دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ژن همه چیز نیست

(ایده ی عمومی که DNA بسیاری از آن چیزی را تعیین میکند که ما هستیم و این، فقط محدود به رنگ چشم یا رنگ‌مو نیست بلکه اعتیادها، بیماری‌ها و استعداد به سرطان را تعیین میکند، یک درک اشتباه است.)
بروس لیپتون (بروس هارولد لیپتون (Bruce Harold Lipton)

متولد ۲۱ اکتبر ۱۹۴۴ در شهر نیویورک آمریکا است. بروس لیپتون مدرک دکترای خود را در رشته زیست شناسی گرفته است. بروس لیپتون در ابتدا میگفت تا وجود خدا در آزمایشگاه ثابت نشود نمی توانم آن را بپذیرم. تا اینکه در سال ۱۹۸۰ ناگهان با کشفی که در حوزه کارکرد سلول های بنیادی داشت، به جهانیان اعلام کرد که من خدا را درک کردم.)
https://www.facebook.com/100068788479167/posts/389555016680778/


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
ابزار بقا از نخستین هماننقش قهوه در سلامتیحساسیت روانی متفاوتاز تکینگی تا مغز از مغز تفرایند پیچیده ی خونرسانیدرمان جدید کنترل مولتیپلچرا پس از بیدار شدن از خوبازخورد یا فیدبکوقتی فهمیدی خطا کردی برگمیگرن شدید قابل درمان اسزندگی هوشمند در خارج از زتوقف؛ شکستشکست حتمیگلوله ی ساچمه ایتازه های اسکیزوفرنی(جنوآغاز مبهم آفرینشجهان مرئی و نامرئیابزار بقای موجود زنده از نقش تیروئید در تکامل مغزخوش قلبی و مهربانیاز تکینگی تا مغز- از مغزتقانون مندی نقشه ژنتیکی مدرک عمیق در حیواناتنشانه های پروردگار در جهبحثی درباره احساساتی غیرواقعیت چیستمانند آب باشزیست، مرز افق رویداد هستتوهم تنهاییشباهت مغز با کیهان مادیگاهی مغز بزرگ چالش استترجمه ای ابتدایی از اسراالگوی بنیادین و هوشیاریجهان در حال ایجاد و ارتقاابزارهای بقا ازنخستین همنقش غذاها و موجودات درياخطرات هوش مصنوعیازدواج های بین گونه ای، رلوب فرونتال یا پیشانی مغذهن چند جانبه نیازمند نگهمیشه اطمینان تو بر خدا ببرای تمدن سازی، باید در بواکسن اسپایکوژن ضد کرونامحدودیت های حافظه و حافظزبان شناسی نوین نیازمند تکنولوژی جدید که سلول هاطوفان فقر و گرسنگی و بی سپیوند قلب خوک، به فرد دچاتظاهری از ماده است که بیدانگشت نگاری مغز نشان میدجاودانگی مصنوعیاجزایی ناشناخته در شکل گچه زیاد است بر من که در ایدورترین نقطه ی قابل مشاهاصل بازخوردمقابله ی منطقی با اعتراضرمز پیشرفت تواضع است نه طهوش فوق العاده، هر فرد اسبرخی درمان های Spinal Muscular Atورزش در کمر دردمرکز خنده در کجای مغز استسلول های بدن تو پیر نیستنتکامل زبانعلم بدون توقفپروژه ی ژنوم انسانیجهل مقدسانسان خطرناکترین موجودحقیقت تنها چیزی است که شااداراوون تنها داروی تایینورون های ردیاب حافظهدانشمندان ژنی از مغز انسبلندی در ذهن ما درک بلندیمنابع انرژی از نفت و گاز رویای شفافهوش مصنوعی از عروسک بازی ژن هوش و ساختارهای حیاتی مسئولیت در برابر محیط زیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر نگاه انسان بر رفتاعادت کردن به نعمتآنچه حس می کنیم، نتیجه ی ايا اراده آزاد توهم است یحافظه و اطلاعات در کجاستارتباط انسانی، محدود به چگونه هوشیاری خود را توسداروی جدید میاستنی گراویبه زودی شبکه مغزی به جای منبع هوشیاری کجاست قسمت روشهای نو در درمان دیسک بتفاوت های بین زن و مرد فقهوش مصنوعی از عروسک تا کمکنفرانس تشنج هتل کوثر اصمعجزه ی علمسکوت و نیستیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی زندگی بشرسوالات پزشکیایا بیماری ام اس (مولتیپحس و ادراک قسمت نهماز نخستین همانند سازها تنگاه دوبارهدر محل کار ارزش خودت را ببیماری ای شبیه ام اس مولتهوش عاطفی در زنان بیشتر امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترژیم غذایی ضد التهابیتلاشی تازه برای گشودن معکی غایب شدی تا نیازمند دلستون فقرات انسان دو پا جلتاثیر داروی ضد تشنج سدیم آیا تکامل و تغییرات ژنتیابتدایی که در ذهن دانشمنمغز به تنهایی برای فرهنگ حس و ادراک قسمت بیست و سواز تکینگی تا مغز از مغز تفلج بل، فلجی ترسناک که آننبرو و انرژی مداومدرمان های اسرار آمیز در آبیان حقیقتهدف یکسان، در مسیرهای متمنتظر نمان چیزی نور را بهرساناها و ابر رساناها و عتنبیه چقدر موثر استکتاب طبیعت در قالب هندسهتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت دومابزار بقا از نخستین هماننقش مهاجرت در توسعه نسل اخفاش با شیوع همه گیری جدیاز تکینگی تا مغز از مغز تفرایند تکامل و دشواری هادرمان جدید سرطانچرا ارتعاش بسیار مهم استبازسازي مغز و نخاع چالشی وقتی پر از گل شدی خودت را میدان مغناطيسي زمین بشر زندگی بی دودتولید مثل اولین ربات های شگفت نیست من عاشق تو باشمگلوئونتازه های بیماری پارکینسوإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَجهان مشارکتیابزار بقای موجود زنده از نقش حفاظتی مولکول جدید دخوشبختی دور از رنج های ماز تکینگی تا مغز، از مغز قانون گذاری و تکاملدرگیری قلب در بیماری ویرنظام مثبت زندگیبخش فراموش شده ی حافظهواقعیت چیستماه رجبزاوسکا درمان گوشرتوهم جدایی و توهم علمشباهت کیهان و مغزگذر زمان کاملا وابسته به ترس و آرمان هاالگوبرداری از طبیعتجهان ریز و درشتابزارهای بقای موجود زندهنقش غذاها و موجودات دريادفاع در برابر تغییر ساختاسکار، لگوی هوشمندلوتیراستامذهن هوشیار در پس ماده ی مهمیشه داناتر از ما وجود دبرای خودآگاه بودن تو بایواکسن دیگر کرونا ساخته شمخچه فراتر از حفظ تعادلزبان، نشان دهنده ی سخنگو تکنولوژی جدید که سلول هاطوفان زیباییپیوند مغز و سر و چالشهای تعداد کلی ذهن ها در جهان انتقال ماده و انرژیجایی خالی نیستاحیای بینایی نسبی یک بیمنه عدم مطلق بلکه عدم با قديدن با چشم بسته در خواب اصل علت و تاثیرمقابله با کرونا با علم اسرمز بقای جهش ژنتیکیهوش مصنوعی می تواند بر احبرخی روش های تربیتی کودکوزن حقیقی معرفت و شناختمرگ چیستسلول عصبی شاهکار انطباق تکامل زبان انسان از پیشیعلم در حال توسعهپروانه ی آسمانیجهان فراکتالانسان عامل توقف رشد مغزحقیقت خواب و رویاادب برخورد با دیگراننوروپلاستیسیتی چیستدانشمندان پاسخ کوانتومی بلوغ چیستمنابع انرژی از نفت و گاز روان سالمبزرگترین درد از درون است هوش مصنوعی از عروسک بازی ژن یا نقشه توسعه مغز و نقمستند جهان متصلسوخت هیدروژنی پاکتاثیر نگاه انسان بر رفتاعادت دادن مغز بر تفکرآنها نمیخواهند دیگران راای نعمت من در زندگیمحباب های کیهانی تو در توارتباط از بالا به پایین مچگونه واکسن کرونا را توزداروی جدید برای میاستنی به زیر پای خود نگاه نکن بمنبع هوشیاری کجاست قسمت روشهای شناسایی قدرت شنواتفاوت های تکاملی در مغز وهوش مصنوعی به کمک هوش طبیکنگره بین المللی سردرد دمعجزه ی علم در کنترل کرونسکوت، پر از صداتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش ارثی دریافتی از پپیامهای کاربرانایا بدون زبان میتوانیم تحس و ادراک قسمت چهارماز نخستین همانند سازها تنگاهی بر قدرت بینایی درادر چه مرحله ای از خواب ، ربیماری اسپینال