دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تیروفیبان موثر در سکته ی مغزی حاد

تیروفیبان(aggrastat):
آنتاگونیست برگشت پذیر فیبرینوژن است که به گیرنده GbIIb/IIIa - که گیرنده ی اصلی سطح پلاکت است- متصل میشود و در تجمع پلاکتی نقش دارد.
به شکل آمپول
5mg/100mL (50mcg/mL)
12.5mg/250mL (50mcg/ml
در مقاله ای در کنگره ی بین المللی سکته ی مغزی، بیمارانی= که پس از حمله ی حاد سکته ی مغزی ترومبوتیکتیروفیبان گرفتند- درمقایسه با گروهی که نگرفتند سلامت بهتری را تجربه کردند.
دوز دریافتی گروه تیروفیبان:
0.4 μg/kg/minute for 30 minutes followed by a continuous infusion of 0.1 μg/kg/minute for up to 48 hours
در گروه دیگر مطالعه، آسپیرین خوراکی با دوز پایین و همراه با آن یک پلاسبوی تزریقی دریافت شد. نتابج مقایسه ی دو گروه پس از 90 روز:
در گروه تیروفیبان عوارض استروک کمتری در مقایسه با گروه آسپیرین مشاهده شد.
لازم به ذکر است که تیروفیبان به طور معمول در سکته های قلبی حاد استفاه میشود.
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/17474930221122681👇🏿


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
جهان هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی صبر لازمه ی پیروزی استاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهحس و ادراک قسمت ششمبهداشت خواب، امروز در جهفضای خالی ای وجود ندارددانش، قفل ذهن را باز میکنکرونا چه بر سر مغز می آورمرکز خنده در کجای مغز استبرخی نرمش های گردنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآواز خواندن در قفس، نشاندرد و درستوهم بی خدایینقش غذاها و موجودات دريارشد، رسیدن به یک هدف نیستاما شما از دید خفاش کور هچت جی پی تیتاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانسیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان شگفت انگیزهوش مصنوعی از عروسک بازی طلوع و حقیقتاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانخم شدن فضا-زمانبیماری های میتوکندریقانون گذاری و تکاملداروی جدید میاستنی گراویگلوله ی ساچمه ایمسمومیت دانش آموزان بی گبررسي علل احتمالي تغيير موفقیت هوش مصنوعی در امتآیا هوش ارثی دریافتی از پذهن و زندگیتوصیه هایی در مصرف ماهیچند نرمش مفید برای کمردرزنان باهوش تراندام حسی، درک از بخش هایچرا مغز انسان سه هزار سالسایه را اصالت دادن، جز فرتبر را بردارابزار بقای موجود زنده از جواب سنگ اندازیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحعقل سالماز تکینگی تا مغز- از مغزتوزن حقیقی معرفت و شناختخواص اناربیماری دویکقدرت عشقداروی ضد تشنج با قابليت تگامی در درمان بیماریهای مطالبی در مورد تشنجرفتار مانند بردهبشکه ای که ته نداره پر نممیگرن و روزه داریآیا بزرگ شدن مغز فقط در دتکامل مداومنهایت در بی نهایتزیان غذاهای پرچربترازودونانسان عامل توقف رشد مغزنزاع ها بیهوده استسخن پاک و ثابتاتصال مغز و کامپیوترجز تو که را دارمهوش عاطفی قسمت اولعنصر اصلی تعیین واقعیتخوش خیالی و خوش بینیاز خود رها شویادآوری خواب و رویابیداری معنوی یعنی دوستی لبخند بزن شاید صبح فردا زدر هم تنیدگی کوانتومی و دتفاوت های بین زن و مرد فقپل خواجو اصفهانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهروی و منیزیم در تقویت استما از اینجا نخواهیم رفتآگاهی فراتر از آگاهیتکامل، نتیجه ی برنامه رینوار عصب و عضلهزبان و کلمه حتی برای کسانتست نوار عصب و عضلهاوکرلیزوماب داروی جدید شنظریه ی ریسمان و هوشیاریسردرد میگرنی در کودکاناختلا ل در خود عضلهحقیقت، آن چیزی نیست که جلاستفاده از هوش مصنوعی در هوض مصنوعی زندهعدم توقف تکامل در یک انداخدایا جز تو که را دارمکلمات بلند نه صدای بلندبالاترین هدف از دولتمن و وجود توهمیدرمان های اسرار آمیز در آتلاش های جدید در درمان فرپیوند مغز و سر و چالشهای مغز انسان برای شادمانی طروح در جهانی دیگر استآرام باشتاثیر نگاه انسان بر رفتاایمان به رویانورالژی تریژمینالسفر نامه سفر به بم و جنوب تصویربرداری فضاپیمای آمهمیشه چیزی برای تنهایی دشناخت درون، شناخت بیرون؛ادغام میان گونه های مختلحافظه انسان و حافظه ی هوشاصل علت و تاثیرفلج نخاعی با الکترودهای غربال در زندگیدنیا فریب و سرگرمیکنگره بین المللی سردرد دبازسازي مغز و نخاع چالشی منابع انرژی از نفت و گاز پیشرفت های باور نکردنی ددرمان تومورهای مغزی با اتمرکز بر هدفمغز بزرگترین مصرف کننده روش استفاده از بالش طبیآسیب عصب پا به دنبال اعتیچگونه میتوان با قانون جنتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بیماری ام اس (مولتیپسلول بنیادی و ای ال استغییر خود یا تغییر دیگراهندسه ی رایج کیهانشگفت انگیز بودن کیهانارتباط شگفت انگیز مغز انوفور و فراوانیحس و ادراک قسمت 87اعتیاد و تلاش های درمانی فیزیک آگاهیدونپزیل در بیماران قلبی کودکان گذشته به آینده فکماست مالی با هوش انسانیبحثی درباره احساسات متفامنبع هوشیاری کجاست قسمت پرواز از نیویورک تا لوس آدرمان سرطان با امواج صوتتو پیچیده ترین تکنولوژی نقش میدان مغناطیسی زمین ریشه های مشترک همه ی موجوافزایش میل جنسی با خوردن نگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر دوپامین و سروتونیناگر با مطالعه فیزیک کوانسندرم پیریفورمیسجنگ هفتاد و دو ملت همه را هوش مصنوعی یا حماقت طبیعشبکیه های مصنوعیاز نظر علم اعصاب یا نرووسویتامین کا در سبزیجاتحس و ادراک قسمت پنجاهبه کدامین گناه کشته شدندفرایند پیچیده ی خونرسانیدیستونی قابل درمانکاهش دوپامین عامل بیماریمخچه ابزاري که وظیفه آن فبرنامه ی مسلط ژنها در اختمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآلزایمردرک کنیم ما همه یکی هستیمتولید مثل اولین ربات های نقش تیروئید در تکامل مغزراه بی شکستام اس و سرطانچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسیناپس، شگفتی خلقتسیگار عامل افزایش مرگ ومجهان هوشیارهوش مصنوعی از عروسک بازی صبر و واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک محس و ادراک قسمت شصت و هشتبهداشت خواب، رمز حافظه ی قفس دور خود را بشکندانش، یک انسان را ناسازگکریستال هامرگ چیستبرخی یونها و مولکول های ممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآینه در اینهدرد باسن و پا به دلیل کاهتوهم تنهایینقش غذاها و موجودات درياز گهواره تا گورامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنتایج نادانی و جهلتاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین همانسکوت و نیستیجهان شگفت انگیز و بی زمانهوش مصنوعی از عروسک بازی طلای سیاهاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانخونریزی مغز در سندرم کووبیماری های مغز و اعصاب و قانون جنگلداروی جدید کنترل قند خونگلوئونمسمومیت دانش آموزان، قمابررسی مغز با امواج مادون موفقیت در تفکر استآیا هوش سریعی که بدون احسذهن و شیمی بدنتوضیحی ساده در مورد هوش مچند جهانیزنجیرها را ما باید پاره کانرژی بی پایان در درون هرچرا مغزهای ما ارتقا یافت ساخت سلول عصبی حتی پس از تحریک الکترومغناطیسی مغابزار بقای موجود زنده از جوسازی مدرنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحعقلانیت بدون تغییراز تکینگی تا مغز، از مغز وزوز گوشبیماری دیستروفی میوتونیقسم به فقرداروی ضد تشنج توپیراماتگامی در درمان بیماریهای مطالعه ای بیان میکند اهدرفتار وابسته به شکلبشریت از یک پدر و مادر نیمیگرن سردردی ژنتیکی که بآیا تکامل و تغییرات ژنتیتکامل چشمنهادینه سازی فرهنگ اختلازیباترین چیز در پیر شدنترازودونانسانیت در هم تنیده و متصنزاع بین جهل و علم رو به پسخت ترین حصاراثر مضر مصرف طولانی مدت رجستجوی متن و تصویر به صورهوش عاطفی قسمت دهمعوامل موثر در پیدایش زباخوشبختی چیستاز درخواست ها جدا شویاری خدا نزدیک استبیداری و خواب کدام بهتر الحظات خوش با کودکاندر هر سوراخی سر نکنتفاوت های تکاملی در مغز وپلاسمای غالبمغز مانند تلفن استرویکردهای جدید ضایعات نخما اشیا را آنطور که هستندآپومورفین در پارکینسونتکثیر سلول در برابر توقف نوار عصب و عضلهزبان و بیان نتیجه ساختماتست کم هزینه ی بزاق برای ايندگان چگونه خواهند دیدنظریه تکامل در درمان بیمسردرد و علتهای آناختلاف خانوادگی را حل کنحقایق ممکن و غیر ممکناستفاده از انرژی خلاهیچ نقطه ای مرکزی تر از اعدم تعادل دوپامین، فقط بخرما منبع بسیار خوب آنتی کلوزاپین داروی ضد جنونباهوش ترین و با کیفیت تریمن کسی در ناکسی دریافتم درمان های بیماری آلزایمرتلاش های جدید در درمان سرپیوند اندام از حیوانات بمغز انسان برای شادمانی طروح رهاییآرامش و دانشتاثیر نگاه انسان بر رفتااین پیوند نه با مغز بلکه نوزاد ناشنوای متولد شده،سفر به مریخ در 39 روزتصور ما ازمشکلات و واقعیهمیشه چشمی مراقب و نگهباشناسایی تاریخچه ی تکاملیادغام دو حیطه علوم مغز و هدف از تکامل مغزحباب های کیهانی تو در تواصل عدم قطعیت از کوانتوم فلج بل، فلجی ترسناک که آنمقالاتدنیا مکانی بسیار اسرارآمکنترل همجوشی هسته ای با هباغچه ی منمنابع انرژی از نفت و گاز پیشرفت های جدید علوم اعصدرمان تشنجتمرکز بر امروزمغز حریص برای خون، کلید تروش جدید تولید برقآسانی موفقیتچگونه مغز ما، موسیقی را پتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بدون زبان میتوانیم تسلول بنیادی در درمان ایدتغییر دیگران یا تغییر خوهندسه بنیادینشگفت زده و حیران باشارتباط غیرکلامی بین انساوقاحت و تمسخر دیگرانحس و ادراک قسمت چهلاعتیاد را به دور بیندازفیزیکدانان ماشینی برای تدوچرخه در کاهش دردهای کمکودکان خود را مشابه خود تماشین های دارای روحبحثی درباره احساساتی غیرمنبع هوشیاری کجاست قسمت پروتئین های ساده ی ابتدادرمان ضایعات نخاعیتو آرامش و صلحینقش محیط زندگی و مهاجرت دریشه های مشترک حیاتافزایش مرگ و میر سندرم کونگاه کلی نگرتاثیر دپاکین بر بیماری ماگر تلاش انسان امروز براسندرم پیریفورمیسجنگ و تصور از جنگهوش مصنوعی گوگل به کمک تششباهت مغز و کیهاناز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی 12 در درمان دردحس و ادراک قسمت پنجاه و یبه امید روزهای بهترفرایند تکامل و دشواری هادژا وو یا اشنا پنداریکاهش سن بیولوژیکی، تنها مخچه تاثیر گذار بر حافظهبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآلزایمر در جواناندرک احساسات و تفکرات دیگتولید یا دریافت علمنقش حفاظتی مولکول جدید دراه طولانی را به سلامت گذام اس یا تومور؟