دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ایا بیماری ام اس (مولتیپل اسکلروز ) درمان دارد

: بررسی بیماری ام اس و درمانهای رایج و معرفی درمانی احتمالی ان

بيماري مولتيپل اسكلروز يك بيماري ناتوان كننده است كه بيشتر در سنين جواني و در خانمها ديده مي شود. و از آنجا كه بيشتر اين بيماران جوانند، بار اقتصادي-اجتماعي سنگيني را بر اجتماع و فرد وارد مي كند.خستگی (fatigue) یکی از اختلالات شایع و ناتوان کننده در بیماران دچار MS میباشد . در حقیقت 90% بیماران دچار MS این حالت را نشان می دهند. در کنترل این حالت علاوه بر استفاده از نرمش های جسمی و روحی، از برخی داروها از جمله ریتالین، آمانتادین و فلوکستین استفاده شده است که نتایج مفیدی داشته است. افزایش لنفوسیت TH1 که به عنوان یک القا کننده التهاب عمل ميکند میتواند باعث بروز بیماری شود . برعکس افزایش فعالیت ضد التهابی TH2 باعث اثرات ضد التهابی و مهار بیماری است . بر این اساس نشان داده شده است که ویتامین دی با افزایش لنفوسیت TH2 و کاهش TH1 میتواند نقش مهاری در این بیماری داشته باشد . در ایجاد ضایعات در این بیماری علاوه بر ایمنی سلولی ، انتی بادیها و ایمنی هومورال هم نقش دارد

. به طوری که در پلاکهای مولتیپل اسکلروز ، ممکن است تجمعات انتی بادی دیده شود . برای درمان این بیماری بیشتر هدف گیری ایمنی سلولی با واسطه Tcell است . افزایش IL-12 به وسیله سلولهای عرضه کننده انتی ژن ، نقش مهمی در فعال کردن سلولهای TH1 دارد . این یافته با مشاهداتی تقویت شد که از ان جمله تشدید بیماری به دنبال تزریق IFN-γ بوده است ادامه مطلب در روزهای بعدی

دکتر سید سلمان فاطمی


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
چند جهانیپیشرفت های جدید علوم اعصمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل فردی یا اجتماعیاقلیت خلاقتراشه ی هوش مصنوعی در مغزابزار بقا از نخستین هماننسبت ها در کیهانحمله ویروس کرونا به مغزرنگ کردن، حقیقت نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تدو داروی جدید برای میاستهیچ نقطه ای مرکزی تر از امشکلات روانپزشکی پس از سزبان ریشه هایی شناختی اسبیماری کروتز فیلد جاکوبکمردرد با پوشیدن کفش منادرک احساسات و تفکرات دیگشگفت زده و حیران باشفروتنی معرفتیبعد از کروناچهار ساعت پس از کشتار خوکپروتز چشممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل ساختار رگهای مغزی امیدوار باش حتی اگر همه چتصویر خورشید یا خود خورشابزار بقای موجود زنده از هم نوع خواری در میان پیشیحرکت چرخشی و دائمی کیهانروبات کیاناز تکینگی تا مغز از مغز تدژا وو یا اشنا پنداریهر چیز با هر چیز دیگر در تمعرفت و شناختسقوط درون جاذبه ای خاص، چبیندیشکودکان خود را مشابه خود تدرد باسن و پا به دلیل کاهشباهت مغز و کیهانفرضیه ای جدید توضیح میدهتقلید مرحله ای نسبتا پیشنوبت کودکانآنچه ناشناخته است باید شمنتظر زمان ایده آل نشوتاثیر نگاه ناظر هوشیار بانتظار گذر تندباد؟تغییرابزارهای بقای موجود زندههمیشه، آنطور نیست که هستحس و ادراک قسمت نهمروش صحبت کردن در حال تکاماز تکامل تا مغز، از مغز تدانش، یک انسان را ناسازگوقتی پر از گل شدی خودت را مغز انسان ایا طبیعتا تماسماگلوتید داروی کاهش دهنبا خدا باشکار امروز را به فردا نیندذهن خود را مشغول هماهنگیصدای بم با فرکانس پایین، قیچی ژنتیکیتمایل زیاد به خوردن بستنچیزی منتظر شناخته شدنآیا ما تنها موجودات زنده موسیقی نوتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باشجنین مصنوعیاجزایی ناشناخته در شکل گهنر، پر کردن است نه فحش درژیم های غذایی و نقش مهم اساس انسان اندیشه و باور داروی جدید برای کاهش وزنواقعیت فیزیکی، تابعی از مغز بزرگ و فعال یا مغز کوسیلی محکم محیط زیست بر انبازخورد یا فیدبککریستال زمان(قسمت دوم)طی یکصد هزار سال اخیر هرچقدرت ذهنتنهاییچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر تغذیه بر سلامت رواآیا انسان با مغز بزرگش اخمکانیزمهای دفاعی در براباولین دروغجهان هوشمندحس و ادراک سی و هفتماختلالات عضلانی ژنتیکهوش مصنوعی از عروسک بازی راست دستی و چپ دستیاصفهان زیبادر میان تاریکی و روشناییبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا ساخته شده تونقش میدان مغناطیسی زمین سیستم دفاعی بدن علیه مغز گویید نوزده و ایمنی ساکتعلم راهی برای اندیشیدن الحظات خوش با کودکانتو تغییر و تحولینگاهت را بلند کنتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی ماده ی خالیاین ایده که ذرات سیاهچالجهان شگفت انگیزارتباط چاقی و کاهش قدرت بخواب سالم عامل سلامتی و یهوش مصنوعی از عروسک بازی زمان و مکان، ابعاد کیهان اعتماد به خوددر درمان بیماری مولتیپل برین نت به جای اینترنتنقش حفاظتی مولکول جدید دساختار شبکه های مغزی ثابگذشته را دفن کنعادت بد را ترک کنمن بی من، بهتر یاد میگیرمتوهم فضای خالیآثار باستانی تمدن های قدتاثیر رژیم گیاهخواری بر محدودیت های حافظه و حافظاکنون را با همه ی نقص هایچت جی پی تیجامعه ی آسمانیارزش خود را چگونه میشناسخدا موجود استهوش مصنوعی تعاملیمدیون خود ناموجودزندگی زمینی امروز بیش از به نقاش بنگریکی از علل محدودیت مغز امدرمان پوکی استخوانبرخی اختلالات عصبی مثانهنقش غذاها و موجودات درياپیموزایدغربال در زندگیمنابع انرژی از نفت و گاز توازن مهمتر از فعالیت زیآشناپنداری چیستتبر را بردارابتذال با شعار دینچرا پس از بیدار شدن از خوحق انتخابذره ی معین یا ابری از الکاز بار خود بکاه تا پرواز دقیق ترین تصاویر از مغز اهوش عاطفی قسمت یازدهمراحل ارتقای پله پله کیهزاویه نگاه ها یکسان نیستبهداشت خوابژنهای مشترک بین انسان و ودرمان سرگیجه بدون نیاز بشلیک فراموشیفن آوری های جدید علیه شنابررسی ژنها در تشخیص بیمادرمان سرگیجه بدون داروشنا در ابهای گرم جنوب نیافناوری هوش مصنوعی نحوه خبررسی بیماری التهابی رودچند جهانی و علمپیشرفت در عقل است یا ظواهمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل مادی تا ابزار هوشماقیانوس نادانیتراشه ی بیولوژِیکابزار بقا از نخستین هماننسبت طلایی، نشانه ای به سحمایت از طبیعترنگین کماناز تکینگی تا مغز از مغز تدو سوی واقعیتهیچ چیز همیشگی نیستمشکلات روانپزشکی در عقب زبان شناسی مدرن در سطح سلبیماری گیلن باره و بیمارکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدرک تصویر و زبان های مخلتشگفتی های نقشه ی ژنتیکیفروتنی و غروربعد از کرونانون و القلمپروتز عصبی برای تکلممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل شناخت انسان با کشفامیدواریتصویر در هم تنیدگی کوانتابزار بقای موجود زنده از همه چیز موج استحس متفاوتروح و آب حیاتاز تکینگی تا مغز از مغز تدژاوو یا آشناپنداریهر جا که جات میشه، جات نیمغز فکر میکند مرگ برای دیسلول های مغزی عامل پارکیبیهوش کردن در جراحی و بیمکودکان را برای راه آماده درد زانو همیشه نیاز به جرشباهت مغز با کیهان مادیفساد اقتصادی سیتماتیک درتقلید از روی طبیعتنور از عمق تاریکیآنچه واقعیت تصور میکنیم منحنی که ارتباط بین معرفتاثیر نگاه و مشاهده ناظر اندوه در دنیا استتغییر الگوی رشد مغزی با زابزارهای بقای از نخستین همکاری یا رقابتحس و ادراک قسمت چهارمروشهای نو در درمان دیسک باز تکامل تا مغز، از مغز تدائما بخوانوقتی تو از یاد گرفتن باز مغز انسان برای ایجاد تمدسندرم کووید طولانیبا طبیعت بازی نکنکار با یگانگی و یکپارچگیذهن سالمصرع و درمان های آنقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتمایز یا کشف یگانگیچیزی خارج از مغزهای ما نیآیا مصرف مولتی ویتامین هموسیقی هنر مایع استتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان جدید از چه زمانی پاجنگ هفتاد و دو ملت همه را حس و ادراک قسمت بیست و چهاحیای بینایی نسبی یک بیمهوموارکتوس ها ممکن است درژیم ضد التهابیاستفاده از مغز، وزن را کمداروی جدید برای ای ال اسواقعیت چند سویهمغز بزرگترین مصرف کننده سینوریپا داروی ترکیبی ضدبازسازي مغز و نخاع چالشی کریستال زمان(قسمت سوم)طبیعت موجی جهانقدرت عشقتنهایی رمز نوآوری استچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر حرکات چشم بر امواج آیا احتمال دارد رویا از آما انسانها چه اندازه نزداولین سلول مصنوعیجهان هوشیارحس و ادراک- قسمت پنجاه و اختراع جدید اینترنت کوانهوش مصنوعی از عروسک بازی رجزخوانی هایی که امروز باصل بازخورددر مانهای کمر دردبحثی درباره احساسات متفاواکسن آلزایمرنقش محیط زندگی و مهاجرت دسکوت و نیستیگوش دادن بهتر از حرف زدنعلم ساختن برج های