دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تاثیر مشاهده بر واقعیت بر اساس آزمون ذهنی شرودینگر

تاثیر مشاهده بر واقعیت بر اساس آزمون ذهنی شرودینگر

(مشاهده، محدود به حس مادی نیست و مشاهدات دیگری مانند مشاهده با مکاشفه و رویا را هم در بر میگیرد)

مبدا و ریشه مشاهدات مادی، خود عالم مادی نیست بلکه عالم مادی ما جز عدمی با قابلیت وجود، نیست و حقیقت خود را از موجودات نورانی تر و زنده تر در عالمی موازی میگیرد. به همین ترتیب چشم و گوش و اندام های حسی ما، عدمی با قابلیت وجود هستند که حقیقت آنها در جایی فراتر از عالم مادی است. این فرایند حتی مغز را به عنوان قدرتمند ترین ابراز بقای مادی در بر میگیرد. مغزهای مادی ما جز تجلی ابزار هوش قدرتمندتر در عالم موازی نیست(به سلسله مباحث ادراک و زبان از دکتر ابتسام احمد در همین کانال و پایان نامه دکتر توفیق مسرور در مورد اصل و ریشه اخلاق انسانی مراجعه شود)

زمان، یکی از ابعاد عالم مادی ماست و اگر پا را از این عالم مادی فراتر بگذاریم با حذف زمان، بهعنوان مخرج محاسبه سرعت، با سرعت انتقال انرژی و نیرو، در حد نزدیک به بی نهایت مواجه میشویم!

و این مطلب در مقاله قبلیدر هم تنیدگی کوانتومی آمد. (گمان میکنی جرمی کوچکی در حالی که جهانی بزرگتر در درون توست)

گذشتن از عالم مادی به جهان های موازی با موشک و فضا پیما نیست و واقعیت آن است که گذشتن از مرده با قابلیت وجود که قابلیت وجود آن وابسته به پیوند با زنده ای بالاتر است- با ابزارهای مادی ممکن نیست و تنها راه ممکن، شناخت و معرفت بیشتر است.(به سلسله مباحثبازگشت عیسی ع از زبان دکتر علأ سالم مراجعه شود)

آزمودن این پیچیدگی ها هم در آزمایشگاه ممکن نیست و آزمون آن باید آزمونی ذهنی و تخیلی باشد زیرا در جایی هستیم که چشمهای مادی و دستهای زمینی کار نمیکند.

آزمون ذهنی گربه شرودینگر:

(گربه شرودینگر و تاثیر مشاهده گر در مجموعه:

اشکال با تناقض گربه شرودینگر با آزمون ذهنی زیر توضیح داده میشود:

تصور کن جعبه ای داری که درون آن، گربه و ماده سمی درون شیشه و ماده ای پرتوزا و شمارشگر گایگر وجود دارد و آنچه رخ می دهد آنکه وقتی تجزیه و پرتوافکنی ذره ای از ماده پرتوزا ایجاد شود و شمارشگر گایگر وجود ذره را ثبت کند، شیشه سم میشکند و گربه میمیرد و این مواد برای مدت زمانی باقی میماند و 50%، احتمال دارد که یکی از ذرات ماده پرتوزا تجزیه شده باشد و اکنون ما وسیله ای برای شناخت حالت گربه- که مرده است یا زنده- نداریم مگر آنکه به جعبه آزمون نگاه کنیم و حالت گربه بر اساس پرتوافکنی و تجزیه ذره یا عدم این تجزیه است

و این، امری است که نمیتوان در مورد آن، پیشگویی کرد بلکه امری است که تابع احتمالات است

و در نتیجه، ما ماده پرتوزا را داریم که براساس مکانیک کوانتوم، میتواند تجزیه شود یا تجزیه نشود؛ یعنی هر دو امر به صورتی شبحی و مبهم وجود دارد تا آنکه به جعبه و گربه ای- که درون آن است- بنگریم و تابع موج فرو بریزد و در آن زمان، پس از مشاهده ما یکی از احتمالات، مشخص خواهد شد

در نتیجه ما ماده پرتوزای تجزیه شده و غیر تجزیه شده و شیشه سم شکسته و غیر شکسته و گربه مرده و زنده را همزمان داریم و آنچه، سرانجام آن را مشخص میکند، مشاهده ما و فروریختن تابع موج پس از این مشاهده است.

آزمون شرودینگر بیان میکند عیبی در تفسیر کوپنهاگن وجود دارد زیرا نمیتوان تصور کرد گربه به طور همزمان زنده و مرده است تا آنکه تابع موج پس از مشاهده مجموعه از طرف ما فروبریزد و حالت گربه؛ چه زنده یا مرده تعیین گردد.

و جدالی طولانی در مورد این تناقض- که شرودینگر کوشید در تفسیر کوپنهاگن بیان کند- وجود داشته است.

((و به این ترتیب بر خلاف آزمون EPR آزمون گربه در جعبه، صدای تناقض ذهنی را به صدا در می آورد و امکان ندارد بدون آنکه واقعیت گربه را به عنوان زنده یا مرده بدانیم با تفسیر قاطع کوپنهاگن همراهی داشته باشد

و این سبب شد وگنر و جان ویلر احتمال این را- که وجود واقعی همه جهان شاید فقط به این علت باشد که به وسیله موجودات باهوش مشاهده شود- تصور کردند

و این به علت بازگشتی است که محدود به سبب و اثر نیست

و بیشتر تناقضات همه احتمالات ریشه دوانده در نظریه کوانتوم نتیجه مستقيم آزمون گربه شرودینگر است و ناگهان پشت چیزي مي ايستد كه جان ويلر آن را آزمون تاخيري نامید))(بحث در مورد گربه شرودينگر- جان گريبين- ص230)

میتوانیم بگوييم آزمون ذهنی شرودینگر، شگفت آور بودن مکانیک کوانتوم را- که قبلا دانستیم- آشکار کرد و وقتی مکانیک کوانتوم، قوانینی حقیقی را نشان میدهد و هیچ خللی هرچند ساده در تفسیر کپنهاگن وجود ندارد، آزمون، شگفت انگیز بودن واقعیت و کیهانی را- که در آن زندگی میکنیم- نشان میدهد و نتیجه ای- که تا امروز به آن رسیده ایم- آنکه وقتی سبب فروریختن تابع موج، مشاهده گر یا ثبت حادثه کوانتومی از طرف بیننده است- همانطور که در تفسیر کوپنهاگن وجود دارد- این، یعنی اگر وجود انسان یا موجود باهوش

نبود، کیهانی وجود نداشت.

بله کیهان با همه وجودش مدیون مشاهده ما از خودش است؛ به گونه ای که کیهان همه اش عبارت است از مجموعه ای کوانتومی- که تابع موج و احتمالات بسیار زیادی دارد- و فقط، وقتی آن را مشاهده کنیم و تابع موج فرو بریزد، موجود میشود و در واقعیت، مشخص می گردد

و این مساله، یعنی ما انسان ها یا بگوییم هوش، محوری را نشان میدهد که کیهان به خاطر آن، ایجاد شد(اگر تو نبودی افلاک نمی آفریدم.)(حدیث قدسی)
(کتاب توهم بی خدایی نوشته سید احمد الحسن)


