دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تلاش های جدید در ALS

تلاش های جدید برای درمان ALS

شواهد قانع کننده، نشان می دهد استرس اکسیداتیو، به آسیب نورون حرکتی در اسکلروز جانبی آمیوتروفیک (ALS) کمک می کند، اما درمان های آنتی اکسیدانی هنوز در کلینیک به مزایای درمانی دست پیدا نکرده اند.

فاکتور ۲ رونویسی مربوط با اریتروئید هسته ای (Nrf2) یک تنظیم کننده ی کلیدی و یک پاسخ محافظت کننده ی عصبی مهم با هدایت بیان ژن های متعدد محافظت کننده سلولی از طریق تعامل آن با عنصر پاسخ آنتی اکسیدانی (ARE) است.

اختلال در تنظیم سیستم Nrf2-ARE در مدل های ALS و بیماری های انسانی مشابه، شناسایی شده است.

با در نظر گرفتن مسیر Nrf2-ARE به عنوان یک هدف درمانی جذاب برای محافظت عصبی در ALS، هدف، شناسایی فعال‌کننده‌های مولکولی کوچک و نافذ CNS از رونویسی با واسطه Nrf2 در کتابخانه‌ای از 2000 دارو و محصولات طبیعی بود.

ترکیب ها به طور گسترده برای فعال سازی Nrf2 و خواص آنتی اکسیدانی و محافظت کننده عصبیدر شرایط آزمایشگاهی غربال شدند.

آپومورفین S+، یک انانتیومر غیرفعال گیرنده ی آگونیست گیرنده ی دوپامین (R[-]-apomorphine) است که از نظر بالینی تایید شده و به عنوان یک مولکول فعال کننده Nrf2 غیر سمی شناسایی شده است.In vivo S[+] -apomorphine نفوذ به CNS، القای Nrf2 و کاهش قابل توجهی از اختلال عملکرد حرکتی را در مدل موش تراریخته SOD1G93Aبرای بیماری ALS نشان داد.S[+]-apomorphine همچنین استرس اکسیداتیو پاتولوژیک را کاهش داد و بقا را به دنبال یک آزار اکسیداتیو در فیبروبلاست‌های بیماران ALS بهبود بخشید.

این مولکول به عنوان یک نامزد امیدوارکننده برای ارزیابی به عنوان یک عامل بالقوه محافظت کننده عصبی در بیماران ALS در کلینیک مطرح است.
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3684770/


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
توصیه های غیر دارویی در سروش های صرفه جویی در ایجانقش نظام غذایی در تکامل مسلول های مغزی عامل پارکیانفجار و توقف تکاملی نشانگاه از درون قفس یا بیرونمن پر از تلخیمتحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقا از نخستین همانشانس یا تلاشحافظه و اطلاعات در کجاستهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهبیماری ای شبیه آلزایمر و دنیایی پر از سیاهچاله درمان جدید کنترل مولتیپلکشف مکانیسمی پیچیده در بمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبسیاری از بیماری های جدیآیا هوش مصنوعی می تواند نفلج بل، فلجی ترسناک که آنتکامل چشمریاضیات یک حس جدید استنقش داروهاي مختلف معروف سندرم میلر فیشرانرژی تاریکناتوانی از درمان برخی ویمنابع انرژی از نفت و گاز تربیت کودکان وظیفه ای مهشباهت های ریشه ای چند بیمابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت 78هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز واکسن سرطانبیهوشی در بیماران دچار ادوپامین قابل حل در آبدرهای اسرارآمیز و پوشیدهگوشه بیماری اتوزومال رسسمرکز خنده در کجای مغز استتفاوت های بین زن و مرد فقراه فراری نیستآیا برای تولید مثل همیشه فیزیکدانان ماشینی برای تتکثیر سلول در برابر توقف نقشه های مغزی جدید با جزیسی و سه پل اصفهانانسانیت در برابر دیگراننخستین تصویر از سیاهچالهمنبع هوشیاری کجاست قسمت تشنج عدم توازن بین نورون صد قدح، نفتاده بشکستاثرات مفید قهوهحس و ادراک قسمت هشتاد و شهوش مصنوعی تعاملیاز سایه بگذردژا وو یا اشنا پنداریوزوز گوشبا خدا باشدرک عمیق در حیواناتگرفتار محدودیت ها و ابعامسمومیت دانش آموزان، قماتلاش های جدید در درمان فررساناها و ابر رساناها و عآگاهی فراتر از آگاهیفرایند تکامل و دشواری هاتاثیر نگاه انسان بر رفتاچندین ماده غذایی که ماننسیستم تخلیه ی مغز بینشی نايا اراده آزاد توهم است یجهان ما میتواند به اندازچرا حجم مغز گونه انسان درمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتظاهری از ماده است که بیدطوفان بیداریاختلال خواب فرد را مستعد حس و ادراک قسمت سی و ششمهوش عاطفی قسمت نهماستیفن هاوکینگ در تفسیر دانش، یک انسان را ناسازگیاری خدا نزدیک استبازگشت از آثار به سوی خدادست و پا زدن در سایه؟پیموزایدمطالعه ای بیان میکند اهدتمرکز بر هدفزمان به چه دلیل ایجاد میشآرامش و دانشقفس دور خود را بشکنتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوآوری ای شگفت انگیز دانساخت شبکه عصبی مصنوعی با این بیمار را باید چه کار جهان پر از چیزهای اسرار آنشانه های پروردگار در جهمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتغییرات آب و هوایی که به علم و ادراک فقط مشاهده ی ارتوکين تراپی روشی جديد خلاصه ای از مطالب همایش مهوشیاری سنتی یا هوشیاری اطلاع رسانی اینترنتیداروی جدید ای ال اسکلام و زبان، گنجینه ای بسبحثی درباره هوش و تفاوتهذهت را روی چیزهای مفید متپیدایش زبانمغز مادران و کودکان در زمتو پیچیده ترین تکنولوژی زندگی، مراتب هوشیاری استآشنا پنداریقانون جنگلتاثیر داروهای ضد التهاب نوار عصب و عضله در مطب دکسخت ترین کار، شناخت خود اایرادهای موجود در خلقت بجهشهای مفید و ذکاوتی که دهمه چیز کهنه میشودمواد کوانتومی جدید، ممکنعواملی که برای ظهور لغت اارزش های حقیقی ارزش های غخواص انارهدف یکسان، در مسیرهای متدارویی ضد بیش فعالی سیستکندر علیه سرطانبر کسی اعتماد نکن مگر اینتولید مولکول جدید توسط هرمز بقای جهش ژنتیکیپروژه ی ژنوم انسانیمغز انسان رو به کوچک تر شزبان متغیرافزایش سرعت پیشرفت علوم قسم به فقرتاثیر درجه حرارت بر عملکاپل ویژن پرو در تشخیص بیمنیوالینسردرد به دلیل مصرف زیاد مجریان انرژی در سیستم های همجوشی هسته ای، انرژِی بمیدان مغناطيسي زمین بشر عشق به هفت مرتبه ی شناختیاز کجا آمده ام و به کجا میبه خوبی های دیگران فکرکنخوشبختی دور از رنج های موقاحت و تمسخر دیگراندر آرزوهایت مداومت داشتهکیهان خود را طراحی میکندبرخی نرمش ها برای درد زانپرسشگری نامحدودتوهم وجودرویای شفافمغز را از روی امواج بشناسزبان، نشان دهنده ی سخنگو امواجی که به وسیله ی ماشیلحظات خوش با کودکانتاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانچگونه انتظارات بر ادراک شهر زیرزمینی در ژاپن براحقیقت در علم، هرگز نهایی هورمون شیرساز یا پرولاکتما تحت کنترل ژنها هستیم یسایتهای دیگراز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا در سبزیجاتبی ذهن و بی روحخطا در محاسبات چیزی کاملدرمان های جدید در بیماری کارهایی بیش از طراحی و گپبرداشت مغز ما از گذر زمانآنان که در قله اند هرگز خبرداشتت از جهان رو زیاد آنتی بادی منوکلونال در دتوصیه هایی در مصرف ماهیروش های عملی برای رفع کمرنقش نظریه تکامل در شناساسلول های بنیادیانفجار بزرگ پایان بوده انگاه از درون مجموعه با نگمن بی من، بهتر یاد میگیرمتداوم مهم است نه سرعتابزار بقا از نخستین همانشاهکار قرنحافظه ی هوش مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مبیماری ای شبیه ام اس مولتدنیا، هیچ استدرمان جدید ام اسکشف ارتباط جدیدی از ارتبمخچه ابزاري که وظیفه آن فبسیاری از بیماری های جدیآیا هوش مصنوعی زندگی بشرفلج خوابتکامل و ارتقای نگاه تا عمریتوکسیمابنقش درختان در تکاملسندرم کووید طولانیانرژی تاریک که ما نمی توناتوانی در شناسایی چهره منابع انرژی از نفت و گاز ترجمه فعالیت های عضله به شباهت کیهان و مغزابزارهای پیشرفته ارتباط حس و ادراک قسمت 82هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز واکسن سرطانبیوگرافیدورترین نقطه ی قابل مشاهدرون قفس یا بیرون از آنگوشت خواری یا گیاه خواریمرگ چیستتفاوت های تکاملی در مغز وراه نجاتآیا بزرگ شدن مغز فقط در دفال نیکوتأثیر نیکوتین سیگار بر منقشه با واقعیت متفاوت اسسیلی محکم محیط زیست بر انانسان، گونه ای پر از تضادنخستین روبات های زنده ی جمنبع هوشیاری کجاست قسمت تشویق خواندن به کودکانصداقتاثرات مفید روزه داریحس و ادراک قسمت پنجمهوش مصنوعی در قضاوت های ااز علم جز اندکی به شما دادژاوو یا آشناپنداریوسواس، بیماری استبا طبیعت بازی نکندرگیری قلب در بیماری ویرگریه ی ابر، رمز طراوت باغمسیر دشوار تکامل و ارتقاتلاش های جدید در درمان سررستگاری محدود به یک راه نآپومورفین در پارکینسونفرایند حذف برخی اجزای مغتاثیر ویتامین دی بر بیماچندجهانیسیستم تعادلی بدنای نعمت من در زندگیمجهان مادی، تجلی فضا در ذهچرا خشونت و تعصبمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتعویض دارو در تشنجطوفان زیباییاختلال در شناسایی حروف و حس و ادراک قسمت سیزدهمهوش عاطفی قسمت هفتماستخوان های کشف شده، ممکدائما بخوانژن همه چیز نیستبازگشت به ریشه های تکاملدست کردن در گوشپیچیدگی های مغزمگسمعمای اخلاقی قطارتمرکز بر امروززمان شگفت انگیزآرامش و سکونقفس ذهنتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز مشاهده ی غیر مستساخت شبکه عصبی با الفبای اینکه به خاطرخودت زندگی جهان پر از چیزهای جادویی نشانه های بیداری روحیمنبع خواب و رویاتغییرات تکاملی سر انسان علم و روحارتباط میکروب روده و پارخلاصه ای از درمان های جدیهوش، ژنتیکی است یا محیطیاطلاعات حسی ما از