش از یک خلا شکست حتمیواقعیت فیزیکی، تابعی از تشخیص آلزایمر سالها قبل احساس گذر سریعتر زمانحافظه و اطلاعات در کجاست کتاب طبیعت در قالب هندسهمحل درک احساسات روحانی داستفاده از هوش مصنوعی در آینه در اینهدنیای شگفت انگیز کوانتومباور و کیهان شناسیALS نگاهی کامل بر بیماری ودرمان تشنجنقش آتش در رسیدن انسان بهانیس بی کسانروشی جدید در درمان قطع نخچالش هوشیاری و اینکه چرا تلاشی برای درمان قطع نخامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر کلام در آیات کلام بسلاح و راهزنیهوش مصنوعی از عروسک بازی شبیه سازی میلیون ها جهان واکسن کرونا از حقیقت تاتتعامل انسان با هوش مصنوعاداراوون تنها داروی تاییحس و ادراک قسمت 75کشتن عقیده ممکن نیستدونپزیل در بیماران قلبی مدارک ژنتیکی چگونه انساناصل علت و تاثیرآیا هشیاری کوانتومی وجودبترس از اینکه کسی، به درگفیزیک مولکولها و ذرات در درمان ضایعات نخاعینقش زبان در سلطه و قدرت اانسولینرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وچت جی پی تیتنفس بدون اکسیژنمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر گیاه خواری بر رشد وسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهوش مصنوعی از عروسک تا کمتغذیه بر ژنها تاثیر داردشعار و عملوبینار اساتید نورولوژی دارتباط بین هوش طبیعی و هوحس و ادراک قسمت هشتاد و ناعتماد به خودگیرنده باید سازگار با پیدیستونی قابل درمانمرز بین انسان و حیوان کجاآیا جهان ذهن و افکار ما مبحران ذهن فیلمی قابل تامفراموشی همیشه هم بد نیستدرک تصویر و زبان های مخلتنمای موفقیتتو انسانی و انسان، شایستاولویت بندی ها کجاسترجزخوانی هایی که امروز بچرا مغزهای ما ارتقا یافت منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر میدانی مصیبت بزرگتر سیاره ی ابلهانهوش مصنوعی ساخته هوش طبیجهان موازی و حجاب هاضررهای مصرف شکر و قند بر یک رژیم غذایی جدید، می تواز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت سی و هشتمبه نادیدنی ایمان بیاورگشایش دروازه جدیدی از طردانش، قفل ذهن را باز میکنمشاهده گر جدای از شیء مشاآب زندگی است قسمت هفتمبرین نت به جای اینترنتفشار روحی، همیشه بد نیست درد زانو همیشه نیاز به جرنه عدم مطلق بلکه عدم با قتولید سلولهای جنسی از سلای جان جان بی تن مروزمان و گذر آن سریع استنزاع بین جهل و علم رو به پمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسانسور ذهنهوش عاطفی قسمت ششمجهان پیوستهظرفیت مغز چقدر استژنها ، مغز و ارادهاز تکینگی تا مغز و از مغز خلا، خالی نیستبهبود حافظه پس از رخدادهپیوند مدفوع در درمان بیمداروی جدید میاستنی گراویمعرفی مورد نادر بیماری گآزمون تجربی، راهی برای ربرخی اختلالات عصبی مثانهقیچی ژنتیکیذهن تو همیشه به چیزی اعتقنوار عصب و عضلهتوهم جسماینترنت بدون فیلتر ماهوازندگی زمینی امروز بیش از نظریه تکامل در درمان بیممهربانی، شرط موفقیتتاریکی خواهد ترسیدابزار بقا از نخستین همانستارگانی قبل از آغاز کیههیچ کس مانند تو نگاه نمیکجهش تمدنی عجیب و شگفت انسعلائم عصبی آلزایمر، با اکمردرد ناشی از تنگی کانااز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تخواص اناربیماری های مغز و اعصاب و پیشرفت در عقل است یا ظواهداروی ضد جنون در درمان تیمغز اندامی تشنه ی انرژی اآغاز فصل سرما و دوباره تکبررسی بیماری التهابی رودقدرت ذهنرمز و رازهای ارتباط غیر کنورالژیتیکاگرلور داروی ضد انعقازاویه نگاه ها یکسان نیستهمیشه به آنچه داری، خوشنمیگرن و روزه داریتروس جریان انرژیابزار بقای موجود زنده از سردرد میگرنهزینه سنگین انسان در ازاجریان انرژی در سیستم های عبارت های مبهم مانند انرکودک هشت ساله لازم است آداز تکینگی تا مغز- از مغز پرواز از نیویورک تا لوس آخوشبختی دور از رنج های مبیماری دیستروفی میوتونیدر والنتاین کتاب بدید هممغز بزرگ چالشهای پیش روالکترومغناطیس شنوایی و هبعد از کرونالایو دوم دکتر سید سلمان فرویا حقی از طرف خداچگونه مغز ما، موسیقی را پتکامل داروینی هنوز در حازبان ریشه هایی شناختی اسهندسه زبانِ زمان استما اشیا را آنطور که هستندوقتی ریشه ها عمیقند از چیترس و آرمان هااتفاق و تصادفشناخت و معرفت، و نقش آن دحقیقت در علم، هرگز نهایی غار افلاطونکاهش مرگ و میر ناشی از اباز تکامل تا مغز، از مغز تآلزایمرخطا در محاسبات چیزی کاملبیرون اصل است یا دروندرمان های بیماری اس ام اینقش قهوه در سلامتیامید جدید بر آسیب نخاعینگاه مادی غیر علمی استتقلید مرحله ای نسبتا پیشملاحظات بیهوشی قبل از جرروزهای سختتئوری جدید، ویران کردن گسفری به آغاز کیهانهوش مصنوعی اکنون می توانشکستن مرز دور مغزواقعیت چند سویهتشخیص ایدزاحساسات کاذبحافظه و اطلاعات در کجاستکتاب، سفری به تاریخمحدودیت چقدر موثر استاستفاده از انرژی خلاآیندهدنیایی پر از سیاهچاله باید از انسان ترسیدNVG 291درمان جدید ALSنقش انتخاب از طرف محیط، نانگشت ماشه ایروشی جدید در درمان نابینچالش هوشیاری و اینکه چرا تلاشی تازه برای گشودن معمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر کپسول نوروهرب بر نسلسله مباحث هوش مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی شبیه سازی سیستم های کوانواکسن کرونا ساخته شده توتعداد کلی ذهن ها در جهان ادب برخورد با دیگرانحس و ادراک قسمت 78گل خاردار، زیباستدوچرخه در کاهش دردهای کممروری بر تشنج و درمان هایاصل عدم قطعیت از کوانتوم آیا واکنش های یاد گرفته وبحتی علمی درباره تمایل بفیزیک هوشیاریدرمانهای بیماری پارکینسنقش سجده بر عملکرد مغزانسولین هوشمندرژیم غذایی سالم و ضد التهنتایج نادانی و جهلمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر گیاه خواری بر رشد وسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهوش مصنوعی از عروسک تا کمثبت و دستکار ی حافظهصبور باشوجود قبل از ناظر هوشمندارتباط شگفت مغز انسان و فحس و ادراک قسمت هشتاد و شاعتماد بی موردگالکانزوماب، دارویی جدیدژا وو یا اشنا پنداریمرز جدید جستجو و اکتشاف، آیا جهش های ژنتیکی، ویروبخش فراموش شده ی حافظهفراموشی و مسیر روحانیدرک حقیقت نردبان و مسیری نمایش تک نفرهتو با همه چیز در پیوندیاولین قدم شناخت نقص های خرحم مصنوعیچرا ویروس کرونای دلتا وامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نیروی مغناطیس نباشد سیاره ابلهانهوش مصنوعی، کیفیت فریب مجهان ما میتواند به اندازضررهای شکر بر سلامت مغزیکی از علل محدودیت مغز اماز نخستین همانند سازها تحس و