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
از نخستین همانند سازها تمغز ما کوچکتر از نیم نقطهوقتی تو از یاد گرفتن باز جز تو که را دارمعوارض ازدواج و بچه دار شدقبل و بعد از حقیقتنوار عصب و عضلهکیست کلوئید بطن سومخانه ی تاریکبیو الکترونیک؛ ترکیب موجپرسش و چستجو همیشه باقی ادر والنتاین کتاب بدید همموجود بی مغزی که می تواندرویا و کابوستفاوت ها و تمایزها کلید بالگوی بنیادین و هوشیارینگاه انسان محدود به ادراتکامل ساختار رگهای مغزی ابزار بقا از نخستین همانزبان و تکلم برخی بیماریههوش مصنوعی از عروسک های بسردرد سکه ایتست کم هزینه ی بزاق برای از تکینگی تا مغز و از مغز مغز انسان برای شادمانی طویرایش DNA جنین انسان، برحقیقت، آن چیزی نیست که جلعسل طبیعی موثر در کنترل بخسته نباشی بابالمس کوانتومینورالژی تریژمینالکاش شرف اجباری بود یا حتیبا خودت نجنگآنها نمیخواهند دیگران رادرمان های بیماری اس ام ایمیدان های مغناطیسی قابل روزه داری و التهاب زیانبامیدواری و مغزچالش دیدگاه های سنتی در بتاثیر نگاه ناظر هوشیار بابزار بقا از نخستین همانسفر تجهیزات ناسا به مریخ تصویر زیبای اصفهانهوش مصنوعی از عروسک بازی شهر زیرزمینی در ژاپن برااز تکینگی تا مغز از مغز تمغز بزرگترین مصرف کننده واکسن کووید 19 چیزهایی که حافظه انسان و حافظه ی هوشاستروژن مانند سپر زنان دسوالات پزشکیدنیای شگفت انگیز کوانتوملزوم گذر انسان از حدها و کشف جمجمه ای درکوه ایرهوبازگشایی مجدد مطب دکتر سآیا ما تنها موجودات زنده درمان جدید ALSمانند کودکان باشیدتمدن بشری و مغز اخلاقیروشهای نو در درمان دیسک بانحراف و حقیقتنجات در راستگوییتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقای موجود زنده از ماده، چیزی بیش از یک خلا سلول عصبی شاهکار انطباق تغییر خود یا تغییر دیگراهوش مصنوعی از عروسک تا کمشانس یا نتیجه ی تلاشاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش میدان مغناطیسی زمین وابستگی یعنی قلادهحس و ادراک قسمت 87اطلاعاتی عمومی در مورد مدوچرخه سواری ورزشی سبک و من، ما یا چی؟گوشت خواری یا گیاه خواریبحثی درباره هوش و تفاوتهآیا انسان با مغز بزرگش اخدرمانهای بیماری پارکینستو یک معجزه ایرژیم های غذایی و نقش مهم انسان باشچرا پس از بیدار شدن از خوتاثیر تغذیه بر سلامت روااتفاق و تصادفمخچه ، فراتر از حفظ تعادلسندرم پس از ضربه به سرجنگ هفتاد و دو ملت همه را هوش مصنوعی، کیفیت فریب مشباهت کیهان و مغزفن آوری های جدید علیه شنااز تکامل تا مغز، از مغز تنقش تیروئید در تکامل مغزیک آلل ژنتیکی که از نئاندحس و ادراک قسمت پنجاهبه قفس های سیاهت ننازدژاوو یا آشناپنداریمنابع انرژی از نفت و گاز گرفتار محدودیت ها و ابعابدون زمان، ماده ای وجود نآیا رژیم غذایی گیاهی سلادرک حقیقت نردبان و مسیری تو در میانه ی جهان نیستی رادیوی مغز و تنظیم فرکاناولین دارو برای آتاکسی فنسبیت عام از زبان دکتر برتاثیر درجه حرارت بر عملکاحساسات کاذبمرکز خنده در کجای مغز استسیاهچاله های فضایی منابعجهان هوشمندهوش عاطفی بیشتر در زنانصداقتفارغ التحصیلان، فقیر و داستفاده از نظریه ی تکامل نقش غذاها و موجودات درياژن ضد آلزایمرحس و ادراک قسمت ششمبه زودی شبکه مغزی به جای دائما بخوانمنبع هوشیاری کجاست قسمت پیموزایدبرخی مرزهای اخلاق و علوم آتاکسی مخچه ای خودایمندردهای سال گذشته فراموش توهم چیستزمین زیر خلیج فارس تمدنی ایمپلانت استخوانی در آسیهفت چیز که عملکرد مغز تو تاثیر رژیم گیاه خواری بر ادب برخورد با دیگرانمسمومیت دانش آموزان بی گسکوت، در برابر گزافه گویجهان شگفت انگیزهیچ کاری نکردن به معنی چیطوفان زیباییفرد موفقچند نرمش مفید برای کمردرکمی زاویه ی دیدت را عوض کخم شدن فضا-زمانبیمار 101 ساله، مبتلا به سداروی جدید آلزایمرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیدایش زبانبرخی سلولهای عصبی در تلاآزار دیگری، آزار خود استذهن تو همیشه به چیزی اعتقتوسعه هوش مصنوعی قادر اسایا کوچک شدن مغزانسان الزندگی هوشمند در خارج از زهمیشه راهی هستتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ارتباط بین هوش طبیعی و هومطالبی در مورد تشنجساختار فراکتال وجود و ذهجواب سنگ اندازیعلم و روحقله سقوطنهایت در بی نهایتکوچک شدن مغز از نئاندرتاخواص بادامبیماری اسپینال ماسکولار پختگی پس از چهل سالگي به داروی ضد جنون در درمان تیمنبع خواب و رویابزرگترین درد از درون است افتخار انسانچگونه مغز پیش انسان یا همرموزی از نخستین تمدن بشرتکامل فردی یا اجتماعیاگر نیروی مغناطیس نباشد زیر فشار کووید چه باید کرهنر فراموشیسختی در بلند شدن از روی صترازودونتراشه مغز بدون واسطه ی داز نخستین همانند سازها تمغز مانند تلفن استوقتی خودت را در آینه دیدیجستجوی متن و تصویر به صورعید نوروز مبارکقبل از آغازنوار عصب و عضلهکپسول ژری لاکتخانواده پایداربیوگرافیپرسشگری نامحدوددر یک فراکتال هر نقطه مرکموجودات مقهور ژنها هستندرویا و خبر از آیندهتفاوت ها را به رسمیت بشناالگوبرداری از طبیعتنگاه از بیرون مجموعهتکامل شناخت انسان با کشفابزار بقا از نخستین همانزبان و شناخت حقیقت قسمت چهوش مصنوعی از عروسک های بسردرد عروقی میگرنتست آر ان اس دز میاستنی گاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان برای شادمانی طویشن پروحقایق ممکن و غیر ممکنعشق به هفت مرتبه ی شناختیخطا در محاسبات چیزی کامللووفلوکساسیننوزاد ناشنوای متولد شده،کتاب گران و پرهزینه شد ولبا خدا باشآنژیوگرافی از مغزدرمان های جدید ALSمیدان های کوانتومی خلاتلقین اطلاعات و حافظهروزه داری و بیمار ی ام اس امیدی به این سوی قبر نیستچاالش ها در تعیین منبع هوتاثیر نگاه و مشاهده ناظر ابزار بقا از نخستین همانسفر دشوار اکتشافتصویربرداری فضاپیمای آمهوش مصنوعی از عروسک بازی شواهدی از نوع جدیدی از حااز تکینگی تا مغز از مغز تمغز حریص برای خون، کلید تواکسن کرونا و گشودن پنجرحباب های کیهانی تو در تواسرار آفرینش در موجپیامهای کاربراندنیایی پر از سیاهچاله لزوم سازگاری قانون مجازاکشف جدید تلسکوپ جیمز وببازگشت از آثار به سوی خداآیا مصرف مولتی ویتامین هدرمان جدید مولتیپل میلوممانند آب باشتمدن زیر آبروشهای شناسایی قدرت شنوااندوه در دنیا استنخاع ما تا پایین ستون فقرتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقای موجود زنده از ماست مالیسلول عصبی، در محل خاص خودتغییر دیگران یا تغییر خوهوش مصنوعی از عروسک تا کمشانس یا تلاشاز تکینگی تا مغز- از مغز نقش محیط زندگی و مهاجرت دواسطه ها د رمسیر ایجاد مغحس و ادراک قسمت چهلاطلاعاتی عمومی در مورد مدوپامین قابل حل در آبمن، خود تو هستمگیلگمش باستانی کیستبحثی درباره هوش و تفاوتهآیا احتمال دارد رویا از آدرماندگی به دلیل عادت کرتو یک جهان در مغز خودت هسرژیم های غذایی و نقش مهم انسان جدید از چه زمانی پاچرا ارتعاش بسیار مهم استتاثیر حرکات چشم بر امواج اتوبان اطلاعات و پلِ بینمخچه ابزاري که وظیفه آن فسندرم جدایی مغزجنگ و تصور از جنگهوش مصنوعی، اتفاقات و تحشباهت زیاد بین سلول هاي عفناوری هوش مصنوعی نحوه خاز تکامل تا مغز، از مغز تنقش حفاظتی مولکول جدید دیک جهش ممکن است ذهن انسانحس و ادراک قسمت پنجاه و یبه مغز خزندگان خودت اجازدگرگونی های نژادی و تغییمنابع انرژی از نفت و گاز گریه ی ابر، رمز طراوت باغبر کسی اعتماد نکن مگر اینآیا رژیم غذایی گیاهی سلادرک دیگرانتوقف؛ شکستراز تغییراولین دروغچسبیدن به خود، مانع بزرگ تاثیر درجه حرارت بر عملکاخلاق و علوم اعصابمرگ چیستسیاهچاله ها، دارای پرتو جهان هوشیارهوش عاطفی در زنان بیشتر اصدای بم با فرکانس پایین، فاصله ها در مکانیک کوانتاستفاده از هوش مصنوعی در نقش غذاها و موجودات درياژنها نقشه ایجاد ابزار هوحس و ادراک قسمت شصت و هشتبه زیر پای خود نگاه نکن بدارچینمنبع هوشیاری کجاست قسمت پیچیدگی های مغزمگسبرخی نکات از گاید لاین پرآتش منبع انرژیدردی که سالهاست درمان نشتوهم و خیالزمان چیستایمان به رویاهفت سین یادگاری از میراث تاثیر رژیم گیاهخواری بر ادراک ما درک ارتعاشی است مسمومیت دانش آموزان، قماسکته مغزیجهان شگفت انگیز و بی زمانهیچ کس مانند تو نگاه نمیکطولانی ترین شبفرد یا اندیشهچند جهانیکمالگرایی دشمن پیشرفتخونریزی مغز در سندرم کووبیمار مرکز تنفس سلولیداروی جدید آلزایمر تاییدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیر شدن حتمی نیستبرخی سيناپسها طی تکامل و آسيب میکروواسکولاریا آسذهن خود را مشغول هماهنگیتوسعه برخی شغل ها با هوش ایا این جمله درست است کسیزندگی و داراییهمیشه عسل با موم بخوریمتبدیل سلولهای محافط به سارتباط شگفت مغز انسان و فمطالعه ای بیان میکند اهدساختار شبکه های مغزی ثابجوسازی مدرنعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهقلب های سادهنهادینه سازی فرهنگ اختلاکوچکی قلبخواص بادام زمینیبیماری اضطراب عمومیپدیده خاموش روشن در پارکدارویی خلط آورمنتظر نمان چیزی نور را بهبسیاری از مجرمان، خودشانافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه هموساپينس بر زمین رمز و رازهای ارتباط غیر کتکامل مادی تا ابزار هوشماگر نعمت فراموشی نبود بسزیرفون داروی ضد ام اسهنر حفظ گرهسدسازی روش مناسب برای مقهنر دانستنسرنوشتتراشه ها روی مغزاز نشانه ها و آثار درک شدمغز مادران و کودکان در زموقتی خورشید هست شمع به کاجستجوی هوشیاری در مغز ماعامل کلیدی در کنترل کارآقبل از انفجار بزرگنوار عصب و عضله مهم در تشکامپیوتر سایبورگخاویار گیاهیبیوگرافیپس از اگو یا بعد از نفسدر کمتر از چند ماه سوش جدمورد نادر همپوشانی دو بیرویا بخشی حقیقی از زندگی تفاوت های بین زن و مرد فقالتهاب شریان تمپورالنگاه از دور و نگاه از نزدتکامل، نتیجه ی برنامه ریابزار بقا از نخستین همانزبان و شناخت حقیقت قسمت اهوش مصنوعی از عروسک های بسرطان کمیت گراییاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان رو به کوچک تر شواقعیت فیزیکی، تابعی از حل مشکلعشق درونی به یگانگی خلقتخطا در محاسبات چیزی کامللوب فرونتال یا پیشانی مغنوسانات کوانتومی منبع ماکتاب زیست شناسی باوربا طبیعت بازی نکنآنان که در قله اند هرگز خدرمان های جدید میگرنمیدان بنیادین اطلاعاتتلاش ها برای کشف منابع جدروزه داری سلول های بنیادامیدی تازه در درمان سرطانابینایی در نتیجه ی گوشی تاثیر نگاه انسان بر رفتاابزار بقا از نخستین همانسفرنامه سفر به بم و جنوب تصور ما ازمشکلات و واقعیهوش مصنوعی از عروسک بازی شواهدی از دنیسوان(شبه نئاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز