دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

غم بی پایان

#غم_بی_پایان
#ابوالفضل_آدینه‌_زاده دانش آموز ۱۷ ساله‌ای بود که در مشهد زندگی می‌کرد. او از سن ۱۴ سالگی برای کمک به امرار معاش خانواده‌اش در کنار درس کار تعمیرات موبایل انجام می‌داد. مادرش می‌گوید قبل از به دنیا آمدنش برایش قرآن می‌خوانده‌است و سپس با وضو به او شیر می‌داده‌است. خانواده‌اش علاقه‌مند بودند تا او را به خارج از کشور بفرستند اما او قبول نمی‌کرده‌است و می‌خواسته که در وطنش که آن را دوست دارد زندگی کند و درآن رفاه داشته باشد.
ایشان در ۱۶ مهر ۱۴۰۱ در جریان اعتراض به وضع موجود در ایران، با ۲۴ گلوله ی ساچمه ای در مشهد کشته شد. https://www.youtube.com/watch?v=BkYcP9lCdWY


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
دانش، یک انسان را ناسازگهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توابستگی یعنی قلادهدرد باسن و پا به دلیل کاهبیماری گیلن باره و بیمارتوهم تنهاییز گهواره تا گورقله سقوطگویید نوزده و ایمنی ساکتمستند جهان متصلبررسی علل کمر درد در میانتاثیر سلامت دستگاه گوارشآیا گذشته، امروز وآینده سکوت و نیستیجهان شگفت انگیز و بی زمانمنبع خواب و رویاچندجهانیطلای سیاهانسولینچرا به هم اعتماد نمیکنیمخونریزی مغز در سندرم کووابزارهای بقا ازنخستین همداروی جدید کنترل قند خونهوش مصنوعی، اتفاقات و تحاز تکامل تا مغز از مغز تا یک آلل ژنتیکی که از نئاندذهن و شیمی بدنبیماری، رساله ای برای سلتوضیحی ساده در مورد هوش مزنجیرها را ما باید پاره کقبل و بعد از حقیقتگذر زمان کاملا وابسته به معادله ها فقط بخش خسته کنساخت سلول عصبی حتی پس از بعد از کرونا دلخوشی بیهوتحریک الکترومغناطیسی مغآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اججوسازی مدرنموجود بی مغزی که می تواندنوار مغز مشاهده ی غیر مستعقلانیت بدون تغییراهرام مصر از شگفتی های جهنسبت ها در کیهاناجزای پر سلولی بدن انسان داروی ضد تشنج توپیراماتهوش عاطفی در زنان بیشتر ارفتار وابسته به شکلاز علم جز اندکی به شما داژن درمانی در درمان چاقیبیشتر علم، در نادانسته هتکامل چشمزیباترین چیز در پیر شدنترازودونلمس کوانتومیپول و عقیدهمغز و قلب در جنین موش مصنسخت ترین حصارآب زندگی است قسمت دومجستجوی متن و تصویر به صورمیدان مغناطيسي زمین بشر نوبت کودکانعوامل موثر در پیدایش زباخوشبختی چیستهفت سین یادگاری از میراث اختلالات مخچهدر هر سوراخی سر نکناستفاده از سلول های بنیاتفاوت های تکاملی در مغز وهیچ کس مانند تو نگاه نمیکرویکردهای جدید ضایعات نخکلرال هیدرات برای خوابانباد غرور و سر پر از نخوت وتکثیر سلول در برابر توقف پیوند سر برای چه بیمارانزبان و بیان نتیجه ساختماتست کم هزینه ی بزاق برای لزوم گذر انسان از حدها و مغز ابزار برتر بقاسردرد و علتهای آنآزمون تجربی، راهی برای رحقایق ممکن و غیر ممکنما تحت کنترل ژنها هستیم یاینکه به خاطرخودت زندگی نیکولا تسلاعدم تعادل دوپامین، فقط بخرما منبع بسیار خوب آنتی همیشه عسل با موم بخوریمارتباط ماده و انرژیهرچیز با یک تاب تبدیل به درمان های بیماری آلزایمراصول سلامت کمرتلاش های جدید در درمان سرروح رهاییکو کیو تن coQ10بحثی جالب درباره محدودیتتاثیر نگاه انسان بر رفتاپایان، یک آغاز استسفر به مریخ در 39 روزتصور ما ازمشکلات و واقعیمن، ما یا چی؟مغز، فقط گیرندهشناسایی تاریخچه ی تکاملیآغاز فرایند دانستنچگونه آن شکری که می خوریمحباب های کیهانی تو در توایستادن در برابر آزادی بمقالاتدنیا مکانی بسیار اسرارآمهنر حفظ گرهارزش حقیقی زبان قسمت دوموقتی تو از یاد گرفتن باز درمان تشنجبلندی در ذهن ما درک بلندیتمرکز بر امروزروش جدید تولید برقفن آوری های جدید علیه شناکیهانِ هوشیارِ در حال یامتواضع باشبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر گیاه خواری بر رشد وپراسینزوماب در پارکینسوسلول بنیادی در درمان ایدتغییر دیگران یا تغییر خومنابع انرژی از نفت و گاز نقش هورمون های تیروئید دشگفت زده و حیران باشاقیانوس نادانینگاه از درون قفس یا بیرونحس و ادراک قسمت چهلابتدایی که در ذهن دانشمندوچرخه در کاهش دردهای کمهوش مصنوعی از عروسک های باز آغاز خلقت تا نگاه انساویرایش DNA جنین انسان، بردرمان ضایعات نخاعیبه خوبی های دیگران فکرکنتو آرامش و صلحیریشه های مشترک حیاتفارغ التحصیلان، فقیر و دکارهایی بیش از طراحی و گپمدل های ریز مغز مینی برینبرای بقا به جایی فراتر ازتاثیر دپاکین بر بیماری مآنچه می دانم، آنچه را میخسندرم پیریفورمیسجنگ و تصور از جنگمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش ذهن و شناخت در حوادث شباهت مغز و کیهانامید یا ناامیدی؟ناتوانی از درمان برخی ویحس و ادراک قسمت پنجاه و یابزار بقا از نخستین هماندژا وو یا اشنا پنداریهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که درک احساسات و تفکرات دیگبی هیچ می ایی و بی هیچ میرتولید یا دریافت علمراه طولانی را به سلامت گذفرد موفقکشف مکانیسمی پیچیده در بمرگ تصادفیبرخی بیماری ها که در آن بتاثیر درجه حرارت بر عملکآینده با ترس جمع نمیشودسیگار عامل افزایش مرگ ومجهان هوشیارمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنقص های سیستمی ایمنیصبر و واقعیتانیس بی کساننخاع درازتر یا کوتاهتر کحس و ادراک قسمت شصت و هشتابزار بقای موجود زنده از ابزار بقای موجود زنده از دائما بخوانهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرد زانو همیشه نیاز به جربیماری آلزایمر، استیل کوتوهم جداییزمین در برابر عظمت کیهانقلب های سادهگوش دادن بهتر از حرف زدنمشکل از کجاستبرطرف کردن خشونت را از خاتاثیر عصاره تغلیظ شده گیآیا پیدایش مغز از روی تصاسکوت، پر از صداجهانی که نه با یک رخداد و منتظر نمان چیزی نور را بهنه ناامیدی بلکه ارتقاطوفان فقر و گرسنگی و بی سانسولین هوشمندچرا بیماری های تخریبی مغخونریزی مغزی کشندهابزارهای بقای موجود زندهداروی جدید آلزایمرهوش احساسیاز تکامل تا مغز، از مغز تیک جهش ممکن است ذهن انسانذهن پر در برابر آگاهیبیمارستان هوش مصنوعیتوضیحات دکتر فاطمی در موزندگی فعال و مثبت روند آلقبل از آغازگذشته را دفن کنمعجزه های هر روزهساخت شبکه عصبی مصنوعی با تفکر قبل از کارتحریک عمقی مغزآیا خداباوری محصول تکاملجامعه ی آسمانیموجودات مقهور ژنها هستندنوار مغز با توضیح دکتر فاعقیده ی بی عملاولویت بندی ها کجاستنسبت طلایی، نشانه ای به ساجزایی ناشناخته در شکل گداروی ضد جنون در درمان تیهوش عاطفی در زنان بیشتر ارفتار اجتماعی انسان، حاصازدواج های بین گونه ای، رژن ضد آلزایمربا همه مهربان باشتکامل و ارتقای نگاه تا عمزیباترین چیز در افزایش ستراشه مغز بدون واسطه ی دلووفلوکساسینپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز و هوش، برترین ابزار بسخت ترین کار، شناخت خود اآب زندگی است قسمت سومجستجوی هوشیاری در مغز مامیدان های مغناطیسی قابل ای همه ی وجود مننور از عمق تاریکیعوامل ایجاد لغت انسانی و خوشبختی دور از رنج های مهم نوع خواری در میان پیشیاختلالات حرکتی در انساندر والنتاین کتاب بدید هماستیفن هاوکینگ در مورد هتفاوت های زبانی سرمنشا تهیچ کس حقیقت را درون مغز رویا و واقعیتکم کردن کالری روشی سودمنبار مغز بر دو استخوانتأثیر نیکوتین سیگار بر مپیوند سر، یکی از راه حلهازبان و بیان، در سایه پیشرتست آر ان اس دز میاستنی گلزوم سازگاری قانون مجازامغز از بسیاری حقایق می گرسردرد به دلیل مصرف زیاد مآزمون ذهنی گربه ی شرودینحل مشکلمانند کودکان باشیداینکه خانواده ات سالم بانیاز به آموزش مجازی دیجیعدم درکخسته نباشی باباهمیشه، آنطور نیست که هستارتباط متقابل با همه ی حیهرگز از زندگی یا امکاناتدرمان های بیماری اس ام ایاضطراب و ترستلاش های جدید شرکت نورالروزه داری متناوب، مغز را کوچ از محیط نامناسببحثی در مورد نقش ویتامين تاثیر هوش مصنوعی بر مغزپاکسازی مغزسفر به درون سفری زیباتصور از زمان و مکانمن، خود تو هستممغز، همه ی واقعیت را نمیبشناسایی زبان حیوانات با آغاز فصل سرما و دوباره تکچگونه انتظارات بر ادراک حباب هایی تو در تواکنون را با همه ی نقص هایتاثیر ویتامین دی بر بیمادنیای شگفت انگیز کوانتومهنر دانستنارزش حقیقی زبان قسمت سوموقتی خودت را در آینه دیدیدرمان جدید ALSبلوغ چیستتمساح حد واسط میان مغز کوروش صحبت کردن در حال تکامفناوری هوش مصنوعی نحوه خکیست هیداتید مغزمجموعه های پر سلولی بدن مبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر گیاه خواری بر رشد وپرتوهای صادر شده از سیاهسلول بنیادین از مخاط بینتغییر دادن ژنها آیا روزی منابع انرژی از نفت و گاز نقش هورمون زنانه استروژنشگفتی های نقشه ی ژنتیکیالکترومغناطیس شنوایی و هنگاه از درون مجموعه با نگحس و ادراک قسمت چهل و هفتابتذال با شعار دیندوچرخه سواری ورزشی سبک و هوش مصنوعی از عروسک های باز انفجار بزرگ تا انفجار ویشن پرودرمانهای بیماری پارکینسبه خودت مغرور نشوتو افق رویداد جهان هستیریشه های اخلاقفاصله ها در مکانیک کوانتکاربرد روباتهای ريزنانومدیون خود ناموجودبرای تمدن سازی، باید در بتاثیر داروهای ضد التهاب آنچه ناشناخته است باید شسندرم پای بی قرارجنگ داده هامنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش روی و منیزیم در سلامتشباهت مغز با کیهان مادیامید جدید بر آسیب نخاعیناتوانی در شناسایی چهره حس و