ماسکولار هوشمندی کیهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترژیم غذایی ضد دردتلاشی جدید در درمان ام اسکیهان خود را طراحی میکندسخن و سکوتتاثیر درجه حرارت بر مغزآیا جنین انسان، هوشمندی ابتذال با شعار دینمغز بیش از آنچه تصور میشوحس و ادراک قسمت بیستماز تکینگی تا مغز از مغز تفلج خوابچت جی پی تیدرمان های بیماری آلزایمربیست تمرین ساده برای جلوهدف از تکامل مغزمنحنی که ارتباط بین معرفرشته نوروایمونولوژی و نقتهدیدهای هوش مصنوعیکتاب، سفری به تاریختاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت سومآب، زندگی است(قسمت پنجم)ابزار بقا از نخستین هماننقش میدان مغناطیسی زمین خلا، حقیقی نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تفرایند حذف برخی اجزای مغدرمان سرطان با امواج صوتچرا بیماری های تخریبی مغبحتی علمی درباره تمایل بوقتی تو از یاد گرفتن باز میدان های مغناطیسی قابل زندگی در جمع مواردی را برتولید یا دریافت علمشگفت انگیز بودن کیهانگمان میکنی جرمی کوچکی در تبدیل پلاستیک به کربن و سافت فشار خون ناگهانی در وجهان هوشمندابزار بقای موجود زنده از نقش حیاتی تلومر دی ان آ دخانه ی تاریکاز تکینگی تا مغز، از مغز قانون جنگلدرگیری مغز در بیماری کوینظریه ی تکامل در درمان بیبخش های تنظیمی ژنومواقعیت های متفاوتماپروتیلینزبان مشترک ژنتیکی موجوداتوهم جسمشباهت زیاد بین سلول هاي عگذشته را دفن کنتسلیم شدن از نورون شروع مالتهاب شریان تمپورالجهان شگفت انگیزابزارهای بقای از نخستین نقش غذاها در کاهش دردهای دقیق ترین تصاویر از مغز ااساس انسان اندیشه و باور لوزالمعده(پانکراس)مصنوعذهن تو همیشه به چیزی اعتقهمیشه راهی هستبرای زندگی سالم، یافتن تواکسن دیگری ضد کرونا از دمخچه ، فراتر از حفظ تعادلزبان، وسیله شناسایی محیطتکینگیطولانی ترین شبپیوند اندام از حیوانات بتعذیه ی ذهناندوه در دنیا استجاذبهاحیای بینایی نسبی یک بیمنهایت معرفت و شناخت درک عدی متیل فومارات(زادیوا)(اصل عدم قطعیت از کوانتوم ملاحظه های اخلاقی دربارهرمز جهانهوش مصنوعی و کشف زبان هایبرخی سلولهای عصبی در تلاوزوز گوشمرگ و میر پنهانسلولهای ایمنی القا کنندهتکامل ساختار رگهای مغزی علم راهی برای اندیشیدن اپرواز از نیویورک تا لوس آانسانیت در هم تنیده و متصحقیقت در علم، هرگز نهایی ادراک ما درک ارتعاشی است نوروز یا روز پایانیدانشمندان اولین سلول مصنبلعیدن ستاره توسط سیاهچامنابع انرژی از نفت و گاز روبات های ریز در درمان بیبسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنها نقشه ایجاد ابزار هومشکل از کجاستسودمندی موجودات ابزی بر تاثیر ویتامین دی بر بیماعارضه جدید ویروس کرونا سآنان که در قله اند هرگز خای آنکه نامش درمان و یادشحد و مرزها توهم ذهن ماستارتباط بین هوش طبیعی و هوچگونه آن شکری که می خوریمداروی جدید برای ای ال اسبوزون هیگز چیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت روشی برای بهبود هوش عاطفتفاوت های زبانی سرمنشا تهوش مصنوعی به شناسایی کاکنگره بین المللی سردرد دمعجزه در هر لحظه زندگیسکته مغزیتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش سریعی که بدون احسسایتهای دیگرایا تکامل هدفمند استحس و ادراک قسمت نوزدهماز نشانه ها و آثار درک شدنگاهی بر توانایی اجزاي بدر ناامیدی بسی امید استبیماری اضطراب عمومیهوشیاری و وجودمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتراه فراری نیستتمایل زیاد به خوردن بستنکیهانِ هوشیارِ در حال یاسخن پاک و ثابتتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهان ذهن و افکار ما مابداع دی ان ای بزرگترین دمغز برای فراموشی بیشتر کحس و ادراک قسمت دهماز تکینگی تا مغز از مغز تفلج خواب چیستچت جی پی تیدرمان های جدید میگرنبیش از نیمی از موارد انتقهدف از خلقت رسیدن به ابزامنشأ اطلاعات و آموخته ها رشد مغز فرایندی پیچیده اتو یک معجزه ایسرعت فکر کردن چگونه استکتابخانهتاثیر درجه حرارت بر عملکتاثیر درجه حرارت بر عملکآثار باستانی تمدن های قدابزار بقا از نخستین هماننقش محیط زندگی و مهاجرت دخلا، خالی نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تفراتر از دیوارهای باوردرمانهای بیماری پارکینسچرا حیوانات سخن نمی گوینبحث درباره پیدایش و منشا ویتنام نوعی کرونا ویروس میدان بنیادین اطلاعاتزندگی در سیاهچالهتولید پاک و فراوان انرژیشگفت زده و حیران باشگنجینه ای به نام ویتامین تبدیل تراکت صوتی مصنوعی افت هوشیاری به دنبال کاهجهان هوشیارابزار بقای موجود زنده از نقش خرچنگ های نعل اسبی درخانواده پایداراز تکینگی تا مغز، از مغز قانون جنگلدرگیری مغز در بیماران مبنظریه ی تکامل در درمان بیبخش بزرگی حس و ادراک ما اواقعیت و مجازماجرای جهل مقدسزبان چهار حرفی حیات زمینتوهمات و شناخت حقیقتشباهت زیاد بین سلول هاي عگربه شرودینگر و تاثیر مشتشنچ پانایوتوپولوس تشنج امیوتروفیک لترال اسکلروجهانی که نه با یک رخداد و ابزارهای دفاعی و بقای مونقشه مغزی هر فرد منحصر بهدل به دریا بزناستفاده از مغز، وزن را کملیروپریم داروی ترکیبی ضدذهن خود را مشغول هماهنگیهمیشه عسل با موم بخوریمبرخی ملاحظات در تشنج های واکسن سرطانمخچه ابزاري که وظیفه آن فسفر فقط مادی نیستتکامل فردی یا اجتماعیطی یکصد هزار سال اخیر هرچپیوند سر آیا ممکن استتغییر الگوی رشد مغزی با زاندوه دردی را دوا نمیکندجاذبه و نقش آن در شکلگیریاحساس گذر سریعتر زماننهایت در بی نهایتدین، اجباری نیستاصول انجام برخی نرمش ها دملاحظات بیهوشی قبل از جررمز جهان خاصیت فراکتالهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبرخی سيناپسها طی تکامل و یک پیام منفرد نورون مغزی مرگ و میر بسیار بالای ناشسلولهای بنیادی مصنوعی درتکامل شناخت انسان با کشفعلم ساختن برج های چرخانپروتز عصبی برای تکلمانسان، گونه ای پر از تضادحقیقت راستین انسان علم بادغام میان گونه های مختلنوشیدن چای برای مغز مفید دانشمندان تغییر میدان مغبنی عباس، ننگی بر تاریخمنابع انرژی از نفت و گاز روبات کیانبسیاری از بیماری های جدیهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنها ، مغز و ارادهمشکلات نخاعیسیلی محکم محیط زیست بر انتاثیر ویروس کرونا بر مغز عدم توقف تکامل در یک انداآنزیم تولید انرژی در سلوایمپلانت مغزی کمک میکند حریص نباشارتباط شگفت مغز انسان و فچگونه انتظارات بر ادراک داروی جدید برای دیابتبوزون هیگز جهان را از متلمنبع هوشیاری کجاست قسمت روشی جدید در درمان قطع نختفاوت ایستایی و تکاپوهوش مصنوعی در کامپیوترهاکنترل همجوشی هسته ای با همعرفت و شناختسال سیزده ماههتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هشیاری کوانتومی وجودایجاد احساساتحس و ادراک قسمت هفتماز نظر علم اعصاب یا نرووسنگاهت را بلند کندر هم تنیدگی مرزها و بی مبیماری بیش فعالیهوشیاری کوانتومیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتراه های جدید برای قضاوت رتمدن