دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

شگفت انگیز بودن کیهان

ابر اوورت که سیستم خورشیدی ما را در بر گرفته است.
(دانشمندان معتقدند این ابر از فاصله ۲۰۰۰ تا ۵۰۰۰ واحد نجومی آغاز شده و تا فاصله ۵۰,۰۰۰ واحد نجومی که تقریباً برابر با یک سال نوری است، نیز ادامه پیدا می کند. برخی دیگر بر این عقیده اند که این ابر عظیم حتی تا بیشتر از ۱۰۰,۰۰۰ واحد نجومی گسترش یافته است و این به آن معناست که لبه اش تا مرز پایانی منظومه شمسی ما کشیده شده است.( یک واحد نجومی برابر فاصله میانگین زمین تا خورشید، حدود ١۵٠ میلیون کیلومتر است.)


https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=531661084979779&id=100044076761942


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
سلول های مغزی عامل پارکیتعذیه ی ذهنهمراهی میاستنی با برخی سشکست حتمیارتباط بین هوش طبیعی و هومن بی من، بهتر یاد میگیرمهستی ما پس از شروعی چگال حس و ادراک قسمت 75اعتماد به خوددو داروی جدید برای میاستکودک ایرانی که هوش او از ماده، چیزی بیش از یک خلا بحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیدرمان سرگیجه بدون نیاز بتو یک جهان در مغز خودت هسنقش قهوه در سلامتیریاضیات یک حس جدید استافراد آغاز حرکت خودشان رچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر ترکیبات استاتین (ساگر نیروی مغناطیس نباشد فلج خواب چیستسماگلوتید داروی کاهش دهنجلوتر را دیدنهوش مصنوعی می تواند بر احشب سیاه سحر شوداز نخستین همانند سازها تمنابع انرژی از نفت و گاز ویتامین E در چه مواد غذایحس و ادراک قسمت هشتاد و نبه نقاش بنگردیدگاه نارسای دوگانه ی مکاهش مرگ و میر ناشی از ابمخچه فراتر از حفظ تعادلبر کسی اعتماد نکن مگر اینآلودگی هوا چالش قرن جدیددرک فرد دیگر و رفتارهای اتوقف؛ شکستنقش انتخاب از طرف محیط، نراه های جدید برای قضاوت رالگوبرداری از طبیعتچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانفاکسیبتسودمندی موجودات ابزی بر جهان مشارکتیهوش مصنوعی از عروسک بازی ششمین کنگره بین المللی ساز تکینگی تا مغز و از مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت واقعیت و مجازحس و ادراک قسمت سی و هشتمبه سخن توجه کن نه گویندهدانشمندان تغییر میدان مغکتاب، سفری به تاریخمرکز حافظه کجاستبرخی نکات از گاید لاین پرآنتی بادی منوکلونال در ددرب بسته با غیر خود باز متوهم و خیالنقش سجده بر عملکرد مغزرشته نوروایمونولوژی و نقامیدی به این سوی قبر نیستنباید صبر کرد آتش را بعد تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانفراتر از دیوارهای باورسیب یکسان و دیدگاه های متجهان در حال نوسان و چرخشهوش مصنوعی از عروسک بازی ضربه مغزی در تصادف راننداز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتواکسن اسپایکوژن ضد کروناخلا، خالی نیستبیماری لبر و نابینایی آنداروی جدید ALSگل خاردار، زیباستمرزهای حقیقی یا مرزهای تبرخی سيناپسها طی تکامل و آیا همه جنایت ها نتیجه بیدغدغه نتیجه ی نادانی استتوسعه برخی شغل ها با هوش نمای موفقیتزمان طلایی سکته ی مغزی رااندوه در دنیا استنرمشهای مهم برای تقویت عسانسور بر بسیاری از حقایتبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقای موجود زنده از قفس را بشکنجوانان وطنهوش مصنوعی در قضاوت های اظرف باید پر شود چه با چرک از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری در کجاست؟ قورزش و میگرنخواص میوه ی بهبیماری بیش فعالیداروی ضد چاقیگیرنده باید سازگار با پیمشاهدات آمیخته با اشتباهذرات کوانتومی زیر اتمی قبسیاری از مجرمان، خودشانآیا احتمال دارد رویا از آتکینگینه عدم مطلق بلکه عدم با قزندگی، مراتب هوشیاری استانسان جدید از چه زمانی پاچراروياها را به یاد نمی آستون فقرات انسان دو پا جلاتفاق و تصادفقانونمندی و محدودیت عالمجریان انرژی در سیستم های هوش عاطفی قسمت هفتمعلایم کمبود ویتامین E را خودروهای هیدروژنیاز تکامل تا مغز، از مغز تمولتیپل اسکلروز در زنان یادگیری مهارت های جدید دبیوگرافیدر هم تنیدگی مرزها و بی متفاوت مغز انسان و میمون هگزارش یک مورد جالب لخته ومغز فکر میکند مرگ برای دیرمز جهان خاصیت فراکتالآیا راهی برای بهبود وضعیتکامل زبان انسان از پیشینوار عصب و عضلهزبان متغیرتزریق قیچی ژنتیکی کریسپراولین دارو برای آتاکسی فنظریه ی تکامل در درمان بیسربازان ما محققا غلبه می احساسات کاذبقطار پیشرفتحقیقت راستین انسان علم باساس انسان اندیشه و باور هوشیاری کوانتومیعادت بد را ترک کنخدا تاس نمیریزدمیاستنی گراویس بدون آنتیکفش و کتاببا خدا باشدر عید نوروز مراقب تصادف تلقین اطلاعات و حافظهپیوند قلب خوک، به فرد دچامغز انسان ایا طبیعتا تماروبات ها قول میدهندآثار باستانی تمدن های قدتاثیر مشاهده بر واقعیت بایمپلانت مغزی کمک میکند نوروز یا روز پایانیزبان، نشان دهنده ی سخنگو تصویر در هم تنیدگی کوانتهمه چیز، ثبت می شودشنا در ابهای گرم جنوب نیاادب برخورد با دیگرانلرزش دست ها و گردن و سر ETحافظه ی ما انسان ها چرا ماصفهان زیباهدف یکسان و مسیرهای مختلغم بی پایاندقیق ترین تصاویر از مغز اما با کمک مغز خود مختاريمکمردرد با پوشیدن کفش منابازگشت از آثار به سوی خداپیر شدن حتمی نیستدرمان آرتروز با ورزش موضتمدن زیر آبمغز بزرگ چالشهای پیش روروش هایی برای مقابله با اآسيب میکروواسکولاریا آسچیزی شبیه نور تو نیستتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا کوچک شدن مغزانسان التاثیر گیاه خواری بر رشد وایا این جمله درست است کسیسلول های بنیادیتغییرهمراهی نوعی سردرد میگرنیشکستن مرز دور مغزارتباط شگفت مغز انسان و فمننژیتهشت توصیه برای کاستن از دحس و ادراک قسمت 78اعتماد به خوددو سوی واقعیتکودکان مهاجرماست مالیبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی علمی پیوند مغز سادرمان سرگیجه بدون نیاز بتو کجای جهانینقش مهاجرت در توسعه نسل اریتوکسیمابافراد بی دلیل دوستدار تو نگاه من، نگاه تو و یا حقیتاثیر تغذیه بر سلامت روااگر نعمت فراموشی نبود بسفلج دوطرفه عصب 6 چشمسندرم میلر فیشرجمجمه انسان های اولیههوش مصنوعی متصل با مغزشبیه سازی میلیون ها جهان از نخستین همانند سازها تمنابع انرژی از نفت و گاز ویتامین کاحس و ادراک قسمت هشتاد و شبه نادیدنی ایمان بیاوردیروز و امروزکاهش التهاب ناشی از بیمامخچه ، فراتر از حفظ تعادلبرلیتیونآلودگی هوا و ویروس کرونادرک نیازمند شناخت خویش اتولید مولکول جدید توسط هنقش اتصالات بین سلولهای راه های جدید برای قضاوت رالتهاب شریان تمپورالچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانفاجعه ی جهل مقدسسی و سه پل اصفهانجهان معناهوش مصنوعی از عروسک بازی شعار و عملاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت واقعیت و انعکاسحس و ادراک قسمت سی و ششمبهبود حافظه پس از رخدادهدانشمندان روش هاي جدیدی کتابخانهمرکز حافظه کجاستبرخی نرمش ها برای درد زانآنتروبات؛ ترکیب سلول زنددرختان چگونه بر تشکیل ابتوهم وجودنقش غذاها و موجودات دريارشد مغز فرایندی پیچیده اامیدی تازه در درمان سرطانبرو و انرژی مداومتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانفرار در فرار از میزبان، دسیر آفرینش از روح تا مغز جهان در حال ایجاد و ارتقاهوش مصنوعی از عروسک بازی ضررهای مصرف شکر و قند بر از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتواکسن دیگر کرونا ساخته شخلاصه ای از مطالب همایش مبیماری میاستنی گراویسداروی جدید s3 در درمان ام گل درون گلدانمزایای شکلات تلخ برای سلبرداشت مغز ما از گذر زمانآیا هوش مصنوعی می تواند نذهن ما از در هم شکستن منبتوصیه های سازمان بهداشت نمایش تک نفرهزمان، واقعی نیستاندوه دردی را دوا نمیکندچرا ماشین باید نتایج را پسانسور ذهنتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقای موجود زنده از قله برای دیدن نه برای به جوانان وطنهوش مصنوعی در کامپیوترهاظرفیت مغز چقدر استاز تکینگی تا مغز- از مغز منبع هوشیاری در کجاست؟(قورزش بهترین درمان بیش فعخواص هلو برگ هلوبیماری تی تی پیداروی ضد چاقیگالکانزوماب، دارویی جدیمطالبه ی حق خودذرات کوانتومی زیر اتمی قبسیاری از بیماری های جدیآیا بدون ناظر هوشمند هم بتکامل فردی یا اجتماعینهایت معرفت و شناخت درک عزندان ذهنیانسان خطرناکترین موجودچراروياها را به یاد نمی آستارگانی قبل از آغاز کیهاتوبان اطلاعات و پلِ بینقارچ بی مغز در خدمت موجودجراحی هوشیار مغزهوش عاطفی قسمت یازدهعلایم کمبود ویتامین E را خورشید مصنوعیاز تکامل تا مغز، از مغز تمواد کوانتومی جدید، ممکنیادگیری هوش مصنوعی، عمیقبیان ژن های اسکیزوفرنی ددر هم تنیدگی کوانتومیتفاوت ها و تمایزها کلید بگشایش دروازه جدیدی از طرمغز قلبرنگ کردن، حقیقت نیستآیا راهی برای رفع کم آبی تکامل ساختار رگهای مغزی نوار عصب و عضلهزبان مشترک ژنتیکی موجوداتسلیم ارتباط با من برتراولین دروغنظریه ی تکامل در درمان بیسربرولایزیناخلاق و علوم اعصابقطره قطرهحقیقت غیر فیزیکیاستفاده از مغز، وزن را کمهوشیاری سنتی یا هوشیاری عادت دادن مغز بر تفکرخدای رنگین کمانمیاستنی گراویس در جوانانکفش بد، عامل مهم کمردردبا طبیعت بازی نکندرمان نگهدارنده ی اعتیادتلاش ها برای کشف منابع جدپیوند مدفوعمغز انسان برای ایجاد تمدروبات های ریز در درمان بیآدم عاقل، وقت خودش را هدرتاثیر نگاه ناظر هوشیار بایمپلانت نخاعی میتواند دنورالژیزبان، وسیله شناسایی محیطتصویر زیبا از سلولهمه ی سردردها بی خطر نیستشناخت ناشناختهادراک ما درک ارتعاشی است لرزش عضله یا فاسیکولاسیوحافظه ی ما انسان ها چرا ماصل بازخوردغم بی پایاندل به دریا بزنما بخشی از این جهان مرتبطکنفرانس تشنج هتل کوثر اصبازگشت به ریشه های تکاملپیراستامدرمان ام اس(مولتیپل اسکلتمدنی قدیمی در شمال خلیج مغز بزرگ و فعال یا مغز کوروش هایی برای کم کردن اضطآسیب ها ناشی از آلودگی هونکاتی در مورد تشنجچگونه مولکول های دی ان ایتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا ابزار هوشمندی یا مغز سلول های بنیادی منابع و اتغییر الگوی رشد مغزی با زهندسه ی پایه ایشکستگی لگن یا سکته ی مغزیارتباط شگفت انگیز مغز انمن، ما یا چی؟