دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

کاهش حافظه هرچند فرایندی طبیعی با افزایش سن،

از دست دادن نورون کولینرژیک(ترشح کننده استیل کولین) در گلوبوس پالیدوس بیماران آلزایمر
بیماری آلزایمر، یکی از شایعترین علل اختلال حافظه در سن بالا است.
کاهش حافظه هرچند فرایندی طبیعی با افزایش سن، برای جلوگیری از کاهش شدید کارکرد مغز و صرف جویی در مصرف انرژی در نورون هاست تا همراه با کاهش کارکرد سلول‌های بدن در برداشت و تولید انرژی با افزایش سن، فرد دچار کمبود غذا و اکسیژن در سلولهای حیاتی تر مانند ریه، قلب و کلیه نشود ولی این فراموشی اگر از حد طبیعی فراتر رود و باعث کاهش عملکرد اجتماعی و خانوادگی فرد شود بیماری خواهد بود و نیازمند درمان است.
خلاصه ی مقاله:
نورون‌های کولینرژیک پالیدوم شکمی(در پایینتر) و پالیدوم پشتی(پشت) (گلوبوس پالیدوس) از نظر ایمونوهیستوشیمی در بیماران مبتلا به بیماری آلزایمر (AD) مورد بررسی قرار گرفتند.


اندازه گیری نورون های کولینرژیک، رنگ آمیزی شده با آنتی سرم علیه کولین استیل ترانسفراز (ChAT)، نشان داد که تعداد آنها در بخش پشتی (37.5٪) و پالیدوم شکمی (65٪) بیماران مبتلا به AD، به طور قابل توجهی کاهش یافته است. تعداد نورون‌های رنگ‌آمیزی شده با نوروپپتید Y در ساختارهای مشابه در گروه شاهد و بیماران مبتلا به AD متفاوت نبود، که نشان می‌دهد از دست دادن نورون‌های کولینرژیک انتخابی بود.
این نتایج همراه با گزارش‌های قبلی اطلاعات بیشتری را ارائه می‌دهد که بر اساس آن زیرمجموعه‌های خاصی از نورون‌های کولینرژیک در بیماری آلزایمر، تخریب می‌شوند.
https://www.sciencedirect.com/.../abs/pii/030439409190918J


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
دانش محدود به ابعاد چهارتاثیر گیاه خواری بر رشد وکشف مکانیسم عصبی خوانش پریاضیات یک حس جدید استمشکلات نخاعیالکترومغناطیس شنوایی و هسردرد عروقی میگرناثرات فشار روحی شدیداطلاع رسانی اینترنتیچاالش ها در تعیین منبع هوجریان انرژی در سیستم های تفاوت مغز انسان و میمون همنابع جدید انرژیویتامین E در چه مواد غذایداروی فامپیریدین یا نورلگالکانزوماب، دارویی جدیراز تغییرمغز مادران و کودکان در زمانگشت نگاری مغز نشان میدشگفتی های زنبور عسلاختلالات صحبت کردن در انبه کدامین گناه کشته شدندچرا بیماری های تخریبی مغحلقه های اسرارآمیزتمایل زیاد به خوردن بستنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتوالزارتان داروی ضد فشار در هم تنیدگی مرزها و بی مپیچیدگی های مغزمگسزندگی هوشمند در خارج از زمغز از بسیاری حقایق می گرانعطاف پذیری مکانیسمی علشرکت نورالینک ویدیویی ازارتباط پیوسته ی جهانبیماری الزایمرنظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت چهل و هشتتو با همه چیز در پیوندیواکسن سرطاندرمان های رایج ام اسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپروژه ی ژنوم انسانیزبان مشترک ژنتیکی موجودانقش مهاجرت در توسعه نسل ااین پیوند نه با مغز بلکه علم به ما کمک میکند تا مواز نخستین همانند سازها تنقش پیش زمینه ها و اراده تاثیر درجه حرارت بر عملکبیان حقیقتفلج نخاعی با الکترودهای هندسه بنیادینحس و ادراک قسمت بیست و چهتوهم وجودیک جهش ممکن است ذهن انساندرک و احساسمیهمانهای ناخوانده عامل آنزیم تولید انرژی در سلوسفر نامه سفر به بم و جنوب اگر فقط مردم میفهمیدند کعدم درکاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش زبان در سلطه و قدرت اتروس جریان انرژیبحث درباره پیدایش و منشا فراموش کارها باهوش تر هسهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک- قسمت پنجاه و تکینگیکل اقیانوس در یک ذرهدست آسمانما به جهان های متفاوت خودآیا کیهان می تواند یک شبیسلطان جنگل یا صاحب ملکوتابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنهایت معرفت و شناخت درک عتصادف یا قوانین ناشناختهبخش بزرگی حس و ادراک ما اقانون مندی نقشه ژنتیکی مهوش مصنوعی از عروسک تا کمخورشید مصنوعیتکامل، نتیجه ی برنامه ریکوچکترین چیز یک معجزه اسرموزی از نخستین تمدن بشرمحدودیت چقدر موثر استآیا دلفین ها می تواند از سیاهچاله و تکینگی ابتدایابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغزتنوعی سکته مغزی ، وحشتناک جهل مقدسبرخی نرمش های گردنلا اکراه فی الدینهوش عاطفی بیشتر در زناندندان ها را مسواک بزنید تتاثیر کلام در آیات کلام بکاهش سن بیولوژیکی، تنها روح رهاییمرکز خنده در کجای مغز استآزمون ذهنی گربه شرودینگرساختار فراکتال وجود و ذهابزار بقای موجود زنده از استفاده از سلول های بنیاچگونه تکامل مغزهای کنونیجهانی که نه با یک رخداد و بررسی ژنها در تشخیص بیمامنابع انرژی از نفت و گاز هدف از خلقت رسیدن به ابزاهر چیز با هر چیز دیگر در تدانش بی نهایتتاثیر گیاه خواری بر رشد وکشف مکانیسمی پیچیده در بریسدیپلام تنها داروی تایمشکلات بین دو همسر و برخیالکتروتاکسی(گرایش و حرکسرعت فکر کردن چگونه استاثرات مفید قهوهاطلاعات حسی ما از جهان، چناتوانی از درمان برخی ویجریان انرژی در سیستم های تفاوت ها و تمایزها کلید بمناطق خاصی از مغز در جستجویتامین کاداروی لیراگلوتیدگامی در درمان بیماریهای راست دستی و چپ دستیمغز چون ابزار هوش است دلیاندوهگین نباش اگر درب یا شاهکار قرناختلالات عضلانی ژنتیکبه امید روزهای بهترچرا حیوانات سخن نمی گوینحمله ویروس کرونا به مغزتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتواکنش های ناخودآگاه و تقدر هم تنیدگی کوانتومیپیچیدگی های مغزی در درک ززندگی بی دودمغز به تنهایی برای فرهنگ اهرام مصر از شگفتی های جهشربت ضد خلطارتباط انسانی، محدود به بیماری ای شبیه آلزایمر و نظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک قسمت چهل و دومتو با باورهایت کنترل میشواکسنی با تاثیر دوگانه ادرمان های علامتی در ام اسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپروژه ی ژنوم انسانیزبان چهار حرفی حیات زمیناین اندوه چیستعلم راهی برای اندیشیدن ااز نخستین همانند سازها تنقش آتش در رسیدن انسان بهتاثیر رو ح و روان بر جسمبیست تمرین ساده برای جلوفلج بل، فلجی ترسناک که