دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

ابزار بقا از نخستین همانند سازها تا مغز، از مغز تا ویروس کرونا قسمت چهل و دوم

ابزار بقای موجود زنده از نخستین همانند سازها تا مغز، از مغز تا ابزارهای بقای ویروس کرونا(قسمت چهل و دوم)

یک مطالعه از چین- که پیشنویس آن در 12 جولای منتشر شد- نشان داد، تغلیظ اجزای منتشر شده از ویروس- به عنوان علامت عفونت زایی و انتشار بیماری- در افرادی که با گونه ی دلتا آلوده شده بودند، تقریبا 1000 برابر افرادی است که با گونه های ابتدایی SARS-CoV-2. آلوده شده بودند!

رقابت تکاملی در نقشه ی حیاتی موجودات زنده، رقابتی پایان ناپذیر در کیهان مادی ماست.

ساخت واکسن ها علیه ویروس جدید کرونا، هرچند امیدی ابتدایی را در میان کشورهای جهان ایجاد کرد، مطالعات جدید نشان میدهد ویروس در برابر این واکسن ها آرام نمیماند؛ به خصوص اگر بتواند از خلا فرهنگی و علمی و بازی های سیاسی موجود دربرخی کشورها- که باعث کندی در واکسیناسیون عمومی و یا ارائه ی واکسن های ضعیف بدون پشتوانه ی علمی می شود- بهره ببرد.

ساختن واکسن، گامی ابتدایی است. پژوهش روی تاثیر واکسن ها در ایمنی زایی و تولید آنتی بادی در گونه ی قدیمی و گونه های جدید ویروس- که دائما ساخته میشوند- گام پیچیده ی بعدی است که باید با تحلیل های آماری آزموده شود. زمانی عامل بیماری را به جن و پری نسبت میدادند ولی امروز در سایه ی پیشرفت های وسیع پزشکی، خود این عامل بیماری زا شناسایی شده است و حتی سیر جهش ها و دگرگونی های آن، در انبارهای بیوانفورماتیک در سطح جهان، قابل پیشبینی است.

ویروس های کرونا در تحلیل های عمیق ژنتیکی، انواع متفاوتی دارد و اینها یک ویروس نیستند. گونه ی دلتا با گونه ی آلفا متفاوت است زیرا در سیر تلاش خودخواه ژنهای ویروس تغییراتی را برای بقای خود ایجاد کرده است تا در برابر مقاومت انسان ها پیروز شود. با سرعت کنونی جهش ها در ویروس کرونا، گونه های بعدی کاملا قابل پیشبینی و انتظار خواهد بود. بنابراین تلاش های عمیق علمی روی سودمندی واکسن ها کنونی لازم است.

همه گیری جهانی، با اقدامات پیشگیرانه و واکسینه کردن یک یا دو کشور، مهار نخواهد شد، واکسیناسیون وسیع باید در سطح همه ی کشورهای جهان انجام شود و این آرمانی است که در جهان پراکنده و خودخواه امروز، دست یافتنی نیست.

آمارهای ساختگی که کاملا در مقایسه با آمارهای دیگر کشورها و نگاه بر مقیاس مرگ و میر به موارد ابتلا، بیهوده بودن آن را ثابت میکند، لغزش اول در مهار همه گیری است و وقتی گام اول میلغزد انتظار برداشتن گام های بعدی راست و درست، انتظاری بیهوده است.

واکسن های کووید، انتشار ویروس را کم میکند ولی در مورد دلتا نامشخص است.

مطالعات نشان میدهد واکسن ها انتشار SARS-CoV-2 را تا 80% کاهش میدهد ولی وارین دلتای ویروس، نتیجه را نامشخص کرده است. بسیاری از واکسنها به نظر میرسد حمایت خوبی در برابر کووید 19 داشته باشد و مدارک زیادی هست که نشان میدهد انتشار ویروس را هم کم میکند و این داده های مهمی برای سیاستمدارانی است که در مورد بهترین روش کنترل همه گیری تصمیم میگیرند.

با این همه، مطالعات، قبل از نوع جدید ویروس که قابلیت انتشار بالایی دارد مطرح شده است. دانشمندان می گویند گونه ی دلتا ممکن است در مقایسه با گونه های قبلی انتشار بیشتری حتی در افراد واکسینه شده داشته باشد. دومطالعه در 16 ژولای به عنوان پیش انتشار منتشر شده است و بیان میکند دو دوز واکسن که به وسیله شرکت دارو سازی فایزر، ساخته شده است در پیشگیری از عفونت SARS-CoV-2 تا 81% سودمند است و افراد واکسینه شده 78% کمتر احتمال دارد باعث انتشار ویروس به کارکنان بیمارستان شوند.

به طور کلی این نشانه ی انتشار ضعیف بعد از واکسیناسیون هم هست. ناتالی دین متخصص آمار زیستی در دانشگاه اموری در آتلانتا جورجیا میگوید: این خبرهای خوبی است ولی این کافی نیست زیرا این نشان میدهد افراد واکسینه شده میتوانند به ندرت عفونت را منتقل کنند و گونه ی دلتا که با قدرت بسیار، میتواند انتقال یابد مایه ی عدم اطمینان است. این مطالعات بر اساس چرخه ی واریان های قبلی است ولی مطالعه ی جدیدی بیان میکند واکسن، محافظت ضعیفی را بر واریان دلتا دارد.

تخمین های جدی

مارم کیلپاتریک پژوهشگر بیماری های عفونی در دانشگاه کالیفرنیا میگوید: مطالعات به ما کمک میکند بفهمیم چرا قبل از ورود گونه ی جدید دلتا، موارد در جمعیت هایی که خیلی خوب واکسینه شده بودند در حال کاهش بود. اگر این واریان جدید، ایجاد نشده بود و گسترش پیدا نمیکرد این احتمال بود که موارد جدید ابتلا در بسیاری از کشورها بسیار بسیار کاهش یابد. مطالعات، تخمین های خوبی برای جنبه های مختلف انتقال که در مطالعات بسیار به آن اشاره شده بود ارائه میدهد.

شش ماه واکسن کووید و 107میلیارد دوز از واکسن چه چیزی به دانشمندان یاد داده است؟

مطالعه ی اول در اسراییل و فرانسه روی 210 کارمند بیمارستانی در مرکز پزشکی شبا که بزرگترین بیمارستان اسراییل است انجام شد. داده ها در فاصله ی زمانی بین 2020و 2021 وقتی تمایل زیادی برای واکسیناسیون وجود داشت و مبارزه ای سنگین با اوج گونه ی آلفا در حال انجام بود، انجام شد. مطالعه ی دوم به وسیله محققان بر اساس مطالعه گذشته نگر از حدود 66 هزار کارمند در تماس با افراد مختلف که حداقل یکی از آنها بیمار بوده است به وسیله خدمات بهداشتی ماکوبی جمع آوری شد.

این مرکز یک ارائه کننده ی خدمات، در بین سالهای 2020 تا 2021 است. هر دو مطالعه نشان داد دو دوز واکسن فایزر-بیو-ان-تک 81% در جلوگیری از عفونت موثر است. کسانی که بیمار شده بودند کمتر احتمال داشت عفونت را به همکاران خود منتقل کنند. افرادی که واکسینه نشده بودند بیشتر عفونت را منتقل می کردند. مطالعه ی اول افت تا 78% و مطالعه دوم افت 41% را در انتقال عفونت، نشان داد و این اختلاف زیاد شاید اینطور توضیح داده شود که تخمین ها بر اساس تعداد بسیار اندک افراد واکسینه شده بود که بیمار شدند و دیگران را هم بیمار کردند.

عفونت زایی کاهش می یابد:

الیزابت هارولان بیولوژیست آماری در مرکز سرطان فرد هاچینسون در سیاتل واشنگتن میگوید: با این همه، هر دو مقاله مدارک خوبی در کاهش مهم در عقونت زایی را نشان میدهد و در حالی که مطالعات، نگاهی بر انتقال در میان کارمندان داشته است پیشگیری و حمایت حتی در بیرون از مرکز، بیشترهم بوده است زیرا افراد با مقدار کمتری از ویروس مواجه بوده اند. این را کیلپاتریک توضیح می دهد.