و هر کس تقوای خدا پیشه کنحس و ادراک قسمت 82اعتماد بی مورددولت یا گروهککودکان میتوانند ناقل بی ماست مالی با هوش انسانیبحثی درباره هوش و تفاوتهپروانه ی آسمانیدرمان سرگیجه بدون داروتو کز محنت دیگران بی غمینقش میدان مغناطیسی زمین ریسپریدونافزایش قدرت ادراکات و حسنگاه مادی غیر علمی استتاثیر حرکات چشم بر امواج اگر نعمت فراموشی نبود بسفن آوری های جدید علیه شناسندرم کووید طولانیجنین مصنوعیهوش مصنوعی و کشف زبان هایشبیه سازی سیستم های کواناز نشانه ها و آثار درک شدمنابع انرژی از نفت و گاز ویتامین کا و استخوانحس و ادراک قسمت پنجمبه هلال بنگردیسک گردنکاهش حافظه هرچند فرایندیمخچه ابزاري که وظیفه آن فبرنامه و ساختار پیچیده مآلودگی هوا و پارکینسوندرک و احساستولید مثل فقط با یک مادر نقش تیروئید در تکامل مغزراه پیروزی در زندگی چیستام آر آی جدید با قدرت شگفچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانفارغ التحصیلان، فقیر و دسیلی محکم محیط زیست بر انجهان معکوسهوش مصنوعی از عروسک بازی صبور باشاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت واقعیت تقویت شدهحس و ادراک قسمت سیزدهمبهداشت خوابدانشمندان روشی برای تبدیکجای مغز مسئول پردازش تجمرکز خنده در کجای مغز استبرخی نرمش ها برای زانوآنزیم تولید انرژی در سلودرختان اشعار زمینتوهم وجودنقش غذاها و موجودات دريارشد مغز علت تمایل انسان بامگا سه عامل مهم سلامتچت جی پی تیتاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانفرد موفقسیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان ریز و درشتهوش مصنوعی از عروسک بازی ضررهای شکر بر سلامت مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتواکسن دیگری ضد کرونا از دخلاصه ای از درمان های جدیبیماری میاستنی گراویسداروی جدید لنفوم و لوکمیگل زندگیمسمومیت دانش آموزان بی گبرداشتت از جهان رو زیاد آیا هوش مصنوعی زندگی بشرذهن چند جانبه نیازمند نگتوصیه های غیر دارویی در سچند نرمش مفید برای کمردرزمان، اندک استاندوهگین نباش اگر درب یا چرا مردم با زندگی میجنگنساهچاله ها تبخیر نمیشودتبدیل سلولهای محافط به سابزار بقای موجود زنده از قله سقوطجواب دانشمند سوال کننده هوش مصنوعی در تفکر خلاق اعقل مجادله گراز تکینگی تا مغز- از مغز منبع خواب و رویاورزش در کمر دردخواص هندوانهبیماری خود ایمن اعصاب محداروی ضد تشنج با قابليت تگام کوچک ولی تاثیرگذارمطالبی در مورد تشنجذرات کوانتومی زیر اتمی قبسیاری از بیماری های جدیآیا برای تولید مثل همیشه تکامل مادی تا ابزار هوشمنهایت در بی نهایتزونیسومایدترکیب حیوان و انسانانسان در هستی یا هستی در چراغ های متفاوت و نور یکسسخن نیکو مانند درخت نیکواتوسوکسیمایدقبل و بعد از حقیقتجراحی گردن همیشه برای دیهوش عاطفی قسمت پنجمعلائم عصبی آلزایمر، با اخوش قلبی و مهربانیاز تکامل تا مغز، از مغز تموجود بی مغزی که می تواندیادگرفتن، آغاز حرکت است بیان حقیقتدر هم تنیدگی کوانتومی و پتفاوت ها را به رسمیت بشناپل جویی اصفهانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهرنگین کمانآیاما مقهور قوانین فیزیکتکامل شناخت انسان با کشفنوار عصب و عضلهزبان چهار حرفی حیات زمینتسلیم شدن از نورون شروع ماولین سلول مصنوعینظریه ی ریسمانسردرد میگرناخلاق پایه تکامل و فرهنگلمس کوانتومیحقیقت غیر قابل شناختاستفاده از نظریه ی تکامل هوش، ژنتیکی است یا محیطیعارضه جدید ویروس کرونا سخدایی که ساخته ی ذهن بشر میدان مغناطيسي زمین بشر کل اقیانوس در یک ذرهبالای هر دستی، دستی هستدرمان نابینایان آیا ممکنتلاش های جدید در ALSپیوند مدفوع در درمان بیممغز انسان برای شادمانی طروبات کیانآرمانگرای تخیلی نباشتاثیر نگاه و مشاهده ناظر ایمپلانت استخوانی در آسینورالژی تریژمینالزدودن نقص از هوش مصنوعیتصویر زیبای اصفهانهمه جا خیر بکارشناخت و معرفت، و نقش آن دادراک، فراتر از آنچه معملزوم گذر انسان از حدها و حافظه ی هوش مصنوعیاصل در هم تنیدگی و جهانی غیرقابل دیدن کردن مادهدلایلی که نشان میدهد ما بما تحت کنترل ژنها هستیم یکنگره بین المللی سردرد دبازخورد یا فیدبکپیشینیان انسان از هفت میدرمان با سلول های بنیادیتمرکز و مدیتیشنمغز بزرگترین مصرف کننده روش هایی برای جلوگیری از آسیب روانی شبکه های اجتمآسیب عصب پا به دنبال اعتیچگونه میتوان با قانون جنتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بیماری ام اس (مولتیپسلول های بدن تو پیر نیستنتغییر خود یا تغییر دیگراهندسه ی رایج کیهانشگفت نیست من عاشق تو باشمارتباط شگفت انگیز مغز انمن، خود تو هستموفور و فراوانیحس و ادراک قسمت 87اعتیاد و تلاش های درمانی دونپزیل در بیماران قلبی کودکان گذشته به آینده فکماشین های دارای روحبحثی درباره احساسات متفاپرواز از نیویورک تا لوس آدرمان سرطان با امواج صوتتو پیچیده ترین تکنولوژی نقش محیط زندگی و مهاجرت دریسدیپلام تنها داروی تایافزایش میل جنسی با خوردن نگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر دوپامین و سروتونیناگر با مطالعه فیزیک کوانفناوری هوش مصنوعی نحوه خسندرم گیلن باره به دنبال جنگ هفتاد و دو ملت همه را هوش مصنوعی یا حماقت طبیعشبکه های مصنوعی مغز به دراز نظر علم اعصاب یا نرووسمنابع انرژی از نفت و گاز ویتامین کا در سبزیجاتحس و ادراک قسمت پنجاهبه کدامین گناه کشته شدنددیستونی قابل درمانکاهش دوپامین عامل بیماریمخچه تاثیر گذار بر حافظهبرنامه ی مسلط ژنها در اختآلزایمردرک کنیم ما همه یکی هستیمتولید مثل اولین ربات های نقش حفاظتی مولکول جدید دراه انسان شدن، راه رفتن وام اس و سرطانچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانفاصله ها در مکانیک کوانتسینوریپا داروی ترکیبی ضدجهان هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی صبور باشاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت واقعیت تقویت شدهحس و ادراک قسمت ششمبهداشت خواب، امروز در جهدانش، قفل ذهن را باز میکنکرونا چه بر سر مغز می آورمرگ چیستبرخی نرمش های گردنآواز خواندن در قفس، نشاندرد و درستوهم بی خدایینقش غذاها و موجودات دريارشد در سختی استاما شما از دید خفاش کور هچت جی پی تیتاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانفرد یا اندیشهسیستم تعادلی بدنجهان شگفت انگیزهوش مصنوعی از عروسک بازی ضعیف و قویاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتواکسن سرطانخم شدن فضا-زمانبیماری های میتوکندریداروی جدید میاستنی گراویگلوله ی ساچمه ایمسمومیت دانش آموزان، قمابررسي علل احتمالي تغيير آیا هوش ارثی دریافتی از پذهن هوشیار در پس ماده ی متوصیه هایی در مصرف ماهیچند جهانیزمزمه ات مانده در گوشماندام حسی، درک از بخش هایچرا مغز انسان سه هزار سالسایه ی هوشیاریتبر را بردارابزار بقای موجود زنده از قلب های سادهجواب سنگ اندازیهوش مصنوعی در خدمت خلق وحعقل در جهان جدید، عجیب اساز تکینگی تا مغز- از مغزتمنتظر نمان چیزی نور را بهوزن حقیقی معرفت و شناختبیماری دویکداروی ضد تشنج با قابليت تگامی در درمان بیماریهای مطالعه ای بیان میکند اهدرفلکس وتری با توضیح دکتر بشکه ای که ته نداره پر نمآیا بزرگ شدن مغز فقط در دتکامل مداومنهادینه سازی فرهنگ اختلازونا به وسیله ویروس ابله ترازودونانسان عامل توقف رشد مغزنزاع ها بیهوده استسخن و سکوتاتصال مغز و کامپیوترقبل از آغازجز تو که را دارمهوش عاطفی قسمت اولعلت خواب آلودگی بعد از خوخوش خیالی و خوش بینیاز خود رها شوموجودات مقهور ژنها هستندیادآوری خواب و رویابیداری معنوی یعنی دوستی در هم تنیدگی کوانتومی و دتفاوت های بین زن و مرد فقپل خواجو اصفهانمغز مانند تلفن استرهبر حقیقیآگاهی فراتر از آگاهیتکامل، نتیجه ی برنامه رینوار عصب و عضلهزبان نیاز تکاملی استتست نوار عصب و عضلهاوکرلیزوماب داروی جدید شنظریه ی ریسمان و هوشیاریسردرد میگرن در کودکاناختلا ل در خود عضلهلووفلوکساسینحقیقت، آن چیزی نیست که جلاستفاده از هوش مصنوعی در هوض مصنوعی زندهعبارت های مبهم مانند انرخدایا جز تو که را دارممیدان های مغناطیسی قابل کلمات بلند نه صدای بلندبالاترین هدف از دولتدرمان های اسرار آمیز در آتلاش های جدید در درمان فرپیوند مغز و سر و چالشهای مغز انسان برای شادمانی طروح و آب حیاتآرام باشتاثیر نگاه انسان بر رفتاایمان به رویانوزاد ناشنوای متولد شده،سفر فقط مادی نیستتصویربرداری فضاپیمای آمهمیشه چیزی برای تنهایی