دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

فیزیک و هوشیاری

گفتگو با نسیم هرمیان پژوهشگر ایتالیایی فیزیک و هوشیاری- قسمت پنجم ترجمه ی فارسی
این فیزیکدان و پژوهشگر هوشیاری در انسان در بخشی از این گفتگو میگوید: بگذار در مورد فیزیکدان هایی سخن بگویم که با طرح دیدگاه های جدید از طرف من، به صورت من، گوجه پرتاب می کردند ولی من توجهی نمی کردم زیرا من ایتالیایی هستم و من میتوانم سس خوبی با گوجه فرنگی درست کنم
- سوال: اگر تو صد سال به عقب برگردی به سال 1920 پیش از آنکه چارلز لیندبرگبراقیانوس اطلس پرواز کند اصلا چیزی مانند پرواز باورنکردنی بود؛ چنین چیزی امروز قابل تصور نیست؛ پرواز هوایی خیلی عادی است چیزی که مرا شگت زده میکند پیتر دیاماندیس است که میگوید بین 1900 تا 2000 یک جهش وسیع در ابداع های انسان، رخ داده است و همین مقدار ابداع، در بین ساله های 2000 تا 2016 رخ داده است یعنی فقط در 16 سال! و به نظر میرسد همین مقدار ابداع بین سال های 2016 تا 2022 رخ دهد. ما یک منحنی رو به شتاب ابداع و پیشرفت را بین سال های 2016 تا 2022داریم. از سال 1900 تا 2000 ابداع هواپیما، ترانسیستور و دیگر موارد بوده است و این ها شگفت انگیز است پس وقتی نسیم می گوید طی ده سال، خیلی این احتمال هست، یعنی این واقعا ممکن است!
- جواب نسیم: دقیقا! افراد باهوش زیادی هستند ولی اکنون، درک فیزیکی و تئوری، پشت فرضیات و احتمالات وجود دارد یعنی ما داریم شروع به درک اجزایی می کنیم که در فضای تهی و در خلا، نیستند بلکه آنها واقعا در میدان هستند و با میدان، واکنش نشان می دهند و این، کشفی پایه ای است که همه ی اینها را ممکن میکند. و چون اکنون وجود دارد بیشتر و بیشتر به وسیله ی انجمن استاندارد فیزیک پذیرفته میشود. استخراج انرژی از ساختار فضا- که انجام شده است و در مسیر خود در حرکت است تا عمومی شود و باعث کنترل جاذبه گردد- کار شدنی است.
- سوال: اکنون چه زمانی تصور میکنی انسان میتواند در ستاره های دور ساکن شود؟
- جواب: بگذار در مورد فیزیکدان هایی سخن بگویم که به صورت من، گوجه پرتاب می کردند ولی من توجهی نمی کردم زیرا من ایتالیایی هستم و من میتوانم سس خوبی با گوجه فرنگی درست کنم!
و تومیدانی وقتی برادران رایت در هواپیما پرواز کردند این نخستین هواپیما نبود و افراد زیادی در اروپا کارهای مشابهی کرده بودند تقریبا در ده سال مقاله هایی در فیزیک وجود داشت که تایید شده است و تایید میکند این کار قابل انجام است.
- چقدر طول می کشد انسان ها را به آلفا سنچری بفرستیم؟

Nassim Haramein: The Physics of Spirituality - BrightStar | Ticket Sales and Event Management Software
- آلفا سنچری! این کمی بیشتر طول می کشد زیرا ما باید کرمچاله ها را باز کنیم وقتی در مورد کرمچاله سخن می گویم آنها با معادله ی میدان اینشتاین قبلا پیشبینی شده بودند و با مشاهده، به خوبی تایید شده اند. اینها با معادله ی اینشتاین به خوبی تایید شده بودند ولی تا همین اواخر به نظر می رسید غیر ممکن باشد که بشود هر کدام از این کرمچاله ها را باز کرد و در آن مسافرت کرد ولی ما کشف کرده ایم میدانی از اطلاعات در این کرمچاله ها وجود دارد.
این، میدان انرژی است؛ انرژی نقطه ی صفر؛ انرژی حضور دارد و چگالی آن میدان، بسیار بالا است؛ اکنون فیزیکدان ها کار می کنند تا تو به طور کامل بتوانی خیلی کارها را انجام دهی و بتوانی وارد میدان انرژی شوی و به همین دلیل کسانی مانندسونی وایت در ناسا ودیگران، کم کم بر موتور های مارپیچی (helical engine) کار می کنند. زیرا آنها می توانند در فیزیک و در ریاضی ببینند مسیری برای رسیدن به آنجا وجود دارد. (توصیه میشود به مقاله ی طراحی ماشین مارپیچی ناسا که از پیشران با چرخه ی بسته استفاده میکنددر کانال تلگرام دکتر سلمان فاطمی نورولوژیست مراجعه شود.)
- و ناسا دارد روی این وسایل و ماشین ها کار میکند؟
- بله دقیقا
- و ایا موتورهای مارپیچی (helical engine) وسایل باز کردن کرمچاله هستند تا بتوان بدون هیچ محدودیتی با سرعت نور در فضا پرتاب شد و از ضد جاذبه استفاده کرد؟
- بله با استفاده از کنترل جاذبه! و تومیدانی این مورد، قبل از پیشرفت تکنولوژی غیرممکن بود غیرممکن بود؛ غیر ممکن بود، بتوان تو را در سمت دیگر کرمچاله بازسازی کرد زیرا همه ی مولکول های تو در مکان مشخص و در لحظه ی مشخص به پایان میرسید.
- سوال: پس این، مانند انتقال تله پورتی است؟ یعنی وقتی وارد کرمچاله شویم ناپدید می شویم؟
- بله تو میتوانی در این مورد فکر کنی و این، جایی است که تئوری استاندارد نمیتواند توضیح دهد چه می شود. این تئوری جدیدی است که می آید و می گوید همه چیز، همه ذرات در کیهان با هم در تنیده هستند و این در حال توسعه است تئوری ای به وسیله ی یکی از بزرگترین تئوریسین ها وجود دارد که میگوید ERبرابر با EPR
و این از طرف سوسکایند و دیگران ارائه شده است و نشان می دهد، تو میتوانی فیزیک را به روشی بنویسی که ذرات، در هم تنیده شود و من این را در آزمایشگاه اندازه می گیرم.
آیا همه می دانند در هم تنیدگی چیست؟
تو می توانی دو ذره را با هم در تنیده کنی؛ به روشی که وقتی یکی را قلقلک کنی، دیگری بخندد و این مهم نیست چقدر از هم فاصله داشته باشند؛ مثلا جوکی برای این بگویی و دیگری بخندد!!
این یعنی اگر تو چرخش رو به بالای پروتون را در اینجا تغییر دهی چرخش پروتون در جای دیگر، خودش را منظم میکند. بله همینطور است؛ مهم نیست چقدر فاصله وجود دارد و این درمورد اجسام بزرگ مانند الماس هم هست. بله تو الماس را با اشعه می نوازی و الماس دیگری میجنبد مثل وقتی تو آن را با لیزر ضربه بزنی و تاخیری هم وجود ندارد و مهم نیست آن دو چقدر از هم فاصله داشته باشند!!
این پدیده همزمان است؛ وقتی یکی از آنها را تغییر دهی دیگری هم تغییر میکند.
- سوال: اکنون اگر همزمان است اطلاعات سریعتر از سرعت نور منتقل میشود.
- جواب: به همین دلیل است که فیزیک کوانتوم و نسبیت با هم موافق نیستند. ولی زیبایی دیدگاه های جدید، مهم است. من از زوایای مختلف، نتیجه گیری مشابه میکنم ERبرابر با EPR استER لبه هاي روزن است. اينشتاين روزن ERکه مطرح کننده ی یک سیاه چاله است برابر با EPR است که اینشتاین پودولسکی و روزن مطرح کردند و در هم تنیدگی در سطح کوانتومی است و می گوید علت اینکه ذره، در هم تنیده میشود این است که کرمچاله ای بین آنها شکل می گیرد. و این نسبیتی است که در سطح کوانتومی به کار می رود و این، یکسان سازی و متحد کردن فیزیک است.
- سوال: پس درهم تندیگی در هم تنیدگی ذره، مدرکی بر کرمچاله های مکرر است؟
- کرمچاله های ریز- که چیزها را با هم متصل می کنند- پس اساسا آنچه ما در زمان مسافرت از کرمچاله نیاز داریم و آنچه انجام می دهیم و داریم می سازیم اینطور می گوییم که همه چیز را در هم تنیده میکند و در این فرمول ها هم، این نتیجه بیرون می آید؛ یعنی ما داریم بیان می کنیم اطلاعات و هر چیز در هر شکل و در همه ی کیهان؛ ما داریم آن را درون یک کرمچاله می اندازیم؛ درون یک سیاهچاله، درون ساختار و شبکه ی کیهانی!
و از سوی دیگر داریم آن را بازسازی می کنیم؛ این، ممکن است یک کهکشان هزاران هزار میلیون سال نوری دورتر از اینجا باشد
- سوال: پس اطلاعات از درون یک کرمچاله مسافرت میکند یا یک تله پورتیشن است؟ تفاوت چیست؟
- تو می توانی آن را به عنوان یک تله پورت، تصور کنی ولی در حقیقت منظور اینکه آن با این ارتباط دارد نه اینکه تو در مورد تله پورتیشن فکر کنی!

FIT: Fitness Inspiration Truth - The Physics of Spirituality - Nassim Haramein with Vishen Lakhiani | Facebook
و دلیل این که من بر آن تاکید دارم اینکه زبانی بسیار اختصاصی و دقیق در فیزیک وجود دارد که تله پورتیشتن را توصیف می کند و من کوشش میکنم آن را بگویم.
اساسا من کوشش میکنم همه ی اطلاعات را- پس از اینکه از شبکه ی کیهان عبور داده شده است و تو داری- ویران کنم و آن را در جهت دیگری بازسازی کنم. درست؟.
