دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

جهان، تصادفی نیست

رزونانس تجمعی مولکولی، کلیدی برای تعامل در فاصله ی زیاد میان مولکول ها در سلول
آیا تصادف در عملکرد سلول و هزارن جزء درون آن، ممکن است؟
تصادف، جز تصادف به بار نمی آورد ولی آنچه در اجزای ریز موجود زنده یعنی سلول شاهدیم، تصادف نیست(به مقاله ی تفسیر عمومی حقایق، پیشنهاد می‌دهد که یک ابر هوش، همراه با فیزیک، شیمی و زیست شناسی، نقش بازی کرده استدر همین کانال مراجعه شود.)
هر ثانیه، درون سلول های بدن تو، میلیون ها واکنش بیوشیمایی رخ می دهد و حداقل شامل ۱۳۰ هزار واکنش و تعامل پروتئین-پروتئین و پروتئین-دی ان ای است و اینها برای عملکرد سلول- که هوموستاز، متابولیسم، بیوسنتز، همانند سازی و رشد را تنظیم میکند- لازم است.
چگونه این سطح فعالیت پیچیده، در درون محیط سلولی، به گونه ای شگفت آور تنظیم می‌شود؟
در مدل سنتی جاری، شبکه ی تعامل های درون سلول، به طور برجسته با انتشار تصادفی مولکول و نیروهای جذب کننده در فاصله ی کوتاه(اتصالات هیدروژنی و نیروهای واندروال لاندن)، تنظیم می‌شود.
این نیروها در فاصله ی کوتاه، در دسته ی چیزی قرار می گیرد که معمولا به عنوان قفل و کلید و تعامل های القایی، ارائه می‌شود ولی نمی‌تواند ورود مولکول ها با فاصله ی دور را برای تعامل ها و واکنش های مرتبط و مورد نیاز- که بسیاری از از این تعاملها وجود دارد- توضیح دهد.
بنابراین مدل جاری نیروها در فاصله ی کوتاه و انتشار مولکولی به شکل تصادفی، نمی‌تواند توضیح دهد چگونه مولکول های صحیح، در زمانی مناسب، در آبشار درستی از رخدادها و واکنش های زیستی- در حالی که میلیون ها واکنش در هر ثانیه در درون سلول رخ میدهد- در جای درست قرار می گیرد.


برای توضیح این مدل- که به طور کامل توضیح داده نشده است و یافتن مکانیسم نیروهایی که دور از هم اعمال می‌شود و واکنش های بین مولکولی را تنظیم می کند- گروهی از پژوهشگران دانشگاه مونت پولیرو دانشگاه تولون فرانسه از اسپکتروسکوپی ارتباطی فلورسان و اسپکتروسکوپی تتراهرتز، برای مشاهده ی آزمایشی فعالیت چیزی- که نیروهای بین مولکولی الکترودینامیک نامیده میشود و نیروها در فاصله ی طولانی است و از واکنش های رزونانس دیپول-دیپول همدوس و مرتبط بین مولکول های مرتبط منشا می گیرد- استفاده کردند.
پژوهش، مدارکی فیزیکی و بی نظیر از نیروهای الکترودینامیک ارتعاشی و انتخابی را نمایش میدهد- که با نوسانات مولکولی تجمعی، فعال شده است و می‌تواند مواجهات کلیدی مولکولی موجود را در فضای شلوغ سلولی نشان دهد.
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=460892499547029&id=100068788479167&mibextid=Nif5oz👇🏿


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
مغزهای کوچک بی احساسدرهای اسرارآمیز و پوشیدهتو با باورهایت کنترل میشآشتی بهتر استچگونه واکسن کرونا را توزرژیم ضد التهابیملاحظه های اخلاقی دربارهایرادهای موجود در خلقت بتاثیر درجه حرارت بر عملکهنر فراموشیسندرم دزدی ساب کلاوینماده ی تاریکجنسیت و تفاوت های بیناییارزش حقیقی زبان قسمت اولوقتی پر از گل شدی خودت را شباهت زیاد بین سلول هاي عبقای حقیقی در دور ماندن احس و ادراک قسمت بیست و چهکیهان خود را طراحی میکندمبتکران خودشکوفادانش محدود به ابعاد چهاربخش بزرگی حس و ادراک ما اپرکاری تیروئیدALS نگاهی کامل بر بیماری ونقش نظریه تکامل در شناسادرک درست از خود و هوشیاریتولترودیناقلیت خلاقنگاه از دور و نگاه از نزدراست دستی و چپ دستیمنابع انرژی از نفت و گاز ابتدا سخت ترین استتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک های بسیاهچاله و تکینگی ابتدایجهان یکپارچهاز کسی که یک کتاب خوانده ویروس های باستانی، مغز مصدای بم با فرکانس پایین، به جای تولید، بیشتر گوش کحس و ادراک- قسمت پنجاه و کارهای کوچک، بی ارزش نیسمدل هولوگرافیک تعمیم یافداروهای ام اسبرای اولین بار دانشمندانآن چیزی که ما جریان زمان فیزیک مولکولها و ذرات در نقش درختان در تکاملدرد، رمز موفقیتتوهمات و شناخت حقیقتامید نجاتنابینایی در نتیجه ی گوشی زمان و مکان، ابعاد کیهان منبع نور واقعی و ثابت، حقابزار بقا از نخستین همانتاریکی و نورهوش مصنوعی از عروسک بازی سکته ی مغزی در جوانانجهانی در ذهناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرطولانی ترین شببی نظمی مقدمه شناختخواندن، دوست روزهای سختکشف مکانیسم عصبی خوانش پمرگ انتقال است یا نابود شداروی جدید برای میاستنی برخی اطلاعات روانشناسی مآینده ی علم و فیزیک در60 ثفراموشی همیشه هم بد نیستنقشه با واقعیت متفاوت استیکاگرلور داروی ضد انعقاانواع سکته های مغزینخاع ما تا پایین ستون فقرزندگی بی دودمنبع هوشیاری کجاست قسمت53ابزار بقای موجود زنده از ساختن آینده، بهترین روش تداوم مهم است نه سرعتهوش مصنوعی از عروسک تا کمجایی خالی نیستاز تکینگی تا مغز از مغز توابسته به دوستی این و آن علم اپی ژنتیک دریچه ای بهخواص بادام زمینیبیماری کروتز فیلد جاکوبگوهر با نظر دیگران سنگ نممسئولیت در برابر محیط زیداستانها و مفاهیمی اشتبابررسی سیستم تعادلی بدن اآیا کیهان می تواند یک شبیرموزی از نخستین تمدن بشرفشار روحی، همیشه بد نیست چندین ماده غذایی که ماننتکامل تکنولوژیانرژِی برای ایجاد اضطرابچرا ارتعاش بسیار مهم استزیرک ترین مردممنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتراشه ی بیولوژِیکابزارهای بقا از نخستین هسدسازی روش مناسب برای مقهوش مصنوعی، کیفیت فریب محقیقت قربانی نزاع بین بی از تکینگی تا مغز، از مغز یک پیشنهاد خوب برای آسان عید نوروز مبارکخانواده پایداربیماریهای تحلیل عضلانی اگاهی در پارکینسون باید پمعاینه قبل از نوار عصب و در آرزوهایت مداومت داشتهبعد از کرونا دلخوشی بیهوتفاوتهای جنسیتی راهی براآیا جهش های ژنتیکی، ویرورویا بخشی حقیقی از زندگی قیچی ژنتیکینوآوری ای شگفت انگیز دانتئوری تکامل امروز در درماهمیت کنترل خشمچسبیدن به خود، مانع بزرگ زبان و شناخت حقیقت قسمت امهندسی ژنتیک در حال تلاش تشنج و حرکات شبه تشنجی قااثرات مضر ماری جواناسردرد عروقی میگرنهوش عاطفی بیشتر در زنانحمایت از طبیعتاز سایه بگذرژن یا نقشه توسعه مغز و نقعشق به هفت مرتبه ی شناختیخطای ادراک کارمابیشتر کمردردها نیازی به پول و شادیمغز ناتوان از توجیه پیدادرمان های جدید در بیماری تلاشی برای درمان قطع نخاآب زندگی است قسمت اولروزه داری سلول های بنیادقدرت انسان در نگاه به ابعنوار عصب و عضله در مطب دکتاثیر ژنها بر اختلالات خهفت چیز که عملکرد مغز تو سفرنامه سفر به بم و جنوب میوتونیک دیستروفیتضادهای علمیاختلال در شناسایی حروف و شواهدی از نوع جدیدی از حااستفاده از سلول های بنیاهیچ کاری نکردن به معنی چیحرکات چشم، ترجمه کننده ی کلام، در تحولی شگفت آور بپیامهای کاربراندندان ها را مسواک بزنید تباد و موجپیوند سر آیا ممکن استمغز ابزار بقای برتر مادیدرمان جدید کنترل مولتیپلتنفس بدون اکسیژنآرزوها را کم کنروشی برای بهبود هوش عاطفلاموژین داروی ضد اوتیسم؟این بیمار را باید چه کار نیوالینتاثیر گیاه خواری بر رشد وهمیشه راهی هستسلولهای ایمنی القا کنندهما انسانها چه اندازه نزدتغییرات منطقه بویایی مغزارتباط میکروب روده و پارهر حرکت خمیده می شود و هر شانس یا تلاشاصول توسعه ی یک ذهن کاملحس و ادراک قسمت چهل و سومکندر علیه سرطانديدن با چشم بسته در خواب بحثي درباره هوش و تفاوتهپپوگستبحثی جالب درباره محدودیتپایان، یک آغاز استمغز، فقط گیرندهدرون قفس یا بیرون از آنتو باید نیکان را به دست بآغاز فرایند دانستنچگونه آن شکری که می خوریمرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وملاحظات بیهوشی قبل از جرایستادن در برابر آزادی بتاثیر درجه حرارت بر عملکهنر حفظ گرهسندرم سردرد به دلیل افت فجهل مقدسارزش حقیقی زبان قسمت دوموقتی تو از یاد گرفتن باز شباهت زیاد بین سلول هاي عبلندی در ذهن ما درک بلندیحس و ادراک قسمت بیست و یککیهانِ هوشیارِ در حال یامتواضع باشدانش بی نهایتبخش بزرگتر کیهان ناشناختپراسینزوماب در پارکینسوNVG 291نقش هورمون های تیروئید ددرک عمیق در حیواناتتومورها و التهاب مغزی عااقیانوس نادانینگاه از درون قفس یا بیرونرجزخوانی هایی که امروز بمنابع انرژی از نفت و گاز ابتدایی که در ذهن دانشمنتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی از عروسک های بسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجهان کنونی و مغز بزرگتریاز آغاز خلقت تا نگاه انساویرایش DNA جنین انسان، برصرع و درمان های آنبه خوبی های دیگران فکرکنحس و ادراک- قسمت بیست و پکارهایی بیش از طراحی و گپمدل های ریز مغز مینی برینداروهای تغییر دهنده ی سیبرای بقا به جایی فراتر ازآنچه می دانم، آنچه را میخفیزیک هوشیارینقش ذهن و شناخت در حوادث درس گرفتن از شکست هاتوکل بر خداامید یا ناامیدی؟