دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

نوار مغز با توضیح دکتر فاطمی

#EEG #نوار_مغز #دکتر_سلمان_فاطمی #نورولوژیست_اصفهان

توضیح دکتر سلمان فاطمی

https://youtube.com/shorts/S26zHgSPBCM?si=YA57nabpLSY0pqD7


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
تداخل مرزها و صفات با بینآغاز مبهم آفرینشچگونه به سطح بالایی از هومن و وجود توهمیجاذبهاکوییفلکسعلم به ما کمک میکند تا موخواص شکلات تلخهنر رها شدن از وابستگیارزش خود را چگونه میشناسوقتی خورشید هست شمع به کادخالت در ساختار ژنهابلعیدن ستاره توسط سیاهچارمز و رازهای ارتباط غیر ککیست کلوئید بطن سوممجرم، گاهی قربانی استبخشیدن دیگران یعنی آرامشتکامل جریان همیشگی خلقتپرتوزایی از جسم سیاهزیست شناسی کل در جزء فراکفلج نخاعی با الکترودهای تربیت کودکان وظیفه ای مهنقش ویتامین K در ترمیم اسسرنوشتالکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه حقیقی نگاه به درون امنابع انرژی از نفت و گاز حقیقت آنطور نیست که به نظابداع دی ان ای بزرگترین دعامل کلیدی در کنترل کارآخاویار گیاهیهوش مصنوعی از عروسک های باز بار خود بکاه تا پرواز واقعیت فیزیکی، تابعی از در آسمان هدیه های نادیدنبه خودت نگاه کنتقلید مرحله ای نسبتا پیشرویا تخیل یا واقعیتکاربرد روباتهای ريز، در مدیریت اینترنت بر جنگبرای خودآگاه بودن تو بایتئوری تکامل در پیشگیری و آنچه واقعیت تصور میکنیم زبان و شناخت حقیقت قسمت دفیزیک آگاهیتشنج به صورت اختلال رفتانقش روزه داری در سالم و جسرطان کمیت گراییامید درمان کرونا با هماننادیدنی ها واقعی هستندمنبع هوشیاری کجاست قسمت حوادث روزگار از جمله ویرابزار بقا از نخستین همانعشق درونی به یگانگی خلقتخطای حسهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتدرمان های جدید سرطانبی سوادی در قرن 21تلاشی تازه برای گشودن معروزهای بد باقی نمیماندکشف ارتباط جدیدی از ارتبمرگی وجود نداردبرخی توجهات در ببمار پارتاثیر کلام در آیات کلام بآیا ممکن است موش کور بی مسفرنامه سفر به بم و جنوب فرایند پیچیده ی خونرسانیتظاهر خوابیده ی مادهنقطه ی رسیدن به قلهشواهدی از دنیسوان(شبه نئانگشت نگاری مغز نشان میدنخستین تصویر از سیاهچالهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحرکت چرخشی و دائمی کیهانابزار بقای موجود زنده از سایتهای دیگرده روش موفقیتهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توبینار اساتید نورولوژی ددرمان جدید ام اسبیماری الزایمرتنها مانع در زندگی موارد روشی جدید در درمان قطع نخگوشه بیماری اتوزومال رسسمشکلات نخاعیبزرگ فکر کنتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا آگاهی پس از مرگ از بیسلولهای بنیادی مصنوعی درفضای خالی ای وجود نداردتغییرات مغز پس از 40 سالگینه به اعدامشاهکار قرنانسان قدیم در شبه جزیره عچرا حیوانات سخن نمی گوینمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت نهمابزارهای بقای از نخستین دی متیل فومارات(زادیوا)(هوش احساسیاز تکامل تا مغز، از مغز تیک رژیم غذایی جدید، می تودرون قفس یا بیرون از آنبیندیشتو باید نیکان را به دست برژیم غذایی حاوی تخم مرغ وگر جان به جز تو خواهد از خمعجزه ی چشمتفکر ترکیبی در هوش مصنوعتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از سندرم سردرد به دلیل افت فقانون گذاری و تکاملجهل مقدسنوار مغز ترجمه رخدادهای شباهت زیاد بین سلول هاي عاولین قدم شناخت نقص های خنشانه های گذشته در کیهان موفقیت هوش مصنوعی در امتحس و ادراک قسمت بیست و یکاحیای بینایی نسبی یک بیمدانش بی نهایتهوش عاطفی رمز آزادگیژنها نقشه ایجاد ابزار هودرک عمیق در حیواناتبا هوش مصنوعی خودکار روبتومورها و التهاب مغزی عارجزخوانی هایی که امروز بپوشاندن خود از نورمغز و اخلاقتاثیر درجه حرارت بر عملکآب، زندگی است(قسمت پنجم)سیاهچاله ی منفرد یا سیاهقدرت عشقجهان کنونی و مغز بزرگتریای آنکه نامش درمان و یادشنور درونصرع و درمان های آنهمه چیز موج استمیگرن و روزه داریحس و ادراک- قسمت بیست و پاختلالات صحبت کردن در انداروهای تغییر دهنده ی سیاستیفن هاوکینگ در تفسیر هیچ اندر هیچکمی زاویه ی دیدت را عوض کدرس گرفتن از شکست هابار بزرگ ایستادن بر دو پاتوکل بر خداپیوندهای پیچیده با تغییرزمان و گذر آن سریع استمغز به تنهایی برای فرهنگ تاریکی خواهد ترسیدآزمون ذهنی گربه شرودینگرسکته ی چشمیلبخند بزن شاید صبح فردا زجهان، تصادفی نیستاین، فقط راه توستچیز جدید را بپذیرطی یکصد هزار سال اخیر هرچهمکاری یا رقابتما از اینجا نخواهیم رفتخواب و بیداری نوسانی مغزارتباط چاقی و کاهش قدرت بهز ذره، یک دنیاستداروی جدید برای کاهش وزناطلاع رسانی اینترنتیذهن خود را مشغول هماهنگیکوچک شدن مغز از نئاندرتابحثی در مورد نقش کلسیم و تیروفیبان موثر در سکته ی پارادوکس ها در علمزندگی در جمع مواردی را برمغزتان را در جوانی سیم کشساختار فراکتال وجود و ذهمغزتان را در جوانی سیمکشساختار شبکه های مغزی ثابترقی واقعی یا شعار ترقیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچگونه باغبانی باعث کاهش من کسی در ناکسی دریافتم جاذبه و نقش آن در شکلگیریاکسی توسین و تکامل پیش اعلم بدون توقفخواص شگفت هویجهنر، پر کردن است نه فحش داز فرد ایستا و متعصب بگذروقتی ریشه ها عمیقند از چیدر موج، راز خلقت نهفته اسبنی عباس، ننگی بر تاریخرمز گشایی از اتصالات مغزکپسول ژری لاکتمحل درک احساسات روحانیبخشش، عقلانی یا غیر عاقلتکامل داروینی هنوز در حاپرسشزیست شناسی باور حقیقت یا فلج بل، فلجی ترسناک که آنترجمه فعالیت های عضله به نقش ژنتیک در درمان اختلاسریع دویدن مهم نیستالکترودهای کاشتنینگاه دوبارهمنابع انرژی از نفت و گاز حقیقت افرادابزار هوش در حال ارتقا ازعادت همیشه خوب نیستخار و گلهوش مصنوعی از عروسک بازی از بحث های کنونی در ویروسواقعیت چند سویهدر آستانه ی موج پنجم کوویبه دنبال رستگاری باشتقلید از روی طبیعترویا حقی از طرف خداکاش شرف اجباری بود یا حتیمدیریت اضطراب، از مهمتریبرای رشد، باید از مسیر خطتئوری جدید، ویران کردن گآنچه حس می کنیم، نتیجه ی زبان و شناخت حقیقت قسمت سفیزیکدانان ماشینی برای تتشنج عدم توازن بین نورون نقش رژیم غذایی بر رشد و اسرعت فکر کردن چگونه استامیدهای جدید برای بازیابنادیدنی ها بیشتر از دیدنمنبع هوشیاری کجاست قسمت حکمت الهی در پس همه چیزابزار بقا از نخستین همانعشق، شلوغ کردن نیستخطر آلودگی هواهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده تودرمان های رایج ام اسبی شرمیتلاشی جدید در درمان ام اسروزهای سختکشف جمجمه ای درکوه ایرهومراقب خودتون و خانواده هبرخی توصیه ها برای واکسیتاثیر کپسول نوروهرب بر نآیا ما کالا هستیمسفرنامه سفر به بم و جنوب فرایند تکامل و دشواری هاتظاهری از ماده است که بیدنقطه ای بود و دگر هیچ نبوشیر و دوغ بادامانتقال ماده و انرژینخستین روبات های زنده ی جمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس متفاوتابزار بقای موجود زنده از دهن، بزرگترین سرمایههوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توجود قبل از ناظر هوشمنددرمان جدید ای ال اس، توفربیماری ای شبیه آلزایمر و تنها در برابر جهانروشی جدید در درمان نابینگوشت خواری یا گیاه خواریمشکلات بین دو همسر و برخیبزرگ شدن مغز محدود به دورتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا امکان بازسازی اندامهسلام تا روشناییقفس دور خود را بشکنتغییرات آب و هوایی که به نه به اعدامشاهکار شش گوشانسان میوه ی تکاملچرا حجم مغز گونه انسان درمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت چهارمابزارهای دفاعی و بقای مودین اجباریهوش بشری تهدید برای بشریاز تکامل تا مغز، از مغز تیکی از علل محدودیت مغز امدرون و بیرون، جدای از هم بیهوش کردن در جراحی و بیمتو برای خزیدن خلق نشده ایرژیم غذایی سالم و ضد التهگرفتار محدودیت ها و ابعامعجزه ی علمتفکر خلا ق در برابر توهم تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند باسوی ما آید نداها را صداقانون جنگلجهان فراکتالنوار مغز در فراموشی هاشجاعت و ترساولین مورد PML به دنبال تکنشانه های پروردگار در جهموفقیت در تفکر استحس و ادراک قسمت بیست و دواحیای بینایی نسبی یک بیمدانشمندان موفق به بازگردهوشمندی کیهانژنها ، مغز و ارادهدرگیری قلب در بیماری ویربا هر چیزی که نفس می کشد متومورهای نخاعیرحم مصنوعیپیموزایدمغز و اخلاقتاثیر رو ح و روان بر جسمآتاکسیسیاهچاله ی تولید کنندهقسم به فقرجهان کاملی در اطراف ما پرای جان جان بی تن مرونوروفیبروماتوزضایعه ی شبکه لومبوساکرالهمه چیز و هیچ چیزمیگرن سردردی ژنتیکی که بحس و ادراک- قسمت شصت و چهاختلالات عضلانی ژنتیکداروهای ضد بیماری ام اس واستخوان های کشف شده، ممکهیچگاه از فشار و شکست نترکمالگرایی دشمن پیشرفتدست و پا زدن در سایه؟