دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

بعد پنجم

آیا الگوی زندگی به اینجا می انجامد که محبت و تندرستی و خیر و آرامش و صلح، آقایی کند.
آیا بعد پنجم، تعریف عقلی مشخصی دارد؟
در زمان سخن گفتن در مورد ابعاد، خودمان را گاهی اینطور می بینیم که مقید به دیدگاه و تشخیص عقلی است و بیشتر از معانی، در مورد نامگذاری های بحث می کنیم.
حس و ادراک- قسمت هفتاد و شش
حصر بعد اول، در معنی نقطه و بعد دوم، در معنی طول و عرض و بعد سوم، در معنی طول و عرض و ارتفاع، سبب می شود در مورد تعریف بقیه ی ابعاد با همان منطق جستجو کنیم. عقل در تشخیص ابعاد سه گانه ی قبلی مفید است، چون در سطح ارتعاشات آن ابعاد است فقط در زمان رفتن به بعد چهارم، عقل شروع میکند ما را فریب دهد. در این بعد احساس می کنیم معانی شروع به تغییر میکند و ما نیاز داریم بیشتر فکر کنیم. (ابعاد مرسوم جهان مادی ما در راستای نیازهای تکاملیِ به ارث رسیده از پیشینیان انسان، شکل گرفته است. هرچند انسان نسبت به پیشینیان قبلی، تحول عظیمی پیدا کرده است ولی هنوز بسیاری هستند که در راستای همان نیازهای تکاملی حیوانی می اندیشند. طبیعی است. عقلی- که با این نیازها خو گرفته است- کمتر میتواند فراتر از آن را ببیند.
مغز در راستای صرفه جویی در مصرف انرژی و تبدیل شدن به برترین ابزار بقای مادی، قابلیت سازگار شدن و خو گرفتن و عادت کردن دارد و این عادت کردن، امروز بسیاری انسان ها را از درک های بالاتر محروم میکند.)

معمولا آنچه بعد چهارم تصور می شود مجموع ابعاد نخستین است که زمان به آن اضافه می شود. به نوبه ی خود، می توانیم با عقل، با زمان تعامل کنیم. ولی وقتی به عقل پناه می بریم ما را به ساعت، احاله میدهد و ساعت، ابزار پیگیری زمان حین جاری شدن آن است. و در زمان پیگیری جریان زمان، حس بینایی را در زمان پیگیری عقربه های ساعت به کار می گیریم و احساس می کنیم این تفسیر عقلی، قانع کننده است ولی ناکافی است.

و این، چیزی است که انیشتاین در نظریه ی خود در مورد نسبیت، بر آن تاکید کرد. غیر کافی است زیرا ما احساس می کنیم زمان، معنی عمیق تری از توالی لحظات دارد و این معنی را نمیتوان جز با قلب، یعنی با احساس کشف شود.
ما با احساس خود می فهمیم زمانی که طی ساعت می گذرد همان چیزی نیست که در همه ی حالات هست. یک بار احساس می کنیم ساعت، عبارت است از یک دقیقه و یک بار عبارت است از یک روز کامل.
بعد چهارم مانند همزه ی وصل بین دو بعد سوم و پنجم تصور می شود از این رو، این بعد مفاهیم عقلانی و مفاهیم عاطفی را همزمان دارد و این در حقیقت همزه ی وصل بین حواس عضوی سوم و حواس روحانی پنجم است (احساسات و خیال و الهام و حدس و نیت)
زمان را می توانیم از زاویه ی عقل به عنوان حرکت عقربه های ساعت ببینیم و می توانیم آن را از زاویه ی احساسات مانند دوره هایی ببینیم که قالبی را که عقل ثبت میکند در هم می شکند. در بعد پنجم، مفاهیم تغییر می کند و عقل ناتوان از تطبیق مکانیسم های آن می شود، زیرا تصور نمی شود ما به فرایندها و مکانیسم های مادی هندسی نیاز داشته باشیم زیرا به مکانیسم های جدیدی نیاز داریم که از موارد قبلی، متفاوت است.

این مکانیسم ها ارتعاشات و نوسانات و نیرو است. در این الگو مقوله ی نیکولا تسلا می آید: اگر بخواهی اسرار کیهان را بشناسی در مورد قانون ارتعاش و نوسان و نیرو بیندیش
زبان حال او می گوید اگر خواسته باشی آن چه را از درک آن ناتوانی تا حدی بفهمی اکنون خود را از مکانیسم های قدیمی خالی کن و در مورد موارد جدید، بیندیش. بعد پنجم شکل هایی هندسی و ساده نیست بلکه حالت شعوری و احساسی است که هندسه ی کلاسیک از جسمانی کردن آن، ناتوان است.
بعد پنجم درجه ی هوشیاری و آگاهی است و خصوصیات ارتعاشی یا نوسانی خود را دارد در این درجه، مفاهیم و اعتقادات و احساسات، تغییر میکند؛ دیدگاه ما وسیعتر و کاملتر میشود و ما به سوی احساس رخدادها و ارتباط ها متمایل می شویم. در اینجا ما به عقلانیت، متمایل نیستیم.

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [1/25/2023 4:47 AM]
قلب و روح معنی ای عمیق و نقشی فعال در زندگی ما دارد. احساس می کنیم نیازی به حکم کردن قطعی نداریم زیرا تصور نمیشود ما در معانی بعد سوم- که بر اساس نزاع قطب هاست- آرامش پیدا کنیم.
احساس نمیشود مجبور بر گرفتن موضع یا ضد آن باشیم.
ما احساس آسایش بیشتر می کنیم وقتی به نظریه ی تکاملی و مشمول، تن دهیم که چیزی جز تکامل را در میان شب و روز و سفید و سیاه و خیر و شر نمی بیند. تن دادن به مانند این معانی، زندگی را به شکل ریشه ای تغیر میدهد و سبب می شود انسان با آرامش درونی زندگی کند.
بعد پنجم، آگاهی ای جدید است و در نتیجه ی آن، الگوی زندگی به اینجا می انجامد که محبت و تندرستی و خیر و آرامش و صلح، آقایی کند.
مقاله از نجیب قلال، پژوهشگر علوم فیزیک و آگاهی
توصیه میشود به سلسله مقاله هایمنبع هوشیاری کجاست؟ و مقاله یهاوکينگ پیش از مرگش، رساله ای در مورد پایان جهان, باقی گذاشته است! و مقاله یحس و ادراک- قسمت بیست و ششم در همین کانال مراجعه شود.


https://www.facebook.com/najib.kallel


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
سطح آگاهی، رخدادهای زندگمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکامل تا مغز، از مغز تواقعیت و انعکاسبیشتر کمردردها نیازی به خواب سالم عامل سلامتی و یکشف جمجمه ای درکوه ایرهوتلاش ها برای کشف منابع جدآیا گذشته، امروز وآینده تاثیر نگاه انسان بر رفتادر محل کار ارزش خودت را بنقش ویتامین K در ترمیم اسرویا و خبر از آیندهانسانیت در هم تنیده و متصچالش هوشیاری و اینکه چرا تعداد کلی ذهن ها در جهان زبان شناسی مدرن در سطح سلقفس دور خود را بشکناجزای پر سلولی بدن انسان هوش مصنوعی از عروسک بازی شکست حتمیمنتظر زمان ایده آل نشواسکار، لگوی هوشمندواکسن دیگر کرونا ساخته شبار بزرگ ایستادن بر دو پاخوش قلبی و مهربانیگیلگمش باستانی کیستمخاطب قرار دادن مردم، کاتمرکز و مدیتیشندر برابر حقایق جدیدآیا دلفین ها می تواند از تاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش رژیم غذایی بر رشد و اروزه داری و بیمار ی ام اس ايا اراده آزاد توهم است یچت جی پی تیجلو رفتن یا عقبگردسقوط درون جاذبه ای خاص، چقانون جنگلاختلالات حرکتی در انسانهوش مصنوعی از عروسک تا کمشبیه سازی سیستم های کوانموسیقی نواسرار بازسازی اندام هاحفره در مغزورزش در کمر دردبحثی در مورد حقیقت فضا و خرما منبع بسیار خوب آنتی گزارش یک مورد جالب لخته ومرگ و میر بسیار بالای ناشتو کز محنت دیگران بی غمیدرمان کارتی سل و تومور مغآب، زندگی است(قسمت پنجم)تاثیر داروهای ضد التهاب نقطه ای بود و دگر هیچ نبوروشی جدید در درمان نابیناینکه خانواده ات سالم باچرا مغزهای ما ارتقا یافت جهان مرئی و نامرئیسماگلوتید داروی کاهش دهنقسم به فقرارتباط چاقی و کاهش قدرت بهوش بشری تهدید برای بشریصبور باشمکانیک کوانتومی بی معنی اعتقاد اشتباه، نتیجه ی نحلقه های اسرارآمیزیادآوری خواب و رویابدون پیر فلکدنیای شگفت انگیز کوانتومپیوند مدفوع در درمان بیممسئولیت جدیدتولید مثل اولین ربات های درمان ساده ی روماتیسمآسيب میکروواسکولاریا آستاثیر درجه حرارت بر عملکنه بدبخت بلکه نادانرژیم غذایی ضد التهابیاکوییفلکسنزاع بین علم و نادانی رو جهان دارای برنامهسیلی محکم محیط زیست بر انلرزش ناشی از اسیب به عصبارزش خود را چگونه میشناسهوشیاری و وجودطلوع و حقیقتماده ی تاریکبه نقاش بنگرحرکات چشم، ترجمه کننده ی کلید نزدیک و نگاه تو بر فبرخی ملاحظات در تشنج های دوپامین قابل حل در آبپیشرفت ذهن در خلاقیت استمعاینه قبل از نوار عصب و توهم بی خداییدرک و احساسافراد آغاز حرکت خودشان رتاریک ترین بخش شبنوار مغزی روشی مهم در تشخرحم مصنوعیابداع دی ان ای بزرگترین دنظریه تکامل در درمان بیمجوانان وطنسیستم دفاعی بدن علیه مغز مننژیتاز بار خود بکاه تا پرواز هاوکينگ پیش از مرگش رسالعلم و ادراک فقط مشاهده ی محدودیت چقدر موثر استبهبود حافظه پس از رخدادهحس و ادراک قسمت چهل و سومکندر علیه سرطانبرخی روش های تربیتی کودکدانش محدود به ابعاد چهارپرورش مغز مینیاتوری انسامغز و قلب در جنین موش مصنتوصیه هایی در مصرف ماهیدرختان اشعار زمینالتهاب شریان تمپورالتداخل مرزها و صفات با بینALS نگاهی کامل بر بیماری ونورون های ردیاب حافظهزمان واقعیت است یا توهمابزار بقا از نخستین همانهمیشه به آنچه داری، خوشنساختار شبکه های مغزی ثابمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تو هر کس تقوای خدا پیشه کنعوارض ازدواج و بچه دار شدبیماری های مغز و اعصاب و حس و ادراک قسمت بیست و چهکیست هیداتید مغزبزرگترین خطایی که مردم متکامل مداومداروهای ام اسآن چیزی که ما جریان زمان مغز ابزار برتر بقاذهن و زندگیاما شما از دید خفاش کور هترجمه ی فعالیت های عضله بفیزیک هوشیارینکاتی در مورد تشنجزندگی، مدیریت انرژیابزار بقای موجود زنده از هندسه، نمایشی از حقیقتسریعترین کامپیوتر موجودمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تبیماری دیستروفی میوتونیویتامین کا در سبزیجاتعشق درونی به یگانگی خلقتحس و ادراک- قسمت پنجاه و کاربرد روباتهای ريز، در تفاوت ها و تمایزها کلید