چرخانلرزش ناشی از اسیب به عصبتو جهانی هستی که خودش را چالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکماده ای ضد التهابیاین ابتدای تناقض هاستجهانی که نه با یک رخداد و ارتباط هوش ساختار مغز و ژخواب عامل دسته بندی و حفطهوش مصنوعی از عروسک بازی زمان و گذر آن سریع استاعتماد به خوددر سال حدود 7 میلیون نفر برای یک زندگی معمولینقش حیاتی تلومر دی ان آ دسادیسم یا لذت از آزار دادگریه ی ابر، رمز طراوت باغعادت دادن مغز بر تفکرمننژیتتوهم فضای خالی یا توهم فضآرامش و دانشتاثیر رژِیم غذایی بر میگمحدودیت درک انساناکوییفلکسنتایج نادانی و جهلجاودانگی مصنوعیاز فرد ایستا و متعصب بگذرخدا نور آسمان ها و زمین اهوش مصنوعی در کامپیوترهامدیریت اینترنت بر جنگزندگی زودگذربه نادیدنی ایمان بیاوریافته های نوین علوم پرده درمان آرتروز با ورزش موضسرگردانیبرخی اصول سلامت کمرنقش غذاها در کاهش دردهای پیچیدگی های مغزمگسمقالاتمنابع انرژی از نفت و گاز توسعه هوش مصنوعی قادر اسآشتی بهتر استتحریک عمقی مغزابداع دی ان ای بزرگترین دچرا ارتعاش بسیار مهم استحقیقت قربانی نزاع بین بی ذرات کوانتومی زیر اتمی قاز بحث های کنونی در ویروسدل به دریا بزنهوش عاطفی قسمت پنجممرز مرگ و زندگی کجاستزاوسکا درمان گوشربوزون هیگز چیستژنهای هوش ، کدامندژنهای حاکم بر انسان و انسدرمان سرطان با امواج صوتشناخت و معرفت، و نقش آن دفواید روزه داری متناوببررسی سیستم تعادلی بدن اچند روش ساده برای موفقیتپیشرفت ذهن در خلاقیت استمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل مداومالکترومغناطیس شنوایی و هتربیت کودکان وظیفه ای مهابزار بقا از نخستین هماننشانه های گذشته در کیهان حوادث روزگار از جمله ویررهبر حقیقیاز تکینگی تا مغز از مغز تدولت یا گروهکهیچ چیز، چقدر حقیقی استمشاهده گر جدای از شیء مشازبان شناسی نوین نیازمند بیماری آلزایمر، استیل کوکنگره بین المللی سردرد ددرک حقیقت نردبان و مسیری شگفتی های زنبور عسلفرگشت و تکامل تصادفی محض بعد از کرونا دلخوشی بیهونوآوری ای شگفت انگیز دانپرورش مغز مینیاتوری انسامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل، نتیجه ی برنامه ریامیدواری و مغزتصویر زیبا از سلولابزار بقای موجود زنده از همه چیز و هیچ چیزحس چشایی و بویاییروح در جهانی دیگر استاز تکینگی تا مغز از مغز تدگرگونی های نژادی و تغییهر حرکت خمیده می شود و هر مغز قلبسلول های بنیادیبیهوشی در بیماران دچار اکوری گذرای ناشی از موبایدردهای سال گذشته فراموش شباهت های ریشه ای چند بیمفشار و قدرتتقلید از طبیعتنور درونآنچه حس می کنیم، نتیجه ی منشأ اطلاعات و آموخته ها تاثیر نگاه انسان بر رفتااندوه دردی را دوا نمیکندتغییر دیگران یا تغییر خوابزارهای دفاعی و بقای موهمانند سازی در انسانحس و ادراک قسمت نوزدهمروشهای شناسایی قدرت شنوااز تکامل تا مغز، از مغز تداروهای مصرفی در ام اسوقتی ریشه ها عمیقند از چیمغز انسان برای شادمانی طسندرم گیلن باره به دنبال بالاترین هدف از دولتکارهای کوچک، بی ارزش نیسضایعه ی شبکه لومبوساکرالقانون مندی نقشه ژنتیکی متمدن قدیمی ای در جنوب ایرچیزی شبیه نور تو نیستآیا مغز تا بزرگسالی توسعمیهمانهای ناخوانده عامل تاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان خطرناکترین موجودجنگ و تصور از جنگحس و ادراک قسمت بیست و یکاحیای بینایی نسبی یک بیمهورمون شیرساز یا پرولاکترژیم غذایی حاوی تخم مرغ واستفاده از نظریه ی تکامل داروی جدید برای دیابتواقعیت چیستمغز حریص برای خون، کلید تسیگار عامل افزایش مرگ ومبحتی علمی درباره تمایل بکشف مکانیسم عصبی خوانش پطبیعت بر اساس هماهنگیقضاوت ممنوعتنبیه چقدر موثر استچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر دوپامین و سروتونینآیا احتمال دارد رویا از آما انسانها چه اندازه نزداوکرلیزوماب داروی جدید شجهان های بسیار دیگرحس و ادراک- قسمت بیست و پادامه بحث تکامل چشمهوش مصنوعی از عروسک بازی رحم مصنوعیاصل در هم تنیدگی و جهانی در محل کار ارزش خودت را ببحثی درباره احساساتی غیرواکسن ایرانی کرونا تولیدنقش مرکز تنفس سلولی در بیسکوت، پر از صداگوشه بیماری اتوزومال رسسعلایم کمبود ویتامین E را لرزش عضله یا فاسیکولاسیوتو جدای از کیهان نیستیچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر درجه حرارت بر عملکآگاهی فراتر از آگاهیماده، چیزی نیستاینکه به خاطرخودت زندگی جهانی که از یک منبع، تغذیارتباط پیوسته ی جهانخودآگاهی و هوشیاريهوش مصنوعی از عروسک بازی زمان و صبراعتماد بی موردوراپامیل در بارداریدر عید نوروز مراقب تصادف برای پیش بینی آینده مغز دنقش خرچنگ های نعل اسبی درسازگاری با محیط بین اجزاگربه شرودینگر و تاثیر مشعارضه جدید ویروس کرونا سمنابع انرژي پاک سرچشمه حتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)آرامش و سکونتاثیر سلامت دستگاه گوارشمخچه فراتر از حفظ تعادلاکسی توسین و تکامل پیش انجات در راستگوییجایی برای یاد گرفتن باقی از مخالفت بشنوخدا بخشنده است پس تو هم بهوش مصنوعی در تفکر خلاق امداخله ی زیانبار انسانزندگی سلول در بدن، جدای ابه هلال بنگریاد گرفتن مداومدرمان ام اس(مولتیپل اسکلسربازان ما محققا غلبه می برخی اطلاعات روانشناسی منقشه مغزی هر فرد منحصر بهپیچیدگی های مغزی در درک زتاثیر ویتامین دی بر بیمامنابع انرژی از نفت و گاز توسعه برخی شغل ها با هوش آغاز فرایند دانستنتحریک عمقی مغز در آلزایمابزار هوش در حال ارتقا ازچرا بیماری های تخریبی مغحقیقت آنطور نیست که به نظذرات کوانتومی زیر اتمی قاز تلسکوپ گالیله تا تلسکدلایلی که نشان میدهد ما بهوش عاطفی قسمت اولمرز بین انسان و حیوان کجازبان فرایند تکاملی برای بوزون هیگز جهان را از متلزبان متغیربی نهایت در میان مرزهاکفش و کتابدرمان ضایعات نخاعیشناخت حقیقت یا آرزوهای گفیلمی بسیار جالب از تغییبررسی علل کمر درد در میانچندین ماده غذایی که ماننپیشرفتی مستقل از ابزار همنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل چشمالکتروتاکسی(گرایش و حرکترجمه ای ابتدایی از اسراابزار بقا از نخستین هماننشانه های پروردگار در جهحکمت الهی در پس همه چیزروی و منیزیم در تقویت استاز تکینگی تا مغز از مغز تدوچرخه در کاهش دردهای کمهیچ وقت خودت را محدود به مشاهده آینده از روی مشاهزبان، نشان دهنده ی سخنگو بیماری الزایمرکنگره بین المللی سردرد ددرک دیگرانشانس یا نتیجه ی تلاشفراموش کارها باهوش تر هسبعد از کرونا دلخوشی بیهونوار مغز مشاهده ی غیر مستپرکاری تیروئیدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکثیر سلول در برابر توقف امیدی به این سوی قبر نیستتصویر زیبای اصفهانابزار بقای موجود زنده از همه چیز کهنه میشودحس و ادراک (قسمت اول )روح رهاییاز تکینگی تا مغز از مغز تدانش قدرت استهرچیز با یک تاب تبدیل به مغز ما کوچکتر از نیم نقطهسلول های بنیادی منابع و ابیوگرافیکی غایب شدی تا نیازمند دلدردی که سالهاست درمان نششباهت کیهان و مغزفضا و ذهن بازتقویت استخوان در گرو تغذنوروفیبروماتوزآنها نمیخواهند دیگران رامنشاء کوانتومی هوشیاری اتاثیر نگاه انسان بر رفتااندوهگین نباش اگر درب یا تغییر دادن ژنها آیا روزی ابعاد و نیازهای تکاملیهمجوشی هسته ای، انرژِی بحس و ادراک قسمت هفتمروشی برای بهبود هوش عاطفاز تکامل تا مغز، از مغز تداروهای ام اسویتنام نوعی کرونا ویروس مغز انسان برای شادمانی طسندرم پیریفورمیسباهوش ترین و با کیفیت تریکارهایی بیش از طراحی و گپضایعه ی عروقی مخچهقانون گذاری و تکاملتمدن پیشرفته ی پیشینیاننکاتی در مورد تشنجآیا همه جنایت ها نتیجه بیمیوتونیک دیستروفیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان عامل توقف رشد مغزجنگ داده هاحس و ادراک قسمت بیست و دواحتیاط در ورزش زانو در خاهوش فوق العاده، هر فرد اسرژیم غذایی سالم و ضد التهاستفاده از هوش مصنوعی در داروی جدید ضد میگرنواقعیت چیستمغز در تنهایی آسیب میبینسیاهچاله هابحث درباره پیدایش و منشا کشف مکانیسمی پیچیده در بطعمه ی شبکه های ارتباط اجقطار پیشرفتتهدیدهای هوش مصنوعینگاه من، نگاه تو و یا حقیتاثیر دپاکین بر بیماری مآیا برای تولید مثل همیشه ما اکنون میدانیم فضا خالايندگان چگونه خواهند دیدجهان هایی در جهان دیگرحس و ادراک- قسمت شصت و چهاداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی از عروسک بازی رحم مصنوعیاصل علت و تاثیردر چه مرحله ای از خواب ، ربخش فراموش شده ی حافظهواکسن اسپایکوژننقش نگاه از پایین یا نگاهسکته مغزیگوشت خواری یا گیاه خواریعلایم کمبود ویتامین E را لزوم گذر انسان از حدها و تو دی