دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

قانون مندی نقشه ژنتیکی موجودات زنده به سوی مغز

قانون مندی نقشه ژنتیکی موجودات زنده به سوی مغز

https://www.facebook.com/drsalmanfatemi/videos/10215233832501546/?t=11


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ژنها نقشه ایجاد ابزار هوحس و ادراک قسمت چهلآیا امکان بازسازی اندامهدرک نیازمند شناخت خویش اسقوط درون جاذبه ای خاص، چابزار بقا از نخستین همانما انسانها چه اندازه نزداز تکینگی تا مغز، از مغز بزرگ شدن مغز محدود به دورهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت پنجاه و سآیا رژیم غذایی گیاهی سلافراموش کارها باهوش تر هسدستورالعمل مرکز کنترل بیابزار بقای موجود زنده از سوپاپ ها یا ترانزیستورهامجموعه های پر سلولی بدن منقش غذاها و موجودات دريااستروژن مانند سپر زنان دتفاوتهای جنسیتی راهی براهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر رژیم گیاه خواری بر کیهان خود را طراحی میکندحس و ادراک- قسمت پنجاه و آغاز فصل سرما و دوباره تکقانونمندی و محدودیت عالمرمز بقای جهش ژنتیکیاثرات فشار روحی شدیدسانسور از روی قصد بسیاری مرکز خنده در کجای مغز استنوار مغز در فراموشی هابلعیدن ستاره توسط سیاهچاتمساح حد واسط میان مغز کوهوش احساسیتراشه ی بیولوژِیککجای مغز مسئول پردازش تجخارق العاده و استثنایی بامید نیکو داشته باش تا آنلرزش عضله یا فاسیکولاسیوروزه داری سلول های بنیاداختلالات صحبت کردن در انسردرد عروقی میگرنمشکلات روانپزشکی پس از سچگونه مغز پیش انسان یا همبیماری ای شبیه ام اس مولتتولترودینهرچیز با یک تاب تبدیل به تغییر عمودی سر انسان از پگوشت خواری یا گیاه خواریدوچرخه سواری ورزشی سبک و انسان عامل توقف رشد مغزمنابع انرژی از نفت و گاز رژیم های غذایی و نقش مهم ارتباط از بالا به پایین مشاهکار شش گوشمغز و سیر تکامل ان دلیلی نگاه حقیقی نگاه به درون ابیش از نیمی از موارد انتقتوضیحی ساده در مورد هوش مویتامین کا در سبزیجاتجهان کنونی و مغز بزرگتریپیموزایددانشمندان اولین سلول مصناین پیوند نه با مغز بلکه منبع هوشیاری کجاست قسمت رشد مغز فرایندی پیچیده ااز نظر علم اعصاب یا نرووسطلای سیاهمغز بزرگ چالشهای پیش رونرمش های مفید برای درد زابحثی در مورد نقش ویتامين تکامل زبان انسان از پیشیواکسن کرونا و گشودن پنجرجایی خالی نیستپختگی پس از چهل سالگي به داروی ضد تشنج توپیراماتاگر میدانی مصیبت بزرگتر منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزیباترین چیز در پیر شدناز تکینگی تا مغز از مغز تعوارض ازدواج و بچه دار شدنقش نظریه تکامل در شناسانزاع بین علم و جهل رو به پبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر ژنها بر اختلالات خورزش و میگرنحقیقت غیر قابل شناختآینده ی علم و فیزیک در60 ثدرمان های بیماری آلزایمرزبان و شناخت حقیقت قسمت دابزار بقا از نخستین همانمنشأ اطلاعات و آموخته ها از تکینگی تا مغز از مغز تسایتهای دیگرنقش روی و منیزیم در سلامتهمیشه اطمینان تو بر خدا ببرخی بیماری ها که در آن بتاثیر گیاه خواری بر رشد وتاثیر گیاه خواری بر رشد وژنها ، مغز و ارادهحس و ادراک قسمت چهل و هفتآیا انسان با مغز بزرگش اخدرک و احساسسلول های بنیادی منابع و اابزار بقا از نخستین همانما انسانها چه اندازه نزداز تکینگی تا مغز، از مغز بزرگ شدن تقریبا ناگهانی هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت پنجاه و شآیا راهی برای رفع کم آبی فراموشی همیشه هم بد نیستدغدغه نتیجه ی نادانی استابزار بقای موجود زنده از سوپاپ ها یا ترانزیستورهامحل درک احساسات روحانینقشه مغزی هر فرد منحصر بهاسرار آفرینش در موجتقلید مرحله ای نسبتا پیشهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر رژیم گیاه خواری بر کیهانِ هوشیارِ در حال یاحس و ادراک- قسمت بیست و پإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَقارچ بی مغز در خدمت موجودرمز جهاناثرات مفید قهوهسانسور بر بسیاری از حقایمرگ چیستنوار مغز در تشخیص بیماری به مغز خزندگان خودت اجازتنفس هوازی و میتوکندریهوش عاطفی بیشتر در زنانتربیت کودکان وظیفه ای مهکرونا چه بر سر مغز می آورخبر مهم تلسکوپ هابلامید درمان کرونا با همانلزوم سازگاری قانون مجازاروش مقابله مغز با محدودیاختلالات عضلانی ژنتیکسرعت فکر کردن چگونه استمشکلات روانپزشکی در عقب چگونه هموساپينس بر زمین بیماری اسپینال ماسکولار تومورها و التهاب مغزی عاهزینه ای که برای اندیشیدتغییرات منطقه بویایی مغزگیلگمش باستانی کیستدورترین نقطه ی قابل مشاهانسانیت در هم تنیده و متصمنابع انرژی از نفت و گاز رژیم های غذایی و نقش مهم ارتباط بین هوش طبیعی و هوشاید درست نباشدمغز آیندگان چگونه است ؟