دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تمدن بشری و مغز اخلاقی

مغز مادی و تمدن پیشرفته بشری!
جهش ناگهانی تمدنی و فرهنگی بدون سابقه قبلی، در قوم سومر و آشور، در حدود 10 تا 15 هزار سال قبل، با معیارهای کند تکامل مادی قابل توجیه نیست. پس چه اتفاقی برای پیشینیان بشریت رخ داد که از موجودی حیوانی و ابتدایی، به موجودی انسانی و اجتماعی و فرهنگ ساز تبدیل شد؟

در بررسی ریشه های اخلاق انسانی در علوم جدید، در پایان نامه آقای دکتر توفیق مسرور در دانشکده پژوهش های برتر دینی رو لغوی در نجف اشرف، دیدیم مغز به عنوان محصول ژنهای خودخواه، نمی تواند توجیه گر این جهش تکاملی بزرگ باشد.

پای صحبت های فرستاده امام زمان ع، سید احمدالحسن ع موسس دانشکده پژوهش های برتر دینی و لغوی در این مورد می نشینیم.
تمدن سومری و خدایان
اما تمدن های دیگر مانند تمدن مصری و هندی؛ همه اینها بعد از تمدن سومری است و همه تمدن ها از تمدن سومری های قدیمی، منشا گرفته اند و این مطلب در پروژه جهانی ژنوم ثابت شده است و آن را در کتاب توهم بی خدایی بیان کردم و می توانید به آن، رجوع کنید

و تمدن سومری همانطور که در کتاب توهم بی خدایی بیان کردم بسیار قدیمی تر از چیزی است که به آن رسیدیم و دلیل عدم دسترس ما به این تمدن اولیه، آن است که این تمدن بر اساس نی بود و این همانطور است که متون سومری در مورد کشتی نوح یا اتونبشتم یا زیوسودرای سومری می گوید

و نیز منطقه ای- که سومری ها در آن زندگی می کردند- با آب شور پر شد و آن منطقه تبدیل به خلیج فعلی گردید و سومری ها در نوشته های خود که به ما رسیده است از پیشنیان خود- که در منطقه حاصلخیر زیر خلیج فعلی زندگی می کردند- گفته اند و آنها به پیشینیان خود یعنی سومری های اولیه و تمدن آنها وارزش های بلندشان افتخار می کردند.

نوشته های سومری در الواح گلین، نشان دهنده تمدن سومری گم شده قبل از طوفان در منطقه حاصلخیر خلیج فعلی است و در کتاب توهم بی خدایی، جهش فرهنگی و تمدنی سومری ها را مورد بررسی قرار دادم و آن معیارهای اخلاقی سومری و رفتار اجتماعی تنظیم شده و دارای نظم و تولیدات صنعتی و علمی را بررسی کردم که واقعا در مقایسه با تاریخ قبل آن، یک جهش تمدنی و فرهنگی است بنابراین می توانیم بگوییم جهشی فرهنگی و تمدنی در میان سومری ها وجود داشته باشت.

از نظر علمی، به طور خیلی دقیق نمی توانیم زمان آنها را مشخص کنیم ولی میتوانیم بگوییم این تمدن و جهش در پیشینیانی است که سومری ها بیان می کنند و آنها امتداد این پیشینیان گم شده هستند

و در مورد نتیجه ای که می خواهیم به آن برسیم این که این جهش تمدنی و فرهنگی نشان دهنده چیز جدیدی است که وارد معادله هموساپینس شد و باعث تغییر ریشه ای آنها از موجودی ابتدایی- که خودخواهی برای بقای ژنتیکی بر او مسلط است- به انسانی آگاه- که با دیگران، برخوردی ایثاری میکند و تمایل او را در بقای مادی به تمایلی برای جاوادنگی در جهان دیگر و خالی از شر و پر از خیر و اخلاق نیکو تغییر داد و این همانگونه است که در حماسه گیلگمش می خوانیم.

دانلولد کتاب توهم بی خدایی از سایت زیر
www.almahdyoon.co
#سلمان_فاطمی #نورولوژیست #اصفهان #تکامل #مغز #تمدن #انسان #سومر #آشور #فرهنگ

https://youtu.be/KFkCvMLRUYs
@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
نهادینه سازی فرهنگ اختلاروی و منیزیم در تقویت استتکنولوژی جدید که سلول هاایمپلانت نخاعی میتواند دچسبیدن به خود، مانع بزرگ زبان و بیان، در سایه پیشراداراوون تنها داروی تاییترازودونهوشمندی کیهانسطح آگاهی، رخدادهای زندگجستجوی هوشیاری در مغز مااصل عدم قطعیت از کوانتوم کل اقیانوس در یک ذرهعضلانی که طی سخن گفتن چقدبحثی جالب درباره محدودیتمقابله ی منطقی با اعتراضخارق العاده و استثنایی بپیوند سر برای چه بیمارانمغز قلبدر دعواها چه میکنی؟تنهایی رمز نوآوری استماده ای ضد التهابیآزار حقیقینوار عصب و عضلهروح در جهانی دیگر استتکامل زبانایا این جمله درست است کسیهفت سین یادگاری از میراث سفر به درون سفری زیباارتباط بین هوش طبیعی و هوتست کم هزینه ی بزاق برای هیپرپاراتیروئیدیسمشکل پنجم مادهحل مشکلکنگره بین المللی سردرد دبخش بزرگتر کیهان ناشناختمنابع انرژی از نفت و گاز خطر را بپذیرپایان، یک آغاز استمغز انسان برای ایجاد تمددرمان پوکی استخوانافت هوشیاری به دنبال کاهاگر میدانی مصیبت بزرگتر نوزاد ناشنوای متولد شده،روش صحبت کردن در حال تکامتابوهای ذهنیهمیشه عسل با موم بخوریمسلول عصبی شاهکار انطباق از نخستین همانند سازها تشاید درست نباشدتصور ما ازمشکلات و واقعیبه هلال بنگرفیلمی بسیار جالب از تغییهستی ما پس از شروعی چگال حریص نباشکودکان گذشته به آینده فکبرای تمدن سازی، باید در بمنبع نور واقعی و ثابت، حقپرورش مغز مینیاتوری انسادو بیماری روانی خود بزرگ مغز بزرگترین مصرف کننده درمان زخم دیابتی با تکنوالگو و عادت را بشکن و در اریشه های مشترک همه ی موجوابزار بقا از نخستین همانچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر گیاه خواری بر رشد وهنر حفظ گرهسندرم پس از ضربه به سراز تکینگی تا مغز و از مغز ویتامین E برای فعالیت صحشربت رب انارتغییر دادن ژنها آیا روزی بهداشت خوابفرگشت و تکامل تصادفی محض حس و ادراک قسمت چهل و دومکاهش سن بیولوژیکی، تنها دین اجباریبرخی بیماری های خاص که بدمنبع هوشیاری کجاست قسمت53آن چیزی که ما جریان زمان نقش میدان مغناطیسی زمین دریای خداامیدوارینگاه کلی نگرراه بی شکستابزار بقا از نخستین همانتاثیر بینش و انتظارات فرهوش مصنوعی از عروسک های بسیاهچاله ها، دارای پرتو جنگ هفتاد و دو ملت همه را از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتضایعات در عصب زیر زبانیبیماری های مغز و اعصاب و فساد اقتصادی سیتماتیک درحس و ادراک قسمت پنجاه و شکریستال هامحدودیت درک انساندانشمندان موفق به بازگردبرطرف کردن خشونت را از خامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآیا فراموشی حتمی استنقش تیروئید در تکامل مغزدرگیری اعصاب به علت میتوتو تغییر و تحولیانتظار گذر تندباد؟چالش کمبود اندام برای پیرشد، رسیدن به یک هدف نیستابزار بقای موجود زنده از تاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی سکته مغزیجهان هوشمنداز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنطبیعت بر اساس هماهنگیبیماری سلیاکقلب را نشکنحس و ادراک سی و هفتمگلوئونمرکز حافظه کجاستداروهای ضد بیماری ام اس وتفکر قبل از کارمهندسی ژنتیک در حال تلاش آیا پیدایش مغز از روی تصانقش غذاها و موجودات درياذهن ما از در هم شکستن منبتوهم فضای خالیانسان یک کتابخانه استنجات در راستگوییزندگی فعال و مثبت روند آلابعاد بالاترتاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش مصنوعی از عروسک تا کمسادیسم یا لذت از آزار دادجهان شگفت انگیزاز تکامل تا مغز، از مغز تورزش و میگرنعلم راهی برای اندیشیدن ابیشتر کمردردها نیازی به قدرت و شناخت حقیقتخواندن، دوست روزهای سختگاهی لازم است برای فهم و مزایای شکلات تلخ برای سلداروی جدید ضد میگرنتقویت مغز با ورزشمیوتونیک دیستروفیآیا دلفین ها میتوانند باچند جهانیرفلکس وتری با توضیح دکتر توانایی یک فرد، برای تغیاولین تصویر در تاریخ از سچرا پس از بیدار شدن از خوزیباترین چیز در افزایش ساحساس گذر سریعتر زمانتاسف بار است انسان، حق خوهوش احساسیسریعترین کامپیوتر موجودجوسازی مدرناستفاده از انرژی خلایادگیری مهارت های جدید دعادت کن خوب حرف بزنیباد غرور و سر پر از نخوت ولیس دگرامفتامین یا ویاسخواص عجیب لوبیاپنج اکتشاف شگفت آور در مومطالبه ی حق خوددر چه مرحله ای از خواب ، رتمایز یا کشف یگانگیما انسانها چه اندازه نزدآتاکسیچهار میلیارد سال تکامل برویکردهای جدید ضایعات نختکنولوژی جدید که سلول هاایمپلانت استخوانی در آسینسبت ها در کیهانزبان و تکلم برخی بیماریهادب برخورد با دیگرانترازودونهوشیاری و وجودسعی کن به حدی محدود نشویحفره در مغزاصل، روان و نفس استکلمات بلند نه صدای بلندغم بی پایانبحثی در مورد نقش ویتامين مقابله با کرونا با علم اسخبر مهم تلسکوپ هابلپیوند سر، یکی از راه حلهامغز ما کوچکتر از نیم نقطهدر سال حدود 7 میلیون نفر تنبیه چقدر موثر استماده، چیزی نیستآزار دیگری، آزار خود استنوار عصب و عضله مهم در تشروح رهاییتکامل زبانایا ابزار هوشمندی یا مغز هم نوع خواری در میان پیشیسفر تجهیزات ناسا به مریخ ارتباط شگفت مغز انسان و فتست آر ان اس دز میاستنی گهاوکينگ پیش از مرگش رسالشکرگزار هر چیزی باش که داحلقه های اسرارآمیزکنترل همجوشی هسته ای با هبخش دیگری در وجود انسان همنابع انرژی از نفت و گاز خطرات هوش مصنوعیپاکسازی مغزمغز انسان برای شادمانی طدرمان پوکی استخوانافتخار انساناگر نیروی مغناطیس نباشد نوسانات کوانتومی منبع ماروشهای نو در درمان دیسک بتاثیر فکر بر سلامتهمیشه، آنطور نیست که هستسلول عصبی، در محل خاص خوداز نخستین همانند سازها تشایسته نیست در جیب خود قرتصور از زمان و مکانبه کدامین گناه کشته شدندفیروز نادریهشت توصیه برای کاستن از دحرکات چشم، ترجمه کننده ی کودکان خود را مشابه خود تبرای خودآگاه بودن تو بایمنبع هوشیاری کجاست قسمت پرکاری تیروئیددو بار در هفته ماهی مصرف مغز حریص برای خون، کلید تدرمان ساده ی روماتیسمالگوی بنیادین و هوشیاریریشه های مشترک حیاتابزار بقا از نخستین همانچگونه هوشیاری خود را توستاثیر گیاه خواری بر رشد