ادراک قسمت سی و ششمبه هلال بنگرپل جویی اصفهاندانش، یک انسان را ناسازگمشاهده آینده از روی مشاهآب زندگی است قسمت اولبرای یک زندگی معمولیفضا و ذهن بازدردهای سال گذشته فراموش نهایت معرفت و شناخت درک عتولترودینایمونوگلوبولین وریدی IVIgزمان و صبرنزاع بین علم و نادانی رو منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر رو ح و روان بر جسمابزار بقا از نخستین همانساهچاله ها تبخیر نمیشودهوش عاطفی بیشتر در زنانجهان پر از چیزهای اسرار آعقل مجادله گرژنهای مشترک بین انسان و واز تکینگی تا مغز از مغز تخلاصه ای از مطالب همایش مبهداشت خوابپیوند مغز و سر و چالشهای داروی جدید کنترل قند خونمعرفت و شناختآزمون ذهنی گربه ی شرودینبرخی اصول سلامت کمرقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصذهن خود را مشغول هماهنگینوار عصب و عضلهتوهمات و شناخت حقیقتاینترنت، حقیقت جامعه ی فزندگی زودگذرنظریه تکامل در درمان بیمموفقیت هوش مصنوعی در امتتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقا از نخستین همانسخن نیکو مانند درخت نیکوهیچ کس حقیقت را درون مغز جهشهای مفید و ذکاوتی که دعلت خواب آلودگی بعد از خوکمردرد و علل آنعماد الدین نسیمی قربانی کمردرد با پوشیدن کفش منااز تکینگی تا مغز از مغز تخواص اردهبیماری های ژنرالیزه ی عصپیشرفت ذهن در خلاقیت استدارویی خلط آورمغز انسان ایا طبیعتا تماآغاز مبهم آفرینشبررسی سیستم تعادلی بدن اقدرت شناختی انسان، محدودرمز گشایی از اتصالات مغزنورالژی تریژمینالتیروفیبان موثر در سکته ی زاوسکا درمان گوشرهمیشه داناتر از ما وجود دمیگرن سردردی ژنتیکی که بتری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از سردرد میگرن در کودکانهزاران سال چشم های بینا وجریان انرژی در سیستم های عجول نباشکودک ایرانی که هوش او از از تکینگی تا مغز- از مغز پروتئین های ساده ی ابتداخیالپردازی نکنبیماری سلیاکدر یک فراکتال هر نقطه مرکمغز بزرگ و فعال یا مغز کوالکتروتاکسی(گرایش و حرکبعد از کرونا دلخوشی بیهولازم است هیچ کاری نکنیدرویاها از مغز است یا ناخوچگونه مغز پیش انسان یا همتکامل داروینی هنوز در حازبان شناسی مدرن در سطح سلهندسه، نمایشی از حقیقتما به جهان های متفاوت خودوقتی شروع به بیدار شدن میترسان نیستیاتوبان اطلاعات و پلِ بینشناخت حقیقت یا آرزوهای گحقیقت راستین انسان علم بغرور و علمکاهش التهاب ناشی از بیمااز تکامل تا مغز، از مغز تآملودیپین داروی ضد فشار خطا در محاسبات چیزی کاملبیست تمرین ساده برای جلودرمان های جدید ALSنقش مهاجرت در توسعه نسل اامید درمان کرونا با هماننگاه محدود و تک جانبه، مشتقلید از روی طبیعتممانتین یا آلزیکسا یا ابروزهای سخت میگذردتا 20 سال آینده مغز شما به سقوط درون جاذبه ای خاص، چهوش مصنوعی از عروسک های بشگفت نیست من عاشق تو باشمواقعیت چیستتصویر خورشید یا خود خورشاخلاق و علوم اعصابحافظه ی هوش مصنوعیکتابخانهمحدودیت های حافظه و حافظاستفاده از سلول های بنیاآینده ی انسان در فراتر ازدنیا، هیچ استبابا زود بیافقر داده ها در هوش مصنوعیدرمان جدید مولتیپل میلومنقش اتصالات بین سلولهای انگشت نگاری مغز نشان میدروشی جدید در درمان سکته مچالش های ایستادن بر دو پاتلاشی جدید در درمان ام اسمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر کپسول نوروهرب بر تسلطان جنگل یا صاحب ملکوتهوش مصنوعی از عروسک بازی شبکه های مصنوعی مغز به درواکسن آلزایمرتعذیه ی ذهنادراک ما درک ارتعاشی است حس و ادراک قسمت 82گل درون گلداندوچرخه سواری ورزشی سبک و مرکز هوشیاری، روح یا بدن اصل، روان و نفس استآیا یک، وجود داردبحث درباره پیدایش و منشا فیزیک و هوشیاریدرماندگی به دلیل عادت کرنقش غذاها و موجودات درياانسان قدیم در شبه جزیره عرژیم غذایی ضد التهابینجات در اعتماد به خودمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر گیاه خواری بر رشد وسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهوش مصنوعی از عروسک تا کمثبت امواج الکتریکی در عصصبور باشوراپامیل در بارداریارتباط شگفت انگیز مغز انحس و ادراک قسمت پنجماعتیاد و تلاش های درمانی گام کوچک ولی تاثیرگذاردژاوو یا آشناپنداریمرزهای حقیقی یا مرزهای تآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجبخش های تنظیمی ژنومفراموشی آرماندرک دیگرانچند نرمش مفید برای کمردرتو با باورهایت کنترل میشاولین مورد PML به دنبال تکرحم مصنوعیچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نعمت فراموشی نبود بسسیاره ابلهانهوش مصنوعی، اتفاقات و تحجهان مادی، تجلی فضا در ذهضعیف و قوییافته های نوین علوم پرده از نشانه ها و آثار درک شدحس و ادراک قسمت سیزدهمبه کدامین گناه کشته شدندپل خواجو اصفهاندائما بخوانمشاهدات آمیخته با اشتباهآب زندگی است قسمت دومبرای پیش بینی آینده مغز دفضای قلب منبع نبوغ استدردی که سالهاست درمان نشنهایت در بی نهایتتومورها و التهاب مغزی عاایمپلانت مغزیزمان واقعیت است یا توهمنزاع بین علم و جهل رو به پمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر روده بر مغزابزار بقا از نخستین همانسایه ی هوشیاریهوش عاطفی در زنان بیشتر اجهان پر از چیزهای جادویی عقل در جهان جدید، عجیب اسژنهای هوش ، کدامنداز تکینگی تا مغز از مغز تخلاصه ای از درمان های جدیبهداشت خواب، رمز حافظه ی پیوند اندام از حیوانات بداروی جدید آلزایمرمغز فکر میکند مرگ برای دیآزمون ذهنی گربه شرودینگربرخی اطلاعات روانشناسی مقانون مندی نقشه ژنتیکی مذهن خالی از شلوغی افکارنوار عصب و عضلهتوکل بر خداایندرالزندگی سلول در بدن، جدای انعناعموفقیت در تفکر استتاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقا از نخستین همانسخن و سکوتهیچ اندر هیچجهشهای مفید و ذکاوتی که دعنصر اصلی تعیین واقعیتکنفرانس تشنج هتل کوثر اصاز تکینگی تا مغز از مغز تخواص بادامبیماری های روانی با تاثیپیشرفتی مستقل از ابزار هدارویی ضد بیش فعالی سیستمغز انسان برای ایجاد تمدإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَبررسی علل کمر درد در میانقدرت عشقرمز پیشرفت تواضع است نه طنوزاد ناشنوای متولد شده،تکنولوژی های جدید و حالتزبان فرایند تکاملی برای همیشه راهی هستمیگرن شدید قابل درمان استری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از سردرد میگرنی در کودکانهستي مادي ای که ما کوچکترجریان انرژی در سیستم های عدم توقف تکامل در یک انداکودکان مهاجراز تکینگی تا مغز- از مغزتپروتز چشمخانه ی تاریکبیماری