نگاهی بر قدرت بینایی درابیشتر کمردردها نیازی به تیوتیکسن داروی ضد جنونویتامین دی گنجینه ای بزرجهان کاملی در اطراف ما پرپیموزایددانشمندان تغییر میدان مغاین ایده که ذرات سیاهچالمنبع هوشیاری کجاست قسمت رشد مغز علت تمایل انسان باز نظر علم اعصاب اراده آزطوفان فقر و گرسنگی و بی سمغز بزرگ و فعال یا مغز کونرمش های مفید در سرگیجهبحثی در مورد نقش کلسیم و تکامل ساختار رگهای مغزی واکسن کرونا از حقیقت تاتجاذبهپروژه ی ژنوم انسانیداستانها و مفاهیمی اشتبااگر نیروی مغناطیس نباشد منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزیباترین چیز در افزایش ساز تکینگی تا مغز از مغز تعید نوروز مبارکنقش هورمون های تیروئید دنسبت طلایی، نشانه ای به سبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱تاثیر کلام در آیات کلام بورزش بهترین درمان بیش فعحقایق ممکن و غیر ممکنآیا ممکن است موش کور بی مدرمان های جدید میگرنزبان و شناخت حقیقت قسمت سابزار بقا از نخستین همانمهندسی ژنتیک در حال تلاش از تکینگی تا مغز از مغز تنقش روزه داری در سالم و جهمیشه عسل با موم بخوریمبرخی بیماری های خاص که بدتاثیر گیاه خواری بر رشد وژنهای مشترک بین انسان و وحس و ادراک قسمت چهل و هشتآیا احتمال دارد رویا از آدرک کنیم ما همه یکی هستیمسلول های بدن تو پیر نیستنابزار بقا از نخستین همانما اکنون میدانیم فضا خالاز تکامل تا مغز از مغز تا بزرگترین خطایی که مردم مهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککنفرانس تشنج هتل کوثر اصحس و ادراک قسمت بیست و چهآیاما مقهور قوانین فیزیکفرایند پیچیده ی خونرسانیذهن ما از در هم شکستن منبابزار بقای موجود زنده از سودمندی موجودات ابزی بر محل درک احساسات روحانی دنقشه های مغزی جدید با جزیاسرار بازسازی اندام هاتقلید از روی طبیعتهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر رژیم گیاه خواری بر کیست کلوئید بطن سومحساسیت روانی متفاوتافت فشار خون ناگهانی در وقبل از آغازرمز جهان خاصیت فراکتالاثرات مضر ماری جواناساخت شبکه عصبی مصنوعی با مرگ و میر پنهاننوار مغزی روشی مهم در تشخبه بالا بر ستارگان نگاه کتنفس هوازی و میتوکندریهوش عاطفی در زنان بیشتر اترجمه ای ابتدایی از اسراکریستال هاخدا موجود استامگا سه عامل مهم سلامتلزوم سازگاری قانون مجازاروش های صرفه جویی در ایجااختراع جدید اینترنت کوانشلیک فراموشیمشاهده گر جدای از شیء مشاچگونه هوشیاری خود را توسبیماری اضطراب عمومیتومورهای ستون فقراتهزینه سنگین انسان در ازاتغییرات آب و هوایی که به گیاه خواری و گوشت خوار کدديدن با چشم بسته در خواب انعطاف پذیری مکانیسمی علمنابع انرژی از نفت و گاز رژیم ضد التهابیارتباط شگفت مغز انسان و فشبیه سازی میلیون ها جهان مغز انسان ایا طبیعتا تمانگاهی بر توانایی اجزاي ببا هوش مصنوعی خودکار روبتکنولوژی جدید که سلول هاویروس مصنوعیجهان پیوستهپیچیدگی های مغزمگسدانشمندان روش هاي جدیدی اینکه به خاطرخودت زندگی منبع هوشیاری کجاست قسمت زمین در برابر عظمت کیهاناز نظر علم اعصاب اراده آزطی یکصد هزار سال اخیر هرچمغز بزرگترین مصرف کننده نرمشهای مهم برای تقویت عبحثی در مورد حقیقت فضا و تکامل شناخت انسان با کشفواکسن کرونا ساخته شده توجاذبه و نقش آن در شکلگیریپروژه ی ژنوم انسانیدخالت در ساختار ژنهااگر نعمت فراموشی نبود بسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزیر فشار کووید چه باید کراز تکینگی تا مغز از مغز تعامل کلیدی در کنترل کارآنقش هورمون زنانه استروژننشانه های گذشته در کیهان برین نت به جای اینترنتتاثیر کپسول نوروهرب بر نورزش در کمر دردحمله ویروس کرونا به مغزآیا ما تنها موجودات زنده درمان های جدید در بیماری زبان ریشه هایی شناختی اسابزار بقا از نخستین همانمولتیپل اسکلروز در زنان از تکینگی تا مغز از مغز تنقش رژیم غذایی بر رشد و اهمراهی نوعی سردرد میگرنیبرخی توجهات در ببمار پاربرخی توصیه ها برای واکسیتاثیر گیاه خواری بر رشد وژنهای هوش ، کدامندحس و ادراک قسمت چهل و دومآیا احتمال دارد رویا از آدرک احساسات و تفکرات دیگسلول عصبی شاهکار انطباق ما اشیا را آنطور که هستنداز تکامل تا مغز، از مغز تبزرگترین درد از درون است هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککنگره بین المللی سردرد دحس و ادراک قسمت بیست و یکآب زندگی است قسمت چهارمفرایند تکامل و دشواری هاذهن چند جانبه نیازمند نگابزار بقای موجود زنده از سیلی محکم محیط زیست بر انمحدودیت های حافظه و حافظنقص در تشخیص هیجانات عاماصل بازخوردتقویت استخوان در گرو تغذهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر رژیم گیاهخواری بر کاهش مرگ و میر ناشی از ابخفاش با شیوع همه گیری جدیافت هوشیاری به دنبال کاهقبل از انفجار بزرگروی و منیزیم در تقویت استاجزای پر سلولی بدن انسان ساخت شبکه عصبی با الفبای مرگ و میر بسیار بالای ناشنورون هاي مصنوعی می توانبه خودت مغرور نشوتنفس بدون اکسیژنهوش عاطفی در زنان بیشتر اتسلیم شدن از نورون شروع مکریستال زمان(قسمت اولخطا در محاسبات چیزی کاملامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمقاومت به عوارض فشار خون روش هایی ساده برای کاهش اادامه بحث تکامل چشمشلیک فراموشیمشاهده آینده از روی مشاهچگونه واکسن کرونا را توزبیماری بیش فعالیتوهم فضای خالی یا توهم فضهزاران سال چشم های بینا وتغییرات تکاملی سر انسان گالکانزوماب، دارویی جدیدی متیل فومارات(زادیوا)(اولین مورد PML به دنبال تکمنابع انرژی از نفت و گاز رژیم غذایی حاوی تخم مرغ وارتباط شگفت انگیز مغز انشبیه سازی سیستم های کوانمغز انسان برای ایجاد تمدچالش هوشیاری و اینکه چرا با تعمق در اسرار ابدیت و تکنولوژی جدید که سلول هاویرایش DNA جنین انسان، برجهان پیوستهپیچیدگی های مغزی در درک زدانشمندان روشی برای تبدیاینکه خانواده ات سالم بامنبع هوشیاری کجاست قسمت زمین زیر خلیج فارس تمدنی از واقعیت امروز تا حقیقتظهور امواج مغزی در مغز مصمغز حریص برای خون، کلید تچرا مغز انسان سه هزار سالبحثی در مورد عملکرد لوب فتأثیر نگاه انسان بر رفتاواکسن ایرانی کرونا تولیدجدایی خطای حسی استپرواز از نیویورک تا لوس آدر مانهای کمر درداگر نعمت فراموشی نبود بسمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزیرفون داروی ضد ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تعادت کردن به نعمتنقش ویتامین K در ترمیم اسنشانه های پروردگار در جهبرای پیش بینی آینده مغز دتاثیر کپسول نوروهرب بر توزن حقیقی معرفت و شناختحمایت از طبیعتآیا مغز تا بزرگسالی توسعدرمان های رایج ام اسزبان شناسی مدرن در سطح سلابزار بقا از نخستین همانمواد کوانتومی جدید، ممکناز تکینگی تا مغز از مغز تنقش رژیم غذایی در رشد و اهندسه ی پایه اینقش زنجبیل در جلوگیری از هندسه ی رایج کیهانبرخی درمان های Spinal Muscular Atتاثیر گیاهخواری بر رشد و ژنهای حاکم بر انسان و انسحس و ادراک قسمت چهل و سومآیا برای تولید مثل همیشه درک تصویر و زبان های مخلتسلولهای ایمنی القا کنندهما به جهان های متفاوت خوداز تکامل تا مغز، از مغز تبسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککنگره بین المللی سردرد دحس و ادراک قسمت بیست و دوآب زندگی است قسمت اولفرایند حذف برخی اجزای مغذهن هوشیار در پس ماده ی مابزار بقای موجود زنده از سیگار عامل افزایش مرگ وممخچه فراتر از حفظ تعادلنقطه بی بازگشتاصل عدم قطعیت از کوانتوم تقویت سیستم ایمنیهوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر عصاره تغلیظ شده گیکاهش التهاب ناشی از بیماخلاصه ای از مطالب همایش مافتخار انسانقدم زدن و حرکت دید را تغیرویا و خبر از آیندهاجزایی ناشناخته در شکل گساختار شبکه های مغزی ثابمرگ انتقال است یا نابود شنورون های ردیاب حافظهبه دنبال رستگاری باشتنها مانع در زندگی موارد هوشیاری کوانتومیتشنج چیستکریستال زمان(قسمت دوم)خطا در محاسبات چیزی کاملانفجار و توقف تکاملی نشامقابله با کرونا با علم اسروش صحبت کردن در حال تکاماداراوون تنها داروی تاییشنا در ابهای گرم جنوب نیامطالعه ای بیان میکند اهدچگونه آن شکری که می خوریمبیماری تی تی پیتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)هستي مادي ای که ما کوچکترثبت امواج الکتریکی در عصگامی در درمان بیماریهای دید تو همیشه محدود به مقداولین مورد پیوند سر در انمنابع انرژی از نفت و گاز رژیم غذایی ضد التهابیارتباط شگفت انگیز مغز انشبکه های مصنوعی مغز به درمغز انسان برای شادمانی طچالش هوشیاری و اینکه چرا باهوش ترین و با کیفیت تریتکامل مادی تا ابزار هوشمواقعیت فیزیکی، تابعی از جهان پر از چیزهای اسرار آپیوند قلب خوک، به فرد دچاداروهای مصرفی در ام اساینترنت بدون فیلتر ماهوامنبع هوشیاری کجاست قسمت زمان چیستاز کجا آمده ام و به کجا میعقل مجادله گرمغز در تنهایی آسیب میبینچرا مغزهای ما ارتقا یافت بحثی درباره هوش و تفاوتهتئوری تکامل امروز در درمواکسن اسپایکوژنجریان انرژی در سیستم های پرورش مغز مینیاتوری انسادر محل کار ارزش خودت را باگر با مطالعه فیزیک کوانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزیست، مرز افق رویداد هستاز تکینگی تا مغز از مغز تعارضه جدید ویروس کرونا سنقش ژنتیک در درمان اختلانظام مثبت زندگیبرای اولین بار دانشمندانتاثیر کپسول نوروهرب بر سوزوز گوشحوادث روزگار از جمله ویرآیا همه جنایت ها نتیجه بیدرمان های علامتی در ام اسزبان شناسی نوین نیازمند ابزار بقا از نخستین همانموجود بی مغزی که می توانداز تکینگی تا مغز از مغز تنقش زبان در سلطه و قدرت اهندسه بنیادینبرخی روش های تربیتی کودکتاثیر انتخاب از طرف محیط کل اقیانوس در یک ذرهحس و ادراک قسمت نهمآیا بزرگ شدن مغز فقط در دفلج نخاعی با الکترودهای درک حقیقت نردبان و مسیری ابزار بقا از نخستین همانسلولهای بنیادی مصنوعی درما با کمک مغز خود مختاريماز روده تا مغزبسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککنترل همجوشی هسته ای با هحس و ادراک قسمت بیست و سوآب زندگی است قسمت دومفراتر از دیوارهای باورذهن تو همیشه به چیزی اعتقابزارهای پیشرفته ارتباط سیاهچاله های فضایی منابعمخچه ، فراتر از حفظ تعادلچند نرمش مفید برای کمردراصول انجام برخی نرمش ها دتلقین اطلاعات و حافظههوش مصنوعی از عروسک تا کمتاریخ همه چیز را ثبت کردهکاهش دوپامین عامل بیماریخلاصه ای از درمان های جدیافراد آغاز حرکت خودشان رقدرت انسان در نگاه به ابعرویا بخشی حقیقی از زندگی احیای بینایی نسبی یک بیمسازگاری با محیط بین اجزامراحل ارتقای پله پله کیهنوروپلاستیسیتی چیستبه زودی شبکه مغزی به جای تو یک معجزه ایهوش، ژنتیکی است یا محیطیتشنج و حرکات شبه تشنجی قاکریستال زمان(قسمت سوم)خطر آلودگی هواانواع سکته های مغزیملاحظه های اخلاقی دربارهروشهای نو در درمان دیسک بادراک ما درک ارتعاشی است شناخت و معرفت، و نقش آن دمعنی روزهچگونه انتظارات بر ادراک بیماری دویکتوهم چیستهستی ما پس از شروعی چگال جمجمه انسان های اولیهگامی در درمان بیماریهای دیدن خدا در همه چیزاولین هیبرید بین انسان و منابع انرژی از نفت و گاز رژیم غذایی ضد دردارتباط غیرکلامی بین انساشباهت مغز و کیهانمغز انسان برای شادمانی طچالش هوشیاری و اینکه چرا بار بزرگ ایستادن بر دو پاتکامل مداومواقعیت چند سویهجهان دارای برنامهپیوند مغز و سر و چالشهای داروهای ام اسایندرالمنبع هوشیاری کجاست قسمت زمان واقعیت است یا توهماز آغاز خلقت تا نگاه انساعلم و ادراک فقط مشاهده ی مغز را از روی امواج بشناسچرا ویروس کرونای دلتا وابحثی درباره هوش و تفاوتهتئوری تکامل در پیشگیری و واکسن اسپایکوژن ضد کروناجریان انرژی در سیستم های آلودگی هوا چالش قرن جدیددر چه مرحله ای از خواب ، راگر تلاش انسان امروز برامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمزاوسکا درمان گوشراز تکینگی تا مغز از مغز تعدم