دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ابزار بقا از نخستین همانند سازها تا مغز، از مغز تا ویروس کرونا قسمت چهل و چهارم

ابزار بقای موجود زنده از نخستین همانند سازها تا مغز، از مغز تا ابزارهای بقای ویروس کرونا(قسمت چهل و چهارم)

نقش سلول های بنیادی در پژوهش های ویروس شناسی و تولید واکسن و دارو

سلول های بنیادی با قابلیت تبدیل شدن به انواع سلول های بدن، به عنوان پایه ی بسیاری از پژوهش ها از جمله مطالعات روی نوع خاصی از سلول ها برای بررسی واکنش آنها به عنوان میزبان ویروس، سودمند است. تولید مصنوعی اندام و آلوده کردن آن با ویروس و بررسی های ریز در سطح مولکولی، کمک میکند نحوه ی عملکرد و تاثیر ویروس بر بافت و واکنش بافت به ویروس کاملا شناخته شود.( مطالعات روی بافت مصنوعی تولید شده از سلول های بنیادی، قابل قبول تر از تست عوامل بیماری زا روی انسان است.)

واکسن و دارو سازی مدرن، فقط رونمایی از جعبه واکسن و ماده ی اصلی آن نیست بلکه باید واکسن ها را آزمود و ارتقا داد. آزمودن سودمندی واکسن ها از طریق بررسی آنتی بادی های خنثی کننده، لازم است زیرا ویروس در نزاعی تکاملی با میزبان و واکسن ها دائما جهش میکند و واکسن های قدیمی تاثیر خود را از دست می دهند یا تاثیر آنها کم میشود. آزمودن رفتار داروها و واکسن ها- که میتواند باعث عوارض زیادی روی انسان ها شود- روی اندام های مصنوعی، اخلاقی تر و پذیرفته شده تر است. پیشرفت های فراوان علم امروز، دست انسان را برای دقیق ترین و اخلاقی ترین پژوهش ها در سطح سلولی و مولکولی باز کرده است. در چنین جهانی کاملا مورد انتظار است، از همان ابتدای همه گیری کووید 19، سودمندترین واکسن ها و داروها ساخته شود و نتایج واکسیناسیون وسیع و مفید در برخی کشورها خیلی زود نمایان شود. واکسن سازی سنتی قدیمی روشی طولانی و زمان گیر است. اورگانوئیدها ممکن است کمک کند اهداف مولکولی ممکن برای طراحی واکسن را بشناسیم ولی به تنهایی نمیتواند برای واکسن سازی استفاده شود زیرا سیستم ایمنی میزبان را ندارد.

پیشرفت های علمی و نتایج آن را که در کنترل آمار ابتلا و مرگ و میر کووید19 نمایان است باید قدر نهاد و از آن استفاده کرد.

بررسی عفونت زایی ویروس کرونا و پاسخ های درمانی با ارگانوئیدهای پیچیده(اورگانوئید: ساختارهای سلولی که ازروی سلول های بنیادی ساخته میشود.)

خلاصه: درمان بیماران با عوارض شدید COVID-19، به دلیل نبود داروهای سودمند و شکست در کنترل طبیعت چند جانبه و هتروژن بیماری با روش های سنتی، با چالش مواجه شده است. در این پژوهش، نقش مهم اورگانوئیدهای پیچیده در مطالعه ی عفونت SARS-CoV-2، مدلسازی از پاتولوژی بیماری کووید 19 و تست دارو و ابداع واکسن و آنتی بادی مورد بررسی قرار میگیرد. دراین مقاله چالش های پژوهش بر کووید 19 و چالش های باقیمانده در کاربرد اورگانوئیدها بحث میشود.

مطلب:

عفونت کووید 19 تاکنون باعث مرگ تایید شده ی 3,530,582 نفر در سطح جهانی شده است(البته مقدار مرگ و میر تایید نشده طبیعتا چندین برابر است به خصوص در کشورهای توسعه پیدا نکرده و کشورهای دیگری که از دید امنیتی، آمارها را دستکاری میکنند). واکسن ها برای جلوگیری از عفونت استفاده می شود ولی تا امروز داروی ضد ویروس اختصاصی برای مهار بیماری وجود ندارد.

درمان بالینی بیماران با کووید 19 اساسا بر بهبود علایم، بهبود عملکرد ریه، جلوگیری از افزایش حاد وناگهانی سیتوکین های در گردش خون(جلوگیری از طوفان سیتوکینی) و کنترل عفونت های سوار شده، استوار است. کارآزمایی های بالینی سریعی در حال انجام است تا چرخه ی عفونت SARS-CoV-2 و فرایندهای پاتوفیزیولوژیک مربوطه را مهار کند. با این همه اندکی در مورد زمینه های ژنتیکی بیماران دچار کووید 19 که بر شدت علایم می افزاید می دانیم. به طور مشابه اینکه واکنش های ویروس با گیرنده های میزبان ممکن است بر اساس سن، جنس، و نژاد بیماران تغییر کند، شناخته شده نیست. بنابراین طراحی واکسن های سودمند و داروهای ضد ویروس چالش زا بوده است.

پیشرفت در ارزیابی ها بر اساس اورگانوئید- که از سلول های بنیادی با قابلیت زیاد در انسان (hPSCs)و یا سلول های بنیادی بالغین ASCs به دست می آید- امکان توسعه گونه های مختلف اورگانوئیدها را در پژوهش بیومدیکال میدهد.

بر این اساس کشت دوبعدی سلول و اورگانوئیدهای سه بعدی برای بررسی عفوت کووید 19 استفاده میشود. این مطالعات نشان میدهد لازم است نقش اورگانوئیدهای تولید شده از سلول بنیادی در پژوهش های کووید 19 تعریف شود. در این مطالعه چرخه ی عفونت ویروس کرونا و استراتژی های مداخله ای مربوط به آن، توضیح داده می شود. همچنین ارزیابی های کنونی کووید 19 با تمرکز بر قدرت و محدودیت های احتمالی این روش ها ارزیابی شده است. همچنین نقش انواع سلول های تنفسی و اورگانوئیدهای ریه و دیگر اورگانوئیدها را- که از hPSCs and ASCs به دست می آید- در ارزیابی حساسیت به کووید 19 توضیح میدهد. در نهایت ما سودمندی اورگانوئیدها را در مطالعه ی پاتوفیزیولوژی القا شده به وسیله ی SARS-CoV-2 و نتایج درمانی را آزمایش می کنیم.

چرخه ی عفونت کووید 19 و استراتژی های مداخله ای مربوط

SARS-CoV-2 یک بتاکرونا ویروس با زنجیره ی تک رشته ای RNA مثبت است و احتمالا از کرونا ویروس خفاش تکامل یافته باشد. تنوع ژنومی این ویروس در بیماران با کووید 19 مشاهده شده است. ولی ژنوم محیطی این ویروس تا حدی ثابت است. ژنوم ساختاری SARS-CoV-2 بر مناطق عملکردی پروتئین های ویروس- که از نظر تکاملی حفظ شده اند- اشاره میکند. به علاوه این ویروس چرخه ی عفونی مشابهی با ویروس عامل مرس و دیگر ویروس های خانواده ی سارس دارد.

چرخه ی عفونت SARS-CoV-2

مانند ویروس سارس، این ویروس هم از چندین فرایند هماهنگ برای ورود به سلول میزبان استفاده میکند. چرخه ی عفونت SARS-CoV-2 از ورود به سلول میزبان با ادغام غشایی و اندوسیتوز شروع میشود تا نهایتا ویروس بالغ را آزاد کند. در بیماران کووید 19 چرخه ی عفونت، بار ویروسی را در بافت های ریه، کلیه و روده افزایش میدهد. القا و ترشح ستوکین های سلولی(طوفان سیتوکینی)ممکن است باعث القای طیف وسیعی از پاسخ های التهابی و ایمونولوژیک در این بافت ها شود. طوفان های سیتوکینی معمولا منجر به تخریب آلوئول های ریه، آسیب حاد ریه و کاهش تبادل گاز و نارسایی ریوی و تخریب چند اندام و نهایتا افزایش مرگ و میر میشود.

چرخه ی عفونت، شامل اتصال S-gp به گیرنده ی ACE2 و شکست آن به وسیله ی پروتئاز سلولی میزبان است تا به دو بخش S1 و S2 تبدیل شود و این با پروتئاز سرین، مدیریت میشود. فعالیت S2 باعث ترکیب با غشای سلولی میشود. در داخل سلول میزبان، RNA ترجمه میشود تا پروتئین های غشا و پوشش و نوکلئوکپسید تولید شود.

پاسخ ایمنی از طریق عرضه ی آنتی ژن ویروس به ماکروفاژها باعث ترشح سیتوکین ها میشود. B cells آنتی بادی های خنثی کننده را برای حمایت از ریه تولید میکند؛ همچنین میتواند باعث تخریب ریه ناشی از سیتوکین از طریق افزایش التهاب وابسته به آنتی بادی و تحت مدیریت FcγR شود. درمان ها و واکسن های تولید شده باید بتواند در مسیر ایجاد عفونت، روی واسطه ها تاثیر بگذارد.

استراتژی های درمانی :

هرچند درک ناکاملی از چرخه ی زندگی ویروس وجود دارد فرایندهای شناخته شده در ویروس می تواند به عنوان مداخله های مولکولی، ایمونولوژیک و دارویی مورد استفاده قرار بگیرد. چنین مداخله های بالینی و آزمایشی در این عفونت گزارش شده است.

مهار ورودی ویروس به سلول میزبان میتواند سودمند باشد و از عفونت به طور کلی جلوگیری کند. مهار اتصال (spike glycoprotein (S-gp به گیرنده ی انسانی ACE2 با استفاده از ACE2 مصنوعی(ریکامبینانت) قابل حل انسانی (hrsACE2)باعث کاهش رشد ویروس در میزان تا 1000 تا 500 برابر میشود. البته این مولکول مصنوعی، خاص هر گونه است و مورد تولید شده در موش، در انسان تاثیری ندارد.

Transmembrane serine protease 2 ((TMPRSS2 میتواند به وسیله مهاز کننده ی پروتئاز به نام کاموستات مهار شود. سرم بیماران بهبود یافته از کووید 19 هم میتواند به جلوگیری از ورود ویروس کمک کند.

CR3022 که یک آنتی بادی مهار کننده و جدا شده از بیماران بهبود یافته از کووید 19 است به بخش اتصال به گیرنده ی S-gp متصل میشود.

سازمان غذا و داروی آمریکا FDA ایورمکتین را تایید کرده است. این دارو باعث مهار تکثیر ویروس کرونا در مدل آزمایشگاهی میشود. داروی ضد ویروس رمدیسیویر که یک آنالوگ آدنوزین است همچنین تکثیر ویروس را مهار میکند. این دارو نخستین داروی تایید شده FDA در این بیماری است. با این حال سازمان بهداشت جهانی گزارش کرد این دارو باعث کاهش مرگ و میر و کاهش دوره ی بیماری نمیشود. مهمتر اینکه حدود 20% موارد کووید 19 شدید وابسته به طوفان سیتوکینی است که با مهار ترشح سیتوکین و تشدید پاکسازی سیتوکین در سلول های هدف قابل مهاراست. توسیلیزوماب یک آنتی بادی منوکلونال که باعث مهار اینترلوکین 6 میشود برای درمان طوفان سیتوکینی در بیماران کووید 19 استفاده شده است.

کورتون سیستمیک مرگ و میر 28 روزه ی این بیماران را کاهش داد. ولی در بیمارانی- که نیاز به اکسیژن اضافی نداشتند- بی فایده بود. سازمان های مهم بهداشتی کورتون را در کووید 19 شدید توصیه می کنند. تاثیر دگزامتازون در این بیماران ممکن است مهار عوامل پیش التهابی مانند NF-κB باشد. با این همه، تجربه های بالینی پیشنهاد میدهد طوفان سیتوکینی عامل ایجاد آسیب به بافت ریه و نارسایی چند اندام در کووید 19 است.

عوامل دیگری که بر چرخه ی عفونت تاثیر میگذارد:

چرخه ی عفونت SARS-CoV-2 با ویژگی های بالینی متنوعی در بیماران با کووید 19 همراه است؛ ازجمله ی آنها بیماری حاد ریه و یا علایم خفیف یا شدید در دیگر اندام هاست. برخی بیماران بی علامت و یافته های منفی در سی تی اسکن دارند. این، نشان دهنده ی بار اندک ویروس و پاسخ های ایمونولوژیک و التهابی اندک در ریه هاست.

تقریبا 80% عفونت ها بی علامت یا خفیف هستند؛ 15% بیماری شدید دارند و نیازمند کمک تنفسی و 5% بیماران در شرایط اورژانسی هستند. در این زمان غیر ممکن است بتوان پیشبینی کرد کدام بیمار، جزو این 5% آخر است و نیاز به تنفس کمکی دارد. در کودکان معمولا عفونت به شکل بی علامت است. این عفونت زنان را کمتر درگیر میکند و این به دلیل تاثیر هورمون آندروژن در بالا بردن سطوح گیرنده ی ACE2 است. سطوح بالای آندروژن در ارتباط با خطر بالای عفونت و شدت بیماری در مردان است. سطح بالای مرگ و میر در سیاهان آمریکایی مشاهده میشود هرچند علل اولیه نامشخص و چند جانبه است.

سیگار با تولید بیشتر تظاهر ACE2 باعث تشدید بیماری میشود. تظاهر همزمانmRNA ACE2 و TMPRSS2تا حد زیادی وابسته به سن و جنس بیماران است و در بیماران سیگاری تشدید میشود.

در بیماران کووید 19 سن و جنس در تعیین سودمندی داروها و آنتی بادی های ضد ویروس باید لحاظ شود.

مدل های سنتی بررسی کووید 19 به چند دسته تقسیم میشود روش های بیوشیمیایی، ارزیابی های ویروس زنده و شبه واقعی.

در مطالعه ی اخیر بر مدل های کشت سلولی تاکید میشود.

مدل های کشت سلولی برای ارزیابی کووید از نظر تئوریک برای همه ی فرایندهای سلولی چرخه ی عفونت کووید 19 و ارزیابی های عفونت زایی ویروس و غربالگری دارویی استفاده میشود. در اینجا ما سه سیستم اصلی را در مطالعه ی کووید 19 استفاده کردیم: کشت سلول تک لایه دو بعدی، روش های سازگار شده سطح هوا مایع دو بعدی ALI assays و اورگانوئیدها سه بعدی

کشت تک لایه ی دو بعدی

این کشت ها از نسل های متفاوت سلولی برای ارزیابی ورود ویروس کرونا و تست داروها استفاده میکند.

سلول TMPRSS2-expressingکه ساختار ACE2 مشابه سلول های انسانی دارد خیلی مستعد عفونت کووید 19 است.