در تنهایی آسیب میبینواکسن کرونا از حقیقت تاتحباب هایی تو در تواسرار بازسازی اندام هاسایتهای دیگردنیا، هیچ استلزوم سازگاری قانون مجازاکشیدن مادی روشی برای جلوبازگشت به ریشه های تکاملآیا مغز تا بزرگسالی توسعدرمان جدید میگرن با انتی ماه رجبتمدنی قدیمی در شمال خلیج روشی برای بهبود هوش عاطفاندوه دردی را دوا نمیکندنخاع درازتر یا کوتاهتر کتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقای موجود زنده از ماست مالی با هوش انسانیسلولهای ایمنی القا کنندهتغییر دادن ژنها آیا روزی هوش مصنوعی از عروسک تا کمشاهکار قرناز تکینگی تا مغز- از مغز نقش مرکز تنفس سلولی در بیوبینار اساتید نورولوژی دحس و ادراک قسمت چهل و هفتاعتقاد اشتباه، نتیجه ی ندورترین نقطه ی قابل مشاهمنابع انرژي پاک سرچشمه حگیاه بی عقل به سوی نور میبحثی درباره هوش و تفاوتهآیا احتمال دارد رویا از آدرها بسته نیستتو کجای جهانیرژیم ضد التهابیانسان خطرناکترین موجودچرا به هم اعتماد نمیکنیمتاثیر دوپامین و سروتونیناتوسوکسیمایدمخچه تاثیر گذار بر حافظهسندرم دزدی ساب کلاوینجنگ داده هاهوش احساسیشباهت زیاد بین سلول هاي عفواید روزه داری متناوباز تکامل تا مغز، از مغز تنقش حیاتی تلومر دی ان آ دیک رژیم غذایی جدید، می توحس و ادراک قسمت پنجاه و دبه نقاش بنگردانش قدرت استمنابع انرژی از نفت و گاز گربه شرودینگر و تاثیر مشبرلیتیونآیا راهی برای بهبود وضعیدرک درست از خود و هوشیاریتولید مولکول جدید توسط هراست دستی و چپ دستیاولین سلول مصنوعینسبت ها در کیهانتاثیر درجه حرارت بر عملکاخلاق پایه تکامل و فرهنگمرگ و میر پنهانسیاهچاله و تکینگی ابتدایجهان های بسیار دیگرهوش عاطفی در زنان بیشتر اصرع و درمان های آنفاصله ی همیشگی تصویر سازاستفاده از انرژی خلانقش غذاها در کاهش دردهای ژنها ، مغز و ارادهحس و ادراک قسمت شصت و دوبه سیاهی عادت نکنیمداروهای مصرفی در ام اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت پیچیدگی های مغزی در درک زبرخی نرمش ها برای درد زانآثار باستانی تمدن های قددرد، رمز موفقیتتوهم وجودزمان و مکان، ابعاد کیهان این پیوند نه با مغز بلکه هم نوع خواری در میان پیشیتاثیر رژِیم غذایی بر میگادراک، فراتر از آنچه معممسیر دشوار تکامل و ارتقاسکته ی مغزی در جوانانجهانی که نه با یک رخداد و هیچ کس حقیقت را درون مغز طی یکصد هزار سال اخیر هرچفرد حساس از نظر عاطفی و بچند جهانیکمردردخونریزی مغزی کشندهبیماری لبر و نابینایی آنداروی جدید ای ال اسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیراستامبرداشت مغز ما از گذر زمانآسیب ها ناشی از آلودگی هوذهن خالی از شلوغی افکارتوصیه های سازمان بهداشت ایا ابزار هوشمندی یا مغز زندگی بی دودهمیشه، آنطور نیست که هستتبر را بردارارتباط شگفت انگیز مغز انمعمای اخلاقی قطارهز ذره، یک دنیاستسادیسم یا لذت از آزار دادجامعه ی آسمانیعلم به ما کمک میکند تا موقلب و عقلچهار میلیارد سال تکامل بکوچکترین چیز یک معجزه اسخواص شکلات تلخبیماری بیش فعالیپروژه ی ژنوم انسانیدارویی ضد بیش فعالی سیستمنتظر نتیجه ی کارهایت بابسیاری از بیماری های جدیافراد بی دلیل دوستدار تو چگونه هوشیاری خود را توسرمز گشایی از اتصالات مغزتکامل مداوماگر نعمت فراموشی نبود بسزیرک ترین مردمهنر رها شدن از وابستگیسریع دویدن مهم نیستتراشه ی هوش مصنوعی در مغزاز نظر علم اعصاب یا نرووسمغز چون ابزار هوش است دلیوقتی ریشه ها عمیقند از چیحفره در مغزعادت همیشه خوب نیستقبرستان ها با بوی شجاعتنوار عصب و عضله برای تاییکاهش میل جنسی در ام اسخار و گلبیان ژن های اسکیزوفرنی دآلودگی هوا چالش قرن جدیددر آرزوهایت مداومت داشتهموسیقی نورویا تخیل یا واقعیتتفاوت های تکاملی در مغز وام آر آی جدید با قدرت شگفنگاه از درون قفس یا بیرونتکثیر سلول در برابر توقف ابزار بقا از نخستین همانزبان و شناخت حقیقت قسمت دهوش مصنوعی از عروسک های بسرعت فکر کردن چگونه استاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز انسان رو به کوچکتر شدواقعیت چند سویهحلقه های اسرارآمیزعشق، شلوغ کردن نیستخطای ادراک کارمالوتیراستامنوشیدن چای برای مغز مفید کتاب طبیعت در قالب هندسهبالای هر دستی، دستی هستآنتی بادی منوکلونال در ددرمان های جدید در بیماری میدازولام در درمان تشنج تلاش های جدید در ALSروزهای بد باقی نمیماندامگا سه عامل مهم سلامتناتوانی از درمان برخی ویتاثیر نگاه انسان بر رفتاابزار بقا از نخستین همانسفرنامه سفر به بم و جنوب تصور از زمان و مکانهوش مصنوعی از عروسک بازی شیر و دوغ باداماز تکینگی تا مغز از مغز تمغز را از روی امواج بشناسواکسن کرونا ساخته شده توحد و مرزها توهم ذهن ماستاصفهان زیبادندان ها را مسواک بزنید تلزوم عدم وابستگی به گوگل کشتن عقیده ممکن نیستبازخورد یا فیدبکآیا همه جنایت ها نتیجه بیدرمان جدید کنترل مولتیپلماهیچه ی صبرتمرکز و مدیتیشنروشی جدید در درمان قطع نخاندوهگین نباش اگر درب یا نخستین تمدن بشریتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقای موجود زنده از ماشین دانشسلولهای بنیادی مصنوعی درتغییر زودتر اتصالات مغزیهوش مصنوعی از عروسک تا کمشاهکار شش گوشاز تکینگی تا مغز- از مغزتنقش نگاه از پایین یا نگاهوجود قبل از ناظر هوشمندحس و ادراک قسمت چهل و هشتاعتماد به خودديدن با چشم بسته در خواب منابع انرژی از نفت و گاز گیاه خواری و گوشت خوار کدبحثی درباره هوش و تفاوتهآیا بدون ناظر هوشمند هم بدرهای اسرارآمیز و پوشیدهتو کز محنت دیگران بی غمیرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وانسان در هستی یا هستی در چرا بیماری های تخریبی مغتاثیر دپاکین بر بیماری ماتصال مغز و کامپیوترمخاطب قرار دادن مردم، کاسندرم سردرد به دلیل افت فجنبه های موجی واقعیتهوش احساسیشجاعت و ترسفواید روزه داری متناوباز خود رها شونقش خرچنگ های نعل اسبی دریکی از علل محدودیت مغز امحس و ادراک قسمت پنجاه و سبه نقاش بنگردانش محدود به ابعاد چهارمنابع انرژی از نفت و گاز گزیده ای از وبینار یا کنفبرنامه و ساختار پیچیده مآیا راهی برای رفع کم آبی درک عمیق در حیواناتتولید مثل فقط با یک مادر رجزخوانی هایی که امروز باوکرلیزوماب داروی جدید شنسبت طلایی، نشانه ای به ستاثیر درجه حرارت بر عملکاختلا ل در خود عضلهمرگ و میر بسیار بالای ناشسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجهان هایی در جهان دیگرهوش عاطفی رمز آزادگیضایعه ی شبکه لومبوساکرالفتون های زیستیاستفاده از سلول های بنیانقشه مغزی هر فرد منحصر بهژنهای مشترک بین انسان و وحس و ادراک قسمت شصت و ششبه سخن توجه کن نه گویندهداروهای ام اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت پیوند قلب خوک، به فرد دچابرخی نرمش ها برای زانوآدم عاقل، وقت خودش را هدردرس گرفتن از شکست هاتوهم وجودزمان و گذر آن سریع استاین اندوه چیستهمه چیز موج استتاثیر سلامت دستگاه گوارشادغام میان گونه های مختلمسئول صیانت از عقیده کیسسال 2025 سال بین المللی علمجهانی که از یک منبع، تغذیهیچ اندر هیچطیف انسفالیت، گیلن باره فردا را نمیدانیمچند جهانی و علمکمردرد ناشی از تنگی کاناخواندن ، یکی از شستشو دهنبیماری میاستنی گراویسداروی جدید برای میاستنی منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبرداشتت از جهان رو زیاد آسیب روانی شبکه های اجتمذهن سالمتوصیه های غیر دارویی در سایا بیماری ام اس (مولتیپزندگی در جمع مواردی را برهمکاری یا رقابتتحریک عمقی مغزارتباط شگفت انگیز مغز انمعماری، هندسه ی قابل مشاهزینه ای که برای اندیشیدسازگاری با محیط بین اجزاجاودانگی مصنوعیعلم بدون توقفقلب یا مغزچهار ساعت پس از کشتار خوککووید نوزده و خطر بیماری خواص شگفت هویجبیماری تی تی پیپروژه ی ژنوم انسانیداستانها و مفاهیمی اشتبامنتظر زمان ایده آل نشوبسیاری از بیماری های جدیافزایش قدرت ادراکات و حسچگونه واکسن کرونا را توزرمز پیشرفت تواضع است نه طتکامل چشماگر با مطالعه فیزیک کوانزیست شناسی کل در جزء فراکاگر تلاش انسان امروز برازیست شناسی باور حقیقت یا هنر، پر کردن است نه فحش دسریعترین کامپیوتر موجودتراشه ی بیولوژِیکاز نظر علم اعصاب اراده آزمغز چگونه صداها را فیلتر وقتی شروع به بیدار شدن میحق انتخابعادت کن از بالا نگاه کنیقدم زدن و حرکت دید را تغینوار عصب و عضله تعیین محلکاهش مرگ و میر ناشی از ابخارق العاده و استثنایی ببیان حقیقتآلودگی هوا و ویروس کرونادر آسمان هدیه های نادیدنموسیقی هنر مایع استرویا حقی از طرف خداتفاوت های زبانی سرمنشا تام اس و سرطاننگاه از درون مجموعه با نگتأثیر نیکوتین سیگار بر مابزار بقا از نخستین همانزبان و شناخت حقیقت قسمت ستشنچ پانایوتوپولوس تشنج هوش مصنوعی از عروسک بازی سطح آگاهی، رخدادهای زندگاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ایندگان چگونه استواقعیت چیستحمله ویروس کرونا به مغزعصب حقوق نورولووخطای حسلوزالمعده(پانکراس)مصنوعنوعی سکته مغزی ، وحشتناک کتاب، سفری به تاریخبالاترین هدف از دولتآنتروبات؛ ترکیب سلول زنددرمان های جدید سرطانمکان زمان یا حافظه زمانتلاش های جدید در درمان فرروزهای سختاما شما از دید خفاش کور هناتوانی در شناسایی چهره تاثیر هوش مصنوعی بر مغزابزار بقا از نخستین همانسفرنامه سفر به بم و جنوب تصاویر زیبای رعد و برقهوش مصنوعی از عروسک بازی شیشه ی بازالتی و سیلیکوناز تکینگی تا مغز از مغز تمغز زنان جوانتر از مغز مرواکسن آلزایمرحریص نباشاصل بازخوردده روش موفقیتمقاومت به عوارض فشار خون گل خاردار، زیباستبازسازي مغز و نخاع چالشی آیا هوش مصنوعی می تواند ندرمان جدید ام اسماپروتیلینتمرکز بر هدفروشی جدید در درمان نابیناندام حسی، درک از بخش هاینخستین تصویر از سیاهچالهتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقای موجود زنده از مبانی ذهنی سیاه و سفیدسلام تا روشناییتغییر عمودی سر انسان از پهوش مصنوعی از عروسک تا کمشاید گوشی و چشمی، آماده شاز تکینگی تا مغز، از مغز نقش نظام غذایی در تکامل موراپامیل در بارداریحس و ادراک قسمت چهل و دوماعتماد به خوددی متیل فومارات(زادیوا)(منابع انرژی از منابع نهفگیرنده باید سازگار با پیبحثی درباره احساسات متفاآیا برای تولید مثل همیشه درون قفس یا بیرون از آنتو پیچیده ترین تکنولوژی رژیم غذایی سالم و ضد التهانسان عامل توقف رشد مغزچرا حیوانات سخن نمی گوینتاثیر داروهای ضد التهاب اثر مضر مصرف طولانی مدت رمدل همه جانبه نگر ژنرالیسوی ما آید نداها را صداجنسیت و تفاوت های بیناییهوش بشری تهدید برای بشریشرکت نورالینک ویدیویی ازفواید زیاد دوچرخه سواریاز درخواست ها جدا شونقش داروهاي مختلف معروف یافته های نوین علوم پرده حس و ادراک قسمت پنجاه و شبه نادیدنی ایمان بیاوردانش بی نهایتمنابع بی نهایت انرژی در دگزارش یک مورد جالب لخته وبرنامه ی مسلط ژنها در اختآیاما مقهور قوانین فیزیکدرگیری قلب در بیماری ویرتولید مثل اولین ربات های رحم مصنوعیايندگان چگونه خواهند دیدنشانه های گذشته در کیهان تاثیر درجه حرارت بر عملکاختلاف خانوادگی را حل کنمرگ و سوال از قاتلسیاهچاله ی تولید کنندهجهان یکپارچههوشمندی کیهانضایعه ی عروقی مخچهفروتنی معرفتیاستفاده از سلول های بنیانقشه های مغزی جدید با جزیژنهای هوش ، کدامندحس و ادراک سی و هفتمبهبود حافظه پس از رخدادهداروهای تغییر دهنده ی سیمنبع هوشیاری کجاست قسمت پیوند مدفوعبرخی نرمش های گردنآرمانگرای تخیلی نباشدست و پا زدن در سایه؟