ویلجینیان پیتزر مدل ساز بیماری های عفونی در دانشکده ی بهداشت عمومی یال در نیوهاون به عنوان هدایتگر و همکار در مطالعه دوم، میگوید: این حقیقت که آنها همچنین عفونت زایی موارد جدید را کاهش میدهد مهم و راضی کننده است. نتایج به خوبی در ارتباط با مطالعات در جاهای دیگر است. یک تحلیل روی 365 کارمند خانه ی سالمندان در انگلستان در 23 جون، نشان داد افرادی- که با SARS-CoV-2 آلوده شده بودند اگر حداقل یک دوز واکسن فایزر- بیو-انتک یا واکسن ساخته شده در دانشگاه آکسفوردآسترازنکارا گرفته بودند- 40 تا 50% کمتر احتمال داشت، عفونت را منتشر کنند.

مطالعه از فنلاند که در 10 جولای، پیشنویش آن منتشر شد نشان داد همسران کارمندان بهداشتی که یک دوز واکسن فایز-بیوانتکیا واکسن شرکتمدرنارا گرفته بودند 40% کمتر از همسران افرادی که واکسن نگرفته بودند آلوده شدند.

استیون ریلی پژوهشگر بیماری های عفونی در کالج آمپریال لندن میگوید: فاکتور مغشوش کننده ی دلتا، ایجاد شده است. نتایج مطالعات روی آلفا و بتا به سادگی روی گونه ی دلتا قابل انطباق نیست.تا امروز داده های خاصی چاپ نشده است که واکسن ها چگونه بر گونه ی دلتا و یا انتقال آن، تاثیر دارد ولی مطالعه ی انگلستان که در 21 جولای منتشر شد نشان داد واکسن های آسترازنکا ی آکسفورد و فایزر بیو-ان-تک علیه گونه ی دلتا اندکی ضعیف تر عمل میکند. این میتواند همچنین به معنی افت در پیشگیری از انتقال دلتا هم باشد ولی هنوز قطعیتی وجود ندارد.

مطالعه ای تایید نشده گونه ی دلتا تا حدی از کاهش انتقال که به وسیله ی واکسنفایزر بیو-انتک ایجاد میشد فرار میکند. و پس از بروز گونه ی دلتا، افراد مبتلا دراسراییل به سرعت افزایش یافته اند، با اینکه حدود 60% افراد واکسینه شده بودند.

دین میگوید: هرچند واکسن ها علیه گونه ی دلتا هنوز مانند گونه های قبلی تاثیر گذار است اگر دلتا عفونت زاتر شود انتقال در میان کارمندان یک خانه ی سالمندان یا کارمندان بیمارستان افزایش خواهد یافت.

یک مطالعه از چین- که پیشنویس آن در 12 جولای منتشر شد- مشاهده کرد، تغلیظ اجزای منتشر شده از ویروس- به عنوان علامت عفونت زایی- در افرادی که با گونه ی دلتا آلوده شده بودند، تقریبا 1000 برابر افرادی است که با گونه های ابتدایی SARS-CoV-2، آلوده شده بودند.

https://www.nature.com/articles/d41586-021-02054-z?fbclid=IwAR2z_hnCmDCPDUGNb6c3s28tlrvkz-y6tnia_9wCt_zLxzsidCxY_qrqMnY