دشناخت حقیقت یا آرزوهای گادغام میان گونه های مختللزوم سازگاری قانون مجازاهدف یکسان، در مسیرهای متحافظه انسان و حافظه ی هوشاصل علت و تاثیرغار افلاطوندنیا فریب و سرگرمیمانند کودکان باشیدکنگره بین المللی سردرد دبازسازي مغز و نخاع چالشی پیشرفت های باور نکردنی ددرمان تومورهای مغزی با اتمرکز بر هدفمغز حریص برای خون، کلید تروش هایی ساده برای کاهش امغز در تنهایی آسیب میبینروش استفاده از بالش طبیآسانی موفقیتچگونه مغز ما، موسیقی را پتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا بدون زبان میتوانیم تسلول بنیادی و ای ال استغییر دیگران یا تغییر خوهندسه بنیادینشگفت انگیز بودن کیهانارتباط غیرکلامی بین انسامنابع انرژي پاک سرچشمه حوقاحت و تمسخر دیگرانحس و ادراک قسمت چهلاعتیاد را به دور بیندازدوچرخه در کاهش دردهای کمکودکان خود را مشابه خود تماشین دانشبحثی درباره احساساتی غیرپروتئین های ساده ی ابتدادرمان ضایعات نخاعیتو آرامش و صلحینقش مرکز تنفس سلولی در بیریشه های مشترک همه ی موجوافزایش مرگ و میر سندرم کونگاه کلی نگرتاثیر دپاکین بر بیماری ماگر تلاش انسان امروز برافواید روزه داری متناوبسندرم پیریفورمیسجنگ و تصور از جنگهوش مصنوعی گوگل به کمک تششبکیه های مصنوعیاز نظر علم اعصاب اراده آزمنابع انرژی از نفت و گاز ویتامین بی 12 در درمان دردحس و ادراک قسمت پنجاه و یبه امید روزهای بهتردژا وو یا اشنا پنداریکاهش سن بیولوژیکی، تنها مخاطب قرار دادن مردم، کابرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱آلزایمر در جواناندرک احساسات و تفکرات دیگتولید یا دریافت علمنقش حیاتی تلومر دی ان آ دراه بی شکستام اس یا تومور؟چالش های ایستادن بر دو پاتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانفاصله ی همیشگی تصویر سازسیناپس، شگفتی خلقتجهان هوشیارهوش مصنوعی از عروسک بازی صبر لازمه ی پیروزی استاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت واقعیت خلا و وجود و درک محس و ادراک قسمت شصت و هشتبهداشت خواب، رمز حافظه ی دانش، یک انسان را ناسازگکریستال هامرگ و میر پنهانبرخی یونها و مولکول های مآینه در اینهدرد باسن و پا به دلیل کاهتوهم تنهایینقش غذاها در کاهش دردهای رشد، رسیدن به یک هدف نیستامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنتایج نادانی و جهلتاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین همانفرد حساس از نظر عاطفی و بسیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان شگفت انگیز و بی زمانهوش مصنوعی از عروسک بازی طلوع و حقیقتاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتواکسن سرطانخونریزی مغز در سندرم کووبیماری های مغز و اعصاب و داروی جدید کنترل قند خونگلوئونمسیر دشوار تکامل و ارتقابررسی مغز با امواج مادون آیا هوش سریعی که بدون احسذهن و زندگیتوضیحی ساده در مورد هوش مچند جهانیزنان باهوش ترانرژی بی پایان در درون هرچرا مغزهای ما ارتقا یافت سایه را اصالت دادن، جز فرتحریک الکترومغناطیسی مغابزار بقای موجود زنده از قلب و عقلجوسازی مدرنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحعقل سالماز تکینگی تا مغز، از مغز منتظر نتیجه ی کارهایت باوزوز گوشبیماری دیستروفی میوتونیداروی ضد تشنج توپیراماتگامی در درمان بیماریهای معمای اخلاقی قطاررفتار مانند بردهبشریت از یک پدر و مادر نیآیا تکامل و تغییرات ژنتیتکامل چشمچهار میلیارد سال تکامل بزیان غذاهای پرچربترازودونانسانیت در هم تنیده و متصنزاع بین جهل و علم رو به پسخن پاک و ثابتاثر مضر مصرف طولانی مدت رقبل از انفجار بزرگجستجوی متن و تصویر به صورهوش عاطفی قسمت دهمعماد الدین نسیمی قربانی خوشبختی چیستاز درخواست ها جدا شومورد نادر همپوشانی دو بییاری خدا نزدیک استبیداری و خواب کدام بهتر ادر هر سوراخی سر نکنتفاوت های تکاملی در مغز وپلاسمای غالبمغز مادران و کودکان در زمروی و منیزیم در تقویت استآپومورفین در پارکینسونتکثیر سلول در برابر توقف نوار عصب و عضله مهم در تشزبان و کلمه حتی برای کسانتست کم هزینه ی بزاق برای ايندگان چگونه خواهند دیدنظریه تکامل در درمان بیمسردرد میگرنی در کودکاناختلاف خانوادگی را حل کنلوب فرونتال یا پیشانی مغحقایق ممکن و غیر ممکناستفاده از انرژی خلاهیچ نقطه ای مرکزی تر از اعجول نباشخرما منبع بسیار خوب آنتی میدان های کوانتومی خلاکلوزاپین داروی ضد جنونباهوش ترین و با کیفیت تریدرمان های بیماری آلزایمرتلاش های جدید در درمان سرمغز انسان رو به کوچک تر شروح در جهانی دیگر استآرامش و دانشتاثیر نگاه انسان بر رفتااین پیوند نه با مغز بلکه نوسانات کوانتومی منبع ماسفر نامه سفر به بم و جنوب تصور ما ازمشکلات و واقعیهمیشه چشمی مراقب و نگهباشناخت درون، شناخت بیرون؛ادغام دو حیطه علوم مغز و لزوم سازگاری قانون مجازاهدف از تکامل مغزحباب های کیهانی تو در تواصل عدم قطعیت از کوانتوم غرور و علمدنیا مکانی بسیار اسرارآممانند آب باشکنترل همجوشی هسته ای با هباغچه ی منپیشرفت های جدید علوم اعصدرمان تشنجتمرکز بر امروزتمساح حد واسط میان مغز کومغز را از روی امواج بشناسروش جدید تولید برقآشنا پنداریچگونه مغز پیش انسان یا همتاثیر گیاه خواری بر رشد وایا تکامل هدفمند استسلول بنیادی در درمان ایدتغییر دادن ژنها آیا روزی هندسه در پایه ی همه ی واکشگفت زده و حیران باشارتروز یا خوردگی و التهامنابع انرژی از نفت و گاز وقت نهيب هاي غير علمي گذشحس و ادراک قسمت چهل و هفتاعداد بینهایت در دنیای مدوچرخه سواری ورزشی سبک و کودکان را برای راه آماده مبانی ذهنی سیاه و سفیدبحران ذهن فیلمی قابل تامپروتز چشمدرمانهای بیماری پارکینستو افق رویداد جهان هستینقش نگاه از پایین یا نگاهریشه های مشترک حیاتافزایش سرعت پیشرفت علوم نگاه انسان محدود به ادراتاثیر داروهای ضد التهاب اگر خواهان پیروزی هستیفواید روزه داری متناوبسندرم پیریفورمیسجنگ داده هاهوش مصنوعی گوگل به کمک تششباهت مغز و کیهاناز نظر علم اعصاب اراده آزمنابع انرژی از نفت و گاز ویتامین بی هفدهحس و ادراک قسمت پنجاه و دبه بالا بر ستارگان نگاه کدژاوو یا آشناپنداریکایروپاکتیک چیستمدل همه جانبه نگر ژنرالیبرین نت به جای اینترنتآملودیپین داروی ضد فشار درک تصویر و زبان های مخلتتولید پاک و فراوان انرژینقش خرچنگ های نعل اسبی درراه طولانی را به سلامت گذامواجی که به وسیله ی ماشیچالش کمبود اندام برای پیتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانفتون های زیستیسیگار عامل افزایش مرگ ومجهان های بسیار دیگرهوش مصنوعی از عروسک بازی صبر و واقعیتاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت والزارتان داروی ضد فشار حس و ادراک قسمت شصت و دوبوزون هیگز چیستدائما بخوانکریستال زمان(قسمت اولمرگ و میر بسیار بالای ناشبرخی اثرات مضر ویتامین دآیندهدرد زانو همیشه نیاز به جرتوهم جدایینقشه مغزی هر فرد منحصر بهز گهواره تا گورانفجار و توقف تکاملی نشانتاران، جذب کنتاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانفردا را نمیدانیمسکوت و نیستیجهانی که نه با یک رخداد و هوش مصنوعی از عروسک بازی طلای سیاهاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتواکسن ضد اعتیادخونریزی مغزی کشندهبیماری های ژنرالیزه ی عصداروی جدید آلزایمرگمان میکنی جرمی کوچکی در مسئول صیانت از عقیده کیسبررسی و اپروچ جدید بر بیمآیا هشیاری کوانتومی وجودذهن و شیمی بدنتوضیحات دکتر فاطمی در موچند جهانی و علمزنجیرها را ما باید پاره کانرژی تاریکچرا ویروس کرونای دلتا واساخت سلول عصبی حتی پس از تحریک عمقی مغزابزار بقای موجود زنده از قلب یا مغزجامعه ی آسمانیهوش مصنوعی درمانگر کامپیعقلانیت بدون تغییرخواص اناراز تکینگی تا مغز، از مغز منتظر زمان ایده آل نشووسواس، بیماری استبیماری سلیاکداروی ضد جنون در درمان تیگاهی لازم است برای فهم و معماری، هندسه ی قابل مشارفتار وابسته به شکلبعد پنجمآیا تراشه ها داخل مغز، میتکامل و ارتقای نگاه تا عمچهار ساعت پس از کشتار خوکزیباترین چیز در پیر شدنتراشه مغز بدون واسطه ی دانسانیت در برابر دیگراننزاع بین علم و نادانی رو سخت ترین حصاراثرات فشار روحی شدیدقبرستان ها با بوی شجاعتجستجوی هوشیاری در مغز ماهوش عاطفی قسمت دومعنصر اصلی تعیین واقعیتخوشبختی دور از رنج های ماز دست دادن دم در پیشینیاموسیقی نوژن همه چیز نیستبیرون اصل است یا دروندر والنتاین کتاب بدید همتفاوت های زبانی سرمنشا تپمبرولیزوماب در بیماری چمغز چون ابزار هوش است دلیرویکردهای جدید ضایعات نخآپومورفین در پارکینسونتأثیر نیکوتین سیگار بر منوار عصب و عضله برای تاییزبان و بیان نتیجه ساختماتست آر ان اس دز میاستنی گايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمسردرد و علتهای آناختلال حرکتی مانند لرزش لوتیراستامحل مشکلاستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز همیشگی نیستعدم توقف تکامل در یک انداخسته نباشی بابامیدان بنیادین اطلاعاتکلید نزدیک و نگاه تو بر فباور و کیهان شناسیدرمان های بیماری اس ام ایتلاش های جدید شرکت نورالمغز انسان رو به کوچکتر شدروح رهاییآرامش و سکونتاثیر هوش مصنوعی بر مغزاین اندوه چیستنوشیدن چای برای مغز مفید سفر به مریخ در 39 روزتصور از زمان و مکانهمیشه اطمینان تو بر خدا بشناسایی تاریخچه ی تکاملیارتقا و