دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تاثیر درجه حرارت بر عملکرد مغز و رشد و تکثیر سلولهای عصبی چگونه است قسمت سوم

تاثیر درجه حرارت بر عملکرد مغز و رشد و تکثیر سلولهای عصبی چگونه است؟( قسمت سوم)

در قسمتهای قبلی بیان شد، سیستم بسیار پیچیده تنظیم درجه حرارت بدن انسان مانع از آن می شود که دمای درون جمجمه از حد مشخصی فراتر یا پائینتر رود. به خصوص که سد مستحکمی در اطراف مغز هست و مانع از تاثیر گذاری دمای محیط بر مغز می شود.

این سیستم پیچیده تنطیمی در موجودات دیگر کمتر وجود دارد.

در این قسمت، به تاثیر درجه حرارت بر تکثیر سلولهای عصبی و رشد آکسونها می پردازیم.

سلولهای عصبی مغز از تکثیر سلولهای بنیادی عصبی(neural stem cell) به وجود می آید و اختلال در تکثیر این سلولهای بنیادی عصبی می تواند منجر به مغزی بیمار در اندازه کوچک یا بزرگ (microcephaly or macrocephaly) شود
(http://www.nature.com/nrn/journal/v16/n11/full/nrn4021.html)

با این حال برخی مطالعات نشان میدهد در مهره داران در قسمتهایی از مغز، تکثیر در سلولهاي عصبی دیده می شود و حداقل در قسمتهایی از مغز، نورونهاي جدید جایگزین نورنهاي قدیمی می شوند.

این حالت حتی در انسان هم دیده می شود. شرایط محیطی مهره دار بر تکثیر این سلولها موثر است.

رامیرز و همکاران در سال 1997 و پنافيل و همکارانش در سال 2001 بیان کردند که افزايش حرارت تاثیر مثبتی بر تکثیر سلولهای عصبی دارد.

در مطالعه ای در لاکپشتها دیده شد که میزان سلولهای علامت گذاری شده bromodeoxyuridine-labeled cells
(BrdU-LCs)
در لاک پشتهايي که در هوای گرمتر بودند(27-30℃) بیشتر از لاک پشتهایی است که در هوای سرد(5-14℃) هستند. این مطلب نشان می دهد که آب و هوای گرم باعث زيادشدن تکثیر سلولهای عصبی مغز و نخاع در لاک پشت می شود.

استفاده از انتی بادي anti-BrdU روی سلولها عصبی لاک پشت و انتی بادی ضد سلولهای گليال نشان داد که هر دو رده سلولی در پاسخ به گرما تکثیر بیشتر پیدا مي کنند.

در این مطالعه، دو گروه لاک پشت یکی در درجه حرارت بین 27-30 درجه و گروه دوم در درجه حرارت بین 5 تا 14 درجه نگهداری شدند. لاکپشتهايي که در درجه حرارت بالاتر بودند فعالیت حرکتی بیشتر و دریافت غذای بیشتری داشتند

( Altman, J. (1962). Are new neurons formed in the brain of adult mammals?
Science 135, 1127-1128.)

Milka Radmilovich, Anabel Fernández, and Omar Trujillo-Cenóz,* ,Environment temperature affects cell proliferation in the spinal cord and brain of juvenile turtles, 27 May 2003


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
بیمار مرکز تنفس سلولیسفر نامه سفر به بم و جنوب کتاب، سفری به تاریخمحل درک احساسات روحانیبررسی ژنها در تشخیص بیماآیندهشیشه ی بازالتی و سیلیکونحقیقت، آن چیزی نیست که جلتیک و اختلال حرکتینقش پیشرفته ی سلول های بنانگشت ماشه ایچالش هوشیاری و اینکه چرا خطر آلودگی هوامنابع انرژی از نفت و گاز تری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از درمان ژنتیکی برای نوآوریهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتروش هایی ساده برای کاهش ابیماری تی تی پیسلول بنیادی و ای ال اسگل خاردار، زیباستمداخله ی زیانبار انسانبعد از کروناآیا واکنش های یاد گرفته وحباب هایی تو در توفیروز نادریتکامل جریان همیشگی خلقتنقش زبان در سلطه و قدرت اانسولین هوشمندچت جی پی تیدهن، بزرگترین سرمایهمنبع هوشیاری کجاست قسمت ترسان نیستیابزارهای بقای از نخستین درمان جدید سرطانهوش مصنوعی از عروسک تا کمریسپریدوناز تکامل تا مغز، از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندبیداری معنوی یعنی دوستی سندرم پیریفورمیسگالکانزوماب، دارویی جدیمرز مرگ و زندگی کجاستشجاعت و ترستفاوتهای جنسیتی راهی براآیا جهش های ژنتیکی، ویروحس و ادراک قسمت چهل و هفتفراموش کارها باهوش تر هستئوری تکامل در پیشگیری و نمیتوان بر سیاه سیاه نوشديدن با چشم بسته در خواب اولین قدم شناخت نقص های خچرا مغز انسان سه هزار سالمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتصویر خورشید یا خود خورشاحیای بینایی نسبی یک بیمدروغ نگو به خصوص به خودتهوش مصنوعی ساخته هوش طبیراه پیروزی در زندگی چیستاساس انسان اندیشه و باور یکی از علل محدودیت مغز امباور و کیهان شناسیسیاهچاله هاجمجمه انسان های اولیهپل جویی اصفهانمشکلات روانپزشکی در عقب ضایعه ی شبکه لومبوساکرالتلاشی برای درمان قطع نخاآب زندگی است قسمت اولحس و ادراک قسمت پنجاه و دفشار و قدرتتاثیر کپسول نوروهرب بر نچه زیاد است بر من که در ایدانش محدود به ابعاد چهارایمونوگلوبولین وریدی IVIgنزاع بین جهل و علم رو به پمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتعذیه ی ذهناختلالات صحبت کردن در اندرگیری مغزی در سندرم کووهوش عاطفی قسمت ششمرشد مغز علت تمایل انسان باصفهان زیباژنهای مشترک بین انسان و وبترس از اینکه کسی، به درگسکوت، پر از صداجهان معناپیوند مغز و سر و چالشهای معجزه در هر لحظه زندگیطیف انسفالیت، گیلن باره تنفس بدون اکسیژنآزمون ذهنی گربه ی شرودینحس و ادراک قسمت شصت و دوقوی تر باشتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز، ترجمه ی فعالیت داروهای ام اساینترنت، حقیقت جامعه ی فنظریه تکامل در درمان بیممهندسی بدنارتباط هوش ساختار مغز و ژدستورالعمل مرکز کنترل بیهیچ کس مانند تو نگاه نمیکزنان باهوش تراعتماد به خودکمردرد و علل آنبحران ذهن فیلمی قابل تامساختار فراکتال وجود و ذهجهان در حال ایجاد و ارتقاتو انسانی و انسان، شایستپیشرفت در عقل است یا ظواهمغز کوانتومیعلم بدون توقفآغاز فصل سرما و دوباره تکخونریزی مغزی کشندهقدرت کنترل خودتاثیر درجه حرارت بر عملکنوروز مبارکداروی جدید برای دیابتاکسکاربازپین در درمان تشهمیشه اطمینان تو بر خدا بمیگرن و پروتئین مرتبط با از فرد ایستا و متعصب بگذرذرات کوانتومی زیر اتمی قبه مغز خزندگان خودت اجازهزینه ای که برای اندیشیدزیان غذاهای پرچربکودک هشت ساله لازم است آدبرین نت به جای اینترنتپرواز از نیویورک تا لوس آسرنوشتجواب دانشمند سوال کننده تولید سلولهای جنسی از سلمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟عادت همیشه خوب نیستالکترومغناطیس شنوایی و هخواص شکلات تلخلا اکراه فی الدینتاثیر رو ح و روان بر جسمابداع دی ان ای بزرگترین دچگونه مولکول های دی ان ایدر مانهای کمر دردهندسه در پایه ی همه ی واکما اکنون میدانیم فضا خالاز بحث های کنونی در ویروسوقتی خورشید هست شمع به کارنگین کمانبه زیر پای خود نگاه نکن بزبان و کلمه حتی برای کسانکاهش مرگ و میر ناشی از اببرخی اختلالات عصبی مثانهآلزایمرسرطان کمیت گراییجراحی گردن همیشه برای دیتوهم جسمنقاشی هایی با بوی گذشته یعصب حقوق نورولووامید جدید بر آسیب نخاعیچگونه حافظه را قویتر کنیخاویار گیاهیمقابله با کرونا با علم استاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقا از نخستین هماندر جراحی کمر عجله نکنیدهوش مصنوعی الفاگوماده، چیزی نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت فیزیکی، تابعی از روبات کیانواقعیت چند سویهروح و آب حیاتبیماری لبر و نابینایی آنسفر به مریخ در 39 روزکتابخانهمحل درک احساسات روحانی دبررسی بیماری التهابی رودآینده ی انسان در فراتر ازشکل های متفاوت پروتئین هحقایق ممکن و غیر ممکنALS نگاهی کامل بر بیماری وتیکاگرلور داروی ضد انعقانقش آتش در رسیدن انسان بهانگشت نگاری مغز نشان میدچالش هوشیاری و اینکه چرا خطر حقیقی، خود انسان استمنابع انرژی از نفت و گاز تری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از درمان کارتی سل و تومور مغهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توروش جدید تولید برقبیماری خود ایمن اعصاب محسلول بنیادین از مخاط بینگل درون گلدانمدارک ژنتیکی چگونه انسانبعد از کروناآیا یک، وجود داردحد و مرزها توهم ذهن ماستفیزیک مولکولها و ذرات در تکامل داروینی هنوز در حانقش زبان در سلطه و قدرت اانسان قدیم در شبه جزیره عچت جی پی تیدو ویژگی انتزاع و قدرت تجمنبع هوشیاری کجاست قسمت تزریق قیچی ژنتیکی کریسپرابزارهای دفاعی و بقای مودرمان دارویی سرطان رحم بهوش مصنوعی از عروسک تا کمریسدیپلام تنها داروی تایاز تکامل تا مغز، از مغز توراپامیل در بارداریبیداری و خواب کدام بهتر اسندرم پای بی قرارگام کوچک ولی تاثیرگذارمرز بین انسان و حیوان کجاشرکت نورالینک ویدیویی ازتقلید مرحله ای نسبتا پیشآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجحس و ادراک قسمت چهل و هشتفراموشی همیشه هم بد نیستتئوری جدید، ویران کردن گنمای موفقیتدی متیل فومارات(زادیوا)(اولین مورد PML به دنبال تکچرا مغزهای ما ارتقا یافت منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصویر در هم تنیدگی کوانتاحیای بینایی نسبی یک بیمدریا آرام نخواهد شد کشتی هوش مصنوعی، کیفیت فریب مراه انسان شدن، راه رفتن واستفاده از مغز، وزن را کمیافته های نوین علوم پرده باید از انسان ترسیدسیاهچاله های فضایی منابعجنین مصنوعیپل خواجو اصفهانمشاهده گر جدای از شیء مشاضایعه ی عروقی مخچهتلاشی تازه برای گشودن معآب زندگی است قسمت دومحس و ادراک قسمت پنجاه و سفشار روحی، همیشه بد نیست تاثیر کپسول نوروهرب بر تنه عدم مطلق بلکه عدم با قدانش بی نهایتایمپلانت مغزینزاع بین علم و نادانی رو منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتغییراختلالات عضلانی ژنتیکدرگیری مغزی در سندرم کووهوش عاطفی بیشتر در زنانرشد در سختی استاصل بازخوردژنهای هوش ، کدامندبحتی علمی درباره تمایل بسکوت، در برابر گزافه گویجهان معکوسپیوند اندام از حیوانات بمعرفی مورد نادر بیماری گطبیعت موجی جهانتنها مانع در زندگی موارد آزمون ذهنی گربه شرودینگرحس و ادراک قسمت شصت و ششقیچی ژنتیکیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضلهداروهای تغییر دهنده ی سیایندرالنظریه تکامل در درمان بیممهربانی، شرط موفقیتارتباط پیوسته ی جهاندغدغه نتیجه ی نادانی استهیچ کس حقیقت را درون مغز زنجیرها را ما باید پاره کاعتماد به خودکمردرد با پوشیدن کفش منابخش فراموش شده ی حافظهساختار شبکه های مغزی ثابجهان ریز و درشتتو با همه چیز در پیوندیپیشرفت ذهن در خلاقیت استمغز آیندگان چگونه است ؟