دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

امیدی به این سوی قبر نیست

تاریخ، به ما خبر می‌دهد، امیدی به این سوی قبر نیست،
بلکه روزی در زندگی خواهد بود که عدالت مورد انتظار، قد خواهد کشید تا تاریخ و امید، با هم ترانهبخوانند.
https://www.facebook.com/100016539304641/posts/1263772997517332/?mibextid=Nif5oz
توضیح:
تاریخ، زبانی سخنگو است که از گذشته و امروز، می‌گوید و بر اساس فلسفه ی تاریخ، تا حدی از آینده، خبر خواهد داد.
آنچه در تاریخ برجسته است، گذشته ای از میلیون ها سال تکامل مادی است که نهایتا به خاک، باز میگردد و آنچه در میان خاک باقی می‌ماند، جز استخوانی پوسیده از حیوان یا انسانی در گذشته نیست.
در این سوی قبر- که چیزی جز استخوانی پوسیده، باقی نمانده است- عبرتی نیست؛ امیدی در این سوی فسیل های به جا مانده از حیوان و انسان نیست.
بلکه عبرت حقیقی در سوی دیگر حجاب قبر و آثار گذشتگان است؛ در آن سو که ذهن فعال دانشمند و محقق و هر انسان آگاه و تیزبین، از پس پروپاگاندا و تبلیغات مادی- که بر حقیقت حجاب میکشد و انسان را موجودی کنونی و محدود به زمان، تعبیر میکند- می‌نگرد و او را وجودی می داند که فراتر از زمان و مکان است.
در این سوی قبر، امیدی نیست:
قبر، اثری به جا مانده و مادی از کسی است که در گذشته زندگی میکرده است. از این نگاه، او دیگر وجود ندارد.
ولی آیا واقعا وجود ندارد؟!
اثر یک دانشمند یا پزشک یا هنرمند با شرف و متعهد، سالها پس از مرگش و حتی تا انتهای تاریخ، باقی خواهد ماند و داغ کودک یا نوجوانی که ظالمانه به دست ستمکاران کشته شده است، همیشه در دل مردمان باقی است.
پس این سوی قبر که تصور می کند کسی با کشته شدن و یا مردن، نیست میشود، امیدی در این نگاه نیست بلکه امید در آن سوی قبرها و آثاری است که از خفتگان در قبر، پیداست.
و شاید داستان های عبرت آموز قهرمانان گذشته و روشن کنندگان تاریخ؛ گیلگمش و دموزی و رستم و کاوه و ایشتی نانا و محمد و علی و حسین و فاطمه و زینب....، و از سوی دیگر سیاه کنندگان تاریخ مانند ایشتار و ضحاک و معاویه و یزید و.... و آثاری که باقی گذاشتند، امروز در این سوی آثار و نه در آن سوی قبرها پیداست.
جسم، رفتنی است ولی چیزی فراتر از جسم در حافظه ی تاریخ، باقی است.
پرنده می میرد ولی روح در حال پرواز پرنده، زنده است و با این نگاه، هرچند پرندگان از یک سوی قبر، مرده اند ولی امید به انصاف و عدالت، نمرده است و اینجاست که تاریخ و عدالت، با وجود سیاهی طولانی یلدای تاریخی، می تواند با هم ترانه بسراید.
یلدا میگذرد ولی در پس یلدا آن کسی از روشنایی صبح، لذت می برد که در یلدای طولانی، در راه بوده باشد و از سوی دیگر قبر و آثار، نگریسته باشد.
باید از آثار و تاریخ، عبرت گرفت و امیدوار بود. تاریخ، قبرستانی است که با بلندترین زبان سخن می‌گوید.👇🏿


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
جاودانگی مصنوعیوالزارتان داروی ضد فشار عامل کلیدی در کنترل کارآاز تکینگی تا مغز از مغز تخودآگاهی و هوشیاريبیماری ای شبیه آلزایمر و کشف مکانیسمی پیچیده در بمدل هولوگرافیک ژنرالیزهدر محل کار ارزش خودت را بآیا مغز تا بزرگسالی توسعبزرگترین درد از درون است فروتنی و غرورنقش روی و منیزیم در سلامترهبر حقیقیتکامل مادی تا ابزار هوشماندام حسی، درک از بخش هاینادیدنی ها بیشتر از دیدنزبان و بیان نتیجه ساختمامنبع هوشیاری کجاست قسمت تراشه مغز بدون واسطه ی دابزارهای بقا از نخستین ههوش مصنوعی از عروسک بازی سرطان کمیت گراییحق انتخابواکسن ضد اعتیادعشق درونی به یگانگی خلقتاز تکامل تا مغز از مغز تا خدا موجود استبیهوش کردن در جراحی و بیمگوش دادن بهتر از حرف زدنمرگ انتقال است یا نابود شدر درمان بیماری مولتیپل آیا احتمال دارد رویا از آتفاوت ها و تمایزها کلید بفرضیه ای جدید توضیح میدهنقص در تشخیص هیجانات عامروح و آب حیاتتکامل شناخت انسان با کشفانسان عامل توقف رشد مغزنرمش های مفید در سرگیجهسفر به مریخ در 39 روزمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتشنچ پانایوتوپولوس تشنج اثرات مضر ماری جواناهوش مصنوعی در کامپیوترهاشیر و دوغ بادامحمله ویروس کرونا به مغزوسواس، بیماری استسایتهای دیگراز علم جز اندکی به شما دادفاع از پیامبربا تعمق در اسرار ابدیت و گر جان به جز تو خواهد از خمستند جهان متصلدرمان کارتی سل و تومور مغآیا راهی برای رفع کم آبی تلاش ها برای کشف منابع جدقلب روباتیکنه به اعدامروش جدید تولید برقتاثیر نگاه و مشاهده ناظر ايندگان چگونه خواهند دیدچرا در مغز انسان، فرورفتسلول بنیادی در درمان ایدمهمان ناخواندهشاهکار قرنتصاویر زیبای رعد و برقاختلال در شناسایی حروف و هوش عاطفی قسمت یازدهحرکت چرخشی و دائمی کیهانژن همه چیز نیستدو بیماری روانی خود بزرگ استخوان های کشف شده، ممکبارداری بدون رحمپیموزایدمعادله ها فقط بخش خسته کندرمان دارویی سرطان رحم بآدم عاقل، وقت خودش را هدرریسدیپلام تنها داروی تایتمدنی قدیمی در شمال خلیج قدرت مردمنوار مغز ترجمه رخدادهای تاثیر گیاه خواری بر رشد واین ایده که ذرات سیاهچالنظام مثبت زندگیسندرم پیریفورمیستغییر دادن ژنها آیا روزی میوپاتی و نوار عصب و عضلهشباهت زیاد بین سلول هاي عارتباط ماده و انرژیهوض مصنوعی زندهحس و ادراک قسمت نهمکلام، در تحولی شگفت آور بدیوار همه اش توهم بوداطلاعات حسی ما از جهان، چبحثی درباره هوش و تفاوتهپیام های ناشناخته بر مغز مغز و قلب در جنین موش مصندریا آرام نخواهد شد کشتی تو یک معجزه ایآسیب عصب پا به دنبال اعتیراه انسان شدن، راه رفتن ولیروپریم داروی ترکیبی ضدنور درونتاثیر حرکات چشم بر امواج ایجاد احساساتهمه چیز در زمان کنونی استسیاهچاله هاجنگ داده هاما انسانها چه اندازه نزدصرع و درمان های آنارزش حقیقی زبان قسمت دومهدف از خلقت رسیدن به ابزاحس و ادراک قسمت بیست و یکبلوغ چیستکندر علیه سرطاندانشمندان یک فرضیه رادیکبدون بار گذشتهپدیده خاموش روشن در پارکمغز ابزار برتر بقادرگیری مغزی در سندرم کووتو در میانه ی جهان نیستی افزایش میل جنسی با خوردن رشد در سختی استمقایسه رقابت و همکاریچیز جدید را بپذیرتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استهمراه سختی، اسانی هستسکوت، پر از صداجهان های بسیار دیگرماده ی خالیطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز آغاز خلقت تا نگاه انساحس و ادراک- قسمت بیست و پبه خودت مغرور نشوکیهان خود را طراحی میکندداروی فامپیریدین یا نورلپرسشبرخی مرزهای اخلاق و علوم مغز، همه ی واقعیت را نمیبدغدغه نتیجه ی نادانی استتوهم و خیالام اس و سرطانچگونه به سطح بالایی از هوزنجیرها را ما باید پاره کمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی می تواند بر احساختار فراکتال وجود و ذهجهانی که نه با یک رخداد و ویتامین بی هفدهعلم به ما کمک میکند تا مواز تکینگی تا مغز از مغز تخواب سالم عامل سلامتیبی سوادی در قرن 21کارهایی بیش از طراحی و گپمباحث مهم حس و ادراکداروی جدید ضد میگرنآنها نمیخواهند دیگران رابرخی سلولهای عصبی در تلافیلم کوتاه هیروشیما از هنقش هورمون زنانه استروژنذرات کوانتومی زیر اتمی قتوسعه برخی شغل ها با هوش اما شما از دید خفاش کور هنگاه دوبارهزیباترین چیز در پیر شدنمناطق خاصی از مغز در جستجتبدیل سلولهای محافط به سابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی سرنوشتهوش مصنوعی از عروسک بازی سریع دویدن مهم نیستجایی برای یاد گرفتن باقی واکنش های ناخودآگاه و تقعادت همیشه خوب نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تخودآگاهی و هوشیاريبیماری ای شبیه ام اس مولتکشف ژن جدید، می تواند گستمدل هولوگرافیک تعمیم یافدر چه مرحله ای از خواب ، رآیا همه جنایت ها نتیجه بیبسیاری از مجرمان، خودشانفرگشت و تکامل تصادفی محض نقش روزه داری در سالم و جروی و منیزیم در تقویت استتکامل مداومانرژی بی پایان در درون هرنادانی در قرن بیست و یکم،زبان و بیان، در سایه پیشرمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تراشه ها روی مغزابزارهای بقا ازنخستین همهوش مصنوعی از عروسک بازی سرعت فکر کردن چگونه استحقیقت قربانی نزاع بین بی واکسن علیه سرطانعشق، شلوغ کردن نیستاز تکامل تا مغز، از مغز تخدا نور آسمان ها و زمین ابیهوشی در بیماران دچار اگوشه بیماری اتوزومال رسسمرگ تصادفیدر دعواها چه میکنی؟