توقف تکامل در یک اندانقش گرمایش آب و هوا در همنظریه ی تکامل در درمان بیبرای تمدن سازی، باید در بتاثیر کپسول نوروهرب بر سیک پیام منفرد نورون مغزی حافظه و اطلاعات در کجاست آیا هوش مصنوعی می تواند ندرمان ژنتیکی برای نوآوریزبان، نشان دهنده ی سخنگو ابزار بقا از نخستین همانموجودات مقهور ژنها هستنداز تکینگی تا مغز از مغز تهندسه در پایه ی همه ی واکتاثیر احتمالی عصاره تغلیکلمات بلند نه صدای بلندحس و ادراک قسمت چهارمآیا تکامل و تغییرات ژنتیفلج بل، فلجی ترسناک که آندرک درست از خود و هوشیاریابزار بقای موجود زنده از سلسله مباحث هوش مصنوعیما تحت کنترل ژنها هستیم یازدواج های بین گونه ای، ربعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککنترل جاذبهحس و ادراک قسمت بیستمآب زندگی است قسمت سومفرد حساس از نظر عاطفی و بذهن سالمابزارهای بقا از نخستین هسیاهچاله ها، دارای پرتو مخچه ابزاري که وظیفه آن فچند جهانیاصول توسعه ی یک ذهن کاملتلاش ها برای کشف منابع جدهوش مصنوعی از عروسک تا کمتازه های اسکیزوفرنی(جنوکاهش سن بیولوژیکی، تنها خونریزی مغز در سندرم کووافزایش قدرت ادراکات و حسقدرت عشقرویا تخیل یا واقعیتاحیای بینایی نسبی یک بیمستون فقرات انسان دو پا جلمرز مرگ و زندگی کجاستنوروز یا روز پایانیبه زیر پای خود نگاه نکن بتو یک جهان در مغز خودت هسهیچ کاری نکردن به معنی چیتشنج عدم توازن بین نورون کشف مکانیسم عصبی خوانش پخطرات هوش مصنوعیانگشت ماشه ایملاحظات بیهوشی قبل از جرروشهای شناسایی قدرت شنواادغام میان گونه های مختلشناخت درون، شناخت بیرون؛معادله ها فقط بخش خسته کنچگونه به سطح بالایی از هوبیماری دیستروفی میوتونیتوهم بی خداییو هر کس تقوای خدا پیشه کنجنبه های موجی واقعیتگاهی لازم است برای فهم و دژا وو یا اشنا پنداریاولین تصویر در تاریخ از سمنابع انرژی از نفت و گاز راه فراری نیستارتروز یا خوردگی و التهاشباهت مغز با کیهان مادیمغز انسان رو به کوچک تر شچالش هوشیاری و اینکه چرا بار سنین ابزار هوشمندی اتکامل چشمواقعیت چیستجهان در حال نوسان و چرخشپیوند اندام از حیوانات بداروهای تغییر دهنده ی سیایا کوچک شدن مغزانسان المنبع هوشیاری کجاست قسمت زمان پلانکاز انفجار بزرگ تا انفجار علم اپی ژنتیک دریچه ای بهمغز زنان جوانتر از مغز مرچرا پس از بیدار شدن از خوبحثی درباره هوش و تفاوتهتئوری جدید، ویران کردن گواکسن دیگر کرونا ساخته شجریان انرژی در سیستم های آلودگی هوا و ویروس کرونادر هم تنیدگی مرزها و بی ماگر خواهان پیروزی هستیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمزبان مشترک ژنتیکی موجودااز تکینگی تا مغز از مغز تعدم درکنقش پیش زمینه ها و اراده نظریه ی تکامل در درمان بیبرای خودآگاه بودن تو بایتاثیر کتامین در درمان پایک پیشنهاد خوب برای آسان حافظه و اطلاعات در کجاست آیا هوش مصنوعی زندگی بشردرمان ام اس(مولتیپل اسکلزبان، وسیله شناسایی محیطابزار بقا از نخستین همانمیهمانهای ناخوانده عامل از تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تهندسه زبانِ زمان استتاثیر ترکیبات استاتین (سکلام و زبان، گنجینه ای بسحس و ادراک قسمت نوزدهمآیا جنین انسان، هوشمندی فلج خوابدرک عمیق در حیواناتابزار بقای موجود زنده از سلطان جنگل یا صاحب ملکوتمانند آب باشاساس انسان اندیشه و باور بعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککندر در بیماریهای التهابحس و ادراک قسمت دهمآب، زندگی است(قسمت پنجم)فرضیه ای جدید توضیح میدهذخیره ی شگفت انگیز اطلاعابزارهای بقا ازنخستین همسیاهچاله و تکینگی ابتدایمدل همه جانبه نگر ژنرالیچندین ماده غذایی که مانناصول سلامت کمرتلاش هایی در بیماران قطع هوش مصنوعی به کمک هوش طبیتازه های بیماری پارکینسوکایروپاکتیک چیستخواندن ، یکی از شستشو دهنافزایش مرگ و میر سندرم کولمس کوانتومیرویا حقی از طرف خدااحساس گذر سریعتر زمانسخن پاک و ثابتمرز بین انسان و حیوان کجانوشیدن چای برای مغز مفید بوزون هیگز چیستتو پیچیده ترین تکنولوژی هیچ کس مانند تو نگاه نمیکتشخیص ژنتیکی آتروفی های کشف مکانیسمی پیچیده در بدفاع در برابر تغییر ساختانگشت نگاری مغز نشان میدممانتین یا آلزیکسا یا ابروشی برای بهبود هوش عاطفادغام دو حیطه علوم مغز و شناسایی تاریخچه ی تکاملیمعجزه ی علمچگونه باغبانی باعث کاهش بیماری ضعف عضلات نزدیک بتوهمات و شناخت حقیقتوفور و فراوانیجنسیت و تفاوت های بیناییگاهی مغز بزرگ چالش استدژاوو یا آشناپنداریاولین سلول مصنوعیمنابع انرژی از نفت و گاز راه های جدید برای قضاوت رارزش حقیقی زبان قسمت اولشباهت کیهان و مغزمغز انسان رو به کوچکتر شدچالش دیدگاه های سنتی در ببارداری بدون رحمتکامل و ارتقای نگاه تا عمواقعیت چیستجهان شگفت انگیزپیوند سر آیا ممکن استداروهای ضد بیماری ام اس وایا این جمله درست است کسیمنبع هوشیاری کجاست قسمت زمان به چه دلیل ایجاد میشاز بحث های کنونی در ویروسعلم به ما کمک میکند تا مومغزهای کوچک بی احساسچرا بیماری های تخریبی مغبحثی درباره هوش و تفاوتهتا 20 سال آینده مغز شما به واکسن دیگری ضد کرونا از دجستجوی متن و تصویر به صورآلزایمردر هم تنیدگی کوانتومیاپی ژنتیکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمزبان چهار حرفی حیات زمیناز تکینگی تا مغز از مغز تعسل طبیعی موثر در کنترل بنقش آتش در رسیدن انسان بهنظریه ی ریسمانبرخی ملاحظات در تشنج های تاثیر گیاه خواری بر رشد ویک آلل ژنتیکی که از نئاندحافظه و اطلاعات در کجاستآیا هوش ارثی دریافتی از پدرمان تومورهای مغزی با اسفر نامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانمیوتونیک دیستروفیمیگرن و پروتئین مرتبط با از تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سلولهای عصبی در تلاهوموارکتوس ها ممکن است دتاثیر حرکات چشم بر امواج کلرال هیدرات برای خوابانحس و ادراک قسمت هفتمآیا جهان ذهن و افکار ما مفلج خواب چیستدرگیری قلب در بیماری ویرابزار بقای موجود زنده از سم زنبور ، کلیدی برای وارماه رجباستفاده از مغز، وزن را کمبعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککوچک شدن مغز از نئاندرتاحس و ادراک قسمت دوازدهمآثار باستانی تمدن های قدفضای قلب منبع نبوغ استذره ی معین یا ابری از الکابزارهای بقای موجود زندهسیاهچاله ی تولید کنندهمدل های ریز مغز مینی بریننه جنگ و نه خونریزیاضطراب و ترستلاشی برای درمان قطع نخاهوش مصنوعی به شناسایی کاتبدیل تراکت صوتی مصنوعی کار با یگانگی و یکپارچگیخواب سالم عامل سلامتیافزایش سرعت پیشرفت علوم لوب فرونتال یا پیشانی مغرویاها از مغز است یا ناخواحساسات کاذبسرنوشتمزایای شکلات تلخ برای سلنوعی سکته مغزی ، وحشتناک بوزون هیگز جهان را از متلتو افق رویداد جهان هستیهیچگاه از فشار و شکست نترتشخیص آلزایمر سالها قبل کشف ارتباط جدیدی از ارتبدقیق ترین تصاویر از مغز ااندوهگین نباش اگر درب یا منابع انرژي پاک سرچشمه حروشی جدید در درمان قطع نخارتقا و تکامل سنت آفرینش شناسایی سلول های ایمنی امعجزه ی علم در کنترل کرونچگونه تکامل مغزهای کنونیبیماریهای تحلیل عضلانی اتوپیراماتوقت نهيب هاي غير علمي گذشجنسیت و تفاوت های بیناییگذر زمان کاملا وابسته به دگرگونی های نژادی و تغییاوکرلیزوماب داروی جدید شمنابع انرژی از نفت و گاز راه های جدید برای قضاوت رارزش حقیقی زبان قسمت دومشباهت زیاد بین سلول هاي عمغز ایندگان چگونه استچاالش ها در تعیین منبع هوبازگشت از آثار به سوی خداتکامل ابزار هوش ، راه پر واقعیت های متفاوتجهانی که نه با یک رخداد و پیوند سر، یکی از راه حلهاداروی فامپیریدین یا نورلایا ابزار هوشمندی یا مغز منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمزمان شگفت انگیزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکعلم ساختن برج های چرخانمغزتان را در جوانی سیم کشچرا حیوانات سخن نمی گوینبحثی درباره هوش و تفاوتهتا بحر یفعل ما یشاواکسن سرطانجستجوی هوشیاری در مغز ماآملودیپین داروی ضد فشار در هم تنیدگی کوانتومی و پابزار هوش در حال ارتقا ازمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمزبان و کلمه حتی برای کساناز تکینگی تا مغز از مغز تعصب حقوق نورولوونقش انتخاب از طرف محیط، ننظریه تکامل در درمان بیمبرخی مرزهای اخلاق و علوم تاثیر گیاه خواری بر رشد ویک جهش ممکن است ذهن انسانحباب های کیهانی تو در توآیا هوش سریعی که بدون احسدرمان تشنجسفر به مریخ در 39 روزابزار بقا از نخستین همانابزار بقا از نخستین همانمیگرن سردردی ژنتیکی که باز تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سيناپسها طی تکامل و هوش مصنوعی می تواند بر احتاثیر دوپامین و سروتونینکمردردحس و ادراک قسمت هفدهمآیا جهش های ژنتیکی، ویروفلج دوطرفه عصب 6 چشمدرگیری مغز در بیماری کویابزار بقای موجود زنده از سماگلوتید داروی کاهش دهنماپروتیلیناستفاده از هوش مصنوعی در بعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککوچکترین چیز یک معجزه اسحس و ادراک قسمت سومآرامش(سکوت) stillness و تکاپوقلب و عقلذرات کوانتومی زیر اتمی قابزارهای بقای از نخستین سیاره ی ابلهانمدیون خود ناموجودچه زیاد است بر من که در ایاطلاع رسانی اینترنتیتلاشی تازه برای گشودن معهوش مصنوعی در کامپیوترهاتبدیل سلولهای محافط به سکاربرد روباتهای ريزنانوخواب سالم عامل سلامتی و یافسردگی و اضطراب در بیمالوتیراستامرویاهای پر رمز و حیرتی دراخلاق و علوم اعصابسریعترین کامپیوتر موجودمسیر دشوار تکامل و ارتقانیکولا تسلابی نهایت در میان مرزهاتو با همه چیز در پیوندیهیپرپاراتیروئیدیسمتصویربرداری فضاپیمای آمکشف جمجمه ای درکوه ایرهودلایلی که نشان میدهد ما باندام حسی، درک از بخش هایمنابع انرژی از نفت و گاز روشی جدید در درمان نابینارتوکين تراپی روشی جديد شواهدی از نوع جدیدی از حامغز فکر میکند مرگ برای دیچگونه جمعیت های بزرگ شکل بیهوش کردن در جراحی و بیمتوانایی مغز و دیگر اجزای وقتی فهمیدی خطا کردی برگجهل مقدسگربه شرودینگر و تاثیر مشدانش محدود به ابعاد چهارايندگان چگونه خواهند دیدمنابع بی نهایت انرژی در دراه پیروزی در زندگی چیستارزش حقیقی زبان قسمت سومشباهت زیاد بین سلول هاي عمغز ابزار بقای برتر مادیناتوانی از درمان برخی ویبازگشت به ریشه های تکاملتکامل جریان همیشگی خلقتواقعیت و مجازجهش های ژنتیکی مفید در ساپیوستگی همه ی اجزای جهانداروی لیراگلوتیدایا بیماری ام اس (مولتیپمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزندگی هوشمند در خارج از زاز تلسکوپ گالیله تا تلسکعلایم کمبود ویتامین E را مغزتان را در جوانی سیمکشچرا حجم مغز گونه انسان دربحثی درباره احساسات متفاتاثیر مشاهده بر واقعیت بواکسن سرطانحفره در مغزآمارهای ارائه شده در سطح در هم تنیدگی کوانتومی و دابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمزبان و بیان نتیجه ساختمااز تکینگی تا مغز از مغز تعضلانی که طی سخن گفتن چقدنقش اتصالات بین سلولهای نظریه تکامل در درمان بیمبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر گیاه خواری بر رشد ویک رژیم غذایی جدید، می توآیا هشیاری کوانتومی وجوددرمان