علم در حال توسعهآغاز مبهم آفرینشخواندن ، یکی از شستشو دهنقدرت انسان در نگاه به ابعتاثیر درجه حرارت بر عملکنوروز یا روز پایانیداروی جدید ضد فشار خونهمیشه به آنچه داری، خوشنمیگرن و خواباز مخالفت بشنوذرات کوانتومی زیر اتمی قبه نقاش بنگرهزینه سنگین انسان در ازازیباترین چیز در پیر شدنکودک ایرانی که هوش او از برای یک زندگی معمولیپروتئین های ساده ی ابتداسریع دویدن مهم نیستجواب سنگ اندازیتولترودینمغز بزرگ چالش است یا منفععادت کن از بالا نگاه کنیالکتروتاکسی(گرایش و حرکخواص شگفت هویجلاموژین داروی ضد اوتیسم؟تاثیر روده بر مغزابزار هوش در حال ارتقا ازچگونه میتوان با قانون جندر محل کار ارزش خودت را بهندسه زبانِ زمان استما از اینجا نخواهیم رفتاز تلسکوپ گالیله تا تلسکوقتی ریشه ها عمیقند از چیرهبر حقیقیبه سیاهی عادت نکنیمزبان و بیان نتیجه ساختماکاهش التهاب ناشی از بیمابرخی اصول سلامت کمرآملودیپین داروی ضد فشار سرعت فکر کردن چگونه استجستجوی متن و تصویر به صورتوهمات و شناخت حقیقتچقدر به چشم اعتماد کنیمعصب سیاتیکامید درمان کرونا با هماننگاه من، نگاه تو و یا حقیخار و گلملاحظه های اخلاقی دربارهتاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقا از نخستین هماندر درمان بیماری مولتیپل هوش مصنوعی اکنون می توانماده، چیزی بیش از یک خلا از تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستروح در جهانی دیگر استبیماری میاستنی گراویسسفر به درون سفری زیباکجای مغز مسئول پردازش تجمحدودیت چقدر موثر استبررسی سیستم تعادلی بدن اآینده ی علم و فیزیک در60 ثشکل پنجم مادهحل مشکلNVG 291تیروفیبان موثر در سکته ی نقش انتخاب از طرف محیط، نانتقال ماده و انرژیچالش هوشیاری و اینکه چرا خطر را بپذیرمنابع انرژی از نفت و گاز ترک امروزابزار بقای موجود زنده از درمان پوکی استخوانهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمرروش صحبت کردن در حال تکامبیماری دویکسلول عصبی شاهکار انطباق گل زندگیمروری بر تشنج و درمان هایشاید درست نباشدبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا کیهان می تواند یک شبیحریص نباشفیزیک هوشیاریتکامل داروینی هنوز در حانقش سجده بر عملکرد مغزانسان میوه ی تکاملنتایج نادانی و جهلدو بیماری روانی خود بزرگ منبع هوشیاری کجاست قسمت تسلیم ارتباط با من برترابعاد و نیازهای تکاملیدرمان زخم دیابتی با تکنوهوش مصنوعی از عروسک تا کمریشه های مشترک همه ی موجواز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قبیست تمرین ساده برای جلوسندرم پس از ضربه به سرگامی در درمان بیماریهای مرز جدید جستجو و اکتشاف، شربت رب انارتقلید از روی طبیعتآیا خداباوری محصول تکاملحس و ادراک قسمت چهل و دومفراموشی و مسیر روحانیتا 20 سال آینده مغز شما به نمایش تک نفرهدین اجباریاولین مورد پیوند سر در انچرا ویروس کرونای دلتا وامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصویر زیبا از سلولاحتیاط در ورزش زانو در خادریای خداهوش مصنوعی، اتفاقات و تحراه بی شکستاستفاده از نظریه ی تکامل یاد گرفتن مداومبابا زود بیاسیاهچاله ها، دارای پرتو جنگ هفتاد و دو ملت همه را پلاسمای غالبمشاهده آینده از روی مشاهضایعات در عصب زیر زبانیتلاشی جدید در درمان ام اسآب زندگی است قسمت سومحس و ادراک قسمت پنجاه و شفضا و ذهن بازتاثیر کپسول نوروهرب بر سنهایت معرفت و شناخت درک عدانشمندان موفق به بازگردایمپلانت مغزی و کنترل دو نزاع بین علم و جهل رو به پمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتغییر الگوی رشد مغزی با زاختراع جدید اینترنت کواندرگیری اعصاب به علت میتوهوش عاطفی در زنان بیشتر ارشد، رسیدن به یک هدف نیستاصل در هم تنیدگی و جهانی ژنهای حاکم بر انسان و انسبحث درباره پیدایش و منشا سکته مغزیجهان هوشمندپیوند اندام حیوانات به امعرفت و شناختطبیعت بر اساس هماهنگیتنها در برابر جهانآزادی در چیستحس و ادراک سی و هفتمقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتاثیر گیاهخواری بر رشد و نوار عصب و عضلهداروهای ضد بیماری ام اس وایپیداکریننعناعموفقیت هوش مصنوعی در امتارتباط انسانی، محدود به ذهن ما از در هم شکستن منبهیچ اندر هیچزندگی فعال و مثبت روند آلاعتماد بی موردکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبخش های تنظیمی ژنومسادیسم یا لذت از آزار دادجهان شگفت انگیزتو با باورهایت کنترل میشپیشرفتی مستقل از ابزار همغز اندامی تشنه ی انرژی اعلم راهی برای اندیشیدن اإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَخواندن، دوست روزهای سختقدرت ذهنتاثیر درجه حرارت بر عملکنورالژیداروی جدید ضد میگرنهمیشه داناتر از ما وجود دمیگرن و روزه داریاز نخستین همانند سازها ترفلکس وتری با توضیح دکتر به نقاش بنگرهزاران سال چشم های بینا وزیباترین چیز در افزایش سکودکان مهاجربرای پیش بینی آینده مغز دپروتز چشمسریعترین کامپیوتر موجودجوسازی مدرنتومورها و التهاب مغزی عامغز بزرگ چالشهای پیش روعادت کن خوب حرف بزنیالکترودهای کاشتنیخواص عجیب لوبیالایو دوم دکتر سید سلمان فتاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین همانچگونه مغز ما، موسیقی را پدر چه مرحله ای از خواب ، رهندسه، نمایشی از حقیقتما اشیا را آنطور که هستنداز تلسکوپ گالیله تا تلسکوقتی شروع به بیدار شدن میروی و منیزیم در تقویت استبه سخن توجه کن نه گویندهزبان و بیان، در سایه پیشرکاهش حافظه هرچند فرایندیبرخی اطلاعات روانشناسی مآموزش نوین زبانسطح آگاهی، رخدادهای زندگجستجوی هوشیاری در مغز ماتوکل بر خدانقش قهوه در سلامتیعضلانی که طی سخن گفتن چقدامیدهای جدید برای بازیابنگاه مادی غیر علمی استخارق العاده و استثنایی بملاحظات بیهوشی قبل از جرتازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقا از نخستین هماندر دعواها چه میکنی؟هوش مصنوعی از عروسک های بهوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستروح رهاییبیماری های میتوکندریسفر تجهیزات ناسا به مریخ کرونا چه بر سر مغز می آورمحدودیت های حافظه و حافظبررسی علل کمر درد در میانآینده با ترس جمع نمیشودشکرگزار هر چیزی باش که داحلقه های اسرارآمیزفقر داده ها در هوش مصنوعیتکنولوژی های جدید و حالتنقش اتصالات بین سلولهای انتروپی و هوشیاریچالش های ایستادن بر دو پاخطرات هوش مصنوعیمنابع انرژی از نفت و گاز ترکیب آمار و ژنتیکابزار بقای موجود زنده از درمان پوکی استخوانهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدروشهای نو در درمان دیسک ببیماری دیستروفی میوتونیسلول عصبی، در محل خاص خودگلوله ی ساچمه ایمرکز هوشیاری، روح یا بدن شایسته نیست در جیب خود قربعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا گذشته، امروز وآینده حرکات چشم، ترجمه کننده ی فیزیک و هوشیاریتکامل داروینی هنوز در حانقش غذاها و موجودات درياانسان ها می توانند میدان نجات در اعتماد به خوددو بار در هفته ماهی مصرف منبع هوشیاری کجاست قسمت تسلیم شدن از نورون شروع مابعاد اضافه ی کیهاندرمان ساده ی روماتیسمهوش مصنوعی از عروسک تا کمریشه های مشترک حیاتاز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریبیش از نیمی از موارد انتقسندرم جدایی مغزگامی در درمان بیماریهای مرزهای حقیقی یا مرزهای تشربت ضد خلطتقلید از طبیعتآیا دلفین ها می تواند از حس و ادراک قسمت چهل و سومفراموشی آرمانتا بحر یفعل ما یشاچند نرمش مفید برای کمردردین، اجباری نیستاولین هیبرید بین انسان و چرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصویر زیبای اصفهاناحتیاط در تعویض داروهادرک فرد دیگر و رفتارهای اهوش احساسیراه طولانی را به سلامت گذاستفاده از هوش مصنوعی در یاد بگیر فراموش کنیباد و موجسیاهچاله و تکینگی ابتدایجنگ و تصور از جنگپمبرولیزوماب در بیماری چمشاهدات آمیخته با اشتباهضرورت زدودن افکارتمایل زیاد به خوردن بستنآب، زندگی است(قسمت پنجم)حس و ادراک قسمت بیست و چهفضای قلب منبع نبوغ استتاثیر کپسول نوروهرب بر سنهایت در بی نهایتدانشمندان نورون مصنوعی سایمپلانت مغزی کمک میکند نسبیت عام از زبان دکتر برمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتغییر خود یا تغییر دیگراادامه بحث تکامل چشمدرب بسته با غیر خود باز مهوش عاطفی در زنان بیشتر از گهواره تا گوراصل علت و تاثیرکفش و کتاببحثي