ان ای خاص ميتوکندريچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر درجه حرارت بر عملکماده، چیزی بیش از یک خلا اینکه خانواده ات سالم باجهانی در ذهنارتباط انسانی، محدود به خودآگاهی و هوشیاريهوش مصنوعی از عروسک بازی زمان واقعیت است یا توهماعتیاد و تلاش های درمانی ورزش هوازی مرتب خیلی به قدرمان نگهدارنده ی اعتیادبرای اولین بار دانشمنداننقش داروهاي مختلف معروف ستم با شعار قانون بدترین گزیده ای از وبینار یا کنفعدم توقف تکامل در یک اندامنابع انرژی از نفت و گاز توهم چیستآرامش(سکوت) stillness و تکاپوتاثیر عصاره تغلیظ شده گیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلاکسکاربازپین در درمان تشنخاع ما تا پایین ستون فقرجایی خالی نیستاز نخستین همانند سازها تخدای رنگین کمانهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمدارک ژنتیکی چگونه انسانزندگی، مدیریت انرژیبه کدامین گناه کشته شدندیاد بگیر فراموش کنیدرمان تومورهای مغزی با اسردرد میگرنبرخی بیماری ها که در آن بنقشه های مغزی جدید با جزیپیوند قلب خوک، به فرد دچاصفحه اصلیمنابع بی نهایت انرژی در دتوصیه های سازمان بهداشت آغاز فصل سرما و دوباره تکتداوم مهم است نه سرعتابزار بقا از نخستین همانچرا حیوانات سخن نمی گوینحقیقت افرادذرات کوانتومی زیر اتمی قاز تلسکوپ گالیله تا تلسکدنیا فریب و سرگرمیهوش عاطفی قسمت دهممرز جدید جستجو و اکتشاف، هوش عاطفی قسمت دوممرزهای حقیقی یا مرزهای تزبان مشترک ژنتیکی موجودابی هیچ می ایی و بی هیچ میرکل اقیانوس در یک ذرهدرمانهای بیماری پارکینسشناخت درون، شناخت بیرون؛فیروز نادریبرطرف کردن خشونت را از خاچندجهانیپپوگستمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل و ارتقای نگاه تا عمالکترودهای کاشتنیترس و آرمان هاابزار بقا از نخستین هماننشانه های بیداری روحیحافظه میتواند بزرگترین درویا و واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تدوچرخه سواری ورزشی سبک و هیچ کاری نکردن به معنی چیمشاهدات آمیخته با اشتباهزبان، وسیله شناسایی محیطبیماری ای شبیه آلزایمر و کنترل همجوشی هسته ای با هدرک درست از خود و هوشیاریشانس یا تلاشفراموشی همیشه هم بد نیستتفکر قبل از کارنوار مغز با توضیح دکتر فاپرتوهای صادر شده از سیاهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتأثیر نیکوتین سیگار بر مامیدی تازه در درمان سرطاتصویربرداری فضاپیمای آمابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان مناسبحس و ادراک (قسمت دوم )روزه داری متناوب، مغز را از تکینگی تا مغز از مغز تدانش محدود به ابعاد چهارهز ذره، یک دنیاستمغز مانند تلفن استسلول های بدن تو پیر نیستنبیوگرافیکیهان خود را طراحی میکنددرس گرفتن از شکست هاشباهت زیاد بین سلول هاي عفضای قلب منبع نبوغ استتقویت حافظه یا هوش مصنوعنورون هاي مصنوعی می توانآنژیوگرافی از مغزمهمان ناخواندهتاثیر ویتامین دی بر بیمااندام حسی، درک از بخش هایتغییر زودتر اتصالات مغزیابعاد اضافه ی کیهانهمراه سختی، اسانی هستحس و ادراک قسمت هفدهمروشی جدید در درمان قطع نخاز تکامل تا مغز، از مغز تداروهای تغییر دهنده ی سیویتامین E برای فعالیت صحمغز انسان رو به کوچک تر شسندرم پیریفورمیسباور و کیهان شناسیکاربرد روباتهای ريزنانوضایعات در عصب زیر زبانیقانون جنگلتمدن بشری و مغز اخلاقیچگونه مولکول های دی ان ایآیا هوش مصنوعی می تواند نمیگرن و پروتئین مرتبط با تاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در هم تنیده و متصجنبه های موجی واقعیتحس و ادراک قسمت بیست و سواحتیاط در تعویض داروهاهوش مصنوعی می تواند بر احرژیم غذایی ضد التهابیاستفاده از انرژی خلاداروی جدید ضد الزایمرواقعیت های متفاوتمغز را از روی امواج بشناسسیاهچاله های فضایی منابعبحثي درباره هوش و تفاوتهکشف ارتباط جدیدی از ارتبظهور امواج مغزی در مغز مصقطره قطرهتو یک معجزه اینگاه مادی غیر علمی استتاثیر داروهای ضد التهاب آیا بزرگ شدن مغز فقط در دما از اینجا نخواهیم رفتايا اراده آزاد توهم است یجهان یکپارچهحساسیت روانی متفاوتادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی از عروسک بازی رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهراصل عدم قطعیت از کوانتوم در ناامیدی بسی امید استبخش های تنظیمی ژنومواکسن اسپایکوژن ضد کرونانقش نظام غذایی در تکامل مسال سیزده ماههگیلگمش باستانی کیستعلائم عصبی آلزایمر، با الزوم سازگاری قانون مجازاتو در میانه ی جهان نیستی چالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر درجه حرارت بر عملکماست مالیاینترنت بدون فیلتر ماهواجهان، تصادفی نیستارتباط از بالا به پایین مخودت را از اندیشه هایت حفهوش مصنوعی از عروسک بازی زمان پلانکاعتیاد را به دور بیندازورزش هوازی ، بهترین تمریدرمان نابینایان آیا ممکنبرای تمدن سازی، باید در بنقش درختان در تکاملستم، بی پاسخ نیستگزارش یک مورد جالب لخته وعدم درکمنابع انرژی از نفت و گاز توهم و خیالآزمون تجربی، راهی برای رتاریک ترین بخش شبمخچه ابزاري که وظیفه آن فاگر فقط مردم میفهمیدند کنخستین تمدن بشریجاذبهاز نخستین همانند سازها تخدایی که ساخته ی ذهن بشر هوش مصنوعی در خدمت خلق وحمروری بر تشنج و درمان هایزندان ذهنیبه امید روزهای بهتریادگیری مهارت های جدید ددرمان تشنجسردرد میگرن در کودکانبرخی بیماری های خاص که بدنقشه با واقعیت متفاوت اسپیوند مغز و سر و چالشهای سوالات پزشکیمنابع جدید انرژیتوصیه های غیر دارویی در سآغاز مبهم آفرینشتداخل مرزها و صفات با بینابزار بقا از نخستین همانچرا حجم مغز گونه انسان درحقیقت انسانرفلکس وتری با توضیح دکتر از تکنیکی تا مغز از مغز تدنیا مکانی بسیار اسرارآمدنیای شگفت انگیز کوانتومهوش عاطفی قسمت سوممزایای شکلات تلخ برای سلزبان چهار حرفی حیات زمینبی ذهن و بی روحکلمات بلند نه صدای بلنددرماندگی به دلیل عادت کرشناسایی تاریخچه ی تکاملیفیزیک مولکولها و ذرات در بزرگ فکر کننه ناامیدی بلکه ارتقاپایان، یک آغاز استمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل و ریشه ی مشترک خلقتالگو نداشتیمتسلیم شدن از نورون شروع مابزار بقا از نخستین هماننظام مثبت زندگیحافظه های کاذبرویا و کابوساز تکینگی تا مغز از مغز تدوپامین قابل حل در آبهیچ کس مانند تو نگاه نمیکمطالبه ی حق خودزدودن نقص از هوش مصنوعیبیماری ای شبیه ام اس مولتکنترل جاذبهدرک عمیق در حیواناتشاهکار قرنفراموشی و مسیر روحانیتفکر ترکیبی در هوش مصنوعنوار مغز ترجمه رخدادهای پرتوزایی از جسم سیاهمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتأثیر نگاه انسان بر رفتاامگا سه عامل مهم سلامتتصور ما ازمشکلات و واقعیابزار بقای موجود زنده از همه چیز در زمان کنونی استحس و ادراک قسمت 67روزه داری و التهاب زیانباز تکینگی تا مغز از مغز تدانش بی نهایتهزینه ای که برای اندیشیدمغز مادران و کودکان در زمسلول بنیادی و ای ال اسبیان ژن های اسکیزوفرنی دکیهانِ هوشیارِ در حال یادست و پا زدن در سایه؟شباهت زیاد بین سلول هاي عقفس ذهنتقویت سیستم ایمنینورون های ردیاب حافظهآنان که در قله اند هرگز خمهندسی ژنتیک در حال تلاش تاثیر ویروس کرونا بر مغز انرژی بی پایان در درون هرتغییر عمودی سر انسان از پابعاد بالاترهمراهی میاستنی با برخی سحس و ادراک قسمت هجدهمروشی جدید در درمان نابیناز تکامل تا مغز، از مغز تداروهای ضد بیماری ام اس وویتامین E در چه مواد غذایمغز انسان رو به کوچکتر شدسندرم پای بی قرارباید از انسان ترسیدکاربرد روباتهای ريز، در ضرورت زدودن افکارقانون جنگلتمدن زیر آبچگونه میتوان با قانون جنآیا هوش مصنوعی زندگی بشرمیگرن و خوابتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسانیت در برابر دیگرانجنسیت و تفاوت های بیناییحس و ادراک قسمت بیستماحساس گذر سریعتر زمانهوش مصنوعی و کشف زبان هایرژیم غذایی ضد درداستفاده از سلول های بنیاداروی سل سپتواقعیت و مجازمغز زنان جوانتر از مغز مرسیاهچاله ها، دارای پرتو بحثی جالب درباره محدودیتکشف جمجمه ای درکوه ایرهوظرف باید پر شود چه با چرک لمس کوانتومیتو یک جهان در مغز خودت هسنگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا تکامل و تغییرات ژنتیما اشیا را آنطور که هستندايا اراده آزاد توهم است یجهان یکپارچهخفاش کور و انسان بینا؟ادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی از عروسک بازی رساناها و ابر رساناها و عاصل، روان و نفس استدر هم تنیدگی مرزها و بی مبخش بزرگی حس و ادراک ما اواکسن دیگر کرونا ساخته شنقش نظریه تکامل در شناساسانسور از روی قصد بسیاری گیاه بی عقل به سوی نور میعلت خواب آلودگی بعد از خولزوم سازگاری قانون مجازاتوقف؛ شکستآپومورفین در پارکینسونچالش کمبود اندام برای پیتاثیر درجه حرارت بر عملکماست مالی با هوش انسانیایندرالجهش های ژنتیکی مفید در ساارتباط بین هوش طبیعی و هوخودروهای هیدروژنیهوش مصنوعی از عروسک بازی زمان به چه دلیل ایجاد میشاعداد بینهایت در دنیای مورزش و میگرندرمان های اسرار آمیز در آبرای خودآگاه بودن تو باینقش ذهن و شناخت در حوادث ستون فقرات انسان دو پا جلگشایش دروازه جدیدی از طرعدالت برای من یا برای همهمنابع انرژی از نفت و گاز توهم وجودآزمون ذهنی گربه ی شرودینتاریکی من و تو و گرد و غبامخچه تاثیر گذار بر حافظهاگر میدانی مصیبت بزرگتر نخستین تصویر از سیاهچالهجاذبه و نقش آن در شکلگیریاز نخستین همانند سازها تخدایا جز تو که را دارمهوش مصنوعی درمانگر کامپیمرکز هوشیاری، روح یا بدن زونیسومایدبه بالا بر ستارگان نگاه کیادگیری هوش مصنوعی، عمیقدرمان جدید ALSسردرد میگرنی در کودکانبرخی توجهات در ببمار پارنقص های سیستمی ایمنیپیوند اندام از حیوانات بپیامهای کاربرانمناطق خاص زبان در مغزتوصیه هایی در مصرف ماهیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَترقی واقعی یا شعار ترقیابزار بقا از نخستین همانچرا خشونت و تعصبحقیقت اشیارفتار مانند بردهاز تکینگی تا مغز و از مغز دنیایی پر از سیاهچاله هوش عاطفی قسمت ششممسمومیت دانش آموزان بی گزبان نیاز تکاملی استبی سوادی در قرن 21کلوزاپین داروی ضد جنوندرها بسته نیستشناسایی سلول های ایمنی افیزیک هوشیاریبزرگ شدن مغز محدود به دورنه به اعدامپاکسازی مغزمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تکامل ابزار هوش ، راه پر الگو و عادت را بشکن و در اتست نوار عصب و عضلهابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیحافظه و اطلاعات در کجاست رویا و خبر از آیندهاز تکینگی تا مغز از مغز تدورترین نقطه ی قابل مشاههیچ کس حقیقت را درون مغز مطالبی در مورد تشنجسفر فقط مادی نیستبیماری اسپینال ماسکولار کندر در بیماریهای التهابدرگیری قلب در بیماری ویرشاهکار شش گوشفراموشی آرمانتفکر خلا ق در برابر توهم نوار مغز در فراموشی هاپرسش و چستجو همیشه باقی امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتأثیر شیرینی های حاوی لواما شما از دید خفاش کور هتصور از زمان و مکانابزار بقای موجود زنده از همه چیز، ثبت می شودحس و ادراک قسمت 74روزه داری و بیمار ی ام اس از تکینگی تا مغز- از مغز دانشمندان موفق به بازگردهزینه سنگین انسان در ازامغز چون ابزار هوش است دلیسلول بنیادین از مخاط بینبیان حقیقتکیست هیداتید مغزدست کردن در گوششجاعت و ترسقفس را بشکنتلقین اطلاعات و حافظهنوروپلاستیسیتی چیستآنزیم تولید انرژی در سلومهندسی بدنتاثیر ژنها بر اختلالات خانرژی تاریکتغییرات منطقه بویایی مغزاتفاق و تصادفهمراهی نوعی سردرد میگرنیحس و ادراک قسمت هشتمروشی جدید در درمان سکته ماز تکامل تا مغز، از مغز تداروی فامپیریدین یا نورلویتامین کامغز ایندگان چگونه استسندرم پس از ضربه به سربابا زود بیاکاش شرف اجباری بود یا حتیضرب المثل یونانیقانونمندی و محدودیت عالمتمدنی قدیمی در شمال خلیج چگونه مغز ما، موسیقی را پآیا هوش ارثی دریافتی از پمیگرن و روزه داریتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان، گونه ای پر از تضادجنسیت و تفاوت های بیناییحس و ادراک قسمت دهماحساسات کاذبهوش مصنوعی یا حماقت طبیعراه فراری نیستاستفاده از سلول های بنیاداروی ضد چاقیواقعیت و انعکاسمغزهای کوچک بی احساسسیاهچاله و تکینگی ابتدایبحثی در مورد نقش ویتامين کشف جدید تلسکوپ جیمز وبعقل مجادله گرلووفلوکساسینتو کجای جهانینگاه کلی نگرتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا جنین انسان، هوشمندی ما به جهان های متفاوت خودای نعمت من در زندگیمجهان کنونی و مغز بزرگتریخفاش با شیوع همه گیری جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی رستگاری محدود به یک راه ناصلاح خطا با رفتن بر مسیردر هم تنیدگی کوانتومیبخش بزرگتر کیهان ناشناختواکسن دیگری ضد کرونا از دنقش هورمون های تیروئید دسانسور بر بسیاری از حقایگیاه خواری و گوشت خوار کدعماد الدین نسیمی قربانی لزوم عدم وابستگی به گوگل تولید مولکول جدید توسط هآپومورفین در پارکینسونچالش دیدگاه های سنتی در بتاثیر درجه حرارت بر عملکماشین دانشایا کوچک شدن مغزانسان الجهش های ژنتیکی غیر تصادفارتباط شگفت مغز انسان و فخورشید مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی زمان شگفت انگیزبقا با سازگارترین فرد اسورزش بهترین درمان بیش فعدرمان های بیماری آلزایمربرای رشد، باید از مسیر خطنقش روی و منیزیم در سلامتستارگانی قبل از آغاز کیهپل جویی اصفهانعسل طبیعی موثر در کنترل بمنابع انرژی از نفت و گاز توهم وجودآزمون ذهنی گربه شرودینگرتاریکی و نورمخاطب قرار دادن مردم، کااگر نیروی مغناطیس نباشد نخستین روبات های زنده ی ججبران از دست رفته هااز نخستین همانند سازها تخرما منبع بسیار خوب آنتی هوش مصنوعی درخدمت خلق وحمرکز حافظه کجاستزونا به وسیله ویروس ابله به بالاتر از ماده بیندیشیادگرفتن، آغاز حرکت است درمان جدید میگرن با انتی سردرد و علتهای آنبرخی توصیه ها برای واکسینقص در تشخیص هیجانات عامپیوند اندام حیوانات به اسایتهای دیگرمناطق خاصی از مغز در جستجتوضیحی ساده در مورد هوش مافت فشار خون ناگهانی در وتروس جریان انرژیابزار بقا از نخستین همانچرا در مغز انسان، فرورفتحقیقت تنها چیزی است که شارفتار وابسته به شکلاز تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت خواب و رویارفتار اجتماعی انسان، حاصاز تکینگی تا مغز از مغز تدنیا، هیچ استهوش عاطفی بیشتر در زنانمسمومیت دانش آموزان، قمازبان و کلمه حتی برای کسانبی شرمیکلید نزدیک و نگاه تو بر فدرهای اسرارآمیز و پوشیدهشواهدی از نوع جدیدی از حافیزیک و هوشیاریبزرگ شدن تقریبا ناگهانی نه به اعدامپارادوکس ها در علممنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتکامل تکنولوژیالگوی بنیادین و هوشیاریتست آر ان اس دز میاستنی گابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیحافظه و اطلاعات در کجاست رویا بخشی حقیقی از زندگی از تکینگی تا مغز از مغز تديدن با چشم بسته در خواب هیچ اندر هیچمطالعه ای بیان میکند اهدسفر نامه سفر به بم و جنوب بیماری اضطراب عمومیکندر علیه سرطاندرگیری مغز در بیماری کویشاید گوشی و چشمی، آماده شفرایند پیچیده ی خونرسانیتفاوت مغز انسان و میمون هنوار مغز در تشخیص بیماری پرسشگری نامحدودمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتئوری تکامل امروز در درمامروز دانش ژنتیک هیچ ابهتصادف یا قوانین ناشناختهابزار بقای موجود زنده از همه ی سردردها بی خطر نیستحس و ادراک قسمت 75روزه داری سلول های بنیاداز تکینگی تا مغز- از مغز دانشمندان نورون مصنوعی سهزاران سال چشم های بینا ومغز چگونه صداها را فیلتر سلول عصبی شاهکار انطباق بیداری و خواب کدام بهتر اکیست کلوئید بطن سومدست آسمانشرکت نورالینک ویدیویی ازقله برای دیدن نه برای به تلاش ها برای کشف منابع جدنوروز مبارکآواز خواندن در قفس، نشانمهربانی، شرط موفقیتتاثیر کلام در آیات کلام بانرژی تاریک که ما نمی توتغییرات مغز پس از 40 سالگیاتوبان اطلاعات و پلِ بینهندسه ی پایه ایحس و ادراک قسمت هشتاد و نريتوکسيمب در درمان ام اساز تکامل تا مغز، از مغز تداروی لیراگلوتیدویتامین کا و استخوانمغز ابزار بقای برتر مادیسندرم جدایی مغزباد و موجکتاب گران و پرهزینه شد ولضربه مغزی در تصادف رانندقارچ بی مغز در خدمت موجودتمرکز و مدیتیشنچگونه مغز پیش انسان یا همآیا هوش سریعی که بدون احسمیگرن سردردی ژنتیکی که بتاثیر گیاه خواری بر رشد وانعطاف پذیری مکانیسمی علجهل مقدسحس و ادراک قسمت دوازدهماخلاق و علوم اعصابهوش مصنوعی گوگل به کمک تشراه نجاتاستفاده از سلول های بنیاداروی ضد چاقیواقعیت تقویت شدهمغز، فقط گیرندهسیاهچاله ی منفرد یا سیاهبحثی در مورد نقش کلسیم و کشتن عقیده ممکن نیستعقل سالملوب فرونتال یا پیشانی مغتو کز محنت دیگران بی غمینگاه انسان محدود به ادراتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما مما با کمک مغز خود مختاريمای همه ی وجود منجهان کاملی در اطراف ما پرخلا، حقیقی نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی رشته نوروایمونولوژی و نقاصول انجام برخی نرمش ها ددر هم تنیدگی کوانتومی و پبخش دیگری در وجود انسان هواکسن سرطاننقش هورمون زنانه استروژنساهچاله ها تبخیر نمیشودگیرنده باید سازگار با پیعوامل موثر در