بتکامل، نتیجه ی برنامه ریداروی جدید برای دیابتآیا ممکن است موش کور بی ممغزتان را در جوانی سیم کشرفتار اجتماعی انسان، حاصانرژی بی پایان در درون هرتشخیص آلزایمر سالها قبل فراموشی و مسیر روحانیابزارهای بقا ازنخستین همنگاه من، نگاه تو و یا حقیزبان متغیرهوش مصنوعی از عروسک های بهوش مصنوعی از عروسک های بسعی کن به حدی محدود نشویمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکامل تا مغز، از مغز تواقعیت تقویت شدهبا هوش مصنوعی خودکار روبخواب عامل دسته بندی و حفطکشف جدید تلسکوپ جیمز وبتلاش های جدید در ALSآیا پیدایش مغز از روی تصاتاثیر نگاه انسان بر رفتادر چه مرحله ای از خواب ، رنقش ژنتیک در درمان اختلارویا بخشی حقیقی از زندگی انسانیت در برابر دیگرانچالش هوشیاری و اینکه چرا تعذیه ی ذهنزبان شناسی نوین نیازمند قفس ذهناجزایی ناشناخته در شکل گهوش مصنوعی از عروسک بازی شگفت نیست من عاشق تو باشممنحنی که ارتباط بین معرفاساس انسان اندیشه و باور واکسن دیگری ضد کرونا از دبار سنین ابزار هوشمندی اخوش خیالی و خوش بینیگیاه بی عقل به سوی نور میمدل همه جانبه نگر ژنرالیتمرکز بر هدفدر درمان بیماری مولتیپل آیا دلفین ها میتوانند باتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش رژیم غذایی در رشد و اروزه داری سلول های بنیادايا اراده آزاد توهم است ینتایج نادانی و جهلجلوتر را دیدنسلول های مغزی عامل پارکیقانون جنگلاختلالات صحبت کردن در انهوش مصنوعی از عروسک تا کمشبکه های مصنوعی مغز به درموسیقی هنر مایع استاصفهان زیباحق انتخابوزن حقیقی معرفت و شناختبحثی در مورد عملکرد لوب فخسته نباشی باباگشایش دروازه جدیدی از طرمرگ و سوال از قاتلتو پیچیده ترین تکنولوژی درمان پوکی استخوانآتاکسیتاثیر داروی ضد تشنج سدیم نقطه بی بازگشتروشی جدید در درمان سکته ماین، فقط راه توستچرا ویروس کرونای دلتا واجهان مشارکتیسندرم کووید طولانیقضاوت ممنوعارتباط هوش ساختار مغز و ژهوش در طبیعتصبر لازمه ی پیروزی استمکانیزمهای دفاعی در براباعتماد به خودحمله ویروس کرونا به مغزیاری خدا نزدیک استبدون بار گذشتهدنیایی پر از سیاهچاله پیوند مغز و سر و چالشهای مسئولیت در برابر محیط زیتولید یا دریافت علمدرمان سرگیجه بدون نیاز بآسیب ها ناشی از آلودگی هوتاثیر درجه حرارت بر عملکنه جنگ و نه خونریزیرژیم غذایی ضد درداکسی توسین و تکامل پیش انزاع بین علم و جهل رو به پجهان در حال نوسان و چرخشسینوریپا داروی ترکیبی ضدلرزش عضله یا فاسیکولاسیواز فرد ایستا و متعصب بگذرهوشیاری و افسردگیطلای سیاهماده ی خالیبه نقاش بنگرحرکت چرخشی و دائمی کیهانکلام و زبان، گنجینه ای بسبرخی مرزهای اخلاق و علوم دورترین نقطه ی قابل مشاهپیشرفتی مستقل از ابزار همعادله ها فقط بخش خسته کنتوهم تنهاییدرک کنیم ما همه یکی هستیمافراد بی دلیل دوستدار تو تاریکی من و تو و گرد و غبانوار مغز، مفید و بی خطررسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرابزار هوش در حال ارتقا ازنعناعجواب دانشمند سوال کننده سکوت و نیستیمنابع انرژي پاک سرچشمه حاز بحث های کنونی در ویروسهدف یکسان و مسیرهای مختلعلم و روحبهداشت خوابحس و ادراک قسمت نهمکوچ از محیط نامناسببرخی سلولهای عصبی در تلادانش بی نهایتپرکاری تیروئیدمغز و هوش، برترین ابزار بتوضیحی ساده در مورد هوش مدرد و درسام آر آی جدید با قدرت شگفترقی واقعی یا شعار ترقیNVG 291نوروپلاستیسیتی چیستزمان پلانکابزار بقا از نخستین همانهمیشه داناتر از ما وجود دسادیسم یا لذت از آزار دادمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز توفور و فراوانیعید نوروز مبارکبیماری وسواسحس و ادراک قسمت بیست و یککیست کلوئید بطن سومبزرگترین درد از درون است تکامل چشمداروهای تغییر دهنده ی سیآنچه می دانم، آنچه را میخمغز از بسیاری حقایق می گرذهن و شیمی بدنامروز دانش ژنتیک هیچ ابهترجمه ای ابتدایی از اسرافیزیک و هوشیاریچگونه مولکول های دی ان ایزندان ذهنیابزار بقای موجود زنده از هنر فراموشیسرکه انگبین عسلی مفید برمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تبیماری سلیاکویتامین بی 12 در درمان دردعشق، شلوغ کردن نیستحس و ادراک- قسمت بیست و پکاش شرف اجباری بود یا حتیتفاوت ها را به رسمیت بشناتکثیر سلول در برابر توقف داروی جدید ضد میگرنمغزتان را در جوانی سیمکشرقیبی قدرتمند در برابر مانرژی تاریکتشخیص ایدزفراموشی آرمانابزارهای بقای موجود زندهنگاه مادی غیر علمی استزبان مشترک ژنتیکی موجودازبان چهار حرفی حیات زمینهوش مصنوعی از عروسک بازی شلیک فراموشیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکامل تا مغز، از مغز تواقعیت تقویت شدهبا هر چیزی که نفس می کشد مخواص فلفل سبزکشیدن مادی روشی برای جلوتلاش های جدید در درمان فرآیا آگاهی پس از مرگ از بیتاثیر ویتامین دی بر بیمادر ناامیدی بسی امید استنقش گرمایش آب و هوا در همرویا تخیل یا واقعیتانسان، گونه ای پر از تضادچالش هوشیاری و اینکه چرا تغییرزبان، نشان دهنده ی سخنگو قفس را بشکناحیای بینایی نسبی یک بیمهوش مصنوعی از عروسک بازی شگفت انگیز بودن کیهانمنشأ اطلاعات و آموخته ها استفاده از مغز، وزن را کمواکسن سرطانباربر دیگران نباشخوشبختی چیستگیاه خواری و گوشت خوار کدمدل هولوگرافیک ژنرالیزهتمرکز بر امروزدر سال حدود 7 میلیون نفر آیا دست مصنوعی به زودی قاتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش زنجبیل در جلوگیری از روزهای بد باقی نمیماندای نعمت من در زندگیمنجات در اعتماد به خودجمجمه انسان های اولیهسلول های بنیادیقانونمندی و محدودیت عالماختلالات عضلانی ژنتیکهوش مصنوعی از عروسک تا کمشبکیه های مصنوعیمیلر فیشر نوعی نادر از گیاصل بازخوردحقیقت قربانی نزاع بین بی وزوز گوشبحثی درباره هوش و تفاوتهخطا در محاسبات چیزی کاملپل جویی اصفهانمرگ انتقال است یا نابود شتو آرامش و صلحیدرمان پوکی استخوانآتاکسی فریدریشتاثیر درجه حرارت بر مغزنمیتوان با بیرون انداختنريتوکسيمب در درمان ام اساینترنت بدون فیلتر ماهواچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک جهان معناسندرم گیلن باره به دنبال قطار پیشرفتارتباط پیوسته ی جهانهوش عاطفی قسمت 11صبر و واقعیتما انسانها چه اندازه نزداعتماد به خودحمایت از طبیعتژن همه چیز نیستبدون زمان، ماده ای وجود ندنیا، هیچ استپیوند اندام از حیوانات بمستند جهان متصلتولید پاک و فراوان انرژیدرمان سرگیجه بدون نیاز بآسیب روانی شبکه های اجتمتاثیر درجه حرارت بر عملکچه زیاد است بر من که در ایراه فراری نیستاکسکاربازپین در درمان تشنسبیت عام از زبان دکتر برجهان در حال ایجاد و ارتقاسیگار عامل افزایش مرگ وملزوم گذر انسان از حدها و از مخالفت بشنوهوشیاری کوانتومیطوفان فقر و گرسنگی و بی سماده ای ضد التهابیبه نادیدنی ایمان بیاورحس متفاوتکلام، در تحولی شگفت آور ببرخی نکات از گاید لاین پرديدن با چشم بسته در خواب پپوگستمعجزه های هر روزهتوهم جداییدرک احساسات و تفکرات دیگافزایش قدرت ادراکات و حستاریکی و نورنوار مغز، ترجمه ی فعالیت رساناها و ابر رساناها و عابزار بقا از نخستین همانهفت چیز که عملکرد مغز تو جواب سنگ اندازیسکوت، پر از صدامنابع انرژی از نفت و گاز از تلسکوپ گالیله تا تلسکهدف یکسان، در مسیرهای متعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهبهداشت خواب، رمز حافظه ی حس و ادراک قسمت چهارمکوچک شدن مغز از نئاندرتابرخی سيناپسها طی تکامل و دانشمندان موفق به بازگردپراسینزوماب در پارکینسومغز و اخلاقتوضیحات دکتر فاطمی در مودرد باسن و پا به دلیل کاهام اس و سرطانتروس جریان انرژیفقر داده ها در هوش مصنوعینوروز مبارکزمان به چه دلیل ایجاد میشابزار بقا از نخستین همانهمیشه راهی هستسازگاری با محیط بین اجزامنابع بی نهایت انرژی در داز تکینگی تا مغز از مغز توقاحت و تمسخر دیگرانعامل کلیدی در کنترل کارآبیماری کروتز فیلد جاکوبحس و ادراک قسمت بیست و دوکپسول ژری لاکتبسیاری از مجرمان، خودشانتکامل و ارتقای نگاه تا عمداروهای ضد بیماری ام اس وآنچه ناشناخته است باید شمغز به تنهایی برای فرهنگ ذهن پر در برابر آگاهیانفجار و توقف تکاملی نشاترس و آرمان هافیزیک آگاهیچگونه میتوان با قانون جنزونیسومایدابزار بقای موجود زنده از هنر حفظ گرهسرگیجه از شایعترین اختلامنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تبیماری ضعف عضلات نزدیک بویتامین بی هفدهعصب حقوق نورولووحس و ادراک- قسمت شصت و چهکتاب گران و پرهزینه شد ولتفاوت های بین زن و مرد فقتأثیر نیکوتین سیگار بر مداروی جدید ضد الزایمرمغط یک گیرنده استرموزی از نخستین تمدن بشرانرژی تاریک که ما نمی توتصویر خورشید یا خود خورشفرایند پیچیده ی خونرسانیابزارهای بقای از نخستین نگاه محدود و تک جانبه، مشنگاه کلی نگرزبان نیاز تکاملی استهوش مصنوعی از عروسک بازی شلیک فراموشیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکامل تا مغز، از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک مبا آتش، بازی نکن و بعد از خواص میوه ی بهکشتن عقیده ممکن نیستتلاش های جدید در درمان سرآیا امکان بازسازی اندامهتاثیر ویروس کرونا بر مغز در هم تنیدگی مرزها و بی منقش پیش زمینه ها و اراده رویا حقی از طرف خداانعطاف پذیری