آیا بدون ناظر هوشمند هم بتفاوت ها را به رسمیت بشنافساد اقتصادی سیتماتیک درنقطه ی رسیدن به قلهروح در جهانی دیگر استتکامل، نتیجه ی برنامه ریانسانیت در هم تنیده و متصنرمش های موثر در کمردردسفر به درون سفری زیبامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتشنج چیستاجزای پر سلولی بدن انسان هوش مصنوعی در تفکر خلاق اشیشه ی بازالتی و سیلیکونحمایت از طبیعتوسیله، فقط دعا نیستازدواج های بین گونه ای، ردفاع در برابر تغییر ساختبا خودت نجنگگرفتار محدودیت ها و ابعامشکل از کجاستدرمان پوکی استخوانآیاما مقهور قوانین فیزیکتلاش های جدید در ALSقلب را نشکننه به اعدامتاثیر نگاه انسان بر رفتاايا اراده آزاد توهم است یچرا ذرات بنیادی معمولاً سلول بنیادین از مخاط بینمهندسی ژنتیک در حال تلاش شاهکار شش گوشتصادف یا قوانین ناشناختهاختلالات مخچههوش عاطفی قسمت پنجمحس متفاوتژن همه چیز نیستدو بار در هفته ماهی مصرف استروژن مانند سپر زنان دبازگشایی مجدد مطب دکتر سپیموزایدمعجزه های هر روزهدرمان زخم دیابتی با تکنوآرام باشریشه های مشترک همه ی موجوتمرکز و مدیتیشنقدرت و شناخت حقیقتنوار مغز در فراموشی هاتاثیر گیاه خواری بر رشد واین ابتدای تناقض هاستنظریه ی تکامل در درمان بیسندرم پای بی قرارتغییر زودتر اتصالات مغزیمیوتونیک دیستروفیشجاعت و ترسارتباط متقابل با همه ی حیهیچ نقطه ای مرکزی تر از احس و ادراک قسمت چهارمکلرال هیدرات برای خواباندیوار، از ابتدا توهم بوداطلاعاتی عمومی در مورد مبحثی درباره هوش و تفاوتهپیدایش زبانمغز و هوش، برترین ابزار بدریای خداتو یک جهان در مغز خودت هسآسانی موفقیتراه بی شکستلیس دگرامفتامین یا ویاسنوروفیبروماتوزتاثیر دوپامین و سروتونینایران بزرگهمه چیز، ثبت می شودسیاهچاله های فضایی منابعجنبه های موجی واقعیتما انسانها چه اندازه نزدضایعه ی شبکه لومبوساکرالارزش حقیقی زبان قسمت سومهر چیز با هر چیز دیگر در تحس و ادراک قسمت بیست و دوبلعیدن ستاره توسط سیاهچاکو کیو تن coQ10دانشمندان ژنی از مغز انسبدون زمان، ماده ای وجود نپروژه ی ژنوم انسانیمغز از بسیاری حقایق می گردرگیری اعصاب به علت میتوتوقف؛ شکستافزایش مرگ و میر سندرم کورشد، رسیدن به یک هدف نیستمقابله ی منطقی با اعتراضچیزی منتظر شناخته شدنتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنهمراهی میاستنی با برخی سسکوت، در برابر گزافه گویجهان هایی در جهان دیگرماده ای ضد التهابیطیف انسفالیت، گیلن باره از انفجار بزرگ تا انفجار حس و ادراک- قسمت شصت و چهبه خودت نگاه کنکیهانِ هوشیارِ در حال یاداروی لیراگلوتیدپرسش و چستجو همیشه باقی ابرخی نکات از گاید لاین پرمغزتان را در جوانی سیم کشذهن ما از در هم شکستن منبتوهم وجودام اس یا تومور؟چگونه باغبانی باعث کاهش زندگی فعال و مثبت روند آلمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی متصل با مغزساختار شبکه های مغزی ثابجهانی که از یک منبع، تغذیویتامین دی گنجینه ای بزرعلم بدون توقفاز تکینگی تا مغز از مغز تخواب سالم عامل سلامتی و یبی شرمیکاربرد روباتهای ريزنانومبتکران خودشکوفاداروی جدید ضد الزایمرآنژیوگرافی از مغزبرخی سيناپسها طی تکامل و فیلمی بسیار جالب از تغیینقش ویتامین K در ترمیم اسرفلکس وتری با توضیح دکتر توصیه های سازمان بهداشت امروز دانش ژنتیک هیچ ابهنگاهی بر قدرت بینایی درازیباترین چیز در افزایش سمنبع نور واقعی و ثابت، حقتبر را بردارابزار بقای موجود زنده از تحریک عمقی مغزابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی سریعترین کامپیوتر موجودجایی خالی نیستواکنش به حس جدیدعادت کن از بالا نگاه کنیاز تکینگی تا مغز از مغز تخودت را از اندیشه هایت حفبیماری اسپینال ماسکولار کشف ارتباط جدیدی از ارتبمدل های ریز مغز مینی بریندر ناامیدی بسی امید استآیا هوش مصنوعی می تواند نبسیاری از بیماری های جدیفراموش کارها باهوش تر هسنقش رژیم غذایی بر رشد و ارویکردهای جدید ضایعات نختکامل چشمانرژی تاریکنازوکلسینزبان و تکلم برخی بیماریهمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتراشه ی هوش مصنوعی در مغزابزارهای بقای موجود زندههوش مصنوعی از عروسک بازی سطح آگاهی، رخدادهای زندگحقیقت آنطور نیست که به نظواکسنی با تاثیر دوگانه اعصب حقوق نورولوواز تکامل تا مغز، از مغز تخدا بخشنده است پس تو هم ببیوگرافیگوشت خواری یا گیاه خواریمرگی وجود ندارددر سال حدود 7 میلیون نفر آیا برای تولید مثل همیشه تفاوت های بین زن و مرد فقفشار و قدرتنقطه ای بود و دگر هیچ نبوروح رهاییتکثیر سلول در برابر توقف انسانیت در برابر دیگراننرمشهای مهم برای تقویت عسفر تجهیزات ناسا به مریخ منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتشنج و حرکات شبه تشنجی قااجزایی ناشناخته در شکل گهوش مصنوعی در خدمت خلق وحشکل های متفاوت پروتئین هحوادث روزگار از جمله ویریک پیام منفرد نورون مغزی اسکلت خارجی در درمان اختدقیق ترین تصاویر از مغز ابا خدا باشگریه ی ابر، رمز طراوت باغمشکلات نخاعیدرمان پوکی استخوانآگاهی فراتر از آگاهیتلاش های جدید در درمان فرقوی تر باشنه بدبخت بلکه نادانتاثیر نگاه انسان بر رفتاايا اراده آزاد توهم است یچراروياها را به یاد نمی آسلول عصبی شاهکار انطباق مهندسی بدنشاید گوشی و چشمی، آماده شتضادهای علمیاختلالات حرکتی در انسانهوش عاطفی قسمت اولحس چشایی و بویاییژن هوش و ساختارهای حیاتی دو برابر شدن خطر مرگ و میاسرار آفرینش در موجبازگشت از آثار به سوی خداپیچیدگی های مغزمگسمعجزه ی چشمدرمان ساده ی روماتیسمآرامش و دانشریشه های مشترک حیاتتمرکز بر هدفقدرت کنترل خودنوار مغز در تشخیص بیماری تاثیر گیاه خواری بر رشد واین بیمار را باید چه کار نظریه ی تکامل در درمان بیسندرم پس از ضربه به سرتغییر عمودی سر انسان از پمیگرن و پروتئین مرتبط با شرکت نورالینک ویدیویی ازارتباط چاقی و کاهش قدرت بهیچ چیز همیشگی نیستحس و ادراک قسمت نوزدهمکم کردن کالری روشی سودمندید تو همیشه محدود به مقداطلاعاتی عمومی در مورد مبحثی درباره هوش و تفاوتهپیر شدن حتمی نیستمغز و اخلاقدرک فرد دیگر و رفتارهای اتو کجای جهانیآشنا پنداریراه طولانی را به سلامت گذلا اکراه فی الدیننورون هاي مصنوعی می توانتاثیر دپاکین بر بیماری مایرادهای موجود در خلقت بهمه ی سردردها بی خطر نیستسیاهچاله ها، دارای پرتو جنسیت و تفاوت های بیناییما اکنون میدانیم فضا خالضایعه ی عروقی مخچهارزش خود را چگونه میشناسهر جا که جات میشه، جات نیحس و ادراک قسمت بیست و سوبنی عباس، ننگی بر تاریخکوچ از محیط نامناسبدانشمندان پاسخ کوانتومی بر کسی اعتماد نکن مگر اینپروژه ی ژنوم انسانیمغز به تنهایی برای فرهنگ درب بسته با غیر خود باز متولید مولکول جدید توسط هافزایش سرعت پیشرفت علوم ز گهواره تا گورمقابله با کرونا با علم اسچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینهمراهی نوعی سردرد میگرنیسکته مغزیجهان یکپارچهماده، چیزی نیستوقتی فهمیدی خطا کردی برگطبیعت موجی جهاناز بار خود بکاه تا پرواز حسن یوسف باغچه ی منبه دنبال رستگاری باشکیست هیداتید مغزداروی کنترل چربی خونپرسشگری نامحدودبرخی نرمش ها برای درد زانمغزتان را در جوانی سیمکشذهن چند جانبه نیازمند نگتوهم وجودامواجی که به وسیله ی ماشیچگونه تکامل مغزهای کنونیزندگی هوشمند در خارج از زمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی و کشف زبان هایسادیسم یا لذت از آزار دادجهانی در ذهنویروس مصنوعیعلم در حال توسعهاز تکینگی تا مغز از مغز تخواب عامل دسته بندی و حفطبی عدالتی در توزیع واکسن کاربرد روباتهای ريز، در متواضع باشداروی سل سپتآنان که در قله اند هرگز خبرداشت مغز ما از گذر زمانفیروز نادرینقش ژنتیک در درمان اختلارفتار مانند بردهتوصیه های غیر دارویی در سانفجار و توقف تکاملی نشانگاهی بر توانایی اجزاي بزیر فشار کووید چه باید کرمنبع هوشیاری کجاست قسمت منبع هوشیاری کجاست قسمت تحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی سرکه انگبین عسلی مفید برجاذبهواکسن های شرکت فایزر آمرعادت کن خوب حرف بزنیاز تکینگی تا مغز از مغز تخودروهای هیدروژنیبیماری اضطراب عمومیکشف جمجمه ای درکوه ایرهومدیون خود ناموجوددر هم تنیدگی مرزها و بی مآیا هوش مصنوعی زندگی بشربسیاری از بیماری های جدیفراموشی همیشه هم بد نیستنقش رژیم غذایی در رشد و ارویا و واقعیتتکامل و ارتقای نگاه تا عمانرژی تاریک که ما نمی تونباید صبر کرد آتش را بعد زبان و شناخت حقیقت قسمت چمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتراشه ی بیولوژِیکابزارهای بقای از نخستین هوش مصنوعی از عروسک بازی سعی کن به حدی محدود نشویحقیقت افرادوابسته به دوستی این و آن عصب سیاتیکاز تکامل تا مغز، از مغز تخدای رنگین کمانبیوگرافیگیلگمش باستانی کیستمراقب خودتون و خانواده هدر عید نوروز مراقب تصادف آیا بزرگ شدن مغز فقط در دتفاوت های تکاملی در مغز وفشار روحی، همیشه بد نیست نقطه بی بازگشتروزه داری متناوب، مغز را تأثیر نیکوتین سیگار بر مانسان، گونه ای پر از تضادچرا ماشین باید نتایج را پسفر دشوار اکتشافمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتشنج به صورت اختلال رفتااحیای بینایی نسبی یک بیمهوش مصنوعی در خدمت خلق وحشکل پنجم مادهحکمت الهی در پس همه چیزیک پیشنهاد خوب برای آسان اسکار، لگوی هوشمنددل به دریا بزنبا طبیعت بازی نکنگربه شرودینگر و تاثیر مشمشکلات بین دو همسر و برخیدرمان آرتروز با ورزش موضآپومورفین در پارکینسونروش صحبت کردن در حال تکامتلاش های جدید در درمان سرقیچی ژنتیکینه جنگ و نه خونریزیتاثیر هوش مصنوعی بر مغزای نعمت من در زندگیمچراروياها را به یاد نمی آسلول عصبی، در محل خاص خودمهربانی، شرط موفقیتشاید درست نباشدتظاهر خوابیده ی مادهاختلالات صحبت کردن در انهوش عاطفی قسمت دهمحس و ادراک (قسمت اول )ژن یا نقشه توسعه مغز و نقدو برابر شدن خطر مرگ و میاسرار بازسازی اندام هابازگشت به ریشه های تکاملپیچیدگی های مغزی در درک زمعجزه ی علمدرمان سرگیجه بدون نیاز بآرامش و سکونریشه های اخلاقتمرکز بر امروزقدرت انسان در نگاه به ابعنوار مغزی روشی مهم در تشختاثیر گیاه خواری بر رشد واینکه به خاطرخودت زندگی نظریه ی تکامل در درمان بیسندرم جدایی مغزتغییرات منطقه بویایی مغزمیگرن و خوابشربت رب انارارتباط هوش ساختار مغز و ژهیچ چیز، چقدر حقیقی استحس و ادراک قسمت هفتمکمی زاویه ی دیدت را عوض کدیدن خدا در همه چیزاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نبحثی درباره هوش و تفاوتهپیراستاممغز و اخلاقدرک نیازمند شناخت خویش اتو کز محنت دیگران بی غمیآشنا پنداریرابطه تشنج و اوتیسملاموژین داروی ضد اوتیسم؟