- سوال: ولی اگر این درست باشد تو داری فردی را ویران میکنی و آنها را برمیگردانی! آیا میتوانی کسی را ویران کنی و دوباره بسازی؟ وقتی آنها مردند میتوانی آنها را بیافرینی؟ آیا ما می توانیم افراد را از حالت مرگ برگردانیم؟ آیا من میتوانم کپی های سگ دوست داشتنی خود را برگردانم؟
- جواب: بله میتوانی چون اطلاعات در ساختار فضا است!
- سوال: بله هرچند هایدن مطرح کننده ی سوال قبلی، با من موافق نباشد آیا من میتوانم یک بالغ ده ساله درست کنم؟
- جواب: این داستان دیگری است چون او ممکن است اصلا با این کار موافق نباشد پسر دوازده ساله من در خیلی موارد با من موافق نیست ولی میتوانی آن را تصور کنی منظور من اینکه آنچه میگویم آنچه ما هستیم اطلاعات در ساختار فضا است و تو به طور مداوم جهان را دوباره سازی و نو میکنی؛ درهر ثانیه ی پلان،ک تو واقعا داری جهان را با تجربه ی خود، نو و بازسازی میکنی و به این ترتیب تو میتوانی خودت را واقعا اینطور تصور کنی که در اینجا هستی و در اینجا نیستی.
پس بگذار آن را در عبارت های ساده تری بیان کنم؛ من برای تو مثالی میزنم امیدوارم طولانی نشود سعی میکنم کوتاه باشد تو داری کوشش میکنی معادله ی ساده ی فیزیک را انجام میدهی. درست؟
تو تصور خواهی کرد میتوانی در دبیرستان، عملی را انجام دهی؛ تو میخواهی بدانی دست تو چقدر از نقطه ی آ به نقطه ی ب میرود؛ تو میدانی: از نقطه ی آ شروع میکنی و به نقطه ی ب میرود. تو میتوانی تصور کنی چقدر طول میکشد به آنجا برسی و تو میتوانی سرعتی را نتیجه بگیری که از نقطه ی آ به نقطه ی ب میرود.

اگر بخواهی با فیزیک واقعی کار کنی اگر تو این کوشش را واقعا انجام دهی، مطمئن باش چالش بزرگی خواهی داشت! زیرا همین که دست تو از نقطه ی آ به ب برود زمین در حال چرخش است پس تو باید آن سرعت را به دستت در حالی که حرکت میکند اضافه کنی و آن، سرعت در حال چرخش است و به همین ترتیب به دور خورشید هم میچرخد؛ زمین در حال چرخش است اکنون تو باید آن سرعت را اضافه کنی زیرا وقتی دست تو حرکت میکند، همچنین در همان جهت با زمین و به دور خورشید هم حرکت میکند پس تو باید آن را اضافه کنی.

و چون خورشید با سرعت 300 کیلومتر در ثانیه در کهکشان در حال گردش است پس اکنون باید آن را هم اضافه کنی و چون کهکشان دارد دور خوشه، میچرخد، دست تو دارد چند میلیون مایل در ثانیه حرکت میکند!
درست است؟ و نهایتا اگر تو آن را هم اضافه کنی نهایتا به سرعت نور میرسی. دست تو چه میکند؟ دست فقط در همان سرعت حرکت میکند تو توانسته ای آن را در دبیرستان در مقایسه با خودت محاسبه کنی ولی نسبت به کیهان و جهان چطور؟.(تحولات کیهان- که نمونه ی آن را در حرکت دائمی همه چیز در کیهان مادی می بینیم- محدود به کره ی زمین نیست. زمین به دور خودش و دور خورشید می چرخد و خورشید هم در کهکشان راه شیری در چرخش است و خود این کهکشان به دور خوشه های کیهانی میچرخد. حقیقت اینکه اگر بخواهیم در زمان حرکت دادن دست خود، سرعت حرکت آن را حساب کنیم، لازم است علاوه بر سرعت حرکت آن بر روی زمین، ببینیم از دید ناظری که از جای دیگری بیرون از زمین، بر دست ما می نگرد سرعت حرکت دست چقدر است.
در اینجا علاوه بر سرعت معمول باید سرعت حرکت زمین به دور خودش و به دور خورشید هم در جهات مختلف، اضافه شود و از دید ناظری که از بیرون از کهکشان راه شیری نگاه می کند باید سرعت حرکت خورشید در کهکشان و حتی حرکت کهکشان بر دور خوشه ی کیهانی اضافه شود. )

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [12/4/2021 5:25 AM]
وقتی حرکت می کنید، جهان چه کاری را انجام میدهد؟
حرکت چیست؟ تنها نتیجه گیری اینکه دست تو، خودش را خنثی میکند و دوباره خودش را می سازد؛ خنثی میکند و دوباره می سازد پس دست تو، دست تو است و همزمان حفره و چاله هم هست و در حال رخ دادن در قالب های زمان پلانک است و قالب زمان پلانک با سرعت بسیار زیاد در حال رخ دادن است؛
مانند یک فیلم، قالب هایی است که پیدا میشود تا حرکت خطی را تولید کند ولی واقعا قالب ها با آنچنان سرعتی حرکت میکند که تو، جدایی را نمی بینی پس از آن نقطه نگاه، بدنهای ما خودش را در فاصله های ثانیه پلانک در طول کیهان در طول میلیون ها مایل ویران میکند و می سازد.
بله این موضوع را تصور کن مثلا تصور کن آن در مقیاس پلانک آزمون و خطا، بسیار بسیار بسیار سریع عمل میکند و بعدا تصورکن خودش را دوباره بازسازی میکند و در مقیاس بسیار بزرگتری مانند بیولوژی رخ میدهد تو داری الان کار میکنی تومیدانی مانند ماه قبل هستی ولی همان پسر بچه نیستی؛ تو کبد خودت را بازسازی کرده ای؛ تو خون خود را در بازه های زمانی خاص، بازسازی کرده ای؛ تو دوباره پوست خود را ساخته ای و طی سه سال تو به طور کامل همه چیز را تغییر داده ای پس تو واقعا در هر ثانیه در حال بازسازی و تخریب خود، بوده ای. (نه خورنده ای باقی است و نه خورده ای! کیهان در حال تحول و دگرگونی که از ابتدای خودش، گذشته است و شکل کنونی آن، ابتدایی برای آینده ی آن است.
ابتداها باقی نمانده است و امروز، هم باقی نخواهد ماند؛ گذشتگان رفتند و ما هم خواهیم رفت و هر شکل، در حال تبدیل به اشکال بعدی است.
این دگرگونی- از زمانی که نخستین نقشه ی حیات ایجاد شده است- در قالب موجود زنده شکلی سازمان یافته تر و سریعتر دارد؛ نه اینکه رسیدن به موجود زنده و ابزار هوشمندی، باعث توقف حرکت دائمی کیهان شود.
شکلی از دگرگونی هدفمند که هدفش حفظ بقای موجود زنده است و این بقا در بهترین حالت، در سایه ی ابزار هوشمندی حفظ می شود؛ هرچند خود این حفظ شدن، با رقابت های بعدی به دلیل ابزارهای هوشمندی قدرتمندتر، متحول میشود.

بهترین ابزار بقا، ابزار هوشمندی است و کیهان ما در تلاش برای رسیدن به آن است.
همه چیز متحول و دگرگون میشود تا امکان بقای بیشتری را برای خود فراهم کند واین فرایند از زمانی- که نقشه ی حیات در موجودات زنده دمیده شده- شکل سریعتر و دقیقتری پیدا کرده است. همه چیز در جهان مادی می کوشد به بقای بیشتر برسد و در این مسیر ریزترین اجزای موجودات، دائما متحول می شود؛ مسیری کاملا هدفمند و آگاهانه که از طرف مدیری دانا و هوشیار مدیریت میشود.
کیهان متحول و دگرگون شونده ای که طبق رصدهای جدید، با سرعتی بسیار بسیار زیاد در حال حرکت به سویی غیر از خودش است و تصور باقیماندن بر خود، جز توهم بقا نیست و این کشف، از دستاوردهای علوم جدید فضا است.
این سوال برای بسیاری از پژوهشگران فعلی مطرح است که کیهان ما چرا چنین پرسرعت حرکت میکند و هدف نهایی آن، کجاست؟!
این کیهان بزرگترین نشانه و علامت از قدرت بی نیازی است که آن را برای رسیدن به هدف نهایی، مدیریت و هماهنگ میکند.)
- سوال: این سوال آخراست
تو میتوانی تصور کنی اگر من این تخریب و بازسازی را بگیرم اول از همه اگر بخواهم متفاوت باشم من میتوانم خودم را کمی متفاوت بازسازی کنم. من می توانم دست خود را در آنجا خراب کنم و آن را در آنجا بازسازی کنم بدون آنکه نقاطی در میان باقی بگذارم
تو گفتی میتوانی خودت را تا حدی متفاوت بازسازی کنی تو میتوانی شکل فیزیکی خود را تغییردهی تو میتوانی بیولوژی خود را تغییر دهی اکنون این سوال از کتی است که آنلاین برنامه را می بیند. او می گوید آیا ما می توانیم به برنامه ها و بدن خود، آموزش دهیم خودش را از هر بیماری و پیر شدن رهایی دهد و آن را بهبود بخشد؟
- این تصور هرگز برای من رخ نداده است ولی من میتوانم تصور کنم چگونه است.
بله من کاملا به آن اعتقاد دارم.
چرا بدن تو به همان روش، خودش را بازسازی میکند؟ چون دارای حافظه در ساختار فضا هست. پس اکنون اگر هوشیاری ما در واکنش و تعامل باشد، تعامل آن حافظه در فضا است پس تو باید نهایتا بر چیزی که به یاد آورده میشود کنترل داشته باشی. اگر تو چیزی را که به یاد آورده میشود تغییر دهی تو باید یک ارتباط ستقیم با فرایندی داشته باشی که وقتی بدن تو در حال بازسازی است رخ میدهد.(حافظه در ساختار فضا، لازم است در جایی جاگذاری شود و امکان جاگذاری چیزی در صفر مطلق وجود ندارد. اقرار به استقرار حافظه در ساختار فضا، اقرار به فضایی است که این حافظه را در بر می گیرد. وجود فضا هرچند کوچک باشد و هرچند خلا مطلق نباشد، نشانه ی علت های دیگری در پس نوسانات کوانتومی درون آن است.)