بار سنین ابزار هوشمندی اتوپیراماتپیوندی که فراتر از امکانزمان و صبرمغز بیش از آنچه تصور میشوتاریخ همه چیز را ثبت کردهآزادی در چیستلحظات خوش با کودکانجهش های ژنتیکی مفید در سااینترنت بدون فیلتر ماهواچیزی منتظر شناخته شدنطیف انسفالیت، گیلن باره همانند سازی در انسانما اشیا را آنطور که هستندخواب زمستانی سلول های سرارتباط هوش ساختار مغز و ژهزینه ای که برای اندیشیدداروی جدید برای ای ال اساطلاعات حسی ما از جهان، چذهن خالی از شلوغی افکارکوچکی قلببحثی در مورد حقیقت فضا و تکلم در گیاهانپاسخ گیاهان در زمان خوردزندگی در سیاهچالهمغط یک گیرنده استسادیسم یا لذت از آزار دادتروس جریان انرژیافت فشار خون ناگهانی در وچگونه تکامل مغزهای کنونیمن پر از تلخیمجبران از دست رفته هااکسکاربازپین در درمان تشعلم در حال توسعهخواص عجیب لوبیاهوموارکتوس ها ممکن است داز مخالفت بشنووقتی شروع به بیدار شدن میدر میان تاریکی و روشناییبه قفس های سیاهت ننازرمز پیشرفت تواضع است نه طکامپیوتر سایبورگمحل درک احساسات روحانی دبدون پیر فلکتکامل داروینی هنوز در حاپرسش و چستجو همیشه باقی ازیست، مرز افق رویداد هستفلج خوابترجمه ی فعالیت های عضله بنقش گرمایش آب و هوا در همسریعترین کامپیوتر موجودالگو نداشتیمنگاهی بر قدرت بینایی درامنابع انرژی از نفت و گاز حقیقت انسانابزار بقا از نخستین همانعادت کن از بالا نگاه کنیخارق العاده و استثنایی بهوش مصنوعی از عروسک بازی از تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستدر برابر حقایق جدیدبه زودی شبکه مغزی به جای تقلید از طبیعترویاها از مغز است یا ناخوکتاب گران و پرهزینه شد ولمداخله ی زیانبار انسانبرای زندگی سالم، یافتن تتا 20 سال آینده مغز شما به آنها نمیخواهند دیگران رازبان جانسوزفال نیکوتشویق خواندن به کودکاننقش رژیم غذایی در رشد و اسطح آگاهی، رخدادهای زندگامیدوار باش حتی اگر همه چنادانی در قرن بیست و یکم،منبع هوشیاری کجاست قسمت حافظه میتواند بزرگترین دابزار بقا از نخستین همانعصب حقوق نورولووخطر حقیقی، خود انسان استهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمردرمان های علامتی در ام اسبی عدالتی در توزیع واکسن تمایل زیاد به خوردن بستنروزهای سخت میگذردکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمراحل ارتقای پله پله کیهبرخی درمان های Spinal Muscular Atتاثیر کپسول نوروهرب بر تآیا ما تنها موجودات زنده سفرنامه سفر به بم و جنوب فرایند حذف برخی اجزای مغتعویض دارو در تشنجنقطه بی بازگشتشیشه ی بازالتی و سیلیکونانتروپی و هوشیارینرمش های مفید برای درد زامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس چشایی و بویاییابزار بقای موجود زنده از دو ویژگی انتزاع و قدرت تجهوش مصنوعی به کمک هوش طبیاز تکینگی تا مغز از مغز توراپامیل در بارداریدرمان جدید سرطانبیماری ای شبیه ام اس مولتتنهاییروشی جدید در درمان سکته مگیلگمش باستانی کیستمشکلات روانپزشکی پس از سبزرگ شدن تقریبا ناگهانی تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا انسان با مغز بزرگش اخسلاح و راهزنیقفس ذهنتغییرات تکاملی سر انسان نه بدبخت بلکه نادانشاید گوشی و چشمی، آماده شانسان ها می توانند میدان چرا خشونت و تعصبمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت نوزدهمابعاد و نیازهای تکاملیدین، اجباری نیستهوش در طبیعتاز تکامل تا مغز، از مغز تیافته های نوین علوم پرده درون آشفته ی تو و ظاهر خنبیهوشی در بیماران دچار اتو تغییر و تحولیرژیم غذایی ضد التهابیگریه ی ابر، رمز طراوت باغمعجزه ی علم در کنترل کرونتفاوت قند طبیعی با قند و تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاقانون جنگلجهان قابل مشاهده بخش کوچنوار مغز در تشخیص بیماری شرکت نورالینک ویدیویی ازاولین مورد پیوند سر در اننشانه های بیداری روحیمولکول ضد پیریحس و ادراک قسمت بیست و سواحتیاط در ورزش زانو در خادانشمندان نورون مصنوعی ساسکلت خارجی در درمان اختهوشمندسازی زندان هاژنهای مشترک بین انسان و ودرگیری مغز در بیماری کویبا آتش، بازی نکن و بعد از تومورهای ستون فقراترحم مصنوعیپیموزایدمغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر روده بر مغزآتاکسی فریدریشسیاهچاله، سیاه خالص یا پقضاوت ممنوعجهان پیوستهایمونوگلوبولین وریدی IVIgنورون هاي مصنوعی می توانضایعه ی عروقی مخچههمه چیز کهنه میشودمیگرن شدید قابل درمان اسحسن یوسف باغچه ی مناختراع جدید اینترنت کوانداروهای ضد تشنج با توضیح استروژن مانند سپر زنان دهیپرپاراتیروئیدیسمکمردرددست کردن در گوشباربر دیگران نباشتوانایی مغز و دیگر اجزای پیوستگی همه ی اجزای جهانزمان واقعیت است یا توهممغز باستانی، هنوز نقش هاتاریخ، اصیل نیست و ساخته آزادی عقیده، آرمانی که تلرزش ناشی از اسیب به عصبجهش های ژنتیکی غیر تصادفاینترنت، حقیقت جامعه ی فچیزی خارج از مغزهای ما نیطبیعت موجی جهانهمجوشی هسته ای، انرژِی بما به جهان های متفاوت خودخواب سالم عامل سلامتیارتباط پیوسته ی جهانهزینه سنگین انسان در ازاداروی جدید برای دیابتاطلاعاتی عمومی در مورد مذهن سالمکوچکترین چیز یک معجزه اسبحثی در مورد عملکرد لوب فتکنولوژی های جدید و حالتپختگی پس از چهل سالگي به زندگی زمینی امروز بیش از زندگی زودگذرنفرت، اسیب به خود استسازگاری با محیط بین اجزاتری فلوپرازینافت هوشیاری به دنبال کاهچگونه جمعیت های بزرگ شکل من بی من، بهتر یاد میگیرمجدا کردن ناخالصی هااگر فقط مردم میفهمیدند کعلم راهی برای اندیشیدن اخود جسم و یا تصویرهورمون شیرساز یا پرولاکتاز نخستین همانند سازها تویتنام نوعی کرونا ویروس در مانهای کمر دردبه مغز خزندگان خودت اجازرمز امید، بی نیازی از مردکانال یوتیوب دکتر سلمان محدودیت چقدر موثر استبدون بار گذشتهتکامل داروینی هنوز در حاپرسشگری نامحدودزاویه نگاه ها یکسان نیستفلج خواب چیستترجمه ای ابتدایی از اسرانقش پیش زمینه ها و اراده سرکه انگبین عسلی مفید برالگو و عادت را بشکن و در انگاهی بر توانایی اجزاي بمنابع انرژی از نفت و گاز حقیقت اشیاابزار بقا از نخستین همانعادت کن خوب حرف بزنیخبر مهم تلسکوپ هابلهوش مصنوعی از عروسک بازی از تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستدر جراحی کمر عجله نکنیدبه زیر پای خود نگاه نکن بتقویت مغز با ورزشرویاهای پر رمز و حیرتی درکتاب زیست شناسی باورمدارک ژنتیکی چگونه انسانبرخی ملاحظات در تشنج های تا بحر یفعل ما یشاآنژیوگرافی از مغززبان ریشه هایی شناختی اسفاکسیبتتشخیص ژنتیکی آتروفی های نقش زنجبیل در جلوگیری از سعی کن به حدی محدود نشویامیدوارینازوکلسینمنبع هوشیاری کجاست قسمت حافظه های کاذبابزار بقا از نخستین همانعصب سیاتیکخطر را بپذیرهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیددرمان ژنتیکی برای نوآوریبیمار 101 ساله، مبتلا به ستمایز یا کشف یگانگیروش مقابله مغز با محدودیکشیدن مادی روشی برای جلومرز مرگ و زندگی کجاستبرخی روش های تربیتی کودکتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا مصرف مولتی ویتامین هسفری به آغاز کیهانفراتر از دیوارهای باورتعیین پیش آگهی آسیب به عصنقطه، وجود است یا فاصلهشکل های متفاوت پروتئین هانتظار گذر تندباد؟نرمش های مفید در سرگیجهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک (قسمت اول )ابزار بقای موجود زنده از دو بیماری روانی خود بزرگ هوش مصنوعی به شناسایی کااز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قدرمان جدید سرطانبیماری اسپینال ماسکولار تنهایی رمز نوآوری استريتوکسيمب در درمان ام اسگیاه بی عقل به سوی نور میمشکلات روانپزشکی در عقب بزرگترین خطایی که مردم متاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا انسان در آستانه ی انقسلسله مباحث هوش مصنوعیقفس را بشکنتغذیه بر ژنها تاثیر داردنه جنگ و نه خونریزیشاید درست نباشدانسان یک کتابخانه استچرا در مغز انسان، فرورفتمنبع هوشیاری در کجاست؟ قحس و ادراک قسمت هفتمابعاد اضافه ی کیهاندیوار همه اش توهم بودهوش عاطفی قسمت 11از تکامل تا مغز، از مغز تیاد گرفتن مداومدروغ نگو به خصوص به خودتبیو الکترونیک؛ ترکیب موجتو جهانی هستی که خودش را رژیم غذایی ضد دردگربه شرودینگر و تاثیر مشمعجزه در هر لحظه زندگیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاقانونمندی و محدودیت عالمجهان موازی و حجاب هانوار مغزی روشی مهم در تشخشربت رب اناراولین هیبرید بین انسان و نظام مثبت زندگیمولتیپل اسکلروز در زنان حس و ادراک قسمت بیستماحتیاط در تعویض داروهادانشمندان یک فرضیه رادیکاسکار، لگوی هوشمندهوشیاری و وجودژنهای هوش ، کدامنددرگیری مغز در بیماران مببا تعمق در اسرار ابدیت و توهم فضای خالیرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرپیچیدگی های مغزمگسمغز کوانتومیتاثیر روزه داری بر سلامت آتاکسی مخچه ای خودایمنسیاره ی ابلهانقطار پیشرفتجهان پیوستهایمپلانت مغزینورون های ردیاب حافظهضایعات در عصب زیر زبانیهمه چیز در زمان مناسبمیاستنی گراویس بدون آنتیحساسیت روانی متفاوتادامه بحث تکامل چشمداروی فامپیریدین یا نورلاسرار آفرینش در موجهاوکينگ پیش از مرگش رسالکمردرد ناشی از تنگی کانادست آسمانبارداری بدون رحمتوانایی یک فرد، برای تغیپیام های ناشناخته بر مغز زمان پلانکمغز برای فراموشی بیشتر کسال 2025 سال بین المللی علمتازه های اسکیزوفرنی(جنوآزار حقیقیلرزش دست ها و گردن و سر ETجهش های بیماری زا، معمولایندرالچیزی شبیه نور تو نیستطبیعت بر اساس هماهنگیهمدلی و هوش عاطفیما با کمک مغز خود مختاريمخواب سالم عامل سلامتی و یارتباط انسانی، محدود به هزاران سال چشم های بینا وداروی