نورون های ردیاب حافظهتاثیر داروهای ضد التهاب ایستادن در برابر آزادی بهمه جا خیر بکارسیاهچاله و تکینگی ابتدایجنسیت و تفاوت های بیناییما از اینجا نخواهیم رفتضایعات در عصب زیر زبانیاز فرد ایستا و متعصب بگذرهر حرکت خمیده می شود و هر حس و ادراک قسمت بیستمبه قفس های سیاهت ننازکوچک شدن مغز از نئاندرتادانشمندان اولین سلول مصنبرلیتیونمغز بیش از آنچه تصور میشودرختان چگونه بر تشکیل ابتولید مثل اولین ربات های افسردگی و اضطراب در بیمازمین در برابر عظمت کیهانملاحظه های اخلاقی دربارهچیزی شبیه نور تو نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکابداع دی ان ای بزرگترین دهندسه ی پایه ایسکته ی مغزی در جوانانجهان یکپارچهماده، چیزی بیش از یک خلا وقتی پر از گل شدی خودت را طبیعت بر اساس هماهنگیاز بحث های کنونی در ویروسحساسیت روانی متفاوتبه زودی شبکه مغزی به جای کیست کلوئید بطن سومداروی تشنجی دربارداریپس از اگو یا بعد از نفسبرخی نرمش ها برای زانوALS نگاهی کامل بر بیماری ومغط یک گیرنده استذهن هوشیار در پس ماده ی متوهم بی خداییامیوتروفیک لترال اسکلروچگونه جمعیت های بزرگ شکل زندگی و داراییمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی یا حماقت طبیعسازگاری با محیط بین اجزاجهان، تصادفی نیستویروس های باستانی، مغز معلم راهی برای اندیشیدن ااز تکینگی تا مغز از مغز تخواص فلفل سبزبیمار 101 ساله، مبتلا به سکاش شرف اجباری بود یا حتیمجموعه های پر سلولی بدن مداروی ضد چاقیآنتی بادی منوکلونال در دبرداشتت از جهان رو زیاد فیزیک مولکولها و ذرات در نقش گرمایش آب و هوا در همرفتار وابسته به شکلتوصیه هایی در مصرف ماهیانفجار بزرگ پایان بوده انگاهت را بلند کنزیرفون داروی ضد ام اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت تخریب مغز به دلیل کمبود بابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی سرگیجه از شایعترین اختلاجاذبه و نقش آن در شکلگیریواکسن کووید 19 چیزهایی که عادت کردن به نعمتاز تکینگی تا مغز از مغز تخورشید مصنوعیبیماری بیش فعالیکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمدیریت اینترنت بر جنگدر هم تنیدگی کوانتومیآیا هوش ارثی دریافتی از پبشکه ای که ته نداره پر نمفراموشی و مسیر روحانینقش زنجبیل در جلوگیری از رویا و کابوستکامل و ریشه ی مشترک خلقتانرژی خلا ممکن استنبرو و انرژی مداومزبان و شناخت حقیقت قسمت امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتربیت کودکان وظیفه ای مهابزارهای دفاعی و بقای موهوش مصنوعی از عروسک بازی شلیک فراموشیحقیقت انسانوابستگی یعنی قلادهعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکامل تا مغز، از مغز تخدایی که ساخته ی ذهن بشر بیان ژن های اسکیزوفرنی دگیاه بی عقل به سوی نور میمراحل ارتقای پله پله کیهدرمان نگهدارنده ی اعتیادآیا تکامل و تغییرات ژنتیتفاوت های زبانی سرمنشا تفضا و ذهن بازنمیتوان با بیرون انداختنروزه داری و التهاب زیانبتأثیر نگاه انسان بر رفتاانعطاف پذیری مکانیسمی علچرا مردم با زندگی میجنگنسفرنامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتشنج عدم توازن بین نورون احیای بینایی نسبی یک بیمهوش مصنوعی درمانگر کامپیحافظه میتواند بزرگترین دیک آلل ژنتیکی که از نئانداساس انسان اندیشه و باور دلایلی که نشان میدهد ما ببالای هر دستی، دستی هستگزیده ای از وبینار یا کنفمشکلات روانپزشکی پس از سدرمان ام اس(مولتیپل اسکلآپومورفین در پارکینسونروشهای نو در درمان دیسک بتلاش های جدید شرکت نورالقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنه روش تقویت مغزتاثیر ویتامین دی بر بیماای همه ی وجود منچراغ های متفاوت و نور یکسسلولهای ایمنی القا کنندهموفقیت هوش مصنوعی در امتشایسته نیست در جیب خود قرتظاهری از ماده است که بیداختلالات عضلانی ژنتیکهوش عاطفی قسمت دومحس و ادراک (قسمت دوم )ژن ضد آلزایمردو داروی جدید برای میاستاصفهان زیبابازخورد یا فیدبکپیوند قلب خوک، به فرد دچامعجزه ی علم در کنترل کروندرمان سرگیجه بدون نیاز بآرامش عقلرژیم های غذایی و نقش مهم تمساح حد واسط میان مغز کوقدرت ذهننوار مغز، مفید و بی خطرتاثیر گیاه خواری بر رشد واینکه خانواده ات سالم بانظریه ی ریسمانسندرم دزدی ساب کلاوینتغییرات مغز پس از 40 سالگیمیگرن و روزه داریشربت ضد خلطارتباط پیوسته ی جهانهیچ وقت خودت را محدود به حس و ادراک قسمت هفدهمکمالگرایی دشمن پیشرفتدیدگاه نارسای دوگانه ی ماعتماد به خودبحثی درباره هوش و تفاوتهپیشینیان انسان از هفت میمغز و سیر تکامل ان دلیلی درک و احساستو پیچیده ترین تکنولوژی آشناپنداری چیسترادیوی مغز و تنظیم فرکانلایو دوم دکتر سید سلمان فنوروپلاستیسیتی چیستتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اکسی توسین و تکامل پیش ااکنون را با همه ی نقص هایهمیشه چیزی برای تنهایی دسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجهل مقدسما اشیا را آنطور که هستندضرورت زدودن افکاراز مخالفت بشنوهرچیز با یک تاب تبدیل به حس و ادراک قسمت دهمبه مغز خزندگان خودت اجازکوچکی قلبدانشمندان تغییر میدان مغبرنامه و ساختار پیچیده ممغز برای فراموشی بیشتر کدرختان اشعار زمینتولید یا دریافت علمافسردگی و ساختار مغززمین زیر خلیج فارس تمدنی ملاحظات بیهوشی قبل از جرنکاتی در مورد تشنجتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار هوش در حال ارتقا ازهندسه ی رایج کیهانسال سیزده ماههجهان کنونی و مغز بزرگتریوقتی تو از یاد گرفتن باز طعمه ی شبکه های ارتباط اجاز تلسکوپ گالیله تا تلسکخفاش کور و انسان بینا؟به زیر پای خود نگاه نکن بکپسول ژری لاکتداروی جدید ALSآلودگی هوا چالش قرن جدیدبرخی نرمش های گردنNVG 291نفرت، اسیب به خود استذهن و زندگیتوهم تنهاییامید نیکو داشته باش تا آنچگونه جمعیت های بزرگ شکل زندگی بی دودمنابع انرژی از نفت و گاز تاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشستم با شعار قانون بدترین جهش های ژنتیکی مفید در ساویرایش DNA جنین انسان، برعلم ساختن برج های چرخاناز تکینگی تا مغز از مغز تخواص منیزیمبیمار مرکز تنفس سلولیکتاب گران و پرهزینه شد ولمجرم، گاهی قربانی استداروی ضد چاقیآنزیم تولید انرژی در سلوبررسي علل احتمالي تغيير فیزیک هوشیارینقش پیش زمینه ها و اراده رفتار اجتماعی انسان، حاصتوضیحی ساده در مورد هوش مانقراض را انتخاب نکنیدچالش هوشیاری و اینکه چرا زیرک ترین مردمانواع سکته های مغزیچالش هوشیاری و اینکه چرا زیست شناسی کل در جزء فراکمنبع هوشیاری کجاست قسمت تداوم مهم است نه سرعتابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی سرگردانیجبران از دست رفته هاواکسن کرونا و گشودن پنجرعادت بد را ترک کناز تکینگی تا مغز از مغز تخوش قلبی و مهربانیبیماری تی تی پیکشیدن مادی روشی برای جلومداخله ی زیانبار انساندر هم تنیدگی کوانتومی و پآیا هوش سریعی که بدون احسبشریت از یک پدر و مادر نیفراموشی آرماننقش زبان در سلطه و قدرت ارویا و خبر از آیندهتکامل ابزار هوش ، راه پر انرژِی برای ایجاد اضطرابچت جی پی تیزبان و شناخت حقیقت قسمت دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترجمه فعالیت های عضله به ابعاد و نیازهای تکاملیهوش مصنوعی از عروسک تا کمشلیک فراموشیحقیقت اشیاواسطه ها د رمسیر ایجاد مغغم بی پایاناز تکامل تا مغز، از مغز تخدایا جز تو که را دارمبیان حقیقتگیاه خواری و گوشت خوار کدمرز مرگ و زندگی کجاستدرمان نابینایان آیا ممکنآیا جنین انسان، هوشمندی تفاوت ایستایی و تکاپوفضای قلب منبع نبوغ استنمیتوان بر سیاه سیاه نوشروزه داری و بیمار ی ام اس تأثیر شیرینی های حاوی لواهرام مصر از شگفتی های جهچرا مغز انسان سه هزار سالسفرنامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتشویق خواندن به کودکاناحتیاط در ورزش زانو در خاهوش مصنوعی درخدمت خلق وححافظه های کاذبیک جهش ممکن است ذهن انساناستفاده از مغز، وزن را کمدنیا فریب و سرگرمیبالاترین هدف از دولتگزارش یک مورد جالب لخته ومشکلات روانپزشکی در عقب درمان با سلول های بنیادیآب زندگی است قسمت چهارمروشهای شناسایی قدرت شنواتلاش هایی در بیماران قطع قانون مندی نقشه ژنتیکی مچه زیاد است بر من که در ایتاثیر ویروس کرونا بر مغز ای آنکه نامش درمان و یادشنزاع ها بیهوده استسلولهای بنیادی مصنوعی درموفقیت در تفکر استشادی، پاداش انجام وظیفهتعویض دارو در تشنجاختراع جدید اینترنت کوانهوش عاطفی قسمت سومحس و ادراک قسمت 67ژنها نقشه ایجاد ابزار هودو سوی واقعیتاصل بازخوردبازسازي مغز و نخاع چالشی پیوند مدفوعمعجزه در هر لحظه زندگیدرمان سرگیجه بدون داروآرامش(سکوت) stillness و تکاپورژیم های غذایی و نقش مهم تنفس هوازی و میتوکندریقدرت شناختی انسان، محدودنوار مغز، ترجمه ی فعالیت تاثیر گیاه خواری بر رشد واین، فقط راه توستنظریه تکامل در درمان بیمسندرم سردرد به دلیل افت فتغییرات آب و هوایی که به میگرن سردردی ژنتیکی که بشش مرحله تکامل چشمارتباط انسانی، محدود به هیچ کاری نکردن به معنی چیحس و ادراک قسمت هجدهمکمردرددیروز و امروزبحثی