دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ابزار هوش در حال ارتقا از پیشینیان انسان تا انسان امروز

ابزار هوش در حال ارتقا از پیشینیان انسان تا انسان امروز..... از آفریقا تا جنوب غرب آسیا، اروپا، امریکا و شرق دور در آسیا

مغز در حال ارتقای موجودات در دوره دو میلیون سال اخیر جهشی بسیار برجسته را تجربه کرده است. از لوازم رسیدن به این جهش مغزی(brain boom) ، تغییر در نحوه راه رفتن از چهار پا به سوی دو پا بوده است. ایستادن بر دو پا باعث آزاد شدن دست ها شد و آزاد شدن دستان و ابتکار و خلاقیت، نه فقط محصول مغزهای بزرگ موجود دو پاست بلکه خودش میتواند به توسعه بیشتر مغز کمک کند.

ایستادن بر دو پا همچنین با تغییراتی- که در ساختار لگن جنس مونث ایجاد کرد و باعث پهنی این لگن شد- کمک کرد طی زایمان، مغزهای بزرگ تری از میان ساختار لگنی خارج شود.

همچنین ایستادن بر دو پا، نگاه فرومانده رو به زمین را- که میدان محدودی دارد- به نگاهی وسیعتر و رو به آسمان تغییر داد و این توسعه میدان بینایی هم کمک بسیاری به توسعه ساختار مغز کرد.

پس ایستادن بر دو پا، نه فقط محصول مغزهای بزرگتری است- که نگاهی بر آسمان دارد- بلکه خود ایستادن بردو پا به بزرگ تر شدن ساختار مغز کمک میکند.(نقش مهم رفتار فرد و گزینش او در ارتقا و تکامل)

بخش بزرگی از این تغییر ساختار مغز به وسیله جهش های ژنتیکی به سوی بهبود وضعیت مغز بوده است ولی نقش محیط و رانش های آن، هرگز نباید از نظر دانشمندان باستان شناس و نوروساینس دور گردد.

سیر مهاجرت از آفریقا، نقش کلیدی خود را در توسعه ابزار هوش، بازی کرده است. مهاجرت از آفریقا مهاجرتی آسان نبوده است.

هرچند مهاجرت از قسمت های شمالی و شبه جزیره سینا آسان تر به نظر میرسد ولی حرکت انسان مدرن- که محصولات و تولیدات نوی فرهنگی و تمدنی را ایجاد کرد- از شمال آفریقا نبوده است.

مهاجرت ها از شمال آفریقا، فقط نشانی ابتدایی از پیش انسان دوپایی مانند نئاندرتال و هموارکتوس، باقی گذاشت که توانست با جدا شدن دستانش از زمین، برخی ابزار ساده مانند تبر سنگی و تیشه مشتی بسازد ولی امروز از آن موجود دو پا جز همین ابزارهای خرد باقی نمانده است و نسل آنها منقرض شد.

حتی نئانئدرتال ها با مغزهای بزرگ خود و با وجود آنکه از مسیر ساده تر شمال آفریقا به اروپا و مناطق دیگر حتی تا شرق آسیا رسیدند، نتوانستند از این مهاجرت نسبتا آسان ابتدایی جان سالم به در ببرند.

بسیاری از ما هنوز گرفتار و مشتاق سفرهای آسانی هستیم که ممکن است عاقبتی بهتر از مهاجرت های ساده پیشینیان انسان نداشته باشد و از ما باقمیانده ای جز چند تبر سنگی باقی نگذارد و حتی برخی از این سفرهای آسان، ممکن است به بازمانده ای در حد تبر هم نرسد و هیچ نشانی از ما باقی نگذارد!

و هنور بسیاری از ما هستیم که مهاجرت دشوار و تلخ ابتدایی را- که ما را به سوی بقای جاودان میبرد- نمی پسندیم ولی اگر نگاهی بر تاریخ پیشینیان انسان داشته باشیم، لازم است نگاه دیگری داشته باشیم.

مهاجرت دشوار پیشینیان انسان از تنگه باب المندب در جنوب دریای سرخ بود و این مهاجرت دشوار، هرچند درابتدا ممکن است تعدادی را هم قربانی کرده باشد ولی نهایتا محصولی را تولید کرد که نخستین زبان و فرهنگ و تمدن بشری را آفرید. نخستین دست نوشته های بشری نتیجه این مهاجرت به سرزمین سومر و آشور در جنوب عراق و جنوب غرب ایران بود.

مهاجرت دشواری از دل کیلومترها آب دریا که در پیشینیان انسان بسیار شگفت مینماید. ولی همیشه به قدرت های مادی نباید نگاه کرد گاهی هدایتی الهی، به موجود ضعیفی مانند هموساپینس ابتدایی قدرت گذشتن از کیلومترها آب دریا را میدهد. و او را آماده مواجهه با نخستین امواج ملکوتی و ارتباط با روح انسانی و اخلاق ستوده ای میکند- که همه تحلیل ها و تفسیر های عالم ماده از توجیه آن ناتوانند.