وهنر رها شدن از وابستگیسندرم جدایی مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین E در چه مواد غذایشربت ضد خلطتغییر زودتر اتصالات مغزیبهداشت خواب، رمز حافظه ی فراموش کارها باهوش تر هسحس و ادراک قسمت چهل و سومکایروپاکتیک چیستدین، اجباری نیستبرخی توجهات در ببمار پارمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمآنچه می دانم، آنچه را میخنقش محیط زندگی و مهاجرت ددرک فرد دیگر و رفتارهای اامیدواری و مغزنگاه انسان محدود به ادراراه طولانی را به سلامت گذابزار بقا از نخستین همانتاثیر ترکیبات استاتین (سهوش مصنوعی از عروسک بازی سیاهچاله و تکینگی ابتدایجنگ و تصور از جنگاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجازضرورت زدودن افکاربیماری های ژنرالیزه ی عصفشار و قدرتحس و ادراک قسمت بیست و چهکریستال زمان(قسمت اولمخچه فراتر از حفظ تعادلدانشمندان نورون مصنوعی سبزرگ فکر کنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآیا ممکن است موش کور بی منقش حفاظتی مولکول جدید ددرب بسته با غیر خود باز متو جهانی هستی که خودش را انحراف و حقیقتچالش دیدگاه های سنتی در بز گهواره تا گورابزار بقای موجود زنده از تاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی سکته ی مغزی در جوانانجهان هوشیاراز تکینگی تا مغز- از مغز واکسن اسپایکوژن ضد کروناطعمه ی شبکه های ارتباط اجبیماری ضعف عضلات نزدیک بقوی تر باشحس و ادراک- قسمت پنجاه و گمان میکنی جرمی کوچکی در مرکز حافظه کجاستداروهای ضد تشنج با توضیح تفکر ترکیبی در هوش مصنوعمهندسی بدنآیا آگاهی پس از مرگ از بینقش غذاها و موجودات درياذهن چند جانبه نیازمند نگتوهم فضای خالی یا توهم فضانسان باشنخاع ما تا پایین ستون فقرزندگی هوشمند در خارج از زاتفاق و تصادفتاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش مصنوعی از عروسک تا کمسازگاری با محیط بین اجزاجهان شگفت انگیز و بی زماناز تکامل تا مغز، از مغز تورزش بهترین درمان بیش فععلم ساختن برج های چرخانبا همه مهربان باشقدرت کنترل خودخواب زمستانی سلول های سرگاهی مغز بزرگ چالش استمسمومیت دانش آموزان بی گداروی جدید ضد الزایمرتقویت استخوان در گرو تغذمیگرن و پروتئین مرتبط با آیا دست مصنوعی به زودی قاچند جهانیرفتار مانند بردهتوازن مهمتر از فعالیت زیاولین دارو برای آتاکسی فچرا ارتعاش بسیار مهم استزیر فشار کووید چه باید کراحساسات کاذبتبدیل پلاستیک به کربن و سهوش بشری تهدید برای بشریسرکه انگبین عسلی مفید برجامعه ی آسمانیاستفاده از سلول های بنیایادگیری هوش مصنوعی، عمیقعادت کردن به نعمتبار مغز بر دو استخوانلا اکراه فی الدینخود جسم و یا تصویرپول و شادیمطالبی در مورد تشنجدر ناامیدی بسی امید استتمدن قدیمی ای در جنوب ایرما اکنون میدانیم فضا خالآتاکسی فریدریشچهار ساعت پس از کشتار خوکرویا و واقعیتتکینگیایمان به رویانسبت طلایی، نشانه ای به سزبان و شناخت حقیقت قسمت چادراک ما درک ارتعاشی است تراشه مغز بدون واسطه ی دهوشیاری و افسردگیشلیک فراموشیحق انتخاباصلاح خطا با رفتن بر مسیرکلوزاپین داروی ضد جنونغم بی پایانبحثی در مورد نقش کلسیم و ملاحظه های اخلاقی دربارهخدا موجود استپیوندهای پیچیده با تغییرمغز مانند تلفن استدر عید نوروز مراقب تصادف تهدیدهای هوش مصنوعیماده، چیزی بیش از یک خلا آسيب میکروواسکولاریا آسنوار عصب و عضله برای تاییروزه داری متناوب، مغز را تکامل زبان انسان از پیشیایا بیماری ام اس (مولتیپهمه چیز موج استسفر دشوار اکتشافارتباط شگفت انگیز مغز انتشنچ پانایوتوپولوس تشنج اعتیاد را به دور بیندازALS نگاهی کامل بر بیماری وهاوکينگ پیش از مرگش رسالشکست حتمیحمله ویروس کرونا به مغزکنترل جاذبهبخشیدن دیگران یعنی آرامشمنابع انرژی از نفت و گاز دفاع از پیامبرپارادوکس ها در علممغز انسان برای شادمانی طدرمان آرتروز با ورزش موضافراد آغاز حرکت خودشان راگر نعمت فراموشی نبود بسنوشیدن چای برای مغز مفید روشهای شناسایی قدرت شنواتاثیر مشاهده بر واقعیت بهمکاری یا رقابتسلولهای ایمنی القا کنندهاز نشانه ها و آثار درک شدشادی، پاداش انجام وظیفهتصاویر زیبای رعد و برقبه امید روزهای بهترفیزیک مولکولها و ذرات در و هر کس تقوای خدا پیشه کنحرکت چرخشی و دائمی کیهانکودکان را برای راه آماده برای رشد، باید از مسیر خطمنبع هوشیاری کجاست قسمت پراسینزوماب در پارکینسودو برابر شدن خطر مرگ و میمغز در تنهایی آسیب میبیندرمان سرگیجه بدون نیاز بالگوبرداری از طبیعتریشه های اخلاقابزار بقا از نخستین همانچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر گیاه خواری بر رشد وهنر، پر کردن است نه فحش دسندرم دزدی ساب کلاویناز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کاشش مرحله تکامل چشمتغییر عمودی سر انسان از پبوزون هیگز چیستفراموشی همیشه هم بد نیستحس و ادراک قسمت نهمکار امروز را به فردا نینددیوار همه اش توهم بودبرخی توصیه ها برای واکسیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآنچه ناشناخته است باید شنقش مرکز تنفس سلولی در بیدرک نیازمند شناخت خویش اامیدی به این سوی قبر نیستنگاه از بیرون مجموعهرابطه تشنج و اوتیسمابزار بقا از نخستین همانتاثیر تغذیه بر سلامت رواهوش مصنوعی از عروسک بازی سیاهچاله ی منفرد یا سیاهجنگ داده هااز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسضرب المثل یونانیبیماری وسواسفشار روحی، همیشه بد نیست حس و ادراک قسمت بیست و یککریستال زمان(قسمت دوم)مخچه ، فراتر از حفظ تعادلدانشمندان یک فرضیه رادیکبزرگ شدن مغز محدود به دورمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآیا ما کالا هستیمنقش حیاتی تلومر دی ان آ ددرختان چگونه بر تشکیل ابتو جدای از کیهان نیستیاندوه در دنیا استچاالش ها در تعیین منبع هوزمین در برابر عظمت کیهانابزار بقای موجود زنده از تاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی سال سیزده ماههجهان های بسیار دیگراز تکینگی تا مغز- از مغز واکسن دیگر کرونا ساخته شظهور امواج مغزی در مغز مصبیماریهای تحلیل عضلانی اقیچی ژنتیکیحس و ادراک- قسمت بیست و پگنجینه ای به نام ویتامین مرکز خنده در کجای مغز استداروی فامپیریدین یا نورلتفکر خلا ق در برابر توهم مهربانی، شرط موفقیتآیا امکان بازسازی اندامهنقش غذاها در کاهش دردهای ذهن هوشیار در پس ماده ی متوهم لیلیپوتی(ریزبینی)انسان جدید از چه زمانی پانخاع درازتر یا کوتاهتر کزندگی و داراییاتوبان اطلاعات و پلِ بینتاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش مصنوعی به کمک هوش طبیستم با شعار قانون بدترین جهانی که نه با یک رخداد و از تکامل تا مغز، از مغز تورزش در کمر دردعلایم کمبود ویتامین E را با هوش مصنوعی خودکار روبقدرت انسان در نگاه به ابعخواب سالم عامل سلامتیگاهی جهت را عوض کنمسمومیت دانش آموزان، قماداروی سل سپتتقویت حافظه یا هوش مصنوعمیگرن و خوابآیا رژیم غذایی گیاهی سلاچند جهانی و علمرفتار وابسته به شکلتوت زیاد بخوریداولین دروغچرا بیماری های تخریبی مغزیرفون داروی ضد ام اساخلاق و علوم اعصابتبدیل تراکت صوتی مصنوعی هوش در طبیعتسرگیجه از شایعترین اختلاجاودانگی مصنوعیاستفاده از سلول های بنیایادگرفتن، آغاز حرکت است عادت بد را ترک کنبار بزرگ ایستادن بر دو پالاموژین داروی ضد اوتیسم؟خودآگاهی و هوشیاريپول و عقیدهمطالعه ای بیان میکند اهددر هم تنیدگی مرزها و بی متمدن پیشرفته ی پیشینیانما از اینجا نخواهیم رفتآتاکسی مخچه ای خودایمنتمدن بشری و مغز اخلاقیما اشیا را آنطور که هستندآتش منبع انرژینون و القلمرویا و کابوستکامل فردی یا اجتماعیاین پیوند نه با مغز بلکه نشانه های گذشته در کیهان زبان و شناخت حقیقت قسمت اادغام میان گونه های مختلتراشه ها روی مغزهوشیاری کوانتومیشلیک فراموشیحقیقت قربانی نزاع بین بی اصول انجام برخی نرمش ها دکلید نزدیک و نگاه تو بر فغیرقابل دیدن کردن مادهبحثی در مورد حقیقت فضا و ملاحظات بیهوشی قبل از جرخدا نور آسمان ها و زمین اپیوندی که فراتر از امکانمغز مادران و کودکان در زمدرمان نگهدارنده ی اعتیادآسیب ها ناشی از آلودگی هونوار عصب و عضله تعیین محلروزه داری و التهاب زیانبتکامل ساختار رگهای مغزی ایا بدون زبان میتوانیم تهمه چیز و هیچ چیزسفرنامه سفر به بم و جنوب ارتباط شگفت انگیز مغز انتشنج چیستاعداد بینهایت در دنیای مNVG 291هدف یکسان و مسیرهای مختلشکستن مرز دور مغزحمایت از طبیعتکندن ریشه ی خودبخشش، عقلانی یا غیر عاقلمنابع انرژی از نفت و گاز دفاع در برابر تغییر ساختپاسخ گیاهان در زمان خوردمغز انسان رو به کوچک تر شدرمان ام اس(مولتیپل اسکلافراد بی دلیل دوستدار تو اگر نعمت فراموشی نبود بسنوعی سکته مغزی ، وحشتناک روشی برای بهبود هوش عاطفتاثیر نگاه ناظر هوشیار بهمانند سازی در انسانسلولهای بنیادی مصنوعی دراز نظر علم اعصاب یا نرووسشب سیاه سحر شودتصادف یا قوانین ناشناختهبه بالا بر ستارگان نگاه کفیزیک هوشیاریوفور و فراوانیحس متفاوتکوری گذرای ناشی از موبایبرای زندگی سالم، یافتن تمنبع هوشیاری کجاست قسمت پرتوهای صادر شده از سیاهدو برابر شدن خطر مرگ و میمغز را از روی امواج بشناسدرمان سرگیجه بدون نیاز بالتهاب شریان تمپورالرژیم های غذایی و نقش مهم ابزار بقا از نخستین همانچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوموارکتوس ها ممکن است دسندرم سردرد به دلیل افت فاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا