دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

روح رهایی

اگر روزی ملت، خواهان حیات باشد ناگزیر، قضا و قدر باید اجابت کند و ناگزیر شب تار روشن می شود و قیدها می شکند!

و کسی که شوق حیات با او نیست، در هوای حیات، تبخیر و نابود می شود.
پس وای بر آنکه حیات، او را از ضربه و سیلی عدم یاری خواه، جدا نکرد.

کائنات و روح مخفی در کائنات، اینگونه به من گفت و باد در هر دره تنگ و بالای کوه و زیر درخت اینگونه دمید.
وقتی برای رسیدن به هدف خود تا دور دستها نرفتم، من بر مرگ نشستم و هشدار ها را فراموش کردم و از سنگلاخ های کوهستان و سنگینی آتش شعله ور، دوری نکردم و آن که از صعود بر کوه ترسید تا همیشه روزگار، بین سوراخ ها زندگی میکند!

احمد الحسن صفحه فیسبوک
یکشنبه 11 شهریور
#سلمان_فاطمی #نورولوژیست #صعود #نزول #کوه #سوراخ #آتش #آتش_شعله_ور #احمدالحسن #احمد_الحسن #ترس #

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنوار مغز در تشخیص بیماری داروی جدید ALSترس و آرمان هااولین مورد پیوند سر در اننشانه های بیداری روحیاحتیاط در ورزش زانو در خاذهن ما از در هم شکستن منبحقیقت تنها چیزی است که شااسکلت خارجی در درمان اختهوشمندسازی زندان هازمان، واقعی نیستژنهای مشترک بین انسان و وسانسور ذهنبا آتش، بازی نکن و بعد از تقویت استخوان در گرو تغذپیموزایدظرفیت مغز چقدر استقلب را نشکنمغز و سیر تکامل ان دلیلی آتاکسی فریدریشتاول کف پا و حقیقتایمونوگلوبولین وریدی IVIgمنشاء کوانتومی هوشیاری انورون هاي مصنوعی می توانداروی ضد چاقیتشخیص آلزایمر سالها قبل همه چیز کهنه میشودذرات کوانتومی زیر اتمی قاختراع جدید اینترنت کوانحافظه و اطلاعات در کجاست استروژن مانند سپر زنان دهیپرپاراتیروئیدیسمزندان ذهنیکمردردستارگانی قبل از آغاز کیهباربر دیگران نباشپیوستگی همه ی اجزای جهانتمدن قدیمی ای در جنوب ایرعلائم عصبی آلزایمر، با اقدرت و شناخت حقیقتمغز باستانی، هنوز نقش هاخودروهای هیدروژنیآزادی عقیده، آرمانی که تتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینترنت، حقیقت جامعه ی فمیهمانهای ناخوانده عامل چیزی خارج از مغزهای ما نیدر هم تنیدگی مرزها و بی متعامل انسان و هوش مصنوعیهمجوشی هسته ای، انرژِی برنگ کردن، حقیقت نیستارتباط پیوسته ی جهانهزینه سنگین انسان در ازاحس و ادراک (قسمت دوم )اطلاعاتی عمومی در مورد مزبان مشترک ژنتیکی موجوداکوچکترین چیز یک معجزه اسسربرولایزینبحثی در مورد عملکرد لوب فپختگی پس از چهل سالگي به تنبیه چقدر موثر استعارضه جدید ویروس کرونا سلیس دگرامفتامین یا ویاسمغط یک گیرنده استخدا تاس نمیریزدافت فشار خون ناگهانی در وچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر انتخاب از طرف محیط اکسکاربازپین در درمان تشمکانیک کوانتومی بی معنی در عید نوروز مراقب تصادف ثبت و دستکار ی حافظههوموارکتوس ها ممکن است دروبات های ریز در درمان بیاز مخالفت بشنووقتی شروع به بیدار شدن میحس و ادراک قسمت هفدهمبه قفس های سیاهت نناززبان، وسیله شناسایی محیطکامپیوتر سایبورگشناخت ناشناختهمحل درک احساسات روحانی دبدون پیر فلکپرسش و چستجو همیشه باقی اتو جدای از کیهان نیستیغیرقابل دیدن کردن مادهمقابله ی منطقی با اعتراضنقش گرمایش آب و هوا در همدقیق ترین تصاویر از مغز االگو نداشتیمنگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانماجرای جهل مقدسدرمان آرتروز با ورزش موضجهان ما میتواند به اندازهوش مصنوعی از عروسک بازی روش هایی برای کم کردن اضطاز تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستحس و ادراک قسمت دهمبه زودی شبکه مغزی به جای سلول های بنیادیکتاب گران و پرهزینه شد ولشکستن مرز دور مغزمداخله ی زیانبار انسانبرای زندگی سالم، یافتن تآنها نمیخواهند دیگران راتوهم فضای خالی یا توهم فضمنابع انرژی از نفت و گاز نقش رژیم غذایی در رشد و ادو داروی جدید برای میاستامیدوار باش حتی اگر همه چنادانی در قرن بیست و یکم،تاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین هماندرمان سرگیجه بدون نیاز بجهان پر از چیزهای اسرار آهوش مصنوعی از عروسک بازی ریتوکسیماباز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمرخفاش کور و انسان بینا؟بی عدالتی در توزیع واکسن سندرم میلر فیشرکشف جدید تلسکوپ جیمز وبشبیه سازی میلیون ها جهان فیلمی بسیار جالب از تغییمراحل ارتقای پله پله کیهبرخی درمان های Spinal Muscular Atآیا ما تنها موجودات زنده توازن مهمتر از فعالیت زیمناطق خاص زبان در مغزنقطه بی بازگشتدیدگاه نارسای دوگانه ی مانتروپی و هوشیارینرمش های مفید برای درد زاتازه های بیماری پارکینسوابزار بقای موجود زنده از درک فرد دیگر و رفتارهای اجهش تمدنی عجیب و شگفت انسهوش مصنوعی به کمک هوش طبیراه های جدید برای قضاوت راز تکینگی تا مغز از مغز توراپامیل در بارداریخواب عامل دسته بندی و حفطبیماری ای شبیه ام اس مولتسی و سه پل اصفهانگیلگمش باستانی کیستشعار و عملفرگشت و تکامل تصادفی محض مشکلات روانپزشکی پس از سبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا انسان با مغز بزرگش اختکنولوژی به طرز وحشتناکیمنبع هوشیاری کجاست قسمت نه بدبخت بلکه ناداندانشمندان تغییر میدان مغانسان ها می توانند میدان چرا خشونت و تعصبتری فلوپرازینابعاد و نیازهای تکاملیدرب بسته با غیر خود باز مجدایی خطای حسی استهوش در طبیعترشد مغز فرایندی پیچیده ااز تکامل تا مغز، از مغز تیافته های نوین علوم پرده بیهوشی در بیماران دچار اسیر آفرینش از روح تا مغز گریه ی ابر، رمز طراوت باغضررهای مصرف شکر و قند بر فساد اقتصادی سیتماتیک درمعجزه ی علم در کنترل کرونتفاوت قند طبیعی با قند و آیا دست مصنوعی به زودی قاتکامل زبانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنوار مغزی روشی مهم در تشخداروی جدید s3 در درمان ام ترسناک تر از کوریاولین هیبرید بین انسان و نظام مثبت زندگیاحتیاط در تعویض داروهاذهن چند جانبه نیازمند نگحقیقت خواب و رویااسکار، لگوی هوشمندهوشیاری و وجودزمان، اندک استژنهای هوش ، کدامندساهچاله ها تبخیر نمیشودبا تعمق در اسرار ابدیت و تقویت حافظه یا هوش مصنوعپیچیدگی های مغزمگسعقل مجادله گرقوی تر باشمغز کوانتومیآتاکسی مخچه ای خودایمنتابوهای ذهنیایمپلانت مغزیمهمان ناخواندهنورون های ردیاب حافظهداروی ضد چاقیتشخیص ایدزهمه چیز در زمان مناسبذرات کوانتومی زیر اتمی قادامه بحث تکامل چشمحافظه و اطلاعات در کجاست اسرار آفرینش در موجهاوکينگ پیش از مرگش رسالزونیسومایدکمردرد ناشی از تنگی کاناسخن نیکو مانند درخت نیکوبارداری بدون رحمپیام های ناشناخته بر مغز تمدن پیشرفته ی پیشینیانعلت خواب آلودگی بعد از خوقدرت کنترل خودمغز برای فراموشی بیشتر کخورشید مصنوعیآزار حقیقیتاثیر کتامین در درمان پاایندرالمیوپاتی و نوار عصب و عضلهچیزی شبیه نور تو نیستدر هم تنیدگی کوانتومیتعامل انسان با هوش مصنوعهمدلی و هوش عاطفیرنگین کمانارتباط انسانی، محدود به هزاران سال چشم های بینا وحس و ادراک قسمت 67اطلاعاتی عمومی در مورد مزبان چهار حرفی حیات زمینکووید نوزده و خطر بیماری سردرد میگرنماده ی خالیبحثی درباره هوش و تفاوتهپدیده خاموش روشن در پارکتهدیدهای هوش مصنوعیعبارت های مبهم مانند انرلا اکراه فی الدیننفرت، اسیب به خود استخدای رنگین کمانافت هوشیاری به دنبال کاهچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر احتمالی عصاره تغلیاگر فقط مردم میفهمیدند کمکانیزمهای دفاعی در برابدرمان نگهدارنده ی اعتیادثبت امواج الکتریکی در عصهورمون شیرساز یا پرولاکتروبات کیاناز نخستین همانند سازها تویتنام نوعی کرونا ویروس حس و ادراک قسمت هجدهمبه مغز خزندگان خودت اجاززدودن نقص از هوش مصنوعیکانال یوتیوب دکتر سلمان شناخت و معرفت، و نقش آن دمحدودیت چقدر موثر استبدون بار گذشتهپرسشگری نامحدودتو دی ان ای خاص ميتوکندريغار افلاطونمقابله با کرونا با علم اسنقش پیش زمینه ها و اراده دل به دریا بزنالگو و عادت را بشکن و در انگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانماجرای عجیب گالیلهدرمان ام اس(مولتیپل اسکلجهان مادی، تجلی فضا در ذههوش مصنوعی از عروسک بازی روش هایی برای جلوگیری از از تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستحس و ادراک قسمت دوازدهمبه زیر پای خود نگاه نکن بسلول های بنیادی منابع و اکتاب زیست شناسی باورشکستگی لگن یا سکته ی مغزیمدارک ژنتیکی چگونه انسانبرخی ملاحظات در تشنج های آنژیوگرافی از مغزتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)منابع انرژی از نفت و گاز نقش زنجبیل در جلوگیری از دو سوی واقعیتامیدوارینازوکلسینتاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین هماندرمان سرگیجه بدون نیاز بجهان پر از چیزهای جادویی هوش مصنوعی از عروسک بازی ریسپریدوناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدخفاش با شیوع همه گیری جدیبیمار 101 ساله، مبتلا به سسندرم کووید طولانیکشیدن مادی روشی برای جلوشبیه سازی سیستم های کوانفیروز نادریمرز مرگ و زندگی کجاستبرخی روش های تربیتی کودکآیا مصرف مولتی ویتامین هتوت زیاد بخوریدمناطق خاصی از مغز در جستجنقطه، وجود است یا فاصلهدیروز و امروزانتظار گذر تندباد؟