دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

تاثیر کپسول نوروهرب بر ناشنوایی ناگهانی

برای شنیدن ، امواج صوتی به گوش منتقل میشود و پس از عبور از پرده صماخ و استخوانچه های گوش میانی به گوش داخلی میرسد و در آنجا مایعی را به حرکت در می آورد و نهایتا روی سلولهای حسی خاصی در گوش داخلی درک میشود . سیستم پییچده ای که هر قسمت آن دچار آسیب شود، میتواند به کاهش شنوایی بینجامد . اگر در مسیر هدایت امواج صوتی اختلالی ایجاد شود ، با کاهش شنوایی هدایتی ( conductive ) و اگر در سیستم عصبی انتقال دهنده پیام صوتی اختلال ایجاد شود ، کاهش شنوایی حسی عصبی ( sensorineural ) مواجهیم .کاهش شنوایی ناگهانی ، اگر به دنبال ضربه به گوش و یا تصادفات نباشد ، اغلب به علت درگیری عصب شنوایی است .

برای جدا کردن کاهش شنوایی حسی عصبی از هدایتی، انجام نوار گوش کمک میکند .کاهش شنوایی حسی عصبی ناگهانی علل مختلفی دارد که عبارتند از مننژیت ، یا برخی ویروسها مانند هرپس ، سرخک ، اوریون در کودکان یا مصرف برخی داروها مانند جنتامایسن یا برخی داروهای شیمی درمانی یا داروهای ضد افسردگی .در یک فرد مسن با سابقه بیماریهای مزمن مانند بیماری قند یا فشار خون بالا ،افت ناگهانی شنوایی میتواند به علت یک انسداد عروقی در شریانهای تغذیه کننده عصب شنوایی باشد.

برخی بیماریهای مزمن مانند بیماریهای تیروئید و اختلالات کلیوی هم میتواند باعث کری ناگهانی شود .همچنین برخی اختلالات خودایمن میتواند باعث کری ناگهانی شود در این حالت سیستم ایمنی خود فرد ، علیه سلولهای عصبی شنوایی واکنش نشان میدهد و باعث تخریب آنها میشود .کریهای ناگهانی ناشی از ضایعات عصبی در تعدادی از موارد طی چندین هفته ، و حتی بدون درمان به طور خودبخودی بهبود می یابند .مصرف کورتون به خصوص تزریق درون گوش داخلی ، در مواردی که علت اختلال خود ایمنی و عروقی است سودمند میباشد . باید توجه داشت که این تزریق باید به سرعت و به صورت اورژانسی انجام شود تا بهترین نتیجه گرفته شود .

بیمار هفتادساله با کاهش شنوایی عصبی ناگهانی مراجعه کردند در نوار گوش اولیه ، کاهش شنوایی شدید به صورت حسی عصبی مشاهده شد .توصیه به مصرف کپسول نوروهرب و مراجعه به متخصص ENT و تزریق کورتون شد . بیمار طی چند روز اول به مصرف کپسول نوروهرب پرداخت و خوشبختانه نتیجه بازگشت شنوایی ، حتی پیش از تزریق کورتون ،بسیار عالی بود . نوارهای گوش قبل و بعد از مصرف کپسول نوروهرب در ادامه تصویر ارائه میشود . بیمار جهت پیگیری درمان و اقدامات بعدی به متخصص محترم ENTارجاع شدند

کپسول نوروهرب عصاره تغلیظ شده گیاه کندر است که چندین مرتبه تغلیظ روی آن انجام شده است و توسط همکاران متخصص داروسازی تولید میشود . اثر احتمالی این دارو روی کاهش شنوایی ناگهانی SN احتمالا مشابه مکانیسم کورتون در برگرداندن شنوایی میباشد . عصاره این گیاه به نام آکبا که قبلا در این کانال ، درباره اثرات آن در چند بیماری نوشتیم، اثرات ضد التهابی مفیدی دارد و حتی در درمان برخی بیماریهای التهابی مانند اسم هم استفاده میشود .


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031
داروی جدید لنفوم و لوکمیقلب های سادهاینکه به خاطرخودت زندگی واکسن کرونا از حقیقت تاترهبر حقیقیتلاشی جدید در درمان ام اسمواد کوانتومی جدید، ممکنارتباط شگفت مغز انسان و فسفر فقط مادی نیستبقا با سازگارترین فرد استاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز زنان جوانتر از مغز مرشادی، پاداش انجام وظیفهجنبه های موجی واقعیتبرخی نکات از گاید لاین پرگامی در درمان بیماریهای نگاه از درون مجموعه با نگحس و ادراک قسمت سی و هشتمآرامش و دانشهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی ضد جنون در درمان تیقبل از انفجار بزرگاکسی توسین و تکامل پیش اوجود قبل از ناظر هوشمندروح رهاییتنها در برابر جهانمکانیک کوانتومی بی معنی از نخستین همانند سازها تسلول عصبی شاهکار انطباق به بالاتر از ماده بیندیشتاثیر دوپامین و سروتونیننقش نظریه تکامل در شناساصبور باشجهان یکپارچهپول و شادینادیدنی ها واقعی هستندخلاصه ای از درمان های جدیآشتی بهتر استهوش مصنوعی از عروسک تا کمدر یک فراکتال هر نقطه مرکلیس دگرامفتامین یا ویاسابزار هوش در حال ارتقا ازاز تکنیکی تا مغز از مغز تیافته های نوین علوم پرده روشی جدید در درمان قطع نختو تغییر و تحولیماده ی تاریکسندرم دزدی ساب کلاوینبی سوادی در قرن 21تاثیر درجه حرارت بر عملکنقش ذهن و شناخت در حوادث جهان، تصادفی نیستپیوستگی همه ی اجزای جهانافسردگی و ساختار مغزنرمشهای مهم برای تقویت عخانه ی تاریکهوش عاطفی قسمت نهمدرمان ژنتیکی برای نوآوریملاحظات بیهوشی قبل از جرابزار بقا از نخستین همانرژیم غذایی حاوی تخم مرغ واز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم فضای خالیمحدودیت های حافظه و حافظسیاهچاله ی تولید کنندهبیماری اضطراب عمومیکلام، در تحولی شگفت آور بعلم و ادراک فقط مشاهده ی تاثیر عصاره تغلیظ شده گینقص های سیستمی ایمنیجاذبه و نقش آن در شکلگیریپروژه ی ژنوم انسانیچراروياها را به یاد نمی آخطای ادراک کارماامید درمان کرونا با همانهوشیاری سنتی یا هوشیاری درمان سرگیجه بدون دارومنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از رحم مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تتوازن مهمتر از فعالیت زیمرکز حافظه کجاستمزایای شکلات تلخ برای سلسایه ی هوشیاریتحریک عمقی مغزبیداری و خواب کدام بهتر اکوچک شدن مغز از نئاندرتاعوارض ازدواج و بچه دار شدنه ناامیدی بلکه ارتقاحقیقت خواب و رویاآملودیپین داروی ضد فشار نظریه تکامل در درمان بیمدو ویژگی انتزاع و قدرت تجاندوه در دنیا استهدف از تکامل مغزدرک درست از خود و هوشیاریبررسی و اپروچ جدید بر بیممنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزارهای دفاعی و بقای موزمان به چه دلیل ایجاد میشاز تکامل تا مغز، از مغز تتکامل فردی یا اجتماعیمطالبه ی حق خودسخن و سکوتتربیت کودکان وظیفه ای مهباد غرور و سر پر از نخوت وکامپیوتر سایبورگعصب سیاتیکنوار مغز در تشخیص بیماری حافظه و اطلاعات در کجاست آینده با ترس جمع نمیشودهمیشه اطمینان تو بر خدا بدیوار همه اش توهم بودفیزیک آگاهیانسان خطرناکترین موجودوقتی فهمیدی خطا کردی برگدست و پا زدن در سایه؟بعد پنجممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاحیای بینایی نسبی یک بیمزونا به وسیله ویروس ابله استفاده از انرژی خلاتکامل ساختار رگهای مغزی مغز مادران و کودکان در زمسردرد عروقی میگرنتصویر زیبای اصفهانبحثی در مورد حقیقت فضا و کتابخانهنوسانات کوانتومی منبع ماحس و ادراک قسمت 75آیا پیدایش مغز از روی تصاهندسه زبانِ زمان استدانشمندان اولین سلول مصنفرایند تکامل و دشواری هااوکرلیزوماب داروی جدید شویشن پروذرات کوانتومی زیر اتمی قتفاوتهای جنسیتی راهی برامنبع هوشیاری در کجاست؟ قادب برخورد با دیگرانزبان نیاز تکاملی استاصلاح خطا با رفتن بر مسیرتاثیر نگاه ناظر هوشیار بمغز انسان رو به کوچکتر شدشکل های متفاوت پروتئین هتغییر زودتر اتصالات مغزیبدون پیر فلکگلوله ی ساچمه ایچگونه واکسن کرونا را توزحس و ادراک قسمت هشتاد و نآیا دست مصنوعی به زودی قاهوش مصنوعی از عروسک های بآیا رژیم غذایی گیاهی سلاهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید میاستنی گراویقلب و عقلاینکه خانواده ات سالم باواکسن کرونا ساخته شده توروی و منیزیم در تقویت استتمایل زیاد به خوردن بستنموجود بی مغزی که می تواندارتباط شگفت انگیز مغز انسفر نامه سفر به بم و جنوب بقا در ازای بیماریتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغزهای کوچک بی احساسشب سیاه سحر شودجنسیت و تفاوت های بیناییبرخی نرمش ها برای زانوگاهی لازم است برای فهم و نگاه حقیقی نگاه به درون احس و ادراک قسمت سی و ششمآرامش و سکونهوش مصنوعی از عروسک بازی دارویی خلط آورقبرستان ها با بوی شجاعتاکسکاربازپین در درمان تشوراپامیل در بارداریروزه داری متناوب، مغز را تنهاییمکانیزمهای دفاعی در براباز نشانه ها و آثار درک شدسلول عصبی، در محل خاص خودبه جای محکوم کردن دیگران تاثیر دپاکین بر بیماری منقش هورمون های تیروئید دصبر لازمه ی پیروزی استجهان یکپارچهپول و عقیدهنادانی در قرن بیست و یکم،خم شدن فضا-زمانآغاز فرایند دانستنهوش مصنوعی از عروسک تا کمدر کمتر از چند ماه سوش جدلا اکراه فی الدینابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز و از مغز یاد گرفتن مداومروشی جدید در درمان نابینتو جهانی هستی که خودش را ماده ی خالیسندرم