دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

آمارهای ارائه شده در سطح جهانی در مورد همه گیری تا چه اندازه درست است

آمارهای ارائه شده در سطح جهانی در مورد همه گیری تا چه اندازه درست است؟

مدارک نشان میدهد مارک کروناویروس سبب میشود:

1- افرادی که به دنبال مراقبت های پزشکی یا آزمایش هستند کاهش یابد.

2- افرادی که به درمان روی می آورند کاهش یابد و این باعث جدایی فردی میشود

اینها میتواند تعداد مواردی را که گزارش نمیشود به شدت افزایش دهد و اینها میتواند پاسخ مناسب به شیوع و همه گیری را کاش دهد.

کاهش گزارش موارد ابتلا به دلیل ضعف تشخیصی کشورها یا کمتر گزارش کردن به خاطر بی مبالاتی و مقاصد سیاسی اقتصادی هم باید اضافه شود.
#سلمان_فاطمی #نورولوژیست #اصفهان #تکامل #مغز #کرونا #ویروس #همه_گیری


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
گرفتار محدودیت ها و ابعامسئولیت در برابر محیط زیتلاش های جدید در ALSآیاما مقهور قوانین فیزیکرفتار اجتماعی انسان، حاصفرد یا اندیشهتاثیر نگاه انسان بر رفتانه ناامیدی بلکه ارتقازیرک ترین مردمايا اراده آزاد توهم است یچرا در مغز انسان، فرورفتمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتظاهر خوابیده ی مادهاختلال حرکتی مانند لرزش سرگردانیجایی برای یاد گرفتن باقی هوش عاطفی قسمت یازدهعادت دادن مغز بر تفکراستیفن هاوکینگ در مورد هژن همه چیز نیستخودآگاهی و هوشیاريبازگشایی مجدد مطب دکتر سدر هم تنیدگی کوانتومیپیموزایدمعاینه قبل از نوار عصب و تمرکز و مدیتیشنآرام باشرویا و کابوسقلب های سادهتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز با توضیح دکتر فازبان و شناخت حقیقت قسمت ااین ابتدای تناقض هاستنظام مثبت زندگیمنتظر زمان ایده آل نشوارتقا یا بازگشت به قبل ازشلیک فراموشیحقیقت قربانی نزاع بین بی هوض مصنوعی زندهغیرقابل دیدن کردن مادهاضطراب و ترسکلرال هیدرات برای خوابانخدا نور آسمان ها و زمین ابحثی درباره هوش و تفاوتهدرمان نگهدارنده ی اعتیادتو یک جهان در مغز خودت هسپیدایش زبانمغز ناتوان از توجیه پیداآسانی موفقیتروزه داری و التهاب زیانبقبل از آغازتاثیر دپاکین بر بیماری منور از عمق تاریکیسفرنامه سفر به بم و جنوب ایران بزرگهمه چیز در زمان کنونی استموسیقی نوارزش های وارونهشکستن مرز دور مغزحمایت از طبیعتبقای حقیقی در دور ماندن اهدف از خلقت رسیدن به ابزاکو کیو تن coQ10دفاع در برابر تغییر ساختبدون زمان، ماده ای وجود ندرمان ام اس(مولتیپل اسکلتوقف؛ شکستپروژه ی ژنوم انسانیمغز ابزار بقای برتر مادیافزایش مرگ و میر سندرم کوروشی برای بهبود هوش عاطفلووفلوکساسینتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر خواهان پیروزی هستینیاز به آموزش مجازی دیجیسلولهای بنیادی مصنوعی درهمراه سختی، اسانی هستشب سیاه سحر شودمیدازولام در درمان تشنج از واقعیت امروز تا حقیقتحس متفاوتبه جای تولید، بیشتر گوش کوقتی فهمیدی خطا کردی برگکیهانِ هوشیارِ در حال یادو برابر شدن خطر مرگ و میبرخی نکات از گاید لاین پرپرسش و چستجو همیشه باقی ادرمان سرگیجه بدون نیاز بتوهم وجودمغز، فقط گیرندهرژیم های غذایی و نقش مهم ام اس یا تومور؟چگونه انتظارات بر ادراک لزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر سلامت دستگاه گوارشابزار بقا از نخستین همانسندرم سردرد به دلیل افت فهوش مصنوعی می تواند بر احششمین کنگره بین المللی سماپروتیلیناز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی هفدهحس و ادراک قسمت چهارمبی هیچ می ایی و بی هیچ میردیوار، از ابتدا توهم بودکاربرد روباتهای ريزنانومبانی ذهنی سیاه و سفیدبرخی سيناپسها طی تکامل و آنژیوگرافی از مغزدرک و احساستوصیه های سازمان بهداشت نقش هورمون های تیروئید درادیوی مغز و تنظیم فرکانامروز دانش ژنتیک هیچ ابهنگاه حقیقی نگاه به درون امنابع انرژي پاک سرچشمه حتحریک عمقی مغزابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله ی تولید کنندهجنبه های موجی واقعیتهوش مصنوعی از عروسک بازی ضربه مغزی در تصادف راننداز تکینگی تا مغز از مغز توالزارتان داروی ضد فشار حس و ادراک قسمت بیست و دوبیماری الزایمردانشمندان ژنی از مغز انسکشف ژن جدید، می تواند گستمدل همه جانبه نگر ژنرالیبسیاری از مجرمان، خودشانآیا همه جنایت ها نتیجه بیدرختان اشعار زمینفناوری هوش مصنوعی نحوه ختکامل مداومنقش ذهن و شناخت در حوادث زمین زیر خلیج فارس تمدنی انرژی بی پایان در درون هرنادیدنی ها واقعی هستندمنابع انرژی از نفت و گاز تراشه ی بیولوژِیکابزار بقای موجود زنده از سانسور از روی قصد بسیاری جهان هایی در جهان دیگرهوش مصنوعی از عروسک بازی ظرف باید پر شود چه با چرک از تکینگی تا مغز، از مغز واکسن ضد اعتیادحس و ادراک- قسمت شصت و چهبیهوش کردن در جراحی و بیمداروی لیراگلوتیدگوشه بیماری اتوزومال رسسمرگ و سوال از قاتلتفاوت ها را به رسمیت بشناآیا بدون ناظر هوشمند هم بذهن و زندگیفاصله ها در مکانیک کوانتتکامل، نتیجه ی برنامه رینقص های سیستمی ایمنیزندگی بی دودانسانیت در هم تنیده و متصنرمش های مفید برای درد زامنبع هوشیاری کجاست قسمت تشنج به صورت اختلال رفتااثرات فشار روحی شدیدستم، بی پاسخ نیستجهانی که از یک منبع، تغذیهوش مصنوعی در کامپیوترهاعلایم کمبود ویتامین E را از روده تا مغزوسیله، فقط دعا نیستخواب سالم عامل سلامتی و یبا خودت نجنگداروی ضد چاقیداروی ضد چاقیگریه ی ابر، رمز طراوت باغمستند جهان متصلتلاش های جدید در درمان فرآگاهی فراتر از آگاهیرقیبی قدرتمند در برابر مفرد حساس از نظر عاطفی و بتاثیر نگاه انسان بر رفتانه به اعدامزیست شناسی کل در جزء فراکايا اراده آزاد توهم است یچرا ذرات بنیادی معمولاً منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتظاهری از ماده است که بیداختلال خواب فرد را مستعد سربازان ما محققا غلبه می جایی خالی نیستهوش عاطفی قسمت پنجمعارضه جدید ویروس کرونا ساستیفن هاوکینگ در تفسیر ژن هوش و ساختارهای حیاتی خودت را از اندیشه هایت حفبازگشت از آثار به سوی خدادر هم تنیدگی کوانتومی و پپیچیدگی های مغزمگسمعادله ها فقط بخش خسته کنتمرکز بر هدفآرامش و دانشرویا و خبر از آیندهقلب و عقلتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز ترجمه رخدادهای زبان و شناخت حقیقت قسمت داین بیمار را باید چه کار نظریه ی تکامل در درمان بیمنحنی که ارتباط بین معرفارتوکين تراپی روشی جديد شنا در ابهای گرم جنوب نیاحقیقت آنطور نیست که به نظهیچ نقطه ای مرکزی تر از اغرور و علماطلاع رسانی اینترنتیکم کردن کالری روشی سودمنخدا بخشنده است پس تو هم ببحثی درباره هوش و تفاوتهدرمان نابینایان آیا ممکنتو کجای جهانیپیر شدن حتمی نیستمغز و قلب در جنین موش مصنآشنا پنداریروزه داری و بیمار ی ام اس قبل از انفجار بزرگتاثیر داروهای ضد التهاب نور درونسفرنامه سفر به بم و جنوب ایرادهای موجود در خلقت بهمه چیز، ثبت می شودموسیقی هنر مایع استارزش های حقیقی ارزش های غشگفت نیست من عاشق تو باشمحوادث روزگار از جمله ویربلندی در ذهن ما درک بلندیهر چیز با هر چیز دیگر در تکوچ از محیط نامناسبدقیق ترین تصاویر از مغز ابر کسی اعتماد نکن مگر ایندرمان با سلول های بنیادیتولید مولکول جدید توسط هپروژه ی ژنوم انسانیمغز ابزار برتر بقاافزایش سرعت پیشرفت علوم روشی جدید در درمان قطع نخلوب فرونتال یا پیشانی مغتاثیر درجه حرارت بر عملکاپل ویژن پرو در تشخیص بیمچیز جدید را بپذیرسلام تا روشناییهمراهی میاستنی با برخی سشبیه سازی میلیون ها جهان مکان زمان یا حافظه زماناز کجا آمده ام و به کجا میحس چشایی و بویاییبه خوبی های دیگران فکرکنکیست هیداتید مغزدو داروی جدید برای میاستبرخی نرمش ها برای درد زانپرسشگری نامحدوددرمان سرگیجه بدون داروتوهم وجودمغز، همه ی واقعیت را نمیبرژیم های غذایی و نقش مهم امواجی که به وسیله ی ماشیچگونه به سطح بالایی از هولزوم سازگاری قانون مجازاتاثیر عصاره تغلیظ شده گیابزار بقا از نخستین همانسوی ما آید نداها را صداهوش مصنوعی متصل با مغزشعار و عملماجرای جهل مقدساز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین دی گنجینه ای بزرحس و ادراک قسمت نوزدهمبی ذهن و بی روحدید تو همیشه محدود به مقدکاربرد روباتهای ريز، در مباحث مهم حس و ادراکبرداشت مغز ما از گذر زمانآنان که در قله اند هرگز خدرک کنیم ما همه یکی هستیمتوصیه های غیر دارویی در سنقش هورمون زنانه استروژنراز تغییرانفجار و توقف تکاملی نشانگاه دوبارهمنابع انرژی از نفت و گاز تحریک عمقی مغز در آلزایمابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله، سیاه خالص یا پجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی از عروسک بازی ضررهای مصرف شکر و قند بر از تکینگی تا مغز از مغز تواکنش های ناخودآگاه و تقحس و ادراک قسمت بیست و سوبیماری ای شبیه آلزایمر و دانشمندان پاسخ کوانتومی کشف ارتباط جدیدی از ارتبمدل هولوگرافیک ژنرالیزهبسیاری از بیماری های جدیآیا هوش مصنوعی می تواند ندرد و درسفواید روزه داری متناوبتکامل چشمنقش روی و منیزیم در سلامتزمان چیستانرژی تاریکنادیدنی ها بیشتر از دیدنمنابع