ناتوانی از درمان برخی ویزمان و گذر آن سریع استمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانتاریکی خواهد ترسیدهوش مصنوعی از عروسک بازی سکته ی چشمیجهان، تصادفی نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که طی یکصد هزار سال اخیر هرچبی هیچ می ایی و بی هیچ میرخواب و بیداری نوسانی مغزکشف مکانیسمی پیچیده در بمرگ تصادفیداروی جدید برای کاهش وزنبرخی بیماری ها که در آن بآینده با ترس جمع نمیشودذهن خود را مشغول هماهنگیفراموشی و مسیر روحانینقص های سیستمی ایمنیتیروفیبان موثر در سکته ی انیس بی کساننخاع درازتر یا کوتاهتر کزندگی در جمع مواردی را برمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمابزار بقای موجود زنده از ساختار فراکتال وجود و ذهتداخل مرزها و صفات با بینهوش مصنوعی از عروسک تا کمجاذبهاز تکینگی تا مغز از مغز توابستگی یعنی قلادهعلم به ما کمک میکند تا موخواص شکلات تلخبیماری گیلن باره و بیمارگویید نوزده و ایمنی ساکتمستند جهان متصلدخالت در ساختار ژنهابررسی علل کمر درد در میانآیا گذشته، امروز وآینده رمز و رازهای ارتباط غیر کفضا و ذهن بازچندجهانیتکامل جریان همیشگی خلقتانسولینچرا به هم اعتماد نمیکنیمزیست شناسی کل در جزء فراکمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتربیت کودکان وظیفه ای مهابزارهای بقا ازنخستین همسرنوشتهوش مصنوعی، اتفاقات و تححقیقت آنطور نیست که به نظاز تکامل تا مغز از مغز تا یک آلل ژنتیکی که از نئاندعامل کلیدی در کنترل کارآخاویار گیاهیبیماری، رساله ای برای سلگذر زمان کاملا وابسته به معادله ها فقط بخش خسته کندر آسمان هدیه های نادیدنبعد از کرونا دلخوشی بیهوتقلید مرحله ای نسبتا پیشآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجرویا تخیل یا واقعیتقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصنوار مغز مشاهده ی غیر مستتئوری تکامل در پیشگیری و اهرام مصر از شگفتی های جهنسبت ها در کیهانزبان و شناخت حقیقت قسمت دمهندسی بدنتشنج به صورت اختلال رفتااجزای پر سلولی بدن انسان سرطان کمیت گراییهوش عاطفی در زنان بیشتر احوادث روزگار از جمله ویراز علم جز اندکی به شما داژن درمانی در درمان چاقیعشق درونی به یگانگی خلقتخطای حسبیشتر علم، در نادانسته هپول و عقیدهمغز و قلب در جنین موش مصندرمان های جدید سرطانتلاشی تازه برای گشودن معآب زندگی است قسمت دومروزهای بد باقی نمیماندقدرت ذهننوبت کودکانتاثیر کلام در آیات کلام بهفت سین یادگاری از میراث سفرنامه سفر به بم و جنوب میگرن و پروتئین مرتبط با تظاهر خوابیده ی مادهاختلالات مخچهشواهدی از دنیسوان(شبه نئاستفاده از سلول های بنیاهیچ کس مانند تو نگاه نمیکحرکت چرخشی و دائمی کیهانکلرال هیدرات برای خوابانسایتهای دیگرده روش موفقیتباد غرور و سر پر از نخوت وپیوند سر برای چه بیمارانمغز ابزار برتر بقادرمان جدید ام استنها مانع در زندگی موارد آزمون تجربی، راهی برای رروشی جدید در درمان قطع نخلایو دوم دکتر سید سلمان فاینکه به خاطرخودت زندگی نیکولا تسلاتاثیر گیاه خواری بر رشد وهمیشه عسل با موم بخوریمسلولهای بنیادی مصنوعی درما انسانها چه اندازه نزدتغییرات مغز پس از 40 سالگیارتباط ماده و انرژیهرچیز با یک تاب تبدیل به شاهکار قرناصول سلامت کمرحس و ادراک قسمت نهمکو کیو تن coQ10دی متیل فومارات(زادیوا)(دین اجباریبحثی در مورد نقش ویتامين پاکسازی مغزمغز، همه ی واقعیت را نمیبدرون و بیرون، جدای از هم تو برای خزیدن خلق نشده ایآغاز فصل سرما و دوباره تکچگونه انتظارات بر ادراک رژیم غذایی سالم و ضد التهممانتین یا آلزیکسا یا اباکنون را با همه ی نقص هایتاثیر درجه حرارت بر عملکهنر دانستنسوی ما آید نداها را صداجهان فراکتالارزش حقیقی زبان قسمت سوموقتی خودت را در آینه دیدیشجاعت و ترسبلوغ چیستحس و ادراک قسمت بیست و دوکیست هیداتید مغزمجموعه های پر سلولی بدن مدانشمندان موفق به بازگردبخش دیگری در وجود انسان هپرتوهای صادر شده از سیاهفقر داده ها در هوش مصنوعینقش هورمون زنانه استروژندرگیری قلب در بیماری ویرتومورهای نخاعیالکترومغناطیس شنوایی و هنگاه از درون مجموعه با نگرحم مصنوعیمنابع انرژی از نفت و گاز ابتذال با شعار دینتاثیر رو ح و روان بر جسمهوش مصنوعی از عروسک های بسیاهچاله ی تولید کنندهجهان کاملی در اطراف ما پراز انفجار بزرگ تا انفجار ویشن پروضایعه ی شبکه لومبوساکرالبه خودت مغرور نشوحس و ادراک- قسمت شصت و چهکاربرد روباتهای ريزنانومدیون خود ناموجودداروهای ضد بیماری ام اس وبرای تمدن سازی، باید در بآنچه ناشناخته است باید شفیزیک و هوشیارینقش روی و منیزیم در سلامتدست و پا زدن در سایه؟توپیراماتامید جدید بر آسیب نخاعیناتوانی در شناسایی چهره زمان و صبرمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانتاریخ همه چیز را ثبت کردههوش مصنوعی از عروسک بازی جهش های ژنتیکی مفید در سااز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرطیف انسفالیت، گیلن باره بی ذهن و بی روحخواب زمستانی سلول های سرکشف ژن جدید، می تواند گستمرگ عاطفه و محبتداروی جدید برای ای ال اسبرخی بیماری های خاص که بدآیا فراموشی حتمی استذهن خالی از شلوغی افکارفراموشی آرماننقص در تشخیص هیجانات عامتکلم در گیاهانانگشت ماشه اینخستین تمدن بشریزندگی در سیاهچالهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از ساختار شبکه های مغزی ثابترقی واقعی یا شعار ترقیهوش مصنوعی از عروسک تا کمجاذبه و نقش آن در شکلگیریاز تکینگی تا مغز از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغعلم بدون توقفخواص شگفت هویجبیماری آلزایمر، استیل کوگوش دادن بهتر از حرف زدنمشکل از کجاستدر موج، راز خلقت نهفته اسبرطرف کردن خشونت را از خاآیا پیدایش مغز از روی تصارمز گشایی از اتصالات مغزفضای قلب منبع نبوغ استنه ناامیدی بلکه ارتقاتکامل داروینی هنوز در حاانسولین هوشمندچرا بیماری های تخریبی مغزیست شناسی باور حقیقت یا منبع هوشیاری کجاست؟(قسمترجمه فعالیت های عضله به ابزارهای بقای موجود زندهسریع دویدن مهم نیستهوش احساسیحقیقت افراداز تکامل تا مغز، از مغز تیک جهش ممکن است ذهن انسانعادت همیشه خوب نیستخار و گلبیمارستان هوش مصنوعیگذشته را دفن کنمعجزه های هر روزهدر آستانه ی موج پنجم کوویتفکر قبل از کارتقلید از روی طبیعتآیا خداباوری محصول تکاملرویا حقی از طرف خداقانون مندی نقشه ژنتیکی منوار مغز با توضیح دکتر فاتئوری جدید، ویران کردن گاولویت بندی ها کجاستنسبت طلایی، نشانه ای به سزبان و شناخت حقیقت قسمت سمهربانی، شرط موفقیتتشنج عدم توازن بین نورون اجزایی ناشناخته در شکل گسرعت فکر کردن چگونه استهوش عاطفی در زنان بیشتر احکمت الهی در پس همه چیزازدواج های بین گونه ای، رژن ضد آلزایمرعشق، شلوغ کردن نیستخطر آلودگی هوابا همه مهربان باشپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز و هوش، برترین ابزار بدرمان های رایج ام استلاشی جدید در درمان ام اسآب زندگی است قسمت سومروزهای سختقدرت شناختی انسان، محدودای همه ی وجود مننور از عمق تاریکیتاثیر کپسول نوروهرب بر نهم نوع خواری در میان پیشیسفرنامه سفر به بم و جنوب میگرن و خوابتظاهری از ماده است که بیداختلالات حرکتی در انسانشیر و دوغ باداماستیفن هاوکینگ در مورد ههیچ کس حقیقت را درون مغز حس متفاوتکم کردن کالری روشی سودمندهن، بزرگترین سرمایهبار مغز بر دو استخوانپیوند سر، یکی از راه حلهامغز از بسیاری حقایق می گردرمان جدید ای ال اس، توفرتنها در برابر جهانآزمون ذهنی گربه ی شرودینروشی جدید در درمان نابینلازم است هیچ کاری نکنیداینکه خانواده ات سالم بانیاز به آموزش مجازی دیجیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهمیشه، آنطور نیست که هستسلام تا روشناییما اکنون میدانیم فضا خالتغییرات آب و هوایی که به ارتباط متقابل با همه ی حیهرگز از زندگی یا امکاناتشاهکار شش گوشاضطراب و ترسحس و ادراک قسمت چهارمکوچ از محیط نامناسبکوچک شدن مغز از نئاندرتادین، اجباری نیستبحثی در مورد نقش کلسیم و پارادوکس ها در علممغزتان را در جوانی سیم کشدرون آشفته ی تو و ظاهر خنتو تغییر و تحولیآغاز مبهم آفرینشچگونه به سطح بالایی از هورژیم غذایی ضد التهابیمن و وجود توهمیاکوییفلکستاثیر درجه حرارت بر عملکهنر رها شدن از وابستگیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان قابل مشاهده بخش کوچارزش خود را چگونه میشناسوقتی خورشید هست شمع به کاشرکت نورالینک ویدیویی ازبلعیدن ستاره توسط سیاهچاحس و ادراک قسمت بیست و سوکیست کلوئید بطن سوممجرم، گاهی قربانی استدانشمندان نورون مصنوعی سبخشیدن دیگران یعنی آرامشپرتوزایی از جسم سیاهفلج نخاعی با الکترودهای نقش ویتامین K در ترمیم اسدرگیری مغز در بیماری کویتومورهای ستون فقراتالکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه حقیقی نگاه به درون ارحم مصنوعیمنابع انرژی از نفت و گاز ابداع دی ان ای بزرگترین دتاثیر روده بر مغزهوش مصنوعی از عروسک های بسیاهچاله، سیاه خالص یا پجهان پیوستهاز بار خود بکاه تا پرواز واقعیت فیزیکی، تابعی از ضایعه ی عروقی مخچهبه خودت نگاه کنحسن یوسف باغچه ی منکاربرد روباتهای ريز، در مدیریت اینترنت بر جنگداروهای ضد تشنج با توضیح برای خودآگاه بودن تو بایآنچه واقعیت تصور میکنیم فیزیک آگاهینقش روزه داری در سالم و جدست کردن در گوشتوانایی مغز و دیگر اجزای امید درمان کرونا با هماننادیدنی ها واقعی هستندزمان واقعیت است یا توهممنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانتاریخ، اصیل نیست و ساخته هوش مصنوعی از عروسک بازی جهش های ژنتیکی غیر تصادفاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتطبیعت موجی جهانبی سوادی در قرن 21خواب سالم عامل سلامتیکشف ارتباط جدیدی از ارتبمرگی وجود نداردداروی جدید برای دیابتبرخی توجهات در ببمار پارآیا ممکن است موش کور بی مذهن سالمفرایند پیچیده ی خونرسانینقطه ی رسیدن به قلهتکنولوژی های جدید و حالتانگشت نگاری مغز نشان میدنخستین تصویر از سیاهچالهزندگی زمینی امروز بیش از منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از سادیسم یا لذت از آزار دادتروس جریان انرژیهوش مصنوعی از عروسک تا کمجبران از دست رفته هااز تکینگی تا مغز از مغز توبینار اساتید نورولوژی دعلم در حال توسعهخواص عجیب لوبیابیماری الزایمرگوشه بیماری اتوزومال رسسمشکلات نخاعیدر میان تاریکی و روشناییبزرگ فکر کنآیا آگاهی پس از مرگ از بیرمز پیشرفت تواضع است نه طفضای خالی ای وجود نداردنه به اعدامتکامل داروینی هنوز در حاانسان قدیم در شبه جزیره عچرا حیوانات سخن نمی گوینزیست، مرز افق رویداد هستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترجمه ی فعالیت های عضله بابزارهای بقای از نخستین سریعترین کامپیوتر موجودهوش احساسیحقیقت انساناز تکامل تا مغز، از مغز تیک رژیم غذایی جدید، می توعادت کن از بالا نگاه کنیخارق العاده و استثنایی ببیندیشگر جان به جز تو خواهد از خمعجزه ی چشمدر برابر حقایق جدیدتفکر ترکیبی در هوش مصنوعتقلید از طبیعتآیا دلفین ها می تواند از رویاها از مغز است یا ناخوقانون گذاری و تکاملنوار مغز ترجمه رخدادهای تا 20 سال آینده مغز شما به اولین قدم شناخت نقص های خنشانه های گذشته در کیهان زبان جانسوزموفقیت هوش مصنوعی در امتتشویق خواندن به کودکاناحیای بینایی نسبی یک بیمسطح آگاهی، رخدادهای زندگهوش عاطفی رمز آزادگیحافظه میتواند بزرگترین دژنها نقشه ایجاد ابزار هوعصب حقوق نورولووخطر حقیقی، خود انسان استبا هوش مصنوعی خودکار روبپوشاندن خود از نورمغز و اخلاقدرمان های علامتی در ام استمایل زیاد به خوردن بستنآب، زندگی است(قسمت پنجم)روزهای سخت میگذردقدرت عشقای آنکه نامش درمان و یادشنور درونتاثیر کپسول نوروهرب بر تهمه چیز موج استسفرنامه سفر به بم و جنوب میگرن و روزه داریتعویض دارو در تشنجاختلالات صحبت کردن در انشیشه ی بازالتی و سیلیکوناستیفن هاوکینگ در تفسیر هیچ اندر هیچحس چشایی و بویاییکمی زاویه ی دیدت را عوض کدو ویژگی انتزاع و قدرت تجبار بزرگ ایستادن بر دو پاپیوندهای پیچیده با تغییرمغز به تنهایی برای فرهنگ درمان جدید سرطانتنهاییآزمون ذهنی گربه شرودینگرروشی جدید در درمان سکته ملبخند بزن شاید صبح فردا زاین، فقط راه توستچیز جدید را بپذیرتاثیر گیاه خواری بر رشد وهمکاری یا رقابتسلاح و راهزنیما از اینجا نخواهیم رفتتغییرات تکاملی سر انسان ارتباط چاقی و کاهش قدرت بهز ذره، یک دنیاستشاید گوشی و چشمی، آماده شاطلاع رسانی اینترنتیحس و ادراک قسمت نوزدهمحس و ادراک قسمت هفتمکوچکی قلبدیوار همه اش توهم بودبحثی در مورد حقیقت فضا و پاسخ گیاهان در زمان خوردمغزتان را در جوانی سیمکشدروغ نگو به خصوص به خودتتو جهانی هستی که خودش را إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچگونه باغبانی باعث کاهش رژیم غذایی ضد دردمن کسی در ناکسی دریافتم اکسی توسین و تکامل پیش اتاثیر درجه حرارت بر عملکهنر، پر کردن است نه فحش دسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان موازی و حجاب هااز فرد ایستا و متعصب بگذروقتی ریشه ها عمیقند از چیشربت رب اناربنی عباس، ننگی بر تاریخحس و ادراک قسمت بیستمکپسول ژری لاکتمحل درک احساسات روحانیدانشمندان یک فرضیه رادیکبخشش، عقلانی یا غیر عاقلپرسشفلج بل، فلجی ترسناک که آننقش ژنتیک در درمان اختلادرگیری مغز در بیماران مبتوهم فضای خالیالکترودهای کاشتنینگاه دوبارهرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار هوش در حال ارتقا ازتاثیر روزه داری بر سلامت هوش مصنوعی از عروسک بازی سیاره ی ابلهانجهان پیوستهاز بحث های کنونی در ویروسواقعیت چند سویهضایعات در عصب زیر زبانیبه دنبال رستگاری باشحساسیت روانی متفاوتکاش شرف اجباری بود یا حتیمدیریت اضطراب، از مهمتریداروی فامپیریدین یا نورلبرای رشد، باید از مسیر خطآنچه حس می کنیم، نتیجه ی فیزیکدانان ماشینی برای تنقش رژیم غذایی بر رشد و ادست آسمانتوانایی یک فرد، برای تغیامیدهای جدید برای بازیابنادیدنی ها بیشتر از دیدنزمان پلانکمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانسال 2025 سال بین المللی علمتازه های اسکیزوفرنی(جنوهوش مصنوعی از عروسک بازی جهش های بیماری زا، معمولاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توطبیعت بر اساس هماهنگیبی شرمیخواب سالم عامل سلامتی و یکشف جمجمه ای درکوه ایرهومراقب خودتون و خانواده هداروی جدید ضد فشار خونبرخی توصیه ها برای واکسیآیا ما کالا هستیمذهت را روی چیزهای مفید متفرایند تکامل و دشواری هانقطه ای بود و دگر هیچ نبوتکنولوژی و پیشرفتانتقال ماده و انرژینخستین روبات های زنده ی جزندگی زودگذرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از سازگاری با محیط بین اجزاتری فلوپرازینهوش مصنوعی از عروسک تا کمجدا کردن ناخالصی هااز تکینگی تا مغز از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندعلم راهی برای اندیشیدن اخود جسم و یا تصویربیماری ای شبیه آلزایمر و گوشت خواری یا گیاه خواریمشکلات بین دو همسر و برخیدر مانهای کمر دردبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا امکان بازسازی اندامهرمز امید، بی نیازی از مردقفس دور خود را بشکننه به اعدامتکامل داروینی هنوز در حاانسان میوه ی تکاملچرا حجم مغز گونه انسان درزاویه نگاه ها یکسان نیستمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترجمه ای ابتدایی از اسراابزارهای دفاعی و بقای موسرکه انگبین عسلی مفید برهوش بشری تهدید برای بشریحقیقت اشیااز تکامل تا مغز، از مغز تیکی از علل محدودیت مغز امعادت کن خوب حرف بزنیخبر مهم تلسکوپ هابلبیهوش کردن در جراحی و بیمگرفتار محدودیت ها و ابعامعجزه ی علمدر جراحی کمر عجله نکنیدتفکر خلا ق در برابر توهم تقویت مغز با ورزشآیا دلفین ها میتوانند بارویاهای پر رمز و حیرتی درقانون جنگلنوار مغز در فراموشی هاتا بحر یفعل ما یشااولین مورد PML به دنبال تکنشانه های پروردگار در جهزبان ریشه هایی شناختی اسموفقیت در تفکر استتشخیص ژنتیکی آتروفی های احیای بینایی نسبی یک بیمسعی کن به حدی محدود نشویهوشمندی کیهانحافظه های کاذبژنها ، مغز و ارادهعصب سیاتیکخطر را بپذیربا هر چیزی که نفس می کشد مپیموزایدمغز و اخلاقدرمان ژنتیکی برای نوآوریتمایز یا کشف یگانگیآتاکسیروش مقابله مغز با محدودیقسم به فقرای جان جان بی تن مرونوروفیبروماتوزتاثیر کپسول نوروهرب بر سهمه چیز و هیچ چیزسفری به آغاز کیهانمیگرن سردردی ژنتیکی که بتعیین پیش آگهی آسیب به عصاختلالات عضلانی ژنتیکشکل های متفاوت پروتئین هاستخوان های کشف شده، ممکهیچگاه از فشار و شکست نترحس و ادراک (قسمت اول )کمالگرایی دشمن پیشرفتدو بیماری روانی خود بزرگ بار سنین ابزار هوشمندی اپیوندی که فراتر از امکانمغز بیش از آنچه تصور میشودرمان جدید سرطانتنهایی رمز نوآوری استآزادی در چیستريتوکسيمب در درمان ام اسلحظات خوش با کودکاناینترنت بدون فیلتر ماهواچیزی منتظر شناخته شدنتاثیر گیاهخواری بر رشد و همانند سازی در انسانسلسله مباحث هوش مصنوعیما اشیا را آنطور که هستندتغذیه بر ژنها تاثیر داردارتباط هوش ساختار مغز و ژهزینه ای که برای اندیشیدشاید درست نباشداطلاعات حسی ما از جهان، چاطلاعاتی عمومی در مورد محس و ادراک قسمت هفدهمکوچکترین چیز یک معجزه اسدیوار، از ابتدا توهم بودبحثی در مورد عملکرد لوب فپختگی پس از چهل سالگي به مغط یک گیرنده استدریا آرام نخواهد شد کشتی تو جدای از کیهان نیستیافت فشار خون ناگهانی در وچگونه تکامل مغزهای کنونیراه فراری نیستمن پر از تلخیماکسکاربازپین در درمان تشتاثیر درجه حرارت بر عملکهوموارکتوس ها ممکن است دسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان ما میتواند به اندازاز مخالفت بشنووقتی شروع به بیدار شدن میشربت ضد خلطبه قفس های سیاهت ننازحس و ادراک قسمت دهمکامپیوتر سایبورگمحل درک احساسات روحانی ددانشمندان ژنی از مغز انسبدون پیر فلکپرسش و چستجو همیشه باقی افلج خوابنقش گرمایش آب و هوا در همدرگیری مغزی در سندرم کووتوهم فضای خالی یا توهم فضالگو نداشتیمنگاهی بر قدرت بینایی درارساناها و ابر رساناها و عمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانتاثیر روزها، ماه ها یا ساهوش مصنوعی از عروسک بازی سیاره ابلهانجهان پر از چیزهای اسرار آاز تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستضرورت زدودن افکاربه زودی شبکه مغزی به جای خفاش کور و انسان بینا؟کتاب گران و پرهزینه شد ولمداخله ی زیانبار انسانداروی لیراگلوتیدبرای زندگی سالم، یافتن تآنها نمیخواهند دیگران رافال نیکونقش رژیم غذایی در رشد و ادست بالای دستتوازن مهمتر از فعالیت زیامیدوار باش حتی اگر همه چنادانی در قرن بیست و یکم،زمان به چه دلیل ایجاد میشمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانسال سیزده ماههتازه های بیماری پارکینسوهوش مصنوعی از عروسک بازی جهش تمدنی عجیب و شگفت انساز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمرطعمه ی شبکه های ارتباط اجبی عدالتی در توزیع واکسن خواب عامل دسته بندی و حفطکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمراحل ارتقای پله پله کیهداروی جدید ضد میگرنبرخی درمان های Spinal Muscular Atآیا ما تنها موجودات زنده ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعفرایند حذف برخی اجزای مغنقطه بی بازگشتتکنولوژی به طرز وحشتناکیانتروپی و هوشیارینرمش های مفید برای درد زازندگی سلول در بدن، جدای امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از ستم با شعار قانون بدترین تری فلوپرازینهوش مصنوعی به کمک هوش طبیجدایی خطای حسی استاز تکینگی تا مغز از مغز توراپامیل در بارداریعلم ساختن برج های چرخانخودآگاهی و هوشیاريبیماری ای شبیه ام اس مولتگیلگمش باستانی کیستمشکلات روانپزشکی پس از سدر محل کار ارزش خودت را ببزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا انسان با مغز بزرگش اخرمز بقای جهش ژنتیکیقفس ذهننه بدبخت بلکه نادانتکامل داروینی هنوز در حاانسان ها می توانند میدان چرا خشونت و تعصبزاوسکا درمان گوشرمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمترس و آرمان هاابعاد و نیازهای تکاملیسرگیجه از شایعترین اختلاهوش در طبیعتحقیقت تنها چیزی است که شااز تکامل تا مغز، از مغز تیافته های نوین علوم پرده عادت کردن به نعمتخدا موجود استبیهوشی در بیماران دچار اگریه ی ابر، رمز طراوت باغمعجزه ی علم در کنترل کروندر درمان بیماری مولتیپل تفاوت قند طبیعی با قند و تقویت استخوان در گرو تغذآیا دست مصنوعی به زودی قارویای شفافقانون جنگلنوار مغز در تشخیص بیماری تاول کف پا و حقیقتاولین مورد پیوند سر در اننشانه های بیداری روحیزبان شناسی مدرن در سطح سلمولکول ضد پیریتشخیص آلزایمر سالها قبل احتیاط در ورزش زانو در خاشلیک فراموشیاسکلت خارجی در درمان اختهوشمندسازی زندان هاحافظه و اطلاعات در کجاست ژنهای مشترک بین انسان و وعضلانی که طی سخن گفتن چقدخطرات هوش مصنوعیبا آتش، بازی نکن و بعد از پیموزایدمغز و سیر تکامل ان دلیلی درمان کارتی سل و تومور مغتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآتاکسی فریدریشروش های صرفه جویی در ایجاقضاوت ممنوعایمونوگلوبولین وریدی IVIgنورون هاي مصنوعی می توانتاثیر کپسول نوروهرب بر سهمه چیز کهنه میشودسقوط درون جاذبه ای خاص، چمیگرن شدید قابل درمان استعامل انسان و هوش مصنوعیاختراع جدید اینترنت کوانشکل پنجم مادهاستروژن مانند سپر زنان دهیپرپاراتیروئیدیسمحس و ادراک (قسمت دوم )کمردرددو بار در هفته ماهی مصرف باربر دیگران نباشپیوستگی همه ی اجزای جهانمغز باستانی، هنوز نقش هادرمان دارویی سرطان رحم بتنبیه چقدر موثر استآزادی عقیده، آرمانی که تریه زغالیلرزش ناشی از اسیب به عصباینترنت، حقیقت جامعه ی فچیزی خارج از مغزهای ما نیتاثیر انتخاب از طرف محیط همجوشی هسته ای، انرژِی بسلطان جنگل یا صاحب ملکوتما به جهان های متفاوت خودثبت و دستکار ی حافظهارتباط پیوسته ی جهانهزینه سنگین انسان در ازاشایسته نیست در جیب خود قرشادی، پاداش انجام وظیفهاطلاعاتی عمومی در مورد محس و ادراک قسمت هجدهمکووید نوزده و خطر بیماری ماده ی خالیدید تو همیشه محدود به مقدبحثی درباره هوش و تفاوتهپدیده خاموش روشن در پارکنفرت، اسیب به خود استدریافت هورمون امید با ورتو دی ان ای خاص ميتوکندريافت هوشیاری به دنبال کاهچگونه جمعیت های بزرگ شکل راه نجاتمن بی من، بهتر یاد میگیرماگر فقط مردم میفهمیدند کتاثیر درجه حرارت بر عملکهورمون شیرساز یا پرولاکتسوخت هیدروژنی پاکجهان مادی، تجلی فضا در ذهاز نخستین همانند سازها تویتنام نوعی کرونا ویروس شش مرحله تکامل چشمبه مغز خزندگان خودت اجازحس و ادراک قسمت دوازدهمکانال یوتیوب دکتر سلمان محدودیت چقدر موثر استدانشمندان پاسخ کوانتومی بدون بار گذشتهپرسشگری نامحدودفلج خواب چیستنقش پیش زمینه ها و اراده درگیری مغزی در سندرم کووتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)الگو و عادت را بشکن و در انگاهی بر توانایی اجزاي برستگاری محدود به یک راه نمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانتاثیر روغن رزماری استنشاهوش مصنوعی از عروسک بازی سیاره ابلهانجهان پر از چیزهای جادویی از تلسکوپ گالیله تا تلسکواقعیت چیستضرب المثل یونانیبه زیر پای خود نگاه نکن بخفاش با شیوع همه گیری جدیکتاب زیست شناسی باورمدارک ژنتیکی چگونه انسانداروی کنترل چربی خونبرخی ملاحظات در تشنج های آنژیوگرافی از مغزفاکسیبتنقش زنجبیل در جلوگیری از دستورالعمل مرکز کنترل بیتوت زیاد بخوریدامیدوارینازوکلسینزمان شگفت انگیزمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانسانسور از روی قصد بسیاری تازه های درمان ام اسهوش مصنوعی از عروسک بازی جهشهای مفید و ذکاوتی که داز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدظهور امواج مغزی در مغز مصبیمار 101 ساله، مبتلا به سخواص فلفل سبزکشیدن مادی روشی برای جلومرز مرگ و زندگی کجاستداروی جدید ضد الزایمربرخی روش های تربیتی کودکآیا مصرف مولتی ویتامین هذره ی معین یا ابری از الکفراتر از دیوارهای باورنقطه، وجود است یا فاصلهتکنولوژی جدید که سلول هاانتظار گذر تندباد؟نرمش های مفید در سرگیجهزندگی، مدیریت انرژیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از ستم، بی پاسخ نیستترک امروزهوش مصنوعی به شناسایی کاجریان انرژی در سیستم های از تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قعلایم کمبود ویتامین E را خودآگاهی و هوشیاريبیماری اسپینال ماسکولار گیاه بی عقل به سوی نور میمشکلات روانپزشکی در عقب در چه مرحله ای از خواب ، ربزرگترین خطایی که مردم مآیا انسان در آستانه ی انقرمز جهانقفس را بشکننه جنگ و نه خونریزیتکامل زبانانسان یک کتابخانه استچرا در مغز انسان، فرورفتزبان فرایند تکاملی برای منبع هوشیاری در کجاست؟ قترسناک تر از کوریابعاد اضافه ی کیهانسرگردانیهوش عاطفی قسمت 11حقیقت خواب و رویااز تکامل تا مغز، از مغز تیاد گرفتن مداومعادت بد را ترک کنخدا نور آسمان ها و زمین ابیو الکترونیک؛ ترکیب موجگربه شرودینگر و تاثیر مشمعجزه در هر لحظه زندگیدر دعواها چه میکنی؟تقویت حافظه یا هوش مصنوعآیا رژیم غذایی گیاهی سلاروان سالمقانونمندی و محدودیت عالمنوار مغزی روشی مهم در تشختابوهای ذهنیاولین هیبرید بین انسان و نظام مثبت زندگیزبان شناسی نوین نیازمند مولتیپل اسکلروز در زنان تشخیص ایدزاحتیاط در تعویض داروهاشلیک فراموشیاسکار، لگوی هوشمندهوشیاری و وجودحافظه و اطلاعات در کجاست ژنهای هوش ، کدامندغم بی پایاندفاع از پیامبربا تعمق در اسرار ابدیت و پیچیدگی های مغزمگسمغز کوانتومیدرمان پوکی استخوانتمدن پیشرفته ی پیشینیانآتاکسی مخچه ای خودایمنروش های عملی برای رفع کمرقطار پیشرفتایمپلانت مغزینورون های ردیاب حافظهتاثیر کتامین در درمان پاهمه چیز در زمان مناسبسقوط زیگزاگی یا ناگهانیمیاستنی گراویس بدون آنتیتعامل انسان با هوش مصنوعادامه بحث تکامل چشمشکرگزار هر چیزی باش که دااسرار آفرینش در موجهاوکينگ پیش از مرگش رسالحس و ادراک قسمت 67کمردرد ناشی از تنگی کانادو برابر شدن خطر مرگ و میبارداری بدون رحمپیام های ناشناخته بر مغز مغز برای فراموشی بیشتر کدرمان زخم دیابتی با تکنوتهدیدهای هوش مصنوعیآزار حقیقیریواستیگمینلرزش دست ها و گردن و سر ETایندرالچیزی شبیه نور تو نیستتاثیر احتمالی عصاره تغلیهمدلی و هوش عاطفیسم زنبور ، کلیدی برای وارما با کمک مغز خود مختاريمثبت امواج الکتریکی در عصارتباط انسانی، محدود به هزاران سال چشم های بینا وارتباط از بالا به پایین مهستي مادي ای که ما کوچکترشب سیاه سحر شوداعتقاد اشتباه، نتیجه ی نحس و ادراک قسمت هشتمکودک هشت ساله لازم است آدماده ای ضد التهابیدیدن خدا در همه چیزبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانینقاشی هایی با بوی گذشته یدریای خداتو در میانه ی جهان نیستی افتخار انسانچگونه جمعیت های بزرگ شکل راه های جدید برای قضاوت رمننژیتاگر میدانی مصیبت بزرگتر تاثیر درجه حرارت بر عملکهوش فوق العاده، هر فرد اسسودمندی موجودات ابزی بر جهان مرئی و نامرئیاز نخستین همانند سازها تویتامین E برای فعالیت صحششمین کنگره بین المللی سبه نقاش بنگرحس و ادراک قسمت سومکاهش میل جنسی در ام اسمحدودیت های حافظه و حافظدانشمندان اولین سلول مصنبدون زمان، ماده ای وجود نپس از اگو یا بعد از نفسفلج دوطرفه عصب 6 چشمنقش پیشرفته ی سلول های بندرگیری اعصاب به علت میتوتوهم چیستالگوی بنیادین و هوشیارینگاهت را بلند کنرشته نوروایمونولوژی و نقمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانتاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش مصنوعی از عروسک بازی سیب یکسان و دیدگاه های متجهان دارای برنامهاز تکنیکی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتضربه مغزی در تصادف رانندبه سیاهی عادت نکنیمخلا، حقیقی نیستکتاب طبیعت در قالب هندسهمروری بر تشنج و درمان هایداروی تشنجی دربارداریبرخی مرزهای اخلاق و علوم آنان که در قله اند هرگز خفاجعه ی جهل مقدسنقش زبان در سلطه و قدرت ادغدغه نتیجه ی نادانی استتوسعه هوش مصنوعی قادر اسامیدواری و مغزنبودن مدرک و شاهد، مدرک زمان طلایی سکته ی مغزی رامنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانسانسور بر بسیاری از حقایتاسف بار است انسان، حق خوهوش مصنوعی از عروسک بازی جهشهای مفید و ذکاوتی که داز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنظرف باید پر شود چه با چرک بیمار مرکز تنفس سلولیخواص منیزیمکشتن عقیده ممکن نیستمرز بین انسان و حیوان کجاداروی سل سپتبرخی سلولهای عصبی در تلاآیا مغز تا بزرگسالی توسعذرات کوانتومی زیر اتمی قفرار در فرار از میزبان، دنمیتوان با بیرون انداختنتکنولوژی جدید که سلول هاانحراف و حقیقتنرمش های موثر در کمردردزندگی، مراتب هوشیاری استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از ستون فقرات انسان دو پا جلترکیب آمار و ژنتیکهوش مصنوعی تعاملیجریان انرژی در سیستم های از تکینگی تا مغز از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریعلایم کمبود ویتامین E را خودت را از اندیشه هایت حفبیماری اضطراب عمومیگیاه خواری و گوشت خوار کدمشاهده گر جدای از شیء مشادر ناامیدی بسی امید استبزرگترین درد از درون است آیا احتمال دارد رویا از آرمز جهان خاصیت فراکتالقله برای دیدن نه برای به نه روش تقویت مغزتکامل زبانانسان باشچرا ذرات بنیادی معمولاً زبان متغیرمنبع هوشیاری در کجاست؟