و استخوانششمین کنگره بین المللی ستغییرات منطقه بویایی مغزبوزون هیگز جهان را از متلفراموشی و مسیر روحانیحس و ادراک قسمت چهارمکار با یگانگی و یکپارچگیماست مالیدیوار، از ابتدا توهم بودبرخی درمان های Spinal Muscular Atمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآنچه واقعیت تصور میکنیم نقش نگاه از پایین یا نگاهدرک و احساسامیدی تازه در درمان سرطانگاه از دور و نگاه از نزدرادیوی مغز و تنظیم فرکانابزار بقا از نخستین همانتاثیر حرکات چشم بر امواج هوش مصنوعی از عروسک بازی سیاهچاله ی تولید کنندهجنبه های موجی واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهضربه مغزی در تصادف رانندبیماری کروتز فیلد جاکوبفضا و ذهن بازحس و ادراک قسمت بیست و دوکریستال زمان(قسمت سوم)مخچه ابزاري که وظیفه آن فدانشمندان ژنی از مغز انسبزرگ شدن تقریبا ناگهانی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمآیا ما تنها موجودات زنده نقش خرچنگ های نعل اسبی دردرختان اشعار زمینتو دی ان ای خاص ميتوکندرياندوه دردی را دوا نمیکندنابینایی در نتیجه ی گوشی زمین زیر خلیج فارس تمدنی ابزار بقای موجود زنده از تاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی سانسور از روی قصد بسیاری جهان هایی در جهان دیگراز تکینگی تا مغز- از مغزتواکسن دیگری ضد کرونا از دظرف باید پر شود چه با چرک بیماری، رساله ای برای سلقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصحس و ادراک- قسمت شصت و چهگوهر با نظر دیگران سنگ نممرگ چیستداروی لیراگلوتیدتفاوت قند طبیعی با قند و موفقیت هوش مصنوعی در امتآیا انسان با مغز بزرگش اخنقشه مغزی هر فرد منحصر بهذهن و زندگیتوهم چیستانسان خطرناکترین موجودنخستین تمدن بشریزندگی بی دوداتوسوکسیمایدتاثیر رژیم گیاهخواری بر هوش مصنوعی به شناسایی کاستم، بی پاسخ نیستجهانی که از یک منبع، تغذیاز خود رها شووزن حقیقی معرفت و شناختعلایم کمبود ویتامین E را با هر چیزی که نفس می کشد مقدرت ذهنخواب سالم عامل سلامتی و یگذر زمان کاملا وابسته به مسیر دشوار تکامل و ارتقاداروی ضد چاقیتقویت سیستم ایمنیمیگرن و روزه داریآیا رژیم غذایی گیاهی سلاچند روش ساده برای موفقیترفتار اجتماعی انسان، حاصتوسعه هوش مصنوعی قادر اساولین سلول مصنوعیچرا حیوانات سخن نمی گوینزیرک ترین مردماخلاق پایه تکامل و فرهنگتبدیل سلولهای محافط به سهوش عاطفی قسمت 11سرگردانیجایی برای یاد گرفتن باقی استفاده از سلول های بنیایادآوری خواب و رویاعادت دادن مغز بر تفکربار سنین ابزار هوشمندی الایو دوم دکتر سید سلمان فخودآگاهی و هوشیاريپوست ساعتی مستقل از مغز دمعمای اخلاقی قطاردر هم تنیدگی کوانتومیمعماری، هندسه ی قابل مشادر هم تنیدگی کوانتومی و پتمدن زیر آبما به جهان های متفاوت خودآثار باستانی تمدن های قدنوآوری ای شگفت انگیز دانرویا و خبر از آیندهتکامل مادی تا ابزار هوشماین اندوه چیستنشانه های پروردگار در جهزبان و شناخت حقیقت قسمت دادغام دو حیطه علوم مغز و تراشه ی هوش مصنوعی در مغزهوشیاری سنتی یا هوشیاری شنا در ابهای گرم جنوب نیاحقیقت آنطور نیست که به نظاصول توسعه ی یک ذهن کاملکلام و زبان، گنجینه ای بسغرور و علمبحثی در مورد عملکرد لوب فممانتین یا آلزیکسا یا ابخدا بخشنده است پس تو هم بپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز چون ابزار هوش است دلیدرمان نابینایان آیا ممکنآسیب روانی شبکه های اجتمنوار عصب و عضله در مطب دکروزه داری و بیمار ی ام اس تکامل شناخت انسان با کشفایا تکامل هدفمند استهمه چیز کهنه میشودسفرنامه سفر به بم و جنوب ارتباط غیرکلامی بین انساتشنج و حرکات شبه تشنجی قابقا با سازگارترین فرد اسفقر داده ها در هوش مصنوعیهدف یکسان، در مسیرهای متشگفت نیست من عاشق تو باشمحوادث روزگار از جمله ویرکندر در بیماریهای التهاببدون پیر فلکمنابع انرژی از نفت و گاز دقیق ترین تصاویر از مغز اپختگی پس از چهل سالگي به مغز انسان رو به کوچکتر شددرمان با سلول های بنیادیافزایش قدرت ادراکات و حساگر با مطالعه فیزیک کواننیوالینروشی جدید در درمان قطع نختاثیر نگاه و مشاهده ناظر همجوشی هسته ای، انرژِی بسلام تا روشناییاز نظر علم اعصاب اراده آزشبیه سازی میلیون ها جهان تضادهای علمیبه بالاتر از ماده بیندیشفیزیک و هوشیاریوقاحت و تمسخر دیگرانحس چشایی و بویاییکی غایب شدی تا نیازمند دلبرخی ملاحظات در تشنج های منبع هوشیاری کجاست قسمت پرتوزایی از جسم سیاهدو داروی جدید برای میاستمغز زنان جوانتر از مغز مردرمان سرگیجه بدون داروام آر آی جدید با قدرت شگفرژیم های غذایی و نقش مهم ابزار بقا از نخستین همانتاثیر گیاه خواری بر رشد وهورمون شیرساز یا پرولاکتسوی ما آید نداها را صدااز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا در سبزیجاتشعار و عملتغییرات مغز پس از 40 سالگیبی نهایت در میان مرزهافراموشی آرمانحس و ادراک قسمت نوزدهمکارهای کوچک، بی ارزش نیسماست مالی با هوش انسانیدید تو همیشه محدود به مقدبرخی روش های تربیتی کودکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآنچه حس می کنیم، نتیجه ی نقش نظام غذایی در تکامل مدرک کنیم ما همه یکی هستیمتو یک معجزه ایامگا سه عامل مهم سلامتنگاه از درون قفس یا بیرونراز تغییرابزار بقا از نخستین همانتاثیر دوپامین و سروتونینهوش مصنوعی از عروسک بازی سیاهچاله، سیاه خالص یا پجنسیت و تفاوت های بیناییاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهضررهای مصرف شکر و قند بر بیماری گیلن باره و بیمارفضای قلب منبع نبوغ استحس و ادراک قسمت بیست و سوکشف مکانیسم عصبی خوانش پمخچه تاثیر گذار بر حافظهدانشمندان پاسخ کوانتومی بزرگترین خطایی که مردم ممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآیا مصرف مولتی ویتامین هنقش داروهاي مختلف معروف درد و درستو در میانه ی جهان نیستی اندوهگین نباش اگر درب یا ناتوانی از درمان برخی ویزمان چیستابزار بقای موجود زنده از تاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی سانسور بر بسیاری از حقایجهان یکپارچهاز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن سرطانظرفیت مغز چقدر استبیمارستان هوش مصنوعیقانون مندی نقشه ژنتیکی محسن یوسف باغچه ی منگویید نوزده و ایمنی ساکتمرگ و میر پنهانداروی تشنجی دربارداریتفاوت مغز انسان و میمون هموفقیت در تفکر استآیا احتمال دارد رویا از آنقشه های مغزی جدید با جزیذهن و شیمی بدنتوهم و خیالانسان در هستی یا هستی در نخستین تصویر از سیاهچالهزندگی در جمع مواردی را براتصال مغز و کامپیوترتاثیر رژِیم غذایی بر میگهوش مصنوعی تعاملیستون فقرات انسان دو پا جلجهانی در ذهناز درخواست ها جدا شووزوز گوشعلائم عصبی آلزایمر، با ابا آتش، بازی نکن و بعد از قدرت شناختی انسان، محدودخواب عامل دسته بندی و حفطگذشته را دفن کنمسئول صیانت از عقیده کیسداروی ضد چاقیتلقین اطلاعات و حافظهمیگرن سردردی ژنتیکی که بآیا راهی برای بهبود وضعیچندین ماده غذایی که ماننرقیبی قدرتمند در برابر متوسعه برخی شغل ها با هوش اوکرلیزوماب داروی جدید شچرا حجم مغز گونه انسان درزیست شناسی کل در جزء فراکاختلا ل در خود عضلهتبر را بردارهوش عاطفی قسمت نهمسربازان ما محققا غلبه می جایی خالی نیستاستفاده از سلول های بنیایاری خدا نزدیک استعارضه جدید ویروس کرونا سباربر دیگران نباشلازم است هیچ کاری نکنیدخودت را از اندیشه هایت حفپوشاندن خود از نورپیموزایدمعنی روزهدر هم تنیدگی کوانتومی و دتمدنی قدیمی در شمال خلیج ما با کمک مغز خود مختاريمآدم عاقل، وقت خودش را هدرنوار مغز مشاهده ی غیر مسترویا بخشی حقیقی از زندگی تکامل مداوماین ایده که ذرات سیاهچالنشانه های بیداری روحیزبان و شناخت حقیقت قسمت سارتقا و تکامل سنت آفرینش تراشه ی بیولوژِیکهوش، ژنتیکی است یا محیطیشناخت و معرفت، و نقش آن دحقیقت افراداصول سلامت کمرکلام، در تحولی شگفت آور بغربال در زندگیبحثی درباره هوش و تفاوتهمن و وجود توهمیخدای رنگین کمانپیام های ناشناخته بر مغز مغز چگونه صداها را فیلتر درمان های اسرار آمیز در آآسیب عصب پا به دنبال اعتینوبت کودکانروزه داری سلول های بنیادتکامل، نتیجه ی برنامه ریایجاد احساساتهمه چیز در زمان مناسبسفرنامه سفر به بم و جنوب ارتروز یا خوردگی و التهاتشنج به صورت اختلال رفتابقا در ازای بیماریفلج نخاعی با الکترودهای هدف از تکامل مغزشگفت انگیز بودن کیهانحکمت الهی در پس همه چیزکندر علیه سرطانبدون بار گذشتهمنابع انرژی از نفت و گاز دل به دریا بزنپدیده خاموش روشن در پارکمغز ایندگان چگونه استدرمان تومورهای مغزی با اافزایش میل جنسی با خوردن اگر تلاش انسان امروز برانیکولا تسلاروشی جدید در درمان نابینتاثیر نگاه انسان بر رفتاهمدلی و هوش عاطفیسلاح و راهزنیاز نظر علم اعصاب اراده آزشبیه سازی سیستم های کوانتظاهر خوابیده ی مادهبه جای محکوم کردن دیگران فیزیک آگاهیوقت نهيب هاي غير علمي گذشحس و ادراک (قسمت اول )کیهان خود را طراحی میکندبرخی مرزهای اخلاق و علوم منبع هوشیاری کجاست قسمت پرسشدو سوی واقعیتمغزهای کوچک بی احساسدرمان سرطان با امواج صوتام اس و سرطانرژیم ضد التهابیابزار بقا از نخستین همانتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش فوق العاده، هر فرد اسسوپاپ ها یا ترانزیستورهااز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی 12 در درمان دردصبور باشبی نظمی مقدمه شناختفرایند پیچیده ی خونرسانیحس و ادراک قسمت هفتمکارهایی بیش از طراحی و گپماشین دانشدیدن خدا در همه چیزبرخی سلولهای عصبی در تلامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآنها نمیخواهند دیگران رانقش نظریه تکامل در شناسادرک احساسات و تفکرات دیگتو یک جهان در مغز خودت هساما شما از دید خفاش کور هنگاه از درون مجموعه با نگراست دستی و چپ دستیابزار بقا از نخستین همانتاثیر دپاکین بر بیماری مهوش مصنوعی از عروسک بازی سیاره ی ابلهانجنسیت و تفاوت های بیناییاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مضررهای شکر بر سلامت مغزبیماری آلزایمر، استیل کوفضای خالی ای وجود نداردحس و ادراک قسمت بیستمکشف مکانیسمی پیچیده در بمخاطب قرار دادن مردم، کادانشمندان اولین سلول مصنبزرگترین درد از درون است منبع هوشیاری کجاست؟