ارزیابی های ALI assays: کشت ALI از محیط راه هوایی در طبیعت تقلید میکند و برای ارزیابی بلوغ و ارزیابی عملکردی اپیتلیوم راه هوایی استفاده میشود. ارزیابی های ALI بخش قاعده ای اپیتلیوم را توانمند میکند تا با هوا تماس پیدا کند و به طرف دیگرش این امکان را میدهد با یک غشا با سوراخ های ریز به محیط تمایز، دسترسی پیدا کند. این روش دوبعدی عموما برای ارزیابی ارتباط ها بین پاتولوژی بیماری ریه که از طریق هوا منتقل میشود و حساسیت بیمار به کووید 19 شدید، مناسب است. محدودیت های این روش ناتوانی آن در تولید بافت های پیچیده تر مانند آلوئول هاست.

کشت سه بعدی و اورگانوئیدها

برخلاف کشت دو بعدی، کشت سلولی سه بعدی یک پلاتفورم مصنوعی است که از محیط طبیعی سلول های زنده و بافت ها تقلید میکند. سلول ها معمولا در محیط واسطه ی مناسب یا ماتریکس خارج سلولی در سوسپانسیون ها رشد میکند تا خوشه های سه بعدی تولید کند. ترکیبات ماتریکس خارج سلولی و نیروهای فیزیکی، نقشی حیاتی در تنظیم رفتار سلولی دارند. پروتکل های اورگانوئید جاری، محیط های سه بعدی سلولی را در محیط طبیعی بازآرایی میکند و تظاهرات ژنتیکی و اپی ژنتیک سلول های انسانی را نگه میدارد. و در بیماری های عفونی قابل استفاده است. اورگانوئیدهای سه بعدی میتواند جدا شود و با کشت های دو بعدی ALI سازگار شود تا تمایز جهت دار سلول های بنیادی و پیشساز راه هوایی را به سلول های بالغ تسهیل کند.

اورگانوئیدهای منشاگرفته از سلول های بنیادی با قابلیت تمایز زیاد hiPSCs در پژوهش های سندرم کووید 19

اورگانوئیدها میتواند از hiPSCs و سلول های بنیادی جنینی ESCs ایجاد شود و به عنوان بافت سه بعدی که میتواند در محیط آزمایشگاه خود را بازسازی کند باقی میماند. آنها برای مدلسازی از بیماری ها و تست داروها مفیداست.

مدل سازی از کووید 19

آزمایشات دارای مدرک مثبت، نشان می دهد ویروس این بیماری، اورگانوئیدهای کلیه و عروق خونی انسان را درگیر میکند. و این بیماری با استفاده از ACE2 مصنوعی قابل مهار است. گزارش های بعدی تایید کرد انواع متفاوتی از اورگانوئیدهای منشا گرفته از hPSC شامل اورگانوییدهای ریه، شبکه ی کوروئید، مغز ، قلب و روده میتواند به عنوان مدل های بیماری و مطالعه ی ویروس کووید 19 و غربال داروها استفاده شود. اورگانوییدهای ریه به طور خاص، حساس هستند زیرا سلول های اپیتلیوم راه های هوایی و آلوئول ها هم تاثیرگذار و هم هدف عفونت کووید 19 هستند.

اورگانوئیدهای ریه

ریه ی انسان اندامی پیچیده با سلول های ظریفی است که هوا را به کیسه های هوایی دورتر منتقل میکند. هربخش ریه شامل سلول های اپیتلیوم، سلول های عروقی و سلول های ایمنی است. سلول های اپیتلیوم راه هوایی از hPSCs تولید میشود تا اورگانوئیدهای ریه را تولید کند و تکامل و ایجاد ریه را بازسازی نماید. در ابتدا اندودرم مشخص با activin از روی hPSCs ساخته می شود. بعدا اندودرم جلویی فورگات با مهار BMP4, TGF-β and GSK3β و در حضور FGF4 تشکیل می شود. بعدا با مهار FGF7, ATRA and GSK3β اورگانویدهای پیش ساز ایجاد می شود. در نهایت اورگانوئیدهای پیچیده ی ریه- که دارای ساختار لوله های هوایی سلول های شبیه مزانشیم و پیش سازهای آلوئولی هستند- تشکیل می شود.

کشف داروها:

اورگانوئیدهای آلوئولی منشا گرفته از hPSCs در ارزیابی ها در عفونت با ویروس SARS-CoV-2 و غربالگری تاثیرداروها استفاده شده است. برای نمونه مهار کننده های گیرنده ی آندروژن مانندفیناستراید و دوتاستراید با کم کردن سطوح ACE2 and TMPRSS عفونت زایی ویروس را در اورگانوئیدهای آلوئولی ریه- که از سلول های بنیادی جنینی انسان منشا گرفته است- کم میکند. این اورگانوئید ها برخی داروها مانند imatinib, mycophenolic acid and quinacrine dihydrochloride را در جلوگیری از ورود ویروس موثر تشخیص داده است؛ همچنین ACE2 blocking antibody از ورود ویروس به مدل ارگانوئید، جلوگیری میکند.

با وجود این نتایج امیدبخش ابتدایی، اورگانوئیدها برخی محدودیت ها را دارند. hPSC ها مستعد ناپایداری ژنومی در درازمدت در محیط آزمایشگاه هستند. همچنین تفاوت ها بین پروتکل ها و بین آزمایشگاه ها باعث تفاوت در نتایج آزمایشگاهی میشود و نهایتا تمایز نابالغ اوگانوئیدهای ریه است زیرا شرایط نامناسب کشت، موضوعی حل نشده باقی میماند. اوگرانوئیدهای انسانی معمولا بافت های جنینی غیربالغ را با سرعت تکثیر زیادتر ایجاد میکند. سلول های اپیتلیال از اورگانوئیدهایی که از سلول های بنیادی جنینی ایجاد میشود مارکرهای ابتدایی NKX2.1 and SOX917 را ایجاد می کند.

به طور خلاصه اورگانوئیدها بر اساس پایه ی hPSC در پزشکی و مدلسازی از بیماری ها استفاده می شود. تظاهر ژنهای سازگار به SARS-CoV-2 در اورگانوئید ریه آنها را مدلی ایده آل برای مطالعه عفونت زایی کرده است. با این همه ما توصیه میکنیم نتایجی که از ارگانوئیدهای ناشی از hPSC در مدل های حیوانی ایجاد میشود با اورگانوئیدهای ساخته شده از ASC انسان مقایسه شود.

اورگانوئیدهای ناشی شده از ASC در پژوهش کووید 19

تعریف ASCs در بیان علمی متفاوت است زیرا خصوصیات سلولی متفاوتی دارد که شامل دینامیک سلولی، هتروژنیتی و قابلیت انعطاف است. به علاوه دشوار است بین ASCs و سلول های زایا افتراق داده شود. این مقاله این سلولها را به عنوان سلول های غیر فعال با قابلیت های فراوان معرفی میکند که در سلول های بالغین یافت میشود. آنها می توانند به صورت طولانی خود را بازسازی کنند و با پتانسیل بازسازی خود، سلول های میانی (زایا و پیش ساز) تولید کنند و به سلول های خاص بافت تمایز یابند.

ASCs میتواند از بافت بالغ، جدا شود و در بافت سلولی به طور نامحدود باقی بماند. این سلول ها به عنوان جایگزین مناسب hPSC مطرح هستند که منبع خوبی از سلول های کاملا بالغ را برای تحلیل عملکردی فراهم میکند.

اورگانوئیدهای روده ای و بینی

اورگانوئیدهای روده ای و توده های کره ای بینی از بیوپسی های دهنده، مشتق میشوند و قبلا برای پیشگویی از پاسخ های دارویی در بیماران با فیروز سیستیک استفاده می شدند. سلول های روده ای تمایز یافته، ACE2 and TMPRSS2 را نشان می دهند و مقدار قابل توجهی از اجزای SARS-CoV-2 در سلول های روده ای در اورگانوئیدهای روده ای شناسایی شده است. تحلیل ترجمه ای پاسخ قوی ویروسی را در حضور مقادیر زیادی CXCL10 and CXCL11 mRNAs13 نشان می دهد که بسیاری نزدیک به طوفان سیتوکینی است. این مطالعه از استفاده از اورگانوئیدهای ASC در مطالعه ی آزمایشگاهی پاتوفیزیولوژی SARS-CoV-2 حمایت میکند.

جالب توجه اینکه مخاط بینی همچنین مقادیر زیادی از ACE2 and TMPRSS2109 را نشان میدهد که همراه با بار زیاد اجزای SARS-CoV-2 در حفره ی بینی بیماران دچار کووید 19 است و مخاط بینی، اپیتلیوم خارجی مشابه اپیتلیوم راه هوایی تنفسی فوقانی دارد

اورگانوئیدهای ریه

مدارک، پیشنهاد میدهد هر دوی سلول های شبیه ASC و پیش سازها در اجزای متفاوت ریه حضور دارد. سلول های شبیه ASC و پیش سازها در ریه های انسانی بالغ مشاهده شده است.

اورگانوئیدهای آلوئولی انسانی برای ارزیابی عفونت با ویروس کرونا ساخته شده است. اورگانوئیدهای آلوئولی آلوده شده با SARS-CoV-2 بسیاری از تظاهرات کووید 19 را بازآرایی میکند و اینها شامل ترشح سیتوکین، پاسخ ایمنی، پاسخ اینترفرون، کاهش پروتئین های سرفاکتانت و مرگ سلولی است. ژنهایی که در ارتباط با مرگ سلولی، اتصال سلولی و پروتئین های سورفاکتانت هستند همچنین در موارد عفونی شده با ویروس کرونا زیاد میشود. پیامرسانی التهابی با واسطه ی اینترفرون، پاسخ مشخص به عفونت با ویروس کرونا در این مطالعات است. افزایش پاسخ اینترفرون در ارتباط با سطح پایین تر SARS-CoV-2 است. درمان اورگانوئید آلوئولی با مقدار کم IFN-α and IFN-γ، تکثیر ویروس کرونا را کاهش داد. برعکس مهار اینترفرون باعث تشدید تکثیر ویروس شد.

درمان اورگانوئیدهای آلوئولی با اینترفرون بتا همچنین تظاهر ژن آر ان ای ویروسی را که نوکلئوپروتئین سارس کووی 2 را کدگذاری میکند کاهش داد. این یافته ها پیشنهاد میدهد اینترفرون ها ممکن است به عنوان یک وسیله ی پیشگیری از عفونت در بیماران شدیدا عفونی شده با ویروس به کار برود. مهار دارویی ویروس با مولکول های کوچک قابل توجه است. یک مطالعه نشان میدهد رمدیسیویرتظاهر ژن ان SARS-CoV-2 را سودمندتر از اینترفرون بتا یا هیدروکسی کلروکین در اورگانوئیدهای آلوئولی آلوده شده کاهش میدهد. این در تعارض با یافته های بالینی جدیدی است که بر عدم سودمندی رمدسیویر تاکید دارد. عدم همراهی نتایج از اورگانوئیدهای آلوئولی و کارآزمایی های بالینی باید بیشتر بررسی شود.

به طور خلاصه اورگانوئیدهای ریوی که از ریه های بالغ انسانی منشا می گیرد سلول های اپیتلیوم ریوی با بلوغ کامل درمقایسه با اورگانوئیدهای منشا گرفته از hPSC تولید میکند و برای مطالعات کووید 19 مناسب هستند. ارگانوئیدهای منشا گرفته از ASC یا سلول های زایا قابلیت بازسازی محدودی از خود دارند (کمتر از 5 نسل)

بهبود ترمیم و بازسازی ریه:

اندکی در مورد بازسازی آلوئول ها میدانیم. اورگانوئیدهای ریه نشان میدهد آلوئول های آلوده شده با ویروس مکانیسم های ترمیمی را برای رقابت با آسیب نشان می دهد. و اینها شامل ترشح سیتوکین، مقاومت به آپوپتوز و پیر شدن سلولی است. فرایندهای سلولی مشابه پاسخ های ترمیمی در موش و مدل های آسیب انسانی است. با وجود مکانیسم های ترمیمی درونی، گروهی از افراد که از کووید 19 بهبود یافته اند به درمان نیاز دارند تا عملکرد ریوی از دست رفته و آسیب به سلول های آلوئول را دوباره به دست بیاورند. جایگزین کردن سلول های آلوئولی با Alveolar type II epithelial cells (AECII) ممکن است روشی ممکن برای بهبود عملکرد ریه باشد. امیدبخش اینکه AECII بالغ موش و انسان میتواند به ریه های آسیب دیده ی موش، پیوند شود. پیوندهای مشابه که از سلول های اپیتلیوم ریه منشا گرفته از اورگانوئید استفاده میکند ممکن است برای درمان بیماران کووید 19 با آسیب شدید اپیتلیوم استفاده شود.

ارزیابی های پیچیده ی اورگانوئید

چالش باقیمانده ی مهم در به کار بردن اورگنوئیدها پیچیده نبودن و فقدان واکنش های بین سلولی وسیع در مقایسه با شرایط طبیعی است. اورگانوئیدها از راه های هوایی پیچیده برای مطالعه واکنش های سلولی مربوط به بیماری، میتواند از سلول های اپیتلیال برونشی و فیبروپلاست های ریه با سلول های اندوتلیال میکروواسکولار ایجاد شود.

سلول های اندوتلیال میتواند پس از آسیب حاد پیام هایی را از AECI دریافت کند و ساخت آلوئول را از طریق فاکتورهای پیامی متعددی مانند فاکتورهای آنژیوکرین که از اندوتلیوم منشا گرفته است و فاکتور منشا گرفته از پلاکت، افزایش دهد. سلول های اندوتلیال هم فاکتور رشد اندوتلیال عروقی و هم IL-6 and IL-8 ترشح میکند که همه ی آنها طوفان سیتوکینی را تشدید میکند. به این دلایل، اورگانوئیدهای عروقی ریه باید نگاهی ارزشمند به آسیب ریوی ناشی از ویروس کرونا و ترمیم آن ایجاد کند. این اورگانوئیدهای پرعروق هنوز شاخته نشده است.

چالش دیگر نبود فاکتورهای میزبانی، سلول های ایمنی و پاسخ های التهابی در ارزیابی های اورگانوئیدی موجود است. تاثیر آنتی بادی و دارو که در این مطالعات مشاهده میشود ممکن است در بدن بیمارانی- که شرایط پزشکی همراه دارند مانند بیماران قلبی عروقی یا دیابت و باعث تغییر رفتار سلولی میشود- اینگونه نباشد. اورگانوئیدها باید انواع سلول ها را داشته باشد تا از نزدیک در محیط طبیعی و پیچیدگی عوارض ناشی از التهاب زیاد را در بیماران تقلید کند. علاوه بر ساختارهای سه بعدی، ما اورگانوئیدهای چهار بعدی را پیشنهاد میدهیم. اورگانوئیدهای پنج بعدی فاکتورهای خارجی را به کار میبرد تا پیام های التهابی، ایمنی و محیطی میزبان را همسان سازی کند و اینها در کشت های اورگانوئید کنونی وجود ندارد.

در آینده اورگانوئیدها میتواند نقشی در واکسن سازی داشته باشد. واکسن سازی سنتی قدیمی روشی طولانی و زمان گیر است. اورگانوئیدها ممکن است کمک کند اهداف مولکولی ممکن برای طراحی واکسن را بشناسیم ولی به تنهایی نمیتواند برای واکسن سازی استفاده شود زیرا سیستم ایمنی میزبان را ندارد. ولی ارزیابی ها با اورگانوئیدها ممکن است داده های ارزشمندی را در مورد ارتباط های بین سلولی بین پروتئین های ویروس و گیرنده های میزبان فراهم کند و سودمندی آنتی بادی های خنثی کننده را در افراد واکسینه شده معین کند. از این دیدگاه اورگنوئیدها ممکن است تولید واکسن را درهمه ی مراحل، تسریع کند.