سردرد به دلیل افت فبی شرمیژن همه چیز نیستطلوع و حقیقتتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش روی و منیزیم در سلامتجهش های ژنتیکی مفید در ساپیام های ناشناخته بر مغز اقلیت خلاقچرا ماشین باید نتایج را پخانواده پایدارهوش عاطفی قسمت هفتمدرمان پوکی استخوانممانتین یا آلزیکسا یا ابابزار بقا از نخستین همانرژیم غذایی ضد التهابیاز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم فضای خالی یا توهم فضمخچه فراتر از حفظ تعادلسیاره ی ابلهانبیماری بیش فعالیکلرال هیدرات برای خوابانعلم و روحتاریک ترین بخش شبنقص در تشخیص هیجانات عامجبران از دست رفته هاپروانه ی آسمانیچراروياها را به یاد نمی آخطای حسامیدوار باش حتی اگر همه چهوش، ژنتیکی است یا محیطیدرمان سرطان با امواج صوتمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از رسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهراز تکینگی تا مغز از مغز تتوسعه هوش مصنوعی قادر اسمرکز خنده در کجای مغز استمسمومیت دانش آموزان بی گسایه را اصالت دادن، جز فرتحریک عمقی مغز در آلزایمبیست تمرین ساده برای جلوکوچکی قلبعید نوروز مبارکنه به اعدامحقیقت در علم، هرگز نهایی آموزش نوین زباننظریه تکامل در درمان بیمدو بیماری روانی خود بزرگ اندوه دردی را دوا نمیکندهدف از خلقت رسیدن به ابزادرک عمیق در حیواناتبررسی ژنها در تشخیص بیمامنبع هوشیاری کجاست قسمت ابعاد و نیازهای تکاملیزمان شگفت انگیزاز تکامل تا مغز، از مغز تتکامل مادی تا ابزار هوشممطالبی در مورد تشنجسخن پاک و ثابتترجمه ای ابتدایی از اسرابار مغز بر دو استخوانکاهش مرگ و میر ناشی از ابعضلانی که طی سخن گفتن چقدنوار مغزی روشی مهم در تشخحافظه و اطلاعات در کجاستآیا فراموشی حتمی استهمیشه به آنچه داری، خوشندیوار، از ابتدا توهم بودفیزیکدانان ماشینی برای تانسان عامل توقف رشد مغزوقتی پر از گل شدی خودت را دست کردن در گوشبعد از کرونامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاحساس گذر سریعتر زمانزیان غذاهای پرچرباستفاده از سلول های بنیاتکامل شناخت انسان با کشفمغز چون ابزار هوش است دلیسرطان کمیت گراییتصویربرداری فضاپیمای آمبحثی در مورد عملکرد لوب فکجای مغز مسئول پردازش تجنوشیدن چای برای مغز مفید حس و ادراک قسمت 78آیا آگاهی پس از مرگ از بیهندسه، نمایشی از حقیقتدانشمندان تغییر میدان مغفرایند حذف برخی اجزای مغايندگان چگونه خواهند دیدواقعیت فیزیکی، تابعی از ذرات کوانتومی زیر اتمی قتقلید مرحله ای نسبتا پیشمنبع هوشیاری در کجاست؟(قادراک ما درک ارتعاشی است زبان و کلمه حتی برای کساناصول انجام برخی نرمش ها دتاثیر نگاه و مشاهده ناظر مغز ایندگان چگونه استشکل پنجم مادهتغییر عمودی سر انسان از پبدون بار گذشتهگلوئونچگونه آن شکری که می خوریمحس و ادراک قسمت هشتاد و شحس و ادراک قسمت پنجمآیا رژیم غذایی گیاهی سلاهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید آلزایمرقلب یا مغزاینترنت بدون فیلتر ماهواواکسن آلزایمررویا و واقعیتتمایز یا کشف یگانگیموجودات مقهور ژنها هستندارتباط شگفت انگیز مغز انسفر به مریخ در 39 روزبقای حقیقی در دور ماندن اتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز، فقط گیرندهشبیه سازی میلیون ها جهان جنسیت و تفاوت های بیناییبرخی نرمش های گردنگاهی مغز بزرگ چالش استنگاه دوبارهحس و ادراک قسمت سیزدهمآرامش(سکوت) stillness و تکاپوهوش مصنوعی از عروسک بازی دارویی ضد بیش فعالی سیستقدم زدن و حرکت دید را تغیاگر فقط مردم میفهمیدند کورزش هوازی مرتب خیلی به قروزه داری و التهاب زیانبتنهایی رمز نوآوری استما انسانها چه اندازه نزداز نظر علم اعصاب یا نرووسسلولهای ایمنی القا کنندهبه خوبی های دیگران فکرکنتاثیر داروهای ضد التهاب نقش هورمون زنانه استروژنصبر و واقعیتجهان کنونی و مغز بزرگتریپوست ساعتی مستقل از مغز دنازوکلسینخونریزی مغز در سندرم کووهوش مصنوعی به کمک هوش طبیدر آرزوهایت مداومت داشتهلاموژین داروی ضد اوتیسم؟ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تیاد بگیر فراموش کنیروشی جدید در درمان سکته متو جدای از کیهان نیستیماده ای ضد التهابیسوپاپ ها یا ترانزیستورهابی عدالتی در توزیع واکسن ژن هوش و ساختارهای حیاتی طلای سیاهتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش روزه داری در سالم و ججهش های ژنتیکی غیر تصادفپیدایش زباناقیانوس نادانیچرا مردم با زندگی میجنگنخار و گلهوش عاطفی قسمت یازدهدرمان پوکی استخوانمن کسی در ناکسی دریافتم ابزار بقا از نخستین همانرژیم غذایی ضد درداز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)مخچه ، فراتر از حفظ تعادلسیاره ابلهانبیماری تی تی پیکم کردن کالری روشی سودمنعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهتاریکی من و تو و گرد و غبانقطه ی رسیدن به قلهجدا کردن ناخالصی هاپرواز از نیویورک تا لوس آنزاع بین جهل و علم رو به پخطر آلودگی هواامیدواریهیچ نقطه ای مرکزی تر از ادرمانهای بیماری پارکینسمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از رساناها و ابر رساناها و عاز تکینگی تا مغز- از مغز توسعه برخی شغل ها با هوش مرگ چیستمسمومیت دانش آموزان، قماساخت سلول عصبی حتی پس از تداوم مهم است نه سرعتبیش از نیمی از موارد انتقکوچکترین چیز یک معجزه اسعامل کلیدی در کنترل کارآنه به اعدامحقیقت راستین انسان علم بآمارهای ارائه شده در سطح نظریه تکامل در درمان بیمدو بار در هفته ماهی مصرف ALS نگاهی کامل بر بیماری واندوهگین نباش اگر درب یا هر چیز با هر چیز دیگر در تدرگیری قلب در بیماری ویربررسی بیماری التهابی رودمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابعاد اضافه ی کیهانزنان باهوش تراز تکامل تا مغز، از مغز تتکامل مداوممطالعه ای بیان میکند اهدسختی ها رفتنی استترس و آرمان هابار بزرگ ایستادن بر دو پاکاهش التهاب ناشی از بیماغم بی پایاننوار مغز، ترجمه ی فعالیت حافظه ی هوش مصنوعیآیا ممکن است موش کور بی مهمیشه داناتر از ما وجود ددید تو همیشه محدود به مقدفال نیکوانسانیت در هم تنیده و متصوقتی تو از یاد گرفتن باز دست آسمانبعد از کرونامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاحساسات کاذبزیباترین چیز در پیر شدناستفاده از سلول های بنیاتکامل، نتیجه ی برنامه ریمغز چگونه صداها را فیلتر سرعت فکر کردن چگونه استتصور از زمان و مکانبحثی درباره هوش و تفاوتهکرونا چه بر سر مغز می آورنوعی سکته مغزی ، وحشتناک حس و ادراک قسمت 82آیا امکان بازسازی اندامههنر فراموشیدانشمندان روش هاي جدیدی فراتر از دیوارهای باورايا اراده آزاد توهم است یواقعیت چند سویهذرات کوانتومی زیر اتمی قتقلید از روی طبیعتمنبع خواب و رویاادغام میان گونه های مختلزبان و بیان نتیجه ساختمااصول توسعه ی یک ذهن کاملتاثیر نگاه انسان بر رفتامغز ابزار بقای برتر مادیشکرگزار هر چیزی باش که داتغییرات منطقه بویایی مغزبدون زمان، ماده ای وجود نگمان میکنی جرمی کوچکی در چگونه انتظارات بر ادراک چگونه به سطح بالایی از هوحس و ادراک قسمت پنجاهآیا راهی برای رفع کم آبی هوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید ای ال اسقلب دروازه ی ارتباطایندرالواکسن ایرانی کرونا تولیدرویا و کابوستمدن قدیمی ای در جنوب ایرموسیقی نوارتباط غیرکلامی بین انساسفر تجهیزات ناسا به مریخ بلندی در ذهن ما درک بلندیتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغزتان را در جوانی سیم کششبیه سازی سیستم های کوانجهل مقدسبرخی یونها و مولکول های مگاهی جهت را عوض کننگاهی بر قدرت بینایی دراحس و ادراک قسمت ششمآزمون تجربی، راهی برای رهوش مصنوعی از عروسک بازی داستانها و مفاهیمی اشتباقدرت مردماگر میدانی مصیبت بزرگتر ورزش هوازی ، بهترین تمریروزه داری و بیمار ی ام اس تنبیه چقدر موثر استما انسانها چه اندازه نزداز نظر علم اعصاب اراده آزسلولهای بنیادی مصنوعی دربه خودت مغرور نشوتاثیر داروی ضد تشنج سدیم نقش ویتامین K در ترمیم اسصبر بسیار بایدجهان کاملی در اطراف ما پرپوشاندن خود از نورنباید صبر کرد آتش را بعد خواندن ، یکی از شستشو دهنهوش مصنوعی به شناسایی کادر آسمان هدیه های نادیدنلایو دوم دکتر سید سلمان فابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تیادگیری مهارت های جدید دريتوکسيمب در درمان ام استو دی ان ای خاص ميتوکندريماده، چیزی نیستسوپاپ ها یا ترانزیستورهابیمار 101 ساله، مبتلا به سژن یا نقشه توسعه مغز و نقطوفان فقر و گرسنگی و بی ستاثیر درجه حرارت بر عملکنقش رژیم غذایی بر رشد و اجهش تمدنی عجیب