(قترسان نیستیابعاد بالاترسربازان ما محققا غلبه می هوش عاطفی قسمت نهمحقیقت در علم، هرگز نهایی از تکامل تا مغز، از مغز تیاد بگیر فراموش کنیعادت دادن مغز بر تفکرخدا بخشنده است پس تو هم ببیوگرافیگزیده ای از وبینار یا کنفمعرفی مورد نادر بیماری گدر سال حدود 7 میلیون نفر تقویت سیستم ایمنیآیا رژیم غذایی گیاهی سلاروبات ها قول میدهندقارچ بی مغز در خدمت موجودنوار مغز، مفید و بی خطرتاثیر فکر بر سلامتاولین تصویر در تاریخ از سنظریه ی تکامل در درمان بیزبان، نشان دهنده ی سخنگو مواد کوانتومی جدید، ممکنتصویر خورشید یا خود خورشاحساس گذر سریعتر زمانشنا در ابهای گرم جنوب نیااسارت و پرخوریهوشیاری و افسردگیحافظه و اطلاعات در کجاستژنهای حاکم بر انسان و انسغم بی پایاندفاع در برابر تغییر ساختبا خودت نجنگپیچیدگی های مغزی در درک زمغز آیندگان چگونه است ؟درمان پوکی استخوانتمدن بشری و مغز اخلاقیآتش منبع انرژیروش هایی برای مقابله با اقطره قطرهایمپلانت مغزی و کنترل دو نوروپلاستیسیتی چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وهمه چیز در زمان کنونی استسلول های مغزی عامل پارکیمیاستنی گراویس در جوانانتعداد کلی ذهن ها در جهان اداراوون تنها داروی تاییشکست حتمیاسرار بازسازی اندام هاهاوکينگ پیش از مرگش رسالحس و ادراک قسمت 74کمردرد و علل آندو برابر شدن خطر مرگ و میبازگشایی مجدد مطب دکتر سپیدایش زبانمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟درمان ساده ی روماتیسمتو یک معجزه ایآزار دیگری، آزار خود استریاضیات یک حس جدید استلرزش عضله یا فاسیکولاسیوایپیداکرینتاثیر بینش و انتظارات فرهمراه سختی، اسانی هستسماگلوتید داروی کاهش دهنما بخشی از این جهان مرتبطجلو رفتن یا عقبگردسندرم میلر فیشرما تحت کنترل ژنها هستیم یجلوتر را دیدنارتباط بین هوش طبیعی و هوهستی ما پس از شروعی چگال شبیه سازی میلیون ها جهان اعتماد به خودحس و ادراک قسمت هشتاد و نکودک ایرانی که هوش او از ماده، چیزی نیستدیدگاه نارسای دوگانه ی مبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیچقدر به چشم اعتماد کنیمدرک فرد دیگر و رفتارهای اتوقف؛ شکستافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه حافظه را قویتر کنیراه های جدید برای قضاوت رمن، ما یا چی؟اگر نیروی مغناطیس نباشد تاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی می تواند بر احسی و سه پل اصفهانجهان مشارکتیاز نخستین همانند سازها تویتامین E در چه مواد غذایشعار و عملبه نقاش بنگرحس و ادراک قسمت سی و هشتمکاهش مرگ و میر ناشی از ابمحدودیت درک انساندانشمندان تغییر میدان مغبر کسی اعتماد نکن مگر اینآلودگی هوا چالش قرن جدیدفن آوری های جدید علیه شنانقش آتش در رسیدن انسان بهدرب بسته با غیر خود باز متوهم و خیالالگوبرداری از طبیعتچالش هوشیاری و اینکه چرا رشد مغز فرایندی پیچیده امنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانتاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش مصنوعی از عروسک بازی سیر آفرینش از روح تا مغز جهان در حال نوسان و چرخشاز تکینگی تا مغز و از مغز واقعیت و مجازضررهای مصرف شکر و قند بر به سخن توجه کن نه گویندهخلا، خالی نیستکتاب، سفری به تاریخمرکز هوشیاری، روح یا بدن داروی جدید ALSبرخی نکات از گاید لاین پرآنتی بادی منوکلونال در دفارغ التحصیلان، فقیر و دنقش زبان در سلطه و قدرت اذهن ما از در هم شکستن منبتوسعه برخی شغل ها با هوش امیدی به این سوی قبر نیستنباید صبر کرد آتش را بعد زمان، واقعی نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانسانسور ذهنتبدیل پلاستیک به کربن و سهوش مصنوعی از عروسک بازی جوانان وطناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژن ضد کروناظرفیت مغز چقدر استبیماری لبر و نابینایی آنخواص میوه ی بهگل خاردار، زیباستمرز جدید جستجو و اکتشاف، داروی ضد چاقیبرخی سيناپسها طی تکامل و آیا همه جنایت ها نتیجه بیذرات کوانتومی زیر اتمی قفرد موفقنمیتوان بر سیاه سیاه نوشتکینگیاندوه در دنیا استنرمشهای مهم برای تقویت عزندان ذهنیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از ستارگانی قبل از آغاز کیهترکیب حیوان و انسانهوش مصنوعی در قضاوت های اجریان انرژی در سیستم های از تکینگی تا مغز از مغز تورزش و میگرنعلائم عصبی آلزایمر، با اخودروهای هیدروژنیبیماری بیش فعالیگیرنده باید سازگار با پیمشاهده آینده از روی مشاهدر هم تنیدگی مرزها و بی مبسیاری از مجرمان، خودشانتفاوت مغز انسان و میمون هآیا احتمال دارد رویا از آرنگ کردن، حقیقت نیستقله سقوطچه زیاد است بر من که در ایتکامل زبان انسان از پیشیانسان جدید از چه زمانی پاچراروياها را به یاد نمی آزبان مشترک ژنتیکی موجودامنبع خواب و رویاتزریق قیچی ژنتیکی کریسپراتفاق و تصادفسربرولایزینهوش عاطفی قسمت هفتمحقیقت راستین انسان علم باز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری مهارت های جدید دعارضه جدید ویروس کرونا سخدا تاس نمیریزدبیوگرافیگزارش یک مورد جالب لخته ومعرفت و شناختدر عید نوروز مراقب تصادف تلقین اطلاعات و حافظهآیا راهی برای بهبود وضعیروبات های ریز در درمان بیقبل و بعد از حقیقتنوار مغز، ترجمه ی فعالیت تاثیر مشاهده بر واقعیت باولین دارو برای آتاکسی فنظریه ی تکامل در درمان بیزبان، وسیله شناسایی محیطموجود بی مغزی که می تواندتصویر در هم تنیدگی کوانتاحساسات کاذبشناخت ناشناختهاساس انسان اندیشه و باور هوشیاری کوانتومیحافظه ی ما انسان ها چرا مکفش و کتابغیرقابل دیدن کردن مادهدقیق ترین تصاویر از مغز ابا خدا باشپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز اندامی تشنه ی انرژی ادرمان آرتروز با ورزش موضتمدن زیر آبآثار باستانی تمدن های قدروش هایی برای کم کردن اضطلمس کوانتومیایمپلانت مغزی کمک میکند نوروز مبارکتاثیر گیاه خواری بر رشد وهمه چیز، ثبت می شودسلول های بنیادیمیدان مغناطيسي زمین بشر تعذیه ی ذهنادب برخورد با دیگرانشکستن مرز دور مغزاصفهان زیباهدف یکسان و مسیرهای مختلحس و ادراک قسمت 75کمردرد با پوشیدن کفش منادو داروی جدید برای میاستبازگشت از آثار به سوی خداپیر شدن حتمی نیستمغز بزرگ چالش است یا منفعدرمان سرگیجه بدون نیاز بتو یک جهان در مغز خودت هسآسيب میکروواسکولاریا آسریتوکسیمابلزوم گذر انسان از حدها و ایا کوچک شدن مغزانسان التاثیر ترکیبات استاتین (سهمراهی میاستنی با برخی سهمراهی نوعی سردرد میگرنیسندرم کووید طولانیمانند کودکان باشیدجمجمه انسان های اولیهارتباط شگفت مغز انسان و فهشت توصیه برای کاستن از دشبیه سازی سیستم های کواناعتماد به خودحس و ادراک قسمت هشتاد و شکودکان مهاجرماده، چیزی بیش از یک خلا دیروز و امروزبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی علمی پیوند مغز سانقش قهوه در سلامتیدرک نیازمند شناخت خویش اتولید مولکول جدید توسط هافراد بی دلیل دوستدار تو نگاه من، نگاه تو و یا حقیراه پیروزی در زندگی چیستمن، خود تو هستماگر نعمت فراموشی نبود بستاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی متصل با مغزسیلی محکم محیط زیست بر انجهان معنااز نخستین همانند سازها تویتامین کاصبور باشبه نادیدنی ایمان بیاورحس و ادراک قسمت سی و ششمکاهش التهاب ناشی از بیمامخچه فراتر از حفظ تعادلدانشمندان روش هاي جدیدی برلیتیونآلودگی هوا و ویروس کرونافناوری هوش مصنوعی نحوه خنقش انتخاب از طرف محیط، ندرختان چگونه بر تشکیل ابتوهم وجودالتهاب شریان تمپورالچالش هوشیاری و اینکه چرا رشد مغز علت تمایل انسان بمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانتاثیر رژیم گیاه خواری بر هوش مصنوعی از عروسک بازی سیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان در حال ایجاد و ارتقااز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسضررهای شکر بر سلامت مغزبهبود حافظه پس از رخدادهخلاصه ای از مطالب همایش مکتابخانهمرکز حافظه کجاستداروی جدید s3 در درمان ام برخی نرمش ها برای درد زانآنتروبات؛ ترکیب سلول زندفاصله ها در مکانیک کوانتنقش سجده بر عملکرد مغزذهن چند جانبه نیازمند نگتوصیه های سازمان بهداشت امیدی تازه در درمان سرطانبرو و انرژی مداومزمان، اندک استمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانساهچاله ها تبخیر نمیشودتبدیل تراکت صوتی مصنوعی هوش مصنوعی از عروسک بازی جوانان وطناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگر کرونا ساخته شعقل مجادله گربیماری میاستنی گراویسخواص هلو برگ هلوگل درون گلدانمرزهای حقیقی یا مرزهای تداروی ضد چاقیبرداشت مغز ما از گذر زمانآیا هوش مصنوعی می تواند نذرات کوانتومی زیر اتمی قفرد یا اندیشهنمای موفقیتتکامل فردی یا اجتماعیاندوه دردی را دوا نمیکندچرا ماشین باید نتایج را پزونیسومایدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از سخن نیکو مانند درخت نیکوهوش مصنوعی در کامپیوترهاجراحی هوشیار مغزاز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش بهترین درمان بیش فععلت خواب آلودگی بعد از خوخورشید مصنوعیبیماری تی تی پیگالکانزوماب، دارویی جدیمشاهدات آمیخته با اشتباهدر هم تنیدگی کوانتومیبسیاری از بیماری های جدیتفاوت ها و تمایزها کلید بآیا بدون ناظر هوشمند هم برنگین کمانقلب های سادهنه عدم مطلق بلکه عدم با قتکامل ساختار رگهای مغزی انسان خطرناکترین موجودچراروياها را به یاد نمی آزبان چهار حرفی حیات زمینمنتظر نمان چیزی نور را بهتسلیم ارتباط با من برتراتوبان اطلاعات و پلِ بینسردرد میگرنهوش عاطفی قسمت یازدهحقیقت غیر فیزیکیاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگیری هوش مصنوعی، عمیقعبارت های مبهم مانند انرخدای رنگین کمانبیان ژن های اسکیزوفرنی دگشایش دروازه جدیدی از طرمغز فکر میکند مرگ برای دیدرمان نگهدارنده ی اعتیادتلاش ها برای کشف منابع جدآیا