درباره احساسات متفاپیشرفت های باور نکردنی دمغز کوانتومیدرک کنیم ما همه یکی هستیمتو آرامش و صلحیآشتی بهتر استراز تغییرلازم است هیچ کاری نکنیدنوروز مبارکتاثیر درجه حرارت بر مغزاکسکاربازپین در درمان تشاکوییفلکسهمیشه چشمی مراقب و نگهباسیاهچاله ی تولید کنندهجهان فراکتالما به جهان های متفاوت خودضرب المثل یونانیاز نخستین همانند سازها تهز ذره، یک دنیاستحس و ادراک قسمت دوازدهمبه نقاش بنگرکوچکترین چیز یک معجزه اسدانشمندان روش هاي جدیدی پروژه ی علمی پیوند مغز سابرنامه ی مسلط ژنها در اختمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟درد و درستولید پاک و فراوان انرژیاقلیت خلاقزمان چیستممانتین یا آلزیکسا یا ابچگونه مولکول های دی ان ایتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانهندسه بنیادینسانسور از روی قصد بسیاری جهان کاملی در اطراف ما پروقتی خودت را در آینه دیدیظهور امواج مغزی در مغز مصاز تلسکوپ گالیله تا تلسکخفاش با شیوع همه گیری جدیبه سیاهی عادت نکنیمکامپیوتر سایبورگداروی جدید s3 در درمان ام آلودگی هوا و ویروس کرونابرخی یونها و مولکول های مفقر داده ها در هوش مصنوعینقاشی هایی با بوی گذشته یذهن و شیمی بدنتوهم جداییامید نجاتچگونه حافظه را قویتر کنیزندگی در جمع مواردی را برمنابع انرژی از نفت و گاز تاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشستم، بی پاسخ نیستجهش های ژنتیکی غیر تصادفویشن پروعلایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تخواص میوه ی بهبیماری لبر و نابینایی آنکتاب زیست شناسی باورمحل درک احساسات روحانیداروی ضد تشنج با قابليت تآواز خواندن در قفس، نشانبررسی مغز با امواج مادون فیزیک و هوشیارینقش پیشرفته ی سلول های بنرقیبی قدرتمند در برابر متوضیحات دکتر فاطمی در موتیوتیکسن داروی ضد جنونانیس بی کسانچالش هوشیاری و اینکه چرا زیست شناسی باور حقیقت یا منبع هوشیاری کجاست قسمت تداخل مرزها و صفات با بینابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی سربازان ما محققا غلبه می جدا کردن ناخالصی هاواکسن کرونا از حقیقت تاتعادت دادن مغز بر تفکراز تکینگی تا مغز از مغز تخوش خیالی و خوش بینیبیماری خود ایمن اعصاب محکشتن عقیده ممکن نیستمدارک ژنتیکی چگونه انساندر هم تنیدگی کوانتومی و دآیا هشیاری کوانتومی وجودبعد پنجمفرایند پیچیده ی خونرسانینقش زبان در سلطه و قدرت ارویا بخشی حقیقی از زندگی تکامل تکنولوژیانسولینچت جی پی تیزبان و شناخت حقیقت قسمت سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترجمه ی فعالیت های عضله بابعاد اضافه ی کیهانهوش مصنوعی از عروسک تا کمشنا در ابهای گرم جنوب نیاحقیقت تنها چیزی است که شاوبینار اساتید نورولوژی دغم بی پایاناز تکامل تا مغز، از مغز تخرما منبع بسیار خوب آنتی بیداری معنوی یعنی دوستی گیرنده باید سازگار با پیمرز بین انسان و حیوان کجادرمان های اسرار آمیز در آآیا جهان ذهن و افکار ما متفاوت ارباب و رهبر حقیقیفضای خالی ای وجود نداردنمای موفقیتروزه داری سلول های بنیادتئوری تکامل امروز در درماولویت بندی ها کجاستچرا مغزهای ما ارتقا یافت سفرنامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست؟(قسمشکرگزار هر چیزی باش که داتشخیص ژنتیکی آتروفی های احتیاط در تعویض داروهاهوش مصنوعی ساخته هوش طبیحافظه و اطلاعات در کجاست یک رژیم غذایی جدید، می تواستفاده از نظریه ی تکامل دنیا مکانی بسیار اسرارآمباهوش ترین و با کیفیت تریگشایش دروازه جدیدی از طرمشاهده گر جدای از شیء مشادرمان تومورهای مغزی با اآب زندگی است قسمت هفتمروشی برای بهبود هوش عاطفتلاش در تولید انرژی به رنقانون گذاری و تکاملنه عدم مطلق بلکه عدم با قتاثیر ژنها بر اختلالات خای جان جان بی تن مرونزاع بین جهل و علم رو به پسلام تا روشناییمولکول ضد پیریشب سیاه سحر شودتعامل انسان و هوش مصنوعیادامه بحث تکامل چشمهوش عاطفی قسمت ششمحس و ادراک قسمت 74ژنها ، مغز و ارادهدولت یا گروهکاصل در هم تنیدگی و جهانی باغچه ی منپیوند مدفوع در درمان بیممعرفی مورد نادر بیماری گدرمان سرطان با امواج صوتآزمون تجربی، راهی برای ررژیم ضد التهابیتنفس هوازی و میتوکندریقدرت عشقنوار عصب و عضلهتاثیر گیاه خواری بر رشد واینترنت بدون فیلتر ماهوانظریه تکامل در درمان بیمسوی ما آید نداها را صداتغییرات تکاملی سر انسان میگرن شدید قابل درمان اسششمین کنگره بین المللی سارتباط از بالا به پایین مهیچ کس مانند تو نگاه نمیکحس و ادراک قسمت هشتمکمردرد ناشی از تنگی کانادیسک گردنبحثی درباره احساساتی غیرپیشرفت های جدید علوم اعصمغز آیندگان چگونه است ؟درک احساسات و تفکرات دیگتو افق رویداد جهان هستیآغاز فرایند دانستنراست دستی و چپ دستیلبخند بزن شاید صبح فردا زنوروز یا روز پایانیتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر فقط مردم میفهمیدند کهمیشه اطمینان تو بر خدا بسیاهچاله، سیاه خالص یا پجهان قابل مشاهده بخش کوچما با کمک مغز خود مختاريمضربه مغزی در تصادف راننداز نخستین همانند سازها تهزینه ای که برای اندیشیدحس و ادراک قسمت سومبه نقاش بنگرکووید نوزده و خطر بیماری دانشمندان روشی برای تبدیپروانه ی آسمانیبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱مغز بزرگ چالش است یا منفعدرد باسن و پا به دلیل کاهتولید اندام با چاپ سه بعداقیانوس نادانیزمان و مکان، ابعاد کیهان من و وجود توهمیچگونه میتوان با قانون جنتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانهندسه در پایه ی همه ی واکسانسور بر بسیاری از حقایجهان پیوستهوقتی خورشید هست شمع به کاظرف باید پر شود چه با چرک از تکنیکی تا مغز از مغز تخلا، حقیقی نیستبه سخن توجه کن نه گویندهکاهش میل جنسی در ام اسداروی جدید لنفوم و لوکمیآلودگی هوا و پارکینسونبرخی اثرات مضر ویتامین دفلج نخاعی با الکترودهای چقدر به چشم اعتماد کنیمذهن پر در برابر آگاهیتوهم جدایی و توهم علمامید یا ناامیدی؟نگاه من، نگاه تو و یا حقیزندگی در سیاهچالهمنابع انرژی از نفت و گاز تاریکی و نورابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی الفاگوستون فقرات انسان دو پا جلجهش های بیماری زا، معمولواقعیت فیزیکی، تابعی از علایم کمبود ویتامین E را از تکینگی تا مغز از مغز تخواص هلو برگ هلوبیماری میاستنی گراویسکتاب طبیعت در قالب هندسهمحل درک احساسات روحانی دداروی ضد تشنج با قابليت تآینه در اینهبررسی و اپروچ جدید بر بیمفیزیک آگاهینقش آتش در رسیدن انسان بهرقابتی بی هدف یا رقابتی هفیزیکدانان ماشینی برای تنقش انتخاب از طرف محیط، نرموزی از نخستین تمدن بشرتیک و اختلال حرکتیانگشت ماشه ایچالش هوشیاری و اینکه چرا زیست، مرز افق رویداد هستمنبع هوشیاری کجاست قسمت ترقی واقعی یا شعار ترقیابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی سربرولایزینجدایی خطای حسی استواکسن کرونا ساخته شده توعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز از مغز تخوشبختی چیستبیماری دویکگل خاردار، زیباستمروری بر تشنج و درمان هایدر هر سوراخی سر نکنآیا واکنش های یاد گرفته وبعد از کرونافرایند تکامل و دشواری هانقش سجده بر عملکرد مغزرویا تخیل یا واقعیتتکامل جریان همیشگی خلقتانسولین هوشمندنتایج نادانی و جهلزبان جانسوزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترجمه ای ابتدایی از اسراابعاد بالاترهوش مصنوعی از عروسک تا کمشناخت ناشناختهحقیقت خواب و رویاوجود قبل از ناظر هوشمندغیرقابل دیدن کردن مادهاز تکامل تا مغز، از مغز تخسته نباشی بابابیداری و خواب کدام بهتر اگالکانزوماب، دارویی جدیمرز جدید جستجو و اکتشاف، درمان های بیماری آلزایمرآیا جهش های ژنتیکی، ویروتفاوتهای جنسیتی راهی براقفس دور خود را بشکننمایش تک نفرهروزهای بد باقی نمیماندتئوری تکامل در پیشگیری و اولین قدم شناخت نقص های خچرا ویروس کرونای دلتا واسفرنامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری در کجاست؟ قشکست حتمیتشخیص آلزایمر سالها قبل احساس گذر سریعتر زمانهوش مصنوعی، کیفیت فریب محافظه و اطلاعات در کجاست یکی از علل محدودیت مغز اماستفاده از هوش مصنوعی در دنیای شگفت انگیز کوانتومباور و کیهان شناسیپل جویی اصفهانمشاهده آینده از روی مشاهدرمان تشنجآب زندگی است قسمت اولروشی جدید در درمان قطع نختلاشی برای درمان قطع نخاقانون جنگلنهایت معرفت و شناخت درک عتاثیر کلام در آیات کلام بایمونوگلوبولین وریدی IVIgنزاع بین علم و نادانی رو سلاح و راهزنیمولتیپل اسکلروز در زنان شبیه سازی میلیون ها جهان تعامل انسان با هوش مصنوعاداراوون تنها داروی تاییهوش عاطفی بیشتر در زنانحس و ادراک قسمت 75ژنهای مشترک بین انسان و ودونپزیل در بیماران قلبی اصل علت و تاثیربترس از اینکه کسی، به درگپیوند مغز و سر و چالشهای معرفت و شناختدرمان ضایعات نخاعیآزمون ذهنی گربه ی شرودینرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وتنفس بدون اکسیژنقسم به فقرنوار عصب و عضلهتاثیر گیاه خواری بر رشد واینترنت، حقیقت جامعه ی فنظریه تکامل در درمان بیمسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتغذیه بر ژنها تاثیر داردمیاستنی گراویس بدون آنتیشعار و عملارتباط بین هوش طبیعی و هوهیچ کس حقیقت را درون مغز حس و ادراک قسمت هشتاد و ناعتماد به خودکمردرد و علل آندیستونی قابل درمانبحران ذهن فیلمی قابل تامپیشرفت در عقل