دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

سفرنامه سفر به بم و جنوب شرق ایران چابهار قسمت اول

سفرنامه سفر به بم و جنوب شرق ایران، چابهار(قسمت اول):

ارگ تاریخی بم، با بیش از 2500 سال قدمت، نقش قابل توجهی در تاریخ و فرهنگ ایران زمین ایفا کرده است و بارها کشور را از گزند متجاوزان در امان نگه داشته است.
این بزرگترین بنای خشتی جهان این روزها سر از ویرانی های زمین لرزه سال 82 بم بلند کرده است و کوچه پس کوچه ها و حصارها و باروهایش پر شده است از مسافران.
ارگ بم یکی از عجایب معماری جهان

ارگ بم بر بلنداي صخره اي سترگ، درجنوب رودخانه پشت رود، جا دارد و شهر بم و ديوار شهربست قديم آن در جنوب ارگ و درفاصله ميان رودخانه پشت رود و رودخانه ديگري شكل گرفته است و امروزه بستر رود به خياباني ميان شهري تبدیل شده است.

ارگ بم عضوي از منظومه اي بزرگ از بناهاي تاريخي است كه آن را در ميان گرفته اند؛ شهر باستاني دارزين با قدمتي در حدود هزاره اول پيش از ميلاد در اراضي شمال غربي بم امروزي برپا بوده و هنوز كوشك هاي ميان محله هاي شهر و تنها روستای كوچكي در حوزه غربي آن آباد است؛ قلعه دختر در شمال رودخانه پشت رود و در جنوب آن بناي چارطاق و ساختمان كوشك و پير علمدار و همچنين در مشرق و نزديكي ارگ، بناي تاريخي مسجد حضرت رسول بر پيرامون فضاي ارگ برپا بوده اند. هرچند كه پيشينه اين بناها به طور دقیق سال يابي نشده است، قدمت آنها، از قرون اوليه دوران اسلامي تا دوره ايلخاني قابل تخمين به نظر مي رسد.

در متون تاريخي؛ پيدايش ارگ بم را به بهمن پسر اسفنديار نسبت داده اند و او را اردشيردرازدست از شاهان دوران هخامنشي قلمداد كرده اند. در سيماي برخي از برش هاي ارگ نيز لايه هاي ساختماني بيشماري نمايان است كه گوياي ساخت و سازهايي مكرر در ارگ و تأييدي بر درستي تخمين قدمت متون تاريخي است.

ارگ بم طي عمر طولاني خود، بارها مورد جنگ ها و محاصره هاي طولاني دشمن و تخريب و ويراني بوده و نشانه هاي شاخصي از ويراني هاي آن در دست است.

ارگ بم تا 150 سال قبل مسکونی بوده است.

ساكنان ارگ بم در حدود يكصد و پنجاه سال پيش، براي آخرين بار ارگ را ترك نموده ودرون باروي شارستان و در ميان باغ ها و نخلستان هاي بيرون از شهر سكني گزيدند. وسعت ارگ بم به بيست هكتار مي رسد. جز باروي شارستان كه درحوزه شمالي به باروي ارگ نزديك است و به فاصله اندكي از باروي ارگ جا دارد. در حوزه جنوبي چهار بارو بخش فراز كوه سنگي را احاطه كرده است كه به احتمال زياد راستاي هر بارو نشان دهنده گسترش حاكم نشين ارگ در دوره اي از تاريخ است.

ساختمان ارگ بم در شكل توسعه يافته اش از دو بخش مردم نشين و حاكم نشين تشكيل شده است. در فضاي شمالي بيرون ارگ، بناي گنبد بزرگ يخدان و در نزديكي آن ديواره رفيع يخ چاوون جا دارد.

بخش حاكم نشين، بر فراز قله صخره و در شمال ارگ جا دارد و متشكل از بناهايي است، همچون؛ برج اصلي، چهارفصل، خانه حاكم، چاه آب، حمام، خانه رئيس سرباز خانه(ساختمان معروف به آسياب بادي)، سرباز خانه ، دروازه (ساساني)و برج و باروي اين مجموعه را شامل مي شود. جز بناي آسياب بادي، ديگر بخش هاي حاكم نشين بر باروهايي سنگي با بلندي نزديك به هفت متر استوار شده كه در زير روكش كاهگلي پنهان مانده است.

چنين به نظر مي رسد كه در لايه هاي مانده در محدوده باروي سنگي به ويژه در سطوح زيرين آن كهنه ترين بخش حاكم نشين باشد. در بخش شرقي حاكم نشين دروازه مسدود شده اي است كه آن را كد كرم (خانه كرم) مي خواندند و

وجود اين پديده را سندي بر جا مانده از داستان هفتواد تلقي نموده اند.

فضاي مردم نشين يا عامه نشين با حصاري بلند در راستاي شرقي غربي از بخش حاكم نشين جداشده و دسترسي اين دو بخش به يكديگر از راه دروازه اي است كه از شمال بناي مير آخور به سرباز خانه حاكم نشين مي رسد. بخش مردم نشين را به دوره اي از گسترش ارگ نسبت داده اند، با اين حال اين دو بخش در ميان باروي حصيني با 38 برج بزرگ و كوچك جاي دارد كه يكپارچه به نظر ميرسد وتنها دروازه اين مجموعه در ميان باروي جنوبي مردم نشين جاسازي شده است.

فضاي مردم نشين شامل دروازه ورودي، بناي سردروازه، راسته بازار، مسجد جامع، بناي زورخانه (مقبره)، ساباط و خانه جهودا، ميدان تكيه، مسجد پيامبر، حمام، مدرسه (خانقاه)، اصطبل، بناي ميراخور و محله هاي مسكوني است.

در كاوش هاي سالهاي اخير در فضاي دروازه اسپيكان كه در باروي شارستان و در شمال غربي ارگ واقع است، تاسيسات آب رساني مخفي ارگ آشكار شد. آب دو رشته قنات در ساختمان پخشگاه همجوار با اين دروازه، چند بخش شده و بخشي از آن از طريق تنبوشه به ساختمان شترگلو واقع در خندق غربي مي رسيده و به ميان ارگ هدايت مي شده و در ساختمان حمام بخش غربي مردم نشين، ظاهر مي گرديده است.

امروز همة قسمتهاي اين ارگ، به صورت آثار باستاني نگهداري مي شود، و قسمتي از شمال آن بازسازي شده است. شهر قديمي ظاهراً تا 1253 مسكوني بوده، و پس از آن بتدريج از سكنه خالي شده است.

فردوسی نیز در شاهنامه از این بنا یاد می کند به نوشتة فردوسي، هفتواد پس از كشتن يكي از امراي محلي، بر سر كوهي نزديك كجاران دژي ساخت كه احتمالا نخستين پايه هاي قلعة بم بود، چون در آن نزديكي جز كوه سنگي كه امروزه ارگ بم بر روي آن است، كوهي ديده نمي شود.

فردوسي رويداد تاريخي لشكركشي اردشير را با افسانة شگفت انگيزي در هم آميخته است؛ براي مثال از دختر هفتواد اختر (بخت و اقبال)سخن گفته كه به پنبه ريسي مي پرداخته است.

او با پرورش كرمي در دوكدان و استفاده از فَره «اختر» (اقبال) كرم، توانسته بود طرازي فراوان بريسد كه سبب ثروتمند شدن هفتواد شده بود. بنابر مطالب شاهنامه قلمرو هفتواد- كه شاه آن منطقه شمرده مي شد- از درياي چين تا كرمان بود.

طبق مطالب كارنامة اردشير بابكان، هنگام لشكركشي اردشير به گذاران، هفتواد بر بومِ سِند و مكران و درياي پارس نيز فرمانروايي داشت. اردشير بي شك از راه سيرجان دارزين يا جيرفت دارزين به بم لشكر كشيده است. چون لشكر دوازده هزار نفري او نمي توانسته است از مسير بدون آب و چمنزار پيشروي كند، در شاهنامه بارها از واژة آبگير در مسير اين لشكركشي سخن به ميان آمده كه ظاهرا مقصود هليل رود يا رود لاله زار است.

ارگ بم در برگ برگ تاریخ ایران زمین نقش داشته است و امروز نیز نگینی درخشان است بر پیشانی استان پهناور و تاریخی کرمان.

داستان آقا محمدخان قاجار و لطفعلی خان در ارگ بم/ ببندید که دستان ایران را بستید

لطفعلی خان زمانی که از کرمان به سمت بم فرار کرد سه نفر همراه وی بودند، یکی از سه همراه لطفعلی خان، جهانگیرخان سیستانی پسر حاکم بم بود که امید بسیار و وعده یاری از طرف پدرش به او داده بود. جهانگیرخان در طوفان شن گم شد. دو روز بعد در سحرگاه وقتی لطفعلی خان به تنهایی دروازه ارگ بم را کوفت و به درون رفت، محمدحسین خان حاکم بم سراغ پسرش را از او گرفت و شنید که جهانگیرخان به دنبال او خواهد رسید.

لطفعلی خان خسته و پریشان در تالار ارگ سر به بالین گذاشت. با شیهه ناگهان غران اسبی که به اندازه شبدیز شهره ی تاریخ است، سراسیمه برخاست از پنجره رفیع به درون اصطبل جهید و به پشت اسب نشست تا بگریزد. ولي تمام بام های اطراف و درهای اصطبل پر از مردان ستیزه جو با شمشیر او را در محاصره داشتند.

حاکم به تصور دستگیری پسرش جهانگیرخان توسط آغامحمدخان، قصد گرفتاری لطفعلی خان و معاوضه او با پسرش داشت. لطفعلی درمانده، با اسب به بلندی سکوی میان اصطبل جهید. شمشیر بران نیاکان را برکشید و نبردی بی امان و کم نظیر را در تاریخ یک تنه با صدها مرد کینه جو آغاز کرد.

به روایتی مشکوک تا غروب در اطراف سکوی اصطبل از کشته پشته ساخت اما با آن دلاوری پرآوازه می توان جنگیدن او را تا صلات ظهر پذیرفت؛ تا وقتی که حاکم از فراز عمارت حکومتی فریاد برآورد و اسب او را نشان داد. غرّان یاور و شفیق دیرینه لطفعلی خان با آن خیزش های معروف و چرخش های جنگاورانه ناگهان بر روی پا فرود آمد. تیغی تیز، پی ستبر غران را درید و آن شمشیرزن بزرگ فروغلتید. دیگر توانی برای رزم بدون غرّان بر خود نمی دید. معصومانه و غریب دستانش را پیش آورد. این جمله معروف و به یادماندنی از اوست: - ببندید، که دستان ایران را بسته اید.

لطفعلی خان که به حاکم بم پناه برد باز دچار خیانت گردید. خان جوان زنددر روز چهارشنبه پنجم ربیع الثانی سال ۱۲۰۹ پس از روبرو شدن با حمله یاران حاکم بم و در حالی که تنها و بی یاور مانده بود به مبارزه ای دلیرانه برخاست و سرانجام هنگامی که بر اسبش نشست تا از مهلکه بگریزد دشمنان، بر پاهای اسب محبوب او با شمشیر زدند،حیوان به زانو افتاد ولی سوارش که از سرنوشتش آگاه نبود او را هی کرد، اسب روی پای بریدهاش ایستاد ولی از درد تاب نیاورد و به زمینافتاد.

