دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

اختلال در شناسایی حروف و اعداد نوشته شده

اختلال در شناسایی حروف و اعداد نوشته شده
گاهی با فردي مواجه هستیم که صداها را می شناسد و حتی می‌تواند، نظرات خود را بنویسد ولی قادر به شناسایی متون نوشته شده نیست. این مورد ناتوانی در خواندن خوانده میشود(الکسيا) و ممکن است همراه با ناتوانی در نوشتن هم باشد.
به شکل خالص آن، agnosic alexia or alexia without agraphia or pure word blindness) می گویند و در این حالت به نظر می رسد، فرد اصلا قادر به دیدن مطالب نوشته شده نیست. در این بیماران توانایی خواندن به شکل وسیعی مختل است ولی دیگر توانایی های زبان مانند نامیدن، تکرار سخنان، نامگذاری بر اشیا و درک شنوایی و نوشتن، معمولا سالم است. این بیماری را فردی به نام ژوزف ژول دژرين در سال 1892 میلادی، توصیف کرد و از این رو به آن سندرم دژرينهم گفته می شود.
این بیماری در نتیجه ضایعات یا ضربه های مغزی و به صورت اکتسابی حاصل می شود. ضایعه در شریان پشتی مغز در سمت چپ- که به دم ساختمانی به نام کورپوس کالوزوم(واسط ارتباط دو نیمکره مغزی) و قشر بینایی چپ خونرسانی می کند- ایجاد می شود. این بیماران می توانند بنویسند ولی قادر به خواندن نیستند حتی آنچه را- که خودشان نوشته اند- نمی توانند بخوانند!
در این بیماران چون مسیرهای بینایی و نه مسیرهاي شنوایی درگیر می شود فرد نمي تواند بخواند ولی اگر کسي عبارت ها را با صداي بلند بخواند، می‌تواند مطلب را درک کند. در این بیماران نیمکره چپ بینایی قادر به درک اطلاعات نیست پس بیمار ناچار، فقط از نیمکره راست بینایی برای دیدن استفاده مي کند و می‌دانیم برای درک مطالب دیده شده در قشر بینایی راست، لازم است اطلاعات به مرکز ادراک و زبان در نیمه چپ مغز منتقل شود.(مرکز درک و زبان در نیمه چپ مغز است.) این انتقال از طریق کورپوس کالوزوم است که دیدیم دم کورپوس کالوزوم در این بیماری آسیب می بیند و نمي تواند اطلاعات را منتقل کند.
چه خواهدشد؟
آنچه را فرد می بیند، درک نمی کند و نمي تواند بیان کند.
مرکز زبان، مرکز مهمی در انسان است و همانطور که قبلا در همین کانال بیان شد از دو بخش درکی و بیانی تشکیل می شود. بخش درکی(ورنيکه)و بخش بياني(بروکا)نام دارد. یعنی فرد آنچه را می بیند، می شنود، ميبوید یا لمس میکند، در منطقه درکی یا ورنيکه، درک می کند و پس از درک مطلب، اطلاعات به بخش جلویی یا بروکا منتقل می شود و فرد می تواند آن را بیان کند.
دیدن اشیا سبب ایجاد پیام های الکتریکی در بخش پشتی مغز ميشود و این اطلاعات از بخش پشتی مغز به قسمت های جلوتر می رود.
ولی اطلاعات دیده شده در نیمه چپ بینایی وارد نیمکره راست ميشود ولی برای انکه تحلیل و درک شود باید از دمکورپوس کالوزوم و از خط وسط بگذرد و به نیمه چپ مغز بیاید تا درک و بیان شود، ولی اگر دمکورپوس کالوزوم خراب باشد، اطلاعات نیمه چپ بینایی درک و بیان نمی‌شود.
حالا فردی را تصور کنید که به دلیل ضایعه عروقی، قادر به دیدن نیمه راست بینایی نیست و تنها بخش قابل استفاده، نیمکره راست است و به دلیل ضایعه در کورپوس کالوزوم قادر به انتقال اطلاعات بینایی به نیمه چپ مغز- برای درک و بیان آنچه دیده‌است- نمی‌باشد!
توجه:
با اینکه این بیماران قادر به خواندن مطالب نوشته شده و اعداد نيستند ولی به صورت شگفت انگیزی می توانند جمع و تفریق یا ضرب را در اعداد نوشته شده، انجام دهند مثلا اگر 6-8 به آنها نشان داده شود- اگر بخواهد بخواند- آن را مثلا 3-6 میخواند ولی اگر جواب تفریق از او پرسيده شود جواب درست میدهد! اگر مرکز درک و تصميم، کاملا در قسمت چپ مغز است و در این بیماران امکان انتقال اعداد دیده شده در نیمه چپ بینایی به مرکز درک نیست، چگونه اين محاسبات را درست انجام مي دهند؟؟ این سوال ما را در برابر پرسش های زیاد ديگري در مورد استقرار مرکز هوشیاری، در نیمه چپ مغز قرار ميدهد(توصیه می شود به تدریس اراده ازاد آیا حقیقت است یا توهم از دکتر توفیق مسرور در همین کانال، مراجعه شود)
مطلب قابل توجه دیگر، درک بهتر کلماتی است که قابل تصورتر به صورت تصویر، است.
به امید شفای همه این بیماران
Cohen, L. (2000). Calculating Without Reading: Unsuspected Residual Abilities In Pure Alexia. Cognitive Neuropsychology. 17(6): 563583.
Roberts, DJ; Lambon Ralph, MA; Woollams, AM (July 2010). When does less yield more? The impact of severity upon implicit recognition in pure alexia.Neuropsychologia. 48 (9): 24372446.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ریسپریدونگل خاردار، زیباستمرز جدید جستجو و اکتشاف، برخی سيناپسها طی تکامل و آیا همه جنایت ها نتیجه بیسندرم کووید طولانیفرد موفقتوسعه برخی شغل ها با هوش جمجمه انسان های اولیهنمیتوان بر سیاه سیاه نوششبیه سازی سیستم های کواناندوه در دنیا استنرمشهای مهم برای تقویت عمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل پلاستیک به کربن و سحس و ادراک قسمت هشتاد و شابزار بقای موجود زنده از دیروز و امروزهوش مصنوعی در قضاوت های ااز تکینگی تا مغز از مغز تورزش و میگرندرک نیازمند شناخت خویش ابیماری بیش فعالیراه پیروزی در زندگی چیستگیرنده باید سازگار با پیمشاهده آینده از روی مشاهبسیاری از مجرمان، خودشانآیا احتمال دارد رویا از آسیلی محکم محیط زیست بر انقله سقوطتکینگیجهان معناچه زیاد است بر من که در ایصبور باشانسان جدید از چه زمانی پاچراروياها را به یاد نمی آمنبع خواب و رویاترکیب حیوان و انسانحس و ادراک قسمت سی و ششماتفاق و تصادفدانشمندان روش هاي جدیدی هوش عاطفی قسمت هفتماز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری مهارت های جدید ددرختان چگونه بر تشکیل اببیوگرافیرشد مغز علت تمایل انسان بتفاوت مغز انسان و میمون هگزارش یک مورد جالب لخته ومعرفت و شناختآیا راهی برای بهبود وضعیسیستم تخلیه ی مغز بینشی نقبل و بعد از حقیقتتکامل زبان انسان از پیشیجهان در حال ایجاد و ارتقانوار مغز، ترجمه ی فعالیت ضررهای شکر بر سلامت مغزاولین دارو برای آتاکسی فنظریه ی تکامل در درمان بیموجود بی مغزی که می تواندخلاصه ای از مطالب همایش ماحساسات کاذبداروی جدید s3 در درمان ام اساس انسان اندیشه و باور هوشیاری کوانتومیکفش و کتابذهن چند جانبه نیازمند نگبا خدا باشزمان، اندک استتلقین اطلاعات و حافظهپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز اندامی تشنه ی انرژی اساهچاله ها تبخیر نمیشودآثار باستانی تمدن های قدلمس کوانتومیتاثیر مشاهده بر واقعیت بجوانان وطنایمپلانت مغزی کمک میکند نوروز مبارکعقل مجادله گرهمه چیز، ثبت می شودمیدان مغناطيسي زمین بشر خواص هلو برگ هلوادب برخورد با دیگرانداروی ضد چاقیاصفهان زیباهدف یکسان و مسیرهای مختلذرات کوانتومی زیر اتمی قکمردرد با پوشیدن کفش منابازگشت از آثار به سوی خداپیر شدن حتمی نیستزونیسومایدتمدن زیر آبمغز بزرگ چالش است یا منفعسخن نیکو مانند درخت نیکوآسيب میکروواسکولاریا آسلزوم گذر انسان از حدها و تاثیر گیاه خواری بر رشد وجراحی هوشیار مغزایا کوچک شدن مغزانسان العلت خواب آلودگی بعد از خوخورشید مصنوعیهمراهی میاستنی با برخی سما تحت کنترل ژنها هستیم یارتباط بین هوش طبیعی و هوهستی ما پس از شروعی چگال در هم تنیدگی کوانتومیاعتماد به خودرنگین کمانکودک ایرانی که هوش او از ماده، چیزی نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیزبان چهار حرفی حیات زمینتو یک جهان در مغز خودت هستسلیم ارتباط با من برترچقدر به چشم اعتماد کنیمسردرد میگرنافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه حافظه را قویتر کنیمن، ما یا چی؟تاثیر ترکیبات استاتین (سحقیقت غیر فیزیکیاگر نیروی مغناطیس نباشد عبارت های مبهم مانند انرخدای رنگین کمانهوش مصنوعی می تواند بر احاز نخستین همانند سازها تویتامین E در چه مواد غذایدرمان نگهدارنده ی اعتیادبه نقاش بنگرروبات کیانکاهش مرگ و میر ناشی از ابمحدودیت درک انسانبر کسی اعتماد نکن مگر اینآلودگی هوا چالش قرن جدیدزدودن نقص از هوش مصنوعیفن آوری های جدید علیه شناتوقف؛ شکستتصویر زیبا از سلولنقش آتش در رسیدن انسان بهشناخت و معرفت، و نقش آن دالگوبرداری از طبیعتچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکحافظه ی ما انسان ها چرا مابزار بقا از نخستین همانغار افلاطوندل به دریا بزنهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز و از مغز واقعیت و مجازدرمان ام اس(مولتیپل اسکلبه سخن توجه کن نه گویندهروش هایی برای جلوگیری از کتاب، سفری به تاریخمرکز هوشیاری، روح یا بدن برخی نکات از گاید لاین پرآنتی بادی منوکلونال در دسلول های بنیادی منابع و افارغ التحصیلان، فقیر و دتوهم و خیالتغییرنقش زبان در سلطه و قدرت اشکستگی لگن یا سکته ی مغزیامیدی به این سوی قبر نیستنباید صبر کرد آتش را بعد منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر حس و ادراک قسمت 78ابزار بقا از نخستین هماندو سوی واقعیتهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کرونادرمان سرگیجه بدون نیاز ببیماری لبر و نابینایی آندرمان سرگیجه بدون داروبیماری میاستنی گراویسریسدیپلام تنها داروی تایگل درون گلدانمرزهای حقیقی یا مرزهای تبرداشت مغز ما از گذر زمانآیا هوش مصنوعی می تواند نسندرم گیلن باره به دنبال فرد یا اندیشهتوصیه های سازمان بهداشت جنین مصنوعینمای موفقیتشبکه های مصنوعی مغز به دراندوه دردی را دوا نمیکندچرا ماشین باید نتایج را پمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل تراکت صوتی مصنوعی حس و ادراک قسمت پنجمابزار بقای موجود زنده از دیسک گردنهوش مصنوعی در کامپیوترهااز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش بهترین درمان بیش فعدرک و احساسبیماری تی تی پیراه