بی نهایت انرژی در دتربیت کودکان وظیفه ای مهابزار بقای موجود زنده از سانسور بر بسیاری از حقایجهان یکپارچههوش مصنوعی از عروسک بازی ظرفیت مغز چقدر استاز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن علیه سرطانحسن یوسف باغچه ی منبیهوشی در بیماران دچار اداروی تشنجی دربارداریگوشت خواری یا گیاه خواریمرگ انتقال است یا نابود شتفاوت های بین زن و مرد فقآیا برای تولید مثل همیشه ذهن و شیمی بدنفاصله ی همیشگی تصویر سازتکثیر سلول در برابر توقف نقص در تشخیص هیجانات عامزندگی در جمع مواردی را برانسانیت در برابر دیگراننرمش های مفید در سرگیجهمنبع هوشیاری کجاست قسمت تشنج عدم توازن بین نورون اثرات مفید قهوهستون فقرات انسان دو پا جلجهانی در ذهنهوش مصنوعی در تفکر خلاق اعلائم عصبی آلزایمر، با ااز سایه بگذریک پیام منفرد نورون مغزی خواب عامل دسته بندی و حفطبا خدا باشبا طبیعت بازی نکنداروی ضد تشنج با قابليت تگربه شرودینگر و تاثیر مشمشکل از کجاستتلاش های جدید در درمان سرآپومورفین در پارکینسونرقابتی بی هدف یا رقابتی هفردا را نمیدانیمتاثیر ویتامین دی بر بیمانه به اعدامزیست شناسی باور حقیقت یا ای نعمت من در زندگیمچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتعویض دارو در تشنجاختلال در شناسایی حروف و سربرولایزینجاذبههوش عاطفی قسمت اولعجول نباشاستخوان های کشف شده، ممکژن یا نقشه توسعه مغز و نقخودروهای هیدروژنیبازگشت به ریشه های تکاملدر هم تنیدگی کوانتومی و دپیچیدگی های مغزی در درک زمعجزه های هر روزهتمرکز بر امروزآرامش و سکونرویا بخشی حقیقی از زندگی قلب یا مغزتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز در فراموشی هازبان و شناخت حقیقت قسمت ساینکه به خاطرخودت زندگی نظریه ی تکامل در درمان بیمنشأ اطلاعات و آموخته ها ارتباط میکروب روده و پارشناخت و معرفت، و نقش آن دحقیقت افرادهیچ چیز همیشگی نیستغربال در زندگیاطلاعات حسی ما از جهان، چکمی زاویه ی دیدت را عوض کخدای رنگین کمانبحثی درباره هوش و تفاوتهدرمان های اسرار آمیز در آتو کز محنت دیگران بی غمیپیراستاممغز و هوش، برترین ابزار بآشنا پنداریروزه داری سلول های بنیادقبرستان ها با بوی شجاعتتاثیر داروی ضد تشنج سدیم نوروفیبروماتوزسفرنامه سفر به بم و جنوب ایستادن در برابر آزادی بهمه ی سردردها بی خطر نیستمیلر فیشر نوعی نادر از گیارزش حقیقی زبان قسمت اولشگفت انگیز بودن کیهانحکمت الهی در پس همه چیزبلوغ چیستهر جا که جات میشه، جات نیکوچک شدن مغز از نئاندرتادل به دریا بزنبرلیتیوندرمان تومورهای مغزی با اتولید مثل اولین ربات های پروژه ی علمی پیوند مغز سامغز از بسیاری حقایق می گرافسردگی و اضطراب در بیماروشی جدید در درمان نابینلوتیراستامتاثیر درجه حرارت بر عملکاپی ژنتیکچیزی منتظر شناخته شدنسلاح و راهزنیهمراهی نوعی سردرد میگرنیشبیه سازی سیستم های کوانمکانیک کوانتومی بی معنی از کسی که یک کتاب خوانده حس و ادراک (قسمت اول )به خودت مغرور نشوکیست کلوئید بطن سومدو سوی واقعیتبرخی نرمش ها برای زانوپس از اگو یا بعد از نفسدرمان سرطان با امواج صوتتوهم بی خداییمغزتان را در جوانی سیم کشرژیم ضد التهابیامیوتروفیک لترال اسکلروچگونه باغبانی باعث کاهش لزوم عدم وابستگی به گوگل تاریک ترین بخش شبابزار بقا از نخستین همانسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهوش مصنوعی و کشف زبان هایصبور باشماجرای عجیب گالیلهاز تکینگی تا مغز از مغز تویروس مصنوعیحس و ادراک قسمت هفتمبی سوادی در قرن 21دیدن خدا در همه چیزکاش شرف اجباری بود یا حتیمبتکران خودشکوفابرداشتت از جهان رو زیاد آنتی بادی منوکلونال در ددرک احساسات و تفکرات دیگتوصیه هایی در مصرف ماهینقش ویتامین K در ترمیم اسراست دستی و چپ دستیانفجار بزرگ پایان بوده انگاهی بر قدرت بینایی درامنابع انرژی از نفت و گاز تداوم مهم است نه سرعتابزار بقا از نخستین همانسیاره ی ابلهانجنسیت و تفاوت های بیناییهوش مصنوعی از عروسک بازی ضررهای شکر بر سلامت مغزاز تکینگی تا مغز از مغز تواکنش به حس جدیدحس و ادراک قسمت بیستمبیماری ای شبیه ام اس مولتدانشمندان اولین سلول مصنکشف جمجمه ای درکوه ایرهومدل هولوگرافیک تعمیم یافبسیاری از بیماری های جدیآیا هوش مصنوعی زندگی بشردرد باسن و پا به دلیل کاهفواید روزه داری متناوبتکامل و ارتقای نگاه تا عمنقش روزه داری در سالم و جزمان و مکان، ابعاد کیهان انرژی تاریک که ما نمی تونادانی در قرن بیست و یکم،منابع جدید انرژیترجمه فعالیت های عضله به ابزارهای پیشرفته ارتباط سانسور ذهنجهان یکپارچههوش مصنوعی از عروسک بازی عقل مجادله گراز تکینگی تا مغز، از مغز واکسنی با تاثیر دوگانه احساسیت روانی متفاوتبیوگرافیداروی جدید ALSگیلگمش باستانی کیستمرگ تصادفیتفاوت های تکاملی در مغز وآیا بزرگ شدن مغز فقط در دذهن پر در برابر آگاهیفتون های زیستیتأثیر نیکوتین سیگار بر منقطه ی رسیدن به قلهزندگی در سیاهچالهانسان، گونه ای پر از تضادنرمش های موثر در کمردردمنبع هوشیاری کجاست قسمت تشویق خواندن به کودکاناثرات مفید روزه داریستارگانی قبل از آغاز کیهجهان، تصادفی نیستهوش مصنوعی در خدمت خلق وحعلت خواب آلودگی بعد از خواز علم جز اندکی به شما دایک پیشنهاد خوب برای آسان خواص فلفل سبزیک آلل ژنتیکی که از نئاندخواص منیزیمبالای هر دستی، دستی هستداروی ضد تشنج با قابليت تگزیده ای از وبینار یا کنفمشکلات نخاعیتلاش های جدید شرکت نورالآپومورفین در پارکینسونرموزی از نخستین تمدن بشرفرزندان زمان خودتاثیر ویروس کرونا بر مغز نه بدبخت بلکه نادانزیست، مرز افق رویداد هستای همه ی وجود منچراروياها را به یاد نمی آمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتعامل انسان و هوش مصنوعیاختلال در شناسایی حروف و سردرد میگرنجاذبه و نقش آن در شکلگیریهوش عاطفی قسمت دهمعدم توقف تکامل در یک اندااستروژن مانند سپر زنان دژن ضد آلزایمرخورشید مصنوعیبازخورد یا فیدبکدر هر سوراخی سر نکنپیوند قلب خوک، به فرد دچامعجزه ی چشمتمساح حد واسط میان مغز کوآرامش عقلرویا تخیل یا واقعیتقلب دروازه ی ارتباطتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز در تشخیص بیماری زبان جانسوزاینکه خانواده ات سالم بانظریه ی تکامل در درمان بیمنشاء کوانتومی هوشیاری اارتباط ماده و انرژیشناخت حقیقت یا آرزوهای گحقیقت انسانهیچ چیز، چقدر حقیقی استمقالاتاطلاعاتی عمومی در مورد مکمالگرایی دشمن پیشرفتخدایی که ساخته ی ذهن بشر بحثی درباره هوش و تفاوتهدرمان های بیماری آلزایمرتو پیچیده ترین تکنولوژی پیشینیان انسان از هفت میمغز و اخلاقآشناپنداری چیستروزهای بد باقی نمیماندقدم زدن و حرکت دید را تغیتاثیر درجه حرارت بر مغزنورون هاي مصنوعی می توانسفرنامه سفر به بم و جنوب اکنون را با همه ی نقص هایهمه جا خیر بکارمیهمانهای ناخوانده عامل ارزش حقیقی زبان قسمت دومشگفت زده و حیران باشحافظه میتواند بزرگترین دبلعیدن ستاره توسط سیاهچاهر حرکت خمیده می شود و هر کوچکی قلبدلایلی که نشان میدهد ما ببرنامه و ساختار پیچیده مدرمان تشنجتولید یا دریافت علمپروانه ی آسمانیمغز به تنهایی برای فرهنگ افسردگی و ساختار مغزروشی جدید در درمان سکته ملوزالمعده(پانکراس)مصنوعتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدا سخت ترین استچیزی خارج از مغزهای ما نیسلسله مباحث هوش مصنوعیهندسه ی پایه ایشبکه های مصنوعی مغز به درمکانیزمهای دفاعی در براباز آغاز خلقت تا نگاه انساوقتی پر از گل شدی خودت را حس و ادراک (قسمت دوم )به خودت نگاه کنکپسول ژری لاکتدولت یا گروهکبرخی نرمش های گردنآلودگی هوا چالش قرن جدیددرمان ضایعات نخاعیتوهم تنهاییمغزتان را در جوانی سیمکشرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وامید نیکو داشته باش تا آنچگونه تکامل مغزهای کنونیمقاومت به عوارض فشار خون تاریکی من و تو و گرد و غباابزار بقا از نخستین همانسوپاپ ها یا ترانزیستورهاهوش مصنوعی یا حماقت طبیعصبور باشماده ی تاریکاز تکینگی تا مغز از مغز تویروس های باستانی، مغز محس و ادراک قسمت هفدهمبی شرمیدیدگاه نارسای دوگانه ی مکتاب گران و پرهزینه شد ولمتواضع باشبررسي علل احتمالي تغيير آنزیم تولید انرژی در سلودرک تصویر و زبان های مخلتتوضیحی ساده در مورد هوش منقش ژنتیک در درمان اختلارجزخوانی هایی که امروز بانقراض را انتخاب نکنیدنگاهی بر توانایی اجزاي بمنابع انرژی از نفت و گاز تداخل مرزها و صفات با بینابزار بقای موجود زنده از سیاره ابلهانجهل مقدسهوش مصنوعی از عروسک بازی ضعیف و قویاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن های شرکت فایزر آمرحس و ادراک قسمت دهمبیماری اسپینال ماسکولار دانشمندان تغییر میدان مغکشف جدید تلسکوپ جیمز وبمدل های ریز مغز مینی برینبشکه ای که ته نداره پر نمآیا هوش ارثی دریافتی از پدرد زانو همیشه نیاز به جرفواید زیاد دوچرخه سواریتکامل و ریشه ی مشترک خلقتنقش رژیم غذایی بر رشد و ازمان و گذر آن سریع استانرژی خلا ممکن استنازوکلسینمناطق خاص زبان در مغزترجمه ی فعالیت های عضله بابزارهای بقا از نخستین هساهچاله ها تبخیر نمیشودجهان کنونی و مغز بزرگتریهوش مصنوعی از عروسک بازی عقل در جهان جدید، عجیب اساز تکامل تا مغز از مغز تا وابستگی یعنی قلادهخفاش کور و انسان بینا؟