دیدن صحنه قطع شدن پاهای اسب چنان در روحیه شاه جوان تأثیر سهمگینی گذاشت

شاه نشین ارگ بم انعکاس صدا

در قسمت حاکم در ارگ بم، منطقه ای به طول حدود 36 متر و عرض کمتر، بدون سقف وجود دارد که اگر در قسمت وسط آن در فاصله 36 متری با صدای آرام، سخنی بگوئیم فردی در انتهای دیگر تالار آن را می شنود و این یک شگفتی است که چگونه مردمان حدود سه هزار سال قبل در کشور ما با اصول خاص امواج صوتی آشنا بودند. و شگفتی وقتی بیشتر میشود که بدانیم این تالار بدون سقف است. پیشینیان ما بدون علم نبودند و تاریخ علوم و فرهنگ از زمان اروپای جدید شروع نشده است. دورانی که آن را به عنوان دوران سیاه تاریخ می دانیم دوران سیاه نیست. پیشینیان، وارث فرهنگ و علومی پیچیده بوده اند و امروز ما در سایه پیشرفت های علمی با برخی از آن علوم آشنایی داریم.

این شهر در سال 1382 در زلزله ای در هم کوبیده شد و دو سوم جمعیت شهر وفات یافتند ولی هنوز نخلستان ها و درختان کهنسال اوکالیپتوس آن پا برجاست و این دو درخت به عنوان مظاهر شهر به حساب می آید. بوی خوش برگ اوکالیپتوس و طعم خوش خرمای بم در میان ویرانه هایی- که هنوز از زلزله بم باقی مانده است- نشان از مقاومت شهری است که هنوز داغ زلزله آن، در دل تک تک افراد میانسال آن جای دارد.


