دکتر سید سلمان فاطمی

متخصص داخلی مغز و اعصاب


کانال تلگرام دکتر فاطمی

آدرس مطب دکتر سلمان فاطم

آدرس دکتر زهره ابوطالبی

جهان هوشیار

جهان هوشیار
....به عبارت دیگر، جهان با فرایند بازخوراند، کار میکند تا از اشتباهات و پیروزی های تو یاد بگیرد و بهترین مسیرها را برای تکامل تو برگیرد؛ بنابراین هوشیاری در جهان، فطری است زیرا یادگیری، عملکرد نخست آن است.(برای بررسی بیشتر مباحث مربوط به هوشیاری و منبع آن به سلسله مقالات مربوط به منبع هوشیاری کجاست و نیر مقالهدرک درست محیط و واکنش مناسب با آن در همین کانال مراجعه شود.)
متن روی تصویر:
بدون دور شدن از موارد عادی و رایج، پیشرفت ممکن نیست. فرانک وینسنت زاپا (به انگلیسی: Frank Vincent Zappa)


آدرس مطب : اصفهان ، خیابان آمادگاه ، روبروی داروخانه سپاهان ، مجتمع اطبا ، طبقه اول
تلفن : 32223328 - 031

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
فلج خواب چیستجریان انرژی در سیستم های پرورش مغز مینیاتوری انسادر محل کار ارزش خودت را بعسل طبیعی موثر در کنترل بماه رجباگر با مطالعه فیزیک کوانزیست، مرز افق رویداد هستاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی برای اولین بار دانشمندانتاثیر کپسول نوروهرب بر سسفر نامه سفر به بم و جنوب فضای قلب منبع نبوغ استحوادث روزگار از جمله ویرآیا همه جنایت ها نتیجه بیدرمان های علامتی در ام اسمدل های ریز مغز مینی بریننه جنگ و نه خونریزیابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی به شناسایی کابرخی درمان های Spinal Muscular Atتاثیر گیاهخواری بر رشد و حس و ادراک قسمت چهل و سومسلطان جنگل یا صاحب ملکوتلوب فرونتال یا پیشانی مغآیا برای تولید مثل همیشه درک تصویر و زبان های مخلتمزایای شکلات تلخ برای سلنوعی سکته مغزی ، وحشتناک از تکامل تا مغز، از مغز تهیچگاه از فشار و شکست نتربسیاری از بیماری های جدیتاثیر درجه حرارت بر عملککنگره بین المللی سردرد دحس و ادراک قسمت بیست و دوسیاهچاله و تکینگی ابتدایمنابع انرژي پاک سرچشمه حآب زندگی است قسمت اولذهن هوشیار در پس ماده ی مابزار بقای موجود زنده از معجزه ی علم در کنترل کرونچگونه تکامل مغزهای کنونیاصل عدم قطعیت از کوانتوم وقت نهيب هاي غير علمي گذشتقویت سیستم ایمنیتاثیر عصاره تغلیظ شده گیکاهش التهاب ناشی از بیماخلاصه ای از مطالب همایش مسخن پاک و ثابتمنابع انرژی از نفت و گاز افتخار انسانرویا و خبر از آیندهاجزایی ناشناخته در شکل گمغز ایندگان چگونه استچاالش ها در تعیین منبع هوبه دنبال رستگاری باشواقعیت های متفاوتتنها مانع در زندگی موارد تشنج چیستکریستال زمان(قسمت دوم)خطا در محاسبات چیزی کاملشناسایی تاریخچه ی تکاملیمنبع هوشیاری کجاست؟ (قسمانفجار و توقف تکاملی نشاروش صحبت کردن در حال تکاماداراوون تنها داروی تاییمغزتان را در جوانی سیم کشچرا حیوانات سخن نمی گوینبیماری تی تی پیواکسن سرطانتوهم لیلیپوتی(ریزبینی)ثبت امواج الکتریکی در عصگامی در درمان بیماریهای دید تو همیشه محدود به مقدشباهت کیهان و مغزمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماولین مورد پیوند سر در انرژیم غذایی ضد التهابیارتباط شگفت انگیز مغز اننقش انتخاب از طرف محیط، ننظریه تکامل در درمان بیمباهوش ترین و با کیفیت ترییک جهش ممکن است ذهن انسانتکامل مادی تا ابزار هوشمجهان پر از چیزهای اسرار آپیوند قلب خوک، به فرد دچاداروهای مصرفی در ام اسعلم به ما کمک میکند تا مومیگرن و پروتئین مرتبط با اینترنت بدون فیلتر ماهوازمان چیستاز کجا آمده ام و به کجا میهوموارکتوس ها ممکن است دبحثی درباره هوش و تفاوتهکلرال هیدرات برای خوابانتئوری تکامل امروز در درمفلج دوطرفه عصب 6 چشمجریان انرژی در سیستم های آلودگی هوا چالش قرن جدیددر چه مرحله ای از خواب ، رعصب حقوق نورولووماپروتیلیناگر تلاش انسان امروز برازاوسکا درمان گوشراز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی برای تمدن سازی، باید در بتاثیر کپسول نوروهرب بر سسفر به مریخ در 39 روزقلب و عقلحافظه و اطلاعات در کجاست آیا هوش مصنوعی می تواند ندرمان ژنتیکی برای نوآوریمدیون خود ناموجودچه زیاد است بر من که در ایابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی در کامپیوترهابرخی روش های تربیتی کودکتاثیر انتخاب از طرف محیط حس و ادراک قسمت نهمسم زنبور ، کلیدی برای وارلوتیراستامآیا بزرگ شدن مغز فقط در ددرک حقیقت نردبان و مسیری ابزار بقا از نخستین همانمسیر دشوار تکامل و ارتقانیکولا تسلااز روده تا مغزهیپرپاراتیروئیدیسمبسیاری از بیماری های جدیتاثیر درجه حرارت بر عملککنترل همجوشی هسته ای با هحس و ادراک قسمت بیست و سوسیاهچاله ی تولید کنندهمنابع انرژی از نفت و گاز آب زندگی است قسمت دومذهن تو همیشه به چیزی اعتقابزارهای پیشرفته ارتباط مغز فکر میکند مرگ برای دیچگونه جمعیت های بزرگ شکل اصول انجام برخی نرمش ها دوقتی فهمیدی خطا کردی برگتلقین اطلاعات و حافظهتاریخ همه چیز را ثبت کردهکاهش دوپامین عامل بیماریخلاصه ای از درمان های جدیسرنوشتمنابع بی نهایت انرژی در دافراد آغاز حرکت خودشان ررویا بخشی حقیقی از زندگی احیای بینایی نسبی یک بیممغز ابزار بقای برتر مادیناتوانی از درمان برخی ویبه زودی شبکه مغزی به جای واقعیت و مجازتو یک معجزه ایتشنج و حرکات شبه تشنجی قاکریستال زمان(قسمت سوم)خطر آلودگی هواشناسایی سلول های ایمنی امنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانواع سکته های مغزیروشهای نو در درمان دیسک بادراک ما درک ارتعاشی است