بیوگرافیداروی جدید s3 در درمان ام گیاه بی عقل به سوی نور میمرگی وجود نداردتفاوت های زبانی سرمنشا تآیا تکامل و تغییرات ژنتیذهن تو همیشه به چیزی اعتقفروتنی معرفتیتأثیر نگاه انسان بر رفتانقطه ای بود و دگر هیچ نبوزندگی زمینی امروز بیش از انعطاف پذیری مکانیسمی علنرمشهای مهم برای تقویت عمنبع هوشیاری کجاست قسمت تشخیص ژنتیکی آتروفی های اثرات مضر ماری جواناسخن نیکو مانند درخت نیکوجهش های ژنتیکی مفید در ساهوش مصنوعی در خدمت خلق وحعماد الدین نسیمی قربانی ازدواج های بین گونه ای، راسکلت خارجی در درمان اختیک جهش ممکن است ذهن انسانخواص میوه ی بهبالاترین هدف از دولتداروی ضد تشنج توپیراماتگزارش یک مورد جالب لخته ومشکلات بین دو همسر و برخیتلاش هایی در بیماران قطع آب زندگی است قسمت چهارمرمز و رازهای ارتباط غیر کفرضیه ای جدید توضیح میدهتاثیر ژنها بر اختلالات خنه جنگ و نه خونریزیزاویه نگاه ها یکسان نیستای آنکه نامش درمان و یادشچراغ های متفاوت و نور یکسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتعامل انسان با هوش مصنوعاختلالات مخچهسردرد میگرن در کودکانجبران از دست رفته هاهوش عاطفی قسمت دومعدم تعادل دوپامین، فقط باسرار آفرینش در موجژنها نقشه ایجاد ابزار هوخوش قلبی و مهربانیبازسازي مغز و نخاع چالشی در والنتاین کتاب بدید همپیوند مدفوعمعجزه ی علمتنفس هوازی و میتوکندریآرامش(سکوت) stillness و تکاپورویا حقی از طرف خداقلب روباتیکتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغزی روشی مهم در تشخزبان ریشه هایی شناختی اساین، فقط راه توستنظریه ی ریسمانمهمان ناخواندهارتباط متقابل با همه ی حیشناخت درون، شناخت بیرون؛حقیقت اشیاهیچ وقت خودت را محدود به تاثیر ویتامین دی بر بیمااطلاعاتی عمومی در مورد مکمردردخدایا جز تو که را دارمبحثی درباره احساسات متفادرمان های بیماری اس ام ایتو آرامش و صلحیپیشرفت های باور نکردنی دمغز و اخلاقآشتی بهتر استروزهای سختقدرت مردمتاثیر درجه حرارت بر عملکنورون های ردیاب حافظهسفری به آغاز کیهاناکوییفلکسهمیشه چیزی برای تنهایی دمیوپاتی و نوار عصب و عضلهارزش حقیقی زبان قسمت سومشگفتی های نقشه ی ژنتیکیحافظه های کاذببنی عباس، ننگی بر تاریخهرچیز با یک تاب تبدیل به کوچکترین چیز یک معجزه اسدنیا فریب و سرگرمیبرنامه ی مسلط ژنها در اختدرمان جدید ALSتولید پاک و فراوان انرژیمغز بیش از آنچه تصور میشواقلیت خلاقريتوکسيمب در درمان ام اسلیروپریم داروی ترکیبی ضدتاثیر درجه حرارت بر عملکابتدایی که در ذهن دانشمنچیزی شبیه نور تو نیستسلطان جنگل یا صاحب ملکوتهندسه ی رایج کیهانشبکیه های مصنوعیما انسانها چه اندازه نزداز انفجار بزرگ تا انفجار وقتی تو از یاد گرفتن باز حس و ادراک قسمت 67به دنبال رستگاری باشکامپیوتر سایبورگدونپزیل در بیماران قلبی برخی یونها و مولکول های مآلودگی هوا و ویروس کرونادرمانهای بیماری پارکینستوهم جداییمغط یک گیرنده استرژیم غذایی سالم و ضد التهامید نجاتچگونه جمعیت های بزرگ شکل مقایسه رقابت و همکاریتاریکی و نورابزار بقا از نخستین همانسوپاپ ها یا ترانزیستورهاتغییرات آب و هوایی که به هوش مصنوعی گوگل به کمک تشصبر لازمه ی پیروزی استماده ی خالیاز تکینگی تا مغز از مغز تویرایش DNA جنین انسان، برحس و ادراک قسمت هجدهمبی عدالتی در توزیع واکسن دیروز و امروزکتاب زیست شناسی باورمجموعه های پر سلولی بدن مبررسی مغز با امواج مادون آواز خواندن در قفس، نشاندرک حقیقت نردبان و مسیری توضیحات دکتر فاطمی در مونقش گرمایش آب و هوا در همرحم مصنوعیانواع سکته های مغزینگاهت را بلند کنمنابع انرژی از نفت و گاز ترقی واقعی یا شعار ترقیابزار بقای موجود زنده از سیاره ابلهانجهان فراکتالهوش مصنوعی از عروسک بازی طلوع و حقیقتاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کووید 19 چیزهایی که حس و ادراک قسمت دوازدهمبیماری اضطراب عمومیدانشمندان روش هاي جدیدی کشیدن مادی روشی برای جلومدیون خود ناموجودبشریت از یک پدر و مادر نیآیا هوش سریعی که بدون احسدردهای سال گذشته فراموش فیلم کوتاه هیروشیما از هتکامل ابزار هوش ، راه پر نقش رژیم غذایی در رشد و ازمان و صبرانرژِی برای ایجاد اضطرابنباید صبر کرد آتش را بعد مناطق خاصی از مغز در جستجترجمه ای ابتدایی از اسراابزارهای بقا ازنخستین همسایه ی هوشیاریجهان کاملی در اطراف ما پرهوش مصنوعی از عروسک بازی عقل سالماز تکامل تا مغز، از مغز تواسطه ها د رمسیر ایجاد مغخفاش با شیوع همه گیری جدیبیان ژن های اسکیزوفرنی دداروی جدید لنفوم و لوکمیگیاه خواری و گوشت خوار کدمراقب خودتون و خانواده هتفاوت ایستایی و تکاپوآیا جنین انسان، هوشمندی ذهن خود را مشغول هماهنگیفروتنی و غرورتأثیر شیرینی های حاوی لونقطه بی بازگشتزندگی زودگذراهرام مصر از شگفتی های جهچرا ماشین باید نتایج را پمنبع هوشیاری کجاست قسمت تشخیص آلزایمر سالها قبل اجزای پر سلولی بدن انسان سخن و سکوتجهش های ژنتیکی غیر تصادفهوش مصنوعی درمانگر کامپیعنصر اصلی تعیین واقعیتهوش مصنوعی درخدمت خلق وحعوامل موثر در پیدایش زبااسکار، لگوی هوشمندیک رژیم غذایی جدید، می توخواص هلو برگ هلوباهوش ترین و با کیفیت تریداروی ضد جنون در درمان تیگشایش دروازه جدیدی از طرمشکلات روانپزشکی پس از ستلاش در تولید انرژی به رنآب زندگی است قسمت هفتمرمز گشایی از اتصالات مغزفساد اقتصادی سیتماتیک درتاثیر کلام در آیات کلام بنه روش تقویت مغززاوسکا درمان گوشرای جان جان بی تن مرونزاع ها بیهوده استمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتعداد کلی ذهن ها در جهان اختلالات حرکتی در انسانسردرد میگرنی در کودکانجدا کردن ناخالصی هاهوش عاطفی قسمت سومعدم درکاسرار بازسازی اندام هاژنها ، مغز و ارادهخوش خیالی و خوش بینیباغچه ی مندر یک فراکتال هر نقطه مرکپیوند مدفوع در درمان بیممعجزه ی علم در کنترل کرونتنفس هوازی و میتوکندریآزمون تجربی، راهی برای ررویاها از مغز است یا ناخوقلب را نشکنتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز، مفید و بی خطرزبان شناسی مدرن در سطح سلاینترنت بدون فیلتر ماهوانظریه تکامل در درمان بیممهندسی ژنتیک در حال تلاش ارتباط چاقی و کاهش قدرت بشناسایی تاریخچه ی تکاملیحقیقت تنها چیزی است که شاهیچ کاری نکردن به معنی چیصفحه اصلیاعتقاد اشتباه، نتیجه ی نکمردرد ناشی از تنگی کاناخرما منبع بسیار خوب آنتی بحثی درباره احساساتی غیردرمان های جدید ALSتو افق رویداد جهان هستیپیشرفت های جدید علوم اعصمغز و سیر تکامل ان دلیلی آغاز فرایند دانستنروزهای سخت میگذردقدرت و شناخت حقیقتتاثیر درجه حرارت بر عملکنوروپلاستیسیتی چیستسقوط درون جاذبه ای خاص، چاکسی توسین و تکامل پیش اهمیشه چشمی مراقب و نگهبامیوتونیک دیستروفیارزش خود را چگونه میشناسشگفتی های زنبور عسلحافظه و اطلاعات در کجاست به قفس های سیاهت ننازهز ذره، یک دنیاستکووید نوزده و خطر بیماری دنیا مکانی بسیار اسرارآمبرندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱درمان جدید مولتیپل میلومتولید اندام با چاپ سه بعدمغز برای فراموشی بیشتر کاقیانوس نادانیریه زغالیلیس دگرامفتامین یا ویاستاثیر درجه حرارت بر عملکابتذال با شعار دیننکاتی در مورد تشنجسم زنبور ، کلیدی برای وارهندسه بنیادینشباهت مغز و کیهانما انسانها چه اندازه نزداز بار خود بکاه تا پرواز وقتی خودت را در آینه دیدیحس و ادراک قسمت 74به زودی شبکه مغزی به جای کاهش میل جنسی در ام اسبرخی اثرات مضر ویتامین دآلودگی هوا و پارکینسوندرماندگی به دلیل عادت کرتوهم جدایی و توهم علمنفرت، اسیب به خود استرژیم غذایی ضد التهابیامید یا ناامیدی؟چگونه جمعیت های بزرگ شکل مقابله ی منطقی با اعتراضتاریکی خواهد ترسیدابزار بقا از نخستین همانسوخت هیدروژنی پاکتغییرات تکاملی سر انسان هوش مصنوعی گوگل به کمک تشصبر و واقعیتماده ای ضد التهابیاز تکینگی تا مغز از مغز تویشن پروحس و ادراک قسمت هشتمبیمار 101 ساله، مبتلا به سدیسک گردنکتاب طبیعت در قالب هندسهمجرم، گاهی قربانی استبررسی و اپروچ جدید بر بیمآینه در اینهدرک دیگرانتیوتیکسن داروی ضد جنوننقش پیش زمینه ها و اراده رحم مصنوعیانیس بی کسانچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تروس جریان انرژیابزار بقای موجود زنده از سیب یکسان و دیدگاه های متجهان قابل مشاهده بخش کوچهوش مصنوعی از عروسک بازی طلای سیاهاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا و گشودن پنجرحس و ادراک قسمت سومبیماری بیش فعالیدانشمندان روشی برای تبدیکشتن عقیده ممکن نیستمدیریت اینترنت بر جنگبعد پنجمآیا هشیاری کوانتومی وجوددردی که سالهاست درمان نشفیلمی بسیار جالب از تغییتکامل تکنولوژینقش زنجبیل در جلوگیری از زمان واقعیت است یا توهمانسولیننبرو و انرژی مداوممنبع نور واقعی و ثابت، حقترس و آرمان هاابزارهای بقای موجود زندهسایه را اصالت دادن، جز فرجهان پیوستههوش مصنوعی از عروسک تا کمعقلانیت بدون تغییراز تکامل تا مغز، از مغز توبینار اساتید نورولوژی دخلا، حقیقی نیستبیان حقیقتداروی جدید میاستنی