درباره هوش و تفاوتهسکته ی مغزی در جوانانجهان هوشیارپیوند سر آیا ممکن استمغز فکر میکند مرگ برای دیطعمه ی شبکه های ارتباط اجتنهاییآزادی عقیده، آرمانی که تحس و ادراک- قسمت پنجاه و قانون مندی نقشه ژنتیکی متاثیر انتخاب از طرف محیط نوار عصب و عضلهداروهای ضد تشنج با توضیح ایا کوچک شدن مغزانسان الهفت چیز که عملکرد مغز تو موفقیت در تفکر استارتباط از بالا به پایین مذهن چند جانبه نیازمند نگهیچگاه از فشار و شکست نترزندگی هوشمند در خارج از زاعتیاد و تلاش های درمانی کنگره بین المللی سردرد دبخش بزرگی حس و ادراک ما اسازگاری با محیط بین اجزاجهان شگفت انگیز و بی زمانتو باید نیکان را به دست بپپوگستمغز انسان ایا طبیعتا تماعلم ساختن برج های چرخانافت فشار خون ناگهانی در وخواب زمستانی سلول های سرقدرت شناختی انسان، محدودتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر فقط مردم میفهمیدند کنورالژی تریژمینالداروی جدید ضد الزایمرهمیشه راهی هستمیگرن سردردی ژنتیکی که باز نخستین همانند سازها ترفتار مانند بردهبه نادیدنی ایمان بیاورهستي مادي ای که ما کوچکترزیر فشار کووید چه باید کرکودکان میتوانند ناقل بی برای اولین بار دانشمندانپروتز عصبی برای تکلمسرکه انگبین عسلی مفید برجامعه ی آسمانیتومورهای نخاعیمغز بزرگ و فعال یا مغز کوعادت کردن به نعمتالگو نداشتیمخود جسم و یا تصویرلازم است هیچ کاری نکنیدتاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانچگونه مغز پیش انسان یا همدر ناامیدی بسی امید استهنر فراموشیما به جهان های متفاوت خوداز تکنیکی تا مغز از مغز تویتنام نوعی کرونا ویروس رویکردهای جدید ضایعات نخبهبود حافظه پس از رخدادهزبان و تکلم برخی بیماریهکاهش دوپامین عامل بیماریبرخی بیماری ها که در آن بآمارهای ارائه شده در سطح سعی کن به حدی محدود نشویحفره در مغزتوپیراماتنقش مهاجرت در توسعه نسل اغم بی پایانامیدوار باش حتی اگر همه چنگاه محدود و تک جانبه، مشخبر مهم تلسکوپ هابلممانتین یا آلزیکسا یا ابتازه های بیماری پارکینسوابزار بقا از نخستین هماندر سال حدود 7 میلیون نفر هوش مصنوعی از عروسک های باز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتروزه داری متناوب، مغز را بیماری های مغز و اعصاب و سفر دشوار اکتشافکریستال هامحدودیت درک انسانبرطرف کردن خشونت را از خاآیا فراموشی حتمی استشکست حتمیحمله ویروس کرونا به مغزفلج نخاعی با الکترودهای تکنولوژی و پیشرفتنقش تیروئید در تکامل مغزانتظار گذر تندباد؟چالش کمبود اندام برای پیدفاع از پیامبرمنابع انرژی از نفت و گاز ترکیب حیوان و انسانابزار بقای موجود زنده از درمان آرتروز با ورزش موضهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنروشهای شناسایی قدرت شنوابیماری سلیاکسلولهای ایمنی القا کنندهگلوئونمرکز حافظه کجاستشادی، پاداش انجام وظیفهتفکر قبل از کارآیا پیدایش مغز از روی تصاحرکت چرخشی و دائمی کیهانفیزیک آگاهیتکامل داروینی هنوز در حانقش غذاها و موجودات درياانسان یک کتابخانه استنجات در راستگوییدو برابر شدن خطر مرگ و میمنبع هوشیاری کجاست قسمت تست نوار عصب و عضلهابعاد بالاتردرمان سرگیجه بدون نیاز بهوش مصنوعی از عروسک تا کمریشه های اخلاقاز تکامل تا مغز، از مغز تورزش و میگرنبیشتر کمردردها نیازی به سندرم دزدی ساب کلاوینگاهی لازم است برای فهم و مزایای شکلات تلخ برای سلشش مرحله تکامل چشمتقویت مغز با ورزشآیا دلفین ها میتوانند باحس و ادراک قسمت نهمفرایند پیچیده ی خونرسانیتاول کف پا و حقیقتچند جهانیدیوار همه اش توهم بوداولین تصویر در تاریخ از سچرا پس از بیدار شدن از خومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصویربرداری فضاپیمای آماحساس گذر سریعتر زماندرک نیازمند شناخت خویش اهوش احساسیرابطه تشنج و اوتیسماستفاده از انرژی خلایادگیری مهارت های جدید دباد غرور و سر پر از نخوت وسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجنگ داده هاپنج اکتشاف شگفت آور در مومطالبه ی حق خودضرب المثل یونانیتمایز یا کشف یگانگیآتاکسیحس و ادراک قسمت بیست و یکفضای خالی ای وجود نداردتاثیر کتامین در درمان پانهادینه سازی فرهنگ اختلادانشمندان یک فرضیه رادیکایمپلانت نخاعی میتواند دچسبیدن به خود، مانع بزرگ منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتغییر دیگران یا تغییر خواداراوون تنها داروی تاییدرختان چگونه بر تشکیل ابهوشمندی کیهانزمین در برابر عظمت کیهاناصل عدم قطعیت از کوانتوم کل اقیانوس در یک ذرهبحثی جالب درباره محدودیتسال سیزده ماههجهان های بسیار دیگرپیوند سر برای چه بیمارانمغز قلبظهور امواج مغزی در مغز مصتنهایی رمز نوآوری استآزار حقیقیحس و ادراک- قسمت بیست و پقانون گذاری و تکاملتاثیر احتمالی عصاره تغلینوار عصب و عضلهداروی فامپیریدین یا نورلایا این جمله درست است کسیهفت سین یادگاری از میراث مولکول ضد پیریارتباط بین هوش طبیعی و هوذهن هوشیار در پس ماده ی مهیپرپاراتیروئیدیسمزندگی و داراییکنگره بین المللی سردرد دبخش بزرگتر کیهان ناشناختستم با شعار قانون بدترین جهانی که نه با یک رخداد و تو برای خزیدن خلق نشده ایپایان، یک آغاز استمغز انسان برای ایجاد تمدعلایم کمبود ویتامین E را افت هوشیاری به دنبال کاهخواب سالم عامل سلامتیقدرت عشقتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر میدانی مصیبت بزرگتر نوزاد ناشنوای متولد شده،داروی سل سپتهمیشه عسل با موم بخوریممیگرن شدید قابل درمان اساز نخستین همانند سازها ترفتار وابسته به شکلبه هلال بنگرهستی ما پس از شروعی چگال زیرفون داروی ضد ام اسکودکان گذشته به آینده فکبرای تمدن سازی، باید در بپرورش مغز مینیاتوری انساسرگیجه از شایعترین اختلاجاودانگی مصنوعیتومورهای ستون فقراتمغز بزرگترین مصرف کننده عادت بد را ترک کنالگو و عادت را بشکن و در اخودآگاهی و هوشیاريلبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین همانچگونه هموساپينس بر زمین در هم تنیدگی مرزها و بی مهنر حفظ گرهما با کمک مغز خود مختاريماز تکینگی تا مغز و از مغز ویتامین E برای فعالیت صحرویا و واقعیتبهداشت خوابزبان و شناخت حقیقت قسمت چکاهش سن بیولوژیکی، تنها برخی بیماری های خاص که بدآن چیزی که ما جریان زمان شلیک فراموشیحق انتخابتوانایی مغز و دیگر اجزای نقش میدان مغناطیسی زمین غم بی پایانامیدوارینگاه کلی نگرخدا موجود استمن و وجود توهمیتازه های درمان ام اسابزار بقا از نخستین هماندر عید نوروز مراقب تصادف درمان نگهدارنده ی اعتیادهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجازروزه داری و التهاب زیانببیماری های ژنرالیزه ی عصسفرنامه سفر به بم و جنوب کریستال زمان(قسمت اولمخچه فراتر از حفظ تعادلبزرگ فکر کنآیا ممکن است موش کور بی مشکستن مرز دور مغزحمایت از طبیعتفلج بل، فلجی ترسناک که آنتکنولوژی جدید که سلول هانقش حفاظتی مولکول جدید دانحراف و حقیقتچالش دیدگاه های سنتی در بدفاع در برابر تغییر ساختمنابع انرژی از نفت و گاز ترازودونابزار بقای موجود زنده از درمان ام اس(مولتیپل اسکلهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز- از مغز واکسن اسپایکوژن ضد کروناروشی برای بهبود هوش عاطفبیماری ضعف عضلات نزدیک بسلولهای بنیادی مصنوعی درگمان میکنی جرمی کوچکی در مرکز حافظه کجاستشب سیاه سحر شودتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا آگاهی پس از مرگ از بیحس متفاوتفیزیکدانان ماشینی برای تتکامل زباننقش غذاها و موجودات درياانسان باشنخاع ما تا پایین ستون فقردو برابر شدن خطر مرگ و میمنبع هوشیاری کجاست قسمت تست کم هزینه ی بزاق برای اتفاق و تصادفدرمان سرگیجه بدون نیاز بهوش مصنوعی از عروسک تا کمرژیم های غذایی و نقش مهم از تکامل تا مغز، از مغز تورزش بهترین درمان بیش فعبا همه مهربان باشسندرم سردرد به دلیل افت فگاهی مغز بزرگ چالش استمسمومیت دانش آموزان بی گششمین کنگره بین المللی ستقویت استخوان در گرو تغذآیا دست مصنوعی به زودی قاحس و ادراک قسمت چهارمفرایند تکامل و دشواری هاتابوهای ذهنیچند جهانیدیوار، از ابتدا توهم بوداولین دارو برای آتاکسی فچرا ارتعاش بسیار مهم استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصور ما ازمشکلات و واقعیاحساسات کاذبدرک و احساسهوش بشری تهدید برای بشریرادیوی مغز و تنظیم فرکاناستفاده از سلول های بنیایادگیری هوش مصنوعی، عمیقبار مغز بر دو استخوانسیاهچاله ی تولید کنندهجنبه های موجی واقعیتپول و شادیمطالبی در مورد تشنجضربه مغزی در تصادف رانندتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآتاکسی فریدریشحس و ادراک قسمت بیست و دوقفس دور خود را بشکنتاثیر گیاه خواری بر رشد وچهار میلیارد سال تکامل بدانشمندان ژنی از مغز انسایمپلانت استخوانی در آسینسبت ها در کیهانمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتغییر دادن ژنها آیا روزی ادب برخورد با دیگراندرختان اشعار زمینهوشیاری و وجودزمین زیر خلیج فارس تمدنی اصل، روان و نفس استکلمات بلند نه صدای بلندبحثی در مورد نقش ویتامين سانسور از روی قصد بسیاری جهان هایی در جهان دیگرپیوند سر، یکی از راه حلهامغز ما کوچکتر از نیم نقطهظرف باید پر شود چه با چرک تنبیه چقدر موثر استآزار دیگری، آزار خود استحس و ادراک- قسمت شصت و چهقانون جنگلتاثیر بینش و انتظارات فرنوار عصب و عضله مهم در تشداروی لیراگلوتیدایا ابزار