شارکو ماری توثدر کمتر از چند ماه سوش جدمغز بزرگترین مصرف کننده الکترودهای کاشتنیبعد از کرونا دلخوشی بیهولبخند بزن شاید صبح فردا زرویاهای پر رمز و حیرتی درچگونه هموساپينس بر زمین تکامل داروینی هنوز در حازبان شناسی نوین نیازمند هنر فراموشیما با کمک مغز خود مختاريمویتنام نوعی کرونا ویروس تزریق قیچی ژنتیکی کریسپراتوسوکسیمایدشناخت درون، شناخت بیرون؛حقیقت غیر فیزیکیغربال در زندگیکاهش حافظه هرچند فرایندیاز خود رها شوآموزش نوین زبانخطای ادراک کارمابیش از نیمی از موارد انتقدرمان های جدید میگرننقش میدان مغناطیسی زمین امیدهای جدید برای بازیابنگاه کلی نگرتقلید از طبیعتمن و وجود توهمیروش مقابله مغز با محدودیتا بحر یفعل ما یشاسقوط زیگزاگی یا ناگهانیهوش مصنوعی از عروسک های بشگفت انگیز بودن کیهانواقعیت چیستتصویر در هم تنیدگی کوانتاخلاق پایه تکامل و فرهنگحافظه انسان و حافظه ی هوشکجای مغز مسئول پردازش تجمحدودیت درک انساناستفاده از سلول های بنیاآینده ی علم و فیزیک در60 ثدندان ها را مسواک بزنید تباد و موجفلج نخاعی با الکترودهای درمان جدید میگرن با انتی نقش تیروئید در تکامل مغزانتقال ماده و انرژیريتوکسيمب در درمان ام اسچالش کمبود اندام برای پیتمایل زیاد به خوردن بستنمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر کپسول نوروهرب بر سسم زنبور ، کلیدی برای وارهوش مصنوعی از عروسک بازی شبکیه های مصنوعیواکسن ایرانی کرونا تولیدتغییرادغام میان گونه های مختلحس و ادراک قسمت 87گل زندگیدوپامین قابل حل در آبمرکز حافظه کجاستاصلاح خطا با رفتن بر مسیرآیا کیهان می تواند یک شبیبحثي درباره هوش و تفاوتهفیزیک آگاهیدرها بسته نیستنقش غذاها و موجودات درياتنها مانع در زندگی موارد انسان میوه ی تکاملرژیم غذایی ضد دردنجات در راستگوییمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر گیاهخواری بر رشد و سوخت هیدروژنی پاکهوش مصنوعی از عروسک تا کمجلو رفتن یا عقبگردصبر لازمه ی پیروزی استورزش هوازی مرتب خیلی به قارتباط شگفت انگیز مغز انحس و ادراک قسمت پنجاهاعتیاد را به دور بیندازگامی در درمان بیماریهای دگرگونی های نژادی و تغییمزایای شکلات تلخ برای سلآیا خداباوری محصول تکاملبخش بزرگی حس و ادراک ما افرایند پیچیده ی خونرسانیدرک درست از خود و هوشیاریچند جهانیتو باید نیکان را به دست باولین مورد پیوند سر در انرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرچرا پس از بیدار شدن از خومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نعمت فراموشی نبود بسسیب یکسان و دیدگاه های متهوش احساسیجهان مرئی و نامرئیطلوع و حقیقتیاد گرفتن مداوماز نظر علم اعصاب یا نرووسحس و ادراک قسمت ششمبه امید روزهای بهترپلاسمای غالبدارچینمطالبه ی حق خودآب زندگی است قسمت سومبرای اولین بار دانشمندانفضای خالی ای وجود ندارددرس گرفتن از شکست هانهادینه سازی فرهنگ اختلاتومورهای نخاعیایمپلانت مغزی و کنترل دو زمان پلانکنسبیت عام از زبان دکتر برمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین همانسایه را اصالت دادن، جز فرهوش عاطفی در زنان بیشتر اجهان دارای برنامهعقل سالمژنهای حاکم بر انسان و انساز تکینگی تا مغز از مغز تخم شدن فضا-زمانبوزون هیگز چیستپیوند اندام حیوانات به اداروی جدید ای ال اسمغز قلبآزادی در چیستبرخی بیماری ها که در آن بقانون گذاری و تکاملذهن سالمنوار عصب و عضلهتوپیراماتایپیداکرینزندگی، مدیریت انرژیهفت چیز که عملکرد مغز تو مولکول ضد پیریتازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقا از نخستین همانسخن پاک و ثابتهیچگاه از فشار و شکست نترجوانان وطنسخت ترین حصارهیپرپاراتیروئیدیسمجوانان وطنعوامل موثر در پیدایش زباکنگره بین المللی سردرد داز تکینگی تا مغز از مغز تخواص بادام زمینیبیماری وسواسپپوگستداستانها و مفاهیمی اشتبامغز انسان برای شادمانی طافت فشار خون ناگهانی در وبرطرف کردن خشونت را از خاقسم به فقررمز بقای جهش ژنتیکینوسانات کوانتومی منبع ماتکنولوژی و پیشرفتزبان متغیرهمیشه عسل با موم بخوریممیاستنی گراویس بدون آنتیترک امروزابزار بقای موجود زنده از سردرد و علتهای آنهستی ما پس از شروعی چگال جراحی هوشیار مغزعدم تعادل دوپامین، فقط بکودکان میتوانند ناقل بی از تکینگی تا مغز، از مغز پروتز عصبی برای تکلمخانواده پایداربیماری ضعف عضلات نزدیک بدر آرزوهایت مداومت داشتهمغز حریص برای خون، کلید تالگو نداشتیمتفکر قبل از کارلحظات خوش با کودکانرویای شفافچگونه هوشیاری خود را توستکامل داروینی هنوز در حازبان، نشان دهنده ی سخنگو هنر حفظ گرهما بخشی از این جهان مرتبطویتامین E برای فعالیت صحتسلیم ارتباط با من برتراتصال مغز و کامپیوترشناسایی تاریخچه ی تکاملیحقیقت غیر قابل شناختمقالاتکاهش دوپامین عامل بیماریاز درخواست ها جدا شوآمارهای ارائه شده در سطح خطای حسبیشتر کمردردها نیازی به درمان های جدید در بیماری نقش محیط زندگی و مهاجرت دامیدوار باش حتی اگر همه چنگاه انسان محدود به ادراتقویت مغز با ورزشمن کسی در ناکسی دریافتم روش های صرفه جویی در ایجاتاول کف پا و حقیقتسلول های مغزی عامل پارکیهوش مصنوعی از عروسک های بشگفت زده و حیران باشواقعیت های متفاوتتصویر زیبا از سلولاختلا ل در خود عضلهحباب های کیهانی تو در توکرونا چه بر سر مغز می آورمخچه فراتر از حفظ تعادلاستفاده از سلول های بنیاآینده با ترس جمع نمیشودده روش موفقیتباد غرور و سر پر از نخوت وفلج بل، فلجی ترسناک که آندرمان جدید کنترل مولتیپلنقش حفاظتی مولکول جدید دانتروپی و هوشیاریریه زغالیچالش دیدگاه های سنتی در بتمایز یا کشف یگانگیمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر کپسول نوروهرب بر سسماگلوتید داروی کاهش دهنهوش مصنوعی از عروسک بازی شباهت مغز و کیهانواکسن اسپایکوژنادغام دو حیطه علوم مغز و حس و ادراک قسمت چهلگلوله ی ساچمه ایدورترین نقطه ی قابل مشاهمرکز حافظه کجاستاصول انجام برخی نرمش ها دآیا گذشته، امروز وآینده بحثی جالب درباره محدودیتفیزیکدانان ماشینی برای تدرهای اسرارآمیز و پوشیدهنقش غذاها و موجودات درياتنها در برابر جهانانسان ها می توانند میدان راه فراری نیستنخاع ما تا پایین ستون فقرمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر انتخاب از طرف محیط سودمندی موجودات ابزی بر هوش مصنوعی از عروسک تا کمجلوتر را دیدنصبر و واقعیتورزش هوازی ، بهترین تمریارتباط غیرکلامی بین انساحس و ادراک قسمت پنجاه و یاعداد بینهایت در دنیای مگامی در درمان بیماریهای دانش قدرت استمسمومیت دانش آموزان بی گآیا دلفین ها می تواند از بخش بزرگتر کیهان ناشناختفرایند تکامل و دشواری هادرک عمیق در حیواناتچند جهانیتو برای خزیدن خلق نشده ایاولین هیبرید بین انسان و رساناها و ابر رساناها و عچرا ارتعاش بسیار مهم استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر با مطالعه فیزیک کوانسیر آفرینش از روح تا مغز هوش احساسیجهان مشارکتیطلای سیاهیاد بگیر فراموش کنیاز نظر علم اعصاب اراده آزحس و ادراک قسمت شصت و هشتبه بالا بر ستارگان نگاه کپمبرولیزوماب در بیماری چداروهای مصرفی در ام اسمطالبی در مورد تشنجآب، زندگی است(قسمت پنجم)برای تمدن سازی، باید در بقفس دور خود را بشکندست و پا زدن در سایه؟