اگر بدن، خودش را در مورد تومور کبد بازسازی میکند چرا تو نتوانی آن را تغییر دهی تا خودش را بدون تومور کبد، بازسازی کند؟
افراد، 30% افراد، تحت تاثیر پلاسبو هستند.

دکتر سید سلمان فاطمی . نورولوژیست, [12/4/2021 5:25 AM]
تو میدانی بهبود خودبخود وجود دارد. سطح بسیار بالایی از مطالعات هست که همین حالا انجام میشود تا تاثیر پلاسبو(دارونما) را ببیند و آن را تاثیر هوشیاری بر واقعیت و بر بدن می خوانند. و ما به روشنی می بینیم در این مطالعات ما توانایی داریم جهان مادی را تغییر دهیم یا حتی بر کامپیوترها تاثیر بگذاریم. تو کسی را در جلوی ژنراتورها می نشانی و از آنها میخواهی بر آن تاثیر بگذارند و من در مورد افرادی مانند هندوها در هند یا برخی افراد سایکیک صحبت نمی کنم مردم عادی اینطور هستند مثلا تو کسی را به سمت دیگر خیابان میکشی وآنها را در جلوی کامپیوتر مینشانی و میگویی بر آن تاثیر بگذارند و گاهی انها میتوانند چنین کنند.
- سوال: بله دانشگاه پرینستون آن را مطالعه کرده است. پس ما بیرون از زمان هستیم ولی خبرخوب اینکه فردا برای کسانی که میخواهند بیایند و از نسیم یاد بگیرند، موجود است زیرا به ورکشاپ شش ساعته ای می آیند تا طبیعت واقعیت را بشناسند. نسیم میتوانی برخی کلیدها را در مورد موضع فردا مطرح کنی؟
- جواب: در حقیقت مصاحبه ای سیزده ساعته را باید در شش ساعت بگویم. باید خیلی سریع صحبت کنم با برخی اصول پایه ای در مورد فضا و ماده آشنا می شویم و ارتباط بین آن دو را می شناسیم و برخی کارهای قبلی را که بر اینها انجام شده است معرفی می کنیم؛ از اینشتاین و بور تا ویلر و دیگران.
و برخی اصول فیزیک که مطرح شده است بیان میشود و به کشفی می رسیم که من درمورد راه حل ریاضی هولوگرافی انجام داده ام و بیان میکنم چگونه این راه حل ریاضی، با آزمایش ها تایید شده است.
برخی توضیحات دکتر سلمان فاطمی نورولوژیست
https://www.youtube.com/watch?v=gj5zRx7G_cs&list=PL437CF49A29A5B3A6&index=42&t=2282sMindvalley - Today, we are going LIVE with Nassim Haramein... | Facebook


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
درمان تشنجاخلاق پایه تکامل و فرهنگزبان ریشه هایی شناختی اسبه بالا بر ستارگان نگاه کچگونه به سطح بالایی از هوسایتهای دیگربعد از کروناهزینه ای که برای اندیشیدمیگرن شدید قابل درمان استاثیر درجه حرارت بر عملکگوشت خواری یا گیاه خواریحس و ادراک قسمت پنجمانسان قدیم در شبه جزیره عدرگیری قلب در بیماری ویرارتوکين تراپی روشی جديد سلول های بدن تو پیر نیستنبیماری ای شبیه ام اس مولتچالش هوشیاری و اینکه چرا فرگشت و تکامل تصادفی محض تلاش هایی در بیماران قطع ویتامین بی 12 در درمان دردماپروتیلینتاریکی من و تو و گرد و غباپوشاندن خود از نورحس و ادراک قسمت سیزدهمايا اراده آزاد توهم است یذخیره ی شگفت انگیز اطلاعارزش حقیقی زبان قسمت سومسودمندی موجودات ابزی بر بیش از نیمی از موارد انتقچرا پس از بیدار شدن از خوقانون جنگلتو پیچیده ترین تکنولوژی واکسن کرونا و گشودن پنجرمدیون خود ناموجودتسلیم شدن از نورون شروع مپاسخ گیاهان در زمان خوردخواب سالم عامل سلامتی و یایا تکامل هدفمند استرویا تخیل یا واقعیتاز تلسکوپ گالیله تا تلسکساخت شبکه عصبی مصنوعی با بحثی جالب درباره محدودیتنظریه ی تکامل در درمان بیلبخند بزن شاید صبح فردا زتوهم بی خداییورزش و میگرنمزایای شکلات تلخ برای سلتغییرات تکاملی سر انسان آنزیم تولید انرژی در سلودلایلی که نشان میدهد ما باز تکینگی تا مغز از مغز تسعی کن به حدی محدود نشویهندسه بنیادینمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل مداومژن همه چیز نیستجهان کنونی و مغز بزرگتریمعجزه ی علم در کنترل کرونآیا پیدایش مغز از روی تصادگرگونی های نژادی و تغییابزار بقا از نخستین همانرژیم غذایی ضد التهابیاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش رژیم غذایی بر رشد و اشاهکار شش گوشبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت تئوری تکامل در پیشگیری و کمردرد با پوشیدن کفش مناجوسازی مدرنمغز ایندگان چگونه استآیا دست مصنوعی به زودی قاداروی فامپیریدین یا نورلابزار بقای موجود زنده از زمین در برابر عظمت کیهاناساس انسان اندیشه و باور چندین ماده غذایی که ماننطلای سیاهبرای خودآگاه بودن تو بایهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر کپسول نوروهرب بر سکیهانِ هوشیارِ در حال یاحقیقت خواب و رویامغزتان را در جوانی سیم کشآسیب ها ناشی از آلودگی هودر هم تنیدگی کوانتومی و پابزارهای دفاعی و بقای موزیباترین چیز در پیر شدناصول انجام برخی نرمش ها دنوروز یا روز پایانیعوارض ازدواج و بچه دار شدبرخی روش های تربیتی کودکهوش عاطفی در زنان بیشتر امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر انتخاب از طرف محیط کجای مغز مسئول پردازش تجحس چشایی و بویایینقش انتخاب از طرف محیط، نالگوبرداری از طبیعتالتهاب شریان تمپورالدرمان جدید ALSاختلال خواب فرد را مستعد زبان شناسی مدرن در سطح سلبه خودت مغرور نشوچگونه باغبانی باعث کاهش بعد از کرونا دلخوشی بیهوهزینه سنگین انسان در ازامیدان مغناطيسي زمین بشر تاثیر درجه حرارت بر عملکگیلگمش باستانی کیستحس و ادراک قسمت پنجاهانسان ها می توانند میدان درگیری مغز در بیماری کویارتباط میکروب روده و پارسلول عصبی شاهکار انطباق بیماری اسپینال ماسکولار چالش دیدگاه های سنتی در بفراموش کارها باهوش تر هستلاشی برای درمان قطع نخاویتامین دی گنجینه ای بزرماجرای جهل مقدستاریخ همه چیز را ثبت کردهپیموزایدحس و ادراک قسمت ششمای نعمت من در زندگیمذره ی معین یا ابری از الکارزش خود را چگونه میشناسسیلی محکم محیط زیست بر انبیشتر کمردردها نیازی به چرا بیماری های تخریبی مغقانون جنگلتو افق رویداد جهان هستیواکسن کرونا از حقیقت تاتمدیریت اینترنت بر جنگتشنج چیستپختگی پس از چهل سالگي به خواب عامل دسته بندی و حفطایجاد احساساترویا حقی از طرف خدااز تکنیکی تا مغز از مغز تساخت شبکه عصبی با الفبای بحثی در مورد نقش ویتامين نظریه ی تکامل در درمان بیلرزش ناشی از اسیب به عصبتوهم جدایی و توهم علمورزش بهترین درمان بیش فعمسیر دشوار تکامل و ارتقاثبت امواج الکتریکی در عصآینده ی انسان در فراتر ازدنیای شگفت انگیز کوانتوماز تکینگی تا مغز از مغز تشلیک فراموشیهندسه در پایه ی همه ی واکمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل چشمژن همه چیز نیستجهان کاملی در اطراف ما پرمغز فکر میکند مرگ برای دیآیا آگاهی پس از مرگ از بیدانش محدود به ابعاد چهارابزار بقا از نخستین همانرژیم غذایی ضد درداز تکینگی تا مغز از مغز تنقش رژیم غذایی در رشد و اشاید درست نباشدبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت تئوری جدید، ویران کردن گکنفرانس تشنج هتل کوثر اصجاودانگی مصنوعیمغز ابزار بقای برتر مادیآیا رژیم غذایی گیاهی سلاداروی لیراگلوتیدابزار بقای موجود زنده از زمین زیر خلیج فارس تمدنی استفاده از مغز، وزن را کمنه جنگ و نه خونریزیطوفان فقر و گرسنگی و بی سبرای زندگی سالم، یافتن تهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر کتامین در درمان پاکیست کلوئید بطن سومحقیقت در علم، هرگز نهایی مغزتان را در جوانی سیمکشآشنا پنداریدر هم تنیدگی کوانتومی و دابعاد اضافه ی کیهانزیباترین چیز در افزایش ساصول توسعه ی یک ذهن کاملنوشیدن چای برای مغز مفید عید نوروز مبارکبرخی سلولهای عصبی در تلاهوشمندی کیهانمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتاثیر احتمالی عصاره تغلیکرونا چه بر سر مغز می آورحس و ادراک (قسمت اول )نقش اتصالات بین سلولهای نقش تیروئید در تکامل مغزامیوتروفیک لترال اسکلرودرمان جدید میگرن با انتی اختلال در شناسایی حروف و زبان شناسی نوین نیازمند به دنبال رستگاری باشچگونه تکامل مغزهای کنونیبعد از