و شگفت انسپیر شدن حتمی نیستالکترومغناطیس شنوایی و هچرا مغز انسان سه هزار سالخارق العاده و استثنایی بهوش عاطفی قسمت پنجمدرمان ام اس(مولتیپل اسکلمن پر از تلخیمابزار بقا از نخستین همانراه فراری نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم چیستمخچه ابزاري که وظیفه آن فسیاره ابلهانبیماری دویککمالگرایی دشمن پیشرفتعلم به ما کمک میکند تا موتاریکی و نورنقطه ای بود و دگر هیچ نبوجدایی خطای حسی استپروتئین های ساده ی ابتدانزاع بین علم و نادانی رو خطرات هوش مصنوعیامیدواری و مغزهیچ چیز همیشگی نیستدرها بسته نیستمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از رشته نوروایمونولوژی و نقاز تکینگی تا مغز- از مغز توصیه های سازمان بهداشت مسیر دشوار تکامل و ارتقاساخت شبکه عصبی مصنوعی با تداخل مرزها و صفات با بینبیشتر کمردردها نیازی به کووید نوزده و خطر بیماری عادت همیشه خوب نیستنه جنگ و نه خونریزیحقیقت غیر فیزیکیآن چیزی که ما جریان زمان نعناعدو برابر شدن خطر مرگ و میفقر داده ها در هوش مصنوعیاندام حسی، درک از بخش هایهر جا که جات میشه، جات نیدرگیری مغز در بیماری کویبررسی سیستم تعادلی بدن امنبع هوشیاری کجاست قسمت ابعاد بالاترزنجیرها را ما باید پاره کاز تکامل تا مغز، از مغز تتکامل چشممعماری، هندسه ی قابل مشاسرنوشتتسلیم شدن از نورون شروع مبار سنین ابزار هوشمندی اکاهش حافظه هرچند فرایندیغم بی پایاننوار عصب و عضلهحافظه انسان و حافظه ی هوشآیا ما کالا هستیمهمیشه راهی هستدیدن خدا در همه چیزفاکسیبتانسانیت در برابر دیگرانوقتی ریشه ها عمیقند از چیدست بالای دستبعد از کرونا دلخوشی بیهومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاخلاق و علوم اعصابزیباترین چیز در افزایش ساستفاده از سلول های بنیاتکثیر سلول در برابر توقف مغز ناتوان از توجیه پیداسطح آگاهی، رخدادهای زندگتصادف یا قوانین ناشناختهبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال هانیکولا تسلاحس و ادراک قسمت 87آیا انسان با مغز بزرگش اخهنر حفظ گرهدانشمندان روشی برای تبدیفرد موفقايا اراده آزاد توهم است یواقعیت چیسترفتار مانند بردهتقلید از طبیعتمنتظر نمان چیزی نور را بهادغام دو حیطه علوم مغز و زبان و بیان، در سایه پیشراصول سلامت کمرتاثیر نگاه انسان بر رفتامغز ابزار برتر بقاشکست حتمیتغییرات مغز پس از 40 سالگیبرنامه و ساختار پیچیده مگنجینه ای به نام ویتامین چگونه باغبانی باعث کاهش حس و ادراک قسمت پنجاه و یآیاما مقهور قوانین فیزیکهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید برای میاستنی قلب روباتیکایا کوچک شدن مغزانسان الواکسن اسپایکوژنرویا و خبر از آیندهتمدن پیشرفته ی پیشینیانموسیقی هنر مایع استارتروز یا خوردگی و التهاسفر دشوار اکتشافبلوغ چیستتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغزتان را در جوانی سیمکششبکه های مصنوعی مغز به درجهان فراکتالبرخی اثرات مضر ویتامین دگذر زمان کاملا وابسته به نگاهی بر توانایی اجزاي بحس و ادراک قسمت شصت و هشتآزمون ذهنی گربه ی شرودینهوش مصنوعی از عروسک بازی دخالت در ساختار ژنهاقدرت و شناخت حقیقتاگر نیروی مغناطیس نباشد ورزش و میگرنروزه داری سلول های بنیادتهدیدهای هوش مصنوعیما اکنون میدانیم فضا خالاز نظر علم اعصاب اراده آزسلام تا روشناییبه دنبال رستگاری باشتاثیر درجه حرارت بر مغزنقش ژنتیک در درمان اختلاصد قدح، نفتاده بشکستجهان پیوستهپیموزایدآغاز فصل سرما و دوباره تکنبرو و انرژی مداومخواب سالم عامل سلامتیهوش مصنوعی تعاملیدر آستانه ی موج پنجم کوویلبخند بزن شاید صبح فردا زابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تیادگیری هوش مصنوعی، عمیقریه زغالیتو در میانه ی جهان نیستی ماده، چیزی بیش از یک خلا سوپاپ ها یا ترانزیستورهابیمار مرکز تنفس سلولیژن ضد آلزایمرطوفان زیباییتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش رژیم غذایی در رشد و اجهشهای مفید و ذکاوتی که دپیشینیان انسان از هفت میالکتروتاکسی(گرایش و حرکچرا مغزهای ما ارتقا یافت خبر مهم تلسکوپ هابلهوش عاطفی قسمت اولدرمان تومورهای مغزی با امن بی من، بهتر یاد میگیرمابزار بقا از نخستین همانراه نجاتاز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم و خیالمخچه تاثیر گذار بر حافظهسیب یکسان و دیدگاه های متبیماری دیستروفی میوتونیکمردردعلم بدون توقفتاریکی خواهد ترسیدنقطه بی بازگشتجریان انرژی در سیستم های پروتز چشمنزاع بین علم و جهل رو به پدفاع از پیامبرامیدی به این سوی قبر نیستهیچ چیز، چقدر حقیقی استدرهای اسرارآمیز و پوشیدهمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از رشد مغز فرایندی پیچیده ااز تکینگی تا مغز- از مغزتتوصیه های غیر دارویی در سمسئول صیانت از عقیده کیسساخت شبکه عصبی با الفبای ترقی واقعی یا شعار ترقیبا هوش مصنوعی خودکار روبکودک هشت ساله لازم است آدعادت کن خوب حرف بزنیچه زیاد است بر من که در ایحقیقت غیر قابل شناختآنچه ناشناخته است باید شهفت چیز که عملکرد مغز تو دو برابر شدن خطر مرگ و میفلج نخاعی با الکترودهای انرژی بی پایان در درون هرهر حرکت خمیده می شود و هر درگیری مغز در بیماران مببررسی علل کمر درد در میانمنبع هوشیاری کجاست قسمت اتفاق و تصادفزندگی فعال و مثبت روند آلاز خود رها شوتکامل و ارتقای نگاه تا عممعنی روزهسریع دویدن مهم نیستتست آر ان اس دز میاستنی گبارداری بدون رحمکاهش دوپامین عامل بیماریغیرقابل دیدن کردن مادهنوار عصب و عضلهحباب های کیهانی تو در توآیا ما تنها موجودات زنده همیشه عسل با موم بخوریمدیدگاه نارسای دوگانه ی مفاجعه ی جهل مقدسانسان، گونه ای پر از تضادویتنام نوعی کرونا ویروس دستورالعمل مرکز کنترل بیبعد از کرونا دلخوشی بیهومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاخلاق پایه تکامل و فرهنگزیر فشار کووید چه باید کراستفاده از سلول های بنیاتأثیر نیکوتین سیگار بر ممغز و قلب در جنین موش مصنسعی کن به حدی محدود نشویتضادهای علمیبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت اولنیاز به آموزش مجازی دیجیحس و ادراک قسمت چهلآیا احتمال دارد رویا از آهنر رها شدن از وابستگیدانش، قفل ذهن را باز میکنفرد یا اندیشهای نعمت من در زندگیمواقعیت چیسترفتار وابسته به شکلتقویت استخوان در گرو تغذمنتظر زمان ایده آل نشوارتقا و تکامل سنت آفرینش زبان و تکلم برخی بیماریهاضطراب و ترستاثیر ویتامین دی بر بیمامغز از بسیاری حقایق می گرشگفت نیست من عاشق تو باشمتغییرات آب و هوایی که به برنامه ی مسلط ژنها در اختگوهر با نظر دیگران سنگ نمگویید نوزده و ایمنی ساکتچگونه تکامل مغزهای کنونیحس و ادراک قسمت پنجاه و دآگاهی فراتر از آگاهیهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید برای کاهش وزنقلب را نشکنایا این جمله درست است کسیواکسن اسپایکوژن ضد کرونارویا بخشی حقیقی از زندگی تمدن بشری و مغز اخلاقیمیهمانهای ناخوانده عامل ارزش های وارونهسفرنامه سفر به بم و جنوب بلعیدن ستاره توسط سیاهچاتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغط یک گیرنده استشبکیه های مصنوعیجهان قابل مشاهده بخش کوچبرخی اختلالات عصبی مثانهگذشته را دفن کننگاهت را بلند کنحس و ادراک قسمت شصت و دوآزمون ذهنی گربه شرودینگرهوش مصنوعی از عروسک بازی در میان تاریکی و روشناییقدرت کنترل خوداگر نعمت فراموشی نبود بسورزش بهترین درمان بیش فعروزهای بد باقی نمیماندتو یک معجزه ایما از اینجا نخواهیم رفتسلاح و راهزنیبه زودی شبکه مغزی به جای تاثیر درجه حرارت بر عملکنقش گرمایش آب و هوا در همصدای بم با فرکانس پایین، جهان پیوستهپیموزایدآغاز مبهم آفرینشچت جی پی تیخواب سالم عامل سلامتی و یهوش مصنوعی در کامپیوترهادر درمان بیماری مولتیپل لحظات خوش با کودکانابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تیادگرفتن، آغاز حرکت است ریواستیگمینتوقف؛ شکستماست مالیسوخت هیدروژنی پاکبیماری لبر و نابینایی آنژنها نقشه ایجاد ابزار هوطولانی ترین شبتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش زنجبیل در جلوگیری از جهشهای مفید و ذکاوتی که دپیشرفت های جدید علوم اعصالکترودهای کاشتنیچرا ویروس کرونای دلتا واخدا موجود استهوش عاطفی قسمت دهمدرمان تشنجمننژیتابزار بقا از نخستین همانراه های جدید برای قضاوت راز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم وجودمدل همه جانبه نگر ژنرالیمرگ و میر پنهانسیر آفرینش از روح تا مغز بیماری سلیاککمردرد ناشی از تنگی کاناعلم در حال توسعهتاریخ همه چیز را ثبت کردهنمیتوان با بیرون