دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

لوتیراستام

درمان تشنج، کنترل و تنظیم بیش فعالی سلول های عصبی است.
فعالیت زیاد، همیشه خوب نیست.
نظم بخشیدن بین کم کاری و فعالیت زیاد، مهتر است.
لوتیراستام داروی ضد تشنج، قرص 250،500، 750، 1000
اهمیت دارو، واکنش های زیان بار و تداخل های کم با دیگر داروها و امکان تجویز آن در خانم های جوان و مجاز بودن در بارداری است .
مکانیسم عمل دارو: فرایند، ناشناخته است. شاید باعث مهار کانال های کلسیمی وابسته به ولتاژ N-type شود و شاید به پروتئین های سیناپسی متصل شود که نوروترانسمیتر را تغییر میدهد و این با جابجا کردن تغییر دهنده های منفی است که باعث تشدید فعالیت گابا میشود. نیمه عمر 6-8 ساعته دارد و طی یک ساعت تا حداکثر چهار ساعت به حداکثر دوز میرسد. 66 درصد خروج دارو از ادرار است و از طریق دیالیز هم برداشته میشود.
عوارض احتمالی دارو:
1- ضعف(شایعترین)
2- سردرد
3- افزایش قشار خون
4- خستگی
5- بی اشتهایی
6- افسردگی


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
هوش مصنوعی از عروسک بازی مناطق خاص زبان در مغزروش هایی برای کم کردن اضطاز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقبیماری ای شبیه آلزایمر و سلول های بدن تو پیر نیستنکشف ارتباط جدیدی از ارتبمدل هولوگرافیک ژنرالیزهحافظه انسان و حافظه ی هوشبسیاری از بیماری های جدیآیا هوش مصنوعی می تواند نشاید گوشی و چشمی، آماده شتکامل چشمنقش روی و منیزیم در سلامتدندان ها را مسواک بزنید تانرژی تاریکنادیدنی ها بیشتر از دیدنفروتنی معرفتیدرمان جدید ای ال اس، توفرتربیت کودکان وظیفه ای مهابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی ریتوکسیمابمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز، از مغز واکسن علیه سرطانبیهوشی در بیماران دچار اسندرم پیریفورمیسگوشت خواری یا گیاه خواریشباهت زیاد بین سلول هاي عمرگ انتقال است یا نابود شحس و ادراک قسمت 87تفاوت های بین زن و مرد فقآیا برای تولید مثل همیشه دوپامین قابل حل در آبتکثیر سلول در برابر توقف نقص در تشخیص هیجانات عامانسانیت در برابر دیگراننرمش های مفید در سرگیجهفرزندان زمان خوددرون و بیرون، جدای از هم تشنج عدم توازن بین نورون اثرات مفید قهوههوش مصنوعی در تفکر خلاق اراه های جدید برای قضاوت رمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز سایه بگذریک پیام منفرد نورون مغزی جلو رفتن یا عقبگردبا خدا باشسیگار عامل افزایش مرگ ومگریه ی ابر، رمز طراوت باغصرع و درمان های آنمستند جهان متصلحس و ادراک قسمت پنجاهتلاش های جدید در درمان فرآگاهی فراتر از آگاهیدگرگونی های نژادی و تغییتاثیر نگاه انسان بر رفتانه به اعدامايا اراده آزاد توهم است یچرا ذرات بنیادی معمولاً قلب دروازه ی ارتباطدرگیری مغز در بیماری کویتظاهری از ماده است که بیداختلال خواب فرد را مستعد هوش عاطفی قسمت پنجمرشد مغز فرایندی پیچیده امنشاء کوانتومی هوشیاری ااستیفن هاوکینگ در تفسیر ژن هوش و ساختارهای حیاتی جهان مرئی و نامرئیبازگشت از آثار به سوی خداسکوت و نیستیپیچیدگی های مغزمگسطی یکصد هزار سال اخیر هرچمعادله ها فقط بخش خسته کنحس و ادراک قسمت ششمتمرکز بر هدفآرامش و دانشدارچینتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز ترجمه رخدادهای این بیمار را باید چه کار نظریه ی تکامل در درمان بیقدم زدن و حرکت دید را تغیدست آسمانارتوکين تراپی روشی جديد هیچ نقطه ای مرکزی تر از ازمزمه ات مانده در گوشممیهمانهای ناخوانده عامل اطلاع رسانی اینترنتیکم کردن کالری روشی سودمنجهان دارای برنامهبحثی درباره هوش و تفاوتهساختن آینده، بهترین روش تو کجای جهانیپیر شدن حتمی نیستعلم به ما کمک میکند تا مومغز و قلب در جنین موش مصنخم شدن فضا-زمانآشنا پنداریداروی جدید برای کاهش وزنتاثیر داروهای ضد التهاب نور درونایرادهای موجود در خلقت بهمه چیز، ثبت می شودلوزالمعده(پانکراس)مصنوعذره ی معین یا ابری از الکارزش های حقیقی ارزش های غبلندی در ذهن ما درک بلندیهر چیز با هر چیز دیگر در تزونا به وسیله ویروس ابله مکانیزمهای دفاعی در برابکوچ از محیط نامناسبجوانان وطنبر کسی اعتماد نکن مگر اینسدسازی روش مناسب برای مقتولید مولکول جدید توسط هپروژه ی ژنوم انسانیعامل کلیدی در کنترل کارآمغز ابزار برتر بقاخواص بادامافزایش سرعت پیشرفت علوم دخالت در ساختار ژنهاتاثیر درجه حرارت بر عملکاپل ویژن پرو در تشخیص بیمچیز جدید را بپذیرهمراهی میاستنی با برخی سمقاومت به عوارض فشار خون رمز جهان خاصیت فراکتالاز کجا آمده ام و به کجا میبه خوبی های دیگران فکرکنزبان نیاز تکاملی استماده ی تاریککیست هیداتید مغزجریان انرژی در سیستم های برخی نرمش ها برای درد زانپرسشگری نامحدودسردرد عروقی میگرنتوهم وجودعشق، شلوغ کردن نیستمغز، همه ی واقعیت را نمیبخانه ی تاریکامواجی که به وسیله ی ماشیچگونه به سطح بالایی از هودر آستانه ی موج پنجم کوویتاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی متصل با مغزمنابع انرژی از نفت و گاز روبات ها قول میدهنداز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین دی گنجینه ای بزربی ذهن و بی روحسفر فقط مادی نیستکاربرد روباتهای ريز، در مباحث مهم حس و ادراکحقیقت غیر فیزیکیبرداشت مغز ما از گذر زمانآنان که در قله اند هرگز خشیر و دوغ بادامتوصیه های غیر دارویی در سنقش هورمون زنانه استروژنخطای ادراک کارماانفجار و توقف تکاملی نشانگاه دوبارهفواید زیاد دوچرخه سواریدرمان های رایج ام استحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقا از نخستین همانتداوم مهم است نه سرعتابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی مناطق خاصی از مغز در جستجروش هایی برای جلوگیری از از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدبیماری ای شبیه ام اس مولتسلول بنیادی و ای ال اسکشف جمجمه ای درکوه ایرهومدل هولوگرافیک تعمیم یافحباب های کیهانی تو در توبسیاری از بیماری های جدیآیا هوش مصنوعی زندگی بشرتکامل و ارتقای نگاه تا عمنقش روزه داری در سالم و جده روش موفقیتانرژی تاریک که ما نمی تونادانی در قرن بیست و یکم،فروتنی و غروردرمان جدید سرطانترجمه فعالیت های عضله به ابزارهای پیشرفته ارتباط هوش مصنوعی از عروسک بازی ریسپریدونمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز، از مغز واکسنی با تاثیر دوگانه ابیوگرافیسندرم پیریفورمیسگیلگمش باستانی کیستشجاعت و ترسمرگ تصادفیحس و ادراک قسمت چهلتفاوت های تکاملی در مغز وآیا بزرگ شدن مغز فقط در ددورترین نقطه ی قابل مشاهتأثیر نیکوتین سیگار بر منقطه ی رسیدن به قلهانسان، گونه ای پر از تضادنرمش های موثر در کمردردفرضیه ای جدید توضیح میدهدرون آشفته ی تو و ظاهر خنتشویق خواندن به کودکاناثرات مفید روزه داریهوش مصنوعی در خدمت خلق وحراه پیروزی در زندگی چیستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز علم جز اندکی به شما دایک پیشنهاد خوب برای آسان جلوتر را دیدنبا طبیعت بازی نکنسیاهچاله هاگربه شرودینگر و تاثیر مشضایعه ی شبکه لومبوساکرالمشکل از کجاستحس و ادراک قسمت پنجاه و یتلاش های جدید در درمان سرآپومورفین در پارکینسوندانش قدرت استتاثیر ویتامین دی بر بیمانه به اعدامای نعمت من در زندگیمچراروياها را به یاد نمی آقلب روباتیکدرگیری مغز در بیماران مبتعویض دارو در تشنجاختلال در شناسایی حروف و هوش عاطفی قسمت اولرشد مغز علت تمایل انسان بمهمان ناخواندهاستخوان های کشف شده، ممکژن یا نقشه توسعه مغز و نقجهان مشارکتیبازگشت به ریشه های تکاملسکوت، پر از صداپیچیدگی های مغزی در درک زطیف انسفالیت، گیلن باره معجزه های هر روزهحس و ادراک قسمت شصت و هشتتمرکز بر امروزآرامش و سکونداروهای مصرفی در ام استاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز در فراموشی هااینکه به خاطرخودت زندگی نظریه ی تکامل در درمان بیقدرت مردمدست بالای دستارتباط میکروب روده و پارهیچ چیز همیشگی نیستزنان باهوش ترمیوپاتی و نوار عصب و عضلهاطلاعات حسی ما از جهان، چکمی زاویه ی دیدت را عوض کجهان در حال نوسان و چرخشبحثی درباره هوش و تفاوتهساختار فراکتال وجود و ذهتو کز محنت دیگران بی غمیپیراستامعلم بدون توقفمغز و هوش، برترین ابزار بخونریزی مغز در سندرم کووآشنا پنداریداروی جدید برای ای ال استاثیر داروی ضد تشنج سدیم نوروفیبروماتوزایستادن در برابر آزادی بهمه ی سردردها بی خطر نیستلیروپریم داروی ترکیبی ضدذرات کوانتومی زیر اتمی قارزش حقیقی زبان قسمت اولبلوغ چیستهر جا که جات میشه، جات نیزیان غذاهای پرچربما انسانها چه اندازه نزدکوچک شدن مغز از نئاندرتاجوانان وطنبرلیتیونسرنوشتتولید مثل اولین ربات های پروژه ی علمی پیوند مغز ساعادت همیشه خوب نیستمغز از بسیاری حقایق می گرخواص بادام زمینیافسردگی و اضطراب در بیمادر میان تاریکی و روشناییتاثیر درجه حرارت بر عملکاپی ژنتیکچیزی منتظر شناخته شدنهمراهی نوعی سردرد میگرنیمقایسه رقابت و همکاریرنگ کردن، حقیقت نیستاز کسی که یک کتاب خوانده به خودت مغرور نشوزبان و کلمه حتی برای کسانماده ی خالیکیست