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
انواع سکته های مغزیریشه های مشترک حیاتقدم زدن و حرکت دید را تغیارتقا و تکامل سنت آفرینش شباهت زیاد بین سلول هاي عمسیر دشوار تکامل و ارتقابیوگرافینوآوری ای شگفت انگیز دانتوضیحی ساده در مورد هوش مهوش عاطفی در زنان بیشتر اجهشهای مفید و ذکاوتی که دگلوئوندانشمندان نورون مصنوعی ساولین تصویر در تاریخ از سرشد مغز فرایندی پیچیده امقابله با کرونا با علم اسارزش حقیقی زبان قسمت دومعلم ساختن برج های چرخانمغز فکر میکند مرگ برای دیبحتی علمی درباره تمایل بچگونه مولکول های دی ان ایتکامل زبان انسان از پیشیهزاران سال چشم های بینا وحقیقت خواب و رویاگزارش یک مورد جالب لخته وداروی جدید میاستنی گراویایا این جمله درست است کسیزاوسکا درمان گوشرمنابع انرژی از نفت و گاز از تلسکوپ گالیله تا تلسکعصب حقوق نورولوومغز ابزار بقای برتر مادیبخش بزرگی حس و ادراک ما انگاه حقیقی نگاه به درون اتاثیر کلام در آیات کلام بویرایش DNA جنین انسان، برحس و ادراک قسمت چهلپیشرفت های جدید علوم اعصدر آستانه ی موج پنجم کوویابزار هوش در حال ارتقا ازسفر نامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تمغزتان را در جوانی سیمکشبرخی اختلالات عصبی مثانهنرمش های مفید در سرگیجهتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن اسپایکوژنحس و ادراک قسمت پنجاه و سآینده ی علم و فیزیک در60 ثدرمانهای بیماری پارکینسابزار بقا از نخستین همانسلطان جنگل یا صاحب ملکوتمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز از مغز تنقش اتصالات بین سلولهای بزرگ شدن مغز محدود به دورنسبت طلایی، نشانه ای به ستاثیر درجه حرارت بر عملکوزوز گوشحساسیت روانی متفاوتآیا امکان بازسازی اندامهدرختان اشعار زمینابزار بقای موجود زنده از سیاره ابلهانمیهمانهای ناخوانده عامل استفاده از سلول های بنیانقش غذاها و موجودات درياتفاوتهای جنسیتی راهی براهمراهی نوعی سردرد میگرنیتاثیر رژیم گیاه خواری بر ژنهای حاکم بر انسان و انسآیا رژیم غذایی گیاهی سلارمز و رازهای ارتباط غیر کابزارهای دفاعی و بقای موسرگیجه از شایعترین اختلاماه رجباطلاعاتی عمومی در مورد متمدن بشری و مغز اخلاقیهوش مصنوعی از عروسک بازی تشنج عدم توازن بین نورون کودکان میتوانند ناقل بی افت هوشیاری به دنبال کاهروزه داری و بیمار ی ام اس فرایند پیچیده ی خونرسانیاحساسات کاذبشناسایی سلول های ایمنی امدیون خود ناموجودبیمار 101 ساله، مبتلا به ستولید پاک و فراوان انرژیهوش مصنوعی از عروسک تا کمجنسیت و تفاوت های بیناییکاربرد روباتهای ريز، در دندان ها را مسواک بزنید تانگشت ماشه ایرژیم های غذایی و نقش مهم قدرت انسان در نگاه به ابعارتوکين تراپی روشی جديد شباهت زیاد بین سلول هاي عمسئول صیانت از عقیده کیسبیوگرافینوار مغز مشاهده ی غیر مستتیوتیکسن داروی ضد جنونهوشیاری کوانتومیجواب دانشمند سوال کننده گمان میکنی جرمی کوچکی در دانشمندان یک فرضیه رادیکاولین سلول مصنوعیرشد مغز علت تمایل انسان بملاحظه های اخلاقی دربارهارزش حقیقی زبان قسمت سومعلایم کمبود ویتامین E را مغز قلببحث درباره پیدایش و منشا چگونه مغز پیش انسان یا همتکامل ساختار رگهای مغزی هستي مادي ای که ما کوچکترحقیقت راستین انسان علم بگشایش دروازه جدیدی از طرداروی جدید ضد میگرنایا ابزار هوشمندی یا مغز زبان مشترک ژنتیکی موجودامنابع انرژی از نفت و گاز از تکنیکی تا مغز از مغز تعضلانی که طی سخن گفتن چقدمغز ابزار برتر بقابخش بزرگتر کیهان ناشناختنگاهی بر قدرت بینایی دراتاثیر کپسول نوروهرب بر نواقعیت فیزیکی، تابعی از حس و ادراک قسمت چهل و هفتپیشرفتی مستقل از ابزار هدر درمان بیماری مولتیپل ابزار بقا از نخستین همانسفر به مریخ در 39 روزمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تنقش قهوه در سلامتیبرخی اصول سلامت کمرنرمشهای مهم برای تقویت عتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن اسپایکوژن ضد کروناحس و ادراک قسمت پنجاه و شآیا ممکن است موش کور بی مدرهای اسرارآمیز و پوشیدهابزار بقا از نخستین همانسم زنبور ، کلیدی برای وارمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز- از مغز نقش تیروئید در تکامل مغزبزرگ شدن تقریبا ناگهانی نشانه های گذشته در کیهان تاثیر درجه حرارت بر عملکیک پیام منفرد نورون مغزی خفاش با شیوع همه گیری جدیآیا انسان با مغز بزرگش اخدرد باسن و پا به دلیل کاهابزار بقای موجود زنده از سیاره ابلهانمیوتونیک دیستروفیاستفاده از سلول های بنیانقش غذاها و موجودات درياتقلید مرحله ای نسبتا پیشهندسه ی پایه ایتاثیر رژیم گیاه خواری بر کل اقیانوس در یک ذرهآیا راهی برای رفع کم آبی رمز بقای جهش ژنتیکیابعاد اضافه ی کیهانسربازان ما محققا غلبه می ماپروتیلیناطلاعاتی عمومی در مورد متمدنی قدیمی در شمال خلیج هوش مصنوعی از عروسک بازی تشخیص ژنتیکی آتروفی های کودکان خود را مشابه خود تافتخار انسانروزه داری سلول های بنیادفرایند تکامل و دشواری هااخلاق و علوم اعصابشواهدی از نوع جدیدی از حامدیریت اینترنت بر جنگبیماری های مغز و اعصاب و تولید سلولهای جنسی از سلهوش مصنوعی از عروسک تا کمجنسیت و تفاوت های بیناییکتاب گران و پرهزینه شد ولدو ویژگی انتزاع و قدرت تجانگشت نگاری مغز نشان میدرژیم های غذایی و نقش مهم قدرت عشقارتباط میکروب روده و پارشرکت نورالینک ویدیویی ازمسئولیت جدیدبیان ژن های اسکیزوفرنی دنوار مغز در فراموشی هاتکنولوژی جدید که سلول هاهوش، ژنتیکی است یا محیطیجوسازی مدرنگنجینه ای به نام ویتامین دانشمندان ژنی از مغز انساوکرلیزوماب داروی جدید شزمین زیر خلیج فارس تمدنی ملاحظات بیهوشی قبل از جرارزش خود را چگونه میشناسعلایم کمبود ویتامین E را مغز ما کوچکتر از نیم نقطهبحثي درباره هوش و تفاوتهچگونه هموساپينس بر زمین تکامل شناخت انسان با کشفهستی ما پس از شروعی چگال حقیقت غیر فیزیکیپمبرولیزوماب در بیماری چداروی ضد تشنج با قابليت تایا بیماری ام اس (مولتیپزبان چهار حرفی حیات زمینمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز و از مغز غیرقابل دیدن کردن مادهمغز از بسیاری حقایق می گربخش دیگری در وجود انسان هنگاهی بر توانایی اجزاي بتاثیر کپسول نوروهرب بر تواقعیت چند سویهحس و ادراک قسمت چهل و هشتپاسخ گیاهان در زمان خورددر سال حدود 7 میلیون نفر ابزار بقا از نخستین همانسفر تجهیزات ناسا به مریخ منبع هوشیاری کجاست؟ (قسماز تکینگی تا مغز از مغز تنقش مهاجرت در توسعه نسل ابرخی بیماری ها که در آن بچرا مغز انسان سه هزار سالتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن دیگر کرونا ساخته شحس و ادراک قسمت بیست و چهآیا ما تنها موجودات زنده درک فرد دیگر و رفتارهای اابزار بقا از نخستین همانسماگلوتید داروی کاهش دهنمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز- از مغز نقش حفاظتی مولکول جدید دبزرگترین خطایی که مردم منشانه های پروردگار در جهتاثیر درجه حرارت بر عملکیک پیشنهاد خوب برای آسان خلاصه ای از مطالب همایش مآیا احتمال دارد رویا از آدستورالعمل مرکز کنترل بیابزار بقای موجود زنده از سیر آفرینش از روح تا مغز میگرن سردردی ژنتیکی که باستیفن هاوکینگ در مورد هنقشه مغزی هر فرد منحصر بهتقلید از روی طبیعتهندسه ی رایج کیهانتاثیر رژیم گیاهخواری بر کلام و زبان، گنجینه ای بسآیاما مقهور قوانین فیزیکرمز جهاناتفاق و تصادفسردرد میگرن در کودکانماجرای جهل مقدساعداد بینهایت در دنیای متمساح حد واسط میان مغز کوهوش مصنوعی از عروسک بازی تصویربرداری فضاپیمای آمکوری گذرای ناشی از موبایافراد آغاز حرکت خودشان رروش مقابله مغز با محدودیفرایند حذف برخی اجزای مغاخلاق پایه تکامل و فرهنگشواهدی از دنیسوان(شبه نئمدارک ژنتیکی چگونه انسانبیماری وسواستومورها و التهاب مغزی عاهوش مصنوعی از عروسک تا کمجهل مقدسکتاب زیست شناسی باوردو برابر شدن خطر مرگ و میاندوهگین نباش اگر درب یا رژیم ضد التهابیلمس کوانتومیارتباط ماده و انرژیشش مرحله تکامل چشممسئولیت در برابر محیط زیبیست تمرین ساده برای جلونوار مغز در تشخیص بیماری تکنولوژی جدید که سلول هاهیچ کاری نکردن به معنی چیجاودانگی مصنوعیگویید نوزده و ایمنی ساکتدانشمندان پاسخ کوانتومی ايندگان چگونه خواهند دیدزمان واقعیت است یا توهمممانتین یا آلزیکسا یا اباز نخستین همانند سازها تعلت خواب آلودگی بعد از خومغز مادران و کودکان در زمبحثی جالب درباره محدودیتچگونه هوشیاری خود را توستأثیر نگاه انسان بر رفتاو هر کس تقوای خدا پیشه کنحقیقت غیر قابل شناختپنج اکتشاف شگفت آور در موداروی ضد تشنج با قابليت تایا بدون زبان میتوانیم تزبان و کلمه حتی برای کسانمنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تمقالاتمغز به تنهایی برای فرهنگ برنامه و ساختار پیچیده مچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر کپسول نوروهرب بر سواقعیت چیستحس و ادراک قسمت چهل و دومپختگی پس از چهل سالگي به درمان های اسرار آمیز در آابزار بقا از نخستین همانسفر دشوار اکتشافمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش میدان مغناطیسی زمین برخی بیماری های خاص که بدچرا مغزهای ما ارتقا یافت تاثیر گیاهخواری بر رشد و واکسن دیگری ضد کرونا از دحس و ادراک قسمت بیست و یکآیا مغز تا بزرگسالی توسعدرک نیازمند شناخت خویش اابزار بقا از نخستین همانسندرم کووید طولانیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز- از مغزتنقش حیاتی تلومر دی ان آ دبزرگترین درد از درون است نظام مثبت زندگیتاثیر درجه حرارت بر عملکیک آلل ژنتیکی که از نئاندخلاصه ای از درمان های جدیآیا احتمال دارد رویا از آذهن ما از در هم شکستن منبابزار بقای موجود زنده از سیستم تعادلی بدنمیگرن شدید قابل درمان اساستیفن هاوکینگ در تفسیر نقشه های مغزی جدید با جزیتقویت استخوان در گرو تغذهندسه بنیادینتاثیر عصاره تغلیظ شده گیکلرال هیدرات برای خوابانآب زندگی است قسمت چهارمرمز جهان خاصیت فراکتالفلج نخاعی با الکترودهای اتوبان اطلاعات و پلِ بینسردرد و علتهای آنماده ی تاریکبقای حقیقی در دور ماندن اتنفس هوازی و میتوکندریهوش مصنوعی از عروسک بازی تصادف یا قوانین ناشناختهکی غایب شدی تا نیازمند دلافزایش قدرت ادراکات و حسروش های صرفه جویی در ایجافرد حساس از نظر عاطفی و باختلال خواب فرد را مستعد شکل های متفاوت پروتئین همروری بر تشنج و درمان هایبیماری گیلن باره و بیمارتوهم فضای خالی یا توهم فضهوش مصنوعی از عروسک تا کمجهان فراکتالکتاب، سفری به تاریخدو برابر شدن خطر مرگ و میجهان هوشیارکتابخانهدو سوی واقعیتاندام حسی، درک از بخش هایرژیم غذایی حاوی تخم مرغ ولوب فرونتال یا پیشانی مغارتباط متقابل با همه ی حیششمین کنگره بین المللی سمستند جهان متصلبیش از نیمی از موارد انتقنوار مغزی روشی مهم در تشختکامل مادی تا ابزار هوشمهیچ کس مانند تو نگاه نمیکجاذبهگوشه بیماری اتوزومال رسسدانشمندان اولین سلول مصنايا اراده آزاد توهم است یزمان شگفت انگیزمنابع انرژي پاک سرچشمه حاز نخستین همانند سازها تعماد الدین نسیمی قربانی مغز چون ابزار هوش است دلیبحثی در مورد نقش ویتامين چگونه واکسن کرونا را توزتئوری تکامل امروز در درموفور و فراوانیحقایق ممکن و غیر ممکنپوست ساعتی مستقل از مغز دداروی ضد تشنج توپیراماتایا تکامل هدفمند استزبان و بیان نتیجه ساختمامنابع انرژی از نفت و گاز از تکینگی تا مغز از مغز تتاثیر ویتامین دی بر بیمامغز برای فراموشی بیشتر کبرنامه ی مسلط ژنها در اختچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر کپسول نوروهرب بر سواقعیت چیستحس و ادراک قسمت چهل و سومپروژه ی ژنوم انسانیدرمان های بیماری آلزایمرابزار بقا از نخستین همانسفرنامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش محیط زندگی و مهاجرت دبرخی توجهات در ببمار پارچرا ویروس کرونای دلتا واتاثیر انتخاب از طرف محیط واکسن سرطانحس و ادراک قسمت بیست و دوآیا همه جنایت ها نتیجه بیدرک و احساسابزار بقا از نخستین همانسندرم گیلن باره به دنبال منبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز، از مغز نقش خرچنگ های نعل اسبی دربسیاری از بیماری های جدینظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر درجه حرارت بر عملکیک جهش ممکن است ذهن انسانخونریزی مغز در سندرم کووآیا برای تولید مثل همیشه ذهن چند جانبه نیازمند نگابزار بقای موجود زنده از سیستم دفاعی بدن علیه مغز میدان مغناطيسي زمین بشر استخوان های کشف شده، ممکتقویت سیستم ایمنیهندسه در پایه ی همه ی واکتاریخ همه چیز را ثبت کردهکمردردآب زندگی است قسمت اولروی و منیزیم در تقویت استفلج بل، فلجی ترسناک که آناتوسوکسیمایدسردرد تنشنماده ی خالیبلندی در ذهن ما درک بلندیتنفس هوازی و میتوکندریهوش مصنوعی از عروسک بازی تظاهر خوابیده ی مادهکیهان خود را طراحی میکندافزایش مرگ و میر سندرم کوروش هایی ساده برای کاهش افرضیه ای جدید توضیح میدهاختلال در شناسایی حروف و شکل پنجم مادهمرکز هوشیاری، روح یا بدن بیماری ای شبیه آلزایمر و توهم لیلیپوتی(ریزبینی)هوش مصنوعی به کمک هوش طبیجهان یکپارچهکجای مغز مسئول پردازش تجدوچرخه سواری ورزشی سبک و انرژی تاریکرژیم غذایی ضد التهابیلوتیراستامارتباط چاقی و کاهش قدرت بصرع و درمان های آنمشکلات نخاعیبیشتر کمردردها نیازی به نورون هاي مصنوعی می توانتکامل مداومهیچگاه از فشار و شکست نترجاذبه و نقش آن در شکلگیریگوشت خواری یا گیاه خواریدانشمندان تغییر میدان مغايا اراده آزاد توهم است یزندگی هوشمند در خارج از زمنابع انرژی از نفت و گاز از نخستین همانند سازها تعوامل موثر در پیدایش زبامغز چگونه صداها را فیلتر بحثی در مورد نقش کلسیم و چگونه آن شکری که می خوریمتئوری تکامل در پیشگیری و وقت نهيب هاي غير علمي گذشحمله ویروس کرونا به مغزپیموزایدداستانها و مفاهیمی اشتباایجاد احساساتزبان و بیان، در سایه پیشرمنابع بی نهایت انرژی در داز تکینگی تا مغز از مغز تصفحه اصلیمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱چالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر کتامین در درمان پاواقعیت های متفاوتحس و ادراک قسمت نهمپروژه ی ژنوم انسانیدرمان های جدید میگرنابزار بقا از نخستین همانسفرنامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش نگاه از پایین یا نگاهبرخی توصیه ها برای واکسیچرا پس از بیدار شدن از خوتاثیر احتمالی عصاره تغلیواکسن سرطانحس و ادراک قسمت بیست و سوآیا هوش مصنوعی می تواند ندرک کنیم ما همه یکی هستیمابزار بقا از نخستین همانسندرم پیریفورمیسمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز، از مغز نقش داروهاي مختلف معروف بسیاری از بیماری های جدینظریه ی تکامل در درمان بیتاثیر درجه حرارت بر عملکیک رژیم غذایی جدید، می توخواندن ، یکی از شستشو دهنآیا بزرگ شدن مغز فقط در دذهن هوشیار در پس ماده ی مابزار بقای موجود زنده از سکته مغزیمیدان های مغناطیسی قابل استروژن مانند سپر زنان دتلقین اطلاعات و حافظههوموارکتوس ها ممکن است دتازه های اسکیزوفرنی(جنوکمردرد ناشی از تنگی کاناآب زندگی است قسمت دومرویا و خبر از آیندهفلج خواباثر مضر مصرف طولانی مدت رسردرد سکه ایمبانی ذهنی سیاه و سفیدبلعیدن ستاره توسط سیاهچاتنفس بدون اکسیژنهوش مصنوعی از عروسک بازی تظاهری از ماده است که بیدکیهانِ هوشیارِ در حال یاافزایش سرعت پیشرفت علوم روش صحبت کردن در حال تکامفضای قلب منبع نبوغ استاختلال در شناسایی حروف و شگفت انگیز بودن کیهانمرکز حافظه کجاستبیماری ای شبیه ام اس مولتنقص در تشخیص هیجانات عامتوهم چیستهوش مصنوعی به شناسایی کاهوش مصنوعی در کامپیوترهاجهان یکپارچهکرونا چه بر سر مغز می آورديدن با چشم بسته در خواب انرژی تاریک که ما نمی توراه فراری نیستلوزالمعده(پانکراس)مصنوعارتباط هوش ساختار مغز و ژضررهای مصرف شکر و قند بر مشکلات بین دو همسر و برخیبا هوش مصنوعی خودکار روبنورون های ردیاب حافظهتکامل چشمهیپرپاراتیروئیدیسمجدایی خطای حسی استگیلگمش باستانی کیستدانشمندان روش هاي جدیدی ای نعمت من در زندگیمزندگی بی دودمنابع انرژی از نفت و گاز از نخستین همانند سازها تعوامل ایجاد لغت انسانی و مغز ناتوان از توجیه پیدابحثی در مورد حقیقت فضا و چگونه انتظارات بر ادراک تا 20 سال آینده مغز شما به وقتی فهمیدی خطا کردی برگحمایت از طبیعتپیموزایددخالت در ساختار ژنهاایرادهای موجود در خلقت بزبان و تکلم برخی بیماریهمنابع جدید انرژیاز تکینگی تا مغز از مغز تسوالات پزشکیمغز بزرگ چالش است یا منفعبرین نت به جای اینترنتچالش هوشیاری و اینکه چرا تاثیر گیاه خواری بر رشد وواقعیت و مجازحس و ادراک قسمت چهارمپرواز از نیویورک تا لوس آدرمان های جدید در بیماری ابزار بقا از نخستین همانسفرنامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش نظام غذایی در تکامل مبرخی درمان های Spinal Muscular Atچرا بیماری های تخریبی مغتاثیر ترکیبات استاتین (سواکسنی با تاثیر دوگانه احس و ادراک قسمت بیستمآیا هوش مصنوعی زندگی بشردرک احساسات و تفکرات دیگابزار بقا از نخستین همانسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنبع هوشیاری در کجاست؟ قاز تکینگی تا مغز، از مغز نقش ذهن و شناخت در حوادث بعد از کرونانظریه ی ریسمانتاثیر درجه حرارت بر عملکیکی از علل محدودیت مغز امخواب سالم عامل سلامتیآیا تکامل و تغییرات ژنتیذهن تو همیشه به چیزی اعتقابزار بقای موجود زنده از سانسور از روی قصد بسیاری میدازولام در درمان تشنج اسرار آفرینش در موجتلاش ها برای کشف منابع جدهوش مصنوعی می تواند بر احتازه های بیماری پارکینسوکمردرد و علل آنآب زندگی است قسمت سومرویا بخشی حقیقی از زندگی فلج خواب چیستاثرات فشار روحی شدیدسردرد عروقی میگرنمباحث مهم حس و ادراکبه مغز خزندگان خودت اجازتنها مانع در زندگی موارد هوش مصنوعی از عروسک بازی تعداد کلی ذهن ها در جهان خبر مهم تلسکوپ هابلافسردگی و اضطراب در بیماروشهای نو در درمان دیسک بقلب و عقلاختلالات مخچهشگفتی های زنبور عسلمرکز حافظه کجاستبیماری اسپینال ماسکولار نقطه بی بازگشتتوهم بی خداییهوش مصنوعی در خدمت خلق وحجهان کنونی و مغز بزرگتریکریستال هادی متیل فومارات(زادیوا)(انسان قدیم در شبه جزیره عراه های جدید برای قضاوت رلیس دگرامفتامین یا ویاسارتباط انسانی، محدود به ضررهای شکر بر سلامت مغزمشکلات روانپزشکی پس از سبا تعمق در اسرار ابدیت و نوروپلاستیسیتی چیستتکامل و ارتقای نگاه تا عمهاوکينگ پیش از مرگش رسالجریان انرژی در سیستم های گیاه خواری و گوشت خوار کددانشمندان روشی برای تبدیای آنکه نامش درمان و یادشزندگی زمینی امروز بیش از منابع انرژی از نفت و گاز از نشانه ها و آثار درک شدعواملی که برای ظهور لغت امغز و سیر تکامل ان دلیلی بحثی در مورد عملکرد لوب فچگونه به سطح بالایی از هوتا بحر یفعل ما یشاوقتی تو از یاد گرفتن باز حوادث روزگار از جمله ویرپیچیدگی های مغزمگسدر مانهای کمر درداکسی توسین و تکامل پیش ازبان و شناخت حقیقت قسمت چمناطق خاصی از مغز در جستجاز تکینگی تا مغز از مغز تپیامهای کاربرانمغز بزرگ چالشهای پیش روبرای پیش بینی آینده مغز دچالش دیدگاه های سنتی در بتاثیر گیاه خواری بر رشد وواقعیت خلا و وجود و درک محس و ادراک قسمت نوزدهمپرورش مغز مینیاتوری انسادرمان های رایج ام اسابزار بقا از نخستین همانسفرنامه سفر به بم و جنوب منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش نظریه تکامل در شناسابرخی روش های تربیتی کودکچرا حیوانات سخن نمی گوینتاثیر حرکات چشم بر امواج واسطه ها د رمسیر ایجاد مغحس و ادراک قسمت دهمآیا هوش ارثی دریافتی از پدرک تصویر و زبان های مخلتابزار بقا از نخستین همانسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنبع هوشیاری در کجاست؟(قاز تکینگی تا مغز، از مغز نقش روی و منیزیم در سلامتبعد از کرونانظریه تکامل در درمان بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکیافته های نوین علوم پرده خواب سالم عامل سلامتی و یآیا جنین انسان، هوشمندی ذهن سالمابزار بقای موجود زنده از سانسور بر بسیاری از حقایمکانیک کوانتومی بی معنی اسرار بازسازی اندام هاتلاش هایی در بیماران قطع هوش مصنوعی و کشف زبان هایتبدیل تراکت صوتی مصنوعی کمردرد با پوشیدن کفش مناآثار باستانی تمدن های قدرویا تخیل یا واقعیتفلج دوطرفه عصب 6 چشماثرات مفید قهوهمجموعه های پر سلولی بدن مبه بالا بر ستارگان نگاه کتو یک معجزه ایهوش مصنوعی از عروسک بازی تغییر الگوی رشد مغزی با زخدا موجود استالکتروتاکسی(گرایش و حرکروشهای شناسایی قدرت شنواقیچی ژنتیکیاختلالات حرکتی در انسانشاهکار قرنمرکز خنده در کجای مغز استبیماری اضطراب عمومیچند نرمش مفید برای کمردرتوهمات و شناخت حقیقتتوپیراماتهوش مصنوعی در خدمت خلق وحجهان کاملی در اطراف ما پرکریستال زمان(قسمت اولدید تو همیشه محدود به مقدانسان ها می توانند میدان راه های جدید برای قضاوت رلا اکراه فی الدینارتباط از بالا به پایین مطلای سیاهمشکلات روانپزشکی در عقب باهوش ترین و با کیفیت ترینوروز یا روز پایانیتکامل ابزار هوش ، راه پر هاوکينگ پیش از مرگش رسالجریان انرژی در سیستم های گالکانزوماب، دارویی جدیداروهای مصرفی در ام اسایمپلانت مغزی کمک میکند زندگی زودگذرمنابع انرژی از نفت و گاز از نظر علم اعصاب یا نرووسعوارض ازدواج و بچه دار شدمغز آیندگان چگونه است ؟