گراویگیرنده باید سازگار با پیمراحل ارتقای پله پله کیهتفاوت ارباب و رهبر حقیقیآیا جهان ذهن و افکار ما مذهن خالی از شلوغی افکارفرگشت و تکامل تصادفی محض تئوری تکامل امروز در درمنمیتوان با بیرون انداختنزندگی سلول در بدن، جدای ااولویت بندی ها کجاستچرا مردم با زندگی میجنگنمنبع هوشیاری کجاست قسمت53تشخیص ایدزاجزایی ناشناخته در شکل گسخن پاک و ثابتجهش های بیماری زا، معمولهوش مصنوعی ساخته هوش طبیعوامل ایجاد لغت انسانی و اساس انسان اندیشه و باور یکی از علل محدودیت مغز امخواص هندوانهباور و کیهان شناسیدارویی خلط آورپل جویی اصفهانمشکلات روانپزشکی در عقب تلاشی برای درمان قطع نخاآب زندگی است قسمت اولرمز پیشرفت تواضع است نه طفشار و قدرتتاثیر کپسول نوروهرب بر نچه زیاد است بر من که در ایزبان فرایند تکاملی برای ایمونوگلوبولین وریدی IVIgنزاع بین جهل و علم رو به پمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتعذیه ی ذهناختلالات صحبت کردن در انسردرد و علتهای آنجدایی خطای حسی استهوش عاطفی قسمت ششمعدالت برای من یا برای همهاصفهان زیباژنهای مشترک بین انسان و وخوشبختی چیستبترس از اینکه کسی، به درگدر کمتر از چند ماه سوش جدپیوند مغز و سر و چالشهای معجزه در هر لحظه زندگیتنفس بدون اکسیژنآزمون ذهنی گربه ی شرودینرویاهای پر رمز و حیرتی درقوی تر باشتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز، ترجمه ی فعالیت زبان شناسی نوین نیازمند اینترنت، حقیقت جامعه ی فنظریه تکامل در درمان بیممهندسی بدنارتباط هوش ساختار مغز و ژشناسایی سلول های ایمنی احقیقت خواب و رویاهیچ کس مانند تو نگاه نمیکسوالات پزشکیاعتماد به خودکمردرد و علل آنخسته نباشی بابابحران ذهن فیلمی قابل تامدرمان های جدید میگرنتو انسانی و انسان، شایستپیشرفت در عقل است یا ظواهمغز کوانتومیآغاز فصل سرما و دوباره تکروش مقابله مغز با محدودیقدرت کنترل خودتاثیر درجه حرارت بر عملکنوروز مبارکسقوط زیگزاگی یا ناگهانیاکسکاربازپین در درمان تشهمیشه اطمینان تو بر خدا بمیگرن و پروتئین مرتبط با از فرد ایستا و متعصب بگذرشانس یا نتیجه ی تلاشحافظه و اطلاعات در کجاست به مغز خزندگان خودت اجازهزینه ای که برای اندیشیدکودک هشت ساله لازم است آددنیای شگفت انگیز کوانتومبرین نت به جای اینترنتپرواز از نیویورک تا لوس آدرمان جدید میگرن با انتی تولید سلولهای جنسی از سلمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟الکترومغناطیس شنوایی و هریواستیگمینلا اکراه فی الدینتاثیر رو ح و روان بر جسمابداع دی ان ای بزرگترین دچگونه مولکول های دی ان ایسماگلوتید داروی کاهش دهنهندسه در پایه ی همه ی واکشباهت مغز با کیهان مادیما اکنون میدانیم فضا خالاز بحث های کنونی در ویروسوقتی خورشید هست شمع به کاحس و ادراک قسمت 75به زیر پای خود نگاه نکن بکاهش مرگ و میر ناشی از اببرخی اختلالات عصبی مثانهآلزایمردرها بسته نیستتوهم جسمنقاشی هایی با بوی گذشته یرژیم غذایی ضد دردامید جدید بر آسیب نخاعیچگونه حافظه را قویتر کنیمقابله با کرونا با علم استاریخ همه چیز را ثبت کردهابزار بقا از نخستین همانسودمندی موجودات ابزی بر تغذیه بر ژنها تاثیر داردهوش مصنوعی الفاگوصبر بسیار بایدماده، چیزی نیستاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت فیزیکی، تابعی از حس و ادراک قسمت هشتاد و نبیمار مرکز تنفس سلولیدیستونی قابل درمانکتاب، سفری به تاریخمحل درک احساسات روحانیبررسی ژنها در تشخیص بیماآیندهدرک درست از خود و هوشیاریتیک و اختلال حرکتینقش پیشرفته ی سلول های بنرسم عاشق کُشی و شیوهٔ شهرانگشت ماشه ایچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از سیر آفرینش از روح تا مغز جهان موازی و حجاب هاهوش مصنوعی از عروسک بازی طوفان فقر و گرسنگی و بی ساز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا از حقیقت تاتحس و ادراک قسمت سی و هشتمبیماری تی تی پیدانش، قفل ذهن را باز میکنگل خاردار، زیباستمداخله ی زیانبار انسانبعد از کروناآیا واکنش های یاد گرفته ودرس گرفتن از شکست هافیروز نادریتکامل جریان همیشگی خلقتنقش زبان در سلطه و قدرت ازمان پلانکانسولین هوشمندچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت ترسان نیستیابزارهای بقای از نخستین ساخت سلول عصبی حتی پس از جهان پیوستههوش مصنوعی از عروسک تا کمعقیده ی بی عملاز تکامل تا مغز، از مغز توجود قبل از ناظر هوشمندخلا، خالی نیستبیداری معنوی یعنی دوستی داروی جدید آلزایمرگالکانزوماب، دارویی جدیمرز مرگ و زندگی کجاستتفاوتهای جنسیتی راهی براآیا جهش های ژنتیکی، ویروذهن سالمفراموش کارها باهوش تر هستئوری تکامل در پیشگیری و نمیتوان بر سیاه سیاه نوشزندگی، مدیریت انرژیاولین قدم شناخت نقص های خچرا مغز انسان سه هزار سالمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمتصویر خورشید یا خود خورشاحیای بینایی نسبی یک بیمسخت ترین حصارجهش تمدنی عجیب و شگفت انسسخت ترین کار، شناخت خود اجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی، کیفیت فریب معواملی که برای ظهور لغت ااستفاده از مغز، وزن را کمیافته های نوین علوم پرده خواص انارباید از انسان ترسیددارویی ضد بیش فعالی سیستپل خواجو اصفهانمشاهده گر جدای از شیء مشاتلاشی تازه برای گشودن معآب زندگی است قسمت دومرمز بقای جهش ژنتیکیفشار روحی، همیشه بد نیست تاثیر کپسول نوروهرب بر تنه عدم مطلق بلکه عدم با قزبان متغیرایمپلانت مغزینزاع بین علم و نادانی رو منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتغییراختلالات عضلانی ژنتیکسردرد به دلیل مصرف زیاد مجریان انرژی در سیستم های هوش عاطفی بیشتر در زنانعسل طبیعی موثر در کنترل باصل بازخوردژنهای هوش ، کدامندخوشبختی دور از رنج های مبحتی علمی درباره تمایل بدر آرزوهایت مداومت داشتهپیوند اندام از حیوانات بمعرفی مورد نادر بیماری گتنها مانع در زندگی موارد آزمون ذهنی گربه شرودینگررویای شفافقیچی ژنتیکیتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار عصب و عضلهزبان، نشان دهنده ی سخنگو ایندرالنظریه تکامل در درمان بیممهربانی، شرط موفقیتارتباط پیوسته ی جهانشهر زیرزمینی در ژاپن براحقیقت در علم، هرگز نهایی هیچ کس حقیقت را درون مغز پیامهای کاربراناعتماد به خودکمردرد با پوشیدن کفش مناخطا در محاسبات چیزی کاملبخش فراموش شده ی حافظهدرمان های جدید در بیماری تو با همه چیز در پیوندیپیشرفت ذهن در خلاقیت استمغز آیندگان چگونه است ؟آغاز مبهم آفرینشروش های صرفه جویی در ایجاقدرت انسان در نگاه به ابعتاثیر درجه حرارت بر عملکنوروز یا روز پایانیسلول های مغزی عامل پارکیهمیشه به آنچه داری، خوشنمیگرن و خواباز مخالفت بشنوشانس یا تلاشحافظه و اطلاعات در کجاستبه نقاش بنگرهزینه سنگین انسان در ازاکودک ایرانی که هوش او از دنیایی پر از سیاهچاله برای یک زندگی معمولیپروتئین های ساده ی ابتدادرمان جدید کنترل مولتیپلتولترودینمغز بزرگ چالش است یا منفعالکتروتاکسی(گرایش و حرکریاضیات یک حس جدید استلاموژین داروی ضد اوتیسم؟تاثیر روده بر مغزابزار هوش در حال ارتقا ازچگونه میتوان با قانون جنسندرم میلر فیشرهندسه زبانِ زمان استشباهت های ریشه ای چند بیمما از اینجا نخواهیم رفتاز تلسکوپ گالیله تا تلسکوقتی ریشه ها عمیقند از چیحس و ادراک قسمت 78به سیاهی عادت نکنیمدوچرخه در کاهش دردهای کمکاهش التهاب ناشی از بیمابرخی اصول سلامت کمرآملودیپین داروی ضد فشار درهای اسرارآمیز و پوشیدهتوهمات و شناخت حقیقتچقدر به چشم اعتماد کنیمراه فراری نیستامید درمان کرونا با هماننگاه من، نگاه تو و یا حقیملاحظه های اخلاقی دربارهتاریخ، اصیل نیست و ساخته ابزار بقا از نخستین همانسی و سه پل اصفهانثبت و دستکار ی حافظههوش مصنوعی اکنون می توانصد قدح، نفتاده بشکستماده، چیزی بیش از یک خلا از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چند سویهحس و ادراک قسمت هشتاد و شبیماری لبر و نابینایی آندژا وو یا اشنا پنداریکتابخانهمحل درک احساسات روحانی دبررسی بیماری التهابی رودآینده ی انسان در فراتر ازدرک عمیق در حیواناتALS نگاهی کامل بر بیماری وتیکاگرلور داروی ضد انعقانقش آتش در رسیدن انسان بهرساناها و ابر رساناها و عانگشت نگاری مغز نشان میدچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز تری فلوپرازینابزار بقای موجود زنده از سیستم تخلیه ی مغز بینشی نجهان ما میتواند به اندازهوش مصنوعی از عروسک بازی طوفان بیداریاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن کرونا ساخته شده توحس و ادراک قسمت سی و ششمبیماری خود ایمن اعصاب محدانش، یک انسان را ناسازگگل درون گلدانمدارک ژنتیکی چگونه انسانبعد از کروناآیا یک، وجود دارددست و پا زدن در سایه؟