مغزتان را در جوانی سیمکشچرا حجم مغز گونه انسان دربیماری دویکواکسن سرطانتوهم چیستجمجمه انسان های اولیهگامی در درمان بیماریهای دیدن خدا در همه چیزشباهت زیاد بین سلول هاي عمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماولین هیبرید بین انسان و رژیم غذایی ضد دردارتباط غیرکلامی بین انسانقش اتصالات بین سلولهای نظریه تکامل در درمان بیمبار بزرگ ایستادن بر دو پایک رژیم غذایی جدید، می توتکامل مداومجهان دارای برنامهپیوند مغز و سر و چالشهای داروهای ام اسعلم ساختن برج های چرخانمیگرن سردردی ژنتیکی که بایندرالزمان واقعیت است یا توهماز آغاز خلقت تا نگاه انساهوش مصنوعی می تواند بر احبحثی درباره هوش و تفاوتهکمردردتئوری تکامل در پیشگیری و فناوری هوش مصنوعی نحوه خجریان انرژی در سیستم های آلودگی هوا و ویروس کرونادر هم تنیدگی مرزها و بی معضلانی که طی سخن گفتن چقدماجرای جهل مقدساگر خواهان پیروزی هستیزبان مشترک ژنتیکی موجودااز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی برای خودآگاه بودن تو بایتاثیر کتامین در درمان پاسفر تجهیزات ناسا به مریخ قلب دروازه ی ارتباطحافظه و اطلاعات در کجاست آیا هوش مصنوعی زندگی بشردرمان ام اس(مولتیپل اسکلمدیریت اینترنت بر جنگنهایت معرفت و شناخت درک عابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر احتمالی عصاره تغلیحس و ادراک قسمت چهارمسماگلوتید داروی کاهش دهنلوزالمعده(پانکراس)مصنوعآیا تکامل و تغییرات ژنتیدرک درست از خود و هوشیاریابزار بقای موجود زنده از مسئول صیانت از عقیده کیسنیاز به آموزش مجازی دیجیازدواج های بین گونه ای، رهاوکينگ پیش از مرگش رسالبعد از کروناتاثیر درجه حرارت بر عملککنترل جاذبهحس و ادراک قسمت بیستمسیاره ی ابلهانمنابع انرژی از نفت و گاز آب زندگی است قسمت سومذهن سالمابزارهای بقا از نخستین همغز قلبچگونه جمعیت های بزرگ شکل اصول توسعه ی یک ذهن کاملوقتی تو از یاد گرفتن باز تلاش ها برای کشف منابع جدتازه های اسکیزوفرنی(جنوکاهش سن بیولوژیکی، تنها خونریزی مغز در سندرم کووسریعترین کامپیوتر موجودمنابع جدید انرژیافزایش قدرت ادراکات و حسرویا تخیل یا واقعیتاحیای بینایی نسبی یک بیممغز ابزار برتر بقاناتوانی در شناسایی چهره به زیر پای خود نگاه نکن بواقعیت خلا و وجود و درک متو یک جهان در مغز خودت هستشنج عدم توازن بین نورون کشف مکانیسم عصبی خوانش پخطرات هوش مصنوعیشواهدی از نوع جدیدی از حامنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانگشت ماشه ایروشهای شناسایی قدرت شنواادغام میان گونه های مختلنقش قهوه در سلامتیچرا خشونت و تعصببیماری دیستروفی میوتونیواکسنی با تاثیر دوگانه اتوهم بی خداییجنبه های موجی واقعیتگاهی لازم است برای فهم و دژا وو یا اشنا پنداریشباهت زیاد بین سلول هاي عمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماولین تصویر در تاریخ از سراه فراری نیستارتروز یا خوردگی و التهانقش تیروئید در تکامل مغزنظریه تکامل در درمان بیمبار سنین ابزار هوشمندی ایکی از علل محدودیت مغز امتکامل چشمجهان در حال نوسان و چرخشپیوند اندام از حیوانات بداروهای تغییر دهنده ی سیعلایم کمبود ویتامین E را میگرن شدید قابل درمان اسایا کوچک شدن مغزانسان الزمان پلانکاز انفجار بزرگ تا انفجار هوش مصنوعی و کشف زبان هایبحثی درباره هوش و تفاوتهکمردرد ناشی از تنگی کاناتئوری جدید، ویران کردن گفیلمی بسیار جالب از تغییجستجوی متن و تصویر به صورآلزایمردر هم تنیدگی کوانتومیغیرقابل دیدن کردن مادهماده ی تاریکاپی ژنتیکزبان چهار حرفی حیات زمیناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی برخی ملاحظات در تشنج های تاثیر گیاه خواری بر رشد وسفر دشوار اکتشافقیچی ژنتیکیحافظه و اطلاعات در کجاستآیا هوش ارثی دریافتی از پدرمان تومورهای مغزی با امدارک ژنتیکی چگونه انساننهایت در بی نهایتابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی در خدمت خلق وحتاثیر ترکیبات استاتین (سحس و ادراک قسمت نوزدهمسندرم کووید طولانیلیس دگرامفتامین یا ویاسآیا جنین انسان، هوشمندی درک عمیق در حیواناتابزار بقای موجود زنده از مسئولیت جدیدچیزی منتظر شناخته شدناساس انسان اندیشه و باور هاوکينگ پیش از مرگش رسالبعد از کروناتاثیر درجه حرارت بر عملککندر در بیماریهای التهابحس و ادراک قسمت دهمسیاره ابلهانمنابع انرژی از نفت و گاز آب، زندگی است(قسمت پنجم)ذخیره ی شگفت انگیز اطلاعابزارهای بقا ازنخستین هممغز ما کوچکتر از نیم نقطهچگونه حافظه را قویتر کنیاصول سلامت کمرویتنام نوعی کرونا ویروس تلاش هایی در بیماران قطع تازه های بیماری پارکینسوکایروپاکتیک چیستخواندن ، یکی از شستشو دهنسرگیجه از شایعترین اختلامناطق خاصی از مغز در جستجافزایش مرگ و میر سندرم کورویا حقی از طرف خدااحساس گذر سریعتر زمانمغز از بسیاری حقایق می گرنادانی در قرن بیست و یکم،بوزون هیگز چیستوالزارتان داروی ضد فشار تو پیچیده ترین تکنولوژی تشخیص ژنتیکی آتروفی های کشف مکانیسمی پیچیده در بدفاع در برابر تغییر ساختشواهدی از دنیسوان(شبه نئمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانگشت نگاری مغز نشان میدروشی برای بهبود هوش عاطفادغام دو حیطه علوم مغز و نقش مهاجرت در توسعه نسل اچرا در مغز انسان، فرورفتبیماری ضعف عضلات نزدیک بواسطه ها د رمسیر ایجاد مغتوهمات و شناخت حقیقتجنسیت و تفاوت های بیناییگاهی مغز بزرگ چالش استدژاوو یا آشناپنداریشرکت نورالینک ویدیویی ازمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماولین سلول مصنوعیراه های جدید برای قضاوت رارزش حقیقی زبان قسمت اولنقش حفاظتی مولکول جدید دهفت چیز که عملکرد مغز تو بارداری بدون رحمیافته های نوین علوم پرده تکامل و ارتقای نگاه تا عمجهان شگفت انگیزپیوند سر آیا ممکن استداروهای ضد بیماری ام اس وعلایم کمبود ویتامین E را میدان مغناطيسي زمین بشر ایا این جمله درست است کسیزمان به چه دلیل ایجاد میشاز بحث های کنونی در ویروسهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبحثی درباره هوش و تفاوتهکمردرد و علل آنتا 20 سال آینده مغز شما به تا بحر یفعل ما یشافیزیک مولکولها و ذرات در جستجوی هوشیاری در مغز ماآملودیپین داروی ضد فشار در هم تنیدگی کوانتومی و پمقالاتماده ی خالینقش زبان در سلطه و قدرت اابزار هوش در حال ارتقا اززبان و کلمه حتی برای کساناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی برخی مرزهای اخلاق و علوم تاثیر گیاه خواری بر رشد وسفرنامه سفر به بم و جنوب قیچی ژنتیکی تهدید یا فرصحباب های کیهانی تو در توآیا هوش سریعی که بدون احسدرمان تشنجمروری بر تشنج و درمان هایچهار میلیارد سال تکامل بابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی درمانگر کامپیبرخی سلولهای عصبی در تلاتاثیر حرکات چشم بر امواج حس و ادراک قسمت هفتمسندرم گیلن باره به دنبال لا اکراه فی الدینآیا جهان ذهن و افکار ما مدرگیری قلب در بیماری ویرابزار بقای موجود زنده از مسئولیت در برابر محیط زیچیزی خارج از مغزهای ما نیاستفاده از مغز، وزن را کمهدف یکسان، در مسیرهای متبعد از کرونا دلخوشی بیهوتاثیر درجه حرارت بر عملککوچک شدن مغز از نئاندرتاحس و ادراک قسمت دوازدهمسیاره ابلهانمنابع انرژی از نفت و گاز آثار باستانی تمدن های قدذره ی معین یا ابری از الکابزارهای بقای موجود زندهمغز مادران و کودکان در زمنگاه محدود و تک جانبه، مشاضطراب و ترسویتامین E برای فعالیت صحتلاشی برای درمان قطع نخاتبدیل تراکت صوتی مصنوعی کار با یگانگی و یکپارچگیخواب سالم عامل سلامتیسربازان ما محققا غلبه می منبع هوشیاری کجاست قسمت افزایش سرعت پیشرفت علوم رویاها از مغز است یا ناخواحساسات کاذبمغز به تنهایی برای فرهنگ نبرو و انرژی مداومبوزون هیگز جهان را از متلواکنش های ناخودآگاه و تقتو افق رویداد جهان هستیتشخیص آلزایمر سالها قبل کشف ارتباط جدیدی از ارتبدقیق ترین تصاویر از مغز اشکل های متفاوت پروتئین همنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاندوهگین نباش اگر درب یا روشی جدید در درمان قطع نخارتقا و تکامل سنت آفرینش نقش میدان مغناطیسی زمین چراروياها را به یاد نمی آبیماریهای تحلیل عضلانی اوبینار اساتید نورولوژی دتوپیراماتجنسیت و تفاوت های بیناییگذر زمان کاملا وابسته به دگرگونی های نژادی و تغییشش مرحله تکامل چشممنبع هوشیاری در کجاست؟ قاوکرلیزوماب داروی جدید شراه های جدید برای قضاوت رارزش حقیقی زبان قسمت دومنقش حیاتی تلومر دی ان آ دهفت سین یادگاری از میراث بازگشت از آثار به سوی خدایادگیری مهارت های جدید دتکامل ابزار هوش ، راه پر جهانی که نه با یک رخداد و پیوند سر، یکی از راه حلهاداروی فامپیریدین یا نورلعلت خواب آلودگی بعد از خومیدان های مغناطیسی قابل ایا ابزار هوشمندی یا مغز زمان شگفت انگیزاز تلسکوپ گالیله تا تلسکهوش مصنوعی گوگل به کمک تشبحثی درباره هوش و تفاوتهکمردرد با پوشیدن کفش مناتاثیر مشاهده بر واقعیت بفیزیک و هوشیاریحفره در مغزآمارهای ارائه شده در سطح در هم تنیدگی کوانتومی و دتاثیر ویتامین دی بر بیماماده، چیزی بیش از یک خلا نقش سجده بر عملکرد مغزابزار بقا از نخستین همانزبان و بیان نتیجه ساختمااز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی برخی نکات از گاید لاین پرتاثیر گیاه خواری بر رشد وسفرنامه سفر به بم و جنوب قانون مندی نقشه ژنتیکی مآیا هشیاری کوانتومی وجوددرمان جدید ALSمرکز هوشیاری، روح یا بدن چهار ساعت پس از کشتار خوکابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی درخدمت خلق وحبرخی سيناپسها طی تکامل و تاثیر دوپامین و سروتونینحس و ادراک قسمت هفدهمسندرم پیریفورمیسلایو دوم دکتر سید سلمان فآیا جهش های ژنتیکی، ویرودرگیری مغز در بیماری کویابزار بقای موجود زنده از مستند جهان متصلچیزی شبیه نور تو نیستاستفاده از هوش مصنوعی در هدف از تکامل مغزبعد از کرونا دلخوشی بیهوتاثیر درجه حرارت بر عملککوچکترین چیز یک معجزه اسحس و ادراک قسمت سومسیر آفرینش از روح تا مغز منابع انرژی از نفت و گاز آرامش(سکوت) stillness و تکاپوذرات کوانتومی زیر اتمی قابزارهای بقای از نخستین مغز چون ابزار هوش است دلینگاه انسان محدود به ادرااطلاع رسانی اینترنتیویتامین E در چه مواد غذایتلاشی تازه برای گشودن معتبدیل سلولهای محافط به سکاربرد روباتهای ريزنانوخواب سالم عامل سلامتی و یسردرد میگرن در کودکانمنبع هوشیاری کجاست قسمت افسردگی و اضطراب در بیمارویاهای پر رمز و حیرتی دراخلاق و علوم اعصابمغز برای فراموشی بیشتر کنخاع ما تا پایین ستون فقربی نهایت در میان مرزهاواکنش به حس جدیدتو با همه چیز در پیوندیتصویربرداری فضاپیمای آمکشف جمجمه ای درکوه ایرهودلایلی که نشان میدهد ما بشکل پنجم مادهمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتاندام حسی، درک از بخش هایروشی جدید در درمان نابینارتوکين تراپی روشی جديد نقش محیط زندگی و مهاجرت دچراروياها را به یاد نمی آبیهوش کردن در جراحی و بیموراپامیل در بارداریتوانایی مغز و دیگر اجزای جهل مقدسگربه شرودینگر و تاثیر مشدانش محدود به ابعاد چهارششمین کنگره بین المللی سمنبع هوشیاری در کجاست؟