دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

رمز بقای جهش ژنتیکی

جهش ژنتیکی مناسب و سازگار برای بقا- به خصوص اگر باعث بزرگ شدن مغز شود- در جهان مادی باقی خواهد ماند به شرطی که به ضد خودش تبدیل نشود.
جهش ژنتیکی ایستادن بر دو پا، از دو طریق به بزرگ شدن مغز کمک میکند:
1- آزاد شدن دست ها- که امکان بهره برداری زیاد از امکانات موجود در اطراف را به موجود زنده میدهد.
2- بزرگ شدن لگن در جنس مونث- که امکان خروج نوزاد با مغز بزرگتر را می دهد.
این فرایندها باعث مسیری تقویتی میشود یعنی آزاد شدن دست ها انرژی وامکانات بیشتری را در اختیار موجود زنده قرار میدهد و به بزرگ شدن بیشتر مغز کمک میکند و بزرگ شدن بیشتر مغز، دست ها را بهتر مدیریت می کند تا کارهای مثبت تر و بهتر انجام دهد و انرژی و امکانات بیشتری را برای موجود زنده فراهم کند.
ایستادن بر دو پا و مغز بزرگ، بهره ی بزرگی است که در طی تکامل به دست آمده است. نباید از آن در جهت اسیر کردن مغز و در بند کشیدن و از میان بردن آنچه از مغز حاصل میشود استفاده نمود. ابزار هوشمندی میتواند به ضد خودش تبدیل شود. باید در این مورد حساس بود. https://www.youtube.com/watch?v=wz2HurvKqM4


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
نقش پیش زمینه ها و اراده تری فلوپرازینکتاب زیست شناسی باورهوش مصنوعی از عروسک تا کمخودآگاهی و هوشیاريالگوی بنیادین و هوشیاریروبات های ریز در درمان بیاختلال در شناسایی حروف و سیاهچاله و تکینگی ابتدایمیهمانهای ناخوانده عامل بیماری های مغز و اعصاب و تو دی ان ای خاص ميتوکندرينورون های ردیاب حافظهتظاهری از ماده است که بیدگمان میکنی جرمی کوچکی در هوشیاری کوانتومیدو ویژگی انتزاع و قدرت تجانسان قدیم در شبه جزیره عریواستیگمینفلج بل، فلجی ترسناک که آنارتباط متقابل با همه ی حیسخن پاک و ثابتما تحت کنترل ژنها هستیم یبیوگرافیتوسعه برخی شغل ها با هوش چگونه آن شکری که می خوریمجهان مادی، تجلی فضا در ذهگشایش دروازه جدیدی از طرهستي مادي ای که ما کوچکتردانشمندان نورون مصنوعی سای نعمت من در زندگیمراست دستی و چپ دستیفرد حساس از نظر عاطفی و باز نخستین همانند سازها تشناسایی تاریخچه ی تکاملیمخچه ابزاري که وظیفه آن فبحتی علمی درباره تمایل بتکامل داروینی هنوز در حاچالش هوشیاری و اینکه چرا جهشهای مفید و ذکاوتی که دپیشرفت های جدید علوم اعصواقعیت فیزیکی، تابعی از داروی جدید میاستنی گراویایجاد احساساتزندگی زودگذرقدرت عشقاز تکینگی تا مغز از مغز تشباهت کیهان و مغزمرز مرگ و زندگی کجاستبخش بزرگی حس و ادراک ما اتاثیر نگاه انسان بر رفتاچرا مغزهای ما ارتقا یافت حقیقت تنها چیزی است که شاآنچه حس می کنیم، نتیجه ی واکسن اسپایکوژندر آستانه ی موج پنجم کوویابزار بقا از نخستین همانملاحظات بیهوشی قبل از جراز تکینگی تا مغز از مغز تعلم به ما کمک میکند تا مومعادله ها فقط بخش خسته کنبرخی یونها و مولکول های متاثیر گیاه خواری بر رشد ونظام مثبت زندگیحرکت چرخشی و دائمی کیهانآیا کیهان می تواند یک شبیوزوز گوشدرمان جدید سرطانابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز- از مغزتبررسی و اپروچ جدید بر بیمعسل طبیعی موثر در کنترل بمغز انسان رو به کوچک تر شتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هندسه ی رایج کیهانحس و ادراک قسمت پنجمآیا دلفین ها می تواند از ژنهای حاکم بر انسان و انسدرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقای موجود زنده از سفر نامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست قسمت استفاده از سلول های بنیاتفاوت ها و تمایزها کلید بمغز زنان جوانتر از مغز مرتاثیر درجه حرارت بر عملککودکان میتوانند ناقل بی هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سیزدهمآزمون ذهنی گربه شرودینگررفتار اجتماعی انسان، حاصاتفاق و تصادفسلطان جنگل یا صاحب ملکوتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماطلاعاتی عمومی در مورد متمدن قدیمی ای در جنوب ایرنقطه بی بازگشتچند نرمش مفید برای کمردرنقش آتش در رسیدن انسان بهتری فلوپرازینکتاب طبیعت در قالب هندسههوش مصنوعی از عروسک تا کمخودروهای هیدروژنیالگوبرداری از طبیعتروح رهاییاختلال در شناسایی حروف و سیاهچاله ی تولید کنندهمیوتونیک دیستروفیبیماری وسواستولید مثل اولین ربات های نوروپلاستیسیتی چیستتعداد کلی ذهن ها در جهان گنجینه ای به نام ویتامین هوش، ژنتیکی است یا محیطیدو برابر شدن خطر مرگ و میانسان ها می توانند میدان ریاضیات یک حس جدید استفلج خوابارتباط چاقی و کاهش قدرت بسرنوشتمانند آب باشبیان ژن های اسکیزوفرنی دتوصیه های سازمان بهداشت چگونه انتظارات بر ادراک جهان هوشیارپمبرولیزوماب در بیماری چهستی ما پس از شروعی چگال دانشمندان یک فرضیه رادیکای آنکه نامش درمان و یادشرجزخوانی هایی که امروز بفرضیه ای جدید توضیح میدهاز نخستین همانند سازها تشناسایی سلول های ایمنی امدل همه جانبه نگر ژنرالیبحث درباره پیدایش و منشا تکامل داروینی هنوز در حاچالش هوشیاری و اینکه چرا جواب دانشمند سوال کننده پیشرفت در عقل است یا ظواهواقعیت چند سویهداروی جدید ضد میگرنایرادهای موجود در خلقت بزندگی، مدیریت انرژیلمس کوانتومیاز تکینگی تا مغز از مغز تشباهت زیاد بین سلول هاي عمرز بین انسان و حیوان کجابخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر نگاه انسان بر رفتاچرا ویروس کرونای دلتا واحقیقت خواب و رویاآنها نمیخواهند دیگران راواکسن اسپایکوژن ضد کرونادر درمان بیماری مولتیپل ابزار بقا از نخستین همانممانتین یا آلزیکسا یا اباز تکینگی تا مغز از مغز تعلم ساختن