جهان، چداروی جدید برای میاستنی کلام، در تحولی شگفت آور ببحثی درباره هوش و تفاوتهذخیره ی شگفت انگیز اطلاعپیر شدن حتمی نیستمغز چون ابزار هوش است دلیتو آرامش و صلحیزندان ذهنیآشنا پنداریقانون جنگلتاثیر داروی ضد تشنج سدیم نوبت کودکانسختی ها رفتنی استایستادن در برابر آزادی بجهشهای مفید و ذکاوتی که دهمه چیز در زمان مناسبموجود بی مغزی که می تواندعوارض ازدواج و بچه دار شدارزش حقیقی زبان قسمت اولبلوغ چیستخواص اردههدف از تکامل مغزداستانها و مفاهیمی اشتباکو کیو تن coQ10برلیتیونتولید مثل اولین ربات های رمز جهانپروژه ی علمی پیوند مغز سامغز انسان رو به کوچکتر شدزبان مشترک ژنتیکی موجوداافسردگی و اضطراب در بیماقضاوت ممنوعتاثیر درجه حرارت بر عملکاپی ژنتیکنیکولا تسلاسردرد تنشنجریان انرژی در سیستم های همدلی و هوش عاطفیمیدان های مغناطیسی قابل عشق درونی به یگانگی خلقتاز کسی که یک کتاب خوانده به خودت مغرور نشوخیالپردازی نکنوقت نهيب هاي غير علمي گذشدر آسمان هدیه های نادیدنکیهانِ هوشیارِ در حال یابرخی نرمش ها برای زانوپس از اگو یا بعد از نفستوهم بی خداییروان سالممغز زنان جوانتر از مغز مرزبان، وسیله شناسایی محیطامیوتروفیک لترال اسکلرولرزش ناشی از اسیب به عصبتاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانچگونه به سطح بالایی از هوشواهدی از نوع جدیدی از حاحقیقت راستین انسان علم بهوش فوق العاده، هر فرد اسمانند کودکان باشیداز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی 12 در درمان دردبی سوادی در قرن 21خطا در محاسبات چیزی کاملدرمان های جدید سرطانکاربرد روباتهای ريزنانوماست مالی با هوش انسانیبررسي علل احتمالي تغيير آنزیم تولید انرژی در سلوتوضیحی ساده در مورد هوش مروش هایی برای کم کردن اضطنقش هورمون های تیروئید دسلول های بنیادی منابع و اانقراض را انتخاب نکنیدنگاه حقیقی نگاه به درون امننژیتتداخل مرزها و صفات با بینابزار بقای موجود زنده از شاهکار شش گوشحافظه انسان و حافظه ی هوشهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار بیماری اسپینال ماسکولار دندان ها را مسواک بزنید تدرمان جدید ای ال اس، توفرکشف جمجمه ای درکوه ایرهومخچه تاثیر گذار بر حافظهبشکه ای که ته نداره پر نمآیا هوش ارثی دریافتی از پفلج خواب چیستتکامل و ریشه ی مشترک خلقتریسپریدوننقش ذهن و شناخت در حوادث سندرم گیلن باره به دنبال انرژی خلا ممکن استنادیدنی ها واقعی هستندمنابع انرژی از نفت و گاز ترجمه ی فعالیت های عضله بشباهت زیاد بین سلول هاي عابزارهای بقا از نخستین هحس و ادراک قسمت 87هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکامل تا مغز از مغز تا واکسن ضد اعتیادبیوگرافیديدن با چشم بسته در خواب درون و بیرون، جدای از هم گیلگمش باستانی کیستمرگ و میر پنهانتفاوت های زبانی سرمنشا تراه های جدید برای قضاوت رآیا تکامل و تغییرات ژنتیفاکسیبتتأثیر نگاه انسان بر رفتانقص های سیستمی ایمنیسینوریپا داروی ترکیبی ضدانعطاف پذیری مکانیسمی علجلو رفتن یا عقبگردنرمش های مفید برای درد زامنبع هوشیاری کجاست قسمت تشخیص ژنتیکی آتروفی های صدای بم با فرکانس پایین، اثرات مضر ماری جواناحس و ادراک قسمت پنجاههوش مصنوعی در کامپیوترهاازدواج های بین گونه ای، ردگرگونی های نژادی و تغییوسیله، فقط دعا نیستبالای هر دستی، دستی هستدرگیری مغز در بیماری کویگربه شرودینگر و تاثیر مشمسئول صیانت از عقیده کیستلاش های جدید شرکت نورالرشته نوروایمونولوژی و نقآپومورفین در پارکینسونفراتر از دیوارهای باورتاثیر ویروس کرونا بر مغز نه ناامیدی بلکه ارتقاسیستم دفاعی بدن علیه مغز ای همه ی وجود منجهان مرئی و نامرئیچرا در مغز انسان، فرورفتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتعامل انسان و هوش مصنوعیطولانی ترین شباختلال در شناسایی حروف و حس و ادراک قسمت ششمهوش عاطفی قسمت یازدهاستروژن مانند سپر زنان ددارچینژن همه چیز نیستبازخورد یا فیدبکدست آسمانپیچیدگی های مغزی در درک زمعماری، هندسه ی قابل مشاتمساح حد واسط میان مغز کوزمان، واقعی نیستآرامش عقلقفس را بشکنتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز با توضیح دکتر فاساختن آیندهاینکه خانواده ات سالم باجهان دارای برنامهنظام مثبت زندگیمنتظر نمان چیزی نور را بهتغذیه بر ژنها تاثیر داردعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهارتباط ماده و انرژیخم شدن فضا-زمانهوض مصنوعی زندهاطلاعاتی عمومی در مورد مداروی جدید برای کاهش وزنکلرال هیدرات برای خوابانبحثی درباره هوش و تفاوتهذره ی معین یا ابری از الکپیراستاممغز چگونه صداها را فیلتر زونیسومایدآشناپنداری چیستقانونمندی و محدودیت عالمتاثیر درجه حرارت بر مغزنور از عمق تاریکیسختی در بلند شدن از روی صاکنون را با همه ی نقص هایجوانان وطنهمه چیز در زمان کنونی استموجودات مقهور ژنها هستندعید نوروز مبارکارزش حقیقی زبان قسمت دومبلعیدن ستاره توسط سیاهچاخواص بادامهدف از خلقت رسیدن به ابزادخالت در ساختار ژنهاکوچ از محیط نامناسببرنامه و ساختار پیچیده متولید یا دریافت علمرمز جهان خاصیت فراکتالپروانه ی آسمانیمغز ایندگان چگونه استزبان چهار حرفی حیات زمینافسردگی و ساختار مغزقطار پیشرفتتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استنیاز به آموزش مجازی دیجیسردرد سکه ایجریان انرژی در سیستم های همراه سختی، اسانی هستمیدان های کوانتومی خلاعشق، شلوغ کردن نیستاز آغاز خلقت تا نگاه انسابه خودت نگاه کنخانه ی تاریکوقتی فهمیدی خطا کردی برگدر آستانه ی موج پنجم کوویکیست هیداتید مغزبرخی نرمش های گردنآلودگی هوا چالش قرن جدیدتوهم تنهاییروبات ها قول میدهندمغزهای کوچک بی احساسزدودن نقص از هوش مصنوعیامید نیکو داشته باش تا آنلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانچگونه باغبانی باعث کاهش شواهدی از دنیسوان(شبه نئحقیقت غیر فیزیکیهوش مصنوعی می تواند بر احمانند آب باشاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی هفدهبی شرمیخطای ادراک کارمادرمان های رایج ام اسکاربرد روباتهای ريز، در درمان های علامتی در ام اسکاش شرف اجباری بود یا حتیماشین دانشبررسی مغز با امواج مادون آواز خواندن در قفس، نشانتوضیحات دکتر فاطمی در موروش هایی برای جلوگیری از نقش هورمون زنانه استروژنسلول های بدن تو پیر نیستنانواع سکته های مغزینگاه دوبارهمن، ما یا چی؟ترقی واقعی یا شعار ترقیابزار بقای موجود زنده از شاید گوشی و چشمی، آماده شحباب های کیهانی تو در توهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقبیماری اضطراب عمومیده روش موفقیتدرمان جدید سرطانکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمخاطب قرار دادن مردم، کابشریت از یک پدر و مادر نیآیا هوش سریعی که بدون احسفلج دوطرفه عصب 6 چشمتکامل ابزار هوش ، راه پر ریسدیپلام تنها داروی تاینقش روی و منیزیم در سلامتسندرم پیریفورمیسانرژِی برای ایجاد اضطرابنادیدنی ها بیشتر از دیدنمنابع انرژی از نفت و گاز ترجمه ای ابتدایی از اسراشباهت زیاد بین سلول هاي عابزارهای بقا ازنخستین همحس و ادراک قسمت چهلهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکامل تا مغز، از مغز تواکسن علیه سرطانبیان ژن های اسکیزوفرنی ددرون آشفته ی تو و ظاهر خنگیاه بی عقل به سوی نور میمرگ و میر بسیار بالای ناشتفاوت ایستایی و تکاپوراه های جدید برای قضاوت رآیا جنین انسان، هوشمندی فاجعه ی جهل مقدستأثیر شیرینی های حاوی لونقص در تشخیص هیجانات عامسیگار عامل افزایش مرگ وماهرام مصر از شگفتی های جهجلوتر را دیدننرمش های مفید در سرگیجهمنبع هوشیاری کجاست قسمت تشخیص آلزایمر سالها قبل صرع و درمان های آناجزای پر سلولی بدن انسان حس و ادراک قسمت پنجاه و یهوش مصنوعی در تفکر خلاق ااسکلت خارجی در درمان اختدانش قدرت استیک پیام منفرد نورون مغزی بالاترین هدف از دولتدرگیری مغز در بیماران مبگزیده ای از وبینار یا کنفمسئولیت جدیدتلاش هایی در بیماران قطع رشد مغز فرایندی پیچیده اآب زندگی است قسمت چهارمفرار در فرار از میزبان، دتاثیر ژنها بر اختلالات خنه به اعدامسکوت و نیستیای آنکه نامش درمان و یادشجهان مشارکتیچرا ذرات بنیادی معمولاً منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتعامل انسان با هوش مصنوعطی یکصد هزار سال اخیر هرچاختلالات مخچهحس و ادراک قسمت شصت و هشتهوش عاطفی قسمت پنجماسرار آفرینش در موجداروهای مصرفی در ام اسژن هوش و ساختارهای حیاتی بازسازي مغز و نخاع چالشی دست بالای دستپیوند قلب خوک، به فرد دچامعنی روزهتنفس هوازی و میتوکندریزمزمه ات مانده در گوشمآرامش(سکوت) stillness و تکاپوقله برای دیدن نه برای به تاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز ترجمه رخدادهای ساختن آینده، بهترین روش این، فقط راه توستجهان در حال نوسان و چرخشنظریه ی تکامل در درمان بیمنتظر نتیجه ی کارهایت باثبت و دستکار ی حافظهعلم به ما کمک میکند تا موارتباط متقابل با همه ی حیخونریزی مغز در سندرم کووهیچ نقطه ای مرکزی تر از ااطلاعاتی عمومی در مورد مداروی جدید برای ای ال اسکم کردن کالری روشی سودمنبحثی درباره احساسات متفاذرات کوانتومی زیر اتمی قپیشینیان انسان از هفت میمغز ناتوان از توجیه پیدازونا به وسیله