است یا ظواهمغز اندامی تشنه ی انرژی ادرک تصویر و زبان های مخلتتو انسانی و انسان، شایستآغاز فصل سرما و دوباره تکرجزخوانی هایی که امروز بلحظات خوش با کودکاننورالژیتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر میدانی مصیبت بزرگتر همیشه به آنچه داری، خوشنسیاره ی ابلهانجهان موازی و حجاب هاما بخشی از این جهان مرتبطضررهای مصرف شکر و قند بر از نخستین همانند سازها تهزینه سنگین انسان در ازاحس و ادراک قسمت سی و هشتمبه نادیدنی ایمان بیاورکودک هشت ساله لازم است آددانش، قفل ذهن را باز میکنپرواز از نیویورک تا لوس آبرین نت به جای اینترنتمغز بزرگ چالشهای پیش رودرد زانو همیشه نیاز به جرتولید سلولهای جنسی از سلالکترومغناطیس شنوایی و هزمان و گذر آن سریع استمن کسی در ناکسی دریافتم چگونه مغز ما، موسیقی را پتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانهندسه زبانِ زمان استسانسور ذهنجهان پیوستهوقتی ریشه ها عمیقند از چیظرفیت مغز چقدر استاز تکینگی تا مغز و از مغز خلا، خالی نیستبهبود حافظه پس از رخدادهکاهش مرگ و میر ناشی از ابداروی جدید میاستنی گراویآلزایمربرخی اختلالات عصبی مثانهفلج بل، فلجی ترسناک که آننقش قهوه در سلامتیذهن تو همیشه به چیزی اعتقتوهم جسمامید جدید بر آسیب نخاعینگاه مادی غیر علمی استزندگی زمینی امروز بیش از منابع انرژی از نفت و گاز تاریکی خواهد ترسیدابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی اکنون می توانستارگانی قبل از آغاز کیهجهش تمدنی عجیب و شگفت انسواقعیت چند سویهعلائم عصبی آلزایمر، با ااز تکینگی تا مغز از مغز تخواص هندوانهبیماری های میتوکندریکتاب، سفری به تاریخمحدودیت چقدر موثر استداروی ضد تشنج توپیراماتآیندهبررسی ژنها در تشخیص بیمابررسی بیماری التهابی رودفال نیکونقش اتصالات بین سلولهای رمز و رازهای ارتباط غیر کتیکاگرلور داروی ضد انعقاانگشت نگاری مغز نشان میدچالش های ایستادن بر دو پازاویه نگاه ها یکسان نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت تروس جریان انرژیابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی سردرد میگرنجریان انرژی در سیستم های واکسن آلزایمرعبارت های مبهم مانند انراز تکینگی تا مغز- از مغز خوشبختی دور از رنج های مبیماری دیستروفی میوتونیگل درون گلدانمرکز هوشیاری، روح یا بدن در والنتاین کتاب بدید همآیا یک، وجود داردبعد از کرونافرایند حذف برخی اجزای مغنقش غذاها و موجودات دريارویا حقی از طرف خداتکامل داروینی هنوز در حاانسان قدیم در شبه جزیره عنجات در اعتماد به خودزبان ریشه هایی شناختی اسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترس و آرمان هااتفاق و تصادفهوش مصنوعی از عروسک تا کمشناخت و معرفت، و نقش آن دحقیقت در علم، هرگز نهایی وراپامیل در بارداریغار افلاطوناز تکامل تا مغز، از مغز تخطا در محاسبات چیزی کاملبیرون اصل است یا درونگام کوچک ولی تاثیرگذارمرزهای حقیقی یا مرزهای تدرمان های بیماری اس ام ایآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجتقلید مرحله ای نسبتا پیشقفس ذهنچند نرمش مفید برای کمردرروزهای سختتئوری جدید، ویران کردن گاولین مورد PML به دنبال تکچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک سفری به آغاز کیهانمنبع هوشیاری در کجاست؟(قشکستن مرز دور مغزتشخیص ایدزاحساسات کاذبهوش مصنوعی، اتفاقات و تححافظه و اطلاعات در کجاستیافته های نوین علوم پرده استفاده از انرژی خلادنیایی پر از سیاهچاله باید از انسان ترسیدپل خواجو اصفهانمشاهدات آمیخته با اشتباهدرمان جدید ALSآب زندگی است قسمت دومروشی جدید در درمان نابینتلاشی تازه برای گشودن معقانون جنگلنهایت در بی نهایتتاثیر کپسول نوروهرب بر نایمپلانت مغزینزاع بین علم و جهل رو به پسلسله مباحث هوش مصنوعیمواد کوانتومی جدید، ممکنشبیه سازی سیستم های کوانتعداد کلی ذهن ها در جهان ادب برخورد با دیگرانهوش عاطفی در زنان بیشتر احس و ادراک قسمت 78ژنهای هوش ، کدامنددوچرخه در کاهش دردهای کماصل عدم قطعیت از کوانتوم بحتی علمی درباره تمایل بپیوند اندام از حیوانات بمغز فکر میکند مرگ برای دیدرمانهای بیماری پارکینسآزمون ذهنی گربه شرودینگررژیم غذایی سالم و ضد التهقضاوت ممنوعنوار عصب و عضلهتاثیر گیاه خواری بر رشد وایندرالنعناعسوپاپ ها یا ترانزیستورهاثبت و دستکار ی حافظهمیدان مغناطيسي زمین بشر صبور باشارتباط شگفت مغز انسان و فهیچ اندر هیچحس و ادراک قسمت هشتاد و شاعتماد بی موردکمردرد با پوشیدن کفش منادژا وو یا اشنا پنداریبخش فراموش شده ی حافظهپیشرفت ذهن در خلاقیت استمغز انسان ایا طبیعتا تمادرک حقیقت نردبان و مسیری تو با همه چیز در پیوندیآغاز مبهم آفرینشرحم مصنوعیلرزش ناشی از اسیب به عصبنورالژی تریژمینالتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نیروی مغناطیس نباشد همیشه داناتر از ما وجود دسیاره ابلهانجهان ما میتواند به اندازما تحت کنترل ژنها هستیم یضررهای شکر بر سلامت مغزاز نخستین همانند سازها تهزاران سال چشم های بینا وحس و ادراک قسمت سی و ششمبه هلال بنگرکودک ایرانی که هوش او از دانش، یک انسان را ناسازگپروتئین های ساده ی ابتدابرای یک زندگی معمولیمغز بزرگ و فعال یا مغز کودردهای سال گذشته فراموش تولترودینالکتروتاکسی(گرایش و حرکزمان و صبرمن پر از تلخیمچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر رو ح و روان بر جسمابزار بقا از نخستین همانهندسه، نمایشی از حقیقتساهچاله ها تبخیر نمیشودجهان پر از چیزهای اسرار آوقتی شروع به بیدار شدن میعقل مجادله گراز تکینگی تا مغز از مغز تخلاصه ای از مطالب همایش مبهداشت خوابکاهش التهاب ناشی از بیماداروی جدید کنترل قند خونآملودیپین داروی ضد فشار برخی اصول سلامت کمرفلج خوابنقش مهاجرت در توسعه نسل اذهن خود را مشغول هماهنگیتوهمات و شناخت حقیقتامید درمان کرونا با هماننگاه محدود و تک جانبه، مشزندگی زودگذرمنابع انرژی از نفت و گاز تاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک های بسخن نیکو مانند درخت نیکوجهشهای مفید و ذکاوتی که دواقعیت چیستعلت خواب آلودگی بعد از خواز تکینگی تا مغز از مغز تخواص اناربیماری های مغز و اعصاب و کتابخانهمحدودیت های حافظه و حافظداروی ضد جنون در درمان تیآینده ی انسان در فراتر ازآینده ی علم و فیزیک در60 ثبررسی سیستم تعادلی بدن افاکسیبتنقش تیروئید در تکامل مغزرمز گشایی از اتصالات مغزتیروفیبان موثر در سکته ی انتقال ماده و انرژیچالش کمبود اندام برای پیزاوسکا درمان گوشرمنبع هوشیاری کجاست قسمت تری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی سردرد میگرن در کودکانجریان انرژی در سیستم های واکسن ایرانی کرونا تولیدعجول نباشاز تکینگی تا مغز- از مغز خیالپردازی نکنبیماری سلیاکگل زندگیمرکز حافظه کجاستدر یک فراکتال هر نقطه مرکآیا کیهان می تواند یک شبیبعد از کرونا دلخوشی بیهوفراتر از دیوارهای باورنقش غذاها و موجودات دريارویاها از مغز است یا ناخوتکامل داروینی هنوز در حاانسان میوه ی تکاملنجات در راستگوییزبان شناسی مدرن در سطح سلمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترسان نیستیاتوبان اطلاعات و پلِ بینهوش مصنوعی از عروسک تا کمشناخت حقیقت یا آرزوهای گحقیقت راستین انسان علم بورزش هوازی مرتب خیلی به قغرور و علماز تکامل تا مغز، از مغز تخطا در محاسبات چیزی کاملبیست تمرین ساده برای جلوگامی در درمان بیماریهای مزایای شکلات تلخ برای سلدرمان های جدید ALSآیا خداباوری محصول تکاملتقلید از روی طبیعتقفس را بشکنچند جهانیروزهای سخت میگذردتا 20 سال آینده مغز شما به اولین مورد پیوند سر در انچرا پس از بیدار شدن از خوسقوط درون جاذبه ای خاص، چمنبع خواب و رویاشگفت نیست من عاشق تو باشمتصویر خورشید یا خود خورشاخلاق و علوم اعصابهوش احساسیحافظه ی هوش مصنوعییاد گرفتن مداوماستفاده از سلول های بنیادنیا، هیچ استبابا زود بیاپلاسمای غالبمطالبه ی حق خوددرمان جدید مولتیپل میلومآب زندگی است قسمت سومروشی جدید در درمان سکته متلاشی جدید در درمان ام اسقانونمندی و محدودیت عالمنهادینه سازی فرهنگ اختلاتاثیر کپسول نوروهرب بر تایمپلانت مغزی و کنترل دو نسبیت عام از زبان دکتر برسلطان جنگل یا صاحب ملکوتموجود بی مغزی که می تواندشبکه های مصنوعی مغز به درتعذیه ی ذهنادراک ما درک ارتعاشی است هوش عاطفی در زنان بیشتر احس و ادراک قسمت 82ژنهای حاکم بر انسان و انسدوچرخه سواری ورزشی سبک و اصل، روان و نفس استبحث درباره پیدایش و منشا پیوند اندام حیوانات به امغز قلبدرماندگی به دلیل عادت کرآزادی در چیسترژیم غذایی ضد التهابیقطار پیشرفتنوار عصب و عضلهتاثیر گیاه خواری بر رشد وایپیداکرینهفت چیز که عملکرد مغز تو سوپاپ ها یا ترانزیستورهاثبت امواج الکتریکی در عصمیدان های مغناطیسی قابل صبور باشارتباط شگفت انگیز مغز انهیچگاه از فشار و شکست نترحس و ادراک قسمت پنجماعتیاد و تلاش های درمانی کنفرانس تشنج هتل کوثر اصدژاوو یا آشناپنداریبخش های تنظیمی ژنومپیشرفتی مستقل از ابزار همغز انسان برای ایجاد تمددرک دیگرانتو با باورهایت کنترل میشإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَرحم مصنوعیلرزش دست ها و گردن و سر ETنوزاد ناشنوای متولد شده،تاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نعمت فراموشی نبود بسهمیشه راهی هستسیاره ابلهانجهان مادی، تجلی فضا در ذهمانند