کرونا دلخوشی بیهوهزاران سال چشم های بینا ومیدان های مغناطیسی قابل تاثیر درجه حرارت بر عملکگیاه خواری و گوشت خوار کدحس و ادراک قسمت پنجاه و یانسان یک کتابخانه استدرگیری مغز در بیماران مبارتباط ماده و انرژیسلولهای ایمنی القا کنندهبیماری اضطراب عمومیچاالش ها در تعیین منبع هوفراموشی همیشه هم بد نیستتلاشی تازه برای گشودن معویروس مصنوعیماده ی تاریکتازه های اسکیزوفرنی(جنوپیموزایدحس و ادراک قسمت شصت و دوای آنکه نامش درمان و یادشذرات کوانتومی زیر اتمی قاز نخستین همانند سازها تسیگار عامل افزایش مرگ ومبا هوش مصنوعی خودکار روبچرا حیوانات سخن نمی گوینقانونمندی و محدودیت عالمتو انسانی و انسان، شایستواکسن کرونا ساخته شده تومدارک ژنتیکی چگونه انسانتشنج و حرکات شبه تشنجی قاپروژه ی ژنوم انسانیخودآگاهی و هوشیاريایرادهای موجود در خلقت برویاها از مغز است یا ناخواز تکینگی تا مغز و از مغز ساختار شبکه های مغزی ثاببحثی در مورد نقش کلسیم و نظریه ی ریسمانلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتوهمات و شناخت حقیقتورزش در کمر دردمسئول صیانت از عقیده کیسجلوتر را دیدنآینده ی علم و فیزیک در60 ثدندان ها را مسواک بزنید تابزار بقا از نخستین همانروشهای شناسایی قدرت شنوااز تکینگی تا مغز از مغز تشلیک فراموشیهندسه زبانِ زمان استمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل و ارتقای نگاه تا عمژن هوش و ساختارهای حیاتی جهان پیوستهمغز قلبآیا امکان بازسازی اندامهدانش بی نهایتابزار بقا از نخستین همانراه فراری نیستاز تکینگی تا مغز- از مغز نقش زنجبیل در جلوگیری از شبیه سازی میلیون ها جهان بحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت تا 20 سال آینده مغز شما به کنگره بین المللی سردرد دجایی خالی نیستمغز ابزار برتر بقاآیا رژیم غذایی گیاهی سلاداروی تشنجی دربارداریابزار بقای موجود زنده از زمان چیستاستفاده از هوش مصنوعی در چه زیاد است بر من که در ایطی یکصد هزار سال اخیر هرچبرخی ملاحظات در تشنج های هوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وکاهش مرگ و میر ناشی از ابحقیقت راستین انسان علم بنقش قهوه در سلامتیآغاز فصل سرما و دوباره تکدر یک فراکتال هر نقطه مرکاتفاق و تصادفزیر فشار کووید چه باید کراصول سلامت کمرنوعی سکته مغزی ، وحشتناک عامل کلیدی در کنترل کارآبرخی سيناپسها طی تکامل و هوشیاری کوانتومیمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتاثیر ترکیبات استاتین (سکریستال هاحس و ادراک (قسمت دوم )حس و ادراک قسمت 67نقش حفاظتی مولکول جدید دامید نیکو داشته باش تا آندرمان جدید کنترل مولتیپلاختلال در شناسایی حروف و زبان، نشان دهنده ی سخنگو به زودی شبکه مغزی به جای چگونه جمعیت های بزرگ شکل تفکر خلا ق در برابر توهم هستي مادي ای که ما کوچکترمیدازولام در درمان تشنج تاثیر درجه حرارت بر عملکگالکانزوماب، دارویی جدیحس و ادراک قسمت پنجاه و دانسان جدید از چه زمانی پادرگیری مغزی در سندرم کووارتباط متقابل با همه ی حیسلولهای بنیادی مصنوعی دربیماری بیش فعالیناتوانی از درمان برخی ویفرایند پیچیده ی خونرسانیتلاشی جدید در درمان ام اسویرایش DNA جنین انسان، برماده ی خالیتازه های بیماری پارکینسوپیچیدگی های مغزمگسحس و ادراک قسمت شصت و ششایمپلانت مغزی کمک میکند ذرات کوانتومی زیر اتمی قاز نخستین همانند سازها تسیاهچاله های فضایی منابعبا تعمق در اسرار ابدیت و چرا حجم مغز گونه انسان درقارچ بی مغز در خدمت موجودتو با همه چیز در پیوندیواکسن ایرانی کرونا تولیدمروری بر تشنج و درمان هایتشنج عدم توازن بین نورون پروژه ی ژنوم انسانیخودآگاهی و هوشیارياکسی توسین و تکامل پیش ارویاهای پر رمز و حیرتی دراز تکینگی تا مغز از مغز تسازگاری با محیط بین اجزانظریه تکامل در درمان بیملزوم سازگاری قانون مجازاتوپیراماتوزن حقیقی معرفت و شناختمسئولیت جدیدجمجمه انسان های اولیهآیا ممکن است موش کور بی مدو ویژگی انتزاع و قدرت تجابزار بقا از نخستین همانروشی برای بهبود هوش عاطفاز تکینگی تا مغز از مغز تشنا در ابهای گرم جنوب نیاهنر حفظ گرهمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل ابزار هوش ، راه پر ژن یا نقشه توسعه مغز و نقجهان پیوستهمغز ما کوچکتر از نیم نقطهآیا انسان با مغز بزرگش اخدانشمندان موفق به بازگردابزار بقا از نخستین همانراه های جدید برای قضاوت راز تکینگی تا مغز- از مغز نقش زبان در سلطه و قدرت اشبیه سازی سیستم های کوانبحثی درباره احساسات متفاهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت تا بحر یفعل ما یشاکنگره بین المللی سردرد دجاذبهمغز از بسیاری حقایق می گرآیا راهی برای رفع کم آبی داروی جدید s3 در درمان ام ابزار بقای موجود زنده از زمان و مکان، ابعاد کیهان استفاده از انرژی خلانه عدم مطلق بلکه عدم با قظهور امواج مغزی در مغز مصبرخی مرزهای اخلاق و علوم هوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وکاهش التهاب ناشی از بیماحقیقت غیر فیزیکینقش مهاجرت در توسعه نسل اإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَدر کمتر از چند ماه سوش جداتوبان اطلاعات و پلِ بینزیرفون داروی ضد ام اساضطراب و ترسنیکولا تسلاعادت کردن به نعمتبرداشت مغز ما از گذر زمانهوش، ژنتیکی است یا محیطیمنبع خواب و رویاتاثیر حرکات چشم بر امواج کریستال زمان(قسمت اولحس و ادراک قسمت چهلنقش حیاتی تلومر دی ان آ دامید درمان کرونا با هماندرمان جدید سرطاناختلالات مخچهزبان، وسیله شناسایی محیطبه زیر پای خود نگاه نکن بچگونه جمعیت های بزرگ شکل تفاوت مغز انسان و میمون ههستی ما پس از شروعی چگال مکانیک کوانتومی بی معنی تاثیر درجه حرارت بر عملکگامی در درمان بیماریهای حس و ادراک قسمت پنجاه و سانسان خطرناکترین موجوددرگیری مغزی در سندرم کووارتباط چاقی و کاهش قدرت بسلسله مباحث هوش مصنوعیبیماری تی تی پیناتوانی در شناسایی چهره فرایند تکامل و دشواری هاتمایل زیاد به خوردن بستنواقعیت فیزیکی، تابعی از ماده، چیزی بیش از یک خلا تبدیل تراکت صوتی مصنوعی پیچیدگی های مغزی در درک زحس و ادراک سی و هفتمایمپلانت نخاعی میتواند دذرات کوانتومی زیر اتمی قاز نخستین همانند سازها تسیاهچاله ها، دارای پرتو باهوش ترین و با کیفیت تریچرا خشونت و تعصبقبل از آغازتو با باورهایت کنترل میشواکسن اسپایکوژنمرکز هوشیاری، روح یا بدن تشخیص ژنتیکی آتروفی های پرواز از نیویورک تا لوس آخودروهای هیدروژنیاگر فقط مردم میفهمیدند کرویای شفافاز تکینگی تا مغز از مغز تستون فقرات انسان دو پا جلنظریه تکامل در درمان بیملزوم سازگاری قانون مجازاتوانایی مغز و دیگر اجزای وزوز گوشمسئولیت در برابر محیط زیجنبه های موجی واقعیتآیا ما تنها موجودات زنده دو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقا از نخستین همانروشی جدید در درمان قطع نخاز تکینگی تا مغز از مغز تشناخت و معرفت، و نقش آن دهنر رها شدن از وابستگیمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل جریان همیشگی خلقتژنها نقشه ایجاد ابزار هوجهان پر از چیزهای اسرار آمغز مادران و کودکان در زمآیا احتمال دارد رویا از آدانشمندان نورون مصنوعی سابزار بقا از نخستین همانراه های جدید برای قضاوت راز تکینگی تا مغز- از مغزتنقش زبان در سلطه و قدرت اشبکه های مصنوعی مغز به دربحثی درباره احساساتی غیرهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر مشاهده بر واقعیت بکنترل همجوشی هسته ای با هجاذبه و نقش آن در شکلگیریمغز به تنهایی برای فرهنگ آیاما مقهور قوانین فیزیکداروی جدید میاستنی گراویابزار بقای موجود زنده از زمان واقعیت است یا توهماستفاده از سلول های بنیانهایت معرفت و شناخت درک ععقل مجادله گربرخی نکات از گاید لاین پرهوش مصنوعی به کمک هوش طبیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وکاهش حافظه هرچند فرایندیحقیقت