نرمش های مفید در سرگیجهتازه های درمان ام اسابزار بقای موجود زنده از درک نیازمند شناخت خویش اجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی به شناسایی کاراه پیروزی در زندگی چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قخواص فلفل سبزبیماری اسپینال ماسکولار سیلی محکم محیط زیست بر انگیاه بی عقل به سوی نور میصبور باشفراموش کارها باهوش تر هسمشکلات روانپزشکی در عقب بزرگترین خطایی که مردم مآیا انسان در آستانه ی انقتکنولوژی جدید که سلول هامنبع هوشیاری کجاست قسمت نه جنگ و نه خونریزیدانشمندان روش هاي جدیدی انسان یک کتابخانه استچرا در مغز انسان، فرورفتترک امروزابعاد اضافه ی کیهاندرختان چگونه بر تشکیل ابجریان انرژی در سیستم های هوش عاطفی قسمت 11رشد مغز علت تمایل انسان باز تکامل تا مغز، از مغز تیاد گرفتن مداومبیو الکترونیک؛ ترکیب موجسیستم تخلیه ی مغز بینشی نگربه شرودینگر و تاثیر مشضررهای شکر بر سلامت مغزفشار و قدرتمعجزه در هر لحظه زندگیآیا رژیم غذایی گیاهی سلاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتکامل زبانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنوار مغز، مفید و بی خطرداروی جدید لنفوم و لوکمیترسان نیستیاولین تصویر در تاریخ از سنظریه ی تکامل در درمان بیاحساس گذر سریعتر زمانذهن هوشیار در پس ماده ی محقیقت در علم، هرگز نهایی اسارت و پرخوریهوشیاری و افسردگیزمزمه ات مانده در گوشمژنهای حاکم بر انسان و انسسایه ی هوشیاریبا خودت نجنگتقویت سیستم ایمنیپیچیدگی های مغزی در درک زعقل در جهان جدید، عجیب اسقیچی ژنتیکیمغز آیندگان چگونه است ؟آتش منبع انرژیتاثیر فکر بر سلامتایمپلانت مغزی و کنترل دو مهندسی ژنتیک در حال تلاش نوروپلاستیسیتی چیستداروی ضد تشنج با قابليت تتصویر خورشید یا خود خورشهمه چیز در زمان کنونی استرفلکس وتری با توضیح دکتر اداراوون تنها داروی تاییحافظه و اطلاعات در کجاستاسرار بازسازی اندام هاهاوکينگ پیش از مرگش رسالزونا به وسیله ویروس ابله کمردرد و علل آنسخن و سکوتبازگشایی مجدد مطب دکتر سپیدایش زبانتمدن بشری و مغز اخلاقیعماد الدین نسیمی قربانی قدرت انسان در نگاه به ابعمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟خوش قلبی و مهربانیآزار دیگری، آزار خود استتاثیر گیاه خواری بر رشد وایپیداکرینمیوتونیک دیستروفیدر هم تنیدگی کوانتومی و پتعداد کلی ذهن ها در جهان همراه سختی، اسانی هسترهبر حقیقیارتباط از بالا به پایین مهستي مادي ای که ما کوچکترحس و ادراک قسمت 74اعتقاد اشتباه، نتیجه ی نزبان نیاز تکاملی استکودک هشت ساله لازم است آدسردرد میگرن در کودکانماده ای ضد التهابیبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیتو یک معجزه ایعجول نباشلاموژین داروی ضد اوتیسم؟نقاشی هایی با بوی گذشته یخدایی که ساخته ی ذهن بشر افتخار انسانچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر بینش و انتظارات فراگر میدانی مصیبت بزرگتر ما انسانها چه اندازه نزددرمان نابینایان آیا ممکنجلو رفتن یا عقبگردهوش فوق العاده، هر فرد اسروح و آب حیاتاز نخستین همانند سازها تویتامین E برای فعالیت صححس و ادراک قسمت هشتمبه نقاش بنگرسفر فقط مادی نیستکاهش میل جنسی در ام اسشناخت حقیقت یا آرزوهای گمحدودیت های حافظه و حافظبدون زمان، ماده ای وجود نپس از اگو یا بعد از نفستو در میانه ی جهان نیستی غرور و علمملاحظه های اخلاقی دربارهنقش پیشرفته ی سلول های بندلایلی که نشان میدهد ما بالگوی بنیادین و هوشیارینگاهت را بلند کنتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانماده ی تاریکدرمان با سلول های بنیادیجهان مرئی و نامرئیهوش مصنوعی از عروسک بازی روش هایی ساده برای کاهش ااز تکنیکی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتحس و ادراک قسمت سومبه سیاهی عادت نکنیمسلول های بدن تو پیر نیستنکتاب طبیعت در قالب هندسهشگفت نیست من عاشق تو باشمALS نگاهی کامل بر بیماری ومروری بر تشنج و درمان هایبرخی مرزهای اخلاق و علوم آنان که در قله اند هرگز ختوهم چیستمنابع انرژی از نفت و گاز نقش زبان در سلطه و قدرت ادولت یا گروهکامیدواری و مغزنبودن مدرک و شاهد، مدرک تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین هماندرمان سرگیجه بدون داروجهان دارای برنامههوش مصنوعی از عروسک بازی ریسدیپلام تنها داروی تایاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنخلا، حقیقی نیستبیمار مرکز تنفس سلولیسندرم گیلن باره به دنبال کشتن عقیده ممکن نیستشبکه های مصنوعی مغز به درفیزیک مولکولها و ذرات در مرز بین انسان و حیوان کجابرخی سلولهای عصبی در تلاآیا مغز تا بزرگسالی توسعتوسعه هوش مصنوعی قادر اسمنبع نور واقعی و ثابت، حقنمیتوان با بیرون انداختندیسک گردنانحراف و حقیقتنرمش های موثر در کمردردتاسف بار است انسان، حق خوابزار بقای موجود زنده از درک و احساسجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی تعاملیراه انسان شدن، راه رفتن واز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریخواص منیزیمبیماری اضطراب عمومیسینوریپا داروی ترکیبی ضدگیاه خواری و گوشت خوار کدصبور باشفراموشی همیشه هم بد نیستمشاهده گر جدای از شیء مشابزرگترین درد از درون است آیا احتمال دارد رویا از آتکنولوژی جدید که سلول هامنبع هوشیاری کجاست قسمت53نه روش تقویت مغزدانشمندان روشی برای تبدیانسان باشچرا ذرات بنیادی معمولاً ترکیب آمار و ژنتیکابعاد بالاتردرختان اشعار زمینجریان انرژی در سیستم های هوش عاطفی قسمت نهمرشد در سختی استاز تکامل تا مغز، از مغز تیاد بگیر فراموش کنیبیوگرافیسیستم تعادلی بدنگزیده ای از وبینار یا کنفضعیف و قویفشار روحی، همیشه بد نیست معرفی مورد نادر بیماری گفضا و ذهن بازمعرفت و شناختآیا راهی برای بهبود وضعیتکامل زبان انسان از پیشیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنوار مغز، ترجمه ی فعالیت داروی جدید میاستنی گراویتزریق قیچی ژنتیکی کریسپراولین دارو برای آتاکسی فنظریه ی تکامل در درمان بیاحساسات کاذبذهن و زندگیحقیقت راستین انسان علم باساس انسان اندیشه و باور هوشیاری کوانتومیزنان باهوش ترکفش و کتابسایه را اصالت دادن، جز فربا خدا باشتلقین اطلاعات و حافظهپیوند قلب خوک، به فرد دچاعقل سالمقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصمغز اندامی تشنه ی انرژی اآثار باستانی تمدن های قدتاثیر مشاهده بر واقعیت بایمپلانت مغزی کمک میکند مهندسی بدننوروز مبارکداروی ضد تشنج با قابليت تتصویر در هم تنیدگی کوانتهمه چیز، ثبت می شودرفتار مانند بردهادب برخورد با دیگرانحافظه ی ما انسان ها چرا ماصفهان زیباهدف یکسان و مسیرهای مختلزیان غذاهای پرچربکمردرد با پوشیدن کفش مناسخن پاک و ثابتبازگشت از آثار به سوی خداپیر شدن حتمی نیستتمدن زیر آبعنصر اصلی تعیین واقعیتقدرت ذهنمغز بزرگ چالش است یا منفعخوش خیالی و خوش بینیآسيب میکروواسکولاریا آستاثیر گیاه خواری بر رشد وایا کوچک شدن مغزانسان المیگرن و پروتئین مرتبط با در هم تنیدگی کوانتومی و دتعذیه ی ذهنهمراهی میاستنی با برخی سروی و منیزیم در تقویت استارتباط بین هوش طبیعی و هوهستی ما پس از شروعی چگال حس و ادراک قسمت 75اعتماد به خودزبان و کلمه حتی برای کسانکودک ایرانی که هوش او از سردرد میگرنی در کودکانماده، چیزی نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیتو یک جهان در مغز خودت هسعدم توقف تکامل در یک اندالایو دوم دکتر سید سلمان فچقدر به چشم اعتماد کنیمخدایا جز تو که را دارمافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر ترکیبات استاتین (ساگر نیروی مغناطیس نباشد ما انسانها چه اندازه نزددرمان های اسرار آمیز در آجلوتر را دیدنهوش مصنوعی می تواند بر احروح در جهانی دیگر استاز نخستین همانند سازها تویتامین E در چه مواد غذایحس و ادراک قسمت هشتاد و نبه نقاش بنگرسفر نامه سفر به بم و جنوب کاهش مرگ و میر ناشی از ابشناخت درون، شناخت بیرون؛محدودیت درک انسانبر کسی اعتماد نکن مگر اینآلودگی هوا چالش قرن جدیدتوقف؛ شکستغربال در زندگیملاحظات بیهوشی قبل از جرنقش آتش در رسیدن انسان بهدنیا فریب و سرگرمیالگوبرداری از طبیعتچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندرمان تومورهای مغزی با اجهان مشارکتیهوش مصنوعی از عروسک بازی روش استفاده از بالش طبیاز تکینگی تا مغز و از مغز واقعیت و مجازحس و ادراک قسمت سی و هشتمبه سخن توجه کن نه گویندهسلول بنیادی و ای ال اسکتاب، سفری به تاریخشگفت انگیز بودن کیهانNVG 291مرکز هوشیاری، روح یا بدن برخی نکات از گاید لاین پرآنتی بادی منوکلونال در دتوهم و خیالمنابع انرژی از نفت و گاز نقش زبان در سلطه و قدرت ادونپزیل در بیماران قلبی امیدی به این سوی قبر نیستنباید صبر کرد آتش را بعد تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین هماندرمان سرطان با امواج صوتجهان در حال نوسان و چرخشهوش مصنوعی از عروسک بازی ریشه های مشترک همه ی موجواز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کروناخلا، خالی نیستبیماری لبر و نابینایی آنسندرم پیریفورمیسگل خاردار، زیباستشبکیه های مصنوعیفیزیک هوشیاریمرز جدید جستجو و اکتشاف، برخی سيناپسها طی تکامل و آیا همه جنایت ها نتیجه بیتوسعه برخی شغل ها با هوش منبع هوشیاری کجاست قسمت نمیتوان بر سیاه سیاه نوشدیستونی قابل درماناندوه در دنیا استنرمشهای مهم برای تقویت عتبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقای موجود زنده از درک کنیم ما همه یکی هستیمجوانان وطنهوش مصنوعی در قضاوت های اراه بی شکستاز تکینگی تا مغز از مغز تورزش و میگرنخواص میوه ی بهبیماری بیش فعالیسیناپس، شگفتی خلقتگیرنده باید سازگار با پیصبر