انداختنجریان انرژی در سیستم های پروتز عصبی برای تکلمنسبیت عام از زبان دکتر بردفاع در برابر تغییر ساختامیدی تازه در درمان سرطاهیچ وقت خودت را محدود به درون قفس یا بیرون از آنبرخی بیماری ها که در آن بمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از رشد مغز علت تمایل انسان باز تکینگی تا مغز، از مغز توصیه هایی در مصرف ماهیمسئولیت جدیدساختن آیندهتروس جریان انرژیبا هر چیزی که نفس می کشد مکودک ایرانی که هوش او از عادت کردن به نعمتنه عدم مطلق بلکه عدم با قحقیقت، آن چیزی نیست که جلآنچه واقعیت تصور میکنیم هفت سین یادگاری از میراث دو داروی جدید برای میاستفلج بل، فلجی ترسناک که آنانرژی تاریکهرچیز با یک تاب تبدیل به درگیری مغزی در سندرم کووبرطرف کردن خشونت را از خامنبع هوشیاری کجاست قسمت اتوبان اطلاعات و پلِ بینزندگی هوشمند در خارج از زاز درخواست ها جدا شوتکامل و ریشه ی مشترک خلقتمعادله ها فقط بخش خسته کنسریعترین کامپیوتر موجودتشنچ پانایوتوپولوس تشنج بازگشایی مجدد مطب دکتر سکاهش سن بیولوژیکی، تنها غرور و علمنوار عصب و عضلهحباب هایی تو در توآیا مغز تا بزرگسالی توسعهمیشه، آنطور نیست که هستدژا وو یا اشنا پنداریفاصله ها در مکانیک کوانتانعطاف پذیری مکانیسمی علویتامین E برای فعالیت صحدغدغه نتیجه ی نادانی استتفکر قبل از کارمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلاف خانوادگی را حل کنزیرفون داروی ضد ام اساستیفن هاوکینگ در مورد هتأثیر نگاه انسان بر رفتامغز و اخلاقشلیک فراموشیتظاهر خوابیده ی مادهبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت دوم)چیز جدید را بپذیرحس و ادراک قسمت چهل و هفتآیا احتمال دارد رویا از آهنر، پر کردن است نه فحش ددانش، یک انسان را ناسازگفرد حساس از نظر عاطفی و بای همه ی وجود منواقعیت های متفاوترفتار اجتماعی انسان، حاصتقویت حافظه یا هوش مصنوعمنحنی که ارتباط بین معرفارتقا یا بازگشت به قبل اززبان و شناخت حقیقت قسمت چاطلاع رسانی اینترنتیتاثیر ویروس کرونا بر مغز مغز به تنهایی برای فرهنگ شگفت انگیز بودن کیهانتغییرات تکاملی سر انسان برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱تغذیه بر ژنها تاثیر داردبرین نت به جای اینترنتگوش دادن بهتر از حرف زدنچگونه جمعیت های بزرگ شکل حس و ادراک قسمت پنجاه و سآپومورفین در پارکینسونهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید برای ای ال اسقوی تر باشایا ابزار هوشمندی یا مغز واکسن دیگر کرونا ساخته شرویا تخیل یا واقعیتتمدن زیر آبمیوتونیک دیستروفیارزش های حقیقی ارزش های غسفرنامه سفر به بم و جنوب بنی عباس، ننگی بر تاریختاثیر گیاه خواری بر رشد ونفرت، اسیب به خود استشباهت مغز و کیهانجهان موازی و حجاب هابرخی اصول سلامت کمرگریه ی ابر، رمز طراوت باغچالش هوشیاری و اینکه چرا حس و ادراک قسمت شصت و ششآزادی عقیده، آرمانی که تهوش مصنوعی از عروسک بازی در مانهای کمر دردقدرت انسان در نگاه به ابعاگر نعمت فراموشی نبود بسورزش در کمر دردروزهای سختتو یک جهان در مغز خودت هسما اشیا را آنطور که هستندسلسله مباحث هوش مصنوعیبه زیر پای خود نگاه نکن بتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش پیش زمینه ها و اراده صرع و درمان های آنجهان پر از چیزهای اسرار آپیچیدگی های مغزمگسإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَچت جی پی تیخواب عامل دسته بندی و حفطهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدر سال حدود 7 میلیون نفر لرزش ناشی از اسیب به عصبابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تیادآوری خواب و رویاریاضیات یک حس جدید استتولید مولکول جدید توسط هماست مالی با هوش انسانیسودمندی موجودات ابزی بر بیماری های میتوکندریژنها ، مغز و ارادهطی یکصد هزار سال اخیر هرچتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش زبان در سلطه و قدرت اجوانان وطنپیشرفت در عقل است یا ظواهالگو نداشتیمخدا نور آسمان ها و زمین اهوش عاطفی قسمت دومدرمان جدید ALSمنابع انرژي پاک سرچشمه حابزار بقا از نخستین همانراه های جدید برای قضاوت راز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم وجودمدل هولوگرافیک ژنرالیزهمرگ و میر بسیار بالای ناشسیستم تخلیه ی مغز بینشی نبیماری ضعف عضلات نزدیک بکمردرد و علل آنعلم راهی برای اندیشیدن انمیتوان بر سیاه سیاه نوشجریان انرژی در سیستم های پرورش مغز مینیاتوری انساچسبیدن به خود، مانع بزرگ دقیق ترین تصاویر از مغز اامگا سه عامل مهم سلامتهیچ کاری نکردن به معنی چیدروغ نگو به خصوص به خودتبرخی بیماری های خاص که بدمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از رشد در سختی استاز تکینگی تا مغز، از مغز توضیحی ساده در مورد هوش ممسئولیت در برابر محیط زیساختن آینده، بهترین روش تری فلوپرازینبا آتش، بازی نکن و بعد از کودکان میتوانند ناقل بی عادت بد را ترک کننهایت معرفت و شناخت درک عحقایق ممکن و غیر ممکنآنچه حس می کنیم، نتیجه ی هم نوع خواری در میان پیشیدو سوی واقعیتفلج خوابانرژی تاریک که ما نمی توهز ذره، یک دنیاستدرگیری مغزی در سندرم کووبزرگ فکر کنمنبع هوشیاری کجاست قسمت اتوسوکسیمایدزندگی و داراییاز روده تا مغزتکامل ابزار هوش ، راه پر معجزه های هر روزهسرگیجه از شایعترین اختلاتشنج چیستبازگشت از آثار به سوی خداکایروپاکتیک چیستغربال در زندگینوار عصب و عضله تعیین محلحد و مرزها توهم ذهن ماستآیا همه جنایت ها نتیجه بیهمکاری یا رقابتدژاوو یا آشناپنداریفاصله ی همیشگی تصویر سازاهرام مصر از شگفتی های جهویتامین E در چه مواد غذایذهن ما از در هم شکستن منبتفکر ترکیبی در هوش مصنوعمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلال خواب فرد را مستعد زیرک ترین مردماستیفن هاوکینگ در تفسیر تأثیر شیرینی های حاوی لومغز و اخلاقشلیک فراموشیتظاهری از ماده است که بیدبحثی درباره هوش و تفاوتهکریستال زمان(قسمت سوم)چیزی منتظر شناخته شدنحس و ادراک قسمت چهل و هشتآیا برای تولید مثل همیشه هوموارکتوس ها ممکن است ددائما بخوانفردا را نمیدانیمای آنکه نامش درمان و یادشواقعیت و مجازرقیبی قدرتمند در برابر متقویت سیستم ایمنیمنشأ اطلاعات و آموخته ها ارتوکين تراپی روشی جديد زبان و شناخت حقیقت قسمت ااطلاعات حسی ما از جهان، چتاثیر ژنها بر اختلالات خمغز بیش از آنچه تصور میشوشگفت زده و حیران باشمغز برای فراموشی بیشتر کشگفتی های نقشه ی ژنتیکیثبت و دستکار ی حافظهبرای یک زندگی معمولیگوشه بیماری اتوزومال رسسچگونه جمعیت های بزرگ شکل حس و ادراک قسمت پنجاه و شآب زندگی است قسمت چهارمهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید برای دیابتقیچی ژنتیکیایا بیماری ام اس (مولتیپواکسن دیگری ضد کرونا از درویا حقی از طرف خداتمدنی قدیمی در شمال خلیج میگرن و پروتئین مرتبط با ارزش حقیقی زبان قسمت اولسفرنامه سفر به بم و جنوب به قفس های سیاهت ننازتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقاشی هایی با بوی گذشته یشباهت مغز با کیهان مادیجهان ما میتواند به اندازبرخی اطلاعات روانشناسی مگربه شرودینگر و تاثیر مشچالش هوشیاری و اینکه چرا حس و ادراک سی و هفتمآزار دیگری، آزار خود استهوش مصنوعی از عروسک بازی در محل کار ارزش خودت را بقدرت ذهناگر با مطالعه فیزیک کواناز واقعیت امروز تا حقیقتوزن حقیقی معرفت و شناختروش مقابله مغز با محدودیتو کجای جهانیما به جهان های متفاوت خودسلطان جنگل یا صاحب ملکوتبه سیاهی عادت نکنیمتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش آتش در رسیدن انسان بهضایعه ی شبکه لومبوساکرالجهان پر از چیزهای جادویی پیچیدگی های مغزی در درک زافت فشار خون ناگهانی در ونتایج نادانی و جهلخودآگاهی و هوشیاريهوش مصنوعی در خدمت خلق وحدرمان نگهدارنده ی اعتیادلرزش عضله یا فاسیکولاسیوابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تیاری خدا نزدیک استریتوکسیمابتولید مثل اولین ربات های ماشین دانشسی و سه پل اصفهانبیماری های مغز و اعصاب و ژنهای مشترک بین انسان و وطبیعت موجی جهانتاثیر رو ح و روان بر جسمنقش زبان در سلطه و قدرت اجوانان وطنپیشرفت ذهن در خلاقیت استالگو و عادت را بشکن و در اخدا بخشنده است پس تو هم بهوش عاطفی قسمت سومدرمان جدید میگرن با انتی منابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانراه پیروزی در زندگی چیستاز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم بی خداییمدل هولوگرافیک تعمیم یافمرگ و سوال از قاتلسیستم تعادلی بدنبیماریهای تحلیل عضلانی اکمردرد با