فیزیک مولکولها و ذرات در تکامل داروینی هنوز در حانقش زبان در سلطه و قدرت ازمان به چه دلیل ایجاد میشانسان قدیم در شبه جزیره عچت جی پی تیمنبع هوشیاری کجاست قسمت تزریق قیچی ژنتیکی کریسپرابزارهای دفاعی و بقای موساخت شبکه عصبی مصنوعی با جهان پر از چیزهای اسرار آهوش مصنوعی از عروسک تا کمعلم و ادراک فقط مشاهده ی از تکامل تا مغز، از مغز توراپامیل در بارداریخلاصه ای از مطالب همایش مبیداری و خواب کدام بهتر اداروی جدید ای ال اسگام کوچک ولی تاثیرگذارمرز بین انسان و حیوان کجاتقلید مرحله ای نسبتا پیشآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجذهت را روی چیزهای مفید متفراموشی همیشه هم بد نیستتئوری جدید، ویران کردن گنمای موفقیتزندگی، مراتب هوشیاری استاولین مورد PML به دنبال تکچرا مغزهای ما ارتقا یافت منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصویر در هم تنیدگی کوانتاحیای بینایی نسبی یک بیممنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصویر زیبا از سلولاحتیاط در ورزش زانو در خاسختی ها رفتنی استجهشهای مفید و ذکاوتی که دهوش مصنوعی، اتفاقات و تحعوارض ازدواج و بچه دار شداستفاده از نظریه ی تکامل یاد گرفتن مداومخواص اردهبابا زود بیاداستانها و مفاهیمی اشتباپلاسمای غالبمشاهده آینده از روی مشاهتلاشی جدید در درمان ام اسآب زندگی است قسمت سومرمز جهانفضا و ذهن بازتاثیر کپسول نوروهرب بر سنهایت معرفت و شناخت درک عزبان مشترک ژنتیکی موجوداایمپلانت مغزی و کنترل دو نزاع بین علم و جهل رو به پمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتغییر الگوی رشد مغزی با زاختراع جدید اینترنت کوانسردرد تنشنجریان انرژی در سیستم های هوش عاطفی در زنان بیشتر اعشق به هفت مرتبه ی شناختیاصل در هم تنیدگی و جهانی ژنهای حاکم بر انسان و انسخیالپردازی نکنبحث درباره پیدایش و منشا در آسمان هدیه های نادیدنپیوند اندام حیوانات به امعرفت و شناختتنها در برابر جهانآزادی در چیستروان سالمقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصتاثیر گیاهخواری بر رشد و نوار عصب و عضلهزبان، وسیله شناسایی محیطایپیداکریننعناعموفقیت هوش مصنوعی در امتارتباط انسانی، محدود به شواهدی از نوع جدیدی از حاحقیقت راستین انسان علم بهیچ اندر هیچسایتهای دیگراعتماد بی موردکنفرانس تشنج هتل کوثر اصخطا در محاسبات چیزی کاملبخش های تنظیمی ژنومدرمان های جدید سرطانتو با باورهایت کنترل میشپیشرفتی مستقل از ابزار همغز اندامی تشنه ی انرژی اإِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَروش های عملی برای رفع کمرقدرت ذهنتاثیر درجه حرارت بر عملکنورالژیسلول های بنیادیهمیشه داناتر از ما وجود دمیگرن و روزه داریاز نخستین همانند سازها تشاهکار قرنحافظه ی هوش مصنوعیبه نقاش بنگرهزاران سال چشم های بینا وکودکان مهاجردنیا، هیچ استبرای پیش بینی آینده مغز دپروتز چشمدرمان جدید ام استومورها و التهاب مغزی عامغز بزرگ چالشهای پیش روالکترودهای کاشتنیلایو دوم دکتر سید سلمان فتاثیر روزه داری بر سلامت ابزار بقا از نخستین همانچگونه مغز ما، موسیقی را پسندرم کووید طولانیهندسه، نمایشی از حقیقتشباهت کیهان و مغزما اشیا را آنطور که هستنداز تلسکوپ گالیله تا تلسکوقتی شروع به بیدار شدن میحس و ادراک قسمت 82به سخن توجه کن نه گویندهدوچرخه سواری ورزشی سبک و کاهش حافظه هرچند فرایندیبرخی اطلاعات روانشناسی مآموزش نوین زباندرون قفس یا بیرون از آنتوکل بر خدانقش قهوه در سلامتیراه نجاتامیدهای جدید برای بازیابنگاه مادی غیر علمی استملاحظات بیهوشی قبل از جرتازه های اسکیزوفرنی(جنوابزار بقا از نخستین همانسیلی محکم محیط زیست بر انثبت امواج الکتریکی در عصهوش مصنوعی از عروسک های بصداقتاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستحس و ادراک قسمت پنجمبیماری میاستنی گراویسدژاوو یا آشناپنداریکجای مغز مسئول پردازش تجمحدودیت چقدر موثر استبررسی سیستم تعادلی بدن اآینده ی علم و فیزیک در60 ثدرگیری قلب در بیماری ویرNVG 291تیروفیبان موثر در سکته ی نقش انتخاب از طرف محیط، نرستگاری محدود به یک راه نانتقال ماده و انرژیچالش هوشیاری و اینکه چرا منابع انرژی از نفت و گاز ترک امروزابزار بقای موجود زنده از سیستم تعادلی بدنجهان مادی، تجلی فضا در ذههوش مصنوعی از عروسک بازی طوفان زیباییاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن آلزایمرحس و ادراک قسمت سیزدهمبیماری دویکدائما بخوانگل زندگیمروری بر تشنج و درمان هایبعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا کیهان می تواند یک شبیدست کردن در گوشفیزیک هوشیاریتکامل داروینی هنوز در حانقش سجده بر عملکرد مغززمان شگفت انگیزانسان میوه ی تکاملنتایج نادانی و جهلمنبع هوشیاری کجاست قسمت تسلیم ارتباط با من برترابعاد و نیازهای تکاملیساخت شبکه عصبی با الفبای جهان پر از چیزهای جادویی هوش مصنوعی از عروسک تا کمعلم و روحاز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی مرتب خیلی به قخلاصه ای از درمان های جدیبیست تمرین ساده برای جلوداروی جدید برای میاستنی گامی در درمان بیماریهای مرز جدید جستجو و اکتشاف، تقلید از روی طبیعتآیا خداباوری محصول تکاملذخیره ی شگفت انگیز اطلاعفراموشی و مسیر روحانیتا 20 سال آینده مغز شما به نمایش تک نفرهزندان ذهنیاولین مورد پیوند سر در انچرا ویروس کرونای دلتا واچرا یک ساعت، 60 دقیقه و یک منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصویر زیبای اصفهاناحتیاط در تعویض داروهاسختی در بلند شدن از روی صجوانان وطنهوش احساسیعید نوروز مبارکاستفاده از هوش مصنوعی در یاد بگیر فراموش کنیخواص بادامباد و موجدخالت در ساختار ژنهاپمبرولیزوماب در بیماری چمشاهدات آمیخته با اشتباهتمایل زیاد به خوردن بستنآب، زندگی است(قسمت پنجم)رمز جهان خاصیت فراکتالفضای قلب منبع نبوغ استتاثیر کپسول نوروهرب بر سنهایت در بی نهایتزبان چهار حرفی حیات زمینایمپلانت مغزی کمک میکند نسبیت عام از زبان دکتر برمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمتغییر خود یا تغییر دیگراادامه بحث تکامل چشمسردرد سکه ایجریان انرژی در سیستم های هوش عاطفی در زنان بیشتر اعشق درونی به یگانگی خلقتاصل علت و تاثیرکفش و کتابخانه ی تاریکبحثي درباره هوش و تفاوتهدر آستانه ی موج پنجم کوویپیوند سر آیا ممکن استمغز فکر میکند مرگ برای دیتنهاییآزادی عقیده، آرمانی که تروبات ها قول میدهندقانون مندی نقشه ژنتیکی متاثیر انتخاب از طرف محیط نوار عصب و عضلهزدودن نقص از هوش مصنوعیایا کوچک شدن مغزانسان الهفت چیز که عملکرد مغز تو موفقیت در تفکر استارتباط از بالا به پایین مشواهدی از دنیسوان(شبه نئحقیقت غیر فیزیکیهیچگاه از فشار و شکست نتراعتیاد و تلاش های درمانی کنگره بین المللی سردرد دخطای ادراک کارمابخش بزرگی حس و ادراک ما ادرمان های رایج ام استو باید نیکان را به دست بپپوگستمغز انسان ایا طبیعتا تماافت فشار خون ناگهانی در وروش هایی برای کم کردن اضطقدرت شناختی انسان، محدودتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر فقط مردم میفهمیدند کنورالژی تریژمینالسلول های بنیادی منابع و اهمیشه راهی هستمیگرن سردردی ژنتیکی که باز نخستین همانند سازها تشاهکار شش گوشحافظه انسان و حافظه ی هوشبه نادیدنی ایمان بیاورهستي مادي ای که ما کوچکترکودکان میتوانند ناقل بی دندان ها را مسواک بزنید تبرای اولین بار دانشمندانپروتز عصبی برای تکلمدرمان جدید ای ال اس، توفرتومورهای نخاعیمغز بزرگ و فعال یا مغز کوالگو نداشتیملازم است هیچ کاری نکنیدتاثیر روزها، ماه ها یا ساابزار بقا از نخستین همانچگونه مغز پیش انسان یا همسندرم گیلن باره به دنبال هنر فراموشیشباهت زیاد بین سلول هاي عما به جهان های متفاوت خوداز تکنیکی تا مغز از مغز تویتنام نوعی کرونا ویروس حس و ادراک قسمت 87بهبود حافظه پس از رخدادهدوپامین قابل حل در آبکاهش دوپامین عامل بیماریبرخی بیماری ها که در آن بآمارهای ارائه شده در سطح درون و بیرون، جدای از هم توپیراماتنقش مهاجرت در توسعه نسل اراه های جدید برای قضاوت رامیدوار باش حتی اگر همه چنگاه محدود و تک جانبه، مشممانتین یا آلزیکسا یا ابتازه های بیماری پارکینسوابزار بقا از نخستین همانسینوریپا داروی ترکیبی ضدجلو رفتن یا عقبگردهوش مصنوعی از عروسک های بصدای بم با فرکانس پایین، از تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت چیستحس و ادراک قسمت پنجاهبیماری های میتوکندریدگرگونی های نژادی و تغییکرونا چه بر سر مغز می آورمحدودیت های حافظه و حافظبررسی علل کمر درد در میانآینده با ترس جمع نمیشوددرگیری مغز در بیماری کویفقر داده ها در هوش مصنوعیتکنولوژی های جدید و حالتنقش اتصالات بین سلولهای رشته نوروایمونولوژی و نقانتروپی و هوشیاریچالش های ایستادن بر دو پامنابع انرژی از نفت و گاز ترکیب آمار و ژنتیکابزار بقای موجود زنده از سیستم دفاعی بدن علیه مغز جهان مرئی و نامرئیهوش مصنوعی از عروسک بازی طولانی ترین شباز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن ایرانی کرونا تولیدحس و ادراک قسمت ششمبیماری دیستروفی میوتونیدارچینگلوله ی ساچمه ایمرکز هوشیاری، روح یا بدن بعد از کرونا دلخوشی بیهوآیا گذشته، امروز وآینده دست آسمانفیزیک و هوشیاریتکامل داروینی هنوز در حانقش غذاها و موجودات دريازمان، واقعی نیستانسان ها می توانند میدان نجات در اعتماد به خودمنبع هوشیاری کجاست قسمت تسلیم شدن از نورون شروع مابعاد اضافه ی کیهانساختن آیندهجهان دارای برنامههوش مصنوعی از عروسک تا کمعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهاز تکامل تا مغز، از مغز تورزش هوازی ، بهترین تمریخم شدن فضا-زمانبیش از نیمی از موارد انتقداروی جدید برای کاهش وزنگامی در درمان بیماریهای مرزهای حقیقی یا مرزهای تتقلید از طبیعتآیا دلفین ها می تواند از ذره ی معین یا ابری از الکفراموشی آرمانتا بحر یفعل ما یشاچند نرمش مفید برای کمردرزونیسومایداولین هیبرید بین انسان و اولین تصویر در تاریخ از سچرا پس از بیدار شدن از خومنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصویربرداری فضاپیمای آماحساس گذر سریعتر زمانسدسازی روش مناسب برای مقجوانان وطنهوش احساسیعامل کلیدی در کنترل کارآاستفاده از انرژی خلایادگیری مهارت های جدید دخواص بادام زمینیباد غرور و سر پر از نخوت ودر میان تاریکی و روشناییپنج اکتشاف شگفت آور در مومطالبه ی حق خودتمایز یا کشف یگانگیآتاکسیرنگ کردن، حقیقت نیستفضای خالی ای وجود نداردتاثیر کتامین در درمان پانهادینه سازی فرهنگ اختلازبان نیاز تکاملی استایمپلانت نخاعی میتواند دچسبیدن به خود، مانع بزرگ منبع هوشیاری کجاست؟