کودکان باشیدضعیف و قویاز نشانه ها و آثار درک شدهستي مادي ای که ما کوچکترحس و ادراک قسمت سیزدهمبه کدامین گناه کشته شدندکودکان مهاجردائما بخوانپروتز چشمبرای پیش بینی آینده مغز دمغز بزرگترین مصرف کننده دردی که سالهاست درمان نشتومورها و التهاب مغزی عاالکترودهای کاشتنیزمان واقعیت است یا توهممن بی من، بهتر یاد میگیرمچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر روده بر مغزابزار بقا از نخستین همانهنر فراموشیسایه ی هوشیاریجهان پر از چیزهای جادویی ویتنام نوعی کرونا ویروس عقل در جهان جدید، عجیب اساز تکینگی تا مغز از مغز تخلاصه ای از درمان های جدیبهداشت خواب، رمز حافظه ی کاهش حافظه هرچند فرایندیداروی جدید آلزایمرآموزش نوین زبانبرخی اطلاعات روانشناسی مفلج خواب چیستنقش میدان مغناطیسی زمین ذهن خالی از شلوغی افکارتوکل بر خداامیدهای جدید برای بازیابنگاه کلی نگرزندگی سلول در بدن، جدای امنابع انرژی از نفت و گاز تاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک های بسخن و سکوتجهشهای مفید و ذکاوتی که دواقعیت چیستعماد الدین نسیمی قربانی از تکینگی تا مغز از مغز تخواص اردهبیماری های ژنرالیزه ی عصکجای مغز مسئول پردازش تجمحدودیت درک انساندارویی خلط آورآینده با ترس جمع نمیشودبررسی علل کمر درد در میانفاجعه ی جهل مقدسنقش حفاظتی مولکول جدید درمز پیشرفت تواضع است نه طتکنولوژی های جدید و حالتانتروپی و هوشیاریچالش دیدگاه های سنتی در بزبان فرایند تکاملی برای منبع هوشیاری کجاست قسمت تری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی سردرد میگرنی در کودکانجریان انرژی در سیستم های واکسن اسپایکوژنعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز- از مغزتخانه ی تاریکبیماری شارکو ماری توثگلوله ی ساچمه ایمرکز حافظه کجاستدر کمتر از چند ماه سوش جدآیا گذشته، امروز وآینده بعد از کرونا دلخوشی بیهوفرار در فرار از میزبان، دنقش غذاها و موجودات دريارویاهای پر رمز و حیرتی درتکامل داروینی هنوز در حاانسان ها می توانند میدان نخاع ما تا پایین ستون فقرزبان شناسی نوین نیازمند منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتزریق قیچی ژنتیکی کریسپراتوسوکسیمایدهوش مصنوعی از عروسک تا کمشناخت درون، شناخت بیرون؛حقیقت غیر فیزیکیورزش هوازی ، بهترین تمریغربال در زندگیاز خود رها شوخطای ادراک کارمابیش از نیمی از موارد انتقگامی در درمان بیماریهای مسمومیت دانش آموزان بی گدرمان های جدید میگرنآیا دلفین ها می تواند از تقلید از طبیعتقله برای دیدن نه برای به چند جهانیروش مقابله مغز با محدودیتا بحر یفعل ما یشااولین هیبرید بین انسان و چرا ارتعاش بسیار مهم استسقوط زیگزاگی یا ناگهانیمنتظر نمان چیزی نور را بهشگفت انگیز بودن کیهانتصویر در هم تنیدگی کوانتاخلاق پایه تکامل و فرهنگهوش احساسیحافظه انسان و حافظه ی هوشیاد بگیر فراموش کنیاستفاده از سلول های بنیادندان ها را مسواک بزنید تباد و موجپمبرولیزوماب در بیماری چمطالبی در مورد تشنجدرمان جدید میگرن با انتی آب، زندگی است(قسمت پنجم)ريتوکسيمب در درمان ام استمایل زیاد به خوردن بستنقارچ بی مغز در خدمت موجودچهار میلیارد سال تکامل بتاثیر کپسول نوروهرب بر سایمپلانت مغزی کمک میکند چسبیدن به خود، مانع بزرگ سم زنبور ، کلیدی برای وارموجودات مقهور ژنها هستندشبکیه های مصنوعیتغییرادغام میان گونه های مختلهوشمندی کیهانحس و ادراک قسمت 87کفش و کتابدوپامین قابل حل در آباصلاح خطا با رفتن بر مسیربحثي درباره هوش و تفاوتهپیوند سر آیا ممکن استمغز ما کوچکتر از نیم نقطهدرها بسته نیستتنها مانع در زندگی موارد آزادی عقیده، آرمانی که ترژیم غذایی ضد دردقطره قطرهنوار عصب و عضله مهم در تشتاثیر گیاهخواری بر رشد و ایا کوچک شدن مغزانسان الهفت سین یادگاری از میراث سوخت هیدروژنی پاکجلو رفتن یا عقبگردمیدان های کوانتومی خلاصبر لازمه ی پیروزی استارتباط شگفت انگیز مغز انهیپرپاراتیروئیدیسمحس و ادراک قسمت پنجاهاعتیاد را به دور بیندازکنگره بین المللی سردرد ددگرگونی های نژادی و تغییبخش بزرگی حس و ادراک ما اپپوگستمغز انسان برای شادمانی طدرک درست از خود و هوشیاریتو باید نیکان را به دست بافت فشار خون ناگهانی در ورسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرلرزش عضله یا فاسیکولاسیونوسانات کوانتومی منبع ماتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نعمت فراموشی نبود بسهمیشه عسل با موم بخوریمسیب یکسان و دیدگاه های متجهان مرئی و نامرئیمانند آب باشطلوع و حقیقتاز نظر علم اعصاب یا نرووسهستی ما پس از شروعی چگال حس و ادراک قسمت ششمبه امید روزهای بهترکودکان میتوانند ناقل بی دارچینپروتز عصبی برای تکلمبرای اولین بار دانشمندانمغز حریص برای خون، کلید تدرس گرفتن از شکست هاتومورهای نخاعیالگو نداشتیمزمان پلانکمننژیتچگونه هوشیاری خود را توستاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین همانهنر حفظ گرهسایه را اصالت دادن، جز فرجهان دارای برنامهویتامین E برای فعالیت صحعقل سالماز تکینگی تا مغز از مغز تخم شدن فضا-زمانبوزون هیگز چیستکاهش دوپامین عامل بیماریداروی جدید ای ال اسآمارهای ارائه شده در سطح برخی بیماری ها که در آن بفلج دوطرفه عصب 6 چشمنقش محیط زندگی و مهاجرت دذهن سالمتوپیراماتامیدوار باش حتی اگر همه چنگاه انسان محدود به ادرازندگی، مدیریت انرژیمنابع انرژی از نفت و گاز تازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک های بسخن پاک و ثابتجوانان وطنواقعیت های متفاوتعنصر اصلی تعیین واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تخواص بادامبیماری های روانی با تاثیکرونا چه بر سر مغز می آورمخچه فراتر از حفظ تعادلدارویی ضد بیش فعالی سیستکریستال هامخچه ، فراتر از حفظ تعادلداستانها و مفاهیمی اشتباآیا فراموشی حتمی استبرطرف کردن خشونت را از خافارغ التحصیلان، فقیر و دنقش حیاتی تلومر دی ان آ درمز بقای جهش ژنتیکیتکنولوژی و پیشرفتانتظار گذر تندباد؟چاالش ها در تعیین منبع هوزبان متغیرمنبع هوشیاری کجاست قسمت ترک امروزابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی سردرد و علتهای آنجراحی هوشیار مغزواکسن اسپایکوژن ضد کروناعدم تعادل دوپامین، فقط باز تکینگی تا مغز، از مغز خانواده پایداربیماری ضعف عضلات نزدیک بگلوئونمرکز خنده در کجای مغز استدر آرزوهایت مداومت داشتهآیا پیدایش مغز از روی تصاتفکر قبل از کارفرد موفقنقش غذاها در کاهش دردهای رویای شفافتکامل داروینی هنوز در حاانسان یک کتابخانه استنخاع درازتر یا کوتاهتر کزبان، نشان دهنده ی سخنگو منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتسلیم ارتباط با من برتراتصال مغز و کامپیوترهوش مصنوعی از عروسک تا کمشناسایی تاریخچه ی تکاملیحقیقت غیر قابل شناختورزش و میگرنمقالاتاز درخواست ها جدا شوخطای حسبیشتر کمردردها نیازی به گاهی لازم است برای فهم و مسمومیت دانش آموزان، قمادرمان های جدید در بیماری آیا دلفین ها میتوانند باتقویت مغز با ورزشقله سقوطچند جهانی و علمروش های صرفه جویی در ایجاتاول کف پا و حقیقتاولین تصویر در تاریخ از سچرا به هم اعتماد نمیکنیمسلول های مغزی عامل پارکیمنتظر نتیجه ی کارهایت باشگفت زده و حیران باشتصویر زیبا از سلولاختلا ل در خود عضلههوش بشری تهدید برای بشریحباب های کیهانی تو در تویادگیری مهارت های جدید داستفاده از سلول های بنیاده روش موفقیتباد غرور و سر پر از نخوت وپنج اکتشاف شگفت آور در مومطالعه ای بیان میکند اهددرمان جدید کنترل مولتیپلآتاکسیریه زغالیتمایز یا کشف یگانگیقبل و بعد از حقیقتچهار ساعت پس از کشتار خوکتاثیر کپسول نوروهرب بر سایمپلانت نخاعی میتواند دنسبت ها در کیهانسماگلوتید داروی کاهش دهنمورد نادر همپوشانی دو بیشباهت مغز و کیهانادغام دو حیطه علوم مغز و هوشیاری و وجودحس و ادراک قسمت چهلکل اقیانوس در یک ذرهدورترین نقطه ی قابل مشاهاصول انجام برخی نرمش ها دبحثی جالب درباره محدودیتپیوند سر برای چه بیمارانمغز مانند تلفن استدرهای اسرارآمیز و پوشیدهتنها در برابر جهانآزار حقیقیراه فراری نیستلمس کوانتومینوار عصب و عضله برای تاییتاثیر انتخاب از طرف محیط ایا این جمله درست است کسیهم نوع خواری در میان پیشیسودمندی موجودات ابزی بر جلوتر را دیدنمیدان بنیادین اطلاعاتصبر و واقعیتارتباط غیرکلامی بین انساهاوکينگ پیش از مرگش رسالحس و ادراک قسمت پنجاه و یاعداد بینهایت در دنیای مکنگره بین المللی سردرد ددانش قدرت استبخش بزرگتر کیهان ناشناختپایان، یک آغاز استمغز انسان برای شادمانی طدرک عمیق در حیواناتتو برای خزیدن خلق نشده ایافت هوشیاری به دنبال کاهرساناها و ابر رساناها و علزوم گذر انسان از حدها و نوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر درجه حرارت بر عملکاگر با مطالعه فیزیک کوانهمیشه، آنطور نیست که هستسیر آفرینش از روح تا مغز جهان مشارکتیماه رجبطلای سیاهاز نظر علم اعصاب اراده آزهشت توصیه برای کاستن از دحس و ادراک قسمت شصت و هشتبه بالا بر ستارگان نگاه ککودکان گذشته به آینده فکداروهای مصرفی در ام اسپرورش مغز مینیاتوری انسابرای تمدن سازی، باید در بمغز در تنهایی آسیب میبیندست و پا زدن در سایه؟تومورهای ستون فقراتالگو و عادت را بشکن و در ازمان به چه دلیل ایجاد میشمن، ما یا چی؟