چالش های ایستادن بر دو پاتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله هاجهان های بسیار دیگرهوش مصنوعی از عروسک بازی صبر بسیار بایداز تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار حس و ادراک قسمت شصت و دوبوزون هیگز چیستقفس ذهندائما بخوانکریستال زمان(قسمت اولمرگ و میر پنهانبرخی اثرات مضر ویتامین دمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآیندهدرد زانو همیشه نیاز به جرتوهم جدایینقش غذاها در کاهش دردهای زمین در برابر عظمت کیهانانفجار و توقف تکاملی نشانتاران، جذب کنتاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانسکوت، پر از صداجهانی که نه با یک رخداد و هوش مصنوعی از عروسک بازی طوفان فقر و گرسنگی و بی ساز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ضد اعتیادخونریزی مغزی کشندهبیماری های ژنرالیزه ی عصقانون جنگلداروی جدید آلزایمرگمان میکنی جرمی کوچکی در مسیر دشوار تکامل و ارتقابررسی و اپروچ جدید بر بیممولکول ضد پیریآیا هشیاری کوانتومی وجودذهن پر در برابر آگاهیتوضیحات دکتر فاطمی در موچند جهانیزندگی فعال و مثبت روند آلانرژی تاریکچرا ویروس کرونای دلتا واساخت شبکه عصبی مصنوعی با تحریک عمقی مغزابزار بقای موجود زنده از جامعه ی آسمانیهوش مصنوعی درمانگر کامپیعقیده ی بی عملاز تکینگی تا مغز، از مغز وسواس، بیماری استبیماری سلیاکقضاوت ممنوعداروی ضد جنون در درمان تیگاهی لازم است برای فهم و معمای اخلاقی قطاررفتار اجتماعی انسان، حاصبعد پنجممیگرن شدید قابل درمان اسآیا تراشه ها داخل مغز، میتکامل و ارتقای نگاه تا عمچهار میلیارد سال تکامل بزیباترین چیز در افزایش ستراشه مغز بدون واسطه ی دانسانیت در برابر دیگراننزاع بین علم و نادانی رو سخت ترین کار، شناخت خود ااثرات فشار روحی شدیدجستجوی هوشیاری در مغز ماهوش عاطفی قسمت دومعوامل ایجاد لغت انسانی و خوشبختی دور از رنج های ماز دست دادن دم در پیشینیاژن همه چیز نیستبیرون اصل است یا درونلرزش ناشی از اسیب به عصبدر والنتاین کتاب بدید همتفاوت های زبانی سرمنشا تپمبرولیزوماب در بیماری چمغز مادران و کودکان در زمرویا و واقعیتما به جهان های متفاوت خودآپومورفین در پارکینسونتأثیر نیکوتین سیگار بر منوار عصب و عضله مهم در تشزبان و بیان، در سایه پیشرتست آر ان اس دز میاستنی گايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمسردرد به دلیل مصرف زیاد ماختلال حرکتی مانند لرزش حل مشکلاستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز همیشگی نیستعدم درکخسته نباشی باباکلید نزدیک و نگاه تو بر فباور و کیهان شناسیمن پر از تلخیمدرمان های بیماری اس ام ایتلاش های جدید شرکت نورالمغز انسان رو به کوچک تر شروزه داری متناوب، مغز را آرامش و سکونتاثیر هوش مصنوعی بر مغزاین اندوه چیستنوسانات کوانتومی منبع ماسفر به درون سفری زیباتصور از زمان و مکانهمیشه اطمینان تو بر خدا بشناسایی زبان حیوانات با ارتقا و تکامل سنت آفرینش هدف از خلقت رسیدن به ابزاحباب هایی تو در تواصل، روان و نفس استفلج خوابتاثیر ویتامین دی بر بیمادنیای شگفت انگیز کوانتومکنترل جاذبهبترس از اینکه کسی، به درگمنابع انرژی از نفت و گاز پیشرفت در عقل است یا ظواهدرمان جدید ALSتمساح حد واسط میان مغز کومغز در تنهایی آسیب میبینروش صحبت کردن در حال تکامآشنا پنداریچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا تکامل هدفمند استسلول بنیادین از مخاط بینتغییر دادن ژنها آیا روزی هندسه در پایه ی همه ی واکشگفتی های نقشه ی ژنتیکیارتروز یا خوردگی و التهاوقت نهيب هاي غير علمي گذشحس و ادراک قسمت چهل و هفتاعداد بینهایت در دنیای مفال نیکودوچرخه سواری ورزشی سبک و کودکان را برای راه آماده ماشین دانشبحران ذهن فیلمی قابل تاممنبع هوشیاری کجاست قسمت پروتز چشمدرمانهای بیماری پارکینستو افق رویداد جهان هستینقش مرکز تنفس سلولی در بیریشه های اخلاقافزایش سرعت پیشرفت علوم نگاه انسان محدود به ادراتاثیر داروهای ضد التهاب اگر خواهان پیروزی هستیسندرم پای بی قرارجنگ داده هاهوش مصنوعی گوگل به کمک تششباهت مغز با کیهان مادیاز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی هفدهحس و ادراک قسمت پنجاه و دبه بالا بر ستارگان نگاه کفرایند حذف برخی اجزای مغدژاوو یا آشناپنداریکایروپاکتیک چیستمخاطب قرار دادن مردم، کابرین نت به جای اینترنتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآملودیپین داروی ضد فشار درک تصویر و زبان های مخلتتولید پاک و فراوان انرژینقش حیاتی تلومر دی ان آ درابطه تشنج و اوتیسمامواجی که به وسیله ی ماشیچالش کمبود اندام برای پیچالش دیدگاه های سنتی در بتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله های فضایی منابعجهان هایی در جهان دیگرهوش مصنوعی از عروسک بازی صد قدح، نفتاده بشکستاز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقحس و ادراک قسمت شصت و ششبوزون هیگز جهان را از متلقفس را بشکندارچینکریستال زمان(قسمت دوم)مرگ و میر بسیار بالای ناشبرخی اختلالات عصبی مثانهمنبع هوشیاری در کجاست؟ قآینده ی انسان در فراتر ازدردهای سال گذشته فراموش توهم جدایی و توهم علمنقشه مغزی هر فرد منحصر بهزمین زیر خلیج فارس تمدنی انفجار بزرگ پایان بوده انجات در اعتماد به خودتاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانسکوت، در برابر گزافه گویجهانی که از یک منبع، تغذیهوش مصنوعی از عروسک تا کمطوفان بیداریاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن علیه سرطانخونریزی مغزی کشنده ولی قبیماری های روانی با تاثیقانونمندی و محدودیت عالمداروی جدید آلزایمر تاییدگنجینه ای به نام ویتامین مسئول صیانت از عقیده کیسبررسی ژنها در تشخیص بیمامولتیپل اسکلروز در زنان آیا واکنش های یاد گرفته وذهن تو همیشه به چیزی اعتقتیوتیکسن داروی ضد جنونچند جهانی و علمزندگی هوشمند در خارج از زانرژی تاریک که ما نمی توچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک ساخت شبکه عصبی با الفبای تحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقای موجود زنده از جاودانگی مصنوعیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحعلم و ادراک فقط مشاهده ی خواص اردهاز تکینگی تا مغز، از مغز وسیله، فقط دعا نیستبیماری شارکو ماری توثقطار پیشرفتدارویی خلط آورگاهی مغز بزرگ چالش استمعماری، هندسه ی قابل مشارقیبی قدرتمند در برابر مبعد از کرونامیاستنی گراویس بدون آنتیآیا جنین انسان، هوشمندی تکامل و ریشه ی مشترک خلقتچهار ساعت پس از کشتار خوکزیر فشار کووید چه باید کرتراشه ها روی مغزانسان، گونه ای پر از تضادنزاع بین علم و جهل رو به پسختی ها رفتنی استاثرات مفید قهوهحفره در مغزهوش عاطفی قسمت سومعواملی که برای ظهور لغت اخیالپردازی نکناز روده تا مغزژن همه چیز نیستبیست تمرین ساده برای جلولرزش دست ها و گردن و سر ETدر یک فراکتال هر نقطه مرکتفاوت ایستایی و تکاپوپناه به بیابانمغز چون ابزار هوش است دلیرویا و کابوسما با کمک مغز خود مختاريمآب زندگی است قسمت چهارمتأثیر نگاه انسان بر رفتانوار عصب و عضله برای تاییزبان و تکلم برخی بیماریهتشنچ پانایوتوپولوس تشنج ايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمسردرد تنشناختلال خواب فرد را مستعد حلقه های اسرارآمیزاستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز، چقدر حقیقی استعدالت برای من یا برای همهخطا در محاسبات چیزی کاملکلید، در ناشناخته هاستباید از انسان ترسیدمن بی من، بهتر یاد میگیرمدرمان های جدید ALSتلاش هایی در بیماران قطع مغز انسان رو به کوچکتر شدروزه داری و التهاب زیانبآرامش عقلتاثیر ویتامین دی بر بیمااین ایده که ذرات سیاهچالنوشیدن چای برای مغز مفید سفر تجهیزات ناسا به مریخ تصاویر زیبای رعد و برقهمیشه به آنچه داری، خوشنشناسایی سلول های ایمنی اارتقا یا بازگشت به قبل ازهر چیز با هر چیز دیگر در تحد و مرزها توهم ذهن ماستاصلاح خطا با رفتن بر مسیرفلج خواب چیستصفحه اصلیدنیایی پر از سیاهچاله کندن ریشه ی خودبحتی علمی درباره تمایل بمنابع انرژی از نفت و گاز پیشرفت ذهن در خلاقیت استدرمان جدید مولتیپل میلومتنفس هوازی و میتوکندریمغز را از روی امواج بشناسروشهای نو در درمان دیسک بآشنا پنداریچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر گیاه خواری بر رشد وایجاد احساساتسلول عصبی شاهکار انطباق تغییر زودتر اتصالات مغزیهندسه زبانِ زمان استشگفتی های زنبور عسلارزش های وارونهوقتی فهمیدی خطا کردی برگحس