دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

دو ویژگی انتزاع و قدرت تجرید در کدام قسمت مغز پردازش میشود

دو ویژگی تقریبا منحصر به فرد انسان یعنی هوش عاطفی و قدرت انتزاع، در کدام نیمکره مغز پردازش میشود؟ آیا انتزاع و تفکر استدلال گرانه به تنهایی و بدون هوش عاطفی میتواند از ما انسان موفقی بسازد؟

ساختارهای مغزی مرتبط باهوش عاطفی و و تفکر استدلال گرانه در انسان و تاثیر ایجاد شده بر خلاقیت ذاتی در بالغین جوان

تاکید این مقاله بر ارتباط هوش عاطفی EI(emotional intelligence) و خلاقیت ذاتی TC(Trait creativity) و پایه های ساختمانی و درگیر مغز است. این مطالعه، پایه نوروآناتومیکال ارتباط هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی را بررسی کرد.

هوش عاطفی بر اساس مقیاس و پرسشنامه ای- که توسط خود فرد پر میشود- به نام مقیاس شوت و خلاقیت ذاتی بر اساس تست شایستگی خلاقیتی ویلیامزاندازه گیری شد.

آنالیز voxel-based morphometery(VBM) برای بررسی مناطقی از مغز- که مرتبط با هوش عاطفی است- در افراد جوان استفاده شد. نتایج نشان داد هوش عاطفی به صورت مستقیم در ارتباط با مناطق خاصی از کورتکس به نام اوربیتوفرونتال کورتکس راست(right orbitofrontal cortex) است و این نقطه ای کلیدی برای پردازش عاطفی است.

مهمتر اینکه آنالیز بیشتر نشان داد این منطقه right orbitofrontal cortex به طور متوسط باعث ارتباط هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی میشود و نشان داد حجم این منطقه میزان ارتباط بین هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی را تعیین میکند.

این یافته ها ارتباط نزدیک بین هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی را نشان داد و کاملا مشخص کرد متغیرهای حجم مغز در right orbitofrontal cortex مرتبط با کمتر یا بیشتر پردازش کردن هوش عاطفی است- که باعث تنظیم خلاقیت ذاتی میشود.

این یافته ها باعث فهم ارتباط پیچیده بین هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی از طریق تعیین ساختار مغزی میشود.

هوش عاطفی EI(emotional intelligenceعبارت است از توانایی استدلال و کنترل عواطف و نیز عبارت است از استفاده از عواطف و دانسته های عاطفی برای بیشتر کردن فکر و عمل.

اینها نشان میدهد هوش عاطفی میتواند عاطفه انسان را کنترل و تنظیم و بهره برداری کند. افراد دارای هوش عاطفی بالاتر، نتیجه اجتماعی بهتر و بالاتری میتوانند بگیرند؛ روابط اجتماعی قویتری دارند و بهتر میتوانند مشکلات را حل کنند و رضایت بیشتری از زندگی و نتایج دانشگاهی مقبول تری دارند.

برعکس، هوش عاطفی پایین تر باعث اختلالاتی در سلامت جسمانی و عاطفی، سوء استفاده در اینترنت و بازی و اضطراب و افسردگی میشود. مطالعات علوم اعصاب نشان میدهد مناطق وسیعی از مغز- که در ارتباط با عاطفه است- انتریور اینسولا(AI)، آمیگدال، اوبیتوفرونتال کورتکس OFC و کورتکس سینگولیت جلویی(ACC) و کورتکس پره فرونتال ونترومدیال vmPFC، مرتبط با هوش عاطفی(emotional (intelligence است.

اینسولای جلویی و ACC نقش حیاتی در ایجاد آگاهی احساسی یعنی قدرت درک احساسات دیگران دارند. برخی مطالعات نشان داده است برای درک احساسات دیگران آمیگدال و vmPFC کمک میکند ظاهر و تغییر شکل های صورت را بشناسیم. OFC، منطقه اساسی برای ارزیابی احساسی و تنظیم احساسی به خصوص برای تنظیم تظاهر احساسی با ارزیابی منطقی تحریک های احساسی و تنظیم تجربه احساسی فرد است.

مطالعات قبلی نشان میداد OFC مرتبط با تنظیم مهاری است و این کمک میکند احساسات منفی به طرز درستی تنظیم شود و رفتارهای ناسازگار کم شود و انطباق و سازگاری رفتاری انجام شود. به علاوه مطالعات بر ضایعات مغزی، مناطق بسیاری را در مغز در ارتباط با احساسات میداند.

بیماران با ضایعه روی اینسولای جلویی، دچار درجات بالایی از اختلالی به نام الکسیتایمیمیشوند. این اختلال با نارسایی در آگاهی احساسی، واکنش های اجتماعی و روابط بین فردی مشخص میشود و ارتباط منفی با هوش عاطفی دارد.

بیماران دچار ضایعه در OFC، سطح هوش عاطفی پایین تری دارند و در مقایسه با افراد سالم در تنظیم عواطف، ناتوان هستند. آسیب در OFC باعث رفتار اجتماعی مختل اکتسابی میشود. هوش عاطفی باعث درک تنظیم و استفاده از عاطفه خود و دیگران در زندگی میشود.

همچنین خلاقیت با هوش عاطفی، بیشتر میشود. مثلابارکزاک و همکاران او در سال 2010، تاثیر هوش عاطفی را بر خلاقیت ذاتی بررسی کرد. هوش عاطفی بالاتر، خلاقیت ذاتی را با افزایش اعتماد به نفس گروه و فرهنگ همکاری، بیشتر کرد.

کارملیو همکاران او در سال 2014 نشان دادند کارمندان دارای هوش عاطفی بالاتر بازده بالاتری دارند.

به علاوه بر اساسا تئوری پردازش اطلاعات حسی، مطالعه ای جدید نشان داد تنظیم عاطفه با هوش عاطفی به کارمندان اجازه میدهد حس مثبت بیشتری را در زمان مواجهه با شرایط پیچیده داشته باشند و این، بر خلاقیت آنها تاثیر دارد.

گواستلا و همکاران او در سال 2004 ارتباط بین هوش عاطفی، بیماری های خلقی و خلاقیت را آزمودند و نتایج نشان داد هوش عاطفی و خلاقیت در میان افراد دچار بیماری خلقی- که درمان

را به پایان برده بودند- بیشتر از افردی بود که تحت درمان بودند. یعنی هوش عاطفی میتواند پس از، از میان بردن بیماری های عاطفی و ایجاد خلق مثبت، میزان خلاقیت را بیشتر کند. یافته های بالا تاثیر مثبت هوش عاطفی را بر ایجاد خلاقیت نشان میدهد.

همانطور که میدانیم افراد مبتکر مانند آلبرت اینشتاین پتانسیل خلاقیت بالایی داشته اند و این، خلاقیت، آنها را منحصر به فرد میکرد. پتانسیل خلاقیت به عنوان اجزای چند بعدی درنظر گرفته میشود که شامل چندین جنبه مرتبط با شناخت و شخصیت است.

شناخت مبتکرانه، مربوط به پروسه های شناختی است که در تولید و ارزیابی اندیشه ها و تولیدات خلاقانه مانند تفکر انشعاب پذیر به کار میرود در حالی که مشخصات خلاقانه، یک سری مشخصات یا متغیرهای شخصیتی است(زیرکی، با آغوش باز آزمودن یا تصور کردن) و میتواند دیگر فاکتورها مانند مشخصات اختلال روانی و تاثیرات ژنتیکی را با هم هماهنگ کند. ما بر شخصیت یا مشخصات فردی صفات خلاقانه بر اساس تست ویلیامز تمرکز کردیم. این پژوهش بر ارتباط بین هوش عاطفی و تفکر خلاقانه تمرکز دارد و ارتباط بین هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی و پایه های دیگر ساختار مغز را نادیده میگیرد. بنابراین مطالعه اخیر هدفش بررسی ارتباط بین هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی و ساختمان عصبی مغز بین آنها در افراد جوان است. مورفومتری مورد استفاده نشان داد، خلاقیت ذاتی مرتبط با بخش های مربوط به احساسات مانند حجم ماده خاکستری منطقه ای در کورتکس اربیتوفرونتال، هیپوکمپ و آمیگدال است؛ در حالی که این مناطق به میزان زیادی مرتبط با پردازش عاطفی هستند.

مطالعه دیگری روی ساختار مغز نشان داد هوش عاطفی ارتباط نزدیکی با حجم ماده خاکستری در اینسولا، کورتکس اربیتوفرونتال و ژایرس پاراهیپوکامپال دارد. این مناطق مشابه در مغز، در خلاقیت ذاتی و هوش عاطفی استفاده میشود و این نشان میدهد، این دو مشخصه ممکن است مناطق مشابهی در مغز داشته باشد. همچنین افرادی با هوش عاطفی بالاتر- که توانایی عالی برای پردازش های عاطفی دارند- میتوانند به عنوان متفکران بزرگی باشند و این، به راه حل خلاقانه مسائل، کمک میکند.

یافته های بالا ممکن است ارتباط نزدیک بین هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی و بخش های مشابه مغز- که در هر دو درگیر است- را نشان دهد.

با این حال بر اساس یافته های ما مدارک مستقیم، ارتباط پیچیده بین اینها را نشان نمیدهد. با توجه به اینکه هوش عاطفی به توانایی های عاطفی مانند تنظیم عاطفی، استفاده از عواطف، ارزیابی احساسات و .. اشاره دارد، ما تصور کردیم هوش عاطفی تا حد زیادی مرتبط با مناطق مرتبط با عاطفه مانند کورتکس اربیتوفرونتال و کورتکس سینگولیت جلویی و آمیگدال است. همچنین ما بررسی کردیم که آیا آنالیز ما نشان میدهد ساختارهای مغز ارتباط بین هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی را نشان میدهد یا نه؟ زیرا هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی میتوانند مناطق مشترکی را در مغز درگیر کنند.

این مطالعه روی 225 نفر جوان سالم راست دست انجام شد. مطالعات مورفومتری volex-based نشان داد مناطق کورتکس اوربیتوفرونتال راست، ارتباط مثبتی با هوش عاطفی دارد. و این مناطق ارتباط بین هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی را تعیین میکند. نتایج رفتاری ارتباط خیلی زیاد میان هوش عاطفی و خلاقیت ذاتی را نشان داد. افراد دارای هوش عاطفی دارای خلاقیت بالاتری هستند.

بر اساس مطالعات براکت و همکاران او در سال 2006 افراد دارای هوش عاطفی بالاتر میتوانند فعالیت تفکری اجتماعی بالاتری را نشان دهند و به این ترتیب میتوانند خلاقیت بیشتری داشته باشند.

کنترل عواطف برای حفظ تاثیر مثبت در ایجاد خلاقیت، لازم است.

مطالعه ما همچنین نشان داد کورتکس اربیتوفرونتال برای ایجاد خلاقیت، فعالیت دارد.

ژانگ و همکاران او نشان دادند، خلاقیت تا حد زیادی در همان مناطق مربوط به عاطفه در مغز پردازش میشود و مطالعه ای توسط باشوینرو همکاران او نشان داد افراد خلاق مناطق بزرگتری در کورتکس اربیتوفرونتال دارند.

از معایب این مطالعه محدود بودن مطالعه به افراد جوان است که میتواند سودمندی این مطالعه را در تعمیم نتایج به دیگر سنین نشان دهد.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6014059/

تفکر انتزاعی به عنوان تفکری خاص انسان به حساب می آید. در این تفکر، انسان با دیدن جزییات و حوادث جزیی می تواند به کلیات و پیشگویی حوادث یا نتیجه گیری های کلی برسد.

انتزاع،تجریدیاآهنجش،فرایند اختصار، فشردهسازی، و تلخیصاطّلاعاتاز طریق شناسائی، استخراج و سپس، جداسازی و پنهانسازی جزئیّات از کلیّاتاست.انتزاعدر لغت به معنای جدا کردن، گرفتن، درآوردن جزئی از یک کل و به معنای بازداشتن و امتناع کردن، برکندن و از جای کشیدن، گرفتن، و دور شدن میباشد.

انتزاع فرایند یا نتیجهٔ تعمیم بخشیدن با کاهش محتوای اطلاعاتی یک مفهوم یا یک پدیدهٔ قابل مشاهده، جهت حفظ اطلاعات برای

منظور خاص میباشد.