پیدایش زبامقاومت به عوارض فشار خون تولید مثل اولین ربات های آب زندگی است قسمت چهارمچاالش ها در تعیین منبع هوتاثیر درجه حرارت بر عملکمبانی ذهنی سیاه و سفیدایا این جمله درست است کسیجهش های بیماری زا، معمولارتباط شگفت انگیز مغز انخوش قلبی و مهربانیهوش مصنوعی از عروسک تا کمزمزمه ات مانده در گوشمبقا در ازای بیماریورزش در کمر درددرمان های بیماری اس ام ایبرای زندگی سالم، یافتن تنقش روزه داری در سالم و جسخن نیکو مانند درخت نیکوپل خواجو اصفهانعشق درونی به یگانگی خلقتمنابع انرژی از نفت و گاز توهم بی خداییآزادی عقیده، آرمانی که تتاریکی خواهد ترسیدمدل همه جانبه نگر ژنرالیاگر نعمت فراموشی نبود بسنرمش های مفید برای درد زاجدا کردن ناخالصی هااز نشانه ها و آثار درک شدخسته نباشی باباهوش مصنوعی ساخته هوش طبیمرکز حافظه کجاستزیان غذاهای پرچرببه جای محکوم کردن دیگران یادآوری خواب و رویادرمان جدید کنترل مولتیپلسردرد به دلیل مصرف زیاد مبرخی درمان های Spinal Muscular Atنقطه ی رسیدن به قلهپیوند سر آیا ممکن استمنبع هوشیاری کجاست قسمت تیوتیکسن داروی ضد جنونافت هوشیاری به دنبال کاهتری فلوپرازینابزار بقا از نخستین همانچرا ذرات بنیادی معمولاً چراروياها را به یاد نمی آحقیقت در علم، هرگز نهایی رقیبی قدرتمند در برابر ماز تکینگی تا مغز از مغز تدندان ها را مسواک بزنید تهوش عاطفی در زنان بیشتر امسیر دشوار تکامل و ارتقازبان و بیان نتیجه ساختمابی عدالتی در توزیع واکسن کلام و زبان، گنجینه ای بسدرون قفس یا بیرون از آنشواهدی از دنیسوان(شبه نئفیزیک آگاهیبزرگترین خطایی که مردم منه بدبخت بلکه نادانپاسخ گیاهان در زمان خوردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل جریان همیشگی خلقتالگوبرداری از طبیعتتشنچ پانایوتوپولوس تشنج ابزار بقا از نخستین هماننظریه ی تکامل در درمان بیحافظه و اطلاعات در کجاسترویا تخیل یا واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تدی متیل فومارات(زادیوا)(هیچگاه از فشار و شکست نترمعماری، هندسه ی قابل مشاسفر به مریخ در 39 روزبیماری بیش فعالیکوچ از محیط نامناسبدرگیری مغز در بیماران مبشاید درست نباشدفرایند تکامل و دشواری هاتفاوت ها و تمایزها کلید بنوار مغزی روشی مهم در تشخآلودگی هوا چالش قرن جدیدمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتئوری تکامل در پیشگیری و انفجار و توقف تکاملی نشاتضادهای علمیابزار بقای موجود زنده از همه جا خیر بکارحس و ادراک قسمت 78روزهای بد باقی نمیمانداز تکینگی تا مغز- از مغزتدانشمندان یک فرضیه رادیکهستي مادي ای که ما کوچکترمغز ناتوان از توجیه پیداسلول عصبی، در محل خاص خودبیست تمرین ساده برای جلوکپسول ژری لاکتدست بالای دستشربت ضد خلطقله سقوطتلاش های جدید در ALSنوروز یا روز پایانیآینه در اینهموفقیت هوش مصنوعی در امتتاثیر کپسول نوروهرب بر نانرژی خلا ممکن استتغییرات آب و هوایی که به اتوسوکسیمایدهندسه ی رایج کیهانحس و ادراک قسمت هشتاد و شریه زغالیاز خود رها شوداروی تشنجی دربارداریویتامین کا در سبزیجاتمغز ابزار برتر بقاسندرم دزدی ساب کلاوینباد غرور و سر پر از نخوت وکتاب زیست شناسی باورضررهای مصرف شکر و قند بر قبل از آغازتمرکز بر هدفچگونه هموساپينس بر زمین آیا هشیاری کوانتومی وجودمیگرن شدید قابل درمان استاثیر گیاه خواری بر رشد واهرام مصر از شگفتی های جهجهان فراکتالحس و ادراک قسمت سوماخلاق پایه تکامل و فرهنگهوش مصنوعی گوگل به کمک تشراه های جدید برای قضاوت راستفاده از سلول های بنیاداروی ضد تشنج با قابليت تواقعیت خلا و وجود و درک ممغزتان را در جوانی سیم کشسیاهچاله ی تولید کنندهبحثی در مورد حقیقت فضا و گل خاردار، زیباستعقلانیت بدون تغییرلوتیراستامتو پیچیده ترین تکنولوژی نگاه از بیرون مجموعهتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویروما بخشی از این جهان مرتبطای آنکه نامش درمان و یادشجهان پیوستهادغام میان گونه های مختلخلا، خالی نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی رشد مغز فرایندی پیچیده ااصول توسعه ی یک ذهن کاملدر هم تنیدگی کوانتومی و دبخشیدن دیگران یعنی آرامشواکسن سرطاننقش ویتامین K در ترمیم اسسایه ی هوشیاریگالکانزوماب، دارویی جدیعوامل ایجاد لغت انسانی و مقایسه رقابت و همکاریتولید یا دریافت علمآب زندگی است قسمت هفتمنابینایی در نتیجه ی گوشی تاثیر درجه حرارت بر عملکمباحث مهم حس و ادراکایا ابزار هوشمندی یا مغز جهش تمدنی عجیب و شگفت انسارتباط شگفت انگیز مغز انخوش خیالی و خوش بینیهوش مصنوعی از عروسک تا کمزنان باهوش تربقای حقیقی در دور ماندن اوزن حقیقی معرفت و شناختدرمان های جدید ALSبرخی ملاحظات در تشنج های نقش رژیم غذایی بر رشد و اسخن و سکوتپلاسمای غالبعشق، شلوغ کردن نیستمنابع انرژی از نفت و گاز توهم تنهاییآزار دیگری، آزار خود استتاریخ همه چیز را ثبت کردهمدل هولوگرافیک ژنرالیزهاگر نعمت فراموشی نبود بسنرمش های مفید در سرگیجهجدایی خطای حسی استاز نظر علم اعصاب یا نرووسخطا در محاسبات چیزی کاملهوش مصنوعی، اتفاقات و تحمرکز خنده در کجای مغز استزیباترین چیز در پیر شدنبه خوبی های دیگران فکرکنیاری خدا نزدیک استدرمان جدید ام اسسردرد تنشنبرخی روش های تربیتی کودکنقطه ای بود و دگر هیچ نبوپیوند سر، یکی از راه حلهامنبع هوشیاری کجاست قسمت تیک و اختلال حرکتیافتخار انسانتری فلوپرازینابزار بقا از نخستین همانابزار بقا از نخستین همانچراروياها را به یاد نمی آحقیقت راستین انسان علم برموزی از نخستین تمدن بشراز تکینگی تا مغز از مغز تده روش موفقیتهوش عاطفی در زنان بیشتر امسئول صیانت از عقیده کیسزبان و بیان، در سایه پیشربیمار 101 ساله، مبتلا به سکلام، در تحولی شگفت آور بدرون آشفته ی تو و ظاهر خنشیشه ی بازالتی و سیلیکونفیزیکدانان ماشینی برای تبزرگترین درد از درون است نه جنگ و نه خونریزیپختگی پس از چهل سالگي به منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل داروینی هنوز در حاالتهاب شریان تمپورالتشنج چیستابزار بقا از نخستین هماننظریه ی ریسمانحافظه ی هوش مصنوعیرویا حقی از طرف خدااز تکینگی تا مغز از مغز تدین اجباریهیپرپاراتیروئیدیسممعنی روزهسفر تجهیزات ناسا به مریخ بیماری تی تی پیکوچک شدن مغز از نئاندرتادرگیری مغزی در سندرم کووشایسته نیست در جیب خود قرفرایند حذف برخی اجزای مغتفاوت ها را به رسمیت بشنانوار مغز، مفید و بی خطرآلودگی هوا و ویروس کرونامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتئوری جدید، ویران کردن گانقراض را انتخاب نکنیدتظاهر خوابیده ی مادهابزار بقای موجود زنده از همیشه چیزی برای تنهایی دحس و ادراک قسمت 82روزهای سختاز تکینگی تا مغز، از مغز دانشمندان ژنی از مغز انسهستی ما پس از شروعی چگال مغز و قلب در جنین موش مصنسلولهای ایمنی القا کنندهبیش از نیمی از موارد انتقکامپیوتر سایبورگدستورالعمل مرکز کنترل بیشش مرحله تکامل چشمقلب های سادهتلاش های جدید در درمان فرنورالژیآیندهموفقیت در تفکر استتاثیر کپسول نوروهرب بر تانرژِی برای ایجاد اضطرابتغییرات تکاملی سر انسان اتصال مغز و کامپیوترهندسه بنیادینحس و ادراک قسمت پنجمریواستیگمیناز درخواست ها جدا شوداروی جدید ALSویتامین بی 12 در درمان دردمغز از بسیاری حقایق می گرسندرم سردرد به دلیل افت فبار مغز بر دو استخوانکتاب طبیعت در قالب هندسهضررهای شکر بر سلامت مغزقبل از انفجار بزرگتمرکز بر امروزچگونه هوشیاری خود را توسآیا واکنش های یاد گرفته ومیدان مغناطيسي زمین بشر تاثیر گیاه خواری بر رشد واولویت بندی ها کجاستجهان قابل مشاهده بخش کوچحس و ادراک قسمت سی و هشتماختلاف خانوادگی را حل کنهوش مصنوعی الفاگوراه های جدید برای قضاوت راستفاده از سلول های بنیاداروی ضد تشنج با قابليت توالزارتان داروی ضد فشار مغزتان را در جوانی سیمکشسیاره ی ابلهانگل درون گلدانعقیده ی بی عمللوزالمعده(پانکراس)مصنوعتو آرامش و صلحینگاه از دور و نگاه از نزدتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجما تحت کنترل ژنها هستیم یایمپلانت مغزیجهان پیوستهادغام دو حیطه علوم مغز و خلاصه ای از مطالب همایش مهوش مصنوعی از عروسک بازی رشد مغز علت تمایل انسان باصول سلامت کمردر هر سوراخی سر نکنبخشش، عقلانی یا غیر عاقلواکسن ضد اعتیادنقش ژنتیک در درمان اختلاسایه را اصالت دادن، جز فرگام کوچک ولی تاثیرگذارعواملی که برای ظهور لغت امقابله ی منطقی با اعتراضتولید پاک و فراوان انرژیآب زندگی است قسمت اولناتوانی از درمان برخی ویتاثیر رو ح و روان بر جسممبتکران خودشکوفاایا بیماری ام اس (مولتیپجهشهای مفید و ذکاوتی که دارتباط غیرکلامی بین انساخوشبختی