انسان شدن، راه رفتن وگالکانزوماب، دارویی جدیمشاهدات آمیخته با اشتباهبسیاری از بیماری های جدیآیا بدون ناظر هوشمند هم بسینوریپا داروی ترکیبی ضدقلب های سادهتکامل فردی یا اجتماعیجهان معکوسنه عدم مطلق بلکه عدم با قصبور باشانسان خطرناکترین موجودچراروياها را به یاد نمی آمنتظر نمان چیزی نور را بهحس و ادراک قسمت سیزدهماتوبان اطلاعات و پلِ بیندانشمندان روشی برای تبدیهوش عاطفی قسمت یازدهاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری هوش مصنوعی، عمیقدرختان اشعار زمینبیان ژن های اسکیزوفرنی درشد در سختی استتفاوت ها و تمایزها کلید بگشایش دروازه جدیدی از طرمغز فکر میکند مرگ برای دیآیا راهی برای رفع کم آبی سیستم تعادلی بدنقبل از آغازتکامل ساختار رگهای مغزی جهان ریز و درشتنوار عصب و عضلهضعیف و قویاولین دروغنظریه ی تکامل در درمان بیموجودات مقهور ژنها هستندخلاصه ای از درمان های جدیاخلاق و علوم اعصابداروی جدید لنفوم و لوکمیاستفاده از مغز، وزن را کمهوشیاری سنتی یا هوشیاری کفش بد، عامل مهم کمردردذهن هوشیار در پس ماده ی مبا طبیعت بازی نکنزمزمه ات مانده در گوشمتلاش ها برای کشف منابع جدپیوند مدفوعمغز انسان ایا طبیعتا تماسایه ی هوشیاریآدم عاقل، وقت خودش را هدرلووفلوکساسینتاثیر نگاه ناظر هوشیار بجواب دانشمند سوال کننده ایمپلانت نخاعی میتواند دنوروز یا روز پایانیعقل در جهان جدید، عجیب اسهمه ی سردردها بی خطر نیستمیدان های مغناطیسی قابل خواص هندوانهادراک ما درک ارتعاشی است داروی ضد تشنج با قابليت تاصل بازخوردهدف یکسان، در مسیرهای مترفلکس وتری با توضیح دکتر کنفرانس تشنج هتل کوثر اصبازگشت به ریشه های تکاملپیراستامزونا به وسیله ویروس ابله تمدنی قدیمی در شمال خلیج مغز بزرگ چالشهای پیش روسخن و سکوتآسیب ها ناشی از آلودگی هونکاتی در مورد تشنجلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر گیاه خواری بر رشد وجراحی گردن همیشه برای دیایا این جمله درست است کسیعماد الدین نسیمی قربانی خوش قلبی و مهربانیهمراهی نوعی سردرد میگرنیمانند کودکان باشیدارتباط شگفت مغز انسان و فهشت توصیه برای کاستن از ددر هم تنیدگی کوانتومی و پاعتماد به خودرهبر حقیقیکودکان مهاجرماده، چیزی بیش از یک خلا بحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی علمی پیوند مغز سازبان نیاز تکاملی استتو کجای جهانیتسلیم شدن از نورون شروع منقش قهوه در سلامتیسردرد میگرن در کودکانافراد بی دلیل دوستدار تو نگاه من، نگاه تو و یا حقیمن، خود تو هستمتاثیر تغذیه بر سلامت رواحقیقت غیر قابل شناختاگر نعمت فراموشی نبود بسعجول نباشخدایی که ساخته ی ذهن بشر هوش مصنوعی متصل با مغزاز نخستین همانند سازها تویتامین کادرمان نابینایان آیا ممکنبه نادیدنی ایمان بیاورروح و آب حیاتکاهش التهاب ناشی از بیمامخچه فراتر از حفظ تعادلبرلیتیونآلودگی هوا و ویروس کروناسفر فقط مادی نیستفناوری هوش مصنوعی نحوه ختولید مولکول جدید توسط هتصویر زیبای اصفهاننقش انتخاب از طرف محیط، نشناخت حقیقت یا آرزوهای گالتهاب شریان تمپورالچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکحافظه ی هوش مصنوعیابزار بقا از نخستین همانغرور و علمدلایلی که نشان میدهد ما بهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسدرمان با سلول های بنیادیبهبود حافظه پس از رخدادهروش هایی ساده برای کاهش اکتابخانهمرکز حافظه کجاستبرخی نرمش ها برای درد زانآنتروبات؛ ترکیب سلول زندسلول های بدن تو پیر نیستنفاصله ها در مکانیک کوانتتوهم وجودتغییر الگوی رشد مغزی با زنقش سجده بر عملکرد مغزشگفت نیست من عاشق تو باشمامیدی تازه در درمان سرطانبرو و انرژی مداوممنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر حس و ادراک قسمت 82ابزار بقا از نخستین هماندولت یا گروهکهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگر کرونا ساخته شواکسن دیگری ضد کرونا از ددرمان سرطان با امواج صوتبیماری میاستنی گراویسریشه های مشترک همه ی موجوگل زندگیمزایای شکلات تلخ برای سلبرداشتت از جهان رو زیاد آیا هوش مصنوعی زندگی بشرسندرم پیریفورمیسفرد حساس از نظر عاطفی و بتوصیه های غیر دارویی در سجنگ هفتاد و دو ملت همه را نمایش تک نفرهشبکیه های مصنوعیاندوهگین نباش اگر درب یا چرا مردم با زندگی میجنگنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبدیل سلولهای محافط به سحس و ادراک قسمت پنجاهابزار بقای موجود زنده از دیستونی قابل درمانهوش مصنوعی در تفکر خلاق ااز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش در کمر درددرک کنیم ما همه یکی هستیمبیماری خود ایمن اعصاب محراه بی شکستگام کوچک ولی تاثیرگذارمطالبه ی حق خودبسیاری از بیماری های جدیآیا برای تولید مثل همیشه سیناپس، شگفتی خلقتقلب و عقلتکامل مادی تا ابزار هوشمجهان هوشمندنهایت معرفت و شناخت درک عصبر لازمه ی پیروزی استانسان در هستی یا هستی در چراغ های متفاوت و نور یکسمنتظر نتیجه ی کارهایت باحس و ادراک قسمت ششماتوسوکسیمایددانش، قفل ذهن را باز میکنهوش عاطفی قسمت پنجماز تکامل تا مغز، از مغز تیادگرفتن، آغاز حرکت است درد و درسبیان حقیقترشد، رسیدن به یک هدف نیستتفاوت ها را به رسمیت بشناپل جویی اصفهانمغز قلبآیاما مقهور قوانین فیزیکسیستم دفاعی بدن علیه مغز قبل از انفجار بزرگتکامل شناخت انسان با کشفجهان شگفت انگیزنوار عصب و عضلهطلوع و حقیقتاولین سلول مصنوعینظریه ی ریسمانمورد نادر همپوشانی دو بیخم شدن فضا-زماناخلاق پایه تکامل و فرهنگداروی جدید میاستنی گراویاستفاده از نظریه ی تکامل هوش، ژنتیکی است یا محیطیکل اقیانوس در یک ذرهذهن و زندگیبالای هر دستی، دستی هستزنان باهوش ترتلاش های جدید در ALSپیوند مدفوع در درمان بیممغز انسان برای ایجاد تمدسایه را اصالت دادن، جز فرآرمانگرای تخیلی نباشلوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر نگاه و مشاهده ناظر جواب سنگ اندازیایمپلانت استخوانی در آسینورالژیعقل سالمهمه جا خیر بکارمیدان های کوانتومی خلاخواص انارادراک، فراتر از آنچه معمداروی ضد تشنج با قابليت تاصل در هم تنیدگی و جهانی رفتار مانند بردهکنگره بین المللی سردرد دبازخورد یا فیدبکپیشینیان انسان از هفت میزیان غذاهای پرچربتمرکز و مدیتیشنترازودونمغز بزرگ و فعال یا مغز کوسخن پاک و ثابتآسیب روانی شبکه های اجتمچگونه مولکول های دی ان ایلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر گیاه خواری بر رشد وجز تو که را دارمایا ابزار هوشمندی یا مغز عنصر اصلی تعیین واقعیتخوش خیالی و خوش بینیهندسه ی پایه ایمانند آب باشارتباط شگفت انگیز مغز انو هر کس تقوای خدا پیشه کندر هم تنیدگی کوانتومی و داعتماد بی موردروی و منیزیم در تقویت استکودکان میتوانند ناقل بی ماست مالیبحثی درباره هوش و تفاوتهپروانه ی آسمانیزبان و کلمه حتی برای کسانتو کز محنت دیگران بی غمیتست نوار عصب و عضلهنقش مهاجرت در توسعه نسل اسردرد میگرنی در کودکانافزایش قدرت ادراکات و حسنگاه مادی غیر علمی استمنابع انرژي پاک سرچشمه حتاثیر حرکات چشم بر امواج حقیقت، آن چیزی نیست که جلاگر نعمت فراموشی نبود بسعدم توقف تکامل در یک انداخدایا جز تو که را دارمهوش مصنوعی و کشف زبان هایاز نشانه ها و آثار درک شدویتامین کا و استخواندرمان های اسرار آمیز در آبه هلال بنگرروح در جهانی دیگر استکاهش حافظه هرچند فرایندیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبرنامه و ساختار پیچیده مآلودگی هوا و پارکینسونسفر نامه سفر به بم و جنوب فواید روزه داری متناوبتولید مثل فقط با یک مادر تصویربرداری فضاپیمای آمنقش اتصالات بین سلولهای شناخت درون، شناخت بیرون؛ام آر آی جدید با قدرت شگفچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکحافظه انسان و حافظه ی هوشابزار بقا از نخستین همانغربال در زندگیدنیا فریب و سرگرمیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهدرمان تومورهای مغزی با ابهداشت خوابروش استفاده از بالش طبیکجای مغز مسئول پردازش تجمرکز حافظه کجاستبرخی نرمش ها برای زانوآنزیم تولید انرژی در سلوسلول بنیادی و ای ال اسفاصله ی همیشگی تصویر سازتوهم وجودتغییر خود یا تغییر دیگرانقش غذاها و موجودات درياشگفت انگیز بودن کیهانامگا سه عامل مهم سلامتچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاهخواری بر حس و ادراک قسمت 87ابزار بقا از نخستین هماندونپزیل در بیماران قلبی هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطاندرمان ضایعات نخاعیبیماری های میتوکندریریشه های مشترک حیاتگلوله ی ساچمه ایمسمومیت دانش آموزان بی گبررسي علل احتمالي تغيير آیا هوش ارثی دریافتی از پسندرم پیریفورمیسفردا را نمیدانیمتوصیه هایی در مصرف ماهیجنگ و تصور از جنگچند نرمش مفید برای کمردرشباهت مغز و کیهاناندام حسی، درک از بخش هایچرا مغز انسان سه هزار سالمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتبر را بردارحس و ادراک قسمت پنجاه و یابزار بقای موجود زنده از دژا وو یا اشنا پنداریهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز- از مغزتوزن حقیقی معرفت و شناختدرک احساسات و تفکرات دیگبیماری دویکراه طولانی را به سلامت گذگامی در درمان بیماریهای مطالبی در مورد تشنجبشکه ای که ته نداره پر نمآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسیگار عامل افزایش مرگ ومقلب یا مغزتکامل مداومجهان هوشیارنهایت در بی نهایتصبر و واقعیتانسان عامل توقف رشد مغزنزاع ها بیهوده استمنتظر زمان ایده آل نشوحس و ادراک قسمت شصت و هشتاتصال مغز و کامپیوتردانش، یک انسان را ناسازگهوش عاطفی قسمت اولاز خود رها شویادآوری خواب و رویادرد باسن و پا به دلیل کاهبیداری معنوی یعنی دوستی ز گهواره تا گورتفاوت های بین زن و مرد فقپل خواجو اصفهانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهآگاهی فراتر از آگاهیسکوت و نیستیقبرستان ها با بوی شجاعتتکامل، نتیجه ی برنامه ریجهان شگفت انگیز و بی زماننوار عصب و عضلهطلای سیاهاوکرلیزوماب داروی جدید شنظریه ی ریسمان و هوشیاریموسیقی نوخونریزی مغز در سندرم کوواختلا ل در خود عضلهداروی جدید کنترل قند خوناستفاده از هوش مصنوعی در هوض مصنوعی زندهکلمات بلند نه صدای بلندذهن و شیمی بدنبالاترین هدف از دولتزنجیرها را ما باید پاره کتلاش های جدید در درمان فرپیوند مغز و سر و چالشهای مغز انسان برای شادمانی طساخت سلول عصبی حتی پس از آرام باشلوتیراستامتاثیر نگاه انسان بر رفتاجوسازی مدرنایمان به رویانورالژی تریژمینالعقلانیت بدون تغییرهمیشه چیزی برای تنهایی دمیدان بنیادین اطلاعاتادغام میان گونه های مختلداروی ضد تشنج توپیراماتاصل علت و تاثیررفتار وابسته به شکلکنگره بین المللی سردرد دبازسازي مغز و نخاع چالشی پیشرفت های باور نکردنی دزیباترین چیز در پیر شدنتمرکز بر هدفترازودونمغز بزرگترین مصرف کننده سخت ترین حصارآسیب عصب پا به دنبال اعتیچگونه میتوان با قانون جنلزوم عدم وابستگی به گوگل تاثیر گیاه خواری بر رشد وجستجوی متن و تصویر به صورایا بیماری ام اس (مولتیپعوامل موثر در پیدایش زباخوشبختی چیستهندسه ی رایج کیهانماه رجبارتباط شگفت انگیز مغز انوفور و فراوانیدر هر سوراخی سر نکناعتیاد و تلاش های درمانی رویکردهای جدید ضایعات نخکودکان گذشته به آینده فکماست مالی با هوش انسانیبحثی درباره احساسات متفاپرواز از نیویورک تا لوس آزبان و بیان نتیجه ساختماتو پیچیده ترین تکنولوژی تست کم هزینه ی بزاق برای نقش میدان مغناطیسی زمین سردرد و علتهای آنافزایش میل جنسی با خوردن نگاه محدود و تک جانبه، مشمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر دوپامین و سروتونینحقایق ممکن و غیر ممکناگر با مطالعه فیزیک کوانعدم تعادل دوپامین، فقط بخرما منبع بسیار خوب آنتی هوش مصنوعی یا حماقت طبیعاز نظر علم اعصاب یا نرووسویتامین کا در سبزیجاتدرمان های بیماری آلزایمربه کدامین گناه کشته شدندروح رهاییکاهش دوپامین عامل بیماریمخچه ابزاري که وظیفه آن فبرنامه ی مسلط ژنها در اختآلزایمرسفر به مریخ در 39 روزفواید روزه داری متناوبتولید مثل اولین ربات های تصور ما ازمشکلات و واقعینقش تیروئید در تکامل مغزشناسایی تاریخچه ی تکاملیام اس و سرطانچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکحباب های کیهانی تو در توابزار بقا از نخستین همانمقالاتدنیا مکانی بسیار اسرارآمهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهدرمان تشنجبهداشت خواب، امروز در جهروش جدید تولید برقکرونا چه بر سر مغز می آورمرکز خنده در کجای مغز استبرخی نرمش های گردنآواز خواندن در قفس، نشانسلول بنیادی در درمان ایدفتون های زیستیتوهم بی خداییتغییر دیگران یا تغییر خونقش غذاها و موجودات درياشگفت زده و حیران باشاما شما از دید خفاش کور هچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژِیم غذایی بر میگحس و ادراک قسمت چهلابزار بقا از نخستین هماندوچرخه در کاهش دردهای کمهوش مصنوعی از عروسک بازی هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطاندرمانهای بیماری پارکینسبیماری های مغز و اعصاب و ریشه های اخلاقگلوئونمسمومیت دانش آموزان، قمابررسی مغز با امواج مادون آیا هوش سریعی که بدون احسسندرم پای بی قرارفرزندان زمان خودتوضیحی ساده در مورد هوش مجنگ داده هاچند جهانیشباهت مغز با کیهان مادیانرژی بی پایان در درون هرچرا مغزهای ما ارتقا یافت منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتحریک الکترومغناطیسی مغحس و ادراک قسمت پنجاه و دابزار بقای موجود زنده از دژاوو یا آشناپنداریهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز، از مغز وزوز گوشدرک تصویر و زبان های مخلتبیماری دیستروفی میوتونیرابطه تشنج و اوتیسمگامی در درمان بیماریهای مطالعه ای بیان میکند اهدبشریت از یک پدر و مادر نیآیا تکامل و تغییرات ژنتیسیاهچاله هاقلب دروازه ی ارتباطتکامل چشمجهان های بسیار دیگرنهادینه سازی فرهنگ اختلاصبر بسیار بایدانسانیت در هم تنیده و متصنزاع بین جهل و علم رو به پمنحنی که ارتباط بین معرفحس و ادراک قسمت شصت و دواثر مضر مصرف طولانی مدت ردائما بخوانهوش عاطفی قسمت دهماز درخواست ها جدا شویاری خدا نزدیک استدرد زانو همیشه نیاز به جربیداری و خواب کدام بهتر ازمین در برابر عظمت کیهانتفاوت های تکاملی در مغز وپلاسمای غالبمغز مانند تلفن استآپومورفین در پارکینسونسکوت، پر از صداقدم زدن و حرکت دید را تغیتکثیر سلول در برابر توقف جهانی که نه با یک رخداد و نوار عصب و عضلهطوفان فقر و گرسنگی و بی سايندگان چگونه خواهند دیدنظریه تکامل در درمان بیمموسیقی هنر مایع استخونریزی مغزی کشندهاختلاف خانوادگی را حل کنداروی جدید آلزایمراستفاده از انرژی خلاهیچ نقطه ای مرکزی تر از اکلوزاپین داروی ضد جنونذهن پر در برابر آگاهیباهوش ترین و با کیفیت تریزندگی فعال و مثبت روند آلتلاش های جدید در درمان سرپیوند اندام از حیوانات بمغز انسان برای شادمانی طساخت شبکه عصبی مصنوعی با آرامش و دانشلوزالمعده(پانکراس)مصنوعتاثیر نگاه انسان بر رفتاجامعه ی آسمانیاین پیوند نه با مغز بلکه نوزاد ناشنوای متولد شده،عقیده ی بی عملهمیشه چشمی مراقب و نگهبامیدازولام در درمان تشنج ادغام دو حیطه علوم مغز و هدف از تکامل مغزداروی ضد جنون در درمان تیاصل عدم قطعیت از کوانتوم رفتار اجتماعی انسان، حاصکنترل همجوشی هسته ای با هباغچه ی منپیشرفت های جدید علوم اعصزیباترین چیز در افزایش ستمرکز بر امروزتراشه مغز بدون واسطه ی دمغز حریص برای خون، کلید تسخت ترین کار، شناخت خود اآسانی موفقیتچگونه مغز ما، موسیقی را پمقاومت به عوارض فشار خون تاثیر گیاه خواری بر رشد وجستجوی هوشیاری در مغز ماایا بدون زبان میتوانیم تعوامل ایجاد لغت انسانی و خوشبختی دور از رنج های مهندسه بنیادینماهیچه ی صبرارتباط غیرکلامی بین انساوقاحت و تمسخر دیگراندر والنتاین کتاب بدید هماعتیاد را به دور بیندازرویا و واقعیتکودکان خود را مشابه خود تماشین های دارای روحبحثی درباره احساساتی غیرپروتئین های ساده ی ابتدازبان و بیان، در سایه پیشرتو آرامش و صلحیتست آر ان اس دز میاستنی گنقش محیط زندگی و مهاجرت دسردرد به دلیل مصرف زیاد مافزایش مرگ و میر سندرم کونگاه کلی نگرمنابع انرژی از منابع نهفتاثیر دپاکین بر بیماری محل مشکلاگر تلاش انسان امروز براعدم درکخسته نباشی باباهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی 12 در درمان درددرمان های بیماری اس ام ایبه امید روزهای بهترروزه داری متناوب، مغز را کاهش سن بیولوژیکی، تنها مخچه تاثیر گذار بر حافظهبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱آلزایمر در جوانانسفر به درون سفری زیبافواید زیاد دوچرخه سواریتولید یا دریافت علمتصور از زمان و مکاننقش حفاظتی مولکول جدید دشناسایی زبان حیوانات با ام اس یا تومور؟چالش های ایستادن بر دو پامنابع بی نهایت انرژی در دتاثیر درجه حرارت بر عملکحباب هایی تو در توابزار بقا از نخستین همانتاثیر ویتامین دی بر بیمادنیای شگفت انگیز کوانتومهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مدرمان جدید ALSبهداشت خواب، رمز حافظه ی روش صحبت کردن در حال تکامکریستال هامرگ چیستبرخی یونها و مولکول های مآینه در اینهسلول بنیادین از مخاط بینفروتنی معرفتیتوهم تنهاییتغییر دادن ژنها آیا روزی نقش غذاها و موجودات درياشگفتی های نقشه ی ژنتیکیامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنتایج نادانی و جهلمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر سلامت دستگاه گوارشحس و ادراک قسمت چهل و هفتابزار بقا از نخستین هماندوچرخه سواری ورزشی سبک و دوپامین قابل حل در آبهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ضد اعتیاددرماندگی به دلیل عادت کربیماری های ژنرالیزه ی عصرژیم های غذایی و نقش مهم گمان میکنی جرمی کوچکی در مسیر دشوار تکامل و ارتقابررسی و اپروچ جدید بر بیمآیا هشیاری کوانتومی وجودسندرم پس از ضربه به سرفرضیه ای جدید توضیح میدهتوضیحات دکتر فاطمی در موجنبه های موجی واقعیتچند جهانیشباهت های ریشه ای چند بیمانرژی تاریکچرا ویروس کرونای دلتا وامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتحریک عمقی مغزحس و ادراک قسمت پنجاه و سابزار بقای موجود زنده از دگرگونی های نژادی و تغییهوش مصنوعی درمانگر کامپیاز تکینگی تا مغز، از مغز وسواس، بیماری استدرک حقیقت نردبان و مسیری بیماری سلیاکرادیوی مغز و تنظیم فرکانگاهی لازم است برای فهم و معمای اخلاقی قطاربعد پنجمآیا تراشه ها داخل مغز، میسیاهچاله های فضایی منابعقلب روباتیکتکامل و ارتقای نگاه تا عمجهان هایی در جهان دیگرچهار میلیارد سال تکامل بصد قدح، نفتاده بشکستانسانیت در برابر دیگراننزاع بین علم و نادانی رو منشأ اطلاعات و آموخته ها حس و ادراک قسمت شصت و ششاثرات فشار روحی شدیددارچینهوش عاطفی قسمت دوماز دست دادن دم در پیشینیاژن همه چیز نیستدردهای سال گذشته فراموش بیرون اصل است یا درونزمین زیر خلیج فارس تمدنی تفاوت های زبانی سرمنشا تپمبرولیزوماب در بیماری چمغز مادران و کودکان در زمآپومورفین در پارکینسونسکوت، در برابر گزافه گویقدرت مردمتأثیر نیکوتین سیگار بر مجهانی که از یک منبع، تغذینوار عصب و عضله مهم در تشطوفان بیداریايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیممیلر فیشر نوعی نادر از گیخونریزی مغزی کشنده ولی قاختلال حرکتی مانند لرزش داروی جدید آلزایمر تاییداستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز همیشگی نیستکلید نزدیک و نگاه تو بر فذهن تو همیشه به چیزی اعتقباور و کیهان شناسیزندگی هوشمند در خارج از زتلاش های جدید شرکت نورالمغز انسان رو به کوچک تر شساخت شبکه عصبی با الفبای آرامش