آنهندسه در پایه ی همه ی واکحس و ادراک قسمت بیست و یکتوهم بی خدایییک رژیم غذایی جدید، می تودرک کنیم ما همه یکی هستیممیوتونیک دیستروفیآیندهسفر به مریخ در 39 روزاگر میدانی مصیبت بزرگتر عسل طبیعی موثر در کنترل باز تکینگی تا مغز از مغز تنقش سجده بر عملکرد مغزتری فلوپرازینبحثي درباره هوش و تفاوتهفراموشی همیشه هم بد نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک- قسمت بیست و پتکامل مادی تا ابزار هوشمکلمات بلند نه صدای بلنددستورالعمل مرکز کنترل بیما با کمک مغز خود مختاريمآیا گذشته، امروز وآینده سم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنهایت در بی نهایتتظاهر خوابیده ی مادهبخش بزرگتر کیهان ناشناختقانون جنگلهوش مصنوعی از عروسک تا کمخوشبختی دور از رنج های متأثیر نگاه انسان بر رفتاکووید نوزده و خطر بیماری رمز و رازهای ارتباط غیر کمحدودیت های حافظه و حافظآیا دلفین ها میتوانند باسیاهچاله ی تولید کنندهابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز نیکولا تسلاجهان فراکتالبرخی یونها و مولکول های ملایو دوم دکتر سید سلمان فهوش عاطفی در زنان بیشتر ادو ویژگی انتزاع و قدرت تجتاثیر کپسول نوروهرب بر نکایروپاکتیک چیستروزه داری متناوب، مغز را مرگ چیستآسيب میکروواسکولاریا آسساختار شبکه های مغزی ثابابزار بقای موجود زنده از استفاده از سلول های بنیاچگونه جمعیت های بزرگ شکل جهانی که از یک منبع، تغذیبررسی بیماری التهابی رودمنابع انرژی از نفت و گاز منابع انرژی از نفت و گاز هر حرکت خمیده می شود و هر دانشمندان موفق به بازگردتاثیر گیاه خواری بر رشد وکشف ارتباط جدیدی از ارتبریشه های مشترک حیاتمشکلات روانپزشکی پس از سالگو و عادت را بشکن و در اسعی کن به حدی محدود نشویاثرات مضر ماری جوانااطلاعاتی عمومی در مورد مناتوانی در شناسایی چهره جستجوی متن و تصویر به صورتفاوت های بین زن و مرد فقمنبع هوشیاری کجاست قسمت ویتامین کا و استخوانداروی تشنجی دربارداریگامی در درمان بیماریهای رجزخوانی هایی که امروز بمغز چگونه صداها را فیلتر اندام حسی، درک از بخش هایشاهکار شش گوشاختراع جدید اینترنت کوانبه بالا بر ستارگان نگاه کچرا حجم مغز گونه انسان درحمایت از طبیعتتمدن پیشرفته ی پیشینیانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتواکنش به حس جدیددر هم تنیدگی کوانتومی و پپیوند قلب خوک، به فرد دچازندگی در جمع مواردی را برمغز برای فراموشی بیشتر کاولین مورد PML به دنبال تکشش مرحله تکامل چشمارتباط از بالا به پایین مبیماری ای شبیه ام اس مولتنظریه ی ریسمانحس و ادراک قسمت چهل و سومتو باید نیکان را به دست بواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرمان ژنتیکی برای نوآوریمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپرواز از نیویورک تا لوس آزبان و کلمه حتی برای کساناین ایده که ذرات سیاهچالعلم ساختن برج های چرخاناز نشانه ها و آثار درک شدنقش انتخاب از طرف محیط، نتاثیر رژیم گیاه خواری بر بیش از نیمی از موارد انتقفلج خوابهندسه زبانِ زمان استحس و ادراک قسمت بیست و دوتوهم جدایی و توهم علمیکی از علل محدودیت مغز امدرک احساسات و تفکرات دیگمیگرن و پروتئین مرتبط با آینده ی انسان در فراتر ازسفر تجهیزات ناسا به مریخ اگر نیروی مغناطیس نباشد عصب حقوق نورولوواز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات درياتری فلوپرازینبحثی جالب درباره محدودیتفرایند پیچیده ی خونرسانیهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک- قسمت شصت و چهتکامل مداومکلام و زبان، گنجینه ای بسدغدغه نتیجه ی نادانی استما بخشی از این جهان مرتبطآیا پیدایش مغز از روی تصاسماگلوتید داروی کاهش دهنابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تچهار میلیارد سال تکامل بتظاهری از ماده است که بیدبخش دیگری در وجود انسان هقانون جنگلهوش مصنوعی از عروسک تا کمخانواده پایدارتئوری تکامل امروز در درمکودک هشت ساله لازم است آدرمز بقای جهش ژنتیکیمخچه فراتر از حفظ تعادلآیا دست مصنوعی به زودی قاسیاره ی ابلهانابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز نیاز به آموزش مجازی دیجیجهان ما میتواند به اندازبرخی اثرات مضر ویتامین دلبخند بزن شاید صبح فردا زهوش عاطفی در زنان بیشتر ادو برابر شدن خطر مرگ و میتاثیر کپسول نوروهرب بر تکار با یگانگی و یکپارچگیروزه داری و بیمار ی ام اس مرگ و میر پنهانآسیب ها ناشی از آلودگی هوسازگاری با محیط بین اجزاابزار بقای موجود زنده از استفاده از سلول های بنیاچگونه جمعیت های بزرگ شکل جهانی در ذهنبررسی سیستم تعادلی بدن ابررسی علل کمر درد در میانمنابع انرژی از نفت و گاز هرچیز با یک تاب تبدیل به دانشمندان نورون مصنوعی ستاثیر گیاهخواری بر رشد و کشف جمجمه ای درکوه ایرهورژیم های غذایی و نقش مهم مشکلات روانپزشکی در عقب الگوی بنیادین و هوشیاریشلیک فراموشیاجزای پر سلولی بدن انسان اطلاعاتی عمومی در مورد منادانی در قرن بیست و یکم،جستجوی هوشیاری در مغز ماتفاوت های تکاملی در مغز ومنبع هوشیاری کجاست قسمت ویتامین کا در سبزیجاتداروی جدید s3 در درمان ام گاهی لازم است برای فهم و رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرمغز ناتوان از توجیه پیداانرژی بی پایان در درون هرشاید گوشی و چشمی، آماده شادامه بحث تکامل چشمبه خودت مغرور نشوچرا خشونت و تعصبحوادث روزگار از جمله ویرتمدن بشری و مغز اخلاقیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتواکسن های شرکت فایزر آمردر هم تنیدگی کوانتومی و دپیوند مغز و سر و چالشهای زندگی در سیاهچالهمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟اولین مورد پیوند سر در انششمین کنگره بین المللی سارتباط بین هوش طبیعی و هوتاثیر درجه حرارت بر عملکبیماری اسپینال ماسکولار نظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت نهمتو جهانی هستی که خودش را وبینار اساتید نورولوژی ددرمان ام اس(مولتیپل اسکلمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپرورش مغز مینیاتوری انسازبان و بیان نتیجه ساختمااینکه به خاطرخودت زندگی علایم کمبود ویتامین E را از نظر علم اعصاب یا نرووسنقش