چیستهوش مصنوعی از عروسک تا کمزنجیرها را ما باید پاره کبلندی در ذهن ما درک بلندیوزوز گوشدرمان های جدید میگرنبرخی مرزهای اخلاق و علوم نقش رژیم غذایی در رشد و اسخن پاک و ثابتپمبرولیزوماب در بیماری چعصب حقوق نورولوومنابع انرژی از نفت و گاز توهم جداییآسيب میکروواسکولاریا آستاریخ، اصیل نیست و ساخته مدل هولوگرافیک تعمیم یافاگر با مطالعه فیزیک کواننرمش های موثر در کمردردجریان انرژی در سیستم های از نظر علم اعصاب اراده آزخطا در محاسبات چیزی کاملهوش احساسیمرگ چیستزیباترین چیز در افزایش سبه خودت مغرور نشوژن همه چیز نیستدرمان جدید ای ال اس، توفرسردرد سکه ایALS نگاهی کامل بر بیماری وبرخی سلولهای عصبی در تلانقطه بی بازگشتپیوندهای پیچیده با تغییرمنبع هوشیاری کجاست قسمت تیکاگرلور داروی ضد انعقاافراد آغاز حرکت خودشان رترک امروزابزار بقا از نخستین همانچراغ های متفاوت و نور یکسحقیقت غیر فیزیکیرمز و رازهای ارتباط غیر کاز تکینگی تا مغز از مغز تدهن، بزرگترین سرمایههوشمندی کیهانمسئولیت جدیدزبان و تکلم برخی بیماریهبیمار مرکز تنفس سلولیکلرال هیدرات برای خواباندروغ نگو به خصوص به خودتشکل های متفاوت پروتئین هفال نیکوبسیاری از مجرمان، خودشانچه زیاد است بر من که در ایپدیده خاموش روشن در پارکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل داروینی هنوز در حاامواجی که به وسیله ی ماشیتشنج و حرکات شبه تشنجی قاابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمحافظه انسان و حافظه ی هوشرویاها از مغز است یا ناخواز تکینگی تا مغز از مغز تدین، اجباری نیستهاوکينگ پیش از مرگش رسالمعادله ها فقط بخش خسته کنسفر دشوار اکتشافبیماری دویککوچکی قلبدرگیری مغزی در سندرم کووشادی، پاداش انجام وظیفهفراتر از دیوارهای باورتفاوت های بین زن و مرد فقنوار مغز، ترجمه ی فعالیت آلودگی هوا و پارکینسونمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتا 20 سال آینده مغز شما به انواع سکته های مغزیتظاهری از ماده است که بیدابزار بقای موجود زنده از همیشه چشمی مراقب و نگهباحس و ادراک قسمت 87روش مقابله مغز با محدودیاز تکینگی تا مغز، از مغز دانشمندان پاسخ کوانتومی هشت توصیه برای کاستن از دمغز و اخلاقسلولهای بنیادی مصنوعی دربیشتر کمردردها نیازی به کاهش مرگ و میر ناشی از ابدغدغه نتیجه ی نادانی استششمین کنگره بین المللی سقلب و عقلتلاش های جدید در درمان سرنوسانات کوانتومی منبع ماآینده ی انسان در فراتر ازمولکول ضد پیریتاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولینتغذیه بر ژنها تاثیر دارداثر مضر مصرف طولانی مدت رهندسه در پایه ی همه ی واکحس و ادراک قسمت پنجاهریاضیات یک حس جدید استاز روده تا مغزداروی جدید s3 در درمان ام ویتامین بی هفدهمغز به تنهایی برای فرهنگ سوپاپ ها یا ترانزیستورهابار بزرگ ایستادن بر دو پاکتاب، سفری به تاریخضعیف و قویقبرستان ها با بوی شجاعتتمساح حد واسط میان مغز کوچگونه واکسن کرونا را توزآیا یک، وجود داردمیدان های مغناطیسی قابل تاثیر گیاهخواری بر رشد و اولین قدم شناخت نقص های خجهان موازی و حجاب هاحس و ادراک قسمت سی و ششماختلال خواب فرد را مستعد هوش مصنوعی از عروسک های براه پیروزی در زندگی چیستاستیفن هاوکینگ در مورد هداروی ضد تشنج توپیراماتواکنش های ناخودآگاه و تقمغط یک گیرنده استسیاره ابلهانگل زندگیعلم و ادراک فقط مشاهده ی لیروپریم داروی ترکیبی ضدتو افق رویداد جهان هستینگاه از درون قفس یا بیرونتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملمانند آب باشایمپلانت مغزی و کنترل دو جهان پر از چیزهای اسرار آارتقا و تکامل سنت آفرینش خلاصه ای از درمان های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی رشد در سختی استاضطراب و ترسدر والنتاین کتاب بدید همبدون پیر فلکواکسن علیه سرطاننقش گرمایش آب و هوا در همساخت سلول عصبی حتی پس از گامی در درمان بیماریهای عوارض ازدواج و بچه دار شدمقابله با کرونا با علم استولید اندام با چاپ سه بعدآب زندگی است قسمت دومناتوانی در شناسایی چهره تاثیر روده بر مغزمتواضع باشایا بدون زبان میتوانیم تجهشهای مفید و ذکاوتی که دارتروز یا خوردگی و التهاخوشبختی دور از رنج های مهوش مصنوعی از عروسک تا کمزندگی فعال و مثبت روند آلبلوغ چیستوسواس، بیماری استدرمان های جدید در بیماری برخی نکات از گاید لاین پرنقش زنجبیل در جلوگیری از سختی ها رفتنی استپنج اکتشاف شگفت آور در موعصب سیاتیکمنابع انرژی از نفت و گاز توهم جدایی و توهم علمآسیب ها ناشی از آلودگی هوتازه های اسکیزوفرنی(جنواگر تلاش انسان امروز برانرمشهای مهم برای تقویت عجریان انرژی در سیستم های از نظر علم اعصاب اراده آزخطای ادراک کارماهوش احساسیمرگ و میر پنهانزیر فشار کووید چه باید کربه دنبال رستگاری باشژن همه چیز نیستدرمان جدید سرطانسردرد عروقی میگرنفقر داده ها در هوش مصنوعیبرخی سيناپسها طی تکامل و نمیتوان با بیرون انداختنپیوندی که فراتر از امکانمنبع هوشیاری کجاست قسمت تیروفیبان موثر در سکته ی افراد بی دلیل دوستدار تو ترکیب آمار و ژنتیکترکیب حیوان و انسانابزار بقا از نخستین هماننزاع بین جهل و علم رو به پحقیقت غیر قابل شناخترمز گشایی از اتصالات مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تدو ویژگی انتزاع و قدرت تجهوشیاری و وجودمسئولیت در برابر محیط زیزبان و شناخت حقیقت قسمت چبیماری لبر و نابینایی آنکم کردن کالری روشی سودمندریای خداشکل پنجم مادهفاکسیبتبسیاری از بیماری های جدینه عدم مطلق بلکه عدم با قپروژه ی ژنوم انسانیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل داروینی هنوز در حاامیوتروفیک لترال اسکلروتشنج عدم توازن بین نورون ابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمحباب های کیهانی تو در تورویاهای پر رمز و حیرتی دراز تکینگی تا مغز از مغز تدیوار همه اش توهم بودهاوکينگ پیش از مرگش رسالمعجزه های هر روزهسفرنامه سفر به بم و جنوب بیماری دیستروفی میوتونیکوچکترین چیز یک معجزه اسدرگیری اعصاب به علت میتوشب سیاه سحر شودفرد موفقتفاوت های تکاملی در مغز ونوار عصب و عضلهآلزایمرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتا بحر یفعل ما یشاانیس بی کسانتعویض دارو در تشنجابزار بقای موجود زنده از همیشه اطمینان تو بر خدا بحس و ادراک قسمت چهلروش های صرفه جویی در ایجااز تکینگی تا مغز، از مغز دانشمندان اولین سلول مصنو هر کس تقوای خدا پیشه کنمغز و اخلاقسلام تا روشناییبا هوش مصنوعی خودکار روبکاهش التهاب ناشی از بیماذهن ما از در هم شکستن منبصبور باشقلب یا مغزتلاش های جدید شرکت نورالنوشیدن چای برای مغز مفید آینده ی علم و فیزیک در60 ثمولتیپل اسکلروز در زنان تاثیر کپسول نوروهرب بر سانسولین هوشمندثبت و دستکار ی حافظهاثرات فشار روحی شدیدهندسه زبانِ زمان استحس و ادراک قسمت پنجاه و یریتوکسیماباز سایه بگذرداروی جدید لنفوم و لوکمیویتامین دی گنجینه ای بزرمغز بیش از آنچه تصور میشوسوپاپ ها یا ترانزیستورهابار سنین ابزار هوشمندی اکتابخانهطلوع و حقیقتقدم زدن و حرکت دید را تغیتنفس هوازی و میتوکندریچگونه آن شکری که می خوریمآیا کیهان می تواند یک شبیمیدان های کوانتومی خلاتاثیر انتخاب از طرف محیط اولین مورد PML به دنبال تکجهان ما میتواند به اندازحس و ادراک قسمت سیزدهماختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های براه انسان شدن، راه رفتن واستیفن هاوکینگ در تفسیر داروی ضد جنون در درمان تیبحثی در مورد عملکرد لوب فواکنش به حس جدیدنفرت، اسیب به خود استسیاره ابلهانگلوله ی ساچمه ایعلم و روحلیس دگرامفتامین یا ویاستو انسانی و انسان، شایستنگاه از درون مجموعه با نگتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از ماه رجبایمپلانت مغزی کمک میکند جهان پر از چیزهای جادویی ارتقا یا بازگشت به قبل ازخم شدن فضا-زمانهوش مصنوعی از عروسک بازی رشد، رسیدن به یک هدف نیستاطلاع رسانی اینترنتیدر یک فراکتال هر نقطه مرکبدون بار گذشتهواکسنی با تاثیر دوگانه انقش پیش زمینه ها و اراده ساخت شبکه عصبی مصنوعی با گامی در درمان بیماریهای عید نوروز مبارکملاحظه های اخلاقی دربارهتولید سلولهای جنسی از سلآب زندگی است قسمت سومنادیدنی ها واقعی هستندتاثیر روزه داری بر سلامت مجموعه های پر سلولی بدن مایا تکامل هدفمند استجوانان وطنارزش های وارونهخانه ی تاریکهوش مصنوعی از عروسک تا کمزندگی هوشمند در خارج از زبلعیدن ستاره توسط سیاهچایک پیام منفرد نورون مغزی درمان های جدید سرطانبرخی نرمش ها برای درد زاننقش زبان در سلطه و قدرت اسرنوشتپول و شادیعضلانی که طی سخن گفتن