(قايندگان چگونه خواهند دیدراه پیروزی در زندگی چیستارزش حقیقی زبان قسمت سومنقش خرچنگ های نعل اسبی درهم نوع خواری در میان پیشیبازگشت به ریشه های تکاملیادآوری خواب و رویاتکامل جریان همیشگی خلقتجهش های ژنتیکی مفید در ساپیوستگی همه ی اجزای جهانداروی لیراگلوتیدعماد الدین نسیمی قربانی میدازولام در درمان تشنج ایا بیماری ام اس (مولتیپزندگی هوشمند در خارج از زاز تلسکوپ گالیله تا تلسکهوش مصنوعی الفاگوبحثی درباره احساسات متفابحثی درباره احساساتی غیرتاثیر نگاه ناظر هوشیار بفیزیکدانان ماشینی برای تحقیقت قربانی نزاع بین بی آن چیزی که ما جریان زمان در یک فراکتال هر نقطه مرکصفحه اصلیمبانی ذهنی سیاه و سفیدنقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین همانزبان و بیان، در سایه پیشراز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی برخی نرمش ها برای زانوتاثیر گیاه خواری بر رشد وسفرنامه سفر به بم و جنوب قانون جنگلآیا واکنش های یاد گرفته ودرمان جدید میگرن با انتی مرکز حافظه کجاستنوآوری ای شگفت انگیز دانابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز هوش مصنوعی ساخته هوش طبیبرداشت مغز ما از گذر زمانتاثیر دپاکین بر بیماری محس و ادراک قسمت هجدهمسندرم پس از ضربه به سرلبخند بزن شاید صبح فردا زآیا جهش ژنتیکی و تنظیم اجدرگیری مغز در بیماران مبابزار بقای موجود زنده از مشکلات نخاعینکاتی در مورد تشنجاستفاده از سلول های بنیاهدف از خلقت رسیدن به ابزاتفکر خلا ق در برابر توهم تاثیر درجه حرارت بر عملککووید نوزده و خطر بیماری حس و ادراک قسمت سی و هشتمسیستم تعادلی بدنمنابع انرژی از نفت و گاز آزمون تجربی، راهی برای رذرات کوانتومی زیر اتمی قابزارهای دفاعی و بقای مومغز چگونه صداها را فیلتر نگاه از بیرون مجموعهاطلاعات حسی ما از جهان، چویتامین کاتلاشی جدید در درمان ام استداخل مرزها و صفات با بینکاربرد روباتهای ريز، در خواب عامل دسته بندی و حفطسردرد و علتهای آنمنبع هوشیاری کجاست قسمت الکترومغناطیس شنوایی و هرویای شفافاخلاق پایه تکامل و فرهنگمغز بزرگ چقدر مفید هست ؟نخستین تصویر از سیاهچالهبی عدالتی در توزیع واکسن واکسن های شرکت فایزر آمرتو با باورهایت کنترل میشتصادف یا قوانین ناشناختهگل زندگیدنیای شگفت انگیز کوانتومشگفت انگیز بودن کیهانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانرژی تاریکروشی جدید در درمان سکته مارتباط میکروب روده و پارنقش نگاه از پایین یا نگاهنزاع بین جهل و علم رو به پبیهوشی در بیماران دچار اورزش هوازی مرتب خیلی به قتوازن مهمتر از فعالیت زیجهان فراکتالگزیده ای از وبینار یا کنفدانش بی نهایتصرع و درمان های آنمنبع خواب و رویاايا اراده آزاد توهم است یرابطه تشنج و اوتیسمارزش خود را چگونه میشناسنقش داروهاي مختلف معروف همه چیز در زمان کنونی استبازخورد یا فیدبکژن هوش و ساختارهای حیاتی تکامل داروینی هنوز در حاجهش های ژنتیکی غیر تصادفپیام های ناشناخته بر مغز داروی تشنجی دربارداریعوامل موثر در پیدایش زبامکانیک کوانتومی بی معنی ایا بدون زبان میتوانیم تزندگی بی دوداز تکنیکی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک های ببخش فراموش شده ی حافظهتاثیر نگاه و مشاهده ناظر زبان و شناخت حقیقت قسمت چفرگشت و تکامل تصادفی محض حقیقت اشیاآنچه واقعیت تصور میکنیم در کمتر از چند ماه سوش جدسوالات پزشکیمباحث مهم حس و ادراکنقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین همانزبان و تکلم برخی بیماریهاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی برخی نرمش های گردنتاثیر گیاه خواری بر رشد وحد و مرزها توهم ذهن ماستسفرنامه سفر به بم و جنوب قانون جنگلآیا یک، وجود دارددرمان جدید کنترل مولتیپلمرکز حافظه کجاستنوار مغز مشاهده ی غیر مستابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغز هوش احساسیبررسي علل احتمالي تغيير تاثیر داروهای ضد التهاب حس و ادراک قسمت هشتمسندرم سردرد به دلیل افت فلرزش ناشی از اسیب به عصبآیا خداباوری محصول تکاملدرگیری مغزی در سندرم کووابزار بقای موجود زنده از مشکلات بین دو همسر و برخیچگونه مولکول های دی ان ایاستفاده از سلول های بنیاهر حرکت خمیده می شود و هر تفاوت مغز انسان و میمون هتاثیر درجه حرارت بر عملککودک ایرانی که هوش او از حس و ادراک قسمت سی و ششمسیستم دفاعی بدن علیه مغز منابع انرژی از نفت و گاز آزمون ذهنی گربه ی شرودینذرات کوانتومی زیر اتمی قابعاد اضافه ی کیهانمغز ناتوان از توجیه پیدانگاه از درون مجموعه با نگاطلاعاتی عمومی در مورد مویتامین کا و استخوانتمایل زیاد به خوردن بستنتروس جریان انرژیکتاب گران و پرهزینه شد ولخودآگاهی و هوشیاريسردرد تنشنمنبع هوشیاری کجاست قسمت الکتروتاکسی(گرایش و حرکروان سالماختلال خواب فرد را مستعد مغز بزرگ چالش است یا منفعنخستین روبات های زنده ی جبیمار 101 ساله، مبتلا به سواکسن کووید 19 چیزهایی که تو جهانی هستی که خودش را تظاهر خوابیده ی مادهگلوئوندندان ها را مسواک بزنید تشگفتی های زنبور عسلمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانرژی تاریک که ما نمی توريتوکسيمب در درمان ام اسارتباط ماده و انرژینقش نظام غذایی در تکامل منزاع بین علم و نادانی رو بیوگرافیورزش هوازی ، بهترین تمریتوسعه هوش مصنوعی قادر اسجهان ما میتواند به اندازگزارش یک مورد جالب لخته ودانشمندان موفق به بازگردضررهای مصرف شکر و قند بر منحنی که ارتباط بین معرفايا اراده آزاد توهم