غیر قابل شناختنقش میدان مغناطیسی زمین افت فشار خون ناگهانی در ودر آستانه ی موج پنجم کوویاتوسوکسیمایدزیست، مرز افق رویداد هستاطلاع رسانی اینترنتینیاز به آموزش مجازی دیجیعارضه جدید ویروس کرونا سبررسي علل احتمالي تغيير هیچ کاری نکردن به معنی چیمنحنی که ارتباط بین معرفتاثیر دوپامین و سروتونینکریستال زمان(قسمت دوم)تاثیر دپاکین بر بیماری مکریستال زمان(قسمت سوم)حس و ادراک قسمت چهل و هفتنقش خرچنگ های نعل اسبی درامیدی تازه در درمان سرطادرمانهای بیماری پارکینساختلالات حرکتی در انسانسفر نامه سفر به بم و جنوب بوزون هیگز چیستچگونه حافظه را قویتر کنیفلج نخاعی با الکترودهای تفاوت ها و تمایزها کلید بو هر کس تقوای خدا پیشه کنمکانیزمهای دفاعی در برابتاثیر درجه حرارت بر عملکگامی در درمان بیماریهای حس و ادراک قسمت پنجاه و شانسان عامل توقف رشد مغزدرگیری اعصاب به علت میتوارتباط هوش ساختار مغز و ژسلطان جنگل یا صاحب ملکوتبیماری دویکنادانی در قرن بیست و یکم،فرایند حذف برخی اجزای مغتمدن قدیمی ای در جنوب ایرواقعیت چند سویهمبانی ذهنی سیاه و سفیدتبدیل سلولهای محافط به سپیوند قلب خوک، به فرد دچاحس و ادراک- قسمت پنجاه و این پیوند نه با مغز بلکه رفتار اجتماعی انسان، حاصاز نخستین همانند سازها تسیاهچاله و تکینگی ابتدایباد غرور و سر پر از نخوت وچرا در مغز انسان، فرورفتقبل از انفجار بزرگتو جهانی هستی که خودش را واکسن اسپایکوژن ضد کرونامرکز حافظه کجاستتشخیص آلزایمر سالها قبل پرورش مغز مینیاتوری انساخورشید مصنوعیاگر میدانی مصیبت بزرگتر روان سالماز تکینگی تا مغز از مغز تسخن پاک و ثابتنظریه تکامل در درمان بیممقاومت به عوارض فشار خون توازن مهمتر از فعالیت زییک پیام منفرد نورون مغزی مستند جهان متصلجنسیت و تفاوت های بیناییآیا مغز تا بزرگسالی توسعدو برابر شدن خطر مرگ و میابزار بقا از نخستین همانروشی جدید در درمان نابیناز تکینگی تا مغز از مغز تشناخت درون، شناخت بیرون؛هوموارکتوس ها ممکن است دمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل داروینی هنوز در حاژنها ، مغز و ارادهجهان دارای برنامهمغز چون ابزار هوش است دلیآیا احتمال دارد رویا از آدانشمندان یک فرضیه رادیکابزار بقا از نخستین همانراه پیروزی در زندگی چیستاز تکینگی تا مغز، از مغز نقش سجده بر عملکرد مغزشباهت مغز و کیهانبخش فراموش شده ی حافظههوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر نگاه ناظر هوشیار بکنترل جاذبهجدایی خطای حسی استمغز برای فراموشی بیشتر کآب زندگی است قسمت چهارمداروی جدید ضد میگرنابزار بقای موجود زنده از زمان پلانکاستفاده از سلول های بنیانهایت در بی نهایتعلم و ادراک فقط مشاهده ی برخی نرمش ها برای زانوهوش مصنوعی به شناسایی کامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وکاهش دوپامین عامل بیماریحقایق ممکن و غیر ممکننقش محیط زندگی و مهاجرت دافت هوشیاری به دنبال کاهدر درمان بیماری مولتیپل اثر مضر مصرف طولانی مدت رزاوسکا درمان گوشراطلاعات حسی ما از جهان، چچیزی منتظر شناخته شدنعدم توقف تکامل در یک اندابررسی و اپروچ جدید بر بیمهیچ کس مانند تو نگاه نمیکمنشأ اطلاعات و آموخته ها منشاء کوانتومی هوشیاری اتاثیر داروهای ضد التهاب کشف مکانیسم عصبی خوانش پحس و ادراک قسمت چهل و هشتامگا سه عامل مهم سلامتدرهای اسرارآمیز و پوشیدهاختلالات صحبت کردن در انسفر به مریخ در 39 روزبوزون هیگز جهان را از متلنگاه محدود و تک جانبه، مشفلج بل، فلجی ترسناک که آنتفاوت های بین زن و مرد فقوفور و فراوانیما انسانها چه اندازه نزدتاثیر درجه حرارت بر عملکگاهی لازم است برای فهم و حس و ادراک قسمت بیست و چهانسانیت در هم تنیده و متصدرختان اشعار زمینارتباط انسانی، محدود به سم زنبور ، کلیدی برای واربیماری دیستروفی میوتونینبرو و انرژی مداومفراتر از دیوارهای باورتمدن پیشرفته ی پیشینیانواقعیت چیستمباحث مهم حس و ادراکتداوم مهم است نه سرعتپیوند مغز و سر و چالشهای حس و ادراک- قسمت بیست و پاین ایده که ذرات سیاهچالرقیبی قدرتمند در برابر ماز نشانه ها و آثار درک شدسیاهچاله ی تولید کنندهبار بزرگ ایستادن بر دو پاچرا ذرات بنیادی معمولاً قدم زدن و حرکت دید را تغیتو دی ان ای خاص ميتوکندريواکسن دیگر کرونا ساخته شمرکز حافظه کجاستتصویربرداری فضاپیمای آمپرتوهای صادر شده از سیاهخانواده پایداراگر نیروی مغناطیس نباشد روبات های ریز در درمان بیاز تکینگی تا مغز از مغز تسرنوشتهفت چیز که عملکرد مغز تو مقابله با کرونا با علم استوسعه هوش مصنوعی قادر اسیک پیشنهاد خوب برای آسان مشکلات نخاعیجنسیت و تفاوت های بیناییآیا همه جنایت ها نتیجه بیدو سوی واقعیتابزار بقا از نخستین همانروشی جدید در درمان سکته ماز تکینگی تا مغز از مغز تشناسایی تاریخچه ی تکاملیهوش مصنوعی می تواند بر احمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل داروینی هنوز در حاژنهای مشترک بین انسان و وجهان در حال نوسان و چرخشمغز چگونه صداها را فیلتر آیا برای تولید مثل همیشه دانشمندان ژنی از مغز انسابزار بقا از نخستین همانراه انسان شدن، راه رفتن واز تکینگی تا مغز، از مغز نقش غذاها و موجودات درياشباهت مغز با کیهان مادیبخش بزرگی حس و ادراک ما اهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر نگاه و مشاهده ناظر کندر در بیماریهای التهابجریان انرژی در سیستم های مغز بزرگ چقدر مفید هست ؟آب زندگی است قسمت اولداروی ضد تشنج با قابليت تابزار بقای موجود زنده از زمان به چه دلیل ایجاد میشاستفاده از سلول های بنیاچهار میلیارد سال تکامل بعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهبرخی نرمش های گردنهوش مصنوعی در کامپیوترهامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وکاهش سن بیولوژیکی، تنها حلقه های اسرارآمیزنقش نگاه از پایین یا نگاهافتخار انساندر سال حدود 7 میلیون نفر اثرات فشار روحی شدیدزبان مشترک ژنتیکی موجودااطلاعاتی عمومی در مورد مچیزی خارج از مغزهای ما نیعدم درکبررسی ژنها در تشخیص بیماهیچگاه از فشار و شکست نترهیپرپاراتیروئیدیسممهندسی ژنتیک در حال تلاش تاثیر داروی ضد تشنج سدیم کشف مکانیسمی پیچیده در بحس و ادراک قسمت چهل و دومامروز دانش ژنتیک هیچ ابهدرک فرد دیگر و رفتارهای ااختلالات عضلانی ژنتیکسفر تجهیزات ناسا به مریخ بی نهایت در میان مرزهانگاه انسان محدود به ادرافلج خوابتفاوت های تکاملی در مغز ووقت نهيب هاي غير علمي گذشما انسانها چه اندازه نزدتاثیر درجه حرارت بر عملکگاهی مغز بزرگ چالش استحس و ادراک قسمت بیست و یکانعطاف پذیری مکانیسمی علدرد باسن و پا به دلیل کاهارتباط از بالا به پایین مسماگلوتید داروی کاهش دهنبیماری ضعف عضلات نزدیک بنخاع ما تا پایین ستون فقرفرد حساس از نظر عاطفی و بتمدن بشری و مغز اخلاقیواقعیت چیستمجموعه های پر سلولی بدن متداخل مرزها و صفات با بینپیوند اندام از حیوانات بحس و ادراک- قسمت شصت و چهاینکه به خاطرخودت زندگی رموزی از نخستین تمدن بشراز نظر علم اعصاب یا نرووسسیاره ی ابلهانبار سنین ابزار هوشمندی اچراروياها را به یاد نمی آقدرت انسان در نگاه به ابعتولید مثل اولین ربات های واکسن دیگری ضد کرونا از دمرکز خنده در کجای مغز استتصادف یا قوانین ناشناختهآلودگی هوا چالش قرن جدیدخارق العاده و استثنایی باگر نعمت فراموشی نبود بسروح رهاییاز تکینگی تا مغز از مغز تسریعترین کامپیوتر موجودهفت سین یادگاری از میراث ملاحظه های اخلاقی دربارهتوسعه برخی شغل ها با هوش یک آلل ژنتیکی که از نئاندمشکلات بین دو همسر و برخیجهل مقدسآیا هوش مصنوعی می تواند ندوچرخه سواری ورزشی سبک و ابزار بقا از نخستین همانريتوکسيمب در درمان ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تشناسایی سلول های ایمنی اهوش مصنوعی و کشف زبان هایمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل داروینی هنوز در