تفکر انتفاعی معمولا در قسمت مربوط به سخن گفتن و تکلم، یعنی در نیمکره چپ مغز در افراد راست دست انجام میشود. بیان شد هوش عاطفی در بازده فرد بسیار نقش دارد. هوش عاطفی در فرد راست دست، در قسمت اوربیتوفرونتال راست پردازش میشود و تفکر انتزاعی بیشتر در مرکز تکلم پردازش میشود یعنی دو مشخصه مهم انسان یعنی تفکر انتزاعی و هوش عاطفی تقریبا در دو نیمکره متفاوت پردازش میشود.

تفکر انتزاعی، به تنهایی عامل انسان شدن ما نیست نقش هوش عاطفی اگر بیشتر نباشد اصلا کمتر از تفکر انتزاعی نیست.

Wang, Jing; Conder, Julie A.; Blitzer, David N.; Shinkareva, Svetlana V. (2010). Neural Representation of Abstract and Concrete Concepts: A Meta-Analysis of Neuroimaging Studies.Human Brain Mapping.31(10): 14591468.؛

@salmanfatemi


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
از تکینگی تا مغز، از مغز واکسنی با تاثیر دوگانه اخونریزی مغز در سندرم کووبیوگرافیفرایند تکامل و دشواری هاداروی جدید برای ای ال اسگیلگمش باستانی کیستمرگ تصادفیتفاوت های تکاملی در مغز ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآیا بزرگ شدن مغز فقط در دذرات کوانتومی زیر اتمی قتوکل بر خدازونا به وسیله ویروس ابله نقطه ی رسیدن به قلهانسان، گونه ای پر از تضادنرمش های موثر در کمردردتازه های اسکیزوفرنی(جنواثرات مفید روزه داریسدسازی روش مناسب برای مقجوانان وطنعامل کلیدی در کنترل کارآهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاز علم جز اندکی به شما دایک پیشنهاد خوب برای آسان خواص بادام زمینیبا طبیعت بازی نکنقفس دور خود را بشکندر میان تاریکی و روشناییگربه شرودینگر و تاثیر مشمشکل از کجاستتلاش های جدید در درمان سرمنبع هوشیاری در کجاست؟ قآپومورفین در پارکینسونرنگ کردن، حقیقت نیستتیروفیبان موثر در سکته ی زبان نیاز تکاملی استنه به اعدامای نعمت من در زندگیمچراروياها را به یاد نمی آترک امروزاختلال در شناسایی حروف و سردرد عروقی میگرنجراحی هوشیار مغزعشق، شلوغ کردن نیستهوش عاطفی قسمت اولاستخوان های کشف شده، ممکژن یا نقشه توسعه مغز و نقخانواده پایداربازگشت به ریشه های تکاملقانون جنگلدر برابر حقایق جدیدپیچیدگی های مغزی در درک زمعجزه های هر روزهتمرکز بر امروزمولتیپل اسکلروز در زنان آرامش و سکونروبات های ریز در درمان بیتکامل داروینی هنوز در حاسفر فقط مادی نیستنوار مغز در فراموشی هااینکه به خاطرخودت زندگی نظریه ی تکامل در درمان بیتسلیم ارتباط با من برترارتباط میکروب روده و پارشیر و دوغ بادامحقیقت غیر قابل شناختهیچ چیز همیشگی نیستاطلاعات حسی ما از جهان، چکمی زاویه ی دیدت را عوض کخطای حسبحثی درباره هوش و تفاوتهقسم به فقردرمان های علامتی در ام اسپیراستاممغز و هوش، برترین ابزار بمیاستنی گراویس بدون آنتیآشنا پنداریروش هایی برای جلوگیری از تا 20 سال آینده مغز شما به سلول های بدن تو پیر نیستننوروفیبروماتوزایستادن در برابر آزادی بهمه ی سردردها بی خطر نیستتصویر زیبا از سلولارزش حقیقی زبان قسمت اولشاید گوشی و چشمی، آماده شحباب های کیهانی تو در توبلوغ چیستهر جا که جات میشه، جات نیکوچک شدن مغز از نئاندرتاده روش موفقیتبرلیتیونلحظات خوش با کودکاندرمان جدید سرطانپروژه ی علمی پیوند مغز ساریتوکسیمابمغز از بسیاری حقایق می گرما بخشی از این جهان مرتبطافسردگی و اضطراب در بیماتاثیر کپسول نوروهرب بر ساپی ژنتیکسندرم پیریفورمیسچیزی منتظر شناخته شدنشباهت زیاد بین سلول هاي عهمراهی نوعی سردرد میگرنیتغییر الگوی رشد مغزی با زاز کسی که یک کتاب خوانده حس و ادراک قسمت چهلبه خودت مغرور نشودورترین نقطه ی قابل مشاهکیست کلوئید بطن سومبرخی نرمش ها برای زانومن کسی در ناکسی دریافتم پس از اگو یا بعد از نفسدرون آشفته ی تو و ظاهر خنراه های جدید برای قضاوت رمغزتان را در جوانی سیم کشامیوتروفیک لترال اسکلروچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر گیاهخواری بر رشد و ابزار بقا از نخستین همانسیگار عامل افزایش مرگ ومجلوتر را دیدنصرع و درمان های آنهوش مصنوعی و کشف زبان هایاز تکینگی تا مغز از مغز تویروس مصنوعیحس و ادراک قسمت پنجاه و یبی سوادی در قرن 21فلج بل، فلجی ترسناک که آندانش قدرت استکاش شرف اجباری بود یا حتیمبتکران خودشکوفابرداشتت از جهان رو زیاد منابع انرژی از نفت و گاز آنتی بادی منوکلونال در ددرگیری مغز در بیماران مبتو با باورهایت کنترل میشرشد مغز فرایندی پیچیده انقش ویتامین K در ترمیم اسانفجار بزرگ پایان بوده انگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسکوت و نیستیجهان مشارکتیطی یکصد هزار سال اخیر هرچهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدحس و ادراک قسمت شصت و هشتبیماری ای شبیه ام اس مولتفیزیکدانان ماشینی برای تداروهای مصرفی در ام اسکشف جمجمه ای درکوه ایرهومدل هولوگرافیک تعمیم یافبسیاری از بیماری های جدیمنبع هوشیاری کجاست قسمت آیا هوش مصنوعی زندگی بشردست بالای دستتومورها و التهاب مغزی عازمزمه ات مانده در گوشمنقش روزه داری در سالم و جانرژی تاریک که ما نمی تونادانی در قرن بیست و یکم،تاثیر روزه داری بر سلامت ابزارهای پیشرفته ارتباط ساختن آینده، بهترین روش جهان در حال نوسان و چرخشعلم به ما کمک میکند تا موهوش مصنوعی از عروسک بازی هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکامل تا مغز از مغز تا وابستگی یعنی قلادهخونریزی مغزی کشندهبیوگرافیفرایند حذف برخی اجزای مغداروی جدید برای دیابتگیاه بی عقل به سوی نور میمرگی وجود نداردتفاوت های زبانی سرمنشا تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآیا تکامل و تغییرات ژنتیذرات کوانتومی زیر اتمی قتوپیراماتزیان غذاهای پرچربنقطه ای بود و دگر هیچ نبوانعطاف پذیری مکانیسمی علنرمشهای مهم برای تقویت عتازه های بیماری پارکینسواثرات مضر ماری جواناسرنوشتجواب دانشمند سوال کننده عادت همیشه خوب نیستهوش مصنوعی در خدمت خلق وحازدواج های بین گونه ای، ریک آلل ژنتیکی که از نئاندخواص شکلات تلخبالای هر دستی، دستی هستقفس ذهندر مانهای کمر دردگزیده ای از وبینار یا کنفمشکلات نخاعیتلاش های جدید شرکت نورالمنبع هوشیاری در کجاست؟(قآپومورفین در پارکینسونرنگین کمانتکنولوژی های جدید و حالتزبان و کلمه حتی برای کساننه بدبخت بلکه نادانای همه ی وجود منچراروياها را به یاد نمی آترکیب آمار و ژنتیکاختلال در شناسایی حروف و سرطان کمیت گراییجراحی گردن همیشه برای دیعصب حقوق نورولووهوش عاطفی قسمت دهماستروژن مانند سپر زنان دژن ضد آلزایمرخاویار گیاهیبازخورد یا فیدبکقانون جنگلدر جراحی کمر عجله نکنیدپیوند قلب خوک، به فرد دچامعجزه ی چشمتمساح حد واسط میان مغز کومواد کوانتومی جدید، ممکنآرامش عقلروبات کیانتکامل داروینی هنوز در حاسفر نامه سفر به بم و جنوب نوار مغز در تشخیص بیماری اینکه خانواده ات سالم بانظریه ی تکامل در درمان بیتسلیم شدن از نورون شروع مارتباط ماده و انرژیشیشه ی بازالتی و سیلیکونحقیقت، آن چیزی نیست که جلهیچ چیز، چقدر حقیقی استاطلاعاتی عمومی در مورد مکمالگرایی دشمن پیشرفتخطر آلودگی هوابحثی درباره هوش و تفاوتهقضاوت ممنوعدرمان ژنتیکی برای نوآوریپیشینیان انسان از هفت میمغز و اخلاقمیدان مغناطيسي زمین بشر آشناپنداری چیستروش هایی ساده برای کاهش اتا بحر یفعل ما یشاسلول بنیادی و ای ال اسنورون هاي مصنوعی می تواناکنون را با همه ی نقص هایهمه جا خیر بکارتصویر زیبای اصفهانارزش حقیقی زبان قسمت دومحباب هایی تو در توبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهر حرکت خمیده می شود و هر کوچکی قلبدهن، بزرگترین سرمایهبرنامه و ساختار پیچیده ملرزش ناشی از اسیب به عصبدرمان جدید سرطانپروانه ی آسمانیریسپریدونمغز به تنهایی برای فرهنگ ما تحت کنترل ژنها هستیم یافسردگی و ساختار مغزتاثیر کپسول نوروهرب بر سابتدا سخت ترین استسندرم پیریفورمیسچیزی خارج از مغزهای ما نیشجاعت و ترسهندسه ی پایه ایتغییر خود یا تغییر دیگرااز آغاز خلقت تا نگاه انساوقتی پر از گل شدی خودت را حس و ادراک قسمت چهل و هفتبه خودت نگاه کنديدن با چشم بسته در خواب کپسول ژری لاکتبرخی نرمش های گردنمن پر از تلخیمآلودگی هوا چالش قرن جدیددروغ نگو به خصوص به خودتراه پیروزی در زندگی چیستمغزتان را در جوانی سیمکشامید نیکو داشته باش تا آنچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر انتخاب از طرف محیط ابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله هاجمجمه انسان های اولیهضایعه ی شبکه لومبوساکرالهوش مصنوعی یا حماقت طبیعاز تکینگی تا مغز از مغز تویروس های باستانی، مغز محس و ادراک قسمت پنجاه و دبی شرمیفلج خوابدانش محدود به ابعاد چهارکتاب گران و پرهزینه شد ولمتواضع باشبررسي علل احتمالي تغيير منابع انرژی از نفت و گاز آنزیم تولید انرژی در سلودرگیری مغزی در سندرم کووتو باید نیکان را به دست برشد مغز علت تمایل انسان بنقش ژنتیک در درمان اختلاانقراض را انتخاب نکنیدنگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقای موجود زنده از سکوت، پر از صداجهان معناطیف انسفالیت، گیلن باره هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرحس و ادراک قسمت شصت و دوبیماری اسپینال ماسکولار فال نیکوداروهای ام اسکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمدل های ریز مغز مینی برینبشکه ای که ته نداره پر نممنبع هوشیاری کجاست قسمت آیا هوش ارثی دریافتی از پدستورالعمل مرکز کنترل بیتومورهای نخاعیزنان باهوش ترنقش رژیم غذایی بر رشد و اانرژی خلا ممکن استنازوکلسینتاثیر روزها، ماه ها یا ساابزارهای بقا از نخستین هساختار فراکتال وجود و ذهجهان در حال ایجاد و ارتقاعلم بدون توقفعلم در حال توسعههوش مصنوعی از عروسک بازی از تکامل تا مغز، از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغخواندن ، یکی از شستشو دهنبیان ژن های اسکیزوفرنی دفراتر از دیوارهای باورداروی جدید ضد فشار خونگیاه خواری و گوشت خوار کدمراقب خودتون و خانواده هتفاوت ایستایی و تکاپومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآیا جنین انسان، هوشمندی ذرات کوانتومی زیر اتمی قتوانایی مغز و دیگر اجزای زیباترین چیز در پیر شدننقطه بی بازگشتاهرام مصر از شگفتی های جهچرا ماشین باید نتایج را پتازه های درمان ام اساجزای پر سلولی بدن انسان سریع دویدن مهم نیستجواب سنگ اندازیعادت کن از بالا نگاه