است یراز تغییراز نخستین همانند سازها تنقش ذهن و شناخت در حوادث همه ی سردردها بی خطر نیستبازسازي مغز و نخاع چالشی ژن یا نقشه توسعه مغز و نقتکامل داروینی هنوز در حاجهشهای مفید و ذکاوتی که دپیشینیان انسان از هفت میداروی جدید s3 در درمان ام عوامل ایجاد لغت انسانی و مکانیزمهای دفاعی در برابایا تکامل هدفمند استزندگی زمینی امروز بیش از از تکینگی تا مغز و از مغز هوش مصنوعی از عروسک های ببخش بزرگی حس و ادراک ما اتاثیر نگاه انسان بر رفتازبان و شناخت حقیقت قسمت افراموش کارها باهوش تر هسحقیقت تنها چیزی است که شاآنچه حس می کنیم، نتیجه ی در آستانه ی موج پنجم کوویپیامهای کاربرانمجموعه های پر سلولی بدن منقش غذاها و موجودات درياابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمبرخی یونها و مولکول های متاثیر گیاه خواری بر رشد وحرکت چرخشی و دائمی کیهانسفری به آغاز کیهانقانونمندی و محدودیت عالمآیا کیهان می تواند یک شبیدرمان جدید سرطانمرکز خنده در کجای مغز استنوار مغز در فراموشی هاابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز- از مغزتهوش احساسیبررسی و اپروچ جدید بر بیمتاثیر داروی ضد تشنج سدیم حس و ادراک قسمت پنجمسوپاپ ها یا ترانزیستورهالرزش عضله یا فاسیکولاسیوآیا دلفین ها می تواند از درگیری مغزی در سندرم کووابزار بقای موجود زنده از مشکلات روانپزشکی پس از سچگونه مغز پیش انسان یا هماستفاده از سلول های بنیاهرچیز با یک تاب تبدیل به تفاوت ها و تمایزها کلید بتاثیر درجه حرارت بر عملککودکان میتوانند ناقل بی حس و ادراک قسمت سیزدهمسکته مغزیمنابع انرژی از نفت و گاز آزمون ذهنی گربه شرودینگررفتار اجتماعی انسان، حاصاتفاق و تصادفمغز و سیر تکامل ان دلیلی نگاه حقیقی نگاه به درون ااطلاعاتی عمومی در مورد مویتامین کا در سبزیجاتتمدن قدیمی ای در جنوب ایرتری فلوپرازینکتاب زیست شناسی باورخودآگاهی و هوشیاريسردرد سکه ایمنبع هوشیاری کجاست قسمت الگوی بنیادین و هوشیاریروبات های ریز در درمان بیاختلال در شناسایی حروف و مغز بزرگ چالشهای پیش رونرمش های مفید برای درد زابیماری های مغز و اعصاب و واکسن کرونا و گشودن پنجرتو دی ان ای خاص ميتوکندريتظاهری از ماده است که بیدگمان میکنی جرمی کوچکی در دو ویژگی انتزاع و قدرت تجشاهکار قرنمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانسان قدیم در شبه جزیره عریواستیگمینارتباط متقابل با همه ی حینقش نظریه تکامل در شناسانزاع بین علم و جهل رو به پبیوگرافیورزش و میگرنتوسعه برخی شغل ها با هوش جهان مادی، تجلی فضا در ذهگشایش دروازه جدیدی از طردانشمندان نورون مصنوعی سضررهای شکر بر سلامت مغزمنشأ اطلاعات و آموخته ها ای نعمت من در زندگیمراست دستی و چپ دستیاز نخستین همانند سازها تنقش روی و منیزیم در سلامتهمیشه اطمینان تو بر خدا ببحتی علمی درباره تمایل بژنها نقشه ایجاد ابزار هوتکامل داروینی هنوز در حاجهشهای مفید و ذکاوتی که دپیشرفت های جدید علوم اعصداروی جدید میاستنی گراویعواملی که برای ظهور لغت اما انسانها چه اندازه نزدایجاد احساساتزندگی زودگذراز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی هوش مصنوعی از عروسک بازی بخش بزرگتر کیهان ناشناختتاثیر نگاه انسان بر رفتازبان و شناخت حقیقت قسمت دفراموشی همیشه هم بد نیستحقیقت خواب و رویاآنها نمیخواهند دیگران رادر درمان بیماری مولتیپل سایتهای دیگرمحل درک احساسات روحانینقشه مغزی هر فرد منحصر بهابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمبرخی اثرات مضر ویتامین دتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس چشایی و بویاییسقوط درون جاذبه ای خاص، چقارچ بی مغز در خدمت موجودآیا گذشته، امروز وآینده درمانهای بیماری پارکینسمرگ چیستنوار مغز در تشخیص بیماری ابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز هوش عاطفی بیشتر در زنانبررسی ژنها در تشخیص بیماتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت پنجاهسوپاپ ها یا ترانزیستورهالزوم سازگاری قانون مجازاآیا دلفین ها میتوانند بادرگیری اعصاب به علت میتوابزار بقای موجود زنده از مشکلات روانپزشکی در عقب چگونه هموساپينس بر زمین استیفن هاوکینگ در مورد ههزینه ای که برای اندیشیدتفاوت های بین زن و مرد فقتاثیر درجه حرارت بر عملککودکان خود را مشابه خود تحس و ادراک قسمت ششمسانسور از روی قصد بسیاری منابع انرژی از نفت و گاز آسيب میکروواسکولاریا آسرقیبی قدرتمند در برابر ماتوبان اطلاعات و پلِ بینمغز آیندگان چگونه است ؟نگاهی بر قدرت بینایی درااعداد بینهایت در دنیای مویتامین دی گنجینه ای بزرتمدن پیشرفته ی پیشینیانتری فلوپرازینکتاب طبیعت در قالب هندسهخودروهای هیدروژنیسردرد عروقی میگرنمنبع هوشیاری کجاست قسمت الگوبرداری از طبیعتروح رهاییاختلال در شناسایی حروف و مغز بزرگ و فعال یا مغز کونرمش های مفید در سرگیجهبیماری وسواسواکسن کرونا از حقیقت تاتتولید مثل اولین ربات های تعداد کلی ذهن ها در جهان گنجینه ای به نام ویتامین دو برابر شدن خطر مرگ و میشاهکار شش گوشمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانسان ها می توانند میدان ریاضیات یک حس جدید استارتباط چاقی و کاهش قدرت بنقش هورمون های تیروئید دنسبت طلایی، نشانه ای به سبیان ژن های اسکیزوفرنی دورزش بهترین درمان بیش فعتوصیه های سازمان بهداشت جهان هوشیارپمبرولیزوماب در بیماری چدانشمندان یک فرضیه رادیکطلای سیاهمهندسی ژنتیک در حال تلاش ای آنکه نامش درمان و یادشرجزخوانی هایی که امروز باز نخستین همانند سازها