و ادراک قسمت چهل و هشتبقا با سازگارترین فرد اسفاکسیبتدوپامین قابل حل در آبکوری گذرای ناشی از موبایمبانی ذهنی سیاه و سفیدبخش فراموش شده ی حافظهمنبع هوشیاری کجاست قسمت پروتز عصبی برای تکلمدرماندگی به دلیل عادت کرتو انسانی و انسان، شایستنقش نگاه از پایین یا نگاهرژیم های غذایی و نقش مهم افسردگی و اضطراب در بیمانگاه از کنار و یا از روبرتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اپل ویژن پرو در تشخیص بیمسندرم پس از ضربه به سرجنبه های موجی واقعیتهوش مصنوعی الفاگوشباهت های ریشه ای چند بیماز واقعیت امروز تا حقیقتویتامین دی گنجینه ای بزرحس و ادراک قسمت پنجاه و سبه بالاتر از ماده بیندیشفراتر از دیوارهای باوردگرگونی های نژادی و تغییکار امروز را به فردا نیندمدل همه جانبه نگر ژنرالیبرای یک زندگی معمولیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآموزش نوین زباندرک حقیقت نردبان و مسیری تولید اندام با چاپ سه بعدنقش خرچنگ های نعل اسبی دررادیوی مغز و تنظیم فرکانامیوتروفیک لترال اسکلروامید نیکو داشته باش تا آنچاالش ها در تعیین منبع هوتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله ها، دارای پرتو جهان یکپارچههوش مصنوعی از عروسک بازی صداقتاز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدحس و ادراک سی و هفتمبی نهایت در میان مرزهاقله برای دیدن نه برای به داروهای مصرفی در ام اسکریستال زمان(قسمت سوم)مرگ و سوال از قاتلبرخی اصول سلامت کمرمنبع هوشیاری در کجاست؟(قآینده ی حمل و نقل هوایی ددردی که سالهاست درمان نشتوهم جسمنقشه های مغزی جدید با جزیزمان چیستانقراض را انتخاب نکنیدنجات در راستگوییتاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانسکته مغزیجهانی پر از سیاهچاله یا پهوش مصنوعی از عروسک تا کمطوفان زیباییاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه اخواندن ، یکی از شستشو دهنبیماری وسواسقارچ بی مغز در خدمت موجودداروی جدید ای ال اسگندم بکاری، جو درو نمیکنمسئولیت جدیدبررسی بیماری التهابی رودمواد کوانتومی جدید، ممکنآیا یک، وجود داردتیک و اختلال حرکتیچند روش ساده برای موفقیتزندگی و داراییانرژی خلا ممکن استچرا پس از بیدار شدن از خوساختن آیندهتخریب مغز به دلیل کمبود بابزارهای پیشرفته ارتباط جایی برای یاد گرفتن باقی هوش مصنوعی ساخته هوش طبیعلم و روحخواص باداماز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیام منفرد نورون مغزی بیماری ضعف عضلات نزدیک بقطره قطرهدارویی ضد بیش فعالی سیستگاهی جهت را عوض کنمعنی روزهرقابتی بی هدف یا رقابتی هبعد از کرونامیاستنی گراویس در جوانانآیا جهان ذهن و افکار ما متکامل ابزار هوش ، راه پر نون و القلمزیرفون داروی ضد ام استراشه ی هوش مصنوعی در مغزانعطاف پذیری مکانیسمی علنسبیت عام از زبان دکتر برسختی در بلند شدن از روی صاثرات مفید روزه داریحق انتخابهوش عاطفی قسمت ششمعوارض ازدواج و بچه دار شدخانه ی تاریکاز سایه نترسژن هوش و ساختارهای حیاتی بیش از نیمی از موارد انتقلرزش عضله یا فاسیکولاسیودر کمتر از چند ماه سوش جدتفاوت ارباب و رهبر حقیقیپنج اکتشاف شگفت آور در مومغز چگونه صداها را فیلتر رویا و خبر از آیندهما بخشی از این جهان مرتبطآب زندگی است قسمت هفتمتأثیر شیرینی های حاوی لونوار عصب و عضله تعیین محلزبان و شناخت حقیقت قسمت چتشنج چیستای نعمت من در زندگیمنعناعسردرد سکه ایاختلال در شناسایی حروف و حمله ویروس کرونا به مغزاستفاده از سلول های بنیاهیچ وقت خودت را محدود به عسل طبیعی موثر در کنترل بخطا در محاسبات چیزی کاملکلام و زبان، گنجینه ای بسبابا زود بیامننژیتپیوند اندام حیوانات به ادرمان های جدید میگرنتلاش در تولید انرژی به رنمغز ایندگان چگونه استروزه داری و بیمار ی ام اس آرامش(سکوت) stillness و تکاپوتاثیر ویروس کرونا بر مغز این ابتدای تناقض هاستنوعی سکته مغزی ، وحشتناک سفر دشوار اکتشافتصادف یا قوانین ناشناختههمیشه داناتر از ما وجود دشهر زیرزمینی در ژاپن براارتوکين تراپی روشی جديد هر جا که جات میشه، جات نیحریص نباشاصول انجام برخی نرمش ها دفلج دوطرفه عصب 6 چشمسوالات پزشکیدنیا، هیچ استکندر در بیماریهای التهاببحث درباره پیدایش و منشا منابع انرژی از نفت و گاز پیشرفتی مستقل از ابزار هدرمان جدید میگرن با انتی تنفس هوازی و میتوکندریمغز زنان جوانتر از مغز مرروشهای شناسایی قدرت شنواآشناپنداری چیستچگونه هوشیاری خود را توستاثیر گیاه خواری بر رشد وایران بزرگسلول عصبی، در محل خاص خودتغییر عمودی سر انسان از پهندسه، نمایشی از حقیقتشانس یا نتیجه ی تلاشارزش های حقیقی ارزش های غوقتی ناراحتی چیکار میکنیحس و ادراک قسمت چهل و دومبقا در ازای بیماریفاجعه ی جهل مقدسدورترین نقطه ی قابل مشاهکی غایب شدی تا نیازمند دلمباحث مهم حس و ادراکبخش های تنظیمی ژنوممنبع هوشیاری کجاست قسمت پرورش مغز مینیاتوری انسادرها بسته نیستتو با همه چیز در پیوندینقش نظام غذایی در تکامل مرژیم های غذایی و نقش مهم افسردگی و ساختار مغزنگاه از بیرون مجموعهتاثیر درجه حرارت بر مغزاپی ژنتیکسندرم جدایی مغزجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی اکنون می توانشباهت کیهان و مغزاز کجا آمده ام و به کجا میویروس مصنوعیحس و ادراک قسمت پنجاه و شبه جای محکوم کردن دیگران فرار در فرار از میزبان، ددانش قدرت استکار با یگانگی و یکپارچگیمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبرای پیش بینی آینده مغز دمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآمارهای ارائه شده در سطح درک دیگرانتولید سلولهای جنسی از سلنقش داروهاي مختلف معروف راز تغییرنقش درختان در تکاملراست دستی و چپ دستیامید نجاتنابینایی در نتیجه ی گوشی تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله و تکینگی ابتدایجهان یکپارچههوش مصنوعی از عروسک بازی صدای بم با فرکانس پایین، از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرحس و ادراک- قسمت پنجاه و بی نظمی مقدمه شناختقله سقوطداروهای ام اسکشف مکانیسم عصبی خوانش پمرگ انتقال است یا نابود شبرخی اطلاعات روانشناسی ممنبع خواب و رویاآینده ی علم و فیزیک در60 ثدرد، رمز موفقیتتوهمات و شناخت حقیقتنقشه با واقعیت متفاوت اسزمان و مکان، ابعاد کیهان انواع سکته های مغزینخاع ما تا پایین ستون فقرتاریکی و نورابزار بقای موجود زنده از سکته ی مغزی در جوانانجهانی در ذهنهوش مصنوعی از عروسک تا کمطولانی ترین شباز تکینگی تا مغز از مغز توابسته به دوستی این و آن خواندن، دوست روزهای سختبیماری کروتز فیلد جاکوبقبل و بعد از حقیقتداروی جدید برای میاستنی گوهر با نظر دیگران سنگ نممسئولیت در برابر محیط زیبررسی سیستم تعادلی بدن اموجود بی مغزی که می تواندآیا کیهان می تواند یک شبیتیکاگرلور داروی ضد انعقاچندین ماده غذایی که ماننزندگی بی دودانرژِی برای ایجاد اضطرابچرا ارتعاش بسیار مهم استساختن آینده، بهترین روش تداوم مهم است نه سرعتابزارهای بقا از نخستین هجایی خالی نیستهوش مصنوعی، کیفیت فریب معلم اپی ژنتیک دریچه ای بهخواص بادام زمینیاز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیشنهاد خوب برای آسان بیماریهای تحلیل عضلانی المس کوانتومیداستانها و مفاهیمی اشتباگاهی در پارکینسون باید پمعاینه قبل از نوار عصب و رموزی از نخستین تمدن بشربعد از کرونا دلخوشی بیهومیدان مغناطيسي زمین بشر آیا جهش های ژنتیکی، ویروتکامل تکنولوژینوآوری ای شگفت انگیز دانزیرک ترین مردمتراشه ی بیولوژِیکاهمیت کنترل خشمچسبیدن به خود، مانع بزرگ سدسازی روش مناسب برای مقاثرات مضر ماری جواناحقیقت قربانی نزاع بین بی هوش عاطفی بیشتر در زنانعید نوروز مبارکخانواده پایداراز سایه بگذرژن یا نقشه توسعه مغز و نقبیشتر کمردردها نیازی به لزوم گذر انسان از حدها و در آرزوهایت مداومت داشتهتفاوتهای جنسیتی راهی براپول و شادیمغز ناتوان از توجیه پیدارویا بخشی حقیقی از زندگی ما تحت کنترل ژنها هستیم یآب زندگی است قسمت اولتئوری تکامل امروز در درمنوار عصب و عضله در مطب دکزبان و شناخت حقیقت قسمت اتشنج و حرکات شبه تشنجی قاهفت چیز که عملکرد مغز تو سردرد عروقی میگرناختلال در شناسایی حروف و حمایت از طبیعتاستفاده از سلول های بنیاهیچ کاری نکردن به معنی چیعشق به هفت مرتبه ی شناختیخطای ادراک کارماکلام، در تحولی شگفت آور بباد و موجمن، ما یا چی؟پیوند سر آیا ممکن استدرمان های جدید در بیماری تلاشی برای درمان قطع نخامغز ابزار بقای برتر مادیروزه داری سلول های بنیادآرزوها را کم کنتاثیر ژنها بر اختلالات خاین بیمار را باید چه کار نیوالینسفرنامه سفر به بم و جنوب تضادهای علمیهمیشه راهی هستشواهدی از نوع جدیدی از حاارتباط میکروب روده و پارهر حرکت خمیده می شود و هر حرکات چشم، ترجمه کننده ی اصول توسعه ی یک ذهن کاملفن آوری های جدید علیه شناپیامهای کاربراندندان ها را مسواک بزنید تکندر علیه سرطانبحثي درباره هوش و تفاوتهمنابع انرژی از نفت و گاز پپوگستدرمان جدید کنترل مولتیپلتنفس بدون اکسیژنمغزهای کوچک بی احساسروشی برای بهبود هوش عاطفآشتی بهتر استچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر گیاه خواری بر رشد وایرادهای موجود در خلقت بسلولهای ایمنی القا کنندهتغییرات منطقه بویایی مغزهنر فراموشیشانس یا تلاشارزش حقیقی زبان قسمت اولوقتی پر از گل شدی خودت را حس و ادراک قسمت چهل و سومبقای حقیقی در دور ماندن افارغ التحصیلان، فقیر و دديدن با چشم بسته در خواب کیهان خود را طراحی میکندمبتکران خودشکوفابخش بزرگی حس و ادراک ما امنبع هوشیاری کجاست قسمت پرکاری تیروئیددرهای اسرارآمیز و پوشیدهتو با باورهایت کنترل میشنقش نظریه تکامل در شناسارژیم ضد التهابیاقلیت خلاقنگاه از دور و نگاه از نزدتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استسندرم دزدی ساب کلاوینجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی از عروسک های بشباهت زیاد بین سلول هاي عاز کسی که یک کتاب خوانده ویروس های باستانی، مغز محس و ادراک قسمت بیست و چهبه جای تولید، بیشتر گوش کفرد موفقدانش محدود به ابعاد چهارکارهای کوچک، بی ارزش نیسمدل هولوگرافیک تعمیم یافبرای اولین بار دانشمندانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآن چیزی که ما جریان زمان درک درست از خود و هوشیاریتولترودینتومورها و التهاب مغزی عانقش ذهن و شناخت در حوادث رجزخوانی هایی که امروز بامید یا ناامیدی؟