کلوئید بطن سومجراحی هوشیار مغزبرخی نرمش ها برای زانوپس از اگو یا بعد از نفسسرطان کمیت گراییتوهم بی خداییعصب حقوق نورولوومغزتان را در جوانی سیم کشخانواده پایدارامیوتروفیک لترال اسکلروچگونه باغبانی باعث کاهش در برابر حقایق جدیدتاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی و کشف زبان هایمنابع انرژی از نفت و گاز روبات های ریز در درمان بیاز تکینگی تا مغز از مغز تویروس مصنوعیبی سوادی در قرن 21سفر نامه سفر به بم و جنوب کاش شرف اجباری بود یا حتیمبتکران خودشکوفاحقیقت غیر قابل شناختبرداشتت از جهان رو زیاد آنتی بادی منوکلونال در دشیشه ی بازالتی و سیلیکونتوصیه هایی در مصرف ماهینقش ویتامین K در ترمیم اسخطای حسانفجار بزرگ پایان بوده انگاهی بر قدرت بینایی درافیلم کوتاه هیروشیما از هدرمان های علامتی در ام اسنگاهی بر توانایی اجزاي بفیلمی بسیار جالب از تغییدرمان ژنتیکی برای نوآوریتداخل مرزها و صفات با بینابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع نور واقعی و ثابت، حقروش هایی ساده برای کاهش ااز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمربیماری اسپینال ماسکولار سلول بنیادین از مخاط بینکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمدل های ریز مغز مینی برینحباب هایی تو در توبشکه ای که ته نداره پر نمآیا هوش ارثی دریافتی از پتکامل و ریشه ی مشترک خلقتنقش رژیم غذایی بر رشد و ادهن، بزرگترین سرمایهانرژی خلا ممکن استنازوکلسینفرگشت و تکامل تصادفی محض درمان جدید سرطانترجمه ی فعالیت های عضله بابزارهای بقا از نخستین ههوش مصنوعی از عروسک بازی ریسدیپلام تنها داروی تایمنبع هوشیاری کجاست قسمت53از تکامل تا مغز از مغز تا وابستگی یعنی قلادهبیوگرافیسندرم پای بی قرارگیاه بی عقل به سوی نور میشرکت نورالینک ویدیویی ازمرگی وجود نداردحس و ادراک قسمت چهل و هفتتفاوت های زبانی سرمنشا تآیا تکامل و تغییرات ژنتیديدن با چشم بسته در خواب تأثیر نگاه انسان بر رفتانقطه ای بود و دگر هیچ نبوانعطاف پذیری مکانیسمی علنرمشهای مهم برای تقویت عفساد اقتصادی سیتماتیک دردروغ نگو به خصوص به خودتتشخیص ژنتیکی آتروفی های اثرات مضر ماری جواناهوش مصنوعی در خدمت خلق وحراه انسان شدن، راه رفتن ومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمازدواج های بین گونه ای، ریک آلل ژنتیکی که از نئاندجمجمه انسان های اولیهبالای هر دستی، دستی هستسیاهچاله های فضایی منابعگزیده ای از وبینار یا کنفضایعه ی عروقی مخچهمشکلات نخاعیحس و ادراک قسمت پنجاه و دتلاش های جدید شرکت نورالآپومورفین در پارکینسوندانش محدود به ابعاد چهارتاثیر ویروس کرونا بر مغز نه بدبخت بلکه نادانای همه ی وجود منچراروياها را به یاد نمی آقلب را نشکندرگیری مغزی در سندرم کووتعامل انسان و هوش مصنوعیاختلال در شناسایی حروف و هوش عاطفی قسمت دهمرشد در سختی استمهندسی ژنتیک در حال تلاش استروژن مانند سپر زنان دژن ضد آلزایمرجهان معنابازخورد یا فیدبکسکوت، در برابر گزافه گویپیوند قلب خوک، به فرد دچاطبیعت موجی جهانمعجزه ی چشمحس و ادراک قسمت شصت و دوتمساح حد واسط میان مغز کوآرامش عقلداروهای ام استاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز در تشخیص بیماری اینکه خانواده ات سالم بانظریه ی تکامل در درمان بیقدرت و شناخت حقیقتدستورالعمل مرکز کنترل بیارتباط ماده و انرژیهیچ چیز، چقدر حقیقی استزنجیرها را ما باید پاره کمیوتونیک دیستروفیاطلاعاتی عمومی در مورد مکمالگرایی دشمن پیشرفتجهان در حال ایجاد و ارتقابحثی درباره هوش و تفاوتهساختار شبکه های مغزی ثابتو پیچیده ترین تکنولوژی پیشینیان انسان از هفت میعلم در حال توسعهمغز و اخلاقخونریزی مغزی کشندهآشناپنداری چیستداروی جدید برای دیابتتاثیر درجه حرارت بر مغزنورون هاي مصنوعی می تواناکنون را با همه ی نقص هایهمه جا خیر بکارلیس دگرامفتامین یا ویاسذرات کوانتومی زیر اتمی قارزش حقیقی زبان قسمت دومبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهر حرکت خمیده می شود و هر زیباترین چیز در پیر شدنما انسانها چه اندازه نزدکوچکی قلبجواب دانشمند سوال کننده برنامه و ساختار پیچیده مسریع دویدن مهم نیستتولید یا دریافت علمپروانه ی آسمانیعادت کن از بالا نگاه کنیمغز به تنهایی برای فرهنگ خواص شکلات تلخافسردگی و ساختار مغزدر مانهای کمر دردتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استچیزی خارج از مغزهای ما نیهندسه ی پایه ایمقابله ی منطقی با اعتراضرنگین کماناز آغاز خلقت تا نگاه انساوقتی پر از گل شدی خودت را به خودت نگاه کنزبان و بیان نتیجه ساختماماده ای ضد التهابیکپسول ژری لاکتجراحی گردن همیشه برای دیبرخی نرمش های گردنآلودگی هوا چالش قرن جدیدسرعت فکر کردن چگونه استتوهم تنهاییعصب سیاتیکمغزتان را در جوانی سیمکشخاویار گیاهیامید نیکو داشته باش تا آنچگونه تکامل مغزهای کنونیدر جراحی کمر عجله نکنیدتاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی یا حماقت طبیعمنابع انرژی از نفت و گاز روبات کیاناز تکینگی تا مغز از مغز تویروس های باستانی، مغز مبی شرمیسفر به مریخ در 39 روزکتاب گران و پرهزینه شد ولمتواضع باشحقیقت، آن چیزی نیست که جلبررسي علل احتمالي تغيير آنزیم تولید انرژی در سلوشکل های متفاوت پروتئین هتوضیحی ساده در مورد هوش منقش ژنتیک در درمان اختلاخطر آلودگی هواانقراض را انتخاب نکنیدانواع سکته های مغزینگاهت را بلند کنفیروز نادریدرمان کارتی سل و تومور مغترقی واقعی یا شعار ترقیابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت روش جدید تولید برقاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که بیماری اضطراب عمومیسلول عصبی شاهکار انطباق کشیدن مادی روشی برای جلوشاید درست نباشدمدیون خود ناموجودحد و مرزها توهم ذهن ماستبشریت از یک پدر و مادر نیآیا هوش سریعی که بدون احستکامل ابزار هوش ، راه پر نقش رژیم غذایی در رشد و ادو ویژگی انتزاع و قدرت تجانرژِی برای ایجاد اضطرابنباید صبر کرد آتش را بعد فراموش کارها باهوش تر هسدرمان دارویی سرطان رحم بترجمه ای ابتدایی از اسراابزارهای بقا ازنخستین همهوش مصنوعی از عروسک بازی ریشه های مشترک همه ی موجومنبع هوشیاری کجاست؟ (قسماز تکامل تا مغز، از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبیان ژن های اسکیزوفرنی دسندرم پس از ضربه به سرگیاه خواری و گوشت خوار کدشربت رب انارمراقب خودتون و خانواده هحس و ادراک قسمت چهل و هشتتفاوت ایستایی و تکاپوآیا جنین انسان، هوشمندی دی متیل فومارات(زادیوا)(تأثیر شیرینی های حاوی لونقطه بی بازگشتاهرام مصر از شگفتی های جهچرا ماشین باید نتایج را پفشار و قدرتدریا آرام نخواهد شد کشتی تشخیص آلزایمر سالها قبل اجزای پر سلولی بدن انسان هوش مصنوعی درمانگر کامپیراه بی شکستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماسکلت خارجی در درمان اختیک جهش ممکن است ذهن انسانجنین مصنوعیبالاترین هدف از دولتسیاهچاله ها، دارای پرتو گزارش یک مورد جالب لخته وضایعات در عصب زیر زبانیمشکلات بین دو همسر و برخیحس و ادراک قسمت پنجاه و ستلاش هایی در بیماران قطع آب زندگی است قسمت چهارمدانش بی نهایتتاثیر ژنها بر اختلالات خنه جنگ و نه خونریزیای آنکه نامش درمان و یادشچراغ های متفاوت و نور یکسقوی تر باشدرگیری مغزی در سندرم کووتعامل انسان با هوش مصنوعاختلالات مخچههوش عاطفی قسمت دومرشد، رسیدن به یک هدف نیستمهندسی بدناسرار آفرینش در موجژنها نقشه ایجاد ابزار هوجهان معکوسبازسازي مغز و نخاع چالشی سکته مغزیپیوند مدفوعطبیعت بر اساس هماهنگیمعجزه ی علمحس و ادراک قسمت شصت و ششتنفس هوازی و میتوکندریآرامش(سکوت) stillness و تکاپوداروهای تغییر دهنده ی سیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغزی روشی مهم در تشخاین، فقط راه توستنظریه ی ریسمانقدرت کنترل خوددغدغه نتیجه ی نادانی استارتباط متقابل با همه ی حیهیچ وقت خودت را محدود به زندگی فعال و مثبت روند آلمیگرن و پروتئین مرتبط با اطلاعاتی عمومی در مورد مکمردردجهان ریز و درشتبحثی درباره احساسات متفاسادیسم یا لذت از آزار دادتو آرامش و صلحیپیشرفت های باور نکردنی دعلم راهی برای اندیشیدن امغز و اخلاقخواندن ، یکی از شستشو دهنآشتی بهتر استداروی جدید ضد فشار خونتاثیر درجه حرارت بر عملکنورون های ردیاب حافظهاکوییفلکسهمیشه چیزی برای تنهایی دلا اکراه فی الدینذرات کوانتومی زیر اتمی قارزش حقیقی زبان قسمت سومبنی عباس، ننگی بر تاریخهرچیز با یک تاب تبدیل به زیباترین چیز در افزایش سما اکنون میدانیم فضا خالکوچکترین چیز یک معجزه اسجواب سنگ اندازیبرنامه ی مسلط ژنها در اختسریعترین کامپیوتر موجودتولید پاک و فراوان انرژیعادت کن خوب حرف بزنیمغز بیش از آنچه تصور میشوخواص شگفت هویجاقلیت خلاقدر محل کار ارزش خودت را بتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنچیزی شبیه نور تو نیستهندسه ی رایج کیهانمقابله با کرونا با علم اسرهبر حقیقیاز انفجار بزرگ تا انفجار وقتی تو از یاد گرفتن باز به دنبال رستگاری باشزبان و بیان، در سایه پیشرماده، چیزی نیستکامپیوتر