ویروس ابله آشتی بهتر استقارچ بی مغز در خدمت موجودتاثیر درجه حرارت بر عملکنور درونسدسازی روش مناسب برای مقاکوییفلکسجوانان وطنهمه چیز، ثبت می شودمورد نادر همپوشانی دو بیعامل کلیدی در کنترل کارآارزش حقیقی زبان قسمت سومبنی عباس، ننگی بر تاریخخواص بادام زمینیهر چیز با هر چیز دیگر در تدر میان تاریکی و روشناییکوچک شدن مغز از نئاندرتابرنامه ی مسلط ژنها در اختتولید پاک و فراوان انرژیرنگ کردن، حقیقت نیستپرواز از نیویورک تا لوس آمغز ابزار بقای برتر مادیزبان نیاز تکاملی استاقلیت خلاققطره قطرهتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنچیز جدید را بپذیرسردرد عروقی میگرنجراحی هوشیار مغزهمراهی میاستنی با برخی سمیدان بنیادین اطلاعاتعصب حقوق نورولوواز انفجار بزرگ تا انفجار به دنبال رستگاری باشخانواده پایداروقتی پر از گل شدی خودت را در برابر حقایق جدیدکیست کلوئید بطن سومبرخی یونها و مولکول های مآلودگی هوا و ویروس کروناتوهم جداییروبات های ریز در درمان بیمغز، فقط گیرندهسفر فقط مادی نیستامید نجاتلزوم گذر انسان از حدها و تاریکی و نورابزار بقا از نخستین همانشیر و دوغ بادامحقیقت غیر قابل شناختهوش مصنوعی متصل با مغزماه رجباز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین دی گنجینه ای بزربی عدالتی در توزیع واکسن خطای حسدرمان ژنتیکی برای نوآوریکتاب گران و پرهزینه شد ولمبانی ذهنی سیاه و سفیدبررسی و اپروچ جدید بر بیمآینه در اینهتیوتیکسن داروی ضد جنونروش هایی ساده برای کاهش انقش ویتامین K در ترمیم اسسلول بنیادی و ای ال اسانیس بی کساننگاهی بر قدرت بینایی درامنابع انرژي پاک سرچشمه حتروس جریان انرژیابزار بقای موجود زنده از شاید درست نباشدحباب هایی تو در توهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدبیماری بیش فعالیدهن، بزرگترین سرمایهدرمان جدید سرطانکشیدن مادی روشی برای جلومدل همه جانبه نگر ژنرالیبعد پنجمآیا هشیاری کوانتومی وجودفن آوری های جدید علیه شناتکامل تکنولوژیریشه های مشترک همه ی موجونقش روزه داری در سالم و جسندرم پیریفورمیسانسولیننادانی در قرن بیست و یکم،منابع انرژی از نفت و گاز ترس و آرمان هاشجاعت و ترسابزارهای بقای موجود زندهحس و ادراک قسمت چهل و هفتهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکامل تا مغز، از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه ابیان حقیقتدروغ نگو به خصوص به خودتگیاه خواری و گوشت خوار کدمرگ و سوال از قاتلتفاوت ارباب و رهبر حقیقیراه پیروزی در زندگی چیستآیا جهان ذهن و افکار ما مفارغ التحصیلان، فقیر و دتئوری تکامل امروز در درمنقطه ی رسیدن به قلهسیاهچاله هااولویت بندی ها کجاستجمجمه انسان های اولیهنرمش های موثر در کمردردمنبع هوشیاری کجاست قسمت تشخیص ایدزضایعه ی شبکه لومبوساکرالاجزایی ناشناخته در شکل گحس و ادراک قسمت پنجاه و دهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاسکار، لگوی هوشمنددانش محدود به ابعاد چهاریک پیشنهاد خوب برای آسان باهوش ترین و با کیفیت تریدرگیری مغزی در سندرم کووگزارش یک مورد جالب لخته ومسئولیت در برابر محیط زیتلاش در تولید انرژی به رنرشد مغز علت تمایل انسان بآب زندگی است قسمت هفتمفرد موفقتاثیر کلام در آیات کلام بنه به اعدامسکوت، پر از صداای جان جان بی تن مروجهان معناچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتعادل دوپامین، فقط باعث طیف انسفالیت، گیلن باره اختلالات حرکتی در انسانحس و ادراک قسمت شصت و دوهوش عاطفی قسمت اولاسرار بازسازی اندام هاداروهای ام اسژن یا نقشه توسعه مغز و نقباغچه ی مندستورالعمل مرکز کنترل بیپیوند مدفوعمعاینه قبل از نوار عصب و تنفس هوازی و میتوکندریزنان باهوش ترآزمون تجربی، راهی برای رقله سقوطتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز در فراموشی هاساختار فراکتال وجود و ذهاینترنت بدون فیلتر ماهواجهان در حال ایجاد و ارتقانظریه ی تکامل در درمان بیمنتظر زمان ایده آل نشوثبت امواج الکتریکی در عصعلم بدون توقفارتباط چاقی و کاهش قدرت بخونریزی مغزی کشندههیچ چیز همیشگی نیستاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نداروی جدید برای دیابتکمالگرایی دشمن پیشرفتبحثی درباره احساساتی غیرتو افق رویداد جهان هستیذرات کوانتومی زیر اتمی قپیشرفت های جدید علوم اعصمغز و قلب در جنین موش مصنزیان غذاهای پرچربآغاز فرایند دانستنقبل و بعد از حقیقتتاثیر درجه حرارت بر عملکنوروفیبروماتوزسرنوشتاکسی توسین و تکامل پیش اجواب دانشمند سوال کننده همه ی سردردها بی خطر نیستموسیقی نوعادت همیشه خوب نیستارزش خود را چگونه میشناسبه قفس های سیاهت ننازخواص شکلات تلخهر جا که جات میشه، جات نیدر مانهای کمر دردکوچکی قلببرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱تولید اندام با چاپ سه بعدرنگین کمانپروتئین های ساده ی ابتدامغز ابزار برتر بقازبان و کلمه حتی برای کساناقیانوس نادانیلمس کوانتومیتاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینچیزی منتظر شناخته شدنسرطان کمیت گراییجراحی گردن همیشه برای دیهمراهی نوعی سردرد میگرنیمیدازولام در درمان تشنج عصب سیاتیکاز بار خود بکاه تا پرواز به زودی شبکه مغزی به جای خاویار گیاهیوقتی تو از یاد گرفتن باز در جراحی کمر عجله نکنیدکپسول ژری لاکتبرخی اثرات مضر ویتامین دآلودگی هوا و پارکینسونتوهم جدایی و توهم علمروبات کیانمغزتان را در جوانی سیم کشسفر نامه سفر به بم و جنوب امید یا ناامیدی؟لزوم سازگاری قانون مجازاتاریکی خواهد ترسیدابزار بقا از نخستین همانشیشه ی بازالتی و سیلیکونحقیقت، آن چیزی نیست که جلهوش مصنوعی و کشف زبان هایماپروتیلیناز تکینگی تا مغز از مغز تویروس مصنوعیبیمار 101 ساله، مبتلا به سخطر آلودگی هوابیمار مرکز تنفس سلولیخطر حقیقی، خود انسان استدرمان کارتی سل و تومور مغکتاب زیست شناسی باورمباحث مهم حس و ادراکبررسی ژنها در تشخیص بیماآیندهتیک و اختلال حرکتیروش جدید تولید برقنقش ژنتیک در درمان اختلاسلول بنیادین از مخاط بینانگشت ماشه اینگاهی بر توانایی اجزاي بمنابع انرژی از نفت و گاز تری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از شایسته نیست در جیب خود قرحد و مرزها توهم ذهن ماستهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمربیماری تی تی پیدو ویژگی انتزاع و قدرت تجدرمان دارویی سرطان رحم بکشتن عقیده ممکن نیستمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبعد از کروناآیا واکنش های یاد گرفته وفناوری هوش مصنوعی نحوه ختکامل جریان همیشگی خلقتریشه های مشترک حیاتنقش رژیم غذایی بر رشد و اسندرم پای بی قرارانسولین هوشمندنازوکلسینمنابع بی نهایت انرژی در دترسان نیستیشرکت نورالینک ویدیویی ازابزارهای بقای از نخستین حس و ادراک قسمت چهل و هشتهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکامل تا مغز، از مغز تدی متیل فومارات(زادیوا)(وابستگی یعنی قلادهبیداری معنوی یعنی دوستی دریا آرام نخواهد شد کشتی گیرنده باید سازگار با پیمرگ انتقال است یا نابود شتفاوتهای جنسیتی راهی براراه انسان شدن، راه رفتن وآیا جهش های ژنتیکی، ویروفاصله ها در مکانیک کوانتتئوری تکامل در پیشگیری و نقطه ای بود و دگر هیچ نبوسیاهچاله های فضایی منابعاولین قدم شناخت نقص های خجنین مصنوعینرمشهای مهم برای تقویت عمنبع هوشیاری کجاست قسمت تصویر خورشید یا خود خورشضایعه ی عروقی مخچهاحیای بینایی نسبی یک بیمحس و ادراک قسمت پنجاه و سهوش مصنوعی در خدمت خلق وحاساس انسان اندیشه و باور دانش بی نهایتیک آلل ژنتیکی که از نئاندباور و کیهان شناسیدرگیری مغزی در سندرم کووگشایش دروازه جدیدی از طرمستند جهان متصلتلاشی برای درمان قطع نخارشد در سختی استآب زندگی است قسمت اولفرد یا اندیشهتاثیر کپسول نوروهرب بر ننه بدبخت بلکه نادانسکوت، در برابر گزافه گویایمونوگلوبولین وریدی IVIgجهان معکوسچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتعداد کلی ذهن ها در جهان طبیعت موجی جهاناختلالات صحبت کردن در انحس و ادراک قسمت شصت و ششهوش عاطفی قسمت دهماصفهان زیباداروهای تغییر دهنده ی سیژن ضد آلزایمربترس از اینکه کسی، به درگدغدغه نتیجه ی نادانی استپیوند مدفوع در درمان بیممعادله ها فقط بخش خسته کنتنفس بدون اکسیژنزنجیرها را ما باید پاره کآزمون ذهنی گربه ی شرودینقلب های سادهتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز در تشخیص بیماری ساختار شبکه های مغزی ثاباینترنت، حقیقت جامعه ی فجهان ریز و درشتنظریه ی تکامل در درمان بیمنحنی که ارتباط بین معرفعلم در حال توسعهارتباط هوش ساختار مغز و ژخواندن ، یکی از شستشو دهنهیچ چیز، چقدر حقیقی استاعتماد به خودداروی جدید ضد فشار خونکمردردبحران ذهن فیلمی قابل تامتو انسانی و انسان، شایستذرات کوانتومی زیر اتمی قپیشرفت در عقل است یا ظواهمغز و هوش، برترین ابزار بزیباترین چیز در پیر شدنآغاز فصل سرما و دوباره تکقبل از آغازتاثیر درجه حرارت بر عملکنورون هاي مصنوعی می توانسریع دویدن مهم نیستاکسکاربازپین در درمان تشجواب سنگ اندازیهمه جا خیر بکارموسیقی هنر مایع استعادت کن از بالا نگاه کنیاز فرد ایستا و متعصب بگذربه مغز خزندگان خودت اجازخواص شگفت هویجهر حرکت خمیده می شود و هر