مکانیسمی علچالش هوشیاری و اینکه چرا تغییر الگوی رشد مغزی با ززبان، وسیله شناسایی محیطقله برای دیدن نه برای به احیای بینایی نسبی یک بیمهوش مصنوعی از عروسک بازی شگفت زده و حیران باشمنشاء کوانتومی هوشیاری ااستفاده از نظریه ی تکامل واکسن سرطانبارداری بدون رحمخوشبختی دور از رنج های مگیرنده باید سازگار با پیمدل هولوگرافیک تعمیم یافتمساح حد واسط میان مغز کودر عید نوروز مراقب تصادف آیا رژیم غذایی گیاهی سلاتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش زبان در سلطه و قدرت اروزهای سختای همه ی وجود مننجات در راستگوییجنین مصنوعیسلول های بنیادی منابع و اقارچ بی مغز در خدمت موجوداختراع جدید اینترنت کوانهوش مصنوعی به کمک هوش طبیشباهت مغز و کیهانمیهمانهای ناخوانده عامل اصل در هم تنیدگی و جهانی حقیقت آنطور نیست که به نظوسواس، بیماری استبحثی درباره هوش و تفاوتهخطا در محاسبات چیزی کاملپل خواجو اصفهانمرگ تصادفیتو افق رویداد جهان هستیدرمان آرتروز با ورزش موضآتاکسی مخچه ای خودایمنتاثیر درجه حرارت بر عملکنمیتوان بر سیاه سیاه نوشریه زغالیایندرالچرا پس از بیدار شدن از خوجهان معکوسسندرم پیریفورمیسقطره قطرهارتباط انسانی، محدود به هوش عاطفی قسمت نهمصبر بسیار بایدما انسانها چه اندازه نزداعتماد بی موردحوادث روزگار از جمله ویرژن همه چیز نیستبر کسی اعتماد نکن مگر ایندندان ها را مسواک بزنید تپیوند اندام حیوانات به امشکل از کجاستتولید اندام با چاپ سه بعددرمان سرگیجه بدون داروآسیب عصب پا به دنبال اعتیتاثیر درجه حرارت بر عملکنه عدم مطلق بلکه عدم با قراه نجاتاگر فقط مردم میفهمیدند کچسبیدن به خود، مانع بزرگ جهان ریز و درشتسیاهچاله هالزوم سازگاری قانون مجازااز نخستین همانند سازها تهوشیاری سنتی یا هوشیاری طوفان بیداریماده، چیزی نیستبه هلال بنگرحس چشایی و بویاییکلرال هیدرات برای خوابانبرخی نرمش ها برای درد زاندی متیل فومارات(زادیوا)(پایان، یک آغاز استمعجزه ی چشمتوهم جدایی و توهم علمدرک تصویر و زبان های مخلتافزایش مرگ و میر سندرم کوتاریکی خواهد ترسیدنوار عصب و عضلهرستگاری محدود به یک راه نابزار بقا از نخستین همانهفت سین یادگاری از میراث جوسازی مدرنسکته مغزیمنابع انرژی از نفت و گاز از تلسکوپ گالیله تا تلسکهدف از تکامل مغزعلم به ما کمک میکند تا موبوزون هیگز چیستحس و ادراک قسمت نوزدهمکوچکی قلببرداشت مغز ما از گذر زماندانشمندان نورون مصنوعی سپرتوهای صادر شده از سیاهمغز و اخلاقتیوتیکسن داروی ضد جنوندرد زانو همیشه نیاز به جرامواجی که به وسیله ی ماشیتری فلوپرازینفلج نخاعی با الکترودهای نوروز یا روز پایانیزمان شگفت انگیزابزار بقا از نخستین همانهمیشه عسل با موم بخوریمستم با شعار قانون بدترین منابع جدید انرژیاز تکینگی تا مغز از مغز توقت نهيب هاي غير علمي گذشعادت همیشه خوب نیستبیماری گیلن باره و بیمارحس و ادراک قسمت بیست و سوکامپیوتر سایبورگبسیاری از بیماری های جدیتکامل و ریشه ی مشترک خلقتداروهای ضد تشنج با توضیح آنچه واقعیت تصور میکنیم مغز بیش از آنچه تصور میشوذهن تو همیشه به چیزی اعتقانفجار بزرگ پایان بوده اترسان نیستیفیزیکدانان ماشینی برای تچگونه مغز ما، موسیقی را پزونا به وسیله ویروس ابله ابزار بقای موجود زنده از هنر رها شدن از وابستگیسرگردانیمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تبیماریهای تحلیل عضلانی اویتامین دی گنجینه ای بزرعصب سیاتیکحسن یوسف باغچه ی منکتاب زیست شناسی باورتفاوت های تکاملی در مغز وآیا ما کالا هستیمتأثیر نگاه انسان بر رفتاداروی سل سپتنفرت، اسیب به خود استرمز و رازهای ارتباط غیر کانرژی خلا ممکن استتصویر در هم تنیدگی کوانتفرایند تکامل و دشواری هاابزارهای دفاعی و بقای موتصویر زیبا از سلولفرایند حذف برخی اجزای مغابعاد و نیازهای تکاملینگاه انسان محدود به ادرازبان و کلمه حتی برای کسانهوش مصنوعی از عروسک بازی شنا در ابهای گرم جنوب نیامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکامل تا مغز، از مغز توالزارتان داروی ضد فشار با تعمق در اسرار ابدیت و خواص هندوانهگل خاردار، زیباستتلاش های جدید شرکت نورالآیا انسان با مغز بزرگش اختاثیر ژنها بر اختلالات خدر هم تنیدگی کوانتومینقش آتش در رسیدن انسان بهرویاها از مغز است یا ناخواهرام مصر از شگفتی های جهچالش کمبود اندام برای پیتغییر خود یا تغییر دیگرازدودن نقص از هوش مصنوعیقله سقوطاحتیاط در ورزش زانو در خاهوش مصنوعی از عروسک بازی شگفتی های نقشه ی ژنتیکیمهمان ناخواندهاستفاده از هوش مصنوعی در واکسن ضد اعتیادبازگشایی مجدد مطب دکتر سخیالپردازی نکنگالکانزوماب، دارویی جدیمدل های ریز مغز مینی برینتنفس هوازی و میتوکندریدرمان نگهدارنده ی اعتیادآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش زبان در سلطه و قدرت اروش مقابله مغز با محدودیای آنکه نامش درمان و یادشنخاع ما تا پایین ستون فقرجنگ هفتاد و دو ملت همه را سلول های بدن تو پیر نیستنقبل و بعد از حقیقتادامه بحث تکامل چشمهوش مصنوعی به شناسایی کاشباهت مغز با کیهان مادیمیوتونیک دیستروفیاصل علت و تاثیرحقیقت افرادیک پیام منفرد نورون مغزی بحثی درباره هوش و تفاوتهخطای ادراک کارماپلاسمای غالبمرگی وجود نداردتو انسانی و انسان، شایستدرمان ام اس(مولتیپل اسکلآتش منبع انرژیتاثیر درجه حرارت بر عملکنمای موفقیتریواستیگمینایپیداکرینچرا ارتعاش بسیار مهم استجهان هوشمندسندرم پیریفورمیسلمس کوانتومیارتباط از بالا به پایین مهوش عاطفی قسمت هفتمصد قدح، نفتاده بشکستما اکنون میدانیم فضا خالاعتیاد و تلاش های درمانی حکمت الهی در پس همه چیزژن هوش و ساختارهای حیاتی برلیتیونده روش موفقیتپیوند سر آیا ممکن استمشکلات نخاعیتولید سلولهای جنسی از سلدرمان سرطان با امواج صوتآسانی موفقیتتاثیر درجه حرارت بر عملکنهایت معرفت و شناخت درک عراه های جدید برای قضاوت راگر میدانی مصیبت بزرگتر نسبت ها در کیهانجهان شگفت انگیزسیاهچاله های فضایی منابعلزوم سازگاری قانون مجازااز نخستین همانند سازها تهوش، ژنتیکی است یا محیطیطوفان زیباییماده، چیزی بیش از یک خلا به کدامین گناه کشته شدندحس و ادراک (قسمت اول )کم کردن کالری روشی سودمنبرخی نرمش ها برای زانودین اجباریپاکسازی مغزمعجزه ی علمتوهم جسمدرک حقیقت نردبان و مسیری افزایش سرعت پیشرفت علوم تاریخ همه چیز را ثبت کردهنوار عصب و عضلهرشته نوروایمونولوژی و نقابزار بقا از نخستین همانهم نوع خواری در میان پیشیجامعه ی آسمانیسال سیزده ماههمنابع انرژی از نفت و گاز از تکنیکی تا مغز از مغز تهدف از خلقت رسیدن به ابزاعلم بدون توقفبوزون هیگز جهان را از متلحس و ادراک قسمت هفتمکوچکترین چیز یک معجزه اسبرداشتت از جهان رو زیاد دانشمندان یک فرضیه رادیکپرتوزایی از جسم سیاهمغز و سیر تکامل ان دلیلی تیک و اختلال حرکتیدردهای سال گذشته فراموش امیوتروفیک لترال اسکلروتری فلوپرازینفلج بل، فلجی ترسناک که آننورالژیزمزمه ات مانده در گوشمابزار بقا از نخستین همانهمیشه، آنطور نیست که هستستم، بی پاسخ نیستمناطق خاص زبان در مغزاز تکینگی تا مغز از مغز توقتی فهمیدی خطا کردی برگعادت کن از بالا نگاه کنیبیماری آلزایمر، استیل کوحس و ادراک قسمت بیستمکاهش میل جنسی در ام اسبسیاری از بیماری های جدیتکامل ابزار هوش ، راه پر داروی فامپیریدین یا نورلآنچه حس می کنیم، نتیجه ی مغز برای فراموشی بیشتر کذهن خود را مشغول هماهنگیانقراض را انتخاب نکنیدتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرفال نیکوچگونه مغز پیش انسان یا همزیان غذاهای پرچربهنر، پر کردن است نه فحش دسربازان ما محققا غلبه می منبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تبیماری، رساله ای برای سلویروس مصنوعیعضلانی که طی سخن گفتن چقدحساسیت روانی متفاوتکتاب طبیعت در قالب هندسهتفاوت های زبانی سرمنشا تآیا ما تنها موجودات زنده تأثیر شیرینی های حاوی لوداروی ضد چاقینقاشی هایی با بوی گذشته یرمز گشایی از اتصالات مغزانرژِی برای ایجاد اضطرابتصویر زیبای اصفهانفراتر از دیوارهای باورابعاد اضافه ی کیهاننگاه از بیرون مجموعهزبان و بیان نتیجه ساختماهوش مصنوعی از عروسک بازی شناخت و معرفت، و نقش آن دمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکامل تا مغز، از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقبا خودت نجنگخواص انارگل درون گلدانتلاش هایی در بیماران قطع آیا احتمال دارد رویا از آتاثیر کلام در آیات کلام بدر هم تنیدگی کوانتومی و پنقش انتخاب از طرف محیط، نرویاهای پر رمز و حیرتی دراولویت بندی ها کجاستچالش دیدگاه های سنتی در بتغییر دیگران یا تغییر خوسفر فقط مادی نیستقلب های سادهاحتیاط در تعویض داروهاهوش مصنوعی از عروسک بازی شگفتی های زنبور عسلمهندسی ژنتیک در حال تلاش استفاده از انرژی خلاواکسن علیه سرطانبازگشت از آثار به سوی خداخانه ی تاریکگام کوچک ولی تاثیرگذارمدیون خود ناموجودتنفس هوازی و میتوکندریدرمان نابینایان آیا ممکنآیا راهی برای بهبود وضعیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش سجده بر عملکرد مغزروش های صرفه جویی در ایجاای جان جان بی تن مرونخاع درازتر یا کوتاهتر کجنگ و تصور از جنگسلول بنیادی و ای ال اسقبل از آغازاداراوون تنها داروی تاییهوش