تکامل سنت آفرینش لزوم عدم وابستگی به گوگل هدف از خلقت رسیدن به ابزاحباب هایی تو در تواصل، روان و نفس استغربال در زندگیدنیای شگفت انگیز کوانتومماه رجبکنترل جاذبهبترس از اینکه کسی، به درگپیشرفت در عقل است یا ظواهدرمان جدید ALSدرمان جدید مولتیپل میلومتنفس هوازی و میتوکندریمغز زنان جوانتر از مغز مرروش صحبت کردن در حال تکامآشنا پنداریچگونه هموساپينس بر زمین تاثیر گیاه خواری بر رشد وایجاد احساساتسلول بنیادین از مخاط بینتغییر زودتر اتصالات مغزیهندسه زبانِ زمان استشگفتی های نقشه ی ژنتیکیارزش های وارونهمنابع انرژی از منابع نهفوقتی فهمیدی خطا کردی برگحس و ادراک قسمت چهل و هشتبقا با سازگارترین فرد اسدوپامین قابل حل در آبکوری گذرای ناشی از موبایمباحث مهم حس و ادراکبخش فراموش شده ی حافظهپروتز عصبی برای تکلمدرماندگی به دلیل عادت کرتو انسانی و انسان، شایستنقش نظام غذایی در تکامل مریشه های اخلاقافسردگی و اضطراب در بیمانگاه از کنار و یا از روبرتاثیر داروی ضد تشنج سدیم اپل ویژن پرو در تشخیص بیمفواید زیاد دوچرخه سواریسندرم پای بی قرارجنبه های موجی واقعیتهوش مصنوعی الفاگوشباهت مغز با کیهان مادیاز واقعیت امروز تا حقیقتمنابع بی نهایت انرژی در دویتامین دی گنجینه ای بزرحس و ادراک قسمت پنجاه و سبه بالاتر از ماده بیندیشدگرگونی های نژادی و تغییکار امروز را به فردا نیندمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبرای یک زندگی معمولیآموزش نوین زباندرک حقیقت نردبان و مسیری تولید اندام با چاپ سه بعدنقش داروهاي مختلف معروف رابطه تشنج و اوتیسمامیوتروفیک لترال اسکلروچالش دیدگاه های سنتی در بتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانفروتنی معرفتیسیاهچاله هاجهان هایی در جهان دیگرهوش مصنوعی از عروسک بازی صبر بسیار بایداز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکنش های ناخودآگاه و تقحس و ادراک قسمت شصت و ششبوزون هیگز جهان را از متلدارچینکریستال زمان(قسمت دوم)مرگ و سوال از قاتلبرخی اختلالات عصبی مثانهآینده ی انسان در فراتر ازدردهای سال گذشته فراموش توهم جدایی و توهم علمنقشه های مغزی جدید با جزیزمین در برابر عظمت کیهانانفجار بزرگ پایان بوده انجات در اعتماد به خودتاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانفرزندان زمان خودسکوت، پر از صداجهانی که از یک منبع، تغذیهوش مصنوعی از عروسک تا کمطوفان فقر و گرسنگی و بی ساز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتواکسن علیه سرطانخونریزی مغزی کشنده ولی قبیماری های روانی با تاثیداروی جدید آلزایمر تاییدگنجینه ای به نام ویتامین مسئولیت جدیدبررسی ژنها در تشخیص بیماآیا واکنش های یاد گرفته وتیوتیکسن داروی ضد جنونچند روش ساده برای موفقیتزندگی فعال و مثبت روند آلانرژی تاریک که ما نمی توچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک ساخت شبکه عصبی مصنوعی با تحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقای موجود زنده از قلب دروازه ی ارتباطجاودانگی مصنوعیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحعقیده ی بی عملخواص اردهاز تکینگی تا مغز، از مغز منحنی که ارتباط بین معرفوسیله، فقط دعا نیستبیماری شارکو ماری توثدارویی خلط آورگاهی مغز بزرگ چالش استمعنی روزهرفتار اجتماعی انسان، حاصبعد از کروناآیا جنین انسان، هوشمندی تکامل و ریشه ی مشترک خلقتنون و القلمزیباترین چیز در افزایش ستراشه ها روی مغزانسان، گونه ای پر از تضادنزاع بین علم و جهل رو به پسخت ترین کار، شناخت خود ااثرات مفید قهوهقدم زدن و حرکت دید را تغیحفره در مغزهوش عاطفی قسمت سومعوامل موثر در پیدایش زباخیالپردازی نکناز روده تا مغزموسیقی هنر مایع استژن همه چیز نیستبیست تمرین ساده برای جلودر یک فراکتال هر نقطه مرکتفاوت ایستایی و تکاپوپناه به بیابانمغز چگونه صداها را فیلتر رویا و واقعیتآب زندگی است قسمت چهارمتأثیر نگاه انسان بر رفتانوار عصب و عضله تعیین محلزبان و بیان، در سایه پیشرتشنچ پانایوتوپولوس تشنج ايا اراده آزاد توهم است ینظریه تکامل در درمان بیمسردرد به دلیل مصرف زیاد ماختلال خواب فرد را مستعد لوزالمعده(پانکراس)مصنوعحلقه های اسرارآمیزاستفاده از سلول های بنیاهیچ چیز، چقدر حقیقی استعدم تعادل دوپامین، فقط بخطا در محاسبات چیزی کاملمیدازولام در درمان تشنج کلید، در ناشناخته هاستباید از انسان ترسیدپیوند اندام از حیوانات بدرمان های جدید ALSتلاش هایی در بیماران قطع مغز ایندگان چگونه استروزه داری متناوب، مغز را آرامش عقلتاثیر ویتامین دی بر بیمااین ایده که ذرات سیاهچالنوعی سکته مغزی ، وحشتناک سفر به درون سفری زیباتصاویر زیبای رعد و برقهمیشه به آنچه داری، خوشنشناسایی زبان حیوانات با ارتقا یا بازگشت به قبل ازمقاومت به عوارض فشار خون هر چیز با هر چیز دیگر در تحد و مرزها توهم ذهن ماستاصلاح خطا با رفتن بر مسیرمقالاتدنیایی پر از سیاهچاله ماهیچه ی صبرکندن ریشه ی خودبحتی علمی درباره تمایل بپیشرفت ذهن در خلاقیت استبحث درباره پیدایش و منشا پیشرفتی مستقل از ابزار هدرمان جدید میگرن با انتی تنفس هوازی و میتوکندریمغزهای کوچک بی احساسروشهای نو در درمان دیسک بآشناپنداری چیستچگونه هوشیاری خود را توستاثیر گیاه خواری بر رشد وایران بزرگسلول عصبی شاهکار انطباق تغییر عمودی سر انسان از پهندسه، نمایشی از حقیقتشگفتی های زنبور عسلارزش های حقیقی ارزش های غمنابع انرژی از نفت و گاز وقتی ناراحتی چیکار میکنیحس و ادراک قسمت چهل و دومبقا در ازای بیماریدورترین نقطه ی قابل مشاهکی غایب شدی تا نیازمند دلمبتکران خودشکوفابخش های تنظیمی ژنومپرورش مغز مینیاتوری انسادرها بسته نیستتو با همه چیز در پیوندینقش نظریه تکامل در شناسارژیم های غذایی و نقش مهم افسردگی و ساختار مغزنگاه از بیرون مجموعهتاثیر درجه حرارت بر مغزاپی ژنتیکفیلم کوتاه هیروشیما از هسندرم پس از ضربه به سرجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی اکنون می توانشباهت های ریشه ای چند بیماز کجا آمده ام و به کجا میمنابع جدید انرژیویروس مصنوعیحس و ادراک قسمت پنجاه و شبه جای محکوم کردن دیگران دانش قدرت استکار با یگانگی و یکپارچگیمدل هولوگرافیک تعمیم یافبرای پیش بینی آینده مغز دآمارهای ارائه شده در سطح درک دیگرانتولید سلولهای جنسی از سلنقش درختان در تکاملرادیوی مغز و تنظیم فرکانامید نیکو داشته باش تا آنچاالش ها در تعیین منبع هوتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانفروتنی و غرورسیاهچاله های فضایی منابعجهان یکپارچههوش مصنوعی از عروسک بازی صد قدح، نفتاده بشکستاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکنش به حس جدیدحس و ادراک سی و هفتمبی نهایت در میان مرزهاداروهای مصرفی در ام اسکریستال زمان(قسمت سوم)مرگ انتقال است یا نابود شبرخی اصول سلامت کمرآینده ی حمل و نقل هوایی ددردی که سالهاست درمان نشتوهم جسمنقشه با واقعیت متفاوت اسزمین زیر خلیج فارس تمدنی انقراض را انتخاب نکنیدنجات در راستگوییتاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانفرضیه ای جدید توضیح میدهسکوت، در برابر گزافه گویجهانی پر از سیاهچاله یا پهوش مصنوعی از عروسک تا کمطوفان بیداریاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتواکسنی با تاثیر دوگانه اخواندن ، یکی از شستشو دهنبیماری وسواسداروی جدید ای ال اسگندم بکاری، جو درو نمیکنمسئولیت در برابر محیط زیبررسی بیماری التهابی رودآیا یک، وجود داردتیک و اختلال حرکتیچندین ماده غذایی که ماننزندگی هوشمند در خارج از زانرژی خلا ممکن استچرا پس از بیدار شدن از خوساخت شبکه عصبی با الفبای تخریب مغز به دلیل کمبود بابزارهای پیشرفته ارتباط قلب روباتیکجایی برای یاد گرفتن باقی هوش مصنوعی ساخته هوش طبیعلم و ادراک فقط مشاهده ی خواص باداماز تکینگی تا مغز، از مغز منشأ اطلاعات و آموخته ها یک پیام منفرد نورون مغزی بیماری ضعف عضلات نزدیک بدارویی ضد بیش فعالی سیستگاهی جهت را عوض کنمعاینه قبل از نوار عصب و رقیبی قدرتمند در برابر مبعد از کروناآیا جهان ذهن و افکار ما متکامل ابزار هوش ، راه پر نوآوری ای شگفت انگیز دانزیر فشار کووید چه باید کرتراشه ی هوش مصنوعی در مغزانعطاف پذیری مکانیسمی علنسبیت عام از زبان دکتر برسختی ها رفتنی استاثرات مفید روزه داریقدرت مردمحق انتخابهوش عاطفی قسمت ششمعوامل ایجاد لغت انسانی و خانه ی تاریکاز سایه نترسمیلر فیشر نوعی نادر از گیژن هوش و ساختارهای حیاتی بیش از نیمی از موارد انتقدر کمتر از چند ماه سوش جدتفاوت ارباب و رهبر حقیقیپنج اکتشاف شگفت آور در مومغز ناتوان از توجیه پیدارویا و کابوسآب زندگی است قسمت هفتمتأثیر شیرینی های حاوی لونوار عصب و عضله در مطب دکزبان و تکلم برخی بیماریهتشنج چیستنعناعسردرد تنشناختلال در شناسایی حروف و لیروپریم داروی ترکیبی ضدحمله ویروس کرونا به مغزاستفاده از سلول های بنیاهیچ وقت خودت را محدود به عدم درکخطا در محاسبات چیزی کاملمکان زمان یا حافظه زمانکلام و زبان، گنجینه ای بسبابا زود بیاپیوند اندام حیوانات به ادرمان های جدید میگرنتلاش در تولید انرژی به رنمغز ابزار بقای برتر مادیروزه داری و التهاب زیانبآرامش(سکوت) stillness و تکاپوتاثیر ویروس کرونا بر مغز این ابتدای تناقض هاستنیوالینسفر تجهیزات ناسا به مریخ تصادف یا قوانین ناشناختههمیشه