کنیهوش مصنوعی درمانگر کامپیاسکلت خارجی در درمان اختیک جهش ممکن است ذهن انسانخواص شگفت هویجبالاترین هدف از دولتقفس را بشکندر محل کار ارزش خودت را بگزارش یک مورد جالب لخته ومشکلات بین دو همسر و برخیتلاش هایی در بیماران قطع منبع خواب و رویاآب زندگی است قسمت چهارمرهبر حقیقیتکنولوژی و پیشرفتزبان و بیان نتیجه ساختمانه جنگ و نه خونریزیای آنکه نامش درمان و یادشچراغ های متفاوت و نور یکسترکیب حیوان و انساناختلالات مخچهسرعت فکر کردن چگونه استجستجوی متن و تصویر به صورعصب سیاتیکهوش عاطفی قسمت دوماسرار آفرینش در موجژنها نقشه ایجاد ابزار هوخار و گلبازسازي مغز و نخاع چالشی قانونمندی و محدودیت عالمدر درمان بیماری مولتیپل پیوند مدفوعمعجزه ی علمتنفس هوازی و میتوکندریموجود بی مغزی که می تواندآرامش(سکوت) stillness و تکاپوروح و آب حیاتتکامل داروینی هنوز در حاسفر به مریخ در 39 روزنوار مغزی روشی مهم در تشخاین، فقط راه توستنظریه ی ریسمانتست نوار عصب و عضلهارتباط متقابل با همه ی حیشکل های متفاوت پروتئین هحقایق ممکن و غیر ممکنهیچ وقت خودت را محدود به اطلاعاتی عمومی در مورد مکمردردخطر حقیقی، خود انسان استبحثی درباره احساسات متفاقطار پیشرفتدرمان کارتی سل و تومور مغپیشرفت های باور نکردنی دمغز و اخلاقمیدان های مغناطیسی قابل آشتی بهتر استروش جدید تولید برقتاول کف پا و حقیقتسلول بنیادین از مخاط بیننورون های ردیاب حافظهاکوییفلکسهمیشه چیزی برای تنهایی دتصویربرداری فضاپیمای آمارزش حقیقی زبان قسمت سومحد و مرزها توهم ذهن ماستبنی عباس، ننگی بر تاریخهرچیز با یک تاب تبدیل به کوچکترین چیز یک معجزه اسدو ویژگی انتزاع و قدرت تجبرنامه ی مسلط ژنها در اختلرزش دست ها و گردن و سر ETدرمان دارویی سرطان رحم بریسدیپلام تنها داروی تایمغز بیش از آنچه تصور میشومانند کودکان باشیداقلیت خلاقتاثیر کتامین در درمان پاابتدایی که در ذهن دانشمنسندرم پای بی قرارچیزی شبیه نور تو نیستشرکت نورالینک ویدیویی ازهندسه ی رایج کیهانتغییر دیگران یا تغییر خواز انفجار بزرگ تا انفجار وقتی تو از یاد گرفتن باز حس و ادراک قسمت چهل و هشتبه دنبال رستگاری باشدی متیل فومارات(زادیوا)(کامپیوتر سایبورگبرخی یونها و مولکول های ممن بی من، بهتر یاد میگیرمآلودگی هوا و ویروس کرونادریا آرام نخواهد شد کشتی راه انسان شدن، راه رفتن ومغط یک گیرنده استامید نجاتچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر احتمالی عصاره تغلیابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله های فضایی منابعجنین مصنوعیضایعه ی عروقی مخچههوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکینگی تا مغز از مغز تویرایش DNA جنین انسان، برحس و ادراک قسمت پنجاه و سبی عدالتی در توزیع واکسن فلج خواب چیستدانش بی نهایتکتاب زیست شناسی باورمجموعه های پر سلولی بدن مبررسی مغز با امواج مادون منابع انرژی از نفت و گاز آواز خواندن در قفس، نشاندرگیری مغزی در سندرم کووتو برای خزیدن خلق نشده ایرشد در سختی استنقش گرمایش آب و هوا در همانواع سکته های مغزینگاهت را بلند کنتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقای موجود زنده از سکوت، در برابر گزافه گویجهان معکوسطبیعت موجی جهانهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که حس و ادراک قسمت شصت و ششبیماری اضطراب عمومیفاکسیبتداروهای تغییر دهنده ی سیکشیدن مادی روشی برای جلومدیون خود ناموجودبشریت از یک پدر و مادر نیمنبع هوشیاری کجاست قسمت آیا هوش سریعی که بدون احسدغدغه نتیجه ی نادانی استتومورهای ستون فقراتزنجیرها را ما باید پاره کنقش رژیم غذایی در رشد و اانرژِی برای ایجاد اضطرابنباید صبر کرد آتش را بعد تاثیر روغن رزماری استنشاابزارهای بقا ازنخستین همساختار شبکه های مغزی ثابجهان ریز و درشتجهان شگفت انگیزعلم راهی برای اندیشیدن اهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز توبینار اساتید نورولوژی دخواندن، دوست روزهای سختبیان حقیقتفرار در فرار از میزبان، دداروی جدید ضد میگرنگیرنده باید سازگار با پیمراحل ارتقای پله پله کیهتفاوت ارباب و رهبر حقیقیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآیا جهان ذهن و افکار ما مرفلکس وتری با توضیح دکتر توانایی یک فرد، برای تغیزیباترین چیز در افزایش سنمیتوان با بیرون انداختناولویت بندی ها کجاستچرا مردم با زندگی میجنگنتاسف بار است انسان، حق خواجزایی ناشناخته در شکل گسریعترین کامپیوتر موجودجوسازی مدرنعادت کن خوب حرف بزنیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحاسکار، لگوی هوشمندیک رژیم غذایی جدید، می توخواص عجیب لوبیاباهوش ترین و با کیفیت تریقله برای دیدن نه برای به در چه مرحله ای از خواب ، رگشایش دروازه جدیدی از طرمشکلات روانپزشکی پس از ستلاش در تولید انرژی به رنمنتظر نمان چیزی نور را بهآب زندگی است قسمت هفتمروی و منیزیم در تقویت استتکنولوژی جدید که سلول هازبان و بیان، در سایه پیشرنه روش تقویت مغزای جان جان بی تن مرونزاع ها بیهوده استترازودوناختلالات حرکتی در انسانسطح آگاهی، رخدادهای زندگجستجوی هوشیاری در مغز ماعضلانی که طی سخن گفتن چقدهوش عاطفی قسمت سوماسرار بازسازی اندام هاژنها ، مغز و ارادهخارق العاده و استثنایی بباغچه ی منقارچ بی مغز در خدمت موجوددر دعواها چه میکنی؟پیوند مدفوع در درمان بیممعجزه ی علم در کنترل کرونتنفس هوازی و میتوکندریموجودات مقهور ژنها هستندآزمون تجربی، راهی برای رروح در جهانی دیگر استتکامل زبانسفر به درون سفری زیبانوار مغز، مفید و بی خطراینترنت بدون فیلتر ماهوانظریه تکامل در درمان بیمتست کم هزینه ی بزاق برای ارتباط چاقی و کاهش قدرت بشکل پنجم مادهحل مشکلهیچ کاری نکردن به معنی چیاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نکمردرد ناشی از تنگی کاناخطر را بپذیربحثی درباره احساساتی غیرقطره قطرهدرمان پوکی استخوانپیشرفت های جدید علوم اعصمغز و سیر تکامل ان دلیلی میدان های کوانتومی خلاآغاز فرایند دانستنروش صحبت کردن در حال تکامتابوهای ذهنیسلول عصبی شاهکار انطباق نوروپلاستیسیتی چیستاکسی توسین و تکامل پیش اشاید درست نباشدهمیشه چشمی مراقب و نگهباتصور ما ازمشکلات و واقعیارزش خود را چگونه میشناسحریص نباشبه قفس های سیاهت ننازهز ذره، یک دنیاستکووید نوزده و خطر بیماری دو بیماری روانی خود بزرگ برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱لرزش عضله یا فاسیکولاسیودرمان زخم دیابتی با تکنوریشه های مشترک همه ی موجومغز برای فراموشی بیشتر کمانند آب باشاقیانوس نادانیتاثیر گیاه خواری بر رشد وابتذال با شعار دینسندرم پس از ضربه به سرنکاتی در مورد تشنجشربت رب انارهندسه بنیادینتغییر دادن ژنها آیا روزی از بار خود بکاه تا پرواز وقتی خودت را در آینه دیدیحس و ادراک قسمت چهل و دومبه زودی شبکه مغزی به جای دین اجباریکاهش میل جنسی در ام اسبرخی اثرات مضر ویتامین دمننژیتآلودگی هوا و پارکینسوندریای خداراه بی شکستنفرت، اسیب به خود استامید یا ناامیدی؟چگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر بینش و انتظارات فرابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله ها، دارای پرتو جنگ هفتاد و دو ملت همه را ضایعات در عصب زیر زبانیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشاز تکینگی تا مغز از مغز تویشن پروحس و ادراک قسمت پنجاه و شبیمار 101 ساله، مبتلا به سفلج دوطرفه عصب 6 چشمدانشمندان موفق به بازگردکتاب طبیعت در قالب هندسهمجرم، گاهی قربانی استبررسی و اپروچ جدید بر بیممنابع انرژی از نفت و گاز آینه در اینهدرگیری اعصاب به علت میتوتو تغییر و تحولیرشد، رسیدن به یک هدف نیستنقش پیش زمینه ها و اراده انیس بی کسانچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقای موجود زنده از سکته مغزیجهان هوشمندطبیعت بر اساس هماهنگیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرحس و ادراک سی و هفتمبیماری بیش فعالیفاجعه ی جهل مقدسداروهای ضد بیماری ام اس وکشتن عقیده ممکن نیستمدیریت اینترنت بر جنگبعد پنجممنبع هوشیاری کجاست قسمت آیا هشیاری کوانتومی وجودذهن ما از در هم شکستن منبتوهم فضای خالیزندگی فعال و مثبت روند آلنقش زنجبیل در جلوگیری از انسولیننبرو و انرژی مداومتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزارهای بقای موجود زندهسادیسم یا لذت از آزار دادابزارهای بقای از نخستین سازگاری با محیط بین اجزاجهان شگفت انگیز و بی زمانعلم ساختن برج های چرخانهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندخواب زمستانی سلول های سربیداری معنوی یعنی دوستی فرد موفقداروی جدید ضد الزایمرگالکانزوماب، دارویی جدیمرز مرگ و زندگی کجاستتفاوتهای جنسیتی راهی برامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآیا جهش های ژنتیکی، ویرورفتار مانند بردهتوازن مهمتر از فعالیت زیزیر فشار کووید چه باید کرنمیتوان بر سیاه سیاه نوشاولین قدم شناخت نقص های خچرا مغز انسان سه هزار سالتبدیل پلاستیک به کربن و ساحیای بینایی نسبی یک بیمسرکه انگبین عسلی مفید برجامعه ی آسمانیعادت کردن به نعمتهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاساس انسان اندیشه و باور یکی از علل محدودیت مغز امخود جسم و یا تصویرباور و کیهان شناسیقله سقوطدر ناامیدی بسی امید استپل جویی اصفهانمشکلات روانپزشکی در عقب تلاشی برای درمان قطع نخامنتظر نتیجه ی کارهایت باآب زندگی است قسمت اولرویکردهای جدید ضایعات نختکنولوژی جدید که سلول هازبان و تکلم برخی بیماریهچه زیاد است بر من که در ایایمونوگلوبولین وریدی IVIgنزاع بین جهل و علم رو به پترازودوناختلالات صحبت کردن در انسعی کن به حدی محدود نشویحفره در مغزغم بی پایانهوش عاطفی قسمت ششماصفهان زیباژنهای مشترک بین انسان و وخبر مهم تلسکوپ هابلبترس از اینکه کسی، به درگقبل و بعد از حقیقتدر سال حدود 7 میلیون نفر پیوند مغز و سر و چالشهای معجزه در هر لحظه زندگیتنفس بدون اکسیژنمورد نادر همپوشانی دو بیآزمون ذهنی گربه ی شرودینروح رهاییتکامل زبانسفر تجهیزات ناسا به مریخ نوار مغز، ترجمه ی فعالیت اینترنت، حقیقت جامعه ی فنظریه تکامل در درمان بیمتست آر ان اس دز میاستنی گارتباط هوش ساختار مغز و ژشکرگزار هر چیزی باش که داحلقه های اسرارآمیزهیچ کس مانند تو نگاه نمیکاعتماد به خودکمردرد و علل آنخطرات هوش مصنوعیبحران ذهن فیلمی قابل تاملمس کوانتومیدرمان پوکی استخوانپیشرفت در عقل است یا ظواهمغز کوانتومیمیدان بنیادین اطلاعاتآغاز فصل سرما و دوباره تکروشهای نو در درمان دیسک بتاثیر فکر بر سلامتسلول عصبی، در محل خاص خودنوروز مبارکاکسکاربازپین در درمان تششایسته نیست در جیب خود قرهمیشه اطمینان تو بر خدا بتصور از زمان و مکاناز فرد ایستا و متعصب بگذرحرکات چشم، ترجمه کننده ی به مغز خزندگان خودت اجازهزینه ای که برای اندیشیدکودک هشت ساله لازم است آددو بار در هفته ماهی مصرف برین نت به جای اینترنتلزوم گذر انسان از حدها و پرواز از نیویورک تا لوس آدرمان ساده ی روماتیسمریشه های مشترک حیاتمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ماه رجبالکترومغناطیس شنوایی و هتاثیر گیاه خواری بر رشد وابداع دی ان ای بزرگترین دسندرم جدایی مغزچگونه مولکول های دی ان ایشربت ضد خلطهندسه در پایه ی همه ی واکتغییر زودتر اتصالات مغزیاز بحث های کنونی در ویروسوقتی خورشید هست شمع به کاحس و ادراک قسمت چهل و سومبه زیر پای خود نگاه نکن بدین، اجباری نیستکاهش مرگ و میر ناشی از اببرخی اختلالات عصبی مثانهمن، ما یا چی؟