خوشبختانه تولید اورگانوئیدهای تولید شده از سلول های ایمنی شامل سلول های ایمنی بی و تی از hiPSC ساده و امکان پذیر است وجود T cells, B cells and macrophages ها در اورگانوئید ممکن است ارزیابی های واکسن را در آینده بهبود بخشد.

مهم اينكه كنار هم آوردن همه ي انواع سلول ها با محدوديت هاي تكاملي براي بافت معيني در محيط خاصی محدود ميشود.

نكته نهايي:

تفاوت های وراثتي جمعيت های انساني چالش بزرگي را در ارزيابی هاي نتايج درمانی و استعداد فردي به بیماري ها دارد. اورگانوئید منشا گرفته از سلول های بنيادي آن را الگوي مناسبي براي ارزيابی های جاري كرده است. اورگانوئیدهای داراي چند بافت از دهنده ها و بیماران امکان ارزیابی های مولکولی در پاسخ بیمار به درمان ها در کووید 19 شدید را میدهد. ما تصور می کنیم ترکیب ارزیابی های جاری با اورگانوئیدهای پیچیده باعث توسعه ی پژوهش بر کووید 19 و درمان آن می شود و درس های مفیدی برای مطالعه ی دیگر بیماری های ویروسی فراهم میکند.

برخی توضیحات از دکتر سلمان فاطمی

https://www.nature.com/articles/s41556-021-00721-x?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_content=organic&utm_campaign=NGMT_USG_JC01_GL_NRJournals&fbclid=IwAR1nipLDozHKoyPbKWDZenUZ9iT82DoRggqIrEpf5yPjhRDHK7RTg9ZYB9k