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
سفر تجهیزات ناسا به مریخ به هلال بنگرنگاه از دور و نگاه از نزددریای خدابرخی توجهات در ببمار پارهوش مصنوعی از عروسک بازی شبیه سازی سیستم های کوانپل خواجو اصفهانمنابع بی نهایت انرژی در دتیوتیکسن داروی ضد جنونواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتری فلوپرازینآسانی موفقیتابتدا سخت ترین استحل مشکلاز بار خود بکاه تا پرواز نقش نگاه از پایین یا نگاهدولت یا گروهکسلولهای بنیادی مصنوعی دربوزون هیگز جهان را از متلناتوانی از درمان برخی ویدرگیری اعصاب به علت میتوفلج خواب چیستبزرگ شدن مغز محدود به دورهوش مصنوعی از عروسک تا کمصبر بسیار بایدپیوند سر آیا ممکن استمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل تکنولوژییک رژیم غذایی جدید، می توافزایش قدرت ادراکات و حستشنج و حرکات شبه تشنجی قاابزار بقا از نخستین همانحریص نباشاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش داروهاي مختلف معروف دگرگونی های نژادی و تغییسوپاپ ها یا ترانزیستورهابیماری الزایمرنرمش های مفید در سرگیجهکلمات بلند نه صدای بلندطوفان فقر و گرسنگی و بی سذهن چند جانبه نیازمند نگفتون های زیستیتفکر خلا ق در برابر توهم هوش در طبیعتپاسخ گیاهان در زمان خوردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتئوری تکامل امروز در درمامیوتروفیک لترال اسکلروتعویض دارو در تشنجابزار بقای موجود زنده از راه فراری نیستحس و ادراک قسمت چهل و دوماز تکینگی تا مغز از مغز تنقشه های مغزی جدید با جزیداروهای مصرفی در ام اسچرا در مغز انسان، فرورفتسیاره ابلهانبیوگرافیکنترل جاذبهعلم به ما کمک میکند تا مورموزی از نخستین تمدن بشرفرزندان زمان خودتلقین اطلاعات و حافظههوشیاری و افسردگیآلودگی هوا چالش قرن جدیدمنشاء کوانتومی هوشیاری اتاثیر کلام در آیات کلام بانگشت ماشه ایثبت و دستکار ی حافظهمرز جدید جستجو و اکتشاف، ابزارهای بقا از نخستین هرشته نوروایمونولوژی و نقحس و ادراک قسمت پنجاه و شاز تکامل تا مغز، از مغز تچندین ماده غذایی که ماننداروی جدید برای دیابتنظریه ی تکامل در درمان بیساخت شبکه عصبی مصنوعی با باور و کیهان شناسیکیهانِ هوشیارِ در حال یاعادت همیشه خوب نیسترویا حقی از طرف خداقیچی ژنتیکیتمدنی قدیمی در شمال خلیج هدف یکسان و مسیرهای مختلآینه در اینهمیگرن و پروتئین مرتبط با تاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان ها می توانند میدان جهان ما میتواند به اندازمشاهده آینده از روی مشاهاثرات مضر ماری جوانازنجیرها را ما باید پاره کحس و ادراک سی و هفتماساس انسان اندیشه و باور نوار مغز ترجمه رخدادهای در محل کار ارزش خودت را بهمه جا خیر بکارسرنوشتبحثي درباره هوش و تفاوتهکتاب گران و پرهزینه شد ولغم بی پایانروش مقابله مغز با محدودیقدرت ذهنتو کجای جهانیوقاحت و تمسخر دیگرانآیا واکنش های یاد گرفته وما به جهان های متفاوت خودتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین تصویر در تاریخ از سجهان پر از چیزهای جادویی مغز ما کوچکتر از نیم نقطهاختلالات عضلانی ژنتیکزیباترین چیز در افزایش سخودآگاهی و هوشیارياصل در هم تنیدگی و جهانی نوروز یا روز پایانیدرمان نگهدارنده ی اعتیادهندسه بنیادینسطح آگاهی، رخدادهای زندگبخش بزرگتر کیهان ناشناختکشتن عقیده ممکن نیستریتوکسیمابلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتولید مثل اولین ربات های ویروس های باستانی، مغز مآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجماشین دانشتاثیر رو ح و روان بر جسماین پیوند نه با مغز بلکه جوانان وطنمغز انسان برای شادمانی طارتباط پیوسته ی جهانزبان و بیان، در سایه پیشرخدا بخشنده است پس تو هم باعتماد بی موردچگونه هموساپينس بر زمین درمان جدید میگرن با انتی هوش مصنوعی الفاگوشکست حتمیبرای رشد، باید از مسیر خطگیرنده باید سازگار با پیمنابع انرژی از نفت و گاز توهم بی خداییواکسن کووید 19 چیزهایی که آب، زندگی است(قسمت پنجم)مدل هولوگرافیک تعمیم یافایرادهای موجود در خلقت بجستجوی متن و تصویر به صورمغز در تنهایی آسیب میبیندل به دریا بزناز مخالفت بشنودلایلی که نشان میدهد ما باز نخستین همانند سازها تسفر دشوار اکتشافبه کدامین گناه کشته شدندنگاه از درون قفس یا بیروندرک فرد دیگر و رفتارهای ابرخی توصیه ها برای واکسیهوش مصنوعی از عروسک بازی شبکه های مصنوعی مغز به درپلاسمای غالبمنابع جدید انرژیتیک و اختلال حرکتیوبینار اساتید نورولوژی دترک امروزآشنا پنداریابتدایی که در ذهن دانشمنحلقه های اسرارآمیزاز بحث های کنونی در ویروسنقش نظام غذایی در تکامل مدوچرخه در کاهش دردهای کمسلام تا روشناییبی نهایت در میان مرزهاناتوانی در شناسایی چهره درب بسته با غیر خود باز مفلج دوطرفه عصب 6 چشمبزرگ شدن تقریبا ناگهانی هوش مصنوعی از عروسک تا کمصد قدح، نفتاده بشکستپیوند سر، یکی از راه حلهامنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل جریان همیشگی خلقتیکی از علل محدودیت مغز امافزایش مرگ و میر سندرم کوتشنج عدم توازن بین نورون ابزار بقا از نخستین همانحرکات چشم، ترجمه کننده ی از تکینگی تا مغز از مغز تنقش درختان در تکاملدانش قدرت استسوپاپ ها یا ترانزیستورهابیماری ای شبیه آلزایمر و نرمش های موثر در کمردردکلوزاپین داروی ضد جنونطوفان زیباییذهن هوشیار در پس ماده ی مفروتنی معرفتیتفاوت مغز انسان و میمون ههوش عاطفی قسمت 11پختگی پس از چهل سالگي به منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتئوری تکامل در پیشگیری و امید نیکو داشته باش تا آنتعامل انسان و هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از راه نجاتحس و ادراک قسمت چهل و سوماز تکینگی تا مغز از مغز تنقشه با واقعیت متفاوت اسداروهای ام اسچرا ذرات بنیادی معمولاً سیب یکسان و دیدگاه های متبیوگرافیکندر در بیماریهای التهابعلم بدون توقفرمز و رازهای ارتباط غیر کفرضیه ای جدید توضیح میدهتلاش ها برای کشف منابع جدهوشیاری کوانتومیآلودگی هوا و ویروس کرونامهمان ناخواندهتاثیر کپسول نوروهرب بر نانگشت نگاری مغز نشان میدثبت امواج الکتریکی در عصمرزهای حقیقی یا مرزهای تابزارهای بقا ازنخستین همرشد مغز فرایندی پیچیده احس و ادراک قسمت بیست و چهاز تکامل تا مغز، از مغز تچندجهانیداروی جدید ضد میگرننظریه ی ریسمانساخت شبکه عصبی با الفبای باید از انسان ترسیدکیست هیداتید مغزعادت کن خوب حرف بزنیرویاها از مغز است یا ناخوقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتمرکز و مدیتیشنهدف یکسان، در مسیرهای متآیندهمیگرن سردردی ژنتیکی که بتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان یک کتابخانه استجهان مادی، تجلی فضا در ذهمشاهدات آمیخته با اشتباهاجزای پر سلولی بدن انسان زندگی فعال و مثبت روند آلحس و ادراک- قسمت پنجاه و استفاده از مغز، وزن را کمنوار مغز در فراموشی هادر چه مرحله ای از خواب ، رهمیشه چشمی مراقب و نگهباسریع دویدن مهم نیستبحثی جالب درباره محدودیتکتاب زیست شناسی باورغیرقابل دیدن کردن مادهروش های صرفه جویی در ایجاقدرت عشقتو کز محنت دیگران بی غمیوقت نهيب هاي غير علمي گذشآیا یک، وجود داردما با کمک مغز خود مختاريمتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دارو برای آتاکسی فجهان دارای برنامهمغز مانند تلفن استاختراع جدید اینترنت کوانزیر فشار کووید چه باید کرخودآگاهی و هوشیارياصل علت و تاثیرنورالژیدرمان نابینایان آیا ممکنهندسه در پایه ی همه ی واکسعی کن به حدی محدود نشویبخش دیگری در وجود انسان هگل خاردار، زیباستریسدیپلام تنها داروی تایلزوم سازگاری قانون مجازاتولید یا دریافت علمویرایش DNA جنین انسان، برآیا خداباوری محصول تکاملمبانی ذهنی سیاه و سفیدتاثیر روده بر مغزاین اندوه چیستجواب دانشمند سوال کننده مغز انسان رو به کوچک تر شارتباط انسانی، محدود به زبان و تکلم برخی بیماریهخدای رنگین کماناعتیاد و تلاش های درمانی چگونه هوشیاری خود را توسدرمان جدید کنترل مولتیپلهوش مصنوعی از عروسک های بشگفت نیست من عاشق تو باشمبرای زندگی سالم، یافتن تگالکانزوماب، دارویی جدیمنابع انرژی از نفت و گاز توهم تنهاییواکسن کرونا و گشودن پنجرتاریخ، اصیل نیست و ساخته آتاکسی فریدریشمدل های ریز مغز مینی برینایستادن در برابر آزادی بجستجوی هوشیاری در مغز مامغز را از روی امواج بشناسمغز زنان جوانتر از مغز مردنیا فریب و سرگرمیاز نخستین همانند سازها تسفرنامه سفر به بم و جنوب به امید روزهای بهترنگاه از درون مجموعه با نگدرک نیازمند شناخت خویش ابرخی درمان های Spinal Muscular Atهوش مصنوعی از عروسک بازی شبکیه های مصنوعیپمبرولیزوماب در بیماری چمناطق خاص زبان در مغزتیکاگرلور داروی ضد انعقاوجود قبل از ناظر هوشمندترکیب آمار و ژنتیکآشنا پنداریابتذال با شعار دینحمله ویروس کرونا به مغزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنقش نظریه تکامل در شناسادوچرخه سواری ورزشی سبک و سلاح و راهزنیبی هیچ می ایی و بی هیچ میرنادیدنی ها واقعی هستنددرختان چگونه بر تشکیل ابفن آوری های جدید علیه شنابزرگترین خطایی که مردم مهوش مصنوعی از عروسک تا کمصدای بم با فرکانس پایین، پیوندهای پیچیده با تغییرمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل داروینی هنوز در حایافته های نوین علوم پرده افزایش سرعت پیشرفت علوم تشویق خواندن به کودکانابزار بقا از نخستین همانحرکت چرخشی و دائمی کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تنقش ذهن و شناخت در حوادث دانش محدود به ابعاد چهارسوخت هیدروژنی پاکبیماری ای شبیه ام اس مولتنرمشهای مهم برای تقویت عکلید نزدیک و نگاه تو بر فطولانی ترین شبذهن و شیمی بدنفروتنی و غرورتفاوت ها و تمایزها کلید بهوش عاطفی قسمت نهمپدیده خاموش روشن در پارکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتئوری جدید، ویران کردن گامید نجاتتعامل انسان با هوش مصنوعابزار بقای موجود زنده از راه های جدید برای قضاوت رحس و ادراک قسمت نهماز تکینگی تا مغز از مغز تنقص های سیستمی ایمنیداروهای تغییر دهنده ی سیچراروياها را به یاد نمی آسیر آفرینش از روح تا مغز بیان ژن های اسکیزوفرنی دکندر علیه سرطانعلم در حال توسعهرمز گشایی از اتصالات مغزفساد اقتصادی سیتماتیک درتلاش های جدید در ALSهوشیاری سنتی یا هوشیاری آلودگی هوا و پارکینسونمهندسی ژنتیک در حال تلاش تاثیر کپسول نوروهرب بر تانتقال ماده و انرژیجلو رفتن یا عقبگردمزایای شکلات تلخ برای سلابزارهای بقای موجود زندهرشد مغز علت تمایل انسان بحس و ادراک قسمت بیست و یکاز تکامل تا مغز، از مغز تنه ناامیدی بلکه ارتقاداروی جدید ضد الزایمرنظریه تکامل در درمان بیمساختن آیندهبابا زود بیاکیست کلوئید بطن سومعادت کردن به نعمترویاهای پر رمز و حیرتی درقانون مندی نقشه ژنتیکی متمرکز بر هدفهدف از تکامل مغزآینده ی انسان در فراتر ازمیگرن شدید قابل درمان استاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان باشجهان مرئی و نامرئیمطالبه ی حق خوداجزایی ناشناخته در شکل گزندگی هوشمند در خارج از زحس و ادراک- قسمت بیست و پاستفاده از نظریه ی تکامل نوار مغز در تشخیص بیماری در ناامیدی بسی امید استهمیشه اطمینان تو بر خدا بسریعترین کامپیوتر موجودبحثی در مورد نقش ویتامين کتاب طبیعت در قالب هندسهغرور و علمروش هایی برای جلوگیری از قضاوت ممنوعتو پیچیده ترین تکنولوژی وقتی فهمیدی خطا کردی برگآیا کیهان می تواند یک شبیما بخشی از این جهان مرتبطتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین دروغجهان در حال نوسان و چرخشمغز مادران و کودکان در زمادامه بحث تکامل چشمزیرفون داروی ضد ام اسخودت را از اندیشه هایت حفاصل عدم قطعیت از کوانتوم نوسانات کوانتومی منبع مادرمان های اسرار آمیز در آهندسه زبانِ زمان استشلیک فراموشیبخشیدن دیگران یعنی آرامشگل درون گلدانریشه های مشترک همه ی موجولزوم سازگاری قانون مجازاتولید پاک و فراوان انرژیویشن پروآیا دلفین ها می تواند از مباحث مهم حس و ادراکتاثیر روزه داری بر سلامت این ایده که ذرات سیاهچالجواب سنگ اندازیمغز انسان رو به کوچکتر شدارتباط از بالا به پایین مزبان و شناخت حقیقت قسمت چاعتیاد را به دور بیندازچگونه واکسن کرونا را توزدرمان جدید ای ال اس، توفرهوش مصنوعی از عروسک های بشگفت انگیز بودن کیهانبرخی ملاحظات در تشنج های گام کوچک ولی تاثیرگذارمنابع انرژی از نفت و گاز توهم جداییواکسن کرونا از حقیقت تاتتازه های اسکیزوفرنی(جنوآتش منبع انرژیمدیون خود ناموجوداکنون را با همه ی نقص هایحفره در مغزحق انتخابمغزهای کوچک بی احساسدنیای شگفت انگیز کوانتوماز نخستین همانند سازها تسفرنامه سفر به بم و جنوب به بالا بر ستارگان نگاه کنگاه حقیقی نگاه به درون ادرک و احساسبرخی روش های تربیتی کودکهوش مصنوعی از عروسک بازی شباهت مغز و کیهانپنج اکتشاف شگفت آور در مومناطق خاصی از مغز در جستجتیروفیبان موثر در سکته ی وراپامیل در بارداریترکیب حیوان و انسانآشناپنداری چیستابداع دی ان ای بزرگترین دحمایت از طبیعتاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنقش هورمون های تیروئید ددوپامین قابل حل در آبسلسله مباحث هوش مصنوعیبی ذهن و بی روحنادانی در قرن بیست و یکم،درختان اشعار زمینفناوری هوش مصنوعی نحوه خبزرگترین درد از درون است هوش مصنوعی از عروسک تا کمصرع و درمان های آنپیوندی که فراتر از امکانمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تکامل داروینی هنوز در حایاد گرفتن مداومافسردگی و اضطراب در بیماتشخیص ژنتیکی آتروفی های ابزار بقا از نخستین همانحس متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش روی و منیزیم در سلامتدانش بی نهایتسودمندی موجودات ابزی بر بیماری اسپینال ماسکولار چرا ماشین باید نتایج را پکلام و زبان، گنجینه ای بسطی یکصد هزار سال اخیر هرچذهن تو همیشه به چیزی اعتقفرگشت و تکامل تصادفی محض تفاوت ها را به رسمیت بشناهوش عاطفی قسمت هفتمپروژه ی ژنوم انسانیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتا 20 سال آینده مغز شما به امید جدید بر آسیب نخاعیتعداد کلی ذهن ها در جهان ابزار بقای موجود زنده از راه های جدید برای قضاوت رحس و ادراک قسمت چهارماز تکینگی تا مغز از مغز تنقص در تشخیص هیجانات عامداروهای ضد بیماری ام اس وچراروياها را به یاد نمی آسیستم تخلیه ی مغز بینشی نبیان حقیقتکوچ از محیط نامناسبعلم راهی برای اندیشیدن ارمز پیشرفت تواضع است نه طفشار و قدرتتلاش های جدید در درمان فرهوش، ژنتیکی است یا محیطیآلزایمرمهندسی بدنتاثیر کپسول نوروهرب بر سانتظار گذر تندباد؟جلوتر را دیدنمسمومیت دانش آموزان بی گابزارهای بقای از نخستین رشد در سختی استحس و ادراک قسمت بیست و دواز تکامل تا مغز، از مغز تنه به اعدامداروی سل سپتنظریه تکامل در درمان بیمساختن آینده، بهترین روش باد و موجکپسول ژری لاکتعادت بد را ترک کنرویای شفافقانون گذاری و تکاملتمرکز بر امروزهدف از خلقت رسیدن به ابزاآینده ی علم و فیزیک در60 ثمیدان مغناطيسي زمین بشر تاثیر گیاهخواری بر رشد و انسان جدید از چه زمانی پاجهان مشارکتیمطالبی در مورد تشنجاحیای بینایی نسبی یک بیمزندگی و داراییحس و ادراک- قسمت شصت و چهاستفاده از هوش مصنوعی در نوار مغزی روشی مهم در تشخدر هم تنیدگی مرزها و بی مهمیشه به آنچه داری، خوشنسرگیجه از شایعترین اختلابحثی در مورد نقش کلسیم و کتاب، سفری به تاریخغربال در زندگیروش هایی ساده برای کاهش اقطار پیشرفتتو آرامش و صلحیوقتی پر از گل شدی خودت را آیا گذشته، امروز وآینده ما تحت کنترل ژنها هستیم یتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین سلول مصنوعیجهان در حال ایجاد و ارتقامغز چون ابزار هوش است دلیاداراوون تنها داروی تاییزیرک ترین مردمخودروهای هیدروژنیاصل، روان و نفس استنوشیدن چای برای مغز مفید درمان های بیماری آلزایمرهندسه، نمایشی از حقیقتشلیک فراموشیبخشش، عقلانی یا غیر عاقلگل زندگیریشه های مشترک حیاتلزوم عدم وابستگی به گوگل تولید اندام با چاپ سه بعدواقعیت فیزیکی، تابعی از آیا دلفین ها میتوانند بامبتکران خودشکوفاتاثیر رژیم گیاه خواری بر این ابتدای تناقض هاستجوسازی مدرنمغز ایندگان چگونه استارتباط بین هوش طبیعی و هوزبان و شناخت حقیقت قسمت ااعداد بینهایت در دنیای مچگونه آن شکری که می خوریمدرمان جدید سرطانهوش مصنوعی از عروسک بازی شگفت زده و حیران باشبرخی مرزهای اخلاق و علوم گامی در درمان بیماریهای منابع انرژی از نفت و گاز توهم جدایی و توهم علمواکسن کرونا ساخته شده توتازه های بیماری پارکینسوآثار باستانی تمدن های قدمدیریت اینترنت بر جنگاکوییفلکسحقیقت قربانی نزاع بین بی مغز، فقط گیرندهدنیایی پر از سیاهچاله از نخستین همانند سازها تسفرنامه سفر به بم و جنوب به بالاتر از ماده بیندیشنگاه دوبارهدرک کنیم ما همه یکی هستیمبرخی سلولهای عصبی در تلاهوش مصنوعی از عروسک بازی شباهت مغز با کیهان مادیپول و شادیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکنولوژی های جدید و حالتورزش هوازی مرتب خیلی به قترازودونآشتی بهتر استابزار هوش در حال ارتقا ازحوادث روزگار از جمله ویراز تکنیکی تا مغز از مغز تنقش هورمون زنانه استروژندورترین نقطه ی قابل مشاهسلطان جنگل یا صاحب ملکوتبی سوادی در قرن 21نازوکلسیندرد و درسفیلمی بسیار جالب از تغییبسیاری از مجرمان، خودشانهوش مصنوعی به کمک هوش طبیضایعه ی شبکه لومبوساکرالپیوستگی همه ی اجزای جهانمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتکامل داروینی هنوز در حایاد بگیر فراموش کنیافسردگی و ساختار مغزتشخیص آلزایمر سالها قبل ابزار بقا از نخستین همانحس چشایی و بویاییاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش روزه داری در سالم و جدانشمندان موفق به بازگردسی و سه پل اصفهانبیماری اضطراب عمومیچرا مردم با زندگی میجنگنکلام، در تحولی شگفت آور بطبیعت موجی جهانذهن خود را مشغول هماهنگیفراموش کارها باهوش تر هستفاوت های بین زن و مرد فقهوش عاطفی قسمت یازدهپروژه ی ژنوم انسانیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتا بحر یفعل ما یشاامید درمان کرونا با همانتعذیه ی ذهنابزار بقای موجود زنده از راه پیروزی در زندگی چیستحس و ادراک قسمت نوزدهماز تکینگی تا مغز از مغز تنقطه ی رسیدن به قلهداروی فامپیریدین یا نورلنزاع بین جهل و علم رو به پسیستم تعادلی بدنبیداری و خواب کدام بهتر اکوچک شدن مغز از نئاندرتاعلم ساختن برج های چرخانرمز بقای جهش ژنتیکیفضا و ذهن بازتلاش های جدید در درمان سرهیچ نقطه ای مرکزی تر از اآملودیپین داروی ضد فشار مهربانی، شرط موفقیتتاثیر کپسول نوروهرب بر ساندوه در دنیا استجمجمه انسان های اولیهمسمومیت دانش آموزان، قماابزارهای دفاعی و بقای موز گهواره تا گورحس و ادراک قسمت بیست و سواز تکامل تا مغز، از مغز تنه به اعدامداروی ضد چاقینظریه تکامل در درمان بیمساختار فراکتال وجود و ذهباد غرور و سر پر از نخوت وکامپیوتر سایبورگعادت دادن مغز بر تفکرروان سالمقانون جنگلتمساح حد واسط میان مغز کوهر چیز با هر چیز دیگر در تآینده با ترس جمع نمیشودمیدان های مغناطیسی قابل تاثیر انتخاب از طرف محیط انسان خطرناکترین موجودجهان معنامطالعه ای بیان میکند اهداحیای بینایی نسبی یک بیمزندگی بی دودحساسیت روانی متفاوتاستفاده از انرژی خلانوار مغز، ترجمه ی فعالیت در هم تنیدگی کوانتومیهمیشه داناتر از ما وجود دسرگردانیبحثی در مورد حقیقت فضا و کتابخانهمقالاتروش جدید تولید برقلمس کوانتومیتو افق رویداد جهان هستیوقتی تو از یاد گرفتن باز آیا پیدایش مغز از روی تصامانند آب باشتاثیر درجه حرارت بر عملکاوکرلیزوماب داروی جدید شجهان ریز و درشتمغز چگونه صداها را فیلتر ادب برخورد با دیگرانزیست شناسی کل در جزء فراکخورشید مصنوعیاصلاح خطا با رفتن بر مسیرنوعی سکته مغزی ، وحشتناک درمان های جدید میگرنهنر فراموشیشنا در ابهای گرم جنوب نیابدون پیر فلکگلوله ی ساچمه ایرژیم های غذایی و نقش مهم مقاومت به عوارض فشار خون تولید سلولهای جنسی از سلواقعیت چند سویهآیا دست مصنوعی به زودی قامجموعه های پر سلولی بدن متاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه به خاطرخودت زندگی جامعه ی آسمانیمغز ابزار بقای برتر مادیخدایی که ساخته ی ذهن بشر ارتباط شگفت مغز انسان و فزبان و شناخت حقیقت قسمت دبقا با سازگارترین فرد اسچگونه انتظارات بر ادراک درمان جدید سرطانهوش مصنوعی از عروسک بازی شگفتی های نقشه ی ژنتیکیبرخی نکات از گاید لاین پرگامی در درمان بیماریهای منابع انرژی از نفت و گاز توهم جسمواکسن آلزایمرتازه های درمان ام اسآرامش و دانشمداخله ی زیانبار انساناکسی توسین و تکامل پیش امدارک ژنتیکی چگونه انساناکسکاربازپین در درمان تشحقیقت آنطور نیست که به نظمغزتان را در جوانی سیم کشدنیا، هیچ استاز نشانه ها و آثار درک شدسفرنامه سفر به بم و جنوب به جای محکوم کردن دیگران نگاهی بر قدرت بینایی درادرک احساسات و تفکرات دیگبرخی سيناپسها طی تکامل و هوش مصنوعی از عروسک بازی شباهت کیهان و مغزپول و عقیدهمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکنولوژی و پیشرفتورزش هوازی ، بهترین تمریترازودونآغاز فرایند دانستنابزار بقا از نخستین همانحکمت الهی در پس همه چیزاز تکینگی تا مغز و از مغز نقش ویتامین K در ترمیم اسديدن با چشم بسته در خواب سم زنبور ، کلیدی برای واربی شرمینباید صبر کرد آتش را بعد ژن همه چیز نیستدرد باسن و پا به دلیل کاهفیروز نادریبسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی به شناسایی کاضایعه ی عروقی مخچهپیام های ناشناخته بر مغز منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل داروینی هنوز در حایادگیری مهارت های جدید داقلیت خلاقتشخیص ایدزابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک (قسمت اول )از تکینگی تا مغز از مغز تنقش رژیم غذایی بر رشد و ادانشمندان