هوشمندی یا مغز هم نوع خواری در میان پیشیمولتیپل اسکلروز در زنان ارتباط شگفت مغز انسان و فذهن و زندگیهاوکينگ پیش از مرگش رسالزندگی بی دودکنترل همجوشی هسته ای با هبخش دیگری در وجود انسان هستم، بی پاسخ نیستجهانی که از یک منبع، تغذیتو تغییر و تحولیپاکسازی مغزمغز انسان برای شادمانی طعلایم کمبود ویتامین E را افتخار انسانخواب سالم عامل سلامتی و یقسم به فقرتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نیروی مغناطیس نباشد نوسانات کوانتومی منبع ماداروی ضد چاقیهمیشه، آنطور نیست که هستمیاستنی گراویس بدون آنتیاز نخستین همانند سازها ترفتار اجتماعی انسان، حاصبه کدامین گناه کشته شدندهشت توصیه برای کاستن از دزیرک ترین مردمکودکان خود را مشابه خود تبرای خودآگاه بودن تو بایپرکاری تیروئیدسرگردانیجایی برای یاد گرفتن باقی توهم فضای خالیمغز حریص برای خون، کلید تعادت دادن مغز بر تفکرالگوی بنیادین و هوشیاریخودآگاهی و هوشیاريلحظات خوش با کودکانتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانچگونه هوشیاری خود را توسدر هم تنیدگی کوانتومیهنر رها شدن از وابستگیما بخشی از این جهان مرتبطاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین E در چه مواد غذایرویا و کابوسبهداشت خواب، رمز حافظه ی زبان و شناخت حقیقت قسمت اکایروپاکتیک چیستبرخی توجهات در ببمار پارآنچه می دانم، آنچه را میخشلیک فراموشیحقیقت قربانی نزاع بین بی توانایی یک فرد، برای تغینقش محیط زندگی و مهاجرت دغیرقابل دیدن کردن مادهامیدواری و مغزنگاه انسان محدود به ادراخدا نور آسمان ها و زمین امن کسی در ناکسی دریافتم تاسف بار است انسان، حق خوابزار بقا از نخستین همانمن پر از تلخیمتبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقا از نخستین هماندرمان نابینایان آیا ممکنهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسروزه داری و بیمار ی ام اس بیماری وسواسسفرنامه سفر به بم و جنوب کریستال زمان(قسمت دوم)مخچه ، فراتر از حفظ تعادلبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا ما کالا هستیمشگفت نیست من عاشق تو باشمحوادث روزگار از جمله ویرفلج خوابتکنولوژی جدید که سلول هانقش حیاتی تلومر دی ان آ داندوه در دنیا استچاالش ها در تعیین منبع هودقیق ترین تصاویر از مغز امنابع انرژی از نفت و گاز ترازودونابزار بقای موجود زنده از درمان با سلول های بنیادیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز- از مغز واکسن دیگر کرونا ساخته شروشی جدید در درمان قطع نخبیماریهای تحلیل عضلانی اسلام تا روشناییگنجینه ای به نام ویتامین مرکز خنده در کجای مغز استشبیه سازی میلیون ها جهان تفکر خلا ق در برابر توهم آیا امکان بازسازی اندامهحس چشایی و بویاییفال نیکوتکامل زباننقش غذاها در کاهش دردهای انسان جدید از چه زمانی پانخاع درازتر یا کوتاهتر کدو داروی جدید برای میاستمنبع هوشیاری کجاست قسمت تست آر ان اس دز میاستنی گاتوبان اطلاعات و پلِ بیندرمان سرگیجه بدون داروهوش مصنوعی به کمک هوش طبیرژیم های غذایی و نقش مهم از تکامل تا مغز، از مغز تورزش در کمر دردبا هوش مصنوعی خودکار روبسوی ما آید نداها را صداگاهی جهت را عوض کنمسمومیت دانش آموزان، قماشعار و عملتقویت حافظه یا هوش مصنوعآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحس و ادراک قسمت نوزدهمفرایند حذف برخی اجزای مغتاثیر فکر بر سلامتچند جهانی و علمدید تو همیشه محدود به مقداولین دروغچرا بیماری های تخریبی مغمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصور از زمان و مکاناخلاق و علوم اعصابدرک کنیم ما همه یکی هستیمهوش در طبیعتراز تغییراستفاده از سلول های بنیایادگرفتن، آغاز حرکت است بار بزرگ ایستادن بر دو پاسیاهچاله، سیاه خالص یا پجنسیت و تفاوت های بیناییپول و عقیدهمطالعه ای بیان میکند اهدضررهای مصرف شکر و قند بر تمدن پیشرفته ی پیشینیانآتاکسی مخچه ای خودایمنحس و ادراک قسمت بیست و سوقفس ذهنتاثیر گیاه خواری بر رشد وچهار ساعت پس از کشتار خوکدانشمندان پاسخ کوانتومی ایمان به رویانسبت طلایی، نشانه ای به سمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتغییر زودتر اتصالات مغزیادراک ما درک ارتعاشی است درد و درسهوشیاری و افسردگیزمان چیستاصلاح خطا با رفتن بر مسیرکلوزاپین داروی ضد جنونبحثی در مورد نقش کلسیم و سانسور بر بسیاری از حقایجهان یکپارچهپیوندهای پیچیده با تغییرمغز مانند تلفن استظرفیت مغز چقدر استتهدیدهای هوش مصنوعیآسيب میکروواسکولاریا آسحسن یوسف باغچه ی منقانون جنگلتاثیر ترکیبات استاتین (سنوار عصب و عضله برای تاییداروی تشنجی دربارداریایا بیماری ام اس (مولتیپهمه چیز موج استمواد کوانتومی جدید، ممکنارتباط شگفت انگیز مغز انذهن و شیمی بدناعتیاد را به دور بیندازهاوکينگ پیش از مرگش رسالزندگی در جمع مواردی را برکنترل جاذبهبخشیدن دیگران یعنی آرامشستون فقرات انسان دو پا جلجهانی در ذهنتو جهانی هستی که خودش را پارادوکس ها در علممغز انسان برای شادمانی طعلائم عصبی آلزایمر، با اافراد آغاز حرکت خودشان رخواب عامل دسته بندی و حفطقضاوت ممنوعتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نعمت فراموشی نبود بسنوشیدن چای برای مغز مفید داروی ضد چاقیهمکاری یا رقابتمیدان مغناطيسي زمین بشر از نشانه ها و آثار درک شدرقیبی قدرتمند در برابر مبه امید روزهای بهترو هر کس تقوای خدا پیشه کنزیست شناسی کل در جزء فراککودکان را برای راه آماده برای رشد، باید از مسیر خطپراسینزوماب در پارکینسوسربازان ما محققا غلبه می جایی خالی نیستتوهم فضای خالی یا توهم فضمغز در تنهایی آسیب میبینعارضه جدید ویروس کرونا سالگوبرداری از طبیعتخودت را از اندیشه هایت حفلرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانچگونه واکسن کرونا را توزدر هم تنیدگی کوانتومی و پهنر، پر کردن است نه فحش دما تحت کنترل ژنها هستیم یاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کارویا و خبر از آیندهبوزون هیگز چیستزبان و شناخت حقیقت قسمت دکار امروز را به فردا نیندبرخی توصیه ها برای واکسیآنچه ناشناخته است باید ششنا در ابهای گرم جنوب نیاحقیقت آنطور نیست که به نظتوازن مهمتر از فعالیت زینقش مرکز تنفس سلولی در بیغرور و علمامیدی به این سوی قبر نیستنگاه از بیرون مجموعهخدا بخشنده است پس تو هم بنگاه از دور و نگاه از نزدخدای رنگین کمانمن بی من، بهتر یاد میگیرمتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقا از نخستین هماندرمان های اسرار آمیز در آهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهروزه داری سلول های بنیادبیماری کروتز فیلد جاکوبسفرنامه سفر به بم و جنوب کریستال زمان(قسمت سوم)مخچه ابزاري که وظیفه آن فبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا ما تنها موجودات زنده شگفت انگیز بودن کیهانحکمت الهی در پس همه چیزفلج خواب چیستتکینگینقش خرچنگ های نعل اسبی دراندوه دردی را دوا نمیکندنابینایی در نتیجه ی گوشی دل به دریا بزنمنابع انرژی از نفت و گاز تراشه مغز بدون واسطه ی دابزار بقای موجود زنده از درمان تومورهای مغزی با اهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز- از مغزتواکسن دیگری ضد کرونا از دروشی جدید در درمان نابینبیماری، رساله ای برای سلسلاح و راهزنیگوهر با نظر دیگران سنگ نممرگ چیستشبیه سازی سیستم های کوانتفاوت قند طبیعی با قند و آیا انسان با مغز بزرگش اخحس و ادراک (قسمت اول )فاکسیبتتکامل زبان انسان از پیشینقشه مغزی هر فرد منحصر بهانسان خطرناکترین موجودنخستین تمدن بشریدو سوی واقعیتمنبع هوشیاری کجاست قسمت تشنچ پانایوتوپولوس تشنج اتوسوکسیمایددرمان سرطان با امواج صوتهوش مصنوعی به شناسایی کارژیم ضد التهابیاز خود رها شووزن حقیقی معرفت و شناختبا هر چیزی که نفس می کشد مسوپاپ ها یا ترانزیستورهاگذر زمان کاملا وابسته به مسیر دشوار تکامل و ارتقاصبور باشتقویت سیستم ایمنیآیا رژیم غذایی گیاهی سلاحس و ادراک قسمت هفتمفراتر از دیوارهای باورتاثیر مشاهده بر واقعیت بچند روش ساده برای موفقیتدیدن خدا در همه چیزاولین سلول مصنوعیچرا حیوانات سخن نمی گوینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصاویر زیبای رعد و برقاخلاق پایه تکامل و فرهنگدرک احساسات و تفکرات دیگهوش عاطفی قسمت 11راست دستی و چپ دستیاستفاده از سلول های بنیایادآوری خواب و رویابار سنین ابزار هوشمندی اسیاره ی ابلهانجنسیت و تفاوت های بیناییپوست ساعتی مستقل از مغز دمعمای اخلاقی قطارضررهای شکر بر سلامت مغزتمدن بشری و مغز اخلاقیآتش منبع انرژیحس و ادراک قسمت بیستمقفس را بشکنتاثیر گیاه خواری بر رشد ونون و القلمدانشمندان اولین سلول مصناین پیوند نه با مغز بلکه نشانه های گذشته در کیهان منبع خواب و رویاتغییر عمودی سر انسان از پادغام میان گونه های مختلدرد باسن و پا به دلیل کاههوشیاری کوانتومیزمان و مکان، ابعاد کیهان اصول انجام برخی نرمش ها دکلید نزدیک و نگاه تو بر فبحثی در مورد حقیقت فضا و سانسور ذهنجهان یکپارچهپیوندی که فراتر از امکانمغز مادران و کودکان در زمعقل مجادله گرآسیب ها ناشی از آلودگی هوحساسیت روانی متفاوتقانونمندی و محدودیت عالمتاثیر تغذیه بر سلامت روانوار عصب و عضله تعیین محلداروی جدید ALSایا بدون زبان میتوانیم تهمه چیز و هیچ چیزموجود بی مغزی که می تواندارتباط شگفت انگیز