لازمه ی پیروزی استفراموشی و مسیر روحانیمشاهده آینده از روی مشاهبسیاری از مجرمان، خودشانآیا احتمال دارد رویا از آتکینگیمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمچه زیاد است بر من که در ایدانش، قفل ذهن را باز میکنانسان جدید از چه زمانی پاچراروياها را به یاد نمی آترکیب حیوان و انساناتفاق و تصادفدرد و درسجریان انرژی در سیستم های هوش عاطفی قسمت هفتمرشد، رسیدن به یک هدف نیستاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری مهارت های جدید دبیوگرافیسیستم دفاعی بدن علیه مغز تفاوت مغز انسان و میمون هگزارش یک مورد جالب لخته وطلوع و حقیقتتفاوت ها و تمایزها کلید بگشایش دروازه جدیدی از طرطلای سیاهفضای قلب منبع نبوغ استمغز فکر میکند مرگ برای دیآیا راهی برای رفع کم آبی تکامل ساختار رگهای مغزی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمنوار عصب و عضلهداروی جدید کنترل قند خونتسلیم ارتباط با من برتراولین دروغنظریه ی تکامل در درمان بیاخلاق و علوم اعصابذهن و شیمی بدنحقیقت غیر فیزیکیاستفاده از مغز، وزن را کمهوشیاری سنتی یا هوشیاری زنجیرها را ما باید پاره ککفش بد، عامل مهم کمردردساخت سلول عصبی حتی پس از با طبیعت بازی نکنتلاش ها برای کشف منابع جدپیوند مدفوععقلانیت بدون تغییرقانون مندی نقشه ژنتیکی ممغز انسان ایا طبیعتا تماآدم عاقل، وقت خودش را هدرتاثیر نگاه ناظر هوشیار بایمپلانت نخاعی میتواند دمهربانی، شرط موفقیتنوروز یا روز پایانیداروی ضد تشنج توپیراماتتصویر زیبا از سلولهمه ی سردردها بی خطر نیسترفتار وابسته به شکلادراک ما درک ارتعاشی است حافظه ی ما انسان ها چرا ماصل بازخوردهدف یکسان، در مسیرهای متزیباترین چیز در پیر شدنکنفرانس تشنج هتل کوثر اصسخت ترین حصاربازگشت به ریشه های تکاملپیراستامتمدنی قدیمی در شمال خلیج عوامل موثر در پیدایش زباقدرت شناختی انسان، محدودمغز بزرگ چالشهای پیش روخوشبختی چیستآسیب ها ناشی از آلودگی هونکاتی در مورد تشنجتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا این جمله درست است کسیمیگرن و خوابدر هر سوراخی سر نکنتغییرهمراهی نوعی سردرد میگرنیرویکردهای جدید ضایعات نخارتباط شگفت مغز انسان و فهشت توصیه برای کاستن از دحس و ادراک قسمت 78اعتماد به خودزبان و بیان نتیجه ساختماکودکان مهاجرسردرد و علتهای آنماده، چیزی بیش از یک خلا بحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی علمی پیوند مغز ساتو کجای جهانیعدم تعادل دوپامین، فقط بلازم است هیچ کاری نکنیدنقش قهوه در سلامتیخرما منبع بسیار خوب آنتی افراد بی دلیل دوستدار تو نگاه من، نگاه تو و یا حقیتاثیر تغذیه بر سلامت روااگر نعمت فراموشی نبود بسما اکنون میدانیم فضا خالدرمان های بیماری آلزایمرجمجمه انسان های اولیههوش مصنوعی متصل با مغزروح رهاییاز نخستین همانند سازها تویتامین کاحس و ادراک قسمت هشتاد و شبه نادیدنی ایمان بیاورسفر به مریخ در 39 روزکاهش التهاب ناشی از بیماشناسایی تاریخچه ی تکاملیمخچه فراتر از حفظ تعادلبرلیتیونآلودگی هوا و ویروس کروناتولید مولکول جدید توسط همقالاتممانتین یا آلزیکسا یا ابنقش انتخاب از طرف محیط، ندنیا مکانی بسیار اسرارآمالتهاب شریان تمپورالچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندرمان تشنججهان معناهوش مصنوعی از عروسک بازی روش جدید تولید برقاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسحس و ادراک قسمت سی و ششمبهبود حافظه پس از رخدادهسلول بنیادی در درمان ایدکتابخانهشگفت زده و حیران باشفقر داده ها در هوش مصنوعیمرکز حافظه کجاستبرخی نرمش ها برای درد زانآنتروبات؛ ترکیب سلول زندتوهم وجودمنابع انرژی از نفت و گاز نقش سجده بر عملکرد مغزدوچرخه در کاهش دردهای کمامیدی تازه در درمان سرطانبرو و انرژی مداومتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین هماندرمان ضایعات نخاعیجهان در حال ایجاد و ارتقاهوش مصنوعی از عروسک بازی ریشه های مشترک حیاتاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگر کرونا ساخته شخلاصه ای از مطالب همایش مبیماری میاستنی گراویسسندرم پیریفورمیسگل درون گلدانشباهت مغز و کیهانفیزیک و هوشیاریمرزهای حقیقی یا مرزهای تبرداشت مغز ما از گذر زمانآیا هوش مصنوعی می تواند نتوصیه های سازمان بهداشت منبع هوشیاری کجاست قسمت نمای موفقیتدژا وو یا اشنا پنداریاندوه دردی را دوا نمیکندچرا ماشین باید نتایج را پتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقای موجود زنده از درک احساسات و تفکرات دیگجوانان وطنهوش مصنوعی در کامپیوترهاراه طولانی را به سلامت گذاز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش بهترین درمان بیش فعخواص هلو برگ هلوبیماری تی تی پیسیگار عامل افزایش مرگ ومگالکانزوماب، دارویی جدیصبر و واقعیتفراموشی آرمانمشاهدات آمیخته با اشتباهبسیاری از بیماری های جدیآیا بدون ناظر هوشمند هم بتکامل فردی یا اجتماعیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنه عدم مطلق بلکه عدم با قدانش، یک انسان را ناسازگانسان خطرناکترین موجودچراروياها را به یاد نمی آاتوبان اطلاعات و پلِ بیندرد باسن و پا به دلیل کاهجراحی هوشیار مغزهوش عاطفی قسمت یازدهز گهواره تا گوراز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری هوش مصنوعی، عمیقبیان ژن های اسکیزوفرنی دسکوت و نیستیتفاوت ها را به رسمیت بشناپل جویی اصفهانطوفان فقر و گرسنگی و بی سفضای خالی ای وجود نداردمغز قلبآیاما مقهور قوانین فیزیکتکامل شناخت انسان با کشفمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنوار عصب و عضلهداروی جدید آلزایمرتسلیم شدن از نورون شروع ماولین سلول مصنوعینظریه ی ریسماناخلاق پایه تکامل و فرهنگذهن پر در برابر آگاهیحقیقت غیر قابل شناختاستفاده از نظریه ی تکامل هوش، ژنتیکی است یا محیطیزندگی فعال و مثبت روند آلکل اقیانوس در یک ذرهساخت شبکه عصبی مصنوعی با بالای هر دستی، دستی هستتلاش های جدید در ALSپیوند مدفوع در درمان بیمعقیده ی بی عملقانون گذاری و تکاملمغز انسان برای ایجاد تمدآرمانگرای تخیلی نباشتاثیر نگاه و مشاهده ناظر ایمپلانت استخوانی در آسیموفقیت هوش مصنوعی در امتنورالژیداروی ضد جنون در درمان تیتصویر زیبای اصفهانهمه جا خیر بکاررفتار اجتماعی انسان، حاصادراک، فراتر از آنچه معمحافظه ی هوش مصنوعیاصل در هم تنیدگی و جهانی زیباترین چیز در افزایش سکنگره بین المللی سردرد دسخت ترین کار، شناخت خود ابازخورد یا فیدبکپیشینیان انسان از هفت میتمرکز و مدیتیشنعوامل ایجاد لغت انسانی و قدرت عشقمغز بزرگ و فعال یا مغز کوخوشبختی دور از رنج های مآسیب روانی شبکه های اجتمچگونه مولکول های دی ان ایتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا ابزار هوشمندی یا مغز میگرن و روزه داریدر والنتاین کتاب بدید همتغییر الگوی رشد مغزی با زهندسه ی پایه ایرویا و واقعیتارتباط شگفت انگیز مغز انو هر کس تقوای خدا پیشه کنحس و ادراک قسمت 82اعتماد بی موردزبان و بیان، در سایه پیشرکودکان میتوانند ناقل بی سردرد به دلیل مصرف زیاد مماست مالیبحثی درباره هوش و تفاوتهپروانه ی آسمانیتو کز محنت دیگران بی غمیعدم درکلبخند بزن شاید صبح فردا زنقش مهاجرت در توسعه نسل اخسته نباشی باباافزایش قدرت ادراکات و حسنگاه مادی غیر علمی استتاثیر حرکات چشم بر امواج اگر نعمت فراموشی نبود بسما از اینجا نخواهیم رفتدرمان های بیماری اس ام ایجنین مصنوعیهوش مصنوعی و کشف زبان هایروزه داری متناوب، مغز را از نشانه ها و آثار درک شدویتامین کا و استخوانحس و ادراک قسمت پنجمبه هلال بنگرسفر به درون سفری زیباکاهش حافظه هرچند فرایندیشناسایی زبان حیوانات با مخچه ، فراتر از حفظ تعادلبرنامه و ساختار پیچیده مآلودگی هوا و پارکینسونتولید مثل فقط با یک مادر تاثیر ویتامین دی بر بیمامن و وجود توهمینقش اتصالات بین سلولهای دنیای شگفت انگیز کوانتومام آر آی جدید با قدرت شگفچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندرمان جدید ALSجهان معکوسهوش مصنوعی از عروسک بازی روش صحبت کردن در حال تکاماز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهحس و ادراک قسمت سیزدهمبهداشت خوابسلول بنیادین از مخاط بینکجای مغز مسئول پردازش تجشگفتی های نقشه ی ژنتیکیفلج نخاعی با الکترودهای مرکز حافظه کجاستبرخی نرمش ها برای زانوآنزیم تولید انرژی در سلوتوهم وجودمنابع انرژی از نفت و گاز نقش غذاها و موجودات دريادوچرخه سواری ورزشی سبک و امگا سه عامل مهم سلامتچت جی پی تیتاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین هماندرمانهای بیماری پارکینسجهان ریز و درشتهوش مصنوعی از عروسک بازی ریشه های اخلاقاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگری ضد کرونا از دخلاصه ای از درمان های جدیبیماری میاستنی گراویسسندرم پای بی قرارگل زندگیشباهت مغز با کیهان مادیفیزیک آگاهیمزایای شکلات تلخ برای سلبرداشتت از جهان رو زیاد آیا هوش مصنوعی زندگی بشرتوصیه های غیر دارویی در سمنبع هوشیاری کجاست قسمت نمایش تک نفرهدژاوو یا آشناپنداریاندوهگین نباش اگر درب یا چرا مردم با زندگی میجنگنتبدیل سلولهای محافط به سابزار بقای موجود زنده از درک تصویر و زبان های مخلتجواب دانشمند سوال کننده هوش مصنوعی در تفکر خلاق ارابطه تشنج و اوتیسماز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش در کمر دردخواص هندوانهبیماری خود ایمن اعصاب محسیاهچاله هاگام کوچک ولی تاثیرگذارصبر بسیار