داناتر از ما وجود دشناسایی سلول های ایمنی اارتوکين تراپی روشی جديد مقایسه رقابت و همکاریهر جا که جات میشه، جات نیحریص نباشاصول انجام برخی نرمش ها دتاثیر ویتامین دی بر بیمادنیا، هیچ استماپروتیلینکندر در بیماریهای التهاببحثي درباره هوش و تفاوتهپپوگستدرمان جدید کنترل مولتیپلتنفس بدون اکسیژنمغز، فقط گیرندهروشهای شناسایی قدرت شنواآشتی بهتر استچگونه واکسن کرونا را توزتاثیر گیاه خواری بر رشد وایرادهای موجود در خلقت بسلول عصبی، در محل خاص خودتغییرات منطقه بویایی مغزهنر فراموشیشانس یا نتیجه ی تلاشارزش حقیقی زبان قسمت اولمنابع انرژی از نفت و گاز وقتی پر از گل شدی خودت را حس و ادراک قسمت چهل و سومبقای حقیقی در دور ماندن اديدن با چشم بسته در خواب کیهان خود را طراحی میکندمتواضع باشبخش بزرگی حس و ادراک ما اپرکاری تیروئیددرهای اسرارآمیز و پوشیدهتو با باورهایت کنترل میشنقش هورمون های تیروئید درژیم های غذایی و نقش مهم اقلیت خلاقنگاه از دور و نگاه از نزدتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استفیلمی بسیار جالب از تغییسندرم جدایی مغزجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی از عروسک های بشباهت کیهان و مغزاز کسی که یک کتاب خوانده مناطق خاص زبان در مغزویروس های باستانی، مغز محس و ادراک قسمت بیست و چهبه جای تولید، بیشتر گوش کدانش محدود به ابعاد چهارکارهای کوچک، بی ارزش نیسمدل های ریز مغز مینی برینبرای اولین بار دانشمندانآن چیزی که ما جریان زمان درک درست از خود و هوشیاریتولترودیننقش ذهن و شناخت در حوادث راز تغییرامید نجاتنابینایی در نتیجه ی گوشی تاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانفرگشت و تکامل تصادفی محض سیاهچاله ها، دارای پرتو جهان یکپارچههوش مصنوعی از عروسک بازی صداقتاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن های شرکت فایزر آمرحس و ادراک- قسمت پنجاه و بی نظمی مقدمه شناختداروهای ام اسکشف مکانیسم عصبی خوانش پمرگ تصادفیبرخی اطلاعات روانشناسی مآینده ی علم و فیزیک در60 ثدرد، رمز موفقیتتوهمات و شناخت حقیقتنقص های سیستمی ایمنیزمان چیستانواع سکته های مغزینخاع ما تا پایین ستون فقرتاریکی و نورابزار بقای موجود زنده از فساد اقتصادی سیتماتیک درسکته مغزیجهانی در ذهنهوش مصنوعی از عروسک تا کمطوفان زیباییاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتوابسته به دوستی این و آن خواندن، دوست روزهای سختبیماری کروتز فیلد جاکوبداروی جدید برای میاستنی گوهر با نظر دیگران سنگ نممستند جهان متصلذهن پر در برابر آگاهیبررسی سیستم تعادلی بدن اآیا کیهان می تواند یک شبیتیکاگرلور داروی ضد انعقاچندجهانیزندگی و داراییانرژِی برای ایجاد اضطرابچرا ارتعاش بسیار مهم استساختن آیندهتداوم مهم است نه سرعتابزارهای بقا از نخستین هقلب را نشکنجایی خالی نیستهوش مصنوعی، کیفیت فریب معلم و روحخواص بادام زمینیاز تکینگی تا مغز، از مغز منشاء کوانتومی هوشیاری ایک پیشنهاد خوب برای آسان بیماریهای تحلیل عضلانی اداستانها و مفاهیمی اشتباگاهی در پارکینسون باید پمعادله ها فقط بخش خسته کنرقابتی بی هدف یا رقابتی هبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش های ژنتیکی، ویروتکامل تکنولوژینوار مغز مشاهده ی غیر مستزیرفون داروی ضد ام استراشه ی بیولوژِیکاهمیت کنترل خشمچسبیدن به خود، مانع بزرگ سختی در بلند شدن از روی صاثرات مضر ماری جواناقدرت و شناخت حقیقتحقیقت قربانی نزاع بین بی هوش عاطفی بیشتر در زنانعواملی که برای ظهور لغت اخانواده پایداراز سایه بگذرمیهمانهای ناخوانده عامل ژن یا نقشه توسعه مغز و نقبیشتر کمردردها نیازی به در آرزوهایت مداومت داشتهتفاوتهای جنسیتی راهی براپول و شادیمغز و قلب در جنین موش مصنرویا و خبر از آیندهآب زندگی است قسمت اولتئوری تکامل امروز در درمنوبت کودکانزبان و شناخت حقیقت قسمت چتشنج و حرکات شبه تشنجی قاهفت چیز که عملکرد مغز تو سردرد سکه ایاختلال در شناسایی حروف و لیس دگرامفتامین یا ویاسحمایت از طبیعتاستفاده از سلول های بنیاهیچ کاری نکردن به معنی چیعدالت برای من یا برای همهخطای ادراک کارمامکانیک کوانتومی بی معنی کلام، در تحولی شگفت آور بباد و موجپیوند سر آیا ممکن استدرمان های جدید در بیماری تلاشی برای درمان قطع نخامغز ابزار برتر بقاروزه داری و بیمار ی ام اس آرزوها را کم کنتاثیر ژنها بر اختلالات خاین بیمار را باید چه کار نیکولا تسلاسفر دشوار اکتشافتضادهای علمیهمیشه راهی هستشهر زیرزمینی در ژاپن براارتباط میکروب روده و پارمقابله ی منطقی با اعتراضهر حرکت خمیده می شود و هر حرکات چشم، ترجمه کننده ی اصول توسعه ی یک ذهن کاملصفحه اصلیدندان ها را مسواک بزنید تماجرای جهل مقدسکندر علیه سرطانماجرای عجیب گالیلهکو کیو تن coQ10بحثی جالب درباره محدودیتپایان، یک آغاز استدرمان جدید ام استنها مانع در زندگی موارد مغز، همه ی واقعیت را نمیبروشی برای بهبود هوش عاطفآغاز فرایند دانستنچگونه آن شکری که می خوریمتاثیر گیاه خواری بر رشد وایستادن در برابر آزادی بسلولهای ایمنی القا کنندهتغییرات مغز پس از 40 سالگیهنر حفظ گرهشانس یا تلاشارزش حقیقی زبان قسمت دوممنابع انرژی از نفت و گاز وقتی تو از یاد گرفتن باز حس و ادراک قسمت نهمبلندی در ذهن ما درک بلندیدی متیل فومارات(زادیوا)(کیهانِ هوشیارِ در حال یامجموعه های پر سلولی بدن مبخش بزرگتر کیهان ناشناختپراسینزوماب در پارکینسودرون قفس یا بیرون از آنتو باید نیکان را به دست بنقش هورمون زنانه استروژنرژیم ضد التهابیاقیانوس نادانینگاه از درون قفس یا بیرونتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنفیروز نادریسندرم دزدی ساب کلاوینجهل مقدسهوش مصنوعی از عروسک های بشباهت زیاد بین سلول هاي عاز آغاز خلقت تا نگاه انسامناطق خاصی از مغز در جستجویرایش DNA جنین انسان، برحس و ادراک قسمت بیست و یکبه خوبی های دیگران فکرکندانش بی نهایتکارهایی بیش از طراحی و گپمدیون خود ناموجودبرای بقا به جایی فراتر ازآنچه می دانم، آنچه را میخدرک عمیق در حیواناتتومورها و التهاب مغزی عانقش روی و منیزیم در سلامتراست دستی و چپ دستیامید یا ناامیدی؟ناتوانی از درمان برخی ویتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانفراموش کارها باهوش تر هسسیاهچاله و تکینگی ابتدایجهان کنونی و مغز بزرگتریهوش مصنوعی از عروسک بازی صدای بم با فرکانس پایین، از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت واکسن کووید 19 چیزهایی که حس و ادراک- قسمت بیست و پبی هیچ می ایی و بی هیچ میرداروهای تغییر دهنده ی سیکشف مکانیسمی پیچیده در بمرگ عاطفه و محبتبرخی بیماری ها که در آن بآینده با ترس جمع نمیشوددرس گرفتن از شکست هاتوکل بر خدانقص در تشخیص هیجانات عامزمان و مکان، ابعاد کیهان انیس بی کساننخاع درازتر یا کوتاهتر کتاریکی خواهد ترسیدابزار بقای موجود زنده از فشار و قدرتجهان، تصادفی نیستهوش مصنوعی از عروسک تا کمطولانی ترین شباز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسموابستگی یعنی قلادهخواب و بیداری نوسانی مغزبیماری گیلن باره و بیمارداروی جدید برای کاهش وزنگویید نوزده و ایمنی ساکتمشکل از کجاستذهن تو همیشه به چیزی اعتقبررسی علل کمر درد در میانآیا گذشته، امروز وآینده تیروفیبان موثر در سکته ی نه ناامیدی بلکه ارتقازندگی بی دودانسولینچرا به هم اعتماد نمیکنیمساختن آینده، بهترین روش تداخل مرزها و صفات با بینابزارهای بقا ازنخستین همقوی تر باشجاذبههوش مصنوعی، اتفاقات و تحعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهخواص شکلات تلخاز تکامل تا مغز از مغز تا مهمان ناخواندهیک آلل ژنتیکی که از نئاندبیماری، رساله ای برای سلدخالت در ساختار ژنهاگذر زمان کاملا وابسته به معجزه های هر روزهرموزی از نخستین تمدن بشربعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجتکامل جریان همیشگی خلقتنوار مغز با توضیح دکتر فازیرک ترین مردمتربیت کودکان وظیفه ای مهاهرام مصر از شگفتی های جهنسبت ها در کیهانسدسازی روش مناسب برای مقاجزای پر سلولی بدن انسان قدرت کنترل خودحقیقت آنطور نیست که به نظهوش عاطفی در زنان بیشتر اعوارض ازدواج و بچه دار شدخاویار گیاهیاز علم جز اندکی به شما دامیوپاتی و نوار عصب و عضلهژن درمانی در درمان چاقیبیشتر علم، در نادانسته هدر آسمان هدیه های نادیدنتقلید مرحله ای نسبتا پیشپول و عقیدهمغز و هوش، برترین ابزار برویا بخشی حقیقی از زندگی آب زندگی است قسمت دومتئوری تکامل در پیشگیری و ای نعمت من در زندگیمنور از عمق تاریکیزبان و شناخت حقیقت قسمت اتشنج به صورت اختلال رفتاهفت سین یادگاری از میراث سردرد عروقی میگرناختلالات مخچهلا اکراه فی الدینحوادث روزگار از جمله ویراستفاده از سلول های بنیاهیچ کس مانند تو نگاه نمیکعسل طبیعی موثر در کنترل بخطای حسمکانیزمهای دفاعی در برابکلرال هیدرات برای خوابانباد غرور و سر پر از نخوت وپیوند سر برای چه بیماراندرمان های جدید سرطانتلاشی تازه برای گشودن معمغز از بسیاری حقایق می گرروزه داری سلول های بنیادآزمون تجربی، راهی برای رتاثیر کلام در آیات کلام باینکه به خاطرخودت زندگی نیاز به آموزش مجازی دیجیسفرنامه سفر به بم و جنوب تظاهر خوابیده ی مادههمیشه عسل با موم بخوریمشواهدی از نوع جدیدی از حاارتباط ماده و انرژیمقابله با کرونا با علم اسهرچیز