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
عقیده ی بی عملاستخوان های کشف شده، ممکحس و ادراک قسمت چهل و دومورزش هوازی ، بهترین تمریما به جهان های متفاوت خوددانش قدرت استگریه ی ابر، رمز طراوت باغبازگشت از آثار به سوی خدامرکز خنده در کجای مغز استدرختان چگونه بر تشکیل ابآب زندگی است قسمت اولتنفس هوازی و میتوکندرینقص های سیستمی ایمنیزمان و صبراین ایده که ذرات سیاهچالتاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا ماشین باید نتایج را پساختار فراکتال وجود و ذهارتباط میکروب روده و پارمقایسه رقابت و همکاریجنگ و تصور از جنگهوش مصنوعی، اتفاقات و تحعواملی که برای ظهور لغت ااطلاعات حسی ما از جهان، چحس و ادراک قسمت پنجاه و شیادگیری مهارت های جدید دماشین دانشداروهای مصرفی در ام اسپیچیدگی های مغزمگسبحثی درباره هوش و تفاوتهمسمومیت دانش آموزان، قماذهن هوشیار در پس ماده ی مآزمون ذهنی گربه شرودینگرتو با همه چیز در پیوندینه ناامیدی بلکه ارتقازندگی سلول در بدن، جدای اایرادهای موجود در خلقت بتاثیر درجه حرارت بر عملکچراغ های متفاوت و نور یکسسریع دویدن مهم نیستارزش حقیقی زبان قسمت اولمنابع انرژی از نفت و گاز جهان هوشیارهوش عاطفی در زنان بیشتر اعشق به هفت مرتبه ی شناختیبنی عباس، ننگی بر تاریخحس و ادراک سی و هفتمکل اقیانوس در یک ذرهداروی جدید برای ای ال اسپیشینیان انسان از هفت میبرنامه و ساختار پیچیده ممطالعه ای بیان میکند اهدرفتار وابسته به شکلافت فشار خون ناگهانی در وتولترودیننوار مغز ترجمه رخدادهای زبان فرایند تکاملی برای فلج دوطرفه عصب 6 چشمابتدا سخت ترین استتاثیر رو ح و روان بر جسمنظریه ی ریسمانسرعت فکر کردن چگونه استاز کسی که یک کتاب خوانده منبع هوشیاری کجاست قسمت جهانی که نه با یک رخداد و هیچگاه از فشار و شکست نترسایتهای دیگربه زیر پای خود نگاه نکن بخواب سالم عامل سلامتیکنترل همجوشی هسته ای با هدر مانهای کمر دردپروتئین های ساده ی ابتدابرخی نرمش های گردنمغز چون ابزار هوش است دلیرویا و کابوسالگو و عادت را بشکن و در ازبان ریشه هایی شناختی استوهمات و شناخت حقیقتنور درونفارغ التحصیلان، فقیر و دابزار بقا از نخستین همانتاریخ، اصیل نیست و ساخته همیشه چیزی برای تنهایی دشکرگزار هر چیزی باش که دااز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمجاودانگی مصنوعیهستي مادي ای که ما کوچکتربیماری لبر و نابینایی آنخورشید مصنوعیکی غایب شدی تا نیازمند دلدر آستانه ی موج پنجم کوویآملودیپین داروی ضد فشار بررسي علل احتمالي تغيير مغز انسان رو به کوچکتر شدروزه داری و التهاب زیانبامیدی به این سوی قبر نیستسفری به آغاز کیهانتیکاگرلور داروی ضد انعقاچیزی منتظر شناخته شدنفرد یا اندیشهابزار بقای موجود زنده از ترک امروزهندسه بنیادینشبیه سازی میلیون ها جهان از تکینگی تا مغز از مغز تجستجوی هوشیاری در مغز مامنبع هوشیاری کجاست؟(قسمویتامین E در چه مواد غذایخدایا جز تو که را دارمکارهای کوچک، بی ارزش نیسدرمان ژنتیکی برای نوآوریآینده ی علم و فیزیک در60 ثبشکه ای که ته نداره پر نممغز زنان جوانتر از مغز مرروشی جدید در درمان قطع نخاندوه دردی را دوا نمیکندتکامل تکنولوژیسم زنبور ، کلیدی برای وارابزار بقای موجود زنده از چگونه جمعیت های بزرگ شکل قلب یا مغزتسلیم ارتباط با من برترهوش مصنوعی الفاگوصبور باشاز تکینگی تا مغز، از مغز حل مشکلمهربانی، شرط موفقیتواقعیت و مجازدنیا مکانی بسیار اسرارآمکشف مکانیسم عصبی خوانش پبیندیشدرمان زخم دیابتی با تکنوآیا واکنش های یاد گرفته وتفاوت ایستایی و تکاپونقش نظریه تکامل در شناسارژیم غذایی سالم و ضد التهانسان خطرناکترین موجودتئوری تکامل امروز در درمنگاهی بر قدرت بینایی دراسی و سه پل اصفهاناثرات مفید قهوهقبرستان ها با بوی شجاعتتصویر زیبای اصفهانهوش مصنوعی از عروسک بازی ضعیف و قویاز علم جز اندکی به شما داحریص نباشواکسن ایرانی کرونا تولیدمیگرن و روزه داریدوچرخه سواری ورزشی سبک و گوش دادن بهتر از حرف زدنبا خودت نجنگمخچه ، فراتر از حفظ تعادلدرک نیازمند شناخت خویش اآیا جهش های ژنتیکی، ویروتلاش هایی در بیماران قطع نقش ذهن و شناخت در حوادث رحم مصنوعیاولین سلول مصنوعیتاثیر کلام در آیات کلام بنباید صبر کرد آتش را بعد سیستم تعادلی بدناختلال در شناسایی حروف و لوتیراستامتغییر دیگران یا تغییر خوهوش مصنوعی از عروسک تا کملوزالمعده(پانکراس)مصنوعتغییر دادن ژنها آیا روزی هوش مصنوعی از عروسک تا کمعلم و ادراک فقط مشاهده ی استروژن مانند سپر زنان دحس و ادراک قسمت چهل و سومورزش و میگرنما با کمک مغز خود مختاريمدانش محدود به ابعاد چهارگربه شرودینگر و تاثیر مشبازگشت به ریشه های تکاملمرگ چیستدرختان اشعار زمینآب زندگی است قسمت دومتنفس بدون اکسیژننقص در تشخیص هیجانات عامزمان واقعیت است یا توهماین ابتدای تناقض هاستتاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا مردم با زندگی میجنگنساختار شبکه های مغزی ثابارتباط ماده و انرژیمقابله ی منطقی با اعتراضجنگ داده هاهوش احساسیعوارض ازدواج و بچه دار شداطلاعاتی عمومی در مورد محس و ادراک قسمت بیست و چهیادگیری هوش مصنوعی، عمیقمبانی ذهنی سیاه و سفیدداروهای ام اسپیچیدگی های مغزی در درک زبحثی درباره هوش و تفاوتهمسیر دشوار تکامل و ارتقاذهن و زندگیآزادی عقیده، آرمانی که تتو با باورهایت کنترل میشنه به اعدامزندگی، مدیریت انرژیایستادن در برابر آزادی بتاثیر درجه حرارت بر عملکنزاع ها بیهوده استسریعترین کامپیوتر موجودارزش حقیقی زبان قسمت دوممنابع انرژی از نفت و گاز جهان های بسیار دیگرهوش عاطفی در زنان بیشتر اعشق درونی به یگانگی خلقتبه قفس های سیاهت ننازحس و ادراک- قسمت پنجاه و کلمات بلند نه صدای بلندداروی جدید برای دیابتپیشرفت های جدید علوم اعصبرنامه ی مسلط ژنها در اختمعماری، هندسه ی قابل مشارفتار اجتماعی انسان، حاصافت هوشیاری به دنبال کاهتومورها و التهاب مغزی عانوار مغز در فراموشی هازبان متغیرفن آوری های جدید علیه شناابتدایی که در ذهن دانشمنتاثیر روده بر مغزنظریه تکامل در درمان بیمسطح آگاهی، رخدادهای زندگاز آغاز خلقت تا نگاه انسامنبع هوشیاری کجاست قسمت جهانی که از یک منبع، تغذیهیپرپاراتیروئیدیسمبه سیاهی عادت نکنیمخواب سالم عامل سلامتی و یکنترل جاذبهدر محل کار ارزش خودت را بپروتز چشمبرخی یونها و مولکول های ممغز چگونه صداها را فیلتر رویا و خبر از آیندهالگوی بنیادین و هوشیاریزبان شناسی مدرن در سطح سلتوکل بر خدانوروفیبروماتوزفاصله ها در مکانیک کوانتابزار بقا از نخستین همانتازه های اسکیزوفرنی(جنوهمیشه چشمی مراقب و نگهباشکست حتمیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجایی برای یاد گرفتن باقی هستی ما پس از شروعی چگال بیماری میاستنی گراویسخوش قلبی و مهربانیکیهان خود را طراحی میکنددر برابر حقایق جدیدآموزش نوین زبانبررسی مغز با امواج مادون مغز ایندگان چگونه استروزه داری و بیمار ی ام اس امیدی تازه در درمان سرطاسقوط درون جاذبه ای خاص، چتیروفیبان موثر در سکته ی چیزی خارج از مغزهای ما نیفرد حساس از نظر عاطفی و بابزار بقای موجود زنده از ترکیب آمار و ژنتیکهندسه در پایه ی همه ی واکشبیه سازی سیستم های کواناز تکینگی تا مغز از مغز تحفره در مغزمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمویتامین کاخرما منبع بسیار خوب آنتی کارهایی بیش از طراحی و گپدرمان کارتی سل و تومور مغآینده با ترس جمع نمیشودبشریت از یک پدر و مادر نیمغزهای کوچک بی احساسروشی جدید در درمان نابیناندوهگین نباش اگر درب یا تکامل جریان همیشگی خلقتسماگلوتید داروی کاهش دهنابزارهای پیشرفته ارتباط چگونه جمعیت های بزرگ شکل قلب دروازه ی ارتباطتسلیم شدن از نورون شروع مهوش مصنوعی اکنون می توانصبور باشاز تکامل تا مغز از مغز تا حلقه های اسرارآمیزموفقیت هوش مصنوعی در امتدنیای شگفت انگیز کوانتومکشف مکانیسمی پیچیده در ببیهوش کردن در جراحی و بیمدرمان ساده ی روماتیسمآیا یک، وجود داردتفاوت ارباب و رهبر حقیقینقش هورمون های تیروئید درژیم غذایی ضد التهابیانسان در هستی یا هستی در تئوری تکامل در پیشگیری و نگاهی بر توانایی اجزاي بسیلی محکم محیط زیست بر اناثرات مفید روزه داریقدم زدن و حرکت دید را تغیتصویربرداری فضاپیمای آمهوش مصنوعی از عروسک بازی طلوع و حقیقتازدواج های بین گونه ای، رحرکات چشم، ترجمه کننده ی واکسن اسپایکوژنمیگرن سردردی ژنتیکی که بدوپامین قابل حل در آبگوشه بیماری اتوزومال رسسبا خدا باشمخچه ابزاري که وظیفه آن فدرک و احساسآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجتلاشی برای درمان قطع نخانقش روی و منیزیم در سلامترحم مصنوعیاوکرلیزوماب داروی جدید شتاثیر کپسول نوروهرب بر ننبرو و انرژی مداومسیستم دفاعی بدن علیه مغز اختلال در شناسایی حروف و لیروپریم داروی ترکیبی ضدتغییر زودتر اتصالات مغزیهوش مصنوعی از عروسک تا کمعلم و روحاسرار آفرینش در موجحس و ادراک قسمت نهمورزش بهترین درمان بیش فعما بخشی از این جهان مرتبطدانش بی نهایتگزیده ای از وبینار یا کنفبازخورد یا فیدبکمرگ و میر پنهاندرد و درسآب زندگی است قسمت سومتنها مانع در زندگی موارد نقطه ی رسیدن به قلهزمان پلانکاینکه به خاطرخودت زندگی تاثیر گیاه خواری بر رشد وچرا مغز انسان سه هزار سالسادیسم یا لذت از آزار دادارتباط متقابل با همه ی حیمقابله با کرونا با علم اسجنبه های موجی واقعیتهوش احساسیعید نوروز مبارکاطلاعاتی عمومی در مورد محس و ادراک قسمت بیست و یکیادگرفتن، آغاز حرکت است مباحث مهم حس و ادراکداروهای تغییر دهنده ی سیپیوند قلب خوک، به فرد دچابحثی درباره احساسات متفامسئول صیانت از عقیده کیسذهن و شیمی بدنآزار دیگری، آزار خود استتو باید نیکان را به دست بنه به اعدامزندان ذهنیاکنون را با همه ی نقص هایتاثیر درجه حرارت بر عملکنزاع بین جهل و علم رو به پسرکه انگبین عسلی مفید برارزش حقیقی زبان قسمت سوممنابع انرژی از نفت و گاز جهان هایی در جهان دیگرهوشمندی کیهانعشق، شلوغ کردن نیستبه مغز خزندگان خودت اجازحس و ادراک- قسمت بیست و پکلوزاپین داروی ضد جنونداروی جدید ضد میگرنپیشرفت در عقل است یا ظواهبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱معنی روزهرقیبی قدرتمند در برابر مافتخار انسانتومورهای نخاعینوار مغز در تشخیص بیماری زبان مشترک ژنتیکی موجودافناوری هوش مصنوعی نحوه خابتذال با شعار دینتاثیر روزه داری بر سلامت نظریه تکامل در درمان بیمسعی کن به حدی محدود نشویاز انفجار بزرگ تا انفجار منبع هوشیاری کجاست قسمت جهانی در ذهنهاوکينگ پیش از مرگش رسالبه سخن توجه کن نه گویندهخواب عامل دسته بندی و حفطکندر در بیماریهای التهابدر چه مرحله ای از خواب ، رپروتز عصبی برای تکلمبرخی اثرات مضر ویتامین دمغز ناتوان از توجیه پیدارویا بخشی حقیقی از زندگی الگوبرداری از طبیعتزبان شناسی نوین نیازمند توپیراماتنورون هاي مصنوعی می توانفاصله ی همیشگی تصویر سازابزار بقا از نخستین همانتازه های بیماری پارکینسوهمیشه اطمینان تو بر خدا بشگفت نیست من عاشق تو باشماز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجایی خالی نیستهشت توصیه برای کاستن از دبیماری های میتوکندریخوش خیالی و خوش بینیکیهانِ هوشیارِ در حال یادر درمان بیماری مولتیپل آمارهای ارائه شده در سطح بررسی و اپروچ جدید بر بیممغز ابزار بقای برتر مادیروزه داری سلول های بنیادامگا سه عامل مهم سلامتسلول های مغزی عامل پارکیتکنولوژی های جدید و حالتچیزی شبیه نور تو نیستفردا را نمیدانیمابزار بقای موجود زنده از ترکیب حیوان و انسانهندسه زبانِ زمان استشبکه های مصنوعی مغز به دراز تکینگی تا مغز از مغز تحق انتخابمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمویتامین کا و استخوانخسته نباشی باباکاربرد روباتهای ريزنانودرمان پوکی استخوانآیا فراموشی حتمی استبعد پنجممغز، فقط گیرندهروشی جدید در درمان سکته ماندام حسی، درک از بخش هایتکامل داروینی هنوز در حاسندرم کووید طولانیابزارهای بقا از نخستین هچگونه حافظه را قویتر کنیقلب روباتیکتست نوار عصب و عضلههوش مصنوعی از عروسک های بصبر لازمه ی پیروزی استاز تکامل تا مغز، از مغز تحمله ویروس کرونا به مغزموفقیت در تفکر استدنیایی پر از سیاهچاله کشف ارتباط جدیدی از ارتببیهوشی در بیماران دچار ادرمان سرگیجه بدون نیاز بآیا کیهان می تواند یک شبیتفاوتهای جنسیتی راهی برانقش هورمون زنانه استروژنرژیم غذایی ضد دردانسان عامل توقف رشد مغزتئوری جدید، ویران کردن گنگاهت را بلند کنسینوریپا داروی ترکیبی ضداثرات مضر ماری جواناقدرت مردمتصور ما ازمشکلات و واقعیهوش مصنوعی از عروسک بازی طلای سیاهاسکلت خارجی در درمان اختحرکت چرخشی و دائمی کیهانواکسن اسپایکوژن ضد کرونامیگرن شدید قابل درمان اسدورترین نقطه ی قابل مشاهگوشت خواری یا گیاه خواریبا طبیعت بازی نکنمخچه تاثیر گذار بر حافظهدرک کنیم ما همه یکی هستیمآیا خداباوری محصول تکاملتلاشی تازه برای گشودن معنقش روزه داری در سالم و جرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرايندگان چگونه خواهند دیدتاثیر کپسول نوروهرب بر تچت جی پی تیسکوت و نیستیاختلالات مخچهاختلالات حرکتی در انسانلیس دگرامفتامین یا ویاستغییر عمودی سر انسان از پهوش مصنوعی از عروسک تا کمعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاسرار بازسازی اندام هاحس و ادراک قسمت چهارمورزش در کمر دردما تحت کنترل ژنها هستیم یدانشمندان موفق به بازگردگزارش یک مورد جالب لخته وبازسازي مغز و نخاع چالشی مرگ و میر بسیار بالای ناشدرد باسن و پا به دلیل کاهآب، زندگی است(قسمت پنجم)تنها در برابر جهاننقطه ای بود و دگر هیچ نبوزمان به چه دلیل ایجاد میشاینکه خانواده ات سالم باتاثیر گیاهخواری بر