(قسمتغییر دیگران یا تغییر خواداراوون تنها داروی تاییسردرد عروقی میگرنجراحی هوشیار مغزهوشمندی کیهانعشق، شلوغ کردن نیستاصل عدم قطعیت از کوانتوم کل اقیانوس در یک ذرهخانواده پایداربحثی جالب درباره محدودیتدر برابر حقایق جدیدپیوند سر برای چه بیمارانمغز قلبتنهایی رمز نوآوری استآزار حقیقیروبات های ریز در درمان بیقانون گذاری و تکاملتاثیر احتمالی عصاره تغلینوار عصب و عضلهسفر فقط مادی نیستایا این جمله درست است کسیهفت سین یادگاری از میراث مولکول ضد پیریارتباط بین هوش طبیعی و هوشیر و دوغ بادامحقیقت غیر قابل شناختهیپرپاراتیروئیدیسمکنگره بین المللی سردرد دخطای حسبخش بزرگتر کیهان ناشناختدرمان های علامتی در ام استو برای خزیدن خلق نشده ایپایان، یک آغاز استمغز انسان برای ایجاد تمدافت هوشیاری به دنبال کاهروش هایی برای جلوگیری از قدرت عشقتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر میدانی مصیبت بزرگتر نوزاد ناشنوای متولد شده،سلول های بدن تو پیر نیستنهمیشه عسل با موم بخوریممیگرن شدید قابل درمان اساز نخستین همانند سازها تشاید گوشی و چشمی، آماده شحباب های کیهانی تو در توبه هلال بنگرهستی ما پس از شروعی چگال کودکان گذشته به آینده فکده روش موفقیتبرای تمدن سازی، باید در بپرورش مغز مینیاتوری انسادرمان جدید سرطانتومورهای ستون فقراتمغز بزرگترین مصرف کننده ریتوکسیمابالگو و عادت را بشکن و در البخند بزن شاید صبح فردا زتاثیر روغن رزماری استنشاابزار بقا از نخستین همانچگونه هموساپينس بر زمین سندرم پیریفورمیسهنر حفظ گرهشباهت زیاد بین سلول هاي عما با کمک مغز خود مختاريماز تکینگی تا مغز و از مغز ویتامین E برای فعالیت صححس و ادراک قسمت چهلبهداشت خوابدورترین نقطه ی قابل مشاهکاهش سن بیولوژیکی، تنها برخی بیماری های خاص که بدآن چیزی که ما جریان زمان درون آشفته ی تو و ظاهر خنتوانایی مغز و دیگر اجزای نقش میدان مغناطیسی زمین راه های جدید برای قضاوت رامیدوارینگاه کلی نگرمن و وجود توهمیتازه های درمان ام اسابزار بقا از نخستین همانسیگار عامل افزایش مرگ ومجلوتر را دیدنهوش مصنوعی از عروسک های بصرع و درمان های آناز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت های متفاوتحس و ادراک قسمت پنجاه و یبیماری های مغز و اعصاب و دانش قدرت استکریستال هامحدودیت درک انسانبرطرف کردن خشونت را از خاآیا فراموشی حتمی استدرگیری مغز در بیماران مبفلج نخاعی با الکترودهای تکنولوژی و پیشرفتنقش تیروئید در تکامل مغزرشد مغز فرایندی پیچیده اانتظار گذر تندباد؟چالش کمبود اندام برای پیمنابع انرژی از نفت و گاز ترکیب حیوان و انسانابزار بقای موجود زنده از سکوت و نیستیجهان مشارکتیهوش مصنوعی از عروسک بازی طی یکصد هزار سال اخیر هرچاز تکینگی تا مغز از مغز تواکسن اسپایکوژنحس و ادراک قسمت شصت و هشتبیماری سلیاکداروهای مصرفی در ام اسگلوئونمرکز حافظه کجاستتفکر قبل از کارآیا پیدایش مغز از روی تصادست بالای دستفیزیک آگاهیتکامل داروینی هنوز در حانقش غذاها و موجودات دريازمزمه ات مانده در گوشمانسان یک کتابخانه استنجات در راستگوییمنبع هوشیاری کجاست قسمت تست نوار عصب و عضلهابعاد بالاترساختن آینده، بهترین روش جهان در حال نوسان و چرخشهوش مصنوعی از عروسک تا کمعلم به ما کمک میکند تا مواز تکامل تا مغز، از مغز تورزش و میگرنخونریزی مغز در سندرم کووبیشتر کمردردها نیازی به داروی جدید برای ای ال اسگاهی لازم است برای فهم و مزایای شکلات تلخ برای سلتقویت مغز با ورزشآیا دلفین ها میتوانند باذرات کوانتومی زیر اتمی قفرایند پیچیده ی خونرسانیتاول کف پا و حقیقتچند جهانیزونا به وسیله ویروس ابله چند جهانیزیان غذاهای پرچرباولین دارو برای آتاکسی فچرا ارتعاش بسیار مهم استمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصور ما ازمشکلات و واقعیاحساسات کاذبسرنوشتجواب دانشمند سوال کننده هوش بشری تهدید برای بشریعادت همیشه خوب نیستاستفاده از سلول های بنیایادگیری هوش مصنوعی، عمیقخواص شکلات تلخبار مغز بر دو استخواندر مانهای کمر دردپول و شادیمطالبی در مورد تشنجتمدن قدیمی ای در جنوب ایرآتاکسی فریدریشرنگین کمانقفس دور خود را بشکنتاثیر گیاه خواری بر رشد وچهار میلیارد سال تکامل بزبان و کلمه حتی برای کسانایمپلانت استخوانی در آسینسبت ها در کیهانمنبع هوشیاری در کجاست؟ قتغییر دادن ژنها آیا روزی ادب برخورد با دیگرانسرطان کمیت گراییجراحی گردن همیشه برای دیهوشیاری و وجودعصب حقوق نورولوواصل، روان و نفس استکلمات بلند نه صدای بلندخاویار گیاهیبحثی در مورد نقش ویتامين در جراحی کمر عجله نکنیدپیوند سر، یکی از راه حلهامغز ما کوچکتر از نیم نقطهتنبیه چقدر موثر استآزار دیگری، آزار خود استروبات کیانقانون جنگلتاثیر بینش و انتظارات فرنوار عصب و عضله مهم در تشسفر نامه سفر به بم و جنوب ایا ابزار هوشمندی یا مغز هم نوع خواری در میان پیشیمولتیپل اسکلروز در زنان ارتباط شگفت مغز انسان و فشیشه ی بازالتی و سیلیکونحقیقت، آن چیزی نیست که جلهاوکينگ پیش از مرگش رسالکنترل همجوشی هسته ای با هخطر آلودگی هوابخش دیگری در وجود انسان هدرمان ژنتیکی برای نوآوریتو تغییر و تحولیپاکسازی مغزمغز انسان برای شادمانی طافتخار انسانروش هایی ساده برای کاهش اقسم به فقرتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نیروی مغناطیس نباشد نوسانات کوانتومی منبع ماسلول بنیادی و ای ال اسهمیشه، آنطور نیست که هستمیاستنی گراویس بدون آنتیاز نخستین همانند سازها تحباب هایی تو در توبه کدامین گناه کشته شدندهشت توصیه برای کاستن از دکودکان خود را مشابه خود تدهن، بزرگترین سرمایهبرای خودآگاه بودن تو بایپرکاری تیروئیددرمان جدید سرطانتوهم فضای خالیمغز حریص برای خون، کلید تریسپریدونالگوی بنیادین و هوشیاریلحظات خوش با کودکانتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانچگونه هوشیاری خود را توسسندرم پیریفورمیسهنر رها شدن از وابستگیشجاعت و ترسما بخشی از این جهان مرتبطاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین E در چه مواد غذایحس و ادراک قسمت چهل و هفتبهداشت خواب، رمز حافظه ی ديدن با چشم بسته در خواب کایروپاکتیک چیستبرخی توجهات در ببمار پارآنچه می دانم، آنچه را میخدروغ نگو به خصوص به خودتتوانایی یک فرد، برای تغینقش محیط زندگی و مهاجرت دراه پیروزی در زندگی چیستامیدواری و مغزنگاه انسان محدود به ادرامن کسی در ناکسی دریافتم تاسف بار است انسان، حق خوابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله هاجمجمه انسان های اولیههوش مصنوعی از عروسک بازی ضایعه ی شبکه لومبوساکرالاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و مجازحس و ادراک قسمت پنجاه و دبیماری های ژنرالیزه ی عصدانش محدود به ابعاد چهارکریستال زمان(قسمت اولمخچه فراتر از حفظ تعادلبزرگ فکر کنآیا ممکن است موش کور بی مدرگیری مغزی در سندرم کووفلج بل، فلجی ترسناک که آنتکنولوژی جدید که سلول هانقش حفاظتی مولکول جدید درشد مغز علت تمایل انسان بانحراف و حقیقتچالش دیدگاه های سنتی در بمنابع انرژی از نفت و گاز ترازودونابزار بقای موجود زنده از سکوت، پر از صداجهان معناهوش مصنوعی از عروسک بازی طیف انسفالیت، گیلن باره از تکینگی تا مغز- از مغز واکسن اسپایکوژن ضد کروناحس و ادراک قسمت شصت و دوبیماری ضعف عضلات نزدیک بداروهای ام اسگمان میکنی جرمی کوچکی در مرکز حافظه کجاستتفکر ترکیبی در هوش مصنوعآیا آگاهی پس از مرگ از بیدستورالعمل مرکز کنترل بیفیزیکدانان ماشینی برای تتکامل زباننقش غذاها و موجودات دريازنان باهوش ترانسان باشنخاع ما تا پایین ستون فقرمنبع هوشیاری کجاست قسمت تست کم هزینه ی بزاق برای اتفاق و تصادفساختار فراکتال وجود و ذهجهان در حال ایجاد و ارتقاهوش مصنوعی از عروسک تا کمعلم بدون توقفاز تکامل تا مغز، از مغز تورزش بهترین درمان بیش فعخونریزی مغزی کشندهبا همه مهربان باشداروی جدید برای دیابتگاهی مغز بزرگ چالش استمسمومیت دانش آموزان بی گتقویت استخوان در گرو تغذآیا دست مصنوعی به زودی قاذرات کوانتومی زیر اتمی قفرایند تکامل و دشواری هاتابوهای ذهنیفرایند حذف برخی اجزای مغتاثیر فکر بر سلامتچند جهانی و علمزیباترین چیز در پیر شدناولین دروغچرا بیماری های تخریبی مغمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصور از زمان و مکاناخلاق و علوم اعصابسریع دویدن مهم نیستجواب سنگ اندازیهوش در طبیعتعادت کن از بالا نگاه کنیاستفاده از سلول های بنیایادگرفتن، آغاز حرکت است خواص شگفت هویجبار بزرگ ایستادن بر دو پادر محل کار ارزش خودت را بپول و عقیدهمطالعه ای بیان میکند اهدتمدن پیشرفته ی پیشینیانآتاکسی مخچه ای خودایمنرهبر حقیقیقفس ذهنتاثیر گیاه خواری بر رشد وچهار ساعت پس از کشتار خوکزبان و بیان نتیجه ساختماایمان به رویانسبت طلایی، نشانه ای به سمنبع هوشیاری در کجاست؟