با یک تاب تبدیل به حرکت چرخشی و دائمی کیهاناصول سلامت کمرسوالات پزشکیده روش موفقیتپیامهای کاربراندهن، بزرگترین سرمایهماده ی تاریککوچ از محیط نامناسببحثی در مورد نقش ویتامين پاکسازی مغزدرمان جدید ای ال اس، توفرتنها در برابر جهانمغزتان را در جوانی سیم کشروشی جدید در درمان قطع نخآغاز فصل سرما و دوباره تکچگونه انتظارات بر ادراک تاثیر گیاه خواری بر رشد واکنون را با همه ی نقص هایALS نگاهی کامل بر بیماری وسلولهای بنیادی مصنوعی درتغییرات آب و هوایی که به هنر دانستنشاهکار قرنارزش حقیقی زبان قسمت سوممنابع انرژی از نفت و گاز وقتی خودت را در آینه دیدیحس و ادراک قسمت چهارمبلوغ چیستدین اجباریکیست هیداتید مغزمجرم، گاهی قربانی استبخش دیگری در وجود انسان هپرتوهای صادر شده از سیاهدرون و بیرون، جدای از هم تو برای خزیدن خلق نشده اینقش ویتامین K در ترمیم اسرژیم غذایی حاوی تخم مرغ والکترومغناطیس شنوایی و هنگاه از درون مجموعه با نگتاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دینفیزیک مولکولها و ذرات در سندرم سردرد به دلیل افت فجهان فراکتالهوش مصنوعی از عروسک های بشباهت زیاد بین سلول هاي عاز انفجار بزرگ تا انفجار منبع نور واقعی و ثابت، حقویشن پروحس و ادراک قسمت بیست و دوبه خودت مغرور نشودانشمندان موفق به بازگردکاربرد روباتهای ريزنانومدیریت اینترنت بر جنگبرای تمدن سازی، باید در بآنچه ناشناخته است باید شدرگیری قلب در بیماری ویرتومورهای نخاعینقش روزه داری در سالم و جرجزخوانی هایی که امروز بامید جدید بر آسیب نخاعیناتوانی در شناسایی چهره تاثیر رو ح و روان بر جسمابزار بقا از نخستین همانفراموشی همیشه هم بد نیستسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجهان کاملی در اطراف ما پرهوش مصنوعی از عروسک بازی صرع و درمان های آناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت53واکسن کرونا و گشودن پنجرحس و ادراک- قسمت شصت و چهبی ذهن و بی روحداروهای ضد بیماری ام اس وکشف ژن جدید، می تواند گستمرگی وجود نداردبرخی بیماری های خاص که بدآیا فراموشی حتمی استدست و پا زدن در سایه؟توپیراماتنقطه ی رسیدن به قلهزمان و گذر آن سریع استانگشت ماشه اینخستین تمدن بشریتاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقای موجود زنده از فشار روحی، همیشه بد نیست جهش های ژنتیکی مفید در ساهوش مصنوعی از عروسک تا کمطی یکصد هزار سال اخیر هرچاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمواسطه ها د رمسیر ایجاد مغخواب زمستانی سلول های سربیماری آلزایمر، استیل کوداروی جدید برای ای ال اسگوش دادن بهتر از حرف زدنمشکلات نخاعیذهن خود را مشغول هماهنگیبرطرف کردن خشونت را از خاآیا پیدایش مغز از روی تصاتکلم در گیاهاننه به اعدامزندگی در جمع مواردی را برانسولین هوشمندچرا بیماری های تخریبی مغساختار فراکتال وجود و ذهترقی واقعی یا شعار ترقیابزارهای بقای موجود زندهقیچی ژنتیکیجاذبه و نقش آن در شکلگیریهوش احساسیعلم به ما کمک میکند تا موخواص شگفت هویجاز تکامل تا مغز، از مغز تمهندسی ژنتیک در حال تلاش یک جهش ممکن است ذهن انسانبیمارستان هوش مصنوعیدر موج، راز خلقت نهفته اسگذشته را دفن کنمعجزه ی چشمرمز و رازهای ارتباط غیر کتفکر قبل از کارآیا خداباوری محصول تکاملتکامل داروینی هنوز در حانوار مغز ترجمه رخدادهای زیست شناسی کل در جزء فراکترجمه فعالیت های عضله به اولویت بندی ها کجاستنسبت طلایی، نشانه ای به سسرنوشتاجزایی ناشناخته در شکل گقدرت انسان در نگاه به ابعحقیقت افرادهوش عاطفی در زنان بیشتر اعید نوروز مبارکخار و گلمیوتونیک دیستروفیژن ضد آلزایمربا همه مهربان باشدر آستانه ی موج پنجم کوویتقلید از روی طبیعتپوست ساعتی مستقل از مغز دمغز و اخلاقرویا تخیل یا واقعیتآب زندگی است قسمت سومتئوری جدید، ویران کردن گای همه ی وجود مننور درونزبان و شناخت حقیقت قسمت دتشنج عدم توازن بین نورون هم نوع خواری در میان پیشیسرطان کمیت گراییاختلالات حرکتی در انسانلاموژین داروی ضد اوتیسم؟حکمت الهی در پس همه چیزاستیفن هاوکینگ در مورد ههیچ کس حقیقت را درون مغز عشق به هفت مرتبه ی شناختیخطر آلودگی هواما انسانها چه اندازه نزدکم کردن کالری روشی سودمنبار مغز بر دو استخوانپیوند سر، یکی از راه حلهادرمان های رایج ام استلاشی جدید در درمان ام اسمغز به تنهایی برای فرهنگ روزهای بد باقی نمیماندآزمون ذهنی گربه ی شرودینتاثیر کپسول نوروهرب بر ناینکه خانواده ات سالم بانیروی پنجم در طبیعتسفرنامه سفر به بم و جنوب تظاهری از ماده است که بیدهمیشه، آنطور نیست که هستشواهدی از دنیسوان(شبه نئارتباط متقابل با همه ی حیملاحظه های اخلاقی دربارههرگز از زندگی یا امکاناتحس متفاوتاضطراب و ترساطلاع رسانی اینترنتیسایتهای دیگردو ویژگی انتزاع و قدرت تجکوچک شدن مغز از نئاندرتابحثی در مورد نقش کلسیم و پارادوکس ها در علمدرمان جدید سرطانتنهاییمغزتان را در جوانی سیمکشروشی جدید در درمان نابینآغاز مبهم آفرینشچگونه به سطح بالایی از هوتاثیر گیاه خواری بر رشد واکوییفلکسNVG 291سلام تا روشناییتغییرات تکاملی سر انسان هنر رها شدن از وابستگیشاهکار شش گوشارزش خود را چگونه میشناسمنابع انرژی از نفت و گاز وقتی خورشید هست شمع به کاحس و ادراک قسمت نوزدهمبلعیدن ستاره توسط سیاهچادین، اجباری نیستکیست کلوئید بطن سوممحل درک احساسات روحانیبخشیدن دیگران یعنی آرامشپرتوزایی از جسم سیاهدرون آشفته ی تو و ظاهر خنتو تغییر و تحولینقش ژنتیک در درمان اختلارژیم غذایی سالم و ضد التهالکتروتاکسی(گرایش و حرکنگاه حقیقی نگاه به درون اتاثیر درجه حرارت بر عملکابداع دی ان ای بزرگترین دفیزیک هوشیاریسوی ما آید نداها را صداجهان قابل مشاهده بخش کوچهوش مصنوعی از عروسک های بشجاعت و ترساز بار خود بکاه تا پرواز منبع هوشیاری کجاست قسمت واقعیت فیزیکی، تابعی از حس و ادراک قسمت بیست و سوبه خودت نگاه کندانشمندان نورون مصنوعی سکاربرد روباتهای ريز، در مدیریت اضطراب، از مهمتریبرای خودآگاه بودن تو بایآنچه واقعیت تصور میکنیم درگیری مغز در بیماری کویتومورهای ستون فقراتنقش رژیم غذایی بر رشد و ارحم مصنوعیامید درمان کرونا با هماننادیدنی ها واقعی هستندتاثیر روده بر مغزابزار بقا از نخستین همانفراموشی و مسیر روحانیسیاهچاله ی تولید کنندهجهان پیوستههوش مصنوعی از عروسک بازی ضایعه ی شبکه لومبوساکرالاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمواکسن کرونا از حقیقت تاتحسن یوسف باغچه ی منبی سوادی در قرن 21داروهای ضد تشنج با توضیح کشف ارتباط جدیدی از ارتبمراقب خودتون و خانواده هبرخی توجهات در ببمار پارآیا ممکن است موش کور بی مدست کردن در گوشتوانایی مغز و دیگر اجزای نقطه ای بود و دگر هیچ نبوزمان و صبرانگشت نگاری مغز نشان میدنخستین تصویر از سیاهچالهسکته ی مغزی در جوانانتاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقای موجود زنده از فضا و ذهن بازجهش های ژنتیکی غیر تصادفهوش مصنوعی از عروسک تا کمطیف انسفالیت، گیلن باره از تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسموبینار اساتید نورولوژی دخواب سالم عامل سلامتیبیماری الزایمرداروی جدید برای دیابتگوشه بیماری اتوزومال رسسمشکلات بین دو همسر و برخیذهن خالی از شلوغی افکاربزرگ فکر کنآیا آگاهی پس از مرگ از بیتکنولوژی های جدید و حالتنه به اعدامزندگی در سیاهچالهانسان قدیم در شبه جزیره عچرا حیوانات سخن نمی گوینساختار شبکه های مغزی ثابتروس جریان انرژیابزارهای بقای از نخستین قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصجبران از دست رفته هاهوش احساسیعلم بدون توقفخواص عجیب لوبیااز تکامل تا مغز، از مغز تمهندسی بدنیک رژیم غذایی جدید، می توبیندیشدر میان تاریکی و روشناییگر جان به جز تو خواهد از خمعجزه ی علمرمز گشایی از اتصالات مغزتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا دلفین ها می تواند از تکامل داروینی هنوز در حانوار مغز در فراموشی هازیست شناسی باور حقیقت یا ترجمه ی فعالیت های عضله باولین قدم شناخت نقص های خنشانه های گذشته در کیهان سریع دویدن مهم نیستاحیای بینایی نسبی یک بیمقدرت ذهنحقیقت انسانهوش عاطفی رمز آزادگیعامل کلیدی در کنترل کارآخارق العاده و استثنایی بمیگرن و پروتئین مرتبط با ژنها نقشه ایجاد ابزار هوبا هوش مصنوعی خودکار روبدر برابر حقایق جدیدتقلید از طبیعتپوشاندن خود از نورمغز و اخلاقرویا حقی از طرف خداآب، زندگی است(قسمت پنجم)تا 20 سال آینده مغز شما به ای آنکه نامش درمان و یادشنوروفیبروماتوززبان و شناخت حقیقت قسمت ستشویق خواندن به کودکانهمه چیز موج استسرعت فکر کردن چگونه استاختلالات صحبت کردن در انلایو دوم دکتر سید سلمان فحافظه میتواند بزرگترین داستیفن هاوکینگ در تفسیر هیچ اندر هیچعشق درونی به یگانگی خلقتخطر حقیقی، خود انسان استما انسانها چه اندازه نزدکمی زاویه ی دیدت را عوض کبار بزرگ ایستادن بر دو پاپیوندهای پیچیده با تغییردرمان های علامتی در ام استمایل زیاد به خوردن بستنمغز بیش از آنچه تصور میشوروزهای سختآزمون ذهنی گربه شرودینگرتاثیر کپسول نوروهرب بر تاین، فقط راه توستچیز جدید را بپذیرسفرنامه سفر به بم و جنوب تعویض دارو در تشنجهمکاری یا رقابتشیر و دوغ بادامارتباط چاقی و کاهش قدرت بملاحظات بیهوشی قبل از جرهز ذره، یک دنیاستحس چشایی و بویاییحس و ادراک (قسمت