ناتوانی از درمان برخی ویتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجهان کنونی و مغز بزرگتریهوش مصنوعی از عروسک بازی صرع و درمان های آناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که حس و ادراک- قسمت بیست و پبی هیچ می ایی و بی هیچ میرقلب های سادهداروهای تغییر دهنده ی سیکشف مکانیسمی پیچیده در بمرگ تصادفیبرخی بیماری ها که در آن بمنتظر نمان چیزی نور را بهآینده با ترس جمع نمیشوددرس گرفتن از شکست هاتوکل بر خدانقص های سیستمی ایمنیزمان و گذر آن سریع استانیس بی کساننخاع درازتر یا کوتاهتر کتاریکی خواهد ترسیدابزار بقای موجود زنده از سکته ی چشمیجهان، تصادفی نیستهوش مصنوعی از عروسک تا کمطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز تکینگی تا مغز از مغز توابستگی یعنی قلادهخواب و بیداری نوسانی مغزبیماری گیلن باره و بیمارقبل از آغازداروی جدید برای کاهش وزنگویید نوزده و ایمنی ساکتمستند جهان متصلذهن خود را مشغول هماهنگیبررسی علل کمر درد در میانموجودات مقهور ژنها هستندآیا گذشته، امروز وآینده تیروفیبان موثر در سکته ی چندجهانیزندگی در جمع مواردی را برانسولینچرا به هم اعتماد نمیکنیمساختار فراکتال وجود و ذهتداخل مرزها و صفات با بینابزارهای بقا ازنخستین همجاذبههوش مصنوعی، اتفاقات و تحعلم به ما کمک میکند تا موخواص شکلات تلخاز تکامل تا مغز از مغز تا یک آلل ژنتیکی که از نئاندبیماری، رساله ای برای سللووفلوکساسیندخالت در ساختار ژنهاگذر زمان کاملا وابسته به معادله ها فقط بخش خسته کنرمز و رازهای ارتباط غیر کبعد از کرونا دلخوشی بیهومیدان های مغناطیسی قابل آیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجتکامل جریان همیشگی خلقتنوار مغز مشاهده ی غیر مستزیست شناسی کل در جزء فراکتربیت کودکان وظیفه ای مهاهرام مصر از شگفتی های جهنسبت ها در کیهانسرنوشتاجزای پر سلولی بدن انسان حقیقت آنطور نیست که به نظهوش عاطفی در زنان بیشتر اعامل کلیدی در کنترل کارآخاویار گیاهیاز علم جز اندکی به شما داژن درمانی در درمان چاقیبیشتر علم، در نادانسته هلزوم سازگاری قانون مجازادر آسمان هدیه های نادیدنتقلید مرحله ای نسبتا پیشپول و عقیدهمغز و قلب در جنین موش مصنرویا تخیل یا واقعیتمانند کودکان باشیدآب زندگی است قسمت دومتئوری تکامل در پیشگیری و نوبت کودکانزبان و شناخت حقیقت قسمت دتشنج به صورت اختلال رفتاهفت سین یادگاری از میراث سرطان کمیت گراییاختلالات مخچهحوادث روزگار از جمله ویراستفاده از سلول های بنیاهیچ کس مانند تو نگاه نمیکعشق درونی به یگانگی خلقتخطای حسکلرال هیدرات برای خوابانباد غرور و سر پر از نخوت ومن، خود تو هستمپیوند سر برای چه بیماراندرمان های جدید سرطانتلاشی تازه برای گشودن معمغز ابزار برتر بقاروزهای بد باقی نمیماندآزمون تجربی، راهی برای رتاثیر کلام در آیات کلام باینکه به خاطرخودت زندگی نیکولا تسلاسفرنامه سفر به بم و جنوب تظاهر خوابیده ی مادههمیشه عسل با موم بخوریمشواهدی از دنیسوان(شبه نئارتباط ماده و انرژیهرچیز با یک تاب تبدیل به حرکت چرخشی و دائمی کیهاناصول سلامت کمرفناوری هوش مصنوعی نحوه خسایتهای دیگرده روش موفقیتکو کیو تن coQ10بحثی جالب درباره محدودیتمنابع انرژی از نفت و گاز پایان، یک آغاز استدرمان جدید ام استنها مانع در زندگی موارد مغز، فقط گیرندهروشی جدید در درمان قطع نخآغاز فرایند دانستنچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر گیاه خواری بر رشد وایستادن در برابر آزادی بسلولهای بنیادی مصنوعی درتغییرات مغز پس از 40 سالگیهنر حفظ گرهشاهکار قرنارزش حقیقی زبان قسمت دوموقتی تو از یاد گرفتن باز حس و ادراک قسمت نهمبلندی در ذهن ما درک بلندیفاصله ها در مکانیک کوانتدی متیل فومارات(زادیوا)(کیهانِ هوشیارِ در حال یامتواضع باشبخش بزرگتر کیهان ناشناختمنبع هوشیاری کجاست قسمت پراسینزوماب در پارکینسودرون قفس یا بیرون از آنتو باید نیکان را به دست بنقش هورمون های تیروئید درژیم غذایی حاوی تخم مرغ واقیانوس نادانینگاه از درون قفس یا بیرونتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنسندرم سردرد به دلیل افت فجهل مقدسهوش مصنوعی از عروسک های بشباهت زیاد بین سلول هاي عاز آغاز خلقت تا نگاه انساویرایش DNA جنین انسان، برحس و ادراک قسمت بیست و یکبه خوبی های دیگران فکرکنفرد یا اندیشهدانش بی نهایتکارهایی بیش از طراحی و گپمدل های ریز مغز مینی برینبرای بقا به جایی فراتر ازمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآنچه می دانم، آنچه را میخدرک عمیق در حیواناتدرگیری قلب در بیماری ویرتومورهای نخاعینقش روی و منیزیم در سلامترحم مصنوعیامید جدید بر آسیب نخاعیناتوانی در شناسایی چهره تاثیر رو ح و روان بر جسمابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله ی تولید کنندهجهان کاملی در اطراف ما پرهوش مصنوعی از عروسک بازی ضایعه ی شبکه لومبوساکرالاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرحس و ادراک- قسمت شصت و چهبی ذهن و بی روحقلب و عقلداروهای ضد بیماری ام اس وکشف ژن جدید، می تواند گستمرگ عاطفه و محبتبرخی بیماری های خاص که بدمنتظر نتیجه ی کارهایت باآیا فراموشی حتمی استدست و پا زدن در سایه؟توپیراماتنقص در تشخیص هیجانات عامزمان و صبرانگشت ماشه اینخستین تمدن بشریتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقای موجود زنده از جهش های ژنتیکی مفید در ساهوش مصنوعی از عروسک تا کمطیف انسفالیت، گیلن باره از تکینگی تا مغز از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغخواب زمستانی سلول های سربیماری آلزایمر، استیل کوقبل از انفجار بزرگداروی جدید برای ای ال اسگوش دادن بهتر از حرف زدنمشکل از کجاستذهن خالی از شلوغی افکاربرطرف کردن خشونت را از خامورد نادر همپوشانی دو بیآیا پیدایش مغز از روی تصاتکلم در گیاهاننه ناامیدی بلکه ارتقازندگی در سیاهچالهانسولین هوشمندچرا بیماری های تخریبی مغساختار شبکه های مغزی ثابترقی واقعی یا شعار ترقیابزارهای بقای موجود زندهجاذبه و نقش آن در شکلگیریهوش احساسیعلم بدون توقفخواص شگفت هویجاز تکامل تا مغز، از مغز تیک جهش ممکن است ذهن انسانبیمارستان هوش مصنوعیلوب فرونتال یا پیشانی مغدر موج، راز خلقت نهفته اسگذشته را دفن کنمعجزه های هر روزهرمز گشایی از اتصالات مغزتفکر قبل از کارمیدان های کوانتومی خلاآیا خداباوری محصول تکاملتکامل داروینی هنوز در حانوار مغز با توضیح دکتر فازیست شناسی باور حقیقت یا ترجمه فعالیت های عضله به اولویت بندی ها کجاستنسبت طلایی، نشانه ای به سسریع دویدن مهم نیستاجزایی ناشناخته در شکل گحقیقت افرادهوش عاطفی در زنان بیشتر اعادت همیشه خوب نیستخار و گلازدواج های بین گونه ای، رژن ضد آلزایمربا همه مهربان باشلزوم سازگاری قانون مجازادر آستانه ی موج پنجم کوویتقلید از روی طبیعتپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز و هوش، برترین ابزار برویا حقی از طرف خدامانند آب باشآب زندگی است قسمت سومتئوری جدید، ویران کردن گای همه ی وجود مننور از عمق تاریکیزبان و شناخت حقیقت قسمت ستشنج عدم توازن بین نورون هم نوع خواری در میان پیشیسرعت فکر کردن چگونه استاختلالات حرکتی در انسانحکمت الهی در پس همه چیزاستیفن هاوکینگ در مورد ههیچ کس حقیقت را درون مغز عشق، شلوغ کردن نیستخطر آلودگی هواکم کردن کالری روشی سودمنبار مغز بر دو استخوانمنابع انرژي پاک سرچشمه حپیوند سر، یکی از راه حلهادرمان های رایج ام استلاشی جدید در درمان ام اسمغز از بسیاری حقایق می گرروزهای سختآزمون ذهنی گربه ی شرودینتاثیر کپسول نوروهرب بر ناینکه خانواده ات سالم بانیاز به آموزش مجازی دیجیسفرنامه سفر به بم و جنوب تظاهری از ماده است که بیدهمیشه، آنطور نیست که هستشیر و دوغ بادامارتباط متقابل با همه ی حیهرگز از زندگی یا امکاناتحس متفاوتاضطراب و ترسفواید روزه داری متناوبدهن، بزرگترین سرمایهکوچ از محیط نامناسببحثی در مورد نقش ویتامين منابع انرژی از نفت و گاز پاکسازی مغزدرمان جدید ای ال اس، توفرتنها در برابر جهانمغز، همه ی واقعیت را نمیبروشی جدید در درمان نابینآغاز فصل سرما و دوباره تکچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر گیاه خواری بر رشد واکنون را با همه ی نقص هایسلام تا روشناییتغییرات آب و هوایی که به هنر دانستنشاهکار شش گوشارزش حقیقی زبان قسمت سوموقتی خودت را در آینه دیدیحس و ادراک قسمت چهارمبلوغ چیستفاصله ی همیشگی تصویر سازدین اجباریکیست هیداتید مغزمجموعه های پر سلولی بدن مبخش دیگری در وجود انسان همنبع هوشیاری کجاست قسمت پرتوهای صادر شده از سیاهدرون و بیرون، جدای از هم تو برای خزیدن