برج های چرخانمعجزه ی علمبرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر گیاه خواری بر رشد ونظریه ی تکامل در درمان بیحس چشایی و بویاییآیا گذشته، امروز وآینده یک پیام منفرد نورون مغزی درمانهای بیماری پارکینسابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز، از مغز بررسی ژنها در تشخیص بیماعصب حقوق نورولوومغز انسان رو به کوچکتر شدتاثیر درجه حرارت بر عملکهندسه بنیادینحس و ادراک قسمت پنجاهآیا دلفین ها میتوانند باکل اقیانوس در یک ذرهدرگیری اعصاب به علت میتوابزار بقای موجود زنده از سفر به مریخ در 39 روزمنبع هوشیاری کجاست قسمت استیفن هاوکینگ در مورد هتفاوت های بین زن و مرد فقمغزهای کوچک بی احساستاثیر درجه حرارت بر عملککودکان خود را مشابه خود تهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت ششمآسيب میکروواسکولاریا آسرقیبی قدرتمند در برابر ماتوبان اطلاعات و پلِ بینسم زنبور ، کلیدی برای وارمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماعداد بینهایت در دنیای متمدن پیشرفته ی پیشینیانتمدن بشری و مغز اخلاقیچند جهانینقش انتخاب از طرف محیط، نترکیب حیوان و انسانکتاب، سفری به تاریخهوش مصنوعی از عروسک تا کمخورشید مصنوعیالتهاب شریان تمپورالروزه داری متناوب، مغز را اختلالات مخچهسیاره ی ابلهانمیگرن و پروتئین مرتبط با بیماری گیلن باره و بیمارتولید پاک و فراوان انرژینوروز یا روز پایانیتغییر الگوی رشد مغزی با زگویید نوزده و ایمنی ساکتهیچ کاری نکردن به معنی چیدو برابر شدن خطر مرگ و میانسان جدید از چه زمانی پاریسدیپلام تنها داروی تایفلج خواب چیستارتباط هوش ساختار مغز و ژسریعترین کامپیوتر موجودماه رجببیان حقیقتتوصیه های غیر دارویی در سچگونه به سطح بالایی از هوجهان یکپارچهپنج اکتشاف شگفت آور در موو هر کس تقوای خدا پیشه کندانشمندان ژنی از مغز انسایمپلانت مغزی کمک میکند رساناها و ابر رساناها و عفضای قلب منبع نبوغ استاز نخستین همانند سازها تشواهدی از نوع جدیدی از حامدل های ریز مغز مینی برینبحثي درباره هوش و تفاوتهتکامل زبانچالش هوشیاری و اینکه چرا جوسازی مدرنپیشرفتی مستقل از ابزار هواقعیت چیستداروی ضد تشنج با قابليت تاکسی توسین و تکامل پیش ازونیسومایدلوب فرونتال یا پیشانی مغاز تکینگی تا مغز از مغز تشباهت زیاد بین سلول هاي عمزایای شکلات تلخ برای سلبخش دیگری در وجود انسان هتاثیر ویتامین دی بر بیماچرا پس از بیدار شدن از خوحقیقت راستین انسان علم بآنزیم تولید انرژی در سلوواکسن دیگر کرونا ساخته شدر سال حدود 7 میلیون نفر ابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژي پاک سرچشمه حاز تکینگی تا مغز از مغز تعلایم کمبود ویتامین E را معجزه ی علم در کنترل کرونبرخی اختلالات عصبی مثانهتاثیر گیاه خواری بر رشد ونظریه ی تکامل در درمان بیحس و ادراک (قسمت اول )آیا پیدایش مغز از روی تصایک پیشنهاد خوب برای آسان درهای اسرارآمیز و پوشیدهابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز، از مغز بررسی سیستم تعادلی بدن اعضلانی که طی سخن گفتن چقدمغز ایندگان چگونه استتاثیر درجه حرارت بر عملکهندسه در پایه ی همه ی واکحس و ادراک قسمت پنجاه و یآیا دست مصنوعی به زودی قاکلمات بلند نه صدای بلنددرختان اشعار زمینابزار بقای موجود زنده از سفر تجهیزات ناسا به مریخ منبع هوشیاری کجاست؟ (قسماستیفن هاوکینگ در تفسیر تفاوت های تکاملی در مغز ومغزتان را در جوانی سیم کشتاثیر درجه حرارت بر عملککوری گذرای ناشی از موبایهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت شصت و دوآسیب ها ناشی از آلودگی هورموزی از نخستین تمدن بشراتوسوکسیمایدسماگلوتید داروی کاهش دهنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبقای حقیقی در دور ماندن اتمدنی قدیمی در شمال خلیج چندین ماده غذایی که مانننقش اتصالات بین سلولهای ترازودونکتابخانههوش مصنوعی به کمک هوش طبیخانواده پایدارامیوتروفیک لترال اسکلروروزه داری و بیمار ی ام اس اختلالات حرکتی در انسانسیاره ابلهانمیگرن سردردی ژنتیکی که ببیماری ای شبیه آلزایمر و تولید سلولهای جنسی از سلنوشیدن چای برای مغز مفید تغییر زودتر اتصالات مغزیگوشه بیماری اتوزومال رسسهیچ کس مانند تو نگاه نمیکدو سوی واقعیتانسان خطرناکترین موجودریشه های مشترک حیاتفلج دوطرفه عصب 6 چشمارتباط انسانی، محدود به سرگیجه از شایعترین اختلاماپروتیلینبیست تمرین ساده برای جلوتوصیه هایی در مصرف ماهیچگونه باغبانی باعث کاهش جهان یکپارچهپوست ساعتی مستقل از مغز دوفور و فراوانیدانشمندان پاسخ کوانتومی ایمپلانت نخاعی میتواند درشته نوروایمونولوژی و نققلب و عقلاز نشانه ها و آثار درک شدشواهدی از دنیسوان(شبه نئمدیون خود ناموجودبحثی جالب درباره محدودیتتکامل زبانچالش دیدگاه های سنتی در بجاودانگی مصنوعیپاسخ گیاهان در زمان خوردواقعیت چیستداروی ضد تشنج با قابليت تاگر فقط مردم میفهمیدند کزونا به وسیله ویروس ابله لوتیراستاماز تکینگی تا مغز از مغز تشرکت نورالینک ویدیویی ازمسیر دشوار تکامل و ارتقابرنامه و ساختار پیچیده متاثیر ویروس کرونا بر مغز چرا بیماری های تخریبی مغحقیقت غیر فیزیکیآینده ی انسان در فراتر ازواکسن دیگری ضد کرونا از ددرمان های اسرار آمیز در آابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تعلایم کمبود ویتامین E را مغز فکر میکند مرگ برای دیبرخی اصول سلامت کمرتاثیر گیاه خواری بر رشد ونظریه ی ریسمانحس و ادراک (قسمت دوم )آیا آگاهی پس از مرگ از بییک آلل ژنتیکی که از نئانددرک فرد دیگر و رفتارهای اابزار بقا از نخستین همانمنابع بی نهایت انرژی در داز تکینگی تا مغز، از مغز بررسی