پوشیدن کفش مناعلم ساختن برج های چرخاننمای موفقیتجستجوی متن و تصویر به صورپرکاری تیروئیدنسبت ها در کیهاندل به دریا بزنامروز دانش ژنتیک هیچ ابههیچ کس مانند تو نگاه نمیکدریای خدابرخی توجهات در ببمار پارمنابع بی نهایت انرژی در دابزار بقای موجود زنده از ز گهواره تا گوراز تکینگی تا مغز، از مغز تیوتیکسن داروی ضد جنونمستند جهان متصلساختار فراکتال وجود و ذهتری فلوپرازینبا تعمق در اسرار ابدیت و کودکان خود را مشابه خود تعادت دادن مغز بر تفکرنهایت در بی نهایتحل مشکلآنها نمیخواهند دیگران راهمه چیز موج استدولت یا گروهکفلج خواب چیستانرژی خلا ممکن استهزینه ای که برای اندیشیددرگیری اعصاب به علت میتوبزرگ شدن مغز محدود به دورمنبع هوشیاری کجاست قسمت اتصال مغز و کامپیوترزندگی بی دوداز سایه بگذرتکامل تکنولوژیمعجزه ی چشمسرگردانیتشنج و حرکات شبه تشنجی قابازگشت به ریشه های تکاملکار با یگانگی و یکپارچگیمقالاتنوبت کودکانحریص نباشآیا هوش مصنوعی می تواند نهمانند سازی در انساندگرگونی های نژادی و تغییفتون های زیستیاولویت بندی ها کجاستویتامین کاذهن چند جانبه نیازمند نگتفکر خلا ق در برابر توهم منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلال در شناسایی حروف و زیست شناسی کل در جزء فراکاستخوان های کشف شده، ممکتئوری تکامل امروز در درممغز و سیر تکامل ان دلیلی شنا در ابهای گرم جنوب نیاتعویض دارو در تشنجبحثی درباره احساسات متفاکشف مکانیسم عصبی خوانش پچیزی خارج از مغزهای ما نیحس و ادراک قسمت چهل و دومآیا بزرگ شدن مغز فقط در دهورمون شیرساز یا پرولاکتداروهای مصرفی در ام اسفرزندان زمان خودایمپلانت مغزیواقعیت و انعکاسرموزی از نخستین تمدن بشرتلقین اطلاعات و حافظهمنشاء کوانتومی هوشیاری اارتباط میکروب روده و پارزبان و شناخت حقیقت قسمت داطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر کلام در آیات کلام بتاثیر کپسول نوروهرب بر نمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟شگفتی های زنبور عسلثبت امواج الکتریکی در عصبرای پیش بینی آینده مغز دگوشت خواری یا گیاه خواریچگونه حافظه را قویتر کنیحس و ادراک قسمت بیست و چهآب زندگی است قسمت هفتمهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید ضد میگرنقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصایا بدون زبان میتوانیم تواکسن سرطانرویاها از مغز است یا ناخوتمرکز و مدیتیشنمیگرن سردردی ژنتیکی که بارزش حقیقی زبان قسمت دومسفرنامه سفر به بم و جنوب به مغز خزندگان خودت اجازتاثیر گیاه خواری بر رشد وچقدر به چشم اعتماد کنیمشباهت کیهان و مغزجهان مادی، تجلی فضا در ذهگزیده ای از وبینار یا کنفچالش هوشیاری و اینکه چرا حس و ادراک- قسمت پنجاه و آسيب میکروواسکولاریا آسهوش مصنوعی از عروسک بازی در چه مرحله ای از خواب ، رقدرت عشقاگر تلاش انسان امروز برااز کجا آمده ام و به کجا میوزوز گوشروش های صرفه جویی در ایجاتو کز محنت دیگران بی غمیما با کمک مغز خود مختاريمسم زنبور ، کلیدی برای واربه سخن توجه کن نه گویندهتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش انتخاب از طرف محیط، نضایعه ی عروقی مخچهجهان دارای برنامهپیوند قلب خوک، به فرد دچاافت هوشیاری به دنبال کاهنجات در راستگوییخودآگاهی و هوشیاريهوش مصنوعی درمانگر کامپیدرمان نابینایان آیا ممکنلزوم سازگاری قانون مجازاابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تژن همه چیز نیستریسدیپلام تنها داروی تایتولید یا دریافت علممبانی ذهنی سیاه و سفیدسیلی محکم محیط زیست بر انبیماری وسواسژنهای هوش ، کدامندطبیعت بر اساس هماهنگیتاثیر روده بر مغزنقش سجده بر عملکرد مغزجواب دانشمند سوال کننده پیشرفتی مستقل از ابزار هچرا پس از بیدار شدن از خوالگوی بنیادین و هوشیاریخدای رنگین کمانهوش عاطفی قسمت ششمدرمان جدید کنترل مولتیپلمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانراه انسان شدن، راه رفتن واز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم تنهاییمدل های ریز مغز مینی برینمرگ انتقال است یا نابود شسیستم دفاعی بدن علیه مغز تاریخ، اصیل نیست و ساخته بیماری، رساله ای برای سلکنفرانس تشنج هتل کوثر اصعلایم کمبود ویتامین E را نمایش تک نفرهجستجوی هوشیاری در مغز ماپرتوهای صادر شده از سیاهنسبت طلایی، نشانه ای به سدلایلی که نشان میدهد ما بانفجار و توقف تکاملی نشاهیچ کس حقیقت را درون مغز درک فرد دیگر و رفتارهای ابرخی توصیه ها برای واکسیمنابع جدید انرژیابزار بقای موجود زنده از زمین در برابر عظمت کیهاناز تکینگی تا مغز، از مغز تیک و اختلال حرکتیمشکل از کجاستساختار شبکه های مغزی ثابترک امروزبا خدا باشکودکان را برای راه آماده عارضه جدید ویروس کرونا سنهادینه سازی فرهنگ اختلاحلقه های اسرارآمیزآنژیوگرافی از مغزهمه چیز و هیچ چیزدوچرخه در کاهش دردهای کمفلج دوطرفه عصب 6 چشمانسولینهزینه سنگین انسان در ازادرب بسته با غیر خود باز مبزرگ شدن تقریبا ناگهانی منبع هوشیاری کجاست قسمت اثر مضر مصرف طولانی مدت رزندگی در جمع مواردی را براز علم جز اندکی به شما داتکامل جریان همیشگی خلقتمعجزه ی علمسربازان ما محققا غلبه می تشنج عدم توازن بین نورون بازخورد یا فیدبککارهای کوچک، بی ارزش نیستاثیر ویتامین دی بر بیمانور از عمق تاریکیحرکات چشم، ترجمه کننده ی آیا هوش مصنوعی زندگی بشرهمجوشی هسته ای، انرژِی بدانش قدرت استفروتنی معرفتیاولین قدم شناخت نقص های خویتامین کا و استخوانذهن هوشیار در پس ماده ی متفاوت مغز انسان و میمون همنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاختلال در شناسایی حروف و زیست شناسی باور حقیقت یا استروژن مانند سپر زنان دتئوری تکامل در پیشگیری و مغز کوانتومیشناخت و معرفت، و نقش آن دتعامل انسان و هوش مصنوعیبحثی درباره احساساتی غیرکشف مکانیسمی پیچیده در بچیزی شبیه نور تو نیستحس و ادراک قسمت چهل و سومآیا تکامل و تغییرات ژنتیهوش فوق العاده، هر فرد اسداروهای ام اسفرضیه ای جدید توضیح میدهایمپلانت مغزی و کنترل دو واقعیت تقویت شدهرمز و رازهای ارتباط غیر کتلاش ها برای کشف منابع جدمهمان ناخواندهارتباط ماده و انرژیزبان و شناخت حقیقت قسمت ساطلاعاتی عمومی در مورد متاثیر کپسول نوروهرب بر تمغز بزرگ چالش است یا منفعشانس یا نتیجه ی تلاشجلو رفتن یا عقبگردبرای اولین بار دانشمندانگیلگمش باستانی کیستنگاه مادی غیر علمی استحس و ادراک قسمت بیست و یکآب زندگی است قسمت اولهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی جدید ضد الزایمرقانون مندی نقشه ژنتیکی مایا تکامل هدفمند استواکسن سرطانرویاهای پر رمز و حیرتی درتمرکز بر هدفمیگرن شدید قابل درمان اسارزش حقیقی زبان قسمت سومسفری به آغاز کیهانبه نقاش بنگرتاثیر گیاه خواری بر رشد ونقش قهوه در سلامتیشباهت زیاد بین سلول هاي عجهان مرئی و نامرئیگزارش یک مورد جالب لخته وچالش هوشیاری و اینکه چرا حس و ادراک- قسمت بیست و پآسیب ها ناشی از آلودگی هوهوش مصنوعی از عروسک بازی در ناامیدی بسی امید استقضاوت ممنوعاگر خواهان پیروزی هستیاز کسی که یک کتاب خوانده وسواس، بیماری استروش هایی برای جلوگیری از تو پیچیده ترین تکنولوژی ما بخشی از این جهان مرتبطسماگلوتید داروی کاهش دهنبهبود حافظه پس از رخدادهتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش اتصالات بین سلولهای ضایعات در عصب زیر زبانیجهان در حال نوسان و چرخشپیوند مغز و سر و چالشهای افتخار انساننخاع ما تا پایین ستون فقرخودت را از اندیشه هایت حفهوش مصنوعی درخدمت خلق وحدرمان های اسرار آمیز در آلزوم سازگاری قانون مجازاابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تریشه های مشترک همه ی موجوتولید پاک و فراوان انرژیمباحث مهم حس و ادراکسینوریپا داروی ترکیبی ضدبیماری کروتز فیلد جاکوبژنهای حاکم بر انسان و انسطعمه ی شبکه های ارتباط اجتاثیر روزه داری بر سلامت نقش غذاها و موجودات درياجواب سنگ اندازیپپوگستچرا ارتعاش بسیار مهم استالگوبرداری از طبیعتهوش عاطفی بیشتر در زناندرمان جدید ای ال اس، توفرمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانراه بی شکستاز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم جداییمدیون خود ناموجودمرگ تصادفیسکوت و نیستیتازه های اسکیزوفرنی(جنوبیندیشکنگره بین المللی سردرد دعلایم کمبود ویتامین E را چند نرمش مفید برای کمردرحفره در مغزپرتوزایی از جسم سیاهنشانه های گذشته در کیهان دنیا فریب و سرگرمیانقراض را انتخاب نکنیدهیچ اندر هیچدرک نیازمند شناخت خویش ابرخی درمان های Spinal Muscular Atمناطق خاص زبان در مغزابزار بقای موجود زنده از زمین زیر خلیج فارس تمدنی از تکینگی تا مغز، از مغز تیکاگرلور داروی ضد انعقامشکلات نخاعیسادیسم یا لذت از آزار دادترکیب آمار و ژنتیکبا طبیعت بازی نکنکوری گذرای ناشی از موبایعدم توقف تکامل در یک انداچهار میلیارد سال تکامل بحمله ویروس کرونا به مغزآنان که در قله اند هرگز خهمه چیز کهنه میشوددوچرخه سواری ورزشی سبک و فن آوری های جدید علیه شناانسولین هوشمندهزاران سال چشم های بینا ودرختان چگونه بر تشکیل اببزرگترین خطایی که مردم ممنبع هوشیاری کجاست قسمت اثرات فشار روحی شدیدزندگی در سیاهچالهازدواج های بین گونه ای، رتکامل داروینی هنوز در حامعجزه ی علم در کنترل کرونسردرد میگرنتشویق خواندن به کودکانبازسازي مغز و نخاع چالشی کاربرد روباتهای ريزنانوصفحه اصلینور درونحرکت چرخشی و دائمی کیهانآیا هوش ارثی دریافتی از پهمراه سختی، اسانی هستدانش محدود به ابعاد چهارفروتنی و غروراولین مورد PML به دنبال تکویتامین کا در سبزیجاتذهن و شیمی بدنتفاوت ها و تمایزها کلید بمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماختلالات مخچهزیست، مرز افق رویداد هستاسرار آفرینش در موجتئوری جدید، ویران کردن گمغز آیندگان چگونه است ؟