اتصالات بین سلولهای تاثیر رژیم گیاه خواری بر بیشتر کمردردها نیازی به فلج خواب چیستهنر حفظ گرهحس و ادراک قسمت بیست و سوتوهمات و شناخت حقیقتیافته های نوین علوم پرده درک تصویر و زبان های مخلتمیگرن سردردی ژنتیکی که بآینده ی علم و فیزیک در60 ثسفر دشوار اکتشافاگر نعمت فراموشی نبود بسعضلانی که طی سخن گفتن چقداز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات درياترک امروزبحثی در مورد نقش ویتامين فرایند تکامل و دشواری هاهوش مصنوعی از عروسک بازی حساسیت روانی متفاوتتکامل چشمکلرال هیدرات برای خوابانذهن ما از در هم شکستن منبما تحت کنترل ژنها هستیم یآیا آگاهی پس از مرگ از بیسندرم کووید طولانیابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تچهار ساعت پس از کشتار خوکتعداد کلی ذهن ها در جهان برنامه و ساختار پیچیده مقانونمندی و محدودیت عالمهوش مصنوعی از عروسک تا کمخارق العاده و استثنایی بتئوری تکامل در پیشگیری و کودک ایرانی که هوش او از رمز جهانمخچه ، فراتر از حفظ تعادلآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسیاره ابلهانابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز چیزی منتظر شناخته شدنجهان مادی، تجلی فضا در ذهبرخی اختلالات عصبی مثانهلرزش ناشی از اسیب به عصبهوشمندی کیهاندو برابر شدن خطر مرگ و میتاثیر کپسول نوروهرب بر سکاربرد روباتهای ريزنانوروزه داری سلول های بنیادمرگ و میر بسیار بالای ناشآشنا پنداریستون فقرات انسان دو پا جلابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در مورد هچگونه حافظه را قویتر کنیجهش های ژنتیکی مفید در ساجهش های ژنتیکی غیر تصادفبزرگ فکر کنمنابع انرژی از نفت و گاز هزینه ای که برای اندیشیددانشمندان یک فرضیه رادیکتاثیر انتخاب از طرف محیط کشف جدید تلسکوپ جیمز وبرژیم های غذایی و نقش مهم مشاهده گر جدای از شیء مشاالگوبرداری از طبیعتشلیک فراموشیاجزایی ناشناخته در شکل گاعتماد به خودنبرو و انرژی مداومحفره در مغزتفاوت های زبانی سرمنشا تمنبع هوشیاری کجاست قسمت ویتامین بی 12 در درمان دردداروی جدید میاستنی گراویگاهی مغز بزرگ چالش استرساناها و ابر رساناها و عمغز و سیر تکامل ان دلیلی انرژی تاریکشاید درست نباشداداراوون تنها داروی تاییبه دنبال رستگاری باشچرا در مغز انسان، فرورفتحافظه و اطلاعات در کجاست تمدنی قدیمی در شمال خلیج منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتواکسن کووید 19 چیزهایی که پیوند اندام از حیوانات بزندگی زمینی امروز بیش از مغز بزرگ چالش است یا منفعاولین هیبرید بین انسان و صرع و درمان های آنارتباط شگفت مغز انسان و فتاثیر درجه حرارت بر عملکبیماری اضطراب عمومینظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت چهارمتو دی ان ای خاص ميتوکندريوجود قبل از ناظر هوشمنددرمان تومورهای مغزی با امنبع هوشیاری در کجاست؟ قپرتوهای صادر شده از سیاهزبان و بیان، در سایه پیشراینکه خانواده ات سالم باعلایم کمبود ویتامین E را از نظر علم اعصاب اراده آزنقش تیروئید در تکامل مغزتاثیر رژیم گیاه خواری بر با هوش مصنوعی خودکار روبفلج دوطرفه عصب 6 چشمهنر رها شدن از وابستگیحس و ادراک قسمت بیستمتوپیراماتیاد بگیر فراموش کنیدرک حقیقت نردبان و مسیری میگرن شدید قابل درمان اسآیا ممکن است موش کور بی مسفرنامه سفر به بم و جنوب اگر نعمت فراموشی نبود بسغیرقابل دیدن کردن مادهاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات درياترکیب حیوان و انسانبحثی در مورد نقش کلسیم و فرایند حذف برخی اجزای مغهوش مصنوعی از عروسک بازی خفاش با شیوع همه گیری جدیتکامل و ارتقای نگاه تا عمکمردردذهن چند جانبه نیازمند نگمانند آب باشآیا امکان بازسازی اندامهسندرم گیلن باره به دنبال ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنوآوری ای شگفت انگیز دانتغییر الگوی رشد مغزی با زبرنامه ی مسلط ژنها در اختقارچ بی مغز در خدمت موجودهوش مصنوعی از عروسک تا کمخبر مهم تلسکوپ هابلتئوری جدید، ویران کردن گکودکان میتوانند ناقل بی رمز جهان خاصیت فراکتالمخچه ابزاري که وظیفه آن فآیا رژیم غذایی گیاهی سلاسیاره ابلهانابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز چیزی خارج از مغزهای ما نیجهان مرئی و نامرئیبرخی اصول سلامت کمرلرزش عضله یا فاسیکولاسیوهوشیاری کوانتومیدو سوی واقعیتتاثیر کپسول نوروهرب بر سکاربرد روباتهای ريز، در روش مقابله مغز با محدودیمرگ انتقال است یا نابود شآشنا پنداریسخن پاک و ثابتابزار بقای موجود زنده از استیفن هاوکینگ در تفسیر نگاه محدود و تک جانبه، مشاستخوان های کشف شده، ممکنگاه انسان محدود به ادراجهشهای مفید و ذکاوتی که دبزرگ شدن مغز محدود به دورمنابع انرژی از نفت و گاز هزینه سنگین انسان در ازادانشمندان ژنی از مغز انستاثیر احتمالی عصاره تغلیگل زندگیرژیم ضد التهابیمشاهده آینده از روی مشاهالتهاب شریان تمپورالشنا در ابهای گرم جنوب نیااحیای بینایی نسبی یک بیماعداد بینهایت در دنیای منتایج نادانی و جهلحقیقت قربانی نزاع بین بی تفاوتهای جنسیتی راهی برامنبع هوشیاری کجاست قسمت ویتامین بی هفدهداروی جدید برای ای ال اسگذر زمان کاملا وابسته به رشته نوروایمونولوژی و نقمغز کوانتومیانرژی تاریک که ما نمی توشب سیاه سحر شودادب برخورد با دیگرانبه زودی شبکه مغزی به جای چرا ذرات بنیادی معمولاً حافظه و اطلاعات در کجاست تمساح حد واسط میان مغز کومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتواکسن کرونا و گشودن پنجرپیوند سر آیا ممکن استزندگی زودگذرمغز بزرگ چالشهای پیش رواولین تصویر در تاریخ از سضررهای مصرف شکر و قند بر ارتباط شگفت انگیز مغز انتاثیر درجه حرارت بر عملکبیماری بیش فعالینظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت نوزدهمتولید مثل اولین ربات های وراپامیل در بارداریدرمان تشنجمنبع هوشیاری در کجاست؟