اول )اطلاعات حسی ما از جهان، چدو بیماری روانی خود بزرگ کوچکی قلببحثی در مورد حقیقت فضا و پاسخ گیاهان در زمان خورددرمان جدید سرطانتنهایی رمز نوآوری استمغط یک گیرنده استروشی جدید در درمان سکته مإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر گیاهخواری بر رشد و اکسی توسین و تکامل پیش افقر داده ها در هوش مصنوعیسلاح و راهزنیتغذیه بر ژنها تاثیر داردهنر، پر کردن است نه فحش دشاید گوشی و چشمی، آماده شاز فرد ایستا و متعصب بگذرمنابع انرژی از نفت و گاز وقتی ریشه ها عمیقند از چیحس و ادراک قسمت هفتمبنی عباس، ننگی بر تاریخدیوار همه اش توهم بودکپسول ژری لاکتمحل درک احساسات روحانی دبخشش، عقلانی یا غیر عاقلپرسشدروغ نگو به خصوص به خودتتو جهانی هستی که خودش را نقش گرمایش آب و هوا در همرژیم غذایی ضد التهابیالکترودهای کاشتنینگاه دوبارهتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار هوش در حال ارتقا ازفیزیک و هوشیاریسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان موازی و حجاب هاهوش مصنوعی از عروسک بازی شرکت نورالینک ویدیویی ازاز بحث های کنونی در ویروسمنبع هوشیاری کجاست قسمت واقعیت چند سویهحس و ادراک قسمت بیستمبه دنبال رستگاری باشدانشمندان یک فرضیه رادیککاش شرف اجباری بود یا حتیمداخله ی زیانبار انسانبرای رشد، باید از مسیر خطآنچه حس می کنیم، نتیجه ی درگیری مغز در بیماران مبتوهم فضای خالینقش رژیم غذایی در رشد و ارحم مصنوعیامیدهای جدید برای بازیابنادیدنی ها بیشتر از دیدنتاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین همانفراموشی آرمانسیاهچاله، سیاه خالص یا پجهان پیوستههوش مصنوعی از عروسک بازی ضایعه ی عروقی مخچهاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتواکسن کرونا ساخته شده توحساسیت روانی متفاوتبی شرمیداروی فامپیریدین یا نورلکشف جمجمه ای درکوه ایرهومراحل ارتقای پله پله کیهبرخی توصیه ها برای واکسیآیا ما کالا هستیمدست آسمانتوانایی یک فرد، برای تغینقطه بی بازگشتزمان واقعیت است یا توهمانتقال ماده و انرژینخستین روبات های زنده ی جسکته ی چشمیتازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقای موجود زنده از فضای قلب منبع نبوغ استجهش های بیماری زا، معمولهوش مصنوعی از عروسک تا کمطبیعت موجی جهاناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسموجود قبل از ناظر هوشمندخواب سالم عامل سلامتی و یبیماری ای شبیه آلزایمر و داروی جدید ضد فشار خونگوشت خواری یا گیاه خواریمشکلات روانپزشکی پس از سذهن سالمبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا امکان بازسازی اندامهتکنولوژی و پیشرفتنه بدبخت بلکه نادانزندگی زمینی امروز بیش از انسان میوه ی تکاملچرا حجم مغز گونه انسان درسادیسم یا لذت از آزار دادتری فلوپرازینابزارهای دفاعی و بقای موقانون مندی نقشه ژنتیکی مجدا کردن ناخالصی هاهوش بشری تهدید برای بشریعلم در حال توسعهخود جسم و یا تصویراز تکامل تا مغز، از مغز تمهربانی، شرط موفقیتیکی از علل محدودیت مغز امبیهوش کردن در جراحی و بیمدر مانهای کمر دردگرفتار محدودیت ها و ابعامعجزه ی علم در کنترل کرونرمز پیشرفت تواضع است نه طتفکر خلا ق در برابر توهم آیا دلفین ها میتوانند باتکامل داروینی هنوز در حانوار مغز در تشخیص بیماری زیست، مرز افق رویداد هستترجمه ای ابتدایی از اسرااولین مورد PML به دنبال تکنشانه های پروردگار در جهسریعترین کامپیوتر موجوداحیای بینایی نسبی یک بیمقدرت شناختی انسان، محدودحقیقت اشیاازدواج های بین گونه ای، رهوشمندی کیهانعادت همیشه خوب نیستخبر مهم تلسکوپ هابلمیگرن و خوابژنها ، مغز و ارادهبا هر چیزی که نفس می کشد مدر جراحی کمر عجله نکنیدتقویت مغز با ورزشپیموزایدمغز و سیر تکامل ان دلیلی رویاها از مغز است یا ناخوآتاکسیتا بحر یفعل ما یشاای جان جان بی تن مرونورون هاي مصنوعی می توانزبان جانسوزتشخیص ژنتیکی آتروفی های همه چیز و هیچ چیزسطح آگاهی، رخدادهای زندگاختلالات عضلانی ژنتیکلازم است هیچ کاری نکنیدحافظه های کاذباستخوان های کشف شده، ممکهیچگاه از فشار و شکست نترعشق، شلوغ کردن نیستخطر را بپذیرما اکنون میدانیم فضا خالکمالگرایی دشمن پیشرفتبار سنین ابزار هوشمندی اپیوندی که فراتر از امکاندرمان ژنتیکی برای نوآوریتمایز یا کشف یگانگیمغز باستانی، هنوز نقش هاروزهای سخت میگذردآزادی در چیستتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینترنت بدون فیلتر ماهواچیزی منتظر شناخته شدنسفرنامه سفر به بم و جنوب تعیین پیش آگهی آسیب به عصهمانند سازی در انسانشیشه ی بازالتی و سیلیکونارتباط هوش ساختار مغز و ژممانتین یا آلزیکسا یا ابهزینه ای که برای اندیشیدارتباط پیوسته ی جهانمن و وجود توهمیهزینه سنگین انسان در ازاحس و ادراک (قسمت دوم )اطلاعاتی عمومی در مورد مدو بار در هفته ماهی مصرف کوچکترین چیز یک معجزه اسماده ی خالیبحثی در مورد عملکرد لوب فپختگی پس از چهل سالگي به درمان دارویی سرطان رحم بتنبیه چقدر موثر استنفرت، اسیب به خود استريتوکسيمب در درمان ام اسافت فشار خون ناگهانی در وچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر انتخاب از طرف محیط اکسکاربازپین در درمان تشفلج نخاعی با الکترودهای سلسله مباحث هوش مصنوعیثبت و دستکار ی حافظههوموارکتوس ها ممکن است دشاید درست نباشداز مخالفت بشنومنابع انرژی از نفت و گاز وقتی شروع به بیدار شدن میحس و ادراک قسمت هفدهمبه قفس های سیاهت ننازدیوار، از ابتدا توهم بودکامپیوتر سایبورگمحدودیت چقدر موثر استبدون پیر فلکپرسش و چستجو همیشه باقی ادریا آرام نخواهد شد کشتی تو جدای از کیهان نیستینقش پیش زمینه ها و اراده رژیم غذایی ضد دردالگو نداشتیمنگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانفیزیک آگاهیسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان ما میتواند به اندازهوش مصنوعی از عروسک بازی شربت رب اناراز تلسکوپ گالیله تا تلسکمنبع هوشیاری کجاست قسمت واقعیت چیستحس و ادراک قسمت دهمبه زودی شبکه مغزی به جای دانشمندان ژنی از مغز انسکتاب گران و پرهزینه شد ولمدارک ژنتیکی چگونه انسانبرای زندگی سالم، یافتن تآنها نمیخواهند دیگران رادرگیری مغزی در سندرم کووتوهم فضای خالی یا توهم فضنقش زنجبیل در جلوگیری از رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرامیدوار باش حتی اگر همه چنادانی در قرن بیست و یکم،تاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانفرایند پیچیده ی خونرسانیسیاره ی ابلهانجهان پر از چیزهای اسرار آهوش مصنوعی از عروسک بازی ضایعات در عصب زیر زبانیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتواکسن آلزایمرخفاش کور و انسان بینا؟بی عدالتی در توزیع واکسن داروی لیراگلوتیدکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمرز مرگ و زندگی کجاستبرخی درمان های Spinal Muscular Atآیا ما تنها موجودات زنده دست بالای دستتوازن مهمتر از فعالیت زینقطه، وجود است یا فاصلهزمان پلانکانتروپی و هوشیارینرمش های مفید برای درد زاسال 2025 سال بین المللی علمتازه های بیماری پارکینسوابزار بقای موجود زنده از فضای خالی ای وجود نداردجهش تمدنی عجیب و شگفت انسهوش مصنوعی به کمک هوش طبیطبیعت بر اساس هماهنگیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسموراپامیل در بارداریخواب عامل دسته بندی و حفطبیماری ای شبیه ام اس مولتداروی جدید ضد میگرنگیلگمش باستانی کیستمشکلات روانپزشکی در عقب ذهت را روی چیزهای مفید متبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا انسان با مغز بزرگش اختکنولوژی به طرز وحشتناکینه جنگ و نه خونریزیزندگی زودگذرانسان ها می توانند میدان چرا خشونت و تعصبسازگاری با محیط بین اجزاتری فلوپرازینابعاد و نیازهای تکاملیقانون گذاری و تکاملجدایی خطای حسی استهوش در طبیعتعلم راهی برای اندیشیدن اخودآگاهی و هوشیارياز تکامل تا مغز، از مغز تموفقیت هوش مصنوعی در امتیافته های نوین علوم پرده بیهوشی در بیماران دچار ادر محل کار ارزش خودت را بگریه ی ابر، رمز طراوت باغمعجزه در هر لحظه زندگیرمز امید، بی نیازی از مردآیا دست مصنوعی به زودی قاتکامل داروینی هنوز در حانوار مغزی روشی مهم در تشخزاویه نگاه ها یکسان نیستترس و آرمان هااولین مورد پیوند سر در اننشانه های بیداری روحیسرکه انگبین عسلی مفید براحتیاط در ورزش زانو در خاقدرت عشقحقیقت تنها چیزی است که شااسکلت خارجی در درمان اختهوشمندسازی زندان هاعادت کن از بالا نگاه کنیخدا موجود استمیگرن و روزه داریژنهای مشترک بین انسان و وبا آتش، بازی نکن و بعد از در درمان بیماری مولتیپل تقویت استخوان در گرو تغذپیموزایدمغز کوانتومیرویاهای پر رمز و حیرتی درآتاکسی فریدریشتاول کف پا و حقیقتایمونوگلوبولین وریدی IVIgنورون های ردیاب حافظهزبان ریشه هایی شناختی استشخیص آلزایمر سالها قبل همه چیز کهنه میشودسعی کن به حدی محدود نشویاختراع جدید اینترنت کوانلبخند بزن شاید صبح فردا زحافظه و اطلاعات در کجاست استروژن مانند سپر زنان دهیپرپاراتیروئیدیسمعصب حقوق نورولووخطرات هوش مصنوعیما از اینجا نخواهیم رفتکمردردباربر دیگران نباشپیوستگی همه ی اجزای جهاندرمان کارتی سل و تومور مغتمدن قدیمی ای در جنوب ایرمغز برای فراموشی بیشتر کروش مقابله مغز با محدودیآزادی عقیده، آرمانی که تتاثیر کپسول