تنقش روزه داری در سالم و جهمیشه عسل با موم بخوریمبحث درباره پیدایش و منشا ژنها ، مغز و ارادهتکامل داروینی هنوز در حاجواب دانشمند سوال کننده پیشرفت در عقل است یا ظواهداروی جدید ضد میگرنعوارض ازدواج و بچه دار شدما انسانها چه اندازه نزدایرادهای موجود در خلقت بزندگی، مدیریت انرژیاز تکینگی تا مغز از مغز تاز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی بخش دیگری در وجود انسان هتاثیر ویتامین دی بر بیمازبان و شناخت حقیقت قسمت سفرایند پیچیده ی خونرسانیحقیقت راستین انسان علم بآنزیم تولید انرژی در سلودر سال حدود 7 میلیون نفر محل درک احساسات روحانی دنقشه های مغزی جدید با جزیابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمبرخی اختلالات عصبی مثانهتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک (قسمت اول )سلول های بنیادی منابع و اقبل از آغازآیا پیدایش مغز از روی تصادرهای اسرارآمیز و پوشیدهمرگ و میر پنهاننوار مغزی روشی مهم در تشخابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز هوش عاطفی در زنان بیشتر ابررسی سیستم تعادلی بدن اتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت پنجاه و یسوپاپ ها یا ترانزیستورهالزوم سازگاری قانون مجازاآیا دست مصنوعی به زودی قادرختان اشعار زمینابزار بقای موجود زنده از مشاهده گر جدای از شیء مشاچگونه هوشیاری خود را توساستیفن هاوکینگ در تفسیر هزینه سنگین انسان در ازاتفاوت های تکاملی در مغز وتاثیر درجه حرارت بر عملککوری گذرای ناشی از موبایحس و ادراک قسمت شصت و دوسانسور بر بسیاری از حقایمنابع انرژی از نفت و گاز آسیب ها ناشی از آلودگی هورموزی از نخستین تمدن بشراتوسوکسیمایدمغز انسان ایا طبیعتا تمانگاهی بر توانایی اجزاي ببقای حقیقی در دور ماندن اویروس مصنوعیتمدن بشری و مغز اخلاقیترکیب حیوان و انسانکتاب، سفری به تاریخخورشید مصنوعیسرعت فکر کردن چگونه استمنبع هوشیاری کجاست قسمت التهاب شریان تمپورالروزه داری متناوب، مغز را اختلالات مخچهمغز بزرگترین مصرف کننده نرمشهای مهم برای تقویت عبیماری گیلن باره و بیمارواکسن کرونا ساخته شده توتولید پاک و فراوان انرژیتغییر الگوی رشد مغزی با زگویید نوزده و ایمنی ساکتدو برابر شدن خطر مرگ و میشاید درست نباشدمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانسان جدید از چه زمانی پاریسدیپلام تنها داروی تایارتباط هوش ساختار مغز و ژنقش هورمون زنانه استروژننشانه های گذشته در کیهان بیان حقیقتورزش در کمر دردتوصیه های غیر دارویی در سجهان یکپارچهپنج اکتشاف شگفت آور در مودانشمندان ژنی از مغز انسطوفان فقر و گرسنگی و بی سمولتیپل اسکلروز در زنان ایمپلانت مغزی کمک میکند رساناها و ابر رساناها و عاز نخستین همانند سازها تنقش رژیم غذایی بر رشد و اهمراهی نوعی سردرد میگرنیبحثي درباره هوش و تفاوتهژنهای مشترک بین انسان و وتکامل زبانجوسازی مدرنپیشرفتی مستقل از ابزار هداروی ضد تشنج با قابليت تعید نوروز مبارکما اکنون میدانیم فضا خالاکسی توسین و تکامل پیش ازونیسومایدزونا به وسیله ویروس ابله از تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی برنامه و ساختار پیچیده متاثیر ویروس کرونا بر مغز زبان ریشه هایی شناختی اسفرایند تکامل و دشواری هاحقیقت غیر فیزیکیآینده ی انسان در فراتر ازدرمان های اسرار آمیز در آمحدودیت های حافظه و حافظنقص در تشخیص هیجانات عامابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمبرخی اصول سلامت کمرتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک (قسمت دوم )سلول های بدن تو پیر نیستنقبل از انفجار بزرگآیا آگاهی پس از مرگ از بیدرک فرد دیگر و رفتارهای امرگ و میر بسیار بالای ناشنورون هاي مصنوعی می توانابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز هوش عاطفی در زنان بیشتر ابررسی علل کمر درد در میانتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت پنجاه و دسودمندی موجودات ابزی بر مقاومت به عوارض فشار خون آیا رژیم غذایی گیاهی سلادرد باسن و پا به دلیل کاهابزار بقای موجود زنده از مشاهده آینده از روی مشاهچگونه واکسن کرونا را توزاستخوان های کشف شده، ممکهزاران سال چشم های بینا وتفاوت های زبانی سرمنشا تتاثیر رو ح و روان بر جسمکی غایب شدی تا نیازمند دلحس و ادراک سی و هفتمساخت شبکه عصبی مصنوعی با منابع انرژی از نفت و گاز آشنا پنداریرمز و رازهای ارتباط غیر کاثر مضر مصرف طولانی مدت رمغز انسان برای ایجاد تمدچالش هوشیاری و اینکه چرا بلندی در ذهن ما درک بلندیویرایش DNA جنین انسان، برتمدنی قدیمی در شمال خلیج ترازودونکتابخانهخانواده پایدارشلیک فراموشیمنبع هوشیاری کجاست قسمت امیوتروفیک لترال اسکلروروزه داری و بیمار ی ام اس اختلالات حرکتی در انسانمغز حریص برای خون، کلید تچرا مغز انسان سه هزار سالبیماری ای شبیه آلزایمر و واکسن ایرانی کرونا تولیدتولید سلولهای جنسی از سلتغییر زودتر اتصالات مغزیگوشه بیماری اتوزومال رسسدو سوی واقعیتشبیه سازی میلیون ها جهان منبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانسان خطرناکترین موجودریشه های مشترک حیاتارتباط انسانی، محدود به نقش ویتامین K در ترمیم اسنشانه های پروردگار در جهبیست تمرین ساده برای جلووزن حقیقی معرفت و شناختتوصیه هایی در مصرف ماهیجهان یکپارچهپوست ساعتی مستقل از مغز ددانشمندان پاسخ کوانتومی طی یکصد هزار سال اخیر هرچمواد کوانتومی جدید، ممکنایمپلانت نخاعی میتواند درشته نوروایمونولوژی و نقاز نشانه ها و آثار درک شدنقش