حاژنهای هوش ، کدامندجهان شگفت انگیزمغز ناتوان از توجیه پیداآیا بزرگ شدن مغز فقط در ددانشمندان پاسخ کوانتومی ابزار بقا از نخستین همانراه بی شکستاز تکینگی تا مغز، از مغز نقش غذاها و موجودات درياشباهت کیهان و مغزبخش بزرگتر کیهان ناشناختهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر نگاه انسان بر رفتاکوچک شدن مغز از نئاندرتاجریان انرژی در سیستم های مغز بزرگ چالش است یا منفعآب زندگی است قسمت دومداروی ضد تشنج با قابليت تابزار بقای موجود زنده از زمان شگفت انگیزاستیفن هاوکینگ در مورد هچهار ساعت پس از کشتار خوکعلم به ما کمک میکند تا موبرخی یونها و مولکول های مهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وکایروپاکتیک چیستحمله ویروس کرونا به مغزنقش نظام غذایی در تکامل مافراد آغاز حرکت خودشان ردرمان های اسرار آمیز در آاثرات مفید قهوهزبان چهار حرفی حیات زمیناطلاعاتی عمومی در مورد مچیزی شبیه نور تو نیستعسل طبیعی موثر در کنترل ببررسی سیستم تعادلی بدن اهاوکينگ پیش از مرگش رسالمولتیپل اسکلروز در زنان تاثیر درجه حرارت بر عملککشف ارتباط جدیدی از ارتبحس و ادراک قسمت چهل و سومانفجار و توقف تکاملی نشادرک نیازمند شناخت خویش ااختراع جدید اینترنت کوانسفر دشوار اکتشافبی عدالتی در توزیع واکسن نگاه از بیرون مجموعهفلج خواب چیستتفاوت های زبانی سرمنشا توقتی فهمیدی خطا کردی برگما اکنون میدانیم فضا خالتاثیر درجه حرارت بر عملکگذر زمان کاملا وابسته به حس و ادراک قسمت بیست و دواولین مورد PML به دنبال تکدستورالعمل مرکز کنترل بیارتباط بین هوش طبیعی و هوسندرم کووید طولانیبیماریهای تحلیل عضلانی انخستین تصویر از سیاهچالهفرضیه ای جدید توضیح میدهتمدنی قدیمی در شمال خلیج واقعیت های متفاوتمحل درک احساسات روحانیتروس جریان انرژیپیوند سر آیا ممکن استحساسیت روانی متفاوتاینکه خانواده ات سالم بارمز و رازهای ارتباط غیر کاز نظر علم اعصاب اراده آزسیاره ابلهانبارداری بدون رحمچراروياها را به یاد نمی آقدرت عشقتولید پاک و فراوان انرژیواکسن سرطانمرگ چیستتظاهر خوابیده ی مادهآلودگی هوا و ویروس کروناخبر مهم تلسکوپ هابلاگر نعمت فراموشی نبود بسروزه داری متناوب، مغز را از تکینگی تا مغز از مغز تسرگیجه از شایعترین اختلاهم نوع خواری در میان پیشیملاحظات بیهوشی قبل از جرتوصیه های سازمان بهداشت یک جهش ممکن است ذهن انسانمشکلات روانپزشکی پس از سجهان فراکتالآیا هوش مصنوعی زندگی بشردورترین نقطه ی قابل مشاهابزار بقا از نخستین همانریواستیگمیناز تکینگی تا مغز از مغز تشواهدی از نوع جدیدی از حاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل داروینی هنوز در حاژنهای حاکم بر انسان و انسجهانی که نه با یک رخداد و مغز و سیر تکامل ان دلیلی آیا تکامل و تغییرات ژنتیدانشمندان اولین سلول مصنابزار بقا از نخستین همانرابطه تشنج و اوتیسماز تکینگی تا مغز، از مغز نقش غذاها و موجودات درياشباهت زیاد بین سلول هاي عبخش دیگری در وجود انسان ههوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر نگاه انسان بر رفتاکوچکترین چیز یک معجزه اسجریان انرژی در سیستم های مغز بزرگ چالشهای پیش روآب زندگی است قسمت سومداروی ضد تشنج توپیراماتابزار بقای موجود زنده از زندگی هوشمند در خارج از زاستیفن هاوکینگ در تفسیر نوآوری ای شگفت انگیز دانعلم ساختن برج های چرخانبرخی اثرات مضر ویتامین دهوش مصنوعی در خدمت خلق وحمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وکار با یگانگی و یکپارچگیحمایت از طبیعتنقش نظریه تکامل در شناساافزایش قدرت ادراکات و حسدرمان های بیماری آلزایمراثرات مضر ماری جوانازبان و کلمه حتی برای کساناعداد بینهایت در دنیای منکاتی در مورد تشنجعصب حقوق نورولووبررسی علل کمر درد در میانبزرگ شدن مغز محدود به دورهاوکينگ پیش از مرگش رسالمواد کوانتومی جدید، ممکنتاثیر درجه حرارت بر عملککشف جمجمه ای درکوه ایرهوحس و ادراک قسمت نهمانواع سکته های مغزیدرک و احساسادامه بحث تکامل چشمسفرنامه سفر به بم و جنوب بیمار 101 ساله، مبتلا به سنگاه از درون مجموعه با نگفلج دوطرفه عصب 6 چشمتفاوتهای جنسیتی راهی براوقتی تو از یاد گرفتن باز ما اشیا را آنطور که هستندتاثیر درجه حرارت بر عملکگربه شرودینگر و تاثیر مشحس و ادراک قسمت بیست و سواولین مورد پیوند سر در اندغدغه نتیجه ی نادانی استارتباط شگفت مغز انسان و فسندرم گیلن باره به دنبال بیهوش کردن در جراحی و بیمنخستین روبات های زنده ی جفضای قلب منبع نبوغ استتمساح حد واسط میان مغز کوواقعیت و مجازمحل درک احساسات روحانی دتری فلوپرازینپیوند سر، یکی از راه حلهاخفاش با شیوع همه گیری جدیاینترنت بدون فیلتر ماهوارمز بقای جهش ژنتیکیاز نظر علم اعصاب اراده آزسیاره ابلهانبازگشت از آثار به سوی خدانزاع بین جهل و علم رو به پلمس کوانتومیتولید سلولهای جنسی از سلواکسن سرطانمرگ و میر پنهانتظاهری از ماده است که بیدآلزایمرخدا موجود استاگر با مطالعه فیزیک کوانروزه داری و بیمار ی ام اس از تکینگی تا مغز از مغز تسربازان ما محققا غلبه می همه چیز در زمان کنونی استممانتین یا آلزیکسا یا ابتوصیه های غیر دارویی در سیک رژیم غذایی جدید، می تومشکلات روانپزشکی در عقب جهان ما میتواند به اندازآیا هوش ارثی دریافتی از پديدن با چشم بسته در خواب ابزار بقا از نخستین همانریاضیات یک حس جدید استاز تکینگی تا مغز از مغز تشواهدی از دنیسوان(شبه نئهوش مصنوعی گوگل به کمک تشمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل زبانکل اقیانوس در یک ذرهجهانی که از یک منبع، تغذیمغز آیندگان چگونه است ؟آیا جنین انسان، هوشمندی دانشمندان تغییر میدان مغابزار بقا از نخستین همانراز تغییراز تکینگی تا مغز، از مغز نقشه مغزی هر فرد منحصر بهشباهت زیاد بین سلول هاي عبرنامه و ساختار پیچیده مهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر ویتامین دی بر بیماکووید نوزده و خطر بیماری جستجوی متن و تصویر به صورمغز بزرگ و فعال یا مغز کوآب، زندگی است(قسمت پنجم)داستانها و مفاهیمی اشتباابزار بقای موجود زنده از زندگی بی دوداستخوان های کشف شده، ممکنوار مغز مشاهده ی غیر مستعلایم کمبود ویتامین E را برخی اختلالات عصبی مثانههوش مصنوعی درمانگر کامپیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر گیاه خواری بر رشد وکاربرد روباتهای ريزنانوحوادث روزگار از جمله ویرنقش هورمون های تیروئید دافزایش مرگ و میر سندرم کودرمان های جدید میگرناجزای پر سلولی بدن انسان زبان و بیان نتیجه ساختمابقای حقیقی در دور ماندن اچگونه مولکول های دی ان ایعضلانی که طی سخن گفتن چقدغیرقابل دیدن کردن مادهبزرگ شدن تقریبا ناگهانی هدف یکسان، در مسیرهای متموجود بی مغزی که می تواندتاثیر درجه حرارت بر عملکگل زندگیحس و ادراک قسمت چهارمانگشت ماشه ایدرک کنیم ما همه یکی هستیماداراوون تنها داروی تاییسفرنامه سفر به بم و جنوب بیماری های مغز و اعصاب و نگاه حقیقی نگاه به درون افناوری هوش مصنوعی نحوه ختقلید مرحله ای نسبتا پیشویتنام نوعی کرونا ویروس ما به جهان های متفاوت خودتاثیر رو ح و روان بر جسمگزیده ای از وبینار یا کنفحس و ادراک قسمت بیستماولین هیبرید بین انسان و ذهن ما از در هم شکستن منبارتباط شگفت انگیز مغز انسندرم پیریفورمیسبیهوشی در بیماران دچار انرمش های مفید برای درد زاقلب و عقلتنفس هوازی و میتوکندریواقعیت خلا و وجود و درک ممحدودیت های حافظه و حافظتری فلوپرازینپیوستگی همه ی اجزای جهانخلاصه ای از مطالب همایش مایندرالرمز جهاناز واقعیت امروز تا حقیقتسیر آفرینش از روح تا مغز بازگشت به ریشه های تکاملنزاع بین علم و نادانی رو لوب فرونتال یا پیشانی مغتولترودینواکسنی با تاثیر دوگانه امرگ و میر بسیار بالای ناشتعداد کلی ذهن ها در جهان آملودیپین داروی ضد فشار خطا در محاسبات چیزی کاملاگر تلاش انسان امروز براروزه داری سلول های