آلزایمردرک فرد دیگر و رفتارهای اراه طولانی را به سلامت گذنقاشی هایی با بوی گذشته یامید جدید بر آسیب نخاعیچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر ترکیبات استاتین (سابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله و تکینگی ابتدایجنگ و تصور از جنگضرورت زدودن افکارهوش مصنوعی الفاگواز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت فیزیکی، تابعی از حس و ادراک قسمت بیست و چهبیمار مرکز تنفس سلولیفن آوری های جدید علیه شنادانشمندان نورون مصنوعی سکتاب، سفری به تاریخمحل درک احساسات روحانیبررسی ژنها در تشخیص بیمامنابع انرژی از نفت و گاز آیندهدرب بسته با غیر خود باز متو جهانی هستی که خودش را ز گهواره تا گورنقش پیشرفته ی سلول های بنانگشت ماشه ایچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقای موجود زنده از سکته ی مغزی در جوانانجهان هوشیارطعمه ی شبکه های ارتباط اجهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتحس و ادراک- قسمت پنجاه و بیماری تی تی پیفارغ التحصیلان، فقیر و دداروهای ضد تشنج با توضیح گل خاردار، زیباستمداخله ی زیانبار انسانبعد از کرونامنبع هوشیاری کجاست قسمت آیا واکنش های یاد گرفته وذهن چند جانبه نیازمند نگتوهم فضای خالی یا توهم فضزندگی هوشمند در خارج از زنقش زبان در سلطه و قدرت اانسولین هوشمندچت جی پی تیتاثیر رژیم گیاه خواری بر چت جی پی تیتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزارهای دفاعی و بقای موستم با شعار قانون بدترین جهانی که نه با یک رخداد و علایم کمبود ویتامین E را هوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز توراپامیل در بارداریخواب سالم عامل سلامتیبیداری و خواب کدام بهتر افرد یا اندیشهداروی سل سپتگام کوچک ولی تاثیرگذارمرز بین انسان و حیوان کجاتقلید مرحله ای نسبتا پیشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجرفتار وابسته به شکلتوت زیاد بخوریدزیرفون داروی ضد ام اسنمای موفقیتاولین مورد PML به دنبال تکچرا مغزهای ما ارتقا یافت تبدیل تراکت صوتی مصنوعی احیای بینایی نسبی یک بیمسرگیجه از شایعترین اختلاجاودانگی مصنوعیعادت بد را ترک کنهوش مصنوعی، کیفیت فریب ماستفاده از مغز، وزن را کمیافته های نوین علوم پرده خودآگاهی و هوشیاريباید از انسان ترسیدقلب های سادهدر هم تنیدگی مرزها و بی مپل خواجو اصفهانمشاهده گر جدای از شیء مشاتلاشی تازه برای گشودن معمنتظر زمان ایده آل نشوآب زندگی است قسمت دومرویا و واقعیتتکینگیزبان و شناخت حقیقت قسمت چنه عدم مطلق بلکه عدم با قایمپلانت مغزینزاع بین علم و نادانی رو تراشه مغز بدون واسطه ی داختلالات عضلانی ژنتیکشلیک فراموشیحق انتخابغم بی پایانهوش عاطفی بیشتر در زناناصل بازخوردژنهای هوش ، کدامندخدا موجود استبحتی علمی درباره تمایل بقبل از آغازدر عید نوروز مراقب تصادف پیوند اندام از حیوانات بمعرفی مورد نادر بیماری گتنها مانع در زندگی موارد موسیقی نوآزمون ذهنی گربه شرودینگرروزه داری متناوب، مغز را تکامل زبان انسان از پیشیسفر دشوار اکتشافنوار عصب و عضلهایندرالنظریه تکامل در درمان بیمتشنچ پانایوتوپولوس تشنج ارتباط پیوسته ی جهانشکست حتمیحمله ویروس کرونا به مغزهیچ کس حقیقت را درون مغز اعتماد به خودکمردرد با پوشیدن کفش منادفاع از پیامبربخش فراموش شده ی حافظهلووفلوکساسیندرمان آرتروز با ورزش موضپیشرفت ذهن در خلاقیت استمغز آیندگان چگونه است ؟میدازولام در درمان تشنج آغاز مبهم آفرینشروشهای شناسایی قدرت شنواتاثیر مشاهده بر واقعیت بسلولهای ایمنی القا کنندهنوروز یا روز پایانیشادی، پاداش انجام وظیفههمیشه به آنچه داری، خوشنتصاویر زیبای رعد و برقاز مخالفت بشنوحرکت چرخشی و دائمی کیهانبه نقاش بنگرهزینه سنگین انسان در ازاکودک ایرانی که هوش او از دو برابر شدن خطر مرگ و میبرای یک زندگی معمولیلزوم سازگاری قانون مجازاپروتئین های ساده ی ابتدادرمان سرگیجه بدون نیاز بریشه های اخلاقمغز بزرگ چالش است یا منفعماپروتیلینالکتروتاکسی(گرایش و حرکتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار هوش در حال ارتقا ازسندرم دزدی ساب کلاوینچگونه میتوان با قانون جنشش مرحله تکامل چشمهندسه زبانِ زمان استتغییر عمودی سر انسان از پاز تلسکوپ گالیله تا تلسکوقتی ریشه ها عمیقند از چیحس و ادراک قسمت نهمبه سیاهی عادت نکنیمدیوار همه اش توهم بودکاهش التهاب ناشی از بیمابرخی اصول سلامت کمرمنابع انرژي پاک سرچشمه حآملودیپین داروی ضد فشار درک نیازمند شناخت خویش ارابطه تشنج و اوتیسمچقدر به چشم اعتماد کنیمامید درمان کرونا با هماننگاه من، نگاه تو و یا حقیتاثیر تغذیه بر سلامت رواابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجنگ داده هاضرب المثل یونانیهوش مصنوعی اکنون می تواناز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چند سویهحس و ادراک قسمت بیست و یکبیماری لبر و نابینایی آنفناوری هوش مصنوعی نحوه خدانشمندان یک فرضیه رادیککتابخانهمحل درک احساسات روحانی دبررسی بیماری التهابی رودمنابع انرژی از نفت و گاز آینده ی انسان در فراتر ازدرختان چگونه بر تشکیل ابتو جدای از کیهان نیستیزمین در برابر عظمت کیهاننقش آتش در رسیدن انسان بهانگشت نگاری مغز نشان میدچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقای موجود زنده از سال سیزده ماههجهان های بسیار دیگرظهور امواج مغزی در مغز مصهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توحس و ادراک- قسمت بیست و پبیماری خود ایمن اعصاب محفاصله ها در مکانیک کوانتداروی فامپیریدین یا نورلگل درون گلدانمدارک ژنتیکی چگونه انسانبعد از کرونامنبع هوشیاری کجاست قسمت آیا یک، وجود داردذهن هوشیار در پس ماده ی متوهم لیلیپوتی(ریزبینی)زندگی و دارایینقش زبان در سلطه و قدرت اانسان قدیم در شبه جزیره عانسان میوه ی تکاملنتایج نادانی و جهلتاثیر رژیم گیاهخواری بر ابعاد و نیازهای تکاملیستم، بی پاسخ نیستجهانی که از یک منبع، تغذیعلایم کمبود ویتامین E را هوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قخواب سالم عامل سلامتی و یبیست تمرین ساده برای جلوفرد حساس از نظر عاطفی و بداروی ضد چاقیگامی در درمان بیماریهای مرز جدید جستجو و اکتشاف، تقلید از روی طبیعتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآیا خداباوری محصول تکاملرفتار اجتماعی انسان، حاصتوسعه هوش مصنوعی قادر اسزیرک ترین مردمنمایش تک نفرهاولین مورد پیوند سر در انچرا ویروس کرونای دلتا واتبدیل سلولهای محافط به ساحتیاط در ورزش زانو در خاسرگردانیجایی برای یاد گرفتن باقی عادت دادن مغز بر تفکرهوش مصنوعی، اتفاقات و تحاستفاده از نظریه ی تکامل یاد گرفتن مداومخودآگاهی و هوشیاريبابا زود بیاقلب و عقلدر هم تنیدگی کوانتومیپلاسمای غالبمشاهده آینده از روی مشاهتلاشی جدید در درمان ام اسمنحنی که ارتباط بین معرفآب زندگی است قسمت سومرویا و کابوستکامل فردی یا اجتماعیزبان و شناخت حقیقت قسمت انهایت معرفت و شناخت درک عایمپلانت مغزی و کنترل دو نزاع بین علم و جهل رو به پتراشه ها روی مغزاختراع جدید اینترنت کوانشلیک فراموشیحقیقت قربانی نزاع بین بی غیرقابل دیدن کردن مادههوش عاطفی در زنان بیشتر ااصل در هم تنیدگی و جهانی ژنهای حاکم بر انسان و انسخدا نور آسمان ها و زمین ابحث درباره پیدایش و منشا قبل از انفجار بزرگدرمان نگهدارنده ی اعتیادپیوند اندام حیوانات به امعرفت و شناختتنها در برابر جهانموسیقی هنر مایع استآزادی در چیستروزه داری و التهاب زیانبتکامل ساختار رگهای مغزی سفرنامه سفر به بم و جنوب نوار عصب و عضلهایپیداکریننعناعتشنج چیستارتباط انسانی، محدود به شکستن مرز دور مغزحمایت از طبیعتهیچ اندر هیچاعتماد بی موردکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدفاع در برابر تغییر ساختبخش های تنظیمی ژنوملوب فرونتال یا پیشانی مغدرمان ام اس(مولتیپل اسکلپیشرفتی مستقل از ابزار همغز اندامی تشنه ی انرژی امکان زمان یا حافظه زمانإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَروشی برای بهبود هوش عاطفتاثیر نگاه ناظر هوشیار بسلولهای بنیادی مصنوعی درنورالژیشب سیاه سحر شودهمیشه داناتر از ما وجود دتصادف یا قوانین ناشناختهاز نخستین همانند سازها تحس متفاوتبه نقاش بنگرهزاران سال چشم های بینا وکودکان مهاجردو برابر شدن خطر مرگ و میبرای پیش بینی آینده مغز دلزوم سازگاری قانون مجازاپروتز چشمدرمان سرگیجه بدون نیاز برژیم های غذایی و نقش مهم مغز بزرگ چالشهای پیش روماجرای جهل مقدسالکترودهای کاشتنیتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقا از نخستین همانسندرم سردرد به دلیل افت فچگونه مغز ما، موسیقی را پششمین کنگره بین المللی سهندسه، نمایشی از حقیقتتغییرات منطقه بویایی مغزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکوقتی شروع به بیدار شدن میحس و ادراک قسمت چهارمبه سخن توجه کن نه گویندهدیوار، از ابتدا توهم بودکاهش حافظه هرچند فرایندیبرخی اطلاعات روانشناسی ممنابع انرژی از نفت و گاز آموزش نوین زباندرک و احساسرادیوی مغز و تنظیم فرکاننقش قهوه در سلامتیامیدهای جدید برای بازیابنگاه مادی غیر علمی استتاثیر حرکات چشم بر امواج ابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله ی تولید کنندهجنبه های موجی واقعیتضربه