سایبورگجستجوی متن و تصویر به صوربرخی یونها و مولکول های مآلودگی هوا و ویروس کروناسطح آگاهی، رخدادهای زندگتوهم جداییعضلانی که طی سخن گفتن چقدمغط یک گیرنده استخار و گلامید نجاتچگونه جمعیت های بزرگ شکل در درمان بیماری مولتیپل تاریکی و نورابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمنابع انرژی از نفت و گاز روح و آب حیاتاز تکینگی تا مغز از مغز تویرایش DNA جنین انسان، بربی عدالتی در توزیع واکسن سفر به درون سفری زیباکتاب زیست شناسی باورمجموعه های پر سلولی بدن محقایق ممکن و غیر ممکنبررسی مغز با امواج مادون آواز خواندن در قفس، نشانشکل پنجم مادهتوضیحات دکتر فاطمی در مونقش گرمایش آب و هوا در همخطر حقیقی، خود انسان استنقش پیش زمینه ها و اراده خطر را بپذیرانیس بی کسانچالش هوشیاری و اینکه چرا فیزیک مولکولها و ذرات در درمان پوکی استخوانتروس جریان انرژیابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت روش صحبت کردن در حال تکاماز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجربیماری بیش فعالیسلول عصبی، در محل خاص خودکشتن عقیده ممکن نیستشایسته نیست در جیب خود قرمدیریت اینترنت بر جنگحریص نباشبعد پنجمآیا هشیاری کوانتومی وجودتکامل تکنولوژینقش زنجبیل در جلوگیری از دو بیماری روانی خود بزرگ انسولیننبرو و انرژی مداومفراموشی همیشه هم بد نیستدرمان زخم دیابتی با تکنوترس و آرمان هاابزارهای بقای موجود زندههوش مصنوعی از عروسک تا کمریشه های مشترک حیاتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکامل تا مغز، از مغز توبینار اساتید نورولوژی دبیان حقیقتسندرم جدایی مغزگیرنده باید سازگار با پیشربت ضد خلطمراحل ارتقای پله پله کیهحس و ادراک قسمت چهل و دومتفاوت ارباب و رهبر حقیقیآیا جهان ذهن و افکار ما مدین اجباریتئوری تکامل امروز در درمنمیتوان با بیرون انداختناولویت بندی ها کجاستچرا مردم با زندگی میجنگنفشار روحی، همیشه بد نیست دریای خداتشخیص ایدزاجزایی ناشناخته در شکل گهوش مصنوعی درخدمت خلق وحراه طولانی را به سلامت گذمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماسکار، لگوی هوشمندیک رژیم غذایی جدید، می توجنگ هفتاد و دو ملت همه را باهوش ترین و با کیفیت تریسیاهچاله و تکینگی ابتدایگشایش دروازه جدیدی از طرضرورت زدودن افکارمشکلات روانپزشکی پس از سحس و ادراک قسمت پنجاه و شتلاش در تولید انرژی به رنآب زندگی است قسمت هفتمدانشمندان موفق به بازگردتاثیر کلام در آیات کلام بنه روش تقویت مغزای جان جان بی تن مرونزاع ها بیهوده استقیچی ژنتیکیدرگیری اعصاب به علت میتوتعداد کلی ذهن ها در جهان اختلالات حرکتی در انسانهوش عاطفی قسمت سومز گهواره تا گورمهربانی، شرط موفقیتاسرار بازسازی اندام هاژنها ، مغز و ارادهجهان هوشمندباغچه ی منسکته ی مغزی در جوانانپیوند مدفوع در درمان بیمطعمه ی شبکه های ارتباط اجمعجزه ی علم در کنترل کرونحس و ادراک سی و هفتمتنفس هوازی و میتوکندریآزمون تجربی، راهی برای رداروهای ضد بیماری ام اس وتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز، مفید و بی خطراینترنت بدون فیلتر ماهوانظریه تکامل در درمان بیمقدرت انسان در نگاه به ابعذهن ما از در هم شکستن منبارتباط چاقی و کاهش قدرت بهیچ کاری نکردن به معنی چیزندگی هوشمند در خارج از زمیگرن و خواباعتقاد اشتباه، نتیجه ی نکمردرد ناشی از تنگی کاناجهان شگفت انگیزبحثی درباره احساساتی غیرسازگاری با محیط بین اجزاتو افق رویداد جهان هستیپیشرفت های جدید علوم اعصعلم ساختن برج های چرخانمغز و سیر تکامل ان دلیلی خواندن، دوست روزهای سختآغاز فرایند دانستنداروی جدید ضد میگرنتاثیر درجه حرارت بر عملکنوروپلاستیسیتی چیستاکسی توسین و تکامل پیش اهمیشه چشمی مراقب و نگهبالاموژین داروی ضد اوتیسم؟رفلکس وتری با توضیح دکتر ارزش خود را چگونه میشناسبه قفس های سیاهت ننازهز ذره، یک دنیاستزیر فشار کووید چه باید کرما از اینجا نخواهیم رفتکووید نوزده و خطر بیماری جوسازی مدرنبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱سرکه انگبین عسلی مفید برتولید اندام با چاپ سه بعدعادت کردن به نعمتمغز برای فراموشی بیشتر کخواص عجیب لوبیااقیانوس نادانیدر چه مرحله ای از خواب ، رتاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دیننکاتی در مورد تشنجهندسه بنیادینملاحظه های اخلاقی دربارهروی و منیزیم در تقویت استاز بار خود بکاه تا پرواز وقتی خودت را در آینه دیدیبه زودی شبکه مغزی به جای زبان و تکلم برخی بیماریهماده، چیزی بیش از یک خلا کاهش میل جنسی در ام اسجستجوی هوشیاری در مغز مابرخی اثرات مضر ویتامین دآلودگی هوا و پارکینسونسعی کن به حدی محدود نشویتوهم جدایی و توهم علمغم بی پایاننفرت، اسیب به خود استخارق العاده و استثنایی بامید یا ناامیدی؟چگونه جمعیت های بزرگ شکل ALS نگاهی کامل بر بیماری ودر دعواها چه میکنی؟تاریکی خواهد ترسیدابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمنابع انرژی از نفت و گاز روح در جهانی دیگر استاز تکینگی تا مغز از مغز تویشن پروبیمار 101 ساله، مبتلا به سسفر تجهیزات ناسا به مریخ کتاب طبیعت در قالب هندسهمجرم، گاهی قربانی استحل مشکلبررسی و اپروچ جدید بر بیمآینه در اینهشکرگزار هر چیزی باش که داتیوتیکسن داروی ضد جنونتیک و اختلال حرکتینقش پیشرفته ی سلول های بنخطرات هوش مصنوعیانگشت ماشه ایچالش هوشیاری و اینکه چرا فیزیک هوشیاریدرمان پوکی استخوانتری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت روشهای نو در درمان دیسک باز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتبیماری تی تی پیسلولهای ایمنی القا کنندهگل خاردار، زیباستشادی، پاداش انجام وظیفهمداخله ی زیانبار انسانحرکات چشم، ترجمه کننده ی بعد از کروناآیا واکنش های یاد گرفته وتکامل جریان همیشگی خلقتنقش زبان در سلطه و قدرت ادو بار در هفته ماهی مصرف انسولین هوشمندچت جی پی تیفراموشی و مسیر روحانیدرمان ساده ی روماتیسمترسان نیستیابزارهای بقای از نخستین هوش مصنوعی از عروسک تا کمریشه های اخلاقمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکامل تا مغز، از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندبیداری معنوی یعنی دوستی سندرم دزدی ساب کلاوینگالکانزوماب، دارویی جدیشش مرحله تکامل چشممرز مرگ و زندگی کجاستحس و ادراک قسمت چهل و سومتفاوتهای جنسیتی راهی براآیا جهش های ژنتیکی، ویرودین، اجباری نیستتئوری تکامل در پیشگیری و نمیتوان بر سیاه سیاه نوشاولین قدم شناخت نقص های خچرا مغز انسان سه هزار سالفضا و ذهن بازدرک فرد دیگر و رفتارهای اتصویر خورشید یا خود خورشاحیای بینایی نسبی یک بیمهوش مصنوعی ساخته هوش طبیرابطه تشنج و اوتیسممنبع هوشیاری کجاست؟(قسماساس انسان اندیشه و باور یکی از علل محدودیت مغز امجنگ و تصور از جنگباور و کیهان شناسیسیاهچاله ی منفرد یا سیاهپل جویی اصفهانضرب المثل یونانیمشکلات روانپزشکی در عقب حس و ادراک قسمت بیست و چهتلاشی برای درمان قطع نخاآب زندگی است قسمت اولدانشمندان نورون مصنوعی ستاثیر کپسول نوروهرب بر نچه زیاد است بر من که در ایایمونوگلوبولین وریدی IVIgنزاع بین جهل و علم رو به پقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصدرب بسته با غیر خود باز متعذیه ی ذهناختلالات صحبت کردن در انهوش عاطفی قسمت ششمزمین در برابر عظمت کیهانموفقیت هوش مصنوعی در امتاصفهان زیباژنهای مشترک بین انسان و وجهان هوشیاربترس از اینکه کسی، به درگسال سیزده ماههپیوند مغز و سر و چالشهای ظهور امواج مغزی در مغز مصمعجزه در هر لحظه زندگیحس و ادراک- قسمت پنجاه و تنفس بدون اکسیژنآزمون ذهنی گربه ی شرودینداروهای ضد تشنج با توضیح تاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز، ترجمه ی فعالیت اینترنت، حقیقت جامعه ی فنظریه تکامل در درمان بیمقدرت ذهنذهن چند جانبه نیازمند نگارتباط هوش ساختار مغز و ژهیچ کس مانند تو نگاه نمیکزندگی و داراییمیگرن و روزه داریاعتماد به خودکمردرد و علل آنجهان شگفت انگیز و بی زمانبحران ذهن فیلمی قابل تامستم با شعار قانون بدترین تو انسانی و انسان، شایستپیشرفت در عقل است یا ظواهعلایم کمبود ویتامین E را مغز کوانتومیخواب زمستانی سلول های سرآغاز فصل سرما و دوباره تکداروی جدید ضد الزایمرتاثیر درجه حرارت بر عملکنوروز مبارکاکسکاربازپین در درمان تشهمیشه اطمینان تو بر خدا بلایو دوم دکتر سید سلمان فرفتار مانند بردهاز فرد ایستا و متعصب بگذربه مغز خزندگان خودت اجازهزینه ای که برای اندیشیدزیرفون داروی ضد ام اسما اشیا را آنطور که هستندکودک هشت ساله لازم است آدجامعه ی آسمانیبرین نت به جای اینترنتپرواز از نیویورک تا لوس آسرگیجه از شایعترین اختلاتولید سلولهای جنسی از سلعادت بد را ترک کنمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟خود جسم و یا تصویرالکترومغناطیس شنوایی و هدر ناامیدی بسی امید استتاثیر رو ح و روان بر جسمابداع دی ان ای بزرگترین دچگونه مولکول های دی ان ایهندسه در پایه ی همه ی واکملاحظات بیهوشی قبل از جررویکردهای جدید ضایعات نخاز بحث های کنونی در ویروسوقتی خورشید هست شمع به کابه زیر پای خود نگاه نکن بزبان و شناخت حقیقت قسمت چکاهش مرگ و میر ناشی از ابحفره در مغزبرخی اختلالات عصبی مثانهآلزایمرشلیک فراموشیتوهم جسمغم بی پایاننقاشی هایی با بوی گذشته یخبر مهم تلسکوپ هابلامید جدید بر آسیب نخاعیچگونه حافظه را قویتر کنیNVG 291در سال حدود 7 میلیون نفر تاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی الفاگومنابع انرژی از نفت و گاز روح رهاییاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت فیزیکی، تابعی از بیمار مرکز تنفس سلولیسفر دشوار اکتشافکتاب، سفری به تاریخمحل درک احساسات روحانیحلقه های اسرارآمیزبررسی ژنها در تشخیص بیماآیندهشکست حتمیتیکاگرلور داروی ضد انعقانقش آتش در رسیدن انسان بهدفاع از پیامبرانگشت نگاری مغز نشان میدچالش هوشیاری و اینکه چرا فیزیک و هوشیاریدرمان آرتروز با ورزش موضتری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت روشهای شناسایی قدرت شنوااز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توبیماری خود ایمن اعصاب محسلولهای بنیادی مصنوعی درگل درون گلدانشب سیاه سحر شودمدارک ژنتیکی چگونه انسانحرکت چرخشی و دائمی کیهانبعد از کروناآیا یک، وجود داردتکامل داروینی هنوز در حانقش زبان در سلطه و قدرت ادو برابر شدن خطر مرگ و میانسان قدیم در شبه جزیره عچت جی پی تیفراموشی آرماندرمان سرگیجه بدون نیاز بتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرابزارهای دفاعی و بقای موهوش مصنوعی از عروسک تا کمرژیم های غذایی و نقش مهم منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکامل تا مغز، از مغز توراپامیل در بارداریبیداری و خواب کدام بهتر اسندرم سردرد به دلیل افت فگام کوچک ولی تاثیرگذارششمین کنگره بین المللی سمرز بین انسان و حیوان کجاحس و ادراک قسمت نهمتقلید مرحله ای نسبتا پیشآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجدیوار همه اش توهم بودتئوری جدید، ویران کردن گنمای موفقیتاولین مورد PML به دنبال تکچرا مغزهای ما ارتقا یافت فضای قلب منبع نبوغ استدرک نیازمند شناخت خویش اتصویر در هم تنیدگی کوانتاحیای بینایی نسبی یک بیمهوش مصنوعی، کیفیت فریب مرادیوی مغز و تنظیم فرکانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماستفاده از مغز، وزن را کمیافته های نوین علوم پرده جنگ داده هاباید از انسان ترسیدسیاهچاله ی تولید کنندهپل خواجو اصفهانضربه مغزی در تصادف رانندمشاهده گر جدای از شیء مشاحس و ادراک قسمت بیست و یکتلاشی تازه برای گشودن معآب زندگی است قسمت دومدانشمندان یک فرضیه رادیکتاثیر کپسول نوروهرب بر تنه عدم مطلق بلکه عدم با قایمپلانت مغزینزاع بین علم و نادانی رو قانون مندی نقشه ژنتیکی مدرختان چگونه بر تشکیل ابتغییراختلالات عضلانی ژنتیکهوش عاطفی بیشتر در زنانزمین زیر خلیج فارس تمدنی موفقیت در تفکر استاصل بازخوردژنهای هوش ، کدامندجهان های بسیار دیگربحتی علمی درباره تمایل بسانسور از روی قصد بسیاری پیوند اندام از حیوانات بظرف باید پر شود چه با چرک معرفی مورد نادر بیماری گحس و ادراک- قسمت بیست و پتنها مانع در زندگی موارد آزمون ذهنی گربه شرودینگرداروی فامپیریدین یا نورلتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضلهایندرالنظریه تکامل در درمان بیمقدرت شناختی انسان، محدودذهن هوشیار در پس ماده ی مارتباط پیوسته ی جهانهیچ کس حقیقت را درون مغز زندگی بی دودمیگرن سردردی ژنتیکی که باعتماد به خودکمردرد با پوشیدن کفش مناجهانی که نه با یک رخداد و بخش فراموش شده ی حافظهستم، بی پاسخ نیستتو با همه چیز در پیوندیپیشرفت ذهن در خلاقیت استعلایم کمبود ویتامین E را مغز آیندگان چگونه است ؟خواب سالم عامل سلامتیآغاز مبهم آفرینشداروی سل سپتتاثیر درجه حرارت بر عملکنوروز یا روز پایانیهمیشه به آنچه داری، خوشنلازم است هیچ کاری نکنیدرفتار وابسته به شکلاز مخالفت بشنوبه نقاش بنگرهزینه سنگین انسان در ازازیرک ترین مردمما به جهان های متفاوت خودکودک ایرانی که هوش او از جاودانگی مصنوعیبرای یک زندگی معمولیپروتئین های ساده ی ابتداسرگردانیتولترودینعادت دادن مغز بر تفکرمغز بزرگ چالش است یا منفعخودآگاهی و هوشیاريالکتروتاکسی(گرایش و حرکدر هم تنیدگی مرزها و بی متاثیر روده بر مغزابزار هوش در حال ارتقا ازچگونه میتوان با قانون جنهندسه زبانِ زمان استممانتین یا آلزیکسا یا ابرویا و واقعیتاز تلسکوپ گالیله تا تلسکوقتی ریشه ها عمیقند از چیبه سیاهی عادت نکنیمزبان و شناخت حقیقت قسمت اکاهش التهاب ناشی از بیماحق انتخاببرخی اصول سلامت کمرآملودیپین داروی ضد فشار شلیک فراموشیتوهمات و شناخت حقیقتغیرقابل دیدن کردن مادهچقدر به چشم اعتماد کنیمخدا موجود استامید درمان کرونا با هماننگاه من، نگاه تو و یا حقیفقر داده ها در هوش مصنوعیدر عید نوروز مراقب تصادف تاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی اکنون می توانمنابع انرژی از نفت و گاز روزه داری متناوب، مغز را از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چند سویهبیماری لبر و نابینایی آنسفرنامه سفر به بم و جنوب کتابخانهمحل درک احساسات روحانی دحمله ویروس کرونا به مغزبررسی بیماری التهابی رودآینده ی انسان در فراتر ازشکستن مرز دور مغزبررسی سیستم تعادلی بدن اآینده ی علم و فیزیک در60 ثشگفت نیست من عاشق تو باشمتیروفیبان موثر در سکته ی نقش انتخاب از طرف محیط، ندفاع در برابر تغییر ساختانتقال ماده و انرژیچالش هوشیاری و اینکه چرا فیزیک آگاهیدرمان ام اس(مولتیپل اسکلترک امروزابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت روشی برای بهبود هوش عاطفاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمربیماری دویکسلام تا روشناییگل زندگیشبیه سازی میلیون ها جهان مروری بر تشنج و درمان هایحس متفاوتبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا کیهان می تواند یک شبیتکامل داروینی هنوز در حانقش سجده بر عملکرد مغزدو برابر شدن خطر مرگ و میانسان میوه ی تکاملنتایج نادانی و جهلفرایند پیچیده ی خونرسانیدرمان سرگیجه بدون نیاز بتسلیم ارتباط با من برترابعاد و نیازهای تکاملیهوش مصنوعی از عروسک تا کمرژیم های غذایی و نقش مهم منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قبیست تمرین ساده برای جلوسوی ما آید نداها را صداگامی در درمان بیماریهای شعار و عملمرز جدید جستجو و اکتشاف، حس و ادراک قسمت چهارمتقلید از روی طبیعتآیا خداباوری محصول تکاملدیوار، از ابتدا توهم بودتا 20 سال آینده مغز شما به نمایش تک نفرهاولین مورد پیوند سر در انچرا ویروس کرونای دلتا وافضای خالی ای وجود ندارددرک و احساستصویر زیبا از سلولاحتیاط در ورزش زانو در خاهوش مصنوعی، اتفاقات و تحراز تغییرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماستفاده از نظریه ی تکامل یاد گرفتن مداومجنبه های موجی واقعیتبابا زود بیاسیاهچاله، سیاه خالص یا پپلاسمای غالبضررهای مصرف شکر و قند بر مشاهده آینده از روی مشاهحس و ادراک قسمت بیست و دوتلاشی جدید در درمان ام اسآب زندگی است قسمت سومدانشمندان ژنی از مغز انستاثیر کپسول نوروهرب بر سنهایت معرفت و شناخت درک عایمپلانت مغزی و کنترل دو نزاع بین علم و جهل رو به پقانون گذاری و تکاملدرختان اشعار زمینتغییر الگوی رشد مغزی با زاختراع جدید اینترنت کوانهوش عاطفی در زنان بیشتر ازمان چیستمولکول ضد پیریاصل در هم تنیدگی و جهانی ژنهای حاکم بر انسان و انسجهان هایی در جهان دیگربحث درباره پیدایش و منشا سانسور بر بسیاری از حقایپیوند اندام حیوانات به اظرفیت مغز چقدر استمعرفت و شناختحس و ادراک- قسمت شصت و چهتنها در برابر جهانآزادی در چیستداروی لیراگلوتیدتاثیر گیاهخواری بر رشد و نوار عصب و عضلهایپیداکریننعناعقدرت عشقذهن و زندگیارتباط انسانی، محدود به هیچ اندر هیچزندگی در جمع مواردی را برمیگرن شدید قابل درمان اساعتماد بی موردکنفرانس تشنج هتل کوثر اصجهانی که از یک منبع، تغذیبخش های تنظیمی ژنومستون فقرات انسان دو پا جلتو با باورهایت کنترل میشپیشرفتی مستقل از ابزار هعلائم عصبی آلزایمر، با امغز اندامی تشنه ی انرژی اخواب سالم عامل سلامتی و یإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَداروی ضد چاقیتاثیر درجه حرارت بر عملکنورالژیهمیشه داناتر از ما وجود دلبخند بزن شاید صبح فردا زرفتار اجتماعی انسان، حاصاز نخستین همانند سازها تبه نقاش بنگرهزاران سال چشم های بینا وزیست شناسی کل در جزء فراکما با کمک مغز خود مختاريمکودکان مهاجرجایی برای یاد گرفتن باقی برای پیش بینی آینده مغز دپروتز چشمسربازان ما محققا غلبه می تومورها و التهاب مغزی عاعارضه جدید ویروس کرونا سمغز بزرگ چالشهای پیش روخودآگاهی و هوشیاريالکترودهای کاشتنیدر هم تنیدگی کوانتومیتاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین همانچگونه مغز ما، موسیقی را پهندسه، نمایشی از حقیقتمن و وجود توهمیرویا و کابوساز تلسکوپ گالیله تا تلسکوقتی شروع به بیدار شدن میبه سخن توجه کن نه گویندهزبان و شناخت حقیقت قسمت دکاهش حافظه هرچند فرایندیحقیقت قربانی نزاع بین بی برخی