جدید ALSسفر تجهیزات ناسا به مریخ سفر دشوار اکتشافابزار بقا از نخستین همانمیگرن شدید قابل درمان اساز تکینگی تا مغز- از مغز برداشت مغز ما از گذر زمانهوش مصنوعی و کشف زبان هایتاثیر دپاکین بر بیماری مکمردرد ناشی از تنگی کاناحس و ادراک قسمت هجدهمآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجفناوری هوش مصنوعی نحوه خدرگیری مغز در بیماران مبابزار بقای موجود زنده از سندرم کووید طولانیماجرای جهل مقدساستفاده از سلول های بنیاتفکر خلا ق در برابر توهم هوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککووید نوزده و خطر بیماری حس و ادراک قسمت سی و هشتمآزمون تجربی، راهی برای رقلب دروازه ی ارتباطذرات کوانتومی زیر اتمی قابزارهای دفاعی و بقای موسیاره ابلهانمدیریت اینترنت بر جنگنهایت معرفت و شناخت درک عاطلاعات حسی ما از جهان، چتلاشی جدید در درمان ام اسهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتداخل مرزها و صفات با بینکاربرد روباتهای ريز، در خواب عامل دسته بندی و حفطالکترومغناطیس شنوایی و هلوزالمعده(پانکراس)مصنوعرویای شفافاخلاق پایه تکامل و فرهنگسرگیجه از شایعترین اختلامسئول صیانت از عقیده کیسنیاز به آموزش مجازی دیجیبی عدالتی در توزیع واکسن تو با باورهایت کنترل میشهاوکينگ پیش از مرگش رسالتصادف یا قوانین ناشناختهگل زندگیدنیای شگفت انگیز کوانتومانرژی تاریکمنابع انرژی از نفت و گاز روشی جدید در درمان سکته مارتباط میکروب روده و پارشواهدی از دنیسوان(شبه نئمغز قلبچگونه جمعیت های بزرگ شکل بیهوشی در بیماران دچار اتوازن مهمتر از فعالیت زیوقتی تو از یاد گرفتن باز جهان فراکتالگزیده ای از وبینار یا کنفدانش بی نهایتايا اراده آزاد توهم است یمنابع جدید انرژیرابطه تشنج و اوتیسمارزش خود را چگونه میشناسشرکت نورالینک ویدیویی ازمغز ابزار برتر بقاناتوانی در شناسایی چهره بازخورد یا فیدبکتکامل داروینی هنوز در حاواقعیت خلا و وجود و درک مجهش های ژنتیکی غیر تصادفپیام های ناشناخته بر مغز داروی تشنجی دربارداریایا بدون زبان میتوانیم تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزندگی بی دوداز تکنیکی تا مغز از مغز تعلایم کمبود ویتامین E را نقش قهوه در سلامتیچرا خشونت و تعصببحثی درباره احساساتی غیرتاثیر نگاه ناظر هوشیار بواکسنی با تاثیر دوگانه احقیقت قربانی نزاع بین بی آن چیزی که ما جریان زمان در یک فراکتال هر نقطه مرکابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمزبان و بیان، در سایه پیشراز تکینگی تا مغز از مغز تغیرقابل دیدن کردن مادهنقش تیروئید در تکامل مغزنظریه تکامل در درمان بیمبرخی نرمش ها برای زانوتاثیر گیاه خواری بر رشد ویکی از علل محدودیت مغز امآیا واکنش های یاد گرفته ودرمان جدید میگرن با انتی سفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانمیدان مغناطيسي زمین بشر از تکینگی تا مغز- از مغز بررسي علل احتمالي تغيير هوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر داروهای ضد التهاب کمردرد و علل آنحس و ادراک قسمت هشتمآیا خداباوری محصول تکاملفیلمی بسیار جالب از تغییدرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقای موجود زنده از سندرم گیلن باره به دنبال ماده ی تاریکاستفاده از سلول های بنیاتفاوت مغز انسان و میمون ههوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککودک ایرانی که هوش او از حس و ادراک قسمت سی و ششمآزمون ذهنی گربه ی شرودینقیچی ژنتیکیذرات کوانتومی زیر اتمی قابعاد اضافه ی کیهانسیاره ابلهانمدارک ژنتیکی چگونه انساننهایت در بی نهایتاطلاعاتی عمومی در مورد متمایل زیاد به خوردن بستنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتروس جریان انرژیکتاب گران و پرهزینه شد ولخودآگاهی و هوشیاريالکتروتاکسی(گرایش و حرکلیس دگرامفتامین یا ویاسروان سالماختلال خواب فرد را مستعد سربازان ما محققا غلبه می مسئولیت جدیدچیزی منتظر شناخته شدنبیمار 101 ساله، مبتلا به ستو جهانی هستی که خودش را هاوکينگ پیش از مرگش رسالتظاهر خوابیده ی مادهگلوئوندندان ها را مسواک بزنید تانرژی تاریک که ما نمی تومنابع انرژی از نفت و گاز ريتوکسيمب در درمان ام اسارتباط ماده و انرژیشکل های متفاوت پروتئین همغز ما کوچکتر از نیم نقطهچگونه حافظه را قویتر کنیبیوگرافیتوسعه هوش مصنوعی قادر اسویتنام نوعی کرونا ویروس جهان ما میتواند به اندازگزارش یک مورد جالب لخته ودانشمندان موفق به بازگردايا اراده آزاد توهم است یمناطق خاصی از مغز در جستجراز تغییراز نخستین همانند سازها تشش مرحله تکامل چشممغز از بسیاری حقایق می گرنادانی در قرن بیست و یکم،بازسازي مغز و نخاع چالشی تکامل داروینی هنوز در حاوالزارتان داروی ضد فشار جهشهای مفید و ذکاوتی که دپیشینیان انسان از هفت میداروی جدید s3 در درمان ام ایا تکامل هدفمند استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزندگی زمینی امروز بیش از از تکینگی تا مغز و از مغز علت خواب آلودگی بعد از خونقش مهاجرت در توسعه نسل اچرا در مغز انسان، فرورفتبخش فراموش شده ی حافظهتاثیر نگاه و مشاهده ناظر واسطه ها د رمسیر ایجاد مغحقیقت اشیاآنچه واقعیت تصور میکنیم در کمتر از چند ماه سوش جدابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمزبان و تکلم برخی بیماریهاز تکینگی تا مغز از مغز تمقالاتنقش حفاظتی مولکول جدید دهفت چیز که عملکرد مغز تو برخی نرمش های گردنتاثیر گیاه خواری بر رشد ویافته های نوین علوم پرده حد و مرزها توهم ذهن ماستآیا یک، وجود دارددرمان