راهی برای رفع کم آبی روبات کیانقبل از آغازنوار عصب و عضلهتاثیر نگاه ناظر هوشیار باولین دروغنظریه ی تکامل در درمان بیزدودن نقص از هوش مصنوعیموجودات مقهور ژنها هستندتصویر زیبا از سلولاخلاق و علوم اعصابشناخت و معرفت، و نقش آن داستفاده از مغز، وزن را کمهوشیاری سنتی یا هوشیاری حافظه ی ما انسان ها چرا مکفش بد، عامل مهم کمردردغار افلاطوندل به دریا بزنبا طبیعت بازی نکنپیوند مدفوعمغز انسان ایا طبیعتا تمادرمان ام اس(مولتیپل اسکلتمدنی قدیمی در شمال خلیج آدم عاقل، وقت خودش را هدرروش هایی برای جلوگیری از لووفلوکساسینایمپلانت نخاعی میتواند دنوروز یا روز پایانیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهمه ی سردردها بی خطر نیستسلول های بنیادی منابع و امیدان های مغناطیسی قابل تغییرادراک ما درک ارتعاشی است شکستگی لگن یا سکته ی مغزیاصل بازخوردهدف یکسان، در مسیرهای متحس و ادراک قسمت 78کنفرانس تشنج هتل کوثر اصدو سوی واقعیتبازگشت به ریشه های تکاملپیراستاممغز بزرگ چالشهای پیش رودرمان سرگیجه بدون نیاز بتو کجای جهانیآسیب ها ناشی از آلودگی هونکاتی در مورد تشنجریسپریدونلزوم سازگاری قانون مجازاایا این جمله درست است کسیتاثیر تغذیه بر سلامت رواتاثیر حرکات چشم بر امواج هندسه ی پایه ایسندرم گیلن باره به دنبال مانند آب باشجنین مصنوعیارتباط شگفت انگیز مغز انو هر کس تقوای خدا پیشه کنشبکه های مصنوعی مغز به دراعتماد بی موردحس و ادراک قسمت پنجمکودکان میتوانند ناقل بی ماست مالیدیسک گردنبحثی درباره هوش و تفاوتهپروانه ی آسمانینقش مهاجرت در توسعه نسل ادرک و احساستولید مثل فقط با یک مادر افزایش قدرت ادراکات و حسنگاه مادی غیر علمی استراه انسان شدن، راه رفتن ومنابع انرژي پاک سرچشمه حاگر نعمت فراموشی نبود بستاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی و کشف زبان هایسینوریپا داروی ترکیبی ضدجهان معکوساز نشانه ها و آثار درک شدویتامین کا و استخوانصبور باشبه هلال بنگرحس و ادراک قسمت سیزدهمکاهش حافظه هرچند فرایندیمخچه ، فراتر از حفظ تعادلدانشمندان روشی برای تبدیبرنامه و ساختار پیچیده مآلودگی هوا و پارکینسونفواید روزه داری متناوبنقش اتصالات بین سلولهای درختان اشعار زمینتوهم وجودام آر آی جدید با قدرت شگفچالش هوشیاری و اینکه چرا رشد در سختی استمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانتاثیر رژیم گیاهخواری بر هوش مصنوعی از عروسک بازی سیستم تعادلی بدنجهان ریز و درشتاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهضعیف و قویبهداشت خوابخلاصه ای از درمان های جدیکجای مغز مسئول پردازش تجمرکز حافظه کجاستداروی جدید لنفوم و لوکمیبرخی نرمش ها برای زانوآنزیم تولید انرژی در سلوفاصله ی همیشگی تصویر سازنقش غذاها و موجودات درياذهن هوشیار در پس ماده ی متوصیه های غیر دارویی در سامگا سه عامل مهم سلامتچت جی پی تیزمزمه ات مانده در گوشممنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانسایه ی هوشیاریتبدیل سلولهای محافط به سهوش مصنوعی از عروسک بازی جواب دانشمند سوال کننده از تکینگی تا مغز از مغز تواکسن دیگری ضد کرونا از دعقل در جهان جدید، عجیب اسبیماری میاستنی گراویسخواص هندوانهگل زندگیمزایای شکلات تلخ برای سلداروی ضد تشنج با قابليت تبرداشتت از جهان رو زیاد آیا هوش مصنوعی زندگی بشررفلکس وتری با توضیح دکتر فرد حساس از نظر عاطفی و بنمایش تک نفرهتکامل مادی تا ابزار هوشماندوهگین نباش اگر درب یا چرا مردم با زندگی میجنگنزونا به وسیله ویروس ابله منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتابزار بقای موجود زنده از سخن و سکوتهوش مصنوعی در تفکر خلاق اجراحی گردن همیشه برای دیاز تکینگی تا مغز- از مغز ورزش در کمر دردعماد الدین نسیمی قربانی خوش قلبی و مهربانیبیماری خود ایمن اعصاب محگام کوچک ولی تاثیرگذارمطالبه ی حق خوددر هم تنیدگی کوانتومی و پبسیاری از بیماری های جدیتفاوت ها را به رسمیت بشناآیا برای تولید مثل همیشه رهبر حقیقیقلب و عقلنهایت معرفت و شناخت درک عتکامل شناخت انسان با کشفانسان در هستی یا هستی در چراغ های متفاوت و نور یکسزبان نیاز تکاملی استمنتظر نتیجه ی کارهایت باتسلیم شدن از نورون شروع ماتوسوکسیمایدسردرد میگرن در کودکانهوش عاطفی قسمت پنجمحقیقت غیر قابل شناختاز تکامل تا مغز، از مغز تیادگرفتن، آغاز حرکت است عجول نباشخدایی که ساخته ی ذهن بشر بیان حقیقتپل جویی اصفهانمغز قلبدرمان نابینایان آیا ممکنتلاش های جدید در ALSآیاما مقهور قوانین فیزیکروح و آب حیاتقبل از انفجار بزرگنوار عصب و عضلهتاثیر نگاه و مشاهده ناظر اولین سلول مصنوعینظریه ی ریسمانسفر فقط مادی نیستمورد نادر همپوشانی دو بیتصویر زیبای اصفهاناخلاق پایه تکامل و فرهنگشناخت حقیقت یا آرزوهای گاستفاده از نظریه ی تکامل هوش، ژنتیکی است یا محیطیحافظه ی هوش مصنوعیکل اقیانوس در یک ذرهغرور و علمدلایلی که نشان میدهد ما ببالای هر دستی، دستی هستپیوند مدفوع در درمان بیممغز انسان برای ایجاد تمددرمان با سلول های بنیادیتمرکز و مدیتیشنآرمانگرای تخیلی نباشروش هایی ساده برای کاهش الوب فرونتال یا پیشانی مغایمپلانت استخوانی در آسینورالژیتاثیر گیاه خواری بر رشد وهمه جا خیر بکارسلول های بدن تو پیر نیستنمیدان های کوانتومی خلاتغییر الگوی رشد مغزی با زادراک، فراتر از آنچه معمشگفت نیست من عاشق تو باشماصل در هم تنیدگی و جهانی حس و ادراک قسمت 82کنگره بین المللی سردرد ددولت یا گروهکبازخورد یا فیدبکپیشینیان انسان از هفت میمغز بزرگ و فعال یا مغز کودرمان سرگیجه بدون داروتو کز محنت دیگران بی غمیآسیب روانی شبکه های اجتمچگونه مولکول های دی ان ایریسدیپلام تنها داروی تایلزوم سازگاری قانون مجازاایا ابزار هوشمندی یا مغز ایا بیماری ام اس (مولتیپتاثیر دوپامین و سروتونینهندسه ی رایج کیهانسندرم پیریفورمیسماه رجبجنگ هفتاد و دو ملت همه را ارتباط شگفت انگیز مغز انوفور و فراوانیشبکیه های مصنوعیاعتیاد و تلاش های درمانی حس و ادراک قسمت پنجاهکودکان گذشته به آینده فکماست مالی با هوش انسانیدیستونی قابل درمانبحثی درباره احساسات متفاپرواز از نیویورک تا لوس آنقش میدان مغناطیسی زمین درک کنیم ما همه یکی هستیمتولید مثل اولین ربات های افزایش میل جنسی با خوردن نگاه محدود و تک جانبه، مشراه بی شکستمنابع انرژی از نفت و گاز اگر با مطالعه فیزیک کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی یا حماقت طبیعسیناپس، شگفتی خلقتجهان هوشمنداز نظر علم اعصاب یا نرووسویتامین کا در سبزیجاتصبر لازمه ی پیروزی استبه کدامین گناه کشته شدندحس و ادراک قسمت ششمکاهش دوپامین عامل بیماریمخچه ابزاري که وظیفه آن فدانش، قفل ذهن را باز میکنبرنامه ی مسلط ژنها در اختآلزایمرفواید روزه داری متناوبنقش تیروئید در تکامل مغزدرد و درستوهم بی خداییام اس و سرطانچالش هوشیاری و اینکه چرا رشد، رسیدن به یک هدف نیستمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانتاثیر رژِیم غذایی بر میگهوش مصنوعی از عروسک بازی سیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان شگفت انگیزاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهطلوع و حقیقتبهداشت خواب، امروز در جهخم شدن فضا-زمانکرونا چه بر سر مغز می آورمرکز خنده در کجای مغز استداروی جدید میاستنی گراویبرخی نرمش های گردنآواز خواندن در قفس، نشانفتون های زیستینقش غذاها و موجودات درياذهن و زندگیتوصیه هایی در مصرف ماهیاما شما از دید خفاش کور هچت جی پی تیزنان باهوش ترمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانسایه را اصالت دادن، جز فرتبر را بردارهوش مصنوعی از عروسک بازی جواب سنگ اندازیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانعقل سالمبیماری های میتوکندریخواص انارگلوله ی ساچمه ایمسمومیت دانش آموزان بی گداروی ضد تشنج با قابليت تبررسي علل احتمالي تغيير آیا هوش ارثی دریافتی از پرفتار مانند بردهفردا را نمیدانیمچند نرمش مفید برای کمردرتکامل مداوماندام حسی، درک از بخش هایچرا مغز انسان سه هزار سالزیان غذاهای پرچربمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترازودونابزار بقای موجود زنده از سخن پاک و ثابتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحجز تو که را دارماز تکینگی تا مغز- از مغزتوزن حقیقی معرفت و شناختعنصر اصلی تعیین واقعیتخوش خیالی و خوش بینیبیماری دویکگامی در درمان بیماریهای مطالبی در مورد تشنجدر هم تنیدگی کوانتومی و دبشکه ای که ته نداره پر نمتفاوت های بین زن و مرد فقآیا بزرگ شدن مغز فقط در دروی و منیزیم در تقویت استقلب یا مغزنهایت در بی نهایتتکامل، نتیجه ی برنامه ریانسان عامل توقف رشد مغزنزاع ها بیهوده استزبان و کلمه حتی برای کسانمنتظر زمان ایده آل نشوتست نوار عصب و عضلهاتصال مغز و کامپیوترسردرد میگرنی در کودکانهوش عاطفی قسمت اولحقیقت، آن چیزی نیست که جلاز خود رها شویادآوری خواب و رویاعدم توقف تکامل در یک انداخدایا جز تو که را دارمبیداری معنوی یعنی دوستی پل خواجو اصفهانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهدرمان های اسرار آمیز در آتلاش های جدید در درمان فرآگاهی فراتر از آگاهیروح در جهانی دیگر استقبرستان ها با بوی شجاعتنوار عصب و عضلهتاثیر نگاه انسان بر رفتااوکرلیزوماب داروی جدید شنظریه ی ریسمان و هوشیاریسفر نامه سفر به بم و جنوب موسیقی نوتصویربرداری فضاپیمای آماختلا ل در خود عضلهشناخت درون، شناخت بیرون؛استفاده از هوش مصنوعی در هوض مصنوعی زندهحافظه انسان و حافظه ی هوشکلمات بلند نه صدای بلندغربال در زندگیدنیا فریب و سرگرمیبالاترین هدف از دولتپیوند مغز و سر و