توهم بی خداییزمان و صبراین ایده که ذرات سیاهچالهمه چیز و هیچ چیزتاثیر عصاره تغلیظ شده گیادغام دو حیطه علوم مغز و مسئولیت جدیدسال سیزده ماههجهانی پر از سیاهچاله یا پهیچگاه از فشار و شکست نترطبیعت موجی جهانفرزندان زمان خودچند روش ساده برای موفقیتکمردرد و علل آنخواندن، دوست روزهای سختبیماری میاستنی گراویسداروی جدید برای کاهش وزنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبررسي علل احتمالي تغيير آسیب عصب پا به دنبال اعتیذهت را روی چیزهای مفید متتوصیه هایی در مصرف ماهیایا بدون زبان میتوانیم تزندگی در سیاهچالههمانند سازی در انسانتحریک عمقی مغز در آلزایمارتباط غیرکلامی بین انسامعنی روزههزینه سنگین انسان در ازاستم با شعار قانون بدترین جایی برای یاد گرفتن باقی علم در حال توسعهقلب دروازه ی ارتباطنون و القلمکودک هشت ساله لازم است آدخواص عجیب لوبیابیماری خود ایمن اعصاب محپروژه ی علمی پیوند مغز سادخالت در ساختار ژنهامنحنی که ارتباط بین معرفبشکه ای که ته نداره پر نمافزایش میل جنسی با خوردن چگونه آن شکری که می خوریمرمز امید، بی نیازی از مردتکامل و ارتقای نگاه تا عمتکامل و ریشه ی مشترک خلقتاگر خواهان پیروزی هستیزیست، مرز افق رویداد هستهوموارکتوس ها ممکن است دسرکه انگبین عسلی مفید برتربیت کودکان وظیفه ای مهاز نظر علم اعصاب اراده آزمغز ناتوان از توجیه پیداویتنام نوعی کرونا ویروس حقیقت قربانی نزاع بین بی عادت کن خوب حرف بزنیقدرت مردمنوار عصب و عضله در مطب دککاهش التهاب ناشی از بیمابیداری معنوی یعنی دوستی آلودگی هوا و پارکینسوندر آستانه ی موج پنجم کوویمیلر فیشر نوعی نادر از گیرویاها از مغز است یا ناخوتفاوت ایستایی و تکاپوام اس یا تومور؟نگاه حقیقی نگاه به درون اتأثیر نگاه انسان بر رفتاابزار بقا از نخستین همانزبان جانسوزتشنج چیستهوش مصنوعی از عروسک بازی سعی کن به حدی محدود نشویاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ابزار بقای برتر مادیواقعیت چیستحمایت از طبیعتعصب سیاتیکخطر آلودگی هوالیروپریم داروی ترکیبی ضدنیوالینکتابخانهباهوش ترین و با کیفیت تریآنزیم تولید انرژی در سلودرمان های رایج ام اسمکانیک کوانتومی بی معنی تلاش های جدید در درمان سرروزهای سخت میگذردامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنادیدنی ها واقعی هستندتاثیر ویتامین دی بر بیماابزار بقا از نخستین همانسفرنامه سفر به بم و جنوب تصادف یا قوانین ناشناختههوش مصنوعی از عروسک بازی شکل های متفاوت پروتئین هاز تکینگی تا مغز از مغز تمغزهای کوچک بی احساسواکسن ایرانی کرونا تولیدحرکات چشم، ترجمه کننده ی اصل در هم تنیدگی و جهانی دهن، بزرگترین سرمایهمقایسه رقابت و همکاریگل درون گلدانباغچه ی منآیا هوش مصنوعی زندگی بشردرمان جدید ای ال اس، توفرماجرای جهل مقدستمرکز بر امروزروشی جدید در درمان سکته مانرژی بی پایان در درون هرنخستین روبات های زنده ی جتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقای موجود زنده از مباحث مهم حس و ادراکسلاح و راهزنیتغییرات منطقه بویایی مغزهوش مصنوعی به کمک هوش طبیشاید درست نباشداز تکینگی تا مغز، از مغز نقش نظریه تکامل در شناساورزش هوازی مرتب خیلی به قحس و ادراک قسمت چهل و سوماعتماد بی مورددین اجباریمنابع انرژی از نفت و گاز گالکانزوماب، دارویی جدیبحثی درباره احساساتی غیرآیا بزرگ شدن مغز فقط در ددرون و بیرون، جدای از هم تو آرامش و صلحیرژیم غذایی ضد التهابیانسانیت در هم تنیده و متصچرا حجم مغز گونه انسان درتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اثرات فشار روحی شدیدمدل هولوگرافیک ژنرالیزهسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجنسیت و تفاوت های بیناییهوش در طبیعتشربت رب انارفیلم کوتاه هیروشیما از هاز دست دادن دم در پیشینیانقش درختان در تکاملیاد گرفتن مداومحس و ادراک قسمت بیست و چهبه هلال بنگردانشمندان موفق به بازگردمنابع جدید انرژیگشایش دروازه جدیدی از طربرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱آگاهی فراتر از آگاهیدرگیری مغز در بیماری کویتولید یا دریافت علمرحم مصنوعیايا اراده آزاد توهم است ینشانه های پروردگار در جهتاثیر درجه حرارت بر عملکاختلال حرکتی مانند لرزش مرگ انتقال است یا نابود شسیاهچاله، سیاه خالص یا پجهان یکپارچههوشمندسازی زندان هاضایعات در عصب زیر زبانیفروتنی و غروراستفاده از سلول های بنیانقشه با واقعیت متفاوت اسژنهای حاکم بر انسان و انسحس و ادراک- قسمت پنجاه و بهداشت خوابداروهای ضد بیماری ام اس ومنبع هوشیاری کجاست قسمت پیوند مدفوع در درمان بیمبرخی یونها و مولکول های مآرام باشدست کردن در گوشتوهم تنهاییزمان واقعیت است یا توهماین ابتدای تناقض هاستهمه چیز کهنه میشودتاریک ترین بخش شبارتقا و تکامل سنت آفرینش مسئولیت در برابر محیط زیسانسور از روی قصد بسیاری جهانی در ذهنهیپرپاراتیروئیدیسمطبیعت بر اساس هماهنگیفرضیه ای جدید توضیح میدهچندین ماده غذایی که ماننکمردرد با پوشیدن کفش مناخواب زمستانی سلول های سربیماری های میتوکندریپیشینیان انسان از هفت میداروی جدید برای ای ال اسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبررسی مغز با امواج مادون آسانی موفقیتذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتوضیحی ساده در مورد هوش مایا تکامل هدفمند استزندگی زمینی امروز بیش از همجوشی هسته ای، انرژِی بتخریب مغز به دلیل کمبود بارتروز یا خوردگی و التهامعاینه قبل از نوار عصب و هزاران سال چشم های بینا وستم، بی پاسخ نیستجایی خالی نیستعلم راهی برای اندیشیدن اقلب روباتیکنوآوری ای شگفت انگیز دانکودک ایرانی که هوش او از خود جسم و یا تصویربیماری دویکپروانه ی آسمانیدر موج، راز خلقت نهفته اسمنشأ اطلاعات و آموخته ها بشریت از یک پدر و مادر نیافزایش مرگ و میر سندرم کوچگونه انتظارات بر ادراک رمز بقای جهش ژنتیکیافزایش سرعت پیشرفت علوم چگونه به سطح بالایی از هورمز جهانتکامل ابزار هوش ، راه پر اپل ویژن پرو در تشخیص بیمزاویه نگاه ها یکسان نیستهورمون شیرساز یا پرولاکتسرگیجه از شایعترین اختلاترجمه فعالیت های عضله به از واقعیت امروز تا حقیقتمغز و قلب در جنین موش مصنویتامین E برای فعالیت صححقیقت آنطور نیست که به نظعادت کردن به نعمتقدرت و شناخت حقیقتنوبت کودکانکاهش حافظه هرچند فرایندیبیداری و خواب کدام بهتر اآلزایمردر برابر حقایق جدیدمیهمانهای ناخوانده عامل رویاهای پر رمز و حیرتی درتفاوت ارباب و رهبر حقیقیامواجی که به وسیله ی ماشینگاه دوبارهتأثیر شیرینی های حاوی لوابزار بقا از نخستین همانزبان ریشه هایی شناختی استشنج و حرکات شبه تشنجی قاهوش مصنوعی از عروسک بازی شلیک فراموشیاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز ابزار برتر بقاواقعیت های متفاوتحوادث روزگار از جمله ویرعضلانی که طی سخن گفتن چقدخطر حقیقی، خود انسان استلیس دگرامفتامین یا ویاسنیکولا تسلاکجای مغز مسئول پردازش تجباور و کیهان شناسیآواز خواندن در قفس، نشاندرمان های علامتی در ام اسمکانیزمهای دفاعی در برابتلاش های جدید شرکت نورالروش مقابله مغز با محدودیانفجار و توقف تکاملی نشانادیدنی ها بیشتر از دیدنتاثیر ویروس کرونا بر مغز ابزار بقا از نخستین همانسفری به آغاز کیهانتضادهای علمیهوش مصنوعی از عروسک بازی شکل پنجم مادهاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز، فقط گیرندهواکسن اسپایکوژنحرکت چرخشی و دائمی کیهاناصل علت و تاثیردو ویژگی انتزاع و قدرت تجمقابله ی منطقی با اعتراضگل زندگیبترس از اینکه کسی، به درگآیا هوش ارثی دریافتی از پدرمان جدید سرطانماجرای عجیب گالیلهتمساح حد واسط میان مغز کوريتوکسيمب در درمان ام اسانرژی تاریکنرمش های مفید برای درد زاتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقای موجود زنده از مبتکران خودشکوفاسلسله مباحث هوش مصنوعیتغییرات مغز پس از 40 سالگیهوش مصنوعی به شناسایی کاشایسته نیست در جیب خود قراز تکینگی تا مغز، از مغز نقش هورمون های تیروئید دورزش هوازی ، بهترین تمریحس و ادراک قسمت نهماعتیاد و تلاش های درمانی دین، اجباری نیستمنابع انرژی از نفت و گاز گام کوچک ولی تاثیرگذاربحران ذهن فیلمی قابل تامآیا تکامل و تغییرات ژنتیدرون آشفته ی تو و ظاهر خنتو افق رویداد جهان هستیرژیم غذایی ضد دردانسانیت در برابر دیگرانچرا خشونت و تعصبتاثیر درجه حرارت بر مغزاثرات مفید قهوهمدل هولوگرافیک تعمیم یافسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهل مقدسهوش عاطفی قسمت 11شربت ضد خلطفیلمی بسیار جالب از تغییاز روده تا مغزنقش ذهن و شناخت در حوادث یاد بگیر فراموش کنیحس و ادراک قسمت بیست و یکبه کدامین گناه کشته شدنددانشمندان نورون مصنوعی سمناطق خاص زبان در مغزپل جویی اصفهانبرین نت به جای اینترنتآپومورفین در پارکینسوندرگیری مغز در بیماران مبتولید پاک و فراوان انرژیرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرايا اراده آزاد توهم است ینشانه های بیداری روحیتاثیر درجه حرارت بر عملکاختلال خواب فرد را مستعد مرگ تصادفیسیاره ی ابلهانجهان کنونی و مغز بزرگتریهوشیاری و وجودضرورت زدودن افکارفرگشت و تکامل تصادفی محض استفاده از سلول های بنیانقص های سیستمی ایمنیکفش و کتابحس و ادراک- قسمت بیست و پبهداشت خواب، رمز حافظه ی داروهای ضد تشنج با توضیح منبع هوشیاری کجاست قسمت پیوند مغز و سر و چالشهای برخی اثرات مضر ویتامین دآرامش و دانشدست آسمانتوهم جداییزمان پلانکهمه چیز در زمان مناسبتاریکی من و تو و گرد و غباارتقا یا بازگشت به قبل ازمستند جهان متصلسانسور بر بسیاری از حقایجهان، تصادفی نیستهاوکينگ پیش از مرگش رسالطعمه ی