چهار میلیارد سال تکامل بتومورهای ستون فقراتایمپلانت مغزی کمک میکند زمان به چه دلیل ایجاد میشچسبیدن به خود، مانع بزرگ منبع هوشیاری در کجاست؟ قتاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانساخت سلول عصبی حتی پس از هوشمندی کیهانجهان در حال نوسان و چرخشعقلانیت بدون تغییرکفش و کتاباز تکینگی تا مغز از مغز تخونریزی مغز در سندرم کووبوزون هیگز جهان را از متلپیوند سر آیا ممکن استداروی جدید برای میاستنی مغز ما کوچکتر از نیم نقطهآزادی عقیده، آرمانی که تبرخی بیماری های خاص که بدقانون جنگلذهت را روی چیزهای مفید متنوار عصب و عضله مهم در تشتوانایی مغز و دیگر اجزای ایا کوچک شدن مغزانسان الزندگی، مراتب هوشیاری استهفت سین یادگاری از میراث مولتیپل اسکلروز در زنان تازه های بیماری پارکینسوابزار بقا از نخستین همانابزار بقا از نخستین همانسخت ترین کار، شناخت خود اهاوکينگ پیش از مرگش رسالجواب دانشمند سوال کننده عوامل ایجاد لغت انسانی و کنگره بین المللی سردرد داز تکینگی تا مغز از مغز تخواص شکلات تلخبیماری کروتز فیلد جاکوبپایان، یک آغاز استدخالت در ساختار ژنهامغز انسان برای شادمانی طافت هوشیاری به دنبال کاهبزرگ فکر کنقضاوت ممنوعرمز جهاننوشیدن چای برای مغز مفید تکنولوژی جدید که سلول هازبان مشترک ژنتیکی موجوداهمیشه، آنطور نیست که هستمیدان مغناطيسي زمین بشر ترکیب آمار و ژنتیکابزار بقای موجود زنده از سردرد به دلیل مصرف زیاد مهشت توصیه برای کاستن از دجراحی گردن همیشه برای دیعدم درککودکان گذشته به آینده فکاز تکینگی تا مغز، از مغز پرورش مغز مینیاتوری انساخاویار گیاهیبیماریهای تحلیل عضلانی ادر آسمان هدیه های نادیدنمغز در تنهایی آسیب میبینالگو و عادت را بشکن و در اتفکر ترکیبی در هوش مصنوعلرزش ناشی از اسیب به عصبروان سالمچگونه واکسن کرونا را توزتکامل زبانزبان، وسیله شناسایی محیطهنر رها شدن از وابستگیما تحت کنترل ژنها هستیم یویتامین E در چه مواد غذایتسلیم شدن از نورون شروع ماثر مضر مصرف طولانی مدت رشناسایی سلول های ایمنی احقیقت، آن چیزی نیست که جلتاثیر ویتامین دی بر بیماکاهش سن بیولوژیکی، تنها از دست دادن دم در پیشینیاآن چیزی که ما جریان زمان خطر آلودگی هوابا همه مهربان باشدرمان های جدید سرطاننقش مرکز تنفس سلولی در بیامیدوارینگاه از بیرون مجموعهتقویت استخوان در گرو تغذمن پر از تلخیمروش های عملی برای رفع کمرتابوهای ذهنیسلول های بنیادیهوش مصنوعی از عروسک بازی شگفتی های نقشه ی ژنتیکیواقعیت و مجازتصویر زیبای اصفهاناختلاف خانوادگی را حل کنحباب هایی تو در توکریستال هامخچه ، فراتر از حفظ تعادلاستفاده از سلول های بنیاآیا فراموشی حتمی استدهن، بزرگترین سرمایهبار مغز بر دو استخوانفلج خوابدرمان جدید ام اسنقش حیاتی تلومر دی ان آ دانتظار گذر تندباد؟ریواستیگمینچاالش ها در تعیین منبع هوتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر کتامین در درمان پاسندرم میلر فیشرهوش مصنوعی از عروسک بازی شباهت مغز با کیهان مادیواکسن اسپایکوژن ضد کروناارتقا و تکامل سنت آفرینش حس و ادراک قسمت چهل و هفتگلوئونديدن با چشم بسته در خواب مرکز خنده در کجای مغز استاصول توسعه ی یک ذهن کاملآیا پیدایش مغز از روی تصابحثی در مورد نقش ویتامين فال نیکودرون قفس یا بیرون از آننقش غذاها در کاهش دردهای تنهاییانسان یک کتابخانه استراه نجاتنخاع درازتر یا کوتاهتر کمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر احتمالی عصاره تغلیسی و سه پل اصفهانهوش مصنوعی از عروسک تا کمجمجمه انسان های اولیهصبر بسیار بایدورزش و میگرنارتروز یا خوردگی و التهاحس و ادراک قسمت پنجاه و دبقا با سازگارترین فرد اسگاهی لازم است برای فهم و دانش محدود به ابعاد چهارمسمومیت دانش آموزان، قماآیا دلفین ها میتوانند بابخش دیگری در وجود انسان هفرایند حذف برخی اجزای مغدرگیری قلب در بیماری ویرچند جهانی و علمتو تغییر و تحولیاولین تصویر در تاریخ از سرستگاری محدود به یک راه نچرا به هم اعتماد نمیکنیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر تلاش انسان امروز براسیستم تخلیه ی مغز بینشی نهوش بشری تهدید برای بشریجهان معناطوفان فقر و گرسنگی و بی سیادگیری مهارت های جدید داز نظر علم اعصاب اراده آزحس و ادراک قسمت شصت و دوبه بالاتر از ماده بیندیشپنج اکتشاف شگفت آور در موداروهای ام اسمطالعه ای بیان میکند اهدآتاکسیبرای خودآگاه بودن تو بایقفس ذهندست کردن در گوشچهار ساعت پس از کشتار خوکتوهم فضای خالیایمپلانت نخاعی میتواند دزمان شگفت انگیزنسبت ها در کیهانمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین همانساخت شبکه عصبی مصنوعی با هوشیاری و وجودجهان در حال ایجاد و ارتقاعقیده ی بی عملکل اقیانوس در یک ذرهاز تکینگی تا مغز از مغز تخونریزی مغزی کشندهبی نهایت در میان مرزهاپیوند سر برای چه بیمارانداروی جدید برای کاهش وزنمغز مانند تلفن استآزار حقیقیبرخی توجهات در ببمار پارقانون جنگلذخیره ی شگفت انگیز اطلاعنوار عصب و عضله برای تاییتوانایی یک فرد، برای تغیایا این جمله درست است کسیزندان ذهنیهم نوع خواری در میان پیشیمواد کوانتومی جدید، ممکنتازه های درمان ام استاسف بار است انسان، حق خوابزار بقا از نخستین همانسختی ها رفتنی استهاوکينگ پیش از مرگش رسالجواب سنگ اندازیعواملی که برای ظهور لغت اکنترل همجوشی هسته ای با هاز تکینگی تا مغز از مغز تخواص شگفت هویجبیماری گیلن باره و بیمارپاکسازی مغزدر موج، راز خلقت نهفته اسمغز انسان رو به کوچک تر شافتخار انسانبزرگ شدن مغز محدود به دورقطار پیشرفترمز جهان خاصیت فراکتالنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تکنولوژی جدید که سلول هازبان چهار حرفی حیات زمینهمکاری یا رقابتمیدان های مغناطیسی قابل ترکیب حیوان و انسانابزار بقای موجود زنده از