و سکونلیروپریم داروی ترکیبی ضدتاثیر هوش مصنوعی بر مغزجاودانگی مصنوعیاین اندوه چیستنوسانات کوانتومی منبع ماعلم و ادراک فقط مشاهده ی خواص اردههمیشه اطمینان تو بر خدا بمکان زمان یا حافظه زمانارتقا و تکامل سنت آفرینش هدف از خلقت رسیدن به ابزادارویی خلط آوراصل، روان و نفس استرقیبی قدرتمند در برابر مکنترل جاذبهبترس از اینکه کسی، به درگپیشرفت در عقل است یا ظواهزیر فشار کووید چه باید کرتمساح حد واسط میان مغز کوتراشه ها روی مغزمغز در تنهایی آسیب میبینسختی ها رفتنی استآشنا پنداریچگونه مغز پیش انسان یا هممقایسه رقابت و همکاریتاثیر گیاه خواری بر رشد وحفره در مغزایا تکامل هدفمند استعواملی که برای ظهور لغت اخیالپردازی نکنهندسه در پایه ی همه ی واکماپروتیلینارتروز یا خوردگی و التهاوقت نهيب هاي غير علمي گذشدر یک فراکتال هر نقطه مرکاعداد بینهایت در دنیای مرویا و کابوسکودکان را برای راه آماده ماشین دانشبحران ذهن فیلمی قابل تامپروتز چشمزبان و تکلم برخی بیماریهتو افق رویداد جهان هستیتشنچ پانایوتوپولوس تشنج نقش مرکز تنفس سلولی در بیسردرد تنشنافزایش سرعت پیشرفت علوم نگاه انسان محدود به ادرامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر داروهای ضد التهاب حلقه های اسرارآمیزاگر خواهان پیروزی هستیعدالت برای من یا برای همهخطا در محاسبات چیزی کاملهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی هفدهدرمان های جدید ALSبه بالا بر ستارگان نگاه کروزه داری و التهاب زیانبکایروپاکتیک چیستمخاطب قرار دادن مردم، کابرین نت به جای اینترنتآملودیپین داروی ضد فشار سفر تجهیزات ناسا به مریخ فیلم کوتاه هیروشیما از هتولید پاک و فراوان انرژیتصاویر زیبای رعد و برقنقش حیاتی تلومر دی ان آ دشناسایی سلول های ایمنی اامواجی که به وسیله ی ماشیچالش کمبود اندام برای پیمنابع جدید انرژیتاثیر درجه حرارت بر عملکحد و مرزها توهم ذهن ماستابزار بقا از نخستین همانصفحه اصلیدنیایی پر از سیاهچاله هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار درمان جدید مولتیپل میلومبوزون هیگز چیستروشهای نو در درمان دیسک بکریستال زمان(قسمت اولمرگ و میر پنهانبرخی اثرات مضر ویتامین دآیندهسلول عصبی شاهکار انطباق فروتنی و غرورتوهم جداییتغییر زودتر اتصالات مغزینقش غذاها در کاهش دردهای شگفتی های زنبور عسلانفجار و توقف تکاملی نشانتاران، جذب کنمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر عصاره تغلیظ شده گیحس و ادراک قسمت چهل و هشتابزار بقا از نخستین هماندورترین نقطه ی قابل مشاههوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن علیه سرطاندرها بسته نیستبیماری های روانی با تاثیرژیم های غذایی و نقش مهم گنجینه ای به نام ویتامین مسئول صیانت از عقیده کیسبررسی ژنها در تشخیص بیماآیا واکنش های یاد گرفته وسندرم جدایی مغزفساد اقتصادی سیتماتیک درتیوتیکسن داروی ضد جنونجنسیت و تفاوت های بیناییچند جهانی و علمشباهت کیهان و مغزانرژی تاریک که ما نمی توچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتحریک عمقی مغز در آلزایمحس و ادراک قسمت پنجاه و شابزار بقای موجود زنده از دانش قدرت استهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاز تکینگی تا مغز، از مغز وسیله، فقط دعا نیستدرک دیگرانبیماری شارکو ماری توثراز تغییرگاهی مغز بزرگ چالش استمعماری، هندسه ی قابل مشابعد از کروناآیا جنین انسان، هوشمندی سیاهچاله ها، دارای پرتو قلب را نشکنتکامل و ریشه ی مشترک خلقتجهان یکپارچهچهار ساعت پس از کشتار خوکصداقتانسان، گونه ای پر از تضادنزاع بین علم و جهل رو به پمنشاء کوانتومی هوشیاری احس و ادراک سی و هفتماثرات مفید قهوهداروهای مصرفی در ام اسهوش عاطفی قسمت سوماز روده تا مغزژن همه چیز نیستدردی که سالهاست درمان نشبیست تمرین ساده برای جلوزمان چیستتفاوت ایستایی و تکاپوپناه به بیابانمغز چون ابزار هوش است دلیآب زندگی است قسمت چهارمسکته مغزیقدرت و شناخت حقیقتتأثیر نگاه انسان بر رفتاجهانی پر از سیاهچاله یا پنوار عصب و عضله برای تاییطوفان زیباییايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیممیهمانهای ناخوانده عامل خواندن ، یکی از شستشو دهناختلال خواب فرد را مستعد داروی جدید ای ال اساستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز، چقدر حقیقی استکلید، در ناشناخته هاستباید از انسان ترسیدزندگی و داراییتلاش هایی در بیماران قطع مغز انسان رو به کوچکتر شدساختن آیندهآرامش عقللیس دگرامفتامین یا ویاستاثیر ویتامین دی بر بیماجایی برای یاد گرفتن باقی این ایده که ذرات سیاهچالنوشیدن چای برای مغز مفید علم و روحخواص بادامهمیشه به آنچه داری، خوشنمکانیک کوانتومی بی معنی ارتقا یا بازگشت به قبل ازهر چیز با هر چیز دیگر در تدارویی ضد بیش فعالی سیستاصلاح خطا با رفتن بر مسیررقابتی بی هدف یا رقابتی هکندن ریشه ی خودبحتی علمی درباره تمایل بپیشرفت ذهن در خلاقیت استزیرفون داروی ضد ام استنفس هوازی و میتوکندریتراشه ی هوش مصنوعی در مغزمغز را از روی امواج بشناسسختی در بلند شدن از روی صآشنا پنداریچگونه هموساپينس بر زمین مقابله ی منطقی با اعتراضتاثیر گیاه خواری بر رشد وحق انتخابایجاد احساساتعوارض ازدواج و بچه دار شدخانه ی تاریکهندسه زبانِ زمان استماجرای جهل مقدسارزش های وارونهوقتی فهمیدی خطا کردی برگدر کمتر از چند ماه سوش جدبقا با سازگارترین فرد اسرویا و خبر از آیندهکوری گذرای ناشی از موبایمبانی ذهنی سیاه و سفیدبخش فراموش شده ی حافظهپروتز عصبی برای تکلمزبان و شناخت حقیقت قسمت چتو انسانی و انسان، شایستتشنج چیستنقش نگاه از پایین یا نگاهسردرد سکه ایافسردگی و اضطراب در بیمانگاه از کنار و یا از روبرمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر داروی ضد تشنج سدیم حمله ویروس کرونا به مغزاپل ویژن پرو در تشخیص بیمعسل طبیعی موثر در کنترل بخطا در محاسبات چیزی کاملهوش مصنوعی الفاگواز واقعیت امروز تا حقیقتویتامین دی گنجینه ای بزردرمان های جدید میگرنبه بالاتر از ماده بیندیشروزه داری و بیمار ی ام اس کار امروز را به فردا نیندمدل همه جانبه نگر ژنرالیبرای یک زندگی معمولیآموزش نوین زبانسفر دشوار اکتشاففیلمی بسیار جالب از تغییتولید اندام با چاپ سه بعدتصادف یا قوانین ناشناختهنقش خرچنگ های نعل اسبی درشهر زیرزمینی در ژاپن براامیوتروفیک لترال اسکلروچالش دیدگاه های سنتی در بمناطق خاص زبان در مغزتاثیر درجه حرارت بر عملکحریص نباشابزار بقا از نخستین همانسوالات پزشکیدنیا، هیچ استهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقدرمان جدید میگرن با انتی بوزون هیگز جهان را از متلروشهای شناسایی قدرت شنواکریستال زمان(قسمت دوم)مرگ و میر بسیار بالای ناشبرخی اختلالات عصبی مثانهآینده ی انسان در فراتر ازسلول عصبی، در محل خاص خودفرگشت و تکامل تصادفی محض توهم جدایی و توهم علمتغییر عمودی سر انسان از پنقشه مغزی هر فرد منحصر بهشانس یا نتیجه ی تلاشانفجار بزرگ پایان بوده انجات در اعتماد به خودمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاریک ترین بخش شبحس و ادراک قسمت چهل و دومابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاریکی من و تو و گرد و غباحس و ادراک قسمت چهل و سومابزار بقا از نخستین همانديدن با چشم بسته در خواب هوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه ادرهای اسرارآمیز و پوشیدهبیماری وسواسرژیم ضد التهابیگندم بکاری، جو درو نمیکنمسئولیت جدیدبررسی بیماری التهابی رودآیا یک، وجود داردسندرم دزدی ساب کلاوینفشار و قدرتتیک و اختلال حرکتیجنسیت و تفاوت های بیناییچند روش ساده برای موفقیتشباهت زیاد بین سلول هاي عانرژی خلا ممکن استچرا پس از بیدار شدن از خومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتخریب مغز به دلیل کمبود بحس و ادراک قسمت بیست و چهابزارهای پیشرفته ارتباط دانش محدود به ابعاد چهارهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیام منفرد نورون مغزی درک درست از خود و هوشیاریبیماری ضعف عضلات نزدیک براست دستی و چپ دستیگاهی جهت را عوض کنمعنی روزهبعد از کروناآیا جهان ذهن و افکار ما مسیاهچاله و تکینگی ابتدایقوی تر باشتکامل ابزار هوش ، راه پر جهان یکپارچهنون و القلمصدای بم با فرکانس پایین، انعطاف پذیری مکانیسمی علنسبیت عام از زبان دکتر برمهمان ناخواندهحس و ادراک- قسمت پنجاه و اثرات مفید روزه داریداروهای ام اسهوش عاطفی قسمت ششماز سایه نترسژن هوش و ساختارهای حیاتی درد، رمز موفقیتبیش از نیمی از موارد انتقزمان و مکان، ابعاد کیهان تفاوت ارباب و رهبر حقیقیپنج اکتشاف شگفت آور در مومغز چگونه صداها را فیلتر آب زندگی است قسمت هفتمسکته ی مغزی در جوانانقدرت کنترل خودتأثیر شیرینی های حاوی لوجهانی در ذهننوار عصب و عضله تعیین محلطولانی ترین شبای نعمت من در زندگیمنعناعمیوپاتی و نوار عصب و عضلهخواندن، دوست روزهای سختاختلال در شناسایی حروف و داروی جدید برای میاستنی استفاده از سلول های بنیاهیچ وقت خودت را محدود به کلام و زبان، گنجینه ای بسبابا زود بیاپیوند اندام حیوانات به ازندگی بی دودتلاش در تولید انرژی به رنمغز ایندگان چگونه استساختن آینده، بهترین روش آرامش(سکوت) stillness و تکاپولا اکراه فی الدینتاثیر ویروس کرونا بر مغز جایی خالی نیستاین ابتدای تناقض هاستنوعی سکته مغزی ، وحشتناک علم اپی ژنتیک دریچه ای بهخواص بادام زمینیهمیشه داناتر از ما وجود دمکانیزمهای دفاعی در برابارتوکين تراپی روشی جديد هر جا که جات میشه، جات نیداستانها و مفاهیمی اشتبااصول انجام برخی نرمش ها درموزی از نخستین تمدن بشرکندر در بیماریهای التهاببحث درباره پیدایش و منشا پیشرفتی مستقل از ابزار هزیرک ترین مردمتنفس هوازی و میتوکندریتراشه ی بیولوژِیکمغز زنان جوانتر از مغز مرسدسازی روش مناسب برای