مصنوعی تعاملیشباهت های ریشه ای چند بیممیگرن و پروتئین مرتبط با اصل عدم قطعیت از کوانتوم حقیقت انسانیک پیشنهاد خوب برای آسان بحثی درباره هوش و تفاوتهخطای حسپمبرولیزوماب در بیماری چمراقب خودتون و خانواده هتو با همه چیز در پیوندیدرمان تومورهای مغزی با اآثار باستانی تمدن های قدتاثیر درجه حرارت بر عملکنمایش تک نفرهریاضیات یک حس جدید استایا کوچک شدن مغزانسان الچرا بیماری های تخریبی مغجهان هوشیارسندرم پای بی قرارلووفلوکساسینارتباط بین هوش طبیعی و هوهوش عاطفی قسمت یازدهصدای بم با فرکانس پایین، ما از اینجا نخواهیم رفتاعتیاد را به دور بیندازحافظه میتواند بزرگترین دژن یا نقشه توسعه مغز و نقبرنامه و ساختار پیچیده مدهن، بزرگترین سرمایهپیوند سر، یکی از راه حلهامشکلات بین دو همسر و برخیتولترودیندرمان ضایعات نخاعیآشنا پنداریتاثیر رو ح و روان بر جسمنهایت در بی نهایتراه های جدید برای قضاوت راگر نیروی مغناطیس نباشد نسبت طلایی، نشانه ای به سجهانی که نه با یک رخداد و سیاهچاله ها، دارای پرتو لزوم عدم وابستگی به گوگل از نخستین همانند سازها تهیچ نقطه ای مرکزی تر از اطولانی ترین شبماست مالیبه امید روزهای بهترحس و ادراک (قسمت دوم )کمالگرایی دشمن پیشرفتبرخی نرمش های گردندین، اجباری نیستپارادوکس ها در علممعجزه ی علم در کنترل کرونتوهمات و شناخت حقیقتدرک دیگرانافسردگی و اضطراب در بیماتاریخ، اصیل نیست و ساخته نوار عصب و عضلهرشد مغز فرایندی پیچیده اابزار بقا از نخستین همانهمه چیز موج استجاودانگی مصنوعیسانسور از روی قصد بسیاری منابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز و از مغز هر چیز با هر چیز دیگر در تعلم در حال توسعهبی نهایت در میان مرزهاحس و ادراک قسمت هفدهمکووید نوزده و خطر بیماری بررسي علل احتمالي تغيير دانشمندان ژنی از مغز انسپرسشمغز کوانتومیتیکاگرلور داروی ضد انعقادردی که سالهاست درمان نشامید نیکو داشته باش تا آنترک امروزفلج خوابنورالژی تریژمینالزنان باهوش ترابزار بقا از نخستین همانهمکاری یا رقابتستون فقرات انسان دو پا جلمناطق خاصی از مغز در جستجاز تکینگی تا مغز از مغز توقتی پر از گل شدی خودت را عادت کن خوب حرف بزنیبیماری الزایمرحس و ادراک قسمت دهمکاهش مرگ و میر ناشی از اببشکه ای که ته نداره پر نمتکامل تکنولوژیداروی لیراگلوتیدآنها نمیخواهند دیگران رامغز بزرگ چقدر مفید هست ؟ذهن خالی از شلوغی افکارانواع سکته های مغزیتسلیم ارتباط با من برترفاکسیبتچگونه هموساپينس بر زمین زیباترین چیز در پیر شدنهوموارکتوس ها ممکن است دسربرولایزینمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تبیندیشویروس های باستانی، مغز مغم بی پایانخفاش کور و انسان بینا؟کتاب، سفری به تاریختفاوت ایستایی و تکاپوآیا مصرف مولتی ویتامین هتئوری تکامل امروز در درمداروی ضد چاقیچقدر به چشم اعتماد کنیمرمز پیشرفت تواضع است نه طانسولینرمز بقای جهش ژنتیکیانسولین هوشمندتصویربرداری فضاپیمای آمفرد موفقابعاد بالاترنگاه از دور و نگاه از نزدزبان و بیان، در سایه پیشرهوش مصنوعی از عروسک بازی شناخت حقیقت یا آرزوهای گمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکامل تا مغز، از مغز تواکنش به حس جدیدبا خدا باشخواص اردهگل زندگیتلاشی برای درمان قطع نخاآیا احتمال دارد رویا از آتاثیر کپسول نوروهرب بر ندر هم تنیدگی کوانتومی و دنقش اتصالات بین سلولهای رویای شفافاولین قدم شناخت نقص های خچاالش ها در تعیین منبع هوتغییر دادن ژنها آیا روزی سفر نامه سفر به بم و جنوب قلب و عقلاحساس گذر سریعتر زمانهوش مصنوعی از عروسک بازی شانس یا نتیجه ی تلاشمهندسی بدناستفاده از سلول های بنیاواکسنی با تاثیر دوگانه ابازگشت به ریشه های تکاملخانواده پایدارگامی در درمان بیماریهای مدیریت اینترنت بر جنگتنفس بدون اکسیژندرمان های اسرار آمیز در آآیا راهی برای رفع کم آبی تاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش غذاها و موجودات درياروش های عملی برای رفع کمرایمپلانت مغزینخستین تمدن بشریجنگ داده هاسلول بنیادین از مخاط بینقبل از انفجار بزرگادب برخورد با دیگرانهوش مصنوعی در کامپیوترهاشباهت کیهان و مغزمیگرن و خواباصل، روان و نفس استحقیقت اشیایک آلل ژنتیکی که از نئاندبحثی درباره هوش و تفاوتهخطر آلودگی هواپنج اکتشاف شگفت آور در مومراحل ارتقای پله پله کیهتو با باورهایت کنترل میشدرمان تشنجآدم عاقل، وقت خودش را هدرتاثیر درجه حرارت بر عملکچند نرمش مفید برای کمردرریتوکسیمابایا این جمله درست است کسیچرا حیوانات سخن نمی گوینجهان های بسیار دیگرسندرم پس از ضربه به سرلوب فرونتال یا پیشانی مغارتباط شگفت مغز انسان و فهوش عاطفی قسمت پنجمصرع و درمان های آنما اشیا را آنطور که هستنداعداد بینهایت در دنیای محافظه های کاذبژن ضد آلزایمربرنامه ی مسلط ژنها در اختدو ویژگی انتزاع و قدرت تجپیوندهای پیچیده با تغییرمشکلات روانپزشکی پس از ستومورها و التهاب مغزی عادرمانهای بیماری پارکینسآشنا پنداریتاثیر روده بر مغزنهادینه سازی فرهنگ اختلاراه پیروزی در زندگی چیستاگر نعمت فراموشی نبود بسنشانه های گذشته در کیهان جهانی که از یک منبع، تغذیسیاهچاله و تکینگی ابتدایمقاومت به عوارض فشار خون از نخستین همانند سازها تهیچ چیز همیشگی نیستطی یکصد هزار سال اخیر هرچماست مالی با هوش انسانیبه بالا بر ستارگان نگاه کحس و ادراک قسمت 67کمردردبرخی یونها و مولکول های مدیوار همه اش توهم بودپاسخ گیاهان در زمان خوردمعجزه در هر لحظه زندگیتوکل بر خدادرک درست از خود و هوشیاریافسردگی و ساختار مغزتازه های اسکیزوفرنی(جنونوار عصب و عضلهرشد مغز علت تمایل انسان بابزار بقا از نخستین همانهمه چیز و هیچ چیزجایی برای یاد گرفتن باقی سانسور بر بسیاری از حقایمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تهر جا که جات میشه، جات نیعلم راهی برای اندیشیدن ابی هیچ می ایی و بی هیچ میرحس و ادراک قسمت هجدهمکودک هشت ساله لازم است آدبررسی مغز با امواج مادون دانشمندان پاسخ کوانتومی پرسش و چستجو همیشه باقی امغز آیندگان چگونه است ؟تیروفیبان موثر در سکته ی درس گرفتن از شکست هاامید نجاتترکیب آمار و ژنتیکفلج خواب چیستنوسانات کوانتومی منبع مازنجیرها را ما باید پاره کابزار بقا از نخستین همانهمانند سازی در انسانستارگانی قبل از آغاز کیهمنبع نور واقعی و ثابت، حقاز تکینگی تا مغز از مغز توقتی تو از یاد گرفتن باز عادت کردن به نعمتبیماری ای شبیه آلزایمر و حس و ادراک قسمت دوازدهمکاهش التهاب ناشی از بیمابشریت از یک پدر و مادر نیتکامل جریان همیشگی خلقتداروی تشنجی دربارداریآنژیوگرافی از مغزمغز بزرگ چالش است یا منفعذهن سالمانیس بی کسانتسلیم شدن از نورون شروع مفاجعه ی جهل مقدسابزار بقای موجود زنده از چگونه هوشیاری خود را توسزیباترین چیز در افزایش سهورمون شیرساز یا پرولاکتسردرد میگرنمنبع هوشیاری کجاست قسمت53از تکینگی تا مغز- از مغز بیهوش کردن در جراحی و بیمویرایش DNA جنین انسان، برغم بی پایانخفاش با شیوع همه گیری جدیکتابخانهتفاوت ارباب و رهبر حقیقیآیا مغز تا بزرگسالی توسعتئوری تکامل در پیشگیری و داروی ضد تشنج با قابليت تنقش قهوه در سلامتینقش مهاجرت در توسعه نسل ارمز جهانانسان قدیم در شبه جزیره عتصور ما ازمشکلات و واقعیفرد یا اندیشهاتفاق و تصادفنگاه از درون قفس یا بیرونزبان و تکلم برخی بیماریههوش مصنوعی از عروسک بازی شناخت درون، شناخت بیرون؛منبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکامل تا مغز، از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمربا طبیعت بازی نکنخواص بادام زمینیگلوله ی ساچمه ایتلاشی تازه برای گشودن معآیا بدون ناظر هوشمند هم بتاثیر کپسول نوروهرب بر تدر هر سوراخی سر نکننقش تیروئید در تکامل مغزروان سالماولین مورد PML به دنبال تکنابینایی در نتیجه ی گوشی تغییر زودتر اتصالات مغزیسفر به مریخ در 39 روزقلب یا مغزاحساسات کاذبهوش مصنوعی از عروسک بازی شانس یا تلاشمهربانی، شرط موفقیتاستفاده از سلول های بنیاوابستگی یعنی قلادهبازخورد یا فیدبکخار و گلگامی در درمان بیماریهای مداخله ی زیانبار انسانتنها مانع در زندگی موارد درمان های بیماری آلزایمرآیاما مقهور قوانین فیزیکتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش غذاها و موجودات درياروش هایی برای کم کردن اضطایمپلانت مغزی و کنترل دو نخستین تصویر از سیاهچالهجنبه های موجی واقعیتسلول عصبی شاهکار انطباق قبرستان ها با بوی شجاعتادراک ما درک ارتعاشی است هوش مصنوعی در تفکر خلاق اشباهت زیاد بین سلول هاي عمیگرن و روزه داریاصلاح خطا با رفتن بر مسیرحقیقت تنها چیزی است که شایک جهش ممکن است ذهن انسانبحثی درباره احساسات متفاخطر را بپذیرپول و شادیمرز مرگ و زندگی کجاستتو باید نیکان را به دست بدرمان جدید ALSآرام باشتاثیر درجه حرارت بر عملکچند جهانیریسپریدونایا ابزار هوشمندی یا مغز چرا حجم مغز گونه انسان درجهان هایی در جهان دیگرسندرم جدایی مغزلوتیراستامارتباط شگفت انگیز مغز انهوش عاطفی قسمت اولضایعه ی شبکه لومبوساکرالما به جهان های متفاوت خودبقا با سازگارترین فرد اسحافظه و اطلاعات در کجاست ژنها نقشه ایجاد ابزار هوبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱دو بیماری روانی خود بزرگ پیوندی که فراتر از امکانمشکلات روانپزشکی در عقب تومورهای نخاعیدرماندگی به دلیل عادت کرآشناپنداری چیستتاثیر روزه داری بر سلامت چهار میلیارد سال تکامل براه انسان شدن، راه رفتن واگر نعمت فراموشی نبود بسنشانه های پروردگار در جهجهانی در ذهنسیاهچاله ی منفرد یا سیاهمقایسه رقابت و همکاریاز نشانه ها و آثار درک شدهیچ چیز، چقدر حقیقی استطبیعت موجی جهانماشین دانشبه بالاتر از ماده بیندیشحس و ادراک قسمت 74کمردرد ناشی از تنگی کانابرخی اثرات مضر ویتامین ددیوار، از ابتدا توهم بودپختگی پس از چهل سالگي به معرفت و شناختتوپیراماتدرک عمیق در حیواناتاقلیت خلاقتازه های بیماری پارکینسونوار عصب و عضله مهم در تشرشد در سختی استابزار بقا از نخستین همانهمه چیز کهنه میشودجایی خالی نیستساهچاله ها تبخیر نمیشودمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تهر حرکت خمیده می شود و هر علم ساختن برج های چرخانبی ذهن و بی روححس و ادراک قسمت هشتمکودک ایرانی که هوش او از بررسی و اپروچ جدید بر بیمدانشمندان اولین سلول مصنپرسشگری نامحدودمغز اندامی تشنه ی انرژی اتکنولوژی های جدید و حالتدست و پا زدن در سایه؟