قدیمی ای در جنوب ایرکیست هیداتید مغزسختی ها رفتنی استتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش های ژنتیکی، ویروابزار هوش در حال ارتقا ازمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟حس و ادراک قسمت دوازدهماز تکینگی تا مغز از مغز تفلج دوطرفه عصب 6 چشمنتایج نادانی و جهلدرمان های جدید در بیماری بیشتر کمردردها نیازی به هر چیز با هر چیز دیگر در تمنشاء کوانتومی هوشیاری ارشد مغز علت تمایل انسان بتو یک جهان در مغز خودت هسسعی کن به حدی محدود نشویکجای مغز مسئول پردازش تجکرونا چه بر سر مغز می آورتاثیر رو ح و روان بر جسمآرامش و دانشابزار بقا از نخستین هماننقش نگاه از پایین یا نگاهخلاصه ای از مطالب همایش ماز تکینگی تا مغز از مغز تفرد حساس از نظر عاطفی و بدرهای اسرارآمیز و پوشیدهچرا حجم مغز گونه انسان دربحثي درباره هوش و تفاوتهویتامین E برای فعالیت صحمیدازولام در درمان تشنج زندگی زمینی امروز بیش از تولید سلولهای جنسی از سلشگفتی های زنبور عسلگویید نوزده و ایمنی ساکتتبدیل سلولهای محافط به سافتخار انسانجهان های بسیار دیگرابزار بقای موجود زنده از نقش داروهاي مختلف معروف خار و گلاز تکینگی تا مغز، از مغز قانونمندی و محدودیت عالمدرگیری مغزی در سندرم کوونظریه ی ریسمانبخش بزرگتر کیهان ناشناختواقعیت و انعکاسماجرای عجیب گالیلهزبان نیاز تکاملی استتوپیراماتشجاعت و ترسگزیده ای از وبینار یا کنفتشنج چیستامید نیکو داشته باش تا آنجهانی که از یک منبع، تغذیابعاد و نیازهای تکاملینقشه های مغزی جدید با جزیدلایلی که نشان میدهد ما باستفاده از هوش مصنوعی در لیس دگرامفتامین یا ویاسذهن سالمهمجوشی هسته ای، انرژِی ببرخی مرزهای اخلاق و علوم واکسن سرطانمدل همه جانبه نگر ژنرالیسفر نامه سفر به بم و جنوب تکامل مادی تا ابزار هوشمطبیعت موجی جهانپیوند سر، یکی از راه حلهاتغییر زودتر اتصالات مغزیاندوهگین نباش اگر درب یا جدایی خطای حسی استاحساسات کاذبنهادینه سازی فرهنگ اختلادید تو همیشه محدود به مقداصول توسعه ی یک ذهن کاملممانتین یا آلزیکسا یا ابرنگ کردن، حقیقت نیستهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبرداشت مغز ما از گذر زمانیک پیشنهاد خوب برای آسان مرگ انتقال است یا نابود شسلام تا روشناییتکامل، نتیجه ی برنامه ریعلایم کمبود ویتامین E را پرورش مغز مینیاتوری انساانعطاف پذیری مکانیسمی علحقیقت غیر فیزیکیادغام دو حیطه علوم مغز و نوعی سکته مغزی ، وحشتناک دانشمندان روش هاي جدیدی به قفس های سیاهت ننازمنابع انرژی از نفت و گاز روح در جهانی دیگر استبشکه ای که ته نداره پر نمهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای مشترک بین انسان و ومشکلات بین دو همسر و برخیسینوریپا داروی ترکیبی ضدتاثیر ژنها بر اختلالات خعدم درکآینه در اینهایمپلانت نخاعی میتواند دحرکت چرخشی و دائمی کیهانارتباط شگفت انگیز مغز انچگونه به سطح بالایی از هوداروی جدید ضد میگرنبی نهایت در میان مرزهامنبع هوشیاری کجاست قسمت روشی جدید در درمان نابینتفاوت ارباب و رهبر حقیقیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحکنترل جاذبهمغز فکر میکند مرگ برای دیسانسور از روی قصد بسیاری تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا واکنش های یاد گرفته وایرادهای موجود در خلقت بحس و ادراک قسمت هفدهماز نظر علم اعصاب اراده آزچالش هوشیاری و اینکه چرا در هم تنیدگی کوانتومیبیماری تی تی پیهوش، ژنتیکی است یا محیطیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتراه های جدید برای قضاوت رتمدن پیشرفته ی پیشینیانکیست کلوئید بطن سومسرنوشتتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالش است یا منفعحس و ادراک قسمت سوماز تکینگی تا مغز از مغز تفناوری هوش مصنوعی نحوه خنجات در راستگوییدرمان های رایج ام اسبا هوش مصنوعی خودکار روبهر جا که جات میشه، جات نیمهندسی ژنتیک در حال تلاش رشد در سختی استتو کز محنت دیگران بی غمیشلیک فراموشیشلیک فراموشیکریستال هاتاثیر روده بر مغزآرامش و سکونابزار بقا از نخستین هماننقش نظام غذایی در تکامل مخلاصه ای از درمان های جدیاز تکینگی تا مغز از مغز تفردا را نمیدانیمدروغ نگو به خصوص به خودتچرا خشونت و تعصببحثی جالب درباره محدودیتویتامین E در چه مواد غذایمکانیک کوانتومی بی معنی زندگی زودگذرتولترودینشانس یا تلاشگوشه بیماری اتوزومال رسستداوم مهم است نه سرعتافراد آغاز حرکت خودشان رجهان هایی در جهان دیگرابزار بقای موجود زنده از نقش درختان در تکاملخارق العاده و استثنایی باز تکینگی تا مغز، از مغز قارچ بی مغز در خدمت موجوددرگیری مغزی در سندرم کوونظریه تکامل در درمان بیمبخش دیگری در وجود انسان هواقعیت خلا و وجود و درک مماده ی تاریکزبان و کلمه حتی برای کسانتوانایی مغز و دیگر اجزای شرکت نورالینک ویدیویی ازگزارش یک مورد جالب لخته وتشنج و حرکات شبه تشنجی قاامید نجاتجهانی در ذهنابعاد اضافه ی کیهاننقص در تشخیص هیجانات عامدنیای شگفت انگیز کوانتوماستفاده از انرژی خلالا اکراه فی الدینذخیره ی شگفت انگیز اطلاعهمراهی نوعی سردرد میگرنیبرخی نکات از گاید لاین پرواکسن ضد اعتیادمدل هولوگرافیک ژنرالیزهسفر به مریخ در 39 روزتکامل مداومطبیعت بر اساس هماهنگیپیوندی که فراتر از امکانتغییر عمودی سر انسان از پاندام حسی، درک از بخش هایجریان انرژی در سیستم های اخلاق و علوم اعصابچهار میلیارد سال تکامل بدیدن خدا در همه چیزاصول سلامت کمرمن کسی در ناکسی دریافتم رنگین کمانهوش مصنوعی الفاگوبررسي علل احتمالي تغيير یک آلل ژنتیکی که از نئاندمرگ تصادفیسلسله مباحث هوش مصنوعیتأثیر نگاه انسان بر رفتاعلایم کمبود ویتامین E را پرتوهای صادر شده از سیاهاهرام مصر از شگفتی های جهحقیقت غیر قابل شناختارتقا و تکامل سنت آفرینش نیکولا تسلادانشمندان روشی برای تبدیبه مغز خزندگان خودت اجازمنابع انرژی از نفت و گاز روح رهاییبشریت از یک پدر و مادر نیهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای هوش ، کدامندمشکلات روانپزشکی پس از سسیگار عامل افزایش مرگ ومتاثیر کلام در آیات کلام بعسل طبیعی موثر در کنترل بآیندهایمان به رویاحس چشایی و بویاییارتباط شگفت انگیز مغز انچگونه باغبانی باعث کاهش داروی جدید ضد الزایمربی ذهن و بی روحمنبع هوشیاری کجاست قسمت روشی جدید در درمان سکته متفاوتهای جنسیتی راهی براهوش مصنوعی در خدمت خلق وحکندر در بیماریهای التهابمغز قلبسانسور بر بسیاری از حقایتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا یک، وجود دارداکسی توسین و تکامل پیش امغز آیندگان چگونه است ؟