در محل کار ارزش خودت را بکوچکترین چیز یک معجزه اسبرین نت به جای اینترنتتولید سلولهای جنسی از سلرهبر حقیقیپروتز چشممغز از بسیاری حقایق می گرزبان و بیان نتیجه ساختماالکترومغناطیس شنوایی و هلووفلوکساسینتاثیر رو ح و روان بر جسمابداع دی ان ای بزرگترین دچیزی خارج از مغزهای ما نیسرعت فکر کردن چگونه استجستجوی متن و تصویر به صورهندسه ی پایه ایمکان زمان یا حافظه زمانعضلانی که طی سخن گفتن چقداز بحث های کنونی در ویروسبه زیر پای خود نگاه نکن بخار و گلوقتی خودت را در آینه دیدیدر درمان بیماری مولتیپل کامپیوتر سایبورگبرخی اختلالات عصبی مثانهآلزایمرتوهم جسمروح و آب حیاتمغزتان را در جوانی سیمکشسفر به مریخ در 39 روزامید جدید بر آسیب نخاعیچگونه تکامل مغزهای کنونیلزوم سازگاری قانون مجازاتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقا از نخستین همانشکل های متفاوت پروتئین هحقایق ممکن و غیر ممکنهوش مصنوعی یا حماقت طبیعماجرای جهل مقدساز تکینگی تا مغز از مغز تویروس های باستانی، مغز مبیماری لبر و نابینایی آنخطر را بپذیردرمان پوکی استخوانکتاب طبیعت در قالب هندسهمبتکران خودشکوفابررسی بیماری التهابی رودآینده ی انسان در فراتر ازتیکاگرلور داروی ضد انعقاروش صحبت کردن در حال تکامنقش گرمایش آب و هوا در همسلول عصبی شاهکار انطباق انگشت نگاری مغز نشان میدنگاهت را بلند کنمنابع انرژی از نفت و گاز تری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از شادی، پاداش انجام وظیفهحریص نباشهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که بیماری خود ایمن اعصاب محدو بیماری روانی خود بزرگ درمان زخم دیابتی با تکنوگل خاردار، زیباستمدل هولوگرافیک تعمیم یافبعد از کروناآیا یک، وجود داردفواید روزه داری متناوبتکامل داروینی هنوز در حانقش رژیم غذایی در رشد و اسندرم پس از ضربه به سرانسان قدیم در شبه جزیره عنباید صبر کرد آتش را بعد منابع جدید انرژیتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرشربت رب انارابزارهای دفاعی و بقای موحس و ادراک قسمت چهل و دومهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکامل تا مغز، از مغز تدین اجباریواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبیداری و خواب کدام بهتر ادریای خداگالکانزوماب، دارویی جدیمرگ تصادفیتقلید مرحله ای نسبتا پیشراه بی شکستآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجفاصله ی همیشگی تصویر سازتئوری جدید، ویران کردن گنقطه بی بازگشتسیاهچاله ها، دارای پرتو اولین مورد PML به دنبال تکجنگ هفتاد و دو ملت همه را چرا ماشین باید نتایج را پمنبع هوشیاری کجاست قسمت تصویر در هم تنیدگی کوانتضایعات در عصب زیر زبانیاحیای بینایی نسبی یک بیمحس و ادراک قسمت پنجاه و شهوش مصنوعی درمانگر کامپیاستفاده از مغز، وزن را کمدانشمندان موفق به بازگردیک جهش ممکن است ذهن انسانباید از انسان ترسیددرگیری اعصاب به علت میتوپل جویی اصفهانمشکل از کجاستتلاشی تازه برای گشودن معرشد، رسیدن به یک هدف نیستآب زندگی است قسمت دومفرد حساس از نظر عاطفی و بتاثیر کپسول نوروهرب بر تنه جنگ و نه خونریزیسکته مغزیایمپلانت مغزیجهان هوشمندچراغ های متفاوت و نور یکسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتعذیه ی ذهنطبیعت بر اساس هماهنگیاختلالات عضلانی ژنتیکحس و ادراک سی و هفتمهوش عاطفی قسمت دوماصل بازخوردداروهای ضد بیماری ام اس وژنها نقشه ایجاد ابزار هوبحتی علمی درباره تمایل بذهن ما از در هم شکستن منبپیوند مغز و سر و چالشهای معجزه های هر روزهتنها مانع در زندگی موارد زندگی فعال و مثبت روند آلآزمون ذهنی گربه شرودینگرقلب و عقلتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغزی روشی مهم در تشخسادیسم یا لذت از آزار دادایندرالجهان شگفت انگیزنظریه ی ریسمانمنشأ اطلاعات و آموخته ها علم راهی برای اندیشیدن اارتباط پیوسته ی جهانخواندن، دوست روزهای سختهیچ وقت خودت را محدود به اعتماد به خودداروی جدید ضد میگرنکمردرد ناشی از تنگی کانابخش فراموش شده ی حافظهتو با همه چیز در پیوندیرفلکس وتری با توضیح دکتر پیشرفت ذهن در خلاقیت استمغز و اخلاقزیباترین چیز در افزایش سآغاز مبهم آفرینشقبل از انفجار بزرگتاثیر درجه حرارت بر عملکنورون های ردیاب حافظهسریعترین کامپیوتر موجوداگر فقط مردم میفهمیدند کجوسازی مدرنهمیشه چیزی برای تنهایی دمیلر فیشر نوعی نادر از گیعادت کن خوب حرف بزنیاز مخالفت بشنوبه نقاش بنگرخواص عجیب لوبیاهرچیز با یک تاب تبدیل به در چه مرحله ای از خواب ، رکووید نوزده و خطر بیماری برای یک زندگی معمولیتولترودینروی و منیزیم در تقویت استپروتز عصبی برای تکلممغز به تنهایی برای فرهنگ زبان و بیان، در سایه پیشرالکتروتاکسی(گرایش و حرکلوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر روده بر مغزابزار هوش در حال ارتقا ازچیزی شبیه نور تو نیستسطح آگاهی، رخدادهای زندگجستجوی هوشیاری در مغز ماهندسه ی رایج کیهانمکانیک کوانتومی بی معنی غم بی پایاناز تلسکوپ گالیله تا تلسکبه سیاهی عادت نکنیمخارق العاده و استثنایی بدر دعواها چه میکنی؟کاهش میل جنسی در ام اسبرخی اصول سلامت کمرآملودیپین داروی ضد فشار توهمات و شناخت حقیقتروح در جهانی دیگر استمغط یک گیرنده استسفر به درون سفری زیباامید درمان کرونا با همانچگونه جمعیت های بزرگ شکل لزوم عدم وابستگی به گوگل تاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقا از نخستین همانشکل پنجم مادهحل مشکلهوش مصنوعی گوگل به کمک تشماجرای عجیب گالیلهاز تکینگی تا مغز از مغز تویرایش DNA جنین انسان، براز تکینگی تا مغز از مغز تویشن پروبیماری میاستنی گراویسخطرات هوش مصنوعیدرمان پوکی استخوانکتاب، سفری به تاریخمتواضع باشبررسی سیستم تعادلی بدن اآینده ی علم و فیزیک در60 ثتیروفیبان موثر در سکته ی روشهای نو در درمان دیسک بنقش پیش زمینه ها و اراده سلول عصبی، در محل خاص خودانتقال ماده و انرژیچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز ترک امروزابزار بقای موجود زنده از شب سیاه سحر شودحرکات چشم، ترجمه کننده ی هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجربیماری دویکدو بار در هفته ماهی مصرف درمان ساده ی روماتیسمگل درون گلدانمدل های ریز مغز مینی برینبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا کیهان می تواند یک شبیفواید روزه داری متناوبتکامل داروینی هنوز در حانقش زنجبیل در جلوگیری از سندرم جدایی مغزانسان میوه ی تکاملنبرو و انرژی مداوممناطق خاص زبان در مغزتسلیم ارتباط با من برترشربت ضد خلطابعاد و نیازهای تکاملیحس و ادراک قسمت چهل و سومهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز تدین، اجباری نیستوبینار اساتید نورولوژی دبیست تمرین ساده برای جلودرک فرد دیگر و رفتارهای اگام کوچک ولی تاثیرگذارمرگی وجود نداردتقلید از روی طبیعتراه طولانی را به سلامت گذآیا خداباوری محصول تکاملفتون های زیستیتا 20 سال آینده مغز شما به نمیتوان با بیرون انداختنسیاهچاله و تکینگی ابتدایاولین مورد پیوند سر در انجنگ و تصور از جنگچرا مردم با زندگی میجنگنمنبع هوشیاری کجاست قسمت تصویر زیبا از سلولضرورت زدودن افکاراحتیاط در ورزش زانو در خاحس و ادراک قسمت بیست و چههوش مصنوعی درخدمت خلق وحاستفاده از نظریه ی تکامل دانشمندان نورون مصنوعی سیک رژیم غذایی جدید، می توبابا زود بیادرب بسته با غیر خود باز مپل خواجو اصفهانمشکلات نخاعیتلاشی جدید در درمان ام اسز گهواره تا گورآب زندگی است قسمت سومفردا را نمیدانیمتاثیر کپسول نوروهرب بر سنه روش تقویت مغزسکته ی مغزی در جوانانایمپلانت مغزی و کنترل دو جهان هوشیارنزاع ها بیهوده استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتغییرطعمه ی شبکه های ارتباط اجاختراع جدید اینترنت کوانحس و ادراک- قسمت پنجاه و هوش عاطفی قسمت سوماصل در هم تنیدگی و جهانی داروهای ضد تشنج با توضیح ژنها ، مغز و ارادهبحث درباره پیدایش و منشا ذهن چند جانبه نیازمند نگپیوند اندام از حیوانات بمعجزه ی چشمتنها در برابر جهانزندگی هوشمند در خارج از زآزادی در چیستقلب یا مغزتاثیر گیاهخواری بر رشد و نوار مغز، مفید و بی خطرسازگاری با محیط بین اجزاایپیداکرینجهان شگفت انگیز و بی زماننظریه تکامل در درمان بیممنشاء کوانتومی هوشیاری اعلم ساختن برج های چرخانارتباط انسانی، محدود به خواب زمستانی سلول های سرهیچ کاری نکردن به معنی چیاعتماد بی موردداروی جدید ضد الزایمرکمردرد و علل آنبخش های تنظیمی ژنومتو با باورهایت کنترل میشرفتار مانند بردهپیشرفتی مستقل از ابزار همغز و اخلاقزیر فشار کووید چه باید کرإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَقبرستان ها با بوی شجاعتتاثیر درجه حرارت بر عملکنوروپلاستیسیتی چیستسرکه انگبین عسلی مفید براگر میدانی مصیبت بزرگتر جامعه ی آسمانیهمیشه چشمی مراقب و نگهبامیهمانهای ناخوانده عامل عادت کردن به نعمتاز نخستین همانند سازها تبه نقاش بنگرخود جسم و یا تصویرهز ذره، یک دنیاستدر ناامیدی بسی امید استکودک هشت ساله لازم است آدبرای پیش بینی آینده مغز دتومورها و التهاب مغزی عارویکردهای جدید ضایعات نخپرورش مغز مینیاتوری انسامغز بیش از آنچه تصور میشوزبان و تکلم برخی بیماریهالکترودهای کاشتنیلوتیراستامتاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین هماننکاتی در مورد تشنجسعی کن به حدی محدود نشویحفره در مغزهندسه بنیادینمکانیزمهای دفاعی در برابغم بی پایاناز تلسکوپ گالیله تا تلسکبه سخن توجه کن نه گویندهخبر مهم تلسکوپ هابلدر سال حدود 7 میلیون نفر کاهش مرگ و میر ناشی از اببرخی اطلاعات روانشناسی مآموزش نوین زبانتوکل بر خداروح رهایینفرت، اسیب به خود استسفر تجهیزات ناسا به مریخ امیدهای جدید برای بازیابچگونه جمعیت های بزرگ شکل مقاومت به عوارض فشار خون تازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقا از نخستین همانشکرگزار هر چیزی باش که داحلقه های اسرارآمیزهوش مصنوعی گوگل به کمک تشماده ی تاریکماده ی خالیاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت فیزیکی، تابعی از بیماری های میتوکندریدفاع از پیامبردرمان آرتروز با ورزش موضکتابخانهمجموعه های پر سلولی بدن مبررسی علل کمر درد در میانآینده با ترس جمع نمیشودتکنولوژی های جدید و حالتروشهای شناسایی قدرت شنوانقش پیشرفته ی سلول های بنسلولهای ایمنی القا کنندهانتروپی و هوشیاریچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز ترکیب آمار و ژنتیکابزار بقای موجود زنده از شبیه سازی میلیون ها جهان حرکت چرخشی و دائمی کیهانهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتبیماری دیستروفی میوتونیدو برابر شدن خطر مرگ و میدرمان سرگیجه بدون نیاز بگل زندگیمدیون خود ناموجودبعد از کرونا دلخوشی بیهوریشه های اخلاقآیا گذشته، امروز وآینده فواید زیاد دوچرخه سواریتکامل داروینی هنوز در حانقش زبان در سلطه و قدرت اسندرم دزدی ساب کلاوینانسان ها می توانند میدان چت جی پی تیمناطق خاصی از مغز در جستجتسلیم شدن از نورون شروع مشش مرحله تکامل چشمابعاد اضافه ی کیهانحس و ادراک قسمت نهمهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز تدیوار همه اش توهم بودوجود قبل از ناظر هوشمندبیش از نیمی از موارد انتقدرک نیازمند شناخت خویش اگامی در درمان بیماریهای مراقب خودتون و خانواده هتقلید از طبیعترابطه تشنج و اوتیسمآیا دلفین ها می تواند از فروتنی معرفتیتا بحر یفعل ما یشانمیتوان بر سیاه سیاه نوشسیاهچاله ی منفرد یا سیاهاولین هیبرید بین انسان و جنگ داده هاچرا مغز انسان سه هزار سالمنبع هوشیاری کجاست قسمت تصویر زیبای اصفهانضرب المثل یونانیاحتیاط در تعویض داروهاحس و ادراک قسمت بیست و یکهوش مصنوعی ساخته هوش طبیاستفاده از هوش مصنوعی در دانشمندان یک فرضیه رادیکیکی از علل محدودیت مغز امباد و موجدرختان چگونه بر تشکیل ابپلاسمای غالبمشکلات بین دو همسر و برخیتمایل زیاد به خوردن بستنزمین در برابر عظمت کیهانآب، زندگی است(قسمت پنجم)فرزندان زمان خودتاثیر کپسول نوروهرب بر سچه زیاد است بر من که در ایسال سیزده ماههایمپلانت مغزی کمک میکند جهان های بسیار دیگرنزاع بین جهل و علم رو به پمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتغییر الگوی رشد مغزی با زظهور امواج مغزی در مغز مصادامه بحث تکامل چشمحس و ادراک- قسمت بیست و پهوش عاطفی قسمت ششماصل علت و تاثیرداروی فامپیریدین یا نورلژنهای مشترک بین انسان و وبحثي درباره هوش و تفاوتهذهن هوشیار در پس ماده ی مپیوند اندام حیوانات به امعجزه ی علمتنهاییزندگی و داراییآزادی عقیده، آرمانی که تقلب دروازه ی ارتباطتاثیر انتخاب از طرف محیط نوار مغز، ترجمه ی فعالیت ستم با شعار قانون بدترین ایا کوچک شدن مغزانسان الجهانی که نه با یک رخداد و نظریه تکامل در درمان بیممهمان ناخواندهعلایم کمبود ویتامین E را ارتباط از بالا به پایین مخواب سالم عامل سلامتیهیچ کس مانند تو نگاه نمیکاعتیاد و تلاش های درمانی داروی سل سپتکمردرد با پوشیدن کفش منابخش بزرگی حس و ادراک ما اتو باید نیکان را به دست برفتار وابسته به شکلپپوگستمغز و سیر تکامل ان دلیلی زیرفون داروی ضد ام اسافت فشار خون ناگهانی در وقدم زدن و حرکت دید را تغیتاثیر درجه حرارت بر عملکنوروز مبارکسرگیجه از شایعترین اختلااگر نیروی مغناطیس نباشد جاودانگی مصنوعیهمیشه اطمینان تو بر خدا بمیوپاتی و نوار عصب و عضلهعادت بد را ترک کناز نخستین همانند سازها تبه نادیدنی ایمان بیاورخودآگاهی و هوشیاريهزینه ای که برای اندیشیددر هم تنیدگی مرزها و بی مکودک ایرانی که هوش او از برای اولین بار دانشمندانتومورهای نخاعیرویا و واقعیتپرکاری تیروئیدمغز برای فراموشی بیشتر کزبان و شناخت حقیقت قسمت چالگو نداشتیملوزالمعده(پانکراس)مصنوعتاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانچگونه مولکول های دی ان ایشلیک فراموشیحق انتخابهندسه در پایه ی همه ی واکما انسانها چه اندازه نزدغیرقابل دیدن کردن مادهاز تکنیکی تا مغز از مغز توقتی خورشید هست شمع به کابهبود حافظه پس از رخدادهخدا موجود استدر عید نوروز مراقب تصادف کاهش التهاب ناشی از بیمابرخی بیماری ها که در آن بآمارهای ارائه شده در سطح توپیراماتروزه داری متناوب، مغز را نقاشی هایی با بوی گذشته یسفر دشوار اکتشافامیدوار باش حتی اگر همه چچگونه حافظه را قویتر کنیمقایسه رقابت و همکاریتازه های بیماری پارکینسوابزار بقا از نخستین همانشکست حتمیحمله ویروس کرونا به مغزهوش مصنوعی الفاگوحمایت از طبیعتهوش مصنوعی اکنون می توانماده ای ضد التهابیاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چند سویهبیماری های مغز و اعصاب و دفاع در برابر تغییر ساختدرمان ام اس(مولتیپل اسکلکجای مغز مسئول پردازش تجمجرم، گاهی قربانی استبرطرف کردن خشونت را از خاآیا فراموشی حتمی استتکنولوژی و پیشرفتروشی برای بهبود هوش عاطفنقش آتش در رسیدن انسان بهسلولهای بنیادی مصنوعی درانتظار گذر تندباد؟چالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز ترکیب حیوان و انسانابزار بقای موجود زنده از حس متفاوتهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توبیماری سلیاکدو برابر شدن خطر مرگ و میدرمان سرگیجه بدون نیاز بگلوله ی ساچمه ایمدیریت اینترنت بر جنگتفکر قبل از کاررژیم های غذایی و نقش مهم آیا پیدایش مغز از روی تصافیلم کوتاه هیروشیما از هتکامل داروینی هنوز در حانقش زبان در سلطه و قدرت اسندرم سردرد به دلیل افت فانسان یک کتابخانه استچت جی پی تیمنبع نور واقعی و ثابت، حقتست نوار عصب و عضلهششمین کنگره بین المللی سابعاد بالاترحس و ادراک قسمت چهارمهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز تدیوار، از ابتدا توهم بودوراپامیل در بارداریبیشتر کمردردها نیازی به درک و احساسگامی در درمان بیماریهای مراحل ارتقای پله پله کیهتقویت مغز با ورزشرادیوی مغز و تنظیم فرکانآیا دلفین ها میتوانند بافروتنی و غرورتاول کف پا و حقیقتنمای موفقیتسیاهچاله ی تولید کنندهاولین تصویر در تاریخ از سجنبه های موجی واقعیتچرا مغزهای ما ارتقا یافت منبع هوشیاری کجاست قسمت53تصویربرداری فضاپیمای آمضربه مغزی در تصادف راننداحساس گذر سریعتر زمانحس و ادراک قسمت بیست و دوهوش مصنوعی، کیفیت فریب ماستفاده از انرژی خلادانشمندان ژنی از مغز انسیافته های نوین علوم پرده باد غرور و سر پر از نخوت ودرختان اشعار زمینپمبرولیزوماب در بیماری چمشکلات روانپزشکی پس از ستمایز یا کشف یگانگیزمین زیر خلیج فارس تمدنی آتاکسیفرضیه ای جدید توضیح میدهتاثیر کتامین در درمان پانه عدم مطلق بلکه عدم با قسانسور از روی قصد بسیاری ایمپلانت نخاعی میتواند دجهان هایی در جهان دیگرنزاع بین علم و نادانی رو منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتغییر خود یا تغییر دیگراظرف باید پر شود چه با چرک اداراوون تنها داروی تاییحس و ادراک- قسمت شصت و چههوش عاطفی بیشتر در زناناصل عدم قطعیت از کوانتوم داروی لیراگلوتیدژنهای هوش ، کدامندبحثی جالب درباره محدودیتذهن و زندگیپیوند سر آیا ممکن استمعجزه ی علم در کنترل کرونتنهایی رمز نوآوری استزندگی بی دودآزار حقیقیقلب روباتیکتاثیر احتمالی عصاره تغلینوار عصب و عضلهستم، بی پاسخ نیستایا این جمله درست است کسیجهانی که از یک منبع، تغذینظریه تکامل در درمان بیممهندسی ژنتیک در حال تلاش علایم کمبود ویتامین E را ارتباط بین هوش طبیعی و هوخواب سالم عامل سلامتی و یهیچ کس حقیقت را درون مغز اعتیاد را به دور بیندازداروی ضد چاقیکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبخش بزرگتر کیهان ناشناختتو برای خزیدن خلق نشده ایرفتار اجتماعی انسان، حاصپایان، یک آغاز استمغز کوانتومیزیرک ترین مردمافت هوشیاری به دنبال کاهقدرت مردمتاثیر درجه حرارت بر عملکنوروز یا روز پایانیسرگردانیاگر نعمت فراموشی نبود بسجایی برای یاد گرفتن باقی همیشه به آنچه داری، خوشنمیوتونیک دیستروفیعادت دادن مغز بر تفکراز نخستین همانند سازها تبه هلال بنگرخودآگاهی و هوشیاريهزینه سنگین انسان در ازادر هم تنیدگی کوانتومیکودکان مهاجربرای تمدن سازی، باید در بتومورهای ستون فقراترویا و کابوسمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟زبان و شناخت حقیقت قسمت االگو و عادت را بشکن و در الیروپریم داروی ترکیبی ضدتاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین همانچگونه میتوان با قانون جنشلیک فراموشیحقیقت قربانی نزاع بین بی هندسه زبانِ زمان استما انسانها چه اندازه