مغزی در تصادف رانندهوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستحس و ادراک قسمت بیست و دوبیماری میاستنی گراویسفواید روزه داری متناوبدانشمندان ژنی از مغز انسکجای مغز مسئول پردازش تجمحدودیت چقدر موثر استبررسی سیستم تعادلی بدن امنابع بی نهایت انرژی در دآینده ی علم و فیزیک در60 ثدرختان اشعار زمینتو دی ان ای خاص ميتوکندريزمین زیر خلیج فارس تمدنی نقش انتخاب از طرف محیط، نانتقال ماده و انرژیچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقای موجود زنده از سانسور از روی قصد بسیاری جهان هایی در جهان دیگرظرف باید پر شود چه با چرک هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمرحس و ادراک- قسمت شصت و چهبیماری دویکفاصله ی همیشگی تصویر سازداروی لیراگلوتیدگل زندگیمروری بر تشنج و درمان هایبعد از کرونا دلخوشی بیهومنبع هوشیاری کجاست قسمت آیا کیهان می تواند یک شبیذهن و زندگیتوهم چیستزندگی بی دودنقش سجده بر عملکرد مغزنقش غذاها و موجودات درياانسان ها می توانند میدان نجات در اعتماد به خودتاثیر رژِیم غذایی بر میگابعاد اضافه ی کیهانستون فقرات انسان دو پا جلجهانی در ذهنعلائم عصبی آلزایمر، با اهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریخواب عامل دسته بندی و حفطبیش از نیمی از موارد انتقفردا را نمیدانیمداروی ضد چاقیگامی در درمان بیماریهای مرزهای حقیقی یا مرزهای تتقلید از طبیعتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآیا دلفین ها می تواند از رقیبی قدرتمند در برابر متوسعه برخی شغل ها با هوش زیست شناسی کل در جزء فراکچند نرمش مفید برای کمردراولین هیبرید بین انسان و چرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک تبر را برداراحتیاط در تعویض داروهاسربازان ما محققا غلبه می جایی خالی نیستعارضه جدید ویروس کرونا سهوش احساسیاستفاده از هوش مصنوعی در یاد بگیر فراموش کنیخودت را از اندیشه هایت حفباد و موجقلب یا مغزدر هم تنیدگی کوانتومی و پپمبرولیزوماب در بیماری چمشاهدات آمیخته با اشتباهتمایل زیاد به خوردن بستنمنشأ اطلاعات و آموخته ها آب، زندگی است(قسمت پنجم)رویا و خبر از آیندهتکامل مادی تا ابزار هوشمزبان و شناخت حقیقت قسمت دنهایت در بی نهایتایمپلانت مغزی کمک میکند نسبیت عام از زبان دکتر برتراشه ی هوش مصنوعی در مغزادامه بحث تکامل چشمشنا در ابهای گرم جنوب نیاحقیقت آنطور نیست که به نظغرور و علمهوش عاطفی در زنان بیشتر ااصل علت و تاثیرکفش و کتابخدا بخشنده است پس تو هم ببحثي درباره هوش و تفاوتهقبرستان ها با بوی شجاعتدرمان نابینایان آیا ممکنپیوند سر آیا ممکن استمغز فکر میکند مرگ برای دیتنهاییمیلر فیشر نوعی نادر از گیآزادی عقیده، آرمانی که تروزه داری و بیمار ی ام اس تکامل شناخت انسان با کشفسفرنامه سفر به بم و جنوب نوار عصب و عضلهایا کوچک شدن مغزانسان الهفت چیز که عملکرد مغز تو تشنج و حرکات شبه تشنجی قاارتباط از بالا به پایین مشگفت نیست من عاشق تو باشمحوادث روزگار از جمله ویرهیچگاه از فشار و شکست نتراعتیاد و تلاش های درمانی کنگره بین المللی سردرد ددقیق ترین تصاویر از مغز ابخش بزرگی حس و ادراک ما الوتیراستامدرمان با سلول های بنیادیپپوگستمغز انسان ایا طبیعتا تمامکانیک کوانتومی بی معنی افت فشار خون ناگهانی در وروشی جدید در درمان قطع نختاثیر نگاه و مشاهده ناظر اگر فقط مردم میفهمیدند کسلام تا روشنایینورالژی تریژمینالشبیه سازی میلیون ها جهان همیشه راهی هستتضادهای علمیاز نخستین همانند سازها تحس چشایی و بویاییبه نادیدنی ایمان بیاورهستي مادي ای که ما کوچکترکودکان میتوانند ناقل بی دو داروی جدید برای میاستبرای اولین بار دانشمندانلزوم عدم وابستگی به گوگل پروتز عصبی برای تکلمدرمان سرگیجه بدون دارورژیم های غذایی و نقش مهم مغز بزرگ و فعال یا مغز کوماجرای عجیب گالیلهالگو نداشتیمتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقا از نخستین همانسوی ما آید نداها را صداچگونه مغز پیش انسان یا همشعار و عملهنر فراموشیتغییرات مغز پس از 40 سالگیاز تکنیکی تا مغز از مغز تویتنام نوعی کرونا ویروس حس و ادراک قسمت نوزدهمبهبود حافظه پس از رخدادهدید تو همیشه محدود به مقدکاهش دوپامین عامل بیماریبرخی بیماری ها که در آن بمنابع انرژی از نفت و گاز آمارهای ارائه شده در سطح درک کنیم ما همه یکی هستیمتو یک معجزه ایراز تغییرنقش مهاجرت در توسعه نسل اامیدوار باش حتی اگر همه چنگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر دوپامین و سروتونینابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله، سیاه خالص یا پجنسیت و تفاوت های بیناییضررهای مصرف شکر و قند بر هوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستحس و ادراک قسمت بیست و سوبیماری های میتوکندریفواید روزه داری متناوبدانشمندان پاسخ کوانتومی کرونا چه بر سر مغز می آورمحدودیت های حافظه و حافظبررسی علل کمر درد در میانمنابع جدید انرژیآینده با ترس جمع نمیشوددرد و درستو در میانه ی جهان نیستی زمان چیستنقش اتصالات بین سلولهای انتروپی و هوشیاریچالش های ایستادن بر دو پاتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقای موجود زنده از سانسور بر بسیاری از حقایجهان یکپارچهظرفیت مغز چقدر استهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدحسن یوسف باغچه ی منبیماری دیستروفی میوتونیفتون های زیستیداروی تشنجی دربارداریگلوله ی ساچمه ایمرکز هوشیاری، روح یا بدن بعد از کرونا دلخوشی بیهومنبع هوشیاری کجاست قسمت آیا گذشته، امروز وآینده ذهن و شیمی بدنتوهم و خیالزندگی در جمع مواردی را برزندگی در سیاهچالهنقش غذاها و موجودات درياانسان یک کتابخانه استنجات در راستگوییتاثیر سلامت دستگاه گوارشابعاد بالاترستارگانی قبل از آغاز کیهجهان، تصادفی نیستعلت خواب آلودگی بعد از خوهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز تورزش و میگرنخواص فلفل سبزبیشتر کمردردها نیازی به فرزندان زمان خودداروی ضد تشنج با قابليت تگاهی لازم است برای فهم و مزایای شکلات تلخ برای سلتقویت مغز با ورزشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآیا دلفین ها میتوانند بارقابتی بی هدف یا رقابتی هتوصیه های سازمان بهداشت زیست شناسی باور حقیقت یا چند جهانیاولین تصویر در تاریخ از سچرا پس از بیدار شدن از خوتحریک عمقی مغزاحساس گذر سریعتر زمانسربرولایزینجاذبهعجول نباشهوش احساسیاستفاده از انرژی خلایادگیری مهارت های جدید دخودروهای هیدروژنیباد غرور و سر پر از نخوت وقلب دروازه ی ارتباطدر هم تنیدگی کوانتومی و دپنج اکتشاف شگفت آور در مومطالبه ی حق خودتمایز یا کشف یگانگیمنشاء کوانتومی هوشیاری اآتاکسیرویا بخشی حقیقی از زندگی تکامل مداومزبان و شناخت حقیقت قسمت سنهادینه سازی فرهنگ اختلاایمپلانت نخاعی میتواند دچسبیدن به خود، مانع بزرگ تراشه ی بیولوژِیکاداراوون تنها داروی تاییشناخت و معرفت، و نقش آن دحقیقت افرادغربال در زندگیهوشمندی کیهاناصل عدم قطعیت از کوانتوم کل اقیانوس در یک ذرهخدای رنگین کمانبحثی جالب درباره محدودیتقدم زدن و حرکت دید را تغیدرمان های اسرار آمیز در آپیوند سر برای چه بیمارانمغز قلبتنهایی رمز نوآوری استمیهمانهای ناخوانده عامل آزار حقیقیروزه داری سلول های بنیادتکامل، نتیجه ی برنامه ریسفرنامه سفر به بم و جنوب نوار عصب و عضلهایا این جمله درست است کسیهفت سین یادگاری از میراث تشنج به صورت اختلال رفتاارتباط بین هوش طبیعی و هوشگفت انگیز بودن کیهانحکمت الهی در پس همه چیزهیپرپاراتیروئیدیسمکنگره بین المللی سردرد ددل به دریا بزنبخش بزرگتر کیهان ناشناختلوزالمعده(پانکراس)مصنوعدرمان تومورهای مغزی با اپایان، یک آغاز استمغز انسان برای ایجاد تمدمکانیزمهای دفاعی در برابافت هوشیاری به دنبال کاهروشی جدید در درمان نابینتاثیر نگاه انسان بر رفتااگر میدانی مصیبت بزرگتر سلاح و راهزنینوزاد ناشنوای متولد شده،شبیه سازی سیستم های کوانهمیشه عسل با موم بخوریمتظاهر خوابیده ی مادهاز نخستین همانند سازها تحس و ادراک (قسمت اول )به هلال بنگرهستی ما پس از شروعی چگال کودکان گذشته به آینده فکدو سوی واقعیتبرای تمدن سازی، باید در بمقاومت به عوارض فشار خون پرورش مغز مینیاتوری انسادرمان سرطان با امواج صوترژیم ضد التهابیمغز بزرگترین مصرف کننده ماده ی تاریکالگو و عادت را بشکن و در اتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقا از نخستین همانسوپاپ ها یا ترانزیستورهاچگونه هموساپينس بر زمین صبور باشهنر حفظ گرهاز تکینگی تا مغز و از مغز ویتامین E برای فعالیت صححس و ادراک قسمت هفتمبهداشت خوابدیدن خدا در همه چیزکاهش سن بیولوژیکی، تنها برخی بیماری های خاص که بدمنابع انرژی از نفت و گاز آن چیزی که ما جریان زمان درک احساسات و تفکرات دیگتو یک جهان در مغز خودت هسراست دستی و چپ دستینقش میدان مغناطیسی زمین امیدوارینگاه کلی نگرتاثیر دپاکین بر بیماری مابزار بقا از نخستین همانسیاره ی ابلهانجنسیت و تفاوت های بیناییضررهای شکر بر سلامت مغزهوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتحس و ادراک قسمت بیستمبیماری های مغز و اعصاب و فواید زیاد دوچرخه سواریدانشمندان اولین سلول مصنکریستال هامحدودیت درک انسانبرطرف کردن خشونت را از خامناطق خاص زبان در مغزآیا فراموشی حتمی استدرد باسن و پا به دلیل کاهتوقف؛ شکستزمان و مکان، ابعاد کیهان نقش تیروئید در تکامل مغزانتظار گذر تندباد؟