بایدفرایند پیچیده ی خونرسانیمطالبه ی حق خودبسیاری از بیماری های جدیآیا برای تولید مثل همیشه تکامل مادی تا ابزار هوشممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنهایت معرفت و شناخت درک عدائما بخوانانسان در هستی یا هستی در چراغ های متفاوت و نور یکساتوسوکسیمایددرد زانو همیشه نیاز به جرجراحی گردن همیشه برای دیهوش عاطفی قسمت پنجمزمین در برابر عظمت کیهاناز تکامل تا مغز، از مغز تیادگرفتن، آغاز حرکت است بیان حقیقتسکوت، پر از صدابیداری معنوی یعنی دوستی سکوت، در برابر گزافه گویتفاوت های بین زن و مرد فقپل خواجو اصفهانطوفان بیداریقفس دور خود را بشکنمغز ما کوچکتر از نیم نقطهآگاهی فراتر از آگاهیتکامل، نتیجه ی برنامه ریمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنوار عصب و عضلهداروی جدید آلزایمر تاییدتست نوار عصب و عضلهاوکرلیزوماب داروی جدید شنظریه ی ریسمان و هوشیاریاختلا ل در خود عضلهذهن تو همیشه به چیزی اعتقحقیقت، آن چیزی نیست که جلاستفاده از هوش مصنوعی در هوض مصنوعی زندهزندگی هوشمند در خارج از زکلمات بلند نه صدای بلندساخت شبکه عصبی با الفبای بالاترین هدف از دولتتلاش های جدید در درمان فرپیوند مغز و سر و چالشهای علم و ادراک فقط مشاهده ی قانون جنگلمغز انسان برای شادمانی طخواص اردهآرام باشتاثیر نگاه انسان بر رفتاایمان به رویاموفقیت در تفکر استنورالژی تریژمینالدارویی خلط آورتصویربرداری فضاپیمای آمهمیشه چیزی برای تنهایی درقیبی قدرتمند در برابر مادغام میان گونه های مختلحافظه انسان و حافظه ی هوشاصل علت و تاثیرزیر فشار کووید چه باید کرکنگره بین المللی سردرد دسختی ها رفتنی استبازسازي مغز و نخاع چالشی پیشرفت های باور نکردنی دتمرکز بر هدفعواملی که برای ظهور لغت اقسم به فقرمغز بزرگترین مصرف کننده خیالپردازی نکنآسیب عصب پا به دنبال اعتیچگونه میتوان با قانون جنتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بیماری ام اس (مولتیپمیگرن سردردی ژنتیکی که بدر یک فراکتال هر نقطه مرکتغییر خود یا تغییر دیگراهندسه ی رایج کیهانرویا و کابوسارتباط شگفت انگیز مغز انوفور و فراوانیحس و ادراک قسمت 87اعتیاد و تلاش های درمانی زبان و تکلم برخی بیماریهکودکان گذشته به آینده فکسردرد تنشنماست مالی با هوش انسانیبحثی درباره احساسات متفاپرواز از نیویورک تا لوس آتو پیچیده ترین تکنولوژی عدالت برای من یا برای همهلحظات خوش با کودکاننقش میدان مغناطیسی زمین خطا در محاسبات چیزی کاملافزایش میل جنسی با خوردن نگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر دوپامین و سروتونیناگر با مطالعه فیزیک کوانما اشیا را آنطور که هستنددرمان های جدید ALSجنگ هفتاد و دو ملت همه را هوش مصنوعی یا حماقت طبیعروزه داری و التهاب زیانباز نظر علم اعصاب یا نرووسویتامین کا در سبزیجاتحس و ادراک قسمت پنجاهبه کدامین گناه کشته شدندسفر تجهیزات ناسا به مریخ کاهش دوپامین عامل بیماریشناسایی سلول های ایمنی امخچه ابزاري که وظیفه آن فبرنامه ی مسلط ژنها در اختآلزایمرتولید مثل اولین ربات های صفحه اصلیمن کسی در ناکسی دریافتم نقش تیروئید در تکامل مغزدنیایی پر از سیاهچاله ام اس و سرطانچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندرمان جدید مولتیپل میلومجهان هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی روشهای نو در درمان دیسک باز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهحس و ادراک قسمت ششمبهداشت خواب، امروز در جهسلول عصبی شاهکار انطباق کرونا چه بر سر مغز می آورشگفتی های زنبور عسلفلج بل، فلجی ترسناک که آنمرکز خنده در کجای مغز استبرخی نرمش های گردنآواز خواندن در قفس، نشانتوهم بی خداییمنابع انرژی از نفت و گاز نقش غذاها و موجودات دريادوپامین قابل حل در آباما شما از دید خفاش کور هچت جی پی تیتاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین هماندرماندگی به دلیل عادت کرجهان شگفت انگیزهوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم های غذایی و نقش مهم از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانخم شدن فضا-زمانبیماری های میتوکندریسندرم پس از ضربه به سرگلوله ی ساچمه ایشباهت های ریشه ای چند بیمفیزیکدانان ماشینی برای تمسمومیت دانش آموزان بی گبررسي علل احتمالي تغيير آیا هوش ارثی دریافتی از پتوصیه هایی در مصرف ماهیمنبع هوشیاری کجاست قسمت چند نرمش مفید برای کمردردگرگونی های نژادی و تغییاندام حسی، درک از بخش هایچرا مغز انسان سه هزار سالتبر را بردارابزار بقای موجود زنده از درک حقیقت نردبان و مسیری جواب سنگ اندازیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحرادیوی مغز و تنظیم فرکاناز تکینگی تا مغز- از مغزتوزن حقیقی معرفت و شناختخواص اناربیماری دویکسیاهچاله های فضایی منابعگامی در درمان بیماریهای صد قدح، نفتاده بشکستفرایند تکامل و دشواری هامطالبی در مورد تشنجبشکه ای که ته نداره پر نمآیا بزرگ شدن مغز فقط در دتکامل مداوممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنهایت در بی نهایتدارچینترازودونانسان عامل توقف رشد مغزنزاع ها بیهوده استاتصال مغز و کامپیوتردردهای سال گذشته فراموش جز تو که را دارمهوش عاطفی قسمت اولزمین زیر خلیج فارس تمدنی از خود رها شویادآوری خواب و رویابیداری و خواب کدام بهتر اسکته مغزیتفاوت های تکاملی در مغز وپلاسمای غالبطوفان زیباییقفس ذهنمغز مانند تلفن استآپومورفین در پارکینسونتکثیر سلول در برابر توقف منبع هوشیاری کجاست؟(قسمنوار عصب و عضلهداروی جدید ای ال استست کم هزینه ی بزاق برای ايندگان چگونه خواهند دیدنظریه تکامل در درمان بیماختلاف خانوادگی را حل کنحقایق ممکن و غیر ممکناستفاده از انرژی خلاهیچ نقطه ای مرکزی تر از ازندگی و داراییکلوزاپین داروی ضد جنونساختن آیندهباهوش ترین و با کیفیت تریتلاش های جدید در درمان سرپیوند اندام از حیوانات بعلم و روحقانون جنگلمغز انسان برای شادمانی طخواص بادامآرامش و دانشتاثیر نگاه انسان بر رفتااین پیوند نه با مغز بلکه مولکول ضد پیرینوزاد ناشنوای متولد شده،دارویی ضد بیش فعالی سیستتصور ما ازمشکلات و واقعیهمیشه چشمی مراقب و نگهبارقابتی بی هدف یا رقابتی هادغام دو حیطه علوم مغز و هدف از تکامل مغزحباب های کیهانی تو در تواصل عدم قطعیت از کوانتوم زیرفون داروی ضد ام اسکنترل همجوشی هسته ای با هسختی در بلند شدن از روی صباغچه ی منپیشرفت های جدید علوم اعصتمرکز بر امروزعوارض ازدواج و بچه دار شدقضاوت ممنوعمغز حریص برای خون، کلید تخانه ی تاریکآسانی موفقیتچگونه مغز ما، موسیقی را پتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بدون زبان میتوانیم تمیگرن شدید قابل درمان اسدر کمتر از چند ماه سوش جدتغییر دیگران یا تغییر خوهندسه بنیادینرویا و خبر از آیندهارتباط غیرکلامی بین انساوقاحت و تمسخر دیگرانحس و ادراک قسمت چهلاعتیاد را به دور بینداززبان و شناخت حقیقت قسمت چکودکان خود را مشابه خود تسردرد سکه ایماشین های دارای روحبحثی درباره احساساتی غیرپروتئین های ساده ی ابتداتو آرامش و صلحیعسل طبیعی موثر در کنترل بلرزش ناشی از اسیب به عصبنقش محیط زندگی و مهاجرت دخطا در محاسبات چیزی کاملافزایش مرگ و میر سندرم کونگاه کلی نگرتاثیر دپاکین بر بیماری ماگر تلاش انسان امروز براما به جهان های متفاوت خوددرمان های جدید میگرنجنگ و تصور از جنگهوش مصنوعی گوگل به کمک تشروزه داری و بیمار ی ام اس از نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی 12 در درمان دردحس و ادراک قسمت پنجاه و یبه امید روزهای بهترسفر دشوار اکتشافکاهش سن بیولوژیکی، تنها شهر زیرزمینی در ژاپن برامخچه تاثیر گذار بر حافظهبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱آلزایمر در جوانانتولید یا دریافت علمسوالات پزشکیمن پر از تلخیمنقش حفاظتی مولکول جدید ددنیا، هیچ استام اس یا تومور؟چالش های ایستادن بر دو پاتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندرمان جدید میگرن با انتی جهان هوشیارهوش مصنوعی از عروسک بازی روشهای شناسایی قدرت شنوااز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک محس و ادراک قسمت شصت و هشتبهداشت خواب، رمز حافظه ی سلول عصبی، در محل خاص خودکریستال هاشانس یا نتیجه ی تلاشفلج خوابمرگ چیستبرخی یونها و مولکول های مآینه در اینهتوهم تنهاییمنابع انرژی از نفت و گاز نقش غذاها و موجودات دريادورترین نقطه ی قابل مشاهامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنتایج نادانی و جهلتاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین هماندرها بسته نیستجهان شگفت انگیز و بی زمانهوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم های غذایی و نقش مهم از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانخونریزی مغز در سندرم کووبیماری های مغز و اعصاب و سندرم جدایی مغزگلوئونشباهت کیهان و مغزفال نیکومسمومیت دانش آموزان، قمابررسی مغز با امواج مادون آیا هوش سریعی که بدون احستوضیحی ساده در مورد هوش ممنبع هوشیاری کجاست قسمت چند جهانیدانش قدرت استانرژی بی پایان در درون هرچرا مغزهای ما ارتقا یافت تحریک الکترومغناطیسی مغابزار بقای موجود زنده از درک دیگرانجوسازی مدرنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحراز تغییراز تکینگی تا مغز، از مغز وزوز گوشبیماری دیستروفی میوتونیسیاهچاله ها، دارای پرتو گامی در درمان بیماریهای صداقتفرایند حذف برخی اجزای مغمطالعه ای بیان میکند اهدبشریت از یک پدر و مادر نیآیا تکامل و تغییرات ژنتیتکامل چشممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنهادینه سازی فرهنگ اختلاداروهای مصرفی در ام استرازودونانسانیت در هم تنیده و متصنزاع بین جهل و علم رو به پاثر مضر مصرف طولانی مدت ردردی که سالهاست درمان نشجستجوی متن و تصویر به صورهوش عاطفی قسمت دهمزمان چیستاز درخواست ها جدا شویاری خدا نزدیک استاز دست دادن دم در پیشینیاژن همه چیز نیستبیرون اصل است یا درونسکته ی مغزی در جوانانتفاوت های زبانی سرمنشا تپمبرولیزوماب در بیماری چطولانی ترین شبقفس را بشکنمغز مادران و کودکان در زمآپومورفین در پارکینسونتأثیر نیکوتین سیگار بر ممنبع هوشیاری در کجاست؟ قنوار عصب و عضله مهم در تشداروی جدید برای میاستنی تست آر ان اس دز میاستنی گايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیماختلال حرکتی مانند لرزش حل مشکلاستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز همیشگی نیستزندگی بی دودکلید نزدیک و نگاه تو بر فساختن آینده، بهترین روش باور و کیهان شناسیتلاش های جدید شرکت نورالعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهقانونمندی و محدودیت عالممغز انسان رو به کوچک تر شخواص بادام زمینیآرامش و سکونتاثیر هوش مصنوعی بر مغزاین اندوه چیستمولتیپل اسکلروز در زنان نوسانات کوانتومی منبع ماداستانها و مفاهیمی اشتباتصور از زمان و مکانهمیشه اطمینان تو بر خدا برموزی از نخستین تمدن بشرارتقا و تکامل سنت آفرینش هدف از خلقت رسیدن به ابزاحباب هایی تو در تواصل، روان و نفس استزیرک ترین مردمکنترل جاذبهسدسازی روش مناسب برای مقبترس از اینکه کسی، به درگپیشرفت در عقل است یا ظواهتمساح حد واسط میان مغز کوعید نوروز مبارکقطار پیشرفتمغز در تنهایی آسیب میبینخانواده پایدارآشنا پنداریچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا تکامل هدفمند استمیاستنی گراویس بدون آنتیدر آرزوهایت مداومت داشتهتغییر دادن ژنها آیا روزی هندسه در پایه ی همه ی واکرویا بخشی حقیقی از زندگی ارتروز یا خوردگی و التهاوقت نهيب هاي غير علمي گذشحس و ادراک قسمت چهل و هفتاعداد بینهایت در دنیای مزبان و شناخت حقیقت قسمت اکودکان را برای راه آماده سردرد عروقی میگرنماشین دانشبحران ذهن فیلمی قابل تامپروتز چشمتو افق رویداد جهان هستیعشق به هفت مرتبه ی شناختیلرزش دست ها و گردن و سر ETنقش مرکز تنفس سلولی در بیخطای ادراک کارماافزایش سرعت پیشرفت علوم نگاه انسان محدود به ادراتاثیر داروهای ضد التهاب اگر خواهان پیروزی هستیما با کمک مغز خود مختاريمدرمان های جدید در بیماری جنگ داده هاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشروزه داری سلول های بنیاداز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی هفدهحس و ادراک قسمت پنجاه و دبه بالا بر ستارگان نگاه کسفرنامه سفر به بم و جنوب کایروپاکتیک چیستشواهدی از نوع جدیدی از حامخاطب قرار دادن مردم، کابرین نت به جای اینترنتآملودیپین داروی ضد فشار تولید پاک و فراوان انرژیپیامهای کاربرانمن بی من، بهتر یاد میگیرمنقش حیاتی تلومر دی ان آ ددندان ها را مسواک بزنید تامواجی که به وسیله ی ماشیچالش کمبود اندام برای پیتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندرمان جدید کنترل مولتیپلجهان های بسیار دیگرهوش مصنوعی از عروسک بازی روشی برای بهبود هوش عاطفاز تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار حس و ادراک قسمت شصت و دوبوزون هیگز چیستسلولهای ایمنی القا کنندهکریستال زمان(قسمت اولشانس یا تلاشفلج خواب چیستمرگ و میر پنهانبرخی اثرات مضر ویتامین دآیندهتوهم جداییمنابع انرژی از نفت و گاز نقش غذاها در کاهش دردهای ديدن با چشم بسته در خواب انفجار و توقف تکاملی نشانتاران، جذب کنتاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین هماندرهای اسرارآمیز و پوشیدهجهانی که نه با یک رخداد و هوش مصنوعی از عروسک بازی رژیم ضد التهابیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ضد اعتیادخونریزی مغزی کشندهبیماری های ژنرالیزه ی عصسندرم دزدی ساب کلاوینگمان میکنی جرمی کوچکی در شباهت زیاد بین سلول هاي عفاکسیبتمسیر دشوار تکامل و ارتقابررسی و اپروچ جدید بر بیمآیا هشیاری کوانتومی وجودتوضیحات دکتر فاطمی در مومنبع هوشیاری کجاست قسمت چند جهانیدانش محدود به ابعاد چهارانرژی تاریکچرا ویروس کرونای دلتا واتحریک عمقی مغزابزار بقای موجود زنده از درک درست از خود و هوشیاریجامعه ی آسمانیهوش مصنوعی درمانگر کامپیراست دستی و چپ دستیاز تکینگی تا مغز، از مغز وسواس، بیماری استبیماری سلیاکسیاهچاله و تکینگی ابتدایگاهی لازم است برای فهم و صدای بم با فرکانس پایین، فراتر از دیوارهای باورمعمای اخلاقی قطاربعد پنجمآیا تراشه ها داخل مغز، میتکامل و ارتقای نگاه تا عممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچهار میلیارد سال تکامل بداروهای ام استراشه مغز بدون واسطه ی دانسانیت در برابر دیگراننزاع بین علم و نادانی رو اثرات فشار روحی شدیددرد، رمز موفقیتجستجوی هوشیاری در مغز ماهوش عاطفی قسمت دومزمان و مکان، ابعاد کیهان از روده تا مغزژن همه چیز نیستبیست تمرین ساده برای جلوسکته ی چشمیتفاوت ایستایی و تکاپوپناه به بیابانطی یکصد هزار سال اخیر هرچقله برای دیدن نه برای به مغز چون ابزار هوش است دلیآب زندگی است قسمت چهارمتأثیر نگاه انسان بر رفتامنبع هوشیاری در کجاست؟(قنوار عصب و عضله برای تاییداروی جدید برای کاهش وزنتشنچ پانایوتوپولوس تشنج ايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمذهن خود را مشغول هماهنگیاختلال خواب فرد را مستعد حلقه های اسرارآمیزاستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز، چقدر حقیقی استزندگی در جمع مواردی را برکلید، در ناشناخته هاستساختار فراکتال وجود و ذهباید از انسان ترسیدتلاش هایی در بیماران قطع علم به ما کمک میکند تا موقارچ بی مغز در خدمت موجودمغز انسان رو به کوچکتر شدخواص شکلات تلخآرامش عقلتاثیر ویتامین دی بر بیمااین ایده که ذرات سیاهچالمواد کوانتومی جدید، ممکننوشیدن چای برای مغز مفید دخالت در ساختار ژنهاتصاویر زیبای رعد و برقهمیشه به آنچه داری، خوشنرمز و رازهای ارتباط غیر کارتقا یا بازگشت به قبل ازهر چیز با هر چیز دیگر در تحد و مرزها توهم ذهن ماستاصلاح خطا با رفتن بر مسیرزیست شناسی کل در جزء فراککندن ریشه ی خودسرنوشتبحتی علمی درباره تمایل بپیشرفت ذهن در خلاقیت استتنفس هوازی و میتوکندریعامل کلیدی در کنترل کارآقطره قطرهمغز را از روی امواج بشناسخاویار گیاهیآشنا پنداریچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر گیاه خواری بر رشد وایجاد احساساتمیاستنی گراویس در جواناندر آسمان هدیه های نادیدنتغییر زودتر اتصالات مغزیهندسه زبانِ زمان استرویا تخیل یا واقعیتارزش های وارونهوقتی فهمیدی خطا کردی برگحس و ادراک قسمت چهل و هشتبقا با سازگارترین فرد اسزبان و شناخت حقیقت قسمت دکوری گذرای ناشی از موبایسرطان کمیت گراییمبانی ذهنی سیاه و سفیدبخش فراموش شده ی حافظهپروتز عصبی برای تکلمتو انسانی و انسان، شایستعشق درونی به یگانگی خلقتلرزش عضله یا فاسیکولاسیونقش نگاه از پایین یا نگاهخطای حسافسردگی و اضطراب در بیمانگاه از کنار و یا از روبرتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اپل ویژن پرو در تشخیص بیمما بخشی از این جهان مرتبطدرمان های جدید سرطانجنبه های موجی واقعیتهوش مصنوعی الفاگوروزهای بد باقی نمیمانداز واقعیت امروز تا حقیقتویتامین دی گنجینه ای بزرحس و ادراک قسمت پنجاه و سبه بالاتر از ماده بیندیشسفرنامه سفر به بم و جنوب کار امروز را به فردا نیندشواهدی از دنیسوان(شبه نئمدل همه جانبه نگر ژنرالیبرای یک زندگی معمولیآموزش نوین زبانتولید اندام با چاپ سه بعدسایتهای دیگرمننژیتنقش خرچنگ های نعل اسبی درده روش موفقیتامیوتروفیک لترال اسکلروچالش دیدگاه های سنتی در بتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندرمان جدید ام اسجهان هایی در جهان دیگرهوش مصنوعی از عروسک بازی روشی جدید در درمان قطع نخاز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقحس و ادراک قسمت شصت و ششبوزون هیگز جهان را از متلسلولهای بنیادی مصنوعی درکریستال زمان(قسمت دوم)شاهکار قرنفلج دوطرفه عصب 6 چشممرگ و میر بسیار بالای ناشبرخی اختلالات عصبی مثانهآینده ی انسان در فراتر ازتوهم جدایی و توهم علممنابع انرژی از نفت و گاز نقشه مغزی هر فرد منحصر بهدی متیل فومارات(زادیوا)(انفجار بزرگ پایان بوده انجات در اعتماد به خودتاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین هماندرون قفس یا بیرون از آنجهانی که از یک منبع، تغذیهوش مصنوعی از عروسک تا کمرژیم غذایی حاوی تخم مرغ واز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن علیه سرطانخونریزی مغزی کشنده ولی قبیماری های روانی با تاثیسندرم سردرد به دلیل افت فگنجینه ای به نام ویتامین شباهت زیاد بین سلول هاي عفاجعه ی جهل مقدسمسئول صیانت از عقیده کیسبررسی ژنها در تشخیص بیماآیا واکنش های یاد گرفته وتیوتیکسن داروی ضد جنونمنبع هوشیاری کجاست قسمت چند جهانی و علمدانش بی نهایتانرژی تاریک که ما نمی توچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک تحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقای موجود زنده از درک عمیق در حیواناتجاودانگی مصنوعیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحرجزخوانی هایی که امروز باز تکینگی تا مغز، از مغز وسیله، فقط دعا نیستبیماری شارکو ماری توثسیاهچاله ی منفرد یا سیاهگاهی مغز بزرگ چالش استصرع و درمان های آنفرار در فرار از میزبان، دمعماری، هندسه ی قابل مشابعد از کروناآیا جنین انسان، هوشمندی تکامل و ریشه ی مشترک خلقتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتچهار ساعت پس از کشتار خوکداروهای تغییر دهنده ی سیتراشه ها روی مغزانسان، گونه ای پر از تضادنزاع بین علم و جهل رو به پاثرات مفید قهوهدرس گرفتن از شکست هاحفره در مغزهوش عاطفی قسمت سومزمان و گذر آن سریع استهوش عاطفی قسمت ششمزمان و صبراز سایه نترسژن هوش و ساختارهای حیاتی بیش از نیمی از موارد انتقتفاوت ارباب و رهبر حقیقیپنج اکتشاف شگفت آور در موطیف انسفالیت، گیلن باره قله سقوطمغز چگونه صداها را فیلتر آب زندگی است قسمت هفتمتأثیر شیرینی های حاوی لومنبع خواب و رویانوار عصب و عضله تعیین محلداروی جدید برای ای ال استشنج چیستای نعمت من در زندگیمنعناعذهن خالی از شلوغی افکاراختلال در شناسایی حروف و حمله ویروس کرونا به مغزاستفاده از سلول های بنیاهیچ وقت خودت را محدود به زندگی در سیاهچالهکلام و زبان، گنجینه ای بسساختار شبکه های مغزی ثاببابا زود بیاپیوند اندام حیوانات به اتلاش در تولید انرژی به رنعلم بدون توقفقبل و بعد از حقیقتمغز ایندگان چگونه استخواص شگفت هویجآرامش(سکوت) stillness و تکاپوتاثیر ویروس کرونا بر مغز این ابتدای تناقض هاستموجود بی مغزی که می تواندنوعی سکته مغزی ، وحشتناک در موج، راز خلقت نهفته استصادف یا قوانین ناشناختههمیشه داناتر از ما وجود درمز گشایی از اتصالات مغزارتوکين تراپی روشی جديد هر جا که جات میشه، جات نیحریص نباشاصول انجام برخی نرمش ها دزیست شناسی باور حقیقت یا کندر در بیماریهای التهابسریع دویدن مهم نیستبحث درباره پیدایش و منشا پیشرفتی مستقل از ابزار هتنفس هوازی و میتوکندریعادت همیشه خوب نیستلمس کوانتومیمغز زنان جوانتر از مغز مرخار و گلآشناپنداری چیستچگونه هوشیاری خود را توستاثیر گیاه خواری بر رشد وایران بزرگمیدان مغناطيسي زمین بشر در آستانه ی موج پنجم کوویتغییر عمودی سر انسان از پهندسه، نمایشی از حقیقترویا حقی از طرف خداارزش های حقیقی ارزش های غوقتی ناراحتی چیکار میکنیحس و ادراک قسمت چهل و دومبقا در ازای بیماریزبان و شناخت حقیقت قسمت سکی غایب شدی تا نیازمند دلسرعت فکر کردن چگونه استمباحث مهم حس و ادراکبخش های تنظیمی ژنومپرورش مغز مینیاتوری انساتو با همه چیز در پیوندیعشق، شلوغ کردن نیستلزوم گذر انسان از حدها و نقش نظام غذایی در تکامل مخطر آلودگی هواافسردگی و ساختار مغزنگاه از بیرون مجموعهتاثیر درجه حرارت بر مغزاپی ژنتیکما تحت کنترل ژنها هستیم یدرمان های رایج ام اسجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی اکنون می توانروزهای سختاز کجا آمده ام و به کجا میویروس مصنوعیحس و ادراک قسمت پنجاه و شبه جای محکوم کردن دیگران سفرنامه سفر به بم و جنوب کار با یگانگی و یکپارچگیشیر و دوغ باداممدل هولوگرافیک ژنرالیزهبرای پیش بینی آینده مغز دآمارهای ارائه شده در سطح تولید سلولهای جنسی از سلمن، ما یا چی؟نقش داروهاي مختلف معروف دهن، بزرگترین سرمایهامید نیکو داشته باش تا آنچاالش ها در تعیین منبع هوتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندرمان جدید ای ال اس، توفرجهان یکپارچههوش مصنوعی از عروسک بازی روشی جدید در درمان نابیناز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدحس و ادراک سی و هفتمبی نهایت در میان مرزهاسلام تا روشناییکریستال زمان(قسمت سوم)شاهکار شش گوشفن آوری های جدید علیه شنامرگ و سوال از قاتلبرخی اصول سلامت کمرآینده ی حمل و نقل هوایی دتوهم جسممنابع انرژی از نفت و گاز نقشه های مغزی جدید با جزیدین اجباریانقراض را انتخاب نکنیدنجات در راستگوییتاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین هماندرون و بیرون، جدای از هم جهانی پر از سیاهچاله یا پهوش مصنوعی از عروسک تا کمرژیم غذایی سالم و ضد التهاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه اخواندن ، یکی از شستشو دهنبیماری وسواسسوی ما آید نداها را صداگندم بکاری، جو درو نمیکنشجاعت و ترسفارغ التحصیلان، فقیر و دمسئولیت جدیدبررسی بیماری التهابی رودآیا یک، وجود داردتیک و اختلال حرکتیمنبع هوشیاری کجاست قسمت چند روش ساده برای موفقیتدانشمندان موفق به بازگردانرژی خلا ممکن استچرا پس از بیدار شدن از خوتخریب مغز به دلیل کمبود بابزارهای پیشرفته ارتباط درگیری قلب در بیماری ویرجایی برای یاد گرفتن باقی هوش مصنوعی ساخته هوش طبیرحم مصنوعیاز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیام منفرد نورون مغزی بیماری ضعف عضلات نزدیک بسیاهچاله ی تولید کنندهگاهی جهت را عوض کنضایعه ی شبکه لومبوساکرالفرد موفقمعنی روزهبعد از کروناآیا جهان ذهن و افکار ما متکامل ابزار هوش ، راه پر منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنون و القلمداروهای ضد بیماری ام اس وتراشه ی هوش مصنوعی در مغزانعطاف پذیری مکانیسمی علنسبیت عام از زبان دکتر براثرات مفید روزه داریدست و پا زدن در سایه؟حق انتخابحقیقت قربانی نزاع بین بی هوش عاطفی بیشتر در زنانزمان واقعیت است یا توهماز سایه بگذرژن یا نقشه توسعه مغز و نقبیشتر کمردردها نیازی به تفاوتهای جنسیتی راهی براپول و شادیطبیعت موجی جهانقلب های سادهمغز ناتوان از توجیه پیداآب زندگی است قسمت اولتئوری تکامل امروز در درممنتظر نمان چیزی نور را بهنوار عصب و عضله در مطب دکداروی جدید برای دیابتتشنج و حرکات شبه تشنجی قاهفت چیز که عملکرد مغز تو ذهن سالماختلال در شناسایی حروف و حمایت از طبیعتاستفاده از سلول های بنیاهیچ کاری نکردن به معنی چیزندگی زمینی امروز بیش از کلام، در تحولی شگفت آور بسادیسم یا لذت از آزار دادباد و موجپیوند سر آیا ممکن استتلاشی برای درمان قطع نخاعلم در حال توسعهقبل از آغازمغز ابزار بقای برتر مادیخواص عجیب لوبیاآرزوها را کم کنتاثیر ژنها بر اختلالات خاین بیمار را باید چه کار موجودات مقهور ژنها هستندنیوالیندر میان تاریکی و روشناییتضادهای علمیهمیشه راهی هسترمز پیشرفت تواضع است نه طارتباط میکروب روده و پارهر حرکت خمیده می شود و هر حرکات چشم، ترجمه کننده ی اصول توسعه ی یک ذهن کاملزیست، مرز افق رویداد هستکندر علیه سرطانسریعترین کامپیوتر موجودبحثي درباره هوش و تفاوتهپپوگستتنفس بدون اکسیژنعادت کن از بالا نگاه کنیلووفلوکساسینمغزهای کوچک بی احساسخارق العاده و استثنایی بآشتی بهتر استچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر گیاه خواری بر رشد وایرادهای موجود در خلقت بمیدان های مغناطیسی قابل در برابر حقایق جدیدتغییرات منطقه بویایی مغزهنر فراموشیرویاها از مغز است یا ناخوارزش حقیقی زبان قسمت اولوقتی پر از گل شدی خودت را حس و ادراک قسمت چهل و سومبقای حقیقی در دور ماندن ازبان جانسوزکیهان خود را طراحی میکندسطح آگاهی، رخدادهای زندگمبتکران خودشکوفابخش بزرگی حس و ادراک ما اپرکاری تیروئیدتو با باورهایت کنترل میشعصب حقوق نورولوولزوم سازگاری قانون مجازانقش نظریه تکامل در شناساخطر حقیقی، خود انسان استاقلیت خلاقنگاه از دور و نگاه از نزدتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استمانند کودکان باشیددرمان های علامتی در ام اسجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی از عروسک های بروزهای سخت میگذرداز کسی که یک کتاب خوانده ویروس های باستانی، مغز محس و ادراک قسمت بیست و چهبه جای تولید، بیشتر گوش کسفرنامه سفر به بم و جنوب کارهای کوچک، بی ارزش نیسشیشه ی بازالتی و سیلیکونمدل هولوگرافیک تعمیم یافبرای اولین بار دانشمندانآن چیزی که ما جریان زمان تولترودینمن، خود تو هستمنقش درختان در تکاملدو ویژگی انتزاع و قدرت تجامید نجاتنابینایی در نتیجه ی گوشی تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندرمان جدید سرطانجهان یکپارچههوش مصنوعی از عروسک بازی روشی جدید در درمان سکته ماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرحس و ادراک- قسمت پنجاه و بی نظمی مقدمه شناختسلاح و راهزنیکشف مکانیسم عصبی خوانش پشاید گوشی و چشمی، آماده شفناوری هوش مصنوعی نحوه خمرگ انتقال است یا نابود شبرخی اطلاعات روانشناسی مآینده ی علم و فیزیک در60 ثتوهمات و شناخت حقیقتمنابع انرژی از نفت و گاز نقشه با واقعیت متفاوت اسدین، اجباری نیستانواع سکته های مغزینخاع ما تا پایین ستون فقرتاریکی و نورابزار بقای موجود زنده از درون آشفته ی تو و ظاهر خنجهانی در ذهنهوش مصنوعی از عروسک تا کمرژیم غذایی ضد التهابیاز تکینگی تا مغز از مغز توابسته به دوستی این و آن خواندن، دوست روزهای سختبیماری کروتز فیلد جاکوبسوپاپ ها یا ترانزیستورهاگوهر با نظر دیگران سنگ نمشرکت نورالینک ویدیویی ازفاصله ها در مکانیک کوانتمسئولیت در برابر محیط زیبررسی سیستم تعادلی بدن اآیا کیهان می تواند یک شبیتیکاگرلور داروی ضد انعقامنبع هوشیاری کجاست قسمت چندین ماده غذایی که مانندانشمندان نورون مصنوعی سانرژِی برای ایجاد اضطرابچرا ارتعاش بسیار مهم استتداوم مهم است نه سرعتابزارهای بقا از نخستین هدرگیری مغز در بیماری کویجایی خالی نیستهوش مصنوعی، کیفیت فریب مرحم مصنوعیاز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیشنهاد خوب برای آسان بیماریهای تحلیل عضلانی اسیاهچاله، سیاه خالص یا پگاهی در