این دگرگونی در سیر تکامل انسان، فقط محدود به جهش های ژنتیکی بهبود مغز نیست. مسیر حرکت و مکان جغرافیایی و دشواری های مناطق مورد مهاجرت هم مهم است. نقش انتخاب طبیعی، نقشی سازنده و مفید در تکامل است. ممکن است جهش های ژنتیکی مهم باشد ولی وقتی بدانیم انتخاب طبیعی، جهش های مفید را نگه می دارد و جهش های غیر مفید را از میان میبرد، به اهمیت انتخاب طبیعی و مکانی- که جهش ها در آن رخ میدهد- پی میبریم. (به مقاله ای درمورد نقش انتخاب از طرف محیط و طبیعت در همین کانال مراجعه شود.)

مهاجرت به جنوب و شرق و دشواری ابتدایی این مهاجرت و بهشتی- که بعد از دشواری اول، انسان نخستین را در خود فرو برد و سکونت در کنار جلگه زارهای سرسبز سه رود آب شیرین دجله فرات و کارون، نقشی مهم در تکامل انسان داشته است.

همیشه سختی و دشواری ابتدایی، سبب میشود گروه هایی برگزیده، از میان کل مهاجران، موفق به گذر شوند و این برگزیدگان، نسلی نو را در می اندازند که میتواند تاریخ بشریت را دگرگون کند.

گزینش از میان پیش انسان های دارای تمایلات کاملا خودخواهانه به سو

ی انسان خردمند دارای والاترین کمالات اخلاقی- که آن را در نوشته های سومری و آشوری میبینیم- و باعث جهشی فرهنگی فوق سرعت تکامل ها و جهش های مادی شد، این گزینش با مسیر دشوار ابتدایی ای تحقق یافت که بسیار سخت تر از گذر از شمال آفریقا بود.

ولی همیشه راه های سخت ابتدایی با گزینشی که انجام میدهد، زمینه را برای تولد نسلی موفق آماده میسازد.

نقش محیطی- که مهاجرت ها و زندگی در آن صورت میگیرد- هرگز کمتر از جهش های ژنتیکی نیست. اگر نقش آن زیادتر و مهم تر نباشد!!

مغزهای بزرگ و پرداخته، طی هزاران سال، هرچند مهاجرت آسان خود را به سمت شمال و شمال شرق افریقا پی میگیرند ولی هرگز نسل موفقی مانند مغزهای کوچکتری- که مسیر شرق آفریقا از تنگه باب المندب به سوی بیابان های عربستان را بر می گزیند- نمی آفریند.!!

و این در نگاه نخست شگف انگیز است ولی همین سختی ابتدایی و گزینش است- که ازمیان دهها کیلومتر آب دریا و بعدها در میان بیابان های عربستان صورت میگیرد و از پیش انسان، انسان متمدن و با فرهنگی میسازد که با وجود مغزهای نسبتا کوچک تر خود، توانست اولین تمدن بشری را- که خالق زبان و نوشتار است- در سرزمین سومر و آشور ایجاد کند و به این اکتفا نکرد بلکه نخستین پرتوهای نگاه بر فراتر از زمین و ماده و نخستین کشش های فوق مادی را- که از روح و نفس سرچشمه میگیرد- در انسان مدرن ایجاد کند.

و به این حد هم اکتفا نکردند، بلکه بعدها برگزیدگان خدای سبحان از آدم تا خاتم همه شان در این منطقه برگزیده شدند و این، فقط نشان دهنده برگزیده بودن خود این رسولان و انبیا نیست بلکه نشان دهنده قومی برگزیده و دانا در این مناطق است که قابلیت پذیرش این رسولان الهی را داشتند. هر چند تعداد آنها اندک بود ولی همین اندک، در جاهای دیگر زمین وجود نداشت. از سلمان تا ابوذر و مقداد تا نخستین یاران و انصار امام مهدی ع در این سرزمین!!(به سلسله مباحث تفاوت های اندازه مغز و هوش در گونه ها و نژادهای مختلف در همین کانال مراجعه شود.)

انتخاب طبیعی دشوار و سخت لازم است تا تمدن های نیکو ساخته شود. هر چه آرزوها و امیدهای انسان بیشتر باشد باید خود را برای انتخاب و آزمونی دشوار تر آماده سازد.

هرچه آرزوها بلندتر با،شد دردهای رسیدن به این آرزوها هم بیشتر است!
ابزار سنگی دریای سرخ راه خروج انسان را از آفریقا نشان میدهد.

آفریقا محل تولد انسانیت بوده است.

از زمانی- که در حدود هفت میلیون سال قبل از شامپانزه جدا شده ایم- آفریقا همیشه محلی موفق برای زندگی سلسله گونههای پیش انسان بود تا به انسان جدید به عنوان تنها گونه رسید.

این مطلب از بررسی فسیل ها و کشفیات باستان شناسی در همه قاره آفریقا و به خصوص قسمت شرقی آن به دست آمدهاست. ولی هومینین ها از جمله انسان و پیشینیان رده بالای انسان، فقط در آفریقا باقی نماندند.