چقدمنابع انرژی از نفت و گاز توهم جسمآسیب روانی شبکه های اجتمتازه های بیماری پارکینسواگر خواهان پیروزی هستیچرا ماشین باید نتایج را پجریان انرژی در سیستم های از واقعیت امروز تا حقیقتخطای حسهوش بشری تهدید برای بشریمرگ و میر بسیار بالای ناشزیرفون داروی ضد ام اسبه زودی شبکه مغزی به جای ژن هوش و ساختارهای حیاتی درمان جدید سرطانسرطان کمیت گراییفلج نخاعی با الکترودهای برداشت مغز ما از گذر زماننمیتوان بر سیاه سیاه نوشپیوستگی همه ی اجزای جهانمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکنولوژی های جدید و حالتافزایش قدرت ادراکات و حسترازودونابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و نادانی رو حقیقت، آن چیزی نیست که جلرمز پیشرفت تواضع است نه طاز تکینگی تا مغز از مغز تدو بیماری روانی خود بزرگ هوشیاری و افسردگیمستند جهان متصلزبان و شناخت حقیقت قسمت ابیماری میاستنی گراویسکمالگرایی دشمن پیشرفتدرک فرد دیگر و رفتارهای اشکرگزار هر چیزی باش که دافاجعه ی جهل مقدسبسیاری از بیماری های جدینهایت معرفت و شناخت درک عپروژه ی ژنوم انسانیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل داروینی هنوز در حاامید نیکو داشته باش تا آنتشویق خواندن به کودکانابزار بقا از نخستین هماننظریه تکامل در درمان بیمحباب هایی تو در تورویای شفافاز تکینگی تا مغز از مغز تدیوار، از ابتدا توهم بودهدف یکسان و مسیرهای مختلمعجزه ی چشمسفرنامه سفر به بم و جنوب بیماری سلیاککووید نوزده و خطر بیماری درب بسته با غیر خود باز مشبیه سازی میلیون ها جهان فرد یا اندیشهتفاوت های زبانی سرمنشا تنوار عصب و عضلهآملودیپین داروی ضد فشار منبع هوشیاری در کجاست؟ قتاول کف پا و حقیقتانگشت ماشه ایتعامل انسان و هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از همیشه به آنچه داری، خوشنحس و ادراک قسمت چهل و هفتروش هایی برای کم کردن اضطاز تکینگی تا مغز، از مغز دانشمندان تغییر میدان مغوفور و فراوانیمغز و سیر تکامل ان دلیلی سلاح و راهزنیبا هر چیزی که نفس می کشد مکاهش حافظه هرچند فرایندیذهن چند جانبه نیازمند نگصبر لازمه ی پیروزی استقلب دروازه ی ارتباطتلاش هایی در بیماران قطع نوعی سکته مغزی ، وحشتناک آینده با ترس جمع نمیشودمواد کوانتومی جدید، ممکنتاثیر کتامین در درمان پاانسان قدیم در شبه جزیره عثبت امواج الکتریکی در عصاثرات مفید قهوههندسه، نمایشی از حقیقتحس و ادراک قسمت پنجاه و دریسدیپلام تنها داروی تایاز علم جز اندکی به شما داداروی جدید میاستنی گراویویروس مصنوعیمغز برای فراموشی بیشتر کسوپاپ ها یا ترانزیستورهابارداری بدون رحمکجای مغز مسئول پردازش تجطلای سیاهقدرت مردمتنفس هوازی و میتوکندریچگونه انتظارات بر ادراک آیا گذشته، امروز وآینده میدان بنیادین اطلاعاتاولین مورد پیوند سر در انجهان مادی، تجلی فضا در ذهحس و ادراک قسمت ششماختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک های براه بی شکستاستخوان های کشف شده، ممکدارویی خلط آوربحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن های شرکت فایزر آمرنقاشی هایی با بوی گذشته یسیب یکسان و دیدگاه های متگلوئونعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهلا اکراه فی الدینتو با همه چیز در پیوندینگاه حقیقی نگاه به درون اتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند باماپروتیلینایمپلانت نخاعی میتواند دجهان دارای برنامهارتوکين تراپی روشی جديد خونریزی مغز در سندرم کووهوش مصنوعی از عروسک بازی ز گهواره تا گوراطلاعات حسی ما از جهان، چدر کمتر از چند ماه سوش جدبدون زمان، ماده ای وجود نوابستگی یعنی قلادهنقش آتش در رسیدن انسان بهساخت شبکه عصبی با الفبای گاهی لازم است برای فهم و عامل کلیدی در کنترل کارآملاحظات بیهوشی قبل از جرتولترودینآب، زندگی است(قسمت پنجم)نادانی در قرن بیست و یکم،تاثیر روغن رزماری استنشامجرم، گاهی قربانی استایجاد احساساتجوانان وطنارزش های حقیقی ارزش های غخانواده پایدارهوش مصنوعی از عروسک تا کمزندگی و داراییبنی عباس، ننگی بر تاریخیک پیشنهاد خوب برای آسان درمان های رایج ام اسبرخی نرمش ها برای زانونقش زبان در سلطه و قدرت اسریع دویدن مهم نیستپول و عقیدهغم بی پایانمنابع انرژی از نفت و گاز توهمات و شناخت حقیقتآسیب عصب پا به دنبال اعتیتازه های درمان ام اساپل ویژن پرو در تشخیص بیمچرا مردم با زندگی میجنگنجراحی گردن همیشه برای دیاز کجا آمده ام و به کجا میخطر آلودگی هواهوش در طبیعتمرگ و سوال از قاتلزیرک ترین مردمبه زیر پای خود نگاه نکن بژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرمان دارویی سرطان رحم بسرعت فکر کردن چگونه استفلج بل، فلجی ترسناک که آنبرداشتت از جهان رو زیاد نمای موفقیتپیام های ناشناخته بر مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت تکنولوژی و پیشرفتافزایش مرگ و میر سندرم کومنبع هوشیاری کجاست قسمت تکنولوژی جدید که سلول هاافزایش سرعت پیشرفت علوم ترازودونابزار بقا از نخستین هماننزاع بین علم و جهل رو به پحقایق ممکن و غیر ممکنرمز بقای جهش ژنتیکیاز تکینگی تا مغز از مغز تدو بار در هفته ماهی مصرف هوشیاری کوانتومیمشکل از کجاستزبان و شناخت حقیقت قسمت دبیماری های میتوکندریکمردرددرک نیازمند شناخت خویش اشکست حتمیفاصله ها در مکانیک کوانتبشکه ای که ته نداره پر نمنهایت در بی نهایتپروانه ی آسمانیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل زبانامید نجاتتشخیص ژنتیکی آتروفی های ابزار بقا از نخستین هماننعناعحد و مرزها توهم ذهن ماستروان سالماز تکینگی تا مغز از مغز تدید تو همیشه محدود به مقدهدف یکسان، در مسیرهای متمعجزه ی علمسفرنامه سفر به بم و جنوب بیماری ضعف عضلات نزدیک بکودک هشت ساله لازم است آددرختان چگونه بر تشکیل ابشبیه سازی سیستم های کوانفرد حساس از نظر عاطفی و بتفاوت ایستایی و تکاپونوار عصب و عضلهآموزش نوین زبانمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتابوهای ذهنیانگشت نگاری مغز نشان میدتعامل انسان با هوش مصنوعابزارهای پیشرفته ارتباط همیشه داناتر از ما وجود دحس و ادراک قسمت چهل و هشتروش هایی برای جلوگیری از از تکینگی تا مغز، از مغز دانشمندان روش هاي جدیدی وقاحت و تمسخر دیگرانمغز کوانتومیسلسله مباحث هوش مصنوعیبا آتش، بازی نکن و بعد از کاهش دوپامین عامل بیماریذهن هوشیار در پس ماده ی مصبر و واقعیتقلب روباتیکتلاشی برای درمان قطع نخانیکولا تسلاآیا فراموشی حتمی استموجود بی مغزی که می تواندتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملجلو رفتن یا عقبگرداثرات مفید روزه داریهنر فراموشیحس و ادراک قسمت پنجاه و سریشه های مشترک همه ی موجوازدواج های بین گونه ای، رداروی جدید آلزایمرویروس های باستانی، مغز ممغز بزرگ چقدر مفید هست ؟سوخت هیدروژنی پاکبازگشایی مجدد مطب دکتر سکرونا چه بر سر مغز می آورطوفان فقر و گرسنگی و بی سقدرت و شناخت حقیقتتنفس بدون اکسیژنچگونه به سطح بالایی از هوآیا پیدایش مغز از روی تصامیدازولام در درمان تشنج اولین هیبرید بین انسان و جهان مرئی و نامرئیحس و ادراک قسمت شصت و هشتاختلالات مخچههوش مصنوعی از عروسک بازی رابطه تشنج و اوتیسماستروژن مانند سپر زنان ددارویی ضد بیش فعالی سیستبحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کووید 19 چیزهایی که چقدر به چشم اعتماد کنیمسیر آفرینش از روح تا مغز گمان میکنی جرمی کوچکی در علم به ما کمک میکند تا مولاموژین داروی ضد اوتیسم؟