(قتغییر زودتر اتصالات مغزیادراک ما درک ارتعاشی است سرعت فکر کردن چگونه استجستجوی متن و تصویر به صورهوشیاری و افسردگیعصب سیاتیکاصلاح خطا با رفتن بر مسیرکلوزاپین داروی ضد جنونخار و گلبحثی در مورد نقش کلسیم و در درمان بیماری مولتیپل پیوندهای پیچیده با تغییرمغز مانند تلفن استتهدیدهای هوش مصنوعیآسيب میکروواسکولاریا آسروح و آب حیاتقانون جنگلتاثیر ترکیبات استاتین (سنوار عصب و عضله برای تاییسفر به مریخ در 39 روزایا بیماری ام اس (مولتیپهمه چیز موج استمواد کوانتومی جدید، ممکنارتباط شگفت انگیز مغز انشکل های متفاوت پروتئین هحقایق ممکن و غیر ممکناعتیاد را به دور بیندازهاوکينگ پیش از مرگش رسالکنترل جاذبهخطر حقیقی، خود انسان استبخشیدن دیگران یعنی آرامشدرمان کارتی سل و تومور مغتو جهانی هستی که خودش را پارادوکس ها در علممغز انسان برای شادمانی طافراد آغاز حرکت خودشان رروش جدید تولید برققضاوت ممنوعتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نعمت فراموشی نبود بسنوشیدن چای برای مغز مفید سلول بنیادین از مخاط بینهمکاری یا رقابتمیدان مغناطيسي زمین بشر از نشانه ها و آثار درک شدحد و مرزها توهم ذهن ماستبه امید روزهای بهترو هر کس تقوای خدا پیشه کنکودکان را برای راه آماده دو ویژگی انتزاع و قدرت تجبرای رشد، باید از مسیر خطپراسینزوماب در پارکینسودرمان دارویی سرطان رحم بتوهم فضای خالی یا توهم فضمغز در تنهایی آسیب میبینریسدیپلام تنها داروی تایالگوبرداری از طبیعتلرزش ناشی از اسیب به عصبتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانچگونه واکسن کرونا را توزسندرم پای بی قرارهنر، پر کردن است نه فحش دشرکت نورالینک ویدیویی ازما تحت کنترل ژنها هستیم یاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کاحس و ادراک قسمت چهل و هشتبوزون هیگز چیستدی متیل فومارات(زادیوا)(کار امروز را به فردا نیندبرخی توصیه ها برای واکسیآنچه ناشناخته است باید شدریا آرام نخواهد شد کشتی توازن مهمتر از فعالیت زینقش مرکز تنفس سلولی در بیراه انسان شدن، راه رفتن وامیدی به این سوی قبر نیستنگاه از بیرون مجموعهمن پر از تلخیمتبدیل پلاستیک به کربن و سابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله های فضایی منابعجنین مصنوعیهوش مصنوعی از عروسک بازی ضایعه ی عروقی مخچهاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت و انعکاسحس و ادراک قسمت پنجاه و سبیماری وسواسدانش بی نهایتکریستال زمان(قسمت دوم)مخچه ، فراتر از حفظ تعادلبزرگ شدن مغز محدود به دورآیا ما کالا هستیمدرگیری مغزی در سندرم کووفلج خوابتکنولوژی جدید که سلول هانقش حیاتی تلومر دی ان آ درشد در سختی استاندوه در دنیا استچاالش ها در تعیین منبع هومنابع انرژی از نفت و گاز ترازودونابزار بقای موجود زنده از سکوت، در برابر گزافه گویجهان معکوسهوش مصنوعی از عروسک بازی طبیعت موجی جهاناز تکینگی تا مغز- از مغز واکسن دیگر کرونا ساخته شحس و ادراک قسمت شصت و ششبیماریهای تحلیل عضلانی اداروهای تغییر دهنده ی سیگنجینه ای به نام ویتامین مرکز خنده در کجای مغز استتفکر خلا ق در برابر توهم آیا امکان بازسازی اندامهدغدغه نتیجه ی نادانی استفال نیکوتکامل زباننقش غذاها در کاهش دردهای زنجیرها را ما باید پاره کانسان جدید از چه زمانی پانخاع درازتر یا کوتاهتر کمنبع هوشیاری کجاست قسمت تست آر ان اس دز میاستنی گاتوبان اطلاعات و پلِ بینساختار شبکه های مغزی ثابجهان ریز و درشتهوش مصنوعی به کمک هوش طبیعلم در حال توسعهاز تکامل تا مغز، از مغز تورزش در کمر دردخواندن ، یکی از شستشو دهنبا هوش مصنوعی خودکار روبداروی جدید ضد فشار خونگاهی جهت را عوض کنمسمومیت دانش آموزان، قماتقویت حافظه یا هوش مصنوعآیا رژیم غذایی گیاهی سلاذرات کوانتومی زیر اتمی قرفلکس وتری با توضیح دکتر فراتر از دیوارهای باورتاثیر مشاهده بر واقعیت بچند روش ساده برای موفقیتزیباترین چیز در افزایش ساولین سلول مصنوعیچرا حیوانات سخن نمی گوینمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصاویر زیبای رعد و برقاخلاق پایه تکامل و فرهنگسریعترین کامپیوتر موجودجوسازی مدرنهوش عاطفی قسمت 11عادت کن خوب حرف بزنیاستفاده از سلول های بنیایادآوری خواب و رویاخواص عجیب لوبیابار سنین ابزار هوشمندی ادر چه مرحله ای از خواب ، رپوست ساعتی مستقل از مغز دمعمای اخلاقی قطارتمدن بشری و مغز اخلاقیآتش منبع انرژیروی و منیزیم در تقویت استقفس را بشکنتاثیر گیاه خواری بر رشد ونون و القلمزبان و بیان، در سایه پیشراین پیوند نه با مغز بلکه نشانه های گذشته در کیهان منبع خواب و رویاتغییر عمودی سر انسان از پادغام میان گونه های مختلسطح آگاهی، رخدادهای زندگجستجوی هوشیاری در مغز ماهوشیاری کوانتومیعضلانی که طی سخن گفتن چقداصول انجام برخی نرمش ها دکلید نزدیک و نگاه تو بر فخارق العاده و استثنایی ببحثی در مورد حقیقت فضا و در دعواها چه میکنی؟پیوندی که فراتر از امکانمغز مادران و کودکان در زمآسیب ها ناشی از آلودگی هوروح در جهانی دیگر استقانونمندی و محدودیت عالمتاثیر تغذیه بر سلامت روانوار عصب و عضله تعیین محلسفر به درون سفری زیباایا بدون زبان میتوانیم تهمه چیز و هیچ چیزموجود بی مغزی که می تواندارتباط شگفت انگیز مغز انشکل پنجم مادهحل مشکلاعداد بینهایت در دنیای مهدف یکسان و مسیرهای مختلکندن ریشه ی خودخطر را بپذیربخشش، عقلانی یا غیر عاقلدرمان پوکی استخوانتو جدای از کیهان نیستیپاسخ گیاهان در زمان خوردمغز انسان رو به کوچک تر شافراد بی دلیل دوستدار تو روش صحبت کردن در حال تکامقطار پیشرفتتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر نعمت فراموشی نبود بسنوعی سکته مغزی ، وحشتناک سلول عصبی شاهکار انطباق همانند سازی در انسانشاید درست نباشدمیدان های مغناطیسی قابل از نظر علم اعصاب یا نرووسحریص نباشبه بالا بر ستارگان نگاه کوفور و فراوانیکوری گذرای ناشی از موبایدو بیماری روانی خود بزرگ برای زندگی سالم، یافتن تپرتوهای صادر شده از سیاهدرمان زخم دیابتی با تکنوتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)مغز را از روی امواج بشناسریشه های مشترک همه ی موجوالتهاب شریان تمپوراللرزش دست ها و گردن و سر ETتاثیر رژیم گیاه خواری بر ابزار بقا از نخستین همانچگونه آن شکری که می خوریمسندرم پس از ضربه به سرهوموارکتوس ها ممکن است دشربت رب انارمانند کودکان باشیداز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا و استخوانحس و ادراک قسمت چهل و دومبوزون هیگز جهان را از متلدین اجباریکار با یگانگی و یکپارچگیماست مالیبرخی درمان های Spinal Muscular Atآنچه واقعیت تصور میکنیم دریای خداتوت زیاد بخوریدنقش نگاه از پایین یا نگاهراه بی شکستامیدی تازه در درمان سرطانگاه از دور و نگاه از نزدمن بی من، بهتر یاد میگیرمتبدیل تراکت صوتی مصنوعی ابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله ها، دارای پرتو جنگ هفتاد و دو ملت همه را هوش مصنوعی از عروسک بازی ضایعات در عصب زیر زبانیاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهحس و ادراک قسمت پنجاه و شبیماری کروتز فیلد جاکوبدانشمندان موفق به بازگردکریستال زمان(قسمت سوم)مخچه ابزاري که وظیفه آن فبزرگ شدن تقریبا ناگهانی آیا ما تنها موجودات زنده درگیری اعصاب به علت میتوفلج خواب چیستتکینگینقش خرچنگ های نعل اسبی دررشد، رسیدن به یک هدف نیستاندوه دردی را دوا نمیکندنابینایی در نتیجه ی گوشی منابع انرژی از نفت و گاز تراشه مغز بدون واسطه ی دابزار بقای موجود زنده از سکته مغزیجهان هوشمندهوش مصنوعی از عروسک بازی طبیعت بر اساس هماهنگیاز تکینگی تا مغز- از مغزتواکسن دیگری ضد کرونا از دحس و ادراک سی و هفتمبیماری، رساله ای برای سلداروهای ضد بیماری ام اس وگوهر با نظر دیگران سنگ نممرگ چیستتفاوت قند طبیعی با قند و آیا انسان با مغز بزرگش اخذهن ما از در هم شکستن منبفاکسیبتتکامل زبان انسان از پیشینقشه مغزی هر فرد منحصر بهزندگی فعال و مثبت روند آلانسان خطرناکترین موجودنخستین تمدن بشریمنبع هوشیاری کجاست قسمت تشنچ پانایوتوپولوس تشنج اتوسوکسیمایدسادیسم یا لذت از آزار دادجهان شگفت انگیزهوش مصنوعی به شناسایی کاعلم راهی برای اندیشیدن ااز خود رها شووزن حقیقی معرفت و شناختخواندن، دوست روزهای سختبا هر چیزی که نفس می کشد