رشد و چرا مغزهای ما ارتقا یافت سازگاری با محیط بین اجزاارتباط چاقی و کاهش قدرت بملاحظه های اخلاقی دربارهجنسیت و تفاوت های بیناییهوش بشری تهدید برای بشریعامل کلیدی در کنترل کارآاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نحس و ادراک قسمت بیست و دویادآوری خواب و رویامبتکران خودشکوفاداروهای ضد بیماری ام اس وپیوند مدفوع در درمان بیمبحثی درباره احساساتی غیرمسئولیت جدیدذهن پر در برابر آگاهیآسيب میکروواسکولاریا آستو برای خزیدن خلق نشده اینه بدبخت بلکه نادانزونیسومایداکوییفلکستاثیر درجه حرارت بر عملکنزاع بین علم و نادانی رو سرگیجه از شایعترین اختلاارزش خود را چگونه میشناسمنابع انرژی از نفت و گاز جهان یکپارچههوشیاری و وجودعصب حقوق نورولووبه نقاش بنگرحس و ادراک- قسمت شصت و چهکلید نزدیک و نگاه تو بر فداروی جدید ضد الزایمرپیشرفت ذهن در خلاقیت استبرین نت به جای اینترنتمعاینه قبل از نوار عصب و رموزی از نخستین تمدن بشرافراد آغاز حرکت خودشان رتومورهای ستون فقراتنوار مغزی روشی مهم در تشخزبان چهار حرفی حیات زمینفواید روزه داری متناوبابداع دی ان ای بزرگترین دتاثیر روغن رزماری استنشانظریه تکامل در درمان بیمشلیک فراموشیاز بار خود بکاه تا پرواز منبع هوشیاری کجاست قسمت جهان، تصادفی نیستهاوکينگ پیش از مرگش رسالبهبود حافظه پس از رخدادهخواص فلفل سبزکندر علیه سرطاندر ناامیدی بسی امید استپرورش مغز مینیاتوری انسابرخی اختلالات عصبی مثانهمغز و قلب در جنین موش مصنرویا تخیل یا واقعیتالتهاب شریان تمپورالزبان، نشان دهنده ی سخنگو توانایی مغز و دیگر اجزای نورون های ردیاب حافظهفتون های زیستیابزار بقا از نخستین همانتازه های درمان ام اسهمیشه به آنچه داری، خوشنشگفت انگیز بودن کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجاذبهو هر کس تقوای خدا پیشه کنبیماری های مغز و اعصاب و خوشبختی چیستکیست هیداتید مغزدر سال حدود 7 میلیون نفر آن چیزی که ما جریان زمان بررسی ژنها در تشخیص بیمامغز ابزار برتر بقاروزهای بد باقی نمیمانداما شما از دید خفاش کور هسلول های بنیادیتکنولوژی و پیشرفتنکاتی در مورد تشنجفرزندان زمان خودابزار بقای موجود زنده از ترازودونهندسه، نمایشی از حقیقتشبکیه های مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت قربانی نزاع بین بی منبع هوشیاری کجاست؟(قسمویتامین کا در سبزیجاتخطا در محاسبات چیزی کاملکاربرد روباتهای ريز، در درمان پوکی استخوانآیا ممکن است موش کور بی مبعد از کرونامغزتان را در جوانی سیم کشريتوکسيمب در درمان ام اسانرژی بی پایان در درون هرتکامل داروینی هنوز در حاسندرم گیلن باره به دنبال ابزارهای بقا ازنخستین همنگاه من، نگاه تو و یا حقیقلب را نشکنتست آر ان اس دز میاستنی گهوش مصنوعی از عروسک های بصبر و واقعیتاز تکامل تا مغز، از مغز تحمایت از طبیعتواقعیت و انعکاسمولکول ضد پیریدنیا، هیچ استکشف جمجمه ای درکوه ایرهوبیوگرافیدرمان سرگیجه بدون نیاز بآیا گذشته، امروز وآینده تقلید مرحله ای نسبتا پیشنقش ویتامین K در ترمیم اسراه فراری نیستانسانیت در هم تنیده و متصتا 20 سال آینده مغز شما به چالش هوشیاری و اینکه چرا سیگار عامل افزایش مرگ وماجزای پر سلولی بدن انسان قدرت و شناخت حقیقتتصور از زمان و مکانهوش مصنوعی از عروسک بازی طوفان فقر و گرسنگی و بی ساسکار، لگوی هوشمندحس متفاوتواکسن دیگر کرونا ساخته شمیدان مغناطيسي زمین بشر ديدن با چشم بسته در خواب گیلگمش باستانی کیستبالاترین هدف از دولتمخاطب قرار دادن مردم، کادرک احساسات و تفکرات دیگآیا دلفین ها می تواند از تلاشی جدید در درمان ام اسنقش رژیم غذایی بر رشد و ارساناها و ابر رساناها و عايا اراده آزاد توهم است یتاثیر کپسول نوروهرب بر سچت جی پی تیسکوت، پر از صداسکته مغزیاختلالات صحبت کردن در انلا اکراه فی الدینتغییرات منطقه بویایی مغزهوش مصنوعی از عروسک تا کمعلم به ما کمک میکند تا مواصفهان زیباحس و ادراک قسمت نوزدهموزن حقیقی معرفت و شناختمانند آب باشدانشمندان نورون مصنوعی سگشایش دروازه جدیدی از طرباغچه ی منمرگ و سوال از قاتلدرد زانو همیشه نیاز به جرآتاکسیتنهایینقطه بی بازگشتزمان شگفت انگیزاین، فقط راه توستتاثیر انتخاب از طرف محیط چرا ویروس کرونای دلتا واستم با شعار قانون بدترین ارتباط هوش ساختار مغز و ژملاحظات بیهوشی قبل از جرجنسیت و تفاوت های بیناییهوش در طبیعتعادت همیشه خوب نیستاعتماد به خودحس و ادراک قسمت بیست و سویاری خدا نزدیک استمتواضع باشداروهای ضد تشنج با توضیح پیوند مغز و سر و چالشهای بخش فراموش شده ی حافظهمسئولیت در برابر محیط زیذهن تو همیشه به چیزی اعتقآسیب ها ناشی از آلودگی هوتو تغییر و تحولینه جنگ و نه خونریزیزونا به وسیله ویروس ابله اکسی توسین و تکامل پیش اتاثیر درجه حرارت بر عملکنزاع بین علم و جهل رو به پسرگردانیاز فرد ایستا و متعصب بگذرمنابع انرژی از نفت و گاز جهان یکپارچههوشیاری و افسردگیعصب سیاتیکبه نقاش بنگرحسن یوسف باغچه ی منکلام و زبان، گنجینه ای بسداروی سل سپتپیشرفتی مستقل از ابزار هبرای یک زندگی معمولیمعادله ها فقط بخش خسته کنرمز و رازهای ارتباط غیر کافراد بی دلیل دوستدار تو توهم فضای خالینوار مغز، مفید و بی خطرزبان نیاز تکاملی استفواید زیاد دوچرخه سواریابزار هوش در حال ارتقا ازتاثیر رژیم گیاه خواری بر نعناعشلیک فراموشیاز بحث های کنونی در ویروسمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهش های ژنتیکی مفید در ساهدف یکسان و مسیرهای مختلبهداشت خوابخواص میوه ی بهکوچ از محیط نامناسبدر هم تنیدگی مرزها و بی مپرکاری تیروئیدبرخی اصول سلامت کمرمغز و هوش، برترین ابزار برویا حقی از طرف خداام آر آی جدید با قدرت شگفزبان، وسیله شناسایی محیطتوانایی یک فرد، برای تغینوروپلاستیسیتی چیستفروتنی معرفتیابزار بقا از نخستین همانتبدیل پلاستیک به کربن و سهمیشه داناتر از ما وجود دشگفت زده و حیران باشاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجاذبه و نقش آن در شکلگیریوفور و فراوانیبیماری وسواسخوشبختی دور از رنج های مکیست کلوئید بطن سومدر عید نوروز مراقب تصادف آنچه می دانم، آنچه را میخبررسی بیماری التهابی رودمغز از بسیاری حقایق می گرروزهای سختامروز دانش ژنتیک هیچ ابهسلول های بنیادی منابع و اتکنولوژی جدید که سلول هاچگونه مولکول های دی ان ایفرضیه ای جدید توضیح میدهابزار بقای موجود زنده از ترازودونهنر فراموشیشباهت مغز و کیهاناز تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت آنطور نیست که به نظمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمویتامین بی 12 در درمان دردخطا در محاسبات چیزی کاملکاش شرف اجباری بود یا حتیبیماری ای شبیه ام اس مولتدرمان آرتروز با ورزش موضبعد از کرونامغزتان را در جوانی سیمکشریه زغالیانرژی تاریکتکامل داروینی هنوز در حاسندرم پیریفورمیسابزارهای بقای موجود زندهنگاه مادی غیر علمی استقوی تر باشتشنچ پانایوتوپولوس تشنج هوش مصنوعی از عروسک های بصبر بسیار بایداز تکامل تا مغز، از مغز تحوادث روزگار از جمله ویرواقعیت تقویت شدهمولتیپل اسکلروز در زنان دندان ها را مسواک بزنید تکشف جدید تلسکوپ جیمز وببیوگرافیدرمان سرگیجه بدون داروآیا پیدایش مغز از روی تصاتقلید از روی طبیعتنقش ژنتیک در درمان اختلاراه نجاتانسانیت در برابر دیگرانتا بحر یفعل ما یشاچالش هوشیاری و اینکه چرا سیاهچاله هااجزایی ناشناخته در شکل گقدرت کنترل خودتصادف یا قوانین ناشناختههوش مصنوعی از عروسک بازی طوفان بیداریاساس انسان اندیشه و باور حس چشایی و بویاییواکسن دیگری ضد کرونا از دمیدان های مغناطیسی قابل دی متیل فومارات(زادیوا)(گیاه بی عقل به سوی نور میباهوش ترین و با کیفیت تریمدل همه جانبه نگر ژنرالیدرک تصویر و زبان های مخلتآیا دلفین ها میتوانند باتمایل زیاد به خوردن بستننقش رژیم غذایی در رشد و ارستگاری محدود به یک راه نايا اراده آزاد توهم است یتاثیر کپسول نوروهرب بر سنتایج نادانی و جهلای نعمت من در زندگیمتاثیر کتامین در درمان پانجات در اعتماد به خودسال سیزده ماههاختلالات عضلانی ژنتیکلاموژین داروی ضد اوتیسم؟تغییرات مغز پس از 40 سالگیهوش مصنوعی از عروسک تا کمعلم بدون توقفاصل بازخوردحس و ادراک قسمت هفتموزوز گوشماه رجبدانشمندان یک فرضیه رادیکپل جویی اصفهانبحتی علمی درباره تمایل بمرگ انتقال است یا نابود شدردهای سال گذشته فراموش آتاکسی فریدریشتنهایی رمز نوآوری استنمیتوان با بیرون انداختنزمزمه ات مانده در گوشماینترنت بدون فیلتر ماهواتاثیر احتمالی عصاره تغلیچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک ستم، بی پاسخ نیستارتباط پیوسته ی جهانممانتین یا آلزیکسا یا ابجهل مقدسهوش عاطفی قسمت 11عادت کن از بالا نگاه کنیاعتماد به خودحس و ادراک قسمت بیستمژن همه چیز نیستمجموعه های پر سلولی بدن مداروی فامپیریدین یا نورلپیوند اندام از حیوانات ببخش های تنظیمی ژنوممستند جهان متصلذهن خود را مشغول هماهنگیآسیب روانی شبکه های اجتمتو جهانی هستی که خودش را چه زیاد است بر من که در ایزیان غذاهای پرچرباکسکاربازپین در درمان تشتاثیر درجه حرارت بر عملکنسبیت عام از زبان دکتر برسربازان ما محققا غلبه می از مخالفت بشنومنابع انرژی از نفت و گاز جهان کنونی و مغز بزرگتریهوشیاری کوانتومیعضلانی که طی سخن گفتن چقدبه نادیدنی ایمان بیاورحساسیت روانی متفاوتکلام، در تحولی شگفت آور بداروی ضد چاقیپپوگستبرای پیش بینی آینده مغز دمعجزه های هر روزهرمز گشایی از اتصالات مغزافزایش قدرت ادراکات و حستوهم فضای خالی یا توهم فضنوار مغز، ترجمه ی فعالیت زبان و کلمه حتی برای کسانفیلم کوتاه هیروشیما از هابزار بقا از نخستین همانتاثیر رژیم گیاه خواری بر هفت چیز که عملکرد مغز تو شنا در ابهای گرم جنوب نیااز تلسکوپ گالیله تا تلسکمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهش های ژنتیکی غیر تصادفهدف یکسان، در مسیرهای متبهداشت خواب، رمز حافظه ی خواص هندوانهکوچک شدن مغز از نئاندرتادر هم تنیدگی کوانتومیپراسینزوماب در پارکینسوبرخی اطلاعات روانشناسی ممغز و اخلاقرویاها از مغز است یا ناخوام اس و سرطانزدودن نقص از هوش مصنوعیتوازن مهمتر از فعالیت زینوروز مبارکفروتنی و غرورابزار بقا از نخستین همانتبدیل تراکت صوتی مصنوعی همیشه راهی هستشگفتی های نقشه ی ژنتیکیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجبران از دست رفته هاوقاحت و تمسخر دیگرانبیماری کروتز فیلد جاکوبخیالپردازی نکنکپسول ژری لاکتدرمان نگهدارنده ی اعتیادآنچه ناشناخته است باید شبررسی سیستم تعادلی بدن امغز به تنهایی برای فرهنگ روش مقابله مغز با محدودیانفجار و توقف تکاملی نشاسلول های بدن تو پیر نیستنچگونه میتوان با قانون جنفساد اقتصادی سیتماتیک درابزار بقای موجود زنده از تراشه مغز بدون واسطه ی دهنر حفظ گرهشباهت مغز با کیهان مادیاز تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت افرادمنبع هوشیاری در کجاست؟ قویتامین بی هفدهخطای ادراک کارماکتاب گران و پرهزینه شد ولبیماری اسپینال ماسکولار درمان ام اس(مولتیپل اسکلبعد از کرونا دلخوشی بیهومغط یک گیرنده استریواستیگمینانرژی تاریک که ما نمی توتکامل داروینی هنوز در حاسندرم پیریفورمیسابزارهای بقای از نخستین نگاه محدود و تک جانبه، مشقیچی ژنتیکیتشنج چیستهوش مصنوعی از عروسک بازی صد قدح، نفتاده بشکستاز تکامل تا مغز، از مغز تحکمت الهی در پس همه چیزواقعیت تقویت شدهمواد کوانتومی جدید، ممکنده روش موفقیتکشیدن مادی روشی برای جلوبیان ژن های اسکیزوفرنی ددرمان سرطان با امواج صوتآیا آگاهی پس از مرگ از بیتقلید از طبیعتنقش گرمایش آب و هوا در همراه های جدید برای قضاوت رانسان، گونه ای پر از تضادتاول کف پا و حقیقتچالش هوشیاری و اینکه چرا سیاهچاله های فضایی منابعاحیای بینایی نسبی یک بیمقدرت انسان در نگاه به ابعتضادهای علمیهوش مصنوعی از عروسک بازی طوفان زیباییاستفاده از مغز، وزن را کمحس و ادراک (قسمت اول )واکسن سرطانمیدان های کوانتومی خلادین اجباریگیاه خواری و گوشت خوار کدباور و کیهان شناسیمدل هولوگرافیک ژنرالیزهدرک حقیقت نردبان و مسیری آیا دست مصنوعی به زودی قاتمایز یا کشف یگانگینقش زنجبیل در جلوگیری از رشته نوروایمونولوژی و نقرشد مغز فرایندی پیچیده اای همه ی وجود منتاثیر گیاه خواری بر رشد ونجات در راستگوییسانسور از روی قصد بسیاری اختراع جدید اینترنت کوانلایو دوم دکتر سید سلمان فتغییرات آب و هوایی که به هوش مصنوعی به کمک هوش طبیعلم در حال توسعهاصل در هم تنیدگی و جهانی حس و ادراک قسمت هفدهموسواس، بیماری استماپروتیلیندانشمندان ژنی از مغز انسپل خواجو اصفهانبحث درباره پیدایش و منشا مرگ تصادفیدردی که سالهاست درمان نشآتاکسی مخچه ای خودایمنتنبیه چقدر موثر استنمیتوان بر سیاه سیاه نوشزنان باهوش ترایندرالتاثیر ترکیبات استاتین (سچرا پس از بیدار شدن از خوستون فقرات انسان دو پا جلارتباط انسانی، محدود به من کسی در ناکسی دریافتم جهان فراکتالهوش عاطفی قسمت نهمعادت کن خوب حرف بزنیاعتماد بی موردحس و ادراک قسمت دهمژن همه چیز نیستمجرم، گاهی قربانی استداروی لیراگلوتیدپیوند اندام حیوانات به ابخش بزرگی حس و ادراک ما امشکل از کجاستذهن خالی از شلوغی افکارآسیب عصب پا به دنبال اعتیتو جدای از کیهان نیستینه عدم مطلق بلکه عدم با قزیباترین چیز در پیر شدناگر فقط مردم میفهمیدند کتاثیر درجه حرارت بر عملکچسبیدن به خود، مانع بزرگ سربرولایزیناز نخستین همانند سازها تمنابع انرژی از نفت و گاز جهان کاملی در اطراف ما پرهوشیاری سنتی یا هوشیاری غم بی پایانبه هلال بنگرخفاش کور و انسان بینا؟