کمی بیش از دو میلیون سال قبل، پره هموساپینس، از قاره آفریقا خارج شدند و در ابتدا در جنوب غربی آسیا و شبه جزیره عربی ساکن شدند و در حدود دو میلیون سال قبل به چین و در حدود یک میلیون سال قبل به اروپا رسیدند. امروز جایی در زمین نیست که رد پای انسان در آن نباشد.

این حرکت نقش مهمی را باز کرد تا به انسان جدید عقاید جدید و شانس ها و خطرات بقا را معرفی کند. این تجربیات کمک کرد تا نسل ما نسلی سازگار و قابل انطباق با شرایط باشد و این سازگاری در نبوغ تکنولوژیک ما نمایان شده است.

پس با این فرض که این مهاجرت نقشی چنین حیاتی در تاریخچه تکاملی ما داشته است، نخستین جایی که بر آن گام نهادیم کجا بود؟

حاشیه نیل و تنگه باب المندب در جنوب دریای سرخ، به عنوان نخستین محل های خروج از قاره آفریقا در نظر گرفته شده است ولی مدارکی- که این مناطق را با خروج از آفریقا پیوند بزند- محدود است و دانشمندان دقیقا نمی دانند آیا این مناطق همیشه قابل دسترس یا مورد علاقه هومینین ها بوده است یا نه؟ برای نمونه هرچند نیل به عنوان یک منطقه بسیار مناسب برای مهاجرت در نظر گرفته میشود ولی کانال رود نیل، در حدود 0.8تا 1.8 میلیون سال قبل وجود خارجی نداشته است ولی مدارکی از مهاجرت هومینین ها به منطقه لبانت(فلسطین، لبنان، سوریه، و عراق)وجود دارد و به همان تاریخ برمیگردد.

به جز نیل آیا راه دیگری برای این مناطق وجودداشته است؟ اخیرا یک گروه پژوهشی کوشیده است برخی شکاف های علمی در مورد مسیرهای خروج از آفریقا را کشف کنند. تمرکز گروه بر حاشیه غربی دریای سرخ بود.

این منطقه، شاخ پر فسیل افریقا و شبه جزیره سینا را تشکیل میدهد. این شبه جزیره تنها پل زمینی است که می تواند حرکت انسان را در دو میلیون سال اخیر از آفریقا به اوراسیا آسان کند.

ما مدارکی از حضور و اقامت انسان در این مناطق پیدا کردیم و این مدارک بر اساس ابزارهای سنگی به جا مانده در این مناطق بود. این مدارک نشان میدهد این منطق

ه شاید نخستین منطقه برای مهاجرت هومینین ها بوده باشد این ابزارها شامل تبر دستی و تیشه مشتی بود. اینها مرتبط با موجودی انسان گونه است که به طور کامل بر دو پای خود می ایستد و با دستهای خود کار میکند مانند هموارکتوس و دیگر موارد مشابه.

منطقه پژوهش در سایت سودانی دریای سرخ بود و منطقه ساحلی را در بر میگرفت که خلیج آگیگ و بستر خور باراکا را در برداشت. خور به معنی دره تنگ و تنگه است. بسترهای آگیگ و خور باراکا مناطقی صاف و پایین و شبکه ای از سیستم های آبرسانی کنار ساحل را تشکیل میدهند که از جلگه ها و پشته های دریای سرخ گسترش می یابد و یک منطقه غنی را برای انسان ایجاد می کند. مسئول پژوهش میگوید ما سه هفته در این محل ماندیم و این فصل اولی بود که می خواستیم بر این منطقه تمرکز کنیم.

تیم ما پنج سایت مربوط به دوره سنگی و ابزارهای سنگی متعددی را کشف کرد که در مناطق پراکنده ای وجود داشت. بیشترین یافته، چیزی بود که باستان شناسان آن را تبر دستی یا تیشه مشتی می نامند. روش پیچیده تهییه تبرهای دستی به طور سنتی آچولیا نامیده میشود زیرا اولین بار در نیمه قرن نوزدهم در محلی در فرانسه به نام سینت- آچول کشف شد.

تبرهای دستی ای- که پیدا کردیم- نشانه هایی از شکل دهی به وسیله انسان و چیزی بیشتر از گزینش موارد خام توسط طبیعت را نشان میداد. سازندگان این ابزارها از سنگ های آتشفشانی با بافت ظریف به عنوان ماده خام اولیه استفاده میکردند. و این نشان میدهد آنها تخته سنگ های با کیفیت بالا را- که راحت میشکند و لبه های برشی سودمند و تیزی ایجاد می کند- می شناختند. بر اساس شکل آنها ما تصورمی کنیم ابزارها برای بریدن گوشت، بیرون کردن مغز استخوان و فراوری محصولات گیاهی بوده است.