جدید ضد فشار خوناطلاعاتی عمومی در مورد مذهت را روی چیزهای مفید متکووید نوزده و خطر بیماری ماده ی خالیبحثی درباره هوش و تفاوتهتکنولوژی و پیشرفتپدیده خاموش روشن در پارکبحثی درباره هوش و تفاوتهتکنولوژی به طرز وحشتناکیپروژه ی ژنوم انسانیزندگی سلول در بدن، جدای انقاشی هایی با بوی گذشته یستم با شعار قانون بدترین تری فلوپرازینافتخار انسانچگونه جمعیت های بزرگ شکل مننژیتجدایی خطای حسی استاگر میدانی مصیبت بزرگتر علم ساختن برج های چرخانخودآگاهی و هوشیاريهوش فوق العاده، هر فرد اساز نخستین همانند سازها تویتامین E برای فعالیت صحدر محل کار ارزش خودت را ببه نقاش بنگررمز بقای جهش ژنتیکیکاهش میل جنسی در ام اسمحدودیت های حافظه و حافظبدون زمان، ماده ای وجود نتکامل داروینی هنوز در حاپس از اگو یا بعد از نفسزاوسکا درمان گوشرفلج دوطرفه عصب 6 چشمترس و آرمان هانقش پیشرفته ی سلول های بنسرگیجه از شایعترین اختلاالگوی بنیادین و هوشیارینگاهت را بلند کنمنابع انرژی از نفت و گاز حقیقت تنها چیزی است که شاابزار بقا از نخستین همانعادت کردن به نعمتخدا موجود استهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکنیکی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتدر درمان بیماری مولتیپل به سیاهی عادت نکنیمتقویت استخوان در گرو تغذرویای شفافکتاب طبیعت در قالب هندسهمروری بر تشنج و درمان هایبرخی مرزهای اخلاق و علوم تاول کف پا و حقیقتآنان که در قله اند هرگز خزبان شناسی مدرن در سطح سلفاجعه ی جهل مقدستشخیص آلزایمر سالها قبل نقش زبان در سلطه و قدرت اشلیک فراموشیامیدواری و مغزنبودن مدرک و شاهد، مدرک منبع هوشیاری کجاست قسمت حافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقا از نخستین همانعضلانی که طی سخن گفتن چقدخطرات هوش مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژندرمان کارتی سل و تومور مغبیمار مرکز تنفس سلولیتمدن قدیمی ای در جنوب ایرروش های صرفه جویی در ایجاکشتن عقیده ممکن نیستمرز بین انسان و حیوان کجابرخی سلولهای عصبی در تلاتاثیر کپسول نوروهرب بر سآیا مغز تا بزرگسالی توسعسقوط درون جاذبه ای خاص، چفرار در فرار از میزبان، دتعامل انسان و هوش مصنوعینمیتوان با بیرون انداختنشکل پنجم مادهانحراف و حقیقتنرمش های موثر در کمردردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک (قسمت دوم )ابزار بقای موجود زنده از دو بار در هفته ماهی مصرف هوش مصنوعی تعاملیاز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریدرمان دارویی سرطان رحم ببیماری اضطراب عمومیتنبیه چقدر موثر استریه زغالیگیاه خواری و گوشت خوار کدمشاهده گر جدای از شیء مشابزرگترین درد از درون است تاثیر انتخاب از طرف محیط آیا احتمال دارد رویا از آسلطان جنگل یا صاحب ملکوتقله برای دیدن نه برای به ثبت و دستکار ی حافظهنه روش تقویت مغزشایسته نیست در جیب خود قرانسان باشچرا ذرات بنیادی معمولاً منبع هوشیاری در کجاست؟(قحس و ادراک قسمت هفدهمابعاد بالاتردیوار، از ابتدا توهم بودهوش عاطفی قسمت نهماز تکامل تا مغز، از مغز تیاد بگیر فراموش کنیدریا آرام نخواهد شد کشتی بیوگرافیتو جدای از کیهان نیستیراه فراری نیستگزیده ای از وبینار یا کنفمعرفی مورد نادر بیماری گتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسوپاپ ها یا ترانزیستورهاقارچ بی مغز در خدمت موجودجهان ما میتواند به اندازنوار مغز، مفید و بی خطرشربت ضد خلطاولین تصویر در تاریخ از سنظریه ی تکامل در درمان بیمواد کوانتومی جدید، ممکنحس و ادراک قسمت دهماحساس گذر سریعتر زماندانشمندان ژنی از مغز انساسارت و پرخوریهوشیاری و افسردگیژنهای حاکم بر انسان و انسدرگیری مغزی در سندرم کووبا خودت نجنگتوهم فضای خالی یا توهم فضرساناها و ابر رساناها و عپیچیدگی های مغزی در درک زمغز آیندگان چگونه است ؟تاثیر روزها، ماه ها یا ساآتش منبع انرژیسیاره ابلهانقطره قطرهجهان پر از چیزهای اسرار آایمپلانت مغزی و کنترل دو نوروپلاستیسیتی چیستضرورت زدودن افکارهمه چیز در زمان کنونی استمیاستنی گراویس در جوانانخفاش کور و انسان بینا؟اداراوون تنها داروی تاییداروی لیراگلوتیداسرار بازسازی اندام هاهاوکينگ پیش از مرگش رسالکمردرد و علل آندست بالای دستبازگشایی مجدد مطب دکتر ستوازن مهمتر از فعالیت زیپیدایش زبانزمان به چه دلیل ایجاد میشمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟سال سیزده ماههتازه های بیماری پارکینسوآزار دیگری، آزار خود استلرزش عضله یا فاسیکولاسیوجهش تمدنی عجیب و شگفت انسایپیداکرینطعمه ی شبکه های ارتباط اجهمراه سختی، اسانی هستما بخشی از این جهان مرتبطخواب عامل دسته بندی و حفطارتباط از بالا به پایین مهستي مادي ای که ما کوچکترداروی جدید ضد میگرناعتقاد اشتباه، نتیجه ی نذخیره ی شگفت انگیز اطلاعکودک هشت ساله لازم است آدماده ای ضد التهابیماده، چیزی نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهتکنولوژی جدید که سلول هاپروژه ی ژنوم انسانیزندگی، مدیریت انرژیچقدر به چشم اعتماد کنیمستم، بی پاسخ نیستترک امروزافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه حافظه را قویتر کنیمن، ما یا چی؟جریان انرژی در سیستم های اگر نیروی مغناطیس نباشد علایم کمبود ویتامین E را خودآگاهی و هوشیاريهوش مصنوعی می تواند بر احاز نخستین همانند سازها تویتامین E در چه مواد غذایدر چه مرحله ای از خواب ، ربه نقاش بنگررمز جهانکاهش مرگ و میر ناشی از ابمحدودیت درک انسانبر کسی اعتماد نکن مگر اینتکامل زبانآلودگی هوا چالش قرن جدیدزبان فرایند تکاملی برای فن آوری های جدید علیه شناترسناک تر از کورینقش آتش در رسیدن انسان بهسرگردانیالگوبرداری از طبیعتچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز حقیقت خواب و رویاابزار بقا از نخستین همانعادت بد را ترک کنخدا نور آسمان ها و زمین اهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز و از مغز واقعیت و مجازدر دعواها چه میکنی؟به سخن توجه کن نه گویندهتقویت حافظه یا هوش مصنوعروان سالمکتاب، سفری به تاریخمرکز هوشیاری، روح یا بدن برخی نکات از گاید لاین پرتابوهای ذهنیآنتی بادی منوکلونال در دزبان شناسی نوین نیازمند فارغ التحصیلان، فقیر و دتشخیص ایدزنقش زبان در سلطه و قدرت اشلیک فراموشیامیدی به این سوی قبر نیستنباید صبر کرد آتش را بعد منبع هوشیاری کجاست قسمت حافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقا از نخستین همانغم بی پایاندفاع از پیامبرهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کرونادرمان پوکی استخوانبیماری لبر و نابینایی آنتمدن پیشرفته ی پیشینیانروش های عملی برای رفع کمرگل خاردار، زیباستمرز جدید جستجو و اکتشاف، برخی سيناپسها طی تکامل و تاثیر کتامین در درمان پاآیا همه جنایت ها نتیجه بیسقوط زیگزاگی یا ناگهانیفرد موفقتعامل انسان با هوش مصنوعنمیتوان بر سیاه سیاه نوششکرگزار هر چیزی باش که دااندوه در دنیا استنرمشهای مهم برای تقویت عمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت 67ابزار بقای موجود زنده از دو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی در قضاوت های ااز تکینگی تا مغز از مغز تورزش و میگرندرمان زخم دیابتی با تکنوبیماری بیش فعالیتهدیدهای هوش مصنوعیریواستیگمینگیرنده باید سازگار با پیمشاهده آینده از روی مشاهبسیاری از مجرمان، خودشانتاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا احتمال دارد رویا از آسم زنبور ، کلیدی برای وارقله سقوطثبت امواج الکتریکی در عصچه زیاد است بر من که در ایشادی، پاداش انجام وظیفهانسان جدید از چه زمانی پاچراروياها را به یاد نمی آمنبع خواب و رویاحس و ادراک قسمت هجدهماتفاق و تصادفدید تو همیشه محدود به مقدهوش عاطفی قسمت هفتماز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری مهارت های جدید ددریافت هورمون امید با وربیوگرافیتو دی ان ای خاص ميتوکندريراه نجاتگزارش یک مورد جالب لخته ومعرفت و شناختتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای بهبود وضعیسوخت هیدروژنی پاکقبل و بعد از حقیقتجهان مادی، تجلی فضا در ذهنوار مغز، ترجمه ی فعالیت شش مرحله تکامل چشماولین دارو برای آتاکسی فنظریه ی تکامل در درمان بیموجود بی مغزی که می تواندحس و ادراک قسمت دوازدهماحساسات کاذبدانشمندان پاسخ کوانتومی اساس انسان اندیشه و باور هوشیاری کوانتومیکفش و کتابدرگیری مغزی در سندرم کووبا خدا باشتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)رستگاری محدود به یک راه نپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز اندامی تشنه ی انرژی اتاثیر روغن رزماری استنشاآثار باستانی تمدن های قدسیاره ابلهانلمس کوانتومیجهان پر از چیزهای جادویی ایمپلانت مغزی کمک میکند نوروز مبارکضرب المثل یونانیهمه چیز، ثبت می شودمیدان مغناطيسي زمین بشر خفاش با شیوع همه گیری جدیادب برخورد با دیگرانداروی کنترل چربی خوناصفهان زیباهدف یکسان و مسیرهای مختلکمردرد با پوشیدن کفش منادستورالعمل مرکز کنترل بیبازگشت از آثار به سوی خداتوت زیاد بخوریدپیر شدن حتمی نیستزمان شگفت انگیزمغز بزرگ چالش است یا منفعسانسور از روی قصد بسیاری تازه های درمان ام اسآسيب میکروواسکولاریا آسلزوم گذر انسان از حدها و جهشهای مفید