(قآلودگی هوا چالش قرن جدیدزبان و تکلم برخی بیماریهاینترنت بدون فیلتر ماهواعلت خواب آلودگی بعد از خواز نظر علم اعصاب اراده آزنقش حفاظتی مولکول جدید دتاثیر رژیم گیاهخواری بر با تعمق در اسرار ابدیت و فناوری هوش مصنوعی نحوه خهوموارکتوس ها ممکن است دحس و ادراک قسمت دهمتوانایی مغز و دیگر اجزای یادگیری مهارت های جدید ددرک دیگرانمیدان مغناطيسي زمین بشر آیا ما کالا هستیمسفرنامه سفر به بم و جنوب اگر با مطالعه فیزیک کوانمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تنقشه مغزی هر فرد منحصر بهترازودونبحثی در مورد حقیقت فضا و فراتر از دیوارهای باورهوش مصنوعی از عروسک بازی خلاصه ای از مطالب همایش متکامل ابزار هوش ، راه پر کمردرد ناشی از تنگی کاناذهن هوشیار در پس ماده ی مماه رجبآیا انسان با مغز بزرگش اخسندرم پیریفورمیسابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغز مشاهده ی غیر مستتغییر زودتر اتصالات مغزیبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱قبل از آغازهوش مصنوعی به کمک هوش طبیخدا موجود استتا 20 سال آینده مغز شما به کودکان خود را مشابه خود ترنگ کردن، حقیقت نیستمدل همه جانبه نگر ژنرالیآیا راهی برای رفع کم آبی سیر آفرینش از روح تا مغز ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز چیزی شبیه نور تو نیستجهان هوشیاربرخی بیماری ها که در آن بلزوم سازگاری قانون مجازاهوش، ژنتیکی است یا محیطیدوچرخه سواری ورزشی سبک و تاثیر کتامین در درمان پاکتاب گران و پرهزینه شد ولروش های صرفه جویی در ایجامرگ تصادفیآغاز فصل سرما و دوباره تکسختی ها رفتنی استابزارهای پیشرفته ارتباط استروژن مانند سپر زنان دنگاه از بیرون مجموعهجهشهای مفید و ذکاوتی که دبزرگ شدن تقریبا ناگهانی منابع انرژی از نفت و گاز هزاران سال چشم های بینا ودانشمندان پاسخ کوانتومی تاثیر ترکیبات استاتین (سگلوئونرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومطالبی در مورد تشنجامیوتروفیک لترال اسکلروشناخت و معرفت، و نقش آن داحیای بینایی نسبی یک بیمبقای حقیقی در دور ماندن انخاع ما تا پایین ستون فقرحقیقت آنطور نیست که به نظتقلید مرحله ای نسبتا پیشمنبع هوشیاری کجاست قسمت ویتامین دی گنجینه ای بزرداروی جدید ضد میگرنگربه شرودینگر و تاثیر مشرشد مغز فرایندی پیچیده امغز آیندگان چگونه است ؟انرژی خلا ممکن استشبیه سازی میلیون ها جهان ادراک ما درک ارتعاشی است به زیر پای خود نگاه نکن بچراروياها را به یاد نمی آحافظه و اطلاعات در کجاستتنفس هوازی و میتوکندریدر یک فراکتال هر نقطه مرکمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتواکسن کرونا از حقیقت تاتپیوند سر، یکی از راه حلهازندگی، مدیریت انرژیمغز بزرگ و فعال یا مغز کواولین دروغضررهای شکر بر سلامت مغزارتباط شگفت انگیز مغز اننقش میدان مغناطیسی زمین تاثیر درجه حرارت بر عملکبیماری تی تی پیهفت چیز که عملکرد مغز تو حس و ادراک قسمت هفتمتولید یا دریافت علمورزش هوازی مرتب خیلی به قدرمان جدید ALSمنبع خواب و رویاآلودگی هوا و ویروس کرونازبان و شناخت حقیقت قسمت چایندرالعماد الدین نسیمی قربانی از واقعیت امروز تا حقیقتنقش حیاتی تلومر دی ان آ دتاثیر عصاره تغلیظ شده گیباهوش ترین و با کیفیت تریفیلمی بسیار جالب از تغییهوش فوق العاده، هر فرد اسحس و ادراک قسمت دوازدهمتوازن مهمتر از فعالیت زییادآوری خواب و رویادرک درست از خود و هوشیاریمیدان های مغناطیسی قابل آیا ما تنها موجودات زنده سفرنامه سفر به بم و جنوب اگر تلاش انسان امروز براتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تنقشه های مغزی جدید با جزیتراشه ی بیولوژِیکبحثی در مورد عملکرد لوب ففرد حساس از نظر عاطفی و بهوش مصنوعی از عروسک بازی خلاصه ای از درمان های جدیتکامل جریان همیشگی خلقتکمردرد و علل آنذهن تو همیشه به چیزی اعتقماپروتیلینآیا احتمال دارد رویا از آسندرم پس از ضربه به سرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغز در فراموشی هاتغییر عمودی سر انسان از پبرین نت به جای اینترنتقبل از انفجار بزرگهوش مصنوعی به شناسایی کاخطا در محاسبات چیزی کاملتا بحر یفعل ما یشاکودکان را برای راه آماده روی و منیزیم در تقویت استمدل هولوگرافیک ژنرالیزهآیاما مقهور قوانین فیزیکسیستم تعادلی بدنابزار بقای موجود زنده از از تکامل تا مغز از مغز تا نکاتی در مورد تشنججهان یکپارچهبرخی بیماری های خاص که بدلزوم سازگاری قانون مجازاهیچ وقت خودت را محدود به دورترین نقطه ی قابل مشاهتاثیر گیاه خواری بر رشد وکتاب زیست شناسی باورروش هایی ساده برای کاهش امراحل ارتقای پله پله کیهإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَسرنوشتابزارهای بقا از نخستین هاسرار آفرینش در موجنگاه از درون مجموعه با نگجواب دانشمند سوال کننده بزرگترین خطایی که مردم ممنابع انرژی از نفت و گاز هستي مادي ای که ما کوچکتردانشمندان اولین سلول مصنتاثیر حرکات چشم بر امواج گمان میکنی جرمی کوچکی در رژیم غذایی ضد التهابیمطالعه ای بیان میکند اهدامید نیکو داشته باش تا آنشناخت درون، شناخت بیرون؛احساس گذر سریعتر زمانبلندی در ذهن ما درک بلندینخستین تصویر از سیاهچالهحقیقت افرادتقلید از روی طبیعتمنبع هوشیاری کجاست قسمت ویروس مصنوعیداروی ضد تشنج با قابليت تگزیده ای از وبینار یا کنفرشد مغز علت تمایل انسان بمغز انسان ایا طبیعتا تماانسان قدیم در شبه جزیره عادغام میان گونه های مختلبوزون هیگز چیستچراروياها را به یاد نمی آحباب های کیهانی تو در توتنفس هوازی و میتوکندریدر کمتر از چند ماه سوش جدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیوندی که فراتر از امکانزونیسومایدمغز بزرگترین مصرف کننده اولین سلول مصنوعیطلای سیاهارتباط غیرکلامی بین انسانقش محیط زندگی و مهاجرت دتاثیر درجه حرارت بر عملکبیماری دویکهفت سین یادگاری از میراث حس و ادراک قسمت هفدهمتولید پاک و فراوان انرژیورزش هوازی ، بهترین تمریدرمان جدید میگرن با انتی منحنی که ارتباط بین معرفآلزایمرزبان و شناخت حقیقت قسمت اایا کوچک شدن مغزانسان العوامل موثر در پیدایش زبااز کجا آمده ام و به کجا مینقش خرچنگ های نعل اسبی درتاریکی من و تو و گرد و غباباد غرور و سر پر از نخوت وفیزیک مولکولها و ذرات در هوش مصنوعی می تواند بر اححس و ادراک قسمت سومتوسعه هوش مصنوعی قادر اسژن همه چیز نیستدرک عمیق در حیواناتمیدان بنیادین اطلاعاتآیا مغز تا بزرگسالی توسعسفرنامه سفر به بم و جنوب اگر خواهان پیروزی هستیصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز از مغز تنقص در تشخیص هیجانات عامتربیت کودکان وظیفه ای مهبحثی درباره هوش و تفاوتهفرضیه ای جدید توضیح میدههوش مصنوعی از عروسک بازی خم شدن فضا-زمانتکامل داروینی هنوز در حاکمردرد با پوشیدن کفش مناذهن خود را مشغول هماهنگیماجرای جهل مقدسآیا احتمال دارد رویا از آسندرم سردرد به دلیل افت فابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغز در تشخیص بیماری تغییرات منطقه بویایی مغزبرای پیش بینی آینده مغز دقدم زدن و حرکت دید را تغیهوش مصنوعی در کامپیوترهاخطا در محاسبات چیزی کاملتاثیر فکر بر سلامتکوری گذرای ناشی از موبایرویا و خبر از آیندهمدل هولوگرافیک تعمیم یافآب زندگی است قسمت چهارمسیستم دفاعی بدن علیه مغز ابزار بقای موجود زنده از از تکامل تا مغز، از مغز تچگونه مولکول های دی ان ایجهان یکپارچهبرخی توجهات در ببمار پارمقاومت به عوارض فشار خون هیچ کاری نکردن به معنی چیديدن با چشم بسته در خواب تاثیر گیاه خواری بر رشد وکتاب طبیعت در قالب هندسهروش صحبت کردن در حال تکاممرز مرگ و زندگی کجاستافت فشار خون ناگهانی در وسریعترین کامپیوتر موجودابزارهای بقا ازنخستین هماسرار بازسازی اندام هانگاه حقیقی نگاه به درون اجوسازی مدرنبزرگترین درد از درون است منابع انرژی از نفت و گاز هستی ما پس از شروعی چگال دانشمندان تغییر میدان مغتاثیر دوپامین و سروتونینگنجینه ای به نام ویتامین رژیم غذایی ضد دردمعنی روزهامید درمان کرونا با همانشناسایی تاریخچه ی تکاملیاحساسات کاذببلعیدن ستاره توسط سیاهچانخستین روبات های زنده ی جحقیقت اشیاتقویت استخوان در گرو تغذمنبع هوشیاری کجاست قسمت ویرایش DNA جنین انسان، برداروی ضد تشنج با قابليت تگزارش یک مورد جالب لخته وزمین در برابر عظمت کیهانمغز انسان برای ایجاد تمدانسان ها می توانند میدان ادغام دو حیطه علوم مغز و بوزون هیگز جهان را از متلنزاع بین جهل و علم رو به پحد و مرزها توهم ذهن ماستتنفس بدون اکسیژندر آسمان هدیه های نادیدنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیوستگی همه ی اجزای جهانزونا به وسیله ویروس ابله مغز حریص برای خون، کلید تاوکرلیزوماب داروی جدید شطوفان فقر و گرسنگی و بی سارتروز یا خوردگی و التهانقش نگاه از پایین یا نگاهتاثیر درجه حرارت بر عملکبیماری دیستروفی میوتونیهم نوع خواری در میان پیشیحس و ادراک قسمت هجدهمتولید سلولهای جنسی از سلورزش و میگرندرمان جدید کنترل مولتیپلمنشأ اطلاعات و آموخته ها آملودیپین داروی ضد فشار زبان و شناخت حقیقت قسمت دایا این جمله درست است کسیعوامل ایجاد لغت انسانی و از آغاز خلقت تا نگاه انسانقش داروهاي مختلف معروف تاریکی خواهد ترسیدبار بزرگ ایستادن بر دو پافیزیک و هوشیاریهوش مصنوعی و کشف زبان هایحس و ادراک قسمت سی و هشتمتوسعه برخی شغل ها با هوش ژن همه چیز نیستدرگیری قلب در بیماری ویرمیدازولام در درمان تشنج آیا همه جنایت ها نتیجه بیسفری به آغاز کیهاناپی ژنتیکسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تنقطه بی بازگشتترجمه ای ابتدایی از اسرابحثی درباره هوش و تفاوتهفضای قلب منبع نبوغ استهوش مصنوعی از عروسک بازی خونریزی مغز در سندرم کووتکامل داروینی هنوز در حاکنفرانس تشنج هتل کوثر اصذهن سالمماده ی تاریکآیا برای تولید مثل همیشه سوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنوار مغزی روشی مهم در تشختغییرات آب و هوایی که به برای اولین بار دانشمندانقدرت کنترل خودهوش مصنوعی در خدمت خلق وحخطای ادراک کارماتاثیر مشاهده بر واقعیت بکی غایب شدی تا نیازمند دلرویا بخشی حقیقی از زندگی مدل های ریز مغز مینی برینآب زندگی است قسمت اولسکوت و نیستیابزار بقای موجود زنده از از تکامل تا مغز، از مغز تچگونه مغز پیش انسان یا همجهان کنونی و مغز بزرگتریبرخی توصیه ها برای واکسیمقابله ی منطقی با اعتراضهیچ کس مانند تو نگاه نمیکدی متیل فومارات(زادیوا)(تاثیر گیاه خواری بر رشد وکتاب، سفری به تاریخروشهای نو در درمان دیسک بمرز بین انسان و حیوان کجاافت هوشیاری به دنبال کاهسرگیجه از شایعترین اختلاابزارهای بقای موجود زندهابزارهای بقای از نخستین اصل بازخوردنگاهی بر قدرت بینایی دراجامعه ی آسمانیبسیاری از بیماری های جدیمنابع انرژی از نفت و گاز و هر کس تقوای خدا پیشه کندانشمندان روش هاي جدیدی تاثیر دپاکین بر بیماری مگویید نوزده و ایمنی ساکتراه فراری نیستمعادله ها فقط بخش خسته کنامیدوار باش حتی اگر همه چشناسایی سلول های ایمنی ااخلاق و علوم اعصاببه قفس های سیاهت ننازنرمش های مفید برای درد زاحقیقت تنها چیزی است که شاتقویت سیستم ایمنیمنبع هوشیاری کجاست قسمت واقعیت فیزیکی، تابعی از داروی ضد تشنج توپیراماتگشایش دروازه جدیدی از طرزمین زیر خلیج فارس تمدنی مغز انسان برای شادمانی طشبیه سازی سیستم های کوانانسان یک کتابخانه استارتقا و تکامل سنت آفرینش بی نهایت در میان مرزهانزاع بین علم و نادانی رو حرکت چرخشی و دائمی کیهانتنها مانع در زندگی موارد واکسن کرونا ساخته شده تودر آستانه ی موج پنجم کوویمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیام های ناشناخته بر مغز زیباترین چیز در پیر شدنمغز در تنهایی آسیب میبینايندگان چگونه خواهند دیدطوفان زیباییارزش حقیقی زبان قسمت اولنقش نظام غذایی در تکامل متاثیر درجه حرارت بر عملکبیماری ضعف عضلات نزدیک بهمه چیز در زمان کنونی استحس و ادراک قسمت هشتمتولترودینورزش بهترین درمان بیش فعدرمان جدید سرطانمنشاء کوانتومی هوشیاری اآموزش نوین زبانزبان و شناخت حقیقت قسمت سایا ابزار هوشمندی یا مغز عواملی که برای ظهور لغت ااز انفجار بزرگ تا انفجار نقش ذهن و شناخت در حوادث تاریخ همه چیز را ثبت کردهبار سنین ابزار هوشمندی افیزیکدانان ماشینی برای تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت سی و ششمتوصیه های سازمان بهداشت ژن هوش و ساختارهای حیاتی درگیری مغز در بیماری کویمکانیک کوانتومی بی معنی آیا هوش مصنوعی می تواند نسقوط درون جاذبه ای خاص، چابتدایی که در ذهن دانشمنپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تچند نرمش مفید برای کمردرتسلیم شدن از نورون شروع مبحثی درباره هوش و تفاوتهقفس ذهنهوش مصنوعی از