ادراک قسمت پنجاه و دابزار بقا از نخستین هماندژاوو یا آشناپنداریهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجردرک تصویر و زبان های مخلتبی ذهن و بی روحتولید پاک و فراوان انرژیرابطه تشنج و اوتیسمفرد یا اندیشهکشف ژن جدید، می تواند گستمرگ عاطفه و محبتبرخی بیماری های خاص که بدتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا فراموشی حتمی استسیاهچاله هاجهان های بسیار دیگرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنقص در تشخیص هیجانات عامصبر بسیار بایدانگشت ماشه اینخستین تمدن بشریحس و ادراک قسمت شصت و دوحس و ادراک قسمت شصت و ششابزار بقای موجود زنده از دارچینهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توبینار اساتید نورولوژی ددردهای سال گذشته فراموش بیماری الزایمرتوهم جدایی و توهم علمزمین زیر خلیج فارس تمدنی قلب و عقلگوشه بیماری اتوزومال رسسمشکلات نخاعیبزرگ فکر کنتاریک ترین بخش شبآیا آگاهی پس از مرگ از بیسکوت، در برابر گزافه گویجهانی که از یک منبع، تغذیمنتظر نتیجه ی کارهایت بانه به اعدامطوفان بیداریانسان قدیم در شبه جزیره عچرا حیوانات سخن نمی گوینخونریزی مغزی کشنده ولی قابزارهای بقای از نخستین داروی جدید آلزایمر تاییدهوش احساسیاز تکامل تا مغز، از مغز تیک رژیم غذایی جدید، می توذهن تو همیشه به چیزی اعتقبیندیشتیوتیکسن داروی ضد جنونزندگی هوشمند در خارج از زقبل از انفجار بزرگگر جان به جز تو خواهد از خمعجزه ی چشمساخت شبکه عصبی با الفبای تفکر ترکیبی در هوش مصنوعتحریک عمقی مغز در آلزایمآیا دلفین ها می تواند از جاودانگی مصنوعیمورد نادر همپوشانی دو بینوار مغز ترجمه رخدادهای علم و ادراک فقط مشاهده ی خواص اردهاولین قدم شناخت نقص های خنشانه های گذشته در کیهان احیای بینایی نسبی یک بیمدارویی خلط آورهوش عاطفی رمز آزادگیرقیبی قدرتمند در برابر مژنها نقشه ایجاد ابزار هوبا هوش مصنوعی خودکار روبتکامل و ریشه ی مشترک خلقتزیر فشار کووید چه باید کرتراشه ها روی مغزلوب فرونتال یا پیشانی مغپوشاندن خود از نورمغز و اخلاقسختی ها رفتنی استآب، زندگی است(قسمت پنجم)حفره در مغزمیدان های کوانتومی خلاای آنکه نامش درمان و یادشنور درونعواملی که برای ظهور لغت اخیالپردازی نکنهمه چیز موج استاختلالات صحبت کردن در اندر یک فراکتال هر نقطه مرکاستیفن هاوکینگ در تفسیر تفاوت ایستایی و تکاپوهیچ اندر هیچرویا و کابوسکمی زاویه ی دیدت را عوض کبار بزرگ ایستادن بر دو پاتأثیر نگاه انسان بر رفتاپیوندهای پیچیده با تغییرزبان و تکلم برخی بیماریهتشنچ پانایوتوپولوس تشنج لزوم سازگاری قانون مجازامغز به تنهایی برای فرهنگ سردرد تنشنآزمون ذهنی گربه شرودینگرحلقه های اسرارآمیزمانند آب باشاین، فقط راه توستچیز جدید را بپذیرعدالت برای من یا برای همهخطا در محاسبات چیزی کاملهمکاری یا رقابتارتباط چاقی و کاهش قدرت بهز ذره، یک دنیاستدرمان های جدید ALSاطلاع رسانی اینترنتیتلاش هایی در بیماران قطع روزه داری و التهاب زیانبکوچک شدن مغز از نئاندرتابحثی در مورد نقش کلسیم و تاثیر ویتامین دی بر بیماپارادوکس ها در علمسفر تجهیزات ناسا به مریخ تصاویر زیبای رعد و برقمنابع انرژي پاک سرچشمه حمغزتان را در جوانی سیم کششناسایی سلول های ایمنی اآغاز مبهم آفرینشچگونه به سطح بالایی از هوحد و مرزها توهم ذهن ماستاکوییفلکسصفحه اصلیدنیایی پر از سیاهچاله هنر رها شدن از وابستگیارزش خود را چگونه میشناسوقتی خورشید هست شمع به کادرمان جدید مولتیپل میلومبلعیدن ستاره توسط سیاهچاتنفس هوازی و میتوکندریروشهای نو در درمان دیسک بفواید روزه داری متناوبکیست کلوئید بطن سوممجرم، گاهی قربانی استبخشیدن دیگران یعنی آرامشتاثیر گیاه خواری بر رشد وپرتوزایی از جسم سیاهسلول عصبی شاهکار انطباق تغییر زودتر اتصالات مغزیمنابع انرژی از نفت و گاز نقش ویتامین K در ترمیم اسشگفتی های زنبور عسلالکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه حقیقی نگاه به درون احس و ادراک قسمت چهل و هشتابداع دی ان ای بزرگترین ددوپامین قابل حل در آبهوش مصنوعی از عروسک های باز بار خود بکاه تا پرواز واقعیت فیزیکی، تابعی از درماندگی به دلیل عادت کربه خودت نگاه کنتو انسانی و انسان، شایسترژیم های غذایی و نقش مهم فاصله ی همیشگی تصویر سازکاربرد روباتهای ريز، در مدیریت اینترنت بر جنگبرای خودآگاه بودن تو بایتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آنچه واقعیت تصور میکنیم سندرم پس از ضربه به سرجنبه های موجی واقعیتمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش روزه داری در سالم و جشباهت های ریشه ای چند بیمامید درمان کرونا با هماننادیدنی ها واقعی هستندحس و ادراک قسمت پنجاه و سابزار بقا از نخستین هماندگرگونی های نژادی و تغییهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتدرک حقیقت نردبان و مسیری بی سوادی در قرن 21تولید اندام با چاپ سه بعدرادیوی مغز و تنظیم فرکانفرد حساس از نظر عاطفی و بکشف ارتباط جدیدی از ارتبمرگی وجود نداردبرخی توجهات در ببمار پارتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا ممکن است موش کور بی مسیاهچاله های فضایی منابعجهان هایی در جهان دیگرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنقطه ی رسیدن به قلهصد قدح، نفتاده بشکستانگشت نگاری مغز نشان میدنخستین تصویر از سیاهچالهانتقال ماده و انرژینخستین روبات های زنده ی جحس و ادراک سی و هفتمابزار بقای موجود زنده از داروهای مصرفی در ام اسهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توجود قبل از ناظر هوشمنددردی که سالهاست درمان نشبیماری ای شبیه آلزایمر و توهم جسمزمان چیستقلب یا مغزگوشت خواری یا گیاه خواریمشکلات بین دو همسر و برخیبزرگ شدن مغز محدود به دورتاریکی من و تو و گرد و غباآیا امکان بازسازی اندامهسکته مغزیجهانی پر از سیاهچاله یا پمنتظر زمان ایده آل نشونه به اعدامطوفان زیباییانسان میوه ی تکاملچرا حجم مغز گونه انسان درخواندن ، یکی از شستشو دهنابزارهای دفاعی و بقای موداروی جدید ای ال اسهوش بشری تهدید برای بشریاز تکامل تا مغز، از مغز تیکی از علل محدودیت مغز امبیهوش کردن در جراحی و بیمتیک و اختلال حرکتیزندگی و داراییقبرستان ها با بوی شجاعتگرفتار محدودیت ها و ابعامعجزه ی علمساختن آیندهتفکر خلا ق در برابر توهم تخریب مغز به دلیل کمبود بآیا دلفین ها میتوانند باجایی برای یاد گرفتن باقی موسیقی نونوار مغز در فراموشی هاعلم و روحخواص باداماولین مورد PML به دنبال تکنشانه های پروردگار در جهاحیای بینایی نسبی یک بیمدارویی ضد بیش فعالی سیستهوشمندی کیهانرقابتی بی هدف یا رقابتی هژنها ، مغز و ارادهبا هر چیزی که نفس می کشد متکامل ابزار هوش ، راه پر زیرفون داروی ضد ام استراشه ی هوش مصنوعی در مغزلوتیراستامپیموزایدمغز و اخلاقسختی در بلند شدن از روی صآتاکسیحق انتخابمیدان بنیادین اطلاعاتای جان جان بی تن مرونوروفیبروماتوزعوارض ازدواج و بچه دار شدخانه ی تاریکهمه چیز و هیچ چیزاختلالات عضلانی ژنتیکدر کمتر از چند ماه سوش جداستخوان های کشف شده، ممکتفاوت ارباب و رهبر حقیقیهیچگاه از فشار و شکست نتررویا و خبر از آیندهکمالگرایی دشمن پیشرفتبار سنین ابزار هوشمندی اتأثیر شیرینی های حاوی لوپیوندی که فراتر از امکانزبان و شناخت حقیقت قسمت چتشنج چیستلزوم عدم وابستگی به گوگل مغز بیش از آنچه تصور میشوسردرد سکه ایآزادی در چیستحمله ویروس کرونا به مغزماه رجباینترنت بدون فیلتر ماهواچیزی منتظر شناخته شدنعسل طبیعی موثر در کنترل بخطا در محاسبات چیزی کاملهمانند سازی در انسانارتباط هوش ساختار مغز و ژهزینه ای که برای اندیشیددرمان های جدید میگرناطلاعات حسی ما از جهان، چتلاش در تولید انرژی به رنروزه داری و بیمار ی ام اس کوچکی قلببحثی در مورد حقیقت فضا و تاثیر ویروس کرونا بر مغز پاسخ گیاهان در زمان خوردسفر دشوار اکتشافتصادف یا قوانین ناشناختهمنابع انرژی از نفت و گاز مغزتان را در جوانی سیمکششهر زیرزمینی در ژاپن براإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچگونه باغبانی باعث کاهش حریص نباشاکسی توسین و تکامل پیش اسوالات پزشکیدنیا، هیچ استهنر، پر کردن است نه فحش داز فرد ایستا و متعصب بگذروقتی ریشه ها عمیقند از چیدرمان جدید میگرن با انتی بنی عباس، ننگی بر تاریختنفس هوازی و میتوکندریروشهای شناسایی قدرت شنوافواید روزه داری متناوبکپسول ژری لاکتمحل درک احساسات روحانیبخشش، عقلانی یا غیر عاقلتاثیر گیاه خواری بر رشد وپرسشسلول عصبی، در محل خاص خودتغییر عمودی سر انسان از پمنابع انرژی از نفت و گاز نقش ژنتیک در درمان اختلاشانس یا نتیجه ی تلاشالکترودهای کاشتنینگاه دوبارهحس و ادراک قسمت چهل و دومابزار هوش در حال ارتقا ازدورترین نقطه ی قابل مشاههوش مصنوعی از عروسک بازی از بحث های کنونی در ویروسواقعیت چند سویهدرها بسته نیستبه دنبال رستگاری باشتو با همه چیز در پیوندیرژیم های غذایی و نقش مهم فتون های زیستیکاش شرف اجباری بود یا حتیمدیریت اضطراب، از مهمتریبرای رشد، باید از مسیر خطتاثیر درجه حرارت بر مغزآنچه حس می کنیم، نتیجه ی سندرم جدایی مغزجنسیت و تفاوت های بیناییمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش رژیم غذایی بر رشد و اشباهت کیهان و مغزامیدهای جدید برای بازیابنادیدنی ها بیشتر از دیدنحس و ادراک قسمت پنجاه و شابزار بقا از نخستین هماندانش قدرت استهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده تودرک دیگرانبی شرمیتولید سلولهای جنسی از سلراز تغییرفردا را نمیدانیمکشف جمجمه ای درکوه ایرهومراقب خودتون و خانواده هبرخی توصیه ها برای واکسیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا ما کالا هستیمسیاهچاله ها، دارای پرتو جهان یکپارچهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنقطه ای بود و دگر هیچ نبوصداقتصدای بم با فرکانس پایین، انتروپی و هوشیارینرمش های مفید برای درد زاحس و ادراک- قسمت پنجاه و ابزار بقای موجود زنده از داروهای ام اسهوش مصنوعی به کمک هوش طبیاز تکینگی تا مغز از مغز توراپامیل در بارداریدرد، رمز موفقیتبیماری ای شبیه ام اس مولتتوهمات و شناخت حقیقتزمان و مکان، ابعاد کیهان قلب دروازه ی ارتباطگیلگمش باستانی کیستمشکلات روانپزشکی پس از سبزرگ شدن تقریبا ناگهانی تاریکی و نورآیا انسان با مغز بزرگش اخسکته ی مغزی در جوانانجهانی در ذهنمنحنی که ارتباط بین معرفنه بدبخت بلکه نادانطولانی ترین شبانسان ها می توانند میدان چرا خشونت و تعصبخواندن، دوست روزهای سختابعاد و نیازهای تکاملیداروی جدید برای میاستنی هوش در طبیعتاز تکامل تا مغز، از مغز تیافته های نوین علوم پرده بیهوشی در بیماران دچار اتیکاگرلور داروی ضد انعقازندگی بی دودقدم زدن و حرکت دید را تغیگریه ی ابر، رمز طراوت باغمعجزه ی علم در کنترل کرونساختن آینده، بهترین روش تفاوت قند طبیعی با قند و تداوم مهم است نه سرعتآیا دست مصنوعی به زودی قاجایی خالی نیستموسیقی هنر مایع استنوار مغز در تشخیص بیماری علم اپی ژنتیک دریچه ای بهخواص بادام زمینیاولین مورد پیوند سر در اننشانه های بیداری روحیاحتیاط در ورزش زانو در خاداستانها و مفاهیمی اشتبااسکلت خارجی در درمان اختهوشمندسازی زندان هارموزی از نخستین تمدن بشرژنهای مشترک بین انسان و وبا آتش، بازی نکن و بعد از تکامل تکنولوژیزیرک ترین مردمتراشه ی بیولوژِیکلوزالمعده(پانکراس)مصنوعپیموزایدمغز و سیر تکامل ان دلیلی سدسازی روش مناسب برای مقآتاکسی فریدریشحقیقت قربانی نزاع بین بی میدازولام در درمان تشنج ایمونوگلوبولین وریدی IVIgنورون هاي مصنوعی می توانعید نوروز مبارکخانواده پایدارهمه چیز کهنه میشوداختراع جدید اینترنت کواندر آرزوهایت مداومت داشتهاستروژن مانند سپر زنان دتفاوتهای جنسیتی راهی براهیپرپاراتیروئیدیسمرویا بخشی حقیقی از زندگی کمردردباربر دیگران نباشتئوری تکامل امروز در درمپیوستگی همه ی اجزای جهانزبان و شناخت حقیقت قسمت اتشنج و حرکات شبه تشنجی قامقاومت به عوارض فشار خون مغز باستانی، هنوز نقش هاسردرد عروقی میگرنآزادی عقیده، آرمانی که تحمایت از طبیعتماهیچه ی صبراینترنت، حقیقت جامعه ی فچیزی خارج از مغزهای ما نیعشق به هفت مرتبه ی شناختیخطای ادراک کارماهمجوشی هسته ای، انرژِی بارتباط پیوسته ی جهانهزینه سنگین انسان در ازادرمان های جدید در بیماری اطلاعاتی عمومی در مورد متلاشی برای درمان قطع نخاروزه داری سلول های بنیادکوچکترین چیز یک معجزه اسبحثی در مورد عملکرد لوب فتاثیر ژنها بر اختلالات خپختگی پس از چهل سالگي به سفرنامه سفر به بم و جنوب تضادهای علمیمنابع انرژی از منابع نهفمغط یک گیرنده استشواهدی از نوع جدیدی از حاافت فشار خون ناگهانی در وچگونه تکامل مغزهای کنونیحرکات چشم، ترجمه کننده ی اکسکاربازپین در درمان تشپیامهای کاربراندندان ها را مسواک بزنید تهوموارکتوس ها ممکن است داز مخالفت بشنووقتی شروع به بیدار شدن میدرمان جدید کنترل مولتیپلبه قفس های سیاهت ننازتنفس بدون اکسیژنروشی برای بهبود هوش عاطففواید زیاد دوچرخه سواریکامپیوتر سایبورگمحل درک احساسات روحانی دبدون پیر فلکتاثیر گیاه خواری بر رشد وپرسش و چستجو همیشه باقی اسلولهای ایمنی القا کنندهتغییرات منطقه بویایی مغزمنابع بی نهایت انرژی در دنقش گرمایش آب و هوا در همشانس یا تلاشالگو نداشتیمنگاهی بر قدرت بینایی دراحس و ادراک قسمت چهل و سومابزار بقا از نخستین همانديدن با چشم بسته در خواب هوش مصنوعی از عروسک بازی از تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستدرهای اسرارآمیز و پوشیدهبه زودی شبکه مغزی به جای تو با باورهایت کنترل میشرژیم ضد التهابیفروتنی معرفتیکتاب گران و پرهزینه شد ولمداخله ی زیانبار انسانبرای زندگی سالم، یافتن تتاثیر درجه حرارت بر عملکآنها نمیخواهند دیگران راسندرم دزدی ساب کلاوینجنسیت و تفاوت های بیناییمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش رژیم غذایی در رشد و اشباهت زیاد بین سلول هاي عامیدوار باش حتی اگر همه چنادانی در قرن بیست و یکم،حس و ادراک قسمت بیست و چهابزار بقا از نخستین هماندانش محدود به ابعاد چهارهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمردرک درست از خود و هوشیاریبی عدالتی در توزیع واکسن تولترودینراست دستی و چپ دستیفرزندان زمان خودکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمراحل ارتقای پله پله کیهبرخی درمان های Spinal Muscular Atتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا ما تنها موجودات زنده سیاهچاله و تکینگی ابتدایجهان یکپارچهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنقطه بی بازگشتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنقطه، وجود است یا فاصلهصرع و درمان های آنانتظار گذر تندباد؟نرمش های مفید در سرگیجهحس و ادراک- قسمت بیست و پابزار بقای موجود زنده از داروهای تغییر دهنده ی سیهوش مصنوعی به شناسایی کااز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قدرس گرفتن از شکست هابیماری اسپینال ماسکولار توکل بر خدازمان و گذر آن سریع استقلب روباتیکگیاه بی عقل به سوی نور میمشکلات روانپزشکی در عقب بزرگترین خطایی که مردم متاریکی خواهد ترسیدآیا انسان در آستانه ی انقسکته ی چشمیجهان، تصادفی نیستمنشأ اطلاعات و آموخته ها نه جنگ و نه خونریزیطی یکصد هزار سال اخیر هرچانسان یک کتابخانه استچرا در مغز انسان، فرورفتخواب و بیداری نوسانی مغزابعاد اضافه ی کیهانداروی جدید برای کاهش وزنهوش عاطفی قسمت 11ذهن خود را مشغول هماهنگیاز تکامل تا مغز، از مغز تیاد گرفتن مداومبیو الکترونیک؛ ترکیب موجتیروفیبان موثر در سکته ی زندگی در جمع مواردی را برقدرت مردمگربه شرودینگر و تاثیر مشمعجزه در هر لحظه زندگیساختار فراکتال وجود و ذهتداخل مرزها و صفات با بینآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجاذبهمیلر فیشر نوعی نادر از گینوار مغزی روشی مهم در تشخعلم به ما کمک میکند تا موخواص شکلات تلخاولین هیبرید بین انسان و نظام مثبت زندگیاحتیاط در تعویض داروهادخالت در ساختار ژنهااسکار، لگوی هوشمندهوشیاری و وجودرمز و رازهای ارتباط غیر کژنهای هوش ، کدامندبا تعمق در اسرار ابدیت و تکامل جریان همیشگی خلقتزیست شناسی کل در جزء فراکتربیت کودکان وظیفه ای مهلیروپریم داروی ترکیبی ضدپیچیدگی های مغزمگسمغز کوانتومیسرنوشتآتاکسی مخچه ای خودایمنحقیقت آنطور نیست که به نظمکان زمان یا حافظه زمانایمپلانت مغزینورون های ردیاب حافظهعامل کلیدی در کنترل کارآخاویار گیاهیهمه چیز در زمان مناسبادامه بحث تکامل چشمدر آسمان هدیه های نادیدناسرار آفرینش در موجتقلید مرحله ای نسبتا پیشهاوکينگ پیش از مرگش رسالرویا تخیل یا واقعیتکمردرد ناشی از تنگی کانابارداری بدون رحمتئوری تکامل در پیشگیری و پیام های ناشناخته بر مغز زبان و شناخت حقیقت قسمت دتشنج به صورت اختلال رفتامقایسه رقابت و همکاریمغز برای فراموشی بیشتر کسرطان کمیت گراییآزار حقیقیحوادث روزگار از جمله ویرماپروتیلینایندرالچیزی شبیه نور تو نیستعشق درونی به یگانگی خلقتخطای حسهمدلی و هوش عاطفیارتباط انسانی، محدود به هزاران سال چشم های بینا ودرمان های جدید سرطاناطلاعاتی عمومی در مورد متلاشی تازه برای گشودن معروزهای بد باقی نمیماندکووید نوزده و خطر بیماری ماده ی خالیبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر کلام در آیات کلام بپدیده خاموش روشن در پارکسفرنامه سفر به بم و جنوب تظاهر خوابیده ی مادهمنابع انرژی از نفت و گاز نفرت، اسیب به خود استشواهدی از دنیسوان(شبه نئافت هوشیاری به دنبال کاهچگونه جمعیت های بزرگ شکل حرکت چرخشی و دائمی کیهاناگر فقط مردم میفهمیدند کسایتهای دیگرده روش موفقیتهورمون شیرساز یا پرولاکتاز نخستین همانند سازها تویتنام نوعی کرونا ویروس درمان جدید ام اسبه مغز خزندگان خودت اجازتنها مانع در زندگی موارد روشی جدید در درمان قطع نخفیلم کوتاه هیروشیما از هکانال یوتیوب دکتر سلمان محدودیت چقدر موثر استبدون بار گذشتهتاثیر گیاه خواری بر رشد وپرسشگری نامحدودسلولهای بنیادی مصنوعی درتغییرات مغز پس از 40 سالگیمنابع جدید انرژینقش پیش زمینه ها و اراده شاهکار قرنالگو و عادت را بشکن و در انگاهی بر توانایی اجزاي بحس و ادراک قسمت نهمابزار بقا از نخستین هماندی متیل فومارات(زادیوا)(هوش مصنوعی از عروسک بازی از تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستدرون قفس یا بیرون از آنبه زیر پای خود نگاه نکن بتو باید نیکان را به دست برژیم غذایی حاوی تخم مرغ وفروتنی و غرورکتاب زیست شناسی باورمدارک ژنتیکی چگونه انسانبرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر درجه حرارت بر عملکآنژیوگرافی از مغزسندرم سردرد به دلیل افت فجهل مقدسمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش زنجبیل در جلوگیری از شباهت زیاد بین سلول هاي عامیدوارینازوکلسینحس و ادراک قسمت بیست و یکابزار بقا از نخستین هماندانش بی نهایتهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیددرک عمیق در حیواناتبیمار 101 ساله، مبتلا به ستومورها و التهاب مغزی عارجزخوانی هایی که امروز بفرضیه ای جدید توضیح میدهکشیدن مادی روشی برای جلومرز مرگ و زندگی کجاستبرخی روش های تربیتی کودکتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا مصرف مولتی ویتامین هسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجهان کنونی و مغز بزرگتریسیاهچاله ی تولید کنندهجهان کاملی در اطراف ما پرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنمیتوان با بیرون انداختنضایعه ی شبکه لومبوساکرالانحراف و حقیقتنرمش های موثر در کمردردحس و ادراک- قسمت شصت و چهابزار بقای موجود زنده از داروهای ضد بیماری ام اس وهوش مصنوعی تعاملیاز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریدست و پا زدن در سایه؟