و ذکاوتی که دایا کوچک شدن مغزانسان الظهور امواج مغزی در مغز مصهمراهی میاستنی با برخی سما تحت کنترل ژنها هستیم یخواص فلفل سبزارتباط بین هوش طبیعی و هوهستی ما پس از شروعی چگال داروی جدید ضد الزایمراعتماد به خودذره ی معین یا ابری از الککودک ایرانی که هوش او از کودکان مهاجرماده، چیزی بیش از یک خلا بحثی درباره هوش و تفاوتهتکنولوژی جدید که سلول هاپروژه ی علمی پیوند مغز سازندگی، مراتب هوشیاری استنقش قهوه در سلامتیستون فقرات انسان دو پا جلترکیب آمار و ژنتیکافراد بی دلیل دوستدار تو نگاه من، نگاه تو و یا حقیمن، خود تو هستمجریان انرژی در سیستم های اگر نعمت فراموشی نبود بسعلایم کمبود ویتامین E را خودت را از اندیشه هایت حفهوش مصنوعی متصل با مغزاز نخستین همانند سازها تویتامین کادر ناامیدی بسی امید استبه نادیدنی ایمان بیاوررمز جهان خاصیت فراکتالکاهش التهاب ناشی از بیمامخچه فراتر از حفظ تعادلبرلیتیونتکامل زبانآلودگی هوا و ویروس کرونازبان متغیرفناوری هوش مصنوعی نحوه خترسان نیستینقش انتخاب از طرف محیط، نسربازان ما محققا غلبه می التهاب شریان تمپورالچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز حقیقت در علم، هرگز نهایی ابزار بقا از نخستین همانعادت دادن مغز بر تفکرخدا بخشنده است پس تو هم بهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسدر سال حدود 7 میلیون نفر بهبود حافظه پس از رخدادهتقویت سیستم ایمنیروبات ها قول میدهندکتابخانهمرکز حافظه کجاستبرخی نرمش ها برای درد زانتاثیر فکر بر سلامتآنتروبات؛ ترکیب سلول زندزبان، نشان دهنده ی سخنگو فاصله ها در مکانیک کوانتتصویر خورشید یا خود خورشنقش سجده بر عملکرد مغزشنا در ابهای گرم جنوب نیاامیدی تازه در درمان سرطانبرو و انرژی مداوممنبع هوشیاری کجاست قسمت حافظه و اطلاعات در کجاستابزار بقا از نخستین همانغم بی پایاندفاع در برابر تغییر ساختهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگر کرونا ساخته شدرمان پوکی استخوانبیماری میاستنی گراویستمدن بشری و مغز اخلاقیروش هایی برای مقابله با اگل درون گلدانمرزهای حقیقی یا مرزهای تبرداشت مغز ما از گذر زمانتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی می تواند نسلول های مغزی عامل پارکیفرد یا اندیشهتعداد کلی ذهن ها در جهان نمای موفقیتشکست حتمیاندوه دردی را دوا نمیکندچرا ماشین باید نتایج را پمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت 74ابزار بقای موجود زنده از دو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی در کامپیوترهااز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش بهترین درمان بیش فعدرمان ساده ی روماتیسمبیماری تی تی پیتو یک معجزه ایریاضیات یک حس جدید استگالکانزوماب، دارویی جدیمشاهدات آمیخته با اشتباهبسیاری از بیماری های جدیتاثیر بینش و انتظارات فرآیا بدون ناظر هوشمند هم بسماگلوتید داروی کاهش دهنقلب های سادهجلو رفتن یا عقبگردنه عدم مطلق بلکه عدم با قشب سیاه سحر شودانسان خطرناکترین موجودچراروياها را به یاد نمی آمنتظر نمان چیزی نور را بهحس و ادراک قسمت هشتماتوبان اطلاعات و پلِ بیندیدن خدا در همه چیزهوش عاطفی قسمت یازدهاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری هوش مصنوعی، عمیقدریای خدابیان ژن های اسکیزوفرنی دتو در میانه ی جهان نیستی راه های جدید برای قضاوت رگشایش دروازه جدیدی از طرمغز فکر میکند مرگ برای دیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی سودمندی موجودات ابزی بر قبل از آغازجهان مرئی و نامرئینوار عصب و عضلهششمین کنگره بین المللی ساولین دروغنظریه ی تکامل در درمان بیموجودات مقهور ژنها هستندحس و ادراک قسمت سوماخلاق و علوم اعصابدانشمندان اولین سلول مصناستفاده از مغز، وزن را کمهوشیاری سنتی یا هوشیاری کفش بد، عامل مهم کمردرددرگیری اعصاب به علت میتوبا طبیعت بازی نکنتوهم چیسترشته نوروایمونولوژی و نقپیوند مدفوعمغز انسان ایا طبیعتا تماتاثیر رژیم گیاه خواری بر آدم عاقل، وقت خودش را هدرسیب یکسان و دیدگاه های متلووفلوکساسینجهان دارای برنامهایمپلانت نخاعی میتواند دنوروز یا روز پایانیضربه مغزی در تصادف رانندهمه ی سردردها بی خطر نیستمیدان های مغناطیسی قابل خلا، حقیقی نیستادراک ما درک ارتعاشی است داروی تشنجی دربارداریاصل بازخوردهدف یکسان، در مسیرهای متکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدغدغه نتیجه ی نادانی استبازگشت به ریشه های تکاملتوسعه هوش مصنوعی قادر اسپیراستامزمان طلایی سکته ی مغزی رامغز بزرگ چالشهای پیش روسانسور بر بسیاری از حقایتاسف بار است انسان، حق خوآسیب ها ناشی از آلودگی هونکاتی در مورد تشنجلزوم سازگاری قانون مجازاجهشهای مفید و ذکاوتی که دایا این جمله درست است کسیظرف باید پر شود چه با چرک همراهی نوعی سردرد میگرنیمانند کودکان باشیدخواص منیزیمارتباط شگفت مغز انسان و فهشت توصیه برای کاستن از دداروی سل سپتاعتماد به خودذرات کوانتومی زیر اتمی قذرات کوانتومی زیر اتمی قکودکان میتوانند ناقل بی ماست مالیبحثی درباره هوش و تفاوتهتکینگیپروانه ی آسمانیزندان ذهنینقش مهاجرت در توسعه نسل استارگانی قبل از آغاز کیهترکیب حیوان و انسانافزایش قدرت ادراکات و حسنگاه مادی غیر علمی استمنابع انرژي پاک سرچشمه حجریان انرژی در سیستم های اگر نعمت فراموشی نبود بسعلائم عصبی آلزایمر، با اخودروهای هیدروژنیهوش مصنوعی و کشف زبان هایاز نشانه ها و آثار درک شدویتامین کا و استخواندر هم تنیدگی مرزها و بی مبه هلال بنگرتفاوت مغز انسان و میمون هرنگ کردن، حقیقت نیستکاهش حافظه هرچند فرایندیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبرنامه و ساختار پیچیده متکامل زبان انسان از پیشیآلودگی هوا و پارکینسونزبان مشترک ژنتیکی موجودافواید روزه داری متناوبتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرنقش اتصالات بین سلولهای سربرولایزینام آر آی جدید با قدرت شگفچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز حقیقت راستین انسان علم بابزار بقا از نخستین همانعارضه جدید ویروس کرونا سخدا تاس نمیریزدهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهدر عید نوروز مراقب تصادف بهداشت خوابتلقین اطلاعات و حافظهروبات های ریز در درمان بیکجای مغز مسئول پردازش تجمرکز حافظه کجاستبرخی نرمش ها برای زانوتاثیر مشاهده بر واقعیت بآنزیم تولید انرژی در سلوزبان، وسیله شناسایی محیطفاصله ی همیشگی تصویر سازتصویر در هم تنیدگی کوانتنقش غذاها و موجودات درياشناخت ناشناختهامگا سه عامل مهم سلامتچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت حافظه ی ما انسان ها چرا مابزار بقا از نخستین همانغیرقابل دیدن کردن مادهدقیق ترین تصاویر از مغز اهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگری ضد کرونا از ددرمان آرتروز با ورزش موضبیماری میاستنی گراویستمدن زیر آبروش هایی برای کم کردن اضطگل زندگیمزایای شکلات تلخ برای سلبرداشتت از جهان رو زیاد تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسلول های بنیادیفرد حساس از نظر عاطفی و بتعذیه ی ذهننمایش تک نفرهشکستن مرز دور مغزاندوهگین نباش اگر درب یا چرا مردم با زندگی میجنگنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت 75ابزار بقای موجود زنده از دو داروی جدید برای میاستهوش مصنوعی در تفکر خلاق ااز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش در کمر درددرمان سرگیجه بدون نیاز ببیماری خود ایمن اعصاب محتو یک جهان در مغز خودت هسریتوکسیمابگام کوچک ولی تاثیرگذارمطالبه ی حق خودبسیاری از بیماری های جدیتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا برای تولید مثل همیشه سندرم میلر فیشرقلب و عقلجلوتر را دیدننهایت معرفت و شناخت درک عشبیه سازی میلیون ها جهان انسان در هستی یا هستی در چراغ های متفاوت و نور یکسمنتظر نتیجه ی کارهایت باحس و ادراک قسمت هشتاد و ناتوسوکسیمایددیدگاه نارسای دوگانه ی مهوش عاطفی قسمت پنجماز تکامل تا مغز، از مغز تیادگرفتن، آغاز حرکت است درک فرد دیگر و رفتارهای ابیان حقیقتتوقف؛ شکستراه های جدید برای قضاوت رپل جویی اصفهانمغز قلبتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکسی و سه پل اصفهانقبل از انفجار بزرگجهان مشارکتینوار عصب و عضلهشعار و عملاولین سلول مصنوعینظریه ی ریسمانمورد نادر همپوشانی دو بیحس و ادراک قسمت سی و هشتماخلاق پایه تکامل و فرهنگدانشمندان تغییر میدان مغاستفاده از نظریه ی تکامل هوش، ژنتیکی است یا محیطیکل اقیانوس در یک ذرهدرب بسته با غیر خود باز مبالای هر دستی، دستی هستتوهم و خیالرشد مغز فرایندی پیچیده اپیوند مدفوع در درمان بیممغز انسان برای ایجاد تمدتاثیر رژیم گیاه خواری بر آرمانگرای تخیلی نباشسیر آفرینش از روح تا مغز لوب فرونتال یا پیشانی مغجهان در حال نوسان و چرخشایمپلانت استخوانی در آسینورالژیضررهای مصرف شکر و قند بر همه جا خیر بکارمیدان های کوانتومی خلاخلا، خالی نیستادراک، فراتر از آنچه معمداروی جدید ALSاصل در هم تنیدگی و جهانی کنگره بین المللی سردرد دذهن ما از در هم شکستن منببازخورد یا فیدبکتوسعه برخی شغل ها با هوش پیشینیان انسان از هفت میزمان، واقعی نیستمغز بزرگ و فعال یا مغز کوسانسور ذهنتبدیل