عروسک بازی خواندن ، یکی از شستشو دهنتکامل داروینی هنوز در حاکنگره بین المللی سردرد دذخیره ی شگفت انگیز اطلاعماده ی خالیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنوبت کودکانتغییرات تکاملی سر انسان برای تمدن سازی، باید در بقدرت انسان در نگاه به ابعهوش مصنوعی در خدمت خلق وحخطای حستاثیر نگاه ناظر هوشیار بکیهان خود را طراحی میکندرویا تخیل یا واقعیتمدیون خود ناموجودآب زندگی است قسمت دومسکته مغزیابزار بقای موجود زنده از از روده تا مغزچگونه هموساپينس بر زمین جهان کاملی در اطراف ما پربرخی درمان های Spinal Muscular Atمقابله با کرونا با علم اسهیچ کس حقیقت را درون مغز دین، اجباری نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وکتابخانهروشهای شناسایی قدرت شنوامرز جدید جستجو و اکتشاف، افتخار انسانسرگردانیابزارهای دفاعی و بقای مواصل علت و تاثیرنگاهی بر توانایی اجزاي بجاودانگی مصنوعیبسیاری از بیماری های جدیمنابع انرژی از نفت و گاز وفور و فراوانیدانشمندان روشی برای تبدیتاثیر داروهای ضد التهاب گوشه بیماری اتوزومال رسسراه های جدید برای قضاوت رمعجزه ی علمامیدی تازه در درمان سرطاشواهدی از نوع جدیدی از حااخلاق پایه تکامل و فرهنگبه مغز خزندگان خودت اجازنرمش های مفید در سرگیجهحقیقت خواب و رویاتلقین اطلاعات و حافظهمنبع هوشیاری کجاست قسمت واقعیت چند سویهدارویی خلط آورپمبرولیزوماب در بیماری چزمان چیستمغز انسان برای شادمانی طشبکه های مصنوعی مغز به درارتوکين تراپی روشی جديد بی عدالتی در توزیع واکسن نزاع بین علم و جهل رو به پحس چشایی و بویاییتنبیه چقدر موثر استواکسن ایرانی کرونا تولیددر درمان بیماری مولتیپل منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیشینیان انسان از هفت میزیباترین چیز در افزایش سمغز را از روی امواج بشناسايا اراده آزاد توهم است یطی یکصد هزار سال اخیر هرچارزش حقیقی زبان قسمت دومنقش نظریه تکامل در شناساتاثیر درجه حرارت بر عملکبیماریهای تحلیل عضلانی اهمه ی سردردها بی خطر نیستحس و ادراک قسمت پنجمتومورها و التهاب مغزی عاورزش در کمر درددرمان سرطان با امواج صوتمهندسی ژنتیک در حال تلاش آمارهای ارائه شده در سطح زبان جانسوزایا بیماری ام اس (مولتیپعوارض ازدواج و بچه دار شداز بحث های کنونی در ویروسنقش روی و منیزیم در سلامتتازه های اسکیزوفرنی(جنوبارداری بدون رحمفاصله ها در مکانیک کوانتهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت سیزدهمتوصیه های غیر دارویی در سژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرگیری مغز در بیماران مبمکانیزمهای دفاعی در برابآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسلول های بنیادی منابع و اابزار هوش در حال ارتقا ازسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تچند جهانیتشنج چیستبحثی درباره هوش و تفاوتهقلب و عقلهوش مصنوعی از عروسک بازی خواب سالم عامل سلامتیتکامل داروینی هنوز در حاکنگره بین المللی سردرد دذره ی معین یا ابری از الکماده، چیزی بیش از یک خلا آیا تکامل و تغییرات ژنتیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنور درونثبت امواج الکتریکی در عصبرای خودآگاه بودن تو بایقدرت عشقهوش مصنوعی درمانگر کامپیخطر آلودگی هواتاثیر نگاه و مشاهده ناظر کیهانِ هوشیارِ در حال یارویا حقی از طرف خدامدیریت اینترنت بر جنگآب زندگی است قسمت سومسانسور از روی قصد بسیاری ابزار بقای موجود زنده از از علم جز اندکی به شما داچگونه هوشیاری خود را توسجهان پیوستهبرخی روش های تربیتی کودکملاحظه های اخلاقی دربارههیچگاه از فشار و شکست نتردید تو همیشه محدود به مقدتاثیر گیاه خواری بر رشد وکجای مغز مسئول پردازش تجروشی برای بهبود هوش عاطفمزایای شکلات تلخ برای سلافراد آغاز حرکت خودشان رسرگردانیافزایش قدرت ادراکات و حسسربازان ما محققا غلبه می ابعاد اضافه ی کیهاناصل عدم قطعیت از کوانتوم چالش هوشیاری و اینکه چرا جایی خالی نیستبعد از کرونامنابع انرژی از نفت و گاز وقت نهيب هاي غير علمي گذشدائما بخوانتاثیر داروی ضد تشنج سدیم گوشت خواری یا گیاه خواریراه های جدید برای قضاوت رمعجزه ی علم در کنترل کرونامگا سه عامل مهم سلامتشواهدی از دنیسوان(شبه نئاختلال خواب فرد را مستعد به نقاش بنگرنرمشهای مهم برای تقویت عحقیقت در علم، هرگز نهایی تلاش ها برای کشف منابع جدمنبع هوشیاری کجاست قسمت واقعیت چیستداستانها و مفاهیمی اشتباپنج اکتشاف شگفت آور در موزمان و مکان، ابعاد کیهان مغز انسان رو به کوچک تر ششباهت مغز و کیهانارتباط میکروب روده و پاربیمار 101 ساله، مبتلا به سنسبت ها در کیهانحس و ادراک (قسمت اول )تو یک معجزه ایواکسن اسپایکوژندر سال حدود 7 میلیون نفر منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیشرفت های جدید علوم اعصزیر فشار کووید چه باید کرمغز زنان جوانتر از مغز مرايا اراده آزاد توهم است یظهور امواج مغزی در مغز مصارزش حقیقی زبان قسمت سومنقش هورمون های تیروئید دتاثیر درجه حرارت بر عملکبیهوش کردن در جراحی و بیمهمیشه اطمینان تو بر خدا بحس و ادراک قسمت پنجاهتومورهای ستون فقراتوزن حقیقی معرفت و شناختدرمانهای بیماری پارکینسمولتیپل اسکلروز در زنان آن چیزی که ما جریان زمان زبان ریشه هایی شناختی اسایا بدون زبان میتوانیم تعید نوروز مبارکاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنقش روزه داری در سالم و جتازه های بیماری پارکینسوبازگشت از آثار به سوی خدافاصله ی همیشگی تصویر سازهوش مصنوعی الفاگوحس و ادراک قسمت ششمتوصیه هایی در مصرف ماهیژنها نقشه ایجاد ابزار هودرگیری مغزی در سندرم کووما انسانها چه اندازه نزدآیا هوش ارثی دریافتی از پسلول های بدن تو پیر نیستنابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تچند روش ساده برای موفقیتتشنج و حرکات شبه تشنجی قابحثی درباره هوش و تفاوتهقلب دروازه ی ارتباطهوش مصنوعی از عروسک بازی خواب سالم عامل سلامتی و یتکامل زبانکنترل همجوشی هسته ای با هذرات کوانتومی زیر اتمی قمبانی ذهنی سیاه و سفیدآیا جنین انسان، هوشمندی سودمندی موجودات ابزی بر ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنورون هاي مصنوعی می توانجلوتر را