مقآشناپنداری چیستچگونه هوشیاری خود را توسمقابله با کرونا با علم استاثیر گیاه خواری بر رشد وحقیقت قربانی نزاع بین بی ایران بزرگعید نوروز مبارکخانواده پایدارهندسه، نمایشی از حقیقتماجرای عجیب گالیلهارزش های حقیقی ارزش های غوقتی ناراحتی چیکار میکنیدر آرزوهایت مداومت داشتهبقا در ازای بیماریرویا بخشی حقیقی از زندگی کی غایب شدی تا نیازمند دلمباحث مهم حس و ادراکبخش های تنظیمی ژنومپرورش مغز مینیاتوری انسازبان و شناخت حقیقت قسمت اتو با همه چیز در پیوندیتشنج و حرکات شبه تشنجی قانقش نظام غذایی در تکامل مسردرد عروقی میگرنافسردگی و ساختار مغزنگاه از بیرون مجموعهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر مغزحمایت از طبیعتاپی ژنتیکعشق به هفت مرتبه ی شناختیخطای ادراک کارماهوش مصنوعی اکنون می تواناز کجا آمده ام و به کجا میویروس مصنوعیدرمان های جدید در بیماری به جای محکوم کردن دیگران روزه داری سلول های بنیادکار با یگانگی و یکپارچگیمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبرای پیش بینی آینده مغز دآمارهای ارائه شده در سطح سفرنامه سفر به بم و جنوب فیروز نادریتولید سلولهای جنسی از سلتضادهای علمینقش داروهاي مختلف معروف شواهدی از نوع جدیدی از حاامید نیکو داشته باش تا آنچاالش ها در تعیین منبع هومناطق خاصی از مغز در جستجتاثیر درجه حرارت بر عملکحرکات چشم، ترجمه کننده ی ابزار بقا از نخستین همانپیامهای کاربراندندان ها را مسواک بزنید تهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیددرمان جدید کنترل مولتیپلبی نهایت در میان مرزهاروشی برای بهبود هوش عاطفکریستال زمان(قسمت سوم)مرگ و سوال از قاتلبرخی اصول سلامت کمرآینده ی حمل و نقل هوایی دسلولهای ایمنی القا کنندهفراموش کارها باهوش تر هستوهم جسمتغییرات منطقه بویایی مغزنقشه های مغزی جدید با جزیشانس یا تلاشانقراض را انتخاب نکنیدنجات در راستگویینخاع ما تا پایین ستون فقرمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تاریکی و نورحس و ادراک قسمت نهمابزار بقای موجود زنده از دی متیل فومارات(زادیوا)(هوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توابسته به دوستی این و آن درون قفس یا بیرون از آنبیماری کروتز فیلد جاکوبرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وگوهر با نظر دیگران سنگ نممسئولیت در برابر محیط زیبررسی سیستم تعادلی بدن اآیا کیهان می تواند یک شبیسندرم سردرد به دلیل افت ففشار روحی، همیشه بد نیست تیکاگرلور داروی ضد انعقاجهل مقدسچندین ماده غذایی که ماننشباهت زیاد بین سلول هاي عانرژِی برای ایجاد اضطرابچرا ارتعاش بسیار مهم استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتداوم مهم است نه سرعتحس و ادراک قسمت بیست و یکابزارهای بقا از نخستین هدانش بی نهایتهوش مصنوعی، کیفیت فریب ماز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیشنهاد خوب برای آسان درک عمیق در حیواناتبیماریهای تحلیل عضلانی ارجزخوانی هایی که امروز بگاهی در پارکینسون باید پمعاینه قبل از نوار عصب و بعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش های ژنتیکی، ویروسیاهچاله ی منفرد یا سیاهقیچی ژنتیکیتکامل تکنولوژیجهان کنونی و مغز بزرگترینوآوری ای شگفت انگیز دانصرع و درمان های آناهمیت کنترل خشمچسبیدن به خود، مانع بزرگ مهندسی ژنتیک در حال تلاش حس و ادراک- قسمت بیست و پاثرات مضر ماری جواناداروهای تغییر دهنده ی سیهوش عاطفی بیشتر در زناناز سایه بگذرژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرس گرفتن از شکست هابیشتر کمردردها نیازی به زمان و گذر آن سریع استتفاوتهای جنسیتی راهی براپول و شادیمغز ناتوان از توجیه پیداآب زندگی است قسمت اولسکته ی چشمیقدرت انسان در نگاه به ابعتئوری تکامل امروز در درمجهان، تصادفی نیستنوار عصب و عضله در مطب دکطی یکصد هزار سال اخیر هرچهفت چیز که عملکرد مغز تو میوتونیک دیستروفیخواب و بیداری نوسانی مغزاختلال در شناسایی حروف و داروی جدید برای کاهش وزناستفاده از سلول های بنیاهیچ کاری نکردن به معنی چیذهن خود را مشغول هماهنگیکلام، در تحولی شگفت آور بباد و موجپیوند سر آیا ممکن استزندگی در جمع مواردی را برتلاشی برای درمان قطع نخامغز ابزار بقای برتر مادیساختار فراکتال وجود و ذهآرزوها را کم کنلاموژین داروی ضد اوتیسم؟تاثیر ژنها بر اختلالات خجاذبهاین بیمار را باید چه کار نیوالینعلم به ما کمک میکند تا موخواص شکلات تلخهمیشه راهی هستما انسانها چه اندازه نزدارتباط میکروب روده و پارهر حرکت خمیده می شود و هر دخالت در ساختار ژنهااصول توسعه ی یک ذهن کاملرمز و رازهای ارتباط غیر ککندر علیه سرطانبحثي درباره هوش و تفاوتهپپوگستزیست شناسی کل در جزء فراکتنفس بدون اکسیژنتربیت کودکان وظیفه ای مهمغزهای کوچک بی احساسسرنوشتآشتی بهتر استچگونه واکسن کرونا را توزملاحظه های اخلاقی دربارهتاثیر گیاه خواری بر رشد وحقیقت آنطور نیست که به نظایرادهای موجود در خلقت بعامل کلیدی در کنترل کارآخاویار گیاهیهنر فراموشیماده ی تاریکارزش حقیقی زبان قسمت اولوقتی پر از گل شدی خودت را در آسمان هدیه های نادیدنبقای حقیقی در دور ماندن ارویا تخیل یا واقعیتکیهان خود را طراحی میکندمبتکران خودشکوفابخش بزرگی حس و ادراک ما اپرکاری تیروئیدزبان و شناخت حقیقت قسمت دALS نگاهی کامل بر بیماری وتو با باورهایت کنترل میشتشنج به صورت اختلال رفتانقش نظریه تکامل در شناساسرطان کمیت گراییاقلیت خلاقنگاه از دور و نگاه از نزدمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکحوادث روزگار از جمله ویرابتدا سخت ترین استعشق درونی به یگانگی خلقتخطای حسهوش مصنوعی از عروسک های باز کسی که یک کتاب خوانده ویروس های باستانی، مغز مدرمان های جدید سرطانبه جای تولید، بیشتر گوش کروزهای بد باقی نمیماندکارهای کوچک، بی ارزش نیسمدل هولوگرافیک تعمیم یافبرای اولین بار دانشمندانآن چیزی که ما جریان زمان سفرنامه سفر به بم و جنوب فیزیک مولکولها و ذرات در تولترودینتظاهر خوابیده ی مادهنقش درختان در تکاملشواهدی از دنیسوان(شبه نئامید نجاتنابینایی در نتیجه ی گوشی منبع نور واقعی و ثابت، حقتاثیر درجه حرارت بر عملکحرکت چرخشی و دائمی کیهانابزار بقا از نخستین همانسایتهای دیگرده روش موفقیتهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمردرمان جدید ام اسبی نظمی مقدمه شناختروشی جدید در درمان قطع نخکشف مکانیسم عصبی خوانش پمرگ انتقال است یا نابود شبرخی اطلاعات روانشناسی مآینده ی علم و فیزیک در60 ثسلولهای بنیادی مصنوعی درفراموشی همیشه هم بد نیستتوهمات و شناخت حقیقتتغییرات مغز پس از 40 سالگینقشه با واقعیت متفاوت اسشاهکار قرنانواع سکته های مغزیانیس بی کساننخاع درازتر یا کوتاهتر کمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتاریکی خواهد ترسیدحس و ادراک قسمت چهارمابزار بقای موجود زنده از دین اجباریهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توابستگی یعنی قلادهدرون و بیرون، جدای از هم بیماری گیلن باره و بیماررژیم غذایی سالم و ضد التهگویید نوزده و ایمنی ساکتمستند جهان متصلبررسی علل کمر درد در میانآیا گذشته، امروز وآینده سوی ما آید نداها را صدافضا و ذهن بازتیروفیبان موثر در سکته ی جهان فراکتالچندجهانیشجاعت و ترسانسولینچرا به هم اعتماد نمیکنیممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتداخل مرزها و صفات با بینحس و ادراک قسمت بیست و دوابزارهای بقا ازنخستین همدانشمندان موفق به بازگردهوش مصنوعی، اتفاقات و تحاز تکامل تا مغز از مغز تا یک آلل ژنتیکی که از نئانددرگیری قلب در بیماری ویربیماری، رساله ای برای سلرحم مصنوعیگذر زمان کاملا وابسته به معادله ها فقط بخش خسته کنبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسیاهچاله ی تولید کنندهقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتکامل جریان همیشگی خلقتجهان کاملی در اطراف ما پرنوار مغز مشاهده ی غیر مستضایعه ی شبکه لومبوساکرالاهرام مصر از شگفتی های جهنسبت ها در کیهانمهندسی بدنحس و ادراک- قسمت شصت و چهاجزای پر سلولی بدن انسان داروهای ضد بیماری ام اس وهوش عاطفی در زنان بیشتر ااز علم جز اندکی به شما داژن درمانی در درمان چاقیدست و پا زدن در سایه؟بیشتر علم، در نادانسته هزمان و صبرتقلید مرحله ای نسبتا پیشپول و عقیدهمغز و قلب در جنین موش مصنآب زندگی است قسمت دومقدرت ذهنتئوری تکامل در پیشگیری و جهش های ژنتیکی مفید در سانوبت کودکانطیف انسفالیت، گیلن باره هفت سین یادگاری از میراث میگرن و پروتئین مرتبط با خواب زمستانی سلول های سراختلالات مخچهداروی جدید برای ای ال اساستفاده از سلول های بنیاهیچ کس مانند تو نگاه نمیکذهن خالی از شلوغی افکارکلرال هیدرات برای خوابانباد غرور و سر پر از نخوت وپیوند سر برای چه بیمارانزندگی در سیاهچالهتلاشی تازه برای گشودن معمغز ابزار برتر بقاساختار شبکه های مغزی ثابآزمون تجربی، راهی برای رلایو دوم دکتر سید سلمان فتاثیر کلام در آیات کلام بجاذبه و نقش آن در شکلگیریاینکه به خاطرخودت زندگی نیکولا تسلاعلم بدون توقفخواص شگفت هویجهمیشه عسل با موم بخوریمما انسانها چه اندازه نزدارتباط ماده و انرژیهرچیز با یک تاب تبدیل به در موج، راز خلقت نهفته اساصول سلامت کمررمز گشایی از اتصالات مغزکو کیو تن coQ10بحثی جالب درباره محدودیتپایان، یک آغاز استزیست شناسی باور حقیقت یا تنها مانع در زندگی موارد ترجمه فعالیت های عضله به مغز، فقط گیرندهسریع دویدن مهم نیستآغاز فرایند دانستنچگونه آن شکری که می خوریمملاحظات بیهوشی قبل از جرتاثیر گیاه خواری بر رشد وحقیقت افرادایستادن در برابر آزادی بعادت همیشه خوب نیستخار و گلهنر حفظ گرهارزش حقیقی زبان قسمت دوموقتی تو از یاد گرفتن باز در آستانه ی موج پنجم کوویبلندی در ذهن ما درک بلندیرویا حقی از طرف خداکیهانِ هوشیارِ در حال یامتواضع باشبخش بزرگتر کیهان ناشناختپراسینزوماب در پارکینسوزبان و شناخت حقیقت قسمت سNVG 291تو باید نیکان را به دست بتشنج عدم توازن بین نورون نقش هورمون های تیروئید دسرعت فکر کردن چگونه استاقیانوس نادانینگاه از درون قفس یا بیرونمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکحکمت الهی در پس همه چیزابتدایی که در ذهن دانشمنعشق، شلوغ کردن نیستخطر آلودگی هواهوش مصنوعی از عروسک های باز آغاز خلقت تا نگاه انساویرایش DNA جنین انسان، بردرمان های رایج ام اسبه خوبی های دیگران فکرکنروزهای سختکارهایی بیش از طراحی و گپمدل های ریز مغز مینی برینبرای بقا به جایی فراتر ازآنچه می دانم، آنچه را میخسفرنامه سفر به بم و جنوب فیزیک هوشیاریتومورها و التهاب مغزی عاتظاهری از ماده است که بیدنقش ذهن و شناخت در حوادث شیر و دوغ بادامامید یا ناامیدی؟