کلرال هیدرات برای خوابانداروی ضد چاقیپایان، یک آغاز استبرای اولین بار دانشمندانمعجزه ی چشمرمز پیشرفت تواضع است نه طافزایش مرگ و میر سندرم کوتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)نوار عصب و عضلهزبان و بیان نتیجه ساختمافیلمی بسیار جالب از تغییابزار بقا از نخستین همانتاثیر رژیم گیاه خواری بر هفت سین یادگاری از میراث شناخت و معرفت، و نقش آن داز تلسکوپ گالیله تا تلسکمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهش های بیماری زا، معمولهدف از تکامل مغزبوزون هیگز چیستخواص انارکوچکی قلبدر هم تنیدگی کوانتومی و پپرتوهای صادر شده از سیاهبرخی بیماری ها که در آن بمغز و اخلاقرویاهای پر رمز و حیرتی درامواجی که به وسیله ی ماشیسفر فقط مادی نیستتوت زیاد بخوریدنوروز یا روز پایانیفرگشت و تکامل تصادفی محض ابزار بقا از نخستین همانتبدیل سلولهای محافط به سهمیشه عسل با موم بخوریمشگفتی های زنبور عسلاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجدا کردن ناخالصی هاوقت نهيب هاي غير علمي گذشبیماری گیلن باره و بیمارخانه ی تاریککامپیوتر سایبورگدرمان نابینایان آیا ممکنآنچه واقعیت تصور میکنیم بررسی علل کمر درد در میانمغز بیش از آنچه تصور میشوروش های صرفه جویی در ایجاانفجار بزرگ پایان بوده اسلول بنیادی و ای ال اسچگونه مغز ما، موسیقی را پفشار و قدرتابزار بقای موجود زنده از تراشه ها روی مغزهنر رها شدن از وابستگیشباهت های ریشه ای چند بیماز تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت انسانمنبع هوشیاری در کجاست؟(قویتامین دی گنجینه ای بزرخطای حسکتاب زیست شناسی باوربیماری اضطراب عمومیدرمان تومورهای مغزی با اآیا ما کالا هستیمبعد از کرونا دلخوشی بیهونفرت، اسیب به خود استریاضیات یک حس جدید استانرژی خلا ممکن استتکامل زبانسندرم پای بی قرارابزارهای دفاعی و بقای مونگاه کلی نگرقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتشنج و حرکات شبه تشنجی قاهوش مصنوعی از عروسک بازی صدای بم با فرکانس پایین، از تکامل تا مغز، از مغز تحافظه میتواند بزرگترین دواقعیت خلا و وجود و درک مموجود بی مغزی که می توانددهن، بزرگترین سرمایهکشتن عقیده ممکن نیستبیان حقیقتدرمان ضایعات نخاعیآیا امکان بازسازی اندامهتقویت مغز با ورزشنقش پیش زمینه ها و اراده راه های جدید برای قضاوت رانعطاف پذیری مکانیسمی علتابوهای ذهنیچالش هوشیاری و اینکه چرا سیاهچاله ها، دارای پرتو احیای بینایی نسبی یک بیمقدرت ذهنتظاهر خوابیده ی مادههوش مصنوعی از عروسک بازی طولانی ترین شباستفاده از نظریه ی تکامل حس و ادراک (قسمت دوم )واکسن سرطانمیدان بنیادین اطلاعاتدین، اجباری نیستگیرنده باید سازگار با پیباید از انسان ترسیدمدل هولوگرافیک تعمیم یافدرک دیگرانآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتمدن قدیمی ای در جنوب ایرنقش زبان در سلطه و قدرت اتمدن پیشرفته ی پیشینیاننقش زبان در سلطه و قدرت ارشد مغز علت تمایل انسان بای آنکه نامش درمان و یادشتاثیر گیاه خواری بر رشد ونخاع ما تا پایین ستون فقرسانسور بر بسیاری از حقایادامه بحث تکامل چشملبخند بزن شاید صبح فردا زتغییرات تکاملی سر انسان هوش مصنوعی به شناسایی کاعلم راهی برای اندیشیدن ااصل علت و تاثیرحس و ادراک قسمت هجدهمیک پیام منفرد نورون مغزی ماجرای جهل مقدسدانشمندان پاسخ کوانتومی پلاسمای غالببحثي درباره هوش و تفاوتهمرگی وجود ندارددرس گرفتن از شکست هاآتش منبع انرژیتهدیدهای هوش مصنوعینمای موفقیتزنجیرها را ما باید پاره کایپیداکرینتاثیر تغذیه بر سلامت رواچرا ارتعاش بسیار مهم استستارگانی قبل از آغاز کیهارتباط از بالا به پایین ممن پر از تلخیمجهان قابل مشاهده بخش کوچهوش عاطفی قسمت هفتمعادت کردن به نعمتاعتیاد و تلاش های درمانی حس و ادراک قسمت دوازدهمژن هوش و ساختارهای حیاتی محل درک احساسات روحانیداروی تشنجی دربارداریپیوند سر آیا ممکن استبخش بزرگتر کیهان ناشناختمشکلات نخاعیذهن سالمآسانی موفقیتتو دی ان ای خاص ميتوکندرينهایت معرفت و شناخت درک عزیباترین چیز در افزایش ساگر میدانی مصیبت بزرگتر تاثیر درجه حرارت بر عملکنسبت ها در کیهانسردرد میگرناز نخستین همانند سازها تمنابع انرژی از نفت و گاز جهان پیوستههوش، ژنتیکی است یا محیطیغم بی پایانبه کدامین گناه کشته شدندخفاش با شیوع همه گیری جدیکم کردن کالری روشی سودمنداروی ضد تشنج با قابليت تپاکسازی مغزبرای تمدن سازی، باید در بمعجزه ی علمرمز بقای جهش ژنتیکیافزایش سرعت پیشرفت علوم توهم چیستنوار عصب و عضلهزبان و بیان، در سایه پیشرفیروز نادریابزار بقا از نخستین همانتاثیر رژیم گیاهخواری بر هم نوع خواری در میان پیشیشناخت حقیقت یا آرزوهای گاز تکنیکی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهش تمدنی عجیب و شگفت انسهدف از خلقت رسیدن به ابزابوزون هیگز جهان را از متلخواص اردهکوچکترین چیز یک معجزه اسدر هم تنیدگی کوانتومی و دپرتوزایی از جسم سیاهبرخی بیماری های خاص که بدمغز و سیر تکامل ان دلیلی رویای شفافامیوتروفیک لترال اسکلروسفر نامه سفر به بم و جنوب توسعه هوش مصنوعی قادر اسنورالژیفراموش کارها باهوش تر هسابزار بقا از نخستین همانتبر را بردارهمیشه، آنطور نیست که هستشانس یا نتیجه ی تلاشاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتجدایی خطای حسی استوقتی فهمیدی خطا کردی برگبیماری آلزایمر، استیل کوخانواده پایدارکاهش میل جنسی در ام اسدرمان های اسرار آمیز در آآنچه حس می کنیم، نتیجه ی برطرف کردن خشونت را از خامغز برای فراموشی بیشتر کروش های عملی برای رفع کمرانقراض را انتخاب نکنیدتکنولوژی جدید که سلول هاسلول بنیادین از مخاط بینچگونه مغز پیش انسان یا همفضا و ذهن بازتراشه ی هوش مصنوعی در مغزهنر، پر کردن است نه فحش دشباهت کیهان و مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت اشیامنبع خواب و رویاویروس مصنوعیخطر آلودگی هواکتاب طبیعت در قالب هندسهبیماری بیش فعالیدرمان تشنجآیا ما تنها موجودات زنده تفکر قبل از کارنقاشی هایی با بوی گذشته یریتوکسیمابانرژِی برای ایجاد اضطرابتکامل زبانسندرم پس از ضربه به سرابعاد و نیازهای تکاملینگاه انسان محدود به ادراقانون مندی نقشه ژنتیکی متشنج به صورت اختلال رفتاهوش مصنوعی از عروسک بازی صرع و درمان های آناز تکامل تا مغز، از مغز تحافظه های کاذبوالزارتان داروی ضد فشار موجودات مقهور ژنها هستنددو ویژگی انتزاع و قدرت تجگل خاردار، زیباستبیداری معنوی یعنی دوستی درمانهای بیماری پارکینسآیا انسان با مغز بزرگش اختقویت استخوان در گرو تغذنقش آتش در رسیدن انسان بهراه پیروزی در زندگی چیستاهرام مصر از شگفتی های جهتاثیر فکر بر سلامتچالش کمبود اندام برای پیسیاهچاله و تکینگی ابتدایاحتیاط در ورزش زانو در خاقدرت شناختی انسان، محدودتظاهری از ماده است که بیدهوش مصنوعی از عروسک بازی طی یکصد هزار سال اخیر هرچاستفاده از هوش مصنوعی در حس و ادراک قسمت 67واکسن ضد اعتیادمیدازولام در درمان تشنج دیوار همه اش توهم بودگالکانزوماب، دارویی جدیبابا زود بیامدل های ریز مغز مینی بریندرک درست از خود و هوشیاریآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتمدن بشری و مغز اخلاقینقش سجده بر عملکرد مغزرشد در سختی استای جان جان بی تن مروتاثیر گیاه خواری بر رشد ونخاع درازتر یا کوتاهتر کساهچاله ها تبخیر نمیشوداداراوون تنها داروی تاییلحظات خوش با کودکانتغذیه بر ژنها تاثیر داردهوش مصنوعی تعاملیعلم ساختن برج های چرخاناصل عدم قطعیت از کوانتوم حس و ادراک قسمت هشتمیک پیشنهاد خوب برای آسان ماجرای عجیب گالیلهدانشمندان اولین سلول مصنپمبرولیزوماب در بیماری چبحثی جالب درباره محدودیتمراقب خودتون و خانواده هدست و پا زدن در سایه؟آثار باستانی تمدن های قدتو یک معجزه اینمایش تک نفرهزندگی فعال و مثبت روند آلایا کوچک شدن مغزانسان التاثیر حرکات چشم بر امواج چرا بیماری های تخریبی مغسخن نیکو مانند درخت نیکوارتباط بین هوش طبیعی و هومن بی من، بهتر یاد میگیرمجهان موازی و حجاب هاهوش عاطفی قسمت یازدهعادت بد را ترک کناعتیاد را به دور بیندازحس و ادراک قسمت سومژن یا نقشه توسعه مغز و نقمحل درک احساسات روحانی دداروی جدید ALSپیوند سر، یکی از راه حلهابخش دیگری در وجود انسان همشکلات بین دو همسر و برخیذهت را روی چیزهای مفید متآشنا پنداریتو در میانه ی جهان نیستی نهایت در بی نهایتزیر فشار کووید چه باید کراگر نیروی مغناطیس نباشد تاثیر درجه حرارت بر عملکنسبت طلایی، نشانه ای به سسردرد میگرن در کودکاناز نخستین همانند سازها تمنابع انرژی از نفت و گاز جهان پیوستههیچ نقطه ای مرکزی تر از اغیرقابل دیدن کردن مادهبه امید روزهای بهترخلا، حقیقی نیستکمالگرایی دشمن پیشرفتداروی ضد تشنج با قابليت تپارادوکس ها در علمبرای خودآگاه بودن تو بایمعجزه ی علم در کنترل کرونرمز جهانافسردگی و اضطراب در بیماتوهم و خیالنوار عصب و عضلهزبان و تکلم برخی بیماریهفیزیک مولکولها و ذرات در ابزار بقا از نخستین همانتاثیر رژِیم غذایی بر میگهمه چیز موج استشناخت درون، شناخت بیرون؛از تکینگی تا مغز و از مغز منبع هوشیاری کجاست قسمت جهشهای مفید و ذکاوتی که دهر چیز با هر چیز دیگر در تبی نهایت در میان مرزهاخواص بادام زمینیکووید نوزده و خطر بیماری در هر سوراخی سر نکنپرسشبرخی توجهات در ببمار پارمغز کوانتومیروان سالمامید نیکو داشته باش تا آنسفر به مریخ در 39 روزتوسعه برخی شغل ها با هوش نورالژی تریژمینالفراموشی همیشه هم بد نیستابزار بقا از نخستین همانتحریک عمقی مغزهمکاری یا رقابتشانس یا تلاشاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتوقتی پر از گل شدی خودت را بیماری الزایمرخار و گلکاهش مرگ و میر ناشی از ابدرمان های بیماری آلزایمرآنها نمیخواهند دیگران رابزرگ فکر کنمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟روش هایی برای کم کردن اضطانواع سکته های مغزیتکینگیسلول عصبی شاهکار انطباق چگونه هموساپينس بر زمین فضای قلب منبع نبوغ استتراشه ی بیولوژِیکهوموارکتوس ها ممکن است دشباهت زیاد بین سلول هاي عاز تکینگی تا مغز از مغز تحقیقت تنها چیزی است که شامنتظر نمان چیزی نور را بهویروس های باستانی، مغز مخطر را بپذیرکتاب، سفری به تاریخبیماری تی تی پیدرمان جدید ALSآیا مصرف مولتی ویتامین هتفکر ترکیبی در هوش مصنوعچقدر به چشم اعتماد کنیمریسپریدونانسولینتکامل زبان انسان از پیشیسندرم جدایی مغزابعاد اضافه ی کیهاننگاه از بیرون مجموعهقانون گذاری و تکاملتشنج عدم توازن بین نورون هوش مصنوعی از عروسک بازی ضایعه ی شبکه لومبوساکرالاز تکامل تا مغز، از مغز تحافظه و اطلاعات در کجاست واکنش های ناخودآگاه و تقمورد نادر همپوشانی دو بیدو بیماری روانی خود بزرگ گل درون گلدانبیداری و خواب کدام بهتر ادرماندگی به دلیل عادت کرآیا احتمال دارد رویا از آتقویت حافظه یا هوش مصنوعنقش انتخاب از طرف محیط، نراه انسان شدن، راه رفتن واولویت بندی ها کجاستتاثیر مشاهده بر واقعیت بچالش دیدگاه های سنتی در بسیاهچاله ی منفرد یا سیاهاحتیاط در تعویض داروهاقدرت عشقتعویض دارو در تشنجهوش مصنوعی از عروسک بازی طبیعت موجی جهاناستفاده از انرژی خلاحس و ادراک قسمت 74واکسن علیه سرطانمکان زمان یا حافظه زماندیوار، از ابتدا توهم بودگام کوچک ولی تاثیرگذارباد و موجمدیون خود ناموجوددرک عمیق در حیواناتآیا راهی برای بهبود وضعیآیا راهی برای رفع کم آبی تمدن زیر آبنقش غذاها و موجودات دريارشد، رسیدن به یک هدف نیستایمپلانت مغزیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونخستین تمدن بشریسایه ی هوشیاریادب برخورد با دیگرانلرزش ناشی از اسیب به عصبثبت و دستکار ی حافظههوش مصنوعی در کامپیوترهاعلایم کمبود ویتامین E را اصل، روان و نفس استحس و ادراک قسمت هشتاد و نیک آلل ژنتیکی که از نئاندماده ی تاریکدانشمندان تغییر میدان مغپنج اکتشاف شگفت آور در موبحثی در مورد نقش ویتامين مراحل ارتقای پله پله کیهدست کردن در گوشآدم عاقل، وقت خودش را هدرتو یک جهان در مغز خودت هسچند نرمش مفید برای کمردرزندگی هوشمند در خارج از زایا این جمله درست است کسیتاثیر دوپامین و سروتونینچرا حیوانات سخن نمی گوینسخن و سکوتارتباط شگفت مغز انسان و فمننژیتجهان ما میتواند به اندازهوش عاطفی قسمت پنجمعادت دادن مغز بر تفکراعداد بینهایت در دنیای محس و ادراک قسمت سی و هشتمژن ضد آلزایمرمحدودیت چقدر موثر استداروی جدید s3 در درمان ام پیوندهای پیچیده با تغییربخشیدن دیگران یعنی آرامشمشکلات روانپزشکی پس از سذخیره ی شگفت انگیز اطلاعآشنا پنداریتوقف؛ شکستنهادینه سازی فرهنگ اختلازیرفون داروی ضد ام اسALS نگاهی کامل بر بیماری واگر نعمت فراموشی نبود بستاثیر درجه حرارت بر عملکنشانه های گذشته در کیهان سردرد میگرنی در کودکاناز نخستین همانند سازها تمنابع انرژی از نفت و گاز جهان پر از چیزهای اسرار آهیچ چیز همیشگی نیستغرور و علمبه بالا بر ستارگان نگاه کخلا، خالی نیستکمردردداروی ضد تشنج توپیراماتپاسخ گیاهان در زمان خوردبرای رشد، باید از مسیر خطمعجزه در هر لحظه زندگیرمز جهان خاصیت فراکتالافسردگی و ساختار مغزتوهم وجودنوار عصب و عضلهزبان و شناخت حقیقت قسمت چفیزیک هوشیاریابزار بقا از نخستین همانتاثیر سلامت دستگاه گوارشهمه چیز و هیچ چیزشناسایی تاریخچه ی تکاملیاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت جهشهای مفید و ذکاوتی که دهر جا که جات میشه، جات نیبی هیچ می ایی و بی هیچ میرخواص شکلات تلخکودک هشت ساله لازم است آددر والنتاین کتاب بدید همپرسش و چستجو همیشه باقی ابرخی توصیه ها برای واکسیمغز آیندگان چگونه است ؟