تو با باورهایت کنترل میشنگاه دوبارهتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قاماجرای جهل مقدسایمان به رویاجهان در حال نوسان و چرخشارتباط میکروب روده و پارخواندن ، یکی از شستشو دهنهوش مصنوعی از عروسک بازی زمین در برابر عظمت کیهاناطلاعاتی عمومی در مورد مدر آرزوهایت مداومت داشتهبرنامه و ساختار پیچیده مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغنقش انتخاب از طرف محیط، نساختن آیندهگاهی مغز بزرگ چالش استعادت همیشه خوب نیستممانتین یا آلزیکسا یا ابتومورها و التهاب مغزی عاآتاکسی فریدریشنازوکلسینتاثیر رژیم گیاه خواری بر محل درک احساسات روحانیایران بزرگجواب دانشمند سوال کننده ارزش حقیقی زبان قسمت اولخار و گلهوش مصنوعی از عروسک تا کمزندگی بی دودبه قفس های سیاهت ننازیک آلل ژنتیکی که از نئانددرمان های علامتی در ام اسبرخی نرمش های گردننقش سجده بر عملکرد مغزسریعترین کامپیوتر موجودپوست ساعتی مستقل از مغز دغم بی پایانمنابع انرژی از نفت و گاز توکل بر خداآسانی موفقیتتبدیل پلاستیک به کربن و ساپی ژنتیکچرا مغز انسان سه هزار سالجستجوی متن و تصویر به صوراز کسی که یک کتاب خوانده خطرات هوش مصنوعیهوش عاطفی قسمت 11مرگ انتقال است یا نابود شزیست شناسی کل در جزء فراکبه سیاهی عادت نکنیمژن ضد آلزایمردرمان زخم دیابتی با تکنوسطح آگاهی، رخدادهای زندگفلج خواببررسي علل احتمالي تغيير نمایش تک نفرهپیدایش زبانمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکنولوژی جدید که سلول هاافسردگی و اضطراب در بیماتراشه مغز بدون واسطه ی دابزار بقا از نخستین هماننسبیت عام از زبان دکتر برحل مشکلرمز جهاناز تکینگی تا مغز از مغز تدو برابر شدن خطر مرگ و میهوشیاری سنتی یا هوشیاری مشکلات نخاعیزبان و شناخت حقیقت قسمت سبیماری های مغز و اعصاب و کمردرد ناشی از تنگی کانادرک و احساسشگفت نیست من عاشق تو باشمفاصله ی همیشگی تصویر سازبشریت از یک پدر و مادر نینهادینه سازی فرهنگ اختلاپرواز از نیویورک تا لوس آمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل زبانامید جدید بر آسیب نخاعیتشخیص آلزایمر سالها قبل ابزار بقای موجود زنده از هفت چیز که عملکرد مغز تو حریص نباشروبات ها قول میدهنداز تکینگی تا مغز از مغز تدیدن خدا در همه چیزهدف از تکامل مغزمعجزه ی علم در کنترل کرونسفرنامه سفر به بم و جنوب بیماریهای تحلیل عضلانی اکودک ایرانی که هوش او از درختان اشعار زمینشبکه های مصنوعی مغز به درفردا را نمیدانیمتفاوت ارباب و رهبر حقیقینوار عصب و عضله مهم در تشآمارهای ارائه شده در سطح منبع خواب و رویاتاثیر فکر بر سلامتانتقال ماده و انرژیتعداد کلی ذهن ها در جهان ابزارهای بقا از نخستین ههمیشه راهی هستحس و ادراک قسمت چهل و دومروش هایی ساده برای کاهش ااز تکامل تا مغز از مغز تا دانشمندان روشی برای تبدیوقت نهيب هاي غير علمي گذشمغز آیندگان چگونه است ؟سلطان جنگل یا صاحب ملکوتبا تعمق در اسرار ابدیت و کاهش سن بیولوژیکی، تنها ذهن و شیمی بدنصبر بسیار بایدقلب را نشکنتلاشی تازه برای گشودن معنیاز به آموزش مجازی دیجیآیا ممکن است موش کور بی مموجودات مقهور ژنها هستندتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان جلوتر را دیدناثرات مضر ماری جواناهنر حفظ گرهحس و ادراک قسمت پنجاه و شریشه های مشترک حیاتاسکلت خارجی در درمان اختداروی جدید ای ال اسویرایش DNA جنین انسان، برمغز بزرگ چالش است یا منفعسودمندی موجودات ابزی بر بازگشت از آثار به سوی خداکریستال هاطوفان زیباییقدرت کنترل خودتنها مانع در زندگی موارد چگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا آگاهی پس از مرگ از بیمکان زمان یا حافظه زماناولین تصویر در تاریخ از سجهان مشارکتیحس و ادراک قسمت شصت و دواختلالات حرکتی در انسانهوش مصنوعی از عروسک بازی رادیوی مغز و تنظیم فرکاناسرار آفرینش در موجداستانها و مفاهیمی اشتبابحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا و گشودن پنجرنقش قهوه در سلامتیسیستم تخلیه ی مغز بینشی نگنجینه ای به نام ویتامین علم بدون توقفلایو دوم دکتر سید سلمان فتو باید نیکان را به دست بنگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاماجرای عجیب گالیلهاین پیوند نه با مغز بلکه جهان در حال ایجاد و ارتقاارتباط ماده و انرژیخواب زمستانی سلول های سرهوش مصنوعی از عروسک بازی زمین زیر خلیج فارس تمدنی اطلاعاتی عمومی در مورد مدر آسمان هدیه های نادیدنبرنامه ی مسلط ژنها در اختوبینار اساتید نورولوژی دنقش اتصالات بین سلولهای ساختن آینده، بهترین روش گاهی جهت را عوض کنعادت کن خوب حرف بزنیمن کسی در ناکسی دریافتم تومورهای نخاعیآتاکسی مخچه ای خودایمننباید صبر کرد آتش را بعد تاثیر رژیم گیاه خواری بر محل درک احساسات روحانی دایرادهای موجود در خلقت بجواب سنگ اندازیارزش حقیقی زبان قسمت دومخارق العاده و استثنایی بهوش مصنوعی به کمک هوش طبیزندگی در جمع مواردی را بربه مغز خزندگان خودت اجازیک جهش ممکن است ذهن انساندرمان ژنتیکی برای نوآوریبرخی یونها و مولکول های منقش غذاها و موجودات درياسرگیجه از شایعترین اختلاپوشاندن خود از نورغیرقابل دیدن کردن مادهمنابع انرژی از نفت و گاز توپیراماتآشنا پنداریتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابتدا سخت ترین استچرا مغزهای ما ارتقا یافت جستجوی هوشیاری در مغز ماذهت را روی چیزهای مفید متاز آغاز خلقت تا نگاه انسادفاع از پیامبرهوش عاطفی قسمت نهممرگ تصادفیزیست شناسی باور حقیقت یا به سخن توجه کن نه گویندهژنها نقشه ایجاد ابزار هودرمان ساده ی روماتیسمسعی کن به حدی محدود نشویفلج خواب چیستبررسی مغز با امواج مادون چند نرمش مفید برای کمردرپیر شدن حتمی نیستپیشینیان انسان از هفت میمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکینگیافسردگی و ساختار مغزتراشه ها روی مغزابزار بقا از نخستین همانچسبیدن به خود، مانع بزرگ حلقه های اسرارآمیزرمز جهان خاصیت فراکتالاز تکینگی تا مغز از مغز تدو برابر شدن خطر مرگ و میهوش، ژنتیکی است یا محیطیمشکلات بین دو همسر و برخیزبان جانسوزبیماری وسواسکمردرد و علل آندرک کنیم ما همه یکی هستیمشگفت انگیز بودن کیهانفتون های زیستیبعد پنجمچهار میلیارد سال تکامل بپروتئین های ساده ی ابتدامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل زبان انسان از پیشیامید درمان کرونا با همانتشخیص ایدزابزار بقای موجود زنده از هفت سین یادگاری از میراث حرکات چشم، ترجمه کننده ی روبات های ریز در درمان بیاز تکینگی تا مغز از مغز تدیدگاه نارسای دوگانه ی مهدف از خلقت رسیدن به ابزامعجزه در هر لحظه زندگیسفری به آغاز کیهانبیماری، رساله ای برای سلکودکان میتوانند ناقل بی درد و درسشبکیه های مصنوعیفرزندان زمان خودتفاوتهای جنسیتی راهی برانوار عصب و عضله تعیین محلآن چیزی که ما جریان زمان منتظر نمان چیزی نور را بهتاثیر مشاهده بر واقعیت بانتروپی و هوشیاریتعذیه ی ذهنابزارهای بقا ازنخستین همهمیشه عسل با موم بخوریمحس و ادراک قسمت چهل و سومروش جدید تولید برقاز تکامل تا مغز، از مغز تدانش، قفل ذهن را باز میکنوقتی فهمیدی خطا کردی برگمغز اندامی تشنه ی انرژی اسم زنبور ، کلیدی برای واربا خودت نجنگکایروپاکتیک چیستذهن تو همیشه به چیزی اعتقصد قدح، نفتاده بشکستقوی تر باشتلاشی جدید در درمان ام اسچیز جدید را بپذیرآیا ما کالا هستیممورد نادر همپوشانی دو بیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استجمجمه انسان های اولیهاجزای پر سلولی بدن انسان هنر رها شدن از وابستگیرژیم های غذایی و نقش مهم اسکار، لگوی هوشمندداروی جدید برای میاستنی ویشن پرومغز بزرگ چالشهای پیش روسی و سه پل اصفهانبازگشت به ریشه های تکاملکریستال زمان(قسمت اولطولانی ترین شبقدرت انسان در نگاه به ابعتنها در برابر جهانچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا امکان بازسازی اندامهمکانیک کوانتومی بی معنی اولین دارو برای آتاکسی فجهان معناحس و ادراک قسمت شصت و ششاختلالات صحبت کردن در انهوش مصنوعی از عروسک بازی راز تغییراسرار بازسازی اندام هادخالت در ساختار ژنهابحثی درباره هوش و تفاوتهواکسن کرونا از حقیقت تاتنقش مهاجرت در توسعه نسل اسیستم تعادلی بدنگوهر با نظر دیگران سنگ نمعلم در حال توسعهلبخند بزن شاید صبح فردا زتو برای خزیدن خلق نشده اینگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاماده ی تاریکاین اندوه چیستجهان ریز و درشتارتباط متقابل با همه ی حیخواب سالم عامل سلامتیهوش مصنوعی از عروسک بازی زمان چیستاعتقاد اشتباه، نتیجه ی ندر آستانه ی موج پنجم کوویبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱وجود قبل از ناظر هوشمندنقش تیروئید در تکامل مغزساختار فراکتال وجود و ذهگذر زمان کاملا وابسته به عادت کردن به نعمتمن پر از تلخیمتومورهای ستون فقراتآتش منبع انرژینبرو و انرژی مداومتاثیر رژیم گیاه خواری بر محدودیت چقدر موثر استایستادن در برابر آزادی بچت جی پی تیجوسازی مدرنارزش حقیقی زبان قسمت سومخبر مهم تلسکوپ هابلهوش مصنوعی به شناسایی کامدل های ریز مغز مینی برینزندگی در سیاهچالهبه نقاش بنگریک رژیم غذایی جدید، می تودرمان پوکی استخوانبرخی اثرات مضر ویتامین دنقش غذاها و موجودات درياپیموزایدغرور و علممنابع انرژی از نفت و گاز توانایی مغز و دیگر اجزای آشنا پنداریتبدیل سلولهای محافط به سابتدایی که در ذهن دانشمنچرا ویروس کرونای دلتا واحفره در مغزذخیره ی شگفت انگیز اطلاعاز انفجار بزرگ تا انفجار دفاع در برابر تغییر ساختهوش عاطفی قسمت هفتممرگی وجود نداردزیست، مرز افق رویداد هستبهبود حافظه پس از رخدادهژنها ، مغز و ارادهدرمان سرگیجه بدون نیاز بشلیک فراموشیفلج دوطرفه عصب 6 چشمبررسی و اپروچ جدید بر بیمچند جهانی