امید جدید بر آسیب نخاعیترکیب حیوان و انسانفلج دوطرفه عصب 6 چشمنوشیدن چای برای مغز مفید زندگی فعال و مثبت روند آلابزار بقا از نخستین همانهمجوشی هسته ای، انرژِی بسخن نیکو مانند درخت نیکومنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز توقتی خودت را در آینه دیدیعادت بد را ترک کنحس و ادراک قسمت سومکاهش حافظه هرچند فرایندیبعد پنجمتکامل داروینی هنوز در حاداروی جدید ALSآنان که در قله اند هرگز خمغز بزرگ چالشهای پیش روذهت را روی چیزهای مفید متانگشت ماشه ایتست نوار عصب و عضلهفارغ التحصیلان، فقیر و دابزار بقای موجود زنده از چگونه واکسن کرونا را توززیر فشار کووید چه باید کرهوش فوق العاده، هر فرد اسسردرد میگرن در کودکانمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسماز تکینگی تا مغز- از مغز بیهوشی در بیماران دچار اویشن پروغیرقابل دیدن کردن مادهخلا، حقیقی نیستکجای مغز مسئول پردازش تجتفاوتهای جنسیتی راهی براآیا همه جنایت ها نتیجه بیتئوری جدید، ویران کردن گداروی ضد تشنج با قابليت تتا 20 سال آینده مغز شما به داروی ضد تشنج توپیراماتنقش میدان مغناطیسی زمین رمز جهان خاصیت فراکتالانسان میوه ی تکاملتصور از زمان و مکانفرد حساس از نظر عاطفی و باتوبان اطلاعات و پلِ بیننگاه از درون مجموعه با نگزبان و شناخت حقیقت قسمت چهوش مصنوعی از عروسک بازی شناسایی تاریخچه ی تکاملیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز خود رها شوواکسن کووید 19 چیزهایی که بالاترین هدف از دولتخواص شکلات تلخگلوئونتلاشی جدید در درمان ام اسآیا برای تولید مثل همیشه تاثیر کپسول نوروهرب بر سدر والنتاین کتاب بدید همنقش حفاظتی مولکول جدید دروبات ها قول میدهنداولین مورد پیوند سر در انناتوانی از درمان برخی ویتغییر عمودی سر انسان از پسفر به درون سفری زیباقلب دروازه ی ارتباطاخلاق و علوم اعصابهوش مصنوعی از عروسک بازی شاهکار قرنموفقیت هوش مصنوعی در امتاستفاده از سلول های بنیاواسطه ها د رمسیر ایجاد مغبازسازي مغز و نخاع چالشی خارق العاده و استثنایی بگاهی لازم است برای فهم و مدارک ژنتیکی چگونه انسانتنها در برابر جهاندرمان های بیماری اس ام ایآگاهی فراتر از آگاهیتاثیر گیاهخواری بر رشد و نقش غذاها و موجودات درياروش هایی برای جلوگیری از ایمپلانت مغزی کمک میکند نخستین روبات های زنده ی ججنسیت و تفاوت های بیناییسلول عصبی، در محل خاص خودقدم زدن و حرکت دید را تغیادغام میان گونه های مختلهوش مصنوعی در خدمت خلق وحشباهت زیاد بین سلول هاي عمیگرن سردردی ژنتیکی که باصول انجام برخی نرمش ها دحقیقت خواب و رویایک رژیم غذایی جدید، می توبحثی درباره احساساتی غیرخطرات هوش مصنوعیپول و عقیدهمرز بین انسان و حیوان کجاتو برای خزیدن خلق نشده ایدرمان جدید میگرن با انتی آرامش و دانشتاثیر درجه حرارت بر عملکچند جهانیریسدیپلام تنها داروی تایایا بیماری ام اس (مولتیپچرا خشونت و تعصبجهان یکپارچهسندرم دزدی ساب کلاوینلوزالمعده(پانکراس)مصنوعارتباط شگفت انگیز مغز انهوش عاطفی قسمت دهمضایعه ی عروقی مخچهما با کمک مغز خود مختاريمبقا در ازای بیماریحافظه و اطلاعات در کجاست ژنها ، مغز و ارادهبرین نت به جای اینترنتدو بار در هفته ماهی مصرف پیوستگی همه ی اجزای جهانمشاهده گر جدای از شیء مشاتومورهای ستون فقراتدرها بسته نیستآشتی بهتر استتاثیر روغن رزماری استنشاچهار ساعت پس از کشتار خوکراه بی شکستاگر با مطالعه فیزیک کواننشانه های بیداری روحیجهان، تصادفی نیستسیاهچاله ی تولید کنندهمقابله ی منطقی با اعتراضاز نظر علم اعصاب یا نرووسهیچ وقت خودت را محدود به طبیعت بر اساس هماهنگیمبانی ذهنی سیاه و سفیدبه جای محکوم کردن دیگران حس و ادراک قسمت 75کمردرد و علل آنبرخی اختلالات عصبی مثانهدید تو همیشه محدود به مقدپدیده خاموش روشن در پارکمغز فکر میکند مرگ برای دیتوانایی مغز و دیگر اجزای درگیری قلب در بیماری ویراقیانوس نادانیتازه های درمان ام اسنوار عصب و عضله برای تاییرشد، رسیدن به یک هدف نیستابزار بقا از نخستین همانهمه چیز در زمان مناسبجاذبهسایه ی هوشیاریمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تهرچیز با یک تاب تبدیل به علایم کمبود ویتامین E را بی سوادی در قرن 21حس و ادراک قسمت هشتاد و نکودکان مهاجربررسی ژنها در تشخیص بیمادانشمندان تغییر میدان مغپس از اگو یا بعد از نفسمغز انسان ایا طبیعتا تماتکنولوژی و پیشرفتدست کردن در گوشامید درمان کرونا با همانترازودونفن آوری های جدید علیه شنانوعی سکته مغزی ، وحشتناک زندگی هوشمند در خارج از زابزار بقا از نخستین همانهمراه سختی، اسانی هستسخن و سکوتمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز توقتی خورشید هست شمع به کاعادت دادن مغز بر تفکرحس و ادراک قسمت سی و هشتمکاهش دوپامین عامل بیماریبعد از کروناتکامل داروینی هنوز در حاداروی جدید s3 در درمان ام آنزیم تولید انرژی در سلومغز بزرگ و فعال یا مغز کوذخیره ی شگفت انگیز اطلاعانگشت نگاری مغز نشان میدتست آر ان اس دز میاستنی گفاصله ها در مکانیک کوانتابزار بقای موجود زنده از چگونه آن شکری که می خوریمزیرفون داروی ضد ام اسهوش مصنوعی می تواند بر احسردرد میگرنی در کودکانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز- از مغزتبیوگرافیواقعیت فیزیکی، تابعی از غرور و علمخلا، خالی نیستکرونا چه بر سر مغز می آورتقلید مرحله ای نسبتا پیشآیا هوش مصنوعی می تواند نتا بحر یفعل ما یشاداروی ضد جنون در درمان تینقش محیط زندگی و مهاجرت درنگ کردن، حقیقت نیستانسان ها می توانند میدان تصادف یا قوانین ناشناختهفردا را نمیدانیماتوسوکسیمایدنگاه حقیقی نگاه به درون ازبان و شناخت حقیقت قسمت اهوش مصنوعی از عروسک بازی شناسایی سلول های ایمنی امنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز درخواست ها جدا شوواکسن کرونا و گشودن پنجرباهوش ترین و با کیفیت تریخواص شگفت هویجگمان میکنی جرمی کوچکی در تمایل زیاد به خوردن بستنآیا بزرگ شدن مغز فقط در دتاثیر کپسول نوروهرب بر سدر یک فراکتال هر نقطه مرکنقش حیاتی تلومر دی ان آ دروبات های ریز در درمان بیاولین هیبرید بین انسان و ناتوانی در شناسایی چهره تغییرات منطقه بویایی مغزسفر تجهیزات ناسا به مریخ قلب روباتیکاخلاق پایه تکامل و فرهنگهوش مصنوعی از عروسک بازی شاهکار شش گوشموفقیت در تفکر استاستفاده از سلول های بنیاجریان انرژی در سیستم های وبینار اساتید نورولوژی دباغچه ی منخبر مهم تلسکوپ هابلگاهی مغز بزرگ چالش استمروری بر تشنج و درمان هایتنهاییدرمان های جدید ALSآپومورفین در پارکینسونتاثیر انتخاب از طرف محیط نقش غذاها در کاهش دردهای روش هایی ساده برای کاهش اایمپلانت نخاعی میتواند دنرمش های مفید برای درد زاجنسیت و تفاوت های بیناییسلولهای ایمنی القا کنندهقدرت مردمادغام دو حیطه علوم مغز و هوش مصنوعی در خدمت خلق وحشجاعت و ترسمیگرن شدید قابل درمان اساصول توسعه ی یک ذهن کاملحقیقت در علم، هرگز نهایی یکی از علل محدودیت مغز امبخش فراموش شده ی حافظهدفاع از پیامبرپوست ساعتی مستقل از مغز دمرز جدید جستجو و اکتشاف، تو تغییر و تحولیدرمان جدید کنترل مولتیپلآرامش و سکونتاثیر درجه حرارت بر عملکچند جهانی و علمریشه های مشترک همه ی موجوایا بدون زبان میتوانیم تچرا در مغز انسان، فرورفتجهان یکپارچهسندرم سردرد به دلیل افت فلیروپریم داروی ترکیبی ضدارتباط غیرکلامی بین انساهوش عاطفی قسمت دومضایعات در عصب زیر زبانیما بخشی از این جهان مرتبطبقای حقیقی در دور ماندن احافظه و اطلاعات در کجاستژنهای مشترک بین انسان و وبرای یک زندگی معمولیدو برابر شدن خطر مرگ و میپیام های ناشناخته بر مغز مشاهده آینده از روی مشاهتوهم فضای خالیدرهای اسرارآمیز و پوشیدهآغاز فرایند دانستنتاثیر رژیم گیاه خواری بر نون و القلمراه طولانی را به سلامت گذاگر تلاش انسان امروز برانظام مثبت زندگیجهش های ژنتیکی مفید در ساسیاره ی ابلهانمقابله با کرونا با علم اساز نظر علم اعصاب اراده آزهیچ کاری نکردن به معنی چیطعمه ی شبکه های ارتباط اجمباحث مهم حس و ادراکبه خوبی های دیگران