خلق نشده اینقش هورمون زنانه استروژنرژیم غذایی سالم و ضد التهالکترومغناطیس شنوایی و هنگاه از درون مجموعه با نگتاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینسوی ما آید نداها را صداجهان فراکتالهوش مصنوعی از عروسک های بشجاعت و ترساز انفجار بزرگ تا انفجار ویشن پروحس و ادراک قسمت بیست و دوبه خودت مغرور نشوفرد حساس از نظر عاطفی و بدانشمندان موفق به بازگردکاربرد روباتهای ريزنانومدیون خود ناموجودبرای تمدن سازی، باید در بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآنچه ناشناخته است باید شبرای خودآگاه بودن تو بایمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآنچه واقعیت تصور میکنیم درگیری مغز در بیماری کویتومورهای ستون فقراتنقش روزه داری در سالم و جرحم مصنوعیامید درمان کرونا با هماننادیدنی ها واقعی هستندتاثیر روده بر مغزابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله، سیاه خالص یا پجهان پیوستههوش مصنوعی از عروسک بازی ضایعه ی عروقی مخچهاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتحسن یوسف باغچه ی منبی سوادی در قرن 21قلب یا مغزداروهای ضد تشنج با توضیح کشف ارتباط جدیدی از ارتبمرگی وجود نداردبرخی توجهات در ببمار پارمنتظر زمان ایده آل نشوآیا ممکن است موش کور بی مدست کردن در گوشتوانایی مغز و دیگر اجزای نقطه ی رسیدن به قلهزمان واقعیت است یا توهمانگشت نگاری مغز نشان میدنخستین تصویر از سیاهچالهتاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقای موجود زنده از جهش های ژنتیکی غیر تصادفهوش مصنوعی از عروسک تا کمطبیعت موجی جهاناز تکینگی تا مغز از مغز توبینار اساتید نورولوژی دخواب سالم عامل سلامتیبیماری الزایمرقبرستان ها با بوی شجاعتداروی جدید برای دیابتگوشه بیماری اتوزومال رسسمشکلات نخاعیذهن سالمبزرگ فکر کنموسیقی نوآیا آگاهی پس از مرگ از بیتکنولوژی های جدید و حالتنه به اعدامزندگی زمینی امروز بیش از انسان قدیم در شبه جزیره عچرا حیوانات سخن نمی گوینسادیسم یا لذت از آزار دادتروس جریان انرژیابزارهای بقای از نخستین جبران از دست رفته هاهوش احساسیعلم در حال توسعهخواص عجیب لوبیااز تکامل تا مغز، از مغز تیک رژیم غذایی جدید، می توبیندیشلوتیراستامدر میان تاریکی و روشناییگر جان به جز تو خواهد از خمعجزه ی چشمرمز پیشرفت تواضع است نه طتفکر ترکیبی در هوش مصنوعمیدان بنیادین اطلاعاتآیا دلفین ها می تواند از تکامل داروینی هنوز در حانوار مغز ترجمه رخدادهای زیست، مرز افق رویداد هستترجمه ی فعالیت های عضله باولین قدم شناخت نقص های خنشانه های گذشته در کیهان سریعترین کامپیوتر موجوداحیای بینایی نسبی یک بیمحقیقت انسانهوش عاطفی رمز آزادگیعادت کن از بالا نگاه کنیخارق العاده و استثنایی بژنها نقشه ایجاد ابزار هوبا هوش مصنوعی خودکار روبلزوم عدم وابستگی به گوگل در برابر حقایق جدیدتقلید از طبیعتپوشاندن خود از نورمغز و اخلاقرویاها از مغز است یا ناخوماه رجبآب، زندگی است(قسمت پنجم)تا 20 سال آینده مغز شما به ای آنکه نامش درمان و یادشنور درونزبان جانسوزتشویق خواندن به کودکانهمه چیز موج استسطح آگاهی، رخدادهای زندگاختلالات صحبت کردن در انحافظه میتواند بزرگترین داستیفن هاوکینگ در تفسیر هیچ اندر هیچعصب حقوق نورولووخطر حقیقی، خود انسان استکمی زاویه ی دیدت را عوض کبار بزرگ ایستادن بر دو پامنابع انرژی از نفت و گاز پیوندهای پیچیده با تغییردرمان های علامتی در ام استمایل زیاد به خوردن بستنمغز به تنهایی برای فرهنگ روزهای سخت میگذردآزمون ذهنی گربه شرودینگرتاثیر کپسول نوروهرب بر تاین، فقط راه توستچیز جدید را بپذیرسفرنامه سفر به بم و جنوب تعویض دارو در تشنجهمکاری یا رقابتشیشه ی بازالتی و سیلیکونارتباط چاقی و کاهش قدرت بهز ذره، یک دنیاستحس چشایی و بویاییاطلاع رسانی اینترنتیفواید روزه داری متناوبدو ویژگی انتزاع و قدرت تجکوچک شدن مغز از نئاندرتابحثی در مورد نقش کلسیم و منابع انرژی از نفت و گاز پارادوکس ها در علمدرمان جدید سرطانتنهاییمغزتان را در جوانی سیم کشروشی جدید در درمان سکته مآغاز مبهم آفرینشچگونه به سطح بالایی از هوتاثیر گیاه خواری بر رشد واکوییفلکسسلاح و راهزنیتغییرات تکاملی سر انسان هنر رها شدن از وابستگیشاید گوشی و چشمی، آماده شارزش خود را چگونه میشناسوقتی خورشید هست شمع به کاحس و ادراک قسمت نوزدهمبلعیدن ستاره توسط سیاهچافتون های زیستیدین، اجباری نیستکیست کلوئید بطن سوممجرم، گاهی قربانی استبخشیدن دیگران یعنی آرامشمنبع هوشیاری کجاست قسمت پرتوزایی از جسم سیاهدرون آشفته ی تو و ظاهر خنتو تغییر و تحولینقش ویتامین K در ترمیم اسرژیم غذایی ضد التهابیالکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه حقیقی نگاه به درون اتاثیر درجه حرارت بر عملکابداع دی ان ای بزرگترین دسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان قابل مشاهده بخش کوچهوش مصنوعی از عروسک های بشرکت نورالینک ویدیویی ازاز بار خود بکاه تا پرواز واقعیت فیزیکی، تابعی از حس و ادراک قسمت بیست و سوبه خودت نگاه کنفردا را نمیدانیمدانشمندان نورون مصنوعی سکاربرد روباتهای ريز، در مدیریت اینترنت بر جنگمدیریت اضطراب، از مهمتریبرای رشد، باید از مسیر خطمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآنچه حس می کنیم، نتیجه ی درگیری مغز در بیماران مبتوهم فضای خالینقش رژیم غذایی بر رشد و ارسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرامیدهای جدید برای بازیابنادیدنی ها بیشتر از دیدنتاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین همانسیاره ی ابلهانجهان پیوستههوش مصنوعی از عروسک بازی ضایعات در عصب زیر زبانیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توحساسیت روانی متفاوتبی شرمیقلب دروازه ی ارتباطداروی فامپیریدین یا نورلکشف جمجمه ای درکوه ایرهومراقب خودتون و خانواده هبرخی توصیه ها برای واکسیمنحنی که ارتباط بین معرفآیا ما کالا هستیمدست آسمانتوانایی یک فرد، برای تغینقطه ای بود و دگر هیچ نبوزمان پلانکانتقال ماده و انرژینخستین روبات های زنده ی جسال 2025 سال بین المللی علمتازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقای موجود زنده از جهش های بیماری زا، معمولهوش مصنوعی از عروسک تا کمطبیعت بر اساس هماهنگیاز تکینگی تا مغز از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندخواب سالم عامل سلامتی و یبیماری ای شبیه آلزایمر و قدم زدن و حرکت دید را تغیداروی جدید ضد فشار خونگوشت خواری یا گیاه خواریمشکلات بین دو همسر و برخیذهت را روی چیزهای مفید متبزرگ شدن مغز محدود به دورموسیقی هنر مایع استآیا امکان بازسازی اندامهتکنولوژی و پیشرفتنه به اعدامزندگی زودگذرانسان میوه ی تکاملچرا حجم مغز گونه انسان درسازگاری با محیط بین اجزاتری فلوپرازینابزارهای دفاعی و بقای موجدا کردن ناخالصی هاهوش بشری تهدید برای بشریعلم راهی برای اندیشیدن اخود جسم و یا تصویراز تکامل تا مغز، از مغز تیکی از علل محدودیت مغز امبیهوش کردن در جراحی و بیملوزالمعده(پانکراس)مصنوعدر مانهای کمر دردگرفتار محدودیت ها و ابعامعجزه ی علمرمز امید، بی نیازی از مردتفکر خلا ق در برابر توهم میدازولام در درمان تشنج آیا دلفین ها میتوانند باتکامل داروینی هنوز در حانوار مغز در فراموشی هازاویه نگاه ها یکسان نیستترجمه ای ابتدایی از اسرااولین مورد PML به دنبال تکنشانه های پروردگار در جهسرکه انگبین عسلی مفید براحیای بینایی نسبی یک بیمحقیقت اشیاهوشمندی کیهانعادت کن خوب حرف بزنیخبر مهم تلسکوپ هابلژنها ، مغز و ارادهبا هر چیزی که نفس می کشد ممقاومت به عوارض فشار خون در جراحی کمر عجله نکنیدتقویت مغز با ورزشپیموزایدمغز و اخلاقرویاهای پر رمز و حیرتی درماهیچه ی صبرآتاکسیتا بحر یفعل ما یشاای جان جان بی تن مرونوروفیبروماتوززبان ریشه هایی شناختی استشخیص ژنتیکی آتروفی های همه چیز و هیچ چیزسعی کن به حدی محدود نشویاختلالات عضلانی ژنتیکحافظه های کاذباستخوان های کشف شده، ممکهیچگاه از فشار و شکست نترعصب سیاتیکخطر را بپذیرکمالگرایی دشمن پیشرفتبار سنین ابزار هوشمندی امنابع انرژی از منابع نهفپیوندی که فراتر از امکاندرمان ژنتیکی برای نوآوریتمایز یا کشف یگانگیمغز بیش از آنچه تصور میشوروش مقابله مغز با محدودیآزادی در چیستتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینترنت بدون فیلتر ماهواچیزی منتظر شناخته شدنسفری به آغاز کیهانتعیین پیش آگهی آسیب به عصهمانند سازی در انسانشکل های متفاوت پروتئین هارتباط هوش ساختار مغز و ژهزینه ای که برای اندیشیدحس و ادراک (قسمت اول )اطلاعات حسی ما از جهان، چفواید زیاد دوچرخه سواریدو بیماری روانی خود بزرگ کوچکی قلببحثی در مورد حقیقت فضا و منابع بی نهایت انرژی در دپاسخ گیاهان در زمان خورددرمان جدید سرطانتنهایی رمز نوآوری استمغزتان را در جوانی سیمکشريتوکسيمب در درمان ام اسإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر گیاهخواری بر رشد و اکسی توسین و تکامل پیش اسلسله مباحث هوش مصنوعیتغذیه بر ژنها تاثیر داردهنر، پر کردن است نه فحش دشاید درست نباشداز فرد ایستا و متعصب بگذروقتی ریشه ها عمیقند از چیحس و ادراک قسمت هفتمبنی عباس، ننگی بر تاریخفروتنی معرفتیدیوار همه اش توهم بودکپسول ژری لاکتمحل درک احساسات روحانیبخشش، عقلانی یا غیر عاقلمنبع هوشیاری کجاست قسمت پرسشدروغ نگو به خصوص به خودتتو جهانی هستی که خودش را نقش ژنتیک در درمان اختلارژیم غذایی ضد دردالکترودهای کاشتنینگاه دوبارهتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار هوش در حال ارتقا ازسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان موازی و حجاب هاهوش مصنوعی از عروسک بازی شربت رب اناراز بحث های کنونی در ویروسواقعیت چند سویهحس و ادراک قسمت بیستمبه دنبال رستگاری باشفرزندان زمان خوددانشمندان یک فرضیه رادیککاش شرف اجباری بود یا حتیکتاب گران و پرهزینه شد ولمداخله ی زیانبار انسانبرای زندگی سالم، یافتن تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآنها نمیخواهند دیگران رادرگیری مغزی در سندرم کووتوهم فضای خالی یا توهم فضنقش رژیم غذایی در رشد و ارساناها و ابر رساناها و عامیدوار باش حتی اگر همه چنادانی در قرن بیست و یکم،تاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانسیاره ابلهانجهان پر از چیزهای اسرار آهوش مصنوعی از عروسک بازی ضرورت زدودن افکاراز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمرخفاش کور و انسان بینا؟