(قسمآیا مغز تا بزرگسالی توسعنقش درختان در تکاملدرد باسن و پا به دلیل کاهتوقف؛ شکستاندام حسی، درک از بخش هایناتوانی در شناسایی چهره زمان و مکان، ابعاد کیهان ابزار بقای موجود زنده از تاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی سانسور ذهنجهان یکپارچهاز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن سرطانعقل مجادله گربیندیشقانون گذاری و تکاملحساسیت روانی متفاوتگوش دادن بهتر از حرف زدنمرگ و میر بسیار بالای ناشداروی جدید ALSتفاوت ها و تمایزها کلید بمولکول ضد پیریآیا احتمال دارد رویا از آنقشه با واقعیت متفاوت اسذهن پر در برابر آگاهیتوهم وجودانسان عامل توقف رشد مغزنخستین روبات های زنده ی جزندگی در سیاهچالهاثر مضر مصرف طولانی مدت رتاثیر سلامت دستگاه گوارشهوش مصنوعی در قضاوت های استارگانی قبل از آغاز کیهجهان، تصادفی نیستاز دست دادن دم در پیشینیاوسواس، بیماری استعلت خواب آلودگی بعد از خوبا تعمق در اسرار ابدیت و قدرت عشقخواص فلفل سبزگر جان به جز تو خواهد از خمسئولیت جدیدداروی ضد تشنج با قابليت تتلاش ها برای کشف منابع جدمیگرن شدید قابل درمان اسآیا راهی برای رفع کم آبی چندجهانیرقابتی بی هدف یا رقابتی هتوصیه های سازمان بهداشت ايندگان چگونه خواهند دیدچرا خشونت و تعصبزیست شناسی باور حقیقت یا اختلاف خانوادگی را حل کنتحریک عمقی مغزهوش عاطفی قسمت هفتمسربرولایزینجاذبهاستفاده از سلول های بنیاژن همه چیز نیستعجول نباشبارداری بدون رحملبخند بزن شاید صبح فردا زخودروهای هیدروژنیخورشید مصنوعیپیموزایدمعاینه قبل از نوار عصب و در هر سوراخی سر نکنتمرکز و مدیتیشنما بخشی از این جهان مرتبطآرام باشنوار مغز با توضیح دکتر فارویا تخیل یا واقعیتتکامل چشماین ابتدای تناقض هاستنظام مثبت زندگیزبان جانسوزارتقا یا بازگشت به قبل ازتربیت کودکان وظیفه ای مههوض مصنوعی زندهشناخت حقیقت یا آرزوهای گحقیقت انساناضطراب و ترسکلرال هیدرات برای خوابانمقالاتبحثی درباره هوش و تفاوتهمن کسی در ناکسی دریافتم خدایی که ساخته ی ذهن بشر پیدایش زبانمغز ناتوان از توجیه پیدادرمان های بیماری آلزایمرآسانی موفقیتنور از عمق تاریکیروزهای بد باقی نمیماندتکثیر سلول در برابر توقف ایران بزرگهمه چیز در زمان کنونی استسفرنامه سفر به بم و جنوب ارزش های وارونهتشنج عدم توازن بین نورون بقای حقیقی در دور ماندن افلج بل، فلجی ترسناک که آنهدف از خلقت رسیدن به ابزاشگفت زده و حیران باشحافظه میتواند بزرگترین دکو کیو تن coQ10بدون زمان، ماده ای وجود نمنابع انرژی از نفت و گاز دلایلی که نشان میدهد ما بپروژه ی ژنوم انسانیمغز ابزار بقای برتر مادیدرمان تشنجافزایش مرگ و میر سندرم کواگر خواهان پیروزی هستینیاز به آموزش مجازی دیجیروشی جدید در درمان سکته متاثیر نگاه انسان بر رفتاهمراه سختی، اسانی هستسلسله مباحث هوش مصنوعیاز واقعیت امروز تا حقیقتشبکه های مصنوعی مغز به درتظاهری از ماده است که بیدبه جای تولید، بیشتر گوش کفیزیکدانان ماشینی برای توقتی فهمیدی خطا کردی برگحس و ادراک (قسمت دوم )کیهانِ هوشیارِ در حال یابرخی نکات از گاید لاین پرمنبع هوشیاری کجاست قسمت پرسش و چستجو همیشه باقی ادولت یا گروهکمغز، فقط گیرندهدرمان ضایعات نخاعیام اس یا تومور؟چگونه انتظارات بر ادراک رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وابزار بقا از نخستین همانتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی می تواند بر احسوپاپ ها یا ترانزیستورهااز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی هفدهصبور باشبی هیچ می ایی و بی هیچ میرفرایند تکامل و دشواری هاحس و ادراک قسمت هفدهمکاربرد روباتهای ريزنانومبانی ذهنی سیاه و سفیددیدگاه نارسای دوگانه ی مبرخی سيناپسها طی تکامل و منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآنژیوگرافی از مغزنقش هورمون های تیروئید ددرک تصویر و زبان های مخلتتو کجای جهانیامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنگاه حقیقی نگاه به درون ارجزخوانی هایی که امروز بابزار بقا از نخستین همانتاثیر داروهای ضد التهاب هوش مصنوعی از عروسک بازی سیاره ابلهانجهل مقدساز تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار ضعیف و قویبیماری الزایمرقفس دور خود را بشکنحس و ادراک قسمت دهمکشف ژن جدید، می تواند گستمدل همه جانبه نگر ژنرالیدانشمندان تغییر میدان مغبسیاری از مجرمان، خودشانمنبع هوشیاری در کجاست؟ قآیا همه جنایت ها نتیجه بینقش ذهن و شناخت در حوادث درد زانو همیشه نیاز به جرتولید مولکول جدید توسط هانرژی بی پایان در درون هرنادیدنی ها واقعی هستندزمان و گذر آن سریع استابزار بقای موجود زنده از تاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی ساهچاله ها تبخیر نمیشودجهان کنونی و مغز بزرگتریاز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن ضد اعتیادعقل در جهان جدید، عجیب اسبیهوش کردن در جراحی و بیمقانون جنگلخفاش کور و انسان بینا؟گوشه بیماری اتوزومال رسسمرگ و سوال از قاتلداروی جدید s3 در درمان ام تفاوت ها را به رسمیت بشنامولتیپل اسکلروز در زنان آیا بدون ناظر هوشمند هم بنقص های سیستمی ایمنیذهن تو همیشه به چیزی اعتقتوهم وجودانسانیت در هم تنیده و متصنرمش های مفید برای درد زازندگی زمینی امروز بیش از اثرات فشار روحی شدیدتاثیر عصاره تغلیظ شده گیهوش مصنوعی در کامپیوترهاسخن نیکو مانند درخت نیکوجهش های ژنتیکی مفید در سااز روده تا مغزوسیله، فقط دعا نیستعماد الدین نسیمی قربانی با خودت نجنگقسم به فقرخواص منیزیمگرفتار محدودیت ها و ابعامسئولیت در برابر محیط زیداروی ضد تشنج با قابليت تتلاش های جدید در ALSمیاستنی گراویس بدون آنتیآیاما مقهور قوانین فیزیکنه ناامیدی بلکه ارتقارموزی از نخستین تمدن بشرتوصیه های غیر دارویی در سايا اراده آزاد توهم است یچرا در مغز انسان، فرورفتزیست، مرز افق رویداد هستاختلال حرکتی مانند لرزش تحریک عمقی مغز در آلزایمهوش عاطفی قسمت یازدهسردرد میگرنجاذبه و نقش آن در شکلگیریاستیفن هاوکینگ در مورد هژن همه چیز نیستعدم توقف تکامل در یک اندابازگشایی مجدد مطب دکتر سلحظات خوش با کودکانبازگشت از آثار به سوی خدالرزش ناشی از اسیب به عصبخوش قلبی و مهربانیپیچیدگی های مغزمگسمعادله ها فقط بخش خسته کندر والنتاین کتاب بدید همتمرکز بر هدفما تحت کنترل ژنها هستیم یآرامش و دانشنوار مغز ترجمه رخدادهای رویا حقی از طرف خداتکامل و ارتقای نگاه تا عماین بیمار را باید چه کار نظریه ی تکامل در درمان بیزبان ریشه هایی شناختی اسارتوکين تراپی روشی جديد ترجمه فعالیت های عضله به هیچ نقطه ای مرکزی تر از اشناخت درون، شناخت بیرون؛حقیقت اشیااطلاع رسانی اینترنتیکم کردن کالری روشی سودمنتاثیر ویتامین دی بر بیمابحثی درباره هوش و تفاوتهمن پر از تلخیمخدایا جز تو که را دارمپیر شدن حتمی نیستمغز و قلب در جنین موش مصندرمان های بیماری اس ام ایآشنا پندارینور درونروزهای سختتأثیر نیکوتین سیگار بر مایرادهای موجود در خلقت بهمه چیز، ثبت می شودسفری به آغاز کیهانارزش های حقیقی ارزش های غتشویق خواندن به کودکانبلندی در ذهن ما درک بلندیفلج خوابهر چیز با هر چیز دیگر در تشگفتی های نقشه ی ژنتیکیحافظه های کاذبکوچ از محیط نامناسببر کسی اعتماد نکن مگر اینمنابع انرژی از نفت و گاز دنیا فریب و سرگرمیپروژه ی ژنوم انسانیمغز ابزار برتر بقادرمان جدید ALSافزایش سرعت پیشرفت علوم اپل ویژن پرو در تشخیص بیمچیز جدید را بپذیرريتوکسيمب در درمان ام استاثیر ویتامین دی بر بیماهمراهی میاستنی با برخی سسلطان جنگل یا صاحب ملکوتاز کجا آمده ام و به کجا میشبکیه های مصنوعیتعویض دارو در تشنجبه خوبی های دیگران فکرکنفال نیکوحس و ادراک قسمت 67کیست هیداتید مغزبرخی نرمش ها برای درد زانمنبع هوشیاری کجاست قسمت پرسشگری نامحدوددونپزیل در بیماران قلبی مغز، همه ی واقعیت را نمیبدرمانهای بیماری پارکینسامواجی که به وسیله ی ماشیچگونه به سطح بالایی از هورژیم غذایی سالم و ضد التهابزار بقا از نخستین همانتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی متصل با مغزسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتغییرات آب و هوایی که به از تکینگی تا مغز از مغز تویتامین دی گنجینه ای بزرصبر لازمه ی پیروزی استبی ذهن و بی روحفرایند حذف برخی اجزای مغحس و ادراک قسمت هجدهمکاربرد روباتهای ريز، در مباحث مهم حس و ادراکدیروز و امروزبرداشت مغز ما از گذر زمانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآنان که در قله اند هرگز خنقش هورمون زنانه استروژندرک حقیقت نردبان و مسیری تو کز محنت دیگران بی غمیانفجار و توقف تکاملی نشانگاه دوبارهرحم مصنوعیابزار بقا از نخستین همانتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هوش مصنوعی از عروسک بازی سیاره ابلهانجهان فراکتالاز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقطلوع و حقیقتبیماری ای شبیه آلزایمر و قفس ذهنحس و ادراک قسمت دوازدهمکشف ارتباط جدیدی از ارتبمدل هولوگرافیک ژنرالیزهدانشمندان روش هاي جدیدی بسیاری از بیماری های جدیمنبع هوشیاری در کجاست؟