چالش کمبود اندام برای پیتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقای موجود زنده از سانسور ذهنجهان یکپارچهعقل مجادله گرهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنحساسیت روانی متفاوتبیماری سلیاکفروتنی معرفتیداروی جدید ALSگلوئونمرکز حافظه کجاستتفکر قبل از کارمنبع هوشیاری کجاست قسمت آیا پیدایش مغز از روی تصاذهن پر در برابر آگاهیتوهم وجودتوهم وجودزندگی زمینی امروز بیش از نقش غذاها و موجودات درياانسان باشنخاع ما تا پایین ستون فقرتاثیر عصاره تغلیظ شده گیاتفاق و تصادفسخن نیکو مانند درخت نیکوجهش های ژنتیکی مفید در ساعماد الدین نسیمی قربانی هوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز تورزش بهترین درمان بیش فعخواص منیزیمبا همه مهربان باشفرضیه ای جدید توضیح میدهداروی ضد تشنج با قابليت تگاهی مغز بزرگ چالش استمسمومیت دانش آموزان بی گتقویت استخوان در گرو تغذمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآیا دست مصنوعی به زودی قارموزی از نخستین تمدن بشرتوصیه های غیر دارویی در سزیست، مرز افق رویداد هستچند جهانیاولین دارو برای آتاکسی فچرا ارتعاش بسیار مهم استتحریک عمقی مغز در آلزایماحساسات کاذبسردرد میگرنجاذبه و نقش آن در شکلگیریعدم توقف تکامل در یک انداهوش بشری تهدید برای بشریاستفاده از سلول های بنیایادگیری هوش مصنوعی، عمیقخورشید مصنوعیبار مغز بر دو استخوانقلب روباتیکدر هر سوراخی سر نکنپول و شادیمطالبی در مورد تشنجتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمهمان ناخواندهآتاکسی فریدریشرویا تخیل یا واقعیتتکامل چشمزبان جانسوزچهار میلیارد سال تکامل بایمپلانت استخوانی در آسینسبت ها در کیهانتربیت کودکان وظیفه ای مهادب برخورد با دیگرانشناخت حقیقت یا آرزوهای گحقیقت انسانمقالاتهوشیاری و وجوداصل، روان و نفس استکلمات بلند نه صدای بلندخدایی که ساخته ی ذهن بشر بحثی در مورد نقش ویتامين قدرت مردمدرمان های بیماری آلزایمرپیوند سر، یکی از راه حلهامغز ما کوچکتر از نیم نقطهتنبیه چقدر موثر استمیوپاتی و نوار عصب و عضلهآزار دیگری، آزار خود استروزهای بد باقی نمیماندتکثیر سلول در برابر توقف سفرنامه سفر به بم و جنوب نوار عصب و عضله مهم در تشایا ابزار هوشمندی یا مغز هم نوع خواری در میان پیشیتشنج عدم توازن بین نورون ارتباط شگفت مغز انسان و فشگفت زده و حیران باشحافظه میتواند بزرگترین دهاوکينگ پیش از مرگش رسالکنترل همجوشی هسته ای با هدلایلی که نشان میدهد ما ببخش دیگری در وجود انسان هلیروپریم داروی ترکیبی ضددرمان تشنجپاکسازی مغزمغز انسان برای شادمانی طما انسانها چه اندازه نزدافتخار انسانروشی جدید در درمان سکته متاثیر نگاه انسان بر رفتااگر نیروی مغناطیس نباشد سلسله مباحث هوش مصنوعینوسانات کوانتومی منبع ماشبکه های مصنوعی مغز به درهمیشه، آنطور نیست که هستتظاهری از ماده است که بیداز نخستین همانند سازها تحس و ادراک (قسمت دوم )به کدامین گناه کشته شدندهشت توصیه برای کاستن از دکودکان خود را مشابه خود تدولت یا گروهکبرای خودآگاه بودن تو بایمقایسه رقابت و همکاریپرکاری تیروئیددرمان ضایعات نخاعیرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومغز حریص برای خون، کلید تماده ی خالیالگوی بنیادین و هوشیاریتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقا از نخستین همانسوپاپ ها یا ترانزیستورهاچگونه هوشیاری خود را توسصبور باشهنر رها شدن از وابستگیاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین E در چه مواد غذایحس و ادراک قسمت هفدهمبهداشت خواب، رمز حافظه ی دیدگاه نارسای دوگانه ی مکایروپاکتیک چیستبرخی توجهات در ببمار پارمنابع انرژی از نفت و گاز آنچه می دانم، آنچه را میخدرک تصویر و زبان های مخلتتو کجای جهانیرجزخوانی هایی که امروز بنقش محیط زندگی و مهاجرت دامیدواری و مغزنگاه انسان محدود به ادراتاثیر داروهای ضد التهاب ابزار بقا از نخستین همانسیاره ابلهانجهل مقدسضعیف و قویهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجازحس و ادراک قسمت دهمبیماری های ژنرالیزه ی عصفیلم کوتاه هیروشیما از هدانشمندان تغییر میدان مغکریستال زمان(قسمت اولمخچه فراتر از حفظ تعادلبزرگ فکر کنمناطق خاصی از مغز در جستجآیا ممکن است موش کور بی مدرد زانو همیشه نیاز به جرتولید مولکول جدید توسط هزمان و گذر آن سریع استنقش حفاظتی مولکول جدید دانحراف و حقیقتچالش دیدگاه های سنتی در بتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقای موجود زنده از ساهچاله ها تبخیر نمیشودجهان کنونی و مغز بزرگتریعقل در جهان جدید، عجیب اسهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز- از مغز واکسن اسپایکوژن ضد کروناخفاش کور و انسان بینا؟بیماری ضعف عضلات نزدیک بفروتنی و غرورداروی جدید s3 در درمان ام گمان میکنی جرمی کوچکی در مرکز حافظه کجاستتفکر ترکیبی در هوش مصنوعمنبع هوشیاری کجاست قسمت آیا آگاهی پس از مرگ از بیذهن تو همیشه به چیزی اعتقتفکر خلا ق در برابر توهم منبع هوشیاری کجاست قسمت53آیا امکان بازسازی اندامهذهن خود را مشغول هماهنگیتوهم بی خداییزندگی زودگذرنقش غذاها در کاهش دردهای انسان جدید از چه زمانی پانخاع درازتر یا کوتاهتر کتاریک ترین بخش شباتوبان اطلاعات و پلِ بینسخن و سکوتجهش های ژنتیکی غیر تصادفعنصر اصلی تعیین واقعیتهوش مصنوعی به کمک هوش طبیاز تکامل تا مغز، از مغز تورزش در کمر دردخواص میوه ی بهبا هوش مصنوعی خودکار روبفساد اقتصادی سیتماتیک درداروی ضد تشنج توپیراماتگاهی جهت را عوض کنمسمومیت دانش آموزان، قماتقویت حافظه یا هوش مصنوعمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآیا رژیم غذایی گیاهی سلارمز و رازهای ارتباط غیر کتوصیه هایی در مصرف ماهیزاویه نگاه ها یکسان نیستچند جهانی و علماولین دروغچرا بیماری های تخریبی مغتداوم مهم است نه سرعتاخلاق و علوم اعصابسردرد میگرن در کودکانجبران از دست رفته هاعدم تعادل دوپامین، فقط بهوش در طبیعتاستفاده از سلول های بنیایادگرفتن، آغاز حرکت است خوش قلبی و مهربانیبار بزرگ ایستادن بر دو پاقلب را نشکندر والنتاین کتاب بدید همپول و عقیدهمطالعه ای بیان میکند اهدتمدن پیشرفته ی پیشینیانمهندسی ژنتیک در حال تلاش آتاکسی مخچه ای خودایمنرویا حقی از طرف خداتکامل و ارتقای نگاه تا عمزبان ریشه هایی شناختی اسچهار ساعت پس از کشتار خوکایمان به رویانسبت طلایی، نشانه ای به سترجمه فعالیت های عضله به ادراک ما درک ارتعاشی است شناخت درون، شناخت بیرون؛حقیقت اشیاتاثیر ویتامین دی بر بیماهوشیاری و افسردگیاصلاح خطا با رفتن بر مسیرکلوزاپین داروی ضد جنونخدایا جز تو که را دارمبحثی در مورد نقش کلسیم و قدرت و شناخت حقیقتدرمان های بیماری اس ام ایپیوندهای پیچیده با تغییرمغز مانند تلفن استتهدیدهای هوش مصنوعیمیوتونیک دیستروفیآسيب میکروواسکولاریا آسروزهای سختتأثیر نیکوتین سیگار بر مسفری به آغاز کیهاننوار عصب و عضله برای تاییایا بیماری ام اس (مولتیپهمه چیز موج استتشویق خواندن به کودکانارتباط شگفت انگیز مغز انشگفتی های نقشه ی ژنتیکیحافظه های کاذباعتیاد را به دور بیندازهاوکينگ پیش از مرگش رسالکنترل جاذبهدنیا فریب و سرگرمیبخشیدن دیگران یعنی آرامشلیس دگرامفتامین یا ویاسدرمان جدید ALSپارادوکس ها در علممغز انسان برای شادمانی طما انسانها چه اندازه نزدافراد آغاز حرکت خودشان رريتوکسيمب در درمان ام استاثیر ویتامین دی بر بیمااگر نعمت فراموشی نبود بسسلطان جنگل یا صاحب ملکوتنوشیدن چای برای مغز مفید شبکیه های مصنوعیهمکاری یا رقابتتعویض دارو در تشنجاز نشانه ها و آثار درک شدحس و ادراک قسمت 67به امید روزهای بهترو هر کس تقوای خدا پیشه کنکودکان را برای راه آماده دونپزیل در بیماران قلبی برای رشد، باید از مسیر خطمقابله ی منطقی با اعتراضپراسینزوماب در پارکینسودرمانهای بیماری پارکینسرژیم غذایی سالم و ضد التهمغز در تنهایی آسیب میبینماده ای ضد التهابیالگوبرداری از طبیعتتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقا از نخستین همانسوپاپ ها یا ترانزیستورهاچگونه واکسن کرونا را توزتغییرات آب و هوایی که به صبر لازمه ی پیروزی استهنر، پر کردن است نه فحش داز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کاحس و ادراک قسمت هجدهمبوزون هیگز چیستدیروز و امروزکار امروز را به فردا نیندبرخی توصیه ها برای واکسیمنابع انرژی از نفت و گاز آنچه ناشناخته است باید شدرک حقیقت نردبان و مسیری تو کز محنت دیگران بی غمیرحم مصنوعینقش مرکز تنفس سلولی در بیامیدی به این سوی قبر نیستنگاه از بیرون مجموعهتاثیر داروی ضد تشنج سدیم ابزار بقا از نخستین همانسیاره ابلهانجهان فراکتالطلوع و حقیقتهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسحس و ادراک قسمت دوازدهمبیماری وسواسفیلمی بسیار جالب از تغییدانشمندان روش هاي جدیدی کریستال زمان(قسمت دوم)مخچه ، فراتر از حفظ تعادلبزرگ شدن مغز محدود به دورمنبع نور واقعی و ثابت، حقآیا ما کالا هستیمدردهای سال گذشته فراموش تولید مثل اولین ربات های زمان و صبرنقش حیاتی تلومر دی ان آ داندوه در دنیا استچاالش ها در تعیین منبع هوتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقای موجود زنده از سایه ی هوشیاریجهان کاملی در اطراف ما پرعقل سالمهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز- از مغز واکسن دیگر کرونا ساخته شخفاش با شیوع همه گیری جدیبیماریهای تحلیل عضلانی افرگشت و تکامل تصادفی محض داروی جدید لنفوم و لوکمیگنجینه ای به نام ویتامین مرکز خنده در کجای مغز استمرگ چیستتفاوت قند طبیعی با قند و منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمآیا انسان با مغز بزرگش اخذهن خالی از شلوغی افکارتوهم تنهاییزندگی سلول در بدن، جدای انقشه مغزی هر فرد منحصر بهانسان خطرناکترین موجودنخستین تمدن بشریتاریکی من و تو و گرد و غبااتوسوکسیمایدسخن پاک و ثابتجهش های بیماری زا، معمولعوامل موثر در پیدایش زباهوش مصنوعی به شناسایی کااز خود رها شووزن حقیقی معرفت و شناختخواص هلو برگ هلوبا هر چیزی که نفس می کشد مفشار و قدرتداروی ضد جنون در درمان تیگذر زمان کاملا وابسته به مسیر دشوار تکامل و ارتقاتقویت سیستم ایمنیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآیا رژیم غذایی گیاهی سلارمز گشایی از اتصالات مغزتوضیحی ساده در مورد هوش مزاوسکا درمان گوشرچند روش ساده برای موفقیتاولین سلول مصنوعیچرا حیوانات سخن نمی گوینتداخل مرزها و صفات با بیناخلاق پایه تکامل و فرهنگسردرد میگرنی در کودکانجدا کردن ناخالصی هاعدم درکهوش عاطفی قسمت 11استفاده از سلول های بنیایادآوری خواب و رویاخوش خیالی و خوش بینیبار سنین ابزار هوشمندی اقوی تر باشدر یک فراکتال هر نقطه مرکپوست ساعتی مستقل از مغز دمعمای اخلاقی قطارتمدن بشری و مغز اخلاقیمهندسی بدنآتش منبع انرژیرویاها از مغز است یا ناخوتکامل و ریشه ی مشترک خلقتزبان شناسی مدرن در سطح سلنون و القلماین پیوند نه با مغز بلکه نشانه های گذشته در کیهان ترجمه ی فعالیت های عضله بادغام میان گونه های مختلشناسایی تاریخچه ی تکاملیحقیقت تنها چیزی است که شاصفحه اصلیهوشیاری کوانتومیاصول انجام برخی نرمش ها دکلید نزدیک و نگاه تو بر فخرما منبع بسیار خوب آنتی بحثی در مورد حقیقت فضا و قدرت کنترل خوددرمان های جدید ALSپیوندی که فراتر از امکانمغز مادران و کودکان در زممیگرن و پروتئین مرتبط با آسیب ها ناشی از