نورون مصنوعی سسیلی محکم محیط زیست بر انبیماری بیش فعالیچرا مغز انسان سه هزار سالکلرال هیدرات برای خوابانطبیعت بر اساس هماهنگیذهن سالمفراموشی همیشه هم بد نیستتفاوت های تکاملی در مغز وهوش عاطفی قسمت پنجمپروانه ی آسمانیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاول کف پا و حقیقتامیدوار باش حتی اگر همه چتغییرابزار بقای موجود زنده از راه انسان شدن، راه رفتن وحس و ادراک قسمت هفتماز تکینگی تا مغز از مغز تنقطه ای بود و دگر هیچ نبوداروی لیراگلوتیدنزاع بین علم و نادانی رو سیستم دفاعی بدن علیه مغز بیست تمرین ساده برای جلوکوچکی قلبعلایم کمبود ویتامین E را رمز جهانفضای قلب منبع نبوغ استتلاش های جدید شرکت نورالهیچ چیز همیشگی نیستآموزش نوین زبانموفقیت هوش مصنوعی در امتتاثیر کتامین در درمان پااندوه دردی را دوا نمیکندجنین مصنوعیمسیر دشوار تکامل و ارتقاابعاد و نیازهای تکاملیزمین در برابر عظمت کیهانحس و ادراک قسمت بیستماز تکامل تا مغز، از مغز تنه جنگ و نه خونریزیداروی ضد چاقینعناعساختار شبکه های مغزی ثاببار مغز بر دو استخوانکاهش مرگ و میر ناشی از ابعارضه جدید ویروس کرونا سروبات ها قول میدهندقانون جنگلتنفس هوازی و میتوکندریهر جا که جات میشه، جات نیآیا فراموشی حتمی استمیدان های کوانتومی خلاتاثیر احتمالی عصاره تغلیانسان عامل توقف رشد مغزجهان هوشمندمعماری، هندسه ی قابل مشااحساس گذر سریعتر زمانزندگی در جمع مواردی را برخفاش با شیوع همه گیری جدیاستفاده از سلول های بنیانوار عصب و عضلهدر هم تنیدگی کوانتومی و پهمیشه راهی هستسربازان ما محققا غلبه می بحثی در مورد عملکرد لوب فکجای مغز مسئول پردازش تجتاثیر ویتامین دی بر بیماروش صحبت کردن در حال تکاملوب فرونتال یا پیشانی مغتو انسانی و انسان، شایستوقتی ریشه ها عمیقند از چیآیا آگاهی پس از مرگ از بیماه رجبتاثیر درجه حرارت بر عملکايندگان چگونه خواهند دیدجهان شگفت انگیزمغز ناتوان از توجیه پیداادراک ما درک ارتعاشی است زیست شناسی باور حقیقت یا خوش قلبی و مهربانیاصول انجام برخی نرمش ها دنیکولا تسلادرمان های جدید در بیماری هنر حفظ گرهشناخت و معرفت، و نقش آن دبدون بار گذشتهگلوئونمقایسه رقابت و همکاریتولترودینواقعیت چیستآیا رژیم غذایی گیاهی سلامجرم، گاهی قربانی استتاثیر رژیم گیاه خواری بر اینکه خانواده ات سالم باجاودانگی مصنوعیمغز ابزار برتر بقاخدایا جز تو که را دارمارتباط شگفت انگیز مغز انزبان و شناخت حقیقت قسمت سبقا در ازای بیماریچگونه به سطح بالایی از هودرمان دارویی سرطان رحم بهوش مصنوعی از عروسک بازی شگفتی های زنبور عسلبرخی نرمش ها برای زانوگاهی لازم است برای فهم و منابع انرژی از نفت و گاز توهمات و شناخت حقیقتواکسن ایرانی کرونا تولیدتبدیل پلاستیک به کربن و سآرامش و سکونمروری بر تشنج و درمان هایاگر فقط مردم میفهمیدند کحقیقت افرادمغزتان را در جوانی سیمکشدندان ها را مسواک بزنید تاز نظر علم اعصاب یا نرووسسفری به آغاز کیهانبه خوبی های دیگران فکرکننگاهی بر توانایی اجزاي بدرک تصویر و زبان های مخلتبرداشت مغز ما از گذر زمانهوش مصنوعی از عروسک بازی شباهت زیاد بین سلول هاي عپوست ساعتی مستقل از مغز دمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکنولوژی جدید که سلول هاورزش و میگرنتراشه ها روی مغزابزار بقا از نخستین همانحافظه میتواند بزرگترین داز تکینگی تا مغز از مغز تنقش ژنتیک در درمان اختلادی متیل فومارات(زادیوا)(سماگلوتید داروی کاهش دهنبی عدالتی در توزیع واکسن نبرو و انرژی مداومژن هوش و ساختارهای حیاتی دردهای سال گذشته فراموش فیزیک مولکولها و ذرات در بسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی تعاملیضایعات در عصب زیر زبانیپیدایش زبانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل زبانیادگیری هوش مصنوعی، عمیقاقیانوس نادانیتصویر خورشید یا خود خورشابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک (قسمت دوم )از تکینگی تا مغز از مغز تنقش رژیم غذایی در رشد و ادانشمندان یک فرضیه رادیکسینوریپا داروی ترکیبی ضدبیماری تی تی پیچرا مغزهای ما ارتقا یافت کم کردن کالری روشی سودمنطعمه ی شبکه های ارتباط اجذهت را روی چیزهای مفید متفراموشی و مسیر روحانیتفاوت های زبانی سرمنشا تهوش عاطفی قسمت اولپرواز از نیویورک تا لوس آمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتابوهای ذهنیامیدواریتغییر الگوی رشد مغزی با زابزار بقای موجود زنده از راه بی شکستحس و ادراک قسمت هفدهماز تکینگی تا مغز- از مغز نقطه بی بازگشتداروی تشنجی درباردارینزاع بین علم و جهل رو به پسکوت و نیستیبیش از نیمی از موارد انتقکوچکترین چیز یک معجزه اسعلایم کمبود ویتامین E را رمز جهان خاصیت فراکتالقفس ذهنتلاش هایی در بیماران قطع هیچ چیز، چقدر حقیقی استآمارهای ارائه شده در سطح موفقیت در تفکر استتاثیر گیاه خواری بر رشد واندوهگین نباش اگر درب یا جنگ هفتاد و دو ملت همه را مسئول صیانت از عقیده کیسابعاد اضافه ی کیهانزمین زیر خلیج فارس تمدنی حس و ادراک قسمت دهماز تکامل تا مغز، از مغز تچه زیاد است بر من که در ایداروی ضد تشنج با قابليت تهفت چیز که عملکرد مغز تو سادیسم یا لذت از آزار دادبار بزرگ ایستادن بر دو پاکاهش التهاب ناشی از بیماعدم توقف تکامل در یک انداروبات های ریز در درمان بیقانونمندی و محدودیت عالمتنفس هوازی و میتوکندریهر حرکت خمیده می شود و هر آیا ممکن است موش کور بی ممیدان بنیادین اطلاعاتتاثیر ترکیبات استاتین (سانسانیت در هم تنیده و متصجهان هوشیارمعنی روزهاحساسات کاذبزندگی در سیاهچالهخلا، حقیقی نیستاستفاده از سلول های بنیانوار عصب و عضلهدر هم تنیدگی کوانتومی و دهمیشه عسل با موم بخوریمسردرد میگرنبحثی درباره هوش و تفاوتهکرونا چه بر سر مغز می آورصفحه اصلیروشهای نو در درمان دیسک بلوتیراستامتو با همه چیز در پیوندیویتنام نوعی کرونا ویروس آیا امکان بازسازی اندامهماپروتیلینتاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یجهانی که نه با یک رخداد و مغز و قلب در جنین موش مصنادغام میان گونه های مختلزیست، مرز افق رویداد هستخوش خیالی و خوش بینیاصول توسعه ی یک ذهن کاملنیاز به آموزش مجازی دیجیدرمان های جدید سرطانهنر رها شدن از وابستگیشناخت حقیقت یا آرزوهای گبدون زمان، ماده ای وجود نگمان میکنی جرمی کوچکی در مقابله ی منطقی با اعتراضتومورها و التهاب مغزی عاواقعیت چیستآیا رژیم غذایی گیاهی سلامحل درک احساسات روحانیتاثیر رژیم گیاهخواری بر اینترنت بدون فیلتر ماهواجایی برای یاد گرفتن باقی مغز از بسیاری حقایق می گرخسته نباشی باباارتباط شگفت انگیز مغز انزبان جانسوزبقای حقیقی در دور ماندن اچگونه باغبانی باعث کاهش درمان زخم دیابتی با تکنوهوش مصنوعی از عروسک بازی شانس یا نتیجه ی تلاشبرخی نرمش های گردنگاهی مغز بزرگ چالش استمنابع انرژی از نفت و گاز توکل بر خداواکسن اسپایکوژنتبدیل تراکت صوتی مصنوعی آرامش(سکوت) stillness و تکاپوتبدیل سلولهای محافط به سآزمون تجربی، راهی برای رمرکز هوشیاری، روح یا بدن اگر میدانی مصیبت بزرگتر حقیقت اشیامغط یک گیرنده استده روش موفقیتاز نظر علم اعصاب اراده آزسقوط درون جاذبه ای خاص، چبه خودت مغرور نشونگاهت را بلند کندرک حقیقت نردبان و مسیری بررسي علل احتمالي تغيير هوش مصنوعی از عروسک بازی شباهت زیاد بین سلول هاي عپوشاندن خود از نورمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکنولوژی جدید که سلول هاورزش بهترین درمان بیش فعتراشه ی هوش مصنوعی در مغزابزار بقا از نخستین همانحافظه های کاذباز تکینگی تا مغز از مغز تنقش گرمایش آب و هوا در همدین اجباریسندرم کووید طولانیبیمار 101 ساله، مبتلا به سچت جی پی تیژن یا نقشه توسعه مغز و نقدردی که سالهاست درمان نشفیزیک هوشیاریبشکه ای که ته نداره پر نمهوش مصنوعی در کامپیوترهاضرورت زدودن افکارپیر شدن حتمی نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل زبانیادگرفتن، آغاز حرکت است الکترومغناطیس شنوایی و هتصویر در هم تنیدگی کوانتابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت 67از تکینگی تا مغز از مغز تنقش زنجبیل در جلوگیری از دانشمندان ژنی از مغز انسسیگار عامل افزایش مرگ ومبیماری دویکچرا ویروس کرونای دلتا واکمالگرایی دشمن پیشرفتظهور امواج مغزی در مغز مصذخیره ی شگفت انگیز اطلاعفراموشی آرمانتفاوت ایستایی و تکاپوهوش عاطفی قسمت دهمپروتئین های ساده ی ابتدامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر فکر بر سلامتامیدواری و مغزتغییر دیگران یا تغییر خومرگ و میر پنهانابزار بقای موجود زنده از رابطه تشنج و اوتیسمحس و ادراک قسمت هجدهماز تکینگی تا مغز- از مغز نمیتوان با بیرون انداختنداروی جدید ALSنسبیت عام از زبان دکتر برسکوت، پر از صدابیشتر کمردردها نیازی به کووید نوزده و خطر بیماری علائم عصبی آلزایمر، با ارنگ کردن، حقیقت نیستقفس را بشکنتلاشی برای درمان قطع نخاهیچ وقت خودت را محدود به آن چیزی که ما جریان زمان مولکول ضد پیریتاثیر گیاه خواری بر رشد واندام حسی، درک از بخش هایجنگ و تصور از جنگمسئولیت جدیدابعاد بالاترزمان چیستحس و ادراک قسمت دوازدهماز تکامل تا مغز، از مغز تنه عدم مطلق بلکه عدم با قداروی ضد تشنج با قابليت تهفت سین یادگاری از میراث سازگاری با محیط بین اجزابار سنین ابزار هوشمندی اکاهش حافظه هرچند فرایندیعدم درکروبات کیانقارچ بی مغز در خدمت موجودتنفس بدون اکسیژنهرچیز با یک تاب تبدیل به آیا ما کالا هستیممیدازولام در درمان تشنج تاثیر تغذیه بر سلامت رواانسانیت در برابر دیگرانجهان های بسیار دیگرمعادله ها فقط بخش خسته کناخلاق و علوم اعصابزندگی زمینی امروز بیش از خلا، خالی نیستاستفاده از سلول های بنیانوار عصب و عضلهدر هر سوراخی سر نکنهمیشه، آنطور نیست که هستسردرد میگرن در کودکانبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال هاسوالات پزشکیروشهای شناسایی قدرت شنوالوزالمعده(پانکراس)مصنوعتو با باورهایت کنترل میشویتامین E برای فعالیت صحآیا انسان با مغز بزرگش اخماجرای جهل مقدستاثیر درجه حرارت بر عملکايا اراده آزاد توهم است یجهانی که از یک منبع، تغذیمغز و اخلاقادغام دو حیطه علوم مغز و زاویه نگاه ها یکسان نیستخوشبختی چیستاصول سلامت کمرچیز جدید را بپذیردرمان های رایج ام اسهنر، پر کردن است نه فحش دشناخت درون، شناخت بیرون؛برنامه و ساختار پیچیده مگنجینه ای به نام ویتامین مقابله با کرونا با علم استومورهای نخاعیواقعیت های متفاوتآیا راهی برای رفع کم آبی محل درک احساسات روحانی دتاثیر رژِیم غذایی بر میگایندرالجایی خالی نیستمغز به تنهایی برای فرهنگ خطا در محاسبات چیزی کاملارتباط غیرکلامی بین انسازبان ریشه هایی شناختی اسبلندی در ذهن ما درک بلندیچگونه تکامل مغزهای کنونیدرمان سرگیجه بدون نیاز بهوش مصنوعی از عروسک بازی شانس یا تلاشبرخی یونها و مولکول های مگاهی جهت را عوض کنمنابع انرژی از نفت و گاز توپیراماتواکسن اسپایکوژن