بنیاداز تکینگی تا مغز از مغز تسردرد میگرن در کودکانهمه ی سردردها بی خطر نیستمن کسی در ناکسی دریافتم توصیه هایی در مصرف ماهییکی از علل محدودیت مغز اممشاهده گر جدای از شیء مشاجهان مادی، تجلی فضا در ذهآیا هوش سریعی که بدون احسدی متیل فومارات(زادیوا)(ابزار بقا از نخستین همانریسدیپلام تنها داروی تایاز تکینگی تا مغز از مغز تشکل های متفاوت پروتئین ههوش مصنوعی الفاگومنابع انرژی از نفت و گاز تکامل زبانکلمات بلند نه صدای بلندجهانی در ذهنمغز انسان ایا طبیعتا تماآیا جهان ذهن و افکار ما مدانشمندان روش هاي جدیدی ابزار بقا از نخستین همانراست دستی و چپ دستیاز تکامل تا مغز از مغز تا نقشه های مغزی جدید با جزیشرکت نورالینک ویدیویی ازبرنامه ی مسلط ژنها در اختهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر ویروس کرونا بر مغز کودک ایرانی که هوش او از جستجوی هوشیاری در مغز مامغز بزرگترین مصرف کننده آثار باستانی تمدن های قددخالت در ساختار ژنهاابزار بقای موجود زنده از زندگی در جمع مواردی را براستروژن مانند سپر زنان دنوار مغز در فراموشی هاعلایم کمبود ویتامین E را برخی اصول سلامت کمرهوش مصنوعی درخدمت خلق وحمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر گیاه خواری بر رشد وکاربرد روباتهای ريز، در حافظه و اطلاعات در کجاست نقش هورمون زنانه استروژنافزایش سرعت پیشرفت علوم درمان های جدید در بیماری اجزایی ناشناخته در شکل گزبان و بیان، در سایه پیشربلندی در ذهن ما درک بلندیچگونه مغز پیش انسان یا همبلعیدن ستاره توسط سیاهچاچگونه هموساپينس بر زمین مقالاتبزرگترین خطایی که مردم مهدف از تکامل مغزموجودات مقهور ژنها هستندتاثیر درجه حرارت بر عملکگلوئونحس و ادراک قسمت نوزدهمانگشت نگاری مغز نشان میددرک احساسات و تفکرات دیگادب برخورد با دیگرانسفرنامه سفر به بم و جنوب بیماری وسواسنگاهی بر قدرت بینایی درافیلمی بسیار جالب از تغییتقلید از روی طبیعتویتامین E برای فعالیت صحما با کمک مغز خود مختاريمتاثیر رژیم گیاه خواری بر گزارش یک مورد جالب لخته وحس و ادراک قسمت دهماولین تصویر در تاریخ از سذهن چند جانبه نیازمند نگارتباط شگفت انگیز مغز انسندرم پس از ضربه به سربیوگرافینرمش های مفید در سرگیجهقلب دروازه ی ارتباطتنفس هوازی و میتوکندریوالزارتان داروی ضد فشار مخچه فراتر از حفظ تعادلترکیب حیوان و انسانپیام های ناشناخته بر مغز خلاصه ای از درمان های جدیایا کوچک شدن مغزانسان الرمز جهان خاصیت فراکتالاز کجا آمده ام و به کجا میسیستم تعادلی بدنبازخورد یا فیدبکنزاع بین علم و جهل رو به پلوتیراستامتومورها و التهاب مغزی عاواسطه ها د رمسیر ایجاد مغمرگ انتقال است یا نابود شتغییر الگوی رشد مغزی با زآمارهای ارائه شده در سطح خطا در محاسبات چیزی کاملاگر خواهان پیروزی هستیروش مقابله مغز با محدودیاز تکینگی تا مغز از مغز تسردرد و علتهای آنهمیشه اطمینان تو بر خدا بمنابع انرژي پاک سرچشمه حتوضیحی ساده در مورد هوش میافته های نوین علوم پرده مشاهده آینده از روی مشاهجهان هوشیارآیا هشیاری کوانتومی وجوددین، اجباری نیستابزار بقا از نخستین همانریشه های مشترک حیاتاز تکینگی تا مغز از مغز تشکل پنجم مادههوش مصنوعی از عروسک های بمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل زبان انسان از پیشیکلام و زبان، گنجینه ای بسجهش های ژنتیکی مفید در سامغز انسان برای ایجاد تمدآیا جهش های ژنتیکی، ویرودانشمندان روشی برای تبدیابزار بقا از نخستین همانرجزخوانی هایی که امروز باز تکامل تا مغز، از مغز تنقص در تشخیص هیجانات عامشش مرحله تکامل چشمبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱هوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت تاثیر ژنها بر اختلالات خکودکان میتوانند ناقل بی حفره در مغزمغز حریص برای خون، کلید تآرامش(سکوت) stillness و تکاپودر مانهای کمر دردابزارهای پیشرفته ارتباط زندگی زمینی امروز بیش از اسرار آفرینش در موجنوار مغز در تشخیص بیماری علت خواب آلودگی بعد از خوبرخی بیماری ها که در آن بهوش مصنوعی ساخته هوش طبیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر گیاه خواری بر رشد وکتاب گران و پرهزینه شد ولحافظه و اطلاعات در کجاست نقش ویتامین K در ترمیم اسافسردگی و اضطراب در بیمادرمان های رایج ام اساحیای بینایی نسبی یک بیمزبان و تکلم برخی بیماریهبه قفس های سیاهت ننازچگونه هوشیاری خود را توستاثیر ویتامین دی بر بیمابزرگترین درد از درون است هدف از خلقت رسیدن به ابزامیهمانهای ناخوانده عامل تاثیر درجه حرارت بر عملکگمان میکنی جرمی کوچکی در حس و ادراک قسمت هفتماندوهگین نباش اگر درب یا درک تصویر و زبان های مخلتادراک ما درک ارتعاشی است سفرنامه سفر به بم و جنوب بیماری گیلن باره و بیمارنگاهی بر توانایی اجزاي بفیزیک مولکولها و ذرات در تقویت استخوان در گرو تغذویتامین E در چه مواد غذایما بخشی از این جهان مرتبطتاثیر رژیم گیاه خواری بر گشایش دروازه جدیدی از طرحس و ادراک قسمت دوازدهماولین سلول مصنوعیذهن هوشیار در پس ماده ی مارتباط غیرکلامی بین انساسندرم سردرد به دلیل افت فبیوگرافینرمشهای مهم برای تقویت عقلب را نشکنتنفس بدون اکسیژنواکنش های ناخودآگاه و تقمخچه ، فراتر از حفظ تعادلترازودونپیشینیان انسان از هفت میخم شدن فضا-زمانایا این جمله درست است کسیرنگ کردن، حقیقت نیستاز آغاز خلقت تا نگاه انساسیستم دفاعی بدن علیه مغز بازسازي مغز و نخاع چالشی نسبت طلایی، نشانه ای به سلوزالمعده(پانکراس)مصنوعتومورهای ستون فقراتوبینار اساتید نورولوژی دمراحل ارتقای پله پله کیهتغییر زودتر اتصالات مغزیآن چیزی که ما جریان زمان خطر آلودگی هوااپی ژنتیکروش های صرفه جویی در ایجااز تکینگی تا مغز از مغز تسردرد تنشنهمیشه عسل با موم بخوریممنابع انرژی از نفت و گاز تیوتیکسن داروی ضد جنونیادگیری مهارت های جدید دمطالعه ای بیان میکند اهدجهان یکپارچهآیا واکنش های یاد گرفته ودید تو همیشه محدود به مقدابزار بقا از نخستین همانرژیم های غذایی و نقش مهم از تکینگی تا مغز از مغز تنقش داروهاي مختلف معروف شگفت انگیز بودن کیهانبحثی در مورد حقیقت فضا و هوش مصنوعی از عروسک های بمنابع بی نهایت انرژی در دتکامل ساختار رگهای مغزی کلرال هیدرات برای خوابانجهش های ژنتیکی غیر تصادفمغز انسان برای شادمانی طآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجداروهای مصرفی در ام اسابزار بقای موجود زنده از رساناها و ابر رساناها و عاز تکامل تا مغز، از مغز تنقطه بی بازگشتششمین کنگره بین المللی سبرین نت به جای اینترنتهوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتاثیر کلام در آیات کلام بکودکان خود را مشابه خود تحقیقت قربانی نزاع بین بی مغز در تنهایی آسیب میبینآزمون تجربی، راهی برای ردر محل کار ارزش خودت را بابزارهای بقا از نخستین هزندگی زودگذراسرار بازسازی اندام هانوار مغزی روشی مهم در تشخعماد الدین نسیمی قربانی برخی بیماری های خاص که بدهوش احساسیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر گیاه خواری بر رشد وکتاب زیست شناسی باورحافظه و اطلاعات در کجاستنقش ژنتیک در درمان اختلاالکترومغناطیس شنوایی و هدرمان های علامتی در ام اساحیای بینایی نسبی یک بیمزبان و شناخت حقیقت قسمت چبه مغز خزندگان خودت اجازچگونه واکسن کرونا را توزصفحه اصلیبسیاری از بیماری های جدیهر چیز با هر چیز دیگر در تمیوتونیک دیستروفیتاثیر درجه حرارت بر عملکگنجینه ای به نام ویتامین حس و ادراک قسمت هفدهماندام حسی، درک از بخش هایدرک حقیقت نردبان و مسیری ادغام میان گونه های مختلسفری به آغاز کیهانبیماری آلزایمر، استیل کوچالش هوشیاری و اینکه چرا فیزیک و هوشیاریتقویت سیستم ایمنیویتامین کاما تحت کنترل ژنها هستیم یتاثیر رژیم گیاه خواری بر پمبرولیزوماب در بیماری چحس و ادراک قسمت سوماوکرلیزوماب داروی جدید شذهن تو