آلودگی هوروزهای سخت میگذردتأثیر نگاه انسان بر رفتاسقوط درون جاذبه ای خاص، چنوار عصب و عضله تعیین محلایا بدون زبان میتوانیم تهمه چیز و هیچ چیزتشخیص ژنتیکی آتروفی های ارتباط شگفت انگیز مغز انشگفتی های زنبور عسلحافظه و اطلاعات در کجاست اعداد بینهایت در دنیای مهدف یکسان و مسیرهای مختلکندن ریشه ی خوددنیا مکانی بسیار اسرارآمبخشش، عقلانی یا غیر عاقللا اکراه فی الدیندرمان جدید مولتیپل میلومپاسخ گیاهان در زمان خوردمغز انسان رو به کوچک تر شما اکنون میدانیم فضا خالافراد بی دلیل دوستدار تو ریه زغالیتاثیر ویروس کرونا بر مغز اگر نعمت فراموشی نبود بسسم زنبور ، کلیدی برای وارنوعی سکته مغزی ، وحشتناک شباهت مغز و کیهانهمانند سازی در انسانتعامل انسان و هوش مصنوعیاز نظر علم اعصاب یا نرووسحس و ادراک قسمت 74به بالا بر ستارگان نگاه کوفور و فراوانیکوری گذرای ناشی از موبایبرای زندگی سالم، یافتن تمقابله با کرونا با علم اسپرتوهای صادر شده از سیاهدرماندگی به دلیل عادت کررژیم غذایی ضد التهابیمغز را از روی امواج بشناسماده، چیزی نیستالتهاب شریان تمپورالتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقا از نخستین همانسوخت هیدروژنی پاکچگونه آن شکری که می خوریمتغییرات تکاملی سر انسان صبر و واقعیتهوموارکتوس ها ممکن است داز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا و استخوانحس و ادراک قسمت هشتمبوزون هیگز جهان را از متلدیسک گردنکار با یگانگی و یکپارچگیماست مالیبرخی درمان های Spinal Muscular Atمنابع انرژی از نفت و گاز آنچه واقعیت تصور میکنیم درک دیگرانتو پیچیده ترین تکنولوژی رحم مصنوعینقش نگاه از پایین یا نگاهامیدی تازه در درمان سرطانگاه از دور و نگاه از نزدتاثیر درجه حرارت بر مغزابزار بقا از نخستین همانسیب یکسان و دیدگاه های متجهان قابل مشاهده بخش کوچطلای سیاههوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهحس و ادراک قسمت سومبیماری کروتز فیلد جاکوبفیروز نادریدانشمندان روشی برای تبدیکریستال زمان(قسمت سوم)مخچه ابزاري که وظیفه آن فبزرگ شدن تقریبا ناگهانی منبع هوشیاری کجاست قسمت آیا ما تنها موجودات زنده دردی که سالهاست درمان نشتولید یا دریافت علمزمان واقعیت است یا توهمنقش خرچنگ های نعل اسبی دراندوه دردی را دوا نمیکندنابینایی در نتیجه ی گوشی تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقای موجود زنده از سایه را اصالت دادن، جز فرجهان پیوستهعقلانیت بدون تغییرهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز- از مغزتواکسن دیگری ضد کرونا از دخلا، حقیقی نیستبیماری، رساله ای برای سلفراموش کارها باهوش تر هسداروی جدید میاستنی گراویگوهر با نظر دیگران سنگ نمگویید نوزده و ایمنی ساکتمرگ و میر پنهانتفاوت مغز انسان و میمون همنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآیا احتمال دارد رویا از آذهن سالمتوهم جداییزندگی، مدیریت انرژینقشه های مغزی جدید با جزیانسان در هستی یا هستی در نخستین تصویر از سیاهچالهتاریکی و نوراتصال مغز و کامپیوترسخت ترین حصارجهش تمدنی عجیب و شگفت انسعوامل ایجاد لغت انسانی و هوش مصنوعی تعاملیاز درخواست ها جدا شووزوز گوشخواص هندوانهبا آتش، بازی نکن و بعد از فشار روحی، همیشه بد نیست دارویی خلط آورگذشته را دفن کنمسئول صیانت از عقیده کیستلقین اطلاعات و حافظهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآیا راهی برای بهبود وضعیرمز پیشرفت تواضع است نه طتوضیحات دکتر فاطمی در موزبان فرایند تکاملی برای چندین ماده غذایی که مانناوکرلیزوماب داروی جدید شچرا حجم مغز گونه انسان درترقی واقعی یا شعار ترقیاختلا ل در خود عضلهسردرد و علتهای آنجدایی خطای حسی استعدالت برای من یا برای همههوش عاطفی قسمت نهماستفاده از سلول های بنیایاری خدا نزدیک استخوشبختی چیستباربر دیگران نباشقیچی ژنتیکیدر کمتر از چند ماه سوش جدپوشاندن خود از نورمعماری، هندسه ی قابل مشاتمدن زیر آبمهربانی، شرط موفقیتآثار باستانی تمدن های قدرویاهای پر رمز و حیرتی درتکامل ابزار هوش ، راه پر زبان شناسی نوین نیازمند نوآوری ای شگفت انگیز داناین اندوه چیستنشانه های پروردگار در جهترجمه ای ابتدایی از اسراادغام دو حیطه علوم مغز و شناسایی سلول های ایمنی احقیقت خواب و رویاسوالات پزشکیهوشیاری سنتی یا هوشیاری اصول توسعه ی یک ذهن کاملکلام و زبان، گنجینه ای بسخسته نباشی بابابحثی در مورد عملکرد لوب فقدرت انسان در نگاه به ابعدرمان های جدید میگرنپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز چون ابزار هوش است دلیمیگرن و خوابآسیب روانی شبکه های اجتمروش مقابله مغز با محدودیتأثیر شیرینی های حاوی لوسقوط زیگزاگی یا ناگهانینوار عصب و عضله در مطب دکایا تکامل هدفمند استهمه چیز کهنه میشودتشخیص آلزایمر سالها قبل ارتباط غیرکلامی بین انساشانس یا نتیجه ی تلاشحافظه و اطلاعات در کجاست بقا با سازگارترین فرد اسهدف یکسان، در مسیرهای متکندر در بیماریهای التهابدنیای شگفت انگیز کوانتومبدون پیر فلکلاموژین داروی ضد اوتیسم؟درمان جدید میگرن با انتی پختگی پس از چهل سالگي به مغز انسان رو به کوچکتر شدما از اینجا نخواهیم رفتافزایش قدرت ادراکات و حسریواستیگمینتاثیر ژنها بر اختلالات خاگر با مطالعه فیزیک کوانسماگلوتید داروی کاهش دهننیوالینشباهت مغز با کیهان مادیهمجوشی هسته ای، انرژِی بتعامل انسان با هوش مصنوعاز نظر علم اعصاب اراده آزحس و ادراک قسمت 75به بالاتر از ماده بیندیشوقاحت و تمسخر دیگرانکی غایب شدی تا نیازمند دلبرخی ملاحظات در تشنج های ملاحظه های اخلاقی دربارهپرتوزایی از جسم سیاهدرها بسته نیسترژیم غذایی ضد دردمغز زنان جوانتر از مغز مرماده، چیزی بیش از یک خلا ام آر آی جدید با قدرت شگفتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقا از نخستین همانسودمندی موجودات ابزی بر تغذیه بر ژنها تاثیر داردصبر بسیار بایدهورمون شیرساز یا پرولاکتاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا در سبزیجاتحس و ادراک قسمت هشتاد و نبی نهایت در میان مرزهاALS نگاهی کامل بر بیماری ودیستونی قابل درمانکارهای کوچک، بی ارزش نیسماست مالی با هوش انسانیبرخی روش های تربیتی کودکمنابع انرژی از نفت و گاز آنچه حس می کنیم، نتیجه ی درک درست از خود و هوشیاریتو آرامش و صلحیرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرنقش نظام غذایی در تکامل مامگا سه عامل مهم سلامتنگاه از درون قفس یا بیرونتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسیر آفرینش از روح تا مغز جهان موازی و حجاب هاطوفان فقر و گرسنگی و بی سهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهحس و ادراک قسمت سی و هشتمبیماری گیلن باره و بیمارفیزیک مولکولها و ذرات در دانش، قفل ذهن را باز میکنکشف مکانیسم عصبی خوانش پمخچه تاثیر گذار بر حافظهبزرگترین خطایی که مردم ممنبع هوشیاری کجاست قسمت آیا مصرف مولتی ویتامین هدرس گرفتن از شکست هاتولید پاک و فراوان انرژیزمان پلانکنقش داروهاي مختلف معروف اندوهگین نباش اگر درب یا ناتوانی از درمان برخی ویتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقای موجود زنده از ساخت سلول عصبی حتی پس از جهان پیوستهعقیده ی بی عملهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز واکسن سرطانخلا، خالی نیستبیمارستان هوش مصنوعیفراموشی همیشه هم بد نیستداروی جدید آلزایمرگوش دادن بهتر از حرف زدنمرگ و میر بسیار بالای ناشتفاوت ها و تمایزها کلید بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآیا احتمال دارد رویا از آذهت را روی چیزهای مفید متتوهم جدایی و توهم علمزندگی، مراتب هوشیاری استنقشه با واقعیت متفاوت اسانسان عامل توقف رشد مغزنخستین روبات های زنده ی جتاریکی خواهد ترسیداثر مضر مصرف طولانی مدت رسخت ترین کار، شناخت خود اجهشهای مفید و ذکاوتی که دعواملی که برای ظهور لغت اهوش مصنوعی در قضاوت های ااز دست دادن دم در پیشینیاوسواس، بیماری استخواص اناربا تعمق در اسرار ابدیت و فضا و ذهن بازدارویی ضد بیش فعالی سیستگر جان به جز تو خواهد از خمسئولیت جدیدتلاش ها برای کشف منابع جدمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآیا راهی برای رفع کم آبی رمز بقای جهش ژنتیکیتیوتیکسن داروی ضد جنونزبان متغیرچندجهانیايندگان چگونه خواهند دیدچرا خشونت و تعصبتروس جریان انرژیاختلاف خانوادگی را حل کنسردرد به دلیل مصرف زیاد مجریان انرژی در سیستم های عسل طبیعی موثر در کنترل بهوش عاطفی قسمت هفتماستفاده از سلول های بنیاژن همه چیز نیستخوشبختی دور از رنج های مبارداری بدون رحمقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصدر آرزوهایت مداومت داشتهپیموزایدمعنی روزهتمدنی قدیمی در شمال خلیج موفقیت هوش مصنوعی در امتآدم عاقل، وقت خودش را هدررویای شفافتکامل تکنولوژیزبان، نشان دهنده ی سخنگو نوار مغز مشاهده ی غیر مستاین ایده که ذرات سیاهچالنشانه های بیداری روحیترس و آرمان هاارتقا و تکامل سنت آفرینش شهر زیرزمینی در ژاپن براحقیقت در علم، هرگز نهایی پیامهای کاربرانهوش، ژنتیکی است یا محیطیاصول سلامت کمرکلام، در تحولی شگفت آور بخطا در محاسبات چیزی کاملبحثی درباره هوش و تفاوتهقدرت ذهندرمان های جدید در بیماری پیام های ناشناخته بر مغز مغز چگونه صداها را فیلتر میگرن و روزه داریآسیب عصب پا به دنبال اعتیروش های صرفه جویی در ایجاتئوری تکامل امروز در درمسلول های مغزی عامل پارکینوبت کودکانایجاد احساساتهمه چیز در زمان مناسبتشخیص ایدزارتروز یا خوردگی و التهاشانس یا تلاشحافظه و اطلاعات در کجاستبقا در ازای بیماریهدف از تکامل مغزکندر علیه سرطاندنیایی پر از سیاهچاله بدون بار گذشتهلایو دوم دکتر سید سلمان فدرمان جدید کنترل مولتیپلپدیده خاموش روشن در پارکمغز ایندگان چگونه استما اشیا را آنطور که هستندافزایش میل جنسی با خوردن ریاضیات یک حس جدید استتاثیر کلام در آیات کلام باگر تلاش انسان امروز براسندرم میلر فیشرنیکولا تسلاشباهت های ریشه ای چند بیمهمدلی و هوش عاطفیتعداد کلی ذهن ها در جهان از نظر علم اعصاب اراده آزحس و ادراک قسمت 78به جای محکوم کردن دیگران وقت نهيب هاي غير علمي گذشدوچرخه در کاهش دردهای کمکیهان خود را طراحی میکندبرخی مرزهای اخلاق و علوم ملاحظات بیهوشی قبل از جرپرسشدرهای اسرارآمیز و پوشیدهراه فراری نیستمغزهای کوچک بی احساسام اس و سرطانتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقا از نخستین همانسی و سه پل اصفهانثبت و دستکار ی حافظهصد قدح، نفتاده بشکستهوش فوق العاده، هر فرد اساز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی 12 در درمان دردحس و ادراک قسمت هشتاد و شبی نظمی مقدمه شناختNVG 291دژا وو یا اشنا پنداریکارهایی بیش از طراحی و گپماشین دانشبرخی سلولهای عصبی در تلامنابع انرژی از نفت و گاز آنها نمیخواهند دیگران رادرک عمیق در حیواناتتو افق رویداد جهان هستیرساناها و ابر رساناها و عنقش نظریه تکامل در شناسااما شما از دید خفاش کور هنگاه از درون مجموعه با نگتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان ما میتواند به اندازطوفان بیداریهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک محس و ادراک قسمت سی و ششمبیماری آلزایمر، استیل کوفیزیک هوشیاریدانش، یک انسان را ناسازگکشف مکانیسمی پیچیده در بمخاطب قرار دادن مردم، کابزرگترین درد از درون است منبع هوشیاری کجاست قسمت آیا مغز تا بزرگسالی توسعدست و پا زدن در سایه؟