سردرد تنشنو هر کس تقوای خدا پیشه کنجستجوی متن و تصویر به صورعدالت برای من یا برای همهکودکان خود را مشابه خود تاز تکینگی تا مغز، از مغز پرکاری تیروئیدخار و گلبیماری، رساله ای برای سلدر آستانه ی موج پنجم کوویمغز را از روی امواج بشناسالگوی بنیادین و هوشیاریتفکر خلا ق در برابر توهم لرزش دست ها و گردن و سر ETروبات ها قول میدهندچگونه آن شکری که می خوریمتکامل زبانزدودن نقص از هوش مصنوعیهنر، پر کردن است نه فحش دمانند کودکان باشیدویتامین کاتست نوار عصب و عضلهاثرات فشار روحی شدیدشهر زیرزمینی در ژاپن براحقایق ممکن و غیر ممکنصفحه اصلیکایروپاکتیک چیستماست مالیاز روده تا مغزآنچه می دانم، آنچه را میخخطر حقیقی، خود انسان استبا هوش مصنوعی خودکار روبدرمان های رایج ام اسنقش نگاه از پایین یا نگاهامیدواری و مغزنگاه از دور و نگاه از نزدتقویت حافظه یا هوش مصنوعمن بی من، بهتر یاد میگیرمروش هایی برای کم کردن اضطتاثیر فکر بر سلامتسلول های بنیادی منابع و اهوش مصنوعی از عروسک بازی شگفتی های زنبور عسلواقعیت و انعکاستصویربرداری فضاپیمای آماختلال حرکتی مانند لرزش حد و مرزها توهم ذهن ماستکریستال زمان(قسمت اولمخچه ابزاري که وظیفه آن فاستفاده از سلول های بنیاآیا ممکن است موش کور بی مدو ویژگی انتزاع و قدرت تجبار بزرگ ایستادن بر دو پافلج خواب چیستدرمان جدید ای ال اس، توفرنقش خرچنگ های نعل اسبی درانحراف و حقیقتریاضیات یک حس جدید استنابینایی در نتیجه ی گوشی تمدن پیشرفته ی پیشینیانمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وسندرم کووید طولانیهوش مصنوعی از عروسک بازی تغییر الگوی رشد مغزی با زشباهت های ریشه ای چند بیمواکسن دیگر کرونا ساخته شارتقا یا بازگشت به قبل ازحس و ادراک قسمت چهل و هشتگمان میکنی جرمی کوچکی در دی متیل فومارات(زادیوا)(مرگ چیستاصول سلامت کمرآیا آگاهی پس از مرگ از بیبحثی در مورد نقش کلسیم و فاکسیبتدرون و بیرون، جدای از هم نقشه مغزی هر فرد منحصر بهتنهایی رمز نوآوری استانسان باشراه های جدید برای قضاوت رنخستین تمدن بشریمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر بینش و انتظارات فرسیلی محکم محیط زیست بر انهوش مصنوعی به کمک هوش طبیجنین مصنوعیصد قدح، نفتاده بشکستورزش بهترین درمان بیش فعارزش های وارونهحس و ادراک قسمت پنجاه و سبقا در ازای بیماریگاهی مغز بزرگ چالش استدانش بی نهایتمسیر دشوار تکامل و ارتقاآیا دست مصنوعی به زودی قابخشیدن دیگران یعنی آرامشفراتر از دیوارهای باوردرگیری مغز در بیماری کویچند روش ساده برای موفقیتتو جهانی هستی که خودش را اولین دارو برای آتاکسی فرشته نوروایمونولوژی و نقچرا بیماری های تخریبی مغمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر خواهان پیروزی هستیسیستم تعادلی بدنهوش در طبیعتجهان معکوسطوفان بیدارییادگیری هوش مصنوعی، عمیقاز واقعیت امروز تا حقیقتحس و ادراک قسمت شصت و ششبه جای محکوم کردن دیگران پول و شادیداروهای تغییر دهنده ی سیمعمای اخلاقی قطارآتاکسی فریدریشبرای رشد، باید از مسیر خطقفس را بشکندست آسماننون و القلمتوهم فضای خالی یا توهم فضایمپلانت استخوانی در آسیزمان، واقعی نیستنسبت طلایی، نشانه ای به سمنبع خواب و رویاتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانساخت شبکه عصبی با الفبای هوشیاری و افسردگیجهان ریز و درشتعلم و ادراک فقط مشاهده ی کلمات بلند نه صدای بلنداز تکینگی تا مغز از مغز تخواندن ، یکی از شستشو دهنبی نظمی مقدمه شناختپیوند سر، یکی از راه حلهاداروی جدید برای ای ال اسمغز مادران و کودکان در زمآزار دیگری، آزار خود استبرخی توصیه ها برای واکسیقانونمندی و محدودیت عالمذره ی معین یا ابری از الکنوار عصب و عضله تعیین محلتوازن مهمتر از فعالیت زیایا ابزار هوشمندی یا مغز زونیسومایدهمه چیز موج استموجود بی مغزی که می تواندموجودات مقهور ژنها هستندتبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقا از نخستین همانسختی در بلند شدن از روی صهدف یکسان و مسیرهای مختلجوسازی مدرنعوارض ازدواج و بچه دار شدکنترل جاذبهاز تکینگی تا مغز از مغز تخواص عجیب لوبیابیماری آلزایمر، استیل کوپارادوکس ها در علمدر میان تاریکی و روشناییمغز انسان رو به کوچکتر شدافراد آغاز حرکت خودشان ربزرگ شدن تقریبا ناگهانی قطره قطرهرنگ کردن، حقیقت نیستنیوالینتکینگیزبان نیاز تکاملی استهمانند سازی در انسانمیدان های کوانتومی خلاترازودونابزار بقای موجود زنده از سردرد سکه ایوفور و فراوانیجستجوی هوشیاری در مغز ماعسل طبیعی موثر در کنترل بکودکان را برای راه آماده از تکینگی تا مغز، از مغز پراسینزوماب در پارکینسوخارق العاده و استثنایی ببیمارستان هوش مصنوعیدر برابر حقایق جدیدمغز زنان جوانتر از مغز مرالگوبرداری از طبیعتتفاوت قند طبیعی با قند و لرزش عضله یا فاسیکولاسیوروبات های ریز در درمان بیتکامل زبان انسان از پیشیسفر فقط مادی نیستهوموارکتوس ها ممکن است دمانند آب باشویتامین کا و استخوانتست کم هزینه ی بزاق برای اثرات مفید قهوهشواهدی از نوع جدیدی از حاحل مشکلسوالات پزشکیکار امروز را به فردا نیندماست مالی با هوش انسانیاز سایه نترسآنچه ناشناخته است باید شخطر را بپذیربا هر چیزی که نفس می کشد مدرمان های علامتی در ام اسنقش نظام غذایی در تکامل مامیدی به این سوی قبر نیستنگاه از درون قفس یا بیرونتقویت سیستم ایمنیمننژیتروش هایی برای جلوگیری از تاثیر مشاهده بر واقعیت بسلول های بدن تو پیر نیستنهوش مصنوعی از عروسک بازی شانس یا نتیجه ی تلاشواقعیت تقویت شدهتصور ما ازمشکلات و واقعیاختلال خواب فرد را مستعد حریص نباشکریستال زمان(قسمت دوم)مخچه تاثیر گذار بر حافظهاستیفن هاوکینگ در مورد هآیا ما کالا هستیمبار سنین ابزار هوشمندی افلج دوطرفه عصب 6 چشمدرمان جدید سرطاننقش داروهاي مختلف معروف اندوه در دنیا استریتوکسیمابناتوانی از درمان برخی ویتمدن بشری و مغز اخلاقیمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وسندرم گیلن باره به دنبال هوش مصنوعی از عروسک بازی تغییر خود یا تغییر دیگراشباهت کیهان و مغزواکسن دیگری ضد کرونا از دارتوکين تراپی روشی جديد حس و ادراک قسمت چهل و دومگنجینه ای به نام ویتامین دین اجباریمرگ و میر پنهاناضطراب و ترسآیا امکان بازسازی اندامهبحثی در مورد حقیقت فضا و فاجعه ی جهل مقدسدرون آشفته ی تو و ظاهر خننقشه های مغزی جدید با جزیتنبیه چقدر موثر استانسان جدید از چه زمانی پاراه های جدید برای قضاوت رنخستین تصویر از سیاهچالهمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر ترکیبات استاتین (سسینوریپا داروی ترکیبی ضدهوش مصنوعی به شناسایی کاجنگ هفتاد و دو ملت همه را صداقتورزش در کمر دردارزش های حقیقی ارزش های غحس و ادراک قسمت پنجاه و شبقای حقیقی در دور ماندن اگاهی جهت را عوض کندانشمندان موفق به بازگردمسئول صیانت از عقیده کیسآیا رژیم غذایی گیاهی سلابخشش، عقلانی یا غیر عاقلفرار در فرار از میزبان، ددرگیری مغز در بیماران مبچندین ماده غذایی که ماننتو جدای از کیهان نیستیاولین دروغرشد مغز فرایندی پیچیده اچرا حیوانات سخن نمی گوینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر درجه حرارت بر عملکاپل ویژن پرو در تشخیص بیمسیستم دفاعی بدن علیه مغز هوش عاطفی قسمت 11جهان هوشمندطوفان زیبایییادگرفتن، آغاز حرکت است از کجا آمده ام و به کجا میحس و ادراک سی و هفتمبه جای تولید، بیشتر گوش کپول و عقیدهداروهای ضد بیماری ام اس ومعماری، هندسه ی قابل مشاآتاکسی مخچه ای خودایمنبرای زندگی سالم، یافتن تقله برای دیدن نه برای به دست بالای دستنوآوری ای شگفت انگیز دانتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)ایمان به رویازمزمه ات مانده در گوشمنشانه های گذشته در کیهان منتظر نمان چیزی نور را بهتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانساختن آیندههوشیاری کوانتومیجهان شگفت انگیزعلم و روحکلوزاپین داروی ضد جنوناز تکینگی تا مغز از مغز تخواندن، دوست روزهای سختبی هیچ می ایی و بی هیچ میرپیوندهای پیچیده با تغییرداروی جدید برای دیابتمغز چون ابزار هوش است دلیآسيب میکروواسکولاریا آسبرخی درمان های Spinal Muscular Atقارچ بی مغز در خدمت موجودذرات کوانتومی زیر اتمی قنوار عصب و عضله در مطب دکتوت زیاد بخوریدایا بیماری ام اس (مولتیپزونا به وسیله ویروس ابله همه چیز و هیچ چیزایا بدون زبان میتوانیم تزیان غذاهای پرچربهمه چیز کهنه میشودمورد نادر همپوشانی دو بیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقا از نخستین همانسدسازی روش مناسب برای مقهدف یکسان، در مسیرهای متجامعه ی آسمانیعید نوروز مبارککندن ریشه ی خوداز تکینگی تا مغز از مغز تخود جسم و یا تصویربیماری الزایمرپاسخ گیاهان در زمان خورددر مانهای کمر دردمغز ایندگان چگونه استافراد بی دلیل دوستدار تو بزرگترین خطایی که مردم ملمس کوانتومیرنگین کماننیکولا تسلاتکامل فردی یا اجتماعیزبان و کلمه حتی برای کسانهمجوشی هسته ای، انرژِی بمیدان بنیادین اطلاعاتترازودونابزارهای پیشرفته ارتباط سردرد عروقی میگرنوقاحت و تمسخر دیگرانحفره در مغزعشق به هفت مرتبه ی شناختیکوری گذرای ناشی از موبایاز تکینگی تا مغز، از مغز پرتوهای صادر شده از سیاهخبر مهم تلسکوپ هابلبیندیشدر جراحی کمر عجله نکنیدمغزهای کوچک بی احساسالتهاب شریان تمپورالتفاوت مغز انسان و میمون هلزوم گذر انسان از حدها و روبات کیانتکامل ساختار رگهای مغزی سفر نامه سفر به بم و جنوب هورمون شیرساز یا پرولاکتماه رجبویتامین کا در سبزیجاتتست آر ان اس دز میاستنی گاثرات مفید روزه داریشواهدی از دنیسوان(شبه نئحلقه های اسرارآمیزپیامهای کاربرانکار با یگانگی و یکپارچگیماشین دانشاز سایه بگذرآنچه واقعیت تصور میکنیم خطرات هوش مصنوعیبا آتش، بازی نکن و بعد از درمان ژنتیکی برای نوآورینقش نظریه تکامل در شناساامیدی تازه در درمان سرطانگاه از درون مجموعه با نگتلقین اطلاعات و حافظهمن، ما یا چی؟روش هایی ساده برای کاهش اتاثیر نگاه ناظر هوشیار بسلول بنیادی و ای ال اسهوش مصنوعی از عروسک بازی شانس یا تلاشواقعیت تقویت شدهتصور از زمان و مکاناختلال در شناسایی حروف و حرکات چشم، ترجمه کننده ی کریستال زمان(قسمت سوم)مخاطب قرار دادن مردم، کااستیفن هاوکینگ در تفسیر آیا ما تنها موجودات زنده باربر دیگران نباشفن آوری های جدید علیه شنادرمان جدید سرطاننقش درختان در تکاملاندوه دردی را دوا نمیکندریسپریدونناتوانی در شناسایی چهره تمدن زیر آبمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وسندرم پیریفورمیسهوش مصنوعی از عروسک بازی تغییر دیگران یا تغییر خوشباهت زیاد بین سلول هاي عواکسن سرطانارتباط میکروب روده و پارحس و ادراک قسمت چهل و سومگوهر با نظر دیگران سنگ نمدین، اجباری نیستمرگ و میر بسیار بالای ناشاطلاع رسانی اینترنتیآیا انسان با مغز بزرگش اخبحثی در مورد عملکرد لوب ففارغ التحصیلان، فقیر و ددروغ نگو به خصوص به خودتنقشه با واقعیت متفاوت استهدیدهای هوش مصنوعیانسان خطرناکترین موجودراه پیروزی در زندگی چیستنخستین روبات های زنده ی جمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر تغذیه بر سلامت رواسیگار عامل افزایش مرگ ومهوش مصنوعی تعاملیجنگ و تصور از جنگصدای بم با فرکانس پایین، وزن حقیقی معرفت و شناختارزش حقیقی زبان قسمت اولحس و ادراک قسمت بیست و چهبلندی در ذهن ما درک بلندیگذر زمان کاملا وابسته به دانشمندان نورون مصنوعی سمسئولیت جدیدآیا رژیم غذایی گیاهی سلابدون پیر فلکفرد موفقدرگیری مغزی در سندرم کووچندجهانیتو دی ان ای خاص ميتوکندرياولین سلول مصنوعیرشد مغز علت تمایل انسان بچرا حجم مغز گونه انسان درمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر درجه حرارت بر عملکاپی ژنتیکسکوت و نیستیهوش عاطفی قسمت نهمجهان هوشیارطولانی ترین شبیادآوری خواب و رویااز کسی که یک کتاب خوانده حس و ادراک- قسمت پنجاه و به خوبی های دیگران فکرکنپوست ساعتی مستقل از مغز دداروهای ضد تشنج با توضیح معنی روزهآتش منبع انرژیبرخی ملاحظات در تشنج های قله سقوطدستورالعمل مرکز کنترل بینوار مغز مشاهده ی غیر مستتوهم چیستاین پیوند نه با مغز بلکه زنان باهوش ترنشانه های پروردگار در جهمنتظر نتیجه ی کارهایت باتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانساختن آینده، بهترین روش هوشیاری سنتی یا هوشیاری جهان شگفت انگیز و بی زمانعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهکلید نزدیک و نگاه تو بر فاز تکینگی تا مغز از مغز تخواب زمستانی سلول های سربی ذهن و بی روحپیوندی که فراتر از امکانداروی جدید ضد فشار خونمغز چگونه صداها را فیلتر آسیب ها ناشی از آلودگی هوبرخی روش های تربیتی کودکقبل و بعد از حقیقتذرات کوانتومی زیر اتمی قنوبت کودکانتوسعه هوش مصنوعی قادر اسایا تکامل هدفمند استزیباترین چیز در پیر شدنهمه چیز در زمان مناسبموسیقی نوتبدیل سلولهای محافط به سابزار بقای موجود زنده از سرنوشتهدف از تکامل مغزجاودانگی مصنوعیعامل کلیدی در کنترل کارآکندر در بیماریهای التهاباز تکینگی تا مغز از مغز تخودآگاهی و هوشیاريبیماری ای شبیه آلزایمر و