پلاستیک به کربن و سآسیب روانی شبکه های اجتمچگونه مولکول های دی ان ایلزوم سازگاری قانون مجازاجوانان وطنایا ابزار هوشمندی یا مغز ظرفیت مغز چقدر استهندسه ی پایه ایمانند آب باشخواص میوه ی بهارتباط شگفت انگیز مغز انو هر کس تقوای خدا پیشه کنداروی ضد چاقیاعتماد بی مورداعتیاد و تلاش های درمانی ذرات کوانتومی زیر اتمی قکودکان گذشته به آینده فکماست مالی با هوش انسانیبحثی درباره احساسات متفاتکامل فردی یا اجتماعیپرواز از نیویورک تا لوس آزونیسومایدنقش میدان مغناطیسی زمین سخن نیکو مانند درخت نیکوافزایش میل جنسی با خوردن نگاه محدود و تک جانبه، مشمنابع انرژی از نفت و گاز جراحی هوشیار مغزاگر با مطالعه فیزیک کوانعلت خواب آلودگی بعد از خوخورشید مصنوعیهوش مصنوعی یا حماقت طبیعاز نظر علم اعصاب یا نرووسویتامین کا در سبزیجاتدر هم تنیدگی کوانتومیبه کدامین گناه کشته شدندتفاوت ها و تمایزها کلید برنگین کمانکاهش دوپامین عامل بیماریمخچه ابزاري که وظیفه آن فبرنامه ی مسلط ژنها در اختتکامل ساختار رگهای مغزی آلزایمرزبان چهار حرفی حیات زمینفواید روزه داری متناوبتسلیم ارتباط با من برترنقش تیروئید در تکامل مغزسردرد میگرنام اس و سرطانچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز حقیقت غیر فیزیکیابزار بقا از نخستین همانعبارت های مبهم مانند انرخدای رنگین کمانهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهدرمان نگهدارنده ی اعتیادبهداشت خواب، امروز در جهتلاش ها برای کشف منابع جدروبات کیانکرونا چه بر سر مغز می آورمرکز خنده در کجای مغز استبرخی نرمش های گردنتاثیر نگاه ناظر هوشیار بآواز خواندن در قفس، نشانزدودن نقص از هوش مصنوعیفتون های زیستیتصویر زیبا از سلولنقش غذاها و موجودات درياشناخت و معرفت، و نقش آن داما شما از دید خفاش کور هچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت حافظه ی ما انسان ها چرا مابزار بقا از نخستین همانغار افلاطوندل به دریا بزنهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطاندرمان ام اس(مولتیپل اسکلبیماری های میتوکندریتمدنی قدیمی در شمال خلیج روش هایی برای جلوگیری از گلوله ی ساچمه ایمسمومیت دانش آموزان بی گبررسي علل احتمالي تغيير تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش ارثی دریافتی از پسلول های بنیادی منابع و افردا را نمیدانیمتغییرچند نرمش مفید برای کمردرشکستگی لگن یا سکته ی مغزیاندام حسی، درک از بخش هایچرا مغز انسان سه هزار سالمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت 78ابزار بقای موجود زنده از دو سوی واقعیتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز- از مغزتوزن حقیقی معرفت و شناختدرمان سرگیجه بدون نیاز ببیماری دویکتو کجای جهانیریسپریدونگامی در درمان بیماریهای مطالبی در مورد تشنجبشکه ای که ته نداره پر نمتاثیر تغذیه بر سلامت رواآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسندرم کووید طولانیقلب یا مغزجمجمه انسان های اولیهنهایت در بی نهایتشبیه سازی سیستم های کوانانسان عامل توقف رشد مغزنزاع ها بیهوده استمنتظر زمان ایده آل نشوحس و ادراک قسمت هشتاد و شاتصال مغز و کامپیوتردیروز و امروزهوش عاطفی قسمت اولاز خود رها شویادآوری خواب و رویادرک نیازمند شناخت خویش ابیداری معنوی یعنی دوستی تولید مولکول جدید توسط هراه پیروزی در زندگی چیستپل خواجو اصفهانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتاثیر درجه حرارت بر عملکآگاهی فراتر از آگاهیسیلی محکم محیط زیست بر انقبرستان ها با بوی شجاعتجهان معنانوار عصب و عضلهصبور باشاوکرلیزوماب داروی جدید شنظریه ی ریسمان و هوشیاریموسیقی نوحس و ادراک قسمت سی و ششماختلا ل در خود عضلهدانشمندان روش هاي جدیدی استفاده از هوش مصنوعی در هوض مصنوعی زندهکلمات بلند نه صدای بلنددرختان چگونه بر تشکیل اببالاترین هدف از دولتتوهم وجودرشد مغز علت تمایل انسان بپیوند مغز و سر و چالشهای مغز انسان برای شادمانی طتاثیر رژیم گیاه خواری بر آرام باشسیستم تخلیه ی مغز بینشی نلوتیراستامجهان در حال ایجاد و ارتقاایمان به رویانورالژی تریژمینالضررهای شکر بر سلامت مغزهمیشه چیزی برای تنهایی دمیدان بنیادین اطلاعاتخلاصه ای از مطالب همایش مادغام میان گونه های مختلداروی جدید s3 در درمان ام اصل علت و تاثیرکنگره بین المللی سردرد دذهن چند جانبه نیازمند نگبازسازي مغز و نخاع چالشی توصیه های سازمان بهداشت پیشرفت های باور نکردنی دزمان، اندک استمغز بزرگترین مصرف کننده ساهچاله ها تبخیر نمیشودتبدیل تراکت صوتی مصنوعی آسیب عصب پا به دنبال اعتیچگونه میتوان با قانون جنلزوم عدم وابستگی به گوگل جوانان وطنایا بیماری ام اس (مولتیپعقل مجادله گرهندسه ی رایج کیهانماه رجبخواص هلو برگ هلوارتباط شگفت انگیز مغز انوفور و فراوانیداروی ضد چاقیداروی ضد تشنج با قابليت تاعتیاد را به دور بیندازرفلکس وتری با توضیح دکتر کودکان خود را مشابه خود تماشین های دارای روحبحثی درباره احساساتی غیرتکامل مادی تا ابزار هوشمپروتئین های ساده ی ابتدازونا به وسیله ویروس ابله نقش محیط زندگی و مهاجرت دسخن و سکوتافزایش مرگ و میر سندرم کونگاه کلی نگرمنابع انرژی از منابع نهفجراحی گردن همیشه برای دیاگر تلاش انسان امروز براعماد الدین نسیمی قربانی خوش قلبی و مهربانیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی 12 در درمان درددر هم تنیدگی کوانتومی و پبه امید روزهای بهترتفاوت ها را به رسمیت بشنارهبر حقیقیکاهش سن بیولوژیکی، تنها مخچه تاثیر گذار بر حافظهبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱تکامل شناخت انسان با کشفآلزایمر در جوانانزبان نیاز تکاملی استفواید زیاد دوچرخه سواریتسلیم شدن از نورون شروع منقش حفاظتی مولکول جدید دسردرد میگرن در کودکانام اس یا تومور؟چالش های ایستادن بر دو پامنابع بی نهایت انرژی در دحقیقت غیر قابل شناختابزار بقا از نخستین همانعجول نباشخدایی که ساخته ی ذهن بشر هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مدرمان نابینایان آیا ممکنبهداشت خواب، رمز حافظه ی تلاش های جدید در ALSروح و آب حیاتکریستال هامرگ چیستبرخی یونها و مولکول های متاثیر نگاه و مشاهده ناظر آینه در اینهسفر فقط مادی نیستفروتنی معرفتیتصویر زیبای اصفهاننقش غذاها و موجودات درياشناخت حقیقت یا آرزوهای گامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنتایج نادانی و جهلمنبع هوشیاری کجاست قسمت حافظه ی هوش مصنوعیابزار بقا از نخستین همانغرور و علمدلایلی که نشان میدهد ما بهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطاندرمان با سلول های بنیادیبیماری های مغز و اعصاب و تمرکز و مدیتیشنروش هایی ساده برای کاهش اگلوئونمسمومیت دانش آموزان، قمابررسی مغز با امواج مادون تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش سریعی که بدون احسسلول های بدن تو پیر نیستنفرزندان زمان خودتغییر الگوی رشد مغزی با زچند جهانیشگفت نیست من عاشق تو باشمانرژی بی پایان در درون هرچرا مغزهای ما ارتقا یافت منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت 82ابزار بقای موجود زنده از دولت یا گروهکهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز، از مغز وزوز گوشدرمان سرگیجه بدون داروبیماری دیستروفی میوتونیتو کز محنت دیگران بی غمیریسدیپلام تنها داروی تایگامی در درمان بیماریهای مطالعه ای بیان میکند اهدبشریت از یک پدر و مادر نیتاثیر حرکات چشم بر امواج آیا تکامل و تغییرات ژنتیسندرم گیلن باره به دنبال قلب دروازه ی ارتباطجنین مصنوعینهادینه سازی فرهنگ اختلاشبکه های مصنوعی مغز به درانسانیت در هم تنیده و متصنزاع بین جهل و علم رو به پمنحنی که ارتباط بین معرفحس و ادراک قسمت پنجماثر مضر مصرف طولانی مدت ردیسک گردنهوش عاطفی قسمت دهماز درخواست ها جدا شویاری خدا نزدیک استدرک و احساسبیداری و خواب کدام بهتر اتولید مثل فقط با یک مادر راه انسان شدن، راه رفتن وپلاسمای غالبمغز مانند تلفن استتاثیر درجه حرارت بر عملکآپومورفین در پارکینسونسینوریپا داروی ترکیبی ضدقدم زدن و حرکت دید را تغیجهان معکوسنوار عصب و عضلهصبور باشايندگان چگونه خواهند دیدنظریه تکامل در درمان بیمموسیقی هنر مایع استحس و ادراک قسمت سیزدهماختلاف خانوادگی را حل کندانشمندان روشی برای تبدیاستفاده از انرژی خلاهیچ نقطه ای مرکزی تر از اکلوزاپین داروی ضد جنوندرختان اشعار زمینباهوش ترین و با کیفیت تریتوهم وجودرشد در سختی استپیوند اندام از حیوانات بمغز انسان برای شادمانی طتاثیر رژیم گیاهخواری بر آرامش و دانشسیستم تعادلی بدنلوزالمعده(پانکراس)مصنوعجهان ریز و درشتاین پیوند نه با مغز بلکه نوزاد ناشنوای متولد شده،ضعیف و قویهمیشه چشمی مراقب و نگهبامیدازولام در درمان تشنج خلاصه ای از درمان های جدیادغام دو حیطه علوم مغز و هدف از تکامل مغزداروی جدید لنفوم و لوکمیاصل عدم قطعیت از کوانتوم کنترل همجوشی هسته ای با هذهن هوشیار در پس ماده ی مباغچه ی منتوصیه های غیر دارویی در سپیشرفت های جدید علوم اعصزمزمه ات مانده در گوشممغز حریص برای خون، کلید تسایه ی هوشیاریتبدیل سلولهای محافط به سآسانی موفقیتچگونه مغز ما، موسیقی را پمقاومت به عوارض فشار خون جواب دانشمند سوال کننده ایا بدون زبان میتوانیم تعقل