دیدنبرای زندگی سالم، یافتن تلمس کوانتومیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحخطرات هوش مصنوعیتاثیر نگاه انسان بر رفتاکیست کلوئید بطن سومرویاها از مغز است یا ناخومدارک ژنتیکی چگونه انسانآب، زندگی است(قسمت پنجم)سانسور بر بسیاری از حقایابزار بقای موجود زنده از ازدواج های بین گونه ای، رچگونه واکسن کرونا را توزجهان پیوستهبرخی سلولهای عصبی در تلاملاحظات بیهوشی قبل از جرهیپرپاراتیروئیدیسمدیدن خدا در همه چیزتاثیر گیاه خواری بر رشد وکرونا چه بر سر مغز می آورروشی جدید در درمان قطع نخمسیر دشوار تکامل و ارتقاافزایش مرگ و میر سندرم کوسردرد میگرن در کودکاناتفاق و تصادفاصول انجام برخی نرمش ها دچالش هوشیاری و اینکه چرا جاذبهبعد از کرونامنابع انرژی از نفت و گاز وقتی فهمیدی خطا کردی برگداروهای مصرفی در ام استاثیر درجه حرارت بر عملکگیلگمش باستانی کیستراه پیروزی در زندگی چیستمعجزه در هر لحظه زندگیامروز دانش ژنتیک هیچ ابهشکل های متفاوت پروتئین هاختلال در شناسایی حروف و به نقاش بنگرچرا مغز انسان سه هزار سالحقیقت راستین انسان علم بتلاش هایی در بیماران قطع منبع هوشیاری کجاست قسمت واقعیت چیستدخالت در ساختار ژنهاپوست ساعتی مستقل از مغز دزمان واقعیت است یا توهممغز انسان رو به کوچکتر شدانسان جدید از چه زمانی پاشباهت مغز با کیهان مادیارتباط ماده و انرژیبیماری های مغز و اعصاب و نسبت طلایی، نشانه ای به سحس و ادراک (قسمت دوم )تو یک جهان در مغز خودت هسواکسن اسپایکوژن ضد کرونادرمان های اسرار آمیز در آمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتپیشرفت در عقل است یا ظواهزیرفون داروی ضد ام اسمغزهای کوچک بی احساسای نعمت من در زندگیمعقل مجادله گرارزش خود را چگونه میشناسنقش هورمون زنانه استروژنتاثیر درجه حرارت بر عملکبیهوشی در بیماران دچار اهمیشه عسل با موم بخوریمحس و ادراک قسمت پنجاه و یتوهم فضای خالیوزوز گوشدرهای اسرارآمیز و پوشیدهمواد کوانتومی جدید، ممکنآنچه واقعیت تصور میکنیم زبان شناسی مدرن در سطح سلایا تکامل هدفمند استعامل کلیدی در کنترل کارآاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنقش رژیم غذایی بر رشد و اتبدیل تراکت صوتی مصنوعی بازگشت به ریشه های تکاملفاصله ی همیشگی تصویر سازهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت شصت و هشتتوضیحی ساده در مورد هوش مژنها ، مغز و ارادهدرگیری مغزی در سندرم کووما انسانها چه اندازه نزدآیا هوش سریعی که بدون احسسلول عصبی شاهکار انطباق ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تچندین ماده غذایی که ماننتشنج عدم توازن بین نورون بحثی درباره احساسات متفاقلب روباتیکهوش مصنوعی از عروسک بازی خواب عامل دسته بندی و حفطتکامل زبانکنترل جاذبهذرات کوانتومی زیر اتمی قمباحث مهم حس و ادراکآیا جهان ذهن و افکار ما مسیلی محکم محیط زیست بر انابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنورون های ردیاب حافظهجمجمه انسان های اولیهبرخی ملاحظات در تشنج های لوب فرونتال یا پیشانی مغهوش مصنوعی ساخته هوش طبیدفاع در برابر تغییر ساختتاثیر نگاه انسان بر رفتاکاهش مرگ و میر ناشی از ابرویاهای پر رمز و حیرتی درمروری بر تشنج و درمان هایآثار باستانی تمدن های قدسایه را اصالت دادن، جز فرابزار بقای موجود زنده از اساس انسان اندیشه و باور چگونه آن شکری که می خوریمجهان پر از چیزهای اسرار آبرخی سيناپسها طی تکامل و ممانتین یا آلزیکسا یا ابهاوکينگ پیش از مرگش رسالدژا وو یا اشنا پنداریتاثیر گیاه خواری بر رشد وکریستال هاروشی جدید در درمان نابینمسئول صیانت از عقیده کیسافزایش سرعت پیشرفت علوم سردرد و علتهای آناتوبان اطلاعات و پلِ بیناصول توسعه ی یک ذهن کاملچالش هوشیاری و اینکه چرا جاذبه و نقش آن در شکلگیریبعد از کرونا دلخوشی بیهومنابع انرژی از نفت و گاز وقتی تو از یاد گرفتن باز داروهای ام استاثیر درجه حرارت بر عملکگیاه بی عقل به سوی نور میراه انسان شدن، راه رفتن ومغز فکر میکند مرگ برای دیانفجار و توقف تکاملی نشاشکل پنجم مادهاختلال در شناسایی حروف و چرا مغزهای ما ارتقا یافت حقیقت غیر فیزیکیتلاشی برای درمان قطع نخامنبع هوشیاری کجاست قسمت واقعیت های متفاوتدر مانهای کمر دردپوشاندن خود از نورزمان پلانکمغز ایندگان چگونه استانسان خطرناکترین موجودشباهت کیهان و مغزارتباط متقابل با همه ی حیبیماری وسواسنشانه های گذشته در کیهان حس و ادراک قسمت 67تو پیچیده ترین تکنولوژی واکسن دیگر کرونا ساخته شدرمان های بیماری آلزایمرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپیشرفتی مستقل از ابزار هزیرک ترین مردممغزتان را در جوانی سیم کشای آنکه نامش درمان و یادشعقلانیت بدون تغییراز فرد ایستا و متعصب بگذرنقش ویتامین K در ترمیم استاثیر درجه حرارت بر عملکبیوگرافیهمراهی نوعی سردرد میگرنیحس و ادراک قسمت پنجاه و دتوهم فضای خالی یا توهم فضیک پیام منفرد نورون مغزی دریای خداموجود بی مغزی که می تواندآنچه حس می کنیم، نتیجه ی زبان شناسی نوین نیازمند ایجاد احساساتعادت کردن به نعمتاز تکنیکی تا مغز از مغز تنقش رژیم غذایی در رشد و اتبدیل سلولهای محافط به سبازخورد یا فیدبکفاصله ی همیشگی تصویر سازهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت شصت و دوتیوتیکسن داروی ضد جنونژنهای مشترک بین انسان و ودرگیری اعصاب به علت میتوما اکنون میدانیم فضا خالآیا هشیاری کوانتومی وجودسلولهای ایمنی القا کنندهابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنه جنگ و نه خونریزیتشخیص ژنتیکی آتروفی های بحثی درباره احساساتی غیرقلب را نشکنهوش مصنوعی از عروسک بازی خودآگاهی و هوشیاريتکامل زبان انسان از پیشیکندر در بیماریهای التهابذرات کوانتومی زیر اتمی قمجموعه های پر سلولی بدن مآیا جهش های ژنتیکی، ویروسیگار عامل افزایش مرگ ومابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنوروپلاستیسیتی چیستجنبه های موجی واقعیتبرخی مرزهای اخلاق و علوم لوتیراستامهوش احساسیدقیق ترین تصاویر از مغز اتاثیر ویتامین دی بر بیماکاهش التهاب ناشی از بیمارویای شفافمرکز هوشیاری، روح یا بدن آرامش(سکوت) stillness و تکاپوساخت شبکه عصبی مصنوعی