ناتوانی از درمان برخی ویمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر درجه حرارت بر عملکحس متفاوتابزار بقا از نخستین هماندهن، بزرگترین سرمایههوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که درمان جدید ای ال اس، توفربی هیچ می ایی و بی هیچ میرروشی جدید در درمان نابینکشف مکانیسمی پیچیده در بمرگ تصادفیبرخی بیماری ها که در آن بآینده با ترس جمع نمیشودسلام تا روشناییفراموشی و مسیر روحانیتوکل بر خداتغییرات آب و هوایی که به نقص های سیستمی ایمنیشاهکار شش گوشنقص در تشخیص هیجانات عامشاید گوشی و چشمی، آماده شانگشت ماشه اینخستین تمدن بشریمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاریخ همه چیز را ثبت کردهحس و ادراک قسمت نوزدهمابزار بقای موجود زنده از دین، اجباری نیستهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرون آشفته ی تو و ظاهر خنبیماری آلزایمر، استیل کورژیم غذایی ضد التهابیگوش دادن بهتر از حرف زدنمشکل از کجاستبرطرف کردن خشونت را از خاآیا پیدایش مغز از روی تصاسوپاپ ها یا ترانزیستورهافضای قلب منبع نبوغ استتکلم در گیاهانجهان قابل مشاهده بخش کوچنه ناامیدی بلکه ارتقاشرکت نورالینک ویدیویی ازانسولین هوشمندچرا بیماری های تخریبی مغمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترقی واقعی یا شعار ترقیحس و ادراک قسمت بیست و سوابزارهای بقای موجود زندهدانشمندان نورون مصنوعی سهوش احساسیاز تکامل تا مغز، از مغز تیک جهش ممکن است ذهن انساندرگیری مغز در بیماری کویبیمارستان هوش مصنوعیرحم مصنوعیگذشته را دفن کنمعجزه های هر روزهتفکر قبل از کارآیا خداباوری محصول تکاملسیاهچاله، سیاه خالص یا پقانون مندی نقشه ژنتیکی متکامل داروینی هنوز در حاجهان پیوستهنوار مغز با توضیح دکتر فاضایعه ی عروقی مخچهاولویت بندی ها کجاستنسبت طلایی، نشانه ای به سمهربانی، شرط موفقیتحسن یوسف باغچه ی مناجزایی ناشناخته در شکل گداروهای ضد تشنج با توضیح هوش عاطفی در زنان بیشتر اازدواج های بین گونه ای، رژن ضد آلزایمردست کردن در گوشبا همه مهربان باشزمان واقعیت است یا توهمتقلید از روی طبیعتپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز و هوش، برترین ابزار بآب زندگی است قسمت سومقدرت شناختی انسان، محدودتئوری جدید، ویران کردن گجهش های ژنتیکی غیر تصادفای همه ی وجود مننور از عمق تاریکیطبیعت موجی جهانهم نوع خواری در میان پیشیمیگرن و خوابخواب سالم عامل سلامتیاختلالات حرکتی در انسانداروی جدید برای دیابتاستیفن هاوکینگ در مورد ههیچ کس حقیقت را درون مغز ذهن سالمکم کردن کالری روشی سودمنبار مغز بر دو استخوانپیوند سر، یکی از راه حلهازندگی زمینی امروز بیش از تلاشی جدید در درمان ام اسمغز از بسیاری حقایق می گرسادیسم یا لذت از آزار دادآزمون ذهنی گربه ی شرودینلازم است هیچ کاری نکنیدتاثیر کپسول نوروهرب بر نجبران از دست رفته هااینکه خانواده ات سالم بانیاز به آموزش مجازی دیجیعلم در حال توسعهخواص عجیب لوبیاهمیشه، آنطور نیست که هستما اکنون میدانیم فضا خالارتباط متقابل با همه ی حیهرگز از زندگی یا امکاناتدر میان تاریکی و روشناییاضطراب و ترسرمز پیشرفت تواضع است نه طکوچ از محیط نامناسببحثی در مورد نقش ویتامين پاکسازی مغززیست، مرز افق رویداد هستتنها در برابر جهانترجمه ی فعالیت های عضله بمغز، همه ی واقعیت را نمیبسریعترین کامپیوتر موجودآغاز فصل سرما و دوباره تکچگونه انتظارات بر ادراک ممانتین یا آلزیکسا یا ابتاثیر گیاه خواری بر رشد وحقیقت انساناکنون را با همه ی نقص هایعادت کن از بالا نگاه کنیخارق العاده و استثنایی بهنر دانستنارزش حقیقی زبان قسمت سوموقتی خودت را در آینه دیدیدر برابر حقایق جدیدبلوغ چیسترویاها از مغز است یا ناخوکیست هیداتید مغزمجموعه های پر سلولی بدن مبخش دیگری در وجود انسان هپرتوهای صادر شده از سیاهزبان جانسوزفقر داده ها در هوش مصنوعیتو برای خزیدن خلق نشده ایتشویق خواندن به کودکاننقش هورمون زنانه استروژنسطح آگاهی، رخدادهای زندگالکترومغناطیس شنوایی و هنگاه از درون مجموعه با نگمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکحافظه میتواند بزرگترین دابتذال با شعار دینعصب حقوق نورولووخطر حقیقی، خود انسان استهوش مصنوعی از عروسک های باز انفجار بزرگ تا انفجار ویشن پرودرمان های علامتی در ام اسبه خودت مغرور نشوروزهای سخت میگذردکاربرد روباتهای ريزنانومدیون خود ناموجودبرای تمدن سازی، باید در بآنچه ناشناخته است باید شسفرنامه سفر به بم و جنوب فیزیک و هوشیاریتومورهای نخاعیتعویض دارو در تشنجنقش روی و منیزیم در سلامتشیشه ی بازالتی و سیلیکونامید جدید بر آسیب نخاعیناتوانی در شناسایی چهره منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رو ح و روان بر جسمحس چشایی و بویاییابزار بقا از نخستین هماندو ویژگی انتزاع و قدرت تجهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجردرمان جدید سرطانبی ذهن و بی روحروشی جدید در درمان سکته مکشف ژن جدید، می تواند گستمرگ عاطفه و محبتبرخی بیماری های خاص که بدآیا فراموشی حتمی استسلاح و راهزنیفراموشی آرمانتوپیراماتتغییرات تکاملی سر انسان فرایند پیچیده ی خونرسانیتوانایی مغز و دیگر اجزای تغذیه بر ژنها تاثیر داردنقطه ی رسیدن به قلهشاید درست نباشدانگشت نگاری مغز نشان میدنخستین تصویر از سیاهچالهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاریخ، اصیل نیست و ساخته حس و ادراک قسمت هفتمابزار بقای موجود زنده از دیوار همه اش توهم بودهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توبینار اساتید نورولوژی ددروغ نگو به خصوص به خودتبیماری الزایمررژیم غذایی ضد دردگوشه بیماری اتوزومال رسسمشکلات نخاعیبزرگ فکر کنآیا آگاهی پس از مرگ از بیسوپاپ ها یا ترانزیستورهافضای خالی ای وجود نداردتکنولوژی های جدید و حالتجهان موازی و حجاب هانه به اعدامشربت رب انارانسان قدیم در شبه جزیره عچرا حیوانات سخن نمی گوینمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتروس جریان انرژیحس و ادراک قسمت بیستمابزارهای بقای از نخستین دانشمندان یک فرضیه رادیکهوش احساسیاز تکامل تا مغز، از مغز تیک رژیم غذایی جدید، می تودرگیری مغز در بیماران مببیندیشرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرگر جان به جز تو خواهد از خمعجزه ی چشمتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا دلفین ها می تواند از سیاره ی ابلهانقانون گذاری و تکاملتکامل داروینی هنوز در حاجهان پیوستهنوار مغز ترجمه رخدادهای ضایعات در عصب زیر زبانیاولین قدم شناخت نقص های خنشانه های گذشته در کیهان موفقیت هوش مصنوعی در امتحساسیت روانی متفاوتاحیای بینایی نسبی یک بیمداروی فامپیریدین یا نورلهوش عاطفی رمز آزادگیژنها نقشه ایجاد ابزار هودست آسمانبا هوش مصنوعی خودکار روبزمان پلانکتقلید از طبیعتپوشاندن خود از نورمغز و اخلاقسال 2025 سال بین المللی علمآب، زندگی است(قسمت پنجم)قدرت عشقتا 20 سال آینده مغز شما به جهش های بیماری زا، معمولای آنکه نامش درمان و یادشنور درونطبیعت بر اساس هماهنگیهمه چیز موج استمیگرن و روزه داریخواب سالم عامل سلامتی و یاختلالات صحبت کردن در انداروی جدید ضد فشار خوناستیفن هاوکینگ در تفسیر هیچ اندر هیچذهت را روی چیزهای مفید متکمی زاویه ی دیدت را عوض کبار بزرگ ایستادن بر دو پاپیوندهای پیچیده با تغییرزندگی زودگذرتمایل زیاد به خوردن بستنمغز به تنهایی برای فرهنگ سازگاری با محیط بین اجزاآزمون ذهنی گربه شرودینگرلبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر کپسول نوروهرب بر تجدا کردن ناخالصی هااین، فقط راه توستچیز جدید را بپذیرعلم راهی برای اندیشیدن اخود جسم و یا تصویرهمکاری یا رقابتما از اینجا نخواهیم رفتارتباط چاقی و کاهش قدرت بهز ذره، یک دنیاستدر مانهای کمر درداطلاع رسانی اینترنتیرمز امید، بی نیازی از مردکوچک شدن مغز از نئاندرتابحثی در مورد نقش کلسیم و پارادوکس ها در علمزاویه نگاه ها یکسان نیستتنهاییترجمه ای ابتدایی از اسرامغزتان را در جوانی سیم کشسرکه انگبین عسلی مفید برآغاز مبهم آفرینشچگونه به سطح بالایی از هومن و وجود توهمیتاثیر گیاه خواری بر رشد وحقیقت اشیااکوییفلکسعادت کن خوب حرف بزنیخبر مهم تلسکوپ هابلهنر رها شدن از وابستگیارزش خود را چگونه میشناسوقتی خورشید هست شمع به کادر جراحی کمر عجله نکنیدبلعیدن ستاره توسط سیاهچارویاهای پر رمز و حیرتی درکیست کلوئید بطن سوممجرم، گاهی قربانی استبخشیدن دیگران یعنی آرامشپرتوزایی از جسم سیاهزبان ریشه هایی شناختی اسفلج نخاعی با الکترودهای تو تغییر و تحولیتشخیص ژنتیکی آتروفی های نقش ویتامین K در ترمیم اسسعی کن به حدی محدود نشویالکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه حقیقی نگاه به درون امنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکحافظه های کاذبابداع دی ان ای بزرگترین دعصب سیاتیکخطر را