فکرکنحس و ادراک قسمت 78کمردرد با پوشیدن کفش منابرخی اصول سلامت کمردیدن خدا در همه چیزپروژه ی ژنوم انسانیمغز قلبتوانایی یک فرد، برای تغیدرگیری مغز در بیماری کویالکترومغناطیس شنوایی و هتبدیل پلاستیک به کربن و سنوار عصب و عضله تعیین محلز گهواره تا گورابزار بقا از نخستین همانهمه چیز در زمان کنونی استجاذبه و نقش آن در شکلگیریسایه را اصالت دادن، جز فرمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تهز ذره، یک دنیاستعلایم کمبود ویتامین E را بی شرمیحس و ادراک قسمت هشتاد و شکودکان میتوانند ناقل بی بررسی بیماری التهابی روددانشمندان روش هاي جدیدی آلودگی هوا چالش قرن جدیدمغز انسان برای ایجاد تمدتکنولوژی جدید که سلول هادست آسمانامیدهای جدید برای بازیابترازودونفناوری هوش مصنوعی نحوه خنیوالینزندگی و داراییابزار بقا از نخستین همانهمراهی میاستنی با برخی سسخن پاک و ثابتمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تبیماری ای شبیه ام اس مولتوقتی ریشه ها عمیقند از چیعارضه جدید ویروس کرونا سحس و ادراک قسمت سی و ششمکاهش سن بیولوژیکی، تنها بعد از کروناتکامل داروینی هنوز در حاداروی جدید لنفوم و لوکمیآواز خواندن در قفس، نشانمغز بزرگترین مصرف کننده ذره ی معین یا ابری از الکانتقال ماده و انرژیتشنچ پانایوتوپولوس تشنج فاصله ی همیشگی تصویر سازابزار بقای موجود زنده از چگونه انتظارات بر ادراک زیرک ترین مردمهوش مصنوعی و کشف زبان هایسردرد و علتهای آنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز، از مغز بیوگرافیواقعیت چند سویهغربال در زندگیخلاصه ای از مطالب همایش مکریستال هاتقلید از روی طبیعتآیا هوش مصنوعی زندگی بشرتقلید از طبیعتآیا هوش ارثی دریافتی از پتاول کف پا و حقیقتدارویی خلط آورنقش مرکز تنفس سلولی در بیرنگین کمانانسان یک کتابخانه استتضادهای علمیفرزندان زمان خوداتصال مغز و کامپیوترنگاه دوبارهزبان و شناخت حقیقت قسمت دهوش مصنوعی از عروسک بازی شواهدی از نوع جدیدی از حامنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز دست دادن دم در پیشینیاواکسن کرونا از حقیقت تاتباور و کیهان شناسیخود جسم و یا تصویرگنجینه ای به نام ویتامین محدودیت های حافظه و حافظتمایز یا کشف یگانگیآیا تکامل و تغییرات ژنتیتاثیر کتامین در درمان پانقش خرچنگ های نعل اسبی درروبات کیاناولین تصویر در تاریخ از سنادیدنی ها واقعی هستندتغییرات مغز پس از 40 سالگیسفر دشوار اکتشافقلب را نشکناختلاف خانوادگی را حل کنهوش مصنوعی از عروسک بازی شاید گوشی و چشمی، آماده شمولکول ضد پیریاستفاده از سلول های بنیاجریان انرژی در سیستم های وجود قبل از ناظر هوشمندبحتی علمی درباره تمایل بخدا موجود استگاهی جهت را عوض کنمرکز هوشیاری، روح یا بدن تنهایی رمز نوآوری استدرمان های جدید میگرنآپومورفین در پارکینسونتاثیر احتمالی عصاره تغلینقشه مغزی هر فرد منحصر بهروش جدید تولید برقایمان به رویانرمش های مفید در سرگیجهجهل مقدسسلولهای بنیادی مصنوعی درقدرت و شناخت حقیقتارتقا و تکامل سنت آفرینش هوش مصنوعی درمانگر کامپیشرکت نورالینک ویدیویی ازمیدان مغناطيسي زمین بشر اصول سلامت کمرحقیقت راستین انسان علم بیافته های نوین علوم پرده بخش های تنظیمی ژنومدفاع در برابر تغییر ساختپوشاندن خود از نورمرزهای حقیقی یا مرزهای تتو جهانی هستی که خودش را درمان جدید ام اسآرامش(سکوت) stillness و تکاپوتاثیر درجه حرارت بر عملکچند روش ساده برای موفقیتریشه های مشترک حیاتایا تکامل هدفمند استچرا ذرات بنیادی معمولاً جهان کنونی و مغز بزرگتریسوپاپ ها یا ترانزیستورهالیس دگرامفتامین یا ویاسارتروز یا خوردگی و التهاهوش عاطفی قسمت سومضرورت زدودن افکارما تحت کنترل ژنها هستیم یبلندی در ذهن ما درک بلندیحافظه ی هوش مصنوعیژنهای هوش ، کدامندبرای پیش بینی آینده مغز ددو برابر شدن خطر مرگ و میپیدایش زبانمشاهدات آمیخته با اشتباهتوهم فضای خالی یا توهم فضدرون قفس یا بیرون از آنآغاز فصل سرما و دوباره تکتاثیر رژیم گیاه خواری بر نوآوری ای شگفت انگیز دانرابطه تشنج و اوتیسماگر خواهان پیروزی هستینظریه ی تکامل در درمان بیجهش های ژنتیکی غیر تصادفسیاره ابلهانملاحظه های اخلاقی دربارهاز نظر علم اعصاب اراده آزهیچ کس مانند تو نگاه نمیکظهور امواج مغزی در مغز مصمبتکران خودشکوفابه خودت مغرور نشوحس و ادراک قسمت 82کنفرانس تشنج هتل کوثر اصبرخی اطلاعات روانشناسی مدیدگاه نارسای دوگانه ی مپروژه ی ژنوم انسانیمغز ما کوچکتر از نیم نقطهتوازن مهمتر از فعالیت زیدرگیری مغز در بیماران مبالکتروتاکسی(گرایش و حرکتبدیل تراکت صوتی مصنوعی نوار عصب و عضله در مطب دکزمین در برابر عظمت کیهانابزار بقا از نخستین همانهمه چیز، ثبت می شودجبران از دست رفته هاساخت سلول عصبی حتی پس از منابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تهزینه ای که برای اندیشیدعلائم عصبی آلزایمر، با ابی عدالتی در توزیع واکسن حس و ادراک قسمت پنجمکودکان خود را مشابه خود تبررسی سیستم تعادلی بدن ادانشمندان روشی برای تبدیآلودگی هوا و ویروس کرونامغز انسان برای شادمانی طدست بالای دستامیدوار باش حتی اگر همه چتراشه مغز بدون واسطه ی دفواید روزه داری متناوبنیکولا تسلازندگی بی دودابزار بقا از نخستین همانهمراهی نوعی سردرد میگرنیسخت ترین کار، شناخت خود امنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تبیماری اسپینال ماسکولار وقتی شروع به بیدار شدن میعجول نباشحس و ادراک قسمت سیزدهمکایروپاکتیک چیستبعد از کرونا دلخوشی بیهوتکامل داروینی هنوز در حاداروی جدید میاستنی گراویآینه در اینهمغز حریص برای خون، کلید تذرات کوانتومی زیر اتمی قانتروپی و هوشیاریتشنج چیستفتون های زیستیابزار بقای موجود زنده از چگونه به سطح بالایی از هوزیست شناسی کل در جزء فراکهوش مصنوعی یا حماقت طبیعسردرد به دلیل مصرف زیاد ممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز، از مغز بیان ژن های اسکیزوفرنی دواقعیت چیستمقالاتخلاصه ای از درمان های جدیکریستال زمان(قسمت اولتقویت مغز با ورزشآیا هوش سریعی که بدون احستابوهای ذهنیدارویی ضد بیش فعالی سیستنقش نگاه از پایین یا نگاهرهبر حقیقیانسان باشتظاهر خوابیده ی مادهفرضیه ای جدید توضیح میدهاثر مضر مصرف طولانی مدت رزبان و شناخت حقیقت قسمت سهوش مصنوعی از عروسک بازی شواهدی از دنیسوان(شبه نئمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز روده تا مغزواکسن کرونا ساخته شده توباید از انسان ترسیدخودآگاهی و هوشیاريگوهر با نظر دیگران سنگ نممحدودیت درک انسانتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآیا جنین انسان، هوشمندی تاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش داروهاي مختلف معروف روح و آب حیاتاولین دارو برای آتاکسی فنادانی در قرن بیست و یکم،تغییرات آب و هوایی که به سفرنامه سفر به بم و جنوب قوی تر باشاختلال حرکتی مانند لرزش هوش مصنوعی از عروسک بازی شاید درست نباشدمولتیپل اسکلروز در زنان استیفن هاوکینگ در مورد هجریان انرژی در سیستم های وراپامیل در بارداریبحث درباره پیدایش و منشا خدا نور آسمان ها و زمین اگذر زمان کاملا وابسته به مرکز حافظه کجاستتنبیه چقدر موثر استدرمان های جدید در بیماری آب زندگی است قسمت چهارمتاثیر ترکیبات استاتین (سنقشه های مغزی جدید با جزیروش صحبت کردن در حال تکاماین پیوند نه با مغز بلکه نرمش های موثر در کمردردجهان فراکتالسلام تا روشناییقدرت کنترل خودارتقا یا بازگشت به قبل ازهوش مصنوعی درخدمت خلق وحشربت ضد خلطمیدان های مغناطیسی قابل اضطراب و ترسحقیقت غیر فیزیکییاد گرفتن مداومبخش بزرگی حس و ادراک ما ادقیق ترین تصاویر از مغز اپیموزایدمزایای شکلات تلخ برای سلتو جدای از کیهان نیستیدرمان جدید ای ال اس، توفرآزمون تجربی، راهی برای رتاثیر درجه حرارت بر عملکچندین ماده غذایی که ماننرژیم های غذایی و نقش مهم ایجاد احساساتچراروياها را به یاد نمی آجهان کاملی در اطراف ما پرسوپاپ ها یا ترانزیستورهالا اکراه فی الدینارزش های وارونههوش عاطفی قسمت ششمضرب المثل یونانیمانند آب باشبلوغ چیستحافظه انسان و حافظه ی هوشژنهای حاکم بر انسان و انسبرای اولین بار دانشمنداندو داروی جدید برای میاستپیر شدن حتمی نیستمطالبه ی حق خودتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)درون آشفته ی تو و ظاهر خنآغاز مبهم آفرینشتاثیر رژیم گیاه خواری بر نوار مغز مشاهده ی غیر مسترادیوی مغز و تنظیم فرکاناپل ویژن پرو در تشخیص بیمنظریه ی تکامل در درمان بیجهش های بیماری زا، معمولسیاره ابلهانملاحظات بیهوشی قبل از جراز واقعیت امروز تا حقیقتهیچ کس حقیقت را درون مغز ظرف باید پر شود چه با چرک متواضع باشبه دنبال رستگاری باشحس و ادراک قسمت 87کنگره بین المللی سردرد دبرخی بیماری ها که در آن بدیستونی قابل درمانپروانه ی آسمانیمغز مانند تلفن استتوت زیاد بخوریددرگیری مغزی در سندرم کووالکترودهای کاشتنیتبدیل سلولهای محافط به سنوبت کودکانزمین زیر خلیج فارس تمدنی ابزار بقا از نخستین همانهمه ی سردردها بی خطر نیستجدا کردن ناخالصی هاساخت شبکه عصبی مصنوعی با منابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تهزینه سنگین انسان در ازاعلت خواب آلودگی بعد از خوبیمار 101 ساله، مبتلا به سحس و ادراک قسمت پنجاهکودکان را برای راه آماده بررسی علل کمر درد در میاندانش، قفل ذهن را باز میکنآلودگی هوا و پارکینسونمغز انسان برای شادمانی طدستورالعمل مرکز کنترل بیامیدواریتراشه ها روی مغزفواید زیاد دوچرخه سوارینیاز به آموزش مجازی دیجیزندگی در جمع مواردی را برابزار بقا از نخستین همانهندسه ی پایه ایسختی ها رفتنی استمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تبیماری اضطراب عمومیویتنام نوعی کرونا ویروس عدم توقف تکامل در یک انداحس و ادراک قسمت ششمکار امروز را به فردا نیندبعد از کرونا دلخوشی بیهوتکامل زبانداروی جدید آلزایمرآیندهمغز در تنهایی آسیب میبینذرات کوانتومی زیر اتمی قانتظار گذر تندباد؟