نزدغرور و علماز تکینگی تا مغز و از مغز وقتی ریشه ها عمیقند از چیبهداشت خوابخدا نور آسمان ها و زمین ادرمان نگهدارنده ی اعتیادکاهش حافظه هرچند فرایندیبرخی بیماری های خاص که بدآن چیزی که ما جریان زمان توانایی مغز و دیگر اجزای روزه داری و التهاب زیانبچقدر به چشم اعتماد کنیمسفرنامه سفر به بم و جنوب امیدوارینگاه من، نگاه تو و یا حقیمقابله ی منطقی با اعتراضتازه های درمان ام اسابزار بقا از نخستین همانشکستن مرز دور مغزشگفت نیست من عاشق تو باشمحوادث روزگار از جمله ویرهوش مصنوعی از عروسک های بماده، چیزی نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستبیماری های ژنرالیزه ی عصدقیق ترین تصاویر از مغز ادرمان با سلول های بنیادیکرونا چه بر سر مغز می آورمحل درک احساسات روحانیبزرگ فکر کنآیا ممکن است موش کور بی متکنولوژی جدید که سلول هاروشی جدید در درمان قطع نخنقش انتخاب از طرف محیط، نسلام تا روشناییانحراف و حقیقتچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز ترازودونابزار بقای موجود زنده از حس چشایی و بویاییهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز- از مغز واکسن آلزایمربیماری ضعف عضلات نزدیک بدو داروی جدید برای میاستدرمان سرگیجه بدون داروگلوئونمداخله ی زیانبار انسانتفکر ترکیبی در هوش مصنوعرژیم های غذایی و نقش مهم آیا آگاهی پس از مرگ از بیفیلمی بسیار جالب از تغییتکامل زباننقش سجده بر عملکرد مغزسوی ما آید نداها را صداانسان باشنتایج نادانی و جهلمنبع هوشیاری کجاست قسمت تست کم هزینه ی بزاق برای شعار و عملاتفاق و تصادفحس و ادراک قسمت نوزدهمهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز تدید تو همیشه محدود به مقدورزش هوازی مرتب خیلی به قبا همه مهربان باشدرک کنیم ما همه یکی هستیمگاهی لازم است برای فهم و مرز مرگ و زندگی کجاستتقویت استخوان در گرو تغذراز تغییرآیا دست مصنوعی به زودی قافرگشت و تکامل تصادفی محض تابوهای ذهنینمایش تک نفرهسیاهچاله، سیاه خالص یا پاولین دارو برای آتاکسی فجنسیت و تفاوت های بیناییچرا ویروس کرونای دلتا وامنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتصور ما ازمشکلات و واقعیضررهای مصرف شکر و قند بر احساسات کاذبحس و ادراک قسمت بیست و سوهوش مصنوعی، اتفاقات و تحاستفاده از سلول های بنیادانشمندان پاسخ کوانتومی یاد گرفتن مداومبار مغز بر دو استخواندرد و درسپنج اکتشاف شگفت آور در مومشکلات روانپزشکی در عقب تمدن قدیمی ای در جنوب ایرزمان چیستآتاکسی فریدریشفساد اقتصادی سیتماتیک درتاثیر گیاه خواری بر رشد ونهایت معرفت و شناخت درک عسانسور بر بسیاری از حقایایمپلانت استخوانی در آسیجهان یکپارچهنزاع بین علم و جهل رو به پمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتغییر دیگران یا تغییر خوظرفیت مغز چقدر استادب برخورد با دیگرانحسن یوسف باغچه ی منهوش عاطفی در زنان بیشتر ااصل، روان و نفس استداروی تشنجی دربارداریژنهای حاکم بر انسان و انسبحثی در مورد نقش ویتامين ذهن و شیمی بدنپیوند سر برای چه بیمارانمعجزه در هر لحظه زندگیتنبیه چقدر موثر استزندگی در جمع مواردی را برآزار دیگری، آزار خود استقلب را نشکنتاثیر بینش و انتظارات فرنوار عصب و عضلهستون فقرات انسان دو پا جلایا ابزار هوشمندی یا مغز جهانی در ذهننعناعمهندسی بدنعلائم عصبی آلزایمر، با اارتباط شگفت مغز انسان و فخواب عامل دسته بندی و حفطهیچ اندر هیچاعداد بینهایت در دنیای مداروی ضد چاقیکنگره بین المللی سردرد دبخش دیگری در وجود انسان هتو تغییر و تحولیرقیبی قدرتمند در برابر مپاکسازی مغزمغز آیندگان چگونه است ؟زیست شناسی کل در جزء فراکافتخار انسانقدرت و شناخت حقیقتتاثیر درجه حرارت بر عملکنورالژیسربازان ما محققا غلبه می اگر نعمت فراموشی نبود بسجایی خالی نیستهمیشه داناتر از ما وجود دمیگرن و پروتئین مرتبط با عارضه جدید ویروس کرونا ساز نخستین همانند سازها تبه کدامین گناه کشته شدندخودت را از اندیشه هایت حفهزاران سال چشم های بینا ودر هم تنیدگی کوانتومی و پکودکان میتوانند ناقل بی برای خودآگاه بودن تو بایتوهم فضای خالیرویا و خبر از آیندهمغز بزرگ چالش است یا منفعزبان و شناخت حقیقت قسمت دالگوی بنیادین و هوشیاریلیس دگرامفتامین یا ویاستاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانچگونه مغز ما، موسیقی را پشنا در ابهای گرم جنوب نیاحقیقت آنطور نیست که به نظهندسه، نمایشی از حقیقتما اکنون میدانیم فضا خالغربال در زندگیاز تکینگی تا مغز از مغز توقتی شروع به بیدار شدن میبهداشت خواب، رمز حافظه ی خدا بخشنده است پس تو هم بدرمان نابینایان آیا ممکنکاهش دوپامین عامل بیماریبرخی توجهات در ببمار پارآنچه می دانم، آنچه را میختوانایی یک فرد، برای تغیروزه داری و بیمار ی ام اس نقش قهوه در سلامتیسفرنامه سفر به بم و جنوب امیدواری و مغزنگاه مادی غیر علمی استمقابله با کرونا با علم استاسف بار است انسان، حق خوابزار بقا از نخستین همانابزار بقا از نخستین همانشگفت انگیز بودن کیهانحکمت الهی در پس همه چیزهوش مصنوعی از عروسک های بماده، چیزی بیش از یک خلا از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستبیماری وسواسدل به دریا بزندرمان تومورهای مغزی با اکریستال هامحل درک احساسات روحانی دبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا ما کالا هستیمتکنولوژی جدید که سلول هاروشی جدید در درمان نابیننقش اتصالات بین سلولهای سلاح و راهزنیاندوه در دنیا استچالش های ایستادن بر دو پامنابع انرژی از نفت و گاز ترازودونشبیه سازی سیستم های کوانابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک (قسمت اول )هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز- از مغز واکسن ایرانی کرونا تولیدبیماریهای تحلیل عضلانی ادو سوی واقعیتدرمان سرطان با امواج صوتگمان میکنی جرمی کوچکی در مدارک ژنتیکی چگونه انسانتفکر خلا ق در برابر توهم رژیم ضد التهابیآیا امکان بازسازی اندامهفیروز نادریتکامل زباننقش غذاها و موجودات درياسوپاپ ها یا ترانزیستورهاانسان جدید از چه زمانی پانجات در اعتماد به خودمنبع هوشیاری کجاست قسمت تست آر ان اس دز میاستنی گصبور باشاتوبان اطلاعات و پلِ بینحس و ادراک قسمت هفتمهوش مصنوعی از عروسک تا کماز تکامل تا مغز، از مغز تدیدن خدا در همه چیزورزش هوازی ، بهترین تمریبا هوش مصنوعی خودکار روبدرک احساسات و تفکرات دیگگاهی مغز بزرگ چالش استمرز بین انسان و حیوان کجاتقویت حافظه یا هوش مصنوعراست دستی و چپ دستیآیا رژیم غذایی گیاهی سلافراموش کارها باهوش تر هستاثیر فکر بر سلامتچند نرمش مفید برای کمردرسیاره ی ابلهاناولین دروغجنسیت و تفاوت های بیناییچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصور از زمان و مکانضررهای شکر بر سلامت مغزاخلاق و علوم اعصابحس و ادراک قسمت بیستمهوش احساسیاستفاده از سلول های بنیادانشمندان اولین سلول مصنیاد بگیر فراموش کنیبار بزرگ ایستادن بر دو پادرد باسن و پا به دلیل کاهپول و شادیمشاهده گر جدای از شیء مشاتمدن پیشرفته ی پیشینیانزمان و مکان، ابعاد کیهان آتاکسی مخچه ای خودایمنفشار و قدرتتاثیر گیاه خواری بر رشد ونهایت در بی نهایتسانسور ذهنایمان به رویاجهان یکپارچهنسبیت عام از زبان دکتر برمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتغییر دادن ژنها آیا روزی عقل مجادله گرادراک ما درک ارتعاشی است حساسیت روانی متفاوتهوش عاطفی در زنان بیشتر ااصلاح خطا با رفتن بر مسیرداروی جدید ALSکفش و کتاببحثی در مورد نقش کلسیم و ذهن پر در برابر آگاهیپیوند سر، یکی از راه حلهامعرفت و شناختتهدیدهای هوش مصنوعیزندگی در سیاهچالهآسيب میکروواسکولاریا آسقوی تر باشتاثیر ترکیبات استاتین (سنوار عصب و عضلهستارگانی قبل از آغاز کیهایا بیماری ام اس (مولتیپجهان، تصادفی نیستهفت چیز که عملکرد مغز تو مهربانی، شرط موفقیتعلت خواب آلودگی بعد از خوارتباط شگفت انگیز مغز انخواص فلفل سبزهیچگاه از فشار و شکست نتربقا با سازگارترین فرد اسداروی ضد تشنج با قابليت تکنگره بین المللی سردرد دبخشیدن دیگران یعنی آرامشتو جهانی هستی که خودش را رقابتی بی هدف یا رقابتی هپارادوکس ها در علممغز اندامی تشنه ی انرژی ازیست شناسی باور حقیقت یا افراد آغاز حرکت خودشان رقدرت کنترل خودتاثیر درجه حرارت بر عملکنورالژی تریژمینالسربرولایزیناگر با مطالعه فیزیک کوانجاذبههمیشه راهی هستمیگرن و خوابعجول نباشاز نشانه ها و آثار درک شدبه امید روزهای بهترخودروهای هیدروژنیهستي مادي ای که ما کوچکتردر هم تنیدگی کوانتومی و دکودکان گذشته به آینده فکبرای رشد، باید از مسیر خطپراسینزوماب در پارکینسوتوهم فضای خالی یا توهم فضرویا بخشی حقیقی از زندگی مغز بزرگ چالشهای پیش روزبان و شناخت حقیقت قسمت سالگوبرداری از طبیعتلا اکراه فی الدینتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانچگونه مغز پیش انسان یا همشناخت و معرفت، و نقش آن دحقیقت افرادهنر فراموشیما از اینجا نخواهیم رفتمقالاتاز تکینگی تا مغز از مغز تویتنام نوعی کرونا ویروس بوزون هیگز چیستخدای رنگین کماندرمان های اسرار آمیز در آکاهش سن بیولوژیکی، تنها برخی توصیه ها برای واکسیآنچه ناشناخته است باید شتوازن مهمتر از فعالیت زیروزه داری سلول های بنیادنقش