بیماری اضطراب عمومیتوپیراماتزمان و صبرقلب را نشکنگیاه خواری و گوشت خوار کدمشاهده گر جدای از شیء مشابزرگترین درد از درون است تاریخ همه چیز را ثبت کردهآیا احتمال دارد رویا از آجهش های ژنتیکی مفید در سامنشاء کوانتومی هوشیاری انه روش تقویت مغزطیف انسفالیت، گیلن باره انسان باشچرا ذرات بنیادی معمولاً خواب زمستانی سلول های سرابعاد بالاترداروی جدید برای ای ال اسهوش عاطفی قسمت نهمذهن خالی از شلوغی افکاراز تکامل تا مغز، از مغز تیاد بگیر فراموش کنیبیوگرافیتکلم در گیاهانزندگی در سیاهچالهقدرت و شناخت حقیقتگزیده ای از وبینار یا کنفمعرفی مورد نادر بیماری گساختار شبکه های مغزی ثابترقی واقعی یا شعار ترقیآیا رژیم غذایی گیاهی سلاجاذبه و نقش آن در شکلگیریمیهمانهای ناخوانده عامل نوار مغز، مفید و بی خطرعلم بدون توقفخواص شگفت هویجاولین تصویر در تاریخ از سنظریه ی تکامل در درمان بیاحساس گذر سریعتر زماندر موج، راز خلقت نهفته اساسارت و پرخوریهوشیاری و افسردگیرمز گشایی از اتصالات مغزژنهای حاکم بر انسان و انسبا خودت نجنگتکامل داروینی هنوز در حازیست شناسی باور حقیقت یا ترجمه فعالیت های عضله به لیس دگرامفتامین یا ویاسپیچیدگی های مغزی در درک زمغز آیندگان چگونه است ؟سریع دویدن مهم نیستآتش منبع انرژیحقیقت افرادمکانیک کوانتومی بی معنی ایمپلانت مغزی و کنترل دو نوروپلاستیسیتی چیستعادت همیشه خوب نیستخار و گلهمه چیز در زمان کنونی استاداراوون تنها داروی تاییدر آستانه ی موج پنجم کوویاسرار بازسازی اندام هاتقلید از روی طبیعتهاوکينگ پیش از مرگش رسالرویا حقی از طرف خداکمردرد و علل آنبازگشایی مجدد مطب دکتر ستئوری جدید، ویران کردن گپیدایش زبانزبان و شناخت حقیقت قسمت ستشنج عدم توازن بین نورون مقابله ی منطقی با اعتراضمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟سرعت فکر کردن چگونه استآزار دیگری، آزار خود استحکمت الهی در پس همه چیزماجرای جهل مقدسایپیداکرینعشق، شلوغ کردن نیستخطر آلودگی هواهمراه سختی، اسانی هستارتباط از بالا به پایین مهستي مادي ای که ما کوچکتردرمان های رایج ام اساعتقاد اشتباه، نتیجه ی نتلاشی جدید در درمان ام اسروزهای سختکودک هشت ساله لازم است آدماده ای ضد التهابیبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر کپسول نوروهرب بر نپروژه ی ژنوم انسانیسفرنامه سفر به بم و جنوب تظاهری از ماده است که بیدمنابع انرژی از نفت و گاز نقاشی هایی با بوی گذشته یشیر و دوغ بادامافتخار انسانچگونه جمعیت های بزرگ شکل حس متفاوتاگر میدانی مصیبت بزرگتر دهن، بزرگترین سرمایههوش فوق العاده، هر فرد اساز نخستین همانند سازها تویتامین E برای فعالیت صحدرمان جدید ای ال اس، توفربه نقاش بنگرتنها در برابر جهانروشی جدید در درمان نابینفیلمی بسیار جالب از تغییکاهش میل جنسی در ام اسمحدودیت های حافظه و حافظبدون زمان، ماده ای وجود نتاثیر گیاه خواری بر رشد وپس از اگو یا بعد از نفسسلام تا روشناییتغییرات آب و هوایی که به مناطق خاص زبان در مغزنقش پیشرفته ی سلول های بنشاهکار شش گوشالگوی بنیادین و هوشیارینگاهت را بلند کنحس و ادراک قسمت چهارمابزار بقا از نخستین هماندین اجباریهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکنیکی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتدرون و بیرون، جدای از هم به سیاهی عادت نکنیمتو برای خزیدن خلق نشده ایرژیم غذایی سالم و ضد التهفرگشت و تکامل تصادفی محض کتاب طبیعت در قالب هندسهمروری بر تشنج و درمان هایبرخی مرزهای اخلاق و علوم تاثیر درجه حرارت بر عملکآنان که در قله اند هرگز خسوی ما آید نداها را صداجهان فراکتالمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش زبان در سلطه و قدرت اشجاعت و ترسامیدواری و مغزنبودن مدرک و شاهد، مدرک حس و ادراک قسمت بیست و دوابزار بقا از نخستین هماندانشمندان موفق به بازگردهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژندرگیری قلب در بیماری ویربیمار مرکز تنفس سلولیتومورهای نخاعیرحم مصنوعیفساد اقتصادی سیتماتیک درکشتن عقیده ممکن نیستمرز بین انسان و حیوان کجابرخی سلولهای عصبی در تلاتاثیر رو ح و روان بر جسمآیا مغز تا بزرگسالی توسعآیا همه جنایت ها نتیجه بیسیاهچاله، سیاه خالص یا پجهان پیوستهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنمیتوان بر سیاه سیاه نوشضایعه ی عروقی مخچهاندوه در دنیا استنرمشهای مهم برای تقویت عحسن یوسف باغچه ی منابزار بقای موجود زنده از داروهای ضد تشنج با توضیح هوش مصنوعی در قضاوت های ااز تکینگی تا مغز از مغز تورزش و میگرندست کردن در گوشبیماری بیش فعالیتوانایی مغز و دیگر اجزای زمان واقعیت است یا توهمقوی تر باشگیرنده باید سازگار با پیمشاهده آینده از روی مشاهبسیاری از مجرمان، خودشانتاریخ، اصیل نیست و ساخته آیا احتمال دارد رویا از آجهش های ژنتیکی غیر تصادفمهمان ناخواندهچه زیاد است بر من که در ایطبیعت موجی جهانانسان جدید از چه زمانی پاچراروياها را به یاد نمی آخواب سالم عامل سلامتیاتفاق و تصادفداروی جدید برای دیابتهوش عاطفی قسمت هفتمذهن سالماز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری مهارت های جدید دبیوگرافیتکنولوژی های جدید و حالتزندگی زمینی امروز بیش از قدرت کنترل خودگزارش یک مورد جالب لخته ومعرفت و شناختسادیسم یا لذت از آزار دادتروس جریان انرژیآیا راهی برای بهبود وضعیجبران از دست رفته هامیوپاتی و نوار عصب و عضلهنوار مغز، ترجمه ی فعالیت علم در حال توسعهخواص عجیب لوبیااولین دارو برای آتاکسی فنظریه ی تکامل در درمان بیاحساسات کاذبدر میان تاریکی و روشناییاساس انسان اندیشه و باور هوشیاری کوانتومیرمز پیشرفت تواضع است نه طکفش و کتاببا خدا باشتکامل داروینی هنوز در حازیست، مرز افق رویداد هستترجمه ی فعالیت های عضله بلا اکراه فی الدینپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز اندامی تشنه ی انرژی اسریعترین کامپیوتر موجودآثار باستانی تمدن های قدحقیقت انسانمکانیزمهای دفاعی در برابایمپلانت مغزی کمک میکند نوروز مبارکعادت کن از بالا نگاه کنیخارق العاده و استثنایی بهمه چیز، ثبت می شودادب برخورد با دیگراندر برابر حقایق جدیداصفهان زیباتقلید از طبیعتهدف یکسان و مسیرهای مختلرویاها از مغز است یا ناخوکمردرد با پوشیدن کفش منابازگشت از آثار به سوی خداتا 20 سال آینده مغز شما به پیر شدن حتمی نیستزبان جانسوزتشویق خواندن به کودکانمقابله با کرونا با علم اسمغز بزرگ چالش است یا منفعسطح آگاهی، رخدادهای زندگآسيب میکروواسکولاریا آسحافظه میتواند بزرگترین دماجرای عجیب گالیلهایا کوچک شدن مغزانسان العصب حقوق نورولووخطر حقیقی، خود انسان استهمراهی میاستنی با برخی سارتباط بین هوش طبیعی و هوهستی ما پس از شروعی چگال درمان های علامتی در ام اساعتماد به خودتمایل زیاد به خوردن بستنروزهای سخت میگذردکودک ایرانی که هوش او از ماده، چیزی نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر کپسول نوروهرب بر تپروژه ی ژنوم انسانیسفرنامه سفر به بم و جنوب تعویض دارو در تشنجمنابع انرژی از نفت و گاز چقدر به چشم اعتماد کنیمشیشه ی بازالتی و سیلیکونافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه حافظه را قویتر کنیحس چشایی و بویاییاگر نیروی مغناطیس نباشد دو ویژگی انتزاع و قدرت تجهوش مصنوعی می تواند بر احاز نخستین همانند سازها تویتامین E در چه مواد غذایدرمان جدید سرطانبه نقاش بنگرتنهاییروشی جدید در درمان سکته مفیروز نادریکاهش مرگ و میر ناشی از ابمحدودیت درک انسانبر کسی اعتماد نکن مگر اینتاثیر گیاه خواری بر رشد وآلودگی هوا چالش قرن جدیدسلاح و راهزنیتغییرات تکاملی سر انسان مناطق خاصی از مغز در جستجنقش آتش در رسیدن انسان بهشاید گوشی و چشمی، آماده شالگوبرداری از طبیعتچالش هوشیاری و اینکه چرا حس و ادراک قسمت نوزدهمابزار بقا از نخستین هماندین، اجباری نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز و از مغز واقعیت و مجازدرون آشفته ی تو و ظاهر خنبه سخن توجه کن نه گویندهتو تغییر و تحولیرژیم غذایی ضد التهابیفراموش کارها باهوش تر هسکتاب، سفری به تاریخمرکز هوشیاری، روح یا بدن برخی نکات از گاید لاین پرتاثیر درجه حرارت بر عملکآنتی بادی منوکلونال در دسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان قابل مشاهده بخش کوچمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش زبان در سلطه و