چگونه واکسن کرونا را توزتاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانهنر رها شدن از وابستگیساخت سلول عصبی حتی پس از جهان در حال نوسان و چرخشویتامین E در چه مواد غذایعقلانیت بدون تغییراز تکینگی تا مغز از مغز تخونریزی مغز در سندرم کووبوزون هیگز جهان را از متلکاهش سن بیولوژیکی، تنها داروی جدید برای میاستنی آن چیزی که ما جریان زمان برخی بیماری های خاص که بدفن آوری های جدید علیه شنانقش مرکز تنفس سلولی در بیذهت را روی چیزهای مفید متتوانایی مغز و دیگر اجزای امیدوارینگاه از بیرون مجموعهزندگی، مراتب هوشیاری استمنابع انرژی از نفت و گاز تازه های بیماری پارکینسوابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی سخت ترین حصارجوانان وطنواقعیت و مجازعوامل موثر در پیدایش زبااز تکینگی تا مغز از مغز تخواص بادام زمینیبیماری وسواسبیماری کروتز فیلد جاکوبکریستال زمان(قسمت اولمخچه ابزاري که وظیفه آن فدخالت در ساختار ژنهاآیا ممکن است موش کور بی مبزرگ فکر کنفاصله ها در مکانیک کوانتنقش خرچنگ های نعل اسبی دررمز جهانتکنولوژی جدید که سلول هاانحراف و حقیقتنابینایی در نتیجه ی گوشی زبان مشترک ژنتیکی موجودامنبع هوشیاری کجاست قسمت ترکیب آمار و ژنتیکابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی سردرد به دلیل مصرف زیاد مجراحی گردن همیشه برای دیواکسن دیگر کرونا ساخته شعدم درکاز تکینگی تا مغز، از مغز خاویار گیاهیبیماریهای تحلیل عضلانی اگمان میکنی جرمی کوچکی در مرگ چیستدر آسمان هدیه های نادیدنآیا آگاهی پس از مرگ از بیتفکر ترکیبی در هوش مصنوعفرد یا اندیشهنقشه مغزی هر فرد منحصر بهروان سالمتکامل زبانانسان باشنخستین تمدن بشریزبان، وسیله شناسایی محیطمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتسلیم شدن از نورون شروع ماثر مضر مصرف طولانی مدت رهوش مصنوعی به کمک هوش طبیشناسایی سلول های ایمنی احقیقت، آن چیزی نیست که جلورزش بهترین درمان بیش فعتاثیر ویتامین دی بر بیمااز دست دادن دم در پیشینیاخطر آلودگی هوابا همه مهربان باشگاهی مغز بزرگ چالش استمسیر دشوار تکامل و ارتقادرمان های جدید سرطانآیا دست مصنوعی به زودی قاتقویت استخوان در گرو تغذقلب های سادهچند روش ساده برای موفقیتروش های عملی برای رفع کمرتابوهای ذهنیاولین دارو برای آتاکسی فچرا بیماری های تخریبی مغسلول های بنیادیمنتظر زمان ایده آل نشوشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتصویر زیبای اصفهاناختلاف خانوادگی را حل کنهوش در طبیعتحباب هایی تو در تویادگیری هوش مصنوعی، عمیقاستفاده از سلول های بنیادهن، بزرگترین سرمایهبار مغز بر دو استخوانپول و شادیمعمای اخلاقی قطاردرمان جدید ام اسآتاکسی فریدریشریواستیگمینتمدن قدیمی ای در جنوب ایرقبل از آغازنون و القلمتاثیر کتامین در درمان پاایمپلانت استخوانی در آسینسبت طلایی، نشانه ای به سسندرم میلر فیشرموسیقی نوشباهت مغز با کیهان مادیارتقا و تکامل سنت آفرینش هوشیاری و افسردگیحس و ادراک قسمت چهل و هفتکلمات بلند نه صدای بلندديدن با چشم بسته در خواب اصول توسعه ی یک ذهن کاملبحثی در مورد نقش ویتامين پیوند سر، یکی از راه حلهامغز مادران و کودکان در زمدرون قفس یا بیرون از آنتنهاییآزار دیگری، آزار خود استراه نجاتلووفلوکساسیننوار عصب و عضله تعیین محلتاثیر احتمالی عصاره تغلیایا ابزار هوشمندی یا مغز همه چیز موج استسی و سه پل اصفهانجمجمه انسان های اولیهمیدازولام در درمان تشنج صبر بسیار بایدارتروز یا خوردگی و التهاهاوکينگ پیش از مرگش رسالحس و ادراک قسمت پنجاه و دبقا با سازگارترین فرد اسکنترل همجوشی هسته ای با هدانش محدود به ابعاد چهاربخش دیگری در وجود انسان هپاکسازی مغزمغز انسان رو به کوچک تر شدرگیری قلب در بیماری ویرتو تغییر و تحولیافتخار انسانرستگاری محدود به یک راه نلزوم سازگاری قانون مجازانوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر درجه حرارت بر عملکاگر تلاش انسان امروز براهمکاری یا رقابتسیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان معناماپروتیلینطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز نظر علم اعصاب اراده آزو هر کس تقوای خدا پیشه کنحس و ادراک قسمت شصت و دوبه بالاتر از ماده بیندیشکودکان خود را مشابه خود تداروهای ام اسپرکاری تیروئیدبرای خودآگاه بودن تو بایمغز را از روی امواج بشناسدست کردن در گوشتوهم فضای خالیالگوی بنیادین و هوشیاریزمان شگفت انگیزمنابع انرژي پاک سرچشمه حچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین همانهنر، پر کردن است نه فحش دساخت شبکه عصبی مصنوعی با جهان در حال ایجاد و ارتقاویتامین کاعقیده ی بی عملاز تکینگی تا مغز از مغز تخونریزی مغزی کشندهبی نهایت در میان مرزهاکایروپاکتیک چیستماست مالیداروی جدید برای کاهش وزنآنچه می دانم، آنچه را میخبرخی توجهات در ببمار پارفناوری هوش مصنوعی نحوه خنقش نگاه از پایین یا نگاهذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتوانایی یک فرد، برای تغیامیدواری و مغزنگاه از دور و نگاه از نزدزندان ذهنیمنابع انرژی از نفت و گاز تازه های درمان ام اسابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی سخت ترین کار، شناخت خود اجواب دانشمند سوال کننده واقعیت و انعکاسعوامل ایجاد لغت انسانی و از تکینگی تا مغز از مغز تخواص شکلات تلخخواص شگفت هویجبیماری گیلن باره و بیمارکریستال زمان(قسمت دوم)مخچه تاثیر گذار بر حافظهدر موج، راز خلقت نهفته اسآیا ما کالا هستیمبزرگ شدن مغز محدود به دورفاصله ی همیشگی تصویر سازنقش داروهاي مختلف معروف رمز جهان خاصیت فراکتالتکنولوژی جدید که سلول هااندوه در دنیا استناتوانی از درمان برخی ویزبان چهار حرفی حیات زمینمنبع هوشیاری کجاست قسمت ترکیب حیوان و انسانابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی سردرد تنشنجستجوی متن و تصویر به صورواکسن دیگری ضد کرونا از دعدالت برای من یا برای همهاز تکینگی تا مغز، از مغز خار و گلبیماری، رساله ای برای سلگنجینه ای به نام ویتامین مرگ و میر پنهاندر آستانه ی موج پنجم کوویآیا امکان بازسازی اندامهتفکر خلا ق در برابر توهم فرد حساس از نظر عاطفی و بنقشه های مغزی جدید با جزیروبات ها قول میدهندتکامل زبانانسان جدید از چه زمانی پانخستین تصویر از سیاهچالهزدودن نقص از هوش مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتست نوار عصب و عضلهاثرات فشار روحی شدیدهوش مصنوعی به شناسایی کاشهر زیرزمینی در ژاپن براحقایق ممکن و غیر ممکنورزش در کمر دردصفحه اصلیاز روده تا مغزخطر حقیقی، خود انسان استبا هوش مصنوعی خودکار روبگاهی جهت را عوض کنمسئول صیانت از عقیده کیسدرمان های رایج ام اسآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتقویت حافظه یا هوش مصنوعقلب و عقلچندین ماده غذایی که ماننروش هایی برای کم کردن اضطتاثیر فکر بر سلامتاولین دروغچرا حیوانات سخن نمی گوینسلول های بنیادی منابع و امنحنی که ارتباط بین معرفشگفتی های زنبور عسلتصویربرداری فضاپیمای آماختلال حرکتی مانند لرزش هوش عاطفی قسمت 11حد و مرزها توهم ذهن ماستیادگرفتن، آغاز حرکت است استفاده از سلول های بنیادو ویژگی انتزاع و قدرت تجبار بزرگ ایستادن بر دو پاپول و عقیدهمعماری، هندسه ی قابل مشادرمان جدید ای ال اس، توفرآتاکسی مخچه ای خودایمنریاضیات یک حس جدید استتمدن پیشرفته ی پیشینیانقبل از انفجار بزرگنوآوری ای شگفت انگیز دانتاثیر گیاه خواری بر رشد وایمان به رویانشانه های گذشته در کیهان سندرم کووید طولانیتغییر الگوی رشد مغزی با زموسیقی هنر مایع استشباهت های ریشه ای چند بیمارتقا یا بازگشت به قبل ازهوشیاری کوانتومیحس و ادراک قسمت چهل و هشتکلوزاپین داروی ضد جنوندی متیل فومارات(زادیوا)(اصول سلامت کمربحثی در مورد نقش کلسیم و پیوندهای پیچیده با تغییرمغز چون ابزار هوش است دلیدرون و بیرون، جدای از هم تنهایی رمز نوآوری استآسيب میکروواسکولاریا آسراه های جدید برای قضاوت رلوب فرونتال یا پیشانی مغنوار عصب و عضله در مطب دکتاثیر بینش و انتظارات فرایا بیماری ام اس (مولتیپهمه چیز و هیچ چیزسیلی محکم محیط زیست بر انجنین مصنوعیمکان زمان یا حافظه زمانصد قدح، نفتاده بشکستارزش های وارونههدف یکسان و مسیرهای مختلحس و ادراک قسمت پنجاه و سبقا در ازای بیماریکنترل جاذبهدانش بی نهایتبخشیدن دیگران یعنی آرامشپارادوکس ها در علممغز انسان رو به کوچکتر شددرگیری مغز در بیماری کویتو جهانی هستی که خودش را افراد آغاز حرکت خودشان ررشته نوروایمونولوژی و نقلزوم سازگاری قانون مجازانیوالینتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر خواهان پیروزی هستیهمانند سازی در انسانسیستم تعادلی بدنجهان معکوسماجرای جهل مقدسطوفان بیداریاز واقعیت امروز تا حقیقتوفور و فراوانیحس و ادراک قسمت شصت و ششبه جای محکوم کردن دیگران کودکان را برای راه آماده داروهای تغییر دهنده ی سیپراسینزوماب در پارکینسوبرای رشد، باید از مسیر خطمغز زنان جوانتر از مغز مردست آسمانتوهم فضای خالی یا توهم فضالگوبرداری از طبیعتزمان، واقعی نیستمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانهوموارکتوس ها ممکن است دساخت شبکه عصبی با الفبای جهان ریز و درشتویتامین کا و استخوانعلم و ادراک فقط مشاهده ی از تکینگی تا مغز از مغز تخواندن ، یکی از شستشو دهنبی نظمی مقدمه شناختکار امروز را به فردا نیندماست مالی با هوش انسانیداروی جدید برای ای ال اسآنچه ناشناخته است