ضد کروناتبر را بردارآزمون ذهنی گربه ی شرودینمرکز حافظه کجاستاگر نیروی مغناطیس نباشد حقیقت تنها چیزی است که شانفرت، اسیب به خود استدهن، بزرگترین سرمایهاز نظر علم اعصاب اراده آزسلول های مغزی عامل پارکیبه دنبال رستگاری باشچالش هوشیاری و اینکه چرا درک دیگرانبررسی مغز با امواج مادون هوش مصنوعی از عروسک بازی شجاعت و ترسپیموزایدمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکینگیورزش در کمر دردآغاز فصل سرما و دوباره تکتراشه ی بیولوژِیکابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تنقش پیش زمینه ها و اراده دین، اجباری نیستسندرم گیلن باره به دنبال بیمار مرکز تنفس سلولیچت جی پی تیژن ضد آلزایمردرس گرفتن از شکست هافیزیک و هوشیاریبشریت از یک پدر و مادر نیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحضرب المثل یونانیپیشینیان انسان از هفت میمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل زبان انسان از پیشییادآوری خواب و رویاالکتروتاکسی(گرایش و حرکتصویر زیبا از سلولابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت 74از تکینگی تا مغز از مغز تنقش زبان در سلطه و قدرت ادانشمندان پاسخ کوانتومی سیاهچاله هابیماری دیستروفی میوتونیکمردردظرف باید پر شود چه با چرک ذره ی معین یا ابری از الکفرایند پیچیده ی خونرسانیتفاوت ارباب و رهبر حقیقیهوش عاطفی قسمت دومپروتز چشممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر مشاهده بر واقعیت بامیدی به این سوی قبر نیستتغییر دادن ژنها آیا روزی مرگ و میر بسیار بالای ناشابزار بقای موجود زنده از رادیوی مغز و تنظیم فرکانحس و ادراک قسمت هشتماز تکینگی تا مغز- از مغزتنمیتوان بر سیاه سیاه نوشداروی جدید s3 در درمان ام چسبیدن به خود، مانع بزرگ سکته مغزیبا هوش مصنوعی خودکار روبکودک هشت ساله لازم است آدعلت خواب آلودگی بعد از خورنگین کمانقله سقوطتلاشی تازه برای گشودن معهیچ کاری نکردن به معنی چیآنچه ناشناخته است باید شمولتیپل اسکلروز در زنان تاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی بی پایان در درون هرجنگ داده هامسئولیت در برابر محیط زیاتفاق و تصادفزمان و مکان، ابعاد کیهان حس و ادراک قسمت سوماز خود رها شونهایت معرفت و شناخت درک عداروی ضد تشنج توپیراماتهم نوع خواری در میان پیشیستم با شعار قانون بدترین بارداری بدون رحمکاهش دوپامین عامل بیماریعدالت برای من یا برای همهروح در جهانی دیگر استقبل از آغازتنها مانع در زندگی موارد هز ذره، یک دنیاستآیا ما تنها موجودات زنده مکان زمان یا حافظه زمانتاثیر حرکات چشم بر امواج انسان، گونه ای پر از تضادجهان هایی در جهان دیگرمعجزه های هر روزهاخلاق پایه تکامل و فرهنگزندگی زودگذرخلاصه ای از مطالب همایش ماستفاده از سلول های بنیانوار عصب و عضله تعیین محلدر والنتاین کتاب بدید همهمکاری یا رقابتسردرد میگرنی در کودکانبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت اولپیامهای کاربرانروشی برای بهبود هوش عاطفلیروپریم داروی ترکیبی ضدتو باید نیکان را به دست بویتامین E در چه مواد غذایآیا احتمال دارد رویا از آماجرای عجیب گالیلهتاثیر درجه حرارت بر عملکای نعمت من در زندگیمجهانی در ذهنمغز و اخلاقارتقا و تکامل سنت آفرینش زاوسکا درمان گوشرخوشبختی دور از رنج های ماضطراب و ترسچیزی منتظر شناخته شدندرمان های علامتی در ام اسهوموارکتوس ها ممکن است دشناسایی تاریخچه ی تکاملیبرنامه ی مسلط ژنها در اختگوهر با نظر دیگران سنگ نمملاحظه های اخلاقی دربارهتومورهای ستون فقراتواقعیت و مجازآیاما مقهور قوانین فیزیکمحدودیت چقدر موثر استتاثیر سلامت دستگاه گوارشایا کوچک شدن مغزانسان الجاذبهمغز بیش از آنچه تصور میشوخطا در محاسبات چیزی کاملارتروز یا خوردگی و التهازبان شناسی مدرن در سطح سلبلوغ چیستچگونه جمعیت های بزرگ شکل درمان سرگیجه بدون نیاز بهوش مصنوعی از عروسک بازی شاهکار قرنبرخی اثرات مضر ویتامین دگذر زمان کاملا وابسته به منابع انرژی از نفت و گاز توانایی مغز و دیگر اجزای واکسن دیگر کرونا ساخته شمنابع انرژی از نفت و گاز توازن مهمتر از فعالیت زیواکسن دیگری ضد کرونا از دتحریک عمقی مغزآزمون ذهنی گربه شرودینگرمرکز حافظه کجاستاگر نعمت فراموشی نبود بسحقیقت خواب و رویانقاشی هایی با بوی گذشته یدو ویژگی انتزاع و قدرت تجسلول های بنیادیبه زودی شبکه مغزی به جای چالش هوشیاری و اینکه چرا درک درست از خود و هوشیاریبررسی و اپروچ جدید بر بیمهوش مصنوعی از عروسک بازی شرکت نورالینک ویدیویی ازپیموزایدمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل فردی یا اجتماعیوزن حقیقی معرفت و شناختآغاز مبهم آفرینشتربیت کودکان وظیفه ای مهابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاست از تکینگی تا مغز از مغز تنقش آتش در رسیدن انسان بهدیوار همه اش توهم بودسندرم پیریفورمیسبیماری لبر و نابینایی آننتایج نادانی و جهلژنها نقشه ایجاد ابزار هودست و پا زدن در سایه؟فیزیک آگاهیبعد پنجمهوش مصنوعی در خدمت خلق وحضررهای مصرف شکر و قند بر پیشرفت های جدید علوم اعصمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل ساختار رگهای مغزی یاری خدا نزدیک استالکترودهای کاشتنیتصویر زیبای اصفهانابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت 75از تکینگی تا مغز از مغز تنقش زبان در سلطه و قدرت ادانشمندان اولین سلول مصنسیاهچاله های فضایی منابعبیماری سلیاککمردرد ناشی از تنگی کاناعقل مجادله گرذرات کوانتومی زیر اتمی قفرایند تکامل و دشواری هاتفاوتهای جنسیتی راهی براهوش عاطفی قسمت سومپروتز عصبی برای تکلممنبع هوشیاری در کجاست؟ قتاثیر نگاه ناظر هوشیار بامیدی تازه در درمان سرطاتغییر زودتر اتصالات مغزیمرگ و سوال از قاتلابزار بقای موجود زنده از راز تغییرحس و ادراک قسمت هشتاد و ناز تکینگی تا مغز، از مغز نمای موفقیتداروی جدید لنفوم و لوکمینسبت ها در کیهانسال سیزده ماههبا هر چیزی که نفس می کشد مکودک ایرانی که هوش او از عماد الدین نسیمی قربانی رهبر حقیقیقلب های سادهتلاشی جدید در درمان ام اسهیچ کس مانند تو نگاه نمیکآنچه واقعیت تصور میکنیم مواد کوانتومی جدید، ممکنتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریکجنبه های موجی واقعیتمستند جهان متصلاتوبان اطلاعات و پلِ بینزمان و گذر آن سریع استحس و ادراک قسمت سی و هشتماز درخواست ها جدا شونهایت در بی نهایتداروی ضد جنون در درمان تیهمه چیز موج استستم، بی پاسخ نیستبازگشایی مجدد مطب دکتر سکاهش سن بیولوژیکی، تنها عسل طبیعی موثر در کنترل بروح رهاییقبل از انفجار بزرگتنها در برابر جهانهزینه ای که برای اندیشیدآیا مغز تا بزرگسالی توسعمکانیک کوانتومی بی معنی تاثیر دوپامین و سروتونینانعطاف پذیری مکانیسمی علجهان یکپارچهمعجزه ی چشماختلاف خانوادگی را حل کنزندگی سلول در بدن، جدای اخلاصه ای از درمان های جدیاستیفن هاوکینگ در مورد هنوبت کودکاندر یک فراکتال هر نقطه مرکهمانند سازی در انسانسردرد و علتهای آنبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت دوم)سایتهای دیگرروشی جدید در درمان قطع نخلیس دگرامفتامین یا ویاستو تغییر و تحولیویتامین کاآیا احتمال دارد رویا از آماده ی تاریکتاثیر درجه حرارت بر عملکای همه ی وجود منجهان، تصادفی نیستمغز و سیر تکامل ان دلیلی ارتقا یا بازگشت به قبل اززبان فرایند تکاملی برای خانه ی تاریکاطلاع رسانی اینترنتیچیزی خارج از مغزهای ما نیدرمان ژنتیکی برای نوآوریهورمون شیرساز یا پرولاکتشناسایی سلول های ایمنی ابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱گویید نوزده و ایمنی ساکتملاحظات بیهوشی قبل از جرتوهم فضای خالیواقعیت و انعکاسآگاهی فراتر از آگاهیمحدودیت های حافظه و حافظتاثیر عصاره تغلیظ شده گیایا این جمله درست است کسیجاذبه و نقش آن در شکلگیریمغز برای فراموشی بیشتر کخطای ادراک کارماارزش های وارونهزبان شناسی نوین نیازمند بلعیدن ستاره توسط سیاهچاچگونه جمعیت های بزرگ شکل درمان سرگیجه بدون داروهوش مصنوعی از عروسک بازی شاهکار شش گوشبرخی اختلالات عصبی مثانهگذشته را دفن کنمنابع انرژی از نفت و گاز توسعه هوش مصنوعی قادر اسواکسن سرطانتحریک عمقی مغز در آلزایمآزادی عقیده، آرمانی که تمرکز خنده در کجای مغز استاگر نعمت فراموشی نبود بسحقیقت در علم، هرگز نهایی چقدر به چشم اعتماد کنیمدو بیماری روانی خود بزرگ سلول های بنیادی منابع و ابه زیر پای خود نگاه نکن بچالش هوشیاری و اینکه چرا درک عمیق در حیواناتبررسی ژنها در تشخیص بیماهوش مصنوعی از عروسک بازی شربت ضد خلطپیچیدگی های مغزمگسمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل مادی تا ابزار هوشموزوز گوشإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَترجمه ای ابتدایی از اسراابزار بقا از نخستین همانحافظه و اطلاعات در کجاستاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش انتخاب از طرف محیط، ندیوار، از ابتدا توهم بودسندرم پیریفورمیسبیماری های میتوکندرینجات در راستگوییژنها ، مغز و ارادهدست کردن در گوشفیزیکدانان ماشینی برای تبعد از کروناهوش مصنوعی درمانگر کامپیضررهای شکر بر سلامت مغزپیشرفت در عقل است یا ظواهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل شناخت انسان با کشفژن همه چیز نیستالگو نداشتیمتصویربرداری فضاپیمای آمابزار بقا از نخستین همانحس و ادراک قسمت 78از تکینگی تا مغز از مغز تنقش سجده بر عملکرد مغزدانشمندان تغییر میدان مغچرا پس از بیدار شدن از خوسیاهچاله ها، دارای پرتو بیماری ضعف عضلات نزدیک بکمردرد و علل آنعقل سالمذرات کوانتومی زیر اتمی قفرایند حذف برخی اجزای مغتقلید مرحله ای نسبتا پیشهوش عاطفی قسمت ششمپرورش مغز مینیاتوری انسامنبع هوشیاری در کجاست؟(قتاثیر نگاه و مشاهده ناظر امگا سه عامل مهم سلامتتغییر عمودی سر انسان از پمرگ انتقال است یا نابود شابزار بقای موجود زنده از راست دستی و چپ دستیحس و ادراک قسمت هشتاد و شاز تکینگی تا مغز، از مغز نمایش تک نفرهداروی جدید میاستنی گراوینسبت طلایی، نشانه ای به سسانسور از روی قصد بسیاری با آتش، بازی نکن و بعد از کودکان میتوانند ناقل بی عوامل موثر در پیدایش زباروی و منیزیم در تقویت استقلب و عقلتمایل زیاد به خوردن بستنهیچ کس حقیقت را درون مغز آنچه حس می کنیم، نتیجه ی موجود بی مغزی که می تواندتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی تاریک که ما نمی توجنسیت و تفاوت های بیناییمشکل از کجاستاتوسوکسیمایدزمان و صبرحس و ادراک قسمت سی و ششماز روده تا مغزنهادینه سازی فرهنگ اختلادارویی خلط آورهمه چیز و هیچ چیزستون فقرات انسان دو پا جلبازگشت از آثار به سوی خداکایروپاکتیک چیستعشق درونی به یگانگی خلقتروزه داری متناوب، مغز را قبرستان ها با بوی شجاعتتنهاییهزینه سنگین انسان در ازاآیا همه جنایت ها نتیجه بیمکانیزمهای دفاعی در برابتاثیر دپاکین بر بیماری ماهرام مصر از شگفتی های جهجهان یکپارچهمعجزه ی علماختلال خواب فرد را مستعد زندگی، مدیریت انرژیخم شدن فضا-زماناستیفن هاوکینگ در تفسیر نور از عمق تاریکیدر کمتر از چند ماه سوش جدهمجوشی هسته ای، انرژِی بسردرد به دلیل مصرف زیاد مبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت سوم)روشی جدید در درمان نابینلا اکراه فی الدینتو جهانی هستی که خودش را ویتامین کا و استخوانآیا برای تولید مثل همیشه ماده ی خالیتاثیر درجه حرارت بر عملکای آنکه نامش درمان و یادشجهش های ژنتیکی مفید در سامغز کوانتومیارتوکين تراپی روشی جديد زبان متغیرخانواده پایداراطلاعات حسی ما از جهان، چچیزی شبیه نور تو نیستدرمان پوکی استخوانهوش فوق العاده، هر فرد اسشواهدی از نوع جدیدی از حابرین نت به جای اینترنتگوش دادن بهتر از حرف زدنممانتین یا آلزیکسا یا ابتوهم فضای خالی یا توهم فضواقعیت تقویت شدهآپومورفین در پارکینسونمخچه فراتر از حفظ تعادلتاریک ترین بخش شبایا ابزار هوشمندی یا مغز جبران از دست رفته هامغز بزرگ چقدر مفید هست ؟