قدرت اشرکت نورالینک ویدیویی ازامیدی به این سوی قبر نیستنباید صبر کرد آتش را بعد حس و ادراک قسمت بیست و سوابزار بقا از نخستین هماندانشمندان نورون مصنوعی سهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کرونادرگیری مغز در بیماری کویبیماری لبر و نابینایی آنتومورهای ستون فقراترحم مصنوعیفشار و قدرتگل خاردار، زیباستمرز جدید جستجو و اکتشاف، برخی سيناپسها طی تکامل و تاثیر روده بر مغزبرداشت مغز ما از گذر زمانتاثیر روزه داری بر سلامت آیا هوش مصنوعی می تواند نسیاره ی ابلهانجهان پیوستهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنمای موفقیتضایعات در عصب زیر زبانیاندوه دردی را دوا نمیکندچرا ماشین باید نتایج را پحساسیت روانی متفاوتابزار بقای موجود زنده از داروی فامپیریدین یا نورلهوش مصنوعی در کامپیوترهااز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش بهترین درمان بیش فعدست آسمانبیماری تی تی پیتوانایی یک فرد، برای تغیزمان پلانکقیچی ژنتیکیگالکانزوماب، دارویی جدیمشاهدات آمیخته با اشتباهسال 2025 سال بین المللی علمبسیاری از بیماری های جدیتازه های اسکیزوفرنی(جنوآیا بدون ناظر هوشمند هم بجهش های بیماری زا، معمولمهندسی ژنتیک در حال تلاش نه عدم مطلق بلکه عدم با قطبیعت بر اساس هماهنگیانسان خطرناکترین موجودچراروياها را به یاد نمی آخواب سالم عامل سلامتی و یاتوبان اطلاعات و پلِ بینداروی جدید ضد فشار خونهوش عاطفی قسمت یازدهذهت را روی چیزهای مفید متاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری هوش مصنوعی، عمیقبیان ژن های اسکیزوفرنی دتکنولوژی و پیشرفتزندگی زودگذرقدرت انسان در نگاه به ابعگشایش دروازه جدیدی از طرمغز فکر میکند مرگ برای دیسازگاری با محیط بین اجزاتری فلوپرازینآیا راهی برای رفع کم آبی جدا کردن ناخالصی هامیوتونیک دیستروفینوار عصب و عضلهعلم راهی برای اندیشیدن اخود جسم و یا تصویراولین دروغنظریه ی تکامل در درمان بیاخلاق و علوم اعصابدر مانهای کمر درداستفاده از مغز، وزن را کمهوشیاری سنتی یا هوشیاری رمز امید، بی نیازی از مردکفش بد، عامل مهم کمردردبا طبیعت بازی نکنتکامل داروینی هنوز در حازاویه نگاه ها یکسان نیستترجمه ای ابتدایی از اسرالاموژین داروی ضد اوتیسم؟پیوند مدفوعمغز انسان ایا طبیعتا تماسرکه انگبین عسلی مفید برآدم عاقل، وقت خودش را هدرحقیقت اشیاما انسانها چه اندازه نزدایمپلانت نخاعی میتواند دنوروز یا روز پایانیعادت کن خوب حرف بزنیخبر مهم تلسکوپ هابلهمه ی سردردها بی خطر نیستادراک ما درک ارتعاشی است در جراحی کمر عجله نکنیداصل بازخوردتقویت مغز با ورزشهدف یکسان، در مسیرهای مترویاهای پر رمز و حیرتی درکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبازگشت به ریشه های تکاملتا بحر یفعل ما یشاپیراستامزبان ریشه هایی شناختی استشخیص ژنتیکی آتروفی های ملاحظه های اخلاقی دربارهمغز بزرگ چالشهای پیش روسعی کن به حدی محدود نشویآسیب ها ناشی از آلودگی هونکاتی در مورد تشنجحافظه های کاذبماده ی تاریکایا این جمله درست است کسیعصب سیاتیکخطر را بپذیرهمراهی نوعی سردرد میگرنیارتباط شگفت مغز انسان و فهشت توصیه برای کاستن از ددرمان ژنتیکی برای نوآوریاعتماد به خودتمایز یا کشف یگانگیروش مقابله مغز با محدودیALS نگاهی کامل بر بیماری وکودکان مهاجرماده، چیزی بیش از یک خلا بحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر کپسول نوروهرب بر سپروژه ی علمی پیوند مغز ساسفری به آغاز کیهانتعیین پیش آگهی آسیب به عصمنابع انرژی از نفت و گاز نقش قهوه در سلامتیشکل های متفاوت پروتئین هافراد بی دلیل دوستدار تو نگاه من، نگاه تو و یا حقیحس و ادراک (قسمت اول )اگر نعمت فراموشی نبود بسدو بیماری روانی خود بزرگ هوش مصنوعی متصل با مغزاز نخستین همانند سازها تویتامین کادرمان جدید سرطانبه نادیدنی ایمان بیاورتنهایی رمز نوآوری استريتوکسيمب در درمان ام اسفیزیک مولکولها و ذرات در کاهش التهاب ناشی از بیمامخچه فراتر از حفظ تعادلبرلیتیونتاثیر گیاهخواری بر رشد و آلودگی هوا و ویروس کروناسلسله مباحث هوش مصنوعیتغذیه بر ژنها تاثیر داردمنبع نور واقعی و ثابت، حقنقش انتخاب از طرف محیط، نشاید درست نباشدالتهاب شریان تمپورالچالش هوشیاری و اینکه چرا حس و ادراک قسمت هفتمابزار بقا از نخستین هماندیوار همه اش توهم بودهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسدروغ نگو به خصوص به خودتبهبود حافظه پس از رخدادهتو جهانی هستی که خودش را رژیم غذایی ضد دردفراموشی همیشه هم بد نیستکتابخانهمرکز حافظه کجاستبرخی نرمش ها برای درد زانتاثیر درجه حرارت بر عملکآنتروبات؛ ترکیب سلول زندسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان موازی و حجاب هامنبع هوشیاری کجاست قسمت53نقش سجده بر عملکرد مغزشربت رب انارامیدی تازه در درمان سرطانبرو و انرژی مداومحس و ادراک قسمت بیستمابزار بقا از نخستین هماندانشمندان یک فرضیه رادیکهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگر کرونا ساخته شدرگیری مغز در بیماران مببیماری میاستنی گراویستوهم فضای خالیرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرفشار روحی، همیشه بد نیست گل درون گلدانمرزهای حقیقی یا مرزهای تفضا و ذهن بازگل زندگیمزایای شکلات تلخ برای سلبرداشتت از جهان رو زیاد تاثیر روزها، ماه ها یا ساآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسیاره ابلهانجهان پر از چیزهای اسرار آمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمنمایش تک نفرهضرورت زدودن افکاراندوهگین نباش اگر درب یا چرا مردم با زندگی میجنگنخفاش کور و انسان بینا؟ابزار بقای موجود زنده از داروی لیراگلوتیدهوش مصنوعی در تفکر خلاق ااز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش در کمر درددست بالای دستبیماری خود ایمن اعصاب محتوازن مهمتر از فعالیت زیزمان به چه دلیل ایجاد میشقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصگام کوچک ولی تاثیرگذارمطالبه ی حق خودسال سیزده ماههبسیاری از بیماری های جدیتازه های بیماری پارکینسوآیا برای تولید مثل همیشه جهش تمدنی عجیب و شگفت انسمهندسی بدننهایت معرفت و شناخت درک عطعمه ی شبکه های ارتباط اجانسان در هستی یا هستی در چراغ های متفاوت و نور یکسخواب عامل دسته بندی و حفطاتوسوکسیمایدداروی جدید ضد میگرنهوش عاطفی قسمت پنجمذخیره ی شگفت انگیز اطلاعاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگرفتن، آغاز حرکت است بیان حقیقتتکنولوژی به طرز وحشتناکیزندگی سلول در بدن، جدای اقدرت ذهنپل جویی اصفهانمغز قلبستم با شعار قانون بدترین تری فلوپرازینآیاما مقهور قوانین فیزیکجدایی خطای حسی استمیگرن و پروتئین مرتبط با نوار عصب و عضلهعلم ساختن برج های چرخانخودآگاهی و هوشیارياولین سلول مصنوعینظریه ی ریسماناخلاق پایه تکامل و فرهنگدر محل کار ارزش خودت را باستفاده از نظریه ی تکامل هوش، ژنتیکی است یا محیطیرمز بقای جهش ژنتیکیکل اقیانوس در یک ذرهبالای هر دستی، دستی هستتکامل داروینی هنوز در حازاوسکا درمان گوشرترس و آرمان هالایو دوم دکتر سید سلمان فپیوند مدفوع در درمان بیممغز انسان برای ایجاد تمدسرگیجه از شایعترین اختلاآرمانگرای تخیلی نباشحقیقت تنها چیزی است که شاما انسانها چه اندازه نزدایمپلانت استخوانی در آسینورالژیعادت کردن به نعمتخدا موجود استهمه جا خیر بکارادراک، فراتر از آنچه معمدر درمان بیماری مولتیپل اصل در هم تنیدگی و جهانی تقویت استخوان در گرو تغذرویای شفافکنگره بین المللی سردرد دبازخورد یا فیدبکتاول کف پا و حقیقتپیشینیان انسان از هفت میزبان شناسی مدرن در سطح سلتشخیص آلزایمر سالها قبل ملاحظات بیهوشی قبل از جرمغز بزرگ و فعال یا مغز کوشلیک فراموشیآسیب روانی شبکه های اجتمچگونه مولکول های دی ان ایحافظه و اطلاعات در کجاست ایا ابزار هوشمندی یا مغز عضلانی که طی سخن گفتن چقدخطرات هوش مصنوعیهندسه ی پایه ایارتباط شگفت انگیز مغز انو هر کس تقوای خدا پیشه کندرمان کارتی سل و تومور مغاعتماد بی موردتمدن قدیمی ای در جنوب ایرروش های صرفه جویی در ایجاNVG 291کودکان میتوانند ناقل بی ماست مالیبحثی درباره هوش و تفاوتهتاثیر کپسول نوروهرب بر سپروانه ی آسمانیسقوط درون جاذبه ای خاص، چتعامل انسان و هوش مصنوعیمنابع انرژی از نفت و گاز نقش مهاجرت در توسعه نسل اشکل پنجم مادهافزایش قدرت ادراکات و حسنگاه مادی غیر علمی استحس و ادراک (قسمت دوم )اگر نعمت فراموشی نبود بسدو بار در هفته ماهی مصرف هوش مصنوعی و کشف زبان هایاز نشانه ها و آثار درک شدویتامین کا و استخواندرمان دارویی سرطان رحم ببه هلال بنگرتنبیه چقدر موثر استریه زغالیفیزیک هوشیاریکاهش حافظه هرچند فرایندیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبرنامه و ساختار پیچیده متاثیر انتخاب از طرف محیط آلودگی هوا و پارکینسونسلطان جنگل یا صاحب ملکوتثبت و دستکار ی حافظهمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش اتصالات بین سلولهای شایسته نیست در جیب خود قرام آر آی جدید با قدرت شگفچالش هوشیاری و اینکه چرا حس و ادراک قسمت هفدهمابزار بقا از نخستین هماندیوار، از ابتدا توهم بودهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهدریا آرام نخواهد شد کشتی بهداشت خوابتو جدای از کیهان نیستیراه فراری نیستفراموشی و مسیر روحانیکجای مغز مسئول پردازش تجمرکز حافظه کجاستبرخی نرمش ها برای زانوتاثیر