شبکه های ارتباط اجفساد اقتصادی سیتماتیک درچندجهانیکنفرانس تشنج هتل کوثر اصخواب سالم عامل سلامتیبیماری های مغز و اعصاب و پیشرفت های باور نکردنی دداروی جدید برای دیابتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتبررسی و اپروچ جدید بر بیمآشنا پنداریذره ی معین یا ابری از الکتوضیحات دکتر فاطمی در موایجاد احساساتزندگی زودگذرهمدلی و هوش عاطفیتداوم مهم است نه سرعتارزش های وارونهمعادله ها فقط بخش خسته کنهستي مادي ای که ما کوچکترستون فقرات انسان دو پا جلجاذبهعلم ساختن برج های چرخانقلب را نشکننوار مغز مشاهده ی غیر مستکودکان مهاجرخودآگاهی و هوشیاريبیماری دیستروفی میوتونیپرواز از نیویورک تا لوس آدر میان تاریکی و روشناییمنشاء کوانتومی هوشیاری ابعد پنجمبعد از کروناافسردگی و اضطراب در بیماچگونه باغبانی باعث کاهش رمز جهان خاصیت فراکتالتکامل تکنولوژیاپی ژنتیکزاوسکا درمان گوشرهوش فوق العاده، هر فرد اسسرگردانیترجمه ی فعالیت های عضله باز کجا آمده ام و به کجا میمغز و هوش، برترین ابزار بویتامین E در چه مواد غذایحقیقت افرادعادت بد را ترک کنخبر مهم تلسکوپ هابلقدرت کنترل خودنور از عمق تاریکیکاهش دوپامین عامل بیماریبیرون اصل است یا درونآلزایمر در جواناندر جراحی کمر عجله نکنیدمیوپاتی و نوار عصب و عضلهرویای شفافتفاوتهای جنسیتی راهی براامیوتروفیک لترال اسکلرونگاهی بر قدرت بینایی دراتئوری تکامل امروز در درمابزار بقا از نخستین همانزبان شناسی مدرن در سطح سلتشنج به صورت اختلال رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی شلیک فراموشیاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز از بسیاری حقایق می گرواقعیت و مجازحکمت الهی در پس همه چیزغم بی پایانخطر را بپذیرلا اکراه فی الدیننیاز به آموزش مجازی دیجیکرونا چه بر سر مغز می آورباید از انسان ترسیدآینه در اینهدرمان ژنتیکی برای نوآوریما انسانها چه اندازه نزدتلاش هایی در بیماران قطع روش های صرفه جویی در ایجاانفجار بزرگ پایان بوده انادانی در قرن بیست و یکم،تاثیر ژنها بر اختلالات خابزار بقا از نخستین همانسقوط درون جاذبه ای خاص، چتظاهر خوابیده ی مادههوش مصنوعی از عروسک بازی شکرگزار هر چیزی باش که دااز تکینگی تا مغز از مغز تمغز، همه ی واقعیت را نمیبواکسن اسپایکوژن ضد کروناحس متفاوتاصل عدم قطعیت از کوانتوم دو بیماری روانی خود بزرگ مقابله با کرونا با علم اسگلوله ی ساچمه ایبحتی علمی درباره تمایل بآیا هوش سریعی که بدون احسدرمان جدید سرطانماده ی تاریکتنفس هوازی و میتوکندریریه زغالیانرژی تاریک که ما نمی تونرمش های مفید در سرگیجهتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزارهای پیشرفته ارتباط متواضع باشسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتغییرات آب و هوایی که به هوش مصنوعی تعاملیشادی، پاداش انجام وظیفهاز تکینگی تا مغز، از مغز نقش هورمون زنانه استروژنورزش و میگرنحس و ادراک قسمت چهارماعتیاد را به دور بیندازدیوار همه اش توهم بودمنابع انرژی از نفت و گاز گامی در درمان بیماریهای بخش فراموش شده ی حافظهآیا تراشه ها داخل مغز، میدروغ نگو به خصوص به خودتتو انسانی و انسان، شایستراه فراری نیستانسان، گونه ای پر از تضادچرا در مغز انسان، فرورفتتاثیر درجه حرارت بر عملکاثرات مفید روزه داریمدل های ریز مغز مینی برینسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان فراکتالهوش عاطفی قسمت نهمشش مرحله تکامل چشمفیروز نادریاز سایه نترسنقش روی و منیزیم در سلامتیادگیری مهارت های جدید دحس و ادراک قسمت بیست و دوبه امید روزهای بهتردانشمندان یک فرضیه رادیکمناطق خاصی از مغز در جستجپل خواجو اصفهانبرای یک زندگی معمولیآپومورفین در پارکینسوندرگیری مغزی در سندرم کووتولید اندام با چاپ سه بعدرساناها و ابر رساناها و عای نعمت من در زندگیمنظام مثبت زندگیتاثیر درجه حرارت بر عملکاختلال در شناسایی حروف و مرگ عاطفه و محبتسیاره ابلهانجهان کاملی در اطراف ما پرهوشیاری و افسردگیضرب المثل یونانیفراموش کارها باهوش تر هساستفاده از سلول های بنیانقص در تشخیص هیجانات عامکل اقیانوس در یک ذرهحس و ادراک- قسمت شصت و چهبوزون هیگز چیستداروی فامپیریدین یا نورلمنبع هوشیاری کجاست قسمت پیوند اندام از حیوانات ببرخی اختلالات عصبی مثانهآرامش و سکوندست بالای دستتوهم جدایی و توهم علمزمان به چه دلیل ایجاد میشهمه چیز در زمان کنونی استتاریکی و نورارتوکين تراپی روشی جديد مشکل از کجاستسانسور ذهنجهش های ژنتیکی مفید در ساهاوکينگ پیش از مرگش رسالظهور امواج مغزی در مغز مصفشار و قدرتنه ناامیدی بلکه ارتقاکنگره بین المللی سردرد دخواب سالم عامل سلامتی و یبیماری های ژنرالیزه ی عصپیشرفت های جدید علوم اعصداروی جدید ضد فشار خونمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبررسی ژنها در تشخیص بیماآشنا پنداریذرات کوانتومی زیر اتمی قتیوتیکسن داروی ضد جنونایران بزرگزندگی سلول در بدن، جدای اهمراه سختی، اسانی هستتداخل مرزها و صفات با بینارزش های حقیقی ارزش های غمعجزه های هر روزههستی ما پس از شروعی چگال ستارگانی قبل از آغاز کیهجاذبه و نقش آن در شکلگیریعلایم کمبود ویتامین E را قوی تر باشنوار مغز با توضیح دکتر فاکودکان میتوانند ناقل بی خودآگاهی و هوشیاريبیماری سلیاکپروتئین های ساده ی ابتدادر مانهای کمر دردمهمان ناخواندهبعد از کروناافسردگی و ساختار مغزچگونه تکامل مغزهای کنونیتکامل جریان همیشگی خلقتابتدا سخت ترین استزبان فرایند تکاملی برای هوش مصنوعی می تواند بر احسربازان ما محققا غلبه می ترجمه ای ابتدایی از اسرااز کسی که یک کتاب خوانده مغز و اخلاقویتامین کاحقیقت انسانعادت دادن مغز بر تفکرخدا موجود استقدرت انسان در نگاه به ابعنور درونکاهش سن بیولوژیکی، تنها بیست تمرین ساده برای جلوآملودیپین داروی ضد فشار در درمان بیماری مولتیپل میوتونیک دیستروفیروان سالمتقلید مرحله ای نسبتا پیشامید نیکو داشته باش تا آننگاهی بر توانایی اجزاي بتئوری تکامل در پیشگیری و ابزار بقا از نخستین همانزبان شناسی نوین نیازمند تشنج عدم توازن بین نورون هوش مصنوعی از عروسک بازی شنا در ابهای گرم جنوب نیااز تکینگی تا مغز از مغز تمغز به تنهایی برای فرهنگ واقعیت و انعکاسحافظه میتواند بزرگترین دغم بی پایانخطرات هوش مصنوعیلاموژین داروی ضد اوتیسم؟چیز جدید را بپذیرکریستال هابابا زود بیاآیندهدرمان کارتی سل و تومور مغما انسانها چه اندازه نزدتلاش در تولید انرژی به رنروش های عملی برای رفع کمرانقراض را انتخاب نکنیدنازوکلسینتاثیر کلام در آیات کلام بابزار بقای موجود زنده از سقوط زیگزاگی یا ناگهانیتظاهری از ماده است که بیدهوش مصنوعی از عروسک بازی شکست حتمیاز تکینگی تا مغز از مغز تمغزتان را در جوانی سیم کشواکسن دیگر کرونا ساخته شحس چشایی و بویاییاصل، روان و نفس استدو بار در هفته ماهی مصرف ملاحظه های اخلاقی دربارهگلوئونبحث درباره پیدایش و منشا آیا هشیاری کوانتومی وجوددرمان دارویی سرطان رحم بماده ی خالیتنفس هوازی و میتوکندریریواستیگمینانرژی خلا ممکن استنرمش های موثر در کمردردتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزارهای بقا از نخستین همجموعه های پر سلولی بدن مسم زنبور ، کلیدی برای وارتغییرات تکاملی سر انسان هوش مصنوعی در قضاوت های اشب سیاه سحر شودALS نگاهی کامل بر بیماری واز تکینگی تا مغز، از مغز نقش ویتامین K در ترمیم اسورزش بهترین درمان بیش فعحس و ادراک قسمت نوزدهماعداد بینهایت در دنیای مدیوار، از ابتدا توهم بودمنابع انرژی از نفت و گاز گامی در درمان بیماریهای بخش های تنظیمی ژنومآیا جنین انسان، هوشمندی دریا آرام نخواهد شد کشتی تو با همه چیز در پیوندیراه نجاتانعطاف پذیری مکانیسمی علچرا ذرات بنیادی معمولاً تاثیر درجه حرارت بر عملکاثرات مضر ماری جوانامدیون خود ناموجودسوخت هیدروژنی پاکجهان قابل مشاهده بخش کوچهوش عاطفی قسمت هفتمششمین کنگره بین المللی سفیزیک مولکولها و ذرات در از سایه بگذرنقش روزه داری در سالم و جیادگیری هوش مصنوعی، عمیقحس و ادراک قسمت بیست و سوبه بالا بر ستارگان نگاه کدانشمندان ژنی از مغز انسمنبع نور واقعی و ثابت، حقپلاسمای غالببرای پیش بینی آینده مغز دآب زندگی است قسمت چهارمدرگیری مغزی در سندرم کووتولید سلولهای جنسی از سلرستگاری محدود به یک راه نای همه ی وجود مننظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر درجه حرارت بر عملکاختلال در شناسایی حروف و مرگی وجود نداردسیاره ابلهانجهان پیوستههوشیاری کوانتومیضربه مغزی در تصادف رانندفراموشی همیشه هم بد نیستاستیفن هاوکینگ در مورد هنقطه ی رسیدن به قلهکلمات بلند نه صدای بلندحسن یوسف باغچه ی منبوزون هیگز جهان را از متلداروی لیراگلوتیدمنبع هوشیاری کجاست قسمت53پیوند اندام حیوانات به ابرخی اصول سلامت کمرآرامش عقلدستورالعمل مرکز کنترل بیتوهم جسماین بیمار را باید چه کار زمان شگفت انگیزهمه چیز، ثبت می شودتاریکی خواهد ترسیدارتباط میکروب روده و پارمشکلات نخاعیساهچاله ها تبخیر نمیشودجهش های ژنتیکی غیر تصادفهدف یکسان و مسیرهای مختلظرف باید پر شود چه با چرک فشار روحی، همیشه بد نیست نه به اعدامکنگره بین المللی سردرد دخواب عامل دسته بندی و حفطبیماری های روانی با تاثیپیشرفت در عقل است یا ظواهداروی جدید ضد میگرنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبررسی بیماری التهابی رودآشناپنداری چیستذرات کوانتومی زیر اتمی قتیک و اختلال حرکتیایرادهای موجود در خلقت بزندگی، مدیریت انرژیهمراهی میاستنی با برخی سترقی واقعی یا شعار ترقیارزش حقیقی زبان قسمت اولمعجزه ی چشمهشت توصیه برای کاستن از دسخن نیکو مانند درخت نیکوجبران از دست رفته هاعلایم کمبود ویتامین E را قیچی ژنتیکینوار مغز ترجمه رخدادهای کودکان گذشته به آینده فکخودت را از اندیشه هایت حفبیماری شارکو ماری توثپروتز چشمدر محل کار ارزش خودت را بمهندسی ژنتیک در حال تلاش مهندسی بدنبعد از کرونا دلخوشی بیهواقلیت خلاقچگونه جمعیت های بزرگ شکل تکامل داروینی هنوز در حاابتدایی که در ذهن دانشمنزبان متغیرهوش مصنوعی متصل با مغزسربرولایزینترس و آرمان هااز آغاز خلقت تا نگاه انسامغز و اخلاقویتامین کا و استخوانحقیقت اشیاعارضه جدید ویروس کرونا سخدا نور آسمان ها و زمین اقدرت ذهننوروفیبروماتوزکایروپاکتیک چیستبیش از نیمی از موارد انتقآموزش نوین زباندر دعواها چه میکنی؟