بی عدالتی در توزیع واکسن قلب روباتیکداروی لیراگلوتیدکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمراحل ارتقای پله پله کیهبرخی درمان های Spinal Muscular Atمنشأ اطلاعات و آموخته ها آیا ما تنها موجودات زنده دست بالای دستتوازن مهمتر از فعالیت زینقطه بی بازگشتزمان به چه دلیل ایجاد میشانتروپی و هوشیارینرمش های مفید برای درد زاسال سیزده ماههتازه های بیماری پارکینسوابزار بقای موجود زنده از جهش تمدنی عجیب و شگفت انسهوش مصنوعی به کمک هوش طبیطعمه ی شبکه های ارتباط اجاز تکینگی تا مغز از مغز توراپامیل در بارداریخواب عامل دسته بندی و حفطبیماری ای شبیه ام اس مولتقدرت مردمداروی جدید ضد میگرنگیلگمش باستانی کیستمشکلات روانپزشکی پس از سذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبزرگ شدن تقریبا ناگهانی میلر فیشر نوعی نادر از گیآیا انسان با مغز بزرگش اختکنولوژی به طرز وحشتناکینه بدبخت بلکه نادانزندگی سلول در بدن، جدای اانسان ها می توانند میدان چرا خشونت و تعصبستم با شعار قانون بدترین تری فلوپرازینابعاد و نیازهای تکاملیجدایی خطای حسی استهوش در طبیعتعلم ساختن برج های چرخانخودآگاهی و هوشیارياز تکامل تا مغز، از مغز تیافته های نوین علوم پرده بیهوشی در بیماران دچار الیروپریم داروی ترکیبی ضددر محل کار ارزش خودت را بگریه ی ابر، رمز طراوت باغمعجزه ی علم در کنترل کرونرمز بقای جهش ژنتیکیتفاوت قند طبیعی با قند و مکان زمان یا حافظه زمانآیا دست مصنوعی به زودی قاتکامل داروینی هنوز در حانوار مغز در تشخیص بیماری زاوسکا درمان گوشرترس و آرمان هااولین مورد پیوند سر در اننشانه های بیداری روحیسرگیجه از شایعترین اختلااحتیاط در ورزش زانو در خاحقیقت تنها چیزی است که شااسکلت خارجی در درمان اختهوشمندسازی زندان هاعادت کردن به نعمتخدا موجود استژنهای مشترک بین انسان و وبا آتش، بازی نکن و بعد از مقایسه رقابت و همکاریدر درمان بیماری مولتیپل تقویت استخوان در گرو تغذپیموزایدمغز و سیر تکامل ان دلیلی رویای شفافماپروتیلینآتاکسی فریدریشتاول کف پا و حقیقتایمونوگلوبولین وریدی IVIgنورون هاي مصنوعی می توانزبان شناسی مدرن در سطح سلتشخیص آلزایمر سالها قبل همه چیز کهنه میشودشلیک فراموشیاختراع جدید اینترنت کوانحافظه و اطلاعات در کجاست استروژن مانند سپر زنان دهیپرپاراتیروئیدیسمعضلانی که طی سخن گفتن چقدخطرات هوش مصنوعیکمردردباربر دیگران نباشمنابع انرژی از نفت و گاز پیوستگی همه ی اجزای جهاندرمان کارتی سل و تومور مغتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمغز باستانی، هنوز نقش هاروش های صرفه جویی در ایجاآزادی عقیده، آرمانی که تتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینترنت، حقیقت جامعه ی فچیزی خارج از مغزهای ما نیسقوط درون جاذبه ای خاص، چتعامل انسان و هوش مصنوعیهمجوشی هسته ای، انرژِی بشکل پنجم مادهارتباط پیوسته ی جهانهزینه سنگین انسان در ازاحس و ادراک (قسمت دوم )اطلاعاتی عمومی در مورد مفیلم کوتاه هیروشیما از هدو بار در هفته ماهی مصرف کوچکترین چیز یک معجزه اسبحثی در مورد عملکرد لوب فمنابع جدید انرژیپختگی پس از چهل سالگي به درمان دارویی سرطان رحم بتنبیه چقدر موثر استمغط یک گیرنده استریه زغالیافت فشار خون ناگهانی در وچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر انتخاب از طرف محیط اکسکاربازپین در درمان تشسلطان جنگل یا صاحب ملکوتثبت و دستکار ی حافظههوموارکتوس ها ممکن است دشایسته نیست در جیب خود قراز مخالفت بشنووقتی شروع به بیدار شدن میحس و ادراک قسمت هفدهمبه قفس های سیاهت ننازفروتنی و غروردیوار، از ابتدا توهم بودکامپیوتر سایبورگمحل درک احساسات روحانی دبدون پیر فلکمنبع هوشیاری کجاست قسمت پرسش و چستجو همیشه باقی ادریا آرام نخواهد شد کشتی تو جدای از کیهان نیستینقش گرمایش آب و هوا در همراه فراری نیستالگو نداشتیمنگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان ما میتواند به اندازهوش مصنوعی از عروسک بازی شربت ضد خلطاز تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستحس و ادراک قسمت دهمبه زودی شبکه مغزی به جای فرضیه ای جدید توضیح میدهدانشمندان ژنی از مغز انسدانشمندان پاسخ کوانتومی کتاب زیست شناسی باورمدارک ژنتیکی چگونه انسانبرخی ملاحظات در تشنج های منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآنژیوگرافی از مغزدرگیری مغزی در سندرم کووتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نقش زنجبیل در جلوگیری از رستگاری محدود به یک راه نامیدوارینازوکلسینتاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین همانسیاره ابلهانجهان پر از چیزهای جادویی هوش مصنوعی از عروسک بازی ضرب المثل یونانیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدخفاش با شیوع همه گیری جدیبیمار 101 ساله، مبتلا به سقلب را نشکنداروی کنترل چربی خونکشیدن مادی روشی برای جلومرز مرگ و زندگی کجاستبرخی روش های تربیتی کودکمنشاء کوانتومی هوشیاری اآیا مصرف مولتی ویتامین هدستورالعمل مرکز کنترل بیتوت زیاد بخوریدنقطه، وجود است یا فاصلهزمان شگفت انگیزانتظار گذر تندباد؟نرمش های مفید در سرگیجهسانسور از روی قصد بسیاری تازه های درمان ام اسابزار بقای موجود زنده از جهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی به شناسایی کاظهور امواج مغزی در مغز مصاز تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قخواص فلفل سبزبیماری اسپینال ماسکولار قدرت و شناخت حقیقتداروی جدید ضد الزایمرگیاه بی عقل به سوی نور میمشکلات روانپزشکی در عقب ذره ی معین یا ابری از الکبزرگترین خطایی که مردم ممیهمانهای ناخوانده عامل آیا انسان در آستانه ی انقتکنولوژی جدید که سلول هانه جنگ و نه خونریزیزندگی، مدیریت انرژیانسان یک کتابخانه استچرا در مغز انسان، فرورفتستم، بی پاسخ نیستترک امروزابعاد اضافه ی کیهانجریان انرژی در سیستم های هوش عاطفی قسمت 11علایم کمبود ویتامین E را خودآگاهی و هوشیارياز تکامل تا مغز، از مغز تیاد گرفتن مداومبیو الکترونیک؛ ترکیب موجلیس دگرامفتامین یا ویاسدر چه مرحله ای از خواب ، رگربه شرودینگر و تاثیر مشمعجزه در هر لحظه زندگیرمز جهانمکانیک کوانتومی بی معنی آیا رژیم غذایی گیاهی سلاتکامل زباننوار مغزی روشی مهم در تشخزبان فرایند تکاملی برای ترسناک تر از کوریاولین هیبرید بین انسان و نظام مثبت زندگیسرگردانیاحتیاط در تعویض داروهاحقیقت خواب و رویااسکار، لگوی هوشمندهوشیاری و وجودعادت بد را ترک کنخدا نور آسمان ها و زمین اژنهای هوش ، کدامندبا تعمق در اسرار ابدیت و مقابله ی منطقی با اعتراضدر دعواها چه میکنی؟تقویت حافظه یا هوش مصنوعپیچیدگی های مغزمگسمغز کوانتومیروان سالمماجرای جهل مقدسآتاکسی مخچه ای خودایمنتابوهای ذهنیایمپلانت مغزینورون های ردیاب حافظهزبان شناسی نوین نیازمند تشخیص ایدزهمه چیز در زمان مناسبشلیک فراموشیادامه بحث تکامل چشمحافظه و اطلاعات در کجاست اسرار آفرینش در موجهاوکينگ پیش از مرگش رسالغم بی پایاندفاع از پیامبرکمردرد ناشی از تنگی کانابارداری بدون رحممنابع انرژی از نفت و گاز پیام های ناشناخته بر مغز درمان پوکی استخوانتمدن پیشرفته ی پیشینیانمغز برای فراموشی بیشتر کروش های عملی برای رفع کمرآزار حقیقیتاثیر کتامین در درمان پاایندرالچیزی شبیه نور تو نیستسقوط زیگزاگی یا ناگهانیتعامل انسان با هوش مصنوعهمدلی و هوش عاطفیشکرگزار هر چیزی باش که داارتباط انسانی، محدود به هزاران سال چشم های بینا وحس و ادراک قسمت 67اطلاعاتی عمومی در مورد مفیلمی بسیار جالب از تغییدو برابر شدن خطر مرگ و میکووید نوزده و خطر بیماری ماده ی خالیبحثی درباره هوش و تفاوتهمناطق خاص زبان در مغزپدیده خاموش روشن در پارکدرمان زخم دیابتی با تکنوتهدیدهای هوش مصنوعینفرت، اسیب به خود استریواستیگمینافت هوشیاری به دنبال کاهچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر احتمالی عصاره تغلیاگر فقط مردم میفهمیدند کسم زنبور ، کلیدی برای وارثبت امواج الکتریکی در عصهورمون شیرساز یا پرولاکتشادی، پاداش انجام وظیفهاز نخستین همانند سازها تویتنام نوعی کرونا ویروس حس و ادراک قسمت هجدهمبه مغز خزندگان خودت اجازفرگشت و تکامل تصادفی محض دید تو همیشه محدود به مقدکانال یوتیوب دکتر سلمان محدودیت چقدر موثر استبدون بار گذشتهمنبع هوشیاری کجاست قسمت پرسشگری نامحدوددریافت هورمون امید با ورتو دی ان ای خاص ميتوکندرينقش پیش زمینه ها و اراده راه نجاتالگو و عادت را بشکن و در انگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسوخت هیدروژنی پاکجهان مادی، تجلی فضا در ذههوش مصنوعی از عروسک بازی شش مرحله تکامل چشماز تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستحس و ادراک قسمت دوازدهمبه زیر پای خود نگاه نکن بفساد اقتصادی سیتماتیک دربه سیاهی عادت نکنیمفشار و قدرتدانشمندان اولین سلول مصنکتاب طبیعت در قالب هندسهمروری بر تشنج و درمان هایبرخی مرزهای اخلاق و علوم منبع هوشیاری کجاست؟