روبات ها قول میدهندامید نجاتسفر به درون سفری زیباتوصیه های سازمان بهداشت نوسانات کوانتومی منبع مافراموشی و مسیر روحانیابزار بقا از نخستین همانتحریک عمقی مغز در آلزایمهمانند سازی در انسانشاهکار قرناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتوقتی تو از یاد گرفتن باز بیماری ای شبیه آلزایمر و خارق العاده و استثنایی بکاهش التهاب ناشی از بیمادرمان های بیماری اس ام ایآنژیوگرافی از مغزبزرگ شدن مغز محدود به دورمغز بزرگ چالش است یا منفعروش هایی برای جلوگیری از انیس بی کسانتکامل فردی یا اجتماعیسلول عصبی، در محل خاص خودابزار بقای موجود زنده از چگونه هوشیاری خود را توسقفس دور خود را بشکنتربیت کودکان وظیفه ای مههورمون شیرساز یا پرولاکتشباهت زیاد بین سلول هاي عاز تکینگی تا مغز- از مغز حقیقت خواب و رویامنتظر زمان ایده آل نشوویرایش DNA جنین انسان، برخطرات هوش مصنوعیکتابخانهبیماری خود ایمن اعصاب محدرمان جدید میگرن با انتی آیا مغز تا بزرگسالی توسعتفکر خلا ق در برابر توهم نقش قهوه در سلامتیریسدیپلام تنها داروی تایانسولین هوشمندتکامل ساختار رگهای مغزی سندرم دزدی ساب کلاوینابعاد بالاترنگاه از دور و نگاه از نزدقانون جنگلتشویق خواندن به کودکانهوش مصنوعی از عروسک بازی ضایعه ی عروقی مخچهاز تکامل تا مغز، از مغز تحافظه و اطلاعات در کجاست واکنش به حس جدیدموسیقی نودو بار در هفته ماهی مصرف گل زندگیبیست تمرین ساده برای جلودرها بسته نیستآیا احتمال دارد رویا از آتقویت سیستم ایمنینقش اتصالات بین سلولهای راه بی شکستاولین قدم شناخت نقص های ختاثیر نگاه ناظر هوشیار بچاالش ها در تعیین منبع هوسیاهچاله ی تولید کنندهاحساس گذر سریعتر زمانقسم به فقرتعامل انسان و هوش مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی طبیعت بر اساس هماهنگیاستفاده از سلول های بنیاحس و ادراک قسمت 75واکسنی با تاثیر دوگانه امکانیک کوانتومی بی معنی دید تو همیشه محدود به مقدگامی در درمان بیماریهای باد غرور و سر پر از نخوت ومدیریت اینترنت بر جنگدرگیری قلب در بیماری ویردرگیری مغز در بیماری کویآیاما مقهور قوانین فیزیکتمدنی قدیمی در شمال خلیج نقش غذاها و موجودات درياز گهواره تا گورایمپلانت مغزی و کنترل دو تاثیر گیاه خواری بر رشد ونخستین تصویر از سیاهچالهسایه را اصالت دادن، جز فرادراک ما درک ارتعاشی است لرزش عضله یا فاسیکولاسیوثبت امواج الکتریکی در عصهوش مصنوعی در تفکر خلاق اعلایم کمبود ویتامین E را اصلاح خطا با رفتن بر مسیرحس و ادراک قسمت هشتاد و شیک جهش ممکن است ذهن انسانماده ی خالیدانشمندان روش هاي جدیدی پول و شادیبحثی در مورد نقش کلسیم و مرز مرگ و زندگی کجاستدست آسمانآرام باشتو کجای جهانیچند جهانیزندگی و داراییایا ابزار هوشمندی یا مغز تاثیر دپاکین بر بیماری مچرا حجم مغز گونه انسان درسخن پاک و ثابتارتباط شگفت انگیز مغز انمنابع انرژي پاک سرچشمه حجهان مادی، تجلی فضا در ذههوش عاطفی قسمت اولعارضه جدید ویروس کرونا سبقا با سازگارترین فرد اسحس و ادراک قسمت سی و ششمژنها نقشه ایجاد ابزار هوداروی جدید لنفوم و لوکمیپیوندی که فراتر از امکانبخشش، عقلانی یا غیر عاقلمشکلات روانپزشکی در عقب ذره ی معین یا ابری از الکآشناپنداری چیستتولید مولکول جدید توسط هچهار میلیارد سال تکامل بزیرک ترین مردمNVG 291اگر نعمت فراموشی نبود بستاثیر درجه حرارت بر عملکنشانه های پروردگار در جهسردرد و علتهای آناز نشانه ها و آثار درک شدمنابع انرژی از نفت و گاز جهان پر از چیزهای جادویی هیچ چیز، چقدر حقیقی استغربال در زندگیبه بالاتر از ماده بیندیشخلاصه ای از مطالب همایش مکمردرد ناشی از تنگی کاناداروی ضد جنون در درمان تیپختگی پس از چهل سالگي به برای زندگی سالم، یافتن تمعرفت و شناخترنگ کردن، حقیقت نیستاقلیت خلاقتوهم وجودنوار عصب و عضله مهم در تشزبان و شناخت حقیقت قسمت افیزیک و هوشیاریابزار بقا از نخستین همانتاثیر عصاره تغلیظ شده گیهمه چیز کهنه میشودشناسایی سلول های ایمنی ااز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت جوانان وطنهر حرکت خمیده می شود و هر بی ذهن و بی روحخواص شگفت هویجکودک ایرانی که هوش او از در یک فراکتال هر نقطه مرکپرسشگری نامحدودبرخی درمان های Spinal Muscular Atمغز اندامی تشنه ی انرژی اروبات های ریز در درمان بیامید جدید بر آسیب نخاعیسفر تجهیزات ناسا به مریخ توصیه های غیر دارویی در سنوشیدن چای برای مغز مفید فراموشی آرمانابزار بقا از نخستین همانتداوم مهم است نه سرعتهمجوشی هسته ای، انرژِی بشاهکار شش گوشاز تکینگی تا مغز از مغز تجریان انرژی در سیستم های منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتوقتی خودت را در آینه دیدیخبر مهم تلسکوپ هابلکاهش حافظه هرچند فرایندیدرمان های جدید ALSآنان که در قله اند هرگز خبزرگ شدن تقریبا ناگهانی مغز بزرگ چالشهای پیش روروش هایی ساده برای کاهش اانگشت ماشه ایتکامل مادی تا ابزار هوشمسلولهای ایمنی القا کنندهابزار بقای موجود زنده از چگونه واکسن کرونا را توزقفس ذهنترجمه فعالیت های عضله به هوش فوق العاده، هر فرد اسشجاعت و ترساز تکینگی تا مغز- از مغز حقیقت در علم، هرگز نهایی منحنی که ارتباط بین معرفویشن پرودفاع از پیامبرکجای مغز مسئول پردازش تجبیماری دویکدرمان جدید کنترل مولتیپلآیا همه جنایت ها نتیجه بیتفاوت مغز انسان و میمون هنقش مهاجرت در توسعه نسل اریشه های مشترک همه ی موجوانسان قدیم در شبه جزیره عتکامل شناخت انسان با کشفسندرم سردرد به دلیل افت فاتفاق و تصادفنگاه از درون قفس یا بیرونقانون جنگلتشخیص ژنتیکی آتروفی های هوش مصنوعی از عروسک بازی ضایعات در عصب زیر زبانیاز تکامل تا مغز، از مغز تحافظه و اطلاعات در کجاستواکسن های شرکت فایزر آمرموسیقی هنر مایع استدو برابر شدن خطر مرگ و میگلوله ی ساچمه ایبیش از نیمی از موارد انتقدرهای اسرارآمیز و پوشیدهآیا بدون ناظر هوشمند هم بتلقین اطلاعات و حافظهنقش تیروئید در تکامل مغزراه طولانی را به سلامت گذاولین مورد PML به دنبال تکتاثیر نگاه و مشاهده ناظر نابینایی در نتیجه ی گوشی سیاره ی ابلهاناحساسات کاذبقضاوت ممنوعتعامل انسان با هوش مصنوعهوش مصنوعی از عروسک بازی طعمه ی شبکه های ارتباط اجاستفاده از سلول های بنیاحس و ادراک قسمت 78وابستگی یعنی قلادهمکانیزمهای دفاعی در برابدیدن خدا در همه چیزگامی در درمان بیماریهای بار مغز بر دو استخوانمداخله ی زیانبار انسانگاهی لازم است برای فهم و بار بزرگ ایستادن بر دو پامدارک ژنتیکی چگونه انساندرگیری مغز در بیماران مبآگاهی فراتر از آگاهیتمرکز و مدیتیشننقش غذاها و موجودات دريازمین در برابر عظمت کیهانایمپلانت مغزی کمک میکند تاثیر گیاه خواری بر رشد ونخستین روبات های زنده ی جساخت سلول عصبی حتی پس از ادغام میان گونه های مختللزوم گذر انسان از حدها و جلو رفتن یا عقبگردهوش مصنوعی در خدمت خلق وحعلائم عصبی آلزایمر، با ااصول انجام برخی نرمش ها دحس و ادراک قسمت پنجمیک رژیم غذایی جدید، می توماده ای ضد التهابیدانشمندان روشی برای تبدیپول و عقیدهبحثی در مورد حقیقت فضا و مرز بین انسان و حیوان کجادست بالای دستآرامش و دانشتو کز محنت دیگران بی غمیچند جهانیزندگی بی دودایا بیماری ام اس (مولتیپتاثیر داروهای ضد التهاب چرا خشونت و تعصبسخت ترین کار، شناخت خود اارتباط شگفت انگیز مغز انمنابع انرژی از نفت و گاز جهان مرئی و نامرئیهوش عاطفی قسمت دهمعجول نباشبقا در ازای بیماریحس و ادراک قسمت سیزدهمژنها ، مغز و ارادهداروی جدید میاستنی گراویپیوستگی همه ی اجزای جهانبدون پیر فلکمشاهده گر جدای از شیء مشاذرات کوانتومی زیر اتمی قآشتی بهتر استتولید مثل اولین ربات های چهار ساعت پس از کشتار خوکزیست شناسی کل در جزء فراکفقر داده ها در هوش مصنوعیاگر با مطالعه فیزیک کوانتاثیر درجه حرارت بر عملکنشانه های بیداری روحیسردرد به دلیل مصرف زیاد ماز نظر علم اعصاب یا نرووسمنابع بی نهایت انرژی در دجهان دارای برنامههیچ وقت خودت را محدود به مقالاتبه جای محکوم کردن دیگران خلاصه ای از درمان های جدیکمردرد و علل آندارویی خلط آورپدیده خاموش روشن در پارکبرخی ملاحظات در تشنج های مغز فکر میکند مرگ برای دیرنگین کماناقیانوس نادانیتوهم بی خدایینوار عصب و عضله برای تاییزبان و شناخت حقیقت قسمت دفیزیک آگاهیابزار بقا از نخستین همانتاریک ترین بخش شبهمه چیز در زمان مناسبشواهدی از نوع جدیدی از حااز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت جوانان وطنهرچیز با یک تاب تبدیل به بی سوادی در قرن 21خود جسم و یا تصویرکودکان مهاجرپس از اگو یا بعد از نفسبرخی روش های تربیتی کودکمغز انسان ایا طبیعتا تماروبات کیانامید درمان کرونا با همانسفر دشوار اکتشافتوصیه هایی در مصرف ماهینوعی سکته مغزی ، وحشتناک فرایند پیچیده ی خونرسانیابزار بقا از نخستین همانتداخل مرزها و صفات با بینهمراه سختی، اسانی هستشاید گوشی و چشمی، آماده شاز تکینگی تا مغز از مغز تجریان انرژی در سیستم های منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتوقتی خورشید هست شمع به کاخدا موجود استکاهش دوپامین عامل بیماریدرمان های جدید میگرنآنزیم تولید انرژی در سلوبزرگترین خطایی که مردم ممغز بزرگ و فعال یا مغز کوروش جدید تولید برقانگشت نگاری مغز نشان میدتکامل مداومسلولهای بنیادی مصنوعی درابزار بقای موجود زنده از چگونه آن شکری که می خوریمقفس را بشکنترجمه ی فعالیت های عضله بهوش مصنوعی می تواند بر احشرکت نورالینک ویدیویی ازاز تکینگی تا مغز- از مغزتحقیقت راستین انسان علم بمنشأ اطلاعات و آموخته ها واقعیت فیزیکی، تابعی از دفاع در برابر تغییر ساختکرونا چه بر سر مغز می آوربیماری دیستروفی میوتونیدرمان جدید ام اسآیا هوش مصنوعی می تواند نتفاوت ها و تمایزها کلید بنقش میدان مغناطیسی زمین ریشه های مشترک حیاتانسان میوه ی تکاملتکامل، نتیجه ی برنامه ریسوپاپ ها یا ترانزیستورهااتوبان اطلاعات و پلِ بیننگاه از درون مجموعه با نگقانونمندی و محدودیت عالمتشخیص آلزایمر سالها قبل هوش مصنوعی از عروسک بازی ضرورت زدودن افکاراز خود رها شوحافظه ی هوش مصنوعیواکسن کووید 19 چیزهایی که میلر فیشر نوعی نادر از گیدو برابر شدن خطر مرگ و میگلوئونبیشتر کمردردها نیازی به درون قفس یا بیرون از آنآیا برای تولید مثل همیشه تلاش ها برای کشف منابع جدنقش حفاظتی مولکول جدید درابطه تشنج و اوتیسماولین مورد پیوند سر در انتاثیر نگاه انسان بر رفتاناتوانی از درمان برخی ویسیاره ابلهاناخلاق و علوم اعصابقطار پیشرفتتعداد کلی ذهن ها در جهان هوش مصنوعی از عروسک بازی ظهور امواج مغزی در مغز مصاستفاده از سلول های بنیاحس و ادراک قسمت 82واسطه ها د رمسیر ایجاد مغما انسانها چه اندازه نزددیدگاه نارسای دوگانه ی مدیستونی قابل درمانگاهی مغز بزرگ چالش استبار سنین ابزار هوشمندی امروری بر تشنج و درمان هایدرگیری مغزی در سندرم کووآپومورفین در پارکینسونتمرکز بر هدفنقش غذاها در کاهش دردهای زمین زیر خلیج فارس تمدنی ایمپلانت نخاعی میتواند دتاثیر گیاه خواری بر رشد ونرمش های مفید برای درد زاساخت شبکه عصبی مصنوعی با ادغام دو حیطه علوم مغز و لزوم سازگاری قانون مجازاجلوتر را دیدنهوش مصنوعی در خدمت خلق وحعلت خواب آلودگی بعد از خواصول توسعه ی یک ذهن کاملحس و ادراک قسمت پنجاهیکی از علل محدودیت مغز امماده، چیزی نیستدانش، قفل ذهن را باز میکنپوست ساعتی مستقل از مغز دبحثی در مورد عملکرد لوب فمرز جدید جستجو و اکتشاف، دستورالعمل مرکز کنترل بیآرامش و سکونتو پیچیده ترین تکنولوژی چند جهانی و علمزندگی در جمع مواردی را برایا بدون زبان میتوانیم تتاثیر داروی ضد تشنج سدیم چرا در مغز انسان، فرورفتسختی ها رفتنی استارتباط غیرکلامی بین انسامنابع انرژی از نفت و گاز جهان مشارکتیهوش عاطفی قسمت دومعدم توقف تکامل در یک اندابقای حقیقی در دور ماندن احس و ادراک قسمت ششمژنهای مشترک بین انسان و وداروی جدید آلزایمرپیام های ناشناخته بر مغز بدون بار گذشتهمشاهده آینده از روی مشاهذرات کوانتومی زیر اتمی قآغاز فرایند دانستنتولید یا دریافت علمنون و القلمزیست شناسی باور حقیقت یا فلج نخاعی با الکترودهای اگر تلاش انسان امروز براتاثیر درجه حرارت بر عملکنظام مثبت زندگیسردرد تنشناز نظر علم اعصاب اراده آزمنابع جدید انرژیجهان در حال نوسان و چرخشهیچ کاری نکردن به معنی چیتاثیر ویتامین دی بر بیمابه خوبی های دیگران فکرکنخم شدن فضا-زمانکمردرد با پوشیدن کفش منادارویی ضد بیش فعالی سیستپروژه ی ژنوم انسانیبرخی مرزهای اخلاق و علوم مغز قلبرهبر حقیقیالکترومغناطیس شنوایی و هتوهم تنهایینوار عصب و عضله تعیین محلزبان و شناخت حقیقت قسمت سفیزیکدانان ماشینی برای تابزار بقا از نخستین همانتاریکی من و تو و گرد و غباهمه چیز در زمان کنونی استشواهدی از دنیسوان(شبه نئاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت جواب دانشمند سوال کننده هز ذره، یک دنیاستبی شرمیخودآگاهی و هوشیاريکودکان میتوانند ناقل بی آلودگی هوا چالش قرن جدیدبرخی سلولهای عصبی در تلامغز انسان برای ایجاد تمدروح و آب حیاتامیدهای جدید برای بازیابسفرنامه سفر به بم و جنوب توضیحی ساده در مورد هوش منیوالینفرایند تکامل و دشواری هاابزار بقا از نخستین همانترقی واقعی یا شعار ترقیهمراهی میاستنی با برخی سشاید درست نباشداز تکینگی تا مغز از مغز تجریان انرژی در سیستم های منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتوقتی ریشه ها عمیقند از چیخدا نور آسمان ها و زمین اکاهش سن بیولوژیکی، تنها درمان های جدید در بیماری آواز خواندن در قفس، نشانبزرگترین درد از درون است مغز بزرگترین مصرف کننده روش صحبت کردن در حال تکامانتقال ماده و انرژیتکامل چشمسلام تا روشناییابزار بقای موجود زنده از چگونه انتظارات بر ادراک قله برای دیدن نه برای به ترجمه ای ابتدایی از اسراهوش مصنوعی و کشف زبان هایشربت ضد خلطاز تکینگی تا مغز، از مغز حقیقت غیر فیزیکیمنشاء کوانتومی هوشیاری اواقعیت چند سویهدقیق ترین تصاویر از مغز اکریستال هابیماری سلیاکدرمان جدید ای ال