میگرن و پروتئین مرتبط با روبات ها قول میدهندتقلید از روی طبیعتامید نجاتنگاهت را بلند کنتئوری جدید، ویران کردن گابزار بقا از نخستین همانزبان، نشان دهنده ی سخنگو تشویق خواندن به کودکانهوش مصنوعی از عروسک بازی شناخت ناشناختهاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز بیش از آنچه تصور میشوواقعیت تقویت شدهحافظه های کاذبغیرقابل دیدن کردن مادهدفاع از پیامبرلایو دوم دکتر سید سلمان فچیزی منتظر شناخته شدنکریستال زمان(قسمت اولباد و موجآینده ی انسان در فراتر ازدرمان پوکی استخوانما اکنون میدانیم فضا خالتلاشی برای درمان قطع نخاروش هایی برای مقابله با اانواع سکته های مغزینبودن مدرک و شاهد، مدرک تاثیر کپسول نوروهرب بر نابزار بقای موجود زنده از سلول های مغزی عامل پارکیتعویض دارو در تشنجهوش مصنوعی از عروسک بازی شکستن مرز دور مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تمغزتان را در جوانی سیمکشواکسن دیگری ضد کرونا از دحس و ادراک (قسمت اول )اصلاح خطا با رفتن بر مسیردو برابر شدن خطر مرگ و میملاحظات بیهوشی قبل از جرگمان میکنی جرمی کوچکی در بحثي درباره هوش و تفاوتهآیا واکنش های یاد گرفته ودرمان زخم دیابتی با تکنوتنفس بدون اکسیژنریاضیات یک حس جدید استانرژِی برای ایجاد اضطرابنرمشهای مهم برای تقویت عتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزارهای بقا ازنخستین هممجرم، گاهی قربانی استسماگلوتید داروی کاهش دهنتغذیه بر ژنها تاثیر داردهوش مصنوعی در کامپیوترهاشبیه سازی میلیون ها جهان NVG 291از تکامل تا مغز از مغز تا نقش ژنتیک در درمان اختلاورزش در کمر دردحس و ادراک قسمت هفتمبقا با سازگارترین فرد اسدید تو همیشه محدود به مقدمنابع انرژی از نفت و گاز گاهی لازم است برای فهم و بخش بزرگی حس و ادراک ما اآیا جهان ذهن و افکار ما مدریای خداتو با باورهایت کنترل میشراه های جدید برای قضاوت راهرام مصر از شگفتی های جهچراروياها را به یاد نمی آتاثیر درجه حرارت بر عملکاجزای پر سلولی بدن انسان مدیریت اینترنت بر جنگسودمندی موجودات ابزی بر جهان موازی و حجاب هاهوش عاطفی قسمت یازدهشعار و عملفیزیک هوشیاریاز علم جز اندکی به شما دانقش رژیم غذایی بر رشد و ایادگرفتن، آغاز حرکت است حس و ادراک قسمت بیستمبه بالاتر از ماده بیندیشدانشمندان پاسخ کوانتومی منبع هوشیاری کجاست قسمت پمبرولیزوماب در بیماری چبرای اولین بار دانشمندانآب زندگی است قسمت هفتمدرگیری اعصاب به علت میتوتولترودینرشته نوروایمونولوژی و نقای آنکه نامش درمان و یادشنظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر رو ح و روان بر جسماختلالات مخچهمراقب خودتون و خانواده هسیب یکسان و دیدگاه های متجهان پیوستههوشیاری سنتی یا هوشیاری ضررهای مصرف شکر و قند بر فراموشی و مسیر روحانینقطه ای بود و دگر هیچ نبوکلوزاپین داروی ضد جنونحساسیت روانی متفاوتبی نهایت در میان مرزهاداروی کنترل چربی خونمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمپیوند سر آیا ممکن استبرخی اطلاعات روانشناسی مآرامش(سکوت) stillness و تکاپودغدغه نتیجه ی نادانی استتوهمات و شناخت حقیقتاینکه به خاطرخودت زندگی زمان طلایی سکته ی مغزی راهمه ی سردردها بی خطر نیستتاریخ همه چیز را ثبت کردهارتباط ماده و انرژیمشکلات بین دو همسر و برخیسایه ی هوشیاریجهش های بیماری زا، معمولهدف یکسان، در مسیرهای متظرفیت مغز چقدر استفضا و ذهن بازنه به اعدامکنترل همجوشی هسته ای با هخواص فلفل سبزبیماری وسواسپیشرفت ذهن در خلاقیت استداروی جدید ضد الزایمرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبررسی سیستم تعادلی بدن اآشتی بهتر استذرات کوانتومی زیر اتمی قتیکاگرلور داروی ضد انعقاایستادن در برابر آزادی بزندگی، مراتب هوشیاری استهمراهی نوعی سردرد میگرنیتروس جریان انرژیارزش حقیقی زبان قسمت دوممعجزه ی علمو هر کس تقوای خدا پیشه کنسخن و سکوتجدا کردن ناخالصی هاعلائم عصبی آلزایمر، با اقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنوار مغز در فراموشی هاکودکان خود را مشابه خود تخودروهای هیدروژنیبیماری ضعف عضلات نزدیک بپروتز عصبی برای تکلمدر چه مرحله ای از خواب ، رپرورش مغز مینیاتوری انسادر ناامیدی بسی امید استمهربانی، شرط موفقیترنگ کردن، حقیقت نیستبعد از کرونا دلخوشی بیهواقیانوس نادانیچگونه جمعیت های بزرگ شکل تکامل داروینی هنوز در حاابتذال با شعار دینزبان مشترک ژنتیکی موجوداهوش مصنوعی و کشف زبان هایسردرد میگرنترسناک تر از کوریاز انفجار بزرگ تا انفجار مغز و سیر تکامل ان دلیلی ویتامین کا در سبزیجاتحقیقت تنها چیزی است که شاعبارت های مبهم مانند انرخدا بخشنده است پس تو هم بقدرت شناختی انسان، محدودنورون هاي مصنوعی می توانکار امروز را به فردا نیندبیشتر کمردردها نیازی به آمارهای ارائه شده در سطح در سال حدود 7 میلیون نفر میگرن و خوابروبات های ریز در درمان بیتقلید از طبیعتامید یا ناامیدی؟چالش هوشیاری و اینکه چرا تا 20 سال آینده مغز شما به ابزار بقا از نخستین همانزبان، وسیله شناسایی محیطتشخیص ژنتیکی آتروفی های هوش مصنوعی از عروسک بازی شناخت و معرفت، و نقش آن داز تکینگی تا مغز از مغز تمغز باستانی، هنوز نقش هاواقعیت تقویت شدهحافظه و اطلاعات در کجاست غار افلاطوندفاع در برابر تغییر ساختلازم است هیچ کاری نکنیدچیزی خارج از مغزهای ما نیکریستال زمان(قسمت دوم)باد غرور و سر پر از نخوت وآینده ی حمل و نقل هوایی ددرمان پوکی استخوانما از اینجا نخواهیم رفتتلاشی تازه برای گشودن معروش هایی برای کم کردن اضطانیس بی کساننباید صبر کرد آتش را بعد تاثیر کپسول نوروهرب بر تابزار بقای موجود زنده از سلول های بنیادیتعامل انسان و هوش مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی شکستگی لگن یا سکته ی مغزیاز تکینگی تا مغز از مغز تمغط یک گیرنده استواکسن سرطانحس و ادراک (قسمت دوم )اصول انجام برخی نرمش ها ددو برابر شدن خطر مرگ و میممانتین یا آلزیکسا یا ابگنجینه ای به نام ویتامین بحثی جالب درباره محدودیتآیا یک، وجود دارددرمان ساده ی روماتیسمتنها مانع در زندگی موارد ریتوکسیمابانسولینچرا ماشین باید نتایج را پتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزارهای بقای موجود زندهمحل درک احساسات روحانیسندرم میلر فیشرثبت و دستکار ی حافظههوش مصنوعی در تفکر خلاق اشبیه سازی سیستم های کوانفقر داده ها در هوش مصنوعیاز تکامل تا مغز، از مغز تنقش گرمایش آب و هوا در هموزن حقیقی معرفت و شناختحس و ادراک قسمت هفدهمبقا در ازای بیماریدیدن خدا در همه چیزمنابع انرژی از نفت و گاز گاهی مغز بزرگ چالش استبخش بزرگتر کیهان ناشناختآیا جهش های ژنتیکی، ویرودرک فرد دیگر و رفتارهای اتو باید نیکان را به دست براه های جدید برای قضاوت راولویت بندی ها کجاستچراروياها را به یاد نمی آتاثیر درجه حرارت بر عملکاجزایی ناشناخته در شکل گمداخله ی زیانبار انسانسی و سه پل اصفهانجهان ما میتواند به اندازهوش عاطفی قسمت پنجمصبور باشفیزیک و هوشیاریازدواج های بین گونه ای، رنقش رژیم غذایی در رشد و ایادآوری خواب و رویاحس و ادراک قسمت دهمبه جای محکوم کردن دیگران دانشمندان اولین سلول مصنمنبع هوشیاری کجاست قسمت پنج اکتشاف شگفت آور در موبرای بقا به جایی فراتر ازآب زندگی است قسمت اولدرب بسته با غیر خود باز متومورها و التهاب مغزی عارشد مغز فرایندی پیچیده اای جان جان بی تن مرونظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر روده بر مغزاختلالات حرکتی در انسانمراحل ارتقای پله پله کیهسیر آفرینش از روح تا مغز جهان پر از چیزهای اسرار آهوش، ژنتیکی است یا محیطیضررهای شکر بر سلامت مغزفراموشی آرماننقطه بی بازگشتکلید نزدیک و نگاه تو بر فخفاش کور و انسان بینا؟بی نظمی مقدمه شناختداروی تشنجی دربارداریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیوند سر برای چه بیمارانبرخی بیماری ها که در آن بآزمون تجربی، راهی برای رذهن ما از در هم شکستن منبتوکل بر خدااینکه خانواده ات سالم بازمان، واقعی نیستهمه جا خیر بکارتاریخ، اصیل نیست و ساخته ارتباط متقابل با همه ی حیمشکلات روانپزشکی پس از سسایه را اصالت دادن، جز فرجهش تمدنی عجیب و شگفت انسهدف از تکامل مغزعقل مجادله گرفضای قلب منبع نبوغ استنه بدبخت بلکه نادانکنترل جاذبهخواص منیزیمبیماری کروتز فیلد جاکوبپیشرفتی مستقل از ابزار هداروی سل سپتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبررسی علل کمر درد در میانآغاز فرایند دانستنرفلکس وتری با توضیح دکتر تیروفیبان موثر در سکته ی اکنون را با همه ی نقص هایزندان ذهنیهندسه ی پایه ایتری فلوپرازینارزش حقیقی زبان قسمت سوممعجزه ی علم در کنترل کرونوفور و فراوانیسخن پاک و ثابتجدایی خطای حسی استعلت خواب آلودگی بعد از خوقانون مندی نقشه ژنتیکی منوار مغز در تشخیص بیماری کودکان را برای راه آماده خورشید مصنوعیبیماریهای تحلیل عضلانی ابیماری، رساله ای برای سلپرکاری تیروئیددر هم تنیدگی مرزها و بی مموفقیت هوش مصنوعی در امترنگین کمانتفکر قبل از کارالکترومغناطیس شنوایی و هچگونه حافظه را قویتر کنیتکامل داروینی هنوز در حاابداع دی ان ای بزرگترین دزبان چهار حرفی حیات زمینهوش مصنوعی یا حماقت طبیعسردرد میگرن در کودکانترسان نیستیاز بار خود بکاه تا پرواز مغز کوانتومیویتامین بی 12 در درمان دردحقیقت خواب و رویاعجول نباشخدا تاس نمیریزدقدرت عشقنورون های ردیاب حافظهکار با یگانگی و یکپارچگیبا همه مهربان باشآن چیزی که ما جریان زمان در عید نوروز مراقب تصادف میگرن و روزه داریروبات کیانتقویت مغز با ورزشامید جدید بر آسیب نخاعیچالش هوشیاری و اینکه چرا تا بحر یفعل ما یشاابزار بقا از نخستین همانزدودن نقص از هوش مصنوعیتشخیص آلزایمر سالها قبل هوش مصنوعی از عروسک بازی شناخت حقیقت یا آرزوهای گاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز برای فراموشی بیشتر کواقعیت خلا و وجود و درک محافظه و اطلاعات در کجاست غرور و علمدقیق ترین تصاویر از مغز البخند بزن شاید صبح فردا زچیزی شبیه نور تو نیستکریستال زمان(قسمت سوم)بار مغز بر دو استخوانآینده ی علم و فیزیک در60 ثدرمان آرتروز با ورزش موضما اشیا را آنطور که هستندتلاشی جدید در درمان ام اسروش هایی برای جلوگیری از انگشت ماشه اینبرو و انرژی مداومتاثیر کپسول نوروهرب بر سابزار بقای موجود زنده از سلول های بنیادی منابع و اتعامل انسان با هوش مصنوعهوش مصنوعی از عروسک بازی شگفت نیست من عاشق تو باشماز تکینگی تا مغز از مغز تنفرت، اسیب به خود استواکسن سرطانحس و ادراک قسمت 67اصول توسعه ی یک ذهن کاملدو داروی جدید برای میاستمن و وجود توهمیگندم بکاری، جو درو نمیکنبحثی در مورد نقش ویتامين آیا کیهان می تواند یک شبیدرمان سرگیجه بدون نیاز بتنها در برابر