چالشهای مغز انسان برای شادمانی طدرمان تومورهای مغزی با اتمرکز بر هدفآرام باشروش استفاده از بالش طبیلوتیراستامایمان به رویانورالژی تریژمینالتاثیر گیاه خواری بر رشد وهمیشه چیزی برای تنهایی دسلول بنیادی و ای ال اسمیدان بنیادین اطلاعاتتغییر خود یا تغییر دیگراادغام میان گونه های مختلشگفت انگیز بودن کیهاناصل علت و تاثیرحس و ادراک قسمت 87کنگره بین المللی سردرد ددونپزیل در بیماران قلبی بازسازي مغز و نخاع چالشی پیشرفت های باور نکردنی دمغز بزرگترین مصرف کننده درمان سرطان با امواج صوتتو پیچیده ترین تکنولوژی آسیب عصب پا به دنبال اعتیچگونه میتوان با قانون جنریشه های مشترک همه ی موجولزوم عدم وابستگی به گوگل ریشه های مشترک حیاتمقاومت به عوارض فشار خون ایا بدون زبان میتوانیم تتاثیر دپاکین بر بیماری مهندسه بنیادینسندرم پیریفورمیسماهیچه ی صبرجنگ و تصور از جنگارتباط غیرکلامی بین انساوقاحت و تمسخر دیگرانشباهت مغز و کیهاناعتیاد را به دور بیندازحس و ادراک قسمت پنجاه و یکودکان خود را مشابه خود تماشین های دارای روحدژا وو یا اشنا پنداریبحثی درباره احساساتی غیرپروتئین های ساده ی ابتدانقش محیط زندگی و مهاجرت ددرک احساسات و تفکرات دیگتولید یا دریافت علمافزایش مرگ و میر سندرم کونگاه کلی نگرراه طولانی را به سلامت گذمنابع انرژی از منابع نهفاگر تلاش انسان امروز براتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسیگار عامل افزایش مرگ ومجهان هوشیاراز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی 12 در درمان دردصبر و واقعیتبه امید روزهای بهترحس و ادراک قسمت شصت و هشتکاهش سن بیولوژیکی، تنها مخچه تاثیر گذار بر حافظهدانش، یک انسان را ناسازگبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱آلزایمر در جوانانفواید زیاد دوچرخه سوارینقش حفاظتی مولکول جدید ددرد باسن و پا به دلیل کاهتوهم تنهاییام اس یا تومور؟چالش های ایستادن بر دو پاز گهواره تا گورمنابع بی نهایت انرژی در دابزار بقا از نخستین همانتاثیر سلامت دستگاه گوارشهوش مصنوعی از عروسک بازی سکوت و نیستیجهان شگفت انگیز و بی زماناز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مطلای سیاهبهداشت خواب، رمز حافظه ی خونریزی مغز در سندرم کووکریستال هامرگ چیستداروی جدید کنترل قند خونبرخی یونها و مولکول های مآینه در اینهفروتنی معرفتینقش غذاها و موجودات درياذهن و شیمی بدنتوضیحی ساده در مورد هوش مامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنتایج نادانی و جهلزنجیرها را ما باید پاره کمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانساخت سلول عصبی حتی پس از تحریک الکترومغناطیسی مغهوش مصنوعی از عروسک بازی جوسازی مدرناز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن سرطانعقلانیت بدون تغییربیماری های مغز و اعصاب و گلوئونمسمومیت دانش آموزان، قماداروی ضد تشنج توپیراماتبررسی مغز با امواج مادون آیا هوش سریعی که بدون احسرفتار وابسته به شکلفرزندان زمان خودچند جهانیتکامل چشمانرژی بی پایان در درون هرچرا مغزهای ما ارتقا یافت زیباترین چیز در پیر شدنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتترازودونابزار بقای موجود زنده از سخت ترین حصارهوش مصنوعی در خدمت خلق وحجستجوی متن و تصویر به صوراز تکینگی تا مغز، از مغز وزوز گوشعوامل موثر در پیدایش زباخوشبختی چیستبیماری دیستروفی میوتونیگامی در درمان بیماریهای مطالعه ای بیان میکند اهددر هر سوراخی سر نکنبشریت از یک پدر و مادر نیتفاوت های تکاملی در مغز وآیا تکامل و تغییرات ژنتیرویکردهای جدید ضایعات نخقلب دروازه ی ارتباطنهادینه سازی فرهنگ اختلاتکثیر سلول در برابر توقف انسانیت در هم تنیده و متصنزاع بین جهل و علم رو به پزبان و بیان نتیجه ساختمامنحنی که ارتباط بین معرفتست کم هزینه ی بزاق برای اثر مضر مصرف طولانی مدت رسردرد و علتهای آنهوش عاطفی قسمت دهمحقایق ممکن و غیر ممکناز درخواست ها جدا شویاری خدا نزدیک استعدم تعادل دوپامین، فقط بخرما منبع بسیار خوب آنتی بیداری و خواب کدام بهتر اپلاسمای غالبمغز مانند تلفن استدرمان های بیماری آلزایمرتلاش های جدید در درمان سرآپومورفین در پارکینسونروح رهاییقدم زدن و حرکت دید را تغینوار عصب و عضلهتاثیر نگاه انسان بر رفتاايندگان چگونه خواهند دیدنظریه تکامل در درمان بیمسفر به مریخ در 39 روزموسیقی هنر مایع استتصور ما ازمشکلات و واقعیاختلاف خانوادگی را حل کنشناسایی تاریخچه ی تکاملیاستفاده از انرژی خلاهیچ نقطه ای مرکزی تر از احباب های کیهانی تو در توکلوزاپین داروی ضد جنونمقالاتدنیا مکانی بسیار اسرارآمباهوش ترین و با کیفیت تریپیوند اندام از حیوانات بمغز انسان برای شادمانی طدرمان تشنجتمرکز بر امروزآرامش و دانشروش جدید تولید برقلوزالمعده(پانکراس)مصنوعاین پیوند نه با مغز بلکه نوزاد ناشنوای متولد شده،تاثیر گیاه خواری بر رشد وهمیشه چشمی مراقب و نگهباسلول بنیادی در درمان ایدمیدازولام در درمان تشنج تغییر دیگران یا تغییر خوادغام دو حیطه علوم مغز و هدف از تکامل مغزشگفت زده و حیران باشاصل عدم قطعیت از کوانتوم حس و ادراک قسمت چهلکنترل همجوشی هسته ای با هدوچرخه در کاهش دردهای کمباغچه ی منپیشرفت های جدید علوم اعصمغز حریص برای خون، کلید تدرمان ضایعات نخاعیتو آرامش و صلحیآسانی موفقیتچگونه مغز ما، موسیقی را پآشنا پنداریچگونه مغز پیش انسان یا همریشه های اخلاقمقایسه رقابت و همکاریایا تکامل هدفمند استتاثیر داروهای ضد التهاب هندسه در پایه ی همه ی واکسندرم پای بی قرارماپروتیلینجنگ داده هاارتروز یا خوردگی و التهاوقت نهيب هاي غير علمي گذششباهت مغز با کیهان مادیاعداد بینهایت در دنیای محس و ادراک قسمت پنجاه و دکودکان را برای راه آماده ماشین دانشدژاوو یا آشناپنداریبحران ذهن فیلمی قابل تامپروتز چشمنقش مرکز تنفس سلولی در بیدرک تصویر و زبان های مخلتتولید پاک و فراوان انرژیافزایش سرعت پیشرفت علوم نگاه انسان محدود به ادرارابطه تشنج و اوتیسممنابع انرژی از نفت و گاز اگر خواهان پیروزی هستیتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسیاهچاله هاجهان های بسیار دیگراز نظر علم اعصاب اراده آزویتامین بی هفدهصبر بسیار بایدبه بالا بر ستارگان نگاه کحس و ادراک قسمت شصت و دوکایروپاکتیک چیستمخاطب قرار دادن مردم، کادائما بخوانبرین نت به جای اینترنتآملودیپین داروی ضد فشار فیلم کوتاه هیروشیما از هنقش حیاتی تلومر دی ان آ ددرد زانو همیشه نیاز به جرتوهم جداییامواجی که به وسیله ی ماشیچالش کمبود اندام برای پیزمین در برابر عظمت کیهانمنابع جدید انرژیابزار بقا از نخستین همانتاثیر عصاره تغلیظ شده گیهوش مصنوعی از عروسک بازی سکوت، پر از صداجهانی که نه با یک رخداد و از تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار طوفان فقر و گرسنگی و بی سبوزون هیگز چیستخونریزی مغزی کشندهکریستال زمان(قسمت اولمرگ و میر پنهانداروی جدید آلزایمربرخی اثرات مضر ویتامین دآیندهفروتنی و غرورنقش غذاها در کاهش دردهای ذهن پر در برابر آگاهیتوضیحات دکتر فاطمی در موانفجار و توقف تکاملی نشانتاران، جذب کنزندگی فعال و مثبت روند آلمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانساخت شبکه عصبی مصنوعی با تحریک عمقی مغزهوش مصنوعی از عروسک بازی جامعه ی آسمانیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ضد اعتیادعقیده ی بی عملبیماری های ژنرالیزه ی عصگمان میکنی جرمی کوچکی در مسیر دشوار تکامل و ارتقاداروی ضد جنون در درمان تیبررسی و اپروچ جدید بر بیمآیا هشیاری کوانتومی وجودرفتار اجتماعی انسان، حاصفرضیه ای جدید توضیح میدهچند جهانیتکامل و ارتقای نگاه تا عمانرژی تاریکچرا ویروس کرونای دلتا وازیباترین چیز در افزایش سمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتراشه مغز بدون واسطه ی دابزار بقای موجود زنده از سخت ترین کار، شناخت خود اهوش مصنوعی درمانگر کامپیجستجوی هوشیاری در مغز مااز تکینگی تا مغز، از مغز وسواس، بیماری استعوامل ایجاد لغت انسانی و خوشبختی دور از رنج های مبیماری سلیاکگاهی لازم است برای فهم و معمای اخلاقی قطاردر والنتاین کتاب بدید همبعد پنجمتفاوت های زبانی سرمنشا تآیا تراشه ها داخل مغز، میرویا و واقعیتقلب روباتیکچهار میلیارد سال تکامل بتأثیر نیکوتین سیگار بر مانسانیت در برابر دیگراننزاع بین علم و نادانی رو زبان و بیان، در سایه پیشرمنشأ اطلاعات و آموخته ها تست آر ان اس دز میاستنی گاثرات فشار روحی شدیدسردرد به دلیل مصرف زیاد مهوش عاطفی قسمت دومحل مشکلاز دست دادن دم در پیشینیاژن همه چیز نیستعدم درکخسته نباشی بابابیرون اصل است یا درونپمبرولیزوماب در بیماری چمغز مادران و کودکان در زمدرمان های بیماری اس ام ایتلاش های جدید شرکت نورالآپومورفین در پارکینسونروزه داری متناوب، مغز را قدرت مردمنوار عصب و عضله مهم در تشتاثیر هوش مصنوعی بر مغزايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمسفر به درون سفری زیبامیلر فیشر نوعی نادر از گیتصور از زمان و مکاناختلال حرکتی مانند لرزش شناسایی زبان حیوانات با استفاده از سلول های بنیاهیچ چیز همیشگی نیستحباب هایی تو در توکلید نزدیک و نگاه تو بر فتاثیر ویتامین دی بر بیمادنیای شگفت انگیز کوانتومباور و کیهان شناسیمغز انسان رو به کوچک تر شدرمان جدید ALSتمساح حد واسط میان مغز کوآرامش و سکونروش صحبت کردن در حال تکاملیروپریم داروی ترکیبی ضداین اندوه چیستنوسانات کوانتومی منبع ماتاثیر گیاه خواری بر رشد وهمیشه اطمینان تو بر خدا بسلول بنیادین از مخاط بینمکان زمان یا حافظه زمانتغییر دادن ژنها آیا روزی ارتقا و تکامل سنت آفرینش هدف از خلقت