هیچ فسیلی هنوز به دست نیامده تا بدانیم چه کسی این ابزارها را ساخته است. ولی سطح توانایی های تکنیکی- که برای ساخت آن لازم است به درک خوبی از ویژگی های مکانیکی تخته سنگ های کار شده و وابستگی فرایند به ابزار سنگی اشاره میکند. به کار بردن چنین سیستم تکنولوژیک زنده، حتما نیازمند گروه های پایدار و هماهنگ اجتماعی و درک پیشرفته بوده است.

به دلیل تردستی و مهارت آن، تکنولوژی آچولیان به نظر می رسد یک زندگی در حال ارتقا را نشان دهد. هومینینهایی- که در منطقه مطالعه ما زندگی می کردند- با تیشه های دستی خود در مناطق وسیعی پراکنده بودند. راهی که احتمال بیشتری داشت به طرف شمال از طریق خلیج آگیگ و خور باراکا تا شبه جزیه سینا و فراتر برود.

زمان این یافته ها و دیگر موارد در سایت هنوز مشخص نیست ولی بر اساس شواهد تکنیکی ابزارهایی- که در منطقه مطالعه کشف شده است- این مناطق به نظر میرسد مطابق با آفریقای شرقی در 1.25 میلیون سال قبل تا 500هزار سال قبل بوده باشد. کار بیشتری روی این مناطق باید انجام شود.

هددف ما بررسی بیشتر آنجا برای شناسایی ویژگی های زمانی و محیطی سازگاری های اولیه هومینین ها در این منطقه خاص جغرافیایی و اکولوژیک در آفریقاست.