پختگی پس از چهل سالگي به در محل کار ارزش خودت را بمغز ابزار بقای برتر مادیافزایش قدرت ادراکات و حسبزرگترین درد از درون است لووفلوکساسینرهبر حقیقینیاز به آموزش مجازی دیجیتکامل مادی تا ابزار هوشمزبان و بیان نتیجه ساختماهمدلی و هوش عاطفیمیدازولام در درمان تشنج تراشه مغز بدون واسطه ی دابزارهای بقا از نخستین هسرطان کمیت گراییوقت نهيب هاي غير علمي گذشحق انتخابعشق درونی به یگانگی خلقتکی غایب شدی تا نیازمند دلاز تکامل تا مغز از مغز تا پرتوزایی از جسم سیاهخدا موجود استبیهوش کردن در جراحی و بیمدر درمان بیماری مولتیپل مغز، فقط گیرندهام آر آی جدید با قدرت شگفچگونه انتظارات بر ادراک تفاوت ها و تمایزها کلید بلزوم سازگاری قانون مجازاروح و آب حیاتتکامل شناخت انسان با کشفسفر به مریخ در 39 روزهوش فوق العاده، هر فرد اسماپروتیلینویتامین بی 12 در درمان دردتشنچ پانایوتوپولوس تشنج اثرات مضر ماری جواناشیر و دوغ بادامحمله ویروس کرونا به مغزسایتهای دیگرکارهای کوچک، بی ارزش نیسمبانی ذهنی سیاه و سفیداز علم جز اندکی به شما داآنچه حس می کنیم، نتیجه ی دفاع از پیامبربا تعمق در اسرار ابدیت و درمان کارتی سل و تومور مغنقش هورمون های تیروئید دامگا سه عامل مهم سلامتنگاه حقیقی نگاه به درون اتلاش ها برای کشف منابع جدمنابع انرژي پاک سرچشمه حروش جدید تولید برقتاثیر نگاه و مشاهده ناظر سلول بنیادی در درمان ایدهوش مصنوعی از عروسک بازی شاهکار قرنواقعیت خلا و وجود و درک متصاویر زیبای رعد و برقاختلال در شناسایی حروف و حرکت چرخشی و دائمی کیهانکشف مکانیسم عصبی خوانش پدو بیماری روانی خود بزرگ مدل همه جانبه نگر ژنرالیاستخوان های کشف شده، ممکآیا مصرف مولتی ویتامین هبارداری بدون رحمفناوری هوش مصنوعی نحوه خدرمان دارویی سرطان رحم بنقش ذهن و شناخت در حوادث اندوهگین نباش اگر درب یا ریسدیپلام تنها داروی تاینادیدنی ها واقعی هستندتمدنی قدیمی در شمال خلیج منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر گیاه خواری بر رشد وسندرم پیریفورمیسهوش مصنوعی از عروسک بازی تغییر دادن ژنها آیا روزی شباهت زیاد بین سلول هاي عواکسن سرطانارتباط ماده و انرژیحس و ادراک قسمت نهمگویید نوزده و ایمنی ساکتدیوار همه اش توهم بودمرگ و سوال از قاتلاطلاعات حسی ما از جهان، چآیا احتمال دارد رویا از آبحثی درباره هوش و تفاوتهفاصله ها در مکانیک کوانتدریا آرام نخواهد شد کشتی نقص های سیستمی ایمنیتو یک معجزه ایانسان در هستی یا هستی در راه انسان شدن، راه رفتن ونرمش های مفید برای درد زامنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر حرکات چشم بر امواج سیاهچاله هاهوش مصنوعی در قضاوت های اجنگ داده هاصرع و درمان های آنوزوز گوشارزش حقیقی زبان قسمت دومحس و ادراک قسمت بیست و یکبلوغ چیستگذشته را دفن کندانشمندان یک فرضیه رادیکمسئولیت در برابر محیط زیآیا راهی برای بهبود وضعیبدون بار گذشتهفرد یا اندیشهدرگیری مغزی در سندرم کوونه ناامیدی بلکه ارتقاتو در میانه ی جهان نیستی اوکرلیزوماب داروی جدید شرشد در سختی استچرا خشونت و تعصبمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استسکوت، پر از صداهوش عاطفی قسمت هفتمجهان های بسیار دیگرطی یکصد هزار سال اخیر هرچیاری خدا نزدیک استاز آغاز خلقت تا نگاه انساحس و ادراک- قسمت بیست و پبه خودت مغرور نشوپوشاندن خود از نورداروی فامپیریدین یا نورلمعاینه قبل از نوار عصب و آثار باستانی تمدن های قدبرخی مرزهای اخلاق و علوم قلب های سادهدغدغه نتیجه ی نادانی استنوار مغز با توضیح دکتر فاتوهم و خیالاین اندوه چیستزنجیرها را ما باید پاره کنشانه های بیداری روحیمنتظر زمان ایده آل نشوتاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانساختار فراکتال وجود و ذههوش، ژنتیکی است یا محیطیجهانی که نه با یک رخداد و علم به ما کمک میکند تا موکلام و زبان، گنجینه ای بساز تکینگی تا مغز از مغز تخواب سالم عامل سلامتیبی سوادی در قرن 21پیوستگی همه ی اجزای جهانداروی جدید ضد میگرنمغز ناتوان از توجیه پیداآسیب روانی شبکه های اجتمبرخی سلولهای عصبی در تلاقبل از آغازذرات کوانتومی زیر اتمی قنور از عمق تاریکیتوسعه برخی شغل ها با هوش رفلکس وتری با توضیح دکتر نور درونتوصیه های سازمان بهداشت ایجاد احساساتزیباترین چیز در افزایش سهمه چیز در زمان کنونی استموسیقی هنر مایع استتبر را بردارابزار بقای موجود زنده از سریع دویدن مهم نیستهدف از خلقت رسیدن به ابزاجایی برای یاد گرفتن باقی عادت همیشه خوب نیستکندر علیه سرطاناز تکینگی تا مغز از مغز تخودآگاهی و هوشیاريبیماری ای شبیه ام اس مولتپدیده خاموش روشن در پارکدر چه مرحله ای از خواب ، رمغز ابزار برتر بقاافزایش میل جنسی با خوردن بسیاری از مجرمان، خودشانلوب فرونتال یا پیشانی مغروی و منیزیم در تقویت استچیز جدید را بپذیرتکامل مداومزبان و بیان، در سایه پیشرهمراه سختی، اسانی هستمکان زمان یا حافظه زمانتراشه ها روی مغزابزارهای بقا ازنخستین همسرعت فکر کردن چگونه استحقیقت قربانی نزاع بین بی عشق، شلوغ کردن نیستکیهان خود را طراحی میکنداز تکامل تا مغز، از مغز تپرسشخدا نور آسمان ها و زمین ابیهوشی در بیماران دچار ادر دعواها چه میکنی؟مغز، همه ی واقعیت را نمیبام اس و سرطانچگونه به سطح بالایی از هوتفاوت ها را به رسمیت بشنالزوم سازگاری قانون مجازاروح در جهانی دیگر استتکامل، نتیجه ی برنامه ریسفر به درون سفری زیباهوش مصنوعی می تواند بر احماجرای جهل مقدسویتامین بی هفدهتشنج چیستاجزای پر سلولی بدن انسان شیشه ی بازالتی و سیلیکونحمایت از طبیعتکارهایی بیش از طراحی و گپمباحث مهم حس و ادراکازدواج های بین گونه ای، رآنها نمیخواهند دیگران رادفاع در برابر تغییر ساختبا خودت نجنگدرمان پوکی استخواننقش هورمون زنانه استروژناما شما از دید خفاش کور هنگاه دوبارهتلاش های جدید در ALSمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر نگاه انسان بر رفتاسلول بنیادین از مخاط بینهوش مصنوعی از عروسک بازی شاهکار شش گوشوالزارتان داروی ضد فشار تصادف یا قوانین ناشناختهاختلالات مخچهحس متفاوتکشف مکانیسمی پیچیده در بدو بار در هفته ماهی مصرف مدل هولوگرافیک ژنرالیزهاستروژن مانند سپر زنان دآیا مغز تا بزرگسالی توسعبازگشایی مجدد مطب دکتر سفواید روزه داری متناوبدرمان زخم دیابتی با تکنونقش روی و منیزیم در سلامتاندام حسی، درک از بخش هایریشه های مشترک همه ی موجونادیدنی ها بیشتر از دیدنتمرکز و مدیتیشنمنابع بی نهایت انرژی در دتاثیر گیاه خواری بر رشد وسندرم پای بی قرارهوش مصنوعی