باید شبرخی توصیه ها برای واکسیفواید روزه داری متناوبنقش نظام غذایی در تکامل مذره ی معین یا ابری از الکتوازن مهمتر از فعالیت زیامیدی به این سوی قبر نیستنگاه از درون قفس یا بیرونزونیسومایدمنابع بی نهایت انرژی در دتاسف بار است انسان، حق خوابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی سختی ها رفتنی استجواب سنگ اندازیواقعیت تقویت شدهعواملی که برای ظهور لغت ااز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تخواص عجیب لوبیابیماری آلزایمر، استیل کوکریستال زمان(قسمت سوم)مخاطب قرار دادن مردم، کادر میان تاریکی و روشناییآیا ما تنها موجودات زنده بزرگ شدن تقریبا ناگهانی فتون های زیستینقش درختان در تکاملرنگ کردن، حقیقت نیستتکینگیاندوه دردی را دوا نمیکندناتوانی در شناسایی چهره زبان نیاز تکاملی استمنبع هوشیاری کجاست قسمت ترازودونابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی سردرد سکه ایجستجوی هوشیاری در مغز ماواکسن سرطانعسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز، از مغز خارق العاده و استثنایی ببیمارستان هوش مصنوعیگوهر با نظر دیگران سنگ نممرگ و میر بسیار بالای ناشدر برابر حقایق جدیدآیا انسان با مغز بزرگش اختفاوت قند طبیعی با قند و فردا را نمیدانیمنقشه با واقعیت متفاوت اسروبات های ریز در درمان بیتکامل زبان انسان از پیشیانسان خطرناکترین موجودنخستین روبات های زنده ی جسفر فقط مادی نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتست کم هزینه ی بزاق برای اثرات مفید قهوههوش مصنوعی تعاملیشواهدی از نوع جدیدی از حاحل مشکلوزن حقیقی معرفت و شناختسوالات پزشکیاز سایه نترسخطر را بپذیربا هر چیزی که نفس می کشد مگذر زمان کاملا وابسته به مسئولیت جدیددرمان های علامتی در ام اسآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتقویت سیستم ایمنیقلب یا مغزچندجهانیروش هایی برای جلوگیری از تاثیر مشاهده بر واقعیت باولین سلول مصنوعیچرا حجم مغز گونه انسان درسلول های بدن تو پیر نیستنمنشأ اطلاعات و آموخته ها شانس یا نتیجه ی تلاشتصور ما ازمشکلات و واقعیاختلال خواب فرد را مستعد هوش عاطفی قسمت نهمحریص نباشیادآوری خواب و رویااستیفن هاوکینگ در مورد هبار سنین ابزار هوشمندی اپوست ساعتی مستقل از مغز دمعنی روزهدرمان جدید سرطانآتش منبع انرژیریتوکسیمابتمدن بشری و مغز اخلاقیقبرستان ها با بوی شجاعتنوار مغز مشاهده ی غیر مستتاثیر گیاه خواری بر رشد واین پیوند نه با مغز بلکه نشانه های پروردگار در جهسندرم گیلن باره به دنبال تغییر خود یا تغییر دیگرامیلر فیشر نوعی نادر از گیشباهت کیهان و مغزارتوکين تراپی روشی جديد هوشیاری سنتی یا هوشیاری حس و ادراک قسمت چهل و دومکلید نزدیک و نگاه تو بر فدین اجباریاضطراب و ترسبحثی در مورد حقیقت فضا و پیوندی که فراتر از امکانمغز چگونه صداها را فیلتر درون آشفته ی تو و ظاهر خنتنبیه چقدر موثر استآسیب ها ناشی از آلودگی هوراه های جدید برای قضاوت رلوتیراستامنوبت کودکانتاثیر ترکیبات استاتین (سایا بدون زبان میتوانیم تهمه چیز کهنه میشودسینوریپا داروی ترکیبی ضدجنگ هفتاد و دو ملت همه را مکانیک کوانتومی بی معنی صداقتارزش های حقیقی ارزش های غهدف یکسان، در مسیرهای متحس و ادراک قسمت پنجاه و شبقای حقیقی در دور ماندن اکندن ریشه ی خوددانشمندان موفق به بازگردبخشش، عقلانی یا غیر عاقلپاسخ گیاهان در زمان خوردمغز ایندگان چگونه استدرگیری مغز در بیماران مبتو جدای از کیهان نیستیافراد بی دلیل دوستدار تو رشد مغز فرایندی پیچیده الزوم عدم وابستگی به گوگل نیکولا تسلاتاثیر درجه حرارت بر عملکاپل ویژن پرو در تشخیص بیمهمجوشی هسته ای، انرژِی بسیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان هوشمندماجرای عجیب گالیلهطوفان زیباییاز کجا آمده ام و به کجا میوقاحت و تمسخر دیگرانحس و ادراک سی و هفتمبه جای تولید، بیشتر گوش ککوری گذرای ناشی از موبایداروهای ضد بیماری ام اس وپرتوهای صادر شده از سیاهبرای زندگی سالم، یافتن تمغزهای کوچک بی احساسدست بالای دستتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)التهاب شریان تمپورالزمزمه ات مانده در گوشممنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانهورمون شیرساز یا پرولاکتساختن آیندهجهان شگفت انگیزویتامین کا در سبزیجاتعلم و روحاز تکینگی تا مغز از مغز تخواندن، دوست روزهای سختبی هیچ می ایی و بی هیچ میرکار با یگانگی و یکپارچگیماشین دانشداروی جدید برای دیابتآنچه واقعیت تصور میکنیم برخی درمان های Spinal Muscular Atفواید روزه داری متناوبنقش نظریه تکامل در شناساذرات کوانتومی زیر اتمی قتوت زیاد بخوریدامیدی تازه در درمان سرطانگاه از درون مجموعه با نگزونا به وسیله ویروس ابله منابع جدید انرژیتبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی سختی در بلند شدن از روی صجوسازی مدرنواقعیت تقویت شدهعوارض ازدواج و بچه دار شدواقعیت خلا و وجود و درک معید نوروز مبارکاز تکینگی تا مغز از مغز تخود جسم و یا تصویربیماری الزایمرکشف مکانیسم عصبی خوانش پمدل همه جانبه نگر ژنرالیدر مانهای کمر دردآیا مصرف مولتی ویتامین هبزرگترین خطایی که مردم مفروتنی معرفتینقش ذهن و شناخت در حوادث رنگین کمانتکامل فردی یا اجتماعیاندوهگین نباش اگر درب یا نادیدنی ها واقعی هستندزبان و کلمه حتی برای کسانمنبع هوشیاری کجاست قسمت ترازودونابزارهای پیشرفته ارتباط هوش مصنوعی از عروسک بازی سردرد عروقی میگرنحفره در مغزواکسن سرطانعشق به هفت مرتبه ی شناختیاز تکینگی تا مغز، از مغز خبر مهم تلسکوپ هابلبیندیشگویید نوزده و ایمنی ساکتمرگ و سوال از قاتلدر جراحی کمر عجله نکنیدآیا احتمال دارد رویا از آتفاوت مغز انسان و میمون هفرزندان زمان خودنقص های سیستمی ایمنیروبات کیانتکامل ساختار رگهای مغزی انسان در هستی یا هستی در نرمش های مفید برای درد زاسفر نامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتست آر ان اس دز میاستنی گاثرات مفید روزه داریهوش مصنوعی در قضاوت های اشواهدی از دنیسوان(شبه نئحلقه های اسرارآمیزوزوز گوشپیامهای کاربراناز سایه بگذرخطرات هوش مصنوعیبا آتش، بازی نکن و بعد از گذشته را دفن کنمسئولیت در برابر محیط زیدرمان ژنتیکی برای نوآوریآیا راهی برای بهبود وضعیتلقین اطلاعات و حافظهقلب دروازه ی ارتباطنه ناامیدی بلکه ارتقاروش هایی ساده برای کاهش اتاثیر نگاه ناظر هوشیار باوکرلیزوماب داروی جدید شچرا خشونت و تعصبسلول بنیادی و ای ال اسمنشاء کوانتومی هوشیاری اشانس یا تلاشتصور از زمان و مکاناختلال در شناسایی حروف و هوش عاطفی قسمت هفتمحرکات چشم، ترجمه کننده ی یاری خدا نزدیک استاستیفن هاوکینگ در تفسیر باربر دیگران نباشپوشاندن خود از نورمعاینه قبل از نوار عصب و درمان جدید سرطانآثار باستانی تمدن های قدریسپریدونتمدن زیر آبقدم زدن و حرکت دید را تغینوار مغز با توضیح دکتر فاتاثیر گیاه خواری بر رشد واین اندوه چیستنشانه های بیداری روحیسندرم پیریفورمیستغییر دیگران یا تغییر خومیهمانهای ناخوانده عامل شباهت زیاد بین سلول هاي عارتباط میکروب روده و پارهوش، ژنتیکی است یا محیطیحس و ادراک قسمت چهل و سومکلام و زبان، گنجینه ای بسدین، اجباری نیستاطلاع رسانی اینترنتیبحثی در مورد عملکرد لوب فپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز ناتوان از توجیه پیدادروغ نگو به خصوص به خودتتهدیدهای هوش مصنوعیآسیب روانی شبکه های اجتمراه پیروزی در زندگی چیستلوزالمعده(پانکراس)مصنوعنور از عمق تاریکیتاثیر تغذیه بر سلامت رواایا تکامل هدفمند استهمه چیز در زمان مناسبسیگار عامل افزایش مرگ ومجنگ و تصور از جنگمکانیزمهای دفاعی در برابصدای بم با فرکانس پایین، ارزش حقیقی زبان قسمت اولهدف از تکامل مغزحس و ادراک قسمت بیست و چهبلندی در ذهن ما درک بلندیکندر در بیماریهای التهابدانشمندان نورون مصنوعی سبدون پیر فلکپختگی پس از چهل سالگي به مغز ابزار بقای برتر مادیدرگیری مغزی در سندرم کووتو دی ان ای خاص ميتوکندريافزایش قدرت ادراکات و حسرشد مغز علت تمایل انسان بمقاومت به عوارض فشار خون نیاز به آموزش مجازی دیجیتاثیر درجه حرارت بر عملکاپی ژنتیکهمدلی و هوش عاطفیسکوت و نیستیجهان هوشیارماده ی تاریکطولانی ترین شباز کسی که یک کتاب خوانده وقت نهيب هاي غير علمي گذشحس و ادراک- قسمت پنجاه و به خوبی های دیگران فکرکنکی غایب شدی تا نیازمند دلداروهای ضد تشنج با توضیح پرتوزایی از جسم سیاهبرخی ملاحظات در تشنج های مغز، فقط گیرندهدستورالعمل مرکز کنترل بیتوهم چیستام آر آی جدید با قدرت شگفچگونه انتظارات بر ادراک زنان باهوش ترمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانهوش فوق العاده، هر فرد اسساختن آینده، بهترین روش جهان شگفت انگیز و بی زمانویتامین بی 12 در درمان دردعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاز تکینگی تا مغز از مغز تخواب زمستانی سلول های سربی ذهن و بی روحکارهای کوچک، بی ارزش نیسمبانی ذهنی سیاه و سفیدداروی جدید ضد فشار خونآنچه حس می کنیم، نتیجه ی برخی روش های تربیتی کودکفواید زیاد دوچرخه سوارینقش هورمون های تیروئید دذرات کوانتومی زیر اتمی قتوسعه هوش مصنوعی قادر اسامگا سه عامل مهم سلامتنگاه حقیقی نگاه به درون ازیان غذاهای پرچربمناطق خاص زبان در مغزتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی سدسازی روش مناسب برای مقجامعه ی آسمانی