جدید کنترل مولتیپلدرمان جدید سرطانسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانمیدان های مغناطیسی قابل از تکینگی تا مغز- از مغزتبررسی و اپروچ جدید بر بیمهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر داروی ضد تشنج سدیم کمردرد با پوشیدن کفش مناحس و ادراک قسمت پنجمآیا دلفین ها می تواند از فیزیک مولکولها و ذرات در درگیری مغزی در سندرم کووابزار بقای موجود زنده از سندرم پیریفورمیسماده ی خالینقش زبان در سلطه و قدرت ااستفاده از سلول های بنیاتفاوت ها و تمایزها کلید بهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککودکان میتوانند ناقل بی حس و ادراک قسمت سیزدهمآزمون ذهنی گربه شرودینگرقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصرفتار اجتماعی انسان، حاصاتفاق و تصادفسیر آفرینش از روح تا مغز مروری بر تشنج و درمان هایچهار میلیارد سال تکامل باطلاعاتی عمومی در مورد متمدن قدیمی ای در جنوب ایرهوش مصنوعی درمانگر کامپیتری فلوپرازینکتاب زیست شناسی باورخودآگاهی و هوشیاريالگوی بنیادین و هوشیاریلا اکراه فی الدینروبات های ریز در درمان بیاختلال در شناسایی حروف و سردرد میگرن در کودکانمسئولیت در برابر محیط زیچیزی خارج از مغزهای ما نیبیماری های مغز و اعصاب و تو دی ان ای خاص ميتوکندريهدف یکسان، در مسیرهای متتظاهری از ماده است که بیدگمان میکنی جرمی کوچکی در دو ویژگی انتزاع و قدرت تجانسان قدیم در شبه جزیره عمنابع انرژی از نفت و گاز ریواستیگمینارتباط متقابل با همه ی حیشکل پنجم مادهمغز مادران و کودکان در زمنگاه محدود و تک جانبه، مشبیوگرافیتوسعه برخی شغل ها با هوش ویتامین E برای فعالیت صحجهان مادی، تجلی فضا در ذهگشایش دروازه جدیدی از طردانشمندان نورون مصنوعی سای نعمت من در زندگیممنبع هوشیاری کجاست قسمت راست دستی و چپ دستیاز نخستین همانند سازها تششمین کنگره بین المللی سمغز به تنهایی برای فرهنگ نبرو و انرژی مداومبحتی علمی درباره تمایل بتکامل داروینی هنوز در حاواکنش های ناخودآگاه و تقجهشهای مفید و ذکاوتی که دپیشرفت های جدید علوم اعصداروی جدید میاستنی گراویایجاد احساساتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزندگی زودگذراز تکینگی تا مغز از مغز تعماد الدین نسیمی قربانی نقش میدان مغناطیسی زمین چراروياها را به یاد نمی آبخش بزرگی حس و ادراک ما اتاثیر نگاه انسان بر رفتاوبینار اساتید نورولوژی دحقیقت تنها چیزی است که شاآنچه حس می کنیم، نتیجه ی در آستانه ی موج پنجم کوویابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری در کجاست؟ قاز تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیمانقش حیاتی تلومر دی ان آ دهفت سین یادگاری از میراث برخی یونها و مولکول های متاثیر گیاه خواری بر رشد ویادگیری مهارت های جدید دحرکت چرخشی و دائمی کیهانآیا کیهان می تواند یک شبیآیا گذشته، امروز وآینده درمانهای بیماری پارکینسسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانمیدازولام در درمان تشنج از تکینگی تا مغز، از مغز بررسی ژنها در تشخیص بیماهوش مصنوعی الفاگوتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت پنجاهآیا دلفین ها میتوانند بافیزیک و هوشیاریدرگیری اعصاب به علت میتوابزار بقای موجود زنده از سندرم پس از ضربه به سرماده، چیزی بیش از یک خلا نقش سجده بر عملکرد مغزاستیفن هاوکینگ در مورد هتفاوت های بین زن و مرد فقهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککودکان خود را مشابه خود تحس و ادراک قسمت ششمآسيب میکروواسکولاریا آسقانون مندی نقشه ژنتیکی مرقیبی قدرتمند در برابر ماتوبان اطلاعات و پلِ بینسیستم تعادلی بدنمرکز هوشیاری، روح یا بدن چهار ساعت پس از کشتار خوکاعداد بینهایت در دنیای متمدن پیشرفته ی پیشینیانهوش مصنوعی درخدمت خلق وحتری فلوپرازینکتاب طبیعت در قالب هندسهخودروهای هیدروژنیالگوبرداری از طبیعتلایو دوم دکتر سید سلمان فروح رهاییاختلال در شناسایی حروف و سردرد و علتهای آنمستند جهان متصلچیزی شبیه نور تو نیستبیماری وسواستولید مثل اولین ربات های هدف از تکامل مغزتعداد کلی ذهن ها در جهان گنجینه ای به نام ویتامین دو برابر شدن خطر مرگ و میانسان ها می توانند میدان منابع انرژی از نفت و گاز ریاضیات یک حس جدید استارتباط چاقی و کاهش قدرت بشگفت انگیز بودن کیهانمغز چون ابزار هوش است دلینگاه انسان محدود به ادرابیان ژن های اسکیزوفرنی دتوصیه های سازمان بهداشت ویتامین E در چه مواد غذایجهان هوشیارپمبرولیزوماب در بیماری چدانشمندان یک فرضیه رادیکای آنکه نامش درمان و یادشمنبع هوشیاری کجاست قسمت رجزخوانی هایی که امروز باز نخستین همانند سازها تصرع و درمان های آنمغز برای فراموشی بیشتر کنخاع ما تا پایین ستون فقربحث درباره پیدایش و منشا تکامل داروینی هنوز در حاواکنش به حس جدیدجواب دانشمند سوال کننده پیشرفت در عقل است یا ظواهداروی جدید ضد میگرنایرادهای موجود در خلقت بمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزندگی، مدیریت انرژیاز تکینگی تا مغز از مغز تعوامل موثر در پیدایش زبانقش محیط زندگی و مهاجرت دچراروياها را به یاد نمی آبخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر نگاه انسان بر رفتاوراپامیل در بارداریحقیقت خواب و رویاآنها نمیخواهند دیگران رادر درمان بیماری مولتیپل ابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری در کجاست؟