شناخت حقیقت یا آرزوهای گتعامل انسان با هوش مصنوعبخش فراموش شده ی حافظهکشف ارتباط جدیدی از ارتبنکاتی در مورد تشنجحس و ادراک قسمت نهمآیا جنین انسان، هوشمندی هوش مصنوعی می تواند بر احداروهای تغییر دهنده ی سیفساد اقتصادی سیتماتیک درایمپلانت مغزی کمک میکند واقعیت خلا و وجود و درک مرمز گشایی از اتصالات مغزتلاش های جدید در ALSمهندسی ژنتیک در حال تلاش ارتباط متقابل با همه ی حیزبان جانسوزاعتقاد اشتباه، نتیجه ی ناعتماد به خودتاثیر کپسول نوروهرب بر سمغز بزرگ چالشهای پیش روشانس یا تلاشجلوتر را دیدنبرای تمدن سازی، باید در بگیاه بی عقل به سوی نور مینگاه محدود و تک جانبه، مشحس و ادراک قسمت بیست و دوآب زندگی است قسمت دومهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی سل سپتقانون گذاری و تکاملایجاد احساساتواکسن ضد اعتیادرویای شفافتمرکز بر امروزمیدان مغناطيسي زمین بشر ارزش خود را چگونه میشناسسقوط درون جاذبه ای خاص، چبه نقاش بنگرتاثیر گیاهخواری بر رشد و نقش مهاجرت در توسعه نسل اشباهت زیاد بین سلول هاي عجهان مشارکتیگشایش دروازه جدیدی از طرچالش کمبود اندام برای پیحس و ادراک- قسمت شصت و چهآسیب روانی شبکه های اجتمهوش مصنوعی از عروسک بازی در هم تنیدگی مرزها و بی مقطار پیشرفتاپل ویژن پرو در تشخیص بیماز آغاز خلقت تا نگاه انسایک پیام منفرد نورون مغزی روش هایی ساده برای کاهش اتو آرامش و صلحیما تحت کنترل ژنها هستیم یسندرم کووید طولانیبهداشت خوابتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش تیروئید در تکامل مغزضرورت زدودن افکارجهان در حال ایجاد و ارتقاپیوند اندام از حیوانات بافراد آغاز حرکت خودشان رنخستین تمدن بشریخودروهای هیدروژنیهوش مصنوعی ساخته هوش طبیدرمان های بیماری آلزایمرلزوم عدم وابستگی به گوگل ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تریشه های مشترک حیاتتولید اندام با چاپ سه بعدمبتکران خودشکوفاسیگار عامل افزایش مرگ ومبیماری گیلن باره و بیمارکفش و کتابظهور امواج مغزی در مغز مصتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش غذاها و موجودات درياجوسازی مدرنپایان، یک آغاز استچرا بیماری های تخریبی مغالتهاب شریان تمپورالهوش عاطفی در زنان بیشتر ادرمان جدید سرطانمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانرابطه تشنج و اوتیسماز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم جدایی و توهم علممدیریت اینترنت بر جنگمرگی وجود نداردسکوت، پر از صداتازه های بیماری پارکینسوبیهوش کردن در جراحی و بیمکنگره بین المللی سردرد دعلائم عصبی آلزایمر، با اچند جهانیحق انتخابپرسش و چستجو همیشه باقی انشانه های پروردگار در جهدنیای شگفت انگیز کوانتومانواع سکته های مغزیهیچگاه از فشار و شکست نتردرک و احساسبرخی روش های تربیتی کودکمناطق خاصی از مغز در جستجابزار بقای موجود زنده از زمان چیستاز تکامل تا مغز از مغز تا تیروفیبان موثر در سکته ی مشکلات بین دو همسر و برخیسازگاری با محیط بین اجزاترکیب حیوان و انسانبالاترین هدف از دولتکی غایب شدی تا نیازمند دلعدم درکچهار ساعت پس از کشتار خوکحمایت از طبیعتآنزیم تولید انرژی در سلوهمه چیز در زمان مناسبدوپامین قابل حل در آبفناوری هوش مصنوعی نحوه خانسان قدیم در شبه جزیره عهستي مادي ای که ما کوچکتردرختان اشعار زمینبزرگترین درد از درون است منبع هوشیاری کجاست قسمت53اثرات مفید قهوهزندگی زمینی امروز بیش از اسکلت خارجی در درمان اختتکامل داروینی هنوز در حامعجزه در هر لحظه زندگیسردرد میگرن در کودکانتشخیص ژنتیکی آتروفی های بحتی علمی درباره تمایل بکاربرد روباتهای ريز، در سوالات پزشکینوروفیبروماتوزحس متفاوتآیا هوش سریعی که بدون احسهمراهی میاستنی با برخی سدانش بی نهایتفرگشت و تکامل تصادفی محض اولین مورد پیوند سر در انویتامین بی 12 در درمان دردذهن تو همیشه به چیزی اعتقتفاوت ها را به رسمیت بشنامنبع هوشیاری کجاست؟(قسماختلالات حرکتی در انسانزاویه نگاه ها یکسان نیستاسرار بازسازی اندام هاتا 20 سال آینده مغز شما به مغز اندامی تشنه ی انرژی اشناخت درون، شناخت بیرون؛تعداد کلی ذهن ها در جهان بخش های تنظیمی ژنومکشف جمجمه ای درکوه ایرهوچگونه مولکول های دی ان ایحس و ادراک قسمت چهارمآیا جهان ذهن و افکار ما مهوش مصنوعی و کشف زبان هایداروهای ضد بیماری ام اس وفشار و قدرتایمپلانت نخاعی میتواند دوالزارتان داروی ضد فشار رمز پیشرفت تواضع است نه طتلاش های جدید در درمان فرمهندسی بدنارتباط چاقی و کاهش قدرت بزبان ریشه هایی شناختی اسزبان شناسی مدرن در سطح سلاعتماد به خودتاثیر کپسول نوروهرب بر سمغز بزرگ و فعال یا مغز کوشاهکار قرنجمجمه انسان های اولیهبرای خودآگاه بودن تو بایگیاه خواری و گوشت خوار کدنگاه کلی نگرحس و ادراک قسمت بیست و سوآب زندگی است قسمت سومهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی ضد چاقیقانون جنگلایران بزرگواکسن علیه سرطانروان سالمتمساح حد واسط میان مغز کومیدان های مغناطیسی قابل از فرد ایستا و متعصب بگذرسلول های مغزی عامل پارکیبه نادیدنی ایمان بیاورتاثیر انتخاب از طرف محیط نقش میدان مغناطیسی زمین شجاعت و ترسجهان معناپل جویی اصفهانچالش دیدگاه های سنتی در بحساسیت روانی متفاوتآسیب عصب پا به دنبال اعتیهوش مصنوعی از عروسک تا کمدر هم تنیدگی کوانتومیلمس کوانتومیاپی ژنتیکاز انفجار بزرگ تا انفجار یک پیشنهاد خوب برای آسان روش جدید تولید برقتو افق رویداد جهان هستیمانند آب باشسندرم گیلن باره به دنبال بوزون هیگز چیستتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش حفاظتی مولکول جدید دضرب المثل یونانیجهان ریز و درشتپیوند اندام حیوانات به اافراد بی دلیل دوستدار تو نخستین تصویر از سیاهچالهخورشید مصنوعیهوش مصنوعی، اتفاقات و تحدرمان های جدید میگرنمقاومت به عوارض فشار خون ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز ترژیم های غذایی و نقش مهم تولید سلولهای جنسی از سلمجموعه های پر سلولی بدن مسیاهچاله هابیماری آلزایمر، استیل کوکل اقیانوس در یک ذرهظرف باید پر شود چه با چرک تاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش غذاها و موجودات درياجامعه ی آسمانیپارادوکس ها در علمچرا حیوانات سخن نمی گوینخدایی که ساخته ی ذهن بشر امواجی که به وسیله ی ماشیهوش عاطفی در زنان بیشتر ادرمان جدید سرطانمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقا از نخستین همانرادیوی مغز و تنظیم فرکاناز تکینگی تا مغز از مغز تتوهم جسممداخله ی زیانبار انسانمراحل ارتقای پله پله کیهسکته مغزیتازه های درمان ام اسبیهوشی در بیماران دچار اکنترل همجوشی هسته ای با هعلت خواب آلودگی بعد از خوچند جهانیحقیقت قربانی نزاع بین بی پرسشگری نامحدودنظام مثبت زندگیدنیایی پر از سیاهچاله انیس بی کسانهیپرپاراتیروئیدیسمدرک کنیم ما همه یکی هستیمبرخی سلولهای عصبی در تلامنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزارهای پیشرفته ارتباط زمان و مکان، ابعاد کیهان از تکامل تا مغز، از مغز تتکنولوژی های جدید و حالتمشکلات روانپزشکی پس از سستم با شعار قانون بدترین ترازودونباهوش ترین و با کیفیت تریکیهان خود را طراحی میکندعدالت برای من یا برای همهنون و القلمحوادث روزگار از جمله ویرآواز خواندن در قفس، نشانهمه چیز در زمان کنونی استدورترین نقطه ی قابل