خطای حسارزش های حقیقی ارزش های غزبان، نشان دهنده ی سخنگو بنی عباس، ننگی بر تاریخچگونه حافظه را قویتر کنیدرمان سرطان با امواج صوتهوش مصنوعی از عروسک بازی شاید گوشی و چشمی، آماده شبرخی اصول سلامت کمرگریه ی ابر، رمز طراوت باغبرخی اطلاعات روانشناسی مگربه شرودینگر و تاثیر مشمنابع انرژی از نفت و گاز توسعه برخی شغل ها با هوش واکسن سرطانتداوم مهم است نه سرعتآزار دیگری، آزار خود استمرگ چیستاگر با مطالعه فیزیک کوانحقیقت راستین انسان علم باز واقعیت امروز تا حقیقتنقش قهوه در سلامتیدو بار در هفته ماهی مصرف سلول های بدن تو پیر نیستنبه سیاهی عادت نکنیمچالش هوشیاری و اینکه چرا درگیری قلب در بیماری ویرALS نگاهی کامل بر بیماری وبررسی بیماری التهابی رودهوش مصنوعی از عروسک بازی شش مرحله تکامل چشمپیچیدگی های مغزی در درک زمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل مداوموسواس، بیماری استافت فشار خون ناگهانی در وترس و آرمان هاابزار بقا از نخستین همانحافظه ی هوش مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش اتصالات بین سلولهای دید تو همیشه محدود به مقدسندرم پس از ضربه به سربیماری های مغز و اعصاب و نخاع ما تا پایین ستون فقرژنهای مشترک بین انسان و ودست آسمانفال نیکوبعد از کروناهوش مصنوعی درخدمت خلق وحضعیف و قویپیشرفت ذهن در خلاقیت استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکامل، نتیجه ی برنامه ریالگو و عادت را بشکن و در اتصور از زمان و مکانابزار بقا از نخستین همانرژیم های غذایی و نقش مهم حس و ادراک قسمت 82از تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات دريادانشمندان روش هاي جدیدی چرا ارتعاش بسیار مهم استسیاهچاله و تکینگی ابتدایبیماریهای تحلیل عضلانی اکمردرد با پوشیدن کفش مناعقلانیت بدون تغییرذرات کوانتومی زیر اتمی قفراتر از دیوارهای باورتقلید از روی طبیعتهوش عاطفی بیشتر در زنانپرکاری تیروئیدمنبع خواب و رویاتاثیر نگاه انسان بر رفتاامروز دانش ژنتیک هیچ ابهتغییرات منطقه بویایی مغزمرگ تصادفیابزار بقای موجود زنده از رجزخوانی هایی که امروز بحس و ادراک قسمت پنجماز تکینگی تا مغز، از مغز چند نرمش مفید برای کمردرداروی جدید آلزایمرنشانه های گذشته در کیهان سانسور بر بسیاری از حقایبا تعمق در اسرار ابدیت و کودکان خود را مشابه خود تعوامل ایجاد لغت انسانی و رویا و واقعیتقلب یا مغزتمایز یا کشف یگانگیهیچ اندر هیچآنها نمیخواهند دیگران راموجودات مقهور ژنها هستندتاثیر گیاه خواری بر رشد وانرژی خلا ممکن استجنسیت و تفاوت های بیناییمشکلات نخاعیاتصال مغز و کامپیوترزمان واقعیت است یا توهمحس و ادراک قسمت سیزدهماز سایه بگذرچهار میلیارد سال تکامل بدارویی ضد بیش فعالی سیستهمه چیز کهنه میشودستارگانی قبل از آغاز کیهبازگشت به ریشه های تکاملکار با یگانگی و یکپارچگیعشق، شلوغ کردن نیستروزه داری و التهاب زیانبقدم زدن و حرکت دید را تغیتنهایی رمز نوآوری استهزاران سال چشم های بینا وآیا هوش مصنوعی می تواند نما انسانها چه اندازه نزدتاثیر داروهای ضد التهاب اولویت بندی ها کجاستجهان کنونی و مغز بزرگتریمعجزه ی علم در کنترل کروناختلال در شناسایی حروف و زندان ذهنیخونریزی مغز در سندرم کوواستخوان های کشف شده، ممکنور دروندر آرزوهایت مداومت داشتههمراه سختی، اسانی هستسردرد تنشنبحثی درباره احساسات متفاکشف مکانیسم عصبی خوانش پروشی جدید در درمان سکته ملاموژین داروی ضد اوتیسم؟تو جدای از کیهان نیستیویتامین کا در سبزیجاتآیا بزرگ شدن مغز فقط در دماده ای ضد التهابیتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزیجهش های ژنتیکی غیر تصادفمغز آیندگان چگونه است ؟ارتباط میکروب روده و پارزبان مشترک ژنتیکی موجوداخار و گلاطلاعاتی عمومی در مورد منکاتی در مورد تشنجدرمان پوکی استخوانهوش مصنوعی می تواند بر احشواهدی از دنیسوان(شبه نئبرای یک زندگی معمولیگوشه بیماری اتوزومال رسسمن کسی در ناکسی دریافتم توهم لیلیپوتی(ریزبینی)واقعیت خلا و وجود و درک مآب زندگی است قسمت چهارممخچه ، فراتر از حفظ تعادلتاریکی من و تو و گرد و غباایا بیماری ام اس (مولتیپجدا کردن ناخالصی هامغز بزرگ چالش است یا منفعخطر آلودگی هواارزش حقیقی زبان قسمت اولزبان، وسیله شناسایی محیطبه قفس های سیاهت ننازنگاه مادی غیر علمی استدرمانهای بیماری پارکینسهوش مصنوعی از عروسک بازی شاید درست نباشدگزیده ای از وبینار یا کنفمنابع انرژی از نفت و گاز توصیه های سازمان بهداشت واکسن ضد اعتیادتداخل مرزها و صفات با بینآسيب میکروواسکولاریا آساگر تلاش انسان امروز براحقیقت غیر فیزیکیاز کجا آمده ام و به کجا مینقش مهاجرت در توسعه نسل ادو برابر شدن خطر مرگ و میسلول بنیادی و ای ال اسبه سخن توجه کن نه گویندهچالش کمبود اندام برای پیدرگیری مغز در بیماری کویفقر داده ها در هوش مصنوعیبررسی سیستم تعادلی بدن اهوش مصنوعی از عروسک بازی ششمین کنگره بین المللی سپیوند قلب خوک، به فرد دچامنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل چشمیک پیام منفرد نورون مغزی افت هوشیاری به دنبال کاهتسلیم شدن از نورون شروع مابزار بقا از نخستین همانحافظه انسان و حافظه ی هوشاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش تیروئید در تکامل مغزدیدن خدا در همه چیزسندرم جدایی مغزبیماری وسواسنخستین تمدن بشریژنهای هوش ، کدامنددست بالای دستفاکسیبتبعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی ساخته هوش طبیپیشرفتی مستقل از ابزار همنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتکثیر سلول در برابر توقف الگوی بنیادین و هوشیاریتصادف یا قوانین ناشناختهابزار بقا از نخستین همانرژیم ضد التهابیحس و ادراک قسمت 87از تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات دريادانشمندان روشی برای تبدیچرا بیماری های تخریبی مغسیاهچاله ی منفرد یا سیاهبیماری، رساله ای برای سلکنفرانس تشنج هتل کوثر اصعقیده ی بی عملرفتار مانند بردهفرد موفقتقلید از طبیعتهوش عاطفی در زنان بیشتر اپرتوهای صادر شده از سیاهمنتظر نمان چیزی نور را بهتاثیر نگاه انسان بر رفتاانفجار و توقف تکاملی نشاتغییرات مغز پس از 40 سالگیمرگی وجود نداردابزار بقای موجود زنده از رحم مصنوعیحس و ادراک قسمت پنجاهاز تکینگی تا مغز، از مغز چند جهانیداروی جدید ای ال اسنشانه های پروردگار در جهساهچاله ها تبخیر نمیشودبا خدا باشکودکان را برای راه آماده عواملی که برای ظهور لغت ارویا و کابوسقلب دروازه ی ارتباطتمدن قدیمی ای در جنوب ایرهیچگاه از فشار و شکست نترآنژیوگرافی از مغزموسیقی نوتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولینجهل مقدسمشکلات بین دو همسر و برخیاثر مضر مصرف طولانی مدت رزمان پلانکحس و ادراک قسمت ششماز علم جز اندکی به شما داچهار ساعت پس از کشتار خوکداستانها و مفاهیمی اشتباهمه چیز در زمان مناسبسخن نیکو مانند درخت نیکوبازخورد یا فیدبککارهای کوچک، بی ارزش نیسعصب حقوق نورولووروزه داری و بیمار ی ام اس قدرت مردمتنبیه چقدر موثر استهستي مادي ای که ما کوچکترآیا هوش مصنوعی زندگی بشرما انسانها چه اندازه نزدتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اولین قدم شناخت نقص های خجهان کاملی در اطراف ما پرمعجزه در هر لحظه زندگیاختلال در شناسایی حروف و زونیسومایدخواندن ، یکی از شستشو دهناستروژن مانند سپر زنان دنوروفیبروماتوزدر آسمان هدیه های نادیدنهمراهی میاستنی با برخی سسردرد سکه ایبحثی درباره احساساتی غیرکشف مکانیسمی پیچیده در بريتوکسيمب در درمان ام اسلایو دوم دکتر سید سلمان فتو دی ان ای خاص ميتوکندريویتامین بی 12 در درمان دردآیا تکامل و تغییرات ژنتیماده، چیزی نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی و کنترل دو جهش تمدنی عجیب و شگفت انسمغز اندامی تشنه ی انرژی اارتباط ماده و انرژیزبان چهار حرفی حیات زمینخارق العاده و استثنایی باطلاعاتی عمومی در مورد مچگونه مولکول های دی ان ایدرمان ام اس(مولتیپل اسکلهوش مصنوعی و کشف زبان هایشیشه ی بازالتی و سیلیکونبرای پیش بینی آینده مغز دگوشت خواری یا گیاه خواریمن پر از تلخیمتوهم چیستوالزارتان داروی ضد فشار آب زندگی است قسمت هفتممخچه ابزاري که وظیفه آن فتاریکی و نورایا بدون زبان میتوانیم تجدایی خطای حسی استمغز بزرگ چالشهای پیش روخطرات هوش مصنوعیارزش حقیقی زبان قسمت دومزدودن نقص از هوش مصنوعیبه مغز خزندگان خودت اجازنگاه محدود و تک جانبه، مشدرها بسته نیستهوش مصنوعی از عروسک بازی شایسته نیست در جیب خود قرهوش مصنوعی از عروسک بازی شادی، پاداش انجام وظیفهگزارش یک مورد جالب لخته ومنابع انرژی از نفت و گاز توصیه های غیر دارویی در سواکسن علیه سرطانترقی واقعی یا شعار ترقیآسیب ها ناشی از آلودگی هواگر خواهان پیروزی هستیحقیقت غیر قابل شناختاز کسی که یک کتاب خوانده نقش میدان مغناطیسی زمین دو برابر شدن خطر مرگ و میسلول عصبی شاهکار انطباق بهبود حافظه پس از رخدادهچالش دیدگاه های سنتی در بدرگیری مغز در بیماران مبفلج نخاعی با الکترودهای بررسی علل کمر درد در میانهوش مصنوعی از عروسک تا کمصبور باشپیوند مغز و سر و چالشهای منبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل و ارتقای نگاه تا عمیک پیشنهاد خوب برای آسان افتخار انسانتست آر ان اس دز میاستنی گابزار بقا از نخستین همانحباب های کیهانی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تنقش حفاظتی مولکول جدید ددیدگاه نارسای دوگانه ی مسندرم دزدی ساب کلاوینبیماری کروتز فیلد جاکوبنخستین تصویر از سیاهچالهژنهای حاکم بر انسان و انسدستورالعمل مرکز کنترل بیفاجعه ی جهل مقدسبعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی، اتفاقات و تحپپوگستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتأثیر نیکوتین سیگار بر مالگوبرداری از طبیعتتضادهای علمیابزار بقا از نخستین همانرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وحس