مغز انذهن پر در برابر آگاهیاعداد بینهایت در دنیای مهدف یکسان و مسیرهای مختلزندگی در سیاهچالهکندن ریشه ی خودبخشش، عقلانی یا غیر عاقلستارگانی قبل از آغاز کیهجهان، تصادفی نیستتو جدای از کیهان نیستیپاسخ گیاهان در زمان خوردمغز انسان رو به کوچک تر شعلت خواب آلودگی بعد از خوافراد بی دلیل دوستدار تو خواص فلفل سبزقطار پیشرفتتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نعمت فراموشی نبود بسنوعی سکته مغزی ، وحشتناک داروی ضد تشنج با قابليت تهمانند سازی در انسانمیدان های مغناطیسی قابل از نظر علم اعصاب یا نرووسرقابتی بی هدف یا رقابتی هبه بالا بر ستارگان نگاه کوفور و فراوانیزیست شناسی باور حقیقت یا کوری گذرای ناشی از موبایبرای زندگی سالم، یافتن تپرتوهای صادر شده از سیاهسربرولایزینجاذبهتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)مغز را از روی امواج بشناسعجول نباشالتهاب شریان تمپورالخودروهای هیدروژنیلرزش دست ها و گردن و سر ETتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانچگونه آن شکری که می خوریمدر هم تنیدگی کوانتومی و دهوموارکتوس ها ممکن است دمانند کودکان باشیداز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا و استخوانرویا بخشی حقیقی از زندگی بوزون هیگز جهان را از متلزبان و شناخت حقیقت قسمت سکار با یگانگی و یکپارچگیماست مالیبرخی درمان های Spinal Muscular Atآنچه واقعیت تصور میکنیم شناخت و معرفت، و نقش آن دحقیقت افرادتوت زیاد بخوریدنقش نگاه از پایین یا نگاهغربال در زندگیامیدی تازه در درمان سرطاامگا سه عامل مهم سلامتنگاه از درون قفس یا بیرونخدایی که ساخته ی ذهن بشر مننژیتتبدیل سلولهای محافط به سابزار بقا از نخستین هماندرمان های بیماری آلزایمرهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهروزهای بد باقی نمیماندبیماری گیلن باره و بیمارسفرنامه سفر به بم و جنوب کشف مکانیسم عصبی خوانش پمخچه تاثیر گذار بر حافظهبزرگترین خطایی که مردم مآیا مصرف مولتی ویتامین هشگفت زده و حیران باشحافظه میتواند بزرگترین دفلج دوطرفه عصب 6 چشمتکامل فردی یا اجتماعینقش داروهاي مختلف معروف اندوهگین نباش اگر درب یا ناتوانی از درمان برخی ویدلایلی که نشان میدهد ما بمنابع انرژی از نفت و گاز تراشه ها روی مغزابزار بقای موجود زنده از درمان تشنجهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز واکسن سرطانروشی جدید در درمان سکته مبیمارستان هوش مصنوعیسلسله مباحث هوش مصنوعیگویید نوزده و ایمنی ساکتمرگ و میر پنهانشبکه های مصنوعی مغز به درتفاوت مغز انسان و میمون هآیا احتمال دارد رویا از آحس و ادراک (قسمت دوم )فاجعه ی جهل مقدستکامل ساختار رگهای مغزی نقشه های مغزی جدید با جزیانسان در هستی یا هستی در نخستین تصویر از سیاهچالهدولت یا گروهکمنبع هوشیاری کجاست قسمت تشنج چیستاتصال مغز و کامپیوتردرمان ضایعات نخاعیهوش مصنوعی تعاملیرژیم غذایی حاوی تخم مرغ واز درخواست ها جدا شووزوز گوشبا آتش، بازی نکن و بعد از سوپاپ ها یا ترانزیستورهاگذشته را دفن کنمسئول صیانت از عقیده کیسصبور باشتلقین اطلاعات و حافظهآیا راهی برای بهبود وضعیحس و ادراک قسمت هفدهمفرار در فرار از میزبان، دتاثیر نگاه ناظر هوشیار بچندین ماده غذایی که مانندیدگاه نارسای دوگانه ی ماوکرلیزوماب داروی جدید شچرا حجم مغز گونه انسان درمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصادف یا قوانین ناشناختهاختلا ل در خود عضلهدرک تصویر و زبان های مخلتهوش عاطفی قسمت نهمرجزخوانی هایی که امروز باستفاده از سلول های بنیایاری خدا نزدیک استباربر دیگران نباشسیاره ابلهانجهل مقدسپوشاندن خود از نورمعماری، هندسه ی قابل مشاضعیف و قویتمدن زیر آبآثار باستانی تمدن های قدحس و ادراک قسمت دهمقله برای دیدن نه برای به تاثیر گیاه خواری بر رشد ونوآوری ای شگفت انگیز داندانشمندان تغییر میدان مغاین اندوه چیستنشانه های پروردگار در جهمنتظر نمان چیزی نور را بهتغییرات منطقه بویایی مغزادغام دو حیطه علوم مغز و درد زانو همیشه نیاز به جرهوشیاری سنتی یا هوشیاری زمان و گذر آن سریع استاصول توسعه ی یک ذهن کاملکلام و زبان، گنجینه ای بسبحثی در مورد عملکرد لوب فساهچاله ها تبخیر نمیشودجهان کنونی و مغز بزرگتریپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز چون ابزار هوش است دلیعقل در جهان جدید، عجیب اسآسیب روانی شبکه های اجتمخفاش کور و انسان بینا؟قارچ بی مغز در خدمت موجودتاثیر حرکات چشم بر امواج نوار عصب و عضله در مطب دکداروی جدید s3 در درمان ام ایا تکامل هدفمند استهمه چیز کهنه میشودموجودات مقهور ژنها هستندارتباط غیرکلامی بین انساذهن تو همیشه به چیزی اعتقبقا با سازگارترین فرد اسهدف یکسان، در مسیرهای متزندگی زمینی امروز بیش از کندر در بیماریهای التهاببدون پیر فلکسخن نیکو مانند درخت نیکوجهش های ژنتیکی مفید در ساتو دی ان ای خاص ميتوکندريپختگی پس از چهل سالگي به مغز انسان رو به کوچکتر شدعماد الدین نسیمی قربانی افزایش قدرت ادراکات و حسخواص منیزیمقطره قطرهتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر با مطالعه فیزیک کواننیوالینداروی ضد تشنج با قابليت تهمجوشی هسته ای، انرژِی بمیدان های کوانتومی خلااز نظر علم اعصاب اراده آزرموزی از نخستین تمدن بشربه بالاتر از ماده بیندیشوقاحت و تمسخر دیگرانزیست، مرز افق رویداد هستکی غایب شدی تا نیازمند دلبرخی ملاحظات در تشنج های پرتوزایی از جسم سیاهسردرد میگرنجاذبه و نقش آن در شکلگیریتوهم چیستمغز زنان جوانتر از مغز مرعدم توقف تکامل در یک انداام آر آی جدید با قدرت شگفخورشید مصنوعیلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین هماندر هر سوراخی سر نکنهورمون شیرساز یا پرولاکتمانند آب باشاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا در سبزیجاترویا تخیل یا واقعیتبی نهایت در میان مرزهازبان جانسوزکارهای کوچک، بی ارزش نیسماست مالی با هوش انسانیبرخی روش های تربیتی کودکآنچه حس می کنیم، نتیجه ی شناخت حقیقت یا آرزوهای گحقیقت انسانتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنقش نظام غذایی در تکامل ممقالاتنقش نظریه تکامل در شناساتاثیر ویتامین دی بر بیمااما شما از دید خفاش کور هنگاه از درون مجموعه با نگخدایا جز تو که را دارممن، ما یا چی؟تبر را بردارابزار بقا از نخستین هماندرمان های بیماری اس ام ایهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مروزهای سختبیماری آلزایمر، استیل کوسفری به آغاز کیهانکشف مکانیسمی پیچیده در بمخاطب قرار دادن مردم، کابزرگترین درد از درون است آیا مغز تا بزرگسالی توسعشگفتی های نقشه ی ژنتیکیحافظه های کاذبفن آوری های جدید علیه شناتکامل مادی تا ابزار هوشمنقش درختان در تکاملاندام حسی، درک از بخش هایناتوانی در شناسایی چهره دنیا فریب و سرگرمیمنابع انرژی از نفت و گاز تراشه ی هوش مصنوعی در مغزابزار بقای موجود زنده از درمان جدید ALSهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز واکسن سرطانريتوکسيمب در درمان ام اسبیندیشسلطان جنگل یا صاحب ملکوتگوش دادن بهتر از حرف زدنمرگ و میر بسیار بالای ناششبکیه های مصنوعیتفاوت ها و تمایزها کلید بآیا احتمال دارد رویا از آحس و ادراک قسمت 67فارغ التحصیلان، فقیر و دتکامل شناخت انسان با کشفنقشه با واقعیت متفاوت اسانسان عامل توقف رشد مغزنخستین روبات های زنده ی جدونپزیل در بیماران قلبی منبع هوشیاری کجاست قسمت تشنج و حرکات شبه تشنجی قااثر مضر مصرف طولانی مدت ردرمانهای بیماری پارکینسهوش مصنوعی در قضاوت های ارژیم غذایی سالم و ضد التهاز دست دادن دم در پیشینیاوسواس، بیماری استبا تعمق در اسرار ابدیت و سوپاپ ها یا ترانزیستورهاتغییرات آب و هوایی که به گر جان به جز تو خواهد از خمسئولیت جدیدصبر لازمه ی پیروزی استتلاش ها برای کشف منابع جدآیا راهی برای رفع کم آبی حس و ادراک قسمت هجدهمفرد موفقتاثیر نگاه و مشاهده ناظر چندجهانیدیروز و امروزايندگان چگونه خواهند دیدچرا خشونت و تعصبمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتضادهای علمیاختلاف خانوادگی را حل کندرک حقیقت نردبان و مسیری هوش عاطفی قسمت هفتمرحم مصنوعیاستفاده از سلول های بنیاژن همه چیز نیستبارداری بدون رحمسیاره ابلهانجهان فراکتالپیموزایدمعنی روزهطلوع و حقیقتتمدنی قدیمی در شمال خلیج آدم عاقل، وقت خودش را هدرحس و ادراک قسمت دوازدهمقله سقوطتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز مشاهده ی غیر مستدانشمندان روش هاي جدیدی این ایده که ذرات سیاهچالنشانه های بیداری روحیمنتظر نتیجه ی کارهایت باتغییرات مغز پس از 40 سالگیارتقا و تکامل سنت آفرینش دردهای سال گذشته فراموش هوش، ژنتیکی است یا محیطیزمان و صبراصول سلامت کمرکلام، در تحولی شگفت آور ببحثی درباره هوش و تفاوتهسایه ی هوشیاریجهان کاملی در اطراف ما پرتو یک معجزه ایپیام های ناشناخته بر مغز مغز چگونه صداها را فیلتر عقل سالمآسیب عصب پا به دنبال اعتیخفاش با شیوع همه گیری جدیقبل و بعد از حقیقتتاثیر دوپامین و سروتونیننوبت کودکانداروی جدید لنفوم و لوکمیایجاد احساساتهمه چیز در زمان مناسبمورد نادر همپوشانی دو بیارتروز یا خوردگی و التهاذهن خود را مشغول هماهنگیبقا در ازای بیماریهدف از تکامل مغززندگی زودگذرکندر علیه سرطانبدون بار گذشتهسخن و سکوتجهش های ژنتیکی غیر تصادفتو در میانه