مشاهفیلمی بسیار جالب از تغییانسان میوه ی تکاملهستی ما پس از شروعی چگال درد و درسبسیاری از مجرمان، خودشانمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسماثرات مفید روزه داریزندگی زودگذراسکار، لگوی هوشمندتکامل داروینی هنوز در حامعرفت و شناختسردرد میگرنی در کودکانتشخیص آلزایمر سالها قبل بحث درباره پیدایش و منشا کاش شرف اجباری بود یا حتیپیامهای کاربراننورون هاي مصنوعی می توانحس چشایی و بویاییآیا هشیاری کوانتومی وجودهمراهی نوعی سردرد میگرنیدانشمندان موفق به بازگردفراموش کارها باهوش تر هساولین هیبرید بین انسان و ویتامین بی هفدهذهن خود را مشغول هماهنگیتفاوت های بین زن و مرد فقمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماختلالات صحبت کردن در انزاوسکا درمان گوشراصل بازخوردتا بحر یفعل ما یشامغز انسان ایا طبیعتا تماشناسایی تاریخچه ی تکاملیتعذیه ی ذهنبخش بزرگی حس و ادراک ما اکشف جدید تلسکوپ جیمز وبچگونه میتوان با قانون جنحس و ادراک قسمت نوزدهمآیا جهش های ژنتیکی، ویروهوش مصنوعی یا حماقت طبیعداروی فامپیریدین یا نورلفضا و ذهن بازایمان به رویاواکنش های ناخودآگاه و تقرمز بقای جهش ژنتیکیتلاش های جدید در درمان سرمهربانی، شرط موفقیتارتباط هوش ساختار مغز و ژتلاش های جدید شرکت نورالموفقیت هوش مصنوعی در امتارتباط پیوسته ی جهانزبان شناسی نوین نیازمند اعتماد بی موردتاثیر کتامین در درمان پامغز بزرگترین مصرف کننده شاهکار شش گوشجنین مصنوعیبرای رشد، باید از مسیر خطگیرنده باید سازگار با پینگاه انسان محدود به ادراحس و ادراک قسمت بیستمآب، زندگی است(قسمت پنجم)هوش مصنوعی از عروسک بازی داروی ضد چاقیقانون جنگلایرادهای موجود در خلقت بواکسنی با تاثیر دوگانه اروبات ها قول میدهندتنفس هوازی و میتوکندریمیدان های کوانتومی خلااز مخالفت بشنوسلول های بنیادیبه هلال بنگرتاثیر احتمالی عصاره تغلینقش محیط زندگی و مهاجرت دشرکت نورالینک ویدیویی ازجهان هوشمندپل خواجو اصفهانچاالش ها در تعیین منبع هوخفاش با شیوع همه گیری جدیآسانی موفقیتهوش مصنوعی از عروسک تا کمدر هم تنیدگی کوانتومی و پلوب فرونتال یا پیشانی مغابتدا سخت ترین استاز بار خود بکاه تا پرواز یک آلل ژنتیکی که از نئاندروش صحبت کردن در حال تکامتو انسانی و انسان، شایستماه رجبسندرم پیریفورمیسبوزون هیگز جهان را از متلتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش حیاتی تلومر دی ان آ دضررهای مصرف شکر و قند بر جهان شگفت انگیزپیوند سر آیا ممکن استافزایش قدرت ادراکات و حسنخستین روبات های زنده ی جخوش قلبی و مهربانیهوش احساسیدرمان های جدید در بیماری مقایسه رقابت و همکاریابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتولترودینمجرم، گاهی قربانی استسیاهچاله های فضایی منابعبیماری الزایمرکلمات بلند نه صدای بلندعقل مجادله گرتاثیر رژیم گیاه خواری بر نقش غذاها در کاهش دردهای جاودانگی مصنوعیپاسخ گیاهان در زمان خوردچرا حجم مغز گونه انسان درخدایا جز تو که را دارمامیوتروفیک لترال اسکلروهوشمندی کیهاندرمان دارویی سرطان رحم بمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از راز تغییراز تکینگی تا مغز از مغز تتوهمات و شناخت حقیقتمدارک ژنتیکی چگونه انسانمرز مرگ و زندگی کجاستسال سیزده ماههتبدیل پلاستیک به کربن و سبیوگرافیکنترل جاذبهعماد الدین نسیمی قربانی چند جهانی و علمحقیقت آنطور نیست که به نظآلودگی هوا چالش قرن جدیدنظریه ی تکامل در درمان بیدنیا، هیچ استانگشت ماشه ایهاوکينگ پیش از مرگش رسالدرک احساسات و تفکرات دیگبرخی سيناپسها طی تکامل و منبع هوشیاری کجاست قسمت ابزارهای بقا از نخستین هزمان و گذر آن سریع استاز تکامل تا مغز، از مغز تتکنولوژی و پیشرفتمشکلات روانپزشکی در عقب ستم، بی پاسخ نیستترازودونباور و کیهان شناسیکیهانِ هوشیارِ در حال یاعسل طبیعی موثر در کنترل بنوآوری ای شگفت انگیز دانحکمت الهی در پس همه چیزآینه در اینههمه چیز، ثبت می شودديدن با چشم بسته در خواب فیروز نادریانسان ها می توانند میدان و هر کس تقوای خدا پیشه کندرد باسن و پا به دلیل کاهبسیاری از بیماری های جدیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاثرات مضر ماری جوانازندگی سلول در بدن، جدای ااساس انسان اندیشه و باور تکامل داروینی هنوز در حامغز فکر میکند مرگ برای دیسردرد و علتهای آنتشخیص ایدزبحثي درباره هوش و تفاوتهکتاب گران و پرهزینه شد ولسایتهای دیگرنورون های ردیاب حافظهحس و ادراک (قسمت اول )آیا واکنش های یاد گرفته وهندسه ی پایه ایدانشمندان نورون مصنوعی سفراموشی همیشه هم بد نیستاولین تصویر در تاریخ از سویتامین دی گنجینه ای بزرذهن سالمتفاوت های تکاملی در مغز ومنبع هوشیاری کجاست؟(قسماختلالات عضلانی ژنتیکزبان فرایند تکاملی برای اصل در هم تنیدگی و جهانی تاول کف پا و حقیقتمغز انسان برای ایجاد تمدشناسایی سلول های ایمنی اتغییربخش بزرگتر کیهان ناشناختکشتن عقیده ممکن نیستچگونه مغز ما، موسیقی را پحس و ادراک قسمت هفتمآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجهوش مصنوعی گوگل به کمک تشداروی لیراگلوتیدفضای قلب منبع نبوغ استاین پیوند نه با مغز بلکه واکنش به حس جدیدرمز جهانواکسن های شرکت فایزر آمررمز جهان خاصیت فراکتالتلاش هایی در بیماران قطع موفقیت در تفکر استارتباط انسانی، محدود به زبان، نشان دهنده ی سخنگو اعتیاد و تلاش های درمانی تاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز حریص برای خون، کلید تشاید گوشی و چشمی، آماده شجنگ هفتاد و دو ملت همه را برای زندگی سالم، یافتن تگالکانزوماب، دارویی جدینگاه از بیرون مجموعهحس و ادراک قسمت دهمآتاکسی فریدریشهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی ضد تشنج با قابليت تقانونمندی و محدودیت عالمایستادن در برابر آزادی بوابستگی یعنی قلادهروبات های ریز در درمان بیتنفس هوازی و میتوکندریمیدان بنیادین اطلاعاتاز نخستین همانند سازها تسلول های بنیادی منابع و ابه کدامین گناه کشته شدندتاثیر ترکیبات استاتین (سنقش مرکز تنفس سلولی در بیشربت ضد خلطجهان هوشیارپلاسمای غالبنابینایی در نتیجه ی گوشی خلا، حقیقی نیستآشنا پنداریهوش مصنوعی از عروسک تا کمدر هم تنیدگی کوانتومی و دلوتیراستامابتدایی که در ذهن دانشمناز بحث های کنونی در ویروسیک جهش ممکن است ذهن انسانروشهای نو در درمان دیسک بتو با همه چیز در پیوندیماپروتیلینسندرم پیریفورمیسبی نهایت در میان مرزهاتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش خرچنگ های نعل اسبی درضررهای شکر بر سلامت مغزجهانی که نه با یک رخداد و پیوند سر، یکی از راه حلهاافزایش مرگ و میر سندرم کونرمش های مفید برای درد زاخوش خیالی و خوش بینیهوش احساسیدرمان های جدید سرطانمقابله ی منطقی با اعتراضابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تتومورها و التهاب مغزی عامحل درک احساسات روحانیسیاهچاله ها، دارای پرتو بیماری ای شبیه آلزایمر و کلوزاپین داروی ضد جنونعقل سالمتاثیر رژیم گیاهخواری بر نقشه مغزی هر فرد منحصر بهجایی برای یاد گرفتن باقی پختگی پس از چهل سالگي به چرا خشونت و تعصبخسته نباشی باباامید نیکو داشته باش تا آنهوشیاری و وجوددرمان زخم دیابتی با تکنومنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از راست دستی و چپ دستیاز تکینگی تا مغز از مغز تتوکل بر خدامروری بر تشنج و درمان هایمرز بین انسان و حیوان کجاسانسور از روی قصد بسیاری تبدیل تراکت صوتی مصنوعی بیوگرافیکندر در بیماریهای التهابعوامل موثر در پیدایش زباچند روش ساده برای موفقیتحقیقت افرادآلودگی هوا و ویروس کرونانظریه ی تکامل در درمان بیدندان ها را مسواک بزنید تانگشت نگاری مغز نشان میدهاوکينگ پیش از مرگش رسالدرک تصویر و زبان های مخلتبرداشت مغز ما از گذر زمانمنبع هوشیاری کجاست قسمت ابزارهای بقا ازنخستین همزمان و صبراز تکامل تا مغز، از مغز تتکنولوژی جدید که سلول هامشاهده گر جدای از شیء مشاستون فقرات انسان دو پا جلتراشه ها روی مغزباید از انسان ترسیدکیست هیداتید مغزعشق درونی به یگانگی خلقتنوار مغز مشاهده ی غیر مستحافظه میتواند بزرگترین دآیندههمه ی سردردها بی خطر نیستدی متیل فومارات(زادیوا)(فیزیک مولکولها و ذرات در انسان یک کتابخانه استوفور و فراوانیدردهای سال گذشته فراموش بسیاری از بیماری های جدیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاجزای پر سلولی بدن انسان زندگی، مدیریت انرژیاستفاده از مغز، وزن را کمتکامل زبانمغز قلبسردرد به دلیل مصرف زیاد متصویر خورشید یا خود خورشبحثی جالب درباره محدودیتکتاب زیست شناسی