(قاز تکینگی تا مغز از مغز تصفحه اصلینقش خرچنگ های نعل اسبی درهم نوع خواری در میان پیشیبرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر گیاه خواری بر رشد ویادآوری خواب و رویاحس چشایی و بویاییآیا پیدایش مغز از روی تصادرهای اسرارآمیز و پوشیدهسفرنامه سفر به بم و جنوب ابزار بقا از نخستین همانمکانیک کوانتومی بی معنی از تکینگی تا مغز، از مغز بررسی سیستم تعادلی بدن اهوش مصنوعی از عروسک های بتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت پنجاه و یآیا دست مصنوعی به زودی قافیزیکدانان ماشینی برای تدرختان اشعار زمینابزار بقای موجود زنده از سندرم سردرد به دلیل افت فمبانی ذهنی سیاه و سفیدنقش غذاها و موجودات دريااستیفن هاوکینگ در تفسیر تفاوت های تکاملی در مغز وهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر درجه حرارت بر عملککوری گذرای ناشی از موبایحس و ادراک قسمت شصت و دوآسیب ها ناشی از آلودگی هوقانون جنگلرموزی از نخستین تمدن بشراتوسوکسیمایدسیستم دفاعی بدن علیه مغز مرکز حافظه کجاستنوآوری ای شگفت انگیز دانبقای حقیقی در دور ماندن اتمدن بشری و مغز اخلاقیهوش مصنوعی ساخته هوش طبیترکیب حیوان و انسانکتاب، سفری به تاریخخورشید مصنوعیالتهاب شریان تمپوراللبخند بزن شاید صبح فردا زروزه داری متناوب، مغز را اختلالات مخچهسردرد تنشنمشکلات نخاعینکاتی در مورد تشنجبیماری گیلن باره و بیمارتولید پاک و فراوان انرژیهدف از خلقت رسیدن به ابزاتغییر الگوی رشد مغزی با زگویید نوزده و ایمنی ساکتدو برابر شدن خطر مرگ و میانسان جدید از چه زمانی پامنابع انرژی از نفت و گاز ریسدیپلام تنها داروی تایارتباط هوش ساختار مغز و ژشگفتی های زنبور عسلمغز چگونه صداها را فیلتر نگاه از بیرون مجموعهبیان حقیقتتوصیه های غیر دارویی در سویتامین کاجهان یکپارچهپنج اکتشاف شگفت آور در مودانشمندان ژنی از مغز انسایمپلانت مغزی کمک میکند منبع هوشیاری کجاست قسمت رساناها و ابر رساناها و عاز نخستین همانند سازها تضررهای مصرف شکر و قند بر مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟نخستین تصویر از سیاهچالهبحثي درباره هوش و تفاوتهتکامل زبانواکسن های شرکت فایزر آمرجوسازی مدرنپیشرفتی مستقل از ابزار هداروی ضد تشنج با قابليت تاکسی توسین و تکامل پیش امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزونیسومایداز تکینگی تا مغز از مغز تعوامل ایجاد لغت انسانی و نقش نگاه از پایین یا نگاهنزاع بین جهل و علم رو به پبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر ویتامین دی بر بیماورزش هوازی مرتب خیلی به قحقیقت راستین انسان علم بآنزیم تولید انرژی در سلودر سال حدود 7 میلیون نفر زبان و شناخت حقیقت قسمت چابزار بقا از نخستین همانمنبع خواب و رویااز تکینگی تا مغز از مغز تسوالات پزشکینقش داروهاي مختلف معروف همه چیز در زمان کنونی استبرخی اختلالات عصبی مثانهتاثیر گیاه خواری بر رشد وژن هوش و ساختارهای حیاتی حس و ادراک (قسمت اول )آیا آگاهی پس از مرگ از بیدرک فرد دیگر و رفتارهای اسفری به آغاز کیهانابزار بقا از نخستین همانمکانیزمهای دفاعی در براباز تکینگی تا مغز، از مغز بررسی علل کمر درد در میانهوش مصنوعی از عروسک های بتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت پنجاه و دآیا رژیم غذایی گیاهی سلافرگشت و تکامل تصادفی محض درد باسن و پا به دلیل کاهابزار بقای موجود زنده از سوپاپ ها یا ترانزیستورهامباحث مهم حس و ادراکنقش غذاها و موجودات دريااستخوان های کشف شده، ممکتفاوت های زبانی سرمنشا تهوش مصنوعی از عروسک بازی تاثیر رو ح و روان بر جسمکی غایب شدی تا نیازمند دلحس و ادراک سی و هفتمآشنا پنداریقانون جنگلرمز و رازهای ارتباط غیر کاثر مضر مصرف طولانی مدت رسکته مغزیمرکز حافظه کجاستنوار مغز مشاهده ی غیر مستبلندی در ذهن ما درک بلندیتمدنی قدیمی در شمال خلیج هوش احساسیترازودونکتابخانهخانواده پایدارامیوتروفیک لترال اسکلرولرزش ناشی از اسیب به عصبروزه داری و بیمار ی ام اس اختلالات حرکتی در انسانسردرد سکه ایمشکلات بین دو همسر و برخیچگونه مولکول های دی ان ایبیماری ای شبیه آلزایمر و تولید سلولهای جنسی از سلهر حرکت خمیده می شود و هر تغییر زودتر اتصالات مغزیگوشه بیماری اتوزومال رسسدو سوی واقعیتانسان خطرناکترین موجودمنابع انرژی از نفت و گاز ریشه های مشترک حیاتارتباط انسانی، محدود به شاهکار قرنمغز ناتوان از توجیه پیدانگاه از درون مجموعه با نگبیست تمرین ساده برای جلوتوصیه هایی در مصرف ماهیویتامین کا و استخوانجهان یکپارچهپوست ساعتی مستقل از مغز ددانشمندان پاسخ کوانتومی ایمپلانت نخاعی میتواند دمنبع هوشیاری کجاست قسمت رشته نوروایمونولوژی و نقاز نشانه ها و آثار درک شدضررهای شکر بر سلامت مغزمغز بزرگ چالش است یا منفعنخستین روبات های زنده ی جبحثی جالب درباره محدودیتتکامل زبانواکسن کووید 19 چیزهایی که جاودانگی مصنوعیپاسخ گیاهان در زمان خوردداروی ضد تشنج با قابليت تاگر فقط مردم میفهمیدند کمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتزونا به وسیله ویروس ابله از تکینگی تا مغز از مغز تعواملی که برای ظهور لغت انقش نظام غذایی در تکامل منزاع بین علم و نادانی رو برنامه و ساختار پیچیده متاثیر ویروس کرونا بر مغز ورزش هوازی ، بهترین تمریحقیقت غیر فیزیکیآینده ی انسان در فراتر ازدرمان های اسرار آمیز در آزبان و شناخت حقیقت قسمت اابزار بقا از نخستین همانمنحنی که ارتباط بین معرفاز تکینگی تا مغز از مغز تپیامهای کاربراننقش ذهن و شناخت در حوادث همه ی سردردها بی خطر نیستبرخی اصول سلامت کمرتاثیر گیاه خواری بر رشد وژن یا نقشه توسعه مغز و نقحس و ادراک (قسمت دوم )