علل کمر درد در میانغیرقابل دیدن کردن مادهمغز ابزار بقای برتر مادیتاثیر درجه حرارت بر عملکهندسه زبانِ زمان استحس و ادراک قسمت پنجاه و دآیا رژیم غذایی گیاهی سلاکلام و زبان، گنجینه ای بسدرد باسن و پا به دلیل کاهابزار بقای موجود زنده از سفر دشوار اکتشافمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاستخوان های کشف شده، ممکتفاوت های زبانی سرمنشا تمغزتان را در جوانی سیمکشتاثیر رو ح و روان بر جسمکی غایب شدی تا نیازمند دلهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک سی و هفتمآشنا پنداریرمز و رازهای ارتباط غیر کاثر مضر مصرف طولانی مدت رسندرم کووید طولانیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبلندی در ذهن ما درک بلندیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمبلعیدن ستاره توسط سیاهچاتمساح حد واسط میان مغز کونه جنگ و نه خونریزینقش تیروئید در تکامل مغزتراشه ی بیولوژِیککجای مغز مسئول پردازش تجهوش مصنوعی به شناسایی کاخارق العاده و استثنایی بامید نیکو داشته باش تا آنروزه داری سلول های بنیاداختلالات صحبت کردن در انسیاره ابلهانمیگرن شدید قابل درمان اسبیماری ای شبیه ام اس مولتتولترودیننوعی سکته مغزی ، وحشتناک تغییر عمودی سر انسان از پگوشت خواری یا گیاه خواریهیچگاه از فشار و شکست نتردوچرخه سواری ورزشی سبک و انسان عامل توقف رشد مغزرژیم های غذایی و نقش مهم فناوری هوش مصنوعی نحوه خارتباط از بالا به پایین مسربازان ما محققا غلبه می ماجرای جهل مقدسبیش از نیمی از موارد انتقتوضیحی ساده در مورد هوش مچگونه تکامل مغزهای کنونیجهان کنونی و مغز بزرگتریپیموزایدوقت نهيب هاي غير علمي گذشدانشمندان اولین سلول مصناین پیوند نه با مغز بلکه رشد مغز فرایندی پیچیده اقلب دروازه ی ارتباطاز نظر علم اعصاب یا نرووسشکل های متفاوت پروتئین همدیریت اینترنت بر جنگبحثی در مورد نقش ویتامين تکامل زبان انسان از پیشیچاالش ها در تعیین منبع هوجایی خالی نیستپختگی پس از چهل سالگي به واقعیت های متفاوتداروی ضد تشنج توپیراماتاگر میدانی مصیبت بزرگتر زیباترین چیز در پیر شدنلوزالمعده(پانکراس)مصنوعاز تکینگی تا مغز از مغز تشش مرحله تکامل چشممسئول صیانت از عقیده کیسبرنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر ژنها بر اختلالات خچرا حیوانات سخن نمی گوینحقیقت غیر قابل شناختآینده ی علم و فیزیک در60 ثواکسن سرطاندرمان های بیماری آلزایمرابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تعلت خواب آلودگی بعد از خومغز قلببرخی بیماری ها که در آن بتاثیر گیاه خواری بر رشد ونظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت چهلآیا امکان بازسازی اندامهیک جهش ممکن است ذهن انساندرک نیازمند شناخت خویش اابزار بقا از نخستین همانمنابع جدید انرژیاز تکینگی تا مغز، از مغز بزرگ شدن مغز محدود به دورمقالاتمغز ابزار برتر بقاتاثیر درجه حرارت بر عملکهوموارکتوس ها ممکن است دحس و ادراک قسمت پنجاه و سآیا رژیم غذایی گیاهی سلاکلرال هیدرات برای خواباندستورالعمل مرکز کنترل بیابزار بقای موجود زنده از سفرنامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاستروژن مانند سپر زنان دتفاوتهای جنسیتی راهی برانقش قهوه در سلامتیتاثیر رژیم گیاه خواری بر کیهان خود را طراحی میکندهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک- قسمت پنجاه و آغاز فصل سرما و دوباره تکرمز بقای جهش ژنتیکیاثرات فشار روحی شدیدسندرم گیلن باره به دنبال منبع هوشیاری کجاست؟(قسمبه مغز خزندگان خودت اجازتنفس هوازی و میتوکندریچه زیاد است بر من که در اینقش حفاظتی مولکول جدید دتربیت کودکان وظیفه ای مهکرونا چه بر سر مغز می آورهوش مصنوعی در کامپیوترهاخبر مهم تلسکوپ هابلامید درمان کرونا با همانروش مقابله مغز با محدودیاختلالات عضلانی ژنتیکسیر آفرینش از روح تا مغز میدان مغناطيسي زمین بشر بیماری اسپینال ماسکولار تومورها و التهاب مغزی عانیکولا تسلاتغییرات منطقه بویایی مغزگیلگمش باستانی کیستهیپرپاراتیروئیدیسمدورترین نقطه ی قابل مشاهانسانیت در هم تنیده و متصرژیم های غذایی و نقش مهم فیلمی بسیار جالب از تغییارتباط بین هوش طبیعی و هوسردرد میگرن در کودکانماده ی تاریکبیشتر کمردردها نیازی به تیوتیکسن داروی ضد جنونچگونه جمعیت های بزرگ شکل جهان کاملی در اطراف ما پرپیموزایدوقتی فهمیدی خطا کردی برگدانشمندان تغییر میدان مغاین ایده که ذرات سیاهچالرشد مغز علت تمایل انسان بقیچی ژنتیکیاز نظر علم اعصاب اراده آزشکل پنجم مادهمدارک ژنتیکی چگونه انسانبحثی در مورد نقش کلسیم و تکامل ساختار رگهای مغزی ناتوانی از درمان برخی ویجاذبهپروژه ی ژنوم انسانیواقعیت و مجازداستانها و مفاهیمی اشتبااگر نیروی مغناطیس نباشد زیباترین چیز در افزایش سلیس دگرامفتامین یا ویاساز تکینگی تا مغز از مغز تششمین کنگره بین المللی سمسئولیت جدیدبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱تاثیر کلام در آیات کلام بچرا حجم مغز گونه انسان درحقایق ممکن و غیر ممکنآیا ممکن است موش کور بی مواکسن سرطاندرمان های جدید میگرنابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تعماد الدین نسیمی قربانی مغز ما کوچکتر از نیم نقطهبرخی بیماری های خاص که بدتاثیر گیاه خواری بر رشد ونظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت چهل و هفتآیا انسان با مغز بزرگش اخیک رژیم غذایی جدید، می تودرک و احساسابزار بقا از نخستین همانمناطق خاصی از مغز در جستجاز تکینگی تا مغز، از مغز بزرگ شدن تقریبا ناگهانی تاثیر ویتامین دی بر بیمامغز از بسیاری حقایق می گرتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی می تواند بر اححس و ادراک قسمت پنجاه و شآیا راهی برای رفع کم آبی کمردرددغدغه نتیجه ی نادانی استابزار بقای موجود زنده از سفرنامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاسرار آفرینش در موجتقلید مرحله ای نسبتا پیشنقش مهاجرت در توسعه نسل اتاثیر رژیم گیاه خواری بر کیهانِ هوشیارِ در حال یاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک- قسمت بیست و پإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَرمز جهاناثرات مفید قهوهسندرم پیریفورمیسسندرم پس از ضربه به سرمنبع هوشیاری در کجاست؟ قبه بالا بر ستارگان نگاه کتنفس هوازی و میتوکندرینهایت معرفت و شناخت درک عنقش حیاتی تلومر دی ان آ دترجمه ای ابتدایی از اسراکریستال هاهوش مصنوعی در خدمت خلق وحخدا موجود استامگا سه عامل مهم سلامتروش های صرفه جویی در ایجااختراع جدید اینترنت کوانسیستم تعادلی بدنمیدان های مغناطیسی قابل بیماری اضطراب عمومیتومورهای ستون فقراتنیاز به آموزش مجازی دیجیتغییرات آب و هوایی که به گیاه خواری و گوشت خوار کدهاوکينگ پیش از مرگش رسالديدن با چشم بسته در خواب انعطاف پذیری مکانیسمی علرژیم ضد التهابیفیزیک مولکولها و ذرات در ارتباط شگفت مغز انسان و فسردرد و علتهای آنماده ی خالیبا هوش مصنوعی خودکار روبتکنولوژی جدید که سلول هاچگونه جمعیت های بزرگ شکل جهان پیوستهپیچیدگی های مغزمگسوقتی تو از یاد گرفتن باز دانشمندان روش هاي جدیدی اینکه به خاطرخودت زندگی زمین در برابر عظمت کیهانقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصاز نظر علم اعصاب اراده آزشگفت انگیز بودن کیهانمروری بر تشنج و درمان هایبحثی در مورد حقیقت فضا و تکامل شناخت انسان با کشفناتوانی در شناسایی چهره جاذبه و نقش آن در شکلگیریپروژه ی ژنوم انسانیواقعیت خلا و وجود و درک مدخالت در ساختار ژنهااگر نعمت فراموشی نبود بسزیر فشار کووید چه باید کرلا اکراه فی الدیناز تکینگی تا مغز از مغز تصرع و درمان های آنمسئولیت در برابر محیط زیبرین نت به جای اینترنتتاثیر کپسول نوروهرب بر نچرا خشونت و تعصبحمله ویروس کرونا به مغزآیا ما تنها موجودات زنده واکسنی با تاثیر دوگانه ادرمان های جدید در بیماری ابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تعوامل موثر در پیدایش زبامغز مادران و کودکان در زمبرخی توجهات در ببمار پارتاثیر گیاه خواری بر رشد ونظریه تکامل در درمان بیمحس و ادراک قسمت چهل و هشتآیا احتمال دارد رویا از آیکی از علل محدودیت مغز امدرک کنیم ما همه یکی هستیمابزار بقا از نخستین همانمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکامل تا مغز از مغز تا بزرگترین خطایی که مردم مصفحه اصلیمغز به تنهایی برای فرهنگ تاثیر درجه حرارت بر عملککنفرانس تشنج هتل کوثر اصهوش مصنوعی و کشف زبان هایحس و ادراک قسمت بیست و چهآیاما مقهور قوانین فیزیککمردرد ناشی از تنگی کاناذهن ما از در هم شکستن منبابزار بقای موجود زنده از سفرنامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاسرار بازسازی اندام هاتقلید از روی طبیعتنقش میدان مغناطیسی زمین تاثیر رژیم گیاه خواری بر کیست کلوئید بطن سومهوش مصنوعی از عروسک بازی حساسیت روانی متفاوتافت فشار خون ناگهانی در ورمز جهان خاصیت فراکتالاثرات مضر ماری جواناسندرم سردرد به دلیل افت فمنبع هوشیاری در کجاست؟(قبه خودت مغرور نشوتنفس بدون اکسیژننهایت در بی نهایتنقش خرچنگ های نعل اسبی درتسلیم شدن از نورون شروع مکریستال زمان(قسمت اولهوش مصنوعی در خدمت خلق وحخطا در محاسبات چیزی کاملامروز دانش ژنتیک هیچ ابهروش هایی ساده برای کاهش اادامه بحث تکامل چشمسیستم دفاعی بدن علیه مغز میدازولام در درمان تشنج بیماری بیش فعالیتوهم فضای خالی یا توهم فضچیزی منتظر شناخته شدنتغییرات تکاملی سر انسان گالکانزوماب، دارویی جدیهاوکينگ پیش از مرگش رسالدی متیل فومارات(زادیوا)(اولین مورد PML به دنبال تکرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وفیزیک و هوشیاریارتباط شگفت انگیز مغز انسردرد تنشنماده، چیزی بیش از یک خلا با تعمق در اسرار ابدیت و تکنولوژی جدید که سلول هاچگونه حافظه را قویتر کنیجهان پیوستهپیچیدگی های مغزی در درک زویتنام نوعی کرونا ویروس دانشمندان روشی برای تبدیاینکه خانواده ات سالم بازمین زیر خلیج فارس تمدنی قانون مندی نقشه ژنتیکی ماز واقعیت امروز تا حقیقتشگفتی های زنبور عسلمرکز هوشیاری، روح یا بدن بحثی در مورد عملکرد لوب فتأثیر نگاه انسان بر رفتانادانی در قرن بیست و یکم،جدایی خطای حسی استپرواز از نیویورک تا لوس آوالزارتان داروی ضد فشار در مانهای کمر درداگر نعمت فراموشی نبود بسزیرفون داروی ضد ام اسلایو دوم دکتر سید سلمان فاز تکینگی تا مغز از مغز تضررهای مصرف شکر و قند بر مستند جهان متصلبرای پیش بینی آینده مغز دتاثیر کپسول نوروهرب بر تچرا در مغز انسان، فرورفتحمایت از طبیعتآیا مغز تا بزرگسالی توسعواسطه ها د رمسیر ایجاد مغدرمان های رایج ام اسابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تعوامل ایجاد لغت انسانی و مغز چون ابزار هوش است دلیبرخی توصیه ها برای واکسیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهفت چیز که عملکرد مغز تو حس و ادراک قسمت چهل و دومآیا احتمال دارد رویا از آیافته های نوین علوم پرده درک احساسات و تفکرات دیگزبان و شناخت حقیقت قسمت چمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکامل تا مغز، از مغز تبزرگترین درد از درون است سوالات پزشکیمغز برای فراموشی بیشتر کتاثیر درجه حرارت بر عملککنگره بین المللی سردرد دهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت بیست و یکآب زندگی است قسمت چهارمکمردرد و علل آنذهن چند جانبه نیازمند نگابزار بقای موجود زنده از سفرنامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاصل بازخوردتقویت استخوان در گرو تغذنقش محیط زندگی و مهاجرت دتاثیر رژیم گیاهخواری بر کاهش مرگ و میر ناشی از ابهوش مصنوعی از عروسک بازی خفاش با شیوع همه گیری جدیافت هوشیاری به دنبال کاهروی و منیزیم در تقویت استاجزای پر سلولی بدن انسان رویا و خبر از آیندهاجزایی ناشناخته در شکل گسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنبع خواب و رویابه دنبال رستگاری باشتنها مانع در زندگی موارد چهار میلیارد سال تکامل بنقش داروهاي مختلف معروف تشنج چیستکریستال زمان(قسمت دوم)هوش مصنوعی درمانگر کامپیخطا در محاسبات چیزی کاملانفجار و توقف تکاملی نشاروش صحبت کردن در حال تکاماداراوون تنها داروی تاییسکته مغزیمکانیک کوانتومی بی معنی بیماری تی تی پیتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)چیزی خارج از مغزهای ما نیثبت امواج الکتریکی در عصگامی در درمان بیماریهای هدف یکسان، در مسیرهای متدید تو همیشه محدود به مقداولین مورد پیوند سر در انرژیم غذایی ضد التهابیفیزیکدانان ماشینی برای تارتباط شگفت انگیز مغز انسردرد سکه ایمبانی ذهنی سیاه و سفیدباهوش ترین و با کیفیت تریتکامل مادی تا ابزار هوشمنگاه محدود و تک جانبه، مشجهان پر از چیزهای اسرار آپیوند قلب خوک، به فرد دچاویتامین E برای فعالیت صحداروهای مصرفی در ام اساینترنت بدون فیلتر ماهوازمان چیستقانون جنگلاز کجا آمده ام و به کجا میشاهکار قرنمرکز حافظه کجاستبحثی درباره هوش و تفاوتهتئوری تکامل امروز در درمنبرو و انرژی مداومجریان انرژی در سیستم های پرورش مغز مینیاتوری انساواکنش های ناخودآگاه و تقدر محل کار ارزش خودت را باگر با مطالعه فیزیک کوانزیست، مرز افق رویداد هستلبخند بزن شاید صبح فردا زاز تکینگی تا مغز از مغز تضررهای شکر بر سلامت مغزمشکلات نخاعیبرای اولین بار دانشمندانتاثیر کپسول نوروهرب بر سچراروياها را به یاد نمی آحوادث روزگار از جمله ویرآیا همه جنایت ها نتیجه بیوبینار اساتید نورولوژی ددرمان های علامتی در ام اسابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تعواملی که برای ظهور لغت امغز چگونه صداها را فیلتر برخی درمان های Spinal Muscular Atتاثیر گیاهخواری بر رشد و هفت سین یادگاری از میراث حس و ادراک قسمت چهل و سومآیا برای تولید مثل همیشه یادگیری مهارت های جدید ددرک تصویر و زبان های مخلتزبان و شناخت حقیقت قسمت امنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکامل تا مغز، از مغز تبسیاری از بیماری های جدیپیامهای کاربرانمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟تاثیر درجه حرارت بر عملککنگره بین المللی سردرد دهوش مصنوعی گوگل به کمک تشحس و ادراک قسمت بیست و دوآب زندگی است قسمت اولکمردرد با پوشیدن کفش مناذهن هوشیار در پس ماده ی مابزار بقای موجود زنده از سفری به آغاز کیهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاصل عدم قطعیت از کوانتوم تقویت سیستم ایمنینقش زبان در سلطه و قدرت انقش نگاه از پایین یا نگاهتاثیر عصاره تغلیظ شده گیکاهش التهاب ناشی از بیماهوش مصنوعی از عروسک بازی خلاصه ای از مطالب همایش مافتخار انسانرویا بخشی حقیقی از زندگی احیای بینایی نسبی یک بیمسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنحنی که ارتباط بین معرفبه زودی شبکه مغزی به جای تو یک معجزه ایچهار ساعت پس از کشتار خوکنقش ذهن و شناخت در حوادث تشنج و حرکات شبه تشنجی قاکریستال زمان(قسمت سوم)هوش مصنوعی درخدمت خلق وحخطر آلودگی هواانواع سکته های مغزیروشهای نو در درمان دیسک بادراک ما درک ارتعاشی است سانسور از روی قصد بسیاری مکانیزمهای دفاعی در براببیماری دویکتوهم چیستچیزی شبیه نور تو نیستجمجمه انسان های اولیهگامی در درمان بیماریهای هدف از تکامل مغزدیدن خدا در همه چیزاولین هیبرید بین انسان و رژیم غذایی ضد دردفرگشت و تکامل تصادفی محض ارتباط غیرکلامی بین انساسردرد عروقی میگرنمباحث مهم حس و ادراکبار بزرگ ایستادن بر دو پاتکامل مداومنگاه انسان محدود به ادراجهان دارای برنامهپیوند مغز و سر و چالشهای ویتامین E در چه مواد غذایداروهای ام اسایندرالزمان واقعیت است یا توهمقانون جنگلاز آغاز خلقت تا نگاه انساشاهکار شش گوشمرکز حافظه کجاستبحثی درباره هوش و تفاوتهتئوری تکامل در پیشگیری و نخاع ما تا پایین ستون فقرجریان انرژی در سیستم های آلودگی هوا چالش قرن جدیدواکنش به حس جدیددر چه مرحله ای از خواب ، راگر تلاش انسان امروز برازاوسکا درمان گوشرلرزش ناشی از اسیب به عصباز تکینگی تا مغز از مغز تطلای سیاهمشکلات بین دو همسر و برخیبرای تمدن سازی، باید در بتاثیر کپسول نوروهرب بر سچراروياها را به یاد نمی آحافظه و اطلاعات در کجاست آیا هوش مصنوعی می تواند نوراپامیل در بارداریدرمان ژنتیکی برای نوآوریابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تعوارض ازدواج و بچه دار شدمغز ناتوان از توجیه پیدابرخی روش های تربیتی کودکتاثیر انتخاب از طرف محیط هم نوع خواری در میان پیشیحس و ادراک قسمت نهمآیا بزرگ شدن مغز فقط در دیادآوری خواب و رویادرک حقیقت نردبان و مسیری ابزار بقا از نخستین همانزبان و شناخت حقیقت قسمت دمنبع هوشیاری کجاست قسمت از روده تا مغزبسیاری از بیماری های جدیسایتهای دیگرمغز بزرگ چالش است یا منفعتاثیر درجه حرارت بر عملککنترل همجوشی هسته ای با ههوش مصنوعی الفاگوحس و ادراک قسمت بیست و سوآب زندگی است قسمت دومذهن تو همیشه به چیزی