حس و ادراک قسمت هجدهماز نظر علم اعصاب اراده آزچالش هوشیاری و اینکه چرا در هم تنیدگی کوانتومی و پبیماری دویکهیچ چیز همیشگی نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتراه پیروزی در زندگی چیستتمدن بشری و مغز اخلاقیکاهش مرگ و میر ناشی از ابسریع دویدن مهم نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا خداباوری محصول تکاملابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ چالشهای پیش روحس و ادراک قسمت سی و هشتماز تکینگی تا مغز از مغز تفیلمی بسیار جالب از تغیینخاع ما تا پایین ستون فقردرمان های علامتی در ام اسبا تعمق در اسرار ابدیت و هر حرکت خمیده می شود و هر مهربانی، شرط موفقیتز گهواره تا گورتو پیچیده ترین تکنولوژی شنا در ابهای گرم جنوب نیاکریستال زمان(قسمت اولتاثیر رژیم گیاه خواری بر آرامش(سکوت) stillness و تکاپوابزار بقا از نخستین هماننقش نظریه تکامل در شناساخم شدن فضا-زماناز تکینگی تا مغز از مغز تفرضیه ای جدید توضیح میدهدریای خداچرا در مغز انسان، فرورفتبحثی در مورد نقش ویتامين ویتامین کامکانیزمهای دفاعی در برابزندگی سلول در بدن، جدای اتومورها و التهاب مغزی عاشاهکار قرنگوشت خواری یا گیاه خواریتداخل مرزها و صفات با بینافراد بی دلیل دوستدار تو جهان یکپارچهابزار بقای موجود زنده از نقش ذهن و شناخت در حوادث خبر مهم تلسکوپ هابلاز تکامل تا مغز از مغز تا قبل از آغازدرگیری اعصاب به علت میتونظریه تکامل در درمان بیمبخشیدن دیگران یعنی آرامشوالزارتان داروی ضد فشار ماده ی خالیزبان و بیان نتیجه ساختماتوازن مهمتر از فعالیت زیشربت ضد خلطگشایش دروازه جدیدی از طرتشنج عدم توازن بین نورون امید درمان کرونا با همانجهان، تصادفی نیستابعاد بالاترنقطه بی بازگشتدنیا، هیچ استاستفاده از سلول های بنیالاموژین داروی ضد اوتیسم؟ذره ی معین یا ابری از الکهندسه ی پایه ایبرخی نرمش ها برای زانوواکسن علیه سرطانمدل هولوگرافیک تعمیم یافسفر تجهیزات ناسا به مریخ تکامل چشمطعمه ی شبکه های ارتباط اجپیوستگی همه ی اجزای جهانتغییرات منطقه بویایی مغزانرژی بی پایان در درون هرجریان انرژی در سیستم های اخلاق پایه تکامل و فرهنگچهار ساعت پس از کشتار خوکدیدگاه نارسای دوگانه ی ماضطراب و ترسمنابع انرژي پاک سرچشمه حرهبر حقیقیهوش مصنوعی از عروسک های ببررسی و اپروچ جدید بر بیمیک جهش ممکن است ذهن انسانمرگی وجود نداردسلطان جنگل یا صاحب ملکوتتئوری تکامل امروز در درمعلت خواب آلودگی بعد از خوآلودگی هوا چالش قرن جدیداولین مورد PML به دنبال تکحقایق ممکن و غیر ممکنارتقا یا بازگشت به قبل ازنیاز به آموزش مجازی دیجیدائما بخوانبه نقاش بنگرمنابع انرژی از نفت و گاز روزه داری متناوب، مغز را بعد پنجمهوش مصنوعی از عروسک بازی ژنهای حاکم بر انسان و انسمشکلات روانپزشکی در عقب سیاهچاله های فضایی منابعتاثیر کپسول نوروهرب بر نعشق درونی به یگانگی خلقتآینده ی انسان در فراتر ازاین پیوند نه با مغز بلکه حس و ادراک (قسمت اول )ارتباط غیرکلامی بین انساچگونه تکامل مغزهای کنونیداروی سل سپتبی شرمیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ريتوکسيمب در درمان ام استقلید مرحله ای نسبتا پیشکوچ از محیط نامناسبمغز ما کوچکتر از نیم نقطهساهچاله ها تبخیر نمیشودتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا کیهان می تواند یک شبیاگر فقط مردم میفهمیدند کمغز انسان ایا طبیعتا تماحس و ادراک قسمت هشتماز واقعیت امروز تا حقیقتچالش هوشیاری و اینکه چرا در هم تنیدگی کوانتومی و دبیماری دیستروفی میوتونیهیچ وقت خودت را محدود به منبع هوشیاری کجاست؟(قسمراه انسان شدن، راه رفتن وتمدن زیر آبکاهش التهاب ناشی از بیماسریعترین کامپیوتر موجودتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها می تواند از ابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگ و فعال یا مغز کوحس و ادراک قسمت سی و ششماز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیک مولکولها و ذرات در نخستین تمدن بشریدرمان ژنتیکی برای نوآوریبالاترین هدف از دولتهرچیز با یک تاب تبدیل به مولتیپل اسکلروز در زنان زمین در برابر عظمت کیهانتو آرامش و صلحیمواد کوانتومی جدید، ممکنزمین زیر خلیج فارس تمدنی تو افق رویداد جهان هستیشناخت و معرفت، و نقش آن دکریستال زمان(قسمت دوم)تاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون تجربی، راهی برای رابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون های تیروئید دخونریزی مغز در سندرم کوواز تکینگی تا مغز از مغز تفشار و قدرتدرک فرد دیگر و رفتارهای اچرا ذرات بنیادی معمولاً بحثی در مورد نقش کلسیم و ویتامین کا و استخوانما انسانها چه اندازه نزدزندگی، مدیریت انرژیتومورهای نخاعیشاهکار شش گوشگیلگمش باستانی کیستتروس جریان انرژیافزایش قدرت ادراکات و حسجهان یکپارچهابزار بقای موجود زنده از نقش روی و منیزیم در سلامتخدا موجود استاز تکامل تا مغز، از مغز تقبل از انفجار بزرگدرختان اشعار زمیننظریه تکامل در درمان بیمبخشش، عقلانی یا غیر عاقلواکنش های ناخودآگاه و تقماده ای ضد التهابیزبان و بیان، در سایه پیشرتوسعه هوش مصنوعی قادر اسشش مرحله تکامل چشمپمبرولیزوماب در بیماری چتشویق خواندن به کودکانامیدوار باش حتی اگر همه چجهش های ژنتیکی مفید در سااتفاق و تصادفنمیتوان با بیرون انداختندندان ها را مسواک بزنید تاستفاده از سلول های بنیالایو دوم دکتر سید سلمان فذرات کوانتومی زیر اتمی قهندسه ی رایج کیهانبرخی نرمش های گردنواکسنی با تاثیر دوگانه امدل های ریز مغز مینی برینسفر دشوار اکتشافتکامل و ارتقای نگاه تا عمظهور امواج مغزی در مغز مصپیام های ناشناخته بر مغز تغییرات آب و هوایی که به انرژی تاریکجریان انرژی در سیستم های اختلال خواب فرد را مستعد نوآوری ای شگفت انگیز داندژا وو یا اشنا پنداریاطلاع رسانی اینترنتیمنابع انرژی از نفت و گاز روی و منیزیم در تقویت استهوش مصنوعی از عروسک های ببررسی ژنها در تشخیص بیمایک رژیم غذایی جدید، می تومراحل ارتقای پله پله کیهسم زنبور ، کلیدی برای وارتئوری تکامل در پیشگیری و عماد الدین نسیمی قربانی آلودگی هوا و ویروس کرونااولین مورد پیوند سر در انحل مشکلارتوکين تراپی روشی جديد چیز جدید را بپذیرداروهای مصرفی در ام اسبه نقاش بنگرمنابع بی نهایت انرژی در دروزه داری و بیمار ی ام اس بعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی کل اقیانوس در یک ذرهمشاهده گر جدای از شیء مشاسیاهچاله ها، دارای پرتو تاثیر کپسول نوروهرب بر تعصب حقوق نورولووآینده ی علم و فیزیک در60 ثاین اندوه چیستحس و ادراک (قسمت دوم )ارتروز یا خوردگی و التهاچگونه جمعیت های بزرگ شکل داروی ضد چاقیبی عدالتی در توزیع واکسن منبع هوشیاری کجاست قسمت53ریه زغالیتقلید از روی طبیعتکوچک شدن مغز از نئاندرتامغز مانند تلفن استسایه را اصالت دادن، جز فرتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا گذشته، امروز وآینده اگر میدانی مصیبت بزرگتر مغز انسان برای ایجاد تمدحس و ادراک قسمت پنجماز کجا آمده ام و به کجا میچالش هوشیاری و اینکه چرا در هر سوراخی سر نکنبیماری ضعف عضلات نزدیک بهیچ کاری نکردن به معنی چیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمراه بی شکستتمدنی قدیمی در شمال خلیج کاهش حافظه هرچند فرایندیسرگیجه از شایعترین اختلاتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دلفین ها میتوانند باابزار بقا از نخستین همانمغز بزرگترین مصرف کننده حس و ادراک قسمت سیزدهماز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیک و هوشیارینخستین تصویر از سیاهچالهدرمان پوکی استخوانباهوش ترین و با کیفیت تریهز ذره، یک دنیاستهزینه ای که برای اندیشیدموجود بی مغزی که می تواندزمان چیستتو انسانی و انسان، شایستشناخت درون، شناخت بیرون؛کریستال زمان(قسمت سوم)تاثیر رژیم گیاه خواری بر آزمون ذهنی گربه ی شرودینابزار بقا از نخستین هماننقش هورمون زنانه استروژنخواندن ، یکی از شستشو دهناز تکینگی تا مغز از مغز تفضای قلب منبع نبوغ استدرک نیازمند شناخت خویش اچراروياها را به یاد نمی آبحثی در مورد حقیقت فضا و ویتامین کا در سبزیجاتما انسانها چه اندازه نزدزونیسومایدتومورهای ستون فقراتشاید گوشی و چشمی، آماده شگیاه بی عقل به سوی نور میتری فلوپرازینافزایش مرگ و میر سندرم کوجهان کنونی و مغز بزرگتریابزار بقای موجود زنده از نقش روزه داری در سالم و جخدای رنگین کماناز تکامل تا مغز، از مغز تقدم زدن و حرکت دید را تغیدرد باسن و پا به دلیل کاههفت چیز که عملکرد مغز تو بدون پیر فلکواکنش به حس جدیدماده، چیزی بیش از یک خلا زبان و تکلم برخی بیماریهتوسعه برخی شغل ها با هوش ششمین کنگره بین المللی سپنج اکتشاف شگفت آور در موتشخیص ژنتیکی آتروفی های امیدی به این سوی قبر نیستجهش های ژنتیکی غیر تصادفاتوبان اطلاعات و پلِ بیننمیتوان بر سیاه سیاه نوشدو ویژگی انتزاع و قدرت تجاستفاده از سلول های بنیالبخند بزن شاید صبح فردا زذرات کوانتومی زیر اتمی قهندسه بنیادینبرخی یونها و مولکول های مواسطه ها د رمسیر ایجاد مغمدیون خود ناموجودسفرنامه سفر به بم و جنوب تکامل و ریشه ی مشترک خلقتظرف باید پر شود چه با چرک پیشینیان انسان از هفت میتغییرات تکاملی سر انسان انرژی تاریک که ما نمی توجستجوی متن و تصویر به صوراختلال در شناسایی حروف و نوار مغز مشاهده ی غیر مستدژاوو یا آشناپنداریاطلاعات حسی ما از جهان، چمنابع انرژی از نفت و گاز رویا و واقعیتهوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی بیماری التهابی رودیکی از علل محدودیت مغز اممرز مرگ و زندگی کجاستسماگلوتید داروی کاهش دهنتئوری جدید، ویران کردن گعوامل موثر در پیدایش زباآلودگی هوا و پارکینسوناولین هیبرید بین انسان و حلقه های اسرارآمیزارتباط میکروب روده و پارچیزی منتظر شناخته شدنداروهای ام اسبه نادیدنی ایمان بیاورمنابع جدید انرژیروزه داری سلول های بنیادبعد از کروناهوش مصنوعی از عروسک بازی کلمات بلند نه صدای بلندمشاهده آینده از روی مشاهسیاهچاله و تکینگی ابتدایتاثیر کپسول نوروهرب بر سعضلانی که طی سخن گفتن چقدآیا ممکن است موش کور بی ماین ایده که ذرات سیاهچالحس و ادراک قسمت 67ارزش حقیقی زبان قسمت اولچگونه جمعیت های بزرگ شکل داروی ضد چاقیبیمار 101 ساله، مبتلا به سهوش مصنوعی درمانگر کامپیمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمریواستیگمینتقلید از طبیعتکوچکترین چیز یک معجزه اسمغز مادران و کودکان در زمساخت شبکه عصبی مصنوعی با تاثیر گیاهخواری بر رشد و آیا پیدایش مغز از روی تصااگر نیروی مغناطیس نباشد مغز انسان برای شادمانی طحس و ادراک قسمت پنجاهاز آغاز خلقت تا نگاه انساچالش دیدگاه های سنتی در بدر والنتاین کتاب بدید همبیماریهای تحلیل عضلانی اهیچ کس مانند تو نگاه نمیکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرابطه تشنج و اوتیسمتمرکز و مدیتیشنکاهش دوپامین عامل بیماریسرگردانیتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا دست مصنوعی به زودی قاابزار بقا از نخستین همانمغز حریص برای خون، کلید تحس و ادراک قسمت ششماز تکینگی تا مغز از مغز تفیزیکدانان ماشینی برای تنخستین روبات های زنده ی جدرمان پوکی استخوانباور و کیهان شناسیدرمان ام اس(مولتیپل اسکلباد و موجهزینه سنگین انسان در ازاموجودات مقهور ژنها هستندزمان و مکان، ابعاد کیهان تو با همه چیز در پیوندیشناسایی تاریخچه ی تکاملیکشف مکانیسم عصبی خوانش پتاثیر رژیم گیاهخواری بر آزمون ذهنی گربه شرودینگرابزار بقا از نخستین هماننقش ویتامین K در ترمیم اسخواب سالم عامل سلامتیاز تکینگی تا مغز از مغز تقفس ذهندرک و احساسچراروياها را به یاد نمی آبحثی در مورد عملکرد لوب فویتامین بی 12 در درمان دردما اکنون میدانیم فضا خالزونا به وسیله ویروس ابله توهم فضای خالیشاید درست نباشدگیاه خواری و گوشت خوار کدتری فلوپرازینافزایش سرعت پیشرفت علوم جهان کاملی در اطراف ما پرابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی بر رشد و اخدایی که ساخته ی ذهن بشر از تکامل تا مغز، از مغز تقدرت مردمدردهای سال گذشته فراموش هفت سین یادگاری از میراث برنامه و ساختار پیچیده مواکسن های شرکت فایزر آمرماشین دانشزبان و شناخت حقیقت قسمت چتوصیه های سازمان بهداشت صبر بسیار بایدپول و شادیتشخیص آلزایمر سالها قبل امیدی تازه در درمان سرطاجهش تمدنی عجیب و شگفت انساتوسوکسیمایدچند نرمش مفید برای کمردردو بیماری روانی خود بزرگ استفاده از سلول های بنیالحظات خوش با کودکانذرات کوانتومی زیر اتمی قهندسه در پایه ی همه ی واکبرخی اثرات مضر ویتامین دوبینار اساتید نورولوژی دمدیریت اینترنت بر جنگسفرنامه سفر به بم و جنوب تکامل ابزار هوش ، راه پر عقل مجادله گرپیشرفت های جدید علوم اعصثبت و دستکار ی حافظهانرژی خلا ممکن استجستجوی هوشیاری در مغز مااختلال در شناسایی حروف و نوار مغز در فراموشی هادگرگونی های نژادی و تغییاطلاعاتی عمومی در مورد ممنابع انرژی از نفت و گاز رویا و کابوسهوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی سیستم تعادلی بدن ایافته های نوین علوم پرده مرز بین انسان و حیوان کجاسندرم کووید طولانیتا 20 سال آینده مغز شما به عوامل ایجاد لغت انسانی و آلزایمراولین تصویر در تاریخ از سحمله ویروس کرونا به مغزارتباط ماده و انرژیچیزی خارج از مغزهای ما نیداروهای تغییر دهنده ی سیبه هلال بنگرمناطق خاصی از مغز در جستجروزهای سختبعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک بازی کلوزاپین داروی ضد جنونمطالبه ی حق خودسیاهچاله ی تولید کنندهتاثیر کپسول نوروهرب بر سغم بی پایاناینکه به خاطرخودت زندگی حس و ادراک قسمت 74ارزش حقیقی زبان قسمت دومچگونه حافظه را قویتر کنیداروی ضد تشنج با قابليت تبیماری های مغز و اعصاب و هوش مصنوعی درخدمت خلق وحمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتریاضیات یک حس جدید استتقویت استخوان در گرو تغذکووید نوزده و خطر بیماری مغز چون ابزار هوش است دلیساخت شبکه عصبی با الفبای تاثیر انتخاب از طرف محیط آیا آگاهی پس از مرگ از بیاگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان برای شادمانی طحس و ادراک قسمت پنجاه و یاز انفجار بزرگ تا انفجار چاالش ها در تعیین منبع هودر یک فراکتال هر نقطه مرکبیماری، رساله ای برای سلهیچ کس حقیقت را درون مغز منبع هوشیاری کجاست؟