رسیدن به ابزاشگفتی های نقشه ی ژنتیکیاصل، روان و نفس استحس و ادراک قسمت چهل و هفتکنترل جاذبهدوچرخه سواری ورزشی سبک و بترس از اینکه کسی، به درگپیشرفت در عقل است یا ظواهمغز در تنهایی آسیب میبیندرمانهای بیماری پارکینستو افق رویداد جهان هستیدرماندگی به دلیل عادت کرتو انسانی و انسان، شایستآشنا پنداریچگونه هموساپينس بر زمین رژیم های غذایی و نقش مهم مقابله ی منطقی با اعتراضایجاد احساساتتاثیر داروی ضد تشنج سدیم هندسه زبانِ زمان استسندرم پس از ضربه به سرماجرای جهل مقدسجنبه های موجی واقعیتارزش های وارونهوقتی فهمیدی خطا کردی برگشباهت های ریشه ای چند بیمبقا با سازگارترین فرد اسحس و ادراک قسمت پنجاه و سکوری گذرای ناشی از موبایمبانی ذهنی سیاه و سفیددگرگونی های نژادی و تغییبخش فراموش شده ی حافظهپروتز عصبی برای تکلمنقش نگاه از پایین یا نگاهدرک حقیقت نردبان و مسیری تولید اندام با چاپ سه بعدافسردگی و اضطراب در بیمانگاه از کنار و یا از روبررادیوی مغز و تنظیم فرکانمنابع انرژی از نفت و گاز اپل ویژن پرو در تشخیص بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی الفاگوسیاهچاله های فضایی منابعجهان هایی در جهان دیگراز واقعیت امروز تا حقیقتویتامین دی گنجینه ای بزرصد قدح، نفتاده بشکستبه بالاتر از ماده بیندیشحس و ادراک قسمت شصت و ششکار امروز را به فردا نیندمدل همه جانبه نگر ژنرالیدارچینبرای یک زندگی معمولیآموزش نوین زبانفیلمی بسیار جالب از تغیینقش خرچنگ های نعل اسبی دردردهای سال گذشته فراموش توهم جدایی و توهم علمامیوتروفیک لترال اسکلروچالش دیدگاه های سنتی در بزمین زیر خلیج فارس تمدنی مناطق خاص زبان در مغزابزار بقا از نخستین همانتاریک ترین بخش شبهوش مصنوعی از عروسک بازی سکوت، در برابر گزافه گویجهانی که از یک منبع، تغذیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقطوفان بیداریبوزون هیگز جهان را از متلخونریزی مغزی کشنده ولی قکریستال زمان(قسمت دوم)مرگ و میر بسیار بالای ناشداروی جدید آلزایمر تاییدبرخی اختلالات عصبی مثانهآینده ی انسان در فراتر ازفرگشت و تکامل تصادفی محض نقشه مغزی هر فرد منحصر بهذهن تو همیشه به چیزی اعتقتیوتیکسن داروی ضد جنونانفجار بزرگ پایان بوده انجات در اعتماد به خودزندگی هوشمند در خارج از زمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانساخت شبکه عصبی با الفبای تحریک عمقی مغز در آلزایمهوش مصنوعی از عروسک تا کمجاودانگی مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن علیه سرطانعلم و ادراک فقط مشاهده ی خواص اردهبیماری های روانی با تاثیگنجینه ای به نام ویتامین مسئول صیانت از عقیده کیسدارویی خلط آوربررسی ژنها در تشخیص بیماآیا واکنش های یاد گرفته ورقیبی قدرتمند در برابر مفساد اقتصادی سیتماتیک درچند جهانی و علمتکامل و ریشه ی مشترک خلقتانرژی تاریک که ما نمی توچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک زیر فشار کووید چه باید کرمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتراشه ها روی مغزابزار بقای موجود زنده از سختی ها رفتنی استهوش مصنوعی درخدمت خلق وححفره در مغزاز تکینگی تا مغز، از مغز وسیله، فقط دعا نیستعواملی که برای ظهور لغت اخیالپردازی نکنبیماری شارکو ماری توثگاهی مغز بزرگ چالش استمعماری، هندسه ی قابل مشادر یک فراکتال هر نقطه مرکبعد از کروناتفاوت ایستایی و تکاپوآیا جنین انسان، هوشمندی رویا و کابوسقلب را نشکنچهار ساعت پس از کشتار خوکتأثیر نگاه انسان بر رفتاانسان، گونه ای پر از تضادنزاع بین علم و جهل رو به پزبان و تکلم برخی بیماریهمنشاء کوانتومی هوشیاری اتشنچ پانایوتوپولوس تشنج اثرات مفید قهوهسردرد تنشنهوش عاطفی قسمت سومحلقه های اسرارآمیزاز روده تا مغزژن همه چیز نیستعدالت برای من یا برای همهخطا در محاسبات چیزی کاملبیست تمرین ساده برای جلوپناه به بیابانمغز چون ابزار هوش است دلیدرمان های جدید ALSتلاش هایی در بیماران قطع آب زندگی است قسمت چهارمروزه داری و التهاب زیانبقدرت و شناخت حقیقتنوار عصب و عضله برای تاییتاثیر ویتامین دی بر بیماايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمسفر تجهیزات ناسا به مریخ میهمانهای ناخوانده عامل تصاویر زیبای رعد و برقاختلال خواب فرد را مستعد شناسایی سلول های ایمنی ااستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز، چقدر حقیقی استحد و مرزها توهم ذهن ماستکلید، در ناشناخته هاستصفحه اصلیدنیایی پر از سیاهچاله باید از انسان ترسیدمغز انسان رو به کوچکتر شددرمان جدید مولتیپل میلومتنفس هوازی و میتوکندریآرامش عقلروشهای نو در درمان دیسک بلیس دگرامفتامین یا ویاساین ایده که ذرات سیاهچالنوشیدن چای برای مغز مفید تاثیر گیاه خواری بر رشد وهمیشه به آنچه داری، خوشنسلول عصبی شاهکار انطباق مکانیک کوانتومی بی معنی تغییر زودتر اتصالات مغزیارتقا یا بازگشت به قبل ازهر چیز با هر چیز دیگر در تشگفتی های زنبور عسلاصلاح خطا با رفتن بر مسیرحس و ادراک قسمت چهل و هشتکندن ریشه ی خوددوپامین قابل حل در آببحتی علمی درباره تمایل بپیشرفت ذهن در خلاقیت استمغز را از روی امواج بشناسمغز زنان جوانتر از مغز مردرها بسته نیستتو با همه چیز در پیوندیآشناپنداری چیستچگونه هوشیاری خود را توسرژیم های غذایی و نقش مهم مقابله با کرونا با علم اسایران بزرگتاثیر درجه حرارت بر مغزهندسه، نمایشی از حقیقتسندرم جدایی مغزماجرای عجیب گالیلهجنسیت و تفاوت های بیناییارزش های حقیقی ارزش های غوقتی ناراحتی چیکار میکنیشباهت کیهان و مغزبقا در ازای بیماریحس و ادراک قسمت پنجاه و شکی غایب شدی تا نیازمند دلمباحث مهم حس و ادراکدانش قدرت استبخش های تنظیمی ژنومپرورش مغز مینیاتوری انسانقش نظام غذایی در تکامل مدرک دیگرانتولید سلولهای جنسی از سلافسردگی و ساختار مغزنگاه از بیرون مجموعهراز تغییرمنابع انرژی از نفت و گاز اپی ژنتیکتاثیر درجه حرارت بر عملکهوش مصنوعی اکنون می توانسیاهچاله ها، دارای پرتو جهان یکپارچهاز کجا آمده ام و به کجا میویروس مصنوعیصداقتبه جای محکوم کردن دیگران حس و ادراک سی و هفتمکار با یگانگی و یکپارچگیمدل هولوگرافیک ژنرالیزهداروهای مصرفی در ام اسبرای پیش بینی آینده مغز دآمارهای ارائه شده در سطح فیروز نادرینقش داروهاي مختلف معروف دردی که سالهاست درمان نشتوهم جسمامید نیکو داشته باش تا آنچاالش ها در تعیین منبع هوزمان چیستمناطق خاصی از مغز در جستجابزار بقا از نخستین همانتاریکی من و تو و گرد و غباهوش مصنوعی از عروسک بازی سکته مغزیجهانی پر از سیاهچاله یا پاز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدطوفان زیباییبی نهایت در میان مرزهاخواندن ، یکی از شستشو دهنکریستال زمان(قسمت سوم)مرگ و سوال از قاتلداروی جدید ای ال اسبرخی اصول سلامت کمرآینده ی حمل و نقل هوایی دفراموش کارها باهوش تر هسنقشه های مغزی جدید با جزیتیک و اختلال حرکتیانقراض را انتخاب نکنیدنجات در راستگوییزندگی و داراییمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزار بقا از نخستین همانساختن آیندهتخریب مغز به دلیل کمبود بهوش مصنوعی از عروسک تا کمجایی برای یاد گرفتن باقی از تکینگی تا مغز از مغز تواکسنی با تاثیر دوگانه اعلم و روحخواص بادامبیماری وسواسگندم بکاری، جو درو نمیکنمسئولیت جدیددارویی ضد بیش فعالی سیستبررسی بیماری التهابی رودآیا یک، وجود داردرقابتی بی هدف یا رقابتی هفشار و قدرتچند روش ساده برای موفقیتتکامل ابزار هوش ، راه پر انرژی خلا ممکن استچرا پس از بیدار شدن از خوزیرفون داروی ضد ام اسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتراشه ی هوش مصنوعی در مغزابزارهای پیشرفته ارتباط سختی در بلند شدن از روی صهوش مصنوعی ساخته هوش طبیحق انتخاباز تکینگی تا مغز، از مغز یک پیام منفرد نورون مغزی عوارض ازدواج و بچه دار شدخانه ی تاریکبیماری ضعف عضلات نزدیک بگاهی جهت را عوض کنمعنی روزهدر کمتر از چند ماه سوش جدبعد از کروناتفاوت ارباب و رهبر حقیقیآیا جهان ذهن و افکار ما مرویا و خبر از آیندهقوی تر باشنون و القلمتأثیر شیرینی های حاوی لوانعطاف پذیری مکانیسمی علنسبیت عام از زبان دکتر برزبان و شناخت حقیقت قسمت چمهمان ناخواندهتشنج چیستاثرات مفید روزه داریسردرد سکه ایهوش عاطفی قسمت ششمحمله ویروس کرونا به مغزاز سایه نترسژن هوش و ساختارهای حیاتی عسل طبیعی موثر در کنترل بخطا در محاسبات چیزی کاملبیش از نیمی از موارد انتقپنج اکتشاف شگفت آور در مومغز چگونه صداها را فیلتر درمان های جدید میگرنتلاش در تولید انرژی به رنآب زندگی است قسمت هفتمروزه داری و بیمار ی ام اس قدرت کنترل خودنوار عصب و عضله تعیین محلتاثیر ویروس کرونا بر مغز ای نعمت من در زندگیمنعناعسفر دشوار اکتشافمیوپاتی و نوار عصب و عضلهتصادف یا قوانین ناشناختهاختلال در شناسایی حروف و شهر زیرزمینی در ژاپن برااستفاده از سلول های بنیاهیچ وقت خودت را محدود به حریص نباشکلام و زبان، گنجینه ای بسسوالات پزشکیدنیا، هیچ استبابا زود بیاپیوند اندام حیوانات به امغز ایندگان چگونه استدرمان جدید میگرن با انتی تنفس هوازی و میتوکندریآرامش(سکوت) stillness و تکاپوروشهای شناسایی قدرت شنوالا اکراه فی الدیناین ابتدای تناقض هاستنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تاثیر گیاه خواری بر رشد وهمیشه داناتر از ما وجود دسلول عصبی، در محل خاص خودمکانیزمهای دفاعی در برابتغییر عمودی سر انسان از پارتوکين تراپی روشی جديد هر جا که جات میشه، جات نیشانس یا نتیجه ی تلاشاصول انجام برخی نرمش ها دحس و ادراک قسمت چهل و دومکندر در بیماریهای التهابدورترین نقطه ی قابل مشاهبحث درباره پیدایش و منشا پیشرفتی مستقل از ابزار ه