(قآیا هوش مصنوعی می تواند ننقش روی و منیزیم در سلامتدردهای سال گذشته فراموش تولید مثل اولین ربات های انرژی تاریکنادیدنی ها بیشتر از دیدنزمان و صبرابزار بقای موجود زنده از تاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی سایه ی هوشیاریجهان کاملی در اطراف ما پراز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن علیه سرطانعقل سالمبیهوشی در بیماران دچار اقانون جنگلخفاش با شیوع همه گیری جدیگوشت خواری یا گیاه خواریمرگ انتقال است یا نابود شداروی جدید لنفوم و لوکمیتفاوت های بین زن و مرد فقمواد کوانتومی جدید، ممکنآیا برای تولید مثل همیشه نقص در تشخیص هیجانات عامذهن خود را مشغول هماهنگیتوهم بی خداییانسانیت در برابر دیگراننرمش های مفید در سرگیجهزندگی زودگذراثرات مفید قهوهتاریک ترین بخش شبهوش مصنوعی در تفکر خلاق اسخن و سکوتجهش های ژنتیکی غیر تصادفاز سایه بگذریک پیام منفرد نورون مغزی عنصر اصلی تعیین واقعیتبا خدا باشقضاوت ممنوعخواص میوه ی بهگریه ی ابر، رمز طراوت باغمستند جهان متصلداروی ضد تشنج توپیراماتتلاش های جدید در درمان فرمیدان مغناطيسي زمین بشر آگاهی فراتر از آگاهینه به اعدامرمز و رازهای ارتباط غیر کتوصیه هایی در مصرف ماهیايا اراده آزاد توهم است یچرا ذرات بنیادی معمولاً زاویه نگاه ها یکسان نیستاختلال خواب فرد را مستعد تداوم مهم است نه سرعتهوش عاطفی قسمت پنجمسردرد میگرن در کودکانجبران از دست رفته هااستیفن هاوکینگ در تفسیر ژن هوش و ساختارهای حیاتی عدم تعادل دوپامین، فقط ببازگشت به ریشه های تکامللرزش دست ها و گردن و سر ETخوش خیالی و خوش بینیپیچیدگی های مغزی در درک زمعجزه های هر روزهدر یک فراکتال هر نقطه مرکتمرکز بر امروزمانند کودکان باشیدآرامش و سکوننوار مغز در فراموشی هارویاها از مغز است یا ناخوتکامل و ریشه ی مشترک خلقتاینکه به خاطرخودت زندگی نظریه ی تکامل در درمان بیزبان شناسی مدرن در سطح سلارتباط میکروب روده و پارترجمه ی فعالیت های عضله بهیچ چیز همیشگی نیستشناسایی تاریخچه ی تکاملیحقیقت تنها چیزی است که شااطلاعات حسی ما از جهان، چکمی زاویه ی دیدت را عوض کصفحه اصلیبحثی درباره هوش و تفاوتهمن بی من، بهتر یاد میگیرمخرما منبع بسیار خوب آنتی پیراستاممغز و هوش، برترین ابزار بدرمان های جدید ALSآشنا پندارینوروفیبروماتوزروزهای سخت میگذردتأثیر نگاه انسان بر رفتاایستادن در برابر آزادی بهمه ی سردردها بی خطر نیستسقوط درون جاذبه ای خاص، چارزش حقیقی زبان قسمت اولتشخیص ژنتیکی آتروفی های بلوغ چیستفلج خواب چیستهر جا که جات میشه، جات نیشگفتی های زنبور عسلحافظه و اطلاعات در کجاست کوچک شدن مغز از نئاندرتابرلیتیونمنابع انرژی از نفت و گاز دنیا مکانی بسیار اسرارآمپروژه ی علمی پیوند مغز سامغز از بسیاری حقایق می گردرمان جدید مولتیپل میلومافسردگی و اضطراب در بیمااپی ژنتیکچیزی منتظر شناخته شدنریه زغالیتاثیر ویروس کرونا بر مغز همراهی نوعی سردرد میگرنیسم زنبور ، کلیدی برای واراز کسی که یک کتاب خوانده شباهت مغز و کیهانتعامل انسان و هوش مصنوعیبه خودت مغرور نشوفاکسیبتحس و ادراک قسمت 74کیست کلوئید بطن سومبرخی نرمش ها برای زانومنبع هوشیاری کجاست قسمت پس از اگو یا بعد از نفسمغزتان را در جوانی سیم کشدرماندگی به دلیل عادت کرامیوتروفیک لترال اسکلروچگونه باغبانی باعث کاهش رژیم غذایی ضد التهابیابزار بقا از نخستین همانتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی و کشف زبان هایسوخت هیدروژنی پاکتغییرات تکاملی سر انسان از تکینگی تا مغز از مغز تویروس مصنوعیصبر و واقعیتبی سوادی در قرن 21فراتر از دیوارهای باورحس و ادراک قسمت هشتمکاش شرف اجباری بود یا حتیمبتکران خودشکوفادیسک گردنبرداشتت از جهان رو زیاد منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآنتی بادی منوکلونال در دنقش ویتامین K در ترمیم اسدرک دیگرانتو پیچیده ترین تکنولوژی انفجار بزرگ پایان بوده انگاهی بر قدرت بینایی درارحم مصنوعیابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی سیب یکسان و دیدگاه های متجهان قابل مشاهده بخش کوچاز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدطلای سیاهبیماری ای شبیه ام اس مولتقفس را بشکنحس و ادراک قسمت سومکشف جمجمه ای درکوه ایرهومدل هولوگرافیک تعمیم یافدانشمندان روشی برای تبدیبسیاری از بیماری های جدیمنبع خواب و رویاآیا هوش مصنوعی زندگی بشرنقش روزه داری در سالم و جدردی که سالهاست درمان نشتولید یا دریافت علمانرژی تاریک که ما نمی تونادانی در قرن بیست و یکم،زمان واقعیت است یا توهمابزارهای پیشرفته ارتباط تاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی سایه را اصالت دادن، جز فرجهان پیوستهاز تکینگی تا مغز، از مغز واکسنی با تاثیر دوگانه اعقلانیت بدون تغییربیوگرافیقانونمندی و محدودیت عالمخلا، حقیقی نیستگیلگمش باستانی کیستمرگ تصادفیداروی جدید میاستنی گراویتفاوت های تکاملی در مغز وموجود بی مغزی که می تواندآیا بزرگ شدن مغز فقط در دنقطه ی رسیدن به قلهذهن خالی از شلوغی افکارتوهم تنهاییانسان، گونه ای پر از تضادنرمش های موثر در کمردردزندگی سلول در بدن، جدای ااثرات مفید روزه داریتاریکی من و تو و گرد و غباهوش مصنوعی در خدمت خلق وحسخن پاک و ثابتجهش های بیماری زا، معمولاز علم جز اندکی به شما دایک پیشنهاد خوب برای آسان عوامل موثر در پیدایش زبابا طبیعت بازی نکنقطار پیشرفتخواص هلو برگ هلوگربه شرودینگر و تاثیر مشمشکل از کجاستداروی ضد جنون در درمان تیتلاش های جدید در درمان سرمیدان های مغناطیسی قابل آپومورفین در پارکینسوننه به اعدامرمز گشایی از اتصالات مغزتوضیحی ساده در مورد هوش مای نعمت من در زندگیمچراروياها را به یاد نمی آزاوسکا درمان گوشراختلال در شناسایی حروف و تداخل مرزها و صفات با بینهوش عاطفی قسمت اولسردرد میگرنی در کودکانجدا کردن ناخالصی هااستخوان های کشف شده، ممکژن یا نقشه توسعه مغز و نقعدم درکاستروژن مانند سپر زنان دژن ضد آلزایمرعدالت برای من یا برای همهبازخورد یا فیدبکلرزش عضله یا فاسیکولاسیوخوشبختی چیستپیوند قلب خوک، به فرد دچامعجزه ی چشمدر کمتر از چند ماه سوش جدتمساح حد واسط میان مغز کومانند آب باشآرامش عقلنوار مغز در تشخیص بیماری رویاهای پر رمز و حیرتی درتکامل ابزار هوش ، راه پر اینکه خانواده ات سالم بانظریه ی تکامل در درمان بیزبان شناسی نوین نیازمند ارتباط ماده و انرژیترجمه ای ابتدایی از اسراهیچ چیز، چقدر حقیقی استشناسایی سلول های ایمنی احقیقت خواب و رویااطلاعاتی عمومی در مورد مکمالگرایی دشمن پیشرفتسوالات پزشکیبحثی درباره هوش و تفاوتهمننژیتخسته نباشی باباپیشینیان انسان از هفت میمغز و اخلاقدرمان های جدید میگرنآشناپنداری چیستنورون هاي مصنوعی می توانروش مقابله مغز با محدودیتأثیر شیرینی های حاوی لواکنون را با همه ی نقص هایهمه جا خیر بکارسقوط زیگزاگی یا ناگهانیارزش حقیقی زبان قسمت دومتشخیص آلزایمر سالها قبل بلعیدن ستاره توسط سیاهچافلج دوطرفه عصب 6 چشمهر حرکت خمیده می شود و هر شانس یا نتیجه ی تلاشحافظه و اطلاعات در کجاست کوچکی قلببرنامه و ساختار پیچیده ممنابع انرژی از نفت و گاز دنیای شگفت انگیز کوانتومپروانه ی آسمانیمغز به تنهایی برای فرهنگ درمان جدید میگرن با انتی افسردگی و ساختار مغزابتدا سخت ترین استچیزی خارج از مغزهای ما نیریواستیگمینتاثیر ژنها بر اختلالات خهندسه ی پایه ایسماگلوتید داروی کاهش دهناز آغاز خلقت تا نگاه انساوقتی پر از گل شدی خودت را شباهت مغز با کیهان مادیتعامل انسان با هوش مصنوعبه خودت نگاه کنفاجعه ی جهل مقدسحس و ادراک قسمت 75کپسول ژری لاکتبرخی نرمش های گردنمنبع هوشیاری کجاست قسمت آلودگی هوا چالش قرن جدیدمغزتان را در جوانی سیمکشدرها بسته نیستامید نیکو داشته باش تا آنچگونه تکامل مغزهای کنونیرژیم غذایی ضد دردابزار بقا از نخستین همانتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی یا حماقت طبیعسودمندی موجودات ابزی بر تغذیه بر ژنها تاثیر دارداز تکینگی تا مغز از مغز تویروس های باستانی، مغز مصبر بسیار بایدبی شرمیفرار در فرار از میزبان، دحس و ادراک قسمت هشتاد و نکتاب گران و پرهزینه شد ولمتواضع باشدیستونی قابل درمانبررسي علل احتمالي تغيير منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآنزیم تولید انرژی در سلونقش ژنتیک در درمان اختلادرک درست از خود و هوشیاریتو آرامش و صلحیانقراض را انتخاب نکنیدنگاهی بر توانایی اجزاي برسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرابزار بقای موجود زنده از تاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی سیر آفرینش از روح تا مغز جهان موازی و حجاب هااز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرطوفان فقر و گرسنگی و بی سبیماری اسپینال ماسکولار قله برای دیدن نه برای به حس و ادراک قسمت سی و هشتمکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمدل های ریز مغز مینی بریندانش، قفل ذهن را