همیشه به چیزی اعتقارتروز یا خوردگی و التهاسوپاپ ها یا ترانزیستورهابیان ژن های اسکیزوفرنی دچرا مغز انسان سه هزار سالقیچی ژنتیکیتنها مانع در زندگی موارد واکنش به حس جدیدمخچه ابزاري که وظیفه آن فتراشه ی بیولوژِیکپیشرفت های جدید علوم اعصخونریزی مغز در سندرم کووایا ابزار هوشمندی یا مغز روی و منیزیم در تقویت استاز انفجار بزرگ تا انفجار سکته مغزیبحتی علمی درباره تمایل بنشانه های گذشته در کیهان لیس دگرامفتامین یا ویاستوهم فضای خالی یا توهم فضوراپامیل در بارداریمرز مرگ و زندگی کجاستتغییر عمودی سر انسان از پآنچه واقعیت تصور میکنیم خطرات هوش مصنوعیابتدایی که در ذهن دانشمنروش هایی ساده برای کاهش ااز تکینگی تا مغز از مغز تسردرد سکه ایهمراهی نوعی سردرد میگرنیمنابع انرژی از نفت و گاز تکنولوژی جدید که سلول هامعنی روزهآیا یک، وجود دارددیدن خدا در همه چیزابزار بقا از نخستین همانرژیم های غذایی و نقش مهم از تکینگی تا مغز از مغز تنقش ذهن و شناخت در حوادث شگفت زده و حیران باشبحثی در مورد عملکرد لوب فهوش مصنوعی از عروسک بازی منابع جدید انرژیتکامل شناخت انسان با کشفکمردردجهشهای مفید و ذکاوتی که دمغز انسان برای شادمانی طآیا خداباوری محصول تکاملداروهای ام اسابزار بقای موجود زنده از رشته نوروایمونولوژی و نقاز روده تا مغزچند نرمش مفید برای کمردرصرع و درمان های آنبرای پیش بینی آینده مغز دهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر کپسول نوروهرب بر نکوری گذرای ناشی از موبایحقیقت آنطور نیست که به نظمغز را از روی امواج بشناسآزمون ذهنی گربه ی شرودیندر چه مرحله ای از خواب ، رابزارهای بقا ازنخستین همزندگی، مدیریت انرژیاصل بازخوردنورون هاي مصنوعی می توانعوامل موثر در پیدایش زبابرخی توجهات در ببمار پارهوش احساسیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر گیاه خواری بر رشد وکتاب طبیعت در قالب هندسهحباب های کیهانی تو در تونقش گرمایش آب و هوا در همالکتروتاکسی(گرایش و حرکدرمان ژنتیکی برای نوآوریاحساس گذر سریعتر زمانزبان و شناخت حقیقت قسمت ازبان و شناخت حقیقت قسمت دبه هلال بنگرچگونه آن شکری که می خوریمسوالات پزشکیبسیاری از بیماری های جدیهر حرکت خمیده می شود و هر میگرن و پروتئین مرتبط با تاثیر درجه حرارت بر عملکگویید نوزده و ایمنی ساکتحس و ادراک قسمت هجدهمانرژی تاریکدرک درست از خود و هوشیاریادغام دو حیطه علوم مغز و سقوط درون جاذبه ای خاص، چبیماری الزایمرچالش هوشیاری و اینکه چرا فیزیکدانان ماشینی برای تتلقین اطلاعات و حافظهویتامین کا و استخوانمانند آب باشتاثیر رژیم گیاهخواری بر پنج اکتشاف شگفت آور در موحس و ادراک قسمت سی و هشتمايندگان چگونه خواهند دیدذهن خود را مشغول هماهنگیارزش حقیقی زبان قسمت اولسوپاپ ها یا ترانزیستورهابیان حقیقتچرا مغزهای ما ارتقا یافت قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتو یک معجزه ایواکسن های شرکت فایزر آمرمدل همه جانبه نگر ژنرالیتربیت کودکان وظیفه ای مهپیشرفت در عقل است یا ظواهخواندن ، یکی از شستشو دهنایا بیماری ام اس (مولتیپرویا و خبر از آیندهاز بحث های کنونی در ویروسسانسور از روی قصد بسیاری بحث درباره پیدایش و منشا نشانه های پروردگار در جهلا اکراه فی الدینتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)ورزش هوازی مرتب خیلی به قمرز بین انسان و حیوان کجاتغییرات منطقه بویایی مغزآنچه حس می کنیم، نتیجه ی دفاع در برابر تغییر ساختابزار هوش در حال ارتقا ازروش صحبت کردن در حال تکاماز تکینگی تا مغز از مغز تسردرد عروقی میگرنهندسه ی پایه ایمنابع انرژی از نفت و گاز تکنولوژی جدید که سلول هامعادله ها فقط بخش خسته کنآیا کیهان می تواند یک شبیدژا وو یا اشنا پنداریابزار بقا از نخستین همانرژیم ضد التهابیاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش روی و منیزیم در سلامتشگفتی های زنبور عسلبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک بازی مناطق خاصی از مغز در جستجتأثیر نگاه انسان بر رفتاکمردرد ناشی از تنگی کاناجهشهای مفید و ذکاوتی که دمغز انسان رو به کوچک تر شآیا دلفین ها می تواند از داروهای تغییر دهنده ی سیابزار بقای موجود زنده از رشد مغز فرایندی پیچیده ااز علم جز اندکی به شما داچند جهانیضررهای مصرف شکر و قند بر برای اولین بار دانشمندانهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر کپسول نوروهرب بر تکی غایب شدی تا نیازمند دلحقیقت اشیامغز زنان جوانتر از مغز مرآزمون ذهنی گربه شرودینگردر هم تنیدگی مرزها و بی مابزارهای بقای موجود زندهزونیسومایداصل علت و تاثیرنورون های ردیاب حافظهعوامل ایجاد لغت انسانی و برخی توصیه ها برای واکسیهوش عاطفی بیشتر در زنانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر گیاه خواری بر رشد وکتاب، سفری به تاریخحد و مرزها توهم ذهن ماستنقش پیش زمینه ها و اراده الگو و عادت را بشکن و در ادرمان ام اس(مولتیپل اسکلاحساسات کاذباخلاق و علوم اعصابزبان و شناخت حقیقت قسمت سبه کدامین گناه کشته شدندچگونه انتظارات بر ادراک پیامهای کاربرانبعد از کروناهرچیز با یک تاب تبدیل به میگرن سردردی ژنتیکی که بتاثیر درجه حرارت بر عملکگوشه بیماری اتوزومال رسسحس و ادراک قسمت هشتمانرژی تاریک که ما نمی تودرک عمیق در حیواناتارتقا و تکامل سنت آفرینش سلول های بنیادی منابع و ابیماری ای شبیه آلزایمر و چالش هوشیاری و اینکه چرا فاصله ها در مکانیک کوانتتلاش ها برای کشف منابع جدویتامین کا در سبزیجاتماه رجبتاثیر عصاره تغلیظ شده گیپوست ساعتی مستقل از مغز دحس و ادراک قسمت سی و ششمايا اراده آزاد توهم است یذهن سالمارزش حقیقی زبان قسمت دومسوپاپ ها یا ترانزیستورهابیست تمرین ساده برای جلوچرا ویروس کرونای دلتا واقانون مندی نقشه ژنتیکی متو یک جهان در مغز خودت هسواکسن کووید 19 چیزهایی که مدل های ریز مغز مینی برینترجمه ای ابتدایی از اسراپیشرفتی مستقل از ابزار هخواب سالم عامل سلامتیایا بدون زبان میتوانیم ترویا بخشی حقیقی از زندگی از تلسکوپ گالیله تا تلسکسانسور بر بسیاری از حقایبحثي درباره هوش و تفاوتهنظام مثبت زندگیلایو دوم دکتر سید سلمان فتوهم چیستورزش هوازی ، بهترین تمریمرز جدید جستجو و اکتشاف، تغییرات آب و هوایی که به آنها نمیخواهند دیگران رادقیق ترین تصاویر از مغز اابزار بقا از نخستین همانروشهای نو در درمان دیسک باز تکینگی تا مغز از مغز تسرعت فکر کردن چگونه استهندسه ی رایج کیهانمنابع انرژی از نفت و گاز تکامل مادی تا ابزار هوشمیادآوری خواب و رویاجهان یکپارچهمعجزه ی علمآیا گذشته، امروز وآینده دژاوو یا آشناپنداریابزار بقا از نخستین همانرژیم غذایی حاوی تخم مرغ واز تکینگی تا مغز از مغز تنقش روزه داری در سالم و جشاهکار قرنبحثی درباره هوش و تفاوتههوش مصنوعی از عروسک بازی منبع هوشیاری کجاست قسمت تئوری تکامل امروز در درمکمردرد و علل آنجواب دانشمند سوال کننده مغز انسان رو به کوچکتر شدآیا دلفین ها میتوانند باداروهای ضد بیماری ام اس وابزار بقای موجود زنده از رشد مغز علت تمایل انسان بازدواج های بین گونه ای، رچند روش ساده برای موفقیتضررهای شکر بر سلامت مغزبرای تمدن سازی، باید در بهوش مصنوعی از عروسک تا کممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتاثیر کپسول نوروهرب بر سکیهان خود را طراحی میکندحقیقت تنها چیزی است که شامغزهای کوچک بی احساسآسيب میکروواسکولاریا آسدر هم تنیدگی کوانتومیابزارهای بقای از نخستین زونا به وسیله ویروس ابله اصل عدم قطعیت از کوانتوم نوروپلاستیسیتی چیستعواملی که برای ظهور لغت ابرخی درمان های Spinal Muscular Atهوش عاطفی در زنان بیشتر امنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتاثیر گیاهخواری بر رشد و کتابخانهحرکت چرخشی و دائمی کیهاننقش آتش در رسیدن انسان بهالگوی بنیادین و هوشیاریدرمان تومورهای مغزی با ا