اطلاعات روانشناسی مآموزش نوین زبانشنا در ابهای گرم جنوب نیاتوکل بر خداغرور و علمنقش قهوه در سلامتیخدا نور آسمان ها و زمین اامیدهای جدید برای بازیابنگاه مادی غیر علمی استفلج نخاعی با الکترودهای درمان نگهدارنده ی اعتیادتازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک های بمنابع انرژی از نفت و گاز روزه داری و التهاب زیانباز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستبیماری میاستنی گراویسسفرنامه سفر به بم و جنوب کجای مغز مسئول پردازش تجمحدودیت چقدر موثر استحمایت از طبیعتمحدودیت های حافظه و حافظحوادث روزگار از جمله ویربررسی علل کمر درد در میانآینده با ترس جمع نمیشودشگفت انگیز بودن کیهانتکنولوژی های جدید و حالتنقش اتصالات بین سلولهای دقیق ترین تصاویر از مغز اانتروپی و هوشیاریچالش های ایستادن بر دو پافیزیکدانان ماشینی برای تدرمان با سلول های بنیادیترکیب آمار و ژنتیکابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت روشی جدید در درمان قطع نخاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدبیماری دیستروفی میوتونیسلاح و راهزنیگلوله ی ساچمه ایشبیه سازی سیستم های کوانمرکز هوشیاری، روح یا بدن حس چشایی و بویاییبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا گذشته، امروز وآینده تکامل داروینی هنوز در حانقش غذاها و موجودات دريادو داروی جدید برای میاستانسان ها می توانند میدان نجات در اعتماد به خودفرایند تکامل و دشواری هادرمان سرگیجه بدون داروتسلیم شدن از نورون شروع مابعاد اضافه ی کیهانهوش مصنوعی از عروسک تا کمرژیم ضد التهابیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریبیش از نیمی از موارد انتقسوپاپ ها یا ترانزیستورهاگامی در درمان بیماریهای صبور باشمرزهای حقیقی یا مرزهای تحس و ادراک قسمت نوزدهمتقلید از طبیعتآیا دلفین ها می تواند از دید تو همیشه محدود به مقدتا بحر یفعل ما یشاچند نرمش مفید برای کمردراولین هیبرید بین انسان و چرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک قفس دور خود را بشکندرک کنیم ما همه یکی هستیمتصویر زیبای اصفهاناحتیاط در تعویض داروهاهوش احساسیراست دستی و چپ دستیمنبع هوشیاری در کجاست؟ قاستفاده از هوش مصنوعی در یاد بگیر فراموش کنیجنسیت و تفاوت های بیناییباد و موجسیاره ی ابلهانپمبرولیزوماب در بیماری چضررهای شکر بر سلامت مغزمشاهدات آمیخته با اشتباهحس و ادراک قسمت بیست و سوتمایل زیاد به خوردن بستنآب، زندگی است(قسمت پنجم)دانشمندان پاسخ کوانتومی تاثیر کپسول نوروهرب بر سنهایت در بی نهایتایمپلانت مغزی کمک میکند نسبیت عام از زبان دکتر برقانون جنگلدرد و درستغییر خود یا تغییر دیگراادامه بحث تکامل چشمهوش عاطفی در زنان بیشتر ازمان و مکان، ابعاد کیهان مولتیپل اسکلروز در زنان اصل علت و تاثیرکفش و کتابجهان یکپارچهبحثي درباره هوش و تفاوتهسانسور ذهنپیوند سر آیا ممکن استعقل مجادله گرمغز فکر میکند مرگ برای دیحسن یوسف باغچه ی منتنهاییآزادی عقیده، آرمانی که تداروی تشنجی دربارداریتاثیر انتخاب از طرف محیط نوار عصب و عضلهایا کوچک شدن مغزانسان الهفت چیز که عملکرد مغز تو قسم به فقرذهن و شیمی بدنارتباط از بالا به پایین مهیچگاه از فشار و شکست نترزندگی در سیاهچالهمیاستنی گراویس بدون آنتیاعتیاد و تلاش های درمانی کنگره بین المللی سردرد دجهانی در ذهنبخش بزرگی حس و ادراک ما استارگانی قبل از آغاز کیهتو باید نیکان را به دست بپپوگستعلت خواب آلودگی بعد از خومغز انسان ایا طبیعتا تماخواب عامل دسته بندی و حفطافت فشار خون ناگهانی در وداروی ضد چاقیتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر فقط مردم میفهمیدند کنورالژی تریژمینالهمیشه راهی هستلحظات خوش با کودکانرقیبی قدرتمند در برابر ماز نخستین همانند سازها تبه نادیدنی ایمان بیاورهستي مادي ای که ما کوچکترزیست شناسی باور حقیقت یا ما بخشی از این جهان مرتبطکودکان میتوانند ناقل بی جایی خالی نیستبرای اولین بار دانشمندانپروتز عصبی برای تکلمسربرولایزینتومورهای نخاعیعجول نباشمغز بزرگ و فعال یا مغز کوخودت را از اندیشه هایت حفالگو نداشتیمدر هم تنیدگی کوانتومی و پتاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانچگونه مغز پیش انسان یا همهنر فراموشیمن کسی در ناکسی دریافتم رویا و خبر از آیندهاز تکنیکی تا مغز از مغز تویتنام نوعی کرونا ویروس بهبود حافظه پس از رخدادهزبان و شناخت حقیقت قسمت سکاهش دوپامین عامل بیماریحقیقت آنطور نیست که به نظبرخی بیماری ها که در آن بآمارهای ارائه شده در سطح شناخت و معرفت، و نقش آن دتوپیراماتغربال در زندگینقش مهاجرت در توسعه نسل اخدا بخشنده است پس تو هم بامیدوار باش حتی اگر همه چنگاه محدود و تک جانبه، مشفلج بل، فلجی ترسناک که آندرمان نابینایان آیا ممکنتازه های بیماری پارکینسوابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک های بمنابع انرژی از نفت و گاز روزه داری و بیمار ی ام اس از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستبیماری های میتوکندریسفرنامه سفر به بم و جنوب کرونا چه بر سر مغز می آورکریستال هامحدودیت درک انسانحکمت الهی در پس همه چیزبرطرف کردن خشونت را از خاآیا فراموشی حتمی استشگفت زده و حیران باشتکنولوژی و پیشرفتنقش تیروئید در تکامل مغزدل به دریا بزنانتظار گذر تندباد؟چالش کمبود اندام برای پیفال نیکودرمان تومورهای مغزی با اترکیب حیوان و انسانابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت روشی جدید در درمان نابیناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنبیماری سلیاکسلسله مباحث هوش مصنوعیگلوئونشبکه های مصنوعی مغز به درمرکز حافظه کجاستحس و ادراک (قسمت اول )تفکر قبل از کارآیا پیدایش مغز از روی تصاتکامل داروینی هنوز در حانقش غذاها و موجودات دريادو سوی واقعیتانسان یک کتابخانه استنجات در راستگوییفرایند حذف برخی اجزای مغدرمان سرطان با امواج صوتتست نوار عصب و عضلهابعاد بالاترهوش مصنوعی از عروسک تا کمرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکامل تا مغز، از مغز تورزش و میگرنبیشتر کمردردها نیازی به سوپاپ ها یا ترانزیستورهاگاهی لازم است برای فهم و صبور باشمزایای شکلات تلخ برای سلحس و ادراک قسمت هفتمتقویت مغز با ورزشآیا دلفین ها میتوانند بادیدن خدا در همه چیزتاول کف پا و حقیقتچند جهانیاولین تصویر در تاریخ از سچرا پس از بیدار شدن از خوقفس ذهندرک احساسات و تفکرات دیگتصویربرداری فضاپیمای آماحساس گذر سریعتر زمانهوش احساسیرجزخوانی هایی که امروز بمنبع هوشیاری در کجاست؟(قاستفاده از انرژی خلایادگیری مهارت های جدید دجنسیت و تفاوت های بیناییباد غرور و سر پر از نخوت وسیاره ابلهانپنج اکتشاف شگفت آور در موضعیف و قویمطالبه ی حق خودحس و ادراک قسمت بیستمتمایز یا کشف یگانگیآتاکسیدانشمندان اولین سلول مصنتاثیر کتامین در درمان پانهادینه سازی فرهنگ اختلاایمپلانت نخاعی میتواند دچسبیدن به خود، مانع بزرگ قانون جنگلدرد باسن و پا به دلیل کاهتغییر دیگران یا تغییر خواداراوون تنها داروی تاییهوشمندی کیهانزمان و گذر آن سریع استمواد کوانتومی جدید، ممکناصل عدم قطعیت از کوانتوم کل اقیانوس در یک ذرهجهان یکپارچهبحثی جالب درباره محدودیتساهچاله ها تبخیر نمیشودپیوند سر برای چه بیمارانعقل در جهان جدید، عجیب اسمغز قلبحساسیت روانی متفاوتتنهایی رمز نوآوری استآزار حقیقیداروی جدید ALSتاثیر احتمالی عصاره تغلینوار عصب و عضلهایا این جمله درست است کسیهفت سین یادگاری از میراث قضاوت ممنوعذهن پر در برابر آگاهیارتباط بین هوش طبیعی و هوهیپرپاراتیروئیدیسمزندگی زمینی امروز بیش از میدان مغناطيسي زمین بشر کنگره بین المللی سردرد دجهان، تصادفی نیستبخش بزرگتر کیهان ناشناختسخن نیکو مانند درخت نیکوتو برای خزیدن خلق نشده ایپایان، یک آغاز استعماد الدین نسیمی قربانی مغز انسان برای ایجاد تمدخواص فلفل سبزافت هوشیاری به دنبال کاهداروی ضد تشنج با قابليت تتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر میدانی مصیبت بزرگتر نوزاد ناشنوای متولد شده،همیشه عسل با موم بخوریملرزش ناشی از اسیب به عصبرقابتی بی هدف یا رقابتی هاز نخستین همانند سازها تبه هلال بنگرهستی ما پس از شروعی چگال زیست، مرز افق رویداد هستما تحت کنترل ژنها هستیم یکودکان گذشته به آینده فکجاذبهبرای تمدن سازی، باید در بپرورش مغز مینیاتوری انساسردرد میگرنتومورهای ستون فقراتعدم توقف تکامل در یک اندامغز بزرگترین مصرف کننده خودروهای هیدروژنیالگو و عادت را بشکن و در ادر هم تنیدگی کوانتومی و دتاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین همانچگونه هموساپينس بر زمین هنر حفظ گرهمن پر از تلخیمرویا بخشی حقیقی از زندگی از تکینگی تا مغز و از مغز ویتامین E برای فعالیت صحبهداشت خوابزبان جانسوزکاهش سن بیولوژیکی، تنها حقیقت افرادبرخی بیماری های خاص که بدآن چیزی که ما جریان زمان شناخت حقیقت یا آرزوهای گتوانایی مغز و دیگر اجزای مقالاتنقش میدان مغناطیسی زمین خدای رنگین کمانامیدوارینگاه کلی نگرفلج خوابدرمان های اسرار آمیز در آتازه های