باز میکنبشکه ای که ته نداره پر نممنتظر نمان چیزی نور را بهآیا هوش ارثی دریافتی از پنقش رژیم غذایی بر رشد و ادرس گرفتن از شکست هاتولید پاک و فراوان انرژیانرژی خلا ممکن استنازوکلسینزمان پلانکابزارهای بقا از نخستین هتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی ساخت سلول عصبی حتی پس از جهان پیوستهاز تکامل تا مغز از مغز تا وابستگی یعنی قلادهعقیده ی بی عملبیوگرافیقارچ بی مغز در خدمت موجودخلا، خالی نیستگیاه بی عقل به سوی نور میمرگی وجود نداردداروی جدید آلزایمرتفاوت های زبانی سرمنشا تموجودات مقهور ژنها هستندآیا تکامل و تغییرات ژنتینقطه ای بود و دگر هیچ نبوذهن سالمتوهم جداییانعطاف پذیری مکانیسمی علنرمشهای مهم برای تقویت عزندگی، مدیریت انرژیاثرات مضر ماری جواناتاریکی و نورهوش مصنوعی در خدمت خلق وحسخت ترین حصارجهش تمدنی عجیب و شگفت انسازدواج های بین گونه ای، ریک آلل ژنتیکی که از نئاندعوامل ایجاد لغت انسانی و بالای هر دستی، دستی هستقطره قطرهخواص هندوانهگزیده ای از وبینار یا کنفمشکلات نخاعیدارویی خلط آورتلاش های جدید شرکت نورالمیدان های کوانتومی خلاآپومورفین در پارکینسوننه بدبخت بلکه نادانرمز پیشرفت تواضع است نه طتوضیحات دکتر فاطمی در موای همه ی وجود منچراروياها را به یاد نمی آزبان فرایند تکاملی برای اختلال در شناسایی حروف و ترقی واقعی یا شعار ترقیهوش عاطفی قسمت دهمسردرد و علتهای آنجدایی خطای حسی استجریان انرژی در سیستم های اسرار آفرینش در موجژنها نقشه ایجاد ابزار هوعسل طبیعی موثر در کنترل ببازسازي مغز و نخاع چالشی لزوم گذر انسان از حدها و خوشبختی دور از رنج های مپیوند مدفوعمعجزه ی علمدر آرزوهایت مداومت داشتهتنفس هوازی و میتوکندریماه رجبآرامش(سکوت) stillness و تکاپونوار مغزی روشی مهم در تشخرویای شفافتکامل تکنولوژیاین، فقط راه توستنظریه ی ریسمانزبان، نشان دهنده ی سخنگو ارتباط متقابل با همه ی حیترس و آرمان هاهیچ وقت خودت را محدود به شهر زیرزمینی در ژاپن براحقیقت در علم، هرگز نهایی اطلاعاتی عمومی در مورد مکمردردپیامهای کاربرانبحثی درباره احساسات متفامن، ما یا چی؟خطا در محاسبات چیزی کاملپیشرفت های باور نکردنی دمغز و اخلاقدرمان های جدید در بیماری آشتی بهتر استنورون های ردیاب حافظهروش های صرفه جویی در ایجاتئوری تکامل امروز در درماکوییفلکسهمیشه چیزی برای تنهایی دسلول های مغزی عامل پارکیارزش حقیقی زبان قسمت سومتشخیص ایدزبنی عباس، ننگی بر تاریخفن آوری های جدید علیه شناهرچیز با یک تاب تبدیل به شانس یا تلاشحافظه و اطلاعات در کجاستکوچکترین چیز یک معجزه اسبرنامه ی مسلط ژنها در اختمنابع انرژی از نفت و گاز دنیایی پر از سیاهچاله مغز بیش از آنچه تصور میشودرمان جدید کنترل مولتیپلاقلیت خلاقابتدایی که در ذهن دانشمنچیزی شبیه نور تو نیستریاضیات یک حس جدید استتاثیر کلام در آیات کلام بهندسه ی رایج کیهانسندرم میلر فیشراز انفجار بزرگ تا انفجار وقتی تو از یاد گرفتن باز شباهت های ریشه ای چند بیمتعداد کلی ذهن ها در جهان به دنبال رستگاری باشفارغ التحصیلان، فقیر و دحس و ادراک قسمت 78کامپیوتر سایبورگدوچرخه در کاهش دردهای کمبرخی یونها و مولکول های ممنبع هوشیاری کجاست قسمت آلودگی هوا و ویروس کرونامغط یک گیرنده استدرهای اسرارآمیز و پوشیدهامید نجاتچگونه جمعیت های بزرگ شکل راه فراری نیستابزار بقا از نخستین همانتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسی و سه پل اصفهانثبت و دستکار ی حافظهاز تکینگی تا مغز از مغز تویرایش DNA جنین انسان، برصد قدح، نفتاده بشکستبی عدالتی در توزیع واکسن فرد موفقحس و ادراک قسمت هشتاد و شکتاب زیست شناسی باورمجموعه های پر سلولی بدن مدژا وو یا اشنا پنداریبررسی مغز با امواج مادون منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآواز خواندن در قفس، نشاننقش گرمایش آب و هوا در همدرک عمیق در حیواناتتو افق رویداد جهان هستیانواع سکته های مغزینگاهت را بلند کنرساناها و ابر رساناها و عابزار بقای موجود زنده از تاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی سیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان ما میتواند به اندازاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که طوفان بیداریبیماری اضطراب عمومیقله سقوطحس و ادراک قسمت سی و ششمکشیدن مادی روشی برای جلومدیون خود ناموجوددانش، یک انسان را ناسازگبشریت از یک پدر و مادر نیمنتظر نتیجه ی کارهایت باآیا هوش سریعی که بدون احسنقش رژیم غذایی در رشد و ادست و پا زدن در سایه؟تولید اندام با چاپ سه بعدانرژِی برای ایجاد اضطرابنباید صبر کرد آتش را بعد زمان به چه دلیل ایجاد میشابزارهای بقا ازنخستین همتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی ساخت شبکه عصبی مصنوعی با جهان پر از چیزهای اسرار آاز تکامل تا مغز، از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغعلم و ادراک فقط مشاهده ی بیان ژن های اسکیزوفرنی دقبل و بعد از حقیقتخلاصه ای از مطالب همایش مگیاه خواری و گوشت خوار کدمراقب خودتون و خانواده هداروی جدید ای ال استفاوت ایستایی و تکاپومورد نادر همپوشانی دو بیآیا جنین انسان، هوشمندی نقطه بی بازگشتذهت را روی چیزهای مفید متتوهم جدایی و توهم علماهرام مصر از شگفتی های جهچرا ماشین باید نتایج را پزندگی، مراتب هوشیاری استاجزای پر سلولی بدن انسان تاریکی خواهد ترسیدهوش مصنوعی درمانگر کامپیسخت ترین کار، شناخت خود اجهشهای مفید و ذکاوتی که داسکلت خارجی در درمان اختیک جهش ممکن است ذهن انسانعواملی که برای ظهور لغت ابالاترین هدف از دولتلمس کوانتومیخواص انارگزارش یک مورد جالب لخته ومشکلات بین دو همسر و برخیدارویی ضد بیش فعالی سیستتلاش هایی در بیماران قطع میدان بنیادین اطلاعاتآب زندگی است قسمت چهارمنه جنگ و نه خونریزیرمز بقای جهش ژنتیکیتیوتیکسن داروی ضد جنونای آنکه نامش درمان و یادشچراغ های متفاوت و نور یکسزبان متغیراختلالات مخچهتروس جریان انرژیهوش عاطفی قسمت دومسردرد به دلیل مصرف زیاد مهوش عاطفی قسمت سومسردرد تنشنجریان انرژی در سیستم های اسرار بازسازی اندام هاژنها ، مغز و ارادهعشق به هفت مرتبه ی شناختیباغچه ی منلزوم سازگاری قانون مجازاخیالپردازی نکنپیوند مدفوع در درمان بیممعجزه ی علم در کنترل کروندر آسمان هدیه های نادیدنتنفس هوازی و میتوکندریماپروتیلینآزمون تجربی، راهی برای رنوار مغز، مفید و بی خطرروان سالمتکامل جریان همیشگی خلقتاینترنت بدون فیلتر ماهوانظریه تکامل در درمان بیمزبان، وسیله شناسایی محیطارتباط چاقی و کاهش قدرت بترسان نیستیهیچ کاری نکردن به معنی چیشواهدی از نوع جدیدی از حاحقیقت راستین انسان علم باعتقاد اشتباه، نتیجه ی نکمردرد ناشی از تنگی کاناسایتهای دیگربحثی درباره احساساتی غیرمنابع انرژي پاک سرچشمه حخطا در محاسبات چیزی کاملپیشرفت های جدید علوم اعصمغز و سیر تکامل ان دلیلی درمان های جدید سرطانآغاز فرایند دانستننوروپلاستیسیتی چیستروش های عملی برای رفع کمرتئوری تکامل در پیشگیری و اکسی توسین و تکامل پیش اهمیشه چشمی مراقب و نگهباسلول های بنیادیارزش خود را چگونه میشناستصویر خورشید یا خود خورشبه قفس های سیاهت ننازفناوری هوش مصنوعی نحوه خهز ذره، یک دنیاستشاهکار قرنحافظه ی هوش مصنوعیکووید نوزده و خطر بیماری برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱منابع انرژی از نفت و گاز دنیا، هیچ استمغز برای فراموشی بیشتر کدرمان جدید ام اساقیانوس نادانیابتذال با شعار دیننکاتی در مورد تشنجتاثیر کپسول نوروهرب بر نهندسه بنیادینسندرم کووید طولانیاز بار خود بکاه تا پرواز وقتی خودت را در آینه دیدیشباهت کیهان و مغزتعذیه ی ذهنبه زودی شبکه مغزی به جای فاصله ها در مکانیک کوانتحس و ادراک قسمت 82کاهش میل جنسی در ام اسدوچرخه سواری ورزشی سبک و برخی اثرات مضر ویتامین دمنبع هوشیاری کجاست قسمت آلودگی هوا و پارکینسوننفرت، اسیب به خود استدرون قفس یا بیرون از آنامید یا ناامیدی؟چگونه جمعیت های بزرگ شکل راه نجاتابزار بقا از نخستین همانتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسیلی محکم محیط زیست بر انثبت امواج الکتریکی در عصاز تکینگی تا مغز از مغز تویشن پروصداقتبیمار 101 ساله، مبتلا به سفرد یا اندیشهحس و ادراک قسمت پنجمکتاب طبیعت در قالب هندسهمجرم، گاهی قربانی استدژاوو یا آشناپنداریبررسی و اپروچ جدید بر بیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآینه در اینهنقش پیش زمینه ها و اراده درگیری قلب در بیماری ویرتو انسانی و انسان، شایستانیس بی کسانچالش هوشیاری و اینکه چرا رستگاری محدود به یک راه نابزار بقای موجود زنده از تاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی سیستم تعادلی بدنجهان مادی، تجلی فضا در ذهاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرطوفان زیباییبیماری بیش فعالیقلب های سادهحس و ادراک قسمت سیزدهمکشتن عقیده ممکن نیستمدیریت اینترنت بر جنگدائما بخوانبعد پنجممنتظر زمان ایده آل نشوآیا هشیاری کوانتومی وجودنقش زنجبیل در جلوگیری از دست کردن در گوشتولید سلولهای جنسی از سلانسولیننبرو و انرژی مداومزمان شگفت انگیزابزارهای بقای موجود زندهتاثیر رو ح و روان بر جسمهوش مصنوعی از عروسک تا کمساخت شبکه عصبی با الفبای جهان پر از چیزهای جادویی از تکامل تا مغز، از مغز توبینار اساتید نورولوژی دعلم و روحبیان حقیقتقبل از آغازخلاصه ای از درمان های جدیگیرنده باید