درجه حرارت بر عملکآنزیم تولید انرژی در سلوسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان ما میتواند به اندازمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمنقش غذاها و موجودات درياشربت ضد خلطامگا سه عامل مهم سلامتچت جی پی تیحس و ادراک قسمت دهمابزار بقا از نخستین هماندانشمندان ژنی از مغز انسهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگری ضد کرونا از ددرگیری مغزی در سندرم کووبیماری میاستنی گراویستوهم فضای خالی یا توهم فضرساناها و ابر رساناها و عرستگاری محدود به یک راه نفضای قلب منبع نبوغ استگلوله ی ساچمه ایمسمومیت دانش آموزان بی گبررسي علل احتمالي تغيير تاثیر روغن رزماری استنشاآیا هوش ارثی دریافتی از پسیاره ابلهانجهان پر از چیزهای جادویی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمچند نرمش مفید برای کمردرضرب المثل یونانیاندام حسی، درک از بخش هایچرا مغز انسان سه هزار سالخفاش با شیوع همه گیری جدیابزار بقای موجود زنده از داروی کنترل چربی خونهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز- از مغزتوزن حقیقی معرفت و شناختدستورالعمل مرکز کنترل بیبیماری دویکتوت زیاد بخوریدزمان شگفت انگیزقانون مندی نقشه ژنتیکی مگامی در درمان بیماریهای مطالبی در مورد تشنجسانسور از روی قصد بسیاری بشکه ای که ته نداره پر نمتازه های درمان ام اسآیا بزرگ شدن مغز فقط در دجهشهای مفید و ذکاوتی که دمهربانی، شرط موفقیتنهایت در بی نهایتظهور امواج مغزی در مغز مصانسان عامل توقف رشد مغزنزاع ها بیهوده استخواص فلفل سبزاتصال مغز و کامپیوترداروی جدید ضد الزایمرهوش عاطفی قسمت اولذره ی معین یا ابری از الکاز خود رها شویادآوری خواب و رویابیداری معنوی یعنی دوستی تکنولوژی جدید که سلول هازندگی، مدیریت انرژیقدرت شناختی انسان، محدودپل خواجو اصفهانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهستم، بی پاسخ نیستترک امروزآگاهی فراتر از آگاهیجریان انرژی در سیستم های میگرن و خوابنوار عصب و عضلهعلایم کمبود ویتامین E را خودآگاهی و هوشیارياوکرلیزوماب داروی جدید شنظریه ی ریسمان و هوشیاریاختلا ل در خود عضلهدر چه مرحله ای از خواب ، راستفاده از هوش مصنوعی در هوض مصنوعی زندهرمز جهانکلمات بلند نه صدای بلندبالاترین هدف از دولتتکامل زبانزبان فرایند تکاملی برای ترسناک تر از کوریلازم است هیچ کاری نکنیدپیوند مغز و سر و چالشهای مغز انسان برای شادمانی طسرگردانیآرام باشحقیقت خواب و رویاما اکنون میدانیم فضا خالایمان به رویانورالژی تریژمینالعادت بد را ترک کنخدا نور آسمان ها و زمین اهمیشه چیزی برای تنهایی دادغام میان گونه های مختلدر دعواها چه میکنی؟اصل علت و تاثیرتقویت حافظه یا هوش مصنوعروان سالمکنگره بین المللی سردرد دبازسازي مغز و نخاع چالشی تابوهای ذهنیپیشرفت های باور نکردنی دزبان شناسی نوین نیازمند تشخیص ایدزممانتین یا آلزیکسا یا ابمغز بزرگترین مصرف کننده شلیک فراموشیآسیب عصب پا به دنبال اعتیچگونه میتوان با قانون جنحافظه و اطلاعات در کجاست ایا بیماری ام اس (مولتیپغم بی پایاندفاع از پیامبرهندسه ی رایج کیهانارتباط شگفت انگیز مغز انوفور و فراوانیدرمان پوکی استخواناعتیاد و تلاش های درمانی تمدن پیشرفته ی پیشینیانروش های عملی برای رفع کمرفقر داده ها در هوش مصنوعیکودکان گذشته به آینده فکماست مالی با هوش انسانیبحثی درباره احساسات متفاتاثیر کتامین در درمان پاپرواز از نیویورک تا لوس آسقوط زیگزاگی یا ناگهانیتعامل انسان با هوش مصنوعمنابع انرژی از نفت و گاز نقش میدان مغناطیسی زمین شکرگزار هر چیزی باش که داافزایش میل جنسی با خوردن نگاه محدود و تک جانبه، مشحس و ادراک قسمت 67اگر با مطالعه فیزیک کواندو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی یا حماقت طبیعاز نظر علم اعصاب یا نرووسویتامین کا در سبزیجاتدرمان زخم دیابتی با تکنوبه کدامین گناه کشته شدندتهدیدهای هوش مصنوعیریواستیگمینفیزیک و هوشیاریکاهش دوپامین عامل بیماریمخچه ابزاري که وظیفه آن فبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر احتمالی عصاره تغلیآلزایمرسم زنبور ، کلیدی برای وارثبت امواج الکتریکی در عصمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش تیروئید در تکامل مغزشادی، پاداش انجام وظیفهام اس و سرطانچالش هوشیاری و اینکه چرا حس و ادراک قسمت هجدهمابزار بقا از نخستین هماندید تو همیشه محدود به مقدهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهدریافت هورمون امید با وربهداشت خواب، امروز در جهتو دی ان ای خاص ميتوکندريراه نجاتفراموشی آرمانکرونا چه بر سر مغز می آورمرکز خنده در کجای مغز استبرخی نرمش های گردنتاثیر درجه حرارت بر عملکآواز خواندن در قفس، نشانسوخت هیدروژنی پاکجهان مادی، تجلی فضا در ذهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنقش غذاها و موجودات درياشش مرحله تکامل چشماما شما از دید خفاش کور هچت جی پی تیحس و ادراک قسمت دوازدهمابزار بقا از نخستین هماندانشمندان پاسخ کوانتومی هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطاندرگیری مغزی در سندرم کووبیماری های میتوکندریتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)رشته نوروایمونولوژی و نقفضای خالی ای وجود نداردگلوئونمسمومیت دانش آموزان، قمابررسی مغز با امواج مادون تاثیر رژیم گیاه خواری بر آیا هوش سریعی که بدون احسسیب یکسان و دیدگاه های متجهان دارای برنامهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچند جهانیضربه مغزی در تصادف رانندانرژی بی پایان در درون هرچرا مغزهای ما ارتقا یافت خلا، حقیقی نیستابزار بقای موجود زنده از داروی تشنجی دربارداریهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز، از مغز وزوز گوشدغدغه نتیجه ی نادانی استبیماری دیستروفی میوتونیتوسعه هوش مصنوعی قادر اسزمان طلایی سکته ی مغزی راقانون گذاری و تکاملگامی در درمان بیماریهای مطالعه ای بیان میکند اهدسانسور بر بسیاری از حقایبشریت از یک پدر و مادر نیتاسف بار است انسان، حق خوآیا تکامل و تغییرات ژنتیجهشهای مفید و ذکاوتی که دموفقیت هوش مصنوعی در امتنهادینه سازی فرهنگ اختلاظرف باید پر شود چه با چرک انسانیت در هم تنیده و متصنزاع بین جهل و علم رو به پخواص منیزیماثر مضر مصرف طولانی مدت رداروی سل سپتهوش عاطفی قسمت دهمذرات کوانتومی زیر اتمی قاز درخواست ها جدا شویاری خدا نزدیک استبیداری و خواب کدام بهتر اتکنولوژی جدید که سلول هازندگی، مراتب هوشیاری استقدرت عشقپلاسمای غالبمغز مانند تلفن استستون فقرات انسان دو پا جلترکیب آمار و ژنتیکآپومورفین در پارکینسونجریان انرژی در سیستم های میگرن و روزه دارینوار عصب و عضلهعلایم کمبود ویتامین E را خودت را از اندیشه هایت حفايندگان چگونه خواهند دیدنظریه تکامل در درمان بیماختلاف خانوادگی را حل کندر ناامیدی بسی امید استاستفاده از انرژی خلاهیچ نقطه ای مرکزی تر از ارمز جهان خاصیت فراکتالکلوزاپین داروی ضد جنونباهوش ترین و با کیفیت تریتکامل زبانزبان متغیرترسان نیستیلبخند بزن شاید صبح فردا زپیوند اندام از حیوانات بمغز انسان برای شادمانی طسربازان ما محققا غلبه می آرامش و دانشحقیقت در علم، هرگز نهایی ما از اینجا نخواهیم رفتاین پیوند نه با مغز بلکه نوزاد ناشنوای متولد شده،عادت دادن مغز بر تفکرخدا بخشنده است پس تو هم بهمیشه چشمی مراقب و نگهباادغام دو حیطه علوم مغز و هدف از تکامل مغزدر سال حدود 7 میلیون نفر اصل عدم قطعیت از کوانتوم تقویت سیستم ایمنیروبات ها قول میدهندکنترل همجوشی هسته ای با هباغچه ی منتاثیر فکر بر سلامتپیشرفت های جدید علوم اعصزبان، نشان دهنده ی سخنگو تصویر خورشید یا خود خورشمن و وجود توهمیمغز حریص برای خون، کلید تشنا در ابهای گرم جنوب نیاآسانی موفقیتچگونه مغز ما، موسیقی را پحافظه و اطلاعات در کجاستایا بدون زبان میتوانیم تغم بی پایاندفاع در برابر تغییر ساختهندسه بنیادینارتباط غیرکلامی بین انساوقاحت و تمسخر دیگراندرمان پوکی استخواناعتیاد را به دور بیندازتمدن بشری و مغز اخلاقیروش هایی برای مقابله با افلج نخاعی با الکترودهای کودکان خود را مشابه خود تماشین های دارای روحبحثی درباره احساساتی غیرتاثیر گیاه خواری بر رشد وپروتئین های ساده ی ابتداسلول های مغزی عامل پارکیتعداد کلی ذهن ها در جهان منابع انرژی از نفت و گاز نقش محیط زندگی و مهاجرت دشکست حتمیافزایش مرگ و میر سندرم کونگاه کلی نگرحس و ادراک قسمت 74اگر تلاش انسان امروز برادو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی 12 در درمان درددرمان ساده ی روماتیسمبه امید روزهای بهترتو یک معجزه ایریاضیات یک حس جدید استفیزیک آگاهیکاهش سن بیولوژیکی، تنها مخچه تاثیر گذار بر حافظهبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱تاثیر بینش و انتظارات فرآلزایمر در جوانانسماگلوتید داروی کاهش دهنجلو رفتن یا عقبگردمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش حفاظتی مولکول جدید دشب سیاه سحر شودام اس یا تومور؟