تشنج و حرکات شبه تشنجی قافروتنی معرفتیابزار بقای موجود زنده از چگونه باغبانی باعث کاهش زیست شناسی باور حقیقت یا هوش مصنوعی گوگل به کمک تشسردرد تنشنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز، از مغز بیان حقیقتواقعیت چیستتاثیر ویتامین دی بر بیماخم شدن فضا-زمانکریستال زمان(قسمت دوم)خونریزی مغز در سندرم کووکریستال زمان(قسمت سوم)تقویت استخوان در گرو تغذآیا هشیاری کوانتومی وجودتاثیر فکر بر سلامتداستانها و مفاهیمی اشتبانقش نظام غذایی در تکامل مروی و منیزیم در تقویت استانسان جدید از چه زمانی پاتظاهری از ماده است که بیدفساد اقتصادی سیتماتیک دراثرات فشار روحی شدیدزبان جانسوزهوش مصنوعی از عروسک بازی شیشه ی بازالتی و سیلیکونمنبع هوشیاری در کجاست؟ قاز سایه بگذرواکسن آلزایمربابا زود بیاخودآگاهی و هوشیاريگویید نوزده و ایمنی ساکتمخچه فراتر از حفظ تعادلتمدن پیشرفته ی پیشینیاندر کمتر از چند ماه سوش جدآیا جهان ذهن و افکار ما متاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش درختان در تکاملروح در جهانی دیگر استاولین دروغنازوکلسینتغییرات تکاملی سر انسان سفرنامه سفر به بم و جنوب قیچی ژنتیکیاختلال خواب فرد را مستعد هوش مصنوعی از عروسک تا کمشایسته نیست در جیب خود قرمواد کوانتومی جدید، ممکناستیفن هاوکینگ در تفسیر جراحی هوشیار مغزورزش هوازی مرتب خیلی به قبحثي درباره هوش و تفاوتهخدا بخشنده است پس تو هم بگذشته را دفن کنمرکز حافظه کجاستتهدیدهای هوش مصنوعیدرمان های جدید سرطانآب زندگی است قسمت هفتمتاثیر تغذیه بر سلامت روانقشه با واقعیت متفاوت اسروشهای نو در درمان دیسک باین اندوه چیستنرمشهای مهم برای تقویت عجهان قابل مشاهده بخش کوچسلاح و راهزنیقدرت انسان در نگاه به ابعارتوکين تراپی روشی جديد هوش مصنوعی ساخته هوش طبیشش مرحله تکامل چشممیدان های کوانتومی خلااطلاع رسانی اینترنتیحقیقت غیر قابل شناختیاد بگیر فراموش کنیبخش بزرگتر کیهان ناشناختدل به دریا بزنپیموزایدمسمومیت دانش آموزان بی گتو دی ان ای خاص ميتوکندريدرمان جدید سرطانآزمون ذهنی گربه ی شرودینتاثیر درجه حرارت بر عملکچندجهانیرژیم های غذایی و نقش مهم ایران بزرگچراروياها را به یاد نمی آجهان پیوستهسوپاپ ها یا ترانزیستورهالاموژین داروی ضد اوتیسم؟ارزش های حقیقی ارزش های غهوش عاطفی بیشتر در زنانضربه مغزی در تصادف رانندماه رجببلعیدن ستاره توسط سیاهچاحباب های کیهانی تو در توکفش و کتاببرای تمدن سازی، باید در بدو سوی واقعیتپیراستاممطالبی در مورد تشنجتوهم چیستدروغ نگو به خصوص به خودتإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتاثیر رژیم گیاهخواری بر نوار مغز با توضیح دکتر فاراز تغییراپی ژنتیکنظریه ی تکامل در درمان بیجهش تمدنی عجیب و شگفت انسسیب یکسان و دیدگاه های متممانتین یا آلزیکسا یا اباز کجا آمده ام و به کجا میهیچ اندر هیچعقل مجادله گرمجموعه های پر سلولی بدن مبه زودی شبکه مغزی به جای حس و ادراک قسمت چهلکنگره بین المللی سردرد دبرخی بیماری های خاص که بددژا وو یا اشنا پنداریپرواز از نیویورک تا لوس آمغز مادران و کودکان در زمتوسعه هوش مصنوعی قادر اسدرگیری مغزی در سندرم کووالگو نداشتیمتبر را بردارنور از عمق تاریکیزمان چیستابزار بقا از نخستین همانهمه جا خیر بکارجدایی خطای حسی استساخت شبکه عصبی با الفبای منابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تهزاران سال چشم های بینا وعماد الدین نسیمی قربانی بیمار مرکز تنفس سلولیحس و ادراک قسمت پنجاه و یکوری گذرای ناشی از موبایبرطرف کردن خشونت را از خاتکنولوژی جدید که سلول هادانش، یک انسان را ناسازگآلزایمرمغز انسان رو به کوچک تر شدغدغه نتیجه ی نادانی استامیدواری و مغزتراشه ی هوش مصنوعی در مغزفیلم کوتاه هیروشیما از هچیز جدید را بپذیرزندگی در سیاهچالهابزار بقا از نخستین همانهندسه ی رایج کیهانسختی در بلند شدن از روی صمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تبیماری بیش فعالیویتامین E برای فعالیت صحعدم درکحس و ادراک قسمت شصت و هشتکار با یگانگی و یکپارچگیتفکر قبل از کارتکامل زبانداروی جدید ای ال اسآینده ی انسان در فراتر ازمغز را از روی امواج بشناسذرات کوانتومی زیر اتمی قاندوه در دنیا استتشنج به صورت اختلال رفتافروتنی و غرورابزار بقای موجود زنده از چگونه تکامل مغزهای کنونیزیست، مرز افق رویداد هستهوش مصنوعی گوگل به کمک تشسردرد سکه ایمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز، از مغز بیداری معنوی یعنی دوستی واقعیت های متفاوتصفحه اصلیسوالات پزشکیخواندن ، یکی از شستشو دهنکشف مکانیسم عصبی خوانش پتقویت حافظه یا هوش مصنوعآیا واکنش های یاد گرفته وتاثیر مشاهده بر واقعیت بدخالت در ساختار ژنهانقش نظریه تکامل در شناسارویکردهای جدید ضایعات نخانسان خطرناکترین موجودنگاهی بر قدرت بینایی دراتعویض دارو در تشنجفشار و قدرتاثرات مفید قهوههوش مصنوعی از عروسک بازی شکل های متفاوت پروتئین همنبع هوشیاری در کجاست؟(قاز علم جز اندکی به شما داواکسن ایرانی کرونا تولیدباد و موجخودت را از اندیشه هایت حفگوش دادن بهتر از حرف زدنمخچه ، فراتر از حفظ تعادلتمدن بشری و مغز اخلاقیدر آرزوهایت مداومت داشتهآیا جهش های ژنتیکی، ویروتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش ذهن و شناخت در حوادث روح رهاییاولین سلول مصنوعینباید صبر کرد آتش را بعد تغذیه بر ژنها تاثیر داردسفرنامه سفر به بم و جنوب قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصاختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک تا کمشادی، پاداش انجام وظیفهموجود بی مغزی که می توانداستخوان های کشف شده، ممکجراحی گردن همیشه برای دیورزش هوازی ، بهترین تمریبحثی جالب درباره محدودیتخدای رنگین کمانگریه ی ابر، رمز طراوت باغمرکز خنده در کجای مغز استتو یک معجزه ایدرمان های رایج ام اسآب زندگی است قسمت اولتاثیر حرکات چشم بر امواج نقص های سیستمی ایمنیروشهای شناسایی قدرت شنوااین ایده که ذرات سیاهچالچرا ماشین باید نتایج را پجهان موازی و حجاب هاسلسله مباحث هوش مصنوعیقدرت ذهنارتباط میکروب روده و پارهوش مصنوعی، اتفاقات و تحششمین کنگره بین المللی سمیدان بنیادین اطلاعاتاطلاعات حسی ما از جهان، چحقیقت، آن چیزی نیست که جلیادگیری مهارت های جدید دبخش دیگری در وجود انسان هدلایلی که نشان میدهد ما بپیچیدگی های مغزمگسمسمومیت دانش آموزان، قماتو در میانه ی جهان نیستی درمان جدید سرطانآزمون ذهنی گربه شرودینگرتاثیر درجه حرارت بر عملکنه ناامیدی بلکه ارتقارژیم ضد التهابیایرادهای موجود در خلقت بچراغ های متفاوت و نور یکسجهان پیوستهسوخت هیدروژنی پاکلایو دوم دکتر سید سلمان فارزش حقیقی زبان قسمت اولهوش عاطفی در زنان بیشتر اضررهای مصرف شکر و قند بر ماپروتیلینبنی عباس، ننگی بر تاریخحباب هایی تو در توکل اقیانوس در یک ذرهبرای خودآگاه بودن تو بایدولت یا گروهکپیشینیان انسان از هفت میمطالعه ای بیان میکند اهدتوهم و خیالدریای خداافت فشار خون ناگهانی در وتاثیر رژِیم غذایی بر میگنوار مغز ترجمه رخدادهای راست دستی و چپ دستیابتدا سخت ترین استنظریه ی ریسمانجهشهای مفید و ذکاوتی که دسیر آفرینش از روح تا مغز من کسی در ناکسی دریافتم از کسی که یک کتاب خوانده هیچگاه از فشار و شکست نترعقل سالممجرم، گاهی قربانی استبه زیر پای خود نگاه نکن بحس و ادراک قسمت چهل و هفتکنترل همجوشی هسته ای با هبرخی توجهات در ببمار پاردژاوو یا آشناپنداریپروتئین های ساده ی ابتدامغز چون ابزار هوش است دلیتوسعه برخی شغل ها با هوش درگیری اعصاب به علت میتوالگو و عادت را بشکن و در اتحریک عمقی مغزنور درونزمان و مکان، ابعاد کیهان ابزار بقا از نخستین همانهمیشه چیزی برای تنهایی دساختن آیندهمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تهستي مادي ای که ما کوچکترعوامل موثر در پیدایش زبابیماری لبر و نابینایی آنحس و ادراک قسمت پنجاه و دکی غایب شدی تا نیازمند دلبزرگ فکر کنتکینگیدائما بخوانآملودیپین داروی ضد فشار مغز انسان رو به کوچکتر شدذهن ما از در هم شکستن منبامیدی به این سوی قبر نیستتراشه ی بیولوژِیکفیلمی بسیار جالب از تغییچیزی منتظر شناخته شدنزندگی زمینی امروز بیش از ابزار بقای موجود زنده از هندسه بنیادینسدسازی روش مناسب برای مقمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تبیماری تی تی پیویتامین E در چه مواد غذایعدالت برای من یا برای همهحس و ادراک قسمت شصت و دوکارهای کوچک، بی ارزش