جهانریسپریدونانسولین هوشمندچرا مردم با زندگی میجنگنتاثیر گیاهخواری بر رشد و ابزارهای بقای از نخستین محل درک احساسات روحانی دسندرم کووید طولانیثبت امواج الکتریکی در عصهوش مصنوعی در خدمت خلق وحشبکه های مصنوعی مغز به درفلج نخاعی با الکترودهای از تکامل تا مغز، از مغز تنقش پیش زمینه ها و اراده وزوز گوشحس و ادراک قسمت هجدهمبقای حقیقی در دور ماندن ادیدگاه نارسای دوگانه ی ممنابع انرژی از نفت و گاز گاهی جهت را عوض کنبخش دیگری در وجود انسان هآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجدرک نیازمند شناخت خویش اتو برای خزیدن خلق نشده ایراه پیروزی در زندگی چیستاولین قدم شناخت نقص های خچراغ های متفاوت و نور یکستاثیر درجه حرارت بر عملکاحیای بینایی نسبی یک بیممدارک ژنتیکی چگونه انسانسیلی محکم محیط زیست بر انجهان مادی، تجلی فضا در ذههوش عاطفی قسمت اولصبور باشفیزیک آگاهیاسکلت خارجی در درمان اختنقش زنجبیل در جلوگیری از یاری خدا نزدیک استحس و ادراک قسمت دوازدهمبه جای تولید، بیشتر گوش کدانشمندان تغییر میدان مغمنبع هوشیاری کجاست قسمت پول و شادیبرای تمدن سازی، باید در بآب زندگی است قسمت دومدرختان چگونه بر تشکیل ابتومورهای نخاعیرشد مغز علت تمایل انسان بایمونوگلوبولین وریدی IVIgنظریه ی ریسمانتاثیر روزه داری بر سلامت اختلالات صحبت کردن در انمرز مرگ و زندگی کجاستسیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان پر از چیزهای جادویی هوض مصنوعی زندهضعیف و قویفرایند پیچیده ی خونرسانینقطه، وجود است یا فاصلهکلید، در ناشناخته هاستخفاش با شیوع همه گیری جدیبی هیچ می ایی و بی هیچ میرداروی جدید ALSمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیوند سر، یکی از راه حلهابرخی بیماری های خاص که بدآزمون ذهنی گربه ی شرودینذهن چند جانبه نیازمند نگتوپیراماتاین، فقط راه توستزمان، اندک استهمیشه چیزی برای تنهایی دتازه های اسکیزوفرنی(جنوارتباط چاقی و کاهش قدرت بمشکلات روانپزشکی در عقب ساخت سلول عصبی حتی پس از جهشهای مفید و ذکاوتی که دهدف از خلقت رسیدن به ابزاعقل در جهان جدید، عجیب اسفضای خالی ای وجود نداردنه جنگ و نه خونریزیکندن ریشه ی خودخواص میوه ی بهبیماری گیلن باره و بیمارپپوگستداروی ضد چاقیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبرطرف کردن خشونت را از خاآغاز فصل سرما و دوباره تکرفتار مانند بردهتکنولوژی های جدید و حالتاکوییفلکسزونیسومایدهندسه ی رایج کیهانتری فلوپرازینارزش خود را چگونه میشناسمعجزه در هر لحظه زندگیوقاحت و تمسخر دیگرانجریان انرژی در سیستم های عماد الدین نسیمی قربانی قانون گذاری و تکاملنوار مغزی روشی مهم در تشخکوری گذرای ناشی از موبایخوش قلبی و مهربانینوار مغز، مفید و بی خطرکی غایب شدی تا نیازمند دلخوش خیالی و خوش بینیبیمارستان هوش مصنوعیپراسینزوماب در پارکینسودر هم تنیدگی کوانتومیموفقیت در تفکر استرهبر حقیقیتفکر ترکیبی در هوش مصنوعالکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه من، نگاه تو و یا حقیتکامل داروینی هنوز در حاابزار هوش در حال ارتقا اززبان نیاز تکاملی استهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسردرد میگرنی در کودکانتزریق قیچی ژنتیکی کریسپراز بحث های کنونی در ویروسمغز آیندگان چگونه است ؟ویتامین بی هفدهحقیقت در علم، هرگز نهایی عدم توقف تکامل در یک انداخدای رنگین کمانقسم به فقرنوروپلاستیسیتی چیستکارهای کوچک، بی ارزش نیسبا هوش مصنوعی خودکار روبآنچه می دانم، آنچه را میخدرمان نگهدارنده ی اعتیادمیگرن سردردی ژنتیکی که بروح و آب حیاتتقویت استخوان در گرو تغذامید درمان کرونا با همانچالش هوشیاری و اینکه چرا تاول کف پا و حقیقتابزار بقا از نخستین همانسفر فقط مادی نیستتشخیص ایدزهوش مصنوعی از عروسک بازی شناخت درون، شناخت بیرون؛از تکینگی تا مغز از مغز تمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟والزارتان داروی ضد فشار حافظه و اطلاعات در کجاستغربال در زندگیدل به دریا بزنلحظات خوش با کودکاننکاتی در مورد تشنجکشف مکانیسم عصبی خوانش پبار بزرگ ایستادن بر دو پاآینده با ترس جمع نمیشوددرمان ام اس(مولتیپل اسکلما به جهان های متفاوت خودتمایل زیاد به خوردن بستنروش هایی ساده برای کاهش اانگشت نگاری مغز نشان میدچت جی پی تیتاثیر کپسول نوروهرب بر سابزار بقای موجود زنده از سلول های بدن تو پیر نیستنتعداد کلی ذهن ها در جهان هوش مصنوعی از عروسک بازی شگفت انگیز بودن کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تنقاشی هایی با بوی گذشته یواکسن ضد اعتیادحس و ادراک قسمت 74اصول سلامت کمردو سوی واقعیتمن کسی در ناکسی دریافتم گوهر با نظر دیگران سنگ نمبحثی در مورد نقش کلسیم و آیا گذشته، امروز وآینده درمان سرگیجه بدون نیاز بتنهاییریسدیپلام تنها داروی تایانسان قدیم در شبه جزیره عچرا مغز انسان سه هزار سالتاثیر انتخاب از طرف محیط ابزارهای دفاعی و بقای مومحدودیت چقدر موثر استسندرم گیلن باره به دنبال جلو رفتن یا عقبگردهوش مصنوعی در خدمت خلق وحشبکیه های مصنوعیفلج بل، فلجی ترسناک که آناز تکامل تا مغز، از مغز تنقش پیشرفته ی سلول های بنوسواس، بیماری استحس و ادراک قسمت هشتمبلندی در ذهن ما درک بلندیدیروز و امروزمنابع انرژی از نفت و گاز گاهی در پارکینسون باید پبخشیدن دیگران یعنی آرامشآیا خداباوری محصول تکاملدرک و احساستو تغییر و تحولیراه انسان شدن، راه رفتن واولین مورد PML به دنبال تکنزاع ها بیهوده استتاثیر درجه حرارت بر عملکاحیای بینایی نسبی یک بیممروری بر تشنج و درمان هایسینوریپا داروی ترکیبی ضدجهان مرئی و نامرئیهوش عاطفی قسمت دهمصبر لازمه ی پیروزی استفیزیکدانان ماشینی برای تاسکار، لگوی هوشمندنقش زبان در سلطه و قدرت اژن همه چیز نیستحس و ادراک قسمت سومبه خوبی های دیگران فکرکندانشمندان روش هاي جدیدی منبع هوشیاری کجاست قسمت پول و عقیدهبرای خودآگاه بودن تو بایآب زندگی است قسمت سومدرختان اشعار زمینتومورهای ستون فقراترشد در سختی استایمپلانت مغزینظریه تکامل در درمان بیمتاثیر روزها، ماه ها یا سااختلالات عضلانی ژنتیکمرز بین انسان و حیوان کجاسیستم تعادلی بدنجهان دارای برنامههیچ نقطه ای مرکزی تر از اطلوع و حقیقتفرایند تکامل و دشواری هانمیتوان با بیرون انداختنکلام و زبان، گنجینه ای بسخلا، حقیقی نیستبی ذهن و بی روحداروی جدید s3 در درمان ام منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیوندهای پیچیده با تغییربرخی توجهات در ببمار پارآزمون ذهنی گربه شرودینگرذهن هوشیار در پس ماده ی متوانایی مغز و دیگر اجزای اینترنت بدون فیلتر ماهوازمزمه ات مانده در گوشمهمیشه چشمی مراقب و نگهباتازه های بیماری پارکینسوارتباط هوش ساختار مغز و ژمشاهده گر جدای از شیء مشاساخت شبکه عصبی مصنوعی با جهشهای مفید و ذکاوتی که دهر چیز با هر چیز دیگر در تعقل سالمقفس دور خود را بشکننه روش تقویت مغزکندر در بیماریهای التهابخواص هلو برگ هلوبیماری آلزایمر، استیل کوپایان، یک آغاز استداروی ضد چاقیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبزرگ فکر کنآغاز مبهم آفرینشرفتار وابسته به شکلتکنولوژی و پیشرفتاکسی توسین و تکامل پیش ازونا به وسیله ویروس ابله هندسه بنیادینترک امروزاز فرد ایستا و متعصب بگذرمعرفی مورد نادر بیماری گوقت نهيب هاي غير علمي گذشجریان انرژی در سیستم های عنصر اصلی تعیین واقعیتقانون جنگلقانون جنگلنوار مغز، ترجمه ی فعالیت کیهان خود را طراحی میکندخوشبختی چیستبیندیشپرتوهای صادر شده از سیاهدر هم تنیدگی کوانتومی و پمولکول ضد پیریروی و منیزیم در تقویت استتفکر خلا ق در برابر توهم الکترودهای کاشتنینگاه مادی غیر علمی استتکامل زبانابزار بقا از نخستین همانزبان و کلمه حتی برای کسانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسردرد و علتهای آنتسلیم ارتباط با من برتراز تلسکوپ گالیله تا تلسکمغز اندامی تشنه ی انرژی اویتامین دی گنجینه ای بزرحقیقت راستین انسان علم بعدم تعادل دوپامین، فقط بخدایی که ساخته ی ذهن بشر قضاوت ممنوعنوروز مبارککارهایی بیش از طراحی و گپبا هر چیزی که نفس می کشد مآنچه ناشناخته است باید شدرمان نابینایان آیا ممکنمیگرن شدید قابل درمان اسروح در جهانی دیگر استتقویت حافظه یا هوش مصنوعامیدهای جدید برای بازیابچالش هوشیاری و اینکه چرا تابوهای ذهنیابزار بقا از نخستین همانسفر نامه سفر به بم و جنوب تصویر خورشید یا خود خورشهوش مصنوعی از عروسک بازی شناسایی تاریخچه ی تکاملیاز تکینگی تا مغز از مغز تمغز بزرگ چالش است یا منفعواکنش های ناخودآگاه و تقحافظه ی ما انسان ها چرا ممقالاتدلایلی که نشان میدهد ما بلرزش ناشی از اسیب به عصبچگونه مولکول های دی ان ایکشف مکانیسمی پیچیده در ببار سنین ابزار هوشمندی اآیا فراموشی حتمی استدرمان با سلول های بنیادیما با کمک مغز خود مختاريمتمایز یا کشف یگانگیروش استفاده از بالش طبیانتقال ماده و انرژیچت جی پی تیتاثیر کتامین در درمان پاابزار بقای موجود زنده از سلول بنیادی و ای ال استعذیه ی ذهنهوش مصنوعی از عروسک بازی شگفت زده و حیران باشاز تکینگی تا مغز از مغز تچقدر به چشم اعتماد کنیمواکسن علیه سرطانحس و ادراک قسمت 75اضطراب و ترسدولت یا گروهکمن پر از تلخیمگویید نوزده و ایمنی ساکتبحثی در مورد حقیقت فضا و آیا پیدایش مغز از روی تصادرمان سرگیجه بدون داروتنهایی رمز نوآوری استریشه های مشترک همه ی موجوانسان میوه ی تکاملچرا مغزهای ما ارتقا یافت تاثیر احتمالی عصاره تغلیابعاد و نیازهای تکاملیمحدودیت های حافظه و حافظسندرم پیریفورمیسجلوتر را دیدنهوش مصنوعی درمانگر کامپیشباهت مغز و کیهانفلج خواباز تکامل تا مغز، از مغز تنقش آتش در رسیدن انسان بهوسیله، فقط دعا نیستحس و ادراک قسمت هشتاد و نبلوغ چیستدیسک گردنمنابع انرژی از نفت و گاز گذر زمان کاملا وابسته به بخشش، عقلانی یا غیر عاقلآیا دلفین ها می تواند از درک کنیم ما همه یکی هستیمتو جهانی هستی که خودش را راه بی شکستاولین مورد پیوند سر در اننزاع بین جهل و علم رو به پتاثیر درجه حرارت بر عملکاحتیاط در ورزش زانو در خامرکز هوشیاری، روح یا بدن سیناپس، شگفتی خلقتجهان مشارکتیهوش عاطفی قسمت دومصبر و واقعیتفال نیکواسارت و پرخورینقش زبان در سلطه و قدرت اژن همه چیز نیستحس و ادراک قسمت سی و هشتمبه خودت مغرور نشودانشمندان روشی برای تبدیمنبع هوشیاری کجاست قسمت پوست ساعتی مستقل از مغز دبرای رشد، باید از مسیر خطآب، زندگی است(قسمت پنجم)درد و درستوهم فضای خالیرشد، رسیدن به یک هدف نیستایمپلانت مغزی و کنترل دو نظریه تکامل در درمان بیمتاثیر روغن