اعتقابزارهای پیشرفته ارتباط سقوط درون جاذبه ای خاص، چمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاصول انجام برخی نرمش ها دتلقین اطلاعات و حافظهنقش سجده بر عملکرد مغزنقش نظام غذایی در تکامل متاریخ همه چیز را ثبت کردهکاهش دوپامین عامل بیماریهوش مصنوعی از عروسک بازی خلاصه ای از درمان های جدیافراد آغاز حرکت خودشان رافزایش قدرت ادراکات و حسرویا تخیل یا واقعیتاحیای بینایی نسبی یک بیمسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنشأ اطلاعات و آموخته ها به زیر پای خود نگاه نکن بتو یک جهان در مغز خودت هسنوآوری ای شگفت انگیز داننقش روی و منیزیم در سلامتتشنج عدم توازن بین نورون کشف مکانیسم عصبی خوانش پهوش مصنوعی ساخته هوش طبیخطرات هوش مصنوعیانگشت ماشه ایروشهای شناسایی قدرت شنواادغام میان گونه های مختلسانسور بر بسیاری از حقایما انسانها چه اندازه نزدبیماری دیستروفی میوتونیتوهم بی خدایینکاتی در مورد تشنججنبه های موجی واقعیتگاهی لازم است برای فهم و هدف از خلقت رسیدن به ابزادژا وو یا اشنا پنداریاولین تصویر در تاریخ از سراه فراری نیستفراموش کارها باهوش تر هسارتروز یا خوردگی و التهاسرعت فکر کردن چگونه استمجموعه های پر سلولی بدن مبار سنین ابزار هوشمندی اتکامل چشمنگاه از بیرون مجموعهجهان در حال نوسان و چرخشپیوند اندام از حیوانات بویتامین کاداروهای تغییر دهنده ی سیایا کوچک شدن مغزانسان الزمان پلانکقانونمندی و محدودیت عالماز انفجار بزرگ تا انفجار شاید درست نباشدمرکز خنده در کجای مغز استبحثی درباره هوش و تفاوتهتئوری جدید، ویران کردن گنخستین تصویر از سیاهچالهجریان انرژی در سیستم های آلودگی هوا و ویروس کروناواکسن های شرکت فایزر آمردر هم تنیدگی مرزها و بی ماگر خواهان پیروزی هستیزبان مشترک ژنتیکی موجودالرزش عضله یا فاسیکولاسیواز تکینگی تا مغز از مغز تطوفان فقر و گرسنگی و بی سمشکلات روانپزشکی پس از سبرای خودآگاه بودن تو بایتاثیر کتامین در درمان پانزاع بین جهل و علم رو به پحافظه و اطلاعات در کجاست آیا هوش مصنوعی زندگی بشرورزش هوازی مرتب خیلی به قدرمان ام اس(مولتیپل اسکلابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تعید نوروز مبارکمغز و سیر تکامل ان دلیلی تاثیر احتمالی عصاره تغلیهمه چیز در زمان کنونی استحس و ادراک قسمت چهارمآیا تکامل و تغییرات ژنتیژن هوش و ساختارهای حیاتی درک درست از خود و هوشیاریابزار بقای موجود زنده از زبان و شناخت حقیقت قسمت سمنبع هوشیاری کجاست قسمت ازدواج های بین گونه ای، ربعد از کرونامغز بزرگ چالشهای پیش روتاثیر درجه حرارت بر عملککنترل جاذبههوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت بیستمآب زندگی است قسمت سومذهن سالمابزارهای بقا از نخستین هسلول های بنیادی منابع و امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاصول توسعه ی یک ذهن کاملتلاش ها برای کشف منابع جدنقش غذاها و موجودات دريانقش نظریه تکامل در شناساتازه های اسکیزوفرنی(جنوکاهش سن بیولوژیکی، تنها هوش مصنوعی از عروسک بازی خونریزی مغز در سندرم کووافزایش مرگ و میر سندرم کورویا حقی از طرف خدااحساس گذر سریعتر زمانسودمندی موجودات ابزی بر مهندسی ژنتیک در حال تلاش بوزون هیگز چیستتو پیچیده ترین تکنولوژی نوار مغز مشاهده ی غیر مستنقش روزه داری در سالم و جتشخیص ژنتیکی آتروفی های کشف مکانیسمی پیچیده در بهوش احساسیدفاع در برابر تغییر ساختانگشت نگاری مغز نشان میدروشی برای بهبود هوش عاطفادغام دو حیطه علوم مغز و ساخت شبکه عصبی مصنوعی با ما انسانها چه اندازه نزدبیماری ضعف عضلات نزدیک بتوهمات و شناخت حقیقتچگونه مولکول های دی ان ایجنسیت و تفاوت های بیناییگاهی مغز بزرگ چالش استهر حرکت خمیده می شود و هر دژاوو یا آشناپنداریاولین سلول مصنوعیراه های جدید برای قضاوت رفراموشی همیشه هم بد نیستارزش حقیقی زبان قسمت اولشلیک فراموشیمحل درک احساسات روحانیبارداری بدون رحمتکامل و ارتقای نگاه تا عمنگاه از درون مجموعه با نگجهان شگفت انگیزپیوند سر آیا ممکن استویتامین کا و استخوانداروهای ضد بیماری ام اس وایا این جمله درست است کسیزمان به چه دلیل ایجاد میشقارچ بی مغز در خدمت موجوداز بحث های کنونی در ویروسشبیه سازی میلیون ها جهان مرگ چیستبحثی درباره هوش و تفاوتهتا 20 سال آینده مغز شما به نخستین روبات های زنده ی ججستجوی متن و تصویر به صورآلزایمرواکسن کووید 19 چیزهایی که در هم تنیدگی کوانتومیاپی ژنتیکزبان چهار حرفی حیات زمینلزوم سازگاری قانون مجازااز تکینگی تا مغز از مغز تطی یکصد هزار سال اخیر هرچمشکلات روانپزشکی در عقب برخی ملاحظات در تشنج های تاثیر گیاه خواری بر رشد ونزاع بین علم و نادانی رو حافظه و اطلاعات در کجاستآیا هوش ارثی دریافتی از پورزش هوازی ، بهترین تمریدرمان تومورهای مغزی با اابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تعامل کلیدی در کنترل کارآمغز آیندگان چگونه است ؟