https://www.heritagedaily.com/…/red-sea-stone-tool-f…/123678


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
عامل کلیدی در کنترل کارآاگر تلاش انسان امروز برانقش مهاجرت در توسعه نسل ابررسي علل احتمالي تغيير کاربرد روباتهای ريزنانوداروهای مصرفی در ام اسابزارهای دفاعی و بقای مونقشه مغزی هر فرد منحصر بهتمساح حد واسط میان مغز کوگزارش یک مورد جالب لخته ودرمان جدید میگرن با انتی ارتوکين تراپی روشی جديد چگونه آن شکری که می خوریمتئوری تکامل امروز در درمآیا مغز تا بزرگسالی توسعروش مقابله مغز با محدودیاز آغاز خلقت تا نگاه انساچرا حجم مغز گونه انسان درتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشته نوروایمونولوژی و نققدم زدن و حرکت دید را تغیاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی الفاگوتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا امکان بازسازی اندامهمکانیزمهای دفاعی در براباضطراب و ترسهوش عاطفی بیشتر در زنانتری فلوپرازینساخت شبکه عصبی مصنوعی با افزایش قدرت ادراکات و حسمرکز خنده در کجای مغز استبیان ژن های اسکیزوفرنی دواکسن سرطانحافظه و اطلاعات در کجاست شبیه سازی سیستم های کواناولین تصویر در تاریخ از سمغز انسان برای شادمانی طبحثی درباره هوش و تفاوتهژنها ، مغز و ارادهخودآگاهی و هوشیاريخانواده پایدارعسل طبیعی موثر در کنترل بابزار هوش در حال ارتقا ازنقش هورمون های تیروئید دبررسی و اپروچ جدید بر بیمکاربرد روباتهای ريز، در داروهای ضد بیماری ام اس واثر مضر مصرف طولانی مدت رنقص در تشخیص هیجانات عامتنفس هوازی و میتوکندریگشایش دروازه جدیدی از طردرمانهای بیماری پارکینسارتباط میکروب روده و پارچگونه انتظارات بر ادراک تئوری تکامل در پیشگیری و آیا همه جنایت ها نتیجه بیروش های صرفه جویی در ایجااز تلسکوپ گالیله تا تلسکچرا در مغز انسان، فرورفتتاثیر گیاه خواری بر رشد ورشد مغز علت تمایل انسان بقدرت انسان در نگاه به ابعاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا انسان با مغز بزرگش اخما انسانها چه اندازه نزداطلاعاتی عمومی در مورد مهوش عاطفی در زنان بیشتر اتسلیم شدن از نورون شروع مساختار شبکه های مغزی ثابافسردگی و اضطراب در بیمامرگ انتقال است یا نابود شبیست تمرین ساده برای جلوواسطه ها د رمسیر ایجاد مغحافظه و اطلاعات در کجاست شباهت زیاد بین سلول هاي عاولین سلول مصنوعیمغز انسان برای شادمانی طبحثی درباره هوش و تفاوتهژنهای هوش ، کدامندخطا در محاسبات چیزی کاملعصب حقوق نورولووابزار بقای موجود زنده از نقش ژنتیک در درمان اختلابررسی سیستم تعادلی بدن اکجای مغز مسئول پردازش تجداروی فامپیریدین یا نورلاثرات مفید قهوهچند جهانیتنفس هوازی و میتوکندریپمبرولیزوماب در بیماری چدرک فرد دیگر و رفتارهای اارتباط چاقی و کاهش قدرت بچگونه باغبانی باعث کاهش تا 20 سال آینده مغز شما به آیا هوش ارثی دریافتی از پروش هایی ساده برای کاهش ااز تلسکوپ گالیله تا تلسکچراروياها را به یاد نمی آتاثیر گیاه خواری بر رشد وزمین زیر خلیج فارس تمدنی لوب فرونتال یا پیشانی مغاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر درجه حرارت بر عملکسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا احتمال دارد رویا از آما انسانها چه اندازه نزداطلاعاتی عمومی در مورد مهوشیاری کوانتومیتشنج چیستسخن پاک و ثابتالکتروتاکسی(گرایش و حرکمراحل ارتقای پله پله کیهبیشتر کمردردها نیازی به وراپامیل در بارداریحافظه و اطلاعات در کجاستشباهت زیاد بین سلول هاي عاوکرلیزوماب داروی جدید شمغز انسان رو به کوچک تر شبحثی درباره احساسات متفاکلرال هیدرات برای خوابانکمردرد و علل آنخطا در محاسبات چیزی کاملعضلانی که طی سخن گفتن چقدابزار بقای موجود زنده از نقش انتخاب از طرف محیط، نبررسی علل کمر درد در میانکشف مکانیسم عصبی خوانش پداروی تشنجی دربارداریاثرات مضر ماری جواناچندین ماده غذایی که ماننتو دی ان ای خاص ميتوکندريپنج اکتشاف شگفت آور در مودرک و احساسارتباط هوش ساختار مغز و ژچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر مشاهده بر واقعیت بآیا هوش سریعی که بدون احسروش صحبت کردن در حال تکاماز تکنیکی تا مغز از مغز تچراروياها را به یاد نمی آتاثیر گیاه خواری بر رشد وزندگی هوشمند در خارج از زلبخند بزن شاید صبح فردا زاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر درجه حرارت بر عملکسفری به آغاز کیهانآیا احتمال دارد رویا از آما با کمک مغز خود مختاريمبلندی در ذهن ما درک بلندیهوش، ژنتیکی است یا محیطیتغییر الگوی رشد مغزی با زسریعترین کامپیوتر موجودالتهاب شریان تمپورالمزایای شکلات تلخ برای سلبا هوش مصنوعی خودکار روبورزش هوازی مرتب خیلی به قحس چشایی و بویاییشش مرحله تکامل