سازگار با پیمراحل ارتقای پله پله کیهداروی جدید برای میاستنی تفاوت ارباب و رهبر حقیقیموسیقی نوآیا جهان ذهن و افکار ما منمیتوان با بیرون انداختنذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتوهم جسماولویت بندی ها کجاستچرا مردم با زندگی میجنگنزندان ذهنیاجزایی ناشناخته در شکل گتاریخ همه چیز را ثبت کردههوش مصنوعی درخدمت خلق وحسختی ها رفتنی استجهشهای مفید و ذکاوتی که داسکار، لگوی هوشمندیک رژیم غذایی جدید، می توعوارض ازدواج و بچه دار شدباهوش ترین و با کیفیت تریلووفلوکساسینخواص اردهگشایش دروازه جدیدی از طرمشکلات روانپزشکی پس از سداستانها و مفاهیمی اشتباتلاش در تولید انرژی به رنمیدازولام در درمان تشنج آب زندگی است قسمت هفتمنه روش تقویت مغزرمز جهانتیک و اختلال حرکتیای جان جان بی تن مرونزاع ها بیهوده استزبان مشترک ژنتیکی موجودااختلالات حرکتی در انسانتری فلوپرازینتری فلوپرازینهوش عاطفی قسمت ششمسردرد سکه ایجریان انرژی در سیستم های اصفهان زیباژنهای مشترک بین انسان و وعشق درونی به یگانگی خلقتبترس از اینکه کسی، به درگلزوم سازگاری قانون مجازاخانه ی تاریکپیوند مغز و سر و چالشهای معجزه در هر لحظه زندگیدر آستانه ی موج پنجم کوویتنفس بدون اکسیژنماجرای جهل مقدسآزمون ذهنی گربه ی شرودیننوار مغز، ترجمه ی فعالیت روبات ها قول میدهندتکامل داروینی هنوز در حااینترنت، حقیقت جامعه ی فنظریه تکامل در درمان بیمزدودن نقص از هوش مصنوعیارتباط هوش ساختار مغز و ژتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرهیچ کس مانند تو نگاه نمیکشواهدی از دنیسوان(شبه نئحقیقت غیر فیزیکیاعتماد به خودکمردرد و علل آنبحران ذهن فیلمی قابل تاممنابع انرژی از نفت و گاز خطای ادراک کارماپیشرفت در عقل است یا ظواهمغز کوانتومیدرمان های رایج ام اسآغاز فصل سرما و دوباره تکنوروز مبارکروش هایی برای کم کردن اضطتئوری جدید، ویران کردن گاکسکاربازپین در درمان تشهمیشه اطمینان تو بر خدا بسلول های بنیادی منابع و ااز فرد ایستا و متعصب بگذرتصویر در هم تنیدگی کوانتبه مغز خزندگان خودت اجازفواید روزه داری متناوبهزینه ای که برای اندیشیدشاهکار شش گوشحافظه انسان و حافظه ی هوشکودک هشت ساله لازم است آدبرین نت به جای اینترنتمنابع بی نهایت انرژی در دپرواز از نیویورک تا لوس آدندان ها را مسواک بزنید تمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟درمان جدید ای ال اس، توفرالکترومغناطیس شنوایی و هابداع دی ان ای بزرگترین دچگونه مولکول های دی ان ایتاثیر کپسول نوروهرب بر تهندسه در پایه ی همه ی واکسندرم گیلن باره به دنبال از بحث های کنونی در ویروسوقتی خورشید هست شمع به کاشباهت زیاد بین سلول هاي عتغییربه زیر پای خود نگاه نکن بفاصله ی همیشگی تصویر سازحس و ادراک قسمت 87کاهش مرگ و میر ناشی از ابدوپامین قابل حل در آببرخی اختلالات عصبی مثانهمنبع هوشیاری کجاست قسمت آلزایمرنقاشی هایی با بوی گذشته یدرون و بیرون، جدای از هم امید جدید بر آسیب نخاعیچگونه حافظه را قویتر کنیراه های جدید برای قضاوت رابزار بقا از نخستین همانتاثیر گیاه خواری بر رشد وهوش مصنوعی الفاگوسینوریپا داروی ترکیبی ضدجلو رفتن یا عقبگرداز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت فیزیکی، تابعی از صدای بم با فرکانس پایین، بیمار مرکز تنفس سلولیفرد حساس از نظر عاطفی و بحس و ادراک قسمت پنجاهکتاب، سفری به تاریخمحل درک احساسات روحانیدگرگونی های نژادی و تغییبررسی ژنها در تشخیص بیمامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآیندهنقش پیشرفته ی سلول های بندرگیری مغز در بیماری کویتو با همه چیز در پیوندیانگشت ماشه ایچالش هوشیاری و اینکه چرا رشته نوروایمونولوژی و نقابزار بقای موجود زنده از تاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی سیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان مرئی و نامرئیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتطولانی ترین شببیماری تی تی پیقلب و عقلحس و ادراک قسمت ششمگل خاردار، زیباستمداخله ی زیانبار انساندارچینبعد از کرونامنحنی که ارتباط بین معرفآیا واکنش های یاد گرفته ونقش زبان در سلطه و قدرت ادست آسمانتولترودینانسولین هوشمندچت جی پی تیزمان، واقعی نیستابزارهای بقای از نخستین تاثیر روده بر مغزهوش مصنوعی از عروسک تا کمساختن آیندهجهان دارای برنامهاز تکامل تا مغز، از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهبیداری معنوی یعنی دوستی قبل از انفجار بزرگخم شدن فضا-زمانگالکانزوماب، دارویی جدیمرز مرگ و زندگی کجاستداروی جدید برای کاهش وزنتفاوتهای جنسیتی راهی براموسیقی هنر مایع استآیا جهش های ژنتیکی، ویرونمیتوان بر سیاه سیاه نوشذره ی معین یا ابری از الکتوهمات و شناخت حقیقتاولین قدم شناخت نقص های خچرا مغز انسان سه هزار سالزونیسومایداحیای بینایی نسبی یک بیمتاریخ، اصیل نیست و ساخته هوش مصنوعی ساخته هوش طبیسختی در بلند شدن از روی صجوانان وطناساس انسان اندیشه و باور یکی از علل محدودیت مغز امعید نوروز مبارکباور و کیهان شناسیلوب فرونتال یا پیشانی مغخواص بادامپل جویی اصفهانمشکلات روانپزشکی در عقب دخالت در ساختار ژنهاتلاشی برای درمان قطع نخامکان زمان یا حافظه زمانآب زندگی است قسمت اولچه زیاد است بر من که در ایرمز جهان خاصیت فراکتالتیکاگرلور داروی ضد انعقاایمونوگلوبولین وریدی IVIgنزاع بین جهل و علم رو به پزبان چهار حرفی حیات زمیناختلالات صحبت کردن در اناختلالات عضلانی ژنتیکترک امروزهوش عاطفی بیشتر در زنانسردرد عروقی میگرنجراحی هوشیار مغزاصل بازخوردژنهای هوش ، کدامندعشق، شلوغ کردن نیستبحتی علمی درباره تمایل بلزوم عدم وابستگی به گوگل خانواده پایدارپیوند اندام از حیوانات بمعرفی مورد نادر بیماری گدر برابر حقایق جدیدتنها مانع در زندگی موارد ماجرای عجیب گالیلهآزمون ذهنی گربه شرودینگرنوار عصب و عضلهروبات های ریز در درمان بیتکامل داروینی هنوز در حاایندرالنظریه تکامل در درمان بیمسفر فقط مادی نیستارتباط پیوسته ی جهانتسلیم ارتباط با من برترهیچ کس حقیقت را درون مغز شیر و دوغ بادامحقیقت غیر قابل شناختاعتماد به خودکمردرد با پوشیدن کفش منابخش فراموش شده ی حافظهمنابع انرژی از نفت و گاز خطای حسپیشرفت ذهن در خلاقیت استمغز آیندگان چگونه است ؟درمان های علامتی در ام اسآغاز مبهم آفرینشنوروز یا روز پایانیروش هایی برای جلوگیری از تا 20 سال آینده مغز شما به همیشه به آنچه داری، خوشنسلول های بدن تو پیر نیستناز مخالفت بشنوتصویر زیبا از سلولبه نقاش بنگرفواید روزه داری متناوبهزینه سنگین انسان در ازاشاید گوشی و چشمی، آماده شحباب های کیهانی تو در توکودک ایرانی که هوش او از برای یک زندگی معمولیمنابع جدید انرژیپروتئین های ساده ی ابتداده روش موفقیتمغز بزرگ چالش است یا منفعدرمان جدید سرطانالکتروتاکسی(گرایش و حرکریتوکسیمابابزار هوش در حال ارتقا ازچگونه میتوان با قانون جنتاثیر کپسول نوروهرب بر سهندسه زبانِ زمان استسندرم پیریفورمیساز تلسکوپ گالیله تا تلسکوقتی ریشه ها عمیقند از چیشباهت زیاد بین سلول هاي عتغییر الگوی رشد مغزی با زبه سیاهی عادت نکنیمفتون های زیستیحس و ادراک قسمت چهلکاهش التهاب ناشی از بیمادورترین نقطه ی قابل مشاهبرخی اصول سلامت کمرمنبع هوشیاری کجاست قسمت آملودیپین داروی ضد فشار چقدر به چشم اعتماد کنیمدرون آشفته ی تو و ظاهر خنامید درمان کرونا با هماننگاه من، نگاه تو و یا حقیراه های جدید برای قضاوت رابزار بقا از نخستین همانتاثیر گیاهخواری بر رشد و هوش مصنوعی اکنون می توانسیگار عامل افزایش مرگ ومجلوتر را دیدناز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چند سویهصرع و درمان های آنبیماری لبر و نابینایی آنفردا را نمیدانیمحس و ادراک قسمت پنجاه و یکتابخانهمحل درک احساسات روحانی ددانش قدرت استبررسی بیماری التهابی رودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآینده ی انسان در فراتر ازنقش آتش در رسیدن انسان بهدرگیری مغز در بیماران مبتو با باورهایت کنترل میشانگشت نگاری مغز نشان میدچالش هوشیاری و اینکه چرا رشد مغز فرایندی پیچیده اابزار بقای موجود زنده از تاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی سکوت و نیستیجهان مشارکتیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توطی یکصد هزار سال اخیر هرچبیماری خود ایمن اعصاب محقلب یا مغزحس و ادراک قسمت شصت و هشتگل درون گلدانمدارک ژنتیکی چگونه انسانداروهای مصرفی در ام اسبعد از کرونامنشأ اطلاعات و آموخته ها آیا یک، وجود داردنقش زبان در سلطه و قدرت ادست بالای دستتومورها و التهاب مغزی عاانسان قدیم در شبه جزیره عچت جی پی تیزمزمه ات مانده در گوشمابزارهای دفاعی و بقای موتاثیر روزه داری بر سلامت هوش مصنوعی از عروسک تا کمساختن آینده، بهترین روش جهان در حال نوسان و چرخشاز تکامل تا مغز، از مغز توراپامیل در بارداریعلم به ما کمک میکند تا موبیداری و خواب کدام بهتر اقبرستان ها با بوی شجاعتخونریزی مغز در سندرم کووگام کوچک ولی تاثیرگذارمرز بین انسان و حیوان کجاداروی جدید برای ای ال استقلید مرحله ای نسبتا پیشمیلر فیشر نوعی نادر از گیآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجنمای موفقیتذرات کوانتومی زیر اتمی قتوکل بر خدااولین مورد PML به دنبال تکچرا مغزهای ما ارتقا یافت زونا به وسیله ویروس ابله احیای بینایی نسبی یک بیمتازه های اسکیزوفرنی(جنوهوش مصنوعی، کیفیت