در جهان جدید، عجیب اسهندسه بنیادینماهیچه ی صبرخواص هندوانهارتباط غیرکلامی بین انساوقاحت و تمسخر دیگرانارتروز یا خوردگی و التهاوقت نهيب هاي غير علمي گذشداروی ضد تشنج با قابليت تاعداد بینهایت در دنیای مرفتار مانند بردهکودکان را برای راه آماده ماشین دانشبحران ذهن فیلمی قابل تامتکامل مداومپروتز چشمزیان غذاهای پرچربترازودوننقش مرکز تنفس سلولی در بیسخن پاک و ثابتافزایش سرعت پیشرفت علوم نگاه انسان محدود به ادرامنابع انرژی از نفت و گاز جز تو که را دارماگر خواهان پیروزی هستیعنصر اصلی تعیین واقعیتخوش خیالی و خوش بینیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی هفدهدر هم تنیدگی کوانتومی و دبه بالا بر ستارگان نگاه کتفاوت های بین زن و مرد فقروی و منیزیم در تقویت استکایروپاکتیک چیستمخاطب قرار دادن مردم، کابرین نت به جای اینترنتتکامل، نتیجه ی برنامه ریآملودیپین داروی ضد فشار زبان و کلمه حتی برای کسانفیلم کوتاه هیروشیما از هتست نوار عصب و عضلهنقش حیاتی تلومر دی ان آ دسردرد میگرنی در کودکانامواجی که به وسیله ی ماشیچالش کمبود اندام برای پیمنابع جدید انرژیحقیقت، آن چیزی نیست که جلابزار بقا از نخستین همانعدم توقف تکامل در یک انداخدایا جز تو که را دارمهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار درمان های اسرار آمیز در آبوزون هیگز چیستتلاش های جدید در درمان فرروح در جهانی دیگر استکریستال زمان(قسمت اولمرگ و میر پنهانبرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر نگاه انسان بر رفتاآیندهسفر نامه سفر به بم و جنوب فروتنی و غرورتصویربرداری فضاپیمای آمنقش غذاها در کاهش دردهای شناخت درون، شناخت بیرون؛انفجار و توقف تکاملی نشانتاران، جذب کنمنبع هوشیاری کجاست قسمت حافظه انسان و حافظه ی هوشابزار بقا از نخستین همانغربال در زندگیدنیا فریب و سرگرمیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ضد اعتیاددرمان تومورهای مغزی با ابیماری های ژنرالیزه ی عصتمرکز بر هدفروش استفاده از بالش طبیگمان میکنی جرمی کوچکی در مسیر دشوار تکامل و ارتقابررسی و اپروچ جدید بر بیمتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هشیاری کوانتومی وجودسلول بنیادی و ای ال اسفرضیه ای جدید توضیح میدهتغییر خود یا تغییر دیگراچند جهانیشگفت انگیز بودن کیهانانرژی تاریکچرا ویروس کرونای دلتا وامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت 87ابزار بقای موجود زنده از دونپزیل در بیماران قلبی هوش مصنوعی درمانگر کامپیاز تکینگی تا مغز، از مغز وسواس، بیماری استدرمان سرطان با امواج صوتبیماری سلیاکتو پیچیده ترین تکنولوژی ریشه های مشترک همه ی موجوگاهی لازم است برای فهم و معمای اخلاقی قطاربعد پنجمتاثیر دوپامین و سروتونینآیا تراشه ها داخل مغز، میسندرم پیریفورمیسقلب روباتیکجنگ هفتاد و دو ملت همه را چهار میلیارد سال تکامل بشبکیه های مصنوعیانسانیت در برابر دیگراننزاع بین علم و نادانی رو منشأ اطلاعات و آموخته ها حس و ادراک قسمت پنجاهاثرات فشار روحی شدیددیستونی قابل درمانهوش عاطفی قسمت دوماز دست دادن دم در پیشینیاژن همه چیز نیستدرک کنیم ما همه یکی هستیمبیرون اصل است یا درونتولید مثل اولین ربات های راه بی شکستپمبرولیزوماب در بیماری چمغز مادران و کودکان در زمتاثیر درجه حرارت بر عملکآپومورفین در پارکینسونسیناپس، شگفتی خلقتقدرت مردمجهان هوشمندنوار عصب و عضله مهم در تشصبر لازمه ی پیروزی استايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیممیلر فیشر نوعی نادر از گیحس و ادراک قسمت ششماختلال حرکتی مانند لرزش دانش، قفل ذهن را باز میکناستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز همیشگی نیستکلید نزدیک و نگاه تو بر فدرد و درسباور و کیهان شناسیتوهم بی خداییرشد، رسیدن به یک هدف نیستمغز انسان رو به کوچک تر شتاثیر رژِیم غذایی بر میگآرامش و سکونسیستم دفاعی بدن علیه مغز لیروپریم داروی ترکیبی ضدجهان شگفت انگیزاین اندوه چیستنوسانات کوانتومی منبع ماطلوع و حقیقتهمیشه اطمینان تو بر خدا بمکان زمان یا حافظه زمانخم شدن فضا-زمانارتقا و تکامل سنت آفرینش هدف از خلقت رسیدن به ابزاداروی جدید میاستنی گراویاصل، روان و نفس استکنترل جاذبهذهن و زندگیبترس از اینکه کسی، به درگتوصیه هایی در مصرف ماهیپیشرفت در عقل است یا ظواهزنان باهوش ترمغز در تنهایی آسیب میبینسایه را اصالت دادن، جز فرتبر را بردارآشنا پنداریچگونه مغز پیش انسان یا هممقایسه رقابت و همکاریجواب سنگ اندازیایا تکامل هدفمند استعقل سالمهندسه در پایه ی همه ی واکماپروتیلینخواص انارماجرای جهل مقدسارزش های وارونهوقتی فهمیدی خطا کردی برگداروی ضد تشنج توپیراماتبقا با سازگارترین فرد اسرفتار وابسته به شکلکوری گذرای ناشی از موبایمبانی ذهنی سیاه و سفیدبخش فراموش شده ی حافظهتکامل چشمپروتز عصبی برای تکلمزیباترین چیز در پیر شدنترازودوننقش نگاه از پایین یا نگاهسخت ترین حصارافسردگی و اضطراب در بیمانگاه از کنار و یا از روبرمنابع انرژی از نفت و گاز جستجوی متن و تصویر به صوراپل ویژن پرو در تشخیص بیمعوامل موثر در پیدایش زباخوشبختی چیستهوش مصنوعی الفاگواز واقعیت امروز تا حقیقتویتامین دی گنجینه ای بزردر هر سوراخی سر نکنبه بالاتر از ماده بیندیشتفاوت های تکاملی در مغز ورویکردهای جدید ضایعات نخکار امروز را به فردا نیندمدل همه جانبه نگر ژنرالیبرای یک زندگی معمولیتکثیر سلول در برابر توقف آموزش نوین زبانزبان و بیان نتیجه ساختمافیلمی بسیار جالب از تغییتست کم هزینه ی بزاق برای نقش خرچنگ های نعل اسبی درسردرد و علتهای آنامیوتروفیک لترال اسکلروچالش دیدگاه های سنتی در بمناطق خاص زبان در مغزحقایق ممکن و غیر ممکنابزار بقا از نخستین همانعدم تعادل دوپامین، فقط بخرما منبع بسیار خوب آنتی هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقدرمان های بیماری آلزایمربوزون هیگز جهان را از متلتلاش های جدید در درمان سرروح رهاییکریستال زمان(قسمت دوم)مرگ و میر بسیار بالای ناشبرخی اختلالات عصبی مثانهتاثیر نگاه انسان بر رفتاآینده ی انسان در فراتر ازسفر به مریخ در 39 روزفرگشت و تکامل تصادفی محض تصور ما ازمشکلات و واقعینقشه مغزی هر فرد منحصر بهشناسایی تاریخچه ی تکاملیانفجار بزرگ پایان بوده انجات در اعتماد به خودمنبع هوشیاری کجاست قسمت حباب های کیهانی تو در توابزار بقا از نخستین همانمقالاتدنیا مکانی بسیار اسرارآمهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن علیه سرطاندرمان تشنجبیماری های روانی با تاثیتمرکز بر امروزروش جدید تولید برقگنجینه ای به نام ویتامین مسئول صیانت از عقیده کیسبررسی ژنها در تشخیص بیماتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا واکنش های یاد گرفته وسلول بنیادی در درمان ایدفساد اقتصادی سیتماتیک درتغییر دیگران یا تغییر خوچند جهانی و علمشگفت زده و حیران باشانرژی تاریک که ما نمی توچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحس و ادراک قسمت چهلابزار بقای موجود زنده از دوچرخه در کاهش دردهای کمهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز، از مغز وسیله، فقط دعا نیستدرمان ضایعات نخاعیبیماری شارکو ماری توثتو آرامش و صلحیریشه های مشترک حیاتگاهی مغز بزرگ چالش استمعماری، هندسه ی قابل مشابعد از کروناتاثیر دپاکین بر بیماری مآیا جنین انسان، هوشمندی سندرم پیریفورمیسقلب را نشکنجنگ و تصور از جنگچهار ساعت پس از کشتار خوکشباهت مغز و کیهانانسان، گونه ای پر از تضادنزاع بین علم و جهل رو به پمنشاء کوانتومی هوشیاری احس و ادراک قسمت پنجاه و یاثرات مفید قهوهدژا وو یا اشنا پنداریهوش عاطفی قسمت سوماز روده تا مغزژن همه چیز نیستدرک احساسات و تفکرات دیگبیست تمرین ساده برای جلوتولید یا دریافت علمراه طولانی را به سلامت گذپناه به بیابانمغز چون ابزار هوش است دلیتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت چهارمسیگار عامل افزایش مرگ ومقدرت و شناخت حقیقتجهان هوشیارنوار عصب و عضله برای تاییصبر و واقعیتايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیممیهمانهای ناخوانده عامل حس و ادراک قسمت شصت و هشتاختلال خواب فرد را مستعد دانش، یک انسان را ناسازگاستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز، چقدر حقیقی استکلید، در ناشناخته هاستدرد باسن و پا به دلیل کاهباید از انسان ترسیدتوهم تنهاییز گهواره تا گورمغز انسان رو به کوچکتر شدتاثیر سلامت دستگاه گوارشآرامش عقلسکوت و نیستیلیس دگرامفتامین یا ویاسجهان شگفت انگیز و بی زماناین ایده که ذرات سیاهچالنوشیدن چای برای مغز مفید طلای سیاههمیشه به آنچه داری، خوشنمکانیک کوانتومی بی معنی خونریزی مغز در سندرم کووارتقا یا بازگشت به قبل ازهر چیز با هر چیز دیگر در تداروی جدید کنترل قند خوناصلاح خطا با رفتن بر مسیرکندن ریشه ی خودذهن و شیمی بدنبحتی علمی درباره تمایل بتوضیحی ساده در مورد هوش مپیشرفت ذهن در خلاقیت استزنجیرها را ما باید پاره کمغز را از روی امواج بشناسساخت سلول عصبی حتی پس از تحریک الکترومغناطیسی مغآشنا پنداریچگونه هموساپينس بر زمین مقابله ی منطقی با اعتراضجوسازی مدرنایجاد احساساتعقلانیت بدون تغییرهندسه زبانِ زمان استهندسه، نمایشی از حقیقتماجرای عجیب گالیلهارزش های