پارکینسون باید پضایعه ی عروقی مخچهفرد یا اندیشهمعاینه قبل از نوار عصب و بعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش های ژنتیکی، ویروتکامل تکنولوژیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنوآوری ای شگفت انگیز دانداروهای ضد تشنج با توضیح تراشه ی بیولوژِیکاهمیت کنترل خشمچسبیدن به خود، مانع بزرگ اثرات مضر ماری جوانادست کردن در گوشاجزای پر سلولی بدن انسان دست آسمانحقیقت آنطور نیست که به نظهوش عاطفی در زنان بیشتر ازمان پلانکاز علم جز اندکی به شما داژن درمانی در درمان چاقیسال 2025 سال بین المللی علمبیشتر علم، در نادانسته هتقلید مرحله ای نسبتا پیشپول و عقیدهطبیعت بر اساس هماهنگیقلب و عقلمغز و قلب در جنین موش مصنآب زندگی است قسمت دومتئوری تکامل در پیشگیری و منتظر نتیجه ی کارهایت بانوبت کودکانداروی جدید ضد فشار خونتشنج به صورت اختلال رفتاهفت سین یادگاری از میراث ذهت را روی چیزهای مفید متاختلالات مخچهحوادث روزگار از جمله ویراستفاده از سلول های بنیاهیچ کس مانند تو نگاه نمیکزندگی زودگذرکلرال هیدرات برای خوابانسازگاری با محیط بین اجزاباد غرور و سر پر از نخوت وپیوند سر برای چه بیمارانتلاشی تازه برای گشودن مععلم راهی برای اندیشیدن اقبل از انفجار بزرگمغز ابزار برتر بقاخود جسم و یا تصویرآزمون تجربی، راهی برای رتاثیر کلام در آیات کلام باینکه به خاطرخودت زندگی مورد نادر همپوشانی دو بینیکولا تسلادر مانهای کمر دردتظاهر خوابیده ی مادههمیشه عسل با موم بخوریمرمز امید، بی نیازی از مردارتباط ماده و انرژیهرچیز با یک تاب تبدیل به حرکت چرخشی و دائمی کیهاناصول سلامت کمرزاویه نگاه ها یکسان نیستکو کیو تن coQ10سرکه انگبین عسلی مفید بربحثی جالب درباره محدودیتپایان، یک آغاز استتنها مانع در زندگی موارد عادت کن خوب حرف بزنیلوب فرونتال یا پیشانی مغمغز، فقط گیرندهخبر مهم تلسکوپ هابلآغاز فرایند دانستنچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر گیاه خواری بر رشد وایستادن در برابر آزادی بمیدان های کوانتومی خلادر جراحی کمر عجله نکنیدتغییرات مغز پس از 40 سالگیهنر حفظ گرهرویاهای پر رمز و حیرتی درارزش حقیقی زبان قسمت دوموقتی تو از یاد گرفتن باز حس و ادراک قسمت نهمبلندی در ذهن ما درک بلندیزبان ریشه هایی شناختی اسکیهانِ هوشیارِ در حال یاسعی کن به حدی محدود نشویمتواضع باشبخش بزرگتر کیهان ناشناختپراسینزوماب در پارکینسوتو باید نیکان را به دست بعصب سیاتیکلزوم سازگاری قانون مجازانقش هورمون های تیروئید دخطر را بپذیراقیانوس نادانینگاه از درون قفس یا بیرونتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنمانند آب باشدرمان ژنتیکی برای نوآوریجهل مقدسهوش مصنوعی از عروسک های بروش مقابله مغز با محدودیاز آغاز خلقت تا نگاه انساویرایش DNA جنین انسان، برحس و ادراک قسمت بیست و یکبه خوبی های دیگران فکرکنسفری به آغاز کیهانکارهایی بیش از طراحی و گپشکل های متفاوت پروتئین همدل های ریز مغز مینی برینبرای بقا به جایی فراتر ازآنچه می دانم، آنچه را میختومورها و التهاب مغزی عامنابع انرژي پاک سرچشمه حنقش ذهن و شناخت در حوادث دو بیماری روانی خود بزرگ امید یا ناامیدی؟ناتوانی از درمان برخی ویتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین هماندرمان جدید سرطانجهان کنونی و مغز بزرگتریهوش مصنوعی از عروسک بازی ريتوکسيمب در درمان ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که حس و ادراک- قسمت بیست و پبی هیچ می ایی و بی هیچ میرسلسله مباحث هوش مصنوعیکشف مکانیسمی پیچیده در بشاید درست نباشدفواید روزه داری متناوبمرگ تصادفیبرخی بیماری ها که در آن بآینده با ترس جمع نمیشودتوکل بر خدامنابع انرژی از نفت و گاز نقص های سیستمی ایمنیدیوار همه اش توهم بودانیس بی کساننخاع درازتر یا کوتاهتر کتاریکی خواهد ترسیدابزار بقای موجود زنده از دروغ نگو به خصوص به خودتجهان، تصادفی نیستهوش مصنوعی از عروسک تا کمرژیم غذایی ضد درداز تکینگی تا مغز از مغز توابستگی یعنی قلادهخواب و بیداری نوسانی مغزبیماری گیلن باره و بیمارسوپاپ ها یا ترانزیستورهاگویید نوزده و ایمنی ساکتشربت رب انارفاصله ی همیشگی تصویر سازمستند جهان متصلبررسی علل کمر درد در میانآیا گذشته، امروز وآینده تیروفیبان موثر در سکته ی منبع هوشیاری کجاست قسمت چندجهانیدانشمندان یک فرضیه رادیکانسولینچرا به هم اعتماد نمیکنیمتداخل مرزها و صفات با بینابزارهای بقا ازنخستین همدرگیری مغز در بیماران مبجاذبههوش مصنوعی، اتفاقات و تحرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهراز تکامل تا مغز از مغز تا یک آلل ژنتیکی که از نئاندبیماری، رساله ای برای سلسیاره ی ابلهانگذر زمان کاملا وابسته به ضایعات در عصب زیر زبانیفرد حساس از نظر عاطفی و بمعادله ها فقط بخش خسته کنبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجتکامل جریان همیشگی خلقتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنوار مغز مشاهده ی غیر مستداروی فامپیریدین یا نورلتربیت کودکان وظیفه ای مهاهرام مصر از شگفتی های جهنسبت ها در کیهاناجزایی ناشناخته در شکل گدست بالای دستحقیقت افرادهوش عاطفی در زنان بیشتر ازمان به چه دلیل ایجاد میشازدواج های بین گونه ای، رژن ضد آلزایمرسال سیزده ماههبا همه مهربان باشتقلید از روی طبیعتپوست ساعتی مستقل از مغز دطعمه ی شبکه های ارتباط اجقلب یا مغزمغز و هوش، برترین ابزار بآب زندگی است قسمت سومتئوری جدید، ویران کردن گای همه ی وجود منمنتظر زمان ایده آل نشونور از عمق تاریکیداروی جدید ضد میگرنتشنج عدم توازن بین نورون هم نوع خواری در میان پیشیذخیره ی شگفت انگیز اطلاعاختلالات حرکتی در انسانحکمت الهی در پس همه چیزاستیفن هاوکینگ در مورد ههیچ کس حقیقت را درون مغز زندگی سلول در بدن، جدای اکم کردن کالری روشی سودمنستم با شعار قانون بدترین بار مغز بر دو استخوانپیوند سر، یکی از راه حلهاتلاشی جدید در درمان ام اسعلم ساختن برج های چرخانقبرستان ها با بوی شجاعتمغز از بسیاری حقایق می گرخودآگاهی و هوشیاريآزمون ذهنی گربه ی شرودینتاثیر کپسول نوروهرب بر ناینکه خانواده ات سالم باموسیقی نونیاز به آموزش مجازی دیجیدر محل کار ارزش خودت را بتظاهری از ماده است که بیدهمیشه، آنطور نیست که هسترمز بقای جهش ژنتیکیارتباط متقابل با همه ی حیهرگز از زندگی یا امکاناتحس متفاوتاضطراب و ترسزاوسکا درمان گوشرکوچ از محیط نامناسبسرگیجه از شایعترین اختلابحثی در مورد نقش ویتامين پاکسازی مغزتنها در برابر جهانعادت کردن به نعمتلوتیراستاممغز، همه ی واقعیت را نمیبخدا موجود استآغاز فصل سرما و دوباره تکچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر گیاه خواری بر رشد واکنون را با همه ی نقص هایمیدان بنیادین اطلاعاتدر درمان بیماری مولتیپل تغییرات آب و هوایی که به هنر دانستنرویای شفافارزش حقیقی زبان قسمت سوموقتی خودت را در آینه دیدیحس و ادراک قسمت چهارمبلوغ چیستزبان شناسی مدرن در سطح سلکیست هیداتید مغزشلیک فراموشیمجموعه های پر سلولی بدن مبخش دیگری در وجود انسان هپرتوهای صادر شده از سیاهتو برای خزیدن خلق نشده ایعضلانی که طی سخن گفتن چقدلزوم عدم وابستگی به گوگل نقش هورمون زنانه استروژنخطرات هوش مصنوعیالکترومغناطیس شنوایی و هنگاه از درون مجموعه با نگتاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینماه رجبدرمان کارتی سل و تومور مغجهان فراکتالهوش مصنوعی از عروسک های بروش های صرفه جویی در ایجااز انفجار بزرگ تا انفجار ویشن پروحس و ادراک قسمت بیست و دوبه خودت مغرور نشوسقوط درون جاذبه ای خاص، چکاربرد روباتهای ريزنانوشکل پنجم مادهمدیون خود ناموجودبرای تمدن سازی، باید در بآنچه ناشناخته است باید شتومورهای نخاعیمنابع انرژی از نفت و گاز نقش روی و منیزیم در سلامتدو بار در هفته ماهی مصرف امید جدید بر آسیب نخاعیناتوانی در شناسایی چهره تاثیر رو ح و روان بر جسمابزار بقا از نخستین هماندرمان دارویی سرطان رحم بجهان کاملی در اطراف ما پرهوش مصنوعی از عروسک بازی ریه زغالیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرحس و ادراک- قسمت شصت و چهبی ذهن و بی روحسلطان جنگل یا صاحب ملکوتکشف ژن جدید، می تواند گستشایسته نیست در جیب خود قرفواید روزه داری متناوبمرگ عاطفه و محبتبرخی بیماری های خاص که بدآیا فراموشی حتمی استتوپیراماتمنابع انرژی از نفت و گاز نقص در تشخیص هیجانات عامدیوار، از ابتدا توهم بودانگشت ماشه اینخستین تمدن بشریتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقای موجود زنده از دریا آرام نخواهد شد کشتی جهش های ژنتیکی مفید در ساهوش مصنوعی از عروسک تا کمراه فراری نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغخواب زمستانی سلول های سربیماری آلزایمر، استیل کوسوپاپ ها یا ترانزیستورهاگوش دادن بهتر از حرف زدنشربت ضد خلطفتون های زیستیمشکل از کجاستبرطرف کردن خشونت را از خاآیا پیدایش مغز از روی تصاتکلم در گیاهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت نه ناامیدی بلکه ارتقادانشمندان ژنی از مغز انسانسولین هوشمندچرا بیماری های تخریبی مغترقی واقعی یا شعار ترقیابزارهای بقای موجود زندهدرگیری مغزی در سندرم کووجاذبه و نقش آن در شکلگیریهوش احساسیرساناها و ابر رساناها و عاز تکامل تا مغز، از مغز تیک جهش ممکن است ذهن انسانبیمارستان هوش مصنوعیسیاره ابلهانگذشته را دفن کنضرورت زدودن افکارفردا را نمیدانیممعجزه های هر روزهتفکر قبل از کارآیا