ی جهان نیستی پدیده خاموش روشن در پارکمغز ایندگان چگونه استعنصر اصلی تعیین واقعیتافزایش میل جنسی با خوردن خواص میوه ی بهلمس کوانتومیتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر تلاش انسان امروز برانیکولا تسلاداروی ضد تشنج توپیراماتهمدلی و هوش عاطفیمیدان بنیادین اطلاعاتاز نظر علم اعصاب اراده آزرمز و رازهای ارتباط غیر کبه جای محکوم کردن دیگران وقت نهيب هاي غير علمي گذشزاویه نگاه ها یکسان نیستکیهان خود را طراحی میکندبرخی مرزهای اخلاق و علوم پرسشسردرد میگرن در کودکانجبران از دست رفته هاتوهم و خیالمغزهای کوچک بی احساسعدم تعادل دوپامین، فقط بام اس و سرطانخوش قلبی و مهربانیلزوم گذر انسان از حدها و تاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین هماندر والنتاین کتاب بدید همهوش فوق العاده، هر فرد اسماه رجباز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی 12 در درمان دردرویا حقی از طرف خدابی نظمی مقدمه شناختزبان ریشه هایی شناختی اسکارهایی بیش از طراحی و گپماشین دانشبرخی سلولهای عصبی در تلاآنها نمیخواهند دیگران راشناخت درون، شناخت بیرون؛حقیقت اشیاتوسعه برخی شغل ها با هوش توصیه های سازمان بهداشت نقش هورمون های تیروئید دصفحه اصلیامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنگاه حقیقی نگاه به درون اخرما منبع بسیار خوب آنتی منابع انرژي پاک سرچشمه حتحریک عمقی مغزابزار بقا از نخستین هماندرمان های جدید ALSهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار روزهای سخت میگذردبیماری الزایمرسقوط درون جاذبه ای خاص، چکشف ژن جدید، می تواند گستمدل همه جانبه نگر ژنرالیبسیاری از مجرمان، خودشانآیا همه جنایت ها نتیجه بیشگفتی های زنبور عسلحافظه و اطلاعات در کجاست فناوری هوش مصنوعی نحوه ختکامل مداومنقش ذهن و شناخت در حوادث انرژی بی پایان در درون هرنادیدنی ها واقعی هستنددنیا مکانی بسیار اسرارآممنابع انرژی از نفت و گاز تراشه ی بیولوژِیکابزار بقای موجود زنده از درمان جدید مولتیپل میلومهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز واکسن ضد اعتیادریه زغالیبیهوش کردن در جراحی و بیمسم زنبور ، کلیدی برای وارگوشه بیماری اتوزومال رسسمرگ و سوال از قاتلشباهت مغز و کیهانتفاوت ها را به رسمیت بشناآیا بدون ناظر هوشمند هم بحس و ادراک قسمت 74فاصله ها در مکانیک کوانتتکامل، نتیجه ی برنامه رینقص های سیستمی ایمنیانسانیت در هم تنیده و متصنرمش های مفید برای درد زامنبع هوشیاری کجاست قسمت تشنج به صورت اختلال رفتااثرات فشار روحی شدیددرماندگی به دلیل عادت کرهوش مصنوعی در کامپیوترهارژیم غذایی ضد التهابیاز روده تا مغزوسیله، فقط دعا نیستبا خودت نجنگسوخت هیدروژنی پاکتغییرات تکاملی سر انسان گرفتار محدودیت ها و ابعامسئولیت در برابر محیط زیصبر و واقعیتتلاش های جدید در ALSآیاما مقهور قوانین فیزیکحس و ادراک قسمت هشتمفرد یا اندیشهتاثیر نگاه انسان بر رفتانه ناامیدی بلکه ارتقادیسک گردنايا اراده آزاد توهم است یچرا در مغز انسان، فرورفتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتظاهر خوابیده ی مادهاختلال حرکتی مانند لرزش درک دیگرانهوش عاطفی قسمت یازدهرحم مصنوعیاستیفن هاوکینگ در مورد هژن همه چیز نیستبازگشایی مجدد مطب دکتر سسیب یکسان و دیدگاه های متجهان قابل مشاهده بخش کوچپیموزایدمعاینه قبل از نوار عصب و طلای سیاهتمرکز و مدیتیشنآرام باشحس و ادراک قسمت سومقلب های سادهتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز با توضیح دکتر فادانشمندان روشی برای تبدیاین ابتدای تناقض هاستنظام مثبت زندگیمنتظر زمان ایده آل نشوارتقا یا بازگشت به قبل ازدردی که سالهاست درمان نشهوض مصنوعی زندهزمان واقعیت است یا توهماضطراب و ترسکلرال هیدرات برای خوابانبحثی درباره هوش و تفاوتهسایه را اصالت دادن، جز فرجهان پیوستهتو یک جهان در مغز خودت هسپیدایش زبانمغز ناتوان از توجیه پیداعقلانیت بدون تغییرآسانی موفقیتخلا، حقیقی نیستقبل از آغازتاثیر دپاکین بر بیماری منور از عمق تاریکیداروی جدید میاستنی گراویایران بزرگهمه چیز در زمان کنونی استموسیقی نوارزش های وارونهذهن خالی از شلوغی افکاربقای حقیقی در دور ماندن اهدف از خلقت رسیدن به ابزازندگی سلول در بدن، جدای اکو کیو تن coQ10بدون زمان، ماده ای وجود نسخن پاک و ثابتجهش های بیماری زا، معمولتوقف؛ شکستپروژه ی ژنوم انسانیمغز ابزار بقای برتر مادیعوامل موثر در پیدایش زباافزایش مرگ و میر سندرم کوخواص هلو برگ هلولووفلوکساسینتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر خواهان پیروزی هستینیاز به آموزش مجازی دیجیداروی ضد جنون در درمان تیهمراه سختی، اسانی هستمیدازولام در درمان تشنج از واقعیت امروز تا حقیقترمز گشایی از اتصالات مغزبه جای تولید، بیشتر گوش کوقتی فهمیدی خطا کردی برگزاوسکا درمان گوشرکیهانِ هوشیارِ در حال یابرخی نکات از گاید لاین پرپرسش و چستجو همیشه باقی اسردرد میگرنی در کودکانجدا کردن ناخالصی هاتوهم وجودمغز، فقط گیرندهعدم درکام اس یا تومور؟چگونه انتظارات بر ادراک خوش خیالی و خوش بینیلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین هماندر یک فراکتال هر نقطه مرکهوش مصنوعی می تواند بر احماپروتیلیناز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی هفدهرویاها از مغز است یا ناخوبی هیچ می ایی و بی هیچ میرزبان شناسی مدرن در سطح سلکاربرد روباتهای ريزنانومبانی ذهنی سیاه و سفیدبرخی سيناپسها طی تکامل و آنژیوگرافی از مغزشناسایی تاریخچه ی تکاملیحقیقت تنها چیزی است که شاشناسایی سلول های ایمنی احقیقت خواب و رویاتوصیه های غیر دارویی در سنقش هورمون زنانه استروژنسوالات پزشکیانفجار و توقف تکاملی نشانگاه دوبارهخسته نباشی بابامنابع انرژی از نفت و گاز تحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقا از نخستین هماندرمان های جدید میگرنهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقروش مقابله مغز با محدودیبیماری ای شبیه آلزایمر و سقوط زیگزاگی یا ناگهانیکشف ارتباط جدیدی از ارتبمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبسیاری از بیماری های جدیآیا هوش مصنوعی می تواند نشانس یا نتیجه ی تلاشحافظه و اطلاعات در کجاست فواید روزه داری متناوبتکامل چشمنقش روی و منیزیم در سلامتانرژی تاریکنادیدنی ها بیشتر از دیدندنیای شگفت انگیز کوانتوممنابع بی نهایت انرژی در دتربیت کودکان وظیفه ای مهابزار بقای موجود زنده از درمان جدید میگرن با انتی هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز واکسن علیه سرطانریواستیگمینبیهوشی در بیماران دچار اسماگلوتید داروی کاهش دهنگوشت خواری یا گیاه خواریمرگ انتقال است یا نابود ششباهت مغز با کیهان مادیتفاوت های بین زن و مرد فقآیا برای تولید مثل همیشه حس و ادراک قسمت 75فاصله ی همیشگی تصویر سازتکثیر سلول در برابر توقف نقص در تشخیص هیجانات عامانسانیت در برابر دیگراننرمش های مفید در سرگیجهمنبع هوشیاری کجاست قسمت تشنج عدم توازن بین نورون اثرات مفید قهوهدرها بسته نیستهوش مصنوعی در تفکر خلاق ارژیم غذایی ضد درداز سایه بگذریک پیام منفرد نورون مغزی با خدا باشسودمندی موجودات ابزی بر تغذیه بر ژنها تاثیر داردگریه ی ابر، رمز طراوت باغمستند جهان متصلصبر بسیار بایدتلاش های جدید در درمان فرآگاهی فراتر از آگاهیحس و ادراک قسمت هشتاد و نفرد حساس از نظر عاطفی و بتاثیر نگاه انسان بر رفتانه به اعدامدیستونی قابل درمانايا اراده آزاد توهم است یچرا ذرات بنیادی معمولاً منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتظاهری از ماده است که بیداختلال خواب فرد را مستعد درک درست از خود و هوشیاریهوش عاطفی قسمت پنجمرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهراستیفن هاوکینگ در تفسیر ژن هوش و ساختارهای حیاتی بازگشت از آثار به سوی خداسیر آفرینش از روح تا مغز جهان موازی و حجاب هاپیچیدگی های مغزمگسمعادله ها فقط بخش خسته کنطوفان فقر و گرسنگی و بی ستمرکز بر هدفآرامش و دانشحس و ادراک قسمت سی و هشتمقلب و عقلتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز ترجمه رخدادهای دانش، قفل ذهن را باز میکناین بیمار را باید چه کار نظریه ی تکامل در درمان بیمنحنی که ارتباط بین معرفارتوکين تراپی روشی جديد درس گرفتن از شکست هاهیچ نقطه ای مرکزی تر از ازمان پلانکاطلاع رسانی اینترنتیکم کردن کالری روشی سودمنبحثی درباره هوش و تفاوتهساخت سلول عصبی حتی پس از جهان پیوستهتو کجای جهانیپیر شدن حتمی نیستمغز و قلب در جنین موش مصنعقیده ی بی عملآشنا پنداریخلا، خالی نیستقبل از انفجار بزرگتاثیر داروهای ضد التهاب نور درونداروی جدید آلزایمرایرادهای موجود در خلقت بهمه چیز، ثبت می شودموسیقی هنر مایع استارزش های حقیقی ارزش های غذهن سالمبلندی در ذهن ما درک بلندیهر چیز با هر چیز دیگر در تزندگی، مدیریت انرژیکوچ از محیط نامناسببر کسی اعتماد نکن مگر اینسخت ترین حصارجهش تمدنی عجیب و شگفت انستولید مولکول جدید توسط هپروژه ی ژنوم انسانیمغز ابزار برتر بقاعوامل ایجاد لغت انسانی و افزایش سرعت پیشرفت علوم خواص هندوانهلوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر درجه حرارت بر عملکاپل ویژن پرو در تشخیص بیمچیز جدید را بپذیردارویی خلط آورهمراهی میاستنی با برخی سمکان زمان یا حافظه زماناز کجا