باورنوروپلاستیسیتی چیستحس و ادراک (قسمت دوم )آیا یک، وجود داردهندسه ی رایج کیهاندانشمندان یک فرضیه رادیکفراموشی و مسیر روحانیاولین دارو برای آتاکسی فویروس مصنوعیذهت را روی چیزهای مفید متتفاوت های زبانی سرمنشا تمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماختراع جدید اینترنت کوانزبان متغیراصل علت و تاثیرتابوهای ذهنیمغز انسان برای شادمانی طشواهدی از نوع جدیدی از حاتغییر الگوی رشد مغزی با زبخش دیگری در وجود انسان هگل خاردار، زیباستچگونه مغز پیش انسان یا همحس و ادراک قسمت هفدهمآیا خداباوری محصول تکاملهوش مصنوعی گوگل به کمک تشداروی تشنجی دربارداریقفس ذهناین اندوه چیستواکسن کووید 19 چیزهایی که رنگ کردن، حقیقت نیستتلاشی برای درمان قطع نخامولکول ضد پیریارتباط از بالا به پایین مزبان، وسیله شناسایی محیطاعتیاد را به دور بیندازتاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز در تنهایی آسیب میبینشاید درست نباشدجنگ و تصور از جنگبرخی ملاحظات در تشنج های گام کوچک ولی تاثیرگذارنگاه از دور و نگاه از نزدحس و ادراک قسمت دوازدهمآتش منبع انرژیهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی ضد تشنج با قابليت تقارچ بی مغز در خدمت موجوداکنون را با همه ی نقص هایواسطه ها د رمسیر ایجاد مغروبات کیانتنفس بدون اکسیژنمیدازولام در درمان تشنج از نخستین همانند سازها تسلول های بدن تو پیر نیستنبه امید روزهای بهترتاثیر تغذیه بر سلامت روانقش نگاه از پایین یا نگاهشش مرحله تکامل چشمجهان های بسیار دیگرپمبرولیزوماب در بیماری چناتوانی از درمان برخی ویخلا، خالی نیستآشنا پنداریهوش مصنوعی از عروسک تا کمدر هر سوراخی سر نکنلوزالمعده(پانکراس)مصنوعابتذال با شعار دیناز تلسکوپ گالیله تا تلسکیک رژیم غذایی جدید، می توروشهای شناسایی قدرت شنواتو با باورهایت کنترل میشماجرای جهل مقدسسندرم پس از ضربه به سربی هیچ می ایی و بی هیچ میرتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش داروهاي مختلف معروف ضعیف و قویجهانی که از یک منبع، تغذیپیوندهای پیچیده با تغییرافزایش سرعت پیشرفت علوم نرمش های مفید در سرگیجهخوشبختی چیستهوش در طبیعتدرمان های رایج ام اسمقابله با کرونا با علم اسابزار بقا از نخستین همانرژیم های غذایی و نقش مهم از تکینگی تا مغز از مغز تتومورهای نخاعیمحل درک احساسات روحانی دسیاهچاله و تکینگی ابتدایبیماری ای شبیه ام اس مولتکلید نزدیک و نگاه تو بر فعقلانیت بدون تغییرتاثیر رژِیم غذایی بر میگنقشه های مغزی جدید با جزیجایی خالی نیستپدیده خاموش روشن در پارکچرا در مغز انسان، فرورفتخطا در محاسبات چیزی کاملامید نجاتهوشیاری و افسردگیدرمان سرگیجه بدون نیاز بمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از رجزخوانی هایی که امروز باز تکینگی تا مغز از مغز تتوپیراماتمرکز هوشیاری، روح یا بدن مرز جدید جستجو و اکتشاف، سانسور بر بسیاری از حقایتبدیل سلولهای محافط به سبیان ژن های اسکیزوفرنی دکندر علیه سرطانعوامل ایجاد لغت انسانی و چندین ماده غذایی که ماننحقیقت اشیاآلودگی هوا و پارکینسوننظریه ی تکامل در درمان بیده روش موفقیتانتقال ماده و انرژیهدف یکسان و مسیرهای مختلدرک حقیقت نردبان و مسیری بررسي علل احتمالي تغيير منبع هوشیاری کجاست قسمت ابزارهای بقای موجود زندهزمان واقعیت است یا توهماز تکامل تا مغز، از مغز تتکنولوژی جدید که سلول هامشاهده آینده از روی مشاهستارگانی قبل از آغاز کیهتراشه ی هوش مصنوعی در مغزبابا زود بیاکیست کلوئید بطن سومعشق، شلوغ کردن نیستنوار مغز ترجمه رخدادهای حافظه های کاذبآینده ی انسان در فراتر ازهمه جا خیر بکاردین اجباریفیزیک هوشیاریانسان باشوقاحت و تمسخر دیگراندردی که سالهاست درمان نشبشکه ای که ته نداره پر نممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاجزایی ناشناخته در شکل گزندان ذهنیاستفاده از نظریه ی تکامل تکامل زبانمغز ما کوچکتر از نیم نقطهسردرد تنشنتصویر در هم تنیدگی کوانتبحثی در مورد نقش ویتامين کتاب طبیعت در قالب هندسهنوروز یا روز پایانیحس و ادراک قسمت 67آیا کیهان می تواند یک شبیهندسه بنیادیندانشمندان ژنی از مغز انسفراموشی آرماناولین دروغویروس های باستانی، مغز مذخیره ی شگفت انگیز اطلاعتفاوت ایستایی و تکاپومنبع هوشیاری کجاست؟(قسمادامه بحث تکامل چشمزبان مشترک ژنتیکی موجودااصل عدم قطعیت از کوانتوم تاثیر فکر بر سلامتمغز انسان برای شادمانی طشواهدی از دنیسوان(شبه نئتغییر دیگران یا تغییر خوبخشیدن دیگران یعنی آرامشگل درون گلدانچگونه هموساپينس بر زمین حس و ادراک قسمت هجدهمآیا دلفین ها می تواند از هوش مصنوعی الفاگوداروی جدید ALSقفس را بشکناین ایده که ذرات سیاهچالواکسن کرونا و گشودن پنجررنگین کمانتلاشی تازه برای گشودن معمولتیپل اسکلروز در زنان ارتباط بین هوش طبیعی و هوزدودن نقص از هوش مصنوعیاعداد بینهایت در دنیای متاثیر گیاه خواری بر رشد ومغز را از روی امواج بشناسشایسته نیست در جیب خود قرجنگ داده هابرخی مرزهای اخلاق و علوم گامی در درمان بیماریهای نگاه از درون قفس یا بیرونحس و ادراک قسمت سومآثار باستانی تمدن های قدهوش مصنوعی از عروسک بازی داروی ضد تشنج توپیراماتقبل از آغازاکوییفلکسوبینار اساتید نورولوژی دروح در جهانی دیگر استتنها مانع در زندگی موارد مکان زمان یا حافظه زماناز نخستین همانند سازها تسلول بنیادی و ای ال اسبه بالا بر ستارگان نگاه کتاثیر حرکات چشم بر امواج نقش نظام غذایی در تکامل مششمین کنگره بین المللی سجهان هایی در جهان دیگرپنج اکتشاف شگفت آور در موناتوانی در شناسایی چهره خلاصه ای از مطالب همایش مآشناپنداری چیستهوش مصنوعی از عروسک تا کمدر والنتاین کتاب بدید هملیروپریم داروی ترکیبی ضدابداع دی ان ای بزرگترین داز تلسکوپ گالیله تا تلسکیکی از علل محدودیت مغز امروشی برای بهبود هوش عاطفتو باید نیکان را به دست بماجرای عجیب گالیلهسندرم جدایی مغزبی ذهن و بی روحتاثیر درجه حرارت بر عملکنقش درختان در تکاملجهانی در ذهنپیوندی که فراتر از امکانافسردگی و اضطراب در بیمانرمش های موثر در کمردردخوشبختی دور از رنج های مهوش عاطفی قسمت 11درمان های علامتی در ام اسملاحظه های اخلاقی دربارهابزار بقا از نخستین همانرژیم ضد التهابیاز تکینگی تا مغز از مغز تتومورهای ستون فقراتمحدودیت چقدر موثر استسیاهچاله ی منفرد یا سیاهبیماری اسپینال ماسکولار کلام و زبان، گنجینه ای بسعقیده ی بی عملتاثیر سلامت دستگاه گوارشنقشه با واقعیت متفاوت اسجاذبهپروژه ی ژنوم انسانیچرا ذرات بنیادی معمولاً خطا در محاسبات چیزی کاملامید جدید بر آسیب نخاعیهوشیاری کوانتومیدرمان سرگیجه بدون نیاز بمنابع انرژی از نفت و گاز ابزار بقای موجود زنده از رحم مصنوعیاز تکینگی تا مغز از مغز تتوانایی مغز و دیگر اجزای مرکز حافظه کجاستمرزهای حقیقی یا مرزهای تساهچاله ها تبخیر نمیشودتبر را برداربیان حقیقتکوچ از محیط نامناسبعواملی که برای ظهور لغت اچندجهانیحقیقت تنها چیزی است که شاآلزایمرنظریه ی ریسماندهن، بزرگترین سرمایهانتظار گذر تندباد؟هدف یکسان، در مسیرهای متدرک دیگرانبررسی مغز با امواج مادون منبع هوشیاری کجاست قسمت ابزارهای بقای از نخستین زمان پلانکاز تکامل تا مغز، از مغز تتکینگیمشاهدات آمیخته با اشتباهسخن نیکو مانند درخت نیکوتراشه ی بیولوژِیکباد و موجکپسول ژری لاکتعصب حقوق نورولوونوار مغز در فراموشی هاحافظه و اطلاعات در کجاست آینده ی علم و فیزیک در60 ثهمیشه چشمی مراقب و نگهبادین، اجباری نیستفیزیک و هوشیاریانسان جدید از چه زمانی پاوقت نهيب هاي غير علمي گذشدرس گرفتن از شکست هابشریت از یک پدر و مادر نیمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاحیای بینایی نسبی یک بیمزونیسومایداستفاده از هوش مصنوعی در تکامل زبان انسان از پیشیمغز مانند تلفن استسردرد سکه ایتصویر زیبا از سلولبحثی در مورد نقش کلسیم و کتاب، سفری به تاریخنورالژیحس و ادراک قسمت 74آیا گذشته، امروز وآینده هندسه در پایه ی همه ی واکدانشمندان پاسخ کوانتومی فرایند پیچیده ی خونرسانیاولین سلول مصنوعیویرایش DNA جنین انسان، برذره ی معین یا ابری از الکتفاوت ارباب و رهبر حقیقیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماداراوون تنها داروی تاییزبان چهار حرفی حیات زمیناصل، روان و نفس استتاثیر مشاهده بر واقعیت بمغز انسان رو به کوچک تر ششیشه ی بازالتی و سیلیکونتغییر دادن ژنها آیا روزی بخشش، عقلانی یا غیر عاقلگل زندگیچگونه هوشیاری خود را توسحس و ادراک قسمت هشتمآیا دلفین ها میتوانند باهوش مصنوعی از عروسک های بداروی جدید s3 در درمان ام قله سقوطاین ابتدای تناقض هاست