چشمايندگان چگونه خواهند دیدمغز انسان رو به کوچکتر شدبحثی درباره احساساتی غیربخش دیگری در وجود انسان هکمردرد با پوشیدن کفش منادفاع در برابر تغییر ساختمقالاتابزار بقای موجود زنده از نقش اتصالات بین سلولهای بزرگ شدن مغز محدود به دورکشف مکانیسمی پیچیده در بداروی جدید s3 در درمان ام اجزای پر سلولی بدن انسان چه زیاد است بر من که در ایتولید سلولهای جنسی از سلپوست ساعتی مستقل از مغز ددرک احساسات و تفکرات دیگارتباط انسانی، محدود به چگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر نگاه ناظر هوشیار بآیا هشیاری کوانتومی وجودروشهای نو در درمان دیسک بفلج بل، فلجی ترسناک که آناز تکینگی تا مغز از مغز تنزاع بین جهل و علم رو به پتاثیر گیاه خواری بر رشد وزیباترین چیز در افزایش سلرزش ناشی از اسیب به عصباز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر درجه حرارت بر عملکسلولهای بنیادی مصنوعی درآیا برای تولید مثل همیشه ما تحت کنترل ژنها هستیم یبه زودی شبکه مغزی به جای هیچگاه از فشار و شکست نترتغییر زودتر اتصالات مغزیسرگیجه از شایعترین اختلاامیوتروفیک لترال اسکلرومسیر دشوار تکامل و ارتقابارداری بدون رحمورزش هوازی ، بهترین تمریحس و ادراک (قسمت اول )ششمین کنگره بین المللی سايا اراده آزاد توهم است یمغز ایندگان چگونه استبرنامه و ساختار پیچیده مکنفرانس تشنج هتل کوثر اصدقیق ترین تصاویر از مغز اتاثیر ویتامین دی بر بیماابزار بقای موجود زنده از نقش حفاظتی مولکول جدید دبسیاری از بیماری های جدیکشف ارتباط جدیدی از ارتبداروی جدید ضد میگرناجزایی ناشناخته در شکل گچهار میلیارد سال تکامل بتوانایی مغز و دیگر اجزای پیموزایددرک تصویر و زبان های مخلتارتباط شگفت مغز انسان و فچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشهای شناسایی قدرت شنوافلج خواباز تکینگی تا مغز و از مغز نزاع بین علم و نادانی رو تاثیر گیاه خواری بر رشد وزیرفون داروی ضد ام اسلزوم سازگاری قانون مجازااز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کتاثیر درجه حرارت بر عملکسلسله مباحث هوش مصنوعیآیا بزرگ شدن مغز فقط در دماه رجببوزون هیگز چیستهاوکينگ پیش از مرگش رسالتغییر عمودی سر انسان از پسردرد و علتهای آنامگا سه عامل مهم سلامتمشکلات نخاعیبازگشت از آثار به سوی خداورزش و میگرنحس و ادراک (قسمت دوم )صرع و درمان های آنايا اراده آزاد توهم است یمغز ابزار برتر بقابرین نت به جای اینترنتکنگره بین المللی سردرد ددلایلی که نشان میدهد ما بصفحه اصلیابزار بقای موجود زنده از نقش حیاتی تلومر دی ان آ دتفاوت مغز انسان و میمون هکشف جمجمه ای درکوه ایرهوداروی ضد تشنج با قابليت تاحساس گذر سریعتر زمانچهار ساعت پس از کشتار خوکتوازن مهمتر از فعالیت زیپیچیدگی های مغزی در درک زدرک عمیق در حیواناتارتباط شگفت انگیز مغز اننگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر نگاه انسان بر رفتاروشی برای بهبود هوش عاطففلج خواب چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تنزاع بین علم و جهل رو به پتاثیر انتخاب از طرف محیط زبان چهار حرفی حیات زمینلزوم سازگاری قانون مجازااز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر رو ح و روان بر جسمسم زنبور ، کلیدی برای وارآیا تکامل و تغییرات ژنتیماپروتیلینبیماری گیلن باره و بیمارهاوکينگ پیش از مرگش رسالثبت امواج الکتریکی در عصسردرد تنشنامروز دانش ژنتیک هیچ ابهمشاهده آینده از روی مشاهبازسازي مغز و نخاع چالشی ورزش بهترین درمان بیش فعحس و ادراک قسمت چهارمضررهای مصرف شکر و قند بر ای آنکه نامش درمان و یادشمغز از بسیاری حقایق می گرمغز برای فراموشی بیشتر کبرای پیش بینی آینده مغز دکنگره بین المللی سردرد ددندان ها را مسواک بزنید تسوالات پزشکیابزار بقای موجود زنده از نقش داروهاي مختلف معروف تفاوتهای جنسیتی راهی براگنجینه ای به نام ویتامین داروی ضد تشنج با قابليت تاخلاق و علوم اعصابنوار مغزی روشی مهم در تشختوسعه برخی شغل ها با هوش پیوند مغز و سر و چالشهای درگیری قلب در بیماری ویرارتباط شگفت انگیز مغز اننگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر ویتامین دی بر بیماروشی جدید در درمان قطع نخفیلمی بسیار جالب از تغییاز تکینگی تا مغز از مغز تنظام مثبت زندگیتاثیر ترکیبات استاتین (سزبان و بیان، در سایه پیشرممانتین یا آلزیکسا یا اباز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی از عروسک تا کمتاثیر رژیم گیاه خواری بر سودمندی موجودات ابزی بر آیا خداباوری محصول تکاملمبانی ذهنی سیاه و سفیدبیماری ای شبیه آلزایمر و هدف از تکامل مغزجمجمه انسان های اولیهسردرد سکه ایانفجار و توقف تکاملی نشامعنی روزهبحتی علمی درباره تمایل بورزش در کمر دردحس و ادراک قسمت پنجمضررهای شکر بر سلامت مغزایندرالایا کوچک شدن مغزانسان المغز بزرگ چقدر مفید هست ؟