آمده ام و به کجا میرمز پیشرفت تواضع است نه طبه خوبی های دیگران فکرکنزبان فرایند تکاملی برای کیست هیداتید مغزبرخی نرمش ها برای درد زانپرسشگری نامحدودسردرد و علتهای آنجدایی خطای حسی استتوهم وجودمغز، همه ی واقعیت را نمیبعدالت برای من یا برای همهامواجی که به وسیله ی ماشیچگونه به سطح بالایی از هوخوشبختی چیستلزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین هماندر کمتر از چند ماه سوش جدهوش مصنوعی متصل با مغزماجرای جهل مقدساز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین دی گنجینه ای بزررویاهای پر رمز و حیرتی دربی ذهن و بی روحزبان شناسی نوین نیازمند کاربرد روباتهای ريز، در مباحث مهم حس و ادراکبرداشت مغز ما از گذر زمانآنان که در قله اند هرگز خبرداشتت از جهان رو زیاد آنتی بادی منوکلونال در دشهر زیرزمینی در ژاپن براحقیقت در علم، هرگز نهایی توصیه هایی در مصرف ماهینقش ویتامین K در ترمیم اسپیامهای کاربرانانفجار بزرگ پایان بوده انگاهی بر قدرت بینایی دراخطا در محاسبات چیزی کاملمنابع انرژی از نفت و گاز تداوم مهم است نه سرعتابزار بقا از نخستین هماندرمان های جدید در بیماری هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدروش های صرفه جویی در ایجابیماری ای شبیه ام اس مولتسلول های مغزی عامل پارکیکشف جمجمه ای درکوه ایرهومدل هولوگرافیک تعمیم یافبسیاری از بیماری های جدیآیا هوش مصنوعی زندگی بشرشانس یا تلاشحافظه و اطلاعات در کجاستفواید روزه داری متناوبتکامل و ارتقای نگاه تا عمنقش روزه داری در سالم و جانرژی تاریک که ما نمی تونادانی در قرن بیست و یکم،دنیایی پر از سیاهچاله منابع جدید انرژیترجمه فعالیت های عضله به ابزارهای پیشرفته ارتباط درمان جدید کنترل مولتیپلهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز واکسنی با تاثیر دوگانه اریاضیات یک حس جدید استبیوگرافیسندرم میلر فیشرگیلگمش باستانی کیستمرگ تصادفیشباهت های ریشه ای چند بیمتفاوت های تکاملی در مغز وآیا بزرگ شدن مغز فقط در دحس و ادراک قسمت 78فتون های زیستیتأثیر نیکوتین سیگار بر منقطه ی رسیدن به قلهدوچرخه در کاهش دردهای کمانسان، گونه ای پر از تضادنرمش های موثر در کمردردمنبع هوشیاری کجاست قسمت تشویق خواندن به کودکاناثرات مفید روزه داریدرهای اسرارآمیز و پوشیدههوش مصنوعی در خدمت خلق وحراه فراری نیستاز علم جز اندکی به شما دایک پیشنهاد خوب برای آسان با طبیعت بازی نکنسی و سه پل اصفهانثبت و دستکار ی حافظهگربه شرودینگر و تاثیر مشمشکل از کجاستصد قدح، نفتاده بشکستتلاش های جدید در درمان سرآپومورفین در پارکینسونحس و ادراک قسمت هشتاد و شفردا را نمیدانیمتاثیر ویتامین دی بر بیمانه به اعدامدژا وو یا اشنا پنداریای نعمت من در زندگیمچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتعویض دارو در تشنجاختلال در شناسایی حروف و درک عمیق در حیواناتهوش عاطفی قسمت اولرساناها و ابر رساناها و عاستخوان های کشف شده، ممکژن یا نقشه توسعه مغز و نقبازگشت به ریشه های تکاملسیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان ما میتواند به اندازپیچیدگی های مغزی در درک زمعجزه های هر روزهطوفان بیداریتمرکز بر امروزآرامش و سکونحس و ادراک قسمت سی و ششمقلب یا مغزتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز در فراموشی هادانش، یک انسان را ناسازگاینکه به خاطرخودت زندگی نظریه ی تکامل در درمان بیمنشأ اطلاعات و آموخته ها ارتباط میکروب روده و پاردست و پا زدن در سایه؟هیچ چیز همیشگی نیستزمان به چه دلیل ایجاد میشاطلاعات حسی ما از جهان، چکمی زاویه ی دیدت را عوض کبحثی درباره هوش و تفاوتهساخت شبکه عصبی مصنوعی با جهان پر از چیزهای اسرار آتو کز محنت دیگران بی غمیپیراستاممغز و هوش، برترین ابزار بعلم و ادراک فقط مشاهده ی آشنا پنداریخلاصه ای از مطالب همایش مقبرستان ها با بوی شجاعتتاثیر داروی ضد تشنج سدیم نوروفیبروماتوزداروی جدید ای ال اسایستادن در برابر آزادی بهمه ی سردردها بی خطر نیستمیلر فیشر نوعی نادر از گیارزش حقیقی زبان قسمت اولذهت را روی چیزهای مفید متبلوغ چیستهر جا که جات میشه، جات نیزندگی، مراتب هوشیاری استکوچک شدن مغز از نئاندرتابرلیتیونسخت ترین کار، شناخت خود اجهشهای مفید و ذکاوتی که دتولید مثل اولین ربات های پروژه ی علمی پیوند مغز سامغز از بسیاری حقایق می گرعواملی که برای ظهور لغت اافسردگی و اضطراب در بیماخواص انارلوتیراستامتاثیر درجه حرارت بر عملکاپی ژنتیکچیزی منتظر شناخته شدندارویی ضد بیش فعالی سیستهمراهی نوعی سردرد میگرنیمکانیک کوانتومی بی معنی از کسی که یک کتاب خوانده رمز بقای جهش ژنتیکیبه خودت مغرور نشوزبان متغیرکیست کلوئید بطن سومبرخی نرمش ها برای زانوپس از اگو یا بعد از نفسسردرد به دلیل مصرف زیاد مجریان انرژی در سیستم های توهم بی خداییمغزتان را در جوانی سیم کشعسل طبیعی موثر در کنترل بامیوتروفیک لترال اسکلروچگونه باغبانی باعث کاهش خوشبختی دور از رنج های ملزوم عدم وابستگی به گوگل تاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین هماندر آرزوهایت مداومت داشتههوش مصنوعی و کشف زبان هایماجرای عجیب گالیلهاز تکینگی تا مغز از مغز تویروس مصنوعیرویای شفافبی سوادی در قرن 21زبان، نشان دهنده ی سخنگو کاش شرف اجباری بود یا حتیمبتکران خودشکوفامتواضع باشبررسي علل احتمالي تغيير آنزیم تولید انرژی در سلوشواهدی از نوع جدیدی از حاحقیقت راستین انسان علم بتوضیحی ساده در مورد هوش منقش ژنتیک در درمان اختلاسایتهای دیگرانقراض را انتخاب نکنیدنگاهی بر توانایی اجزاي بخطا در محاسبات چیزی کاملمنابع انرژی از نفت و گاز تداخل مرزها و صفات با بینابزار بقای موجود زنده از درمان های جدید سرطانهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرروش های عملی برای رفع کمربیماری اسپینال ماسکولار سلول های بنیادیکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمدل های ریز مغز مینی برینبشکه ای که ته نداره پر نمآیا هوش ارثی دریافتی از پشاهکار قرنحافظه ی هوش مصنوعیفواید زیاد دوچرخه سواریتکامل و ریشه ی مشترک خلقتنقش رژیم غذایی بر رشد و اانرژی خلا ممکن استنازوکلسیندنیا، هیچ استمناطق خاص زبان در مغزترجمه ی فعالیت های عضله بابزارهای بقا از نخستین هدرمان جدید ام اسهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکامل تا مغز از مغز تا وابستگی یعنی قلادهبیوگرافیسندرم کووید طولانیگیاه بی عقل به سوی نور میمرگی وجود نداردشباهت کیهان و مغزتفاوت های زبانی سرمنشا تآیا تکامل و تغییرات ژنتیحس و ادراک قسمت 82فروتنی معرفتیتأثیر نگاه انسان بر رفتانقطه ای بود و دگر هیچ نبودوچرخه سواری ورزشی سبک و انعطاف پذیری مکانیسمی علنرمشهای مهم برای تقویت عمنبع هوشیاری کجاست قسمت تشخیص ژنتیکی آتروفی های اثرات مضر ماری جوانادرون قفس یا بیرون از آنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحراه نجاتازدواج های بین گونه ای، ریک آلل ژنتیکی که از نئاندبالای هر دستی، دستی هستسیلی محکم محیط زیست بر انثبت امواج الکتریکی در عصگزیده ای از وبینار یا کنفمشکلات نخاعیصداقتتلاش های جدید شرکت نورالآپومورفین در پارکینسونحس و ادراک قسمت پنجمفرزندان زمان خودتاثیر ویروس کرونا بر مغز نه بدبخت بلکه ناداندژاوو یا آشناپنداریای همه ی وجود منچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتعامل انسان و هوش مصنوعیاختلال در شناسایی حروف و درگیری قلب در بیماری ویرهوش عاطفی قسمت دهمرستگاری محدود به یک راه ناستروژن مانند سپر زنان دژن ضد آلزایمربازخورد یا فیدبکسیستم تعادلی بدنجهان مادی، تجلی فضا در ذهپیوند قلب خوک، به فرد دچامعجزه ی چشمطوفان زیباییتمساح حد واسط میان مغز کوآرامش عقلحس و ادراک قسمت سیزدهمقلب دروازه ی ارتباطتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز در تشخیص بیماری دائما بخواناینکه خانواده ات سالم بانظریه ی تکامل در درمان بیمنشاء کوانتومی هوشیاری اارتباط ماده و انرژیدست کردن در گوشهیچ چیز، چقدر حقیقی استزمان شگفت انگیزاطلاعاتی عمومی در مورد مکمالگرایی دشمن پیشرفتبحثی درباره هوش و تفاوتهساخت شبکه عصبی با الفبای جهان پر از چیزهای جادویی تو پیچیده ترین تکنولوژی پیشینیان انسان از هفت میمغز و اخلاقعلم و روحآشناپنداری چیستخلاصه ای از درمان های جدیقدم زدن و حرکت دید را تغیتاثیر درجه حرارت بر مغزنورون هاي مصنوعی می توانداروی جدید برای میاستنی اکنون را با همه ی نقص هایهمه جا خیر بکارمیهمانهای ناخوانده عامل ارزش حقیقی زبان قسمت دومذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهر حرکت خمیده می شود و هر زندان ذهنیکوچکی قلببرنامه و ساختار پیچیده مسختی ها رفتنی استجهشهای مفید و ذکاوتی که دتولید یا دریافت علمپروانه ی آسمانیمغز به تنهایی برای فرهنگ عوارض ازدواج و بچه دار شدافسردگی و ساختار مغزخواص اردهلوزالمعده(پانکراس)مصنوعتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استچیزی خارج از مغزهای ما نیداستانها و مفاهیمی اشتباهندسه ی پایه ایمکانیزمهای دفاعی در براباز آغاز خلقت تا نگاه انساوقتی پر از گل شدی خودت را رمز جهانبه خودت نگاه کنزبان مشترک ژنتیکی موجوداکپسول ژری لاکتبرخی نرمش های گردنآلودگی هوا چالش قرن جدیدسردرد تنشنجریان انرژی در سیستم های توهم تنهاییمغزتان را در جوانی سیمکشعشق به هفت مرتبه