با ابزار بقای موجود زنده از استفاده از مغز، وزن را کمچگونه انتظارات بر ادراک جهان دارای برنامهبرداشت مغز ما از گذر زمانمن کسی در ناکسی دریافتم هاوکينگ پیش از مرگش رسالدژاوو یا آشناپنداریتاثیر گیاه خواری بر رشد وکریستال زمان(قسمت اولروشی جدید در درمان سکته ممسئولیت جدیدمسئولیت در برابر محیط زیافسردگی و اضطراب در بیماسردرد تنشناتوسوکسیمایداصول سلامت کمرچالش هوشیاری و اینکه چرا جدایی خطای حسی استبعد از کرونا دلخوشی بیهومنابع انرژی از نفت و گاز ویتنام نوعی کرونا ویروس داروهای تغییر دهنده ی سیتاثیر درجه حرارت بر عملکگیاه خواری و گوشت خوار کدراه بی شکستمغز قلبانواع سکته های مغزیشگفت انگیز بودن کیهاناختلالات مخچهچرا ویروس کرونای دلتا واحقیقت غیر قابل شناختتلاشی تازه برای گشودن معمنبع هوشیاری کجاست قسمت واقعیت و مجازدر محل کار ارزش خودت را بپیموزایدزمان به چه دلیل ایجاد میشمغز ابزار بقای برتر مادیانسان عامل توقف رشد مغزشباهت زیاد بین سلول هاي عارتباط چاقی و کاهش قدرت ببیماری گیلن باره و بیمارنشانه های پروردگار در جهحس و ادراک قسمت چهلتو افق رویداد جهان هستیواکسن دیگری ضد کرونا از ددرمان های جدید میگرنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمپاسخ گیاهان در زمان خوردزیست، مرز افق رویداد هستمغزتان را در جوانی سیمکشایمپلانت مغزی کمک میکند علم و ادراک فقط مشاهده ی از نخستین همانند سازها تنقش ژنتیک در درمان اختلاتاثیر درجه حرارت بر عملکبیوگرافیهندسه ی پایه ایحس و ادراک قسمت پنجاه و ستوهم لیلیپوتی(ریزبینی)یک پیشنهاد خوب برای آسان درک فرد دیگر و رفتارهای اموجودات مقهور ژنها هستندآنها نمیخواهند دیگران رازبان، نشان دهنده ی سخنگو ایرادهای موجود در خلقت بعارضه جدید ویروس کرونا ساز تکینگی تا مغز و از مغز نقش زنجبیل در جلوگیری از تداوم مهم است نه سرعتبازسازي مغز و نخاع چالشی فاصله ی همیشگی تصویر سازهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت شصت و ششتکنولوژی جدید که سلول هاژنهای هوش ، کدامنددرختان اشعار زمینما از اینجا نخواهیم رفتآیا واکنش های یاد گرفته وسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تچه زیاد است بر من که در ایتشخیص آلزایمر سالها قبل بخش فراموش شده ی حافظهقیچی ژنتیکیهوش مصنوعی از عروسک تا کمخودآگاهی و هوشیاريتکامل ساختار رگهای مغزی کوچ از محیط نامناسبرفتار اجتماعی انسان، حاصمحل درک احساسات روحانیآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجسیاهچاله های فضایی منابعابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز نوروز یا روز پایانیجنسیت و تفاوت های بیناییبرخی نکات از گاید لاین پرلوزالمعده(پانکراس)مصنوعهوش احساسیدلایلی که نشان میدهد ما بتاثیر ویروس کرونا بر مغز کاهش حافظه هرچند فرایندیروان سالممرکز حافظه کجاستآزمون تجربی، راهی برای رساخت شبکه عصبی با الفبای ابزار بقای موجود زنده از استفاده از هوش مصنوعی در چگونه به سطح بالایی از هوجهان در حال نوسان و چرخشبررسي علل احتمالي تغيير منابع انرژي پاک سرچشمه حهدف یکسان، در مسیرهای متدگرگونی های نژادی و تغییتاثیر گیاه خواری بر رشد وکریستال زمان(قسمت دوم)ريتوکسيمب در درمان ام اسکریستال زمان(قسمت سوم)ریواستیگمینمستند جهان متصلاقلیت خلاقسردرد سکه ایاثر مضر مصرف طولانی مدت راضطراب و ترسچالش دیدگاه های سنتی در بجریان انرژی در سیستم های تفکر خلا ق در برابر توهم منابع بی نهایت انرژی در دویتامین E برای فعالیت صحداروهای ضد بیماری ام اس وتاثیر درجه حرارت بر عملکگیرنده باید سازگار با پیرابطه تشنج و اوتیسممغز ما کوچکتر از نیم نقطهانگشت ماشه ایشگفت زده و حیران باشاختلالات حرکتی در انسانبه هلال بنگرچرا پس از بیدار شدن از خوحقایق ممکن و غیر ممکنتلاشی جدید در درمان ام اسمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمواقعیت خلا و وجود و درک مدر چه مرحله ای از خواب ، رپیموزایدزمان شگفت انگیزمغز ابزار برتر بقاانسانیت در هم تنیده و متصشباهت زیاد بین سلول هاي عارتباط هوش ساختار مغز و ژبیماری آلزایمر، استیل کونظام مثبت زندگیحس و ادراک قسمت چهل و هفتتو انسانی و انسان، شایستواکسن سرطاندرمان های جدید در بیماری منبع هوشیاری کجاست؟(قسمپختگی پس از چهل سالگي به زاوسکا درمان گوشرنقش قهوه در سلامتیایمپلانت نخاعی میتواند دعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاز نخستین همانند سازها تنقش گرمایش آب و هوا در همتاثیر درجه حرارت بر عملکبیان ژن های اسکیزوفرنی دهندسه ی رایج کیهانحس و ادراک قسمت پنجاه و شتوهم چیستیک آلل ژنتیکی که از نئانددرک نیازمند شناخت خویش اموسیقی هنر مایع استآنان که در قله اند هرگز خزبان، وسیله شناسایی محیطاکسی توسین و تکامل پیش اعدم توقف تکامل در یک اندااز تکینگی تا مغز از مغز تنقش زبان در سلطه و قدرت اتداخل مرزها و صفات با بینبحتی علمی درباره تمایل بفرگشت و تکامل تصادفی محض هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک سی و هفتمتکنولوژی جدید که سلول هاژنهای حاکم بر انسان و انسدرد باسن و پا به دلیل کاهما اشیا را آنطور که هستندآیا یک، وجود داردسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تنه عدم مطلق بلکه عدم با قتصویربرداری فضاپیمای آمبخش های تنظیمی ژنومقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصهوش مصنوعی از عروسک تا کمخودروهای هیدروژنیتکامل شناخت انسان با کشفکوچک شدن مغز از نئاندرتارقیبی قدرتمند در برابر ممحل درک احساسات روحانی دآیا خداباوری محصول تکاملسیاهچاله ها، دارای پرتو ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز نوشیدن چای برای مغز مفید جنسیت و تفاوت های بیناییبرخی نرمش ها برای زانولیس دگرامفتامین یا ویاسهوش در طبیعتدنیای شگفت انگیز کوانتومتاثیر ژنها بر اختلالات خکاهش دوپامین عامل بیماریروبات های ریز در درمان بیمرکز حافظه کجاستآزمون ذهنی گربه ی شرودینساختن آیندهابزار بقای موجود زنده از استفاده از انرژی خلاچگونه باغبانی باعث کاهش جهان شگفت انگیزبررسی و اپروچ جدید بر بیممنابع انرژی از نفت و گاز هدف از تکامل مغزدانش قدرت استتاثیر گیاه خواری بر رشد و