برخی نکات از گاید لاین پرکندر در بیماریهای التهابدو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیامهای کاربرانابزار بقای موجود زنده از نقش روزه داری در سالم و جتقلید مرحله ای نسبتا پیشگیاه خواری و گوشت خوار کدداستانها و مفاهیمی اشتبااختلال در شناسایی حروف و نورون هاي مصنوعی می توانتوصیه های غیر دارویی در سپیوند سر، یکی از راه حلهادرگیری اعصاب به علت میتوارتباط غیرکلامی بین انساناتوانی از درمان برخی ویتاثیر ژنها بر اختلالات خروشی جدید در درمان سکته مفیزیکدانان ماشینی برای تاز تکینگی تا مغز از مغز تنظریه تکامل در درمان بیمتاثیر دپاکین بر بیماری مزبان و تکلم برخی بیماریهمنابع انرژي پاک سرچشمه حاز تکینگی تا مغز- از مغزتهوش مصنوعی در کامپیوترهاتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاهچاله و تکینگی ابتدایآیا دلفین ها می تواند از مجموعه های پر سلولی بدن مبیماری ای شبیه ام اس مولتهزینه ای که برای اندیشیدجنسیت و تفاوت های بیناییسرعت فکر کردن چگونه استانگشت نگاری مغز نشان میدمغز فکر میکند مرگ برای دیبحث درباره پیدایش و منشاوزوز گوشحس و ادراک قسمت سومطی یکصد هزار سال اخیر هرچایا ابزار هوشمندی یا مغز مغز بزرگ چالش است یا منفعبرخی اثرات مضر ویتامین دکوچک شدن مغز از نئاندرتاديدن با چشم بسته در خواب سایتهای دیگرابزار بقای موجود زنده از نقش رژیم غذایی در رشد و اتلقین اطلاعات و حافظهگالکانزوماب، دارویی جدیدر مانهای کمر درداختلالات مخچهنورون های ردیاب حافظهتوصیه هایی در مصرف ماهیپیشینیان انسان از هفت میرقیبی قدرتمند در برابر مارتروز یا خوردگی و التهاناتوانی در شناسایی چهره تاثیر کپسول نوروهرب بر نريتوکسيمب در درمان ام اسفرگشت و تکامل تصادفی محض از تکینگی تا مغز از مغز تهفت چیز که عملکرد مغز تو تاثیر داروهای ضد التهاب زبان و شناخت حقیقت قسمت چمولتیپل اسکلروز در زنان از تکینگی تا مغز، از مغز هوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر رژیم گیاه خواری بر سیاره ابلهانآیا دست مصنوعی به زودی قامحل درک احساسات روحانیبیماری بیش فعالیهستي مادي ای که ما کوچکترجنسیت و تفاوت های بیناییشلیک فراموشیاندوهگین نباش اگر درب یا مغز ما کوچکتر از نیم نقطهبحثی در مورد نقش ویتامينیک پیشنهاد خوب برای آسان حساسیت روانی متفاوتظهور امواج مغزی در مغز مصایا بیماری ام اس (مولتیپمغز بزرگ چالشهای پیش روبرخی اختلالات عصبی مثانهکودک ایرانی که هوش او از دی متیل فومارات(زادیوا)(ابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت اتلاش هایی در بیماران قطع گامی در درمان بیماریهای در چه مرحله ای از خواب ، راختلالات حرکتی در انساننوروپلاستیسیتی چیستتوضیحی ساده در مورد هوش مپیشرفتی مستقل از ابزار هرموزی از نخستین تمدن بشرارزش حقیقی زبان قسمت اولنخاع ما تا پایین ستون فقرتاثیر کپسول نوروهرب بر تریواستیگمینفراموش کارها باهوش تر هساز تکینگی تا مغز از مغز تهفت سین یادگاری از میراث تاثیر داروی ضد تشنج سدیم زبان و شناخت حقیقت قسمت امواد کوانتومی جدید، ممکنازدواج های بین گونه ای، رهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر رژیم گیاهخواری بر سیاره ابلهانآیا رژیم غذایی گیاهی سلامحل درک احساسات روحانی دبیماری تی تی پیهستی ما پس از شروعی چگال جهش های ژنتیکی مفید در ساشنا در ابهای گرم جنوب نیانسان قدیم در شبه جزیره عمغز مادران و کودکان در زمبحثی جالب درباره محدودیتیکی از علل محدودیت مغز امخلاصه ای از مطالب همایش معلم به ما کمک میکند تا موایا بدون زبان میتوانیم تمغز حریص برای خون، کلید تبرخی بیماری ها که در آن بکودکان خود را مشابه خود تدژا وو یا اشنا پنداریابزار بقای موجود زنده از نقش زبان در سلطه و قدرت اتلاشی برای درمان قطع نخاگاهی لازم است برای فهم و در هم تنیدگی کوانتومی و پاختلالات صحبت کردن در اننوشیدن چای برای مغز مفید تکامل چشمپاسخ گیاهان در زمان خوردرمز و رازهای ارتباط غیر کارزش حقیقی زبان قسمت دومنخستین تصویر از سیاهچالهتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم های غذایی و نقش مهم فراموشی همیشه هم بد نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تهمیشه عسل با موم بخوریمتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت دموجود بی مغزی که می توانداستفاده از هوش مصنوعی در هوش مصنوعی درمانگر کامپیتاثیر عصاره تغلیظ شده گیسیر آفرینش از روح تا مغز آیا راهی برای رفع کم آبی محدودیت های حافظه و حافظبیماری ضعف عضلات نزدیک بو هر کس تقوای خدا پیشه کنجهش های ژنتیکی غیر تصادفشناخت و معرفت، و نقش آن دانسان جدید از چه زمانی پامغز چون ابزار هوش است