مداروی جدید ضد میگرنگذر زمان کاملا وابسته به مسیر دشوار تکامل و ارتقاتقویت سیستم ایمنیآیا رژیم غذایی گیاهی سلاتلقین اطلاعات و حافظهآیا راهی برای بهبود وضعیرفتار مانند بردهفرار در فرار از میزبان، دتاثیر نگاه ناظر هوشیار بچندین ماده غذایی که ماننزیر فشار کووید چه باید کراوکرلیزوماب داروی جدید شچرا حجم مغز گونه انسان درمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتصادف یا قوانین ناشناختهاختلا ل در خود عضلهسرکه انگبین عسلی مفید برجامعه ی آسمانیهوش عاطفی قسمت نهمعادت کردن به نعمتاستفاده از سلول های بنیایاری خدا نزدیک استخود جسم و یا تصویرباربر دیگران نباشدر ناامیدی بسی امید استپوشاندن خود از نورمعماری، هندسه ی قابل مشاتمدن زیر آبآثار باستانی تمدن های قدرویکردهای جدید ضایعات نخقله برای دیدن نه برای به تاثیر گیاه خواری بر رشد ونوآوری ای شگفت انگیز دانزبان و تکلم برخی بیماریهاین اندوه چیستنشانه های پروردگار در جهمنتظر نمان چیزی نور را بهتغییرات منطقه بویایی مغزادغام دو حیطه علوم مغز و سعی کن به حدی محدود نشویحفره در مغزهوشیاری سنتی یا هوشیاری غم بی پایاناصول توسعه ی یک ذهن کاملکلام و زبان، گنجینه ای بسخبر مهم تلسکوپ هابلبحثی در مورد عملکرد لوب فدر سال حدود 7 میلیون نفر پیوستگی همه ی اجزای جهانمغز چون ابزار هوش است دلیآسیب روانی شبکه های اجتمروح رهاییقارچ بی مغز در خدمت موجودتاثیر حرکات چشم بر امواج نوار عصب و عضله در مطب دکسفر تجهیزات ناسا به مریخ ایا تکامل هدفمند استهمه چیز کهنه میشودموجودات مقهور ژنها هستندارتباط غیرکلامی بین انساشکرگزار هر چیزی باش که داحلقه های اسرارآمیزبقا با سازگارترین فرد اسهدف یکسان، در مسیرهای متکندر در بیماریهای التهابخطرات هوش مصنوعیبدون پیر فلکدرمان پوکی استخوانتو دی ان ای خاص ميتوکندريپختگی پس از چهل سالگي به مغز انسان رو به کوچکتر شدافزایش قدرت ادراکات و حسروشهای نو در درمان دیسک بقطره قطرهتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر با مطالعه فیزیک کواننیوالینسلول عصبی، در محل خاص خودهمجوشی هسته ای، انرژِی بشایسته نیست در جیب خود قرمیدان های کوانتومی خلااز نظر علم اعصاب اراده آزحرکات چشم، ترجمه کننده ی به بالاتر از ماده بیندیشوقاحت و تمسخر دیگرانکی غایب شدی تا نیازمند دلدو بار در هفته ماهی مصرف برخی ملاحظات در تشنج های پرتوزایی از جسم سیاهدرمان ساده ی روماتیسمتوهم چیستمغز زنان جوانتر از مغز مرریشه های مشترک حیاتام آر آی جدید با قدرت شگفلرزش عضله یا فاسیکولاسیوتاثیر رژیم گیاهخواری بر ابزار بقا از نخستین همانسندرم جدایی مغزهورمون شیرساز یا پرولاکتشربت ضد خلطمانند آب باشاز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین کا در سبزیجاتحس و ادراک قسمت چهل و سومبی نهایت در میان مرزهادین، اجباری نیستکارهای کوچک، بی ارزش نیسماست مالی با هوش انسانیبرخی روش های تربیتی کودکآنچه حس می کنیم، نتیجه ی درک فرد دیگر و رفتارهای اتوسعه هوش مصنوعی قادر اسنقش نظام غذایی در تکامل مراه طولانی را به سلامت گذامگا سه عامل مهم سلامتنگاه از درون قفس یا بیرونمننژیتتبدیل سلولهای محافط به سابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله و تکینگی ابتدایجنگ و تصور از جنگهوش مصنوعی از عروسک بازی ضرورت زدودن افکاراز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت تقویت شدهحس و ادراک قسمت بیست و چهبیماری گیلن باره و بیماردانشمندان نورون مصنوعی سکشف مکانیسم عصبی خوانش پمخچه تاثیر گذار بر حافظهبزرگترین خطایی که مردم مآیا مصرف مولتی ویتامین هدرب بسته با غیر خود باز مفلج دوطرفه عصب 6 چشمتکامل فردی یا اجتماعینقش داروهاي مختلف معروف ز گهواره تا گوراندوهگین نباش اگر درب یا ناتوانی از درمان برخی ویمنابع انرژی از نفت و گاز تراشه ها روی مغزابزار بقای موجود زنده از سکته ی مغزی در جوانانجهان هوشیارهوش مصنوعی از عروسک بازی طعمه ی شبکه های ارتباط اجاز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن سرطانحس و ادراک- قسمت پنجاه و بیمارستان هوش مصنوعیداروهای ضد تشنج با توضیح گویید نوزده و ایمنی ساکتمرگ و میر پنهانتفاوت مغز انسان و میمون هآیا احتمال دارد رویا از آذهن چند جانبه نیازمند نگفاجعه ی جهل مقدستکامل ساختار رگهای مغزی نقشه های مغزی جدید با جزیزندگی هوشمند در خارج از زانسان در هستی یا هستی در نخستین تصویر از سیاهچالهمنبع هوشیاری کجاست قسمت تشنج چیستاتصال مغز و کامپیوترسازگاری با محیط بین اجزاجهان شگفت انگیز و بی زمانهوش مصنوعی تعاملیعلم ساختن برج های چرخاناز درخواست ها جدا شووزوز گوشخواب زمستانی سلول های سربا آتش، بازی نکن و بعد از داروی جدید ضد الزایمرگذشته را دفن کنمسئول صیانت از عقیده کیسمسئولیت جدیدتلاش ها برای کشف منابع جدآیا راهی برای رفع کم آبی رفتار وابسته به شکلفرد موفقتاثیر نگاه و مشاهده ناظر چندجهانیزیرفون داروی ضد ام اسايندگان چگونه خواهند دیدچرا خشونت و تعصبمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتتضادهای علمیاختلاف خانوادگی را حل کنسرگیجه از شایعترین اختلاجاودانگی مصنوعیهوش عاطفی قسمت هفتمعادت بد را ترک کناستفاده از سلول های بنیاژن همه چیز نیستخودآگاهی و هوشیاريبارداری بدون رحمدر هم تنیدگی مرزها و بی مپیموزایدمعنی روزهتمدنی قدیمی در شمال خلیج آدم عاقل، وقت خودش را هدررویا و واقعیتقله سقوطتاثیر گیاه خواری بر رشد ونوار مغز مشاهده ی غیر مستزبان و شناخت حقیقت قسمت چاین ایده که ذرات سیاهچالنشانه های بیداری روحیمنتظر نتیجه ی کارهایت باتغییرات مغز پس از 40 سالگیارتقا و تکامل سنت آفرینش شلیک فراموشیحق انتخابهوش، ژنتیکی است یا محیطیغم بی پایاناصول سلامت کمرکلام، در تحولی شگفت آور بخدا موجود استبحثی درباره هوش و تفاوتهدر عید نوروز مراقب تصادف تو یک معجزه ایپیام های ناشناخته بر مغز مغز چگونه صداها را فیلتر آسیب عصب پا به دنبال اعتیروزه داری متناوب، مغز را قبل و بعد از حقیقتتاثیر دوپامین و سروتونیننوبت کودکانسفر دشوار اکتشافایجاد احساساتهمه چیز در زمان مناسبمورد نادر همپوشانی دو بیارتروز یا خوردگی و التهاشکست حتمیحمله ویروس کرونا به مغزبقا در ازای بیماریهدف از تکامل مغزکندر علیه سرطاندفاع از پیامبربدون بار گذشتهدرمان آرتروز با ورزش موضتو در میانه ی جهان نیستی پدیده خاموش روشن در پارکمغز ایندگان چگونه استافزایش میل جنسی با خوردن روشهای شناسایی قدرت شنوالمس کوانتومیتاثیر درجه حرارت بر عملکاگر تلاش انسان امروز برانیکولا تسلاسلولهای ایمنی القا کنندههمدلی و هوش عاطفیشادی، پاداش انجام وظیفهمیدان بنیادین اطلاعاتاز نظر علم اعصاب اراده آزحرکت چرخشی و دائمی کیهانبه جای محکوم کردن دیگران وقت نهيب هاي غير علمي گذشکیهان خود را طراحی میکنددو برابر شدن خطر مرگ و میبرخی مرزهای اخلاق و علوم پرسشدرمان سرگیجه بدون نیاز بتوهم و خیالمغزهای کوچک بی احساسریشه های اخلاقام اس و سرطانلزوم گذر انسان از حدها و تاثیر رژِیم غذایی بر میگابزار بقا از نخستین همانسندرم دزدی ساب کلاوینهوش فوق العاده، هر فرد اسشش مرحله تکامل چشمماه رجباز تکینگی تا مغز از مغز تویتامین بی 12 در درمان دردحس و ادراک قسمت نهمبی نظمی مقدمه شناختدیوار همه اش توهم بودکارهایی بیش از طراحی و گپماشین دانشبرخی سلولهای عصبی در تلاآنها نمیخواهند دیگران رادرک نیازمند شناخت خویش اتوسعه برخی شغل ها با هوش نقش نظریه تکامل در شناسارابطه تشنج و اوتیسماما شما از دید خفاش کور هنگاه از درون مجموعه با نگمن، ما یا چی؟تبر را بردارابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله ی منفرد یا سیاهجنگ داده هاهوش مصنوعی از عروسک بازی ضرب المثل یونانیاز تکینگی تا مغز از مغز تواقعیت خلا و وجود و درک محس و ادراک قسمت بیست و یکبیماری آلزایمر، استیل کودانشمندان یک فرضیه رادیککشف مکانیسمی پیچیده در بمخاطب قرار دادن مردم، کابزرگترین درد از درون است آیا مغز تا بزرگسالی توسعدرختان چگونه بر تشکیل ابفن آوری های جدید علیه شناتکامل مادی تا ابزار هوشمنقش درختان در تکاملزمین در برابر عظمت کیهاناندام حسی، درک از بخش هایناتوانی در شناسایی چهره منابع انرژی از نفت و گاز تراشه ی هوش مصنوعی در مغزابزار بقای موجود زنده از سال سیزده ماههجهان های بسیار دیگرهوش مصنوعی از عروسک بازی ظهور امواج مغزی در مغز مصاز تکینگی تا مغز، از مغز واکسن سرطانحس و ادراک- قسمت بیست و پبیندیشداروی فامپیریدین یا نورلگوش دادن بهتر از حرف زدنمرگ و میر بسیار بالای ناشتفاوت ها و تمایزها کلید بآیا احتمال دارد رویا از آذهن هوشیار در پس ماده ی مفارغ التحصیلان، فقیر و دتکامل شناخت انسان با کشفنقشه با واقعیت متفاوت اسزندگی و داراییانسان عامل توقف رشد مغزنخستین روبات های زنده ی جمنبع هوشیاری کجاست قسمت تشنج و حرکات شبه تشنجی قااثر مضر مصرف طولانی مدت رستم با شعار قانون بدترین جهانی که نه با یک رخداد و هوش مصنوعی در قضاوت های اعلایم کمبود ویتامین E را از دست دادن دم در پیشینیاوسواس، بیماری استخواب سالم عامل سلامتیبا تعمق در اسرار ابدیت و داروی سل سپتگر جان به جز تو خواهد از خ