درمان ام اسابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک های بمنابع انرژی از نفت و گاز روزه داری سلول های بنیاداز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتبیماری های مغز و اعصاب و سفرنامه سفر به بم و جنوب کریستال زمان(قسمت اولمخچه فراتر از حفظ تعادلحافظه میتواند بزرگترین دبزرگ فکر کنآیا ممکن است موش کور بی مشگفتی های نقشه ی ژنتیکیتکنولوژی جدید که سلول هانقش حفاظتی مولکول جدید ددلایلی که نشان میدهد ما بانحراف و حقیقتچالش دیدگاه های سنتی در بفاکسیبتدرمان تشنجترازودونابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت روشی جدید در درمان سکته ماز تکینگی تا مغز- از مغز واکسن اسپایکوژن ضد کرونابیماری ضعف عضلات نزدیک بسلطان جنگل یا صاحب ملکوتگمان میکنی جرمی کوچکی در شبکیه های مصنوعیمرکز حافظه کجاستحس و ادراک (قسمت دوم )تفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا آگاهی پس از مرگ از بیتکامل زباننقش غذاها و موجودات دريادولت یا گروهکانسان باشنخاع ما تا پایین ستون فقرفراتر از دیوارهای باوردرمان ضایعات نخاعیتست کم هزینه ی بزاق برای اتفاق و تصادفهوش مصنوعی از عروسک تا کمرژیم غذایی سالم و ضد التهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکامل تا مغز، از مغز تورزش بهترین درمان بیش فعبا همه مهربان باشسوپاپ ها یا ترانزیستورهاگاهی مغز بزرگ چالش استصبر لازمه ی پیروزی استمسمومیت دانش آموزان بی گحس و ادراک قسمت هفدهمتقویت استخوان در گرو تغذآیا دست مصنوعی به زودی قادیدگاه نارسای دوگانه ی متابوهای ذهنیچند جهانیاولین دارو برای آتاکسی فچرا ارتعاش بسیار مهم استقفس را بشکندرک تصویر و زبان های مخلتتصور ما ازمشکلات و واقعیاحساسات کاذبهوش بشری تهدید برای بشریرحم مصنوعیمنبع خواب و رویااستفاده از سلول های بنیایادگیری هوش مصنوعی، عمیقجهل مقدسبار مغز بر دو استخوانسیاره ابلهانپول و شادیطلوع و حقیقتمطالبی در مورد تشنجحس و ادراک قسمت دهمتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآتاکسی فریدریشدانشمندان تغییر میدان مغتاثیر گیاه خواری بر رشد وچهار میلیارد سال تکامل بایمپلانت استخوانی در آسینسبت ها در کیهانقانونمندی و محدودیت عالمدرد زانو همیشه نیاز به جرتغییر دادن ژنها آیا روزی ادب برخورد با دیگرانهوشیاری و وجودزمان و صبرموجود بی مغزی که می توانداصل، روان و نفس استکلمات بلند نه صدای بلندجهان کنونی و مغز بزرگتریبحثی در مورد نقش ویتامين سایه ی هوشیاریپیوند سر، یکی از راه حلهاعقل سالممغز ما کوچکتر از نیم نقطهخفاش کور و انسان بینا؟تنبیه چقدر موثر استآزار دیگری، آزار خود استداروی جدید s3 در درمان ام تاثیر بینش و انتظارات فرنوار عصب و عضله مهم در تشایا ابزار هوشمندی یا مغز هم نوع خواری در میان پیشیقطار پیشرفتذهن تو همیشه به چیزی اعتقارتباط شگفت مغز انسان و فهاوکينگ پیش از مرگش رسالزندگی زودگذرمیدان های مغناطیسی قابل کنترل همجوشی هسته ای با هجهش های ژنتیکی مفید در سابخش دیگری در وجود انسان هسخن و سکوتتو تغییر و تحولیپاکسازی مغزعنصر اصلی تعیین واقعیتمغز انسان برای شادمانی طخواص منیزیمافتخار انسانداروی ضد تشنج با قابليت تتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نیروی مغناطیس نباشد نوسانات کوانتومی منبع ماهمیشه، آنطور نیست که هستلرزش دست ها و گردن و سر ETرموزی از نخستین تمدن بشراز نخستین همانند سازها تبه کدامین گناه کشته شدندهشت توصیه برای کاستن از دزاویه نگاه ها یکسان نیستمانند کودکان باشیدکودکان خود را مشابه خود تجاذبه و نقش آن در شکلگیریبرای خودآگاه بودن تو بایپرکاری تیروئیدسردرد میگرن در کودکانتوهم فضای خالیعدم تعادل دوپامین، فقط بمغز حریص برای خون، کلید تخورشید مصنوعیالگوی بنیادین و هوشیاریدر هر سوراخی سر نکنتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانچگونه هوشیاری خود را توسهنر رها شدن از وابستگیمن بی من، بهتر یاد میگیرمرویا تخیل یا واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین E در چه مواد غذایبهداشت خواب، رمز حافظه ی زبان ریشه هایی شناختی اسکایروپاکتیک چیستحقیقت انسانبرخی توجهات در ببمار پارآنچه می دانم، آنچه را میخشناخت درون، شناخت بیرون؛توانایی یک فرد، برای تغیتاثیر ویتامین دی بر بیمانقش محیط زندگی و مهاجرت دخدایی که ساخته ی ذهن بشر امیدواری و مغزنگاه انسان محدود به ادرافلج خواب چیستدرمان های بیماری آلزایمرتاسف بار است انسان، حق خوابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز روزهای بد باقی نمیمانداز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجازبیماری های ژنرالیزه ی عصسفری به آغاز کیهانبیماری وسواسسقوط درون جاذبه ای خاص، چکریستال زمان(قسمت دوم)مخچه ، فراتر از حفظ تعادلحافظه های کاذببزرگ شدن مغز محدود به دورآیا ما کالا هستیمشگفتی های زنبور عسلتکنولوژی جدید که سلول هانقش حیاتی تلومر دی ان آ ددنیا فریب و سرگرمیاندوه در دنیا استچاالش ها در تعیین منبع هوفاجعه ی جهل مقدسدرمان جدید ALSترازودونابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت ريتوکسيمب در درمان ام اساز تکینگی تا مغز- از مغز واکسن دیگر کرونا ساخته شبیماریهای تحلیل عضلانی اسم زنبور ، کلیدی برای وارگنجینه ای به نام ویتامین شباهت مغز و کیهانمرکز خنده در کجای مغز استحس و ادراک قسمت 67تفکر خلا ق در برابر توهم آیا امکان بازسازی اندامهتکامل زباننقش غذاها در کاهش دردهای دونپزیل در بیماران قلبی انسان جدید از چه زمانی پانخاع درازتر یا کوتاهتر کفرار در فرار از میزبان، ددرمانهای بیماری پارکینستست آر ان اس دز میاستنی گاتوبان اطلاعات و پلِ بینهوش مصنوعی به کمک هوش طبیرژیم غذایی ضد التهابیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکامل تا مغز، از مغز تورزش در کمر دردتغییرات آب و هوایی که به با هوش مصنوعی خودکار روبسوخت هیدروژنی پاکگاهی جهت را عوض کنصبر و واقعیتمسمومیت دانش آموزان، قماحس و ادراک قسمت هجدهمتقویت حافظه یا هوش مصنوعآیا رژیم غذایی گیاهی سلادیروز و امروزتاثیر فکر بر سلامتچند جهانی و علماولین دروغچرا بیماری های تخریبی مغقله برای دیدن نه برای به درک حقیقت نردبان و مسیری تصور از زمان و مکاناخلاق و علوم اعصابهوش در طبیعترحم مصنوعیمنتظر نمان چیزی نور را بهاستفاده از سلول های بنیایادگرفتن، آغاز حرکت است جهان فراکتالبار بزرگ ایستادن بر دو پاسیب یکسان و دیدگاه های متپول و عقیدهطلای سیاهمطالعه ای بیان میکند اهدحس و ادراک قسمت دوازدهمتمدن پیشرفته ی پیشینیانآتاکسی مخچه ای خودایمندانشمندان روش هاي جدیدی تاثیر گیاه خواری بر رشد وچهار ساعت پس از کشتار خوکایمان به رویانسبت طلایی، نشانه ای به سقارچ بی مغز در خدمت موجوددردهای سال گذشته فراموش تغییر زودتر اتصالات مغزیادراک ما درک ارتعاشی است هوشیاری و افسردگیزمان واقعیت است یا توهمموجودات مقهور ژنها هستنداصلاح خطا با رفتن بر مسیرکلوزاپین داروی ضد جنونجهان کاملی در اطراف ما پربحثی در مورد نقش کلسیم و سایه را اصالت دادن، جز فرپیوندهای پیچیده با تغییرعقلانیت بدون تغییرمغز مانند تلفن استخفاش با شیوع همه گیری جدیتهدیدهای هوش مصنوعیآسيب میکروواسکولاریا آسداروی جدید لنفوم و لوکمیتاثیر ترکیبات استاتین (سنوار عصب و عضله برای تاییایا بیماری ام اس (مولتیپهمه چیز موج استقطره قطرهذهن خود را مشغول هماهنگیارتباط شگفت انگیز مغز اناعتیاد را به دور بیندازهاوکينگ پیش از مرگش رسالزندگی سلول در بدن، جدای امیدان های کوانتومی خلاکنترل جاذبهجهش های ژنتیکی غیر تصادفبخشیدن دیگران یعنی آرامشسخن پاک و ثابتتو جهانی هستی که خودش را پارادوکس ها در علمعوامل موثر در پیدایش زبامغز انسان برای شادمانی طخواص میوه ی بهافراد آغاز حرکت خودشان رداروی ضد تشنج توپیراماتتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نعمت فراموشی نبود بسنوشیدن چای برای مغز مفید همکاری یا رقابتلرزش عضله یا فاسیکولاسیورمز و رازهای ارتباط غیر کاز نشانه ها و آثار درک شدبه امید روزهای بهترو هر کس تقوای خدا پیشه کنزاوسکا درمان گوشرمانند آب باشکودکان را برای راه آماده جبران از دست رفته هابرای رشد، باید از مسیر خطپراسینزوماب در پارکینسوسردرد میگرنی در کودکانتوهم فضای خالی یا توهم فضعدم درکمغز در تنهایی آسیب میبینخوش قلبی و مهربانیالگوبرداری از طبیعتدر والنتاین کتاب بدید همتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانچگونه واکسن کرونا را توزهنر، پر کردن است نه فحش دمننژیترویا حقی از طرف خدااز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کابوزون هیگز چیستزبان شناسی مدرن در سطح سلکار امروز را به فردا نیندحقیقت اشیابرخی توصیه ها برای واکسیآنچه ناشناخته است باید ششناسایی تاریخچه ی تکاملیتوازن مهمتر از فعالیت زیصفحه اصلینقش مرکز تنفس سلولی در بیخدایا جز تو که را دارمامیدی به این سوی قبر نیستنگاه از بیرون مجموعهفلج دوطرفه عصب 6 چشمدرمان های بیماری اس ام ایتبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز روزهای سختاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسبیماری کروتز فیلد جاکوبسقوط زیگزاگی یا ناگهانیکریستال زمان(قسمت سوم)مخچه ابزاري که وظیفه آن فحافظه و اطلاعات در کجاست بزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا ما تنها موجودات زنده شانس یا نتیجه ی تلاشتکینگینقش خرچنگ های نعل اسبی دردنیا مکانی بسیار اسرارآماندوه دردی را دوا نمیکندنابینایی در نتیجه ی گوشی فارغ التحصیلان، فقیر و ددرمان جدید مولتیپل میلومتراشه مغز بدون واسطه ی دابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت ریه زغالیاز تکینگی تا مغز- از مغزتواکسن دیگری ضد کرونا از دبیماری، رساله ای برای سلسماگلوتید داروی کاهش دهنگوهر با نظر دیگران سنگ نمشباهت مغز با کیهان مادیمرگ چیستحس و ادراک قسمت 74تفاوت قند طبیعی با قند و آیا انسان با مغز بزرگش اختکامل زبان انسان از پیشینقشه مغزی هر فرد منحصر بهانسان خطرناکترین موجودنخستین تمدن بشریفرد موفقدرماندگی به دلیل عادت کرتشنچ پانایوتوپولوس تشنج اتوسوکسیمایدهوش مصنوعی به شناسایی کارژیم غذایی ضد دردمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز خود رها شووزن حقیقی معرفت و شناختتغییرات تکاملی سر انسان با هر چیزی که نفس می کشد مسودمندی موجودات ابزی بر گذر زمان کاملا وابسته به صبر بسیار بایدمسیر دشوار تکامل و ارتقاحس و ادراک قسمت هشتمتقویت سیستم ایمنیآیا رژیم غذایی گیاهی سلادیسک گردنتاثیر مشاهده بر واقعیت بچند روش ساده برای موفقیتاولین سلول مصنوعیچرا حیوانات سخن نمی گوینقله سقوطدرک دیگرانتصاویر زیبای رعد و برقاخلاق پایه تکامل و فرهنگهوش عاطفی قسمت 11رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرمنتظر نتیجه ی کارهایت بااستفاده از سلول های بنیایادآوری خواب و رویاجهان قابل مشاهده بخش کوچبار سنین ابزار هوشمندی اسیر آفرینش از روح تا مغز پوست ساعتی مستقل از مغز دطوفان فقر و گرسنگی و بی سمعمای اخلاقی قطارحس و ادراک قسمت سومتمدن بشری و مغز اخلاقیآتش منبع انرژیدانشمندان روشی برای تبدیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونون و القلماین پیوند نه با مغز بلکه نشانه های گذشته در کیهان قبل و بعد از حقیقتدردی که سالهاست درمان نشتغییر عمودی سر انسان از پادغام میان گونه های مختلهوشیاری کوانتومیزمان پلانکمورد نادر همپوشانی دو بیاصول انجام برخی نرمش ها دکلید نزدیک و نگاه تو بر فجهان پیوستهبحثی در مورد حقیقت فضا و ساخت سلول عصبی حتی پس از پیوندی که فراتر از امکانعقیده ی بی عملمغز مادران و کودکان در زمخلا، حقیقی نیستآسیب ها ناشی از آلودگی هوداروی جدید میاستنی گراویتاثیر تغذیه بر سلامت روانوار عصب و عضله تعیین محلایا بدون زبان میتوانیم تهمه چیز و هیچ چیزلمس کوانتومیذهن خالی از شلوغی افکارارتباط شگفت انگیز مغز اناعداد بینهایت در دنیای مهدف یکسان و مسیرهای مختلزندگی، مدیریت انرژیمیدان بنیادین اطلاعاتکندن ریشه ی خودجهش های بیماری زا، معمولبخشش، عقلانی یا غیر عاقلسخت ترین حصارتو جدای از کیهان نیستیپاسخ گیاهان در زمان خوردعوامل ایجاد لغت انسانی و مغز انسان رو به کوچک تر شخواص هلو برگ هلوافراد بی دلیل دوستدار تو داروی ضد جنون در درمان تیتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نعمت فراموشی نبود بسنوعی سکته مغزی ، وحشتناک همانند سازی در انسانلزوم گذر انسان از حدها و رمز گشایی از اتصالات مغزاز نظر علم اعصاب یا نرووسبه بالا بر ستارگان نگاه کوفور و فراوانیزبان فرایند تکاملی برای ماه رجبکوری گذرای ناشی از موبایجدا کردن ناخالصی هابرای زندگی سالم، یافتن تپرتوهای صادر شده از سیاهسردرد و علتهای آنتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)عدالت برای من یا برای همهمغز را از روی امواج بشناسخوش خیالی و خوش بینیالتهاب شریان تمپورالدر یک فراکتال هر نقطه مرکتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانچگونه آن شکری که می خوریمهوموارکتوس ها ممکن است دمن، ما یا چی؟رویاها از مغز است یا ناخواز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا و استخوانبوزون هیگز جهان را از متلزبان شناسی نوین نیازمند کار با یگانگی و یکپارچگیماست مالیحقیقت تنها چیزی است که شابرخی درمان های Spinal Muscular Atآنچه واقعیت تصور میکنیم شناسایی سلول های ایمنی اتوت زیاد بخوریدسوالات پزشکینقش نگاه از پایین یا نگاهخرما منبع بسیار خوب آنتی امیدی تازه در درمان سرطانگاه از دور و نگاه از نزدفن آوری های جدید علیه شنادرمان های جدید ALSتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز روزهای سخت میگذرداز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهبیماری گیلن باره و بیمارسلول های مغزی عامل پارکیکشف مکانیسم عصبی خوانش پمخچه تاثیر گذار بر حافظهحافظه و اطلاعات در کجاست بزرگترین خطایی که مردم مآیا مصرف مولتی ویتامین هشانس یا تلاشتکامل فردی یا اجتماعینقش داروهاي مختلف معروف دنیای شگفت انگیز کوانتوماندوهگین نباش اگر درب یا ناتوانی از درمان برخی ویفاصله ها در مکانیک کوانتدرمان جدید میگرن با انتی تراشه ها روی مغزابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت ریواستیگمیناز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن سرطانبیمارستان هوش مصنوعیسندرم میلر فیشرگویید نوزده و ایمنی ساکتشباهت های ریشه ای چند بیممرگ و میر پنهانحس و ادراک قسمت 75تفاوت مغز انسان و میمون هآیا احتمال دارد رویا از آتکامل ساختار رگهای مغزی نقشه های مغزی جدید با جزیانسان در هستی یا هستی در نخستین تصویر از سیاهچالهفرد یا اندیشهدرها بسته نیستتشنج چیستاتصال مغز و کامپیوترهوش مصنوعی تعاملیراه فراری نیستمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز درخواست ها جدا شووزوز گوشتغذیه بر ژنها تاثیر داردبا آتش، بازی نکن و بعد از سی و سه پل اصفهانگذشته را دفن کنصد قدح، نفتاده بشکستمسئول صیانت از عقیده کیسحس و ادراک قسمت هشتاد و نتلقین اطلاعات و حافظهآیا راهی برای بهبود وضعیدیستونی قابل درمانتاثیر نگاه ناظر هوشیار بچندین ماده غذایی که مانناوکرلیزوماب داروی جدید شچرا حجم مغز گونه انسان درقلب های سادهدرک درست از خود و هوشیاریتصادف یا قوانین ناشناختهاختلا ل در خود عضلههوش عاطفی قسمت نهمرساناها و ابر رساناها و عمنتظر زمان ایده آل نشواستفاده از سلول های بنیایاری خدا نزدیک استجهان موازی و حجاب هاباربر دیگران نباشسیستم تخلیه ی مغز بینشی نپوشاندن خود از نورطوفان بیداریمعماری، هندسه ی قابل مشاحس و ادراک قسمت سی و هشتمتمدن زیر آبآثار باستانی تمدن های قددانش، قفل ذهن را باز میکنتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوآوری ای شگفت انگیز داناین اندوه چیستنشانه های پروردگار در جهقبل از آغازدرس گرفتن از شکست هاتغییرات منطقه بویایی مغزادغام دو حیطه علوم مغز و هوشیاری سنتی یا هوشیاری زمان به چه دلیل ایجاد میشموسیقی نواصول توسعه ی یک ذهن کاملکلام و زبان، گنجینه ای بسجهان پیوستهبحثی در مورد عملکرد لوب فساخت شبکه عصبی مصنوعی با پیوستگی همه ی اجزای جهانعلم و ادراک فقط مشاهده ی مغز چون ابزار هوش است دلیخلا، خالی نیستآسیب روانی شبکه های اجتمداروی جدید آلزایمرتاثیر حرکات چشم بر امواج نوار عصب و عضله در مطب دکایا تکامل هدفمند استهمه چیز کهنه میشودلووفلوکساسینذهن سالمارتباط غیرکلامی بین انسابقا با سازگارترین فرد اسهدف یکسان، در مسیرهای متزندگی، مراتب هوشیاری استمیدازولام در درمان تشنج کندر در بیماریهای التهابجهش تمدنی عجیب و شگفت انسبدون پیر فلکسخت ترین کار، شناخت خود اتو دی ان ای خاص ميتوکندريپختگی پس از چهل سالگي به عواملی که برای ظهور لغت امغز انسان رو به کوچکتر شدخواص هندوانهافزایش قدرت ادراکات و حسدارویی خلط آورتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر با مطالعه فیزیک کواننیوالینهمجوشی هسته ای، انرژِی بلزوم سازگاری قانون مجازارمز پیشرفت تواضع است نه طاز نظر علم اعصاب اراده آزبه بالاتر از ماده بیندیشوقاحت و تمسخر دیگرانزبان متغیرماپروتیلینکی غایب شدی تا نیازمند دلجدایی خطای حسی استبرخی ملاحظات در تشنج های پرتوزایی از جسم سیاهسردرد به دلیل مصرف زیاد متوهم چیستعسل طبیعی موثر در کنترل بمغز زنان جوانتر از مغز مرخوشبختی چیستام آر آی جدید با قدرت شگفدر کمتر از چند ماه سوش جدتاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانهورمون شیرساز یا پرولاکتمنابع انرژي پاک سرچشمه حرویاهای پر رمز و حیرتی دراز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا در سبزیجاتبی نهایت در میان مرزهازبان، نشان دهنده ی سخنگو کارهای کوچک، بی ارزش نیسماست مالی با هوش انسانیحقیقت خواب و رویابرخی روش های تربیتی کودکآنچه حس می کنیم، نتیجه ی شهر زیرزمینی در ژاپن براتوسعه هوش مصنوعی قادر اسپیامهای کاربراننقش نظام غذایی در تکامل مخسته نباشی باباامگا سه عامل مهم سلامتنگاه از درون قفس یا بیرونفناوری هوش مصنوعی نحوه خدرمان های جدید میگرنتبدیل سلولهای محافط به سابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع انرژی از نفت و گاز روش مقابله مغز با محدودیمنابع بی نهایت انرژی در دروش های صرفه جویی در ایجااز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مبیماری آلزایمر، استیل کوسلول های بنیادیکشف مکانیسمی پیچیده در بمخاطب قرار دادن مردم، کاحافظه و اطلاعات در کجاستبزرگترین درد از درون است آیا مغز تا بزرگسالی توسعشاهکار قرنتکامل مادی تا ابزار هوشمنقش درختان در تکاملدنیایی پر از سیاهچاله اندام حسی، درک از بخش هایناتوانی در شناسایی چهره فاصله ی همیشگی تصویر سازدرمان جدید کنترل مولتیپلتراشه ی هوش مصنوعی در مغزابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت ریاضیات یک حس جدید استاز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن سرطانبیندیشسندرم کووید طولانیگوش دادن بهتر از حرف زدنشباهت کیهان و مغزمرگ و میر بسیار بالای ناشحس و ادراک قسمت 78تفاوت ها و تمایزها کلید بآیا احتمال دارد رویا از آدوچرخه در کاهش دردهای کمتکامل شناخت انسان با کشفنقشه با واقعیت متفاوت اسانسان عامل توقف رشد مغزنخستین روبات های زنده ی جفرد حساس از نظر عاطفی و بدرهای اسرارآمیز و پوشیدهتشنج و حرکات شبه تشنجی قااثر مضر مصرف طولانی مدت رهوش مصنوعی در قضاوت های اراه نجاتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز دست دادن دم در پیشینیاوسواس، بیماری استثبت و دستکار ی حافظهبا تعمق در اسرار ابدیت و سیلی محکم محیط زیست بر انگر جان به جز تو خواهد از خصداقتمسئولیت جدیدحس و ادراک قسمت هشتاد و شتلاش ها برای کشف منابع جدآیا راهی برای رفع کم آبی دژا وو یا اشنا پنداریتاثیر نگاه و مشاهده ناظر چندجهانیايندگان چگونه خواهند دیدچرا خشونت و تعصبقلب و عقلدرک عمیق در حیواناتتضادهای علمیاختلاف خانوادگی را حل کنهوش عاطفی قسمت هفتمرستگاری محدود به یک راه نمنحنی که ارتباط بین معرفاستفاده از سلول های بنیاژن همه چیز نیستجهان ما میتواند به اندازبارداری بدون رحمسیستم تعادلی بدنپیموزایدطوفان زیباییمعنی روزهحس و ادراک قسمت سی و ششمتمدنی قدیمی در شمال خلیج آدم عاقل، وقت خودش را هدردانش، یک انسان را ناسازگتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز مشاهده ی غیر مستاین ایده که ذرات سیاهچالنشانه های بیداری روحیقبل از انفجار بزرگدست و پا زدن در سایه؟تغییرات مغز پس از 40 سالگیارتقا و تکامل سنت آفرینش هوش، ژنتیکی است یا محیطیزمان شگفت انگیزموسیقی هنر مایع استاصول سلامت کمرکلام، در تحولی شگفت آور بجهان پر از چیزهای اسرار آبحثی درباره هوش و تفاوتهساخت شبکه عصبی با الفبای تو یک معجزه ایپیام های ناشناخته بر مغز علم و روحمغز چگونه صداها را فیلتر خلاصه ای از مطالب همایش مآسیب عصب پا به دنبال اعتیداروی جدید ای ال استاثیر دوپامین و سروتونیننوبت کودکانایجاد احساساتهمه چیز در زمان مناسبلوب فرونتال یا پیشانی مغذهت را روی چیزهای مفید متارتروز یا خوردگی و التهابقا در ازای بیماریهدف از تکامل مغززندان ذهنیمکان زمان یا حافظه زمانکندر علیه سرطانجهشهای مفید و ذکاوتی که دبدون بار گذشتهسختی ها رفتنی استتو در میانه ی جهان نیستی پدیده خاموش روشن در پارکعوارض ازدواج و بچه دار شدمغز ایندگان چگونه استخواص انارافزایش میل جنسی با خوردن دارویی ضد بیش فعالی سیستتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر تلاش انسان امروز برانیکولا تسلاهمدلی و هوش عاطفیلزوم سازگاری قانون مجازارمز بقای جهش ژنتیکیاز نظر علم اعصاب اراده آزبه جای محکوم کردن دیگران وقت نهيب هاي غير علمي گذشزبان مشترک ژنتیکی موجوداماجرای جهل مقدسکیهان خود را طراحی میکندجریان انرژی در سیستم های برخی مرزهای اخلاق و علوم پرسشسردرد تنشنتوهم و خیالعشق به هفت مرتبه ی شناختیمغزهای کوچک بی احساسخوشبختی دور از رنج های مام اس و سرطاندر آرزوهایت مداومت داشتهتاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانهوش فوق العاده، هر فرد اسمنابع انرژی از نفت و گاز رویای شفافاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی 12 در درمان دردبی نظمی مقدمه شناختزبان، وسیله شناسایی محیطکارهایی بیش از طراحی و گپماشین دانشحقیقت در علم، هرگز نهایی برخی سلولهای عصبی در تلاآنها نمیخواهند دیگران راشواهدی از نوع جدیدی از حاتوسعه برخی شغل ها با هوش سایتهای دیگرنقش نظریه تکامل در شناساخطا در محاسبات چیزی کاملاما شما از دید خفاش کور هنگاه از درون مجموعه با نگفواید روزه داری متناوبدرمان های جدید در بیماری تبر را بردارابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی از عروسک بازی هوش مصنوعی از عروسک بازی منابع جدید انرژیروش های عملی برای رفع کمراز تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار بیماری الزایمرسلول های بنیادی منابع و اکشف ژن جدید، می تواند گستمدل همه جانبه نگر ژنرالیحافظه ی هوش مصنوعیبسیاری از مجرمان، خودشانآیا همه جنایت ها نتیجه بیشاهکار شش گوشتکامل مداومنقش ذهن و شناخت در حوادث دنیا، هیچ استانرژی بی پایان در درون هرنادیدنی ها واقعی هستندفتون های زیستیدرمان جدید ام استراشه ی بیولوژِیکابزار بقای موجود زنده از هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز، از مغز واکسن ضد اعتیادبیهوش کردن در جراحی و بیمسندرم گیلن باره به دنبال گوشه بیماری اتوزومال رسسشباهت زیاد بین سلول هاي عمرگ و سوال از قاتلحس و ادراک قسمت 82تفاوت ها را به رسمیت بشناآیا بدون ناظر هوشمند هم بدوچرخه سواری ورزشی سبک و تکامل، نتیجه ی برنامه رینقص های سیستمی ایمنیانسانیت در هم تنیده و متصنرمش های مفید برای درد زافردا را نمیدانیمدرون قفس یا بیرون از آنتشنج به صورت اختلال رفتااثرات فشار روحی شدیدهوش مصنوعی در کامپیوترهاراه های جدید برای قضاوت رمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز روده تا مغزوسیله، فقط دعا نیستثبت امواج الکتریکی در عصبا خودت نجنگسینوریپا داروی ترکیبی ضدگرفتار محدودیت ها و ابعاصدای بم با فرکانس پایین، مسئولیت در برابر محیط زیحس و ادراک قسمت پنجمتلاش های جدید در ALSآیاما مقهور قوانین فیزیکدژاوو یا آشناپنداریتاثیر نگاه انسان بر رفتانه ناامیدی بلکه ارتقاايا اراده آزاد توهم است یچرا در مغز انسان، فرورفتقلب یا مغزدرگیری قلب در بیماری ویرتظاهر خوابیده ی مادهاختلال حرکتی مانند لرزش هوش عاطفی قسمت یازدهرشته نوروایمونولوژی و نقمنشأ اطلاعات و آموخته ها استیفن هاوکینگ در مورد هژن همه چیز نیستجهان مادی، تجلی فضا در ذهبازگشایی مجدد مطب دکتر سسیستم دفاعی بدن علیه مغز پیموزایدطولانی ترین شبمعاینه قبل از نوار عصب و حس و ادراک قسمت سیزدهمتمرکز و مدیتیشنآرام باشدائما بخوانتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز با توضیح دکتر فااین ابتدای تناقض هاستنظام مثبت زندگیقبرستان ها با بوی شجاعتدست کردن در گوشارتقا یا بازگشت به قبل ازهوض مصنوعی زندهزمان، واقعی نیستمیلر فیشر نوعی نادر از گیاضطراب و ترسکلرال هیدرات برای خوابانجهان پر از چیزهای جادویی بحثی درباره هوش و تفاوتهساختن آیندهتو یک جهان در مغز خودت هسپیدایش زبانعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهمغز ناتوان از توجیه پیداخلاصه ای از درمان های جدیآسانی موفقیتداروی جدید برای میاستنی تاثیر دپاکین بر بیماری منور از عمق تاریکیایران بزرگهمه چیز در زمان کنونی استلوتیراستامذخیره ی شگفت انگیز اطلاعارزش های وارونهبقای حقیقی در دور ماندن اهدف از خلقت رسیدن به ابزازونیسومایدمکانیک کوانتومی بی معنی کو کیو تن coQ10جهشهای مفید و ذکاوتی که دبدون زمان، ماده ای وجود نسختی در بلند شدن از روی صتوقف؛ شکستپروژه ی ژنوم انسانیعید نوروز مبارکمغز ابزار بقای برتر مادیخواص اردهافزایش مرگ و میر سندرم کوداستانها و مفاهیمی اشتباتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر خواهان پیروزی هستینیاز به آموزش مجازی دیجیهمراه سختی، اسانی هستلزوم عدم وابستگی به گوگل رمز جهاناز واقعیت امروز تا حقیقتبه جای تولید، بیشتر گوش کوقتی فهمیدی خطا کردی برگزبان چهار حرفی حیات زمینماجرای عجیب گالیلهکیهانِ هوشیارِ در حال یاجریان انرژی در سیستم های برخی نکات از گاید لاین پرپرسش و چستجو همیشه باقی اسردرد سکه ایتوهم وجودعشق درونی به یگانگی خلقتمغز، فقط گیرندهخیالپردازی نکنام اس یا تومور؟چگونه انتظارات بر ادراک در آسمان هدیه های نادیدنتاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین همانهوش مصنوعی می تواند بر احمنابع انرژی از نفت و گاز روان سالماز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی هفدهبی هیچ می ایی و بی هیچ میرزدودن نقص از هوش مصنوعیکاربرد روباتهای ريزنانومبانی ذهنی سیاه و سفیدحقیقت راستین انسان علم ببرخی سيناپسها طی تکامل و آنژیوگرافی از مغزشواهدی از دنیسوان(شبه نئتوصیه های سازمان بهداشت نقش هورمون های تیروئید دخطا در محاسبات چیزی کاملامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنگاه حقیقی نگاه به درون افواید روزه داری متناوبدرمان های جدید سرطانتحریک عمقی مغزابزار بقا از نخستین همان