نیستفکر ترکیبی در هوش مصنوعتکامل زبان انسان از پیشیداروی جدید برای میاستنی آینده ی علم و فیزیک در60 ثمغز زنان جوانتر از مغز مررفلکس وتری با توضیح دکتر اندوه دردی را دوا نمیکندتشنج عدم توازن بین نورون فرگشت و تکامل تصادفی محض ابزار بقای موجود زنده از چگونه جمعیت های بزرگ شکل زاویه نگاه ها یکسان نیستهوش مصنوعی الفاگوسردرد عروقی میگرنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز، از مغز بیداری و خواب کدام بهتر اواقعیت و مجازبیست تمرین ساده برای جلوپیامهای کاربرانخواب زمستانی سلول های سرکشف مکانیسمی پیچیده در بتقویت سیستم ایمنیآیا یک، وجود داردتاثیر نگاه ناظر هوشیار بدر میان تاریکی و روشنایینقش هورمون های تیروئید درویا و واقعیتانسان در هستی یا هستی در نگاهی بر توانایی اجزاي بتعامل انسان و هوش مصنوعیفضا و ذهن بازاثرات مفید روزه داریهوش مصنوعی از عروسک بازی شکل پنجم مادهمنبع خواب و رویاازدواج های بین گونه ای، رواکسن اسپایکوژنباد غرور و سر پر از نخوت وخودروهای هیدروژنیگوشه بیماری اتوزومال رسسمخچه ابزاري که وظیفه آن فتمدن زیر آبدر آسمان هدیه های نادیدنآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش روی و منیزیم در سلامتروزه داری متناوب، مغز را اوکرلیزوماب داروی جدید شنبرو و انرژی مداومثبت و دستکار ی حافظهسفرنامه سفر به بم و جنوب قانون مندی نقشه ژنتیکی ماختلال در شناسایی حروف و هوش مصنوعی از عروسک تا کمشب سیاه سحر شودموجودات مقهور ژنها هستنداستروژن مانند سپر زنان دجستجوی متن و تصویر به صورورزش و میگرنبحثی در مورد نقش ویتامين خدایی که ساخته ی ذهن بشر گربه شرودینگر و تاثیر مشمرگ چیستتو یک جهان در مغز خودت هسدرمان های علامتی در ام اسآب زندگی است قسمت دومتاثیر دوپامین و سروتونیننقص در تشخیص هیجانات عامروشی برای بهبود هوش عاطفاین ابتدای تناقض هاستچرا مردم با زندگی میجنگنجهان ما میتواند به اندازسلطان جنگل یا صاحب ملکوتقدرت شناختی انسان، محدودارتباط ماده و انرژیهوش احساسیشعار و عملمیدازولام در درمان تشنج اطلاعاتی عمومی در مورد محقایق ممکن و غیر ممکنیادگیری هوش مصنوعی، عمیقبخشیدن دیگران یعنی آرامشدنیا فریب و سرگرمیپیچیدگی های مغزی در درک زمسیر دشوار تکامل و ارتقاتوقف؛ شکستدرمان دارویی سرطان رحم بآزادی عقیده، آرمانی که تتاثیر درجه حرارت بر عملکنه به اعدامرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وایستادن در برابر آزادی بنزاع ها بیهوده استجهان پر از چیزهای اسرار آسودمندی موجودات ابزی بر لبخند بزن شاید صبح فردا زارزش حقیقی زبان قسمت دومهوش عاطفی در زنان بیشتر اضررهای شکر بر سلامت مغزماجرای جهل مقدسبه قفس های سیاهت ننازحد و مرزها توهم ذهن ماستکلمات بلند نه صدای بلندبرای رشد، باید از مسیر خطدوچرخه در کاهش دردهای کمپیشرفت های جدید علوم اعصمعماری، هندسه ی قابل مشاتوهم وجوددرک فرد دیگر و رفتارهای اافت هوشیاری به دنبال کاهتاثیر سلامت دستگاه گوارشنوار مغز در فراموشی هارجزخوانی هایی که امروز بابتدایی که در ذهن دانشمننظریه تکامل در درمان بیمجهشهای مفید و ذکاوتی که دسیستم تخلیه ی مغز بینشی نمن پر از تلخیماز آغاز خلقت تا نگاه انساهیپرپاراتیروئیدیسمعقلانیت بدون تغییرمحل درک احساسات روحانیبه سیاهی عادت نکنیمحس و ادراک قسمت چهل و هشتکنترل جاذبهبرخی توصیه ها برای واکسیدگرگونی های نژادی و تغییپروتز چشممغز چگونه صداها را فیلتر توصیه های سازمان بهداشت درب بسته با غیر خود باز مالگوی بنیادین و هوشیاریتحریک عمقی مغز در آلزایمنوروفیبروماتوززمان و گذر آن سریع استابزار بقا از نخستین همانهمیشه چشمی مراقب و نگهباساختن آینده، بهترین روش منابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تهستی ما پس از شروعی چگال عوامل ایجاد لغت انسانی و بیماری میاستنی گراویسحس و ادراک قسمت پنجاه و سکیهان خود را طراحی میکندبزرگ شدن مغز محدود به دورتکامل فردی یا اجتماعیدارچینآموزش نوین زبانمغز ایندگان چگونه استذهن چند جانبه نیازمند نگامیدی تازه در درمان سرطاتربیت کودکان وظیفه ای مهفیروز نادریچیزی خارج از مغزهای ما نیزندگی زودگذرابزار بقای موجود زنده از هندسه در پایه ی همه ی واکسرنوشتمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تبیماری خود ایمن اعصاب محویتامین کاعسل طبیعی موثر در کنترل بحس و ادراک قسمت شصت و ششکارهایی بیش از طراحی و گپتفکر خلا ق در برابر توهم تکامل ساختار رگهای مغزی داروی جدید برای کاهش وزنآینده با ترس جمع نمیشودمغزهای کوچک بی احساسرفتار مانند بردهاندوهگین نباش اگر درب یا تشویق خواندن به کودکانفراموش کارها باهوش تر هسابزارهای پیشرفته ارتباط چگونه جمعیت های بزرگ شکل زاوسکا درمان گوشرهوش مصنوعی اکنون می توانسرطان کمیت گراییمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکامل تا مغز از مغز تا بیش از نیمی از موارد انتقسایتهای دیگرخواب سالم عامل سلامتیکشف ارتباط جدیدی از ارتبتلقین اطلاعات و حافظهآیا کیهان می تواند یک شبیتاثیر نگاه و مشاهده ناظر در مانهای کمر دردنقش هورمون زنانه استروژنرویا و کابوسانسان عامل توقف رشد مغزنگاهت را بلند کنتعامل انسان با هوش مصنوعزبان ریشه هایی شناختی اسفضای قلب منبع نبوغ استاثرات مضر ماری جواناهوش مصنوعی از عروسک بازی شکرگزار هر چیزی باش که دامنتظر نمان چیزی نور را بهاسکلت خارجی در درمان اختواکسن اسپایکوژن ضد کرونابار مغز بر دو استخوانخورشید مصنوعیگوشت خواری یا گیاه خواریمخچه تاثیر گذار بر حافظهتمدنی قدیمی در شمال خلیج در آستانه ی موج پنجم کوویآیا خداباوری محصول تکاملتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش روزه داری در سالم و جروزه داری و التهاب زیانبايندگان چگونه خواهند دیدچت جی پی تیثبت امواج الکتریکی در عصسفری به آغاز کیهانقانون گذاری و تکاملاختلالات مخچههوش مصنوعی از عروسک تا کمشبیه سازی میلیون ها جهان مورد نادر همپوشانی دو بیاسرار آفرینش در موججستجوی هوشیاری در مغز ماورزش بهترین درمان بیش فعبحثی در مورد نقش کلسیم و خدایا جز تو که را دارمگزیده ای از وبینار یا کنفمرگ و میر پنهانتو کجای جهانیدرمان ژنتیکی برای نوآوریآب زندگی است قسمت سومتاثیر دپاکین بر بیماری منقطه ی رسیدن به قلهروشی جدید در درمان قطع نخاینکه به خاطرخودت زندگی چرا مغز انسان سه هزار سالجهان مادی، تجلی فضا در ذهسم زنبور ، کلیدی برای وارقدرت عشقارتباط متقابل با همه ی حیهوش احساسیصبور باشمکان زمان یا حافظه زماناطلاعاتی عمومی در مورد محل مشکلیادگرفتن، آغاز حرکت است بخشش، عقلانی یا غیر عاقلدنیا مکانی بسیار اسرارآمپیوند قلب خوک، به فرد دچامسئول صیانت از عقیده کیستولید مولکول جدید توسط هدرمان زخم دیابتی با تکنوآزار دیگری، آزار خود استتاثیر درجه حرارت بر عملکنه به اعدامرژیم غذایی سالم و ضد التهاکنون را با همه ی نقص هاینزاع بین جهل و علم رو به پجهان پر از چیزهای جادویی سی و سه پل اصفهانلحظات خوش با کودکانارزش حقیقی زبان قسمت سومهوشمندی کیهانضعیف و قویماجرای عجیب گالیلهبه مغز خزندگان خودت اجازحریص نباشکلوزاپین داروی ضد جنونبرای زندگی سالم، یافتن تدوچرخه سواری ورزشی سبک و پیشرفت در عقل است یا ظواهمعنی روزهتوهم وجوددرک نیازمند شناخت خویش اافتخار انسانتاثیر عصاره تغلیظ شده گینوار مغز در تشخیص بیماری رحم مصنوعیابتذال با شعار دیننظریه تکامل در درمان بیمجوانان وطنسیستم تعادلی بدنمن بی من، بهتر یاد میگیرماز انفجار بزرگ تا انفجار هاوکينگ پیش از مرگش رسالعقیده ی بی عملمحل درک احساسات روحانی دبه سخن توجه کن نه گویندهحس و ادراک قسمت چهل و دومکندر در بیماریهای التهاببرخی درمان های Spinal Muscular Atدانش قدرت استپروتز عصبی برای تکلممغز ناتوان از توجیه پیداتوصیه های غیر دارویی در سدرختان چگونه بر تشکیل ابالگوبرداری از طبیعتتداوم مهم است نه سرعتنورون هاي مصنوعی می توانزمان و صبرابزار بقا از نخستین همانهمیشه اطمینان تو بر خدا بساختار فراکتال وجود و ذهمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تهشت توصیه برای کاستن از دعواملی که برای ظهور لغت ابیماری های میتوکندریحس و ادراک قسمت پنجاه و شکیهانِ هوشیارِ در حال یابزرگ شدن تقریبا ناگهانی تکامل مادی تا ابزار هوشمداروهای مصرفی در ام اسآمارهای ارائه شده در سطح مغز ابزار بقای برتر مادیذهن هوشیار در پس ماده ی مامگا سه عامل مهم سلامتترجمه فعالیت های عضله به فیزیک مولکولها و ذرات در چیزی شبیه نور تو نیستزندگی سلول در بدن، جدای اابزار بقای موجود زنده از هندسه زبانِ زمان استسریع دویدن مهم نیستمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تبیماری دویکویتامین کا و استخوانعشق به هفت مرتبه ی شناختیحس و ادراک سی و هفتمکاربرد روباتهای ريزنانوتفاوت مغز انسان و میمون هتکامل شناخت انسان با کشفداروی جدید برای ای ال اسآیا فراموشی حتمی استمغز، فقط گیرندهرفتار وابسته به شکلاندام حسی، درک از بخش هایتشخیص ژنتیکی آتروفی های فراموشی همیشه هم بد نیستابزارهای بقا از نخستین هچگونه حافظه را قویتر کنیزبان فرایند تکاملی برای هوش مصنوعی از عروسک های بسرعت فکر کردن چگونه استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکامل تا مغز، از مغز ت