تولید اندام با چاپ سه بعدزمان به چه دلیل ایجاد میشنقش درختان در تکاملاندام حسی، درک از بخش هایناتوانی در شناسایی چهره تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقای موجود زنده از ساخت شبکه عصبی مصنوعی با جهان پر از چیزهای اسرار آعلم و ادراک فقط مشاهده ی هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز واکسن سرطانخلاصه ای از مطالب همایش مبیندیشفراموشی و مسیر روحانیداروی جدید ای ال اسبیهوش کردن در جراحی و بیمفراموشی آرمانداروی جدید برای میاستنی گوشه بیماری اتوزومال رسسمرگ و سوال از قاتلتفاوت ها را به رسمیت بشنامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآیا بدون ناظر هوشمند هم بذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتوهم جسمزندان ذهنینقص های سیستمی ایمنیانسانیت در هم تنیده و متصنرمش های مفید برای درد زاتاریخ همه چیز را ثبت کردهاثرات فشار روحی شدیدسختی ها رفتنی استجهشهای مفید و ذکاوتی که دعوارض ازدواج و بچه دار شدهوش مصنوعی در کامپیوترهااز روده تا مغزوسیله، فقط دعا نیستخواص اردهبا خودت نجنگفضای قلب منبع نبوغ استداستانها و مفاهیمی اشتباگرفتار محدودیت ها و ابعامسئولیت در برابر محیط زیتلاش های جدید در ALSمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآیاما مقهور قوانین فیزیکرمز جهانتیک و اختلال حرکتیزبان مشترک ژنتیکی موجودانه ناامیدی بلکه ارتقاايا اراده آزاد توهم است یچرا در مغز انسان، فرورفتتری فلوپرازیناختلال حرکتی مانند لرزش سردرد تنشنجریان انرژی در سیستم های عشق به هفت مرتبه ی شناختیهوش عاطفی قسمت یازدهاستیفن هاوکینگ در مورد هژن همه چیز نیستخیالپردازی نکنبازگشایی مجدد مطب دکتر سقانون مندی نقشه ژنتیکی مدر آسمان هدیه های نادیدنپیموزایدمعاینه قبل از نوار عصب و تمرکز و مدیتیشنموفقیت در تفکر استآرام باشروان سالمتکامل جریان همیشگی خلقتزبان، وسیله شناسایی محیطنوار مغز با توضیح دکتر فااین ابتدای تناقض هاستنظام مثبت زندگیترسان نیستیارتقا یا بازگشت به قبل ازشواهدی از نوع جدیدی از حاحقیقت راستین انسان علم بسایتهای دیگرهوض مصنوعی زندهاضطراب و ترسکلرال هیدرات برای خوابانخطا در محاسبات چیزی کاملبحثی درباره هوش و تفاوتهقدرت شناختی انسان، محدوددرمان های جدید سرطانپیدایش زبانمغز ناتوان از توجیه پیدامیگرن سردردی ژنتیکی که بآسانی موفقیتروش های عملی برای رفع کمرتئوری تکامل در پیشگیری و سلول های بنیادینور از عمق تاریکیایران بزرگهمه چیز در زمان کنونی استتصویر خورشید یا خود خورشارزش های وارونهشاهکار قرنحافظه ی هوش مصنوعیبقای حقیقی در دور ماندن اهدف از خلقت رسیدن به ابزاکو کیو تن coQ10دنیا، هیچ استبدون زمان، ماده ای وجود نلازم است هیچ کاری نکنیددرمان جدید ام اسپروژه ی ژنوم انسانیمغز ابزار بقای برتر مادیما به جهان های متفاوت خودافزایش مرگ و میر سندرم کوتاثیر کپسول نوروهرب بر ناگر خواهان پیروزی هستیسندرم کووید طولانینیاز به آموزش مجازی دیجیشباهت کیهان و مغزهمراه سختی، اسانی هستتعذیه ی ذهناز واقعیت امروز تا حقیقتحس و ادراک قسمت 82به جای تولید، بیشتر گوش کوقتی فهمیدی خطا کردی برگدوچرخه سواری ورزشی سبک و کیهانِ هوشیارِ در حال یابرخی نکات از گاید لاین پرممانتین یا آلزیکسا یا ابپرسش و چستجو همیشه باقی ادرون قفس یا بیرون از آنراه نجاتمغز، فقط گیرندهام اس یا تومور؟چگونه انتظارات بر ادراک تاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقا از نخستین همانسیلی محکم محیط زیست بر انثبت امواج الکتریکی در عصصداقتهوش مصنوعی می تواند بر احاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی هفدهحس و ادراک قسمت پنجمبی هیچ می ایی و بی هیچ میرفقر داده ها در هوش مصنوعیدژاوو یا آشناپنداریکاربرد روباتهای ريزنانومبانی ذهنی سیاه و سفیدبرخی سيناپسها طی تکامل و منابع انرژی از نفت و گاز آنژیوگرافی از مغزدرگیری قلب در بیماری ویرتو انسانی و انسان، شایسترستگاری محدود به یک راه ننقش هورمون های تیروئید دامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنگاه حقیقی نگاه به درون اتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسیستم تعادلی بدنجهان مادی، تجلی فضا در ذهطوفان زیباییهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار حس و ادراک قسمت سیزدهمبیماری الزایمرفیزیک و هوشیاریدائما بخوانکشف ژن جدید، می تواند گستمدل همه جانبه نگر ژنرالیبسیاری از مجرمان، خودشانمنبع هوشیاری کجاست قسمت آیا همه جنایت ها نتیجه بیدست کردن در گوشتولید سلولهای جنسی از سلزمان شگفت انگیزنقش ذهن و شناخت در حوادث انرژی بی پایان در درون هرنادیدنی ها واقعی هستندتاثیر رو ح و روان بر جسمابزار بقای موجود زنده از ساخت شبکه عصبی با الفبای جهان پر از چیزهای جادویی علم و روحهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز واکسن ضد اعتیادخلاصه ای از درمان های جدیبیهوشی در بیماران دچار افرایند پیچیده ی خونرسانیداروی جدید برای کاهش وزنگوشت خواری یا گیاه خواریمرگ انتقال است یا نابود شتفاوت های بین زن و مرد فقمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآیا برای تولید مثل همیشه ذره ی معین یا ابری از الکتوهمات و شناخت حقیقتزونیسومایدنقص در تشخیص هیجانات عامانسانیت در برابر دیگراننرمش های مفید در سرگیجهتاریخ، اصیل نیست و ساخته اثرات مفید قهوهسختی در بلند شدن از روی صجوانان وطنعید نوروز مبارکهوش مصنوعی در تفکر خلاق ااز سایه بگذریک پیام منفرد نورون مغزی خواص بادامبا خدا باشفضای خالی ای وجود ندارددخالت در ساختار ژنهاگریه ی ابر، رمز طراوت باغمستند جهان متصلتلاش های جدید در درمان فرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآگاهی فراتر از آگاهیرمز جهان خاصیت فراکتالتیکاگرلور داروی ضد انعقازبان چهار حرفی حیات زمیننه به اعدامايا اراده آزاد توهم است یچرا ذرات بنیادی معمولاً تری فلوپرازیناختلال خواب فرد را مستعد سردرد سکه ایجریان انرژی در سیستم های عشق درونی به یگانگی خلقتهوش عاطفی قسمت پنجماستیفن هاوکینگ در تفسیر ژن هوش و ساختارهای حیاتی خانه ی تاریکبازگشت از آثار به سوی خداقانون گذاری و تکاملدر آستانه ی موج پنجم کوویپیچیدگی های مغزمگسمعادله ها فقط بخش خسته کنتمرکز بر هدفمولکول ضد پیریآرامش و دانشروبات ها قول میدهندتکامل داروینی هنوز در حازدودن نقص از هوش مصنوعینوار مغز ترجمه رخدادهای این بیمار را باید چه کار نظریه ی تکامل در درمان بیتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرارتوکين تراپی روشی جديد شواهدی از دنیسوان(شبه نئحقیقت غیر فیزیکیهیچ نقطه ای مرکزی تر از ااطلاع رسانی اینترنتیکم کردن کالری روشی سودمنخطای ادراک کارمابحثی درباره هوش و تفاوتهقدرت عشقدرمان های رایج ام اسپیر شدن حتمی نیستمغز و قلب در جنین موش مصنمیگرن شدید قابل درمان اسآشنا پنداریروش هایی برای کم کردن اضطتئوری جدید، ویران کردن گسلول های بنیادی منابع و انور درونایرادهای موجود در خلقت بهمه چیز، ثبت می شودتصویر در هم تنیدگی کوانتارزش های حقیقی ارزش های غشاهکار شش گوشحافظه انسان و حافظه ی هوشبلندی در ذهن ما درک بلندیهر چیز با هر چیز دیگر در تکوچ از محیط نامناسبدندان ها را مسواک بزنید تبر کسی اعتماد نکن مگر اینلبخند بزن شاید صبح فردا زدرمان جدید ای ال اس، توفرپروژه ی ژنوم انسانیمغز ابزار برتر بقاما با کمک مغز خود مختاريمافزایش سرعت پیشرفت علوم تاثیر کپسول نوروهرب بر تاپل ویژن پرو در تشخیص بیمسندرم گیلن باره به دنبال چیز جدید را بپذیرشباهت زیاد بین سلول هاي عهمراهی میاستنی با برخی ستغییراز کجا آمده ام و به کجا میحس و ادراک قسمت 87به خوبی های دیگران فکرکندوپامین قابل حل در آبکیست هیداتید مغزبرخی نرمش ها برای درد زانمن و وجود توهمیپرسشگری نامحدوددرون و بیرون، جدای از هم راه های جدید برای قضاوت رمغز، همه ی واقعیت را نمیبامواجی که به وسیله ی ماشیچگونه به سطح بالایی از هوتاثیر گیاه خواری بر رشد وابزار بقا از نخستین همانسینوریپا داروی ترکیبی ضدجلو رفتن یا عقبگردصدای بم با فرکانس پایین، هوش مصنوعی متصل با مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین دی گنجینه ای بزرحس و ادراک قسمت پنجاهبی ذهن و بی روحفلج نخاعی با الکترودهای دگرگونی های نژادی و تغییکاربرد روباتهای ريز، در مباحث مهم حس و ادراکبرداشت مغز ما از گذر زمانمنابع انرژی از نفت و گاز آنان که در قله اند هرگز خدرگیری مغز در بیماری کویتو با همه چیز در پیوندیرشته نوروایمونولوژی و نقنقش هورمون زنانه استروژنانفجار و توقف تکاملی نشانگاه دوبارهتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان مرئی و نامرئیطولانی ترین شبهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقحس و ادراک قسمت ششمبیماری ای شبیه آلزایمر و فیزیک آگاهیدارچینکشف ارتباط جدیدی از ارتبمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبسیاری از بیماری های جدیمنبع هوشیاری کجاست قسمت آیا هوش مصنوعی می تواند ندست آسمانتولترودینزمان، واقعی نیستنقش روی و منیزیم در سلامتانرژی تاریکنادیدنی ها بیشتر از دیدنتاثیر روده بر مغزابزار بقای موجود زنده از ساختن آیندهجهان دارای برنامهعلم اپی ژنتیک دریچه ای بههوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز واکسن علیه سرطانخم شدن فضا-زمان