رژیم غذایی در رشد و اهندسه ی پایه ایبحثی جالب درباره محدودیتژنهای هوش ، کدامندتکامل زبانجاودانگی مصنوعیپاسخ گیاهان در زمان خوردداروی ضد تشنج با قابليت تعامل کلیدی در کنترل کارآما اشیا را آنطور که هستنداگر فقط مردم میفهمیدند کاگر میدانی مصیبت بزرگتر زیباترین چیز در پیر شدناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی برنامه ی مسلط ژنها در اختتاثیر ژنها بر اختلالات خزبان شناسی مدرن در سطح سلفرایند حذف برخی اجزای مغحقیقت غیر قابل شناختآینده ی علم و فیزیک در60 ثدرمان های بیماری آلزایمرمخچه فراتر از حفظ تعادلنقطه بی بازگشتابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمبرخی بیماری ها که در آن بتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت چهلسلول عصبی شاهکار انطباق قدم زدن و حرکت دید را تغیآیا امکان بازسازی اندامهدرک نیازمند شناخت خویش امرگ انتقال است یا نابود شنورون های ردیاب حافظهابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز هوشیاری کوانتومیبزرگ شدن مغز محدود به دورتاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت پنجاه و سسیلی محکم محیط زیست بر انمقابله با کرونا با علم اسآیا رژیم غذایی گیاهی سلادستورالعمل مرکز کنترل بیابزار بقای موجود زنده از مطالعه ای بیان میکند اهدچگونه آن شکری که می خوریماستروژن مانند سپر زنان دهستي مادي ای که ما کوچکترتفاوتهای جنسیتی راهی براتاثیر رژیم گیاه خواری بر کیهان خود را طراحی میکندحس و ادراک- قسمت پنجاه و ساخت شبکه عصبی با الفبای منابع انرژی از نفت و گاز آغاز فصل سرما و دوباره تکرمز بقای جهش ژنتیکیاثرات فشار روحی شدیدمغز انسان برای شادمانی طچالش هوشیاری و اینکه چرا بلعیدن ستاره توسط سیاهچاواقعیت فیزیکی، تابعی از تمساح حد واسط میان مغز کوتراشه ی بیولوژِیککجای مغز مسئول پردازش تجخارق العاده و استثنایی بشلیک فراموشیمنبع هوشیاری کجاست قسمت امید نیکو داشته باش تا آنروزه داری سلول های بنیاداختلالات صحبت کردن در انمغز در تنهایی آسیب میبینچرا مغزهای ما ارتقا یافت بیماری ای شبیه ام اس مولتواکسن اسپایکوژنتولترودینتغییر عمودی سر انسان از پگوشت خواری یا گیاه خواریدوچرخه سواری ورزشی سبک و شبیه سازی سیستم های کوانمنبع هوشیاری کجاست؟ قسمتانسان عامل توقف رشد مغزرژیم های غذایی و نقش مهم ارتباط از بالا به پایین منقش ژنتیک در درمان اختلانظام مثبت زندگیبیش از نیمی از موارد انتقوزوز گوشتوضیحی ساده در مورد هوش مجهان کنونی و مغز بزرگتریپیموزایددانشمندان اولین سلول مصنظهور امواج مغزی در مغز مصموجود بی مغزی که می توانداین پیوند نه با مغز بلکه رشد مغز فرایندی پیچیده ااز نظر علم اعصاب یا نرووسنقش زنجبیل در جلوگیری از هندسه ی رایج کیهانبحثی در مورد نقش ویتامين ژنهای حاکم بر انسان و انستکامل زبان انسان از پیشیجایی خالی نیستپختگی پس از چهل سالگي به داروی ضد تشنج توپیراماتعادت کردن به نعمتما به جهان های متفاوت خودما با کمک مغز خود مختاريماگر نیروی مغناطیس نباشد زیباترین چیز در افزایش ساز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی برندگان نوبل فیزیک ۲۰۲۱تاثیر کلام در آیات کلام بزبان شناسی نوین نیازمند فراتر از دیوارهای باورحقایق ممکن و غیر ممکنآیا ممکن است موش کور بی مدرمان های جدید میگرنمخچه ، فراتر از حفظ تعادلچند نرمش مفید برای کمردرابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمبرخی بیماری های خاص که بدتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت چهل و هفتسلولهای ایمنی القا کنندهقدرت انسان در نگاه به ابعآیا انسان با مغز بزرگش اخدرک و احساسمراحل ارتقای پله پله کیهنوروپلاستیسیتی چیستابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز، از مغز هوش، ژنتیکی است یا محیطیبزرگ شدن تقریبا ناگهانی تاثیر درجه حرارت بر عملکحس و ادراک قسمت پنجاه و شسیگار عامل افزایش مرگ ومملاحظه های اخلاقی دربارهآیا راهی برای رفع کم آبی دغدغه نتیجه ی نادانی استابزار بقای موجود زنده از معنی روزهچگونه انتظارات بر ادراک اسرار آفرینش در موجهستی ما پس از شروعی چگال تقلید مرحله ای نسبتا پیشتاثیر رژیم گیاه خواری بر کیهانِ هوشیارِ در حال یاحس و ادراک- قسمت بیست و پساختار شبکه های مغزی ثابمنابع انرژی از نفت و گاز إِلَهِي هَبْ لِي كَمَالَرمز جهاناثرات مفید قهوهمغز انسان برای شادمانی طچالش هوشیاری و اینکه چرا به مغز خزندگان خودت اجازواقعیت چند سویهتنفس هوازی و میتوکندریتربیت کودکان وظیفه ای مهکرونا چه بر سر مغز می آورخبر مهم تلسکوپ هابلشنا در ابهای گرم جنوب نیامنبع هوشیاری کجاست قسمت امید درمان کرونا با همانروش مقابله مغز با محدودیاختلالات عضلانی ژنتیکمغز را از روی امواج بشناسچرا ویروس کرونای دلتا وابیماری اسپینال ماسکولار واکسن اسپایکوژن ضد کروناتومورها و التهاب مغزی عاتغییرات منطقه بویایی مغزگیلگمش باستانی کیستدورترین نقطه ی قابل مشاهشبکه های مصنوعی مغز به درمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمانسانیت در هم تنیده و متصرژیم های غذایی و نقش مهم ارتباط بین هوش طبیعی و هونقش گرمایش آب و هوا در همنظریه ی تکامل در درمان بیبیشتر کمردردها نیازی به یک پیام منفرد نورون مغزی تیوتیکسن داروی ضد جنونجهان کاملی در اطراف ما پرپیموزایددانشمندان تغییر میدان مغعقل مجادله گرموجودات مقهور ژنها هستنداین ایده که ذرات سیاهچالرشد مغز علت تمایل انسان باز نظر علم اعصاب اراده آزنقش زبان در سلطه و قدرت اهندسه بنیادینبحثی