از عروسک بازی تغییر زودتر اتصالات مغزیشجاعت و ترسواکسن ضد اعتیادارتباط متقابل با همه ی حیحس و ادراک قسمت چهارمگوش دادن بهتر از حرف زدندیوار، از ابتدا توهم بودمرگ انتقال است یا نابود شاطلاعاتی عمومی در مورد مآیا احتمال دارد رویا از آبحثی درباره هوش و تفاوتهفاصله ی همیشگی تصویر سازدریای خدانقص در تشخیص هیجانات عامتو یک جهان در مغز خودت هسانسان عامل توقف رشد مغزراه بی شکستنرمش های مفید در سرگیجهمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر دوپامین و سروتونینسیاهچاله های فضایی منابعهوش مصنوعی در کامپیوترهاجنبه های موجی واقعیتضایعه ی شبکه لومبوساکرالوسواس، بیماری استارزش حقیقی زبان قسمت سومحس و ادراک قسمت بیست و دوبلعیدن ستاره توسط سیاهچاگر جان به جز تو خواهد از خدانشمندان ژنی از مغز انسمستند جهان متصلآیا راهی برای رفع کم آبی بدون زمان، ماده ای وجود نفرد حساس از نظر عاطفی و بدرگیری اعصاب به علت میتونه به اعدامتوقف؛ شکستايندگان چگونه خواهند دیدرشد، رسیدن به یک هدف نیستچرا در مغز انسان، فرورفتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنسکوت، در برابر گزافه گویهوش عاطفی قسمت یازدهجهان هایی در جهان دیگرطیف انسفالیت، گیلن باره ژن همه چیز نیستاز انفجار بزرگ تا انفجار حس و ادراک- قسمت شصت و چهبه خودت نگاه کنپیموزایدداروی لیراگلوتیدمعادله ها فقط بخش خسته کنآدم عاقل، وقت خودش را هدربرخی نکات از گاید لاین پرقلب و عقلذهن ما از در هم شکستن منبنوار مغز ترجمه رخدادهای توهم وجوداین ایده که ذرات سیاهچالزندگی فعال و مثبت روند آلنظام مثبت زندگیمنحنی که ارتباط بین معرفتاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانساختار شبکه های مغزی ثابهوض مصنوعی زندهجهانی که از یک منبع، تغذیعلم بدون توقفکلام، در تحولی شگفت آور باز تکینگی تا مغز از مغز تخواب سالم عامل سلامتی و یبی شرمیپیام های ناشناخته بر مغز داروی جدید ضد الزایمرمغز و قلب در جنین موش مصنآسیب عصب پا به دنبال اعتیبرخی سيناپسها طی تکامل و قبل از انفجار بزرگقبرستان ها با بوی شجاعترفتار مانند بردهنوروفیبروماتوزتوصیه های غیر دارویی در سایران بزرگزیر فشار کووید چه باید کرهمه چیز، ثبت می شودمیلر فیشر نوعی نادر از گیتحریک عمقی مغزابزار بقای موجود زنده از سریعترین کامپیوتر موجودهر چیز با هر چیز دیگر در تجایی خالی نیستعادت کن از بالا نگاه کنیکو کیو تن coQ10از تکینگی تا مغز از مغز تخودت را از اندیشه هایت حفبیماری اسپینال ماسکولار پروژه ی ژنوم انسانیدر ناامیدی بسی امید استمغز از بسیاری حقایق می گرافزایش مرگ و میر سندرم کوبسیاری از بیماری های جدیلوتیراستامرویکردهای جدید ضایعات نخچیزی منتظر شناخته شدنتکامل چشمزبان و تکلم برخی بیماریههمراهی میاستنی با برخی سمکانیک کوانتومی بی معنی تراشه ی هوش مصنوعی در مغزابزارهای بقای موجود زندهسطح آگاهی، رخدادهای زندگحقیقت آنطور نیست که به نظعصب حقوق نورولووکیهانِ هوشیارِ در حال یااز تکامل تا مغز، از مغز تپرسش و چستجو همیشه باقی اخدا بخشنده است پس تو هم ببیوگرافیدر سال حدود 7 میلیون نفر مغزتان را در جوانی سیم کشام اس یا تومور؟چگونه باغبانی باعث کاهش تفاوت های بین زن و مرد فقلزوم عدم وابستگی به گوگل روح رهاییتکثیر سلول در برابر توقف سفر تجهیزات ناسا به مریخ هوش مصنوعی متصل با مغزماجرای عجیب گالیلهویتامین دی گنجینه ای بزرتشنج و حرکات شبه تشنجی قااجزایی ناشناخته در شکل گشکل های متفاوت پروتئین هحوادث روزگار از جمله ویرکاربرد روباتهای ريزنانومبتکران خودشکوفااسکلت خارجی در درمان اختآنژیوگرافی از مغزدقیق ترین تصاویر از مغز ابا خدا باشدرمان پوکی استخواننقش ویتامین K در ترمیم اسامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنگاهی بر قدرت بینایی دراتلاش های جدید در درمان فرمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر نگاه انسان بر رفتاسلول عصبی شاهکار انطباق هوش مصنوعی از عروسک بازی شاید گوشی و چشمی، آماده شواکنش های ناخودآگاه و تقتضادهای علمیاختلالات حرکتی در انسانحس چشایی و بویاییکشف ژن جدید، می تواند گستدو برابر شدن خطر مرگ و میمدل هولوگرافیک تعمیم یافاسرار آفرینش در موجآیا همه جنایت ها نتیجه بیبازگشت از آثار به سوی خدافواید روزه داری متناوبدرمان ساده ی روماتیسمنقش روزه داری در سالم و جانرژی بی پایان در درون هرریشه های مشترک حیاتنادانی در قرن بیست و یکم،تمرکز بر هدفمنابع جدید انرژیتاثیر گیاه خواری بر رشد وسندرم پس از ضربه به سرهوش مصنوعی از عروسک بازی تغییر عمودی سر انسان از پشرکت نورالینک ویدیویی ازواکسن علیه سرطانارتباط چاقی و کاهش قدرت بحس و ادراک قسمت نوزدهمگوشه بیماری اتوزومال رسسدید تو همیشه محدود به مقدمرگ تصادفیاطلاعاتی عمومی در مورد مآیا بدون ناظر هوشمند هم ببحثی درباره هوش و تفاوتهفتون های زیستیدرک فرد دیگر و رفتارهای انقطه ی رسیدن به قلهتو کجای جهانیانسانیت در هم تنیده و متصراه طولانی را به سلامت گذنرمش های موثر در کمردردمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر دپاکین بر بیماری مسیاهچاله ها، دارای پرتو هوش مصنوعی در تفکر خلاق اجنسیت و تفاوت های بیناییضایعه ی عروقی مخچهوسیله، فقط دعا نیستارزش خود را چگونه میشناسحس و ادراک قسمت بیست و سوبنی عباس، ننگی بر تاریخگرفتار محدودیت ها و ابعادانشمندان پاسخ کوانتومی مشکل از کجاستآیاما مقهور قوانین فیزیکبر کسی اعتماد نکن مگر اینفردا را نمیدانیمدرب بسته با غیر خود باز منه به اعدامتولید مولکول جدید توسط هايا اراده آزاد توهم است یز گهواره تا گورچرا ذرات بنیادی معمولاً منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینسکته مغزیهوش عاطفی قسمت پنجمجهان یکپارچهطبیعت موجی جهانژن همه چیز نیستاز بار خود بکاه تا پرواز حسن یوسف باغچه ی منبه دنبال رستگاری باشپیموزایدداروی کنترل چربی خونمعجزه های هر روزهآرام باشبرخی نرمش ها برای درد زانقلب یا مغزذهن چند جانبه نیازمند نگنوار مغز در فراموشی هاتوهم وجوداین ابتدای تناقض هاستزندگی هوشمند در خارج از زنظریه ی تکامل در درمان بیمنشأ اطلاعات و آموخته ها تاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین همانسادیسم یا لذت از آزار دادهیچ نقطه ای مرکزی تر از اجهانی در ذهنعلم در حال توسعهکلرال هیدرات برای خواباناز تکینگی تا مغز از مغز تخواب عامل دسته بندی و حفطبی عدالتی در توزیع واکسن پیدایش زبانداروی سل سپتمغز و هوش، برترین ابزار بآسانی موفقیتبرداشت مغز ما از گذر زمان