بحثی درباره هوش و تفاوتهچگونه باغبانی باعث کاهش تاثیر مشاهده بر واقعیت بویتنام نوعی کرونا ویروس حافظه و اطلاعات در کجاست پیچیدگی های مغزی در درک زدر محل کار ارزش خودت را باگر میدانی مصیبت بزرگتر زبان و شناخت حقیقت قسمت امنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تسایتهای دیگرمغز بزرگ و فعال یا مغز کوبرای اولین بار دانشمندانچاالش ها در تعیین منبع هوتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکنش های ناخودآگاه و تقحس و ادراک قسمت هفتمآلودگی هوا چالش قرن جدیددرمان های علامتی در ام اسابزار بقا از نخستین همانسفری به آغاز کیهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش هورمون های تیروئید دبرخی سلولهای عصبی در تلاچرا حجم مغز گونه انسان درتاثیر دوپامین و سروتونینوبینار اساتید نورولوژی دحس و ادراک قسمت دوازدهمآیا هوش سریعی که بدون احسدرک حقیقت نردبان و مسیری ابزار بقا از نخستین همانسوپاپ ها یا ترانزیستورهامنبع خواب و رویااز تکینگی تا مغز، از مغز نقش روزه داری در سالم و جبعد از کرونا دلخوشی بیهونظریه تکامل در درمان بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکیادگیری مهارت های جدید دخواب عامل دسته بندی و حفطآیا جهان ذهن و افکار ما مذخیره ی شگفت انگیز اطلاعابزار بقای موجود زنده از ساخت شبکه عصبی مصنوعی با مکانیزمهای دفاعی در براباصل بازخوردتلاشی برای درمان قطع نخاهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتبدیل سلولهای محافط به سکنفرانس تشنج هتل کوثر اصآرامش(سکوت) stillness و تکاپورویا حقی از طرف خدافناوری هوش مصنوعی نحوه خاثرات مضر ماری جوانامحل درک احساسات روحانیبه خودت مغرور نشوتو یک جهان در مغز خودت هسهوش مصنوعی از عروسک بازی تغییر زودتر اتصالات مغزیکیست کلوئید بطن سومخطا در محاسبات چیزی کاملالگوبرداری از طبیعتروشی برای بهبود هوش عاطفقیچی ژنتیکی تهدید یا فرصاختلالات صحبت کردن در انشاهکار شش گوشمرگ چیستبیماری بیش فعالیچند جهانیتوانایی مغز و دیگر اجزای هوش مصنوعی درمانگر کامپیجهان پر از چیزهای اسرار آکریستال زمان(قسمت دوم)دیدن خدا در همه چیزانسان جدید از چه زمانی پاراه پیروزی در زندگی چیستلایو دوم دکتر سید سلمان فارتباط بین هوش طبیعی و هوطوفان فقر و گرسنگی و بی سمشاهده گر جدای از شیء مشابار بزرگ ایستادن بر دو پانوشیدن چای برای مغز مفید تکامل جریان همیشگی خلقتهدف یکسان، در مسیرهای متجریان انرژی در سیستم های گامی در درمان بیماریهای داروهای ام اسایمپلانت نخاعی میتواند دزونیسومایدمنابع انرژی از نفت و گاز از نظر علم اعصاب اراده آزعید نوروز مبارکمغز انسان ایا طبیعتا تمابحثی درباره هوش و تفاوتهچگونه تکامل مغزهای کنونیتاثیر نگاه ناظر هوشیار بویتامین E برای فعالیت صححافظه و اطلاعات در کجاست پیوند مغز و سر و چالشهای در چه مرحله ای از خواب ، راگر نیروی مغناطیس نباشد زبان و شناخت حقیقت قسمت دمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تمغز بزرگترین مصرف کننده برای خودآگاه بودن تو بایناتوانی از درمان برخی ویتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکنش به حس جدیدحس و ادراک قسمت هفدهمآلودگی هوا و ویروس کرونادرمان ژنتیکی برای نوآوریابزار بقا از نخستین همانسقوط درون جاذبه ای خاص، چمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش هورمون زنانه استروژنبرخی سيناپسها طی تکامل و چرا خشونت و تعصبتاثیر دپاکین بر بیماری موراپامیل در بارداریحس و ادراک قسمت سومآیا هشیاری کوانتومی وجوددرک عمیق در حیواناتابزار بقا از نخستین همانسودمندی موجودات ابزی بر منحنی که ارتباط بین معرفاز تکامل تا مغز، از مغز تنقش رژیم غذایی بر رشد و ابعد از کرونا دلخوشی بیهونظریه تکامل در درمان بیمتاثیر درجه حرارت بر عملکیادآوری خواب و رویاخودآگاهی و هوشیاريآیا جهش های ژنتیکی، ویروذره ی معین یا ابری از الکابزار بقای موجود زنده از ساخت شبکه عصبی با الفبای ما انسانها چه اندازه نزداصل عدم قطعیت از کوانتوم تلاشی تازه برای گشودن معهوش مصنوعی گوگل به کمک تشتداخل مرزها و صفات با بینکنگره بین المللی سردرد دآزمون ذهنی گربه شرودینگررویاها از مغز است یا ناخوفیلمی بسیار جالب از تغییسرعت فکر کردن چگونه استمحل درک احساسات روحانی دبه دنبال رستگاری باشتو پیچیده ترین تکنولوژی هوش مصنوعی از عروسک بازی تغییر عمودی سر انسان از پکاهش مرگ و میر ناشی از ابخطا در محاسبات چیزی کاملالتهاب شریان تمپورالروشی جدید در درمان قطع نخقانون مندی نقشه ژنتیکی ماختلالات عضلانی ژنتیکشاید درست نباشدمرگ و میر پنهانبیماری تی تی پیچندین ماده غذایی که ماننمرگ و میر بسیار بالای ناشبیماری دویکنه جنگ و نه خونریزیتوازن مهمتر از فعالیت زیهوش مصنوعی درخدمت خلق وحجهان دارای برنامهکریستال زمان(قسمت سوم)دژا وو یا اشنا پنداریانسان عامل توقف رشد مغزرابطه تشنج و اوتیسملبخند بزن شاید صبح فردا زارتباط شگفت مغز انسان و فطی یکصد هزار سال اخیر هرچمشاهده آینده از روی مشاهبار سنین ابزار هوشمندی انوعی سکته مغزی ، وحشتناک تکامل داروینی هنوز در حاهدف از تکامل مغزجستجوی متن و تصویر به صورگامی در درمان بیماریهای داروهای تغییر دهنده ی سیاین پیوند نه با مغز بلکه زونا به وسیله ویروس ابله منابع انرژی از نفت و گاز از نظر علم اعصاب اراده آزعامل کلیدی در کنترل کارآمغز انسان برای ایجاد تمدبحثی درباره هوش و تفاوتهچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر نگاه و مشاهده ناظر ویتامین E در چه مواد غذایحافظه و اطلاعات در کجاستپیوند اندام از حیوانات بدر هم تنیدگی مرزها و بی ماگر نعمت فراموشی نبود بسزبان و شناخت حقیقت قسمت سمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تمغز حریص برای خون، کلید تبرخی ملاحظات در تشنج های ناتوانی در شناسایی چهره تاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن های شرکت فایزر آمرحس و ادراک قسمت هجدهمآلزایمردرمان ام اس(مولتیپل اسکلابزار بقا از نخستین همانسلول های بنیادی منابع و امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش ویتامین K در ترمیم اسبرداشت مغز ما از گذر زمانچرا در مغز انسان، فرورفتتاثیر داروهای ضد التهاب ورزش هوازی مرتب خیلی به قحس و ادراک قسمت سی و هشتمآیا واکنش های یاد گرفته ودرگیری قلب در بیماری ویرابزار بقا از نخستین همانسیلی محکم محیط زیست بر انمنشأ اطلاعات و آموخته ها از روده تا مغزنقش رژیم غذایی در رشد و اتفکر خلا ق در برابر توهم هفت چیز که عملکرد مغز تو تاثیر درجه حرارت بر