فریب مسدسازی روش مناسب برای مقجوانان وطناستفاده از مغز، وزن را کمیافته های نوین علوم پرده عامل کلیدی در کنترل کارآباید از انسان ترسیدلوتیراستامخواص بادام زمینیپل خواجو اصفهانمشاهده گر جدای از شیء مشادر میان تاریکی و روشناییتلاشی تازه برای گشودن معمکانیک کوانتومی بی معنی آب زندگی است قسمت دومنه عدم مطلق بلکه عدم با قرنگ کردن، حقیقت نیستتیروفیبان موثر در سکته ی ایمپلانت مغزینزاع بین علم و نادانی رو زبان نیاز تکاملی استاختراع جدید اینترنت کوانترکیب آمار و ژنتیکهوش عاطفی در زنان بیشتر اسرطان کمیت گراییجراحی گردن همیشه برای دیاصل در هم تنیدگی و جهانی ژنهای حاکم بر انسان و انسعصب حقوق نورولووبحث درباره پیدایش و منشا مقاومت به عوارض فشار خون خاویار گیاهیپیوند اندام حیوانات به امعرفت و شناختدر جراحی کمر عجله نکنیدتنها در برابر جهانماده ی تاریکآزادی در چیستنوار عصب و عضلهروبات کیانتکامل داروینی هنوز در حاایپیداکریننعناعسفر نامه سفر به بم و جنوب ارتباط انسانی، محدود به تسلیم شدن از نورون شروع مهیچ اندر هیچشیشه ی بازالتی و سیلیکونحقیقت، آن چیزی نیست که جلاعتماد بی موردکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبخش های تنظیمی ژنوممنابع انرژی از نفت و گاز خطر آلودگی هواپیشرفتی مستقل از ابزار همغز اندامی تشنه ی انرژی ادرمان ژنتیکی برای نوآوریإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَنورالژیروش هایی ساده برای کاهش اتا بحر یفعل ما یشاهمیشه داناتر از ما وجود دسلول بنیادی و ای ال اساز نخستین همانند سازها تتصویر زیبای اصفهانبه نقاش بنگرفواید زیاد دوچرخه سواریهزاران سال چشم های بینا وحباب هایی تو در توکودکان مهاجربرای پیش بینی آینده مغز دمناطق خاص زبان در مغزپروتز چشمدهن، بزرگترین سرمایهمغز بزرگ چالشهای پیش رودرمان جدید سرطانالکترودهای کاشتنیریسپریدونابزار بقا از نخستین همانچگونه مغز ما، موسیقی را پتاثیر کپسول نوروهرب بر سهندسه، نمایشی از حقیقتسندرم پیریفورمیساز تلسکوپ گالیله تا تلسکوقتی شروع به بیدار شدن میشجاعت و ترستغییر خود یا تغییر دیگرابه سخن توجه کن نه گویندهفروتنی معرفتیحس و ادراک قسمت چهل و هفتکاهش حافظه هرچند فرایندیديدن با چشم بسته در خواب برخی اطلاعات روانشناسی ممنبع هوشیاری کجاست قسمت آموزش نوین زباننقش قهوه در سلامتیدروغ نگو به خصوص به خودتامیدهای جدید برای بازیابنگاه مادی غیر علمی استراه پیروزی در زندگی چیستابزار بقا از نخستین همانتاثیر انتخاب از طرف محیط هوش مصنوعی از عروسک های بسیاهچاله هاجمجمه انسان های اولیهاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستضایعه ی شبکه لومبوساکرالبیماری میاستنی گراویسفرزندان زمان خودحس و ادراک قسمت پنجاه و دکجای مغز مسئول پردازش تجمحدودیت چقدر موثر استدانش محدود به ابعاد چهاربررسی سیستم تعادلی بدن امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآینده ی علم و فیزیک در60 ثنقش انتخاب از طرف محیط، ندرگیری مغزی در سندرم کووتو باید نیکان را به دست بانتقال ماده و انرژیچالش هوشیاری و اینکه چرا رشد مغز علت تمایل انسان بابزار بقای موجود زنده از تاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی سکوت، پر از صداجهان معنااز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمرطیف انسفالیت، گیلن باره بیماری دویکقلب دروازه ی ارتباطحس و ادراک قسمت شصت و دوگل زندگیمروری بر تشنج و درمان هایداروهای ام اسبعد از کرونا دلخوشی بیهومنشاء کوانتومی هوشیاری اآیا کیهان می تواند یک شبینقش سجده بر عملکرد مغزدستورالعمل مرکز کنترل بیتومورهای نخاعیانسان میوه ی تکاملنتایج نادانی و جهلزنان باهوش ترابعاد و نیازهای تکاملیتاثیر روزها، ماه ها یا ساهوش مصنوعی از عروسک تا کمساختار فراکتال وجود و ذهجهان در حال ایجاد و ارتقااز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قعلم بدون توقفبیست تمرین ساده برای جلوقدم زدن و حرکت دید را تغیخونریزی مغزی کشندهگامی در درمان بیماریهای مرز جدید جستجو و اکتشاف، داروی جدید برای دیابتتقلید از روی طبیعتمیهمانهای ناخوانده عامل آیا خداباوری محصول تکاملنمایش تک نفرهذرات کوانتومی زیر اتمی قتوپیراماتاولین مورد پیوند سر در انچرا ویروس کرونای دلتا وازیان غذاهای پرچرباحتیاط در ورزش زانو در خاتازه های بیماری پارکینسوهوش مصنوعی، اتفاقات و تحسرنوشتجواب دانشمند سوال کننده استفاده از نظریه ی تکامل یاد گرفتن مداومعادت همیشه خوب نیستبابا زود بیالوزالمعده(پانکراس)مصنوعخواص شکلات تلخپلاسمای غالبمشاهده آینده از روی مشاهدر مانهای کمر دردتلاشی جدید در درمان ام اسمکانیزمهای دفاعی در برابآب زندگی است قسمت سومنهایت معرفت و شناخت درک عرنگین کمانتکنولوژی های جدید و حالتایمپلانت مغزی و کنترل دو نزاع بین علم و جهل رو به پزبان و کلمه حتی برای کسانایمپلانت مغزی کمک میکند نسبیت عام از زبان دکتر برزبان و بیان نتیجه ساختماادامه بحث تکامل چشمترکیب حیوان و انسانهوش عاطفی در زنان بیشتر اسرعت فکر کردن چگونه استجستجوی متن و تصویر به صوراصل علت و تاثیرکفش و کتابعصب سیاتیکبحثي درباره هوش و تفاوتهمقایسه رقابت و همکاریخار و گلپیوند سر آیا ممکن استمغز فکر میکند مرگ برای دیدر درمان بیماری مولتیپل تنهاییماده ی خالیآزادی عقیده، آرمانی که تنوار عصب و عضلهروح و آب حیاتتکامل داروینی هنوز در حاایا کوچک شدن مغزانسان الهفت چیز که عملکرد مغز تو سفر به مریخ در 39 روزارتباط از بالا به پایین متست نوار عصب و عضلههیچگاه از فشار و شکست نترشکل های متفاوت پروتئین هحقایق ممکن و غیر ممکناعتیاد و تلاش های درمانی کنگره بین المللی سردرد دبخش بزرگی حس و ادراک ما امنابع انرژی از نفت و گاز خطر حقیقی، خود انسان استپپوگستمغز انسان ایا طبیعتا تمادرمان کارتی سل و تومور مغافت فشار خون ناگهانی در واگر فقط مردم میفهمیدند کنورالژی تریژمینالروش جدید تولید برقتاول کف پا و حقیقتهمیشه راهی هستسلول بنیادین از مخاط بیناز نخستین همانند سازها تتصویربرداری فضاپیمای آمبه نادیدنی ایمان بیاورفیلم کوتاه هیروشیما از ههستي مادي ای که ما کوچکترحد و مرزها توهم ذهن ماستکودکان میتوانند ناقل بی برای اولین بار دانشمندانمناطق خاصی از مغز در جستجپروتز عصبی برای تکلمدو ویژگی انتزاع و قدرت تجمغز بزرگ و فعال یا مغز کودرمان دارویی سرطان رحم بالگو نداشتیمریسدیپلام تنها داروی تایابزار بقا از نخستین همانچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر کتامین در درمان پاهنر فراموشیسندرم پای بی قراراز تکنیکی تا مغز از مغز تویتنام نوعی کرونا ویروس شرکت نورالینک ویدیویی ازتغییر دیگران یا تغییر خوبهبود حافظه پس از رخدادهفروتنی و غرورحس و ادراک قسمت چهل و هشتکاهش دوپامین عامل بیماریدی متیل فومارات(زادیوا)(برخی بیماری ها که در آن بمنبع هوشیاری کجاست قسمت آمارهای ارائه شده در سطح نقش مهاجرت در توسعه نسل ادریا آرام نخواهد شد کشتی امیدوار باش حتی اگر همه چنگاه محدود و تک جانبه، مشراه انسان شدن، راه رفتن وابزار بقا از نخستین همانتاثیر احتمالی عصاره تغلیهوش مصنوعی از عروسک های بسیاهچاله های فضایی منابعجنین مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستضایعه ی عروقی مخچهبیماری های میتوکندریفرضیه ای جدید توضیح میدهحس و ادراک قسمت پنجاه و سکرونا چه بر سر مغز می آورمحدودیت های حافظه و حافظدانش بی نهایتبررسی علل کمر درد در میانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآینده با ترس جمع نمیشودنقش اتصالات بین سلولهای درگیری مغزی در سندرم کووتو برای خزیدن خلق نشده ایانتروپی و هوشیاریچالش های ایستادن بر دو پارشد در سختی استابزار بقای موجود زنده از تاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک بازی سکوت، در برابر گزافه گویجهان معکوساز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدطبیعت موجی جهانبیماری دیستروفی میوتونیقلب روباتیکحس و ادراک قسمت شصت و ششگلوله ی ساچمه ایمرکز هوشیاری، روح یا بدن داروهای تغییر دهنده ی سیبعد از کرونا دلخوشی بیهومهمان ناخواندهآیا گذشته، امروز وآینده نقش غذاها و موجودات دريادغدغه نتیجه ی نادانی استتومورهای ستون فقراتانسان ها می توانند میدان نجات در اعتماد به خودزنجیرها را ما باید پاره کابعاد اضافه ی کیهانتاثیر روغن رزماری استنشاهوش مصنوعی از عروسک تا کمساختار شبکه های مغزی ثابجهان ریز و درشتاز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریعلم در حال توسعهبیش از نیمی از موارد انتققدرت مردمخواندن ، یکی از شستشو دهنگامی در درمان بیماریهای مرزهای حقیقی یا مرزهای تداروی جدید ضد فشار خونتقلید از طبیعتمیوپاتی و نوار عصب و عضلهآیا دلفین ها می تواند از چند نرمش مفید برای کمردرذرات کوانتومی زیر اتمی قتوانایی مغز و دیگر اجزای اولین هیبرید بین انسان و چرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک زیباترین چیز در پیر شدناحتیاط در تعویض داروهاتازه های درمان ام اسهوش احساسیسریع دویدن مهم نیستجواب سنگ اندازیاستفاده از هوش مصنوعی در یاد بگیر فراموش کنیعادت کن از بالا نگاه کنیباد و موجلیروپریم داروی ترکیبی ضدخواص شگفت هویجپمبرولیزوماب در بیماری چمشاهدات آمیخته با اشتباهدر محل کار ارزش خودت را بتمایل زیاد به خوردن بستنما انسانها چه اندازه نزدآب، زندگی است(قسمت پنجم)نهایت در بی نهایترهبر حقیقیتکنولوژی و پیشرفت