مهاجرت در توسعه نسل اسفرنامه سفر به بم و جنوب امیدی به این سوی قبر نیستنگاه محدود و تک جانبه، مشملاحظه های اخلاقی دربارهتبدیل پلاستیک به کربن و سملاحظات بیهوشی قبل از جرتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقا از نخستین همانشگفت زده و حیران باشحافظه میتواند بزرگترین دهوش مصنوعی از عروسک های بماست مالیاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتبیماری کروتز فیلد جاکوبدلایلی که نشان میدهد ما بدرمان تشنجکریستال زمان(قسمت اولمحدودیت چقدر موثر استبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا ما تنها موجودات زنده ALS نگاهی کامل بر بیماری وتکینگیروشی جدید در درمان سکته منقش تیروئید در تکامل مغزسلسله مباحث هوش مصنوعیاندوه دردی را دوا نمیکندچالش کمبود اندام برای پیمنابع انرژی از نفت و گاز تراشه مغز بدون واسطه ی دشبکه های مصنوعی مغز به درابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک (قسمت دوم )هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز- از مغزتواکسن اسپایکوژنبیماری، رساله ای برای سلدولت یا گروهکدرمان ضایعات نخاعیگنجینه ای به نام ویتامین مروری بر تشنج و درمان هایتفاوت قند طبیعی با قند و رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وآیا انسان با مغز بزرگش اخفیزیک مولکولها و ذرات در تکامل زبان انسان از پیشینقش غذاها و موجودات درياسوپاپ ها یا ترانزیستورهاانسان خطرناکترین موجودنجات در راستگوییمنبع هوشیاری کجاست قسمت تشنچ پانایوتوپولوس تشنج صبور باشاتوسوکسیمایدحس و ادراک قسمت هفدهمهوش مصنوعی از عروسک تا کماز خود رها شودیدگاه نارسای دوگانه ی مورزش و میگرنبا هر چیزی که نفس می کشد مدرک تصویر و زبان های مخلتگاهی جهت را عوض کنمرز جدید جستجو و اکتشاف، تقویت سیستم ایمنیرجزخوانی هایی که امروز بآیا رژیم غذایی گیاهی سلافراموشی همیشه هم بد نیستتاثیر مشاهده بر واقعیت بچند جهانیسیاره ابلهاناولین سلول مصنوعیجهل مقدسچرا پس از بیدار شدن از خومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصاویر زیبای رعد و برقضعیف و قویاخلاق پایه تکامل و فرهنگحس و ادراک قسمت دهمهوش احساسیاستفاده از سلول های بنیادانشمندان تغییر میدان مغیادگیری مهارت های جدید دبار سنین ابزار هوشمندی ادرد زانو همیشه نیاز به جرپول و عقیدهمشاهده آینده از روی مشاهتمدن بشری و مغز اخلاقیزمان و گذر آن سریع استآتش منبع انرژیفشار روحی، همیشه بد نیست تاثیر گیاه خواری بر رشد ونهادینه سازی فرهنگ اختلاساهچاله ها تبخیر نمیشوداین پیوند نه با مغز بلکه جهان کنونی و مغز بزرگتریچسبیدن به خود، مانع بزرگ منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتغییر زودتر اتصالات مغزیعقل در جهان جدید، عجیب اسادغام میان گونه های مختلخفاش کور و انسان بینا؟هوشمندی کیهاناصول انجام برخی نرمش ها دداروی جدید s3 در درمان ام کل اقیانوس در یک ذرهبحثی در مورد حقیقت فضا و ذهن تو همیشه به چیزی اعتقپیوندهای پیچیده با تغییرمغز فکر میکند مرگ برای دیتو یک معجزه ایزندگی زمینی امروز بیش از آسیب ها ناشی از آلودگی هوقیچی ژنتیکیتاثیر تغذیه بر سلامت روانوار عصب و عضلهسخن نیکو مانند درخت نیکوایا بدون زبان میتوانیم تجهش های ژنتیکی مفید در ساهفت سین یادگاری از میراث موفقیت هوش مصنوعی در امتعماد الدین نسیمی قربانی ارتباط شگفت انگیز مغز انخواص منیزیمهیپرپاراتیروئیدیسمبقا در ازای بیماریداروی ضد تشنج با قابليت تکنترل همجوشی هسته ای با هبخشش، عقلانی یا غیر عاقلتو جدای از کیهان نیستیرموزی از نخستین تمدن بشرپاسخ گیاهان در زمان خوردمغز انسان ایا طبیعتا تمازیست، مرز افق رویداد هستافراد بی دلیل دوستدار تو قدرت انسان در نگاه به ابعتاثیر درجه حرارت بر عملکنوزاد ناشنوای متولد شده،سردرد میگرنجاذبه و نقش آن در شکلگیریهمیشه عسل با موم بخوریممیگرن و روزه داریعدم توقف تکامل در یک اندااز نظر علم اعصاب یا نرووسبه بالا بر ستارگان نگاه کخورشید مصنوعیهستی ما پس از شروعی چگال در هر سوراخی سر نکنکودکان خود را مشابه خود تبرای زندگی سالم، یافتن تپرتوهای صادر شده از سیاهتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)رویا تخیل یا واقعیتمغز بزرگ و فعال یا مغز کوزبان جانسوزالتهاب شریان تمپوراللاموژین داروی ضد اوتیسم؟تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانچگونه هموساپينس بر زمین شناخت حقیقت یا آرزوهای گحقیقت انسانهنر حفظ گرهما اشیا را آنطور که هستندتاثیر ویتامین دی بر بیمااز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین E برای فعالیت صحبوزون هیگز جهان را از متلخدایی که ساخته ی ذهن بشر درمان های بیماری آلزایمرکایروپاکتیک چیستبرخی درمان های Spinal Muscular Atآنچه واقعیت تصور میکنیم توت زیاد بخوریدروزهای بد باقی نمیماندنقش میدان مغناطیسی زمین سفرنامه سفر به بم و جنوب امیدی تازه در درمان سرطانگاه کلی نگرامگا سه عامل مهم سلامتنگاه انسان محدود به ادراممانتین یا آلزیکسا یا ابتبدیل سلولهای محافط به سابزار بقا از نخستین همانشگفتی های نقشه ی ژنتیکیحافظه های کاذبهوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجازبیماری گیلن باره و بیماردنیا فریب و سرگرمیدرمان جدید ALSکریستال زمان(قسمت دوم)محدودیت های حافظه و حافظبزرگترین خطایی که مردم مآیا مصرف مولتی ویتامین هNVG 291تکامل فردی یا اجتماعیريتوکسيمب در درمان ام اسنقش حفاظتی مولکول جدید دسلطان جنگل یا صاحب ملکوتاندوهگین نباش اگر درب یا چالش دیدگاه های سنتی در بمنابع انرژی از نفت و گاز تراشه ها روی مغزشبکیه های مصنوعیابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت 67هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز واکسن اسپایکوژن ضد کرونابیمارستان هوش مصنوعیدونپزیل در بیماران قلبی درمانهای بیماری پارکینسگوهر با نظر دیگران سنگ نممرکز هوشیاری، روح یا بدن تفاوت مغز انسان و میمون هرژیم غذایی سالم و ضد التهآیا احتمال دارد رویا از آفیزیک هوشیاریتکامل ساختار رگهای مغزی نقش غذاها و موجودات درياسوپاپ ها یا ترانزیستورهاانسان در هستی یا هستی در نخاع ما تا پایین ستون فقرمنبع هوشیاری کجاست قسمت تشنج چیستصبر لازمه ی پیروزی استاتصال مغز و کامپیوترحس و ادراک قسمت هجدهمهوش مصنوعی از عروسک تا کماز درخواست ها جدا شودیروز و امروزورزش بهترین درمان بیش فعبا آتش، بازی نکن و بعد از درک حقیقت نردبان و مسیری گذر زمان کاملا وابسته به مرزهای حقیقی یا مرزهای تتلقین اطلاعات و حافظهرحم مصنوعیآیا راهی برای بهبود وضعیفراموشی و مسیر روحانیتاثیر نگاه ناظر هوشیار بچند جهانیسیاره ابلهاناوکرلیزوماب داروی جدید شجهان فراکتالچرا ارتعاش بسیار مهم استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصادف یا قوانین ناشناختهطلوع و حقیقتاختلا ل در خود عضلهحس و ادراک قسمت دوازدهمهوش بشری تهدید برای بشریاستفاده از سلول های بنیادانشمندان روش هاي جدیدی یادگیری هوش مصنوعی، عمیقباربر دیگران نباشدردهای سال گذشته فراموش پوست ساعتی مستقل از مغز دمشاهدات آمیخته با اشتباهتمدن زیر آبزمان و صبرآثار باستانی تمدن های قدفضا و ذهن بازتاثیر گیاه خواری بر رشد وچهار میلیارد سال تکامل بسایه ی هوشیاریاین اندوه چیستجهان کاملی در اطراف ما پرنسبت ها در کیهانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتغییر عمودی سر انسان از پعقل سالمادغام دو حیطه علوم مغز و خفاش با شیوع همه گیری جدیهوشیاری و وجوداصول توسعه ی یک ذهن کاملداروی جدید لنفوم و لوکمیکلمات بلند نه صدای بلندبحثی در مورد عملکرد لوب فذهن خود را مشغول هماهنگیپیوندی که فراتر از امکانمغز قلبتو یک جهان در مغز خودت هسزندگی زودگذرآسیب روانی شبکه های اجتمقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتاثیر حرکات چشم بر امواج نوار عصب و عضله مهم در تشسخن و سکوتایا تکامل هدفمند استجهش های ژنتیکی غیر تصادفهم نوع خواری در میان پیشیموفقیت در تفکر استعنصر اصلی تعیین واقعیتارتباط غیرکلامی بین انساخواص میوه ی بههاوکينگ پیش از مرگش رسالبقای حقیقی در دور ماندن اداروی ضد تشنج توپیراماتکنترل جاذبهبدون پیر فلکتو دی ان ای خاص ميتوکندريرمز و رازهای ارتباط غیر کپختگی پس از چهل سالگي به مغز انسان برای ایجاد تمدزاویه نگاه ها یکسان نیستافزایش قدرت ادراکات و حسقدرت ذهنتاثیر درجه حرارت بر عملکنوسانات کوانتومی منبع ماسردرد میگرن در کودکانجبران از دست رفته هاهمیشه، آنطور نیست که هستمیگرن سردردی ژنتیکی که بعدم درکاز نظر علم اعصاب اراده آزبه بالاتر از ماده بیندیشخوش قلبی و مهربانیهشت توصیه برای کاستن از ددر والنتاین کتاب بدید همکودکان را برای راه آماده برخی ملاحظات در تشنج های پرتوزایی از جسم سیاهتوهم چیسترویا حقی از طرف خدامغز بزرگترین مصرف کننده زبان ریشه هایی شناختی اسام آر آی جدید با قدرت شگفلایو دوم دکتر سید سلمان فتاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانچگونه هوشیاری خود را توسشناخت درون، شناخت بیرون؛حقیقت اشیاهنر رها شدن از وابستگیما به جهان های متفاوت خودصفحه اصلیاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین E در چه مواد غذایبی نهایت در میان