دلیبحثی در مورد نقش کلسیم و یادگیری مهارت های جدید دخواندن ، یکی از شستشو دهنعلایم کمبود ویتامین E را ایا تکامل هدفمند استمغز زنان جوانتر از مغز مربرخی بیماری های خاص که بدکوری گذرای ناشی از موبایدژاوو یا آشناپنداریابزار بقای موجود زنده از نقش سجده بر عملکرد مغزتلاشی جدید در درمان ام اسگاهی مغز بزرگ چالش استدرمان های بیماری آلزایمرادامه بحث تکامل چشمنوعی سکته مغزی ، وحشتناک تکامل ابزار هوش ، راه پر پختگی پس از چهل سالگي به رویای شفافارزش حقیقی زبان قسمت سومنرمش های مفید در سرگیجهتاثیر کپسول نوروهرب بر سرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وفرایند حذف برخی اجزای مغاز تکینگی تا مغز از مغز تهوموارکتوس ها ممکن است دتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان و شناخت حقیقت قسمت سموجودات مقهور ژنها هستنداستیفن هاوکینگ در مورد ههوش مصنوعی درخدمت خلق وحتاریخ همه چیز را ثبت کردهسیستم تعادلی بدنآیاما مقهور قوانین فیزیکمخچه ، فراتر از حفظ تعادلبیماریهای تحلیل عضلانی اویتامین E برای فعالیت صحجهشهای مفید و ذکاوتی که دشناسایی سلول های ایمنی اانسان عامل توقف رشد مغزمغز چگونه صداها را فیلتر بحثی در مورد عملکرد لوب فیادآوری خواب و رویاخواب سالم عامل سلامتیعلایم کمبود ویتامین E را ایرادهای موجود در خلقت بمغزهای کوچک بی احساسبرخی توجهات در ببمار پارکی غایب شدی تا نیازمند دلدانشمندان ژنی از مغز انسابزار بقای موجود زنده از نقش غذاها و موجودات درياتمایل زیاد به خوردن بستنگذر زمان کاملا وابسته به درمان های جدید میگرنادغام میان گونه های مختلچیزی خارج از مغزهای ما نیتکامل زبانپرورش مغز مینیاتوری انساروبات های ریز در درمان بیاز نظر علم اعصاب یا نرووسنرمشهای مهم برای تقویت عتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رفرد حساس از نظر عاطفی و باز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی می تواند بر احتاثیر درجه حرارت بر عملکزبان، وسیله شناسایی محیطمیهمانهای ناخوانده عامل استیفن هاوکینگ در تفسیر هوش مصنوعی ساخته هوش طبیتبدیل تراکت صوتی مصنوعی سیستم دفاعی بدن علیه مغز آزمون ذهنی گربه شرودینگرمخچه ابزاري که وظیفه آن فبیهوش کردن در جراحی و بیمویتامین E در چه مواد غذایجهشهای مفید و ذکاوتی که دشواهدی از دنیسوان(شبه نئانعطاف پذیری مکانیسمی علمغز آیندگان چگونه است ؟بحثی درباره هوش و تفاوتهژن هوش و ساختارهای حیاتی خواب سالم عامل سلامتی و یعلت خواب آلودگی بعد از خوعوارض ازدواج و بچه دار شداگر نعمت فراموشی نبود بسمغزتان را در جوانی سیمکشبرخی سلولهای عصبی در تلاکاهش التهاب ناشی از بیمادانشمندان روش هاي جدیدی ابزارهای بقای موجود زندنقش غذاها و موجودات درياتمدن قدیمی ای در جنوب ایرگربه شرودینگر و تاثیر مشدرمان های رایج ام اسادغام دو حیطه علوم مغز و چگونه مغز پیش انسان یا همتکامل ساختار رگهای مغزی آلزایمرروح رهاییاز نظر علم اعصاب اراده آزچرا مغزهای ما ارتقا یافت تاثیر گیاه خواری بر رشد وراه های جدید برای قضاوت رقانون مندی نقشه ژنتیکی ماز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتاثیر درجه حرارت بر عملکسفر نامه سفر به بم و جنوب آیا واکنش های یاد گرفته ومیگرن سردردی ژنتیکی که باستخوان های کشف شده، ممکهوش احساسیتبدیل سلولهای محافط به سسکته مغزیإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَمدارک ژنتیکی چگونه انسانبیوگرافیویتامین دی گنجینه ای بزرجاذبه و نقش آن در شکلگیریشاهکار قرناولین هیبرید بین انسان ومغز انسان ایا طبیعتا تمابحثی درباره هوش و تفاوتهژن یا نقشه توسعه مغز و نقخواب عامل دسته بندی و حفطعید نوروز مبارکاگر نعمت فراموشی نبود بسنقش قهوه در سلامتیبرخی سيناپسها طی تکامل و کایروپاکتیک چیستدانشمندان روشی برای تبدیابزارهای پیشرفته ارتباط نقش غذاها و موجودات درياتمدن بشری و مغز اخلاقیگزیده ای از وبینار یا کنفدرمان ژنتیکی برای نوآوریارتقا و تکامل سنت آفرینش چگونه هموساپينس بر زمین تکامل شناخت انسان با کشفآیا ما تنها موجودات زنده روزه داری و بیمار ی ام اس از نظر علم اعصاب اراده آزچرا حیوانات سخن نمی گوینتاثیر گیاه خواری بر رشد وراه پیروزی در زندگی چیستقارچ بی مغز در خدمت موجوداز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسفرنامه سفر به بم و جنوب آیا آگاهی پس از مرگ از بیمیدان مغناطيسي زمین بشر اصول سلامت کمرهوش احساسیتری فلوپرازینساخت شبکه عصبی با الفبایافراد آغاز حرکت خودشان رمروری بر تشنج و درمان هایبیوگرافیواکنش های ناخودآگاه و تقحقیقت راستین انسان علم بشبیه سازی میلیون ها جهان اولین مورد پیوند سر در انمغز انسان برای ایجاد تمدبحثی درباره هوش و تفاوتهژنها نقشه ایجاد ابزار هوخودآگاهی و هوشیاري