چالش های ایستادن بر دو پاحس و ادراک قسمت هشتمابزار بقا از نخستین هماندیدن خدا در همه چیزهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مدریای خدابهداشت خواب، رمز حافظه ی تو در میانه ی جهان نیستی راه های جدید برای قضاوت رفرایند پیچیده ی خونرسانیکریستال هامرگ چیستبرخی یونها و مولکول های متاثیر درجه حرارت بر عملکآینه در اینهسودمندی موجودات ابزی بر جهان مرئی و نامرئیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنقش غذاها و موجودات درياششمین کنگره بین المللی سامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنتایج نادانی و جهلحس و ادراک قسمت سومابزار بقا از نخستین هماندانشمندان اولین سلول مصنهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطاندرگیری اعصاب به علت میتوبیماری های مغز و اعصاب و توهم چیستدرب بسته با غیر خود باز مبیماری های ژنرالیزه ی عصتوهم و خیالرشد مغز فرایندی پیچیده اقفس دور خود را بشکنگمان میکنی جرمی کوچکی در مسیر دشوار تکامل و ارتقابررسی و اپروچ جدید بر بیمتاثیر رژیم گیاه خواری بر آیا هشیاری کوانتومی وجودسیر آفرینش از روح تا مغز جهان در حال نوسان و چرخشمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچند جهانیضررهای مصرف شکر و قند بر انرژی تاریکچرا ویروس کرونای دلتا واخلا، خالی نیستابزار بقای موجود زنده از داروی جدید ALSهوش مصنوعی درمانگر کامپیاز تکینگی تا مغز، از مغز وسواس، بیماری استذهن ما از در هم شکستن منببیماری سلیاکتوسعه برخی شغل ها با هوش زمان، واقعی نیستقانون جنگلگاهی لازم است برای فهم و معمای اخلاقی قطارسانسور ذهنبعد پنجمتبدیل پلاستیک به کربن و سآیا تراشه ها داخل مغز، میجوانان وطنموفقیت در تفکر استچهار میلیارد سال تکامل بظرفیت مغز چقدر استانسانیت در برابر دیگراننزاع بین علم و نادانی رو خواص میوه ی بهاثرات فشار روحی شدیدداروی ضد چاقیهوش عاطفی قسمت دومذرات کوانتومی زیر اتمی قاز دست دادن دم در پیشینیاژن همه چیز نیستبیرون اصل است یا درونتکینگیزندان ذهنیقسم به فقرپمبرولیزوماب در بیماری چمغز مادران و کودکان در زمستارگانی قبل از آغاز کیهترکیب حیوان و انسانآپومورفین در پارکینسونجریان انرژی در سیستم های میگرن سردردی ژنتیکی که بنوار عصب و عضله مهم در تشعلائم عصبی آلزایمر، با اخودروهای هیدروژنیايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیماختلال حرکتی مانند لرزش در هم تنیدگی مرزها و بی ماستفاده از سلول های بنیاتفاوت مغز انسان و میمون ههیچ چیز همیشگی نیسترنگ کردن، حقیقت نیستکلید نزدیک و نگاه تو بر فباور و کیهان شناسیتکامل زبان انسان از پیشیزبان مشترک ژنتیکی موجوداتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرلحظات خوش با کودکانمغز انسان رو به کوچک تر شسربرولایزینآرامش و سکونحقیقت راستین انسان علم بما اشیا را آنطور که هستنداین اندوه چیستنوسانات کوانتومی منبع ماعارضه جدید ویروس کرونا سخدا تاس نمیریزدهمیشه اطمینان تو بر خدا بارتقا و تکامل سنت آفرینش هدف از خلقت رسیدن به ابزادر عید نوروز مراقب تصادف اصل، روان و نفس استتلقین اطلاعات و حافظهروبات های ریز در درمان بیکنترل جاذبهبترس از اینکه کسی، به درگتاثیر مشاهده بر واقعیت بپیشرفت در عقل است یا ظواهزبان، وسیله شناسایی محیطتصویر در هم تنیدگی کوانتمن کسی در ناکسی دریافتم مغز در تنهایی آسیب میبینشناخت ناشناختهآشنا پنداریچگونه مغز پیش انسان یا همحافظه ی ما انسان ها چرا مایا تکامل هدفمند استغیرقابل دیدن کردن مادهدقیق ترین تصاویر از مغز اهندسه در پایه ی همه ی واکارتروز یا خوردگی و التهاوقت نهيب هاي غير علمي گذشدرمان آرتروز با ورزش موضاعداد بینهایت در دنیای متمدن زیر آبروش هایی برای کم کردن اضطفلج بل، فلجی ترسناک که آنکودکان را برای راه آماده ماشین دانشبحران ذهن فیلمی قابل تامتاثیر گیاه خواری بر رشد وپروتز چشمسلول های بنیادیتعذیه ی ذهنمنابع انرژی از نفت و گاز نقش مرکز تنفس سلولی در بیشکستن مرز دور مغزافزایش سرعت پیشرفت علوم نگاه انسان محدود به ادراحس و ادراک قسمت 75اگر خواهان پیروزی هستیدو داروی جدید برای میاستهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی هفدهدرمان سرگیجه بدون نیاز ببه بالا بر ستارگان نگاه کتو یک جهان در مغز خودت هسریتوکسیمابفیزیکدانان ماشینی برای تکایروپاکتیک چیستمخاطب قرار دادن مردم، کابرین نت به جای اینترنتتاثیر ترکیبات استاتین (سآملودیپین داروی ضد فشار سندرم میلر فیشرجلوتر را دیدنمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش حیاتی تلومر دی ان آ دشبیه سازی میلیون ها جهان امواجی که به وسیله ی ماشیچالش کمبود اندام برای پیحس و ادراک قسمت هشتاد و نابزار بقا از نخستین هماندیدگاه نارسای دوگانه ی مهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار درک فرد دیگر و رفتارهای ابوزون هیگز چیستتوقف؛ شکستراه های جدید برای قضاوت رفرایند تکامل و دشواری هاکریستال زمان(قسمت اولمرگ و میر پنهانبرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر درجه حرارت بر عملکآیندهسی و سه پل اصفهانجهان مشارکتیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنقش غذاها در کاهش دردهای شعار و عملانفجار و توقف تکاملی نشانتاران، جذب کنحس و ادراک قسمت سی و هشتمابزار بقا از نخستین هماندانشمندان تغییر میدان مغهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ضد اعتیادواکسن علیه سرطاندرختان چگونه بر تشکیل اببیماری های روانی با تاثیتوهم وجودرشد مغز علت تمایل انسان بقفس ذهنگنجینه ای به نام ویتامین مسئول صیانت از عقیده کیسبررسی ژنها در تشخیص بیماتاثیر رژیم گیاه خواری بر آیا واکنش های یاد گرفته وسیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان در حال ایجاد و ارتقامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمچند جهانی و علمضررهای شکر بر سلامت مغزانرژی تاریک که ما نمی توچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک خلاصه ای از مطالب همایش مابزار بقای موجود زنده از داروی جدید s3 در درمان ام هوش مصنوعی درخدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز، از مغز وسیله، فقط دعا نیستذهن چند جانبه نیازمند نگبیماری شارکو ماری توثتوصیه های سازمان بهداشت زمان، اندک استقانون جنگلگاهی مغز بزرگ چالش استمعماری، هندسه ی قابل مشاساهچاله ها تبخیر نمیشودبعد از کروناتبدیل تراکت صوتی مصنوعی آیا جنین انسان، هوشمندی جوانان وطنمولکول ضد پیریچهار ساعت پس از کشتار خوکعقل مجادله گرانسان، گونه ای پر از تضادنزاع بین علم و جهل رو به پخواص هلو برگ هلواثرات مفید قهوهداروی ضد چاقیهوش عاطفی قسمت سومذرات کوانتومی زیر اتمی قاز روده تا مغزژن همه چیز نیستبیست تمرین ساده برای جلوتکامل فردی یا اجتماعیزونیسومایدقضاوت ممنوعپناه به بیابانمغز چون ابزار هوش است دلیسخن نیکو مانند درخت نیکوآب زندگی است قسمت چهارمجراحی هوشیار مغزمیگرن شدید قابل درمان اسنوار عصب و عضله برای تاییعلت خواب آلودگی بعد از خوخورشید مصنوعیايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیماختلال خواب فرد را مستعد در هم تنیدگی کوانتومیاستفاده از سلول های بنیاتفاوت ها و تمایزها کلید بهیچ چیز، چقدر حقیقی استرنگین کمانکلید، در ناشناخته هاستباید از انسان ترسیدتکامل ساختار رگهای مغزی زبان چهار حرفی حیات زمینتسلیم ارتباط با من برترلرزش ناشی از اسیب به عصبمغز انسان رو به کوچکتر شدسردرد میگرنآرامش عقلحقیقت غیر فیزیکیما به جهان های متفاوت خوداین ایده که ذرات سیاهچالنوشیدن چای برای مغز مفید عبارت های مبهم مانند انرخدای رنگین کمانهمیشه به آنچه داری، خوشنارتقا یا بازگشت به قبل ازهر چیز با هر چیز دیگر در تدرمان نگهدارنده ی اعتیاداصلاح خطا با رفتن بر مسیرتلاش ها برای کشف منابع جدروبات کیانکندن ریشه ی خودبحتی علمی درباره تمایل بتاثیر نگاه ناظر هوشیار بپیشرفت ذهن در خلاقیت استزدودن نقص از هوش مصنوعیتصویر زیبا از سلولمن پر از تلخیممغز را از روی امواج بشناسشناخت و معرفت، و نقش آن دآشنا پنداریچگونه هموساپينس بر زمین حافظه ی ما انسان ها چرا مایجاد احساساتغار افلاطوندل به دریا بزنهندسه زبانِ زمان استارزش های وارونهوقتی فهمیدی خطا کردی برگدرمان ام اس(مولتیپل اسکلبقا با سازگارترین فرد استمدنی قدیمی در شمال خلیج روش هایی برای جلوگیری از فلج خوابکوری گذرای ناشی از موبایمبانی ذهنی سیاه و سفیدبخش فراموش شده ی حافظهتاثیر گیاه خواری بر رشد وپروتز عصبی برای تکلمسلول های بنیادی منابع و اتغییرمنابع انرژی از نفت و گاز نقش نگاه از پایین یا نگاهشکستگی لگن یا سکته ی مغزیافسردگی و اضطراب در بیمانگاه از کنار و یا از روبرحس و ادراک قسمت 78اپل ویژن پرو در تشخیص بیمدو سوی واقعیتهوش مصنوعی الفاگواز واقعیت امروز تا حقیقتویتامین دی گنجینه ای بزردرمان سرگیجه بدون نیاز ببه بالاتر از ماده بیندیشتو کجای جهانیریسپریدونفال نیکوکار امروز را به فردا نیندمدل همه جانبه نگر ژنرالیبرای یک زندگی معمولیتاثیر تغذیه بر سلامت رواآموزش نوین زبانسندرم کووید طولانیجمجمه انسان های اولیهمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش خرچنگ های نعل اسبی درشبیه سازی سیستم های کوانامیوتروفیک لترال اسکلروچالش دیدگاه های سنتی در بحس و ادراک قسمت هشتاد و شابزار بقا از نخستین هماندیروز و امروزهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقدرک نیازمند شناخت خویش ابوزون هیگز جهان را از متلتولید مولکول جدید توسط هراه پیروزی در زندگی چیستفرایند حذف برخی اجزای مغکریستال زمان(قسمت دوم)مرگ و میر بسیار بالای ناشبرخی اختلالات عصبی مثانهتاثیر درجه حرارت بر عملکآینده ی انسان در فراتر ازسیلی محکم محیط زیست بر انجهان معنامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنقشه مغزی هر فرد منحصر بهصبور باشانفجار بزرگ پایان بوده انجات در اعتماد به خودحس و ادراک قسمت سی و ششمابزار بقا از نخستین هماندانشمندان روش هاي جدیدی هوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه ادرختان اشعار زمینبیماری وسواستوهم وجودرشد در سختی استقفس را بشکنگندم بکاری، جو درو نمیکنمسئولیت جدیدبررسی بیماری التهابی رودتاثیر رژیم گیاهخواری بر آیا یک، وجود داردسیستم تعادلی بدنجهان ریز و درشتمنبع هوشیاری در کجاست؟ قچند روش ساده برای موفقیتضعیف و قویانرژی خلا ممکن استچرا پس از بیدار شدن از خوخلاصه ای از درمان های جدیابزارهای پیشرفته ارتباط داروی جدید لنفوم و لوکمیهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیام منفرد نورون مغزی ذهن هوشیار در پس ماده ی مبیماری ضعف عضلات نزدیک بتوصیه های غیر دارویی در سزمزمه ات مانده در گوشمقانونمندی و محدودیت عالمگاهی جهت را عوض کنمعنی روزهسایه ی هوشیاریبعد از کروناتبدیل سلولهای محافط به سآیا جهان ذهن و افکار ما مجواب دانشمند سوال کننده مولتیپل اسکلروز در زنان نون و القلمعقل در جهان جدید، عجیب اسانعطاف پذیری مکانیسمی علنسبیت عام از زبان دکتر برخواص هندوانهاثرات مفید روزه داریداروی ضد تشنج با قابليت تهوش عاطفی قسمت ششمرفلکس وتری با توضیح دکتر از سایه نترسژن هوش و ساختارهای حیاتی بیش از نیمی از موارد انتقتکامل مادی تا ابزار هوشمزونا به وسیله ویروس ابله قطار پیشرفتپنج اکتشاف شگفت آور در مومغز چگونه صداها را فیلتر سخن و سکوتآب زندگی است قسمت هفتمجراحی گردن همیشه برای دیمیاستنی گراویس بدون آنتینوار عصب و عضله تعیین محلعماد الدین نسیمی قربانی خوش قلبی و مهربانیای نعمت من در زندگیمنعناعاختلال در شناسایی حروف و در هم تنیدگی کوانتومی و پاستفاده از سلول های بنیاتفاوت ها را به رسمیت بشناهیچ وقت خودت را محدود به رهبر حقیقیکلام و زبان، گنجینه ای بسبابا زود بیاتکامل شناخت انسان با کشفپیوند اندام حیوانات به ازبان نیاز تکاملی استتسلیم شدن از نورون شروع ملرزش دست ها و گردن و سر ETمغز ایندگان چگونه استسردرد میگرن در کودکانآرامش(سکوت) stillness و تکاپوحقیقت غیر قابل شناختما با کمک مغز خود مختاريماین ابتدای تناقض هاستنوعی سکته مغزی ، وحشتناک عجول نباشخدایی که ساخته ی ذهن بشر همیشه داناتر از ما وجود دارتوکين تراپی روشی جديد هر جا که جات میشه، جات نیدرمان نابینایان آیا ممکناصول انجام برخی نرمش ها دتلاش های جدید در ALSروح و آب حیاتکندر در بیماریهای التهاببحث درباره پیدایش و منشا تاثیر نگاه و مشاهده ناظر پیشرفتی مستقل از ابزار هسفر فقط مادی نیستتصویر زیبای اصفهانمن بی من، بهتر یاد میگیرممغز زنان جوانتر از مغز مرشناخت حقیقت یا آرزوهای گآشناپنداری چیستچگونه هوشیاری خود را توسحافظه ی هوش مصنوعیایران بزرگغرور و علمدلایلی که نشان میدهد ما بهندسه، نمایشی از حقیقتارزش های حقیقی ارزش های غوقتی ناراحتی چیکار میکنیدرمان با سلول های بنیادیبقا در ازای بیماریتمرکز و مدیتیشنروش هایی ساده برای کاهش افلج خواب چیستکی غایب شدی تا نیازمند دلمباحث مهم حس و ادراکبخش های تنظیمی ژنومتاثیر گیاه خواری بر رشد وپرورش مغز مینیاتوری انساسلول های بدن تو پیر نیستنتغییر الگوی رشد مغزی با زمنابع انرژی از نفت و گاز نقش نظام غذایی در تکامل مشگفت نیست من عاشق تو باشمافسردگی و ساختار مغزنگاه از بیرون مجموعهحس و ادراک قسمت 82اپی ژنتیکدولت یا گروهکهوش مصنوعی اکنون می تواناز کجا آمده ام و به کجا میویروس مصنوعیدرمان سرگیجه بدون داروبه جای محکوم کردن دیگران تو کز محنت دیگران بی غمیریسدیپلام تنها داروی تایفاکسیبتکار با یگانگی و یکپارچگیمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبرای پیش بینی آینده مغز دتاثیر حرکات چشم بر امواج آمارهای ارائه شده در سطح سندرم گیلن باره به دنبال جنین مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست قسمت نقش داروهاي مختلف معروف شبکه های مصنوعی مغز به درامید نیکو داشته باش تا آنچاالش ها در تعیین منبع هوحس و ادراک قسمت پنجمابزار بقا از نخستین هماندیسک گردنهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیددرک و احساسبی نهایت در میان مرزهاتولید مثل فقط با یک مادر راه انسان شدن، راه رفتن وفراتر از دیوارهای باورکریستال زمان(قسمت سوم)مرگ و سوال از قاتلبرخی اصول سلامت کمرتاثیر درجه حرارت بر عملکآینده ی حمل و نقل هوایی دسینوریپا داروی ترکیبی ضدجهان معکوسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنقشه های مغزی جدید با جزیصبور باشانقراض را انتخاب نکنیدنجات در راستگوییحس و ادراک قسمت سیزدهمابزار بقا از نخستین هماندانشمندان روشی برای تبدیهوش مصنوعی از عروسک تا کمهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توابسته به دوستی این و آن درد و درسبیماری کروتز فیلد جاکوبتوهم بی خداییرشد، رسیدن به یک هدف نیستقله برای دیدن نه برای به گوهر با نظر دیگران سنگ نممسئولیت در برابر محیط زیبررسی سیستم تعادلی بدن اتاثیر رژِیم غذایی بر میگآیا کیهان می تواند یک شبیسیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان شگفت انگیزمنبع هوشیاری در کجاست؟(قچندین ماده غذایی که ماننطلوع و حقیقتانرژِی برای ایجاد اضطرابچرا ارتعاش بسیار مهم استخم شدن فضا-زمانابزارهای بقا از نخستین هداروی جدید میاستنی گراویهوش مصنوعی، کیفیت فریب ماز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیشنهاد خوب برای آسان ذهن و زندگیبیماریهای تحلیل عضلانی اتوصیه هایی در مصرف ماهیزنان باهوش ترقارچ بی مغز در خدمت موجودگاهی در پارکینسون باید پمعاینه قبل از نوار عصب و سایه را اصالت دادن، جز فربعد از کرونا دلخوشی بیهوتبر را بردارآیا جهش های ژنتیکی، ویروجواب سنگ اندازیمواد کوانتومی جدید، ممکننوآوری ای شگفت انگیز دانعقل سالماهمیت کنترل خشمچسبیدن به خود، مانع بزرگ خواص اناراثرات مضر ماری جواناداروی ضد تشنج با قابليت تهوش عاطفی بیشتر در زنانرفتار مانند بردهاز سایه بگذرژن یا نقشه توسعه مغز و نقبیشتر کمردردها نیازی به تکامل مداومزیان غذاهای پرچربترازودونقطره قطرهپول و شادیمغز ناتوان از توجیه پیداسخن پاک و ثابتآب زندگی است قسمت اولجز تو که را دارممیاستنی گراویس در جواناننوار عصب و عضله در مطب دکعنصر اصلی تعیین واقعیتخوش خیالی و خوش بینیهفت چیز که عملکرد مغز تو اختلال در شناسایی حروف و در هم تنیدگی کوانتومی و داستفاده از سلول های بنیاتفاوت های بین زن و مرد فقهیچ کاری نکردن به معنی چیروی و منیزیم در تقویت استکلام، در تحولی شگفت آور بباد و موجتکامل، نتیجه ی برنامه ریپیوند سر آیا ممکن استزبان و کلمه حتی برای کسانتست نوار عصب و عضلهلرزش عضله یا فاسیکولاسیومغز ابزار بقای برتر مادیسردرد میگرنی در کودکانآرزوها را کم کنحقیقت، آن چیزی نیست که جلما بخشی از این جهان مرتبطاین بیمار را باید چه کار نیوالینعدم توقف تکامل در یک انداخدایا جز تو که را دارمهمیشه راهی هستارتباط میکروب روده و پارهر حرکت خمیده می شود و هر درمان های اسرار آمیز در آاصول توسعه ی یک ذهن کاملتلاش های جدید در درمان فرروح در جهانی دیگر استکندر علیه سرطانبحثي درباره هوش و تفاوتهتاثیر نگاه انسان بر رفتاپپوگستسفر نامه سفر به بم و جنوب تصویربرداری فضاپیمای آممننژیتمغزهای کوچک بی احساسشناخت درون، شناخت بیرون؛آشتی بهتر استچگونه واکسن کرونا را توزحافظه انسان و حافظه ی هوشایرادهای موجود در خلقت بغربال در زندگیدنیا فریب و سرگرمیهنر فراموشیارزش حقیقی زبان قسمت اولوقتی پر از گل شدی خودت را درمان تومورهای مغزی با ابقای حقیقی در دور ماندن اتمرکز بر هدفروش استفاده از بالش طبیفلج دوطرفه عصب 6 چشمکیهان خود را طراحی میکندمبتکران خودشکوفابخش بزرگی حس و ادراک ما اتاثیر گیاه خواری بر رشد وپرکاری تیروئیدسلول بنیادی و ای ال استغییر خود یا تغییر دیگرامنابع انرژی از نفت و گاز نقش نظریه تکامل در شناساشگفت انگیز بودن کیهاناقلیت خلاقنگاه از دور و نگاه از نزدحس و ادراک قسمت 87ابتدا سخت ترین استدونپزیل در بیماران قلبی هوش مصنوعی از عروسک های باز کسی که یک کتاب خوانده ویروس های باستانی، مغز مدرمان سرطان با امواج صوتبه جای تولید، بیشتر گوش کتو پیچیده ترین تکنولوژی ریشه های مشترک همه ی موجوفاجعه ی جهل مقدسکارهای کوچک، بی ارزش نیسمدل هولوگرافیک تعمیم یافبرای اولین بار دانشمندانتاثیر دوپامین و سروتونینآن چیزی که ما جریان زمان سندرم پیریفورمیسجنگ هفتاد و دو ملت همه را منبع هوشیاری کجاست قسمت نقش درختان در تکاملشبکیه های مصنوعیامید نجاتنابینایی در نتیجه ی گوشی حس و ادراک قسمت پنجاهابزار بقا از نخستین هماندیستونی قابل درمانهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمردرک کنیم ما همه یکی هستیمبی نظمی مقدمه شناختتولید مثل اولین ربات های راه بی شکستفرار در فرار از میزبان، دکشف مکانیسم عصبی خوانش پمرگ انتقال است یا نابود شبرخی اطلاعات روانشناسی متاثیر درجه حرارت بر عملکآینده ی علم و فیزیک در60 ثسیناپس، شگفتی خلقتجهان هوشمندمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتنقشه با واقعیت متفاوت اسصبر لازمه ی پیروزی استانواع سکته های مغزینخاع ما تا پایین ستون فقرحس و ادراک قسمت ششمابزار بقای موجود زنده از دانش، قفل ذهن را باز میکن