خداباوری محصول تکاملتکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنوار مغز با توضیح دکتر فاداروی لیراگلوتیدترجمه فعالیت های عضله به اولویت بندی ها کجاستنسبت طلایی، نشانه ای به ساولین قدم شناخت نقص های خنشانه های گذشته در کیهان احیای بینایی نسبی یک بیمدستورالعمل مرکز کنترل بیحقیقت انسانهوش عاطفی رمز آزادگیزمان شگفت انگیزژنها نقشه ایجاد ابزار هوسانسور از روی قصد بسیاری با هوش مصنوعی خودکار روبتقلید از طبیعتپوشاندن خود از نورظهور امواج مغزی در مغز مصقلب دروازه ی ارتباطمغز و اخلاقآب، زندگی است(قسمت پنجم)تا 20 سال آینده مغز شما به ای آنکه نامش درمان و یادشمنحنی که ارتباط بین معرفنور درونداروی جدید ضد الزایمرتشویق خواندن به کودکانهمه چیز موج استذره ی معین یا ابری از الکاختلالات صحبت کردن در انحافظه میتواند بزرگترین داستیفن هاوکینگ در تفسیر هیچ اندر هیچزندگی، مدیریت انرژیکمی زاویه ی دیدت را عوض کستم، بی پاسخ نیستبار بزرگ ایستادن بر دو پاپیوندهای پیچیده با تغییرتمایل زیاد به خوردن بستنعلایم کمبود ویتامین E را قدم زدن و حرکت دید را تغیمغز به تنهایی برای فرهنگ خودآگاهی و هوشیاريآزمون ذهنی گربه شرودینگرتاثیر کپسول نوروهرب بر تاین، فقط راه توستموسیقی هنر مایع استچیز جدید را بپذیردر چه مرحله ای از خواب ، رتعویض دارو در تشنجهمکاری یا رقابترمز جهانارتباط چاقی و کاهش قدرت بهز ذره، یک دنیاستحس چشایی و بویاییاطلاع رسانی اینترنتیزبان فرایند تکاملی برای کوچک شدن مغز از نئاندرتاسرگردانیبحثی در مورد نقش کلسیم و پارادوکس ها در علمتنهاییعادت بد را ترک کنلوزالمعده(پانکراس)مصنوعمغزتان را در جوانی سیم کشخدا نور آسمان ها و زمین اآغاز مبهم آفرینشچگونه به سطح بالایی از هوتاثیر گیاه خواری بر رشد واکوییفلکسمیدازولام در درمان تشنج در دعواها چه میکنی؟تغییرات تکاملی سر انسان هنر رها شدن از وابستگیروان سالمارزش خود را چگونه میشناسوقتی خورشید هست شمع به کاحس و ادراک قسمت نوزدهمبلعیدن ستاره توسط سیاهچازبان شناسی نوین نیازمند کیست کلوئید بطن سومشلیک فراموشیمجرم، گاهی قربانی استبخشیدن دیگران یعنی آرامشپرتوزایی از جسم سیاهتو تغییر و تحولیغم بی پایانمقاومت به عوارض فشار خون نقش ویتامین K در ترمیم اسدفاع از پیامبرالکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه حقیقی نگاه به درون اتاثیر درجه حرارت بر عملکابداع دی ان ای بزرگترین دماهیچه ی صبردرمان پوکی استخوانجهان قابل مشاهده بخش کوچهوش مصنوعی از عروسک های بروش های عملی برای رفع کمراز بار خود بکاه تا پرواز واقعیت فیزیکی، تابعی از حس و ادراک قسمت بیست و سوبه خودت نگاه کنسقوط زیگزاگی یا ناگهانیکاربرد روباتهای ريز، در شکرگزار هر چیزی باش که دامدیریت اینترنت بر جنگبرای خودآگاه بودن تو بایآنچه واقعیت تصور میکنیم تومورهای ستون فقراتمنابع انرژی از منابع نهفنقش روزه داری در سالم و جدو برابر شدن خطر مرگ و میامید درمان کرونا با هماننادیدنی ها واقعی هستندتاثیر روده بر مغزابزار بقا از نخستین هماندرمان زخم دیابتی با تکنوجهان پیوستههوش مصنوعی از عروسک بازی ریواستیگمیناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتحسن یوسف باغچه ی منبی سوادی در قرن 21سم زنبور ، کلیدی برای وارکشف ارتباط جدیدی از ارتبشادی، پاداش انجام وظیفهفواید زیاد دوچرخه سواریمرگی وجود نداردبرخی توجهات در ببمار پارآیا ممکن است موش کور بی متوانایی مغز و دیگر اجزای منابع بی نهایت انرژی در دنقطه ی رسیدن به قلهدید تو همیشه محدود به مقدانگشت نگاری مغز نشان میدنخستین تصویر از سیاهچالهتاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقای موجود زنده از دریافت هورمون امید با ورجهش های ژنتیکی غیر تصادفهوش مصنوعی از عروسک تا کمراه نجاتاز تکینگی تا مغز از مغز توبینار اساتید نورولوژی دخواب سالم عامل سلامتیبیماری الزایمرسوخت هیدروژنی پاکگوشه بیماری اتوزومال رسسشش مرحله تکامل چشمفروتنی معرفتیمشکلات نخاعیبزرگ فکر کنآیا آگاهی پس از مرگ از بیتکنولوژی های جدید و حالتمنبع هوشیاری کجاست قسمت نه به اعدامدانشمندان پاسخ کوانتومی انسان قدیم در شبه جزیره عچرا حیوانات سخن نمی گوینتروس جریان انرژیابزارهای بقای از نخستین درگیری مغزی در سندرم کووجبران از دست رفته هاهوش احساسیرستگاری محدود به یک راه ناز تکامل تا مغز، از مغز تیک رژیم غذایی جدید، می توبیندیشسیاره ابلهانگر جان به جز تو خواهد از خضرب المثل یونانیفرزندان زمان خودمعجزه ی چشمتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا دلفین ها می تواند از تکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنوار مغز ترجمه رخدادهای داروی کنترل چربی خونترجمه ی فعالیت های عضله بترجمه ای ابتدایی از اسرااولین مورد PML به دنبال تکنشانه های پروردگار در جهاحیای بینایی نسبی یک بیمدغدغه نتیجه ی نادانی استحقیقت اشیاهوشمندی کیهانزمان طلایی سکته ی مغزی راژنها ، مغز و ارادهسانسور بر بسیاری از حقایبا هر چیزی که نفس می کشد متقویت مغز با ورزشپیموزایدظرف باید پر شود چه با چرک قلب روباتیکمغز و اخلاقآتاکسیتا بحر یفعل ما یشاای جان جان بی تن مرومنشأ اطلاعات و آموخته ها نوروفیبروماتوزداروی سل سپتتشخیص ژنتیکی آتروفی های همه چیز و هیچ چیزذرات کوانتومی زیر اتمی قاختلالات عضلانی ژنتیکحافظه های کاذباستخوان های کشف شده، ممکهیچگاه از فشار و شکست نترزندگی، مراتب هوشیاری استکمالگرایی دشمن پیشرفتستون فقرات انسان دو پا جلبار سنین ابزار هوشمندی اپیوندی که فراتر از امکانتمایز یا کشف یگانگیعلایم کمبود ویتامین E را قدرت مردممغز بیش از آنچه تصور میشوخودت را از اندیشه هایت حفآزادی در چیستتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینترنت بدون فیلتر ماهوامیلر فیشر نوعی نادر از گیچیزی منتظر شناخته شدندر ناامیدی بسی امید استتعیین پیش آگهی آسیب به عصهمانند سازی در انسانرمز جهان خاصیت فراکتالارتباط هوش ساختار مغز و ژهزینه ای که برای اندیشیدحس و ادراک (قسمت اول )اطلاعات حسی ما از جهان، چزبان متغیرکوچکی قلبسربازان ما محققا غلبه می بحثی در مورد حقیقت فضا و پاسخ گیاهان در زمان خوردتنهایی رمز نوآوری استعادت دادن مغز بر تفکرلیروپریم داروی ترکیبی ضدمغزتان را در جوانی سیمکشخدا بخشنده است پس تو هم بإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر گیاهخواری بر رشد و اکسی توسین و تکامل پیش امکان زمان یا حافظه زماندر سال حدود 7 میلیون نفر تغذیه بر ژنها تاثیر داردهنر، پر کردن است نه فحش دروبات ها قول میدهنداز فرد ایستا و متعصب بگذروقتی ریشه ها عمیقند از چیحس و ادراک قسمت هفتمبنی عباس، ننگی بر تاریخزبان، نشان دهنده ی سخنگو کپسول ژری لاکتشنا در ابهای گرم جنوب نیامحل درک احساسات روحانیبخشش، عقلانی یا غیر عاقلپرسشتو جهانی هستی که خودش را غم بی پایانمقایسه رقابت و همکارینقش ژنتیک در درمان اختلادفاع در برابر تغییر ساختالکترودهای کاشتنینگاه دوبارهتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار هوش در حال ارتقا ازماپروتیلیندرمان پوکی استخوانجهان موازی و حجاب هاهوش مصنوعی از عروسک بازی روش هایی برای مقابله با ااز بحث های کنونی در ویروسواقعیت چند سویهحس و ادراک قسمت بیستمبه دنبال رستگاری باشسلول های مغزی عامل پارکیکاش شرف اجباری بود یا حتیشکست حتمیمدیریت اضطراب، از مهمتریبرای رشد، باید از مسیر خطآنچه حس می کنیم، نتیجه ی توهم فضای خالیمنابع انرژی از نفت و گاز نقش رژیم غذایی بر رشد و ادو برابر شدن خطر مرگ و میامیدهای جدید برای بازیابنادیدنی ها بیشتر از دیدنتاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین هماندرمان ساده ی روماتیسمجهان پیوستههوش مصنوعی از عروسک بازی ریاضیات یک حس جدید استاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توحساسیت روانی متفاوتبی شرمیسماگلوتید داروی کاهش دهنکشف جمجمه ای درکوه ایرهوشب سیاه سحر شودفیلم کوتاه هیروشیما از همراقب خودتون و خانواده هبرخی توصیه ها برای واکسیآیا ما کالا هستیمتوانایی یک فرد، برای تغیمنابع جدید انرژینقطه ای بود و دگر هیچ نبودیدن خدا در همه چیزانتقال ماده و انرژینخستین روبات های زنده ی جتازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقای موجود زنده از دریای خداجهش های بیماری زا، معمولهوش مصنوعی از عروسک تا کمراه های جدید برای قضاوت راز تکینگی تا مغز از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندخواب سالم عامل سلامتی و یبیماری ای شبیه آلزایمر و سودمندی موجودات ابزی بر گوشت خواری یا گیاه خواریششمین کنگره بین المللی سفروتنی و غرورمشکلات بین دو همسر و برخیبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا امکان بازسازی اندامهتکنولوژی و پیشرفتمنبع هوشیاری کجاست قسمت نه به اعدامدانشمندان اولین سلول مصنانسان میوه ی تکاملچرا حجم مغز گونه انسان درتری فلوپرازینابزارهای دفاعی و بقای مودرگیری اعصاب به علت میتوجدا کردن ناخالصی هاهوش بشری تهدید برای بشریرشته نوروایمونولوژی و نقاز تکامل تا مغز، از مغز تیکی از علل محدودیت مغز امبیهوش کردن در جراحی و بیمسیب یکسان و دیدگاه های متگرفتار محدودیت ها و ابعاضربه مغزی در تصادف رانندفرضیه ای جدید توضیح میدهمعجزه ی علمتفکر خلا ق در برابر توهم آیا دلفین ها میتوانند باتکامل داروینی هنوز در حامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنوار مغز در فراموشی هاداروی تشنجی دربارداری