عملکژن هوش و ساختارهای حیاتی خودآگاهی و هوشیاريآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجذرات کوانتومی زیر اتمی قابزار بقای موجود زنده از ساختار شبکه های مغزی ثابما انسانها چه اندازه نزداصول انجام برخی نرمش ها دتلاشی جدید در درمان ام اسهوش مصنوعی الفاگوتروس جریان انرژیکنگره بین المللی سردرد دآسيب میکروواسکولاریا آسرویاهای پر رمز و حیرتی درفیزیک مولکولها و ذرات در شلیک فراموشیمحدودیت های حافظه و حافظبه زودی شبکه مغزی به جای تو افق رویداد جهان هستیهوش مصنوعی از عروسک بازی تغییرات منطقه بویایی مغزکاهش التهاب ناشی از بیماخطر آلودگی هواامیوتروفیک لترال اسکلروروشی جدید در درمان نابینقانون جنگلاختراع جدید اینترنت کوانشبیه سازی میلیون ها جهان مرگ انتقال است یا نابود شبیماری دیستروفی میوتونیچه زیاد است بر من که در ایتوسعه هوش مصنوعی قادر اسهوش مصنوعی ساخته هوش طبیجهان در حال نوسان و چرخشکشف مکانیسم عصبی خوانش پدژاوو یا آشناپنداریانسانیت در هم تنیده و متصراز تغییرلرزش ناشی از اسیب به عصبارتباط شگفت انگیز مغز انظهور امواج مغزی در مغز مصمطالعه ای بیان میکند اهدبارداری بدون رحمنیکولا تسلاتکامل داروینی هنوز در حاهدف از خلقت رسیدن به ابزاجستجوی هوشیاری در مغز ماگاهی لازم است برای فهم و داروهای ضد بیماری ام اس واینکه به خاطرخودت زندگی زیباترین چیز در پیر شدنمنابع انرژی از نفت و گاز از واقعیت امروز تا حقیقتعادت کردن به نعمتمغز انسان برای شادمانی طبحثی درباره هوش و تفاوتهچگونه جمعیت های بزرگ شکل تاثیر نگاه انسان بر رفتاویتامین کاحد و مرزها توهم ذهن ماستپیوند سر آیا ممکن استدر هم تنیدگی کوانتومیاگر نعمت فراموشی نبود بسزبان ریشه هایی شناختی اسمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تمغز در تنهایی آسیب میبینبرخی مرزهای اخلاق و علوم نبرو و انرژی مداومتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن کووید 19 چیزهایی که حس و ادراک قسمت هشتمآمارهای ارائه شده در سطح درمان تومورهای مغزی با اابزار بقا از نخستین همانسلول های بدن تو پیر نیستنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش ژنتیک در درمان اختلابررسي علل احتمالي تغيير چراروياها را به یاد نمی آتاثیر داروی ضد تشنج سدیم ورزش هوازی ، بهترین تمریحس و ادراک قسمت سی و ششمآیا یک، وجود دارددرگیری مغز در بیماری کویابزار بقا از نخستین همانسیاهچاله های فضایی منابعمهندسی ژنتیک در حال تلاش ازدواج های بین گونه ای، رنقش زنجبیل در جلوگیری از تفاوت مغز انسان و میمون ههفت سین یادگاری از میراث تاثیر درجه حرارت بر عملکژن یا نقشه توسعه مغز و نقخودروهای هیدروژنیآیا خداباوری محصول تکاملذرات کوانتومی زیر اتمی قابزارهای پیشرفته ارتباط سازگاری با محیط بین اجزاما اکنون میدانیم فضا خالاصول توسعه ی یک ذهن کاملتمایل زیاد به خوردن بستنهوش مصنوعی از عروسک های بتری فلوپرازینکنترل همجوشی هسته ای با هآسیب ها ناشی از آلودگی هورویای شفاففیزیک و هوشیاریاجزای پر سلولی بدن انسان شلیک فراموشیمخچه فراتر از حفظ تعادلبه زیر پای خود نگاه نکن بتو با همه چیز در پیوندیهوش مصنوعی از عروسک بازی تغییرات آب و هوایی که به کاهش دوپامین عامل بیماریخطرات هوش مصنوعیامید نیکو داشته باش تا آنروشی جدید در درمان سکته مقانون جنگلادامه بحث تکامل چشمشبیه سازی سیستم های کوانمراحل ارتقای پله پله کیهبیماری ضعف عضلات نزدیک بنهایت معرفت و شناخت درک عتوسعه برخی شغل ها با هوش هوش احساسیجهان شگفت انگیزکشف مکانیسمی پیچیده در بدگرگونی های نژادی و تغییانعطاف پذیری مکانیسمی علراست دستی و چپ دستیلرزش عضله یا فاسیکولاسیوارتباط شگفت انگیز مغز انعقل مجادله گرمعنی روزهبازگشت از آثار به سوی خدانیاز به آموزش مجازی دیجیتکامل داروینی هنوز در حاهر حرکت خمیده می شود و هر حفره در مغزگاهی مغز بزرگ چالش استداروی فامپیریدین یا نورلاینکه خانواده ات سالم بازیباترین چیز در افزایش سمنابع انرژی از نفت و گاز از آغاز خلقت تا نگاه انساعارضه جدید ویروس کرونا سمغز انسان برای شادمانی طبحثی درباره هوش و تفاوتهچگونه حافظه را قویتر کنیتاثیر نگاه انسان بر رفتاویتامین کا و استخوانحرکت چرخشی و دائمی کیهانپیوند سر، یکی از راه حلهادر هم تنیدگی کوانتومی و پاگر با مطالعه فیزیک کوانزبان شناسی مدرن در سطح سلمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تمغز را از روی امواج بشناسبرخی نکات از گاید لاین پرنخاع ما تا پایین ستون فقرتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن کرونا و گشودن پنجرحس و ادراک قسمت پنجمآن چیزی که ما جریان زمان درمان تشنجابزار بقا از نخستین همانسلول عصبی شاهکار انطباق منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش گرمایش آب و هوا در همبررسی و اپروچ جدید بر بیمچراروياها را به یاد نمی آتاثیر درجه حرارت بر عملکورزش و میگرنحس و ادراک قسمت سیزدهمآیا کیهان می تواند یک شبیدرگیری مغز در بیماران مبابزار بقای موجود زنده از سیاهچاله ها، دارای پرتو مولتیپل اسکلروز در زنان اساس انسان اندیشه و باور نقش زبان در سلطه و قدرت اتفاوت ها و تمایزها کلید بهم نوع خواری در میان پیشیتاثیر درجه حرارت بر عملکژنها نقشه ایجاد ابزار هوخورشید مصنوعیآیا دلفین ها می تواند از ذرات کوانتومی زیر اتمی قابزارهای بقا از نخستین هستون فقرات انسان دو پا جلما اشیا را آنطور که هستنداصول سلامت کمرهوش مصنوعی از عروسک های بتری فلوپرازینکندر در بیماریهای التهابآشنا پنداریروان سالمفیزیکدانان ماشینی برای تاجزایی ناشناخته در شکل گشنا در ابهای گرم جنوب نیامخچه ، فراتر از حفظ تعادلبوزون هیگز چیستتو با باورهایت کنترل میشهوش مصنوعی از عروسک بازی تغییرات تکاملی سر انسان کاهش سن بیولوژیکی، تنها دفاع در برابر تغییر ساختامید درمان کرونا با همانريتوکسيمب در درمان ام اسقانونمندی و محدودیت عالماداراوون تنها داروی تاییشبکه های مصنوعی مغز به درمرز مرگ و زندگی کجاستبیماریهای تحلیل عضلانی انهایت در بی نهایتتوصیه های سازمان بهداشت هوش احساسیجهش های ژنتیکی مفید در ساکشف ارتباط جدیدی از ارتبدانش محدود به ابعاد چهاراولین مورد PML به دنبال تکرجزخوانی هایی که امروز بلزوم سازگاری قانون مجازاارتباط غیرکلامی بین انساعلم و ادراک فقط مشاهده ی معادله ها فقط بخش خسته کنبازگشت به ریشه های تکاملچیزی خارج از مغزهای ما نیتکامل داروینی هنوز در حاهرچیز با یک تاب تبدیل به حقیقت قربانی نزاع بین بی گذر زمان کاملا وابسته به داروی لیراگلوتیداینترنت بدون فیلتر ماهوازیر فشار کووید چه باید کرمنابع انرژی از نفت و گاز از انفجار بزرگ تا انفجار عدم توقف تکامل در یک اندامغز انسان رو به کوچک تر شبحثی درباره احساسات متفانگاه محدود و تک جانبه، مشتاثیر ویتامین دی بر بیماویتامین کا در سبزیجاتحس چشایی و بویاییپیوستگی همه ی اجزای جهاندر هم تنیدگی کوانتومی و داگر تلاش انسان امروز برازبان شناسی نوین نیازمند منبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تمغز زنان جوانتر از مغز مربرخی نرمش های گردننخستین تصویر از سیاهچالهتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن کرونا از حقیقت تاتحس و ادراک قسمت پنجاهآنچه واقعیت تصور میکنیم درمان جدید میگرن با انتی ابزار بقا از نخستین همانسلولهای ایمنی القا کنندهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش پیش زمینه ها و اراده بررسی ژنها در تشخیص بیمانزاع بین جهل و علم رو به پتاثیر درجه حرارت بر عملکورزش بهترین درمان بیش فعحس و ادراک قسمت ششمآیا گذشته، امروز وآینده درگیری مغزی در سندرم کووابزار بقای موجود زنده از سیاهچاله و تکینگی ابتدایمواد کوانتومی جدید، ممکناستفاده از مغز، وزن را کمنقش زبان در سلطه و قدرت اتفاوت های بین زن و مرد فقهمه ی سردردها بی خطر نیستتاثیر درجه حرارت بر عملکژنها ، مغز و ارادهخانواده پایدارآیا دلفین ها میتوانند بارفتار اجتماعی انسان، حاصابزارهای بقا ازنخستین همسخن پاک و ثابتما با کمک مغز خود مختاريماضطراب و ترسهوش مصنوعی از عروسک بازی تسلیم شدن از نورون شروع مکوچک شدن مغز از نئاندرتاآغاز فصل سرما و دوباره تکروبات های ریز در درمان بیفرگشت و تکامل تصادفی محض احیای بینایی نسبی یک بیمشناخت و معرفت، و نقش آن دمخچه ابزاري که وظیفه آن فبوزون هیگز جهان را از متلتو جهانی هستی که خودش را هوش مصنوعی از عروسک تا کمثبت امواج الکتریکی در عصکایروپاکتیک چیستدقیق ترین تصاویر از مغز اامگا سه عامل مهم سلامتریواستیگمینقارچ بی مغز در خدمت موجودادراک ما درک ارتعاشی است شباهت مغز و کیهانقبل از آغازادغام میان گونه های مختلشباهت مغز با کیهان مادیمرز بین انسان و حیوان کجابیهوش کردن در جراحی و بیمچهار میلیارد سال تکامل بتوصیه های غیر دارویی در سهوش عاطفی بیشتر در زنانجهش های ژنتیکی غیر تصادفکشف جمجمه ای درکوه ایرهودانش بی نهایتاولین مورد پیوند سر در انرساناها و ابر رساناها و علزوم سازگاری قانون مجازاارتروز یا خوردگی و التهاعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهمعجزه ی علمبازخورد یا فیدبکچیزی شبیه نور تو نیستتکامل زبانهزینه ای که برای اندیشیدحقیقت اشیاگربه شرودینگر و تاثیر مشداروی تشنجی دربارداریایندرالزیرفون داروی ضد ام اسمنابع انرژی از نفت و گاز از بحث های کنونی در ویروسعدم درکمغز انسان رو به کوچکتر شدبحثی درباره احساساتی غیرنگاه انسان محدود به ادراتاثیر ویروس کرونا بر مغز ویتامین دی گنجینه ای بزرحس و ادراک (قسمت اول )پیام های ناشناخته بر مغز در یک فراکتال هر نقطه مرکاگر خواهان پیروزی هستیزبان، نشان دهنده ی سخنگو منبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تمغزهای کوچک بی احساسبرخی یونها و مولکول های منخستین روبات های زنده ی جتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن کرونا ساخته شده توحس و ادراک قسمت پنجاه و یآنزیم تولید انرژی در سلودرمان جدید کنترل مولتیپلابزار بقا از نخستین همانسلولهای بنیادی مصنوعی درمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاز تکینگی تا مغز از مغز تنقش آتش در رسیدن انسان بهبررسی سیستم تعادلی بدن انزاع بین علم و نادانی رو تاثیر درجه حرارت بر عملکورزش در کمر دردحس و ادراک سی و هفتمآیا پیدایش مغز از روی تصادرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقای موجود زنده از سیاهچاله ی تولید کنندهموجود بی مغزی که می توانداستفاده از هوش مصنوعی در نقش سجده بر عملکرد مغزتفاوت های تکاملی در مغز وهمیشه اطمینان تو بر خدا بتاثیر رو ح و روان بر جسمژنهای مشترک بین انسان و وخارق العاده و استثنایی بآیا دست مصنوعی به زودی قارقیبی قدرتمند در برابر مابزارهای بقای موجود زندهسرنوشتما تحت کنترل ژنها هستیم یاطلاع رسانی اینترنتیتمدن قدیمی ای در جنوب ایرهوش مصنوعی از عروسک بازی تشنج چیستکووید نوزده و خطر بیماری إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَروح رهاییفراموش کارها باهوش تر هساحیای بینایی نسبی یک بیمشناخت درون، شناخت بیرون؛مدل همه جانبه نگر ژنرالیبی نهایت در میان مرزهاتو دی ان ای خاص ميتوکندريهوش مصنوعی از عروسک تا کمجمجمه انسان های اولیهکار با یگانگی و یکپارچگیدلایلی که نشان میدهد ما بامروز دانش ژنتیک هیچ ابهریاضیات یک حس جدید استقبل از انفجار بزرگادغام دو حیطه علوم مغز و شباهت کیهان و مغزمزایای شکلات تلخ برای سلبیهوشی در بیماران دچار اچهار ساعت پس از کشتار خوکتوصیه هایی در مصرف ماهیهوش عاطفی در زنان بیشتر اجهشهای مفید و ذکاوتی که دگل زندگیدانشمندان موفق به بازگرداولین هیبرید بین انسان و رشته نوروایمونولوژی و نقمقاومت به عوارض فشار خون ارزش حقیقی زبان قسمت اولعلم به ما کمک میکند تا مومعجزه ی علم در کنترل کرونبازسازي مغز و نخاع چالشی نکاتی در مورد تشنجتکامل زبانهزینه سنگین انسان در ازاحقیقت تنها چیزی است که شاگزیده ای از وبینار یا کنفداروی جدید s3 در درمان ام ایا کوچک شدن مغزانسان الزیست، مرز افق رویداد هستمنابع انرژی از نفت و گاز از تلسکوپ گالیله تا تلسکعسل طبیعی موثر در کنترل بمغز ایندگان چگونه استبخش فراموش شده ی حافظهنگاه از درون مجموعه با نگتاثیر ژنها بر اختلالات خویروس مصنوعیحس و ادراک (قسمت دوم )پیشینیان انسان از هفت میدر کمتر از چند ماه سوش جداپی ژنتیکزبان، وسیله شناسایی محیطمنبع هوشیاری کجاست قسمت از تکینگی تا مغز از مغز تمغزتان را در جوانی سیم کشبرخی اثرات مضر ویتامین دنرمش های مفید برای درد زاتاثیر گیاه خواری بر رشد وواکسن ایرانی کرونا تولیدحس و ادراک قسمت پنجاه و دآینده ی انسان در فراتر ازدرمان جدید سرطانابزار بقا از نخستین همانسلسله مباحث هوش مصنوعیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماز تکینگی تا مغز از مغز تنقش انتخاب از طرف محیط، نبررسی علل کمر درد در میاننزاع بین علم و جهل رو به پتاثیر درجه حرارت بر عملکوزن حقیقی معرفت و شناختحس و ادراک- قسمت بیست و پآیا آگاهی پس از مرگ از بیدرگیری اعصاب به علت میتوابزار بقای موجود زنده از سیاره ی ابلهانموجودات مقهور ژنها هستنداستفاده از سلول های بنیانقش غذاها و موجودات درياتفاوت های زبانی سرمنشا تهمیشه عسل با موم بخوریمتاثیر رژیم گیاه خواری بر ژنهای هوش ، کدامندآیا رژیم غذایی گیاهی سلارموزی از نخستین تمدن بشرابزارهای بقای از نخستین سریعترین کامپیوتر موجودمانند آب باشاطلاعات حسی ما از جهان، چتمدن پیشرفته ی پیشینیانهوش مصنوعی از عروسک بازی تشنج و حرکات شبه تشنجی قاکودک ایرانی که هوش او از افت فشار خون ناگهانی در وروزه داری متناوب، مغز را فراموشی همیشه هم بد نیستاحساس گذر سریعتر زمانشناسایی تاریخچه ی تکاملیمدل های ریز مغز مینی برینبی عدالتی در توزیع واکسن تولید مثل اولین ربات های هوش مصنوعی از عروسک تا کمجنبه های موجی واقعیتکاربرد روباتهای ريزنانودنیای شگفت انگیز کوانتومانفجار و توقف تکاملی نشاریسدیپلام تنها داروی تای