اس، توفرآیا هوش مصنوعی زندگی بشرتفاوت ها را به رسمیت بشنانقش محیط زندگی و مهاجرت درژیم های غذایی و نقش مهم انسان ها می توانند میدان تکثیر سلول در برابر توقف سوپاپ ها یا ترانزیستورهااتوسوکسیمایدنگاه حقیقی نگاه به درون اقارچ بی مغز در خدمت موجودتشخیص ایدزهوش مصنوعی از عروسک بازی ضرب المثل یونانیاز درخواست ها جدا شوحافظه انسان و حافظه ی هوشواکسن کرونا و گشودن پنجرمیهمانهای ناخوانده عامل دو داروی جدید برای میاستگمان میکنی جرمی کوچکی در با هوش مصنوعی خودکار روبدرون آشفته ی تو و ظاهر خنآیا بزرگ شدن مغز فقط در دتلاش های جدید در ALSنقش حیاتی تلومر دی ان آ درادیوی مغز و تنظیم فرکاناولین هیبرید بین انسان و تاثیر نگاه انسان بر رفتاناتوانی در شناسایی چهره سیاره ابلهاناخلاق پایه تکامل و فرهنگقطره قطرهتعذیه ی ذهنهوش مصنوعی از عروسک بازی ظرف باید پر شود چه با چرک استفاده از سلول های بنیاحس و ادراک قسمت 87وبینار اساتید نورولوژی دما انسانها چه اندازه نزددژا وو یا اشنا پنداریگاهی جهت را عوض کنباربر دیگران نباشمرکز هوشیاری، روح یا بدن درگیری مغزی در سندرم کووآپومورفین در پارکینسونتمرکز بر امروزنقشه مغزی هر فرد منحصر بهزمان چیستایمان به رویاتاثیر گیاه خواری بر رشد ونرمش های مفید در سرگیجهساخت شبکه عصبی با الفبای ارتقا و تکامل سنت آفرینش لزوم سازگاری قانون مجازاجمجمه انسان های اولیههوش مصنوعی درمانگر کامپیعماد الدین نسیمی قربانی اصول سلامت کمرحس و ادراک قسمت پنجاه و ییافته های نوین علوم پرده ماده، چیزی بیش از یک خلا دانش، یک انسان را ناسازگپوشاندن خود از نوربحثی درباره هوش و تفاوتهمرزهای حقیقی یا مرزهای تدغدغه نتیجه ی نادانی استآرامش(سکوت) stillness و تکاپوتو آرامش و صلحیچند روش ساده برای موفقیتزندگی در سیاهچالهایا تکامل هدفمند استتاثیر درجه حرارت بر مغزچرا ذرات بنیادی معمولاً سختی در بلند شدن از روی صارتروز یا خوردگی و التهامنابع انرژی از نفت و گاز جهان معناهوش عاطفی قسمت سومعدم درکبلندی در ذهن ما درک بلندیحس و ادراک قسمت شصت و هشتژنهای هوش ، کدامندداروی جدید ای ال اسپیدایش زبانبدون زمان، ماده ای وجود نمشاهدات آمیخته با اشتباهذرات کوانتومی زیر اتمی قآغاز فصل سرما و دوباره تکتولید پاک و فراوان انرژینوآوری ای شگفت انگیز دانزیست، مرز افق رویداد هستفلج بل، فلجی ترسناک که آناگر خواهان پیروزی هستیتاثیر درجه حرارت بر عملکنظریه ی تکامل در درمان بیسردرد سکه ایاز نظر علم اعصاب اراده آزمناطق خاص زبان در مغزجهان در حال ایجاد و ارتقاهیچ کس مانند تو نگاه نمیکصفحه اصلیبه خودت مغرور نشوخونریزی مغز در سندرم کووکنفرانس تشنج هتل کوثر اصداستانها و مفاهیمی اشتباپروژه ی ژنوم انسانیبرخی نکات از گاید لاین پرمغز ما کوچکتر از نیم نقطهروی و منیزیم در تقویت استالکتروتاکسی(گرایش و حرکتوهم جدایینوار عصب و عضله در مطب دکزبان جانسوزفال نیکوابزار بقا از نخستین همانتاریکی و نورهمه چیز، ثبت می شودشیشه ی بازالتی و سیلیکوناز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت جواب سنگ اندازیهزینه ای که برای اندیشیدبی عدالتی در توزیع واکسن خودآگاهی و هوشیاريکودکان خود را مشابه خود تدر کمتر از چند ماه سوش جدآلودگی هوا و ویروس کرونابرخی سيناپسها طی تکامل و مغز انسان برای شادمانی طروح در جهانی دیگر استامیدوار باش حتی اگر همه چسفرنامه سفر به بم و جنوب توضیحات دکتر فاطمی در مونیکولا تسلافرایند حذف برخی اجزای مغابزار بقا از نخستین همانتروس جریان انرژیهمراهی نوعی سردرد میگرنیشایسته نیست در جیب خود قراز تکینگی تا مغز از مغز تجراحی هوشیار مغزمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتوقتی شروع به بیدار شدن میخدا بخشنده است پس تو هم بکایروپاکتیک چیستدرمان های جدید سرطانآینه در اینهبسیاری از مجرمان، خودشانمغز حریص برای خون، کلید تروشهای نو در درمان دیسک بانتروپی و هوشیاریتکامل و ارتقای نگاه تا عمسلاح و راهزنیابزار بقای موجود زنده از چگونه به سطح بالایی از هوقله سقوطترس و آرمان هاهوش مصنوعی یا حماقت طبیعشش مرحله تکامل چشماز تکینگی تا مغز، از مغز حقیقت غیر قابل شناختمهمان ناخواندهواقعیت چیستدل به دریا بزنکریستال زمان(قسمت اولبیماری ضعف عضلات نزدیک بدرمان جدید سرطانآیا هوش ارثی دریافتی از پتفاوت های بین زن و مرد فقنقش مرکز تنفس سلولی در بیرژیم های غذایی و نقش مهم انسان یک کتابخانه استتأثیر نیکوتین سیگار بر مسوپاپ ها یا ترانزیستورهااتصال مغز و کامپیوترنگاه دوبارهقبل و بعد از حقیقتتصویر خورشید یا خود خورشهوش مصنوعی از عروسک بازی ضربه مغزی در تصادف راننداز دست دادن دم در پیشینیاحباب های کیهانی تو در توواکسن کرونا از حقیقت تاتمیوتونیک دیستروفیدو سوی واقعیتگنجینه ای به نام ویتامین با هر چیزی که نفس می کشد ممحدودیت های حافظه و حافظدروغ نگو به خصوص به خودتآیا تکامل و تغییرات ژنتیتلاش های جدید در درمان فرنقش خرچنگ های نعل اسبی درراز تغییراولین تصویر در تاریخ از ستاثیر ویتامین دی بر بیمانادیدنی ها واقعی هستندسیب یکسان و دیدگاه های متاختلاف خانوادگی را حل کنلمس کوانتومیتغییرهوش مصنوعی از عروسک بازی عقل مجادله گراستفاده از سلول های بنیاحس و ادراک قسمت چهلوجود قبل از ناظر هوشمندما اکنون میدانیم فضا خالما از اینجا نخواهیم رفتدژاوو یا آشناپنداریگذر زمان کاملا وابسته به بارداری بدون رحممرکز حافظه کجاستدرگیری اعصاب به علت میتوآب زندگی است قسمت چهارمتمساح حد واسط میان مغز کونقشه های مغزی جدید با جزیزمان و مکان، ابعاد کیهان این پیوند نه با مغز بلکه تاثیر گیاه خواری بر رشد ونرمش های موثر در کمردردساختن آیندهارتقا یا بازگشت به قبل ازلزوم عدم وابستگی به گوگل جنین مصنوعیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحعوامل موثر در پیدایش زبااضطراب و ترسحس و ادراک قسمت پنجاه و دیاد گرفتن مداومماست مالیدائما بخوانپیموزایدبحثی درباره هوش و تفاوتهمزایای شکلات تلخ برای سلذهن ما از در هم شکستن منبآزمون تجربی، راهی برای رتو افق رویداد جهان هستیچندین ماده غذایی که ماننزندگی زمینی امروز بیش از ایجاد احساساتتاثیر درجه حرارت بر عملکچراروياها را به یاد نمی آسدسازی روش مناسب برای مقارزش های وارونهمنابع انرژی از نفت و گاز جهان معکوسهوش عاطفی قسمت ششمعدالت برای من یا برای همهبلوغ چیستحس و ادراک قسمت شصت و دوژنهای حاکم بر انسان و انسداروی جدید برای میاستنی پیر شدن حتمی نیستبر کسی اعتماد نکن مگر اینمطالبه ی حق خودرفلکس وتری با توضیح دکتر آغاز مبهم آفرینشتولید اندام با چاپ سه بعدنوار مغز مشاهده ی غیر مستزاویه نگاه ها یکسان نیستفلج خواباپل ویژن پرو در تشخیص بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکنظریه ی تکامل در درمان بیسردرد عروقی میگرناز واقعیت امروز تا حقیقتمناطق خاصی از مغز در جستججهان ریز و درشتهیچ کس حقیقت را درون مغز سوالات پزشکیبه دنبال رستگاری باشخواندن ، یکی از شستشو دهنکنگره بین المللی سردرد ددخالت در ساختار ژنهاپروانه ی آسمانیبرخی نرمش ها برای درد زانمغز مانند تلفن استرویکردهای جدید ضایعات نخالکترودهای کاشتنیتوهم جدایی و توهم علمنوبت کودکانفاکسیبتابزار بقا از نخستین همانتاریکی خواهد ترسیدهمه ی سردردها بی خطر نیستشکل های متفاوت پروتئین هاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت جوسازی مدرنهزینه سنگین انسان در ازابیمار 101 ساله، مبتلا به سخودت را از اندیشه هایت حفکودکان را برای راه آماده در آرزوهایت مداومت داشتهآلودگی هوا و پارکینسونبرداشت مغز ما از گذر زمانمغز انسان برای شادمانی طروح رهاییامیدواریسفرنامه سفر به بم و جنوب تیوتیکسن داروی ضد جنوننیاز به آموزش مجازی دیجیفراتر از دیوارهای باورابزار بقا از نخستین همانتری فلوپرازینهندسه ی پایه ایشادی، پاداش انجام وظیفهاز تکینگی تا مغز از مغز تجراحی گردن همیشه برای دیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمویتنام نوعی کرونا ویروس خدای رنگین کمانکار امروز را به فردا نینددرمان های رایج ام اسآیندهبسیاری از بیماری های جدیمغز در تنهایی آسیب میبینروشهای شناسایی قدرت شنواانتظار گذر تندباد؟تکامل و ریشه ی مشترک خلقتسلسله مباحث هوش مصنوعیابزار بقای موجود زنده از چگونه باغبانی باعث کاهش قلب های سادهترسان نیستیهوش مصنوعی گوگل به کمک تشششمین کنگره بین المللی ساز تکینگی تا مغز، از مغز حقیقت، آن چیزی نیست که جلمهندسی ژنتیک در حال تلاش واقعیت چیستدلایلی که نشان میدهد ما بکریستال زمان(قسمت دوم)بیماریهای تحلیل عضلانی ادرمان جدید سرطانآیا هوش سریعی که بدون احستفاوت های تکاملی در مغز ونقش نگاه از پایین یا نگاهرژیم ضد التهابیانسان باشتأثیر نگاه انسان بر رفتاسوخت هیدروژنی پاکاثر مضر مصرف طولانی مدت رقبل از آغازتصویر در هم تنیدگی کوانتهوش مصنوعی از عروسک بازی ضررهای مصرف شکر و قند بر از روده تا مغزحباب هایی تو در توواکسن کرونا ساخته شده تومیگرن و پروتئین مرتبط با دولت یا گروهکگوهر با نظر دیگران سنگ نمبا آتش، بازی نکن و بعد از محدودیت درک انساندریای خداآیا جنین انسان، هوشمندی تلاش های جدید در درمان سرنقش داروهاي مختلف معروف راست دستی و چپ دستیاولین دارو برای آتاکسی فتاثیر ویروس کرونا بر مغز نادانی در قرن بیست و یکم،سیر آفرینش از روح تا مغز اختلال حرکتی مانند لرزش لووفلوکساسینتغییر الگوی رشد مغزی با زهوش مصنوعی از عروسک بازی عقل سالماستیفن هاوکینگ در مورد هحس و ادراک قسمت چهل و هفتوراپامیل در بارداریورزش هوازی مرتب خیلی به قما اشیا را آنطور که هستنددگرگونی های نژادی و تغییگذشته را دفن کنبازگشایی مجدد مطب دکتر سمرکز حافظه کجاستدرب بسته با غیر خود باز مآب زندگی است قسمت هفتمتنفس هوازی و میتوکندرینقشه با واقعیت متفاوت اسزمان و گذر آن سریع استاین اندوه چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد ونرمشهای مهم برای تقویت عساختن آینده، بهترین روش ارتوکين تراپی روشی جديد مقاومت به عوارض فشار خون جنگ هفتاد و دو ملت همه را هوش مصنوعی ساخته هوش طبیعوامل ایجاد لغت انسانی و اطلاع رسانی اینترنتیحس و ادراک قسمت پنجاه و سیاد بگیر فراموش کنیماست مالی با هوش انسانیدارچینپیموزایدبحثی درباره هوش و تفاوتهمسمومیت دانش آموزان بی گذهن چند جانبه نیازمند نگآزمون ذهنی گربه ی شرودینتو انسانی و انسان، شایستچندجهانیزندگی زودگذرایران بزرگتاثیر درجه حرارت بر عملکچراروياها را به یاد نمی آسرنوشتارزش های حقیقی ارزش های غمنابع انرژی از نفت و گاز جهان هوشمندهوش عاطفی بیشتر در زنانعسل طبیعی موثر در کنترل ببلعیدن ستاره توسط سیاهچاحس و ادراک قسمت شصت و ششکفش و کتابداروی جدید برای کاهش وزنپیراستامبرلیتیونمطالبی در مورد تشنجرفتار مانند بردهإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَتولید سلولهای جنسی از سلنوار مغز با توضیح دکتر فازاوسکا درمان گوشرفلج خواب چیستاپی ژنتیکتاثیر درجه حرارت بر عملکنظریه ی تکامل در درمان بیسرطان کمیت گراییاز کجا آمده ام و به کجا میمنبع نور واقعی و ثابت، حقجهان شگفت انگیزهیچ اندر هیچپیامهای کاربرانبه زودی شبکه مغزی به جای خواب زمستانی سلول های سرکنگره بین المللی سردرد ددر میان تاریکی و روشناییپرواز از نیویورک تا لوس آبرخی نرمش ها برای زانومغز مادران و کودکان در زمرویا و واقعیتالگو نداشتیمتوهم جسمنور از عمق تاریکیفاجعه ی جهل مقدسابزار بقا از نخستین همانتاریخ همه چیز را ثبت کردههمه جا خیر بکارشکل پنجم مادهاز تکینگی تا مغز از مغز تمنبع هوشیاری کجاست قسمت53جامعه ی آسمانیهزاران سال چشم های بینا وبیمار مرکز تنفس سلولیخودروهای هیدروژنیکوری گذرای ناشی از موبایدر آسمان هدیه های نادیدنآلزایمربرداشتت از جهان رو زیاد مغز انسان رو به کوچک تر شروزه داری متناوب، مغز را امیدواری و مغزسفرنامه سفر به بم و جنوب تیک و اختلال حرکتیچیز جدید را بپذیرفرد موفقابزار بقا از نخستین همانتری فلوپرازینهندسه ی رایج کیهانشب سیاه سحر شوداز تکینگی تا مغز از مغز تجستجوی متن و تصویر به صورمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمویتامین E برای فعالیت صحخدایی که ساخته ی ذهن بشر کار با یگانگی و یکپارچگیدرمان های علامتی در ام اسآینده ی انسان در فراتر ازبسیاری از بیماری های جدیمغز را از روی امواج بشناسروشی برای بهبود هوش عاطفاندوه در دنیا استتکامل ابزار هوش ، راه پر سلطان جنگل یا صاحب ملکوتابزار بقای موجود زنده از چگونه تکامل مغزهای کنونیقلب و عقلتزریق قیچی ژنتیکی کریسپرهوش مصنوعی گوگل به کمک تششعار و عملاز تکینگی تا مغز، از مغز حقایق ممکن و غیر ممکنمهندسی بدنواقعیت های متفاوتدنیا فریب و سرگرمیکریستال زمان(قسمت سوم)بیماری، رساله ای برای سلدرمان دارویی سرطان رحم بآیا هشیاری کوانتومی وجودتفاوت های زبانی سرمنشا تنقش نظام غذایی در تکامل مرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وانسان جدید از چه زمانی پاتأثیر شیرینی های حاوی لوسودمندی موجودات ابزی بر اثرات فشار روحی شدیدقبل از انفجار بزرگتصویر زیبا از سلولهوش مصنوعی از عروسک بازی ضررهای شکر بر سلامت مغزاز سایه بگذرحد و مرزها توهم ذهن ماستواکسن آلزایمرمیگرن و خوابدوچرخه در کاهش دردهای کمگویید نوزده و ایمنی ساکتبا تعمق در اسرار ابدیت و مخچه فراتر از حفظ تعادلدرک فرد دیگر و رفتارهای اآیا جهان ذهن و افکار ما متلاش های جدید شرکت نورالنقش درختان در تکاملرجزخوانی هایی که امروز باولین دروغتاثیر ژنها بر اختلالات خنازوکلسینسیستم تخلیه ی مغز بینشی ناختلال خواب فرد را مستعد لوب فرونتال یا پیشانی مغتغییر خود یا تغییر دیگراهوش مصنوعی از عروسک تا کمعقلانیت بدون تغییراستیفن هاوکینگ در تفسیر حس و ادراک قسمت چهل و هشت