حقیقی ارزش های غوقتی ناراحتی چیکار میکنیداروی ضد جنون در درمان تیبقا در ازای بیماریرفتار اجتماعی انسان، حاصکی غایب شدی تا نیازمند دلمباحث مهم حس و ادراکبخش های تنظیمی ژنومتکامل و ارتقای نگاه تا عمپرورش مغز مینیاتوری انسازیباترین چیز در افزایش ستراشه مغز بدون واسطه ی دنقش نظام غذایی در تکامل مسخت ترین کار، شناخت خود اافسردگی و ساختار مغزنگاه از بیرون مجموعهمنابع انرژی از نفت و گاز جستجوی هوشیاری در مغز مااپی ژنتیکعوامل ایجاد لغت انسانی و خوشبختی دور از رنج های مهوش مصنوعی اکنون می تواناز کجا آمده ام و به کجا میویروس مصنوعیدر والنتاین کتاب بدید همبه جای محکوم کردن دیگران تفاوت های زبانی سرمنشا ترویا و واقعیتکار با یگانگی و یکپارچگیمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبرای پیش بینی آینده مغز دتأثیر نیکوتین سیگار بر مآمارهای ارائه شده در سطح زبان و بیان، در سایه پیشرفیروز نادریتست آر ان اس دز میاستنی گنقش داروهاي مختلف معروف سردرد به دلیل مصرف زیاد مامید نیکو داشته باش تا آنچاالش ها در تعیین منبع هومناطق خاصی از مغز در جستجحل مشکلابزار بقا از نخستین همانعدم درکخسته نباشی باباهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیددرمان های بیماری اس ام ایبی نهایت در میان مرزهاتلاش های جدید شرکت نورالروزه داری متناوب، مغز را کریستال زمان(قسمت سوم)مرگ و سوال از قاتلبرخی اصول سلامت کمرتاثیر هوش مصنوعی بر مغزآینده ی حمل و نقل هوایی دسفر به درون سفری زیبافراموش کارها باهوش تر هستصور از زمان و مکاننقشه های مغزی جدید با جزیشناسایی زبان حیوانات با انقراض را انتخاب نکنیدنجات در راستگوییمنبع هوشیاری کجاست قسمت حباب هایی تو در توابزار بقا از نخستین همانتاثیر ویتامین دی بر بیمادنیای شگفت انگیز کوانتومهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه ادرمان جدید ALSبیماری وسواستمساح حد واسط میان مغز کوروش صحبت کردن در حال تکامگندم بکاری، جو درو نمیکنمسئولیت جدیدبررسی بیماری التهابی رودتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا یک، وجود داردسلول بنیادین از مخاط بینفشار و قدرتتغییر دادن ژنها آیا روزی چند روش ساده برای موفقیتشگفتی های نقشه ی ژنتیکیانرژی خلا ممکن استچرا پس از بیدار شدن از خومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت چهل و هفتابزارهای پیشرفته ارتباط دوچرخه سواری ورزشی سبک و هوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیام منفرد نورون مغزی درمانهای بیماری پارکینسبیماری ضعف عضلات نزدیک بتو افق رویداد جهان هستیریشه های اخلاقگاهی جهت را عوض کنمعنی روزهبعد از کروناتاثیر داروهای ضد التهاب آیا جهان ذهن و افکار ما مسندرم پای بی قرارقوی تر باشجنگ داده هانون و القلمشباهت مغز با کیهان مادیانعطاف پذیری مکانیسمی علنسبیت عام از زبان دکتر برمهمان ناخواندهحس و ادراک قسمت پنجاه و داثرات مفید روزه داریدژاوو یا آشناپنداریهوش عاطفی قسمت ششماز سایه نترسژن هوش و ساختارهای حیاتی درک تصویر و زبان های مخلتبیش از نیمی از موارد انتقتولید پاک و فراوان انرژیرابطه تشنج و اوتیسمپنج اکتشاف شگفت آور در مومغز چگونه صداها را فیلتر تاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت هفتمسیاهچاله هاقدرت کنترل خودجهان های بسیار دیگرنوار عصب و عضله تعیین محلصبر بسیار بایدای نعمت من در زندگیمنعناعمیوپاتی و نوار عصب و عضلهحس و ادراک قسمت شصت و دواختلال در شناسایی حروف و دائما بخواناستفاده از سلول های بنیاهیچ وقت خودت را محدود به کلام و زبان، گنجینه ای بسدرد زانو همیشه نیاز به جربابا زود بیاتوهم جداییپیوند اندام حیوانات به ازمین در برابر عظمت کیهانمغز ایندگان چگونه استتاثیر عصاره تغلیظ شده گیآرامش(سکوت) stillness و تکاپوسکوت، پر از صدالا اکراه فی الدینجهانی که نه با یک رخداد و این ابتدای تناقض هاستنوعی سکته مغزی ، وحشتناک طوفان فقر و گرسنگی و بی سهمیشه داناتر از ما وجود دمکانیزمهای دفاعی در برابخونریزی مغزی کشندهارتوکين تراپی روشی جديد هر جا که جات میشه، جات نیداروی جدید آلزایمراصول انجام برخی نرمش ها دکندر در بیماریهای التهابذهن پر در برابر آگاهیبحث درباره پیدایش و منشا توضیحات دکتر فاطمی در موپیشرفتی مستقل از ابزار هزندگی فعال و مثبت روند آلمغز زنان جوانتر از مغز مرساخت شبکه عصبی مصنوعی با تحریک عمقی مغزآشناپنداری چیستچگونه هوشیاری خود را توسمقابله با کرونا با علم اسجامعه ی آسمانیایران بزرگعقیده ی بی عملعلم و ادراک فقط مشاهده ی خواص اردههنر فراموشیماده ی تاریکارزش حقیقی زبان قسمت اولوقتی پر از گل شدی خودت را دارویی خلط آوربقای حقیقی در دور ماندن ارقیبی قدرتمند در برابر مکیهان خود را طراحی میکندمبتکران خودشکوفابخش بزرگی حس و ادراک ما اتکامل و ریشه ی مشترک خلقتپرکاری تیروئیدزیر فشار کووید چه باید کرALS نگاهی کامل بر بیماری وتراشه ها روی مغزنقش نظریه تکامل در شناساسختی ها رفتنی استاقلیت خلاقنگاه از دور و نگاه از نزدمنابع انرژی از نفت و گاز حفره در مغزابتدا سخت ترین استعواملی که برای ظهور لغت اخیالپردازی نکنهوش مصنوعی از عروسک های باز کسی که یک کتاب خوانده ویروس های باستانی، مغز مدر یک فراکتال هر نقطه مرکبه جای تولید، بیشتر گوش کتفاوت ایستایی و تکاپورویا و کابوسکارهای کوچک، بی ارزش نیسمدل هولوگرافیک تعمیم یافبرای اولین بار دانشمندانتأثیر نگاه انسان بر رفتاآن چیزی که ما جریان زمان زبان و تکلم برخی بیماریهفیزیک مولکولها و ذرات در تشنچ پانایوتوپولوس تشنج نقش درختان در تکاملسردرد تنشنامید نجاتنابینایی در نتیجه ی گوشی منبع نور واقعی و ثابت، حقحلقه های اسرارآمیزابزار بقا از نخستین همانعدالت برای من یا برای همهخطا در محاسبات چیزی کاملهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمردرمان های جدید ALSبی نظمی مقدمه شناختتلاش هایی در بیماران قطع روزه داری و التهاب زیانبکشف مکانیسم عصبی خوانش پمرگ انتقال است یا نابود شبرخی اطلاعات روانشناسی متاثیر ویتامین دی بر بیماآینده ی علم و فیزیک در60 ثسفر تجهیزات ناسا به مریخ فراموشی همیشه هم بد نیستتصاویر زیبای رعد و برقنقشه با واقعیت متفاوت اسشناسایی سلول های ایمنی اانواع سکته های مغزینخاع ما تا پایین ستون فقرمنبع هوشیاری کجاست قسمت53حد و مرزها توهم ذهن ماستابزار بقای موجود زنده از صفحه اصلیدنیایی پر از سیاهچاله هوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توابسته به دوستی این و آن درمان جدید مولتیپل میلومبیماری کروتز فیلد جاکوبتنفس هوازی و میتوکندریروشهای نو در درمان دیسک بگوهر با نظر دیگران سنگ نممسئولیت در برابر محیط زیبررسی سیستم تعادلی بدن اتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا کیهان می تواند یک شبیسلول عصبی شاهکار انطباق فشار روحی، همیشه بد نیست تغییر زودتر اتصالات مغزیچندین ماده غذایی که ماننشگفتی های زنبور عسلانرژِی برای ایجاد اضطرابچرا ارتعاش بسیار مهم استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت چهل و هشتابزارهای بقا از نخستین هدوپامین قابل حل در آبهوش مصنوعی، کیفیت فریب ماز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیشنهاد خوب برای آسان درماندگی به دلیل عادت کربیماریهای تحلیل عضلانی اتو انسانی و انسان، شایسترژیم های غذایی و نقش مهم گاهی در پارکینسون باید پمعاینه قبل از نوار عصب و بعد از کرونا دلخوشی بیهوتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا جهش های ژنتیکی، ویروسندرم پس از ضربه به سرقیچی ژنتیکیجنبه های موجی واقعیتنوآوری ای شگفت انگیز دانشباهت های ریشه ای چند بیماهمیت کنترل خشمچسبیدن به خود، مانع بزرگ مهندسی ژنتیک در حال تلاش حس و ادراک قسمت پنجاه و ساثرات مضر ماری جوانادگرگونی های نژادی و تغییهوش عاطفی بیشتر در زناناز سایه بگذرژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرک حقیقت نردبان و مسیری بیشتر کمردردها نیازی به تولید اندام با چاپ سه بعدرادیوی مغز و تنظیم فرکانپول و شادیمغز ناتوان از توجیه پیداتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت اولسیاهچاله های فضایی منابعقدرت انسان در نگاه به ابعجهان هایی در جهان دیگرنوار عصب و عضله در مطب دکصد قدح، نفتاده بشکستهفت چیز که عملکرد مغز تو میوتونیک دیستروفیحس و ادراک قسمت شصت و ششاختلال در شناسایی حروف و دارچیناستفاده از سلول های بنیاهیچ کاری نکردن به معنی چیکلام، در تحولی شگفت آور بدردهای سال گذشته فراموش باد و موجتوهم جدایی و توهم علمپیوند سر آیا ممکن استزمین زیر خلیج فارس تمدنی مغز ابزار بقای برتر مادیتاریک ترین بخش شبآرزوها را کم کنسکوت، در برابر گزافه گویلاموژین داروی ضد اوتیسم؟