(قسمآنان که در قله اند هرگز خدرگیری اعصاب به علت میتوتوهم چیستنقش زبان در سلطه و قدرت ارشته نوروایمونولوژی و نقامیدواری و مغزنبودن مدرک و شاهد، مدرک تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانسیب یکسان و دیدگاه های متجهان دارای برنامههوش مصنوعی از عروسک بازی ضربه مغزی در تصادف راننداز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنخلا، حقیقی نیستبیمار مرکز تنفس سلولیقوی تر باشداروی تشنجی دربارداریکشتن عقیده ممکن نیستمرز بین انسان و حیوان کجابرخی سلولهای عصبی در تلامهمان ناخواندهآیا مغز تا بزرگسالی توسعدغدغه نتیجه ی نادانی استتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنمیتوان با بیرون انداختنزمان طلایی سکته ی مغزی راانحراف و حقیقتنرمش های موثر در کمردردسانسور بر بسیاری از حقایتاسف بار است انسان، حق خوابزار بقای موجود زنده از جهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی تعاملیظرف باید پر شود چه با چرک از تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریخواص منیزیمبیماری اضطراب عمومیقدرت کنترل خودداروی سل سپتگیاه خواری و گوشت خوار کدمشاهده گر جدای از شیء مشاذرات کوانتومی زیر اتمی قبزرگترین درد از درون است میوپاتی و نوار عصب و عضلهآیا احتمال دارد رویا از آتکنولوژی جدید که سلول هانه روش تقویت مغززندگی، مراتب هوشیاری استانسان باشچرا ذرات بنیادی معمولاً ستون فقرات انسان دو پا جلترکیب آمار و ژنتیکابعاد بالاترجریان انرژی در سیستم های هوش عاطفی قسمت نهمعلایم کمبود ویتامین E را خودت را از اندیشه هایت حفاز تکامل تا مغز، از مغز تیاد بگیر فراموش کنیبیوگرافیلا اکراه فی الدیندر ناامیدی بسی امید استگزیده ای از وبینار یا کنفمعرفی مورد نادر بیماری گرمز جهان خاصیت فراکتالمکانیزمهای دفاعی در برابآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتکامل زباننوار مغز، مفید و بی خطرزبان متغیرترسان نیستیاولین تصویر در تاریخ از سنظریه ی تکامل در درمان بیسربازان ما محققا غلبه می احساس گذر سریعتر زمانحقیقت در علم، هرگز نهایی اسارت و پرخوریهوشیاری و افسردگیعادت دادن مغز بر تفکرخدا بخشنده است پس تو هم بژنهای حاکم بر انسان و انسبا خودت نجنگمقابله با کرونا با علم اسدر سال حدود 7 میلیون نفر تقویت سیستم ایمنیپیچیدگی های مغزی در درک زمغز آیندگان چگونه است ؟روبات ها قول میدهندماجرای عجیب گالیلهآتش منبع انرژیتاثیر فکر بر سلامتایمپلانت مغزی و کنترل دو نوروپلاستیسیتی چیستزبان، نشان دهنده ی سخنگو تصویر خورشید یا خود خورشهمه چیز در زمان کنونی استشنا در ابهای گرم جنوب نیااداراوون تنها داروی تاییحافظه و اطلاعات در کجاستاسرار بازسازی اندام هاهاوکينگ پیش از مرگش رسالغم بی پایاندفاع در برابر تغییر ساختکمردرد و علل آنبازگشایی مجدد مطب دکتر سمنابع انرژی از نفت و گاز پیدایش زباندرمان پوکی استخوانتمدن بشری و مغز اخلاقیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟روش هایی برای مقابله با اآزار دیگری، آزار خود استتاثیر گیاه خواری بر رشد وایپیداکرینسلول های مغزی عامل پارکیتعداد کلی ذهن ها در جهان همراه سختی، اسانی هستشکست حتمیارتباط از بالا به پایین مهستي مادي ای که ما کوچکترحس و ادراک قسمت 74اعتقاد اشتباه، نتیجه ی نفیروز نادریدو برابر شدن خطر مرگ و میکودک هشت ساله لازم است آدماده ای ضد التهابیبحثی درباره هوش و تفاوتهمناطق خاصی از مغز در جستجپروژه ی ژنوم انسانیدرمان ساده ی روماتیسمتو یک معجزه اینقاشی هایی با بوی گذشته یریاضیات یک حس جدید استافتخار انسانچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر بینش و انتظارات فراگر میدانی مصیبت بزرگتر سماگلوتید داروی کاهش دهنجلو رفتن یا عقبگردهوش فوق العاده، هر فرد اسشب سیاه سحر شوداز نخستین همانند سازها تویتامین E برای فعالیت صححس و ادراک قسمت هشتمبه نقاش بنگرفراموش کارها باهوش تر هسدیدن خدا در همه چیزکاهش میل جنسی در ام اسمحدودیت های حافظه و حافظبدون زمان، ماده ای وجود نمنبع هوشیاری کجاست قسمت پس از اگو یا بعد از نفسدریای خداتو در میانه ی جهان نیستی نقش پیشرفته ی سلول های بنراه های جدید برای قضاوت رالگوی بنیادین و هوشیارینگاهت را بلند کنتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسودمندی موجودات ابزی بر جهان مرئی و نامرئیهوش مصنوعی از عروسک بازی ششمین کنگره بین المللی ساز تکنیکی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتحس و ادراک قسمت سومحس و ادراک قسمت سی و هشتمبه سخن توجه کن نه گویندهفشار روحی، همیشه بد نیست دانشمندان تغییر میدان مغکتاب، سفری به تاریخمرکز هوشیاری، روح یا بدن برخی نکات از گاید لاین پرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآنتی بادی منوکلونال در ددرب بسته با غیر خود باز متوهم و خیالنقش زبان در سلطه و قدرت ارشد مغز فرایندی پیچیده اامیدی به این سوی قبر نیستنباید صبر کرد آتش را بعد تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانسیر آفرینش از روح تا مغز جهان در حال نوسان و چرخشهوش مصنوعی از عروسک بازی ضررهای مصرف شکر و قند بر از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کروناخلا، خالی نیستبیماری لبر و نابینایی آنقیچی ژنتیکیداروی جدید ALSگل خاردار، زیباستمرز جدید جستجو و اکتشاف، برخی سيناپسها طی تکامل و مهندسی ژنتیک در حال تلاش آیا همه جنایت ها نتیجه بیذهن ما از در هم شکستن منبتوسعه برخی شغل ها با هوش نمیتوان بر سیاه سیاه نوشزمان، واقعی نیستاندوه در دنیا استنرمشهای مهم برای تقویت عسانسور ذهنتبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقای موجود زنده از جوانان وطنهوش مصنوعی در قضاوت های اظرفیت مغز چقدر استاز تکینگی تا مغز از مغز تورزش و میگرنخواص میوه ی بهبیماری بیش فعالیقدرت انسان در نگاه به ابعداروی ضد چاقیگیرنده باید سازگار با پیمشاهده آینده از روی مشاهذرات کوانتومی زیر اتمی قبسیاری از مجرمان، خودشانمیوتونیک دیستروفیآیا احتمال دارد رویا از آتکینگیچه زیاد است بر من که در ایزندان ذهنیانسان جدید از چه زمانی پاچراروياها را به یاد نمی آستارگانی قبل از آغاز کیهترکیب حیوان و انساناتفاق و تصادفجریان انرژی در سیستم های هوش عاطفی قسمت هفتمعلائم عصبی آلزایمر، با اخودروهای هیدروژنیاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری مهارت های جدید دبیوگرافیلاموژین داروی ضد اوتیسم؟در هم تنیدگی مرزها و بی متفاوت مغز انسان و میمون هگزارش یک مورد جالب لخته ومعرفت و شناخترنگ کردن، حقیقت نیستما انسانها چه اندازه نزدآیا راهی برای بهبود وضعیتکامل زبان انسان از پیشینوار مغز، ترجمه ی فعالیت زبان مشترک ژنتیکی موجوداتزریق قیچی ژنتیکی کریسپراولین دارو برای آتاکسی فنظریه ی تکامل در درمان بیسربرولایزیناحساسات کاذبحقیقت راستین انسان علم باساس انسان اندیشه و باور هوشیاری کوانتومیعارضه جدید ویروس کرونا سخدا تاس نمیریزدکفش و کتاببا خدا باشملاحظه های اخلاقی دربارهدر عید نوروز مراقب تصادف تلقین اطلاعات و حافظهپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز اندامی تشنه ی انرژی اروبات های ریز در درمان بیماده ی تاریکآثار باستانی تمدن های قدتاثیر مشاهده بر واقعیت بایمپلانت مغزی کمک میکند نوروز مبارکزبان، وسیله شناسایی محیطتصویر در هم تنیدگی کوانتهمه چیز، ثبت می شودشناخت ناشناختهادب برخورد با دیگرانحافظه ی ما انسان ها چرا ماصفهان زیباALS نگاهی کامل بر بیماری وهدف یکسان و مسیرهای مختلغیرقابل دیدن کردن مادهدقیق ترین تصاویر از مغز اکمردرد با پوشیدن کفش منابازگشت از آثار به سوی خدامنابع انرژی از نفت و گاز پیر شدن حتمی نیستدرمان آرتروز با ورزش موضتمدن زیر آبمغز بزرگ چالش است یا منفعروش هایی برای کم کردن اضطآسيب میکروواسکولاریا آستاثیر گیاه خواری بر رشد وایا کوچک شدن مغزانسان السلول های بنیادیتعذیه ی ذهنهمراهی میاستنی با برخی سشکستن مرز دور مغزارتباط بین هوش طبیعی و هوهستی ما پس از شروعی چگال حس و ادراک قسمت 75اعتماد به خودفیزیک مولکولها و ذرات در دو داروی جدید برای میاستکودک ایرانی که هوش او از ماده، چیزی نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع نور واقعی و ثابت، حقپروژه ی ژنوم انسانیدرمان سرگیجه بدون نیاز بتو یک جهان در مغز خودت هسچقدر به چشم اعتماد کنیمریتوکسیمابافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر ترکیبات استاتین (ساگر نیروی مغناطیس نباشد سندرم میلر فیشرجلوتر را دیدنهوش مصنوعی می تواند بر احشبیه سازی میلیون ها جهان از نخستین همانند سازها تویتامین E در چه مواد غذایحس و ادراک قسمت هشتاد و نبه نقاش بنگرفراموشی همیشه هم بد نیستدیدگاه نارسای دوگانه ی مکاهش مرگ و میر ناشی از ابمحدودیت درک انسانبر کسی اعتماد نکن مگر اینمنبع هوشیاری کجاست قسمت53آلودگی هوا چالش قرن جدیددرک فرد دیگر و رفتارهای اتوقف؛ شکستنقش آتش در رسیدن انسان بهراه های جدید برای قضاوت رالگوبرداری از طبیعتچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسی و سه پل اصفهانجهان مشارکتیهوش مصنوعی از عروسک بازی شعار و عملاز تکینگی تا مغز و از مغز واقعیت و مجازاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسحس و ادراک قسمت سی و ششمبهبود حافظه پس از رخدادهفضا و ذهن بازدانشمندان روش هاي جدیدی کتابخانهمرکز حافظه کجاستبرخی نرمش ها برای درد زانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآنتروبات؛ ترکیب سلول زنددرختان چگونه بر تشکیل ابتوهم وجودنقش سجده بر عملکرد مغزرشد مغز علت تمایل انسان بامیدی تازه در درمان سرطانبرو و انرژی مداومتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانسیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان در حال ایجاد و ارتقاهوش مصنوعی از عروسک بازی ضررهای شکر بر سلامت مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگر کرونا ساخته شخلاصه ای از مطالب همایش مبیماری میاستنی گراویسقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصداروی جدید s3 در درمان ام گل درون گلدانمرزهای حقیقی یا مرزهای تبرداشت مغز ما از گذر زمانمهندسی بدنآیا هوش مصنوعی می تواند نذهن چند جانبه نیازمند نگتوصیه های سازمان بهداشت نمای موفقیتزمان، اندک استاندوه دردی را دوا نمیکندچرا ماشین باید نتایج را پساهچاله ها تبخیر نمیشودتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقای موجود زنده از جوانان وطنهوش مصنوعی در کامپیوترهاعقل مجادله گراز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش بهترین درمان بیش فعخواص هلو برگ هلوبیماری تی تی پیقدرت ذهنداروی ضد چاقیگالکانزوماب، دارویی جدیمشاهدات آمیخته با اشتباهذرات کوانتومی زیر اتمی قبسیاری از بیماری های جدیمیگرن و پروتئین مرتبط با آیا بدون ناظر هوشمند هم بتکامل فردی یا اجتماعینه عدم مطلق بلکه عدم با قزونیسومایدانسان خطرناکترین موجودچراروياها را به یاد نمی آسخن نیکو مانند درخت نیکواتوبان اطلاعات و پلِ بینجراحی هوشیار مغزهوش عاطفی قسمت یازدهعلت خواب آلودگی بعد از خوخورشید مصنوعیاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری هوش مصنوعی، عمیقبیان ژن های اسکیزوفرنی دلایو دوم دکتر سید سلمان فدر هم تنیدگی کوانتومیتفاوت ها و تمایزها کلید بگشایش دروازه جدیدی از طرمغز فکر میکند مرگ برای دیرنگین کمانما انسانها چه اندازه نزدآیا راهی برای رفع کم آبی تکامل ساختار رگهای مغزی نوار عصب و عضلهزبان چهار حرفی حیات زمینتسلیم ارتباط با من برتراولین دروغنظریه ی تکامل در درمان بیسردرد میگرناخلاق و علوم اعصابحقیقت غیر فیزیکیاستفاده از مغز، وزن را کمهوشیاری سنتی یا هوشیاری عبارت های مبهم مانند انرخدای رنگین کمانکفش بد، عامل مهم کمردردبا طبیعت بازی نکنملاحظات بیهوشی قبل از جردرمان نگهدارنده ی اعتیادتلاش ها برای کشف منابع جدپیوند مدفوعمغز انسان ایا طبیعتا تماروبات کیانآدم عاقل، وقت خودش را هدرتاثیر نگاه ناظر هوشیار بایمپلانت نخاعی میتواند دنوروز یا روز پایانیزدودن نقص از هوش مصنوعیتصویر زیبا از سلولهمه ی سردردها بی خطر نیستشناخت و معرفت، و نقش آن دادراک ما درک ارتعاشی است حافظه ی ما انسان ها چرا ماصل بازخوردNVG 291هدف یکسان، در مسیرهای متغار افلاطوندل به دریا بزنکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبازگشت به ریشه های تکاملمنابع انرژی از نفت و گاز پیراستامدرمان ام اس(مولتیپل اسکلتمدنی قدیمی در شمال خلیج مغز بزرگ چالشهای پیش روروش هایی برای جلوگیری از آسیب ها ناشی از آلودگی هونکاتی در مورد تشنجتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا این جمله درست است کسیسلول های بنیادی منابع و اتغییرهمراهی نوعی سردرد میگرنیشکستگی لگن یا سکته ی مغزیارتباط شگفت مغز انسان و فهشت توصیه برای کاستن از دحس و ادراک قسمت 78اعتماد به خودفیزیک هوشیاریدو سوی واقعیتکودکان مهاجرماده، چیزی بیش از یک خلا بحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست قسمت پروژه ی علمی پیوند مغز سادرمان سرگیجه بدون نیاز بتو کجای جهانینقش قهوه در سلامتیریسپریدونافراد بی دلیل دوستدار تو نگاه من، نگاه تو و یا حقیتاثیر تغذیه بر سلامت روااگر نعمت فراموشی نبود بسسندرم کووید طولانیجمجمه انسان های اولیههوش مصنوعی متصل با مغزشبیه سازی سیستم های کواناز نخستین همانند سازها تویتامین کاحس و ادراک قسمت هشتاد و شبه نادیدنی ایمان بیاورفراموشی و مسیر روحانیدیروز و امروزکاهش التهاب ناشی از بیمامخچه فراتر از حفظ تعادلبرلیتیونمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمآلودگی هوا و ویروس کرونادرک نیازمند شناخت خویش اتولید مولکول جدید توسط هنقش انتخاب از طرف محیط، نراه پیروزی در زندگی چیستالتهاب شریان تمپورالچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسیلی محکم محیط زیست بر انجهان معناهوش مصنوعی از عروسک بازی صبور باشصبور باشاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهحس و ادراک قسمت سیزدهمبهداشت خوابفضای قلب منبع نبوغ استدانشمندان روشی برای تبدیکجای مغز مسئول پردازش تجمرکز حافظه کجاستبرخی نرمش ها برای زانومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمآنزیم تولید انرژی در سلودرختان اشعار زمینتوهم وجودنقش غذاها و موجودات دريارشد در سختی استامگا سه عامل مهم سلامتچت جی پی تیتاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانسیستم تعادلی بدنجهان ریز و درشتهوش مصنوعی از عروسک بازی ضعیف و قویاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگری ضد کرونا از دخلاصه ای از درمان های جدیبیماری میاستنی گراویسقانون مندی نقشه ژنتیکی مداروی جدید لنفوم و لوکمیگل زندگیمزایای شکلات تلخ برای سلبرداشتت از جهان رو زیاد مهربانی، شرط موفقیتآیا هوش مصنوعی زندگی بشرذهن هوشیار در پس ماده ی متوصیه های غیر دارویی در سنمایش تک نفرهزمزمه ات مانده در گوشماندوهگین نباش اگر درب یا چرا مردم با زندگی میجنگنسایه ی هوشیاریتبدیل سلولهای محافط به سابزار بقای موجود زنده از جواب دانشمند سوال کننده هوش مصنوعی در تفکر خلاق اعقل در جهان جدید، عجیب اساز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش در کمر دردخواص هندوانهبیماری خود ایمن اعصاب محقدرت شناختی انسان، محدودداروی ضد تشنج با قابليت تگام کوچک ولی تاثیرگذارمطالبه ی حق خودرفلکس وتری با توضیح دکتر بسیاری از بیماری های جدیمیگرن و خوابآیا برای تولید مثل همیشه تکامل مادی تا ابزار هوشمنهایت معرفت و شناخت درک عزونا به وسیله ویروس ابله انسان در هستی یا هستی در چراغ های متفاوت و نور یکسسخن و سکوتاتوسوکسیمایدجراحی گردن همیشه برای دیهوش عاطفی قسمت پنجمعماد الدین نسیمی قربانی خوش قلبی و مهربانیاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگرفتن، آغاز حرکت است بیان حقیقتلازم است هیچ کاری نکنیددر هم تنیدگی کوانتومی و پتفاوت ها را به رسمیت بشناپل جویی اصفهانمغز قلبرهبر حقیقیما اکنون میدانیم فضا خالآیاما مقهور قوانین فیزیکتکامل شناخت انسان با کشفنوار عصب و عضلهزبان نیاز تکاملی استتسلیم شدن از نورون شروع ماولین سلول مصنوعینظریه ی ریسمانسردرد میگرن در کودکاناخلاق پایه تکامل و فرهنگحقیقت غیر قابل شناختاستفاده از نظریه ی تکامل هوش، ژنتیکی است یا محیطیعجول نباشخدایی که ساخته ی ذهن بشر کل اقیانوس در یک ذرهبالای هر دستی، دستی هستممانتین یا آلزیکسا یا ابدرمان نابینایان آیا ممکنتلاش های جدید در ALSپیوند مدفوع در درمان بیممغز انسان برای ایجاد تمدروح و آب حیاتآرمانگرای تخیلی نباشتاثیر نگاه و مشاهده ناظر ایمپلانت استخوانی در آسینورالژیسفر فقط مادی نیستتصویر زیبای اصفهانهمه جا خیر بکارشناخت حقیقت یا آرزوهای گادراک، فراتر از آنچه معمحافظه ی هوش مصنوعیاصل در هم تنیدگی و جهانی فقر داده ها در هوش مصنوعیغرور و علمدلایلی که نشان میدهد ما بکنگره بین المللی سردرد دبازخورد یا فیدبکمنابع انرژی از نفت و گاز پیشینیان انسان از هفت میدرمان با سلول های بنیادیتمرکز و مدیتیشنمغز بزرگ و فعال یا مغز کوروش هایی ساده برای کاهش اآسیب روانی شبکه های اجتمچگونه مولکول های دی ان ایتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا ابزار هوشمندی یا مغز سلول های بدن تو پیر نیستنتغییر الگوی رشد مغزی با زهندسه ی پایه ایشگفت نیست من عاشق تو باشمارتباط شگفت انگیز مغز انو هر کس تقوای خدا پیشه کنحس و ادراک قسمت 82اعتماد بی موردفیزیک و هوشیاریدولت یا گروهککودکان میتوانند ناقل بی ماست مالیبحثی درباره هوش و تفاوتهمنبع هوشیاری کجاست قسمت پروانه ی آسمانیدرمان سرگیجه بدون داروتو کز محنت دیگران بی غمینقش مهاجرت در توسعه نسل اریسدیپلام تنها داروی تایافزایش قدرت ادراکات و حسنگاه مادی غیر علمی استتاثیر حرکات چشم بر امواج اگر نعمت فراموشی نبود بسسندرم گیلن باره به دنبال جنین مصنوعیهوش مصنوعی و کشف زبان هایشبکه های مصنوعی مغز به دراز نشانه ها و آثار درک شدویتامین کا و استخوانحس و ادراک قسمت پنجمبه هلال بنگرفراموشی آرماندیسک گردنکاهش حافظه هرچند فرایندیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبرنامه و ساختار پیچیده ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتآلودگی هوا و پارکینسوندرک و احساستولید مثل فقط با یک مادر نقش اتصالات بین سلولهای راه انسان شدن، راه رفتن وام آر آی جدید با قدرت شگفچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانسینوریپا داروی ترکیبی ضدجهان معکوسهوش مصنوعی از عروسک بازی