مرزهاخدایا جز تو که را دارمدرمان های بیماری اس ام ایکار امروز را به فردا نیندبرخی روش های تربیتی کودکآنچه حس می کنیم، نتیجه ی توسعه هوش مصنوعی قادر اسروزهای سختنقش محیط زندگی و مهاجرت دسفری به آغاز کیهانسقوط درون جاذبه ای خاص، چاما شما از دید خفاش کور هنگاه از بیرون مجموعهمن و وجود توهمیتبر را بردارابزار بقا از نخستین همانشگفتی های زنبور عسلحافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسبیماری آلزایمر، استیل کودنیا مکانی بسیار اسرارآمدرمان جدید مولتیپل میلومکریستال زمان(قسمت سوم)محدودیت درک انسانبزرگترین درد از درون است آیا مغز تا بزرگسالی توسعفقر داده ها در هوش مصنوعیتکامل مادی تا ابزار هوشمریه زغالینقش حیاتی تلومر دی ان آ دسم زنبور ، کلیدی برای واراندام حسی، درک از بخش هایچاالش ها در تعیین منبع هومنابع انرژی از نفت و گاز تراشه ی هوش مصنوعی در مغزشباهت مغز و کیهانابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت 74هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز واکسن دیگر کرونا ساخته شبیندیشدوچرخه در کاهش دردهای کمدرماندگی به دلیل عادت کرگویید نوزده و ایمنی ساکتمرکز حافظه کجاستتفاوت ها و تمایزها کلید برژیم غذایی ضد التهابیآیا احتمال دارد رویا از آفیزیک و هوشیاریتکامل شناخت انسان با کشفنقش غذاها در کاهش دردهای سوخت هیدروژنی پاکانسان عامل توقف رشد مغزنخاع درازتر یا کوتاهتر کمنبع هوشیاری کجاست قسمت تشنج و حرکات شبه تشنجی قاصبر و واقعیتاثر مضر مصرف طولانی مدت رحس و ادراک قسمت هشتمهوش مصنوعی به کمک هوش طبیاز دست دادن دم در پیشینیادیسک گردنورزش در کمر دردبا تعمق در اسرار ابدیت و درک دیگرانگذشته را دفن کنمزایای شکلات تلخ برای سلتلاش ها برای کشف منابع جدرحم مصنوعیآیا راهی برای رفع کم آبی فراموشی آرمانتاثیر نگاه و مشاهده ناظر چند جهانی و علمسیب یکسان و دیدگاه های متايندگان چگونه خواهند دیدجهان قابل مشاهده بخش کوچچرا بیماری های تخریبی مغمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتضادهای علمیطلای سیاهاختلاف خانوادگی را حل کنحس و ادراک قسمت سومهوش در طبیعتاستفاده از سلول های بنیادانشمندان روشی برای تبدییادگرفتن، آغاز حرکت است بارداری بدون رحمدردی که سالهاست درمان نشپوشاندن خود از نورمطالبه ی حق خودتمدنی قدیمی در شمال خلیج زمان واقعیت است یا توهمآدم عاقل، وقت خودش را هدرفضای قلب منبع نبوغ استتاثیر گیاه خواری بر رشد وچهار ساعت پس از کشتار خوکسایه را اصالت دادن، جز فراین ایده که ذرات سیاهچالجهان پیوستهنسبت طلایی، نشانه ای به سمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتغییرات منطقه بویایی مغزعقلانیت بدون تغییرارتقا و تکامل سنت آفرینش خلا، حقیقی نیستهوشیاری و افسردگیاصول سلامت کمرداروی جدید میاستنی گراویکلوزاپین داروی ضد جنونبحثی درباره هوش و تفاوتهذهن خالی از شلوغی افکارپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتو کجای جهانیزندگی سلول در بدن، جدای اآسیب عصب پا به دنبال اعتیقانون مندی نقشه ژنتیکی متاثیر دوپامین و سروتونیننوار عصب و عضله برای تاییسخن پاک و ثابتایجاد احساساتجهش های بیماری زا، معمولهمه چیز موج استمولکول ضد پیریعوامل موثر در پیدایش زباارتروز یا خوردگی و التهاخواص هلو برگ هلوهاوکينگ پیش از مرگش رسالبلندی در ذهن ما درک بلندیداروی ضد جنون در درمان تیکندن ریشه ی خودبدون بار گذشتهتو در میانه ی جهان نیستی رمز گشایی از اتصالات مغزپدیده خاموش روشن در پارکمغز انسان برای شادمانی طزاوسکا درمان گوشرافزایش میل جنسی با خوردن قدرت شناختی انسان، محدودتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر تلاش انسان امروز برانوشیدن چای برای مغز مفید سردرد میگرنی در کودکانجدا کردن ناخالصی هاهمکاری یا رقابتمیگرن شدید قابل درمان اسعدالت برای من یا برای همهاز نظر علم اعصاب اراده آزبه جای محکوم کردن دیگران خوش خیالی و خوش بینیو هر کس تقوای خدا پیشه کندر یک فراکتال هر نقطه مرککوری گذرای ناشی از موبایبرخی مرزهای اخلاق و علوم پرسشتوهم و خیالرویاها از مغز است یا ناخومغز حریص برای خون، کلید تزبان شناسی مدرن در سطح سلام اس و سرطانلازم است هیچ کاری نکنیدتاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانچگونه واکسن کرونا را توزشناسایی تاریخچه ی تکاملیحقیقت تنها چیزی است که شاهنر، پر کردن است نه فحش دما با کمک مغز خود مختاريمسوالات پزشکیاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کابی نظمی مقدمه شناختخرما منبع بسیار خوب آنتی درمان های جدید ALSکار با یگانگی و یکپارچگیبرخی سلولهای عصبی در تلاآنها نمیخواهند دیگران راتوسعه برخی شغل ها با هوش روزهای سخت میگذردنقش مرکز تنفس سلولی در بینقش نگاه از پایین یا نگاهسقوط زیگزاگی یا ناگهانیامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنگاه از دور و نگاه از نزدمن کسی در ناکسی دریافتم تحریک عمقی مغزابزار بقا از نخستین همانشانس یا نتیجه ی تلاشحافظه و اطلاعات در کجاست هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهبیماری الزایمردنیای شگفت انگیز کوانتومدرمان جدید میگرن با انتی کشف مکانیسم عصبی خوانش پمخچه فراتر از حفظ تعادلبسیاری از مجرمان، خودشانآیا همه جنایت ها نتیجه بیفلج نخاعی با الکترودهای تکامل مداومریواستیگمیننقش خرچنگ های نعل اسبی درسماگلوتید داروی کاهش دهنانرژی بی پایان در درون هرنابینایی در نتیجه ی گوشی منابع انرژی از نفت و گاز تراشه ی بیولوژِیکشباهت مغز با کیهان مادیابزار بقای موجود زنده از حس و ادراک قسمت 75هوش مصنوعی از عروسک بازی از تکینگی تا مغز، از مغز واکسن دیگری ضد کرونا از دبیهوش کردن در جراحی و بیمدوچرخه سواری ورزشی سبک و درها بسته نیستگوش دادن بهتر از حرف زدنمرکز حافظه کجاستتفاوت ها را به رسمیت بشنارژیم غذایی ضد دردآیا بدون ناظر هوشمند هم بفیزیک آگاهیتکامل، نتیجه ی برنامه رینقشه مغزی هر فرد منحصر بهسودمندی موجودات ابزی بر انسانیت در هم تنیده و متصنخستین تمدن بشریمنبع هوشیاری کجاست قسمت تشنج به صورت اختلال رفتاصبر بسیار بایداثرات فشار روحی شدیدحس و ادراک قسمت هشتاد و نهوش مصنوعی به شناسایی کااز روده تا مغزدیستونی قابل درمانوزن حقیقی معرفت و شناختبا خودت نجنگدرک درست از خود و هوشیاریگر جان به جز تو خواهد از خمسمومیت دانش آموزان بی گتلاش های جدید در ALSرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرآیاما مقهور قوانین فیزیکفرایند پیچیده ی خونرسانیتاثیر نگاه انسان بر رفتاچند روش ساده برای موفقیتسیر آفرینش از روح تا مغز ايا اراده آزاد توهم است یجهان موازی و حجاب هاچرا حیوانات سخن نمی گوینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتظاهر خوابیده ی مادهطوفان فقر و گرسنگی و بی ساختلال حرکتی مانند لرزش حس و ادراک قسمت سی و هشتمهوش عاطفی قسمت 11استیفن هاوکینگ در مورد هدانش، قفل ذهن را باز میکنیادآوری خواب و رویابازگشایی مجدد مطب دکتر سدرس گرفتن از شکست هاپیموزایدمطالبی در مورد تشنجتمرکز و مدیتیشنزمان پلانکآرام باشفضای خالی ای وجود نداردتاثیر گیاه خواری بر رشد ونون و القلمساخت سلول عصبی حتی پس از این ابتدای تناقض هاستجهان پیوستهنشانه های گذشته در کیهان منبع هوشیاری در کجاست؟ قتغییرات مغز پس از 40 سالگیعقیده ی بی عملارتقا یا بازگشت به قبل ازخلا، خالی نیستهوشیاری کوانتومیاضطراب و ترسداروی جدید آلزایمرکلید نزدیک و نگاه تو بر فبحثی درباره هوش و تفاوتهذهن سالمپیام های ناشناخته بر مغز مغز مانند تلفن استتو کز محنت دیگران بی غمیزندگی، مدیریت انرژیآسانی موفقیتقانون گذاری و تکاملتاثیر دپاکین بر بیماری منوار عصب و عضله تعیین محلسخت ترین حصارایران بزرگجهش تمدنی عجیب و شگفت انسهمه چیز و هیچ چیزمولتیپل اسکلروز در زنان عوامل ایجاد لغت انسانی و ارزش های وارونهخواص هندوانههدف یکسان و مسیرهای مختلدارویی خلط آورکندر در بیماریهای التهاببدون زمان، ماده ای وجود نتوقف؛ شکسترمز پیشرفت تواضع است نه طپروژه ی ژنوم انسانیمغز انسان برای شادمانی طزبان فرایند تکاملی برای افزایش مرگ و میر سندرم کوقدرت عشقتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر خواهان پیروزی هستینوعی سکته مغزی ، وحشتناک سردرد و علتهای آنجدایی خطای حسی استهمانند سازی در انسانمیاستنی گراویس بدون آنتیعسل طبیعی موثر در کنترل باز واقعیت امروز تا حقیقتبه جای تولید، بیشتر گوش کخوشبختی چیستوفور و فراوانیدر کمتر از چند ماه سوش جدکی غایب شدی تا نیازمند دلبرخی نکات از گاید لاین پرپرسش و چستجو همیشه باقی اتوهم وجودرویاهای پر رمز و حیرتی درمغز در تنهایی آسیب میبینزبان شناسی نوین نیازمند ام اس یا تومور؟لبخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین همانچگونه آن شکری که می خوریمشناسایی سلول های ایمنی احقیقت خواب و رویاهوموارکتوس ها ممکن است دما بخشی از این جهان مرتبطپیامهای کاربراناز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا و استخوانبی هیچ می ایی و بی هیچ میرخسته نباشی بابادرمان های جدید میگرنکارهای کوچک، بی ارزش نیسبرخی سيناپسها طی تکامل و آنژیوگرافی از مغزتوصیه های سازمان بهداشت روش مقابله مغز با محدودی