جهانی که از یک منبع، تغذیاین بیمار را باید چه کار نیوالینطوفان بیداریهمیشه راهی هستما انسانها چه اندازه نزدخونریزی مغزی کشنده ولی قارتباط میکروب روده و پارهر حرکت خمیده می شود و هر داروی جدید آلزایمر تاییداصول توسعه ی یک ذهن کاملکندر علیه سرطانذهن تو همیشه به چیزی اعتقبحثي درباره هوش و تفاوتهتیوتیکسن داروی ضد جنونپپوگستزندگی هوشمند در خارج از زمغزهای کوچک بی احساسساخت شبکه عصبی با الفبای تحریک عمقی مغز در آلزایمآشتی بهتر استچگونه واکسن کرونا را توزملاحظه های اخلاقی دربارهجاودانگی مصنوعیایرادهای موجود در خلقت بایستادن در برابر آزادی بعلم و روحخواص بادامهنر حفظ گرهارزش حقیقی زبان قسمت دوموقتی تو از یاد گرفتن باز دارویی ضد بیش فعالی سیستبلندی در ذهن ما درک بلندیرقابتی بی هدف یا رقابتی هکیهانِ هوشیارِ در حال یامتواضع باشبخش بزرگتر کیهان ناشناختتکامل ابزار هوش ، راه پر پراسینزوماب در پارکینسوزیرفون داروی ضد ام اسNVG 291تراشه ی هوش مصنوعی در مغزنقش هورمون های تیروئید دسختی در بلند شدن از روی صاقیانوس نادانینگاه از درون قفس یا بیرونمنابع انرژی از نفت و گاز حق انتخابابتدایی که در ذهن دانشمنعوارض ازدواج و بچه دار شدخانه ی تاریکهوش مصنوعی از عروسک های باز آغاز خلقت تا نگاه انساویرایش DNA جنین انسان، بردر کمتر از چند ماه سوش جدبه خوبی های دیگران فکرکنتفاوت ارباب و رهبر حقیقیرویا و خبر از آیندهکارهایی بیش از طراحی و گپمدل های ریز مغز مینی برینبرای بقا به جایی فراتر ازتأثیر شیرینی های حاوی لوآنچه می دانم، آنچه را میخزبان و شناخت حقیقت قسمت چفیزیک هوشیاریتشنج چیستنقش ذهن و شناخت در حوادث سردرد سکه ایامید یا ناامیدی؟ناتوانی از درمان برخی ویمنبع هوشیاری کجاست قسمت حمله ویروس کرونا به مغزابزار بقا از نخستین همانعسل طبیعی موثر در کنترل بخطا در محاسبات چیزی کاملهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که درمان های جدید میگرنبی هیچ می ایی و بی هیچ میرتلاش در تولید انرژی به رنروزه داری و بیمار ی ام اس کشف مکانیسمی پیچیده در بمرگ تصادفیبرخی بیماری ها که در آن بتاثیر ویروس کرونا بر مغز آینده با ترس جمع نمیشودسفر دشوار اکتشاففراموشی و مسیر روحانیتصادف یا قوانین ناشناختهنقص های سیستمی ایمنیشهر زیرزمینی در ژاپن براانیس بی کساننخاع درازتر یا کوتاهتر کمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمحریص نباشابزار بقای موجود زنده از سوالات پزشکیدنیا، هیچ استهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توابستگی یعنی قلادهدرمان جدید میگرن با انتی بیماری گیلن باره و بیمارتنفس هوازی و میتوکندریروشهای شناسایی قدرت شنواگویید نوزده و ایمنی ساکتمستند جهان متصلبررسی علل کمر درد در میانتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا گذشته، امروز وآینده سلول عصبی، در محل خاص خودفضا و ذهن بازتغییر عمودی سر انسان از پچندجهانیشانس یا نتیجه ی تلاشانسولینچرا به هم اعتماد نمیکنیممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت چهل و دومابزارهای بقا ازنخستین همدورترین نقطه ی قابل مشاههوش مصنوعی، اتفاقات و تحاز تکامل تا مغز از مغز تا یک آلل ژنتیکی که از نئانددرها بسته نیستبیماری، رساله ای برای سلتو با همه چیز در پیوندیرژیم های غذایی و نقش مهم گذر زمان کاملا وابسته به معادله ها فقط بخش خسته کنبعد از کرونا دلخوشی بیهوتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسندرم جدایی مغزقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصجنسیت و تفاوت های بینایینوار مغز مشاهده ی غیر مستشباهت کیهان و مغزاهرام مصر از شگفتی های جهنسبت ها در کیهانمهندسی بدنحس و ادراک قسمت پنجاه و شاجزای پر سلولی بدن انسان دانش قدرت استهوش عاطفی در زنان بیشتر ااز علم جز اندکی به شما داژن درمانی در درمان چاقیدرک دیگرانبیشتر علم، در نادانسته هتولید سلولهای جنسی از سلراز تغییرپول و عقیدهمغز و قلب در جنین موش مصنتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت دومسیاهچاله ها، دارای پرتو قدرت ذهنجهان یکپارچهنوبت کودکانصداقتهفت سین یادگاری از میراث میگرن و پروتئین مرتبط با حس و ادراک سی و هفتماختلالات مخچهداروهای مصرفی در ام اساستفاده از سلول های بنیاهیچ کس مانند تو نگاه نمیککلرال هیدرات برای خواباندردی که سالهاست درمان نشباد غرور و سر پر از نخوت وتوهم جسمپیوند سر برای چه بیمارانزمان چیستمغز ابزار برتر بقاتاریکی من و تو و گرد و غباآزمون تجربی، راهی برای رسکته مغزیلایو دوم دکتر سید سلمان فجهانی پر از سیاهچاله یا پاینکه به خاطرخودت زندگی نیکولا تسلاطوفان زیباییهمیشه عسل با موم بخوریمما انسانها چه اندازه نزدخواندن ، یکی از شستشو دهنارتباط ماده و انرژیهرچیز با یک تاب تبدیل به داروی جدید ای ال اساصول سلامت کمرکو کیو تن coQ10بحثی جالب درباره محدودیتتیک و اختلال حرکتیپایان، یک آغاز استزندگی و داراییمغز، فقط گیرندهساختن آیندهتخریب مغز به دلیل کمبود بآغاز فرایند دانستنچگونه آن شکری که می خوریمملاحظات بیهوشی قبل از جرجایی برای یاد گرفتن باقی ممانتین یا آلزیکسا یا ابجایی خالی نیستاکنون را با همه ی نقص هایعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهخواص بادام زمینیهنر دانستنارزش حقیقی زبان قسمت سوموقتی خودت را در آینه دیدیداستانها و مفاهیمی اشتبابلوغ چیسترموزی از نخستین تمدن بشرکیست هیداتید مغزمجموعه های پر سلولی بدن مبخش دیگری در وجود انسان هتکامل تکنولوژیپرتوهای صادر شده از سیاهزیرک ترین مردمفقر داده ها در هوش مصنوعیتراشه ی بیولوژِیکنقش هورمون زنانه استروژنسدسازی روش مناسب برای مقالکترومغناطیس شنوایی و هنگاه از درون مجموعه با نگمنابع انرژی از نفت و گاز حقیقت قربانی نزاع بین بی ابتذال با شعار دینعید نوروز مبارکخانواده پایدارهوش مصنوعی از عروسک های باز انفجار بزرگ تا انفجار ویشن پرودر آرزوهایت مداومت داشتهبه خودت مغرور نشوتفاوتهای جنسیتی راهی برارویا بخشی حقیقی از زندگی کاربرد روباتهای ريزنانومدیون خود ناموجودبرای تمدن سازی، باید در بتئوری تکامل امروز در درمآنچه ناشناخته است باید شزبان و شناخت حقیقت قسمت افیزیک و هوشیاریتشنج و حرکات شبه تشنجی قانقش روی و منیزیم در سلامتسردرد عروقی میگرنامید جدید بر آسیب نخاعیناتوانی در شناسایی چهره منبع هوشیاری کجاست قسمت حمایت از طبیعتابزار بقا از نخستین همانعشق به هفت مرتبه ی شناختیخطای ادراک کارماهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجردرمان های جدید در بیماری بی ذهن و بی روحتلاشی برای درمان قطع نخاروزه داری سلول های بنیادکشف ژن جدید، می تواند گستمرگ عاطفه و محبتبرخی بیماری های خاص که بدتاثیر ژنها بر اختلالات خآیا فراموشی حتمی استسفرنامه سفر به بم و جنوب فراموشی آرمانتضادهای علمینقص در تشخیص هیجانات عامشواهدی از نوع جدیدی از حاانگشت ماشه اینخستین تمدن بشریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتحرکات چشم، ترجمه کننده ی ابزار بقای موجود زنده از پیامهای کاربراندندان ها را مسواک بزنید تهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرمان جدید کنترل مولتیپلبیماری آلزایمر، استیل کوتنفس بدون اکسیژنروشی برای بهبود هوش عاطفگوش دادن بهتر از حرف زدنمشکل از کجاستبرطرف کردن خشونت را از خاتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا پیدایش مغز از روی تصاسلولهای ایمنی القا کنندهفضای قلب منبع نبوغ استتغییرات منطقه بویایی مغزنه ناامیدی بلکه ارتقاشانس یا تلاشانسولین هوشمندچرا بیماری های تخریبی مغمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمحس و ادراک قسمت چهل و سومابزارهای بقای موجود زندهديدن با چشم بسته در خواب هوش احساسیاز تکامل تا مغز، از مغز تیک جهش ممکن است ذهن انساندرهای اسرارآمیز و پوشیدهبیمارستان هوش مصنوعیتو با باورهایت کنترل میشرژیم ضد التهابیگذشته را دفن کنمعجزه های هر روزهتفکر قبل از کارتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملسندرم دزدی ساب کلاوینقانون مندی نقشه ژنتیکی مجنسیت و تفاوت های بینایینوار مغز با توضیح دکتر فاشباهت زیاد بین سلول هاي عاولویت بندی ها کجاستنسبت طلایی، نشانه ای به سمهربانی، شرط موفقیتحس و ادراک قسمت بیست و چهاجزایی ناشناخته در شکل گدانش محدود به ابعاد چهارهوش عاطفی در زنان بیشتر اازدواج های بین گونه ای، رژن ضد آلزایمردرک درست از خود و هوشیاریبا همه مهربان باشتولترودینراست دستی و چپ دستیپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز و هوش، برترین ابزار بتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت سومسیاهچاله و تکینگی ابتدایقدرت شناختی انسان، محدودجهان یکپارچهای همه ی وجود مننور از عمق تاریکیصدای بم با فرکانس پایین، هم نوع خواری در میان پیشیمیگرن و خوابحس و ادراک- قسمت پنجاه و اختلالات حرکتی در انسانداروهای ام اساستیفن هاوکینگ در مورد ههیچ کس حقیقت را درون مغز کم کردن کالری روشی سودمندرد، رمز موفقیتبار مغز بر دو استخوانتوهمات و شناخت حقیقتپیوند سر، یکی از راه حلهازمان و مکان، ابعاد کیهان مغز از بسیاری حقایق می گرتاریکی و نورآزمون ذهنی گربه ی شرودینسکته ی مغزی در جوانانلازم است هیچ کاری نکنیدجهانی در ذهناینکه خانواده ات سالم بانیاز به آموزش مجازی دیجیطولانی ترین شبهمیشه، آنطور نیست که هستما اکنون میدانیم فضا خالخواندن، دوست روزهای سختارتباط متقابل با همه ی حیهرگز از زندگی یا امکاناتداروی جدید برای میاستنی اضطراب و ترسکوچ از محیط نامناسببحثی در مورد نقش ویتامين تیکاگرلور داروی ضد انعقاپاکسازی مغززندگی بی دودمغز، همه ی واقعیت را نمیبساختن آینده، بهترین روش تداوم مهم است نه سرعتآغاز فصل سرما و دوباره تکچگونه انتظارات بر ادراک