بپذیرهوش مصنوعی از عروسک های باز بار خود بکاه تا پرواز واقعیت فیزیکی، تابعی از درمان ژنتیکی برای نوآوریبه خودت نگاه کنروش مقابله مغز با محدودیکاربرد روباتهای ريز، در مدیریت اینترنت بر جنگبرای خودآگاه بودن تو بایآنچه واقعیت تصور میکنیم سفری به آغاز کیهانفیزیک آگاهیتومورهای ستون فقراتتعیین پیش آگهی آسیب به عصنقش روزه داری در سالم و جشکل های متفاوت پروتئین هامید درمان کرونا با هماننادیدنی ها واقعی هستندمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روده بر مغزحس و ادراک (قسمت اول )ابزار بقا از نخستین هماندو بیماری روانی خود بزرگ هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتدرمان جدید سرطانبی سوادی در قرن 21ريتوکسيمب در درمان ام اسکشف ارتباط جدیدی از ارتبمرگی وجود نداردبرخی توجهات در ببمار پارآیا ممکن است موش کور بی مسلسله مباحث هوش مصنوعیسلطان جنگل یا صاحب ملکوتفرایند تکامل و دشواری هاتوانایی یک فرد، برای تغیثبت و دستکار ی حافظهنقطه ای بود و دگر هیچ نبوشایسته نیست در جیب خود قرانتقال ماده و انرژینخستین روبات های زنده ی جمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های اسکیزوفرنی(جنوحس و ادراک قسمت هفدهمابزار بقای موجود زنده از دیوار، از ابتدا توهم بودهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکینگی تا مغز از مغز توجود قبل از ناظر هوشمنددریا آرام نخواهد شد کشتی بیماری ای شبیه آلزایمر و راه فراری نیستگوشت خواری یا گیاه خواریمشکلات بین دو همسر و برخیبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا امکان بازسازی اندامهسوپاپ ها یا ترانزیستورهاقفس دور خود را بشکنتکنولوژی و پیشرفتجهان ما میتواند به اندازنه به اعدامشربت ضد خلطانسان میوه ی تکاملچرا حجم مغز گونه انسان درمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتری فلوپرازینحس و ادراک قسمت دهمابزارهای دفاعی و بقای مودانشمندان ژنی از مغز انسهوش بشری تهدید برای بشریاز تکامل تا مغز، از مغز تیکی از علل محدودیت مغز امدرگیری مغزی در سندرم کووبیهوش کردن در جراحی و بیمرساناها و ابر رساناها و عگرفتار محدودیت ها و ابعامعجزه ی علمتفکر خلا ق در برابر توهم آیا دلفین ها میتوانند باسیاره ابلهانقانون جنگلتکامل داروینی هنوز در حاجهان پر از چیزهای اسرار آنوار مغز در فراموشی هاضرورت زدودن افکاراولین مورد PML به دنبال تکنشانه های پروردگار در جهموفقیت در تفکر استخفاش کور و انسان بینا؟احیای بینایی نسبی یک بیمداروی لیراگلوتیدهوشمندی کیهانژنها ، مغز و ارادهدست بالای دستبا هر چیزی که نفس می کشد مزمان به چه دلیل ایجاد میشتقویت مغز با ورزشپیموزایدمغز و اخلاقسال سیزده ماههآتاکسیقسم به فقرتا بحر یفعل ما یشاجهش تمدنی عجیب و شگفت انسای جان جان بی تن مرونوروفیبروماتوزطعمه ی شبکه های ارتباط اجهمه چیز و هیچ چیزمیگرن سردردی ژنتیکی که بخواب عامل دسته بندی و حفطاختلالات عضلانی ژنتیکداروی جدید ضد میگرناستخوان های کشف شده، ممکهیچگاه از فشار و شکست نترذخیره ی شگفت انگیز اطلاعکمالگرایی دشمن پیشرفتبار سنین ابزار هوشمندی اپیوندی که فراتر از امکانزندگی سلول در بدن، جدای اتمایز یا کشف یگانگیمغز بیش از آنچه تصور میشوستم با شعار قانون بدترین آزادی در چیستلحظات خوش با کودکانتاثیر کپسول نوروهرب بر سجدایی خطای حسی استاینترنت بدون فیلتر ماهواچیزی منتظر شناخته شدنعلم ساختن برج های چرخانخودآگاهی و هوشیاريهمانند سازی در انسانما اشیا را آنطور که هستندارتباط هوش ساختار مغز و ژهزینه ای که برای اندیشیددر محل کار ارزش خودت را باطلاعات حسی ما از جهان، چرمز بقای جهش ژنتیکیکوچکی قلببحثی در مورد حقیقت فضا و پاسخ گیاهان در زمان خوردزاوسکا درمان گوشرتنهایی رمز نوآوری استترس و آرمان هامغزتان را در جوانی سیمکشسرگیجه از شایعترین اختلاإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچگونه باغبانی باعث کاهش من کسی در ناکسی دریافتم تاثیر گیاهخواری بر رشد و حقیقت تنها چیزی است که شااکسی توسین و تکامل پیش اعادت کردن به نعمتخدا موجود استهنر، پر کردن است نه فحش داز فرد ایستا و متعصب بگذروقتی ریشه ها عمیقند از چیدر درمان بیماری مولتیپل بنی عباس، ننگی بر تاریخرویای شفافکپسول ژری لاکتمحل درک احساسات روحانیبخشش، عقلانی یا غیر عاقلپرسشزبان شناسی مدرن در سطح سلفلج بل، فلجی ترسناک که آنتو جهانی هستی که خودش را تشخیص آلزایمر سالها قبل نقش ژنتیک در درمان اختلاشلیک فراموشیالکترودهای کاشتنینگاه دوبارهمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار هوش در حال ارتقا ازعضلانی که طی سخن گفتن چقدخطرات هوش مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی از بحث های کنونی در ویروسواقعیت چند سویهدرمان کارتی سل و تومور مغبه دنبال رستگاری باشروش های صرفه جویی در ایجاکاش شرف اجباری بود یا حتیمدیریت اضطراب، از مهمتریبرای رشد، باید از مسیر خطآنچه حس می کنیم، نتیجه ی سقوط درون جاذبه ای خاص، چفیزیکدانان ماشینی برای تتوهم فضای خالیتعامل انسان و هوش مصنوعینقش رژیم غذایی بر رشد و اشکل پنجم مادهامیدهای جدید برای بازیابنادیدنی ها بیشتر از دیدنمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روزه داری بر سلامت حس و ادراک (قسمت دوم )ابزار بقا از نخستین هماندو بار در هفته ماهی مصرف هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده تودرمان دارویی سرطان رحم ببی شرمیریه زغالیکشف جمجمه ای درکوه ایرهومراقب خودتون و خانواده هبرخی توصیه ها برای واکسیآیا ما کالا هستیمبرخی درمان های Spinal Muscular Atآیا ما تنها موجودات زنده سم زنبور ، کلیدی برای وارفرایند حذف برخی اجزای مغتوازن مهمتر از فعالیت زیثبت امواج الکتریکی در عصنقطه بی بازگشتشادی، پاداش انجام وظیفهانتروپی و هوشیارینرمش های مفید برای درد زامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های بیماری پارکینسوحس و ادراک قسمت هجدهمابزار بقای موجود زنده از دید تو همیشه محدود به مقدهوش مصنوعی به کمک هوش طبیاز تکینگی تا مغز از مغز توراپامیل در بارداریدریافت هورمون امید با وربیماری ای شبیه ام اس مولتراه نجاتگیلگمش باستانی کیستمشکلات روانپزشکی پس از سبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا انسان با مغز بزرگش اخسوخت هیدروژنی پاکقفس ذهنتکنولوژی به طرز وحشتناکیجهان مادی، تجلی فضا در ذهنه بدبخت بلکه نادانشش مرحله تکامل چشمانسان ها می توانند میدان چرا خشونت و تعصبمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتری فلوپرازینحس و ادراک قسمت دوازدهمابعاد و نیازهای تکاملیدانشمندان پاسخ کوانتومی هوش در طبیعتاز تکامل تا مغز، از مغز تیافته های نوین علوم پرده درگیری مغزی در سندرم کووبیهوشی در بیماران دچار ارستگاری محدود به یک راه نگریه ی ابر، رمز طراوت باغمعجزه ی علم در کنترل کرونتفاوت قند طبیعی با قند و آیا دست مصنوعی به زودی قاسیاره ابلهانقانون جنگلتکامل داروینی هنوز در حاجهان پر از چیزهای جادویی نوار مغز در تشخیص بیماری ضرب المثل یونانیاولین مورد پیوند سر در اننشانه های بیداری روحیمولکول ضد پیریخفاش با شیوع همه گیری جدیاحتیاط در ورزش زانو در خاداروی کنترل چربی خوناسکلت خارجی در درمان اختهوشمندسازی زندان هاژنهای مشترک بین انسان و ودستورالعمل مرکز کنترل بیبا آتش، بازی نکن و بعد از زمان شگفت انگیزتقویت استخوان در گرو تغذپیموزایدمغز و سیر تکامل ان دلیلی سانسور از روی قصد بسیاری آتاکسی فریدریشقضاوت ممنوعتاول کف پا و حقیقتجهشهای مفید و ذکاوتی که دایمونوگلوبولین وریدی IVIgنورون هاي مصنوعی می توانظهور امواج مغزی در مغز مصهمه چیز کهنه میشودمیگرن شدید قابل درمان اسخواص فلفل سبزاختراع جدید اینترنت کوانداروی جدید ضد الزایمراستروژن مانند سپر زنان دهیپرپاراتیروئیدیسمذره ی معین یا ابری از الککمردردباربر دیگران نباشپیوستگی همه ی اجزای جهانزندگی، مدیریت انرژیتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمغز باستانی، هنوز نقش هاستم، بی پاسخ نیستآزادی عقیده، آرمانی که تلرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر کپسول نوروهرب بر سجریان انرژی در سیستم های اینترنت، حقیقت جامعه ی فچیزی خارج از مغزهای ما نیعلایم کمبود ویتامین E را خودآگاهی و هوشیاريهمجوشی هسته ای، انرژِی بما به جهان های متفاوت خودارتباط پیوسته ی جهانهزینه سنگین انسان در ازادر چه مرحله ای از خواب ، راطلاعاتی عمومی در مورد مرمز جهانکوچکترین چیز یک معجزه اسبحثی در مورد عملکرد لوب فپختگی پس از چهل سالگي به زبان فرایند تکاملی برای تنبیه چقدر موثر استترسناک تر از کوریمغط یک گیرنده استسرگردانیافت فشار خون ناگهانی در وچگونه تکامل مغزهای کنونیمن پر از تلخیمتاثیر انتخاب از طرف محیط حقیقت خواب و رویااکسکاربازپین در درمان تشعادت بد را ترک کنخدا نور آسمان ها و زمین اهوموارکتوس ها ممکن است داز مخالفت بشنووقتی شروع به بیدار شدن میدر دعواها چه میکنی؟به قفس های سیاهت ننازروان سالمکامپیوتر سایبورگمحل درک احساسات روحانی دبدون پیر فلکپرسش و چستجو همیشه باقی ازبان شناسی نوین نیازمند فلج خوابتو جدای از کیهان نیستیتشخیص ایدزنقش گرمایش آب و هوا در همشلیک فراموشیالگو نداشتیمنگاهی بر قدرت بینایی درامنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکحافظه و اطلاعات در کجاست ابزار بقا از نخستین همانغم بی پایاندفاع از پیامبرهوش مصنوعی از عروسک بازی از تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستدرمان پوکی استخوانبه زودی شبکه مغزی به جای روش های عملی برای رفع کمرکتاب گران و پرهزینه شد ولمداخله ی زیانبار انسانبرای زندگی سالم، یافتن تآنها نمیخواهند دیگران راسقوط زیگزاگی یا ناگهانیفال نیکوتوهم فضای خالی یا توهم فضتعامل انسان با هوش مصنوعنقش رژیم غذایی در رشد و اشکرگزار هر چیزی باش که داامیدوار باش حتی اگر همه چنادانی در قرن بیست و یکم،منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روزها، ماه ها یا ساحس و ادراک قسمت 67ابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمردرمان زخم دیابتی با تکنوبی عدالتی در توزیع واکسن ریواستیگمینکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمراحل ارتقای پله پله کیهمرز مرگ و زندگی کجاستبرخی روش های تربیتی کودکآیا مصرف مولتی ویتامین هسماگلوتید داروی کاهش دهنفراتر از دیوارهای باورتوت زیاد بخوریدجلو رفتن یا عقبگردنقطه، وجود است یا فاصلهشب سیاه سحر شودانتظار گذر تندباد؟