در مورد نقش کلسیم و کل اقیانوس در یک ذرهتکامل ساختار رگهای مغزی فلج نخاعی با الکترودهای جاذبهپروژه ی ژنوم انسانیداستانها و مفاهیمی اشتباعارضه جدید ویروس کرونا سعدم توقف تکامل در یک انداما تحت کنترل ژنها هستیم یاگر نعمت فراموشی نبود بسزیر فشار کووید چه باید کراز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی برین نت به جای اینترنتتاثیر کپسول نوروهرب بر نزبان، نشان دهنده ی سخنگو فرد حساس از نظر عاطفی و بحمله ویروس کرونا به مغزآیا ما تنها موجودات زنده درمان های جدید در بیماری مخچه ابزاري که وظیفه آن فچند جهانیابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک تا کمبرخی توجهات در ببمار پارتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت چهل و هشتسلولهای بنیادی مصنوعی درقدرت عشقآیا احتمال دارد رویا از آدرک کنیم ما همه یکی هستیممرز مرگ و زندگی کجاستنوروز یا روز پایانیابزار بقا از نخستین هماناز تکامل تا مغز از مغز تا هیچ کاری نکردن به معنی چیبزرگترین خطایی که مردم متاثیر درجه حرارت بر عملککنفرانس تشنج هتل کوثر اصحس و ادراک قسمت بیست و چهسیاهچاله های فضایی منابعملاحظات بیهوشی قبل از جرآیاما مقهور قوانین فیزیکذهن ما از در هم شکستن منبابزار بقای موجود زنده از معادله ها فقط بخش خسته کنچگونه به سطح بالایی از هواسرار بازسازی اندام هاو هر کس تقوای خدا پیشه کنتقلید از روی طبیعتتاثیر رژیم گیاه خواری بر کیست کلوئید بطن سومحساسیت روانی متفاوتسازگاری با محیط بین اجزامنابع انرژی از نفت و گاز افت فشار خون ناگهانی در ورمز جهان خاصیت فراکتالاثرات مضر ماری جوانامغز انسان رو به کوچک تر شچالش هوشیاری و اینکه چرا به بالا بر ستارگان نگاه کواقعیت چیستتنفس هوازی و میتوکندریترجمه ای ابتدایی از اسراکریستال هاخدا موجود استشناخت و معرفت، و نقش آن دمنبع هوشیاری کجاست قسمت امگا سه عامل مهم سلامتروش های صرفه جویی در ایجااختراع جدید اینترنت کوانمغز زنان جوانتر از مغز مرچرا پس از بیدار شدن از خوبیماری اضطراب عمومیواکسن دیگر کرونا ساخته شتومورهای ستون فقراتتغییرات آب و هوایی که به گیاه خواری و گوشت خوار کدديدن با چشم بسته در خواب شباهت مغز و کیهانمنبع هوشیاری کجاست؟(قسمانعطاف پذیری مکانیسمی علرژیم ضد التهابیارتباط شگفت مغز انسان و فنقش پیش زمینه ها و اراده نظریه ی تکامل در درمان بیبا هوش مصنوعی خودکار روبیک پیشنهاد خوب برای آسان تکنولوژی جدید که سلول هاجهان پیوستهپیچیدگی های مغزمگسدانشمندان روش هاي جدیدی علم و ادراک فقط مشاهده ی میهمانهای ناخوانده عامل اینکه به خاطرخودت زندگی زمین در برابر عظمت کیهاناز نظر علم اعصاب اراده آزهندسه در پایه ی همه ی واکبحثی در مورد حقیقت فضا و کلمات بلند نه صدای بلندتکامل شناخت انسان با کشففلج بل، فلجی ترسناک که آنجاذبه و نقش آن در شکلگیریپروژه ی ژنوم انسانیدخالت در ساختار ژنهادر مانهای کمر دردعدم درکمانند آب باشاگر نعمت فراموشی نبود بسزیرفون داروی ضد ام اساز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی از عروسک بازی برای پیش بینی آینده مغز دتاثیر کپسول نوروهرب بر تزبان، وسیله شناسایی محیطفرضیه ای جدید توضیح میدهحمایت از طبیعتآیا مغز تا بزرگسالی توسعدرمان های رایج ام اسمدل همه جانبه نگر ژنرالیچندین ماده غذایی که ماننابزار بقا از نخستین هماناز تکینگی تا مغز از مغز تهوش مصنوعی به کمک هوش طبیبرخی توصیه ها برای واکسیتاثیر گیاه خواری بر رشد وحس و ادراک قسمت چهل و دومسلسله مباحث هوش مصنوعیلمس کوانتومیآیا احتمال دارد رویا از آدرک احساسات و تفکرات دیگمرز بین انسان و حیوان کجانوشیدن چای برای مغز مفید از تکامل تا مغز، از مغز تهیچ کس مانند تو نگاه نمیکبزرگترین درد از درون است تاثیر درجه حرارت بر عملککنگره بین المللی سردرد دحس و ادراک قسمت بیست و یکسیاهچاله ها، دارای پرتو ممانتین یا آلزیکسا یا ابآب زندگی است قسمت چهارمذهن چند جانبه نیازمند نگابزار بقای موجود زنده از معجزه ی علمچگونه باغبانی باعث کاهش اصل بازخوردوفور و فراوانیتقویت استخوان در گرو تغذتاثیر رژیم گیاهخواری بر کاهش مرگ و میر ناشی از ابخفاش با شیوع همه گیری جدیستون فقرات انسان دو پا جلمنابع انرژی از نفت و گاز افت هوشیاری به دنبال کاهروی و منیزیم در تقویت استاجزای پر سلولی بدن انسان مغز انسان رو به کوچکتر شدچالش دیدگاه های سنتی در ببه خودت مغرور نشوواقعیت چیستتنفس بدون اکسیژنتسلیم شدن از نورون شروع مکریستال زمان(قسمت اولخطا در محاسبات چیزی کاملشناخت درون، شناخت بیرون؛منبع هوشیاری کجاست قسمت امروز دانش ژنتیک هیچ ابهروش هایی ساده برای کاهش اادامه بحث تکامل چشممغزهای کوچک بی احساسچرا بیماری های تخریبی مغبیماری بیش فعالیواکسن دیگری ضد کرونا از دتوهم فضای خالی یا توهم فضتغییرات تکاملی سر انسان گالکانزوماب، دارویی جدیدی متیل فومارات(زادیوا)(شباهت مغز با کیهان مادیمنبع هوشیاری کجاست؟(قسماولین مورد PML به دنبال تکرژیم غذایی حاوی تخم مرغ وارتباط شگفت انگیز مغز اننقش آتش در رسیدن انسان بهنظریه ی ریسمانبا تعمق در اسرار ابدیت و یک آلل ژنتیکی که از نئاندتکنولوژی جدید که سلول هاجهان پیوستهپیچیدگی های مغزی در درک زدانشمندان روشی برای تبدیعلم اپی ژنتیک دریچه ای بهمیوتونیک دیستروفیاینکه خانواده ات سالم بازمین زیر خلیج فارس تمدنی از واقعیت امروز تا حقیقتهندسه زبانِ زمان استبحثی در مورد عملکرد لوب فکلام و زبان، گنجینه ای بستأثیر نگاه انسان بر رفتافلج خوابجدایی خطای حسی استپرواز از نیویورک تا لوس آ