(قسمرادیوی مغز و تنظیم فرکانتمرکز بر هدفکاهش سن بیولوژیکی، تنها سربازان ما محققا غلبه می تاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاابزار بقا از نخستین همانمغز در تنهایی آسیب میبینحس و ادراک قسمت شصت و هشتاز تکینگی تا مغز از مغز تفاصله ها در مکانیک کوانتنرمش های مفید برای درد زانرمش های مفید در سرگیجهدرمان تومورهای مغزی با اباد غرور و سر پر از نخوت وهزاران سال چشم های بینا وموسیقی نوزمان و صبرتو با باورهایت کنترل میششناسایی سلول های ایمنی اکشف مکانیسمی پیچیده در بتاثیر عصاره تغلیظ شده گیآزادی عقیده، آرمانی که تابزار بقا از نخستین هماننقش ژنتیک در درمان اختلاخواب سالم عامل سلامتی و یاز تکینگی تا مغز از مغز تقلب و عقلدرک کنیم ما همه یکی هستیمنزاع بین جهل و علم رو به پبحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین بی هفدهما از اینجا نخواهیم رفتزیباترین چیز در پیر شدنتوهم فضای خالی یا توهم فضشب سیاه سحر شودگیرنده باید سازگار با پیترک امروزافسردگی و اضطراب در بیماجهان پیوستهابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی در رشد و اخسته نباشی بابااز تکامل تا مغز، از مغز تقدرت کنترل خوددردی که سالهاست درمان نشهم نوع خواری در میان پیشیبرنامه ی مسلط ژنها در اختواکسن کووید 19 چیزهایی که مبانی ذهنی سیاه و سفیدزبان و شناخت حقیقت قسمت اتوصیه های غیر دارویی در سصرع و درمان های آنپوست ساعتی مستقل از مغز دتصویر زیبا از سلولامگا سه عامل مهم سلامتجهشهای مفید و ذکاوتی که داثر مضر مصرف طولانی مدت رچند جهانیدو بار در هفته ماهی مصرف استیفن هاوکینگ در مورد هلرزش ناشی از اسیب به عصبرفتار مانند بردههندسه زبانِ زمان استبرخی اختلالات عصبی مثانهوجود قبل از ناظر هوشمندمداخله ی زیانبار انسانسفرنامه سفر به بم و جنوب تکامل جریان همیشگی خلقتعقلانیت بدون تغییرپیشرفت در عقل است یا ظواهثبت امواج الکتریکی در عصانسان قدیم در شبه جزیره عحفره در مغزاختلالات مخچهنوار مغز در تشخیص بیماری دانش قدرت استاطلاعاتی عمومی در مورد ممنابع انرژی از نفت و گاز رویا و خبر از آیندههوش مصنوعی از عروسک بازی بررسی علل کمر درد در میانیاد گرفتن مداوممرز جدید جستجو و اکتشاف، سندرم گیلن باره به دنبال تا بحر یفعل ما یشاعواملی که برای ظهور لغت اآملودیپین داروی ضد فشار اولین دارو برای آتاکسی فحمایت از طبیعتارتباط متقابل با همه ی حیچیزی شبیه نور تو نیستداروهای ضد بیماری ام اس وبه کدامین گناه کشته شدندمنبع هوشیاری کجاست قسمت روش مقابله مغز با محدودیبعد از کرونا دلخوشی بیهوهوش مصنوعی از عروسک تا کمکلام و زبان، گنجینه ای بسمطالبی در مورد تشنجسیاره ی ابلهانتاثیر کتامین در درمان پاغم بی پایاناینکه خانواده ات سالم باحس و ادراک قسمت 75ارزش حقیقی زبان قسمت سومنگاه محدود و تک جانبه، مشداروی ضد تشنج با قابليت تبیماری وسواسهوش مصنوعی ساخته هوش طبیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتریسدیپلام تنها داروی تایتقویت حافظه یا هوش مصنوعکودک هشت ساله لازم است آدمغز چگونه صداها را فیلتر ساختن آیندهتاثیر احتمالی عصاره تغلیآیا امکان بازسازی اندامهاگر نعمت فراموشی نبود بسمغز انسان رو به کوچک تر شحس و ادراک قسمت پنجاه و داز بحث های کنونی در ویروسناتوانی از درمان برخی ویدر کمتر از چند ماه سوش جدبیندیشهیچ اندر هیچمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمراز تغییرتمساح حد واسط میان مغز کوکایروپاکتیک چیستسردرد میگرنتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا رژیم غذایی گیاهی سلاابزار بقا از نخستین همانمغز را از روی امواج بشناسحس و ادراک قسمت شصت و دواز تکینگی تا مغز از مغز تفاصله ی همیشگی تصویر سازفتون های زیستینرمشهای مهم برای تقویت عدرمان تشنجبار بزرگ ایستادن بر دو پاهستي مادي ای که ما کوچکترموسیقی هنر مایع استزمان واقعیت است یا توهمتو باید نیکان را به دست بشواهدی از نوع جدیدی از حاکشف ارتباط جدیدی از ارتبتاریک ترین بخش شبآسيب میکروواسکولاریا آسابزار بقا از نخستین هماننقش گرمایش آب و هوا در همخواب عامل دسته بندی و حفطاز تکینگی تا مغز از مغز تقلب دروازه ی ارتباطدرک احساسات و تفکرات دیگنزاع بین علم و نادانی رو بحثی درباره هوش و تفاوتهویتامین دی گنجینه ای بزرما اشیا را آنطور که هستندزیباترین چیز در افزایش ستوهم لیلیپوتی(ریزبینی)شبیه سازی میلیون ها جهان گالکانزوماب، دارویی جدیترکیب آمار و ژنتیکاقلیت خلاقجهان پیوستهابزار بقای موجود زنده از نقش زنجبیل در جلوگیری از خطا در محاسبات چیزی کاملاز تکامل تا مغز، از مغز تقدرت انسان در نگاه به ابعدرس گرفتن از شکست هاهمه چیز در زمان مناسببرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱واکسن کرونا و گشودن پنجرمباحث مهم حس و ادراکزبان و شناخت حقیقت قسمت دتوصیه هایی در مصرف ماهیضرورت زدودن افکارپوشاندن خود از نورتصویر زیبای اصفهانامروز دانش ژنتیک هیچ ابهجهشهای مفید و ذکاوتی که داثرات فشار روحی شدیدچند جهانیدو برابر شدن خطر مرگ و میاستیفن هاوکینگ در تفسیر لرزش عضله یا فاسیکولاسیورفتار وابسته به شکلهنر حفظ گرهبرخی اصول سلامت کمروراپامیل در بارداریمدارک ژنتیکی چگونه انسانسفرنامه سفر به بم و جنوب تکامل داروینی هنوز در حاعقیده ی بی عملپیشرفت ذهن در خلاقیت استجلوتر را دیدنانسان میوه ی تکاملحق انتخاباختلالات حرکتی در انساننوار مغزی روشی مهم در تشخدانش محدود به ابعاد چهاراعتقاد اشتباه، نتیجه ی نمنابع انرژی از نفت و گاز رویا بخشی حقیقی از زندگی هوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ فکر کنیاد بگیر فراموش کنیمزایای شکلات تلخ برای سلسندرم پیریفورمیستابوهای ذهنیعوارض ازدواج و بچه دار شدآموزش نوین زباناولین دروغحوادث روزگار از جمله ویرارتباط چاقی و کاهش قدرت بنکاتی در مورد تشنجداروی فامپیریدین یا نورلبه امید روزهای بهترمنبع هوشیاری کجاست قسمت روش های صرفه جویی در ایجاتفکر قبل از کارهوش مصنوعی از عروسک تا کمکلرال هیدرات برای خوابانمطالعه ای بیان میکند اهدسیاره ابلهانتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما کالا هستیمغیرقابل دیدن کردن مادهاینترنت بدون فیلتر ماهواحس و ادراک قسمت چهلارزش خود را چگونه میشناسنگاه انسان محدود به ادراداروی ضد تشنج توپیراماتبیماری کروتز فیلد جاکوبهوش احساسیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتریشه های مشترک حیاتتقویت سیستم ایمنیکودک ایرانی که هوش او از مغز ناتوان از توجیه پیداساختار فراکتال وجود و ذهتاثیر ترکیبات استاتین (سآیا انسان با مغز بزرگش اخاگر با مطالعه فیزیک کوانمغز انسان رو به کوچکتر شدحس و ادراک قسمت پنجاه و ساز تلسکوپ گالیله تا تلسکناتوانی در شناسایی چهره در آرزوهایت مداومت داشتهبیهوش کردن در جراحی و بیمهیچگاه از فشار و شکست نترمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمراست دستی و چپ دستیتنفس هوازی و میتوکندریکار با یگانگی و یکپارچگیسردرد میگرن در کودکانتاثیر درجه حرارت بر عملکآیا راهی برای رفع کم آبی ابزار بقا از نخستین همانمغز زنان جوانتر از مغز مرحس و ادراک قسمت شصت و ششاز تکینگی تا مغز از مغز تفروتنی و غرورچرا ماشین باید نتایج را پدرمان جدید ALSبار سنین ابزار هوشمندی اهستی ما پس از شروعی چگال میهمانهای ناخوانده عامل زمان پلانکتو تغییر و تحولیشواهدی از دنیسوان(شبه نئکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتاریکی من و تو و گرد و غباآسیب ها ناشی از آلودگی هوجهان قابل مشاهده بخش کوچابزار بقا از نخستین هماننقش پیش زمینه ها و اراده خودآگاهی و هوشیارياز تکینگی تا مغز از مغز تقلب روباتیکدرک تصویر و زبان های مخلتنزاع بین علم و جهل رو به پبحثی درباره هوش و تفاوتهویروس مصنوعیما به جهان های متفاوت خودزیر فشار کووید چه باید کرتوهم چیستشبیه سازی سیستم های کوانگام کوچک ولی تاثیرگذارترکیب حیوان و انسانالکترومغناطیس شنوایی و هجهان پر از چیزهای اسرار آابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت اخطا در محاسبات چیزی کاملاز تکامل تا مغز، از مغز تقدرت ذهندست آسمانهمه چیز در زمان کنونی استبرین نت به جای اینترنتواکسن کرونا از حقیقت تاتمجموعه های پر سلولی بدن مزبان و شناخت حقیقت قسمت ستوضیحی ساده در مورد هوش مضررهای مصرف شکر و قند بر پیموزایدتصویربرداری فضاپیمای آمانفجار و توقف تکاملی نشاجوانان وطناثرات مفید قهوهچند روش ساده برای موفقیتدو برابر شدن خطر مرگ و میاستخوان های کشف شده، ممکلزوم سازگاری قانون مجازارفتار اجتماعی انسان، حاصهنر رها شدن از وابستگیبرخی بیماری ها که در آن بورزش هوازی مرتب خیلی به قمروری بر تشنج و درمان هایسفری به آغاز کیهانتکامل داروینی هنوز در حاعلم و ادراک فقط مشاهده ی پیشرفتی مستقل از ابزار هجمجمه انسان های اولیهانسان ها می توانند میدان حقیقت قربانی نزاع بین بی اختلالات صحبت کردن در اننوار عصب و عضلهدانش بی نهایتاعتماد به خودمنابع انرژی از نفت و گاز رویا تخیل یا واقعیتهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ شدن مغز محدود به دوریادگیری مهارت های جدید دمسمومیت دانش آموزان، قماسندرم پس از ضربه به سرتاثیر فکر بر سلامتعید نوروز مبارکآمارهای ارائه شده در سطح اولین سلول مصنوعیحکمت الهی در پس همه چیزچگونه مولکول های دی ان ایداروی لیراگلوتیدبه بالا بر ستارگان نگاه کمنبع هوشیاری کجاست قسمت روش هایی برای جلوگیری از تفکر خلا ق در برابر توهم هوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردردمعماری، هندسه ی قابل مشاسیاره ابلهانتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا ما تنها موجودات زنده غرور و علمایندرالحس و ادراک قسمت چهل و هفتاز فرد ایستا و متعصب بگذرنگاه از بیرون مجموعهدارویی خلط آوربیماری گیلن باره و بیمارهوش احساسیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترژیم های غذایی و نقش مهم تلقین اطلاعات و حافظهکودکان میتوانند ناقل بی مغز و اخلاقساختار شبکه های مغزی ثابتاثیر حرکات چشم بر امواج آیا احتمال دارد رویا از آاگر تلاش انسان امروز برامغز ایندگان چگونه استحس و ادراک قسمت پنجاه و شاز تلسکوپ گالیله تا تلسکنادیدنی ها واقعی هستنددر آسمان هدیه های نادیدنبیهوشی در بیماران دچار اهیپرپاراتیروئیدیسممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمرجزخوانی هایی که امروز بتنفس هوازی و میتوکندریکاربرد روباتهای ريزنانوسردرد و علتهای آنتاثیر درجه حرارت بر عملکآیاما مقهور قوانین فیزیکابزار بقا از نخستین همانمغزهای کوچک بی احساسحس و ادراک سی و هفتماز تکینگی تا مغز از مغز تحس و ادراک- قسمت پنجاه و از تکینگی تا مغز از مغز تفرگشت و تکامل تصادفی محض چرا مغز انسان سه هزار سالبارداری بدون رحمو هر کس تقوای خدا پیشه کنمیوتونیک دیستروفیزمان به چه دلیل ایجاد میشتو جهانی هستی که خودش را شیشه ی بازالتی و سیلیکونکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتاریکی و نورآشنا پنداریجهان موازی و حجاب هاابزار بقا از نخستین هماننقش آتش در رسیدن انسان بهخودآگاهی و هوشیارياز تکینگی تا مغز از مغز تقلب را نشکندرک حقیقت نردبان و مسیری نسبت ها در کیهانبحثی درباره هوش و تفاوتهویرایش DNA جنین انسان، برما با کمک مغز خود مختاريمزیرفون داروی ضد ام استوهم وجودشبکه های مصنوعی مغز به درگامی در درمان بیماریهای ترازودونالکتروتاکسی(گرایش و حرکجهان پر از چیزهای جادویی ابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت اخطای ادراک کارمااز روده تا مغزقدرت عشقدستورالعمل مرکز کنترل بیهمه چیز، ثبت می شودبرای یک زندگی معمولیواکسن کرونا ساخته شده تومحل درک احساسات روحانیزبان جانسوزتیوتیکسن داروی ضد جنونضررهای شکر بر سلامت مغزپیموزایدتصور از زمان و مکانانقراض را انتخاب نکنیدجواب دانشمند سوال کننده اثرات مفید روزه داریچندین ماده غذایی که مانندو سوی واقعیتاستروژن مانند سپر زنان دلزوم سازگاری قانون مجازارقیبی قدرتمند در برابر مهنر، پر کردن است نه فحش دبرخی بیماری های خاص که بدورزش هوازی ، بهترین تمریمرکز هوشیاری، روح یا بدن سقوط درون جاذبه ای خاص، چتکامل داروینی هنوز در حاعلم و روحپاسخ گیاهان در زمان خوردجنبه های موجی واقعیتانسان یک کتابخانه استحقیقت آنطور نیست که به نظاختلالات عضلانی ژنتیکنوبت کودکاندانشمندان موفق به بازگرداعتماد به خودمنابع انرژی از نفت و گاز رویا حقی از طرف خداهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگ شدن تقریبا ناگهانی یادآوری خواب و رویامسیر دشوار تکامل و ارتقاسندرم سردرد به دلیل افت فتاثیر مشاهده بر واقعیت بعامل کلیدی در کنترل کارآآن چیزی که ما جریان زمان اوکرلیزوماب داروی جدید شحافظه میتواند بزرگترین دچگونه میتوان با قانون جنداروی تشنجی دربارداریبه بالاتر از ماده بیندیشمنبع هوشیاری کجاست قسمت روش هایی ساده برای کاهش اتفاوت مغز انسان و میمون ههوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد ناشی از تنگی کانامعنی روزهسیر آفرینش از روح تا مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا مغز تا بزرگسالی توسعمقالاتایا کوچک شدن مغزانسان الحس و ادراک قسمت چهل و هشتاز مخالفت بشنونگاه از دور و نگاه از نزدداستانها و مفاهیمی اشتبابیماری آلزایمر، استیل کوهوش در طبیعتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترژیم های غذایی و نقش مهم تلاش ها برای کشف منابع جدکودکان خود را مشابه خود تمغز و اخلاقسازگاری با محیط بین اجزاتاثیر دوپامین و سروتونینآیا احتمال دارد رویا از آاگر خواهان پیروزی هستیمغز ابزار بقای برتر مادیحس و ادراک قسمت بیست و چهاز تکنیکی تا مغز از مغز تنادانی در قرن بیست و یکم،در آستانه ی موج پنجم کوویبیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالمنبع هوشیاری در کجاست؟ قرحم مصنوعیتنفس بدون اکسیژنکاربرد روباتهای ريز، در سردرد تنشنتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت چهارمابزار بقا از نخستین همانمغزتان را در جوانی سیم کشمغزتان را در جوانی سیمکشحس و ادراک- قسمت بیست و پاز تکینگی تا مغز از مغز تفراموش کارها باهوش تر هسچرا مغزهای ما ارتقا یافت بازگشت از آثار به سوی خداوفور و فراوانیمیگرن و پروتئین مرتبط با زمان شگفت انگیزتو دی ان ای خاص ميتوکندريشکل های متفاوت پروتئین هکشتن عقیده ممکن نیستتاریکی خواهد ترسیدآشنا پنداریجهان ما میتواند به اندازابزار بقا از نخستین هماننقش انتخاب از طرف محیط، نخودروهای هیدروژنیاز تکینگی تا مغز- از مغز قیچی ژنتیکیدرک دیگراننسبت طلایی، نشانه ای به سبحثی درباره هوش و تفاوتهواقعیت فیزیکی، تابعی از ما بخشی از این جهان مرتبطزیرک ترین مردمتوهم وجودشبکیه های مصنوعیگامی در درمان بیماریهای تراشه ی بیولوژِیکالکترودهای کاشتنیجهان دارای برنامهابزارهای پیشرفته ارتباط نقش سجده بر عملکرد مغزخطای حساز سایه بگذرقطار پیشرفتدغدغه نتیجه ی نادانی استهمه ی سردردها بی خطر نیستبرای پیش بینی آینده مغز دواکسن ایرانی کرونا تولیدمحل درک احساسات روحانی دزبان ریشه هایی شناختی استیک و اختلال حرکتیطلوع و حقیقتپیچیدگی های مغزمگستصادف یا قوانین ناشناختهانواع سکته های مغزیجوسازی مدرناثرات مضر ماری جوانانه به اعدامدولت یا گروهکاسرار آفرینش در موجلزوم عدم وابستگی به گوگل رموزی از نخستین تمدن بشرهوموارکتوس ها ممکن است دبرخی توجهات در ببمار پارورزش و میگرنمرکز حافظه کجاستسلول های بنیادیتکامل داروینی هنوز در حاعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهپختگی پس از چهل سالگي به جنسیت و تفاوت های بیناییانسان باشحقیقت افراداختراع جدید اینترنت کواننور دروندانشمندان نورون مصنوعی ساعداد بینهایت در دنیای ممنابع انرژی از نفت و گاز رویاها از مغز است یا ناخوهوش مصنوعی از عروسک بازی بزرگترین خطایی که مردم مژن همه چیز نیستمسئول صیانت از عقیده کیسسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر نگاه ناظر هوشیار بعادت همیشه خوب نیستآنچه ناشناخته است باید شايندگان چگونه خواهند دیدحافظه و اطلاعات در کجاست ارتباط هوش ساختار مغز و ژچگونه مغز پیش انسان یا همداروی جدید ALSبه خودت مغرور نشومنبع هوشیاری کجاست قسمت روش جدید تولید برقتفاوت ها و تمایزها کلید بهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد و علل آنمعادله ها فقط بخش خسته کنسیستم تعادلی بدنتاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا همه جنایت ها نتیجه بیتاثیر ویتامین دی بر بیماایا این جمله درست است کسیحس و ادراک قسمت چهل و دوماز نخستین همانند سازها تنگاه از درون مجموعه با نگدخالت در ساختار ژنهابیماری الزایمرهوش عاطفی بیشتر در زنانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترژیم ضد التهابیتلاش هایی در بیماران قطع کودکان را برای راه آماده مغز و سیر تکامل ان دلیلی ستم با شعار قانون بدترین تاثیر دپاکین بر بیماری مآیا برای تولید مثل همیشه اپی ژنتیکمغز ابزار برتر بقاحس و ادراک قسمت بیست و یکاز تکینگی تا مغز و از مغز نازوکلسیندر درمان بیماری مولتیپل بیوگرافیهاوکينگ پیش از مرگش رسالمنبع هوشیاری در کجاست؟(قرحم مصنوعیتنها مانع در زندگی موارد کتاب گران و پرهزینه شد ولسردرد سکه ایتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت هفتمابزار بقا از نخستین همانابزار بقا از نخستین همانمغط یک گیرنده استحس و ادراک- قسمت شصت و چهاز تکینگی تا مغز از مغز تفراموشی همیشه هم بد نیستدرمان جدید میگرن با انتی چرا ویروس کرونای دلتا وابازگشت به ریشه های تکاملوقت نهيب هاي غير علمي گذشمیگرن سردردی ژنتیکی که بزنجیرها را ما باید پاره کتو در میانه ی جهان نیستی شکل پنجم مادهگل زندگیتاریخ همه چیز را ثبت کردهآغاز فصل سرما و دوباره تکجهان مادی، تجلی فضا در ذهابزار بقای موجود زنده از نقش اتصالات بین سلولهای خورشید مصنوعیاز تکینگی تا مغز- از مغز قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصدرک درست از خود و هوشیارینشانه های گذشته در کیهان بحثی درباره احساسات متفاواقعیت چند سویهما تحت کنترل ژنها هستیم یزیست شناسی کل در جزء فراکتوهم بی خداییشباهت مغز و کیهانگاهی لازم است برای فهم و تربیت کودکان وظیفه ای مهالگو و عادت را بشکن و در اجهان در حال نوسان و چرخشابزارهای بقا از نخستین هنقش غذاها و موجودات درياخطر آلودگی هوااز علم جز اندکی به شما دالمس کوانتومیذهن ما از در هم شکستن منبهمیشه چشمی مراقب و نگهبابرای اولین بار دانشمندانواکسن اسپایکوژنمحدودیت چقدر موثر استزبان شناسی مدرن در سطح سلتیروفیبان موثر در سکته ی طلای سیاهپیچیدگی های مغزی در درک زتظاهر خوابیده ی مادهانگشت ماشه ایجامعه ی آسمانیاجزای پر سلولی بدن انسان نه جنگ و نه خونریزیدوچرخه سواری ورزشی سبک و اسرار بازسازی اندام هامقاومت به عوارض فشار خون رمز و رازهای ارتباط غیر کهورمون شیرساز یا پرولاکتبرخی توصیه ها برای واکسیورزش بهترین درمان بیش فعمرکز حافظه کجاستسلول های بنیادی منابع و اتکامل زبانعلم به ما کمک میکند تا موپروژه ی ژنوم انسانیجنسیت و تفاوت های بیناییانسان جدید از چه زمانی پاحقیقت اشیاادامه بحث تکامل چشمنورون هاي مصنوعی می تواندانشمندان یک فرضیه رادیکبقای حقیقی در دور ماندن امنابع انرژی از نفت و گاز رویاهای پر رمز و حیرتی درهوش مصنوعی از عروسک بازی ژن همه چیز نیستمسئولیت جدیدسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتاثیر نگاه و مشاهده ناظر عادت کن خوب حرف بزنیآنچه واقعیت تصور میکنیم ايا اراده آزاد توهم است یحافظه و اطلاعات در کجاست ارتباط پیوسته ی جهانچگونه هموساپينس بر زمین داروی جدید s3 در درمان ام به دنبال رستگاری باشمنبع هوشیاری کجاست قسمت روش صحبت کردن در حال تکامتفاوت ها را به رسمیت بشناهوش مصنوعی از عروسک تا کمکمردرد با پوشیدن کفش منامعجزه های هر روزهسیستم دفاعی بدن علیه مغز تاثیر گیاه خواری بر رشد وآیا هوش مصنوعی می تواند نصفحه اصلیایا ابزار هوشمندی یا مغز حس و ادراک قسمت چهل و سوماز نخستین همانند سازها تنگاه حقیقی نگاه به درون ادر مانهای کمر دردبیماری ای شبیه آلزایمر و هوش عاطفی در زنان بیشتر امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمترژیم غذایی حاوی تخم مرغ وتلاشی برای درمان قطع نخاکوری گذرای ناشی از موبایمغز کوانتومیستم، بی پاسخ نیستتاثیر داروهای ضد التهاب آیا بزرگ شدن مغز فقط در دابتدا سخت ترین استمغز از بسیاری حقایق می گرحس و ادراک قسمت بیست و دواز تکینگی تا مغز از مغز تفلج نخاعی با الکترودهای نباید صبر کرد آتش را بعد در سال حدود 7 میلیون نفر بیان ژن های اسکیزوفرنی دهدف یکسان و مسیرهای مختلمنبع خواب و رویارسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرتنها در برابر جهانکتاب زیست شناسی باورسردرد عروقی میگرنتاثیر درجه حرارت بر عملکآب زندگی است قسمت اول