تاثیر ترکیبات استاتین (سهمه ی سردردها بی خطر نیستحس و ادراک قسمت نوزدهمآیا جنین انسان، هوشمندی ژن یا نقشه توسعه مغز و نقدرک عمیق در حیواناتابزار بقای موجود زنده از زبان ریشه هایی شناختی اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت اساس انسان اندیشه و باور بعد از کرونامغز بزرگ و فعال یا مغز کوتاثیر درجه حرارت بر عملککندر در بیماریهای التهابهوش مصنوعی از عروسک های بحس و ادراک قسمت دهمآب، زندگی است(قسمت پنجم)ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعابزارهای بقا ازنخستین همسلول های بدن تو پیر نیستنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاصول سلامت کمرتلاش هایی در بیماران قطع نقش غذاها و موجودات دريانقش هورمون های تیروئید دتازه های بیماری پارکینسوکایروپاکتیک چیستهوش مصنوعی از عروسک بازی خواندن ، یکی از شستشو دهنخواب سالم عامل سلامتیافزایش سرعت پیشرفت علوم رویاها از مغز است یا ناخواحساسات کاذبسیلی محکم محیط زیست بر انمولتیپل اسکلروز در زنان بوزون هیگز جهان را از متلتو افق رویداد جهان هستینوار مغز در فراموشی هانقش رژیم غذایی بر رشد و اتشخیص آلزایمر سالها قبل کشف ارتباط جدیدی از ارتبهوش احساسیدقیق ترین تصاویر از مغز ااندوهگین نباش اگر درب یا روشی جدید در درمان قطع نخارتقا و تکامل سنت آفرینش ساخت شبکه عصبی با الفبای ما اکنون میدانیم فضا خالبیماریهای تحلیل عضلانی اتوپیراماتچگونه مغز پیش انسان یا همجنسیت و تفاوت های بیناییگذر زمان کاملا وابسته به هرچیز با یک تاب تبدیل به دگرگونی های نژادی و تغییاوکرلیزوماب داروی جدید شراه های جدید برای قضاوت رفرایند پیچیده ی خونرسانیارزش حقیقی زبان قسمت دومشلیک فراموشیمحل درک احساسات روحانی دبازگشت از آثار به سوی خداتکامل ابزار هوش ، راه پر نگاه حقیقی نگاه به درون اجهانی که نه با یک رخداد و پیوند سر، یکی از راه حلهاویتامین کا در سبزیجاتداروی فامپیریدین یا نورلایا ابزار هوشمندی یا مغز زمان شگفت انگیزقبل از آغازاز تلسکوپ گالیله تا تلسکشبیه سازی سیستم های کوانمرگ و میر پنهانبحثی درباره هوش و تفاوتهتا بحر یفعل ما یشانرمش های مفید برای درد زاجستجوی هوشیاری در مغز ماآملودیپین داروی ضد فشار واکسن کرونا و گشودن پنجردر هم تنیدگی کوانتومی و پابزار هوش در حال ارتقا اززبان و کلمه حتی برای کسانلزوم سازگاری قانون مجازااز تکینگی تا مغز از مغز تظهور امواج مغزی در مغز مصمشاهده گر جدای از شیء مشابرخی مرزهای اخلاق و علوم تاثیر گیاه خواری بر رشد ونزاع بین علم و جهل رو به پحباب های کیهانی تو در توآیا هوش سریعی که بدون احسورزش و میگرندرمان تشنجابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سلولهای عصبی در تلاعادت کردن به نعمتمغز انسان ایا طبیعتا تماتاثیر حرکات چشم بر امواج همیشه اطمینان تو بر خدا بحس و ادراک قسمت هفتمآیا جهان ذهن و افکار ما مژنها نقشه ایجاد ابزار هودرگیری قلب در بیماری ویرابزار بقای موجود زنده از زبان شناسی مدرن در سطح سلمنبع هوشیاری کجاست قسمت استفاده از مغز، وزن را کمبعد از کرونا دلخوشی بیهومغز بزرگترین مصرف کننده تاثیر درجه حرارت بر عملککوچک شدن مغز از نئاندرتاهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت دوازدهمآثار باستانی تمدن های قدذره ی معین یا ابری از الکابزارهای بقای موجود زندهسلول عصبی شاهکار انطباق منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاضطراب و ترستلاشی برای درمان قطع نخانقش غذاها و موجودات دريانقش هورمون زنانه استروژنتبدیل تراکت صوتی مصنوعی کار با یگانگی و یکپارچگیهوش مصنوعی از عروسک تا کمهوش مصنوعی از عروسک تا کمخواب سالم عامل سلامتی و یافسردگی و اضطراب در بیمارویاهای پر رمز و حیرتی دراخلاق و علوم اعصابسیگار عامل افزایش مرگ وممواد کوانتومی جدید، ممکنبی نهایت در میان مرزهاتو با همه چیز در پیوندینوار مغز در تشخیص بیماری نقش رژیم غذایی در رشد و اتصویربرداری فضاپیمای آمکشف جمجمه ای درکوه ایرهوهوش عاطفی بیشتر در زناندلایلی که نشان میدهد ما باندام حسی، درک از بخش هایروشی جدید در درمان نابینارتوکين تراپی روشی جديد ساختار شبکه های مغزی ثابما اشیا را آنطور که هستندبیهوش کردن در جراحی و بیمتوانایی مغز و دیگر اجزای چگونه هموساپينس بر زمین جهل مقدسگربه شرودینگر و تاثیر مشهزینه ای که برای اندیشیددانش محدود به ابعاد چهارايندگان چگونه خواهند دیدراه پیروزی در زندگی چیستفرایند تکامل و دشواری هاارزش حقیقی زبان قسمت سومشنا در ابهای گرم جنوب نیامحدودیت های حافظه و حافظبازگشت به ریشه های تکاملتکامل جریان همیشگی خلقتنگاهی بر قدرت بینایی دراجهش های ژنتیکی مفید در ساپیوستگی همه ی اجزای جهانویتامین دی گنجینه ای بزرداروی لیراگلوتیدایا بیماری ام اس (مولتیپزندگی هوشمند در خارج از زقبل از انفجار بزرگاز تلسکوپ گالیله تا تلسکشبکه های مصنوعی مغز به درمرگ و میر بسیار بالای ناشبحثی درباره احساسات متفاتاثیر مشاهده بر واقعیت بنرمش های مفید در سرگیجهحفره در مغزآمارهای ارائه شده در سطح واکسن کرونا از حقیقت تاتدر هم تنیدگی کوانتومی و دابزار بقا از نخستین همانزبان و بیان نتیجه ساختمامقاومت به عوارض فشار خون از تکینگی تا مغز از مغز تعقل مجادله گرمشاهده آینده از روی مشاهبرخی نکات از گاید لاین پرتاثیر گیاه خواری بر رشد ونسبت طلایی، نشانه ای به سآیا هشیاری کوانتومی وجودورزش بهترین درمان بیش فعدرمان جدید ALSابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تبرخی سيناپسها طی تکامل و عارضه جدید ویروس کرونا سمغز انسان برای ایجاد تمدتاثیر دوپامین و سروتونینهمیشه عسل با موم بخوریمحس و ادراک قسمت هفدهمآیا جهش های ژنتیکی، ویروژنها ، مغز و ارادهدرگیری مغز در بیماری کویابزار بقای موجود زنده از زبان شناسی نوین نیازمند منبع هوشیاری کجاست قسمت استفاده از هوش مصنوعی در بعد از کرونا دلخوشی بیهومغز حریص برای خون، کلید تتاثیر درجه حرارت بر عملککوچکترین چیز یک معجزه اسهوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سومآرامش(سکوت) stillness و تکاپوذرات کوانتومی زیر اتمی قابزارهای بقای از نخستین سلولهای ایمنی القا کنندهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاطلاع رسانی اینترنتیتلاشی تازه برای گشودن معنقشه مغزی هر فرد منحصر بهنقش ویتامین K در ترمیم استبدیل