نرمش های مفید در سرگیجهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتازه های درمان ام اسحس و ادراک قسمت هشتمابزار بقای موجود زنده از دیدن خدا در همه چیزهوش مصنوعی به شناسایی کااز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قدریای خدابیماری اسپینال ماسکولار راه های جدید برای قضاوت رگیاه بی عقل به سوی نور میمشکلات روانپزشکی در عقب بزرگترین خطایی که مردم مآیا انسان در آستانه ی انقسودمندی موجودات ابزی بر قفس را بشکنتکنولوژی جدید که سلول هاجهان مرئی و نامرئینه جنگ و نه خونریزیششمین کنگره بین المللی سانسان یک کتابخانه استچرا در مغز انسان، فرورفتمنبع هوشیاری در کجاست؟ قترک امروزحس و ادراک قسمت سومابعاد اضافه ی کیهاندانشمندان اولین سلول مصنهوش عاطفی قسمت 11از تکامل تا مغز، از مغز تیاد گرفتن مداومدرگیری اعصاب به علت میتوبیو الکترونیک؛ ترکیب موجرشته نوروایمونولوژی و نقگربه شرودینگر و تاثیر مشمعجزه در هر لحظه زندگیآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسیب یکسان و دیدگاه های متقانونمندی و محدودیت عالمتکامل زبانجهان دارای برنامهنوار مغزی روشی مهم در تشخضربه مغزی در تصادف راننداولین هیبرید بین انسان و نظام مثبت زندگیمولتیپل اسکلروز در زنان خلا، حقیقی نیستاحتیاط در تعویض داروهاداروی تشنجی دربارداریاسکار، لگوی هوشمندهوشیاری و وجودژنهای هوش ، کدامنددغدغه نتیجه ی نادانی استبا تعمق در اسرار ابدیت و زمان طلایی سکته ی مغزی راتقویت حافظه یا هوش مصنوعپیچیدگی های مغزمگسمغز کوانتومیسانسور بر بسیاری از حقایآتاکسی مخچه ای خودایمنقطار پیشرفتتابوهای ذهنیجهشهای مفید و ذکاوتی که دایمپلانت مغزینورون های ردیاب حافظهظرف باید پر شود چه با چرک همه چیز در زمان مناسبمیاستنی گراویس بدون آنتیخواص منیزیمادامه بحث تکامل چشمداروی سل سپتاسرار آفرینش در موجهاوکينگ پیش از مرگش رسالذرات کوانتومی زیر اتمی قکمردرد ناشی از تنگی کانابارداری بدون رحمپیام های ناشناخته بر مغز زندگی، مراتب هوشیاری استتمدن پیشرفته ی پیشینیانمغز برای فراموشی بیشتر کستون فقرات انسان دو پا جلآزار حقیقیلرزش دست ها و گردن و سر ETتاثیر کتامین در درمان پاجریان انرژی در سیستم های ایندرالچیزی شبیه نور تو نیستعلایم کمبود ویتامین E را خودت را از اندیشه هایت حفهمدلی و هوش عاطفیما با کمک مغز خود مختاريمارتباط انسانی، محدود به هزاران سال چشم های بینا ودر ناامیدی بسی امید استاطلاعاتی عمومی در مورد مرمز جهان خاصیت فراکتالکووید نوزده و خطر بیماری ماده ی خالیبحثی درباره هوش و تفاوتهپدیده خاموش روشن در پارکزبان متغیرتهدیدهای هوش مصنوعیترسان نیستینفرت، اسیب به خود استسربازان ما محققا غلبه می افت هوشیاری به دنبال کاهچگونه جمعیت های بزرگ شکل من بی من، بهتر یاد میگیرمتاثیر احتمالی عصاره تغلیحقیقت در علم، هرگز نهایی اگر فقط مردم میفهمیدند کعادت دادن مغز بر تفکرخدا بخشنده است پس تو هم بهورمون شیرساز یا پرولاکتاز نخستین همانند سازها تویتنام نوعی کرونا ویروس در سال حدود 7 میلیون نفر به مغز خزندگان خودت اجازروبات ها قول میدهندکانال یوتیوب دکتر سلمان محدودیت چقدر موثر استبدون بار گذشتهپرسشگری نامحدودزبان، نشان دهنده ی سخنگو فلج خواب چیستتو دی ان ای خاص ميتوکندريتصویر خورشید یا خود خورشنقش پیش زمینه ها و اراده شنا در ابهای گرم جنوب نیاالگو و عادت را بشکن و در انگاهی بر توانایی اجزاي بمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکحافظه و اطلاعات در کجاستابزار بقا از نخستین همانغم بی پایاندفاع در برابر تغییر ساختهوش مصنوعی از عروسک بازی از تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستدرمان پوکی استخوانبه زیر پای خود نگاه نکن بروش هایی برای مقابله با اکتاب زیست شناسی باورمدارک ژنتیکی چگونه انسانبرخی ملاحظات در تشنج های آنژیوگرافی از مغزسلول های مغزی عامل پارکیفاکسیبتتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)تعداد کلی ذهن ها در جهان نقش زنجبیل در جلوگیری از شکست حتمیامیدوارینازوکلسینمنبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر روغن رزماری استنشاحس و ادراک قسمت 74ابزار بقا از نخستین هماندو برابر شدن خطر مرگ و میهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیددرمان ساده ی روماتیسمبیمار 101 ساله، مبتلا به سریاضیات یک حس جدید استکشیدن مادی روشی برای جلوکشتن عقیده ممکن نیستمرز بین انسان و حیوان کجابرخی سلولهای عصبی در تلاآیا مغز تا بزرگسالی توسعسندرم میلر فیشرفرار در فرار از میزبان، دتوسعه هوش مصنوعی قادر اسجلوتر را دیدننمیتوان با بیرون انداختنشبیه سازی میلیون ها جهان انحراف و حقیقتنرمش های موثر در کمردردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاسف بار است انسان، حق خوحس و ادراک قسمت هشتاد و نابزار بقای موجود زنده از دیدگاه نارسای دوگانه ی مهوش مصنوعی تعاملیاز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریدرک فرد دیگر و رفتارهای ابیماری اضطراب عمومیراه های جدید برای قضاوت رگیاه خواری و گوشت خوار کدمشاهده گر جدای از شیء مشابزرگترین درد از درون است آیا احتمال دارد رویا از آسی و سه پل اصفهانقله برای دیدن نه برای به تکنولوژی جدید که سلول هاجهان مشارکتینه روش تقویت مغزشعار و عملانسان باشچرا ذرات بنیادی معمولاً منبع هوشیاری در کجاست؟(قترکیب آمار و ژنتیکحس و ادراک قسمت سی و هشتمابعاد بالاتردانشمندان تغییر میدان مغهوش عاطفی قسمت نهماز تکامل تا مغز، از مغز تیاد بگیر فراموش کنیدرب بسته با غیر خود باز مبیوگرافیرشد مغز فرایندی پیچیده اگزیده ای از وبینار یا کنفمعرفی مورد نادر بیماری گآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسیر آفرینش از روح تا مغز قارچ بی مغز در خدمت موجودتکامل زبانجهان در حال نوسان و چرخشنوار مغز، مفید و بی خطرضررهای مصرف شکر و قند بر اولین تصویر در تاریخ از سنظریه ی تکامل در درمان بیمواد کوانتومی جدید، ممکنخلا، خالی نیستاحساس گذر سریعتر زمانداروی جدید ALSاسارت و پرخوریهوشیاری و افسردگیژنهای حاکم بر انسان و انسذهن ما از در هم شکستن منببا خودت نجنگزمان، واقعی نیستتقویت سیستم ایمنیپیچیدگی های مغزی در درک زمغز آیندگان چگونه است ؟سانسور ذهنآتش منبع انرژیقطره قطرهتاثیر فکر بر سلامتجوانان وطنایمپلانت مغزی و کنترل دو نوروپلاستیسیتی چیستظرفیت مغز چقدر استهمه چیز در زمان کنونی استمیاستنی گراویس در جوانانخواص میوه ی بهاداراوون تنها داروی تاییداروی ضد چاقیاسرار بازسازی اندام هاهاوکينگ پیش از مرگش رسالذرات کوانتومی زیر اتمی قکمردرد و علل آنبازگشایی مجدد مطب دکتر سپیدایش زبانزندان ذهنیتمدن بشری و مغز اخلاقیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ستارگانی قبل از آغاز کیهآزار دیگری، آزار خود استلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتاثیر گیاه خواری بر رشد وجریان انرژی در سیستم های ایپیداکرینعلائم عصبی آلزایمر، با اخودروهای هیدروژنیهمراه سختی، اسانی هستما بخشی از این جهان مرتبطارتباط از بالا به پایین مهستي مادي ای که ما کوچکتردر هم تنیدگی مرزها و بی ماعتقاد اشتباه، نتیجه ی نرنگ کردن، حقیقت نیستکودک هشت ساله لازم است آدماده ای ضد التهابیبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیزبان مشترک ژنتیکی موجوداتو یک معجزه ایتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرنقاشی هایی با بوی گذشته یسربرولایزینافتخار انسانچگونه جمعیت های بزرگ شکل مننژیتتاثیر بینش و انتظارات فرحقیقت راستین انسان علم باگر میدانی مصیبت بزرگتر عارضه جدید ویروس کرونا سخدا تاس نمیریزدهوش فوق العاده، هر فرد اساز نخستین همانند سازها تویتامین E برای فعالیت صحدر عید نوروز مراقب تصادف به نقاش بنگرروبات های ریز در درمان بیکاهش میل جنسی در ام اسمحدودیت های حافظه و حافظبدون زمان، ماده ای وجود نپس از اگو یا بعد از نفسزبان، وسیله شناسایی محیطفلج دوطرفه عصب 6 چشمتو در میانه ی جهان نیستی تصویر در هم تنیدگی کوانتنقش پیشرفته ی سلول های بنشناخت ناشناختهالگوی بنیادین و هوشیارینگاهت را بلند کنمنابع انرژی از نفت و گاز تاثیر درجه حرارت بر عملکحافظه ی ما انسان ها چرا مابزار بقا از نخستین همانغیرقابل دیدن کردن مادهدقیق ترین تصاویر از مغز اهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکنیکی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتدرمان آرتروز با ورزش موضبه سیاهی عادت نکنیمروش هایی برای کم کردن اضطکتاب طبیعت در قالب هندسهمروری بر تشنج و درمان هایبرخی مرزهای اخلاق و علوم آنان که در قله اند هرگز خسلول های بنیادیفاجعه ی جهل مقدستوهم چیستتعذیه ی ذهننقش زبان در سلطه و قدرت اشکستن مرز دور مغزامیدواری و مغزنبودن مدرک و شاهد، مدرک منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر رژیم گیاه خواری بر حس و ادراک قسمت 75ابزار بقا از نخستین هماندو داروی جدید برای میاستهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژندرمان سرگیجه بدون نیاز ببیمار مرکز تنفس سلولیریتوکسیماب