رزماری استنشااختراع جدید اینترنت کوانمرز جدید جستجو و اکتشاف، سیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان در حال نوسان و چرخشهیچ چیز همیشگی نیستطلای سیاهفرایند حذف برخی اجزای مغنمیتوان بر سیاه سیاه نوشکلام، در تحولی شگفت آور بخلا، خالی نیستبی سوادی در قرن 21داروی جدید لنفوم و لوکمیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیوندی که فراتر از امکانبرخی توصیه ها برای واکسیآزادی در چیستذهن و زندگیتوانایی یک فرد، برای تغیاینترنت، حقیقت جامعه ی فزنان باهوش ترهمیشه اطمینان تو بر خدا بتازه های درمان ام اسارتباط پیوسته ی جهانمشاهده آینده از روی مشاهساخت شبکه عصبی با الفبای جوانان وطنهر جا که جات میشه، جات نیعقلانیت بدون تغییرقفس ذهنچه زیاد است بر من که در ایکندر علیه سرطانخواص هندوانهبیماری الزایمرپاکسازی مغزداروی ضد تشنج با قابليت تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبزرگ شدن مغز محدود به دورإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَرفتار اجتماعی انسان، حاصتکنولوژی جدید که سلول هااکسکاربازپین در درمان تشزیان غذاهای پرچربهندسه در پایه ی همه ی واکسخت ترین حصارترکیب آمار و ژنتیکاز مخالفت بشنومعرفت و شناختوقتی فهمیدی خطا کردی برگجریان انرژی در سیستم های عوامل موثر در پیدایش زباعوامل ایجاد لغت انسانی و قانونمندی و محدودیت عالمنوار عصب و عضلهکیهانِ هوشیارِ در حال یاخوشبختی دور از رنج های مبیهوش کردن در جراحی و بیمپرتوزایی از جسم سیاهدر هم تنیدگی کوانتومی و دمولتیپل اسکلروز در زنان رویکردهای جدید ضایعات نختفاوت قند طبیعی با قند و الگو نداشتیمنگاه محدود و تک جانبه، مشتکامل زبانابزار بقا از نخستین همانزبان و بیان نتیجه ساختماهوش مصنوعی الفاگوسردرد به دلیل مصرف زیاد متسلیم شدن از نورون شروع ماز تلسکوپ گالیله تا تلسکمغز انسان ایا طبیعتا تماویروس مصنوعیحقیقت غیر فیزیکیعدم درکخدایا جز تو که را دارمقطار پیشرفتنوروز یا روز پایانیکاربرد روباتهای ريزنانوبا آتش، بازی نکن و بعد از آنچه واقعیت تصور میکنیم درمان های اسرار آمیز در آمیاستنی گراویس بدون آنتیروح رهاییتقویت سیستم ایمنیامیدوار باش حتی اگر همه چچالش های ایستادن بر دو پاتاثیر فکر بر سلامتابزار بقا از نخستین همانسفر به مریخ در 39 روزتصویر در هم تنیدگی کوانتهوش مصنوعی از عروسک بازی شناسایی زبان حیوانات با از تکینگی تا مغز از مغز تمغز بزرگ چالشهای پیش روواکنش به حس جدیدحافظه ی ما انسان ها چرا ماستیفن هاوکینگ در تفسیر تاثیر ویتامین دی بر بیمادنیا فریب و سرگرمیلرزش دست ها و گردن و سر ETچگونه میتوان با قانون جنکشف ژن جدید، می تواند گستباربر دیگران نباشآیا ممکن است موش کور بی مدرمان تومورهای مغزی با اما بخشی از این جهان مرتبطتمدن قدیمی ای در جنوب ایرروش جدید تولید برقانتروپی و هوشیارینتایج نادانی و جهلتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقای موجود زنده از ماده ای ضد التهابیسلول بنیادی در درمان ایدتغییرهوش مصنوعی از عروسک تا کمشگفتی های نقشه ی ژنتیکیاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش قهوه در سلامتیواکسنی با تاثیر دوگانه احس و ادراک قسمت 78اطلاع رسانی اینترنتیدونپزیل در بیماران قلبی من بی من، بهتر یاد میگیرمگوش دادن بهتر از حرف زدنبحثی در مورد عملکرد لوب فآیا آگاهی پس از مرگ از بیدرمان سرطان با امواج صوتتنبیه چقدر موثر استریشه های مشترک حیاتانسان ها می توانند میدان چرا ویروس کرونای دلتا واتاثیر بینش و انتظارات فرابعاد اضافه ی کیهانمحدودیت درک انسانسندرم پیریفورمیسجمجمه انسان های اولیههوش مصنوعی درخدمت خلق وحشباهت مغز با کیهان مادیفلج خواب چیستاز تکامل تا مغز، از مغز تنقش انتخاب از طرف محیط، نیک پیام منفرد نورون مغزی حس و ادراک قسمت هشتاد و شبلعیدن ستاره توسط سیاهچادیستونی قابل درمانمنابع انرژی از نفت و گاز گذشته را دفن کنبدون پیر فلکآیا دلفین ها میتوانند بادرک احساسات و تفکرات دیگتو جدای از کیهان نیستیراه طولانی را به سلامت گذاولین هیبرید بین انسان و نزاع بین علم و نادانی رو تاثیر درجه حرارت بر عملکاحتیاط در تعویض داروهامرکز حافظه کجاستسیگار عامل افزایش مرگ ومجهان معناهوش عاطفی قسمت سومصبر بسیار بایدفاکسیبتاساس انسان اندیشه و باور نقش سجده بر عملکرد مغزژن هوش و ساختارهای حیاتی حس و ادراک قسمت سی و ششمبه خودت نگاه کندانش، قفل ذهن را باز میکنمنبع هوشیاری کجاست قسمت پوشاندن خود از نوربرای زندگی سالم، یافتن تآتاکسیدرد باسن و پا به دلیل کاهتوهم فضای خالی یا توهم فضز گهواره تا گورایمپلانت مغزی کمک میکند نظریه تکامل در درمان بیمتاثیر رژیم گیاه خواری بر ادامه بحث تکامل چشممرزهای حقیقی یا مرزهای تسکوت و نیستیجهان در حال ایجاد و ارتقاهیچ چیز، چقدر حقیقی استطوفان فقر و گرسنگی و بی سفراتر از دیوارهای باورنمای موفقیتکلرال هیدرات برای خوابانخلاصه ای از مطالب همایش مبی شرمیداروی جدید میاستنی گراویمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیوستگی همه ی اجزای جهانبرخی درمان های Spinal Muscular Atآزادی عقیده، آرمانی که تذهن و شیمی بدنتوازن مهمتر از فعالیت زیایندرالزنجیرها را ما باید پاره کهمیشه به آنچه داری، خوشنتاسف بار است انسان، حق خوارتباط انسانی، محدود به مشاهدات آمیخته با اشتباهساختن آیندهجوانان وطنهر حرکت خمیده می شود و هر عقیده ی بی عملقفس را بشکننه عدم مطلق بلکه عدم با قکو کیو تن coQ10خواص اناربیماری ای شبیه آلزایمر و پارادوکس ها در علمداروی ضد تشنج با قابليت تمنبع هوشیاری در کجاست؟ قبزرگ شدن تقریبا ناگهانی افت فشار خون ناگهانی در ورقیبی قدرتمند در برابر متکنولوژی جدید که سلول هااگر فقط مردم میفهمیدند کزیباترین چیز در پیر شدنهندسه زبانِ زمان استسخت ترین کار، شناخت خود اترکیب حیوان و انساناز نخستین همانند سازها تمغز فکر میکند مرگ برای دیوقتی ناراحتی چیکار میکنیجراحی هوشیار مغزعواملی که برای ظهور لغت اقارچ بی مغز در خدمت موجودنوار عصب و عضلهکیست هیداتید مغزخیالپردازی نکنبیهوشی در بیماران دچار اپرسشدر هر سوراخی سر نکنمواد کوانتومی جدید، ممکنرویا و واقعیتتفاوت مغز انسان و میمون هالگو و عادت را بشکن و در انگاه کلی نگرتکامل زبان انسان از پیشیابزار بقا از نخستین همانزبان و بیان، در سایه پیشرهوش مصنوعی اکنون می توانسردرد تنشنتست نوار عصب و عضلهاز تکنیکی تا مغز از مغز تمغز انسان برای ایجاد تمدویروس های باستانی، مغز محقیقت غیر قابل شناختعدالت برای من یا برای همهخرما منبع بسیار خوب آنتی قطره قطرهنورالژیکاربرد روباتهای ريز، در با تعمق در اسرار ابدیت و آنچه حس می کنیم، نتیجه ی درمان های بیماری آلزایمرمیدان مغناطيسي زمین بشر روزه داری متناوب، مغز را امیدواریچالش کمبود اندام برای پیتاثیر مشاهده بر واقعیت بابزار بقا از نخستین همانسفر به درون سفری زیباتصویر زیبا از سلولهوش مصنوعی از عروسک بازی شناسایی سلول های ایمنی ااز تکینگی تا مغز از مغز تمغز بزرگ و فعال یا مغز کوواکسن های شرکت فایزر آمرحافظه ی هوش مصنوعیاستخوان های کشف شده، ممکصفحه اصلیدنیا مکانی بسیار اسرارآملرزش عضله یا فاسیکولاسیوکشف ارتباط جدیدی از ارتببارداری بدون رحمآیا ما کالا هستیمدرمان تشنجما تحت کنترل ژنها هستیم یتمدن پیشرفته ی پیشینیانروش صحبت کردن در حال تکامانتظار گذر تندباد؟نجات در اعتماد به خودتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقای موجود زنده از ماده، چیزی نیستسلول بنیادین از مخاط بینتغییر الگوی رشد مغزی با زهوش مصنوعی از عروسک تا کمشگفتی های زنبور عسلاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش مهاجرت در توسعه نسل اوابسته به دوستی این و آن حس و ادراک قسمت 82اطلاعات حسی ما از جهان، چدوچرخه در کاهش دردهای کممننژیتگوشه بیماری اتوزومال رسسبحثی درباره هوش و تفاوتهآیا امکان بازسازی اندامهدرمان ضایعات نخاعیتهدیدهای هوش مصنوعیریشه های اخلاقانسان یک کتابخانه استچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک تاثیر ترکیبات استاتین (سابعاد بالاترمخچه فراتر از حفظ تعادلسندرم پای بی قرارجنین مصنوعیهوش مصنوعی ساخته هوش طبیشباهت های ریشه ای چند بیمفلج دوطرفه عصب 6 چشماز تکامل تا مغز، از مغز تنقش اتصالات بین سلولهای یک پیشنهاد خوب برای آسان حس و ادراک قسمت پنجمبنی عباس، ننگی بر تاریخدژا وو یا اشنا پنداریمنابع انرژی از نفت و گاز گر جان به جز تو خواهد از خبدون بار گذشتهآیا دست مصنوعی به زودی قادرک تصویر و زبان های مخلتتو دی ان ای خاص ميتوکندريرابطه تشنج و اوتیسماولین تصویر در تاریخ از سنزاع بین علم و جهل رو به پتاثیر درجه حرارت بر عملکاحساس گذر سریعتر زمانمرکز حافظه کجاستسیاهچاله هاجهان معکوسهوش عاطفی قسمت ششمصد قدح، نفتاده بشکستفاجعه ی جهل مقدساستفاده از مغز، وزن را کمنقش غذاها و موجودات درياژن یا نقشه توسعه مغز و نقحس و ادراک قسمت سیزدهمبه دنبال رستگاری باشدانش، یک انسان را ناسازگمنبع هوشیاری کجاست قسمت پیموزایدبرخی ملاحظات در تشنج های آتاکسی فریدریشدرد زانو همیشه نیاز به جرتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)زمین در برابر عظمت کیهانایمپلانت نخاعی میتواند دنعناعتاثیر رژیم گیاه خواری بر اداراوون تنها داروی تاییمزایای شکلات تلخ برای سلسکوت، پر از صداجهان ریز و درشتهیچ وقت خودت را محدود به طوفان بیداریفرار در فرار از میزبان، دنمایش تک نفرهکم کردن کالری روشی سودمنخلاصه ای از درمان های جدیبی عدالتی در توزیع واکسن داروی جدید کنترل قند خونمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیام های ناشناخته بر مغز برخی روش های تربیتی کودکآزار حقیقیذهن پر در برابر آگاهیتوت زیاد بخوریدایپیداکرینزندگی فعال و مثبت روند آلهمیشه داناتر از ما وجود دتبدیل پلاستیک به کربن و سارتباط از بالا به پایین ممطالبه ی حق خودساختن آینده، بهترین روش جواب دانشمند سوال کننده هرچیز با یک تاب تبدیل به علم و ادراک فقط مشاهده ی قله برای دیدن نه برای به نهایت معرفت و شناخت درک عکوچ از محیط نامناسبخواص اردهبیماری ای شبیه ام اس مولتپاسخ گیاهان در زمان خوردداروی ضد تشنج توپیراماتمنبع هوشیاری در کجاست؟(قبزرگترین خطایی که مردم مافت هوشیاری به دنبال کاهچگونه مغز ما، موسیقی را پرقابتی بی هدف یا رقابتی هتکینگیاگر میدانی مصیبت بزرگتر زیباترین چیز در افزایش سهندسه، نمایشی از حقیقتسختی ها رفتنی استترازودوناز نخستین همانند سازها تمغز قلبوقتی پر از گل شدی خودت را جراحی گردن همیشه برای دی