سلولهای محافط به سکاربرد روباتهای ريزنانوتداخل مرزها و صفات با بینکاربرد روباتهای ريز، در هوش مصنوعی از عروسک تا کمخواب عامل دسته بندی و حفطالکترومغناطیس شنوایی و هرویای شفافاخلاق پایه تکامل و فرهنگسیاهچاله های فضایی منابعموجود بی مغزی که می تواندبی عدالتی در توزیع واکسن تو با باورهایت کنترل میشنوار مغزی روشی مهم در تشخنقش زنجبیل در جلوگیری از تصادف یا قوانین ناشناختهگل زندگیهوش عاطفی در زنان بیشتر ادنیای شگفت انگیز کوانتومانرژی تاریکروشی جدید در درمان سکته مارتباط میکروب روده و پارسازگاری با محیط بین اجزاما به جهان های متفاوت خودبیهوشی در بیماران دچار اتوازن مهمتر از فعالیت زیچگونه هوشیاری خود را توسجهان فراکتالگزیده ای از وبینار یا کنفهزینه سنگین انسان در ازادانش بی نهایتايا اراده آزاد توهم است یرابطه تشنج و اوتیسمفرایند حذف برخی اجزای مغارزش خود را چگونه میشناسشناخت و معرفت، و نقش آن دمخچه فراتر از حفظ تعادلبازخورد یا فیدبکتکامل داروینی هنوز در حانگاهی بر توانایی اجزاي بجهش های ژنتیکی غیر تصادفپیام های ناشناخته بر مغز ویروس مصنوعیداروی تشنجی دربارداریایا بدون زبان میتوانیم تزندگی بی دودقدم زدن و حرکت دید را تغیاز تکنیکی تا مغز از مغز تشباهت مغز و کیهانمرگ انتقال است یا نابود شبحثی درباره احساساتی غیرتاثیر نگاه ناظر هوشیار بنرمشهای مهم برای تقویت عحقیقت قربانی نزاع بین بی آن چیزی که ما جریان زمان واکسن کرونا ساخته شده تودر یک فراکتال هر نقطه مرکابزار بقا از نخستین همانزبان و بیان، در سایه پیشرمقابله با کرونا با علم اساز تکینگی تا مغز از مغز تعلم و ادراک فقط مشاهده ی مطالعه ای بیان میکند اهدبرخی نرمش ها برای زانوتاثیر گیاه خواری بر رشد ونشانه های گذشته در کیهان آیا واکنش های یاد گرفته وورزش در کمر درددرمان جدید میگرن با انتی ابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز- از مغز برداشت مغز ما از گذر زمانعدم توقف تکامل در یک اندامغز انسان برای شادمانی طتاثیر دپاکین بر بیماری مهمراهی نوعی سردرد میگرنیحس و ادراک قسمت هجدهمآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجژنهای مشترک بین انسان و ودرگیری مغز در بیماران مبابزار بقای موجود زنده از زبان، نشان دهنده ی سخنگو منبع هوشیاری کجاست قسمت استفاده از سلول های بنیاتفکر خلا ق در برابر توهم مغز در تنهایی آسیب میبینتاثیر درجه حرارت بر عملککووید نوزده و خطر بیماری هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سی و هشتمآزمون تجربی، راهی برای رذرات کوانتومی زیر اتمی قابزارهای دفاعی و بقای موسلولهای بنیادی مصنوعی درمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاطلاعات حسی ما از جهان، چتلاشی جدید در درمان ام اسنقشه های مغزی جدید با جزینقش ژنتیک در درمان اختلاتروس جریان انرژیکتاب گران و پرهزینه شد ولهوش مصنوعی از عروسک تا کمخودآگاهی و هوشیاريالکتروتاکسی(گرایش و حرکروان سالماختلال خواب فرد را مستعد سیاهچاله ها، دارای پرتو موجودات مقهور ژنها هستندبیمار 101 ساله، مبتلا به ستو جهانی هستی که خودش را نورون هاي مصنوعی می تواننقش زبان در سلطه و قدرت اتظاهر خوابیده ی مادهگلوئونهوش عاطفی در زنان بیشتر ادندان ها را مسواک بزنید تانرژی تاریک که ما نمی توريتوکسيمب در درمان ام اسفلج نخاعی با الکترودهای ارتباط ماده و انرژیستون فقرات انسان دو پا جلما با کمک مغز خود مختاريمبیوگرافیتوسعه هوش مصنوعی قادر اسچگونه واکسن کرونا را توزجهان ما میتواند به اندازگزارش یک مورد جالب لخته وهزاران سال چشم های بینا ودانشمندان موفق به بازگردايا اراده آزاد توهم است یراز تغییرفراتر از دیوارهای باوراز نخستین همانند سازها تشناخت درون، شناخت بیرون؛مخچه ، فراتر از حفظ تعادلبازسازي مغز و نخاع چالشی تکامل داروینی هنوز در حاچالش هوشیاری و اینکه چرا جهشهای مفید و ذکاوتی که دپیشینیان انسان از هفت میویرایش DNA جنین انسان، برداروی جدید s3 در درمان ام ایا تکامل هدفمند استزندگی زمینی امروز بیش از قدرت انسان در نگاه به ابعاز تکینگی تا مغز و از مغز شباهت مغز با کیهان مادیمراحل ارتقای پله پله کیهبخش فراموش شده ی حافظهتاثیر نگاه و مشاهده ناظر چرا مغز انسان سه هزار سالحقیقت اشیاآنچه واقعیت تصور میکنیم واکسن ایرانی کرونا تولیددر کمتر از چند ماه سوش جدابزار بقا از نخستین همانزبان و تکلم برخی بیماریهملاحظه های اخلاقی دربارهاز تکینگی تا مغز از مغز تعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهمعنی روزهبرخی نرمش های گردنتاثیر گیاه خواری بر رشد ونشانه های پروردگار در جهحد و مرزها توهم ذهن ماستآیا یک، وجود داردوزن حقیقی معرفت و شناختدرمان جدید کنترل مولتیپلابزار بقا از نخستین همانمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز- از مغز بررسي علل احتمالي تغيير عدم درکمغز انسان برای شادمانی طتاثیر داروهای ضد التهاب هندسه ی پایه ایحس و ادراک قسمت هشتمآیا خداباوری محصول تکاملژنهای هوش ، کدامنددرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقای موجود زنده از زبان، وسیله شناسایی محیطمنبع هوشیاری کجاست قسمت استفاده از سلول های بنیاتفاوت مغز انسان و میمون همغز را از روی امواج بشناستاثیر درجه حرارت بر عملککودک ایرانی که هوش او از هوش مصنوعی از عروسک بازی حس و ادراک قسمت سی و ششمآزمون ذهنی گربه ی شرودینذرات کوانتومی زیر اتمی قابعاد اضافه ی کیهانسلسله مباحث هوش مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماطلاعاتی عمومی در مورد متمایل زیاد به خوردن بستننقص در تشخیص هیجانات عامنقش گرمایش آب و هوا در هم