و ادراک قسمت چهلاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها و موجودات دريادانش، قفل ذهن را باز میکنچرا حیوانات سخن نمی گوینسیاهچاله ی تولید کنندهبیندیشکنگره بین المللی سردرد دعلم و ادراک فقط مشاهده ی رفتار وابسته به شکلفرد یا اندیشهتقویت استخوان در گرو تغذهوش عاطفی در زنان بیشتر اپرتوزایی از جسم سیاهمنتظر زمان ایده آل نشوتاثیر ویتامین دی بر بیماانقراض را انتخاب نکنیدتغییرات آب و هوایی که به مراحل ارتقای پله پله کیهابزار بقای موجود زنده از رحم مصنوعیحس و ادراک قسمت پنجاه و یاز تکینگی تا مغز، از مغز چند جهانیداروی جدید برای میاستنی نظام مثبت زندگیسایه ی هوشیاریبا طبیعت بازی نکنکوری گذرای ناشی از موبایعوارض ازدواج و بچه دار شدرویا و خبر از آیندهقلب روباتیکتمدن پیشرفته ی پیشینیانهیپرپاراتیروئیدیسمآنان که در قله اند هرگز خموسیقی هنر مایع استتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسولین هوشمندجهان فراکتالمشکلات روانپزشکی پس از ساثرات فشار روحی شدیدزمان به چه دلیل ایجاد میشحس و ادراک قسمت شصت و هشتازدواج های بین گونه ای، رنون و القلمدخالت در ساختار ژنهاهمه چیز در زمان کنونی استسخن و سکوتبازسازي مغز و نخاع چالشی کاربرد روباتهای ريزنانوعصب سیاتیکروزه داری سلول های بنیادقدرت و شناخت حقیقتتهدیدهای هوش مصنوعیهستی ما پس از شروعی چگال آیا هوش ارثی دریافتی از پما اکنون میدانیم فضا خالتاثیر درجه حرارت بر مغزاولین مورد PML به دنبال تکجهان پیوستهمعرفت و شناختاختلالات مخچهزونا به وسیله ویروس ابله خواب سالم عامل سلامتیاسرار آفرینش در موجنورون هاي مصنوعی می تواندر آستانه ی موج پنجم کوویهمراهی نوعی سردرد میگرنیسردرد عروقی میگرنبخش فراموش شده ی حافظهکشف ارتباط جدیدی از ارتبریه زغالیلبخند بزن شاید صبح فردا زتو در میانه ی جهان نیستی ویتامین بی هفدهآیا جنین انسان، هوشمندی ماده، چیزی بیش از یک خلا تاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت مغزی کمک میکند جهشهای مفید و ذکاوتی که دمغز انسان ایا طبیعتا تماارتباط متقابل با همه ی حیزبان نیاز تکاملی استخبر مهم تلسکوپ هابلاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نچگونه میتوان با قانون جندرمان تومورهای مغزی با اهوش مصنوعی یا حماقت طبیعشکل های متفاوت پروتئین هبرای اولین بار دانشمندانگیلگمش باستانی کیستمن بی من، بهتر یاد میگیرمتوهم و خیالواکنش های ناخودآگاه و تقآب زندگی است قسمت اولمخچه تاثیر گذار بر حافظهتاریکی خواهد ترسیدایا تکامل هدفمند استجریان انرژی در سیستم های مغز بزرگ و فعال یا مغز کودفاع از پیامبرارزش حقیقی زبان قسمت سومسفر فقط مادی نیستبه نقاش بنگرنگاه کلی نگردرهای اسرارآمیز و پوشیدهدرون قفس یا بیرون از آنبرخی بیماری ها که در آن بهوش مصنوعی از عروسک بازی شب سیاه سحر شودگشایش دروازه جدیدی از طرمنابع انرژی از نفت و گاز توصیه هایی در مصرف ماهیواکسنی با تاثیر دوگانه اتروس جریان انرژیآسیب روانی شبکه های اجتماپل ویژن پرو در تشخیص بیمحقیقت، آن چیزی نیست که جلاز آغاز خلقت تا نگاه انسانقش محیط زندگی و مهاجرت ددو داروی جدید برای میاستسلول عصبی، در محل خاص خودبهداشت خوابچاالش ها در تعیین منبع هودرگیری مغزی در سندرم کووفلج بل، فلجی ترسناک که آنبرطرف کردن خشونت را از خاهوش مصنوعی از عروسک تا کمصبر لازمه ی پیروزی استپیوند اندام از حیوانات بمنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل و ریشه ی مشترک خلقتیک آلل ژنتیکی که از نئاندافراد آغاز حرکت خودشان رتشنچ پانایوتوپولوس تشنج ابزار بقا از نخستین همانحباب هایی تو در تواز تکینگی تا مغز از مغز تنقش حیاتی تلومر دی ان آ ددژا وو یا اشنا پنداریسندرم سردرد به دلیل افت فبیماری گیلن باره و بیمارنخستین روبات های زنده ی جکفش و کتابطلوع و حقیقتدغدغه نتیجه ی نادانی استفاصله ها در مکانیک کوانتتفکر قبل از کارهوش احساسیپایان، یک آغاز استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتأثیر نگاه انسان بر رفتاالتهاب شریان تمپورالتظاهر خوابیده ی مادهابزار بقا از نخستین همانرژیم غذایی ضد التهابیحس و ادراک قسمت چهل و هفتاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش غذاها در کاهش دردهای دانش، یک انسان را ناسازگچرا حجم مغز گونه انسان درسیاره ی ابلهانبیهوش کردن در جراحی و بیمکنگره بین المللی سردرد دعلم و روحرفتار اجتماعی انسان، حاصفرد حساس از نظر عاطفی و بتقویت حافظه یا هوش مصنوعهوشمندی کیهانپرسش و چستجو همیشه باقی امنحنی که ارتباط بین معرفتاثیر ویروس کرونا بر مغز انواع سکته های مغزیتغییرات تکاملی سر انسان مرز مرگ و زندگی کجاستابزار بقای موجود زنده از رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرحس و ادراک قسمت پنجاه و داز تکامل تا مغز از مغز تا چند جهانی و علمداروی جدید برای کاهش وزننظریه ی تکامل در درمان بیسایه را اصالت دادن، جز فربالاترین هدف از دولتکی غایب شدی تا نیازمند دلعید نوروز مبارکرویا بخشی حقیقی از زندگی قلب را نشکنتمدن بشری و مغز اخلاقیهاوکينگ پیش از مرگش رسالآنزیم تولید انرژی در سلومیهمانهای ناخوانده عامل تاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان قدیم در شبه جزیره عجهان قابل مشاهده بخش کوچمشکلات روانپزشکی در عقب اثرات مفید قهوهزمان شگفت انگیزحس و ادراک قسمت شصت و دواسکلت خارجی در درمان اختنوآوری ای شگفت انگیز داندر میان تاریکی و روشناییهمه چیز، ثبت می شودسخن پاک و ثابتبحتی علمی درباره تمایل بکاربرد روباتهای ريز، در عضلانی که طی سخن گفتن چقدروزهای بد باقی نمیماندقدرت کنترل خودتو یک معجزه ایو هر کس تقوای خدا پیشه کنآیا هوش سریعی که بدون احسما از اینجا نخواهیم رفتتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین مورد پیوند سر در انجهان پیوستهمغز فکر میکند مرگ برای دیاختلالات حرکتی در انسانزیان غذاهای پرچربخواب سالم عامل سلامتی و یاسرار بازسازی اندام هانورون های ردیاب حافظهدر درمان بیماری مولتیپل هندسه ی پایه ایسرطان کمیت گراییبخش های تنظیمی ژنومکشف جمجمه ای درکوه ایرهوریواستیگمینلحظات خوش با کودکانتوقف؛ شکستویتامین دی گنجینه ای بزرآیا جهان ذهن و افکار ما مماست مالیتاثیر درجه حرارت بر عملکایمپلانت نخاعی میتواند دجهشهای مفید و ذکاوتی که دمغز انسان برای ایجاد تمدارتباط چاقی و کاهش قدرت بزبان و کلمه حتی برای کسانخدا موجود استاعتماد به خودچگونه مغز ما، موسیقی را پدرمان تشنجهوش مصنوعی گوگل به کمک تششکل پنجم مادهبرای تمدن سازی، باید در بگیاه بی عقل به سوی نور میمننژیتتوهم وجودواکنش به حس جدیدآب زندگی است قسمت دوممدل همه جانبه نگر ژنرالیتاریخ همه چیز را ثبت کردهایجاد احساساتجریان انرژی در سیستم های مغز بزرگترین مصرف کننده دفاع در برابر تغییر ساختارزش خود را چگونه میشناسسفر نامه سفر به بم و جنوب به نقاش بنگرنگاه انسان محدود به ادرابه نادیدنی ایمان بیاورنگاه از بیرون مجموعهدروغ نگو به خصوص به خودتبرخی بیماری های خاص که بدهوش مصنوعی از عروسک بازی شبیه سازی میلیون ها جهان پل جویی اصفهانمنابع انرژی از نفت و گاز توضیحی ساده در مورد هوش موابستگی یعنی قلادهتری فلوپرازینآسیب عصب پا به دنبال اعتیاپی ژنتیکحقایق ممکن و غیر ممکناز انفجار بزرگ تا انفجار نقش مرکز تنفس سلولی در بیدو سوی واقعیتسلولهای ایمنی القا کنندهبوزون هیگز چیستنابینایی در نتیجه ی گوشی درگیری مغزی در سندرم کووفلج خواببزرگ فکر کنهوش مصنوعی از عروسک تا کمصبر و واقعیتپیوند اندام حیوانات به امنبع هوشیاری کجاست قسمت تکامل ابزار هوش ، راه پر یک جهش ممکن است ذهن انسانافراد بی دلیل دوستدار تو تشنج چیستابزار بقا از نخستین همانحد و مرزها توهم ذهن ماستاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش خرچنگ های نعل اسبی دردژاوو یا آشناپنداریسوپاپ ها یا ترانزیستورهابیماری آلزایمر، استیل کونرمش های مفید برای درد زاکل اقیانوس در یک ذرهطلای سیاهذهن ما از در هم شکستن منبفاصله ی همیشگی تصویر سازتفکر ترکیبی در هوش مصنوعهوش احساسیپارادوکس ها در علممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتأثیر شیرینی های حاوی لوامواجی که به وسیله ی ماشیتظاهری از ماده است که بیدابزار بقا از نخستین همانرژیم غذایی ضد دردحس و ادراک قسمت چهل و هشتاز تکینگی تا مغز از مغز تنقشه مغزی هر فرد منحصر بهدائما بخوانچرا خشونت و تعصبسیاره ابلهانبیهوشی در بیماران دچار اکنترل همجوشی هسته ای با هعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهرقیبی قدرتمند در برابر مفردا را نمیدانیمتقویت سیستم ایمنیهوشیاری و وجودپرسشگری نامحدودمنشأ اطلاعات و آموخته ها تاثیر ژنها بر اختلالات خانیس بی کسانتغذیه بر ژنها تاثیر داردمرز بین انسان و حیوان کجاابزارهای پیشرفته ارتباط رساناها و ابر رساناها و عحس و ادراک قسمت پنجاه و ساز تکامل تا مغز، از مغز تچند روش ساده برای موفقیتداروی جدید برای ای ال اسنظریه ی تکامل در درمان بیساخت سلول عصبی حتی پس از باهوش ترین و با کیفیت تریکیهان خود را طراحی میکندعامل کلیدی در کنترل کارآرویا تخیل یا واقعیتقوی تر باشتمدن زیر آبهاوکينگ پیش از مرگش رسالآواز خواندن در قفس، نشانمیوتونیک دیستروفیتاثیر گیاه خواری بر رشد وانسان میوه ی تکاملجهان موازی و حجاب هامشاهده گر جدای از شیء مشااثرات مفید روزه داریزنان باهوش ترحس و ادراک قسمت شصت و ششاسکار، لگوی هوشمندنوار مغز مشاهده ی غیر مستدر مانهای کمر دردهمه ی سردردها بی خطر نیستسختی ها رفتنی استبحث درباره پیدایش و منشا کاش شرف اجباری بود یا حتیغم بی پایانروزهای سختقدرت انسان در نگاه به ابعتو یک جهان در مغز خودت هسوفور و فراوانیآیا هشیاری کوانتومی وجودما اشیا را آنطور که هستندتاثیر درجه حرارت بر عملکاولین هیبرید بین انسان و جهان پر از چیزهای اسرار آمغز قلباختلالات صحبت کردن در انزیباترین چیز در پیر شدنخواب عامل دسته بندی و حفطاصل بازخوردنوروپلاستیسیتی چیستدر سال حدود 7 میلیون نفر هندسه ی رایج کیهانسرعت فکر کردن چگونه استبخش بزرگی حس و ادراک ما اکشف جدید تلسکوپ جیمز وبریاضیات یک حس جدید استلرزش ناشی از اسیب به عصبتولید مولکول جدید توسط هویروس مصنوعیآیا جهش های ژنتیکی، ویروماست مالی با هوش انسانیتاثیر درجه حرارت بر عملکایمان به رویاجوانان وطنمغز انسان برای شادمانی طارتباط هوش ساختار مغز و ژزبان و بیان نتیجه ساختماخدا نور آسمان ها و زمین ااعتماد به خودچگونه مغز پیش انسان یا همدرمان جدید ALSهوش مصنوعی گوگل به کمک تششکرگزار هر چیزی باش که دابرای خودآگاه بودن تو بایگیاه خواری و گوشت خوار کدمنابع انرژي پاک سرچشمه حتوهم وجودواکسن های شرکت فایزر آمرآب زندگی است قسمت سوممدل هولوگرافیک ژنرالیزهایران بزرگجریان انرژی در سیستم های مغز حریص برای خون، کلید تدقیق ترین تصاویر از مغز ااز فرد ایستا و متعصب بگذرسفر به مریخ در 39 روز