ی شناختیامید نیکو داشته باش تا آنچگونه تکامل مغزهای کنونیخیالپردازی نکنمقاومت به عوارض فشار خون تاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین هماندر آسمان هدیه های نادیدنهوش مصنوعی یا حماقت طبیعماده ی تاریکاز تکینگی تا مغز از مغز تویروس های باستانی، مغز مروان سالمبی شرمیزبان، وسیله شناسایی محیطکتاب گران و پرهزینه شد ولکتاب زیست شناسی باورمجموعه های پر سلولی بدن مبررسی مغز با امواج مادون آواز خواندن در قفس، نشانشواهدی از دنیسوان(شبه نئحقیقت غیر فیزیکیتوضیحات دکتر فاطمی در مونقش گرمایش آب و هوا در همانواع سکته های مغزینگاهت را بلند کنخطای ادراک کارمامنابع انرژی از نفت و گاز ترقی واقعی یا شعار ترقیابزار بقای موجود زنده از درمان های رایج ام اسهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که روش هایی برای کم کردن اضطبیماری اضطراب عمومیسلول های بنیادی منابع و اکشیدن مادی روشی برای جلومدیون خود ناموجودبشریت از یک پدر و مادر نیآیا هوش سریعی که بدون احسشاهکار شش گوشحافظه انسان و حافظه ی هوشفیلم کوتاه هیروشیما از هتکامل ابزار هوش ، راه پر نقش رژیم غذایی در رشد و اانرژِی برای ایجاد اضطرابنباید صبر کرد آتش را بعد دندان ها را مسواک بزنید تمناطق خاصی از مغز در جستجترجمه ای ابتدایی از اسراابزارهای بقا ازنخستین همدرمان جدید ای ال اس، توفرهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکامل تا مغز، از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبیان ژن های اسکیزوفرنی دسندرم گیلن باره به دنبال گیاه خواری و گوشت خوار کدمراقب خودتون و خانواده هشباهت زیاد بین سلول هاي عتفاوت ایستایی و تکاپوآیا جنین انسان، هوشمندی حس و ادراک قسمت 87فروتنی و غرورتأثیر شیرینی های حاوی لونقطه بی بازگشتدوپامین قابل حل در آباهرام مصر از شگفتی های جهچرا ماشین باید نتایج را پمنبع هوشیاری کجاست قسمت تشخیص آلزایمر سالها قبل اجزای پر سلولی بدن انسان درون و بیرون، جدای از هم هوش مصنوعی درمانگر کامپیراه های جدید برای قضاوت راسکلت خارجی در درمان اختیک جهش ممکن است ذهن انسانبالاترین هدف از دولتسینوریپا داروی ترکیبی ضدجلو رفتن یا عقبگردگزارش یک مورد جالب لخته ومشکلات بین دو همسر و برخیصدای بم با فرکانس پایین، تلاش هایی در بیماران قطع آب زندگی است قسمت چهارمحس و ادراک قسمت پنجاهفرضیه ای جدید توضیح میدهتاثیر ژنها بر اختلالات خنه جنگ و نه خونریزیدگرگونی های نژادی و تغییای آنکه نامش درمان و یادشچراغ های متفاوت و نور یکسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتعامل انسان با هوش مصنوعاختلالات مخچهدرگیری مغز در بیماری کویهوش عاطفی قسمت دومرشته نوروایمونولوژی و نقاسرار آفرینش در موجژنها نقشه ایجاد ابزار هوبازسازي مغز و نخاع چالشی سیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان مرئی و نامرئیپیوند مدفوعمعجزه ی علمطولانی ترین شبتنفس هوازی و میتوکندریآرامش(سکوت) stillness و تکاپوحس و ادراک قسمت ششمقلب روباتیکتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغزی روشی مهم در تشخدارچیناین، فقط راه توستنظریه ی ریسمانمهمان ناخواندهارتباط متقابل با همه ی حیدست آسمانهیچ وقت خودت را محدود به زمان، واقعی نیستاطلاعاتی عمومی در مورد مکمردردبحثی درباره احساسات متفاساختن آیندهجهان دارای برنامهتو آرامش و صلحیپیشرفت های باور نکردنی دمغز و اخلاقعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهآشتی بهتر استخم شدن فضا-زمانقدرت مردمتاثیر درجه حرارت بر عملکنورون های ردیاب حافظهداروی جدید برای کاهش وزناکوییفلکسهمیشه چیزی برای تنهایی دمیوپاتی و نوار عصب و عضلهارزش حقیقی زبان قسمت سومذره ی معین یا ابری از الکبنی عباس، ننگی بر تاریخهرچیز با یک تاب تبدیل به زونیسومایدکوچکترین چیز یک معجزه اسبرنامه ی مسلط ژنها در اختسختی در بلند شدن از روی صجوانان وطنتولید پاک و فراوان انرژیمغز بیش از آنچه تصور میشوعید نوروز مبارکاقلیت خلاقخواص باداملیروپریم داروی ترکیبی ضدتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنچیزی شبیه نور تو نیستدخالت در ساختار ژنهاهندسه ی رایج کیهانما انسانها چه اندازه نزداز انفجار بزرگ تا انفجار وقتی تو از یاد گرفتن باز رمز جهان خاصیت فراکتالبه دنبال رستگاری باشزبان چهار حرفی حیات زمینکامپیوتر سایبورگبرخی یونها و مولکول های مآلودگی هوا و ویروس کروناسردرد سکه ایجریان انرژی در سیستم های توهم جداییمغط یک گیرنده استعشق درونی به یگانگی خلقتامید نجاتچگونه جمعیت های بزرگ شکل خانه ی تاریکمقایسه رقابت و همکاریتاریکی و نورابزار بقا از نخستین هماندر آستانه ی موج پنجم کوویهوش مصنوعی گوگل به کمک تشماده ی خالیاز تکینگی تا مغز از مغز تویرایش DNA جنین انسان، برروبات ها قول میدهندبی عدالتی در توزیع واکسن زدودن نقص از هوش مصنوعیسفر فقط مادی نیستکتاب طبیعت در قالب هندسهمجرم، گاهی قربانی استبررسی و اپروچ جدید بر بیمآینه در اینهشیر و دوغ بادامحقیقت غیر قابل شناختتیوتیکسن داروی ضد جنوننقش پیش زمینه ها و اراده انیس بی کسانچالش هوشیاری و اینکه چرا خطای حسمنابع انرژی از نفت و گاز تروس جریان انرژیابزار بقای موجود زنده از درمان های علامتی در ام اسهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرروش هایی برای جلوگیری از بیماری بیش فعالیسلول های بدن تو پیر نیستنکشتن عقیده ممکن نیستمدیریت اینترنت بر جنگبعد پنجمآیا هشیاری کوانتومی وجودشاید گوشی و چشمی، آماده شحباب های کیهانی تو در توفیلمی بسیار جالب از تغییتکامل تکنولوژینقش زنجبیل در جلوگیری از انسولیننبرو و انرژی مداومده روش موفقیتمنبع نور واقعی و ثابت، حقترس و آرمان هاابزارهای بقای موجود زندهدرمان جدید سرطانهوش مصنوعی از عروسک تا کمریتوکسیماباز تکامل تا مغز، از مغز توبینار اساتید نورولوژی دبیان حقیقتسندرم پیریفورمیسگیرنده باید سازگار با پیمراحل ارتقای پله پله کیهشباهت زیاد بین سلول هاي عتفاوت ارباب و رهبر حقیقیآیا جهان ذهن و افکار ما محس و ادراک قسمت چهلفرگشت و تکامل تصادفی محض تئوری تکامل امروز در درمنمیتوان با بیرون انداختندورترین نقطه ی قابل مشاهاولویت بندی ها کجاستچرا مردم با زندگی میجنگنمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تشخیص ایدزاجزایی ناشناخته در شکل گدرون آشفته ی تو و ظاهر خنهوش مصنوعی درخدمت خلق وحراه های جدید برای قضاوت راسکار، لگوی هوشمندیک رژیم غذایی جدید، می توباهوش ترین و با کیفیت تریسیگار عامل افزایش مرگ ومجلوتر را دیدنگشایش دروازه جدیدی از طرمشکلات روانپزشکی پس از سصرع و درمان های آنتلاش در تولید انرژی به رنآب زندگی است قسمت هفتمحس و ادراک قسمت پنجاه و یفساد اقتصادی سیتماتیک درتاثیر کلام در آیات کلام بنه روش تقویت مغزدانش قدرت استای جان جان بی تن مرونزاع ها بیهوده استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتعداد کلی ذهن ها در جهان اختلالات حرکتی در انساندرگیری مغز در بیماران مبهوش عاطفی قسمت سومرشد مغز فرایندی پیچیده ااسرار بازسازی اندام هاژنها ، مغز و ارادهباغچه ی منسکوت و نیستیجهان مشارکتیپیوند مدفوع در درمان بیممعجزه ی علم در کنترل کرونطی یکصد هزار سال اخیر هرچتنفس هوازی و میتوکندریآزمون تجربی، راهی برای رحس و ادراک قسمت شصت و هشتقلب را نشکنتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز، مفید و بی خطرداروهای مصرفی در ام اساینترنت بدون فیلتر ماهوانظریه تکامل در درمان بیممهندسی ژنتیک در حال تلاش ارتباط چاقی و کاهش قدرت بدست بالای دستهیچ کاری نکردن به معنی چیزمزمه ات مانده در گوشماعتقاد اشتباه، نتیجه ی نکمردرد ناشی از تنگی کانابحثی درباره احساساتی غیرساختن آینده، بهترین روش جهان در حال نوسان و چرخشتو افق رویداد جهان هستیپیشرفت های جدید علوم اعصمغز و سیر تکامل ان دلیلی علم به ما کمک میکند تا موآغاز فرایند دانستنخونریزی مغز در سندرم کووقدرت و شناخت حقیقتتاثیر درجه حرارت بر عملکنوروپلاستیسیتی چیستداروی جدید برای ای ال اساکسی توسین و تکامل پیش اهمیشه چشمی مراقب و نگهبامیوتونیک دیستروفیارزش خود را چگونه میشناسذرات کوانتومی زیر اتمی قبه قفس های سیاهت ننازهز ذره، یک دنیاستزونا به وسیله ویروس ابله کووید نوزده و خطر بیماری برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سدسازی روش مناسب برای مقجوانان وطنتولید اندام با چاپ سه بعدمغز برای فراموشی بیشتر کعامل کلیدی در کنترل کارآاقیانوس نادانیخواص بادام زمینیلیس دگرامفتامین یا ویاستاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دیننکاتی در مورد تشنجدر میان تاریکی و روشناییهندسه بنیادینما انسانها چه اندازه نزداز بار خود بکاه تا پرواز وقتی خودت را در آینه دیدیرنگ کردن، حقیقت نیستبه زودی شبکه مغزی به جای زبان نیاز تکاملی استکاهش میل جنسی در ام اسبرخی اثرات مضر ویتامین دآلودگی هوا و پارکینسونسردرد عروقی میگرنجراحی هوشیار مغزتوهم جدایی و توهم علمنفرت، اسیب به خود استعشق، شلوغ کردن نیستامید یا ناامیدی؟چگونه جمعیت های بزرگ شکل خانواده پایدارمقابله ی منطقی با اعتراضتاریکی خواهد ترسیدابزار بقا از نخستین هماندر برابر حقایق جدیدهوش مصنوعی گوگل به کمک تشماده ای ضد التهابیاز تکینگی تا مغز از مغز تویشن پروروبات های ریز در درمان بیبیمار 101 ساله، مبتلا به س