نوروهرب بر ساینترنت، حقیقت جامعه ی فچیزی خارج از مغزهای ما نیسفری به آغاز کیهانتعامل انسان و هوش مصنوعیهمجوشی هسته ای، انرژِی بشکل های متفاوت پروتئین هشکل پنجم مادهارتباط انسانی، محدود به من کسی در ناکسی دریافتم هزاران سال چشم های بینا وحس و ادراک قسمت 67اطلاعاتی عمومی در مورد مدو برابر شدن خطر مرگ و میکووید نوزده و خطر بیماری ماده ای ضد التهابیبحثی درباره هوش و تفاوتهپدیده خاموش روشن در پارکدرمان زخم دیابتی با تکنوتهدیدهای هوش مصنوعینقاشی هایی با بوی گذشته یریه زغالیافت هوشیاری به دنبال کاهچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر احتمالی عصاره تغلیاگر فقط مردم میفهمیدند کفلج بل، فلجی ترسناک که آنسلطان جنگل یا صاحب ملکوتثبت امواج الکتریکی در عصهورمون شیرساز یا پرولاکتشایسته نیست در جیب خود قراز نخستین همانند سازها تمنابع انرژی از نفت و گاز ویتنام نوعی کرونا ویروس حس و ادراک قسمت هجدهمبه مغز خزندگان خودت اجازدید تو همیشه محدود به مقدکانال یوتیوب دکتر سلمان محدودیت های حافظه و حافظبدون بار گذشتهپرسشگری نامحدوددریافت هورمون امید با ورتو دی ان ای خاص ميتوکندرينقش پیشرفته ی سلول های بنراه فراری نیستالگو و عادت را بشکن و در انگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانفیزیکدانان ماشینی برای تسوپاپ ها یا ترانزیستورهاجهان مادی، تجلی فضا در ذههوش مصنوعی از عروسک بازی شربت ضد خلطاز تلسکوپ گالیله تا تلسکمنبع هوشیاری کجاست قسمت واقعیت چیستحس و ادراک قسمت دوازدهمبه زیر پای خود نگاه نکن بدانشمندان پاسخ کوانتومی کتاب زیست شناسی باورمروری بر تشنج و درمان هایبرخی ملاحظات در تشنج های آنژیوگرافی از مغزدرگیری مغزی در سندرم کووتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نقش زبان در سلطه و قدرت ارساناها و ابر رساناها و عامیدوارینازوکلسینتاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین همانفرایند تکامل و دشواری هاسیاره ابلهانجهان پر از چیزهای جادویی هوش مصنوعی از عروسک بازی ضرورت زدودن افکاراز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتواکسن ایرانی کرونا تولیدخفاش با شیوع همه گیری جدیبیمار 101 ساله، مبتلا به سداروی کنترل چربی خونکشیدن مادی روشی برای جلومرز بین انسان و حیوان کجابرخی روش های تربیتی کودکآیا مصرف مولتی ویتامین هدست خدا بارها را از دوشت توت زیاد بخوریدنمیتوان با بیرون انداختنزمان به چه دلیل ایجاد میشانتظار گذر تندباد؟نرمش های مفید در سرگیجهسال سیزده ماههتازه های درمان ام اسابزار بقای موجود زنده از قفس دور خود را بشکنجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی به شناسایی کاطعمه ی شبکه های ارتباط اجاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمورزش هوازی مرتب خیلی به قخواص فلفل سبزبیماری اسپینال ماسکولار داروی جدید ضد الزایمرگیاه بی عقل به سوی نور میمشاهده گر جدای از شیء مشاذخیره ی شگفت انگیز اطلاعبزرگترین خطایی که مردم مآیا انسان در آستانه ی انقتکنولوژی جدید که سلول هانه روش تقویت مغززندگی سلول در بدن، جدای اانسان یک کتابخانه استچرا در مغز انسان، فرورفتستم با شعار قانون بدترین ترک امروزابعاد اضافه ی کیهانقانون جنگلجریان انرژی در سیستم های هوش عاطفی قسمت 11علم ساختن برج های چرخانخودآگاهی و هوشیارياز تکامل تا مغز، از مغز تموفقیت در تفکر استیاد گرفتن مداومبیو الکترونیک؛ ترکیب موجدر چه مرحله ای از خواب ، رگربه شرودینگر و تاثیر مشمعرفی مورد نادر بیماری گرمز بقای جهش ژنتیکیآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتکامل زباننوار مغز، مفید و بی خطرزاوسکا درمان گوشرترسناک تر از کوریاولین هیبرید بین انسان و نظام مثبت زندگیسرگیجه از شایعترین اختلااحتیاط در تعویض داروهاقسم به فقرحقیقت خواب و رویااسکار، لگوی هوشمندهوشیاری و وجودعادت کن خوب حرف بزنیخدا نور آسمان ها و زمین امیگرن سردردی ژنتیکی که بژنهای هوش ، کدامندبا تعمق در اسرار ابدیت و در دعواها چه میکنی؟تقویت حافظه یا هوش مصنوعپیچیدگی های مغزمگسمغز آیندگان چگونه است ؟رویای شفافآتاکسی مخچه ای خودایمنتابوهای ذهنیایمپلانت مغزینوروپلاستیسیتی چیستزبان شناسی مدرن در سطح سلتشخیص ایدزهمه چیز در زمان مناسبشلیک فراموشیادامه بحث تکامل چشملحظات خوش با کودکانحافظه و اطلاعات در کجاست اسرار آفرینش در موجهاوکينگ پیش از مرگش رسالعصب سیاتیکدفاع از پیامبرما اشیا را آنطور که هستندکمردرد ناشی از تنگی کانابارداری بدون رحمپیام های ناشناخته بر مغز درمان پوکی استخوانتمدن پیشرفته ی پیشینیانمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟روش های صرفه جویی در ایجاآزار حقیقیتاثیر کتامین در درمان پاایندرالسقوط درون جاذبه ای خاص، چتعامل انسان با هوش مصنوعهمدلی و هوش عاطفیهمراه سختی، اسانی هستشکرگزار هر چیزی باش که داارتباط از بالا به پایین ممن پر از تلخیمهستي مادي ای که ما کوچکترحس و ادراک قسمت 74اعتقاد اشتباه، نتیجه ی ندو برابر شدن خطر مرگ و میکودک هشت ساله لازم است آدماده، چیزی نیستبحثی درباره هوش و تفاوتهپروژه ی ژنوم انسانیدرمان ساده ی روماتیسمتو یک معجزه ایچقدر به چشم اعتماد کنیمریواستیگمینافتخار انسانچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر بینش و انتظارات فراگر میدانی مصیبت بزرگتر فلج خوابسم زنبور ، کلیدی برای وارجلو رفتن یا عقبگردهوش فوق العاده، هر فرد اسشادی، پاداش انجام وظیفهاز نخستین همانند سازها تمنابع انرژی از نفت و گاز ویتامین E برای فعالیت صححس و ادراک قسمت هشتمبه نقاش بنگردیدن خدا در همه چیزکاهش میل جنسی در ام اسمحدودیت درک انسانبدون زمان، ماده ای وجود نپس از اگو یا بعد از نفسدریای خداتو در میانه ی جهان نیستی نقش آتش در رسیدن انسان بهراه نجاتالگوی بنیادین و هوشیارینگاهت را بلند کنتاثیر درجه حرارت بر عملکابزار بقا از نخستین همانفال نیکوسوخت هیدروژنی پاکجهان مرئی و نامرئیهوش مصنوعی از عروسک بازی شش مرحله تکامل چشماز تکنیکی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت واقعیت های متفاوتحس و ادراک قسمت سومبه سیاهی عادت نکنیمدانشمندان اولین سلول مصنکتاب طبیعت در قالب هندسهمرکز هوشیاری، روح یا بدن برخی مرزهای اخلاق و علوم آنان که در قله اند هرگز خدرگیری اعصاب به علت میتوتوهم چیستنقش زبان در سلطه و قدرت ارستگاری محدود به یک راه نامیدواری و مغزنبودن مدرک و شاهد، مدرک تاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانفرایند حذف برخی اجزای مغسیاره ابلهانجهان دارای برنامههوش مصنوعی از عروسک بازی ضرب المثل یونانیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتواکسن اسپایکوژنخلا، حقیقی نیستبیمار مرکز تنفس سلولیداروی تشنجی دربارداریکشتن عقیده ممکن نیستمرز جدید جستجو و اکتشاف، برخی سلولهای عصبی در تلاآیا مغز تا بزرگسالی توسعدستورالعمل مرکز کنترل بیتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنمیتوان بر سیاه سیاه نوشزمان شگفت انگیزانحراف و حقیقتنرمش های موثر در کمردردسانسور از روی قصد بسیاری تاسف بار است انسان، حق خوابزار بقای موجود زنده از قفس ذهنجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی تعاملیظهور امواج مغزی در مغز مصاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمورزش هوازی ، بهترین تمریخواص منیزیمبیماری اضطراب عمومیداروی سل سپتگیاه خواری و گوشت خوار کدمشاهده آینده از روی مشاهذره ی معین یا ابری از الکبزرگترین درد از درون است آیا احتمال دارد رویا از آتکنولوژی جدید که سلول هاچه زیاد است بر من که در ایزندگی، مدیریت انرژیانسان باشچرا ذرات بنیادی معمولاً ستم، بی پاسخ نیستترکیب آمار و ژنتیکابعاد بالاترقانون جنگلجریان انرژی در سیستم های هوش عاطفی قسمت نهمعلیت رو به عقبخودت را از اندیشه هایت حفاز تکامل تا مغز، از مغز تمولکول ضد پیرییاد بگیر فراموش کنیبیوگرافیدر ناامیدی بسی امید استتفاوت قند طبیعی با قند و گزیده ای از وبینار یا کنفمعرفت و شناخترمز جهانآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتکامل زباننوار مغز، ترجمه ی فعالیت زبان فرایند تکاملی برای ترسان نیستیاولین تصویر در تاریخ از سنظریه ی تکامل در درمان بیسرگردانیاحساس گذر سریعتر زمانقضاوت ممنوعحقیقت در علم، هرگز نهایی اسارت و پرخوریهوشیاری و افسردگیعادت کردن به نعمتخدا بخشنده است پس تو هم بمیگرن شدید قابل درمان اسژنهای حاکم بر انسان و انسبا خودت نجنگدر سال حدود 7 میلیون نفر تقویت سیستم ایمنیپیچیدگی های مغزی در درک زمغز اندامی تشنه ی انرژی اروان سالمآتش منبع انرژیتاثیر فکر بر سلامتایمپلانت مغزی و کنترل دو نوروز مبارکزبان شناسی نوین نیازمند تصویر خورشید یا خود خورشهمه چیز در زمان کنونی استشلیک فراموشیاداراوون تنها داروی تاییلرزش ناشی از اسیب به عصبحافظه و اطلاعات در کجاستاسرار بازسازی اندام هاهاوکينگ پیش از مرگش رسالعضلانی که طی سخن گفتن چقددفاع در برابر تغییر ساختما به جهان های متفاوت خودکمردرد و علل آنبازگشایی مجدد مطب دکتر سپیدایش زباندرمان پوکی استخوانتمدن بشری و مغز اخلاقیمغز بزرگ چالش است یا منفعروش های عملی برای رفع کمرآزار دیگری، آزار خود استتاثیر گیاه خواری بر رشد وایپیداکرینسقوط زیگزاگی یا ناگهانیتعداد کلی ذهن ها در جهان